You are on page 1of 2

THNG TIN NGH S Iimuro Naoki Tt nghip trng Kch cm Quc t Paris Marcel Marceau v trng Quc gia

m nhc, Khiu v v Ngh thut sn khu Conservatoire Niedermeyer dlssy Les Moulineaux, vi v tr th khoa do hi ng thm nh nh gi. Vi vai tr va l din vin va l nh sn xut, anh to nn nhng vai din sng ng v t gii thiu kch cm hin i trn khp Nht Bn.

*Huy chng vng hng mc Kch cm Ngu hng ti Delphic Games (2009) *Gii c bit cuc thi Ngh thut ng ph ti Kobe Biennale (2009) CHI TIT CHNG TRNH Tm tt ni dung cc tiu phm c trnh din ti thnh ph H Ch Minh Con rui: Ti mt qun ru nh trong nhng b phim cao bi, mt trn chin bt u gia mt x th v mt con rui. Ai s ginh phn thng? Ha thn linh hot vo hai vai din x th v ch rui l nt hp dn ca tiu phm ny. Thin thn: Mt ngi th ln ln su xung y bin tm kho bu. Vy ti sao tiu phm li c ta l Thin thn?. Cu tr li ang ch i khn gi trong tiu phm. Nhng c ng chm ri khin cho ta cm gic nh anh tht s ang bi y bin su.

Bi kch ca ngi ch huy: iu g xy ra vi ngi ch huy? Bi kch l g? Cu tr li nm trong 1 pht biu din ca ngi ngh s ti ba ny.

Cuc i ca ch cc: N ra t trng, ri thnh ch nng nc, sau li c chn v tay Cuc i ca ch cc s c biu din trn nn nhc Air on the G string.

Tu thot: Cu chuyn v mt ngi anh hng ang c chy thot khi k th. Vi k thut lt ct thi gian, ngh s Naoki s mang n cho chng ta cm gic nh ang thng thc mt b phim vi nhiu gc quay khc nhau. Khng k thut vi tnh, khng c nhng si dy, ch c c th ca anh biu t thn k.

Tm tt ni dung cc tiu phm c trnh din ti H Ni Nhn vin mi: Mt cng nhn n nhn vic ti mt nh my sn xut dy chuyn v c hng dn cch lm vic. Anh ta c gng lm rt chm ch nhng ri sau dn dn xut hin nhng hnh ng rt k quc. V ri nn nhc ca bi ht Beat it ca Michael Jackson ni ln

V tr trong chic cc thy tinh: Vo lc na m, mt ngi n ng ang ung nc lm vi cn kht ca mnh bng mt chic cc thy tinh. V ri lc , v tr xut hin trong chic cc. Li din xut ti tnh a cch bi tr v phn cnh thay i lin tc nh chng ta vn thy trong loi hnh hot ha t st. Cm gic khi c bay: Mt anh chng tnh c nht c mt chic m kh k l trn mt t v gii phng mt ch chim b nht trong chic m . Khi nhn theo ch chim ang bay i th anh chng cng .

Chuyn i o: ang thng thc chng trnh tivi trn gh sofa vi mt chic tai nghe, ngi n ng bng dng b cun vo trong th gii ca chng trnh tivi ang xem v ri bt u chuyn i o ca mnh.

S cn bng ca to ha: Mt chi non m ln t t, v dn n hoa. Mt con bm bay n ly phn hoa v b mt con cc n tht. Chng cc b con rn nut chng nhng ri sau con rn li b mt con chim cp i. Ngi th sn bn con chim v n tht. Ngi th sn sau li gi nua v tr v vi t. V mt chi non li m ln t mt t