You are on page 1of 3

FILIP12 Wika isang masistemang balangkas na isinasalitang tunog sa paraang arbitraryo na isinaayos at pili para magamit sa isang lipunan/kultura.

. Henry Gleason Ponolohiya pag-aaral ng salita Ponema makabuluhang tunog na nagbibigay ng ibang kahulugan Ex: a/o Nico- lalaki Nica babae (glottal/diin) baba sa katawan baba direksyon Morpema mga yunit ng pananalita salitang-ugat panlapi John Locke Tabula Rasa blankong papel utak kaalaman Makrong Kasanayan (malawakan) 1. 2. 3. 4. 5. Pagbasa Pagsulat Pagsalita Pakikinig Pag-iisip

Pagpapahayag 1. 2. 3. 4. Pangangatwiran pagdadahilan Paglalahad kailangan ng pag-aaral Paglalarawan katangian Pagsalaysay pagkwento

Hakbang sa Pagbasa 1. 2. 3. 4. Persepsyon pagkilala pag-unawa reaksyon asimilasyon

5 Panukatan ng Dimensyon sa Pagbasa 1. Pag-unawang Literal

pagfokus ng atensyon sa mga ideya at info na maliwanag na sinasabi ng babasahin. Pagkuha ng pangunahin, literal, at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan ayon sa paggamit sa pangungusap. Pagsasalin ng kaisipan ng may-akda sa sariling pagkakaunawa ng bumabasa.

2. Interpretasyon - pagbasa sa pagitan ng mga pangungusap kung kwento at taludtod kung tula. - Pagkuha ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na literal na kahulugan - Pagbibigay ng inaasahang kahulugan ng mga salita na hindi tuwirang sinabi ng may-akda. - Paglalahad ng tunay na kaisipan ng may-akda kasama pati ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan nito - Pagkilala ng tunay na hangarin at layunin ng may-akda. - Mabigyang kahulugan ang kaisipan ng may-akda 3. Mapanuring Pagbasa - pagbibigay-halaga ng katumpakan ng pagbabasa - tiyakin ang kaugnayan nito sa isang particular na suliranin - pagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga kaisipang natutuhan o tungkol sa akdang nabasa 4. Aplikasyon - malaman ang kahulugan ng nilalaman ng binasa sa karanasan ng bumabasa - madagdagan ang pansariling pang-unawa sa sarili - pagpapahalaga sa lipunan o paligid 5. Pagpapahalaga - pagdama sa kagandahan na ipinahihiwatig ng nilalaman ng kwento - pagbasa upang matugunan ang bisa ng sikolohiya ng pamamaraan ng mayakda o masining na elemento nito. - Madama ang mga damdamin o kaisipang likha ng guniguni o mga damdamin.

Paglawak ng Bokabularyo 1. Skimming inaalam ang nilalaman ng babasahin 2. Scanning naghahanap ng specific information

Formulasyon ng Salita pattern na nagpapalawak ng bokabularyo 1. Panlapi 2. Tambalan malatambalan (silid-aklatan) - tambalang ganap (bahaghari) 3. Pag-uulit partial, ganap, kumbinasyon 4. Panghihiram English-spanish-filipino - English- Filipino - Direktang panghihiram - Context clues Talinhaga salitang mahirap intindihin 1. Idyoma 2. Tayutay 3. Onomatopiya 4. Pagtutulad (simili) 5. Pagwawangis (metapora) 6. Iperboli 7. Metonimi 8. Sinekdoki 9. Eupemismo 10. Anapora, etc. Genre 1. larangan (field) 2. uri (mode: pasalita/pasulat) 3. tenor (para kanino) Konklusyon kabuuan ng lahat - buod - napuna/kuru-kuro - paghihinuha - sanhi at bunga