You are on page 1of 4

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK BATU LINTANG 2011/1 Tempat : Masa

: Bilik Mesyuarat Kecil 12.00 1.00 p.m 10 Februari 2011

Tarikh :

Kehadiran : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. En. Rahmat Nazri Bin Jali Cik Natrah bt Isa Pn. Melor @ Hammlor Bt. Kassim En. Christopher Tiew En. Senawi Dollah En. Peter Lasa En. Chai Nyun Pui Pn. Chua Lea Chan En. Bong Ming Fah Pn. Kee Hui Siang En. Zahariman Md. Nor Pn. Dorathy Punah Cik Nur Khairiyah bt Ramli Pn. Jong Siew Fung Pn. Dayangku Azlina bt Awangku Ahmad Pn. Dara bt Leman En. Zailani b Anuar

Bil 1.

Perkara Tindakan Kata Alu-aluan Ketua Panitia(KP) Ketua Panitia 1.1 Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada guruguru Pendidikan Sivik tahun ini. 1.2 Ketua Panitia mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada guru-guru kaum Cina. Format Penyediaan Rancangan Mengajar Harian 2.1 Rancangan mengajar harian hendaklah mengandungi : a) Tema b) Topik c) Matlamat d) Aktiviti e)ABM f)Refleksi Rancangan Tahunan PSK 3.1 Rancangan mengajar mestilah mengikut rancangan tahunan. 3.2 Semua guru yang mengajar Pendidikan Sivik Tingkatan 1,2,3,4 dan 5 hendaklah mendapatkan Rancangan Tahunan PSK dan meletakkannya dalam buku rancangan mengajar harian. 3.3 Guru-guru boleh menggunakan kreativiti masing-masing untuk menambahbaikan pengajaran masing-masing. Khidmat Masyarakat 4.1 KP menyatakan tujuan utama projek khidmat masyarakat adalah untuk melatih pelajar mengaplikasikan apa yang telah diajar di dalam kelas. 4.2 Projek ini merupakan aktiviti di luar bilik darjah. Hasil laporan aktiviti/projek ini hendaklah dilaporkan dalam bentuk folio yang mengandungi format-format tertentu yang akan dibincangkan dalam mesyuarat ke-2 dan LDP nanti. 4.3 Contoh khidmat masyarakat boleh dirujuk pada buku teks tingkatan masing-masing. Tema adalah berbeza mengikut tingkatan, sebagai contoh tema bagi Tingkatan Empat ialah Malaysia Berdaulat. Manakala tema bagi Tingkatan Satu ialah Kebersihan. 4.4 Folio ini akan disemak oleh guru sendiri berdasarkan penglibatan pelajar dalam projek ini mulai penentuan tajuk hingggalah kepada kesimpulan yang diperolehi. 4.5 Projek ini haruslah dijalankan secara berkumpulan dengan linkungan 5 hingga 10 orang untuk satu kumpulan bergantung kepada jumlah pelajar dalam kelas. 4.6 Kerjasama daripada pihak guru dapat melaksanakan projek khidmat masyarakat dengan berkesan. 4.7 Tarikh penghantaran PKM dinyatakan dalam RMT masing-masing. Semua guru PSK

2.

3.

Semua guru PSK

4.

Semua guru PSK

5.

Pemantauan Buku Latihan. 5.1 Pemantauan buku latihan boleh dirujuk pada lampiran yang telah diedarkan. 5.2 Sila hantar lima buah buku latihan PSK kepada penyemak mengikut minggu yang telah ditetapkan. 5.3 Kerjasama daripada guru untuk memastikan tarikh dan topik ditulis setiap hari. Pengagihan tugas pengolahan kertas soalan. 6.1 Guru-guru sivik boleh merujuk pada edaran yang telah diberi. 6.2 Bagi tingkatan 1,2 dan 4 guru-guru perlu menyediakan kertas soalan untuk Ujian Bulanan 1, Peperiksaan 1, Ujian Bulanan 2 dan akhir tahun. Manakala bagi Tingkatan 3 dan 5 guru-guru perlu menyediakan soalan untuk Peperiksaan 1 dan Ujian Bulanan 1 sahaja. 6.3 Penyelaras Tingkatan 1 ialah Cik Khairiyah, penyelaras tingkatan 2 ialah Encik Liew Kit Sen. 6.4 Sila serahkan salinan soalan beserta jawapan kepada guru RESOS selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh peperiksaan. Serahkan juga satu salinan soalan dalam bentuk soft copy kepada Ketua Panitia. Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP). 7.1 Latihan dalam perkhidmatan akan dijalankan sebanyak empat kali. Cadangan aktiviti semasa LDP oleh para guru adalah dialu-alukan. 7.2 Diharapkan semua guru PSK memberi sepenuh penglibatan dalam LDP bagi mempertingkatkan proses p&p supaya lebih berkesan. 7.3 LDP yang pertama akan diadakan pada 12 Mac 2011 (Sabtu). Notis akan ditampal nanti. Minggu Bidang Kemanusiaan 8.1 Minggu bidang kemanusiaan akan diadakan pada 1 Ogos hingga 5 Ogos. 8.2 Panitia PSK akan diberi tugasan nanti. 8.3 Bahan khidmat masyarakat juga boleh diguna untuk pameran pada minggu tersebut. Alat Bantu Mengajar 9.1 Panitia sivik mempunyai CD courseware untuk setiap tingkatan. Panitia sivik juga mempunyai buku kerja dan boleh dipinjam dari Ketua Panitia. 9.2 Alat bantu mengajar seperti cakera padat, kad-kad, buku kerja, kad manila boleh diperolehi bila-bila masa dari Ketua Panitia atau Timbalan Ketua Panitia. Lain-lain 10.1 Guru-guru boleh mencadangkan bahan yang boleh dibeli untuk

Semua guru PSK

6.

Guru yang berkenaan

7.

Semua guru PSK

8.

9.

10.

kegunaan panitia PSK menggunakan peruntukan yang telah disediakan. 10.2 Cikgu Senawi menyatakan ramai pelajar sangat tidak berminat untuk belajar Pendidikan Sivik. 10.3 Ketua Panitia menyatakan guru harus berusaha menjadikan pembelajaran sivik sesuatu yang menyeronokkan. Dalam LDP yang akan diadakan, guru-guru boleh berkongsi pengalaman mengajar atau kaedah mengajar yang menarik untuk dikongsi bersama.

Disediakan oleh .. (Natrah bt Isa) Guru Pend. Sivik dan Kewarganegaraan

Disemak oleh

Disahkan oleh

(En. Rahmat Nazri Bin Jali) Ketua Panitia Pend. Sivik dan Kewarganegaraan

(Pn. Melor @ Hammlor Bt. Kassim) Ketua Bidang Kemanusiaan