PATROLOGI^

CURSUS COMPLETUS,
SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, IMFORMIS, COiMMODA, OECONOMICA,

OMNllM
QJJi

SS.

PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORIJIHQIE ECCLESIASTICORUM,
SIVE LATINORUM, SIVE GR.ECORUM,

AB JEVO APOSTOUCO AD TEMPORA CONCILII TRIDENTINI (ANNO 1216) PRO LATINIS, ET CONCILII FLORENTINI (ANN. 1439) PRO GR.ECIS FLORUERUNT
:

RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUM QU.E EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLIC.E TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA ECCLESLE S.ECULA ET AMPLIUS,
JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, 1NTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIDUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, PEHQUAM DILIGENTER castigata; DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS, VARIISQUE LECTIONIBUS continenter illustrata; OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES qu.-e TRIBUS NOVISSIMIS s.eculis debentur absolutas detectis, aucta 1NDICIBUS particularibus an alyticis, singulos sive tomos sive auctores alicujus momenti subsequentiBUS,DONATA; CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPERIOREM DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADOT.NATA ; OPERIBUS CUM DUBIIS, TUM APOCRYPIIIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEM ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
;

DUCENTIS ET AMPLIUS LOCUPLETATA INDICIBUS AUCTORUM SICUT ET OPERUM, ALPHABETICIS, CIIRONOLOGICIS, STATISTICIS, SYNTIIETICIS, ANALYTICIS, ANALOGICIS,rrN QUODQUE RELIGIONIS PUNCTUM, DOGMATICUM, MORALE, LITURGICUM, CANONICUM, DISCIPLINARE, HISTORICOM,^ ET CU\CTA ALIA SINE ULLA EXCEPTIONE SED PR.ESERTIM DUOBUS INDICIBUS IMMENSIS ET GENERALIBUS, ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID NON SOLUM TALIS TALISVE PATER, VERCM ETIAM UNUSQUISQUE PATRUM, NE UNO QUIDEM OMISSO, ALTERO SCRIPTURyE IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT, UNO INTUITU CONSPICIATUR SACELE, EX QUO LECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES ET IN QUIBUS OPERUM SUORUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM S. SCRIPTUR.-E VERSUS, A PRIMO GENESEOS USQUE AD NOVISSIMUM APOCALYPSIS, COMMENTATI SINT
J J

EDITIO ACCURATISSIMA, CETERISQUE OMNIBUS

FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR CHARACTERUM NITIDITAS, CHART.K QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TUM VARIETAS, TUM NUMERUS. FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO PATROLOGI.E DECURSU CONSTANTER MMILIS, PRETII EXIGUITAS, PR^ESERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHRONOLOGICA, SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS ET MSS. AD OMNES vETATES, LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES LATINA PRIOR.
IX

QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIjE LATINiE A TERTULIANO AD INNOCENTIUM III
:

AGGURANTE
SIVE

J.-P.

MIGNE,
RAMOS EDITORE.

Bibliothecie Cleri uiiivcrsse,

CURSUUM COMPLETORUM

IN

SINGULOS

SCIENTLE ECCLESIASTIC.-E

PATROLOGIJE
S.

LATWJE TOMUS

XLVII.

AURELII AUGUSTINI.

PARISIIS, APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET
IN

J.-P.

MIGNE SUCGESSORES.
127.

VIA

DICTA

CHAUSSEE-DU-MAINE,
1877

1HE1NSTITUTE0F WET
10 L

STUI

DEC

51931

S.ECULA

IY-Y.

ANNl

387-430.

SANCTI AURELH

AUGUSTINI,
HIPPONENSIS EPISCOPI,

OPERA OMNIA,
POST LOVANTENSIUM THEOLOGORUM RECENSIONEM
CASTIGATA DENUO AD MANUSCRIPTOS CODICES GALLICOS, VATICANOS, BELGICOS, ETC,

NECNON AD EDITIONES ANTIQUIORES ET CASTIGATIORES,

OPEJU ET STUDIO

MONACHORUM ORDINIS SANCTI BENEDICTI
E CONGREGATIONE
S.

MAURI.

EDITIO \OVfSSIMA, EMENDATA ET AUCTIOR,

ACCURANTE ET DENUO RECOGNOSCENTE
Bibliothecte Cleri universse,
SIVE

J.-P.

MIGNE,

CURSUUM COMPLETORUM

IN

SINGULOS SCIENTLE ECCLESIASTICjE RAMOS EDITORE.

TOMUS DECIMUS SEXTUS.

VENIT SEPARATIM: TOMUS 16,tQ-FKANCIS; VENEUNT AUTEM 16 VOLUMINA, 86 FRANCIS.

PARISIIS, APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE
IN VIA DICTA

SUCCESSORES,

CHAUSSEE-DU-MAINE,
1877

127.

S

ECULA

IV-V.

ANNI 387-430.

ELENCHUS
AUCTORUM ET OPERUM
QUI
IN

HOC TOMO XLVII

CONTINENTUR

S.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS EPISCOPUS.

Col.

Notitia litleraria

de
in

vita, scripiis et editionibus S.

Augnstini, anetore Schcenemanno
anctoribus

9

Ammadversiones
(Jean
Leclerc)

omnia

S.

Augnstini

opera,

Krasmo

et

Joan.

Phereponio

Animadversioues

in epistolas. I).

Augustini, auetore Norisio
.

'270

Pnefationes Vlimroerii, Jac. Sirmuudi, Ludov. Yives, NorisiL Cl. Menardi in S. Augustinum
Veritable clef des ouvrages

377
8S3
1111

de saint Augustin contre

les

Pdagiens, anctore P. Meriino.

...

Opnscula: sermoneset fragmenta nuper inventa, aFontano, Maio Trombelii, ete
Imlex rerum

iy,

—U

P

m

t.

Do»

Bj»

'-"
\

SUPPLEMENTUM
AD OPERA

S.

AUR. AUGUSTINI,
HIPPONENSIS EPISCOPI.

NOTITIA LITTERARIA
IN VITA,

SCRIPTIS ET EDITIONIBUS
(

OPERUM

S.

AUGUSTINI.

Schoenernanni Biblioth. Lipsiee. 1794.)

CAPUT PRIMUM.
Vita S. Augustini.

eloquentiae,
natis ad

qua

sola tunc
et

hominibus mediocri loco
in

gloriam

opes aut in foro aut

acade-

miis consequendas

patebat via, studium excoleret;

Natus est Tagastae, obscuro Africae oppido, in mediterranea Numidiae parte, haud procul a Madauris
et

quem
plus

in finem, ut ipse narrat, pater gloriae cupidus

Hippone
.,

Regio

sito,

idibus

i.

e.

trecentesimo

Novembris anno quinquagesimo quarto,

sumptuum, quam domesticae paterentur facultates, ei suppeditabat. Ibi tum fiebat, ut, cum aliquantisper et urbis et commilitonum exemplis pellectus et suapte natura proclivis, nec angustias fortu-

parentibus honestis de Curialium, seu eorum qui munia publica procurabant in municipiis, numero,
ut

narum

tradit

Possidius.

Pater erat Patricius, mediocri

fortuna, sed liberali et propenso in

simul tamen
gustinus
(a)
;

iracundus et ferox, ut

omnes animo, ipsum pinxit Au-

sentiens, dissolutiori vitae sese dedisset, annuni vix decimum octavum natus Adeodatam filium ex concubina susciperet, quem puerum frugi et acris

mum

fidem Cbristianam sub finem vitae demater Monica, clarissimum inter amplexus
;

Christianos

nomen, quae

liberos suos ab incunabulis

statim religionis Christianae sensu et

amore imbuit.
et institutione

15

De infantia sua,
deinde puerilis
nibus,

prima educatione,
vitae ejus

aetatis ipse

plura retulit in Confessioacta

quam

ad sequentia

illustranda

opus erat et conducibile.

Vividum

fuit scilicet

aut

fervidum potius pueri et adolescentis ingenium, partim a sanguine parentis, partim cceli natura. Jam
pater liberos suos, ut ex variis elucet, quse

non semel in scriptissuis laudat et immatura morte in ipso adolescentioe flore sibi ereptum doluit. Sed antequam ei hic puer natus esset, patre orbatus est, nec tamen magnam inde studiorum suorum jacturam fecit siquidem et mater quibuscumque posset modis necessaria ei prospexit, et Romaniani cujusdam, quem idcirco enixe praedicat, liberalitas effecit, ne ei quidquam non solum ad necessitatem, sed et jucunditatem vitae deesset. Circa id tempus agebat vero aetatis annum undevigesimum, ad sapientiae seu philosophise cognitionem se applicuit,
ingenii
incitatus subito libro Ciceronis,

memo-

qui Hortensius erat

riae de eo Augustinus prodidit, medullitus amabat et in sinu gaudebat de quibuscumque aut ingenii aut corporis quas exsererent viribus mater pia sane nec
;

inscriptus et ad sapientiam

tur

;

quae cogitatio sic

amplectendam hortabatotum eum cepit et ad tem-

minus prudens, plurimum tamen
iilii,

indulsit appet'tui

pus tenuit, ut sepositis extemplo oratoriis exercitationibus, omnes spesrationum suarum, quae noncum
illa

qui,

si

strenue litteras disceret, satis bene edu-

conjungi posse, et ex ea quasi nasci viderentur,
et fastidiret
;

cari videbatur.

Hinc semina ingentium vitioruni

si-

abjiceret

tamestsi deliberabundus ad-

mul cum aetate matui-escente succreverant, quss si q huc lis via sibi ingredienda esset. Ex una parte interiore non ipsum penitus perdidissent, videbantur tamen a quadam mentis agitatione, quam religionis aliquis fide christiana abstrahere et plane reddere alienum.
Postquam Madauris aliquamdiu Latinis imprimis
teris et oratoriae
lit-

velut inter anfractus et confragosa haereret, qua-

sensus ex prima pueritiae perceptione residuus
git et

teti-

artis

elementis vacasset,

nam

Grae-

carum litterarum tum eum taedebat et postea nonnisi leviter eas attigit Carthaginem missus est, ut
:

ad Christianam doctrinam ferebatur, ex altera parte variae ac multiplices veterum Graecorum et Romanorum sapientium scholae eum
quasi
afflavit,

(a) Conf.

1.

ix, n. 9 et 19.

Patrol. XLVII.

3 \o
W.
"3

v

;

11

SUPPLEMENTUM AU OPEltA
cum semel
vilia,

S.

al

(.1

STINI.
ut
sibi

12

invitabant. Sed

inter ha-c Scripturas

sa-

A Symmacho

petiissent,

rhetoricae

magistrum

cras legerc ccepissol, tantam subito
tia

eum

cepit

biiini-

earum

et

spiranii,

videbatur,

declinasse

quam
;-e

Tradidit ergo
jas
pnit

Tullianam dignitatem Uedium, Dt qod magis refogisse hanc semitam dici possit. alleris, non tamen magistri alicuut
ipsi,

provideret, Augustinus hanc provinciam ambivit et dictione proposita probatus Mediolanum ab eo missus cst anno circiter 38».

dietionia

institutioni

confidens, sed suopte studio.
Calegori.i-,

Arri-

primum

Aristotelis

quas a rhotore

Carthaginensi
audii-r.it,

magistrd

suo

mirifice

commendari
percepit
in

unde totius vita? cjus conversio et commutatio originem duxit. Nam cnm Ambrosii urbis illius episcopi sermones, qnos statis diebua ad populum babere solebat, nulla quidem ab initio alia de causa, quam ob eloquii suavitatcm.
Hic vero locus
fuit,

easque boIus non solum
ei

legit, sed

frequentasset, sensim
ejns penetrarunt, et

eliam
Bchola

,

ut

sermonibus cam

iis,

qni easdem

cum verbis res ipsae animum primum quidem Manichsaorum
falsi

cuiii voce,

tum

Bguris in pulvere depictia di-

dogmata, qua> diu qnidem
concusserunt mox
;

convincere optab.it,

dicerant, institutis
riter

animique viribus obniti coepisset, funditm terunt. Fuit sub recentem hanc de haeresi raa io it, ^ terata victoriam, cum mater ejus, quee a prima tilii quidquid de arte loquendi et disserendi, quidquid de in Ilaliam transfretalione consolari noo potoisi dimensionibus figararura cl dc mu»i<i- el de numeris, Mediolannm accederet; quam mirifiea de novo rehominum tradente. sine magna difhcultate et nullo rum statu laetitia cepit. Sed etsi illam qnidem basPerhancipsam de sapientia consequenda sollicitunii
<•

expertus est. Ab co tempore paomnes liberalium arliuin libros per se ipsam legere poterat, et et inlellexit quoscumqae

ubi ipse tandem omnibus inge-

dincm
prohe

incidit
illos

iu

Manichseos,

quos postea,

cam

inexuisset et catholicae
incertus tamcn,

iidei

redditus videretnr,

irantes,

carnales

cognovisscl, apte vocat homines superbe Nam cum nescio ei loq
et

Btudiorum carsam in posternm teneret, duhiorum aculcis et consiliorom

quem

vit;c et

abstrusam assectatorihas suis nugas ct vana initiandis pollicerentur sapientiam sobrictatem castitatemque acumina vendilabant, et

quam reconditam

celeri

lluctuutione vezatus
huic,

ac jaetatus est.

Animum
cospii

:

modo

modo

illi

adjicit; quae
et in

modo

medio opere rursus dimisit
gressus substitit.

aliis

viam

vix in-

in ore gcrentes vilam

dinis generc

nova aliqna sollicitudine animnm ejus maceraret gustiai aut novo aliquo proposito accenderct. Non paruin non impedire tamen potuerunt, quominus per novem integros anuos, ingenti inatris dolore, eos se- P etiamaluit et auxit hanc animi concitationem et ex crebro scnsuum impulsu et alfectuum velicmentia queretur. Quare quod ipsum in consortio eorum contlictuuni Platonicorum lectio, cui pluriinum tcmretinuit, nibil pene aliud luisse videtur, quam spcs
trada,

omni nequitiarum et lurpitucommaculabant. Qaae quamquam Auperspicacem animnm fugere non poterant,

rebus suis, sed

et

Eratvero nullus tum non solum in in alienis casus tam fortuitus, quin

forc

,

ut

superatis

auditoris

aliisque

di-

scentium docentiumquc gradibus, ad mysteria tandem penetraret. Docuit interea temporis primum

pas tribuebat. Addidit his Pauli eputolaa, quarum obscurior sensus cura gravitate coujunctus fa< ile intelligi

potest,

qnantopere

animum mter metua

et

quo ad lerapus se contulerat, grammati cara, et postquam inde Carthaginem rediisset, ihi rhetoricam professus est. Scripsit tum quoque, anno vicesimo sexto aut septimo, primos libros Bstatis suos de Apto ct Pulchro, sed qui jam tum, cum ConTagastas,
nes Bcriberet, interciderant. lnter

terrorea

omnisque gencris pbantasmata Bnspensnai

pcrcellere debnerit. Bis accedebant quoiidi.in.'

fabulationes

cum

Alypio

et

Nebridio famiii.u
adhasrere

quorum
cansam
set, ille
ct

hic
Be

Carthagine Mediolanum nullam aliam ob
contuierat,

quam

ut ipsi

h*c

accidit,

diu noetuque consilia de

vitaa

commuiuonc

ut

amici quidam

ejus, qui

Homam

proliciscendi

consiluiin ceperant, ipsi quoque, et
el

honoria majoris
quse litterarum

perpetua invicem societate iostitaenda agitahat. Adde inatris nullo non tempore quicscentem sollici-

tudinem, wmitus et preces, quas indefessa cum in studia preemiis uberrimis aleret ei ubi juvenes ma- D templis, tum domi, pro filii salute ad Deum affundelatere mininM poteranl ret, et qute Augustiuum gistrorum subsellia frequentantea morum modestia convcrs.itionis partcni pltxri inuno et ipsius cum 60 et studiorum quodam ordine longe a ferocia Cartham.ini afficiebant; itemque A.mbroaii monit ul Becum Lter ginensium ahhorrerent, ostentatione,
amplioris emolumenti
in

ea urbe,

faccret perauaderent.

Vix

antem
ct

e matris

amplexipropin-

hortationes
ges,

aot

amicaa reprehensionea
fuis>c. .juoet

:

at

intelli-

bus artc quadam

Be

extorait,

cum tandem Ho<pii

paucos futuros

tantae

auimi perfclicit.i'

mam
qiuun

appuliaset,
fecit,

gravi morbo,

morti

turbationes uon fregissent
Alitcr
r iu nc.i

penitus
ingenii

oppres

implicatus

est, e\ ([iio -iiiiul ac

paulispex

tamen

Augustino

pro

convaluisset, Bcholas aperit et

discipuloa longe qui-

dem
qiid.l

a

Cartbaginensium licentia alienoa sensit iidem pessime audirent ob turpitudinem, qna

in f raudem magistri, cai

mercedem deberent, quasi
aliquamdiu audiissent,
et
liasc

imaginationis ejus natura accidit N.mi cumi ipse ct Alvpius .i Pontitiano quodam, Afro geaere, Valentiniani Mediolani militante, i in palatio auditione S. antoBii enarrari audiisset, lantoi ai ee

conspirareut,

enmque, ubi

omnia mentis senaa

et

ideea wperavil

peetorii

tu-

dc-iMcrcnt

ct

ad alium tranairentj
igitur Modiolanenses

Bprevit.

Posteaquam

a prrefecto urhis

multns ct axcesluani aflaetna, ol exelnse eamnl raiiiin cxternarum impulsu, coalum velut cogitationc

13

NOTITIA LITTEHARIA
et

1N S.

AUf.USTlNUM.
addidit) attigit qurestionein

14

peteret,

mitui
tur,

cogeret
vitse

numeu ipsum quasi intercedere huic tiv- A duos jam presbyter Nam snbito divinitus, ut ipsi yidebagratia Dei, qua suos
rum, quijam
praeparet
erat,

dc

electos sic prsedestinasset, ut eo-

andita voce, omnis hi^ furor resedit et leniori-

in eis utBrentur libero arbitrio, ipse

cliam

bus

de

ratione

conformanda deliberationibus
380)

locum

fecit.

Primom
quod

igitur (accidit vero a.
statuit,

omnibus

ter-

vel

solum qusestionis ad pristinum ad majus perveniatur bonum (b). At saepe postea
ooluntates,
:

quoniam

id

unde mulum

non

wiilc rcdeatur

restnbus curis valedicere
ipsi sederat

refugit consilium

a Pelagianis ad

hos ipsos libros, quasi eorum cau-

novissimum, uxoris ducendse, glorise itom ex litteris capienda fastidiam subiit, et insecutis mox vindemialibus feriis magisterio suo sese abdicavit; atque sic gravissimis muneris et cupidita1

sam

in

iis

egisset,

provocatum

sollicitum habuit in

parum ipsum Retractationum libris, ut eorum
est,

nec

quaj lunc disputasset,

cum

serioribusopinionibus suis

nexum
gressus

et

quasi cognationem ostenderel.

Roma

di-

tum

vineulis

exsolutus,

in

rus

(villam

Cassiacum)

concessit, et in matris

amicorumque congressionibus

de qnestionibus otilibus nec raro subtilibus otium

mense Augusto vel Septembre anni 388. Africam exeunte hieme appulit et per Carthaginem Tagaslam petiit, ubi ruri, id est, agris paternis, qui
ipsi

sanctum
illius

et

cum

Deo totum dicatam exegit. Varia, quse ei „ haereditario jure amicis colloquiis per idem spatium enata ac transegit ibi
saeculi

obtigerant

(c),

vivere constituit;

ab eo edita sunt opuscnla, facile ex temporis quam singula in receusu prseferunt nota cognosci possuut.
et

triennium procul ab omnibus curis, meditationibus et exercitiis sacris vafere

Ex hoc recessu tandem Mediolanum
in

rediit, ut

sacrum
contigit
a.

baptismum per Ambrosium susciperet; quod

Paschatis pervigilio, nocte ante 23 aprilem

387. Paulo post ipsi et amicis Alypio et Evodio, Ta-

pene a monacho differens. Assumpserat vero ad idem vitae institutum, quod ipsum, vel locum ubi degebant, monasterium appellat (d), amicos quosdam, quorum numerum augeri haud regre patiebatur. Interim et scriptorum suorum, qua? idencans, ac nihil

gastensi
tare nica,

eodem, cum simul Deo servire unaque habi-

tidem sat grandibus
speciosee vitae

voluminibus emisit,

et

hujus

proposuissent,

eorumque omnium curam Mosingulorum
parens
exstitisset,
vitae suae

fama usquequaque adeo percrebuerat,
accedere caveret,

perinde

ac

si

ut et secessus ejus resonaret, et ipse ea loca, quibus

gereret, in
instituto

Africam remeare ibique locum
^quaerere placuit.

episcopus

deesset,

metuens,

ne,

si qui agnoscerent, invitus ad episcopatum traheretur. Adeodatus lilius sed cum ad Ostia Tanto magis improvisum ei accidit, quod, cum Tiberina pervenisset, mater optima subito morbo amici cujusdam gratia, quem Deo se lucrari posse correpta (paucis ut Benedictini supputant diebus C putabat, ut secum in monasterio esset, sub finem ante idus Novembres a. 387) decessit. Dolorem ex anni 391 Hipponem Regium, securus, quia episco-

aptum
et

Cum

eo erat Navi-

gins frater

:

ejus obitu

sibi

inflictum verissimis verbis expressit,

pum

locus haberet, adiisset, ibique Valerii interesset

dum

quasi dilaniatam sibi vitam,
et illius

qux una

facta fuerit
dulci

concionibus, subito ad
presbyteri necessitate,

ex sua
itineris

diceret

(o).

Jam vero bac tam
Ubi

monitum illius de ordinandi magno cum tumultu et cla-

comite orbatus, dilato ad tempus in Africam

more omnium raperetur
crearetur presbyter.

reditu,

Romam

divertitur.

cum

antea

cum Ma-

et quantumvis repugnaret, Ferunt tunc quosdam, cum la-

familiarissime vixisset, iidemque internicha?is ceptam discessu ejus consuetudinem revocare cuperent, ille vero refugeret iisque errores suos et pravi-

crymas
esset,

eum

effundere vidissent, suspicatos, eas pce-

nitentiae deberi,

quod non continuo episcopus

factus

studuisse consolari suggerendo, presbyterium

tatem

vitae

serio

exprobraret, post varias ab initio
in

apertum illud adversus eos cunctos ac singulos bellum prorupit, quod sine ulla virium et animi relaxalione ad obitum usque acerrime voce et scriptis gessit. Scripsit itaque, Romae constitutus, sine intercapedine libros, quorum fama D
velitationes,

tandem

mox omnem Africam

est pervagata, de

Moribus Eccle-

six catholicae et dc Moribus Manichseorum, in quibus jactantiam eorum de falsa et fallaci sua ccntinentia

reprimere studuit; ibidemque opus de Libero arbi-

infra dignitatem ejus esse, proxime tamen ad episcopatum accedere. At alia et dignior ipsi erat lacrymarum causa, ut non semel in scriptis suis professus est. Quippe longe augustior et gravior ipsi quam vulgo plerisque eam ambientibus omnis haec sacrorum officiorum provincia videbatur, et metuebat, ne tantum non in se praesidii haberet, quam ad eam rite obeundam opus esset. Quapropter etiam id temporis, quod interesset ab ordinatione sua ad Paschatis festum a. 392, dari sibi ad praeparandum
optavit, et

quidem

eorum de origine mali, ab immutabili quadam et Deo coaeterna natura deducebant, ipse ex lihero voluntatis arbilrio
trio

contra disputationes
illi

cum

impetrasset,in solitudinem se recepit.

quod

Igitur

juste repeti posse videntur.
fuit,

derivabat,

inchoavit.

Nondum autem

in

his

libris

demum tempore Prima autem ipsius cura ut Hippone quoque monasterium institueret, in
muneris
illius

primordia exhoc

(quorum primum tantum Romae
(a) (6)
(c)

conscripsit, reliquos

quo vota ejus adjuvit Valerius, horto

Ecclesiae Hip-

cap. 9, § 2. Possidius in Vita Augustini, c. 3, narrat eum agros suos, simul ac Tagastam rediisset, vendidisse etpretium distribuisse pauperibus. Quod si vere ab
1.

Confess., Retract.,

1.

rx, c. 12, n. 30.
i,

illo

proditum fuit, necesse est, eum vel in alienatis aut alienis plane degisse, aut saltem partem de suis
(d)

retinuisse.

Sermo

335,

c.

1, n. 2.

15

sl

PPLEMENTUM

Al)

OPEKA
ejua

S.

AUGUSTIM
celebritas,
et

li.

ponensis ad hunc

usum

ei

concesso. Aliam deinde et

A preshyteri

nec

ipsos

episcopos puderet
nulla

praeclaram de Ecclesia bene merendi et simul nomen suum illustrandi occasionem nactus est per eumdem
Valerium,
testatem faceret.
ris
fieri

consilia

vota exsequi,

tamen

erat

auctoritas ejos

legibus ecclesiasticis confirmata, cir-

ipsi coram se concionandi poQuod quidem antehac a presbyteinsolituin in Ecelesiis Latinis, mox ubi prae-

eo

quod

cumscriptaque ageudi licentia alieno arbitrio. Ez quo vero semel ad regendam Ecclesiam llipponensiin

evectus est, ez ejus nutu atquc ordinatioue non
Valeriua

ivisset

Valerius,

Graecus

aatioae

scilicet

et

Lutini

solum
totaque
in irinae

coepiscopus,
et

sed
totius

Aurelius
Africae

etiam
primas,
trans-

sermonis usu tardior, plures per Africam episcopi

Carlhaginensis episcopus

Nec vero desiit inter haec et caetera muneris avocamcnta scriptis iasigaiora fidei capita aut illustrare et apud suos corroborare, aul contra
imilati sunt.
aliter

cum

eo Ecclesia Africana, quin

immo

per totum Occideutem, plurimajque in Orientis partibus pependerunt.
Ecclesiae

ac prave seotieutes astruere et defendere

;

as-

lam arcte cohaerent, ut -ine accurata K istorum enarratione parum concinne fieri possit. cpiscopos citra invidiam ezistimatio, ut Africae nec, si locus minua esset alienus, nostram operam snnmia diguitate inter cos viii, veluti Aurelius, conpost tot summorum virorum diligeutiam requirant. siiia ejus lubeater admittereut, et cuncti adeo in conExpectahitur vero imago viri, qoaiis ab hoc lempore v.)2, sine ezemplo coram ipsi> dt cilio Hipponensi a. fuerit, ex scriptis Cjus gestorumque memoria fi.de ct symbolo sermonem facere eum juberent. Quipressa, in qua, si minus acutt: viderim, qui colorum bus omnibus de causis haudquaquam sane inanihus
serie

Bidunm iosoper ipsicum amicis tam propiaquis loco, quam remotissimis permultis, fuit commercium. Tanta vero fuit bujus presbyteri apud omnea etiam

ejus

trum quidem in praesenti non est omnium factorum gestorumque historiam contexere,

quippe qiue

cum

uuiversa

temporam illorum

ac

entuum

metuens

Valerius, ne,

sicuhi episcopns deesset,

ad

Ecclcsiam illam regendam suhito evocaretur, petiit

ab Aurelio

Carthaginis episcopo

totiusque

Africas

primali, ut sihi liceret eura collegam et coepiscopum

suum

faccre.

Quod

ubi impetrasset,

mox

clero et po-

hahcndus, id reprebcndi non u>gre Ac primum quidem huc facit vitae pri\ ejus consideratio. Natura vehemens erat, facileque sensihus commovebatur, ita ut quaecumque objicerentur, subito complecteretur, modumquc nou raio
delectus esset
patiar.

pulo suo pluribusque episcopis praesentilnis significavit et magno cum omnium consensu a Megalio
episcopo Calamensi Numidia3 primati, cujus hae partes erant, postulavit, ut

in

fruendo ezcederet. Exercitiis ergo quotidianis huic animi morho ac imhecillitali mederi lnstitiifiat. nempe coutemplatione sui ipsius ac investigatione

episcopum ordinaret.

Inter-

cedebat quidem ejus ordinationi, criminis nescio cujus

q vitiorum, prece porro continua et studio amorem Dei in se augendi. Ac hoc postremura quidem poti>-

insimulans Megalius; sed ubi falsum illud hoc ipso litigio cognovisset, pcenituit euin calumniae, nec diutius in ordinationem ejus consenesse, in

eum

simum
petus
istos

fuit

prsesidium, quo contra cupiditatum imuti

ac insidias

soleret.

Nimirum

ut

celeres

sensuum motus

et crebras vihrationes aut sistealio

»um
et

cohihuit.
nisi

Sed

et ipse

Augustinus rcluctahatur

ret aut saltem pnvpediret,

convertere opus hasuhli-

non

prolalis variis,

non Africanis modo, sed
ab
Ecclesiae consuetu-

buit interna

quadam contentione animique ad

transmarinis exemplis,
dine

qu»

non

abhorrere

proLarent,

ut

vivente

adhuc

episcopo
potuit.

alius eidem Ecclesiae praeficeretur, vinci Apte hoc loco ad ingeniuni hominis decla-

niiores cogitationes evectione aut potius raptu, quo plurimum omni tempore ac in omui contemplatioingenere homines vividi ingenii potuisse compertam
est.

Nec vero

iste

nisus iutirmioris erat earebri,

aut

randum de recusatione ejus Non minor erat cjus modestia
lustrium virorutn,
qvi setate

excidit
ct

Renedictinis

:

mentem
perfecta

ejus de statu deturhahat, sed utehatur etiam

reliqio,

quam

tot il-

in his ratiocinatione

quadam

ipsi

propria

et velut az

illa,

ut

episcopum susci-

cognitione et propiori aspectu inflammari

percnt, sicuti scribit (a), tenebantur inviti, perducebantur,

videhatur.

includebantur,
nolebant, donec
boni.

custodiebantur, patiebantur tanta
eis

"

sua, qua' impediret,

Hinc querehatur apud se de Las&itudine quominus Detim, prout vellet,
scilicet

qux

adcsset

voluntas suscipiendi
ejus
lu

amaret.

Metuens

corporis

imaginem
<>t

in

i

operis

Goatigit

ordinatio

395 aut suh initium sequentis.

ezeunte anno hinc vero tain

concipere, senau tamen
lius

amplecti cupiebat, quaa

intellectus erant.
laud.it
et

Nam
iu

pulcbritudinem

dulce-

lusignem dignitatem ipse tantum de suo transfudit

dinem Dei
currere

honorem atque claritudinem, ut nulluin eo illustriorem episcopom Ecclesia Latiaa aoverit. Nam etsi jam ante Busceptum episcopatum summa esset
(a) [psins
[b)

diiit

amplezus oura illo qnasi amico
et
N

ejus vitaui
et

suam

tamil

hlando sernionc, colloquebatur (6

tameo amen-

Deua enim amo, el si param est, amem validius. Non possum meuri, ol sciam, qoaatuin desil iiiiln amoru ad iil quod tat est, otcurral amplezus tuos, aec avertatnr doaec vita mea ia abscondalur in abscoadito vultus tui. Hoc tantum scio, quia via(< eti pnBter ta, oon solum eztra me,
:

verba in ep. ad Donatum 173, n. Confess. 1. xm, c. 8, n. 9 a Da mihi
te

:\.

te,

sed et in me ipso, et omnis mibicopia qnaa Dena noa tto. b Ibid. lib. eod cap eat, egestas eal

:

meus, redde

mihi

:

te

ut invenirem, utrum septiea ral octiea \idiM-is, quia bona sunl opera tua, cum tihi pi runt el in tna visione aoninveni tempora. per quae intelligerem, qnod lotiea videris, quae feciali. El dizi, o Domine, noone i-ta ecriptnra toa vera
Et

attendi

:

qnoniam

tu veraz

et

vexitaa edicusti

eamf Cu:

NOTITIA LITTEKAKIA
are inter ea cessavit, quotquot in se deprehenderet
itia,

IN S.

ALGUSTINl

M.
vel

18

A

bus, vel de moribus,

denique, quod frcqucntis-

sed

ita,

ut

non

sibi illud arrogaret,

sed

Deum
in dies

sime

lieri solebat,
T

psnm

operari in se putaret, qao

m

igis

eam

bant. l

t

de locis biblicis ipsum consultanihil de iis dicatn, qui more jam pridem in
inoleto
in

amore complecteretar; indeqae enata illa e operatione Dei in homine seu gratia divina effecrice opinio quae plurimum per totam vitam ejus
;in
,

Ecclesiis

causis

litigiosis,

antequam

iu

jure desuper contenderent

poscere

lominat
aitt

t

est.

Caeterum

erat affabilis

et

blandus, et

singulis,
-

liltil

quam toti Ecclesiae suse, bene cupiebat. emendare hand postrema ejus erat cura, et fucatse tribueus religioni, bene disccrnebat,
ex

arbitriura episcopi dc, cujusmodi interpellationes non exiguo ipsi temporis impendio constabant. Qua>stiones autem illa>, quas diximus crebro ad eum deferri so-

solehant;

litas,

ex

momentis
si

fere levibus

erant rcpelilsc et ab

inani et frivola Africanorum scdulitate profectae, de

ua>

ex recto animi proposito, quseve

momen-

quihus vere

quid

umquam Erasmus

jtronuntiavit

:

anea commotione aut levitate aliqua proficiscerenid qttod tot ejus seu ad amicos, seu alios quosDT
:

Vberiores fructus nobis dedisset illnd ingenium,
Italia

si in

Gidliave vel nasci, vel vivcrc contigisset. lludis

omque,
pistolas

consilia, monila atque cohortationes per commonicata declarant. Nec vero discipli-

crat Africa, voluptatwn avida, studiorum inimica, cu-

riosarum rerum appetens. Unde frequentcr illum cxerB
nec mulcum facientibus ad ctadsax (jentis affectus ssepe cogitur attempcrare calamum. Verum tali excolendo scnticeto tali
cent

am

Ecclesise severis legibus
in

exercebat, et parcissi-

quscstionibus frivolis,
:

nus erat
cclesisB

poniendo. Idem nec avarus in aagendo patrimonio, quippe qui haereditates non

piitatcm

tppeteret,

quasdam vero

sibi

oblatas

recusaret

et

opus crat agricola.
rus crat,
si

Quamquam

digniora lectu scriptu-

edderet;
lebatur,

quam ob rem
quod
minus

a nonnullis

etiam reprehen-

Ecclesiae

bonis prospiceret.

Jed vitae solitariae

ut antea cupidissimus,

cum per

ad Romanorum aut Grsecorum judicia se composuisset, vel minus indulsisset simplidum imperitise. Sed Christiana charitas prius habet prodesse
vel

qiiscopi negotia et ofiicia humanitatis, qua> ipsi no-

quamplurimis, quam probari prsecipuis, fratemse salutis,

minus alicubi satisfaciat lectori fastiEnimvero non inter Africam solum haec indioso (b). alis loci mttnere in Africa erat conjuncta, in quibus amen omnibus expediendis ita se gessit, ut num- q sania erat domestica; sed in Italia etiam aliisque Occidentis provinciis erant, qui omnes ab eo veluti puam tlorentiorem Ecclesiae Africanae statum fuisse
votis obsequitur,

rum munus erga hospites injungebat, sequi illam ninime posset, novum monasterium in ipsa episcojali domo constituit, unde juniores alumnos ad milisteria ecclesiastica subinde provehere solebat. Ac iane multifariarum rerum administratio cum episcopi

quam

suse glorise sitientior.

Quosdam autcm,

prse-

cipue mulierculas pia

chrum

esse

qusedam habebat ambitio, pidducentes, qualccumquc scriptum impctrasse
est,

ab episcopo. lta factum

ut

dum

vir pius

omnium

;xistiment

quam cum

ille

summae rerum non
statis

loci

oraculo

quodam

quaestiones solvi
Iitteris

atque explicari

ure, sed per
5t

summam
et

auctoritatem praeesset.

Nam

posse putarent, quibus non
gris

solum, sed inte-

concionabatur non solum
alias

diebus absque inet

termissione, sed
sine ingenti

creberrime

nunquam

voluminibus saepe respondere opus habuit, dum nemini non satisfacere non magis per summam charitatem,

hominum

contluxu et studio. Ipse autem

quam
vitae

laudis ac honoris causa, cujus

summo ardore

ac contentione ad fatigationem usque

ad finem

quidem appetentissimus mansit, cuperet. Pucura scepe

d agebat, ut verba sua in animos penetrarent, auiientes percellerent,

blica deinde Ecclesiee

eum ad
de

concilia et

commoverent, incenderent
iis,

(a).

synodos vocahat,

in

quibus partim

disciplina

Praeterea respondebat quotidie
rel

qui vel praesentes,

de privatis rebus, vel de Ecclesiae et fidei rationi-

in universum tuenda reparandave, aut de singulis consuetudinibus dis-

atque moderatione Ecclesiae

dicis, non esse in tua visione tempora; et scriptura tua mihi dicitper singulos dies, ea quae ridisti te vidisse bona sunt? Et cum ea numerarem, inreni quoties? Ad baec tu dicis mihi, quoniam tu es Deus meus, et dicis voce forti in aure interiore servo tuo perrumpens meam surditatem, et clamans homo, nempe quod Scriptura mea dicit, ego dico.

tn

mihi

ut, qui

me

audit, intelligat

;

et sentio,

me non
:

ita

ista

loqui, ut

hoc efliciam; maxime, quia

ille

intellectus

j)

:

tamen illa temporaliter dicit, Verbo autem meo tempus non accidit, quia aequali mecum aeternitate
Et

quasi rapida coruscatione profundit animum illa autem locutio tarda et longa est, longeque dissimilis; et dum ista volvitur, jam se illa in secreta sua condidit; tamen quia vestigia quaedam miro modo impressit memoriae, perdurant illa eum syllabarum morulis; atque ex iisdem vestigiis sonantia signa

quae vos per spiritum meum videtis, ego video; sicut ea, quae vos per spiritum meum iicitis, ego dico. Atque ita cum vos temporaliter eas videatis, non ego temporaliter ea video. Et auiivt Domine Deus meus, et elinxi stillam dulcedinis bx tua veritate. » (a) Digna sunt verba ejus, quae a pluribus acvulgo solet legantur ex libro de cathechizandis rudibus cap. 2, n. 3 « Mihi prope semper sermo meus displicet. Melioris enim avidus sum, quo saepe fruor interius, antequam eum explicare verbis sonantibus ccepero qaod ubi minus, quammihi motus est, evolvero, contristor linguam meam cordi meo non poconsistit.

Sic ea,

peragimus. Nos autem plerumque in auditoris utilitatem vehementer ardentes, ita loqui volumus, quemadmodumtuncintelligimus, cum per ipsam intentionem loqui non possumus. Et quia non succedit, angitnur,
taedio marcescilanguidior tit idem sermo et hebetior, quam erat unde perduxit taedium. Sed mihi ssepe indicat eorum studium, qui me audire cupiunt, non ita frigidum esse eloquium meum, ut videtur mihi ; et eos inde aliquid utile capere, ex eorum delectatione cognosco; mecumque ago sedulo, ut huic exhibendo ministerio non desim, in quo illos video bene accipere quod exhibetur. » (6) In praefatione epistolis praemissa, quae est in tomo II Opp. statim in aversa tituli pagina.
et velut frustra

operam insumamus,

mus; atque ex

isto taedio

:

:

tuisse

sufficere.

Totum enim quod

intelligo,

volo,

T

10

SUPPLEMEN

OPERA

S.

AUCUSTLNI.

20
:

ceptabatur, aut de vita et moribus clericorum sin- A diflidentia ne quidem unquam rescribere voluerunt sed irati furiosa loquebantur, atque seductorem et gulorum judicium tiebat, aut denique pro doctrina

conlirmanda custodiendaque consilia salutaria agitabantur, ac haereticorum ac schismaticorum dogmata
artesque damnabantur et Lmpugnabantur. [nterfuit igitur conciliis, de quibus quidem cxploratum est,

deceptorem animarum Augastinum esse, et piivatim »t puhlicc conclamahant; et ut lupum occidendum
esse in defensionem

gregis sui, dicebant et tractai

Carlhaginiensibus

,

quarto
a.

anno, sexlo etseptimo
habitis;

quinto eodem a. 308, 419 in causa appellationum
401,
a.

bant; omniaqu. dendura posse dimiiti
potuissent, nec
eentes. Et

a Deo indubitauter esse crequi hoc facere ac perlicere

iis

Deum
:

timentes,

nec homines eru-

Afrieano tertio

a.

et

quarto

a.

407;

ut

eorum

causae diffidentia cunclis iuet

Collationi
tra
a.

adversus Donatistas

411;

Cirtensi con-

notesceret, elaboravit

publicis gestis conventi,

eosdem a. Atque ut nulla harum synodorum acta clasunt, quam qua? ad baeresium impugnationem riora spectarunt, ita Augustini quoque nulla vel in iisdem,
418.

412, et Milevitano contra Pelagianos

vel suopte cousilio gesta illustriora,

suut,

quam

ad-

versus

suae aetatis ba?reticos.

non sunt ausi conferre. Babebant etiam iidera Donatistae per suas pene omnes Ecclesias iuauditum bominum genus perversum ac violentum, velut suh professione continentium ambulantes, qui Circumcelliones dicebantur. Et erant in ingenti numero et turbis per omnes pene Africanas regiones constituti.
Qui malis imhuti doctoribus, audacia superba et temeritate illicita, nec suis, nec alienis aliquando parcebant, contra jus fasque in causis interdicentes ho-

gt ns, S.

Hic Schxnemannus, sux sectx indoli nimium indulAugustini contra hxresim nobilissimos ago-

ncs tanta invidia proseqnitur ut minns historicitm

quam

sycophantam agere videatur. Qux igitur
suprrcrant,
nostrisque fuerant

illuts ),ntitix

minibus

:

et

ni~i

obedissent, damnis gravissimia et
telis,

nimis

fi>l<nter

inserta

csedibus afficiebant, armati diversis

haechantes

columnis, succidimus, atque ex Possidio,
cabili adhibita,

charta medi-

supplemas, alibi dicta repetere

quam
priva-

hxrctica profcrre eligentcs. Edit.
<(

per agros villasque, usque ad sanguinis eirusionem accedere non metuentes. Sed duiu verbum Dei sedulo praedicaretur, ct cum his qui oderant pacem,
pacis
ratio

Docebat, inquit Possidius, et praedicabat

ille

haberetur,
volehant

illi

loquentem debellabant

tim et publice, in

domo

et in ecclesia, salutis

verbum
maxi-

gratis. Et

cum
qui

adversus eorum
et

dogma

veritas inuo-

cum omni

tiducia adversus Africanas haereses,

tesceret,

poterant,

sese

inde

vel

raeque contra Donatistas, Miuichacos et Paganos, liet repentinis sermonibus, inetrabibris confectis
,

eripiebant vel subducehant, et paci atque unitati
clesiae

Ec-

cum

suis

quibus poterant coh.i-rehant. Unde
invidentes
aocensi

liter

admirantibus Christianis

et

collaetantibus,

et

q

illi

sui erroris

congregationes minui videntes, atque
,

hoc ipsum ubi poterant uon tacentibus, sed diffamantibus. Sicque, adjuvante Domino, levare in Africa Ecclesia catholica exorsa est caput, qua? multo tempore
illic

augmentis
bant
ira

Ecclesiae

exardesce-

gravissima, et intolerabiles persecutiones

unitati Ecclesiae

compacti faciebant

;

ipsisqoe sacer-

convalescentibus haerelicis,

praecipueque
Et hos ejus

dotibus catholicis et ministris aggressiones diurnas

rebaptizante

Donati parte

majorem multitudinem

atque nocturnas, direptionesque rerum
rebant.

omnium

infc-

Airorum,
libros sive

seducta et oppressa jacebat.
tractatus

Nam
,

et multos Dei servos caedibus debilita-

mirahili Dei gratia procedentes

verunt. Aliquibus etiam calcem

cum

aceto iu oculoa

ac prolluentes, instructos rationis copia,
toritate
retici

atque auchae-

miserunt

aliosque

occiderunt.

Unde

etiam

suis

sanctarum Scripturarum,
cuin

ipsi

quoque

concurrentes
:

Catholicis

ingenti

ardore

iidem Donatista? rebaptizatores iu odiura venieb.mt. « Aliquoties vero etiam vias armati iidein Circiimcelliones contra

audiebant
adhibens,

et quisquis, ut voluit, et potuit, notarios

famulum Dei Augustiuum
iret

oh,

ad visitandas incripsit. et cxhortandas catbolicas plebes; quotipse struendas « Ejus dicta atque excepta, maxime Donatistae in frequentissime faciehat. Et aliquando contigit, ut illi eadem Hipponensi vel vicina manentes civitate, ad D succenturiati hactenus perderent eaptionem evenit suos episcopos deferehant. Qua? cura audissent, et enim Dei quidem providenti.i, sed ducatoris homicontra forte aliquid dicerent, aut a suis refellebannis errore, ut per aliam viam cum suis eomitibus,
etiam
ea
quae

dicebantur excepta des-

ruut,

dura

fdrte

rogatus

:

tur, aut

eadem responsa ad sanctum Augustinum
cura timore et tremore salutem
:
,

sacerdos quo tendebat venisset, atque per hune

qoen
Et

deferebantur, eisque compertis, patienter ac leniter,
et,

postea cogmnit errorem, manus impias

>

ut scriptum est,

eum inomnihus
suo

liheraton Deo gratias egisset,

omnino

omnium operabatur [PhUipp. n, 12) ostendens quam nihil illi refellere voluerint ac valuermt, quamque verum
lides

more

illi

nec

laicis

nec

clericis

pepercerunt,

sicut puhlica contestantur gesta.
«

inanifestumque
agehantur.

sit

quod

Ecclesiae

I >

«

i

Inter ea silendum
illius

non

tenet ac docet. Et ha>c diehus ac
jugiter

noctibus ah

per

eodem

Nam

et epistolas privatas

i|ue Dei
n.itistas
iis

ad quosque ejusdem erroris epiacopos, et eminentes
scilicet laicos dedit,

tam egregii in zelum adversus prssdictos rebaptiiatorea l>ogestum et perfectum est. Cum forte unus ex
et
.

quod ad laudem Dei Ecclesia viri studmm domusest,

ratione reddita

admonens atque
oorrigerent,
illi

«xhortans,
vel certe

ut

vel

ab

illa

se pravitate

quoa de suo monasterio si;i> propagaverat, ad suam
Ecclesia?.

elero

episcopoa Beele-

ur.un pertinctitem (iala-

ad disputationera venirent. At

causoe

meusis

dicecesim visitaret, et

qna

didicerat

,

NOTITIA LITTEHARIA IN

S.

AIV.USTINUM.

-))

wo pace
actum
;et
,

Ecclesiae contra illam haeresim

prsedicaret,

\ rore frcquentissime disputans. Et
versi Sedi apostolicee pcr

quoniam iidem

per-

et

medio itinere eorum insidias incurrispervasum cum omnibas ilii eomitantibns, snest ut
et rebus, injuriis et caede
I)e

suam ambilionem eamdem
episcoporum

perfidiam persnadere conabantur, instantissime etiam
conciliis
est,

jlatis

animalibus

eum

gra-

Africanis sanctorum

issima affecissent.
llius

qua

re,

ne pacis

ecclesiee

am-

ut sancto papse Urbis, et prius venerabili

gestam Inno-

impediretur profectus, defensor Ecclesise inter

centio, et postea sancto

non siluit. Et prasceptus est Crispinus, qui eislem Donatistis in Calamensi civitate et regione epieopns
sontra
fuit,

snaderetur,

nanda
a

et

quam illa damnanda fuisset.
diversis
Ecclesiae

Zosimo ejas successori persecta a lidc catholica et abomiAtillitantae sedis antis-

prsedicatus sciiicet

et

multi temporis, et
pnblicis

tiles, suis

temporibus eosdem notantes, alquc
prsecidentes,
datis litteris et ad

doctus ad mulctam teneri aurariam
hsereticos constitutam.

legibus

membris

Qui resultans tegibus
recedente Eecleresisteretur,

trasentatus cumapiul Proconsulem se aegaret hsere-

Africanas Occidentis, ct ad Orientis partis Ecclesias, eos anathemandos et devitandos ab omnibus Catbolicis

icum, oborta est necessitas, ut

illi

censuerunt.

Et Itale dc

illis

Ecclesiae

Dci catho-

ME
t

defensore,

a

catholico
esse,

episcopo

licae

prolatum judicium, etiam piissimus imperator
constiluit.

convinceretnr
si

enm

quod

se fuisse

negaverat:

Ilonorius audiens ac sequens, suis eos legibus

quouiam
episcopus
llo se

ab

eodem

dissimularetnr, forte catholicus
haereticus

B

natos, intor hcereticos haberi debere

ab

ignorantibus

crederetur

nonnulli ex eis ad sanctae matris Ecclesiae

damUnde gremium,

quod

erat aegaute, atque ita ex hac dissidia in-

unde

resilierant,

redierunt, innotescente et praeva-

irmis scandaTnm nasceretnr.
stino antistite

Et memorabili

Augu-

lescente adversus illum detestabilem
fidei veritatc.

errorem recta

ambo
versa

illi

omnimodis instante, ad controversiam Calamenses episcopi venerunt et de ipsa di-

«

Et erat

ille

memorabilis

vir,

proecipuum domiEcclesiy
illi

communione tertio contlictum secum egcrunt, magna populorum christianorum multitudine causaa
et

nici corporis

membrum,
est,

circa

universalis

utilitatem sollicitus
tus

semper ac

pervigil.

Et

divini-

exitum,

apud Carthaginem,
:

et

per totam Africam
li-

donatum

ut

desuorum laborum

fructu, etiam
in Hip-

exspectante

atque

ille

Grispinus proconsulari et

in hac vita

gaudere provenisset, priusquidem
et regione, cui
;

bellari sententia est
ille

pronuntiatus hsereticus. Pro quo

ponensi Ecclesia

maxime

praesidebat,

unitate ac pace perfecta deinde in aliis Africae parapud Cognitorem catholicus episcopns intercessit, tibus, sive per se ipsum, sivc per alios, et quos ipse ne auraria mulcta exigeretur et ei est beneticium imdederat sacerdotes, pullulasse, et multiplicatum fuisse petratum. Lnde cum ingratus ad piissimum Prinprovocasset, et ab Imperatore relationi debitum £ Domini Ecclesiam pervidens, illosque Manichaeos, Dopem natistas, Pelagianistas, et Paganos ex magna parte est responsum solutum, et consecutum est prajcedefecisse, et Ecclesiae Dei sociatos esse congaudens ptum nullo prorsus loco haereticos Donatistas esse profectibus quoque et studiis favens erat et exultans debere, et eos ad vim legum omnium contra haeretibonorum omnium indisciplinationes pie ac sancte cos latarnm ubique teneri debere. Ex quo et Judex, tolerans fratrum, ingemiscensque de iniquitatibus et Ofticium, et idem Crispinus, quod minime fuerit malorum, sive eorum qui intra Ecclesiam, sive eorum exactus, praeeepti sunt denas auri libras tisci juribus inferre. Sed protinus opera data est per catholicos qui extra Ecclesiam sunt constituti, dominicis, ut episcopos, praecipue per sanctee memoriae Augustidixi, lucris semqer gaudens, et damnis mcerens. num, ut illa omnium condemnatio principis dimitte« Vestes ejus et calceamenta vel lectualia ex moretur indulgentia et Domino adjuvante perfectum derato et compeienti habitu erant, nec nitida niest. Qua diligentia et sancto studio magis magisque, mium, nec abjecta plurimum quia his plerumque juvante Christo, de die in diem augebatur et mulvel jactare se insolenter homines solent, vel abjicere tiplicabatur pacis unitas, et Ecclesiae Dei fraternitas. ex utroque non quae Jesu Christi, sed quae sua suut Et id maxime factum est post collationem, quae ab iidem quaerentes at iste, ut dixi, medium tenebat, universis episcopis catholicis apud Cartbaginem cum D neque in dexteram, neque in sinistram declinans.
;
:

:

:

:

;

:

eisdem Donatistarum episcopis postmodum facta
id

est,

Olera et legumina, etiam carnes
liospites, vel

aliquando propter
vi-

jubente gloriosissimo et rebgiosissimo imperatore
;

quosque infirmiores, semper autem

Honorio

propter quod perficiendum etiam a suo

la-

num
dicit,

tere tribunum et notarium Marcellinum

ad Africam

habebat, quia noverat, et docebat, ut Apostolus quod omnis creatura Dei bona sit, et nihil abji-

judicem miserat. In qua controversia
tentia Cognitoris notati sunt
et

illi

omnimodis

ciendum,
tificatur
5). Et,

quodcum gratiarum

actione percipitur; sanc-

confutati, atque de errore a Catholicis convicti, sen;

post

eorum appel-

ut

Cnim perverbum Dei ct orationem (I Tim. iv, 4, idem Augustinus sanctus in suis Confesdicens
:

lationem, piissimi Regis responso juste inter haere-

sionum

condemnati sunt. « Adversus Pelagisnistas quoque, disputatores callidos, arte magis subtili et noxia scribentes, et ubiticos

ISon ego immunditiam immunditiam cupiditatis. Scio Noe omne genus carnis quod cibo esset usui, manducare permissum Eliam cibo carnis refectum Joannem milibris posuit,

obsonii timeo,

sed

;

;

cumque poterant publice et per domos loquentes, per annos ferme decem laboravit, librorum multa condens et edens, et in ecclesia populis de eodem er-

rabili abstinentia prseditum, animalibus,
stis,

hoc cst

luctt-

escam cedentibus non fuisse pollutum. Scio et Esau lenticulse concupiscentia deceptum;et David propin

:

:

23
ter

SUPPLKMENTUM AD OPERA
aqux dcsiderium
a se ipso reprehensum
esse
;

S.

AUGUSTIM.
et legehat, et jugiter ac

et

Regcm A infirmitatisintuebatur,
tim llebat:
et

uber

nostrum, non de carne, sed de pane
ravit, sed raiit,

tentatum.

ne intentio ejus

aquoquam
ad

impediretur, ingredein-pi-

Ideoque etpopuhu ineremo, non quia carnes desidequia csae desiderio contra

ante dies ferme

decem quam

exiret de corpore, a no-

Deum murmu-

bis postulavit prsesentibos, ne quis

eum

meruitimprobari (Confessionum lib. 10, eap. 31, n. 23J. De vino autem sumendo Apostoli exstat sen-

retur, nisi iis tantttm boris, qoibus medici ad

ciendum
ita

intrarent, v.|

cum

ei
:

refectio inferretur. Kt
et

ad Timotheum scribenlis ac dicentis usque adhuc a</>nim bil» n scdvino modico utere
tentia
,

:

A
/>ro-

observatum ac factum

est

omui
a<l

illo

tempore
suain
et

orationi vacahat.

Verbum

Dei usque

ipsani

pter
v,

stomachum
23).

et frequentes tuas

infirmitates

l

Tim.
vel

exlremam a?gritudinem impreetermisse,
fortiter,

alacriter

Coihlearibus

tantnm

argenteis

utens,

sana inente, sanoque

consilio

in

ecclesia

caitcra vasa

quibus mensae inferebantur

cibi,

pra^dicavit.

Membris omnibus

sui corporis incolun
et, ut

testea, vel lignca, vel

marmorea fuerunt
in

:

non tamen
Sed
et

inlegro aspectu atque auditu,
tibus obdormivit
;

scriptam
>ui-,

est, no-

necessitatis

inopia, sed proposito

voluntatis.
ipsa

his astantibaSj et videntibns, et

cum

eo pariler oranenutrittts
in

hospitalitatem

semper exhibuit. Lt

mensa

cum

patribus

magis lectionem vel disputationem, quam epulatioii.ni potationemque diligebat. Et contra 'pestilentiam

humance consuetudiuis

in ea scriptum ila habebat

Quisqais amat dictis absentum rodere vitam,
Ilnuc mensain vetitain noverit esse sibi.

Et ideo

omnem

convivam a supertluis
sese abstinere

et noxiis fabulis

bona senectute et nobis coram pro ejus commendauda corporis deposilione sacriticium Deo oblatum est, et sepultus est. Testamentum nullum fecit, quia undefaceret pauper Dei non habuit. Eccle^ia- hibliothecam, omnesque codices diligenter posteris custodiendos semper [juhebat. Si quid vero Ecclesia, vel in
sumptibas, vel in ornamentis habuit, fidei presbyteri,
qui sub
misit.

et detractionibus

dehere admonebat.
il-

Nam

et

quosdam suos

familiarissimos cocpiscopos

eodem domus

Ecclesiae

curam gerebat,

di-

lius scriptures oblitos, et contra

aspere aliquando reprehendit, aut delenlos esse
illos

eam loquentes, tam commotus ut diceret,
versus, aut
se de

Nec suos consanguineos, vel in proposito vel
quibus,

dc mensa

media refectione ad suum cubiculum surrecturum. Pauperum vero semper memor erat, eisque inde
erogabat, unde
tantibus
:

et sibi
est,

suisque omnibus secum hahiex
reditibus possessionum
tidelium.

hoc
vel

vel

Ecclesiac,

etiam

ex

oblationibus

Kt

fj

dum
ret,

forte de possessionibus

ipsis invidia clericis lie-

alloquebalur plebem Dei, malle

se

ex

collatio-

nibus magis plebis Dei vivere,

quam

illarurp posses;

sionum curam
se esse
illis

vel

gubernationem pati
ut eo
in

et

paratum

cedere,

modo omnes
Vetere

Dei servi et

et morte vuk'i more adhuc superesset, id si opus fuit, quod et cseteris, erogavit, non ut divitias haberent, sed ut aut non, aut minus egerent. Clerum suflicientissimum, et monasteria virorum ac feminarum continentium cum suia prsepositis plena, Ecclc dimisit, una cum bibliothecis, libros et tractatus vel suos vel aliorum sanctorum habentibus, in quibus dono Deiqualisquantusque in Ecclesia fuerit|noscitur, et in his semper vivere a tidelibus invenitur. Juxta quod etiam secularium quidam puetarum, suis ju. hens quo sibi tumulum mortuo in aggere publico col-

extra constitutos, in sua vita
tractavit,

dum

ministri viverent,

quo
I),

tur

(Dcut.

xviii,

altari

Testamento .legundeservientes de eodem
id laici suspicere

locarent, pro epigraniinate linxit dicens,

comparticipari.
luerunt. »

Sed nunquam
solis

vo-

Vivere post obitum vatein vis ooste viator, (Jnod legis ecce loquor, vox tua neinjie uiea

Et in suis

Sic Augustinus,

hostibus fidei terribilis,

per

sacerdos,

quidem scriptis ille Deo acceptus et eharos quantum lacente veritate videre conceditur,
manifestatur
:

omnia sanctum, simplicem et mansuetum se praebebat, non minorem forte gloriam morum integritate meritus quam innumeris pene libris ipsius ingenium adversus haereticos, schismaticos et paganos
quasi ex

recte ac sane, fidei, spei, et charitatis catholica KcclesiaB vixisse

quod agnoscunt qui eum de
proficiunt.

Sed ego arbitror plus ex eo proiicere potuisse, qui eumet loquendivinis scribentem legentes

inexhausto fonte protulit.
doctoris

Sed antequani D tem
lectoris

gloriosissimi

operum sub
nobis
Edit.

oculos

index evolvatur,
excesserit
«
late

1'ossidium,

qualiter e vita

pra-entem audire et videre potueinter bomines consarvationem non ignoraverunt. Erat enim non solum eruditus
in ecclesia

runt, et ejus prsesertim

narrantem audiamus.
ille

scriba iu regno ccelorum, de thesauro

suo proferens
ipii

Sane

sanctus in vita sua prolixa

pro

utili-

nova

et vetera, et

anus negotiatorum,
qusB
i

inventain

ac felicitate

sanctm

Ecclesirc

catholica'

divi-

pretiosam margaritam,
paravi! [Motth. xin.
52,

nitus condonata, vixit
clericatu

annis septuagiuta et sex, in

babebat venditis, comveruni etiaa ex iis 16
:

autem vel episcopatu annis ferme quadraginta. Dicere autem nobis inter familiaria colioquia consueverat, post perceptum baptismum, etiam laudatos Christianos etsacerdotes absque digna et competenti puenitentia exirede corpore non debere. Quod et ipse fecit, ultima qua defunctus est oegritudine

ad quos scriptum
cobi
ii,

e.-t,

Sic loquimini,

et

sic fatit» (Ja-

12); et de

quibus Salvator
1M)-

dicit,

Qui

/'

docuerit sic homines, hic

magnus yocabitur
II

in

p

Cttlvrum (Matth

.

v,

»

CAPOT
S
§
I.

ipta S. Augustwi.

nam

sihi jusscrat

psalmos Davidicos, qui sunt

pau-

cissimi de peenitentia scrihi,

ipsosque quateruioncs

Scripta Augustiui genuina, servato Hetractationuni ordine, <piem siinilitcr aactorei M.iguiB Uibliothecs Patruui BOOttti suut.

aceus in lecto contra parietem positos diebus suas

Contra

Acadanicos

libri

tres

post

librum dc Pul-

NOTITIA LHTERARl.V
chro
et

IN S.

AUGUSTINUM.
scripta. Exst. in
III.

-2ti

.4pto

deperditum,

primi

omnium

sunt,

A

anno
IV,
-.'i.

ed.

Erasm.

et

Lovan. toin.

scripti a. 386.
2.

Bened.

De Yita beata liber, dialogis tribus constans, dem a. B86, non post libros contra Aeadem\
sed inter illos scriptus.

eo-

Eapositio

FJ^istolx
Exst.

o£ Aomanos
in
ed.

inc&oato sub idem
et

fere
IV.

tempus.
Bened.
III.

Erasm.

Lovan. toin.

3.

De Ordine
S

libri

duo, dialogi quatuor,

eodem tem387.

2G.

De Mcndacio ad Conscntium
Erasm.
et

liber

a. 395.

Exst.

pore, quo praecedentes scripti.
,

in ed.
a.

Lovan. tom. IV, Bened. VI.
liber
in
Ps.

tWoquiorum

libri

duo sub initium
liber,

27.
a.

De Continentia
395. Bzst.

cxli,

3,

4,

scr.

c.

o.

Dc immortalitate Animx

a 387.
a.

iu ed.

Krasm.

et

Lovan.

tom.

IV,

6.

Dc Musica
Dc Moribus

libri sex a.

387

Mediolani incboati,

Bencd. VI.
28.

380 iu Africa absoluti.
7.

De

diversis

Quxstionibus

LXXXIII,

sive

Responordine,
falieri

Ecclesiss catho-

Libri duo Romaine ver388 sus initium a.

sioncs

ad Quxstiones LXXXIII. Has Augustinus a
interrogatus,
c.

8. 9.

De Moribus Manichxorum scripti. Dc quantitate Animx dialogus ibidem, tempore conscriptus.

fratribus

nullo
390.

observato
ex

eodem

dictavit iu Africa

a.

Episcopus vero
iis

B
Hippone
in

ctus, eas colligi jussit, et

unum
ed.

10.

Dc

libcro Arbitrio libri tres,
a.

quorum primum Roa.

curavit

a.

398.

Exst.

in

Erasm.

librum et Lovan.

ma?
11.

388

incboavit,

duos posteriores
395.
libri

tom. IV, Bencd. VI.
29.

presbyter ordinatus, absolvit

De Genesi adversus Manichxos secessu prope Tagastam scripsit
Magistro liber ibidem
et

duo quos
a.

De diversis mi omnium

Quxstionibus VII
Mediol.
397.

libri

duo.
qui
ed.

Qui priS.

sunt, quos episcopus scripsit Augusti-

circa a. 389.

nus ad Simplicianum
brosio suifectus
et Lovan.

episc,
Exst.

Am-

12. l>

eodem
a.

389 scri-

est a.

in

Erasm.

ptus.
13.

tom. IV, Bened. VI.
Manetis

De Yera Religionc eodem
Hi
libri

389

vel

390 scri-

30.

Contra

Epistolam,
a.

cui titulus Funda-

ptus.

mcnti liber scriptus circiter

397.

Exst,

in ed.

una cum

n.
et

3b, in I

tomo editionum
a.

Erasm.
31.
in ed.
32.

et

Lovan. tom. VI, Bened. VIII.
a.

Erasmi, Lovaniensium
14.

Benedictinorum.

De Agone Christiano

390 conscriptus. Exst.
III,

De

1'tilitate

crcdtndi liber Hippone
in
edit.

392

exa-

Erasm.

et Lovan. tom.
libri

Bened. VI.

ratus. Exst.

Erasm.

et

Lovaniens.

tomo

De Doctrina Christiana
circa a. 397
absolvit,
;

quatuor. Hos inchotertii libri

VI, Bened. VIII.
15.

avit
a.
t.

De duabus Animabus liber eodem

392 confeVI,

u

tium

verum ad tribusque quartum

caput tera.
III.

addidit

426.

ctus. Exst.

in ed. Erasm. et Lovan.

Bened.

Exst. in ed. Erasm., Lovan., et Bened. tom.
[33].

VIII.
It>.

Ad

a.

398 referendi qnoque Contra partem Do-

Acta

contra

Fortunatum
ed.

quemdam
et

Manichseo-

nati libri duo,

quorum meminit

Retract.

i,

5.

Sed

rum
a.

presb.

quocum

disputaverat d. 28 et 29 Aug.

non amplius
34.

exstant.
qw<e non videntur.

392. Exst. in

Erasm.
liber

Lovan. tom. VI,
ex

De

fide

remm,

Hunc tractatum

Bened. VIII.
17.

sermone, quem coram episcopis in concilio Hipponensis a. 393, presbyter adbuc, babuit. Exst. iu ed. Erasm.
De Fide
et

Symbolo

natus

et
18.
a.

Lovan. tom.

III,

Bened. VI.
circiter

Erasmus et eum secuti Lovanienses tamquam spurium et ex Augustini scriptis consarcinatum rejecerant; Benedictini vero pro genuino receperunt. Videtur ad a. 399 referendus. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom. IV, Append. Bened. tom. VI.
35.

De Genesi ad litteram liber imperfectus
393 scriptus. Exst. in ed. Erasm.,

Confessionum

libri

tredecim circa

a.

400

scripti.
1.

Lovan. et Bec. v, vi,

Exst. in ed. Erasm., Lovan., et Bened. tom.
36.
rj

ned. tom. III.
19.

De sermone

Christi

in
a.

mon
393.

f

e

ad

Mattb.
in ed.

Contra Faustum Manichaeum Disputationes
a.

seu
400,

vu, libri duo
et

circa

Exst.

Erasm.
ed.

Lovan. tom. IV, Bened.

libri triginta tres. Opus absolutum c. quod ad Hieronymum misit a. 404. Exst.

in

ed.

III.

20.

Psalmus contra Donatistas a. 393". Exst. in Erasm. et Lovan. tom. VII, part. i, Bened. IX.

Erasm.
37.

et

Lovan. tom. VI, Bened VIII.

De

actis

cum

Felice

Manichxo

libri

duo

sunt

[21.]

Ad eumdem

fere

a.

393 referendus est liber
Cartb.
episc.

acta Collationis

quam cum

eo habuit Augustinus
ed.

deperditus contra Epistolam Donati,
schismatici.

Nam

proxime post
i,

Psalmum ponit
Exst.
in

Hippone mense Decembri a. 404. Exst. in Erasm. et Lovan, tom. VI, Bened. VIII.
38.

Augustinus Retract.
22.

21.

De natura Boni
a.

liber

adversus

Manichseos

scr.

Contra
et

Adimantum

liber

a.

394.

ed.

post

404. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom. VI,

Erasm.
23.

Lovan. tom. VI, Bened. VIII.

Bened. VIII.
Epist.
39. Adversus

Expositio

quarumdam Propositionum ex

Pauli ad byter
a.

Romanos. Dedit Cartbagine adhuc pres394. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom.
ad Galatas eodem
circiter

circiter 405. Exst, in ed.

Secundinum Manichxum liber scr. a. Erasm. etLovan. tom. VI,
exstaret,

Bened. VIII.
[40] Hic referendus esset,
si

IV, Bened. III.

quem

contra

24.

Expositio Epistolx

HUarium quemdam virum tribunitium

laicura ca-

SUPPLEMENTDM AD OPERA
tholicum
cap. 2.
ii.

S.

ALT.ISTINI.
Probatiomtm
rt

28
testimoniorum
eotltra

scripsisse

se

testatnr

Retract.

lib.

n,

A

[57.]

Libcr

Donatistas.
[58.] Contra
59.

QusBitkmum Evangelicarum XCVIII lihri duo, quos festinanter admodum scripsit Augustimts post
i.

ne$eioqvem Donatistcm.
MaximianlMis.
scr.
Di\ inati nt

.\ilmonitio Donati$tarum •!

400.

Exst.
III.

in

ed.

Erastn. et

Lovan. tom. IV,

60. Liber
ini, et

de
itl.

Dxmonum

inter

a.
III,

Bened.
*2.
.-/

Kx>t.

ia ed. Brasm. et

Lovan. T.

iuiuiitiitinw t

iii

Jobum, scriptae versus
et

a.

400.

Bened. VI.
61.

Exst.

in

ed.

Erasm.

Lovan.

tom.
a.

IV,

Be-

De

sex qusBStionibus

contra

Paganot
c.

expoaitis

ned. VI.

liber

ad

Deogratias

presbyterum,
(olim
49,
II.

a.

408

scr.

43 De Cateehizandis rudibus liber post
ptus. Exst. in ed.

400

scri-

viili-tur.

Heminit Augustinus
editus
est

Retract. u, 31.

Inter
in ed.

Erasm.

et Locan.

lom.

IV, Be-

epistolas

nunc
32,

102)

ned. VI.
ii.

Brasm.f Lovan., et Bened. T.

De Tritlitate libri 416 absoluti. Exst.
III,

quindecim
in ed.

a.

400 inchoati,
et

a.

[62.]

Sequitnr in Betract.

lib.

u,

Ex\

Erasm.

Lovan.

tom.

stolac S.

Jacobi, quae non exstat.

Bened. VIII.

63.

45.

De Consensu Evangelistarum libri quatuor versus B a. 400 scripti, quos inter scribendum libros de
Trinitate composuit.
Exst.
III.

De Pcccatorum Meritis ei Bemissiom oe de Baptismo 1'nri ulorum libri tres, ad. Maro Uinnm, a. 412. Kx>t. in ed. Erusm. et Lovan. T. VII,
ii,
/>'•

in

ed.

Erasm.

et

Lo-

part.
64.

iii 'I.

X.

van. tom. IV, Bcncd.
46.

De unico

Baptismo
et

liber

eodem tempore

scr.

Contra Panniniani, Donati in sede Carthag. sucEpistolam ad Tychonium
ed.
scr. c.
a.

Exst. in
[65.]

ed. Erasm.

Lovan. T. VII, Btned.
unico

IX.

cessoris,

400.

Quem

post opus
35,

de

Baptismo recenset

Exst.

in

Erasm.
libri

et

Lovan.

tom.

VII,

Be-

Augustinus n,
66.

liber

do

Maximianistis contra
liber ad

ncd. IX.
47.

Donatistas,}sm non amplius restat.

septem eodem tempore adversus Donatistas exarati. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom. VII, Bened. IX.

De Baptismo

Dc Gr
c.
a.

i

Testamenti
ed.

Honoratum
Loian.,
et

scr.

412.
II.

Exst. in

Erasm.,

Bened. T.
67.

[48.] Sequitur in Betractationum

seric, lib.

n,

c.

19,

Dc Spiritu
Bened. X.

et

Littera

liber

proxime
49.

liber, cui

tit.

:

Contra quod attulit Centuexstat.
libri

412 vel 413
III,

scr. Ezst.

in ed.

ad Mnri-illinum Erasm. et Lovan.

a.

T.

rius a Donatistis, qui

non

Ad

biquisitioncs Januarii
Exst.

duo,

c.

a.

scr.

in

ed.

Erasm.,

Lovan.,

et

Bencd.

400 q 68. De Fide ct Operibus liber scr. a. 413. ed. Erasm. elLovan. T. IV, Bened. VI.
69.

Exst. in

tom.
50.

II.

Breviculus Collatinnum
a.

contra
in

Donatistas

scr.

Dc Opere Monachorum
c.

liber jubente

Aurclio,

sub linem
70.

411.

Exst.

ed.

Erasm.

et

Lovan.

episc. Carthag.
et

a 400 scr. Exst.

in

ed.

Erasm.
a.

T. VII, Bcncd. IX.

Lovan. tam.

III,

Bcned. tom. VI.

Ad Donatistas
init. a.

post dictam
«cr. Exst.

CoUatUHtem liberfoiked.

51.De Bono

conjugali liber adversus
in

Jovinianum

sub
71.

412

in

Erasm.

et

L«ia«.

400 scr. Exst. tom. VI.
52.

ed.

Erasm., Lovun.,

et Bened.

T. VII, Bcncd. IX.

De videndo Deo ad Paulinam
et

liber. Exst. in ed.

De sancta
De
Getiesi

virginitatc liber scr. an. 401.

Exstat

in

Erasm., Lovan.,
72. De Natura
ct

Bened. T.

II.

ed. Erasm., Lovan., et Bened. tom. VI. 53.

Gratia contra Pelagianos
in

liber

a.

ad Litteram
III.

libri

dnodecim
in

a.

401

in-

415.

scr.

Exst.

ed.

Erasm. elLovan. T.

VII,

choati, absoluti a.

415. Exst.

ed. Erasm., Lo-

part. n, Bcncd. T. \

van., et Bcned. tom.

73.

De

Ptrfictione justitiSB

hom in is ad Eutropiuin
liber

et epi-

54. Contra Littcras Pctiliani Donatistx,

Cirtensis
libri

vel
tres.

Paulum,

episcopos
a.

Gallicanos,
ed.

>eu
et

Constantiniensis
Exst. in
IX.

in

Numidia episc,
et

D

stola scr.

415.
ii,

Exst. in

Erasm.

Lotxm.

ed.

Erasm.

Lovan.

lom.

VII, Bened.

T. VII, pait.

Bened. \.

~\.Ik
Catholicos Epistola

Civitate

l><i

Kbri

viginti
est

duo, ad eomitem
scribere
.

55.

Ad

contra Donatistas,

vulgo

Marccllinum,
tinus a.

quos aggressns
ab
absolvit
el

Augus427
/;

de Vnitate Ecclcsix liber, ad

quibusdam non Augustini putatur, a Dupinio tamen ei asseritur et
qui
a
a.

413, post captam
cd.

Atat

i.iithorum
a.

rege,
i.'s.

arbem Romam;
Exst. in

demum

vel

402 refertur. Exst. in
VII, Bencd. IX.

ed.

Ersam.

et

Lvmn.

Erasm.

Lovon.

T. V,

tom.
."10.

VII.

Contra Cresconium Grammaticum, qui Prtiliani causam dHVndendam snsceperat, libri quatuor, a. 406 scr. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom. VII,
Bcncd. IX.

75.

De Bono
iudiccm

Viduitatis

liber

:^imi

epistola).

Non
Loo<m,

meminit
in

cjus

in

Rerracm(tont6us, scd

a

j

rcl.ita est. Exst.

m

ed.

Eram.

ct

T. IV, Bsned, VI.

Hoc

loco

subjungendi fuissent,
u,

si

exstarent,

li-

76. Contra PrisciUianistas
SCT.

ct

Origcnistas liber

a.

bri tres

subseqiiontos,
c.

quorum Augustinus memi-

ad l'aulum Orosium
et

Rispanum.

Kxst.

m

cd.

nit Retract.

27, 28, 29, scilicet,

Erasm.

Lovan. T. VI, Bcnni. VIII.

29 77. De Origine animse ad
n. 02.

NOTITIA LITTERAHIA IN

S.

AIT.USTINUM.
lib.

30
u,
c.

Hieronvmum.

Vid.

intra

A

libros recensuit Augustinus Hetract.

45.

93. De Conjugiis adultcrinis ad Poltcntium
n, c. 46, liber ad

libri

duo,

78. Sequitur in Retract. lib.

Eme-

scr. a.

419.

Exst.

iu ed.

Erasm., Lovan., et Bcet

ritum,

Donatistarum episc, qui hodic non exstat.
Gestis Pelagii contra advcrsarios Gratix
liber a.
I).

ncd. T. VI.
!ti.

Cf. n. 85. 86.

Contra

Adversarium Lcgis
420.
Exst.

Prophetarum

libii

[79. .\.J. C.

J

De

duo,

scr. a.

in

ed.

Erasm.

et

Lovan.

410 seu ilT
Exst.
/;

SCT.

ml Auivlium,
I,

T. VI, Bened. VIII.
95.

episc

Carthag.
,

in
n
i.

Supplem. Yiijnerii T.
T. X.

Contra Gaudentium,
libri

Thamuganensem
a.

epic.

Doiu

p. 413 sqq.

el ad.

natistarum,

duo, eodem

420

scr.

Exst.

80.

De correctione Donatxstarum liber ad Bonifacium tribunum ac demum comitem in Africa scr. 417. Exstat inter epistolas olim 50, nunc c. a.
ed.
l>

ed. Erasm. et Lovan. T.
96.

\U,Bened.

IX.
a.

Contra Moidaeium liber ad Conscntium

420

scr.

Exst. iu ed.

Erasm.

et Lovan. T. VII, Bencd. IX.

Erasm., Lovan. et Bened. T.
Dei
liber

II.

97.

Contra

duas

Epistolas
I,

Pclagianorum

libri

qua-

ad Dardamm in Galliis PrsBsentia 81. pra>fectus scr. circa idem tempus. Kxstat inter Lovan. epistolas olim 57, nuc 187) edit. Erasm
,
,

tuor,
li

ad Bonifacium
a.

episc.

Hom., Zosimi sucExst. in

cessorem, scripti

420 vel paulo post.
T. VII,
part.
n,

ed. Erasm. et Lovan.

Bcncd. X.

tlBened.
In

T.

II.

Evangelium Joannis tractatus CXXIV, quibus
est

pra?tixa

Prxfatio

incerti

auctoris.

Sermones

sunt ab Augustino pro concione babitiannis 416 et ilT. Exst. iu cd. Erasm. et Lovan. T. IX, Bcncd. III.
83. In Epistolam
X,
et
I divi

98. Contra Julianum libri sex a. 421 scripti. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. T. VII, part. i, Dened. X. 99. Enchiridion s. Manuale ad Laurentium, de Fidc, Spe et Charitate, scr 421. Exst. in ed. Erasm. et
.

Lovan, T.
100.

III,

Bened. VI.
mortuis gerenda a.

Joannis ad Parthos tractatus

De Curapro

421

scr.

Exst.

sub idem tempus scripti. Exst. in ed.
Lovan. T. IX, Bened.
Coclestium
Exst.
III.

Erasm.

in ed. Erasm. et T^ovan. T. IV, Bened. VI.

101. De octo Dulcitii Quxstionibus liber scr.

a.

422.

84. De Gratia] Christi et Peccato Originali contra Pe-

lagium
408
scr.

ct

libri

duo,

circa
et

medium

a.

Exst. in ed. Erasm. et Lovan. L: IV, Bened. VI. 102. Regula ad servos Dei de tribus ultima (a), de

in ed.

Erasm.

Lovan. T.

VII,

Bened. X.
85.

De gestis cum Emcrito Caesarea? in Mauritania Donatistarum episcopo liber a. 413 vel 418 script. q 80. Sermo ad Csesariensis Ecclesix plebem Emerito prsesente habitus. Exst. in ed. Erasm. et Lovan.
T. VII, Bened.

qua dubitat Erasmus, licet indignam Augustino non judicet, asserunt plane Bcncdictini. Exstat in epistola2U (alias 109), Sanctimonialibus ab ipso
scripta a. 423 vel 424. Inde

vero

depromptam

vi-

risque aptatam fuisse dicunt. Ed.
et

Erasm., Lovan.,

Bened. T.

I.

IX.

103.

De Gratia
et

et

Libero Arbitrio ad Valentinum abba-

87. Contra

ctoris

Sermonem quemdam Arianorum sine Aunomine liber a. 417 scr. Exst. in ed. Erasm.
Uber vel potius Sermo scr. ut cre418. Exst. in ed. Erasm. et Lovan.
Concupiscentia ad Valerium comi-

tem

Exst. in

monachos Adrumetinos scr. a. 426 vel 427. ed. Erasm. et Lovan. T. VII, part. n,
et

et Lovan. T. VI, Bened. VIII. 88. De Patientia ditur, ante a.

Bened. X.
104.

De Correptione
a.

Gratia liber ad monachos item

Adrumetinos

427 scriptus.

T. IV, Bened. VI.
89.

105. Retractationum libri duo, in

tem

De Xuptiis et libri duo. Prior scriptus est a. 418 exeunte, secundus a. 420. Exst. in ed. Erasm. et Lovan.
T. VII, part.
ii,

quibus Augustinus opera sua XCIV, in libris CCXXX, recenset ad aunum usque 427, quo scripti sunt. Exst. in ed.
Erasm., Lovan., et Bened. T.
tus.
I.

Bened.l. X.
septem,
c.

106. De Hseresibus liber intra a.
a.

428 et 430 absolu-

"0.

Locutionum

libri

419
III.

scripti. Exst.

Exst.

in

ed.

Erasm.

et

Lovan. T. VI, Be-

in ed.

91.

Qusestionum
eod.

Erasm.,Lovan. elBened. T. in Heptateuchum DCLXV
a.

D
libri

ned. VIII.
107.

seet

ptem,
92.
et

419.

scr. Exst.
III.

in

ed.

Erasm.

Lovan. T. IV, Bened.

Domini adversus Judseos post librum de Haftresibus a Benedictinis ponitur. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. T.
Tractatus
s.

liber de Incarnatione

De Anima
420
ii,

et ejus

origine libri

scripti.

Exst.

in ed.

quatuor a. 419 Erasm. et Lovan. T.
a.

VI, Bened.

VIII.

108. 109. Collatio

VII, part.

Bened. X.

librique

cum Maximino Arianorum episcopo duo contra eumdem. Collatio habita est a.
in ed.

Caeterum scripserat

Augustinus

415 ad S.
qui inter

428, Hippone. Exst.
VI, Bened. VIII.
110.

Erasm.

et

Lovan. T.
Prospein

Hieronymum
simulque
stoli n,

de Origine animse librum,
sententia
D.

epistolas exstat ordine 160 in ed. Bened., alias 28,

alterum de
:

Jacobi

apo-

De Prsedestinatione sanctorum liber ad rum et Hilarium scr. a. 428 vel 429. Exst.
liber

ed.

10

nium
(a)

reus, epist. 167,

Qui offenierit in uno, factus est, omolim 29. Utramque tamquam

Erasm. et Lovam. T. VI, Bened. X. 111. De Prsedestinatione Sanctorum

secundus,

De

reliquis vide infra n. 21, 22, in Dubiis.

;

31

SUPPLEMENTl.M AD OPEHA
vulgo de Dono Perseverantix nuncupatus ad eos- A dem scr. a. 428 vel 629, Exst. in ed. Erasm. et
136,
177

S.

AKilSTIM.
130
156,

32

Masrimum;
138, S.

Chrysostomum
iTii,
;

auctorem

habet

inter

Eusebianoi habentor; ez

BOMd. \. 112. Contru secwnlam Juliani rcsponsioncm, opus imptrfeotum sex Hbrvt oomplectent scr. a. 428, vel
T. VI,

Lomn

Gregorii est
226,

173 ex ejusdem scriptis de."'.

sumptus;
ptis.
'.'>°

142,

AmbrosH

-

-

429.
ed. X.
113.

Exet.

io

Vignerii Supplem.

T.

II,

Bcncd.
1

De Sanct/s

S' iiitniirs

I.I,

e*

qeibtra

Sermones
e

et 18 Fuigentio

ascribunt
-1~
;

oonnulli; senno 22
est;

Speculum cx utrogue

Testumtnto

sub
et

a.

427

Petro

Hnrriuiuti nsi deeerptua

26

mter
et 31

Amspu-

scriptum, et a Possidio in lndiculo et Yita
stini

AuguLovan.

brosinnos reperitui
rii

Maximi
;

est; 30

memoratum,

Exst.
I,

in ed.

Erasm.

sunt, posterior inter

Ambrosianos
31

habetur, uti
-i

T. III, YigncriiSuppl.
I
I

Bencd.

III.-

et

sermo 33

;

35 Fulberti e>t

episeopi;

i

Examinationes

ed.

Erasm.

et

Psulmos Davidis CL. Exst. in Lovun. T. YHI, Bcmd. IV.
in

37,

Alcuini presbjteri, ex
;

variis

tamen consarcisex
'/-

natus

47eti.un

S.

Leofu' triboitor.

115. Epistolx

numero CCLXXI, juxta ordinem chroin IV

Sermones

alii
d>:

XVII,

ex quibus
>"lt,

7

nologicum a Benedictinis

classes disposita\

pore, septimus
tis

Verbi

decem
et

d*

S<no-

Prima

classis eas continet

quas Augustinus
386

nondum B
Secunda,

in editione Parisiensi 1531

primum
xm,
in

editi.

episcopus scripsit

ab

a.

ad

395.

7o
festo

Sermones IV, videlicet de Jucob
S.

quas ab eo tempore scripsit ante Collationem Carthaginensem cum Donatistis habitam et detectam
in Africa Pelugii hoeresin,
Terlia,
i.

Yincentii, in Prorcrb.
illud

Bmm, in Pmub<Anm
i

Semiiuiiitts, et iu

e.

ab

a.

306 ad 412.
seripsit,

post me, etc.
in Orationem

Math. xvi, Qui rult Hi primum prodierunt (cum tract atu

quas ab eo tempore ad obitum
a.

Dominicam
a.

io ed.
18

Basil.

1556.

Qui-

nempe ab

511 ad 430. Quarta, eas

pus minus compertum habetur, nes ab Augustino jam episcopo scriptas esse cer-

quarum temquas tamen om-

bus accesserunt in ed.
8° 9°

De Z)ii'ersi's Sermones XLIII. Frugmenta Sermonum S. Auguslini XWII,
abbatis Thesauro seu Collectionibos,
Fl<>-

tum
rum.

est.

Augustini epistolis antea

vulgatis paucee

ex Eugippii

hactenus ineditae accesserunt in ed.
Plures

BenedictinoII.

ad Probam virginem, atque ex Commentariis
ri,

Exst. i& ed. Erusm., Lovan., etBened. tom,

Lugdumensis

Ecclesiae

diaconi,

in

Epistolas
inter

autem janijam

inter

epistolas leguntur,

Pauli, ex verbis Augustini sub

Bedx nomine

quas tamquam Jibros Augustinus in Retract. recensuit, quas suis locis notatas videbis. C
116. Scrmones.

ejus opera et seorsim etiam impressis.

Horum

varia? exstant

collectioncs,

Sermoncs de diversis CXXIII, a Lovaniensibus a. 1571 tomo.X editi, annumeratis praBdictis
10°

quarum quinque sequentes
fratres in

(praeter

Scrmones ad

sermonibus XLIII. Ex
11°

his

plurimos supposititios
a.

Eremo) prodierunt in

ed.

Erasm. Bas.

essefatentur ipsi Lovanienses.
Ilomilix XI,

1529, tom. X.

a Parisiensibus edita?

ltili,

De Ycrbis Domini sive de Verbis Evangclii, Sermones LXIV. Ex his Sermo 14, Erudii pres1°

ex mss. Carthusianis,
thceanis.

atque

<i/ia?

XIII, ex mss.

Pi-

byteri est

;

19,

Maximi Taurinensis,

28,

S.

Amhis

brosii Mediolanensis episcopi.

De Verbis Apostoli Sermones XXXV.
25,

Ex

XL de variis argumentis a Jucobo Sirmondo Jesuita primum editi cum notis Paris. 1631, in-8, « quorum nonnullos, ait And. Hirttus
12° Sermones
ut

Sermo

Maximi
in
et

est

;

inter Ambrosianos nonus.

nolim

negare Augustinum
in

Homilix L,

quibus varia Scripturx loca ex-

maxime qui
taraen, qui e
tietur editor

auctorem babere, Indiculo Possidii numcrantur, alios
cryptis prodierunt, paesse

plicantur

Loci

commimes
tres antiquoe

tractantur.

Harum

monachorum
apud nos

quarta exAmbrosii scriptis decerpta.
Collectiones
istae

suspecta-

lidei,

donec
»

sunt, ante annos

probationibus dignioribus nobis commendentur.
Inter hos
illte

quippe 800 facta-, Augustino tamen nequaquani D aequales. Duai sequentes autem summa incuria
adornatai sunt ab ed. Amerbachianae curatoribus,

autem XL Sermones habcniur Bomilic

XIII saperius

eommemonl

13°

Sermones VI

Romn primum
S.

editi

a.

1614.

nempe

:

4° Scrmones de

rimi alios
87,

215,

Tempore CCLVI, ex quibus pluprue se ferunt auctores. Sermones vero 255, spurii habentur. Sermoneni 191
ahjudicat
Pliil.

a Joan. Bu)>t Maro Homano, Piscium Canonico.

Angeli in Foro

Quatuor posteriores Sermonum Collectionss recudit Yiijittrius parte
XI. VI,
tkecifl
i

Suppl.

:

parte vero

u

alios

Augustino

Lubbcus.

nonus est Sermo Bcrnardi; 11
nis

Eorum vero Maximo tribuitur
;

hactenus ineditos atque ex diversis

Biblio-

15 Severiano uti et Fulgentio ascribitur; 33 S. Leoest
;

depromptos, addidit. CaHenini in pneeedeotibos
Collectionibus
:

37

Maximi

;

48 ex

Ililnri»,

Ambrosio

et

debet,

Sermonibus notari non raro evenire, ut idem Sermo in di\>
bis
vel

Augustino hinc inde desumptus
est; 68, 77, 117. S. Ambrosii
;

est

:

69 S. Lconis
\

Sermonum
numeretur
scriptis

forsan sa?iiius
aliis

118 Mn.nmini
BSt ac

[90

(juainplurimi vero ex
sunt.

Augustiui

Euscbiu tribuitur

;

125 idem fere
inter

Symbolum
1

excerpti

Sermones
:

ex hisce aliquot

Damaso fnseriptum

Opera

s.

Hieronumi\

28,

spurios obiter notavimus

at

cum

longe accuratiu.->

;

:

33
id prrcstiterint Renedictini,

NOTITIA l.ITTKRARIA IN
nos Censuram Sermo-

S.

AUGUSTINUM.
parum
abfuit,
7.

34

A

inter dubios

quin reponerent. Ibid.

num

latam in compendio sumus ((/). Sermones itaque omnes quibus tomus V absolvitur ^de quo vide infta ad ipsius editiouis commemorationem ) in quatuor classes
ab
iis

exhibere e re fore

serm.
119.

arbitrati

notatus in indice
citatus. Ibid.

decem Chordis liber seu sermo a Possidio c. 8, atque ab Eugippio et Floro
serm. $,Erasm.
et

Lovan. tom.
cap.

IX.

redegerunt,

de Scripturia Vei.

de Tempore, deSanetis, et de
cessit

Novi Testamenti, hir,rsis : quibus acet

120. Ue Pastoribus\
121.

Ulerque

ad Ezech.

xxxiv.

quintus Ordo sermonum dubiorum;
suppositUH io

cum non-

Appendicem rejecti sint. nisi aperte Sermones complectuntur Classes istse quinque, XCIV, praeter Fragmenta. In appendicem rejiciuutur, tamquam certo certius spurii, Sermones
CCCXVII, ex Collectionibus supra memoratis hinc
inde selecti
;

De Ovibus jlbid. serm. 47 et 48 contra Donat. 122. De Convenientia deeem ptagarum et deccm\prxceptorum. Ibid. serm. 8. Hujus quoque meminit
Possidius in Iud.
n. 27.
c.

9, et

ipseAugus^. in ps. lxxvii,
est

Fragmentum repertum

inter

Eugippii

Excerpta in ms. Regio et Victorino.
§
II.

Scripta deperdita.

nimirum ex vulgari Collectione Serl°),Serm.
17,

monum
3,
I
I

de Verbis Domini (vid. supra n.
22, 28, 34, 47, 52, 54, 56,
2o).

Prseter

illa,

i,

1", 20,

58; de
34, 35
12,

B

qurc passim indicata sunt n. 21, 33, 40,
alia

48, 57, 58, 59, 62, 65, 78,
Guil. Cave, scilicet
1.

diligenter

enotavit

>is

Apostvli (n.
(n.

Serm. 21, 25,26,

HomUiarum L
15, 16,

3°).

Sermo

2,

3,

4, 0-10,

Contra Paganos

libri tres, et

Exhort. ad eosdem.

21,

22,

26,

Tempore(n. 4°), praUer quintum,
107, 109, 110,

30,31,33, 35,39, 45-48; de Serm. 1, 2, 3 et omnes jreliqui,
16,

2. 3.

De

Sacrificiis spiritualibus contra Manichaeos.

De

Sacrificio vesperlino

12,

19,

20,23, 25, 27, 28, 30,
72,

alius est,

quam

Qui tractatus fortasse non sermo ejusdem tituli ordine 342,
.

31,32,34,30,42, 45,40,50,52,
113, 119, 135,
139,

74,

94,9(5,

ed. Rened.

ex Sirmondianis (olim 8us), in

quo ex-

140, 141,

1434.

plicatur initium Evangelii Joannis.

160,164,165,170,174, 186, 187, 212,214, 220, 234-237, 245, 246, 254, 196,205, 256. Sermones de Sanctis (n. 5°) omnes spurii snnt, pra?ter quartum, 12, 17, 23, 24, 42, 45, 48, 50, 51. Inter Sermones XVII (de quibus n. 6°; spurii sunt 1, 2 (qui pars est Sermonis 51 iu Collectione Benedict.), 7 ( pars Sermonis 361), 35, q 36 (pars Sermonis 279), 38, 65, 96, 97, 98, 99, 118 pars Sermonis 325 ). Ex Sermonibus LXXVI, ad ( fratres in Eremo commorantes, etc., nonnisi sex in tomo V exhibent Benedictini, reliquos in se149,151,
155,
L

De Die Domini secundum Sophoniam prophetam
contra Manichxos.

5. 6.

Tractatus diversi contra Arianos.

Ad
episc.

Primianum. Donatistarum Commonitorium.
et

Carthagiuens
de falso

.

7.

De Traditione in persccutionibus
smate contra Donatistas

Bapti-

libri tres.

8.
9.

De Baptismo contra eosdem liber. Ad Mercatorem episcopum contra eosdem. Primum quidem prodiit in editione Renedictinorum ex pervetustocodice monast.
epistola
S.

BertiniinBelgio Augustini

quenti. Ex his sex, spurii sunt

tres,

qui in vulgari
56,
edi14,

(ordine

193)

ad Mercatorem,
fuit,

eum
in

pro-

Sermonum istorum
70
tis

et 72.

collectione locum obtinent Ex Sermonibus ab Hieron. Vignerio
i,

cul dubio, cui

Mario proenomen

anno

circiter

418 scripta,
c. 4,

quam

recensuit

Possidius

Indic.

Supplem. parte
i8.

spurii sunt 3, 4, 5, 13,

ejusdemque tertiam partem

transtulit

Augu(

15, 17
1

In

parte

n spurii sunt

1,

2,

8,

10-

stinus in librum de octo Dulcitii Qusestionibus

de

i,

2'», 23,

25, 26, 27, 29, 34, 36-39.

Denique rejecti sunt a Benedictinis inter Sermones tom. V libri aliquot ab Erasmo et Lovaniensibus intes tractatus repositi
117.
;

quo supra n. 101). 10. De Charitate tractatus
11.

diversi.

Principia

Geometrise,

Arithmetices,

et

Philoso-

nimirum
in Act.

:

phise.

De Epicurseis

et Stoicis

xvn Apost.

tra-

12. Epistolae,

Sermones

ct

Tractatus plures,

quorum
Bedam,

ctatus non omnino

malus, juxta

sura huic praefixa, sed nihil
habens Augustini.
Augustini.
cap.
VI
;

Erasmum in cen- D aut quam minimum
;

mentio habetur in Ind. Possidii, ipsum Augustinum, et alibi.

apud

Contra Benedictini judicant omnino bonum Sermonem, et nihil habentem
Ejus

et

nisi
1.

§ III. Scripta Dubia, Supposititia, Spuria.

meminit

Possidius
et

in

Indiculo

De symbolo
Erasm.
et

I.

Exstat in editio ne Erasm.
1.

Lovan.

tom.

bri vel potius

Bened. V, serm. 150, class.

Regula fidei ad Catechumenos lisermones quatuor. Exstant in ed. Lovan. t. IX, Bened. VI, usque ad n. 8.
s.

118. In illud
cet,

Exod. m, 14, Ego sum, qui sum, scilide rubo, in quo flamma erat, ct rubus non com-

2.

Sermo de quarta Feria,
nici.

sive cultura

agri

Domi-

burebatur. Hic tractatus in

Erasmiana quidem edi:

3.
4.

tione incerti auctoris esse praenotatur

at in Ulim-

mer. et Lovan. tribuitur Augustino. Benedictini vero

De Cataclysmo seu diluvio. De Tempore Barbarico sive in tempus persecutionis Barbarorum.
et

(a)

Commode

nobis datum

fuit

hoc loco diligenColon.,

Caveum
runt, in

Oudinum

haec ex

tiam auctorum Magnse Bibl. Eccles.

qui post

usum nostrum

Benedictinis excerpseconvertere.

.

.

35
5.

SUPPLEMENTIJM AD OPKRA
De novo Cantico
ac iix pericutis,
et

S.

AUGUSTIM.

30
B>1-

dc reditu

in aztestem

palriam A

sermo ad Catechumenos.

mus, sed Attgustino ahjudical; quod judicium larmkuts ei Lovaniensss secutisunt.
2.'i.

6.

Sciino

d>

Di8ciplina Christiana.
Utilitut> Jejunii,

E[iis(ola

ad Demetriadcm. Pelagii
fatetur
in

c-4,

ut

ipse

7.
8.

Sermo de Sermo de
Qitac

Pelagius
litteris.

suis

ad

Innocentium

p.ipam
de

urbis excidio.
u.

sequuntur, usque ad

15,

exstant in ap-

26.

Epistolap.

mutu.c

88.

Aujustini
S.

et

Ci/rilli

pend. tomi VI ed. Bencd. n.

9, 10, 11,

tom. IX ed.

magni/icis admirandisqw
et

Hieronymi virlntibus

Erasm. et Lovau. 0. Sermo de cont> mptu mundi

miraculis. Soppositil

.

Inccrti auctoris.

Item

27. Altercatio seu Collatio S.
tio

Augustini
viro

cum

Pascen-

Sermo

de Yanitate sxruli. qni ferme totus liahetur
catholicx COHVersationis,

Ariano

Hippone hahita,
a 1'ascentio,

jtra^sente

Law
Non

in traclatu dc Ihctitudinc

judice delecto
est Augustini.

spectabili.

de quo iufra n. 61
10.

Sermo De Bono

disciplinx.

Melch. Goldastus ah

28.

De

Mirabilibui S.
a.

Snii>turx

libri

tres. Incerti
I

Haiminsfeld

asscruit

Valeriano

Cemeliensi
t

apnd

auctoris, qui post
in ed.

700 viiisse perhibetnr.
III,

Alpes maritimas episc. sa?c. v, ejusque liam noB men preeferunt fragmenta hujus opusculi in vHusto codice Colhertino reperla.
1

Erasm. lom.

Lovan.

et

Bencd. ihid.

in

append., ubi etsequen.-.
20.

De Bcwdirlionibus
est

patriarchx Jacob opusculum

1

Sermo de Obedientia
dcdit friutum suutn.

et

Humilitatc.

Decerplum

ex

S.

Hieronymi Qasesi Hebr.

in

12.

TractatUS de Charitate, 8. de verbis psalmi,

Tem

Genes. et Moralibas

Gregorii M. et Alruinum auc-

torem

h.ihet.

13.

De Oratione
II

ct

Eleemosyna Iractatus (seu potius

30. Qusettiones

Vet.

et

X. Test. in tres partes divi-

fragm. majoris operis) ab llicron. Vignerio editus

pt, quibus
stiones
Hilario

tomo
14.

Supplem.
Miscellancae.

quartum superaddiderunt, XXV Qiupcomplexam, sed spuriam Lovaniei
adjudicantes.
et

De Gcncralitale elccmosynarum.
Hcec

[diacono

Exst.

in

append.

1j. Sententise

omnia

inccrti

suut

lomi IV ed. Lovan.
31. In

tomi

III

auctoris, nec

Augustinum sapiunt.
Totus insertus
ct

16. De Creatione primi hominis.

est

hic lihcr in

tractatu

dc Spiritu

Anima
tit.,

n. 67.

Heperilur inter Opera Ambrosii sub
de Dignitatc primi hominis
, ;

Tractatus

Apocalypsin D. Joannis Expositio sive HomiWIll. Portasse Tychonii Afri DonatisUe. Nosunt ex Victorino, Primasio et Beda colh tffi Exst. in ed. Erasm. tom. IX, Loran. ibid. in apliae

Opera Alcuini q cum tit Cogiiationes B. Albini Levitx in Iwtc Geneseos vcrba, Faciamus homiuem ad imaginem nostram. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. lom. IX Apet inter

pend., et Bctvd.

III.
tio,

Qua; sequuntur, usque ad n.

exstant in apS
-

pend.
32.
Lt'6er

titini

VI ed.

Bened.,

praeter

ad

Fratresm Eremo, aliosque de quibus supra
Sententiarum
aliisque
s.

0-1.">.

pend.
17. De Arbore scicntix boni
et

Qusssticmum XXI, ex Au-

mali. Exst.

in ed.

Eap-

gustino

nullo

ordine ab auctore
Elxst,

aliquo

rasm., Lovan., el licncd.

t.

IX append.

imperitissimo
in
et

collectarum.

in
et

edit. E>

Sequentia, usque ad num. 23,

exstant

Lovan. tom. [Vin append., ubi
QusBStionum

sequens.

pend. tom.
18.

I

ed. Bencd.
a liher.
ct Bhctoriccs.

33.

LXV

Dialogus

ex variis

Augustim

DeGrammati'

libris

maximain

partein congestas.

19. Principia Dialectica

Libri Ires.

34. l.ilnr

20. Categorix
isti

tractatus, qui

dcccm ex Aristotelc decerptx. Quatuor Augustino in pracedentibus edierant (Erasm.
et

tionibus ascripti
Benedictinis
in

Lovan.

t.

I)

a

appendicem
XI).

rejectis

spuriis

ac-

diaconum, olim inter opera Augustini impressus, ab Erasmo vero primum ei abjudicatus. Fulgentii est Huspensis tq>iscopi. Exst. in ed. Erasm. et Lorart. tom. III in append., uhi et sequens.
ds Fide ad

Petrum

censentur (tom.
21.

D
fragmcntum.
et

35.

De

Spiritu

ct

Anima

liber.

Continet

Dicta

et

Begulx

Clcricis traditx

Collectanea
scripta.
36.

ex multis

et diversis

auctoribus

ex-

22. Bcgula sccunda. (Tcrtia est genuina, vide supra
n.
102.) Exst. in

ed.

Brasm.

Lovan. tom.

I

in

Dc

Amicitia. Nonnisi Epitome est trium librorum
Hievailensis

appcnd.
23. Liber de Vita Eremitica ad sororem, quem non edidit Brasmus. Exstat iu appcnd. t. I ed. Lovan BJevallensia est (qui saec. cu et Bened. Slredi
vixit) ji:\ta

.Hlredi
ine.l.

de

eodcnt [aigamento.
IV in

1

Eram. eiLovan. tom.

append.,

ubi

et sequens.

37.

De

Substantia dUectionis et amoris

liber.

Huo

li-

Luccm

Holstenium. Tertia circiter pars
scil.

bri in

in

Operibus Ansclmi,
Qiune

Medit.

lo,

lii

et

17

88.

£»

unuin confusi. Aactores ignoraatar. ditigsndo Deo liber, qai et Meditatiomm
ConflatUS e>t item ex variis lihris

in-

exstant.

scrihitur.

llujv-

sequiintur,

nsque
S.

atl

n.

26,

in

appcnil.

nis

Victorini,
el

tomi
2't.

11

ad. Lovan. et Bened.

exstant.
et

Krasm.
papse Bonif.itetur

Ansebni Kxst. in vd. LOVOM. tom. IX in ippe&d., usquc ad
Bernardi
et

B/pistola
I

WI

mutua-

Augustini

n. 48.
:t'.t.

facii

hrevissimw, quas antiquas esse

Era*

SsWoquism animx ad Deum.

liber.

Ab

auctore

.

:

NOTITIA LITTERARIA
incerto ex

IN S.

AUGUSTINUM.
illius

38
edi-

auctoribus, veluti

Augustino non modo, sed aliis etiam Hugonis Yictorini libro dc ex
collectas
.

A

Augustino primum iu omnibus operum
tionibns
1511
;

;

deinde

S.

Leoni

papae

in

ed.

Psris.

Arra Aninue
Auguslini
(.vrtusque

postea S. Ambrosio Med. ep.
in S.

in ed,

Rom.

40. Mcditationum liber.
fetus

Locanicnscs

inter

genuinos
iu-

1585,

qua ad Simplicianum inscribitur; deniIsidoro

reliqueraut,

neque de eo aliud
anlea
dubitans

que
et
<•'

et

Hispalcnsi

in ed.

Matrit. 1509,

pronuntiaverant,

quam quod
dixerat,

Paris.

1601.

auctorem cs»e vel Auvel qui ejus libros non indiligeuler legustinum, scriet. Colleetus esl poti.-simum ex Ansclmi ptis ab auctore xu saec, nec non ex Joaunis ab-

Erasmus

mblaccnsis de Vir.

Sed plurimum decepit Sigeberius ill. c. 55, deceptus ipse falsa

vet.
ri

aliquot codd. inscriptione, qui

nomen

Isido-

habere dicuntur. Exst. in ed Erasm. et Lovan. tom. IX, appe:id.,ubi etsequens.
53.

batis Fiscamensis opere.
il.

Dc Sobrictate

et

Castitate.

Ignoti auctoris,

sed

De

Contritione

cordis

liber.

Auctor

swc.

xu

antiquus liber et elegans, judice Dupinio.
54.

consarcinavit ex Ansclmi et Hugonis dc S. Yictore

operibus.
t'.

Manuale.
;

Opusculum ex
:

variis

antiquioribus et
ii

scriptis collettum
et Isidoro,

Augustino, Cypriauo, D
etc.

Gregorio
43.

Anselmo, Beruardo,
Bibl.
:

ad Christi devotam. Totus fere hic liber cum Augustini nomine in Decreta Gratiani et in Sentenlias Petri Lombardi translatus est. Tribuerunt postea eidem Petrus Blesensis, Yincentius Bcllovacensis et Thomas AquiPainitcntia

De vera ac falsa

Speculum
rihitur
:

sive
et

Manuale, ut iu aliquot codicibus

nas. Inter recentiores de auctore a

Trithcmio inde
sententia.

in cod.

Bernardinon

m

Parifi-

disceptatum

est. Vicit

tamen probabilior

siensis
dei,

habetur sub

titulo

Libcllus catholicx

alterumque adjunctum babet opusculum. Haec autem duo opuscula nibilo diversa sunt a p u-t. i, u Confessionis Fidei, quae cura Pet. Franc.
Chifflctii Jes.

auctorem esse ab Augustino diversum. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom. IVappend.
55.

De Antichristo. Plerumque Alcuino tribui

solet.

sub Alcuini

nomine

prodiit.

Certe

auctor
44.

saec.

xu non antiquior.
est
et
ssec.

Spcculum pcccatoris. Incerti auctoris

Rabanum Maurum imperfectus exstat. Sceculo nono asserendus videtur. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom. IX, append.
56. Psalterium,

inter cujus opera integer, hic vero et apud

xii
/>

non

excedit.

triplici habitaculo liber. Iucerti

nec

ineruditi

quod matri suae composuisse fertur Augustinus. Sed in ms. cod. Regio 4373 inscribiB.

auctoris.
46. Scala Parudisi.

tur:

Joannis

Est

Guigouis seu

Guidonis

saec.

q

autem Joannes creditur
in ed.

papx factum apud Viennas. Hic esse nomine XXII. Exst.
Lovan. tom. IX, append., usque
Expositio.

xu.

Erasm.

et

De cognitione verx Vitae.
sis

Honorii Augustodunen-

adn. 61.
57.

putatur.

Cantici

Magnificat

Ex Hugonis Victodecerpta.

48.

Dc Yita Christiana. Liber est Fastidii Britanni.
vulgo de
Salutaribus docuntis

rini tractatu in

hunc

hymuum

40. Liber exhortatorius,

58.

m

ad qucmdam comitem. Paulino Aquileiensi
qui
saec.

tius

seu Forojuliensi patriarchae,

vm

vixit,

liber seu posermo. Auctor creditur Fulbertus Curentensis, qui ineunte saec. xi vita functus est. Alii codd.

De Assumptione B. Marix Virginis

haud
50.

injuria asserunt. Exst.

in ed.

Eras,n. et Lo.

van. tom. IV in append.

59.

De

iuodecim

Abusionum
Erasm.
et

aeque ac Augustino
ratur. Exst. in ed.

falso tribuitur.

Cypriano Anctor igno. Lovan. tom. IX, apgradibus.

(saec. vm) nomen praeferunt. De Visitatione infirmorum libri duo. 60. De Consolatione mortuorum libri s. sermones duo, ex Joanne Chrysostomo forsan decerpti. 61. De Rectitudine catholicx conversationis. Exstat

Ambrosii Autpcrti

pend.
5
1

in lib.

ii

Vitae S.

Eligii,

Noviomensis episc. per
Alii

Tractatus
ritus sancti.

de

septem

Vitiis

et

septem Donis Spi-

S.

Audocnum Rothomag.
(saec.

descriptae.

tamen ex
(saec.

ter

Hugonis Victorini. Primus edidit m- D Sanctorum Patrum Monumenta Paris. 1634
Camerarius Scotus
D.
Paris.,

ipso Eligio
vi)

vm)

et

Cxsario Arelatensi

collectum volunt.

Guil.

Congreg.

Oratorii

pres-

62.

Sermo

de Symbolo. Integre collectus ex

Symbolo

byter. Theol.

cum
Inde

Augustino non ab
vi-

Rufini Aquilei. presb. ex Homiliis S. Cxsarii papae
et Yvonis Carnotensis (saec. xi et xn).

antiquis mss.
ris

codicibus, sed
dicens.

tantum a multis
recepit

Insuper etiam

doctis

tribui

Vignerius

complectitur totum

I. Sed quia inter opera Hugonis vulgo occurrit ibidemque alius alfinis ei, et pars quasi quredam ejusdem, inscriptus: De septem

Supplem.

tom.

append. tom.
63.

V

ed.

Sermonem 242, qui exstat in Bened. membratim dissectum.
Paschx de esu agn. Reperi-

Sermo

in pervigilio

tur etiam inter S. Hieronymi supposititia.

Peccatis

mortalibus

:

contra

qux

valcnt

Orationis

Dominicx septem
Benedictini.
52.

petitioncs

reperiatur,

omisere

Sermo in Ps. xn, ad Neophytos, qui et Hieronymo falso tribuitur. 65. Sermones tres de Ritibus et Mysterio Baptismatis.
6i.

De

Conflictu

Vitiorum
viu

et

Virtutum. Ambrosii

Autperti est

saec.

scriptoris.

quatuor antiquis

Ecclesiae

Hoc opusculum doctoribus tributum

Hoc primus evulgavit Sirmondus in append. post Sermones XL, sed minime Augustini esse arbitratur.

.

39

SUPPLEMENTUM
Sequentia usque ad an. 77 in append. tora.
ed.
/.'<

Al>
VIII,

OPEHA
A

S.

AUGUSTINI.
fqui
exst.

H
append.
T. VI) decurlatas et

Orosii

in

depravatas referunt.
7.;.

66.

Adeersus guinque hxrcses,seucontraguinquehostium gcncra traetatttS, scilicet adversus Paganos,

!)

Essentia Uii initatis liber unus.
se
I

Non

AiiLrustino

tantum,

multis

aliis,

Ambrosio,

Hieronymo,
et

Judaeos, Manicheos, Sabellianos, et Arianos. Ilun

Anselino, Bonarentara bibotas.

Prima

maxima

Erasmus hominis eruditi, argati censuerat, non tamen Auguslini.
juvenis scripserit.

et

facundi
forte,
ait,

pusex

Eacherii Lagd. ep. opere de formulis

nisi

ritualis inteUigentias

sampta.
-/-

Auffiutmo sine cunctatione adLovanicnses,
aliiqne.
\iedie

76. Libellus scu diolOQUS

Unitate sanctac Trinitatis.
in

judicant B<U'n iniuus,

Ignoti sed antiquissimi auctoris. Kxst.
ed. Paris.
1

append.

auctoritate. Exst. in ed. Erasm. et Lovan. tom.
67.

VI.

Contra Judxos, Paganot et .lrianos. Sermo alius,
illo,

77

De Dogmatibus
silicnsis,

Ecclcsiasticis liber

ut videtur, ab
et

qui in Indiculo PossidH legitur,

cujus sub

Gennad nomine seorsim etiam

edidit

quem ideo vere Amjustiiii esse judicat Bcllarmiinis nam auctor istius exscripsisse videtur S.
:

Gevcrh.
T. III ed.

Elmenhorstius

Hamb.

1614,

in-4°.

Exst.

Erasm.

el

Lovan. in append.

7S. Serrao d< RustUiano subdiacono. Gregorium tum in exordio, tum quaedam ejusdem B 79. Contra FulgenUum Donatistam. alia ca]>. 17. Kxstat in ed. Erasm. et Lovan. T. VI. Non Augustini.
G8.

De

Altcrcatione Ecclesix

et

Synagogx dialogus.
Joannis Scoti oo-

sed vetustissimi taraen auctoris, utpote qui

conci-

auctoris saec. xin vel xiv,

nam

Iium
rit.

aetaneum se fuisse testalur. Lovan. tom. VI inappend.
69.
liber.

Kxst. in ed.

Erasm.

et

Cartbaginense contra Caecilianum \'u\eExst ined. Brasm. et Lovan. T VII, in apillud
r.

peiul. part. 80.

De Fide seu unitate Triuitutis adrcrsus Manichaeos Hunc ex vetustissimi codicis Corbeiensis
Iznltnsi, in

Bem I. I\, append. Hypomnestieon contm Pelagianos
sez Sixto
alii
III

•(

CcBlesUtnos
Jetri-

libri

V

\\.

a.

I

\m nuUa
Mcrcatori
E.
et

auctoritate Evodio

Africa
c.

episcopo,
1.

suito,

cura Sirmondo, Mario
Bcncd.
X,

asseruit Jac. Svrmondut Hist.
in

Pnedest.

Kxst.

buunt. Exst. in ed. Erasm. et Lovan.

VII,

ap-

70.

utroque Augustino et Fulgentio abjudicatus. ptum antiquissimum est, quod Dupinius concilii C 82. De Prwdisliicitione Dei libellus, ignoti auctoris. 83. Hvmnus T< Dcam laudamus, Ambrosio et Aualicujus Africa?. constitutionem putat. u;ustino simul tribui solitus, de cujus auctore certo 71. Contra Felicianum Arianum de Unitate Trinitatis nibil statui potesL liber ad Optatum. Pronuntiavit olim Erasmus non esse probabile, hunc librum esse Augustini (cujus CAPUT III. in Retractationibus non meminit). Dissimulata Yarix cditiones operum S. Augustini. vero Erasmi censura librum istum Lovanienses PBOOMUOH. inter genuinos Augustini fetus reposuerunt, Bedx,
.

ed.Erasm. Commonitorium (vulgo S. Augustini episc. Ecclcsix c.atholicx) quomodo sit agendumcum Manichxis, qui convertuntur Sub Augusttni nomine vulgatum
elLovan. T. VI.
est in

pend. p. quentes.
81.

ii

;

append..
Gratia

nbi

duo
nonnullis

De Prsedestinatione

et

liber,

a

Fulgentii Ruspensis

ep.

creditus

ah

aliis

append.

ad T. X

ed.

Paris.

1586.

Sori-

et

:

Lanfranci, Alcuini et Pctri Lombardi fere auctorilatibus ducti. Fortasse Yigilii Tapsensis est.
Kxst.

Haud opus
cee

esse puto rei

litterarise

et

ecclesiastitot tanta-

bistoriae

studiosis, ut de ratione,

qua

in ed. Erasm. Lovan. T. VI.
72. Quxstiunculx dc Trinitate et dc Genesi,
ed.

que,
quae ex
et

quibus

Augustini

srrij>ta

comprebeinluntur,

volnmina ab
ad

ipsius inde auctoris

mann

propagata

et

Alcuino
Lovan. T.
73.
libri

descriptae
III,

sunt. Exst.

in

Erasm.

typographifie

salutaria
:

tempora servata fuerint

append.
ct

sedulo disquirant

siquidem jam sua

De Deitate
duo,

lncarnationc Verbi ad Januarium

ejus scriptorum oxemplaria

omnem

setate cum rama peno orbem per-

collecti

ex Origenis opere ntpl
Aquilei. presb.
T. VI,

'\y/y*
in

juxta versionem
ed.

Bufini

Exst.

" vagata essent, et post obitum ejus nequaqnam sante eorum usu non defuerint, qui ivandis
i

Erasm.

et

Lovan.

append., usque

ad

et

multiplicandis
(6),

assidue

studerent

(a).

Observat
o\a\

n. 76.

Fabricius
liber.

saeculis aliquot

ab exceasu ejaa
nt

74. Dc Trinitate et Unitate Dci
fuit in capita
i:t,

Distinctusolim
totura fere,

tanto in
causa.
a.

pretio
in

fui-se

illa

nionnmenta,

eorum

quorum

9 postoriora
S.

cum

Hispania

sed contractum
contnt

et

interpolalum

Augustini librora
Capita
Vauli
dialogi

660,

Taio

Csesaraagustanas episcopus

exemplaria deeesenl Itoraam

Sermonem Arianorum continebant.
priora
qua>stiones
aliquat

mittoretur. Sequioribus autein
nse littcra*

temporibns

oiini

bo-

autein

lumen suuin benignam plane ab

(a)

In Bipponensi Bibliotheca

magnam, imrao pene
faisse,

libroram Aagnstiai sapellectilem qase Qammaa etiam ac rapinaa Waodalornm evaserit, niii Augustioi, tum aliornm loca tesianlnr, mulia, el postremum quidem, noc, quod Possidius ad uTiaa
oraniuiii
i

intuituin iudiccra scriptorura

AugUttinianonBn cora-

posuerit de quibus omnibus adeant, qui tanti put.int, Engelberti Klupfelii disp., anet quomodo Ribliotheca s. Augustini incolumis servata fuerit Hipp. 430, insertam eiusd. Yct. Bibl vol. i, part Friburgi Hrisj^ 780, in-8 p. 183, sqq. b) In liibl. Lat. T. II, I. iv. o 3, ed. \en., p
; <
i
|

NOTITIA LITTERARIA
ent,

IN S.

AUGUSTINDM.
Eodem
vero

42

hujus tamen

libros

borum

excusos fuisse,

ttOD

non ex manibus solum tot BX

mona- A

gularis vetustatis indicia babet.

anno,

•no, decimo et seqoentibus Drozimis
seu
Florilcgia

ueeulo reliqna mss.
va-

quem

Mediolanensis profert, prelo
1

bach iterumqae

190,

qnse

dedit Jo. Amcrsequentem habuit Fri-

semplaria loquunlur, sed documento sunt etiam
ia
illa

burgensem
et

a.

1494,

Basileensem

Langendorfii

1515,

Collectcaua

SenUmtiarwm

et

acorum insigniorum, qu«B jmsillo studio ex operius cjus decerpta et compacta sunt, quorum,, quod :lici omine contigit, paucissima tamen typis sunt
npressa, sed

passim

in

bibliotheeis justis tenebris

remnntur

(o).

De

Carolo

Magno pervulgatum

est

prima circa Augustini libros studia pertinet porro in Cermania editio Kbri de Consensu IV Evangelistarum, Lavingx 1473. Item libri de Fide etOperibus, Cokmix eodem anno ; variaque ibidem minori forma excusa opuscula, quce omnia ad eumdom annum redire videntur. Suppar
1520.
hasc

Lugdunensm

Ad

ginhardi testimonio, quauti libros de Civitate Carolus V, :cerit. Sed quod paucis notum fuerit,
ex Gallise, virum
inter

Ihi

iisdem fortasse,

modo Germanica

sit,

Confcssionum
vetusta
1475,
et
est

editio loci ct anni iudicio destituta,

quarum

doctos

suae

setatis

longe

minentissimum Hadolphum de Preulles stipendiis lignis adegit, ut idem opus in Gallicum sermocommentariis ernditis illustraEx quo vero sseculo decimo quinto mira illa ibros multiplicandi ars occcepit, iuter primos stalin, qui typorum formulas Qagitarent, Augustinus uit, nec ullus Latinorum scriptorum crebrius eo
iem
transfonderel
.

admodum mox s.
/.

descriptio
1

Mediolani facta

iS2.

Sermones etiam

frequenter pcr hoc

et {b

]

tempus prela exercuerunt, ex quibus antiquissima; HomiUiv L. Augustx per Anth. Sorg. 1475 excusae, quas exceperunt Sermones ad Eremitas fratres, MaMediolani 1484; Brixix 1 486 per Pagan. de Paganinis 1487; ibidem per
;

tinx a. 1477

;

Venetiis

Vinc. de
inter

Bcnatiis 1492;

tandem Amcrbachiana

Collcctio,

irelo

deinceps mandatus
cbaracteribus

est.

Primum autem, quod
fuit liber

quos recens farrago
1495, repetita
et

Sermonum

de Tempore 1494 et

taneis

exscriptum estopus,

jus de Arte prxdicandi seu ultimus ex quatuor libris
le

illa Parisiis apud Jodoc. Badium 1516 Eagenox 1521. Epistolarum porro impressiones et

Doctrina Ch.ristiana, circa

ipud Joannem

Mentelinum,
ex. celebri

aunum 1465, quem eodem
Sublacensi

Argentorati
vel

prseter antiquam loco

anno non insignitam

faclse

proxi-

no statim anno repetiit Joannes Fust Moguntise.
ero
a

Jam

eodem, qui Amerbachio a. 1493
sunt ab
in Psalmos repetitis

toties nobis
et

laudandus

est,

Jo.

1494,

itemque Enarrationes
1489, 1493 (cujus an-

1467

illo

monasterio

vicibus a.

ni Veneta etiam editio laudari solet), 1494, 1497, primarium ejus opus de Cioitate Dei, et seiisdem tyex sua officina exire passus est, eurnque secutus penti statim proximoque anno Romx ab lOgraphis repetitum, cito omnes pene Italise offici- C Lugdunensis artifex a. 1519. His insuper adde ingenlem numerum eorum librorum, qui propter inIgitur excusum est eodem anno las pervolitavit. diciorum et notarum defectum certo anno afligi neiTU Venetns, ibidemque bis 1475 apud Nic. Jenson 'iartnsio; Romx 1474, apud TJdqueunt, cujusmodi non una exstat editio librorum br. Petr. de Thode Doctrina Christiana, de Quantitate animx Solilodlum; Xeapoli 1477 ; Venetiis 1480, 1480 quiorum, Sermonum, de osse 1488. Nec minus in Germania circa idem opus Trinitate, Confessionum,
>rodiit
I

I

;

n prela incubuerunt,

quamquam

serius

aliquando,

Epistolarum,
Spiritu
annis,

de Consensu quatuor Evangclistarum, de

primus ille Mim jam ibrorum excudendorum ardor. Unum solum novinus antiquius exemplar excusum a 1473. Moguntix i.ul Petr. Schoiffer ; deinde Basileensibus signum jxtulit Mich. Wenszler a. 1479, quem decem annos post secutae sunt Amerbachiame impressiones, Fri1820. 1515, Lugdun. *>urgensis 1499, Langendorfii Exstat quoque Lovaniensis 1488. Germanicis vero plerumque adjuncti conspici solent commentarii
remissior factus esset in Italia

et Littera,

de Civitate Dei

;

in

Enchiridii ad

Laurentium,

etc.

suo loco diligenter notavimus el scriptos dedimus.
Interea plurima

Evangelium Joquos omnes pro viribus de;

unum
tatum

etiam ejus opuscula colligi et in corpus condi ccepta sunt, licet in allegendis

singulis

non semper

ratio

qusedam

et

consilium spec-

fuit,

D

sed casui magis, qui varia invicem illius

scripta sociasset, curatores

obsecuti esse videntur.

Thomx
trina?

Yalois et Xicolai

Triieth,

quibus

admodum
bujus docDei
li-

Primum

in his

locum

sibi

vindicant

Tractatus a.

tum delectatos
sepulti.

fuisse videntur obscurioris

amatores,

donec per Ludovicum Vivem sunt
de Civitate

1484 Vcnetiisper Andream de Bonetis de Papia in-4° junctim editi, nisi iidem forte jam ex priori Veneta

Cum

Basileensibus librorum

per Octavian. Scotum 1483

sint derivati,

quod certo
editio per

editionibus bujus a?tatis pari fere passu
bri de Trinitate.

incedunt
fuisse

conQrmare non possum
Martin. Flach
a.

;

et

Argentinensis

Horum prima

descriptio

vi-

1489, et iterum ibidem excusa 1491.

detur Venetiana absque anni mentione per Paganin.
de Paganinis, aut Mediolanensis
1489. Fortasse
in ea, quift

Posterior Veneta
licet ultra

per Leonh.

Pachel.

autem Germania antiquiorem habuit loci quidem et anni signo caret sed sin-

editione non parum auctior est, dimidiam partem cum eadem egregie concordet, adeo ut difficile dictu sit, utrum vestigiis illius institerit, an incepto plane diverso sit adornata.
(b) De imperatore Carolo V, hujus nominis idem narrasse Gallum quemdam in Ephemerid. Erudit. (Journal des Sav.) 1666, 15. Mart., alicubi in Bibl. Colon. Eccl. Iegimus.

(a)

Subjunximus
Eccl.

M. Bibl.
bus et tibus.

quaedam ex Oudino et infra Coloniensi de ejusmodi DefloratoriCommentatoribus tam antiquis, quam recen-

Patrol. XLVII.

43
l

SLPPLEMENTLM AD OPEHA
opera, quae
constant, cerle non prolixiora

S.

\L'CLSTINl.

ii

nou A recognitum, sed commentario insuper illustravit, cui paxem ubortate et elegantia in ullo prisco scriptore idque hoc imprimis ne Itali quidem videraut tanlusquo a cunctis ;evi islibris de Doctrina Christiana, tius litterarum amatoribus honos habitns fuit, ut respectu, quod illa vel seorsim jam prostarent, rade Trinitate, EnarratiOTUm in Erasmus nOTO in hoc opere labore «upersedere se luti de Civitate Dei, posse judicaret tolumque in editionem suam reciPsalmos libri, vel peculiarem sibi quaeque poslulaperet. rent operam, qualcm contigisse etiam Epistolis et Kiusmiwa autem illa recensio, quae licet divermonibus vidimus. Eadem fortasse Veneta editio S sissima, pro more, experiretur judicia, studia tarescripta est ibidem apud Diunys. Bertholdum 1491, men in hoc genere ineredibile quantum accendit. a qua distant editiones, Parmensis per Angelum
traque tamen talia complectitur

magna voluminis mole

;

soli Frobenio debetur, qui nullis hac iu sumptibus pepercit et hoc nomine tautum vitam sibi produci a summo numine optabat, ut hapc ad editioni Jodoci Badii Ascensii, excusae Parisiis 1520 exitum perducta videret. Sed voti hujus compos non apud Jo. Parvum et adhibitee diligenter a Patribus factus est, morte praereptus cum vix duo priores proetereundum est singulare Mauriuis. Nec silentio ejusdem Jodoci Badii et Awjustini de Ratispona con- B tomi absoluli essent. Dederat autem Frobenii precibus Erasmus, ut opus, cujus nonnisi parteiu silium in colligendis edendisque sua opera correclis Prodiit hoc Augustini librii. guam in so reeepisset, cum profligando nemo «uccediversis (Juscstionum dere vellet, totum tandem sustineret, eoque mortuo opus a. 1497. Lujduni per Jo. Trcchsel. infol. exi-

Ugoletum et
a.

Veneta per Pelegrinmn de Patgualibus,

Consilium
re

ulraque

1491, quas opinor exemplum

pra;buisse

l

mia industria et multo cum judicio instructum. His tandem omnibus prseparatis Jo. Amerbachius de omni re litteraria et imprimis ecclesiasticis scriptoribus Latiuis meritissimus, non ut aliorum frueretur diligentia,

liliis

ejus

idem obsequium pra3standum

esse

duxtt.

Tria igitur in hac editione feneratus

est hic scriptor

perquam magna ad promovendum Primum munditiem a characteribus

ipsius

studium.

et chartis et ju-

nam

sua ipsius huc potis«imum

adquae

ducta res erat,

sed ne incrementis litterarum,

stum aliquod decus in toto habitu ac descriptione. In Amerbachianis enim impressis, nt nemini igno-

matura \idebantur, deesset, consilium univcrsorum
Augustini operum pcr partes edendorum cepit. Conprioribus fecit igitur XI volumina, quorum octo

tum
tur,

esse potest,

liboralior
litterae

cultus merito

desideri-

dum

partim

ad aspectum

ingratae sunt

omnia

ipsius scripta

ordine

chronologico

ad tidem

Retractationum ejus disposuit addiditque tribus insuper, ca, quae in Retractationibus vel omissa erant,
vel

partim charta adest crudior et omnia denique paginse spatia adeo sunt oppleta, sordiduin pene in eo se proebuisse Amerbachium dixen-.
adhibilii",

Simul vero ne moles in immensum cresceret et quod exemplaria haud dubie antea superessent, rationem hahuit eorum, quae
serius elaborata.
ofticina protulerat, Epistolasque, Ser-

Deinde integra primum exhibet ipsius opera. Terti i fuit textus correctus a vitiis innumerigrammatico potissimum genere, et ii<. quSB ab ex
denique dos
ignorantia antiquitatis
deri poterant,
et

doctrinae veteris

orta

viii-,

seorsim ex sua

mones

et

Enarrationes in Psalmos
Prodiit

sejunxit.

haec

ab hac editione Amerhachiaua Basilex a.
litteras

quoc

tum nova partitio et judicia de aut omnino non genuina essent, aut saltem

vi-

derentur dubia.

1506, et
1513.

magnis omnium, qui hasce
accepta,

ama-

hant, plausibus fuit
a.

recusa etiam

Parisiis

Videtur autem haec editio plene

omnibus
1529,

desideriis satisfecisse.

Nam

ad
est

annum usque
in

autem iterata et identidem aucta est ha>c editio. Sic non contemnendis Scrmonum accessionibus locupletata est Parisiis apud ChevaUonium 153132, et ibidm apud Carotum Guillard 1541, nec non
Saepius

Amerbachii instiin singulis Basileensium repetitionibot, nempe 1541singulatim etiam pauci iidemque minores tuto, sed 1556, cu43, cui Buppetias tulit Martinua Lypsius; Augustini libelli hoc intervallo temporis, Coloni.i rante Joantu Cotterio; et 1569, qoa ultima Irobeimprimis 1527, de Doctrina Christiana, dc Spiritu ei D niana fuit absolutissima et nitidissima omnicun, in Natura et qu.un etiam Semumes illi, quos primcua ex n Littcra 1528, de Fide et Operibus, de codicibus oiltixit et Lovanii a. 1564 public.uit JwitiGratia, etc, Item Augustx Vindelicorutn 1523, de Fide et Opcribus Enchiridion ad Lawrntiinn, et nes Yliinim rint, migrarunt. Porro recou e>t etiam \uiiinbergx denique, vcluli a. 1524, de Xatura et Lugduni 1561-68 in->s° ot ParitHt 1571 iu-fol., et Gratia, evulgati suut, quibus omnibus textus Augusimpuras atiam Venetorum bibliopolarnm manoi

non solum

nihil

innovatum

;

tini nihil

incrementi cepit.

Tanto henignior fortuna

passa

i.

1545,

155-2,

1570

et

1584.

Cssternm Eraejus

in libros de Civitate

Dei omnia cumulavit, qua per

smianam recensionem sequuntur, quotquol ab
editiono
divor-is
libelli,

istam a'tatem a doctorum

hominum

ingenio ac

dili-

in

locis

seorsim excnai

MUl Aunufe-

gentia in exornando libro veteri exspectari

poterant,
elegantio«

gustiniani

quorum baud exiguui fnidem
lectitatss

siquidem

Jo.

Ludovicut Yivcs liiterarum

merus
cit.

fuit,

sed nihil ex n- Augustini K-ctio Lucri
esae debenl
1569,
(

rum

in

Bispania et Belgio stator et

vindez, in edi-

Frequenter imprimis

non modo textam excodicibus mss. ad quoruin u-uin inagnam sermouis
kione Batileensi opud Pro&entum,
Latini ct priscto doctrinee facultatem
afferebat, dedit

^atstonet, quaa
et

Cokmua

1531
et

al

Looonti

I

1571,

Antuerpim

1561

I5C.8

deseripta snnt;
/'

item liber de Sph-ituct Littcm excosus

NOTITIA
Vitebergx 1541, Antuerpix 1568; de
u s P-.irisiis

UTTERARIA
et

IN S.
furti
1

AUGUSTINUM.
62 V; Uamburgi 1661;

4« de
Doctrina Christiana

Fidc

Operi-

A

1534,

Colania 1552,

Aniuerpias 1568; de

Antucrpix
et 1655,

1601; Witcbergx 1604; Hebnestadii
;

1629

vnsrnsu
olonix
is

quatuor
1539; d
'/•

BtMH :v listarum 1'arisiis 1538, et ('«m pro mortuis gerenda Pariarbitrio,

per 6e. Catixtum
1602,

dc

Unitate Ecclesix

Mocic-

guntix

cuni

notis
;

Justi Calvini,

Helmestadii
I

1543;

Libcro

dt Pr&destinatione
et

ei

1657, per Ge.

Calixtum

item liber de
Ilelmestadii

tilitate

ratia
i.r

Colonix
(/('

1568 ;rfs

Natura
Colonix

Gratia

Antuer-

dendi per cumdcm, ibidcm

codcmquc anno,

et

postea
;

1568;

Doctrina

Christiana VenetiiS 1534;
itera

>n od Laurcntium 1532; wntnrtum Danxum Gcncvx 1575, cum Commentao repetito ibidem 1579, 1583, 1597. Idem Danauis nuo post addidit librum uV Ilxresibus, qui pariter «petitus est a. 1578, 1593 et 1595. Denique iteralm quoque dc Civitate Dci opus cum Jo. Lud. Yivis

E«per

Lavanii 1080; de llxresibus,
;

1621

Oxo-

nix 1631 Heltnestadii 1678, cum Danxi comm. ; dc Fide et operibus Francofurti 1652; Enchiridion ad Laurentium Witebergx 1604 Parisiis 1665; Epistolx
;

Francofurti
1662.

1678,

selectce

Flcxix

1638,

et

Lovanii

anm-ntario
t

Parisiis

154i

et

1555,

Basilex

1555

recensionem juxta plures mss. jactitavit Henricus Sommalius Soc. I, qute dici non potest, quoties impressa sit et
Confcssionam
repetita

Novam

quidem

1570.

Lugduni,

Colonix,

Duaci,

Dilingx,

etc.

;

Sed nova repens Augustino lux oborta est per onjuncta Theologorum Lovanie\sii:m studia in edione Operum ipsius Antucrpix apud Christoph. Planiium
i

exiguum pretium statutum est. Nec vero momenti ullius sunt variae illae opusculorum
sed cui a criticis
contra

Pclagianos

collectiones,

cujusmodi

Parisiis

a.

1577, XI

tomis

in-fol.,

publice

proposita

;

1644
xellis

et 1652,

solum critica apertior, sed pra?clarum tiam boc, quod spuria dubiaque prorsus a reliquis pparata, sua cuique tomo subjecta sint. Ut nibil de nimadversionibus dicam aliisque commodis, quae ulla non a;tas in ea summopere probavit. Certatim a expressa est et plerumque cum accessione aliqua arisiis 1586; Genevx 1596; Parisiis 1603, 1604,

qua non

Lovanii 1647 et 48, Romx 1652, Bru165i et 1673, et Lugduni 1673, prodierunt.
Gallicis aliquot versionibus,

Sed quod miraberis, ex
quae

frequenter

intra

boc

spatium

provenerunt,

preecipue Arnaldinis, fructus
jus scriptoris

quidam ad textum huseries a

contirmandum redundarunt.
Benedictino-

:

Nova denique atque ultima
editionis

rdm luculentissima opera orditur. Conspectum bujus-

613-14; Colonix 1616; Parisiis 1626, 1635, i652. ubinde etiam extrinsecus augmenta quaedam allata
unt. veluti a 1614,
clagii ex codice

jam

a.

1671

publice proposuit vir doctus
illius in

Congregationis Maurinae, qui curam

se realiis

cum primum librum

de Gestis

ceperat, sed paulo post a Congregatione pulsus,

ms. ex Italia sibi transmisso Au- q eam provinciam cedere coactus fuit Franc. Belfau. imprimi curasset Marcus YclTradita deinde est Thomx Blampino et Petro CouSimiliter Claudius Menardns Andegavensis tantio, quibus per occasionem alii quidam sodales erus. diligentiam suam commodarunt. Sed Mabillonii parfertstisa. 1617, priraum publici juris fecit duas lites in boc negotio nullae fuerunt, praeterquam quod ros priores contra secundum Juliani responsionem epistolam nuncupatoriam ad regem Ludovicum XIV, uos denuo recognitioni suae subjecit Mich. PaluPorro Jacobus 1642. cujus auspiciis totum opus gestiebat, elaborasse 'anus Gandavensis Lovanii dictus est. A copiis criticis et diligentia editorum est lirmondus XL Sermones novos edidit Parisiis 1631, consummatissima. Imprimis autem nova singulorum Scrmones sex cum fragmentis alit Joannes Marus uot Romx 1644. Sed sequiores illae repetitiones, scriptorum ad temporum rationem discussio et spusensim, propter vitia crebra multo tut auctiores riorum a genuinis discriminatio ecclesiasticse bistorimis sunt deteriores. Quare cum non sine maniriae studiis perquam salutaris commendatur. Recudi ;sto damno sumptus in eas impendi cognovisset eam fecit et uno volumine variarum ad maxime Congreg. Oratorii U. Jesu lieronymus Yignerius, illustres Augustini controversias dissertationum suaanno 1654 'aris. presbyter, subvenire studuit edito rumque haud vulgaris notae observationum auxit Supplemento omnium Operum D t 1655, duobus tomis Jo. Clericus Antuerpix seu Amstclodami verius 1700. lugustini anie a. 1614 impressorum, quo comparato 1703, quo factum est, ut ad plures saltem inter [uamvis antiquiorem, seu Erasmi, seu Lovanienustx

Yindtlicorum

ium editionem absque damno, immo
etinere studiosi

fructu majori,

Protestantes usus
rit. Italis

hujus editionis pertingere potue-

Simul sex libros contra ecundam rcsponsionem Juliani operis ejusdem, cujus luos libros primum ediderat Menardus, variosque nsuper Sermones et Tractatus usque dum ineditos ddidit. Ad esemplar Lovaniense se composuerunt, saeculo xvi usque ad finem xvu [use ab extremo eorsim singula aut plura invicem juxta argumenti
possent.
iffinitatem

non aeque placuisse videtur.
1706 iterum prelo
Clarellus,

Nam

Parisien-

sem Benedictinorum, autographo undequaque similem,

jam anno

committere parabat

Joannes Bapt.

typographus Venetus, puad eruditos

bliceque id consilium significavit misso
Protreptico,
in

quo Antuerpiensis

editio
;

male

ipsi

excusa

sunt Augustini

scripta.

Cujus-

ob

bdem

et

voluntatem Clerici audiebat

quod turpe

nodi sunt Confcssiones, Wirceburgi 1581, et Turoni 588: De Civitate Dei Antuerpiae 1600; Genevx et 'jugduni 1610; Parisiis 1613, 1636, 1651; Franco-

tamen quaestuosi mangonis artificium non opus erat, ut Oudini bilem moveret et ad Clerici patrocinium
suscipiendum eum,
ipsi

minime faventem, impelle-

47
rct (a).

SUPPLEMEYITM
Caeterura ignoramas, ao
sed
Glarelli

AI>

OPERA
A

S.

\l

i.l

STtNI.
exstanl

is

istml con-

pressse.

Nullse

paginarum

foliorumxe

vel
et

silium successum habuerit,

procul
a.

dubio liaud
sequenti-

plagularum

notse. Distinctiooibos,

quas commata

mullum ah

co abludil ea, qoana

1729 et

bus ibidem prodire jussil Joannes BOptieta Albfizii. Rcliqua, qua± separatim a Benedictinorum inde

puncta appellamus, inseroit lineola duplicata, qua alias grammatici in verbis bicompositis uti solent, quamqne '---' vocant. Tribuimus vero volumini

baud capiunt magnilicam commeudationera. Duse quidem Epistolx (c/ Optatum, altera /• Natura <t Ortgine Anims, alletate in

Augnstinum

collata sunt,

locum

tera de paavii paroulorum,

<jiii

sine

baptismo dec dunt,
in

sequeotium cura eo sirailitudinem, qnse si non eodem anno, attamen ex eadem ollicina vere prodierunt, ut nunc quidem comparatione singalorum iuter se inducti opinamur,
inter

oposcula propter

recena ex

codice abbatiaj

Gottwicensis
et

Austria
itervem

et

egregiam

artis

perfectionem
tria,

in

paucis plagolts

ioferiori erutaa sunt,
\~"i\ impressa;.

Viennx 4732
libri

1'arisiis

ostendunt.

Nempe

qusa

sequuntur voluminar,

Memoratu eliam digna videtur
de

Jo.

eodem

charactere, sed nitidissimo et ipio absolutius

Schilteri

IC.

editio

Conjugiis
veluti
et

odulterinis,

Ienx 1698;
gunt. 1687;

a

quibus

caetera,
/'<

Tricassini ed.

librorura de Gratia contra

lagium

Cadestium,

Moci

boc in genere vix quidquam tingi pos>it, in cbarta bmge optiuia et tulgenti, pagina lineas 27 eomplectente, impressa sunt. Ceterum cbaracterum notse
B
nallse

Liber
;

de tixresibus Cantabrig.

1687

prorsus cernantur, aec

loci,

nec anni

ullum

Ozon. 1721 Jlomx 079
1

Speculum Augustini a
Coufessiones

Tommasi editnm
Franc.

indiciam. Complectuntar sutem:

;

cum

prolixissimo

Librum

>!

Agoni Christiano ex
libris

una cum

ipsias de

Arehangeli

commentario evulgata* FlorentisB 1757, et libelli, quos nuper Teegius Thuringus ad Renediclinorum exemplum tvpographorum
de Prxsentatione

eodem

judicio,

Retractationum; librum de

Sermone Domini in monte habito, cujas in tine ad caleem voluminis: Explicit liber primus beati Aug.
de Montana.

formulis exscribi fecit Lipsix

1767,

69

et

70 longo

autem Augustini receutiori a?tate neglectu optandum foret, ut, quod Parisinus quidam Pli. D. Pierres exorsus erat instiintervallo distant. In boc tanto

2° Tractatum
nentia
;

mulierum ; tr. <! de Fuga librum de Contemptu mundi; Epistolam
<

beati

leronimi

tutum, prosclaro specimine in nitidissima
iiui/i

Confcssiodeseruisset,

Augustini de
Prvpt'
i

Sermm ad PauUnum presbiterum communivita clericorum qui iucipiunt,
;

descriptione
alii

a.

I77G proposito,

non

<juo'l ro/ut,

etc,

et charitati

StC.


.

aut

in

simili

subsidiorum

criticorum

fortuna

3° Ometias

B.
:

Aagustini, et
est hornv, <jui

primo
vidt

de

<

imitarentur.

Psalmista

ait

Quis
;

vitam

et

cupit

secundo </<? eo, <jw> t tcriptum Sed transeamus tandem ad Annales editionum Au- q videre <li<s bonos gustini, quos quidem ita descripsimus, ut I. ScriptOest Esto conscntiens adcersario tuo, etc Et qui <»iit tertio <l< w, rum collectorum a primis initiis. II. Simjulorum juxta fratrem suum, hemicida est; qoarto d» seriem consuetam a nobis proponerentur. Quibus Dominus ait Diligite inimicos iii, omnibus absolutis paragrapho peculiari quoedam non quod scriptum est in Ysaia: Ckima, m et Cvminutilia de Epitomatoribus, Defloratoribus quinto '/- eo quod ipostolus ait lla<ltr vmnium m<iquod teriptum sexto eo, mentatoribus Augustmi, tam antiquis, quam recentilorum cupiditas septime bus, subjicientur. Ejofmodi autem scripta, quae nun Beatus, quipostaurum nonabiit; mali tam explicandis aut commentandis certis Augustini quod Apostotus att Redinn
:


:

:

-

:

— —
:

;


:

/•

libris inservinnt,

quara de doctrina Augustini vel uniillius

sunt.

versa, vel de siugulis
di,

capitibus sive

instruen-

Opuscula
ditipue.

n.

2° et

3° exhibita
I,

commeraorat
p.

etiara

scu

convincendi, aut alienas opiniones redarintra
liraites

Catal. Crevennss novissimus T.

106

et

107,

guendi causa tractant,

operis

bujns

haud apte cogi posse

arbitrati

sumus.


ratis

Librum de
Sermonem

Visciplina

Christiana

supra

enunie
aoa

plane conforraem

n. 470, et

AITICOXOS 1'KIMUS
Collectionee

R

saper

Orationem

Dominicam

,

Operum

et

Opusculorum Augustini.

tractatus,

ndn Enchiridion a<( Laurentium ; n. quos omnes per Ulricum
l

Ml

poaterio

ILO XV.
ciiva

iTn

axcusos esse
in
n.

statuit

editor,
l>

secittus

in

1473. Colonix, i?i-8° maj. Augustinus
initio
:

de Fide.

Ab
ftde
est.

eo
T.

jadieium Deburii
I,

Cat.
i

Bibl.

Incipit
/;•/•
.

tiber sancti

Augustini
iste

<i<l

Petrum Dia-

p.

17;'

sq., (pu

7

s posteriorej hoai

conum de
catholica

In flne

:

Liber

S.

Augustini de
impressus

tatus notavit,
liis

addons primum novem, alteriHBiej
473,

ad Petrum Diaconum
sancti

Coloniss

constare. Ibidem n.

cum

libris

a

nobb

a

ln

vigilia

Johannis
tereio.

Bapliste.

Anno

domini
antiquus
26 imti

commemoratis
initio.
u

siraul

existunl

et

quidem

M. CCCC. septuagesimo

Character hujus voluminis
luculentus, charta densa,

est

Gothicus
lineia

8.

Augustini Ub

r

<t<-

Vita

beata

I

paginse
in

lati>

state

muHerum.
I,

Libeltus

<l<

Il<»i<st<itt

w

(a)
i

Reperitur Clarelli epistola
Febr.

1707,

pagg

M

96.

ictis Eruditorum Conf Oudinus Con
.

ment. tom.

pa

i

->\

NOTITIA LITTERARIA
I

I.N

S.

AUGUSTINUM.
:

30

.83.
tni

\

Venetiis cura

et

impensis

Scoti

civis

MoBibl.

Bos menda expertes tutii Argentina premique Martinus dociti simus ab arte dedit.
Litteree snnl Gothioffi. Paginse

ttiensis, in-4°,

I». ('.

Augustini opuscala

Ascetica milil»ri>

columnis binis im-

ra.

Hecenset
I.

Pray

in

rarioribus

preesm,

folia, sex

prioribns exoeptis, anmerata, sin-

idens. T.

guki capita Dumeris suiset argameatlssuntperquam
1

484.
</•

coinmode
Bonetis
:

distincta. Insimt 3°

I

tiis

per

Andream
religione,

de Papia,

m

seqnentia;
ra-bo

I"

Meditafio•'»"

i

.

ncs,

-2- 1

SoKguta,

Manuale de

Dei,

En

-

A.ugostini
ttiii!

opuscula. In Qae
et

Explicit liber S.

Au-

riiiri'lion >td
ie, 6f°

Laurentium, 5" Libev de

triplici

habitacu-

de clericorum vita sancti

mjustini, nec
iritu et

cujusdam dignissimi tractatua onima. Que omnia in isto tibro contmentwr;
diligentia

wm

m summa
tnigo

per

.1/.

Andream debonetis
inctito prtn
i\

de

pia venetiis impressa fuerunt.

Joan-i

Soahe paradisi, 7° de duodecim Abusionum gradibits,*" de Beata Vita, 9° de Assumptione beatm Marix virginis, 10° de Divinatime Dsemomm eontra Pa ganos, li° de Honestate mutierum, 12" de Cura agenda pro mortuis ad Paulinum Nol. Ep., 13° de Vera
ac Falsa Pcmitentia,
\

venetiarum

duce.

M.

CCCC.

LXXXllll.

dc Contritione cordis,

15° de

XXII. Mensis Julii.

[asuot eadem, quee in editione sequenti Argeato-

mptu mundi ad clcricos, Ifi° dc Convcnientia X pi seccptorum ct X plagarum Mgypti, 17° dc Cognitione verae vitx,
nes 18° Confcssiones, 19" de Doctrina Chri-

aameris
nt
:

1-22. ezbibentar.

Hinc vero adjecta
R.
P..
S.

83°

Eusebii

Corradi canoniei regnlaris Latede auferenntium,

ueusis Epistola ad Sixtum IV,

ab

Angustinum
2.'i°

•remitam
istini

;

24° Bjsgula S. Augustini;

Vita

scripta

a S. Possidio, cpiscopo

msi;
s

-»>-

Busebii Corradi ad

Sixtum IV

et

CulaCardinade errore

Anndtatio, seu potius tractatus

brevis

ad Petrum Diaconum, 21° Scrmoet moribus clericorum, 22<> dc Vcra Religione ad Romanianum, 23° de Spiritu et Anima, 2 i" de Vita Christiana ad sororem suam viduam, 25° dc Definitionibus orthodoxse fidei ct ecclesiasticis dogmatibus, 26-° de disciplina Christiana, 27° Sermo de charitate, 28° de dccem chordis, 29° Scrmo de Ebriestiana, 20" dc Fidc

duo de Vita

ribentium, S.
r S.

Augustinum

fuisse eremitam. 27° Li-

tate,

30°

Tractatus de vanitatc hujus sseculi,
et

31°

de

Augustini de Anima. Diligenter hanc editionem

33° de Bono disciplinse, 34° quo duce nihil clericorum, 35° Possidonius de vita Augustini. Prascertius in lubrica, hac semita deprehendimus. Ab eo dunt prgeter hunc ipsum omnium opusculorum indiitur docemur, omnia hsec opuscula eodem charac- r cem, peculiares aliquot quorumdam librorum tabure liothico nimirum minuto, duabus columnis nilae. Miror Cl. Seemillerum, qui eamdem editionem
oensnit Cl. Seemillcr fasc. ni, p. 7,
dse ac tiruice

m

Obedientia

humilitatc,

32° de

ab

aliis

bibliographis obiter

commemoratam

Agone Christiano, Regula de communi vita

simul chartse impressa esse.
viginti

Observat
super-

in

commentarios

fasc.

ni,

p.

171,

retulit,

non con67.

orro

per priora

duo opuscula

foliis

tendisse

cum
I.

ed.
II,

Veneta

1484.

Habet

etiam

non item in reliquis. Litteras litiales, custodes et numeros paginarum deficere, isdem tamen esse signatas. In Cat. Bibl. Reg. T. I,
xiptos esse titulos,
.

Braun.

I.

T.

p. 174.

1491.

370,

laudatur
fit,

a

ec raro etiam
ri

primo Meditationum opusculo. ut singuli ex Lac collectione lih.
1.

Ibidem ad. eumd.
tione. In fine
:

in-folio.

Eadem
die XI.

ex secunda edimensis Augusti.

M. CCCC. XCl.

tamquam seorsim
vel

Ejus
et a. excusi, vel incuria
1.

exemplum mancum tamen
p.

notavit

Gemeiner
1.

quod avulsi a reliquo corpore um obveniant, commemorentur.
xiptorum,
1489.

I.

203, integrum ut nostrum

Cl.

Braun.

I.

T.

II,

inter-

p. 213.

Parmsc per Angelum Ugoletum,
Aurelii

in-fol.

Augustini
Cat.

Argentorati per Martin. Flach. in-fol.

Au-

opuscula varia
Bibl.

finita

Pridie

Kalcnd.

Aprilis.

ns&m opuscula phtrima.
i.

Hsec sola tituli instar pagina

rima habentur, charactcre Gothico majori impresIn
tine
:

D Ordiuntur seriem

Smith. p. 28, et Crevennse noviss. T. I, p. 110. libri contra Academicos, unde Mo-

B. Aurelii Augustini Hipponensis episc.

rellus in Cat. Bibl. Pinell.

hocnomineea

refert.

:

doctoris Ecclesise sanctissimi pariter et perspicacis:

mi
lach

plurimorum opusculorum, nec non
conscriptse
:

vitse ejus

a

ossidonio

impensis

et

opera

Martini
Finis

gustini opuscula plurima

Argentinae
nativitate

accuratissime
Salvatoris

impressorum.

!nno a
III.

M.

CCCC.

LXXXIX.

Dionysiam Bertoldam, in-fol. Aur. Auquscdam non plus imprcssa. Hsec in speciem tituli in prima primi foliipagina. Incipiunt a Meditationibus, quarum titulus minio imVcnetiis per
: ;

kalendas Apriles.

pressus
scripta,

ultimum

est Vita ejus
:

per Possidonium convidelicet

Hos juvai arguta serutari indagine verum.
Illos

ad cujus calcem

Ejusdem

Aur, Au-

Dulirhio verba lepore tenent.

gustini

Hipponensis episcopi ac doctoris Ecclesix sannec non vite ejus a
et

Ast aliis gratum est varios versare libellos. Sunt quos scripta quibus non nisi sancta placent. Quisguis es ex istis: paucis nummis eme multos Aurelii libros hancque levato sitim. osos cernes rationum viribus atque Ornatos varios de deitate simul.
:
'

ctissimi pariter,
scripte
:

Possidonio con-

impcnsis

opira Dionysii Bertoldi de Bolofinis

nia Venetie accuratissime impressorum
tivitate

anno a na-

salvatoris

nostris

(sic)

:

:

:

XXVI.

Martii.

His denique

M. CCCC. XCI. dei epigramma est subjec-

..I

SUITLEMENTUM AD OPEHA
folia

S.

AH.LSTI.M.
de consw
tu>iiiiibus ec-

tum. Textus occupat
ab
initu»

cccxxxix. Accedunt
folia

autem A
tabu-

In<juisiti>>num Januarii ct
clcsic II.

voluminis pra-ter titulum octo
Sujiere^t in
syiiiboluin

lam materiarum exhibenlia.

tine

folium

cum
tens.

i

h irtarum registro

tyjiographi sis-

Liiterae sunt Gotuica?.

Descriptio facta est per

binas

columnas, expressis foliorum
sequentis editiouis
II, ji.

numeris ac
Cl.

si-

Questionum H<»t<<r<iti dc Qratia N. T. Uber unus. Questionum quJnqus Ibjlarit lib-llus unus. Questionum \tra Paganot ad Deoprol Ubi UUS UiiUS.

gnatoris, ut lamen custodes
liujus
Notit.
1

desiderentur.

Debemus
BraURld,

Itsmomntum istorum
facu but pot

indices et

retractationes in

1

notitiam

Utinam vero viro diligenti— ejusdein, vel enumerare, vel cum aliis simo contenta saltem comparare placuisset.
Ld. T.
229.

Haec in frunle

quibus subjecti sunt in commendationem ejus Tersiculi aliquot ad D. Augustitituli,

nuiu.

Iu liue

(extrem.r paginas

columna prima

)

:

Fints sex questionutn dim aureUi augustini epi contra )i>ij>inos ad deogratias : etper wnsequent totius hujus
operis. Deoijrati<is. Golomna altera deinde peet Dadii min. Plurima opuscula S. Augustini. Baec pro titulo. perorationem et subjectum eidem ch.irtarum regiAd calcem Finiuntur opuscula 8. Augusiini hippo- g strom Impressum est autem hoc opus Lwjduni: opera nensis anno a nativitate domini M. CCCC. LXXXXI. >t impensis M. Joannis Treehsel Alernanm : anno sadie vcro 10 novcmbris impressa fuerunt Ycnctiis per quadringentesimo nmtaget lutis nostrc UUlesimo Pclc<jrinum d< Pasqnalibus de Bononia. Vll. Kaiend. Maias. Quiboi in extrema
>i>
:
:

V> nctiis

per

Pelegrinum

Pasqualibus

In-fol.

teptimo.

Volumen
thicis,

est

foliorum czzzi ezscriptom typis Go-

columnis binis. Insunt numeri ac signaturee, ncc tamen custodes. Initium facinnt libri contra
Academicos,
liii
i

cum bac
dc

epigraj)he
i

minio impressa

:

A.W. Augustini Bipponensis
vel

piscopi contra

Aca-

pagina subjicitur syinboluui typographi. Pra>latus est Jodotm Cadiui ad Hagiatram Petram Gerardum, Eremitarum Ausacrae tbeol. profess. et fratrem Parchiensem («c) priorem, (d. Lugduui. gustini VII kal. Mai li!»7. Ex eo quidem di>eimus, ojms

demicos;

Academicis,

quem adhuc CatechuSeverini
Chalci,

hoc collectum esse atque castigatnm
de
Batitpona,
aliquot
S.

ab

Aujnsttiiu

menus

edidit.

Praemittitur

epistola

Thcol.

Baccalaureo,

de scbolasti-

Canonicorum regulariuin

S. Crucis

Montanensis Ca-

corum

noniae Pro?positi ad lectorem, cui

operum index

et

doctorum scriptis, jam ante editis, bene merito. Neque vero ipsius etiam Badii studium
operi defuit, siquidem et conquirendis

epigramnia aliquod subnexa sunt.

quam

pluri-

im
Basilex per Joannem de Amerbach. In-fol. VI vol.
S.

c
I,

bus, quos corrigendis
ligentite

ille

non potuerat, tractatibus et iisdem non modicam sibi hujusmodi dinancisci

Augustini Opera. Mactt. T.
ji.

part.

n,

p.

088,

particulam viudicare
iiint,

posse

fatetur.

ex lide de la Caillc,

82.

Sed frustra

eam apud

pranum, mqiiit,
irut,

<jucm in tcrjo
ut

conspicis ordiloco
v>

alios lilteratos viros, et in ojitimaruin

bibliotbecarum

observatum

voluimus:

prmo

catalogis conqinsivimus.

Vereor ergo, ne per erroiuciderit,

rem, nescio quem,
ex eo
lit

talis uotitia

quod

vel

K Otmdo dumtaxat Tcstamuiti gtt teris; terUo evangeUorum, qum novi dmttaumt sunt
ultimo retiqve ponerentur.
reprehenderit,

:

et

verisimile,
scilicet

cem,

folii

et

quod formam chartarum dupliquartt, prodidit. Meminit ejus

Cettrum
consensu

si

fortc

qmkmiam
et

quod de

cvuwjetistarum
><

quidem etiam Vignerius in Vncf. ad Supplem. Operum Augustini. Sed non majori lide. Immo pene
singulorum Augustini scriptorum, veluti Enarrationum in Psalmos, Epistolarum et Scrmonum editiones per annos U93, 94, 95, 97, identidem ab Amerbacbio excusas, hunc errorem
varias

enchiridion mter quesiiones

instrmmm:

ani-

madverterit,
vuiiniit.

certus sum,

cumqm
greeum

quantum ea opera cum qmttkmtmm conDeinde retractationes i)>sius Avgmtini ubiitin manjimbus fcccrit, operi jirxposuimus
, :

locorum, quos tractavit,

ipsas

consi<jnavi»>us.

Tum

suis charaeteribus conscripsimut tt

peperisse.

D
1497.
Jo.
Trec/ise/.
in-fol.

/is,

qui Grecos

ignorant, latinit

rtpeU

m mm
:

mmrmttt
aijteta

nonnumquam
Opus questionum
questionum
comprclicndcns
lib.

eignifuiatume.

Tum

emotit»

fn

dA
sed
al-

Lugduni per
>li>
/

codieibut dttpUetm,

quarum neutra otpenuai
utranvjuc

Augustini,
il>

<n <juo

hec

omnia contmentur.
super
toti:

lectioncm offcwlmius,
ttratn

posuimus
qutt
t

:

jitntrucon

ojius

riuiirinii
biOlic

sub

margint.

septcm
<l>

libros

distiit.t imits.

Tum Tum mdttM
capita

Ubrot in fronte chartarum
omit/um,
in
tt

singulis

in,

uptem

Ubros.
III.

operibut contmtrtntur,
<ti>tm

mnmmt
repvsutmus.

inttrdum
t

Quettionurn novi <t rcteris Testamenti Dc conscnsu EoangeUstarum Ubri IV
.

ant<

i)>sa

In primis

questionibus,

quas

m

formam questionum rtdtgimui,
est:
:

Questionum Kvangeliorum tibti ///. Questionum octoginta trium Uber /. l.\V Orosii cjusdem Qucstionum
:

non opus
dyaioguSj

rtpetito

visum
n<isc<

neforte pnmotatfo
loca
iptit

tpM
umie

nurratiow mujor
exeepta sunt,
titvimus.

rvtur

tamcn

biblie,

</iii

<

st

lil« r itnus.

diiigentmt

eum

quettimtbm emo-

Questionum o<-t>< Dulcidii libeUus unut. Quettionum LaurentU >i< ftde, ipe <t
<

charitate'.

n< laratioii.

Nec omittenda plane nobis \idetur, quae in eztrema columna legitor ejosdem Badii di operii complemento, etnt dieant registro, ad magistretom

: : :

53

NOTITIA UTTERARIA 1N

S.

AUGUSTINUM.

54

nostrum Petrnm Gerardi, priorem, etc., Peroratio, A tomis. b. Augustini prima pars librorum, quos edidit Pars II. Libri, quos scripsit BaCathccumenus Hxc sunt magistratomm nostrorum quoe sic sonat
: .

optime

:

magister

petre Qerardi

:

quo de questionibus

ptizatus.

Pars
Libri,

111.

Libri,

quos edidit Presbijtcr.

multoquidem labon parta tandem tuo nomini di'-ata omittimu s preeantes omnes ra perirveniamquediiit: sivel ctores in partemnreipiant bonam
divi patris augustini:
:

Pars

IV-Ylll.

Libri,

quos edidit Episcopus.
libris


Rc-

Pars J.V-A7.
triirtationum.
Prinitf!

quos non rccensct in

:

pauciores questiones,
gustinus confecit
:

quam

ipsc sanctissimus doctor au-

hujus operum Augustini editionis

exempla

vel

has minus

cognitas omiserimus.

Pauculus enim deesse remur atque eas tantum, que ad

adeo rara sunt, ut licet non paucos evolverim diversarum bibliothecarum catalogos, in duobus tantum
haclenns reperire contigerit (b), qui ambo eumdem quidem, quem in conspicuo posuimus annum, produnt,

simpliciauum

mediolam.
repervre

cpiscop,

conscriptc
:

sunt

quas hactenus

non potuimus


et

loeum ta-

men, quo inseri possent, reliquimus trium quatemionum: Mm. Nn. Oo. quem si voeantem dereliquimus
vitio

quemque

Maettarius eruit

(c).

Datur nimirum

in his discrepantia queedam,

dandum
:

nullus
ve!

nisi

inhumanus

calumniator
1!

Colonienses,
praeferunt

annum
unde

1504,

dum alii, velut auctores alii annum 1501 et 1503
aliquo
colligas,

censebit

cum

singula

opera plena sint: etseor-

{d),

fortasse jure

sumemitti possint.

modi rredimus,
tione nostra

que

sine

Que oero errata veremur: ejusreeognitionc aut admoniconvcrtcndarum
:

facile quivis deprehcnderit et emcndavcrit.

non uno anno totam hanc editionem esse absolutam, sed inceptam anno 1503, ad finem tandem a. 1506 perductam, eoque anno, qui terminus inteoperis fuisset, singulos tomos esse signatos (e). Nec tomorum numerum eumdem omnes tradunt, sed alii novem, alii undecim constare opus totum volunt, non sane scripturae aliquo errore, sed disertis verbis numerum enuntiantes. Quid ? quod Trithemius quindecim voluminibus impressum esse digri cat
(/").

Ne

quis autem

chartarum
putet
b, k,

ignorct
a-s,

quidquam Aa-Ll, Pp. Quorum
ob id deesse

hcc series est:
q,
r,

A-G,

G

et Ll,

terne sunt

pp.quine: relique autem quateme, etc. Exscriptum est opus hocce charactere Gothico minuto binis columnis, lineis adeo scriptis ut 55 paginam capiant,

experiundis operam Oudinus qui, declarata totius partitione, satis significat ipsam editionem a se fuiscontinuam in summa pagina inscriptionem charase inspectam. Docet autem undecim partibus, novem litterae item initiales expressam ctere majusculo parvis quidem indicatae sunt, sed cujusvis capitis li- £ vero tomis esse comprehensam, atque sic distinctam, ut octo priores eos Augustini libros, quos ipse nea prima characterem majorem sortita est, gauetsi

Enimvero perquam commode adornatum est. Tameuim foliorum paginarumve numeri, custodesque desint, habet tamen chartarum signaturas,
;

Nunc tamen, ne

diutius hisce

impenderemus,

eflecit

detque argumento numeroque praemisso, qui numerus litteris Romanis simul in margine repetitus est.
Praecedit porro septem foliis quaestionum tabula

in

suis

Retractationibus recenset,

contineant,

reli-

quse caeteros,
injicitur,

quorum

nulla

in

cum
li-

complectantur, quod

ita se

hoc opere mentio habere ex Ca-

sententia ipsius Augustini super Quaestionibus
bris Retractationum, in

ex

talogo bibl.
res

qua unum hoc observanti

di-

Emmeranee intelleximus, qui tres priopartes uno tomo seu volumine comprehensas

gnum

restat,

quod

singulari

annotatione editor le-

rassanctas

ctionem scripturarum sanctas contra alteram scriptucomplurium codicum auctoritate excusat ac defendit. Meminit hujus ed. Cl. Brawi. T. II, p. 295. Nec alia forlasse est ab ea, cujus sub titulo
primi operum Augustini tomi meminit Maettarius
T.
I,

Simul monet, plurimos Serrno^es, plurimasque Epistolas, nec non Enarrationes in Psalmos, utpote quee jam antea per annos 1489, 1494, 1495,
ostendit.

p. 482, tide
a.

de la Caille subnixus,
14*7 pro

apud quem
esse vide-

per errorem
tur
(a).

1497

scriptus

undecim his partibus adjicere noluisse. Usus autem fuerat Jo. Amerbachius in paranda hac editione opera cujusdam Augustini Dodonis, Frisii, Basileae ad S. Leonardum canonici, qui, illo sumptus praebente, Italiae, Galliae et Ger1497 excudi curaverat,

D maniae
S.ECULOXVI.
1506.

bibliothecas perscrutatus erat, et ipse,

si

per

fata licuisset,

operibus
fuisset.

undique comportatis, ma-

num
fol.

admoturus

Basilex apud
(a)

Joannem Amerbachium. In

IX
gustini opera omnia, adjecit et argumento in opcra singula ac censuras, sed immaturam ejus operam pestis absumpsit, eo ipso anno, quo prelo subjiciendum opus erat, 1501, prodiitque post mortem ex officina Amerbachii 1503. in Comment. T. I, p. 934, (e) Consentit Oudinus
circa annum 1500 inceptum, anno vero 1506 completum esse opus dicens. Proposteriorinumero opc-

Nunc idem jam Hambergerum monuisse video
III.

tomo
(b)

pag. 104.

in Catalogo Bibl. Bodleianae, qui citat Augustini opera IX tomis per Amerbachium Bas. 1506, et Cat. bibl. princip. ecclesiee et monasterii Emmerarum Ratisbonae Ord. S. Benedicti ad S. part. i 174S, in-8°), in quo plenior titulus p. 40

Nempe

seqq.
et x,
u:

ascriptus

est,

sed
i,

omissis

partibus v,

vi,

vn

mancum
Tom.
II,

illud

exemplum
p. 216.

esse proditur.

rarum

part.

re totum

quem etiam Colonienses (6) Pertinet huc locus, adducunt, ex Sweertii Athenis Belg. p. 148, ubi de Bodone scribit Primus congessit et castigavit S. Au:

exscriptum est 1586. Oudinum feexscripserunt Colonienses, nisi quod de suo addiderunt, omnia a. 1504, lucem aspexisse. Carmelitam (f) In Epistola ad Jacob. Kymolanum data Herbipoli 16 Augusti 1507, apud Maett. II.
vitio ibi

M PPLEMENTI
1515.
Parisiis.... ln-fol.

M

Al»

OPEKA
A
sit.

S.

Al

GUSTIN)
depravatio-

Accedit quod primus item Erasmus
textus Augustiniani causas,

IX Umis.

Divi

Aurelii

Auiru--

num

\.niaque

corrupto-

tioi

opera

ju.rin

dmetbachianam

descripta.

Deest huBodleian.c.

ru:n genera indagaverit, qiiorum descriptio «piodam-

jus cditionis memuria in Maettario.

Commcmorant

modo
h.cc

ciiniil

i

usiim praestarc

potest,

qni alia

eam

Colonienses, notat

Catalogus
nisi in

hibl.

codicum

ootitia

\plicataexspeetari solet. atque
loco,

In (icrmania vix

unum

ejus

exemplar inveniri putem,
bibliothecis obscuriobihl.

praefainini-

ne

insereada hac oration-

nec in Gallia quidem,
ribus

lateant

Certe

Cat.

Keg.

Paris.

eam

ignorat.

hene longa negligenter aut parum erecundi aliquihus videremur. Jam ipsom audi. Sic enim in epii qua totum opula (data Pribuxgi
l
.

1517.
Sine loco. ln-fol. Index

Alfonso
S.

Fonsecx,

principi

et

archiepiscoj

-

Operum

Auguslini per

toUusque HispanisB

primati,

ouncupat, cujusque diAugustini

eximium

Joannem TheuschUin dt Frickenhau$en, ex Kottenburga Tuberina. Sic exstat in Cat. Bibl.

midiam partem
quitnr
a
:

ia

laudes

impendit,

l<>-

Emmeranaa

p.

41. Pertinere

autem puto

ad

editio-

(Juo dilabor?

dob enim
si

nem Amerbachianani.
1520.
Parisiis

Angustini, qnod

B

apud Joannem
libri

Aogastiui
et alia

tres contra
:

Parvum. In-4°. D. Aur. Academicos. Soliloquia

laudum illius erat ? (jiiain dolendum fucrit,
t.un

encomiuni snscepissem, haec quoia i>ortio Illinl tanttim volebua ostend'
iustitueram
tantuin
ecclesilB tlic-auruni

quatuor hsscjam primum impressa de Visitatione infirmorum de Adulterinis conjugiis, de bono Conjugali et hono Virginali. Cat. Bibl. Reg.
;

opuscula

in publicum, omoiura versari manil Detcrrch.it niniiruin illos impeodiorum magnitudo. Primushoc egregium hcinus ausus est, vir singu-

sero per

typographos prodiisse
in

qiicm maxime referebal

T.

I,

pag. 376.
i:;28

lari

]»ietate

Joanmbs
in

Ahbrbachius,

re

sat

beatu-.

— 20.
In-fol.

sed animi dotibus longe beatior,

quem

nec somptos

Basilex
I».

cx

offutina

Frobeniana.

X

tomis.

immensi ncc
ribus

conquireodis undecumqne
nec
iu

exemplanec
ulla

Aurelii

Augustini,

episcopi Hipponensis, Opera

instantia,

conferendis

ta-dium,

omnia ex emendationc Des. Erasmi. Pleniorem titulum, unde hauriremus, non datum fuit. Opinnmur autem, non procul eum abluderc ab
eo,

operis difncuitas,
res
alia

nec distractionis alea,

nec

qoominus totum Augustinum redderet omnibus commonem. Non huc invitavit vi
deterruit,

quem

cditio a.

cesserimus ad

1543 prsefert. Sed cum jani rum quaistus amor, sed sincera pietas, ipiam omeam editionem, qua non modo inte- £ nes illius prsefationes spirant, ac revocandi prii
i

gra ac plenaprima dici potest, sed sequentium omnium, non excepta novissima, fundamenta jecit ct
in
iis

illos Ecclesiae

doctores studium, quoa videbat ac do-

quodammodo dominatur,

necesse

erit,

ut ante

omnia, quaj ipse Erasmus de

instituti sui

ratione in

antiquatos. Proiude nou dubito, manibus bene precentur omnes, qui per Augustini libros ad pietatem profecerunt. Idem in
lebat

propemodum
illius

quin

medium attulit, cum lectoribus communicemus. Et enim sequentium editionum curatores aut contenti fuerunt. Erasmianam operam accessiouibus aliquot
locupletatam
suo conlisi
prelo

universas Ilicronvmi lucubrationcs niajori eliam studio molientcni deus

ad

superos evoctvit.
liliis,

Eam
IJj-^ilio.

taet

men
rum

provinciam

tribus

Brunoni,

committere,

aut ultra vestigiis

Bonifacio, quos in hoc curarat trium peritia

lingua-

ipsius institerunt

etpartim codicibus, partim judicio emendatiorem ac sinceriorem efferre
illo

contenderunt, aut etiam ab

longius

recesserunt.

Quorum omnium

studia

atqoe conamina non dicaui

institueudos, moriens delegavit, per quos non minore studio, quam tide peractum est, qood optimus pater voluit. Sic enim illos et ad pietatem et ad eruditioncm educar.it, ut quodammodo se major

restimare, sed ne examinare

quidem absque accuraNec vero unisufficit,

melior

in

illis

superesset, hoilieijue

supersit.

Nam
sunt

ta Erasmiana- operse cognitione licet.

natu niaximiis

tantuin

in in

fata

concessit. Tot

verse atque paucis

didicisse

Erasmum

tcx-

D examina monachorum
gnis censibus alitur.
niliil

orbe,

genuina a supposititiis sccrevis-c cuncta novo ordine esse disparlituin, quo sane el nec ad auctoris, nec ad editoris ingenium cognoscendum magnoperc juvamur. Scd cum primus ille
ezplicare aggre^sus
iii

tum emendasse,

Tot sunt
illerum

quorom otium in iabbatea opimo reditu,
equ
labor, quein

aliud

quam
Ilic

sediflcantes, vel alentes

epulantes.

erat

proprius

homo
tino
dii,

sit,

qusa

pecuiiaris

Augustioi ac

ixime propria tam in sentiendo,

quam

eloqucmlo,
in

laicua sna sponte suscepit. Atqne in Augusquidem tantum adhibitum est ab illo curae, stuvigiiantiae, quantum illa tum ferebat cetas, ru-

virtus fuerit, eanique
cseteris

notionem

deinde, qua solet
scriptoribus

dior adhuc et

quoque ad explorandam
tcin,
rit,

ecclesi.islicis

solertia,

t.un univers.un

scriptorum
aliqua

genuita-

!Uperpaucos babens in boc terarum exercitatos, lllud potius mirandum, quod cum Augustini lucubrationes tot jam annis

ijuam tingulorum locorum sanitatem
sseculo
critices

Iraduu'in

tnr inter

manns eruditorum,

nulla

eiatiterit

de

illo

omniqoe inde
baecce

formula

publica qnerimonia,

quemadmodum
Atqui
ni

Augustino restitoendo

praeiverit,

non
fore,

facile

quem-

nemo non querebatur.
tcstes.

Bieronymo multos haberem
de

quam, qui

studia

eurat,

srbitror, qui

hac F"asmi disputatione absquc

damno

carere pos-

ezcudendo vel pwefoerunt, »el adfuerunt, nemo mihi erediturua sit, quantum men<
qui
operi

NOTITIA LITTERARIA
darum olfendenm
ac sustulerim,

LN S.

ALGUSTINUM.
ta?dio
;

38

etiam

illine,

ubi A

nugameutum, ne sim
uiule
facilis
sit

decerpain

modo
:

pau<

l,

nihil esse depravatuni putabatur. Habet enim Augustiuus suum qnoddam dicendi genus, argutum, et periodis in longnm productis multa couvolvens, quodlactorem et familiarem, et acutum, et attentum, et bene memorem requirit, denique laborisque patientem, quales non ita mullos repeI

conjectura,

quam

caHera

niliil

ha6Q0

beant mentis hunc in
ips
nt di
his,

modum

orditur

Si Stlim

quid sentiam, habeas, differentiam fa-

ctiirum

me
Ut

sprrnvi riin.

Agnoscis sermouis Qorem. Ac

mox
*

:

rnim ad rim tcrmini proficiscar, Apostulos
ab apos, quod notat argumentum, vel

GrsGum,

dicitu/r

rias.

Jam

tametsi pgrfanas Utteras parcius ostentat,
obiter ad eas frequenter
est,

quam Rieronymus, Lamen
alludit.

His

rebus

factum

ut Leetor, aadaeulus

magis quam argutus, mutarit quidquid offendebat. Verum quae vel librariorum incuria, vel leetornm inscitia commissa sunt, habent utcamque colorem,

scojon, quod est missio, quasi pr«ad augmcutationem scilicct fidei catholicse, n l apostulus quasi postmissus, etc. Quid hac deliratione prodigiosius? Apos enim apud Gra?cos t.intuin signiticat, quantum Kiskildrivium apud La-

minentiam,

ct

mint nti r missus,

tinos,

et

scolon Greecis

sonat otfendiculum. Deinde

quo culpam liceat, quamquam uuare
:

principum,
lium,
ria

stultissime imaginatur in nomine apostolus, apost adnon excusare, certe exteditum pro postmodum pro quo Barbari dicere solent. hanc oportuit esse publicam B depost. Atqui si Gra?ca vox est apostolus, tit ipse preesulum et abbatam euram, ut utisi

sed pnecipua sacrorum volaminura exemplaper eruditos viros quam diligentissime castigata
Illos vero,

docet,

unde

illic

Latina pra?positio
aliud sonet

post? Sequitur,

prophcta autem ap/"o, id est procul, et forjaris,

cum

servareutur in jtublicis bibliothecis.
absolvat

quos
nee

propheta Gra?cis
pra?dictor.

nihil

,

quam

Latiuis

a

sacrilegii erimine,

qui nec

errore,

Haec proposuisse satis arbitor, ad totius

ulla necessitate, sed inepta libidine, studio

mutarunt
in

hujus
in
at.

viri scripta,

vertentes que in

et,

et

in que, sed

nugamenti gustum quemdam, quod ita attextum est, quasi quispro Augustino Paulinum doceat, de quo
signiiicarat se dubitare. Alter locus est in
libro se-

nt ni sed, tliiit in ait, ait in dixit,

verbum

l>articipium,

participium in verbum, aliaque innu-

cundo dc Sermonc Domini

in

monte habiio. Quoniam

mera

opere aheno. Hoc flagitium cum alias, tum praecipue deprehendimus in libris de Trinitate. Deprehendimus autem
his eonsimilia, quasi luserint in
codicis,

inter fructus spiritus Paulus

commemorat gaudium,
:

ex collatione
dri.v

quem
sane

nobis
cujus

pra?buit

Flan-

ne quis existimaret, illum de quovis gaudio loqui, Sane sciendum est, sic locum explanat Augustiims hic gaudium proprie positum. Mali enim homines non
gaudere,
sed gcstire dicuntur proprie, sicut superius

monasterium quoddam,

nomen
ac

in pra?-

sentia
dixisses

non

occurrit,
lidei,

bellum

vetustum

houae

magnaque

auctoritatis

exem-

q diximus voluntatem proprie positam, quam non habent mali, etc. Ha?c Augustini verba cum nihil habeant
obscuritatis,
scilicet,

plar. Vix
set,

umquam

occurrebant duo versus, quin es-

tamen

aliquis conatus erat,

dilucidius,
:

erat error aut

quod jugularet transversus calamus. Hic non oscitantia, sed impius ludus homiuis
sententias expleverat,
:

explicare

sententia

hisce
et

verbis

Nequc

raale feriati. Alibi nescio quis
adjectis
ties

verbis aliquot

non necessariis

velut quo-

beatus Augustinus citabat e Scripturis canonicis,
id,

hxc potius ad sanctos pertinent ad peccatores vero gestus magis et cupiditas deputanda sunt. Et hoc tam iusulsum nugamentum e spatio marginis in contextum relatum

gaudium

virtutis sit, sicut voluntas,
:

quantum ad
pturae

quod agebatur,
altius

satis erat, ille Scri-

aliquamdiu nos
cerptis

torsit.

Cum

hujusmodi portentis
opus, Augustini

fuit

eodem loco lougius prosequebatur, cum nihil esset ad rem necesse. Id pracipue factum comperimus in Commentanis quos scripsit in Epistolam ad Romanos et ad
testimonium
repetitum ex
Galatas.

nobis subinde luctandum. Alius ex
frustulis,

undequaque deti-

veluti
,

novum

tulo
ptis

construxerat

alius aliena

cum Augustini

scri-

miscuerat

;

alius ex qusestione fecerat epistolam,

insignem scribaassutis initio paucis verbis. Ne singula persequar, runi delirationem, qui, quod lector ineptieus annovix in alterius tam impie, quam in hujns sacri dotarat in margine sui codicis, retulerunt in contextum. D ctoris voluminibus lusit otiosorum temeritas. Ut Ex multis duo proponam exempla, quorum alterum omittam interim pseudepigrapha, qua?dam non inest in epistola 58, ubi leguntur ha?c Augustini verba erudita, qua?dam vix tolerabilia, qiuedam prorsus Hos autem prophetas, quos post apostolos po'suit, non indocta. Verum iu omnibus, quee illi falso sunt inputo illos essc, qui ordinc temporum ante apostolos scripta, nihil insulsius aut impndentius Sermonibus fuerunt, sed istos, quibusjamsub apostolis per gratiam ad Eremitas, in quibus nec verba, nec sententieedonabatur, aut interpretatio Scripturarum et inspectio nec pectus, nec omnino quidquam est Augustino dimentium, aut prxdictio temporis secuturi. In priori gnum et tamen quisquis hoc opus confinxit, homo editione participium sccuturi, a suo nomine, temposuavis sibi promisit futurum, ut Augustinus crederis, prolixo verborum assumento divulsum comperiretur, et sane repererunt similes labra lactucas. mus, idque non solum insigniter indoctum erat ac Nihil tamen horum submovimus, nisi quod ea, qua? stultum, verumne ad rem quidem tantillum faciens. bis aut ssepius habebantur inter hujus viri lucubraNon enim illic ambigebatur, qui essent apostoli, et tiones, sat habuimus semel ponere, ne voluminum unde ducta vox, sed de quo prophetarum genere lomagnitudinem supervacna sarcina oneraremus cenqueretur illic Apostolus. Non repetam hic longum suris tantum additis indicavimus, quid nothum esset,
locis
:
:
:

Risimus non paucis

;

59

M

l'I-l

i:\IIMI M

AD OPERA A

S.

AUGUSTIM.
Naai quidquid
satius

60
erat

quid ainbiguum, quid commixtum. Haec igitur in tam eximio scriptore committi sane dolendum est
sed aeque

esseut orbati.
alfectus,

in

erga Frobenium hos transtuli. Itaque ohtirmato animo,

mirum, super

his
:

nullam hactenus fuisse

sic ut Cjperi

sludiosorum querimoniam
potest, diviim
logis aut

nnde conjectura

capi

Augostinum antehac

a plerisqae theo-

ducerem aniraam irasemel sueceptum non absoWi taedium omne devici quoque sum altius ingressus,
pendere,

tam sacro
:

quara

non legi solitum, aut indiligenter fuisse lectum. Ne milii quidem umquam persuaderi potuisset, tantum in tam celebri seriptore latuisse mendarum. Equidem nihil minus hahebam in auimo,
lianc

hoc labor assuetudine factu? est levior, ipso, ut opinor, Augustino cceptis oostris prospera favoris aura coelitus as|)irante donec tandem procul aperiret
,

sese portus,

inquam

propitii

uuminis auxilio

delati,

quam

capessere

provinciam.

Deterrebat

im-

laetum celeusma nunc ranimus

In dirigendis porro

mensa voluminum moles, et operis difficoltas juvenile rohur, ac prorsus adamantinum quemdam hominem exigebat rae vero jam et aMas et valetudo
:

voluminihus hunc ordinem secuti sumus. In Primum volumen contulimus ea, ex quibus tota Angustini
vita,

mores,

imrenium,
et

et

alfectus

perspiciontar,
in-

ab hoc genere laborum in totum dehortabatur. Sed felicis memoriap Joannes Fbobenius, vir ob sin-

quod hoc pacto fnturum
telligeretur,
15

arbitrarer, ut et rectius

gularem erga studia favorem omnium studiosorum amore perenni dignus, tandem illud a me precibus exlorserat, ut in Epistolis unicum ternionem emendarem, quo posset operis specimen in proximis nundiuis ostendere. Pollicitus sum, sed hac lege, ne
quid speraret amplius. Annuit. Caeterum cum perspiccrem, illi certum esse consilium, volumen Epistolarum absolvere, neque
vicit

Amor enim doluhentem discipulum. Adjecimus ejusdem progymnasmata, quihus vel infans adhuc in Christo, vel doviis tyro felicissime
avidius legeretur.
et

ctoris

et

attentum reddit,

praelusit

ad

egregia

facinora.

Secundum volumen
;

quemquam
cum

esse paratum,
:

qui posset, aut certe vellet, emendandi partes obire

animi

destinationem,

singularis

araici

pertinax voluntas, tura ipsa negotii pietas. Hoc vo-

lumen totum ad me
etiam
testificans,

recepi, sed
si

ut

pergere

unicum, etiam atque vellet, alium iuvecuris avocaret.
vellet

niret castigatorem,

nec

me

suo quoque dispendio,

dedimus Epistolis, partim qnod in his quoqnc permulta sunt, quae scripsit juvenis partira quod ex his maxirae depreheoditur, si quid in illius natura fuit peculiare. Tertium et Quartum dediraus his lucubrationihus, quas ad docendura paravit Quintus habet Civitatem Dei, quod hoc opus simul et do< et confutans errores niaxime paganomm, utrinque niixlum esset. In hac portione nihil est noslrae industriae, qUod hanc provinciam hortatu meo sihi proprie sumpsisset vir apprime doctus Joannes I.u-

non modo studiorum, a melioribus

Quid multis? cum nullus existeret, qui sarcinam in humeros tollere, et Joannes
asseveraret,
aliud,
stare

eam

Frobenius
daretur
rursus

sententiam,

ut

si

non
erat,

totum Augustinum, qualis qualis
:

excuderet

ego partim amici respectu, cui nihil pernegare valebam sed multo magis inexpiahile piacu;

lum
tot

esse reputans,

si

tnm eximius

Ecclesiae

doctor,

mendis

in orbis
hilis,

ohsilus, tantis impendiis denuo prodiret theatrum, hoc insigniore deformitate nota-

C dovicus Vives. In Sextum et Septimnm distrihuimus pugnas adversus haereses diversas. In Octavum et Nonum collecti sunt tractatus, sic enim appellat Augustinus Scripturarum enarrationes apud populum habitas, nisi quod in Nonum farraginem qoamdam adjecimus libellorum, quos viri nescio qui spiiitales in hoc parasse videntur, ut alfectum suum ad rerum ccelestium contemplationem inflammarent Decimum volumen complectitur homilias varii arLrumenti, in
quibus permulta
sunt aliena,

quemadmodum

et in

quo magis elegantia formularum, ac majestate voluminum, oculos omnium ad se rapturus esset perinde quasi purpuram eximiam ostendas fcedis maculis deformatam, passus sum imponi mihi clitellas. Tandem ubi tantum pelagus ingressus ventis
:

Nono. In singulis, ne nullus esset ordo, vel sacrorum voluminum, quae interpretatur. ordinem, vel luvrcseon origines secuti sumus. Ipse Augnstintu in lihris
Retractationum
maluit
aetatis

suae,

et

in

Christia-

vela

dedissem,

longe
ut

plus,

nismo progressum ordinem sequi, recensens, qasa " scripserit catechumenus, qnaa sacro lavacro rcnaquam exspectaram,
tus,

comperi
derim,

diflicultatis,

non semel animum desponad
in-

qu*

presbyter,

deque deserendis institutis cogitarim: quod ipsum evidens etiam valetudinis periculum
vitahat, aut, ut rectius dicara, compellebat.

stolis et tractatibus

qme suum

episcopus,

nisi

cum
ex

epi-

locura destinasse videtur,
ipc

quam

hujus curae partem non absolvit, ut

exemplum Joannis Frobenii, bam htiic immortuum negotio, virum alioqui cum tirmo corpore, tum vita longissima dignum. Vcrum
terrebat et

Jam mc quem vide-

aliquot scriptis apparet.

Siqnidem

hoc

motiahatnr

jam extreina senecta, veluti pwsagiens extremum imminere diem, tantoque studiosius agena, ut quoniam vocis ofticio diutius Ecclesiss prodeeM non
poterat, in lihris
illi

quod prima fronte deterrebat a negotio, hoc ipsum propius consideranti stimulos addebat. Nou enim
oportet

soperesset, quatenus

licrD.it

.

bonorum virorum amicitiam
prresertim
lilios

vitaa

spatio

terminari,
tii

cum

liujus

ditticillimi
et

negoqui-

inolcs in

illius

ilicronymum

Joanncin
tali

emeodatus et integer, quod propemodutn UMcutua est. Vix enim ex alterius monumentia minus nitercidit, a deprevatoribus nihil omnium potnH D^nqoaM esse tutiun. Nostram operam hic non e\agi;erabi-

Erasiuiiim, reliquosque
lnis

liheros

essct devolula,

mus

;

conferat
polliceri,

cui

vacat,

et

agnoscel

Nec

tatnan

boe uiinus

oportehat deosse,

quod

patre

ausim

nilnl

raeediBte,

qood egeat

hm>

; :

61

NOTITIA LITIEKAHIA
Alicubi nos destitucrant vetusti codices, aliiu opere

LN S.

AIGLSTIMM.

62

datoro

A

tam prolixo somnus obrepsit, quom Flaccus putat esse condonanduni butuaiuv uaiuro. lam si oporarum iucuria commissum est, a uobis prav-tari non potuit, qui cum ofticina nibil habeinus commercii. Tantum illos admonero possumus, qui pnasunt ofncinffi (piod quidem a uobis 1'actum est edulo. Quidquid nostra medioci-itas poluit, bona quaudo
:

Tomo III. cutionum lib.
De
lide

— De
VII
;

doctrina

Christiana

lib.
I
;

IV

;

Lo-

De

lide et

symbolo
ad
lib.
I,

lib.

Knchirilib.
I
;

dion de dde, spe etcharitate
ecclesiasticis

Laureutiam
I,

dogmatibus

cui» censura ;

ad

Petrum diaconum
;

lib.

cum censura
;

;

De Do

tide pnestitit

nova editio se commendet. Nec supervacaneum, immo necessarium plane azistimem, indicera singulorum, qtuc io anoquoque tomo oontinontur, operum subjungere. Quamvis eniin
Ilabes bic omnia, quibus

ab iuitio constitutura erat, in oditionum recensu or-

lib. XV De Genesi ad litteram iraperfectus De Genesi ad litteram lib. XII Do mirabilibus sacrse Scripturse lib, III, cum cnisura; I)e agone De opere monachorum lib. I De Christiano lib. spiritu et littera ad Maioollinum lib. I; De divinatione dacmonum lib. I Do spiritu ct anima bb. I, cum censura ; Speculum lib. I, cum ccnsura; QuaesliunDe benedictionibus Jacob patriarculae de Triuitate cboe, cum ccnsura ; Sententiae ex Augustini ot alio-

Trinitate
lib.
I
;

I

;

;

;

;

dinem oontiuuum librorum non
nos ejusmodi

attingero, et facile

rum

libris decerptae.

iudico carituros esse

mibi persuase-

ram, mazime cum supra iu recensu omuium diligeuter notatum sit, ubi quodvis tam in Krasmianis, quam
Lovanionsibus
re edocti
et

De mendacio ad Consentium liber unus Contra mendacium ad ouindcm lib. I Dt tide Qusestionum iu Vctus Inslrumenet operibus lib. I

Tomo IV.
;


;

;

;

Benodictina reperiatur

;

ipsa

lamen
au-

sumus, certam de successu

collalae iu

ctorom operae notitiam informari non posse, nisi in
potioribus editionibus librorum
intueri lioeat.

Quaestionum Evangelicarum lib. II Qusestiouum Evangelicarum sccuuduui MaLlbaeuni lib. I, cum censura De consonsu Evangelislaruni
lib.

tum

VII

;

;

numerum

et seriein

lib.

IV
;

;

Octogiuta trium quaestionum

lib. I,
I,

Hujus igitur Erasmianae ordo bic est in tomo I insunt Retractationum lib. II, cum censura Confessionum libri XIII, cum censura ; De
: ; ;
,•

sura

Viginli unius senteutiarum lib.

cum ccncum ccnsura;
;

De
De

diversis qusesliouibus

octo

Dulcitii

quaestionibus
;

ad Simplioianum lib. II Qusestionum lib. I
;

Grammatica liber unus Principia dialecticae CateLXV dialogus, cum ccnsura Quaestionum veteris et goriae decem Principia rbetorices De musica lib. novi Testamenti lib. I, curn censura De cura pro VI Contra Academicos lib. III mortuis gerenda ad Paulinum lib. I De caleobizanDe ordine lib. II Soliloquiorum lib. II De magistro De vita beata dis rudibus lib. I De iucarnatione Vorbi lib. II, cum De immortalitate animae ; De libero arbitrio lib. III C censura De trinitate ot unitate Dei lib. I, cum cenDe vera religione De moribus Ecclesiae catholicse, sura De essentia diviuitatis lib. I, cnm censura; De et de moribus Manichseorum lib. II, cum censura; lide rerum invisibilium lib. I, cum censura ; De subDe Genesi contra Manichseos lib. II, cum censura; stantia dilectionis lib. I, cunt censura ; De contiuentia Regulae Augustini, cum censura Posidonius de vita lib. I, cum censura; De patieutia lib. I, cum censura; Augustini. De bono viduitatis lib. I, cum censura ; (Huic quoque In tomo II. Epistolarum farrago. Epistolae tomo inserta est Censura libri de singularitate clerisunt CCXLII, ducentae quadraginta duae, inter quas corum, qui ipse tamen tamquam alienus fetus et inet spurise qusedarn ab Erasmo obelo transfixae, nec ter aliorum etiam Patrum opera iterata vice \ulgata, tamen prorsus loco motae. Pertinent buc epistolse omissus est); De vera et falsa poenitentia lib. I, vulgo Augustini dictae ad Bonifacium et bujus ad cum censura; De salutaribus documentis lib. I, cum Augustinum, e quibus nonnisi unam vebementer censura; De amicitia lib I, cum censura; De sermoprolixam et insigniter illitteratam, ut ipse inquit, rene Domini in [monte lib. II; Expositionis Epistolae movere sustinuit, praetereaque coronidem sub titulis Pauli ad Romanos lib I Expositionis quarumdam Cyrilli, subito Latine loouentis et Augustini Grseco propositionum ex Epistoia ad Romanos lib. I Expo; : ;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

male Latine scribentis impudentissime conftctam resetuU.

D

sitionis Epistolae Pauli

aJ Galatas

lib.

I

;

Anuotatio-

Atque bis

epistolis,

tam

singulis, ubi

quidem ex
univer-

num

in Job. lib.

I

re videbatur, censurse aliquid addidit,
sis

quam

Tomo V.

— De

;

civitalo

Dei libri XXII,

cum com;

etiam praefatus est in

epistola'

ad

lectores, scripta

mentariis Ludovici Vivis,

MDXXVII, docens partim, quod ad externum earum babitum spectet, eas, sicut, et populaBasilese

Tomo VI. — De hsereoibus ad Quodvultdeum lib. I De quinque bseresibus oratio, cum censura Concio
;

res

orationes

(bomilias),

ctationum
vel

libris,

numquam nec in Retranec postea, aliquo vel temporum,

ad catecbumenos contra Judseos

cum

personarum, vel materiarum ratione fuisse digestas, indeque facilius postea admixtas esse, quae uibil Angustino dignum baberent, vel confictas etiam,
uec vero
tosesse,
aiio

Paganos et Arianos, De allercatione Ecclesise et Synagogse dialogus, cum censura De utilitate credendi ad Honoratum lib. I; Contra epistolam
,

censura

;

Oratio adversus Judaeos

;

;

libros

et epistolas

semper invicem

discre-

dum

alibi

librum appellat Augustinus,
;

quem

Manicbsei, quam vocant Fundamenti lib. I De duabus animabus contra Manichseos lib. I Contra Fortunatum quemdam Manichseorum presbyterum, cum
; ;

loco pro epistola venditat

partim autem ipsam

censura

;

eorum indolem etjvim

mirifice declarans.

Contra Faustum Manichseum

Contra Adimantum, Manichsei discipulum; Dc actis lib. XXXIII
;

63

SUPPLEMENTl
Feliee

M

AD OPERA
lib.

S.

41

(.1

sil.M
Dfl

lM
visitatione

cum
tra
tib.

Maniehceo

ni).
lib.

ii,
I
:

cum censura\ Gontra A bono disciplinn aermo;
I»c

infirmorum
II:

Secundinum Manich.Tum
Manich;nos
I
;

natara boni con-

II

;

I)e

consolatione
SITfl

mortnoram BernMnes

De
!).•
li>'

lili.

I

;

lie

lidc

contra

Manich

quait.t feria,

cultura agri dominici, serm<>;

II;

Contra adversarium Legiaet Prophetarum lib. Contra Priseillianistas et Origenistas lib. I; Contra
lib.
lib.

cataelvsmo sermo; Detempore Barbarico sermo;
sobrietata
ria
<*t

virginitata
Dfl

sermo

.

Speculuna peeeato;

sermonem Arianorum
Arianortim episcopum,
sura
cta

I;
III,

Centra

Maximinum,
;

traetatns;

ntilitata

poanitantiae tractatua
lib.
I:

De
vir-

cum

ceiisura

Contra
san-

conllictu vitiorum et rirtatnni
tutib.

De quatoor

Felicianum Arianum de nnitate Trinitatis, cum c«*;

De bono conjugali contra Jovinianum
I)e
lil>.

:

I»-

virginitate,II;

tium

adnherinis conjugiis ad PollenTractatus de Epicureis et Stoicis, cum

>. d quod dictnm est a Dco ad Moysen, Ego sum, qui sum, incerti auctori-. Tomo VII. Contra partom Ddnati, psalmus; Contra epist. Parmeniani lib. III Contra littoras Pe-

nsura; Traetatus

;

liliani, Cirtensis

episcopi DonatisUe

lib. III;
lib.

Oontra
lil).
:

Cresconium Donatistam prammaticum
tra C.audentii, Donatistaruin episCopi,

IV; ConIII.

epist.

De laudibus charitatiDe honestata mulierum lib. De pastorilnis lib. I; Deovibna liber sive homilia; De symbolo tidci ad eatochumenos lib. IV-. Ue convenientfa dflcem pranceptorum et decera plagarum y£gypti, liber unus De rectitudine cathoUi b conversationie ttactatus De utilitate jejunit tractattis |ic Urbia excidio tractatus De creationc primi bominia tr De arbore scientia; boni et mali tractatus De pn anim;c tractatus De antichristo tractatu- P-alterium, quod matri suac composuit Super Miunificat
tractatits
;

charitatis
;

tractatus

I

;

;

;

.

;

:

;

;

;

quorum postremus nunc primum

e-t

axcusua

De

expositio.

baptismo contra Donatistas lib. VII, cum ccnsura; De unico baptismo contra Petilianum lib. De unitate
I

Tomo
li;

X.


I.

De verbis Domini
;

;

:

Ecclesiae contra Petiliani Donatistoe epistolam lib.

Homili.T

Homilia?
;

de tempore,
fratres

I

;

Opus

Breviculi collationum

cum
lib.
I
;

Homilia;

de sanctis

Ad

De verbis Apostocumcensura; in eremo, cum

Donatistis

;

Post

collationem contra Donatistas

Supergestis
I

cum

twa.

Emerito, Donatistarum episcopo,

lib.

;

Contra Ful-

Quam
ne
ex

late

gentium Donatistam

lib. I.

cum

ce?isura

;

De peccato-

non aolnm
iis,

ex eo,

autem harum censuranini usu* p quod speciminis loco de prcfatio-

rum meritis et remissione, ac de baptismo parvulorum,ad Marcellinum lib. III; De natura et gratia
contra Pelagianos
lib. I;
;

in Epistolas

produximus, sed multo etiam m quas longe instructiores monachi Benedietini

Contantorum index duDe gratia Christi et peccato plex, unus juxta tomorum seriem, alter ordine aloriginali, contra Pelagium et Ccelcstium lib. II l)e r phabetico concinnatus, nec non ordo editionis Amernuj>tiis et concupiscentia ad Valerium comitem lib. bachianae insigni cum lectoris commodo post proefaII Contra duas epistolas Pelagianorum ad Bonifationem additi siint. Non est vero hujus editionis concium lib. IV; Contra Julianum Pelagianum lib. VI tentorum index, quem Oudinus venditat, sed novisDe anima et ejus origine lib. IV I)e pra>destinatione
;
;

dederunt, coustare potest.

;

et gratia lib.

Prosperi epistola ad Augustinum ne reliquiisPelagian.T hajreseos Hilarii epist. ad eumI
; ;

-iinse

Erasniian.c,

utpote

qui

Posidonii
Vita hic

scriptorum Angustini una
titur,

cum

indiculum editum menest.

dem de eadem maleria De pra>destinatione sanctorum lib. I, cum censura Debono persevcrantire lib.
;
;

qui priniuni

a.

1564 in hicem editus 1528

I

;

36.
:

De praedestinatione Dei
tia et libero arbitrio

lib. I,

cum omsttra
lib. I; lib. I;

;

I)e

gra-

ad Valentinum

Ad eum-

dem

de COrreptione et gratia
VI,

Ad
;

articulos sibi

falso impositos,

Augustini responsio

Contra Pelagialib. VI,

Colonix apud .!<>. Gymnicum in-8° Ex bac oflicina prodierunt non uno nomine, sed perbrevi temporis spatio, varia Augustini opuscula (uno non raro
creta sic

nos, Hypognosticon. lib.

nnn ccnsura prwcedcn-

U

:

l)e

perfectione justitia> contra Coelestium

volumine comprehensa), quae suis quaeque titulis >.1>-1° Dici Aur. Auguttini, Eipp. se habcnt
:

cum

censura.
VIII.
IX.

ngpiscopi,

De

opere

monachorum

liber

Tomo Tomo

Evangelium Joannis ezpositio In Epistolam Joannis expositio;In Apocalypsim Joannis expositio Meditationum lib. I De diligendo Deo liber alius, qui et Meditationum inscribitur Soliloannexas.
In
;

Enarrationes in 1'salmos. Cnjns libri fere omnes ceusuras hahent

lium,

episcopum

Carihaginensem.

umu ad AnnoM. D. XXIX.
\

mensi

Augusto. i" Divi

Aur. Augustini
II.

fltpj
t>.

Enchiridion

nd Laurentium
Valentinum

<t

Anno M.
>/>.

XXVJII.
et
lil
ti

D.

Auc
a<1

Augustini, \Bipp.

De gratia
illo

arbitrio

'-11111

monachis,

;

;

unus.

Ejusdem
illo

correptione et gratia

ad eumdem et

;

quiorum animse ad Deum
Dfl

lib.

I;

Manuale
Dfl
\

lib.

unus

cum
</ui

monachis, liber unus.

Quibus prsBtnittuntur

;

triplici

habitaculo

epistolae duss
lib.

I;

Scal.c paradisi
;

Dwi Augustini
liberum
/»-

</>/

Valentinumcontra

liber;

lle

duodeciin abusionom
;

negant
/'"

arbitrium.

Anno

/•'.

/>.

XXI
I

gradiboa

contritione
Divi

cordis lirer unus

Augustini

immortalitate antnu
Chris(i<ni<K liber

Dfl

cognittona vera
M.hi.t
rfrginis;
;

ita? lib.

I

;

De
iiiiiis.

assuinptione
Christiana
lih.
I ;
;

l.cat.r

De
Dfl

Ejusdem Dc agone
<t l<>ci n<<t<i.

unus,

>//..«;-

disciplin.t

De decem chordiDe contemptu mundi lih.
l»c

Dfl
I ;

cantico

novo
;

que nnni

vanitate sa«l)c
I'<iri^iis.
<.c

1531
o/ficinn

-

32.

coli.lib. I;

obedientia

el

numilitate aermo

Vlmolii

Ch-

><ill<>nii

.•

in-f<>l

V

)

NOTITU LITTERARIA
ivinit. D.

l.N

S.

aUGUSTlNUM.

66

Auf.

Augustini, quaa exstent ex emenda- A ruin singulorum aunus, quo
tuerit, exstrat
.

unusqnisque absolutttS

ione Des. Erasmi.

Laudat hauc Erasflsiansa repetitionem

Oudinus
Jaeotn
ll

in
-

Jumm

p.

939 seqq., eique aceessisse

ait

illius Epistolas,

Studgardiensis epistolam nuncupatoriam ad Galuui Millaiun), Eeelesia* Tubingensis theologum,

qnc

I). A. Aug. H. E. compleeteus non mediocri oura cinendatas per Dos. Erasnuiin Etoterodam. Auuo M. D.XLI. Tertius tomus, eomplectens t* 8'.SaxTixi,lu>r

inlus

tomus Op.

otaui editiouis hujus ratiouem fusias exponat. Idein

est,

qu83

proprie

ad

doceudum

pertinent.

Auno
S-.6ax-

nonet
\.Yll
st
:

in

uac edttioue
d*

primam

editos esse Scmtvins

M.D.XLl.
Quartus
wst&v.
tomiis,

sex

tempore, septimus
Sanctis.
in-fol.)

de

oerbis

Apostoii,
Britt.

— compleclens
\.\II

reliqua t»v

deeem de
l

Cataloyns Bibl.
In

Mttsei

Anno M.D.XLI.

Lond.

T

s

>

,

nujus editionis mentione

Quintus tomus,


ac

lihros de

civitate Dei,

di-

uuium
il.ieuit.

1532

profert,

quoeirca utrumque prsefigere

ligeuter recognitos per eruditiss.

vicum
1837.

Vivem,

ejusdem

virum Joan. LudoCommentariis, denuo
continens.

ab
Heinricus
episcopi

auctore

revisis,

illustratos,

Anno
hoc
est,

Augustx
t

Vindelicorum

excudebai

Steyi:

M. D.XLll.
Sc.ctus

>; in-fnl. Divi

Aurelii Aagostini

Opusculi-

tomus,

— —

continens ^i
hasreses,

-ols\x:xi,

(i,

aempe
VII
;

:

In Libros lloysi, Jo?.ua> et Judicuin
et

deeertationes

adversus

praecipue Judajo-

>ri

Queestiones veteris

novi Testamenti
;

;

Qosb-

itionum evangelicaruin seeundum Matthauni
«tiones ad
;

Qua?-

Urosium liher unus Qua?stionuni Hilarii iber uuus De octo Dulcitii quastionibus liher unus diversis quaestionibus, ad sanctum Simpliciauum De contiuens enarrationes in PsalOctavus tomus, iibri II; QiKTstionum cvangelicarum libri II; Octo<inta tnum qusestiouum liher unus De sex qua?stiomos mysticos. Anno M.D.XLII. i;ibus contra Paganos liher unus continens illius tractatus, boc Ad iuquisitiones Xonus tomus, Januarii libri duo De inquisitione Trinitatis liher est expositioues ad populum factas in novum Teslainus De Epicureis et Stoicis liber unus De Haeresimentum, cum aliis varii generis opusculis, quorum dus ad Quodvultdeum liber unus De quinque Haeindicem habet alterum hujus pagina? latus. Anno resibus liher I Contra Juda?os, Paganos et Arianos M.D.XLII. iber unus Contra Juda^os liher unus; Retractatio- q continens reliqua tractata apud Decimus tomus, aum lihri duo populum, quorum summam indicabit hcec pagina
; ;

rum, Manichaorurn, Priscillianistarum, Origenistarum, Ariauorum et Joviniani. Anno M.D.XLIL continens reliquam partem tuv Septimus tomus, KoXstuxuv, id est, pugnas adversus haareses Donatistarum et Pelagianorum. Anno M.D.XLII.

;

;

;

:

:

;

;

;

;

;

Haec series librorum integrorum efticit

Tomum

ter-

versa. In

Anno M.

D. XLII.

ium Epitomes Operum Augustmi
:oncinnata.
I

a.

Jo.

Pisc.atorio
a.

Expressi

sunt ex

ed.

Lugdunensi

t9T et

Amerbachiana, ut ipse
1541.

editor in praefatione

omnia D. A. Augustini Scripta indices duo, eo modo, ut nihil annotatu dignum possis desiderare, neque quidquam velut supervacaneum
couscripti
rejicere:

irofessus est.

quorum

prior materias in ipsispassim
indicat
:

ope-

ribus tractatas,
;

posterior

sacra?

Scriptura?

Parisiis
0. Aurelii

apud Carolum Guillard
Augustini opera
;

in-fol.

X

tomis.

locorum interpretationes juxta Bibliorum

ordinem
:

omnia ex

Des.

Erasmi
indi-

emendatione
e

editio auctior et locupletior

cum

locuplelissimo. cura et studio

Florentii Bourgoi-

u. Cat. Bibl. Regix Paris.
1843.
Basileae in

observatorum ostendit. Anno M.D.XLIII. In fine Mense Septembri. Quid novi in bac altera Frobeniana editione operibus Augustini evenerit, per quos illa et quibus
suhsidiis sustentata
fuerit,

praafatione,

versa tituli

Hieronymum primi pagina impressa, bibliopola? exponunt. Orsi Frobenium et Xicolaum episcopum in-fol. XI tomis. D enim ab Amerbachiimeritis, gratiam, quatn Erasmus Dmnium operum D. Aurelii Augustini, Hipponensis opera sua apud omnes iniverit, cumulatiorem eum Bpiscopi, primus tomus, ad lidem vetustorum exeminiturum fuisse monent, si soli tam ingentem proplarium, post omnium iu hunc usque diem editiones vinciam obire vacasset, et non bonam ejus partem, denuo summa vigilantia repurgatorum a mendis inaliis negotiis ex transverso se ingerentihus, in aminumeris, ut optimo jure tantus Ecclesia? doctor renacos partiri compulsus esst. tus videri possit. Inspice, lector, et fateheris hanc Deinde pergunt « Sed quod ille posteriore editionon vanam essepollicitationem quod sigralus etiam ne sartum tectum prasstaturus sperabatur, interim esse voles, non patieris tantum laboris, tantumque alii oceupaverunt. Suceedente enim Lutetiana ediimpensarum frustra sumptum esse. Sub finem annexi tione, celeberrima?. schola? aliquot alumni in boc inofpcina

Frobcniana

per

;

:

:

sunt indices duo,

alter

tatorum
leviter

Scriptura?.
iri

materiarum, alter interprelocorum quibus lectorem baud
:

cubuerunt, ut
set,

si

quid

Erasmum

sociosve subterfugis-

adjutum
1543

confidimus.

et

haud pcenitenda per Musas, minime supervacua. Tandem urgente jam fato exsarcirent sua cura,
castigationis

Hic primi voluminis atque operis universi titulus

tremam

manum,
anima

et

ut credi par

est,

annum

impressum

liabet, sed

ad calcem tomo-

ipsius Augustini sancta

tot pra?claris successi-

67

M
exstitit vir et
a«i

l-l-I.I.MIMIM

Al>

OPEIiA

S.

Ali.I STI.NI.

68

bus favente,
factus

omnium bonorum benevo- A
hanc functionem co potissimum
illique in

lentia dignissimus,

a

nalura

scnlptusque, olim

oomine

quod Romanse eloquentiae candidati in (acerone, Livio, Seneca, Plinio, aliisque non paucis, in quibus posterior eruditorum cura adpriorem semigitur est, ut,

Erasmo cum primis

chartis,

boc negotio
Lyi>sius: cui

per aliquid adjunxit,

magno applausu
si

obviisque ulnis
studiosi

(ut sic dicara) snccentnriatas,

Martimu

exceperunt,
decet, ad

idem sanctioris

litteraturaj

m

viro et temporis spatium, et olium, et exomplarium
copia, et in labore

Augustini scriptis non fastidiant,

pectora,

qualia

sociorum delectus,
et in

et

litteratura
n<

eorum lectionem

allerre volnnt. »
est

idonoa, bnicque par industria,

tanto

Totum opus cxscriptum
adniodum
typis paulo

binis

columnis

solito

non tam

diligentia,

quam

religio,

ad hoc doctorum

Fr.iheniaiun oflicin.o clriractere, sed minori et
nitido,

non

hominum i.ivor adhortationesque atque insupor prav miorum .lllectamenta, denique quidquid preesidiorum opus osset. abunde snppeteret. Namque is a teneris unguiculis Augustini admirator, atque etiara ex

praterquam
1546.

in

praTatione, qua?

majoribus
officina

est exarata.

VenetHi ex

Erasmiana upwl Yin<rntium
111

professo ejna instituti sectator pro suo

peculiari erviginti

Vnlgrisiuiii ; /«-8°,

toiius

I)o

Aurelii Augustini.

ga sanctis

\irura
egit, ne

affectu,

annqfl

plua
in

hoc

Ecclesiae

docloris

eximii,

Opusculorum tOMM
;

^ mus, quo omnia, quae ad lidem et opera spectant pene solum tomus secundus, quo omnia, qure ad gratiam et libesubsideret utpote qui etiam prima nostra editionc tomus tertiltM, quo omnia, rum arhitrium spectant; Erasmo plura loca, quam alius quisquam amicorum

quod

mondum

sciiptis ejus

:

suppoditavit Deinde praeter domesticam symmystarum bibliothecam, corrogatis ox circumquaque vicinis monasteriis vetustis
ot

quap

ad electionem, vocationom,
:

gloriflcationeaque

spectant, doclarantiir

ox libris

ejusdem a M. Auet

iocorroptifl
\

oxomiilaribus

gmtiim
mentis

1'nijoso
ct indice

Sostmeo excerptus
locuploUtus.

scholiis,

argu-

optimo quoquo
nicanle, adscitis

in

bunc usum
cx

rompti^sime
impigrifl
ipsi sihi

commualiquot,

cujus nuspiam mentionem famomini. Ne quis vero a titulo sibi imponi patiatur, quasi locorum diversorum undecumque mam conferendi diligentiam reliqaum fecit, excerptorum et avulsorum, ntinc vero juxta varias minuta, pari lance appendens, et annomediocria, argnmenti sedes compositorum farrago sit, libros tans. Vix credas, mi lector, hflec cilra oxa^scrationem integros ad unum argumentum facientes, colle dici, ni margines cxemplaris ab illo missi videas, esse sciat bac serie teslantes dum certis bominis indefessum sludium Tomoprimo: — De doctrina Chrisliana lihri IV; notis lerna quaternave, aut etiam plura exemplaria r Encbiridiou ad LauDe disciplina Christiana liher profert, tum quatenus evarient, imiieat: nam cum sit ronlium liber; De ecclesiasticis dogmatihus liber; non minore modestia, q lam eruditione, maluit aliis De UtiDe haeresibus liber Do V haeresibus oratio judicandimunus ccdere, aliqnando tamen suumpraMiiDe fide et symholo liber De lilate credondi liber sempor libontor amplexi dicium addons, quod quidem De agone Christi.ino fide ad Pelrum diaconum liber sumus. Csotera viris doctis, et qui Aognstiniahfle

suo

sod.ili;io

Lihor rarissimus,
esse

qui adjutaront, nihil vcl aliis, vel

ad

summagna,

otam

:

:

;

;

;

;

;

;

pbrascos

salivam diu mullumque

roguslatam jam
:

liber

;

De
;

fide

et

operibus

liber;
;

id quod probe callorent, judicanda commissa sunt non cuivis proclive fuerit.... Illud dissimulandum

enarratio

In

psalmr.m xxx
:

In

In psalmum psalmum XXXI.

xxix

Tomo secundn
Epist.

Liher
:

expositionis
l.ihor

inchoatflB

sane,

in parte quadam decimi germana tantum spectes, nos Lvpsii subsidio destitutos, grassantibus sub id tempus C.eldris in Lovanium et viciniam, ubi tum Lypsius agebat quod

non

est,
si

tomi,

non magna

divi Pauli

ad Ilom.

expositioni- qua;

rumdam propositionum,ex
positionis Epis. ad Gal,
;

Epist. ad Itom.

Liherex-

Epist. Hilarii ad
;

Augustinum;

:

ideo lectorem monitumoporlebat, ne forte ex paucis illius de reliquis conjecturam faciat; in caMoris potius

Patrum E[>ist. Hoscriptum Augustini ad Hilarium Carthaginensis concilii ad Innocentium papam He;

scriptum Innocenti papsB

ad

Patros

Carthaginansia

quisque suis oculis iuollense (modo stylo Augustini D coinilii; Epist. Patrum Milovitani concilii ad Innocenlium papam; Rescriptam Innocentii papss ad omnia percurrenlihus, qoam nostro assueti sint) Epist. AagUStmi ad HiPatros Milovitani concilii accutestimouio oredat comperiet universa pariter
;
;

nc psendepigrannis quidem exceptis. Caeterum in tanta indagine et pcrvostigatione unicum opusculum, dumtaxat e germanis, nunc primum ropertum
rata,
est et
:

larium

;

Epist.
;

tium papam

quimpie episcoporum ad InnoconHescriptum lnnocontii papae ad qvilh
Lihri
tros

que episcopos

;

de libero arhitrio

:

Epist.
illo

editum, videlicet Conlm Gcatdentium Uber

ter-

prima
illo

divi

A.ogOstini

unde liquet, vix bic aliud quidquam, quod extius De temporo (ut vostot, desiderari, nam sermonos magis, qnam sanctis, a quibusdam copiflB cant) et delectui servientibus, mira licentia passim interfarcuni cuivis cti, niliil ad pr.osens negotium altinont
:

fratiihus.

Epist. 2
;

ad Valontiiim, et cum Augustini ad Valentinum, et

cum

prima divi Aiigustint ad Sixtitm Epist. secunda divi Angust. ad S presbyternm tuin presb. Epist. Alipit ot Augustini ad Paulinum
fratribus
Epiflt.
;
;

erudito appareat, quosdam etiam excusos toto stylo Augustinum parentem inficiari, aonnullos Gnecnm magis, qmmLatinum auctorera prtese ferre. .Kquum

episcopom Liber de gratia, et libero arbitrio, ad I.ihor do nalura Valontinum, ot cum illo monachis gratia, ad Timasium et Jacobum, contra P et
;
;

gianos; Epist. sancti Prospori Aqnitani

de

gratia et

69
Libera arbitrio ad

NOTITIA LITTERARIA 1N

S.

AUGUSTINLM.
tomus.

7(1

Rulinum

;

Liber de gratia et libe-

A

(Juintus
tate Dei.

coutinens

XXII

libros
Jo.

de

Civi-

ro arbitrio sancli Prosperi
divi

Aquitani, pro defensione
Cassiaoi
presbyteri

Cui

accesserant

Commentarii

Ludov.

Aurelii
;

Augustini
sancti

contra

Vicis ab auctore recoguiti. M.U.LI.

librum

Episi

Aurelii episcopi
Epist.

de damnaquse

Sextus tomus, atinBasileensi.

M

D.LI.

tione Pelagii

alque

Coelestii.

decerpta ex ge-

Septimus, octavus,
ter.

nonus et decimus

tomus simili-

stu synodalibos
in Palsestina

contra Pelagium hsereticom,
sibi objecta

M.D.L.

fi.ioO).

synodo,

damnare compulCcalestini

sus est

;

Canones

tredecim, epist.

papse

pru Prospero

et Hilario

de gratia Dei advorsus quosIlypolib.

Index omnium, qu*e tnsigniter a D. Aurelio Augustino dicta sunt, nunc recens supra proecedeutes editiones, per F. Florattiuin Bourgoinum Parisien-

dara Galliarium presbyteros, Pelagii sectatores.

sem, Franciscanum, louge
VI

quam

antea auctior ac loindice
auctorita-

Tomo

Tertio

:

Retractatiouum

lib.

II

;

cupletior redditus. Insuper multa, quoe erant manca,

gnosticon contra Pelagianos et Cmlestianos

,

mutila et solum inchoata, tam in

Coutra duas Pelagianorum epistolas ad Bonifacium lib. IV; De spiritu et littera ad liarcellinum liber,

tum

sacrae Scriptura*, id est, veteris

ac

novi instru-

De pra?destinatione
luntate
Dei,
liber
;

et

gratia, qui

intitulatur de

Prosperi

Aquitani

quam in locis aliquot sacrarum Scripturarum pugnantibus conciliatis in Augustino, reforrnala, de reliqniis " aucta et repurgata sunt. Perlege et judica. MDLII.
menti,
vo;

Pelagianse
larii

hsereseos

ad Augustinum epistola

II i-

(1552.)

Arelatensis de
;

eadem

tnateria

ad Augustiuum

epislol.i
iiius
;

speri

De preedestinatione sanctorum liber priDe bono perseverantia? liber secundus Prorespousiones ad excerpta, qua? de Januensi
;

Editio extra Italiam paucissimis visa. Notatam deprehendimus in Catalogo bibliothecae Tigurinse (o). Illius exemplar erat quondam Hannoverae in ditissi-

ma
quod

proastantium
feliciter in

librorum

supellectile

Duviana,

civitate mis^i suut; de pra?destiuatione Dei liber.

manus Davidis Clemcnt
2G9 seqq. Duo vero
beneiicia
se
:

incidit, et

ab

Singulis

tomis praemissa
et

est

tabula,

argumenta

eo curiosius est descriptum in
Criticd T.
II,

Bibliotheca

Historica
prajstitit

librorum
inscripsit

:

singulorum declarans, quam Argumenta per M. Augustinum Sostencum
capitum

p.

simul

insignia litteratoribus

alterum,

quod

li-

Fregosum compendiose in unum redacta; et index alphabeticus matcriarum insigninm. Nuncupavit editor opus suum M. Hieronymo Suripando totius Augustiuiana?

brum rarissimum nec per
indignum primus quod diligenti ejus
editione,
.-,

accuratiori cognitione

patefecit,

alterum majus

etiam

collatione,

cum

sequenti

Veneta

Religionis

Generali. Descriptio est

elegans

omne hujus
Rich.

artiticium et constructionem
id,

typis rotundis uitidis, cbarta alba et teuera, margi-

luculenter declaravit, atque

de quo inter Cleri-

uibus amplissimis, quippe qui ultra lemmata et loca
biblica iu ipsis notata late protenduntur.
lbo-2.

cum

et

expedivit.

Simonium litigabatur, facili negotio Scilicet non meram praecedentiurn alicujus
oportet, sed ad plures et
fere

repetitionem putare
in-i°.

Yenvtiis

ad

signum
Hipp.

spei;

X Tomis.

Divi

Aur.

Augustini,

episcopi,

Omnium Operum

sumrepurgatorum a mendis innumeris notata in conte.xtu et margiue suis signis veterum exemplarium lectioue, utoptimojure tantus Ecclesia?

primum

tomus, ad lidem veterum exemplarium

ma

vigilantia

conformatam. Siquidem non omnes, sed complures tamen Erasmi censuras retinuit, variantes lectiones in margine oifert, et sic ubi in textum aliquid receptum sit, ibidem indicat,
superiores
(6)

omnes

doctor renatus videri possit. Inspice, lector, et fateberis
si

hanc non vanam esse pollicitationem

:

quod,
esse.

gratus etiam esse voles, non patieris tantum la-

boris,

tantumque impensarum frustra sumptum
libri,

proiiciscatur. Recusa autem non soErasmi preefatio ad Alphonsum Fonsecam, sed in secundo etiam Jacobi Haemcri, quem edigessisse tionis Parisiensis a. 1532 curam supra vidimus, nead lectorem admonitio. Cseterum scio, quam verum sit, quod de augmentis in titulo

ex qua editione

lum, tomo

I

Cui accesserunt
atiquot,
et

epistolse,

sermones

et

fragmenta

promissum

est.

Clementius enim

alteri

quidem

edi-

hactenus

index, multo
(1532.)

numquam impressa. Additus est D quam Basileensis fuerat, copiosior.
Operum
rel.

tioDi Venetce, quse

eamdem formulam
eamdem

hinc petiit et

limine suo suspendit, vanitatem et fraudulentiam exprobrat, attamen in hac
soliicitare neglexit.

M.D.LII.

Sccundus tomus
excusus. M.D.LII.

(ut in

Basileensi a.

lo43;, nunc postremo accuratiori

quam

antea diligentia

Nec minus equidem optassem, ut Victorinos codices, quos ad quarti tomi emendationem praasto fuisse dicunt, circumspexisset.

Tertius tomus. ut in Basileensi. M. D. LII.

1556.
SiSaxx;-

Quartus
g

tomus,
quae

complectens reliqua tuv
erunt plane

xojv.

Pleraque,

convulsa

et

luxata,
resti-

ea

ad fidem exemplarium veterum Victorinorum tutasunt. M.D.Ll. (lool.)
(a) T.
I,

apud Hieronynum Frobenium et Nic. Episcopium; in-fol. X tomis. D. Aur. Aug. Opera, emendata per Erasmum Roterod. In iiac editione, teste Oudino, additi sunt SermoBasilese

p. 70.

Sic

:

Venet.

4.

X

tomis. D.

Aur.

A

perFl. Bourgoinum. Les editions de Bdle, de Paris et de Venise, qui Vont precedee, sont le fond sur lequel on a travailU.
op.

Venetam editionem Operum omnium hac ipsa antiquiorem ignoro, et nisi incuriosius ab eo scriptum
sit,

ad

eam

attendere bibliographise amatores jubeo.

:

71

SUPPLEMENTUM AD oPKH.V
nandum
excusi, videlicet, De .//col.
1

S.

AUGUSTINL
singulis etiam

nes quinque antea
cob
et

A

indicibus, singulis tomis, quin

tomopi

Esau ad populum termo,

487

;

Sermotn

rum

partihus

siihjimclis,

eonstare potest. T\

sunt
;

caput

xm
wi
:

1'rnv, rl'i'1/nm

Salomoyiis,
col.

col.

rnhniiim
fhtti

seminantis

sermo

1517; Jh
etc.
col.

1565: In ttOt*ttiid Matcol.
l.*l-j:t.

Romani, satis venusti, sed minutiores paulo marginihus loca hihlica, rarius Iemmata, nec
eliam
itur.

iu

saqie

Qm< vult rniire post me, Tractatus in Oratimivui Dominicam,

1519;
Susj.t-

lectiones

aherrantes

charactere

Italico

no-

camur autem hujus

editionis
in

curam
C«<.

gessisse Joan-

1560.
iteee

nm

Cosfc fiiim.

Occurrit

B<6/.

Bernefuis

</

per Ambrotium et Aurelium Frooeni

.

tomus Eximii oruamenta ac lumina prineipis, D. Aurelii Augustini, HipponenCttadunt iijiwl Sebasiianum Eonoratum (ad calcem sis episcopi, cujus prsestantissima in omni penere tomi II) excudchat Jaeobut Faure in-8°. Tomit X. monimenta, quse quidem inveniri possunt, universa, D. Aur. Augustini, Hipp. episcopi omnium Operuni denuo ad optimorum et Bdelissimorum exemplarium /omws primus Qua Hetractationun? lihri duo, varia examen revocata, nova eruditissimorum virorum que illius opuscula, quae versa pagella indicahit, Omnia vetustorum codicum collatione B recognitione, multo sunt quam nmquam antehac continentur. emendaliora, ah innameris vindicata erroribof, ac ab innumeris mendia ivpurgata, ac summa lide pristino suo nitori restituta, nunc demum in lucem redemum novis qaibusdam censoris plurimisqae minime aspernandis accessionibas locuplelata. Cum deunt. Accessit et index rerurn selectiornm copiosissimus. M.D.LXI. indice tripartito, ad calcem adjecto, omnibus, qui
Thottimix.

tnt;

in-fol.

M

tmuis.

Primus

:

1561-63.

Patiis,

inter

summa

LatinsB Ecclesia?

:

D.

Aur. Augustini Epistolx, majori sludio, lide ac

exstant.
diore.
lio

uheriore,
novse

et

theologise

studiosis

rommoet ra-

religione,
vitiis,

quam

hactenus

umquam

excusae, atque B

Totum

hujas editionis institutnm
in ed.

quibus

inultiplici

olim

impiessione eontami-

ex Carmine sequenti liqaidius patehunt.

Tomus secundus. Cum duuno nomiuum eorum, ad quos hffi Augustini Epistola1 missa? fuere altero rerum omnium in unaquaque Epistola contentarum locupletissimo.
nalae fuerant, vindicata?.
plice indice
;

Reliqui

tomi ut

a.

1543

inscribuntur nisi

M.D.LXI. D. Aur. Augustini de Trinitatc, una cum reliquis Tomus q pulum et clericos, vetustissimorum exemul irium illius libris, quibus td StSaKTixdl continentur. indice rerum et. sententiarum Iocupletertius. Cum collatione uunc denuo plurimis in locis emeodatui tissimo. M.D.LXTI. cui Sermones de Diversis et fragmenta qmedam anAur. Augustini Quxstioncs in vetus novumque tehac numquam excusa, opera et studio doetissimoD.
:

quod in tomo III, qui -i StSaxrtxdi continet, additum sit, ad oeterum codicum collationem po&\ Vartintim Lipsium, nune multis in loeit tummo ttttdta emendatut. X tomus vero sic liahet Tomus \ Operum D. Aur. Augustini, continens Sermones sd po-

Tcstumcntum, una
quce -i
8i8owtftcd

cum

reliquis

illius

voluminihus,
primo.

nim

virorun, Martini Lipsii, Joannii
e tenebris eruta

Vli

mment
:

,

et

appellantur. Tomi quarti pars

aliorum

ad calcem adjecimus
indioabii

quo-

Cum

indice, etc. M.D.LXI. Pnrs scrundn similiter.

rum catalogum sequens pagina
llujus
Siijixm.

D. Aur. Augustini

de Civitate
illius

Dci

1.

XXII, etc,

quorum

XII

hoc

omnium
(sic

Operum
quo

septimo
reliqui \

Index juxta superiorem editionem descriptus editionis areuratam notitiam dedit olim
Jae.

tomo continenlur
prima, ut

viliose

pro tonn
octavut,

quinti porfi

Bctumgarteniut

(a).

Quidquid

in

ipsam

mox

etiam tomus

continentur, pro <owu quinti parte si D. Aur. Augustini tSx itota|uxAv pars

cunda. M.D.LXIII.

collatum est industriss, ad tomum I\ at \ unice redit, quorum illum nova codicum collatione donaverunt,

prima. Toet
tertia.

mus Tomi
cos.
D.

scxtus.

M.D.LXIL

decimum

Pars secunda

\i>se se

protltentur.

vero totum immutasse atque retinEn verha, qtue ex praTalionr

scptimi part prior

ct posterior. in

M.D.LXII.
Psaimos mysti- D
Joannis

D. Aur. Augustini Enarrationei

Tomi

octavi pars

prima

i

!

secunda. M.D.LXII.
in

Aur. Augustini

Enarrationes

Evan-

<iilium ct

Apocalypsin, una

cum

variis illius volumi-

nihus, etc. Tomus nonus
D.

raro instituto versibus conscripta huc spectant llulta tomi noiii, priscis ut consona liliris cottata baec quisque probabit. ent, contulunus Parte Bed in decima mendis quac tota scab [nnumeris Bemper, vel iniquojudice constat, Quantmn mutaril oostra uanc industria portem Hac in purgaoda multum quoqoe prsestitit olim
:

M.D.LXII.

Aur. Augustini Scrmoncs.
sic

Quorum
;

seriem

et

<

Lipsiut, huncque parl vu* Bedulitate secatua osicruts magna est borum, aon glorie parva.
.

De verbis IloiniApostoli; BomilinL; Homilia; de tempore de Sanctis ad fratres in eremo Decem et selia? ptem Senuones nonnullique alii. Tomut drrimus

numerum

habeto

:

De

verbis Domiui

;

Nos tnmen optantes meliorem imponere Umam, Majus onos Bomus aggressi, majoraque caspl Nosqae sao aic multam stadio Vlimmertut aerl
Juvil
:

qui vi^ili cura vigilique Labora

;

Ante alioa unus Longe esl prastantior omi llle imperfectum ail liaquens, mutila multa
Integra restituit, priscaque in Bede locavit. tractata vetual :,•, quod e libris aliquot Bermooeaque Bacros tou ounc protalit ««rhi. A null" excasos prias, atque a oemint

M.D.l.XIIL
Editio

rarissime ohvia,
vel

sed

instituta, ut

ex

copiosis

perquam commode rerum memorabilium
LIIT
(T.

[n

mehrithtm wm inerkwurd. Buehern9\

K,)

Halle 1786, p. 400

Mfq

. :

NOTITIA LITTERARIA
Boe in calce hujus partis tibi, candide lector, Linquimus, ut vi.ieas, >it quanta acceasio facta. lli? prius excnsoa juuctos quogue, lector, habebia Nod paocos verum magna qma parte fuerunt
:

IN S.

AUGUSTINUM.
1).

/

i

A

bros de Civitate Dei epistola ad nobilem ac generosum

juvenem
Joannis
(de

Stanislaum

Starxechovium,

Polonum,
filium
in

Starzechovii

Palatini,

Podoliensis,

Corrupti,

scatneruut pluribns illi: l't >i supplendi quavis ex parte fuissent, Pagina mutasset pariter aumerumque locumqne Pristina, et utilitas parva hinc, labor improbus esset. Indicis bic fuerat ratio, |>ie Lector, liabeuda Uutatis uumeris cuui mutaretur et ille. Ne tamen iniiealiqua frustratus spe videaris Omuia iu adjunctis fuerant qus digna notatu, Haee inserta tenet vetus, at multo anctior, index. Optato a multis, at multis ante negato Indice Possida, Divi qni Auctoris alumuus Discipulusque fuit, uos Vlimmerius idem Participes racit, et prsstanti munere donat.
el vitiia
:

Haudoperam exiguam suscenimns

conveniens nostrs ut foret editioni, atque laborern, [uicquam in uobis lecior desideret aequus. Diversis si qoffl seuteutia pendula dictis Nobis visa fuit, banc siiinis quisque notatain Cernet. et ex illa sihi sensua eliget aptos Quin etiam aliis sunt aucta volumina multis, Quffl uon laude sua, lector studiose, carebunt.
>e
is

qua de se etopera sua hsec profitetnr « Ambrosiuset Aurelius Frobetiii cum ob defectum exemplarium quarto Augustinum pielo subjicere constituissent, me ut operam in eo denuo conferendo, repurgando ac illustrando pra^starem, obsecrarunt, tandemque communis utilitatis respectu et sacrorum doctorum precibusvictum ad hunc lahorem sane difticillimum, ac molestia plenum pertraxerunt, motum praesertim totmagnorum virorum exemplo, ac rerum theologicarum ac hujus auctoris preestantia. Hanc provinciam
Basilexa. M.D.I.XX. decimo sexto Februarii)
:

intcr alia ncgotia

typographica,

quibus obrucbar, tan-

B

dem jam
sudores,

tertio

exacto anno, post tot lucubrationes,

intricatissimas

revolutiones,

distinctiones

et abruptas

variasque

cogitationes indefesso labore

Ncinpe Joarmes Vlimmerius Lovaniensis, prior caonicor. regular. ad S. Martinum, in patria plurium atrum scriptis editis clarus (a), anno 1564 Lovanii
diderat Aiojustini

etiam

cum

valetudinis jactura exhaustas, ita

me

ges-

sisse spero, ut

deri possim,

et

oleum apud
his,

et

operam non

perdidisse vi-

theologiae studiosos et cequos
iniisse

Sermones

de

Diversis

XLIII

et

censores gratiam

ragmenta Sermonum
bbatis et
is

XXVII, ex Thesauro
Flori,

Eugippii

tem. Sed omissis

Commentariis Bedae seu
diaconi decerpta,

LugdunenPossidii inbibliotlie-

puad ipsam rem, quee in novse editionis preefatione praacipua esse debet, accedam,
et

me non contemnendam

Ecclesia?

una cum

quid prsestiterim, recensebo.
et

Primo

(praeter

orna-

iculo

scriptorum dugustini recens a se in

menta typographica
ctum, aliasque
collatis

indicem,

a abbatise Villariensis reperto et

per ipsum margiilla

utiles

accessiones)

alibus scholiis illustrato.
ibo Pamelio,

Inscripserat edita

Ja.

emendatissimis

auAugustini opera, exemplaribus, ita distinxi,

multis

modis

sacrarum litterarum

tunc licentiato ac

ut posthac in intelligendo lector multo

quam

antea
luxata

rugis canonico, epistola, data Lovanii e suo Marti-

expeditior

sit

futurus. Secundo

ex

eadem

collatione

iano ccenobio ix kalend. Aprilisanno M.D.LXIV.
t

Jam
epi-

hactenus omissa inserui, depravata correxi,
restitui.

sermones

isti

recens ab

illo

editi ad

calcem tomi

Tertio testimonia

sacrae

Scripturse et alio-

subjuncti sunt,
tola

ita Possidii

libellus

una ctim

rum auctorum,
:

Vlimmerii

primum tomum

aperit. Quae epistola

lduxit

Baumgartenium, ut anno 1564 incceptam esse anc editionem opinaretur, quod ignoraret, haud
rea vero totius decimi

quse in his libris citantur, in margine annotavi magnum sane adjumentum his qui memoria non adeo valent. Quarto marginales summas,
utfacilius quaerentibus materise occurrant,

non

levi

ubie, peculiari illam editioni antea inseruisse. Prae-

cum

totius operis

lumine adjunxi: posteriora tamen
et

lerius sustinuit, ut ex

tomi recognitionem Vlimhac epistola patet.

duo maxime in quinto
sesquiannum
praesertim

decimo tomo, in quibus fere
sunt
adjecta
:

consumpsi,

in

decimo
anhaec

Caeterum impressio facta est, ut in superiore, bised charta litterisque aliquanto eleis columnis,
antioribus.

non contemnendum Tractatuum atque Serex Vlimmerii, viri venerandae

monum numerum

Titulus

primus
1570.

figuris

ligneis

formis

tiquitatis studiosisissimi, editione addidi. Quinto

npressis exornatus est.

Basilese

per Ambrosium

-es; in-fol.

Aurelium Frobenios fea\lt07nis. D. Aurelii Augustini, Hipponenet

omnia non solum ita disposui, ut multi alii solent, sed etiam ut in actum diligentissime producerentur, D a d prela frequenter astans operam dedi. Hic autem,
pergit, fortasse mihi occurrent Zoili invidi
et

calum-

episcopi Opera.

niatores (quibus,

Mirum

forte

alicui videri possit,

idque mihi

ipsi

liora faciant,

non mealiorum honesti conatus semper disipsi

cum

quidem

nihil aut

ccidisse fateor,

quod cum plenam atque absolutam ditionem Operum Augustini proximo anno iidem robenii fratres dedisssent, eamdem denuo jam sub icudem revocaverint. Atque paucis et fortasse nelini cognitam esse integram certo intellexi, ut jus»m dubitandi causam habere duxerim, si a quovis ab ipso editore testimonium aclio magis, quam
epissem.
Is

plicent)

me

irrisuri

qui post

tantos

viros

in tanto

opere actum quasiagam, et arrogantiae
turi. His breviter ita

me

insimula-

responsum volo, Erasmo, GermaVivi, viro

niae phcenici, et

Ludovico

eruditissmo,

me

vero fuit Hieremias

Mylics Picropedia-

us, corrector, ut arguo, aut
hia?

administrator typograli-

fratrum Frobeniorum, qui praefatus est ad

quidem non comparandum, sed tamen cum per exemplaria illi potius quam proprium judicium, repurgationem suam perfecerint, et non omnia simul fieri possint, me die diem docente, pluribus illos imitantibus et exemplarium copiam augentibus, nec leviora, nedum notabilia errata tollere potuisse. Accedit quod

{a) Cf.

Foppens

Bibl. Bel. T. II, p.

747

Patrol. XLYLT.

75

SUPPLEMENTLM AD OPERA
afFuerint,

S.

AUGLSTINI.
III-X

opomrum negligentia, cum ipsi prelis non. muUaetiam recte. constituta corrump.intur
tanlur
:

A

Tomus
meo

inssribuutur ut Basileensis

a.

1543,
Atta-

aut onnt

additis ubique verbi*, qoff
in quinti

modo produximus.
Jo.

quod

et praesenti

mihi

vel

satis intento sae?

tomi titulo

commentarii

Lud. Vivis

pissime conligit.
tcslabitur.
lior

Sed

quid multis
sit,

ipsa

editionum
lectori

meutio
Index

est

omissa.
qu.-r insigniter

CoUatio, quid prsstitum

abunde

diligenti
sit

omnium,

a D. Aurelio

Augumanca,

Quod vero

hic

tomus reliquis

vendibir

stino dicta sunt, longe

quam

antea auctior ac locuqua? erant
iudice aucloritatum

etin eruditorum

bominum manibus

frequentior,

pletior redditus.

msuper multa,
in

hic potissimum de meis in boc eximio patre laboribus prxfuri libuit. » Tanlum ex verbosa Mylii epistola excerpere visum fuit, ut ipsi lectores oculis

mulila ct solum inchoata, tam

sacraa Scriplur.e, id est, veteris ac novi

Instrumenti,

quam

in locisaliquot in

sacrarum Scripturarum pugnanreformata, aucta et
contracto,

quod ex intuilu quidem tituli ejus voluminis, cuiilla adhaesit, minime arguent, integram operum,Angustini editionem denuo boc anno peractam dici. N.nn, ut antca diximus, volumen apud
suis

baurirent,

tibus conciliatis

Augustino,

repurgata sunt, Venetiis
Audiffridua mCatal.
ceus,

M.D.LW.
sed
titulo
I,

Recenset banc edilionem,

Bibl. Casanat. T.

p

:ui, do-

nos

est,

libros
illo

de Civitate

Dei complectens, cujus

primum tomum apud

Valgrisium,

reliquos ad

titulumab

ed. a. 1509 plaue

diversum

infra, ubi

ad illorum librorum singulares editiones accesscriinus, dabimus. Quod ad ipsam vero epislolam atti-

D Octavum usque cum indice ibidem eodemquc anno apud Juntas, nonnum et decimum apud Ni< oluium
prodiisse
His tam
diserto testimonio contradicit l)allist.

quam vane et teirerurie multa jactitata sint, nemo uon videt attamen quorsum haec omnia disputata sint, nou facile intelliges. Etenim ut unum
net,
;

vides Clemenl in Bibl.

Crit.,

ubi accuratam ejus
(a).

mentionem

fecisse

supra jam signilicavimus

Abipse

eo sane titulum

pleniorem mutuati sumus, quem
(6)

tantum proferam, per

tres

annos editor
et

hunc

lapi-

dem
tam

voluisse videri vull, ut correctior
:

melior Auis-

primum ex Catalogo Bibl. Magerianae ral, mox vero, cum ipsam editionem

excerpse-

naclus esset,

gustinus prodiret

intereaque ab

iisdcm, qui ei

injunxerant provinciam,
ulla illius viri

absque

totum Augustinum impensa opera excudi potuisse

ex propria inspectione approbavit. Reprehendit autem ClementiusFabricinm, quod Valgrisiumexcudisse

eam

dixcnt.

En

igilur par

virorum

et

putabimus? An vero tot ac tam cupidos editiones tium, iu re levi et quae errorem inter testes oculares illas et postremam maxime emptores invenisse crevix ferre possit, sibi repugnans. Optimum quidem dibile est, ut pluribus eodem tempore viris doctis oxpurgationem operum committere non dubitareut q aliquis duxerit, missos eos facere, et lidem terlii alicujus, cui videre eamdem contigerit, exspectare. Non Frobeuii, semper imprimere parati, ut plagula preabnuo, nec tamen mihi tempero, quo minus suspilo matura esset. Ezpeditior quidem res videtur, si ciones mcasaddam. Auditfredum virum supra, quam tibi persuadeas, bibliopolas einptoribus fucum facere dici potest, in iis omnibus, qua? ad descriptionem livoloisse, ut pro nova editione venderent, cui nil additum bri alicujus ab eo inspecti pertinent, sedulum, in bis nisi titulus novus et prafaminis aliquid tam distinctis veibis ab eo conceptis errasi fuciat: lametsi nc sic quidom artilicium epistolse mihi persuadeo. Jam in titulis certe nullum ex-tat illius satis intelligo.
t

curiositate ac sedulttate in suo genere

doctorum el nemini eden-

1570.
Ycnctiis

apud Vinccntium
;

Valgrisium, item Juntas

typographi indicium. Igitur in calce tomi cujusque nomina subscripserint, necesse est. Atqui titulos
aliundc

Nicolinum in-4°. A7 tomis. D. Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi, Operum tomus prtet Dominic.
rnus.

jam

in

suam Bibliothecam
hujus editionis

transcripserat
ipsi

Clementius,

cum

exemplar
egisse

in

Cui accesseruut

libri, epistolffi,

sormones

et fr.ig-

manus

incideret.

Tunc vero quid illum

putas

menta

aliquot, bactenus

numquam

impressa. ln quo,
col-

ad Fabricii lidem explorandam?
curab.it, ut de
alii

Evolvit scilicet sin-

pnetcr lucvrum multorum reslilutiuncm, secundum

gula volumina et circumspexit typographos. Minime
integritate editionis,
alii,

lationm vetustiorum exemplarium, curavimus rcmo- D voro unice tunc
veri ca omnia, quse fidelium mcntcs hseretica pravitate

quam

in

dubium

voca\eraut, et dofenderant

possent inficere, aut a catholica
i

ct

orthodoxa via deet locuple-

certior lieret. Incidit

tamen

in

oculos,

dum

in hoc

iare.

Additus est index

ca?teris

omnibus

negolio

occupatus erat,

Dominici Nicolini
et

epistola

tior et copiosior.
et

Nunc rocens impressus, recognitus
illius

dedicatoria, fortasse otiam tomi nooi
scriplio, et

decimi subiu
illius

emendatus. Venetiis M.D.LXX. 1570).

cum

pra?tera

duos a

Pabricio

Tomus secundus, com|)lectens
amicos transmissas
ad ipsum.
gustinus
//(
:

epistolas

ad

cum

nonnullis respousis

eorum

quo,

etc, quod postea in singulorum

commemoratione errores admissos animadvertissei, do tertio, puto, non amplius dubitaudum sibi oxi>timavit. Forte his. a
si

titulis reperitur.

Nomenclatoram eorum, ad quos Auad calcom hujus tomi facile

nie disputatis, taxat,

facilius

credetur,

litteras dodit,

ipsa,

quibus

Fabricium

verba adduxero,
(c).

rcperies. Nune, elc.
(u) Bibl.

quam ob rem
II, p,
(c)

hic subjicienda

luravimus

CUlieose, historiquc et critique, T.
1715, in-8, p. 783.

265 M'qq.
(b) Ldito Bcrul.

M. Fabrieius sVst trompe, quand il a dit dans S» Bibliuthtca tatina, T. III, p 514: Augustm decem tomis, in-quarto compnlunsa, Yaljnsius acu-

NOTITIA LITTEHAUIA

IN S.

ALGUSTINUM.
esse novimus, quin

78
potius

Jam

his reraotis progrediinur ad

ld,

quod melio- A fendendas allalam
sibi permisisse,

omnia
in

m nut
m,
ire

famosam hanc editionem reddidit. imirum curam illius gessit, seu quod credere mapotius
vel aliis bihliopolis in socielatem

ncc textui ullo

modo
divi

pcpercisse,

epistola sua, cnjus

initium ex Clementio
:

hic appo-

assumptis pa-

nimus, aperte fassus est
ra,

«

Cum

Augustini Opefidei

eam

instituit, vel

ab

aliis

incceptam redemit Dooperis
confessio,

inquit,

non

sine

magno

catholicae

detri-

liuicus
is,

Nicoliuus bibliopola, et typographus Vene-

mento circumferri viderem,
multis in locis

haereticorum

vcrsutia

cujus aperta

m

ipsa

fronte

depravata,

operae

pretium
suai

me

fa-

uodea omnia removeri curarcrat, qusB fidclium mcn$ haercticn pravitaU posscnt inficcre, aut a catholica orthodoxa fidc dcviarc, haud benignainterheterodoos est line

cturum existimavi, si ea, hoc tempore imprimerem.
sequerer,
curavi
professoribus

intcgritati

resiitula,

Id quod, ut facilius

as-

imprimis,

ut a

sacrae

theologiae

experta judicia.

Perstrixerunt
Hist.

eam hoc noScript.

recognoscerentur,

utque

cum

vetule-

Caveus in Prolegom. ad
vii, et

litt.

Ec-

stioribus codicibus collata, ad

genuinam eorum
praeterea,

es. sect. cse sect.
ic

Jo.

Ckricus in Prxfatione Artis Cri;

ctionem

redigerenlur.

Curavi

ut inter

in

m, § 9 fl) atque ante eos vehementissihoc ausum invectus est Franc. Turretimis in
B

imprimendum
tissimi

acccdcret cura ac

labor excellentis-

simi viri Borgarutii a Borgarutiis, typorum
ac diligentissimi
castigatoris.

accura-

isputationibus de necessaria secessione nostra ab Ec-

Qui quantum
praestiterit,

Romena, et mpossibiH cum ca Syncretismo (b). euler tamcn cam vidit, sed sua ipsius confessione itis malignitatis convictam esse statuerunt. Sed hoc
liquius aut saltem praecipitatius judicasse visi

in

hujusmodi operum

castigatione

ex

collatione
patebit. »

cum

his,

caeterorum exemplarium, facile
1571.

sunt,

aveus quidem

et Clericus, Bich. Simonio,

qui muta-

Lugduni apud Morellium,

et

Parisiis

apud

Nivel-

ones istas nou in ipso lextu, sed in censuris tantum
t

lium. Basileensis editionis factas esse
;

iterationes a

scholiis factas esse

contendit

(c).

Quocum

plane

anveniunt, qua? ex ineditadissertatione P. de Yitry in
'emoriis Trevoltinis excitantur (d).
ns,

Sed reposuit

Cleri-

Fabricio proditur quae veie, protinus non affirmare ausim. Sed memini me Lugdunensem hujus anni editionem octonis factam apud Seb. Honoratum

non esse, cur sui sejudicii pceniteat. Simonium jxtum hujusce editioniscum alia vix contendisse, Ita>rum autem correctorum, qui tam vagaoratione ope-

deprehendere in Hendrichii Pand. Brandeb., ubi Enarrationes in Psalmos voluminibus II in-8° laudat, quae sine dubio ad integram operum editionem pertinent.

suam declarassent, religioninon multumesse triucndum (e). Ac ita quidem diu iis sub judice peini

1577.

endit,

donec Clemcntius tandem arbitrium

illius

Antuerpise ex officina Christophori Plantini

;

in-fol.

asciperet.
»si

Nam cum

rara in his

litteris

felicitate

XI

tomis.

Opera

divi Aurelii

Augustini,

Hipponensis

contigisset, editiones Venetas anni 1552 et 1570

episcopi et doctoris praecipui,

iter se

conferre, vidit
fuit,

um ignoratum
indamento
sset,

primum, quod plane usque priorem huic quodammodo pro
esse

hensa, per

theologos

tomis decem compreLovanienses ex manuscriptis

codicibus multo labore erroribus vindicata
suris et
stolis
;

emendata,

et

ab innumeris

fuisse,

nec tamen per omnia

de-

illustrata praeterea eruditis

cen-

:riptam, sed ut queestui convenientissimum
et

visum

locupletata multis

homiliis et aliquot epi-

consilio,

quod professus

est

bibliopola,
Sic accessio-

ejusdem Beati Augustini, antea

non

editis.

)tum,
bs,

aliis

demptis, et mutatis
litulo jactantur,

aliis.

quae in

jam iisdem

verbis

in

lperiore promitti, atque indicem, titulo
iutato et dcleto
)
l

tantum imimprimis auctoris nomine, plane
esse,

peculiares additae sint, ab Erasmianis fere desumptae inscriptiones, hic tamen generalis titulus praeligitur volumini, quod ultimum
recte diceres, nisi, ut

Cum indice tripartito. Cum singulis tomis

eadem desumptum
tam

ostendit.

Contra

vero

hoc ipso patet, reliquis omniindices

multis etiam recedere ab

illa

animadvertit, omnis-

bus praeponi deberet,

cum
nec

Possidii Vila et

s et illatis

singulis vocibus,

quam

libellis in-

D

indiculo scriptorum

Augustini,

non

praefatio-

igris,
:ta

quorum exempla sat mnlta ab co sunt coquibusque omnibus effki colligit, defen^ionem ujus edilionis a Simonio perpcram esse susceptam. ec sane nos videmus, quo meruerit Nicolinus, ut
atrocinium ejus Simonius susciperet,
)

nem, quae de ratione

totius instituti

exponit,

com-

piexum. Susceperat nimirum hanc novae et emendatioris Augustini operum edilionis provinciam primum

cum nuspiam

Thomas
in

Gozxus

Bellemontanus
professor,

Hanno, theologiae
apostolicus et re-

ipso aliquam

cautionem

ad mutationes suas de-

Lovaniensi
(6)

studio

A. C. 1571. II y a la trois fautes. 1° Cette edition onze volumes, et non dix 2° elle est de 1'annee 3° elle ne vient pas deValgrisius, >70, et non 1571 lais de Dominicus Xicolinus, qui l'a enrichie d'une edicace, adressee Joanni Antonio Fachineto a Nuce, eocastri episcopo, et apud sereniss. Venetorum remublicam oratori Pontificio. Elle est datee de Venise,
it,
; ,
i

Disp. V. § 26, p.

130 Prodierunt

primum

Ge-

nevae apud.

Sam. de Tournes, 1687.in-4°.

15 d'octobre 1570.
Edit.

(c) Sculement dans les sommaires et les scholies. V. in Bibliotheque critique de Sainjore. T. I, p. 261 (Paris et Amst. 1708, in-8°), et Lettres choisies de M. Simon (Amst. 1730, in-12, T. IV, p. 12). (d) Memoires de Trevoux. 1729. Sept. p. 1618. {e)\.Bibliotheque choisie, T. XVIII, p. 169.

noviss.

Lugduni

Bat.

17~8,

T.

T,

p.

Ifi.

:y
c;iiis
".-iii

SUPPLEMENTLM AD OPEKA
ftic,

S.

AUGUSTIM
libris,

KO
ut
in

librorum per Belgium censor. Susceperat auni Mimma quidem ac arbitrium totius opeesset
ct
S.
(u),

A

singulis Augustini

manuscriptis
si

tieri

observatum
esset,

erat, retractationem ipsius, aut

ea de-

ic p. iics se
i-

l.iborem

vero

cum

pluribus

iIdciis
iii

stinliorum

similitudine conjunctis et

ctn

Augustinum quasi invicem aemulanticummunicarei, et pensa quasi singulis di-triet divisis inter

censuram inultorum tbeologorum sententia conlirmatam pramiitteret. Qua? mauifeste deprebensa eonstaret Augustiui non esse, ea praebreveni
missis
censuris, in appendice
his oensurii

tomi

sui

reponenda
ali-

bu< n-t, conquisitis

suos plus
vero

quam
apoa.

censuit. In

autem, inquit, Erasmus

ducentis
plexia
l.iTi

mss.

exemplaribus. Postquam

correptus

vitam

cum

morte

improvisa

quoties, sxpius autem indiculus Possidii, ettatt Bedx, ccnsura manuscripta doctissimi theologi Joanuis Hesselii in
tini Lipsii in

commutaverat, successor ejus in munere censorio Joannes Molanus etiam boc onus
die 8 Marlii

novem tomos et reverendi patnt Martomum dccimum magno nobis adjumcnto
adhihui,

a Plantino

sibi

injungi passus
aliis in

est,

et

remotis

ali-

fuerunt. Nihil autem
legii nostri
tio

guin

a

duobus
et
ct

col-

quot suffectisque
suis veluti
vidit.

eorum locum
ac

lectoribus (6)

professohbus,

Henrico Gravio
parte socios
sit.

Laurenadjuto-

auspiciis

prolligari

perlici

tandem
I!

Westerhovio,

quos

in hac

opus

res habui ccrtc strenuos,

Nec vero singulis
stratores,

modo

tomis dati

sunt admini-

dem

privati

approbatum bominis quasi de sua ipsius opera
professio.

Ac hoc quiest

sed in singulis
in primo

plures

pro ratione codi-

cum
teste

elaboraverunt.

Praefuerunt

autem operibus,
in
epi-

judicium atque etiam censnram,

Sed
tituli

fortasse

juvabit

quam

auctoritate

Molano,
Jacobus

tomo corrigendo Mavtinus
collegii

emisit, quaeque vers.i statim
legitur, cognoscere.
«

muneris publici pagina impressa

Baccius, Tiletanus, postea Aloflensis pastor;
stolis

Ecce vero.
Augustini, per theologos Lotribus

Baius,

Melunensis,

Sabaudiae
ea-

Opera beatissimi
castigata,

Lovanii praeses.

Accessit

autem additamentum

vanieuses

potissimum de causis,
Pri-

rum ab Joanne Gravio ex Societate Jesu transmissum. In tcrtio tomo desudavit Henricus etbices tunc professor, Cuykius, Culenburgensis,
post episcopus
vit

Bruxellis

omnibus prioribus edilionibus sunt praeferenda.

mum, quia

ex vetustissimis manuscriptis

exemplari-

Rurcemundensis.

Embertus Everaerds,

Quartum emendaArendoncanus, pastor ec-

bus innumeri fcedique errores per singulos tomos sint eniendati, apposita etiam ad cujusque tomi cal-

cem sua

castigatione. Secundo, quia
indoctae, aut

qusecumque

in

Libros de Civitate Dei, qui tomum quintum faciunt, Pctrus Coretus, Atbensis, pastor et
clesiae D. Jacobi.

bis tomis erant

censursa,

aut annotaeditione

tiones (utnibil amplius dicatur), ea? in hac

tomo Chri- q absunt. Tei-tio, quia singnlis libris retractatio ipsius sancti Augustini est prsemissa, aut ubi ea deest, stophorus Broide, ad Ariensis ecclesiae decanatum brevis censura, multorum theologorum judicio conevocatus, elaboravit. Septimus tomus, quem meniirmata. Quae autem certo Augustini non esse sunt dis scatuisse dicunt, ab llenrico Gravio, Lovaniendaprehensa, ea in sui tomi appendicem sunt repotbeologiae doctore et professore regio, et alias si,
professor Crispiniensis correxit. In sexto
celebri,

recognitus est.

Psalmis

praefuit

Claudius
post

sita,

praetixis

censuris

quae
et

per theologos aliquot
approbatae
(c).

Porta,

Bapalmensis,

theologiae

baccalaureus,

Lovanienses sunt discussae

»

Binduae pastor et

canonicus. In tomi

noni corre-

ctione Guilielmus Estius, Gorconius, operam suam studiumque navavit. Atque bi omnes, praeter llonricum Gravium et Claudium Portam, tbeologiae

jamjam nobis sunt observanda. Ac piiemonere quidem lubet, partitionem per singulos

Ad

quae pauca

tomos

ex Erasmiana

esse

servatam, sed mutatura

dignitatem assecuti erant. Decimus denique tomus Begularibus Martinianis datus erat, quippe in quem jam pridem apud eos Martinus Lipsius,
licentiati

passim librorum ordinem, maxime per eos, qui in appendices rejecti sunt. Non immerito autem hoc
sibi tribuerunt,

mendis

in

quod textus a multis gravibusque mss. exemplarium, quorum immensa ipMs
sit

Bruxellensis, ejusque

discipuli Joannes Costerius

et

magni laboris pensam egerant. Joannes vero Vlimmcrius in banc quoque edilionem contulit varios Augustini sermoiiise repertos, et multos antea non editos ex Cambronae codicibus studiose transcripsit. De se
Joannes Ylimmerius, Lovaniensis,
;i

im- D

emendatus. Probant illud castigationes seu recognitioiws ad linem cujusque tomi. pra?ter decimum, adjecta>, in quibus diligenter, sed
suppetebat copia,
paucis verbis lectio superior

cum

lectione

codicum

collatorum seu recens

recepta

comparator, indiculo

auluui
(a)

Molanus aflinnal,

sibi

reservatum
ea,

fuisse,

ut

Difftcultates tantum,

ac

qux dubitationem

codicum adbibitorum ubique preemiaao. Ilarum vero emendationum vel locorum emendandorum lai. tfur, fuere, quorum in locum quod minus id
<dt"S
i/ii/

haoerent, ad tt referrieum voluisse scribit Molanus. (b) Sic voeat Molanus eos, qui confcrendis cinn iu^v ezemplaribua et corrigen iis Augustini libris atque repurgandis Erasmi maxime ceusuris et Vlvis commentariis ei Gozasi dispositione vacareut: Eu>tminatit lectorum operis, in multti quidem, inqnit aere judicium cum tutnma dUigentia conjunctum pro-

eruditione

judXcioqu»

prxstantes

utroi

sufj

txnostro prstseripto,

tttm superiora,

tum

rsstarent, accurate corrigereni, tt difficultmtet loca tttiitum ad nos refrrent.
(c)

w dubia

ea,

qux

ba&iiinaUis autem,
prehenderem,

>t

n non tantum
ttudii.

diligentiss ete-

tami.ii id

tnndum

potius,

quam

quod nabebant, exciimprobandum putavi. Pauci

l> I.Wl Signata est Lovanii anno Septsmbris. Joanoes Holanofl LoTanieosis, apoStoHcuS et ntjius librorum visitntor, »,>>> ivnnine, et imprintis mandato ti auctoritatt itwrandx facultatis nostrtt tluologux, sic subscripsi.

M

>iis

NOTITIA LITTERARIA IN

S.

AUGUSTINUM.
;

82
qui vero certo Augus-

ma
ulta

succrevit seges in

tomum septimum,

qui con-

A

ret,

probationem adjicerent

oversias

cum
ut

Donatistis atque Pelagianis continet.
intricata aut in
sibi

tini

non

esse deprehensi

essent, eos in

appendicem
aucloritatis

quoque adeo
qui

tplieabilia,
tntiret,

parum

utrumque partem laborem successurum
constitutus
erat,

rejicerent,

reliquos aut non satis discussos, aut ex

judicio

quorumdam

eruditoiuin,

dubiae

bujus tomi
Vincebat

vindex

inter Augustiuiauos

enricus Gravias, nisi ab instituta in reliquis brevi-

ejus nomine.
studiis.

relinquerent, non addito tamen Atque h»c hactenus de Lovaniensium

enim « non tam intinita rratoram torba, qua? bunc tomum tnrpissime deedabant, quam, quod necesse frequenter esset,
te

recederet.

Quod typograpbi

partes

attinet,

impressa

sunt opera quidem charactere rotundo,
binis columnis,

satis nitido,

censurae eodem, sed minori, arguin

iutata lectionis rationem
incere,
vitiatae

reddere,
et

mendosam conaptrire
:

causam

occasiones

in-

menta aulem sicut et Omnes autem tomi,
annotationes in
fronte gerunt
esse,
;

marginibus notata,

Italico.

praeter

eum

qui

indiccs

comiu

rdum
im

autem varios expendere, ac collatione aliose

plectitur, et universi operis titulum praefert, itemque

inter

>ntra tidem ms.

ivinationam
npleri,
>ntur.
»

locorum dijudicare, nonnumqum et vulgatam asserere: aliquando vero quoque proponere quomodo biulca
,

tomum

VII,

annum M.D.LXXVI
quae
in
aliis

nec tamen omnes hoc anno absolutos

ex subscriptione patet,

annum

lux.ita curari,
«

depravata restitui posse videinquit,

B

annotanda etiam loca ispecta, et quibus medelam sine ms. praesidio afut nimirum occasio studiosis rre non possemus raeberetur, veteres aliarum regionum bibliothecas ccutiendi, nuncubi forte, vel antiquiora, vel lideora exemplaria lateant, unde corrigi, vel emendari possent. » Quin ubi semel ab instituto recessisset,
Postremo,
;

septuagesimum sextum, in aliis septuagesimum septimum ostendit. Denique adjecimus, Plantinum nuncupasse editionem
ciis

Christophoro
1584.

et

Ludovico Madru-

cardinalibus.

Venetiis, per
o?io Felicis
;

in-4°.

Joannem Baptistam Sessam, sub siXI tomis. D. Aur. Augustini. Hipp.
et

i

episcopi, opera

omnia impressa, recognita
Venetae
prioris.

emen-

isus

est

aliquanto

etiam longius procedere. « Ac
his et ignota
;

data. Cat. Bibl. Reg. Paris.
Iteratio
est

rimum, inquit, historiam, quae plurima equenter occurrit, breviter aperuimus
ura illustravimus
tplicavimus
rea
;
;

Saltem

Turretinus

dehinc obad haec suspecta et periculosa tum ab aliis arrosa defendimus prae
;

verba, quibus

tantopere offensum esse novimus, quaeque supra sunt excitata, ex hac laudat, idque Colonienses confirmant, qui Ancillonium corriguut,
in Miscell.
Crit. T. I, p. 243,

non

recte

a

quibusdam
;

intellecta,

quo sensu

perperam numerum

a.

xipienda forent, ostendimus

quid con- C 1348 efferentem. Oudinus tamen T. I, p. 952, Plana hodiernas haereses faceret, aut alioqui observatinianae descriptionem esse tradit, meque ipsum an-

denique

si

one dignum occurreret, paucis
?c id

annotavimus. Sed
ut,

visum

fuit

praetereundum,

quoniam Ger-

lanicum exemplar corrigendum nobis datum erat,
mlti

quod apud Juntas expressam vult, quod de priori ex parte quidem verum, de hac mihi non liquet. Facile autem fieri pocipitem
reddidit Turretinus eo,
tuit,

autem gallicana uterentur

editione,

qum

alios

ut editionem,

equenter ac alios o Frobeniana errores haberet, eos

recte significaret,

quam intenderet, a typographo anni numerum tamen cum alte-

aoque
jrflcere

indicaremus. Id quod in locis aliquot non

rius Venetae

anno confunderet. Sed in superiore senin Bibl. Hist. Crit. T.

diligenter fecimus, sed

temporum

angustiis exclusi

tentia confirmat nos Clementius, qui laudatis aucto-

non potuimus. » Singulare itaque volumen, quod peculiari titulo ab ipso tomo septimo disetum est hae Gravii discussiones efficiunt, inscri,ae, Annotationes in tomum VII B. Augustini, Hipp.
isc, quibus castigationum ratio varietasque lectionum
dicatur, res

ribus
II,

alia testimonia addidit

p. 268.

1586.
Parisiis,

cum

insigni

Magnx

Navis;

in-fol.

XI

to-

mis. D.
piensi.

Aur.
editis,

Augustini opera, etc, ut in Antuer-

memoratu dignse observantur, obscuriora
Antuerattinet,

Additis nonnullis aliis homiliis Lutetiae

nunc

fficilioraque loca explicantur et illustrantur.

" primum
bit
:

quas pagina secunda tomi X indica-

x
bil
s

M

D.LXXVH. Jam quod alterum

quod

cum

indice tripartito.

virtutibus hujus editionis publica censura reponit,
attinet dicere

quid in Erasmi censuris

et in Vi-

de novo adjecerunt, sunt XIII ex ms. codice bibliothecae Carthusianae-Majoris desumHomiliae, quas
ptae.
io

commentario,

hisce theologis displicuerit.

Plus

In natali

Martyrum;

De Susanna;>
nihil

ln

ilet

tertium, spuria a genuinis
rejecta,

prorsus secreta et
laboris

illud Evangelii Joannes,

Usque nunc

petiistis

appendicem
erumque,
im plane
lisset,

quod sane

momentum
in

ulto eruditius,

quam Erasmus,

persecuti sunt, qui

quae sibi suspecta essent,

censuris

nomine meo 4° In natali S. Casti et JEmilii Martyrum; 5° Tractatus in vigiliis Pentecostes; 6° De lectione Exodi, de Rubo, in quo flamma erat, et
in
;

ntum notare contentus
ejecit. In

fuit, paucula sejunxit, quaesermonibus tamen, ubi difficile

rubus non
jejunare

comburebatur ; 1° De verbo
;

et voce, et
:

de

et esurire

8° 1

n

illud

Joannis

Ego, non

de

singulis
se

in particulari

censere,

Martini

ascendo ad diem
10°

festum

istum

ipsii
s,

exemplum
et

secutos

esse

professi sunt,

ut

maledixit Dominus,
invenit;

et aruit,

De arbore, cui quia fructum in ea non
;

qoi certo Augustini esse viderentur,

nomen

ejus

De Apostolico,

Nihil in
aliquid

>criberent,

ex Beda, aut aliunde, prout occurre-

intulimus,

verum nec auferre

mundum possumus; H°
hunc

;

:

83
In illud Pauli,

M PPLEMENTUM
Qui gloriatw, in
illwl
;
1

AD OPERA
A

S.

AUGUSTINI.
1616.

84

Domino ghrietur

12° In

Pcrvigilio, in
est

Exodi, Quando in MgyptQ
ln

Cohnix Agrippinx
in-fol.,

[sumptibus Antonii

Hierat.

:

agnus immolatus
phytos.

3<

psalmum XLI, ad Neopraeferre notant, nec

XI tomis. D. Aur. Augustini Operaextheo-

Aogastini
fore,

nomeu ms.
sibi

persuadent, quin illius esse agnoscat. PnBtar homilias vero addita sant insuper

quemquam

logorum Lovaniensium editione, jam longe auctiora. Vigneriua pronuntiat, hanc editionem pnecedentibus
editionibu.^
et

auetiorem

esse,

sed

charta,

a.i

auctorum ex eodemfonte haud dubie petita : Commonitorium ad univcrsam Ecclesiam (a) ; Forma epistolx dc quodam episcopo Manichaeorum sectx; Collatio Trinitatis B. Augustini a se ipso ad Miscellancx sententix a quopiam colsenn tipsum Tractatus de Xll lapidibus, de quibus in Apolcctx r.alypsi. Caeterum quoad typorum et chartae nitorem
haec incertorum
;

oleum

piper releganda,

impressam. 0'^'proptei-

nullus equidera dubito, quin a bibliopola, dubitanter
a nobis signilicato, profecta
sit.

162»..

Parisiis,

in-foL,

XI Umtii. D. Aur. Augustini Ope-

;

ra

juxla theologorum Lovaniensium editionem.

gncr.

haec editio Plantinianam antecellit.

163b.
Parisiis, in-fol.,
;

1569.

XI tomis. Eadem. Vigner.

B Genevx excudebat Jacobus Stocr in-8° XI Tomis. 1644. D. Aur. Augustini Opera per theologos Lovanienses Vitray; *n-8«, II voll. AugusParisiis, apud Anton. emendata. Laudant Colonicnses et Ceillerius. tini Opera contra Pelagianos. Cat. Bibl. Reg. Paris. Mihi nonnisi quinlum hujus editionis tomum videT. I, p. 377, n. 679. re contigit, libros de Civitate Dei complectentem, 1647-48. hoc titulo D. Aurelii Augustini, Hipp. ep. de CivitaLovanii, apud Bernardin. Masium; in-4<>, Ijj voll. libri XXII. Vetcrum exemplarium collatione te Dei Hijip. episcopi, et veterum ejusdem B. Augustini
:

,

nuiic

demum
Vivis

castigatissimi facti, eruditissimisque lu-

discipulorum opuscula insigniora adversus Pelagianos et eorum reliquias
;

dovici

commentariis

illustruti.

Quorum

XII

juxta edilionem Plantinia-

priores

hac

omnium

illius

Operum tomi

quinti parte

nam.

Cat. Bibl. Beg. Paris.

piuma conlinentur.

Cum
:

indice

hac postrcma editione

castigatissimo ditissimoque facto.

— Alterum vero

1651.
Parisiis...;
in-fol.,

vo-

XI

tomis.

S.

Aur.

Augustini

lumen inscribitur D. A. A. Operum

Opera ex Lov. theol. recensione. Testatur Cl. Rosler tomi quinti pars secunda, qua hanc descriptionem sibi in Bibliothecae suae tomo V reliqui X libri d. C. D. contincntur, etc. — Nimirum C usum praestitisse. Nisi fortasse una editio sit haec et non raro hujus et Lugdunensium simili forma ediinsequentis anni mox laudanda, adeo ut priores tomi, tionum tomi separatim obveniunt, et proclivius quiin quibus Retractationes et Epistolae a 1651, reliqui
.

dem

erat,

ut distraherentur,
et

per modicam volumicre-

a.

1652 excusi

sint.

num molem
briorem.

usum commodioremetproinde
S^CULUM
XVII.

1652.

Bomx
1603.

per

Ignat.

de Lazaris; in-\. S. Augustini,

Hipp. episc,
gianos et

aliqua operainsigniora adversus Pelareliquias. Cat. Bibl. Beg.

eorum

1'urisiis,

in-fol.,

XI

tomis. D. Aur. Augustini

ra ejusdem recensiouis.

OpeOudinus et ex eo Colonienses.

1609.

XI tomis. D. Aur. Augustini Opera juxta theolog. Lovaniensium recensionem expressa. Citat eam Vignerius in Praef. ad Supplem.,
Parisiis.... in-fol.
,

Parisiis, in-fol., XI tomis. S. Aur. Augustini Opera ex Lovaniensium theologorum recensione. Htt omnes autem editiones auctiores quidem sed ine-

mendatiores

esse,

Vignerius prodidit.
10:ii.

ethinc

alii.

Bruxellis,

m-12.
:

S.

Augustini

opuscula quaedam

1613-14
1'arisiis,

selecta. Insunt
;

De gratia ct libero arbitrio.

De conct
l>

sub signo

Magnx Navis

in-fol.,

X

(XI)

ceptioneet gratia, Dc prxdtstinatione sanctorum,

tomis.

D. Aur. Augustini Opera ex secunda editione

dono perseverantix
I,

;

cum

tribus

Augustiui epistolis:
;

Lovaniensium emendata et locupletata. una cum Leonardi Coquxi commentariis in libros de Civitate Dei. Cat. Bibl. R>g. Paris. cui adde Oudinum. Vigricrius. in praefatioue ad Suppl. hanc juxta quam praecedenten non pcenitendis additionibus lotheologor.
;

ad

Paulinum, episc. Nolanum

II,

ad Sixtum, Ec;

clesiae

Rom. presbyterum

(postea

pontilicem)

III,

ad Vitulem Cirthaginiensera (iuter Augustinianas olim 105, 106. 107, nunc 194, 186, 217), praemissis duabus Hilarii el Proiperi ad Auguslinum epistolis.
Cf.

cupletatam esse
satis

tradidit

;

sed

quibus, nescio. Nec

M.

Bibl.

Eccl.

Col. p.

745

et 746.
sit,

Num

vero

ti-

inlelligo,

quae fuerit secunda theologorum Lo-

tulus juxta ipsa verba ibi declaratus
1

ignoro.

vaniensium

editio,

quam

secutos se in titulo proliParisiis,

68
in

tentur curatores.
(a)

sumptibus Simeonis Piget,
</ui

via Jacobxa,

Huic ascriptum

:

Videtur mihi pottUI

Ca lMtint, aut

Lconis, aut altcrius papx,

tua vi deos ej

minent.

NOTITIA LITTERARIA IN
i

S.

AUGUSTINUM.

8fi

insignc Prudcntix; in-fol., II tomis.

Sancti Aure-

A

libri

Aogostini, Hipponensis episcopi, Operam omniom DC XIV, tam Basilee, qnam Luteite annum M.
v,

Servato Lupo aliisque

Augustini contra Juliannm, a Fulgontio Bcda, seqnioribus scriptoribus pas-

Antnerpi», Lngdnni

et

Venetiia editorum [snpple-

entum; una cum

sex libris secundse

responsionis

sim commemorati, sed exigna tantum parte sua Claudii Menardi beneticio cogniti, adeo ut ex octo libris araplius duobus superesse nemo jam speraro audcret,

usdem B. Augustini contra Julianum haareticum •lagianum, variisque sermonibus et tractatibus ictenus ineditis. Hieronymus Vignerius, Congrega»nis Oratorii D. Jesu presbyter, ex
raa? antiquitatis codicibus mss.

cum

ecce hic

Vignerio fortuna obtigit, ut sex
felicitate ipse

integros libros bibliothecue Claravallensis codice de-

preheuderet.
sultat ut

Qua de

quidem
a

sic

ex-

optimea

tidoi et
I,

non

injuria fortasse

dici possit,

affectum
tranquilla

eruit.

— T.

edi-

aliquid

detraxisse judicio,
praecipitasse,

animumque

o

secunda 1655.

(In
;

line
II,

:

1654, cx

typographia

pensitatione

dum non

sex

modo,
esse

•ancisn Le Cointe)

T.

1655.

sed ipsos,

quotquot ab

Augustino

scripti voiuit.

di-

Aoimadverterat Vignerius non solum in novissiis quse tum erant Augustini Operum editionibus,

cuntur, octo
his infra iu

libros reperisse videri

Sed de

singulorum opusculorum editionibus n.

quaedam secundi nrima deesse opuscula proximis antc annis recens „ 08. Sequuntur tamquam altera hujus tomi pars 1° S. Augustini epistola unica ad evulgata, sed quod moleste potissimum 5 seorsim Macrobium; 2° Sermones inediti XL, et 3 C Tractaaliquam editionem comparaturi s accidebat, qui
:

•ant, recentiores

omnes utut

auctiores singulse, nec

tus

duo,

alter de

Oratione

ex
et

codice

Divionensi,

tamen, longe antiquioribus, quoad textus uritatem et emendationem, erant inferiores. In aniitegrae

alter inscriptus

de Oratione

Eleemosyna ex codice
adversus

mm
ujus

igitur

induxit,

doctoris

supplementum operum sancti parare, non tam ut recentioribus id
afferret, ut

Pelagianum hxrcticum. Adjecti sunt in utroque tomo indices necessarii. Inscripsit autem Vignerius tomum secunRegio
;

denique, 4° Sententise

)mmendationis
itegrae

bac sua opera assumpta
iis,

dum

Claudio Largentier, Abbati Claraevallensi

;

pri-

omnino,

dici

possent, sed potius ut

qui

mum

Gondo cardinali de Retz.
1675.

otiquas et castigatiores mallent retinere, gratiticajtur.

Complectitur itaque

I

tomus

:

Sermones
et in

ovos

XL, a Sirmondo
inde
V,
et

a.

1631

Parisiis

editos

Lugduni in-VZ. selecta; ejusdem
lis

S.

Augustini

opuscula
quse
a.

quaedam

colleclionis,

1654 Bruxel-

«quiores

editiones receptos
notis
:

cum appendice

prodiit.

Sermones 2° ejusdem CXXYU, duabus partibus distinoti ac C e Diversis Lovaniensibus a. 1576 editi, 3° Homilix rimum a

ermonum

Bruxellis,
Colonienses.
1.

m-12. Eadem
1.

ex

quinta

repetitione.

manuscripto bibliothecae CarVI, a 4° Sermones editi. Sed nescio, quo oanne Baptista Maro Romae asu factum sit, ut hi cum praecedentibus in unum ogerentur, ita quidem, ut non undecim, ut titulus
ndecim,

ex

codice

1679-1700.
Parisiis,

iusianae-Majoris

desumptae.

apud Franciscum

Muguet

;

in-fol.,

XI.

Tomis. S. Aur. Augustini, Hipponens. Episcopi, Opera,
post Lovaniensium theologorum recensionem, casti-

ollicetur,

sed XII Serraones ex codice
sint,

Bibl.

Car-

gata denuo ad manuscriptos codices GalLcanos, Vaticanos, Anglicanos, Belgicos, etc, nec non ad edilio-

ausianae-Majoris exhibiti
.

iidem, qui

primum

uno anctio1586 es, qui hic desideratur, cujusque in locum alius,
a Parisiensibus excusi erant, sed

nes antiquiores. et castigatiores. Opera et studio monachorum ordinis Sancli Benedicti e congregatione SanctiMauri. Tomus I, II, 1679, III, 1680; IV, 16S3;
V,

revem

Symboli

explicationem

sistens,

successit,

1664;

VI

et

VII,

1685;
I

VIII
II

et

IX, 1688;

X,

uem, ut sequentes tres In Calendas Januarias, de
'alendis Januariis et ante altare

1690; XI, 1700.
Tria sibi
in

Tomus

et

recusi ibidem 1689.

ad infantes dc sacra-

nova hac editione
Maurini

paranda
gen.

cordi

tento etiam in novissima tunc temporis Parisiana ditione deesse notat. 5° Tractatus de septem vitiis

fuisse, fatentur Patres
:

septem donis Spiritus Sancti, editos olim a Guil. )amerario, Theologo Scoto, a novissima editione (a.
et

tomo XI commoda et videlicet ut accurata esset, praemissa) rite illustrata. His quartum adjunxerunt, quod per se non tam commendationem meretur in editore, quod
(in praef.

652) pariter exsulans. 6°
Epistolse,

De

gestis

Pelagii

liber.

justumest,

quam reprehensionem
desit,

pati debet, sicubi

quae in antiquioribus

editionibus, Basi-

praeter exspectationem

hic

tamen ob causas
difticilli-

Lugdunensibus omissae erant. 1° Speculum S. Augustini in Scripturam sacram, lactenus ineditum de quo infra nobis sermo erit.
eensi, Parisiensibus et
;

omnibus notas

et

gravius raulto et longe

mum,
dicta.

scilicet,

ut nullis partium studiis esset ad"

sed
ib:i

longe insignior Supplementorum

horum

pars,

usque

dum

inediti

expanduntur in tomo secundo.

esset, tribus ipsis

[Juare ipse ait,

quod

Gallix ob hanc supplementi edi-

quidem, ut quam maxirae accurata constare visum est conditionibus contextui genuina integritas ad veteres et nempe ut

Ac primum

:

lionem applaudat universus orbis Christianus potiorem
zx allera parte,

sinceriores

codices

restitueretur

;

ut

certa ac
;

geret ut

quam

ex prima nasci rationem. Primo

mana opera
ret.

secernerentur a dubiis et spuriis

nempe
sepulti

loco in

lucem prodeunt ex tenebris, quibus hactenus exstinctique pene jacuerunt, Sex

editio ipsa a typographicis

mendis repurgata prodiUt vero perquam commoda redderetur, quatuor

;

87 a se curata esse
;

SLPPLEMENTUM AD OPERA

S.

ALT.LSTINI.

88

monent nimirum operum ordinem, A plurium virorum doctorum de iisdem commentain quo instituendo et temporum, quo deinceps sinrii (a). Pergimus potius ad opuscula, quae singulis gula elaborata sunt, et argumentorum ratio habita tomis comprehensa sint, accurate recenseuda, eaque,
est,
tica,

adeo ut quoe unius generis essent, veluti exegemoralia, etc, junctim quidem exhiberentur,

quae

insigniter hic

a

doctissimis Patribus prapstita

sunt, declaranda, ubi simul
et

Lovaniensium ordiuem

sed

eadem

juxta

annorum seriem

disposita

;

tectio-

nes quibus capitula in plures et minores particulas

magnojjegentium usu divisa sunt; summaria, vel libris omnibus et plerisque capitulis praemissa, qua:

discrimen notabimns. Sunt autem contenta in unoquoque volumine hoec Tomo primo Opuscula, qua: adhuc catechumeuus, aut nondum presbyter edidit cum Retracta: :

argumentum demonstrarent,
tim ex
ipsis
;

vel marginalia

et

par-

tionibus et

Confessionibus

;

hoc ordine
;

:

Retracta-

tionum lib. II; Confessionum lib. XIII Contra Acavaniensibus desumpta indices denique non solum in demicos lib. III Ue Vita Beata lib. I; Ue Ordine Miigulos tomos, sed generales etiam et universales, lib. II Soliloquiorum lib. II Ue immortalitate animae utrosque vero uberrimos. Ad illuslrationem spectant Uequantitate animae lib. I Ue musica lib. VI lib. I partimpraefationes singulis tomis praemissae, in quiUe magistro lib. I Ue libero arbitrio lib. III De Gebus potius res historicee, quam dogmaticae explican- B nesi contra Manichaeos lib. II Ue moribus Ecclesiae tur partim admonitiones, ad explicandum singulocatholicae et moribus Maniclneorum lib. II; Ue vera rum opu.-culorum argumentum additae denique in In apreligione lib. I Ue regula ad servos Uei. margine inferiori notuloe, quibus vel variantes |Iependke ; Ue grammatica liber; Principia dialecticae ctiones indicantur, vel obscura loca, maxime comCategoriae decem Priucipia rhetorices; Hegulae cleparatione aliorum locorum explanantur. Quod ricis traditae fragmentum; Regula secunda; Ue vita attiuet ad quartum, alte sibi animo inlixum fuisse eremitica ad sororem. Complectitur hic tomus ea aftirmant, et a preepositis suis inculcatum, ut paromnia, qua> ab Erasmo et Lovauien^ibus ineo fuerunt tium studia in explicanda Augustini doctrina sedulo compreuensa. Illud tantum interest discriminis, quod
contextus verbis expressa, partim a Lo;
; ;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

caverent,

idque
et

causoe

fuisse,

ut

a

prolixioribus

lifiiedictini in

appendicem rejecerunt nonnulla, qiur
de Grammatica, Categorias,
et Principia
aliis

commentariis
cuiquara vel

observationibus abstinuerint, ut ne
offendiculi praeberent,
ullive

ab

illis

pro genuinis Augustini scriptis habita erant,
libellos

minimum

scilicet
}>ia

Princialia

theologorum sententiae praejudicarent.

Nihilominus

Dialccticae

Rhctoricx, et

quod

constat, quantee in ipsos coortee sint turbae, quanta

quaedam cum

locum mutare jusserunt,

ut se-

adhibita stratagemata atque insidia?, ut vel interci- C riem ordinemque temporis, quo unumquodque opus ab peretur successus, vel perfectum in invidiam adduAuctore prodiit quoad ejus fieri posset, servarent.
Ipsi Benedictini dum in undecimo tomo generalem operis preefationem conscribunt et curam suam ac providentiam palam facere student, fatentur, difiicile fuisse cavere, ne quid in tam vasto opere incauti ipsis subreperet, vel, ne quid secus, quam ipsi inteudissent in sequiorem partem non acciperent homines male erga ipsorum studia affecti. Sed non cum scrupulosis forte, aequis caeteroquin

ceretur.

Tomo secundo Epistolae ducentae septuajintu. secundum temporum ordinem dispositie, et quatuor
:

in classes

digestae.

In appendice

:

Augustini

no-

adversariis

sibi

rem

esse, sed a

calumniatoribus et

mine ad Bonifacium et contra epistolae breviores sexdecim; Ad Uemetriadem Pelagii epistola; Augustini nomine ad Cyrillum et contra, de Laudibus Hieronymi Altercatio Augustini cum Pascentio. Longe nobilissimapars operae eruditissimorum monachorum in hoc tomo concluditur, vere talis, in qua
;

hostibus nullum insidiarum genus, quamvis turpe,

Constantii sagacitatera et solidam
scas.

doctrinam agnoepi>t

spernentibus jus petitos sese conqueruntur. Et quo-

Licet

enim

totidem plane genuinas

niam

regis jussu utrique parti silentium esset ^impo-

Lovanienses recenseant; nec plura,
iis

nec pauciora ab

siium, haud

quidquam

aliud praedicto

loco in tuta-

men suum
ipsis

attulerunt;

quam

ut a gravissimis, quae

appendicem hujus tomi rejecta sint, non ausi tamen sunt longius progredi et quarn omnes Augusin
tini

virorum piorum ac benevolorum, quorum forte animis scrupuli quidam exinde insedissent, gratiam sese purgarent. Sed harum litium artiumque frivolarum hisloriam uon attingimns. Nec enim ad nostrum vel
impactae fuerant, criminationibus in

lectores ardentissimis
scilicet et

votis exoptabant, moles-

multarum virium curara suis sibi hutam meris imponere, qua intactara adhuc seriem et nexura
tot diversi generis et aetatis

epistolarum discriminas-

sent, ac prorsus

tandem

expediissent.

Ferebant om-

minimum facit, etsuppetunt, quibus vel ammi causa curare illa contigerit, ampli
(a)

negotii, vel
satis

nes hoc desiderium

eo impatientios,

quod,

cum

com-

reliqua opuscula pene omnia per ipsius Augustini in

Pra>ter Dupinium Bibl. nouv. des Aut. Eccl., T. XVIII, sub articulo : Mouvelle Cdition des CBUVret

Thuiilier,
donnjte
S.

de S. Augustin, et Baelium in Dict. Cril. e recentioribus, Auctores Bibl. Coloniensit BcciesiasHcB pag. 464 Ceillier T. XII, pag. t;so scq., et Auitores de 1'Bistoire UtMmre de la Congrig. de s. Mau Bruxellcs 1770, m-4«). V. Blampin, pag. 287 Beqq.
:
;

hujus editionis historia anctore Antonio Vincentio eiusdem congregationis quondam sodali, h. t., llistoirc <l< la nouveue iditionde S. Awjustin,

par

tes

/'/'.

Benidictins
(Paris),

>lc la
ITIiii,

Manr. En Fntncc

m-i" mihi non

sed cujus ipaiua varia fata in eadem Ihstoria congregatiouis pag. 5*28 seq. enarrantur.
visa,

Quid

?

quod

peculiari adeo

volumine

scripta

BXStal

NOTITIA LITTERARTA IN
etractationibus iustitutum juxta

S.

AUGUSTINUM.
nostris, sed

90

temporum

et occa-

A ne

levi

fundamento hanc seriem designasse videamur,
investigare

onum, quibus enata
isumque
ire

essent,

ordinem, cognoscere

non modo
consiliis

in sacris studiis et gestis snis

animo velut

>mitari liceret, solae epistola?, ex quibus plenissima

gestorum temporis istius memoria erat, boc beneticio carerent. Sed Benedictini quoque bunc laborem declinassent on magis difticultatum nietu, quas licet innumeras

casuum epromenda

et

etiam alienis eam studiis et sategimus Ordine epistolarum cbronologico constitulo, eas in quatuor classes distinximus, quarum prima illas exhibet, quas Augustinus

nondum

episcopus scripsit.

Qua

in re Augustiin Hetracta-

num ipsum

secuti auctorera

sunms, qui

i\

eis solis

spernere licebat, quani quod verereutur,

tionum priore libro ea duintax.it recensuit opuscula, quee antequam tieret episcopus iu lucem protulerat.
In secunda classe

novo inducto ordine lectionem Augusiini apud eos, ui veteri semel assuevissent, reterdarent. Sed vicit
e

reprsesentantur epistola?,

quas ab

inilo episcopatu ad collationem

cum

Donatistis Car-

indem Angustini amor

et

aliorum maximeque soda-

um suorum
mt

iu aliis scriptoribus ecclesiasticis
ipsis,

exem-

lum, jamque ez
« Iu

quo negotium boc aggressi

auiino. audiamus.

habitam et Pelagianee heereseos in Africam iuvectionem edidit. Iu his enim duobus sive retegendis, seu expurgandis, erroribus versantur ut plurimum ha? lilteree, quoe eorum initia, progressus atthagine

B que damuationem accurate describunt. Tertia epistosuperioribus editionibus, inquiunt, adeo perirbatus erat Augustioianaram epistolarum ordo, ut, larum classis eas complectitur, quas ab eo tempore

wd
,

tempoi

is

historiam spcctat,

non

facile

quisquam
ejus-

S.

Doctor ad

vitae

finem exaravit; quibus
assignari. ln

scilicet

ariem

rerum omuium assequi potuisset absque longa
meditatione.
epistolae per

certa epocha potest

quartam

demum

sa?pe repetita lectione ac
et

Nam
tum

em temporis
js

argumenti

totum Colprio-

classem reliquas Augustini litteras redegimus, quas quidem scripsit episcopus, nulla tamen alia praefixa

ctionis corpus binc inde dispersee erant,

temporum aut circumstantiarum
tempus
prae se ferat.

nota,

quae certum
classis dis-

posterioribus
(quae

postpositee

et in

lidem rejectse ac

Ex hac quadruplici
eveniet,

emum
scripta

intoleranda confusio erat) Augustini

tinctione id

commodi

quod anlea obser-

quam longissime ab interrogatis et consultis unnumquam aberaut immo rescriptaconsultis lon;

vabamus, ut studiosus lector ea, quse ad haereses Donatistarum et Pelagianorum pertinent, uno fere
con^peciu ac tenore percipiat. » M>>nent praeterea, nonnullos tractatus,
in epistolarum

e

prseferebantur
post

:

adeo ut Evodii,

v. g.,

consulentis

tistolee

multas interjacentes epistolas Augus-

qui

antea

ordinem relati essent, loco motos a ui responsum consequerentur. Quapropte optanam erat, ut Augustini epistolee in rectum ordinem C se non esse, tametsi id non levis momeuti raliones suasissent. Sed Altercalionem cum Pascentio quae ratione digererentur. Quod procul :o temporum CLXXVIII numerabatur inter Augustini epistolas, ut lbio curaturus fuisset Augustinus ipse, si eorum icensionem, quam susceperat, ei absolvere licuisset. jam ptidem Lovanienses fecerant, in appendicem
uippe in Retractatiomum suarumprooemio optare se
statur, ut

relegarunt.

opera sua eo, quo scripta sunt ordine,

daturum se operam, quo deium intelligant lectores, quomodo scribendo profe;rit. At quo minus id tentaremus, intercedebant iversee res, nempe usus superiorum temporum, reptus ordo ab annis circiter centum septuaginta,
erlegantur, eique rei
tationes usitatee, quas violare, aut
;re,

Revocasse se deinde testantur epistolas quasdam, non solum quas Augustinus nomine suo misit ad alios, sed ex illis etiam, quae ad ipsum a multis fuerunt directee. Veluti Timasii et Jacobi item Honorii et Theodosii, imperatorum, Quodvultdei, Prosperi, ad
Pelagium, ad Simplicianum de opere ipsi dtcato, ad Aurelium, ad Valerium, ad Claudium, ad Quoivult-

demum
non

perver-

nefas esse videbatur, ne mutatio haec
facesseret

plurimum
leves diffi-

deum super
antea
in

libris

eorum nomine nuncupatis,
desiderabantur.

qiup.

egotii studiosis
lltates in

Ad

haec

epistolarum recensu

Eas
et

constituendo epistolarum ordine, qui

om-

omnes ergo suo

loco inserendas

curarunt

:

uti

ibus probetur,

cum

de nonnullarnm

aetate disputent

H catholicorum episcoporum

mditi. Atque haec potissimum

non

ratio

morabatur,

uippe qui prsecipue in
favere.

animum induximus, hoc in bore nostro neutrorum sententiee temere adversari
Ha?c ergo

.it

momenta

a

mutando

episto-

rum
>ntra
s

ordine nos deterrebant,

nec

facile id a

nobis

superiores editiones suscipiendum videbatur.

adverso tamen aliud suadebant, non tantum va-

rescripta ad Marcellinum tribunum occasione collationis Carthaginensis, nec non epistolam ad Proculum et Cylinnium, Gallicanos antistites, Leporii causa transmissam: quae scripta, inquiunt, non minus pro veris ac genuinis Augustini fetibus habenda sunt, quam epistolae illee Carthaginensis ac Milevitanae synodi nomine ad Innocentium directae, quas uti a S. Doctore dictatas cum aliis ejus

a eruditorum
,

exempla in

epistolis

S.

Cypriani,

Leonis, etc, sed ctiam virorum
ntia,

non minus sen-

quam

dignitate,

praestantium auctoritas, qui

epistolis omnes recipiunt. In aliquibus tamen usu jam pridem recepto obsecutos se esse fatentur. Revocandum enim fuisse juxta institutum suum etiam

osteritati

hac nova editione consultum volebant. His mnino exemplis et auctoritatibus adducti, tandem msensimus, ut Augustini epistolas ad annorum se-

tractatum

de Bono Fiduitatis

quippe qui
libri

vera

sit

Augustini epistola,

eoque nomine nulla

ejus in

Re-

tractationum libro mentio habeatur. Sed
ex longinquo ipsi inhaerentem,

titulum,

em

(quoad

fieri posset)

accuratam revocaremus. Et

detrahere

nolebant,

!»i

SUPPLEMENTUM AD OPEKA
fuit epistola,

S.

ALGUSTINL
lib.
I.

'.••2

Ejusdem conditionis
fidelibus

quam Augustinus A dum Matthfpum

(Lovan.

T.
Ifc

IV.)

In Joanni>

curam pertinentibus scripMt contra Petilianum, qnaeque jam inde ab Augustini
ad
suac sationis

Evangelium tractatus CXXIV;
Parthos Tractatus X. (Lovan.

emst. Joannis ad T. IX.) Expositio quaa<l

tempore,
tostatur,
libri

sicuti in

liliro

n Hetractationura

cap.

23

rumdam propositionum
Epistols ad
positio

ex Epistola

Rom.
lih
I

lib
;

I

;

prioris adversus

ejusHem

ha?retici litteras

Romanos
ad

inchoata expositio
Galatas.

ExIn
;

Nec Secundini Manicliaei ad epistolatn huc retraherc sustiniieiimt, sed in sexto operum tomo reliquerunl, scili< et ob id solum legendum. ut ea plenius inlelligantur. qoee illic

locum Auyustinum

obtinuit.

Epistola?
:

(Lovan T. IV.)
lib.

Appendice
teriset

De Mirabilibus sacrsB Scripturss
Testamenti;
post
(vulgat$s\

Ill

De Benedictionibus Jaeob patriarchx; Quxsttones
novi

Qnxstioues

veteris

tt

noti
In

adversus Secundini crrores disputat Augnstinus.

Testamenti
B. JiHinnis T. IX.)

Lovan.
E.rpositio.

«pp.

T.

III.)

Denique nec solum

edilas epistolas reddidisse vi-

Apocalypsiu

(Lovan.

App.

deri volunt, sed novas aliqnot
;

lucem protulerunt cujusmodi sunt Auyustini adhuc presbyteri ad Alypium, episcopum Tayastensem, epistola n. 29, dua? Augusttni, item Augustiniei A/ypu ad Pnulinum
primi in
?k'olensem cpistolae,

de eximiis AuguMim dotibus in exponendis Scripturis, multa quidem, nec
Pra?cipiunt in
pra^fatione

rnm
42

in

quibus numerus earum epistolaPossidii indice annotatus completur, nurn.
Auyustini epistola ad Mercatorem, ex tertia
ad

et 45.

parte olim exhibita in llbro

Dnlcitium,

tem primum ex integro
stola?

data,
sit,

num.
ut
licet

193.

nunc auAttamen
supe-

miratio subit, qui factum

quatuor epialiis

de novo, septemdecim
in

(a)

autem ex

riorum editionum tomis huc

relatse fuerint,

par ta-

men numcrus
cationem

Lovaniensi et benedictina
illis,

compa-

non defendere, sed excusare student. De versione, qua in exponendo veteri Teslamento usus fucrit, moncnt, eum ipsum Gra?cura contextum tfiv L\\ ab eo recepium esse, quem recensuit Nobilius hujusque plerasque variantes ex Augustino lectiones ex editionum vitiis ortas esse, quae veterum codicum subsidio in sua edilione sustulerunt. Iu libris autem Locutionum et Qua?stionum in Heptateuchum, quos jam senex composuit, itemque in Speculo, quod sub Uuem vita?
;

inepta taraen ipsius laude. Vitia ejus

reat; nec ejectas esse aliquot ab

prapter Alter-

sua? exaravit,

versionem

eum

consuluisse docent, ex

cum Pascentio, ullo indicio proditum sit. Jam quod rationes attinet, quibus in constiluenda
de
sin-

Hebra?is fontibus proxime derivatam, vulgari nostrae
et forsan Hicrouymianam indeque factum esse colligunt, ut eadem in manus populi ab Augustino per librum huncce, ex variis Scripturae q ceutonibus collectum, tradita, vulgaris evaserit ac receptissima. Quod ad suam operam, cavent imprimis, ne quis negligentia? aut temeritali sua? tribuat,

conveuicutem,

;

epistolarum a?tate atque loco ducti fuerint,
gulis
sigillatim

exposuerunt,

et in

commentarium

juxta classes divisum retulerunt inscriptum: Episto-

larum Ordo Chronologicus aryumentis demonstratus. Nec indices, quoscumque usus requirere videbatur, desiderari passi sunt, in quibus maxime insignis is est, in quo epistola? secundum pra?cipua eorum ar-

si

in nonnullis Scriptura? testimoniis varietatem

apud

gumenta

digesta?

sunt,

et

epistola? thcoloyicae,

pole-

micx, exeyeticae,

ecclesiasticae,

moralcs, philosophicx,

historicxet varix denique recitantur.

Tomo
III,

tcrtio

:


in

Augustinum deprehenderit, atque unam eamdemque sententiam non constauter in iutegrum ubique, sed certis quibusdam in locis restitutam, scd potius religioni et sincera? lidei, qua codicum semper opti-

Opuscula exegetica, per
Lovauiensi
distracta,
et

tomum

morum

vestigia secuti fuerint.

IV

et

IX,

secundum
in

Tomo quarto:
ctitur.

Enarrationes

in

Psalmos conti-

Scripturarum ordinem disposita
fronte
libris

in duas parles,

nentur, quas octavus
In pra?fatioue

Lovaniensium tomus comple-

vcteris et novi Testamenti, sunt divisa, prapmissis

de Doctrina

Christiana, vcluti clavem
interpretandi rationis,
post
:

exponunt de diversa enarrationum
ac indole, pro
;

atque artem

quamdam

rcctx
tt

harum methodo

variis,

a quibus pro-

quam

adliibucrit

Auyustinus

mentatores.

— In prima parte
;

eum

catholici

com-

gignehautur, occasionibus

item de regulis, quas in
quae

D

iuterpretando servaverit Augustinus,
ut ex libro

De Doctrina Christiana lib. IV; De Genesi ad litterum imperfectus liber De Genesi ad litteram lib. XII. Loculionum lib. VII. (Lovan. T. III.) Qua?stionum in Heptateuchum lib. VII Anuotalionuni in Job. lib. I. (Lovan. T. IV.) Speculum. (Lovan. T III.) ln secunda parte: Dc consensu Evangelistarum De Sermone Domini in monte lib. II Qua?lib. IV stionum Evangelicarum libll; Qua?stionum secun;

quidem, de Doctrina Christiaoa discimus, ad duet

plicem de
deunt.
utilia

littera,

de

senMi

Ad utrumque
de

igitur

spiriUli curam reargumentum plurima
intelligitur,

observant, in quibus,

ut facilc

ea

sunt potiora, qua?

studio

Augustini,

ut

textum

purura
ligendis

et

integrum

consequeretur,
variantibus

componendo
atquc collectionibus,

:

;

partiin Latiua, partim Grceca exemplaria,

examinandisque

(a)

Sunt
etc.

vani
129
;

ccllinum,
4" u. 108

illo? 1° ad Simplicianum, n. 37; 2° Silcattiolicorum cpiscoporum collatio ad ftlarn 128; 3° Eorumdem ad Mnrcitlinum, n.

ad Pelayium, n. 146; :>° Timasii it JaooM, 6° ad Aurclium, n. 174 7° ad Valerium Co9" 8" HonorU ei Thmdosii, n. 201 mitem, n. 200
; :
: ;

ad Cluudium. n. 207, 10° Aur. Aug., etc, ad Procu-t \aei, n. lum ct Cijlinnium, n. -219; II 12o ad Quodiuttdcum, n. 222; 13« QuodvuUd^i, n.l 15* /';-o.<pm',| •223; 14° tnl Quodvultdttan n. '22i; 17 Anonymi, n.f n. 225; 16° llilarii Galli, u. '22(i
','

,

;

270.

NOTITIA LITTEHARIA
isserunt.

IN S.

AUGl STINUM.
Augustino, neque in
iis

94
Possidii catalogo vel

Omnino autem,
iis

quae in

commendationem A
volunt, ut
;

ipso

miAu-

ujus operis ab

alterantur, dicta esse

nima de
nique,
gustini

ordinaiulis exstaret praeceplio, nec de-

eneratim Augustini
t

extorqueant ab

methodum defendant nonvero, omnibus, ut vel levissimas ejmdem
ipsi,
si

ullius distinctae collectionis

tractatuum
cerlis

vivente

eo,

aut

post ex
sit.

codicibus,

llusiones
atis essc,

eadem, qua
scrihunt,

veneratione prosequantur.

facta

memoria ad nos

perlata

Tres enim antiverbis

non indignas materia, quce •actatur, equi rerum aestimatores judicarent. Quo lurimum conducere existimant, si reputarent, Au-

quiores,

qutc supersaat collectiones, de

Do-

mini, de verbis Apostoli, et Homiliarum quinquaginta,
licet

in

codicibus ocliiigentorum

anuorum
ut

et

am-

nstinam temporis iagenio servire ac plehis captui accommodare, ad exemplum ab ipso numine in icris Litteris propositum, debuisse. Insuper de comlentariorum horumce merito non esse pronuntianese

pliua

reperiantur,

nequamquam tamen,
ipsius

aliqui

persuadere

sunt conati,

Augustini

aetatem

attingunt, ut Benedictini Patres
dii,

tum ex

silentio Possi-

non carent, Ac primam quidem classem vcrbis Domini, observant Benedictini, non eodem ordine sermones ubique in vetustis exemplaribus B ostendere. Plurima quidem cum editionibus consenhabuissent, lar eeque vel etiam magis emendatum tire, sed non omnia. Conjectasse hoc ipsum ex locis :quendos sihi proposuerit. Ac hoc loco sequitur a Beda seu Floro excerptis theologos Lovanienses, im ad tinem usque prajfationis pertingens digressio se vcro certum plane deprehendisse in codice biblioe variis Psaltcrii versionibus ex LXX Inlerpretalione theoee Colbertinee annorum fere octingentorum n. eductis, quae Augustini ae Hieronymi aetate usurunde non paucos deprompsisse se fatentur 2821 Inter hanc autem disputationem subatae fuerint. sermones antea non editos. Germanam, quoque hujus permultis sane et eorum ata est illis cogitatio, classis inscriptionem, cum Flori, tum mss. hene tiam, qui minus Augustinum curant, grata futura, multorum testimunio comprobalam, monent, non Psalteria Auqucm locum inter alia t dispicerent,
ad Hebranim textum hodiernum, um eque etiam ad Hieronvmianum; siquidem Augusnus LXX interpretes, qui forte Hebraeuni exem-

tum

vero etiam, quod supposititiis
(«).

comparate

demonstrarunt

<l>

:

ustinianum
i

sibi

vindicaret; an

variae illx

lectiones,

de verbis Domini, sed

de verbis Evangelii sonasse

:

quibus a Yulgata nostra dissidet, aliorum suffragio
;

nnitantur

et

utrum tandem cum Grseco

LXX

Inter-

quod Augustini commentationes in omne genus locorum e quatuor Evangeliis petitorum complecteretur.

retum, quod nostra hac memoria exstat, plus minuse

Secundam classem de va-bis Apostoli, eorumdem ia diversa, tum prelo, tum calamo edita contule- q est observatio, nusquam nisi cum illis conjunctam reperiri, quamvis dentur exemplaria, in quihus unt, varietatesque, quas deprehenderent maxime Sermones de verbis Domini, sine illis de verbis Apoasigues, juxta cum Augustinianis in quadam veluti stoli occurrant. Unde colligunt, duas hasce classes abula proxime post praefationem repraesentarunt. nihil aliud esse, quam unam sermonum in Scriptuexemplarium indiculo. ddito m-s. et editorum ram novi Testamenti collectionem. Duabus ille partibus complectitur Tomo Quinto: Tertiam porro classem, aiunt, seraper quidem ab iermones ad populum in quatuor classes divisos, ve1° Serraones de scripturis aliis separatam inveniri, at non raro numerosiorem, tempe (parte prima) tempore; quam in excusis. Modo enim duos, modo quatuor, eris et novi Testaraenti; 2« Sermones 3° Sermones de Sanctis; 4<> Seraut etiam plures supra quinquaginta Sermones in secunda) parre mss. nonnullis exhiberi tametsi propemodura in oones dediversis; quibus o« succedunt Sermones appendice vero Sermones supposititii, omnibus sermones integri ex iis, qui numerum lubii in quinquagenarium in vulgatis libris conficiunt, de[uaternis similiter classibus comprehensi. siderentur. Omnino autem de his judicant, colleScilicet ex decimo tomo, uhi apud Lovanienses lectionem Ceesarii temporibus non posse dici anti;ebantur Augustiniani sermones, in quintum transtuD quiorem propterea, quod eidem tot homiliae ab ipso erunt, ut, cum plerique in Scripturam sacram haconscntiat. Qtiod ut bene ipsis cederet,

exempla-

:

:

:

;

)iti

essent, propius a tractatibus tertii et quarti tomi,

scriptae

inserantur et plerisque aliorum recapitula-

eadem illa exponitur, quosque maximam )artem concionum formam pree se ferre dicunt,
[uibus
ibessent.

tiones

ab

ejusdem

stylo

non

abhorreutes assuta?

fuerint. Truncatos porro esse ut pl irirnum in ea

Au-

Novo praeterea ac diverso
generali

a

superiore,

gustini sermones,

ac

brevibus quibusdam

exordiis

raem
[16

in

recensu scriptorum Augustini n.
et

dedimus, ordine eos astrinxerunt, quo
et

secunet

atque epilogis omni auditorum generi accommodatis interpolatos. Hsec fere de tribus antiquioribus ser-

ium genuinam suam seriem disponerentur,
idulterinis
Erat

ab

supposititiis

sane in his

omnibus sejungerentur. tanto plus arbitrii, quod neque ab

monura Augustini Jam insequentes,
in eremo,

collectionibus Benedictini censent.

exceptis

sermonibus

ad fratres

quos sequens tomus habet,

terapore in-

lectionariis eas fuisse digestas, aliosque (a) Ex deinceps sermones ex aliis lectionariis descriptos, Augustinianis adjectos in editionibus, quae subinde apparuerunt, docent Ballerinii in Praef. ad Sermones S. Leonis. T. I, Opp part. i, § 64. Addunt ibidem, non
:

alios, qui adhuc ex iisdem fontibus derivari queant ejusdem S. Doctoris sermones, et sese ipsius viginti amplius genuinos ejus sermones in Anecdotis Miscellaneis aliquando ediluros esse.

desse

95
ventae

SIPPLEMENTLM AD OPERA
jam typographiae
exortae raulto

S.

AUGUSTINI.

96

ratiores

sunt, quippe e codicibus
diversis erutae;
variis

magis invicem
in edilionibus

minus accu- A praefatione tomi quarti de Translatione Vulgata Psalpluribus et terii disseruerunt, 3° Doctrina, ut scilicet in unaquaque examinarent, utrum cum Augustiuiana sive quique dehinc passim
longe
eos

additi

fuerunt sermones,

nulli certo generi ascriptos esse constat.

Harum

ergo

dogmatis, sive in Scripturae expo. sitione ac usu congrueret, non praetermissis iis, in
in lidei ac

morum

classium

cum maxime

arbitraria

fuisset

descriptio,

quibus aut sententiam,

aut loquendi rationem

eum

ferret (a),

eademque tantum confusionis ac turbarum secum penitus eam abolitam et cum accuratiore et concinniore permutatam esse nemo non, qui lubenter hocce
S. Doctoris

mutasse compertum

erat. 4° Observatio

temporum,

locorum, personarum, negotiorum, factorura, errorum, aliorumque similium, de quibus in sermonibus
disputatur,

pabulo fruitur, debita
editione

cum

laude editorum agnoscet.

argumenta
prsstare

sibi

Alterum, quod in

Sirmonum

lus Possidii,

unde plurima ad statuendam criticen deprompta esse aflirmant. 5<> Indicunon quod sermones omnes, quorum in-

sunt connisi, est spuriorum a genuinis separatio. In

scriptiones ibi leguntur, Augustino putaverint ascri-

quo negotio haec potissimum ad judicium regendum
valuisse sibi
lor,

aut propria

momenta fatentur quodammado

:

1° Stylus,

seu
facies

coin

bendos, quasi non potuisset a multis comionatoribus eadem materia tractari; sed ut ei non ita facile

orationis

B

Augustini aeque ac in aliorum insignium scriptorum
meditationibus facile conspicua, ea cautione, ut

eumet

sermones illic minime designatos ascriberent. Huic indiculo priscum Carthaginiensis Ecclesiae Kalendarium, inllltomo Analectorum Mabillonii recens tunc
vulgatum,
adjungentes,
censoria nota

dem

pro

aetatis

ratione, et rerum, quas juvenis
diversitate,

contixerunt

maturiore deinde aetate tractavit, que commentandi methodo, dum

itemet

conciones quasdam ad solemnitates, veluti Litaniarum seu Rotjfitionum,
Petri,

alios accurate

Convcrsionis

S. Pauli,

Cathedrde S.
B.

cum
«

meditatione elucubratos, alios ex tempore fusos
ergo,

Annuntiationis

Dominicse,

Assumptionis

esse constet, variare aliquantum debuisse cogitarent.

Marix, etc, quarum in neutro mentio reperiebatur.
6° Bedae ac Flori collectiones in

Ad hujusmodi

inquiunt,

censuram
est,

recte

Paulum. Hic qui-

obeundam. praeterquam quod
vis
illa,

stylus operis dubii

ad

dem tenendum
lare ineditam
sit et

singula indubitata opera exigendus

nequaqiiara

est, Redae collectionem eos appelaliquam, quae sine controverMa lllius

she

spiritus,

posthaberi debet.
stinus

quo stylus quasi animatur, Ubique enim agnoscitur Augueloquentiae gravis ac seriae

nomine

ejus in mss. exeraplaribus inscribatur;

eam

vero, quae inter vulgata ejus opera ipsi adjudi-

proprio

quodam
sibi

cari solet, Floro, diacono

genere,
cacia
statis,

quod

lectorum

animos

subjicit,

non q demque senteutiam
efli-

Lugdunensi, thbuunt eamsuam pluribus astruxerunt in
tomo. 7o Mss. codices,

lepore complae atque affectatae elocutionis,

sed

III

Analector. Mabillonianor.

quadam
in

judicii,

modestiae,

quae passim

pietatis, honealiarumque virtutum, ejus oratione adeo fulgent atque

prudentiae,

comitatis,

runt.

quorum immensam copiam recensere non sustinueHorum autem subsidio paitim locos quosdam,
Auguslinum de
Augustinianolegi

quibus permoti nonnulli criticoium
possessione

emicant, ut ipsius stylura
tur. Hic est

nemo

imitatione assequa-

sermonum
in

aliquot

vere

qua sermones vere Augustiniani probantur; et ad quem appendicem si quis adhibeat, in eam prope universam cognoscet cadere illud posse, quod de Hypognostico pronunpraecipue

Lydius lapis,

rum

exegerant,

excusis

compte

deprehen-

disse se asseverant.

partim aliorum quorumdam, qui
detexisse.
sibi lecta

ipsius esse

ferebantur, auctores

Ad
et

haec

aliorum Patrum opera diligenter
parata fuisse prolitentur, ut
mentis, quae tractant,

comargu-

tiatum est
et

:

Et sensus ab
»

illius

sensu inferior habetur,
et

scilicet ex stylo et

modestia atque humilitas
ibi servatur.

morum
qua

sermonum

ejus

dignoscerent,

quinam sermoinvestigarent,

non

2« Versio.

singuli in testimo-

nes ipsis tribuendi essent,
ex

et lacinias

niis scriptura? veteris

Testamenti utantur.

Cum enim

quibus

adulterini

tractatus

consarcinati essent.

Augustinus sequi solet translationem antiquam, noEsse autem inter eos, qui ex Origene, Cypriano, Amvam autem, id est Hieronymianam ex Hebra?o con- " brosio, Maximo, Fausto, Gregorio Magno, Alcuino, cinnatam, jam inde a saeculo quinto Salvianura MasIvone Carnutensi atque aliis desumpti fuerint, hac siliensem, Eucherium Lugdunensera, Leonem Romaopera e.xperti sunt. Magnam autera partem eorum,

num
tur,

aliosque amplexos esse constet, facile intelligi-

qui Augustinum auctorem mentiri deprehenderunt,

quam

late

hujus judicii usus atque applicatio

Caesarium Arelatensem agnoscere demonstrant, de

Hoc loco notamus, Renedictinos addidisse nova quaedam partim ad supplenda, partim etiam defendenda a quorumdam objectionibus ea, quae in
pateat.
tres,

quibus

adeo pluribus nobis in tomo tertio nostrae
se rejecti fuerint,

Ribliothecae dicetur.

Postremo monent eorum, qui a
octo dissipatos,
et ex

Animadvertet aliquis, inquiunt Maurini Pasermones, qui commodius ia quatuor classes revocantur, in duodecim, quarum aliae debita aliis argumenta continebant, fuisse distractos. Agnoscet libros, quos vocant de verbis Domini et de verbis Apo<*t"li, tanlummodo partem complecti sermonura eorum, qui ad hosce titulos pertinebant; intelliget sermones de Festis, cum eos in classes dc Temporc
(a)

o

et de Sanctis coactos oportuisset, in alias

qui de festis mscribuntur. nonnisi decem in serie de Itonpor* inveniri, alios vero, si quis omnes evolvere in animo haberet, inter L homilias, a Parisiensibus additas, in utraque classi dc Durrsis, ac in posterioribus cl.i^sibus pervestigandos. »

septem aut sermonibus amplius triLrmta, Paschalibus, ut hoc exemplo utamur,

;

NOTITIA LITTEKAKLV

IN

S.

\liil STI.NI M

!)N

mge plurimos
ut

ex

illis

esse, quos non satis dtSCUSi

-.

A De
T.
T.

vanitate

swculi; De contemptu mundi; De bono

dubix auctoritatu vocaverint Lovanienses theo)gi. Consultas sibi etiam esse aliorum in Augustiiauos sermunes censuras, inter quas duas praeciuas,

discipliiue;

IX

De obedientia et humilitate. (Lovan. App. Sermones alii ad populum. (Ex App.

unani Siiiimis Ytiiini, editam
Vindingii,
a.

a.

1618, alteram

ernardi
is,

1622; et

cum

bis

quoqoe m-

utut sagacissimis interdum hallucinari licuerit, iem sibi, si nonnumquam judicio fallerenlur, conessum iri sperant. Severissimos denique se in ser-

X Edit. Var. uut ex Yignerio aut Sirmondo.) Sermones ad fratres in Eremo. (Lovan. T. X App.) flec quoque opuscula, ut ex appositis numerorum notis patet, in diversos a Lovauiensibus tomos di-

stracta erant, et partim inter

exegeticos, partim in-

ter polemicos libros, nonnulla vero post tractatus in

:onibus
criptis

nondum

editis,

qui Augustino in

manu-

Joanueni legebantur.
sperabant,

Fundamentum

ordiuis novi est
iri

codicibus ascriberentur. pnebuisse se aliir-

generis atque argumenti similitudo, qua eiFectum

quorum numero longe maximo octodecim intum cum fragmeatis aliquot adjiciendos curarunt,
lant,

ex

ut continenter ac ordinate
et altius

perlecta

et

melius intelligerentur,

iniigerentur studiorecesse-

tpote in quibus

illius

character,

ingenium ac doc-

sorum animis. Quod

criticae

partes attinet,

•ina lucidissime emicaret.

runt subinde ab aliorum judiciis et nonnullagenuinis

Tomo

sexto opera moralia

cum

aliquot quaestionum
:

" asseruerunt
contra,

a Lovaniensibus rejecta, et eliminarunt

De diversis bris comprehenduntur, hoc ordine luestiouiluis LXXXIII lib. I; De diversis queestionius ad Simplicianum lib. I De octo Dulcitii quaestioibus, lib. I. [Lovan. T. IV.) De lide rerum, quae non ldentur. lib. I. (Lovan. T. III. App.) De lide et Symolo lib. I. (Lovan. T. IV.) De tide et operibus lib.
;

quae pro sinceris venditari antea solebant.

Appendicis praecipuam curam hahuerunt, imprimis
et declarandis veris librorum Augustino subditorum auctoribus. De Civitate Dei contra Paganos Tomo septimo In Appcndice exhibenlur scriptiones lib. XXII; aliquot de Stephani uiartyris detectioiie, trauslatione et miraculis, scilicet Aviti ad Palchonium epistola de reliquiis S. Stephani, et de Luciani epistola a se e Graeco in Latinum versa; Luciani epistola ad universam Ecclesiam de revelatioue corporis Stephani martyris; Anastasii ad Landuleum epistola de sub-

eruendis

:

>an.
ite
lib.

T.
I
;

IV.)

Enchiridion de lide, spe ac chari-

De agoue Christiano lib. I. (LoDe catechizandis rudibus lib. I an. T. III. le coutinentia lib. I. (Lovan. T. IV.) De bono conjgali lib. I; De sancta virginitate lib. I. (Lovan. VI.) IV.) De conjugiis le bono viduitatis lib. I. (Lovan. sequente scriptura; Scriptura de alia detectione ac dulterinis lib. II. iLovan. VI.) De mendacio lib. I lontra mendacium hb. I. (Lovan. IV.) De opere mo- P translatione S. Stephani in urbem Byzantium, quam Auastasius Latinitate donavit; Severi Epistoia ad achorum lib. I; De diviuatione dsemonum lib. I. omnem Ecclesiam de virtutibus in Minoricensi insula Lovan. III.) De cura pro mortuis gerenda lib. I; De De miraculis factis per reliquias sancti Stephani •atientia lib. I. (Lov. IV.) De symbolo ad catechuad Evodium. (Lovan. T. X sancti Stephani lib. II, nenos tractatusIV; De disciplina Christiana tr. I; De quarta feria tr. I De caApp.) — Insignem plane manuscriptorum exempla)e cantico novo tr. I rium copiam, quam hoc opus propter multifariam sclysmo tr. I; De tempore barbarico tr. I; De utihistoriam et reconditiorem doctrinam poslularet, a itatejejunii tr. I; De urbis excidio tr. I. (Lovan. IX.) - In Appendice Liber XXI sententiaruni Dialogus se collatam fuisse testantur Benedictini. Repetierunt quoque Capitulorum cum argumentis suis distinctio,.W quaestionum. (Lovan. T. IV App.) Liber de fide nem, tamquam ipsius Augustini opera aut jussu condPetrum; De spiritu et anima. (Lovan. T. III App.) cinnatam operique absoluto adjectam, quod codicum le amicitia De substantia dilectionis. (Lovan. T. IV ante annos nongentos exaratorum testimonio compp.) De diligendo Deo Soliloquia; Meditationes: De probari dicunt. Ex virorum dictorum commentariis, ontritione cordis; Manuale Speculum; Speculum quae in hos libros exstant uberioribus, non improliud quod dicitur peccatoris De triplici habitaculo )e scala paradisi; De cognitione verae vitae; De vita D bando, ut nobis quidem videtur, consilio perpauca
)
;

;

;

;

;

:

;

:

t

;

:

;

;

De salutaribus doumentis. (Lovan. IV App.) De duodecim abusionum radibus. (Lovan. T. IX App.) De septem vitiis et eptem donis Spiritus sancti. (Ex supplemento Vinerii.) De contlictu vitiorum et virtutum: De Sobrieite et castitate. (Lovan. T. IX App De vera et falsa oenitentia. (Lovan. T. IV App De Antichristo 'salterium, quod Augustinus matri suae composuisse
.hristiana.

(Lovan. T.

IX App.)

admodum
spersa.

excerpta

sunt,

et

criticis

notulis

inter-

Tomo

octavo

opera

polemica

adversus

Judaeos,
prsefixo
li-

Manichaeos. Priscillianistas et Arianos,
bris de Trinitate, exhibentur

cum

in capite libro de haeresibus et adjunctis in calce
:

)

— De

haeresibus,

ad

)

Quoldvultdeum

lib.

I;

Tractatus

adversus Judseos;
lib. I;
I
;

De

utilitate

credendi; ad Honoratum
contra

De duaActa seu
lib.
I
;

irtur;

Expositio

cantici

Magniticat;

Tractatus

de

bus animabus contra Manichaeos
Disputatio

lib.

Lssumptione B. Mariae; De visitatione intirmorum
ib.

Fortunatum Manichaeum

II

;

De rectitudine catholica? conversationis

(Lo-

Contra Adimantum Manichaei discipulum
tra epistolam
lib. I;

lib. I;

Con-

an. T. IX App.)

sa Agni;
L

Jac.

De Symbolo. (Lovan. T. X App.) De Sermones ad Neophytos. (Ed. Par. X App. Sirmondo editi) De creatione primi hominis
;

Manichaei,

quam
lib.

vocant Fundamenti
lib.

Contra Faustum Manichaeum
Felice

XXXIII

;

De

Actis

cum

Manichaeo

II;

De natura boni

.

99

SUPPLEMENTUM
lib.
I
;

AI)

OPERA
rum

S.

AUGUSTINI.
I.

100
I;

contra Maniehaeos

Contra Secundinum Mani- A
et

ad Prosperum et Hilarium

De dono perse-

chopum lib. I; tarum lib. II Ad Orosium contra Priscillianistas et Origeni*tas lib. I;Sermo Arianorum; Contra Serm.mcm Arianorum lib. I Collatio cum Maximino, Arianorum episcopo Contra eum.lcm Maximinum Arianum lib. II. (Lovan. T. VI.) De Trinitale lib. XV.
;

Contra adversarium Legis

Prophe-

verantiae ad

eosdem

lib.

I.

(Lovan. T. VII.) Contra

secundam
sex
h)

Juliani

responsionem imperfectum opus,
Yigncrii Supplem.)

libros

complectens. (Ex


et

;

Appcndicc,

Prima park

:

Hvpomnesticon contra
libri

;

Pelagianos

et Coelestinos.

vulgo

Hvpognosti-

con
Dei.

;

Liber suspecti auctoris
incerti

de praedestinatione

Lovan. T.

III.)


;

In Appendice

:

Tractatus

contra

gratia; Libellus

auctoris de praedestinatione

quinque haereses
Arianos. (Lovan.

Sermo contra
T. VI.)

Judacos, Paganos et

(Lovan

T.

VII

App.)

Sccunda

parte

:

Varia

Dialogus

de altercatione

scripta et
tinentia.

monumenta ad Pelagianam
Tcrtia

historiam per-

Ecclesiae et Synagogae. (Lovan.

T. VI App.)
tribulus.

De

lide

parte

:

Prosperi Aquitani

pro Au-

contra
T.
VI.)

Manichoeos liber
Manicbanis,

Evodio

(Lovam.
reci-

Commonitorium (vulgo Angustini) de
qui convertunlur.
(EJ.

gustino contra iniquos doctrinae ipsius de gratia et pra»destinatione reprehensores apologetica opuscula
scilicet;

piendis

Var. T.
l:

Epistola ad

Rulinum de
Collalorem

gralia et libero ar;

tis liber

X App.) Contra Kelicianum Arianuni de tide TrinitaVigilio Tapsitano episcopo restitutus. LoTrinitate et
T.
libri
III

bitrio;

Liber contra

Rcs-ponsiones ad
;

rapitula

calumniantium
objectionum
sunt

Gallorum

Responsiones

ran. T. VI App.) Quaestiones de
nrsi, ex

de Ge-

ad capitula
T. VII

Vincentianarum.
(Lovan.
T. V.
:

(Lowm.
App.)
(Lotan.
;

Alcuino

descriptffi.

(Lovan.

App.) De

App.) Responsiones ad excerpta, qxut de Gecivitate

Incarnatione Verbi ad Januarium
gine collecti.
et unitate
vinitatis.

duo ex Ori-

nuensi
T. V.

missa.

(Lovan. T.

IV App.) Lib de Trinitate
T.

Ejusdem

liber sententiarum ex Augustino

Dei. (Lovan.

IV App.) De cssentia diecclesias-

App.) Augustini Vita auctore Possidio

Indi-

(Lovan. T. IV.) Dialogus de unitate sanctae
(Ed.

culus librorum,
stini,

tractatuum

et

epistolarum
I.)

Auguferc

Trinitatis
ticis

Par. T.

X App.) Liber de
III

cura Po?sidii editus. (Lovan. T.

dogmatibus. (Lovan. T.

App.)
:

Cum
tota

trium

posteriorum
fuit.

voluminum

series

Tomo 7iono, opera polcmira contra Donatistas Contra ParmePsalmus contra Partem Donati nianum lib. III De baptismo contra Donatistas lib.
;

cum Lovaniensium
exantlandus

ordine consentiat, minor in

his lahor

;

VII;

Contra

litteras

Petiliani

lib.

III;

Epistola

ad

Quapropter in ipsas rerum tractatarum origines et causas acrius incobuerunt, ac Donatisticarum et Pelagianarum litium historiam in introitu cujusvis tomi accurate enucleari

Catholicos contra
clesiae
lib.
I
;

Donatistas, vulgo

de

unitate Ec-

Cresconium grammaticum q studuerunt. Cui industriae debetur etiam, quod in Appendice ultimi tomi quaedam aliena incerta sint, De unico baptismo contra quo plenior scilicet rerum istarum memoria ex junPetilianum Breviculu« Collationis cum Donatistis Sermo ad ctis monumcntis hauriri posset. Post collationem ad Donatistas lib. I Tomo undecimo insunt, primo loco, praefationes Caesareensis Ecclesiae plebem Emerito pra>sente digeneralcs dua;, una in opus universum, qua? de conctus De gestis cum Emerito Contra Gaudentium silio, occasione, auxiliis, laborum distributione, Donatistam episcopum. lib. II. (Lovan. T. VII.) successu, otfendiculis, patronis ejus exponit, altera Scimo de Rusticiano subdiacono, a Donatistis rebrevior in Appendices singulis tomis adjunctas, et baptizato et in diaconum ordinato. (Ex suppletnento ipsa dcnique hujus undecimi voluminis contenta. Ad Vignerii.) In Appcndice Contra Fulgentium Dohanc posteriorem proxime spectat indiculus scriExcerpta et scripta natistam, incerti auctoris liber Donatistarum historiam pertinentia. (Loptorum, quibus tamquam veris auctonbus varia vetera ad opuscula Augustino perperam trihuta denuo assevan. T. VII App.)
Contra
IV;

Donatistam

libri

;

,

;

;

;

:

;

ruerunt. Haec cxcipit Yita S. Awjustini ex TillemonTomo decimo, opera polemica contra Pelagianos tii schedis, quas adhuc tum ineditas auctor ipsis De peccatorum meritis et remissione ct de baDe D communicaverat, fere traducta. Hanc pone «equunptismo parvulorum, ad Marccllinum, lib. III De natura el tur indices librorum, nempe unus. qui sericm librospiritu et litlera ad eumdem lib. I rum tomi cujusque no\;c edilionis; sccumlus, qui gratia contra Pelagium, ad Timasium ct Jacobum
:

;

;

lib. I;

libcr

De perfectione justiliae hominis epistola, scu ad Eutropium et Paulum De gestis Pelagii ad
;

Lovaniensis ordinem ostendit

;

tcrtius aljiliabcticus

Aurelium

lil>

I

;

De
;

gratia

Christi

et

dc.

peccato

originali contra Pelagium, ad

Albinam, Pinianum ct De nuptiis et eoncupiscentia ad De anima et ejus origine conlra Valcriuni lib. II Vincentii Victorem lib. IV; Contra duas cpistolas Pelagianorum, lib. a.l Bonifacium. 1. VI Contra Juliannm haeresis Pelagianse defensorem lib. IV; De gratia et liliero arbitrio ad Valentinum et cum illo De correptione et monachos Adrumetinos lib. I gratia ad cosdem lib. I; De pnrdestinationo sancto-

singulorum opnscnlorom. Proximi sunt indiccs rerum primus univeisalis in omnia decem tomorum coutenta copiosissimus ct mole sua amplisaiani
:

Melaniam

lib.

II

alter

generalis

Scnpturarum sacrarum

;

terlius de-

;

nique

omnium spuriorum opuaculonUDi

fM

p*I

;

deccm volumiiuim appendicea dispena snat Superest, ut de iis adhuc verba taciamii*. qua> ex mss. excmplaribus jam primum axcnais im r. mcnta atque ornamcnta duxerit Maurina e.iitio. Non levem
sane Lovanienses theologi congesserunt copiam codi-

;

cum manu exaratorum

et

tamen omnes

fere

unum

01

NOTITIA LITTERARIA 1N
si

S.

AUGUSTINUM.
si

102

uppeditaverat Belgium,
ed qui
serius

Anglicanos
pervenerant,

nonnnllos,
excipias.

A

Denique nefas videbitur,
tanti
Initio

ad

manum

laboris
igitur

,ouge igilur uberior variantium lectionum messis ex
.allicani^,

eorum, qui pra?cipuas partes sustinuerunt, nomina sileamus. cura hujus editionis commissa fuit a
a.

mooasteriorum
poterat,

imprimis,

Bibliothecis

pra?positis congregationis istius P. Francisco Dclfau,

sspectari
lagis

quarum colligendarum
ipsi

industria

qui prospcctum ejus publicasse traditur
aiilcm edito
a.

1671.

Cum
Com-

etiam accendebatur beneficio tam insigni,

quam

1673 libro, cujus

tit.,

i\4bbe

dsperato.
nni,

Nimirum centum

jam

expleti erant

mendataire,
est
relicta

exsilii

pcenam

iste

meruisset, concredita

cum

sub auspiciis Sixti, dein Clementis VIII,
Vaticanis codici-

ab

eo

provincia P.

Thomx Blampino,
et in-

ovam Augustini operum editionem
us superstruendam aggressi
aticana?
itrius,
si

quem
dices

in diversis

partibus diversi sodales juvarunt.

erant Pctrus Morinus,

Ac Petro quidem Coustantio debenlur censura
terea

Adrianus abbas, doclor Parisiensis, aliique docti viri, contypographia?
pra?fectus,
et

omnium tractatuum supposititiorum ac pra?sermonum recensio. Vitam Augustini composeu
ex
Tillemontii

et

numero exemplarium manuscriptorum

bo-

suernnt,

commeutariis,

paucis

quippe qua? plurima adeo continere aftirmaent, quse in Lovaniensi editione quautumvis accuata desiderarentnr. Collati itaque sunt Lovanienses
itati,

mutatis, traduxerant Hugo Vaillantius et Jacobus du
Frische (Ambrosii editor).
I'.

Tabulam generalem atque
ac

cum Vaticanis codicibus perquam accuratissime marginem apposita? variantes lectiones ad dornaudam editionem, cui cardinalis Verona? sacri ollegii princeps pra?fectus fuit. Verum cum res efectu caruisset, omnes illa? variationes jussu Clevntis X per cardinalem Bonam cum Benedictiibri
t

ad

iSicolaus deuique corrigendarum de prelo plagularum curam molestissimam in se recepit et pra?clare administravit. Nihil autem a cele-

indices

contVcit Claudius Guesnie.

Goysot

impressioni

pra?fuit

berrimo Joanne

Mabillonio huic

editioni

accessit

,

quam
recte

epistola dedicatoria

ad Ludovicum XIV, unde

lis

sunt communicata?,

ut

iis

in

nova editione sua

iterentur.
lienis

Tum

vero undequaque

tum

ex suis,

tum

per Galliam bibliothecis
et

conquirere coepe-

unt subsidia,
isiensi,

non solum
aliis

in sancti

Germani Pa-

sed et in

aliarum provinciarum con-

;regationis sua?

monasteriis sodales ad conferendos

odices astrinxerent.

Ac horum quidem omnium im-

quidem, sed nimia fere contentione, Oudinus reprehendit Caveum, qui in Historia sua litteraria hanc editionem duce et IpyoSiwxtt] Mabillonio esse perfectam scripserat (a). De ornatu ac splendore operis, digno et hoc nomine quod regi offerretur, dicere supersedemus, hoc unum adjicientes, Augustini efQgiem a?ri impressam simul cum tomo XI exhiberi (6). Gravem autem ha?c Benedictinorum

aensa plane fuit copia, ex quibus textus
imis
ucis

quam

plu- q

Patrum opera reprehensionem passa
Simonio in Bibl.
Crit.

in

locis

vere emendatus

est,

in aliis

tamen

T.

III,

p.

ab Bichardo 101-116, iterumque
est
I

potiores tantum lectiones variantes subnotata?

in Censura Bibl.

Eccl.

Dupinii T.
iis,

p.

147.

Et pri-

Emendationum autem, juxta quam varietatum ommemoratio partim, ut in Lovaniensi, fit indiculo »o.>t ipsos genuinos libros exhibito, in quo etiam
unt.

mum
aut

quidem

utiverse succenset

qui novissemper
iteravitiis

omnium operum scriptorum ecclesiasticorum tionibus medeudum esse exstiment superiorum
defectibus,

xemplaria, qua? in siugulis comparata sunt, nomilatim
extu,

quod multo aptius
tieri

et

commodius,

demonstrantur
cujus

;

partim vero sub ipso statim
causas

minori item sumptu

posset,

si

Hbri singulares

distractionis

nec ab editoribus

minima? molis, sed
censio vel

a

judicio

auctorum

suorum

iroditas

invenimus, nec ipsi assequi potuimus. Qui ero in appendices rejecti sunt libri, etsi non omnino
simili

tanto ditiores ederentur, in quibus vel

integra re-

xpertes fuerunt hujus cura?,
ione
(a)

tamen annotaM.
Bibl.

supplementa et variarum lectionum delectus prostarent, cujusmodi exempla producit, Arcudii
Collationes

non gaudent.
Oudia.
'olon.

Isidorianas
Jo.

et

Combefisii

Basilium

Comment. T.
p. 7GI
,

I,

p. 954 sqq.

;

Hist.

litt.

de la Congregation de

propriae T.

l-Maar. p. 202. Exstant de hac editione multa? tam justa? de(©)
lullas

D

cnphoues, quam relationes breviores, quarum nonhaud gravate commemorabimus. Ac primo

oco nominanda sunt diaria erudita, qua?, simul ac inguli tomi prodierant, eos indicarunt. Quo pertilent

Fabricium in Hist. bibliothecx 203-29; Oudin. in Comment. de SS. Eccl. T. L, pag. 954-85; in Bibl. Magna Eccles. Colon. T. I (a. 1754), p. 761-65; in Bibl. Cnt. Sacra et Prof. Michael a S Josepho, T. I (a. 1741), pag. 419-23; in Bibl Casan. Cat. T. I (1761), pag. 338-40; in Bibl. Augustiniana Jo Fel.
1740 p. 292-298;
I

(1717),

p.

-j-

-f-

iJournal des Sav.) Pariiense (40), ad tomum I, Apnl. 11379, p. 96; ad toittm II, ibid, p. 114; ad tomum III, ibid., Aug. 680, p. 272; ad tomum IV, lbid Novemb. 1683, 323 ad tomum V, ibid., Febr. 1684, p. 46; ad omum VI, ibid Dec. 1685, p. 545; ad tomum VII bid Jau. 1686, p. 18; ad tomum VIII, lbid., ieptemb. 1688, p. 415 ad tomum IX, ibid., eodem nense et anuo, p. 422 Acta Eiud. Lips. tom. II 683, in Jau., p. 1-5 tom. VII, 1688, Novemb. p. 618-23. Frequentior etiam in commentariis HtteraGall.
,

Diarium Eiud.

Ossingcri (a. 1768; p. 1-8. Quorum potiores et accuratiores apposito signo crucis distiuximus. Possem etiam hic commemorare Dupiruum T. III p. 160 seqq. et Ceillerium in Hist. gen des aut. eccl. T. XI p. 41, T. XII p. 255 (a. 1744). Sed hi non tam edi-

i.

:

,

,

;

;

;

curam habuerunt, quam indicem Augustiui scriptorum juxta eamdem contexuerunt, argumento uniuscujusque et occasione ubique fusius declarato. Jam qui unum forte aut alterum ex hisce libris, aut omnes juxta ad manum habent, comparent, si lubet, nostra cum iisdem et cognoscent, spero, nobisne libuerit aliorum industria frui, an ipsi excusserimus
tionis

iis
list.

occurrit
lit.

tom

I

ejus memoria, veluti ed. prior. Lond. p.

apud Caveum in
242, ed. Oxon. a

singula.

103

SLPPLEMENTLM
recensitum, et in
ipso

Al>

OPEKA

S.

ALGLSTINI.

M>!

Augustino simile lau- \ stimati sunt, quacque in Augustino sane non postremi laboris fuit, quam tamen Simonius ne verbo quidem davimus. supra supplemejitum Vignerti. Quam vin nobis etiam ittigit, qui a?quus judex, ubi ad sententiam de toto sagacis sententiam oeque ac docti opere ferendam consederit, praetermittere ausit? haud displicere fateniur, tametsi veram omnino et I7U0-1703. justam non censeamus. Etenim in pe litterarh. communi dandum est uliqmd Anhterptie sumptiuus Societatis in-fol., XII tomis, quemadmodum in vita
tntegro
;

tempori

et

delicatiorum

aut

nummatorum

honii-

Sancti

Augustini

,

episcopi

Ilipponensis

Operum

Rarescunt porro ipso temporis num lapsu et usu antiquiorum editionum exemplaria, et >i in plures regiones perferenda sunt, quamvis saepe haud facile obveniunt. Quod in Lovarepetita
oblcctamentis.
,

T. I-XI. Post Lovaniensium theologorum recensioncm
castigatus denuo, etc, ut
in

praecedenti.

Editio nova

a multis mendis purgata. Prodierunt T.
T.

I-V
;

a.

1700,
1703,

VI

1701, T.

F//-I

I7H7, T.

XI 1700 tandem
:

niensi editione
scriptionis

manifeslum, cujus Antuerpiensis de-

Antuerpix apud Petrum Mortier
niana, in qua sunt S.

exempla per Germaniam snnt rarissima, ex Gallicanis nonnisi pauca et uuius fere impressionis,

Appendix AugustiProsperi carmen de Ingr<
;

primae scilicet

dicam de puto bibliothecas frustra quoesiveris, sine quo tamen omnia Lovaniensis hujus recensionis apograplia manca esse constat. Illud autem omnino prater ventalem contendit Simonius, novam Augustini editioncm post Lovaniensem locum nun habuisse et iniquius statuit, Lovaniensem Benedictioce niultis ex causis esse praeferendam, idemque dicemas, si judicium hocce suum ad reliquas Benedictinorum

cum notis Lovaniensis theologi Joannit Gartk 1586 ostendi solent Lit nihil Societatis Jesu presbyteri, Dissertationes pertinenquod per multas B tesad Historiam Pelagianam ; Pelagii Britanni ComYigittrii Supplemento,
a.

mentarii in Epistolas
smi, Jo. Lud.
sii,

S.

Pauli

;

ac denique Des.
llenrici

I

fivis,

Jacolii

Sirmondi,

X
cen-

Joannis Phrrcponi et aliorum pra>fationes,
notae
et

surae,

aniinadversiones in omnia S. Augu-

stini opera, T. XII, qui huic editioni pecnliaris, undecim prioribus ex sola editione Parisiensi sine mu-

tatione expressis.

Constat hanc editionem non Antuerpise

sed

Am-

Patrum Latinorum
dere
velit,

vel

Graecorum editiones extenullus
est,

stelodami per Petrum Mortier, b bliopolam Amste-

e

quibus vix

Hilarium ipse

quin recentem tunc ab ingeniis eruditorum et preli munditie cultum desiderasset. Ut vero ad ea tandem accedamus, qua? in ipsa hac Patrum Mauriexcipit.

lodamensem, qui non solum nomen suum in Appendicis seu tomi XII titulo professus est, sed ad calcem XI tomi quoque ascripsit, esse perfeclam, qua
fraude in consecuturos sese sperabant curatores, ut
f

norum opera vel perperam,
queritur,

imperite facta esse q in terris pontilicis formulam colentibus vendibilior esset, si ex urbe poutihciae doc rinae addicta exire reprehendit primum, omissas esse notas
vel

catholicae Ecclesiae theologorum Luvaniensium vult si importantes d la causae tam utiles (nam id sibi Nec vero eam excusationem admittendam religion). censet, qua ab omnibus omnnino theologicis notis sese abslinuisse affirmant. Quippe quod partim ab iis factum esse negat, partim damnat, quod criticis observationibus aeque in theologia ac in Gramm.itica, quam solam exercuerint, locus fuerit. At majus his omnibus opprobrium est, et quod non parum

videretur,

quam

si

nomen

urbis heterodoxae praefer-

ret. Nec minus pervulgatum est, editorem fuisse celebrem illum, sed apud catholicos male imprimis au-

dientem Jocamem Clericwm, qui sub Juannis Phereponi larva latere voluit.

Sunt autem duo genera scriptorum

in

hanc appen-

dicem a Clerico conjecta,
aliquot auctorum,

libri scilicet

tum veterum
dis-

tum recentiorum scriptorum
illustrantes,

sertationes Augustiniana scripta

quibus

si satis ille probaset pra'fationes et censurae, superiorum editorum acomnes, quas critices censeri merentur, et ipsius notae recens in singulos set, tomos operum conscriptae. Ad prius spectant / munus sibi postulet, facultates, doctrinam, judicium speri Carmm et Pelagii CommentarU, de qnibns juet acumen. Picebet ezempla aliquot, in quibus non scite eos esse versatos, sed D stior, ubi ad ipsos hosce auctores pervenerunus, noneges, non admodum Qarnerii distertationei qusa bis dicendi locus erit pleraque omnia versionem locorum veteris aut inter Prosperi et Pelagii opuscula locum obtincnt, novi Testamenti concernunt, in quibus si timidius

hujus editionis pretium elevaret,
defuisse

monachis

eis

:

aut etiam non docle satis aliquid elocuti sint, quis
tanto stomacho
fcrat? Prfleterea

quaeque
Norisii
i

similiter

ad

Marittm
eas

Mercatorem a
quibut

nobisl
//-

pauca sunt, et
loco

licel
si-

commemorabuntur Ad
cardinalii

autcm pertinent
epistolae,
<

de

multis

ea Bpeciminis quasi
altera

exhibere se

episeopi

gniticat, et in

qnidem harum censurarnm

|ad

n-ori

s

Qeographia
Africanee et
et

sacra

Afriae,

dum

episci

librum jnsua magnitudinis conficiendnm materiam de praetermissis et perperam dictis sibi suppetere
scripserit
scripsit,

synodum
p<

rstringnntttr

Numidicse sedi^ assignavermt,! iinriniantttr, animadversiunibu- ui

iliud viri
jiiat.

tamen qiioniam hunc talem librum non nec ezemplorum numernm usqnam auzit, bnjus juiliciiim uou tcinere quisquam Busci;

Illam vero criticcs partcin. quiB

ftd

i;enuitatem

Ad Pelagium obserrat editor, ad-« fuisM seorsim omnes cjus reliquias, nisj qua- prater epistolam ad Demetriadem ezstarent in ipsis Garnerianis dissertationibns jam collecta fuis-l
toiiuiiii II

snbjeetSB

iliturum sc

1

et integritatem

librorum tendit, de qua semper hu-

sent,

illa

vero in tomo

II

Antucrpianse hujus editio-

jus congregationis

monachi

prn>clare meruisse exi-

nis inter Augustinianas epistolas

locum obtinui-

NOTITIA LITTERARIA IN
od pra?fationes attinet, prima est Erasmi dedicatio Alfonsum Fonsecam, archiepiscopum Toletaunm, n prefatio Joannis Ylimmerii, sermonibus a se a.
54 editis
i,

S.

AIGIJSTINUM
censent,

tOfi

A

esse

Necesse

cst profecto

unumquemque

facere,
stea

quod optimum

omnium

Sed erit poJudex supremus, qui aliquando tandem,
factu ei videtur.

proemissa et in sequenti Basileensi repcprwfatio verRetracta-

quinam
poterit

rectius senscrint,

corto

docebit.

Quin

et no-

tum

ipsa bjec Basileensis a. 1569

stra aetas,
;

ne posleros dicam, judicium hac de re ferre
nec,

us concepta ac denique Erasmi in libros

ttum et Confessionam censura.

Postremam hanc,
Erasmianis, quas

seorsim a reliquis

censuris

animadversionibus interposuit, hic exscribenD dederit, nullam video causam. Nec magis inlel3. cur unam Vlimmerii prafationem ad Pamelium,
s

tantum Possidii indiculam una cum monibus evulgatum attinet, huc reposuerit, alteMartiman Rithovium, primum Vprensem B ad scopum, una cum Sirmondi praefalione Sermok proprie
ius

\L

Parisiis

a.

1631
T.

poblicatis

adjecta,

ante

madversiones
•te

in

V recudendam

tradiderit.

iu his festinationem

quamdam
(a).

cognoscere mihi
si

eor,

cujusmodi non raro Clericum,
esset,

typis aliquid

•andum
ntiavit,
.

urgebat

Sed ut ipsius tandem

si rationibus meis assentire nequeat, mea, quoe nulla plane est, transversa saltim agi poterit. Erat, cur timerem, ne auctoritate S. Augvstini obruerer, quamvis rationibus essem superior; at nihil simile a me possunt vereri, qui nisi iirmissimis argumentis verum esse evicero quod defendo, sine dubio damnabor. » Generatim diximus, censuras et admonitiones Erasmi insertas esse animadversionibus, scd accessit etiam ad tomum II ejus proefatio epistolis proemissa, quas ideo tantopere ab eo laudatas esse scribit Clericus, ne in consuetudinem peccaret. Varia porro his animadversionibus insunt ad versionem LXX Interpretum, vexationem Donatistarum, aliorum haereticorum et damnationem Pelagianam spectantia, quae

auctoritate

imadversiones attingamus, de iisdem universe pro-

lectorem
tione
stini

praejudiciorum

vacuum expendere
qui libros de

jubet.

non aggressum esse Commentarium notas perpetuas in S. Augustinum scribere, sed tum sparsim quaedam in varia ejus opera annoe, quorum, si quae aliis debuerit, auctorum nose

Animadversiones ad T.
Scripturae
S.

III,

interpreta-

complectitur,

frequentes Augu-

propter

Graecae.

et Hebraicae linguoe

imperitiam

in interpretando lapsusostendunt,

quo Castigationum

na se diligenter ubique
is

apposuisse, ut unicuique

sua constaret

;

alia inlacta,

aut quae, an

alii at-

issent, nesciverit,
a

suo nomine protulisse. Esse aucritici generis,

tum grammatici aut

tum multa
exhibita,

et Hieronymo gravem se praebuisse Clericum novimus. De quarto tomo, qui sermones Augustini in Psalmos habet, ipsius Clerici verba proferre non pigeat, verissimum, sed novum tunc et inauditum

genere

C judicium complexa. « Sermones Augustini in Psalmos, inquit, valde laudat Erasmus et ad eorum )d non tantum interpretem Augustini agere, sed exemplum etiam ipse varios Psalmos interpretatus iocinationes ejus expendere statuissct. « Non voest tomo V Operum. Verum jam exolevit, et quidem inquit, dumtaxat obscura quaedam explicare, tnns, merito, ea ratio interpretandi Scripturam, ubicumalia illustrare sed et vere ac recte dicta subinde
losophica ac theologica permistim
a se
;
.

ritis
,us
i
i

laudibus afiicere

;

eaque, in
;

quibus

hallucivel

que linguae praesertim Hebraicae studia floruerunt a
ducentis

esse videbatur notare

ne

alios

incautos,

propemodum
hic

annis.

Igitur prxfatiuncula

auctoritate

territos,
iis

fallerent.

Noveramus non
causa; ideocrediti-

hosce libros, ut ex

eruditio critica colligatur,

Erasmi ad examen que eadem opera,
curate Psalmos

quis possit esse

a nobis revocatur, ostendimususus horum S.

Ipotius ratiocinationum ac
e

dogmatum

Augustini sermonum;
nihil

quamvis ad intelligendos
aut

ac-

haec

possimum expendi a nobis oportere

parum

conferre queant.
criticae sacrae

nus, utessent Animadversiones nostrae veluti

ma-

Qui eos legere possunt Hebraice, nec
sunt prorsus imperiti, ex sola lectione

ductio quaedam in
s

eorum usum, qui multum tem;

hisce

legendis impendere nequeunt

judicium-

sermonum

intelligent, nihil esse verius.
si

horum aliquot Quod el alii
expendant

e
e

magis,

quam memoriam, Veterum

lectione exco-

animadvertent,

veritatis studio

ducti

atque acuere
audire mihi
quae a

m
>e

D examen interpretationis Augustinianse trium primorum se debere merito existimant. Vepsalmorum nam plures excutere non vacabat, nec videor homines nonnullos clami;

ltes,

me

dicta sunt variis in

locis,

ea

apta

vero opus erat.

ad corrumpendum
fuissem,

potius,

quam excolendum
si
;

mum

Animadversionibus in quintum toSirmondi notas, quarum nonnullas tantum Be»

iicium. Quibus respondeo,
ltia

me,

in illorum sen-

nedictini ediderant, integras interspersit, sed

nomine

omissurum

fuisse

sed

cum

aliter

addito a suis secrevit.

Ad tomum VI animadversioet objectionibus constant.

lserim,

non
;

potuisse committere, ut ea, quae mihi
Ita se et

nes pleraeque quaestionibus

tima dictu videbantur, praetermitterem.
>i

Continet enim hictomus theologica, quibus varia apposuit Clericus, quae ex principiis in
tis
illis

gerunt

it

neque enim ea scribere solent, quae pumihi aut aliis probatum iri, sed quae ipsi veraadmonitione animadverSed major etiam conturQuippe prsefationes est.

libris posiiis,

vix solvi posse videbantur.

Imprimis in

quae

Eam ipse fatetur in inibus in T. X praemissa.
(a)

tio per eamdem illata >vaniensium, quas hoc loco insertas esse in praetione hujus appendicis dicit, exciderunt, dum per

incuriam Vlimmerii epistolam ad Pamelium, quae infra inter animadversiones ad tomum X, pag. 621 seqq., iterum, sed hic justo loco exscripta est, im-

primendam

designasset.

Patrol. XLVII.

;

10"

SLPPLEMENTLM AD OPKKA

s

aUGUSTINI.

108

Laurentium notavit, demonstrare A quod tantopere se cepisse aflirmat, ut eas vix, aut sententiam inne vix quidem ferre posset. Cui vcro etiam nauseam terdum non facile intelligi, quia vocibus Ubertatis et non movrmit , exclamat, tot <t tam longx, ut voce sc•juioris xvi utur, rhctoricathnes, aut ad declinandum liberi orbtfrtt aliud intelligat, quam quod iis solet siadversnrd ietum, OUt ad eum inscctandum. aut d< nigniticari. Animadversiones in libros de Civitate Dei, que ad invidiam vel movendam, vcl fugicndam f Mihi qui tomum VII constituunt, reliquis copiosiores sunt, sed eredem diversi generis. Proemittitur Jo. Lud. certe tantum crcarunt intcr legendum fastidium, u(
ad Enchiridion ad
studuit, Augustini de libero arbitrio
Yivis praefatio. Additurus erat

etiam Coquoei notas,

plnne recreatione gratiorum

et

utiliorum studiorum in-

sed prolixitas

earum

ct belli

pam

ingruentis, librarii

tunc per totam Eurocommercii rationes juxta
bibliopolas.
el

digeam. Sic

Clericus

cocta incoctaque juxta

lance

contarbantis

calamitas,

deterruit

Quae
sit,

animadversionum ad tomum VIII
ab ipso iterum Clerico disce.
et Arianos.
«

12 indoles

Tomus VIII

totus

est contra lunreticos' et praesertim

contra Manichaeos

Eos quidem nulla ratione
deliriis
;

defensos cupilongius abesse.
via,

enim, eum, quae sic alfectus scriberet, non semper satis meditatum fuisse, linguamque impotentiorem non raro proecurrisse mentem. Id quod graves ei, nec omnino injustas reprehensiones conciliavit. Nam pecnliarem contra has ejus animadversiones censuracn
satura lectoribus
emisit Anglus
gian

apponens. Fatendum

mus, ncc ab eorum

qucmquam

quidam
et

Robcrtus

Jenkins,

Cantabri-

quam
aliisve

nos putamus

sed optassemus soepe alia

1707

(a),

Ludov. Ant. Muratorius in libro
religionis
a.

m

armis oppugnatos, ut intelligere licebit praesertim ex iis, qtue habemus ad librum de Utilitate Credendi atque ad libros de Trinitate. Alioqui cum

opcris de ingcniorum Ma<l<ratione in
tio,

ncgo-

sub Lamindi Pritanii persona

1714

editi,

Au-

gustini patrocinium contra

pumdem

suscepit.

Innnia

bene eos aggressum esse S. Aitgustinum existimavimus, laudes in eum pleno raodio.ut alibi, effudimus, et ambabus ulnis rationes ejus amplexi sumus, sicut ad lib. XXXIII contra Fauslum Manichaeum. Tomus nonus, in quo cum Donatistis pugnat S. Augustinus, nos non valde exercitos habuit, quia eadem ferme
ibi repetit, cum Donatistse easdem objectiones, eosdemvc paralogismos adversariis ad fastidium usque oggererent. Mirum tamen est. S. Augustino taedium aut somnum non obrepsisse, idem toties dicenti. In C libros contra Epistolam Parmeniani nos quoque iterum egimus de persecutione haereticorum, de qua sat

autem sunt etinsulsa plane, qiue
tione conjccit

in Jo. Clcricum in

hujus editionis et praecipue appendicis commemoraconvicia Casimirus Oudinus T. I Commentar. p.
08(>

seqq. Coronat opus
et bibliopolae

scite confectus

index admodura monitum, quo seorMm
in minori,

quoque hunc

XII

tomum, cum
ut

tum etiam
editione

majori charta,

posset

cum

Parisiensi

conjungi, venditurum se promisit.

Recensent appenLips.
I

dicem Augustinianam Acta Eruditorum m. Jul. pagg. 289-92.
I729-32.
Venetiil excudebat

Jo.

Bap. Albrizzi Hieron.
Hipp.
episcopi

fil.\

dixeramus neque synodorum auctoritate in libros de Baptismo, ubi tamen summatim dumlaxat rem attigimus. » In tomum decimum minus studium collatum est. Nam
multis in animadversionibus ad tom.
II

in-fol. Sancti Augustini,

Operum

to-

mus nem

I-V post

castigatus

licanos,

Lovaniensium theologorum recensiodenuo ad manuscriptos codices GaU Vaticanos, etc, etc. Opera et studio moordinis

exhibentur non nisi hsec

:

Prxfatio ed.

libri

de Gestis
;

nachorum
Mauri.

Sancti

Benedicti

e

congreg. S.

Pelagii anno 1611, Augustx Vindelicorum evulgatae Henr. ^orisii, historiae ecclesiasticae in Academia Pi-

Nuda
initio

descriptio

editionis Parisiensis. Sic

enim ab
della

sana professoris, post cardinalis, Adventoria ad Franciscum Macedonem in Patavina Acad. ethices inter-

professus

erat

typographus.
1729, pag.

Cf.

Nov.

H<p. dclle Lettere

Martii

94.

Ibidemqm

pretem,

in

qua de inscriptione
et

libri

S. Augustini de
disseritur.
>

Gratia Christi, Albine, Pinianc

Melania

Animadversiones paucx in librum dc Corrcplion' Gratia ; Claudii Menardi Prxfatio in ed. librorum
Opcris impcrfccti contra
in

t

II

m. Junio pag. 199 innuitur tomum primum prodiisse Tcrtius pleno titulo indicatur ibidem a. 1730, m. Jun 1731, m. August pag. Quintus ibidem 193. D pag. 237. Reliqui tomi an prodierint, nec ne, ign
rare

Julianum

;

Animadvcrsiones

me

fateor.

cumdcm librum, Vlimmerii prxfatio od editum a se primum Possidii indiculum, altera vice hic excusa
;

1754.

Romse apud
S.

Fratris

Palearinios

;

in-8°,

tomi

II

Animadversio in
addiderit
tria

Vitam

Auguslini. Plura

quominus

Aur. Augustini,
et libero

flipponensis episeopi,

de Grati

monet, videlicet typographorum festinationem, ipsorum librorum Augustini innumerae in quibus contra Polagianos indolem,
obstitisse

Dci

Arbritrio hominis et
selecta.

Pra»destination

rcpetitioncs, ut quac tribus verbis absolvi potuisseut,

Editionem emend.itissi mam, et variis lectionibus undique collectis, proeci pue vero ex codd. mss. Vaticanis adornatam cura
opera
vit

sanctorum

millenis
farta
;

dicla sint,

ta'diura denique

multaque proeterea aliena iuoranium harum rixarum,

P. F. F.

(Petnu Francisctu

V<«jgini.)

Duo

hoec volumina, quae seorsim

veneunt,

uti

ti

(a) lnteger libri titulus est: Dcfensio S. Augustini advertut Joannis Phurponi in ijus Opera animndversione». Cantabrigue, tvpis Acadcraicis, impensis Prostant HicharU Thurlbourne Ihbliop. Cantabr.
.

venales apud Rob. Knaplock. ad Angelum in meterio D. Pauli, Lmdin. 1707, in-8°. Augustinui aeque secundo succe lntcrduui bene tuetur, non reliquas Clericj sententias Lmpngnans.

:

;

I'l

NOTITIA LITTERAKIA
exterior
(S.

l.N

S.

ALV.USTLNUM.

Ii(i

lus

Augustini

opera
tribus

selecta)
aliis

prodit

A

Herrn, Hcrrcn Wilhelmen Graven zu Eysenberg, etc.
n.
II,

;

riera

etiam

faciunt

cum

Prospcri,

Erklwrung

etlicher

schivercr

wiirtcr
n.
III,

auff

die

quitani et FulgenHi, potissiina ejusdem
;hibentibus. quffl junctim
sul)

argutnenti

verteHschten

BftcAer

A. Augustini;
alle

una formula SS. PaDci
ct

fung Imrtz unil ohnc
n.
IIII,

Entwerfgcrar des lebcns Augustini;

um

opera

selecta

de

Gratia
est

Pnsdesf. SS.
et

>mprehenduntur.
iper

Editio

nitidissima

usui

n. V,

Ex Augustinianis uff dic ii huc repositi chstaben, Glauben vnd Werchen. int, quos jam episcopus post exortam Pelagianam Alteri insertfle sunt post librum de Natura et Graeresin exaravit, ex quo tempore scilicet ipse fatetia, Bricff Prosperi an Aui/ustinum et Brieff Hilariian Augustiinim. Proecedunt autem, n. I, An den Hochger, se diligentius hsc-c esse rimatum («). Itaque prius tomus habet librum dc Gratia Christi contra Peborncn Fursten und Herren Herm Georgcn Graven zu gium stium, Epistolam ad Sixtum, EpistoWurtenberg, etc. Vorred D. Caspar Hedions, darynnen Yalcntinum abbatem et cum ilio monachos s duas ad eins frcyenChristlichen Concilii gedacht, vnd ivas Chridrumetinos, Epistolam Yalcntini abbatis ad S. Austlicher und Teitischcr Nation hierauff zu bcradtschlan lstinum, Lilrum de Correptione et Gratia ad abbagen, etc. n. II, An den Lcser kurtzer bericht vonschwom Yalentinum cum illo monachos Adrumetinos, rcn sentenzenund worten inAugustino. pisiolam ad Yitalcm; Tomus sccundus autem ProII. Codices. itTj cpistolam ad S. Aujiistinum, Hilarii epistolam In recensendis libris mss. qui ad Patrum Latinol eumdem, Librum S. Augustini ad Prosperum et rum,quotquotadconsilium nostrum pertinent, scripta ilarium de Prxdestinatione sanctorum, ejusdem ad ab editoribus excussi sunt, non unam bactenus ubisdcm de Dono pcrscverantize, denique Enchiridion que ingressi sumus viam. Plerumque ipsos quidem ve lilrum de Fide, Spe et Charitate ad Laurentium. editores in hoc secuti sumus, ut, si diligenter ab uncupata sunt duo ha?c volumina Bcnedicto XIV, iisdem tractati essent, nobis non minus incumbere dem apostolicam tunc obtinenti. Additus est in seexistimaremus accuratam enumerationem. Plurimum mdo index locuples utrique communis. enim prodest hasc industria non solum ad ipsius texAPPENDIX AD ARTICULUM PRIMUM. tus singulorum historiam, quod proximum ;'sed etiam ad cognoscendam immensam illam scriptorum coI. Versiones. piam, quae quoniam abdita latet in scriniis et cancelPlura Augustini opuscula certo respectu collecta
aptissima.

rma descriptioneque
boc argumento

Hicronymi von Augustino; Erlciiterung aus dcn biichern Rctractationum, buchcr von christlichcr leer, Geist vnd BuZcitgniss

sanct

libris

nonnisi

;

>

t

in

aliam linguam junctim conversa, preeterquam

Germanicam, nec ipsum me deprehendere meini, nec ab alio novimus commemorata. Quaproer tauto jucundior nobis accidit Germanicse hujus srsionis mentio. Constat illa duobus voluminibus
c inscriptis

propemodum phorum imperium. Quam ob rem
lis

circumsenta, fugere

solet bibliogra-

deinceps etiam,

ubicumque datum

fuerit,

non

lassi

erimus in hac
strictim

parte operis nostri, historiee litterarise amplificandse
causa. Aliter se res habuit,
vel universe, vel

quando
libros

tantum
auctoris

ad singulos

unius

ugustini

des

heyligen

Bischofs llll

Biicher

non

libri,

qui consulti fuerint, indicarentur.

Tum

gene-

Christlicher

I Buch vom Geist und Buchstaben. 1 Buch non glauben und wercken. Durch Doctor Caspar Hedion vertolmetscht. Alles vorhin in Ttutscher sprach me gelesen, niitzlich aber yedem
leer.

ratim fere

nominum

elencho contentos esse oportuit,

quem ex
non

dispersis etiam

ad singulos

libros

notitiis

sine molestia concinnavimus,

modo ne eosdem

sexcenties repetere per

scriptorum enumerationem

Christen

der

Strasburg.

Im

Iar

zum heil begert MDXXXII.
2.

gelert

zu

werden.

ugustini des heyligen Bischofs Bucher,

rem

Von waHandbu- d molestiee habebat, amplecti suaderent causse. Nam chlein, von Glauben, Hoffnung und Liebe. 3. Von cum mss. librorum Augustini in omnibus fere biwarer Vnschuld. 4. Von natur und gnad. 5. Von bliothecis ingens sit copia, tum iidem mirum inter Fursehung ider heiligen. 6. Wie ein gutt ding sey
\.

gottsdienst.

Enchiridion,

das

ist

cogeremur. Exempla sunt Hilarius, Ambrosius et Hieronymus. Idem quoque in Augustino nunc evenit, sed labore longe majori nobis constitit, quamquam non deerant, qua? alteram rationem, quse minus certe

umb

beharrligkeit.

Alles durch

D. Caspar Hedion,

se differant

pro numero scriptorum contentorum

warheyt und frid in unsern tagen zu furdern, neuwlich verteiischt. Strasburg.

vel ipsi editori
classes

Anno MDXXXIII.
quse titulus pollice-

In priori volumine praeter ea,
ir,

Ambrosii vom mittleiden gegen 'men, vnnd wann die Kirchenschxtz anzugreiffen.
additur n. IX
(6),

difficillimum omnes seligere et ad quasdam revocare, et re ipsa nec Lovanienses, nec Benedictini tale quidquam sustinuerunt (Erasmo autem, ut aliquoties monitum, solemne fuit, parvi

aestimare librorum mss. declarationem)

:

sed ad calsinguli

raemittuntur autem
,

libris

conversis

n.

I,

Vorred

cem tomi

cujusvis

cum

insigniore lectionis varietate

C.
(a)

Hed.

an den Erwurdigen

und wolgebornem

longam nominum pompam codicum, ad quos

De

(6)
el

Prius

Praedestin. SS. cap. 3 et 4. volumen divisum est in

novem numeros
IV,

partus.

Quique numeri
in

I, II, III,

V, ut

mox

opera titulo non memorata. Numeri sequentes, VI, VII, VIII, corpus efficiunt, tituloque respondent. Postremo, sicut appendix, habetur numerus IX,
Edit.

icitur,

continent,

modum

prolegomenorum,

III

SUPPLEMENTUM AD OPEBA
fuerint,

S.

aUGUSTINI
coenobii

112
nescio

recogniti

adduxerunt.
sit

Tantnm vero
aliqua

abest, A

Floreffiace.nses,

cujus

Floreffix.

ut descriptionis aliquid

additum, ut potius

illa

ipsa

Octo.

nomina non

singulos codices, vel aetatis

nota

Gemblacenses,

i.

e.

abbatix Gemblacensis. Triginta,

aut bibliothecarum numeris aliisve signis distinctos,

omnes

ex

membrana.

sed classes plurium unius loci librorum denotent, et
si

Lovanienses.

Horum

alios

acceperant e
Societatis Jesu,

collegio

quis indagare vellet, quae Augustini
pertineant,
frustra
Fortassis

scripta

ad

unumquemque
esset

multum

laboris

a Theologorum, alios e collegio Carthusianis, MartinianU Prxmonstratensibus in Paralios

consumpturus. ipsa nominum per singula
meratio a nobis exbiLita

itaque non inepte ea
scripta

censi monasterio

et Bethlchemitis.

Numerum
Jesu,
1»'>»>,

singulo-

S. Doctoris

enu-

rum tamen non

indicarunt. Ex his in Bibl. Belgica
collcgii

fuisset,

qua

id

saltem con-

recensentur codices
pag. 326; Abbulix

Societatis

partfl

i

secuturos nos sperandum erat, ut qui in bibliotbeca-

Farcensis, p. u, p.

et

Bibl.

rum

mss. abundantium catalogos
fore paginas
si

inciderent,

dum
et

Canon. Regul.
p.

S.

Augustini in

Valle S. Martini, p. n

omnes

Augustinianis scriptis repletas
forulos ecclesiasticis
scriptorilias

210 seqq.
Tornacenses,
i.

nderent, aut

ipsas bibliotbecas accessissent,

e.

monasterii S.
allati crant.

Mnrtini

Tonviri,
Bibl.

eumdcm omnes pene

unde
B
Belg.

triginta et unus

De

bis vide

bus destinatos obsedisse

cognoscerent,
satis

parcius

MS.

part.

i,

p. 95 seqq.

gazas admirarentur, moniti, jam

brorum cum boc

vel

illo

scripto

optimorum licomparatum esse.

B) Codiccs,

qui Benk.uk tinoulm usibus concessi
flli

lUllt.

Sed facile etiam videbamus, tot nominum introductionem vanam ac inanem fore, niei disertior explicatio accessisset, quae domicilia singulorum, unde illae appellationes petitae essent, demonstraret. Tan-

a) Gallicani (a).

ALDiNENSEsaqud^7i(/cj/aios, i.e. Abbatix AndcgavcnsisS. Albini codices

Unum

fcrecitantin plurimis primi
;

tomi
tatc

dem mullum in ca subeundum essef, ut omnibus illorum nominum indicem alpbabeticum concinnaremus, et ad unumquodque velut ad classem quamdam et ordincm, quantum fieri poterat, notaremus, quot, aut
hacc expeditior via visa est, licet ingratae operae

quos Betractationes et Confcssiones item tomo scxto et decimo, ncc non ad libros de ('
libris, inter

Dei tomo

septimo,

et libros

de Trinitate tomo

octavo.
sexto,

Ad librum
monent,
in

de Symbolo ad ('ithnumenos

tomo
re-

Albinensi 800

annorum codice

primum
periri.

ex quatuor, quibus constat sermonibus,

quo factum non singuli codices, quod vix unquam iu Augustino sperandum, nec optandum valde videtur. C
qui, aut quales in singulis adbibiti essent,
est, ut, si

AmissiODonBNSKS,
S.

i.

e.

abbatix Prxmonstratensium

Mariani Antissiodori codices.

Unum

ex quatuor,

certc bibliothecoe, in quibus repositi fuerint, noscantur. Pertinet

quibus instructi fueruut codicibus mss. librorum con-

autem

haec opera sola ad Benedictinam

de Lovaniensi enim sufOcere putavimus, generatim nomina bibliothecarum, ad quas pertinebant, ct numerus, quemadmodum ab ipsis proditum est, recitarentur. Cacterum Benedictini Belgicos aut Lovanienses codices ad singulos etiam libros editionem
:

si

secundum Juliani responsionem suppeditavit. Monasterii S. Arnulfi Metensis codex. Lnum fuisse Arnulfensem ubiqae nunquam conjicio, siquidem laudant. Frequens potissimum in triplurali numero
tra

bus prioribus tomisejus
habobant,

lil

mentio. Lectiones
Retract.

scilicet

non ipsum ms., ut ad
S.

libros

denuo a se excussos jam index.
Alnenseb,
Cistcrcicnsis
i.

diligenter laudarunt. Sequitur

A) Codiccs a Loyaniensibus Theologis cxcussi.
e.

AoDOBNl Bothomagc?}sis codices. Ex his Opus de Civitatr, Sermones et plurima alia Augustini
scripta eraendata sunt. Preecipne in

monent. Abbatix

codices bibliothecx Atncnsis abbatix
Leodiensi.

tomo primo

fre-

Aderant viginti. Hujus bibliothccae codices et inter eos etiam Augustinianos rccenset strictim Antonius Sandcrus in Biin

ditionc

quenter Audoenenses appellantur, insequentibus parcius. Nescimus, an omnes unius aetatis fuerint, sed in opere Enarrationum in Ptalnws, 700 annos iis
I)

bliothcca
(241
-i:>).

Belgica

Manuscripta, parte

n,

pagg.

2.(4

tribuunt.

PP. ArcrsTiNivNoniM mujvris conv>ntu< i
i.

S. Ama.ndi, in

e. cainobii

Elnoncnsis, vulgo S.

Amandi
eranl a
Vicario

codices. Quatuor ad Confessionum libros snppctebant;

Pabula,

codices

triginta

duo transmissi
Medelincnsis
1,

unius s;epius

lit

mentio.
codices

Max.

Morillonio,

provinciae

Beccensis

abbatix

plures

annorum "00
libros

gonerali. In Bibl. Bclg.

MS.

p.

p. 32 seqq.,

Au^ ur

laudantur ad
tract., '/

Opus

Psalmorum.

unus ad
d>

Re

tinianos hujus monaslerii codices iuvenies.
»'.

Civ. Dei, Epistolas, librom
et

ll.n

mdronenses,
Cistcrcicnsis

i.

e.

biblioth. cw.nobii

Cambcronmsis

Ord.

in

Hunnonia haud procul ab urbe

ad Donatistas (tomoVIII in tomodectmo; «luo ad libros de
Trinitate

et IX), et saspioi
<

i

BoflNf#
S'

Montenri. Praesto fueruni triginta. CC Bibl. Bclg. MS.
p.
i,

Ustarvm
nibus.

et

de Sermont in

Monte, plures in

p.

;iitj

seqq.

Sunt tamen inter cos et Belgici quidam, quos consuluerunt et Corbeienses, sed lios sejungere dobitavimns, partim quod ipsi eos Gallicanorum nomino comprehcndereut, partim quod Corbeiensis
(»»)

ipsi

monasterii codices adeo omni tempore Maurinorum Patrnm siuihis paroernnt, ut veluti domestici apuJ cos facti esse vidcautur.

;

13

NOTITIA LITTEKAHIA
excmplar citant in Tractatibus
tcrtio et in libro

IN S.

AUGUSTINUM.

114

Becuerone.nse

in

A

vangclium Joannis tomo
Ibus

de Hsere-

Ex eo (nam singulari numero semper laudaruut) Epistolx, itcm plures tomi primi et alisalis Bcncdieti.

tomo

octavo.
Ecclesia-

quot tomi

vctavi, noni et

dccimi libri casligati sunt.
Parisinoe,

Bellovacensis
1

exemplar antiqaissimum
Epistolam,
regis

Cisterciensis abbatix, baiul dubie
ces.

codi-

Tractatus

in

Joannis
:

cui ad

calcem
tcrtio

Ex

Cisterciensi,
tertii,

si

modo unus

fuit, singuli

pene

scriptum fuerit
liud

anno

Clotharii

duodecimo
et

tomi primi,
bro

scxti et octavi libri,

tum secundo
porro creCistercienses

item ad posteriores L Psalmos tomo

tomo Epistolx eraendautur.
appellatur
in

Cisterciensis

uatto prsesto fuit.

Sermonibus.

Duos

Ab
.

boc

differt

codex

Bbllovacensis

abbatia?

laudant in
tcrtio,

libris

dc Consensu

Evangelistarum tomo
Gratia
ct libcro

Quintini adbibitus iisdem Tractatibus in Epistolam

dc Civitate Dci, tomo scptimo, libro de divcrsis

'oannis.

(juxstionibus
i.

tomo

sexto,

ct

dc.

Arbi-

Bbnigniani,

e.

bibliothecx S. Benigni Bivioncnsis
et

trio

tomo decimo.

PP. Cisterciensium S. Crucis in Jcrusalcm in Urbe Confessionum libris odices. In codex vetus. Ex eo edita est primum Epistola 29, ad num 700 annis antiquiovem notant. Nescio an idem Ahjpium. Plures in Scrmonibus laudant, ex iisquc it, qui in Epistolis quoque et Tractatibus in Joannem, " Sermonum aliquot occasionem didicisse se dicunt, bro de diversis Quxstionibus contra Mcndacium, de itemque quo loco eos Augustinus dixerit. ura pro mortuis gerenda, dc Trinitate, etc, prsesto Clar.evallensis abbatix exemplar librorum sex jit. Codicem, quo in libro de Symbolo usi sunt, 880

Retractationum

nnorum

aetatem prseferre tradunt.

Tres

aut plures

contra secundam Juliani responsionem.

Hoc ipsum

est,

abuerunt ad Sermones castigandos.

codexms. unus et Uer. Profuit in libris de Opere monachorum tomo exto, item Expositionum Epistolx ad Romanos, et ralalas tomo tertio, nec non libris VII de baptismo contra Cresconium tomo nono. Alterum t libris IV
Bernardinorum
collegii Parisicnsis

ex quo primus eos deprompserat Vignerius, ex eoque denuo discrepantes a Vigneriana editione lectiones in

usum Benedictinorum

excerptse sunt.

Colbertin.e
tias tulerunt.
tis

bibliothecx codices

complures suppein

Erat enim bdec bibliotbeca libris vetus-

instructissima, qui

omnes deinde

Regiam mi-

ppellant ad

libros contra

Maximinum

et

collationem

um

eodem.

iensium coenobii S. Bcrnardi Parisiis,
'ulicnse

Diversum ab boc puto librum PP. Fuquod exemplar

appellare solent.

tomo primo nulli adfuerunt, sed Episeosdem excussse sunt. Laudantur etiam modo unus, modo duo in tomo tertio et sexto; item tomo quarto in Enarrationibus in Psalmos Colbertini
grarunt. In
tolx juxta

Berxardinorum de misericordia Dei liber ms. unus r codices optimee notse (a); tres ad opus de Civitate Dei. Passim etiam in tomo octavo eorum iit mentio, et ludatur in libro de Opere monachorum. quidem ad librum de Hxresibus, quatuor memoS. Bertini in Belgio codex perantiquus, unde eruta
st

Epistola Augustini

ad Mcrcatorem, quse in Bene-

rantur

;

in decimo vero ad singulos fere libros citan-

ictina

primum

prodiit

num.

193.

tur. Inter plures,

ex quibus Sermones tomo

quinto

Bigotiancs seu codex ms.
tiGOT

ex bibliotbeca Emerici

Rothomagensis. Ex eo sunt recognita, epistolee,
de Natura boni, de Trinitate sex contra Julianum

liquot libri tomi sexti, de Civitate Dei
ibri

tomo septimo, XV, tomo octavo,

t libri

tomo decimo.

Carcassonensis Ecclesix liber ms. laudatur ad Ser-

aones tomo quinto et ad Tractatus
Ivangelium

CXXIV

inJoannis

tomo
i.

tertio.
e.

Car.notensis,
ensi

abbatix S. Petri in valle Carnoiit

codex.

Vnius mentio

ad librum contra Men-

lacium

avo

sexto, libros contra Faustum tomo oclibrum contra Secundinum, qui in _Belgicis odicibus frustra quaesitus ex eo unico ab innumeris nendis repurgatus esse dicitur, item librum de Na-

tomo

et

praecipue commemorant, qui Sermones de verbis Evangelii ve821 notatus fuerit, teri ordine, secundum quem in Bedse seu Flori collectione plerumque laudantur, digestos complexum, iisque insertos quosdam, quorum vel nihil prorsus in ante editis, vel fragmenta solum exstabant. In libro de Mendacio tomo sexto Colbertinus 800 annorum et ibidem in libro de Opere monachorum alius 900 fere annorum appellatur. Ex Colbertina itidem bibliotbeca nacti sunt codicem Operis imperfecti contra D secundam Juliani responsionem mutilum tertia parte, illum ipsum nempe, ex quo Claudius Menardus. a.
castigati

sunt,

unum

1617

primum

priores duos libros publicaverat.

ura et Gratia, et de Perfectione hominis tomo decimo.

In Colbertinam bibliothecam jam tunc, nescio an omnes transierant T/utanei' mss.,[unde Thuanei codices

Ab
[ui

iis diversus est liber Ecclesi.e laudatur in Sermonibus.
i.

Carnbtensis,

interdum censendi sunt ex Colbertina, e. g. in libro de Agone Christiano, et Bono conjugali tomo sexto.
Compendie.nses, vide Cornelienses.
stant

CASALE.xsisseu Casallnus,

e.

codex ms. ccenobii Ca-

(a) Inter bos etiam erat unus, qui Epitomen Comnentariorum Augustini in Psalmos continebat, cui odici propylaeum, camerae forma ad Davidis comdectendam imaginem appictum, conspiciebatur et nscriptum his ad fornicem verbis Landulfus ovans mnc libellum fieri jussit, pro quo funde preces carOrate nina qui legis, etc. Ad imaginis vero pedes subjecti conJro Annone, hoc supplico. Versus
:
:

XIV

distichis, incipiunt

:

Cantica Davidico Christum modulantia plectro, Explana a tenet floridus iste liber. Finiunt
:

Atque duos inter Cherubinos voce tremenda
Intonat, et rapidi fulguris igne micat.

115

si

PPLEMENTLM AD OPERA

S.

AUGUSTIM

Hti

CouniNSBS, Antiquissimi et numerosissimi. Vix A Fehrariensis abbatix codex viginti sex psalmos ex enim ullus liber est, quin ad eosdem castigatus fueopere Enarrationum, nempe LXIII-XCYUI, complead Retrictationum libros, rit. Nam ab initio statim, ctebatur. librum de Ordine et Ragulam od Si rvos Dei pr»sto Fiscannensis liber ms. Notatur ad iibrum de Mafuit

codex 900 ferme annos praeferens ad Conf>>siones Corbeiensis ante annos 700 scriptus laudatur,
;

gistro

et sic

ad omnes peiie tomi primi

libros,

Corbeien-

tomo p> imo, ad librum de Consensu Evangelistarum tomo teru. ad libram de Catechizandis rwlitnts tomo sexto, Contra advcrsarium lnjis et prophetarutn

sium optimae notee litmentio.
Qui ad Epistolas tomo secundo adbibiti sant, plerique ante annos 800 aut 900 scripti dicuntur.

tomo

octavo.

Fi.oriacenses.

Ribliothccx

!

nsii

mss.

fre-

quentissime

Tomi
ses

tertH libri, excepto uno,

omnesad Corbeienad

excussi

sunt,

quorum

uuus

Qtautionum

Evang. libros, 900, item alter ad libros de Consensu Evangelistarum, 900 aut 1000 annos habere et optima

laudantur non solum ad integros tomos, veluti secundum, Epistolas ; quaitura, Enarrativncs in Psalmos; quintum, Sermones complectentcm quorum illis, qui ad tomum quartum memorau:

tur,

anni

tribuuntur

700;

sed etiam ad

singulos

manu
Ad

libros per diversa volumina, veluti ad RetractatioEnarrationum in Psalmos tomo quarto B ncs et librum de Quantitate animx, primo ad omnes adhibiti sunt per totum opus, duo, iu eosdem trapene tomi tertii ad librura de Octo Dulcitii quxstioctatus interdum plurcs, plerique ante annos 800 nibus, dc Agone Christiano, et hic quidem duo; d

descriptus dicitur.

libros

;

;

scripti.

Pariter

in

Sei'monibus

tomo

quinto

Corbeinses

optimae notae et vetustissimi notantur,

et iu singulis

P»tientia tomo sexto; ad libros de Hxresibus, Contra Faustum, de Trinitatc tomo octavo; ad libros VU dc
techizandis
et de

rudibus, de Opert

monaehonm

pene tomi sexti

libris

codices 800 et 900

aunornm

et

Baptismo, Contra Petiliani
sex contra Julianum

litteras,

dc

Unitate Eccle-

ad libros de diversis Quxstionibus ad Simplicianum unus peregregius ante atinos mille descriptus. In libris dc Ciritate Dei

six et de Vno baptismo torao

nono

;

denique ad Libros

tomo septimo

praesto fuerunt duo.

Fossatensis S.
res;

tomo decimo. Mauri abbatix nescio unus an pluposterius.

Nec parcius

in tribus posterioribus

tomis Corbeiensis

sed verosimilius

Adhibiti
Epistolas,

sunt

ad
se-

abbatiae librorum antiquissimorum et elegantissimorum fit mentio, et in ultimo quidem ad libros dc

Confessionum libros

tomo primo,

tomo

cundo
tertio.

;

ad libros de Consensu Evangtlistarum tomo Perantiquus laudatur ad Psalmos Graduales

Gratia
Gratia

et

libero Arbitrio,

nec non de Correptione

et

unum

vetustissimum ante mille annos

scri-

q

in Enarrationum opere

ptum censuerunt.
Aderat quoque ex eadem bibliotheca Exccrptorum Eugyppii codex et liber ms. ante annos circiter 500
scriptus,

ex iisdem castigati sunt;
divcrsis

tomo quarto. Sermones etiam item tomo sexto liber de
et

Quxstionibus

XXXVIII,

de

Cura

pro

mortuis gerenda; tomo octavo Cotlatio
et libri contra

cum Ma.rimino
in Evanijcliuin

qui Flori seu Redx vulgati collectionem in
e. libri

ipsum duo. Ad Tractatus
Fossatense

Epistolas Aposloli complectebatur.

Joannis

laudatur

exemplar jussu

Ingil-

Cornelienses, Compendiensis. Unus pervetustus memoratur ad librum de Immortalitatc animx tomo primo. Plures ad
i.

mss. abbatiae 5. Cornelii

berti abbatis circiter

840 scriptum.

Sermones tomo quarto.

PP. Franciscanorum Parisiensium codex. Hi unum '/ librum ms. praebuerunt emendando libro </ tomo primo. bus Manichxorum
ces mss.

Abbatix de Cultura apud Cenomanos codices. Laudatur ad Epistolas, item ad Tractatus in Evang. Joannis tomo tertio; nec non lomo quarto in Enarrationibus ad Psalmos perantiquus, qui priores L psalmos complectebatur. Citatur quoque ad librum
de

PP. Flliensium axnobii S. Rernardi Parisiis codiduo adhibiti sunt ad castigandum Oput
in

Enarrationum

Psalmos. Alter psalmos

sexdecim
cora
biblio

XXXV ad
"

L, alter octodecim a CI

ad f.WIIl

plexus erat.

Sermoncs quoque ad ejusdem

Anima

ct cjus

originc

tomo decimo.
convcntus
Parisiensis

thecae codices excussi sunt; item liber de Contintn
tia,

Dominica.norum

majoris

via

dc St/mbolo
ilc

ad Catcchumenos sermom

$

quatmr, e
dt

Jacobxa

libri

mss. adhibiti sunt ad libros Confessio-

rinoncs

Cantico novo, de quarta feria,

num

et de

iibero Arbitrio

tomo primo, ad
1'nico
et

libros de

clysmo et de Tempore Rarbarico tomo sexto.
PuiBNSrs
Stolas
collegii

Trinitate

tomo

octavo,

librum dc

baptismo tomo
remissione

nono, libros tres de

Peccatorum meritis

preesto

apud Totosates exemplar ad fuit. Laudatur etiam ad librura

tomo decimo.
i. e. 8. Ebrulphi Uticensis codices. librum de Immortalitatc animx et de (juaniitatc animx tomo primo, ad librum de AQOM

Ebrlliuienses,

Laudatur ad

Agone Christiano tonio sexto, Ecclesix S. Gatiam Turonensis codex optim;r no laudatur ad Enarrationes in Psatmos, comptaxna
tnin
jiriorcs
;

item ad libros de Trinitatc totno oct
1

ChrisUano

et de

Cura pro

tnortuis ijcrcnda, aliosque

Libri

mss abbatim Gbmmiticbnsu creberrima
Ex
in
iis

libros toino sexto.

dantur.
do<:torts
et

castigantur Bfistelm,

Smndt

.

/

Codex ms. D. Antonii Faire,
ris.

thtol,

l'ali-

ratioms

PtC Imot, et ex uno

eorum opus
dc
liOtfro

I

praebuit librum dc Fide, Spe

Charitate; et

Dei. Porro in primo

tomo

libri
•!

Arlntrio,

bros de Civitatc Dci.

Qenesi contra Atanichxos,

Moribus Ecclcsiw cath

.

NOTITIA UTTERARIA
B,
di

IN S.

ALGUSTINUM.

118

Moribus
libri

Maniehmrvm
Consensu

et

dc vcra Rcligione;
dc Scr-

A mones comprehendentem. Unus
vitaie Dei,

Itrtio,

dc
in

Evangclistarum,
Tractatus
in

adfuit libris de Ciitem ad Confessionum libros tomo primo i

me Domini
annis
;

monte
de

et

Evangclium

libros

dc Scrmonc in monte

tomo

tertio

;

de

Agone
\

Symbolo ad Catcchumcnos serquaUtor et qui ibidem proxime sequuntur ones rmones dc Diseiphna Christianu, de tmpore Barin sexto,
.

Christiano

tomo

scxto

;

de Trinitate

tomo

octavo

li-

bros sex contra Julianum tomo dccimo.

Exemplar Xicolai Manessier,
risiensis et socii Sorbonici,
ct libcro

doctoris

theologi Pa-

Cantico novo, ete.
i.

jnxta quod liber dc
et

Gratia

GiNOFEViEUS,

e.

liber

ms.

bibliothecoe abbatix

Arbitrio, nec
et

non de [Correptione
libri

Gratia ad

Genofevx Parisiis laudatur in hbro de bcata Yita mo primo; ia libris de Conscnsu Evangelistartm mo tertio in libro de diversis Quxstionibus octo:

Prosperum

Hilarium
>t

duo,

i.

o. libri

dc Prxdc-

stinationc sanctorum

Dono pcrscverantix, tomo dc-

cimo emendati sunt.
Liber domini Maran, archidiaconi Ecclesix Tolosatcnsis.

nta tribus et de Quaestionibus ad

SimpKcianum tomo
S. Georges, ca-

xto

;

in libro de
i.

Georgiants,
onici comitii
m',et,

Natura codex Domini dc e.
et

Gratia tomo dccimo.

Adhibitus est emendandis Epistolis

;

item libro

de Utilitate credendi, contra
libris Collationis

Lugdunensis,posi episcopi

Clarxmonproperaret,

Sermonem Arianorum, et cum Maximino et contra eum tomo
libros de Genesi con-

cum ad hnem opus Maurinorum
libros

B

octavo.

chiepiscopi Turonensis a rege designati.
t

Adhibitus
ter-

Martinensis liber citatur ad
tra

ad

de Consensu Evangclistarum tomo

o; ad
us

tomo

librum de divcrsis Quxstionibus octoginta triad libros de Baptismo contra Crescosexto
;

ium

et de

Vnico baptismo
et

tomo nono

;

ad libros de

Manichxos tomo primo. Fortasse idem est, qui frequentius nomine Sagiensis venit. Medardensis liber laudatur ad Regidam ad Servos Dei tomo primo.
Metensis vide Arnulphensis.
Michaelini,
i.

eccatorum meritis

remissione et de Spiritu et Lit-

ra tomo decimo.
S.

e.

monasterii

et

abbatix S. Michaelis

Germani a Pratis in suburbio
Epistolantm,
;

Paiisiensi

codices

de monte in periculo maris codices frequentissime per

ermulti vetusti et elegantes collati sunt ad integros

omnia decem volumina

citantur,

quod plures

fuisse

)mos
salmos
i

Sermonum,
in

duo

ad opus de Civitate

Enarrationum in Dei, ad tractatus

liquidum est testimonium, licet ubique fere unus tantum appellari solet, semel duo ad libros de Nuptiis et Concupiscentia

Evangelium, itemque

Epistolas Joannis

tomo

memorantur. Castigata sunt ex

tomi primi, tertii, eis. Epistolx, Sermones, Enarrationes in Psalmos, libri rtio ; ex quibus is, qui ad q de Civitate Dei, tum plerique, et tantum non omnes exti, octavi libris opem tulit, tomi primi, sexti, octavi, noni et clecimi ; pauci tameu ibrum dc Mendacio collatus est annorum 800, et ad tertii. ibrum de Bono Viduitatis mille, aut amplius aestiunus alterce in plerisque

Exemplar Germanense valde insigne, quod ecens tunc eidem bibliothecse donaverat dux Noaiensis, usum praestitit libro de Agone Christiano tomo
oatur.
exto.
Collegii

Navarrici

collegii

seu gymnasii,

Parisiis,

codices.

Hujus exemplar amplissimum laudant ad Epistolas. In Sermonum quoque et librorum de Civitate Dei rePorro ad librum de Moribus Ecclesix catholicx, de Moribus Manichxorum, et de Vera Religione tomo primo; Navarrici duo ad librum de beata Vita, librum de Magistro, ibidem ; ad unum eorum recogniti sunt libri de Consensu Evangelistarumtomotertio ad duos itidem liber
Navarricus laudatur ad Soliloquiorum libros,
;

cognitione uno ejusdem bibliothecse usi sunt.

Gervasiani apud Parisios codex amplus et

legans laudatur in Epistolis.

Jolyense exemplar pertinebat ad
\x

dominum
Citatur
et

Joly.

eo emendatse

dicuntur

Epistolx.

etiam
Galatas

n Expositionibus in Epistolas

ad Romanos

omo
id

tertio.

Jolyensis codex

annorum 800 laudatur

hetractationes.

de diversis Quxstionibus octoginta rursus liber de Fide
et

tribus

;

ad

unum

Laudcnensis Ecclesix codices citantur ad Epistolas

Symbolo,

liber de

Agone Chri-

XSermones. Priori loco antiquissimi audiunt. Fre[uenter imprimis adfuerunt castigandis quamplurini tomi sexti libris, ad quos identidem Ecclesix ,audunensis libri raemorantur. Non diversos puto ab iis, quoad dorcicilium, tomo sexto ad librum de
lono viduitatis, Laudinensis

^

stiano et de Divinatione

dxmonum tomo

sexto

Noaliense exemplar, vide sub Germanensibus.
Noviomensis ecclesiae mss.

ad Enarrationes
Illustris

in

annorum ad minus 600 Psalmos emendandas adhibiti sunt.
Phimarconensis
codex corticeus,
Benedictini

familise

Ecclesix Majoris dicun-

quem

olim NarbonensislEcclesiss, fuisse

ur

(a).

Ac

posteriori titulo

imprimis frequenter

ci-

atur liber ms. tomo octavo, semel nono.

Laudcnensis Abbatix
Xvitate
tsui fuit.

S.

Vincentii codex libris de

suspicantur, in sermonibus usum praestitit. Ex eodem Epistolx dux, 42 et 46, perbreves, ad Pauli num. antehac ineditse erutae sunt.

Dei tomo septimo et de Trinitate tomo octavo
codices
collati

Carthusia Portarum Bugiensis provincicix in Gallicis

pra^buerat exemplar ms. librorum contra secundam
sunt ad
et

Lyrensis abbatix

tomum

Juliani responsionem.

(uartum, Expositiones in Psalmos,

quintum Ser-

Pratellenses,

i.

e.

abbatix S. Petri de Praiellis co-

(a)

Sed codex ad libros Retractationum commemoratus ex Archiva Laudina ad Anglicanos pertinet.

II!)

SLPPLEMENTLM AD QPERA

S.

ALGLSTINl

1-2(1

dices mss. ante

annos G00 exarati laudantur in opere A Denique ex uno emendati sunt tomo7»o«o, libri de Enarrationum in Psalmos; ad eosdem recensiti sunt Baptismo ; decimo, libri de Pcccatorum meritis et re-\
Setmoncs, et singuli
libri

ex mediis tomis,

e.

g., Btf-

missione, dc Spiritu
origine.

et

littcra,

et

de

Anima

et

cjus

traetationes, de Libcro arbitrio et de Genesi contra

Ma-

nichxos, tomo primo; de Consensu Evangelistarun, de Sermone in monte, et Tractatut in Evang. J<<>iitnis

Libri IUiMi. Regia bibliotheca Parisiensis
satis

jam Uun

magnam

libioium mss. Augustini complexa erat

tomo

tertio

;

liber de Catechizandis rudibus, de sancta

Yirginitate,de Conjugiis adultcrinis, dc Mendacio,
Vnti< utia
;

dc

ad duos liber de Cura pro mortuis <jcranda, tomo sexto. Nec parcius laudantur tomo octavo,
ct

copiam, nunc vero, migratis in eamdem Colbertiuis et Thuaneis singulas fere catalogi eorum paginas Augustinus occupat. Tanto magis juvat scire, qui in

usumconversi
tribusve

sint,

quo

rectius de

UDiversis judicari
fere,

ubi

libri c.ontra

Faustum, contra Advcrsarium
el

legis ac

queat. Igitur ad Rcgios codices singuli
exceptis,

duobus
sunt.

jwophetarum, contra Sermonem Arianorum,
nitate
;

de

Tri-

tomi primi

lihri

castigati

et

nono ad libros
libros de
ct

contra

Epistolam ParmePctiliani
;

lidem ad Epistotas praesto fuerunt, non
et nono

itcin in tertio

niani, de Baptismo, contra litteras

denique
et

tomo.
in

decimo ad
sione, de
tia,

Peccatorum mcritis
et

rcmis-

Sed in Enarrationibus

Psalmos adjuti
:

sunt co-

Natura

Gratia, de Nuptiis

Concupiscen-

B

dicc Regio,

quem

sic

descripserunt

«

Est Liber mira;

de

Anima

etejus origine, ad libros quatuor

ad Boli-

nifacium contra duas Ejristolas bros porro sex contra Julianum

Pelagianorvm, ad
de

Gratia

ct

libcro

Arbitrio, de Corrcptione et Gratia, ad libros

denique

magnitudinis et in duos nunc tonios divisus, qui in prima pagella vacua pnefcrt lloc immensum opus donavit mihi vir cgrcgius, Dominus Joannes Bocar poeta nostri temporis, quod de Florentia Mcdiolanum
:

dc Prxdestinatione sanctorum et Do?io

perseverantix.

ad me pervenit
trarchae

l'i'6'6

April. 10.

Quod

Fiancisci Pe-

Poxbnsis codex laudatur ad librum de Continentia,
additusque,

jam

in Colbertinis

eum
'

reperiri.

manu iuscriplum intelliges ex data ab ipso ad Hocaccium epistola, quai Variarum in Veneta est
21, in Basileensi 22,
gnifico,

Rkmenses. Hoc nomine quidem duo
nuscripti intelliguntur, ecclcsix
scilicet et

generis

mata-

incipiens, Bcasti

me numeremaBocaccii be-

cathedralis
;

Remcnsis

etc, ubi Augustini in Psalmos opus immen-

abbatix S. Rcmigii Rcmis
illa

plerumque
de

sum totum uno voluminc comprehensum,
nelicio sibi

men nuda
significat,

appellatio libros

Ecclesia*.

catbedralis

transmissum
»

testatur,

scribens

Mediolani
subjunctos

quorum
;

unus profuit

libro
et

Magistro

v idus Maii.

Hanc Petrarchae epistolam Benedictini

tomo primo

Epistolis, libris de

Fide

Opcribus, de

hoc ipso tomo post indices pncfationibus
Porro ad Sermoncs,

Bono conjugali, de sancta
mortuis gerenda,

Virginitate,

de Cura pro r recudendam curarunt.
Civitate Dei,

tomo

sexto; libris de

tomo

guinto,

preeter

alia
j

tomo septimo
dc Trinitatc,
et

;

libris contra

tomo

octavo

;

denique

Sermonem Arianorum et libris de Natura
Gratia tomo dccimo.
Remensis
li-

men

exemplaria ex bibliotheca Regia, adfuit unum volusingulare, a Jacobo Sirmondo occasione Serse

j

Gratia, de Pcrfectione justitix hominis, de Gratia et

monum a

libcro Arbitrio, de Correptione ct

priores partes collectorii

editorum laudatum, complectens duas Sermonum Awjustinianorum
Cancellario Parisiensi,
auctore,

REMiGiEiNSES,
bri.

i.

e.

abbatix S. Rcmigii

Roberto de Bardis,

Unus adhibitus fuit libro de Quantitatc animx, tomo primo ; libris de Consensu Evangelistarum, Tractatibus in Evang. Joannis, tomo tcrtio. Pariter tomo quarto plurium in eosdem Psalmos
copia
fuit,

adornati

(a).

Nec pauci,
tra

immo

singuli pene libri

tomi scxti cx

iisdem castigati sunt, ex quibus unus ad librum

Mendacium censelur annorum 000.
libros de Civitate

quorum

alii

ante annos 500,

alii

ante 800
in Sermo-

Ad

Dci recensendos duo suppe-

descripti erant. Plures item consuluerunt nibus.
ct

tebant.

Duo iUdem ad librum de Hxresibus ad Quod-

Tomo

sexto vero profuerunt in libris

de Fidc

vultdeum, tomo septimo.

rum

Opere monachoVnus denique adhibitus est tomo decimo libris de dxmonum. Remigianus unus D Gratia et libi.ro Arbitrio, nec non dc Correptione ct laudatur quoque ad libros de Civitate Dei, et tomo Gratia, item dc Prxd> stinatume sanetonim tt Dono octavo ad libroscorcfra Maximinum et Collationcm cum persevcranti.v. vero ibidem in libris dc Trinitate. Libcr Regiomo.ntensis. Ad hunc, paucis exoeptis, ipso, duo

Symbolo, de Agone Christiano, de
et de

Divinatione

tomom quintum

in Prsef. ad haec referunt: « Robcrtus dc Bardis, Parisiensis Cancellarius, aliam pulchriorem ac magis ingeniosam (quam vulgata, quam ante recensuerant) instituerat Sermonum distributionem in Collcctorio, ut vocat, Sermonum Augustini, numquam vulgato, qood trecentis annis abhino retro elapsis excogitavit, iisdem Sermonibus in quinque partes discretis. In prima parte collecti sunt Sermonet <lc quibutdam gestis et sanctU veterii Testamenti. In secuwiti jituif <i< solt mnitatibut ct $anetit novf T> st<im< nti. In tertia dc vcrbis ct tcripturit r>t<r<* Tettamenti. In quarta deverbis et teripturit novi Trstamniti. In <iuintn
(a)

De hoc

Collectorio ipsi Henedictini

de ornamcntis

et

imptdimentis

Ecclesi» tiot fi<irlium,

reiributionibvt uUimit bononm $t malorum. Servatur in bibliotheca Hegia mauuscriptus onos, quo primtB dasB istius collectionis partes continenColbertina duo, in quibus index Sermotur ; et num iliarum quinqoe partinra reprsesentator. rum, judicant, lieet Sirmondus in prsed Moram XL lisque Sermonum afflrmet, in recentendit ><i Awjustini operibus... minime contemnendum
<!<•

m

m

<

berli suffragium : tamen adoiterinos Sermones prope innumeros admisit, ut qni inprima Collectorii parte solos legitimos relinqucrot, istam pene ad nihilum

reduceret, etc.

»

;;

.

;. ,

NOTITIA UTTERARIA

IN S.

AUGUSTINUM.

122

nnes tomi primi libri excussi sunt. Laudatur prte- A bujus bibliotbecaj setatis aliquanto recentioris. Thco in doriccnscs ad S< rilMMWS quoiue prsesto fuerunt rea in sexto ad librum de M> iviacio.
;

Liber ms. abbatix Sagiensis S. Mnrtini.
censiti sunt libri

Juxta

oum

tomo

octavo

vero

nonnisi libri de Trinitate

opem

>er

de Sermone in monte tomo tcrtio Mendacium et de Opere Monachorum mo sexto libri contra Faustum et contra Scrmom Arianorum, tomo octavo ; libri de Anima et ejus
contra
;

hinc experti sunt.
Libri Bibliothccx Tuiane.k. Ex

700 vel 800 recogniti sunt Confessionum
fortasse est,

quocum
et

collati

Thuaneo annorum libri. Idem sunt in eodem tomo lide libero Arbitrio,

igine, toino decimo.

bri de Bcata Vita, Soliloquiorum,

Serciensis,
itur

i

.

e.

S. Sergii

Andegavensis liber lau(/;

de vera Religione

Regida ad scrvos Dci. Libri de

tomo primo ad
Arbitrio;

libros

Quantitate

Animx

et

ad Expositionem inchoatam Epiolx ad Galatas; ad librum ete Agone Christiano.
libero

Sigiramnensis,

i.

e.

abbatix

S.
</t'

Cygiranni

u Ctgiraiinensis. Notatar iu libris
tis
et

Boho vidui-

contra

hitatc

Mendacium tomo scxto ad libros de Dii, tomo septimo; ad librum arf Orosium
;

Ordine duobus gavisi sunt. Tomo tcrtio citatur Thuaneus ad Expositioncm quarumdam propositionum ex Jipistola ad Romanos, nec non in Expositione inchoata Epistolx ad Galatas. Vahe.nsis liber memoratur ad Confessioncs. Ykdastini, i. e. libri abbatix S. Vedasti Atrebatensis.

Laudatur Vedastinus codex tomo primo ad
de Immortalitate animx
;

li-

ntra Priscillianistas,
'teras Pttiliani,
swio,

tomo

octavo; ad libros contra

bros Retractationum, Confessionum, de beata Vita, de
Ordine, Solihquiorum,
et

contra Cresconium et de Unico bap;

de

eritis
l

libros de Peccatorum ad librum de Xatura et gratia, Perfectione justitix hominis, item ad librum de
et

tomo nono

idemque ad

Genesi contra Manichxos

item ad Epistolas tomo
Victoris

remissione,

secundo
Victorini,
siensis.

seu codices abba'ix S.

Pari-

ratia

Christi et de Peccato originali,
et

de

Nuptiis

et

mcupiscentia

de

Anima

et

ejus Origine,

tomo

de-

mo
Codex Silv.e majorensis. Ejus
?

Retractationum et Confessionum, de Ordine, de Magistro, de Quantitate animx, de Moribus Manichxorum
Tres suppetebant ad castigandos libros

fit

mentio ad

libros

duo

in

libris

contra Academicos,

de Immortalitate

Consensu Evangelistarum tomo
Silvanectensis
Ecclesix

tertio.

exemplar
duo,

suppeditavit

pistolas et /i'6ros de Civitate Dei.

Sorbo.nici.

Modo

unus,

modo

immo

tres

iden-

animx, de Genesi contra Manichxos et moribus Ecclesix catholicx ; unus in reliquis primi tomi paucis exceptis. Profuerunt, porro emendandis Epistolis et Sermonibus, tomo secundo et quinto nec non libris

dem

XVII in quos tomus C Quxstionum Evangeliorum, Quxstionum Matthxum, tomo tertio; item libris de Diversis quxpistolx, secundo tomo libri Quxstionum Evangestionibus ad Simplicianum, de Octo Dulcitii quxstioorum tomo tertio ; Sermones, quinto ; et in sexto vix nibus, de Fide et Symbolo, de Agone Christiano, de fuees aut quatuor numerabis, qui ex iisdem non Catechizandis rudibus, de Bono viduitatis, de Mendaadbibiti sunt ad

singulos

fere,

'imus complectitur libros.
;

Ad eosdem

excussse sunt

nt castigati.
is

Tomo

octavo laudatur codex Sorboni-

cio,

contra

Mendacium.

de

Opere monachorum,

de

ad librum contra Adimantum, contra Epistolam [anichxi, de Natura boni, contra Adversarium legis
prophetarum, ad Orosium
contra
Priscillianistas,

mtra
ibri
ti

Arianorum, contra Maximinum. vero de Trinitate ad quinque Sorbonicos recen-

Sermonem

Cura pro mortuis gerenda et de Patientia. Similiter libri tomi octavi, de Hxresibus, adversus Judxos, de Utilitate credendi, de duabus Animabus, contra Fortunatum, contra Adimantum, contra Epistolam Manichxi,

contra Faustum, Acta
boni,

cum

Felice, liber de

Naad

sunt.

Tandem

in

tomo decimo

vix quatuor sunt

tura

liber

ad Orosium contra

Priscillianistas
:

i

omnibus, qui non ex uno saltem Sorbonico emenSuessionensis abbatix
B.

ati fuerint.

unum vel duos Victorinos excussi sunt nec non liber deunico Baptismo, tomo nono; liber de Gratia Christi
et

Marix

liber

unus

libris

liber de Peccato oriyinali, libri de Nuptiis et Con-

e

Civitate

Dei recognoscendis profuit.

D
fere

cupiscentia et libri sex contra

Julianum tomo decimo
Libri

Tellerian.e bibliothicx codices.
lr

Duo

laudan-

Vindocinensis

abbatix

libri.

Soliloquiorum

in recensione Epistolarum frequentissime.
i.

de Immortalitate animx, de Quantitate animx, tomi

Libri Theodorice.nses,
rope Remos.
lari

e,

abbatix S. Theodorici

Unum

Tbeodoricensem, qui olim Hinclaudant

primi ex uno castigati sunt ; item Epistolx tomo secundo, Enarrationes in Psalmos, quarto, et Sermones

escio

Remensis an idem

fuerit,
sit,

ad
ad

Retractationes.
libros

tomo
sunt

quinto.

cujus

etiam

contra

Civitate Dei,

Unus quoque adhibitus est ad libros de tomo septimo. In tomo tertio collati
libri

.cademicos,
\

de Ordine, de Genesi contra Manichseum

cum uno

de Consensu Evangelistarum,

de

tomo primo fit menPassim dicitur optimx notse et ad libros de Orine, nongentorum fere annorum, quae temporis nota eosdem emendatee l aetatem Hincmari con' enit. Ad unt Epistolw. Vetustissimus et optimee notae ms.
de Moribus Ecclesise catholicse
o.

Sermone in monte, Tractatus in Epistolam Joannis cum duobus, Tractatus in Evangelium Joannis tomo
;

sexto libri de

octavo libri

Agone Christiano contra Faustum et de
b) Itali.

et

de Patientia

;

tomo

Trinitate.

Uticensis, vid. Ebrulphensis.

itatur
i

ad Tractatus in Epistolam Joannis tomo tertio Enarrationibus in Psalmos tamen usi sunt libris

Vaticani,

quorum

scilicet

variantes

lectiones,

123
collectae

SUPPLEMENTLM AD t)PEKA
olim per selectos viros, qui post LovanienS. Augustini ope-

S.

AUGUSTINI.
scilicet

12*

A

Confessiones,

unus Bodlei.

et

Laud.

et Mert.

sem editionem denuo castigamlis

duo

ribus auctoritate Clementis VIII incumbebant,

cum

Benedictinis communicatae fuerant.

quinque ad libros Soliloquiorum, nempe unus Bodl., duo Mert. totidem Cant. Haec de codicibus ex iis indicibus, quos singulo;

Generatim ad plurcs eorum recognitae sunt Epistolx;

rum librorum

lectionibus discrepantibus ad calcem

qu&nque adbibiti sunt

in libris dc Civitate Dei,

genuinorum scriptorum cujusque tomi Benedictini
PP. adjecerunt. Alios paucos, quos interdum in
notulis textui subjunctis aut in farragine
ipsis

EnarraUonibus in Psalmos ad priores quadratjnitn novcm Psalmos. Deinde, uno excepto, oraunus ia
nes tomi primi libri

variantiura
sit

cum

Vaticano aliquo

codice,

laudant, inde excerpere non vacat. Operae vero
gulis libris castigandis

Regula ad servos Dci etiam
Similiter
in tertio

cum

duobus, collati sunt.
de Ser-

impressos etiam codices antiquiores fere, quos in sinadhibuerint,

tomo

vix tres reperiantur, qui ad
;

consiguare,

si

hosce codices non fuerint emendati

libri

mone

in

monte ad duos;
tres, vel

libri

deConsensu Evangeli-

starum

ad quatuor. In sexto itidem

modo

duo, ple-

quidem bi ipsi mss. instar censendi sunt, quos illorum temporum incuria, modo semel impriraendo operi vacassent, parvi ducebat et nulla memoria
dignos.

rumque
fuerunt.
libri
rit,

etiam quatuor,

immo

quinque proesto

Similiter in

tomo

octavo

duo tantummodo
iis

B

Igitur in primo
sidio

tomo ad

libros Rctractationum sub(a.

sunt,

quibus non auxilii aliquid ex

accesseli-

fuerunt
;

editio

Amerbachiana

1505

et

cum

aliis

duo, aliis quatuor, quinque, sex, ut
;

priraa Erasmi

ad Confcssioncs praeter easdein Bailla

bris contra

Faustum

quin

libris

de

Trinitate,

unde-

diana,

quo nomine
a.

opuscula appellant, quae Jo-

cim adeo exemplaria adhibita esse notatum reliquorunt.

docus Badius
curavit,
et

1520 per Joannem

Parvum excudi
a.

Parcius

profuerunt tomo nono:
libros contra

quippe duo

Arnaldina (versio), quae
libri

1649 ad duo-

tantum juvarunt
et libros

Epistolam Parmeniani

decim mss. codices recognita prodiit. Ad superiores
tres

VII de Baptismo, unus collatus est
si

cum

li-

porro recogniti suut
Vita, de
;

contra Academicos, de

bro de Unico Baptismo. Sed in decimo,
pseris, singuli

duo dem-

beata

Ordine,

de lmmortalitate animx,

de

ad libros Vaticanos non raro quatuor

Magiftn
rum, de
Bad.,
ribus

aut quinque sunt recogniti.
Christin.kani

quos
si

vocant

codices,

i.

e.

mss.

ad solas Bad. et Erasm. libri Soliloquioanimx, de libero Arbitrio : ad Erasm. et Arnald. recentiorem, libri de MoQuantitate

Christianx reginx Suecorum, fortasse Vaticanis accen-

Ecclesix, catholicx
;

de Moribus
et

Manichxorum
libri

,

tum nondum ad Vaticanam bibliothecam pertinebaut, certe postmodum illati sunt. C
sendi
sunt.

Nam

de vera Religione
sica,

ad Amerb.

Erasm.

de

Mu-

de Genesi contra Manichxos, Regula

ad senos

Sed hoc praeterea interest inter eos et reliquos disquod Vaticani, quos appellant Maurini Patres centum et quod excurrit annos collati essent hi nunc demum et, ut mihi quidem videtur, ab ipsis PP. oculis usurpati sunt. Laudant autem unum tomo primo ad librum de Moribits Manichxorum, quem fortasse una cum parte Enarrationum in Psalmos complectebatur. Nam ad hoc opus praesto fuerunt duo, unus, qui septemdecim ex prioribus psalmis,
criminis,

Dei.

tomo sccundo Epistolarum editioncs laudantur sequentes Amerbachiana a. 1493, in-fol. BadiaIn
: ;

na,

Parisiis,

1515,

et

Erasmiana Bas.

ap.

Frob.

1528.
In tertio

tomo notarunt ad

libros dc Consetuu

Evanex
curavit

gelistarum editionem ejusdem Jodoci Badii,

quam

rccensione

Augustini Ratispomnsis
et

excudi
;

Lugduni 1497,

Erasmianam
in

a.

1528

ad libros de
et

nempe

XXXIV-L

:

alter,

qui

posteriores

triginta

Sermone Domini

Monte

praeter

Erasmianam

duos exhibebat, a CXIX ad CL. Homanus codtx libri Augustini de Gestis Petagii. cujus variantes lectiones ad oram libri sui annotaverat Marcus
Velserus.
i.

editionem Jacobi Mares (a. 1506) Lugdun. 1520: ad libros Quxstionum Evan getiorum et Quxst. XVII in Matthxum eamdem Badianam, nec non Erasm, et Amerbach., ad Tracta
challi,

Amerbachianam

Florentinj,
Florentiae

e.

tres mss. in

bibliotheca Ducali

»

in Jo.

Evaiujclium,

Bad. et Erasm.,
et

ad

Tractatus

existentes,

quorum
Anglicani.

in

eodem de

Pelagii

Epist, Jo.

Amerb., Bad.

Erasm.,
in

ad Expositio
Epistolx

gestis libro variantibus usi sunt.
c)

quarumdam Propositionum
Galatas,

Epp. ad Romanos
inchoatam

nec non Expositionem
in Gallicauis

Absoluta jam tota editione

transmissa?

sunt

ex

ad Rom. (quae
In

mss. non reperta,

emen

Anglia lectiones variantes octo fere codicum per E. Bernardum, astronomiae in Oxoniensi Academia professorem, ex quibus in secunda

data est unius Vaticani ope) Amerbach. et Erasm fuerunt

demum

tomi primi

tomo quarto ad Enarrationes in Psalmos prses lib. Bas. per Ja. Amerbach. 1489 excu.-u*.
castigandis
a.

«

ad quem unice spectat, editione correctiones aliquot translatae sunt. Erant autem trcs ex bibliotheca
Bodleiana, ex collegio Mertonensi duo,

Erasmiana 1529.
Sermonibus in qiunto lomo
sunt

adhibi
et

unus ex ArPriores
;

chiva

Laudina,
sunt

duo Cantwtricnscs

(a).

sex

adhibiti

ad Rctractationum

libros

quatuor ad

ediliones, Amerbachiana Erasmiana a. 1571, Sirmondiana menti Vigneriani ed. altera Ifl

1494
1631,
et

Supplc

(a) Sic

enim interpretor compendium

illud vocia Cant.

.

NOTITIA LITTKHAUIA IN
toino sexto

S.

AK.USTINFM.
prima pagina
niultaj
folii

126
23,

ad librum de Diversis

qvssstionibut

A

line secundi, qui contingit in

oginta tribus consultie sunt Lugdunensis, qiue
stini

Au-

nulla prorsus forraula exstat.

Littera sunt Golhicse,

Hatisponensis cura apud

Joannem Trechsel
a.

breves et pingues,
breviaturae ac

quse,

licet

verborura abocu-

1497

excusa

est, et

Erasmiana

152S; ad libros

litterarum notae sint

inspersoe,

Diiersis

qiuestionibus et de Catcchizandis rudibus,

ejusdemque familije esse prolitentur, uua occurrit Thomx a Kempis de Imitatione Christi editio cum ed. Venetam Vindelim 1470, Amerb. a. 1490, et subscriptione per Gintheum (sic) zainer ex reutlinasm. 1529. genpgenitum littcris impressi ahenis, unde de caeteris Denique Amerbacbiana et Erasmiana editiones B conjecturam haud improbabilem viri in his litteris am per totum tomum octavum, nonum et decimum exercitatissimi capiunt. Vide, quos laudavimus oclibitae fuerunt. casione similium quorumdam Hieronymi opusculoEx quo indiculo librorum impressorum etiam boc rum tom. I, p. 488. Nuper etiam cl. Braunius in Not. tet, Romanas et Venetas aliasque insigniores sinH. Lit. (1788), p. 38, hanc editionem retractavit,
Jbri de Civitate Dei torao
septimo recoguiti sunt
:

fide et Operibus Amerbacb. et Erasm., ad liun de VIII Dulcitii quaestionibus et de Fidc et mbolo, ea?dem et Lugdunensis ante laudata ud hiridion de fide, spe et charitate prseter Amerb. Erasm. editiones Lamberti Danaei et Ant. Arualdi; ldem ad librum / Agone Christiano prseier Amerb. Eiasmianam, ed. Job. Parvi a. 1513.

De

listamen nequaquam ingratoe accidunt. Ad Guntherum Zaincr, typographura Augustanum, qui ab anno
inde 1408 decem fere per annos ibidem libris imprimendis operam navavit. referri solet. Certe inter
plura
libris

;

cum

Augustini,

tura

aliorum opuscula hisce

plane conformia, nec raro uno volumine

cum

iisdem comprehensa, qua; quidera manifesto se unius

ilorum

luissent,
vit.

operum Augustini editiones, quibus si uti carere non poterant, praeter unam de
a
Beneiictinis

IV.
ribus,

(7)

De Moribus

Ecclesix catholicx.

Dei

Patribus

esse

neglectas.

Hujus dux exstant versiones Gallicx iisdem auctoqui librum de vera Religione transtulerunt,
videsis.

AKTICLLLS SECLNDLS.
Aunales editionum siugulorum Augustini librorum.
S I.

quem

V.

(9)

De
«

Quantitate animx.
in-fol. S.

Genuinorum librorum.
(!•)

Sine anno, loco et typogr.:

Augustini liber
ad

1.


libri

Contra Academicos.
prodierunt.

de Quantitate animaB*

De charactere omnique huli-

Seorsim bi

numquam

jus voluminis descriptione plura disseremus

Attameu

in

impluribus antiquis opusculorum Augustini collecsnibus primum fere locum occupant, de quibus ina
tiet

bros

Soliloquiorum

ex eadem

officina emissos.

In

prsesenti notabimus
liis

mentio.

29, ac

tantummodo, constare illud foplerumque cum uno vel pluribus ejusdem

Gallice

conversi
Villefortio.

sunt juxta Bene-

ctinorum editionem a
1703.
i.

Paris, chez Elie Josset; m-12. «Les livres de
les

Augustin contre
le

pbilosopbes
la

academiciens,

rec
l
.

Traite

de

la

grace et de

compactum inveniri, in quibus insequalis pariter foliorum numerus deprehenditur. Ex quo sequitur, manifeste fuisse ea omnia continuo ac una serie excusa. » Sic apud Braunium in
generis

impressis

liberte, traduits

Francms sur Villeford ou

1'edition

des PP.
»

Benedictins, par
Bibl

Villefort.

Cat.

Reg. Jour-

il

des Savans, 1703, p. 221.
//.

(3)

De Ordine

libri duo.

Speculum pecin nostro exemplari compacta sunt Solilocatoris quiorum libri duo Speculum peccatoris, de Quantitate animx et Soliloquium de Arra animx. Exorditur in summa pagina titulo Aurelii Augustini Hipponensis
yotit. Hist. Lit.
;

p.

38

:

adhseret

illi

:

Latine
>s

numquam

seorsim excusi sunt, sed Gallice

episcopi liber de aie quantitate
nit in

incipit feliciter.

Desi-

convertit

Villefortius

una cum

libris

de libero
suis

extrema

folii

ultimi

:

Explicit liber

Aurelii

rbitrio et de
cis.
III.

Doctrina Christiana, de quibus
(4
)

Augustini de anime quantitate.

Soliloquiorum

libri

duo

D

Augustiniani hujus

libri artificium

omnemque

in-

dolem

late

explicavit et

commentarium quasi
:

in

Horum unam tanturamodo eamque vetustissimam
potuimus. Nam pleraue hujus nominis edita ad spuria pertinent et infra
litionem Latinam reperire

eumdem contexuit sub extremum sseculi prasteriti homo doctus Siculus in opere sequenti Animx humanx natura ab Augustino detecta in libris de animx
Quantitate, decimo de
litate

nobis commemorabuntur. Hanc vero accipe. Sine anno, loco et typogr. in-fol. S. Augustini Soliquiorum libri duo.
;

Trinitate et de

animx ImmortaDrepaet

exponente

Michaele Angelo

Fardella,

nensi, S.Th.

D. et in Patavino

Lyceo astronomix
Venetiis,

Volumen est foliorum 23, im impressum. Exorditur
nt

lineis latis

35 per pagi-

meteorum professore, eminentissimo Henrico de Noris,
S.

verbis

:

Aurelii

Augus-

R.

E.

cardinali consecrata.
;

sumptibus

episcopi lpponensis incipit Soliloquium liber pri-

us feliciter. Similiaque babes in fronte libri secundi
lio 11.

Cujus argumentum expositum est in Actis Erudit. Suppl. III, p. 302-

Hieronymi Albricci 1698
307. Contractius

in-fol.

In fine primi

:

Aurelii etc,

explicit.

Ast in

habetur in M. Bibl. Eccles.
in

Colo-

Numerus uncinis

tulo

inclusus qui prsemittitur huic sequentibusque. respondet numero ordinali

quem
habito

adeptus est quisque liber
col.

catalogo supra

1i et seqq. Edit.

;

12"

SUPPLEMENTUM AD OPEIU
720
sq. [pse auctor

S.
;

AL'l'.LSTIM.

i28

niensi, p.

denuo ideam operis
Diario
Italico,

sui

A dendi

ejusdem
IX.

libellus de

Catecbizandis rudibus.
Christi in monte.

delineavit

epistola

inserta
i,

Giorn

Cat. Bihl. h><j.

Paris,

di Minerva T. III part.

p. 20, Ve?ietiis
:

apud Albric-

— (10)

De Sermonc

cium 1708,

hoc litulo Lcttera al IUustrissimo ed Eruditissimo Sig. Antonio Magliabccchi, Bibliothecario del Sercnissimo Gran Duca di Toscnna, in cui si
in-fol.,
///-

contienc 1'aryomento, e Vidca della sua opera gid

1G83. Paris, chez AndrC Pralard; »-42, «; Lcs Commentaires de S. Augustin sur le Sermon d< N S. sur la montagne, qui contiennent toutes les !>"•gles de la morale chretienne, traduits en fraucois

timamente stampata

col titolo,

Animx humanx

natura

par Pierre Lombert.
instructa.
p. 273.
Cf.

»

Capita singula argumentis ^unt

ab Augustino detecta,

etc, testante Antonio MowjitoremBibl. Sicula T. N, p. 71 (a).

Jovrnal des

Savans 1683,
libri

n.

XXIII.

VI.
1524.

(10)

De HbcroArbitriolib.
Augtistini
Bibl.
CAit.

trcs.

1767. Mantova, in-8°

«

1

due

di S.

Agostino,
a'

Basileae,

in-8° D.

de libero
p.

Arp.

per ispiegare

il

Bagionamcnto
trad.
»

del

Bcdentore

Di-

hitriol. III.

Ad fidem
in-12

Trajcct.

n,

scepoli sul Montc, etc,

in

Ital.,

con note del

59, laudant Colonienses.

P. Agostino yicolo Bianchi.

Cat. Bibl. Firm.

1368.

Colonix
redacti.

Iidem

libri

in

Enchiridii
i:

Plura de
nienses

his

libris
.

disputare Bich. Simonium in

formam
tia

liber

unus.

Ejusdem de Praedestinationc et GraLaudant Posscvinus App. p. 154,
341.
Cf.
lib.

Hist.Crit. Commentnt
;

X.

T. cap. 17

monent Colov.

non item

B.rlii

sunt

in

librum observata,
ejus

Hendreich Pand. Brandb. p.
Christiana.

de Gratia.

qua» iidem laudant cx

Dictionario

Scptimius

Gallice reddidit Villefortius

cum

libris

de Doctrina

Acindynos; sed

ibi simpliciter

exponitur historiola,

VII.

quam
(13)

Constantii temporibus Antiochia1
accidisse Augustinus

sub Acindycap.

De

vera Bcligione.

no prsefecto
lib.
i.

narrat

50

Singularem hujus libri editionem Yenctiis, 1484, in 4° procusam laudant Colonienses; sed perperam. Nam quam illi viderint, ea nibil amplius fuit, qnam particula et quidem extrema, Opusculorum ibidem editorum unde ex subscriptione ad calcem proposita
;

X.
bolt.

— (23,
»

24, 25)

Augustinus
in

in Epistulas Pauli.
et

1400.

Parisiis,

per Udalr. Hering
sacras

Bcrth.

II

m-

Divi

Augustini

Pauli
:

Epistolas

licebat hariolari.

Versiones.
illius versiones Gallicas jam supra commemoravimus. Prodiere autem.

per ve-, nova et hactenus abscondita interpretatio nerabilem Bedam ex innumeris illius codicibus miraJl industria summoque labore collecta, ubi quid pri-

Duas

obiter

q numve
de en

1G47, Paris,chez Anton. Vitri

,

in 8°

«

Le

livre

S.

Augustin.

De
le

la veritable

religion,
:

traduit

francois avec

latin

ensuite

reveu exactement
»

par Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne.
tita est

Repe-

divi-| ammirari debeas, non fa:ile judicabis aut singularem Bedaej interpretis ingenium in excerpendo pariter et expingendo sollertiam. Abissalem ibi comperies eruditio-l Utcumque sit Porro interpretationi praefatae septem aureasll nem. Chrysostomi omelias sapientes addere curaveruntl
: :
:

mum

Bruxellis

1675.

Theologorum Lovaniensium

impressores:
et "praeconia

quibus clarissimas

Pauli laudes, dotesl

errores a se

observatos antiquiorum editionum et

aliquot mss. codicum ope emendasse in praefatione professus est. Vid. Magna Bibl. Colon. et Ant. Arnaldus. Iterata vice prodiit
a.

parvo labore, sed non mediocri fructn deprehendet lector studiosus. » Hoec titulus; cui insuper insigne Remboltianum et epigrarama in
facile

1652

et 1657.

Nescio
poste-

operis

commendationem impressa.

In tine

Commen
operis

vero, qui liber prior
rior.

sit in

volumine, quive

tariorum in Ep. ad Hebraeos, post epilogum,
:

Utroque euim modo profertur a bibliographis. summam iterum" verbis complectentem Impressum Paris, chez veuve Jean-Bapt. Coignard; est autem prxscns opus ad omratpofmiil Dei gloriam in 8°. « Les deux livres de St. Augustin, De la vesnlutarem truditionem opera et u/i^cnja et fidelium ritable religion et des mceurs de 1'Eglise catholique, ,-ioIdnlrici Hering ct magistri Bcrtholdi i(- mbolt socio traduits en francois sur 1'edilion latine des PP. Be- ^ rum. Parrltisiis in Sole Aureo vici Sorbonici. A LmJ uedictins, avec des notes et des nouveaux sommaiMCCCCXCLX. Die v Incamationi» Dominicx res des chapitres par Philippe Goibaud du Bois. » XXYlll Xovembris. Praecedunt cum indice alpha1600.
:

VIII

.

— De
S.

Utilitate credendi.

betico

rerum ac verborum admodum copioso, quj
tituli

1602. Moguntix...

Augustini liber de Utilitate
notis

aversa statim

pagina

incipit, pra^fatione>

credendi ad Honoratum. Argumentis,
aualysi illustratus a Justo

atque
ejus-

fridi Boussnrdi

thtologorum minitni,

ad Petrum Sc

Calvino.

Exstat in

curabilem (sacrarumVittcntrum interpretem

wnkUim,
amanmmr' HU-

dem

sub ementito nomine Justi Baronii PrwscriptioBibl.Bodl.

Bothomag.) adgue omn>

>

viros stwliosos et lilt.

numadv. Ilxret. Tract. a. p. 423. \nCat. eumdemlibrum laudatum invenio a. 1605. 1680. Lovanii, pcr Hicron. Nempeum;

in-12.

D.

Augustini liber unus ad Honoratum, de Utilitate cre-

Im in tequsns Beiix et Augustini opus, ct ronymi in omncs Epistolas Pauli. Vetustam hanc Flori Lugdunensis Excerptonm editionem commemorare visum est, non BolttBB qui;
seorsim
a.

Auctorrm Bibl. SicuUr- non satis curiose in(a) spcxit auctor hujus articuli in Bibl. Eccl. Coloniensi. dum duplicein hujus epistolse •dilionem, alleram

1700 Ven.

in-fol.,

Iterao

in
.-t

laudati
looo
>it

Dtano tiugit, cum potius hoc idm que lorma tertiuin voliiincn Diarii

wno
illius

edituni

NONITIA LITTFIUIUA IN
lcis

S.

AIGUSTINUM.
ct

130

innotuisse
,

eam

cognovimus,

sed

maxime A
codices

im propterea
ud raro

quod mss. ejus

collectionis

maj. B. Augustini.... liber de Uoctrina Cbristianadivisus in quatuor, partes. Iuciloco, in-$»

Sinc anno

cum

fructu a PP. Maurinis

consulti sunt.

pit statim a

prologO
quatuor

libri

primi.

In tine

:

Finit opus

egregium aurelii augustini ipponensis epi de doc.trina

llomauos spectat opus a Colosnsibus laudatam: Augustinus, Pauli ad Bomanos Yia seu apostolico - romano - catholicus, trpres
Vd Epistolam ad
ritatis ct Yitx, in unitate fidci

xisiana

in

libros
ct

distinctum valens ovmode
serie

}»v

Itellectu
(sic)

scripturaru

proferedi

casdem

qualis

doctorcm dccct catholicu... Deo gracias.
est

sahificx, per genui-

m nterpretationem
manos, perque
-.

S.

Augustini super Epistolam ad
deductiones

carias

Thcologico-po-

contra

Atheos,
<t

Paganos,
per

Judxos,

Mahome-

ios,

Bsreticos

Infideles

quoscumque, norissimc
Uarthol. Fibus Doc.

perspicue

demonstrata

volumen cbaractere Gotbico lucusuperiori margine libri, in inferiori vero plaguloe numerus notatur, sed cuslodes etfoliorum numeri desunt. Sinc anno et loco [Argentorati apud Jo. Mentclinum] in-fol. Augustini liber de Arte praedicandi (qui
lento in cbarta pura et densa. In
;

Impressum

su, S. theol, doctoris.

Coloni.T Agripp. 1005, in-fol.
1'.

quartus est

XI.

— [27) de Continentia.
Gallicam v. infra n. xvn.

Yersiuiiem hnjus libri
I.

De diversis Qusestionibus YII libri duo. in collectione Qnxstionum Augustini, quam vide inter Opuscula igduni 1407, in-fol.,
Editi

— (20)

sunt

usdem.
XIII.
S.ec.


ejusdem de Doctrina Cbristiana). Editor anonymus cum valde utilem praedicautibus bunc librum fore existimaret et propter totius operis magnitudinem vix paucis innotescere eum videret, bene mereri de aliorum studiis hoc voluit, quod a reliquo corpore segregatum typis multiplicandum daret. Nec levem eliam, si fides ipsi habenda est,

(32)

De

Doctrina Christiana.
loco,

operam

in

corrigendo

et.

emendando

ex pluribus

XV.

Sine anno ct

in-fol.
libri

S.

AuguProfert

ni
.

ep.

de Doctrina Cbristiana
in Lidice
libr.

IV.

exemplaribus posuit, qua de re ipsa ejus verba non indigna judicamus, quae memoriae serventur, quae
sicsonant: Fcci ergo. deo
rectionem
diligenciam.
quse in studio
tcste

Pray

rar.

Bibl.

Budcnsis

typum

magnam per

ejus

cor-

numeri pagisignorum recle sententias singulas uno ibi njectaverat. Addit mcto esse discretas, litteram i ubique caudatam
iusiissimuui dicens,
defectu

quod ex
et

ita.

rum,

item

custodis

aliorum

heidelbergensi

quod omnia exemplaria. nec non in spira et in

wormacia. atque tandem eciam in Argentina in ullis librariis reperire potui. diligenter proinde respexi.
Et,

iparere, etc.
ius

;

preeterea litteras iniliales exemplaris
esse.

cum

inter hec.

experimento discerem. quod idcm
et

picturatas

Adeo autem obtusus
ut
vir

est volitteras

C

liber augustini. raro invenitur eciam in magnis
ciosis librariis.

pre-

minis
igis

bnjus

cbaracter,

laudatus

ad ligneas,
Insuper,
est,

quam

ex eere fusas accedere pro-

ierit.

issimum
ae

quod longe eliam memoratu diinsignem bujus voluminis a reliquis,
illius

Et adhuc rarius. de ullo ex eisdem librariis adrescribendum potuit. haberi. Atque cciam quod pejus est. rarissime correctus sive emendatus inibi queat reperiri. Idcirco permotus fui. ad hoc studiose laborare,
ut

vulgo proestant,
notavit

libri

edilionibus

discre-

ejusdemque specimina aliquot ab itio et tine librorum desumpta proposuit, quse nec s omittenda duximus. Itaque initium libri I sic se bet Uoc opus nostrum, quod inscribilur de Doina Christiana, in duo quedam fueram prima diibucione partitus. Xam post prohcmium quo rentiam
:

nunc studio
dictus

et

labore

secundum excmplar mzum. tanto quantum saltem potui correctum.
in

libellus

taliter

brevi

tempore multiplicari

posset.

ut ad pluriumorum usum et ad omnem profectum ecclesiasticum. faciles et cito perveniret. Qua-

proptcr.
cius fieri

cum

nullo alio

modo

sive medio.

id expedi-

posse judicarem. discreto viro Jobanni
impressorie
artis

mendesilibel-

ondi

eis

qui hoc fuerant reprehensuri.
nititur

due

sunt res

telino incole argentinensi

magistro.

juam quibus
•endi

omnis traetacio scripturarum.
et

modis ommibus persuasi
gnaretur.

.

quatenus ipse assumere
multiplicandi hunc

idus invcniendi que intelligenda sunt,

modus proprius

onus

et

laborem

que intellecta sunt.

De

inveniendo

de

D lum. per viam
los

impressionis. exemplari

meo
:

ante

ocu-

oferendo postea disset-emus. quia

ergo de inveniendo

habito, etc. Inscripta est haec prsefatio

Canon pro
sequen-

dta

jam diximus,

et tria

de

hac una parte volumina

recomendatione hujus famosi operis sive
tis.

libelli

solvimus.

adjuvante

:emus, ut si fxeri

laudamus)
isit iiber
io

:

domino de proferendo pauca potuerit uio libro cuncta clamatotumque hoc opus quatuor voluFinis
libri
iv

de arte predicandi
foliis

S.

aug.

Volumen impressum
obtuso
et
fa-

est

21

charactere
lineis

Gothico minuto,

oculis
ciunt.

ingrato

latis,

quarum

39

paginam

nibus terminetur.
hic

autem

:

Longius

quam

volebam. quamque putaveram,...

tamen domino noslro ihesu christo gratias ago. od in his quatuor libris. non qualis ego essem cui
dta desunt. sed qualis
ia.
t.

Absunt vero omnes cujuscumque generis chartarum et paginarum notae. Prima atque ultima pagina nudae sunt relictae atque seorsim adjicitur duabus plagulis rerum notabilium index bene instructus.

esse
et

debeat qui in

doctrina

Dirigitur

nimirum

juxta litteras,

quibus

non solum

sibi sed

aliis

eciam laborare studisserui.

quantulacumque potui facultate

Expli-

quartus de doctrina Christiana beati Augustini epiyi.

omnis textus, continuus ceteroquin, in plurimas sectiones juxta alphabeti ordinem (A-LL.) est descriptus, ita quidem, ut mediis lineis ab initio particulae

cujusvis eae sint insertae.

Quocirca ipse editor in

131

SUPPLEMENTUM
Intermixtx sunt,
inquit, operi

U)

OPERA
A dem

S.

aUUUSTINI.
valde,

132

praefatione:

litterx

editionis, priori

nec
in

majusculx tam simplices quam duplicatx. dcscrviunt

similis.

— Testatur se vidisse
I.

tamen per omnia apud amicum quembibliolheca Canon.
Stei-

proejusdem libeW tabuia alphabetiea. in (ine sita. quts tabuta ad eatdem Utterat remttttt per singula
puncta. Et quisquc cui placuerit. poterit eas
facilii

ejus po-

dam

Morellus

i,

p. 9,

alque

Hegular.

Rottenbuchii depivhendit Cl.Gerhoh.

/ nberger in tr. ab

He noo aUeraeltette grdr. deutsche
Colunix,

manu

sua pcr pennam. eciam in marrjinilus nigro vel rubrico colore signare. correspondetur ad istat intra
litterampositas.
rius
in

Bibeln. (Munch. 1787, m-4"),p. 48.
Sf.c.

XVI.

1527.

apud Hcronem Alomense
recte
Juli<>

quod non
positx

parum

util>

nit. quia ci-

pecium
t'n-8°.

(impensis

Godefr.

Htttorpii),

margine

occurrent quxrcnti.

FA

sic.

D. Aur. Aug. de Doctrina Cbristiana libri qua-

per remisiones tabulx ad ipsas easdem Utteras. unumquodque ex hoc libello contentorum. ad vota cum pl«experta est cucrit, cito potuerit repcriri. Caeterum
hoec editio diligentiam

tuor,

omnibus sacram Scripturatn
fructuose

vel

intelli-

gere, vel

populo
Jou.

proponcre

volentibas,

perquam

etutiles et necessarii.

bibliographorum doctissimo1.

1534. Ycnetiis, pcr

Patavinum

ei

Venturimm

rum

cl.

Morclli iu Bibl. Pincll. T.

p.

87,

seqq., et
artis

de Buffineltis;

j/i-8".

D. Aur. Aug. de Docliina Chri-

Placidi

Braun
et

in Notitin llist. Litt. libr. ab

ty-

pogr. inventione ad a. 1479 impress. in

Bibl. Monasl.

B

stiana libri IV, etc, ut in praecedenti.

ad

S.

Udalr. Afram Aug. Yind. p. 3. \Moguntix per Jo. Fust.\ in-fol. Idem

Cbristiana. Cat.
liber ex
in

Sineanno. Colonix, in-fr\S. Augustinusde Doctrina Bibl. S. Aug. ad Nidum NeopoU.
XVII.

Sn.

1601.

intuerpi»,

in-S°.

I.audant

praecedenti editione fideliter

expressus,

adeo ut

Colonienses.
1604. WittembergsB, typis Cratonianit; t»-8°. S. Anr.

praemonitione impressoris tantum
sit

nomen mutatum

Johanni Fust inmaguntinensi impressorio artis mgro. modis omnicote bus persuasi, elc. Ceeterum constat hoc volumen fo-

atque hic legatur: Discrcto viro

A.ognstinJ de Doctrina Christiana
Qetneri. Cf.

1.

IV. Cf. proef.

M.

Bibl. Ecclcs. Colon.

Cat.
Julin,

Bibl. Thott.

1629. Eehnttadii',

m

academia

typographet

liis

22,

quorum duo

priora

occupat pra>fatio, defolium
17,

autem

Calixtino,

excudii

Henningut
IV,

Mulkrus; tn-8».
et Symbolo commonitotium.

hinc textus protenditur ad

medium

tan-

Sancti Patris et Doctoris Aurelii Augustini, ep. Hipp.

dem
foliis

tabula materiarum sequitur, postremo

duobus, altero aversa,
:

altero adversa

denique pagina

de Doctrina (.bristiana
liber

libri

de Fide

unus
ille

:

Viucentii

Lerineusis

impressis tractatuli duo
predicatoris,
et

De tribus precipuis operibus
dicendi, quibus

Gcorgius Calixtut recensuit et edidit.

Laudat

De

tribus generibus

mus

tbeologus

cum

forte occasione,

quam

recu-

utidebet predicator claudunt. Plura vide apud Debu- C sare aegre poterat, sibi oblata typos Graecos et Latinos una cum prelo et reliquis ad artis typographica? rium in Cat. Bibl. Duc. de la Yal. T. I, p. 174. Obicommemorat Cat. Bibl. Bimav. Cf. Meexercitium necessariis armis emisset. justam domi ter eumdem

moires de Trevoux 1765, Juin p.
berger
1.

1454, et

cl.

Steigen-

officinam instruxerat, ex qua et propriop delectationis
et a

I.

editionis

Quod oetatem hujus et superioris animadversum est, attinet, Deburio jam
p. 47.

serioribus studiis relaxationis

causa et in st
gratiam,

diosorum, quibus angusta domi

res esset,

Fustinam vel ipso anno
esse

1466,

ante

eum

expresJo.
de-

quoniam compertum est, sam Fustum post hunc annum artem suam exercere
debuisse,
siisse.

annuente principe Brunsvicensi, complures ab hoi inde anno utiles libellos inque iis prima hoec Au stini et Vincentii volumina foras dedit. Ipse institu
hujus rationem
in epistola bis

Utra vero

antiquior

sit,

haec, an

Argentora-

pro?missa ad

Petru

tcnsis,

de eo dubitat Morcllus, minus ambigit Gcrh.

Tuckermannum
svicensis

(Theol. Doct. Aulse et Ditionis
et

Brun

Stcigenberger, Argentinensi

inductus,

primum locum assignare argumento duorum opusculorum, primum,
illi

quibus Moguntina Argentinensi est locupletior, qua;

quidem de novo potius
;

accessisse,

quam

in
I)

deinde etiam, quod praehac fuisse omissa censet fatio Moguntinae quatuor^ lineis, quae nova est ejus observatio, sit prolixior. Quibus addimus tertium,
in

quod litterae, quibus textus in sectiones distinguitur, Moguntina non jam mediis lineis inspersae, sed in margine interiori collocatae conspiciantur, quo artiflcii aliquem progressum agnoscere mihi videor. Jatn
vero optaverim, ut
editionis sit
vir doctus
aliquis,

Riddageshus librorum vero horui num) uberius explicavit. Quod edendorum concernit consilium, de eo ita in subjec ad lectorem prooemio proecepit, ut simul univers eorum indolem et descriptionem patefaceret et lau daret. Nec vero cavere sibi potuit, quin apud mul tunc temporis religiosoe opinionis homines ob Vin centii de Ecclesife traditione dogmatis commcndaprotoecclcsiasticen

abb.

tionem male tradaceretor.
calce
E{i.

Cum

roliquas

aliquot

ir

libri

superfuturas cerneret

plagellas Pa
U-

ad Sympronianum fratrem epittolam ttrittm
Yenczia,
in-4°.
S.

cui Fustinae

inscribere placuit.
1G43. In

copia, pracfationem

excutiat,

animumin

Augustinus de Rbeto
de
Doctrina
i.bri

que intendat ad hoc,

num

iisdem verbis

ibi legantur,

rica ecclesiastica (qui est liber IV

quae in Argentinensi de

litteris illis

calamo

marsi

stiana). Exst. in Aurort de ben parlore, vol. XII, part
ult., p. 57.

gine privato studio pingendis erant monita.

Quod

nihilominus factuin

cognoscet,

ncgligentia in istius

1656. Hrlmstadii, tx tijpogr. Caliatino,

opera

Btn-

temporis editionibus non adeo rara accidisse oportet.

ningi Mullcri, m-4°. « Aur. Aug. de Doctrina Chrut
libri IV. ctr.

Ibvhm, ptr iiuiukm;

in-fol.

ldem

liber ejus-

Ge. Calixtus recensuit

et cdidit.

Editit

NOTITIA LITI'ER.\HI.\ IN
;

S.

AIGISTINUM.

I

:t i

ima prodiit anno cbkCXXUC nunc succedit altera A haud inceleber. Nec me fugit nomen ejus ementitam no cbloCLV. » Accessit in hac altera editione titulo esse versionem aliam, nempe libri spurii SoMoquiorum, ut suspenso boc siguo merx esset veudiLilior. dmoniti ad lectorem disputatio Calizti de Symbolis
Vonfessionibus vctcrum Christianorum,
cui

teinpo-

Sed hujus auctor nec

latuit,

nec latere

voluit,

immo

m
S

injuria insigne aliquod

XVIII
;

momeutum
sumptu

conciliabat.
Jo.

1769.

Lipsix,

Frvi.
ep. de

mgenhemii

m-8°.

Aur. Augustini.
IV, e
S.

Hipp.

maximopere famai traducendis pluribus Augustiui libris studuit. Qnocirca equidem de errore confectoris Regii Catalogi jam vix dubito.
Compcndium Doctrinx Christianse ex Augustini liexcerptum edidit Theod. Bibliander episcopoThcol.

)ctrina Christiana libri

recensione
\

Benedibris

lnorum
lin

e

congregatione

Mauri.

'arietate lectioillustravil,

animadversionibusque
S.
'!

brevibus

que cum pra^fatione
h.
I).

R. Joh.
edidit

Frider. Burscluri,
Christ.
III.

cellensis,

Prof.

Tigurinus.

Basil. 1550, ni-8"

P. P. 0.,

etc.

Joh.

Bcniam.

Lipen. et ex eo Colonienses.

Juxta eosdem

quartum
sentenrheto-

jius,

Schol.

Sangerhus.

Collctj.

mtiam hujus
tie
cit,

descriptionis accedit insignis

Ad elea munlatinae

hujus operis librum, qui de eloquentia sacra potissi-

mum
" quam
rices

tractat,

diligenter

excussit,

ejusque
Gibert,

ehartc ac Ivporum
ut plura

commendatio, quce optare
Graecae

tiam non

alia esse eloquentiae

Christiana^

prcecepta,

optimovum Patrum
excusa

ac

Civilis,

pluribus astruxit Balth.

:clesia?

scriptorum exemplaria pari cura
luculenter
venalia

instructa

quondam

in collegio Mazariniano professor,
ies

;eque

redderentur.
libera-

in

Jugemens des Scavans sur
de la Rhetorique.
T.

Auteurs
p.

qui

ont

leologus Lipsiensis interpretem suscepti ab editore
jgotii
t.

traite 17 IG,

II,

115-135.
Erudit.

Paris.

agens, ipsum a

prsefandi necessitate

quem librum

indicarunt Acta

Lips.

Secutus vero est

Tcegius

lm
ec

ex Antuerpiana Clerici

textum Benedictinoiteratione descriptum et
Erasmianse
anni
1569,

1721, p. 257.

XIV.
Sjec.

(35)

urietate

Amerbackianz

et

XV

Augustini Confessionum
1475. Mediolani,
libri

libri tredecim.
S.

m-4°.

Aurelii

non utriusque Helmstadiensis mactatum. Com-

Augustini Confessionum

XIII. Folii ultimi

pa-

lode etiam
artitiones

harum
diversis

et

Benedictinse simul recensionis

gina adversa impressi versiculi

cum

subscriptione:

numeris

sunt

expressae,

addi-

lsque est index

non contemnendus.
Versiones.
Colletetii altera, altera

Duae Gallicx

:

a

Villefortio,

naque Germanica Hedionis de qua supra
ionibus egimus.

in Colle- „

lo?.tum augustina ferat confessio fetum Praesens fratre refert pagina pressa suo. Theutonicis delatus enim bonus sere Joannes Hoc mediolani fertile pressit opus. Anmo Incarnatioms Domini M° CCCO LXXV° XII Kalendas Avgvsti
:

Quam

:

1636. Paris, chez Jean
trine

Camusat, wi-12.
S,

Chrestienne

de

La DoAugustin divisee en IV
«

vres, avec le

manuel adresse a Laurentius,
par Guillaume
Jean-Bapt.
la Doctrine
Colletet.
»

le

tout

•aduit en francois

est, elegans, lineae per pagiDesunt numeri, signaturae, custodes. Saxius tribuit Joanni Wurster de Campidonia. Cf. Cat. Bibl. Crevennx noviss. Duo exempla illius servabat Bibl. Pineiliana.

Character rotundus
latae

nam

26.

1701.
oll. €

Paris,

chez

Coignard,

in-8°,

II

1482. S.

I.

in-8°

min.

Confessionum

libri

XIII.

Les livres de

Chretienne

de

S.

du Libre Arbitre, u meme. Traduits en franeois sur la nouvelle edion latine des PP. Benedictins de la Congregation de .Maur. Auctor est Dn. de Villefort, qui plures ugustini libros insigni cum laude in linguam Galcam transtulit. De preesenti enim traductione aucto;s Diarii Eruditorum Paris. 1702, p. 195, sic te;antur « Les matieres que S. Augustin traite dans D js trois ouvrages, et particulierement dans le livre
.ugustin et les livres de 1'Ordre et
.

Eadem voluminis quem in libris de
sine
1.

descriptio est

idemque character, Doctrina Christiana simili forma
solo
libri

et

a.

excusis notavimus,

numero

»>

margine deliciente. Incipit a locorum quorumdam obscurorum in his Augustini libris annotatione, quae alteram folii primi paginam replet, drima vacua relicta. In fine Explicit ofessionu beati
in superiori
:

augustini

liber

XIII.

Anno dni MCCCCLXXXII,
1484,
in-4°,
libri,

in

:

pfesto lauretij.

Editio

Veneta,

a.

quam
sed

Colonienses

e
is

1'Ordre,

etant abstraites.

ils

etoient tres-diffici-

laudant,

non

est unius

hnjus

opusculorum

a traduire d'une maniere intelligible et agreable.
Villefort

plurium,
libri

quam
et

suo loco latius descripsimus.

'estcependantceque3I.de

a

fait,

ayant

Sine anno

loco, in-fol.

min. B. Augustini episc.
est

•ouve le moyen, en rendantexactement le sens deson

Confessionum. Volumen
152,
cl.

foliorum impresso-

uteur et s'attachant a la purete des termes, d'egaler
i

rum
quod

quibus in

aliis

exemplaribus, ut in eo,

beaute
est,

et la liberte

de 1'Original.
versionis

p

Praeterea tenen-

am
I,

utrumque hujus

tomum

etiam selibri

Braun manu versavit, praecedit unum non impressum, in nostro deperditum. Incipit a particula

iratim haberi, adeo, ut de Doctrina Christiana

Ex

libro

Retractationum
iinalis

sancti

augustini

epi-

itemque reliqua peculiari volumine constent. Cf. at. Bibl. Reg. Paris. T. I, p. 379 sq., n. 724 et versio hsec 17, Nescio vero, quid sit, cur ibidem omen Philippi Goibaud du Bois ferat. Fuerat is
cadeinise Parisiensis socius

scopi.

Formula

desideratur,
in

miniatori ascri-

benda
Nec

relicta, id

quod

nostro exemplari
spatiis a

tam

in

fine totius,
initia

quam singulorum

librorum, factum
fine

est,

librorum magnis

praecedenliber....

anno 1894

vita functus

tium, sed una tantum linea, Sancti Augustim

.

135
Incipit, discreta

SLPPLEMENTLM AD OPERA
comparent.
(a).

S.

AlGLSTINL
libri XIII,

136

Character est
lineas
latas

gothicus
32

Confessionum
Bibl.

per

II.

Sommalium.
ex ejosdem

Cat.

medius obtusior
ctionis signa

paginre

com-

Mus. Britt.
Duaci.
10.

plectuntur amplis marginibus

circumdalas. Distin-

1628.

Iidem

libri

recen-

pum-tum, colon et interrogationis nocustodes, signaturoe, nuraeri et ta. Absunt omnino rarissimi libri tituli paginarum. Meminero hujus
Bibl.

sione. Lipcn. itColon

1629. Colonim JLgrippinx,

ap.

Corn.

ab Egmond.,
libri

iu-l\

rnlgo

1/1-12).

D.

Aur.

Augustini

XIII
iti

DeburiusinCat.
Cl.

Duc. dc
Pin. T.

la
I,

Val. T.

I.

p.

IC8.

Morellus in

Bibl.

p. 00 sq., ac nuper
yotiti<t

Confessionum ad tria ms. exemplaria opera et studio Henrici Sommalii. S. J.

emend

iterum descripsit Plac. Braun in
(1788) p. n.

Jlist. Lit.

Ac hic quidem ad insignem ejus vetustatem contirmandam observat, in exemplari Tegernseensi a calligrapho ascriplum esse

— Dilingx,
Soc.
J.

1630. Ibvlnn, tft-24. Iidem libri. Hendreich.
in-8°.
S.

Augustini Confessionum

libri

X priores cum notis
Colonienscs

et

summariis Henr. Wagnen
Bi><l.

annum

1170.

ex Alegambii
in-8°. S.

Aliam
nota,

horum

librorum
aruti et

editionem,

quaterms
ediloris

1631. Colonix Agripp.,

SS Augustini

v

•/.

C"ii-

nulla apposila

loci,

typoyraphi, aut

fcssionum L.XIII, per Henr. Sommalium.
1632. Ibidum,
l:

quam tamen Romanum
Audiffredus
Pinell.

putat, sa;culi xv certe,
Bibl.

i/i-16.

S.

Augustini Confessiouum

notavit
Cat. Bibl
Sjec.

in

Cat.

Casanat.

Adde

libri

X

priores,
a.

per
editio
libri,

XVI.

ejusdem
1531,
Colonix,
in-8°.
Bibl.

et

I.

Wagnereck. Occurrit Henr. apud Hendrckhium. Nos adcuin
esse in

Augustini
Bernens.

didiraus titulura
libros a

Confessionum
T. I,p. 15.
i:iii3.

libri

tredecim.

Cat.

Wagnereckio
Colonix Agr.,
D.
A.

certum sit, nonni^ lucem editos.
ab Egmond.
XIII
libri

\

1637.
S.

sumpt. Corn.

et

Lovanii, i/i-12.

Augustini

Confessionum
Possevinus in

soc.

i/i-12.

Augustini....

Con-

libri XIII, Cat. Bibl. S.

Angeli ad Nidum ycapoli.

fessionum. Editio Somraalii.
1638. lbidcm, m-12. lidem libri.

15G7. Antuerpix,

in-8°.

Iidem

libri.

Ilwlnkh.
i/i-16

App.

T.

I,

p.

154,

ex eoque

Hendreich in
Possevinus

Pand.
et

1640 Ibidem, in-8°. Iidem
1645.

libri. Ilcndreich.

Brandeburgicis, Lipenius et M. Bibl.Eccles. Col.
1568. Ibidem, i/i-16. Iidem
libri.

Luyiuni,
Cotonix,
D. A. Aug.

ap.

Sim. 'Rigaud,
recensio.

(vulgo

ex

in 12).

Eadem Sommaliana
Conf.
Soc.

eo Colonienscs.
1569. Colonix,
nescio,
i/i-12.

1646.
Iidera
libri.

apud Jodoc. Kalcovium
libri

ct Sv

Hcndrcich.
Ubri

Sed
XIII.

i/i-

12.

X,

cum
est.

notis

R. P.
cuiedi-

an idem

sit

liber,

quem
S.

e Posscvino

laudant

Henrici

Wagnereck
capili

Jesu.

Praeter

notas

Colonienses,
in

Confessionum
io.

Augustini

C cumque

usus suus subjectus

Ad hanc

Epitomcn redacWa

Schwaygero

in-fol.

Schwei-

gero, collcgii ad B. Yirginem Francofurti Scholastico,
Colonix apud ChoUnum.
1573.

Lovanii, in-8°.

S.

Augustini
Hilarii
et

Confessionum Con-

tionem quodammodo pcrtinet et cum exemplari quidem, quod manu terimus, compactus est liber Rci Pcenitentis Simplex et lluhoc titulo munitus milis Confissio, cum Scrmone de S. Augustino. Ibid.
:

libri XIII.

Hendreich.
i/i-8°. S.

apud eumd.
Augustini
1647. lbidem. Iidem
drcich.
i'»-12.

1578. Basilcx,

libri

X,

per

eumdem. Henin- 1G vel in-

fessiones. Coloniens.

1581. Wirceburyi,

S.

Augustini Confessio-

1649. Colonix Ayr., sumpt.
24.
I).

Eymond.

uum

libri XIII.

Hendreich.

A. Aug. Confess.

1.

XIII, opera

Sommalii.

1588.

Turoni,

apud

Claudium
I,

Michaelem

(....)

Iidem
S.ec.

libri. Possevini

XVII.

— 1604.
:

App. T.

p. 154.
offici-

Colonix Agrippinx, in
D. Aur. Augustini

na Birkmannica. i/i-12. Confessionum ejusdem
positio

libri XIII

Antwrpix, cx off. Plant. Balthazaris L m-8°. D Aur. Aug. libri XIII Confessiouum. Hendreichius editionem Antuerpiensem tamquam repetitionem editionis Wagnerechianae profert. Sed perpe1650.

confessio theologica et ex-

succincta missae

Romana?

:

omnia ex

ms. ^

plane diversam viderit. Argumento sint ea, quae ex diligentiori ejus inspectione referunt

ram,

nisi forte

cod. emendata.

opera

et studio

theologorum Lova-

Colonienses. « Typographus
pree caeteris laudari

monet
R.

se,

cum

audiret
re-

niensium. Cat. Bibl. Reg. Paris.
1606. Lugduni, in-12. S. Augustini libri XIII Con-

exemplar a

P.

Sommaliu

fessionum juxta Lovaniensium correctionem. H<ndreich

censitum, varias ejus ediliones conquisivisse, earuraque facta comparatione, multos errores typographicos

emendasse, ac postea exemplar contulisse cum ediConfessionum
Cat.
li-

1607. Duaci, in-8. S. Augustini
bri XIII, editi per

tione

Operum

S.

Aogustini

a

Christophoro

Plantino

H.

Sommalium,
Iidem

Bibl. Bodl.

excusa, idque.

in

multis discrepare

animadverli

1668. Luyduni,

i/i-12.

libri

ex

recensione

Lovaniens. Hendreieh.
1610. Ibidcm, m-12. Iidem libri Ilcndreich.

attamcn in quibusdam P. Sotnmalii recensionoiii, inaliis 1'lnntinianum editionem prorh-rondam censuisse.

Quod ne temerc

fecisse culpares adhibui

c

ms.

1619.

Colonix

Ayrippiiuv,

m-12.

D.

Augustini

anti<iuissimum, yui antc plura sxcula conscriptus

cum
utra-

(a)

Eodem,

inquit
S.

Epistolarum

Rraunius. quo impressa fuerit bujus Doctoril absquc anni lociquc

professione editio, ut adeo ex

eadem

officina

qae juodierit.

.

NOTITIA LITTERARIA IN
is

S.

AlGUSTINUM.
cura confecta, ut
et

138

multis mss. codicibus in hoc Plantiniano typogra-

A

ria

summa

ab

initio

Augustiniani

eio asservatur.
s,

Hunc cociicem
idque

lidelissimiun

exper-

Annales, sive Compendiosa D. Augusiini Vita cum suis

ei ejus auctoritate emeudavit exemplar a Sumrecensitum,
gaudet,

annorum
si

notis.

Idem typographus

pollicitus

erat, se,

tlio

quod viri docti, ibus correctiones suas ostenderit, non improba»
* »
*.

lectores huic

ojus suscepto et specimini faverent,

ad alia Patrum Latinorum scripta minora simili ni-

rint.
1 :

-2

.

Duaci, in-lZ.

Iidem

libri

ex

ed.

Sommalii.

t.

Bibl.

Thuancx.
Hendreich.
Bibl.

danda perrecturum quod promissum successum habuerit, necne, ignoro. Codicum vero, qui hoc loco usum pra?stiterunt, elentore ac castigatione foras ejus
:

1601. Coloniae in-i2 Iidem libri.

chum
Mc.

infra

dabimus.
Versiones.

1665.
ssii.

Lugduni, m-24.

lidem

libri. Cat.

1675. Lugd. Bat., ap.

Ehexir in-12.

S.

Augustini

Exstant
Awjlicx,
viri

Italicx,

Hispanicx,

Lusitanicx,

Gallicx,

nfessionum
I,

libri.

Profert Debure in Bibliogr. instr.

p. 249.

Adde

Cat. Ducis de la Valiere.
i;j-8°.

Gcrmanicx. Nec vero mirabitur quispiam tam eximie, ne dicam tanta adoratione culti vitam

1679.

Bruxellis,

Iidem

libri

per

eumdem

mmalium
1685.

recensiti

Augustx Vindelicorum S. Augustini Consionum liber octavus ex Sommalii recensione.
in pio litterati

ab ipso tam insigni arte ingenioque superante perscriptam a multis cum voluptate esse lectitatam. Immo summis etiam per proxima abhinc tempora viris adeo placuit sancti doctoris institutum, ut imitari

st.

hominis secessu Theoph. Spizelii
Jo.

non indignum ducerent,

id

quod Petrarcha, HueRus-

>ag. 42.

tius, et

nuperrime, quinomen etiam traduxil,

1687.
ir.

Parisiis,

ap.

Bapt.

Coignard m-12.

savius, quisque pro ingenio suo,
S.

modo

pressius,

modo

Augustini

libri

XIII Confessionum emendatis-

ex longinquo Auguslinum secuti,
las

effecerunt,

Singu-

ni et notis illustrati,

cum

novis in singula capita

ergo ordine indicato enumerabimus.

immentis.
i699. Antuerpix,
vel

Italicx.


«

1564. In Venetia, presso Bolognino Zal-

Colonix Agr. apud Corn. ab
plane proferunt Co-

tieri, t«-4°.

mond, m-24. Iidem
lienses.

libri. Ita

S.

Agostino

Ledivote Confessioni del Divino Padre tradote [sic) per 1'eccellente medico
Cat.
Bibl.

M. Vin cenzo Buondi. » Cf.
viss

Crevennx noappresso

5*c
idio
at.

XVIII.

1740.

Antuerpix, apud Gotthard.
I.

m. Puttnerum,

m-8°. D. A. Aug. Coofess.

XIII,

1595.

Roma,

nella
i'n-4°. «

tipografia

Medicea,
S.

Sommaiii. Binis columnis paginae impressae q
in-fol. S.

Giacomo Luna,

Confessione di
il

Agostino

tradotti di Latino in Italiano per

S. Giulio

Mazzini

1743.
e

Antuerpix prima vitae pars

Augustini Acta priora
ab infantia usqae ad

nobile Bresciano. Ed con alcune annotazioni dal

mefine

S. Doctoris

desimo
noviss.

illustrati cosi
etc.

nelle margini,

come
et

nel

aunos excerpta ex IX prioribus libris Confesmum. Exst. in Actis SS. Augustini tomo VI, p.
aet.

de' capitoli,

» Cat. Bibl.

Casanat.

Crevennx
tredegli

7 sqq.

1620.

Milano, per

Gio Batt. Bidelli m-4°. «
Cf.

[I

ini,

Petri Cajetani Viad insigne Jani. S. Aur. Augustini, Hipp. ep. nfessionum libri tredecim vario Commentariorum nere illustrati, ab aemulorum obtrectatorum vel

1757. Florcntix, ex typographio

dici libri,

etc, »

ejusdem versionis.

Bibl.

Aut. volg. saepius a nobis laudata.
1760. In Venezia, appresso Marzellino
"

Piotto, in-4".

Delle Confessioni di Sant' Aur. Agostino Vesc. di
libri tredeci

tis, vel dandis seu conviciis, seu censuris, seu lam cavillationibus vindicati et expediti, opera et

Bona,

da copiosi Commentarj
:

illustrati e

dalle censure degli aversari difesi

e volgarizzati del

Anna, Carmelitano scalzo della » Immensa notarum ex omni 1776. Parisiis, typis Philippi-Dionysii Pierres, via " Commentatorum populo colluvies. Imprimis Coloniensem interpretem Henr. Wagnereck studiose ,n-Jacobcea, in-16. Divi Aurelii Augustini, Hipposnsis episcopi, Confessionum libri tredecim. Ad calexcerpsit.
idioFr. Archangeli a Prxsentatione, sacerd. projsi Carmelitae Excalceati Theol. et S. S. lectoris.
P. Giangiuseppe

da

S.

provincia di Venezia.

m

additae sunt variae

lectiones. Editio

nitidissima,

Philippus

Alegambius

ex S.

I.

in Bibl.

SS.

Soc

curatissima

atque

emendatissima,

in

qua

nihil

nissum, quod ad partes typographicas et emenda-

mem
)ris

pertinet.

Quippe non solum ad impressa me-

Jesu novissime Romae 1676, a Nathanaele Solvello, edita p. 830, in recensu librorum tacitis auctorum nominibus a commilitonibus S. I. editis notat etiam
Confessiones Augustini Italice redditas, auctore Jacobo

notae exacta fuit, sed collata est etiam

cum

co-

cibus manuscriptis bibliothecarum, Regiee ac

San-

Fuligato,

idque

transcripsenmt

Hendreichius

in

movefanae,
ligentia

quorum omnium
viri

variantes copiosissimae

Pandectas Brandeb,

et Colonienses in

M.

Bibliothe-

insuperabili

mdet, cujus

eximias in

cujusdam docti L. St. hoc genere virtutes in

cam

Ecclesiasticam

;

sed neuter illam vidit, neque

aefamine
Lcerptae
jtulae

debila laude prosequitur typographus, ad calcem exstant. Interspersae etiam sunt
:

ego quidem ejusmodi versionem, quse intra annos 1624-1653 prodire debuisset, uspiam memoratam
inveni.

quaedam

addita librorum

et

capitum

mmma-

Hispanicam versionem Confessionum Meditationum,

Patrol. XLVII.

iay

SUPPLEMEMUM AD OPEHA
A que

S

Al Gl

SllNL
le

140

Solihquiorum et Manualis D. Augus/ini curavit Prtrus Ribadnirira Toletauus ex S. 1. Matriti 1598, II tomis, qtiae repetita esl in Opcribns ejusdcm Matriti 1004
in-fol. editis, part

ce qui esl le plus touchant et
le

plus a la portee

de tout

monde,
»

traduction nouvelle par

Simon

Michrl Treuvi.

m,

p.

633 spp. Hendreich in Pand.

1709. Paris, chez Xic.
fessions de S.

I

Gras,

i/i-12.

Les Conle

Hrandeb. Hispanicam commemorat Bruxellis 1674,
in-24. Sed illius auctoritatem parvi

Augustin, traduites en francais par
»

pendendam
sive

esse

P. Reni de Ccriziers.
1719.

crebro usu edoctus sum.
Lusitanice convertit
Sebast. Toscano

Paris, ehet

PkU.

Nic.

Lnttin,

i/i-12. «
etc. »

Les

Tuscanus
versionis

Confessions de S. Augustin abregees,
a.

Vid. ad

eremita Augustinianus

Portuensis,

cujus

1703.

Sed nomen interpretis

ahest. Juurnul des

duas

editiones Antuerpise 1555, ct Colonix 1556, proIlisp.
t.

diditiWc. Anton. in Btbl.
dreich
1. 1,

II,

p. 186.

Hen-

Scav.,mai 1719, Bibl. Colon. Paris chez Jtan Bapt. 1722.
boisianse.

Coignard,

in

12.

Gallicx.

scm

1

00H

,

perperam tamquam Hispanicain citat. Primam laudant Colonienses Parisicnm-8°, cum Annotat. Herncqmnii. Hanc sub-

Repetitio superioris quarloe editionis versiouis

Du-

1740. Paris, 1743.

i/i-8°.

Iidem
P. G.

libri
le

secuta est versio Rcnati Ccriserii (Rcne de Ceriziers) ex S. I. quam Lugduni 1649, in-12, et 1658, m-24, pro-

Paris, chez

per Arn. d'Andilly. Mercitr, i/i-8°. « Les
fran<;ois
la

Confessions
sur 1'edition

de
1

S.

Augustin

iidem referunt. Nos recentiorem deinde ostendemus. Successerunt Arnaldus Andilliacensis eodem a. 1649, et novissimus Duboisius, qui absque codicum
diisse

dine des

en PP. Benedictins de
traduites

Condes
Buis,

gregation

de

Saint-Maur,

avec

des

notes

et

mss. subsidio sola ingenii accurataque sententiarum Augustini cognitione fretus, plurima feliciter correxisse dicitur. Utriusque

sagacitate

et

eruditione

nouveaux de VAcad. Franc. Nouv.
Anglica.

sommaires des
ed.

chapitres par M.
»

Du

1650. London, in-12.

«

Saint Augnsti-

opera frequentissime typis est descripta,

ex

quibna

nes confessions translated and with some marginal ou Confessions by William Wats notes illustrated
:

:

ea, quae nohis disquirenlihus se abtulerunt,

jam enu-

de S. Augustin, traduites par Guil.

en anglois, avec des noles

merabimus.
1649. Paris chez veuve Jean Camusat, in-42. « Les Confessions de S. Augustin, traduites en francois

W.its. » Cat. Bibl. Reg.
a.

Eamdem

versio-

nem jam

1631

Londiui octonis editam
1673. Colln,
b.

prodidit.

Cat. Bibl. Buld.

par .Robcrt

Arnauld

d'Andilly. »
a.

Ea?dem
in-8». «

repetita;

Germanica.

WUlh.Friessen, in-12.

apud eosdem hibliopolas
1659. Paris,

1631
le Petit,

KirLes Con- C chenlehrers Dreyzehn Bucher der Bekandtnussen. . fessions dc S. Augustin, traduiles en francois par Titulum justo verbosiorem, quautum licuit, contraRubert Arnaud d'AndiUy, septieme edition avec le ximus. latin a cote, reveu et corrige sur douze anciens mss.,

chezPierre

« Des heyligen und Hocherleuchten Vatters gustini Biscbotls zu Hippon und furtrefilichen

Au-

rend raison des principales corrections par Antoine Arnauld, docleur de Sorbonne. » Eamdem ab eodem typogrupho a.
et des notes a la lin, oii l'on

Codices, qui in novissima eaque elegantissima Parisiensi

horum librorum descriptione sunt adhibiti
I,

excusam laudat Cal. Bibl. Casanat. Hendreichius quoque repetitiones annorum 1653, 1660
16o6, in-12.
et 1665, notat,

Codices Rcgii:

num.
xiu.

1807, Colbertinus. Libros XIII

integros compleclitur,
dit.

sed ultimus caeteros

preeceLibri xin

Tribuitur

sa?c.


ix.

II,

1675.

A

Paris,

chez Pierre

le

Petit,

in-8°. «

Les

integri. Tribuitur sa?c.

III,

Confessions

de S.

Augustin traduites en
nouv. ed.
»

francais

XIII integri. Tribuitur ssec. ix.
bertinus,

num. num. 1912. Libri IV, num. 1913, Col1911.

par

Amaud

d'Andilly,

Hendreichius in

complectens libros
6,

XIII,

sed delicientibus
viu,

Pand. Brandeb. commemorat versionem factam pur impressam hoc anno les Messieurs dc Port-Royal, et
Bruxellis
in-12.

foliis a libro vn, cap.
5,

n. 4,
ix.

ad librum

cap.
A.

u.

3.

Tribuitur

saac.

V,

nuin.

1913

Editiones

item

a.

1671

Parisiis

D

Colbcrtinus.
VI,

Lihri XIII integri. Tribuitur saec. ix.

in-12, nec

non Bruxellis 1691

in-8°, factas se vidisse

num.

1914,
xi.

Colbcrtinus. Libri XIII integri.

Tri-

testantur Colonienses, p. 734, n. 68. Coignard Bapt. Paris, chez Jean 1688.

huitur
in-4°.

sa?c.

Ilunc integram lcgisse
VII, nuin.

se testatur

Rondetius.
XIII
16,
;

1915.

Culbertinus.
Libri
I,

Libri
i

Les Confessions de
sur

S.

Augustin,
des PP.

traduction nou-

sed defieiunt folia priora usque ad
3.

vellc

1'edition latine

Benedictins, avec

n.

Tribuitur

soec.

xu.

VIII,

num.

1916,

des noles etdes nouveaux

sommaires des chapitres par Philippe Goiband du Bois. » Prima lucem vidit tnsti. Eadem vero apud eosdem bibliopolas rea
,

Colbertinvs. Libri XIII integn. Tribuitur ssec. xm. IX, nuin. 1917. Libri XIII, sed deflcienUbus foliis
ali.piot libri ix,a cap.
4,

n. 2.

ad cap.

8,

n.

I.

TriLibri
1

petita

;i.

1700 ct 1716.
Bruxelles,

buitursec. xm.

— X,

num.

1918,

Tellerianus.

li.do.
ci

ehex
S.
i\

La ConversioD de hhmuc » (libre viu et
1703.
Paris,
1

rmncois Foppems, in-S°. Augustin dccntc par luiConfessionum).
Rubustel,
i/i-12.

XIII

integri.

Tribuitur

saec. xiu.

XI,

num.

chez
S.

Charl.

«

Les

berHnus. Suh titulo mejorem habena afflnitatem cum libro MeditatioSed cum num; sed ab ulroque pariter diversum.

Confcssionum aliud opos est,

Confe^inn

»

de

Augustin nbregees, ou l'on n'a mis

inserla

quffdam Confessionum fragmenta

in eo re-

:l

NOlTTlA LITTEKARIA IN
ex

S.

AIGISTINLM.
Sequitur proxime

142
tabula in libros praece
disticha,

srirentur,
:uit.

iisdem
sa>c.

singularia
xiv.

Tribuitur

XIII,

quiedam baurire ^ num. 1948. Libri
libri ultimi. Tri-

LA'A'.\/.Y.

dentes, in cujus calce

decem

quorum

ini-

edecim in line mutili, in cap. 3G
litar s«c.

tium

:

xiv.


saec.

XIII, xiv.

|fi
III,
ii.
)

Thbuitur

num. 2375. Libri XIII inXIV. num. 2694. Libri

^Equora

si

penetrat Cyclops, e!c.

Postremum

ita

sonat

:

sed ab initio et in fine truncati. Tribuitur

sse:.
i

XV. num. 5296, Colbcrtinus. Fragmentuin libri imtio usque ad cap. 11, n. 1. Videtur tribuendum

Numine saucte tuo, pater o. tueare Joannem De Amerbach preseus tjui tibi pressit opus.
;

ec. ix.

Codex Genofevanus
»cim, sed lacunis
Itimo,
alfecti.

:

Charactere Gothico binis columnis impressum est, ut pleraque Amerbachii. Plerumque una cum libris

XVI,

num.
xiv.

34, Libri tre-

de Civitate Dei per

eumdem

h. a. impressis

compa-

quibusdam

libro x, zi, xu, xv, et

ctum
de

cernitur.
Basil.,

Tribuendus

saec.

Etiam bunc

1490.

tum
5

legisseaftirmat Rondet.

Trinitate.

per Jo. Amerbach., in-fol. Augustinus Concordant omnia cum praecedente ac-

.lugustini Coufessionum Flosculi resectis

rerum

curalissime. Character luculentior et aequalior.

Comet

.flicilium spinis et in

sex areolas distributi. Lug1620,
in-12. Coloniens.

memorant eamdem Dcnis
K Gemeiner Regensb.
StadtbibL,
p.

Garell.

Bibl.

p.

135,

m
,

i

1618, in-24, et

Coloniae

Stadtbibl. p.

197, Gesner Lilbeck.

lltindrcich.

51.

XV.
GaV.ice

— (38) De
juxta
et

versus

Natura boni hber. Beuedictinorum editionem
:

z.

Gesch. merhw. Bb. St.

Uberius descripsit Masch Beytrr. II, p. 73 sq.

isertus est in libro, cui titulus

La

Distiiiction

et la

1494. S. loco, in-fol. Augustinus de Trinitate. Editionem Amerbachianam refert, sed versus in fine

iture

du

bien

du

mal, etc.

Paris,

1704, in-12.

tabulae desunt.
libri

Nisi

me

fallit

judicium Friburgi, hi

ide Colonienses, qui de

eodem
qui

libro lectores ad se-

excusi sunt per

eosdem typographos, qui hoc
Civitate Dei dederunt.
«

uentem bibliotbecae

suae,

numquam

prodiit,

anno quoque opus de
Sine anno,
loco,

imum
VI.

remittunt.
(41)

in-fol.

Augustinus de

Trini-

Quaestionum

Evangelicarum

XCVIH,

tate. » Incipit statim a Sententia B.

Augustini de libro
liber

Ubri duo.
Insunt
in
a.

Retractationum. In fine

:

Aur. Augustini episcopi

opere Quaestionum D. Augustini edito
1497,

de Trinitate
co

finit feliciter.

Volumen charactere

gothi-

ugduni

de quo supra.

A

Coloniensibus af-

magno admodum

eleganti ac nitido, lineis late,

aequaliter tamen distantibus impressum est. Charta Augustinus in Xovum Testamentum, nec non Gallica ejusdem versio in Expli- „ candida ac densa, folia maximi moduli sunt, columnae binae, margines lati. Absunt omnes signaturae itivn dc St. Augustin et des autres Peres Latins sur ac numeri. Xouveau Testament. Paris 1675, in-8« nec non alia,
rtur hoc loco
aris 1619,

odo recte
ita

mentem eorum ceperim,

versio gallica

Sine

anno, loco

et

typographo, in-fol. max. B. Au:

Lugduni apud Plaignard 1694, in-8. IV voll. XVII. (43) De Catechizandis rudibus. Paris, chez Andre Pralard, in-12. « Les li1678. es de S. Augustin, de la maniere d'enseigner les rincipes de la religion chretienne a ceux qui n'en

gustini de Trinitate liber (libri XV). In fine

Aurelii
feliciter.

Augustini
ptionibus,

episcopi

liber

de Trinitate

finit

Vetustissimi hujus juxta

quas primus
post
I,

Garell. p. 37, et

quam rarissimi libri descriomnium Denisius in Bibl. eum Seemillerus in Incunabb.
34,

nt pas encore instruits

;

de la vertu de continence
patience et contre le

typ. Ingolst. Fasc.

p.

harum deliciarum ama-

de temperance

;

de

la

men-

toribus obtulerunt, adeo satisfactum cognoscendi eo-

nge

:

traduits en francais. »

rum
set,

TVBI.
istini libri


XV

studio vidimus, ut quid a nobis addi ultra pos-

(44)

De

Trinitate libri quindecim.

1489. Mediolani, per

Leon

Pachel,

in-fol.
:

S.

Au-

quantumvis, curiosa comparatione vix inveniremus. Constat autem volumen hoc foliis 105 maximi

de SS.

Trinitate.

Infine

Mediolani

moduli,
Chartae
dae

impressum paginis

sectis,

lineis

47 quas

ipressus per
itivitate

magistrum Leonardum Pachel. Anno a D margines amplissimi
satis.

et lata interstitia

condecorant.
et

domini nostri JesuChristi milesimo quadrin-

densae sunt, sed paulo crudiores, nec candi-

ntesimo octuagesimo nono septimo Kalendas junii.

Character Gothicus grandis

aliquanto

Excusi sunt hi libri una

cum

Hilario de Trinitate

pinguior. Desunt numeri, signaturae, custodes, item

loque plerumque volumine inclusi occurrunt. Cf. ejus voluminis 1, p. 269. Aversa nempe ultimi
lod Hilarium complectitur, pagina registrum char-

librorum et capitum, quas quidem nostrum exemplar minio habet appictas. Capita tamen unius aut duarum linearum spatiis inter se dilitterae

initiales

rum utriusque
laractere
larta

opeiis pra?bet. Impressa vero sunt

stant,

eorumque argumenta ante

libri

cujusque ini-

Gothico

minusculo duabus columnis in

tium summatim indicantur. Incipit totum a Sentencia
beali augustini de libro retractionum (sic),
stola augustini aurelii

nitida ac Grma. Initiales litterae parvae. Pagi-

quam

Epiprae-

irum foliorumve notae desunt. Describit Braunius
I.

yponcsis episcopi
ecclesie,

ad aurelium

T. II, p. 187.

episcopum cartaginensis

mox

capitulis

1489. Basil., per Jo. Amerbach., in-fol. Augustinus
Trinitate. In line libri

missis, ipsius libri primi initium sequitur.

XV
est.

:

Aurelii Augustini de

hnitate

liber

explicitus

Anno domini MCCCC

Exemplo, quod celeb. Denisius describit, coaevi cujusdam manus apposuerat annum 1471 illud vero, quod See:

143

SLPPLEMENTUM AD OPERA
versavit
theol

S.

AUGLSTIM.
columnis amplo
in

144

millerns manihus
gius Fiugel.
j>

annn

1478. Doclos Geor-

A

et densa. binis

spatio

secretis

im-

p:";'.

Ingulst. octo ilorenis
lec iones

comlle-

pressum,

quod

duplo servat bibliotheca Regia

ir iv.-r.ii.

Cseteram plurea

ab editiooe

nedictina et Autuerpieusi discrepantes hane ediiio-

Academia> no trse haud dubie It.iliam patriam agno scit Incijiit au ijimus Augu-tini super hoc opere ui
Retractalionum testimonio, quod statun libri primi iniliiim subsequitur. Secundu autem, tertio et
libris

exhibere Denisius siguilicavit et exemplis quibusdam addilis cumprubavit, nec non procemiorum

nem

capttum differre otramqne quod, quouiam omues hactenus biblioobservavit, graphos fugeiit, non negligcnduin est. Cf Draun.
ratioue
et distributiooe

quarto libro prspmitliinlur capitula,
cujusvis capitis. In

id e>t

summaria
liber

hne

:

Explicit feliciter

quar-

tus Aurelii Augustini

yponiensis cpiscopi De cosensu

Not.

II.

Lit. p. 82.

Sine anno. Venetiis, per Paganinum de Paganinis,
in-'k°.

sanctorum quatuor Eoangelistarum. Deo gratias. Plagulas quaternas numerat a-1. Alise notae desunt.
Litterisinitialibasspatium plane
1

S.

Augustini de Trinitate

libri

XV,

adjectis

vacuum

est relictum

ejusdem argumentilibri Hilarii. Cf. T. I, lolo. Basil., pcrJo. Ad de LangenS.ec. XVI. in-fol. « D. Aug. Ilipp. ep. de summa Trinidorff; Ad Aurelium, Carthagiuiensem tale que dcus (sic) episcopum Libri quindccim opus prorsus divinum

p. 280.

173.

Laiingx absque typogr.
quatuor
libros

indicxo, in-fol.

Liber

beati yponcnsis

episcopi Auqustini de Conscnsu Evanincipit
:

gelistarum in
I?

feliciter.

Sic in

:

ipsa libri fronte legitur. In
stini.

Une

Liber. Dcati.

Awju-

:

:

:

Yponensis episcopi de Consensu Evangelislarum.
feliciter.

et cui laus

omnis infcrior, ubi perversa haerecticorum

explicit

Jn

civitate.

Laugingen Dnpressut.
Millesimo. quadrinIdus.
Aprilii.

dogmata disputationibus doctissimis confutans, profunda mysteria inattingibilis divinitatis mira ingenii
claritate aperuit.

Annoapartu

Virginis salutifcro.

gcntesimo septuagesimo tercio. Pridie.

Cui Theologice veritates illuminati

Constat baec edilio
tidis

foliis

105

litteris

rotundis ac ni-

doctoris Francisci Muronis aplissime connectuntur.

imjiressum, ahsque custodibus, numeris, sign
litteris

Juxta insigne typographi

:

Anno M.D.XV.
quae
dicta

Infra Di-

turis,

initialibus
II.

ac

tilulis.

Descrip>it

cl.

rectorium. Vide ed. librorum de Civitatc Dci per

eumhac

Braun

in

Sot.

Lit.

(1788),

p.

loi. Rarissimana

dem typographum,
etiam dicta putes.
M.D.Xllll.

ubi

sunt,

de

esse comjilures

teslati

sunt bibliographi, quos etiam
D.

In subscriptione notatus annus Calendx Junix. In aversa tituli pagina brevis Jo. Amerbacbii ad lectorem prsefatio exslat, sed quse solas librorum Augustinilaudes tractat. 1320. Lugdun., xre et impen. Jo. Koburgcr ; arte q tamen ac cura Jac. Saccon., in-fol. S. Augustini de Trinitate libri XV, quibus theologicee veritates illuminati doctoris Francisci Maronis connectuntur. Una cum libris Augustini de Civitate Dei plerumque cir-

Rraunius laudat.
1538.
Paris, m-12.

Aur.
Heron.

Augustinus de Con
Alopecii, in-S°.
libri

sensu Evangelistarum. Mus. Britt.
1539.

Colonix,

ex

off.

D

Aur. Aug. de Consensu Evangelistarura
Catal. Bunav.
Vcrsio.

quatuor

Gallicam hujus oporis versionem Lugd. 1526, m-8°

memorat
1562.
stini

Jac. le

Long

in

Bibl.

cumferri solent.
Grcece

Cat. Bibl. Casanat. T.
Versiones.

I,

pag. 342.

XX.

Sacr. p.

649.

Colon

(52)

De

S. Virginitate.

Romx

,

ap

Paul.

Manutium....
Exst.
et

S.

Augu

convertisse

Planudes,
S.

hoc libros Maximus nonnulla, quse probant Sp. cujus capita
dicitur

liber

de S.

Virginitate.

SS. DD.
ginitate.

Ambrosii,

Hieronymi
Vcrsiones.

Opuscul Augustini de Vir
inter

Aurea

etiam ex Filio procedere, exstant inter Opuscula theologica quorumdam (sequiorum) Grxcorum
collecta

de Process. Sp. S.

a P.
fxde,

Arcudio, edita Rom-4°, a pag. 187.
esse,
lat.

1638.
sainte

Paris,
virginite,

chez Jcan

Camusat,

in-8°.
S.

«

De

I;

mx

typis

S. C. de propag.
a.

discours

traduit de

Augu<tin

Eadem jam
mnlto prius
plementis,

IG30

ibidem edita

quin etiam per Leun-

avec des remarques pour

la clarte

de

la

doctrine pa

1378 Basilese m-8° Gr.

Claude Seguenot

clavium fuisse publicata ex Whartoniad Cavcum Sup-

D Joannem du

monent Colonienses. Sed

Leunclavii opus

nomine latuisse ferun Hauranne abbatem San Cyranum). Pertinet ad hunc librum Censura S. Fa
»

(cujus sub

Vergier de

:

dubito an huc trahi possit, quod aliunde memoria teueo ibidem capita aliquot de Trinitate ex libro de

cultatis thcologicx

Parisicnsis, lata

in librum,
etc.

qui

in

scribitw

:

Dc

la

saintc

virginite',

Paris,

apu>

verx vitx cognitione exstare, quse ab Arcudio pariter in opiis laudatum p. 072 relata sunt.

Adrian.
Iluc

Tapuinort,

1638,

m-4»

Cf.

Bibl.

Jansen

198, a. 1722.

De Gallica versione, cujus Crucius Cenomancnsis meminit, recte statuunt Colonienses, libros de Trinitate cum libris de Civitate Dei, ad quos versio ista
spectat, ab eo esse coufusos.

etiam referas
Paris,
1

:

1680.

c/u ; Helie Josset

;

m-12°.
tous
les

«

Trait

XIX.

(43)

De Consensu quatuor
libri quatuor.

Evangelistarum

Sinc anno,

loco

et

tijpogr.,

in-fol.

De Consensu

q composent le corps dc 1'Eglise, scavoir, 1° de la 2° du bien de la vidui virginite, pour les vieryes 3» de la maniere dont on doit prier Dieu jiourle veuves 4<> du bien de mariage 5« du mariage et d
;

de morale deS. Augustim, pour

etats,

;

;

quatuor Evangelistarum. Volumen charactere Gothico udmodum luculeulo et sequali, in cbarla candida

la

concupisence

:

traduits

en

trancois par M. Jca

llatnon. »

NOTITIA LITTERARIA IN
XXI.
1602.
>la

S.

AIT.USTINUM.
Parisiis,

140

(55;

Dc
S.

Vnitate Ecclesix.

A
seu
Epi-

Moguntix...
Uuitate

Augustini
contra

liber

de

Ecclesiae

Petiliani

Donat.
illustra-

iistolam, argumentis, notis atque

analysi

studio Justi Cahini.

Lxstat

in

ejusdem
1605

P)'xscri-

apud Anton. Augarcllum, sub intersignio D. Jacobi, via ad S. Jacobum.... S. Aur. Augustini de Spiritu et Littera liber unus una cum epistola ad Sixtum presbyterum adversus Pelagianorum argumenta.
1842. Parisiis., in-8°.

ionum
bt.

adversus Hxrett. Tractt. a pag. 249. [q Cat.
a.

Idem

liber.

Vidisse

se

te-

Bold. ideni liber pra^fixo

laudatur, ut

statur auctor Coloniensis.
1545. Wittembergx, impressit Josephus Klug, in-8°.

nel

jam
et

a nobis monituni.

1637. Helmstadii
iani

ex typogr.[Calixt. in-S°. SS. Cyunitate

Augustini,
ritu et

llipponcnsis

(sic)

cpiscopi,
et

liber de Spi-

Angustini de
Calixti,

Ecclesnr tractatus.
et

Littera.

Cum
an

prnpfatione

praemonitione

cedit Georgii
ia prof.

S. tbeol. doct.

in

Acad.
lectio-

lectoris. Nescio

fallitur

Hendreichiusin Pand. Bran-

p 341, editionem Vitebergensem a. 15481audans. 1368. Antucrpix, in-16. S. Aur. Aug. de Spiritu et m Introductionis fragmentum, edente Frid. Ulrico Littera ad Marcellinum liber unus. Ejusdem de naUxto, Georgii fi.Uo. » tura et gratia. Item de iide et operibus, Colonienses WQQ.Ultrajccti apud viduam Guil. Clerck, in-'i°. B ex Lipenio et Becmanni Cat. Bibl. Francof. p. 35, relii Augustini, episcopi Hipponensis, liber de Uniquibus adde Hendreichium 1,1. e Ecclesi;i? contra Donatistas. Exst. cum Comntariis uberrimis et utilissimis in Melchioris LeyS.ec. XVIII. 1767. Lipsix, apud Jo. Frid. •keri Historia Witzleben; in-8°, Aur. Augustini. Hip. ep. de Spiiltustrata Ecctesix Africanx, cujus um pene tomum secundum constituit inscriptum ritu et Littera ad Marcellinum liber unus e recensione Benedictorum e Congreg. S. Mauri, varietate mus secundus ad Librum Augustini de Unitate Eclectionum animadversionibusque brevibus illustra>ix contra Donatistas, de Principiis Ecclesix Afrixx, illiusque fide in Articulis tus ab Jo. Christ. Bcniam. Teegio. S. S. Theol. Cult. de Capite Christo et -Itsia, de Unitate et Iti praefatione pauca Schismate, plurimisque Relide occasione Jibelli hujus nis Christianx capitibusagit. itemque de editionibus ac recensionibus ejus monentur, ubi etiam ad aliorum librorum singulatim ediYersio. Gallice vertit notulasque ad difficiliorum locorum torum mentionem decurrit. Inscripsit Erdm. Rudolelligentiam aspersit Jac. Tigeou, Andegavensis, pho Fischero, theologo Coburgensi. iol. doctor et canonicus Ecclesiae cathedralis Me1770. Lipsix, apud Joh. Frid. Langenhemium; isis, quae illius versio prodiit Rhemis 1567, in-8°. C m-8°. Aur. Aug... de Sp. et Litteriis ad M. liber tit. Epistre ou lc Livre de S. Augustin de UUnit6 unus... Iterum edidit rel. Jo. Christ. Beniam. Tee. iEjlise, Contre Petilien, evesque Donatiste, avec gius. Scholae Sangerh. Col. III. Correctiorem sese taines observations puur profltetur altera editio, aucta insuper indice rerum entendre les lieux pJus 'ficiles imprime d Reims pnr Jcan de Foigny. Cf. memorabilium.
primarii, in
deb.

eorumdem librorum

:

)

:

;

verdiered. de Juvigny.

t.

IV, 314.
et Litteraliber.

Versiones.

XXII. 5.EC. XV.
stini liber

— (67) De Spiritu — Sine anno, loco
de Spiritu
Eucharistix,
periculis,

et typogr., in-i°. S.

Au-

et Littera.

Adjectus est Tracirca

Comin da Trino; in-8°. * Opera utilissima del B. Agostino V. I. de Spirituet Littera chiamata, al B. Marcellino, novamente
Italica.

1543.

Venezia, per

tus

anonymi de

qux contingunt
annexa
Seemiller
est

Sa-

di latino in volgare tradotta. »

imentum
xstionis:

cui

resolutio

Gallicx.
livre

1547. Lyon, par
et

Jean
»

Pitier, in-16.

«

Le
ed.

utrum suffragia facta pro multis xqualicl.

de

1'Esprit

de

la

Lettre

de

S.

Augustin,

prosint singidis? Exhibet
I.

fasc.

I,

p.

traduit par

Jacques Le Conte.
p. 274.

Cf.

Duverdier
Mich.

Totum volumen

foliis

38 conflcitur, exscriptum
alius

nova, T. IV,
m-4°.

iractere Gotbico,

quem

comparatione ibidem
faciunt.
et

1551. Paris,
a

de

Vlmprimerie
S. et

de

Vosca;

jpius declaravit.

Lineae 28

paginam
:

Nu- ^
tituli

Opuscule de

Augustin, 6veque de Hyppone

ai, signaturae, custodes, initiales

litterae

en Afrique,

de 1'Esprit
»

de

la Letlre, traduit
t. III,

par

sunt, nisi
iti

quod ab

initio legitur
libro

Incipit prologus

Valentin du Caunoy.

Maitt. part. u.

p. 598.

Augustini episcopi in
:

(sic)

de Sfiritu

et

Duverdier ed. nova, T. IV. p. 439.
1700. Paris,
«

'tera

et fine libri,
:

qui in

primam paginam

folii

chez

Jean.Bapt.

Coignard;

in-i2.

incidit

Explicit liber Beati

Augustini episcopi de

Lc Livre de

ritu et littera.
5-ec.

tre, traduit

S. Augustin de 1'Esprit et de la Leten francois sur 1'edition des PP. Bene»

XVI.

1524. Norimbergx... D. Aur. Augustini

dictins,

par Philippe Goibaud du Bois.

Spiritu et Littera liber unus.
1527.

Colonix,

Laudant Colonienses. apud Heronem Alopecium; in-S.
1528 profert Ossinger

XXIII.
1473.

— (68)
Colonix.

De Fide
.

et

Operibus, liber unus.
B.

.

.

in-k°.

Augustini liber

de

Aur. Augustini de Spintu et Littera liber unus.

Fide et Operibus. Cat. Bibl. Boldei.
1523. Argentorati, ex officina lilteruria ingeniosi viri
Jo. Gricninger,

mdem
Bibl.

editionem sub anno Augustin.

in-i°. Divi

Augustini libellus aureus

1538. Parisiis.
>er

apud Joan.

Riogny;

t'n-16.

Idem

de Fide et Operibus.
nominibus

Exstat

cum

Ysidoro de

sectis

et
de.

Ossinger.

hxreticorum,

item

Hieronymi

libro

;

.

;

147

SUPPLEMENTUM AD OPERA
A
editi
plicit

S.

AUGUSTIM.

148

Perp. Viry. Marise et Epistola ejus contra Vigilantium

Ypponensis de Civitate Dei liber vicesimussecundus excontra paganos. Sub anno a nativitate

junctim

ab Hier. Gebwiler, cathedralis aedis Arg. Litterarii Ludimagistro. Fol. v-x.wi. Augustx Vindelie., m-8°. D. Aur. Aug. liber de

Domini

M.CCCCLXVU.
ejus
tertio.

Pontifieatu P.um.i papae secundi anno

Tirtio

regnant>
,

R>manurum

ini}»

i

Fide et Operibus M. Bibl. Eccl. Col. p. 737.
1528. Colonix. Excudobat Eucharius
Cervicornius

Friderico. Ind
Jiinii.

m-8°. D. Aur. Augustini de Fide et Operibus libcr unus. » Occurrit subinde compactus cum libro ejus-

ConraDeo gratius. dua Sw. et Amoldua Pannartz juvante haud dubie
insidere

XV die vero duodecima GOD \L. — Impresserunt
numen omnes
in
litteris

r/<

viro aliquo solerti, cujus

GOD

\l.

dem

de Natura

et

Gratia ex

eadem

ofticina.

tam

facile

sibi

persuadent,

quam

1534. Paris,

apud Joannem Roigny, in-16. D
II,

Aug.
799.

operam

liber de Fide et Operibus. Maitt. T.

p. n, p.

ed. 2.

IS39.

Lipsix, m-8°.

B.

Aug.
Georgii

liber

de

Fide
Cf.

et

eorum mysteriis perdunt (a). Pagina? in duas columnaslinearum 44 impressae suut, quas ampli margines ambiunt. Proecedunt xu rubncarum folia. Cf. Awliffr. p. 6. Recensent etiam Dein explicandis

Operibus

cum

praefatione

Wicelii.

Bec-

bure Bibliogr. instr. T.
Ducis dc la Valiere.

I,

p. 243.

Exstabat in

Bibl.

manniCat.
1552.

Bibl. Francof. p. 35.
et

Undejam

laudarunt

Hendreichius

Colonienses.

B
S.

1468. Jloma?

m

domo
etc. «

Pctri

de

Max.;
XXII.
In

in-fol.

apud Petrum Horst; in-8°. /dem liber cum Enchiridio ejusdem vide suo loco. 1568. Antuerpix, m-8°. Idem liber laudantibus
Colonix,

Augustini de Civ.
opus,

Dei

libri

calce

Conradus

M.CCCC LXVUl.
quidem

In domo Petri de Hujus editionis character,

max. Hoc Maximo.
:

mea

Coloniensibus

1.

1.

sententia, nitidior est,

quam

in Lactantio ejus-

1652. Francof.

ad M.

et

Rintelii, m-8°.

S.

Aur.

dem
tet Cf.

auni. Sed textus inquiuatior est et mendis scafcedissimis.

Augustini... liber de Fide et Operibus.

Edente Joan.

Praecedunt xiv
instr.,

folia

rubricarum.
p. 86.

«

Hennichio.

Cum

dissertatione

ejusdem argumenti

Debure Bibl.
klQ.

Cat. Bibl.

Smithianx (Venet
I,

eodem

auctore. Uendrcich. in Pand. Brandeb., p. 342.
Versiones.

1755, 1/1-4% p. 27. etBibl. Pincll. T.
I

Romx, apud eosdem

;

in-ful.
:

max.

S.

Augu-

bro del B. Agostino V.

stini de Civ. D. libri XXII./n calce Aspicis illustris., Comin da Trino, in-$°. « 11 lietc. Audiffredus diligenti trium editionum Romanaopere, di I. della Fede e d'ell' rum inter se comparalione citra omnem dubitatiolatino in volgore novamente tradotto. » nem posuit, diversas invicem esse atque singulalim XXIV. (72) De Natura et Gratia. Aur. Augustini de q iteratas. Atque hsec, tertia etiam praecedente, emen1524. Norimbergx, m-8°. D.

1545. Venezia, per

Natura et Gratia liber unus. Notatur a Coloniensibus.
1528. Eucharius

datior est et pleraque vitia ejus abstersit. Exstabat
in Bibl. Pinell.

Cervicornius excudebat. In

fine

:

Apud
civis

S. Coloniam

impcnsa M. Godefridi Hyttorpii,
Aur. Aug.
est

Venetiis, per Jo. de Spira et

Vindclinum fratrem
:

Agrippincnsis celeberrimi, m-8°. D.
et Gratia liber

in-fol.

de Natura

unus.

Praefatus

paucis

verbis Jo. Petreius.
1568. Antuerpix, ap.

Augustini libri XXII de Civitate Dei. In tine Qui docuit Venetos exscribi posse Joannes, Mense fere trino centena voluuilua Pliui,

Aug.

liber

de Natura

et

Gymnicum, m-8°. Gratia. » M. Bibl.

«

D. Aur.
Eccl. Col.

Et totideni uiagni Ciceronis Spira libellos Ceperat Aureli, subita sed mortfl peremjitus, Non potuit cOBptum Venetie finire voluuien. Vindelinus adest ejusdem Frater et arte

p. 737, quae si

Nou minor Iladricauue niorabitur urbe. .M.CCCC.LXX. quos Antuerpiae Joannis Gymnici celebris quondam typograPraecedit rubicorum tabula xiv foliis. « Ikbwr BiBibl. Bun phi Coloniensis impensis impressi sunt. Sic enim bliogt mstr. Biblioth. Smithiana, Cat. Maettario Gymnicum statuere malim, quam cum Laudant eamdem Cat. Btbl. Rrg. et Bibl. PinclL » ipsum Antuerpia Coloniam migrantem facere, cum 1475. Moguntix, pcr Pctr. Sehoefjfer d» Gemsht Annalibus etiam constet, eum jam anno 1535 D in-fol. II vol. B. Aur. Aug. libri XXII de Civitate ex Coloniae prelum exercuisse, adeoque non post annum Dei cum Thomx Valois et .V/c. Triveth commentaIgitur Aurelii Au1540, demum, cujus anni editionem Antuerpiensem riis. In tine rubris characteribus Maettarius commemorat, domicilium ibi ligere potuit. gustini,eic. (cf. edit. Hteroymianam ib. a. 1470 per Vi rsio. eumd. typogr. excusanr, consummatum per P>trum
editio rarissimis, paucis

vera prodidit, accenseri debet haec

nimirum

libris iis,

.

:

1545. Venezia per
del B.

Comin da Trino, m-8°. « II libro Agostino vescovo Ippon., di Natura et Grazia,
;

Schoiffer de Qernxheim, anno
die V.

Domini M. CCCC.LXXUj.
presidibus
ecclcsie

mensis Scptcmbris

katoli-

contra Pelag

di latino
(74)

involg. novamente tradotto.»
Civitate Dei Libri XXII.
f.

ce Sixto tercio pontifice

Summo,

sedi Ant.

Moguntine

XXV.
Sjec.

Dc

Adolfo sccumio

pretxde

magnifico

XV

1467.

E. Monasterio Sublacensi
Civitate

max.

gubernantc

Christiunivm

tenemt» mitem ae monarchia impcratore se-

S.

Aur.
:

Augustini de

Dei XXII.

In cal-

renissimo Frcdcrico tercio Cesarc sempcr
cipit a tabula

Augusto. In-

ce

Airelii AtGisTi.M, Doctoris cgregii atquc cpiscopi

capitum

libri

primi, qua? ana

cum

ex-

Lairius Graiias Omnipotcnti Deo a Laudembachio interpretatus. Sed huic oninino obstare videntur verba Deo gralku, ut recto ctiam Audilfredus
(a)

monuit. Probabilior Pdri Seriverii sententia, G. schalci seu Godufraii Alcmani nomen substitnentis,
videri possit

; :

49

NOTITIA LITTERARIA IX
uno
folio

S.

AUGUSTIXUM.

150
:

prpto ex libris Retractatationuni

eompre- A domini milrsimo quadringcntesimo septuagcsimo quinto s-.ito nonas octobres. Impressum est coiumais biais enditur. Tuni sequitur ipsam Angustini opus totum
ltra

hoc

primum
sit

vol.

absulutum inque
»t

tine legi-

incipit a tabula
Bibl.

capitum
la

iv

folia
it.

complectente, Cat.
Smithiaiuv.
Ser-

lr

:

Finito libro

laits

gloria

Christo.

Deinde

Ducis de

Valiere,

Bibl.

linio
i,

impressom: Textus saiwti Augwtinide Civitatt onno Moguntix impressus, explicit fclicitcr, IXUj- Alterum volumen complectitur eommentaria

vabat
sex

eamdem

oliin

Bibl Pinellii,

itcmque una cuiu
Vid. Cat. noviss.
;

lpra laudata

cum

indice alphabetico.
tinita

ilamiais calcem
leto, insigoia

Ad atramqae subscriptione, more confasc.
I,

Venetiis, per Gabrielem Petri de Tavisio in-fol. Augustini de Civitate Dei libri XXII. In line Aurclii
:

prcecedentibus Bibl. Crcvcnnx.

Augustini de Civitate Dei Libcr XXII.
citer
finit.

et

ultimus

feli-

typographi minio impressa cernuntur
instr.

Impressumque

est

opus hoc a diligenti

Ma-

ebure Bibliogr.

Secmiller.

pag. 49

,

gistro Gabriele Petri

de Tarvisio.
p. 89, ubi

M. CCCC. LXXV.
Venetiis.
li-

NM Not.
la vice

Lit. (1788), p. 159.

existente

Petro Mocenico Ducc

Venetiarum.

Auctores vero

horum Commentariorum,

quae pri-

Cat.

Bibl.

Bud. T.

I,

merito rarissimis

hic excusa sunt,

Angli uterque fuerunt ot

bris accensetur.

e

Pnedicatorum ordine ambo. Nicolaus Trcveth seu
etiam Traveth, origine Xortwicensis erat,

'rivet vel

Ex Catalogo vero Bibl. Ducis de la Valiere discimus, binis columnis volumen esse impressum, praecedere materiarum tabulam xiv foliis,
signaturas esse
a...

atus circa

annum
est

1258, vitaque fuoctus a.
in

1328.

ad

D

secundi alphabeti.
Bibl.

MemoraAd-

ommentatus
r

omnes

libros

XXII

:

Thomas

tur etiam in Catalogo
p.
88,

Bodleianae ed. recent.
I,

ValUis vero seu
alois,

Vallcnsis aliis Gualois vel corrupte

apud Denis.
cl.

in Bibl. Carell. T.

p. 135.

haud dubie quod ex principatu Wallia otheologiae doctor Oxoniensis, diem obiit a. 1340, scripsitque Expositionem in jum ecem primos libros e XXII de Civitate Dei, quae fi.undus esset,
itur

datur

1477.

Neapoli,

Reuss in Bibl. Tubing. (1780), p. 69. per Matthiam Moravum; in-fol.
libri

min.

S.

Augustini de Civitate Dei

XXII In line
et ulti-

Aurelii Augustini de Civitate Dei liber XXII.

in

libro x,

cap. 29.

Utriusque operam magni
mss.

mus
polia

feliciter explicU.

Impressumque

est

opus hoc Nea-

quae factam esse testantur innumera , dhuc in bibliothecis Parisiensibus potissimum sulim

diligenti magistro

Matthia Moravo. Anno Christi.
Bibl. Ducis de la Valiere.

M.CCCC.LXXVII. Cat.

ersunt exempla, de quibus vid. Echard in SS. Ord.
raed.

1479. Basileae, per Mich.

Wenszler

;

m-fol. Iidem

tom.

II,

pag

561

et

597.

Creditum
conjuncto

est ali-

cum commentariis Thomae
£

Valois et Nicolai Triveth.
:

uando, Trevethum et
tas
ta

Thomam

studio

In fine charactere rubro impressum
dei opus praeclarissimum.

Igit aurelij

au-

lucubrationes composuisse, falso
conjunctio,

tamen.

Xam
codi-

gustini ciuitalis orhodoxe sideris pfulgidi de ciuitatc
binis sacre
.

quemadmodum

etiam iu hac prima
et

pagine pfessorialemanie.

ditione

obtinet,

notariis debetur

omnibus

bus eximiis id commentantibus

rubricis tabulaque dis-

ibus mss. est solemnis. Nicolai
itio

autem Trevethi expoprodiit atque hoc
Cf.

cretum pcelsa in

urbe

Basilica.

partium

in

X

priores libros

numquam

quam non solum
etia

aeris clementia et fertilitas agri
subtilitas

verum

asu fortasse in perpetuum luci subtracta est. raeter laudatum Echardum locupletissimum in

impmentium
trinitatis

reddit

famantissima. ad
salutis nostre

his

laudem
et

indiuidue ciuitatis dei psidis ingenio

uetorem, Fabric.
1474. Romse,

Bibl.

Med.
Dei

et Inf. Lat.

industria Mihahelis

Wenzsler.

Anno

ap.

Udalr.

Gallum
libri

:

in-fol.

max.

S.
:

post

aigustini
l

de

Civitate

XXII.

In

calce

M. et CCCC.LXXIX. Viij kl. aprilis operose est consummatum. Subter his insigne typographi minio
pariter refulget.
Incipit a

resens
i

Aurelii Augustini Hipponen Epi de Civitate
:

Sententia Augustini ex

li-

)

}ireclarum opus

Alma
:

in urbe
:

Roma
que

totius

mundi
ceteris

bris Retractationum,

quam

statim tabula capitum

li-

egina et dignissima
rbibus dignitate preest
,on

imperatrice

sicut

bri primi sequitur, cujusmodi
praefixa. Post

unicuique

libro

est

ita ingeniosis viris est referta\:
stilo ereo
:

textum legitur subscriptio rubro item

attramento plumali calamo neque

scd

charactere exarata additoque infra typothetae insigni:

rtificiosa

quadam adinventione
ad
dei

seu caracterizandi sic
est

D

ffijiatum

laudem industrieque

consumma-

sus

Textus sancti Augustini de civitate dei Basilea impresExplicit feliciter. Anno LXXIX. Adhibiti sunt

um.
J

per Udalricum Gallum

Almannum
Pontificatu

et

Symonem
die

characteres Gothici luculentae formae, in textu
jores, in Commentariis, qui

ma-

\

icolai

de Luca.

Anno Domini

M CCCC.LXXUII.
vero
folia

tero IIII.

mensis Februarii,
fsicj

Sixti

minores. Columnae binae,
signaturae,

pone scquuntur, longe prorsus absunt numeri,

livinina
io.

providentia Pape quarti, anno ejus terxni,

custodes, litteree initiales titulique. De-

Antecedunt rubricarum
et

cum

foliis

bure in Cat. Bibl. Ducis de la Valiere, Seemiller Incunab. Ingolst. Fasc.
II,

luobus puris. Character non omnino tam luculentus
ist

p. 36 sp.

magnus

ac

Romanarum

editionum, sed longe

1482. Romse... in-fol. Augustinus de Civitate Dei.

:ontra aequalior.

Hujusce editionis memoria sola perstat apud LabNic. Jenson., in-fol.
libri

1475.
itini

Venetiis ap.

S.
:

AuguAurelii
:

beum Nova

Bibl.

mss.

p.

347,

num. 689
I,

;

unde
354,

de Civitate Dei

XXII.

In

fine

Maettarius in forulos suos retulit T.

p. n. p. 435.

iugustini opus de Civitate dei feliciter cxplicit
'ectum venetiis ab

con-

Laerius laudabat insuper ejusdem libri
n.

paginam

egregio et

dilige.ti

magistro Nicolao
nativitate

1029;

sed perperam,
p. 252.

ut

dudum

solita acerbitate

enson: Petro

Mozenicho principe: Anno a

monuit Audiffr.

151

SLPPLEMENTLM AD OPERA
Lovanii...
in-fol.

S.

ALGUSTIM.
Friburyi,
in-fol.

i:>2

1484.

S.

Augustini

de
I,

Civitate
part.
p. n,

A

1494,

Amerbachianae

iteratio.

Dei

cum Comment.

Th.

Valois Maitt. T.

In line

:

Finitum

est

hoc opus in friburga.

Anno

in-

p. 455,
lSt,

addito Ileidam testimonio ex

Cat.

6, n.

canutttonit
Bibl

Anni MCCCCXCIIll.
l GO
1.

Eist. etiam in f'at.

absque uberiore declaratione.
qui
a.

Incertum ergo
1488
prelo

Bodl. et Crccennac nociss.
ei

eumdemne typographum,
t486.
Venetiis,.
libri

eum
B.

Sine anno,
Civitate

l<Ji"<gr.

;

in-fol. S.

Augustini de

commisit, an alium auctorem agnoscat.
per
Bonet.

Dei

XXII.

cum

Commentariis

Thomx

Locatellum
Dei.
:

;

in-4°
:

Valois etA'ic. Triveth.

Augustini

XXII de Civitate
feliciter

In fine

Opus
T.

Hujus editionis rarissimae juxta

quam
120;

antiquissi-

de civitate Dei

explicit

confcctum Ycnctiis
et

mae
I,

notitiam
p.J 86
;

suppeditunt
Secmiller

cl.
I,

Murdlus
p.

in Bibl. Pin.

sumptibus Octaviani Scoti Modoetiensis. 1486. quinto Idibus Februarii.

per Bonetum Locatellum, impemdio

fasc.

iterumque
in

non minori
titia Hist.

diligentia
9.

descripsit Plac.

Braun

No-

Cat. libr. rarior. Bibl. Budens. elBibl. Pinell.

Lit. p.

Constat, ut editio a. 1473, dua-

1488. Tholosae, per Ilenricum

XII Octobris)
vitate

.

in-fol.

Maycr Alamanum (die min. Thomee Valois et Nicolai
S.

bus quodammodo partibus, quarum prior textum, majoribus litteris, posterior commentarium minori
charactere columnis

Triveth Commentaria in libros
Dei,

Augustini de Cifratris

una cum complemento
per
Nic

Nicolai

B

textus
lineas

duabus impressum sistit. Ac quidem pagina 47, commentariorum vero 57
complectitur.
Seemillerus
Litteras

Cerseth. Cf. Cat. Bibl. Crevennx noviss.

Germanicas
similes
esse

appellat
vult
iis,

Lovatiii,

Joannem
Dei
1.

W estfalenseu
XXII, In line
:

;

in-fol

Morellus;

plane

Augustini de Th.
Valois
et

Civitate

cum Comment.

quibus recusus est Augustini liber quartus de Doctrina
cui

Imprcssum in alma Vniuersitate Louaniensi, qux Brabantium yaud parcum prx ceteris ornatam reddit, ingenio et indusTriveth.
tria Ioannis

Christiana per Jo.

Mentelin Argentinensem,

idcirco
a.

acceptam referre nullus dubilat
deberet.

Qui
putat

cum jam

1478 diem obierit, ante hunc certe ex-

Westfalensis
Octobris.

.

Anno M.CCCC.LXXXVIII.
Maittaire
T.
I,

pressa esse

Sed

longe

vetustiorem

XIIII.

Calendas
alios

p.

n,

p.

493.
ejus
rii

Apud

tamen

bibliographos mentionem

nec ab anno 1470 valde remotam, adeo, ut princeps forte cum commentariis laudatis statuenda foret,

non invenimus, nititurque adeo solius Maettafide, ex qua eamdem editionem laudant ColoVenetiis,

quam

sententiam jam Morellus amplexus fuerat.

Caret omnibus, quas sequior aetas per artis progressura sensim introduxit, foliorum

nienses, Ossingerus aliique.
1489.
in-foi
typis

Vincent.

Octaviani

Scoti

;

numerisve, item
in

litteris

paginarumque notis initialibus, nec non titulis
librorum
praeter-

Augustinus de Civitate Dei
Valois,
;

cum commentariis q tam
Cat.

fronte

operis,

quam singulorum
distinguuntur,

Thomx
I,

sive Walleis et Nicolai Triveth.

aut capitum

initiis,

quae solo

spatio vacuo, nec eo

Bibl. Casanat.
p.
ii,

unde suppleri poterit Maettarius
;

T.

p. 510.
in-fol.
:

admodum amplo inter se quam quod ad calcem libri
capitulorum
sita,

xviii subscriptio, et

de-

BibL, ap. Jo. 4merbachium

Augustirus

hinc a libro decimo nono inscriptiones librorum et
inveniantur.

de Civitate Dei

cum commento.
:

In fine

Nihilomius

occurrunt

arte Joannis lector ubique legas Invenis in textu glosis seu margiue mirum Quo merito gaudet urbis Basilea decus.

Hoc opus exactum divina
Amerbacensis

frequenter marginalia decurtatis textus lineis appo-

quod

in Basileensibus

quoque eorum librorum

editionibus
fine

deprehendere
legitur
:

me memiui. Denique
libro
sit

in

textus

Finito

laus

et gloria

Anno

salutiferi virginalis partus ociogesimo

nono supra
ii.

Cliristo; post

millesimum quaterque centesimum idibus Februai
veth,

dccem

foliis
:

commentaria vero tabula raateriarura non omnino integris comprehensa desi-

Commentarii, sunt Thomx Valois et Nicolai Trinit subjecto Explicit Tabula. sacrae paginae professorum ord. Praedicat. Ac 1515. BasHcx,per Ad. Pctri de LanS.ec. XVI. illius quidem notae in cap. 29 libri x deficiunt religcndorf in-fol. Divi Aurelii Augustini, Hipponensis qua per Nicolaum Triveth sunt conscripta. A Nico- " episc. ad Marcellinum de Civilate Dei contra pagi-

:

;

quoque profecta est tabula seu index. Character est Gothicus, colummae duae, sed Commento ulrinque apposito quatuor plerumque paginam faciunt. In inlao

duo et viginti opus dignissimum narum divinarumque litterarum disciplinis
nos
libri
:

:

humaet

cl.i

me

refertum.

Cum
:

Commcntariis

Thomx

Valois

teriore tituli pagina Augustini efligies ligno impressa

Nicolai Triveth
uantii
nis.

nec non additionibus Jacobi Passa-

cum

alia figura

emblematica, inscriptione

et versi-

atque theologicis veritatibus Francisci Maro-

bus couspicitur. Descripsit
II, Litt.

eamdem
;

Bruunius Not.

Porro (impressura est titulo insigne Adarai Potri

T.

II,

p. 182.

addito
Jo.
los

Anno M.

D.

XV.
libros

Infra

:

Directorium
certo

m

xinyu-

Amerbach. Editio in-fol. anni praecedentis accurate iterum expressa, finiln
1490.
Basilex, ap.

totius

opcris

indice

congestum. In

pagina aversa eadem, qua? in Amerbaclii m;i lwibentur.

tdibut

Fcbruariis.

Dcnis
Bibt.

Garell.
p.

Bibl.

p,

134.

Ge-

Pra^figitur

deinde

praefatio
(sic)

Friitrts

OmtmN
Homano

mciner Bcgmsburg.
Bibl. 51,

19".

Exstabat etiam in
Bibl.
p.

Lcontorii

Malbonncnsis

charactere

Ducis

de

la Valicre.

Gcssncr Liibeck.
z.

impressa, qua rationem
stiniani docet. In fine

Curiose descripsit Masch Bcyt.r.
St, II, p.

Gesch. mer-

et instittitum operis Aogfr ejusdem Conrndi Lcontorii Mal-

kw. Bb.

73 sq.

bronnensis

(sic)

subjicitur

epilogus,

in

quo ingen-

153

NOTITIA LITTERARIA IN

S.

ALT.USTINUV.
XVII.

154

;em textus emendationem, multorum mss. collatione A nec non subscriptio, quae jerfectam pollicetur,

Sjk.
in-fol.


libri.

1600.

Antucrpix,

apud

Plantin.,

Iidem

M.

Bibl. Colon.

oannem Koburger, Nurimbergensem bibliopolam,
mpensas imprimendi voluminis fecisse signiticat. Ubc quoque rotundo charactere, reliquum volumen itteris Gothicis quatuor pleramqae, interdum etiam piinque columnis et crebris sectionibus impresium oculos et hoc ipso et vario charactorum gemre n eadem pagiua obvio otTendit. Casp. Barthius .1/m$. lix, cap. 10, p. 2795, hanc editionem multis
nss. raeliorem vocat.

1610.
soritiits.

Gcnevx... in -8o.

Iidem

libri.

lisdcm

spon-

1613. Parisiis,

sub insigni urbis: in-fol. « S.

Auet

gustini

1.

XXII.

de
:

Civitate Dei, recogniti per theo-

logos Lovanienses
Jo.

cum comment.
typis

Leon.

Coquxi
ct

Lud. Yivis.

» Cat. Bibl. Thott.

1621. Francof.,

Wechel.

ap. Dun.

Dav.

Anbrios

et

Clem.

Schlcich.;
in

in-fol.

Cap.

Rarthii

Commentariorum
lx. Exstat dit

D.

Lugduni impensis Jo. Koburger, arte Jac. Augustinus de Civitate Dei una in-fol. Saccon.; :um libris de Trinitate, quos vide. Plane expressa
1520.
?st

Dei liber primus seu

Augustini Civitatem Adversariorum Comment. lib.
Aur.

cum

Advcrsariis a pag. 2816 sqq. Praece:

haec

ejus admonitio

Eccum

tibi

amice
in

lector,

praecedens Rasileensis.

specimen
Froben.
;

Commentariorum

nostrorum

lCivitatcm

1522. Basilcx,

apwl

Jo.

in-fol.

I).

Aur.

B

\ugustini opus absolutissimum
retera exemplaria collatum
et

de

Civitate

Dei,

ad

commentariis
Yivis.

illus-

ratum studio
Re</.

et

labore
et

Jo. Lud.

Cat.

Bibl.

Divinam Augustini, multis expetitum. Scqucntur ipsa Opus immenCommcntaria, si Deus titam dederit sum, et licet ominari, xternum. Reliquinus autem, ut scripsimus ; non sublatis iis, qux ex Adversariis in
;

Mus.

Britt.

Bwiens.

Prima

haec est

editio

:um Vivis commentariis. Post dedicationem ad Henncum Vlll. Angliae regem, dat. Lovanii nonis Juliis
M. D. XXII
praefatio

hunc Commentarium transtulimus ; idque consilio, ut quale ipsum opus sit, eo facilius perspiciatur. Quae ipsius Rarthii verba eo lubentius huc transcripsimus,

occasionem operis Augustiinter-

quod nuper

demum

Lipenii, sublestae

non raro

lidei

aiani docens et singularis praeterea de veteribus
oretibus hujus libelli

testis, auctoritati

tantum dedisse
licet

Colonienses vidi-

deque Gothis qui Romam ceperint
Aug. de Civitate Dei.
I,

mus, ut refragantibus

Christ.

Daumii,

Rarthio

dissertatio est adjecta.

1554. Paris., in-fol. S. Aur.

quondam familiarissimi, aliorumque, quos ipsi in medium producunt, melioris notae scriptorum testi-

moniis gravissimis, non prorsus tamen de integri iSoo.Parisiis. apwl CarolumGuillard; in-fol. Iidem hujus Barthiani commentarii editione, qualem Halae ibri cum eodem Commentario. Laudat Colonienses C Sax. a. 1620 in-fol. lucem vidisse Lipenius prodi). 739. Si praecedens edilio recte se habet,non dubito derat, desperarent. Imposuerat illis etiam hoc, quod quin ex eodem bibliopolio profecta sit ac haec. ipse Barlhius in suis ad Statium Animadversionibus
edente Lud. Vive. Cat. Bibl. Bern. T.
p. 16.

— Bas.,
libri

ap.

Hier. Froben.

et

Nic,

episcop.; in-fol.
Civitate

« D. Aurelii

Augustini,

llipp.

ep. de

Dei

XXII, ad priscae venerandseque vetustalis

exem-

plaria

denuo

collati

eruditissimisque insuper
doctiss.

Com-

mentariis per

undequaque

virnm Jo. Lud.
Henrici, Angliae Vivi pro oblatis

Yivem

illustrati et

recogniti.

Accessit index fecun-

dissimus.

» In aversa tituli

pagina
agit,

Augustinum meminisset. Sed quae ibidem ex iis proferunt verba, tantum scriptum jam fuisse eum probant, non item, ut ipsi volunt, editum. Caeterum ingens tunc temporis apud doctos homines hujus commentarii fuit desiderium imprimis quoniam ipse auctor de eo tam magnifice locutus erat, et oppido pauci erant, qui non eximie
saepius hujus coromentarii in

regis, epistola
sibi

legitur,
libris

qua Lud.

reconditam

Augustini

gratias

data Grenuici

die

XXIlllJan. 1523.
1570. Basilex, per
nios fratres
;

doctrinam admirarentur. Hodie non majorem in eo jacturam orbem eruditem fecisse credimus, quam iu eo, quem Salmasius super
istius
viri

Ambrosium
«
libri

et

Aurelium FrobeHipp.
priscae

Arnobium meditabatur.
1636.
** «

in-fol.

D

Aurelii Augustini,
XXII,

Parisiis,

sub

insigni

Magnx
ep.

Navis,

iu-fol. libri

ep. de Civitate

Dei

ad

veneran-

S. Aurelii

Augustini,
vetustissimis

Hipp.

De

Civitate

dseque vetustatis exemplaria

jam iterum

post virum

XXII.

Ex

manuscriptis exemplaribus

undequaque doctissimum Joannem Ludovicum Vivem summo studio collati ac ejusdem commentariis eruditissimis
illustrati.

purgatus.

per theologos Lovanienses ab innumeris mendis re» Quorum diligentiam attestatur sub finem

Accessit
»

Index

multo,

quam

tomi, castigationum ratio et lectionum varietas
jori

ma-

antea fuerat, fecundior.

Videantur quae de hac editione in Annalibus Collectionum notavimus. In toto volumine nihil e'st praeter
praefationem, quod ad integram
respicit et

Commentariis novis et perpetuis. R. P. F. Leonardi Coquxi, Aurelii Eremitae, Augustiniani, Doct. Theol. Paris. et Jo. Lud.
ex parte annotata.
Vivis.
Inscripsit Leon.

Cum

operum editionem

impedire potuit, quominus separatim hic tomus venderetur.
1596.
II tomis.

Coquxus Christianae a LolharinMatri

gia Magnae Etruriae Duci

a

sacris

Confessioeru-

[Genevx]

excudebat

Jacobus
ep. de

Stoer

;

in-8°,

nibus. Notae ejus

aeque copiosam theologicam

D. Aur. Aug. Hipp

Civitate

Dei

1.

ditionem ostendunt,

quam Lud.

Vivis

commentarius
dignitate et

XXII.

quintum Operum omnium h. 1. et excusorum efficiunt. Vid. supra in Annalibus Opp.

Tomum

a.

omnigena
que de

antiquitatis doctrina illustris est. Ipse quooccasione, partitione,

inscriptione,

155
utilitate

SITPLEMEMTM AD OPERA
horum librorum, quod haud
Parisiis..,. in-fol.
[ta

S.
»

ALGUSTINI.
Plurima commendant
index
P.

1

56

perfunctorie A nense.

hanc

operam, verartificii,

Vives egerat, denuo commontatus est.
1651
.

sionis elegantia,

copiosus,

splendor

lidem

cum

Coquaei com-

ipsumque denique

M.

Benedicti

XIV, cui

dedi-

mentanis.
1661.

CoUmienses.

cata est, nornen, te-te

BiLl.

degli Aut. volgnrizz. in

Hambwrgi, sumpt. Zach. Hertettt] m-4°, II Aug. Hipp. ep. de Civitate Dei libri XXII, in duos tomos divisi, ex vetustissimis mss. exemplaribaa emendati, juxta novissimam editionem Coloniensem. Accedunt Commentarii eruditi et
tomis. S. Aur.

Raccolta dOpusc. scient. efihl. T. XXXII, p. 343.
17 12.
II

Venetia, npprcsso Piet.
;

Bassa<jli<i

c

Franc.

rlzhuuser.

m-4°.

»

Della Citla di Dio di S.

Auregli

lio

Agostino.
libri.

Tomo
Hjec

primo,

che comprende
antiqure

XI

primi

»

est recens editio

illius

integri

quidem,
Sc.

Jo.

Lud.

Vivis,

Hispal. ac

Lconn.
altero

versionis, de cujus auctore editorem

Coquaei Aurelianensis.

Cum

indice

gemino,

locorum
tissimo.

S., altero

rerum ac verborum locuplcNcapoli... in-4°.
S.

Petrum Bassahuic tomo pnemissa disputasse diximus. Alterum tum (a. 1745) nondum absolutum fuisse diserte monet auctor d.
gliam
prolixius
in

epislola

dedicatoria

SiEC XVIII.
tini libri

1748.

XXII

de

Civitate Dei
Bibl.
S.

cum

notis

Augusmonacho-

Bibl. degli

Aut. volg.

1.

1.

Sed

postmodum
Cat.

additus

esse debet.

Nam

AudilTredus in
Latinus

Bibl. Casanat.

rum

S.

Mauri Cat.

Aug. ad Nidum Neap.

duos

citat.

Textus

versioni] adjungitur, in-

Versiones.

superque Vita Augustini a Possidio
accessit.
Gullicas.

scripta

Latine

Versionum quoque hujus Augustiniani operis non exiguus est numerus. Nam et vario idiomate redditum est, et saepius eodem, sed nullo frequentius, quam Gallico. Ex pluribus aulem qui huc studium

— 1486.
;

Abbeville, chez
vol.

Jean du Pr6
la

et

Picrre GCrard

in-fil., II
S.

«

Dix

premiers livres
Cite

de

Monseigneur

Augustin de
»

de Dieu
I
:

suum
prelo

contulerunt
mnltiplicata

Francogallis,

nemo

laude

sua

translates par
«

Raoul de Prcullcs.
la ville

In fine tomi

apud populares
Herveti, de
berti

caruit,

studiosequo e.xcepta sunt et
de
Praellis,

Imprime en
Pierre

d'Abbeville par

Jean du

Pre

Radulphi

Gcntiani

Ceriziers, Ludovici Giry et Petri Lomconanima. Sed singula brevi indiculo complectamur.
Italicae.

marchans libraires, acheve le XXVIII de Novembre, l'an mil quatre cens quatre
et

Gerard

vingt et

six. »

Tomo

II

:

«

Les sept derniers livres.

»

In tine

:

Imprimez par

tcs

mcmes a Abbeville.
hanc editionem
T.
la
I

VII

S.

I.

et

a.,

in-fol. «

II

libro

di

S.

AuR<g.

d'Avril, mil

quatre cens quatre

vingt et six, apK>s
3/

gustino, de la
libri,

Cita di
in

Dio,

il

quale e diviso
» Cat.

in XXII

Pasques.

»

— Commemorant
instr.

tradotti
p. 381, n.

lingua volgare.

Bibl.

q

tarius,

Dcbure Bibliogr.
Bibl.

p.

248,
T.
I,

Deburius
p.
1

T.

I,

786,

apposito

In Bibl. Smithiana, p. 28,
tradetta
(forse)

lemmate vetus editio. legitur La Citta di Dio:
:

sen. in Cat.

Ducis de

Vatt&re

ti7.

Notatur etiam in Cat. Bibi. Reg. Paris.
est ex paucis,

Primus

libcr

Cat. Bibl.

da Iacopo Passavanti. Deburius in Ducisde la Valiere circa annum 1480 ex-

qui Abbatisvilloe
editionis

sunt

impressi. Suversionis

perat tamen
aetas.

vetustatem

ipsfaaa

cusam exislimat scripsitque characterem esse romanum minorem, binas columnas, signaturas a-H secundi alphabeti, tabulamqiie materiarum ad initio xi foliis praefixam. Erat eadem penes Crcvennam
olim, teste Cat. Bibl.
ejus

Auctor enim, cujus nomen diverse,

modo

de

Prculles,

modo

de

Prxlles,

Prsesbs,

Prtsles,

quin

etiam de Praieres, Latine vero de
riis,

Praellis,

de Praic-

Preslaeus,

elfrrri

solet, Caroli

V

Franciae regis

novissimo.
Raccolta

Cf.

Biblioteca
scient. e

degli Autori volgarizz. in
filol.

d'Opusc.

temporibus tloruit, penesque rum supplicum officio functus
cuncubilu

eum
est,

magistri libello-

natus

ex

illicito

T. XXXII, pag. 342.

Raduiphi
consiliarii

de
a.

Pracllis,

Philippi Pulchri

De auctore hujus
convenit,

versionis inter ipsos
in

Italos

haud

quondam

1315,

cum
lilii

iniqua custodia

dum

alii,

quibus

Fontaninus (in opere

pater ejus detentus esset. Sed

legitimi jura

Ra-

suo de Eloquentia

Italica),

Nicolao Piccolomineo
refellit

eam
D

dulphus noster jam
est consecutus.

senex regis sui beneticio a. 1376

asseruerunt, quos tamen

Apostolus Zenus in
;

Diem

Annotationibus ad Fontanini libium alii, veluti Jacobus Corbinellus, Jacobum Pussavantium au<torem statuerunt ; utrisque adversatus est Petrus Bassaglia in editione Veneta a. 1742, a

Variis

ille

scriptis

obiit mense Novembri 1382. tam vernaculo, quam Latino, MT

mone compositis, aetate jam devergenle, ioclaruerat, cum sinpulari regis mandato stipendiaque ad conticiendam Augustini hujus lil»ri versionem adig^retur, quam inchoatam anno 1371, die 1 Novembris, seu festo omnium Sanctorum, anno 1375, die 1 Septembris absolvisse fertur
(a).

Florontino quoVenetiis
circa
a.

dam anonymo eam
1734.

profectam
de

et

1480 elaboratam esse dicens.

Roma, per Antonio
tradotta

Sossi,

in-fol.

«

La

Pra*sto erant
est,

30 codices,

Citta di Dio, opera del gran

scovo
P. D.

dTppona
Cesare

Padre S. Agoslino venell' idioma Italiano dal

quos

ita

tamen secutus

ut

parcius
et

verborum

quam

sensus

explicationi studeret,

regis

JWMJ

Benvenuti da
Hegolari
della

Crema abbate generale
Congregazione
Latera-

dei Canonici
(a)

obtemperans sententiee veritalem clarilatemquo per ambages orationis sectari mallet, quam eamdem
eidem regi in Man. \b
in litteras

profecta est Hibliorum versio Gellica, quam ^pecimine proposito accur.ite descripsit P. le Long in Bibl. $acra p. 3IK. qtuMM

Ab

eodem auctore

propenso debetnr.
I

Cf. Lancelot

l'A<\ dcs Inscr., T. XIII, p.

15"

NOTITIA LITTERVKIA
Ut vero comraodius sua
dispes-

IN S.

AUGUSTINUM.

158

verbis insistendo periclitari.

A

legerentur,
cuit,
tini

singulos

libros in capita plura

quacurn descriptione nescio an hodierna Latextus divisio concordet. Nec contentus, AuGallicani sermonis

Deburius 1. I. Nicolao Savetierio tribuit. Quocirca nos conjectttram secuti utrumque in titulo posuialterum impressoris inus, alteram redemptoris,
partes gessisse suspicati.
1570. Paris. chez Nic.

gustinuin

eloquio

civibus

suis

Chesncau; in-fot.

«

La Cite
Bibl. Col.
«

admovisse, ejusdem eliara ubi doctius locutus esse videretur, interpretera egit, subjuncta siugulis capitibus
expos>ti*>ne,

de Dieu du Saint Aui^u^tin traduite en frangois par
Gentian Hervet.
1585.
»

Cat. Bibl.

Mus.

Britt. Cf.
;

M.

in

qua de mythieis,

historicis,

Paris, chez

Mich.

Sonnius

in-fol.

Saint

philosophicis bus,
ditio

aliisque

reconditioris scieutia? capiti-

prout quidem
ferebat,

eruditionis tunc temporis conut

disseruit,

tameu

ostenderet,

se

Augustin de la Cite de Dieu, illustre taires de Jean-Louis Vives, traduit en francois par Gentian Hervet, avec les annotations et observations
de Francois de
Belleforest.

des comraen-

hominum doctorum aevi sui longe esse excellentissimura. Nempe auctores, unde sua deprompsit, si a
paucis discesseris, saeculo vu non antiquiores sunt, siquidem frequenter iraprimis laudat Isidorwn Hispalenscm,

Troisieme edition,

au-

gmeutee.
siis

» Cat. Bibl.

Reg.

Eamdem
le

repetitam PariSaint

1610, en-fol. tradunt Colonicnses.
Paris,

1655.
11

chcz Pierre

Petit

;

in-fol. «

Orosium,

Paulum

Diaconwn,

Hugonem,
Tri-

Augustin, de la Cite de Dieu, traduit
Casanat.

en francois par
et

Pupiam,
vetfi,

Fulyntium,
Naturae,

Catholicon,

Sicolaum

de Cercziers, aumonier du Roy. » Cat. Bibl. Reg.

Yincentium

Bellovacensem,

Alanum de Com-

planctu

Joannem Sarisberiensem, Gulielmum Paris, Petrum Comestorem, Helinandum aliosque, aliquoties Paulum Diaconum de Mirabilibus Mundi, Coranum Mohamedis et Joannem Magduncnsem (Jean de Meun) tamquam auctorem fabellae
Gallicae

1665 et 67. Paris,
voll. «

chez Pierrc
la Cite
I

le

Petit;

w-8°, II

Saint Augustin de

francois par Louis Giry, tomes

de Dieu. traduit en et II, contenant les
voll.

dix premiers livres. » Cat- Bibl. Reg.
1675. Paris, chez
«

Andre Pralard, m-8°, //

de Rosa appellat. Plura etiam ex historia

admispassim vulgique supersticuit, nec non traditiones tiones varias aspersit, ex quibus speciminis loco nonnulla proposuit Lancelotus, Academiae Inscriptio-

tum

sui

temporis,

tum

antiquiori Franciae

en Dieu de francois et revue sur plusieurs anciens mss. avec des remarques etdes notes, contenant des corrections du

La

Cite de

Saint Augustin, tiaduite

texte par Picrre Lombert. »

Cat.

Bibl.

Rcg.

Ducis

de

la

Valiere.

Eadeni repetila est eodem anno Bruvoll.

num

et

litter.

elegantior.

Paris.

quondam

Socius,
scriptis

xelles,

et

1693 Paris II

(Cat.

Bibl.

Thott.)

cujus binae de

Radulpho Preslaeo ejusque
insertae

q

1701.
tomes.
«

A

Paris, chez Nicolas

Pepie: in-S°,
;

en

II

commeutationes

sunt Memoriis ejusd. Aca-

demiae T. XIII, a pag. 607
laudabili diligentia

ad 665.
est,

Illius

enira viri

eilectum

ut quaecumque au-

La Cite de Dieu de Saint Augustin en francois et revue sur 1'edition des PP. ctins, avec des remarques, etc. »
1736. Amsterdam, chez Pierre
Mortier,

traduite

Benediin-8°,
;

ctorem versionis hujus concernunt juxta documentorum optimorum fidem explorata nunc habeantur,
simulque tenebrae
sis

IV

istae,

quibus Crucius Cenomanen-

obsepsit,

(La Croix du Maine) in Bibl. Gall. p. 427 haec quibusque dispellendis non admodum proconjecturis
(p.

tomes. « La Cite de Dieu de Saint Augustin avec des en francuis et revue sur plusieurs mss, contiennent quantite de remarques et des notes qui

traduite

:

corrections importantes

du

texte latin

:

et la

Vie de

fecerunt

suis
n.

auctores

M.

Bibliothecse

Coloniensis
collustratar.

740,

157)

clarissima
illius

luce

sint

hunc inspectum vero, quanlibrum paucissimis visum, tum equidem scio, nnmini, diligenter examinavit, prsecipuasque ejus dotes cum judicio exposuit. EnuPrae
caeteris scriptis

autem

imprimis de versione tractant ejusque licentiam ex eo, quod elegantiae sensui traductor debeat et quod linguarum invicem abhorrens ingenium postulet, excusant. Hinc nec ubique eadem iterum inculcare, sed ad priores tantum XI libros talia monere satis visum est. Emendationes, quas

M. Lombert.

» Notae

merat preeterea p. 654 insigniores aliquot codices D j n titulo profitetur, ex 10 circiter aut 11 mss. Galmss. qui ad unum omnes in Bibliotheca Regia Palicanis nonnullisque Vaticanorum, quas Benedictini risiis asservantur et numeris suis sunt notati. CaetePP. ipsi concesserant, lectionibus haustas esse morum non minus rara hac principe hujus versionis net. Eadem versio totidem voluminibus in-12 eodem
editione est altera diu postea facta.

par Nicolas SaLa Cite de Dieu de Monseigneur Saint Augustin, translatee de latin en francois par Raoul de Prxsles » cujus splendidum exemplar olim inter ornamenta Bibliothecx Ducis de la
1531.

Paris (chez Galiot du Pre),

anno ibidem apud Jac. Rollin excusa, quae similiter ac praecedens vitam traductoris in titulo gerit, me-

vetier; in-fol.,

II tomes.

«

moratur
duodenis

in Cat.

Bibl. Reg. T.

I,

p.

379.

Eamdem

IV

voll.

Parisiis 1737 excusam laudat. Cat.

;

Bibl. Firmianx.

Hispanicx.


1.

1614.

Matriti,

in-fol. S.

Augustinus

Valiere nurnerabatur. Cf. Cat.

T.

I,

p. 168,

n. 458.

de Civitate Dei
et Rozas.

XXII,

Hispanice per Ant. Roys de

Laudat
est

eamdem

Cat.

Bibl. Musei Brilt.

Tenendum
ita,

autem, Lancelottum etiam aeque ac Colonienses
ut

hujus editionis mentionem facere, sed

apud

Laudant Colonienses. 1676. Amberes (Antuerpiae), in-fol. Iidem ejusdem versionis. Cat. Bibl. Thott. Iterumque ibidem repetiti

Galiotum

du Pre prodiisse

affirment,

cum tamen

dicuntur

a.

1696 in-fol.

in Bibl.

Eccl.

Colon.

:

159

SUPPLEMENTUM AD OPEHA

S.

AUGUSTIM.

160

ex Cat. Bibl.
nienses.

Belgicam versionem impressam Lurjduni Bat. 1621, A A'A7.V. 82, 83) Augustinus in Evangelium JoTraject. T. II, p. 3, proferunt Coloannis et Epistolam ejus I, ad Partho*. Sine anno
loco
et

typogr.

in-fol.

AugtUtinus
litteris

supcr

Joanmm.
folio

Germanicam Joannis Godfridi de Odernheim, qui circa a. 1495 Oppenheimensis Ecclesi* pastor fuisse
perhibetur,
rinus

Haec

verba

tituli

loco

majoribus
In

primo cceterum
textus
in
:

vacuo

sunt

impr.-ssa.

limine

ex Eisengrenii lide
Sacr.
T.
I,

commemorat

Posse-

DM AureW
:

dugustira Hipponensis episcopi

App.

Nicolao

Sigmaro a
in-i<>

Aliam auctorc Ilans Schtusselberg, excusam Batisbop. 889.

nx

1C66,
:

p. 197

Gemeiner Regensb. Stadtbibl. attamen non nisi librum primum eam comlaudat

EoangeUum secundum Joanncm Tractatus )irimus feHciter incipit. Ab eo quod tcriptum est In principio erat Vcrbum et vcrbum crat apud d< um et >! >is erat verbum. usque ad id qund >iit Et tcnebre eam
: : :

plecti signiticat.

XXVI.
;


;

non comprehenderunt. In
(75)

line

:

Divi Aurelii Augustini
in

De Bono Viduitatis
in-\°.
t

liber.

hipponcnsis episcopi

cxpositio

evang>lium sccun-

1517. Paris, chez Jean Petit,

I)e
;

1'Etat

de

dum Joannem
tituli

felicitcr explicit.

Praecedunt Annot

Veuvage de la Maniere de prier Dieu la Vie de Sainte Monique Opuscules de Saint Augustin, traduits par Adrian Gemelli (Jumel), pretre docteur en theologie et grand archidiacre de Laon en Picardie. »

scu Inventarium prineipalium sentmtiarum, nec

non

seu

rubricx tractatuum,

x

foliis.

Impressio

facta est litteris Gothicis minoribus,

Clurtae litteris signataj sunt, desiderantur

Du
Deo

Verdier recent., T.

I,

p.

7.

Tractatus de Orando

liorum numeri

et

duabus columnis. tamen focustodes. In summa pagina non
et

inter epistolas censetur 130.

XXVII.
1611.
liber

solum
liber.

tractatus,

sed

capita indicantur.

In

ipso

(79)

De Gestis Pelagii
in-8°.

contextu autem verba Evangelii aut alia loca biblica

Augustse

Vindnlicorum,

D. Augu«tini
editus studio

commentariorumque

initia,

illa

medio, haec majori

de Gestis Pelagii, nunc
Velseri.

primum

charactere distinguuntur. Addita sunt marginalia, in

Marci

Fxsulis (urbe agri

Florentini,

quam hodie

Fiesoli

quibus vel loca parallela, vel lectiones variae locorum Biblicorum ab Augustino laudatorum producuntur. His consideratis,
editionis
nis,

dicunt) inventus erat in bibliotheca abbatiae S.

Bar-

tholomaei

inter AuguLubens tamen concesserim in cl. Braunii sententiam, qui tomo II Not. miserattqui quidem aliquamdiu editiones, quee Ro- C H. Litt. p. 33, Norimbergx per Antonhtm Kobergemae Florentiaeque accuratissime parari ferebantur, rum excusam esse statuit, modo non in «ola lyporum cupide exspectavit; sed quoniam longum id futurum similitudine, sed totius operis de^criptione nitatur negotium res loquebatur, gratiam apud viros pios et illius judicium. Unum accedit, Cober^crum plura, eruditos, antiquae doctrinae amantes, Romanis FloAmerbacliium contra vel nulla, vel pauca admodum rentinisque editoribus ipsis non invitis, se initurum absque nomine suo emisisse. esse ratus, si nuda interim Augustini verba utenda Versiones. fruenda proponeret, exemplum Romae transmissum 1670.

canonicorum regularium Lateranensium. Hinc ejus antigraphum cardinalis Scipio Cobellutius.

similitudinem

nemo non insignem hujus cum impressis Amerbachiaa nobis

quorum exemplaria passim

tunc ab epistolis et secretis

summi pontiiicis, Roma ad Marcum Velserum duumvirum Augustanum trans-

stiniana proferuntur,

agnoscet.

cum

lide

tibus,

exprimendum curavit, lectionibus varianquaj ad marginem ejusdem comparaverant,
ima pagina

Romx

typis S. C. de propag.

F. m-4°. Capita

non-

nulla ex diversis tractatibus in
Sp. S., Lat. et Gr. inteipr.
scula aurea
Bibl.
Jlf <i.r
.

EvangelinmJoan.de
Planude', inttr opu631. In

pariter in ora ascriptis, suhjectis vero in
aliis,

quas

maximam partem Marco
fere

Velsero, cano-

collecta

a P. Arcudio a pag.
laudiitum

nico tunc Frisingensi, deberi editor signilicat, easque

Eccl. M. Coloniensi

invenio librum
super Jo-

conjectura

subilaria inter

legendum

notatas,

de Spiritu S. ex diversis Augustini tractat.

annem collectum, qui prodiisse dicitur Basilese 157K tas scribit. Nullas vero quantavis probabilitatis specie ^ Gr. Lat. Ex his intelligere mihi videor, non alium Lcunclavii Legationcm Mablandientes in contextum a se receptas esse asseveindicari librum, quam rat. Praefationem hanc repeti fecit Joannes Clcricus nuelis Comneni ad Armcnios, cui aliquot capita de Trinitate ex Auguslino gr. conversa sunt inserta. At in Append. Augustinianea (T. XII ed. Antuerp.) si hunc voluit quem testem laudat Lipcnius in Bibl. p. 607. Exspectatae xero illae Romanorum Florentinorumque editiones lucem non viderunt, sed Parisiis Thcol. T. II, p. 783, fallitur ille qaidem; nam ista paulo post cum libro contra secundam Juliani rcsponprorsus ibidem non leguntur. Nescio vero an huc
paucas etiam paulo
audaciores

ab auctore improba-

.

sionem cura
n.

98.

Menardi iterum prodiit, quem vide Nec dubito, quin inter Opuscula Augustini
sit,

forte

pertineat

liber

Augustini de Spiritu Sancto.

Gcnevx I5i0,
nens. T.
I,

i/j-8°,

quem

profert Cat. Bibl.

Ber-

discipulorumgue ejus editus
sunt in

quae

supra a nobis

p. 16.

medium producta. XXVIII. — (80) De correctione Donatistarum
hunc librum
tit.

1670. Paris,
libcr.
n

chcz

Jcan-Bapt.
la

Coignard;

in-12.

Homelies de S. Augustin sur
S.

premiere EpbtTfl

Edidit seorsim

Xic.
:

Bergius

Revalensis
liber de

de

Jean

;

traduction nouvelle.
chcz

Ilolmix 1696, in-8°, sub.

/).

Augustini

1700.
voll. «

Paris,

Jean-Bapt. Coignard; in-8, IV
S.

modcrate coercendis

hsereticis

ad Bonifacium romitnn

Les traitez d*

Augustin sur 1'Evangile du

10!
S.

NOTITIA LITTEKAKIA 1N
sur 1'edition dea PP. Benediclins, avec des soma la

S.

AUGLSTINLJi.
exspectari

162
poterat,
ut denuo sub omni parte per tamen temporum ratio

Jean et son Epistre aux Parthes, traduits en fran- A

tali viro

non

sed

(jois

judicium
suadere
Liceat

eamdem
poterat

revocaret et ab
Facile

maires
A.V.V.

marge, par Philippe Goisbaud du Bois. » (84) De Gratia Christi et Pcccuto oriijinali
conlra Pelagium
ct

pensam proponeret.
ut

nomen

invidice

subtraheret.

Ca&le&tium.
in-£°.

nunc brevem disputalionis
a Frib.
libri in

1687 . Moguntix,

ttjpis

Pctri 11 rmans,

Lber

quemadmodum
hujus

conspfdum, Bcncd. Carpzovio per exumen
ejus
p.

Divi Aur. Augustini, Bipp. episc.
el

Ccelestium de

Gratia

Christi

Pelaginm Commentario brevi
contra
Caroto Josepho TriS.

Actis Erud. Lips. 1708,
«

340,

deli-

et

continuo illustratus a R.
Fratr.

P.

cassino. ord.

Min.

Capucin.
I,

Francisci

Cf.

Act. Erud. Lips.

Suppl. T.

p. 134.

Ad honc Angustini librum
Gratia

spectat editoris
S.

liber,

animadneatus est, alvertit Schilterus, controversiam esse duplicem teram de jure divo7'tiorum, quae Augustinus nisi ex altera de causa adulterii negabat esse permissa jurc itcrum nubendi, quod Augustinus, vivente altcra
subjuugere.
inquit,
:

Primum,

;

efficax refutata ex libris

Augustini,

per

parte, concedit nemini, ne
:

enmdem typographum
receoseot
stino

boc ipso anno cxcusus,
vol.

qnem
idipie

Acta Erud.

eod.

p.

128-133,

intendis?e auctorem declaraut, Pelagianos ab

proplerea

ha?resos fuisse

Auguiusimulatos, quod

nullam omnino gratiam Dei admitterent in voluntate necessariam, non vero ob' id, quod gratiam eam indiiferentem, seu talem,
cui

quidem ex causa adulteChristiunos tantum rii nisi quod cap. 6 unJe coliigas, ab conjugei hoc praecepto teueri adultero non Christiauo discedenti nuptias secundas minus fuisse interdictas. Pollentium vero in priori quaestione labi docet notarum auctor, abrepinnuil,
;

tum Hebreeorum Homanorumquemoribus
quibus

ac legibus,

voluntas
posset,

obtemperare, seu resistere
fore Tricassinus
originalis,

statuerent.

humana, seu Idem
peccati
etc.

divortiorum licentia invaluerat. In hac ergo
licet

parte triumphare Augustini facundiam et disputandi
subtilitatem,
conficiatur,

jam

an'.e in libro

De Natura

argumentis ejus non id semper
collii^ere velit. Sic

secundum mentem
1677,
in-4°,

S.

Augustini,

edito

quod

illis

locum illum

Partsits

docuerat.
Trecis,

Caeterum Auctor

Puulinum

I

Cor. VII, 10, 11,

nec ub Augustino, nec
quae di-

Colensis non Moguntix, sed
erat Tricassinus,

unde oriundus

a Pollentio recte capi et explicari observat. Augusti-

eum impressum
Ycrsio.

existimat.

num
deux et du
»
II.

ex

praejudicata opinione mulierem,

scedat a viro, accipere

de ea,

quae

ob adulterium
ut

1738. Paris, chezFranc. Baluty, in-12. » Les
livres de S. Augustin,

divortat aut repudietur, atque

adeo,

scholae

lo-

de

la

Grace

de

J.

C.

quuntur, petere principium. Pollentium contra,

quae
fiant,

Peche originel, traduit en francois
PP. Benedictins de
A.Y.V/.

sur l'edition des
S.

q Apostolus

in

eam conditionem
si licite

conferat,

si

la

Congregation de
Conjugiis

Maur.
D.

pure accipere, ac
In altera vero

tieri

possunt, atque adeo,

(93)

De

adulterinis
;

libri

quae de facto dicuntur, perperam de jure intelligere.
parte
si

1698.

lenx,
libri

pcr Joan.

Bielkium

ih-4".

Aur.

controversise,
est

qua de jure

ite-

Augustini
lentium,

duo de adulterinis conjugiis ad Polquibus
illu-

rum nubendi,
Augustinum
Matth. v, 32,

factum
causa

divortium,
apertis

quaeritur,

cum

notis jurisconsulti celeberrimi,

sine

ab

Christi verbis

dogma
stratur.

Ecclesiae

de matrimonii

dissolutione

discedere,

eisque vim
exceptivis

inferre

notat

;

cum
tur,

ea,

quae particulis
in

regulae eximun-

cessor

Auctor notarum fertur Joannes Schiltcrus, antequondam Argentoratensis, ingenio aeque ac
edidit vero
et
lit-

non

vim

exceptionis,

sed

exempli

valere

velit, invito

sensu communi, rectisque
Logicae,

interpretandi

doctrina inter jurisconsultos eminens,
praefatus est

regulis, ad Grammaticae,
teriae principia revocatis.

subjectaeque
ejus

maratio-

Georgius Schubartus,

humaniorum

Neque reliquas
ut nos

terarum tunc temporis apud Ienenses professor. Occasionem libro causaraque siraul cur latere Schilterus voluit,

ues

ita esse

comparatas,

cogant ad contor-

tam interpretationem verborum perspicuorum con-

dedisse ferunt

Ulricum Obrechtum, viscriptis

rum

eleganti doctrina et multis editis

fugere, evolutocujusque argumenti paralogismo detunc D monstrat. Haec fere sunt, quae priori libro dispu-

apud Argentoratenses insignem. Qui cum ArgentoXIV redacta Jesuitarum captionibus in castra Pontificia esset pelrato urbe in potestatem Ludovici
lectus,

tantur et notantur. Altero libro
discutitur, aPollentio

eadem controversia
exposita,

denuo

et luculentius

novisque rationibus munita,
currit,

quibus Augustinus ocet expolit.

idque

deinde

praemii

tulisset,

ut senatui

suamque sententiam tuetur
vero
Schilterus
sit

Doxavck

Argentoratensi praesidis nomine a rege praeficeretur,

c ti?simus
i:68a

et

hic

Augustinum
allatae,

morem

in judiciis

receptum,

matrimonia adulterii
societatis
placitis

sequitur, etquid

in controversia, cujus

pon-

causa dissolvendi, patrum istius

deris sint rationes aut
ter
se

responsiones
sint

quae in-

haud dubie obtemperans, aboleri fecit ejusque rei gratia etiam hunc Auguslini librum Germanice vertisse traditur. Cf.

consentanea
:

aut

dissentanea, masrno

judicio examinat

Amst. vero posterius asserere non ausim, inSuppl.). Tametsi
Morerius in Dictionario
(ed.

cap. 57 observans, in haec sententia

arbitror tamen, Augustini sententiam a causae

hujus

patronis fuisse jactitatam,

ipsum Schilterum impulisse non ut eludendam sibi sumeret, quod a
idque

n Retractat. ipsum sibi non satis fidere, nec satisfacere Augustinum. » Haclenus Carpzovius. Restat, ut observemns, rarissime jam occurrere Schilterianam hanc opellam, quippe qua nostra etiam Bibliotheca caret cujusque mentionem
sub finern
ex
lib.

,

163 in

SLTPLEMEMIM AD OPERA
Catalogis
in Catalogo

S.

AUGLSll.M

104

quam
XXXII.

preecipuarum bibliothecarum, praeter- A bis tinalibus astruere nititur, in quibus omnia ad Bibl. Regiae Parisiensis, frastra geueralem ex illalis conclusionem apprime conspirent.

quaesivirniis.

— (08) Contra
Lutetix

Enimvero

Benedictini

tomo X,
Prcmisit
in B.

p.

n,

omnia

secuwlam Juliani responsion,
libri VI.

in

baJC vana esse pronuntiant atque ezemplis contrariis

Operia imperfecti
1617.
in-S°.
«

luculenter demor.strarunt.
Chappelet,

editor disputascri-

Paris.,

apud

Sebatt.
ep.

tiouem de Juliano ejusque
ptis
et

Augustinum

S. Aur. Augustini, Hipp.

contra secun-

testimonia veterum, qui
et locos ex iis in

hurum

sex

libro-

datn Juliani

respousionem,

Operis
ex

imperfecti, libri
codici-

rum meminerunt
rios retulerunt.

suos commenta-

duo
bus
in

priores.
odili.

Nunc primum
et

manuscrij)tis

Additus est

Pela/jii liber

ejusdem Auguslini de Gcstis ante paucos annos editus. Nunc primum
Cl.

Versio.

1736. Paris,
«

chez

Franc.

Barbuty; in-\2.

II voll.

lucem editus cura
propr.TRtoris. »

Menardi, Juliomagi Ansed
selecta?

Les

VI livres deS. Augustin contre Julien, defen-

dium

Paucas,
inceleber

doctrinae

scur de 1'heresie pelagienne, traduits en francois sur
1'cdition des PP. Benedictins.

notas editor

baud

aspersit.

aulem archiepiscopo Lugdunensi quemont Rp. d. pririie non. Aug.
cxcusa. Cat. Bibl. Iieg
1642.
S.

NuDcupavit Dionysio de MarEx»tat

XXXIII.
S.ec

lfil'i.

eadem
in-fulio

XV.
capit

— Enchiridion ad Laurentium. — Sine anno Auin-fol. min.
(99)
et loco,

S.

editio hoc ipso anno ab iisdem typographis Paris.

gustini

Enchiridion.

Constat

fuliis

XXXIII.
:

ExorIncipit
et
:

dium
Ctrnestcnium, in-\'\
rilate.

ab ipso statim
tine

prologo verbis
de
fide,

Lovanii,

tijntd

Cornel.

liber enchiridion s<icti

augustini
lolii

spe

cha/

Aur.

Augustiui contra secundam Juliani respon-

In

textus

xxxi, pagina
titutos
:

aversa
folio

sionem, Operis imperfecti,
tuti a F.

Mich. Paludano,

duo priores, restiGandaven. 0. Eremit. S.
libri
libri,

gracias.

Dein,

post

capitulorum

xxxu
DeSee-

incipicntes, folio
scribit

xxxm pagina prima

Amen.
cl.

Augustini. Praemittuntur iidem

quales a

1617.

hanc editionem antiquissimam sane
I,

Parisiis editi fuere. Cat. Dibl. Cusanat.

miller fasc.
«

p.

156 sq., inter eos libros de

quorum
ausus

Lovanii apud Jacobum Gezcrs
libri

;

m-4<>

S.

Aur.

typographis
est.

ne

conjectura

quidem

experiri

Quod aetalem attinet, ante annum 1477 excutra sam esse non dubitat, litterasque, quibus expressa Michaelis Paluduni. » Cat. Bibl. Rcg. Paris. Iu hac est, non fusas, sed sculptas propter inaequabilitatern errata innumera sola iteratione prioris editionis sibi videri edixit, genus tamen earum declarare conjectura correcta esse, ex Riveto monent Colo- d oblitus est. Unicum ab eo interpunctionis siguum, nienses. punctum nempe, atque id ipsum rarissime observa1654. Parisiis sumptu Simeonis Pigct; in-fol. S. tum. Deerant signa quaevis paginarum foliorumve, Augustini episcopi catholici contra Julianum haerenec non litterse initiales, capita tamen numero Roticum Pelagianum operis perfccti libri sex. In Suppl. mano distinguebantur. Lineas per paginam numera:

Augustini

duo priores, Operis imperfecti, conex recensione Juliani secundam responsionem

Ilieror. Vignerii. T. II, p. 1322.

Octo
gressus

libris

opus
vero

secundae

responsionis Juliani

S.tc.

XVI.
S.

— 1527. Aujttstx
Augustini

Vindetic. seu Colonix;

constabat.
est,

Eam

Augustinus sic refutare agut singulis libris librum opponeret. Sed

in-S°.

Aur.

Enchiridion

de Doctrina

Christiana ad Laurentium urbis

Romae primicerium,
Divinitatis

morte
tuit,
sit,

praeventus nonnisi sex libros absolvere po-

nec non

libellus

de
in

essentia

ejusdem.
341, sed

atque imperfecta adeo haec ejus responsio manetiam testatur.

L;iudat Hendreich

Pand.

Brandeb.

p.

adeo negligenter locum, ubi impressa sit, editio inhabebantur editi per dicat, ut in medio rclinquam, Awjustam an ("oloVignier ex ris. 1617. Enimvero a. 1654*' Hieronymus niam voluerit. Soc. J. supphmcntis ad edltiones Augustinianas an1552. Colonix, ap. Petr. Horst., in-S". S. Aur teriores hoc anno editis clarus, non solum quatuor H Augustini Encliiridion de lide. spe et charitate, acde novo ex codice ms. abbatiae Clara^vallensis eruit, cedit ejusdem liber de Fide et opeiibus. » Cat. Bibl. sed sibi etiam persuasit et alits persuadere conatus Thott. est, integrum hisce VI libris Augustini opus a se 1575. [Genevz] apud Eustath. Vignon; in-S». D. exhiberi. Argumentis utebatur, primo, quod nullus Aur. Augustini Enchiridion ad Laurentium, sive a se inspectus sit Possidii codex, in quo vox ista, summa et pnecipua totius Christiaoce religionis caimpcrfcctum, exstet secundo, quod in ms. Claraepita. Liber utilissimus iis omnibus, qui brevissi-

ut Possidius

duo

Ex his diu nonnisi Claud. Menardum, Pa-

<•

;

vallensi

sexto
sit

demum
addita,
;

libro

vocula
colligit,
id

explicit,

non

mam

item reliquis
operis

unde

linem totius

gustino,

eo iudicari

tertio

deniquc,

quod longe

ex ipso Auquidcm jam scne, habere dcsidcrant, multis mendis et glossematis, qoibus antei scatebet,
Augustiniaoffi doctrios cpitomen
et

foret gravissimum,
teris esse

si probasset, Bextum librum v.vloogiorem atque tam Juliani invectiones, quam Augustini responsa caeteris prolixiora; quocirca concludit, probabile videri, sexto hoc libro

ex veteri manuscripto repurgatus et
illustratus.

commentariis
operi
tri-

Per Lamb. Danxum.
planc
Augustini

Accessit

plex index.

Divinas

scriptorum

virtutes

tres Juliani simul esse collectos

idquo es

ip-itts

ver-

Lamb. Danxus

in epistola dedicatoria ad

Edzardum

165
Frisiae Orientalis

NOTHTA LITTEHARIA
principem prsedicat,
fato,

1N S.

AUGUSITNUM.
Versiones.

m
inquit Possevi-

indeqne

pro-

A

gressus ad querelas de iniquo
ctoris sui

eorutn paulo

post auiu-

Dcmctrium Cydonium in Grxcam linguam Enchiridion Augustini transtulisse traduut,
nus App. S., T.
I,

excessum

dun. parlim

temporum
ansam

juria perdita, partim

hominum ituproborum malecapit

p. 153.

volentia eorrupta et interpolata fuerint,

hauserit tacet. Edita certe
exstitit

Sed uude hauc notitiam ha?c versio non est, et si
Vaticana latere etiaranum
Colletetii

operam suam utcumque commendandi, quippe qua non solum verborum vulnera sanasse, sed Augustinum ipsum sui testem et interpretem produxisse gloriatur. Ue manuscripto, quo ad emeudandum textum usus sit, nibil amplius ab eo proditum est. Praemittontor vero proeter dictam epistolam, de mcthodo Kbrornm

umquam,
Ex

in Bibl.

debet
supra,

[a).

Gallicis

duabus alleram
de Doctrina

jam

cum librorum

Christiana editione

recensereraus,

comineraoravimus.

Superest

altera

Antunii Arnaldi, quae prodiit.
1648. Paris, chez Anton. Vitre
S.
:

m-8°.

»

Le

livre
la

Augustini
nec

et

de eorum evolvendorum

Augustin,

de

la

Foy, de 1'Esperance et de

de Cha-

ratione disputatio,

nou Prulcgomena ad librum
titulo,

rite,

traduit en fraDCois par Antoine Arnauld, docteur
le latin ensuite,

jamjam editum,
ComnnMit.ii ns
.

iu

quibus de

utUitate,

xtate
I!

de Sorbonne, avec
ciens mss.
»

reveu sur six an-

operis ac de Laurentio,

uii

ad quem dirigitur, precepit. In dogmala cum Augustiuiana, tum Callatissime explicantar. et quod ista setas
liabere
cceperat,

Addit Bendreichius hujus versionis reet 1656.

petitiones

annorum 1652
»

16S1. Kiobenhav, m-8°.
af.

Idem

liber Danice,

novers.

in

deliciis

contra

disseutientes

Henr. Olafsen

Cf.

Cat. Bibl. Thott.

strenue defenduntur.
1579.
liber,

[Gencvse]

apud Eust.
et

Yigno ; m-8°.
auctore

Idem
reco-

Pertinet ad hunc Augustini librum peculiariter opusculum absque auctoris nomine hoc titulo edi-

secunda editio aucta

ab ipso

tum
S.

Theologia Moralis S.

Augustini, in qui prxceB.

gnita.

pturn de amore Dei plene pertractatur, etc, per E.

15S3. Genevae, in-fol.

Eadem

libri

bujus recensio
Danaei pag. 729

M. R. D., de

quo

v.

M.

Bibl.

Eccl.

Col.

p 744.
liber.

recusa in opusculis theologicis Lamb.
896.
1597.

XXXIV. — (100)
«

De Cura pro mortuis

gerenda
Palieri,

1543. Parisiis, ex officina Joannis
lbidem,

m-8».

Cura pro mortuis gerenda, ad PauLaudante linum liber unus item de Chr^sostomi Homilia, LaHendreiehio in Pand. Brandeb. tine, quod pro defunctis lugendum non est, sed S.ec. XVII. 1604. Witebergs, sumpt. Pauli Helorandum. » Maitt, T. III, p. i, p. 345. Laudant Gericichii typis Cratonianis ; m-8°. « D. Aur. Aug. Encbiridion ad Laurentium urbis Romae primicerium, C manicam hujus libri versionem, auctore Vito Mileto (Moguntix 1604 et 1634, m-12) Lipenius in Bibl. nec non libellus de Essentia Divinitatis. qui inter opera Angustini exstat tomo quarto In gratiam stuTheol. T. II, p. 329, T. I, p. 498, et ex eo Coloniendiosorum theologiae seorsim edita, cum praemissa ad ses, apud quos praeterea egregias quasdam super illustres et generosos Barones, Dom. Richardum et Augustini de mortuis et sanctorum cultu sententia Dom. Joannem a Tschernemel, de vera patrum leobservationes ex doctorum theologorum scriptis colm-8°.
recensio.
D. Augustini de
;

Eadem

:

ctione et lectionis utilitate, praefatione

et

dedicatione

lectas h.

1.

invenies.
(102)

Salomonis Gesneri, Vheol, Witeb. »
1641. Lugd. Bat., m-12.
dreich in Pand. Brandeb.
1656.
Helst.,
1.

XXXV.
liber.


vel

Regula ad servos
scripta,

Dei,

seu verius
Epistola

Idem
1.

Notat Hen-

Regula

Sanctimonialibus

alias

CCXI

CIX.
Vindingus et Prosper Stellartius,

Idem liber. Hendreich in Pand. Brandeb. Sed in his omnibus adeo desultorius est viri hujus labor, ut, quamvis providus, metuam tamen, ne male eum intellexerim. Vereor ne, quod
m-4°.

Bernardus

ambo
vi-

ex familia Augustiniana, primi viderunt, Regulam ad
servos Dei ex epistola laudata fuisse

depromptam
sit

risque aptatam. Quo, quibus id factum
ignoratur. Sed mature

auctoribus,

hanc editionem

attinet, in

errore versetur,

diversa

admodum

factum esse

appa

Augustini scripta, Enchiridion Doctrirae cum libris IV de Doctrina Christiana.
forrna Helmstadii editis, confundeus.

Christianse
a.

D

ret.

Observant enim Benedictini,

eam

peranliquee

1655 hac

Tarnatensis regulae potissimam partem facere et laudari in Concordia

regularum
et

1665. Paris., apud Steph.

Loyson...

Augustini En-

bate et in
viris

codice etiam

chiridion

ad

Laurentium V,

Romee primicerium.
sumpt. Joan.
in-8°.

accommodatam,
est

Aniano abannorum, cum ea quae inscribitur Rea Benedicto

Corbeiensi, mille

Exst. in opere Spirituali a pag. 129.
S.ec.

XVIII.

— 1705.

gula secunda, in

unum

corpus

compactam
:

exhiberi.

Lipsiae,

HeiniD. Aur.

Tenendum

chii viduse, litteris Jo. Heinr. Richteri,

Aug. Enchiridion ad Laurentium, urbis Romae primicerium, in usum studio^ae juventutis, cum praefatione de studio theologico

autem, hac transmutatione priorem epistolae partem a verbis initialibus Sicut parata est severitas, etc, usque ad illa, Sed potius lacrymas Pecujus loco pauca tri pastoris, penitus esse abjectam
:

D.

Adami

Rechenbergi re-

haec praemitti solent

adscititia:

Ante omnia, fratres
quia ista

cusum.
(a) Hendreichius in Pand. Brandeb. p. 342 manuscriptam Demetrii versionem laudat, adducto teste

charissimi, diligatur Deus, deinde proximus,

Hottingero in Bibliothecario p. 372.

Ubi tamen altum

de ea silentium.

:

107

SLm.E51E.NiUM AD OPERA
Atqne
hac A
fol.

S.

ALGUSTINI.

168

prxcepta sunt principaliter nobis data.
foruia sttpittt
ita

cxxxiu excusi

sunt Commentarii Ambrosii Chosancti Augustini curn tribus

separatim

ali

Operum

collectionibus,

riolani in

prmutm rcgulam

ut

vel sola adjeclis

ctore

aut Lairveltxii
aliis

nimirum Hugontt dc S. /"<commentariis volumen efliciat,
constitationibua

ejus in l.iudes

et doclrinas

quasdam hujus

doctoris

orationihus. Praefatio, quae hnic parti
altcra

fol. cxix,

pag.

vel

cum

ordinis ADgastiaiani

excusa

est.

Sed cum latissime hic ordo pateat, totque

Scnii Th<<l< ntinatis ad Guillcrmum de Estoutcvilta episcopum Ostimsem et
proemiltitur
Olivirii

diversse eo

nomine comprehendantur congregationes,
conslitutiones, quae plus

cardinalem, in qua se
hit.

primum

hapc foras mittere scri-

minusve hanc regulam respiciunt, saepius quidem sunt impressae, sed natura sua paucorum manihus teruntur intelligitur, quam luhricum sit et fere delilescunt accuratum aut plenum editionwn hujus rcgulx indijii.ii
:

um omnium

ad aliam, quae hanc praecesserit,
sedulo

edilionem speest

ctare vidctur. Cueterum

cautum
altera,

a

typo-

graphis,

ne vacuas paginas
veluti fol.
viii

admitterent;

quocirca

passim,

pagina
fol.

nec non eadem

pagina
ligno
poterit
15

tituli,

item prima

cxix Augustini effigiem

cem contexere. Eqnidem oppido paacaa
nec quos, cessantihus
tus sum. Collegi
illis,

ipse

vidi,

sequi potuissem itobilium

impressam vidcbis. Conferri etiam de hoc opere Bratm Xot. II. Lit., T. Il.pag. 195.
Vcnctiis,
S.

bibliothecaruui scriptores satis iidos hac in re exper-

1500.

impcnsis

Giuntx, arte Juannis

di

saltem

tamen, quantum potui, alque hoc assecutus mihi videor, ut quod desit, aut
si

Spira; m-i°.

Augustini Hegula una

cum

Vita ejus.

minus
S.tc.

recte se habeat,

tanti

pulatur ah
(a).

aliis

sup-

pleri aut corrigi facilius possit

XV.

primum approbatai, de quibus ad Bcnedictum dicetur, simulque hanc editionem latius descriptam dahimus.
Inter Beguiat qvatuor
S.ec.

1481.

Romx

in-fol.

Regula

S.

AuOr-

XVI.

— 1516. Lugduni,
ct

in-8° (f)

S.

Augustini
B. Auini-

gustini

cum commentario Ambrosii
Argnxtinx;
per

Coriolani.

Regula.
[1517.]

landi pag. 2Si et 316.
1

Sine loco

typographo,
in

in-S".

100.

Martininn

Schott]

infol.

tini

episcopi Regula. Ex>tat

Constitutionibus fra-

dit

Canones Avrelii Augustini juxta triplieem quam cdiregulam omui statui modum vivendi prxstantes.
litteris

truni

Heremilarnm

Sancti

Augustini
pro

ad Apostolireformatione

corum
Il<

privilegiorum

formam

(Haee

majusculis, sequentia
:)

minonbus

tituli

Alemannia?.

Praemittitur
S.

instar in

prima pagina
Ilic

remitarum

ad omncs ordinis fratrum Augustini per Alemanniam Convenprioris generalis
vicarii,
r<

Prclati. rcgendi

copiam nanciscuntur

tus adhortatio

Joannis de Staupitz.
forrnationis tunc

Subditi. suis curatis obsequendi dtbitum

ad negotium diclx
a. i;il7.

signata

prcstarc docentur.

Morcs accipiunt xpi fideles universi. Ad calcem Opus canonum Aurelii Augustini cum nova ac prxclara intcrpretatione Ambrosii Choriolani
:

1526.

Parisiis....

Hugonis a S.

Victore

in

Re-

viri

prestantissimi.

generalis magistri totius

ordinis

heremitarum divi Auyustini. per spcctabiles viros Til-

gulam D. Augustini expositio, edita in prima integra Operum ejutdem collectione h. a. facta. Num ipsa quoque R<gula una expressa sit, ignoro. Hugonis vero Commentarius postca pariter recusus, est in
editione

mannum
gustini
rer.

limperger. ordinis heremitarum sancti Au-

Vencta

(apud

Jo.

Bapt.

fratrcm.

Jacobum fedderer. Joannem scheret sacre

et Coloniensi

1617,

nec nou novissima,

Smascum) quam

1588,

singu-

artium

liberalium professores

thcologie

latim indicabimus.
1550.
Venetiis, in 4°. S. Augustini

bachalarios

formatos cxquisitissime castigatum atque

Regula ad Ser-

revisum

est.

lmprcssumque

Argentine

arte et

im-

vos

Dei,
:

seu verius

Regula Sanctimonialibus pra>-

pensis solertissimi viri Martini schott.

Anno

salutis

scripta

cuiprxmittitur Regulae clericis tradita^ frag-

MCCCCXC.
His

omnihus denique subjecta sunlmonimenta ad

le-

mentum cum Regula secunda (supposititia^. Exst. inter quatuor primum approbatas Regulas, collectore
Jo. Francisco
'

ctorem sex distichis constantia subsignataque

litteris

Brixiano,
pcr

congreg.

S.

Justina» 0. S.

F.D.L. Ab
fatio

initio occurit Tilmanni Limpcrger praead Nicholaum Friess, theologum Augustinianum, episcopum Tripolitanum. Deiude a folio inde primo

Benedicti;... circa fxnem.

1561.

Venctiis,

Bcrnardinum Fasianum, sum-

ptibus Cauonicorum Rcgularium LateranetUfium.

usque ad octavum praemittuntur Yita Augustini pcr Coriolanum, et commendatio rcgulx cjusdcm. Tandem folie ix incipiunt Commentarii supcr regula divi Augustini.... editi ab Ambrosio Coriolano.... pcr modum Dialogi; conlinuantur vero usque ad folii cxvin Cnem. Dehinc separatim folio cxx usque ad linem
Quae cruce ootantur, eas solummodo in CataBodleianm laudatas reperi. qni ut intar pMBStantissimoa hibliotliccarum publicarum indices mcrito numeratur, ita haod raro bibliothecariorum usibus magis quam communi utilitati est accommodatus, lihrosquc quihus aliqui tractatus inserti sunt, non verbis iudicat, sed ubi in forulis reperiantur, si(«)

Aprili

;

in-i°. S.

Augustini Regula,

cum

expositione
Bibl.
Pi.

Hugonis de
nell. cf.

S. Victorc Latinc it ItaUce. Cat.

Fabric. in Bibl.

M.

ct

Inf. Lat.

ed. M.ui-i

T.

III.

pag. 301.

1875.
et

Colonin Agripp.,

i;i-8<>.

S.

Augustini Regula
Cat.

Constitutiones

fratrum ord. Pradicatorum.

logo Bibl.

nescio etiam an omnes orAugostiniani Constitutiones editione hanc a limine pneferani Alias numerus earum exl Lipenio (Bibl. Tkeol. t. 1, pag. 118 sqq.», Hendreichio (Pand. Brandeb.,pa$. 343.) ex Catalogo Biblio-I thecoe Casanatensis (v. Constitutioncs facilc augeri
gnis
deelarat. Caeterum
dinis

posset.

r.«l

NOTITIA LITTERARIA
liold.

IN

S.

AUGUSTIN1
by
:

\|

170

ibl.

cui

addatur Hendreich
in-4°.
S.

in

Pand. Brxmdeb. A tore,

1581.

Dilingx,

Augustini
Victore.

Regula cum

forde

the Wretehe of Syon Rychar de Whyt Imprynted at London in Fletestrate by me

ommentario Hugonis l, p. no.
.

a S.

Lipen. Bibl. Th.

Wynkyn

de
»

Worde M. CCCCCXXV.
Maittaire.

the XXVIII.

of

November,
Augustini Regula.

1582.

Venetiis. (f) S.

Eispanicm.

(«00.

Cordoba

...

«

La Regla de
»

Mantux, in-4°. Kegula S. Augustini ct Conitutiones Eremitarum congregationis Observantiffi
1585.
»ngobardicffi.
e.

San

Agostino

declarada... por

Juan de Montoya

(Matritensi Dominicano).
Italicx
tclli,

Laudat Greg. Rivius Pdritanus

(i.

e.

1613. Firenzc, pcr Bartolommco Scrmar-

Burch. Lauterbachius) in Ristoria
I,

Monastica Oc-

ientis, T.

.

pag. 45.

XVII.

in-4». « Regola di S. Agostiuo. » Aliam antiquiorem translationem adjuucto textu Latinoada.

1601.

VenetiiS....

S.

Augustini
Lipenio.

1561 notavimus.
1635. Yitcrbo,
in-8°. S.

agola,

cura

Comment.

Hugonis. Teste
Froirse;

1605. Comi,

apud Hieron.

m-8°.

Eadem

Monache

di penitenza. »

Cat.

Agostino Costituzioni delle Bibl. S. Angeli ad Ni«

im Expositione llugonis a

S.

Victore. Possevin.

dum
S.

Neap.
il

1014. Coloniiv Agrippinse, in-8*.

Eadem cum Com-

1654. Vciiezia, pcr

Giolito, in-'t°.
di S.

La Regola

di

entario seu Optita Uegulariwn Servatii de LairveUs.
1736. Qandavi. ih-8». S.
itutiones

Agostino vescovo e dottore
dell'

Chiesa cattolica,
109, tra-

Angnstini Regula et ConPrrcdicatorum.

posta nel Iibro

Epistole nell' epistola

fratrum

Ord.

Hendreich.

Agrippinx, 2/1-8°. Eadem cum Comtnt. Lairveltxii, laudante Lipenio T. II, pag. 647. 1620 Barcinonae, in-8°. S. Augustini Regula et mstitutiones Fratum Praedicatorum. Cat. Bibl. Aug. ad Nidum Neapoli.
1618. ColonisB

fedelmente da Bernardino Scardcone, canonico di Padova, insieme coll' esposizione di Ugone di S. Vittore. »
1687. Brescia, per
il

dotta di latino in lingua volgare

Rizzardi, m-4°.

dalP.
fra

S.

Agostiuo

alle

monache

;

e

Regola data qui per maggior
«

loro istruzione, e profitto

1625.

Parisiis,

apud

Seb. Chappelet via

Jacobsea

b signo Rosarii: inS°.

Constitutiones
in.

FF. et

Regula S. Augustini episcopi sororum ord. Praedicato-

spirituale dal P. maestro Paolo Richiedei de' Predicatori volgarizzata, ed

esposta. »
Gallicse.
«

declarationibus ex Actis Capitulorum Geralium, etc, etc.
(f) S.

Cum

— Ingolstadii.

L.
I.

Augustini Regula.

Romse S. >ne Hugonis a
I.

Augustini
S.

Regula cnm
Bibl.

Victore. Fabric.

1691. Paris, chez Guillaume Desprez. La Regle de saint Augustin expliqueepar le venerable doctenr Hugues de Saint-Victor. » Auctor fuit Jo. de la Grange, Canon. Reg. et subprior ejusexposiC dem abbatiae de S. Victore, cui nomen Hugo ille deM. et bet. Regulam ipsam juxta Benedictinorum recensioin-ll.

1648. Rothomagi, in-fol.
sitio

Hugonis a
in

nem
S. Victore

in

Regulam Augustini

ExOperibus ejusdem

interpretatus
illa

est. In

praefatione

uberjus disserit

super pauca

II, p. 5.

tiniana assuta

verba, quae in mutata regula Augusesse supra monuimus, quaeque a Hulecta fuisse

1660. Monachii, m-12.
nt
ra

Augustini Regula. AccesseGallicanse.

gone nondum
Scav.
56.

docet. » Cf.

Constitutiones
S.

canonicorum regularium ejuscongregationis

an.

1691

(Amst.

1692,

in-8 c ) pag.

Journal des 353 et

Augustini
I,

Anno

38. Lipen. T.

p.

118.
S.

1661.
istola

Romse
CIX,

i'«-4°.

Aur. Augustini, Hipp. ep.

im
nti,

continens. Exst. in Codice
parte
1.

Regulam Sanctimonialibus praescriRegularum L. IIolqua SS.
PP. regulae ad Virgines)

III lin

ccenobii Tornacensis f Nucleus historicus Regulae S. Augustini Tornaciapud Guil. a Tongris 1618, m-8°. « Discorsi claustarli sopra la Regola del gran Padre S. Agostino recitati a' suoi Religiosi dal Padre

Prosperi Stellartii (prioris

1626)

>ag

Prospero da

Sam

Giuseppe

»

(vicario gen. Augustinia-

norum Discalceatorum). Bibl. M. Eccl. Col. 1663. Parisiis, apud Ludov. Billaine; in-i°. Eadem D XXXYI. — (103) De Gratia et libero Arbitrio. listola Ibidem in eadem Collectione Regularum
:

c

recusa.
XVIII.

1563. Fiorenza, a

Sffic.
-

Augustse Yindelicorum, inAur. Angustini Hipponensis Epistola CIX, Relam Sanctimonialibus scriptam continens; in p. 111
Regular. Holstenii ed. denuo a P. Mariano Brokie.
I,

— 1759.

istanza di Giorgio Marceotti per
iu-I2.
«

Bartolomeo

Sermartelli;

Libro della grazia

e del libero arbitrio di S. Agostino vescovo

dTppona

a Valentino e Monaci che eran con
Lodovico Domenichi.
»

lui

;

tradotto da

d.

Bibl. degli Aut. volg,

pag. 347 sqq.
Yersiones.

XXXVII.

— (185)

Retractationum

libri 11.

Nonnisi unicam

horum librorum editionem

seor-

Versionum indicem ad annorum seriem compore visum est. quam juxta Anglica primas tenet, ranntur proxime Eispanicx et Italicx, ultimume locum Gallicie tenent.
London, in-4°. « The Exposicvon Saynt Augustynes Rule after the great Clerke dholySaynt, Saynt Hugh, called de Sancto Vicdnglica.
1525.

sim factam hucusque comperi Lugduni apud Frellonios 1536, m-80, quam ex Gesnerianis Pandectis laudat Maettarius T.
II,

p.

11,

pag. 836.

Germanice eos
riis

vertit et

annolationibus necessaRoesler in

instruxit

Christ.

Frid.

tomo V der
1785),

Bibliotheck

der

Kirchenvaeter (Leipz.

pagg.

237-416.

Patrol. XLVII.

171

SOPPLEMENTI M Ab OPERA
A.YA Vlll.

S.

A.OGI STINl

12

— [106) Dc Hxresibus
Eustathium
Vignon;
k

A
ad

1576.

Genevs,

apud

« D. Aur. Augustini, Hipp. ep. liber de naeresibus,

Quodvultdeum. Lamberti Danxi opera einendatus et commentariis illustratus, a quo eodem addita> sunt
haereses
et

Reg. Observantiae lectoris jubilati, ejosd. ord. scriptoris, in Hoinana provincia ministri provincialis, dioecesis Viterbiensis azaminatoris synodalia, sacra; congregationis Indicis conu S. Laurentiv, ord.
sultoris.

Mm.

Oblati

eminentiss.
ejusdein S.

et

Heverendiss.

S.

H.

Mohametismum, etiam
1 .

ab orbe coudito ad constitutum Papismum eee, quae bic erant ab AnAccessit operi quadruplex inratio,

E. cardiualibus,
«

congregalionis
Utile

Indicis.

Opus omnigena eruditione refertum.
confessariis,

Tbeo-

gustino praetermissa
dex, ut

logis, philosophis,

scriptoribus, bistoricis, conciona-

non modo chronologioe hoereseon
qUffi

sed

toribus

curam auimorum habentibus,
Pars

etiam,

ex

illis

utilitas

percipi

possit, intellige-

humauaiuin divinaruinque litterarum atque reruni
prima continens hxreses Xll a Simone Mago usgue ad Marciun Adjecta ad calcem cujuscumque hairesis Collatione ejusdem cum receutiorum Evangelicorum hsi
Ecclesiasticarum
studiosis.

retur, et a quibus in

unoquoque Decalogi

pra?cepto,

Symboli apostolici
cramentis
sit

articulo, item disputatione de

Sa-

erratum. In calce operis addita est ar-

bor haereseon, ex

qua quomodo

aliae

ex

aliis natse

Val. bus. Bomx 17t»7, typis Gc. Plachi, sumptWut sint et propagatae, et ut secpe una qutedam bydra pluB Frcgianti. AuAlph. 7 plagg. et Praef. plagg. 6.) (5 ra capita produxerit, perspicue docetur. Per eumvasto appagustini verba velut reari nantes in gurgite dem L. Danxum. Additus est praeterea tractatus de

Ecclesia, ubi, quibus

sensim gradibus

illa

taudem

in

Papistieam tyraunidem inciderit, ostenditur. » Digna est aevo isto et imprimis hujus eximii hareseon
genealogistae ingenio epistola ad

Potiorem voluminis partem collatio in titulo pra^dicata occupat. Ca?terum ignoro, utrum plus viri ardor morte sit exstinctus, an vero bibliopola juverent.

senatum Geneven-

nilem jubilati scriptoris impetum

represserit.

Cf.

sem ab eo
tus

qua sortem sibi gratulatur diviniconcessam, quod in ea civitate vivere contigerit,
scripta,

Mem.

de

Tr&voux, Juin

1707,

pag.

1110,

ct

4

Erud.,Lips. 1708, Xov., p. 489.

quam

nulli gloria in exstirpandis igne

ferroque hae-

XXXIX.
libri

(110.

111.)

De

Prxdcstinatione

sancturum

resium auctoribus secundam ccnseri oporteat, atque luetabundus supplicia ab heereticis Geneva: sumpta
recenset.
lo78.

duo,

quorum
et

alter inscribi solet de

D<mo Peritem Oj

severantise.
Cf.

de Gratia

libero

Arbitrio n.

103

;

Ibidem,

apud eumdem,
in-fol.

in-8°.

Eadem
in

plane

cula sclecta.
1711. 1'arisiis,

editio. Cat. Bibl. Thott.

apud

Guil.

Desprez; in-fol. S. Au-

1383.

GenevsB,

Idem

liber

Thcologicis
ldlla.

Genevx,

Lamb, Danxi. pagg. 897-1048. i»-8°. Idem liber cum iisdem com-

Opusculis q gustiui de Praedestinatione et de Dono perseverantias libri. Exst. in Opp. S. Prosperi a p. 23.
Ycrsiunes.
Italicx.

meutariis. Cat. Bibl. Bodl.
1621. Helmstadii, typis

lo37.

Brescia

,

per Lodovico Britam

hxredum Jacobi Levi;

in-4».

in-i

.

«

Della

Predestinazione de' SS. e del
»

bena

D. Aur. Augustini liber de Hoeresibus ad Quodvult-

della

Perseveranza;
al

absque

nomine

traductoris.

deum. Item S. Philastrii ejus coaetanei Catalogus ha> resium pene omnium, quoe a condito mundo ad illuJ usque saeculum noUe fuerunt. Accessit utriusque unus chroscripti supplementum et index geuuinus
:

loii. Veneiia,

segno del P

u

.-

/h-16. « Del be-

ne

clella
»

Perseveranza, tradotto da \Lodovico Domc-

nichi.

nologicus,
1631.

alter

alphabeticus.
wi-8°.

»

Comin da Tnnn; in-S°. « Libro del bene della Perseveranza composto dal B, Agos1547. Yenezui, per

Oxonix,

S.

Augustini liber

de Ha>
in-

tino vescovo

Ipponense, di latino in
»

volgare nova-

resibus. Cat. Bidl. Dodl.

menle
et Frid. Luderuald,

tradotto.
id

Est versio superior, quicquid titu

1673. Helmstadii,
4«.

ap. Jo.

lus venditet;

quod etiam de sequenti
«

valet.
dell

Idem liber cum commentariis et supplementis Lamb. Danaei, cura Gcbhardi Thcodori, Meieri. Vid. O
Bunav.
1687. Cantabrigix, in-12.

II libro del B. Agostino V. I Predestinazione de' Santi, di latino in volgare

— Ibidem, in-8°.

Cat.

vamente tradotto.

»

Laudantur

i?t;e

no \ersiouum edi
d'

Idem
:

liber

tii

Lirinensis

Commentario
e

pagg. 169, 269. Cat.
Ctttn notis
;

cum VincenBuBaluzii.
o
i/i-8°.

pusc.

tionesin Bibl. degli Aut. volg. Inserta in Racc. sc. c filol., T. X.WII, p. 349. Ei vero po

nav. Addit Cat. Bibl. Bodleianae
1721.

mum
duni
quae,

Fontaniuus auctor

fuit.
libri,

Oxonii,

theatro Sheldoniano
liber de

D.

Gallicx.

Gallicam utriusque

editam

L
(

Aur. Augustini,

Hipp. ep.

Hocresibus

ad

1619,

commemorant
in

Colonienses.

Notior es

Quodvultdeum, una cum Gennadii Massiliensis appendice. Edidit notisque illustravit Eduardus Welehmann, Eccl. Anglic. prcsb. Coll. Merton quondam
socius.
scriptae.
«
i

longo

abhinc spatio, prodiit auctore Dubo
Bibl.

ut proditum est

Eccl. Coloniensi

(|>

Sed aliam iudigitat Catalogus Bibl. Reg.

Pan

Notse

sunt aptre,

sed

doctis

nequaquam

hoc

titulo

;

Ki7ti.

Paris, chi-.
S.

Huil. Desprtx

Commtfnlarii
illustrati

historico-dogmatici in librum S.

livres

de

Auguslin,
la

de

la

At-12. • Les deu Predotination d
i\ec les
:

Augustini de
atipio

llueresibus

ad Quodvultdeuin DJgesti

>aints et
tres
I0;>,

du Don de
106 et
107

perseTerence,

let

:

labore et studio P.

Lawcntii Co~za

de ce saint docteur

le tou!

:

;

3

NOHTIA
par Jean Segui.
a. DUffi.

LllTEltARl.V IN

S.

AU.IMIM

M.
$e

174

iduit ea firangois
iris.

» EpheuieriiJes

(Journ. dcs Scav.) h.

XIV, pag. 92, de

A majori coinnunttatiunc quam quibusvis verbis
Studio
>t
:

digmtm Cdltibem
:

legcntibus,
et

explicari possit

ut

in }>rx-

ictore

omnino
Paris,

tacent.

fatione et i>rologo ipsius evidenti > ooUigi potcst.

Quanto
ct

1715.

chez
S.

Jaeq.

Estienne;

/«-12.

«

Les
li

accurationc castigatum,
hi judicent, qui
:

cmcndatum

ux
s ttres
tit

livres

de
et

Augustin,

de

la

Predestination

ordinatum
:

sit

illud aliis similibus si-

saints
105,

du Uon de la perseverance, avec les 100 et 107 du meme saint le tout tra;

sinc

tulcrint.

en francois.

»

»m cum scboliis Gcorgii Cassandrt Eadem Anglice per /. Scory,
I,

de

manu scriptis sice xrc imprcssis litteris conConsummatum Basilex per magistrum JoanAmcrbach. Anno dni M.CCCCLXXXIX. im-

S.

Augustiui sententia de Pr;odestinatione et Perexcerpta,
1010.
Parisiis

verantui

•8

.

Lipen. Bibl. Th., T.

p.

XL.

,1

13

Speculum ex utroque Tcstamento.
edili

Diveisi sub

hoc nomiue
suis

exstant libri, qui

pressum est charactere Golbico in duabus columnis. Adsunt signatura?, litterae initiales parvae et paginarum tituli, non item custodes et foliorum numeri. ln prima folii primi pagina charactere Gothico magno impressum Aur. Augustini Prima Quinquagcna. Prtecedit index rerum alphabeticus xiv foliis. Exempla hujus ed. exstant in Bibl. Bod:

ique ab

editoribus

Augustino vindicantur
in novissima

leiana
III, p.

et

Acad. Ingolstadiensis. Cf.

Seemitler
p.

fasc.

ms, qui in omnibus
itiouibus vulgatus

hactenus operum Augustini

164.

Adde Brauniuml.

1.,

T.

II,

181.
in-fol.

prostat, et

Bene111,

1403.

Venetiis, per

Bernardin.

Benalium;
in-fol.

ctionibus Autuerpiee recusa

recensetur,

Tomo
V.

Augustinus in Psalmos. Orlandi p. 284.

pag. 507 ad

012, juxta seriem librorum
;

et X.

Basilese,

per Jo.

Amerbachium

;

Augu-

compositus
pplem. T.
rca a.
rta
le

alter,

qui ab Hieronymo Yignier in

stini

I, a pag. 313 ad 5i3, ex autographo bliorummss. TheodulphiAureliancnsis episcopi, qui

opus in Psalmos. Maitt., T.I, p. n, p. 503. 1494. Ibidem. in-fol. Augustinus in Psalmos. Eoteste
1. 1.

dem

820

obiit,

est

prolatus,

in

quo ad capitula

1493. Ibidem, per

eumdem

moralia Bibliorum sententioe referuntur, abspraefatione.

1497. Basilex, per Jo. de

Idem opus. Amerbach in-fol. Idem
;

in-fol.

;

•dictini,

Hunc plane spurium censent Bequod et miuus cum Possidii verbis et cum
Augustini

opus Consummatum
loco exilis,
dicis,

anno dni

M.CCCC.XCVII. Sed
sententia-

quem

in

priori editione notavimus, in-

aefatione

exemplari a

se edito praelixa

seorsim hic adjecta est principalium

autem istam nemo non Aurum annotatio, quse sola in volumen modic^e magnilstinianum calamum sapere profiteatur. Nec vero C tudinis excrevit. Ejus exemplar memoratur quoque sensnm eis quemquam in hoc negasse comperio, inter rariora Bibl. Reg. Budensis. si quod textus biblicos concernit, qci non ex an1519. Lugduni, in-fol. B. Augustinus in Psalmos. pja, qua procul dubio Auguslinus utebatur, sed Laudatur a Henireichio, in Pand. Brandeb. p. 342. Hieronymiana seu vulgata versione sunt descriAsservatur in Bibl. monasterii Ord. Eremit. S. Aui. Augustini manum a sciolo aliquo monacho tegustini Monachii. teste Ossingero in Bil. Augustin. eratam esse, non improbabiliter viri aliqui doctispag. 11. ni, refragantibus tamen Benedictinis, conten1529. Basilex, in-fol. Idem liber, commemorante
nveniat. Pnefationem
in t (a).

Hendreichio. Sed

haud dubie pertinet ad editionem
recensione
invenio
;

apud Josephwn Yanuccium in-8°. Aur. Augustini Speculum, ut in eo, qnam obeRomse,
;

primam Operum omnium ex Apud eumdem solnm laudatas
editiones:
1550,

Erasmi.

sequentes

ns Deo, inobediensque
dt,

sit,

facilius

quisque agno-

1543 et 1555,
;

Parisiis

1555, Lugduni

hac

minori forma
et praefatus

primum

editum. Accessit

Basilese

1501,

1562,

1503,

Lugduni

:

haud

adem
isephus

doctoris Psalterium,

suit. Edidit

quod matri suse comest tacito tamen nomine
(forte

graviori fide.

1509. Basilex,

per Frobenium,
21.

in-fol.

Augustinus

Maria Tommasi
III

Tommasius),
titulo

Alica-

D

in Psalmos. Sic
Biicherlex.
si

quidem
I,

exstat in Georgii allg. Europ.

nsis in Sicilia clericus

Regularis,
m-8<>)

idem qui postea
Theologicoet

Suppl.

p.

Sed perperam omnino,
intelligendum
sit
:

oraae 1709-12,
>>n

voll.,

de

sinhulari
si

descriptione

non

Patrum
evulgavit

selecta
(6).

Graecorum

Lati-

itein

rum opuscula
A'LI.

Opera quaeras. Genevensem ejusdem anni editionem notat llendreich. Vereor autem, ne
inter
erraverit.

n
na.

Psalmos Dovidis CL. '. Basilcse, per Joa. de Amerbach in-fol. AuAugustini prima, secunda ac tertia Quinquallii Enarrationes
in
;

in anni indicio

Exstat

enim

ed.

Augustini Genevae 1590, non 1569, facta, ad
haec fortassis referenda
est.

Operum quam

In

line

tertiaj

:

Post

exactam

diligentemque
est

1370. Venetiis, in-fol.
ed.

ationem
que

(auciore

Deo)
opus

perfectum

insigne

Venet.

Idem Operum omn. h,
sit.

opus.
a.

Hendreich. Qui

novarit, intelliget

preeclarum
divi ac

hoc

explanationis

Psalmo-

quantum
1571.

in eo veri

m

;

magni

doctoris Augustini. opus re vera

Lugduni,
a.

apud

Seb.

Honoratum, ia-8°

II

(ij

Cf.

I.

Cavens, Dupinius EccL, T. I, p. 143.

et

Rich.

Simon in

Crit.

(6)

Purpura

1712 a Clemente XI

donatus, obiit

1713.

17:.

SI

PPLEMENTI M
Psalmos.

Al)

OPERA
titulo,

S.

Al

(.1

STINI.

176

voll.

Augnstini

Enarrationea

in

Laudant A

explieit.

Charaeter

Bendreich et Colonienses. Tu vide, quae snpra in AnOperum omnium ad h. a. notavimus. nalitiiis tdd. Similiter antem se hahet cum ed. Parisicnsi, quam

qui niore

Romanui eat praeterqnam uj Amrrbachii Gothicis litteris exara
CCVI. Pia?cedit
vn
foliia

tos est. Epistolas continet

brevis

annotatio

singulanmi
et

epistolarum,

initia,

ibidem notat.
Aogustini KnarSponsore Hcndreichio. Nescio rationes in Psalmos, vero pluresne tomos diversis annis editos, an di1570, i:>77 et
1879.

materiam atque ordinem exponens. Posl subscriptioAntwrpix...

nem mus

index sententiarnm
succedit.

materiarum

copiosissi-

Eamdem

in Bibl. in

ltatisbonensi notavit
p.

Gemeiner

p. 213,

nec non

Lubei ensi Gesner
15,
I

versas editiones totius

operis

indicare
sed

voluerit.

11-

In Cat>il<«j« Bibl, Bernensis, T.I, p.

laudatur Epi»83.
;

lud

autem

scio,

non seorsim,

cum Operihus

a

stolarum editio Amerbachiana de anno
1494.
Basilgst,

Unus idem proLovaniensibus editis hanc exstare et Parisicnscm 1386, Venetam 1384, fert editiones, de quibus idem valet. Sed Lugdunensis ed. I.'i8t>,
quae
sit,

ap.
in

Joh.

<l>

Amerbach.

m-fol.
Cf.

Idem

liber.
p. 58.

Exstat

Bibliotheca Lubecensi.

Gesmr,

non contendam.
Dav.
et petri

VeneUU,

per

Bernardinum
I

Benalium\
p. 9«.

1653. Rothomagi, typis
8»,

Geoffroy

;

in-

Idem

liber. Cat. Bibl.

l'.

I,

tomis

III.

Augustini

Enarrationes in

Psalmos

cum praefatione recentioris cujusdam
ed. Benedictinorum.)

(inserta etiam

1662.

Antuerpix,

in-fol.

Idem opus

cum

indice
1.

Sine anno, loco et typographo, in-fol. magn Augustini episc liber Epistolaram. Editio prin. Epistolarum Augustini a Cl. Braunio primum detectaet descripta in .\>>tili>i Hist. /<7M 1788), pag. II.

concionatorio.
Colonienses.

Hendreich. in Pand.

Brandcb.
curante

I.

Volumen estfoliorum

cclxiii,

impressuin

charai
lirraa.
aif.

Antuerpix... Idem opus, WUlcmant. Eremita Augustiniano.
1680.

Jacobo

majusculo,duabus columnis, inchartamundaet desunt Columna quaevia linoas 50 continet
;

Versiow <s. 1521. Hagenau, bei Thom. Ansshelm; in-i«. « S. Augustiuus Auslegung iiber den cxxvi Psalm. durch
Georg. Spalatinum
vertetscht.
»

quaivis paginarum foliorumve, nec non litter.v initiales. Interpunctiones habet, punctum, colon et in-

terrogandi signum.
sancti Augustini.

Ab

initio

:

Liber

Epistoiarum
vero

Incipit

feliciter;

terminatur

absque ulla Bubscriptione pagina ultima, in colomna prima, epistola ad Asellicuin. Epistolae, qoBB partim Eumdem Psalmum Italice conversum exstare moipsius Augustini sunt, partim aliorum ad ipsum, nunet Hendreich, qui in notandis variis horum comC merantur CXCVII, in quihus etiam iliae Afri<<in<<rum mentariorum versionibus satis est confusus. episcoporum ad Innoccntium I hujusque ad illos le1683. Paris, chcz Picrre lc Pelit m-8°, 17/ voll. guntur. de S. Augustin sur les Psaumes, traduits « Sermons 1541. Bononim. s. Auguet XVII. S.cc. XVI 1-VII. en francms par Antoine Arnauld. » Tom. ad Xystum presbjterum de stini Epistola decima Cat. Bunav. Bibl. Rcg. Paris. Gratia Dei. Hendreich in Pand. Brandeb., p. :U2. BaUhas Lippium I60i. Moguntix, apud Recucil des consolations et instructions salutaires S. Martyribos et de IninnS. Augustini Epistola de de 1'ame fidele, extrait du livre de St. Augustin Vossii. Lipen. in cis dili^endis cum notis Gerardi sur les Psalmes, par Jacqucs de Billy. Paris chez quasi seorsim editam lauBibl. Th. T. II, pag. 254,
;

Claude.

Instructions
xel.

Chr6tiennes

sur

les

Psaumes.

Bru-

dat.

Enimvero inserta
aliis

est opcribus G\

ThaumaVossio una

1662,

t'n-8<>.

turgi

(Neocsesariensis episc

(ab

eodem

Regles

Psaumes

:

de S. Paris

Augustin

pour

1'intelligence des

cum

Patrum opusculis
ille

edilis p. -228.

Erat vero
qui
a.

et Bruxcl. 1685, in-\2.

Vosssius

praepositus

Erclesifr

Tungrensis,

XLII.

-

(tlo) Epistolx.

Varim Augustini epistolce passim edita» sunt aliorum Patrum, veluti Hi<ronymi, Paulini, Proindicandis hoc speri Aquitani. etc, operibus, quibus
loco

cum D

plura id generis scripta tunc emisit, deinque obiit 1609. Vid. Foppcns Bibl. Belg., T. I. pagg. 362,
(i;;(S.

gustini

Fh.rix (La Klcche Epistolarum selectarum
,

in-\

.

S.
III.

AUT.

Au-

libri

Recensuit

supersedere

lubet,
vel

duin

nonnisi collectiones

primum, argnmentis uberioribus
observationibus
Jesu, Armoricus.
illostravit

explicavit, atqoa

omnium
tse sint,

pluriumve,

sicubi seorsim

singuhe cdi-

Rolandus

Phigeri

enumerare instituerimus, quirum elenchna
XV.

I.ilier

prirnus djdacticas, serun-

est sequens.
S.tc.
fol.

(lus ethicas el parasneticas, tertins

mistaset familia*

1403. Basilcx, pcr Joh.
beali

Amcrbach.
Augustini
studio

;

in-

res complectitur. CoUmienses. Exstitit

etiam

in

Bibl

Liber Epistolarum
Ecclesise.

Augustini episc.
D.

llipII.

Thottiana.
1662.
lectas,

ponensis

In line:

Aur.

Lovamt',

in-12.

D.

Aagastini

Eptstolae

.

Ep. liber Epist.

viQilanti

accuratissimo

<men-

cum appendice
Francof.,
et

supposititiarnm. Hendreich.
Uo.

datarumet impressarum: Argtmentorum quoque novorum prstnotatione succinch <t iilucide expositarum rn magistri Joannis de Amerbaeh eivis Basi<it<i>tc
:

1678.

sumpt.
aliorurn

Cromeri;

in

I

Si

Aur.
vcl

Augostini
cjus

quoramdam

ad

ip-um

cauaa

scriptae

Epiatolae

CCLXXVIII,
lectionibus

cum
aliit-j

<>i<<

Uen

perfeetarum

:

Anno

ani,

etc XClll.

Felieiter

appendice supposititiarum, ?ariis

NOTITIA LITTERARIA IN
le

S.

ADGUSTINl
de

II.

178

marginalibus
S.

et

indlcibas utilissiniis
Friderici

seorsim A evesque,

1'heresie

Rogatiane,

fort

convcnable
et con-

curatissime editse

cura Lucx
Tbeol.
io

Reiriharti,
Altiiortiiui

[Hiur remettre a 1'uoite de l'Eglise

catbolique les seet retournez,

orimbergeosis
of.

Uoiversit.

paxez et heretiques,
server eeuz

comme
sont

pour y maintenir

publ.

qui y
»

demeurez

par

Cvpriaoi Epistolas ab
nis post editas in
ui

eodeni

viro

docto aliquot
eo

Clenn nt Vaillant
n.i

tonio primo

commemoravimus'
preestitil,

(Bellovacensem in suprema cuEpistola in ed. Bened. Causarum patronum).

segoiorem operam Aagostioo

io

numeratur
Disquisitio

93.

Pertiuet ad
de

eamdem quodammodo
an
hxrctici et

secipne laadaodus,

quod plures

ejus epistolas, quse
reliquis colligi,
re-

Thcologica

sententia,

osque
I

temporid

ooodum
operum

cuui

sehismatici vi adjidem sint cogendi ? Ubi simul ingcns

per reliquos tomos

ejus sparsim pro

discrimen ostenditur inter
in-i",

causam Donatistarum

et

in

similitudine exbiberi consueveruut. coojuoctim

Protestautium. Auctore D. Elia Veielio, Ulmae 1689,
scripta occasione persecutionis
in Callia, cujus fautores

•iuius proposuit.

Commodefactum
ipsius

est,

quodaiiorum
charactere ex-

Augustinum
rihereotur,

scripta1 epistolse

lt.ilico

Reformatorum Augustinum etiam in partes

dum

Augustini epistolis rotun-

trahere conali erant.

adbibitus est. Iu niargine
ni

tum

variae

lectiones,

itemque Codicis Tbeosiani, Juris Canonici, Lombardi et Thornae Aquiti> loea, quae vel ex Augustino illustrari possent,
Allegationes Scripturse
S.

B

I

verba ejus ezhiberent, suut notata.
XVIII.

1721. Parisiis in-fol.
;

Epistola

1

duae

prinia

S. Augustini ad Ronifacium papam
;

Reims, par Jean de Foigny; t'n-8°. « La maniere de bien prier Dieu qui est ceuvre ecrite premierement principale du bon Chretien en latin par saint Augustin, en son epitre !01, a Probe, veuve, et traduite en franc,ois par Nicolas Chesneau, » (Retelensem decanum et canonicum S. Symphoriaui Rhemensis). Duverdier par Juvigny, T.
1574.

A

forme

et

:

;

cunda ad Ccelestinum. Exst. inter Epistolas Rom. jnti/f. per Coustant., T. I, pagg. 1023 et 1051.
1732. tienn.v Austrix.
ful.
tnaj.

V, p. 109.

1653-59.

Paris,

chez

Pierre
S.
»

le

Petit

;

m-12, 1653
de

V
;

typis Jo. Pctri

van Ghelen.

voU.

«

Epistres

choisies de

Augustin, traduites

iscop.
ristola
)la

S. Augustini, Ep. Hipp. ad Optatum Milevitanum de Natura et Origine Animse secunda. Accessit ejusdem S. Augustini epi-

en fran^ois par Louis Giry.
III,

Tomus

I

et II,

1656; IV,
a.

1658;

V,

1659, exscriptus est.

Henla

dreich in

Pand
Paris

Brandeb.
chez

aliam, interprete
Bapt.

de pcenis parvulorum, qui sine baptismo

dece-

Cande,
1684.

1653 producit.

nt scripta ad

Petrum

et

Abraham. Prodeunt nunc
Exemptse

Jean

Coignard;

in-fol.

imum
».

ex Bibliotheca Liberae et
Inferioris

Benedicti

Austriae

en Ordinis C U voll. « Les lettres de S. Augustin, franeois sur 1'edition nouvelle des Benedictins de la abbatiae Gottwicentraduites

Eaedem sequenti anno, ibidem apud Joannem lamum Schmidium, Bibliop. Norimbergens. typis scriptae sunt. In praefatione ad lectorem abbas

congr. de Saint-Maur,
1'ordre

oii

elles

sont

rangees

selon
les

des

tems.

ciens manuscrits et

Revues et corrigees sur augmentees de quelques

an-

lettres,

)defridus de occasione

utriusque epistolae erudite
reperta?. sunt,

avec des notes sur les points d'histoire, de chronologie et autres

mmentatus
s

est.

Codex, in quo
existimasse
est in

uniet

qui peuvent avoir besoin
»

d'eclaircis-

ut jure

suo

videtur

eruditissimus
in-folio,

sement, par Philippe Goibaud du Bois.
Reg.
Cat.

Cat.

Bibl.

bas,

exaratus

membranis,

ad

Yaris.

Eamdem
Duc.
a.

VI voluminibus, octonis, habet
Val.
n.
II,

culum minimum duodecimum ab
riundus in
ineupavit
ssioneo,
itori
«iiA-i^XIa

illo

refertur, re-

Bibl.

de la
1685,

Vide

etiam Journ. des

illius abbatiae bibliotheca, Lit. 6,

X. 10.

scav. Paris.
Lettere.

et Novelle de Rep. delle

haecce fortuito

detecta cardinali

magno, tunc temporis
bibliotheca?

in Italia litterarum

m. Novembre 1684. Ex codd. mss. loca aliquot editionis Benedictiuorum correxit. Notas Tillemontii esse
testimonia.
I)

et

Vaticanae

aliquando

summo

aiunt. Cf.

quae

Colouienses adduxerunt

aefecto.

1734.
-fol. S.

Parisiis,

apud viduam Reymundi Mazieres;
notis criticis,
historicis chronologi-

1690.
S.

A

Lyon...

*

Lettre

XXXIX

(ed.

Lovan.) de
avait
»

Aur. Augustini epistolae duae, recens in Ger-

Augustin a un jeune

homme

(Licentius) qui

inia repertae,

ete son disciple et qui

s'etait

engage dans
I,

le siecle.

sque illustratae,

opera

et

studio D. Jacobi Martin,

Exst. in la Solitude Chretienne, T.

p. 471.

esb. congreg. S. Marci. Cat. Bibl. Reg.

1700.

— Paris,
lles

A

Cologne.

«

Lettre de S. Augustin au comte

m-8°. 6 Lettres nouAugustin, traduites en francois, avec le in a cote et avec des notes critiques, historiques chouologiques, et un traite de 1'origine de 1'ame
;

chez veuve Mazieres

Boniface (secunda ex tribus ad
la

eumdem
»

scriptis),

de

de

S.

traduction de

M. du Bois.

Exst.

in

le

Soldat

Chretien instruit, etc, par le P.
1707.
«

Henri Godefroy.

e
i.

de

ses

ecrits,

nouvellement trouvees dans un
la

de l'Abbaye de Gottwic, pres
Versiones.

ville

de Vienne

Autriche.

; m-12. VI Augustin, traduites en francois sur 1'edition nouvelle des PP. Benedictins de la congregation de S. Maur, ou elles sont rangees selon

A

Lille,

chez Jean-Bapt. Brodellio
S.

voll.

Les lettres de

1'ordre des temps, revues et corrigees surles anciens

1473.
.VIII 8

Pans, chez Mathur. Prevost; m-8°. « La epistre de St. Augustin, adressee a Vincent

manuscrts, et augmentees

de quelques lettres qui

n'avaient pas encore paru, avec les notes,

par M. du

:

17!i

SUPPLEMENTUM AD OPERA
.

S.

ALT.USTINI.

180

Troisieme £dition.
fortasse

Cat.
est

Bunav.
repetitio,

et

Bill.

/.':/

A

caeterosque cardinales

Annotatio brevissima in crro-

Pnris. Haec ipsa

quam

h.

a.

Colonierses Amstelodami facta prodidoruut.

rcm scribentium $anctumAugustinumfuis$e hcremitam. Atque haec ipsa omnia in epistola dedicatoria libro

Anglicam versionem Epistolx XLYlll sub titulo «Judicium S. Augustini de Legibus pcenalibr.s ad\ersus conventicula et de unitate religionis propositum in ep. 48, Londkti 1670, m-\ n memorant Co:

,

lonienses, addito testimonio
v.

Li'/" nii

in Bibl.

Philos.

quidem epistolee mentionem facit, cum contra in laudata tabula haec annotatio non sit indicata. Ad calcem tamen legitur trium sermonum beati Augustini de Clcricorum vita moribusqui una cum vita S. Auhuic inesse Corradus
illius

dicit,

nec

ibi

:

/

Conventicula

.

gustini, ncc

non cujusdam

epistol

ipsius

:

An

cleri-

parvulorum, qui sinc Denique Baptismo decedunt, versio esse videtur, qua? in Cat.
Bpistolx de
Bit/l.

pxnis

cis, etc.i </u<

omnia impressa fuere Padue per magistntm
'

Firmianx memoratur hoc
cui si tratta della

titulo

:

Sermonr

<li

Matheum-Cerdonis Anno Dominx 1484. '.olophonem add t Oda in laudem Augustini, incipiens Dc proi
:

pena de fanciulli mortisenza Battesimo, trad. con annotaxioni da <i.G.
S.

Agostino, in

fundis tenebrarum. Absolvitur hosc editio
neis per

foliis :<G

li-

paginam impressis. Character est Gotfa Pavia, 1778, in-8°. luculentus. Pra^ter chartarum numeros notae cujusB Insigniorum Augustini Epistolarum argumenta cumque generis foliorum paginarumve desunt. Sunt modo brcvia, modo prolixiora cl. Roeslcrus inseruit tamen littcra' initiales formulis ligneis expressap. tomo V der Bibliotheck d. Kirchenvaeter, pag. 417 Meminit ejus quoque Braunius Not. II. Lit. T. II,

nsque ad

lin.
[

p. III.
1

XLUI. — S.EC XV. — 1475.
fol.

16)

Scrmoncs
r

ct

Homilix.
;

Augustx.pi

Antonium Sorg

in-

per Jacobum Britannicum Br< num;in-S°.S. Augustini episcopi Sermones ad fratres
1486.
Ilri.ri.f,

min. S. Augustini liber, qui vocatur Quinquaginta

lloremitas. In line

sive

circiter Kal.

Anno dm. Homilix L. In line Febmarii impressus cst
:

M.CCCC.LXXY.
liber
iste

Britannicum
L.Y.Y.vn. die
Editionis

Impressum Bri.: ix per Jacobum Brixianum. Anno domini. M.C<
:

ad ho-

Y

Januarii.

norem

registro

per Antonium Sorg. In Augusta. Incipit a homiliarum, quod primum folium implet. Character C.othicus est, sed elegans. Nec foliis, nec
dei,
cl.
I,

hujns nulli bibliographorum

antea co-

paginis numeri notaeve sunt ascripti, teste
in Annal.

Zapf.
p. 70.
(]

Braun Not. II. Dit. T. II, 130, signilicans volumen esse xxi plogularum fap. sciculis contentum, charactere Romano ac perelegnita^ notitiam solus pranbet

Typ. August. p. 32, Seemillero
Not.

fasc.

ganti impressum,

dehcientibus quibuscumque folionotis, parvisque
litteris loco

Adde Braunium
S.

H. Lit. (1788), p. 170.
Struciis
;

rum paginarumve
eademque serie quidem excopta.
S.

ini-

1477. Mutinx, per Balthassarem de

m-i°.

tialium miniatoris gratia appositis.
ac sequens,

Conlinet

omnia

Augustini Sermones ad Fratres in
nisi in Cat. Bibl. Pincll.

Hererno. Nus-

ne sermouum tabula
in-8°.
:

quam
1

T.

I,

p. 02,

laudatam
(in vigilia

invenimus.
482. Spirx, factore Petro drach juniore
nativitatis

1487. Venetiis, pcr

Paganinum de Paganinis

;

Augustini Sermones ad Fremitas.

Ab
alios.
(sic)

initio
:

In-

marie virginis)
in

nes varii

;

B Augustini sermoOmeliario Karoli Magni hujus ed.
;

in-fol.

cipiunt sermones sancti Auyustini.
nulli

ad Heremitas
In

non-

ad sacerdotes suos
regularis
tiis

:

1484. Mediolani,
stini

per Teutonicos:
in

i?i-4°.

S.

Augu-

de

istitutioe

wl aliquos ssmo p vite

Et p>

Une
./

Sermones ad Fratres
92.

Heremo.

Cat. Bibl. Pi-

Imprcssum Ven<

per

Paganinum

de

paganinis

nell. T. I, p.

— Padux per Mathxum
sermones
Editor est Eusebius
regularis

Ccrdonis

in-4°.

B.

Augu-

Brixianum. Anno Domini: M. Maii.
Praeter sermones
nica sermo
S. 1.X
:

CCCC.

Ixxxvii. die

stini

tres de Clericorum vita

et

moribus.
a
cujus
:

I.IX.

accedunt:
mirratio

de sancta Moconversione

Corradus

Mediolanensis, Ca-

2"

r<ilisti

de

nonicus
epistola

Congreg.

Lateranensis,

Augustini;

:>••

Sigiberthi de eodnn

narraUo
; f>°

ad Sixtum quartum, pontificem maximum
:

"

stola
Bcii.i
th<

ad Macedonium] i/.'" rptaqua
;

pro auferendo de Ecclcsia errorc scribcntium 7ium Ecclesix doctorem fuissc hcremitam
exorditur. Prapter dictos tres serraones,

Augusti-

5° Relationes a\

torum auctorum
a

volumen
pri-

de

Passione

Domini,

nonnullis

S

iugustino
tan-

quorum

ascripta,

quam per quadraginta contim
l

musincipit, Charitati nstrx,
quo'l volui
etc.
;

etc.

;

secundus, PfOptei
ftatres,

Ubus
m.

Bonifacius

III plenariam
labula

concessit

indulgenfolia

it

rogavi, etc.

;

tertius,

Antc omniu

Textum

preecedit

sermonnm duo

inest etiam Vita Augustini a Possideo

(sic)

con-

scripta et, nisi

mendax

fuerit,

contentorum

tabula

epUtolam dedicatoriam statim suhjccta, etiam Epistolu Augustini, siliceat clericis populum et gregetn
post
sibi

tcn<. [mpressio facta est duahm columnis charactere Gothico. lnitialcs litteras parras Ch t\ pographns interdum addidit et omisit alibi. signatcB sunt '/•;•. Custodes, numeri, paginarumqua

non integra complei

i

commendatum
vero in

persccutionis

tempore
sed

relinqut

tiiuli

desunt. SeemiUer fasc.
VenetUs,

III.

p.

Eam

exemplari, quod manibus

teneo,
illius

non
loco
s

1492.

invenio, nec

mancnm

illud

videtor,
et

Augiistini
(

exstat editoris ad

Sixtum IV
e!

ad patriarcham AquiMarci protectorem,

K\st.

uin

D.

leiensem,

eardinalem

sancti

Tendi.

Venet

apud Vincent. a\ BenaUie ; tn-8*. Sermones ad Beremitas et ad ai Bernardi ad Sororem modo bene viBibH 1493. Sic iudiffr. in Cat

:

81

NOTITIA LITTERARIA
Basileae,
;

IN S.
V.

AUGUSTINUM.
lbid.,

182
in-fol.

1493.

factore
R.

Micoluo Kessler {pridit Col. A
varii; in

per

eumdcm;
Aur.

Opus quinquaginta
In
fine
:

ktobris)

in-fol.

Augustiui Sermones
l.

homeliariun

divi
////.

Aug.

Basilem

lomelitvio
Irici
iit,

Doctorum, qui hoc a. ct Surgant .1.1. tt Dccretorum

cura Joarmis ctc, proD.,
Nic.

U.CCCC.
I4!».'i.

\<

ut

premissa cpistola cjus
I.

ad

Kessler

estatur.
I

fc94.

Basilcx pcrJo. dc Amcrbach.

in fol.

«

Ser-

Amerbaeh. in-fol. Sermones tempore (CCLVI) subscriptionis formula eadem atque in sermonibus de verbis Dornini anni preecedentis. Sermonum contentorum taBas. ap. Jo. de
;

sancti Augustini de

;

aones divi Aurelii Augustini ad fratres suos in heremo

bula diligentissime est composita. Scd index materia-

ommorantes, et quosdam alios. » Quamquam nequc teus, nequeannus, neque tvpographus disertis verbis a hoc voluminesit editus :nequaquam tamendubitan?r illos

rum

et

sententiarum minus
si

copiosus

videtur

pro

hujus voluminis mole,

cum

collectionuin comparaveris.

indicibus superiorum Cseterum interior tituli
et

iudicavimus,

cum

alia

Aogustini scripta, in

pagina effigiem emblematicam ligno impressam
disticha latina

num volumen cum
ita

pra^senti opere compacta, qua?

omniaveluti a nobis posita pnrferunt, similituet dispositionis, judi-

ine characteris, descriptionis

ium nostrum tueantur. Littere
iica\ pagin;o

vidclicet sunt Gocolumnis binis impressa\ Ab initio (a) armen eleiriaciiin Sebastiani Brant ad DicumAurelium .uyustinum, Rom.ino charactere ex<criptum, praelittitur satis

inhanc editionem parata otfert. Sine anno, per Conradum de Homborch ; in-fol. R. Augustini Sermones varii in dies dominicales et festos; in Omeliario Caroli M. hujus ed. Sine a7ino et loco, in-i°. Sermones sancti Augustini

ad Heremitas. Ha?c in titulo

litteris

grandibus

prolixum
ejus

:

cui brevior de ac

oj-tu,

ingenio,

•uditionc,

crrorc,

conrcrsionc

sacra

baptismali
excipit

?generationc

narratio subjicitur.

Ha?c

tymnus
iper

Ambrosianus,

sermo

ejusdem B. Ambrosii

Sermones sunt CLIX, cum additamentis quibusdam, charactere Gothico, bini» columnis impressi, sine ullo loci et anni indicio. Quapropter nescio, quibus argumentis inductus fuerit, qui nostro exemplari appinxit, circa a. 1490 lucem aspexisse.
expressa.
In Bibliothcea
276, exstat

conversione Augustini,

item

trcs

hujus regulx
sobrie-

Batisbonensi

teste

Gemeiner

1.

f.

p.
et

xonachales et forma.

sccundum quam communem

horum sermonum

editio

absque
foliis

loci

item

eis dederit,

qui suo fratrumque suorum consortiis
ta-

anni indicio quaternis impressa, qua3
stans sermones exhibet LIX.

108 cona.

mjungi optabant. Tandem pra?via contentorum
ula,
ipsi

Editionis

Veneta?
1.

scrmones LXXVI,

cum appendice

um
09,

de Augustino narrationum, ex diversis auctori-

quorum nomina
Calixti,
:

ex parte etiarn

1490 obiter mentionem facit Gemeiner I. adde Braunium in Not. H. Lit. T. II, p. 53. Sine anno et loco w-4°. Sermones duo prodita sunt, C
varia;

p.

277;

(ha?c

lit-

eluti

Sigeberti,

Antonini,

exhibentur.
et

In
glo-

teris

Gothicis

grandiuseulis,
exscripta
et

sequentia
Aurelii

charactere

ne

Expliciunt collecta qusedam ex diversis
b.

ad

Romano majori
episcopi

sunt)

Aug. sermonibus ad fr. in h. subjuncta Postremo index materiarum et sententiarum mplissimus x foliis volumen claudit.
iam
diciter.

de

Vita

Moribus

clericorurn.

Augustini Sunt duo

priores ex tribus, qui in editione

eumdem in-fol. Divus AureliusAuDomini [Scrmones LXIV). In fine Ixplicitus est liber sermonum .. Bas. per magistrum !: Amerbach. Anno salutiferi partus virginalis
II.

Ibid., per

;

Paduana a. 1484 eduntur. Additur vero ex Retractationum libro animadversio ejus in librum de vera Religione. Impres-

ustinns de verbis

:

sum

est charactere

Gothico minori

admodum

nitido,

duabus columnis.

l.

Voluminis argumentum litteris Romanis scriptum per singularum paginarum margiSjec.

onagesimo

quarto

supra

millesimum
et

centcsimum.

nes supremos decurrit.

onsonant omnia

cum

prsecedentia

operis adorna-

XVI.

1513.

Parisiis...

Editionem

hanc
ut.

one etiam quoad materiarum im et sermonum indicem.
II!.

sententiarum tabuAur. Aug. Ser:

Sermonum ad Eremitas
I.
1.

fratres obiter

laudat Gemeiner

p.

277. (Clementio et Ossingero sponsoribus,

Ibid

.

,

per

eumdem

;

in-fol. Divi

jam

conjicio).

lones de verbis Apostoli (XXXV).
itus
>

In fine

Expli-

D

1516. Lugduni, per
(D.

Joannem
in-fol.

Clem.

Alemannum
si

Sermonum... D. A. Aug. Basilese. M. CCCC. XCIY. Nihil a superioribus discrepat.
est

liber

A

septimo idus Augusti.)
varii; in

B. Augustini Serrecte

mones
ex

Homiliario doctorum edito,
curante
professore.

IV. P,id., per

eumdem;

in-fol.

Expositio divi Aur.

pra?fixa

epistola concludimus,
I.

Joanne

ue. in Epistolam beati Joannis.

Thiery Lingonensi V.

plerumque conspicitur. Tenendum vero, ntegrioribus exemplaribus praefixum esse titulum equentem litteris Gothicis exaratum Plura ac diersa divi Jnrelii AugustiniSermonumOperavidelicet: tiuc usque characteres grandiores ; reliqua minorius absolvuntur.
(a)

Ita

:

Ad

fratrcs

in

heremo
:

commorantes

:

Sermones

L\XYI. h verbis domini

Sei-mones LXIV.

De verbis Apostoli : Sermones XXXV. In epistolam Canonicam beati Joannis Sermones X.

primam

Homelie : id est Sermones populares L. De tempore: Sermones CCLVI. De sanctis Sermones LI. Unde simul proditur, plura hanc sermonum collectionem ab initio fuisse complexam, quam nunc exemplaria pleraque retinuerunt, nec vero pro integris habenda esse, qua?, ut nostra, in Homiliis deficiunt. Ca?terum aversa foliipaginaeffigiem episcopi pro concione dicentis ligno impressam sistit, subscriptis versiculis AuSalve gemma confessorum gustine lux doctorum.
:
:

:

;

:

:

»

\h:\

Sl

PPLEMENTUM
m-fol.

AI>

OPERA

S.

AIT.USTIM.
Bomm, apud Ludovic. Qrignanum;
S.

184
in-'i° S.


»

Parisiis,

per Berthold.

Rcmbolt:

max. A nuper

1647.

Praeclarissima et insestimabflis ductrinde atque uti-

Aur. Angnstini Sermo iu natali

Juannis Baptista*,

litatis divi

Aur.
et

Augustini Sernionum opera
diligentia

:

siiimiia

cura

magistri Bertholdi

RemSole

nunc primum in lucem editus, cum observatiouib. JoannU Baptistse Mari. Cat. Bibl. Bjeg.
lnis.
yiutnti,
typit

hult

impressa.

Apud impessorem ipanm snb

Regiis;

tn-fol.

S.

Augustini
Bibliotheca

Aureo in via Jacobaea Parisii: etin oflicinis Joannis Coberger ac Jodoci Badii venalia comperies qns
hoc ordine in boc continentur volumine. Videlicet

Sermones
Virginali

alviuot de B. Virgine.

Exst. in
i48.

V de Alva,
Cosanat.
P<nisiis, cbe/.

T. III, a pag.

Audiffredi

in Cat.Bibi.

Ad

fratres

in

Eremo

commorantes.

Sermones

1685.

/'.

dt

Laulne

;

in-$°. S.
tria,

Auqui-

LIXVI. De verbisDomini, Sermones LX/V De verbis Apostoli, Serm. XXXV. In Epistulam Canonicam beati Joannis primam,
Tractatus X.

guslini

Sermonum

ad

Eremitas fraginenta

hus praemitlitur Syllabus

Sermonum

.

I

II. iu Ere-

mo, Sermonum ad presbyterus liipponenses et Sermonuin ad popolum ex autographo Jurdanis de Saxonia. Exst. in Supplem. PP. Jac. Hommey. a
pag. 644.

Homeliae, id est Sermoncs populares L.
In

Evangelium

secundum

Joannem,

Tractatus

B
Vt rsionet.

CXXl V.

1493.

Firenxe,

per

Maestro

Antonio

Miscomini,

DeTempore, Scrmones CCLXVI.
De Sanctis, Sermoncs
Ll.

CUm
bolt.

tabulis

et repertoriis in

amplissimis.

lu liue

:

XXVIII <h Qiugno) in-4», mtn. « Sermoni Volgari del Venerando dottore Santo Aurelio Augustinu, Padre della regula eremitana, moltu devoti,
(A
di
e spirituali

Explicit

Parisiis

Anno Domini
sunt

Edibus Magistri BertholcURemDievero XIX Decembris.
paginae

ad acquistare

la gloria

spirituale del PaI,

radiso.

»

Cat. Crevennas imiiss. T.
Venezia, per Gabriel

p. Iut.
de'

Litterae

Gothicae,

columnis

sectis

1546.

Giolito

Fcrrari;

sunt impressae, nec alius ornatus deest.
1521.

in-*°. o Varj
lici
si

sermoni
fatti

di S.

Agostino, e

d"altri calto-

Hayenose, per Henr.

gustini preeclarissima

per diligentia revisa
locis

Grau; in-fol. B. Ausermonum opera summa nuatque recognila, tum plerisque
:

ed anticbi Padri

utili alla

salute dell'

anime

Baes-

insieme e

volgari da Monsign.

(ialeazzo

ves-

emendata. In iine

:

Imprvssum

cst

prseclarum

covo di Sessa, con due tavole, la priuia de' Seitnoni ed Ouiilie e la seconda delle cose piu notabili. •
;

hoc opus in officina industrii Hcnrici Grau: civis imperialis oppidi
viri Joannis

Bibl. degli
filol.

Aut.

«"/«y.in Raccolta

dOpucul.
Giolito

scient.

Rynman

Haycnow sumptibus et expensis probi C de Orinyaw archibibliopole, tm u:

T. XXXII, p. 345.

1553.

In
«

Vinegia,

presso

G.

aV ParreH

se Octobri

anno anato Christo 1521. 1525. Luyduni, per Joannem Crespin
;

Fratclli....

Alcuni Sermoni

di
fatti

S.

Agostiuo delle
»

nuarii)

in-fol.
e',

B.

(die X JaAugustini Sermones varii iu Dies
;

Parole Signore e delTApostolo,

vulgari da Munsr.
Exst.
in

Galeazzo

Florimonte
S.

Vescovo d'Aquiuo.
Agostino
Cf.

dominicales

fe-tos

inter

Homclias prseclarorum
Caet a.

Yarj Sermoni di
rizzati dal
w»-4». Bibl.

ed oitri dolturi volgaIn Cat.

doctorum
roli

in

Evangelia dominiealia, quas jussu
1.

medesimo.
Smitk.
per

Cat. Bibi. Casanat.

M. collegisse fertur Alcuinus, editas h.
l'r.

a. est 1588, Nt-4°.
it

Lamberti Campistris, tbeol. ad Simpborianum Camperium Patritium Lugduneusem.
cuni praefatione
1564. Lovanii,

1567.

Veneiia,

Giolito

;

in i°.

«

Varj,

-

moni,

etc. »

apud Hicron.

WeUxum
:

;

tn-4.

D. Aur.

Augustini sermones,
pi,

et Pussidii,

Calamensis episcoex editione et
Cat.

indiculus
scboliis

operum

D. Augustiui

Veneua, /<-/• il Sonsovtno; fn-4*. « Varj Sermoni di S. Agostino e d'altri cattolici ed antichi dottori, ne quali trattandosi diverse materie sopra
1568.
diversi luogbi della Sacra Scrittura del veccbio e
del

cum
Bibl.

marginalihus Joannis Vlimmerii.

uuo\o Testamento si cuntieue Cristianu desideruso " di vivere puramenle tra le persone, 8 della salute Basileensem a. 1560 tradita sunt. 1576. Colonuc Agripp. in-fol. S. Augustini llomidell' auima sua, messi insieme e fatti vulgari di liae varioe. Exst. iu Collectionc Fr. Alcuini. monsignor Galeazzo, vescovo di Sessa, conduet^Rey. Confer, quae supra ad editionem
1588. Lwjduni, in-fol.S. Angustini Romilisa quasvule, l'una de'Sermoni, e l'altra delle cuse nutabili. 1572.
ttjpud

operum

dam

in Bibliolheca

S.ec.

XVII.

Homil. Cumdii.
Parisiis,

Fiorensa,

peri
di
S.

Qiunti;

<;i-i".

«

Lihro

m
ini.i

[631.

Sebast.

Cra-

de'

varj

Sermoui
fatli

Agostinu

racculti

moisy; in-8°. S, Aur. Augustini Sermunes uu\i XL,

sieme e
della

vulgari da Raffaello Castruccio mun.u.>
a

cum quinque aliis ex autiquis exemplaribus cullecli, cum nutis, studio et opera Jacobi Sirmondi. Cat.
Bibl. Rey. et Casanat.

hadia di l'ucn/.e
sed in

imitazioue di monaigB.
»

leazzu, vescuvu di Sessa.
tus,

Prodiit etiam libef quarfuit
a.

quu

nihil

Augustiui cuntentum

1644. Bomse,

nes

aliquut S.

Uonetum; in-to. SermoAur. Augustinu adscripti, ez biblioper

Franc.

cundam
h.
tlt.

vero

partein

impressam

inveniu

tbecis Vaticana et Barberina ezcerpti,
in

nnnc primum
in

1654.

V'

ii

ua, r"' Girolamo Sootto
de'

\

</i-l°.

-

lucem

editi et

quibusdam

imlis
:

illustrati studiu et

couda parte

Sermoni

di

S.

AgOStino....

tradulti

upera Jvaunis Baptitta Mari

Cat. Bibl. Itnj.

volgaiv da

Magn.

Galeazzo Florimonzio, vesc. dj

NOTITIA LITTEHAHIA IN
iess
>,

S.

AKUSTINUM.
fuisse

I8G
Ibi

eon alcuni
1700.

Omilie

del
Jh'6/.

medesimo.
tfeo/i

»

Haec
1.

A eicudit,
feri iion,

impressum.

tameu insignia

Schu:f-

imnia nobis
1694 et

suppeditavit
1'aris

Aut. volg.

I.

utin hoc volumiue, desunt.
\'/.

chez

veuve

Jcan-Bapt. Coir
S.

(36)
«

De Amicitia.
1).

nanl
in

;

tn-8°,
le

/V

voU. * Les

sermons de
traduits

Aogus-

1510.
episc.

Ltpsiai,

in-4°.

Aur. Augustini, Hipp.

sur

Nouvoju Testament,
»

en francois

de amicitia liber, in

ur 1'edition latine des PP. Beuedietins, par Philippe
roibaud du Bois.
1731.

stigautur, cunctis, (jui

quo Ciceronis errata capacem, concordiam ct veram
utilis et

atque perfectam diiigunt amiciliam,
presso
necessarius. »

summe
disti-

Dom. M. Manni; in-4° Volgarizzamento de' XL Sennoni falsamente attriuiti a S. Agostiuo, fatto da un Heligioso dell' Orine delto di S. Agostino, nell' auno 1300, e, conie si
Iu

Firenze

Subjieiuntur
:

luiic

titulo statim

cha sequentia

rede, da Fr.
ln<j.

Agostino da Scarperia, » Cat. Bibl, S. ad Nidum Neapoli, Audiffredi iu Cat. Bibl. Cait.

inat.,

Cat. Bild. Smith.

Angustinus iu hoc aphorum (sic) gloria geutis Ouie sit vera libro uarrat amicitia MagQUS Aristotele» calleus arcana eapaci Natura) iugenio nescius bujus erat Nescius erashujus Plato tu clivine magister Hauc veteruui iguoraus elhuica turlia virum.
:

XLIY.
Hujus
tarzia

(119

De decem chordis

tiber.

R In

line

:

lmpressum Lyptzk

p.

oersionem

Bispanicatn,

auctore

Gundisaho
la

gum Monaceu. Anno
cus. Praefatus est

1510.

— Character
quidem

Baccalaureum Wolffgunest Gothi-

de Sancta Maria, Csesaraugustano, editain a.

/«-8°.

Los

Tiatados de

las diez

cuerdas dc

tium in

ad studiosos et eruditos bonor. aracad. Liptzen. Amatores Magnus Uundt parse

midad

del
p.

mundo
AUTir.CLI

commeniorant ex

Xic. Anton.

thenopolitanus, theologorum, ut
infimus, ep. data

appellat,

ibl. llisp.

425 Colonieuses.
SECCNDI
SEQCENTIA.

in collegio principis die Culixti.

VII.

(39) Soliloquia.

Annales editionum singuloruui Augustini libroruni.
S II.
I.

1473. S.

I.

in-fol.
:

Augustini soliloquium de Arrha
de Arraanimjs. In iine: Raptus

Spuriorum scriptorum.
in Catalogo

animae. Abinitio Incipit soliloquiumbeatissimiAugustini episcopiyponensi
(sic)

De Musica libri sex. Nescio equideni, an huc spectat, qui
(6)
ibl.

est finis

hujus tractatus Augustini de arra anime feria

tertia post festum sancti
(sic).

Dyonisy Anno dni IXXIII

XC

lusica. BasHese. 1511. in-'t°

Ejusdem est editionis ac SolUoquia genuina s. 1. Hieronymiana deessentia div., etc. Conf. diII. (18) De Grammatica liber. cta ad librum Augustini de Quantitate animse. Extre1G05. Hannovix, in-i°. Augustinus de Gramraa- C mse raritatis esse exinde discas, quod nemini hacteca. Exst. inler Auctt. Antiqq. de Grammatica Lat. nus bibliographorum cognitus fuerit. Summum vero jllect. ab Helia Putschio, a pag. 1975. in eo ad setatem illorum opusculorum deliniendam

Bobleiauae menioratur S. Augustini libellus de

et a. et

I.

— (19) Principia Diulectices
upud
S.

et

Rhetorices libri duo.

1479. Fk>r> ntix,

Jacobum de Ripoli; m-4°.
Augustini principia HhetoSalicata
»n-4°. « S.

situm esse momeutum nemo facile negabit, si ne minimum quidem ab illis difterre dixero. Quod si igitur

ugustini Logica. Cat. Bibl. Casanat.
1599-

Pansiis,

tn-4».

ces. Exst. inter

Antiquos Rhetores a pag. 290.
nella
;

1643.

In Venezia,
pag. 21.

Ago-

ino della Hetorica. » Exst. Auctori del ben parlare

omo XXX,
IV.


1.

(34]

Liberde Fide ad Petrum Diaconum.
sine
III.

Prodiit seorsim

loco Cf.

et

anno, in-fol. Sed vide
a.

ntium tomo
t73, n.

supra in Opusculis ad

quibusdam sunt credita, ut equidem nullus dubito, sequitur, Hambergeri sententiam, Zaiuerum post annum 1472 charactere gothico utidesiisse.post raam primum mense Novembri ejus anni Romanos typos Isidoro imprimendo adhibuisset (a), ipsum fefellisse, quod plerisque accidere solet, qui nimis exactis formulis limites ac tempora eventuum ant institutorum quorumdam circumscribere amant. Ac quaenam causa tam repentini fastivere ea Guntheri Zaineri a

V.
I


et

(33)

De
;

Spiritu

et

Anima.

D

dii

Gothici characteris in eo viro
Versiones.

cum

verisimilitu-

dine fingi possit ?
1489. Sine loco
in-i.
et

tT2. S.

/.

typogr.

nima
ite et

et spiritu,

in-i°. S. Augustini liber de de ebrietate, ad virgines de casti-

typogr.

A

di

XX

di giogno (sic)

sobrietate, de

quatuor virtutibus charitatis.
In fine
:

min.
»

«

Li Soliloquj del divo Padre santo
est.

AgoI,

e contrilioue cordis.
ugustini, ep.
tin.

Finitus est liber beati

stino.

Character rotundus

Florentiam natales

Yponensis

cum

ceteris tractatulis ejus-

ejus esse suspicatur editor Cat. Crevennae noviss. T.
p. 111.

Amto
1.

millesimo quadringentesimo

septuagcsimo

'.cundv quinto

Idus

Xov. Exstat in
(capite

Bibl.

Lubecensi
suo

1491.

Firense.

A

di

Novembre;

m-4<>.

«

Soli-

'tssner.
L

1,

p. 26. Is vero ex litterarum similitudine

loquj di santo Augustiuo volgari. » Cat. Bibl. Creveu-

chartarii

signo
sibi

taurino) jure aliquo

we

noviss. 1.1.

mcludere
icio

videtur,

Moguntiis

apud
loci et

Petrum
anni in-

ch<xfferum, qui

eadem forma absque

libros de vita Christiana et

verx

vitse cognitione

Hujus anni, loci ac formae versionem Italicam horum librorum commemorat Denisius Garell. Btbl. p. 235.
1492.

Mediolani

m-8°.

i-M Zuverlass.

Nachrr. T. XV, p. 80G, ubi de Zaineriana ed. Thomae. Kempisii praecipit.

: »

'-

-

PLEMEMTM AD OPERA
u*-l*. •

S.

ATGCST
Duari.

-;
ra-»4

1663.
-

Partf, ckez

Ckmrt

Sarreux,

Les A

1613.
:r.

per Bah\aznr meUermm
Soiiloqnia et
tractatn

D

loques, le Manuej

ns de S.
L. C. C. F. »

Au:.lflo-

Ang... Meditationes,

Mannale.

gustin, traduits
71.

en francvis par D.
^

Meditationes

B

Amsebmi

cnm

A

Lyon, «-8«.

agustin

generis

redemptione.

Meditationes

b.

de homani BermmrdL

ques, le Mar
-

m

KU. Bvm.
.

ldi:U m-li.
-

Tiri docti

contemplationes de amore dirino.

lex Paerre

«

Les

loqoes, les Mediiations, le

Mannel

:gastin,

Omnia ad mss. exemplaria emendata et in ordinem distribnta : opera et stndio R. P
Ktmmtlii,
1614.

Ht

traduits en francois par le P. Xioolms Begmkr.
I.

Soc Jesn
ei.

theol. •

Pariv

:

ML

Dqpcs;

w-l*«. Eadem.
latin
:

«

tradaetion nonvelle, rerne snr le

edition

Bn
Cat.

? # uf.

de rEsprit du

meme

sainL tire de ses

1631.

Lugdmmi,

im-ii. -


es

Paris, ckez Jeam-Bapt Coignard:

w-12. Mannel

<

Les

— CiAomiM
ut-li.

BAl- S. Amgcti md Xidmm Semp.

An-

Idem

liber ex

Ajrippuue. smmpt. Corm. mk H. Hemr. Smmmtii.
:

tin,

traduits

en

francois snr ledition latine des

Benedictins, arec des notes, par Philippe Goi-

B

band dmBois.
1696. Paris, chez Jean Cenferwt, «n-9». c Les SolDo-

quf

-

S

Augustin, mis en rers francois, arec

le latin

emmdem im-li. Eadem editio. 1649. Ibidem, n-12. Idea iiber per enmdem. im-li. 1630. Parisiis, apmd Clamdimm Crmmmsm D. Aur. Angnstini Meditationes, Soliloqniaet Maifl omnia ad
1637.

Ibidem, per

;

:

ne Meditanoa, sur le jngement dernier, en xers. k Gras; im-li Le liloques et les Me: Augustin tradnits S
en£ranc< Plura de
tes
attulit
;

et stndio Bemriri

l

1672.

Bomz.

per

Bmrtmal.

Lmpmrdmm

m-4*.

Ua.
Sime

Bjeme

de Ceriziers.

»

rariis

hornm librorom GaUias rnsimiJf.

D.

Anr.

Anr
lihro

anctor hojtts articuli in

Bibl.

Eoct.

AUam homm
1371

mm
ohiter Colonienses p. 739, ad

Colom.

7589,

nnm.
VIII.

4,

de quibns, qnoniam aliunde
sollicitari

commemorant
XATII

haud qnieqnam reeognori,

— (40
et

me non
Liber

sinam.

ni.

Moditatkmes.
,

S«c
S Anlegi-

1791.

Amtmerpix, «-«•. Dari Anr.

Sine
tnr

anno

loco

tupogr.

infol.

Ang... Meditt.. Sobloqnia et Manoale, ad

gustini de Meditatione.
:

A

prima statim pagina
bet

q

plaria

emendata et in

hxripit

Uber p. locmtkmis

op. et stodio B. P.

H
m-ia
-

justuti et ejms

ctemplatkme.

In

fine

Uo
Deo

kwmmwutmmi hmiissmipmtm
gratias.

wmtri
et iso».
:-

opnscolnm cl. fasc I, p. I \t, inter eos libros, qnos absqoe loci et anni commemoratione a Gbristophoro Valdarsero, Ratisbonensi, qui intra annos 1471-1476. Venetiis Mediolani impressit, excusos esse sibi pw^a^it, uorum pbires ibidem eosdemqne omnes inricem cbaractere et descriptione reliqua ralde similes proDe nostro vero prodidit, Utteris oblongis lptum folia tredecim integra panlo majorii ancas in decimo qoarto lineas eompleeti, sine nnmeris ac notis paginarnm fblioninive, absque iti:

Landat hoe

Augttstiai Solfloqnia

ralgare translata. Cmt.
1671.

BM.

Rtm. T.

I.

p. J73

Paris, ckez 4a temxe Ckaries Smrremr, im-ii.
Gmllice. •

Eadem
1679.

Par

le

sieor

D.LCCI
Desprez
:

A

Paris. cmez

GmiU

m-9*. « Les

SoUloqoes, le Mannel et les Meditations de S. Angnstin. Traduction nonreUe, rerae tres-exactetnent sur le latin. Nout. ed. a laqoeUe sont ajotttes

fl

qnes fragmens de piete

tirez

das Cottfiessaons de cc

mesme

saimt,

qni feront roir qttdestoit soaespriL •

dem

litteris initialibns.

D
ta-4».
I,

Postretna snb titnlo, « LEsprit dAognstin tire de
ses Coniessions • addita

Sime
tiones.

amm
Cat.

tt

looo:

B.
p.

Augustini Medita3T6,

sanL
Kber GaUice

BM.

Beg. T.

nbi additnr

1714. BrureOcs, an-9». Ideai

c

notis.

Vetuseditio drca

annmm

1300.

CmLBtbL
1604.

Tkott.

Sime ammo. Parisiis per Antomium Cas Uaut, u-4*. Meirtationes Beati Aogustini. Cat. Bill. Dmc de 4a

MadriL..

Eadem

Hispamiee

ademeira.

ExsL

in ejnsdem

reddiU a P. Opp. p. m, pag.

933 sqq.
Kfl
r

Wil

1316.

Yenttiis...

m-9».

-

Augustini Mec

Deom liber unus. Mannale. Etst. in Opmstmlm mmltamm t m armm rermm referta, ab initio. » Sic Audifr
im Cat. Bibl. Casamat.

1600. Prmmcf. ml d. Oder : m-9*. Idem Uber Germmmice per Hemr. RmeteU. \- tr. 17 IT. Genc, m-9*. Idem Uber, Btlmmt per

Lm.
Ex
htieai

Cmt.

BM.

Tkctt.

1608. Dmari. per Baltk. BeUerum
.-ustini

w-24. D. Anr. Meditaliones. Soliloqnia et Maattale. etc
;

-

Plenum titnlnm ride

in

189
J

NOTITIA LITTERARIA IN
Christ.
Basil.

S.

AUGUSTINUM.
ut solet,

IOii

oet.

1564,

to-4°. p. 815,

monet

.1«-

A signum Schcetlerianum minio,
conspicitur.
Qectit, sed

impressum

Uffredvs in Cat. Bibl. Casanat.
IX.

Character ex Gothico ad rotundum deexilis et rudis
est.

(42;

Manuale.

perquam

Signaturoe et

1471.

Turvisii

per

Gerordum Lisam de Flandria,

n-iomin, S. Augastini liber de Salute, sive de Aspiatione anima» ad Deuui. Ad calcem litteris unciaibus

excusum
/;i

\i~itur

numeri foliorum plane absunt. Cf. Cat. Bibl. Duc. </•' ln Val. T. I, p. 174. Laudatur quoque in Catal. Bibt. Bunav., itemque in Bibl. Lubecensi exstat. Sine anno 1'arisiis, apud Joan. Lambcrt m-8«.
;

laudem scrip/oris epigramma.

Liber

boati

Gloria debetur Girardo
ui

maxima

Augustini de Vita

Christiana.

H»C

in

lisae.

genuit campis Flandria picta sute. Hic Tarvisiua nam primus ccepil iu urbe, Artiiiei raros aere notare libros. Quoque magis faveant exeelsi numiua ragis.
Auretii

suprema pagina? parte, reliqua signum oflicinae pro morc typothetarum Parisiensium exeunte saeculo xv,
sub initium xvi occupat. In fine Explicit, etc. Imprcssus parisiis pcr Jofuincm lambcrt in vico sancti jacobicommorantcmp. Dyonisio Roce. Litterac sunt C.oet
:

sacrum nuuc mamale dedit. Tarvish N. CCCC. LXXI.

thicae minutse.

hocce opusculum, a quo typographiam Tar1467. Ber Olricum Zcl de Hanoiv ; m-4». Beati isinam iuitiGm duxisse suspicatur Morellus (a), fo- B Augustini liber de Vita Christiana. Ejusdem liber de \. impressum charactere rotundo eleganti, lisingularitate clericorum. In fine posterioris Explieis 22 per pagiuas. Complectitur sola xxiv priora cit Liber beati augustini epi.
lonstat
:

de singularitate clerico-

apita juxta

ludiffredi in Cat. Bibl. Casanat.

sequiorum editionum distributionem. Adde Crevennx Cat.
(44)
et

ovissimum.
X.

rum. Pcr mc Olricum Zel dc hanau clericu diocesMoguntincn. Anno millesimo quatercentcsimo sexagesimo septimo. Prior tractatus xix folia, aHer xxxm

Spccuhtm peccatoris.
;

Sine anno, loco

typogr.

in-i°. B.

Augustini Spe-

ulum peccatorum. Yetus
ic

editio

cirea

annum

1500.

Cat. Bibl. Reg.
;

quorum singulse paginae lineis 27 conDebure in Cat. Ducis de la Val. T. I, p. 173. Supra sub opusculis plures invenies Augustini tractatushuic editioni valde similes, ab eodem haud dubie
complectitur,
stant.

Sine anno, loco et typogr. in-fol. S. Augustini Spelhim peccatoris. Vide qmr ad libsllum de QuantiUe animx ejusdem editionis sunt notata.

typographo, circa
XIII.

annum

1470, ut putant, impressos.

(50)

De XII abusionum gradibus.
in-fol.
«

XI.—
Sine
isigni
illus

(47)

de verx Vitae cognitione.

Sine anno et loco;

Aurelii Augustini Ipo-

onno. Moyuntise,

apud Pet. Schoeffer, ut ex ad calcem minio impresso apparet.

nensium presulis dignissimi

liber de XII
:

abusionibus

seculi, incipit feliciter. » In fine

Laus

deo.

Separatim

1-4° Incipit

a capitulorum tabula tres

ccupante, cujus versiculi
xordio
:

novem

praefixi

pene paginas sunt hoc

vero folio ultimo impressa sunt Augustini de origine
et Augustinus dc divinatione dsemonum. In fine iterum Laus deo. Hinc est, quod in duobus hujus editionis exemplis apud Seemillcrum fasc. I, p. 190, alterum non nisi opusculum primo
:

animx electissimaauctoritas

Augustine pater, aqnilino more Joannis Iugenii velis petis alta recondita celis, etc.
i

fine

icter

Augnstini de v. v. c. libellus explicit. Chaplane idem est cum praecedentis libri formis.
:

loco

commemoratum
folio

exhibeat, alterum praeter reli-

qua duo uno
selmi libros

nno
St.
l

circiter

Bibl. Ducis
Bibl.

1470 procusam suspicatur Deburius in de la Val. T. I, p. 170. Exstat etiam
V.

comprehensa prsebeatetiam B. Anduo de eo, cur Deus homo ? viginti no-

vem

foliisimpressos.

— Plagulae

sunt quatuor. Chalineis
latis

Lubecensi.
diatriba

Gessner p. 14, a quo
Quirin.
in

Scheli«-4<>),

racteres Gothici

rudiores

et inaequales

jrnius in 37,
ir.
1.

ad

(Lindav. 1761,
,

et Schuindelius

Not

hist. crit. libr. vet.

xxxxvh, laudantur.
S.

imprimis frequens syllabarum de. be. po. bo. vo. co. ho. in unam figuram contractio, Nec desuntcrebra syllabarum compendia.
impressi,
in quibus

1578. Basilcse...

lentum ex
itae

1514. Lipsise, m-4° D. Aur. Aug. Hipp. ep. de Augustini de Trinitate fragD duodecim abusionum gradibus in mundo liber utilis libro qui inscribitur de Cognitione verse atque delectabilis. In line, post tituli repetitionem {cujus Auctor Honorius Augustodunensis) Gr.
:

:

at.

I.

Leunclavio

inteprcte.

Exst-

cum
etc.

Legatione

np. Caes.

Man. Comneni ad Armenos,

Lypssck per baccalaureum Martinum herbipolensem diligenter impressus anno a nativitate Christi Millesimo
:

1670.
xst.

rseec.

ldem cum levi aliquod discrimine. inter Opuscula Aurea Theol. quorumdam collecta a P. Arcudio a p^. 672. Sic AuRomse...
in Cat. Bibl.

quingentesimo quarto
typothetae in ipso fine.

decimo.

Subjiciuntur

insignia

fredus

(48) De Vita Christiana Sine anno et loco (Moguntix, apvd Petr. Shazffer) -4°. Incipit prologus beati Augustini de vita Xpiana.

XII.

Casanat.

;

1521. Augspurg, durch Sigism. Grimm und Marx Wirsung; z'n-4". « Augustinus von den zwoelff Stapffein der Myssbrauchung von dem neuen Gesang, wie man das Reich der hymel erlangen mag, verteutscht durch Georg Spalatinum. »

fine

:

Explicit

liber

b.

Aug. de

v.

Chr. Hec fa1522.

XIV.

(55)

De Antichristo.
Augustini

mdo guisque vitam
[d

obtinebit eternam.

Extremo loco

Parisiis....

S.

fragmentum

ex

In Cat. B>bl. PineU.

191

SIPPI.EMFNTI M
Antichristo
Ia-i.i1

Al)

OPERA

S.

AUGUSTINI.
feliciter

\<y.

tractatu de

(qui ii.ter Alcuini et
in

Rabaoi A Christiana
<i<-

Ceeterum nescire
referain,

me

fateor,

opera reperitur).
Bibl.

Mirabili libro, qui Pro-

primum tractatum
cssc
inscribitur, inter

suspicor tamen,
i

quo eum-

phetiat, etc, demonstral. Audiffred. in Cat,

Casanat.

cum sermone,
i

qni vulg

de Vanitatt
9.

seecali

\ V.

— (75) Ue csscnthi

dobia relatoa num. Symboti
-2"

i><<

initatis.

///.

/.

et

Orati<<ms
S.

Dominica.

Lipsia pcr Wolffgangnm Monacens.;i D. Aur. Aug. Bipp. episc. liber de essentia divi1510.

Stw anno,
I"

loco it

typographo, in-fol.

Augustini

Exposilio

Mmboli.

Ejusdem expositio Oratio-

quo Anthropomorphitarum et Vadianoruin errores ex falsis quorumdum pbilosophorum opinionitatis,

nis

Dominica.

nibus exortos pracipue reprobat
plicans corporalia et
ter sed
bui.

:

luce clarius ex-

humana membra. dod caroaU-

spiritualiter in sacris litteris, divioitati attri-

Commemorat duo heec opuscola, cum aliquot Thomae Aquinatis et Benrici de Hassia, idem pene argiimentum concernentibws et iisdem typia expressis, compacta, cl. SeetniUer 1'asc. I, p. 152 sq. Imp
sonl charactere Gothico nonnihil

Annexis quisbusdam aDDotatiooibus. a docture
in

majuri et oblongo.

Mayno Huwlt Parthenopolit.
ex tempore
cuis.
»

Academia
et

l.iptzeu.
et

collectis

:

Studiosis

philosophiae

Inlerpuncliouum signa sunl punctom, comma sopra et infra lineam promineiis, cui intordum punctum in

sacrarum litterarum amatoribus

admodum
ep.

proli-

formam

sigui exclamaudi

subjici

vir

laudatus ani-

Pra^missa

ost

editoris

ad Paulum

madvertit

Lineee triginta per

Schillerum, philos
leg.

et SS.

litt.

profess.

data. in Col-

meranlar:

paginam integram minumeri, signatura, custodes, nec non
et

Princip.

Augustini
1509, ex

1508 decima septima Octobris. Verba et Annotationes alteruis se invicem exciCat. Bibl. Francof. p. 35.

initiales Litteree desunt.

Stne anno, loco

typogr.

,

in-A

••

min.

S.

Aagustini
Expositio

piunt. In Bibl. Colon. laudatur editio Hundii Lipsiee

Becmanni

ermo super oratione Dominica, 2° Symboli, 3° Sermo de ebrietate cavenda.
Tria haec opuscula,

ARTICLLI SECLWDI SEOUENTIA.

doctum

fasc.

I,

p.

quorum penes eumdem vinrn 1G3, memoria est prodita, uno

Annales editionum singuloruni S.Augustini librorum
>

III.
I.

Scriptorum prorsus dubiorum.

vulumine \m foliorum, ita, ut separari nequeant, comprehenduntur. Characleres, eodem teste, siint
Gothici, minuti, sed
les iis

— la Matthxum

Comm.

admodum

pingues, non absimi-

Sine anno et loco S. Augustini commentarii in buit, Matthaeum. Per omnia editioni librorum de doctrina Chr.stiana absque loci et anni indicio expressae si- C ^ac forma

quos imprimis Udalricus Zel frequenter a.lhiminores tamen. Distinctionis signum laqueus
|

«,

|

.

miles esse tradit Ge.
p. 89.

Pray in Cat. Bibl. Bud. T. I, Uterque liber etiam uno volumine in ista Bi-

litteris initialibus caret.

Nameris, sigoaturis, custod.bu Pagina juxta lineaa JT comlirtute
;

plectitur.

bliotheca

comprehendebatur et Praius descriptnrus erat accuratius, ni mutilum hujus exemplum fuisset. Nescio an sit particula Quxstionum Eoangelicarwm qu.i' inter genuina n. 41 recensentur.
//.

IV.

— De
et

rs<tlmorum.

Snie anno, loco

typogr.

in-V\ ln fronte
:

:

In

Augustinus Ue virtute psalmorum. In liue
Augustinus
II,

Expticit

dt

virtute

psalmorum.
est

CI.

Seemillcr Casc,
teste,


loco

Dc
et

Vanitatibus sxculi.
typogr.
l<>
;

p.

163.

Impressum

volumen, hoc

Sinc anno,

thico charactere singularis foruue et justoe
j'/i-4<>.

Gomagnitutvpo-

S.

Augustini,

episcopi Hipponensis,
Vita Christiana.

dinis in charla

alba ac nitida, absque custodibu>,

de Vauitatibus saeculi, 2« de
tot aliarum, quae racl

numeris,

etc.

nisi

quod priora quinque
Roce;

folia

Hujus editionis memoriam, ut
rissime alias obtingunt,
II,

graphus
Sine

signavit.
ttinto.

Paristts per Dionys.

t'n-8«.
e

Au-

servavit

Seemiller fasc.

Separari duo ha;c opuscula non possuut, atque uua constant foliis xxm, lioeis per pagi-D
p.

gustinus de Virtute Psalmorum. Typographus

150.

gno

titulo
'/<

impresso noscitur. Vid. ex eadem offlcina
Vita

-2,'i

nam, charactere Gothico paulo majori, oblongo et luculento, eodem, quo Conradus Finer Essliogensis usus est (a), impressis. Absuut custades, signaturo, numeri et inscriptiones paginarum. Attameo duee initiales litterae horum opusculorum forniis ligneis
impressae sunt.
Vonitatibus

Librum
ratur.

Ckristiana. Id Cat. Bto/.
/•

I\<«ii.

hujus

lilni editio

quaternis sine

tta. indtCM tacta

me.nu-

CAPIT
//

IV.

floratores tt

Commentatores prmdpvL Operwm
S. Awjustini.

Inilium

:

Incipit

liber

Augustini

<l<

seculi.

Sub nnem
feliciter.
l»<iti

folii

quinli

pagina
folii
.lc

Casimirus Oudinus in Commentarii
Ecclesiasticis
vita,

-

ribus

aversa duabus
de

lioeis:

Explicit liber sancti Augustini

Tomo
<!•

I,

pag.

990,

absolata jam notitia
S.

Vanitatibus seculi

Tum

in

fronte

Bcriptia et

editionibus

Auguttini, singu-

sexti:

Proloyus

libri

incipit feliciter;

atqae

ia

Augustini de Vita Xpiana eztrema tandem pagina tii-

Lare

capnt

Defloratoribus

oel

Commentatoribus
ultinntm
3 et|

D. Augustini,
perscripsit
stegcttr.
i.

t<tm

antiquis, <iu<tm recentibus prmcipuit

bus
a)

lineis:

Bxplicit

tiber sancti

Augustini

<i<

Vita

et

reliquis

tamqaam Mpftmwi

C.ujus gratia

lectores ablegat ad GerAoftt 8tei~
\i<lt.
ui<.

deutseh»
eere

genberger literaritch-krit

die

two

alleraette-

eumdem

Bibetn. etc, qui Tab. incidendum curavit.

III. n.

NOTITIA LITTERARI \
ljfi.it.

l\

S.

Al

i.l

SllM

M.

194

M. Bibtiothecse Rccle- A Apostolum ex Operibus Augustini decerptum, graudi s.iii< voluminc noadum impressum, penes se babnistotum pene servata etiam epise testatur Lupus, Ferrariensis Sbbas, epistola 76 raphe io commentarios suos, voce Aogdstinus oam. I, pag. ad Hincmarum, p. IIS. Exstat autem in duolms 767, retalerunt, ita tamen, ut resectis iis, m>s. ezemplaribus apud Joannem Mabilloniam, ex i quibus alio loco commodius verba fecissent, auxeseeati Auetores
asticsB Coloniensis,

Qaem

nt etiaui

non

pcenitendis

additionibus.

Optimum
qua^

bibliotheca S.

Germani Pratensis, ut idem
p. 405. Oud.

testatur.

rstitutum

a nobis

non

sine lectorum

detrimentodeetiam,

Vide qua? habet Stephanus Baluzius in Noti.s

ad Lu-

ri posse videbatur.
b illis
icis

Sed

intelleximus

pum

Ferrariensem

aovissime coagesta erant,

paacis lantum in
et

Magister Ftorus,
circa a.

emendationem aliquam desiderare quse nostra? tractationi apta non
.

panciora

essent.

V

nes S.

Lugdunensis Ecclesia? diaconus, 850 incl)-tus, scripsit Commentarium in omPauli Epistolas ex S. Augustini Scriptis con-

terandum
ins,

fuit,

ut ipsi ampliora
in

quodammodo

dare-

textum, qui babetur
ascriptus.

tomo

VI

Opcrum
e^se

Beda?,

e.i

falso

quiuimmo, quae

proprias scbedulas digessespectantia, ad

Nam

Flori

istius

ex

pluribus

mss.

mius ad bocce

iimim codicibus docuit Joannes Mabillon, IDisquisilione hae de re composita ^««/cc^orum T. I, p. 12 seqq., qua nnia abillis occupata esse cognovimus. Quapropter B .Ulatenus dobitavimus, quidquid in tota bac Oudini eliam ostendit, genuinum Beda? Commentarium ab Coloniensium dis-ertatione nobis probaretur, ipsis evulgato esse opus diversum, idque nondum typis irum verbis buc transferre, dummodo non alieno editum penes se habere, aliquando in lucem profelerito quidquam subtraxisse videremur. rendum. Alibi tamen observat in 3 mss. codicibus Primus fuit S. Prosper Aquitanus, qui circa annum ahbatia? S. Galli in Helvetia, qui annorum 800 et
iO

argumentam

librum Sententiarum ex
studio

S.

mfecit,

Jo.

a

Fuchte aliquoties
Colonienses,

Augustino delibatarum seorsim
titulo li-

litum, de quo nos suo loco.
ri

non

satis

int^^ro

inducti,

memoriam

uam
i

ipsius editoris opella? post

iseruerant.

Proximns
abbas
et

setate fuit,

tamLumnii Thcsaurum cui primum locnm
ejus

700 sunt, hanc ipsam Bedo? expositionem sub nomine Flori presbyteri contineri, de qua vide qua? annotavit erudite T. IV Analectorum p. 630. Abbreviavit prolixum Flori Commcntarium in Epistolas Pauli circa
a.
1

1S0

Robcrtus

de

Torinneio,

in

Normannia,
Tripolita-

abbas

S.

Michaelis de
est

Monte, dioecesis Abrincensis,
spectasse ad

hae serie dederat Oudinus.

quem
Africanus
sa?c. vi,

arbitratus

Petrum

Eugyppius
ni sentenfias,
tis

presbyter

num, quamque sententiam ad annum
Baronius amplexus
Exstat
est,

Christi

562

quxstiones, etc, ex S.

A ug ustini

scri-

cujus Abbreviatio ms. exstat
Prologus in

defloravit et in
fecit, collegit.

en

unum corpus, cui Thesauri no- C Hic cum ad nostrum etiam cen-

inter mss. codices bibliotheca? S. Michaelis de Monte.

autem Epistola

et

Abbreviationcs

im pertineat, plura de eo in sequenti tomo dicta
ivenies.

Inter mss. codices bibl.

Veneta?

cardinalis Bessa-

sccundum Augustinum, in Appendice ad Guiberti Opcra a Luca Dachcrio edita Parisiis in-fol. 1651, p. 715, quam ex ms. codice
Epistolarum Apostoli
produxit. Ha?c Oudinus, copiosius alibi de iisdem in
et Flori Lugdunensis disseNos supra singularem eamque vetustissimam horum Commentarwrum editionem produximus.

onis, exstat Petri abbatis Tripolitani
tio in

nomine ExpoSerma-

Epistolas D. Pauli sx

divi Angustini

recensu operum Bcdx

Ibus, in

membrana, de qua loquitur Baronius ad

rens.

mum

Cassiodorum Divinarum Institutioim cap. 8. Sed an legitimum opus Petri Tripolitani tbatis sit, caute discutiendum est licet boc scriJacobus Philippus Thomasinus in Catalogo biit iothecarum Venetarum publicarum et privatarum uem anuo 1650, Utini, in-4° imprimendum cura562, post
:

Bonizo.

Sutrii

ac

Placentia?

episcopus,

circa

a.

1073

composuit

Augustinianam Epitomen seu Ex-

cerptum Sententiarum Mirifici doctoris Augustini libris vnr distinctum, quod S. Joanni Guulberto, fundatori et primo

abdati

Vallis

Umbrosa? dedicavit,

t.

Oud.

exstatque ms.

in bibliotheca Caesarea Vindobonensi,

Veuerabilis

BedaT natione

Anglus,

professione

D

inter mss. codices ex arce

lonachus et presbyter, qui anno 710 et sequentibus
oruit.

codice 85, ut testatur

Petrus

Exstant inter Opera Ven. Bedae

Commenta-

spector et custos T.
theca? cap.

II

Ambrosiana illuc allatos, Dambecius illius inCommentariorum hujus biblioprope Remos,
ex
in

a
xs

oi

omnes Fpistolas

S. Pauli,

ex Augusiini operiac

8,p. 790 sqq. Oud.
S.

vt

plwimum
a.

excerpta, de

quo opere Baronius in
Beda? movet,
Petro

Guillelmus abbas
Gallia, ordinis S.

Theodorici

nnnlibus ad
tstitutionum

562 litem
de
8,

Benedicti,

tum

abbate factus

)bati Tripolitano,

cap.

quo Cassiodorus Divinarum ascribendum censet. Verum

monachus ordinis Cisterciensis apud Signiacum in eadem dicecesi, saeculo xn, cujus inter Collectanea
habetur opusculura Sentcntiarum
gustini Operibus :ollectum,

>annes Mabillonius litem intentatam pra?clare dilit, qui T. I Analectorum, Dissertatione singulari
,

de Fide ex S.
a se ex

Au-

quod

autographo
transcri-

12,

nec

Bedae,

nec

Petro,

sed

Floro

magistro,
Pauli

ms.

Bibl.

Signiacensis ord.

Cisterciensis

ua:dunensis

Ecclesia?

diacono,

deberi demonstr.it.
S.

ptum

erum interim Commmentarium Bedse nam
pistolas

ab

eo

explicitas
facit)

esse,

ips

in

Indiculo

perum suorum tldem

ejusque Collectaneum in

Oudinus traditumque Thomse Blampino Mauri, qui hanc Collectionem S. Auctoris proprii nomine in Append. ultimi vosub luminis Operum S. Augustini edendara promiserat.
testatur

Bened. Congreg.

r

i:»:,

SUPPLEMENTUM AD 01'EHA
pnestitit.

S

AUGUSTINI.
S. J. p.

196
188;

quod lamen nun

Colonieni

Oudino. A

ait

Alegatnbius Bibl. Script.
:

duo
mirificc

Rob. KHwatdby Ord. Praedic. natione Anglus, Cauluaricnsis archiepiscopus, et cardinalis episcopus
Portuensis
sssc. iiu,* libros S.

gic prxstat

atterum, quod catholica dogmata
confirmat,
refutatqut
l

probat,

ct

haereticorum
>&

Augustini fere omnes,
1

Augustino; alterum, quod
//<<//-

ipsius

Augustini,

aliorumquc plurium Ecclesiae doctorum per parva capitula distinxit, sententiam singulorum sub brevibus annotando. Gujus laboris varia in Hibl. Hegia
Paris.

intt

llt

ctos,

vcl

malitiose detortos, alque
revocat,

ab

hxreticis depravatos,

adamussim

atque sincere

interpretatur. Oud. et Col m.

supersuut
lii

monumenla

ms.

quae
a.

recenset

nnes Piscatorius

Lithopolitauus, qui Epitomen

Echurdiif,

Scnpt. Ord. Pned. ad

1279, p. 379,

omnium Operuin

Augustini diligentia
Steyner

nequaquam
in-fol.,

ubi et alia

memorat

ex Catal. Anglic. Colonienses.

sordida composuit, cujus editionem

factam Augustm
1537,

Bartholomxus
sa?c.

Urbinas

episcopus

circa

medium
et

Vindelieorum apud Heinricum

xiv,

eremita Augustianiauus, S.
in

Augustini

praisentem iutueri

licct.

Ejus vero
Et

hic est
-

titulus

:

Ambrosii Operum lector assiduus,

sententias

utrius-

Omnium Operum Divi
decumque
I!

Aurelii Augustini Epitonv
:

<mvir iUe,
lo'.is

que insigniores excerpsit, quas
digestas,

alphabeli ordinem

doctissimi,

quid

Milleloquium

appellari

Augustino quidera Triumpko
gustini sententiarum

voluit. Atque ab ejusdem Ordinis (vulgo

Ecclcsix Sacrameutis,

nec non

sacrx Scripturx
senserit,
Pisi
S'

communioiibus
politanum hoc

ini

busque

de Ancona dicto) ejus proeceptore, MUleloquium

Au-

simul atque docuerit per Joannem
libro

\ioiulm

Litho-

incceptum,

a

discipulo absolu-

fldelissime

et

compendiaria qua-

tum, Lugduni a. 1555 impressum est. Milleloquium Amlrosii ibid. a. 155G, in-fol. C.olon. ex Oud. Antonius de Nomis Florentinus (aliis Maciallensis)
eremita Augustiniauus, qui
bris S. Augustini capita
a.

ilnin via diligentissimc

coinportatum.

Accedit in

ti-

tulo brevis admonitio ad lectorem, in

qua

proesenlis-

1438 decessit, e

li-

sima atque ipsissima Augustini verba exbibuisse se afQrmat, et Sleph. Vigilii Pacimontaui Decastichon
in

omnem

fere litterarum Di\i-

laudem

libri.

Ejusdemque
prsefationem

Vigilii

pra_'fatio

ante

narum tractationem
cuntur in Hibl.
nis

continentia digessit et inscripsit,

ipsius

auctoris

est

inserta.

Dividitur

Flores Doctoris S. Fatris

Augustini, quae

exstare di-

autem opus

in tres

tomos,

quornm primus AuguCliristiana? capita orotlert,

S. Spiritus Florentiae. Colon.
(a)

stini senteatias

juxta doctrinae
alter

Joan. Frid. Lumnii

Thcsaurus Christiani homi-

dinatas proponit,

varia et iniscellanea
libros

ex

scriplis S. Augustini collectus,

Antuerp.

1588.

tertius integros Augustini
7ialibus

quos supra

in

An-

Colon.

editionum Upcrum indicavimus, pra-bet.

Dulciloquiorum. S. Augustini libros

tres,

ex vetere q

In hanc Piscatorii

operam manus temerarias imloco rependit

ms. exemplari
testatur

Bibl.

Bomersdorpianx primum editos

misit et

convicia gratiarum

Joannes

Eerbonx 1592. iu-12, aviris tide dignis se accepisse Labbeus (6), sed nondum vidisse scribit!
In Cat.
Bibl.

Pesselius. Prodiit euim.

Joan;

/s

Pesselii,

ord.

Praedic.

Tilani iu Geldria,

Colonienses.

Reg.

Paris.

dictus

liber
h.

Omnium Operum
dem
<t

S.

Augustini Epitome, piimum quia Joanne
Piscatorio
duplo, Pesselio recognita, aucta

exstat editus
i.

Hcrlonx Xassoviorum
libri

1614,

in-12,
c

copiose ac sinistre collecta

Aur. Augustini

tres

Dulciloquiorum

biblin-

hxrctico, et
i-itholico

aJoanne

thecx Bomcrstorpianx vetere manusc.ripto cxcmplari nunc primum edili studio Guil. Bolichii.
Jo. Gastius, Brisacensis, Commentarios iu univcisa
Hiblia ex Auguslini

sensu reddita; cui accessit ejut

cx eodem Augustino collectus de

septem
1539,

-

ntis
I

tomus

quartus

Colon.

Agrip.

1542,

operibus collectos edidit Dasih

x

in-fol. (d)

apud Hcrvagium 1542, // tomis in-fol. Laudat Cat. Bibl. Bodlci. Ejusdem operi tomum I, Vetus Testamentum complexum, editionis Venctx ex officina Erasmiana 1543 profert Cat. Bibl. Thott.
Hicron. Torres seuTorrensis,
Soc.

Jac. Tribcsci

(a)

Brixiani.canonici regularis Latcr.i-

nensis, Bcsponsioncs
facultate
Venet,

ad
S.

mill

n

omni f
signa;

rc

ex

omnibus

Augustini
1586, in-4

libris

eicerptas,

1583, in-5°.

Alibi

dcprebendimus
Jesu

Jesu

Hispanus, D

Venetiis ap. Bernh.

Juntam
Soc.
in
o\

Auyustinianam in libros IV distributam, et certis capitibus locorum tbeologicorum comprehcnsam, ex omnibus S. Augustini Operibus
Confessioncm

Jo. liapt.
rationes

Mascuti,

Neapolitani,
S.

/

Concionales
(e).

Augustitd,

Ifeap.

1652, ln-fol.

Forte idem
:

opus,

quod apud TopS.
.///-

magno

studio

colleclam,

edidit

Dilingae

1568,

et

pium

(f)

inscribitur
I

Eruditarum lectionum

rursum auctiorem ac cmendatiorem, 1569, in-fol. (c) Eam Augustanx Confcssioni opposuit quo in opcrc
;

ijustini libi

contravtis in

amatici ad Conciones, deeem tomis unum, Neap. 1656, iu-fol. <'olon.
i^^v

(«)

Male Lunicii apud Lipen. Bibl.

Theol.

II

,

916.

Fulgentii
-

eompertum
est

est:

ct ex

Librc

Colon.
(b) Disscrt, de ScripL Eccles. in addend. ct corrigendis p. 711, apud Oudinum co\. 952. Colon. (e) Ita Alegambins MDLXIX. Lipenius ?ero Bibl. Tbeol. I, iit, habet 1596, uti et Oudinus in Commeut. col. 993, admuttam usque senectutetn. ait, prosis. Cnloii.

Dogmatibus, qui

H nnadii MasailienI

(d) Ex Eehard. in Scrtpf. Ord. Prxd. ad a. p. 135. c'"l"ii. Sed ed. a. 1535, quaa apad eosdem notatur, (alsa est ; Pucotorii Epitomt

nam

prinmm

a.

veotut
stini

correxit, ublatis attulerut ex lib.

iis,

qum tamquam
ud

S.

Augu-

dc Fide

Pefrum,

quem

1537. luccin aspeiit, Ex Lipen. Bibl. Theol. /i Bibl. Xapol. p. 137.
i

1,

118.

r.

YAKIOKLM EXERCITATIONES
sive collectio

l.N

S.

AUGUSTINI OPERA.
in

198
or-

David. Lenfant Parisiensis ord. Pra>d. Cufuordan- A sim reperiuntur

umnibus S. Augustini Operibus,
II.

x Augustinianx,

omnium sententiarum,
Sacrx
Scripturx

dine BibKco. Paris, 1661, IU70, tomis
Albertus,

m sparsim
bus

reperiuntur in vtnnibus S. AugustinH

Dux

l.uineusis [de

Luines)
69,

Parisiis de-

ad instur
Ij

Cuncordantiarum

mortuus d
tias et
siis

10 Oct. a.

1690.
S.

ict.

edidit

Senten-

om.

Paris, 1656, in-fbl. ;II. 1605.
>

Instructiones ex

Augustino exccrptas. Pari*21 i.

Ejusdem Biblia Augustiniana, sive collectio et a licatio omnium locorum Sacrse Scripturx, qux spar-

1677. Hsec Colonienses p.

Hacteuus omuino de Augustino dictum esto.

VARIORUM

*

EXERCITATIONES
1N

S.

AUGUSTINI OPERA.
IX

TOMUM PRIMUM.
B errore
scriptoris,

DESIUEKII EKASMI CE.NSLRA
l.N

sive etiam iuopia tidei

ac laudis
:

LIBROS RETRACTATIONIM ET CONFESSIONLM.

miretur cur his duobus operibus "imum dederimus locum. Is rationem accipiat Duae
Erit fortasse qui
:

s

et accendunt ad lectionem, conducunt ad intellectum voluminis, vita auctoris

sunt quee vebementer

ignita et operis

non iguotum argumentum.
:

Pluri-

um enim refert, quam existimationem, quem anium afferas ad legendum nec facile dictu sit quan-

m

in judicando

momenti babeat preesumpta de bo-

ine opinio. Frequenter exosculamur dictum ab eo

ofectum
msputuri

quem amamus, de quo magnilice sentimus, si ab alio quem odimus venisse crederetur.

amore, maluit ipse sui bistoriograpbus esse nimirum, sibi conscius quam non assentaretur sibi, deinde probe cognitum habensse nulli mortalium notiorem esse posse quam esset sibi. Nam, ut omittam animorum abstrusos sinus, quos quisque suos novit, nec quilibet tamen pernovit, quotam vitae portionem noverunt qui nobis arctissima familiaritate juncti sunt? Porro famae quanta levitas, quanta vanitas ? Ad boc quantum bumana; memoriaj perfluvium? Cum duo rem autorationem eamdem, cui pariter interfuerunt, referunt, quanta narrationis diversitas? Jam quid istos memorem qui fabulis impudenter vanis et coniictis

tramque commoditatem vir sanctus juxta ac pruns Augustinus nis duabus lucubrationibus nobis
ocuravit.
Libris Retractationum omnium operum orum argumenta contexuit, et Confessionum libris tam omnem suam depinxit, quorum utrumque tam
ligenter ab illo factum est, ut iniquior aliquis suicari possit
1

miraculis

dent vulgo commendare,
^ quae laudatus
fuisse qui

memoriam eorum quibus favent, stunonnunquam ea laudantes
nec
fecit,

nec probavit

?

Et arbitror

pium

existimarint bujusmodi fucis animos

non prorsus abfuisse bumanum
si

affe-

am

mvq8o££? seu tp&avria cuipiam aflinem.

Yerum

ad religionis studium accendere. Ego pestilens boc rabularum genus inter Cbristianos semper sum exsecratus, qui neque sciunt veram pietatis imaginem adumbrare, nemo novit nisi vere pius, quales
si

longe secus babet,

qui optimi viri consilium

essent

illi,

nunquam

.talibus
et

mendaciis fallerent

pendat. Olim solemme erat praestantium virorum
ista libris

discipulos illius qui veritas est

bujusmodi tecbnis

et

orationibus celebrare. Hoc

exemplum

hoc

efliciunt ut

nec vera narrantibus habeatur tides.

militia ad studia, a Grsecis

ad Latinos et barbaros, ducibus ac pbilosopbis ad episcopos demanavit.

Horum ne
nicillo

quid accidere posset, Augustinus suo peseipsum nobis depinxit, idque ut majore cum

srspiciens itaque frequenter in bistoriis

hujusmodi
studio, sive

fide

faceret.

nec mala sua

reticuit,

nec hominibus

ultum
*

falsitatis inveniii, sive

immodico

istaloquitur, sed

Deo

confitetur, cui mentiri nec

pium
et

De

bis auctoribus lectorem

monitum volumus,
laude commendari.

Caeterum quis nesciat quEedam hseresiarcharum

>n

D paganorum opera studiose saepius fuisse collecta mini emm non notum est, Erasmum Roterodanum tum ne si quid intermisceretur boni, deperderetur, cnon et Pbereponum, seu potius Joannem Cleritum etiam ut quod errorem sapiebat novum historiai m (le Clerc, sud boc fictitio nomine latentem, in ecclesiasticai suppeditaret mouumentum. Hujus rei
omnes
pari

orthodoxiec

ultis

beterodosiae reos a viris catbolicis baberi. Yesatis multee illorum in S. Augustiim annotationes non mediocris sint momenti, bas ticere noluimus, propter locos aliquot non penitus reprebensos aut etiam erroneos, a quibus studiosus lisque facile prsecavere poterit.

testes sunt scholiastae,

mtamen, cum

duorum

commentatores collectoresque quee preecessere seeculorum, atque in primis Benedictini quibus heterodoxorum omnis generis, v. g., Celsi, Porphyrii, Juliani, Pelagii et aliorum erramenta suis editionibus quasi suscitasse, a nemine

unquam

vitio

versum

est. Edit.

199
est,

Sl

PPLEMENTl

M Al>

OPERA
das
;

S.

AUGUSTINI

200
vel adulari ?el ridere cre-

nec tutum.
?el

Jam

m

voluminibus quanta

fucrit A

genium. Alios blandior-s
rursus alios occnltn

inscriptionum

dutn vcl incuria

impostura multa> celebrium scriptorum lucuvel infelicitas reputans,

aaturee vi proclives ad jo-

brationcs intercidunt, vel

inscitia

studiove fraudatis

auctoribus in alienum
vel sub gratioso

nomen plagio transferuntur, piorum bominum titulo Bitpposititii
libelli

candum, parum graves arbitrere, ni propius ac doe mestice nosses. Ncc dubito ijuin hoc multis asa reniat eorum qui recens ad Augnstinianornm volumi-

num

lectionem velut in colloquiom
species

illius

veniunt.
in

nugonum, ne dicam haereticorum in vulgus, libris Retractationum
tanta cura, nt singnlorum

sparguntur
occurrit

OflVinlit

quaedam

loquacitatis, olfendunt

his u.alis

longum producta»

periodi, ostendit oratio

nonnun-

operum

et titulos et et

tem-

pora

et

argumenta

et occasiones

inilia

notarit,

adeo nihil praetermittens, ut nec ea quas praelusit catechumenus, quee vix orsus fuerat, quee non agnoscebat, denique nec psalmum vulgari rhvthmo scrifactionem praeterierit. Patiar ut lianc diligentiam reprchendas. si prius supputaris quantum egregiorum voluminum nohis aliorum indiligen-

qunm ad popularem sermonem degenerans, othmdit earumdem rerum crebra repetitio dicas alicubi quiddam esse subinane, et alfectum hominis sibi pln<
;

aequo placentis. Ca>terum ubi diutina lectione factus -i- familiarior, sermonis copiam, et eadem subinde
iterata facile excusat docendi studium, et

ptum

in Donati

quod docuit

penitus
I!

animis

hominum

infigendi

:

circuitus proli-

xiores quibus

tia perierit,

quantum naeniarum mendacibus
!

titulis

ccmes esse solet obscuritas, arguunt admirandam memoria' felicitatem et ut ingenio fe-

obtrusum sit orbi Christiano. Atque utinam pari diligentia quod coeperat absolvisset Recognovit enim quidquid aliquo pacto libri nomen meretnr. Supererant epistolae et tractatus, quas ipse testatur ab aliis
homilias vocari, hos dividit bifariam, in dictatos, et dictos ad populum Queedam enim sic dicebantur, ut
ex consensu dicentis ad preces amicorum a notaiiis exciperentur quae dicebantur. Idem nonnunquam
iiebat et

cundissimo plurima sese confertim oirerunt, multa paucis complectendi studium: dictionis humilitatem
excusat caritas, vJ/
ityTiXotppovoun,
i/./.i

to";

xctta

verbis libenter utiPaulinis enim m»vai«Y0|i4vr|. mur. Quemadmodum autem erat alienarum virtutum candidissimus eestimator, ita mire pd fuisse videtur erga cognatos et amicos, qood ipsum

apud

populum, velut in actis

solemnibus.

eximisscujusdam humanitatis, indirium est Suas vero dotes nec ignoravit ob stultitiam, necodit ob putidi-

id temporis fere notariorum celeritas extatem. Verum hactenus, ut ea res nihil ofliciat hoquidquid publicitus apud multitudinem diminis insigni modestiee. Non aliter amat, non aliter cipiebat ubique facere molestum praedicat in se dona Dei, quam amaret ac praedicaret cebatur. Quod quidem ul « Ignorare tuabona, stupiditatis est; non pi sit, ita in seriis disputationibus aut concionibus fa- C in aliis conducibile fuerit. Nunc quidem Domini benignitatem, ingratitudinb est ; non dicare cere vehementer expendere in utilitatem proximi quod acceperis, imapud multitudinem quamlibet frequentem dicunt cum urgentur, pietas est non gaudere de fructu fraterno quem Doquidquid animo collubitum fuerit

Quanquam

:

:

;

dejerant se nihil
nullis

ejusmodi dixisse

:

ex adverso non-

minus per
est.

te

contulit, impii simul et ingrati livoris
in

exhibetur negotinm, quasi dixerint quod non dixerunt Hic si qnis citet testem populum, hellua
scriptura manens capitum, ut ait ille certius litem dirimit. Recognita certum hahent parentem. De epistolis et tractatibus aliunde sumen-

Quomodo depromes talentum
tibi

usuram

si

non

agno«cas quod
tollere cristas,

traditum sit?Qnomodo possis inde
intelligas

multorum

est

:

estjudicium. Neque tamen protinus adulterinum haberi debet quidquid in catalogo non recensetur,

dum

lotnm esse gratuit.T Dei benignitatis? Qdoties aulem divina bonitas te velut organo dignatur uti, ad juvandos alios, non habes quod insolescas, sed habes unde gratulere fra-

quod

trihus,

cum

nec epistola sit senex hoc opus accuravit, tamen certum est illum postea quaidam dedisse in hunc ordinem accersenda,

nec homilia.

Quanquam enim

unde gratias agas Deo, tuo pariter et illorum nomine. » Sic amavit, sic prsedicavit suas dotes vir

sanctissimus.

Quanquam

in iis libris

quosscripsit ca-

techumenus, deprehendas nonnihil
que
p inL, e:iiis

humana?

gtoriee,

librum de Hauesibus ad Quodvultdenm. argumentis docendum est quaedam esse ambigui partus, quaedam certo notha. Porro Hbri Confessionum non solum huc conducunt ut avidius legamus illius scripta, cujus et Bincerissimam erga
veluti

Aliis

^ quem affectumminimemalum generosiaaimis
potissimum videmus insitum
ipse

qtiibus-

igitur

esse.

Non

enini

ezcusare conabor quod

putavit accusan-

dum, dicens

eos libros quos scripsit rudis adhuc ac

velut infans in

philosophia Christiana,

ita

sen

Deum

pietatem

et

flagrantissimam erga

proximum

Christo, ut adbuc resiperent scholam superbia?,

ma-

caritatem cognovimus;
gnitis personis reclius

verum habent et aliam utiligeminam. Altera est, qua hinc cotatem, eamque
intelligimus dialogos
familiariter
illius et

gisque spirarent Platonis dogmata,

cpistolas;

allera,

qua qui

noverant in-

Scripturarnm mysteria. Habet ingeninm, et habebat omnino qaiddam su;i- gentis Augnstinus, nisi Christus illum in alium virum trans*
formasset.
(

qoam divinarum Africa suum quoddam

sensnro ac dictionem hominis, multis n<>n offendantur quibus graviter erant oifendendi, si hesc
genioin,

>t

otiosis

Porro Confessionam libri qaos et otio scripsisse videtur, habenl quiddam peco-

ignorarent

:

id

esse

verissimum

abunde docel
oatura

ritae

liaris molestise.

Primum

in

hoc qaod multa de

sei|

communis experientia Quosdam parum amicos rrederes, ni perapectum haberes

tristiores,

in-

oommemorat, partim minutiora, quam nt ea seTeriore preeditua ingenio commemoranda putarel,
i

;

VARIORIM EXERCITATIONES
ad gloriae spceiem accedentia. Quid autem
>ius
fasti-

IN S.
lliid.,

AUGUSTINl OPERA.
§3.

•202

A

Amorem pulchritudinis.]

*tXoxaXl« duosi-

quam humani

livor

ingenii,

si

qoia quid
Iutc,

guiticat, elegantise

mlibet modeste de seipso praodicet?

Ad

dum
volut

rem,

in

qnidem atqne munditiarum amorebus corporeis; studium vero rcrum hone-

:ebus humilioribus, ne dicam sordidioribus,
infantia,
ilibus
lis

starum, ubi sermo de rebus ad
rus. Docebunt lurc

animum

pcrtinenti-

de ephebia, de affeetu
iis

libiilinis,

deque

qunyis

lexica.

Ideoque minus

verba fueiens, studet
veluti

qux

dieuntur ora-

honorem addere,
lit

pudorcm sententiarum
si

velo tegens,
rior.
i

hac occasione noununquani obtrcdiola

amorem pulchritudinis, quibus verbis siguiticatur tantum amor formosorum puerorum, aut formosarum mulierum. Eateor t!Xov esse amicum et
vertas

commode

Verum majore tum

hffiC

devoraris,

reliqua

xoXov pidchrum, a>que ac clcgantcm aut honcstum. Scd

fiuclu,

tum

voluptate pcrleges.
'

AMMADVERSIONES
I.N

non ex etymologia sunt explicanda verba. damnat suam philocaliam Augustinus, quia sumitur illic pro amore munditiarum. Vide
ox usu,

Interea merito

LIBROS RETnACTATIONTM.

rol.

£

1.

Tractatibus.'

Hoc
erat

est

sermonibus

seu
I!

lib. ii contra Academicos, cap. caliam vocasset amorem rerum

2.

Si

vero philo-

honestarum, non

:ionibus, quibus populo Scripturam interpretatus

esset

cur

nam

tractare, eo aevo,

concionari,

ct tra-

caret ac philosophia

nomen hoc damnaret, quasi idem signilinam quoevis philocalia non est
;

Lieebantur Scripturae

interpretes.

Quarum
nota

lm non rara sunt apud Cyprianwn exempla.
id.

Denotem.]

Id

est

gravi

improbantis

hoc vocabulum ex usu recepto interpretemur. Certe Basilius Caesariensis et Gregorius Nazianzenus non vocassent philosophiam, nisi im
philosophia,
si

am, ut censoris erat mores malorum notare. Freiter ea notione apud Tertullianum verbum hoc
irrit,
s

proprie, excerpta ex Origene quibus philocaliae titu-

lum

fecerunt.

ut

initio

lib.

de Pallio, habitus clenotare.
Expressit
alii

indicem Glossarura Turtulliani.
Absit ut multiloqiuum deputcm
etc.
]

2.

ustinus haec Philemonis comici, quae et
sunt.

imi-

Laus quoque ipsa, etc.] Retractasset ergo quod de Academicis dixit initio epist. 1, si epistolas suas recensuisset. Sed et hoc obiter tangit Confessionum lib. ix, cap. 4, num. 7.
Ibid., § 4.

Cap.
;j.t,

3

Bene viventes faciltime exaudiet.] Si vociviventes
intellexisset

T6v

Xsyovra liov SsoVcuv
'o;j.;I:,

<j.t,2s'

sv

bus bene
set, sine

Augustinus peccati
dixis-

nuXXa&i;. T6v c eu Xeyovni, ;jt, v6;j.:^' eivai paxpov, MrS av vtpdSp' s'.-r, noXXa, y.rxi xoXtiv yoovov. Texpvfjpiov iz robSs TOV "0;jlt, pov Xa6s. Outo; ydf t,;j"v pjjptdSaf etoov ypa*a>st,
'AXX' oloi
s";

Maxpov

y.av 86' ;'-r,

omnis immunes, eosque solos a Deo exaudiri
dubio graviter errasset
et
;

sed

si

intellexerit

q eos qui

oplimis moribus operam dant, hoc est qui Dei

timentes sunt,

conantur in dies meliores
peccant, infirmitate

tieri,

*Op.Tipov eip^xs

paxpdv.

quanquam subinde
dici debcnt,

non

nequitia,

)ngum
ato

censeto dicentem nihil

eorum qux

nescio quare rctractaverit hunc locum.
est impios,

Nam

duas dixerit syllabas. Bene vero dicentem ne exi-

in sua impietate manentes, a

certum Deo mi31,
et

longum

esse,

ne

si

multa quidem dixerit
rei

et

mul-

nirae exaudiri. Vid interpretes
Jac. iv, 3.

ad Joan.

ix,

mpore.
ie.

Argumentum certum hujus
dixit longum.
Stobaei.

ex

Hcmero
tit.

Eic enim nobis multas\myriadas versuum scribit
Exstat locus
et epist.

Cap.

7, § 6.

Nemo

fere

de

scarabxis dubitat,

etc.]

mo Homerum
legii
li.

36
i

Recte hac de re multi dubitabant,
gant r.ccuratissimi physici.
Insectis.

Joan.

Vide

20

lib.

Vide

qnam nunc perncFranc. Redum de

broi. Cap. I,§
aec
,

2. Cujus ratio et causa secretaest.] tantum casui tribuerentur et dicerentur for-

essent haec duntaxat nomina quibus ignorannostram velaremus. Sed fortuita etiam recte

Nec minoris potentiae ac sapientiae est efticere culicem quam camelum. Cap. 10, §2. Quod omnes homines possunt, si velint.] Necesse erat hanc locutionem explicari ab Augustino
;

quia solet
ita
si

ita

vulgo

intelligi, ut
velle.

statuantur

ii

itur, quse scholastico
ia,

sermone vocantur contin- D de quibus
et

loquimur posse

Quis enim non

hoc
:

est quoe

non evenire

evenire aeque

horreret,

quem

audiret dicentem, Christus homo

unt

qualia sunt quae pendent a libertate
necessitate,

natu-

potest, si velit,

m

intelligentium, quae interdum ut velint nulla,

cutione statui solet,

a Patre suo deficere ? Nimirum, ea loposse fieri ut velit is de quo
Res ipsa quse nunc
dicitur Christiana

modo

sed

tu ullo, vel certe ineluctabili adducuntur.

ne ratione quidem aut Quan-

sermo

est.
§ 3.

Cap. 13,
religio erat
iis

u haec quoque pendent a divina providentia, inscia aut invita nihil contingit et quee muta:m quamvis rebus omnibus potest afferre. Igitur
;

apud

antiquos.] Haec intelligenda sunt ex
21,

quae dicuntur cap.

num.
ementes

2.

Alioqui minus

vera essent
Ibid., §

quam
6.

quae retractantur.
et

nulla

sit

necessaria causa cur nonnulla velimus,
dici possint;

Vendentes
vires

flagellando cjecit

ideo fortuita

non vero duntaxat

de templo.]
tuisse dici,

Non
qua

videtur tamen proprie haec vis po-

eorum causa
est

et ratio secreta est.

Verum

hic locus

mercatorum

victae sint.

Auctovi

hac de re agendi.

ritati potius

proheticae

cesserunt,
alio

quam
nomine

qua

n hac
Edit.

Animadversionum

collectione,

Pherepono ascribendum

est

quidquid non cst

signa-

Patrol. XLVII.

203

Sl

PPLEMENTUM

Al)

OPERA

S.

AK.TSTIM.

m\

Au- A quodsuflitum quotidianumsemperapontiliee maximo gustinus, qui credidit propterhoc Christifactum, mioblatum censeat, cum a quovis sacerdote posset ofnus vere a se dictum fuisse Christom nihil egisse vi, ferri, ut vel cxcmplo Zacharise patris Joannis Baptised omnia sua
l

expulsi fucrint. Nimis severus censor fuit in se

ndo

>

t

monendo.

Veram
;

luec eo speest,

bUb constat. Fateor Ezord.
olferendi triluii Aaroni
;

\\\,

7.

munus

suftitus

ctabant, ut opinioni

quam
et

postea

amplexus

de
re

persecutionc
stolis

licita,

patrocinarctur
fuerc

ut liquet ex epi-

pro

cujusvis

sacerdotis

verum illic nomeu Aaronis nomine sumitur. Vide ad

ad

Bonifacium

Viucentium.
tnxpt&Tspai.

Qaa

in

eum locum

interpretes, et ad Lcv. cap. xvi.

0£'JTcpai -jo&vT:os;non

ANIMADYERSIONES
catechumenis,
competcnt>
t

Cap.

17.

Compctcnttbus.,

Hoc

est

IN

LIIIROS
1.

CONFESSIONOM.
et

qui una pclunt baptismum,
cap. G; II, 9.

quam ob rem

Lumo

i.

Cap.

Kt laudare.) T6

perinde hic

dicuntur. Vide tomo VI librum de

Fide et opcribus,

ac tamen, ut sequens repetitio hujus
nis ostendit.

membri
ut

oratio-

ad summa- beatitudiuis uuicam atquc ultima g cuusam, contenderemus. Deus gratia donat, etc. Sed incautius locutus fuerat Cap. 4. Stabilis et incomp7'ch<nsibilis.] Sunt in contra Manichfeos, nam ut valeat ratiocinatio, ejus comprehensibilia nonnulla, projiter summam insta hic debet esse sensus Nisi quisque voluntatcm mutabilitatem, ut venti variabiles, quorum ratio ideo in
:

mutare in melius voluntatem.] Clarius, ex sententia quam propugnat Augustiuus, dixisset inpotestate hominis, qucm
>;

Cap. 22,

4.

In potestate hominis

cst

Ibid.

Ad

te.

Hoc

est

propter

te, vel

ad

te,

ta

quam

bonum operari non potest, cjuod in nostra (quorumvis nempe) potestate csse positum alio loco docet, etc. xVtqui non quibusvis datam gratiam censuit
verit,

non potest at Deus, quanquam semper ide est et absque ulla mutationis obumbralione, nibil magis comprehendi pote-t. Ideo Augustinus cum i
telligi
;

postea.

comprehcnsibili bic stabilem conjuugit.
ii.

Lmno

Cap.

13.

Dc

frontibus codicis.)

IIoc est

Cap.

o,

§

.1.

Moriar, ne moriar,

ut

cam

iii

ex marginibus
Cap. 20.

libri Jobi,

quibus Augustinus hasce

Scio hic posse qaseri o^ujxwpov, quale est

illud
;
:

anim
at

Adnotationes allevcrat.
Unicuique sccuwlum propriam voluntabnt
in ore sapiebat.) Recte

bealitudinem

sitientis
sic

:

moriur, quia nuii morior

men

quidem

fecit
;

Augustiuus,

cum

rem incertissimam

retractavit

sed tamen hojc fuit

\ interpungendum tuam. MorUmuf moriatm absconderc a me facicm eam videam. Rcspicit nempe Augustinus ad bistoria

suspicarer

locum

Judteorum vulgaris opinio, ut multis eorum tesliqnse exstat Exod. xxxiii, 17 et seqq., ubi Mosi qlo moniis ostendit Joan. Buxtorlius, in Exercitatione de C /iain vel facicm Dci videre cupienti hoc editur Manna. sponsum: Xon potcris videre faciem mearn, Cap, 32. Torphyrium Siculum.] Porphyrius fuit cnim ridcbit me homo et vivet. Igitur postquam a De Tyrius, non Siculns sed Siculus a nonnullis creditus, petiit ne abscondat sibi faciem suam, illico subjicit quod tliu vixcrit iu Sicilia, in qua etiam libros conmoriarne? si, nimirum, eam videam remque tra religionem Christianam edidit. Vide Lucam Holreputans tantique esse intelligens, ut propterea stenium in ejus Vita, subjecta operi de Abstinentia tam amittcret, moriar, inquit, si ita tibi videtur, animalium. eam videam. Cap. 37. At carendo appcllatas cerimonias.) Alioe Cap. 7, 5 II. Me commcmorat.] Hoc est mihi sunt mullo versimiliores sententia?, de origine hujus memoriam revocat quo sensu, apud Auguslinu vocis, quas legere est in Etymologico, G. J. Vossii. cum accusalivo personoe conjongitar; at signitica' Sed quaecunque sit ejus origo, mirum est Augustinarrandi construitur cum dativo. Sic Croeci dicunt num ab ea abstinuisse voluisse, quod non sit in usu ava;i:;avr,-y.tj ~i t:vv; COmincilluru /<' lllicUJUS, llOC es Littcrarum sanctarum, hoc est interpretationis Laejus tibi memoriam revoco. Igitur recte ex ni — quot enim alise voces in ca non extinae Scripturae restituerunt accusativum viri docti. stant, quibus tamen Christiniani scriptores passim Cap. 20, 18. Tcrram, etc.] Tcrram vocare \ utuntur? Quot vocibus ipsum abstincre oportuisset tur Augastinos aaturam homanam corraptam, (ju;< in contentionibus cum Arianis et Peiagianis, si hanc nihil nisi terrestriu spirat effigiem vero imau ii;en
; ;

;

;

S^

r

;

suam legem observasset?

Satis

fuit

res

csse

in

Dei, per

baptismom renovatam atque
Flitimn, etc.
Collatio

instauratani '

Scriptura, quaj vere sic dici poterant. Itaque

nimis

Vide num. 21 sub linem.
Cap.
tudinis
tti.

scverum censorem sui egit. Cap. §2. Cumhaberet necessitatem bis in di> inrjredi sanda sanctorum.) Dnabus in rebus ab accura;i.'i,

dcpravaUe co
brachia
contra
tor)

cum Qamine

frequens apad optimos quosqoo

scriptores, etiam ethnicos. Ilinc

tissimis Mo-is interpretibus, et ipsa veritate

dissentit

reniem dtrigere,

periude est ac pravae eonsuetudio
i,

Altcrum est quod credit suffitum oblatum fuisse in sanctissimo adyto, quod solet sawta sancturum dici cuin licret hoc duntaxat in sanctuario in quo erat altare thymiamasolcretque pontifex maximus somel duutaxat tis,
hic Augustinus.

adversari. Javenalia sat.
111.'

B9.
dixerit bracbJl contra

quotidie

bis

igitur

uuuquam
Supra

;

Torrentem

Cap.
prffiter

16,

.5

26.

merctdem

talaria.

IL>

minerval, a singulis pucris solvi solitum,

quotannu tancta tanctorum

ingredi.

Alterum ?ero

vato a'iv, ^r.uiimaticis publice constilulnorantsn

;

VARIOIUM EXERCITATIONES
i

IN S.

AUGUSTINI OPERA.
lib.
v,

200
cap.
8,

pecunia solvcncia. Aut forte A Carhaginiensis, vide quoe habet infra quae confer cum cap. 12. nercede pecuniaria distinguitur salarixtm, ut aac
slipendla ex publica
:e

significentnr sal publice prsebitum, carnes, vietc. Sic in epistola Valeriani, qutt
le-

Cap.

5,

s

21.

Quinqm

antra

tencbrarum,

etc.
]

m, oleum,
iratis

ur in Vita Probi, a Flavio Vopisco conscripta, movestibus et pecunia quas prsefectus praetorio
:

Deliramenta hcee ManichflBOrum copiosius exponit ct confutat Augustiuus in lib. contra Epist. Manichiei,
cap. 15. qui liber est tom. VIII.

>ebatur dare
';r

Probo pondo, porcinx pondo

Itcm in salario diurno,

bu-

Cap.
lis,

7, ^
]

13.
Ilcec

Nunquid

justitia varia est et

mutabiin

sex, caprinse pondo decem,

etc.

accuratius excussit

Augustinus,

Wnaceum per biduum,
batino
le
>

oleiper

biduum sextarium
satis
cst.

libris

contra Manichseos, qui adeundi abiisquireintelligere cupiunt.
Collecti sunt

um, vini veteris diurnos sextarios decem, cumlarido
;

sponsum hoc probe
ii

satis,

olerum,

lignorum quantum
et

libri in

unum
Cap.

corpus, tom. VIII.

ad bunc locuni
Sio et iu

Intt.

ad Vitam Clodii Albini
o2, de Professoribus et
eis

finem, ubi stipendium a salario etiam distinguiCod.
lib. x,
tit.

.

De pagiuis poctx cujuspiam 3, § 15. Consulturi deos de eventu consilii cujuspiam. interdum in eorum templis, aut privatim aperielibro
J

iv.

etc.

dicis,

Constantiuus jubet

mercedes etsalaria

di qvo faeitius liberalibus studiis multos instituant.

B

bant volumen celebrioris poetce, ut Homeri, vel Virgilii; et primum versum, qui occurrebat, responsum

bid.,§26.
ebriis

Ftnton erroris, qugd nobis propinabatur
]

deorum putabant. Vide

Intt.

ad

Vitam Adriani

a

Quamvis non ignorem vinum quitatis et compunctionis in Scriptura memorari, amen crediderim bic respicere Augustinum ad betis, Platonici celeberrimi, Tabulam, in qua
doctoribus.
:arr,.

Spartiano conscriptam, non procul ab iuitio. Christiani etiam, simili ratione, Scriptura sacra abutebantur, ut vidcbimus
lib. vui,

cap. 12 hujusce Operis.
est, etc. ]

Cap.

5.

An

ftetus

rcs

amara

Delectamur

seu Impostura inducitur pueros

omnes

in viest,

tristitia et luctu,

ut cceteris omnibus afTectibus, qui;

n ingredientes TOt££ouaa nj
T.piw -Ai/r,,-,

laoxf,? BuvdEjist

boc

bus libenter indulgemus, cegre obsistimus
vincamus,
vis

poculo erroris. Vide ejus initium.
29.

quia ut cos inferenda est perturbationi animi et

Cap.
stiuus
•e

18,

|

Scripta
15,

conscientia.

J

Respicit

Au-

corporis. Minuilur etiam sensim tristitia,
libere in

dum eam
Verba

ad Rom. n,
legis

ubi dicuntur etbnici ostcn-

lamenta

et

lacrymas efTundimus.

opus

scriptum in cordibus suis, testimonium

sunt Euripidis in OEnomao, apud Stobceum Fiorileg.
tit.

'dente

illis

conscientia ipsorum, etc,
Secretissimse unitatis,
etc. J

123.
'.\Xk' erri

^ap. 20,
i,

§31.

Hoc

est

yip

St,

xat

e'v

y.ay.o*a'.v

r
1

oov+

1

a,

cujus voluntas est veluti secretissimum vincu- Q quo universi unitas sarta ac tecta conservatur.
iv

6vt,to"?

65'jp;j.o ; .,

oaxputov

•? e-'.ppoai.

'AAy^oova; oe Tauia

xoutpiijec cppevwv,

le lib.

de Genes.

conservatione rerum
-:a

ad litteram, cap. 12, ubi agit omuium. Cceterum Platonici

Ka: y.apoia; IXuie tou? a*/av icovou;.

Ytrum
ct

in malis voluptati

sunt ho?ninibus, lamenta
levant tristitiam animi,

et povrfSa

passim
2.

Deum

vocitant.

Adi

Procli

defluxus lacrymarum.

Ilsec

sologiani Platonicam.

et
J

nimiis doloribus cor liberant. Alia sunt ibidem ct

bro

u.

Cap.

Obsurdueram.

Qui

ediderant

alibi in

eamdem

sententiam.

orducram credebant o ct u bic esse mista, ut iu e jocundus pro jucundo. Respicere autem videtur gustinus ad id quod ferlur de catarractis SSili, ubi us prxcipitans se fragore auditum accolis aufert,
oquitur Plinius Hist. nat.
ap.
6,
§

Cap. 7. Diligere homines humaniter. J Hoc est, co amoris modo, qui rebus perituris tribui potest. Sic
et

Grceci usi

sunt voce avOpumvuc, et quidem in re
Floril.
tit.
'

simili

Menanderapud Stobccum
'AvBpcomvu; ypY\

12o.

lib. vi,

cap. 29.
J

xa<- tuj^at? cpepeiv, £e've

14.

Potuitne ULere quod non licebat, etc.

Ta xotva xoivuc

6eT '-pepeiv auu.m(o|iaxa.

dius nequitise magister affirmat, nec falso,
u, el. 19:

Amor.
D

Humane
Cap.
ita

oportet calamitates ferre, o hospcs,

commu-

nia par est tolerare communiter.
12,
§

Quod Quod

licet

iugraturn est. quod non licet acrius urit sequitur fugio, quod fugit usque sequor.
:

18.

Eccc ubi

est,

ubi sapit veritas.] Si
est'?

legas, sic videlur

interpungendum, Ecceubi
est ejus

ubi sapit veritas.
lib. ni, el. 3 est, ibi

At forte melius Iegamus,. Ecce ubi
;

sapit veritas

hoc

animi palato, ut
Fl.

ita

Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata,
Sic interdictia

immiuet reger aquis.
ita

dicam, sapida est veritas, cui Deus adest.

Cap.

14,

§

21. Hierium.]

Estne

Ilierius,

qui

Jempe,

nullam rationem legum habere, sed
iis

gerere, quasi

soluti

essemus, nescio quid
superbice.

am-

m ac
ib.

magniticum videtur huinance
Cap.
3, § 6.

iii.

Eversores.] Videntur ita dicti
scholas rhetorum, a qui-

ulantiores juvenes, qui

anno Christi 427 cum Fl. Ardaburio consul fnit ? Certe interdum viris eruditis collata ea dignitas, propter solam eruditionem, ut Ausonio poetce, aliisque. Non puto tamen, propter alias viri dignitates quas vide apud Jacobum Gothofredum in prosopograpbia codicis Theodosiani.
Ibid. § 23.
lectio,

non docebantur, irrumpentes omnia illic everant, ludibrioque habebant magistros. Ejus netise meminit iterum Augustinus lib. de Vera Rel., vero juvenlutis 40, num. 7o. De petulantia

06
Cap.

os comtemplationis.

J

Si hcec vera est

perinde est ac ob oculosmentis.
v.

libro

9, §

10.

ln

cruce

phantasmatis.

J

:

,

20"

SUPPLEMENTCM
est in cruce

AI)

OPERA

S.

AIGISTIM
aberrare!
dixeris

-•08

Hoc

e

qua pependisse phantasma, non A

cie, in talibus

Adeventum somniorumquod

Christam ipsum, credebant Manicheei. Vide qaaecontra hoc dogma habct Augustinus tom. VIII, aut, si
paucioribus, rcin descriptam cupias, libellum ejus de
Hseresibus, ad heeresio Manicheeorum.

quod de Genethliacorum pi;edictionibus, interdum m>n vanis, dixit Augustiuus
attinet,

idem

lib.

vu, § 8. Se

1

honorilicum
fuisse
alii

crat

Monnicaj
<i:-,-:'>—. -,-

lilio,

ijisius
]

ronversioncm
;

somuilis

prae-

Cap.
velnli

10,

§

18.

Quos

clectos

vocant.

Hi apud eos
sectae

signilicatam
rassent.

quod tamen
ct

pudcntius

commemolatera, et

priinaiia- virtutis,

aut

comnieutis ejus

addistissimi erant;
torcs.

minus

perfecti dicebantur audi-

Cap.
ex

10.

Versa

rcversa in tergum,

et in

Nam, ut

verbis utar Augustini ex
est,

memorato
electorum

in ventrem etdura sunt omnia. aegro,

Metaphora de?umpta

libcllo, his
it

duabus profectionibus, hoc
ISisi

awlitorum, Ecclesiam suam constare
Ihid. §

vohurunt.

ctat, et

insomnia laboranti. qui iu lecto se jaquamcunque in partem in se vertat duram culvel

20.

carni concernaitur.
J

Qui voce con-

citam expcritur. Sic aniinus anxiu-,
ritatem in
libiio vii.

dum

quaerit ve-

pro misccri primi usi sunt, videnlur voluisse exprimere vocem Graecam suYxipv&oQai, quse idem sigDiticat, nec sono a Latina abludit. " Cap. 13. Dilexit. J Crcdiderim legendum dircxit,
ccrni

qua conquiescat, nec eam
Cap.
6, § 9.

invenit.

omnia

fastidit quasi noxia.

Dealbatiores vias.

]

Vi;e

mucalcej

nitae

opere publico, quadrato lapide, calce interhto,
erant, qua*

hoc

peregrinum episcopalibus consiliis adjuvit. Cap. 14, § 14. Cum ad littcram acciperem, occidebar, etc. ] Augustinus in declamando probabilia seest

stratte

cum

reliciebantur,

nova

hiantibus lapidum rimis immissa, dealbatae videbantur
;

quamobrem

dcalbatiores vise

dici

vulgo potehaec

qui,

nonexplorata

solitus, similibusratiocinationibus

rant,

quee diligentius
Ilinc

curabantur, ac proinde comtranslata videtur

in interpretatione Scripturae satislieri sibi passus est.

modiores erant.
phora.
cap. 18.

metalib.

Nam

alioqui constat
fuisse.

Ambrosium plus aequo
)

allegoriis

Vide,

si

vacat,

Nicolaum

Bergierium,
Viis,

deditum

publicis et militaribus imperii

Homani

u,

Ibid., § 25. Sicut existimantur.

Vide quae de vera

Academicorum

sententia suspicabatur Augustinuslib.

Cap.

'.»,

S
]

13.

Ibi

legi

quod

in principio erat

Yer
scri-

m

de Acadcmicis, cap. 17.

buin, etc.

Similitudine verborum aliquot et senten
et

Quo jam non solum aquatissimo libro vi. sed ctiam tcpidissimo, cum suis prxscntibus per sorbitioncs exiguas partiretur. ] Conjiciunt in margine viri
Cap.
2.

tiarum deceptus Augustinus, ut
ptores,

multi Graeci

cum

doctrina Christiana

miscuit Platonis

mum,

qui merus erat, hac in parte,

Ariauismus

Joan. Clericus epist. critic. 7 et 8. I'or docti, quod non solum aquatissimum, sed ctiam tepidis- q ut ostendit tasse intelligit hic Augustinus Plotini opera, que simum. Sed ininore mutatione sanabitur hic locus si vehementer laudat lib. iu contra Academicos, num legamus. potaretur; ut suadent etiam sequentia quia
:

pictatcm ibi quxrebat, non voluptatem.

41, et de Civitate Dei lib. ix, cap. 10.
Ibid., 5 15. L'<jcbam ibietiam
elc.
]

tamen animo, etc. ] Si alloqueretur homines, qui cuperent scire qua ratione vitam instituisset Ambrosius, superior uarratiuncula
Cap.
3,
§ 3.

Quolibet

immutatam gloti Quamvis de summi Numinis naturarectius se

tirent Platonici,

quam

alii

philosophi miscebant ta
iis

forte

non

displicuisset

;

scd Deo minuta

illa,

qualia

men

idololatriam turpissimam

dogmatibus, erant

passim occurrunt, narrare, nescio quomododecorum putaverit Augustinus. Sed magis hominum causa ha?c
narrabat,

que infensissimi hostes Christianorum, ut liquet ve ex Porphvrio, Jamblicho et aliis, qui sub imperato
ribus Christianis lloruerunt.

quam

Dei

;

at praestitisset

amicum

alloqui,

quam Deum.
Cap.
8.

libro vni. Cap.
]

-1,

S

3.

Victorinut

quondam
Afer,
;

rh<
lib

Gladiatorii spectacidi.

Nefandi hi ludi, a
facti

urbis

Romx.

]

Victorinus,

inquit

Ilieronymus in

sapientibus

etiam ethnicis

damnati,

etiamnum

de Scriptoribus

ecclesiasticis,
rhi

nutiouc

Roms

videntur in gratiain ethnicae plebis. Sed mirum est D trcma snnctutc Christi se tradt ru fl<lci seripsit adverepiscopos non impetrare potuisse ab imperatoribus, sus Arium libros, more dialectico, valds obscurot, qv ut dira illa consuetudo abrogaretur. abcrwhtis modo intclliijuntur, et cuinincntarios in .1 Cap. 9, § 14. JEditimi f<>ri. .Editimus idem est ac stolum. Eum in preefat. Comment. in Epist. ad edituus, nempe, vsux6po« sed hic sumi videtur pro latas C. Marium Victorinum ^ocat, aiique eum Scru apparitoribus, qui cuslodiae causa ia foro versabanpturas omnino sanctas ignorasse. Sed rhetorica, ut lt tur, aut pro iis qui curiam servabant. dicam, ingenia, ob loquendi facultatem, putant s» Cap. I", £ 16. Comiti largitionum ltalicianarum.} scire omnia de quibus, plebe plaudente, loqui pos Sic loquebantur eo aevo. Vide codicemTheodosianum, sunt. lib. vi, tit. l'J, lcg. de Consularibus et Pnesidibus. Ibid. Omnigenum deum monstra, elc. ] Respicit ao Cap. 13. Dfoa rnt re se, ncscio quosaporc, quem verVirgilii locmn .Lneid. viii, 698, ubi .Egyptios di plicare non potcrat, quid mtert Mi inti r n oelani i

sub Constantino principe

toricam docuit

ei in «t-

t

tem

U

tt

unimnin sucun suinniantcm.

]

Itaque Monnica

pro Autonio

et

CleopatracontraAugustum adActiun

sibi suas, ut

opinabatur, revelationes servare debea somniis dicerc

bat,

quarum discrimen
facile

non

potcrat.

pngnantes, deseribit poeta Omnigenumque deum monetra et latratnr Auubis Contra Neptunum et Venerem, coiilraque Minervam
Tela tuueut.

(Juam

est

homiues impcritos,

religionis spo-

:

VARIORUM EXERCITATIONES
iii

IN S.

Al IGUSTINl

OPERA.
perfecta

210

ex decori legibus talia apud

Deum

dici

possint

A

ivT^ioTjai,

animam

dum

cst

ct alata, in

su-

cio,
ri

quamvis
''.

a

pugnante cum ethnicis recte proconccptis retaitisque,

Idimi volarc, et univcrsum
vcro alx
deflu.verint,

mwtldwn administrare; cui
ferri

potuerint.

cam

donec solidum quid-

bid., §

Qux vcrbis certis Symbolum quod apostolicum
quidpiam.
§
!

piam
Ficini

arripuerit.
:

Non multo
auTd,
[lupCuv
t,

post pag.
t,xsi

3iu cd. Gen.
exiorT,,
irp6

dicebatur,

aut si-

Bl

t6
Jrflv

yip

6'0ev

ij-tj/h

ou

e

xaStxvefoti

(ou

yap

TcrepoOxat

Toaout\

lap. 3,
s

6.

Pater phis gaudcs.)

Deus gauderc

et

tou

ypdvou)

icXtjV
;j.:Ta

tou

c^oao-ff.aavTo; dodXw?,
,

-at-

gau
a

lr
te.

nunquam aliter, nisi 4v8puTOira6fi« diChristo hominum imbecillitati sese attempere,

SspaTTr.aavTO;

cp'./\0T0'o:a;

xat

Ta

i^f,;

:

lll

idem
rcdit,

cnim, unde profecta

cst,

unaquxquc anima non

Nec potest hoc urgeri
gaudeat.

gia
l.

aut inquiri cur Deus Caderum, ut ad grammatica trans-

decem miUibus annorum (nequc enim rccupcrat alas ante tantum tempus), cxcepta ejus qui philosophatus est sine fuco, aut cum tapienlix studio pueros amavit. Sic postea ejus discipuli vulgo locuti sunt, eosque imitali
Christiani

non
per x,

intelligo
et

cur

in

sequentibus verbis
ut

viri

ti t

pauutentem

pwnitentiam

et

alibi,

scri-

resipiscentiam vocarunt ivaiwlpwfftv, seu alarum exortum, ut hic Augustinus. Ilinc novarum rseco -o./r,. Quod non observarem, nisi viderem B et Chrysostomus usurpavit ivoiccepouv, pro incitare, minutiarum curam non abjecisse, cum harum impellere. Vide Thesaurum Ecclesiast. Joan. Gaspari lOgraphiam priorum editionum passim emendent,

cum

constet e?se a

nomiue pcena, quod

ut putant
it

rectius

esse. Sic

perpetuo
sed o
et

jocundus,

quasi

vocem jucundus scriesset a joco, non a

Sulceri.

Cap.

8, §

19.

>;

Latinis. Vide
ip. 4,
i.

u frequenter miscebantur a veteriQuintilianum Institut. orator. lib.
in

xime secutus, Graece xaT*
lis

Pedc post pedem.] Vestigia mea proTrdSa, quasi dixeris, singu-

pedibus in antecedentis vestigiis positis.
|

et

Vossium

Etymologico,

ad hanc vomilitiam,

iap. \.
]

Cum Paulus
alii,

proconsul per ejus

Cap. 12, § 28. Cras et cras. In animo Augustino observabatur locus Persii sat. 5, 60, ubi sic describitur cunctator, qui reditum ab bonam mentem in
dies differt.

Inquirant

as,

)at
>

;

an deceret narrare Deo histoet quidem de quarum veritate minime conqualis hsec erat de ratione cur Paulus di-

fuerit,

m
l

qui patria [lingua Saulus erat appellatus; multi doctissimi viri falsam esse putant. Me-

Crashoc fiet; idem cras fiet; quid quasi magnum, Nempe, diem donas? Sed cum lux altera venit, Jam cras hesternum consumpsimus; ecce aliud cras Egerit bos annos, et semper paulum erit ultra. Ibid., §29. Audiovocem, etc.] Redolet hoc supersti(]

esse conjecturam,

quam

nulla scriptura

memo-

ingenue fatetur Hieronymus ad

Epistolam ad

lemonem.
Quanto iyitur gratius cogitabatur Yictorini us.~ Nolim vocem gratius notare accentu, quasi adverbium, ut fecit editor Parisinus. Est enim
)id.

tionem ethnicam, ex fortuitis vocibus omina captantem; quod nemo paulo humanior ignorat. Si quis singulari providentia divina factum hoc putet, ita ut
Augustino editum ccelitus sit monitnm; oportebit ut ostendat opus fuisse ejusmodi miraculo, quo Augustinus intelligere posset sibi legendam Scripturam sacram, ut ex ea resciret quid sibi agendum
sestuanti
esset.

oen adjectivum, hac' sententia: Qr.anto Victorini enium gratius atque acceptius jfuturum Ecclesiae
itabatur: tanto abundantiusjexsultare oportuit
I

fi-

tuos.

Quod cum quotidie audiret a catholicis, cum in Ecclesia, tum "alibi, non video cur confugiendum sit ad ,miraculum. Sed rhetor noster, quod cum pace
omnia exaggerat, quibus persuadere poterat agi hic de homine vulgari, sed singulari vocatione divinitus ad Ecclesiam allecto; quee tamen
ejus dictum
sit,

lap. 5. § 10.

Ex

pervcrsa voluntate facta est libido;
;

ium
ie
;

servitur libidini, facta est consuetudo

et

dum
Op-

udini non resistitur, facta est necessitas.]

descnbit quibus gradibus vitium obrepat, ataugeatur. Sed iisdem paulatim' imminui potest,

ex alius calamo rectius fluxissent.
Ibid.

Utrumnam

solerent pueri, etc.]

Quasi vero nealiquis de pro-

rium enim hic dicitur
ante

difficile victu,

nec ulla
delin-

D

cesse

fuisset

solas

ludentium

puerorum solcmnes

peccandi
11.

consuetudinem necessitas

cantilenas audiri!

Annon potuitludens

sndi. Vide et finem § 12.
bid., §

jecta (charta crebro

hoc repetere? Oportuisset apud

Pugnatior.'

Legendum
pugnare
;

pugnacior, ut

vicinos quserere quis

eam vocem

misisset,

antequam

Basileensi,

nam

est a

aut pugnantior,

non

brte ita habent mss. codices.
ap. 6, § 15. Agentes in rebus.] Hi erant principis
ntii

Deo missam judicaret. Ibid. Audiveram enim de Antonio.] Athanasius in Vita Antonii, § j2, cujus verba brevitatis causa dunsine
taxat ex Evagrii versione

per provincias, negotiorum causa, de quibus

proferam:

Ad

Ecclcsiam,
et apostoli
;

e

Guidonem Pancirollum ad Notitiam dignitatum
vn, §
18.

entis, cap. 65.
!ap.
iunt.

ut solebat, accurrens recordabatur quomodo omnibus spretis, secuti fuissent Salvatorem

et multi,

Humerisque
ot.

liberioribus

pennas reoSoot xaj

Ha?c Augustinus ex Platonismo suo. Plato

in Actibus apostolorum, facultatibus suis venditis, pretia ad pedes eorum dctulissent egentibus partienda,

m
;/.:"

in

Phsedro docet
UJerecopoitoXei

Cv//,
xal

xekia

;;.;/

quxve aut quanta spes

iis

reposita esset in

cozlis.

Talia
tunc

ipw|icvi)

-3

i-a/Ta
iw?

tov

xqs}tov

\ii

irrepo^uTjaacra

sspeta:

av

tcsoeo-J t./o;

secum volvens Evangclium legerctur, in quo Dominus

intravit in ecclesiam et accidit ut

dicit ad divitem

215
Libro xi. Cap. 2,
oralio, sed cuin
§

SlTPLEMENllM
Z.O Domxm prefke me
et
et

\1)
rc-

OPERA
A

s

AUGUSTINI.

216

rura ba;c intelligenda tantum de necessariis ad salu-

vela mihi eas.] Religiosa profecto

digna episcopo

tem, conditione etiam bac posila, ut qui ea
gere cupit, non tantum presibus ad
ut consequatur

intelli-

guarum qaibas
ratio

conscripta erat Scriptnra, et

qua conjungi debtierant studiura lincompaprsesidiorum
;

Deum

confugiat,

sed ctiara omnia faciat queeratio suadet esse faoienda,

omnium aliornm
eam pro

qnibusdemum
scripti.-,

qaod

vult.

Si quis

a Deo peteret ut

adhibitis, Scriptura intelligi potest, ita ut intelligenda
est

acciperet ab eo peritiam linguarum (iraecae et Latinae,

ab eo qui

concione, atque cditis

interpretaturus est. Auxilium enim Dei eo
tinct,

non pernostrarum usu nos interno afilatu doceat quae scire cupimus sed ut vires animi et corporis nobis sufiiciat, quibus utamur, et iu iis
ut sine facullatum
;

an propterea impetraret, si interea nibil faceret ad eam sibi coniparandam? Sane neqtie illa peritia nocessaria estad salutem,
potest.

Idem de

aliis

neque siue laboreacquiri nunc ejusdera generis dixeris. Nec
se id

sine periculo esset opinio ejus qui existimaret

quae

bumana

industria perlici nequeunt,
Si

si

ita ci vi-

quod cogitatde re quapiam diviuitus accepisse, quia

deatur, auxiliator adsit.

bacc intellecta in

usum

Deum

prius orasset, ut sibi veritatis cognitionem

ira-

revocasset Augustinus, exauditus sine

Nunc vero cum ea neglexerit, illa cujus ope somnia quaevis divinae revelationi, etiam B tura intellexit, quse potuit borno linguarum et critica; repugnante recta ratione, eeqnarentur. Vide ad lib.
iraperitus intelligere
;

dubio fuissct. duntaxat in Scrip-

pertiretur.

Merus

lioc

tandem entbusiasmus esseta

in caeteris ftcpofcmt, et Platonis-

xiii

cap. 25.
3,
?i

mum

nobis pro doctrina apostolorum propinat, aut

Cap.

3. Ubi

cnirn lux essct, si csset, nisi super

argutias inanes

magna verborum pompa nobis obtrudit. Loquor nimirura de iis quae ei cum omnibus Scripturae interpretibus non sunt communia haec
;

essct eminendo ct iilustrando ?]

Crediderim legendum
pondere

emicando,

nam
eonvexi
vi> et sine
copIL

tiinea

cnim eliam catecbumenus accepit ab iis a quibus edoctus est, non meditationc retexit. Qua; non eo dico, quod eloquentiara et acumen, in rebus pra;sertim metaphysicis, Augustino dctraham, autquod meritas laudes minus libcnter tribuam sed quia video
;

Kniicuit,

summaque locum

sibi legit iu

arce

Ut utar verbis Ovidianis. Cap. 17, § 24. Nomine co&li
sibilcm

ct

terrx totum istum vi-

mtmdum prius

universalitcr ct breviter signifir ^

carc voluit, ut postea digereret

dierum

cnumeratione

multos ejus auctoritate abuti, et eos prae illo contemnere, quibus nulla ratione conferri potest.

quasi artkulatim universa
sic cnuntiarc]

qux

sancto Spiritui

pUusm

Hi sane contradictores, quicunque siot,

Quid faciebat Deus, antequam faccret cxlum ct tcrram, etc.] Multo brevius respondeas c huic quavstioni, si dicas te nescire, ac aeternitatis immensitate ingenium humanum absorberi neque propterea iidem de creatione omniura rerum, aut reliCap. 10,
§ 12.
;

multo melius Mosem intelligebant quam Augustinus,
q>"> nisi fallor, cogitabat bic de Platonicorura
u-jcspxoqittp tq-(j,

gionem

ullo in periculo versari.

Etenim non

proli-

suorum quo Plato in Phaedro. Interei dignum estnotatu quod babet Augustinus cap. 9, coalumhoc inconspicuum esse aeternitatis partkeps, quod ante tempus conditum esset At mira cst ratio explide
candar Scripturce,

tentur Cbristiani se paratos esse omnibus quaestionibussatisfacere; sed tantum se id

quam

postea proponit cap.

18:

quod affirmant gravissimis rationibus posse deraonstrare. Possumus ostendere omnibus esse initium, praterquam soli
Deo, et hanc nostram tellurem ab eo esse creatam quod satis nobis esse debet. Reliqua qux supra nos,
;

Dum
quod

quisque conatur idsentire, in Scripturis
in
iis

sanctis,

scnsit

illc

qui scripsit, quid tnali

est, si

hoc

scntuit,

quod tu lur omnium veridicarum mentiwm ostcndis verum essc, etiamsx hoc non sensit ille quem tamenhoc scnserit? Est legit, cnm ct ille vcrum, nec

ut recte Socrates, ea nihil ad nos. Quae hic Augusti-

hoc malura, quod ex quovis loco qurcvis veritas denus de aeternitate et terapore, Platonico more et tam duci possit, et paulatim nulla certa supcrfutura sit regularum crisi nulla multis, argutatur, et quidem apud Deum, multo diratio explicand» Scripturse et boc unum quseratur an sit ticarum habeatur ratio, lucidius sunt a recentioribus philosopbis et theologis excussa. Adito vel Joannis Clerici Pneumatologiam. D per se veruni quod dicilur. Commodum quidem hoc est dcclamatoribus, sed plane contrarium recte instiNon aggrediar enim cxpcndere quae de aeternitate et
;

tempore philosopbatur Ilipponensis episcopus, et quae adeo tenuia sunt, ut vel tenuitate sua evanes.
cant.

^uto Scripturee sacrse stndio,

quod eo

spectat ut quid
liqueat. C«e-

singula loca signiticent. quatcnus licet,
potest quid spectaverit scriptor sacer,
aflirmaiuliun. Absimilia veris
est

ternm ubiambiguaestsententia, nec nulla arteintellig»
§

Cap. 32, qua,

29.

Circuitum
sol,

illius

Ugncolx rotx.] In
con-

tum vero

nibil

nimirum,
est

gnomonis ope, horas notabat.

n

jici

possunt, sed nulla

Tempus

ipsa duratio rerum, seu cxistentia

causa cur aequa

verisimili

id proeferas, quuil cx
est

tinuata, scd

cam
?;
I .

existentiam

metimur ope motus
solis ac

omnibus
ratio

artis criticce

canonibus verisimilius non

astrorum, et prtcsertini quidem
Liiiko

luna\
quis
falli
ct

Oua>rerevero in quopiain Scriptura; loco,
ti-

quod

null

xn,

Vromissa twi

sunt

ct
:

gramm;itica

ei

inesse

docet, hoc

demum
sonitui

meat,

cum

promittit veritas? At verba
7,

Petitc

ac-

Scripturam
pueri solcnt.

intcrprctari, ut

campanarum
Trinitatem
-

cipietis,

etc, Matth. vn,

ita

non sunt

intelligenda,

quasi quaruravis mctapbvsicarnm qmvstinntim solutionera pctcnti

I.imio \in. C.ap. 11, §
7»//s inttUi<jit

12.

omnipotmtcm

eam

tribuere necesse babeat Deus. Ve-

tBtquis m>n loquitur eam,

VARIORUM EXERCITATIONES
araanimaqux,cumde
,t

IN s.

u

f.LSTINl

OPEHA.
hic
sit

-218

illaloquitur, scit quid loquitur.
ct

4 atqw

ita, si

modo nullum
hoc

mendum, debent

contendunt

ct

dimicant,

ncmo

sinc pace vidct istam

signiticare sed,

est obtinere

vim adversativam.

isionem.] Nihil verius dici potuit. Itaque
Laret

multo pr«e-

Cap.

parce loqui de

ebemus,

cum

neseimus, &ec scire non sint perspicue a Deo revelata
iis

qua>

£5T,7'.v,

33, § 48. Speciem et privationem.] E£8o« xal quod scholasticorum sermone nunc dicimus,
ct

;

formam

mltum vero de omnibus

vitae oflieiis,

quorum

prte*

tatiouem a nobis exigit Deus. Si de
ionibus Scriptura? contenti; ignota
qus,

iis

loqueremur

untaxat, quatenus nobis sunt revelata, atqbe, locu-

prwationem, quae sunt opposita. Cap. 36, §51. Dies autcm scptima, sine vcspera est, ncc habet occasum.] Si velimus argutari, diei septimi mane non magis memoratur quam vcspera; nam mane,

Dco relinquercquibus ut nescio
lcedi Chri-

nou

tot essent

contentiones;
sic

cujusmentio iit Mose praeeunte,

vers. 31, est

diei sexti,

vu/O-f^spov incipiant a

cum Hebrau, vespera, quam

n illustretur veritas,

video vehementer

deiude sequitur dies. Sed

septimi diei partes a Mose
die nihil fecit Deus.

tianam caritatem.
Cap.
ipiti,

non attinguntur, quia eo

18, 23.

//;

principio diei.]

Legendum

in

prin-

ANIMADVERSIONES
IN LIIiROS

ut paulo post legitur in mss. codd. Respicit

enim
CONTHA ACADEMICOS.
Libhoi. Cap.
ct
1,

LUgustinus
ecisse

ad Gen

i,

16,

ubi
^;

luminare

magnum

LXX habcnt Deum B *?/M *% *lF^P««i in

Tiaeipia dici, ut habebat versio Lalina, qnse

Lugustini legebatur. Vide

tempore tamen ad Geneseos locum
manducct lcvatum de pro~
lyjtiz,

nunquam

ibi

§ 2. Si edentem te munera ursorum, autea visa spectacula civibus nostris,

'laminium Nobilium.
Cap.
undo.]
21,
§ 29.

theatricusplausus semper prosperrimus accepisset, etc.] Recte ursorum editum, nam agit Augustinus de ignotis
in Africa spectaculis, qualiafuisseut

Piscem

munera ursorum,
ursum

Respicit ad

vocem

quae

cum
vocum
I
:

pisccm
-It,tou;

ignilicet,

complectitur initiales litteras

nam, ut habet Plinius lib. vm, cap. non gigni constat. Idem afiirmat
est

36, in Africa

cap. 58.

tpiorfc Sivl r&fc 1(ott,5,

Jcsus Christus Dei Fitius Scr-

Ibid. Fortunatissimus, ut fuisti, jactareris.]

Falsum

:ator.

Ideo Tertullianus de Baptismo cap.

Sed

7ios

Romanianum

fortunatum potuisse
suesti,

dici,

ut ostendit

isciculi,

sccundum
36.
te

Ix^uv

nostrum Jesum Christum, in

Augustinus
ut fuisti,
alii

in sequentibus. Igitur

non potuit dicere
isti,

iqua nascimur.

nec magis ut

quemadmodum habent
hoc
est

Cap. 24.

Ji

Tibi confiteor credere me, Domine,
ita

codd. mss. Malim ego ut sucvere

eo

um

in

cassum

locutum

esse.]

Non

in cassum in-

sensu quo clientes, cives, populi beatum praedicant.
Libro n. Cap. 2, § 5. Cum ecce tibi libri quidam pleni, ut ait Celsinus, bonas res Arabicas ubi exhalarunt in nos, etc.] Non intelligo qui libri pleni dici queant,
nisi

luxisset ita

loquentem

Deum

Scriptor sacer, quamvis
[;

lon minus possit dici
ius

Deus benedixisse quadrupedi-

quam

piscibus aut avibus. Sed in simplicissimo

cripturae stylo,
lt

multa adduntur aut omittuntur, non

addatur

qua

re pleni sint.

Igitur hic aliquid

st

arcanum nescio quid innuatur; sed quia ea indoles ejus styli, quae. patitur addimenta aut etiam
Hebraicis codicibus addita
:

deesse suspicor, ut sapientia, ut aut simile quidpiam. Ibid., § 6. Jdversario tuo.] Cum quo, ut videtur,
litem habebat Romanianus.

unissiones, siDe ulla sententiee mutatione. Sic Gen.
8, in

ierum aliorum verba ct vidit amen non minus conveniunt secundo die creatis uam caeteris omnibus. ln creatione vero tertii diei vers. 9 ad 13 bis hoc legitur, quod si semel, ut in additum esset nihil deesse animadverliis diebus,
eremus. Qui in talibus argutabantur, Scripturos
styli

non sunt solemnia Deus esse bonum; qua?

Ne ille et baias et amama pomeria.] Hic tria sunt menda, quorum primum et postremum ex prioribus editionibus desumpta sunt, medium huic proprium est. Primo pro ne legendum est nse, val, noc est profecto hoc enim vult Augustinus, si adversario Romaniani spectandamproponere potuisset speciem
Ibid.
;

philosophise,

illum profecto, rebus

relictis,

ad eam

londum fuerunt
ui

satis periti.

Nam

allegorica

Ggmenta
iri

probet,

neminem eruditum nunc inventum
§ 38.

>uto.

D

advolaturum. Saepe hoc mendum in mss, codd. occurrit, quod utraque vocula eodem modo pronuntiaretur, Secundo, Baias debuit scribi, majusculo B, ut
est in

ante.] Hoc est consectarium

Yerum enim dicam, te mihi inspieorum quae diximus ad ib. xi, cap. 1. Commenta allegorica, quae quamvis eram doctrinam eomplectantur, non possunt tamen
Cap, 2o,
x loco Mosis

editione Erasmi,

nam nomen

est

amoenissimi

loci ad Puteolanum sinum, circa quem erant elegantissimae Romanorum villae, et de quo Horatius ssepe
alibi et
i

epist. libri

i.

deduci,

quasi revelationem

divinam
est,

Nullus in orbe locus Baiis praelucet amcenis.

obis obtrudit hic Augustinus.

Rem

ipsam, hoc

Denique non pomeria, sed pomaria legendum
ex epitheto amama.

liquet,

astonbus
ecuerat

necessaria

esse

a gregibus

praebenda,

eum

Paulus, et ipsa rei sequitas sine ulla
contineri
et

Cap.

3,

§ 7. Philocalia ista vulgo dicitur, etc.] Vide

vdatione; sed hanc doctrinam hic
lagis ei
est revelatum,

non

notata ad
Ibid.

quam Philoni

Origeni quod

lib. Retractationum, cap. i, num. 3. Sinepennis.] Cui pennse defluxerunt. Ex Pla-

llegoriarum fidiculisex Scriptura, in alienos sensus

tonicorum disciplina, ut notavimus ad Confess,

lib.

mtorta, deduxerunt.
Cap.
ideatis,

vm, cap.
ita

7.

19,

§

44.

Atque

cum

vos

temporaliter ea

non ego temporaliter video.] Conjunctiones

Cap. 4, § 10. Sine metro.] Hoc est, <*veu pirpov, sinemodo. In ambiguitate ludit Augustinus, nec inter-

219

SUPPLEMENTUM

Al)

OPEHA
A
g

S.

AUCUSTIM.
animorum, hxc

220
cst
in

ea prrctermitlit occasionem pauca vcrba Grssca, qua?
norat, proferendi.

35. Illacst igiturplena satietas

beata vita, pie perfecfequt cognoscerc a quoinducari*
veritatem, qua ~eritateperfruarit,per

enim

Tnrpe mendnm, omncs ArchesiUu vocatum hunc philosophum fuisse 'Ajnu\-/:~>2ov.ltaque lioc quoque mendum mXoov, non antiquiorum cditionum tollendum erat, et hic et in sequentibus, ubi itcrum iterumque occurrit. Nam quamvis Crsece ncscirct Augustinus, habebat tamen
Cap.
6,
g

li.

qucm

oomnectaris

sciunt

summo modo.]
vclit

Etsi

non

difficile est

intellectu

quid

Augustinus, attamcn cst rur queramur eum in bac tota dispulalionc metapboricis vocibus ac loculionihus, quas aliis a*que tralatitiis definit, perpetuo

veleres Ciceronis codices, in quibus boc

menduin ab cruditioribus grammaticis reliclum nonpulo.
Cap.
15,
g

ferme abusum.Quo factum cst ut nibil prsster argutias cx ambiguitate captatas, et qurc dialecticam nimium
redolent, hic hnbearaus.
liercula loquebatur; sed
nibil dicere nescio

34.

Ille

aittcm casu planus
vocat.]

erat de

iil

jam vulgus canam, aut potius Punicam
quos Samardacos
"IDJf

Crcdiderim Afridouch,
insj)icere,

pucris fatcor, et mucum haec ederet, tot xerbis quomodo su^tinuerit. Quam facile

Cum

esse
et

voeem, a radicibus
bomines,
qui

scliamar,

obscrvare,

~.'~

ostendere potuisset beatitudinem proprie dictam eam animi afTectionein qua in sorte nostra acquiesccntes, nec

deductam,

eaque significatos

fallaccs

quidquam cupimus, nec timemus

?

Quam
[fl

cx obscrvatione siderum,

ominum, prodigiornm, etc,
futura

proclive fuit demonstrare banc animi affectionem

inspectioneque victimarum
bit Scholiasles vetos Iloratii

prscnuntiarc sc

possc spcrabant, aut fingcbant. Sic enim eos descri-

ad vers.

1

13 sat. G lib.

i,

Pallacem circum dixit i>ropter Sarmadacos (Scribe Samardacos) et sortilegos mathematlcos, <jui ad mctas
spectatorcs oircumstabant et imperitos sortibus
fallebant.
et

bac vita non posse comparari, in qua semper multa sunt quae timeamus, aut cupiamus? Quibus dictis, collegisset beatam vitam nullam posse esse 10 biscc sed eos demum terris; omnes bomines esse miseros
;

niinus esse

miseros,

quam

alios,

qui possent,

ex

mtgis

Evangelii legibus, sibi beatitudinem post

hanc vitam

Paulo post eliam Samardaeos ct sortilcgos conjungit et divinos csse docet. At Jacobus Cru-

mortalem pollirei i. Vcrum vocuin tb linitiones accuratoe, sermo simplex, et ordo commodus res erant
rbetoribus
illius

emendatiorem edidit, suspicalur vocem esse compositam ex Sarmata et Dacus, qui populi oliin non parum bujuscemodi ludilniis infames fuerint. Elige utrum volueris, et adi oliam Joanncm Meursium, in Lexico Grseco barbaro.
quius, qui

eum

Scboliastcn

eevi

propemodum

ignotae.

ANIMADVERSIONES
l.N

LIBROS DE OUDINK.
,

I.ibro

i.

Cap.

t

§ 2.

Quis tam csecus

cst

mente, ut

ANIMADVERSIONES.
IX

c quidquam inmovendis corporibus rationis quod prxter

humanam

dispositioncm ac voluntatem est

dMnm

po-

LIHRUM
nihil

I)K

VITA

BBATA.

§

3.

Quod

ita

intus

plcnum atgue solidum
ambidantcs, SUCCrepanU
inflato sibi.

habct, ut inflatos sibi supcr
fragili solo,

tentix, moderationique dare dubitett] Transposita hic est vox rationis, quee debet praqioni proxime voci divinx, ut series sit : potentiss moderationiqut Batumk

demcrgat ac sorbeat.] Legerim

nam

bic

niontem nobis describit vento tumentem. S
sequente voce antecedenti adhaerere.

facile potuit ex
§ 4.

SuhxV< Mr*> Batmt. Nempe, cx Platonicorum sermone desumpsM Augude qua locutione vide qua stinus Ilationcm Divinam
THvinw,
Grsece,
6uvi|iti,

x~i

;

autcm Natonis paucissimis libris.} Credercm legendum Platonicis, nam Augustinus babet Confessionum libro vn, cap. 9, § K>, quosdam Platonicorum libros nisi quinque mss. bic baberent PloLcctis
;

ad Joan. i, I. Benedictini docent decem a se mss. codd. inspectos, in quibus sed male babent rationi, bic ordo crat observatus
collegit

Joan.

Clcricus

;

tini

quam veram

lectionem

esse puto.

bunc locum

attcntius legissem,

jam

suspicatus

Antequam cram

modo nullum sit in Benedictinorum dum. Eadem voce in eumdem sensum
si

notula
utitur

menetiam

postea Augustinus

g

26, ubi

memorat

pulcliritudincm

RationiS ,'ncmpe <livin;cj ctmcta S'ienti>.i ct nrsnrntia " modificantis ei gubt rnantis, qux inhiantt i \torm Christianse theologiae invenisse se credidit, fuisse lisuos trahit, quacunque atque ubkunqus se qumrijubet. bros Plotini in qua conjectura vcbementer lectione Cap. 3, g 6. Nam <t vpse ineodem conekai leefo ttM hac mss. codicum conlinnor. >attf emm* ttmirsi eubans vigUabatt nobi § 5. Elogucntia tua territus non sum.} Exstat ele-

Platonicos illos libros, in quibus Augustinus similia

:

I

gans dissertatio de Vita Fl. MalliiTheodori, ab Alberto

quod
eliam
potius

in

ltali>t

ctinm

pecuniosis

pi

Hubenio conscripta, quae edita cst Ultrajecti anno t693, ei quaqusa fuerit eraditio Theodori et ad qusa

Sic loquitur in
in

gratiam

suorum Afroraen. Utinam
Italia,

gratiam posteritatis, addidissel cur in
alilti, in

munera pervenerit intelligere lectorem amandamus.
siuc anima,
esse posse

Licehit.

[taque ad

eam
neque

quam

tcncbris jaccrent.

§7. C't)n fateamur cuncti, neque sine

nor\ ort

,

oopia erat specularium lapidum, qui ruin locem in conciavia admitterent,

\n Lumb
qtri

in Alrica
ct

MrllaItalia

in

hominem, cibot propter, quid
r corpus,

horum appetamus.
f-atio

Ixno appetimus f Est enira interro\»->>i>t>

quo Bebat rariores nebra essent in conclavibusf Viderint
:

ut,

dausis ligneis
<t
>t.

fonestri

doetiori

Auguslini, ad quam,

respondet

Cap.

H,§

31.

Vir

<t

ingenio

eloquentiaei

l.iccntius.

Mendum

hoc

fuif

l>a-ii.

editionis, ln

insignUnu
i,

mmsribusqm

fertsmm

qvod

>nu>

mmm

hauc transrusum.

tncnt

ntissunus Theod

.

521
tosti,

VAHIOHIM EXERCITATOINES
id agit, ut ct nunc et

IN S.

AUCISTINI OPEHA.
minime propterea
malas
mulieres
castiores.
et

•>•>>

apud postcros, mdlum

gcntts

A

bes, sed erat
aluiti
tis

Quanlo

satius

lomimtm dc
atur.
;ine et

litteris nostrorum temporttm jnrc conqiteVellem exslaret opusculum Theodori de Orinatura iniiudi, quod latere in bibliothecis di-

dicere

libidinosos
et alia quffl

juvencs

libertatc a

Deo accepta,

ab erudi-

nunc

dici solent? Si talia

hodie scriberemus, uun-

itur a

Cl.

Sahnasio in

pra^f.

ad Ampelium. Ex eo

quam

an bic ei aduletur, quod sane pro more ssecnli sui, quo, si uspicor, Augustinus, inquain alias, immodicse laudes iu usu vulgari 1'uere

nim

intelligere liceret

pamas dare possemus iis qui ea in veteribus mirantur Non expcndam quomodo vitia
sat graves

faciant ad ut quaestio

ordincm, nimis multis verbis opus esset,
constitueretur,
et
in

:

ordincm omnia
ut conetur ex

diiis

s

Tbeodorus,

cuin

militasset inter Advocatos sedis
Libyse,

gererentur.
quae hic

Verum orabo lectorem

inetorianse in Italia, pra?fectus fuit parti
iarti

tom

habentur apud Auguslinum, conllare dispu:

Macedoniee, deinde quaestor sacri palatii, post

omes sacrarum largitionum, ac taudem praefectus ira?tono Galliaram anno 3S0. His bonoribus defun:tus ad vitam privatam rediit, iu qua scribendis variis rpuscnlis operam dedit. Quo intervallo, circa anniin

tationem perspicuam et via ac ratione dispositam quod si praestet, crit mihi magnus Apollo.
Cap.
cia, etc.
0,
]

§

22.

Aeriorum animalium

mira fallailli

Platonici

^i

vocant,

seu animalia, quaeinfe-

cunque anima
B
riores,

preedita sunt, quales suut dii

386,

Augustinus haec scribebat. Ad ampliora
antea memorato.
1,

leinde

inunera pervenit, ut docebit Albertus RubeCap.

lius iu libello

Libro

ii.

5

1.

Xobiscum crnt ctiam matcr

quorum sedem in aare ponel)ant. Hos cacodaemonas esse interpretabatur Augustinus. De sententia Platonicorum sat multa Apuleius, in libris de Mundo, de Philosophia naturali, et de Deo Socratis.
Cap.
12, §

wstra, cujas ingenium... cumantt :a convictu diuturno,
t

3o.

Quibus duobtts repertis
est illa

(litteris

et

diligcnd considcratione perspexeram,

tum vero in

liguris

numerorum) nala

librariorum et cal-

ntadam disputatione non parvx rei quam... inlibcllum ontuli, tanta mihi mens apparucrat, ut nihil aptitts
'crx philosophix vidcretur.
lari
J

Si haec in

sermonefamiSed haec virum erudi-

culonum professio, velut quxdam grammaticx infantia, quam Varro Utterationcm vocat, Grxce autcm quomodo appelletur non satis in prxsentia recolo. ] Vocabatur
Ypau.a:rc'.Tnx*„

malri dixisset Augustinus, vituperari sane non

doctor

vero
:

ypa;j.u.aT irzifi

Pllilo
ypispeiv

dc
xal
t,v

>osset,

imo

forte laudaretur, pietatis causa.

congressu eruditionis causa
£varfiV(6arx£iv
Ypau.(juxTi,XT\ij

T6

ys

\ib/

lescio

quomodo
illa

scribere sustinuerit ad

xs

ixekevzipcii

dxayycXjxa,
:

um
lbi

atque edere,

cum

praesertim liber de Vita beata,

— apaTpeTOvxe;
et

tivs;

ypajJ.;j.avLTT'.XT,v

xa^oua".

SCribere

eximia

Monnica? responsa leguntur, edendus
si

legere

grammatiicx

est

imperfectx,

quam

non-

stiam esset.

Eum enim
amore quod

ilium pra?
>onae anus,

quis legat, facile intelliget q nulli convertentcs vocabulum grammatisticam vocant. matrisingenium invenisse iu verbis Martianus Capella lib. in de Nuptiis Mercurii et Pbilologiae, sic

nulier
stiam

alii non facile animadvertant. Quoe nunc paulo liberalius educata talia et meliora aliud agens non ellundat?

grammaticam loquentem
Grxcia,

inducit:

Vpau.-

Cap. 2,
'sse

§ 4. Dcfini

crgo,

inquam,

si

placet quid sit

quod Yf^W^ '*'t e « ^ TP^!-1 ;j.axiy.T, attributum litu.a-ra litterx nuncupentur, mihique sit terarum formas propriis ductibus lineare, Hinc mihi
dicor in

mnc

Odi ego, inquit, definire. ] At ?i superiorem librum legas, nullam deliniionem paulo accuratiorem invenies sed tantum
Dco...
et
;

cum

Romulus litteraturse nomen ascripsit, quamvis infantem me litterationem voluerit nuncupare, sicut apud
Grxcos
ypau.u.av.sv.y.T,

primitus vocitabar,

tum

et

anti-

ie>criptiones rbetoricas,
•iores

re

descripta soepe obscu-

stitem dedit,

et sectatores
i,

impubcres aggregavit. Isido-

aut certe seque

ac

eam
est

obscuras. Exempli
locutio impropria et

rus Orig.
litterx

lib.

cap. 3

:

Primordia grammaticx

artis

:ausa esse

cum Deo, quse

communes

existunt,
et

quas librariiet calculatores

)bscura, delinitur a Deo administrari, aut intelligere
)'/''i,

sequuntur, unde

eam

Varro litterationem vocat.

etc. Sic talia

bodie conscribillarentur, etinpu-

Plura hac de re veterum testimonia vide apud Joan.

)licam

lucem protruderentur, profecto eruditorum a Wower in tractatione de Polymathia, cap. 4, et jlausum non ferrent, uti nec innumerae inanes argu- " Claud. Salmasium sub finem notarum in Pallium iae. quibus haec opuscula scatent. Sed illo aevo verba Tertulliani. Muris multo fiebant, quam res ipsae quo vitio et [Ibid, | 37. Historix. Non ea intelligenda a qua
;

lostrum

saeculum,
laborat.
12.

plus

quam optandum

esset,

dicti

bistorici

Thueydides, Polybius, aliique
cujus
periti woXuforope?

-id

ge-

jtiamnum
Cap.
t

nus,
tur,

sed philologia,

dicun-

4. 5

Quil sordidius, quid inanius decoris
plenlus mcretricibus, lcnonibus,

ttirpitulinis

cxtc-

'isque hoc genus pestibus dicipotestl
ie

rebus humanis,

turbaveris
si

pae recte faciunt,

Aufer meretrices omnia libidinibus. J ItaAugustini judicium sequamur,
lupanaria esse patiun-

unde Alexander Polyhistor, Apion Polyhistor, C. Julius Hyginus Polyhistor, quasi dicas multiscium, Salmasium ad tiCl. a-o -roO koXo et faoKjfou. Vide tulum Solini Polybistoris. Sic nomen historix pro quavis cognitione usurpatur ab Augustino lib. n de
Musica, cap
1
,

egislatores et principes qui

§

1

ur

;

nam

praestat

paucas domos pollui

quam omnes
omOpus
slo. ceeli-

DESIDEHII ERASMI CENSURA
BH

ibidinibus turbari.

Quamobrem

aiunt in urbe
et

S0LIL0QUI0IUJ.M LIBROS.

liuin nobilissima ea ferri,

ne in matronas

pueros

raire resipiens optimi viri infantiam iu Chriita

s?im grassenlur hoiniues sponle quidcm sua

Nam Ralionem

loqueiilem

facit

cum Augu-

;

"223

SUPPLEMENTUM AD OPERA
non
sit

S.

AKilSTINI.
c

224

stino, quasi Halio

potior Augustini pars. To-

A

cta

;

et

thymosa, sive

thymo

collecta.

Adi Plinium

lerabilius Seneca lingit Kationis et Sensus dialogum.

Ilist.

nat. lib. xi, cap. 13 et seqq.

Ad
tur

haec,

quasi vero duo loquantur homines, in diset libros dissecatur
et in

ANIMADVEKSIONES
IN

putationes
:

sermo, ne defatigenleviculaque ar-

UBBDM DB
1
.

IilllORTAI.ITATE

ANIMi:.

nonunquam

sophistica,

Cap.
in eo
in

1

,

§

.Si

alicubi est

disciplina, nec essc nisi
cst,

gutatione imploratur auxilium
requirit patientem
J.

divinum. Lectorem

quod

vivit potcst ct
cst

scmpo-

ncguc

>/uid>/uam

etcandidum.
B03DEH LIDROS.
Ait mihi subito, sivc cgo ipse,
sive

quo quid scmpcr quo
cst

potest essc non semper, semper
]

PIIEREPONI ANIMADVERSIONES
l.N

vivit in

dUdpttna.
Dei

Quasi vero non possint

esse in intellectu
nullae

ideae disciplinarum,

quamvis
creatio-

LiBno

i.

Cap.

I, § 1.

essent crealurae!

Imo

fuerunt, ante

sive alius rjuis

intrinsecus,

extrinsecus nescio.

]

Haec redolent Platonismum, ex quo homines rationales

nem. Praeterea, quis nescit distinguendam abstractam cujuspiam rei ideam, ac veritatem ab actuali
:

quatenus divinee rationis participes a qua non tantum acceperunt substantiam ipsam et facultates mentis, sed etiam cum bene ratiocinanturocculte monentur, quasi a magistro. Vide librum de Magisunt,
;

cogitatione de ejusmodi idea, aut veritate? Idese veritatesque abstractae aeternae dicantur,

quod

sint

na-

tura sua imrautabiles
I!

;

sed quis inde colligat animos
colligere

de

iis

cogiiantes esse aeternos, praeter meros argu-

stro.

Imo

et

rationem,

abstracte
esse vult,

spectatam, morc

tatores ?

Eadem

opera,

potuisset

animis

Platonico substantiam

de

Immortalitatc

animae §11. Ideo Augustinus rationem a mente sua
distinxit,

humanis nullum fuisse initium. Sed tionum ludibria non moramur.
Cap. 7,
hoc
^

talia ratiocina-

eamque cum

illa

Haec observanda fuere, propter

colloquenlem induxit. censuram Erasmi

12.

Ihdia

pnrrisio perducit

ad nihibim.
ct
}

Omnis cnim pars qux rcmanct corpusest,
est

qui<l/ui>l

ne ineptior tum fuisse videatur Augustinus, quam revera erat. Alia possemus addere de ratione ex iis quae ex Clemente profert Photius cod. cix. Caeteroqui

quantolibet

spatio

locum occupat.

Vere et

acute. Hinc colligere

potuit substantiam corporis vi-

quem non

pigeat, taedeatque argutiarum, quas

non

sibi sed rationi ipsi tribuit?

§ 2.

Deus qui malum non
fiat. J

facis,

et facis

esse ne pes-

humanis interire prorsus non posse, sed tantum mulari. Sic posset fieri ut a creaturis mutaretur nonnihil in substantia mentis, quae tamen propterea deleri posse censenda non est,
ribus

simum
non

facis,

Hoc est qui sponte quidem tua malum sed tanlum ne quid deterius eveniat. Quae
nisi
fallor,

ANTMADVERSIONES
IN

LIBRUM DE QIANTITATE ANIM.E.
2.

sententia,

digna erat quae retractaretur. C

Quid enim a recta ratione, Scripturisque sacris magis alienum, quam Deum facere ut sit malum? sed vide operis de Ordine lib. n, cap. 4, § 5. Potuit aliquo sensu dici Deus pati mala, ne deteriora ab ho-

Vndc sit anima.] Hujus quaestionis sensus erat, an a Deo creata sit anima, an aeterna, an una cum corpore ex traduce nascatur. Sed AuCap.
1, §

gustinus rhetorice
reretur, quae

eam

solvit aut eludit,

quasi quse-

patria

sit

animae

;

quod quis unquam

minibus

iiant,

cum
;

se

liberarum creaturarum
dici

affe-

somniavit?
Ibid.

ctioni attemperat

ut

cum

in Judaeis toleraret divor-

Si pcrgcrcs quxrerc unde ipsa tcrra, vcl aqua,

tium

et alia.

Sed ea facere

non potest

;

nec sane

vel aer, vclignisconstent, nihil

mirum talia Deo ingerentem ab eo nihil impetrasse; nam his duobuslibellis, quibus ad divinam opem siepius confugit, quid tandem
est,

quod te legisse gaudeas?
Celso asesse sapientiam,
)

Cap. 12, sentiri, qui

§

21.

Cogor interdum Cornelio

ait

summum bonum

sumis

mum
cujus

autcm malum dolorem corporis.

Videtur esse

habemus
lib.
ii.

libros de Medicina,

nam

et

de

aliis

jamquod dicerem repeOmnibus tamen notum erat constare ea licta ] elementa omnium rerum innumeris partibus, in quas resolvi possunt. Quo si dici posset de mente, actum esset de ejus immortalitate. Scd eorum, qui minus accurate philosophantur, comparationes ad vivum resecandae non sunt. Quod hic faciendum non esse liquet, ex eo quod Augustinus, mentem extensam
rirem.
esse neget, in sequentibus.

artibus
orator.

scripserat,

ut

docet Quintilianus

Institut.

D

xu, cap. ultimo.

Cap.
fuit

3, § 4.

Et hoc intcrim

s>itis

cst.

]

Facilis sane
est.

Libro

Cap.

3, § 4.

quam oram
ctio.

veiitatem csse non pnsse.
suae
editionis,

Absurdius dicitur falsitutnn, ad ] Vere Erasmus,
:

Evodius, qui tam paucis sibi satislieri passus
i/uulis sit

de qua>stione
Ibid.

anima. Sed

eamdem

invenies

hic apposuit

Sophistica imht:

tractatam in altera qusestione, de quantitate animae.

Postea etiam ad initium capitis sequentis
et

So-

Idcoque bcne prxcipitur, etiam

in mystrrits, ut

phisticatur
sta

hic de vero ct falso. Profecto

non sophi-

tantum, sed
Cap.
0, $ 12.

propemodum

ineptus haberetur, qui

omnia corporea cont>tnnat, univcrswjuc huic mundo rriuinti> t. Hcne in margine Erasmus adnotavit t;i ba}

talia

hodie scriberet.

ptismo
thi/tnino.
}

:

notum

eniin est rcnuntiare solitos. qui badiaboli et

Mel tlnjminum amcllc
:

Era-

ptismum accipiebant,
faciebent
ut testatur
lib.
i

BDius hie habet in ora

«

Virgilius

:

RedolmtqiM thyct

mundi pompis. Quod etiam infanlium susceptores, eorum nomine,
Augustinus
lib.

mo

fragrantia mclla. Alias Ilimctinum
lcctio

llymriii",

de Pec. origin.,
20,
v
.

§

I

6ed altera

varietatis hujus

magis probatur. » BsM ille. Miror non mcminisse editores Parisien
Attie.-r di-

de Nuptiis et Concupis., cap
4,
i;

Cap.
issc

;i.

PiMtfM
|

tH>i

ut

ipsam
si

justitinm nihil

Celebria fuerunt mella Hvmcttia, a monte

rirdamus?

Est planc

nihil,

conferatnr

i

um

25

VAKIORUM EXERCITATIONES
;

IN S

AlGUSTINl OPERA.
et

226

ubstantia
isi

nam

justitia in

abstracto

nusquam

cst,

A omnes prouuntiemus,

quam

prave versus piwser-

in

animo eam
§ 12. ct

intelligentis.

Sed Platonici de

ieis

loquebantur, quasi de substantiis.
Auctoritati credere
nullus labor, etc.j

Cap. 7,
iumcst,
itas
it

ei

expendeuda est, quam per oumia eredamus, quia nobis indubitatis
;

magnum compcnSedpriusipsa illaauctoei tidem babeamus ita
falli,

tim legamus: quis ouim inter loquendum aliter pone aut pone pronuntiare solet? Cap. 10, § 17. Scsquc appellantar, ubi duo ?iumeri

ad se ca rationc affecti sunt, ut tot partes habeat ad ;«<norcm major, quota parte sui cum prxcedit... Nominis

autem hujus originem non

facile dixerim, nisi forte
est,

rgumentis constat eam nec
ui

nec

fallere. Alio-

sesque quasi se absque dictum, id

absque

se,

quia

stultum esset

ei

credulitatem suani

addicere, a

ua verum
arbari

dici nulla ratione coustaret.

Sin
aut

minus,
majori-

qiunquc ad quatuor, absque quinta parte sua major hoc cst quod minor.] Sed non quinquc, verum sex, est nu-

omnes

populi, qui sacerdotibus

merus
Cees.

sesquatus,

si

cum

quatuor

conferatur. Itaque

us suis tam multa temcre credunt, recte facere diendi essent. Compeudiaria via etiam progrediuntur,
ed ut ad omnis generis errores perveniant, ex quius

merito banc Augustini etymologiam
Scaliger
lib.

reprebendit Jul.

n de Re poetica, cap. 2G, qui pu-

tat sesqui
f,u.td>>'.ov.

nunquam

sese expediunt.

Itaque cavere
religio,

portet, quibus cordi est Cbristiana
i

omnes B ne idem

qui (aut

dici pro semis xquum, quod idem sit ac Sed Ger. Joan. Vossius felicius conjecit cesscsque, ut scribitur bic apud Augustinum)

fundamentum ponant, quo maximi
§

et turpissimi

uique errores uituntur. Accuratius loquitur Augutinus in libro de Vera Religione,
aquit, fidem flagitat ct rationi
io

idem fuisse ac semisque seu et scmis, ita ut que respectum babeat ad totum. cui semis superadditur, unde
Graecis
?,<j.;dAtov,
ii.

45

:

Auctoritas,

totum
1, § 1.

et

semis.

ad intellectum

prxparat hominem. Racognitionemque perducit. Quanratio penitus
;

Libro
tiam,

Cap.

Scias velim lotam illam scienlitteraetc.]

qux grammatica Grxce. Latine autem
historix

uam neque
psius

auctoritatcm
sit

deserit,

cum
est

tura nominatur,

custodiam

profiteri,
quo?.

onsiieratur cui

credcndum
atqite

et

certe

summa

Historia bic dicitur cognitio rei cujuspiam,

non

jam cognitx
30, § 39
:

perspicuz veritatis auctoritas.
est

pendet a ratiocinatione, sed ab

bominum

arbitrio.

Cap.

Sensus

corporis

passio per se

psam non

ardmam.] Post tot verba facta, de etinitione sensus, mirum est meliorem nonesse proatam, cum praesertim Augustinus probe sciret anilatens

Paulo post grammaticus, docens syllabam esse longam aut brevem, dicitur esse custos historix, nimi-

rum

usus linguae Latinee aut Greecse de quantitate
Cap.
2.

syllabarum.
Libro
iii.

aum

sentire,
:

ione dicitur

est

nou corpus. Sensus enim aliquando
menti;

duplici significa-

1,

§

Rhythmus, id

cst

numerus]

ultas quae inest

ipsa sentiendi fa- C Scio quidem id quod Grsece pu9u.d; dicitur, a Latinis dictum numerum, sed vereor ne Augustinus miscuerit aliquando passio ipsa qua
|5u6u.dv

a facultas afticitur, et

quam barbare sensationem voamus. Sensus, posteriori signilicatu, nibil est praer animadcersionem mentis natam ex occasione motus orporis sui priori est facultas qua mens talium nimadversionum capax est. Paucis verbis potuit )tum boc negotium absolvi, quod bictam multis in;

cum
Latina,

dtpi0u.u.

Felicior bic
pu0ui><;

est

lingua

Graeca

quam

nam
fit

dicitur «^d tou

pestv, fluere,

estque id quod

ut versus facile pronuntietur, et
la

gratiusad aures accidat. Galli vocant
fluentcs (coulants)

cadence, et

etiam versus vocant, in quibus nibil

addam, qute sunt omnibus ota, ex quo pbilosopbia, nostra et Patrum nostrom memoria, feliciter instaurata est, et de quibus iam in opusculis pbilosopbicis sat copiose egi. Nee bilosopbicas nolas in Augustinum scribere aggresalioqui multa dici possent, quibus sequenis sum
icatum
est.
:

Plura non

asperum aut durum. Ex voce quidem rhythmus bodiernarum rima, sed bac signilicantur finis versuum b\xo:oitkz<yzuy/, quae signiticatio a Graeca voceplane aliena est. Non fuisset boc observandum, nisi esset eruditus Gallus, qui hac in re peccavit; quem nomine non appellabo. Libro v. Cap. 3, | 4. Non mihi versus ex eo apest

venit vox linguarum

s

ejus ratiocinationes confutarentur
est prodigus,
§

;

in quibus ver-

pellatus videtur, ut nonnulli putant,

quod

a

certo ftne
sit

orum tam
Cap. 33,
rvarforiK

quam

parcus rerum.
Oportet,
in

" ad
ab
his

ejusdem numeri caput reditur, ut nomen ductum
iis

76. Vanitas

vanitantium]
Graecis,

qui se vertunt,

dum

via redeunt,

nam

hoc

illi

cum

uibusdam exemplaribus
pacaiouvTuv;

lectum olim fuisse
lectionem
cujus

etiam metris qux versus non

sunt,

apparet esse

quam

vitiosam

commune.] Ideo etiam non

modo poetarum metra
quem-

atinus interpres,
rit.

quo utebatur Augustinus, expresnaxaioujMH vanor,

versus dicuntur, sed et qusevis scripturse linex,

In veteribus glossis est
fuit vanitor.

admodum nunc
Ger.

equentativum

Vossius

in

loquimur, ut recte observavit Joan. Etymologico, ad vocem Versos.

ANIMADVERSIONES
IV LIBROS

Idem optime

ostendit dubitari

non debere quin sin-

DE ML'SICA.

guli scripturse sulci ex eo versuum

nomen
:

acceperint,

Libro
:is

i.

Cap.

1,

§ 1.

Eo

habent acumen.] Ita
et

quod in diversis loquitur de pone verbo, et
distat,

ne adverbio,

acumen

sine dubio

vocat accen-

quod ut agricola Vomere solum sic scriptor stylo ceram vertat ac ut ille, in terra, sulco uno absoluto, vertit aratrum, aliumque sulcum efticit sic qui
; :

m. Credibile est verbumbabuisse accentum in pria, adverbium in seounda, diseriminis causa. Hinc
telligere licet

scribit,

stylo sinistrorsum verso,

prolatoque,
ut docet, id

novum
non minu-

in cera sulcum ducat.

Cumque,

quam male

bodie linguam Latinam

nus in prosa

fiat

quam

in carmine, patet versus

:

:

•j::

SUPPLEMENTUM
quam
ligatae

Al)

OPERA

S.

AUGUSTINI.

raen natura sua, non minus soluttt
tioni convenire.

ora-

ANIMADVERSIONES
I.N

Sed quia poetae versus suos certo numero, et stylum proinde frehinc factum ut hi sibi vcrsus nomen quentius vertunt, prope fcceriut peculiare. Adde hisce vcrsum revera in agricultura sulcum dietum, et apud Graecos vocem
absolvunt peduni
ori/o;,

LllilU

Cap.

.">,

§

Ki. ln

M DB M MHSnO. mis nobilisiimit orationibus, oimu sive
illo

Verrina»

oooant,
sit,

coram pr&positionem
appellavit.

loco

adverbium hoc
et a

nomen

opera, legere Verrinas, ut

Non vacat, data locum quaram. Fuisset

qua vcrsum
1

scripturee
:

signant,

csse

etiam

quod erudite ostendil Ohservalionum in N. T., cap. 9. Joan. Croius part. lhid. Scd magis fortassc c conlrario nomvn invettit, Ut qucmadmodum grammativi deponens vcrbum, quod
ex agricultura desuraptam
r litteram

diligentic Benedictinorum, qui otio abuudant, quibus margini locum, ut alibi factum, adlini

oportuisset.

non dcponit,
:

sicuti cst lucror ct

conqueror,

appcllavirunt

ncutrnm,

in

quod duobus mcmbris confit quorum altcrius loco, salva lcge numerorum, conita

Cap. 0, § 28. Idcm Pcrsius omnibus pamis, quas tyrannorum vei orudelitas xeogitavit, n / cupieHku i ndit, hanc unam antcponit, qua crueiantur homines, qui vitia, qux vitare non possunt, coffuntur ugnoscere.] Locus est satira 3, 3.'i, cujus verba subjiciemus, quia
i •

et alibi, ad Confess. lib. xn, cap. 8, observavimus ad nono potcst versus vocetur.] Prior B hunc poetam Augustinum respexisse etymologia plane falsa est, ut sunt pleraeque omnes quae xax' ivtfcppctmv linguntur nam multa deponentia Magne pater dimm, sasvos pnnire tyruunos Haud alia rntione velis, cuni irn libido olim in o et or exihant, eorumque catalogum constituitur, (/uia verti
:
;

texuit Joan.

Ger.

Vossius Arislarchi
deponentia dicta,

lib.

v,

cap. 7.

Credihilius est ea

ut

idem innuit

Moverit ingeniani ferventi tincta veneno, Virtuttmi Tideant intabescantqnerelieta, Aune niagis Siculi genueruut ora juvenci
10, §

.'

capitis C initio, quia

passivam signilicationem depo-

Cap.

33.

SarabaUsB

corum.)

qua facillime mendum irrepere poinvocem harbaram, cum pra^sertim liquidas auris facile confundat. Sic scripta vox, per S non i>er -, communis verbi. Nam cum participia quatuor habeat usitata cst apud Thalmudicos et Arabas, pro tunica, verbum communc: prxsens ut criminans, futurum criet verhum ^Z"Z sarbel, significat texit. Itaque nomen minaturus, prxteritum criminatus, futurum criminandus, a passiva significatione, hoc non habet verbum C vestis fuisse videtur, ut est etiamnum apud Arahas. Cap. 14, § 16. Didici admonitione verborum tuodeponens. Et idco dicitur deponens, quia deponit
vcrsio Grteca, in
tuit

quae etiam sententia fuit Franc. Sanctii surami gramraatici. Sed et scriptor libri dc Grammatica qui solcbat Augustino tribui, aliud nobis suppeditat etymon. Agens de verbis, Restat, inquit, verbum deponens, quia deponit aliquid de quantitate
suerint,
,

Chaldaico Dan.
balkhon,
Saraballa,
vix

m, 27, scriptum Serdubium videtur, quiu scribendum sic aut Saraballx, non Sararab<ir'i, ut habet

Cum in sit V.-^zt

textu

itnum participium fuluri temporis, averbo passivo quod exit in dus syllabam ut puta opinor vcl miror verba
;

rum, nihil aliud verbis quam admoneri huiuincm ut discat et perparum essequod per locutionem aliquenta

sunt deponcntia. Sed mihi magis Vossiana etymologia arridet. Quod habet Augustinus de vcrsu multo coactius est, et plane etiam falsum,

nam

permulti versus

compendium. Mirum est quam Augustinus calluerit artem pauca et perspicua dogmata philosophica aut
cogitatio loguentis apparet.]
lloc est totius
libri

converti queunt eo negat.

Pentametri,
;

possuntconverti
ante

modo quo cos converli posse excmpli causa, non pauci sic omnes nimirum quorum priorpars
dactylis

theologica multis verbis

et

obscuris dicendi atque
illius
ivxi.

impediendi. Sed hoc
</ui se

fuit

vitium rhetoricae

Ibid. Vtrum autem vera dicantur

eum

docere solum,

caesuram

duobus

constat.

Possumus

intUi habitarv,

cum

foris loqueretur,

admonuit

;

enim aeque

dicere

quem jam
ero

faventi ipso, tanto ardvntius diligam, quantO

Seniiviruruque hoveni, semibovemque viruru,

indiscendo provectior.] Platonicum hoc estdogma,

Aut:
Seniibovemque virum, semivirumque hovem.
Dixerie perinde
:

ex

quo

a>;o;

(quo nomine Christum vocavit Joannes)
universalis

slatuehatur quasi ratio

omnium homierc.v 6 <v
-x-n'. u>v,

D num.
llatio

Sic Justinus vnltChristum partim fuisse Socrati
Ao-; fj;

notum,

Ssepe

tibi

pater est, saepe legendus avus,

ydf ^v,
>t

inquit,
tst

%i
in

: .

enimerat

estqum

rerum universUate,

Vel:
Ssepe legendus avus, sa?pe
til»i

Alia hahct similia in sequentihus, in ea quse dicitur
pater est.

Apologia

1

quae non exscribara.
iis

Innumera

talia

occurrent elegiacum poetam cvolabit

notanda sunt

Sed haec diligent.T qui Patres intelligere cupiuut quos
;

vcnti. Itaque in

fumum

quidquid tam verbose

Dunquam

assequentur, nisi norint quae

eorum

fuerit

de versibusnon vertendisdisputavit antea Augustinus. Scd bene est quod fatetur vir modestus, initio lib. vi
Se satis diu pene, at</uc adeo pueriliter investigiis nu-

philosophia.

ANIMADVEBSIONES
IN

I.U1UOS

DE LlHEnO AIUIITIUO.
i.

merorum ad moras tcmporum
esse. Igitur

pvrtinentiuin,

nxiratum

I.inno
getis.]

i.

C.ap. 2, S

Nisi
*).

vmlidvritis,

non
int.

intvlli-

ha?c et alia ei
iis

ignoscamus, sed tempus
legendis, in quihus ferme

Locus

est Isai. vn,

Sed

in

LXX

versio-

melius collocandum io nihil praetcr taediosam
tioncra videas,

ne, quie

cum

Bebraico texlu non consentit, qui habet,

et infelicem ingenii ostenta-

ut recte

vcrtit

Hieronymus post Symmacbum

minime leramus.

non ci\duUritis, Ron permanebitis.

Quo

iu loco,

pro-

»29

VAUIOIUM EXERCITATIONES
alloquitur Judceos
in
,

IN S. AlT.USTl.Nl

OPERA.
tieri

230
potest,

iheta

eosque hortatur ad

lidu-

A dignos, quod non brevius
ratione demonstrari
Ibid., § deritis,
G.

quam

naturali

iam

auxilio divino, contra molitiones
:

Israelila-

Denm

esse.

uui et Syrorum,

etur fore
lihil facit

ut hic

ponendam quod si fecerint, pollires eorum Qrmse permaneaat, Igitur locus ad rem quain hic habet Augu-

Frustra propheta dixisset:
intelligetis.]

Nisi

credia pro-

non

Jam antea ostendimus
lib.
i,

pheta

tale nihil

dictum, ad

cap. 2.
et factis

tinus, et pro senleutia propheUe laudat Lonns vir tgmentum Groecorum interpretum, si modo ita veririot. Unde vero ho3 factum? Quia nimirum tredere oluit antequatn inteUigeret. Credidit enim hunc esse ensuni Scripturje, autequam sciret an L\X iuterrelibus per omnia lidere liceret, aut hunc locum ene esse ab iis versnm constaret. Sed et alibi hoc

[bid. Ipsc quoque Dominus noster et dictis credendum primo hortatus cst,quosad salutem

vocavit.]

Hecte dicit

factis,

nam

miraculis ostendit se esse fido

dignum, antequam lidem sibi haberi exigeret. Sed verum est pleniorem cognitiouem iidei esse sequelam,
ita

ut generalior cognitio lidem pariat,

et lides

vice versa accuratiorem generet.

ico simpliciter abutitur, ut infra lib. u,

S 6.

Libro

m. Cap.

3,

§ 7.

Non

voluntale autem
?\

volu-

Cap.

•!.

s 8.

Libidoin adtUterio malutnest.]

Dubium

mus

;

quis vel delirus audeat dicere

Vult Augustinus
;

onest quin mala sit in adulterio libido; sed quare lala est? Quia adulterium ipsum est malum, quod
lo

ostendere qui Deus libera possit praescire

sed ante

omnia oportuisset
fundere

detinire

libcrtatem, nec

eam con-

societas

humana

piane

perturbetur,

Humanae
esse
li-

cum

voluntate:

hsec

enim non sunt semper
Deus nostras voluntatcs
ut
7ion voluntate

nim
jgis,

societatis

fundamentum

estsocietas viri et con-

conjuucta, ut postea videbimus.

qute est

omnium prima,

nec incolumis
et

Quamobrem quamvis

prscsciat

otest, sine

mutuo utriusque amore,
Praeterea adulteria

communi

futuras, non ex eo tamen conficitur

eroruui ac rei familiaris cura, quee
tare

cum

adulterio

aliquid velimus.] At distinguenda sunt duo genera re-

parentum sunt beris efticacissimum scortandi esemplum; quod si romiscue lieret, actum quoque esset de societale umana. Talia ergo sunt vetita, hominum causa; uibus vehementer nocereut. Alioqui libido, seu cunequeunt.
iditas alterius sexus, nihil

habet per se mali,

si

intra

enim quae voquidem facimus, sed minime tamen libere nam libertas est ea animi facultas qua possumus aliquid facere autnon facere; sunt autem quaedam quae ita volumus, ut ea non possimus nolle. In judicio ferendo de dogmate quopiam, dum obscuris rationiquae voluntaria dici possunt. Sunt
lentes
;

rum

neque manifesto falsaj videntur, nec laneat. Quamobrem ita constituta sunt a Deo manifesto verae, possumus id dogma rejicere aut ammnium animalium corpora, ut cum adoleverunt, ea q plecti, libertateque adeo nostra utimur. Sed si nobis upiditas in iis, mechanico impetu, excitetur, non proponatur axioma quoddam mathematicum, aut proliter ac cupiditas edendi aut bibendi. Consectarium positio ex eo necessaria consequentia deducta, non st natura? corporis, quale a Deo creatum est, ut ex est amplius in potestate nostra assensum negare, si
ipsa Ratione,

mites a Deo, imo et ab

prcescriptos

bus

nititur, quae

rutis et ex ipso consilio

propagationis generum in-

modo verba quibus concepta
quidem
volentes assentimur,

sunt intelligamus.

Ilic

dligere est.

Igitur

vere dixit Evodius de adulterio:
;

malum est, quia vetatur lege sed ideo tatur lege, quia malum est ; sed Augustinus minus jmraode indicavit cur sit malum. Similiter est raocinandum de homicidiis, et furtis, de quibuspostea oster, et quae mala sunt, quia sunt prorsus humaon sane ideo
se

neque enim aliter fieri potest; ,sed non libere, nam assensum negare non possumus. De bisce actionibus non quaeritur an eas praesciat Deus, sunt enim plane necessariae; sed nec
suct ulla laude autvituperio dignae. Est etaltera res,
praeter

summam evidentiam, in quam volenles quidem,
quam
exprimit ipse Augusti-

societati contraria; ac

proinde ipsius

Dei consi-

sed non libere ferimur,

o, qui

nus sequentibus verbis. JSam et dc beatitudine quod dixisti, non abs te ipso t ejus societatis auctor ac vindex. sed beatum fieri, ita dixisti quasi hoc ego negaverim D dico cum futurus es beatus, non te invitum, sed volenCap. 12, § 25. A. Quxro abs te, sitne aliqua in noIsvoluntas? E. Nescio.] Mirum est Evodium, qui tem futurum.) At hic quoque nulla est libertas, omnes assim sat acute ratiocinatur, et interroganti pruenim necessario optant summam beatitudinem, eamenter respondet, bic tam stupidum fingi ut scire se que consecuti non possunt in ea non acquiescere. eget, aninsit hominibus voluntas. Quipostea lib. m, Ideoque boc exemplum ad rem nibil facit, cum sermo 3, dicere potest idem Evodius; quid suum dicat hic sit de volitionibus, ut loquuntur scholastici, non -orsus non intenire, si voluntas qua vult et non vult necessariis, sed prorsus liberis, ut sunt eae quae verterris collocavit ut
aliis

homines in

erent,

eosque qui

nocent

plectit,

amice inter se quippe qui

;

m
si

est ipsius?

Sed Platonicorum dialogorum ambasint,

santur circa bona singularia, quaecunque tandem

sint.

is talia

multa babent, quae nescio cui rei apta ad creandum lectori taediura.
ii.

Cum

igitur prwscius Deus sit futurse beatitudinis tuse
fieri
;

nec aliter aliquid

possit

quam

prscscivit,

alioqui

Libro

Cap.

2,

§

5.

Ego demonstrarem quod

nulla prsescientia est

non tamen ex

eo

cogimur sentire

ikis facillimum, quanto esset sequius... ut etiam ipse

ntorum virorum
statum
riuo
litteris

libris,

qui se

reliquerunt,

cum Filio Dei vixisse esse Beum crederet, etc.]
fide

quod absurdissimum est et longe a vcritate seclusum, non te volcnte beatum futurum.] Haec a proposita quaestione sunt aliena; quteritur enim quomodo Deus
praesciat

tamen ostendendum

esset libros illos esse

an Evodius, verbi

gralia,

assensum

sit prae-

.

231

Sl
si

PPLEMENTUM

AlJ

OPERA
dici

S.

AlT.rSTINI.

232

biturus Evangelio,
possit;

Evodius
sit

non vero quae

futura

eum assensum negare A voluntas ejus, cum

ni mae,

hac de re soleant, sed profeclo reguloe Augustiquam hoc in opere de Libero Arbitrio ponit,
ollundere

beatitatem consequetur.
Sicut autcm voluntatem bcatitudinis,
ris

immutabili quippe justitia nixoe, tenebras

bcatus,non

tibi

aufert

cum esse caepeprxscicntia Iki, qux hoda <jw
cst: sic

non possunt.
Cap,
utilit>r
10, g 53. Nulli

(nim homini oblatum

est

scire

de tua futura bcatitudine certa
eulpabilis, si

etiam voluntas

qua in te fulura est, non propterca voluntas noncrit, quoniam Dcus eamfuturam esseprssscit Deus procvidit Evodium volentem fore beatum, si beatitatem consequeretur, quia hcec voluntas estplane

quodmutiHter ignorotur.] Hanc plerorumque codicum lectionem esse testantur Benedictini. Sed omnino legendiim est ablntum, non
quasri
II;cc enim est Augustini sententia, nemini hanc ablatam cognitionem, ea utiliter quoeri, quorum non constat ignorantium esse utilem. Sane ita hopc vox legitur in editione Basileensi, et forte tvpographico mendo laborat hic Parisiensis. Vide §

oblatum.
esse

adeoque nec laudanda, [nec culpabilis. Verum hoc non quoeritur, sed quomodo libere Evannecessaria,
gelio credideritet adhreserit Evodius, ita ut ei fidem

detrahere,

ab eo deiicere potuerit; et tamen hocc Deus proescire certo potuerit. Fac contra Evodium
et

Cap. 20,

§ 55.

Vtmeliores gigneret

quam
ita

ipse
erat,

i

non erat

ct

xquitatis.]
fuisset;

Evangelio non credidisse aut nuntium remisisse, idque libere, hoc est, ita ut contrarium facere potuerit;
volens etiam fecerit, id quod
fecit.

B

Nec iuiquum hoc
insimulari

si

ita

Deo visum

nec etiam oequum,

ut

Deus,

nisi contingeret, iniquitaiis

posset.

Ordo

Quceritur qui Deus

duntaxat a Deo iu
institutus

omnium animalium propagatione

eventum praevidere potuerit qui sua natura in alterutram partem determinatus non fuerit. Rem ipsam tractare non aggrediar, quoe sane diflicillimajest, sed dicam Augustiuum non crediturum fuisse eam tam
levi

non patiebatur liberorum corpus melioris esse conditionis quam progcnitorum corpora. Sed an oequum erat animos posterorum Adami paenas lucre peccati ab ipsis non admissi, et quod ne committeretur nulla ralione impedire potuerunt?
§ 56. St

brachio
rhetorica

se

solvi

posse,

si

rem

intellexisset.

Nunc autem vidimus eam acumeu ejus plane
nisi

ifugisse,

una anima facta

est,

ex quo omnium homiquis potest dicere

usus fuerit; qua multa aliena ab iis de quibus agere aggressus^est misceat, ne nimis jejune eis
dissimulatione hic
forte etiam factum est ut

num animx
animam
ex

trahuntur nascentium,

non se peccasse,

cum primus

illt

^ed qui

traducc esse voluerunt,

non usque adeo

de rebus agere videatur.

delirarunt, ut putarint universam

omnium animarum
;

molem, ut ita loquar, in Adamo fuisse, quse postea Cap. 10, § 29. Nam et illud appensum est xquitatis sed examine, utnecipsius diaboli potcstati negaretur homo, C particulatim discerpta in posteros dividatur nasci ut corpus, nec existere antequam nascatur. quem sibi male suadendo subjecerat. Iniquum enim erat
ut ei

qucm coepcrat non dominarctur.] Si quis diceret aequumesseut monarcha patiatur eos perduellionibus

Sequentia,' verba

obscurissima suut, nec a scriptore

ipso intellecta a

me

impetro ut credam. Quare

non

servire quos malis artibus ejus imperio subtraxertint, profecto non magis ferretur quam si quis diceret ini-

laborabo in
Cap. 22,
nisi
i;

iis

explicandis.

63. Pcccata, ut

quum
rum

esse

ut fur

iis

spolietur quee

furte surripuit

jtroprim

voluntati

justis dominis. Quis igitur patiaturdici
fuisse si Creator, qui longe

iniquum

futu-

tribucnda simt, ncc ulla
rcnda.)

jam diudisscruimus, nonearwm (nimirum, animarum) ulterior peccatorum causa quxsint

optimo jure creaturis

Quin hoec rectissima

ego quidem

non
ut

suis imperat, eriperet cacodoemoni, creaturae rebelli, quos malus ille spiritus fraude a Deo alieniores red-

dubito, sed

quomodo

consentiant

cum

iis

quee 'postea

Augustinus docuit
putabat, luunt ob

de poenis quas posteri Adami,

didit? Ad me quidem quod attinet, Manichaeos et omnes alios similia

diaboli patronos
delirantes,

non

possem,

nisi infelicissimos rhetores, ul mollissime lo-

quar, habere.

Quxcunque ista causa est voluntatis ei non potest resisti, sine pcccato ei si autem potcst, non ci cedatur, ct non peccaceditur bitur.} Cum Pelagius hoc loco uteretur contra Augustinum, ut ostenderet non posse damnari eos qui nequeunt resistere nativoe corruptioni, reposuit AuCap. 17,
§

50.

peccatum ab Adamo admissum, non intelligo. Quare miror hoec ab eo retractata non fuisse, nisi fortasse dissimnlare maluerit, ne Pelagianis gratilicaretur, si fassus esset M in ipsorum sententia fuisse, antequam eos oppugnaret. Nam apparet ex recensione hujus
libri,

(scilicet, malae), si
;

in

Retractationibus

Augustinum voluisse videri Pelagianos oppugn antcquam exorti essent; nedum ut se iis favisse ingenue profiteretur.
S

6i. Ignorantia

voro

et difficultas et

si naturalis cst,

gustinus 'cap.

(57,

de
si

Nat. et Gratia, ut

observarunt
qui

Benedictini, posse ei causae resisti

opitidantc eo
falli

non potcst

falli.

At

qui non potest

non opitusit

ad cognitivmm ct qwtem, doncc in ca pirficiatur rita bcata, promoverii etc. Ha?c quoque dissentiunt ab iis quoe postea eontra
inde tncipii anima proficerc,
|

m

letur, nisi perpaucis, alque ejus auxilium

plane

lYlagianos dixit
peccati
;

;

nam

illas

hubuit poenas primi

necessarium ad resistendum,
Augustinus;
posse
resisti, ac

quemadmodum
peccato
ei

putabat

absque quo
66.

fuisset, aliter

plane essent hocst nc vita

sequitur a creteris 'peccandi causoe

non

mines

nati.
S

proinde sine

cedi.

Nam

Cap. 23,

Non cnim melucndum

quisquis id non facit quod facere non potest, peccare dicinequit, aut certr pcenas nullas debet. Scio quou

potuerit media iiuxdam intcr rtete faetum atqw

tum

ct

scntcntia judicis media csse non possit intcr

}

VARIORUM FXERCITATIONES

IN S.

AUGUSTINl OPERA.

234

M atquc supplicium/ Hoec,
one habet,
it

qu;e de infantium con-

A

nedictini, ex auctoritatecodicura

manu
nisi

descriptorum,
vi1
.

ut et

sequentia, eonsentanea minune

expungunt vocem natitrx uncinis cinctam. Neque
detur ulla alia de causa addita,

iis

qua? de pcenis peccati originis poslea docuit.
et

quia theologia

pnesertim libri Itaque re,tra Julianum contraria omnia docent :tanda haec fuissent. Sed videdicta ad num. t'>3.
"ap. 84,
$
'.
I
.

umen decimum ferme totum,

Ut ergo infans
rccipcre aliquiJ

»ee

stultus,
;

ncc sa-

•t dici potest,

quamvisjam homosit

cx quo apparet

uram hominis
Ititiam,

medium, quod neque

consentaneum non videbatur dici Verbura suscepisse personam humanam cum, ex raore recepto, dicatur huniana natura a divina in unitatem personae assumpta. Verum hic Augustinus, non sensuillo theologico, sed vulgari eflatiuo usus est voce pcrsona quo signiticat, non &fiartf|uvov ut theologi Graxi loquun: ; ]

neque sapientiam recte vocaveris: itactiam, uisquam tali affcctione animatus cssct,quahm habcnt
qui per negligentiam
sapicntia carent,
vitio,

tur, sed

certam
ante
;

quamdam

conditionem

quam
si

actio-

nibus eftingimus.

Periude ergo est ac

dixisset,

nemo cum

Verbum,

incarnationem sublimem personam

Itum
tret.

>

rct,

qucm non

scd natura

tahm

Dei gessisse

sed,

assumpta humauanatura,

inferioris

Adamum priroum creatum ut personae partes sustinuisse. Nemo nescit vulgo ita locutos Latinos. Augustinus ipse epist. 140, § 18, de neque stultus dici posset, sed sapienB Christo ita loquitur /7a?c ex persoria sui corporis capax ex qua descriptione facile postea ostendit bomo potuerit labi, dum ex media illa conditione Christus dicit quod est Ecclesia. Hxc ex persona dicit stultitiam transiit. At propter hoc dogma, quod infirmitatis carnis peccati, quam transfiguravit in eam, ractare noluit Augustinus, et cujus causa nunquam quatn sumpsitex Virgine, similitudinem carnis peccati.
Sic describit
[ue sapiens,
;
:

daranatus, niiris conviciis exagitati sunt saeculo a
Sic nato xvn recentiores animadvertimus per latus recentiorum, quos ?rant, gravissime vulneratam esse existiraationem
risto

Hxc
stini

sponsus

ex persona sponsx loquitur, quia
in hisce verbis
est sententia quee

univit

nonnulli theologi.

eamsibi quodam modo. Igitur

Augu-

pe

eadem

inest

verbis apostoli

Philip. n,6, 7, 8.

)litebantur,
iter

erum ab hominibus imperitis qui eos se revereri quorum scripta non legerant, aut osci;

Cap. 29,

§ 43. Illi

dicunt naturx Dei nocere alicna

peccata; nos negamns, sed dicimus nullinaturx nocere
peccata, nisi sua.]
sitio
1
.

versaverant.

Ut boc intelligatur legenda expolibro

AM.MADVERSIONES
IX

doctrina Manichaeorum, quae babetur in

LIBROS DE GENESI.
3.

de Haerosibus, ubi de origine mali et duabus
in

anima-

.ibro

i,

cap.

2, §

His respondcmus Deum

bus. Sane abusi essent hoc loco Pelagiani,

si

eum

ad

ncipio fecisse ccelum et terram,
\poris

non in principio

sententiam suam traxissent, sed non eadem

est ratio

scd

in

Christo...

Dominus
et

enim
quis

noster
esset,

locorum

•htus,

cum eum
:

Judsei

interrogassent

jondit

Principium, qui
viii,

loquor vobis.] Locus

de Libero Arbitrio, quos tamen indictos praetermisit Augustinus, dum alios qui multo minus torqueri poterant explicat. Qua in re an ars
lib. iu

Sed erravit Augustinus deceptus sione Latina si euimGraecatunc legisset, vidisset rir-tum dicere accusativo casu *t\v ac/v, ac proinJoan.
25.
;

aliqua fuerit, judicent

alii.

Candorem quidem
;

et

mo-

destiam pree se ferunt retractationes

sed debent in-

non posse hoc haberi pro
jen

Christi

nomine. Hanc

suam interpretationem
forte

tueri conatur tract. 38

loannem,

ne male a se intellectum bunc loI i^norantia Graecae linguae liqueret. Vide Joan. donatum ad hunc locum.
iap. 10, § 16. Sic

genue fieri, retractatis quaecumque falsa putantur, non paucis quibusdam exigui momenti, relictis gravioribus, ne forte adversarii objiciant se similia sentire. Sed Augustini animum noverat Deus. DESIDERII ERASMI CENSURA
IN

LIBROS

DE

MORIBUS

ECCLESLE

CATHOLIC.E

ET

deinceps reliqui dies computan-

MAiNlCH^EORUM.

re Hebraico,

mane vsque in mane.] Fallitur, nam vujfWjjwpa Duo opuscula quee sequuntur, alteri loco fuerant constanter computantur a vespera destinata, prius To)vea'.xa>v, posterius StSa/.Tixwv. Veesperam, ita ut semper diem praecedat vespera D rum quoniam altero fortissimus tiro velitanus est in nunc omnibus nota est, sed eo tempore accurata haereticos, altero mirandus doctor futurus praelusit pturarum interpretatio ferme ignota erat, ut liquet in expositionem mysticarum Scripturarum, quae juxta ex lectione horura librorum, quorum iwpeppjvarios sensus tractantur, visum est huic tomo claunotare non aggrediemur. sulam aduere. Mox ut nomen dederat imperatori ap. 15. 5 24. Mons ille Macedonix qui Olympus Christo, quo commilitonibus suis certissimam fidem ltur, tantx altitudinis esse dicitur, ut in ejus cacufaceret se bona lide a Manichaeis transfugisse, sub
a
le
ti

nec centus sentiatur, nec nubes se colligant, etc/

boc scripserunt,
:

itat

ut nec

jam nemo quisquam etiam physicae paulo perised fabulam esse
talia

quorum signis novem annis militaverat, prodit rum mysteria. Idque facit admirabili sermonis
gantia,

illo-

ele-

vapores cura aere confundit. Itaque
nittimus.
ibro
ii,

prae-

cap. 24, §

37.

Quod ipsum non commutamonachi Be-

em

naturx Dei significat, sed susceptionem (naturae)
personx,
id est humanae.] Recte

rioris

qua utinam illi licuisset in caeteris uti lucubrationibus. Hoc sane opere declaravit, si quid offendit eruditos in ipsius dictione, non fuisse inscitiae sed caritatis, qua stylum demisit ad imperitorum intelligentiam. Quandoquidem et textores et textrices id temporis intelligebant Latinam orationem simpli8

Patrol. XLVII.

;: ;

i

235

SIPPLEMF.NTUU
qualis est
Hilarii.

,\D

OPEHA

S.

AUGUSTINI.
§

cibus verbis ac sensibus contextain,

diw A

Gregorii.non intellecturi

dictionem

Itaque

quo

latius pateret lectionis utilitas,

ad vulgi captum

mutavit slylum in opere posteriore, quod idem in plerisque suis operibus fecisse videtur. Tandem usus, ut tit, in naturam abiit. Ita denique factum est, ut
bodie nec a tenuiter
politioribus
litteratis satis

carxnum poaq interponendum sum.} Inter carjenum comma nam caru-num et passum uon sunt idein. Augustinus infra, § iT, nos docet carcenum uihil
Ibid.,

29.

Bibat

aut<m

iitnlsum,
est

et

pastum

;

<iliwt
tit.

qwimi

intiin

o«:tum cssc.
et
sic

Palladius iu octobri,

18, ostendit

defrutum
ubi
ttt.

intelligatur,

et a

tum

discrimen utriusque

caroeoum ex musto lieri. exponit: Ihfrutum a defortiter

non

sine taedio legatur, nisi pietas exclu-

fervtndo dietmn,

ad spissitudinem

dttp

m

dat fastidium.

mnorit,

ANTMADVLHSIONES
1N

BOSDKM
3.

LlliKOS.

Libro

i.

Gap.

2, §

Naturx quidem ordo

ita se

habet, ut cum aUquid discimus, rationcm prxc.ednt uuctoritas.\ Nempe, si pueri magislrum discendi causa

dux quod ~'j wif* offendat, ut cariotae palinap, ex quilms vinum liebat quod xapi\6«piav creabat, ut docet Plinius lib. xm, cap. i. Passum vero orat viuum, quod
ex passis uvis lluebat, de quo idem 1'alladius
tit.

Carcenum, cum, tertia perdiUu effectum dictum, rcmanserint. K.ipoivov auteni partcs

se-

quente. adimus. Ei enim tantisper credere nos par est, doB Cap. 15, Verurn in nec per nos ipsi res expendere possimus.
controversiis
tali

§ 39.

Cur

in

viola

cumdcm colorem amtn

instituto locus

nullus est,

cum
:

nentra contendentium pars alteram pro magistro baSed beat. Itaque mirum est addere Augustinum nobisresest quiomnia contra ordincm quoniam cumiis
et

morbo icUricorum, in iufuntis denique fimo aspernamini.] Vix puto in Africa cholcres dictos fuisse cholericos, malimquei
plictimini,

quem

in choleribus,

legi cholericis, a

cholera,

quo morbo

bilis,

seu

//>X*i

scntiunt

et

loquuntur, nihilque aliud

nisi

rationem prius essc

mcuime dicunt, reddcndam, morem illis gcram
:

supra infruque
lib. iv,

crutyipit,

ut docet Cclsus de Medicina

cap. 2.

quod fateor in disputando vitiosum esse suscipiam. Atqui absurdum et iniquum erat aliter se gerere quis enim patiaturex auctoritatecontra se disputari, cujus pondus

Cap. 19, §69. Eo tempore quo conventicula c> Videtur respicere ad annuin 372, lcge prohibcbantur quo a Valentiniano et Vah-nte sancitum est ut u6t-J||
.

minime agnoscit? Vide notata de Quantitate anim*.
Gap.
5,

in cap. 7 libri

§

7.

Est ego

summum
sit,

corporis

bonurn,

hujusmodM repcrirctur doctoribus gravi censione mulctatis, domusm et habitacula in quibus profana institutionc dvcrcturM
cumque Manichxorum convtntus,
v<l

turba

non voluptas

ejus,

non indoloiua, non vires

etc.]

Gum

fisci

viribusindubitunttr asciscerentur.
3
>

Verba sunt

le-f,

vox indoloria Latina non
tionibus indolentia,

mendum

legamusque in aliis edi- c g is boc erit typograpbicum
si

[li - B

lib. xvi, codicis.

AMMADVKHSIO.NES
IN

neque enim

ulli

codices notantur ita babere, nec,

LIBUCM OE VERA RIUGIONI.

haberent, essent fide digni, vocem esse Ciceronianam.

Notum

est

indolentuim

Cap. 31,
in

§ 67.

Quis

7ion

illos

miretur

et

prxdicet,
illecebris,

Quod utrum timore s« vcntatis an uliqua cognitione tcmporum fecerint, judicare non meum.] Cum novem mss. codd. omittant vocem s
Cap.
2, § 3.

qui, contcmptis atque desertis

mundi hujus
describit

ritutis,

abesse ab hoc loco
:

eam

oportere

putarim
cognitic
et

ej

communcm vitam castissimamque
Egregie

congregati

simul

sic

legendum

timorc tcmp rum, an
.

aHqtm

mores coenoquales debuissent esse, non quales bitarum, sed erant. De seditionibus eorum, nimis multa leguntur
setatem agunt ? etc.]

veritatis fcc< rint

Satia perspicua est sententia,
attinet,

timorem quidein tcmporum quod

locutionet

in Ecclesiarum

Orientalium bisloria,
hisce verbis

quam
:

ut huic

hanc suam esse docet ipse Augustmus S '6, ubi Platone Usque adeo pervtrsum tcmporum horum
:

ti\

panegyristae credamus.

Interea optima erat
describit

eorum

miut opiniontm.
Caj».
i, g

consuetudo,

quam

Opcrantur

7. St

hanc vitam
viderent

illi

viri

nobiscum rur
cujus
a

manibus ea quibus et corpus pasci possit, tt u Dco mens impcdiri non possit In quibus forte legendum et adco, nam vix puto dici impediri mentcm a D*o, pro eoquod est, impediri ne Deo adhaoreat, avocari aDeo. Haecab hodiernis mendicis, ut vocantur ho.

»m agere potuissent, *

profecto
et

tate faciliusconsulcrttur

hominibus,

paucis

mutnti
i>l<ri<
t

iMr&ti atque untentiis Christiani /lerral: tkut

noris causa, probe essent pensitanda.

temporum PIotMSoi forunt At tempore Juliani imp. Platonici fuere infen-i— Christianis et superstitiosisaimi. Tales etiam magist
ttiorum nottrorum
Procli, et Proclus ipse,

Libro n. Gap. 13, § 28.
stiani vestram
et

Possunt

et

catkoUci Chri-

qui

natua

est

Hvzantii

a vino

ct

camibus abstinentiam jumcntts
rit

multis passcribus, postrcmo ctiam inntwu

gcne-

ribus

vermium comparare.) Suntne ergo aliqui passeres qui comedaut carnes et bibant vinum ? Nulli. Igitur pro itmultis lege mulis et. Respieit Augustinua ad id quod sanctimouialibus objiciebant Manicbai etiam mulnvirg<ji .sf.dequo pauloantea. Cumscriptum
fuisset multis pro mulis, postea conjunctio loco
e9t. Vellem diligeuter hic inspeetoa
tiiisse

linem fitae AngUStini. Vide Prolegomena viri doct simiJoan. Alherti Fabricii in ejus Vitam a Marit Neapolitano eonseriptam. Niinis bene sentiebat Al
gustinus de
Platonicis,

religionemqoe

t.luistians

propiorein eorum dogmatibus putaril
vera.

quan

est

Cap.
cst

li,

\
tit

27.

Usque

n

I

'""<

volunt

mota

maltnn.
;

ntillo

modo

sit

pttCOtum,

si u<<n
est,

codd. mss.

luntnrnun

ct

Iwc guidcm ita manifcstum

Mf nf

:

VARIORUM EXERCITATIONES
!

IN

S.
sit

AUGUSTINT OPERA.
commune. At quam multa erant

238
praescri-

doctorum paucitas, nulla indoctorum turba dis- A non
]

'iat.

Nempe,
admitti

si

voluntarium dicatur libvrum, ita
et

possit
>

peccatum aut non,
sentiebant
;

qnidem ab

peccante.

Ita

troversias
rostinas,
l.

Pelagianas
si

omnes mortales ante nec aliter sensisset ipse
ejus nata1

benda de presbyterorum, bvpodiaconorum ac diaconorum officiis, si illis regulam prsescribcndam judicasset? Et tamen hsec regula fundamentum est
niultorum ordinum, qunm feminis traditam ulinam bene servarent viri. Habetur autem in epistola 110. lneptum est autem de hujus viri titulo contendere: magis ad rem perlinet pietatis et eruditionis illius
ut ii optimo jure dicantur Augustinenses qui virtutes Augustini proxime referunt. Illud constat orationcm qua? cucullx et balthci meminit, sub Ambrosii nomine conlictam esse.

post

mortem

demum
quam

fuis-

Ilaque hsec frustra
in

cum

sententia

postea

)lexus est
t.

coucordiam redigere conatur Re5,

lib.

i,

cap. 13, §
insidet

quasi

voluntarium dicatur

auuulatione decernere,

um quod
sit.

voluntati,

quamvis

liberum

ap. od, § 3.
tts

Ilonoramus cos caritate, non servihde
eonstituimus,
1

;

tmpla

nolunt cnimse

sic

hono-

a nobis, etc.

Haec expendant qui volunt angelos
coli,

Nec ipse Augustinus usquam nec suos clericos eo nomine

u
lo
.

So-jXsIj;,

hoc esiscrvitutis
ejus a?vo

videantque quodicere pos-

exiguum
se

in

monachum vocat, designat, quanquam cognomine momentum est. Ipse fatetur
se

se sentire et loqui

cum Auguslino

Attamen jam

qua?dam cceperant vulgo

qua?, quanquam a prudentioribus damnata, paun intromissa sunt. Sic libro i de Moribus Ecclesia?
olira?, § 7.

eodem multos provocasse tum in oratione quadam apud populum, negat se usurum pilco rubro, quod pyrrhum dicitur, nos correliquisse

omnia,

et

;

Xovi, inquit, multos esse sepulcrorum,

icturarum adoratores,
ieha?is

quos Ecclesiae catholica? a
et qui

byrrhum vocamus. Decet (inquit) episcopum, at non decet Augustinum ubi magis dicendum erat, non decet monachum. In libris de Moribus Ecclesia?,
rupte
:

objici

non

vult,

tandem maximus

pra?ter anachoretas

et coenobitas,

tradit

genus
ob

ter-

lerus facti sunt.

tium, eorum qui quoniam in
erat

eremum
vel

secedere non
liberos,

DESIDERII ERASMI CENSURA
IN

commodum,

vel

ob parentes,

REGULAM

DIVI AUGISTI.M.

ec regula et sententiis et dictionis

figura re-

Augustinum, quin et pia civillitate bumanilatepra?fert auctorem suum quanquam probabile >am non clericis, sed feminis esse scriptam, qua? C ut nec cultu notabiles essent, quemadmodum monachi, et liceret ab eo convictu discedere, si cui panum collecta? sub moderatione sororis Augustini
:

tamen non quietius viverent, complures in iisdem a?dibus commorabantur, nullo im perio, sed. libera caritate omnia moderante. Eos conventus diversoria vocat, quse Roma? permulta viderat. Hoc exemplum videtur imitatus in Africa, sic
aut alias causas,

bant.

Eam

proepositam

vocat,

sed

omnium
velut
sit

rum

esset

commodus

:

licet

Possidius

appellet ea

ma

potestas erat penes

presbyterum. Nonnullis
viris,
:

Monasteria.

m
le
is

immutatis accommodarunt eam modestia cultus praecipit feminis
ne
sint vobis

ANIMADVERSIONES
IN
| 2.

Xon

no-

habitus vester, nec afectetis vestibus placere.sed
;

EAMDEM REGULAM.

bus

tiola

tam tenuia capitum tegmina subter appareant. Sic enim arbitror legen; :

Quid prodest dispergere dando paupcribus et pauperem fieri, cum anima misera superbior efficitur
divitias

Capillos ex nidla
;el
1

parte nudos habeatis, nec fospargat negligentia, vel componat industria

contemnendo quam fuerat possidendo
eos
qui,

?

J

Nolim

quidem damnare
solitudinem
et

viris

accommodari non poterat omiserunt. Et
:

esse periculis qua? in vita

cum sentiant se impares communi bonis imminent,
cavere non

-oximo

In

omnibus motibus
libidinem
;

nihil

fiat

tam

illiciat

sic

mutatum

est,

quod cuquod cu-

secessum monasleriorum qua?runt.

At debent ante

omnia

sibi

modo

a cras-

lam offendat aspectum. Rursus quod prsecipit de sioribus vitiis carnis, quibus omnes offenduntur, sed aspiciemiis feminis item de hoc, ut bini aut D et ab occultioribus, qualia sunt superbia, imperandi procedant, de lavandis propriis vestibus, de cupiditas, temere de hominibus rebusque iguotis juando in commune, aliaque permulta parum dicandi prava consuetudo, tyrannis in rebus ecclernunt in clericos ejus temporis, quorum tum siasticis, factiosa indoles, pigritia, iracundia, simulmajor et libertas et dignitas. In calce alludens tates implacabiles, et alia id genus qua? in
;

;

seces-

orma? studium, speculum et odores quibus feriim genus peculiariter delectatur, qua? dicit
t

sibus

monasteriorum
Quare
viri

non

aliter

regnant

quam

in

frequentissimis aliorum
cietatibus.
ritiores,

hominum
et

conventibus ac so-

Dominus

ut observetis

haec

omnia tanquam
et

spi-

prudentes

et vita?
alii,

humana? pe-

s pulchritudinis

amatrices,
fi

bono Christi odore,

ut Desid.

Erasmus

saape de

mona-

ma
i

conversatione

tanquam

agrantes, et vos autem in hoc in speculo possitis inspicere, etc,

stico vita?

instituto locuti sunt, quasi de vita? genere
saluti periculoso quam est quodvis aliud. hanc Augustinianam regulam observarent,

non minus
Interea
si

perinde quadrant in viros. Sunt alia qua?dam, m ha?c exempli causa proposuisse sufticit. Po10 ut nihil
teri,

sine dubio

tam frequentes de
fuerunt.

iis

non essent querela?

certe

quod non possit ad clericos denihil est hic quod illis cum feminis
sit

quam adhuc

239

Sl

PPLEMENTUM AD OPERA

S.

AKiUSTIM

J40

IN

TOMUM SECUMMM.
S.

DESIDERIUS ERASMUS PIO LECTORI.
Ex calce secundi
vultdeum,
libri

D.

A mederi studens omnibus, perdere neminem
ex

?

Quam

Retractationum,

item

misere uritur, ad quodvis e.xortum ollVndiculuui ? Videas vere gallinam evangelicam sollicit im <>t an-

epistola quae pradixa est Catalogo haereseon ad

Quod-

satis quidem perspicuum est, id temporis nec epistolas, nec populares orationes ab Augustino fuisse digestas nec post id ab eo curatum, vel illud
:

xiam, ut sub alas culligat foveatque pullos suos. In nounullis epistolis agnoscere licebit et illud forense
dicendi genus, quod Graeci otxav.xov appellant praecipue cum agit adversus Donati faclionctn nec d:
:

hoc volumine, neque temporum, neque personarum, neque materiarum ullavidetur haarguit,
in

quod

argurnentorum
Srfvuuic.

subtilitati,

quae

illi

peculiaris

est,

Verum

sive docet, sive corripit, sive

pugnat
sentias
(

autem id arguit, quod quaedam admistae fuerant, quae primo statim gustu deprehendebantur Augustini non esse, quas, addita censura, notavimus nonnullae simpliciter confictae, quod genus sunt illse Bonifacii ad Augustinum, Augustini ad Bonifacium. Nullam tamen omnino loco movimus, praeter unam et vehementer prolixam, et insigniter illitteratam ne id quidem facturi, nisi eadem in tomis haberetur. Tanta nobis cautia fuit, ne quis quid
bita ratio.

Certius

cum

deploratis hostibus,

nusquam tamen non
:

:

1;

dulcedinem ut -i tamen congruit haec collatio) mihi videatur quemdam e comcedia refcrre Mitionem, qui tum etiam mitis est, cum objurgat maxime. In hoc uno velut in speculo contemplari licet episcopum, qualem depinxit Paulus ivnciXiprcov j xoou.iov vr,f£)
,
, ,

Christianae caritatis nativam

,

:

ipiWi-eVOV, 6:6av.T:xov,

;if,

rcipoivov,

;i'r,

->.r,XTT,v,
uf,
,

xepSfj,
;j
r,

a/.X*

£-'.£lx?

,

aai/ov,

is:/
6t:ov

a.
,

de nostra queri possit industria.

Ad

haec inspersae-

dpviXov,

cp:>\ayaOov,
Tf.v

eyxsaTf,,

6:xa:ov
,

ii

sunt nonnullae, quas Augustinus ipse in Retractatio-

jisvov

toO

xiTi
flv

v.'-a/'r,v

moroC
Tf,

X67OU

fiuvattfv

xai

nibus libros appellat. Quanquaminterdum subdiflicile
est

TOpaxaXsTv
XtfyoVTOC

tt,
:v

6:6arxaX'a
;i:tj

Cy.a^vo^sr,,

xa:

-

epistolam a libro distinguere. Augustinus alicubi
quasi brevitas aut prolixitas tribuat adi-

i/,JY/ =

rixr;

--.a',TT,To,-

Ad

llOC

sic loquitur,

matve nomen epistolae verius quam orationis genus aut argumenti ratio praesertim cum hoc exemplum ab apostolis venerit, ut argumeuta, quamvis seria, committerentur Epistolis. Si quidem exceptis Evangeliis, quo nomine complectimur et apostolorum
:

speculum si sese contemplentur episcopi, et qui praecipuam episcoporum functionem occupant tlieologi,
pudebit, opinor,

quosdam

sui supercilii

conjuncti
copulatae.

:

pudebit

saevitiae

cum inscitia cum impuris moribus
licebit,

Ex

aliis

Augustini Libris perspicere
Christo
: :

qualis fuerit adliuc infans in
fuerit

ex

aliis,

qualis

uno volumine de rebus haudquaquam familiaribus, tum quas C s ^md totum Augustinum cognosces. Uberiores fructus nobis dedisset illud ingenium, si in Italia, (ialvellent ab omnibus legi. Alicubi putat epistolam non
gesta, praeter Epistolas nihil scripto prodiderunt, sed

juvenis,

qualis senex

ex hoc

eas

videri,

quae

non

praeferat

nomen

et

scribentis,

et

liave,

vel

ejus ad

quem

scribitur.

Et sane

sunt aliquot, quas
familiare

Africa,

nasci, vel vivere contigisset. Rudis erat voluptatum avida, studiorum inimica, curio-

vere possis

epistolas

dicere,

referentes

quiddam,
Illud

et instar

humani

colloquii, licet perpaucae.

sarum rerum appetens. Unde frequenter exercent illum qua stionibus subfrivolis, nec multum facientii

Verum hac

de reliberum esto

suum cuique judicium.
opere magis elucaritatem,

bus ad pietatem

:

et

ad suae gentis atfcctus sa?pe cotali

ausim affirmare, non

alio in

gitur altemperare

calamum. Verum
si

excolendo

cescere sanctissimi viri pietatem,

man-

senticeto tali opus erat agricola.
lectu scripturus erat,
vel

suetudinem, humanitatem, civilitatem, studium crediti gregis, amorem concordue, et zelum domus Dei.
Ut satagit, ut molitur, ut se vertit in oinnia,
afTulsit aliqua spes

Quanquam digniora ad Romanorum aut G

quoties

pertrahendi vel

stum, vel haereticum

ad

Ecclesiae

paganum ad Chricommunionem ?

judicia se composuisset, vel minus indulsisimplicium imperitise. Sed Christiana caritas prius habet prodesse quain plurimis, quam probari pm

corum

Ut se submittit, ut (juxta Paulum) mutat vocem suam, undiquaque venans occasionem excitandae pro- " liabebat ambitio, pulchrum es^e ducentes, qualecunque scriptum impetrasse ab episcopo. Ita factum pagandanque pietatis, ubicunque sentit, aliquam bout dum \ir piusomnium votis obsequitur, minus alinae mentis scintillam residere? Cui muliercula?, cui cubi satisfaciat loctori faslidioso. Vix qiiemquam plebcio, cui aulico, cui pagano, cui lneretico, non crcditurum opinor, quantum mihi sudoris exhauprompte, mansuete, blandeque respondet? Quam stum sit in tollendis mendis, ac reponenda sermonis anxia sollicitudine pro sceleratissimis, nec una morte dignis, circumcellionibus intercedit? Quis majori confosissima distinelione. Sed ea demum peifecta
studio pro
suis

quam suae glorias sitientior. Quosdam autem, pracipue mulierculas, pia qua^dam
puis, fiatonia' salutis

suis amicis interpellavit, quam ille pro hostibus? Quanlo nixu parturit oinnes Christo,

est

etiain, qua' confertur

eleemosjna, quse confertur nescienti generosior aversanti. Heec C.hnMo feaera;

quam
spicit

gratulatur resipiscentibus,
periclitantibus,

quam

sollicite

pro-

mus, non hominibus
grutiludinem,
in

quam

sedulo docet errantes,

quorum vix credibilem inuimium multis, experimur. Quan:

VARIORUM EXERCITATIONES
am horum
malitia
dio deterrebit

IN S.

ALGISTINI OPERA.

242

nequaquam nos a benefaciendi A qui existimabat mentes humanas prius fuisse quam conjungerentur cum corporibus. Vide Retract. lib. i, unquam: cum optirnce lidei debitore bujus volumiuis cap 1, num. 3; et lib. xn de Civ. Dei, cap. 26. Oribi* res est. Neqoid omittam, ab genes etnonnulli alii Patres eam sententiam ex Plalce resecuitnus loquacissimam coronidem sub titui
1

Cvrilli,

subito

Latine

loquentis,

et

Augustini
forte

tone hauserant.

Adito et
arte,

illustriss. P.

Dan. Huetii

male Latine
tam
:

scribentis,

impudentissime consi

Origenianorum
Epist. 8, §
1.

lib. u,

Quaest. 6.

cujus

tamen legendae
qua?.
Illic

quem

tenet

Qua

quibus manganis, quibusve

«do, reperiat inter ea

divi

Hieronvmi tomis
fac

instrumentis,

aut

mcdicamentisl}

Hoc

est

artibus
:

junota

sunt.

expleat sese atfatim, qui talibus

miris, quales sunt preestigiatorum. Hesychius
yava,
sapiiaxa,
et
Stxrja,

Miyta-

pitur deliciis. kente
le.
:

Haec,

cordate

lector,

evolvas

ycnycejnaTa.

Interpretatur

nou
J.

pcenitebit

insumpti

temporis.

Bene

men

[XT^avsuiiaTa,
yoTycsiav,

machinationes.

Inde
ex

[j.ayyavEia

Dat. Basilea?,

anno 1527.
1N

signiticat

ut

docet

Suidas
[idyo?.

Procopio.
vete-

PHEREPOM ANIMADVERSIONE3
BPISTOLAS.
1.

Heec orania

ficta

videntur a voce

Glossae

Latine : Mayyavov, res habent etiam hanc vocem manganum. jocandum § B Epist. 10, § 2. Deificari enim utrisque in otio liceidem, unquam laccsscre auderem quando enim me bat. Hoc est, Deo similes lieri, quod 0sou(j6ai frentorum virorum non moveret auctoritas; nisi cos puEpist.
I

Acadcmicos

ego, ne
;

inter

rem longc
ntcntia?

in

alia,

quam
est,

vulgo credittun

est,

fuisse
vel,

quenter Graeci Patres
deificam,

vocant.

Eodem sensu
2.

ac hic

Quando hic
est

aut

pro

quomodo;

Augustinus, Gregorius Nezianzenus vocat solitudinem
6eot:o'.6v,

utata interrogatione negante in simplicem aftirma-

initio

orat.

Alibi

non

raro

onem, perinde
•r<t,

ac

si

dixisset:

scmper me mo-

similibus

locutionibus

utitur; ut

et Dionysius, qui

etc.

Sensusest: motus fuissem auctoritate tan-

dicitur Areopagita.
Epist. 14,
§

rum virorum, nec eorum sententiam oppugnare
isus essera, nisi

2.

Remove nos

ct

pone Glauciam prout
est,

mihi constaret aliam

fuisse,

adeo-

lem, nihil egeris. Quippe his etiam simillimis tanta est
necessitas,

me, dum aggredior id quod sensisse dicuntur, >rum vera' dogmata nequaquam attingere. Certe ugustinus lib. m, 17, operis contra Academicos, itendit dissimulasse eos suam sententiam, nec mine
i

ut proprie moveantur, qnanta fuit

sin-

guli nascerentur.]

Glaucia proles proverbium
filiis,

du-

ctum a Glauci nescio cujus gemellis
paroemiographis.

et

omissum

Ibid., § 3. Proceritas Nxvii pede longioris quam hunclocum observandum, Augustinum C qui est seu longissiuius Locus corruptus. Legendum quam qui est ex longissimis. Columella de R. R. lib. ostea pcenituisse, quod usque 'adeo extulisset acaemicos. Vide Retract. lib. i, num. 4. iii, cap. 8: Nam et M Tullius Cicero, inquit, testis
us

dogmaticos

fuisse,

quam

cseteros

philosophos.

ed et hoc ad

]

Ibid. Erit mihi satis congruisse temporibus, ut

siquid
et

est

Incerum de fonte Platonico

flueret,

inter

umbrosa

longiorem

Romanum fuisse civem quam quemquam

[Nsevium

Pollionem,

pede

longissimum. Hujus
lib.

me-

oinosa dumeta, potius in pastionem

paucissimorumholiquidum purum-

minit cjiam Plinius Hist. nat.
Ibid., § 4.

vn, cap. 16.

iinum duceretur,
ue

quam

per aperla manans, irruentibus

Rationem contineat.]
lib.

Hoc
vn,

est,

ut loque-

assim pecoribus, nullo modo posset
servari.]

bantur
Vide

Stoici, sntep[j.aTtx6v /\dyov,

rationem
§

seminalem.
135 et
136.

Lege

potionem aut potationem,

nam

Diogenem Laertium,
quod
i,

quore potamur, non pascimur.
Ibid. Contra
ter

Idem

Platonici vocabant ideam, seu exemplar intellisingnlae species

ejusmodi homines opinor ego illam uti-

gibile ad
tract. lib.

sunt

factae.

Vide Re-

excgitatam Deiveri artem ac rationem.] Credierim scriptum ab Augustino fuisse abscondendi veri,
tque extntis tribus prioribus syllabis,
et
.
. .
.

cap. 3,

num.

2.

cum

superesI)

Nxvium.] Hoc est, tantam epistolam scripserim, uttanto caeteras superet, quanto
Ibid.

Jam

excesserim

monachos fecisse Dei eri. Alioqui si vera haec sit lectio, dicendum erit, ioc in loco respicere Augustinum ad parabolas, qui»us utebatur Christus, ne arduam veritatera deridenlam objiceret multitudini non satis religiosae. Qua
di
vei-i,

exscriptores

Naevius alios homines. Vide ad superiora.

le

re vide Matth. xni, II et seqq.,

atque ad

eum

io-

um

iuterpretes.

Horum busta, si memoratu dignum majorem suorum manibus, stulti frequentant ita ut prxsagium vatis illius indigne ferentis emineat: Inque Deum templis juravit Roma per umbras.J Legendum jurabit, ut apud Lucanum, Lib. v, 454, nam hunc versum profert Madaurensis GrammaEpist. 16, § 2.
neglectis
:

est,

Ibid.

Amiculo

corporis.'

Hoc

est, pallio

tenus

phi-

ticus,

non quasi describentem rem
6 et v

praeteritam,

sed

osopnos, qui nihil

habebant philosophicum praeter
Plato noverat.' Intelligit

quasi rei futurae

praesagium. At prava pronuntiatio

imiculum. Emst. 3,
lominis

eorum, qui
S
1.

confundebant, locum corrupit.
est,

Quem

intelligibilis,

quam

Plato

sibi

ideam animo ef-

Ibid., § 4.

Per quos.] Hoc

quos

colentes coli-

Academicos lib. iii, cap. 17. Anima, priusquam corpore utatur ad 'orpora sentienda. eudem corpora imaginari potest. Hic loquitur Augustiuus ex dogmate PJatonis,
inxerat. Vide contra
Epi>t. 7, § 3.

mus eteorum patrem, quasi cultus minorum numinura in unius summi gloriam redundasset. Qua ratione niultitudinem deorum suorum variumque cultum
tunc temporis excusabant ethnici.
Epist.
17,
§ 2.

Euecadires

!

Sam.

Bochartu*,

243

slpplementlm ad opeha
sui
lib.

s.

augustinl

Chanaanis

u,

cap.

6.

suspicatur

legendum A
,

libasset.
velle,

Nam

de laboribus

Hieronyinianis judicare

encaddir, lioc e-t,
tus magnifici,
Ibid.

thn

VQX\

hhanouch-addir

initia-

sine utriusque illius Lingua? diligenti studio,

nimiram D

pi-rinde cst ac si caecus

natus de
est

coloribus judicare
spreverit
est

Abaddire$.]

T7K
sit

2N

ab-addir,

est

pater

aggrediatur. Sed bene

quod consilium

magniticus. Vix crediderim respici ad lapidem a Sa-

Hieronymus,

ctijus

judicium postea secuta

uni-

torno deglotitam,
Ibid.

cum

sermo non de

Graecis, sed

vena
II

Eeelesia Latina.

de Punicis nominibus.

Ibid.Suf/s autem
i>raicis

wurari nequeo, ti aliquid aihuc in
tn<

Namphanio quid aliud tfgnifiout, 'jiiam boni pedi* hmninem?] Phcenicie 1QJ5 naham pahamo,

cxemplaribus

rmtur, quod
fugerit.]

tot

intcrpretes
falso
illa

DW

illiiis

lingua

imos

At

perilin-

signiiicat pidchcr tst pes ejus, interpretibus

Petito et

tissimos Hebraicue linguoe putaliat;

nam cum

Bocharto. Vide posteriorem, loco laudato.
Kpist. 23,
§ 3.

gua dudum
juti

obsolevisset,
est,

De circumcisione: Hoc Sacrame7i.

Grsecam translatum
fuissent
illi

Vetus Testamentum in nec methodo ferme ulla ad-

cum

tum Jordaiv
est Hebraeos

m

/htvium rrfn navit

Atqui manifestuin
trajecisse

interpretes, posteriorum diligentise

etiamnum incircumcisos
;

JorI!

multa emendanda relinquebant. Qua ratione facium
est,

danem, ex Josuse cap. v, 2 et seqq. sed Augustinum fefellit memoria, ratum Israelitas circumcisione demum suscepta trajecisse Jordanem, qua de causa putavit

ut ducentis abhinc annis, ahi super

aliis

Biblio-

rum

interpretes exstiterunt

;

qui se accuratius

quam
aut

superiores ea vertere posse, sine ulla
temeritatis nota,

superbise

aquas Jordanis

stetisse.

existimarunt. Sic fundamento, quo

Ibid., § 6.

Tollamus

a medio inania objecta, quae a

tota ratiocinatio Augustini nititur, subruto, quidquid

partibus imperitis jactari contra inviccm solent, nec tu
objicias

superaedilicavit corruat necesse est.

Audiamus tamen

tempora Mucariana.] Sic dicta a Macario Constantis imp. legato qui Donatistasnonparvum vexavit,

quae habet in sequeutibus.

anno Christi 318 danum.
qui circum cellas

;

ad

quem

vide Baronium, aut Spon-

Omitto citim 8 ptuaginta, de quorum vel consilii spiritus majoreconcordia, quam si unus homo css:t, non

Ibid. Circumccllionum.]

Donatistarum seditiosorum, vagabantnr, et plebem ad arma .caChristi 321.

audeo in aliquam partem certam ferre sententiam, quod eis prxeminentem auctoritatem in hoc munere,
sine controvcrsia,

pienda hortabantur contra praefectos impp. Vide de
iis

eosdem ad annum
oetatis

tribuendam esse existimo.] Respicit ad putidam fabellam de consensu LXX interpretum, quam merito irrisit Hicronymus, atque exploserunt
eruditi.

Ibid. Dictata divinitus

verbacredamus.] Ut eloquentia
ita et ofticiosa illa

jam omnes

Eam

lege,

si

vacat,
xviii,

apud ipsum
cap. 42 et 43.

hujus

tumidior

erai..

huma- C Augustinum, de

Civitate Dei

lib.

nitatis verba,

quibus vulgo utebatur, erant praiter

modum

hyperbolica, ut
scriptoribus.

temporum

passim videre est in horum Hoc eodem aevo cozleatia imcaelestis
;

Ubietiam rejectam docet ipsius aevo versionem Hieronymi, quamvis Judsei fatcrentur esse veracem, Se~
ptuaginta vero interpretes in multiserrassecontenderent.
Dixerit forte

peratorum rescripta dicebantur.
Epistolae

aula,

et di-

quispiam Aristeam, Philonem

et Jose-jf

vinitas ac seternitas eis tribuebantur

quod docebunt
eruditis

phum

Judaeos

veram historiam

esse credidisse,

quae^J

Symmachi

eos qui

rem notissimam
et nimiae

de consensu

LXX interpretum narrabatur;

univeri

ignorant. Similia etiam passim occurrent in Theodosiano codice.

Ejus operosae

humanitatis

specimen hic habemus insigne, in [luude hyperbolica primorum Augustini scriptorum; quse quamvis sper-

samque Ecclesiam Christianam Hieronymo antiquiorem illa esse usam. Sed ut Ovctpov «pfopov respon-u deam, dicam apostolos, qui apud Graece loquentes,
Evangelium nuntiabant,
erat, et ad
illa

esse usos quia nulla alia
et

1

nenda minime sint, attamen neophytum sapiunt, quod non negat ipse Augustinus initio Retractationum. Moris hujusce byperbolice laudandi et vituperandi
nisi

summam
et

historiae

religionis Judaicae

quod

attinet,

quatenus
satis

utilis erat

propagationi re-i

ligionis

Christianae,

erat

tida;

non quia eam

gnarus

fullatur necesse est.
Epist. 26, § 3.
tonis,

saepe in iis scriptoribus vitiis omnibus carere putabant, Certejnec ex usu apoQuod semel monuisse satis erit. " stolorum, nec ex ullis eorum verbis, colligere licet Quisnumcrum dedit ille tonos?] Lege eam translationem ab iis quasi omnibus numeris absit lector,

hoc

est,

quibus tribuit

numerum

tonitribus, ot

solutam habitam.

Si aliter

versus sequens ostendit. Videtur respicere ad libros

non sequitur
pretum,

ita

sequentes tetates senserint, sensisse apostolos. Ad historiam

Varronis de Musica, ad quos intelligendos indiguisset
Licentius Augustino interprete.
Epist. 28, § 2.

vero Judaicam quod spectat de consensu
ita est confutata a viris doctis, ut

LXX iuternemo eam
Denique

Dc

veriendie autem in

Latinam
tc

lin,

defendere

cum

aliqua

veri

specie

possit.

guam
nisi co
bitis,

sanctis

Litteris canonicis,

laborart
es,

nollem

quisquis conferet Hebraicum nostrum exemplar

cum
Sdof

modo, qao Job intrrprctatus
intt r

ut signis adhi-

ea translatione, comperiet
stis,

eam

scatere vitiis

manifeperit

quid

kanc tuam,
intt

rt

Septuaginta, quorumttt
t

ut optimi quique interpretes ostenderunt.
defuisse viios

gravittitna avetoritat,

rpretationem Httt

appan

at.

non

Mirum

est,

hominem modestum,
de
re cujus plane
el

statim ac presbvter

qui aliter censereut; sed aut

bomaniorum nunquam

litterarum

illam collatio-

factus erat,
to doctiori,

aggrossum esse consilium dare viro mulimperitus
erat,

nem

diligenter

instituerant, aut

non
pi-

intellexerunt

cum

Hebraice planc nesciret

Grscam linguam

vix de-

dieii laborarunt.

utramque linguam, aut pertinacia Igilur non major

imbecillitateve jul

aucto-

;

VAKIOIU M EXEKCITATIONES IN S AlGt STINI OPEKA.
tas
lid

246

A Hieronymus quod, edita versione sua, possent intelligere qnid maxime probabile in Graecis versionibus esset, ex quarum potissimum coll.itione suam adorr vitiosis translationibus et codieibus pertinaciter naverat. Huc accedebat quod ex comparatione Hieroilla ssecula, ingenue aperoit Joan. ia sint indocta nvmianae versionis cum Graca LXX interpretum, aut ericus Quaestione Hieronymiana 9, ^ 18. Pergit tares ipsa patitur, qoid;

LXX interpretum quam

contra ratiocinetur Augustinus.

Verum rationem

BO Angustinusdere,
Illi,

quamnon

intolligebat, argutari,

ejus transl.itionibus Latinis,

non exigua lux
gratiis,

lectori-

inquit,
tarentur,

me plus movent, qui cum
tt

posteriores in-

bus alfulgeret. Nunc vero pro
bant,

quas

ei

debe-

verbonm hcutionumque Bebraarum
mordicut,
ut fertur, temrent,

homiues

imperiti et pertinaces labores ejus in-

m atque
lum
,

regulas

non

inter se consenscrunt, scd ctiam reiiquerunt

mul-

i/ux

tanto post eruenda

et

prodenda rcmanerent.

famare conati sunt. Quare vero ? Quia iis laboribus liquebat eos innumera, in Vetere praesertim Testamento, male solitos interpretari sique vulgo opinio
;

quila,

i

Symmachns, Theodotion et alii interpretes avi, quamvis eruditi, omni erroris periculo exemnon erant nec linguae Hcbraica? usque adeo pe;

obtinuisset Scripturae versiones

omnes

esse

cum

ar-

chetvpis

conferendas,

quippe quae

fallere

possent,

actum erat de eruditione innumerorum rhetorum LaB
tinorum, qui nec Graece nec Hebraice sciebant. Haec paulo copiosius, postea nequaquam repetenda, persecuti

ti,

cum diidum intermortua

esset,

ut nullus post
sunt

>rum u.ossem
ulta loca

spicilegio locus foret. Praeterea

Veteris Testamenti aut propter res ipsas

jbis ignotas, aut
tos,

obscura

;

propter codices antiquitate depraqu» alii aliis melius interpretari nos
et

pum

sumus, quod videremus Hipponensem episcohomini doctiori atque immerito adversatum fuisse.
pertinaciter
Caeteroqui,

osse

conjecturis

ratiocinationibus, quae

variae

cum

in

iis,

quae ex

mera

ratiocinatione
;

mt, existimamus. Multa sunt etiam, in stylo ipso riorum interpretum, quae sequentibus minus pla?nt et

pendent, Hieronymo inferior non esset Augustinus in eo litterarum ejus capite, quod spectat factum Pauli,

emendanda videntur.

Aquilar, verbi gratia,

sine dubio

•anslationes

obscuriores erant,

quod verbo

tenus

ter hic observamus, ne

melioremcausam defendit quod libenHieronymo praeter meritum
;

oania vertere conatus esset,

quam

ut a peritis solius

favere, vel

Augustino aequo

facilius

adversari videa-

ngua? Graeca?

intelligi

ubique possent. Denique eo-

mur.

etiam quod nulli chartx Epist. 31, § 2. Aderat non erat, utde summa rei non adesse potest, tantum in narrantibus gaudium, ut per jnsentirent. At sacrarum Litterarum studiosi, et ipsum etiam vultum oculosque loquentium, vos in cordiapud concionem interpretantur, in ui publice eas sed singula, quate- q bus eorum scriptos, cum ineffabili laetitia, legeremus.] ola rei summa non acquiescunt Hoc est, alte eorum memoriae impressos. De qua loius licet, intelligere conantur. Haec cum facilia sint cutione vide quae habet Joan. Clericus Artis criticae xcogitatu rerum peritis, obscura tamen erant Auiim dissensus tantus
;

ustino, qui ex auditu de
iec

iis

interpretibusloquebatur,

part. 2 sect.

i,

cap. 4, § 8.

rem ipsam

introspicere ipse poterat.

Quare hic
sibi videre-

Ibid., § 4. Nisi

majorem mihi coepiscopatus
epist. 213, 4.

sarci-

aere
;ir,

w.j^/:', quamvis acute disputare

namimponeret.] Vide ad
Epist.
33, | 1.

praesertim in sequentibus verbis.

Non enim errorem
:

schismatis...
te

di-

Et aut obscura sunt aut manifesta. Si enim obscura
unt, te
esta,

gnum

honore aliquo existimo

sed ante

omnia quod

quoque in
in eis

eis

falli potuisse creditur

;

si

mani-

illos

falli

non potuisse non
perspicuis,

creditur.]

lulta sunt

utriusque

generis in Veteri Testamento,

tque in
ur

maxime quidem

quibus contineattendenti

summa

religionis et historiae Judaicae, consentiealiis

ipsius nobis humanx societatis vinculo astringeris.] Imo vero communis religionis Christianae, nam Donatistas Christianorum numero habebant catholici quandoquidem eos ad catholicam Ecclesiam redeuntes minime rebaplizabant.
Epist.

ant Graeci interpretes. In
t

quanquam

35,

§

1

.

Publicum officium,

etc.]

Vide ad

perito claris,

multa supererant explicanda, quod

epist. 91, § 8.

riores interpretes aliquando dormitassent, aut quae-

"

Epist. 36,
certi statuit

§ 2.

In

his

enim rebus,

de quibus nihil

am

asseeuti

non

fuissent

;

quod omnes postremorum

Scriptura divina, mos populi Dei, vel in;

Beculorum interpretes expertos se esse merito dictimt. In obscuris, hoc est in iis quae ab homine perito
;a

explanari non possunt, ut ausit affirmare nullam

majorum pro lege tenenda sunt.] Recte si modo leges illae non imponantur, quasi necessariae ad salutem; quod si fiat, merito oppugnantur, quia solius
stituta

Uam

posse

verbis subesse

sententiam,

quid vetat

est Christi jus

claudendi
ut

cceli ita

ut

nemo

aperiat, et
si aliae

»t lieri ?

lurium explicationes audire ? Annon semper ita soAnnon Augustinus ipse varias passim inquasi

aperiendi ita

nemo

claudat.

Cujus legibus

quasi necessariae addantur,
conflatur,

tum novum Evangelium
discipulis suis rejici et

erpretationes profert ? Nullus interpres sese
rroris

quod ab omnibus

immunem

venditat, sed putat tantum, in

am-

Christus etapostcli voluerunt. Simile

quidpiam ha3
:

iguis, verisimiliora
lilia

quaedam aut

certe aeque verisi-

bemus

in epist. 54

ad Januarium,

§

Quod

nerjue

posse a se proferri. Igitur
;

inane est dilemma

contra fidem, ner^ue contra bonos mores esse
tur, indifferenter est

convinci-

iiigustinianum
pist.

cui aliter etiam reposuit

Hieronymus

habendum,

et

propter eorum, inter
nc

75 in hoc tomo. Praeterea
raece nescientibus,
u
r

singularem ab eo
ratiam inire debuit

quos vivitur, societatem habendurnest.
Epist. 43, § 7. Tanto magis

cnim

tiinere

debuit,

;

247

SUPPLEMENTUM AD OPERA
unitatis

S.

ALGUSTINI.

248

pax

violaretur,

quanto

erat

Carthago civitas

A tequam quidqnamhic mutare aggrediamur, videndum
an in lingua Phcenicia aut Punica vox Cutzupitarum
signiticationem obtineat, cui
sit

ampla

et illustris...

Erat etiam transmarinis vicina recredo
;

ijiijnibus, etc.J
Jtaliae, Galliae

Siciliae,

et Hispaniae

littoribus,

nam non est vicinior quam aliae ursuam cum
sic

aliqua aflinitas

cum

appellatione

M'jiit<

nsium. In lingua autcm Hebraica,

bes maritireue Africae.
Epist. 44, ubi multis narrat collationem

qaam eamdem
tis

fuisse

cum

Phoenicia multis

constat,

ajp

kctsrh,

aut,

argumenSyriaco more, *WB ket-

Fortunio
§
11
:

Donatista,
cst

episcopo

Tibursico,
eos

babet
nostri

seph, a radice ajfp katsub,

abscidit, signiticat abscis-

Dictum
nos

quod adhuc
in
illa

(Donatistas)

samcavernam.
ii,

Sic Jonas, in oratione quae exstat cap.
7 se

(catbolici) persecuturi essent; nobisque dicibal videre se

ait vers.
:

descendisse

c~n

*2>*pS
,

1'kitsbe

quales

cssemus

perscculione prxbituros,
sxvitix,

utrum

coriscnsuri csscmus

an 7iullum

com-

modaturi conscnsum.
tunius, ut

Non malus

conjector erat For-

harim in £ -; r/isiii; iptov, in scissuras montium ut habent LXX interpretes, quibus verbis intelligit propheta profundas in radicibus montium speluncas.
Itaque Cutzupitx signihcare possit homines qui spe-

manifestum

octennio, et 93 ad
ptis,

unde

est ex epistola 89 ad Festum, Vincentium, decennio post scriintelligere est gravem persecutionem in
15

Donastistas concitatam fuisse, consentientibus episcopis catbolicis
;

luncam adibant, quod egregie consentit cum eo quod de Donatistis Roma; commorantibus habet Optatus lib. ide Schismate Donatistarum Speluncam quami
:

te

male
in

collegis resistente

Augustino,
verbis,
et itlos

dam

foris a civitate cratibus sepserunt ubi ipso

iempore

immemore eorum
dicebamus,
inquit

quae in hac collatione dixerat. Not

conventiculum habere potuisscnt, unde Montenses
pellati sunt.

ap-

proxime

sequentibus

Deum

videre corda nostra

qux

ipsi

non possent
si

temere sibi adhuc ista metucrc,

qux

contigcrint a

malis contingcre, quibus

deteriores ipsi

hubcnt;

nec

bere, si

tamen ideo nos a catholica communione segregare dequid fortc, nobis invitis, vel etiam, si valuerimus, contradicentibus factum
fuerit,

Hieronvmus etiam in Chron. ad annum Christi 356 a monte in quem conveniebant diclos Montensesobservat. Sub tinem vero libri contra Luciferianos, eosdem vocat Montcnscs seu Campatcs, aut Campitas ; ubi legerim Cutzupitx, nam campus et mons plane sunt opposita. Simili de causa, Eunomiani, teste

cum
:

tolcrantvun
suflVrentes

Theodoreto Haereticarum Fabular.
suvdSouc
icoiouu.evot,

lib.

iv,

pacificam didicerimus,

dicente Apostolo

dicti

sunt Troglodytx aut Troglitx, <M
fi;

h bJnc
in
,

Xsvfo-

invicem in

dilectione,

studentes

servare unitatem

votioouc

quod
:

domibus oc£~o

spiritus in vinculo pacis.

Si ita vere

tpwYXuJv, a cavernis. Igitur Scototopitx a Joan. BaptiAugustinus eo tempore, nimis facile sententiam abiit, ejusque collegarum alius fuerat, ut c sta Cotelerio licti, meri sunt tenebriones, quos in tenebras unde prodierunt, amandamus. Non magis docet epist. 89 et 93, animus. Est tamen cur quis loqueretur Augustinus, audiendi sunt qui ex Hieronyrao volunt legi Campidubitet an ex animi sententia tas; quod tamen vir eruditus Lud. Ellies du Pin, in an vero more oratorum, prout preesens causa postunotis ad locum Optati, niirum in modura concinere neque enim ignorabatab imperatoribus, Theolabat
;

animatus fuit in contrariam

cultis

conventus suos celebrarent

nempe

•*

dosio praesertim et liliis ante annum 398, quo scripta esthaec Epistola it, latas multas leges, quibus magistratus jubebantur

putat Optato, qui dicit eos foris a

ci>;itate

speluncam

quamdam

persequi heereticos contiscatio-

nibus

locorum, in quae convenerant, mulctis decem
fustibus, etc. Malos

librarum auri, in singulos sacerdotes haereticos, exsiliis,

harum legum

auctores aut

ministros dicere serio ausus non fuisset Augustinus.

hincenim a?que Campitas ac Montenses dici potuisse. Sed Gallico quidem sermone, qui sunt extra urbes dicuntur esse aux champs Latine ruri aul in agris non in campis, qui planitiem signiQcant, non rus. Video Gallos nostros interdum aftinitate linguae suae cum Latina decipi. Sic
cratibus sepiisse
;
;
;

l
>

Caeterum
sententia

notandum Pelagium fuisse in Donatistarum, ut liquet ex ejus Comment.
hic

obiter

in hac

eadem voce

erravit vir ingeniosus Robertus

in cap. iv epist ad

Galatas, ad
erat

haec verba

:

Qui

se1)

Arnaldus Andilliacus, qui Josrphum Gallice vertit cum enim videret vocari u^r* ~to:ov, tractum ad

rundum carnem natus
citndum Spiritum.
Ibid., |
13

persequcbatur eum qui

se-

Jordanem situm, a Latinis interpretibus magnum campum, vertit le grand champ, cum debuisset vertrre \a
grande campagne, vel
Epist.
la

Majorem

ccelicolarum.]

De

ccelicolis,

grawlr plaine.
rrit, si

deque boc loco Augustini multis egit Jacobus Gothofredus ad leg, 19, tit 8, lib. xvi codicis Theodosiani,

71, §

i.

Perdtavm

tua

inhrprrtath>

per multas ecclcsias frcquentius ca>prrit

lcctitari,

quod a
li-

quem

adire lectores poterunt. Invidiosa
Judaeis,

descriptio,

conjunctioque nunc cum

eorum nunc cum
sen-

Grxcis

ecclcsiis

Latinx ecckskv dissonabunt; maxime
r.otissimx.}
uti,

quia facile contradictor convincitur, Grxco prolato
bro, id rst lingux

Donatistis, obstant
serint.

quominus intelligamus quid

Non

tanti

erat

omnes
quidcon-

Ecclesiaseadem versione

ut proptrrea vitiosa in

Epist. 53, § 2. J» urhv

Roma

Monteufcffll, vel Cut-

ntenram uterentur

;

nec peperisset diversit.^
rei

ztiprfarum voiabulum propagaioU.

CUDQ
i

QflBC sit

lectio

ipiara incominodi, quia, ut iliximus ad epist.

-.'8,

plerorumque
natistarum,

niss.

codd. bic et in libro de

Unitate

sensus semperin sumraa

futurus erat. Hodie vide\

Ecclesiae, cap. 3, satisque constet

cognomen hoc Doneque Latinum,
fbisse. lifilur,

mus
tur,

eos Cbristianos qui vernaculis

prsionibus utun-

m-quc

Graecum

esse,
iis

credibilc est ab Afris

impoMtum

.m

quamvissint diversoe, propterea inter se minime digladiari nen eonun dtwenius non o\ variptatr
;

19

VARIORRM EXERCITATONES
oritur.

1N S.

AUGUSTINUM OPERA.
est.

250
soeculis,

ersionum, sed ex diversis interpretationibus eoruni-

A rum

Ac sane a duobus propemodum

em verborum
t

Prceterea,

Augustini

eetate,

experli sunt Cbristiani
auctoritate

lagna varietas erat Latinorum codicum apud Lalinos

multo satius esse, neglecta imperitorum interpretum (quantaevis fue-

Graecorum apud Gra?cos, qua1 nulluin tamen pro-

riut fama?), ipsos fontes adireet linguoelL'braica? pro-

ebat offendiculum,
risse, ut

cum omnes

scirent lieri vix po-

pterea sibi peritiam comparare

;

quod

feliciter
oetati

patriinfeli-

longinquitate

scitantia librariorum,

temporum etimperitia aut menda iu Groecos codices non
proeter

bus nostris
cius cedet.
Ibid.

cessit, nec, ut

spero,

huic

"reperent
l,

:

in Latinos vero,

ejusmodi meiiGroeca

Huc

acccdit, quia etiam consulti

Hebrxi posvidearis

varietales ortas ex vario judicio
erant.
6.

eorum qui

sunt aliud respondere, ut tu solus necessarius

ertere aggressi

Hoc non

diflitetur

Augusti-

qui vtiarnipsos possis convincere
dicc

;

sed tamen,

quo juest

us epist. 71, §
acior
arrat

Ideoque

contradictor paulo perti-

mirum

srpotuerisinvcnire.] Hoec

demum

mera

non tam

facile

convinci poterat,

quam

hic

invidia.

Augustiuus, prolato

Greco LXX interpretum
iuterpretes, qui
et

odice. Sed adiri poterat alii Grseei

Quidui vero Poeni tui, Augustine, linguam Hebraicam addiscebant, ut Judoeis amplius non indigercnt, ne ad solumHieronymumessetconfugiendum?
At hocdifficillimum
erat.

on tantum ad intelligeuda Hebraica, sed

Groeca

Non

difticilius

quam

fuit

XX interpretum
Ibid. Quisquis

verba,

magno

usui esse poterant.

B

Patrum nostrorum memoria, imo vero multo
et Afris et Syris et

facilius

autan
insolito

in co

quod ex Hcbrseo transla-

pcrmotus fuerit et falsi crimen ntenderit, vix aut unquam ad Hcbraea tcstimonia pcr. enietur, quibas defendatur objectum.] Culpa scilicet
est,

tm

aliquo

guae affines Hebraicae fuerunt

Arabibus Christianis, quorum lincum proesertim habe;

rent Hexapla Origenis. Verum, ne quid

dissimulem,

multo

facilius fuit eo

tempore ut hoc nostro apud imfrater noster episcopus,

orum qui volebant videri egregii interpretes Scriptuarum, quas non intelligebant, cum ex sola versione a?pe obscura et vitiosa penderent. Cur non dabant
iperam studio lingua? Hebraica?, praesertim in Africa,
lbi lingua?

peritam plebem declamitare.
Ibid. § 5.

Nam quidam

cum

lectitari instituisset in ecclesia cui prseest interprctatio-

Punica?

cognitio

iis

viam muniebat ad
probe notant, et
didicol

nem tuam, movit quiddam longe aliter abs te positum, apud Jonam prophetam, quam erat omnium scnsibus
memoriaeque inveteratum,
decantatum. Factus
est
et

lebraicum,

quam

ei

aflinem

esse

tot

setatum successionibus

mam

proinde multo felicius

quam Hieronymus
e.t

tantus tumultus in plebe,
et

:issent, nisi eis

mens

leeva fuisset ? Prseterea ex

me

Grsecis

arguentibus

maxiinclamantibus calumniam
quippe civitas erat)

atione versionum Aquilae,
lis, facile

Symmacbi

Theodotio;

falsitatis,ut cogeretur episcopus(ea

Hierouymiana aperitis defendi poterat
si

imperitis vero nihil recte, hac in re, tieri poterat.
Ibid.

ab q Juddeorum testimonium flagitare.] Atqui minime opus erat, sed tantum consulendi fuerunt alii Grseci interet

Quod

etiam perventum fuerit,
T

tot

Latinas

pretes et

cum Hieronymiana

versione

conferendi.

damnari quis ferat ?] Hinc, nimirum, illse lacrymx. N am si semel statuas Jversioni LXX lnterpretum non posse per omnia credi, et vitia inesse quid tiet fama tot ecclesiasticorum oratorum fJrsecorum et Latinorum, qui de locis perperam intellectis tam copiose scripserunt ? Nempe dicendum srit eos imprudenter fecisse, cum aggressi erant interpretari quod probe intelligere non poterant, neglecto arcbetvporum studio. At censoria nota, inquies, obscurabuntur maxima Orientis et Occidentis lumina. Obscurentur sane, potius quam eorum causa falsa defendere aggrediamur; non enim agitur de exisiimatione virorum ecclesiasticorum, sed de inve- "
Sraecas auctoritates
;

Prseterea quid ad

summam

prophetiae Jonae faciebat

vox tVJW3 kikajon, seu cucurbita cum LXX interpretibus, seu hedera cum Hieronymo verteretur? Quidni potuitvario modo ea vocula verti, cum tot alia?. multo
majoris momenti non
gesto, heec
Ibid.

una

ratione,

sine

offensione

plebis, expliearentur ? Episcopi fuit, conscenso

sug-

suam plebem
illi

docere.
imperitia,

an malitia, hoc quod et Grseci et Latini habebant atquedicebant. Quid plura? Coactus est homo velut mendositatem corrigere, volens, post
esse in Hebraeis codicibus responderunt,

Utrum autem

magnum periculum, non
bant
y.:<776i

remanere sine plebe.] Consuli,
interpretes,

utdixi, debuerant Greeci alii
id est,

qui habe-

nienda veritate, quae est fama?
anteferenda,

omnium mortalium
est,

hedera, ut docet Hieronyraus ad
;

imo

hic unice spectanda. Quia viri cele-

Jonaecap.

iv,

quamvisfateatur nou esseaptam vocem

bres aliquid defenderunt

quod falsum

an ideo

nam

\VVflp kikajon est

almd

plantae genus cujus Lati-

verum hoc vocabimus? An investigationem veri omittemus, ne forte eo invento cujuspiam fama minuatur? Si ita se gessissent omnes Judaei, si ita ethinci, quibas Evaugelium nuntiarunt apostoli, nemo unquam Evangelio credidisset. Si quae pravaconsue.tudo inolevisset,

num nomen nullum
nomen

erat. Itaque

Hieronymus pro eo
poterant.
tantilla
fuit
;

usurpavit quod

Latini

intelligere

Mala sane fuisset Afra plebs, quae episcopum suum deserere parata
esse, ut

de

causa

sed videtur

nunquam

posset emendari

;

nunquam enim
In admiai-

desunt viricelebres qui

eam

secuti sint.

probe olfecit Hieronymus, fabella Punica, qua hominem terrere voluit Hipponensis episcopus. Ipsum Hieronymum adi, epislola hujus voluminis 7i5.
Epist. 78 narrat Augustinus,

stratione reipublicte varia

feruntur, propter utilitatatem praesentem, etiam iniqua et falsa pro veris jactantur sed in iis qua? ad religionem pertinent, sola
;

obscura, misisse se accusatorem et

cum accusatio esset reum Nolam, ad
ejus

sepulcrum
sceretur
;

S. Felicis,

ut
:

veritas,
et

ope,

cogno-

verita?

quoerenda atque

id

tantum expedit quod ve-

tuni subdit

Jfam

nos novimus Mcdiola-

2oi
ni,

SUPPLEMENTUM AD OPERA
apud memoriam sanctnrum, ubi
d.rmones
n<

S.

AUGUSTINI.
Quod
si id

mirabiliter et terri-

^

nostri viribus ayyrcgari.

possessorem (quip-

bilitf.r

confitentur,

ntm locum n
pidsum fuisse

nit ut

confitcri
et

furem qu> iinlnin qiii ad falsum jurundo deciperet, comfurtum et quod abstuterat red-

pe clanculum ycstum) iynorasse

constitcrit,

condu
fisco

rem cjusfwuli,

si

iiujniuus est,
si

decem auri Ubras

nostro inferre prsfdpimus,

serviU fmce dtseendems,
ae oiUtate contimnit, cx-

den
fieri.

i

nunquidnon
cst ?

Africa tanctorwm martyrum cor-

paupertati tui peenam

damm,

poribus plena

Et tamcn

nusquam

htc scimus tulia

tusfustibus
Epist.
]> r>litis

deportatiom damnabitur.
,

At non minora erant quae dicebantur fieri a S. Stephano Calama? et Hippone-Regio, ulliquet ex enumeratione miraculorum qua? exstat lib. xxu de CiviQuidni etiam furta
ibi

94

S

B.

Postridu

nostris

ad imponendum

tate Dei, cap. 8.

retegebantur,
:

mctum, quod oidebatur apud Acta diceri polmpubHcajuva negata tunt. Nimirum, in singulis urbihus commentarii scrihebantur rerum paulo matibus,

Respondet Augustinus Sicut enim quod Apostolus dicit: Nonoranes sanctihs.bent dona curationum, nec omnes babent dijudicationem Spirituum: ita nec in omnibus memoriis sanctoaut alia
rult.

occulta crimina?

joris

momenti quae quotidie

in

iis

gerebaator,

qnj

postea ad proconsules aut imperatores mittebantur.
Si quis ergo publice

quidpiam contestatum cuperet,
ct

adibat Ofticium publicum, ut ab eo verba ejus exci-

rumistafierivoluitillequidividitpropriaunicuiqueprout d perentur quo fidem facerent. Vide epist. 3.'i, 1 1, Atqu s credat postmortem sanctorumeamdem diepist 03, § f2. visionem obtinere? Quis putet hic cacodaemonas reliEpist. 93, §2. Si quisquam inimicum suum pei
illic

quiis martyrislerritos,

sinecommotione fuisse?Ne

losis

febribus

phrencticum factum currere

viderct in
i

quid mentiar, quanta mihi facta estfidesde miraculis Christi apostolorum, qua? omnia veritatis indicia co-

prxceps, nonnc tum potius
si

malum pro malo
r> t.

cum

sic

currere

permitti
t

>/uam

si r

lum

mitantur
virtuti

;

tanta est de recentioribus diffidentia,

cum

pra?sertim superslitioni et lucro mul to magis quam vera?

propagandae, ea serviisse videam. Augustinus
a?tate
diffitetur. Scio

liyandumque curar> ? Hac epislola, copiosissime probareaggreditur Hijiponensis episcopus licitam esse persecutionem ad eos quos in errore versari putan
ad veritatis professionem adducendos.

ipse libro de Vera Religioue, § 47, rariora sua

miracula fuisse non

hocab

illo

retracta-

nione

cum

multi abusi fuerint
erit,

et

Qua ejus opietiamnum hodie

tum, sed minor qui potuerit anteainre notissima falli; non miror ad convincendos ethnicos, Donatistas et alios Haereticos miracula jactata, quae multo plura
fuerunt et insigniora,
si

abutantur, non

ut opinor, inutile ostendere Au-

gustinum graviter
schisma ac

lioc in

negotio errasse, et a vera
;

sententia in deteriorem abiisse

quamvis cxteroqui

vere contigissent,

quam

mi-

pertinaciam

Donatistarum

nequaquam

racula Christi et apostolorum, adeo ut nulla
dici potuissent rarius lieri

ratione

quam

antea. Sunt et aliee

rationes suspicandi, quas in brevibus notis

non

affe-

C probemus. Igitur potissima qua^que ejus argumenta ad examen revocabimus, prout ordine nobis occurrcnt. Ad primum quidem quod attinet, comparatio
tici

ram. Vide qua? diximus ad Confess.
Epist. 89, §
fieri

lib.

vn, § 16.

2,postquam

dixit
:

martyres veros non
adversus

ex phrenetico deducta nullius est ponderis. Phreneenim sine ullo dubio suntphrenetici, et societatem
jubent,

pcena sed causa, addit

Et hoc quidem
luerent,

civilem plane perturbant. Itaque leges civiles eos coerceri patiuntur et

eos diccrem, quos sola caliyo hxretici erroris involveret,

donec curati

pristinam
partes vir-

pro quo saciilcyio pctmas diynissimas

nec ta-

valetudinem recuperarint. At in controversiis de religione, in quibus saepe videas contrarias

mcn

ulla

qucmquam

violenta insania

Ixdere

auderent.

Adversus autem
docetur exsilio,

istos

quid dicam, quorum tam perni-

vel damnorum terrore coercetur, rcl quam ubique diffusa sit Ecclesia, sicut futura prxdicta est, quam malunt oppuynare quam

ciosa perversitas,

tutum Christianarum a?que studiosas legibusque civires non est neque adeo libus pariter obsequentes manifesta, ut altera? partes alterarum homines phre;

neticoruiii loco habere

queant; nec in tantis
alii

affecti-

aynoscere

?]

At scelera

illa

circumcellionum ad quae

bns quanti hic deprehenduntur,
esse possunt. Multitudo

aliorura judices

respicit Augustinus, nihil ad

rem

faciunt,

neque enim

aut

potentia, quae sibi jus

propter

illa

scelera pcenas dabant, sed propter schis-

judicandi vi arrogare soleut, huc nihil faciunt,
veritatera penes plerosque et

cum
nus-

ma, ut

ipse fatetur, utque ex legihus
lih.

Honorii contra
xvi codicis

potentusimM
si

fore

Donatistas constat, qua? exstant

Theo-

quam

promiserit Deus. Ac sane contrarium statuito,
te

dosiani, ubi ut huTetici, nonutfacinorosi damnanlur.

videbis te contra

ipsum judicasse,

tempora mu-

Quamam autem
codicis

essent pcrnx diynissimx,

aut pa-na
:;,

tentur; ut COBtigil pralo post in Africa, ubi Vandali
Ariani, et in Italia. ubi Gotbi, eidem
liaeresi addicti,

debita, ut loquitur

Honorius

leg. 29,

tit.

lib.

\\i

Theodosiani, docet Augustinus in epist. ad Ronifacium, quae est 185, sed plenius expressa est ea poena in legeTheodosii contra omnes hn?reticos, qna
est2I,
tit.
.'i,

longe potentiores fuerunt. Si ad ea usque tempora vitam produxisset Angustinos, fidissetqne a Vandalis Arianis male haberi catholicos Afros, quasi imp

lib.

xvi cod.

Theod.

ln
liliis,

bmretiei»

>rro-

rihus, ait Theodosius,

una cuni

ea

lege lata

ac pkrenetieos, facile sensisset se perieolaaa ratiocinatione esso iisuin oontra Donatistaa, et deano

anno 3'.i2, quoecunqm eonsttterii >>l ordinasse eun\ velsusa tttm of/Mum clericorum, denie Ubrit ami ciritim mulctandos 8M< centemus; loOUm smir in quo
vetita

pi-sct

defendere sententiam

qnam pra

affeeta

retre-

etarat.

Nam
;

tatem stare,
Ariani
et

fraatra rapoaniastl i mis partibns »ariuti faciebant Donatistss, oeg a eaaw B04

tentantur,

n

conniventia domini patuerit,

f.

enm

judiees iu hac -u

.

.-.mh.

luiii

!

153

VARIORI.M EXERCITATIONES
gessissent, quasi
ei

IN S.

AUGISTIM OPERA.
non
erat cur Augustiuus vexatorum

:•:.!

o se

cum

pertinace haretico, exa

A

Itaque

amorem
huma-

>robrassentque

omnes vexationes quas Ariani
:

erga fratres

compararet
Putas

cum amore

divino iu

atholicis passi erant

quemadmodum

hic Donatistia
infelieia

num

genus.
;i.

xprobrat Circumcellionum furores.
nenta, qua? paulo post
)

argu-

Ibid., 5

ncmincm dcbcre

cogi
i

ad justitiam,

mera sophismata

facta sunt

eum kgas patremfamilias
inveneritis cogite iutrare

dixisse eervia
:

Quoscumque

rationes imprudentes ac fallaces, qiuc errori

seque

tatrocinabantar ac veritati!
Ibid.
si

prtmo
c.r

tibi

possem ostendere

ipsis

Cvreum

ionibus.

qvam

multos

jam

catholicos mani/cstos habca-

rnm lcgas ctiam ipsum Saulum postea Paultim, ad cognosccndam et tnwndam icritatcm, magna uiolmtia Christi cugcntis, esse compulsum, etc. J Autequam coactionem, de qua
sermo
de
est Luc.

damnantes suam pristinam vitam ! etc. ] At quis redat homines fadnorosos nonrationibus, quas semicr spreverant antequam vis admoveretur, sed pcenis
subito adductos
ta esse

mm

xiv,

>;>,

interpretaretur Augustiuus,

vi illata
illic

legibus et pcenis, cogitare debebat paraa Cliristo tradi iu

bolam

qua hoc jubetur servus.

ad id prohtcndum quod damnarant, mutatos animo, non vero potentioribus parligratiticatos?

qui frustra vocaverat convivas antea invitatos, et qui neque b&>c pars libernme sese venturos negarant
;

jus

ore

Valde credulum esse oportet,

parabolu?

contra ipsum urgeretur. Augustinus enim
%

jui verbis
satis

metu

extortis

tam

facile

tidem habet. Sed

B

volebat

omnes vocatos ad
praetermissis

Ecclesiatn catholicam cogi,

habebant vexatores Afri partes Donastistarum aftlixi>5e. nec multum curabaut an eorum 'animos rere sanassent, si modo corpora obnoxia haberent.
Pra-terea similia jactare poterant Ariani, postquam

cum

in parabola mendici,

duntaxat, claudi et caeci
aliis.

cogantur,
quales ex

stinus ea coactione signiticari

Auguimpositionem pcenarum
putabat
epist.

An

lege Theodosii ad

89 protulimusV

aliquandiu catholicos male
ex inhrmioribus

habuerant

:

nam multos

An

sic

hominesad
cogi

convivium venire coguntur? Quis
qui

aut nequioribus adducebant terrore

nescit eos

dici

precibus adiguntur? Sic
xaxa6iaaaa6ai, cocqisse

suppliciorum ad abjurandam synodum Nicaenam. Sic
tiebat

Lotus Gen. xix, 3
gelos ut

dicitur

andis-

utoptimi quique qui contra animi conscientiam
caeteroquin in errore versarentur, erant, pes;

apud

se pernoctareut.

Sic Matth, xiv, 22, et
avaY*airai

agere et loqui detrectabant, atque propterea laudandi, licet

Marc.

vi,

45, Jesus scribitur

coegisse

cipulos navigium
puli

ingredi. Sic

Luc. xxiv, 29, disci-

sime mulctarentur
Arianis referrent.
Ibid
,

et

contra ut levissimi quique ac

duo

Emmauntem
ut
dicit

euntes

dicuntur Jesum

itapa-

dissimulatores callidissimi laudes et a catholicis et ah

6'.aaas8ai, coegisse

secum

ccenaret.

Sic Gal. n, 24,

exprobrasse se
et

Paulus Petro quod gentiles co-

non docerentur, improba C geret (utitur verbo dv«"puH£iv,) judaizare. In hisce quasi dominatio videretur. Rursus si docerentur et non omnibus, nulla vis adhibita, sed tantum preces, auterrerentur, vetustate consuetudinis obdurati, ad capesctoritas, exemplum, sine ullis pcenis et sic solemus
S 3.

Siterrerentur

;

sendam viam
facit;

salutis pigrius moverentur, etc.

]

Sed

ter-

in omnibus ferme linguis loqui. Ad vocationem vero

ror conjunctus doctrina?

eam vehementer suspectam
vi et aucto-

Sauli

quod

attinet,

quae cceleste miraculum est,
si

si-

quippe
uti,

quam

putant homines, nisi

miles artes adhibere
natistas,

potuisset ad convertendos Do-

ritate fulciretur,

sponte sua collapsuram, nec terrore

nihil erat

cur

eum

hic

confutaremus, et

legum

nisi

quia lumine veritatis

sibi

hominum
;

omnem

pervicaciam

facile

vicisset.

Sed

cum

divinis

animosconciliarenequit. Haec quae dicimus Arianisobjecisset Augustinus,
si

miraculis conferri vim

a militibus lictoribusve

ma-

paulo diutiusvixisset

quando

eos vidisset iisdem argumentis uti contra catholicos.

editum est non in exemamare quam Deus ? Et tamen nos non solum docere suaviter, verum etiam saIbid. § 4. Quis nos (male
plari Parisiensi) potest amplius
lubriter terrere,

et quia Deus miracula interdum homines convincendos, hinc colligi ideo adhibuit ad licitum esse vi uti, non patimur sine aliqua indignatione, Quid enim hisce dissimilius? Si Augustinus

gistratuum allatam

;

ipse ad
et
sic

Vandalicas persecutiones vitam produxisset,
defendi audivisset ab Arianis, vix tempe-

non

cessat.

Diligamus etiam inimicos
hoc prxcipit Deus, ut si-

eas

nostros, quia hoc

justum

est et

rare potuisset quin exclamaret eos blasphemare qui
talia

mus fiiii Patris nostri, qui in coelis est, qui facit solem suum oriri super bonos et malos, et pluit super justos
et

compararent.

Ibid., § 6.

Cum

legamus ancillam

et

fUium ejus a

injustos.

Sed sicut

ista

dona ejus

laudamus,
]

ita

etiam flagella ejus in eos quos diligit cogitemus.

Ne
quo
au-

Sara passos graves molestias, Paulus tamen apostolus dicit quod ab Ismaele persecutionem sit passus Isaac,
sed sicut tunc, inquit
ille

jam repetam hoc quoque

esse anceps auxilium

qui erat

Ariani a?que uti poterant in catholieos, quis

homo

nem
tum
:

persequebatur
ita

eum

qui erat

secundum carsecundum Spiriet

deat sibi jus in ejusdem naturae participes idem ac

et

nunc

;

ut qui possunt intelligant magis

Deus arrogare,

nisi qui se

hominem

esse

sit

oblitus ?

Ecclesiam

catholicam

persecutionem pati superbia

Quis enim ignorat

aliud plane jus esse Creatoris in

impietate carnalium, quos temporalibus molestiis atque
terroribus emendare conatur.

mvicem, aliamque Dei ac hominum affectionem? Deus summus est, jure creationis, dominus humani generis, idemque judex omnis erroris et affectus expers homines vero
creaturas, aliud creaturarum in se
:

Verum quidem

est

Ha-

garam male habitam a Sara, sed eo hic non Paulus, verum ad Ismaelis actionem cum Isaaco prorespicit

tervius ludentis,

conservi,

erroribusque

et

pravis affectibus obnoxii.

confert

cum

vocat persecutionem, quamque perseculione qiiam Christiani patiebantur

quam

;

255
a Judaeis; et

SUPPLEMENTUM AD OPERA
quae

S.

AUGUSTINI.

286

quod viderent A scleratis hominibus, in moliminibus Ecclesiastico(quod nemo, rum, qui concitabant magistratus in miseros Donanisi Pcenus rlietor, pcrscc utiom m vocarit), sed in eo tistas?Pudet immorari confutandis ejnsmodi ratioquod ab iis omni molestiarum et pcenarum genere cinationibus, quoe ne logicae quidom timnibus hodie afticerentur. Absurdnm est conferri basce porsecucondonarentur. Sed ut concedam haec posse conferri, tiones, quas tempore Pauli Christiani ferebant, cum an qnisquam intor Afros fuit tam perfrictae frontis, afTcctione animi episcoporum etcaeterorum clericorum ut auderet postulare ab infelicibus Donalistis ut creAfrorum, qua apgre patiebantur sibi contradici a Doderent catbolicos tam bene erga eos quos vexabant
eral sita in eo

non

Jndaeos

superbos esse

ac

pervicaces

nalistis.

Quis terat

eum

persecutionem

dici pati, cni

affectos,

quam

erat

Deus erga homines cum Filium

greges eorum numerosiores non ultima causa harum vexationum ponensis rhetor, quia sentiebat omnia impune a se fuisse videtur. At rbetor noster non tantum veri, B in illos potuisse dici; sed si Ariani superiores ita sed ne verisimilis quidem ullam rationem habet; locuti esseut adversus catholicos, an non hi co'lum nec cpus erat, cum hisce argutiis minime cessuros terrae. miscuissent? Praetereaquod primum dici opormulctae, carceres, exsilia, mors manerent.
tercedit ue amplius (iat? Illudebat sane miseris

quod non dominetur aliis, aeque ac miseros qui facultatibus omnibus spoliantur, in exsilium mittuntur, fustibus caedunlur, imo et occiduntur, nam boc factum liquet ex epistola 100 in qua Augustinus indolet

suum

vexationibus traderet, ut genus

bumanum

ser;

varet ? Deus certe ex nostra salute nihil lucrabatur

sed Afri episcopi auctoritate, dignitate atque opibus

eo majores erant, quo
fiebant,
quoe.

Hip-

tuit, hic et

ubique

statuit

atque assurnit pro comperto

Ibid., § 8. Si

semper es^

t

laudabile
:

persecutionem

Auguslinus quod

in controversia erat

positum

;

suam,

pati,

sufficetet

Domino
suas

diccrc

Beati qui persecutio]

unam, exlusis Donatistis, Christi Ecclesiam. Non equidem probo Donatistarum schisma, sed cum illis disceptanti absu-dum fuit perpotno id assumere quod praefracte negabant
Ecclesiam
fuisse

nimirum,

nem

paliuntur, nec adderet,

propter justitiam.
patii bantur,

At

Donatistae partes

catholicis

non praeferebant
sed quia,
est, vir-

duntaxat,

quia persccutioncm

ut quidem putabant, hoc liebat justitix, hoc
tutis

utque intelligas
tini

quam

sit

iniquum, pone loco Aiimis;

causa
esse

Arianos et fac eos similia dicentes

tum vero
.

tum

quod nollent id faccre quod sibi illiciac Deo displicere credebant. Ea est sane
;

quiab invitis extorquent ut idfaciant, Cum res mese supcriores erunt, tum mihi de jequitate metu suppliciorum, quod illicitum esse putant quamet veritate caussc mex judicium, frustra rcclamantibus C vis enim quod inviti faciunt natura sua rectum esset, advcrsariis, altribuitor si numero et auctoritate vinDeo non posset non displicere, qui non vultore duncar, advcrsariis mcis idcm faccre quod fcci ne liceto ? taxat coli, sed potissimum animo, nec ab invitis Quid fingi potest iniquius? Eo tamen tendunt pleraequidquam accipit. que omnes ratiocinationes Angustini, et praesertim Ibid. ltem si srmper esset lulpnhile persecutionem sequentes, quas non exscribam. Detrahenfacere, non scriptum essi t insanctil Libris Ibid., § 7. Aspice etiam tempora Novi Tcstamenti, persequebar alitem proximo suo occulte, hunc quando jam ipsa mansuetudo caritatis non solum in quando enjo ct qui cum patitur injustus est, rt <jui cam corde crat servanda, verum etiam in luce monstranda, far.it justus est. Verum non hic de quavis persecuquando Pctri gladius in vaginam revocatur a Christo, tione, hoc est, quibusvis pcenis agitur , sed de ea tanet ostcnditur non debuisse de vagina eximi, ncc pro tum quae Ut propter dogmata, non propter delicta Christo. ] Si quis his lectis ulterius non pergeret, faquibus perturbatur societas civilis, et de quibus non cile crederet haec esse verba Donatistae ostendentis ex religiosis, sed ex civilibus legibus poenae sumi illicilas esse pcenas temporales in rebus ad religiopossunt. In loco psalmi c, '', est quidem in versione nem pertinentibus, quod sint indoli atque ingenio doL\X interpreinm IBIwmv, persequekart sed ut jam I) ctrinae evangelicae plane contrariae. At hinc consectarecte eos vertisse statuamus, non est hic sermo de rium prorsus diversum deducit. Nempe vult inde dogmate controverso, sed de calumnia, hoc est, de colligi, ut Deus Pater tradidit Filium suum supplicio peccato. quod qui committit peccatum esse difQteri crucis, nec tamen minus est misericors: sic nec Ecnon potest. Hex David eo in loro Deo pollicetur se clesiae Africanae crudelitatis notam inuri posse, quod daturum operam ut omnes calumniatoresaconspectu Donatistas lictoribus plectendos traderet nam specsuoejioiat: Ditrnhnitiin, mqiiit clam proximo suo, taudum bic esse animum tradentium, qui ad ementollaiii, rlatum oculis «/ lastum animo nom feram. Quid dationem traditorum tendebat. Igitur quamvis caheec faciunt ad perseentionem hominum dognttta tholict non aliter se gererent ac persecutores, eos quoepiam bona tulc amplexoriim, nec capteroqui detamen non esse illicitoe persecutionis incusandos. teriorum morum. quam sunt reliqui cives? BoecilM
tra vituperandi
,•

videbis Arianis idem objectum iri quod Donatistae Augustino objiciebant. Qua?nam autem haee est ex

animi

atlectio

laudanda, etiam in errantibos

:

ut con-

;

:

;

;

Discamus, inquit,

frati r,

>n siinilitwlinc

opirutmlis-

est

Scripturam,

ut

decet,

interpretari,

u
ut

tcmcrc
videaris

cemerc animos operanttum, nee datuit otMUi eubimniinnur, rt hiinvolos pro noccntihus acruscmus. At primum quid simile est actioni Dei patientis volentom Filium suum occidi, in salutem hnmani generis, a

arripere vocabulum

malc

intellectnm,
dii
;

aliquid dicere,

cum

revera nibil

Ibid, Orridi runt impii prophrlas
rt

occidcrunt unpiOS

prophet».

Qnosnem

proplei

niei

opinionc

VARIORUM EXERCITATIONES
ideriut prophetae, debuisset dicere Augustiuus;

IN

S.

AUCUSITM OPERA.
non possum qni Augustinus tam

258
futilibus ra-

uum A

niirari

quos occiderint propter male losis uiorte plecteuda, hoo nihil
ut alios
nisset

Eacta, 82
facit

lege ipsa

tioiubus ad persecutioaem

probandam

ac

laudandam

ad Donatistas,

addnci

potueiit,

nec viderit

eam cum

caritale Chri-

siimliter errantes,

Preeterea

ostendendum

stiana cousistere uullo

modo

posse. Allectu, ut puto,

quidquid fecerunt prophetse id licitam esse ub Novo Testameuto, nam hoc perneg.it Christus
verbis

obceecatus est.
Ibid., S
!"•

IHs ergo exemplis a collcgis meis pro-

lisertissimis
[u.ini

Luc.

ix,

56,

nec

quemAugu-

positis aessi,
nisi

legilms a Chiisto latis
auctoritas.

solvere potest

tini

Flagellaverunt, inquit, Judxi Chriet

esse

Nam inea primitns sententia non crat, neminem ad unitatem Christi esse cogendum, vcrbo ugendum, disputatime pitgnnndum, rationc vinne fietos catkolicos haberemus
J

Qoasivero Bagelatio illa qua Christus pecudes potius quam homines >jeeit e templo, possit conferri cum crudeli llagellaChristus.

tum, Judxos flageUavit

vtndttm,

cjuos

apcrtos

hxrtticos novcramus.

Ut Augustinus norat ex rheto-

riea instilutione,id dicere

pro temporibus, quod causa?

ione

quam
ntibas

Christus passus est a Romanis Judseis gra'

postulabant
sisse.

:

ita

etiam pro temporibus videtur sen-

,K>n

Aut Augustinus valde spernabat ingenia itistarum, quibus se ejusmodi ratioeiuationibusos
sperabat
;

Quis enim dubitat quin, si Ecclesia? Africana? a persecutione abhorruiaseut et petiisseut ab Hono-

B rio ut abrogarentur leges contra Donatistas, contrai.iui habuit in edictis Honorii quam iu pondere rariam causam copiose peroraturus fuisset? Ego sane nullo modo dubito quin si illum apud Vandalos vexata? ionum. Sic quoque pergit Traditi sunt apostoH ab ab Arianis Ecclesia? Africanae causam dicere oporlomimbus potestati humanx, tradiderunt et apostoli
•bstruere posse

aut multo

majorem

tidu-

:

lomtnes potestati Satanx.
latistis,
si

Tu quoque

tradidisses Do-

tuisset, contrariis
lia

plane usus tsset argumentis, qua-

potuisses,

potestati

Satanae;

sed

quia

oliai
iis

;uin dicto audienten
jas
;

non

habuisti, lictoribus tradeest discrimen.

ab
sit

inler qna?.

maximum

Nam homo
nunquam Deus eum
summae

apud ethnicos adhibuerant, cum male haberentur. Hic enim Augustinus an res per se iniqua non expendit, sed tautum an utilis
Christiani

lequam
iiibjicit,

saepe iunocenteslictoribustradidit,
:

videretur Ecclesiae
fuisset, si forte

Africanae

;

qualis

utilitas

nulla

rero Satana?

qui nemini paret

nisi ei

cui

Honorius favisset Donatistis.

nec a Deo cuiquam subjicitur,
et

nisi

rirtutis viro nsti ucto,

pjtestate

edendorum miraculorum

Sed hxc opinio mea (nempe, lictos catholicos persecutione fierij non contradicentium verbis, sed deIbid.

monstrantium superabatur exemplis.

Nam

primo mihi
partc

Ibid. § 9.
Uatista?,

Non

invenitur exemplum, inquiebant Do-

opponebatur civitas mea, quae cum tota
rialium conversa
strae

esset in

in evangclicis et apostolicis Litteris,

aliquid q Donati, ad unitatem catholicam timore legum
inimicos
est,

impe-

tositum a
sub.

regibus terrse pro Ecclesia contra
:

quam nunc videmus
quidem
tieri

ita

hujus ve-

Reponit Augustinus

Quis negat

niri? Sed

nondum implebatw

illa

non inv>prophetia Etnunc,
:

animositatis perniciem detestari, ut in ea
]

nunquam
;

fuisse credatur.

Facile

potest ut adole-

reges, intelligite, erudimini quijudicatis terram, etc.J

scentes et puellae sententiam vexatione rautent

sed

Vult

nimirum Augustinus Christum
inimicos
Ecclesiae,

et apostolos

uon

difBcillimum est ut grandiores natu
ingenii

et perspicacioris

qsos brachio sa?culari, ut loquuntur, ad coercendos
ac plectendos

homines alieniores multo non
Itaque

liant a doctrina

quia nulli

erant

quae

eis vi ingeritur.

cum

hi dicunt

reges qui eis faverent. Quasi vero ea
tiva

non

fuerit na-

narum

se aliter sentire, propterea digni fide
aetas,

metu pcenon sunt.

indoles regni Christi,

quod

ipse testatur

non
de-

At altera
plectitur,

inquies,

quae schisma

esse hujus

mundi,
!

quamobrem

legionibus

minime

que in catholicis

placitis educata,
si

non vidit, esthaud aliter ea amfuisset.

An non potuit Christus, sivoluisset, ingentem copiam Judaeorum ad arma vocare, ut se tueretur contra inimicos, et quod viribus humanis deeral vi divina miraculorum perfacile supplere, si D ita Deo visura fuisset? Idem de apostolis dixeris.
fendebatur
Ibid.,
§

quam

nullum unquam schisma

Non

difliteor,

sed contendo schismati finem imponi

vexationibus
iisque artibus

nonnisi inique atque

inhumane

posse,

non modo schisma

ex pertinacia aut

imperitia ortum, sed et
:

omnem

veritatis

cognitionem

11.

Sic Rogatistas,
:

qui schisma ab ipsis
Mitiores

Donatistis fecerant, alloquitur videmini, quia

quidem

esse

cum Circumcellionum immarassimis gregibus non saevitis sed nulla bestia, si neminem vulneret, propterea mansueta dicitur, qmia dentes et ungues
;

tolli ut liquet vel ipsius Africee exemplo, in qua ne unus qnidem superest, a pluribus saeculis, Christianus. Nimirum, Muhammedanorum furor exstinxit illic

religionem Christianam, similibus artibus iis quibus evulsum fuerat olim schisma Donatistarum. Igitur

non habet. Sxvire vos nolle dicitis, ego non posse arbitror, etc
]

non

erat

quod de eventu gloriaretur Auguslinus, qui
par
est.

Noo

satis

novimus Rogatistas, nec eorum
;

omnium vexationum
Ibid., § 18. His

habemus, ut inlelligamus quomodo persecused intelligimus facile immite tionem oppugnarent uoc et inhumanum esse responsum, valdeque alieiium a mansuetudine quam prae se ferre solebat Augustinus. Qui enim noverat eorura animos ? An non poterat Geri ut ex animo ab omni persecutione abhorrerent? Facile sane hoc mihi persuadeo, qui satis
libros

omnibus harum legum

terror, quibus

promulgandis reges serviunt Domino in timore, itaprofuit, ut nunc alii dicant : Jam hoc volebamus, sed Deo
gratias, qui nobis occasionem prxbuit

ciendi et

jam jamque fadUationum morulas amputavit, etc. ] Ne re»
ita

petam eos qui

loquebantur indignos

f

uisse fide,
vi

dicam, ejusmodi sermones auditos, ubicunque

su-

:

259

SLPPLEMENTLM AD OPERA
favorem ambientium
et

S.

ALCLSTINI.
rivens,

260
est

perior aliqua causa facta est, hominura, nempe, victoris

A separatim

id

altera

anima,

etc.)

Nempe

paratorum quidvis

fa-

putabat Augustinus

omnium hominum aaimos
fuisse,
lib.
iii

cere et pa'i,
tur.

ut facultatibus suis tranquille fruercnita ratiocinari

modo
Ila-c

in

Adami animo
est

aliquo quia ex eo erant procap. 20, § 56.

Denique non capio qui

posset Ausola gratia
et

pagati. Vide de

Libero Arbitrio
opinio,
ut

gustinus, qui credebat homines ad

Denm

mira

et ratio

qua quaestiones
tahbus

interna, et electis solis concodenda converti,

ad

Bonifacii solvit. Faciles esse oportuit qui in

vitam aeternam adduci. Quid enim mai;is alicnum a
gratia divina,

responsis acquieverunt.
Ibid., § 9.

quam

mulctae, exsilia, aliaque suppli-

Si enim sacramenta

qua7idam similitu-

cia? Quis dicere sustincat, qui
teneatur, nec

modo pudore

aliquo

omnem
cum

religionis reverentiam exuerit,

dinem earum rerum quarum sacramcnta sunt non hal> r< nt, omnino tacramenta non essent. Ex hac autun
similitudinp
accipiunt. Sicut ergo

irritam plane esse verbi divina pra?dicationem, ncc

gratiam divinam
secutio?

ea conjungi, nisi accedat per-

plervmque etiam ipsarum rerum 7\omina seeundum qucmdam modum, saChristi
fides est.]

Quod

si

divina gralia

minime exspectet permolliat, quid bac
I!

eramentum corporis Ckrieti oorpus ChrisUe*t\ sacramc7\tum
sa7iguinis
fidei

secutionem, ut animos

hominum

sanguis

Christi

est:

ita

opus

est,

quando

gratia divina sine persecutione con-

sacranmitum
ristia?,

De sacramento Euchaintellectu;

vertit?

At Donatistae, inquies, non audiebant raliones catholicorum. nisi postquam metu in horum
sunt.

res

difticilis

non

est

sed

quis

intelligat

ecclesias adducti

Verum annon

legebant No-

infante
vel

susceptorem infautis baptizandi, cum pro responderet credo, hoc velle baptismum,
:

vum Testamentum? An gratia divina conjuncta potius fuit cum dictis et scriptis Afrorum, quam cum
verbo divino?Qui hrrc probe expendent
ligent afFectibus hic
facile intel-

sacramentum iidei suscipio? Quis non videt primum formulam illam antiijuam baptismi esse institutam in usum adultorum, qui soli primum baptis-

cupiditati

multo plus datum fuisse, quam adducendi alios ad saniorem mentem,
Haec de

mum

suscipiebant,

delnde translatam etiam ad

i

i-

fantes? Satius fuisset

episcoposque Afros ecclesias suas plebe refertiores,

formulam

;

quod

quaecunque tandem esset, cupiisse videre. persecutione satis superque sunt.
Ibid.,
§
]

veri absimiles

novam horum causam instituere factum esset, ad tam coactas et rationes Augustinum confugere misi

nime necesse
aliquid
disciplina^n

fuisset.
1.

22.

Historicus
hic

doctus

magnum

Epist. 100, §

Corrigi cos'cupimus, non necari; nec
7iec

invenisti.

Historicus
lib.

est w>Xufar»p,

qui multa

circa eos negligi volumus,
cxerce7-i.]

suppliciis

Lege nempe Honorii data Ibid., § 35. Hoc genus Utterarum (libri Hilarii, C vni calend. Decembres anno 408 quae est 44, tit. 5 de Haereticis, lib. xvi codicis Theodosiani ad Donatum, Cypriani et aliorum Patrum) ab auctoritate canonis distinguendum est. Non enim sic leguntur tanquam ita supplicium exigendum de Donatistis praecipitur, illis
novit.

Vide not. ad

de Ord. n.cap. 12.

quibusdigni sunt

ex

eis

testimonium proferatw,
siculi
]

ut

contra sentire non

enim

et Judaeis

memoratis

:

In eos

igitur, inquit,

qui

liccat,

forte

aliter

sapuerunt,

quam

teritas

aliquid quod

sit catholicae

sectx contrarium, adversum-

postulat.

Haec

aureis

litteris

scribenda

essent in

que tmtavirint supplicium justx a/iimadversionis ex-

operum singulorum Patrum, quap eduntur, ne eorum veritati praeferatur. Nos quoque hoc jure erga ipsum Augustinum usi sumus, quod hominibus in homines minime afllatos perpetuo sit necesse est. Similes cum ipsius Augustiui, tum aliorum sententias collegit Edm. Albertinus, in Praef.
ironte
auctoritas
libri

promi prxcipimus. Ad quae verba, vide Jac. Gothofredum. Si distinctione adhibita, juberet HonoriiH
eos qui seditionem movissent justo, ex legibus
nis, judicio plecti
et
;

Roma-

parci vero

iis

qui quiete vixissent.

sola

opinione prava

eum

vituperaremus.

Dum

non esset cur enim publicae tranquillitati
tenerentur,
et

de Eucharistia.
96,
§ 2.
cst,

consuluisset,
lUe

humanitatis

imbecillitatis ingenii

humani, ut par erat, rationem habuisMt ^unc autem miscet ima summis, similesque de eirantibus ac " de seditiosis poena sumi vult. Augustinus quoque propter immensum cumulum fiscalium debitorum, etc.] Confugerat ad episcopatum, quasi ad asylum, ne hic errantes cum sceleratis miscet, promiscue eos intercedit. il.unii.it. et pariter pro iis ne occidantur propter debita in carcerem compingeretur. Videtur esse aliqua prima fronte ea in re misericorEpist. 97, § 2. Noverint ini/nici Ecclesix leges illas dia ked vereor ne magis famam misericordiae capqux de idolis confringcndis et hxreticis corrigrndis. tarent Alri quam eam virtutem ex animo colerent vivo Stilicone, in Africam missx sunt, c.r vohmtatt
Epistola

quidrm

Paulus

postquam

episcopus factus

re^iuntiaturus

suis

omnibus

7'ebus

;

imperctoris pUsaimi

et

ftdriissimi constitutas.]

Nimi-

cum

quia, ut dixi, Donatistaa
;

omnes eodem

loco ha-

rum, cnm Honoriua mortalium esset inlirmissimus, vehemenler timehant catholici ne forte ethnici ac Donatista; aequiusquodpiam rescriptum impetrarent. Ilistoriam harum legum vide lib. vi Vita^ Augustini,
qua«.

bebant

etiam erant leges Theodosii etfiliorum in miseros homines,
citra

tum

quia,

mortem, immanes
inter alia, ut

qualis est

quarta

tit.

6,

qua sancitur,

exstat

tomo
tit.

XI hujus editionis, et in ootia Jac.
;>'

qvuquft post hstc fiteri rebaptiiasn detectus, r qui pnotncix prxsidct offcratur, tit f.irultatum iiHniiim
publiiatiow

Gothofredi ad
Epist. 98, S
illius

lil».

xvi codicis Theodosiaui.

MMktahtt

,

inopix pn/uim.

quainpn
supradictis

Ww

ex

gratia

solvcntur,

Ad nn traxit qvod taoraintMti qma nomlum crat anima

tuu/n affifiatur, t.iptndat; item, ut ijui e

iterare

haptisma non timuerint, aut qui consentiendo

VARIORl M EXERCITATIONES
oc facinus propria hujus societatis perinissione

IN S.

AUGUSTINI OPERA.
scin<tipsos sibimctipsis
e.x

262

non A sensum, comparantium

amnaverint, sciant ron SOflON

tcstandi

sibi,

vcrum

ut vuletur, de aliorum anirno judiciuin

(hoc est, suo aiiiiiio

icendi aliquid sub specie donationii

vcl

agitando-

ferentes non divitia» dimisisse, sed
0(

pmrpttuum copiam denegatam, mentis errorem revertndo adoersut rectam im consilio emendatio correxerit. Quanta calamitatfl Mcerent Donatistas ejusmodi leges exsecutioni manim coutraetuum
in
atae,

nisse,

ad divitias videor Vxxenim oigesimaparticularet meapaterna exi-

stimar%pote8t,

m

cemparationeprsediorumeoeleaiaB,

qux

quae

aliis

legibus

diligentissime

prsecipitnr,

nuncut dominus exietimor possidere. Nolim male de cnjusquam animo mihi ignoto judicare, sed non possum non hinc observare, es mutalione sortis laica;
in ecclesiasticam,
slicos

mnes
rant

facile intelligunt. [gitnr Airicani

episcopi non

male
;

colligi

meliores esse ecclesia-

propterea

admodum

misericordes,

quod eos

quam

laicos
tieri

cum

in

illa

mutatione, qua quisducere, la-

ccidi nolleut,

qui tam male

hubebantur, ut multi

piam mavult

clertcus

quam uxorem

mrtem
ileie
i~.

?itse

prssferrent. Quis nescit

an non mallent
in ecclelisco aseii-

locupletes Oonatistas sibi vecligales
eos in sepuleris jacere

horeque suo sibi, conjugi et liheris ex ea susceptis victum quaerere, non exiguumsaepe sit lucrum. Neque

quam

bonis

enim

tanti est

habere uxorem

cum qua concumbas,

Nihil indignius est Christianis

quam

persecutio

quanti multo ditioremesse, tranquillioremque et com-

u,im qui probant quidvis possnnt probare.
;

B modiorem vitam agere
pene occi-

;

ne jam loquar de dignitate

3,

de presbytero qui catliolicus factus
stri

ecclesiasticorum quiad episcopatum perveniebant. Fateor posse esse etfuisse viros qui eas opes, dignitates-

rat

:

£
'.

persecuti sunt.

ct

nisi

Dei manus

pcr

komincs supervcnicntes
etc.j

iolentias

eorum compressisset,

Quin pessime

tcerint Donatistae
iol-

nemo

dubitet; et propter ejusmodi
at

ntias poenas luere

debent,
illis

non propter opisi

iones.

Attamen omnia
5 lib. xvi codicis
:;

ignoscebantur,

modo
lege

que non ambiverint, recteque iis usi fnerint at proquod talia proetulerint vitae privatai et obscurte, non potest dici ortum ex animo divitiarum et honorum spretore nec propterea caeteris hominibus sunt praferendi, nec laudandi quod beatiores et honora;

fecto

;

;dirent
I, tit.

ad Ecclesiam catholicam, ut liquet ex Theodosiani.
6. K>

tiores esse aliis voluerint.
Ibid., de

Piuiano

:

In qualibet autem
hic noster,

maxime Afridico

Ibid.,

tamen quid

est

melius profcrre vcras

canarum ecclesiarum,
sed episcopus
etiamsi
sit,

non

presbytcr,
suis
erit.

an falsas inciulentias pro pervcrsitatc, quod vos fecistis, et mendacio
<np>:ratorum jussiones pro
unitate,

comparatus pristinis
egeret,
et

opibus

animo dominantis
liquidius

pauperrimus

is

tubito totam Africam implestis ?\ Non erat mise exprobranduni hujusmodi mendacium, si menda-

Multo ergo

securius in hoc

amatur Chri-

sliana paupertas, in quo nulla rerum ampliorum potest

ium

fuisset

;

sed

nimio
Augustini
xvin

atfectu

obcaecatus falle-

putari cupiditas.\

atur Augustinus,
ictinus
in

nam

ut observa.it eruditus
lib.
vi,

Bene2,

Verum hoc non agebatur, nam Albina non querebatur tilium suum rapi a plebe Hipponensi, ut Pinianus ditior fieret
et liberalis,
;

Vita

cap. 7,

§

ex

sed quia dives erat
presbyteri

oncilio
Labito,

Carthagine
constat

calendas Julias anni
fuisse

410

sperabat plebs fore,

si

munere

eo

tempore lege cautum

ne

apud
sive

se

fungeretur,ut erogaret opessuas pauperibus,

;uis, nisi

libera voluntate, Christianae religionis cul-

um

amplecteretur.
120,
;

Eum

adito.

Epi^t.

3.

A6si£ ul ideo crcdamus, ne rationem

sortem ipse servaret, fructusque illis divideret, sive sortem ipsam simul ac semel largiretur. Exemplum ejusmodi largitionis praebuerat Paulinus Nolanus, cujus Vitae cap.
eo
8.

unus,
ius,

sive
nisi

quxramus; cum etiam crcdere non
haberemus.
L't

in ed.

Parisina

anni

1685,

rationales animos

crgo

vide. Si plebs Hipponensis, prout suspicabatur Albina,

n

quibusdam rebus ad doctrinam salutarem pcrtincntised
ali(o

animo presbyterum Pinianum habere

cupivit, et

us,quas ralioncnondum percipere valemus,
"u\
elligam o
.

seditiose postulavit, fuit haec

seditiosa mendicitas, et

valebimus, files prxccdat rationem, qua cor
ut

peiculosa quippe quae uxori virum rapiebat, ut
spoliis

ejus

magnx

rationis capiat et perferat lucem

frueretur,

non amor

virtutis

Piniani.

Nec

oc utiquc rationisest.

Nihil verius,
in

quomodo hoc
alibi

quamvis non inconcordiam redigi queatcum
12.

D

audet hoc plane negare Augustinus quamvis
se

simulet
sed proilli

non

inteiligere

cur suspicaretur Albina
:

;

quod
lib.

habet de auctoritate. Vide not. ad tom.

pemodum
bant, et

fatetur hisce verbis

de Quant. animae,§
est § 6. Sicut
cst

Nemo
:

etiam non pro-

titudini permisti inopes vel

mulmendici, qui simul clamasi

Et

fuerint

>et

quod

non ideo debes
ita

omncm

vitare

de vestra venerabili redundantia indigentix

ermonem, quia
itare rationem,

etsermo fatsus
est et

non debes omnem

quia

falsa ratio. Augustino ne-

sux supplementum sperabant, nec ista, ut arbitror, cupiditas turpisest. Turpe non est modeste mendicare,
vitam sustentarenequeas; sed turpeest minas intendere, ut genus vitae imponas homini, quo tibi
si

cio

quid ex Academicorum, quos maxime adolescens

aliter

quaecumque enim veanimo ejus esse objiciunt arripit, consectaiorum omnium eorumque quae alibi dixit securus. ic se Cicero, in quo legendo tantum tempus triliratus fuerat, ingenioadhaesit;
isimilia
erat,

facultates largiatur, nec ferenda in ecclesia talis
dicatio.
Ibid., § 8. Restat ergo, inquit, ut iste

men-

pecunix turpis-

gerebat.

Vide Joannis

Clerici

Quaestionum

simus appetitus, ex obliquo in clericos

et

maxime

in epi-

lieronynianarum octavam.
Epist.

120,

j3

7.

Ego quippe,

secundum multorv.m

scopum dirigatur. Nos enim rebus ecclesix dominari existimamur, nos opibus fruimur.\ Propterea credibiliter

203
otuisse hoc
;

SLPPLEMENTUM AD OPERA

S.

ALGISTINI.

264

in Hipponensem clerum dici fatetur Au- A vcrisimilitudmr, vcra essenon potest. Rursus si maniquod tamen verum esse pernegat, juratque festissimx ccrtseque rationi velut Scripturarum sanctacupiditate sordidatum. Quod ei rum objiritur auetoritat, non intelligit qui hoc facit, et se nulla pecuniae non Scripturarum illarum sensum, ad quem penetrare credo de ipso, sed vehementer suspicor a nonnullis n>n )i>tuit. tfd MMMI potiUS objicit veritati ncc quod ex clero inferioreutilitatem ecclesiae spectatam esse, poterat in eis,scd quodinseipso v>lut pro cis invenit opponit quae tam divitem presbyterum accipere non Aurea ha c est regula, a qua si nerno abiret, et Scrisine emolumenlo quod aliquo modo etiam redundauniversumpopulum Hipponensem, cum cujuspturae sua auctoritas legitimaque sententia, et rationi bantin sua indubitila veritas constaret. Nunc vero, quia nevis liberi et episcopi et presbyteri tieri possent. Quae omnino nescio cur dissimulet Augustinus, cum plebs gligitur, modo Scriptura* fides, modo rationis lurnen quispiam peregrivacillat aut inter se quae dissentire nequeunt turpinon soleret tumultuati ut pauper nus presbyter iieret. Sic multa arcana olim dissimuter commituntur. Optandum esset hujusce suae regusunt in honorcm Ecclcsiae, quae si nota essent, lata loe in controversiis Pelagianis memorem fuisse Aunon ultra apostolorum tempora exempla vitae Chrigustinum. Vide ad ep. 120. stianae omnibus numeris absoluta forte quaereremus. Epist. 149, S 3. inus habebat (Graecus codex) quod Mihi sollicitudo maxima incussa B et Latini nostri : Domine, perdens de terra dispertire 1. Epist. 133, §

gustinus

;

i

;

est,

ne forte sublimitas tua censeat eos tanta legum se-

eos ; alius, sicut ipse posuisti:

a

paucis

de terra.]

veritate plcctendos, ut qualia fecerunt talia

patiantw

Locus exstat psal.
pretura

xvi,

1

1,

ex divisione

LXX

inter-

Marcellinum

orat

ne Circumcelliones Donatistaruin

caedis, ut ait, et

aliorum scelerum reoscapite plectat,

Sed cur nou intercedit pro iis qui opinionis solius causa male habebantur, quosmollius haberipar erat? convertendi Scripturas Veteris Testamenti ex Hefamam, ut jam alibi diximus, misericordiae Nempe, braicis fontibus. Cum enim haberent alii libri Grceci ex insignium reorum salute captabat. Vide et seAnOA.WflN pcrdens, alii An OAirQN quorum prius quentem epislolam. est in Vaticano, posteriusin Alexandrino exemplari, Pro de Apuleio Madaurense Epist. i 38, § 19, utram lectionera eliet sic Latini quoque variarent statua sibi apud Cocnscs locanda, ex qua civitate hagere potuit, non inspecto archetypo codice? Si pobebat uxorem, advtrsus contradictioncm quorumdam tuisset eum legere, vidisset verti vocem DWDC civium litigaret.] Adnotant Benediclini undecim mss. mimthim, quod est a mortalibus ; unde collegisset prr habere Ocenscs, quiuque Oeenses, duos Coenses. At q mum LXX interpretes legisse DWB nuthim, occinemo dubitabit quin quinque illi sint emendatiores, dens, quod est participium hiphil; deinde rectam qui Apuleii Apologiam legerit, ubi multisde nuptiis non esse eam versionem , quod hic non ostendam. suis cum PudeutillaOeensi vidua. Quamobrem miror Hieronymus tamen etiam habet hic qui mortui sunt, non admissam hanc lectionemin contextum. sed frustra, ut recentiores interpretes satis ostenEpist. 141, § 5. Communio malorum non maculat derunt.
:

respondetque Augustinus Pauliuo sensum quaerenti. Hinc intelligere potuisset Augustihorum nus, quam necessarius erat labor Hieronymi, denuo

;

factorum.) Nihil verius

aliquem participatione sacramentorum, sed consensione nam dum palamlicet impro:

Ibid., § 4.

cina,

Quod vero scquitur: Saturati sunt porjam quid mihi cx hoc videretur apcrui. Sed quod
habent
et vc? ius

minime maculamur. St_-d cur hoc non extendatur etiam ad dogmata? Attamen propter errores quos damnare licuit, nec eos magni momenti, frequentissime homines, coeteroqui minime mali sunt
bare facta,
iis

alii codices

habere perhibcntur

satu-

rati

sunt

tiliis)

quia

diligentiura

cxemplaria

pcr ac-

centus notam ejusdnn Grxci vcrbi ambiguitatem
scribcndi morc dissohunt,

Grxco

obscurius

est

quidem, sed

ecclesiastica societate ejecti.

electioristtitaitix oidetitr aptius cunvcnire.] Alii
esse

nempe
jIuiv,

Epist. 143, § 2. Fateor

me ex eorum numero
et

codices habebant i&v pvrcorum aut
filiorum, aut
filiis,

porcis, alii

conari qui proficiendo scribunt,

scribcndo

proficiunt.

quae putavit Augustinus,
ditlerre

pro

sua

est,

Unde quod non solum ab

si aliquid incautius vel indoctius a

me positum "
ipso,

aliis

quid videre id possunt,

merito reprehendatur, verum etiam a
ego saltem videre debeo, si proficio nec
;

me

quia

ct

nec mirandum est dokndum; sedpotius ignoscendum atque gratulandum, non quia erratum cst, sed quia improbatum]

tanlum a<;entu, cum dilFerant littera I. Alil tamen habent nunc itiwv por cinis. Veram quidem lectionem partim vidit. nam est Hebraice D"22 banim, filii, sed casu ac prav.t conjectura, sensum enim habet plane alienum ab
linguaj Graecae peritia,

hoc

loco.

De sequontibus
salis

inlerpretalionibus

nihil

BflBC

habet Augustinus, explicaturus locum

quemdam

addam, uam
faciendae.

liquetex recentioribus quanti

smt

librorum suorum de Libero Arbitrio, qua» sane a nemine qui non sit prorsus iniquus improbari possunt.
Sed miror non attingi alia ejusdem operis loca, quae indicavi in animadversionibus ad tertinm ejus operis
librum. Miror
natos.
Ibid., § 7. Si
et similia sentientes

Paucula tantum observanda duxi, ut liqueret eos in tenebris ambulare qui olim voluerunt
Vetut

Testamentum
;

sine

Ilebraica?

lingua»

cogni-

tioas inerpretari.
stulabat, tacirsscnt

Multo rectint,
scd qui

quod mode>tia po-

tam acerbe dani-

excogitandi ac dicendi

facultalem aliqnam nacti erant putabant se de omni-

enim ratio contra dicinarum Scripturedditur, quamlibct ucuta
sit, fallit

bus dicere posse.
Epist.
I57|
j

rarum auctoritatcm

I.

Si quxris

utrutn inhacvita quis-

;

;

Y.UUOIUM EXEKCll.VriONES
m
t

1N

S.

AUGUSTINI 01'EKA.

266

ita

justUw
qucm
Si

perfeetione proficiat,

ut hie

sine ullo

A

hoc minime negabat Pelagius, utmultis ostendit Peta\ ius

omniii'.'

peecato; attende

quid

dixerit Joannes

<tolus,

Dominus

inter

diseipulos

prwcipuc

nbat:

dixerimus,

inquit,

quia peccatom non
etg.

memorato. §11. Quod autem dicunt infantem morte prxvenium non baptiiatumperirenonposse, quoniam sinc
Loco
lbid.,

emus, nos ipsos decipimus,
ustinus qusestioni
i,
i

ILvc respondet

peccato
cniut

nascitur,

non

hoc dicit
:

Apostolus.

.

.

.

dicit

Hilarii

in antecedeute epi-

tlle

doctor

gentium

Per unum hominem
et

pecet

ubi dicil quosdani Christianos varia Syracusis

catuin intravit iu
ita iu

inundum

per peccatum mors,

ire, et

primum quidem

posse
est

esse

hominem

sinc

ato.

Cujus dogmatis

liie

seusus,

hominem

re sine
;eri,

peccato uon oportere inter impossibilia

onmes homines pertrausiit, in quo omnes peccaverunt.] Sed hunc locum Pauli pertinere ad adultos tantum qui peccatam Adami imitantur, ostenderunt

sit

quod uou potest uegari; cum res sua natura impossibilis, et, >i ab hominibus minime
possit

dudum

viri doctissimi,

nec Augustinus

unquam

probavit infantibus

baptismum
Alia

prsescribi a Christo

stelur,

saltem

gratia

divina

prsestari.

aut apostolis, ne pereant.

terea
i

videndom quid
Pelagius

iutelligatur voce pcccatum,

de ro dicta suut a
scribo
sioues.

viris

eruditissimis;

nou dicam quae hac neque cnim
breves

forte

ejusque discipuli intelligebant
iutirmitatis, quae a

scholas

theologicas,

sed

animadver-

leviora delicta

humanse
sed

Deo

aaquam
i

iinputantur,
virtutuni

ea quse nou consistunt

omnium

Christianarum

habitibus

quibus peccatis apostoli aliique sancti viri aliudiu salteni vixisse videntur. Vide quae habet
1.

Hoc unum dicam eo contidentius hic loqui Augustinum, quominus probare poterat qua3 hic habet. Locus Pauli Rom. v obscurior est quam uta tam proletario interprete explicari possit; quod vel
ex sequente animadversione liquebit.
Epistola 164.

Garnerius ex

lib.

Pelagii de
ibideni

Natura, in ap-

Et Dominum quidem
satis constat.

carne

mortifica-

iice
i

o

fragmenta Ccelestii. cum pensitare debuisset Augustinus, iuvidiose interpretatur enuntiationem Pelagianam quasi
ad dissert.
6, et
;

pliciter
.

dixisset,

esse

homiues
est

qui

non peccaposse
fieri

Neque enim conquoniam non vel prophetix quse dixit tradici potest, derelinques animam meam in inferno quod ne aliter quisquam sapere auderet, in Actibus apostolorum idem tum vcnissc
in

infernum

:

;

;

cum

de possibMtate tantum, ut scholastici loagat.

Petrus exponit

;

vel

ejusdem Petri

ilhs

verbis quibus

ntur,

Aliud plane
fieri

dicere

eum

asserit,

solvisse iuferni dolores, in

quibus imnisi
infidelis,

Ipiam,

aliud

reccra.

Forte

ne

de

omni
Pela-

possibile erat

eum
apud

teneri. Quis ergo,
inferos Christum
sit
?]

lem
li.

peccatorum
4.

genere
inquit,

loquebantur
utcunque

negaverit fuisse

Vel hinc in-

C
Sed
isti,

telligere licet

quam periculosum
si

Scripturam velle
destitutus
sis

dd., §
,

tolerandi

interpretari,

necessariis

subsidiis

qwmdo

dicunt vel esse vel fuisse hic aliquem,

ter

unum sanctum sancturum, qui mdlum haberet ino peccatum. Atqui hoc non dicebant, ut vidimus

superiorem quaestionem. Illud vcro, pergit Hipensis episcopus, quod dicunt sufficere homini libearbitrium ad dominica prsecepta implenda, etiamsi gratia et Spiritus sancti doiio ad opcra bona non aetur, omnino anatliematizandum est ct omnibus
xrationibus detestandum. Haec habet de hoc doge,

primum enim in ea invenitur quod non est, deinde acerbe damnantur qui eam melius intelligunt. Postquam enim temere quispiam credidit id perspicue esse in Scriptura quod non est, facile damnat eos qui non esse putant. Sic Augustinus se gessit hoc in loco. Cum enim in sermone Christianorum illius
33 vi

Latine loquentium infernum
in

et inferi significaret

locum

hominem mandata Dei facile custodire, si vequo signiticatur homo qui ad saniorem mentem
velit,

quo damnatorum hominum animi poenas T dant; quia invenit psalmo xv, 10, A on derelinques animam meam in inferno, qui locus Christo a Petro
aptatur,

continuo

existimavit

(nec

solus,

ne quid

ue

posse emendare mores suos,

et

contrafacilis
•^

virtutum

habitus contrahere, quo
observatio
sceleri
;

facto

mandatorum Dei
i

at

non unico quiillico

momenlo, quasi
virtutis

diu assuetus,

ad

dissimulem, sed una cum innumeris aliis) Christi animum in locum suppliciorum descendisse, dum corpus ejus in sepulcro jaceret. Deinde quasi impios, qui aliter sentirent, traduxit. Verum ante omnia sta-

lmum

gradum

transgredi posset, sed sen-

Quod additur
ibita, id

sine gratia Dei, nulla distinctione

tuendumPetrum non qua;sivisse in loco psalmi id quod minime est ideoque ex loco psaltae intelligen;

pernegabat Pelagius,
III, lib.

qui multiplicem

tiam Dei agnoscebat, ut ostendit Dionys. Petavius
;m. Theol., tom.

de Hseresi Pelag., cap.

2.

dus Petrus, eeque ac psaltes ex sermone Petri; nec ullus est inter eos dissensus, quamvis cum Augustino nullo modo sentiant. Nec dubium est quin Petrus

nolebat
lti
i

admittere

eam gratiam internam qua,
ineluctabili, <