You are on page 1of 2

Vic i ch 2 ct , thay 1 ct bi ct nhn vi 1 phn t #0 v thay 1 ct bi 1 t hp tt ct vi cc ct # , (thao tc tng t cho dng) u qui v nhn vo pha sau bi 1 ma trn kh nghch

ch ( tng ng trc cho dng ) m ta bit rng nhn vi 1 ma trn kh nghch s ko lm thay i hng . Cho 1 ma trn A kh nghch , tnh A^-1 ta bin i A v ma trn n v I ( lun c cch bin i khi A l kh nghch , sd thut ton Gauss ) ch s dng cc php bin i s cp trn . Gi s ta c ( Gi A' l A^-1) A'A=I , php bin i s cp qui v nhn sau vi 1 ma trn no nn ta c A'(AMNP...) =IMNP... phn trong ngoc ca v tri khi tr thnh I th I ca v phi tr thnh T no , khi A' I = T , T chnh l nghch o ca A

ng l ngi c , con 1 ngi th ngho, nhng t nm ln 3 tui bc l thin ti ton hc c bit nn c Qun cng vng BRUNSWICK nui n hc .Cnagf ln ln ng cng th hin nng khiu ton hc d thng .ng tin s nm 22 tui do a ra 1 chng minh li lc v L thuyt phng trnh .ng khng thch lm Gio s i hc m nhn chc Gim c i thin vn ca GOTTINGGENnm 1807.ng c ch gii c o phng trnh x^2^n+1=1 khi 2^n+1 l s nguyn t . T ng a ra kin khng nh dng 1 a gic u 2^n+1 cnh ni tip trong hnh trn nu 2^n+1l s nguyn t;, vi n=4 th a gic u 17 cnh v ngy nay mi ngi ht li ca ngi!!V gii tich ton hc ng ng gp nhiu vo php tnh bin thin .ng nhn c nhiu gii thng ca vin hn lm.ng l nh ton hc rt say m tnh ton c th .GAUSS cng b nhiu cng trnh v tnh ton nh "Lut sc xut ca sai s""Sai s ngu nhin";"Sai s trung bnh tuyt i".... l nhng cng trnh m ngy nay ta dng trong o lng chnh xc .Ngoi ra ng cn ng gp nhiu cng trnh nghin c v hin tng mao dn , qui lut ng i cu nh sng qua 1 h thu knh dy. Ton b tc phm ca ng c xut bn thnh7 tp ko di t nm 1863 n nm 1871; v sau c b sung thm nhng cng trnh m sinh thi ng cha kp cng b. Doraemon Feb 14 2005, 09:11 PM

ng cn l tc gi ca phng php "bnh phng ti thiu" ni ting. tng tht n gin nhng ng dng tht ln cho xc sut, gii tch, ... ngoi ra ng cn l mt nh trc a hc v l nh thin vn hc. Ch bng ngi bt ch, ng ch ra c v tr ca hnh tinh Ferrera m cc nh thin vn b lc mt; sau , cc nh thin vn cha ng kch vo y- v tr ng ch, v thy n, c th gii khm phc. Gauss cn l mt ngi nm tng tn l thuyt gii tch phc nhng ng khng cng b nhiu m nhng nh l sau ny tr thnh tn tui ca nhng ngi i sau. L thuyt v ng song song c tm thy dng bn tho m ng khng cng b trc c Lobasepski v Bolyai. nh l v a gic u 17 cnh l nh ng thch nht v di chc cho hu th khc ln m, v sao? Vo nm 19 tui c khng hong trong s nghip ca ng, ng s phi la chn ton hc hay trit hc v nh l a gic u 17 cnh lm ng quyt nh theo ui ton hc sut i. ng l vua ton hc. Tht may cho chng ta, nu ng theo trit hc th s c 1 nh trit hc xut sc nhng s thiu i 1 nh ton hc v i.