You are on page 1of 2

* Tnh hu ng 1: Nghin c u sinh(NCS) H ng ti n hnh ti d i s h ng d n GS Tu n. Nh ng do b t ng ki n nn NCS H ng ng k v n p cng trnh nghin c u cho t p ch tr c khi thng qua GS Tu n. Khi ng t p ch ng tn Tu n tr c H ng.

g. p n ch n /S: 1. C vi ph m s h u tr tu ? 2. ng tn Tu n tr c H ng l ng? 3. N u ng a ra ti l GS Tu n, ng th c hi n l NCS H ng th tn Tu n tr c H ng l? 4. N u NCS H ng a ra ti v th c hi n 80%, GS Tu n ch gp s a ch a th tn H ng tr c Tu n l? * Tnh hu ng 2: Lo i thu c CD-175 ph i h p v i thu c khng lao hi u qu r t t t trong phc i u tr lao. Thu c c th nghi m trn ng r t an ton v hi u qu . Khi a ra H i ng y c xt duy t, n u b n n m trong H i ng y c s quy t nh:(ch n /S) 1. ng thng qua 2. H i xem k t qu nghin c u thu c trn ng v t 3. Tr ng h p qua giai o n th c nghi m lm sng r i c ng thng qua k?... *Cu h i: 1. L y thnh t u c a ng khc lm k t qu ch a mnh: -L a d i - ov n -Bp mo d li u -... 2. Th c hi n nghin c u v thu c i u tr b nh cho ng ngho. Nh ng/c u a ra s ng/c u trn 200 ng cho m i nhm ch n v nhm ch ng. Tuy nhin nh u t yu c u l y 200 ng nhm ch ng v 400 ng nhm ch n : (ch n /S) - S ng c h ng thu c i u tr nhi u h n - Ch n ng c l i s ng t b tc d ng ph of thu c - N u l ng trong H i ng b n s h i n thi t k ng/c u 3. Th c hi n ng/c u trn 200 ng m khi bo co l lm trn 400 ng: - Bp mo d li u -L ad i - ov n -.. * c k cc ph n: 1. Nh ng nhm ng d b t n th ng 2. Cng b ng bao g m cc y u t g? 3. T tm l ntn? 4. Y c trong ng/c u y sinh h c nh m lm g? 5. 4 b c giai o n th nghi m 6. Pht tri n KHKT y h c--> cc v n y c m i pht sinh..(ch n /S) 7. Tuyn ngn Helsinki: n i dung, l ch s ra i

8. Y c chu n b cho SB y khoa c kh n ng nh n ra nh ng tnh hu ng kh kh n v ng x theo 1 pp c ng/t c v l tr (ch n /S) 9. N i dung Nuremberg.
10. Henry Beecher ng bi bo sau cu c ng/c u of cc nh khoa h c c th c hi n t i M 11. 2 BS lm ti NCS t i HYD. Trong h i ng y c c 2 BS v chuyn mn, 1 GS BS, V y h i c : - Cn thi u nhn s - Thay GS BS = 1 ng ngoi ngnh y - ... 13. T ch c ho t ng of h i ng y c 14. 3 ng/t c o c trong ng/c u lm sng 15. o c: 7 i u 16. B co Belmont 17. B ng thng bo ng

ng y