Du kan finne informasjon om installering, kjøring og konfigurering av Firefox, samt en liste over kjente problemer og måter å løse disse

på, på denne nettsiden: http://getfirefox.com/releases/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful