You are on page 1of 4

WAKTU SOLAT Kuala Lumpur Komuniti

SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK 5:45 13:20 16:46 19:29 20:44

... kaw asan lain

Ahad,03Julai2011
RSS Mobile Akhbar Digital

Set BH sebagai Laman Utama

Arkib Berita : Seminggu |Sejak1991 PILIHAN ENJIN CARIAN

SMS Alert

1klassifieds

Cari

Nasional

Sukan

Dunia

Ekonom i

Agam a

Hip

Ratu

Surat

Rencana

Pendidikan

Sastera

Skuad

Sisipan

Klik Khas

Nasional
Cetak . Emel Rakan .

SERTAIKAMIDIFACEBOOK

4 juta ahli silat jadi 'perisai negara'


Oleh Faizatul Farhana Farush Khan, Muhd Am irul Faiz Ahm ad dan Latifah Arifin bhnew s@bharian.com .m y 2011/07/03

IKLAN

Sedia berdepan tindakan agresif BERSIH KUALALUMPUR:LebihempatjutaahliPersekutuanSilatKebangsaanMalaysia(PESAKA)sediamenjadi'perisai negara'padaperhimpunanharamanjuranBERSIH,Sabtuinibagiberdepantindakanagresifyangmungkin dicetuskanahligabunganitu. KetuaMenteriMelakayangjugaPresidenPESAKA,DatukSeriMohdAliRustam,berkatasebagaisebuahgerakan yangberpaksidanmendaulatkanperlembagaannegara,PESAKAakansentiasamemastikanMalaysiaamandan makmur. Kamitidakakanberkompromidenganmanamanapihakyangcubaatauberniatmenghinadanmenafikanlima prinsipRukunNegarayangterkandungdalamperlembagaaniaitukepercayaankepadaTuhan,Kesetiaankepada RajadanNegara,KeluhuranPerlembagaan,KedaulatanUndangUndangsertaKesopanandanKesusilaan. Padamasasama,kamimakintidakberpuashatisertatercabardengankebiadapanPengerusiBERSIH,DatukS AmbigayangsejakduluberterusanmenghinaMelayudanIslamsehinggaberanimerancangperhimpunanharam. Justeru,PESAKAmemberiamarankeraskepadaAmbigasupayamenghentikanrancanganmenganjurkan

Artikel Lain

open in browser customize

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

perhimpunanharam,Sabtuiniatauberdepankemungkinanberlakunyakekacauanmelampauseperti13Mei1969, katanyaselepasmenghadiriperjumpaandanmesyuaratbersamagurugurusilatMalaysiadiKelabSultanSulaiman, KampungBarudisini,semalam. Turuthadir,AhliDewanPerguruanPESAKAyangjugaPengasasPertubuhanSeniSilatLincahMalaysia(PSSLM),Tan SriOmardinMaujudan211gurusilatlincahseluruhnegara. Omardinpulaberkata,jikaAmbigaberdegilinginmeneruskanperhimpunanharamitu,PESAKAberjanjiakan bertindakdanmelakukanapasajauntukmemastikankestabilannegaraterpelihara. Ambigaperlubertanggungjawab100peratusatassegalaimplikasiataukejadianburukyangbakalberlakukepada rakyatdannegaraakibatperhimpunanharamitu,katanya. Sementaraitu,PersatuanPersatuanPeniagadanPenjajaLorongTuankuAbdulRahman(TAR)menyerahkan memorandumkepadaKetuaPolisNegara,TanSriIsmailOmarbagimembantahperhimpunanharamdiIbuPejabat Polis(IPD)DangWangidisini,semalam. Persatuanyangmenaungilebih2,000peniagadisekitarJalanTARsebulatsuaramenolakperhimpunanitu diteruskankeranabolehmenjejaskansumberpendapatanmereka. Pengerusinya,CheKamarudinIbrahimberkata,demonstrasijalananbukansajamelumpuhkankerancakanekonomi malahmerugikangolonganpenjaja,peniagadannegara. Sebelumpenyerahanmemorandumitu,kirakira1,000tandatanganpeniagadanorangawamberjayadihimpunkan bagimenyatakanbantahanperhimpunanharamdikawasanterbabit. SatulaporanpolisturutdibuatdiIPDsamabagimendapatkanjaminankeselamatandaripadapihakpolisjika perhimpunanituditeruskan,Sabtuini.

BN sedia tamatkan belenggu 21 tahun Subsidi benih, baja kekal: TPM Muslihat burukkan kerajaan: Dr M PERMATA tak main politik Eksklusif: Mahu tarik perhatian punca remaja bunuh diri 600 teroka 17 lubuk Kuala Pahang KDN isytihar BERSIH haram Bersama Selebriti: 'Wanita Malaysia hebat' WWW pecah rekod Chennah terima jalur lebar

IKLAN TEKS FOOTPATCHTERMURAH!!!KADKREDITDITERIMA!! SISTEMDUITSENYAPDIRUMAHTERBONGKAR!!! $$..DUITDAPATSETIAPHARILUMAYAN..$$ Jurudatasambilandirumah. AndaTerawal,RugiJikaDilepaskan!! JADILAHTERAWALUNTUKBONUSAIDILFITRI >>>>JutawanFaceBook<<<< AWAS!!!RAHSIARM100RM300SEMINGGUTERBONGKAR>>

open in browser customize

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

SETIAPHARIWANGTUNAIMASUK! >>>>>HADIAHTERAKHIRUNTUKORANGJB<<<< BakalJutawanInternetDicari.TempahPosisiAndaSekarang FOREX:OTOTRADE,AMATBERKESAN!!!! >>>KEHEBATANSANGLINTAHMENJADIANACONDA!!<<< >>BINAKEDAIONLINE@SHOPPINGCART<< $____RAHSIASULITYouTube.comAKHIRNYATERBONGKAR!____$ ++INDIKATOR&ROBOTFOREXPALINGMENGUNTUNGKAN!!++ "PRODUKSUAMI&ISTERIHOTBERKESAN" >>>PROMOSI<<<250PRODUKSUAMIISTERI SAYAJUTAWANINTERNET!!!ANDABILA????? ::::SALURANTVPERCUMA:::: FOOTPATCHTERMURAH!!!KADKREDITDITERIMA!!!! SEMINARFOREXMENGUNTUNGKANGUNAHANDPHONE/PDA IIISelamatTinggal"MASALAHKEWANGAN"III >>BELAJARBUATWEBSITEPALINGMUDAH<< <====PerniagaanDropshipperMeningkatkanEkonomiUsahawan====>

Tempah Iklan Teks disini

Peta Laman

Berita
Nasional Wilayah Sukan Dunia Ekonomi Ratu Surat Rencana Pendidikan Sastera

Sabtu
Joran XYIkonLelaki BeritaSaw it 48Jam TanyaDoktor

Rona
Rona BiPop Dekor Laman Kembara

Interaktif
Galeri Video BHLive RakanBH

Servis
RSS Mobile AkhbarDigital SMSAlert

Pengiklanan
1Klassifieds PropertyAuction IklanWeb

Akhbar
BusinessTimes BeritaHarian HarianMetro NSTP

Siapa Kami
Sejarah Redaksi HubungiKami PembangunWeb

open in browser customize

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Agama Hip

Skuad

KaunselorAnda DoktordiBM Sihat

eMedia

HakC iptaTerpelihara2011BeritaHarianSdn.Bhd.Emelkamisebarangmaklumbalas. Resolusipaparanterbaikuntuklamanwebiniadalah1024x768

Kembalikeatas

open in browser customize

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com