You are on page 1of 3

RESUME

MAKLUMAT PERIBADI

Nama Alamat

: :

Marniza Binti Haji Taib D 87 Felda Kenanga Jengka 7, 26410 Bandar Jengka, Pahang Darul Makmur.

Umur Tarikh Lahir Bangsa Agama Warganegara No. K/P Status No. telefon

: : : : : : : :

20 Tahun 3 Jun 1991 Melayu Islam Malaysia 910603-06-5464 Bujang 09 4671675 0129495996

Email

mia_min@ymail.com

MAKLUMAT PENDIDIKAN Institusi Bidang Pengajian Tahun Pencapaian : : : : Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) 2010 2009 Pengajian Am Bahasa Malaysia Geografi Ekonomi Kelulusan : 3 Prinsipal ( PNGK 3.00 ) B+ AB+ C3.33 3.67 3.33 1.67

Institusi Bidang Pengajian Tahun Pencapaian

: : : :

Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 6 Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) 2004 2008 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Sejarah Mathematics Additional Mathematics Physics Chemistry Biology English For Science And Technology 2A 7D 2A 4B 1A 5C 7D 6C 6C 8E

Kelulusan

Lulus

Institusi Bidang Pengajian Tahun Pencapaian

: : : :

Sekolah Rendah Kebangsaan Jengka 7 Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR ) 1998 2003 Bahasa Melayu - Pemahaman - Penulisan Bahasa Inggeris Mathematics Science A A D A B

Kelulusan

Darjah 6

PENGLIBATAN KO-KURIKULUM Setiausaha Kelab Koperasi ( 2007 -2008 ) Bendahari Kelab Koperasi ( 2006 ) Perkhemahan Kadet Remaja Sekolah Peringkat Negeri Kursus Asas Pertahanan Awam Malaysia ( 2010 )

( 2005 )

KEMAHIRAN LAIN Kemahiran Bertutur Kemahiran Komputer : : Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Internet and Microsoft Office ( MS Word, PowerPoint and Excel )