Borang Soal Selidik

Sila mengisikan maklumat di bawah : Umur: Kaum: Sila tandakan ( ) pada jadual di bawah mengikut kegiatan utama ekonomi penduduk.

(

)

Jenis Kegiatan Ekonomi

Perniagaan Perindustrian Perkhidmatan Pengangkutan dan Perhubungan Lain-lain

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful