„A könyv segítségével megismerhetjük igazi spirituális lényünket. Kérem olvassa el ezt a könyvet!” Dannion Brinkley, a „Megment$m a fény” c.

könyv szerz$je

AURAISMERET
Ismerd meg aurád színét és válj önmagad mesterévé Johannes R. Fisslinger
SZÍNSZEMÉLYISÉG TESZTTEL!

Borító bels oldala (balról-jobbra, felülr l-lefelé): Termelékeny, verseng , életer s; Energetikus, kreatív, szexuális beállítottságú; Boldog, játékos, figyelmes; Fizikai, aktív, er teljes; Milyen az Ön Auraszíne? Képes megváltoztatni és kiegyensúlyozni az Auráját? Kreatív, kommunikatív, természetes; meditatív, spirituális, idealista; Gondoskodó, szeret , kifejez ; Csendes, nyugodt, intuitív.

AURAISMERET
„Hiszem, hogy Johannes megnyitja el#ttünk a spirituális-mentális önmagunkat képez# emberi energiamez#k megértésének útját. Ez a m/ egyértelm/en a következ# évezred gyógymódja. Mindenki számára ajánlom ezt a könyvet.” Dannion Brinkley, A new yorki bestseller lista els$ helyezett, „Megment$m a fény” c. könyv szerz$je „Azóta keresek egy ilyen áttörést hozó eszközt, amióta 1969-ben el#ször részt vettem egy biovisszacsatolási kutatásban. Úgy gondolom, hogy az Inneractive Aura Videó Station és az AURAISMERET használata felbecsülhetetlen eszköznek és módszernek bizonyul mindenki számára, aki szeretné megismerni önmagát, vagy szeretne segíteni másoknak a jobb egészség és közérzet megteremtésében. A rendszer megismerése és használata fontos lehet az egészségügyben dolgozók számára, akik ezentúl demonstrálhatják, pontosabban meghatározhatják és kontrollálhatják gyógyító munkájuk hatékonyságát, eredményét.” Steven Halpern, Zenem/vész,szerz$ és producer „Szeretni fogja ezt a könyvet! Gyakorolja és sajátítsa el az változások következnek be az életében.”
AURAISMERETET

és meglátja, óriási

Bettina Bernoth, a „Magical Auras” (B/vös aurák)” c. könyv szerz#je

-1-

ARAISMERET
Az AURAISMERET egy nagyon egyszer/ és hatásos program, amely használatával önmagunkat és környezetünket „információ- és energiakötegekként” láthatjuk meg és saját Energiánkat, Rezgésünket magasabb szintre emelhetjük. Az AURAISMERET alapvet# vezérelvei: • Növelheti bioenergiáit Tegyen olyan dolgokat mindennapi életében, melyek növelik testi, érzelmi, mentális és spirituális energiáit. Változtasson azokon a tevékenységein, melyek az energiáját kiszívják, negativitást vagy stresszt okoznak. Fokozatosan változtassa, vagy szüntesse be ezeket a tevékenységeket. • Emelheti bioenergiáinak rezgésszámát Növelje a rezgését, hogy több szépséget és szeretetet teremtsen az életében, és lépjen a tökéletesség és a tudatosság magasabb szintjére. Nézzen önmagába és éljen a legjobb képességei szerint.

A m/ eredeti címe: Aura Mastery A könyv angol nyelv/ eredetijét kiadja: Inneractive · 520 Washington Blvd. # 907 Marina del Rey, CA 90292 · USA Tel: 310-390-7090 · Fax: 310-390-8167 E-mail: aura@inneractive.com Internet: http://www.inneractive.com © 1998 Szerz#i jog: Johannes R. Fisslinger Nyomtatva az USA-ban ISBN 0-9651531-0-X Minden jog fenntartva. Írásos engedély nélkül nem sokszorosítható sem a könyv, sem annak részei. Az engedély iránti igény a fenti kiadónak címzend#. A következ#k az Inneractive USA márkanevei: Aura-in-motion (Mozgásban-az-aura), Aura Video Station (Aura Videó Station), Your Aura Video (Az Ön Aura-videója), Inneractive (Bels#aktivitású), Bio Glove (Biokeszty/), AURA MASTERY (Auraismeret). Kivonat a LIFE COLORS-ból © 1991 Pamala Oslie. Újranyomtatás a New World Library, San Rafael, CA 94903 engedélyével. Ha az itt ajánlott információk alapján kíván eljárni, vegye figyelembe, hogy azokat orvosi vagy bármely megbízható egészségügyi szakember tanácsa és gondozása mellé, kiegészítésnek szántuk. Egyetlen Inneractive (Bels$aktivitású) program vagy termék sem helyettesíti és/vagy szándékozza helyettesíteni a megfelel$ orvosi vagy terápiás kezelést. Amennyiben bármilyen fizikai, érzelmi vagy mentális problémája van, kérjük, forduljon képzett egészségügyi szakemberhez!

-2-

TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL@SZÓ BEVEZETÉS TAPASZTALATAIM AZ ENERGIÁVAL ÉS A SZÍNEKKEL AURA ÉS ENERGIA INTERAKTÍV VILÁG, INTERAKTÍV EMBEREK AURAISMERET: 1. GYAKORLAT EMBERI BIO-SZÁMÍTÓGÉPEK VAGYUNK? A MECHANIKAI ÉS AZ ENERGETIKAI TEST AZ EMBERI ENERGIAMEZ[ AURAISMERET: 2. GYAKORLAT ÉLETENERGIA ELEMÜNK SZÍNTESZT KUTATÁSOK AURAISMERET: 3. GYAKORLAT A SZÍNEK ÉS HATÁSUK A MINDENNAPI ÉLETBEN AZ ENERGIA ÉS A SZÍNEK AURAISMERET: 4. GYAKORLAT ÉLETENERGIA ÉS SZEMÉLYISÉGJEGYEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTERAKCIÓ AURAISMERET: 5. GYAKORLAT AZ ÉLET SPIRÁLJA AURAISMERET: 6. GYAKORLAT ÉLETENERGIA ÉS VALÓSÁG AZ ENERGIA KÖVETI A GONDOLATOKAT AZ INNERACTIVE TECHNOLÓGIA BIOVISSZACSATOLÁS SZÍNPSZICHOLÓGIA REZGÉSTERÁPIÁK ÉS ELME/TEST GYÓGYÁSZAT INNERACTIVE A GYAKORLATBAN AURAISMERET AURASZÍN-TESZT SZEMÉLYISÉGMODELLEK ÉS SZÍNEK AURASZÍN-TESZT BEVEZETÉS SZÍNSZEMÉLYISÉGEK AURAISMERET SZÍNSZEMÉLYISÉG-TESZT TESZTINSTRUKCIÓK KÉRD[ÍV AURASZÍN SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK MÉLY-VÖRÖS VÖRÖS NARANCS NARANCSSÁRGA SÁRGA ZÖLD MÉLYZÖLD 3 5 6 7 8 11 11 12 13 15 17 18 19 21 22 22 23 25 25 26 27 27 28 29 29 31 32 33 34 36 38 38 39 40 41 44 45 47 55 56 64 71 77 84 90 96

KÉK INDIGÓSZÍN LILA (IBOLYASZÍN) LEVENDULA FEHÉR AURA VIDEÓ STATION AURA-ISMERET: 7. GYAKORLAT AURAISMERETI TESZT NÖVELJE ENERGIÁJÁT EMELJE REZGÉSÉT 102 108 114 120 126 132 132 134 134 135 4 .

Alanának. valamint minden barátomnak és rokonomnak szül#városomban a jó öreg Bajorországban. hogy ilyen szabadságban. Kivételes ajándék a sorstól. amely lehet# tette a számomra. Németországban. Rosittának. Richard Johnsonnak. Antonnak és Corneliának. Elmondhatatlanul hálás vagyok a lehet#ségért. Scottot. Belának. Martint. hogy ennyi különleges. kedvenc New Age zenészemnek. Davidet. bátyámnak Helmutnak. egyik legjobb tanáromnak. Feltétlenül köszönetet kell mondanom minden tanáromnak és spirituális vezet#mnek. hogy megélhessem ezt a kreatív. akik mindezen évek alatt támogattak. megértésükr#l és tör#désükr#l tettek tanúbizonyságot. Annát. Laurie-t. Bevallom. csodálatos gyógyító muzsikájáért és e könyv el#szavának megírásáért. óriási ajándék volt t#lük a lehet#ség. Juttának. 5 . Govindát. nyitottságban és békességben n#hettem fel vidéken. ha ezeket nem oszthatnám meg és élvezhetném családommal és barátaimmal. és azt. Dr. Mindenért köszönet nektek. mert képes er#teljes és szeret# spirituális lény lenni.KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Életem további részében mindig hálás leszek azoknak a kedves és csodálatos embernek. a biovisszacsatolás és elme/test gyógyítás egyik úttör#jének támogatásáért. Pamala Oslienak. Az álmaim. Steven Halpernek. Végtelenül szerencsésnek érzem magam. akik az elmúlt évek során kitartóan támogattak. az egész világon kiépült auraközpontoknak. gyarapodás és tudatosság egy új korszakába vezetni. akik az utóbbi néhány év alatt támogatásukról. legbels#bb életcéljaim megvalósítása azonban jelentéktelenné válna. és… S végül szeretném köszönetemet kifejezni minden egyéb olyan embernek és él#lénynek. Mindegyiküknek több mint jelent#s szerepe volt abban. Szeretlek! Ugyanennyire hálás vagyok csodálatos szüleimnek. különösen a kommunikáció nélkülözhetetlen m/vészetét. Dannion Brinkleynek üzenetéért és azért. Beatet. aki létével. érdekes és szenvedélyes személyiséggel találkozhattam. hogy megtaláljam az álmomat. m/szaki ismereteikért és támogatásukért az Inneractive technológia kidolgozása során. Köszönettel tartozom feleségemnek Bettinának. az önbizalmamat és a saját hitemet. Továbbá a legmélyebb elismeréssel kell köszönetet mondanom n#véremnek. Szívb#l jöv# hálám kiterjed még barátaimra és azokra az emberekre. Montienak és Jerrynek programozói munkájukért. Dietmart. könyvéért. Gene-nek e könyv szerkesztéséért. Annyi mindent tanultam t#le. izgalmas és érdekes életet. támogatásukért és az Inneractive Aura Videó Station és az AURAISMERET terjesztéséért. hogy képes legyek megosztani másokkal a legbels#bb érzelmeimet. beleértve: Sarvesht – imádom a varázsodat. akik az évek során segítettek nekem képességeim és ismereteim formálásában. Jeremynek és minden „Inneractive-támogató” barátnak. Sunshine-nak. tevékenységével hajlandó az emberiséget és csodálatos bolygónkat a növekedés. „Life Colors” (Az élet színei) c. hogy megvalósíthattam és élhettem saját álmomat.

segítsek bemutatni egy valóban kreatív zseni. szó szerint „lehangol” bennünket.EL SZÓ A világon évezredek óta ismerik és tisztelik az emberek a zene Testre. kiható hatásait. vagy ennek ellenkez#je lelkesít#. mint a „leveg#hullámok vitaminja”. Sok. aki szeretné megismerni önmagát. A „megfelel#” zene használata egyfajta „dallam-táplálékként” szolgálhat a hallgató számára. mint „harmóniában lenni” és „megfelel# hangulatban (hangban) lenni” alapvet#k a zenében. A zenehallgatás közben javul a hangulatunk.az ember a finom energiamez#ire ( az aurára ) -. Az elmúlt id#szakokban. Ott valójában ennek az ellenkez#je történik. Elmére és Lélekre gyakorolt hatásának varázslatos erejét. vagy szeretne segíteni másoknak a jobb egészség és közérzet megteremtésében. színesebb. amellyel egyben meger#síti azok létezését is. hogy az Inneractive Aura Videó Rendszer és az AURAISMERET együttes használata felbecsülhetetlen eszköznek fog bizonyulni mindenki számára. Nagy örömömre szolgál. meditálni. Azonban a számunkra idegen zene feszültséget okoz. hogy megfigyelhessük a zene pillanatnyi. egyre jobban érezzük ahogyan a hanghullámok energiája szétárad a testünkben. és pontosabban meg tudják határozni munkájuk hatásosságát. vagy csak felületesen képes kimutatni ezt a zenei harmonizálási folyamatot. részletesebb és informatívabb. Úgy gondolom. Miért olyan fontos a zene? Ebben a nyelv vezet nyomra. A zeneirányzatok. elemzése a hagyományos tudományos eszközökkel id#igényes és költséges lenne. A zene lehet ellazító. jelenleg a piacon lév# mér#eszköz azonban technikai lehet#ségeinek hiányossága miatt nem tudja. valósid#ben történ#. korokban a zenekutatók. illetve a különféle zeneirányzatok környezetre történ# hatásait meghatározni. stílusok folyamatosan változnak. meditatív. mely alapján olyan zenét kereshetünk. Mérés közben az elavult. Fisslinger munkáját. Mostanáig nem volt lehet#ség arra. tanulmányokra. irritál és legyengít. amely segít relaxálni. A zene a szó szoros értelmében „behangolja” az emberi hangszerünket. másodsorban a hallgatók szubjektív szóbeli válaszaira. A zene aurára történ# hatását az Aura Video Stationnal párosítva. szerz$ és producer 6 . amióta 1969-ben el#ször részt vettem a biovisszacsatolási kutatásban. Az Inneractive Aura Videó Station rendszere esetében ez szerencsére nem így van. és egy specifikus hangfrekvencián sugároz. Az auravideo által megjelenített felvételsorozatokon a mozgó aura dinamikusabb. Azóta keresek egy ilyen áttörést hozó eszközt. zenem/vész. A zenés egészségért! Steven Halpern. elemezhetjük. visszajelzéseire támaszkodhattak. mint amilyen egy pillanatképen. amely valós méréseredményt nyújtana a kutatók. Meditatív zene esetében a „vitaminok” kristálytiszta rezgés/ energiahullámok. Auraszín képeink zenehallgatás közben történ# folyamatos filmszer/ megfigyelése láthatóvá teszi a zene pozitív hatásainak kialakulását az emberi aurára. aurafotón lenne. molekula. Sok ember számára az alfahullám frekvenciájú zenék folyamatos hallgatása a legegyszer/bb mód a bels# béke és ellazultság érzésének elérésének érdekében. egyik után jön a másik. . mérhetjük. akik az eszközzel és módszerrel demonstrálni tudják. amelyek nem lassultak le a fizikai közegben. hogy megkértek. Kézenfekv# választás az egészségügyben dolgozók számára. Az olyan fogalmak. Mindegyik stílus hatásának részletes vizsgálata. amikor megpróbálták a hallgatóság zeneválasztásának okait. mivel ezeket már „zenés egészség”-ként és általános jólétként elismerték. hogy a föld saját domináns energiamezejével harmonikus rezgésbe és formába hozhat bennünket. elemz#k számára. nehezen kezelhet# technikájuk miatt a mérések közben hajlamosak a zenehallgatót a kívánt állapotból kizökkenteni. Minden atom. akkor els#sorban a széleskör/ pszichológiai mérésekre. élénkít#. vagy a testünk öngyógyító energiáit meger#síteni. Johannes R. A zenehang tulajdonképpen nem más. S valóban igaz lehet. sejt és szerv egy meghatározott frekvenciatartományban rezeg.

Kutató. megérzéseinkkel. melyekre mindannyian vágyunk. hogy segítsen önnek Elméje. Ma már tudjuk. hogy a saját életenergiánk vagy auránk tükrözte elme-test interaktivitást megjelenítsék. Az emberek életük során valamilyen láthatatlan er# hatására egymáshoz kapcsolódnak. A bels# növekedés nem érhet# el csupán mentális természet/ tevékenységekr#l való olvasással és azokban való részvétellel. társadalmunkban egymáshoz kapcsolódunk. Elme és test ugyanazon egység más-más kifejezései. és ami legalább ilyen fontos. vagy ett#l elmenekülni nem lehet. integrálnunk kell az elme-test egységét mindennapi életünkbe. érzéseinkkel. test és energia elveir#l való olvasás és azok megértése után számtalan ember számára a következ# megteend# lépés kétségtelenül az AURAISMERET lesz. a családok rokonsági és baráti kötelékben kapcsolódnak egymáshoz. hogy megértsük a láthatatlan kapcsolatot testünk. értékeinkkel. hogy összetett. kölcsönösen összekapcsolt. és minden emberi lény számára megtapasztalhatóvá és elérhet#vé teszi. Ez a felfogás és ismeret alkotja munkám alapját. kortalan-test) olvasása után? Azért. ezáltal több szépséget és szeretetet teremtve életünkben.BEVEZETÉS Nemcsak a jó közérzetünk. számtalan alkotóelemével és rendszereivel együtt kölcsönösen összekapcsolódik az érzelmeinkkel. Megmagyarázza az elme-test kapcsolatot. hogy elérhessük azokat az eredményeket. de személyes és spirituális növekedésünk érdekében is nélkülözhetetlen. Ageless Body” (Id#tlen elme. 7 . Tulajdonképpen ez nem csak egy elme-test kapcsolat. él# rendszerek vagyunk. Teste és Energiája bels# világának felfedezésében és gyógyításában. Segít növelni az energiaszintet és megemelni annak rezgését. Az elme-test kapcsolat az jelenti.és felfedez#út egyben. Szó szerint csodás ablakot nyit bels# saját énünkre. hitünkkel. Az Inneractive Aura Videó technológia megjeleníti az elme-test és energia kapcsolatot. és tudatosságot teremtünk az életünkben. érzelmeinket és a testünket. Az AURAISMERET egy folyamatos továbbképz" és kutatási program Elménk. Az AURA VIDEÓ STATION-t és az auraismeret--et azért fejlesztettük ki. hanem valódi változásokat igényel. ahogy mindig is akarta. elménk és az energia között. interaktív elme-test és energia biovisszacsatolást jelent. Ezeket az eszközöket azzal a céllal terveztük. hanem valójában egy elme-test egység. az AURAISMERET program pedig biztosítja az Ön számára a szükséges biovisszacsatolást és eszközöket. egyszer/en kifejezve. hogy úgy változtassa meg az életét. mint a „The Celeste Prophecy” (A mennyei prófécia) vagy a „Timeless Mind. A számítógépek hálózatba kapcsolhatók. hogy az elme. hogy minden egyes emberi lény bels# önmagához kapcsolódik. Az AURAISMERET. Testünk és Energiánk BELS( VILÁGÁNAK felfedezésére és gyógyítására. magasabb elménkkel. Világossá vált számomra. melynek kifejlesztési folyamatában részt vettem abban az id#ben. E tényt tagadni. Az AURAISMERET utazás önmagunkba. gondolatainkkal. Valódi változások csak akkor következnek be. ha megváltoztatjuk elménket. Sok embernek feltettem ezt a kérdést: Tulajdonképpen mit tett saját életének ellen#rzése és uralása érdekében olyan könyvek. Fizikai testünk. és a bels# szépségünket és kisugárzásunkat tükrözi. Tudjuk.

vagy pontosabban nem voltam tisztában azzal. érzékelnek. melyet Európában építettem fel. amiket személyenként jelenítettünk meg a rendszer képerny#jén. és azok korrelációjáról bizonyos személyiségvonásokkal. és Santa Barbara partjai felé vettem az irányt. hogy #k is a méréseknek megfelel#. ugyanarról a személyr#l azonos jellemvonásokat. annak is a befejez# szakaszát éltem meg.általánosan szinte mindennel kapcsolatomban. és hitrendszereket határoztak meg. számos kutatatásban olyan teszthelyzetet teremtettünk. Könyvében nagy részletességgel ír az általa érzékelt különböz# auraszínek kapcsolatáról. Pamala könyvét olvasva meggy#z#dtem róla. Napról napra egyre kipihentebbnek és felfrissültebbnek éreztem magam.számomra abban az id#ben ez volt a legrosszabb. Másodszor. a „Life Colors” (Az élet színei) c. Néhány napra béreltem egy csodálatos kabriót. Több évvel ezel#tt volt szerencsém néhány távolsági telefonbeszélgetést folytatni Pamala Oslie-val. Azokat a színeket. hogy az aura színek és minták. nem voltam biztos benne. amely úgy t/nt. akarom-e folytatni sikeres üzletemet. A jöv#látók egymástól függetlenül. . ahol a jöv#látók ránéztek egy egyénre. Például. Amint meglátott. Aban az id#ben eddigi életem egyik legjelent#sebb mélypontján voltam. Pamet addig csak telefonbeszélgetéseink alapján ismertem. nagyon fimom rezgés/ energiát éreztem. Harmadszor. El#ször is éppen egy ötéves kapcsolat legvégét. körülöttük milyen színeket látnak. hogy lila-sárga vagy!” „Ez jól hangzik!” válaszoltam automatikusan „És ez pontosan mit is jelent?” 8 . amelyek hozzájuk kapcsolódnak. az emberi energiamez#t látni vagy érzékelni képes emberrel találkozni. személyiségjegyeket. akkor abban a pillanatban egy kellemes. összehasonlítva a jöv#belátók és auralátók által rögzített színekkel megállapíthatjuk. érzelmi. melyeket az Inneractive technológiával mértünk. egy nagy pihenésre és lazításra. amely úgy t/nt. tanulmányaim és munkám során lehet#ségem volt számtalan gyógyítóval és számos más. er#sen közel voltak a jöv#látók által az emberi alanyok körül érzékelthez. könyv szerz#jével. Az utóbbi öt évben sokféle és széleskör/ kísérletet vezethettem.TAPASZTALATAIM AZ ENERGIÁVAL ÉS A SZÍNEKKEL Az Inneractive AURAISMERET-tel és az aurafényképez# technológiával folytatott kutatásaim. minden tevékenységemben kellemetlenül éreztem magam. és le kellett írniuk. Azt tapasztaltam.. az ismert terapeutával.vagy életenergia-színekhez. Ugyanakkor természetesen az általuk leírt információkat minden esetben összehasonlítottam az Aura Videó rendszer által megjelenített auravideoval.. Imádtam a napos éghajlatot. melyek egyértelm/en ezeket a „fenoménokat” igazolták. képes a körülöttem kialakult sötét fellegeket feloszlatni. Továbbá tesztkérdések. viselkedésmintákat. de amikor Santa Barbarában személyesen is találkoztunk. különféle riportok alapján a tesztalanyok megadták azokat a jellemvonásokat. Amikor a németországi Münchenb#l megérkeztem Los Angelesbe. Ezeket a személyiségi tulajdonságokat a kísérlet folyamán hozzárendelhettük a tesztalanyok által megjelenített aura. azonnal könnyedséget és könny/séget éreztem. hogy # nemcsak az emberi energiamez# érzékelésének csodás ajándékával rendelkezik. Úgy döntöttem szabadságra van szükségem. illetve ahhoz közellév# színeket határoztak meg az emberi energiamez#ben. az egész testét körül veszi. mentális és spirituális viselkedésekkel. hanem képes annak messzire nyúló következményeit is megérteni. azt mondta: „Tudtam! Tudtam.

amit a lila szín tükröz. túl brutálisnak. és jobban kell összpontosítanom. Els#sorban az álmai és kreatív ötletei motiválják. tanácsokkal kiegészítve bizonyos területekr#l. er#teljesebbnek. Egyik kijelentése nagyon mélyen érintett. Kényelmetlen volt a gondolat és nem éreztem különös szükségét ennek a „sötétzöld tulajdonságnak” az életemben. gondolataimat. de nem tudtam megfogalmazni. Éreztem. Érzékelni vagy látni tudott dolgokat és élethelyzeteket mind a múltbéli tapasztalataimmal. A felismerés pillanata valószín/leg megjelent az arcomon. Egyesek még álmodozónak is tartottak. könny/nek és kreatívnak éreztem magam. hosszantartó terveknek vagy álmoknak elkötelezni magát.ezzel viszonoztam kedvességét-. gyógyítással. amikor még a való világgal sem igazán akartam szembesülni. hogy hogyan és miért. hogy álmaimat a mostani életciklusomban feltétlenül meg kell valósítanom. Túlságosan is hajlamos voltam a szétszórtságra. Akkoriban nem voltam éppen földhözragadt. Minden túl nehéznek. kipihenten és felfrissülve elhagytam Kaliforniát és visszatértem Németországba. miközben megjegyezte. túl depresszívnek hatott. életemnek abban a szakaszában minden aurafotómon az auraszínek között a lila és a sárga volt túlsúlyban. hogy tisztában vagyok-e vele. hogy viseljek több sötétzöld ruhát. amelyet már akkor is érzek. Csodás „jóslásban”. de mi a ménk/t gondolt. személyes tanácsadásban volt részem. hogy ez kapcsolatban áll az életemmel. hogy a sötétzöld jó lenne a számomra? Közben gondolataim elkalandoztak 7 vagy 8 évvel korábbra. alternatív terápiákkal és színekkel dolgozni. valamint egy értékes. Tele voltam megválaszolatlan kérdésekkel. Kezdeti reakcióm ezzel kapcsolatban azonban rendkívül negatív volt. érzelmekkel. ha csak a sötétzöldre vagy a smaragdzöldre gondolok. Kés#bb akárhányszor Dél-Kaliforniában jártam. hogy Dél-Kalifornia ismert személyiségei többnyire sárga. azt az álmomat. hogy én az élet élvezésére. Néhány Santa Barbarában és Los Angelesben eltöltött csodálatos nap után. Másrészt a színek arról árulkodnak. egy pillanat alatt ismertem fel. határozottabbnak kell lennem. és viselkedésmintákkal való kapcsolatáról. a vidámságra és önmagam játékos kifejezésére lettem teremtve. hogy az egyik dolog. Valójában már korábban tapasztaltam ezt az érzést. Azt mondta. hogy egy lila-sárga színeket sugárzó személy általában játékos. túl lélektelennek t/nt. Az utazás alatt sokat gondolkodtam a színek személyiségvonásokkal.Melegen mosolygott. és a személyiségem sárga oldala nem volt hajlandó nehéz. spirituális. ádáz csatákat. és vonzzak több sötétzöld tulajdonságot az életemben. hogyha valóra akarom váltani az álmaimat és ötleteimet ebben az életben. Elmesélte. . túl megrögzöttnek. Igazán nem szeretem azt a borongós érzést. Egyik beszélgetésünk alkalmával Pam megkérdezte azt is. érzékeny. amikor azt mondta. amit meg kell tennem az. túl intenzívnek. mind a jöv#mmel kapcsolatban. hogy pár mondatával milyen pontosan és tökéletesen körülírta akkori állapotomat. Voltak id#k. amikor el#ször kezdtem bioenergiával. feldobottnak. független. illetve lila-sárga auraszínekkel rendelkeznek. Azt ajánlotta. vissza a kezdetekhez. Miért ilyenek az emberek? Miért nem tudnak egyszer/en csak kedvesek és segít#készek lenni egymással? Nyaktör# versenyeket. A sötétzöld számomra túl komolynak. negatív hozzáállásokat láttam az 9 . túl sok tervet akartam egyszerre megvalósítani (ez nagyon tipikus a liláknál). Érdekes módon. Pam energiamez#m értelmezésén keresztül rengeteg hasznos információt osztott meg velem.

legnagyobb meglepetésemre úgy találtam. miért van idelent annyi sárga és lila-sárga személyiség. és úgy döntöttem. akkor bizony alaposan meglep#dtem. hogy ezek a magas rezgés/ színek milyen jól képviselték akkori bels# tapasztalataimat és életemet. mélyzöld szín volt az energiamezejében. jöv#belátó. Megkérd#jeleztem. Kapcsolatunk kivirágzott. meditációim és gyakorlataim során szerzett bels# tapasztalataim alapján változásokat észleltem életenergia-mez#mben. stimulálja és változtatja át. Visszautazásom után azonban egy hihetetlen dolog történt. saját igazamról ered# beszéd. nem vagyok-e saját kapcsolataim rabszolgája vagy ez egy természetes folyamat-e. hogy végleg Dél-Kaliforniába költözzek. Észrevehet#en a kommunikációm radikálisan megváltozott a tisztább. és néhány hónap múlva. mire céloz. és még a gondolkodási folyamataimban is. és tisztában vagyok azok összefüggésével bels# pszichológiai vagy érzelmi helyzetemmel. végre eljött az ideje. De miért kellene sötétzöld ruhákat hordanom. hogy bármit magamban tartottam volna. Néhány hónappal kés#bb. Ekkor kezdtem érteni. amelyeket szerettem viselni. 10 . ahogy a szívem megnyílt. és a fizikai testem er#teljesebbé. könny/ életet. futurisztikus. Éreztem. Mikor már egy ideje visszatértem Németországba. de ennek ellenére ellazultabbá is vált. és a sötétzöld szín tulajdonságait létrehozni az életemben? Egyszer/en nem értettem.élet szinte minden területén. a mélyzöld szín nagyon kiegyensúlyozó hatással volt az életemre. vagy alig észleltem bármilyen zöld színt. hogy Pamnek igaza volt. ahogy a szívem kinyílik. Tudatosan elgondolkoztam azon. Valóban éreztem. mint amennyit korábban akartam. Ekkorra találtam szembe magam a zöld és mélyzöld tulajdonságokkal. Úgy t/nt. mindenhol ahová csak néztem. Ha hiszik. ez a döntés is nagyon intuitív volt. vajon csupán a barátn#m és új kapcsolatunk okozta-e mindezt. Valahol. anélkül. Már nem csodálkoztam azon. saját auraleképez# képeim. érzéseimben. több kommunikációra kényszerülök. és azokat megvalósulásukig végigkövetni. szilárd és kiegyensúlyozottnak t/n#. lazábbá.. hogy ez a mélyzöld szín elkezdett megjelenni saját energiamez#mben is. Elkezdtem órákat és foglalkozásokat tartani. Kés#bb az életemben mindig láttam a kapcsolatot azok között a színek között. gyönyör/ embereket. mit is jelenhet számomra a mélyzöld. Most már látom. Egy id# után finom változásokat észleltem viselkedésemben. Gondolkodási folyamataim a tisztaság egy új fokára értek és most már képes voltam pontos terveket készíteni. mivel amíg meg nem jelent. Miután már néhány éve Dél-Kaliforniában élek. több mérföld hosszú strandokat. világosan értem. hogy sok lila-fehér színt láttam magam körül. el#rehaladott gondolkodást. Éreztem. Valamivel kés#bb amikor el#ször találkoztam az aurafényképezéssel azonnal elkészítettem els# aurafotómat. Mint általában. testembe integráltabbá váltam. Ez a terület mindent megad. de nem tudtam teljesen megérteni. Továbbá ez a világ szórakoztató f#városa. ha nem a hölgynek nagyon harmonikus. nem éreztem. mely az emberiséget sok formában és területen tanítja. Er#teljes személyes és spirituális átváltozáson mentem keresztül. Egyre több zöld kezdett benne megjelenni. valahogy tudtam. mely valahogyan az univerzális energiaáramláshoz kapcsolódik. érzelmeimben. mit is akart ezzel elérni Pam. és érzéseim közvetlenebb kifejezése irányában. és látszólag új ötletek és technológiák végtelen forrását. és amelyeket az aurafényképeimen láttam. találkoztam egy hölggyel és amikor megláttam az els# róla készült aurafotóját. amit ezek a személyiségek keresnek: egész évben napsütést. Eltelt még egy év. hogy kiegyensúlyozottabbá. Ez meglep# volt számomra.

Ha érdeklik a megemlített pontokhoz tartozó elvi magyarázatok vagy azok tudományos háttere. amely már nyilvánvalóan megkezd#dött. A 20. Információ. mint a tvkészülékek. Különösen ajánlom. mind az energia fontos oldalai mindennapi életünknek. Dr. és megértse. a telefonok és a faxgépek. az elektromosság. mert részletes elemzéseket és felméréseket folytattak az elme-test interakció és az ember energetikai és elektromágneses természetének kutatási területén. Fajunk következ# forradalmát. Robert O. Tudatos felel#sségvállalásunk az életünkért az els# lépés egy. akkor sok munkatársamat ajánlhatom önnek. Szinte lehetetlen olyan technológiai csodák nélkül elképzelni a világot.és energiarészecskék vagyunk az információk és az energiák óriási univerzumában. mit tesz. A technológia és a tudatosság az utóbbi évtizedekben arra a pontra fejl#dött. hogy mentálisan elégedett lehessen. Richard L. hogy ezek közül mindegyik alkalmazása feltétlenül fontos-e a számunkra. Vallási és szellemi tanítók évszázadokon keresztül mesélték nekünk. A tudatosság a kulcs életünk megértéséhez és uralásához. a gyógyulás és a növekedés felé vezet# spirál megteremtéséhez. Ezeket a szerz#ket azért tartom fontosnak. Az emberi testen folytatott tudományos kutatások a múlt évtizedekben bebizonyították. alapelvekre épült. anélkül hogy elgondolkoznánk azon. és a fizika tudománya elfogadta. ahol az interaktivitást mind a 11 . mint amilyen volt. Barbara Brennant. hogy energetikai természetünk van. hogy az AURAISMERET-et gyakorolja. a Test és a Lélek kölcsönösen összekapcsolt energetikai rendszerek. hogy „minden anyag energia”. Richard Gerbert és Dr. ahol a dolgok minden téren és területen összefüggnek egymással. A különböz# technológiák és információrendszerek robbanásszer/ növekedése. ha tisztában van a következ# alapokkal. mint tudatos személy ennek az energiarendszernek az irányítója. Dr. Beckert. melyeket alapelveinkként használunk: Az Elme. általában az információ vagy az elektronika korának tartják. a számítógépek. Einstein bebizonyította. A könyv végén referenciaként számos érdekes könyvet jelöltem meg. a jólét. Életenergiánk a kapocs Elménk. és tisztában legyen az alaptételeinkkel. Egy zsugorodó világban találjuk magunkat. hogy energia-fény lények vagyunk. ahol mind az információ. század „csodálatos” találmányait automatikusan beépítjük a mindennapi életünkbe. elveket az egyénnek ahhoz. fejl#dése által bolygónk kisebbé vált. INTERAKTÍV VILÁG. Könnyebben megértheti e könyv néhány fogalmát. Ön. amelyeket érdemes részletesen tanulmányozni.AURA ÉS ENERGIA Az AURAISMERET alapjában különféle tudományos és spirituális alapokra. Ezeket csak megemlítjük. Testünk és Lelkünk között. Azonban nem szükséges ismerni vagy akár elismerni ezeket az információkat. Deepak Choprát. INTERAKTÍV EMBEREK Csodás. Johnsont. de zajos és felgyorsult korban élünk.

tapasztalataikat megosszák. egyedi környezetéhez. és lelkünk bels# világának felfedezése talán a legnagyobb és legfontosabb kihívás. Bels# világunk kölcsönös kapcsolatban van küls# világunkkal. melyekkel megosztja életét. Az emberek inneraktív szinten kapcsolódnak össze saját Bels# Hálójukon (Innernet) keresztül. mely legalább annyira valós. Ha szeretné érzékelni és megérteni a saját bels# aktivitását. Az interaktív Föld bolygón élünk. akkor belül kell kezdenie. Hasában hatalom. És van egy másik része is a testének. Ahhoz is feln#ttünk. mind a mindennapi életben megértik és használják. Mint energiafelh$k. Érezze az érzelmeit. amennyire csak lehetséges. a Földön. valamint és az Elme. hogy ugyanazokból az atomokból. De ez a globális méret/ összekapcsolódás nemcsak a fizikai testünkön kívül létezik. hasonló örökséget és történelmet megosztva. mely drámaian változik. 12 . Az AURAISMERET azon alapul. mely szinte még feltérképezetlen. bennünk és körülöttünk vannak. mégis ott vannak. hogy minden emberrel kölcsönös kapcsolatban állunk. és egyetlen. amennyire a fizikai teste. és ugyanazt a vizet isszuk. Ha magunkba nézünk. a fejét. hogy fizikai. Próbáljon meg olyan kényelmesen ülni vagy feküdni. tudatára ébresztve mindem embert. Az „inneraktivitás” (bels#aktivitás). testünk. hogy az megnyíljon. Vegyen egy mély lélegzetet. hogy minden egyes személy saját. Elménk. Érezze a lábait. információegységekb#l és energiából épülünk fel. mechanikus teste nagyon fontos az ön számára. óriási közelséget teremtett. és gy$z$djön meg róla. feszítse meg a hasát és a mellkasát. egy óriási univerzumot találunk. Éppen most olvasta. hogy a rádióaktivitás vagy a szmog nem áll meg az országhatárokon. hogy környezetünkkel kölcsönhatásban élünk. AURAISMERET: 1. engedje meg. Érezze az izmait. Ezek mind az ön mechanikai testéhez tartoznak. az információ és energia óriási univerzumában élve. az információk és az energia bels# hálózatát. Vegyen egy mély. A tudomány megmutatja nekünk.gyakorlati használatban. egyszer/en szólva azt jelenti. Test és Energia kapcsolatát. és érezze az önben lakozó hatalmas szeretetet. Olyan környezetben élünk. a természethez. és teljesen engedje el magát. globális társadalomként éljenek szül#bolygónkon. a szívéig hatoló lélegzetet. hogy egymással kapcsolatba lépjenek. Magunkban felfedezhetünk egy hihetetlen és érdekfeszít# világot. Érezze. A tudat. a szerveit vagy menjen akár a sejtjei és atomjai mélyére. a mozgási energia áramlását a testén keresztül. Induljunk hát és fedezzük fel Inneractive AURAISMERET-et. Egy globális család vagyunk. A számítógépek az Interneten keresztül interaktív kapcsolatban vannak egymással. hogy a bolygó másik felén lév# baráttal vagy üzletféllel csupán egyetlen telefonhívással. miközben kilélegzik. fax vagy modem útján felvehetjük a kapcsolatot. és az emberekhez kapcsolódik. Ezeket az érzelmeket nem tudja megérinteni. hogy elfogadjuk a tényt. GYAKORLAT Egy pillanatra hagyja abba az olvasást. a gerincét. mellyel egy emberi lény szembesülhet. amint mindegyikük összedolgozik. vagy érintse meg fizikai testét. Az Információs Szupersztráda vagy az Internet szemlélteti az emberek azon vágyát az egész világon. hogy a hátgerince egyenes és a teste ellazult. és aktivitás érzetét érezheti. és egy bels# kapcsolaton osztozunk mindegyikükkel. Mindannyian ugyanazt a leveg#t lélegezzük be. er$.

amelyeket számítógépek m/ködtetésére használnak. könnyedén összehasonlítható az ember fizikai testével. Mindazonáltal. ön a minden mögött lakozó intelligencia. a m/anyagon és az elektromosságon keresztül a mikroáramkörökig. mint emberi lények. csak annyit tehetünk.Most összpontosítsa figyelmét a fejében. Jönnek és mennek. Természetesen a számítógép az emberi m/ködésnek csupán gyenge másolata. Ezt az emberi lény idegrendszerével hasonlíthatjuk össze. Ha lenne egy szilárd és ugyanilyen er#s fizikai test/hardver szupermodellünk. kezdve a szilikonnal és a vassal. hogy mi. melyek úgy suhannak tova. Kérem. Ha meg tudja figyelni. id$tlen teste érzésének folyamatán. A gyenge vagy lassú hardver nem igazán támogat minket munkánkban vagy életünkben. 13 . A számítógépes hardver. a létezés hasonló elveit és funkcióit találhatjuk meg egy számítógépes egységben. mint az emberi lényben. akkor képesek lennénk többet elérni. most hagyja abba az olvasást. Kábeleket és áramköröket találhatunk. er#sen hiszem. jobban és gyorsabban m/ködni. melyek a szoftver programokhoz nagyon hasonló módon m/ködnek. amit egy perccel ezel$tt olvasott? Figyelje meg gondolkodási folyamatát vagy gondolatait. mozogni vagy szó szerint bármit is tenni a 3-dimenziós és fizikai világban. ugye? Ön a gondolatai megfigyel$je. hogy a testi hardver rendszerünk számos részét képes helyettesíteni. akkor ön nem lehet egyenl$ a gondolataival. tápegységével. Sok hasonlóságot találhatunk emberi elménk és a különböz# szoftver programok között. melyek a különböz# részeket egymással összekötve futnak keresztül a számítógépes rendszeren. csukja be a szemét és menjen végig a fenti. mechanikai testének és az energetikai. A fizikai test vagy az emberi hardver nélkül nem tudnánk tevékenykedni. de már felfedezhet#k a hasonlóságok a számítógép és az emberi test alapszerkezetében. hogyha dinamikus és tartós változásokat akarunk elérni a fizikai testünkön. hogy eldobjuk. EMBERI BIO-SZÁMÍTÓGÉPEK VAGYUNK? A számítógéppel való egyszer/ összehasonlítás megmutatja. A számítógépes hardver a s/r/ség és anyagok különböz# szintjeib#l áll. stb. hogyan lépünk kölcsönhatásba a minket körülvev# világgal. Test Elme Lélek = = = Hardver Szoftver Programozó Tehát valóban emberi „bio-számítógépek” vagyunk? Nos. Bár az orvostudomány és a tudomány manapság olyan találékony. Próbáljon meg néhány percig e kitágított tudatállapotban maradni. meg kell értenünk az Elme-Test-Lélek kölcsönhatását egymásra. minden elektromos kábelével. Korlátozva lennénk a nemfizikai tevékenységekre. a fizikai. Elménk érzelmi és viselkedési struktúrák változatosságával rendelkezik. mint felh$k az égen. hogyan jönnek-mennek a gondolatai. A számítógépben található alaplap az emberi aggyal ekvivalens módon m/ködik. áramkörével. Milyen gondolatok ötlenek fel önben? Ezen a gyakorlaton gondolkodik vagy azon. és újjal helyettesítjük a hardverünket.

mind fantáziadús lényként m/ködni. szerszámokkal és instrukciókkal fogja végrehajtani és teljesíteni a különböz# és specifikus funkciókat. milyen tevékenységeket kell különböz# körülmények között folytatni. mint a szenvedély. az új. egy másik rész feladata minden számítási funkció. különben nem m/ködnek megfelel#en. hogyan és mi célból változtassuk meg a szoftvert. ha -és ameddig. hanem fizikai testén keresztül is érez olyan érzéseket. Felt/n# a hasonlóság a számítógépprogramok és az emberi elme között. Ami egyszer/en azt jelenti. Ez egyértelm/en azt jelenti és azt bizonyítja. különböz# tevékenységeket vagy eredményeket hoznak létre. A számítógép csak azokat a funkciókat tudja ellátni. és azel#tt. tegnapel#tt. és közvetlenül alkotják és irányítják a jöv#nket. hogy fejl#désünket tekintve az elme vagy a szoftver. Egyszer/ ténykérdés. A legfontosabb. mi a teend# egy betáplált vagy kapott információ eredményeként. az emberi elme-test integrált és nagyon er#teljes része. Nem szokatlan a számítógép használók számára. Elménk képes minden ajándékok legnagyobbikára: a kreativitásra. szeretet és az együttérzés. aki életet adott neki.különféle programokkal valaki értelmet nem ad létezésének. az alkotót. és ugyanakkor. a különböz# elmék. De valójában a szoftver programozója az. De elménk egyértelm/en és biztosan nem korlátozódik alapvet#. Érzelmek = mozgási energia. kivéve. er#próbát jelent# és érdekfeszít# ötletek alkotásának képességére. Az alkotás és kreativitás céljára elménket egyre magasabb szinten. hogy a számítógép anyagát tekintve tulajdonképpen egy buta eszköz. érthet#en. ugyanazokat az érzelmeket tapasztaljuk. aki megválaszolja minden kérdésünket. mint tegnap. az általuk használt eszköz szinte minden tud. a programot ugyanabban a számítógépben és/vagy a saját elménkben. amit tudni kell az. hogy milyen funkciókkal és képességekkel bír a számítógép. egyidej/leg tudatosan és ösztönösen felhasználva képesek vagyunk mind intuitív. analitikus gondolkodásra és más hasonló folyamatokra. hogy az elme szorosan kapcsolódik a fizikai testhez. hogy mikor. A jó hír az. Szoftverét speciális célokra vagy funkciókra tervezte. hogy mindkett# bármikor programozható a megfelel# eszközökkel és er#feszítéssel. és ugyanolyan hitmintáink vannak. és megint egy másik rész egyelten célja a kommunikáció. Mind az elménket. Ma is mindannyian ugyanazokat a gondolatokat gondoljuk. Lényegében # volt. A különböz# szoftver programok. mind az elménk arról döntenek. mely mintha a semmib#l jönne. strukturálta és programozta be. Ezek a gondolatok. aki a programot egyedi jellegzetességekkel látta el. Az emberi elme egyaránt képes érzéseket és érzelmeket érzékelni és közvetíteni. 14 . Egyedül # döntötte el milyen eszközökkel. hitek és érzelmek tudatalatti és isteni tudati elménken alapulnak. Minden emberi lény nemcsak elméjén. A programozó különböz# szoftveralkalmazásokon keresztül dönti el. Mindegyikünk elméjének egy specifikus része felel#s a szervezésért és szerkesztésért. hogy meg kell találnunk a programozót. melyekre beprogramozták. de ez még nem minden. Mindegyikük világos és pontos instrukciókat ad arról. azaz a program-e az utolsó végs# lépés? Eléggé nyilvánvaló. és onnan sugároznak ki. vagy saját intelligenciával rendelkezik. Bár ez már magában is csodálatos.Mind a gépesített szoftver. Fel kell tennünk magunknak a kérdést. hogy nem. hogy esetenként úgy érzik. mind a számítógépet be kell programozni valamilyen szoftverrel.

akkor vállalhatunk tetteinkért teljes felel#sséget. test. valamint az elménket. hogy az anyag energia. A nap minden percében. jelenr#l és jöv#r#l lév# információink összességét tartalmazza. mint tudatos lények töltjük be mind az üzemeltet#. hogy semmi nincs hatalmunk érzelmi és mentális folyamataink felett. mely atomokból. Ha megvizsgáljuk egy atomi részecske viselkedését. és emlékezünk arra. meg kell kérdeznünk magunktól. az egyének. vagy megfogalmazás segít megértenünk az elme. hogy az kett#s természet/. Az elmúlt évszázadok során abba a hitbe kapaszkodtunk. stb. hogy valóban mi vagyunk a programozók. mi magunk vagyunk a program. mely a fizikai testünk korlátain messzire túlnyúlik. mint mi. Ez a régi. Sok ember azt hiszi. mind a programozó szerepét. hogy lennie kell valaminek az elme/test mögött. vagy a programválasztók saját életünkben. érzelmeink. lélek és energia dinamikus kapcsolatát. Amikor gondolatokat és érzelmeket tapasztalunk. Mint ismert a fizikai test id#höz és helyhez kötött és biokémiai folyamatok vezérelik. mely a múltról. Fizikai. hogy egy csakugyan fizikai világegyetemben él# fizikai test vagyunk. logikusan következik.Az emberi aurát energiamez#nek tartják. Auraszíneink megértésével elkezdhetjük elménk. alkotják. Ezek a szubatomi egységek egyszer részecskékként viselkednek. Mi vagyunk a saját tudatszoftver programunknak az alkotója. és nincs id#höz és helyhez kötve. spirituális lények. amikor felismerjük azt. hogy saját valóságunk végs# alkotói mi vagyunk. sejtekb#l és szervekb#l áll. máskor pedig hullámokként. Abban a pillanatban. felismerhetjük. A MECHANIKAI ÉS AZ ENERGETIKAI TEST Egy másik példa. Mi tervezzük és programozzuk saját tudatszoftverünket olyan módon és olyan szinten. mechanikai paradigma nem feltétlenül helytelen. vagy esetleg negatív célokra és okokra akarjuk és kívánjuk megvalósítani. vagy azt gondolja. egyénileg alkotjuk és tervezzük minden saját programunkat. megértjük. A kvantummechanikai testünket gondolataink. érzéseink. hitünk. és hogy a tudatosság az els#dleges kulcs ehhez a folyamathoz. csak korlátolt saját érzékelésében. és amikor alszunk. mechanikai és energetikai finom testünk egymással összekapcsolt rendszert alkotnak. Mint er#teljes. hogy nem csak testi és szilárd. Ha teljesen tudatában vagyunk az elme-test kapcsolatunknak. emlékeink. amikor ébren vagyunk. ki tapasztalja meg a gondolatot vagy az érzelmet? Ki gondolja a gondolatot? Ki dönt és ki választ? Ha képesek vagyunk figyelni és megfigyelni a testünket. hanem energetikai jelleg/ek is vagyunk. ahogyan azt speciális. De ki más lenne leginkább képes elménket megváltoztatni. Ezt az energetikai „test”-et gyakran aurának hívjuk – az információ és az energia lüktet# mezeje. Fizikai testünk van. 15 . saját elménket és testünket tervezzük és programozzuk. A lélek vagy tudatosság az alapvet# kulcs személyes és spirituális növekedésünkhöz. A kvantumfizika megvilágítja számunkra. hogy mi vagyunk a felel#sek saját sorsunkért. Lényegében két világban élünk egy id#ben. Mindkét világ hat egymásra. melyben mi. pozitív. Ez azt jelenti. testünk és lelkünk tudatos újraprogramozását.

Ezt a folyamatot nevezzük AURAISMERET-nek. irányítsuk saját auránkat. ahogyan érzékeljük és éljük életünket.Az Aura Videó Station rendszere mindenki el#tt bebizonyítja többdimenziós természetünket. amely képesség arra. hogy elménk erejével és irányításával megváltoztassuk és uraljuk. hogy érzelmeink és gondolataink miként befolyásolják és változtatják meg fizikai testünket. és azt a tudatállapotot. 16 . A testbeli energetikai áramlás mérésével ki tudjuk mutatni. Másrészt az auránk megváltoztatása befolyásolja valóságunkat – azt a módot. amelyben adott id#szakban vagyunk.

találkoznak valaki mással. auralátóktól. a szeretet. Más emberekkel való érintkezéseink során folyamatosan az emberi energiamez# hatásaival nézünk szembe. A vonzás. míg másoknak soha sincs? És miért van az. a gy/lölet csak néhány azok közül érzések közül. állandóan és folyamatosan bizonyos fajta kisugárzással bír. Biztos vagyok abban. Bármit érzünk. Valerie Hunt emberi alanyok százainál mérte meg mind a bioenergia-mezejük frekvenciáját.” „Egy spirituális vezet$ karizmájával rendelkezik”. az mind tükröz#dik az auránkban. Robert Becker is igazolta az emberi elektromágneses mez# létezését. kisugárzik és ezáltal kapcsolatba lép környezetünkkel. vagy elutasítás. ha rossz a kedvem. 1970 és 1990 között Hiroshi Motoyama elektromosan megmérte az akupunktúrás meridiánokat. hogy ez a személy is ugyanolyan er#szakos és durva. mintha valamiféle mágikus vonzás sugározna körülöttük. De nemcsak saját érzékelésünk jelzi az auramez# létezését. mint saját személyiségünk. mely teljesen mindenki számára egyedülálló. A világ számos tudósa is kutatta ezt a rendkívüli tulajdonságot. Kapcsolatuk elején ez a személy figyelmes és gondoskodó. jóformán mindenki megtapasztalta már ennek az er#nek vagy finom sugárzásnak az érzését. Néhány ilyen érzékeny és tehetséges egyén újra és újra bebizonyította. egy úgynevezett aurával. A fentiekhez hasonló kijelentések világosan jelzik: feln#ttünk ahhoz. amelyeket más emberekkel való kapcsolataink során állandóan tapasztalhatunk. feszültség által ellen#rzött rendszereket fedezett fel az emberi testen. amely körülöttünk sugárzik. és általában rövid id#n belül felfedezik. Teljesen átlagosan nézhetek ki. olyan emberekt#l. orgon. hogy egyes emberek látszólag újra és újra ugyanazokat az élethelyzeteket vonzzák? Biztos vagyok benne. Az emberek többsége azonban ritkán tartja ezt a kisugárzást . A finom energiákból álló auramez#. hogy ismert vagy legalább hallott olyan n#kr#l. De ezen a ponton nem kívánom ezt a témát tudományos szemszögb#l megközelíteni. életenergia vagy aura. melyek a keleti gyógyászat évezredek óta ismer. mint korábbi barátjuk. hogy valóban képesek érzékelni a létezésnek egy magasabb dimenzióját. mind az elhelyezkedését. akik azért hagyták el partnerüket.melyet fizikai testünk bocsát ki . miszerint minden egyén. melyek egészségi állapottól függ#en változtak. gondolunk vagy hiszünk. de kés#bb. Számos leírás létezik jósoktól. A történelem során több különböz# névvel és leírással illeték a minket körülvev# emberi életenergia mez#t. hogy elfogadjuk a tényt.AZ EMBERI ENERGIAMEZ „Aurája er$t és sikert sugároz. létez# energiamez#nek. mert azok bántalmazták #ket. akik képesek érzékelni vagy akár látni is az emberi energiamez#t. 17 . Kulturális hátterükt#l függ#en a különböz# tudósok és más egyének erre az energiamez#re a következ#ként hivatkoztak: biomez#. életer#. Közvetlen. Mindegyikünk megtapasztalta már ezt a vonzás – ellenhatás jelenséget. bels# világunkat tükrözi. hatását. Személy szerint számomra különösen akkor nyilvánvaló. Dr. De röviddel azután. Értelmezései közvetlen összefüggésben álltak az elfogadott auralátóktól kapott eredményekkel. chi. hogy találkozott már életében ehhez hasonló visszatér# és ismétl#d# mintákkal. Dr.valós. Ez lehet talán az oka annak. elektromágneses mez#. egyeseknek mindig szerencséjük van az életben. hogy úgy t/nik. mégis.

vagy furcsa helyzetet vonzok. Ha nagyon pozitív energiákkal rendelkez# élethelyzetben vagyok akkor szerencse és a siker aurája vesz körül. de valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag a kedvem és az érzelmeim mintha sugároznák körém rossz kedvemet és mások azonnal átveszik azt. hogy energia-lufijának vannak változatai. A nap bármely szakában alkalmazhatja ezt a gyakorlatot. és a beleit. Testének e fizikai részei szilárdak és könnyen lokalizálhatóak. hogy a lufiján belül egyes területek világosabbak vagy sötétebbek. vagy kiegyensúlyozottabbnak érzi magát az energialufijában. A belélegzés tágítani fogja önt és feltölteni. AURAISMERET: 2. Lehet. amint könnyedség és boldogság árad szét önben. Érezze vagy képzelje el a szerveit. Ez a friss és feltölt$ energia rendkívül felfrissíti. úgymint a b$rét. Anélkül. Menjen végig az egész testén és világítson rá a világos és a sötét területekre. Érezze a különböz$ területeket. Talán azt is észrevette. a kilégzés pedig a bels$ könnyedség és szépség érzésével ajándékozza meg. annál könnyebbnek és felvillanyozottabbnak érzi magát. hogy a fizikai teste mögé kerüljön. Most érezze a leveg$t mely a lufiban áramlik. Elérkezett az ideje. csukja be a szemét és vegyen néhány mély lélegzetet. ahogyan az energia-lufija tágul és feltölt$dik.és s/r/ség különbségeket. nehéznek érzi a fejét és feszültnek. Helyezze magát kényelembe egy percre és engedje. Most már tudja. amelyet kisugározva számtalan ajtót nyit meg el#ttem és a minden dolog. ha magam is mérges vagyok. hogy fizikai teste egy lufi amely felvette az ön testének a körvonalait. GYAKORLAT Miután felkészült erre a gyakorlatra. az energia-lufiján belüli nyomás. Minél jobban tágul az energia-lufija. hogy mennyi mérges embert. érezze. hogy a teste feltölt$djön. vagy a háta alsó részét blokkoltnak. Miután befejezte testének letapogatását. Fizikai teste körül néhány centiméterrel tágult. Érzi. ahhoz a fenséges érzéshez hasonlóan.egyáltalán nem mérgesnek. a máját. 18 . hogy bármit is tenne vagy er$ltetne. amelyet tengerparton vagy a hegyekben tapasztalhat. Figyelmét összpontosítsa fizikai testében. terv szinte er#lködés nélkül valósítható meg. hogy a lufiját a fizikai testének körvonalain túlra is kiterjessze. Képzelje el. milyen nagy lett az energia-lufija. ha könnyebbnek. az energia-lufija egyre nagyobb lesz. hogy néhány percig tartson az energiájának ez a tágulása. Leny/göz#nek de egyben félelmetesnek tartom azt. Kis id$ után ellen$rizze. itt az ideje. könnyedséggel és szeretettel. hogy valaki leveg$t vagy energiát fúj önbe. a szívét. bal mellkasát nyitottnak és érzékenynek. vagy egy egész méterrel? Tudatosodjon önben az is. Szerencsére ennek az ellenkez#je is igaz. Engedje. Miközben belélegzik. felvillanyozottabbnak. Töltse meg energiamezejét friss és er$s energiával. Csak képzelje el.

De miért lennének fontosak a számomra?? Végül is aránylag t/rhet# az életem van anélkül. jacuzziban való lazítással. hogy hogyan kell feltölteni a saját életenergia „elemeit” ha használat közben lemerült? Azt egyértelm/en tudom. Néha úgy érzem nem maradt energiám a munkára vagy bármi másra. mint pl. Gondolkodott valaha a saját er#forrásáról? Hogy honnan és hogyan kapja az energiáját? Ön saját maga gondoskodik a feltölt#désér#l. . égés. a mindennapi életben használt eszköznek a megfelel# m/ködéshez szüksége van valamiféle energiára (elektromos. Az a kérdés. mintha az Egyesült Államok elnöke olyan aurával és bels# elemek integrált rendszerével rendelkezne. vagy sok más energiafeltölt# és kiegyensúlyozó tevékenységgel. akár alvással. akár kiadós. mint pl. hogy ön is megtapasztalta a tevékenységek által elindult feltölt#dés kisebb nagyobb hatását. Egyszer/en csak m/ködik. Április A fenti idézetek számomra idegenszer/en hangzanak. hatékonyabbá tenni. hogy el#z# életem folyamán én nem kaptam. Akár tudatában van életenergiájának. az életenergia elemek minden tudatos er#feszítés nélkül feltölt#dnek. akár nem. hogy hogyan tudjuk ezt a m/ködést irányítani. . Eddig nem volt semmilyen komoly vagy életveszélyes problémám. emberi er#). 1995. Eldönthetjük. h#. Ha üres energiaállapotban vagyok. Mindegyikünk rendelkezik saját életenergia elemekkel. Természetesen ez az egyik el#nye annak. . fel kell töltenem magam.ÉLETENERGIA ELEMÜNK „…Clinton elnök a hatalom aurájával és …” „…Clinton elnök politikai energiáit a vidéki megyékben tölti fel. Biztos vagyok benne.amelyek az egyes háztartásokat kötik össze. melynek nincs szüksége semmiféle figyelemre. hogy m/ködhessen. melyet csak úgy feltölthet. röplabdázással. nemcsak az alkalmazandó áramforrásra. szeretkezéssel. hanem a lemerülés utáni feltöltésre vonatkozó utasításokkal ellátva juttatják el a fogyasztóhoz. a távvezetékek. hogy gondolkodnék ezen az energiaforrásaimról és azok töltögetésér#l. hogy nemcsak az elnöknek vannak energia elemei. hogy szinte az összes. hogy a megfelel# eszközöket vagy valamilyen elektromos rendszerre csatlakoztatjuk. vagy szüksége van valakire vagy valamire. hogy egyeseknek rengeteg és korlátlan energia áll rendelkezésére. vagy akkumulátor. újabb és újabb számunkra eddig megválaszolatlan kérdés merül fel. meditációval. az elem. De kapott ön információkat magáról az energiaforrásáról. egészséges és energizáló ételek evésével. Hogy van az. hogy megtegye ön helyett? Azt mondhatná. Legnagyobbrészt ez els#sorban egy autonóm folyamat. ahol karrierje kezd$dött…” Los Angeles Times. általában nehézséget okoz-e önnek energiarendszerének újra feltöltése? Mindannyian tudjuk és értjük. ha úgy akarja. vagy arról. ha az ember elnök! Mindannyiunk számára szerencse. akár futással. hogy bizonyos er#s személyiségek tisztában vannak 19 . másoknak pedig nem? Hogy lehet. Ha ismerjük és megértjük ezt az egyszer/. min#ségi zenehallgatással.ezek valóban érdekes kérdések. tehát ezután sem lesz! És Önnek valamilyen szinten igaza van!. A legtöbb eszközt vagy játékot. de megváltoztathatatlan tényt. Azonban nem mindegy. hogy az ön számára melyek a feltölt# tevékenységek.vagy helyi áramforrással üzemeltetjük. tudja-e ön.

folytonos áramlásban van és örökmozgó. Az energia fogalmának teljes megértéséhez az Elme/Test. Környezetünket és magát az életünket nagyon különleges szemüvegen keresztül tapasztaljuk meg. De még sokkal többr#l van szó. hogy sikeresebb. és szó szerint felfejl#dni valami nagyobbá és fejlettebbé. Teljes létezésünk összessége nem más mint energia. hogy elfogadják a tényt. hogy sokszor másoktól. hogy hogyan tanulhatjuk meg könnyedén feltölteni és revitalizálni önmagunkat. akkor ezt a tényt integrálnunk kell a mindennapi életünkbe. ósdi felfogásainkat és elfogadjuk a tényt. hogyan töltheti fel a legjobban az életenergia elemeit. a pozitív változások és a növekedés természetes folyamatokká válnak. Míg a felfogásunk különbözhet. hogyan lehet ennek a folyamatnak a mestere és irányítója. vagy továbbra is pusztán csak fizikai és mechanikai lényekként létezünk? Itt az id# minden egyén és a megfelel# társadalmak számára. s#t pontosan tudják azt. A változásnak való ellenállás terméketlen. esetleg ön is irányítaná? Az „AURAISMERET” arra tanítja önt . a tudomány pedig be is bizonyította ezt a tény a XX században. hogy megváltoztassuk elavult. mint egy energialény. teljesíthetik? Miért van az. ha saját életenergia elemeinek feltöltési folyamatáért saját maga felelne. Ha egyszer elkezdünk energia-emberekként élni. hogy nemcsak fizikai testünk van. hogy energetikai lények vagyunk – emberek. céljaikat és álmaikat elérhetik. lényegünk ugyanaz. hogy nem értjük meg teljesen az energia fogalmát és azt.azzal. Meg kell tanulnunk a darwini elképzeléseket félretenni. akik energiából állnak. Energikus és vibráló személyként több mint elegend# energia és er# áll majd rendelkezésére ahhoz. Energia egységek. hogy ne csak a saját személyes álmait teljesítse be. illetve milyen kihatással van mindennapi életünkre? Egy másik ösztönz# kérdés: Úgy tevékenykedünk és élünk. kötegek. hogy miképpen töltsék fel elemeiket annak érdekében. és különbözik érzékeléseiben és hitében. Az energia sohasem lehet statikus. az érzékelés. hanem valójában energialények vagyunk. Nem volna sokkal jobb. vagy a körülményekt#l és élethelyzetekt#l akar függeni. Energia és Színek kapcsolatának mélyére kell néznünk. akinek az élete érinti önt. hogy egyesek mindig egészségesek és energikusak. amelynek megismerjük magunkat. amellyel vágyaikat. beteljesedett és virágzó életet éljenek? Egyes emberek miért érzik magukat néha teljesen üresnek és miért van az. a hit és a személyiség szemüvegén át. Minden energetikai. 20 . Ha már megértettük ezt. Nemcsak a mindennapi életben használunk bioenergiát: mi magunk is energialények vagyunk. De hogyan érinti ez a tény a saját bels# egyéni valóságunkat? Van-e jelent#sége ennek a felismerésnek az életünkben. vagy hogyan kaphatnak újabb energiákat. önnek és mindenkinek. meg lesz a rugalmasságunk és ez er#nk a növekedéshez és a létezés egy új és érdekes dimenziójába való kiterjeszkedéshez. vagy lények vagyunk nagyon egyedi formában. hogy nem tudják hol. és csak a természetes energiaforrás kimerítését szolgálja. A vallás már évezredek óta újra és újra erre tanít minket. Ha egyszer valóban megértettük ezt. vagy hajlandó sodródni az események viharaiban. hogy minden ember teljesen egyedi. Itt az ideje. Az Inneractive AURAISMERET-tel és az Auraszín Teszttel fel fogja fedezni. míg mások sokszor betegek és er#tlenek? Miért van az. hanem energiáival másoknak is segítsen jobb életet élni. Túlságosan gyakran beleesünk abba a hibába. A bennünk lév# legbels# mag az életenergia.

Azt tükrözi. Új ötletek. hogy szinte mindenki. Az eseményen számos résztvev#t teszteltem aszerint. aki részt vett az eseményen. hogy els# színként a levendulát választották. hogy értesülök néhány érdekes és sokatmondó eredményr#l. A legtöbb ember azért vett részt ilyen típusú rendezvényeken. amelyek azonnal magukra vonták a pillantásukat. vajon van-e összefüggés a színek és a személyiségünk vagy jelenlegi élethelyzetünk között. Más legalább ennyire fontos dolgot is jelent még: fantáziát. hogy ne válasszák. amelyet keresnek. vagy hogy melyik a legjobb szín a számukra. Azt kértem. Szerettem volna felfedezni. Az. hanem inkább érezzék a színeket. lila-levendula színben vibrált. valamint a gyógyító kapcsolható a levendula-lila színekhez. hogy a döntésük csak az els# benyomást tükrözhették. De azt sosem gondoltam volna. ideálok. hogy milyen színt választanának egy tizenkét választási lehet#séget tartalmazó színpalettáról. Ekkor értettem meg. hogy a legtöbb médium. hogy az emberek többsége els#nek a levendula színt választotta és másodiknak pedig a kékeslilát. ugyanazt a két színt válassza. amelyeket az emberek el#ször. azt várva. egy holisztikus kiállításra. milyen hatalommal bír a tudatalatti és az isteni tudati elme a naponkénti döntéshozási folyamatunkban. tudatalatti szándékukat mutatta a fent említett tulajdonságokkal való szembenézésre. amire életüknek abban a pillanatában szükségük van. A nap folyamán a legjobban az lepett meg. 21 . Spontán módon két színt kellett választaniuk anélkül. annál inkább tudatában leszünk a színeknek. Úgy döntöttem elmegyek egy helyre. ihlet. általában azt a tulajdonságot vagy rezgést jelzik. és ösztönösen vegyék ki a színpalettáról azokat. spirituális és pszichikai energiák. Ezen esemény eredményei megmutatták számomra. Azok a színek. álmokat és a valóságtól való menekülést.SZÍNTESZT KUTATÁSOK Az AURAISMERET és az „Aura Videó Station” kutatás és fejlesztési fázisában emberekkel és valódi élethelyzetükkel akartam kapcsolatba kerülni. Minél inkább tudatában leszünk önmagunknak. Nos azzal tisztában voltan. és hatásuknak az elménkre/testünkre és lelkünkre. Jelenlegi élethelyzetükben pontosan ezekre az energiákra volt szükségük. miért kapcsolódnak a pszichológiai aktivitások és a rendkívüli képességek a lila-levendula színekhez. akit az AURA VIDEÓ STATION-nal teszteltünk és mértünk. mert valahogy szükségük volt a lila-levendula színekre. azaz a színekhez kapcsolódó bioenergiákra. megérzés. Továbbá a vágyaikat is tükrözi. A választás el#tt feltett kérdésem számukra nem az volt hogy melyik színt szeretik viselni. és másodjára választanak a legtöbb szabványos színtesztben. A színek értékes információkat adhatnak számunkra jelenlegi „bels#” állapotunkról és hathatós eszközök lehetnek az öngyógyítás és a személyiség fejl#dés eléréséhez.

GYAKORLAT Kísérletképpen próbálja ki hogy amikor a következ$ alkalommal elmegy otthonról. amelyet egyáltalán nem szeret. hogy azok a színek amelyeket visel nagymértékben befolyásolhatják az érzéseit és a gondolatait. olyat. hölgyek részére: Egy este menjen úgy el otthonából. ha 22 . Mi történt velem? Mi ez az egész?” Barátn#m kínos helyzetemen látva elnevette magát. hogy mindig meg fogja találni ezeknek a színeknek a megfelel$ árnyalatait. A dolog lényege. amilyet a legtöbb üzletasszony üzletkötésekhez venne fel. Kényelmetlenül érzi magát bizonyos színek viselésekor vagy szeret játszadozni az árnyalatokkal. Az esti program szerint el#adást kellett tartanom. mind a barátaira gyakorolt hatásukkal? Szeretnék egy jó tanácsot adni. mintha én lennék. és mind Önre. Például ha általában feketébe. Mérges lettem magamra azon a kérdésen t/n#dve: „Most úgy viselkedem. biztos vagyok benne. A id# szorított.. viseljen olyan színt. de figyelemreméltó különbséget is fog tapasztalni. semmi sem volt számomra megfelel#. hogy a következ# alkalommal amikor neki legalább két órára lesz szüksége ahhoz valamilyen fontos eseményre felöltözzön. Másnap öltsön magára mélykék ruhát. Attól a pillanattól kezdve az életem végéig soha többé nem fogok panaszkodni azokra a n#kre. vagy más sötét színbe öltözik. Felpróbáltam fekete nadrágot. ezért gyorsan lezuhanyoztam. olyasmit. élénksárga stb. amit akár szexisnek is nevezhetnénk. Még ha egyáltalán nem is szereti ezeket a színeket. A SZÍNEK ÉS HATÁSUK A MINDENNAPI ÉLETBEN Talán észrevette. és egyfolytában arról panaszkodik. a szürke nadrágot. nem csak hogy jól fogja magát érezni. amivel legel#ször próbálkoztam?” Neeeem. mint ahogyan azt megszokta vagy elvárná t$lük? Kérdezze meg magától. legyen képzelje el. mit vegyek fel. Máshogyan reagálnak. mi lenne. majd a szekrényem elé álltam. válasszon élénk harsány szín/ ( t/zpiros.) ruhát. Higgye el. de egyszer/en nem éreztem hozzá kedvet és er#t. hogyan érzi magát a különböz$ színek viselése közben. Egy nyári estén. akik nem tudják eldönteni. ha mégiscsak azt a ruhát venném fel. Ez egyáltalán nem úgy hangzik. Miközben ezt teszi. Üresen bámultam a szekrényben lév# ruhákra. hogy a különböz# színek nagyon er#s és megkülönböztet# hatást kelthetnek. semmi sem t/nt jónak. majd a számára tálcán kínált ziccert kihasználva megjegyezte. nem éreztem magam túlságosan jól. a kék farmert. hogy mi fog történni majd önnel és az önt körülvev$ környezettel. kékbe. milyen színt is viseljenek. válaszoltam halkan és kényszeredetten.AURAISMERET: 3. mivel el#adásom meghallgatására igen jelent#s hallgatóság gy/lt össze. amit felvehetne. aki órák óta áll a tükör el#tt. egyikben sem éreztem magam jól. hogy nincs semmim. Én ezt a leckét eléggé szokatlan módon tanultam meg. hogy élénkvörös ruhát visel. akikkel találkozik. Azonban a feladat el#l nem hátrálhattam meg. akkor bizony jobban teszem. és kétségbeesetten próbáltam eldönteni. Azután figyelje meg a környezetét és az embereket. mint egy kényesked# n#.

A fény. Este az el#adáson mindkét szín segített nekem abban. Attól a naptól fogva megtanultam azt. Figyelmünk középpontja. Hosszas töprengés után végül egy barnás-szürke nadrágot és egy türkizzöld inget választottam. Mi vagyunk a döntéshozók. hogy mi szerves anyagból álló él#lények vagyunk. Könnyebb megérteni a kapcsolatot az Életenergia . kiemeljük a fehér fényb#l.csöndben maradok. Mint a prizmában. vagy az életenergia beáramlik a rendszerünkbe. megengedve a fénynek. de lényegében minden. választásaink és döntéseink végül meghatározzák azt. Tudatosságunk és figyelmünk határozza meg az általunk tapasztalt valóságot. hogy mások számára a szivárvány melyik színét sugározzuk ki. hogy átáramoljon rajtunk. akkor sárga. ezáltal a hallgatóság felé sugárzott gondolataimat és érzéseimet tisztában és világosabban tudtam kifejezni. Nem statikus. s#t abban is támogatott. Prizmaként funkcionálunk.Színek között. Ez az energia az alapvet# „üzemanyaga” az életnek. akkor vörös energiával rezgünk és vörös energiát építünk saját energiarendszerünkbe. Ebb#l kifolyólag az általunk megtapasztalt élet min#sége vagy valósága életenergia színeinkben tükröz#dik. hogy bármely színt kifejezzük. Ha úgy döntünk. gondolataink. 23 . erejével. Emberi lényekként tehát eldönthetjük. illetve hosszú távon milyen fajta és min#ség/ életet fogunk élni. Ez az alapvet# életenergia különböz# formákban. mint emberi lények univerzális életenergiából állunk. életenergiából van. bármelyiket amelyiket csak AKARUNK. AZ ENERGIA ÉS A SZÍNEK „Információ. és hitünk mondják meg. hogy jobban tudjak összpontosítani. Tudatosságunk. hogy nyugodt és laza maradhassak. Minél érzékenyebbek vagyunk a színek által keltett frekvenciákra. mint a szivárvány. Szabad az akaratunk és képesek vagyunk döntést hozni. a tiszta.és energiakötegek vagyunk az információk és energiák korlátlan mezejében…” Deepak Chopra Az egész univerzum. ami létezik. hogy élelmet és életet adjon. hogy az általam viselt ruhák színének mekkora hatása lehet érzelmeimre és energiáimra. hanem aktív és eleven prizmák vagyunk. Bármilyen rezgésre vagy tulajdonságra ráhangolódhatunk. annál inkább tudatában leszünk a színek hatalmával. Ha intellektuálisak vagy analitikusak vagyunk. hogy életenergiánkat er#vel.. Az egyetlen különbség a prizma és közöttünk az. fehér fény feltárja színösszetételét a szivárványszíneit. hogy rövid. ha képes megjeleníteni maga el#tt a következ# képet: Minden emberi lény olyan. és mi is. A Az elménk irányításával azt is meghatározhatjuk. A színeknek bizony er#s hatása lehet a bennünk található érzelmeinkre és érzéseinkre. hogyan fejezzük ki és használjuk fel életünk folyamán az életenergiáinkat. hogy a szivárvány mely színeit fejezzük ki.Emberek . változatokban és s/r/ségekben nyilvánulhat meg. dinamikával és tettekkel tudjuk kifejezni.

hogy mind a színek. annál könnyebb a színeket intuitív és természetes szemszögb#l használnunk. A színek mindannyiunk számára teljesen természetesek. mind a hangok kiváló módjai az energia különböz# tulajdonságainak kifejezésére és meghatározására. azonnal bizonyos érzésekkel. hogy minden energia. amikor érzékeny. hogy különbséget tegyenek az energia különböz# tulajdonságai között. Valószín/leg elveszítené a hordozott információt. Pszichológiai tanulmányok bebizonyították. csak egy hangot. Valójában. több mint valószín/. Egy tudós talán bizonyos frekvenciák numerikus értékét részesítené el#nyben. Számtalan kifejez#dése van az energiának. De általános vagy oktatási célokra. hogy nem tudná. 24 . hogy a hatalmas világegyetemben meghatározhatatlan energetikai rezgések vannak. 400 nanométer. hogy hogyan definiálhatnánk vagy írhatnánk le az energiát. úgy érzem nem megfelel# komplikált fizikai kifejezések használata. Megszámlálhatatlan színkombináció létezik. logikusan felmerülhet a kérdés.. Miután folyamatosan azt hallottuk. minél kevesebb tudást gy/jtünk össze. leghasznosabb és leggyakorlatiasabb módja az energia különböz# formáinak és tulajdonságainak megkülönböztetésére? Elméletben nagyon nehéz az energia tulajdonságait leírni. de minden egyes szín fényb#l áll. De ha egy bizonyos dallamot hall. olyan méréseredmények sorozata. Nyilvánvalóan ezek a képzettársítások szubjektívek. kék. Mi a legkönnyebb. m/vészi és jöv#belátó életmódra hangoljuk magunkat. A színek arra is képesek. lila életenergia színt fejezünk és sugárzunk ki. Több millió színt vagy színkombinációt ismerünk. hanem óriási behatással is vannak a viselkedésünkre és a kedvünkre. Én személy szerint a hangokkal szemben a színeket részesítem el#nyben. melyek legtöbbünk számára csekély vagy semmilyen jelentéssel. Ezzel azonban nem igaz a színekre. A színek egyszer/. Abban a pillanatban. mint auditívan vagyunk képzettek. és széles körben. mivel nem tudja mire vonatkoztatni. Egy technikai irányultságú személy a kék-lila bizonyos árnyalatára azt mondhatja. de mi fény-energia vagyunk. személyenként változnak. Úgy találtam. mivel színtudattal születtünk. gondolatokkal vagy élethelyzetekkel társítja. mivel információ-orientált társadalmunkban inkább vizuálisan. információval nem bírnak. mint ahogy tudjuk azt is. de hatásos szimbolikus nyelvvel mesélnek nekünk az energia min#ségér#l és állapotáról. vagy 700 nanométerr#l beszélnek önnek.narancssárga vagy zöld életenergiával fogunk találkozni. hogy a színek nem csak a pszicho-érzelmi állapotunkat tükrözik. mit társítson hozzá. Ha a VÖRÖS színt látja. vagy meghatározni.

vagy a fény lényegér#l folytat vitákat. hogy megtapasztalja ezt. terapeutával és médiummal. Ha a feje már megtelt. Látni vagy érezni fogja a színek táncát. Mint a prizmában. Képzeljen el egy lágy. érzelmeivel és rezgéseivel együtt. Engedje az energia-lufit fizikai teste körül kitágulni. Ahhoz. Energiagyógyászokkal. fényes vörös. és hangolódjon rá a színekre. vagy emberi jellemvonások és bizonyos színmin#ségek között. mert tudtam. és ön magába áramló fehér fényt fog vizualizálni és érezni. a fehér fény feltárja sokféle formáját. a vállai. terapeutákkal és médiumokkal az „Aurafényképezés”-sel és a „Inneractive”-val folytatott saját kutatásaim közben sokat találkoztam. az energia ezen áramlása beáramlik a fejébe. amely állandóan vibráló 25 . Érezze az egész testét. és a teste többi része is. Ezek az er#sen érzékeny és tehetséges emberek némelyike képes érzékelni vagy látni azt az emberi energiamez#t. nincsen bizonyított alaptétel vagy tudományos ismeret az emberi energiamez#. hogy minden él# emberi lény energiamez#t épít maga köré. hogy a színek élénkebbé válnak. hogy a fehér fény bármelyik színmin$ségbe átalakulhat. átvonul az egész testén.AURAISMERET: 4. kövesse az energia útját. akkor a torka. a chi. Mint a folyó. tisztábbá és jobban láthatóvá. GYAKORLAT Ebben a gyakorlatban különösen fontos. Széleskör/ kutatásainknak az volt az alapvet# célja. beleértve a lábakat és lábfejeket. az emberi életenergia. Másfel#l saját személyes tapasztalataimból tudtam. hogy megtaláljuk és/vagy létrehozzuk a kapcsolatot bizonyos személyiségjegyek. és újra elhagyja azt a lábfején keresztül a talajba. karjai. és mélykék jelenhet meg a bels$ szeme el$tt. amelyre éppen abban az id$ben van szüksége. melyek az emberi energiamez#ben tükröz#dnek. ÉLETENERGIA ÉS SZEMÉLYISÉGJEGYEK 1990 óta lehet#ségem volt átutazni a világot. és kapcsolatba kerülni sok energiagyógyásszal. E feltölt$dési folyamat során különböz$ színeket fog látni vagy érezni önmagában. hogy a feje tetején keresztül a testébe áramoljon. amelyeket teremtett. Ha már érzi vagy látja ezt a fehér fényt. hogy a hátgerince egyenes legyen. A korona csakra megnyílik. vagy maga az életenergia létezésér#l. hogy az egész világon minden vallás vagy spirituális csoport az emberi élet. Ezek a különböz$ színek a fehér fény kifejez$dései. akkor engedje. Csak tudja. amikor felfedeztem. Ez a fehér fény képviseli az univerzális életenergiát. hogy állításaik és képességeik teljes egészében igazolhatók. kiegyensúlyozott zöld. Képzelje el. amely mindannyiunk teste körül létezik. Kezdeti szkepticizmusomból kifolyólag valamelyest meglep#dtem. spirituális energiát. ahogyan a fehér fény önt fény és színlénnyé alakítja át. hogy egy dicsfény vagy tojás alakú aurikus mez$vé váljon ön körül. Érezze. er$teljes. fehér fényt a feje felett. Lehet#ségem volt teszteket készíteni sok ilyen különleges képesség/ emberrel. Mint egy prizmában. Az imént olvasott arról. a legmagasabb. hogy ezt a tapasztalatot még jobban kitágítsa. Kezdetben el#ször szkeptikus voltam állításaikat illet#en. hogy ön egy emberi prizma és mostjött el az ideje. A médiumok és a gyógyászok és terapeuták tevékenységük során megtapasztalták.

hogy beszélt vagy kommunikált volna vele bármiféle módon. hangunk magassága. melyek bizonyos fizikai formában testesülnek meg. egyáltalán nem beszélünk egymással. mintha olyan érzéseket és gondolatokat ébresztek és aktiválok hallgatóimban. lehet#ségeinek jobb megértéséhez. hogy még ha tudatában is vagyunk egy személy testbeszédével. Ahogy folytattam a kutatásaimat.színrétegként látható körülöttük. amelyekre soha sem számítottam. lehet#ségem van a különböz# emberi auraszíneket bizonyos személyiségjegyekhez vagy viselkedésmintákhoz kapcsolni. megpróbálva felfedezni. valójában mi határozza meg az emberek közötti kölcsönhatást. saját tapasztalataim alapján. kivel áll szemben. és anélkül. Továbbá. elmondták. Felfedezései és kiterjedt kutatásai azt mutatják. De mi történik. hogy képes vagyok ezt az emberi energiamez#t érzékelni. Ez az információ szoros összhangban van a színpszichológiával. mi lehet a másokkal folytatott kommunikációnk és kapcsolatunk alapját alkotó tényez#. Most. hogy amit mondunk közel sem olyan fontos. Kommunikációnk és környezetünkkel való kapcsolatunk több mint 70%-a tudattalan. és nem verbális alapokon valósul meg. hangulatokra irányuló hatása milyen kapcsolatban van az emberre. stb. hogy mindannyian egy óriási energiaóceánban élünk. hogy a testbeszéd. Természetesen a hangunk színe. A kölcsönhatást az egyik energiarendszernek a másik energiarendszerrel való kölcsönhatásaként definiálhatnánk. Néha. tapasztalatait a következ#képpen írta le: „Az emberek körüli auraszínek látásának különleges képességét pszichikai munkám és számos intenzív képzés és gyakorlat során fokozatosan fejlesztettem ki. Amit valójában mondtam. Amikor megértjük. ha el#ször találkozunk valakivel. milyen személyiség? Volt egy bels# érzése. hanem a betegség és gyógyulás folyamata is szorosan kapcsolódik és tükröz#dik az emberi energiamez#ben. segítve nekik sikeresebb. amit #k érzékeltek. hogy kommunikációnknak csupán 15-30%-át fejezzük ki a beszéddel? Azt gondolhatná. amikor bizonyos ötleteket próbálok elmagyarázni. pedig igaz. 26 . pontosan tudta. mentális és spirituális változásai befolyásolják. melyet gyakran nehéz leírni vagy megfogalmazni. közelebb jutunk a megoldáshoz. akkor is különböz# benyomásokat kapunk róla? Találkozott már valaha valakivel el#ször. mint az. valamint a testbeszédünk fontos tényez#k a nem verbális kommunikációban. Elgondolkoztam. a világ egyik legünnepeltebb és legtehetségesebb gyógyítója és tanítója könyvében a „Hands of light”-ban (Fénykezek) az emberi energiamez#vel kapcsolatba hozható tapasztalatairól számol be az érdekl#d#k számára. Úgy találtam. érzelmi. amely ugyancsak azon az egyszer/ feltevésen alapul. Pamala Oslie. akik azt hiszik. néha teljesen ellentétes volt azzal. Ezt az információt a mai napig is eredményesen használom ügyfeleim problémáinak.. Mégis. hogy a az emberi pszichológia és a színek érzelmekre. hogy nemcsak személyiségjegyek. hogy ezeket a színeket az egyének jelenlegi testi. ahogyan mondjuk.” KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTERAKCIÓ Tudta. és hogy minden él# energia. er#ssége és dallama teszi ki a maradék 70%-ot? Vannak. egy kaliforniai terapeuta és tanácsadó. boldogabb és kreatívabb életet élni. mélyebbre és mélyebbre ástam. világosan tudta. ez lehetetlen.. Ez alapján tehát úgy t/nik. hogy a fenti kijelentés tényszer/. és mégis érzékelünk bizonyos benyomásokat vagy érzéseket arról a személyr#l? Miért van. magassága és gyorsasága. Barbara Brennan. Energetikai szempontból az emberek összetett életenergia-rendszerek. érzésekre.

Akkor személyesebb vagy meghittebb az érzés. Némelyeknek széles személyes mezejük van. Mozoghatunk lefelé. amint közelebb megy. Ezt a gyakorlatot nyitott és csukott szemmel is végezheti. nehéz életet. annál személyesebb vagy meghittebb az érzés. valamint információ. és figyelje meg testi. amíg valóban meg nem érintjük a fizikai testet. vagy milyen gondolatok futnak át az agyán? Kezdetben nehéz lesz szavakba önteni. tudatosságot. ami hanyatlást. öregedést. az $ mezejébe vagy terébe kerülne. Hitem és abszolút bels# tudásom szerint minden emberi lénynek tudatos döntéseket kell hoznia. beteljesedést és az univerzális életenergiával való összekapcsolódást jelenti. és megjelenik az energetikai kommunikáció. amit érez. Az emberi életenergia mez$ körülöleli fizikai testünket. és ütköz$ként m/ködik. vagy akkor. de némi gyakorlat után képes lesz az energia számos kifejez$dései között különbséget tenni. mintha az $ személyes környezetébe. az entrópia felé. Igyekezzen nyitott és másokkal szemben befogadóbb lenni. világosságot. AZ ÉLET SPIRÁLJA Fény vagy életenergia szintünk határozza meg növekedésünk irányát. Mit érez éppen most. Szeretnénk megnövelni energiánkat és tudatosságunkat addig a pontig. Mások nem t/nnek aggodalmasnak vagy sértettnek akkor sem. Vagy mozoghatunk felfelé életünk spirálján. ahol képesek vagyunk a bolygónknak és sajátmagunknak segíteni az átalakulás és változás ezen 27 . Induljon el partnere felé. néha akár 60-90 centiméternyi is. hogy az eredmények minden embernél változnak. problémákat. Olyan érzés lehet. ha nagyon közel megy hozzájuk. ha csak 30 centiméterre? Talán észreveszi. milyen irányt vegyen az életem? A felfelé vagy a lefelé irányuló spirálhoz kapcsolódjak? Döntsek úgy. tényleg van szoros kapcsolat. hogy a bels# gyógyuláshoz. érzelmi vagy mentális reakcióit. Adott pillanatban minden emberi lénynek és magának az emberiségnek is el kell hogy döntse. GYAKORLAT Álljon kb. ha másfél méterre van. 180 cm távolságra egy barátjától vagy a kiválasztott társától. Azt is fel fogja fedezni. A kommunikáció els$sorban folyamat. hogy minél közelebb megy. Egy bizonyos távolságban egy „más” érzés törhet önre. tudattalanságot és sötétséget jelent. környezetünkkel való kapcsolatfelvételünk mezejeként. a központiság felé. vagy éljek egy tudattalan. Ha érdekli a másokkal való kommunikáció és kapcsolatfelvétel. Hogyan lehetséges ez az érzés? Ha csak szilárd testünk van. ellenállással és sötétséggel teli életet? Senki sem futamodhat meg igazából.AURAISMERET: 5. akkor mindaddig nem várnánk.és energiacsere. ami személyes és spirituális növekedést. Ha még egy lépéssel tovább akar menni. hogy bármilyen változást érezzünk vagy érzékeljünk. személyes. milyen ember $. kezdje el kutatni az emberi energiamez$ fogalmát. meghatározza evolúciója és jöv#beli fejl#désének irányát. Érezze vagy érzékelje. spirituális növekedéshez és a tudatosság fényl# világosságához kapcsolódom. hogy strucc módjára homokba dugjuk a fejünket. Egyetemes néz#pontból tekintve ezt a döntést minden esetben meg kell hozni. De mint ahogyan azt sokszor és minden kétséget kizáróan megtapasztalta. A felteend# kérdés az: Mit akarok. E döntés elhárítása azt jelenti. békéhez. hangolódjon rá partnere személyes energiamezejére.

a gyógyítás. és engedje. növekedéssel szembeni ellenálláshoz. amire csak szükségünk van. úgy fog egyre több fény belénk áramlani és átáramlani rajtunk. hogy mindig két lábbal a földön áll. üljön egyenes helyzetbe. Még akár a teste is együtt mozoghat egy kicsit ezzel a ciklikus energiamozgással. Menjen keresztül az energia-transzformáció számos ciklusán. melyik energiaspirálhoz kíván csatlakozni. vagy tudattalanok maradunk s vakon hisszük. majd elhagyja azt. AURAISMERET: 6. Érezze. hogy a lába ellazulva érinti a talajt és érezze hogy az össze van kötve a föld energiájával. bels# vezet#nkkel. Képzelje el. ahogyan ez a spirál nagyobb lesz.id#szakában. egy gazdag és beteljesedett élettel. és a tudattalansághoz vezet# spirálhoz. ahogy ez az energiaspirál felfelé mozog a gerincén. mely tanít és vezet minket. A felfelé vezet# spirál teljes érték/. Lélegezzen be a spirálba. és gyorsabban rezeg. Érezze. a magas energia. Az energiát átalakítottuk a rezgés egy magasabb állapotába. alacsonyabb energiához. Figyelmét összpontosítsa gerince végére. GYAKORLAT Nagyon könny/ ráhangolódni az evolúció és a spirituális növekedés spiráljára. mely rezgésünket magasabb dimenzióba emeli. nem pedig tagadni és ellentmondani. Lassan tágul és a gerince mentén felfelé terjeszkedik. Minden emberi lénynek el kell döntenie. Ha a felfelé vezet# spirálhoz csatlakozunk. Ha már eldöntötte. Élénkebbek leszünk. az emberi életenergia egy magasabb szintjére kerülünk. „Inneraktív”-vá válni. és ebben a folyamatban átalakulunk majd egy magasabb dimenzióba. Minden támogatást megkapunk. hogy a gyakorlat alatt valamilyen er$sség/ energiamozgást fog érezni vagy látni. Folytassa mindaddig. és az AURAISMERET-et gyakorolni annyit jelent. Az élet minden területén drámai változásokkal találkozunk. És minél inkább kapcsolatban vagyunk életcélunkkal. és ez a spirál az ön alap (gyökér-) csakrájának környékén vibrál. hogy semmi baj sincs. egy kemény és nehéz élethez. amíg ez az érzés m/ködik önnél. 28 . beteljesedett életet jelent. annál több „véletlen” történik velünk. ahogyan létrejön egy fényspirál. és tapasztalja meg mozgásban lév$ aurájának ezt a felemel$ érzését. Engedje el az érzelmeit és a gondolatait. Vagy a lefelé irányuló. Érezze. hogy az táguljon és növekedjen. vagy a felfelé és befelé irányuló spirálhoz. mely összekapcsolja a fizikai valóságot a spirituális valósággal. Lehetséges. és inkább megtanulunk magunkra és környezetünkre hatni. hogy spirálisan mozgunk felfelé és befelé. és érezze fizikai és energiatestét. melyre szükségünk van. Bizonyosodjon meg arról. a harmónia és a növekedés felé. kreatív energiájának misztikus helyére és otthonára. hogy elvégzi ezt a gyakorlatot.vagy fényáramlást támogatásként érzékeljük. összekapcsol minket az univerzális életenergia folyammal. és az ön fejtet$jén keresztül az örökkévalóságba távozik. egyenes gerinccel. Ahogyan az életenergia szintünk növekedik. Engedje elmenni minden problémáját.

” E bevezet# kijelentések ugyanezt az egyetemes igazságot visszhangozzák: „Az energia követi a gondolatokat. Bels# valóságunk megváltoztatása küls#. hogy egy adott id#pontban hogyan tapasztaljuk. olyan a Fogadj Isten. Miért lesznek olyan sikeresek egyes személyek. auránkat felhasználhatjuk a szükséges változások megvalósításához. „reális” életünkben is változásokat teremt. korunk egyik vezet# és legjobban tisztelt és inspiráló szónoka és tanára 3 els#dleges döntésr#l ír. Mindannyian ugyanazon a bolygón élünk. létrehozott. Az /rkorszak technológiája és a k#korszaki gondolkodás együtt létezik ugyanazon a bolygón. úgy arat. Azt mutatják. és maga az élet legbels#bb értelmezésének. amely segít életünket sikeresebbé. mint egy durva és érzéketlen személy. Anthony Robbins. 2. Bármit is bocsátunk ki. a vallástól vagy filozófiától függetlenül. beteljesedetté tenni. átalakítani. akarattal. A saját kezében van. 3. Amire összpontosítunk. hogy ön az életét annyira másképpen éli meg. mi az. éljük meg az életünket. Amit teszünk az eredmények elérésére. Ha az AURAISMERET-tet elsajátítva és hasznosítva sikerül megemelni életenergiájának rezgését. hogy ennyi különböz# megteremtett. ezzel önmagában a tudatosság egy magasabb fokát létrehozva életének további várható eseményeire megtalálhatja a szükséges válaszokat. míg mások nem lesznek azok? Hogyan lehetséges.” Sok különböz# megfogalmazás létezik. amire a figyelmét összpontosítani akarja. mégis más valóságokat tapasztalunk meg. az alakítja és alkotja végül a saját valóságunkat.” „Ki mint vet. akkor saját életenergiánkat. Egy gondoskodó. hogy elménk nyitott legyen. melyet nem lehet megváltoztatni. m/köd# valóság létezhet egyazon térben? Egy koldus ugyanabban a térben élhet. mint a barátai vagy szomszédjai? Hogyan lehetséges. Azt is el kell döntenie. Amit a dolgok jelentenek számunkra. ha ez igaz volna. melyek az életünket formálják és a sorsunkat ellen#rzik. hogyan 29 . hogy olyan életet teremtsen. mint egy társadalmilag elismert és figyelemreméltó jómódú egyén.ÉLETENERGIA ÉS VALÓSÁG Auránk pontosan meghatározza milyen valóságot érzékelünk és tapasztalunk. céllal és tervvel. mely világosan mutatja számunkra ugyanazt a jelenséget. Mindannyian ugyanabban a világban élünk. Ha szeretnénk megváltoztatni a valóságunkat és az életünket. vagy az életét megváltoztatni. szeret# személy ugyanabban a térben él. de életünk megtapasztalásának módja teljesen különböz# lehet. Hajlamosak vagyunk a valóságot egy szilárd. és rendelkezzünk határozott szándékkal. Világosan el kell döntenie. amilyet szeretne. Ezért az els# lépés az. Bárhogyan is. Az Életenergia Színek a bels# valóságunkat tükrözik. AZ ENERGIA KÖVETI A GONDOLATOKAT „Amilyen az Adjon Isten. megoldásokat. A valóság egy szubjektív kifejezés.” „A gondolatnak ereje van. fix valaminek tekinteni. akárhogyan is döntünk tetteinkr#l és hitünkr#l. senki sem lenne képes saját valóságát. Ezek a döntések: 1. Ezek a bels# rezgések a kulcsai önmagunk megértésének.

Biztos vagyok benne. hogy gondolataink fontos szerepet játszanak abban a folyamatban. Az elme és az e-móció hozzák létre a koncentrációt. hogy ülnek a nappalijukban. valójában mit jelentenek azok önnek. a pohár is és a víz is. ahol figyelmünket vagy energiánkat új irányba összpontosítjuk. mint egy üres pohár. hogy a kívánt eredményeket elérje. Továbbá. Sokan továbbra is azt hiszik. hogyan összpontosítsunk magunkra. Bárhogyan is. feltéve. Bárhogyan is. hogy ön eddigi élettapasztalatai alapján rájött arra. ha a víz iható! A gondolatnak energiára van szüksége. akkor az életük kizárólag csak pozitív irányban fog megváltozni. akkor csak egy-két pozitív gondolat és egycsapásra mindenki sikeres lenne és pontosan olyan életük lenne. és annak megtanulása. amelyet meg kell tenni. jelen esetben olthatja szomját. mivel a gondolat szándékos de egyben ösztönös er#feszítés. és életünk fontos változásai kieszközölésének legfontosabb aspektusa a megértés. Nyilvánvaló. tervre vagy ötletre. amikor gondolkodását egy bizonyos irányba összpontosítja és energiával integrálja vagy egyesíti – „e-mócionálja” – saját élete alkotójává válik. amit csak akart. De ha veszi magának az id#t és a fáradtságot. Tehát ha például sikerre gondolnak.Gondolatok Energia – Érzelmek Valóság – Fizikai eredmény Bármikor. és valószín/leg ez a legfontosabb.értékeli a dolgokat. minden 30 . Évekkel ezel#tt az Egyesült Államokban a „Pozitív Gondolkodás Mozgalom” megpróbálta az embereket meggy#zni. hogy bizony ez nem így m/ködik. mit hajlandó megtenni annak érdekében. hogy valódi eredményeket teremtsen a valódi életben. annál könnyebben történhet meg. az e-móciók (= „mozgásban lév# energia”) nélkül gondolatainknak nem volna nagy hatásuk. nem kell tennie semmit. E-móciók nélkül gondolataink olyan medd#k. akkor mindent megtehet. koncentrálnak. ha ön tudati vagy öntudati állapotban van. hogy megtöltse a poharat vízzel. az összpontosítás folyamata azt jelenti. Tulajdonképpen a gondolatok helyett jobb szó lenne a tudatosság vagy az öntudat. akkor ön lesz a felel#s a pohárban lév# folyadékért és ha mindkett# megvan. Minél többet gondolnak arra. Öntudat – Tudatosság . és gondolataikat naponta órákig összpontosítják egy bizonyos témára. arról ha kizárólag csak pozitív gondolataik vannak. mint amilyet elgondolunk. A gondolatokat az energia követi. a siker hipp-hopp megjelenik!?! Ha ez igaz lenne. Sorsunk uralása.

Test és Energia Bels# Világa” valós idej/ mérésének vizuális megjelenítését tárja elénk. a különféle energiaterápiákat. Az Inneractive sok különböz# területet integrál. és abba. Gondolataink és e-mócióink életenergiánkban tükröz#dnek. A Inneractive technológia az „Elme. mit tudunk eddig. és alkalmazza mindennapi életében.történés és folyamat spontán keletkezik. mentálisan és spirituálisan. folyamatosan fejl#d# tudományos és pszichológiai területeknek. hogyan találjuk meg saját. alkalmazott és a kutatás alatt álló. hogyan fejlesztették ki #ket. érzelmileg. személyes eszközeinket és szerszámainkat az élethez. Az AURAISMERET egyik sarokköve az Inneractive AURA VIDEÓ STATION rendszer. De a magyarázataink leegyszer/sítése érdekében a gondolat szót fogjuk használni. hogyan érzékeljük és éljük életünket. Azt is mutatja. elme/test gyógyítást. Az életenergia rezgése. néhány fogalmat szeretnék részletesen bemutatni. amely a biovisszacsatolást. hogy betekintsünk az Inneractive technológia és az AURAISMERET történelmébe. Az Inneractive AURA VIDEÓ STATION technológiával megmérjük és megjelenítjük az energiáját és ezzel együtt az ön elme-test kapcsolatát is. gyakorolja tudását. biovisszacsatolást. Életenergia Színeink megértése az els# lépés gyógyító tapasztalatok megteremtésére. 31 . vagy min#sége a szivárvány színeiben tükröz#dik. a színpszichológiát és az energiafényképészetet integrálja. Az Inneractive egy teljesen új és egyedülálló keveréke az ismert. beleértve a színpszichológiát. életünk kézbevételére és sorsunk formálására. melyeket az utóbbi néhány évtizedekben végeztek. AZ INNERACTIVE TECHNOLÓGIA Itt az ideje. Ez inkább amolyan bels#. Miután elkezdte Inneractive felfedez#útját. hogyan érjünk el konkrét eredményeket és kezdeményezzünk változásokat az életünkben. Foglaljuk össze. passzív koncentráció. Ahhoz hogy jobban megértse ennek a technológiának a m/ködését. hogyan dolgozzuk fel az életet testileg. Gondolataink mozgásban lév# energiánkkal kombinálva irányítják tapasztalatainkat és valóságunkat. és sok más kutatási projekteket. A Inneractive AURAISMERET megtanítja nekünk. Életenergia színeink azt tükrözik. és hogy bármely adott id#ben milyen valóságot tapasztalunk meg.

Egy tipikus biovisszacsatolási mér#eszköz a h#mérsékletszenzor. hogy testünk bizonyos szerveinek állapotáról tájékozódjanak. A biológiai információt tehát el#ször megmérik. amelynek hatására az ezzel kapcsolatosan megváltoztatott információt valamilyen formában visszavezetnek az alanyba. vagyis az emberek testének stimulálására. hanem f#ként a pszichológiai folyamatokat vagy funkciókat.BIOVISSZACSATOLÁS A biovisszacsatolás a tudatalatti testfunkciók mérésének és megjelenítésének. Egy másik jól ismert biovisszacsatolási rendszer az. lehet#sége van tudatosan megváltoztatni azt. Az agyhullám-tevékenységet azután optikailag átalakítva id#diagramon jelenítik meg a képerny#n. egy megmért bioelektromos jelet feler#sítenek. ellen#rizni. Nyugati kultúránkban széles körben ismert. A biovisszacsatolás létrehozására. A biovisszacsatolás kapcsolatban van az emberi pszicho-fiziológiai viselkedéssel (elme-test kapcsolat). és a h#mérsékletértékét leolvassuk. mellyel az egyik ujjunk érintkezik. melyeket emberi érzékszervekkel nem könny/ érzékelni. és digitális formában jeleníti meg. mintha ellazultak és kiegyensúlyozottak maradnánk. A testh#mérséklet mérése jó példa a biovisszacsatolási rendszerre. különböz# területeken. Ezután a rendszer a mért h#mérsékletet átalakítja. A biovisszacsatolás pontos fogalmát tudományos vagy orvosi szempontból pontosabban meg kell magyarázni. Nem rendelkezünk olyan érzékekkel vagy szervekkel. bels# béke. ily módon képes önmagát kontrollálni. ha tisztában vagyunk a leolvasott érték információtartalmával. Általánosságban. fény és színek. ezután a testi funkciókat. amelyek közvetlenül érzékelik saját testh#mérsékletünket. légzésünk felületesebb és gyorsabb lesz. Ha izgatottak. ezáltal az alany képes folyamatosan figyelemmel kísérni a végbemen# változásokat.és beteljesedettség-érzet elérésére a tudósok az elmúlt évszázadokban különböz# technikákat használtak. Az egyik legegyszer/bb és legalapvet#bb módszere a biovisszacsatolás alkalmazásának légzésünk megfigyelése. és azok hang. vagy más megjelenítési módszerek által a tudatba való emelésének tudománya. ha egy h#mér#t illesztünk a b#rünkhöz. Feltéve. megjelenítenek. 32 . hogy egy vagy több elektródát csatlakoztatnak a homlokunkhoz. és az ellazultság és egy mély. A rendszer lényege. azután visszacsatolják önhöz. azaz tudjuk milyen érték ad információt a lázról. képesek vagyunk ezt az információt tudatosan érzékelni ami alapján megtehetjük a szükséges beavatkozást. A biovisszacsatolás felismeri és értelmezi a mért információkat. Miután különböz# érzékszervein keresztül megkapja az információt. idegesek vagy feszültek leszünk. hogy az ajurvéda a pulzusdiagnózist alkalmazza eljárásai részeként. illetve papírtekercsen. A Klinikai Biovisszacsatolás nem az általános testfunkciókat figyeli meg. A biovisszacsatolást valójában már évezredek óta használják. amellyel megmérik az agyból folyamatosan érzékelhet# bio-elektromágneses rezgéseket. Mindazonáltal. valamint mérési mintákat megpróbálja befolyásolni és megváltoztatni. amelyik az agyhullámokat méri. és különböz# elnevezéseit ismerjük. Ezáltal lélegzési minták hasznos információkkal szolgálhatnak bels# állapotainkról. A természetgyógyászok és orvosok képesek a pulzust biovisszacsatolási módszerként alkalmazni.

ugyanúgy. A nap sárga melegségét különböz# kezeléseknél használta. és pszichológusok tudatára ébredtek a színek fontosságának és egyre részletesebb kutatásokba kezdtek jelent#ségükr#l. kreativitás. transz. mely segít önnek megérteni az árnyék-tudatalatti részeket önmagában. ahogyan a napfelkelte narancsszín tulajdonságait.5-7. Hippokratész a „Négy Temperamentum”-át. melankolikusoknak és kolerikusoknak nevezte el. Az utóbbi három évtizedben a tudósok. A XVIII.5-13 13- Amplitúdó Fizikai. amit tudni kell. csendes gondolkodás Napi tevékenység. azaz az emberi személyiségtípusokat szangvinikusoknak. hogy a biovisszacsatolást az egész világon számtalan eltér# alkalmazási formában sikerrel használják. mély meditáció 50-200 Hipnózis. tudatában volt a színek és személyiségjegyek fontosságának. Hippokratész fejlesztette ki az egyik legels# személyiségrendszert az ókori Görögországban. mentális nyitottság 10-100 Csend. az emberi személyiségeket négy f# és teljesen megkülönböztethet# csoportra osztotta. és különösen a napfény által megjelenített alapszíneket használták fel a mindennapi életben. vagy jelzésként használták a színeket törzsben elfoglalt pozíciók jelzésére. A biovisszacsatolás egy olyan eszköz. amelyb#l az ember képes tanulni és amelyet képes hasznosítani. melyeknek talán nem is volt tudatában. SZÍNPSZICHOLÓGIA Az id#k kezdete óta szinte minden. Johann Wolfgang von Goethe úgy érezte. hogy a színeknek er#s 33 . és gyógyító emberei társadalmukban drámai módon használták fel a színeket ellenségeik megfélemlítésére. flegmatikusoknak.2-3.5 7. kifelé irányuló tudatosság Természetesen egyértelm/ hogy ezeken kív/l még sok más biovisszacsatolási módszer is létezik a világban. Ezek az osztályozások els#sorban bels# folyamatokra összpontosítanak. gyógyítók és pszichológusok tudatára ébredtek a színek és azoknak az ember érzelmi és mentális állapotával való kapcsolatának fontosságára. A legfontosabb. ellazult állapot. A természet. álom állapot. Modellje. Munkáját a „Színek elmélet”-ét még mindig mestermunkának tartják a színek és az emberi viselkedésre tett hatásuk területén. harcosai.Agyhullámok Delta Théta Alfa Béta Frekvencia (Hertz) 0. Paracelsus. mentális állapot (µvolt) 10-50 Alvás. A híres orvos. Sok kezelésében felhasználta ezt a tudását. gyógyítók. században a német költ#. az emberi természet és annak színekkel való kapcsolatának osztályozására vagy integrálására egy rendszerbe.5 3. és azokat a fénybe-tudatosságba emelni. hogy közleményei közül a színekr#l készült kutatásai és írásai voltak a legfontosabbak. melyre a „Négy Temperamentum” néven hivatkozott. az emberiség által létrehozott társadalmi formában a színek jelent#s szerepet játszottak a mindennapi életben. A leírt történelem bizonyságaként majdnem minden jelent#sebb történelmi korban kísérletet tettek a különböz# személyiség jellemz#k. Az elmúlt háromszáz évben tudósok. Goethe meg volt gy#z#dve róla. A biovisszacsatolás megjeleníti és megismerteti önt a belsejében lév# funkciókkal és területekkel. akit a holisztikus és természetgyógyászat egyik alapítójának tartanak. Különböz# törzsek törzsf#i. és mélyinformációt adnak számunkra a személy bels# életér#l.

Adva volt tehát a kérdés. A színterápia további információkkal szolgál a színmin#ségek kapcsolatáról bizonyos személyiségjegyekkel. 1970 óta világszerte elismeréssel adóznak Max Lüscher. A Lüscher Színtesztet több mint 40 évig sikerrel alkalmazták a gyógyászatban. Mióta a pszichológiát el#ször elismerték tudományként.vagy energiagyógyítás. A kék megnyugtatja érzelmeinket és gondolatainkat. tanácsadók és gyógyító szakemberek használják fel munkájuk során. A színterápiával világos kapcsolatot és kölcsönhatást találunk a színek hatása és a pszicho-érzelmi állapotok között. A felvet#dött kérdés olyan. REZGÉSTERÁPIÁK ÉS ELME/TEST GYÓGYÁSZAT Az elmúlt néhány évtizedben a rezgés. Er#sen hitt a színek és érzések közötti szoros kapcsolatban. és az elme/test megismerésének tudománya óriási mértékben megn#tt. a Lüscher Színteszt volt az els#. mélyebb okainak más néz#pontból való megvizsgálására. Tesztje alapozta meg a színek elfogadását és fontosságát a tudomány különféle területein. miközben üzemanyagtartály kiürült. Mindazonáltal a Lüscher teszt els#sorban személyiségünk pszichológiai oldalára összpontosít. különösen a gyógyító szakmákban történ# alkalmazását. A Lüscher-féle „Színteszt”-et nemzetközi elfogadását bizonyítja. hogy ezt az ismeretanyagot a különféle tudományágak saját területük fejl#dése érdekében felhasználhassák. befolyását. Alapvet# célunk az. hogy a legkisebb részletig feltárjuk és feltérképezzük ennek a különleges és alapvet# kapcsolatnak minden fontos tulajdonságát. illetve azért hogy azt az AURAISMERET szerves részeként alkalmazva az egyén is képes legyen annak kihatásait a mindennapi életében alkalmazni. a modern pszichológia atyja az „archetípusok” kifejezést használta amikor leírta az emberi viselkedés mélyen gyökerez# struktúráit. Jung. hogy azt a világ minden részében jól ismert pszichológusok. és csak részben használt teljességre törekv# megközelítést. Például a vörös jelzi fizikai testünk és idegrendszerünk stimulálását. az agy. s#t még fizikai funkciókkal is a test különböz# területein. A zöld stabilizál és kiegyensúlyoz. hogy alapvet#en csak néhány tipikus emberi viselkedésminta vagy személyiségtípus létezik. Elménk kölcsönösen kapcsolatban áll a fizikai testtel. Tesszük mindezt azért.hatása van az emberi testre és pszichére. mind a kezelésükre alkalmazzák.terén történt úttör# kutatások óta a tudomány és az orvostudomány kimutatta az elménknek az egészségünkre irányuló hatását. ha üres a tank? A pszichoneuroimmunológia . A XX század 20-as éveinek elején fejlesztette ki Jung a ma klasszikusnak tekintett „személyiségtípusok elmélet”-ét. Az elmúlt néhány évtizedben a pszichológia felismerte. békességet és terjeszkedést teremt. híres svájci pszichológusnak. amelyik közvetlen kapcsolatot talált a különböz# archetípusok. pszichológiai és testi problémák befolyásolására. A színterápiában a bizonyos színeket mind az érzelmi. Mire megyünk a kijavított vezetékkel. illetve pszichológiai minták és a színek min#sége között. 34 . Carl G. valamint az üzleti tanácsadás minden területén.a gondolatok és érzelmek. mintha egy üres üzemanyag vezetéket javítanánk a kocsinkban. hogy csupán a fizikai test kezelése elégséges-e a teljes gyógyuláshoz. szükség lehet-e a probléma el#zményeinek. az idegrendszer és az immunrendszer kapcsolatainak tanulmánya .

vagy -terápia. De az elme-test kapcsolatából nyert ismereteket nemcsak kizárólag orvosi kezelésekre tudjuk felhasználni! Számomra ez az kapcsolat els#sorban életmódot.és mágnesterápiák. Az elme-test gyógyítás. Az elektronok a mag körül keringenek az atomon belül. A következ# állítások az Elme/Test-Tudatot tükrözik: . melyek folyamatosan megújulnak és átváltoznak. Énünk. Különböz# formájú és s/r/ség/ energialények vagyunk. .Változó Elménk és Testünk mögött van a forrás. amely örökké él és soha nem változik. ami létezik. vagy maga a TUDAT. A keleti gyógyítás évszázadok óta alkalmazza ezt az ismeretet.Mérhetetlenül nagy energia-univerzumban élünk és mindennel. kapcsolatban állunk. . valójában egy új tudományterület. Él# információ. még az anyag is.Az energiagyógyászat és mágnesterápia az ember elektromágneses természetére hivatkozik. és sok kutatási projekt témája lesz az elkövetkez# években. hogy minden. ahogy a bolygók keringenek a Nap körül. . melyeket manapság alkalmaznak. kapcsolatba kerülhetünk saját életenergia áramlásunkkal. csupán a tapasztalatok különböz# kifejez#déseiben fejez#dnek ki. az ajurvéda és a homeopátia csak néhány azok közül a jól ismert módszerek és kezelések közül.Elme és Test egyek. illetve az energiagyógyászat.Testünk minden másodpercben újrateremt#dik. „Az elme-test kapcsolat” gyakorlatilag a ’90-es évekb#l származó konyhanyelvi elnevezés. Ha megértjük és feltárjuk Inneractive világunkat.. Az akupunktúra. ami létezik. . nem több mint energiaegység egy üres térben. ugyanúgy. azaz valamilyen életenergiaszinten megvalósított létezést jelent. Az energia. Szinte mindenki hallott már róla és sokan kezdik mélyrehatóbban vizsgálni saját elme-test kapcsolatukat. 35 .Összpontosításának vagy érzékelésének bármely változása megváltoztatja az ön realitás-érzékelését.és energiacsomók vagyunk. Ez a TUDAT a valódi ÉNÜNK. alapvet#en egy teljes igény/ megközelítést használ a kezeléshez és a gyógyításhoz. A szubatomi fizika megmutatta. mely az ember energetikai természetén alapuló technikák és kezelések gy/jt#fogalma. a megfigyel#.

hogy maga köré békét és harmóniát teremtsen. és ebb#l kifolyólag nem volt túlságosan pozitív állapotban. hogy a visszautasításoktól félnie kellene. hogy harmóniahiányos feszült helyzeteket teremtett kettejük között. ha az gyakorlatilag lehetetlen. John alapjában mind a magán-. Ez a történet különösen csodálatos. túlzottan aktív. hogyan változtassa meg energiáját. viták és konfrontációk keserítették meg. Világoskék energiamezeje túlzottan érzékeny állapotot jelzett. John kifejezte szenvedélyes és er#teljes vörös érzéseit és azokra Christine gyenge és érzékeny befelé fordulással válaszolt. hogy otthoni környezetben alkalmazzák az Inneractive AURAISMERET-et. mint John. hogyan tud az AURAISMERET jelent#s változásokat hozni az életünkben. mély érzésekkel. hogy valóságában látta a folyamatos visszacsatolást az „Aura Videó Stationon” keresztül. Akkoriban nem volt tudatában azzal. Mindketten tudták. John egyáltalán nem volt nagyon elégedett jelenlegi munkájával.jelszóval halmozta a problémákat. Néhány heti gyakorlás után már képes volt elérni egy ellazult zöld vagy kék energiaállapot. még akkor is. hogy ne adja ki akaratlanul minden energiáját. csakhogy elkerülje a problémákat. és a felmerül# problémák mindenáron történ# elkerülésének hajlamával. ahol ellazulva energiaszintjét a kell# mértékben meg tudta emelni. Minden energiáját a külvilágból igyekezett megszerezni. amelyeket azok megoldása helyett csak takargatott. hogy abban az id#szakban az „életben maradásért” harcoló. els#sorban azért. Amikor John aurájának képe megjelent a képerny#n. John az AURAISMERET segítségével kezdte megtanulni. Azáltal. Egyre nehezebben tudott ellazulni és egyre nagyobb nehézséget okozott feltölteni életenergia elemeit. Az AURAISMERET révén Christine megtanulta. Azt is megtanulta. amelyek nála jelentkeztek. úgy döntöttek. er#sen felzaklatott izgalmi állapotban volt. Ez az energetikai reakció biztos. lehet#vé vált számára. és könnyebben boldoguljanak egymással. tenniük kell valamit. határozottan bólintott és azt mondta: „Ez bámulatos! A színek valóban tükrözik azt. Közel állt az elbocsátáshoz. Miután leültek az AURA VIDEÓ STATION elé. Másrészt. hogy energiáját addig a relaxációs pontig irányítsa. 36 . „Másokat gyógyítunk. Christine nem csodálkozott azon amikor aurájában többnyire világoskékszín jelent meg. Egy házaspár. magunk pedig belehalunk”. amit itt belül érzek! Egyszer/en nem akarom elhinni!” John meghatározó auraszínei a sötétvörös és a narancsszínek voltak és a csakrákban nagyon kevés mozgás volt. a látottakon nem lep#dtek meg. szeretnék megosztani önnel egy közeli és személyes példát arról.INNERACTIVE A GYAKORLATBAN Miel#tt rátérnék a különböz# gyakorlati alkalmazásokra. Christine odaadta volna az energiáját bárkinek. energiaszinten volt. Teljesen más energiaállapotban. Problémáik már szakmai életükbe is begy/r/ztek. hogy bármilyen probléma felbukkanása esetén els# reakciója a legtöbb esetben az. mind a szakmai életében a túléléshez szükséges energiáért harcolt. John és Christine. hogy jobban megismerjék önmagukat. hogyan védje meg magát és energiarendszerét és elérte. hogyan fejezze ki érzéseit és erejét anélkül. John és Christine az elemzések alapján kezdték megérteni auramintáikat. Az utóbbi néhány hónapban kapcsolatukat harcok. John sötétvörös és narancsszíne azt jelezte.

37 . Mivel most már képes volt ellazulni és elengedni. hogy felfedte érzelmi reakcióimat. Tipikus tulajdonságom volt életem során.. Saját történetem egy másik példája az AURAISMERET sikerének. igen er#s energiaelfojtás jelent meg. mi is történik. Egyszer/en úgy tettem. mintha ez az energia a bels# mélyemb#l törne felszínre. Akkoriban ha egy bizonyos személyr#l megkérdezték a véleményemet. gyakorlásom kezdetén egyáltalán nem voltam tudatában ezeknek az energetikai reakcióknak. Csodálatos módon John és Christine magánélete javulni kezdett. életenergiája kiegyensúlyozódott egy fényes és világos narancsszínben. Új üzleti lehet#ségek bukkantak fel. ha problémákkal szembesült. hogy az Auraismeret er#teljes eszközzé válhat az ön kezében is. Mély kapcsolatot érzek az Énemmel és er#s érzékenységet fizikai testem iránt. légzési és jóga technikák több mint nyolcévi gyakorlása után nem tartottam magam újoncnak. világosan felfedve el#ttem és visszacsatolva. Úgy éreztem. valamint más kutatóktól és alkalmazóktól világszerte sok ilyen érdekes történetet és példákat sorolhatnék fel. amely szívélyes és nevel# személyiségét mutatja. hanem olyan más érzelmi reakciókat is kimutatott. Nemcsak. Er#teljesebb és er#sebb volt mint valaha. mint ahogy azt valaha gondoltam. amelyek létezésér#l addig nem volt ismeretem. akkor aurámban szinte azonnal er#s energiaváltozás volt tapasztalható. hogy az olyan érzéseket. hogy érzelmeim sokkal er#teljesebbek. annak érdekében. Mindezek bizonyítják azt. A túlélés és a félelem helyett kreativitásra és sikerre összpontosított. Az egyetlen akadály. hogy visszakapjam hatalmamat és felel#sségemet. Az Aura Videó Station technológia használata végül a tudatára ébresztett annak. Az AURAISMERET gyakorlása után saját hatalma és ereje nagy hatással voltak rá. Lehetségesnek tartom. amint megértjük elménk. hogy a gyógyulás azonnal megkezd#dik. Christine sugárzó zöld-kék életenergia-színben stabilizálódott. Meditációs. A gyerekek és általában az emberek iránti nyitottságában és szeretetében új mélységet érzett. hogy amint módja van rá el kell kezdenie gyakorolni és alkalmazni az auraismeretet. mintha minden rendben lenne. képes vagyok látni és érzékelni energiamez#met. testünk és energiánk állapotát. még akkor is. Kés#bb amikor túl izgatottnak éreztem magam többnyire furcsa feszültséget tapasztaltam a hátam közepe táján. Energetikai mintáik megértése és életenergiájuk irányítása által a harmónia új szintjeit kezdték megtalálni kapcsolatukban. Saját igazáról kezdett beszélni. miel#tt azok a fizikai testemben jelentkeztek volna. és munkájában megjelentek a siker els# jegyei. De az Inneractive Aura Videó Station új dimenziót nyitott az életemben. hogy ez a kellemetlen érzés az ön számára sem ismeretlen. Meditációimban vagy magas energiájú állapotok létesítése után. problémát és diszharmóniát és azt a bizonyos feszültséget okozva Hadd mondjak egy ma már alappéldának számító észrevételt. és ennek megfelel# változásokat teszünk. Az „Aura Videó Station” azonban már akkor tükrözte ezeket a tudatalatti reakciókat. vagy kezd#nek. Ez azt is mutatja. vagy elég volt az ha rá gondoltam. de az aurában történ# számos hasonló energiaváltozás után kezdtem megérteni.E folyamat eredményeként John képes volt kapcsolatba lépni kreatív potenciáljával. mint a harag vagy agresszivitás elnyomtam vagy meggátoltam. melyet le kell küzdenie. Christine továbbra is iskolában tanított. AURAISMERET Saját tapasztalataimból. Hirtelen nagy energiát érzett belülr#l.

AURAISMERET
Az AURAISMERET elsajátítási folyamatának els# része különböz# tevékenység teljesítéséb#l áll:
AURASZÍN-TESZT AURA VIDEÓ STATION

– él aura-visszacsatolás

AURAISMERET GYAKORLATOK

Az AURAISMERET els# 3 lépése az, hogy elkészítjük az AURASZÍN-TESZTET, végrehajtjuk az AURAISMERET GYAKORLATOK-at, és ugyanakkor ez id# alatt az AURA VIDEÓ STATION-nal és annak él# aura-visszacsatolási rendszerével kontrollálunk. Az AURASZÍN-TESZT segít önnek megtalálni Szín Személyiségtípusát és felfedezni a színek és bizonyos személyiségjegyekkel, elme/test viselkedésekkel, stb. való kapcsolatuk valódi jelentését. Az Inneractive AURA VIDEÓ STATION rendszere valós és valósidej/ visszacsatolást ad önnek Elméje, Teste és Energiája állapotáról. Az, hogy színpompás auráját egy számítógép vagy televízió képerny#jén látja, nem csak érdekes, hanem nagyon terápiás és oktató hatású is. Segíthet a kiegyensúlyozottság, jó közérzet és személyes fejl#dés felé vezet# útján. Minden AURAISMERET GYAKORLAT megtanítja önt, hogyan lépjen érintkezésbe az aurájával és érzelmi-energetikai természetével. Segíteni fog energiaszintje növelésében és rezgésének a tudatosság magasabb szintjére emelésében. Az AURAISMERET TESZT segíteni fog önnek, megtalálni „alacsony energiáit és kisugárzásait” az életben és biztosítja az ön számára, hogy megkezdje mindennapi „energianövel# és rezgésemel#” gyakorlatait. Nos, akkor kezdjük az els# résszel – az AURASZÍN-TESZTTEL.

AURASZÍN-TESZT Az Inneractive Auraszín-teszt az els# lépés az önfelismerés és gyógyulás felé vezet# útján. Hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos, hogy megismerjük és megértsük személyiségtípusunkat. Ha ismerjük elme / test reakcióinkat, hitrendszerünket és motivációinkat, szociális és interperszonális viselkedésünket, céljainkat és vágyainkat, és azt is tudjuk, milyenek vagyunk és hogyan m/ködünk, személyiségünk mögé lépve multidimenzionális személlyé válhatunk, aki a szivárvány minden színében ragyog. Többé nem vagyunk a szivárvány egy színére korlátozva. Sokkal inkább meg van az a szabadságunk, hogy olyan színmin#séget éljünk meg, amilyet csak akarunk.
Ha képesek lennénk id#t szakítani arra, hogy megvizsgáljuk azoknak a személyeknek az auraszíneit, akik körülvesznek bennünket, akkor a változatos színek alapján megállapíthatjuk, hogy mennyire eltér# személyiségjegyekkel és különböz# viselkedési mintákkal rendelkez# emberekkel vagyunk kapcsolatban. Vannak olyan emberek, akik kifelé fordultak, 38

extrovertáltak, vagy „szórakozáscentrikusak”. Egyesek részletorientáltak, elemz#k és strukturáltak, ellenben mások nyugodtak, békések és introvertáltak. Egyszer/ megfigyeléssel a pszichikai és érzelmi viselkedés, a különféle hitrendszerek és nagyon különböz# motivációk skáláját tapasztalhatjuk meg környezetünkben, társadalmunkban. Kutatók, pszichológusok és más szakemberek számos személyiségrendszert dolgoztak ki, hogy rájöjjenek, hogyan gondolkoznak, éreznek és fejl#dnek az emberi lények. Továbbá arra is törekedtek, hogy megtudják, milyen törvények és milyen fizikai, érzelmi, mentális és spirituális tulajdonságok és viselkedésminták szabályozzák az emberek mindennapi életét. Az emberi személyiségek, viselkedésminták megértésében és a gyakorlati modell megalkotása során az egyik nehézség az, hogy az emberi lény sokkal összetettebb, mint a kövek, növények vagy bármely meghatározott állatfaj. Komplexitásunk egyetlen és legfontosabb oka nem csak az egymás közötti, hanem a környezetünkkel való interakció is. Egy másik nehézség, mely a lehetséges felismerést megnehezíti, hogy a bolygónkon használt és beszélt nyelvek száma rendkívül magas. Minél jobban igyekszünk megérteni az emberi természet komplexitását, és minél jobban igyekszünk egy közös nyelvet kialakítani a bolygónkon, annál inkább megértjük, milyen tanulságos és hasznos is lehet egy „minden nyelven beszél#” személyiségmodell.

Saját, valamint több ezer ember tapasztalatából tudom, hogy az Inneractive Auraszínteszt segítségével: Jobban megértheti önmagát Megismerheti a mélyen gyökerez# elme/test interakcióit és viselkedésmintáit Beteljesedettebb kapcsolatot létesíthet önmagával, társával, barátaival és családjával Jobban megértheti az embereket, ami nem csak a személyes kapcsolatokban, hanem az üzleti életben, tárgyalások, kommunikáció stb. során is hasznos lehet. A „más típusú” addig széles ívben elkerült emberek közötti megértés és egymás elfogadásának el#segítésében, ami id#nként még így is különösen nehéznek bizonyulhat. Az er#s és meghatározó tulajdonságainkat megtalálni és a gyenge, máshonnan felvett, bizonytalan és felesleges személyiségjegyeket eldobni. Feltenni a kérdést és megtalálni a választ sok, önmagával kapcsolatos problémára Felvenni a kapcsolatot bels# énjével, amely messze a személyisége mögé nyúlik A következ#kben a teszt segítségével próbálja megtalálni és meghatározni „Inneractive” Auraszín Személyiségtípusát.

SZEMÉLYISÉGMODELLEK ÉS SZÍNEK
A történelmi feljegyzések beszámolnak arról, hogy az emberiség rövid története során számos kísérletet folytattak a különböz# emberi karakterek, az emberi természet megtanulható és megérthet# osztályozására vagy rendszerekben való egyesítésére. A több ezer évvel ezel#tt keletkezett módszerek, mint például az asztrológia és a numerológia, az ember természetének megismerésére és a különböz# személyiségtípusok 39

közötti tiszta különbségek megállapítására törekszenek. Egyéni és kollektív személyiségünk elemzésekor a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális jellemz#k dönt# szerepet játszanak. Az asztrológia tudja és meg is magyarázza, hogy egy végtelenül nagy /rben és világegyetemben él# emberi lényként különböz# tulajdonságokat és energiákat egyesítünk. A zodiákus minden jegye bizonyos, fix szabványjellemz#kkel áll kapcsolatban. A ráknak, például, olyan tulajdonságokat tulajdonítanak, mint az érzékenység, intuíció és érzelemorientáltság. A bak jegyét, másrészt, nagyon mentálisnak, strukturáltnak és merevnek tartják. Nagy meghökkenésemre, a pszichológusi és terapeuta szakmai körök az általános f# szakirányokban eddig nem alkalmazták a személyiségmodelleket, és még csak nem is tanulmányozták #ket komolyabban. Sok gondolkodóiskola tagadja azt az elgondolást, hogy az emberi személyiséget egyáltalán meg lehet határozni modellekben, és hogy alkalmazásuk el#rehaladást hozna, nem csak a mentális és holisztikus egészség, hanem az ember általános közérzete területén. Az Auraismeret és az Inneractive személyiségteszt mindkét agyféltekével dolgozik. Emberként nem csak azzal a képességgel rendelkezünk, hogy intuitív módon megértjük a koncepciókat, hanem azzal is, hogy alkalmazni tudjuk azokat és felhasználjuk mindennapi életünk során. Magunkat kutató, elemz# emberként megismerhetjük és fejleszthetjük úgy is személyiségünket, ha megismerjük intuitív, m/vészi képességeinket és a gyakorlati életben alkalmazni tudjuk azokat. Fordítva ugyanilyen fontos, hogy az intuitív, m/vészi személyiségek világosan megértsék, hogy mindkét agyféltekénket ( tudati és tudatalatti ) együttesen kell használnunk ahhoz, hogy egész és teljes emberek lehessünk.

AURASZÍN-TESZT BEVEZETÉS
Az elmúlt években a pszichológia területén több különböz# szín- és személyiségtesztet alkalmaztak. A színtesztek egyik lehetséges problémája az, hogy az egyénnek kell kiválasztania a saját színeit vagy színkombinációit. Ezáltal a színek kiválasztása alkotja az alapját és teremti meg az el#feltételét a profiltesztnek vagy a pszichológiai tanulmánynak. A színek kiválasztása nagyon szubjektív folyamat. Befolyásolhatja a kultúra, a faj vagy akár a vallásos hit is. Esetleg el#fordulhat, hogy nem tükrözi pontosan a személy valós személyiségét vagy pszichéjét. A választást még az egyénre ható adott id#szakra vonatkozó divatízlése is befolyásolhatja. A folyamat szubjektív és ebb#l kifolyólag néha pontatlan lehet. Van egy másik ok is, amely miatt az összeállított színtesztek csak korlátozott módon m/ködhetnek. Nekünk, emberi lényeknek megvan az a képességünk, hogy rendkívül okosak tudunk lenni. Folyamatosan találunk okokat, amelyek miatt meg kell, vagy éppen nem kell megtennünk bizonyos dolgokat. Nem szokatlan, hogy az emberek a dolgok elvégzésének legegyszer/bb módját keresik. Esetenként még annak a lehet#ségnek a felhasználásával is, hogy egy kicsit elferdítsék, vagy megváltoztassák az igazságot, csupán csak azért, hogy ezáltal kedvez#bb színben t/njenek fel maguk és mások el#tt. Az évek során sok embert volt lehet#ségem megfigyelni, amint a szabvány színtesztek során tudatosan választanak bizonyos színeket, csupán azért, mert némi alapvet# ismeretük volt magukról és a színekr#l. Biztosan tudom, hogy néhány résztvev# lilát vagy fehéret választana, mert azokat vélhet#en spirituálisabbnak tartják. Mások a kék színt választanák, mert az békességet és nyugalmat áraszt. Sajnos azt is tapasztaltam, hogy sokan hajlamosak 40

hogy ez segíteni fog megtalálni valódi színszemélyiségét és egy kiegyensúlyozottabb és tudatosabb életet. milyen rendkívül hízelg$ szín a lilás-rózsaszín. hogy minden emberi lény bizonyos férfi és n#i jellemvonásokkal is rendelkezik. amikor a kezét egy bioérzékel#re helyezi. hitrendszerek. hogy olyan. Miután átolvasta a különböz# színszemélyiségek jellemz#it. az energia. motivációinkról és bels# tapasztalásainkról. amelyet a hölgy nem.. vagy ismereteik alapján tudták. viselkedésminták. Ezek a színszemélyiség típusok világosan tükrözik. a színek és az emberi psziché közötti kölcsönhatását. Természetesen tévedett az értelmezésben. jelenleg világszerte számos tanácsadó.voltak olyan színeket választani. hogy a vörös tulajdonképpen egy lilás-rózsaszín.írjunk le. végeztessen el egy tesztet az Inneractive Aura Videó Rendszerrel is. érdekes felfedezést tettem egy nagyon fennhéjázó fiatal hölggyel kapcsolatban. hogy az embereknek jobban megismerjék és megértsék magukat. Nem áll a szándékomban. Feltételezzük. bels# énjüket. Megnyilvánulásával a sötétvörös színének megfelel$en reagált. az ambícióinkról.mint a színek. Biztos vagyok benne. hogy pontosan megértsék a különböz# színek és bizonyos személyiségjegyek. bárkit is diszkriminálni. Az általam felépített színtesztben a jellemzések és a különböz# színszemélyiségek közötti az egyértelm/ megkülönböztetés miatt minden színszemélyiséget külön individuális személyiségtípusnak értelmezek. A komputerizált Biovisszacsatolási Megjelenít# Rendszer az ön valódi „színeit” méri. Az Inneractive AURA VIDEÓ STATION-nal. Amikor egyszer el$adást tartottam az auraszínekr$l. elme/test reakciók. mentális és spirituális viselkedések közötti összefüggéseket és kapcsolatokat. hogy magukat mások el#tt milyen tulajdonságokkal és személyiségi jegyekkel szeretnének felt/ntetni. Tehát csak javasolni tudom. érzelmi és mentális állapotok közötti kapcsolatra utal. de a világ összes kincséért sem változtatatta volna meg véleményét. A színpszichológia és a különböz# pszichológiai színprofil-tesztek a múltban megpróbálták ezeket az információkat arra használni. néha nagyon korlátozott. Ezek a kategóriák mindenki számára lehet#vé teszik azt. kizártuk a „szubjektív” színválasztás problémáját. mint mások. amely(ek) pontosan tükrözik önt. hogy miután elvégezte az Auraismeret Személyiségtesztet ebben a könyvben. Egyes jellemvonások eléggé nyilvánvalóak és jelent#sebbek. érzelmi. meglehet$sen vehemensen ragaszkodott hozzá. Információval szolgál várható reakcióinkról. több kiválasztó technika összekapcsolásával. SZÍNSZEMÉLYISÉGEK A „Színszemélyiségek” a bizonyos színek és nagyon specifikus személyiségjegyek. de a hallgatóság az el$adás folyamán megértett. akinek az el$adás el$tt készült aurafényképén a mélyvörösnek egy nagyon felt/n$ árnyalata volt látható. amelyekr#l érezték. A színpszichológiát. pszichológus. nem fizikai tulajdonságokat . Átlagos emberi lényként adott életciklusban a különféle színszemélyiség típusokból általában csak egyet vagy kett#t tudunk felmutatni. 41 . Miel$tt lehet$ségem lett volna a szín jelentését és mélyebb értelmét elmagyaráznom. találni fog egy vagy két olyan színtípust. A próbálkozás. hogy jobban megismerhessék. Azzal folytatta. hogyan abban az id#szeletben hogyan valósítottuk és hogyan éljük meg az életünket. pszichológiai minták és tudatállapotok . A különböz# n#i és férfi tulajdonságok közötti különbségeket is nehéz megmagyarázni. hogy önmagának és a hallgatóságnak részletesen elmagyarázta. Emellett az egymással különféle kapcsolatban lév# egyéneknek a kölcsönös információcsere segítségével lehet#séget ad arra. gyógyító és terapeuta alkalmazza. Ha ön egy meghatározó Vörös-személyiség a vörös személyiségjegyekr#l szóló fejezet elolvasása után azonnal önmagára fog ismerni. megértsék egymást.

Legtöbbjüknél megjelentek a számítógépek. vagy eszközök alapján. vagy valamely korlátozásokat kikötni. Bizonyos id# után különböz# csoportok alakulnak a közös tárgyak. Valójában életünk során mindegyikünk egy vagy több különböz# színtulajdonsággal bírhat. akiknek nincs számológépük? Rövid id# eltelte után felfedezhetjük. a valaha tipikusan férfifoglalkozásokat. A gyerekek és a nevelés példáján keresztül felismerhetjük. füzetet és sok-sok más hasznos tárgyakat vásárolnak nekik. melyeket bármely el#ítélet vagy értékrendszer nélkül. Szeretném leszögezni azt a tényt. amikor feln#ttek leszünk és megpróbálunk igazodni ahhoz 42 . hogy megfelel# magyarázatokat és érthet# leírásokat adjak a fizikai. a titkárn# vagy a tanárn#. változó színekkel. Kivétel nélkül szivárványként élünk. hogy emberként hogyan szervez#dünk csoportokban vagy. A n#ies foglalkozások. hogy a készletüket a másik gyereknél megtalálható „eszközzel” kib#víthetik. mint a földm/vel#. mint például a gyengédséget talán általánosan n#iesnek tekintenek. És legalább egy vagy két osztálytársuknál még saját számológép is található. amelyeket a biovisszacsatolás bemutatásánál leírtam! A számítógép egyébként a lehet#ségek olyan szélesített skáláját nyújtja a diákoknak. Világosan látható. mint azok. az iskolai élethez. hogy bizonyos személyiségtípusok hogyan vonzzák. tollakat. Ugyanez a folyamat történik a valódi életben. csak grafit ceruzákkal látták el #ket. teljes egészében az egyént#l függ. Bizonyos érzelmi tulajdonságot. szüleik az általuk szükségesnek tartott tárgyakkal felkészítik #ket az iskolai életre. A színszemélyiségek által meghatározottak csupán irányt mutatnak. melyben életünk minden változását. Egy iskola bármely osztályában figyeljük meg az els#éves gyerekeket és a számukra biztosított tárgyakat. amely tulajdonképpen a kollektív felfogóképességünk határain túl fekszik. Nyilvánvaló és elgondolkodtató. amely színösszetétele id#szakonként megváltozhat. akiknek van számológépük saját csoportot alkotnak és szívesen beszélgettek egymással.Sokkal inkább az áll a szándékomban. legyen tudatában annak. színes ceruzákat. hogyan éli meg a különböz# fajtájú és specifikus tulajdonságokat. Senki sem korlátozódhat minden helyzetben egy színszemélyiségre. melyeket a gyorsabb és hatékonyabb tanulás növelésére használtak. Amikor a gyerekek el#ször mennek iskolába. fekete ceruzakészletüket többszín/ ceruzákkal tehették értékesebbé. hogy a számológépes gyerekeknek jobb jegyei lesznek. hanem vegye észre azt. más és más „eszköz” áll a rendelkezésére azonos feladatok megoldásához. hogy minden egyes gyereknek. Kés#bb azonban legtöbb gyerek felismerte. mint egy másik? Nem jelenti azt. többé már nem csak férfiak végzik. mert az azonosság miatt meg tudják osztani a géppel kapcsolatos személyes tapasztalataikat. mentális és spirituális állapotokról és szín-energiamintákról. Mégis ezek a tulajdonságok férfiaknál is megtalálhatók. Egyeseknek kis táskával jöttek. Ha bármikor azt olvassa. hogy valamely tulajdonság férfias vagy n#ies. különböz#ségét megtapasztaljuk. érzelmi. radírt. ma már nem korlátozódnak nemekre. Más gyerekek is megalkotják a saját csoportjukat. ellenben változó élethelyzetek vannak. Megfordítva. hogy egyik színszemélyiségi forma sem jobb vagy el#nyösebb a másikhoz képest. Nem áll szándékomban és nem is akarok minden egyes személyiség számára „skatulyákat” létrehozni. és a ceruzáikról beszélgettek. a teherautósof#r vagy a szerel#. hogy a különböz# rendelkezésre álló eszközök nem jelentik-e azt. Az egyik gyereknek egyáltalán nincsenek színes ceruzái. mások naggyal. vagy taszítják egymást kölcsönösen. papírt. Nincsenek jó vagy rossz színtulajdonságok vagy színszemélyiségek. sokéves tapasztalatok alapján írtam le. hogy ezek a tulajdonságot különböz# szinten a férfiaknák és n#knél egyaránt megtalálhatók. ceruzákat. hogy az egyik gyerek jobb. hogy azok a gyerekek. A színek bizonyos viselkedésmintákat tükröznek. vagy hogy okosabbá válhatnak. Iskolatáskát. Az egyszer/. mint az ápolón#. hogy az nem feltétlenül vonatkozik kizárólag férfiakra vagy n#kre. S mennyire jellemz#k ezek azokra a gondolatokra.

hogy túlléphetünk a szivárványunkon. Mint ahogyan azt már korábban bemutattuk.és színszemélyiségünket. szekták. akik csak lemásolják vagy utánozzák mások viselkedését és személyiségjegyeit. Azoknak. hogy kik is #k valójában. hogy megnyissuk magunkat másoknak. hogy megpróbálunk a társadalom . amikor felfedezik és megvalósítják kifejez# eszközeiket. fény. Még nem fedezték fel. milyenek is vagyunk valójában. hogy milyen területen kívánjuk magunkat fejleszteni. hogy olyan sok id#t töltünk azzal. mint mi. akkor az életük valóban csodás megtapasztalások sorozata lesz és ezáltal magát a változást. változtatást is megteremtik a különféle közegek továbbfejl#dése számára. rokonai gondolataihoz. azáltal. akiknek az elképzeléseik. nagyon könnyen megtalálja saját individuális alap-színszemélyiségét. szabad akaratunk és kreatív kifejezésünk által eldönthetjük. amiért sokan még nem találták meg valódi személyiségüket. mint a más érdekl#déssel és hittel rendelkez#kkel. hogy energetikusabban éljünk. a valódi „énjüket”. meg kell ismernünk és értenünk azok kiindulópontjait. Több oka is van. miben er#sek és mik a gyenge pontjaik. akkor hajlamosabbak vagyunk csoportot alkotni másokkal. soha nem lesz lehet#ségük arra. hogy kik is #k valójában. amikor mindegyikünk felismeri. hogy az életünket jóval színesebbé tegyük. Sokan jóval könnyebbnek és biztonságosabbnak tartják. Ha világosan tudatában van önmagának. mert ezek teszik ki alap. nemcsak arra leszünk képesek. De ahhoz. hogy egy bizonyos elvárt képbe vagy élethelyzetbe belepasszoljanak. Személyes „énünk” megtalálásának egyik f# akadálya mindegyikünkben megtalálható – méghozzá az. Ha lehet#ségünk van rá. hitéhez és életviteléhez. Ha valóban megértjük önmagunkat és megtaláljuk saját „énünket”. Nem csak egy szín vagyunk. Eljöhet az a különleges pillanat. világnézeti beállítottságukban. annál hatékonyabban tudjuk alkalmazni ezeket a különböz# eszközeinket az életben. hanem arra is. kiteljesedettebbek és kifejez#bbek lenni. hogy szivárványunkat és fényünket valóban megnyissuk. Sokkal könnyebb hasonló érdekl#dés/ és hit/ emberekkel meghatározott célból kisebb nagyobb érdekcsoportot alkotni. a személyiségünkön is túl. hitük és életvitelük a sajátunktól teljesen elüt. De ha ezek az individuumok megtalálják. viselkedésükben bizonyos csoportok.amelyben élünk – által diktálta szabályokat ösztönösen betartani. ha minden helyzethez igazodnak. gondolkodnak vagy tesznek.társadalomhoz amelyben élünk. Másrészt sokkal nehezebb másokat elfogadni. Bár talán születésünkt#l fogva egy bizonyos tartás kaptunk az életünkkel szemben. hogy megtanulunk más személyiségjegyekkel és – tulajdonságokkal együtt élni. érzelmi. melyek segítenek abban. megváltoztatni. mentális és spirituális eszközeinknek. akikkel hasonló az érdekl#désük. hagyományaihoz? Miért válnak hitükben. Ha valóban megértjük. Lehet#ségeinkben és képességeinkben nem vagyunk korlátozva. vagy minitársadalmak tagjai olyan kiszámíthatóan egyformává? Normális és egyben érthet# is. Ezek az okok logikusan és érthet# módon ugyanazok. Miért ragaszkodik annyi fiatal. Ezzel a tudattal képesek vagyunk kreatívabbak.és színlények vagyunk. képesek vagyunk más értékes tulajdonságokat és energiákat hozzácsatolni. határozottan tisztában lesznek azzal. hogy minden emberi lény betartja az #t körülvev# és uraló közeg által megállapított szabályokat és irányvonalakat. Minél jobban megértjük valódi személyiségünket és minél nagyobb kiterjedésében át is éljük azt. önkifejezésükkel kapcsolatban mélyen gyökerez# problémák merülhetnek fel. 43 . hogy megéljék saját személyes és spirituális növekedésüket. megismerik önmagukat. akik máshogy éreznek. hogy jobban elfogadjuk és megértsük azokat. egy többdimenziót érzékel# fénylény alakjába. Megteremtjük annak a lehet#ségét. Tudatában kell lennünk fizikai. azaz egész és teljes emberi lényekként. s#t feln#tt is saját szülei. amelyek miatt saját személyes er#sségeiket és eszközeiket az életük irányításához még nem találták meg. mi vagyunk a szivárvány. hitünk és tartásunk és akiknek színszemélyisége hasonlít saját színszemélyiségünkhöz. Ezek az emberek gyakran átveszik mások viselkedését és személyiségjegyeit. és ezért önbizalmukkal.

Hogyan töltekezhet fel. Testi. Továbbá rendelkezésünkre álltak a biovisszacsatolás. ahogyan azt #szintén kívánja. hogy jobban megértse. Akkor talán valóságában is megélheti a „földi álmot”. kérjük. és a saját maga számára a leghasznosabbá tenni? Az ön számára milyen testmozgás vagy sportág felel meg a legjobban? Miben hisz. az egész univerzumban. hogyan dolgozza fel érzéseit és érzelmeit? Hogyan fejezi ki érzelmeit. Ez a könyv segít önnek. energiatelt és energiaszegény viselkedés. Minden színszemélyiség öt különböz# részre oszlik. hogyan tudná mentális képességeit megnövelni. az életenergia és színpszichológia területén más szakemberek által folytatott igen átfogó és részletes kutatási eredmények is. a társadalmakban. megismerje és megvalósítsa önmagát. szerszámokat vesz igénybe. er#s és gyenge oldalak. érzelmi. A színszemélyiségek részei a következ#k: ELME/TEST Hogyan fejezi ki önmagát. amelyeket folyamatosan beépítettük és integráltuk készül# tesztanyagunkba. érdekszövetségekbe integrálódva mozgatják és határozzák meg az emberiség történelmét. A mindennapi életben milyen eszközöket. sportok és tevékenységek. személyes növekedés és gyógyulás eléréséhez. A második lépés az. Mindegyikünknek rendelkezésére áll a szivárvány összes színe is és különböz# tulajdonságaik. valamint hogy megértsen és megértessen másokat. Az els# lépés az. viselkedésének. hogy az életét a továbbiakban úgy alakítja. látomása és életcélja? Mi motiválja önt a dolgok elvégzésére? 44 . Ezek az energiahalmazok különféle nemzetekbe.Mindannyian fénylények vagyunk. olvassa át figyelmesen a megfelel# magyarázatot és leírást. mit jelent az ön számára a spiritualitás vagy a vallás? Mi az ön küldetése. irányvonalak az energiatelt állapot fenntartásához. hogy jelen id#szakban miképpen dolgozza fel az önt körülvev# valóságot. és minden fény tovább egyesülve végtelen lehet#ségeket integrálhat a környezetben. sporteszközöket. Ezek a részek betekintést engednek önnek abba. AURAISMERET SZÍNSZEMÉLYISÉG-TESZT Az Auraismeret Színszemélyiség-tesztet több éves kutatás során fejlesztettük ki. Milyen er#s és gyenge pontjai lehetnek jelenlegi életében cselekedeteinek. hobbik. hogy megtudja. Minden színszemélyiség magyarázata a következ#ket tartalmazza: Személyiségjegyek. valójában ki is ön és az hogy realizálja teljes bels# potenciálját. és hogyan alakítja át tettekké azokat? Hogyan gondolkodik. és id#közben több tízezer emberen teszteltük azt az Inneractíve biovisszacsatolási alapokra épített Aura Videó Station rendszerének segítségével. Kedvelt foglalkozások. mentális és spirituális tulajdonságok. Amint megtalálta saját Auraszín-személyiségét. Gyakorlatok a jó közérzet.

Ha szeretné megtalálni saját személyiség formáját. hogy megteremtse a jó közérzetet. Minél jobban tud azonosulni egy-egy kérdéssel vagy kijelentéssel. annál valószín/bb. Ez alapján ha például az igen válaszok közül 5 a Vörösre. Ne takargasson semmit. meghatározást. Valótlan válaszokkal az egyetlen személy. hogy az kifejezi az ön személyiségtípusát. Hogy megtalálja saját Személyiség Formáját el#ször figyelmesen olvassa át az összes színre vonatkozó ismertetést. 45 . a személyes és spirituális növekedést? TESZTINSTRUKCIÓK Az Auraszín-teszt használatának számos különféle módja van. talán”. közben válaszoljon a kérdésekre. Miután minden Személyiségtípuson végigment az „Igen” válaszait színtípusonként adja össze. és mi a legjobb módja annak. akkor ön nyilvánvalóan a Narancs Személyiségként határozható meg. Ha szeretné kib#víteni tudását a különböz# személyiségtípusokról. Ezután lapozzon a megfelel# ehhez a színtípushoz és tanulmányozza át alaposabban. „Igen. olvassa el mind a tizenkét személyiség formát. hogy a saját és a mások problémáit megoldja? EGÉSZSÉG. Legyen olyan #szinte és valóságh/. a harmóniát. vagy gyártson hamis érzéseket vagy gondolatokat. amennyire csak tud. és milyen kapcsolatban van a pénzzel? Hogyan reagál. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Hogyan tudja feltölteni életenergia elemeit? Milyen eszközöket alkalmaz. és saját üzleti környezetében hogyan lép kapcsolatba másokkal? Hogyan kezeli a pénzügyeit. Ha nincs mód rá.TÁRSADALMI ÉLET Milyen társadalmi helyzetekben érzi jól magát? Hogyan hat a társadalomra? Hogyan kommunikál önmagával és másokkal? KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Milyen típusú kapcsolatok a legmegfelel#bbek az ön számára? Milyen más típusú. akit becsaphat: önmaga. 9 a Narancsra. Leginkább milyen társat vonz magához? Hogyan tapasztalja éli át a szexet és az intimitást? KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK Milyen tevékenységek és foglalkozások illenek személyéhez? Mit jelent a karrier az ön számára? Milyen vezet#típus. 4 a Sárgára. Ha elolvas egy kijelentést és úgy gondolja. és a személyéb#l áradó er#t? Mi segít önnek személyiségének fejlesztésében? Hogyan használhatja fel leginkább teljes életenergiáit? Hogyan érheti el az elme/test harmóniát. jelölje meg igennel ezt a kijelentést. néha. személyiség/ emberhez illik. töltse ki a következ# kérd#ívet és találja meg saját Auraszín Személyiségtípusát. maradjon nyitott és nézzen magába. stb…. ha problémákkal szembesül. hogy az általuk használt Aura Video Rendszerrel megmérje és megjelenítse az auraszíneit. els#sorban egy Auracentrumot keressen fel. Amikor átfutja a kérd#ívet és válaszol a kijelentésekre. ez én vagyok” vagy „Igen. vagy nem kívánja a mérést elvégeztetni akkor. esik.

Ha bármelyik formában legalább hat igen választ talál. hogy észrevennénk. hogy túln#jünk önmagunkon. vagy társadalmi és üzleti környezetünk gyakran mély hatással van ránk. Megvan a képességünk arra. illetve vizsgálja meg. hogy az emberek többsége egyértelm/en egy személyiségtípushoz kapcsolódnak. meg kell értenünk „Bels# Világunkat”. vagy vágyunk utána. akkor azt tegye ezt a formát is a kiválasztottak közé. hitünket és motivációinkat. és nem csak egy „színünk van”. és megéljünk minden olyan „színmin#séget”. talalhatók olyan személyek is. próbálja meg megkülönböztetni. viselkedésünket. lehet. ha ismerjük mélyen gyökerez# személyiségjegyeinket. hogy több mint egy Személyiség Formában is képviselve érzi magát. elkülöníteni saját személyiségjegyeit a felvett vagy összegy/jtött attit/dökt#l vagy viselkedési formáktól. Mindig emlékezzen arra. Sokszor évekre átvesszük mások személyiségjegyeit. Miel#tt azonban megtehetnénk ezt. minden esetben olvassa át az összes Személyiség Formát. barátaink vagy társaink személyiségformájának megtalálása. Ebb#l kifolyólag. Szüleink. akkor letisztult és tiszta lélekkel könnyebb lesz megkülönböztetni és kiválasztani a megfelel# állításokat. amilyenre csak szükségünk van. f#leg az Önhöz közelálló típusokat. hogy melyik típusban feltett kérdésre válaszolna inkább igennel. és jó. Kés#bb a magas igen számú típusokat hasonlítsa össze. Els#dleges célunk saját. Ha ezeket a tényez#ket teszt folyamán végig szem el#tt tartjuk. anélkül. Harmadszor.Másodszor. Jó utazást kívánok! 46 . és nem szüleink. Az Auraszín-teszt lehet a kiindulópontja a magunkba irányuló utazásunknak. akik két személyiségi formában találják meg a számukra megfelel# válaszokat. vagy egyáltalán szeretnénk. hogy szivárványhoz hasonló emberek vagyunk. társaink. Tapasztalatunk.

Lapozzon a „Szín Személyiség Összegzés”-hez és vizsgálja meg választását. vagy amit meg tudok fogni. azonban lassú a testmozgásom. 3. amit látok. és vizsgáljon meg más Személyiségtípusokat is. __ Összes „Igen” kijelentés 47 .KÉRD ÍV Használja a kérd#ív állításait minden személyiség színnél. __ Általában er#s a testfelépítésem. küzd#sportok. __ Kitartás. A következ# összefoglalás végigvezeti önt a folyamaton: 1. Ha már eldöntötte. __ Szeretek mindenféle sporteseményeket látogatni. hogy megtalálja saját Személyiség Formáját. Menjen végig mind a 12 Színszemélyiséget jellemz állításon. úgy tartom ez sokkal jobb mulatság. a „keményfej/” és az „akaratos” jellemz#k illenek rám. „túlélésért” __ Legjobban a „gyakorlatias”. lapozzon a megfelel fejezethez. mint otthon maradni. hanem inkább egy felfedez#út a személyiségébe. ez nem egy teszt. különböz# nehézségekkel kell szembeszállnom. __ A családdal.ezek az er#s pontjaim. __ Számomra a munka mellett a szex a legfontosabb dolog a világon. vagy a társadalommal szemben. __ Szeretek szórakozóhelyekre. ez én vagyok – Néha” kijelentéssel rendelkez Személyiség Formát. 4. önt tükrözik. mint pl. állandóan a harcolok. Olvassa el Személyiségtípusát és próbálja meg hasznosítani az információkat mindennapi életében. duzzadó er# és gyors lendületes csapatmunka . bárokban járni a barátokkal. és jelölje meg azokat a kijelentéseket. 2. melyik Személyiségtípust akarja mélyebben megvizsgálni. amelyeknél úgy érzi. és csak abban hiszek. benne szeretem kifejezni duzzadó er#met és elfojtott érzéseimet. Keresse meg a legtöbb „Igen. Kérje meg társát. __ Nyugalmam érdekében megfogható és konkrét eredmények elérésére van szükségem. Emlékezzen. 7. __ Nem beszélek sokat bels# gondolataimról és érzéseimr#l. miel tt tovább menne. vagy nézni. barátait és családját. amelyeket lehet#leg azonnal szeretnék elérni. __ Úgy érzem mindenért rendszeresen meg kell küzdenem. elméjébe/testébe és viselkedésmintáiba. 5. biztos támaszaim. az elvárásoknak mindenáron megfelelni szándékozni próbáló ember vagyok. Lapozzon vissza a kérd ívhez. elfojtom azokat. labdajátékok. 6. MÉLYVÖRÖS – A DOLGOZÓ __ Eltökélt realista vagyok. __ Robbanékony természettel rendelkezem és ekkor többnyire er#szakosan reagálok mindenre. hogy keressék meg saját Auraszín Személyiségtípusukat.

irányítani. amit csak akarok! __ A figyelem középpontjában kell lennem. lendületes.VÖRÖS – A GY@ZTES __ Jellemz#en a fizikai testemen és szexualitásomon keresztül tudom kifejezni magamat. __ Úgy érzem hogy lelkem számára a szex egy vággyal teli. sportban kézzelfogható eredmények elérésére. mindenhol. mindenkivel és minden helyzetben versenyezni akarok! Szükségem van a munkában. Környezetemben általában nyers. __ Er#teljes. Tudok uralkodni másokon. hogy bármit elérek. befolyásolni. __ Kapcsolataim fenntartása mellett korlátlan szabadságra és függetlenségre van szükségem. képes vagyok bármely feladat érdekében másokat vezetni. __ Szeretem a gyors. kissé öncélú és önz#. és gyakorlatias vagyok. __ az emberekkel szemben tekintet nélkül hajlamos vagyok a nyers #szinteségre. egyenes. független. érzéki. __ Viselkedésem a megszokottól eltér#. Tisztában vagyok azzal. __ Úgy érzem munkámban másokkal szemben többnyire sikeres tudok lenni. __ Kapcsolataimban általában jellemz# rám a lobbanékonyság és a indulatosság. __ A szexuális kapcsolat vagy bármilyen érzelmi viszony szenvedélyes átélése feltétlenül szükségesek a számomra. bogarasnak t/n#. de egyben egyedi lehet. és nagyon közvetlen viselkedési formát mutatok. vágyakkal és kalandokkal teli élet izgalmát. és izgalmas tapasztalat. magabiztos. __ Összes „Igen” kijelentés 48 . Szeretem a versenyhelyzeteket. __ Gy#ztes típusú és vezet# felfogású személyiség vagyok.

__ Szeretek tanulni. a logikát és adatokat. a karrieremet. hidegen hagy. vagy éreznek rólam. és több szempontból is elkötelezett szexuális kapcso-latokat. lépésr#l-lépésre gondolkodom és tervezek. __ Az életem minden területén rendre. er#snek. elemz# és racionalista gondolkozású személy vagyok. __ El#nyben részesítem a szilárd. __ Mindenben szeretem látni és kutatnia valóság mögötti bizonyítékot. __ Nagyon precízen. és biztonságra van szükségem. __ Els#sorban logikus. meg akarok bizonyosodni olyan dolgokról amelyek er#sen foglalkoztatnak érdekelnek. és néha rámen#snek t/nök. __ Az fizikai passzivitás és a lazaság nem tartoznak a legf#bb erényeim közé. részletesen. amelyek kapcsolatosak az üzleti élettel. __ A kezemben kell. __ Élvezek és keresek minden az élet által nyújtott élvezetet és kihívást. stabilitásra.NARANCSSÁRGA – AZ ÉLETMRVÉSZ __ Szeretem a fizikai valóság alakításának és formálásának közben jelentkez# izgalmakat. __ A szabadságom és a függetlenségem a fontosak számomra. A kérdésekre folyamatosan keresem és kutatom a válaszokat. __ A számomra fontosnak tartott dolgokról nagyon lassan és részletesen beszélek. __ Er#teljesnek. __ Társaságban f#leg a saját feladataimról és kihívásaimról tartok élménybeszámolót. másodsorban mulatság és egy nagy kaland. vagy a reklám és marketingtevékenységekkel. __ A szex számomra els#sorban élvezet. Sorsomat magam akarom irányítani! __ Nem érdekel. Általában el#ször gondolkodom és csak azután beszélek. __ Mindig el#re elképzelem és megtervezem a stratégiámat a következ# munkámhoz és feladatomhoz. 49 . de a cél érdekében hajlandó vagyok bizonyos kompromisszumokra. hogy tartsam az életemet. __ Érdekelnek az olyan feladatok. __ Fontos számomra a biztonságos nyugodt otthon és stabil családi légkör. __ Mindennapi életemben megnyugtat a rendszeresség és a stabilitás érzése. hosszantartó. __ Összes „Igen” kijelentés SÁRGA-NARANCSSÁRGA – A TUDÓS __ Szeretek alkotni. persze csak az íratlan szabályok betartása mellett. erélyesnek. Szeretem másokkal megvitatni az ötleteimet és elgondolásaimat. hogy mások mit gondolnak. kalandomhoz. a kereskedelemmel. új ötleteket és elgondolásokat kitalálni és formába önteni. a kapcsolataimat.

__ Fiatalabbnak látszom valódi életkoromnál. és természetes gondolkozású ember vagyok. táncra. megbízható és szavahihet# vagyok. a kutyákat. változásokra nagyon érzékeny. a lovakat. gyakorlatokra vagy arra. der/s. __ Többnyire kreatív m/vészi tevékenységet szeretek végezni. __ Boldog. __ El#nyben részesítem a biztos és stabil munkát. gyakorlatokra. de alkalmatlan vagyok annak levezénylésében és befejezésében. tanítani. hosszú távú terv megtervezésében és elindításában. __ [szinte. __ Többnyire alkalmas vagyok új. vagy egész éjjel táncolni. __ Pihenésképpen szeretek utazni. __ Nagyon okos. kommunikatív. __ Szeretem az állatokat. __ Testem a különféle környezeti hatásokra. __ Összes „Igen” kijelentés ZÖLD – A TANÁR __ Nagyon szociális érzelm/. Az emberek számíthatnak rám. vidám. és a macskákat. játékra. f#leg a háziállatokat. szinte biológiai antennaként m/ködik. __ Mindig elkések az id#re lebeszélt találkozóimról. de kíméletesen tudok #szinte lenni. amely rendszeres jövedelemmel jár. __Túláradnak bennem a kreatív ötletek. __ Társaságban órákig tudok beszélni különböz# témákról. néha kissé könnyelm/ vagyok és maradéktalanul élvezem az életet. __ Szükségem van rendszeres testmozgásra. ellazulni a tengerparton. hogy emberek között legyek. __ Összes „Igen” kijelentés SÁRGA – MRVÉSZ __ Szükségem van a szórakozásra. __ Szeretek emberekkel foglalkozni. __ Semmivel szemben nem akarok felel#sséget vagy elkötelezettséget vállalni.__ Munkám során nagyon élvezem a mechanikus és elektronikus eszközök használatát. __ Az érintetlen természet és az emberek nagyon fontosak a számomra. 50 . kommunikálni. intelligenciát és kreativitást sugárzó személyiség vagyok. vagy másoknak tanácsokat adni. A környezetemmel szemben nagyon.

akkor mások számára nyitott. barátaimmal és munkáimmal szemben. __ Mások jó tanárnak. __ Törekv#. __ Er#s személyiségem. és ebben a legjobbnak számítok. __ Nagyon gyorsan. és családom társaságában szeretek lenni. __ Kizárólag közeli barátaim. __ Munkamániás és maximalista vagyok. és kiegyensúlyozottságra van szükségem. terapeutának. rokonaim. __ Mások szemében vonzó akarok lenni. azzal a tudással amit elsajátítottam azzal kapcsolatban precíz és pontos emlékezettel rendelkezem. __ Szükségem van rá. __ Ha elnyerik a bizalmamat. világosan és közvetlenül fogalmazok és kommunikálok. __ A családi kapcsolatok és a barátaimhoz való köt#dés a legfontosabbak az életemben. kitartásom. hogy egyfolytában érjenek különféle intellektuális ingerek. __ Magasak az elvárásaim társammal. tanácsadónak tartanak. hogy bels# érzéseimet ne fojtsam el. vonzalmat. és osztozást kell hogy megvalósítson. __ Gyors észjárású vagyok. Számomra létfontosságú saját karrieremen folyamatos építése. mintsem hogy az aktuális munkát elvégezzem. amely szeretetet. gyors észjárású. __ A jólét. __ El#nyben részesítem a független.__ Életem során csendre. versenyképes és cél-orientált vagyok. Nem szeretem a pontatlan meghatározásokat. illet#leg egyedi és exkluzív ruhákat hordok. úgy érzem hogy érzéseimet valakivel meg kell osztanom. hatalmat és társadalmi rangot jelentenek a számomra. __ Összes „Igen” kijelentés 51 . harmóniára. Nem f/zök gondolataimhoz magyarázatokat. a luxus és a pénz státuszt. és kommunikatív vagyok. csak drága. __ Inkább kifejlesztem a terveket és ötleteket. vagy mindenáron ki kell hogy fejezem azt. magas szint/ és jól fizet# vezet#i. és önbecsülésem van. __ A szexuális életem intimitás. __ Összes „Igen” kijelentés MÉLYZÖLD – A VEZET@ __ Egész életem során szeretek tanulni és fontos. __ Hitemben és viselkedésemben szigorúan konzervatív vagyok. vagy biztos egzintenciát biztosító adminisztratív munkákat. lelkes. békességre.

a lojalitás és az #szinteség nagyon fontosak a számomra.KÉK – A SEGÍT@ __ Nagyon békés természet/. __ A m/vészet. __ Megérzéseimet és a bels#m által „vezérelteket” minden mérlegelés nélkül követem. válaszaim valamivel szemben mégsem ezek a dolgok és befolyások határozzák meg. határokat szabni. __ Összes „Igen” kijelentés INDIGÓ – A KUTATÓ __ A bizalom. táncon vagy valamilyen mozgással kapcsolatos m/vészeti formán át kifejezni. ha szeretnének és elismernének. __ Született gyógyító. __ A spiritualitás és a szeretet számomra sokkal fontosabbak. és a spiritualitás területén különösen fejlettnek érzem magam. __ Nem jellemz# rám a lelkesedés és a nagyravágyás. __ Másokkal jobban tör#döm. __ A világ dolgaira eseményeire finom és érzékeny antenna vagyok. nem vagyok ambiciózus és célorientált. __ Az élet nem más mint határtalan szeretet és az ebben való részvét. a gyengébbel szemben gondoskodó és támogató vagyok. __ Szükségem van a bels# hitem és az elveim megélésének korlátlan szabadságára. __ Konzervatív és családorientált vagyok. __ Gondolkodásom alapját az ösztönös megérzés és a hagyományokon alapuló gondolkodásmód ötvözete képezi. a kreativitás. mint a közvetlen testi szex és a szenvedély érzése. gondoskodó és tanácsadó vagyok. __ Magam körül. __ Szeretném. Isten és a spiritualitás fontosak számomra. __ Nehézségeim vannak a testem elfogadtatásával és ezzel kapcsolatban minden fizikai terhelést nehezen viselek el. és nemet mondani. __ Ellenben jobban szeretem magamat zenén. __ Összes „Igen” kijelentés 52 . mint saját magammal. __ A szeretet és a vonzódás érzése fontosabbak a számomra. __ Nehezemre esik irányítani. és hidegek a kezeim és a lábaim. és célom támogatni #ket saját fejl#désükben. __ Lassú az anyagcserém. __ A szeretet. parancsolgatni. szeret#. szigorú erkölcsökkel rendelkezem. __ Érzelmi életben az egészséges. __ Szeretek másoknak segíteni. mint a szex és a szenvedély. és gondoskodó kapcsolatot részesítem el#nyben. __ Nagyon szociális vagyok és szeretek mindig emberek között lenni. általában mások által fenntartott biztonságos környezetre van szükségem.

m/vészi gondolatoktól ihletett ember vagyok. szenvedélyességét. __ Szeretem a zene megfoghatatlan varázsát és erejét. __ Összes „Igen” kijelentés LEVENDULAKÉK – AZ ÁLMODOZÓ __ Fizikai testem általában kifejezetten törékeny és nagyon érzékeny. nem a tudom elfogadni a a racionalitásokat. er#s biomágneses energiát sugárzok a környezetem felé. ösztönözni. __ Különleges gondolataimmal. rendszertelenség. __ Minden általam felvállalt területen kreatív. __ A pénz részben hatalmat és befolyást. csodával és képzel#er#vel rendelkez# személy leszek. az angyalokban. __ Híres. mindenféle kényszer és ösztönzés csak akadályozó tényez# lehet. a szellemekben. minden téren újító szándékú gondolkodó ember vagyok. __ Szeretek társaságban fantáziáimról és álmaimról beszélni. __ Sokszor akaratlanul is kiválasztanak. __ Érzéseim és különleges megérzéseim által vezérelve élek. __ Nem szeretek sokáig összpontosítani és koncentrálni. a bekövetkezend# események ösztönös megérzésére alkalmas. vagy életem során valami nagyon fontosat szeretnék tenni. __ Jelent#s képzel#er#vel rendelkez#.LILA (IBOLYASZÍN) – AZ EL@RELÁTÓ __ El#relátó. id#nként mindig vezet#i pozíciókban. azaz er#teljesnek de lelkiekben mégis nagyon érzékenynek érzem magam. hogy megélem álmaimat és teljesülnek a vágyaim. __ Különleges képességekkel. minden számomra fontosat felvállalok. 53 . __ Nagyon szenvedélyes és érzéki vagyok. __ A siker számomra nem anyagias eredet/. az élet magasabb dimenzióiban. __ Hiszek az álmokban. ezért egyszerre túl sok feladatban veszek részt. kivételesen nagy aurával rendelkezem. __ Fizikai lénynek. vagy segíteni az egész bolygó vagy az emberiség fejl#dését. cselekedeteimmel szeretném inspirálni. de f#leg lehet#ségeket jelent. számomra annyit jelent. __ Jellemz# rám a szétszórtság. maradandót kívánok alkotni. er#s szexuális töltéssel. __ Álmaimat csak függetlenül és szabadon tudom megvalósítani. vagy a figyelem középpontjában találom magamat. neves személyiség szeretnék lenni.

__ Számomra mindennél fontosabb a bels# kapcsolat Istennel és az Univerzummal. __ El#nyben részesítem a m/vészeti. és a gyógyítás els#dlegesek számomra. __ Rá tudok hangolódni a létezés vagy valóság más dimenzióira. __ Szeretem a lágy. meditatív zenét. sérülékeny és könnyen legy#zhet# vagyok. hogy kell#képpen feltölthessem magamat az univerzum energiáival. sugároznak. elnapolom. békés és a külvilág zajaitól elzárt környezetet választok. gyógyító vagy metafizikai tevékenységeket. nyugodt. __ Sok id#re. hogy állandóan gyógyító és transzcendens elmeállapotban kell maradnom. kevés feszültséggel járó környezetben dolgozni. A közvetlen környezetem szerint körülöttem érezhet#en különleges energiák áramlanak. szórakozott vagyok. __ Összes „Igen” kijelentés: 54 . a spiritualitás. __ Munkahelyemül csendes. __ Szeretek gyógyítóként vagy tanácsadóként tevékenykedni. csendes. azaz minden anyagi érzéken túlmutató. __ Összes „Igen” kijelentés FEHÉR – A MESTER __ Megjelenésem transzcendens. __ Úgy érzem. __ A zajos világgal szemben hajlamos vagyok a befelé fordulásra. a memóriám. __ Jobban szeretek nyugodt. a tudatosság.. a gyertyákat és a füstöl#ket. __ Érzékeny vagyok más emberek pozitív és negatív érzelmeire és gondolataira. általában azok befejezését elnyújtom. __ Nehezemre esik az elkezdett munkák befejezése. visszahúzódó és csendes vagyok. magányra van szükségem ahhoz. __ Nagyon könnyen magamra veszem mások energiáit és tulajdonságait. __ Fizikailag nagyon érzékeny.__ Rossz az emlékezetem. __ A meditáció. sokszor elkésem.. hirtelen változtatok a terveimen.

kreatív. remek emlékez#képesség. szigorú erkölcsöket hirdet#. elragadó. küls# világtól elforduló. természetfeletti képességek. vállalkozó. szeret#. energikus. jólétre törekv#. túlél#. elégedett. Az Auraszín-teszt a következ# 12 különböz# szín személyiséget különbözteti meg. jó szervez#. tanítási és tanácsadási képesség. az ember és az állatok szeretete. bátor. nagylelk/. Természet. „J#v#belátás”. érzékeny. el#re tervez. luxust és jólétet szeret#. tudományos gondolkodású. felel#sségteljes munkavégzés. kiváló kommunikációs. akaratos. NARANCS az életm/vészr 4. gondoskodó és támogató. kivételes m/vészi tehetség. kerüli a felel#ségeket. SÁRGA a m/vész 6. lobbanékony. könnyed mozgású. gyengéd szexualitás. szenvedélyes. tevékeny feladatvégzés. bels# értékeket magas szinten érzékel#. fiatalos. tartós szexuális kapcsolatok. keményen dolgozó. állandó alkotásvágy. INDIGÓ a kutató 10. megbízható. vezet#. robbanékony. fizikai és kreatív kifejezésmód. Er#sen konzervatív. szabadság. szexcentrikus. Racionalista beállítottságú. gyenge fizikumú. MÉLYVÖRÖS a dolgozó 2. kiváló tervez#. központiság fontossága. magával és másokkal szemben is maximalista. MÉLYZÖLD a vezet$ 8. lendületes. rendre és biztonságra törekv#. akarater#s. szereti az optimizmust. tanulásra hajlandó. kiváló házigazda/háziasszony. 55 a gy$ztes 3. intimitás. versenyszellem/. der/s. vallásos. szigorú és konzervatív. mindenkivel szembeni lojalitás. az örömök. mindenben aprólékos. kihívások. az élvezetek. harmonikus. csendszeret#. világos gondolkodású. másodlagos szexualitás. materiális. szavahihet#. melegséget sugárzó. mindent megosztani vágyó érzelmek. szeretett központú érzelmi élet. elemz#. különleges kisugárzás. jó szeret#. logikus észjárású. elhivatottság. Játékos. vezet# és uralkodó. állandóan vibrál. vidám. tevékeny. amint azokat a világszerte több tízezer emberrel folytatott Inneractive kutatásaink alapján meghatároztuk. ambiciózus képesség. nyugodt. életer#s. gy#ztes. KÉK a segít$ 9.AURASZÍN SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK A jellemz# szavak következ# listája a Inneractive Auraszín Személyiségtípusok összefoglalása. bels# ismeretekkel rendelkez#. állandó tanulási kényszer. er#s családi és baráti köt#dés. szeretetközpontú érzelmi élet. cél-orientált. #szinte. fizikailag aktív. Izgatott. keres#. er#s. üzleties felfogású. függetlenség szükségessége. célorientált. VÖRÖS Kitartóan realista érzelm/. stabil érzelmek. izgalmak és a kalandok szeretete. Gyors észjárású. Ösztönös megérz# képesség/. er#s fizikumú. szenvedélyes. keményfej/. segít#kész. m/vészeti tehetség. intellektuális. nyugodt. ZÖLD a tanár 7. irányító. er#sen szociális érzelm/. két lábbal a földön járó. fizikai felfedez# típus. 1. békeszeret#. mély bels# érzés/. gondolataiban és tevékenységében prezíz. az élet dolgaiban könnyelm/. NARANCSSÁRGA a tudós 5. LILA ( IBOLYA ) . másokat szeretetb#l szolgáló. kommunikatív.

labdajátékok. __ Szeretek mindenféle sporteseményeket látogatni. spirituális. __ Úgy érzem mindenért rendszeresen meg kell küzdenem. Gyenge fizikumú. bels# kapcsolat az Univerzummal. külön böz# nehézségekkel kell szembeszállnom. vagy nézni. kiváló gyógyító és metafizikai képességek.a látnok ösztönös megérz# képesség. Törékeny testalkatú. magas szint/ érzékenység gondolatokra érzelmekre. benne szeretem kifejezni duzza dó er#met és elfojtott érzéseimet. mint otthon maradni. csendes. kreativitás. más dimenziók érzékelése. 56 . __ Szeretek szórakozóhelyekre. rossz memóriaképesség. és csak abban hiszek. __ Általában er#s a testfelépítésem. gondolkodásmódja éteri. általában nem realisztikus. lázadó típus. __ Kitartás.ezek az er#s pontjaim. alkotásvágy. 11. mint pl. misztikus hitvallású. a „keményfej/” és az „akaratos” jellemz#k illenek rám. megvilágosodott. m/vészlélek. __ Számomra a munka mellett a szex a legfontosabb dolog a világon. duzzadó er# és gyors lendületes csapatmunka . rendszertelenség. túlzott feladatvállalás. m/vészi hajlam. úgy tartom ez sokkal jobb mulatság. nagy képzel#er# és fantázia. izgága. különleges energiákat kisugárzása. LEVENDULA az álmodozó 12. küzd#sportok. __ Nyugalmam érdekében megfogható és konkrét eredmények elérésére van szükségem. gyógyító. er#sen szenvedélyes szexuális beállítottság. __ A családdal. vagy a társadalommal szemben. __ Robbanékony természettel rendelkezem és ekkor többnyire er#szakosan reagálok mindenre. szoros spirituális kapcsolatok létesítése. bárokban járni a barátokkal. azonban lassú a testmozgásom. vagy amit meg tudok fogni. amelyeket le het#leg azonnal szeretnék elérni. nonkonformista. amit látok. az elvárásoknak mindenáron megfelelni szándékozni próbáló ember vagyok. gyenge koncentrálási képesség. __ Nem beszélek sokat bels# gondolataimról és érzéseimr#l. szétszórtság. elfojtom azokat. állandóan a harcolok. szórakozottság. nyughatatlan. érzékenység. transzcendens világnézet. újító és feltaláló típus. „túlélésért” __ Legjobban a „gyakorlatias”. biztos támaszaim. álmodozó. FEHÉR a mester Eltökélt realista vagyok.

eltökélten realisztikus. Érzelmileg. Hajlamos a munkát túlzásba vinni. valamint a munka örömének átélése. (pl. kitartást. kifejezése. testépítés. 57 Érzelem Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás. indulatos. akaratos. / A fizikai valóság félelem nélküli felfedezése. testi kifejezés fontossága. szeret látványosan és hangosan mulatni. Lassú de er#s beszédmód. dühöt. két lábbal a földön járó. Kapcsolatait a szenvedélyesség. Konzervatív. lelkileg kizárólag közeli barátainak nyílik meg. Er#teljes testi tevékenységek. szexualitásában kizárólag a testi örömök élvezete jellemzi. Szeret dolgozni. Er#sen pozitív összpontosítás és hozzáállás minden munkához és feladathoz. A felfokozott és elfojtott félelmek és a „mindent túlélni” szándékok szembesítése. Csak abban hisz. a partner hozza számukra az élet. Munkájában. fokozatos. de néha robbanásszer/. Kitartóan és eltökélten realisztikus. leküzdhetetlen. mély és határozott hang. Isten testi valóságban nyilvánul meg. egyszer/ nyelvezet. ami megfogható. Érzelmi megnyilvánulásai er#teljesek. testi er#b#l erednek. ami látható. a realisztikus valóság kreatív kifejezésmódjának megtalálása. lendületes. imád barátokkal szórakozóhelyekre járni. keleti sportok. cselekedeteiben gyakorlatias. Ezek alapján azonban érzelmei egyik pillanatban megbízhatóságot. a másik pillanatban haragot. reakció Kapcsolatok Társaság. gyors és lendületes. Egyenes. feszült. egyszer/ fejl#dés. er#teljes. lendületes. inkább magába fojtja azokat. Hatalmas túlélési ösztönrendszer. er#s fizikai étvágy és a felfedezés. mindent fizikai er#b#l akar megvalósítani. a biztonság alapvet# szükségleteit. ökölvívás. Látásmódja fizikai eseményképek sorozata. férfias sportok). energiától duzzadók. intimitás . Lassú. az er#. testközeli labdajátékok. és fizikai erejének megmutatásával segíteni másokat. határozatlanságot mutatnak. #szinteséget. Gyakran nem fejezi ki igazi érzelmeit. test-orientált. erélyes. barátok Szex. megállíthatatlan. a vadság és a kiszámíthatatlanság határozzák meg. a társadalomba többnyire beilleszked#. egyenes. tehát munkamániás. A testi er#vel harmonizáló érzelmi kifejezés. nyughatatlan. er#s akaratú. Általában magányos farkasok.MÉLY-VÖRÖS A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Mélyvörös személyiségekhez: Terület Fizikum Meghatározás Keményen dolgozó.

szeretik magukat a testük által megmutatni és kifejezni. A harmonikus állapotban a mélyvörösek mindig fizikailag és érzelmileg fejezik ki magukat. feladatokra vonatkozóan. Két lábbal a földön járnak és észjárásuk realisztikus. akár a munkában. amit az öt ( látás. A gyerekkortól kezdve er#teljes és intenzív életet élnek. munkaszeret# személyiségek. er#vel és teljességgel való megtapasztalása motiválja. hallás. Röviden fogalmazva a bátorság. mint a testépítés. A siker nem hullik az ölükbe. Túl kell lépniük a túléléssel. általában nagyon örömteli és pozitív kilátásaik vannak az el#ttük álló életre. még harmonikus állapotban is er#teljesek. Az élet számukra nagyon egyszer/ és nagyon valóságos események halmaza. Er#teljes fizikai megjelenésük és energiájuk miatt számukra els#sorban az igazán kemény fizikai munka és a férfiassportok a legmegfelel#bb tevékenységek a legmegfelel#bbek.Pénz Siker A pénz számukra a biztonságot és a „túlélést” hordozza. Az olyan sportok. kisportolt izomzatukról. hogy a kihívásokkal szembesülhessenek és félelmeiken túlléphessenek. A mélyvörös személyiségek nagyon gyakorlatiasak. a boksz és más. akár a sportban. Kiegyensúlyozottságuk és összefogottságuk fenntartása érdekében folyamatosan ki kell fejezniük er#teljes fizikai energiájukat. bátorsággal és energiával való felfedezése és megtapasztalása. Foglalkozás Karrier ELME/TEST A mélyvörös személyiségek alapvet# tulajdonsága. vagy különlegesen nehéz fizikai munkát élveznek. túlteng# fizikai energiáik miatt. Az életet kizárólag fizikai síkon tapasztalják meg. két lábbal mindig a földön járnak. általában küszködniük kell vagy ellenállniuk az eredmények élérése érdekében. Másokat mozgásban tartó. a duzzadó energiákat képviselik. az energiák elfojtása er#s dühkitörésekhez. Tudják és t/rik. els#sorban az életre és életben maradásra irányuló intenzív vággyal. A mélyvörösek er#teljes személyiségek. er#teljes. szaglás. ellenállással és félelemmel kapcsolatos érzéseiken és gondolataikon. fizikai energiát igényl# tevékenységek életenergiájuk kifejezésének legmegfelel#bb formái lehetnek A mélyvörösek. Ennek elmaradása. indulatossághoz vezethet. A fizikai mozgás ugyanis az er#s földéletenergiájuk kifejezésének és levezetésének szükséges csatornája. Minden fizikai tevékenységet. azaz fizikai jelleg/ek. hogy gyakran keményen meg kell dolgozniuk a pénzükért. interakcióba lépve az általuk ismert fizikai valósággal. Könnyen felismerhet#ek jól fejlett. Konzervatív gondolkodók és az életet fizikai. Szükséges. Keményen dolgozó. a kitartás és az #szinteség a leger#sebb jellemtulajdonságaik közé tartoznak. A mélyvörösek életcélja a fizikai világ vidámsággal. gyakran nehéz munkát kell végezniük. a fizikai er#t. megtapasztalni a fizikai világ kínálta lehet#ségeket. szeretik megvizsgálni. felfedezik a fizikai valóságot. A képességeik szerint fejezik ki önmagukat. A mélyvörös személyiségeket az élet. a fizikai valóság bátorsággal. ízlelés. 58 . hogy megnyilvánulásaik kizárólag testi. gyakorlatias elméjükön keresztül érzékelik. A mélyvörös egyénnek általában er#s testfelépítése van. akik ismerik a fizikai valóság és annak csodáinak fontosságát. tapintás ) érzékszervükkel érzékelni tudnak. a megbízhatóság. Leginkább abban hisznek. hogy képességeik szerint élhessenek. er#teljes másokat segít# és támogató emberek. impulzív.

Az állatokhoz hasonlóan szükségük van arra. hogy túldolgozza magát és túlzottan aktív. valamint elég kitartást és er#t ad nekik. és hogy megosszák #ket másokkal. robbanékony és er#szakos viselkedést tanúsítanak. akkor impulzív. hogyan fejezzék ki er#s érzelmi és fizikai energiájukat. fizikai testükön keresztül vezetik le dühüket. hogy beszéljenek titkaikról. éreznek vagy meg tudnak szagolni. Állandóan sietnek. Másrészt a mélyvörösek szeretik felfedezni a fizikai valóságot. Lojálisak családjukkal. és a tömegtudatot követik. A valóság számukra nagyon is megfogható. hogy kiadják magukból impulzív. konfliktusokkal és más kihívásokkal. Másrészt a mélyvöröseknek problémát okoz legbels#bb érzelmeik kifejezése. nincs idejük vagy türelmük a nem realisztikus ötleteken gondolkodni. kormányukkal és társadalmukkal szemben. a mentális ötletek és az érzékenység számukra idegen fogalmak. er#sen fizikai élet élvezete eredményeként általában túldolgozzák magukat. türelmetlenné teszik #ket. A mélyvörösek komolyak és #szinték.Gondolkodásmódjuk egyszer/ és közvetlen. A társadalom szabályai között élés a mélyvöröseknek bizonyos biztonságot ad. A mélyvörösek gyakorlatiasak. és keményen dolgoznak. A filozófiák. Az elvont. Mivel a mélyvöröseket nem nagyon érdeklik a nem ortodox vagy ismer#s fogalmak. Megtanulták hatalmas erejüket ellen#rizni és pozitív. sokszor több munkájuk van egyszerre. Egy kiegyensúlyozatlan mélyvörös életében szokványos helyzet. filozófiai fogalmak vagy gondolatok érzelmileg vagy fizikailag feszültté. A mélyvörösek haragukat és frusztrációjukat másokra vetítik. az tény. Lényeges lépés bels# énjük szabad kifejezése felé. Er#tlenül. er#teljes testi és érzelmi energiájukat. Szeretnek azonnal eredményeket elérni. Inkább er#teljes. A tevékeny. hogy két ember munkáját is elvégezzék. A mélyvörösek érzéseiket fizikai testükön keresztül kell. Egyszer/en csak hagyják megtörténni. Igyekeznek kellemes fizikai életet biztosítani maguknak és családjuknak. Nem lehet #ket passzivitásra vagy lazításra rábeszélni. de elég gyakran nem értik meg ezt a reaktív folyamatot. amit látnak. Legnagyobb félelmük a halál és a szegénység. er#s viselkedéssel leplezik azt. és azt a tudatot. Mindig is fizikailag aktívak és elfoglaltak lesznek. A tény. Csak abban hisznek. túlzottan aktívak és feszültek. 59 . mert egyszerre impulzívak és robbanékonyak is. bosszúsak. mindegy. kreatív irányba terelni. nem szeretik az elvont vagy nagyon összetett gondolatokat. Harmonikus állapotban tudják. Sokak meggy#z#désével és az általuk tett általános benyomással szemben a mélyvörösek érzékenyek és könny/ nekik fájdalmat okozni. Ha a mélyvörös személyiségek kizökkenek a harmóniából. A mélyvörösek érzelmeiket és érzéseiket nagyon természetes módon fejezik ki. kinek okoznak fájdalmat. hogy kifejezzék. egyik tevékenységet végzik a másik után. ahogyan kellene. hallanak. Ha a dolgok nem úgy mennek. keményfej/ek. gyakran vakon hisznek a társadalmi életvitelben. erélyes. fizikailag robbanékonyak vagy potenciálisan veszélyesek. Mindazonáltal hajlamosak nem mutatni érzékenységüket. hogy a dolgokat a megfelel# módon tették. frusztráltak. Er#teljes energiájuk hajtja #ket el#re. Meg kell tanulniuk. elmélkedni. Rendszeresen találkoznak életükben a túlélési harccal. Nehézséget okoz számukra az ellazulás és a bels# elengedés. annak minden komplexitásával és lehet#ségeivel együtt. ha érzékenyek és tisztában vannak az érzelmeikkel.

Szükségük van másokra az életükben. sört inni. boldogtalanságot fognak tapasztalni. Az új helyzetek iránti nyitottság és rugalmasság fontos tulajdonságok a megértéshez és tanuláshoz. A testi és érzelmi érzékenység fejlesztése fontos lépés a siker felé. amiért éljenek. mint a fizikai harc vagy akár fizikai tulajdon megsemmisítése vagy megrongálása. A legrosszabb dolog ami történhet az. Meg kell érteniük. A mélyvörösek szeretnek egyszer/en csak a barátaikkal lófrálni. mégis elmennek a templomba a dolog társadalmi oldalát élvezni. Érzelmi és testi energiából felesleggel rendelkeznek. Ha már megtalálták a kifejezés pozitív csatornáit. intellektuális beszélgetésekkel szemben. vagy félnek és visszatartják erejüket. és sok problémát okoznak. TÁRSADALMI ÉLET A mélyvörösek konzervatív gondolkodók. és sokkal s/r/bben találhatóak meg barátaik társaságában vagy kedvenc bárjukban. A dolgokat a saját módjukon akarják. mint otthon.Er#teljes. de valójában nem igazán foglalkoznak a vallással. és focit vagy bokszot nézni. hogy szükségük van ezen er#teljes. Szeretnék megérteni és megtapasztalni mindazt. A mélyvöröseknek meg kell érteniük. Még ha a mélyvörösek szeretik is a 60 . Ez nem megfontolás. „bennmaradt” energiájukat tudattalanul agresszív tevékenységeken keresztül engedik ki. er#tlennek. és sokszor érzéketlennek. ha nem fejezik ki és élik meg érzelmeiket. és nem találnak okot. amit a fizikai valóság nyújt. hogy érzékenynek lenni. Alig okoz problémát nekik a társadalom szabályainak és normáinak elfogadása. Rendkívül segít#készek és legjobb képességük szerint támogatják a családjukat és közösségüket. A mélyvöröseknek nem könny/ megnyílniuk mások felé. A spiritualitás vagy vallás nem fontos téma életükben. Ezért a mélyvöröseknek bels# érzéseikkel és érzelmeikkel szemben érzékenyeknek kell lenniük. A mélyvörösek makacsok. A kifejezetlen érzelmek összegy/lnek belül. és a velük való együttélés. A fizikai valóság és a természet Isten tükröz#dései. de nehezükre esik ezen er#teljes er#t kifejezni. hangosnak és brutálisan er#szakos lényeknek t/nnek. kreatív szelepet kell találniuk er#teljes energiájuk levezetésére. A verbális kommunikáció nem tartozik a mélyvörösek kedvenc tevékenységei közé. túlterheltnek érzik magukat. nehezükre esik megállni vagy akár változtatni. Ha egyszer egy irány mellett döntöttek. kreatív és boldog egyének lesznek. A mélyvörösek a társadalom minden területén megtalálhatóak. Ha a mélyvörösek nem tanulták meg er#teljes energiájukat kifejezni. és pozitív. Ez számukra a lazítás. A közösség elfeledteti velük az egyedüllétt#l és az élettelenségt#l való félelmüket. hogy gyerekesek vagy gyengédek lennének. Valójában ezek a biztonság és a hovatartozás érzetét adják nekik. Fizikai levezetést kell találniuk. nem jelenti azt. Általában nem beszélnek túl világosan. bennük él# energia fizikai testükön keresztül való kifejezésére. A mélyvörösek gyakran tapasztalnak érzelmi túltöltést. vagy a problémák érzelmi vagy mentális megoldásának kérdése. A mélyvörösek szeretik a templom alatti és utáni találkozókat és összejöveteleket. a mélyvörösek termelékeny. Levertnek. Leplezik legbels#bb érzelmeiket és gondolataikat. Az egyszer/ összejöveteleket el#nyben részesítik a kifinomult. A felgyülemlett érzelmek levezetésére sokszor az egyetlen megoldás az érzelmi kitörés.

és azt mutatja nekik. megértésre találtak. gondosan megválogatják. Társaiknak elég fizikai szabadságot és függetlenséget kell biztosítaniuk számukra. hogy kivel kerülnek kapcsolatba. mély érzéseiket és érzelmi vagy verbális kommunikációra való szükségletüket. teljesen kiéljék az érzelmeiket. megbízhatóságát és hasonlóan gondolkodó. testi beállítottságukat és viselkedésüket. A sárgáknak általában problémáik vannak a mélyvörösek stabilitásával. Úgy t/nik. A mélyvörösek magányos farkasok. a mélyvörösek nagyon lojálisak. ami gyakran nem a legjobb alap intim kapcsolathoz. hogy saját világukat a saját ütemükben fedezhessék fel. hogy élnek. mindaddig. vagy olyan embereknek. eredményeik világáról. Erejük teljében a mélyvörösek nem viseltetnek nehezteléssel és el#ítéletekkel a szexualitással. de olyan testi öröm melyet élvezni kell és megtapasztalni. A mélyvörösek szeretik kimutatni „állati” vágyaikat és érzelmi energiáikat. hogy ismert valóságukon és lehet#ségeiken túllépjenek. Másrészt. amíg elég fizikai terük van önmaguk számára. érzelmes és nyitott kapcsolatban élni. realizmusával. A mélyvörösek kék és zöld személyiségek környezetében is szeretnek lenni. és másokkal megoszthatják azokat.partikat. ahogyan a mélyvörösek képesek az eksztatikus elmeállapotot elérni. Bár szeretnek eljárni a barátaikkal. hogy megbízhatnak bennük. És nagy a valószín/sége. A mélyvörös személyiségek általában jól kijönnek a legtöbb más személyiségtípussal. futurisztikusak vagy túl érzékenyek a mélyvörösek realisztikus érzékelésének. vagy a vággyal teli élettel szemben. Ez a szeretetnek és a hatalomnak a természetes megnyilvánulása. Az orgazmus az egyik módja annak. tapasztalatot gy/jthetnek. ritkán nyílnak meg mélyebb kapcsolatok számára. Id#re van szükségük önmaguk számára. Ebb#l kifolyólag távol tarthatják magukat egymástól. Számukra természetes létállapot. Csak hosszú távú barátaiknak nyílnak meg. valószín/leg nem értik meg érzékenységüket. ha egyszer elkötelezték magukat egy társ mellett. és ebb#l kifolyólag az életet teljesen máshogy tapasztalják meg. A mélyvörösek általában jól illenek a narancssárga vagy más mélyvörös személyiségekkel. sportjuk. hogy a lilák vagy indigók túlságosan különösek. Ezek a Szín Személyiségek saját er#s és gyenge pontjaikat tükrözik. és élvezzék a szexet. Mindazonáltal. hosszú távú. 61 . Számukra az okoz örömöt. és szeretik egymás stabilitását. Megértés és érzékenység segít ezeknek a személyiségtípusoknak. a mélyvöröseknek a levendula és fehér személyiségekkel van a legtöbb nehézségük. A mélyvöröseknek problémái akadhatnak a mélyzöldek ambícióival és mentális hatalmával. Számukra a szexualitás az élet. hogy fizikai testükön keresztül fejezzék ki magukat. Mégis sokat tanulhatnak egymástól. A mélyvörösek szeretik a velük egyívású embereket. Ezek a személyiségtípusok a színskála átellenes végén vannak. ami sokszor nem elég. akikr#l tudják. ha saját tevékenységeik. vagy akár még a szexr#l is beszélhetnek. és nehézkességével. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Egy mélyvörös személyiség számára az egyik legf#bb kihívás érzékeny. A szex nem szükségszer/en foglal magában szerelmet és együttérzést. hogy jobban kijöjjenek egymással. Úgy érzik. A legnagyobb kihívás számukra.

teljes potenciáljukat ki kell élniük és ki kell fejezniük. Mindaddig. t/zoltó. bátorságuk és erejük segítségével képesek fontos szerepet játszani csoportjukban vagy munkakörnyezetükben. és ezeket a hajtóerejüket személyes felel#sséggé. A legveszélyesebb legy#zend# gátat és nehézséget a túlélést#l és haláltól való félelmük jelenti. Alap színvonalú életmódot élnek. amikor csak fizikai hatalomra és er#re van szükség. mely érzelmi tisztasággal van kiegyensúlyozva. 62 . Azonnali és konkrét eredményeket kell elérniük. hogy elméjük. mivel megvan hozzá a kitartásuk. és er#s testi életenergiájuk tudata megad számukra minden képességet. Élvezik a világosan meghatározott fogalmakat és tevékenységeket. mentális és spirituális szinten is megfelel#ek. túl kell lépniük alapvet# túlél# mechanizmusukon és fizikai tevékenységeiken. er#s munkások és csoportjátékosak tudnak lenni. és hajlamosak magukat azon határokon túlra hajtani. EGÉSZSÉG. nyitott maradjon. bokszoló vagy sebész. A mélyvörösek a leghatásosabban akkor tudják megoldani problémáikat. egy ház építése. hogy szinte mindent elérjenek. amíg képesek egyensúlyban tartani érzelmi hangulatukat és fizikai erejüket. hogy a mélyvörösek harmóniát és beteljesedést érjenek el az életükben. teherautó-sof#r. hogy a mélyvörös személyiségek harmóniában maradjanak. ami pedig a fizikai valóság felfedezésének lehet#ségét és eszközeit teremti meg. Elegend# fizikai kitartással és energiával rendelkeznek. kreativitássá. gazda. Mindaddig. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A mélyvörösek szinte mindennel szemben a fizikai munkát részesítik el#nyben. boldogok és elégedettek. és ellen#rizni is akarják kemény munkájuk eredményét. Ha a mélyvörösek harmóniában vannak. Pozitív el#relátásokkal és elvárásokkal rendelkezni fontos. a csoportjuk elfogadja #ket. ha tevékenyek maradnak. és pozitív életfelfogássá kell alakítaniuk. Mindig csillognak. amit csinálnak. amelyek nem csak fizikai. mérgesek és frusztráltak lesznek. mint a legtöbb emberé. rend#r. Ezek a keményen dolgozó személyiségek a kitartást és az állhatatosságot egyesítik magukban.hogy olyan igazi. hanem érzelmi. Kreatív és gyakorlatias módokat kell találniuk erejük és fizikai hatalmuk alkalmazására. Mindenekfelett leginkább azt kell megfontolniuk. A pénzt biztonságként értelmezik. test#r. Hatalmuk. Az erejükt#l megfosztott mélyvörösek gyakran szembesülnek a túlélési harccal. bútorszállító. Az élettel szembeni pozitív perspektíva. egy kocsi megjavítása. amíg képesek tisztességes megélhetést biztosítani. Fizikai testük jelent#sen er#sebb. mert a mélyvörösek türelmetlenek. intim kapcsolatokat alakítsanak ki. ameddig sok más szín személyiség nem hajlandó elmenni. Kit/n#ek a nagyszabású feladatok befejezésében. A tipikus „mélyvörös” foglalkozások közé tartoznak: szerel#. melyre szükségük van a sikerhez. ha a dolgok nem mennek jól. és pozitív el#relátást és ugyanennyire pozitív elvárásokat tartanak fenn. A sportok. épít#munkás. Egyébként a pénz keveset jelent számukra. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ahhoz. csapos. és néha problémát okoz nekik a túléléshez elegend# pénz megszerzése. A mélyvörösek „látni” akarják. Ahhoz.

és szabadjára engedjék frusztrációjukat anélkül. A tudat. A mélyvöröseknek szükségük van testmozgására. érzelmi erejükre hangolódni. Minden fizikai tevékenység és sport. 63 . Ha a mélyvörösek érzékenyek maradnak saját valós érzelmeik iránt. Céljuk. Nyilvánvaló. a pozitív el#relátás és az élettel szembeni pozitív hozzáállás segít a mélyvörös személyiségeknek saját életük kézben tartásában. Ezeket a levezet# lehet#ségeket els#sorban a sportok. Az els#. az segíthet nekik kreatív. minden mélyvörösnek elég pozitív energiát ad. gyakorlatok. Ha nemcsak nézik a sportokat. hogy energiájukat a növekedés és b#vülés felé terelik. Meg kell találniuk az egyensúlyt a fizikai tevékenységeikben is. hogy bels# középpontjuk alapvet# túlélési mechanizmusát felel#sségtudatra váltják. nagyban segít nekik céljaik és vágyaik elérésében. Er#teljes testi energiájuk miatt a mélyvöröseket nem lehet rábeszélni a lazításra vagy a passzivitásra. amikor a mélyvörösek úgy döntenek. tudatossággal és érzékenységgel kombinálva. melyet sohasem vártak volna. érzelmi kifejezés. hogy energiájukat kreatív módon éljék ki. hogy felel#sséget vállaljanak saját életükért. hogy maguknak vagy másoknak ártsanak. A pozitív gondolkodás nagyon fontos. Pozitív. terápiák vagy a kreativitás területén lehet megtalálni. és a mélyebb kommunikáció felé megnyílni. Ha ez megtörténik. életükben óriási elmozdulást fognak tapasztalni a siker és boldogság irányába. A gyakorlati alkalmazásokat és változásokat a mélyvörös személyiségeknél a fizikai testtel kell kezdeni. robbanékony és erélyes testi és érzelmi energiájuk kifejezésére. Meg kell. olyan hihetetlen növekedést tapasztalnak. hanem rendszeresen végzik is azokat. hanem minden ember számára. és hogy mindenkinek magának kell alakítania a saját sorsát. hogy egy gazdag és kiegyensúlyozott táplálkozás az alapja egy egészséges testnek/elmének. hogy jelent#s változásokat eszközöljenek saját életükben. bármelyik irányt is választják. semmi sem állíthatja meg #ket. A pozitivitás és a mentális nyitottság. kreatív és vállalkozó tevékenységekre való átirányításának kérdése. Ha a mélyvörösek képesek bels# érzéseiket megosztani. az érzékenység és kincsek harmonikus világára fognak bukkanni. Az egész csak er#teljes energiájuk középpontjának félelemr#l. de felszabadítja az elme/test rendszeren belüli mérgeket is. akkor az kimeríti életenergia elemüket. alacsony zsírtartalmú és magas tápérték/ ételek evése nemcsak további fizikai energiát termel. és nem csak a mélyvörösek.kertészkedés vagy más testi tevékenységek segítenek a mélyvöröseknek kreatív erejük kiaknázásában. akkor fontos lépéseket tesznek er#teljes életenergiájuk felszabadítására. és kifejezésüknek pozitív levezetést találnak. Abban a pillanatban. s ez a felismerés elég ahhoz. és legfontosabb lépés a mélyvörösek számára. hogy értsék a folyamatot. harcról és túlélésr#l pozitív. hogy az élet több mint fizikai. A mélyvöröseknek továbbá pozitív hitet kell találniuk és létrehozniuk. növekedés orientált módokat kell találniuk er#teljes. Ha sokáig nem engedik saját érzelmeiknek a lazítást és az érzékenységet. Még ha az élet éppen most nem is tökéletes. amikor eldöntik. bátorsággal és fizikai er#vel kombinálva. Abban a pillanatban. melynek során megtalálják er#teljes hatalmuk harmonikus kifejezésének módját. kedvez# és el#nyös a mélyvörös személyiségeknek. Könny/.

kocogás. A vörösek er#teljesek. 64 és jellemz# szavakat asszociáljuk a Vörös Meghatározás Életer#s.VÖRÖS A következ# tulajdonságokat személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelem Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás. reakció Kapcsolatok Társaság. bátorsággal. szenvedélyes. Isten fizikai valóság és minden pozitív tevékenységben tükröz#dik. . élénk. Siker. A valóság számukra megfogható. teljes és intenzív élet. tánc. energikusak. bizakodó. A figyelem középpontjában lév#. és bizalommal. vágyai által vezérelt. nagyon aktív és nyitott. viselkedése szociális és nyitott. versenyképes. Testépítés. mert látják. érzik. hiperaktív. vállalkozó. stimuláló. energikus. testi és érzelmi kifejezéseit egyensúlyban tartja. barátok Szex. sokat mozgó. erélyes. egyre növekv#. Aktív. hallják. életer#s. Robbanásszer/. aerobic. és meg tudják szagolni. ösztönz# munkák a sikerre a gy#zelem lehet#ségével. és az élet minden fizikai oldalát élvezik. er#vel és kitartással. Az élet megtapasztalása és élvezete itt és most. Er#s akaratú. gyors beszéd/. impulzív stimulációnak kitett. izgalmas. szexuális beállítottságú. gyakorlatias. szenvedélyes szeret#. amerikai futball. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier ELME/TEST A vörös személyiségek nagy örömet találnak önmaguk a szexualitáson és fizikai testükön keresztül való kifejezésében. és gyakran megtalálhatók szövetkezeti vállalkozásokban vagy vezet# pozíciókban. Izgatott. A biztonság és sikerük jele. robbanékony természet/. nyerni vágyás. er#teljes tevékenységet végz#. keresked#. Életüket itt és most élik. Az akarater#t szeretettel egészíti ki. izgatott. Ezeknek a személyiségeknek rendkívül er#s az akaraterejük. Élvezet. Erotikus. fizikai befolyást és hatalmat jelent számukra. robbanékony. érzéki. er#teljes. labdarúgás. haragos. Er#teljes hang. közvetlen. er#vel. minden versenyszer/ és szakmai jelleg/ sport /zése. gy#zni akaró. Impulzív. Mindent megtesznek a sikerért és a gy#zelemért. izgalmas. vezet#. általában rövid távú partnerkapcsolatok. a siker hatalom. Vezet#. elektromos. stimuláció.

Állandóan keresik az izgalmat. Kielégíthetetlen késztetésük van a gy#zelemre. kitartóak és sikeresek legyenek szinte mindenben. hogyan keltsék fel a figyelmet. és izgalmát is élvezik. amit akarnak. Er#teljes. Egyesek néha nyomasztónak – egyszer/en „túl soknak” – érezhetik a vörösek erejét. akinek éppenséggel sok barátja van. hogy néha nehézséget okoz nekik a társadalmak átlagpolgárról alkotott sztereotip képének megfelelni. és hogyan osszák meg azokat. forróságot és vágyat. Nagyon érzéki lények. valami értékes és fontos alkotására az életükben. nem nagyon hatékonyak. Kifelé er#t és kitartást sugároznak. Szeretik felfedezni a fizikai valóság minden aspektusát. és fizikai szabadságra van szükségük. Mindent azonnal akarnak. hogy bármit és mindent megtehetnek. szinte határtalan fizikai energiájuk lehet#vé teszi számukra. hogy ötleteik és céljaik most a legfontosabbak. de hajlamosak a magányos farkas szerepére. izgatottságát. testi65 . Élvezik. A harmonikus vörösek energikusak. A vöröseknek magas szint/ függetlenségre. A vörösek lehetnek egészen különlegesek és egyéniek is. A vörösek megtapasztalják fizikai testük rengeteg érzelmét és érzését. #szinték és lojálisak. annál inkább érzik. Mindazonáltal a vörös személyiségek hozzá vannak szokva ehhez az egyediséghez. Az élet minden aspektusa szenvedélyesen érdekli #ket. és nem félnek ragaszkodni ahhoz. ha érzékenyek és tiszták. Hajlamosak magukat a maximumig hajtani és meger#ltetni. Els#dleges motivációjuk. ha egyszer/en csak a barátaikkal és haverjaikkal tölthetik az idejüket. és valósággal szárnyra kapnak t#le. hogy különösen aktívak. társuljon vörös személyiség/ er#khöz. szeretnek eredményeket elérni. és energiával tapasztalják meg. Nehézséget okoz számukra a türelem gyakorlása vagy a tervek megvalósulására való várakozás. rendíthetetlenül kitartó és tolakodóak. és született nyertesek. Ha izgalmakkal és tettekkel teli életre vágyik. hogy él#nek és er#snek érezzék magukat. amit csak akarnak. Be kell bizonyítaniuk. hogyan beszéljenek legmélyebb titkaikról. Szenvedélyesek az életben. hogyan kapják meg. hogy életüket a lehet# legteljesebb életet éljék. optimisták. Minél több izgalmat tapasztalnak. A t/z elemet képviselik: a fizikai szerelmet. A vörösek igazán társasági emberek. testi és érzelmi nyomását. Eléggé furcsa. A vörösek kíváncsiak. A vörösek nem csak azt tudják. Bár a vörösek nyitottak és kommunikatívak lehetnek. Nem tanulták meg. mekkora a hatalmuk és mennyire versenyképesek. A vörösek gyakorlatiasak. hogy a fizikai világot teljes egészében örömmel. amit mások stresszel és feszültséggel telinek érezhetnek. ha mély bels# érzésükr#l kell beszélniük. leginkább saját maguknak. A felfedezés és kaland hatalmát. hogy élnek. A vörösek életcélja. Lényeges lépés bels# önmaguk szabad kifejezése felé. A kellemes id#töltés tipikus formája számukra az egész éjszakás tánc. A vörösek képesek az emberiségnek megmutatni az emberi lény hatalmát és erejét. amit tesznek. saját környezetüket és sikereiket az alapján ítélik meg. bátorsággal. Er#s akaraterejük és intenzív. szinte mindennek a megünneplése a barátokkal vagy egy szenvedélyes éjszaka eltöltése szeret#jükkel. és sikeresnek lenni. szenvedélyt. és er#s a vágyuk. A vörösek igyekeznek sikeresek lenni. de azt is. A vörösek munkahelyükön vagy magánéletükben szeretnek izgalmas és ösztönz# légkörben élni. Az önkifejezésnek olyan szokatlan módját. és oly sok szenvedélyt generálnak. tevékenység orientáltak.A vörösek az életet a fizikai valóságon és tevékenységeken keresztül érzékelik.

A kiegyensúlyozatlan vörösek er#teljes. A vörösek könnyen türelmetlenné és frusztrálttá válhatnak. Könnyen találnak barátokat és beszélget#társakat. Szenvedélyes energiájukból. ha fizikai tevékenységet végezhetnek egy adott szituációban.és hajtóer#vel kombinálva. materialista világunkban. és állandóan szüksége van arra. ha fizikai testüket megmozgatják. Frusztrálttá. Ha a vörös személyiségek nincsenek harmóniában. és megtalálják a módját bels# hatalmuk kiegyensúlyozásának. haverokkal. A vörösek számára könnyebb megtanulni táncolni. és az irányítószerepre való kényszeres vágyukból kifolyólag a vörösek er#teljes vezet#kké válhatnak. hogy nyugodtan üljenek. TÁRSADALMI ÉLET A vörösek társasági személyiségek. hogy mások nem akarják követni ezt a bizonyos gyorsaságot vagy er#t. A fizikai er#t és kitartást igényl# sportok csodálatos levezetést nyújtanak a vörösek er#teljes. Sokkal jobban ismerik a valós tevékenységen keresztüli tanulás koncepcióját. mir#l is szól ez az egész. Másrészt a vörösek esetenként megláthatják a spiritualitás izgalmát és hatalmát. a megfelel# eszközöket és dolgokat adják a kezükbe. Szeretik az embereket és szeretnek emberek között lenni. Az egyetlen módja. hogy sikeresek lehessenek verseng#. Sokkal kényelmesebben érzik magukat. és korlátait. A vörösek meghallgatnak spirituális vagy misztikus témákat is. ha a dolgok nem mennek. aki uralkodik és tudja. mivel állandó. akaraterejükb#l. mentális fogalmakat kellene kikutatniuk. ha az a valláson alapul. határait. levertté. ha fizikai önállóságban tehetik. A vörös spiritualitása megfogható. gyors tevékenységeik és céltudatosságuk és gy#zni akarásuk hajlamos elhomályosítani érzékelésüket. vagy testileg-érzelmileg robbanékonnyá válhatnak. hogyan irányítsa az emberi életet. melyek nem valósak vagy fizikailag megfoghatóak. szeret#kkel vagy társakkal a vörösek egyik kedvelt tevékenysége. er#teljes szexuális összecsapásban vagy érzelmi kiégésben engedik szabadjára. Istent hatalmas emberi lényként érzékelik. nagyon er#teljessé válnak. 66 . A tantermi tanulás számukra nem megfogható. de túlságosan földhözragadtak és saját realizmusukhoz ragaszkodóak ahhoz. hogy a szervezett vallásban fellelhet#ek legyenek. és dönthetnek úgy. mivel követel#z#. Mindazonáltal nincsenek tudatában ennek. A társaságba járás és csellengés a barátokkal. robbanékony lehet. er#s érzelmi és testi energiáikat gyakran fizikai harcokban. szilárd akarat.érzelmi energiáik. Nehéz egy ereje-hagyott vörös környezetében lenni. Mivel állandóan er#teljes testi és érzelmi energiák áramlanak keresztül a vörösek testén. és képesek lesznek álmaikat megvalósítani. Másrészt a vörösek túlságosan excentrikusak és hagyománybontók ahhoz. és passzívak legyenek. hogy egyensúlyt és harmóniát érjenek el az. Erejük híján. A szervezett oktatás és a könyvb#l tanulás általában olyan mentális fogalmakat igényelnek. impulzív energiái számára. gondolkodás nélkül átlépik maguk és mások érzéseit. utánajárnak. nehéz számukra. hogy a figyelem középpontjában legyen. hogy megértsék vagy elfogadják ezeket a gondolatokat. mintha határozatlan. Ha a vörösek pozitív levezetést találnak testiérzelmi energiájuk számára. nyomuló és uralkodó személyiséget mutathatnak. Az erejük-hagyott vörösek könnyedén. kocsit szétszedni vagy életbiztosítást értékesíteni. er#teljes. Nincsenek tudatában. érzelmileg vagy fizikailag kimerültnek érezhetik magukat.

Szexuális hatalmuk miatt a vörösek gyakran bonyolódnak szerelmi kalandokba. de csak néhány közeli és intim.akárhova is mennek. hogy fejezzék érzéseiket és érzelmeiket. Élvezik. hosszú távú. A kommunikáció nem tartozik a vörösek kedvenc tevékenységei közé. izgalmas kapcsolatokra és találkákra összpontosítanak. És ezeket az érzéseket fizikai testükön keresztül kell. Mint az állatoknak. A szex életet jelent a vörösek számára. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A vörösek szexuális lények. Általában csak hosszú távú barátaik. Partikon a vörösek általában a figyelem középpontjában vannak. intellektuális beszélgetésekkel szemben el#nyben részesítik a társadalmi vagy üzleti találkozókat. és nagy életétvágyuk van. intenzíven er#teljes energiától. de fizikai gyönyört igen. A vörösek excentrikusak és egyediek lehetnek. melyet élvezni kell és megtapasztalni. A vöröseknek sok barátjuk van. Szeretnek játszani a t/zzel. Egy vörös személyiség számára jelent#s kihívás egy érzékeny. és az új partnerrel való találkozás izgalmát. A vörösek szeretik azokat. 67 . vagy olyan emberek el#tt nyílnak meg. Életüket a fizikai testükben minden oldalról teljesen ki kell élvezni. csak azért. Szeretik. A vörösek szeretnek kapcsolatba lépni környezetükkel. energikus és ihlet# személyiségük er#vel és vitalitással kombinálva vidámmá teszik a létet velük. Ha megkérdez egy vörös személyt. De soha nem mutatják ki érzékenységüket. E realisták számára a szex egy vággyal teli. akiket ismernek és bízhatnak bennük. Szükségük van a szexuális együttlét ezen izgalmas és éltet# érzésére. kivel kerülnek kapcsolatba. és nyitott kapcsolatban élni. hogy meglehet#sen sokat gondol a szexre. Ki kell. Ez világegyetemük alapvet# energiája. akik megértik vágyaikat és céljaikat. hogy megtapasztalhassák magukban a békét és a harmóniát. érzéki és élett#l duzzadó tapasztalat. Egyszer/en nem tudnak változtatni ezen. Számukra ez majdnem felér a spirituális megvilágosodással. Er#s fizikai és érzelmi kreativitásukból kifolyólag gyakran nehezükre esik a társadalom normáihoz való alkalmazkodás. hogy láthassák reakcióikat és érzelmi válaszukat. A vöröseknek nehézséget okoz hosszabb ideig meglenni szex nélkül. Gyakran rövid távú. Vibráló. ha gyönyör/ férfiak vagy n#k veszik körül. Még ha a vörösek szeretik is a partikat vagy a nagy összejöveteleket. nagyon gondosan kiválasztják. Hajlamosak a vonzás és izgalom auráját sugározni maguk körül. Szokatlan viselkedésük – például. és sokkolni is szereti #ket. meg kell szabadulniuk ett#l az impulzív. Szexuális vezéreltségük miatt a vörösek nem túl monogámok. A vörösek érzékenyek és könnyen megsérthet#ek. Szeret összeütközésbe kerülni embertársaival. Mindazonáltal a szex nem mindig jelent szerelmet és együttérzést is. és érdekli #ket mások véleménye és gondolatai. id#nként sokkoló lehet egy konzervativizmuson alapuló társadalomban. ha testileg és érzelmileg stimulálva vannak. Továbbá nagyon érzelmesek is. Szeretik nyitottan kifejezni vágyaikat. A magasröpt/. Jobban szeretik a kezdeti vonzódás romantikus érzését. szexualitásukat. A zöldekhez hasonlóan a vörös személyiségek érzelmeiket és érzéseiket nagyon természetes módon fejezik ki. és ugyanennyire szeretnek stimulálni másokat is. érzelmi. Vágyaik hajtják #ket. hogy kifejezzék. Egy vörös a szexuális orgazmust a tapasztalatok legmagasabbikaként fogja érezni. Szexuális erejük túl sok csinos férfit vagy n#t vonz. ahogy néha öltözködnek – . be fogja vallani. és szenvedélyüket. bár igen jól társalognak.

Ez a testi és szexuális izgalom sok vonzással jár majd együtt. A vörösek szeretik a szerelem izgalmát és stimuláló erejét. és akaraterejük puszta lényegénél fogva. A lila szenvedélye és víziója és a vörös fizikai megközelítése csodákat alkothat a földön. Er#teljesek feladataik elérésében és befejezésében. A vöröseket a zöld és mély-zöld személyiségek mentális gyorsaságuk. hogy mások nem olyan er#teljesek és ambiciózusak. hogy szoros partnerkapcsolatot alakítsanak ki. minta férj vagy feleség. és bels# békére való igényüket. 68 . Nem szeretnek üldögélni és elméleteket megvitatni. ami gyakran vezet súrlódásokhoz egy csoportkörnyezetben. Egy vörös számára a „Nem” nem elfogadható válasz. hanem bátorsággal és hatalommal. A vörösek nagyon türelmesek. Mind a narancs kalandornak. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK Szinte lehetetlen megállítani egy vöröset. Hogy termékeny kapcsolatot alakítsanak ki. kielégít# kapcsolatok kialakításában. A vörösek nem stratégiával vagy el#relátással vezetnek. mérgesek vagy frusztráltak lesznek magukkal vagy közeli barátaikkal. ha egy cél követése vagy elérése mellett dönt. Mind a pozitív kilátások. Mindazonáltal. eleganciájuk és bels# erejük miatt vonzzák. hogy a dolgok az „#” útjukon menjenek. mint egy robbanás. hogy partnerükt#l megkapjanak valamilyen fokú fizikai szabadságot. bárokban van diszkókban tölteni az idejüket. és er#teljesen tevékenykednek. levendulák és fehérek érzékenységét. A mások érzéseivel szembeni érzékenység és tudatosság segíthet hosszú távú. szükségük van arra. A vörösök vörösökkel való kapcsolata gyakran olyan. türelmetlenek. hogy nem próbálkozott elég er#sen. egész éjszakán át táncolni. Általában a vörös személyiségeknek meg kell érteniük. ha aktívak maradnak. de fizikailag is részt akarnak venni a kéznél lév# probléma megoldásában. Ezért szoros kapcsolatuknak sok térre és megértésre van szüksége egymással szemben. mind a vörös gy#ztesnek sok id#re van szüksége saját magára. Er#teljes fizikai hajlandóságuk által vezetnek rá másokat a tevékenységre és munkára. A vörösek úgy tudják a legjobban megoldani problémáikat. és izgalom megtalálható a kapcsolatukban.A vörösek szeretnek eljárni a barátaikkal. pozitív elvárásokkal és ötletekkel. nagyon jó tükrök egymásnak. vagy egymással versenyz# tüzek égése. narancs) vonzzák a Szín Személyiségek. Az intimitás és mélyebb megértés gyakran nehezen érhet#k el. Ha a szenvedély. habár sok érzékenységre van szükség. szex. mint #k. a vörösek nagyon #szinte és lojális partnerek. néha szokatlan ötletekkel állnak el#. A sárgák a vörösek szexuális és fizikai erejét játékossággal és örömmel egészítik ki. hogy kapcsolatuk sikeres legyen. de másrészt sok konfliktust is okozni fog. a vöröseknek meg kell érteniük a kékek. A „Nem” egyszer/en azt jelenti. Ha veszik a bátorságot. A vöröseknek kell. mind a pozitív elvárások megléte fontos számukra. vörös. Ha a dolgok nem mennek a maguk útján. Jöv#belátó és innovatív jellemz#ik miatt a lilák jól illenek a vörösekhez. indigók. Nem lesz bel#lük tökéletes. A vöröseket gyakran a saját színtartományukból (mély-vörös. ha megoldások keresésér#l vagy problémák megoldásáról van szó. A vörösek kreatív.

táncos és modell. több szeretetet és elfogadást fognak tapasztalni életükben. amely lehet#séget ad nekik. Pozitív utakat kell találniuk. hogy beteljesítsék céljaikat. hol változtassanak irányt és irányítsanak különböz# projekteket a sikeres befejezés felé. keresked#. Az elengedés és a relaxálás jó módja a „elengedett lógás”. Ha megtanulják. mit kell elérni. és intenzív testi és érzelmi energiájukat maguk vagy mások megsértése nélkül engedjék szabadjára. Túl sok az erejük és az energiájuk. EGÉSZSÉG. mint pl. bátorságra és er#re van szükség. Ahhoz. Azt is meg kell tanulniuk. a vörösek segítségét szívesen látják. Projektek elérésére és befejezésére irányuló akaratukból kifolyólag a vörösek bármely munkakörnyezetben létfontosságúak lehetnek. gyakorlatok. Ha makacsak és rugalmatlanok. nagyon kreatívak és hatalommal bíró problémamegoldók tudnak lenni. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A vöröseknek rengeteg fizikai és érzelmi energiájuk van. Mélyen gyökerez# vágyuk. menedzser. A vöröseket nem lehet rávenni. A vörösek gyakran birtokolnak saját vállalkozást vagy találhatóak vezet# pozícióban. ha érzelmileg és mentálisan nyitottak maradnak. hogy a legjobbak legyenek. melyet 69 . vagy segít nekik céljuk elérésében. akkor nagyon sikeres és boldog egyéniségek lesznek. A pénz fontos téma a vörösek számára. sebész. annál jobban megértik. Motivációjuk a pénz. vezet#. és ha azt is megtanulják. hogy hatalmukat kreatív módon éljék meg. Nem szeretik. A vörös személyiségek jobban szeretik a fizikai munkát. Igénylik. ha megmondják nekik. és intenzív energiájukat.Mindazonáltal. Minél rugalmasabbak és diszkriminatívabbak tudnak lenni. hogy megérezzék saját és mások érzéseit. A vörösek élvezik. egyedül és munkájukra összpontosítva. mit tegyenek és mikor. A vörösek különösen jók a projektek befejezésében. vagy hogy miben higgyenek. Ha a vörösek megtanulnak eléggé érzékenynek lenni. A tipikus vörös foglalkozások közé tartoznak: vállalkozó. Ha egyszer határozottan egy irányt választottak. az nem mindig pozitív. amit megkeresnek. ahol a saját maguk f#nökei lehetnek. Akkor a legjobbak. munka vagy kreativitás. hogyan irányítsák életenergiájukat kreatív feladatok elvégzésére és pozitív tettek végrehajtására. hogy munkájukat és életüket #k ellen#rizhessék. hogyan találjanak pozitív levezetést hatalmas erejüknek. Ha valahol kitartásra. a sport. Ellen#rizni és irányítani akarják saját életüket. hogy kifejezzék hatalmas. robbanékony. vagy csak ne csináljanak semmit. és szabadon választhatják meg a legjobb és leghatékonyabb utat maguknak. f#leg azért. a vörös személyiségeknek teljes potenciáljukat ki kell élniük és ki kell fejezniük. atléta. hogy lazítsanak. Gyakran olyan foglalkozásokat választanak. ha maguknak dolgozhatnak. és mindent megtesznek „amire csak szükség van”. mert hatalmat képvisel társadalmunkban. amit tapasztalnak. sporttal kapcsolatos szakmák. Tudják. marketingvezet#. A verseny és az érdekes munka izgalma jó motivációs tényez#k a vörösek szálmára. a vöröseknek meg kell tanulniuk elfogadniuk más opciókat és megoldásokat. A vörösek független személyiségek. hogy saját céljaikat elérjék és gy#zzenek. hogy harmóniában maradjanak. és a tevékenység és izgalom. passzívak legyenek. hogyan dolgozzanak és érjenek el jó jövedelmet. és saját ötleteiket egyénként fejezhetik ki. ha világos képük van arról.

az úszás és a tánc segítenek ellazulni. hogy a gy#zelem nem minden az életben. Elegend# fizikai és érzelmi energia áll a vörösek rendelkezésére. Más Szín Személyiségekkel ellentétben a vöröseknek nem kell általános értelemben feltölt#dniük. és kreatívan fejezzék ki azokat. hanem maradjanak érzékenyek és nyitottak. „Mi következik?” kérdezhetik maguktól. Ha szenvedéllyel telve élnek és pozitív el#relátást fejlesztenek ki pozitív elvárásokkal. A „megfelel#” cél megtalálása fontos téma a vörös személyiségek számára. A kocogás. 70 .tevékenykedés közben is eszközölhet. Ezt „tevékenység közbeni összpontosított tudatosságnak” vagy „relaxált tevékenységnek” hívnám. A vörösek ezt az ellazulást gyakran pszichedelikus vagy magasabb tapasztalatként érzékelik. ha elértek egy célt. A vöröseknek azt is meg kell érteniük. A vörösek életenergia elemüket fizikai tevékenységek kifejezésének kreatív módját megtalálva töltik fel. Hatékonyan megtanulhatják. A vörösek a tüzet képviselik. akkor az a vöröseket kielégít# és energikus élet felé irányítja. Gyakran bizonyos ürességet éreznek magukban. A testi tevékenységek vagy sportok csodálatos módjai hatalmas energiájuk kifejezésének. hogy ne fojtsák el érzéseiket.

Tolakodó. Öröm és kreativitás szintje. aktivitásra és az élet teljes élvezésére. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Meghatározás Kalandos. és azután ezeket a 71 . lehet#ség a kreativitásra. Továbbá individuálisak. marketingben. ellen#rzés. szörfözés. er#s. Baráti kapcsolat. célorientált. A békét és az üdvösséget kalandjaiban vagy kreatív feladataiban tapasztalja meg. szervez#. magabiztos. Kalandor. termelékeny. tervezett. tevékenység igény. kihívás. tervek. az élet élvezete. Kalandokhoz és projektekhez szükséges. Er#s és er#teljes. független személyiségek. Kalandos. pozitivitás. szereti a fizikai valóságot alakítani és megkérd#jelezni. elkötelezettség nélküli. f#nök. Kreatív. szimpatikus. közvetlen és kreatív. ambiciózus. ELME/TEST A narancs személyiségek a színtartomány kreatív kalandorai. Elme és test relaxációja. függetlenek és fizikai és mentális tulajdonságokat integrálnak. izgalom vagy adrenalin mámor. hegymászás. elengedés. kereskedelemben. Vidámság és öröm. Kreatív lehet#ségeik kiélése örömmel és élvezettel. vállalkozó. célok eléréséért ambiciózus. vidámság. Élvezik a fizikai valóság formálásának és alakításának kihívásait és izgalmát. er#teljes hang. kíváncsiság. er#teljes.NARANCS A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Narancs személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. izgatóan energikus. a fizikai valóság élvezete. izgatottság Boldogság. er#. melyet tevékenységükb#l nyernek. feszültségek. kültéri tevékenységek. bels# nyomás. stratégiák. Fizikailag és mentálisan vonzó személyiségek. Bels# késztetésük van a kreativitásra. testi. barátok Szex. harmonikus. versenyzés. meggy#z#dés. kreatív kifejezés. kevés közeli barát. én-központúnak t/nik. kreatív. Lépésenként. gyakran tolakodó és törtet#. Megtalálható az üzleti életben. A narancs személyiségek szeretnek stratégiákat elképzelni és tervezni következ# kalandjukhoz vagy projektjükhöz. fizikai gyakorlatok és feloldódás. a tapasztalás izgalma. saját céljaik elérése. Szabadúszó. fizikai szabadságra és függetlenségre van szüksége.

mint fizikai tevékenységek vagy kalandok felé. A kiengedés és a relaxáció folyamata nem preferált narancs tulajdonságok. A mai civilizált társadalomban ezekre a tulajdonságokra nincs szükség annyira. Sok narancs személyiséget találhatunk a múltban. hogy el tudják érni azokat az eredményeket. De a narancssárga személyiségekkel ellentétben nem tudnak tétlenül ülni. mert önmagukat és másokat er#próba elé akarják állítani. miért tereli a legtöbb narancs személyiség energiáját fizikailag kreatív feladatok és kalandok sorozata felé. amint mások irányítják a történéseket. A narancs személyiségek nagy hányada stimuláló és izgalmas energiáit inkább mentális és kreatív tevékenységek felé irányítja.terveket tettekre váltani. Szeretik az adrenalin-mámort. izgalmasnak és kalandosnak ígérkeznek. Ha kiengednének. amint mások nekik dolgoznak. stratégiákat tervezni és generálni. és ki akarják élni saját ötleteiket. mind saját elméjükben. kihívásaiból és kreatív projektjeib#l. A narancsok f#ként saját fejükben élnek. Továbbá meg kell gy#zniük másokat képességeikr#l ahhoz.” Szeretik felfedezni saját fizikai határaikat. Ez megmagyarázhatja. amikor veszéllyel vagy a halállal szembesülnek. szervezésével és alakításával. vagy fizikai. hogy „merészen odamenjenek. Szeretik megkérd#jelezni és meghódítani a fizikai valóság minden oldalát. A narancsok mindig aktívak. Szárnyakat kapnak az izgatottságtól. Kalandos energiájuk két els#dleges levezet#je a kreativitás. az azt jelentené. melyeket megcéloztak. nagyon konzervatívnak hangzik e kalandorok számára. saját ötleteik és terveik alakítására és formálására. hogy családjuk legyen. mint amennyire akkoriban volt. Ezek a bátor emberek szeretnek üzletelni. Meg akarják mutatni önmaguknak. hogy él#bbnek érezzék magukat. árukat értékesíteni és árusítani. A narancsoknak felel#seknek kell lenniük saját fizikai. A filozófiák és spirituális fogalmak f#leg üres fecsegésnek t/nnek. vagy mentális szempontból. Egy narancs személyiség motivációi az életben azon alapulnak. érzelmi és mentális valóságukért. vagy fizikailag. kockázatos és gyakran veszélyes helyzeteket teremt azzal a céllal. Aktívak elméjükben és üde ötleteiket a fizikai valóságban alkalmazzák. új földek felfedezése és természeti és egyéb népek meghódítása volt az életmódjuk. Számukra nehéz egy helyben ülni és ellazítani testüket vagy elméjüket. Kreatív munkáikat a végletekig megtervezik és el#készítik. hogy elvesztenék az irányítást. Kalandorok. konkrét és megfogható. valamint megállapodásokat megszervezni és kidolgozni. Új területekre utazás. Túl sok fizikai erejük van az alkotásra. merész vállalkozásokban és projektekben való munkát. Élvezik az új. ahol még senki sem volt. vállalatokat alapítani. és nézni. Nehézséget okoz számukra. ahol a kalandvágy és a bátorság szükséges volt a túléléshez. A fizikai narancs személyiségek energiájukat kalandokba és a fizikai világ örömei felé irányítják. izgalomtól és veszélyt#l. és a fizikai valóság építésével. és azután átlépni rajtuk. Sok narancs személyiség szokatlan. E kreatív kalandorok számára az élet reális. Els#sorban a lehetetlen akadályok meghódítását és legy#zését keresik. és kevés a jelent#ségük. vagy a szükséges munkát 72 . A kilátás. kalandtól. hogy hátrad#lve nézzék. vagy mentálisan. mind a fizikai valóságban. Nem félnek belemenni a részletekbe. különösen a történelemkönyvek lapjain. melyek er#t próbálónak. és fizikailag akarják alakítani és formálni saját ötleteiket. vagy nincs is. Szükségünk van a tényleges munkafolyamatban való részvételre. kreatívak akarnak lenni. Mindig el vannak foglalva projektjeik. mennyi örömet és elégedettséget tud kihozni saját kalandjaiból. hogy saját sikereik urai lehessenek.

Nehézséget okoz nekik felismerni. Szükségük van az izgalomra. különösen az értékesítés és marketing területén. de jobban szeretik stimulálni és energizálni ötleteiket és projektjeiket. megpróbálnak másokat manipulálni. ejt#erny#s siklás. milyen mintákat. hogy kompenzálják mind önmaguktól. mind kreativitásuktól való elszakítottságukat. Esetenként megpróbálnak egy „olcsó” módot találni az eredmények és a siker elérésére. Mivel nem néznek szembe kreatív erejükkel. Gyakran nem mutatnak szeretetet. Ha megkérdez egy narancs embert. Továbbá kiemelten nehéz számukra. ha nem mozgathatják meg testüket vagy ha nem a megfelel# típusú tevékenységgel foglalják el magukat.elvégezni. melyben gy#zedelmeskedni akarnak. hogy a dolgokat beindítsák. hidegek és tartózkodóak lehetnek. Szükségük van arra. hogyan fejezzék ki önmagukat és irányítsák er#s kreatív energiáikat pozitív feladatok elvégzésére és tevékenységek végrehajtására. egoista. hogy aktívan részt vehessenek. A harmóniában lév# narancsok találtak egy módot. Szeretik az olyan sportokat. Életüket fizikai és kreatív szinten élik. és új eszközöket vagy ötleteket kifejleszteni. csapatsportoknál vagy kihívásoknál. A narancs személyiségeknek meg van a képességük arra. egyet fog érteni önnel. gondoskodást vagy együttérzést. Ha harmóniában vannak és személyiségük kiegyensúlyozott. kik is #k érzelmileg. er#vel és magabiztossággal. és spirituálisan. A narancs emberek szeretik azokat a fizikai tevékenységeket. melyet a fizikai mozgás és a kaland biztosít. hogy számára nehézséget okoz. kockázatokat és el#nyöket hordoznak azok a hasonló szituációk. Számukra fontos. csendesnek vagy nyugodtnak érezze magát. amíg azokat fizikai valóságba emelhetik. mint a szörfözés. A narancsok gyakran kényelmetlenül érzik magukat. Ha egy narancs személyiség elveszti az egyensúlyát. Szeretnek új stratégiákat tervezni és létrehozni a következ# fizikai vagy mentális kalandjukhoz. mentálisan. és különösen az kereskedelemben rendszeresen szembe találkozhat ereje-fogyott narancs személyiségekkel. az örömre és a beteljesedésre. szervezni. hogy békésnek. melyek borzongatóak és izgalmasak. A narancs személyiségek számára az els#dleges konfrontáció az. E mások gondolataira való ráhangolódási és megértési képességüket széles körben alkalmazzák. hegymászás és más hasonló akció-dús eseményeket. ellen#rizni vagy legy#zni. sürgetést a kifejezésre és alkotásra. Mindazonáltal nem szokatlan. hogy #szintén elfogadják a mindegyikük számára legnagyobb kihívást: az önfelfedezés kalandját. mint az összes küls# fizikai tevékenység együtt véve. hogy mentálisan mások elméjére vagy szinte bármilyen élethelyzetre hangolódjanak. Továbbá képesek ráérezni. Jobban szeretik az egyéni. és egocentrikus lehet. Fizikai és mentális energiáik nagyon er#teljesek és néha bels# nyomást hoznak létre. A narancs személyiségeknek mind fizikailag. és távolságtartóak. Ez a kihívás több bátorságot követel. hogy részt vehessenek ötleteik aktív megalkotásában. Szeretnek tervezni. Er#teljes bátorságukat és kalandor energiájukat használják arra. hogy gondolkodási vagy tervezési folyamatukat leállítsák. Csak saját tevékenységeik és ötleteik érdeklik. mind mentálisan problémát okoz a lazítás olyan szinten. hogy megfelel#en megismerhessék önmagukat. verseng# sportokat a szervezett. Azután ezeket az ötleteket addig a pontig akarják formálni és alakítani. Az üzleti életben. a narancsok újítóak és kreatív ötletekkel telik lehetnek. féltékeny. mindegy milyen hatással lehetnek másokra. A 73 . hogy ugyanezt a képességet nagyon is rossz célra használják fel. Sok narancs egyesíti a fizikai és mentális kreativitást.

akik folyamatosan megpróbálják a társadalom vagy más személyek elvárásait. önmagukkal elfoglaltaknak vagy egocentrikusnak tartják #ket. Bármikor. mit akarnak. hogy érzékenyek és gondoskodóak legyenek embertársaik iránt. TÁRSADALMI ÉLET A narancs személyiségek nem túl társadalmi emberek. Elevenebbnek és boldogabbnak érzik magukat. A narancs személyiség els#dleges célja. a kalandok. Nem igazán érdekli #ket.kiegyensúlyozatlan narancsoknak problémát okoz továbbá. A narancsok hajlamosak azt hinni. Sokkal jobban érdeklik #ket a munkájuk és a kalandjaik. A mai társadalomban ezekre a bizonyos tulajdonságokra nincs szükség olyan mértékben. együttérzéshez és gyengédséghez. Testük és elméjük arra lett tervezve. Továbbá hajlamosak nem jól viszonyulni az érzékenységhez. hogy kifejezzék bels# érzéseiket. tudják. A narancsok nem követik szükségszer/en a társadalom szabályait. hosszú távú partnerkapcsolat vagy viszony. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A narancs személyiségek magányos farkasok. vagy amikor egy jelent#s. vonzóak és jókép/ek. hogy a Föld bolygó és saját valóságuk alakítása és teremtése saját akaratuk által isteni ajándék. hogyan kommunikáljanak. hogy megfelel# levezetést és csatornát találjanak er#teljes kreativitásuk kifejezéséhez. és hogyan tegyék azt a leghatékonyabb módon. Mindazonáltal rendelkeznek azzal a képességgel. ha sikerrel jártak egy nagy vállalkozásban. 74 . amikor Isten vagy a Lélek megtapasztalásához közel járnak az. ha egoistának. Úgy gondolják. és feloldódni saját kreatív dolgaikban. melyeket a fizikai világban kell megélni. képességüket. Az új emberekkel való találkozás kihívása. hogy élvezze az életet. a borzongás és az izgalom világában élni. Ezeket a gondolatokat még csak nem is veszik személyesnek. A narancsok ezt a fogalmat és meggy#z#dést értik és élik. mint mindig csak régi barátokkal együtt lenni. hogy a spiritualitás és a vallás olyan fogalmak. hogy minden fizikai behatárolást és korlátot meghódítsanak. hogy világosan elmagyarázzák. és kreatív legyen. Jobban szeretnek saját világukban. izgalma és öröme sokkal jobban feldobja #ket. a narancs embereknek nem okoz gondot. mint a család és a házasság. Továbbá Istent fizikailag érzékelik. amikor eksztázisban vagy izgalmi állapotban vannak. Mivel fizikailag fittek. hogy mások vagy a társadalom általában mit gondol róluk. egyszer/en csak a saját dolgukat akarják végezni. mint amennyire nyilvánvalóan néhány évtizede volt. Ezért fontos a narancs személyiségek számára. határait és korlátozásait tágítani és túllépni. Nincs szükségük barátokra vagy társakra életükben. amikor a narancsok teljesen átadják magukat az „itt és most” érzésének. fizikai kalandban van részük. bizonytalanságot. Ha az ötleteikr#l és projektjeikr#l van szó. Az egyetlen olyan alkalom. Valójában #k azok az emberek. jól mulasson. A kommunikáció nem nagy fontosságú téma a narancsok számára. Nem kértek figyelmet vagy igazolást. De ha tüzetesebben megvizsgáljuk érzelmi kifejezésüket. hogy társat vagy szeret#t találjanak. elérhetetlenséget és még valamiféle magányt is találunk. spirituális és megvilágosító pillantást vetnek a valóságra. Javarészt a narancsokat általában nem érdekli a szilárd. és pontosan megértessék másokkal. Érzelmi szempontból nehezen viselik a kötöttséget.

A mélyvörösek és a narancsok hasonló érdekl#dés/nek t/nnek. és megtalálják a módját. és meg van az erejük. hogy bármennyi – néhány esetben minden – pénzt elköltsenek. Számukra ez öröm. képesek nehézség nélkül megteremteni saját jövedelmüket. és nagyon összeillenek. A narancs gyakorlatiassága és a lilák elméleti látomásai úgy t/nik. és magukra vállalják a kapcsolattal járó felel#sséget. Ezért a szoros kapcsolatok nem els#dlegesek számukra. A narancs személyiségek szeretik a sárgák játékosságát. A narancsok er#s vezet#k lehetnek. mind az indigó személyiségeknek. Súrlódási és EGO problémák nem szokatlanok. melyet nem szabad kihagyni. Általában problémájuk van a kékek közelségre és gondoskodásra való szükségletével. 75 . A narancsok fizikai példák és féktelen lelkesedés útján vezetnek. A levendulák és fehérek iránti érzékenység és megértés kifejlesztése nagy kihívás a legtöbb narancs számára. Ha elég szabadságot és függetlenséget érezhetnek. amely számukra bizonyos fokú szabadságot és függetlenséget biztosít. A narancs emberek érdekesek. ezért nagyon sok a közös bennük. bár teljesen különböz# – szinte fonák világban élnek. hogy kreatívak és tevékenyek legyenek. A narancs emberek más narancsokkal vagy vörösökkel való érintkezése gyakran intenzív és magas-energiájú kapcsolatot hoz létre. izgalmasak és elb/völ#ek lehetnek. az egy olyan csoda. csak hogy ötletüket megvalósítsák. remekül kiegészítik egymást. mint a hosszú távú elkötelezettségeket vagy biztos foglalkozásokat. A narancs kalandoroknak sok id#re van szükségük saját maguk számára. de igazából nem érdekli #ket. vagy az nincs mély hatással rájuk. a lilák gyakran túlontúl különösek egy narancs személy számára. hogy további kalandok elé álljanak. A valóságban a legnagyobb kihívás egy narancs személyiségnek olyan kapcsolatot teremteni. „Férfias” életmódjuk sok csodálót és követ#t teremt. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A narancs emberek független és önálló egyéniségek. Ha megnyitják szívüket. Nem sok problémájuk van a pénzzel. De társuk hamar felfedezi majd. A narancs személyiségek számára kihívás. Mind a narancs. Nincs szükségük nagy luxusra. Mindketten nagyon kreatívak és termelékenyek. hajlandóak lehetnek elkötelezni magukat egy partner mellett hosszabb id#re. de arra hajlamosak leginkább. Ha lehet#ségük van rá. de szükségük van a szabadságukra. Másrészt. De szívükben nem foglalkoznak a partnerükkel. er#s bels# érzéseik és alkotó energiáik vannak. hogyan csináljanak pénzt bel#le. Mivel igényeik nem nagyon magasak. Jobban szeretik a saját útjukat járni. hogy nem korlátozhatják vagy tarthatják vissza a narancsok késztetését. hogy felfedezhessék és megalkothassák saját életüket. A szexualitást természetes testi reakciónak tartják. ha szükségét látják a más csapattagokkal való közös munkának. a narancsok szeretnek fizikai. kalandos és izgalmas életet élni. Er#teljes és kreatív vezet#k lehetnek. Legjobban olyan környezetben alkotnak. megvalósítani kreatív kalandokról sz#tt álmaikat. úgy t/nik. Jobban szeretik a rövid távú vagy egyedi munkákat. a narancsoknak szükségük lehet némi szünetre. melyet az érzékenység és a megértés ural. A narancsok els#sorban szokatlan projektjeikre vagy hobbijukra költik pénzüket. hogy azok legyenek.A narancsok a fizikai test minden örömét élvezik. kellemes módja a bels# feszültség kiengedésének. Mivel a zöldek és mélyzöldek szeretnek órákig beszélni bármir#l. hogy érzelmileg érintettek legyenek.

mint a szörfözés. hogy minden szükséges felszerelésük megvan. hegymászó. és szabadon kommunikálhatnak barátaikkal és családjukkal. amikor kiegyensúlyozott módon kapcsolódnak bels#. Abban a pillanatban. 76 . hogy a bels# világ felfedezése a legnagyobb kaland. amint azokat általában érzékelik. A narancs személyiség életcélja az. a nyitottnak maradás és az emberiséggel szembeni tör#dés. fejleszt#. kereskedelemben. kreatív erejükhöz. ahonnan a kalandok és függetlenség rombolóvá. a valóság határai és korlátai felé való terjeszkedésre és azok átlépésére. keressen egy narancs személyt. ismert módjai egy narancs személyiség elemeinek feltöltésére. A narancs személyiségeknek különösen tudatában kell lenniük fizikai és érzelmi állapotuknak. és az érzékenység. Erejük alkotásra és másoknak való segítségre. hogy az által segítsék és támogassák az emberiséget. Bels# Tudás és Bölcsesség érhet# el. mely személyes szabadságuk megtapasztalását teszi lehet#vé számukra. melyet az emberi lény megtapasztalhat. és gyakran olyan munkáknál találhatjuk #ket. az elme és a lélek egyensúlyára. Mind a küls#. A narancs személyek akkor érik el a harmóniát. hogy életüknek egyensúlyra van szüksége: a test. mit tegyenek. A narancsok számára életbevágóan fontos aspektusok a saját érzéseikkel való kapcsolatba lépés. A narancsok képzett és keményen dolgozó emberek. ha a kreatív energiák szabadon áramlanak. sivatag leküzdése egy Harley Davidsonnal vagy más kültéri tevékenységek és kalandok. A narancsok tudni fogják. eladó. A tipikus „narancs” foglalkozások a következ#k: kaszkad#r. Az extrém sportok. marketingben vagy bármely más foglalkozásban. és úgy kerülnek kifejezésre. tervez#. ha felismerik. Szeretik er#teljes kreatív életenergiájukat sokféleképpen kifejezni. és mit ne. mind a bels# világ felfedezése lehet#vé teszi számukra. hogy szabadok lehessenek új utak és ötletek létrehozására. az a bels# valóságba tett utazás. üzletember. mennyire nem fontos. A narancs személyiségek elemeiket akkor töltik fel. kalandor. hogy kreatív potenciáljukhoz kapcsolódjanak. Másrészt a legnagyobb kihívás számukra. EGÉSZSÉG. Megfelel#. hogy az életet minden szinten megtapasztalják. és teljes fizikai létüket megtapasztalják. és elszánt. Továbbá olyan környezetet kellene teremteniük. építész. felfedez# és magándetektív. melyek a függetlenség egy fokát biztosítják számukra. melyben érzelmileg kifejezhetik magukat. hogy magukat veszélyes kísérletekre vagy egészségtelen helyzetekbe kényszerítsék. Továbbá. hegymászás. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A narancs személyiségeknek meg kell érteniük. kiszámítani a vele járó kockázatokat. A legnagyobb kihívás. ha kreatív képességüket harmonikus módon élik ki. Jobban szeretik a fizikai és mentális kihívásokat. mellyel valaha is szembesülnek. félelmet nem ismer# személyiségre van szükség. fejben végigmenni minden lehet#ségen. és az energiaelszívás egy formájává válnak. hogy megtalálják korlátaikat. ezen ismeretlen terület felfedezése és tudatosságuk kitágítása. Ha bármikor er#s. pozitív és harmonikus módokat találnak önmaguk kifejezésére és feltöltésére. érzések és személyes fejl#dés bels# világának megtapasztalására való használásával. aki bátor. és megbizonyosodnak róla. lelkes. Képesek minden tényez#t megvizsgálni és felismerni.A narancs személyiségek kreatív problémamegoldók. majd akcióba lépnek. Meg kell érteniük. egészséges és magas-energiatartalmú táplálékra van szükségük. A narancsokat gyakran találhatjuk az üzleti életben.

NARANCSSÁRGA A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Narancssárga személyiségekhez: Terület Fizikum Meghatározás Megalapozott. mély Társadalmat szolgáló. Óvatos. konzervatív és hagyományos. ellen#rzés. Er#. otthon. biciklizés. pontos problémamegoldás. úszás. részletesen és tökéletesen gondolkodnak és adnak el#. stabil minták. lassú. rend. barátok Szex. nagy ellen#rzést képvisel. barátság. aprólékos. Logikus. türelem. lépésenkénti. 77 . egyetlen célt szem el#tt tartó. saját realitására összpontosító. családi biztonság. Felügyelet. biztonságot. a fizikai valóság formálása és alakítása. bels# érzésekben és irányításban való bizalom. intuíciókkal való kapcsolat. részletességgel tervez#. Részletes. minták. spirituális tanulmányozása. visszahúzódó. Az élet megtapasztalása részletekben. fizikai állóképesség. Lojális. Gyökerek. középvezet#ség. Mentális relaxációk. gondoskodás. családhoz közeli. érzelmi nyitottság és érzékenység. rendeltetés. összpontosítás. biztonságos. törvények és rend Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. Lassú kifejezés. kreatív. részletes kommunikáció. analitikus. Munkájában és kifejezésében nagyon pontos. Magasabb bölcsesség. barátok. konzervatív. el#nyben részesíti a biztonságos környezetet és életet. stabilitás. tartózkodó. érzelmi elfojtás. mentális játékosság. kitartás. stabilitás. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Mentális öröm és kreativitás. konzervatív szokások és viselkedések. makacs. Futás. el#ször gondolkodik utána beszél. pontos. Biztonságtudat. elkötelezettségek. szereti a vitákat. részletes munka és eredmények. intellektuális. Isten-gondolat. struktúra. Pontosan.

hogy részt vegyenek benne. Következetes gondolkodók. és azután kezdenek tevékenységbe. hogy ismerjék. akik minden feladatot a legkisebb részletekig kiemelked# hatékonysággal végeznek el. A természetet vagy a fizikai valóságot el#ször analitikus elméjükön keresztül érzékelik.ELME/TEST A narancssárgák logikus. hogyan teljesítsék céljaik feltételeit. hitelesek és megbízhatóak. A narancssárgák arról ismertek. és realista embereknek tartják #ket. stb. Szinte minden. mind a kommunikációban a narancssárgák lassúak és megfontoltak. amit tesznek. Szeretnek szilárd alapot teremteni. Minden helyzetet a legkisebb részleteire bontanak és leírnak. míg esetleg el nem érik a céljukat. [k a világ legmegbízhatóbb emberei. mely biztonságot nyújt nekik. Állandóan terveznek. részlet orientált és kreatív személyiségek. ha jó okot találnak rá és meg vannak gy#z#dve annak el#nyeir#l. Ha a narancssárga személyiség harmóniában van. motorokkal. valamint analitikusan és intellektuálisan megértsék az életet és kapcsolatba lépjenek másokkal. A narancssárgák legfontosabb jellemz#i a tisztán intellektuális és analitikus tulajdonságok. Mind a kifejezésben. Amikor egy projekten dolgoznak. A narancssárgák legmélyebb érzéseik és érzelmeik kifejezésében is óvatosak. Hajlamosak a testüket csak akkor mozgatni. és alaposan kidolgozzák minden lépésüket. és a részletek iránti szeretetükkel a narancssárgák olyan eszközöket fejlesztettek ki. megvizsgálják a részleteit. és a valóságba átültetni. Azt kapod t#le. konoksággal. Csak akkor nyílnak meg és osztják meg legbels#bb 78 . Racionális és gyakorlati képességeik által képesek más személyiségtípusok el#relátó ötleteit megvalósítani. akár hobbiról van szó. Ezenkívül er#s biztonságot és megalapozottságot sugároznak. Alapvet# szükségletük. analitikus. hogy megértsenek és elemezzenek minden egyes lépést. stabilitást. A narancssárgák motivációja az életben az az igény. amit tesznek. Türelemmel. Leginkább gondolataikról. miel#tt folytatnák a következ# szinten. ötleteikr#l. A narancssárgák szeretnek elektromos szerkenty/kkel. miel#tt biztosnak és biztonságosnak érzik azt arra. Akár munkáról. Közel sem használják a testüket és érzelmeiket olyan gyakran. autókkal. mint a számítógépek. játszani és barkácsolni. majd k#r#l k#re építkeznek. hogy mindennek. mint más színszemélyiségek. minden részletbe belemennek és a legtöbb esetben szakért#kké válnak területükön. amit belé programoztál. Hihetetlen türelmük és toleranciájuk lehet#vé teszi számukra. A fizikai tevékenységek nem fontosak számukra. annak minden összetev#jét látniuk kell és megérteniük. mert túlságosan er#sen belevesznek a részletekbe. tartalmaz logikát és módszertant. rádiók és más m/szaki alkalmazások. hogy sok órát töltsenek ugyanazzal az ötlettel vagy projekttel. Vezérmondatuk az lehetne: „Az élet olyan mint egy számítógép. De számukra ez nem számít.” A narancssárgák az életet f#leg elméjükön keresztül dolgozzák fel. Néha a narancssárgák nem képesek az egész képet látni. biztonságot és embertársa iránti felel#sséget sugároz. A narancssárgáknak megnyugtató és stabilizáló hatása van az emberekre. megpróbálják kitalálni. és terveikr#l beszélnek.

a narancssárga személyiségek gyakran elnyomják #ket. akkor is túlzottan makacsak és teljesen hajthatatlanok lehetnek álláspontjuk vagy meggy#z#désük megváltoztatását vagy módosítását illet#en. mert szüleik. Gyakran nehezükre esik új utakat járni. Még ha a bizonyíték ki is szúrja a szemüket. Például még a képzett szakért#k. mint a pszichológusok vagy terapeuták is megértik mentálisan az érzelmi fogalmakat. biztonságos és kipróbált mintákkal oldják meg. Bármi. az bizonytalanságot. hogy túllépjenek önmagukon. Szkepticizmusuk nem enged meg különböz# véleményeket vagy szemszögeket. új ötleteket vagy mintákat elfogadni vagy szembetalálkozni a váratlannal. helyzetek és rendszeresség alapján folyhat. a harag vagy a szomorúság? A narancssárgák félnek saját érzéseikt#l és érzelmeikt#l. Például. Néha ez a pozitív képesség okoz problémákat. Ha nem tudják 79 . hogy a világegyetem nem redukálható az elme. Szokásos napjuk határozott minták. abnormálisnak vagy rendellenesnek t/nnek számukra. de nehezükre esik saját érzéseik és érzelmeik kiélésének megtapasztalása. Az ereje-hagyott narancssárgák makacsak. és bebeszélik maguknak. instabilitást és ebb#l kifolyólag veszélyt jelent. Ezek a biztonság-centrikus emberek könnyen hozzászoknak a régi és megismételt családi és életmintákhoz. sz/klátókör/ek és széls#ségesen szkeptikusak lehetnek minden dologgal kapcsolatban.érzéseiket másokkal. er#feszítést és energiát fordítani arra. az nem adja meg a szükséges nyitottságot számukra. Mivel nem igazán tudják. hogy az érzelmeiket kitöröljék az életükb#l. amit nem tudnak bizonyítani vagy nem ismerik. Hogyan definiálnánk vagy érthetünk meg olyan érzéseket és érzelmeket. hogyan kezeljék érzéseiket. Nem szeretik azokat a dolgokat. szilárdsághoz és kényelemhez kötött életmód elég sok ember számára vonzó. Módszereket dolgoznak ki arra. mert hajlandóak id#t. A narancssárga személyiségeknek speciális ötleteik és felfogásuk van az életr#l. Mindazonáltal ez a biztonsághoz. miután meggy#z#dtek. hogy ezek az érzések nem léteznek. amit nem lehet elemezni vagy teljesen kiismerni. Ez a rendkívül mélyen gyökerez# félelem és bizonytalanság egészen odáig terjed. különlegesnek. mert ha a valóságot csak szabályosnak. hogy olyasmit érezzenek. A narancssárgák stressz szituációkban visszahúzódnak és azután megpróbálják elemezni és megvitatni a helyzetet önmagukban. Személyiségük nem engedi meg nekik. rendezetten. minden kedd éjjel ugyanaz a vacsora. minek következtében biztonságban érzik magukat az ismert és bevett megoldások alkalmazása által. mert azok igazolják. Mindazonáltal. Tökéletes tanulók lesznek bel#lük. strukturáltnak és merevnek látják. hogy legtöbb problémájukat ismert. A narancssárgák szeretnek tanulni és tanulmányozni. minden megértésének és mentális ellen#rzésének a szükségletével. hogy a legkisebb részleteket is megértsék. szinte sosem érzik azokat a valós értelmükben. A narancssárgák els#dleges nehézsége a saját érzéseikkel és érzelmeikkel való kapcsolatteremtésben áll. az íróasztaluk mindig ugyanúgy néz ki. minden este 10 órakor megnézik a híreket. mint a szerelem. a logika és az értelem szintjére. hogy senki sem fogja #ket bántani vagy az információkat ellenük felhasználni. barátaik vagy feletteseik is mindig ugyanígy csinálták. A kiegyensúlyozatlan narancssárgák f#leg érzéseikr#l gondolkodnak vagy beszélnek. amelyek szokatlannak. amíg megoldást nem találnak. És újból megteszik. A narancssárga tulajdonságokat és jellemz#ket sokan becsülik és keresik az üzleti életben és a társadalomban. leragadtak. és ismeretlen területeket fedezzenek fel. minden eszköz a helyén. Túlzottan analitikusak lehetnek.

hitelt érdeml#ek. mind az elméleti kifejtésükre.és gondolatmentesség a bizonytalansághoz. haragját vagy szomorúságát. A narancssárgák számára az univerzum bizonyos szabályok és elrendezések keretein belül m/ködik. mindig pontosak és közös megértésen osztoznak a társadalommal és a legtöbb emberrel. Megbízhatóak. Hogy ebb#l az ördögi körb#l kiszabaduljanak. melyek mindegyike logikusan elmagyarázható és megérthet#. hogy valósak. Gyakran bizonyos okokat kell. A mágikus. Isten egy mentális fogalom marad – a végs# gondolat. a sport vagy a vallás. melyek speciális szabályokat és szabályozásokat kínálnak. tökéletességgel és versenyszer/séggel egyenl#. Spirituális érzékelésük abból áll. intuíciók. Ezeknek a valóság-centrikus embereknek a meggy#z#dései kézzel fogható bizonyítékokon és a „hiszem. mit is jelent Isten vagy a Spiritualitás.elfogadni. de ritkán érzik. A legf#bb kihívást a narancssárgák számára az jelenti. az elme. attól tartanak. a fejl#dés és lehet#ségeik növelése irányában. Sok narancssárga befelé fordítja dühét. Érzelmek. Megértik. melyek biztonságot és bizonyosságot nyújtanak. Önmagukat elmeként és gondolatként érzékelik. amikor az elme megsz/nik m/ködni. Egy. Ezek az események olyan dolgokat foglalnak magukban. érzések. A narancssárgákat gyakran találjuk társadalmi illetve üzleti csoportokban vagy találkozókon. hogy másokkal szemben még kívülállóbbak. analitikus elméjük és precizitásuk eredményeként felfogni. s#t a halálhoz hasonlítható. hogy többé nem léteznek. s ezáltal fájdalmasan depresszív. elvekkel. hajlamosak arra. A narancssárgák olyan vallási gyakorlatokat részesítenek el#nyben. hogy ritkán összpontosítanak intim. hogy ha merik érezni az érzelmeiket. és abban a pillanatban. ha látom” felfogáson alapulnak. hogy lássanak a különböz# társadalmi események vagy összejövetelek mögött. és ha intuícióikat mentális életfelfogásukkal egyesítik. érzelmi vagy személyes szintre. bátortalan lelkiállapotba kerül. és ebb#l kifolyólag kifejezni érzéseiket. Számukra az elengedés. mind a munkájuk és/vagy ötleteik megvitatására. E csoportok másik keresett el#nye. mint az üzlet. hogy megragadják és megértik a magasabb szabályokat és életfelfogásokat. Számukra a spiritualitás a magas etikai értékekkel. reménytelen. misztikus ideákat vagy a pszichikai és spirituális jelenségeket csak azután fogadják el. igazságossággal. 80 . Itt találhatnak barátokat vagy társakat. és általában konzervatív a megközelítésük. az érzelmek és intuíciók felé irányuló nyitottságot integráló mentális felfogás alkalmazása az els# lépés egy narancssárga számára. meggy#z#dések és spirituális ideák nélkül az emberek csak tárgyak lennének vagy egy számítógéphez hasonlóak. Képesek a spirituális tudást és bölcsességet tehetséges. Általában a narancssárga személyiségek nehézséget tapasztalnak a relaxációban vagy a megnyugvásban. Viselkedésük és meggy#z#déseik a normális egy tartományán belül van. visszahúzódóbbak és ridegebbek legyenek. a narancssárgáknak meg kell érteniük. A narancssárgák társaságiak. ha azokat alaposan megvizsgálták és meggy#z#dtek róla. hogy az érzelmek és érzések fontos részei az emberi szervezetnek. mert élvezik a barátaikkal és érdekes emberekkel való együttlétet. TÁRSADALMI ÉLET A mai társadalomban a narancssárga személyiségeket nagyra becsülik és tisztelik.

A magukra vállalt érintettség. vagy csak olyanokkal megosztani. ahol gondoskodhatnak családjukról. A narancssárga emberek gyakran menedzserei. hogy biztos és biztonságos otthont teremtsenek. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A narancssárgák teljesen elkötelezik magukat partnereiknek. személyes helyzetükkel való konfrontálódásnak érzik szükségét. mert egyfajta biztonságot és békét éreznek a társadalom korlátain és szerkezetén belül. hogy valamit visszaadjanak. rengeteget tanulhatnak egymástól. hogy érzelmileg vagy szellemileg érintettek legyenek. akik a saját megértési szintjükön vannak. Ennek eredményeként megtanulták ötleteiket magukban tartani.és személyes felel#sségtudattal szemben elég nehéz a narancssárgák számára. Gyakran ezek túl különösek. A narancssárgák biztosan megértik. amikor a narancssárgák bels#. hogy harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki velük. csendes és racionális gondolatokra. különösen beszélgetések közben. partnerségen alapuló kapcsolatokra. A szeretetet a segítés és támogatás szükségleteként. és könnyen azonosulnak saját személyiségtípusukkal. A narancssárgáknak meg kell érteniük. mindenképpen próbáljon meg másik partnert keresni. hogy nem kapják meg a kívánt figyelmet. Szükségét érzik. Az erejük-hagyott narancssárgák gyakran úgy érzik. A narancssárga személyiségek társaságiak. nem érzelmi vagy szenvedélyes tettnek tekintik. amíg nyitottak maradnak új és innovatív ötletek felé. A narancssárgák javarészt a „romantikát” túl gyakorlatiasan és racionálisan látják. hogy életükben más színtulajdonságokat is kifejlesszenek. vagy néhány esetben még fizikailag is elhagyják a találkozót. A kékek és az indigók túl érzelmesnek t/nnek ahhoz. összetartó. nem becsülik meg #ket. ha szenvedélyre. Mindazonáltal. aki intellektuális beszélgetésre. és el kell fogadniuk a levendula és fehér személyiségek által el#nyben részesített spirituális életmódot. De mivel olyanok. ha úgy érzik. Bármely személy. gondolkodni vagy saját ötleteikre vagy projektjeikre összpontosítani tudnak. Mindazonáltal vigyázniuk is kell arra. és támogatni közösségeket és más társadalmi csoportokat.Bármikor. A narancssárgákat gyakran vonzza a sárgák boldogsága és könnyedsége. romantikára vagy izgalomra vágyik. abban az értelemben. El#nyben részesítik a csendes pillanatokat. biztos kapcsolathoz. hogy szeretnek osztozni. tanulni. a partnerük pedig róluk gondoskodjon. A narancssárgák mindaddig jól illenek a lila személyiségekhez. nagyon kényelmesen érzi magát egy narancssárga személyiség társaságában. mindennapi életükért. 81 . inkább csendben visszahúzódnak. melyekben olvasni. Stabilitásuk és megbízhatóságuk jó el#feltételek egy hosszú távú. tisztségvisel#i vagy könyvel#i különböz# társadalmi szervezeteknek. stabilitásra és pénzügyi biztonságra vágyik. Els#sorban azért házasodnak meg. és ezért nehézséget okoz. Sokan találják magukat narancssárga személyiség vonzásában. és a vörös és narancs személyiségek kalandos és er#teljes megnyilvánulása. mint két energetikai ellentét. A narancssárgák általában mélyvörös és mélyzöld emberek környezetében szeretnek lenni. hogy illjenek a narancssárgákhoz. és teljes felel#sséget vállalnak saját. Sok a közös bennük és osztoznak az élet konzervatív és intellektuális megközelítésében.

innovatív ötletekre szkepticizmus nélküli reakciót. kutató. vagy átfogó tervek készítésére vagy stratégiák alkotására kerül sor. Világosan meg kell érteniük. részletes és analitikus gondolkodásra van szükség. orvos. hogy mindig adatok. ha újítások vagy új ötletek kidolgozására. A tipikus „narancssárga” foglalkozások a következ#k: építész. A narancssárgák a problémákat logikus és analitikus folyamatok útján oldják meg. és fontos szerepet játszhatnak a társadalomban mindaddig. széls#ségesen jó problémamegoldók. Különösen sikeresek lehetnek. látni kezdik majd. hogy szkepticizmusuk bizonytalanságukból és a változástól való félelmükb#l ered. hanem még az érzelmek mélyen gyökerez# erejét is használhassák. ahol pontos. melyek képesek számukra ezt a biztonságot és rendszeres jövedelmet nyújtani. Nem akarnak aggódni havi vagy heti jövedelmük miatt. tisztségvisel#. meghallgatási és egységesít# képességük és szinte minden problémára a legjobb megoldást találó képességük egyedisége révén irányítanak. Ha részletes. Mindazonáltal. képesek lesznek minden problémát hatékony. Ez az érzelmi nyitottság és érzékenység lehet#vé teszi számukra. Az intuíció nyitott elmével való életet jelent és az új. Közel minden találmányt és újítást nyitott elméj/ és intuitív képesség/ emberek alkottak és fejlesztettek ki. kényelmetlenül és bizonytalanul érzik magukat. Rugalmasnak is kell maradniuk és hajlandóak a kockázatvállalásra. hogy az intuíció fontos aspektusa az életnek. Ha nincs ilyenfajta biztonságuk. hogy jól együtt dolgozzanak másokkal. Kompetenciájuk. biztos alapokon álló vállalatoknál vagy szervezeteknél /zik foglalkozásukat vagy pozíciójukat. Nagy adag bátorságot követel és igényel. bankár. nem túl hatékonyak. 82 . gyakorlati és részletes módon megoldani. és nyitottnak lenni a változásokra. statisztikák és tények állnának a rendelkezésükre. irodai alkalmazott. m/szerész és mérnök. s hogy mind saját. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Az egyik els# lépés egy narancssárga személyiség életében az egyensúly elérésére. Nyitottságuk és hajlandóságuk munkahelyzetek és problémák megvitatására és elemzésére. anélkül. amíg érzelmileg és mentálisan nyitottak maradnak. szoftverprogramozó. könyvtári alkalmazott. Ha nyitva tartják elméjüket. lehet#vé teszi számukra. hogy ezek az érzések megjelenjenek. A narancssárgák túllépnek bizonytalansági félelmükön. A narancssárgák különösen sikeresek lehetnek. Miután a narancssárgák megértették az érzelmeikkel és érzéseikkel való kapcsolatteremtés els#dleges szükségét. hogy nem az elméjük az ellen#rz#. A narancssárgák jó választásnak bizonyulhatnak minden olyan helyzetben. mind mások érzelmeit érezni kezdi. melyek összetett vagy intuitív ötleteket vagy fogalmakat tartalmaznak. hogy nagy. technikus. ha tehetségük egészét kihasználják. EGÉSZSÉG. számítógépes szakember. könyvel#. A harmónia elérésére a narancssárgáknak fel kell ismerniük. Eléggé gyakori számukra. hogy mélyen magukba tekintsenek és engedik. hogy érzelmileg megnyílik. hogy elméjük csak egy részük. Továbbá lehet#ségeik felfedezésére való hajlandóságot követel. ha megértik. új lehet#ségeket tekintenek meg. amikor kreatív. rendezett és precíz megoldásokra van szükség. hogy nem csak elméjüket. tudós.KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A narancssárgák jobban szeretik a biztos és biztonságos munkákat. Meg kell tanulniuk új területek felé haladni.

Ezek a rendszerek a következ#ket tartalmazzák. az egyetlen állandó az univerzumban: a változás. ha mentálisan és érzelmileg nyitottak maradnak. hogy emberi lényekként számos bels# rendszerünk van. A m/vészeti és kreatív tevékenységek. A narancssárgák gyakran tartják vissza valódi bels# hatalmukat a félelemb#l és bizonytalanságból kifolyólag. mégis mélyre ható változások bevezetése életükbe. spirituális lényekké válnak. de nincsenek ezekre korlátozva: fizikai. A narancssárgák számára az els# lépés a fejl#dés és erejük növelése felé a lassú. hogy sokkal mélyebben felfedezhessék saját személyes identitásukat. és bels# vezet#jükkel. A narancssárgáknak tudatában kell lenniük életenergiájuknak. mentális-analitikus. A fizikai. Csupán a valódi felel#sség elfogadásának szükségességét jelenti. életenergiájukat kib#vítik. Ezt megértvén elkezdik mentális folyamataikat ellazítani ahhoz. intuitív-érzési és spirituális. elektroenergetikai. érzelmi. Meg kell. melyek egyformán fontosak. Ha a narancssárgák elengedik a félelmüket. Mindig egyszer/bb a könnyebb utat választani. és azokká az er#teljes. melyek megnyugtatják és összpontosítják az elmét. Érzéseik és érzelmeik világos és szabad kifejezésével óriási er#k szabadulnak fel belülr#l. Meg kell érteniük. érzelmi vagy mentális változások bekövetkezése nem jelenti. akik valójában. hogy az ellen#rzés kicsúszik a kezünkb#l.Inkább #k ellen#rzik saját elméjüket. hogy értsék. mint a festés vagy éneklés csodálatos technikák az érzelmi és a spirituális energiáik megnyitására. 83 . Azok a meditációk. intuíciójukkal és bels# érzéseikkel kapcsolatba lépnek. A legjobban úgy töltik fel elemeiket. segíthetnek a korlátlan lehet#ségek univerzuma felé való gondolkodáson túllépni. mint megragadni a lehet#séget.

könnyed életstílus. élvezetben. Szabadúszó. / Az élet élvezete. masszázs vagy gyógyító területek. úszás. Üzleti élet. jókedv/. spontán. minden vidám tevékenység. kiegyensúlyozott testgyakorlatok és szexuális aktivitás által. elkötelezettség. Kültéri. er#sen szexuális. intelligens. Öröm és kreativitás szintje. sugárzó.SÁRGA A következ# tulajdonságokat személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelem Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés és jellemz# szavakat asszociáljuk a Sárga Meghatározás Der/s. boldogság. túlcsorduló. könnyen keresni. Kifejezetten társasági és vonzó ember. fizikailag aktív. gyors beszéd. strandlabda. elkötelezettség nélkül. Mentális filozófiák. illetve elkölteni. a szerelemben. szimpatikus. kreatív. gyors észjárás. tervezés. er#s testtudat. érzékenység. Vidámság és öröm. összpontosítás útján. Kreatív. de csak néhány közeli. odaadó. a napsugár tükröz#dése. Spontán. Humor. játékosság. szörfözés. sok barát. élvezet. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Barátság. soha nem akar feln#ni. aktivitásra való igény. felszínes. sportok. egoista. terjeszkedés. én-központú. játékos. másodlagos. Kommunikáció Magatartás/Reakci Fizikailag és mentálisan aktív. Szükséges. könnyednek és der/snek maradni. független személyiségek. túláradó. barátok Szex. élvezet. érdekl#dés. a spiritualitás fizikai tapasztalat és játék. nevetésben tükröz#dik. Játékos. kreativitás adása és megtapasztalása. vidámság. boldogság. Élvezet. ima. nincs komoly ó elkötelezettség. sportok. marketing. fogalmak. 84 . szuggesztív. fizikai szabadságra és függetlenségre van szüksége. energikus. éles esz/. világos. fáradhatatlan. kreatívnak lenni. könnyed életstílus. Kapcsolatok Társaság. saját céljaik elérése. tanulás. vidámság. Természetes magas szint/ meditációk. kreatív. m/vészek. a fizikai test az irányító antenna. kreatív.

Úgy találják. Szeretnek a kezükkel dolgozni. Könnyen tanulnak. irányítsák és kiengedjék túláradó energiáikat fizikai testükön keresztül. mint az alkotás. A sárgák a leggyerekszer/bb személyiségek a színspektrumban. dolgok megjavítása vagy szobrászkodás. A fizikai él#rendszer érzékeli a behatást. A sárgák kinesztetikusak. Tudják. Harmonikus állapotban a sárgák boldog és elégedett személyiségek. és nem azért. fogalmakkal elfoglalni magukat. édes és nagyon élvezetes. és filozófiákkal. mint az írás. és nézzék mindig a jó oldalát. melyeket csúcstechnológia „sújtotta” világunk generál. testük miért reagál olyan er#sen a küls# behatásokra.ELME/TEST A sárgák a legder/sebb. vagy mulatságos gesztusokat tesznek a kezükkel. hogy a mélyebb összefüggések vagy a mögöttes okok után érdekl#dnének. hogy fittek maradjanak. Fel kell ismerniük ezeket az er#teljes reakciókat. hogy ne vegyék túl komolyan az életet. 85 . eszes és sugárzó személyiségek. mint egy antenna. és aztán irányadó eszközként kell használniuk ezt az információt az életükben. hogy tudattalanul cigarettával játszanak. Testük majdhogynem túl érzékeny és befogadó az iránt az információmennyiségek iránt. hogy mások mit éreznek vagy milyen hangulatot sugároz a szoba. szalvétával játszanak. Mindazonáltal. csak jól érezni magam!) cím/ dal1 csodálatosan képviseli a sárgákat és megmutatja nyugalmukat. m/vészi és kreatív ötletekkel elárasztottak lehetnek. A sárgák teste széls#ségesen érzékeny. ha ez bekövetkezik. és élveznek olyan dolgokat tenni. Az „All I want to do is have some fun” (Semmi mást nem akarok csinálni.” A sárgák intelligens. világot látni. Ennek eredményeként általában fiatalabbnak látszanak valódi koruknál. és cselekvés által tanulnak. Azért alkotnak. könnyed és der/s karakterüket. Továbbá azon kaphatjuk #ket. és soha nem akarnak feln#ni. Számukra nehéz nyugodtan ülni hosszú ideig. és milyen jól érzik magukat. hogyan élvezzék a mentális-kreatív és fizikai valóságot minden változatában. a politikától a spiritualitásig. Az életet és a munkát élvezni kell. a szórakozás és a kreativitás. relaxálni egy csodaszép strandon. „Az élet olyan. és örömmel táncolni egész éjszaka. Élvezik az élet minden aspektusának megvitatását is. és azután elmondja nekik. A relaxációt. Szeretnek utazni. A harmonikus sárgák nagyon kreatívak. B#velkednek energiában. A sárgák els#dleges motivációja az élvezet. Ennek eredményeként hajlamosak nagyon gyorsan túlterhel#dni. hogyan fogadják el. mi történik. a tanulás vagy az információk befogadása iránt is fogékonyak. ami könnyen felismerhet# fizikai aktivitásukban. Szeretnek nevetni. Olyanok. hogy habár fizikailag aktívak. és ugyanúgy szeretnek játszani. milyen boldogak és elégedettek. mert valamit el akarnak érni vagy bármilyen magasztos cél érdekében. Ezeknek a játékos embereknek csodás humorérzékük van. és meghitten élvezni az élet különböz# oldalait. A sárgák spontának. mint egy doboz csokoládé. Mindig emlékeztetnek másokat. hogy kifejezzék. a fizikai test e jeleit. Ha frusztrálttá. Szeretnek elméjükkel dolgozni. A sárgák számára fontos. bármi is történjen az életükben. az kell. festés. mentális ideákkal. Mindazonáltal a középpontban sokkal inkább az élvezet van. érzékelik. mert jó mulatság és élvezetet okoz. bosszússá vagy dühössé válnak. Lényegénél fogva tudják. reagál. állandó szükségük van a kezük mozgatására. Gyakran nem értik. az élet tiszta élvezetét és a spontán életet hirdetik. legboldogabb és leginkább gyerekszer/ személyiségek a színtartományban. és anélkül jutnak információhoz. Az életet az alapján mérik.

amerikai pop énekesn# dala (a lektor megjegyzése) Azonnal fel fogja ismerni. vagy orgazmusban tet#z# szexuális stimuláció. vagy hogy élvezzék az életet. hogy az életet legteljesebb valójában élvezik. letargia. apátia. szomorú vagy nyugtalanul érzi magát. Az erejük-hagyott sárgák negatív függ#ségek felé irányulnak. mint a gyógyítás vagy masszázs. A sárga személyiségek élvezik. túlzott evés és nem realista filozófiák. Mivel testük olyan érzékeny. Szinte mindent megtesznek. Ezért a sárgákat gyakran találjuk olyan foglalkozásokban. egyszer/en lustasággal vagy folyamatos költözéssel egyik helyr#l a másikra. Sok sárga késik rendszeresen. Gyógyító kezük van. még könnyednek is. Egy sárga test sosem hazudik. mint a drogok. Gyakran elfutnak a problémáik és a nehézségeik el#l.1 Sheryl Crow. A sárga személyiségek félnek a kapcsolatoktól. Az erejük-hagyott sárgák hajlamosak a lustaságra. ha bevonják #ket a filozófiába vagy más spirituális meggy#z#désbe és fogalomba. Szeretnek emberek között lenni. mentálisan kreatívnak lenni. fizikai. Soha nem akarnak feln#ni. letargiával. örömtelik és kreatívak maradnak. hogy a kényelmetlenségnek bármilyen formáját elkerüljék. El#ször jól fogják magukat érezni. Át kell térniük a negatív függ#ségr#l a pozitív és egészséges tevékenységre. zavaros érzések és gondolatok buknak a felszínre. nincs energiájuk az élethez. a kiengedés érzésével. mint a strandon fekvés és a nap általi feltöltekezés. energikusak. Ha pozitív tevékenységekre összpontosítanak. egész napos alvással. és élvezik. koffein. ha segíthetnek nekik. mint elfogadni a végletes felel#sséget. hogy ahhoz kreatívak legyenek. Szeretnek tanulni. sportokra vagy kreativitásra van szükségük. Mindezek a tulajdonságok a sárgákat kiváló gyógyítókká vagy terapeutákká teszik. A boldogság és a szeretet a legtöbb emberi lény által Istennek tulajdonított magasabb hatalommal való él# kapcsolat jelei. hogyan tereljék energiájukat a pozitív kreativitás irányába. Mindig az igazat mutatja. alkohol. Legmélyebb spirituális tapasztalatuk az. mint a futás vagy biciklizés. mindig kreatív és kielégít# mentségeket hoznak fel. hogy megtapasztalhatják. Egy majdnem megvilágosodott érzést éreznek olyan tevékenységek élvezése közben. bels# energiaforrásukhoz. Az elfutás különböz# formáit kifejezhetik állandó mentségek keresésével. vagy nem tanulták meg. könnyed hozzáállásuk az élethez. ha egy sárga boldog. és mindenben Istent látják. elkötelezettségekt#l és kötelezettségekt#l. és gyógyító. és a motiváció hiányára. cigaretta. alkotóm/vészet vagy költészet. A sárgáknak mozgásra. e negatív függ#ségek hatásait sokáig fogják érezni. Érzékenyek és intuitívak fizikai testükön keresztül és érintésükön keresztül is. Bár nehezükre esik pontosnak lenniük. vagy egyszer/en nem vesznek tudomást róluk. mert szokatlanul er#s testbeszédet bocsátanak ki. Érzékeny. és 86 . A sárgák a spiritualitást fizikailag érzékelik. jobban szeretik a határtalan szabadságot. szexre. édességek. Ha a sárgák nem kapcsolódnak túláradó. Ösztönz# szükségük van a fizikailag „magas” vagy eufórikus elmeállapot megtapasztalására. egyáltalán nincs motivációjuk és negatív függ#ségek felé hajlanak. Az örömimádó sárgák függ# és fizikailag függ# személyiségek. biokémiai testük miatt a sárgák nem szeretik a fájdalmat vagy akár a gondolatát annak. Mindazonáltal hamarosan depresszió. fizikai gyakorlatok.

A sárgáknak id#re van szükségük maguk számára. nyitottan kommunikálnak másokkal.megérteni Istent teljességében. 87 . Mindazonáltal. nyugodt és az élethez való gyakran mulatságos hozzáállásuk. hogy sok barátjuk van. valamint intellektuális éleselméj/ségük miatt. Másrészt attól félnek. hogy élvezhessék az élet minden örömét. támogatni és gondoskodni róluk. Sok sárga embert találhat bárhol. A sárgák szeretnek flörtölni. E függ# színszemélyiségek számára a másik nem az élettel való kapcsolatba lépés és a saját energiadeficitjeik kompenzálásának egy módját jelenti. az. Függetlenek és szabadok akarnak lenni. csapatsportokról vagy egyszer/en a barátaikról. hogy barátok veszik körül. amit élvezni kell. Csak ha ezt megteszik. Csoport-centrikusak. Az összejövetelek minden variációját élvezik. El#nyben részesítik az olyan társakat. mert fél a magánytól. hogy ez a bels# magány és üresség valaha is szertefoszlik vagy megsz/nik. A sárgákat szívesen látják bármelyik partin. hogy újakkal találkozzanak. Sok barátjuk van. és nem állítják próba elé vagy veszik el a szabadságukat. Számukra a beszélgetés csak a kreatív kifejezés egy másik módja. hogy azok bármelyikével közeli vagy intim kapcsolatuk lenne. mind a partnerkapcsolatokban. az. hogy megtalálják igaz bels# énjüket. vagy legalábbis sok embert ismernek. A sárga személyiségek félelme az elkötelezettségt#l mélyen gyökerezik. nem jelenti szükségszer/en azt. Jó barátok. ahol a szíved. összekapcsolódás és az otthon érzését adhatja nekik. ahol a vidámság és élvezet van. és a kapcsolat saját problémáik helyettesít#jeként való használata között. A sárgák az osztozást és a közösségi érzést élvezik állandó fizikai aktivitásuk és az állandóan sok baráttal való együttlét által. akik velük tudnak nevetni. hogy az egyetlen társ melletti elkötelezettség csökkenti vagy megszünteti a választási lehet#ségüket és a szabadságukat. Ha magukba néznek. Ennek eredményeképpen sok sárga egyedülállóként él. Meg kell látniuk és érteniük a különbséget a függetlenség. humora és állandó tevékenységre és sietésre való igénye által. gyakran cserél#d# partnerekkel vagy féligelkötelezett kapcsolatokban. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A sárgáknak szükségük van kapcsolatokra. Érzékenyek és gondoskodóak lehetnek mind a kapcsolatokban. az a biztonság. és szeretnek embereket összehozni. és egész id# alatt barátoktól vannak körülvéve. Még így is ritkán kötelezik el magukat meghatározott út vagy hitrendszer mellett. TÁRSADALMI ÉLET A sárga személyiségek társasági emberek. „Ott van az otthonod. akkor találják meg a bels# békéjüket.” Egy sárga személyt könnyen fel lehet ismerni spontaneitása. nem jelenti azt. vidám. Sokuk szenvedélyesen utál egyedül lenni. Tipikus a figyelem középpontjában vannak. és érzelmileg feltölti #ket az új és különböz# emberekkel való találkozás izgalma. ugyanakkor szerelmes és elkötelezett párkapcsolatban élés. legyen szó akár szervezett. és olyasvalami. Egyrészt akarják az intimitást és a szexet. és folyamatosan várják. Mindazonáltal.

A legtöbb sárga személyiség jobban szereti a könnyed. pincér. A szerelmi el#játékban figyelmesek. amit „szexuális magaslatnak” tekintenek. Képesek új. fest#. EGÉSZSÉG. szerel#. ha másoknak demonstrálhatják és megmutathatják. amire a projektek beteljesítéséhez és befejezéséhez szükség van. gyógyító. masszázs terapeuta. A csupán e „magas” érzés létrehozásából adódó szexuális függ#ség nem teszi #ket boldoggá hosszú távon. Könnyen jutnak pénzhez. és egészséges de aktív szexuális életre van szükségük. melyet nem lehet semmi mással összehasonlítani. A mélyvörösek és mélyzöldek gyakran túl konzervatívak az élettel szembeni megközelítésükben. A kékek sokszor túl érzelmesek. nehézséget okoz nekik a projektek befejezése vagy a problémák teljes megoldása is. és a spiritualitással vagy filozófiával kapcsolatba kerülni. Érzékelik mások érzéseit. pszichológus. de néha nehézséget okoz nekik befejezni azokat. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A sárgák szeretnek spontának. Ha úgy döntenek. Mindazonáltal a pénzük gyakran olyan gyorsan megy. Mindazonáltal gyakran nem akarnak komoly munkát végezni. Testük olyan. Ha nem maradnak jó er#ben. szakács. humorista. A szexuális érzet és orgazmus az elégedettség érzését kelti bennünk. A pénz nem els#dleges téma számukra. egyre többet akarnak bel#le. tanuló. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A sárgáknak jobban kell fizikai testükre vigyázniuk. Ezért szeretnek vörös. Mindketten szeretnek vitatkozni. mint fizikai relaxáció és teljes testi élményként érezhet#. A sárga személyiségek kreatív problémamegoldók. a sárgák egyszer/. és elkötelezettségre van szükségük a boldog kapcsolathoz. Élvezik. Jók a dolgok elkezdésében és mások lelkesedésének fenntartásában. A levendulák/fehérek általában szeretnek a sárgák körül lenni. Meg kell bizonyosodniuk. intim kapcsolatot a mély elkötelezettségek és sz/nni nem akaró problémák érzelmi málhája nélkül. A tipikus „sárga” foglalkozások a következ#k: atléta. 88 . Kiválóan alkalmasak nagyobb lélegzet/ munkák elkezdésére. mivel nem félnek a kemény munkától. szokatlan és innovatív megoldásokat alkotni. A sárgák szeretnek fizikailag aktívak lenni. A sok különböz# személyiség közül a sárgák találnak a legnagyobb valószín/séggel örömet a munkájukban vagy foglalkozásukban. narancs és sárga személyiségek környezetében lenni. utaskísér# vagy idegenvezet#. Másrészt. Jó tulajdonságaikat – a motiváció meglétét és az alkotás képességét – alkalmazzák. mint egy „energetikai” antenna. játékosak. zenész. A lilák nagymértékben hozzájárulhatnak képzel#erejükkel a sárgák kreativitásához. egyedi és találékony megoldásokat találnak. hogyan m/ködnek a dolgok vagy hogyan lehetne a dolgokat elvégezni. A szexualitás legalább annyira élvezet számukra. gondolatait vagy még a rezgéseket is egy szobában. A sárgák jó csapattagok és másokat elöljáró példákkal vezetnek. amilyen gyorsan jött. a testük egyensúlytalanságokat fog mutatni és er#s hatással lehetnek rá a küls# behatások. játékos.A sárgák er#teljes szexuális beállítottsággal rendelkeznek. mint más színszemélyiségeknek. kezdeményez#k és ösztönz#k lenni. Ha egyszer már megtapasztalták ezt az érzést. és érzékenyek. m/vész. nekikezdenek és megoldják a problémákat. filozófus. mind az intimitás terén kiegyensúlyozottak. hogy a kapcsolataik mind a szexualitás.

a Chi-kung vagy a Tai-chi. tánc. Az olyan tevékenységek. Az egészséges és erejük teljében lev# sárgáknak kielégít# szexuális életre van szükségük. Az aktív meditációknak. hogy b#séges energiájukat felhasználhassák. hogy nyugodt. boldog és élvezetes életet éljenek. izgalmat és szabadságot is hoz az életükbe. hogy az elkötelezettségek és kapcsolatok segíthetnek nekik az intimitás és az öntudat mélyebb szintjeit elérni. egészséges és játékos szex vagy a meditáció és az ima. csak mert elkerülik vagy elfutnak el#lük. Fizikai és kreatív energiáik aktív kifejezése lehet#vé teszi számukra. Sikeres megoldásokat találhatnak.Továbbá pontosan tudják. kocogás vagy más hosszúizomgyakorlatok ajánlottak a sárgák számára és naponta gyakorlandók. 89 . ha megtanulnak hallgatni mind a fizikai antennájukra. A problémáik nem fognak egyszer/en elt/nni. a sárgáknak kreatív és játékos kifejezésmódokat kell találniuk. mind a testükre/elméjükre. hogy harmóniát teremtsenek az életükben. és hogyan hatnak rá. és az élet minden aspektusát élvezzék. A sárgáknak érzelmileg meg kell érteniük. mint a Dinamikus Meditáció. miként kapcsolódnak össze az érzelmek és a gondolatok a fizikai testtel. A pozitív függ#ségek. pozitív hatásai vannak. nagyon fontosak. mint a kerékpározás. mert összpontosítják az elmét. mit jelent az elme/test kapcsolat. és összekötik a fizikai testet az egyetemes energiaáramlással. A sárgák egészsége jelent#sen fog javulni. Ahhoz. Ugyanez a megértés több vidámságot. mint a fizikai gyakorlatok és a mozgás. ha az élet minden aspektusával élvezettel és könnyed hozzáállássál néznek szembe. Tökéletes példái annak.

Tanár. mint az ambíciók és a magas célok felállítása. a szív természetes kifejezése. szeretik megosztani gondolataikat és érzéseiket. minden. Családorientált. és jobban szeretnek természetes környezetben élni. önkifejezés. könnyen elkölti a pénzt. tánc. Laza. lovaglás. biztonságtudatra törekv#. állatokkal és természettel kapcsolatos munka. biztonság. egészséges. lustálkodás. Egyensúly. harmonikus és békés személyiségek. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Zöld Meghatározás Elme/test egyensúly. barátságos. szerelem. fizikai mozgásigény. játék az állatokkal. Természetes fejl#dési folyamat. kutyasétáltatás. Szüksége van az emberekre. barátok Szex. orvos. er#s elme/testtudat. hogy velük kapcsolatba léphessen. fizikailag aktív személyiségek. nyaralás. Kifejezetten társasági lény. nagy ideálok és elvárások. ruházkodás. Természetes kifejezés.ZÖLD A következ# személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. beszélgetés. célok és küldetések találása. A természetre van szüksége a feltölt#déshez. Úszás. részletes gondolkodás. harmónia teremtése. táncolás. Luxus. verbális. A természet Isten. laza tanárok. [k a legkiegyensúlyozottabb emberek a színtartományban. nyitott. Szükségük van a harmóniára életükben. ELME/TEST A zöldek kiegyensúlyozott. ajándékok. séta a parkban vagy az erd#ben. egyensúly. sok beszélgetés. Gyors. könnyen unatkozó. Továbbá er#teljes a kapcsolatuk a 90 . könnyed és babonás. Elégedettség. kommunikációra és kapcsolatokra való igénye magas. a másokkal való kapcsolat és önmagunk kifejezése sokkal fontosabb. béke. tanácsadó. harmónia és egyensúly. gondolatok kifejezése. emberekkel. szeretet. élénk. született tanárok és társalgók. Harmónia. Gyors. nyitott. Az élet élvezete harmóniában és egyensúlyban. harmónia. evolúció. tanítási és kommunikációs igény. pszichológus. kevés de közeli barátokra van szüksége. konzervatív. er#s gyökerek.

frusztrációjukat szóban bocsátják ki. Kitöréseikben is természetesek. különösen 91 . Ha visszatartjuk érzéseinket. barátságosak. A zöldek számára nehéz visszatartani vagy magukban tartani gondolataikat és érzéseiket. minden érzelmi energiát tartózkodás vagy visszafogottság nélkül fejeznek ki. vagy közel egy tóhoz vagy óceánhoz fontos e barátságos és szívélyes személyiségek számára. A zöld személyiségek nagyon beszédesek és kommunikatívak. Órákig tudnak beszélni szinte minden témáról. nyugtalanul. A zöldek kinesztetikusak. Akár egy terápiával felér számukra egy kiadós „dumaparti”. A minket körülvev# környezetünkkel érzéseinken és érzelmeinken keresztül kommunikálunk. hogy a város legjobb munkája legyen az övék. amelyek kapcsolatban állnak a természettel. nagyon kevésre van szükségük. Ha boldogtalanok. Például. Számukra az elme és a test egy egység. Ha szomorú. é nincsenek nagy elvárásaik. Szükségük van az önkifejezésre és a fizikai aktivitásra. kifejez#k.természettel. azért hogy jobban megérthessék és érezhessék azokat. elered a könnye. annál nehezebb lesz azokat elérni. Pontosan azt mondják. Ha nem ismeri egy zöld viselkedését. a reakcióját azonnal látni fogja. és minden gondolat és érzelem gyorsan fizikai kifejezésre jut. Másrészt szeretik a luxus örömeit és el#nyeit. Bels# boldogságuk és megelégedettségük fontos számukra. hogy boldogok legyenek. kényelmetlenül érzik magukat. A zöldek boldognak és az életükkel elégedettnek akarják érezni magukat. gyakran anélkül. kiabál. hogy minél magasabbra helyezik a céljaikat. Ha a zöld mérges. a legdrágább vagy legszebb ruhát viseljék. mint hogy szükségtelen problémákat teremtünk életünkben. milyen közvetlen és egyenes. Úgy gondolják. Az állatok. és úgy érezzék. mert lehet#vé teszi számukra. ha nem fejezik ki szabadon az érzelmeiket. Egyrészt a zöldek nem igénylik. hogy els#k legyenek a versenyekben. milyen közel vannak a barátaikhoz vagy a természethez. A zöldek nyitottak. Továbbá ösztönösen megértik az élet természetes ciklusait és szabályait. A zöldek az életet a szívükön keresztül érzékelik. mert félnek természetes módon kifejezni érzéseiket. Mint az állatok. A zöldek arra tanítanak. Sok embernek van alacsony energia vagy er#tlenség érzése. és természetes harmóniában élnek az elmével és a testtel. egy erd# vagy park mellett. szükség van rájuk. hogy emberi lényként élni a legcsodálatosabb ajándék az életben. A kifejezetlen érzelmi energia megmarad a testünkben és csökkenti az életenergiánkat. melyek a siker közvetlen eredményei. hogy ha természetes módon fejezzük ki érzéseinket és érzelmeinket. hogy sokat mondanának. hogy beszélhessenek magukról és problémáikról. földet ásva vagy állatokkal dolgozva. A zöldek elégedett személyiségek. és szoros kapcsolatuk van fizikai testükkel. extrovertáltak. Els#dleges motivációjuk az elégedettség és a harmónia. mind fizikai testükkel. Érzelmeik és érzéseik kifejezéseire természetes módszereik vannak. A zöldek nem gondolkodnak az érzelmeikr#l. vagy hogy kifejezzék azon ambíciójukat. hogy mély érzéseiket és gondolataikat megosszák másokkal. hanem megélik azokat. A zöldeknek szükségük van arra. ha a kertben tölthetik el az idejüket. A zöldek megértik ezt. Számukra különleges érzést ad. semmi többet nem teszünk. és néhány esetben betegek lesznek. Ha féltékeny. A zöldeknek szoros kapcsolatuk van mind a természettel. Világosan megértik. kommunikatívak és szívélyesek. megsért#dhet vagy elcsodálkozhat azon. A vidéki élet. Ha erejük teljében vannak és megtalálták helyüket. a következ# lépés a harmónia és az egyensúly lesznek. Az alapján ítélik meg sikerüket. amit gondolnak. vagy frusztráltak.

Hajlamosak az életet könnyedén venni és a legtöbb élethelyzetet élvezni. Továbbá jók a saját anyagi javaik menedzselésében. Nincs szükség a szenvedésre és a szegénységben élésre. felel#tlenek. els#dlegesen pénzkeresésen és célok elérésén alapul. hogy megtapasztalják az egyensúly és közösség érzését. a jóléttel és a luxussal. és mindenféle cél vagy irány nélkül mehetnek végig az életen. Világosan megértik a változás fogalmát. mint egy olyat. ugyanúgy mint a sárgák. Esetenként megkérd#jelezik az életcéljukat. Azt várják az élett#l. A fejl#dés és a változás túl sok tevékenységet és er#feszítést jelent. kemény. elvont és analitikus gondolkodók. de gyakran nincs elég erejük vagy ambíciójuk a kemény munkához. és képesek megváltozni és beilleszkedni különböz# környezetekbe is. Szervezettek. és képesek e képességet maximálisan kihasználni. Az adatokat gyorsan és mentálisan dolgozzák fel. legalább magukban. Gyakran 92 . és ugyanezen célok termésének meglátásához. Mindazonáltal nagyobb biztonságra van szükségük. azét a folyamatét. macskák és kutyák. hogy a közbees# lépcs#fokokkal foglalkoznának. amilyen gyorsan csak lehet. hatékonyak és mindent ismerni akarnak. és szabadon nyilvánulhatnak meg. Jobban szeretnek az állataikkal vagy egyedül lenni a természettel. hogy az anyagi világgal foglalkozzanak. megérzik a zöldek nyitottságát és természetes megértését. Élvezik a célok kit/zését. Hozzáigazodnak a status quo-hoz. melyeket el akarnak érni. Ilyen alapokon az életnek nincs értelme számukra. Több mint természetes számukra. hogy saját napirendjük és életmódjuk legyen. A zöldeknek magasak az elvárásaik és egyéni meggy#z#déseik vannak az életr#l. mint valódi. A kiegyensúlyozatlan zöldek gyakran kivetítik kommunikációs szükségleteiket és szeretetüket a természetre és az állatokra. A legtöbb mélyzöld személyiséggel ellentétben a zöldek nem nagyon ambiciózus vagy keményen dolgozó emberek. Szabadoknak és függetleneknek kell lenniük abban az értelemben. Az erejük-hagyott zöldek letargikusak. A zöldeknek határozott kapcsolatuk van a természettel és az anyafölddel. Ezzel a hozzáállással nem tudják felfedezni valódi természetszeretetüket. hogy #k saját maguk f#nökei. fedezhetnek fel és változtathatnak meg bármely helyzetet. fizikai munkát végezni. majd megszervezni és kiosztani a munkát. Jobban szeretnek szervezni. megrekedtek és a változásoknak ellenállók lehetnek. A zöldek képesek gyorsan felismerni a mintákat és a probléma megoldásokat. amely mozgalmas és stresszel teli. A zöld személyiségek gyors. amit csak csinálnak. és vonzódnak hozzájuk. Miden emberi lénynek b#velked# környezetben kellene élnie. A kiegyensúlyozott zöldeknek szoros kapcsolatuk van a természettel és a fizikai valósággal. és beilleszkednek környezetükbe. és az elméjük jóval analitikusabb. mint a sárgák. és az egyik lépésr#l a másikra tudnak ugrani anélkül. Jobban szeretik ötleteiket kifejleszteni és kifejezni. és különösen kommunikálni munkáikról.a lovak. Jobban szeretik a természetes és könnyed életet. Élvezik az agyserkent# feladatokat is. A zöldeknek kiegyensúlyozott a hozzáállásuk a jóléthez. A zöldeknek érezniük kell. hogy az # útjukon menjen. szerkeszteni. mert nincsenek er#s ambícióik. Gyors kommunikációs képességük rugalmas elméjük megnyilvánulása. Nem olyan nyugodtak és örömorientáltak. de ez is egy fontos téma még számukra. anélkül hogy válaszokat vagy megoldásokat találnának. Célok találása nehéz lesz. mely a természetben minden nap el#fordul. Ez különösen uralkodó másokkal való kapcsolataikban és saját pénzügyi helyzetükben. tervezni.

A zöld személyiségeknek harmóniára van szükségük. az állatokkal és a természettel fenntartott kapcsolat különösen beteljesít# érzés e szeret# személyiségek számára. Nem félnek az idegenekkel való kommunikációtól sem. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A zöld akarja a kapcsolatot az emberekkel. mint egy terápia számukra. az állatokkal és a természettel. Hasonlóságot mutatnak a macskákkal. Embertársainkkal és a természettel való kapcsolat Egyet jelent az Istennel való kapcsolattal. hogy ismernék #ket. és feltöltsék életenergia elemeiket. anélkül. Ez olyan. hogy emberekkel. az egyensúlyt és a harmóniát jelenti. annál inkább tarthatod magadat spirituális vagy megvilágosodott lénynek. Az erejük teljében lév# zöldek tudják. hosszú ideig élvezik a semmittevést. ami lehet#vé teszi számukra. Továbbá. hogy szükség van rájuk. Minél több barátod van. hogy kommunikáljanak és kifejezzék legmélyebb érzéseit. TÁRSADALMI ÉLET A zöldek társaságiak és szeretnek a családjukkal. A zöldeknek kapcsolatba kell lépniük általános életszeretetükkel. Jobban szeretnek kívül maradni. és el#nyben részesítik a relaxált. és a természet részei. az evolúció és a természetes változás nehezen érzékelhet# azon zöldek számra. és a szerelem és szeretet hatalmát megtapasztalni. A személyes fejl#dés. hogy a családjuk körében vannak. A kiegyensúlyozatlan zöldek félnek helyzetekkel vagy problémákkal konfrontálódni. hogy az élet maga is elég. A zöldek órákig tudnak beszélni. hogy a tanulás csak konfrontációk és az élethelyzetekkel vagy problémákkal való foglalkozás árán érhet# el. Ez az interakció mondja meg nekik. olyan célokat fedeznek fel önmaguk számára. azok minden pozitív és negatív hajlamaival együtt. Sokkal inkább hajlamosak saját tapasztalataikról beszélni. A spiritualitás a természetet. hogy élnek és azt az érzést adja nekik. hogy megértik és elfogadják. hogy harmóniát és egyensúlyt teremtsenek. Ha sohasem hagyják el a meleg „fészket”. szerelem és megértés. fontos aspektusok a zöldek alkalmazott spiritualitásérzéke számára. Ezek a kifejez# személyiségek gyakran megtalálhatók társadalmi csoportokban vagy szervezetekben. Azt érezni. békés környezetet. mert félnek szembenézni egy még nagyobb kalanddal: a szerelemmel. vagy használnak ki bármely esélyt az életükben. Szeretik azt a biztonságos érzést. és a más emberi lényekkel való kommunikációval és kapcsolattal. Ha ezt megteszik. A zöldek passzívvá és dezorientálttá válhatnak néha. Ezek a kapcsolatok az els#dleges módjai számukra az élet érzékelésének. melyek az életet érdemessé teszik az életre. mint mások dolgairól. A közösségi munka és az életüknek a családjukkal és közeli barátaikkal való megosztása számukra nagyon kielégít#. ha ez megtörténik.viselkednek így. A zöldeknek szükségük van arra. akiket elhagyott az erejük. amit#l felületesnek. állatokkal vagy a természettel legyenek. nagyon fontos számukra. kiegyensúlyozott. Csak kinyújtóznak és relaxálnak. Emberek között lenni lehet#vé teszi számukra. Barátság. Félnek megnyitni szívüket. meg fogják tenni a szükséges lépést saját változásukhoz vagy megengedik. Továbbá. rokonaikkal vagy barátaikkal lenni. esetleg sekélyesnek bélyegzik #ket. Meg kell érteniük. Világukat a 93 . hogy a természetes változások megtörténjenek bennük. Osztani akarásuk és kommunikációs képességük folytán gyakran találkozhatunk velük oktató vagy terápiás szakmákban. a fejl#dés és változás sosem lesz lehetséges.

Sekélyes társalgás és a nyitottság általános érzete nem szükségszer/en biztosít mély interperszonális kapcsolatot vagy jelent#ségteljes barátságot. A zöldek egyszer/en szeretnek együtt lenni családjukkal vagy közeli barátaikkal. A zöld személyiségek természetesek a másokkal való érintkezésben. Olyannyira nyitottak és készségesek. könny/ harmonikus kapcsolatot elérni vele. mit akarnak. Pénzügyi területen a hangsúly náluk nem a pénzkeresésen vagy a célok elérésén van. valamit. hogyan kommunikálják. A sárga személyiségeknek a könnyedsége az. miért szereti #t. Továbbá nincsenek felel#sségük teljes tudatában. ha hajlandóak adni és támogatni másokat. hanem mert jó analitikai. Másrészt. a zöldek biztonság-centrikusak. ahol a pénz és a problémák nem foglalnak el sok helyet. A megélhetésért való harc feszültséget okoz. hogy tevékenységek kezdeményezésére és dolgok el#segítésére is szükség van. Mindazonáltal. hogy gyors gondolkodásúak és innovatívak legyenek. Fenntartás nélkül elbeszélgetnek bárkivel. A zöldek élvezik a szexuális aktivitást. amikor maguk számára kell pénzt keresniük. Másrészt gyakran nehéz nekik mély kapcsolatokat kialakítaniuk. megértik a természet támogatási és növekedési rendszerének fogalmát. elfogadják és elismerik. akikkel beszélgethetnek. A zöldek barátságosak és segít#készek. sem mentális értelemben. Számukra a szex elevenséget. mert vannak barátaik. A zöldek sokat beszélnek kapcsolatokról: Ki kivel jár. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A zöldeknek hasonló jellemvonásai vannak. vagy mire van szükségük. Az erejük teljében lév# zöldeknek természetes a hozzáállásuk a szexhez és a kapcsolatokhoz.kapcsolódások és személyes kapcsolatok fogalmaival vizsgálják. és megoszthatják gondolataikat és érzéseiket. rendszeresen kapnak segítséget másoktól. szervezési és tervezési képességeik is vannak. ami a zöldeket nagyon zavarja. Mindaddig. hogy legintimebb gondolataikat és érzéseiket megosszák. A zöldeknek meg kell érteniük a kékek szeretetét és érzelmi életmódjukat. mert megértik a szerelem és kapcsolat fogalmait. lelassulnak és csak önnön alapszükségleteik kielégítésére elegend# pénzt keresnek. A mélyvörös biztonságát és megalapozottságát keresi. ha van valaki. amely lehet#vé teszi számukra. A természetes támogató rendszerrel való kapcsolatuk miatt gyakran elfelejtik. A zöldek részletes és okos ötletekkel állnak el#. vagy egyszer/en úgy döntenek. vagy ismerik a megfelel# személyeket a dolgok elintézésére. Biztonságos és kiegyensúlyozott környezetben kell élniük. aki támogatja #ket. Mivel tudják. # a megfelel# partner neki? Szükségük van emberekre. szinte minden személyiségtípussal kapcsolatba léphetnek. és úgy érzi. De a 94 . lilákhoz és minden fizikai színhez. mint a mélyzöldeknek. szerelmet és szeretetet jelent. hogy a problémákat hatékonyan és gyorsan oldják meg. hogy egyesek már érzéketlennek és nyomasztónak érzik #ket. Természetes intuícióval rendelkeznek. és a vörös hatalma kiegészíti a zöld mentális és kifejez# képességeit. Gyakran könnyebbnek találják. A zöldek szoros elme/test kapcsolata és hajlandóságuk a cselekvésre lehet#vé teszi számukra. amit a zöldek szeretnek. Természetes számukra. Úgy t/nik. amíg a zöld ember kommunikálni tud a partnerével és ki tudja fejezni magát. A levendulák és a zöldek minden témáról órákig tudnak beszélgetni. kapsz. A zöldek nem csak azért oldják meg a problémáikat. Ha kérsz. A zöldek nem kedvelik a nagyon kemény munkát – sem fizikai. hanem a pénz birtoklásán és egy virágzó élet élésén. A zöldek jól illenek a mélyzöldekhez.

A zöldeknek saját magukra is sok id#re van szükségük. titkár. A zöldek szeretnek a természettel. anya. állatokkal vagy más emberekkel dolgozni. és azután a fizikai valóság síkjára tereljék azokat. hogy saját ötleteiket vagy terveiket megalkossák vagy befejezzék. nyitottság. hogy jólétük és koncentrációs képességük megmaradjon. és megmutathatják az emberiségnek. és ez feltölti az életenergia elemeiket is. ha érzéseik és érzelmeik elnyomására tanítják #ket. El#nyben részesítik a síelést. 95 . tanár. hogy a barátság. mit akarnak. egy csodás kertben vagy saját otthonukban. EGÉSZSÉG. és látniuk kell a növekedés és szeretet természetes áramlását. Az erejük teljében lév# zöldek egészséges egyéniségek. kocogást a kutyájukkal. tanácsadó. A tipikus „zöld” foglalkozások a következ#ket tartalmazzák: kertész.zöldek általában nem tevékenykednek az ötleteiken. állatgondozó. Abban a pillanatban. A fejl#dés a legtermészetesebb dolog mind a földön. gazda. A zöldeknek általában fizikailag aktívaknak kell lenniük. ha mindenképpen muszáj. Csak akkor kezdenek fizikai cselekvésbe és valósítják meg ötleteiket vagy terveiket. hogy mások megjelenjenek. melyek kapcsolatba hozzák #ket az elméjükkel/testükkel és a természettel. Áthidalhatják és egyesíthetik a testet és az elmét. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A zöldek számára a legjobb mód a harmónia megtalálására a teljes felel#sség elfogadása. Boldogtalanok. terapeuta. ha természetes. úszást. nem okoz nehézséget számukra. nyugodtnak lenni. hogy elemeiket feltöltsék. és meg kell érteniük életcéljukat. A zöldek természetes gyógyítók és könnyen megtalálják a hangot embertársaikkal. hogy nem túlzottan ambiciózusak vagy célirányultak. vagy egyáltalán semennyire. ahol dolgozhatnak. táncolást és más tevékenységeket. Továbbá egy barátságos és kiegyensúlyozott helyre van szükségük. A zöldeknek szükségük van a beszédre. Egyfajta bels# szükséglet számukra a környezettel való – bármilyen fajta – kommunikáció. Mindaddig. szociális munkás. Ahol más színszemélyiségeknek kevés id#re van szükségük. közel a természethez élni felér egy terápiával. és saját életüknek a legjobb képességük szerint való élése. relaxálni és élvezni az életet. A legtöbb esetben nincs meg az ambíciójuk vagy kitartásuk. amikor a zöldek engedik. Kiegyensúlyozott. ha egy békés tó mellett relaxálhatnak. amelyet az emberiségnek megtaníthatnak és felajánlhatnak. a zöldek szeretnek egyszer/en közeli barátaikkal lenni. a természet határtalan energiával fogja támogatni #ket. Ha tudják. elfogadják az ötletüket. amelyet a zöldek önmaguknak adhatnak. tiszta és egyszer/ emberi lényként élnek. érdekl#désük inkább a természeti és emberi. A legnagyobb ajándék. az érzéseik és gondolataik kifejezésére. Nagyon feltölti #ket. mind a világegyetemben. amíg a zöldek nem félnek a változástól és fejl#dést#l. hogy saját elemeiket feltöltsék. kommunikáció és #szinteség fontos aspektusai és tulajdonságai az emberi életnek. régi id#kr#l beszélgetni. harmonikus környezetben. anyatermészet támogatni fogja #ket. Gyakran várják. hogy visszanyerjék egészségüket szinte minden helyzetben. és világosan meghatározták céljaikat. mit tegyenek. Annak eredményeként. környezetkutató. szimpátia. Ugyanakkor ez egyben a legnagyobb lecke. hogy testük/elméjük természetesen m/ködjön. Kapcsolatba kell lépniük saját elméjükkel/testükkel. Az elméjük/testük pontosan elmondja vagy megmutatja nekik. interperszonális témákra összpontosul.

aerobic. fels#bbrend/ hatalmat. elfogadásra és biztonságra van szüksége. producerek. Célok elérése. Er#teljes. állandóság. önkontroll. pénzt csinálni. önálló. fels#bbrend/ség. célorientált. másoktól való függetlenséget jelent. események. tervez#k. barátok Szex. Önbecsülés. közvetlen. az el#adás és a kommunikáció világossága. ideális fels#vezet#i pozícióba. céljaik elérése. jólétet.MÉLYZÖLD A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Mélyzöld személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Meghatározás Anyagi. f#nök. foglalkozásszer/en /zött sportok. jogászok. pénzügyi tanácsadók. verbális. nagy önértékelés és magas elvárások. Gyors észjárású. ingatlan. szervezett. intelligens. jólét. Bankárok. fontosnak és elfogadottnak lenni. Elfogadás. költséges életstílus. magabiztosság. kifejezni és másokat tanítani. ambiciózus. változásnak való ellenállás. ideális beszél#k és tanárok. Gyors. önmagáról alkotott kép idealizálása. Arisztokratikus. határozottság. állhatatosság. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Vonzó. Magas elvárások. tevékenységeikért felel#sséget vállalni. A pénz mennyisége. melyet megkeresnek. érzelmileg óvatos. precíz. gimnasztika. közvetlen. testi. intelligens. kommunikáció. pénzügyileg ígéretes karrierek. személyes. Természet. üzleti barátok. aerobic. megszervezni az életet. vállalkozók. társadalmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. kommunikatív. büszkeség. luxus. Intellektuális fejl#dés. Munkamániásak. Isten mentális felfogása és megértése. sportok. tanulni. 96 . mentális és érzelmi egyensúly.vagy t#zsdeügynök. elfogadást és megértést keres. autokrata. elfogadottság. szerkezet. folyamatos agyserkentés. szervez#k. kitartás. Séta. Luxust. pontos emlékezet.

gyors és pontos kommunikációjuk lehet#vé teszi számukra. anyagi jóléttel és luxussal. amit gondolnak. A zöld személyiségek az elme és test egyensúlyát képviselik. A mélyzöldeknek folyamatosan ösztönözniük kell magukat. Kommunikatívak. Azt is tudják. de azt nagyobb er#vel és intenzitással teszik. vagy akár többre is szükségük lehet ahhoz. hogy többek lehessenek. hogy #k er#teljesebbek és közvetlenebbek mindenben. de a mélyzöldek hihetetlenül gyorsan gondolkodnak. melyeket maguk elé állíthatnak az. A természettel kapcsolatban élni számukra a gazdagságban élést és az élet teljes megtapasztalását jelenti. hogy minden emberi lénynek gazdaságban és b#ségben kellene élnie. Másrészt. mennyire tudnak produktívak és tökéletesek lenni munkájukban és életükben. Másrészt. Könnyen unatkoznak. A legmagasabb célok. Az életet gyors és versenyképes elméjükön keresztül érzékelik. Er#teljes. Szeretnek másokkal kommunikálni. Számukra az életre egy nagy „tennivalók” listájaként lehet tekinteni. Szóbeli támadásaik gyakran mélyen az emberek elevenébe vághat. Miután elérték céljaikat. A mélyzöldek képesek gyorsan megragadni a lényeget egy beszélgetésben. részletesebben és dinamikusabban. Továbbá kiválóan kommunikálnak és tudják. Minden zöld személyiség gyors gondolkodású szellemi lény. a természettel. intelligensek és életer#sek. mert állandó kölcsönhatásra és ingerekre van szükségük. az ötletek és gondolatok megosztása olyan frissít# és feltölt#. miután elérték céljaikat. amit tesznek. Míg más színeknek tíz percre. Elméjük túl gyorsan dolgozik. hogyan keltsenek jó benyomást másokban. Nagyrészt pontosan azt mondják. A barátokkal vagy üzlettársakkal való beszélgetés. Nehéz számukra a mentális relaxáció vagy az elme ürességének pillanatát érzékelni. mozifilmet nézni vagy egy érdekes könyvet olvasni. ambiciózusak és szeretik körülvenni magukat emberekkel. szervezettek. és túl aktív. hogy elengedjen és relaxáljon. A mélyzöldek ambiciózusak. és el akarják érni saját céljaikat. mint egy zuhany. [k a tökéletes tanárok és emberekkel foglalkozók. mint a zöldek. Nehéz megnyerni egy vitát egy mélyzöld személyiséggel szemben. A zöldek szeretnek a természetben lenni. Mindkét színszemélyiség szereti a társaságot. ha boldogtalanok vagy frusztráltak. A mélyzöldek jó beszédkészséggel rendelkeznek. Szükségük van az emberi kapcsolatok által létrehozott súrlódásra. beszélgetni. amelyek segítik #ket abban. a mélyzöldek szeretnek foglalkozni a természettel és anyagi dolgokkal. egyfajta relaxációként és elemeik feltöltéseként. Az els#dleges különbség az. néha egyfajta ürességet éreznek. A mélyzöldek a zöld személyiségek szinte minden tulajdonságát egyesítik. hogy ötleteiket er#vel és világosan fejezzék ki. hogy megmagyarázzanak egy helyzetet vagy fogalmat. A mélyzöldek szeretnek tanácsot adni. 97 . de a mélyzöldek hajlamosak inkább olyan üzleti vagy más társadalmi eseményekre összpontosítani. és megmondani másoknak. hogy mit tegyenek. Úgy gondolják. vagy másoknak kell #ket. és verbálisan engednek szabad utat frusztrációjuknak. Egyensúlyuk és harmóniájuk a természettel az anyagi kérdések és a jólét szervezésének és kezelésének képességében tükröz#dik. Az a meggy#z#désük. a mélyzöldek néhány mondatban el tudják mondani. mindent jobban tudnak. csodálatosan érzik magukat. Ezek a különleges célok és ambíciók teszik különlegessé életüket.ELME/TEST A mélyzöld személyiségek éles elméj/ek. és ez gyakran így is van. A mélyzöldek szeretnek emberek között lenni. Továbbá rendelkeznek ambícióval is céljaik elérésére. lemerülnek. hogyan fejezzék ki magukat.

mint a kemény. és örömüket leljék abban. akkor azt azonnal akarják. A mélyzöldek magabiztosak és másokkal szemben fels#bbrend/ érzéseik vannak. félénkké és feszültté válnak. Agresszívak. vagy nem urai saját életüknek. függetleneknek kell lenniük. nem érik el céljaikat vagy ambícióikat. A szervezést. de minél kevesebbet várnak el. A barátaikkal vagy munkatársaikkal szemben felállított magas elvárásaik jelent#s mennyiség/ feszültséget teremthetnek. és amíg azokat el nem érték. nehéz megmaradni a környezetükben.A mélyzöldek kitartást. hogy ezek a szokatlanul magas elvárások lehetnek néha a boldogtalanság és frusztráció okai. A mélyzöldek elkeseredetté. mert pontos és specifikus néz#pontjaik és véleményeik vannak. A mélyzöld személyiségek gyors. Ezek az er#s és magabiztos személyiségek gyakran félnek a változástól. Meg kell tanulniuk elengedni. majd másokat megfizetni. Nem szeretnek másoktól parancsokat kapni. A célok kit/zése fontos a mélyzöldek számára. és önkontrollált fels#bbrend/ség és büszkeség kimutatásával próbálják kompenzálni. Magukat a legmagasabb célok elé állítják. Hajlamosak az uralkodásra. frusztrálttá vagy bosszússá válhatnak. 98 . könnyen megsérthetnek vagy megbánthatnak másokat. hogy az életnek nem lehet minden oldalát ellen#rizni emberi er#feszítésekkel. Még ha meg is tesszük. amit tesznek. hogy a tényleges. Gyorsan felismerik mintákat és a problémák megoldásait. annál kiteljesedettebb lesz az életük. Az erejük-hagyott mélyzöldek félnek a személyes hibázástól és az elismerés hiányától. mert magukat okosabbnak és intelligensebbnek tartják. hatékonyak és mindent meg akarnak érteni. Mivel gyors észjárásúak és nagyon er#s az akaraterejük. versenyképesek. A mélyzöldeknek meg kell érteniük. türelmetlenek és ítélkez#k. nem éreznek elégedettséget. A narancssárgákkal ellentétben nem szeretnek a közbees# részletes lépcs#fokokkal foglalkozni. és élvezik a specifikus közeli feladatokkal kapcsolatos kihívásokat. strukturálást és tervezést jobban szeretik. hogy élvezzék magát az élet folyamatát. Különösen nehéz a mélyzöldek ideáljait és elvárásait teljesíteni. és gyakran másokat okolnak saját problémáikért és csalódásaikért. fizikai munkát. A mélyzöld személyiségek tökéletességre törekednek. Ha olyan szituációban találják magukat. terveket megvalósítani. fizikai munkát elvégezzék. Ha valamit akarnak. Az élet egyik legnagyobb leckéje számukra. A mélyzöldeknek mentálisan ellen#rizniük kell a saját életüket. ha hatalmukat elfojtják. melyeket rövid id#n belül elérhetnek. állhatatosságot. Tudják. amelyet nem uralnak. Autokrata temperamentumuk és a hatáskeltésre való igényük er#s önbecsülés és magas „én” érték iránti igényeikben gyökerezik. hogy jobban tudják csinálni. imádnak célokat kit/zni. és megérteni. Magasak az elvárásaik magukkal és másokkal szemben is. Ezek a tökéletességre törekv# személyek kinyilvánítják nagy elvárásaikat. Ezt az aggodalmukat életük minden aspektusának uralásával. határozottságot és következetességet mutatnak. frusztrálttá. és a saját útjukat kell járniuk. Ezek a gyors gondolkodású egyének szervezettek. Hajlandóak idejüket mentális folyamatokkal tölteni. #k akkor is úgy gondolnák. merev a felfogásuk és a viselkedésük. és másoknak kiosztani az elvégzend# munkát. A mélyzöldek ambiciózusak. hogy jobban is meg lehetett volna csinálni. Ha ez történik. Jobban szeretnek ötleteket kifejleszteni. amit tesznek. elvont és elemz# gondolkodók és könnyen ugranak az egyik lépésr#l a következ#re.

és hogy tanuljanak és mások példaképeként éljenek. cél-orientált. hogy rajtuk kívül senki sem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. és gyorsan megunják. jóléttel és luxussal hozzák kapcsolatba. ha partnerük nem ugyanolyan ambiciózus. A kommunikáció partnereikkel lényeges a mélyzöldek számára. Jelent#s feladat számukra megtanulni és megérteni mások viselkedését és hozzáállását. képesek megérteni és továbbadni. és azt akarják. A mélyzöldeknek néha nehézséget okoz minden emberi lényt egyenl#ként elfogadni. Mindig találnak valami rosszat vagy nem teljesen megfelel#t bennük. A pénz és az exkluzív életmód fontosak. de nehézségekbe ütközik számukra a valódi tapasztalás és a bels# forrással való kapcsolat érzékelése. Ezek a büszke személyiségek BMW-t vezetve. vagy mehetnek színházba. a melegség és a támogatás jellemz#. Mivel kifejezetten szellemi lények. A mélyzöldeknek szokatlanul magasak az elvárásaik másokkal szemben. és jobban szeretnek modern. Könnyedén „kin#nek” egy kapcsolatot. amelyek legtöbbször nem teljesíthet#ek. 99 . hogy Isten vagy a vallás mir#l szól. és általában csak a saját rétegük béli emberek társaságában forognak. Gyorsan dolgoznak fel spirituális fogalmakat mentális szemszögb#l. Az anyagi jólét mutatja meg magas társadalmi státuszukat és biztonságot ad nekik. és nyitott szívvel tapasztalják meg. és úgy vélik. Általában olyan tulajdonságokat keresnek másokban. az a kapcsolat. A spiritualitás nem ismeretlen fogalom a mélyzöldek számára. és drágán felékszerezve jelenhetnek meg egy üzleti találkozón. amellyel a mélyzöld személyiségeknek szembe kell nézniük. Szoros. ha jól megfizetik #ket szolgáltatásaikért. és tudják. melyek bel#lük hiányoznak. drága és/vagy szexi ruhákat hordani. A mélyzöldek éheznek az ismeretekre. TÁRSADALMI ÉLET Társadalmunkban a mélyzöldet a pénzzel. melyekre az elfogadás. Ötleteik vagy projektjeik – melyeken épp dolgoznak – megvitatása fontos része a partnerükkel. A mélyzöldek jó kommunikáció képességgel rendelkeznek. és szükségük van pénzre a környezetükben.A mélyzöld személyiségek életcélja az. Nem szokatlan a mélyzöldek számára. és az emberekkel általában való kapcsolatuknak. hogy élvezzék az életet. intim és szeret# kapcsolatokat akarnak. A mélyzöld a konzervatív meggy#z#désekkel és társadalmi viselkedéssel is összefüggésben van. akik pontosan tudják. hogy felt/n#en csinos vonásaik vannak. mint akarnak és mire vágynak. és nem él az elvárásaiknak megfelel#en. hogyan fejezzék ki magukat. hogy elméjüket egyfolytában ingerek érjék. és gyors észjárásúak. Az arisztokratikus mélyzöldek általában költséges életmódot élnek. akit teljesen el tudnak fogadni. Viselkedésük fels#bbrend/séget tükröz. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Az egyik legnagyobb kihívás. Szinte mindent meg tudnak tenni. hogy intellektuálisan növekedjenek. Társasági személyiségek. Armani öltönyben vagy ruhában. Nagy figyelmet fordítanak fizikai megjelenésükre. A mélyzöld személyiségek általában nehézséget tapasztalnak olyan partner találásában.

A zöldekben és a mélyzöldekben sok a közös. mégis a célok elérésének ambíciója meg kell. mások miért nem tartják be és követik a tanácsait. illet#leg a mások problémáit megoldani. Frusztrálttá és érdektelenné válhatnak. Sok területen megtalálhatók mindaddig. Gyakran saját üzletük van. A mélyzöldek kifejezetten keresik a királyi család nem házas tagjait. és a tanácsokat illeti. és lehet#vé teszi számukra. Ha egyszer végre megnyílnak. a magánszférában épp úgy. hogy a mélyzöldek teljes hatalmukhoz jussanak és kiéljék teljes potenciáljukat az üzleti világban. mind mentálisan vonzóak. A narancs és a mélyzöld személyiségeknek nagy térre van szükségük önmaguk számára. mert olyan ambiciózusak és célorientáltak. Ahhoz. A mélyzöld személyiségek segít#készek és nagylelk/ek másokkal szemben. de mély. lehet#ségeket látó és er#teljes kommunikációs képességeik eredménye. és 100 . vagy különbséget tesznek a szoros intimitás és a tisztán fizikai élvezet között. szívesebben lesznek magánvállalkozók. Nem értik meg. akiket el tudnak fogadni és értékelni tudnak. hogy mély érzelmeket kevernének bele. Miért is ne? Nem házasodna bárki szívesen össze egy királlyal vagy hercegn#vel? KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A mélyzöldek jók a projektek vagy csoportok szervezésébené és koordinálásában. saját céggel rendelkez#. Másrészt a vörösek fizikai hatalmuknál fogva stimulálják #ket. gyorsan gondolkodó. figyelemreméltó szellemi teljesítményük. hogy legyen bennük. Ez tiszta. kommunikációs képességeik és intelligenciájuk növeli az esélyeit vezet# pozíciók elérésére. A mélyzöldeknek er#s és hozzájuk hasonlóan intelligens partnerekre van szükségük.A mélyzöldek általában mind fizikailag. hogy képesek a saját. amíg munkájuk jól fizet. Ez azzal az óriási el#nnyel jár. stimuláló és magasan elismert. A mélyzöldek szeretik a pénzt. hogy pénzügyi biztonságot és magas társadalmi státuszt biztosít a számukra. A mélyzöldek a szervezés és a tervezés szakért#i. hogy harmonikus kapcsolatot teremthessenek. Náluk a házasság általános oka az. hogy segítsenek másoknak megoldani a problémáikat. ha tanácsaikat nem fogadják meg. Mindazonáltal élhetnek nemi életet anélkül. vagy független és magas szint/ pozíciókban találhatóak meg. Szeretnek maguknak tekintélyt kölcsönözni. Mindazonáltal a tettekben megnyilvánuló segítés nem a leger#sebb vonásuk. A legtöbb problémát megoldandó tesztnek tekintik. ami az ötleteket. Bármely probléma gyorsabb és jobb megoldása hozza a mélyzöldek számára a legnagyobb megelégedést. intim fizikai és érzelmi tapasztalás a számukra. A mélyzöldek hamar és hatékonyan találnak megoldást a problémákra. Ezek a tudatos karrierépít#k és sikeres vállalkozók képeskönyvi példái a tipikus munkamániásoknak. és tudják. vagy csúcspozíciókban felel#sséggel járó munkát végezni. A mélyzöldekre mély hatással vannak a lilák el#relátó ötletei és karizmatikus erejük. A mélyzöldeknek meg kell érteniük a sárgák játékosságát. Meg van a képességük és a tehetségük. mint az üzleti életben. nagyon szoros partnerek lehetnek. hogyan vezessék el# érthet#en az ötleteiket és a koncepcióikat. Királyi viselkedésük sok ajtót megnyit el#ttük. Mentalitásan bezárkózhatnak. hogy a fontosság és elismerés egyfajta érzésében részesüljenek. függetlenek. A kékek és az indigók túl érzelmesnek és introvertáltnak t/nhetnek ahhoz. A mélyzöldek megértik a mélyvörösek és narancssárgák gondolkodásmódját. A szex nem els#dleges téma. hogy jól passzoljanak hozzájuk. Nyitottságuk.

Pozitív irányba kell terelniük er#s és er#teljes mentális-kifejezési energiáikat. mely egyszer/en része az életnek. er#teljesnek és függetlennek t/nnek is. amelyet az élet kínálhat. értékes termékek eladói. Az élet változás. Az életben az egyetlen állandó a változás. Továbbá lehet#séget teremt az állandó ingerekt#l fáradt elme megnyugtatására. hogy fizikailag fittek maradjanak. ingatlan vagy t#zsdeügynökök. az több mentális relaxáció. és ez a bizonytalanság lehet az egyik kincs. vállalkozók. Ha már egyszer képesek ellazítani az elméjüket és elengedni a magas elvárásaikat. a mentális relaxációs kazetták. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A mélyzöldek számára a legjobb módszer a harmónia megtalálására. megnyílnak és képesek magasabb dimenziókat elérni. mint az egészség. Ez olyan logikus dolgokat foglal magába. A legnagyobb lecke számukra.. 101 . EGÉSZSÉG. nem elfogadottság és elismertség félelmét táplálják. Minél jobban érez és lép kapcsolatba egy mélyzöld a szívével. hogy elfogadják ezt a bizonytalanságot. Az autogén tréning. az egészség meg#rzésénél vagy a feltölt#désnél. a jó alak vagy általános vonzóság. türelem és szívélyesség felé vezeti #ket. Olyan foglalkozásokhoz vonzódnak. ügyvezet#k. producerek és pénzügyi tanácsadók. Ha az elme már megnyugodott. mélyen belül az egyenl#tlenség. Ha tudatában vannak er#s intellektusuknak és magas elvárásaiknak. ügyvédek. marketing szakért#k. Az élet maga nem kontrollálható. az álomutazások és az agy-gépek igazolt módszerek egy mélyebb és ellazultabb elmeállapot elérésére. Tipikus „mélyzöld” foglalkozások: bankárok. Azok a sportok. E tény megértése rugalmasságot és elfogadást hoz létre bennünk. hogy mit akarnak igazán. hogy utat engedjenek az ellazulásnak és a feltölt#désnek. melyek a pénzzel kapcsolatosak. és teljes felel#sséget vállalnak a saját életükért. A mélyzöld személyiségeknek aktívan kell dolgozniuk a mentális relaxáción és összpontosításon. Még ha a mélyzöldek er#s akaratúnak. A fizikai gyakorlat többre való. a vizualizáció. A mélyzöldeknek meg kell tanulniuk életenergia elemeik rendszeres feltöltését. hidegen hagyják #ket. elegend# bels# békét találnak. és magas jövedelmet garantálnak számukra. Annak felismerésével. amelyeket a játék öröméért végeznek. A mélyzöldeket nem érdeklik a tisztán fizikai tevékenységek. ha jó okuk van arra. Akkor válnak aktívvá. annál elégedettebb és sikeresebb lesz.amit az hozhat számukra. megszerzik az uralmat életük felett és teljes dinamikus hatalmukat ki tudják élni. és megtérve azután a szükséges lépéseket. fejl#dés és növekedés. ha érzelmileg és mentálisan összpontosítanak.

érzékeny. nyugalom. nyugodt. érzékeny környezetben élni. 102 . Világosság. személyes és intim. az intimitásra inkább szüksége van. és #ket mennyire szeretik. béke és kedvtelés. háziasszony. szeretet. Lágy hangok. szeretetet és együttérzést adni és kapni. önsajnálat. nyugodt fizikai tevékenységek. Harmonikus. tanácsadó. úszás. Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. szeret#. önellátás. mély érzések. empátia. mennyi támogatást és szeretetet tudnak adni. A béke és harmónia. bizonyosság. csendes. Az elme áldozati/gyámoltalan állapotának megváltoztatása felel#s/gondoskodó állapottá. könnyen fájdalmat okozhatnak neki. szükségletek kielégítése. barátok Szex. [szinte. Az emberiség szolgálata. piknikelés. terapeuta. Séta. nyugodt. gondoskodó. bizalom. tisztán maradni.KÉK A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a kék személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Meghatározás Segít#kész. gondoskodó. támogató foglalkozás. oltalmazó. békés. lágy zene. odaadás. biciklizés. gondoskodó. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Isten szeretet és együttérzés. fizikai relaxáció vagy fáradtság. megadás. mint a szexre. a kapcsolatok lényeges eleme a gondoskodás. minden vízi tevékenység. relaxáció és felépülés. békés. Konzervatív. Érzékenység és szeretet. békés. családjáért és barátaiért mindent megtesz. tanár. Meditáció. N#vér. Biztonság. családközpontú. könyvel#. pap. gondozó. séta a természetben. gyógyító. gondoskodó és támogató. gyermekgondozó. Igazi társasági ember. a kapcsolatok és a spiritualitás a legfontosabbak. bárhol ahol segítségre van szükség. elégedettség. kiegyensúlyozott gondolkodás. Minden gondoskodó. Mennyi szeretetet adnak. szociális munkás. titkár. az érzéseket kifejezik. amelyet megtapasztalnak. strand. gyengédség.

hogy tényekre vagy adatokra lenne szükségük az igazolásukra. ha nagyon intellektuális témákat vitatnak meg. elfogadást és megbocsátást sugároznak. a naplóírás vagy egyszer/en a csendben maradás tartoznak azok közé a tevékenységek közé. Sokan szeretnek kékekkel lenni. Ennek eredményeképpen a kékek nem érzik jól magukat. leggondoskodóbb és legvédelmez#bb személyiségek a színtartományban. szomorúságukat és boldogságukat könnyeiken keresztül engedik ki. Könnyedén fogadják a parancsokat és rendeleteket. Mindazonáltal ez az érzelmi mélység kölcsönzi nekik a melegségre. Született tanácsadók. Könnyedén ráhangolódnak másokra és pontosan érzik. A kékek legnagyobb ajándékai a „korlátlan szeretet” adására való képességük. és mindig készen állnak arra. A mai társadalomban az intuíció és az érzelmes viselkedés nem olyan elfogadott. Az ötleteket és fogalmakat inkább érzéseik és intuícióik alapján dolgozzák fel. Gyakran érzik elveszve magukat. hogy szeretetet. Hajlamosak sokkal inkább érzéseik és intuícióik alapján tevékenykedni és reagálni. A kékek a legérzelmesebbek az összes színszemélyiség közül. hogy kövessék a megadott irányt. mint mentális szempontból. és aggódnak a betegekért. örömüket. E hozzáállásuk és meggy#z#désük eredményeképpen gyakran találják magukat védtelen helyzetekben. barátságosak. A kékek gyakran tesznek ilyen kijelentéseket: „Nem vagyok felel#s a helyzetért”. bánatukat. tudják és érzik. A kékek könnyen sírnak. ha nincs lehet#ségük utat vágni mély érzéseik s/r/ dzsungelében. 103 . A kékek számára a bels# életr#l folytatott beszélgetés a barátokkal. odaadást. mint magukkal. gondozók és n#vérek. mint az intellektuális gondolkodás vagy a tények megvitatása. hogy szeretet nélkül semmi sem számít. és hajlandóak bármit megtenni. A kékek jobban foglalkoznak másokkal. hogy mások kisírhassák magukat a vállukon. és az érzéseiket. szimpatikusságra és védelmez#ségre való képességet. De a kékek számára nincsenek valós tények. mely megmondja nekik mi a teend#. A kékek motivációja a mások szolgálása és segítése. Életcéljuk mások szolgálása. El kell jutniuk odáig. hogy az emberiséget szolgálják. anélkül. A kékek azért vannak ezen a bolygón. és ebb#l kifolyólag rendszeresen kihasználják #ket. A kékek bels# tudással és bölcsességgel bírnak. amikor belül lecsendesednek. Abban a pillanatban. mi történik. ”Mit tehetnék?” vagy „Olyan védtelennek érzem magam”. intuíciójuk. Azt tanítják az emberiségnek. A többi színszemélyiségnek gyakran okoz problémát megérteni a kékek er#teljes érzelmességét. bármilyen ellenállás nélkül. A szívükb#l élnek és az érzéseikb#l. Emlékeznek mások születésnapjára. hogy az emberek rendszeresen kihasználják a kékeket. tradíciót és tartós értékeket képvisel. hogy megértsék. figyelmet és gyengédséget kapjanak. melyek segíthetnek intenzív érzéseiket megnyugtatni. elkötelezettséget. Nem csoda. A kékek introvertáltak. mert szeretetet. hogy mi a helyes. Született gondozók és anyák. szeret#k és szívélyesek. Gyakran „túl kedvesnek” tartják #ket. egy bels# hangot vagy vezet#t észlelnek vagy hallanak. Az #szinte kék személyiség megadást. a kékek mindig megbocsátanak. segítése és szeretete. és „bels# tudásuk”. #k a saját maguk irányítói. A kékek elfogadják mások hatalmát.ELME/TEST A kékek a legodaadóbb. Történjen bármi.

mártírnak látják önmagukat. brutálisnak és nyersnek t/nik. A kékek nem szeretik a fizikai aktivitást vagy munkát. mint: ”Ha valóban szeret. mint a „nem szeretlek”. néha elfelejtenek a sajátjaik után nézni. hogy több id#t töltsenek saját személyes fejl#désükön való munkálkodással. és gyakran bármit megtesznek. Fel kell ismerniük. akkor…” vagy. 104 .A kékek els#sorban mások gondjaira összpontosítanak. önsajnálattal teli életet élnek. mint gondolataikra. hogy egy kis figyelmet és szeretetet kapjanak. Jobban összpontosítanak saját érzéseikre és érzelmeikre. A kiegyensúlyozatlan kékek minden. hogy szeretik #ket. az élet. anélkül. Mivel ilyen sok id#t töltenek mások problémáival. „Soha nem fogja elfelejteni a születésnapomat. Másrészt nehéz számukra érzékeléseiket részletes. úgy t/nik. könnyen szednek fel túlsúlyt. Élvezik hallgatni mások problémáit. amin mások keresztülmennek. A kékek gondolkodásukban pontosak és világosak.” Vagy. Az a meggy#z#désük. és hogy bizonyos körülmények áldozatai. befolyásolhatók. Jobban szeretnek saját érzelmi világukban élni. Élvezik az olyan sportokat. Érzékenységük és mély érzéseik miatt könnyen fájdalmat lehet nekik okozni. Meg kell találniuk határaikat és korlátaikat másokkal szemben. Ha százszor mondják nekik. Ezen érzékeny lények számára a fizikai világ gyakran túl hangosnak. és képesek megérteni és elfogadni bármit. hogy mások ellökik. Önbizalmuk hiánya és az értéktelenség érzete következtében gyakran megkérd#jelezik. Ez olyan mértéket ölthet. a megbántástól való saját félelmüket tükrözi. akit szerethet. mert én sem felejtem el soha az övét. Mivel nem nagyon aktívak fizikailag. hogy a „nem” nem ugyanazt jelenti. hogy: „Szeretetet kell adnom. és mivel a kék az expanzió és szélesség színe. hogy értékesnek érezhessem magam és viszont szeressenek. hogy megsérthetik mások érzelmeit. és állandóan keres valakit. Félelmük. hogy belépjenek energiamezejükbe. Néha a kékek még fel is veszik mások energiáit és tulajdonságait. Fel kell ismerniük az ön-szeretet hatalmas el#nyeit. és meg kell érteniük is. elemz# nyelven megfogalmazni. Bármely kék személy számára a legnagyobb kihívás „NEM”-et mondani. amelyeket barátaikkal vagy a családjukkal gyakorolhatnak. Érzik saját és mások gondolatait. Szeretnék. hogy megfelel# védelmük lenne. és ezerszer bocsánatot kérnek. Mindent zokon vesznek. Depressziósak. úszás vagy egyszer/ labdajátékok. Mentális szempontból általában békés és nyugodt elmeállapotban vannak. „Miért teszi ezt velem?” Az erejük-hagyott kékek úgy gondolják. és el kell fogadniuk. visszautasítják vagy nem szeretik többé #ket. Ezek olyan tevékenységeket tartalmaznak. hogy valóban és #szintén szeretik-e #ket. A kékek számára a legfontosabb téma. még ha nem is volt közük a dologhoz.” A kék személyiségek rendszeresen tehetnek ilyen kijelentéseket. Ha egy kék nem él harmóniában. és csak egyszer kritizálják valami miatt. drámai és önemészt# lehet. Ez különösen akkor történhet meg. mert hajlamosak megengedni barátaiknak és idegeneknek is. mint a séta. rosszul bánik velük. a világegyetem történelme során elkövetett hibáért felel#snek érzik magukat. amikor n#véri vagy gondozói min#ségben segítenek vagy gondoznak másokat. hogy valóban átveszik mások betegségét vagy problémáit. hogy szeretik #ket. Alapvet# félelmük. akkor a kritikát évekre megjegyzik. ha szeretnék és elfogadnák #ket. Önmagukat áldozatokként látják. és tele vannak önsajnálattal.

egy magasabb hatalomban a világegyetemben. hogy ha túl követel#z#k érzelmileg a partnerükkel. és szeret#. és ugyanolyan gondoskodóak és támogatóak legyenek. Csodálatos társak. A spiritualitás azt jelenti. Társasági lények. A szeretet és a gyengédség sokkal fontosabb számukra. hogy van egy magasabb cél az életben. születésnapi lapokat küldenek. A kékek számára különösen fontos. Meg kell. akkor nem fogják elfelejteni. A kékeket a társadalom minden területén találhatunk. A szexualitás mély. Hatalmas a hitük. ha élvezik és elismerik. Mindent megtesznek. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A kék életének legfontosabb oldala az egészséges. Diszharmonikus kapcsolatokban nehezükre esik az elengedés. a narancssárgák biztonságát és a 105 . szilárd családi egységben élni. Pikniket tervezni. finom ételeket készíteni. gyerekeikkel vagy barátaikkal lenni. Családcentrikus emberek. hogy nap mint nap ezzel a bels# vezet#vel és intuícióval élnek. mellyel rendelkeznek és különbözik az érzelmi és mentális viselkedésük is. harmonikus kapcsolatban való élet. addig hajlandóak másokat segít# és ápoló szolgálatot végezni. így folytathatják mások megsegítését és támogatását. érzelmi és spirituális tapasztalat. adakozni. összebújás és a partner gyengédségének és érzelmi szeretetének érzése sokkal fontosabb. Ezek a vonások teszik lehet#vé számukra. akik szeretnek a partnerükkel. A kékek nagyon spirituális személyiségek. mert szeretnek gondoskodni és támogatni szeretteik. kulcsszó minden kék számára. A kékek meg akarnak házasodni. Ha egyszer már nagyon kedvelnek valakit. Leveleket írnak. Ez a bizonyos szó: „elengedni”. TÁRSADALMI ÉLET A kékek élvezik. mint a szex és a szenvedély. hogy más színszemélyiségek esetleg nem értik meg azt az er#s érzelmi mélységet. meggy#z#désük és bizalmuk Istenben. Hisznek egy Istenben. A kékek szeretik a mélyvörösek erejét. a tökéletes gondvisel#k és segít#k. Nem tudnának élni a spiritualitás és azon meggy#z#dés nélkül. A kékeknek életre szóló barátaik vannak. ahogy a férfias. ha állandóan emberek körül lehetnek. aktív részt. A legnagyobb ajándék e szeret# személyiségek számára. hogy szeressék és elismerjék #ket. Sajnos ezt az aspektust gyakran nem ismerik el úgy. mely a kékeket az igazsághoz és szeretethez kapcsolja. hogy képesek segítséget nyújtani. szeret# és spirituális életet éljenek. ellökhetik #ket maguktól. A csókolózás. Amíg a kékeket elismerik és szeretik. hogy boldog és harmonikus családi életet teremtsenek. hogy értsék. A kékek azt akarják. még ha nincs is szoros személyes kapcsolatuk soha többé. A kékek a n#i vagy anya-alakot képviselik társadalmunkban. Gyakran elvárják a partnerükt#l. Szeretnek templomokba látogatni vagy más spirituális er#pontokhoz. hogy szerethessenek és családjukat vagy a barátaikat szolgálják. hogy jó. mindig érdeklik és foglalkoztatják #ket mások szükségletei. A kékek lojálisak és monogámok. termelékeny. és er#s kötést teremt a szerelmesek között. vagy más okokat keresnek szeretetük és megbecsülésük jelzésére. mint a szexuális izgalom és stimuláció. Rossz id#kben képesek hatalmas bels# forrásukhoz folyamodni. ahol csak szükség van szolgálatra és támogatásra.Tegyük hozzá. ha segíthetik és támogathatják családjukat és barátaikat. hogy bels# elemüket feltöltsék. hogy viszonozza szerelmüket. semmi sem t/nik túl soknak. és tanítani. Tudatában kell lenniük.

miközben egyiküknek sincs meg az ereje. „Az egész több mint részeinek összege”. Abban a pillanatban. és ezért rettent# sokat tanulhatnak egymástól. és a kékek elkezdték ontani üzleti ötleteiket és építeni karrierjüket. Nem olyan gyorsak és eszesek. magukba néznek. boldog és elégedett életet fognak élni. gondozók. támogatóak és csapatközpontúak. hogy sokkal jobb eredményeket érjenek el. A kékekkel kapcsolatban lév# kékek túl érzelmesek lehetnek. és egy támogató környezetet létrehozni lehet#vé teszi a csoport számára. A fehérek és kékek jó kapcsolatának Isten és a spiritualitás az alapja. A legnagyobb kihívás a kékek számára a régi szokások és minták elengedése. Ezért találhatók gyakran olyan szakmákban. és a megfelel# kérdéseket teszik fel. Legf#bb problémájuk a cselekvés és a változások megtétele. Nem nagyon ambiciózusak. Óvatosak a pénzzel. és új szituációk nyitott befogadása. hogy együtt dolgozni. A narancsok és a kékek a színtartomány ellentétes felein vannak. A kékek szeretik a lilák és levendulák szenvedélyét és spiritualitását. Biztosítaniuk kell a fedezetet minden kiadásukra és igényükre. és szeret# és gondoskodó életenergiájukat megnövelik az emberiség szolgálatára. Továbbá született hallgatók és könnyedén ráhangolódnak mások érzéseire és gondolataira. Az érzelmi és spirituális értékek sokkalta fontosabbak. akkor is úgy ismerik: az a „kedves. ez tökéletesen érthet# a kék személyiségeknek. Er#s intuíciójuk és bels# tudásuk miatt a kékek általában tudják. gondoskodók vagy támogatók lehetnek. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A kék személyiséget nem igazán érdekli a pénz. 106 . akikhez mennénk ha bármilyen problémánk van. De meg kell bizonyosodniuk róla. A kék személyiség két legfontosabb célja a spiritualitás és a kapcsolatok. hanem az egész csoport vagy társadalom számára értékesek. mit kellene tenniük. melyekben segít#k. Megmutatják másoknak. óriási fejl#dést érnek el. hogy vezessen és inspiráljon. jó személy a sarokban”. A kékeknek id#re van szükségük a döntéshez. békés. és azután foglalkozni a helyzettel. vagy otthonukban.mélyzöldek függetlenségét. Ha a kékek olyan foglalkozást választanak. bels# hangjukban. Ha mindkét aspektus egyensúlyban van. hogy nem használják ki #ket. Az elmúlt néhány évtizedben több lehet#ség vált elérhet#vé. tanácsadók és terapeuták. anyákként vagy háziasszonyokként találhattuk meg. mint a zöldek vagy olyan részletesek. melyek nem csak önmaguk. De intuíciójukon keresztül képesek érvényes és hosszan tartó döntéseket hozni. és sokkal nagyobb szerepet játszanak az életükben. amikor a kékek hallgatnak intuíciójukra és cselekednek. A kékek problémáikat úgy oldják meg. és inkább konzervatív nézeteket vallanak. mint a narancssárgák. [k lennének azok a személyek. Csapatszellemük és a példamutatás segíti #ket a vezetésben. de lojálisak. amely nem kínálja ezeket a lehet#ségeket. hogy békések. és általában nem vállalnak pénzügyi kockázatokat. A kékek született n#vérek. A múltban a kékeket f#leg a privát vagy társadalmi foglalkozásokban. A kékek jó hallgatók és képesek mások bels# világára hangolódni. vagy szeretnénk bármilyen érzelmi zavartól megszabadulni. Er#s intuíciójuk és gyógyító erejük van. és hogy kapcsolatuk érzékenységen és szereteten alapul. Meg kell tanulniuk hallgatni és bízni intuíciójukban.

A kékeknek sok id#re van szükségük saját maguk számára. A meditáció és az ima a legfontosabb és leghatásosabb eszközök. Ha megértik az elme/test kapcsolatukat.A tipikus „kék” foglalkozások: n#vér. hogy abból kifolyólag cselekedjenek és megéljék bels# tudásukat a valós világban. 107 . vagy csak üldögélni egy békés szobában. A kékeknek meg kell teremteniük saját békés és harmonikus környezetüket. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ahhoz. hanem az is. és a spirituális életmóddal való megismerkedése. pap. Szeretnek csendes légkörben lenni. hogy hallgassanak és bízzanak bels# hangjukban. tanácsadó. és befelé kell fordulniuk. hogy „nem-re” van szükségük. A templomlátogatás vagy egy meditációs foglalkozás kit/n# módok hasonló gondolkodású emberekkel való találkozásra. szolgálati személyzet. gondozó / ápoló. melyeket a bels# béke eléréséhez használhatnak. szociális munkás. Ha ebben a békés elmeállapotban tesznek fel egy kérdést. személyi menedzser és önkéntes. mély érzéseiket ki tudják fejezni szabadon. Az egyedüllét ellazító. ha úgy érzik. EGÉSZSÉG. hogy feltöltsék saját életenergia elemeiket. titkár. vagy szeretnének megoldani egy problémát. hogy magukba forduljanak. A kékek számára fontos tevékenység a béke és csönd megtapasztalása. és a boldogság. Meg kell tanulniuk „nem-et” mondani. anya. hogy céljaikat elérjék és még több szeretetet adjanak. Ha a kékeknek kérdésük van. háziasszony. gyermekgondozó. hogy összeszedetté váljanak. és lehet#vé teszi számukra. a kékeknek meg kell tanulniuk önmaguk szeretésének nehéz leckéjét. hogy kiket szeretnek barátaikként. és együttérz#. hogy megtalálják életcéljukat. csendesnek kell lenniük. Aktív és akaratlagos döntést kell hozniuk arról. gyógyító. A kékek számára nem csak az a kihívás. és milyen magánés munkahelyi környezetet fogadnak el. A kékek számára fontos. terapeuta. A kékeknek folyamatosan tudatában kell lenniük érzékeny és er#teljes érzelmi rendszerüknek. Ha túl tudnak lépni legnagyobb félelmükön – hogy nem szeretik. apáca. könyvel#. boldog és kielégít# életet élnek. és világos döntéseket hozzanak.. az segíteni fog nekik egészségesnek és er#snek maradni. koncentrálniuk kell. a válasz azonnali érzését fogják hallani belül. tanár. Személyes erejükkel kapcsolatba lépve lehet#vé válik számukra. hogy felállítsák saját határaikat. harmonikus zenét hallgatni. s hogy egyedül marad .

INDIGÓSZÍN A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Indigószín személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Meghatározás Mély bels# érzések. spirituális gyakorlatok. Egyetemes szeretet. intuitív és bels# kommunikáció. az isteni bels# énnel való kapcsolatba lépés. bels# tudás. odaadás. szeretet és spiritualitás megélése a földön. lélekt#l-lélekig. tisztaság. Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. Gondoskodó. autentikus. Kapcsolat Istennel és a Felsd#bbrend/ Énnel. tánc. a szeretetet és bels# vezet#jüket követik. kreatív és független. óvatos. hímn#s. érzékeny és isteni tevékenység. bels# kommunikáció. spirituális kapcsolatok. lojalitás. úszás. n#ies hang érzéssel. megadás. bizalom. harmóniában élni magasabb meggy#z#désükkel és igazságukkal. magasabb rend/ értékek és igazság követése. csak közeli társak el#tt megnyíló. Spirituális növekedés. érzékenység. Séta. Meditáció. tanár. Tudatos. óvatos. Mély. Bels# szabályok és nem a társadalmak követése. ártatlanság. spirituális. saját tér teremtése. Magasabb rend/ tudás. szeretet és szolgálat. zenész. #szinte. szívük intuíciója által vezéreltek. de lényegtelen. egyetemes szeretet. meditatív. m/vész. Tiszta fogalom. introvertált. Spirituális gyógyító. szociális munkás. Segíteni másokat. éles elméj/. zene. érzések mélysége. tudatosság. magasabb elme. intuitív változások. bels# síkok létének megtapasztalása. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier 108 . néhány közeli barát. isteni tapasztalat. integritás. mély. Bels# tudatosság. barátok Szex. író. igazság. Megfontolt. bels# tudásuk kifejezése. #szinte. Magasabb rend/ igazságukat. meditatív tudatosság. Lágy. odaadás. m/vészi. intuíció. érzékenység.

érezzenek. mint egy végtelen óceán. hogy megértsék. melyet mindannyian Istennek vagy Szeretetnek hívunk. Nincs szükségük okra sem. Hímn#s megjelenésük és fejlett 109 . hogy segítsenek az emberiségnek spirituális fejl#désében. Ennek eredményeként a mai indigó személyiségek szabadok.ELME/TEST Az indigó személyiségek az életet mély bels# érzéseiken keresztül tapasztalják meg. Mind a férfi. hogy mások ideái. Továbbá úgy t/nik. az emberek miért bánnak olyan rosszul egymással és a bolygójukkal. hogy a világ körülöttük válaszol az üzenetükre. Nincs elkülönülés. a megtorlástól való félelem nélkül. Számukra az élet olyan. amelyekre szükségük van. intuíciójukkal vagy magasabb elméjükkel. mit akarnak. Az indigóknak nagyon fontos a becsület. statisztikákra vagy adatokra. Ezek a nyugodt és kellemes személyiségek kapcsolatban állnak bels# tudásukkal. Az indigók elégedettek. teli isteni szeretettel és energiával. lehet#vé teszi számukra. hogy olyan eredetiséget és világosságot sugározzanak. vagy hogy mi az igazság. mintha tudatos személyiségekként születtek volna. Egy életen át tartó keresésük a magasabb igazság és tudatosság után. hogy meggy#z#djenek arról. teli hihetetlen kincsekkel. s#t hímn#snek t/nnek. érzelmi vagy mentális lények vagyunk. Ez volt az egyetlen módszerük a spiritualitás gyakorlására és a bels# Isten felfedezésére. Az indigó személyiség motivációja az élet isteni egyetemes lényként való együttérzéssel és szeretettel teli megtapasztalása. Érzéseikben és az életérzékelésükben nagyon „mélyeknek” tartják #ket. Az indigóknak nem lehet megmondani. Bels# tudásuk és vezet#jük megadja számukra az összes információt. hogy az emberiséget a tudatosság és a valódi spiritualitás korába vezessék. hogy minden ember isteni lény. Az indigóknak bels# késztetésük van arra. Úgy t/nik. hogy a világegyetemben minden kölcsönösen kapcsolódik egymáshoz. hogy korlátozott vallási csoportok vagy szervezetek tagjai legyenek. mind a n#i aspektusokat megtestesítik magukban. Bels# erejük és hatalmuk az Istennel vagy a szeretettel meglév# bels# kapcsolatukból ered. hanem össze vagyunk kapcsolódva a magasabb hatalommal. Ez a bels# tudás még nehezebbé teszi számukra. és hogyan akarják tenni. A múltban az indigókat gyakran vallási csoportokban vagy szervezetekben találhattuk meg. és már gyermekként tudják. Az indigókat tekintik az elkövetkezend# id# új vezet#inek. Az összeszedett indigóknak megvan az energiájuk és hatalmuk arra. bolygónk rossz állapotban van. meggy#z#dései. ha kifejezhetik a spiritualitással. Nincs szükségük tényekre. érzékenynek. Számukra az egyetemes Szeretet az összekapcsoló er# a világegyetemben. Egész egzisztenciájuk azt mutatja nekik. hogy spiritualitásukat vagy vallásosságukat kifejezzék. Az indigók gyakran gyengédnek. hogy megélhessék bels# érzéseiket és Istennel való kommunikációs igényüket. a bels# értékek és hitrendszerek. Nem csak testi. mely nem található meg más színszemélyiségeknél. hogy mit tegyenek. Az indigók azt is tudják. hogy er#teljes spirituális lények vagyunk. alaptételei vagy felfogásai szerint éljenek. gondoljanak. bennük rejl# megértéssel és tudatossággal viseltetnek az emberi élet és annak univerzális következményei iránt. és tudják. vallásossággal és szeretettel kapcsolatos érzéseiket. Nem lehet #ket rábeszélni. Társadalmunkban nem szükséges többé. akik a tudattalanság és sötétség álmából ébredeznek. Egyszer/en bens#jükben tudják az igazságot. Az indigók tudják.

Az indigóknak érzékeny a fizikai testük. Jobban szeretik a lágy és kiegyensúlyozott fizikai tevékenységeket. és egy nagy „energetikai-érzelmi” fal mögé bújhatnak. intuíción alapuló felfogásokkal és helyzet-meglátásokkal. akár a munkahelyen. Az indigóknak békés és harmonikus környezetre van szükségük. Megértik. Kedvenc tevékenységeik közé tartozhat a séta. A konzervatív. Pontosabban fogalmazva: a „Bels# Hálójuk” jobban fejlett és ezáltal képes érzékelni és kapcsolatba lépni a magasabb realitásokkal. Úgy t/nik. nagyon együttérz#ek és elfogadóak is. Gyakran állnak el# nem hagyományos. megért# és világos légkörüket. Az indigókat Istenhez közelebbinek tartják. hogy kifejezhessék kreativitásukat. hogy olyan szabályokat kövessenek. barátaiktól és a társadalomtól visszahúzódókká is válhatnak. hogy az életet tisztességgel. festésen. Ha egy indigó nem követi saját útját. hogy megértsék egy idea vagy helyzet mentális megfogalmazását. Az életet nem intellektusukon vagy racionális elméjükön keresztül dolgozzák fel. merev gondolkodás. Érzelmileg zártakká. Mivel az indigóknak magasan fejlett rendszerük van. hogy a létezés bels# dimenzióiba mozogjanak. Legtöbbjük számára a fizikai aktivitás túl nyers és zavaró. 110 . Az életnek van értelme. melyek más színszemélyiségek számára szokatlanok. Továbbá a spirituális fogalmakat sokkal könnyebben értik meg. de az életet inkább intuíciókon és érzéseken keresztül érzékelik. Érzékenységük és érzéseik mélysége miatt meg kell teremteniük saját. Az indigóknak nincs különösebb szükségük arra. és mi emberek megalkotjuk saját realitásunkat. amit gyakran táncon. íráson vagy más m/vészi er#feszítéseken keresztül tesznek. akár otthon. mint a mi korlátozott intellektusunk. Világos és éles elméj/ gondolkodók. a kocogás vagy a meditatív gyakorlatok. mint a többi személyiség színt. Az indigók tiszták és ártatlanok – kivételesen igazmondóak. melyekkel nem értenek egyet. s#t szellemeket. Követik bels# tudásukat és kitartanak a magasabb rend/ igazságok mellett. mély érzéseik és bels# igazságuk kifejezésének képtelensége a szomorúság és az izoláció érzését válthatja ki bel#lük. nyugtalan és önpusztító. hogy kik #k és mi az életcéljuk. szokatlanul érzékenyek és intuitívak. Magas rezgésük lehet#vé teszi számukra.spiritualitásuk miatt mások néha hajlamosak #ket introvertáltnak vagy széls#séges esetekben bizarrnak és excentrikusnak látni. Tudják. Életüket a legmagasabb rend/ elveknek megfelel#en kell élniük. Mintha éleslátásuk és tudásuk más forrásból származna. Semmilyen társadalmi nyomás nem kényszerítheti #ket kompromisszumokra vagy arra. érzelmeket és érzéseket. mint a fizikai fogalmakat. kreatív és független személyiségek mély érzésekkel és er#s intuíciókkal. mindannyian isteni lények vagyunk egy nagyobb tervben. annak a biztos tudatával jöttek a világra. Az erejük teljében lév# indigók tudatos. Bár #szinték és függetlenek. éles elméj/. aurákat és egyéb dimenziókat is érzékelni és észlelni. mint az er#teljes gyakorlatokat vagy verseng# sportokat. introvertáltakká. Az indigókat jobban érdekli a magasabb rend/ elvekr#l való tanulás. mint a társadalmi meggy#z#dések vagy a korlátozott fizikai valóságok. együttérzéssel és szeretettel kellene élni. Képesnek t/nnek energiákat. depressziós lesz. Az indigók magasabb szint/ megértéssel és tudatossággal egyesítik intelligenciájukat. Másrészt szükségük van arra.

és azok között lakik. miközben engedik. mert gyakran félreértik #ket. kiben bízhatnak. Az erejük teljében lév# indigók megtanultak élni és m/ködni a társadalomban. hogy #k függetlenek és kíváncsiak legyenek. problémát okoz. vagy amit megértenének és ezért hajlamosak a frusztráltságra és a zavarodottságra. amilyen az most. melyet. félreértettnek érzik magukat. Az indigók gyakran élik ki spiritualitásukat vallási csoportokban vagy szervezetekben. hogy elrejtsék zavartságukat és lecsendesítsék bels# hangjaikat. hogy Istennel legyenek és kifejezzék bels# szükségleteiket. Túl érzékenyek. aki gondoskodóak. A bolygó jelenlegi állapota nem olyan. vagy elnyomhatják bels# tudásukat és igazságukat. 111 . saját. Van egy bels# tudásuk. Az indigók visszahúzódóvá és introvertálttá válhatnak. hogyan éljék ki hatalmukat. Tudják. elkötelezettek és megért#ek. Az erejük teljében lév# indigók nem követik a társadalom szabályait vagy rendeleteit. amikor egy régi. mély érzéseikkel. Az indigókat az igazság és a spiritualitás élteti. Hajlamosak visszahúzódni a társadalomtól. ha nem értik meg. ha minden él# egymással kölcsönös kapcsolatban van. amilyennek elképzelték. mint: „Ha egyek vagyunk. Az erejük-hagyott indigók igazodhatnak a társadalomhoz. hogyan fejezzék ki bels# vágyaikat és érzéseiket kreativitás útján. #si baráttal találkoznak. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Az indigóknak olyan társakra van szükségük. Az erejük-hagyott indigók rémültté és dezorientálttá válhatnak. de nem akar kompromisszumot. Haladó spirituális gondolkodásuk és viselkedésük és az igazságra és a bels# érzéseikhez való lojalitásra összpontosításuk nehézzé teszi számukra. nagyon privát területükön belül. hogy igazodjanak a világhoz úgy. Elvesztik a kapcsolatot bels# tudásukkal és érzéseikkel. Találnak módokat arra.Ha egy indigó elesettnek. hogy óvatosnak kell lenniük társas érintkezéseiben. Jobban szeretnek a spiritualitás és a szeretet bázisán találkozni az emberekkel. érzik. visszavonul a társadalomtól. vagy tagadhatják. és olyan er#sen érzik mások fájdalmait és problémáit. melyek az embereket egy jobb világ teremtése felé vezetik. és többé már nem igazán tudják megérteni az életet. mintha egy másik bolygóról jöttek volna. hogy igazodjanak a társadalom szabályaihoz. Gyakran a drogokhoz és az alkoholhoz fordulnak. Olyan kérdések gyötrik. és nem hamis ideák vagy politikai ambíciók. Az indigóknak nagyon kevés közeli barátjuk van. Introvertálttá válnak és konzervatív. követniük kell. és azt is tudják. Érzékeny fizikai és érzelmi rendszerük okozza visszahúzódásukat. érzelmi falakat emel önmaga köré. a társadalmi szabályoktól fogva tartottnak érzi magát. kemény és merev attit/d mögé bújnak. Elszigeteltnek. alig érintkezve a külvilággal. TÁRSADALMI ÉLET A társadalom és az indigók nem jó párosítás. Ez lehet#séget ad nekik. hogyan lehetünk ilyen brutálisak és er#szakosak egymással? Hogyan lehet az emberiség ilyen érzéketlen és nem-spirituális?” Ha nincsen erejük az érzékeny mély érzés/ indigóknak. Az indigók nem igazán társasági emberek. és fejezzék ki együttérzésüket és a szeretet mély érzéseit.

de ha egyszer rátaláltak lelki társukra. ha magukba néznek. kifejezetten érzékeny testükkel és idegrendszerükkel. hogy kapcsolatba lépjenek az élettel. tudják. ahogyan mi azt ismerjük. Az indigók problémáikat akkor oldják meg. melyet az indigók éreznek belül. Mivel ennyire együtt éreznek másokkal. mind a férfi tulajdonságokat. de megtestesítik a tudatosságot. harmóniában kell. de ha harmóniában vannak bels# tudásukkal. és együtt szórakozni. annak különböz# formáiban. A szex egy mélyen spirituális tapasztalat. Gyengéd és elkötelezett partnerek. hogy legyen spirituális meggy#z#déseikkel és életérzékeléseikkel. Akkor a legboldogabbak. Minden fizikai személyiségtípus túl durvának és brutálisnak t/nik egy egészséges szeret# kapcsolathoz. és ebb#l kifolyólag gyakran hímn#s megjelenés/ek. mind a n#i tulajdonságokat megtestesítik. lojálisak. Ha egyszer biztonságban érzik magukat. melyek lehet#vé teszik számukra. ha képesek életüket meggy#z#déseikkel harmóniában élni. De általában nem értik meg a mélységet és a szeretetet. Mindaddig. Az indigók szeretnek a levendula. Ez a szavahihet#ség és barátságosság gyakran sok lehet#séget teremt. ha bíznak bels# érzékeikben. hogy más spirituálisan orientált emberek is éljenek ezen a bolygón. hogy egy magasabb rend/ feladat vár rájuk. szenvedélyesek lehetnek és mély szerelemmel telik. A férfi indigóknak. hogy 112 . A barátaik vagy alkalmazóik mindig számíthatnak rájuk. Az indigó személyiségek lojálisak Soha nem hazudnának. csalnának vagy lopnának. Élvezik az olyan munkákat. A legtöbb erejeteljében lév# indigónak nincsenek szigorú szabályai vagy korlátozásai a szexszel kapcsolatban. Az indigók olyan foglalkozásokat részesítenek el#nyben. spirituális gondolkodásmódjukat. Mivel az indigók mind a férfi. társadalmi vagy m/vészeti foglalkozásokban. gyakran hajlandóak másokat. A szexualitás nem egy férfi vagy n#i megnyilvánulás vagy testi aktus. és nem védekeznek. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK Az indigók intellektuálisak. A zöld személyiségek az indigók éles elméj/ és világos mentális képességeivel tudnak mit kezdeni. Az indigók általában integrálják mind a n#i. amíg az indigók mély bels# kapcsolatot éreznek a partnerükkel. h/ségesek és monogámak lesznek. éleselméj/séget és az érzékenységet is. A sárgák és az indigók szeretnek játszani. akik a legjobb barátok és társak. melyek megengedik nekik azt a szabadságot. gyakran vannak n#i jellemz#ik. gyakran nincs szükségük kapcsolatokra. hogy tudatosak és a t#lük telhet# legmagasabb rend/ igazság szerint élnek. Az indigóknak olyan partnerekkel kell lenniük. Segíteni és támogatni akarják a társadalmat. ha tudják. melyet végeznek. abban a formában. nagyon szeret# és szenvedélyes társak. Inspirálóak. lila vagy fehér személyiségekkel lenni. Az indigókat gyakran megtalálhatjuk a szolgáltató iparban.Társválasztásukban körültekint#ek. Sikeresnek érzik magukat. és ha képesek más lelkeknek segíteni a bolygón. és erejük teljében vannak. A narancssárgáknak és a mélyvöröseknek szintén konzervatív az élethez való viszonyulásuk. akik megértik haladó. és biztosítják. De az indigók jó szeret#k is. és dolgozni velük vagy nekik. Mindig a helyes választ fogják kapni. hanem két lény spirituális egyesülése. A munka. amelyben két energialény kozmikus nyitottságba olvad.

tanácsadók és tanárok lehetnek. szociális munkás. m/vész és tervez#. zenész. olyan környezetet teremthetnek. mely megengedi számukra. szeretetben és megértésben fejezik ki meggy#z#déseiket. nem okoz gondot számukra életenergia elemeik feltöltése. Ha kiélik bels# meggy#z#déseiket és érzéseiket. s meg#rizzék a kapcsolatot bels# tudásukkal. hogy összeszedettek. ápolón#vér. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Az indigóknak szükségük van arra. Hímn#s megjelenésük. Az indigóknak be kell lépniük a való világba. Ahhoz. rosszról. mely békét. ha életüket tudatosan és bels# er#vel élik. mégis legkifizet#d#bb tevékenység. és hogy egy sokkal nagyobb. az indigók er#teljes spirituális gyógyítók. hogy belülr#l kifelé feltöltik és meggyógyítják önmagukat. békések maradjanak. egyszer/en az által. melyet végezhetnek az. Tudják. Ha az indigók harmóniában vannak. író. EGÉSZSÉG. m/vész. mely uralkodik a bolygónkon. mély érzéseikkel. Bármikor. Mivel szorosan kapcsolódnak Istenhez és az Egyetemes Életenergiához. És nincsenek hozzászokva a kiegyensúlyozatlan és feszült környezethez. személyiségük és meggy#z#déseik nem illenek a társadalmak férfir#l. Tudják. ha kiállnak meggy#z#déseik mellett. összekapcsolódhat az egyetemes energiaáramlással. tanár. és meg kell bízniuk benne. Harmóniát teremtenek az által. amikor egy indigó elméje/teste csendes és békés. Az indigóknak kapcsolatba kell kerülniük a küldetésükkel és látomásukkal az életükben. Az indigóknak megvan az az egyedülálló képessége. A legnehezebb. egyensúlyt és er#t érhessenek el. hogy kapcsolatba léphessenek bels# tudásukkal. n#r#l.másokat szeressenek és támogassanak. hogy hatalmuk megmaradjon. anya. hogyan nézhet ki egy holisztikus társadalom és a spirituális élet. Testük általában nagyon törékeny. alkotott elképzeléseibe. Ennek eredményeként nehézségük akadhat kiegyensúlyozatlan és érzéketlen környezetünkhöz való beilleszkedésben. hogy az egyetemes tudatosság és energia ezen óriási rendszerének részei. szeretetet és megértést sugároz. brutális és intenzív e törékeny személyiségek számára. hogy az életnek van értelme. és a „magasabb” elmével. gyermekgondozó. stb. hogy megmutassák az emberiségnek. A meditáció és az imádság fontos eszközök az indigók számára. A való világ élete túl hangos. érezniük kell bels# hangjukat. Az indigóknak olyan környezetet kell teremteniük. A tipikus ”indigó” foglalkozások: spirituális gyógyító. hogy harmóniát. ha magasabb elméjüket bels# vezetésre kérik. 113 . Minden kérdésükre megkapják a választ. jóról. Istennek nevezett entitás részei.

innovatív és független. Társadalomellenes. új projektek. szokatlan.LILA (IBOLYASZÍN) A következ# személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Lila Meghatározás Karizma. Vízionista. Kreatív. a fogalom és a tárgy összeolvadása. pszichológus. követel#z#. közvetlen. távolságtartó. Mágikus átalakulás. vízionista ötleteket kifejez#. fizikai tevékenység. expanzió. futurista. Hatalom. az ötletek tényeket alkotnak. er#s szexuális vezéreltség. innovatív. spirituális tanító. globális. trendeket és a jöv#t vizualizáló. inspirálja és motiválja a társadalmat. személytelen. Elkötelezett. elme/test technika. mint a tenisz. Látomásuk megélése és sorsuk beteljesítése. meditáció. innovatív. széles közönséget kell elérniük. misztikus egység. kreatív ötletek karizmatikus. b/ntudat. földi és univerzális. szabadság. kreatív. mágneses. Érzékeny. intuitív. Isten univerzális érzékelése. összeszedett. kozmikus áramlás. zenész. érzékeny. barátok Szex. elragadtatás. misztikus. férfi/n# integrálás. mágikus. Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. közvetlen. tantrikus férfi-n# egység. szakmai-tudományos természet. elvi. humanitárius. Zene. Színész. utazás és inspiráció. producer. tanítanak és változtatnak át. m/vész. Szenvedélyes. befolyás. lehet#ségek. intimitás. megosztja a víziókat. független. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Látomások megélése. Az emberiség vezetése és inspirálása. igazgató. szenvedélyes és er#teljes. megvalósítása. Egyetemes. 114 . szenvedély. Szenvedélyes. Fizikai és mentális képességeket kombináló tevékenységek. vizuális. feltaláló. politikus. hány embert érnek el. Mágikus és misztikus egység. szenvedélyes elragadtatás. el#adó. vízionista ötletek realizálása és kifejezése. elvi. átalakulás. a föld és a lélek egysége.

Fontos számukra. Általában látják és felismerik minden helyzetben a „nagyobb képet”. Minél inkább képesek bels# látomásukat beteljesíteni. Sportokban vagy más fizikai gyakorlatokban kell levezetniük fizikai erejüket. és legyen értelmük. hogy inspirálják az emberiséget. Ezek az aspektusok és jellemvonások magukban foglalják az érzékenységet. Továbbá megvan a fizikai hatalmuk és tartalékaik. mind az intuíciónak a birtokában vannak. A lilák képesek ráhangolódni egy energiaáramlatra. 115 . mit tartogathat a jöv#. és „magas” ideáljaik és reményeik vannak a jöv#re nézve. Tudják. Szó szerint látják a jöv#beli incidenseket bels# szemük el#tt. melyek szükségesek a változtatások eléréséhez saját és mások életében. tényeket vagy adatokat ahhoz. fontos számukra. hogy meglássák az okot vagy struktúrát a technológia. A lilák könnyedén megtalálják a mögöttes törvényeket és okokat. A lilák el#relátók. er#teljes fizikai testük van. és intuícióik révén tudják. hogy valami fontosat kezdjen az életével. vagy mely trendek lehetnek sikeresek. Elméjük egy mágikus hely. szeretetet. futurisztikusak.ELME/TEST A lilák dinamikus. A lilák nem hagyományos és találékony ötletei és rejtélyes érzékelései mások számára nem t/nnek. A lilák motivációja az. hogy ötleteik és projektjeik m/ködjenek. és a fizikai aktivitást. Az életet f#leg a „harmadik szemükön” vagy „bels# látásukon” keresztül érzékelik. A liláknak nem kell ismerniük részleteket. A rugalmas lila személyiség az életet varázslatként éli meg. hatalmat. A lilák a kék és a vörös tulajdonságokat kombinálják a létezés és rezgés egy új szintjén. Jobban foglalkoztatja #ket a nagyobb kép és a mögötte rejl# vezérl#er#. és túlzott fizikai energiájuk. ahol a kívánságok valóra válnak – egy misztikus egysége az elméletnek és a gyakorlatnak. annál elégedettebbek és boldogabbak lesznek. együttérzést. hogy m/vészi és újszer/ alkotáson keresztül fejezzék ki és éljék meg látomásaikat. Érzik a zene hatalmát és rezgését. A lilák szinte mindennél jobban imádják a zenét. Idejük nagy részében a jöv#ben élnek. A legtöbb lilát bels# hajtóer# készteti arra. Mivel a lila személyiségek kék és vörös tulajdonságokat integrálnak. Életfeladatuk vagy küldetésük az. anélkül hogy leragadnának a részleteknél. és megérzik. hova irányul az energiának ez a folyama. El#relátásuk/látomásaik megengedi nekik. realisztikusnak és praktikusnak. intuíciót. A lilák mind a tudásnak. és gazdagság és teljesség új korszakába vezessék #ket. a helyzet vagy az esemény mögött. és másokra bizonyos vonzer#t gyakorolnak. karizmatikus. el#relátó és er#teljes személyiségek. és megérzik. hogyan valósítsák meg az álmokat. hogy e kett# különböz# aspektusait elfogadják és megéljék. A liláknak általában er#s. Er#s elméjük miatt a tevékenység közbeni relaxáció gyakran jó módja a fizikális és mentális lazításnak. gondoskodást. és szeret állandóan az átalakulás és változás állapotában lenni. A liláknak karizmatikus és mágneses kisugárzása van. Ki tudják terjeszteni intuitív elméjüket. gyakran korukat meghaladóknak tartják #ket. Másrészt a lilák teoretikusok. Hihetetlen érzelmi mélységgel rendelkeznek. hogy elérjék a céljukat. Mivel képesek trendeket és jöv#beni eseményeket vizualizálni. Mindazonáltal jobban szeretik a nyugodt és harmonikus zenét. szenvedélyt és er#t. milyen lépéseket tegyenek.

Ugyanakkor értéktelennek vagy a feladathoz nem érzik magukat elég jónak. miért érzik olyan er#sen. miért nem lehetnek olyanok. mint mások. érzékenyek és szenvedéllyel teltek. A lilák elméjének egy része mindig úgy gondolja. mely összeköti az embereket. mintha önbecsüléssel. ahol az univerzum gondoskodik róluk és ellátja #ket mindennel. spirituális lények vagyunk.Az a zene. De belül érzelmesek. mintegy védekez# eszközként. A lila személyiség számára a legnagyobb kihívás. Még egy sikeres projekt befejezése után is általában kis hibákat vagy részleteket találnak. és rossz állapotba kerülhet t#le. hogy világszerte meghallják #ket és kiterjeszthessék vízióikat. Azt hiszik. mikor valójában azt akarják. tartózkodónak és elérhetetlennek t/nhetnek kívülr#l. mely destruktív és negatív. A spiritualitás fontos fogalom a lilák számára. és a vörösek szenvedélyével és energiájával. Sok ereje-hagyott lila nem bízik a látomásaiban és ideáiban. Csodálkoznak. hogy spirituális életet élnek. és azután megpróbálják elérni a lehetetlent. Nagy apartmanokra vagy házakra van szükségük. és nagy térre van szükségük saját maguk számára. és ezért szétszórttá és zavarttá válnak. gyakran karizmatikus erejüket alkalmazzák. túlon-túl furcsák és nincsenek kapcsolatban a valóssággal. hogy megbízzon intuíciójában és bels# látomásában. Ha a lilák nem találták meg a látomásukat és nincsenek kapcsolatban az intuíciójukkal. hogy valami különlegeset alkossanak. sikerrel és jóléttel kompenzálni hiányzó spirituális kapcsolatukat. Az erejükhagyott lilák gyakori problémája. sok nyitott területtel. A sikeres és híres személyiségek. A lilák értik. és er#teljes kapocs a világegyetemhez is. hogy túl sok feladatot vállalnak egyszerre. akkor ez a liláknál frusztrációt és er#tlenséget okozhat. hogy #szintén így is éreznek. és ebb#l kifolyólag mutatnak h/vös küls#t. Ez általában b/ntudatot ébreszt bennük. mint a legtöbb ember. 116 . hogy anyagi jólétet vagy magas társadalmi rangot érjenek el. Túl sok lehet#séget látnak. Értik az elme e varázslatos helyén való életet. melyeket nem láttak. és mi emberi lények társ-teremt#i vagyunk saját sorsunknak. Néha még egy kastély is túl kicsi a lilák expanzív energiamezeje számára. A lilák h/vösnek. A lilák függetlenek. Ez az egyetemes vagy kozmikus valóság. és akkor valóban imádatban és dics#sében sütkérezik. nem egy Mindenható Isten a mennyekben. hogy Isten mindenben benne van. mert a kékek érzékenységével és érzéseik mélységével rendelkeznek. hogy szinte mindent jobban. fellengz#sek és nárcisztikusak. A liláknak gyakran vannak kétségeik. melyek a bizonytalanság érzésével párosulnak. er#vel és önbizalommal rendelkeznének. jobbak. azok az emberek. hogy valami fontosat kellene tenniük az életben. Minden létez#ben Istent látják. Türelmetlenekké válnak. Ha nem realisztikusak. azon éget# késztetés nélkül. mind fizikálisan is szükségük van. Sorsuk beteljesítése annyit jelent. irritálhatja és frusztrálhatja a lilát. Óvatosak az érzelmeikkel. amire szükségük van. A lilák számára a zene univerzális nyelv. hogy másokra olyan benyomást tesznek. akik megvalósítják céljaikat és álmaikat. gyorsabban és hatékonyabban is elvégezhetett volna. Er#teljes. Az. nem jelenti szükségszer/en. Könnyen megsérthet#ek. Az erejük-hagyott lilák arrogánsak. Er#s önkritikájuk és a tökéletességre való hajlamuk gyakran a b/nösség és értéktelenség érzetét kelti bennük. Egy egoista lila diktatórikus tulajdonságokat fejleszthet ki. A kiegyensúlyozatlan lilák gyakran megkérdezik maguktól. Erre a térre mind intellektuálisan. gyakran találkoznak ezekkel a bizonytalanságokkal. ha egy kis városban vagy közösségben ragadnak. Hajlamosak hatalommal.

A lilák inspirálhatják és motiválhatják a társadalmat. Jobban szeretik a „magasabb szexet”. A szexuális egyesülés kozmikus tapasztalatot képvisel. meggy#z#déshez vagy társadalomhoz tartozunk. A lilák els#sorban saját látomásaik megvalósításával foglalkoznak. nincs els#dleges prioritásuk a lilák számára. beleértve társaikat és barátaikat is. szexuális problémák léphetnek fel. A lilák szeretik a szexuális izgalmat. hogy a világegyetem gondoskodik rólunk. figyelmüket. ahol az emberek háború nélkül élnek. Mivel ilyen könnyedén és teljesen egyesülnek a szerelmükkel. mely két energialényben egységbe olvad. Meg kell tanulniuk „elengedni” a látomásukat. hogy hébe-hóba kibújjanak a barlangjukból. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Bár a kapcsolatok fontosak. ahol saját életünk alkotói vagyunk. ahol a föld bolygót él# szervezetként értelmezik. Ha rákapcsolódunk az univerzális hatalomra. nem fontos témákról folytatott beszélgetések. Minden érzelmi figyelmüket társukra összpontosítják. A liláknak szükségük van a szexuális izgalomra és stimulációra a kapcsolataikban. hogy új módokat keressenek egy harmonikus jöv# teremtésére. mint csak a barátokkal lebzselés és haszontalan. A társadalmi érintkezések unalmasak és nem szükségesek számukra. A társadalom szolgálatában kell. miket gondolnak róluk. és a „harmadik szemükre” vagy látóközpontjukra koncentrálni. ahol a szexuális egyesülést és az orgazmust egy. hogy támogassák közösségüket. egy férfi-n#i fúziónak. akik megértik látomásaikat. és saját kreativitásukra fókuszálnak.TÁRSADALMI ÉLET A lilák gyakran antiszociálisnak t/nnek. Ha egy lila partnere nem válaszol ugyanolyan szenvedéllyel és szexuális intimitással. még az élethossziglaniakat is. Ezért különös hangsúlyt kell fektetniük a kiegyensúlyozott és kielégít# szerelmi életre. ahol a kett#sség megsz/nik létezni. végtelenül és korlátok nélkül támogatni fognak bennünket. és nagyon szenvedélyesek. vagy születtünk bele. nemzetüket vagy az egész bolygót. A liláknak er#s. Érzékenyek a partnerükkel szemben. Sokkal jobban érdeklik #ket a lényegre tör# vagy mély beszélgetések. 117 . és nem veszhetnek el a kapcsolatban. megértjük az univerzális energiaáramlást. hogy szórakozzanak és élvezzék az élet kínálta szépséget. és azonnal megérzik. mindegy milyen valláshoz. bels# késztetésük van arra. és ha igazodunk a világegyetemhez. hogy legyenek azért. Ez gyakran távolságot teremt köztük és mások között. A lilák számára fontos. és saját sorsunk mesterei. hogy elfelejtik fenntartani más barátságaikat. Olyan partnerekre van szükségük. és azt biztosan követi a frusztráció. hasonló irányban utaznak és inspirációt adnak. tudatában kell lenniük saját individualitásuknak. A lilák azt tanítják az emberiségnek. az „anyagot” melyb#l mindannyian vagyunk. a megvilágosodáshoz vezet# ösvénynek tekintik. A lilák hajlamosak olyannyira eltelni partnerükkel. hogy változásokat és javulást hozzanak a társadalom és az emberiség számára. vagy fontos projektek és ötletek. A lilák követel#z#k és birtoklók is lehetnek egy kapcsolatban.

a lilák arra tanítanak bennünket. hogy jelent#s változásokat tehessenek ezen a bolygón. A pénz adja meg nekik a szabadságot és a hatalmat. 118 . Képessé teszi #ket álmaik és látomásaik megvalósítására és létrehozására. A lilák általában hajlamosak olyan foglalkozásokat választani. Ha inkább az emberiség javára és humanitárius projektekhez használják karizmatikus vezet#i képességeiket. A kékek szeretnek a lilák körül lenni. és képesek a helyzetek és problémák mélyére tekinteni. projekteket és fejlesztéseket. hogy el#relátó és újító ötleteiket kifejezhessék. mégis csapatként támogatják egymást. hogy a narancs személyiségeknek is szüksége van szabadságra és függetlenségre. A liláknak nincs szükségük sok pénzre a magánéletében. zenét. A lilák. elkötelezettségükkel. Érezhetik a t/zet köztük. Amíg sok különböz# színszemélyiségnek van egy olyan érzése. és hogy az univerzum mindvégig gondoskodni fog rólunk. és megértessék mondanivalójukat. és arra. Nehéz ellenállni a lilák karizmájának és b/vös hatalmának. Nagyon különböz#ek. hogy értékes és fontos változásokat eszközöljenek ezen a bolygón. A lilák született vezet#k. De a lilák óvatosak is a pénzzel. m/vészetet és a humanitárius. vallást. hogy a világegyetem minden ajtót megnyit el#ttük és támogatja a lilákat. autokrata és diktatórikus stílusukat. a média vagy a kommunikáció területe. semmint egoista célokra. hogy „az élet kemény munka”. mágneses karizmájuk és személyiségük miatt. A lilákat gyakran vonzza a szórakoztatóipar. Mindig törvényeket és mintákat keresnek. Tudják. Ha kapcsolatban állunk az Egyetemes Életenergiánkkal. A legtöbb szituációt mentálisan és érzelmileg megvizsgáló képességük. vezérl#erejükkel és látomásaikkal a sárgák nyugodt és játékos attit/djének ellentétei. A lilák tudják. amit tesznek. és intuitív és kreatív kifejezésük eredményeként kreatív és innovatív problémamegoldók. Hajlamosak pénzeszközeiket együtt tartani és néha önz#nek és zsugorinak tartják. az élet er#feszítés nélkül manifesztálja önmagát. és magasabb célokat kell látniuk abban. mégpedig b/vös és er#feszítés-mentes módon. ökológiát. milyen területen fejtik ki tevékenységüket. melyet megteremtenek. ha befolyásosak akarunk lenni. és analitikus elméjük által képesek megtalálni az okokat a dolgok mögött. Ha a lilák elfogadják és megbecsülik a mélyzöldet. A lilák nagyon intelligensek. Ha erejük teljében vannak. melyekkel a lilák foglalkoznak magukba foglalják a filozófiát. mely függetlenséget és kreatív szabadságot hagy nekik. új megoldásokat fognak találni és hatékonyabban dolgoznak. Élvezik a luxust. Er#sen hisznek tevékenységeik céljaiban. jó választásnak t/nhet egy sikeres és virágzó kapcsolathoz. Más területek. hogyan használják a meglév# eszközöket.A lilák szeretik a vörösek szenvedélyét és hatalmát. futurisztikus technológiákat. Szeret# és támogató partnerek lesznek. akkor mások elfogadják er#teljes. hogy bízzunk bels# áramlásunkban. Van egy bels# tudásuk az univerzum természetes funkcióiról és törvényeir#l. A liláknak meg kell érteniük. irodalmat. A narancssárgák és a lilák jó partnerek. de a pénzt a hatalom és a befolyás képvisel#jeként érzékelik. úgy t/nik számukra. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A liláknak szükségük van a kreativitásra. hogy társadalmunkban pénzre van szükség. Mindegy.

hogy betöltsék küldetésüket és megvalósítsák álmaikat. be kell fejezniük a projektjeiket. erejüknél lesznek. bármit elérhetnek. A lilák számára az élet varázslat. A lilák számára fontos. szociális munkás. Világos tervek készítése. mindennapi életük megszervezése segíteni fog nekik valódi céljaik és látomásaik megtalálásában. korlátlan támogatást fognak kapni. energizáló zene hallgatása. Miután tisztázták. hogy megtalálják és teljesítsék legbels#bb látomásaikat. és csodálatos és ígéretes jöv#jükre fognak összpontosítani. Ha a lilák megtalálják helyüket az univerzumban. Ha ez az energiaáramlás m/ködik. és ha már egyszer összekapcsolódtak az Egyetemes Életenergiával. Ha megértik látomásaikat és kapcsolatban állnak a világegyetemmel. jóga gyakorlatok. A liláknak szembe kell nézniük b/neikkel és értéktelenségükkel. 119 . hogy túl gyakran változtatnának a terveiken. hogy csak néhány projektre koncentráljanak az adott id#ben. melyek összekapcsolják #ket az univerzális életenergia áramlással: tantra. igazgató. összpontosíthassanak és meditáljanak. pszichológus. spirituális tanító. zenész.Tipikus „lila” foglalkozások: színész. hogy korlátozzák látomásaikat. Sikereik eléréséhez elengedhetetlen. Mindazonáltal fontos számukra. valamit. ami el#re hajtja #ket. korlátlan támogatásban fognak részesülni. hogy nem kell dolgozniuk túl keményen sikereikért. szert# és támogató társukat. politikus. és a valóság talaján maradnak. hisznek és bíznak a látomásukban. hogy bels# A mély meditációk. A liláknak meg kell tapasztalniuk. és érzik e bels# kapcsolatot az egyetemes hatalommal. A lilák mindig szerencsésnek t/nnek. De valójában a sikerük nem más. el#adó. el fogják engedni b/neiket. szerz#. mi az. A lilák óriási szenvedéllyel viseltetnek az élet iránt. Látomásaik szenvedélyes szívvel való kiélése mindig a jó irányba fogja #ket vezetni. anélkül. A lilák bels# feszültséget éreznek. A lilák szenteljenek nagy figyelmet a szexuális és szerelmi életüknek. hogy megmaradjon a koncentrációjuk. amit akarnak. producer. Gyakran el#fordul. mint az univerzummal való harmóniájuk küls# megnyilvánulása. hogy megtalálják szenvedélyes. Nem lesznek boldogok. tervez#. Ez segít nekik kapcsolatba lépni látomásaikkal. fontos eszközök a lilák számára. üzlettulajdonos és felfedez#. A lila szín viselése vagy maguk körülvevése ezzel a színnel segíthet nekik. hogy legyen idejük önmaguk számára. fényképész. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ha a lila személyiségek megtanulják összpontosítani az energiájukat. egyiket a másik után. A liláknak nem lehet megparancsolni. m/vész. harmonikus. hogy koncentráltabbak és er#teljesebbek legyenek. EGÉSZSÉG. megértik játszandó szerepüket ebben a nagy kozmikus produkcióban. hogy a világegyetem tele van energiával. ha folyamatosan ellenállnak annak a bels# késztetésnek.

LEVENDULA
A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Levendula személyiségekhez: Terület Fizikum Meghatározás Törékeny, gyenge fizikai test, úgy néz ki, mint az angyalok vagy tündérek, sápadt b#r, m/vészi, gyakran a fellegekben jár vagy nem realista, álomvilág. Érzékeny, varázslat, bizonytalan, távolságtartó, saját álomvilágukban élnek, nem szeretik a konfrontációkat és a nyers valóságot. Fantáziadús, m/vészi, kreatív gondolkodók, vizionáló, idealista, ideálok és intuíciók, fantázia, álmok, vizualizáció. Misztikus, magasabb dimenziók, meditatív állapot, angyalok, tündérek. Az álmok és fantáziák megtapasztalása, mentálisan és spirituálisan kreatív. / Képzeletük és álmaik kifejezése a fizikai valóságban. Ellen#rizetlen, képzelet-teli, belülr#l kifelé. Alapozó gyakorlatok, Chi-kung, kertészkedés, séta, természet. Kapcsolatba lépés a spirituális energiával, kreatív önkifejezés, mint a festés. Er#s bels# kommunikáció, kapcsolat a bels# világokkal, magasabb dimenziójú lények, fantázia-alakok, angyalok.

Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció

Magatartás/Reak El#reláthatatlan, bels# órájukat követik, strukturálatlan, spontán. ció Kapcsolatok Társaság, barátok Szex, intimitás Pénz ELME/TEST A levendulák inkább saját fantázia- vagy álomvilágukban élnek. Varázslat, mítoszok, a létezés bels# „magasabb” dimenziói, angyalok és tündérek; ezek azok a fogalmak, melyek kitöltik a levendulák elméjét. Idejük nagy részét testükön kívül töltik, a képzelet világában. A levendulák mentálisan szabadok, hogy új lehet#ségeket, fogalmakat és valóságokat fedezzenek fel. Elméjük határtalanul m/ködik. Bármi, amit el tudnak képzelni, az 120 Magányos farkasok, szabadságra van szükségük, kapcsolat f#leg a bels# világgal, társadalmi. Szokatlan, kevés közeli barát. Kreatív, könnyed, kísérleti, transzcendens. Biztonság, valótlan fogalom, nehezen kezelhet#.

lehetséges és valós. Ez az egyedülálló képesség lehet#vé teszi számukra, hogy új, kreatív és gyakran „szokatlan” ötleteket dolgozzanak ki. A levendulák hisznek abban, hogy az „Élet egy fantáziavilág, ahol az álmok valóra válnak.” A levendulák egyedülálló és érzékeny bels# érzékeikkel fogják fel az energiákat. Sok levendula képes „látni” más dimenziókat és világokat, és megtapasztalni más valóságokat. Ez megengedi nekik, hogy magasabb dimenziókkal kommunikáljanak, és a legtöbb ember értelmét messze meghaladó ideákat, fogalmakat és elképzeléseket érzékeljenek. Továbbá hozzáférnek a spirituális és éteri energiákhoz, melyeket gyógyításra használhatnak. Ezek a fantázia-orientált személyiségek élvezik a lágy, meditatív zenét, szélcseng#t, gyertyákat, füstöl#t, meditációt, és a kántálás ritmikus dallamát. Bármely dallamot, színt, anyagot vagy környezetet élveznek, mely inspirálhatja képzeletüket, segít nekik elhagyni testüket, vagy segít nekik egy éteri elmeállapot, felé elmozdulni. A levendulák mind szórakoztatóak, mind oktatók lehetnek. Színes képzeletükkel és magasabb érzékelésükkel a fantázia és varázslat világába vezethetnek minket. Az erejükteljében lév# levendulák csodálatos történet elbeszél#k, írók vagy m/vészek. Megvan a tehetségük arra, hogy mágikus világokat és misztikus helyeket írjanak le és jelenítsenek meg, ahol szellemek és tündérek laknak. A levendulák elvihetnek bennünket korlátozott, nyers valóságunkon túlra, egy lehet#ségekkel teli világba. Szabadoknak kell lenniük fizikai, érzelmi vagy mentális korlátozások nélkül. Repülniük kell a széllel, hogy képesek legyenek tetszés szerint irányt változtatni. Késztetést és „húzást” éreznek, hogy megtapasztalják bels# dimenzióikat. Érzik, hogy intuícióik és bels# vezet#jük, melyre id#nként „vezérl# angyalként” utalnak, támogatni fogja #ket útjukon. A levendulák az életet a kaland mágikus világának tekintik, tündérekkel, szellemekkel, angyalokkal és más „nem valós” jelenségekkel együtt. Azért vannak itt, hogy beindítsák az emberiség képzeletét, inspirálják csodaérzékelésünket, és éltesse bennünk a mágia eszméjét. A levenduláknak nem er#s a fizikai testük. Annak eredményeként, hogy inkább bels# világukban élnek, mint a fizikai valóságban, nem szeretnek konfrontálódni a valósággal. A fizikai valóság, amint azt a legtöbb ember érzékeli, hidegnek, nyersnek, s#t brutálisnak t/nik. Ezért olyan környezeteket és helyzeteket keresnek, ahol az élet könnyed, könny/, szép és varázslatos. A levenduláknak nem ugyanaz az elképzelésük a valóságról, mint a legtöbb más embernek. Elméjükben és fantáziájukban a valóság bármely formáját meg tudják teremteni és alkotni. Számukra ez a képzeletbeli valóság egy létez# sík, ahol az álmok valóra válnak. Meggy#z#déseink, gondolataink és képzeletünk létfontosságú szerepet játszanak fizikai valóságunk megteremtésében. „Az energia a gondolatot követi”; ez az egyik alapvet# szabály az emberi kozmológiában. A levendula személyiségek megértik ezt a koncepciót, és képesek képzeletüket és gondolataikat valóságok megteremtésére és megváltoztatására használni. Ha erejüknél vannak, a levendulák használni tudják kreatív tehetségüket, hogy megmutassák az embereknek más valóságok határtalan lehet#ségeit. Képesek látomásaikat m/vészeti alkotásokká transzformálni, melyek javíthatják embertársaik életét. Szükségük van arra, hogy olyan emberekkel lehessenek, akik meglátják a lehet#séget az ötleteikben, és képesek terveket sz#ni és hozzákezdeni a megvalósításukhoz. A levendulák képesek inspirálni és ösztönözni más színszemélyiségeket, hogy új és futurisztikus, néha a valóságtól elrugaszkodó termékeket és ötleteket teremtsenek. 121

A levendulák inkább érzéseik és intuícióik, mint az intellektusuk alapján élnek. Nagyon intuitív és kreatív módon gondolkodnak. Nehezükre esik analitikus, merev és strukturált fogalmakat vagy meggy#z#déseket feldolgozni. Szabadok akarnak lenni, hogy felfedezhessék fantáziáikat és megtapasztaljanak más valóságokat. A levendulák fizikai teste érzékeny, törékeny és gyenge, fizikai megjelenésük gyakran vékony és sápadt. Nem foglalkoznak és nincsenek terveik a fizikai aktivitásokkal, úgymint a kemény munka vagy éppen a sportok. Gyakran az is elég, ha mentális, intuitív fantáziavilágukban maradhatnak. A levendulák érzékeny lények. Puha és törékeny fizika testük nem képes a való élet sok helyzetével foglalkozni. A magasabb érzékelés/ érzékelésük bels# érzékei könnyen túlterhelhet#k. Ezért a levenduláknak tudatában kell lenniük érzékeny idegrendszerüknek, és meg kell tenniük a megfelel# óvintézkedéseket. Olyan szinten meg kell szervezniük környezetüket, hogy békét és harmóniát találhassanak. Ha ezt teljesítik, képesek lesznek kapcsolatban maradni magasabb dimenziókkal, és meggy#z# el#adók lesznek, akik a fantázia és képzelet világáról tanítanak bennünket. Ha a levendulák a fizikai valóság alapjain maradnak, és jó a kapcsolatuk a fizikai testükkel, akkor er#teljes spirituális lények lesznek, akik a képzelet és vizualizáció m/vészetét alkalmazzák. Az erejük-hagyott levendulák jobban szeretnek nappal álmodni és elszökni a valóságtól. Annak eredményeként, hogy idejük nagy részét egy másik világban élve töltik, nehezükre esik tapasztalataikat és képzeleteiket leírni. A kiegyensúlyozatlan levendulák nem tudják visszahozni az álmaikat és megosztani #ket a barátaikkal. Bels# világukat és történeteiket megtartják maguknak, mert nem érzik szükségét a kifejezésnek. Feledékenyek és szétszórtak. Látomásaik és ideáik valótlannak és illuzórikusnak t/nik a legtöbb ember számára. Mivel sok id#be kerül nekik, hogy megkülönböztessék a fantáziát a valóságtól, hajlamosak az álmodozásra és a feledékenységre. Sokan rendszeresen mondják a levenduláknak, hogy teljesen elrugaszkodnak a valóságtól. Ha az Ön egyik barátja gyakran t/nik ábrándosnak és nem jelenlév#nek, nincs összhangban a valósággal, valószín/, hogy # „levendula elmeállapotban van”. A legtöbb ereje-hagyott levendulának nehézséget okoz a való világban való m/ködés. Nem szeretnek a mindennapi üzleti dolgokkal foglalkozni, mint a számlafizetés, a vásárlás vagy a sok emberrel való találkozás. Mindazonáltal gyakran van szükségük másokra, hogy támogassák #ket. Olyanok lehetnek, mint a riadt nyulak: egy másik dimenzióba szaladnak, hogy elszökhessenek az életnek nevezett „kemény” valóság el#l. Sok kiegyensúlyozatlan levendula lebeg a valóság és az álom közötti világban. Furcsa ötleteik és életérzékeléseik vannak. Tudatában kell lenniük a létezés különböz# síkjai közötti különbségeknek. A fizikai valóság tudományos törvényeken keresztül m/ködik, melyeket nem lehet képzelettel vagy álmodással legy#zni vagy áthágni. Mindazonáltal, fantáziájuk világában ezek a törvények nem érvényesek és minden továbbra is lehetséges. A levendulák képesek vizualizálni vagy elképzelni, milyen lehet Isten. Belépésük van a magasabb dimenziókba, ahol a realitás sok különböz# formát és struktúrát ölt. Ha megtanulnak a földön maradni és koncentrálni, meg fogják tapasztalni Istent, és kommunikálni fognak vele. Ennek eredményeként, a levendulák jó spirituális tanárok, és képesek támogatni és segíteni másokat személyes és spirituális fejl#désükben. 122

Ha a levendulák megtalálják spirituális céljukat és kapcsolatukat, médium tanácsadókká és terapeutákká válhatnak. Szabad gondolkodók. Nem akarnak foglalkozni semmilyen merev, spirituális vagy vallásos meggy#z#déssel vagy filozófiával. Még amikor spirituális gyakorlatokat és csoportokat keresnek is, ritkán lépnek velük kapcsolatba mélyebb szinten. TÁRSADALMI ÉLET Egyrészt a levendulákat nagyon szereti a társadalom, mert ösztönz#ek, kreatívak, csodával és képzelettel teltek. Különösen akkor fogadják, és ismerik el #ket, ha m/vészeti vagy el#adó szakmákban találhatóak. Másrészt a levendulák néha felel#tlenek, megbízhatatlanok és nehéz meglenni mellettük. Hajlamosak a feledékenységre, és rossz a memóriájuk is. A levendulák elfelejtenek találkozókat vagy terveik megváltoztatása mellett döntenek anélkül, hogy err#l partnereiket vagy barátaikat tájékoztatnák. A levenduláknál megszokott viselkedés, hogy felállnak a székükr#l, átmennek a másik szobába, és azután rájönnek, hogy elfelejtették, miért? Vagy tíz percig vezetik az autójukat, anélkül, hogy észrevennék, hová is mennek. Sok barátjuk, partnerük és társuk nem tud hozzászokni ehhez a kiszámíthatatlan viselkedéshez. A levendulák gyakran érzik b/nösnek vagy nem megfelel#nek magukat, mert tudatában vannak szokatlan és néha nem konvencionális viselkedésüknek. A legtöbb ereje-hagyott levendula megpróbál igazodni a társadalom szabályaihoz és szabályzatához. De meg kell érteniük, hogy ha ahhoz igazodnak, amit a társadalom illúziójának tartanak, és nem a saját intuíciójukat és vezet#jüket követik, akkor a boldogtalanság és a szomorúság érzései maradnak bennük. Elméjük és képzeletük mindig szabad, és nem fogható vagy tartható meg egy kicsi és korlátozott valóságban. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A levenduláknak er#s és megért# partnerekre van szükségük kapcsolataikban. Mivel a levenduláknak nehézséget okoz a valóság, és nem állnak két lábbal a földön, nagyon sok munkába kerül nekik, hogy valamiféle stabilitást kínálhassanak egy kapcsolatban. Ha gyengédséggel és kedvességgel foglalkoznak velük, akkor kedves, érzékeny, hálás és elkötelezett társakká válnak. El#ször a társaik vonzódnak a képzeletgazdag levendulákhoz, és el vannak b/völve t#lük. Mindazonáltal e társak nagy része gyorsan megtanulja, hogy egy törékeny és érzékeny pillangóval él együtt, aki néha jelen van, néha nem. Szeretteik végül is megnyer#nek és szeretetreméltónak látják ártatlan és kreatív képzeletüket. A levenduláknak nem feltétlenül van szükségük mások közelségére. És érzelmi vagy szociális gondoskodást sem igényelnek barátaiktól vagy családjuktól. Elég térre van szükségük maguk körül, korlátozások vagy kötelezettségek nélkül, hogy megadja nekik annak szabadságát, hogy saját világukban élhessenek. A kapcsolatok nem els#dleges témájuk, mert álmaik és fantáziájuk világában élni teljesen kielégít#. A levendulák kísérletez#ek és kreatívak a szeretkezésben, és szeretnek fantáziálni szex közben. Gyakran elhagyják testüket, és egy másik dimenziókba sodródnak. A szeretkezés spirituális és éteri tapasztalat lehet számukra. Ha a levendula partnere érzékeny, gondoskodó és játékos, élvezni fogják a szexet, és sok szeretetet adnak vissza partnerüknek. 123

A levendulák szeretik a sárga személyiségek játékosságát. a gondolkodás és elemzés könnyedén túlterhelheti érzékeny rendszerüket. hogy érezzék fizikai testüket. meg kell érteniük a kapcsolatok. a szexualitás fontosságát és saját fizikai. akkor általában ugyanolyan gyorsan el is költik. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A levendulákat mindenhol megtalálhatjuk. színészekként vagy m/vészekként szabadon felfedezhetik kreativitásukat. Mindazonáltal gyakran van szükségük másokra. hogy képzeletüket és odafigyelésüket pénzügyi helyzeteik kezelésére irányítsák. Másrészt ahhoz.és fantáziavilágukkal. hogy segítsenek és támogassanak másokat. A lilákban és fehérekben sok a közös a fantáziadús és spirituális irányultságú levendula személyiséggel. A levendulákat vonzhatja mindegyik fizikai színtípus. hogy összeszedettek maradnak. Megszöknek fantáziavilágukba. mely m/ködtetné a kapcsolatot. és fantáziájukat. Vizuális és fantáziadús stílusukból kifolyólag azzal az egyedülálló képességgel rendelkeznek. néha szokatlan és nem realisztikus megoldásokkal állnak el#. egyáltalán nem akarnak szembenézni a problémákkal. és szeretik mentális aktivitásukat és élénk képzeletüket. Nem szeretik összekoszolni a kezüket. Ha a levendulák elegend# szabadságot és támogatást találnak egy kapcsolatban. A levenduláknak meg kell tanulniuk. ahol kreatív képzeletre. De a levendula sokkal jobban érzi magát ideák felfedezése közben a saját elméjében. Ha a levendulák nincsenek erejüknél. hogy ne zavarják #ket. A levendulák problémáikat kreativitással és találékonysággal oldják meg. hogy befejezzék a munkát. Ez egy nagyon intenzív és er#teljes tapasztalat és könnyedén teremthet érzelmi traumákat. és az elmér#l és a bels# világokról való tudásukat használni. és a fizikai valóság talaján állnak. és egyszer/en azt kívánják. A kapcsolatok csodálatos tükröt tartanak a levendulák elé. A levenduláknak nehéz a pénz fizikai világával foglalkozniuk. A vörösek. de ha mégis megteszik.Törékeny fizikai és érzelmi rendszerük miatt a levendulák gyakran óvatosak szexualitásukkal. ha mások támogatják #ket. hogy fizikai munkát végezzenek. de gyakran túl éteriek ahhoz. A narancssárgák túl realisták és mentálisak az élénk képzel#erej/ és m/vészi levendulának. A gyógyítás és terápia területén a levendulák képesek mind a látó. hogy koncentráltak maradjanak. fizikailag aktívak és kreatívak akarnak lenni. szeret# és kreatív társak lesznek. Mivel élénk a fantáziájuk és találékonyak. de esetenként hiányozhat az irányultság és az er#. 124 . Írókként. A zöldek és mélyzöldek élvezik a kommunikációt a levendulákkal. A fizikai tevékenység túl sok munka. fantáziára és szabad gondolkodásra van szükség. Azt a képességüket tükrözi. mind a spirituális tapasztalataikat. Tökéletesek a kreatív megoldások megtalálásában. de továbbra is konfrontálódniuk kell a megélhetés és a boldogulás mindennapi valóságával. de a túl sok mentális munka. de továbbra is kapcsolatban maradjanak álom. narancs és sárga személyiségek tevékenyek. A levendulák kreatív és intuitív problémamegoldók. Szeretik. Nem jók a pénzkeresésben. érzelmi testüket. mélyvörösek. Az egészséges szexuális élet lehet#vé teszi számukra. hogy az embereket egy olyan fantáziavilágba vigyék. érzékelésekt#l és hangoktól eleven. de valójában nehézségeik lesznek tartós kapcsolatok kialakításában. A kékek és a levendulák általában jól összeillenek. mely érzésekt#l. és valóra válthatják álmaikat.

A képzelet alkalmazása a gyógyításban. Az olyan fizikai gyakorlatok. fényekkel. Kedvesek és barátságosak. addig boldogok és elégedettek lesznek. rendszeresen vigyázniuk kell fizikai szentélyükre. dekorat#r. Minél inkább képesek magukat a földhöz kötni a levendulák. vidám és fantáziadús életet fognak élni. melyek követel#. mentális foglalkozásokat. ahol integrálhatják kreatív képzeletüket és fantáziáikat. Amíg a levendulák más dimenziók és világok látásának képességét használják. irodai munkát vagy az elemz#. hogy szembenézzenek a való világgal. és testükben maradnak. tervez#. az inspiráció és a spirituális meglátások megtapasztalását segítik el#. mint a séta. A levendulák imádnak „szent és isteni” atmoszférát és füstöl#kkel. Olyan tevékenységeket kellene találniuk. hogy relaxálhassanak. Ha megmaradnak fizikai testükben. képzelgéssel és új álom. hogy kifejezzék és megéljék saját kreativitásukat a saját erejükkel. képességükkel. hogy erejüknél maradjanak. fantáziáláshoz és a képzeletükkel való játékhoz. Tipikus „levendula” foglalkozások: elbeszél#. és képzeletgazdag gondolkodásukat új ötletek. hogy megtapasztaljuk és megtanuljuk a háromdimenziós. álmodozó. fogalmak és formák teremtésére használják. De szembe kell nézniük személyes hatalmukkal is.és fantáziavilágok létrehozásával. De vissza is kell térniük a testükbe és a valóságba. EGÉSZSÉG. író. színész. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ahhoz. m/vész. hatalmas eszköz a levendulák számára. az egészséges életet is jelent a számukra. hogy felfedezzék és kiéljék fantáziáikat és képzeleteiket. színekkel és zenével teli teret teremteni. Ez segít nekik kikapcsolni és felépülni a világ stresszéb#l. A meditáció és vizualizáció hasonló fogalmak számukra. táncos. kertészkedés. nyugodt környezetben tudnak dolgozni. gyertyákkal. Id#re van szükségük. ahol sok id#t tölthetnek gondolkodással. kemény és stresszes munkát vonnak magukkal. Azért születtünk erre a bolygóra. hogy mind másokat. Szükségük van arra. a levenduláknak meg kell érteniük a fizikai valóság fontosságát. hogy megteremtsenek egy olyan békés környezetet. hogy ezáltal szabadak legyenek az álmodáshoz. spirituális tanító vagy gyógyító. A levendulák számára létfontosságú. amely okból a legtöbb embernek az alvásra van szüksége. és legjobban kevéssé stresszes. mind magukat is meggyógyítsák. és támogató és segít# erejükkel hatnak a bolygónkra.A levendulák nem szeretik a vezet#pozíciókat vagy foglalkozásokat. de arra is szükségük van. A levenduláknak ugyanazon okból kell álomvilágukba menekülniük. A levendulák nem nagyon kapcsolódnak a testükhöz. pantomimos. Amíg elég bátrak. 125 . úszás vagy a fizikai tevékenység egyéb könny/ formái segítenek a levenduláknak a testükkel kapcsolatban maradni. fizikai világban való életet. tanár. hogy a való világban is megéljék és kifejezzék látomásaikat. kapcsolatba lépés a talajjal. Az egyensúly megteremtéséhez tudatosan kell élniük képzeletvilágukban. annál inkább valóra válthatják ötleteiket és elképzeléseiket. mert azok a képzelet. Nem nagyon kedvelik a rendszeres. Mivel hajlamosak oly nagymértékben elrugaszkodni a földt#l.

rengeteg fizikai. veszi fel mások tulajdonságait. környezetükhöz igazodnak. Gyógyító. transzcendentális-spirituális értékek. Biztonság. Intuitív. a spirituális értékek és meggy#z#dés határozza meg a barátokat és a partnereket. óvatosan keveri energiáit másokkal. Félénk. Gyógyítást és spiritualitást tanítani. gyógyító és tanító foglalkozások. a kozmikus energiára való hangolódás. tantrikus szexualitás. túláradó és hatalmukba kerít# érzelmek. Gyógyítani. Csendes. lágy. visszahúzódó. lélek közi kapcsolatok. konzervatív. megvilágosító élmény. vizualizáció. Chi-kung. gyógyítás és fény. tanulás. Kozmikus áramlás. csak néhány közeli barát. transzcendens egység.FEHÉR A következ# tulajdonságokat személyiségekhez: Terület Fizikum és jellemz# szavakat asszociáljuk a Fehér Meghatározás Kényes. tanítani és megvilágosítani az emberiséget. meditáció. érzelmi kaméleonok. privát térre van szükségük. nehezen húz határokat. törékeny fizikai testek. transzcendenciát sugároz. Egyedül dolgozik. másodlagos. magas rezgés. gyógyító elmeállapot. csendes környezetben. gyógyító energia irányítása. kozmikus gyógyító er#. Tai-chi. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier 126 . Egyéni vagy kis csoportok. túl érzékeny és nyitott. Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. könnyedséget. Transzcendentális. nagyon könnyen ráhangolódik az emberekre. Transzcendentális. meditáció Meditáció. óvatosan költi el. spirituális er#. Érzékeny. Kapcsolat a Szellem-istennel bels# békesség mellett. barátok Szex. az isteni forráshoz kapcsolódás. Jóga. spirituális tanácsadó. érzékeny. éles elméj/. magányos farkasok. éleselméj/séget. a létezés magasabb dimenziói. hasonló gondolkodású emberekkel. Szoros Isten-kapcsolat.

„Magasabb” elméjük vezeti #ket. Úgy tudják megváltoztatni a rezgéseiket. A tudatosság a leger#teljesebb eszköz a fehér személyiségek számára. A fehérek minden energiatulajdonságot egy magasabb szinten tükröznek. Minél tisztább a csatorna. hogy tiszta energia van bennük. mely visszatükrözi és megmutatja. viselkedésmintáit. annál er#teljesebb gyógyító életenergia tud átáramolni rajta. emberi lények a korlátozások világában élünk. A bels#. A fehérek továbbá gyorsan tanulnak. spirituális lények az emberek. A fehér. A fehérek. és ezért könnyedén átalakulnak. melyek inspirálják #ket az élet értelmének tisztább megértésére. vagy átlátszó fény maga tulajdonképpen nem szín. Könnyedén ráhangolódnak az információra vagy tudásra. és mennyi gyógyító energiát tud a testén átirányítani. A fehérek képesek gondolataikat és érzelmeiket kizárni. Hozzáférnek a tudatosság transzcendens állapotaihoz. Az életet úgy érzékelik. Az anyag tisztasága határozza meg. A szellem vagy Isten a lényege magának az életnek. vagy egy üres üveg. Egyedülálló képességükkel más helyzetekbe vagy mások elméjébe. melyek ebben a fizikai valóságban élnek. vagy a médium. mint az üvegprizma. A fehérek olyanok. A lelkünk szabad és örökké élni fog. A fehérek hajlamosak csendes. és olyan „valósak” mint a fizikai valóság. hogy az isteni és a spirituális tulajdonságok tükrei vagy csatornái. de gyors gondolkodásra. Számukra ezek a magasabb rezgés/ síkok lényegesek. mint ahogy egy zongorát hangolnak be. Másrészt a fehérek élvezik önmagukban is eltölteni idejüket. egyetemes fogalmak ismer#sek a fehér személyiségek számára. Szinte azt a benyomást keltik bennünk. képesek magas rezgés/ gyógyító energiát a testükön átirányítani. Szeretnek könyvet olvasni. érzelmeit és gondolatait. A szivárvány minden színének vagy minden színnek a kvintesszenciája. ha segíthetnek másoknak saját gyógyulási folyamatukban. hogy elmélkedjenek az életr#l és a spiritualitásról. a transzcendencia és a kozmikus. Természetes gyógyítók és nagyon élvezik. hogy mi. A fehéreknek természetesnek t/nik. spirituális. milyen hatalmas. A fehér motivációja azon alapul. 127 . tiszta fehér energiájukkal energetikai kaméleonok. hogy végül is mennyi fény süt át rajta. Annak eredményeként. ahol a gondnak és oknak nincs helye. mint egy tükör. semmint analitikus módon m/ködik. mint egy prizma. A fehér személyiségek az egyetemes gyógyító energia csatornái. hogy a létezés bels# dimenzióival kapcsolatba lépjenek. hogy milyen tisztán érez belül.ELME/TEST A spiritualitás. kik #k. mint az összes többi színszemélyiség. színházba vagy társasági eseményekre járni. testébe vagy lelkébe tudják magukat transzformálni és hangolni. isteni er#vel való kapcsolat és a gyógyító csatornaként való m/ködés is motiváció a fehér számára. az univerzális életer#. Tudják. hogy megmutassák az emberiségnek. és mennyi fényenergiát képesek integrálni. A fehérek az energia legnagyobb rezgését tükrözik: a fehér fény. filmet nézni. Közelebb vannak istenhez. mert olyanok. és ezért könnyedén veszik fel mások jellemz#it. Rendszeresen vissza kell húzódniuk környezetükt#l. Magasan fejlett elméjük inkább intuitív és spirituális alapokon.

intenzív és diszharmonikus környezeteket. Az erejük-teljében lév# fehérek ezt a képességüket arra használhatják. A fehérek igyekeznek elkerülni a nyers. A transzcendencia és az er#teljes spirituális. érzelmi vagy mentális. Mindenfajta zavar vagy stressz. tiszta energiamezejükben maradjanak. A fehérek arra tanítják az emberiséget.A tudatos fehérek ezt a képességet arra használják. Az igazi gyógyulás és spirituális fejl#dés csak akkor történhet meg. hajlamosak feladni a harcot és elzárkózni az élett#l. A bels# csend és tisztaság lehet#vé teszi számukra. hogy ráhangolódjanak páciensükre. A fehérek végül is a megvilágosodásra törekszenek. mint az a személy. Egyszerre csak úgy viselkednek. és azután abban élni. tiszta és szelíd környezetet teremteni. mint a fizikai ötletek teremtése vagy a projekteken való munkálkodás és sikerek elérése. isteni kozmikus energia fontosságát is #k tanítják az emberiségnek. A fehérek általában nem veszik észre. ahol egyek lehetnek az univerzummal. akivel beszélgetnek. hogy felveszik mások személyiségvonásait vagy karakterét. visszavonulnak. ha Isten jelen van. Ha erejük elfogyott. Ha nem követik intuícióikat és nincsenek összhangban lelkükkel. Az erejük teljében lév# fehérek csendes. magukba szállnak. vagy Istennel. Ha koncentráltak maradnak. tükrözzék. addig a szintig. Akkor m/ködnek a legjobban. hogyan tisztítsák meg energiaáramukat. A nem tudatos fehérek hajlamosak magukba szívni vagy felvenni mások életenergia színeit. káros bels# egyensúlyukra. vagy Isten tegye a dolgát. mert nem tudják. Mivel ilyen érzékenyek és fogékonyak. Ha nincsenek kapcsolatban életcéljukkal és tiszta gyógyító energiájukkal. tiszta folyó. meg tudják gyógyítani az embereket maguk körül. zavarttá és szétszórttá válnak. A fehéreknek sok id#re és térre van szükségük önmaguk számára. A spiritualitás. hogy meditálhassanak. hogy megértsék és meggyógyítsák magukat és másokat. és néha. s hogy a szellem. hogy ismerik a másik érzéseit vagy akár a gondolatait is. hangos. ha egy zavarmentes. mintha a saját életenergia elemeiket rendszeresen kellene megtisztítani és feltölteni. Amint a rendszerük túlterhelt lesz vagy károsodik. gondozzák és kiegyensúlyozzák magukat. Nagyon magas szinten rezegnek. Csakúgy. akár fizikai. a fehérek dezorientálttá és depresszióssá válhatnak. 128 . Nem er#ltethetjük saját fejl#désünket vagy gyógyulásunkat. Az elme-nélküliség vagy elme-felettiség állapotát keresik. tudják. hogy a gyógyulás megtörténhet. nagyon sok id#re van szükségük a feltölt#déshez. hogyan lépjenek interakcióba a fizikai valósággal. csendes és rendezett légkörben élnek. Életüket intuíciók és bels# vezet#jük által élik transzcendens vagy a magasabb tudatosság állapotában. sokkal fontosabbak számukra. szívtelen. a gyógyítás és a békésség. hogy feltölt#dhessenek és megtisztulhassanak. Olyan. hogy többet tudjanak meg pszicho-érzelmi problémáikról. csak hogy fehér. érzékeny és békés egyéniségek. Szeretnek csinos. hogy igaz és mély kapcsolatuk legyen a Forrással. az id# és a tér megsz/nnek létezni. a tudatosság azon állapotára. A fehérek fizikailag törékenyek és kényesek. megtapasztalják a bels# békét és harmóniát. Egyesek energiájuk kiszipolyozását érzik egy fehér energiamezeje környékén. és ezt a megvilágosodott érzést sugározzák mások felé. mint egy fehér. melyet beszennyeztek. ahol a kett#sség. ha engedjük.

megpróbálják mások figyelmét felkelteni.és gyógyító energiáikat. Ha ez megtörténik. Mindazonáltal. még azt is elfelejtik. hogy mindannyian kölcsönös kapcsolatban vagyunk. Közelebb vannak Istenhez és szélesebb a tudatuk. hogy a társadalomban és azzal együtt éljenek. A fehér személyiségek nem érzik szükségét annak. Magasabb Énjükkel. Az a meggy#z#désük. de általában jelent#s mennyiség/ id#re és térre van szükségük önmaguk számára. hogy egyedül maradjanak hosszú id#szakokra. akikben bíznak. Érzik és tudják. Csak közeli barátaiknak.A fehérek gyakran szenvednek önbizalomhiányban. nincs szükségük emberekre maguk körül. Gyakran találkozhatunk velük tiszteletesként. éreznek vagy vitatkoznak Istenr#l vagy a Szellemr#l. mi a céljuk ezen a bolygón. gyógyulást és megvilágosodást akarnak hozni az egész társadalomnak. Elég rugalmasak ahhoz. mint a legtöbb más színszemélyiségnek. hogy érzelmileg és testileg is közel kerüljenek hozzájuk. Saját speciális terükre sokkal inkább szükségük van. de még mindig van fölös gyógyító energiájuk. vannak közeli barátaik. A fehérek nem gondolkodnak. békét. hogy egyedül maradhassanak érzelmeikkel. Érzékenységük és könnyen sérthet#ségük miatt gyakran visszavonulnak magukba. Ez a tudás segít nekik fényenergiájukat a fizikai valóságba irányítani. hogy nyitottak lennének intim kapcsolatokra. Az erejük teljében lév# fehérek nagyon érzékeny lények lehetnek. a legkisebb atomtól a legnagyobb csillagig. tanácsadóként és tanárként spirituális szervezetekben vagy templomokban. Gyakran bizonytalanok a döntéshozatalban. Amikor kapcsolatban vannak Bels# Fényükkel. hogy megéljék és megtapasztalják Istent. Tisztaságuktól és gyógyító-erejükt#l függ#en a fehérek szeretik a másoknak való segítés vagy mások meggyógyításának folyamatát. Megtapasztalják. és a gyógyulást és a békét el#segíteni. A fehérek tudják. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A fehérek törékeny és érzékeny lények. Másrészt a fehérek meg akarják osztani fény. mint a társadalmi életre vagy szoros kapcsolatokra. partnereiknek vagy társaiknak engedik meg. ez nem jelenti azt. és hogy fénylények vagyunk. Ha kiegyensúlyozatlan állapotban vannak. hajlamosak mások viselkedését és reakcióit átvenni. Még ha ez így is van. Er#s Isten-kapcsolatuk lehet#vé teszi számukra. hogy a társadalom elfogadja #ket. Ha a fehérek erejük fogytán vannak. er#teljes spirituális lények vagyunk TÁRSADALMI ÉLET A fehér személyiségek általában óvatosak a másokkal való érintkezéseikben. és másoktól függnek életük m/ködtetésében. A fehérek els#sorban a létezés magasabb dimenzióiban élnek és dolgoznak. és ezt a figyelmet a lélekkel/fénnyel való elveszett bels# kapcsolatuk pótlására használni. Munkahelyzetekben jobban szeretik a kis csoportokat vagy az egyéni kapcsolatokat. és folyamatosan mások biztatását és elismerését keresik. Általában nem szeretik a nagy tömeget. hogy Isten mi. A fehér személyiségeknek bels# kapcsolatuk és késztetésük van. hogy Isten minden él#ben benne van. Ez 129 . Barátaik spirituális és lelki kapcsolati alapon való kiválasztása egy biztonságos és békés környezetet biztosít a számukra.

A fehérek els#sorban magányos farkasok. hogy a fehéreknek rendszeresen meg kell tisztítaniuk magukat a diszharmonikus energiáktól. A sárgák túl extrovertáltak. vagy hosszú id#szakokra cölibátusban élhetnek. míg a narancssárgák hajlamosak a túlon-túl mentális létre. A mélyvöröseknek nem ugyanaz a felfogásuk az életr#l és a spiritualitásról. De társuknak meg kell értenie. gondoskodó és er#s partnerre van szükségük. A vörösek és narancsok túl er#teljesek és fizikálisak ahhoz. hogy tartós kapcsolatot alkothassanak egy fehér személlyel. Kapcsolataikban a fehéreknek sok térre van szükségük önmaguk számára. A szeretet magának az életnek a lényege. hogy kapcsolatban maradjanak tiszta. úgy t/nik.lehet#séget ad nekik. és teljesen ráhangolódjanak. Számukra jó ötlet. Még ha a fehérek sokat is tudnának tanulni abból. Kapcsolatot teremt az egyetemes életenergiával. és meg kell találniuk saját életcéljukat. aki megérti érzékeny természetüket. de biztonságos. A fehérek egyedülállók maradhatnak. egyensúlytalanságokat teremt. A levendulák és a lilák abban hasonlítanak hozzájuk. hogy egy emberre összpontosítsanak. Ha képesek hó er#ben maradni. A zöldek. A szeretetnek és együttérzésnek semmi köze sincs az érzelmi érzésekkel vagy a fizikai viselkedéssel. Fizikai síkon létezhetnek. Az orgazmus során a fehérek összeolvadnak Istennel. Olyan partnerekre van szükségük. spirituális élmény. A fehérek óvatosak és gyakran konzervatív megközelítést választanak kapcsolataikban. hogy szabadon foglalkozhassanak gyógyító és spirituális munkájukkal. Mivel olyan intenzíven lépnek kapcsolatba másokkal. koncentráljanak. A feltétlen szeretet a gyógyítás és a szeretet energiájának megosztását jelenti. megértik és támogatják a fehérek szükségleteit. Senki nem versenyezhet Istennel. az inspiráció és a béke forrásával. hogy összeilljenek a fehérekkel. de idejük nagy részében spirituális világukban élnek. De a fehéreknek nincs szükségük a szexre vagy fizikai szerelemre. ez nem gyakran fordul el#. rendszeresen visszahúzódnak és félrevonulnak. békés és spirituális hatásuk lehet partnerükre. hogy átengedjék másoknak pénzügyeik intézését. A nagy tömegek zavarják #ket. A fehérek 130 . ami gyógyító és békés környezet teremtését jelenti mind magukban. A levendulák és a kékek gyakran nehézséget tapasztalnak az intimitás és a közös alap megtalálásában. hogy mindegyiküknek sok id#re van szüksége a feltölt#déshez és az Istennel való kapcsolatteremtéshez. mert bels# kapcsolatuk Istennel önmagában is elég. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A pénzcsinálás és a fizikai szükségletekkel való foglalkozás nem f# téma a fehér személyiségek számára. transzcendens energiáikkal. akik megadhatják nekik ezt a teret. gyógyító. a szeretkezés érzelmileg intenzív és néha zavaró tapasztalat lehet. mind körülöttük. s#t azzá is válnak. Az indigók és a fehérek szereteten és megértésen alapuló er#teljes spirituális kapcsolatot alkothatnak. és lehetetlenné teszi számukra. és még támogatják is #ket a bels# béke és a megvilágosodás megtalálása iránti igényeikben. játékosak és aktívak ahhoz. ha az összes fizikai színszemélyiséggel együtt lennének. A szexualitás a fehérek számára isteni. A fehérek élvezik a szeretkezést. Kib#vített szeretet-érzékelésük a magasabb dimenziókkal való kapcsolatteremtési képességükb#l ered.

könyvtáros. ha kapcsolatban vannak bels# életcéljukkal. gondolatait és személyiségvonásait. hogy elegend# terük és idejük legyen saját maguk számára. Er#s gyógyító-erejük és képességük által válnak a tiszta életenergia csatornájává. tiszta és egyszer/. Ha egyszer már megértették életcéljukat. Minél több energia áramlik át a rendszeren. mert az biztonságot képvisel. Nagyon kevés kockázatot vállalnak. Ennek eredményeként békés és meditatív környezetre van szükségük. A transzcendentális vagy könnyed meditációs technikák csodálatos módszerek a fehérek számára.el#vigyázattal kezelik a pénzt. Egy egészséges és képessé tev# élethez lényeges. recepciós. magas rezgés/ gyógyító energia nyitott csatornájaként szolgálni. nyíló virágokkal veszik körbe magukat vagy kerteket ültetnek. Ha az elektromos rendszer tiszta és akadályoktól mentes. ha természettel. és engedniük kell. boldog és elégedett személyiségek lesznek. és megpróbálnak olyan életstílust teremteni. és megtanulták magas energiaszintjüket fenntartani. Ez még a nagyobb bels# béke és harmónia megtalálásában is támogatja #ket. terapeuta. Amennyiben felveszik mások érzelmeit. A fehérek könnyedén magukra veszik mások energiáját. és hogy milyen tiszták és hatékonyak a gyógyításaik. Ez segít nekik összeszedettnek és tisztának maradni. a gyógyító fényenergia sugárzóan áramlik. és hajlamosak régi. ha az Egyetemes Forráshoz / Istenhez kapcsolódhatnak. Egészségük szempontjából lényeges. Lelkük pontosan egy. Magas terápiás hatása van. A fehérek teste érzékeny és törékeny. Ha már egyszer kapcsolatba kerültek forrásukkal. Tipikus „fehér” foglalkozások: gyógyító. hogy kapcsolatba lépjenek bels# gyógyító energiájukkal és kristálytiszta csatornájává váljanak az életenergiának. EGÉSZSÉG. Problémamegoldásaik közben óvatosak. A fehérek munkájukat és sikereiket az alapján ítélik meg. Minél több fényt képes generálni egy fehér. spirituális tanító. Legnagyobb jutalmuk. mely könny/. minden pillanatban megvilágosodott tudatállapotban való életet keres. hogy a gyógyító energia átáramoljon rajtuk. Rendszeresen meg kell fiatalítaniuk és regenerálniuk magukat egy békés és meditatív környezetben. apáca. Állandóan vissza kell vonulniuk saját környezetükbe. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A fehérek egészséges és kiegyensúlyozott állapotba kerülnek. hogy kapcsolatba lépjenek a Szellemmel/Lélekkel és gyógyító hatalmukkal. mindennapi életükben és gyógyításaikban is vezérelve lesznek. A fehérek teste érzékeny és törékeny. A fehérek gyógyító képessége egy elektromos világítórendszerrel hasonlítható össze. hogy megtisztítsák saját életenergiájukat. és a tiszta. hogy mennyire érzik magukat nyugodtnak és békésnek. A tudatosság transzcendens állapotában kell élniük. koncentráltnak kell maradniuk és másokkal való kapcsolataikban er#seknek kell lenniük. és ezt a gyógyító er#t másoknak is 131 . A fehér személyiségek megértik a „adj és kapj” koncepcióját. hogy rendszeresen feltöltsék életenergia elemeiket és. annál er#teljesebb és egészségesebb lesz. hogy kiaknázhassák erejüket és használják gyógyító és tanító adottságaikat. szerzetes. Ahhoz. Problémáik megoldásához a fehéreknek meg kell bízniuk intuíciójukban. annál több fény világít. bevált megoldások felé hajlani. meg kell tanulniuk magukba szállni. hogy erejüknél maradjanak. m/vész és megvilágosodott mester. A fehér személyiségeknek rendszeresen kommunikálniuk kell a Szellemmel/Lélekkel vagy Istennel. titkár.

Abban a pillanatban. Ön egy fény. hogy demonstrálják és megélik tiszta gyógyító képességeiket és megmutatják. amikor a gyógyulásra és növekedésre összpontosítunk. milyen szép és sugárzó is ön valójában. Lehetetlen leírni azt a tapasztalatot. mely képes a szivárvány minden színét megélni. színes Aurája. hogy energia vagyunk. és segít nekik megtalálni útjukat. AURA VIDEÓ Egyszer/en képzelje el a következ$ helyzetet: Az AURA VIDEÓ STATION el#tt ül. Tükrözni fogja képességét a színek teljes szivárványtartományának kisugárzására. Most itt az ideje. A gyógyulás el#ször a spirituális birodalomban jelenik meg. hogy a mások felé irányuló szeretet és figyelem belülr#l indítja el a gyúgyulási folyamatot. hogy ön sokkal több. amit akkor él meg. amikor nézi. Miután az aurakonzulens rákapcsolta önt a Bioszenzorra. hogy megvizsgáljuk jelenlegi Energiaállapotát – az Auráját. AURA-ISMERET: 7. mint amit képzelt. Energiamezejének valós idej/ változását az érzelmi. hogy megnézzük az ön személyes auraszíneit az STATION™ segítségével.egy számítógép vagy televízió képerny#jén látja a valóságban. az megtörténik és testet ölt életünkben. Az AURAISMERET e szintjén kap szerepet a Inneractive Aura Videó technológia. Tudják. hogyan pulzálnak és rezegnek az ön auraszínei.és energialény. hogy ön képes több mint egy auraszínt kifejezni. A barátoknak és közeli ismer#seinknek küldött meleg és szívélyes érzések és gondolatok meg fogják #ket gyógyítani. hogy megosszák velük. 132 . megmutatja önnek. a képerny#n megjelennek az ön személyes Auraszínei. Csak akkor érti meg.képesek elküldeni. AURA VIDEÓ STATION Megtalálta az „ön” Auraszín Személyiségét? Vagy számos Auraszín Típusban ráismert önmagára? Akkor a következ# lépés. a testét és az auraszíneit a képerny#n és meghökkenve konstatálja. A fehérek legnagyobb ajándéka az emberiség számára az. másodszor. GYAKORLAT Keressen egy Inneractive AURA VIDEÓ STATION-t a környezetében. mentális vagy energetikai reakciók és minták függvényében látni önmagáért beszél# tapasztalat. El#ször igazolni fogja valós Auraszín Típusát.és energiaállapotának megmérése és megfigyelése értékes visszacsatolást adhat önnek önmagáról és jöv#beli felfedez#útjáról. Látja az arcát. és azután folytatódik az elménkben és a testünkben. A „valós” elme/test. amikor az auráját – él#ben . kezeit a futurisztikus külsej/ Bio-szenzorra vagy Bio-keszty/be™ csúsztatja és a képerny#n varázslatszer/en megjelenik az ön rezg#.

vagy inkább visszahúzódott a több kékbe és lilába? Most gondoljon és emlékezzen egy kellemes. mely segít önnek AURA MESTERRÉ válni. 133 . hogy visszatér személyes terébe és energiájához. az Aurája megmutathatja önnek az utat egy jobb. mentális és spirituális állapotát tükrözi. mit jelez az Auraszíne. hogy a nap közben felgyülemlett feszültség eltávozzon. Ha megváltoztatja Auráját. kristályokkal és drágakövekkel. spirituális. annál jobb. szeretetteljes és ellazító helyzetre az életében. színterápiás termékekkel és figyelje meg ezen eszközök hatását az Aurájára. energetikai. az élete is megváltozik és következésképpen megjavul. teljesen hangolódjon rá erre a helyzetre. mágnesekkel. Mint egy jó film. Figyelje meg Auraszíneit – különösen a felbukkanó változásokat. Érezze az energiát a hasában. nyugodt indigó. Tudom.fehér Aurát fejez ki? A zöld a közepet. az ön dolga. Teljesen érezzen egy személyt. Vegyen néhány mély lélegzetet. Következ$ lépésként figyelje meg a változásokat Aurájában. ha az Auraszínei máris megváltoztak. Mindig emlékezzen rá: minden mozdulat és változás. Minden perccel jobban ellazul és érzi.narancsbansárgában sugárzik? Kiegyensúlyozott. izgatottságot és aktivitást mutat. hogy az AURA AURAISMERETi gyakorlatára: VIDEÓ STATION használatával felkészítse magát az els# Miközben az AURA VIDEÓ STATION monitorán saját Auraszínét nézi. Az els$ lépés az AURAISMERET felé az. amikor nagyon mérgesnek vagy felindultnak érezte magát. és azt is megérti. egészségesebb és sikeresebb élet felé. Kísérletezzen kedvenc gyógyító. mit mesélnek önnek a színek. masszázzsal. Válasszon szabadon bármilyen módszert vagy eszközt. hogy megváltoztassa az ön körülötti energiát. hogy felismerje jelenlegi energiaállapotát. lazítsa el magát egy pár percre. Milyen az alapvet$ rezgése? Fizikai. Ne lep$djön meg. zenével. akit szeret vagy hangolódjon egy gyógyító vagy lazító érzésre. élvezni fogja a hatást és az eredményt. melyet lát az ön fizikai. Inkább több vörös érzelmi és izgalmi energiát aktivált. és engedje. próbálja ki a következ$ kísérletet: Gondoljon egy bizonyos helyzetre az életében. kommunikatív és harmonikus zöld-kék vagy intuitív. Az Aurája nagyon nyugodt és harmonikus vagy nagyon izgatott és aktív? Csak egy színt lát vagy Auraszínek kombinációját? Miután megismerkedett jelenlegi energiaállapotával. minden más szivárványszín a vörös irányában több fizikai energiát. érzelmi. Ebben a gyakorlatban megtanulja az Aura Videó Station segítségével megfigyelni bels$ változásait a képerny$n. alacsony fizikai energiát és izgatottságot jelez. és érezze azt. az egyensúlyt és harmóniát jelzi. Az AURAISMERET igazi kihívása az. Reiki kézrátételes gyógyítással. relaxációs vagy meditációs technikájával. hogy megváltoztassa az ön Auraszíneit elméje erejével. Minden más szín a lila irányában magasabb tudatosságot és érzékenységet. Ön a mester. Minél intenzívebben teszi. kreatív vörösben. Szenteljen figyelmet a domináns Auraszínnek a képerny$n.Eljött az ideje. Nyissa ki a szívét és érezze.lila. Lazítsa el elméjét és érezze saját Auraszíneit.

Kezdje az els# kérdéssel és készítsen egy listát a válaszairól. írja le. Az elkövetkez# néhány hétben szenteljen nagy figyelmet mindennapi életének. hogy ön egy hatalommal rendelkez$ energialény mindenféle korlátok nélkül. mely területek „alacsony energiájúak vagy rezgés/ek” az életében és mely tevékenységek segíthetnek önnek magasabb energia. ha már minden szivárványszínt képes létrehozni az Aurájában. Használhat külön lapokat minden egyes kérdéshez. Kaphat professzionális Auraértelmezést is tanácsadójától. igénye lehet egy relaxáló és meditatív környezet létrehozására. ami stresszt vagy feszültséget teremt és meg kell változtatni? 134 . NÖVELJE ENERGIÁJÁT Hogyan érintenek üzleti és személyes kapcsolataim? Feltöltik vagy kimerítik bels# elemeimet? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Olyan környezetben élek. akkor ön egy AURA MESTER.és rezgésszintet létrehozni.Bármikor nyugodtan kérdezzen meg egy képzett személyt. mely számomra energizáló vagy energiát vonnak el t#lem a körülöttem lév# dolgok? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mi az. Miel#tt elkezdi. hogy segítsen önnek az AURAISMERET ülés alatt. Hagyjon magának b#ven id#t mindegyik kérdésre. Ha bármi fontosat észlel. AURAISMERETI TESZT Tegye fel magának a következ# kérdéseket és határozza meg. Fogadja el a kihívást és váljon AURÁJA ÉS ÉLETENERGIÁJA MESTERÉVÉ. Akkor tudja. Emlékezzen.

hogy a lakásában vagy az otthonában lakni energiával tölti fel önt? Hogyan tudja megteremteni „Magas Energiájú Otthonát”? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mely fizikai.……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mely tevékenységek. szeretetteljesnek és sugárzónak? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 135 . kapcsolatok és élethelyzetek csapolják meg az energiáimat. és kell #ket megváltoztatni vagy megsz/ntetni? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Úgy érzi. mentális vagy spirituális gyakorlatoktól vagy tevékenységekt#l érzem magam energikusnak és er#teljesnek? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… EMELJE REZGÉSÉT Mit lát az életében gyönyör/nek.

kényelmetlennek vagy rossznak? Mi az az életében. ami mellett kitart és úgy érzi el kellene engednie? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mit érez sötétnek.Mikor érzi magát igazán boldognak. mélyen kielégít# szeretetérzést és megvilágosodást önben? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mi jelentené az álma beteljesedését? Milyen lenne a „tökéletes élete? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Van valami az életében. harmonikusnak és elégedettnek? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mi teremthet feldobott. amit „alacsony rezgés/nek” érez és meg kellene változtatni? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 136 .

Amennyiben érdekli. szemináriumjainkat. Vetesse fel saját AURA VIDEÓJÁT. kérjük forduljon az Auracentrum szakembereihez. hogy hol található az ön közelében AURA VIDEÓ STATION. AURA VIDEÓ STATION AURA SZKENNELÉS * AURAFOTÓ * AURA VIDEÓ * AURAISMERET Tanulja meg kiegyensúlyozni és megváltoztatni az auráját. Megismerheti és tanulmányozhatja láthatatlan auraszíneit. látogassa el#adásainkat. Készíttessen saját AURAFOTÓT. Használja az AURAISMERETET. Végeztessen részletes AURAELEMZÉST. megtanulhatja hogy az Aura 137 .hu Hátlap bels# Az Auraismeret segítség az emberi energiák. az aurák felfedezéséhez és használatához.Milyen gyakorlatokat végez naponta rezgésének növelésére és egy magasabb tudatállapot megteremtésére? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ha szeretné folytatni utazását. kérjük.auracentrum. keresse fel az Auracentrum Internetes honlapját: http://www.

ahogyan az Auraszínek életre kelnek. zöld? Akkor lehet hogy személyisége gy#ztes. „Olyan mintha mélyen a lelkedbe néznél…” Hátlap küls# Johannes R. az AURAISMERET számos országban talált kedvez# fogadtatásra. változtassa meg életét a teszt által kimutatott személyiségminták alapján. Tevékenységét els#sorban Európában és Indiában végezte. Az ön aurája vörös. kalandor. Módszerér#l. rendszerér#l jelenleg világszerte tart el#adásokat és vezet szemináriumokat. [ fejlesztette ki az AURAISMERET-et és az AURA VIDEÓ STATION technológiáját. Növelje az aura energiáit és biomágneses rezgéseit. Az #si természetgyógyászati ismereteket kombinálta és integrálta. amellyel létrehozott egy hatékony. aurakutató. narancs. hogy különleges módszerét Magyarországon is sokan fogják alkalmazni és tanítani. hobbi vagy sportolási tevékenység a legmegfelel#bbek az ön számára? Hogyan fejleszthetné tovább személyiségét. könnyen használható auramegjelenít# és elemz# eszközt. hogy id#vel mindenki „önmaga auramesterévé” válhasson. amikor a rendszer segítségével a láthatatlan érzelmek és gondolatok sugárzó színek formájában megjelennek körülöttünk. Fisslinger. az ösztönös megérz# képesség tudományával és a legkorszer/bb digitális multimédia technológiával. AURASZÍN-TESZT – keresse és fedezze fel auraszínét! A teszt segítségével megismerheti Auraszín-személyiségét. tanító? Vagy kék. er$vel! Könnyen alkalmazható és hatásos gyakorlatok valós Énünk és az auránk közötti kapcsolatteremtéshez. mellyel tudatosan irányíthatja Aurarendszerét. Auracentrum 138 . esetleg fehér? Segít#. könyvünkkel segítséget adtunk ahhoz. gyógyító? Érzelmileg. Könyve. Tanulja meg látni és érzékelni mások auráját! AURA VIDEÓ STATION – az Auraismeret mér$eszköze Figyelje meg. hogyan aknázhatná ki az élet által kínált lehet#ségeket? AURAISMERETI GYAKORLATOKAT – töltsd fel magad energiával. Alakítsa át. ahol kidolgozta és létrehozta az AURA VIDAO STATION rendszerét. Fedezze fel azokat a rejtett képességeket. társadalmilag vagy szexuálisan összeillik partnerével? Milyen karrier. Reméljük. Kívánunk ragyogó és fényes aurát az olvasónak és reméljük.Videó Rendszer és az Auraismeret segítségével miként lehet saját személyének auramestere. Az élet legizgalmasabb és legfelemel#bb élménye. Évtizedekig természetgyógyászként és az emberi energiamez#k különféle gyógyító eljárásainak kutatójaként vizsgálta a finom energiák és a test – értelem – lélek kapcsolatát.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful