„A könyv segítségével megismerhetjük igazi spirituális lényünket. Kérem olvassa el ezt a könyvet!” Dannion Brinkley, a „Megment$m a fény” c.

könyv szerz$je

AURAISMERET
Ismerd meg aurád színét és válj önmagad mesterévé Johannes R. Fisslinger
SZÍNSZEMÉLYISÉG TESZTTEL!

Borító bels oldala (balról-jobbra, felülr l-lefelé): Termelékeny, verseng , életer s; Energetikus, kreatív, szexuális beállítottságú; Boldog, játékos, figyelmes; Fizikai, aktív, er teljes; Milyen az Ön Auraszíne? Képes megváltoztatni és kiegyensúlyozni az Auráját? Kreatív, kommunikatív, természetes; meditatív, spirituális, idealista; Gondoskodó, szeret , kifejez ; Csendes, nyugodt, intuitív.

AURAISMERET
„Hiszem, hogy Johannes megnyitja el#ttünk a spirituális-mentális önmagunkat képez# emberi energiamez#k megértésének útját. Ez a m/ egyértelm/en a következ# évezred gyógymódja. Mindenki számára ajánlom ezt a könyvet.” Dannion Brinkley, A new yorki bestseller lista els$ helyezett, „Megment$m a fény” c. könyv szerz$je „Azóta keresek egy ilyen áttörést hozó eszközt, amióta 1969-ben el#ször részt vettem egy biovisszacsatolási kutatásban. Úgy gondolom, hogy az Inneractive Aura Videó Station és az AURAISMERET használata felbecsülhetetlen eszköznek és módszernek bizonyul mindenki számára, aki szeretné megismerni önmagát, vagy szeretne segíteni másoknak a jobb egészség és közérzet megteremtésében. A rendszer megismerése és használata fontos lehet az egészségügyben dolgozók számára, akik ezentúl demonstrálhatják, pontosabban meghatározhatják és kontrollálhatják gyógyító munkájuk hatékonyságát, eredményét.” Steven Halpern, Zenem/vész,szerz$ és producer „Szeretni fogja ezt a könyvet! Gyakorolja és sajátítsa el az változások következnek be az életében.”
AURAISMERETET

és meglátja, óriási

Bettina Bernoth, a „Magical Auras” (B/vös aurák)” c. könyv szerz#je

-1-

ARAISMERET
Az AURAISMERET egy nagyon egyszer/ és hatásos program, amely használatával önmagunkat és környezetünket „információ- és energiakötegekként” láthatjuk meg és saját Energiánkat, Rezgésünket magasabb szintre emelhetjük. Az AURAISMERET alapvet# vezérelvei: • Növelheti bioenergiáit Tegyen olyan dolgokat mindennapi életében, melyek növelik testi, érzelmi, mentális és spirituális energiáit. Változtasson azokon a tevékenységein, melyek az energiáját kiszívják, negativitást vagy stresszt okoznak. Fokozatosan változtassa, vagy szüntesse be ezeket a tevékenységeket. • Emelheti bioenergiáinak rezgésszámát Növelje a rezgését, hogy több szépséget és szeretetet teremtsen az életében, és lépjen a tökéletesség és a tudatosság magasabb szintjére. Nézzen önmagába és éljen a legjobb képességei szerint.

A m/ eredeti címe: Aura Mastery A könyv angol nyelv/ eredetijét kiadja: Inneractive · 520 Washington Blvd. # 907 Marina del Rey, CA 90292 · USA Tel: 310-390-7090 · Fax: 310-390-8167 E-mail: aura@inneractive.com Internet: http://www.inneractive.com © 1998 Szerz#i jog: Johannes R. Fisslinger Nyomtatva az USA-ban ISBN 0-9651531-0-X Minden jog fenntartva. Írásos engedély nélkül nem sokszorosítható sem a könyv, sem annak részei. Az engedély iránti igény a fenti kiadónak címzend#. A következ#k az Inneractive USA márkanevei: Aura-in-motion (Mozgásban-az-aura), Aura Video Station (Aura Videó Station), Your Aura Video (Az Ön Aura-videója), Inneractive (Bels#aktivitású), Bio Glove (Biokeszty/), AURA MASTERY (Auraismeret). Kivonat a LIFE COLORS-ból © 1991 Pamala Oslie. Újranyomtatás a New World Library, San Rafael, CA 94903 engedélyével. Ha az itt ajánlott információk alapján kíván eljárni, vegye figyelembe, hogy azokat orvosi vagy bármely megbízható egészségügyi szakember tanácsa és gondozása mellé, kiegészítésnek szántuk. Egyetlen Inneractive (Bels$aktivitású) program vagy termék sem helyettesíti és/vagy szándékozza helyettesíteni a megfelel$ orvosi vagy terápiás kezelést. Amennyiben bármilyen fizikai, érzelmi vagy mentális problémája van, kérjük, forduljon képzett egészségügyi szakemberhez!

-2-

TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL@SZÓ BEVEZETÉS TAPASZTALATAIM AZ ENERGIÁVAL ÉS A SZÍNEKKEL AURA ÉS ENERGIA INTERAKTÍV VILÁG, INTERAKTÍV EMBEREK AURAISMERET: 1. GYAKORLAT EMBERI BIO-SZÁMÍTÓGÉPEK VAGYUNK? A MECHANIKAI ÉS AZ ENERGETIKAI TEST AZ EMBERI ENERGIAMEZ[ AURAISMERET: 2. GYAKORLAT ÉLETENERGIA ELEMÜNK SZÍNTESZT KUTATÁSOK AURAISMERET: 3. GYAKORLAT A SZÍNEK ÉS HATÁSUK A MINDENNAPI ÉLETBEN AZ ENERGIA ÉS A SZÍNEK AURAISMERET: 4. GYAKORLAT ÉLETENERGIA ÉS SZEMÉLYISÉGJEGYEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTERAKCIÓ AURAISMERET: 5. GYAKORLAT AZ ÉLET SPIRÁLJA AURAISMERET: 6. GYAKORLAT ÉLETENERGIA ÉS VALÓSÁG AZ ENERGIA KÖVETI A GONDOLATOKAT AZ INNERACTIVE TECHNOLÓGIA BIOVISSZACSATOLÁS SZÍNPSZICHOLÓGIA REZGÉSTERÁPIÁK ÉS ELME/TEST GYÓGYÁSZAT INNERACTIVE A GYAKORLATBAN AURAISMERET AURASZÍN-TESZT SZEMÉLYISÉGMODELLEK ÉS SZÍNEK AURASZÍN-TESZT BEVEZETÉS SZÍNSZEMÉLYISÉGEK AURAISMERET SZÍNSZEMÉLYISÉG-TESZT TESZTINSTRUKCIÓK KÉRD[ÍV AURASZÍN SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK MÉLY-VÖRÖS VÖRÖS NARANCS NARANCSSÁRGA SÁRGA ZÖLD MÉLYZÖLD 3 5 6 7 8 11 11 12 13 15 17 18 19 21 22 22 23 25 25 26 27 27 28 29 29 31 32 33 34 36 38 38 39 40 41 44 45 47 55 56 64 71 77 84 90 96

GYAKORLAT AURAISMERETI TESZT NÖVELJE ENERGIÁJÁT EMELJE REZGÉSÉT 102 108 114 120 126 132 132 134 134 135 4 .KÉK INDIGÓSZÍN LILA (IBOLYASZÍN) LEVENDULA FEHÉR AURA VIDEÓ STATION AURA-ISMERET: 7.

„Life Colors” (Az élet színei) c. akik az elmúlt évek során kitartóan támogattak. Köszönettel tartozom feleségemnek Bettinának. Szívb#l jöv# hálám kiterjed még barátaimra és azokra az emberekre. Gene-nek e könyv szerkesztéséért. egyik legjobb tanáromnak. Dr. Steven Halpernek. kedvenc New Age zenészemnek. Laurie-t. az önbizalmamat és a saját hitemet. és… S végül szeretném köszönetemet kifejezni minden egyéb olyan embernek és él#lénynek. bátyámnak Helmutnak. amely lehet# tette a számomra. Az álmaim. Annát. nyitottságban és békességben n#hettem fel vidéken. Rosittának. Elmondhatatlanul hálás vagyok a lehet#ségért. hogy ennyi különleges. Sunshine-nak. Juttának. beleértve: Sarvesht – imádom a varázsodat. Belának. valamint minden barátomnak és rokonomnak szül#városomban a jó öreg Bajorországban. Németországban. érdekes és szenvedélyes személyiséggel találkozhattam. izgalmas és érdekes életet. megértésükr#l és tör#désükr#l tettek tanúbizonyságot. aki létével. Scottot. akik az évek során segítettek nekem képességeim és ismereteim formálásában. akik mindezen évek alatt támogattak. Szeretlek! Ugyanennyire hálás vagyok csodálatos szüleimnek. támogatásukért és az Inneractive Aura Videó Station és az AURAISMERET terjesztéséért. és azt. akik az utóbbi néhány év alatt támogatásukról. Dietmart. könyvéért. Bevallom.KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Életem további részében mindig hálás leszek azoknak a kedves és csodálatos embernek. az egész világon kiépült auraközpontoknak. Mindenért köszönet nektek. Montienak és Jerrynek programozói munkájukért. tevékenységével hajlandó az emberiséget és csodálatos bolygónkat a növekedés. a biovisszacsatolás és elme/test gyógyítás egyik úttör#jének támogatásáért. hogy megtaláljam az álmomat. hogy megélhessem ezt a kreatív. mert képes er#teljes és szeret# spirituális lény lenni. Továbbá a legmélyebb elismeréssel kell köszönetet mondanom n#véremnek. hogy képes legyek megosztani másokkal a legbels#bb érzelmeimet. Feltétlenül köszönetet kell mondanom minden tanáromnak és spirituális vezet#mnek. Kivételes ajándék a sorstól. hogy megvalósíthattam és élhettem saját álmomat. óriási ajándék volt t#lük a lehet#ség. Govindát. Pamala Oslienak. Davidet. ha ezeket nem oszthatnám meg és élvezhetném családommal és barátaimmal. Alanának. Richard Johnsonnak. Annyi mindent tanultam t#le. Antonnak és Corneliának. Beatet. legbels#bb életcéljaim megvalósítása azonban jelentéktelenné válna. csodálatos gyógyító muzsikájáért és e könyv el#szavának megírásáért. m/szaki ismereteikért és támogatásukért az Inneractive technológia kidolgozása során. Jeremynek és minden „Inneractive-támogató” barátnak. hogy ilyen szabadságban. Végtelenül szerencsésnek érzem magam. különösen a kommunikáció nélkülözhetetlen m/vészetét. Dannion Brinkleynek üzenetéért és azért. Mindegyiküknek több mint jelent#s szerepe volt abban. Martint. 5 . gyarapodás és tudatosság egy új korszakába vezetni.

szó szerint „lehangol” bennünket. másodsorban a hallgatók szubjektív szóbeli válaszaira. hogy megfigyelhessük a zene pillanatnyi. elemz#k számára. Az auravideo által megjelenített felvételsorozatokon a mozgó aura dinamikusabb. elemzése a hagyományos tudományos eszközökkel id#igényes és költséges lenne. és pontosabban meg tudják határozni munkájuk hatásosságát. irritál és legyengít. vagy ennek ellenkez#je lelkesít#. Johannes R. mint amilyen egy pillanatképen. vagy a testünk öngyógyító energiáit meger#síteni. Az Inneractive Aura Videó Station rendszere esetében ez szerencsére nem így van. A zene lehet ellazító. akik az eszközzel és módszerrel demonstrálni tudják. akkor els#sorban a széleskör/ pszichológiai mérésekre. Az elmúlt id#szakokban. amely segít relaxálni.az ember a finom energiamez#ire ( az aurára ) -. Mérés közben az elavult. szerz$ és producer 6 . illetve a különféle zeneirányzatok környezetre történ# hatásait meghatározni. Azonban a számunkra idegen zene feszültséget okoz. Auraszín képeink zenehallgatás közben történ# folyamatos filmszer/ megfigyelése láthatóvá teszi a zene pozitív hatásainak kialakulását az emberi aurára. A zene aurára történ# hatását az Aura Video Stationnal párosítva. visszajelzéseire támaszkodhattak. hogy az Inneractive Aura Videó Rendszer és az AURAISMERET együttes használata felbecsülhetetlen eszköznek fog bizonyulni mindenki számára. egyre jobban érezzük ahogyan a hanghullámok energiája szétárad a testünkben. Sok. A zenehallgatás közben javul a hangulatunk. mely alapján olyan zenét kereshetünk. amely valós méréseredményt nyújtana a kutatók. meditatív. mint „harmóniában lenni” és „megfelel# hangulatban (hangban) lenni” alapvet#k a zenében. Sok ember számára az alfahullám frekvenciájú zenék folyamatos hallgatása a legegyszer/bb mód a bels# béke és ellazultság érzésének elérésének érdekében. Mindegyik stílus hatásának részletes vizsgálata. stílusok folyamatosan változnak. Úgy gondolom. aki szeretné megismerni önmagát. zenem/vész. A zenehang tulajdonképpen nem más. és egy specifikus hangfrekvencián sugároz. Elmére és Lélekre gyakorolt hatásának varázslatos erejét. színesebb. A zeneirányzatok. aurafotón lenne. egyik után jön a másik. A „megfelel#” zene használata egyfajta „dallam-táplálékként” szolgálhat a hallgató számára. Miért olyan fontos a zene? Ebben a nyelv vezet nyomra. vagy csak felületesen képes kimutatni ezt a zenei harmonizálási folyamatot. Meditatív zene esetében a „vitaminok” kristálytiszta rezgés/ energiahullámok. vagy szeretne segíteni másoknak a jobb egészség és közérzet megteremtésében. valósid#ben történ#. amellyel egyben meger#síti azok létezését is. mivel ezeket már „zenés egészség”-ként és általános jólétként elismerték. Azóta keresek egy ilyen áttörést hozó eszközt. hogy megkértek. meditálni. A zene a szó szoros értelmében „behangolja” az emberi hangszerünket. Az olyan fogalmak. Kézenfekv# választás az egészségügyben dolgozók számára. Nagy örömömre szolgál. kiható hatásait. molekula. korokban a zenekutatók. Mostanáig nem volt lehet#ség arra. amikor megpróbálták a hallgatóság zeneválasztásának okait.EL SZÓ A világon évezredek óta ismerik és tisztelik az emberek a zene Testre. segítsek bemutatni egy valóban kreatív zseni. mérhetjük. elemezhetjük. sejt és szerv egy meghatározott frekvenciatartományban rezeg. Fisslinger munkáját. jelenleg a piacon lév# mér#eszköz azonban technikai lehet#ségeinek hiányossága miatt nem tudja. részletesebb és informatívabb. amióta 1969-ben el#ször részt vettem a biovisszacsatolási kutatásban. amelyek nem lassultak le a fizikai közegben. nehezen kezelhet# technikájuk miatt a mérések közben hajlamosak a zenehallgatót a kívánt állapotból kizökkenteni. tanulmányokra. élénkít#. Minden atom. Ott valójában ennek az ellenkez#je történik. S valóban igaz lehet. . A zenés egészségért! Steven Halpern. hogy a föld saját domináns energiamezejével harmonikus rezgésbe és formába hozhat bennünket. mint a „leveg#hullámok vitaminja”.

kölcsönösen összekapcsolt. Az AURAISMERET. hogy az elme. Testünk és Energiánk BELS( VILÁGÁNAK felfedezésére és gyógyítására. Tulajdonképpen ez nem csak egy elme-test kapcsolat. A számítógépek hálózatba kapcsolhatók. hogy úgy változtassa meg az életét. hitünkkel. Sok embernek feltettem ezt a kérdést: Tulajdonképpen mit tett saját életének ellen#rzése és uralása érdekében olyan könyvek. Megmagyarázza az elme-test kapcsolatot. elménk és az energia között. kortalan-test) olvasása után? Azért. vagy ett#l elmenekülni nem lehet. Kutató. Teste és Energiája bels# világának felfedezésében és gyógyításában. értékeinkkel. él# rendszerek vagyunk. melynek kifejlesztési folyamatában részt vettem abban az id#ben. melyekre mindannyian vágyunk. A bels# növekedés nem érhet# el csupán mentális természet/ tevékenységekr#l való olvasással és azokban való részvétellel. és a bels# szépségünket és kisugárzásunkat tükrözi. Tudjuk. hogy megértsük a láthatatlan kapcsolatot testünk. interaktív elme-test és energia biovisszacsatolást jelent. 7 . számtalan alkotóelemével és rendszereivel együtt kölcsönösen összekapcsolódik az érzelmeinkkel. Ma már tudjuk. Ez a felfogás és ismeret alkotja munkám alapját. hanem valódi változásokat igényel. mint a „The Celeste Prophecy” (A mennyei prófécia) vagy a „Timeless Mind. Az Inneractive Aura Videó technológia megjeleníti az elme-test és energia kapcsolatot. hanem valójában egy elme-test egység. ha megváltoztatjuk elménket. Az AURA VIDEÓ STATION-t és az auraismeret--et azért fejlesztettük ki. és minden emberi lény számára megtapasztalhatóvá és elérhet#vé teszi. Ezeket az eszközöket azzal a céllal terveztük. Az AURAISMERET egy folyamatos továbbképz" és kutatási program Elménk. Szó szerint csodás ablakot nyit bels# saját énünkre.BEVEZETÉS Nemcsak a jó közérzetünk. érzéseinkkel. Az AURAISMERET utazás önmagunkba. Fizikai testünk. egyszer/en kifejezve. test és energia elveir#l való olvasás és azok megértése után számtalan ember számára a következ# megteend# lépés kétségtelenül az AURAISMERET lesz. hogy segítsen önnek Elméje. Az elme-test kapcsolat az jelenti. és tudatosságot teremtünk az életünkben. hogy összetett. ahogy mindig is akarta. Ageless Body” (Id#tlen elme. megérzéseinkkel. Az emberek életük során valamilyen láthatatlan er# hatására egymáshoz kapcsolódnak. hogy a saját életenergiánk vagy auránk tükrözte elme-test interaktivitást megjelenítsék. gondolatainkkal. hogy elérhessük azokat az eredményeket. hogy minden egyes emberi lény bels# önmagához kapcsolódik. és ami legalább ilyen fontos. az AURAISMERET program pedig biztosítja az Ön számára a szükséges biovisszacsatolást és eszközöket. Valódi változások csak akkor következnek be. Világossá vált számomra. Segít növelni az energiaszintet és megemelni annak rezgését. a családok rokonsági és baráti kötelékben kapcsolódnak egymáshoz. E tényt tagadni. magasabb elménkkel. Elme és test ugyanazon egység más-más kifejezései. de személyes és spirituális növekedésünk érdekében is nélkülözhetetlen. integrálnunk kell az elme-test egységét mindennapi életünkbe. érzelmeinket és a testünket. társadalmunkban egymáshoz kapcsolódunk.és felfedez#út egyben. ezáltal több szépséget és szeretetet teremtve életünkben.

viselkedésmintákat. melyek egyértelm/en ezeket a „fenoménokat” igazolták. egy nagy pihenésre és lazításra. összehasonlítva a jöv#belátók és auralátók által rögzített színekkel megállapíthatjuk. Pamala könyvét olvasva meggy#z#dtem róla. hogy az aura színek és minták. illetve ahhoz közellév# színeket határoztak meg az emberi energiamez#ben. Könyvében nagy részletességgel ír az általa érzékelt különböz# auraszínek kapcsolatáról. El#ször is éppen egy ötéves kapcsolat legvégét. Imádtam a napos éghajlatot. ugyanarról a személyr#l azonos jellemvonásokat. különféle riportok alapján a tesztalanyok megadták azokat a jellemvonásokat. és le kellett írniuk. képes a körülöttem kialakult sötét fellegeket feloszlatni. de amikor Santa Barbarában személyesen is találkoztunk. hogy # nemcsak az emberi energiamez# érzékelésének csodás ajándékával rendelkezik. érzékelnek. amelyek hozzájuk kapcsolódnak. azt mondta: „Tudtam! Tudtam. hanem képes annak messzire nyúló következményeit is megérteni. Több évvel ezel#tt volt szerencsém néhány távolsági telefonbeszélgetést folytatni Pamala Oslie-val. Aban az id#ben eddigi életem egyik legjelent#sebb mélypontján voltam. érzelmi. Az utóbbi öt évben sokféle és széleskör/ kísérletet vezethettem.vagy életenergia-színekhez. nagyon fimom rezgés/ energiát éreztem. hogy #k is a méréseknek megfelel#. akarom-e folytatni sikeres üzletemet. ahol a jöv#látók ránéztek egy egyénre. vagy pontosabban nem voltam tisztában azzal. Azokat a színeket. Azt tapasztaltam. és hitrendszereket határoztak meg. amely úgy t/nt. Amint meglátott. Ugyanakkor természetesen az általuk leírt információkat minden esetben összehasonlítottam az Aura Videó rendszer által megjelenített auravideoval. az emberi energiamez#t látni vagy érzékelni képes emberrel találkozni. Amikor a németországi Münchenb#l megérkeztem Los Angelesbe. tanulmányaim és munkám során lehet#ségem volt számtalan gyógyítóval és számos más. ..TAPASZTALATAIM AZ ENERGIÁVAL ÉS A SZÍNEKKEL Az Inneractive AURAISMERET-tel és az aurafényképez# technológiával folytatott kutatásaim. amiket személyenként jelenítettünk meg a rendszer képerny#jén. Harmadszor. A jöv#látók egymástól függetlenül.számomra abban az id#ben ez volt a legrosszabb. Néhány napra béreltem egy csodálatos kabriót. Másodszor. és azok korrelációjáról bizonyos személyiségvonásokkal. körülöttük milyen színeket látnak. akkor abban a pillanatban egy kellemes.. azonnal könnyedséget és könny/séget éreztem. annak is a befejez# szakaszát éltem meg. melyeket az Inneractive technológiával mértünk. Napról napra egyre kipihentebbnek és felfrissültebbnek éreztem magam. er#sen közel voltak a jöv#látók által az emberi alanyok körül érzékelthez. minden tevékenységemben kellemetlenül éreztem magam. hogy lila-sárga vagy!” „Ez jól hangzik!” válaszoltam automatikusan „És ez pontosan mit is jelent?” 8 . és Santa Barbara partjai felé vettem az irányt. melyet Európában építettem fel. Például. az egész testét körül veszi. Továbbá tesztkérdések. könyv szerz#jével. számos kutatatásban olyan teszthelyzetet teremtettünk. az ismert terapeutával. személyiségjegyeket.általánosan szinte mindennel kapcsolatomban. mentális és spirituális viselkedésekkel. Ezeket a személyiségi tulajdonságokat a kísérlet folyamán hozzárendelhettük a tesztalanyok által megjelenített aura. amely úgy t/nt. Úgy döntöttem szabadságra van szükségem. a „Life Colors” (Az élet színei) c. nem voltam biztos benne. Pamet addig csak telefonbeszélgetéseink alapján ismertem.

Csodás „jóslásban”. amikor azt mondta. amit meg kell tennem az. Elmesélte. hogy én az élet élvezésére. gondolataimat. hogy pár mondatával milyen pontosan és tökéletesen körülírta akkori állapotomat. hosszantartó terveknek vagy álmoknak elkötelezni magát. túl megrögzöttnek. spirituális. A felismerés pillanata valószín/leg megjelent az arcomon. Voltak id#k. Éreztem. túl intenzívnek. miközben megjegyezte. Egyik beszélgetésünk alkalmával Pam megkérdezte azt is. hogy viseljek több sötétzöld ruhát. amikor el#ször kezdtem bioenergiával. Néhány Santa Barbarában és Los Angelesben eltöltött csodálatos nap után. túl brutálisnak. Túlságosan is hajlamos voltam a szétszórtságra. Egyik kijelentése nagyon mélyen érintett. Els#sorban az álmai és kreatív ötletei motiválják. hogyha valóra akarom váltani az álmaimat és ötleteimet ebben az életben. illetve lila-sárga auraszínekkel rendelkeznek. Kényelmetlen volt a gondolat és nem éreztem különös szükségét ennek a „sötétzöld tulajdonságnak” az életemben. Tele voltam megválaszolatlan kérdésekkel. egy pillanat alatt ismertem fel. érzelmekkel. Érdekes módon. és viselkedésmintákkal való kapcsolatáról. a vidámságra és önmagam játékos kifejezésére lettem teremtve. személyes tanácsadásban volt részem. és jobban kell összpontosítanom. hogy a sötétzöld jó lenne a számomra? Közben gondolataim elkalandoztak 7 vagy 8 évvel korábbra. Miért ilyenek az emberek? Miért nem tudnak egyszer/en csak kedvesek és segít#készek lenni egymással? Nyaktör# versenyeket. érzékeny. amikor még a való világgal sem igazán akartam szembesülni. vissza a kezdetekhez. Akkoriban nem voltam éppen földhözragadt. hogy ez kapcsolatban áll az életemmel. Másrészt a színek arról árulkodnak. és a személyiségem sárga oldala nem volt hajlandó nehéz. Minden túl nehéznek. könny/nek és kreatívnak éreztem magam. Azt ajánlotta. hogy egy lila-sárga színeket sugárzó személy általában játékos. Valójában már korábban tapasztaltam ezt az érzést. Kés#bb akárhányszor Dél-Kaliforniában jártam. feldobottnak. Az utazás alatt sokat gondolkodtam a színek személyiségvonásokkal. . hogy tisztában vagyok-e vele. hogy álmaimat a mostani életciklusomban feltétlenül meg kell valósítanom. hogy hogyan és miért. Kezdeti reakcióm ezzel kapcsolatban azonban rendkívül negatív volt.Melegen mosolygott. túl sok tervet akartam egyszerre megvalósítani (ez nagyon tipikus a liláknál). Érzékelni vagy látni tudott dolgokat és élethelyzeteket mind a múltbéli tapasztalataimmal. Egyesek még álmodozónak is tartottak. túl lélektelennek t/nt. valamint egy értékes. életemnek abban a szakaszában minden aurafotómon az auraszínek között a lila és a sárga volt túlsúlyban. Pam energiamez#m értelmezésén keresztül rengeteg hasznos információt osztott meg velem. ádáz csatákat. er#teljesebbnek. hogy Dél-Kalifornia ismert személyiségei többnyire sárga. ha csak a sötétzöldre vagy a smaragdzöldre gondolok. túl depresszívnek hatott. és vonzzak több sötétzöld tulajdonságot az életemben. azt az álmomat. de mi a ménk/t gondolt. kipihenten és felfrissülve elhagytam Kaliforniát és visszatértem Németországba. amelyet már akkor is érzek. hogy az egyik dolog.ezzel viszonoztam kedvességét-. negatív hozzáállásokat láttam az 9 . gyógyítással. Azt mondta. határozottabbnak kell lennem. tanácsokkal kiegészítve bizonyos területekr#l. Igazán nem szeretem azt a borongós érzést. alternatív terápiákkal és színekkel dolgozni. A sötétzöld számomra túl komolynak. független. de nem tudtam megfogalmazni. mind a jöv#mmel kapcsolatban. amit a lila szín tükröz.

vagy alig észleltem bármilyen zöld színt. érzelmeimben. érzéseimben. stimulálja és változtatja át. a mélyzöld szín nagyon kiegyensúlyozó hatással volt az életemre. Mint általában. jöv#belátó. Ha hiszik. találkoztam egy hölggyel és amikor megláttam az els# róla készült aurafotóját. nem vagyok-e saját kapcsolataim rabszolgája vagy ez egy természetes folyamat-e. hogy Pamnek igaza volt. testembe integráltabbá váltam. és tisztában vagyok azok összefüggésével bels# pszichológiai vagy érzelmi helyzetemmel. hogy ez a mélyzöld szín elkezdett megjelenni saját energiamez#mben is. szilárd és kiegyensúlyozottnak t/n#. Eltelt még egy év. több mérföld hosszú strandokat. és a sötétzöld szín tulajdonságait létrehozni az életemben? Egyszer/en nem értettem. hogy kiegyensúlyozottabbá. mindenhol ahová csak néztem. de ennek ellenére ellazultabbá is vált. és azokat megvalósulásukig végigkövetni. amelyeket szerettem viselni. Valahol. Most már látom. mit is jelenhet számomra a mélyzöld. ha nem a hölgynek nagyon harmonikus. Éreztem. Úgy t/nt. és a fizikai testem er#teljesebbé. és érzéseim közvetlenebb kifejezése irányában. anélkül. és látszólag új ötletek és technológiák végtelen forrását. Ez meglep# volt számomra. hogy sok lila-fehér színt láttam magam körül. Kapcsolatunk kivirágzott. Mikor már egy ideje visszatértem Németországba. és még a gondolkodási folyamataimban is. és úgy döntöttem. vajon csupán a barátn#m és új kapcsolatunk okozta-e mindezt. mire céloz. Kés#bb az életemben mindig láttam a kapcsolatot azok között a színek között. végre eljött az ideje. Gondolkodási folyamataim a tisztaság egy új fokára értek és most már képes voltam pontos terveket készíteni. legnagyobb meglepetésemre úgy találtam.. Egyre több zöld kezdett benne megjelenni. Megkérd#jeleztem. Valóban éreztem. Néhány hónappal kés#bb. futurisztikus. Tudatosan elgondolkoztam azon. mit is akart ezzel elérni Pam. ahogy a szívem kinyílik. könny/ életet. Er#teljes személyes és spirituális átváltozáson mentem keresztül. lazábbá. meditációim és gyakorlataim során szerzett bels# tapasztalataim alapján változásokat észleltem életenergia-mez#mben. hogy bármit magamban tartottam volna. és amelyeket az aurafényképeimen láttam. és néhány hónap múlva. hogy végleg Dél-Kaliforniába költözzek. hogy ezek a magas rezgés/ színek milyen jól képviselték akkori bels# tapasztalataimat és életemet. ahogy a szívem megnyílt. ez a döntés is nagyon intuitív volt. saját auraleképez# képeim.élet szinte minden területén. el#rehaladott gondolkodást. mivel amíg meg nem jelent. 10 . amit ezek a személyiségek keresnek: egész évben napsütést. Ekkor kezdtem érteni. Egy id# után finom változásokat észleltem viselkedésemben. világosan értem. mint amennyit korábban akartam. Észrevehet#en a kommunikációm radikálisan megváltozott a tisztább. Miután már néhány éve Dél-Kaliforniában élek. Ez a terület mindent megad. Továbbá ez a világ szórakoztató f#városa. több kommunikációra kényszerülök. mely az emberiséget sok formában és területen tanítja. miért van idelent annyi sárga és lila-sárga személyiség. Visszautazásom után azonban egy hihetetlen dolog történt. De miért kellene sötétzöld ruhákat hordanom. Elkezdtem órákat és foglalkozásokat tartani. Éreztem. mely valahogyan az univerzális energiaáramláshoz kapcsolódik. de nem tudtam teljesen megérteni. akkor bizony alaposan meglep#dtem. valahogy tudtam. nem éreztem. gyönyör/ embereket. Már nem csodálkoztam azon. saját igazamról ered# beszéd. Valamivel kés#bb amikor el#ször találkoztam az aurafényképezéssel azonnal elkészítettem els# aurafotómat. Ekkorra találtam szembe magam a zöld és mélyzöld tulajdonságokkal. mélyzöld szín volt az energiamezejében.

Életenergiánk a kapocs Elménk. hogy „minden anyag energia”. A könyv végén referenciaként számos érdekes könyvet jelöltem meg. INTERAKTÍV VILÁG. Az emberi testen folytatott tudományos kutatások a múlt évtizedekben bebizonyították. Einstein bebizonyította. A technológia és a tudatosság az utóbbi évtizedekben arra a pontra fejl#dött. hogy energetikai természetünk van. A tudatosság a kulcs életünk megértéséhez és uralásához. Richard Gerbert és Dr. az elektromosság. A 20. Fajunk következ# forradalmát. a számítógépek. Deepak Choprát. Ezeket a szerz#ket azért tartom fontosnak. Dr. a telefonok és a faxgépek. Vallási és szellemi tanítók évszázadokon keresztül mesélték nekünk. általában az információ vagy az elektronika korának tartják. és a fizika tudománya elfogadta.és energiarészecskék vagyunk az információk és az energiák óriási univerzumában. ahol mind az információ. akkor sok munkatársamat ajánlhatom önnek. hogy az AURAISMERET-et gyakorolja. Azonban nem szükséges ismerni vagy akár elismerni ezeket az információkat. Beckert. amely már nyilvánvalóan megkezd#dött. de zajos és felgyorsult korban élünk. a jólét. mit tesz. Testünk és Lelkünk között. és megértse. ha tisztában van a következ# alapokkal. Richard L. mint amilyen volt. fejl#dése által bolygónk kisebbé vált. Információ. melyeket alapelveinkként használunk: Az Elme. Johnsont. elveket az egyénnek ahhoz. Ezeket csak megemlítjük. mind az energia fontos oldalai mindennapi életünknek. Tudatos felel#sségvállalásunk az életünkért az els# lépés egy.AURA ÉS ENERGIA Az AURAISMERET alapjában különféle tudományos és spirituális alapokra. Dr. a Test és a Lélek kölcsönösen összekapcsolt energetikai rendszerek. Ön. Robert O. Különösen ajánlom. hogy energia-fény lények vagyunk. Könnyebben megértheti e könyv néhány fogalmát. Barbara Brennant. század „csodálatos” találmányait automatikusan beépítjük a mindennapi életünkbe. Egy zsugorodó világban találjuk magunkat. ahol a dolgok minden téren és területen összefüggnek egymással. hogy ezek közül mindegyik alkalmazása feltétlenül fontos-e a számunkra. hogy mentálisan elégedett lehessen. mint tudatos személy ennek az energiarendszernek az irányítója. Szinte lehetetlen olyan technológiai csodák nélkül elképzelni a világot. ahol az interaktivitást mind a 11 . és tisztában legyen az alaptételeinkkel. INTERAKTÍV EMBEREK Csodás. anélkül hogy elgondolkoznánk azon. amelyeket érdemes részletesen tanulmányozni. A különböz# technológiák és információrendszerek robbanásszer/ növekedése. a gyógyulás és a növekedés felé vezet# spirál megteremtéséhez. mert részletes elemzéseket és felméréseket folytattak az elme-test interakció és az ember energetikai és elektromágneses természetének kutatási területén. alapelvekre épült. mint a tvkészülékek. Ha érdeklik a megemlített pontokhoz tartozó elvi magyarázatok vagy azok tudományos háttere.

Hasában hatalom. Próbáljon meg olyan kényelmesen ülni vagy feküdni. miközben kilélegzik. bennünk és körülöttünk vannak. hogy minden egyes személy saját. és érezze az önben lakozó hatalmas szeretetet. mégis ott vannak. mechanikus teste nagyon fontos az ön számára. Ha magunkba nézünk. És van egy másik része is a testének. mind a mindennapi életben megértik és használják. akkor belül kell kezdenie. hogy a bolygó másik felén lév# baráttal vagy üzletféllel csupán egyetlen telefonhívással. mely szinte még feltérképezetlen. A tudomány megmutatja nekünk. vagy érintse meg fizikai testét. Bels# világunk kölcsönös kapcsolatban van küls# világunkkal. Elménk. globális társadalomként éljenek szül#bolygónkon. mely legalább annyira valós. egy óriási univerzumot találunk. Az interaktív Föld bolygón élünk. a fejét. hogy egymással kapcsolatba lépjenek. Érezze. Éppen most olvasta. egyedi környezetéhez. Érezze a lábait. a természethez. a szívéig hatoló lélegzetet. amennyire a fizikai teste. az információk és az energia bels# hálózatát. 12 . GYAKORLAT Egy pillanatra hagyja abba az olvasást. hasonló örökséget és történelmet megosztva. Olyan környezetben élünk. Ezeket az érzelmeket nem tudja megérinteni. hogy az megnyíljon. Mindannyian ugyanazt a leveg#t lélegezzük be. a szerveit vagy menjen akár a sejtjei és atomjai mélyére. hogy elfogadjuk a tényt. óriási közelséget teremtett. a gerincét. Vegyen egy mély. Ahhoz is feln#ttünk. és gy$z$djön meg róla. hogy a rádióaktivitás vagy a szmog nem áll meg az országhatárokon. De ez a globális méret/ összekapcsolódás nemcsak a fizikai testünkön kívül létezik. hogy fizikai. feszítse meg a hasát és a mellkasát. valamint és az Elme. mellyel egy emberi lény szembesülhet. tapasztalataikat megosszák. hogy a hátgerince egyenes és a teste ellazult. tudatára ébresztve mindem embert. és az emberekhez kapcsolódik. az információ és energia óriási univerzumában élve. és teljesen engedje el magát. és aktivitás érzetét érezheti. és lelkünk bels# világának felfedezése talán a legnagyobb és legfontosabb kihívás. Vegyen egy mély lélegzetet. testünk. fax vagy modem útján felvehetjük a kapcsolatot. Érezze az érzelmeit. Az emberek inneraktív szinten kapcsolódnak össze saját Bels# Hálójukon (Innernet) keresztül. A számítógépek az Interneten keresztül interaktív kapcsolatban vannak egymással. Induljunk hát és fedezzük fel Inneractive AURAISMERET-et. engedje meg. Magunkban felfedezhetünk egy hihetetlen és érdekfeszít# világot. és egyetlen. Ezek mind az ön mechanikai testéhez tartoznak. A tudat. melyekkel megosztja életét. Az „inneraktivitás” (bels#aktivitás). Érezze az izmait. Ha szeretné érzékelni és megérteni a saját bels# aktivitását. a mozgási energia áramlását a testén keresztül. és egy bels# kapcsolaton osztozunk mindegyikükkel. er$. Az AURAISMERET azon alapul. Mint energiafelh$k. amint mindegyikük összedolgozik. amennyire csak lehetséges. információegységekb#l és energiából épülünk fel.gyakorlati használatban. Az Információs Szupersztráda vagy az Internet szemlélteti az emberek azon vágyát az egész világon. Test és Energia kapcsolatát. hogy környezetünkkel kölcsönhatásban élünk. mely drámaian változik. és ugyanazt a vizet isszuk. egyszer/en szólva azt jelenti. hogy minden emberrel kölcsönös kapcsolatban állunk. a Földön. AURAISMERET: 1. Egy globális család vagyunk. hogy ugyanazokból az atomokból.

Kérem. de már felfedezhet#k a hasonlóságok a számítógép és az emberi test alapszerkezetében. stb. mechanikai testének és az energetikai. A fizikai test vagy az emberi hardver nélkül nem tudnánk tevékenykedni. hogy mi. a m/anyagon és az elektromosságon keresztül a mikroáramkörökig. mint felh$k az égen. hogy a testi hardver rendszerünk számos részét képes helyettesíteni. A gyenge vagy lassú hardver nem igazán támogat minket munkánkban vagy életünkben. amelyeket számítógépek m/ködtetésére használnak. Ezt az emberi lény idegrendszerével hasonlíthatjuk össze. Ha meg tudja figyelni. Természetesen a számítógép az emberi m/ködésnek csupán gyenge másolata. akkor ön nem lehet egyenl$ a gondolataival. mint emberi lények. A számítógépes hardver a s/r/ség és anyagok különböz# szintjeib#l áll. csak annyit tehetünk. 13 . meg kell értenünk az Elme-Test-Lélek kölcsönhatását egymásra. id$tlen teste érzésének folyamatán. Elménk érzelmi és viselkedési struktúrák változatosságával rendelkezik. hogyan jönnek-mennek a gondolatai. csukja be a szemét és menjen végig a fenti. áramkörével. Test Elme Lélek = = = Hardver Szoftver Programozó Tehát valóban emberi „bio-számítógépek” vagyunk? Nos. melyek a különböz# részeket egymással összekötve futnak keresztül a számítógépes rendszeren. melyek a szoftver programokhoz nagyon hasonló módon m/ködnek. Milyen gondolatok ötlenek fel önben? Ezen a gyakorlaton gondolkodik vagy azon. Ha lenne egy szilárd és ugyanilyen er#s fizikai test/hardver szupermodellünk. Próbáljon meg néhány percig e kitágított tudatállapotban maradni. ön a minden mögött lakozó intelligencia. ugye? Ön a gondolatai megfigyel$je. mozogni vagy szó szerint bármit is tenni a 3-dimenziós és fizikai világban. hogyha dinamikus és tartós változásokat akarunk elérni a fizikai testünkön. minden elektromos kábelével. Sok hasonlóságot találhatunk emberi elménk és a különböz# szoftver programok között. A számítógépes hardver.Most összpontosítsa figyelmét a fejében. tápegységével. Korlátozva lennénk a nemfizikai tevékenységekre. könnyedén összehasonlítható az ember fizikai testével. amit egy perccel ezel$tt olvasott? Figyelje meg gondolkodási folyamatát vagy gondolatait. hogyan lépünk kölcsönhatásba a minket körülvev# világgal. Kábeleket és áramköröket találhatunk. Mindazonáltal. hogy eldobjuk. Jönnek és mennek. akkor képesek lennénk többet elérni. A számítógépben található alaplap az emberi aggyal ekvivalens módon m/ködik. a fizikai. kezdve a szilikonnal és a vassal. és újjal helyettesítjük a hardverünket. jobban és gyorsabban m/ködni. most hagyja abba az olvasást. er#sen hiszem. a létezés hasonló elveit és funkcióit találhatjuk meg egy számítógépes egységben. melyek úgy suhannak tova. mint az emberi lényben. Bár az orvostudomány és a tudomány manapság olyan találékony. EMBERI BIO-SZÁMÍTÓGÉPEK VAGYUNK? A számítógéppel való egyszer/ összehasonlítás megmutatja.

Egyszer/ ténykérdés. Elménk képes minden ajándékok legnagyobbikára: a kreativitásra. Ami egyszer/en azt jelenti. ugyanazokat az érzelmeket tapasztaljuk. kivéve. Mindegyikünk elméjének egy specifikus része felel#s a szervezésért és szerkesztésért. az emberi elme-test integrált és nagyon er#teljes része. Az emberi elme egyaránt képes érzéseket és érzelmeket érzékelni és közvetíteni. és azel#tt. strukturálta és programozta be. 14 . és ugyanolyan hitmintáink vannak. egyidej/leg tudatosan és ösztönösen felhasználva képesek vagyunk mind intuitív. De valójában a szoftver programozója az. hogyan és mi célból változtassuk meg a szoftvert. a programot ugyanabban a számítógépben és/vagy a saját elménkben. az új. A legfontosabb. aki életet adott neki. mind az elménk arról döntenek. A számítógép csak azokat a funkciókat tudja ellátni. analitikus gondolkodásra és más hasonló folyamatokra. amit tudni kell az. hogy mikor. vagy saját intelligenciával rendelkezik. hogy fejl#désünket tekintve az elme vagy a szoftver. és megint egy másik rész egyelten célja a kommunikáció. hogy esetenként úgy érzik. mind fantáziadús lényként m/ködni. hogy meg kell találnunk a programozót. Minden emberi lény nemcsak elméjén. és onnan sugároznak ki. hogy az elme szorosan kapcsolódik a fizikai testhez. A különböz# szoftver programok. melyekre beprogramozták. hogy a számítógép anyagát tekintve tulajdonképpen egy buta eszköz. azaz a program-e az utolsó végs# lépés? Eléggé nyilvánvaló. Ez egyértelm/en azt jelenti és azt bizonyítja. mind a számítógépet be kell programozni valamilyen szoftverrel. Felt/n# a hasonlóság a számítógépprogramok és az emberi elme között. ha -és ameddig.különféle programokkal valaki értelmet nem ad létezésének. de ez még nem minden. különböz# tevékenységeket vagy eredményeket hoznak létre. hanem fizikai testén keresztül is érez olyan érzéseket. er#próbát jelent# és érdekfeszít# ötletek alkotásának képességére. a különböz# elmék. az alkotót. Fel kell tennünk magunknak a kérdést. Mindegyikük világos és pontos instrukciókat ad arról. Mind az elménket. De elménk egyértelm/en és biztosan nem korlátozódik alapvet#. Egyedül # döntötte el milyen eszközökkel. Lényegében # volt. egy másik rész feladata minden számítási funkció. az általuk használt eszköz szinte minden tud. Ma is mindannyian ugyanazokat a gondolatokat gondoljuk. Nem szokatlan a számítógép használók számára. Az alkotás és kreativitás céljára elménket egyre magasabb szinten. és közvetlenül alkotják és irányítják a jöv#nket. aki a programot egyedi jellegzetességekkel látta el. A programozó különböz# szoftveralkalmazásokon keresztül dönti el. hogy nem. milyen tevékenységeket kell különböz# körülmények között folytatni. mint tegnap. különben nem m/ködnek megfelel#en. mely mintha a semmib#l jönne. szeretet és az együttérzés. hogy milyen funkciókkal és képességekkel bír a számítógép. szerszámokkal és instrukciókkal fogja végrehajtani és teljesíteni a különböz# és specifikus funkciókat. Érzelmek = mozgási energia. mint a szenvedély. hogy mindkett# bármikor programozható a megfelel# eszközökkel és er#feszítéssel. Szoftverét speciális célokra vagy funkciókra tervezte. és ugyanakkor. mi a teend# egy betáplált vagy kapott információ eredményeként. A jó hír az. aki megválaszolja minden kérdésünket.Mind a gépesített szoftver. érthet#en. hitek és érzelmek tudatalatti és isteni tudati elménken alapulnak. Bár ez már magában is csodálatos. tegnapel#tt. Ezek a gondolatok.

mint tudatos lények töltjük be mind az üzemeltet#. A MECHANIKAI ÉS AZ ENERGETIKAI TEST Egy másik példa. ahogyan azt speciális. hogy az anyag energia. hogy valóban mi vagyunk a programozók. jelenr#l és jöv#r#l lév# információink összességét tartalmazza. amikor felismerjük azt. mechanikai és energetikai finom testünk egymással összekapcsolt rendszert alkotnak. Ha megvizsgáljuk egy atomi részecske viselkedését. A kvantummechanikai testünket gondolataink. hogy nem csak testi és szilárd. Ez azt jelenti. Fizikai testünk van. Abban a pillanatban. Auraszíneink megértésével elkezdhetjük elménk. vagy esetleg negatív célokra és okokra akarjuk és kívánjuk megvalósítani. hogy egy csakugyan fizikai világegyetemben él# fizikai test vagyunk. mely atomokból. Mi vagyunk a saját tudatszoftver programunknak az alkotója. máskor pedig hullámokként. Ezek a szubatomi egységek egyszer részecskékként viselkednek. ki tapasztalja meg a gondolatot vagy az érzelmet? Ki gondolja a gondolatot? Ki dönt és ki választ? Ha képesek vagyunk figyelni és megfigyelni a testünket. az egyének. hogy saját valóságunk végs# alkotói mi vagyunk. egyénileg alkotjuk és tervezzük minden saját programunkat. A lélek vagy tudatosság az alapvet# kulcs személyes és spirituális növekedésünkhöz. csak korlátolt saját érzékelésében. Amikor gondolatokat és érzelmeket tapasztalunk. hogy mi vagyunk a felel#sek saját sorsunkért. és hogy a tudatosság az els#dleges kulcs ehhez a folyamathoz. Mint er#teljes. Mint ismert a fizikai test id#höz és helyhez kötött és biokémiai folyamatok vezérelik. felismerhetjük. vagy azt gondolja. és amikor alszunk. mely a múltról. hitünk. vagy a programválasztók saját életünkben. valamint az elménket. melyben mi. emlékeink. mi magunk vagyunk a program. sejtekb#l és szervekb#l áll. Sok ember azt hiszi. hogy lennie kell valaminek az elme/test mögött. spirituális lények. amikor ébren vagyunk. megértjük. testünk és lelkünk tudatos újraprogramozását. Mi tervezzük és programozzuk saját tudatszoftverünket olyan módon és olyan szinten. és emlékezünk arra. Ez a régi.Az emberi aurát energiamez#nek tartják. De ki más lenne leginkább képes elménket megváltoztatni. pozitív. stb. 15 . mechanikai paradigma nem feltétlenül helytelen. vagy megfogalmazás segít megértenünk az elme. meg kell kérdeznünk magunktól. Ha teljesen tudatában vagyunk az elme-test kapcsolatunknak. érzelmeink. Lényegében két világban élünk egy id#ben. Fizikai. logikusan következik. érzéseink. lélek és energia dinamikus kapcsolatát. test. Mindkét világ hat egymásra. A nap minden percében. mint mi. hanem energetikai jelleg/ek is vagyunk. Ezt az energetikai „test”-et gyakran aurának hívjuk – az információ és az energia lüktet# mezeje. alkotják. mely a fizikai testünk korlátain messzire túlnyúlik. mind a programozó szerepét. hogy semmi nincs hatalmunk érzelmi és mentális folyamataink felett. saját elménket és testünket tervezzük és programozzuk. akkor vállalhatunk tetteinkért teljes felel#sséget. Az elmúlt évszázadok során abba a hitbe kapaszkodtunk. és nincs id#höz és helyhez kötve. hogy az kett#s természet/. A kvantumfizika megvilágítja számunkra.

hogy érzelmeink és gondolataink miként befolyásolják és változtatják meg fizikai testünket. 16 . amelyben adott id#szakban vagyunk. Ezt a folyamatot nevezzük AURAISMERET-nek. és azt a tudatállapotot. A testbeli energetikai áramlás mérésével ki tudjuk mutatni.Az Aura Videó Station rendszere mindenki el#tt bebizonyítja többdimenziós természetünket. amely képesség arra. irányítsuk saját auránkat. Másrészt az auránk megváltoztatása befolyásolja valóságunkat – azt a módot. ahogyan érzékeljük és éljük életünket. hogy elménk erejével és irányításával megváltoztassuk és uraljuk.

hogy egyes emberek látszólag újra és újra ugyanazokat az élethelyzeteket vonzzák? Biztos vagyok benne. Kapcsolatuk elején ez a személy figyelmes és gondoskodó.” „Egy spirituális vezet$ karizmájával rendelkezik”. bels# világunkat tükrözi. mint saját személyiségünk. Ez lehet talán az oka annak.AZ EMBERI ENERGIAMEZ „Aurája er$t és sikert sugároz. Értelmezései közvetlen összefüggésben álltak az elfogadott auralátóktól kapott eredményekkel. miszerint minden egyén. az mind tükröz#dik az auránkban. Valerie Hunt emberi alanyok százainál mérte meg mind a bioenergia-mezejük frekvenciáját. egyeseknek mindig szerencséjük van az életben. Dr. melyek a keleti gyógyászat évezredek óta ismer. állandóan és folyamatosan bizonyos fajta kisugárzással bír. akik azért hagyták el partnerüket. kisugárzik és ezáltal kapcsolatba lép környezetünkkel. és általában rövid id#n belül felfedezik. Teljesen átlagosan nézhetek ki. mégis. életenergia vagy aura. mely teljesen mindenki számára egyedülálló. akik képesek érzékelni vagy akár látni is az emberi energiamez#t. 1970 és 1990 között Hiroshi Motoyama elektromosan megmérte az akupunktúrás meridiánokat. Más emberekkel való érintkezéseink során folyamatosan az emberi energiamez# hatásaival nézünk szembe. Robert Becker is igazolta az emberi elektromágneses mez# létezését. ha rossz a kedvem. hogy elfogadjuk a tényt. a szeretet. feszültség által ellen#rzött rendszereket fedezett fel az emberi testen. találkoznak valaki mással. auralátóktól. Biztos vagyok abban.valós. olyan emberekt#l. A finom energiákból álló auramez#. létez# energiamez#nek. a gy/lölet csak néhány azok közül érzések közül. 17 . jóformán mindenki megtapasztalta már ennek az er#nek vagy finom sugárzásnak az érzését. Közvetlen. hogy valóban képesek érzékelni a létezésnek egy magasabb dimenzióját. elektromágneses mez#. A fentiekhez hasonló kijelentések világosan jelzik: feln#ttünk ahhoz. hogy találkozott már életében ehhez hasonló visszatér# és ismétl#d# mintákkal. mintha valamiféle mágikus vonzás sugározna körülöttük. de kés#bb. amelyeket más emberekkel való kapcsolataink során állandóan tapasztalhatunk. Személy szerint számomra különösen akkor nyilvánvaló. orgon. Számos leírás létezik jósoktól. gondolunk vagy hiszünk. mind az elhelyezkedését. hogy ez a személy is ugyanolyan er#szakos és durva. chi. egy úgynevezett aurával. hatását. életer#. A történelem során több különböz# névvel és leírással illeték a minket körülvev# emberi életenergia mez#t. hogy úgy t/nik. De ezen a ponton nem kívánom ezt a témát tudományos szemszögb#l megközelíteni. A világ számos tudósa is kutatta ezt a rendkívüli tulajdonságot.melyet fizikai testünk bocsát ki . mint korábbi barátjuk. Dr. hogy ismert vagy legalább hallott olyan n#kr#l. A vonzás. Mindegyikünk megtapasztalta már ezt a vonzás – ellenhatás jelenséget. Néhány ilyen érzékeny és tehetséges egyén újra és újra bebizonyította. vagy elutasítás. míg másoknak soha sincs? És miért van az. Bármit érzünk. melyek egészségi állapottól függ#en változtak. Az emberek többsége azonban ritkán tartja ezt a kisugárzást . amely körülöttünk sugárzik. mert azok bántalmazták #ket. Kulturális hátterükt#l függ#en a különböz# tudósok és más egyének erre az energiamez#re a következ#ként hivatkoztak: biomez#. De röviddel azután. De nemcsak saját érzékelésünk jelzi az auramez# létezését.

az energia-lufiján belüli nyomás. Most érezze a leveg$t mely a lufiban áramlik. Minél jobban tágul az energia-lufija. Ha nagyon pozitív energiákkal rendelkez# élethelyzetben vagyok akkor szerencse és a siker aurája vesz körül. érezze. milyen nagy lett az energia-lufija. amint könnyedség és boldogság árad szét önben. AURAISMERET: 2. Elérkezett az ideje. itt az ideje. Miután befejezte testének letapogatását. GYAKORLAT Miután felkészült erre a gyakorlatra. Ez a friss és feltölt$ energia rendkívül felfrissíti. Csak képzelje el. hogy bármit is tenne vagy er$ltetne.és s/r/ség különbségeket. amelyet kisugározva számtalan ajtót nyit meg el#ttem és a minden dolog. Testének e fizikai részei szilárdak és könnyen lokalizálhatóak. hogy a lufiját a fizikai testének körvonalain túlra is kiterjessze. felvillanyozottabbnak. hogy néhány percig tartson az energiájának ez a tágulása. A nap bármely szakában alkalmazhatja ezt a gyakorlatot. hogy fizikai teste egy lufi amely felvette az ön testének a körvonalait. hogy mennyi mérges embert. A belélegzés tágítani fogja önt és feltölteni. Leny/göz#nek de egyben félelmetesnek tartom azt. ahhoz a fenséges érzéshez hasonlóan. hogy a lufiján belül egyes területek világosabbak vagy sötétebbek. Képzelje el. vagy a háta alsó részét blokkoltnak. terv szinte er#lködés nélkül valósítható meg. Menjen végig az egész testén és világítson rá a világos és a sötét területekre. Érezze vagy képzelje el a szerveit. Most már tudja. a szívét. 18 . Érezze a különböz$ területeket. Miközben belélegzik. de valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag a kedvem és az érzelmeim mintha sugároznák körém rossz kedvemet és mások azonnal átveszik azt. ha könnyebbnek. könnyedséggel és szeretettel. Lehet. Helyezze magát kényelembe egy percre és engedje. az energia-lufija egyre nagyobb lesz. vagy egy egész méterrel? Tudatosodjon önben az is. csukja be a szemét és vegyen néhány mély lélegzetet. Fizikai teste körül néhány centiméterrel tágult. Töltse meg energiamezejét friss és er$s energiával. Kis id$ után ellen$rizze.egyáltalán nem mérgesnek. hogy energia-lufijának vannak változatai. ahogyan az energia-lufija tágul és feltölt$dik. nehéznek érzi a fejét és feszültnek. Anélkül. amelyet tengerparton vagy a hegyekben tapasztalhat. hogy a teste feltölt$djön. a máját. Érzi. annál könnyebbnek és felvillanyozottabbnak érzi magát. hogy valaki leveg$t vagy energiát fúj önbe. a kilégzés pedig a bels$ könnyedség és szépség érzésével ajándékozza meg. bal mellkasát nyitottnak és érzékenynek. ha magam is mérges vagyok. vagy furcsa helyzetet vonzok. Figyelmét összpontosítsa fizikai testében. úgymint a b$rét. hogy a fizikai teste mögé kerüljön. és a beleit. Szerencsére ennek az ellenkez#je is igaz. Engedje. Talán azt is észrevette. vagy kiegyensúlyozottabbnak érzi magát az energialufijában.

akár alvással. hatékonyabbá tenni. ha úgy akarja. hogy bizonyos er#s személyiségek tisztában vannak 19 . szeretkezéssel. Gondolkodott valaha a saját er#forrásáról? Hogy honnan és hogyan kapja az energiáját? Ön saját maga gondoskodik a feltölt#désér#l. akár futással. fel kell töltenem magam. vagy szüksége van valakire vagy valamire. Az a kérdés. hogy gondolkodnék ezen az energiaforrásaimról és azok töltögetésér#l. mintha az Egyesült Államok elnöke olyan aurával és bels# elemek integrált rendszerével rendelkezne. de megváltoztathatatlan tényt. a mindennapi életben használt eszköznek a megfelel# m/ködéshez szüksége van valamiféle energiára (elektromos. Mindegyikünk rendelkezik saját életenergia elemekkel. hogy m/ködhessen. hogy el#z# életem folyamán én nem kaptam. hogy egyeseknek rengeteg és korlátlan energia áll rendelkezésére. Természetesen ez az egyik el#nye annak. tudja-e ön. De miért lennének fontosak a számomra?? Végül is aránylag t/rhet# az életem van anélkül. égés. hogy szinte az összes. Néha úgy érzem nem maradt energiám a munkára vagy bármi másra. Egyszer/en csak m/ködik. általában nehézséget okoz-e önnek energiarendszerének újra feltöltése? Mindannyian tudjuk és értjük. Akár tudatában van életenergiájának. melynek nincs szüksége semmiféle figyelemre. jacuzziban való lazítással. Ha üres energiaállapotban vagyok. emberi er#). .amelyek az egyes háztartásokat kötik össze. Ha ismerjük és megértjük ezt az egyszer/.ÉLETENERGIA ELEMÜNK „…Clinton elnök a hatalom aurájával és …” „…Clinton elnök politikai energiáit a vidéki megyékben tölti fel. nemcsak az alkalmazandó áramforrásra. De kapott ön információkat magáról az energiaforrásáról. h#. a távvezetékek. hogy ön is megtapasztalta a tevékenységek által elindult feltölt#dés kisebb nagyobb hatását. A legtöbb eszközt vagy játékot. 1995. az elem. hogy az ön számára melyek a feltölt# tevékenységek. Hogy van az.vagy helyi áramforrással üzemeltetjük. akár nem. min#ségi zenehallgatással. vagy akkumulátor. Április A fenti idézetek számomra idegenszer/en hangzanak. . hanem a lemerülés utáni feltöltésre vonatkozó utasításokkal ellátva juttatják el a fogyasztóhoz. hogy nemcsak az elnöknek vannak energia elemei. Legnagyobbrészt ez els#sorban egy autonóm folyamat. vagy arról. egészséges és energizáló ételek evésével. röplabdázással. hogy hogyan tudjuk ezt a m/ködést irányítani. Azonban nem mindegy. ahol karrierje kezd$dött…” Los Angeles Times. mint pl. . Biztos vagyok benne. Eldönthetjük. akár kiadós. az életenergia elemek minden tudatos er#feszítés nélkül feltölt#dnek. hogy a megfelel# eszközöket vagy valamilyen elektromos rendszerre csatlakoztatjuk. újabb és újabb számunkra eddig megválaszolatlan kérdés merül fel. ha az ember elnök! Mindannyiunk számára szerencse. hogy hogyan kell feltölteni a saját életenergia „elemeit” ha használat közben lemerült? Azt egyértelm/en tudom. Eddig nem volt semmilyen komoly vagy életveszélyes problémám. melyet csak úgy feltölthet. meditációval. mint pl. másoknak pedig nem? Hogy lehet.ezek valóban érdekes kérdések. hogy megtegye ön helyett? Azt mondhatná. vagy sok más energiafeltölt# és kiegyensúlyozó tevékenységgel. tehát ezután sem lesz! És Önnek valamilyen szinten igaza van!.

Energia és Színek kapcsolatának mélyére kell néznünk. ha saját életenergia elemeinek feltöltési folyamatáért saját maga felelne. Energikus és vibráló személyként több mint elegend# energia és er# áll majd rendelkezésére ahhoz. 20 . De hogyan érinti ez a tény a saját bels# egyéni valóságunkat? Van-e jelent#sége ennek a felismerésnek az életünkben. beteljesedett és virágzó életet éljenek? Egyes emberek miért érzik magukat néha teljesen üresnek és miért van az. és csak a természetes energiaforrás kimerítését szolgálja. hogy megváltoztassuk elavult. Ha már megértettük ezt. amelynek megismerjük magunkat. Meg kell tanulnunk a darwini elképzeléseket félretenni. és különbözik érzékeléseiben és hitében. s#t pontosan tudják azt.azzal. hogy nem tudják hol. hogy nemcsak fizikai testünk van. lényegünk ugyanaz. Túlságosan gyakran beleesünk abba a hibába. folytonos áramlásban van és örökmozgó. hanem valójában energialények vagyunk. A vallás már évezredek óta újra és újra erre tanít minket. akinek az élete érinti önt. vagy hogyan kaphatnak újabb energiákat. amellyel vágyaikat. önnek és mindenkinek. a pozitív változások és a növekedés természetes folyamatokká válnak. Az energia fogalmának teljes megértéséhez az Elme/Test. hogyan töltheti fel a legjobban az életenergia elemeit. akkor ezt a tényt integrálnunk kell a mindennapi életünkbe. Itt az ideje. míg mások sokszor betegek és er#tlenek? Miért van az. a tudomány pedig be is bizonyította ezt a tény a XX században. akik energiából állnak. hogy hogyan tanulhatjuk meg könnyedén feltölteni és revitalizálni önmagunkat. Minden energetikai. hogy nem értjük meg teljesen az energia fogalmát és azt. hogy ne csak a saját személyes álmait teljesítse be. hanem energiáival másoknak is segítsen jobb életet élni. Ha egyszer valóban megértettük ezt. Nemcsak a mindennapi életben használunk bioenergiát: mi magunk is energialények vagyunk. hogy sokszor másoktól. hogy elfogadják a tényt. ósdi felfogásainkat és elfogadjuk a tényt. mint egy energialény. Míg a felfogásunk különbözhet. Nem volna sokkal jobb. hogy egyesek mindig egészségesek és energikusak. Az energia sohasem lehet statikus. meg lesz a rugalmasságunk és ez er#nk a növekedéshez és a létezés egy új és érdekes dimenziójába való kiterjeszkedéshez. illetve milyen kihatással van mindennapi életünkre? Egy másik ösztönz# kérdés: Úgy tevékenykedünk és élünk. az érzékelés. vagy hajlandó sodródni az események viharaiban. és szó szerint felfejl#dni valami nagyobbá és fejlettebbé. Ha egyszer elkezdünk energia-emberekként élni. A bennünk lév# legbels# mag az életenergia. vagy továbbra is pusztán csak fizikai és mechanikai lényekként létezünk? Itt az id# minden egyén és a megfelel# társadalmak számára. céljaikat és álmaikat elérhetik. kötegek. a hit és a személyiség szemüvegén át. vagy lények vagyunk nagyon egyedi formában. De még sokkal többr#l van szó. hogy energetikai lények vagyunk – emberek. teljesíthetik? Miért van az. Az Inneractive AURAISMERET-tel és az Auraszín Teszttel fel fogja fedezni. esetleg ön is irányítaná? Az „AURAISMERET” arra tanítja önt . Környezetünket és magát az életünket nagyon különleges szemüvegen keresztül tapasztaljuk meg. hogy miképpen töltsék fel elemeiket annak érdekében. A változásnak való ellenállás terméketlen. hogyan lehet ennek a folyamatnak a mestere és irányítója. Energia egységek. vagy a körülményekt#l és élethelyzetekt#l akar függeni. Teljes létezésünk összessége nem más mint energia. hogy minden ember teljesen egyedi. hogy sikeresebb.

Nos azzal tisztában voltan. tudatalatti szándékukat mutatta a fent említett tulajdonságokkal való szembenézésre. és ösztönösen vegyék ki a színpalettáról azokat. vagy hogy melyik a legjobb szín a számukra. hogy értesülök néhány érdekes és sokatmondó eredményr#l. Jelenlegi élethelyzetükben pontosan ezekre az energiákra volt szükségük. akit az AURA VIDEÓ STATION-nal teszteltünk és mértünk. Spontán módon két színt kellett választaniuk anélkül. azt várva. lila-levendula színben vibrált. spirituális és pszichikai energiák. hogy ne válasszák. amelyek azonnal magukra vonták a pillantásukat. ugyanazt a két színt válassza. ideálok. 21 . álmokat és a valóságtól való menekülést.SZÍNTESZT KUTATÁSOK Az AURAISMERET és az „Aura Videó Station” kutatás és fejlesztési fázisában emberekkel és valódi élethelyzetükkel akartam kapcsolatba kerülni. általában azt a tulajdonságot vagy rezgést jelzik. amelyet keresnek. és másodjára választanak a legtöbb szabványos színtesztben. megérzés. hogy a döntésük csak az els# benyomást tükrözhették. A nap folyamán a legjobban az lepett meg. hanem inkább érezzék a színeket. A legtöbb ember azért vett részt ilyen típusú rendezvényeken. Azt kértem. Más legalább ennyire fontos dolgot is jelent még: fantáziát. mert valahogy szükségük volt a lila-levendula színekre. miért kapcsolódnak a pszichológiai aktivitások és a rendkívüli képességek a lila-levendula színekhez. amire életüknek abban a pillanatában szükségük van. hogy milyen színt választanának egy tizenkét választási lehet#séget tartalmazó színpalettáról. hogy a legtöbb médium. Új ötletek. Azok a színek. Szerettem volna felfedezni. A választás el#tt feltett kérdésem számukra nem az volt hogy melyik színt szeretik viselni. egy holisztikus kiállításra. Minél inkább tudatában leszünk önmagunknak. De azt sosem gondoltam volna. milyen hatalommal bír a tudatalatti és az isteni tudati elme a naponkénti döntéshozási folyamatunkban. aki részt vett az eseményen. azaz a színekhez kapcsolódó bioenergiákra. annál inkább tudatában leszünk a színeknek. vajon van-e összefüggés a színek és a személyiségünk vagy jelenlegi élethelyzetünk között. ihlet. Továbbá a vágyaikat is tükrözi. hogy szinte mindenki. Ekkor értettem meg. és hatásuknak az elménkre/testünkre és lelkünkre. Az. amelyeket az emberek el#ször. Azt tükrözi. valamint a gyógyító kapcsolható a levendula-lila színekhez. Ezen esemény eredményei megmutatták számomra. hogy els# színként a levendulát választották. Az eseményen számos résztvev#t teszteltem aszerint. A színek értékes információkat adhatnak számunkra jelenlegi „bels#” állapotunkról és hathatós eszközök lehetnek az öngyógyítás és a személyiség fejl#dés eléréséhez. Úgy döntöttem elmegyek egy helyre. hogy az emberek többsége els#nek a levendula színt választotta és másodiknak pedig a kékeslilát.

Mi történt velem? Mi ez az egész?” Barátn#m kínos helyzetemen látva elnevette magát. legyen képzelje el. amilyet a legtöbb üzletasszony üzletkötésekhez venne fel. élénksárga stb. akik nem tudják eldönteni. Azután figyelje meg a környezetét és az embereket. semmi sem volt számomra megfelel#. hogy azok a színek amelyeket visel nagymértékben befolyásolhatják az érzéseit és a gondolatait. de figyelemreméltó különbséget is fog tapasztalni. mint egy kényesked# n#. válasszon élénk harsány szín/ ( t/zpiros. A dolog lényege. és egyfolytában arról panaszkodik. viseljen olyan színt. akkor bizony jobban teszem. Üresen bámultam a szekrényben lév# ruhákra. ha mégiscsak azt a ruhát venném fel. nem csak hogy jól fogja magát érezni. A SZÍNEK ÉS HATÁSUK A MINDENNAPI ÉLETBEN Talán észrevette. aki órák óta áll a tükör el#tt. mit vegyek fel. mintha én lennék. hogy mindig meg fogja találni ezeknek a színeknek a megfelel$ árnyalatait. hogy a következ# alkalommal amikor neki legalább két órára lesz szüksége ahhoz valamilyen fontos eseményre felöltözzön. milyen színt is viseljenek. Azonban a feladat el#l nem hátrálhattam meg. Másnap öltsön magára mélykék ruhát. amit akár szexisnek is nevezhetnénk. biztos vagyok benne. és mind Önre. A id# szorított.AURAISMERET: 3. hogyan érzi magát a különböz$ színek viselése közben. olyat.) ruhát. amit felvehetne. vagy más sötét színbe öltözik. Kényelmetlenül érzi magát bizonyos színek viselésekor vagy szeret játszadozni az árnyalatokkal. a szürke nadrágot. hogy a különböz# színek nagyon er#s és megkülönböztet# hatást kelthetnek. amelyet egyáltalán nem szeret. Én ezt a leckét eléggé szokatlan módon tanultam meg. mind a barátaira gyakorolt hatásukkal? Szeretnék egy jó tanácsot adni. mivel el#adásom meghallgatására igen jelent#s hallgatóság gy/lt össze. egyikben sem éreztem magam jól. ezért gyorsan lezuhanyoztam. kékbe. Máshogyan reagálnak. a kék farmert. mint ahogyan azt megszokta vagy elvárná t$lük? Kérdezze meg magától. Mérges lettem magamra azon a kérdésen t/n#dve: „Most úgy viselkedem. és kétségbeesetten próbáltam eldönteni. nem éreztem magam túlságosan jól. Például ha általában feketébe. hölgyek részére: Egy este menjen úgy el otthonából. majd a számára tálcán kínált ziccert kihasználva megjegyezte. Egy nyári estén. Felpróbáltam fekete nadrágot. hogy élénkvörös ruhát visel. de egyszer/en nem éreztem hozzá kedvet és er#t. majd a szekrényem elé álltam. válaszoltam halkan és kényszeredetten. olyasmit. hogy nincs semmim. Higgye el. hogy mi fog történni majd önnel és az önt körülvev$ környezettel. amivel legel#ször próbálkoztam?” Neeeem. Ez egyáltalán nem úgy hangzik. Attól a pillanattól kezdve az életem végéig soha többé nem fogok panaszkodni azokra a n#kre. semmi sem t/nt jónak.. GYAKORLAT Kísérletképpen próbálja ki hogy amikor a következ$ alkalommal elmegy otthonról. akikkel találkozik. ha 22 . mi lenne. Miközben ezt teszi. Még ha egyáltalán nem is szereti ezeket a színeket. Az esti program szerint el#adást kellett tartanom.

Emberi lényekként tehát eldönthetjük. hogy életenergiánkat er#vel. s#t abban is támogatott. megengedve a fénynek. A fény. vagy az életenergia beáramlik a rendszerünkbe. Nem statikus. mint emberi lények univerzális életenergiából állunk. hogy jobban tudjak összpontosítani. illetve hosszú távon milyen fajta és min#ség/ életet fogunk élni. akkor sárga. hogy bármely színt kifejezzük. hogy nyugodt és laza maradhassak. erejével.Emberek . Ebb#l kifolyólag az általunk megtapasztalt élet min#sége vagy valósága életenergia színeinkben tükröz#dik. hogy az általam viselt ruhák színének mekkora hatása lehet érzelmeimre és energiáimra. hogy rövid. Ez az alapvet# életenergia különböz# formákban. változatokban és s/r/ségekben nyilvánulhat meg. hogy a szivárvány mely színeit fejezzük ki. hogy mások számára a szivárvány melyik színét sugározzuk ki. ami létezik. hogyan fejezzük ki és használjuk fel életünk folyamán az életenergiáinkat. kiemeljük a fehér fényb#l. AZ ENERGIA ÉS A SZÍNEK „Információ. bármelyiket amelyiket csak AKARUNK.csöndben maradok. de lényegében minden. Prizmaként funkcionálunk. választásaink és döntéseink végül meghatározzák azt. annál inkább tudatában leszünk a színek hatalmával. hogy mi szerves anyagból álló él#lények vagyunk. Hosszas töprengés után végül egy barnás-szürke nadrágot és egy türkizzöld inget választottam. hogy élelmet és életet adjon. Könnyebb megérteni a kapcsolatot az Életenergia . Szabad az akaratunk és képesek vagyunk döntést hozni. Az egyetlen különbség a prizma és közöttünk az. dinamikával és tettekkel tudjuk kifejezni. Tudatosságunk. és mi is. Mint a prizmában. Figyelmünk középpontja. ezáltal a hallgatóság felé sugárzott gondolataimat és érzéseimet tisztában és világosabban tudtam kifejezni. hanem aktív és eleven prizmák vagyunk. Mi vagyunk a döntéshozók.. Ez az energia az alapvet# „üzemanyaga” az életnek. A színeknek bizony er#s hatása lehet a bennünk található érzelmeinkre és érzéseinkre. életenergiából van. Ha intellektuálisak vagy analitikusak vagyunk. Este az el#adáson mindkét szín segített nekem abban. fehér fény feltárja színösszetételét a szivárványszíneit. gondolataink. 23 . a tiszta. és hitünk mondják meg. akkor vörös energiával rezgünk és vörös energiát építünk saját energiarendszerünkbe. Attól a naptól fogva megtanultam azt. hogy átáramoljon rajtunk. Minél érzékenyebbek vagyunk a színek által keltett frekvenciákra. Bármilyen rezgésre vagy tulajdonságra ráhangolódhatunk.és energiakötegek vagyunk az információk és energiák korlátlan mezejében…” Deepak Chopra Az egész univerzum. A Az elménk irányításával azt is meghatározhatjuk. ha képes megjeleníteni maga el#tt a következ# képet: Minden emberi lény olyan.Színek között. Ha úgy döntünk. Tudatosságunk és figyelmünk határozza meg az általunk tapasztalt valóságot. mint a szivárvány.

de minden egyes szín fényb#l áll. hogy a színek nem csak a pszicho-érzelmi állapotunkat tükrözik. hogy a hatalmas világegyetemben meghatározhatatlan energetikai rezgések vannak. gondolatokkal vagy élethelyzetekkel társítja. Egy technikai irányultságú személy a kék-lila bizonyos árnyalatára azt mondhatja. annál könnyebb a színeket intuitív és természetes szemszögb#l használnunk.narancssárga vagy zöld életenergiával fogunk találkozni. vagy meghatározni. De általános vagy oktatási célokra. személyenként változnak. vagy 700 nanométerr#l beszélnek önnek. olyan méréseredmények sorozata. információval nem bírnak. hogy különbséget tegyenek az energia különböz# tulajdonságai között. hogy hogyan definiálhatnánk vagy írhatnánk le az energiát. mivel nem tudja mire vonatkoztatni. mit társítson hozzá. amikor érzékeny. 400 nanométer. Megszámlálhatatlan színkombináció létezik. De ha egy bizonyos dallamot hall. Pszichológiai tanulmányok bebizonyították. mint auditívan vagyunk képzettek. kék. A színek arra is képesek. Mi a legkönnyebb. Számtalan kifejez#dése van az energiának. Egy tudós talán bizonyos frekvenciák numerikus értékét részesítené el#nyben. Én személy szerint a hangokkal szemben a színeket részesítem el#nyben. logikusan felmerülhet a kérdés. Úgy találtam. mivel információ-orientált társadalmunkban inkább vizuálisan. hogy mind a színek. és széles körben. mivel színtudattal születtünk. mint ahogy tudjuk azt is. csak egy hangot. azonnal bizonyos érzésekkel. mind a hangok kiváló módjai az energia különböz# tulajdonságainak kifejezésére és meghatározására. úgy érzem nem megfelel# komplikált fizikai kifejezések használata. m/vészi és jöv#belátó életmódra hangoljuk magunkat. melyek legtöbbünk számára csekély vagy semmilyen jelentéssel. A színek mindannyiunk számára teljesen természetesek. Valószín/leg elveszítené a hordozott információt. de mi fény-energia vagyunk. Abban a pillanatban. Miután folyamatosan azt hallottuk. leghasznosabb és leggyakorlatiasabb módja az energia különböz# formáinak és tulajdonságainak megkülönböztetésére? Elméletben nagyon nehéz az energia tulajdonságait leírni. Ha a VÖRÖS színt látja. de hatásos szimbolikus nyelvvel mesélnek nekünk az energia min#ségér#l és állapotáról. Több millió színt vagy színkombinációt ismerünk.. Ezzel azonban nem igaz a színekre. minél kevesebb tudást gy/jtünk össze. A színek egyszer/. Nyilvánvalóan ezek a képzettársítások szubjektívek. lila életenergia színt fejezünk és sugárzunk ki. Valójában. 24 . hogy nem tudná. hogy minden energia. több mint valószín/. hanem óriási behatással is vannak a viselkedésünkre és a kedvünkre.

A médiumok és a gyógyászok és terapeuták tevékenységük során megtapasztalták. Széleskör/ kutatásainknak az volt az alapvet# célja. és hangolódjon rá a színekre. hogy a fehér fény bármelyik színmin$ségbe átalakulhat. A korona csakra megnyílik. és kapcsolatba kerülni sok energiagyógyásszal. mert tudtam. amely állandóan vibráló 25 . hogy a színek élénkebbé válnak. érzelmeivel és rezgéseivel együtt. karjai. hogy megtaláljuk és/vagy létrehozzuk a kapcsolatot bizonyos személyiségjegyek. a fehér fény feltárja sokféle formáját. hogy a hátgerince egyenes legyen. Képzeljen el egy lágy. Ezek a különböz$ színek a fehér fény kifejez$dései. Képzelje el. Érezze az egész testét. tisztábbá és jobban láthatóvá.AURAISMERET: 4. a chi. kövesse az energia útját. terapeutával és médiummal. er$teljes. Látni vagy érezni fogja a színek táncát. hogy minden él# emberi lény energiamez#t épít maga köré. Engedje az energia-lufit fizikai teste körül kitágulni. hogy a feje tetején keresztül a testébe áramoljon. Ahhoz. amelyeket teremtett. Mint a folyó. hogy az egész világon minden vallás vagy spirituális csoport az emberi élet. Ez a fehér fény képviseli az univerzális életenergiát. és mélykék jelenhet meg a bels$ szeme el$tt. terapeutákkal és médiumokkal az „Aurafényképezés”-sel és a „Inneractive”-val folytatott saját kutatásaim közben sokat találkoztam. GYAKORLAT Ebben a gyakorlatban különösen fontos. Lehet#ségem volt teszteket készíteni sok ilyen különleges képesség/ emberrel. kiegyensúlyozott zöld. Kezdeti szkepticizmusomból kifolyólag valamelyest meglep#dtem. Csak tudja. és újra elhagyja azt a lábfején keresztül a talajba. az emberi életenergia. Ha már érzi vagy látja ezt a fehér fényt. amely mindannyiunk teste körül létezik. a legmagasabb. spirituális energiát. amikor felfedeztem. a vállai. Mint a prizmában. hogy ön egy emberi prizma és mostjött el az ideje. fehér fényt a feje felett. Érezze. Az imént olvasott arról. hogy megtapasztalja ezt. Ha a feje már megtelt. vagy maga az életenergia létezésér#l. E feltölt$dési folyamat során különböz$ színeket fog látni vagy érezni önmagában. hogy egy dicsfény vagy tojás alakú aurikus mez$vé váljon ön körül. hogy ezt a tapasztalatot még jobban kitágítsa. Mint egy prizmában. akkor engedje. ÉLETENERGIA ÉS SZEMÉLYISÉGJEGYEK 1990 óta lehet#ségem volt átutazni a világot. és a teste többi része is. vagy emberi jellemvonások és bizonyos színmin#ségek között. vagy a fény lényegér#l folytat vitákat. hogy állításaik és képességeik teljes egészében igazolhatók. Energiagyógyászokkal. és ön magába áramló fehér fényt fog vizualizálni és érezni. melyek az emberi energiamez#ben tükröz#dnek. az energia ezen áramlása beáramlik a fejébe. ahogyan a fehér fény önt fény és színlénnyé alakítja át. Másfel#l saját személyes tapasztalataimból tudtam. fényes vörös. Kezdetben el#ször szkeptikus voltam állításaikat illet#en. nincsen bizonyított alaptétel vagy tudományos ismeret az emberi energiamez#. beleértve a lábakat és lábfejeket. Ezek az er#sen érzékeny és tehetséges emberek némelyike képes érzékelni vagy látni azt az emberi energiamez#t. amelyre éppen abban az id$ben van szüksége. átvonul az egész testén. akkor a torka.

hogy nemcsak személyiségjegyek. pedig igaz. Barbara Brennan. mentális és spirituális változásai befolyásolják.. saját tapasztalataim alapján. segítve nekik sikeresebb. mi lehet a másokkal folytatott kommunikációnk és kapcsolatunk alapját alkotó tényez#. Pamala Oslie. érzésekre. hanem a betegség és gyógyulás folyamata is szorosan kapcsolódik és tükröz#dik az emberi energiamez#ben. mint az. hogy ezeket a színeket az egyének jelenlegi testi. egy kaliforniai terapeuta és tanácsadó. hogy mindannyian egy óriási energiaóceánban élünk. Ez az információ szoros összhangban van a színpszichológiával. akkor is különböz# benyomásokat kapunk róla? Találkozott már valaha valakivel el#ször. valamint a testbeszédünk fontos tényez#k a nem verbális kommunikációban. mintha olyan érzéseket és gondolatokat ébresztek és aktiválok hallgatóimban. Ahogy folytattam a kutatásaimat. hogy még ha tudatában is vagyunk egy személy testbeszédével. hangulatokra irányuló hatása milyen kapcsolatban van az emberre. hogy a testbeszéd. hogy amit mondunk közel sem olyan fontos. hogy a fenti kijelentés tényszer/. magassága és gyorsasága. Amikor megértjük. megpróbálva felfedezni. De mi történik. ha el#ször találkozunk valakivel. Kommunikációnk és környezetünkkel való kapcsolatunk több mint 70%-a tudattalan. és mégis érzékelünk bizonyos benyomásokat vagy érzéseket arról a személyr#l? Miért van. Most. és anélkül. hogy képes vagyok ezt az emberi energiamez#t érzékelni. amely ugyancsak azon az egyszer/ feltevésen alapul. valójában mi határozza meg az emberek közötti kölcsönhatást. Ez alapján tehát úgy t/nik. melyet gyakran nehéz leírni vagy megfogalmazni. mélyebbre és mélyebbre ástam.színrétegként látható körülöttük. Felfedezései és kiterjedt kutatásai azt mutatják. a világ egyik legünnepeltebb és legtehetségesebb gyógyítója és tanítója könyvében a „Hands of light”-ban (Fénykezek) az emberi energiamez#vel kapcsolatba hozható tapasztalatairól számol be az érdekl#d#k számára. Ezt az információt a mai napig is eredményesen használom ügyfeleim problémáinak. hangunk magassága. Energetikai szempontból az emberek összetett életenergia-rendszerek. hogy a az emberi pszichológia és a színek érzelmekre. Úgy találtam. lehet#ségem van a különböz# emberi auraszíneket bizonyos személyiségjegyekhez vagy viselkedésmintákhoz kapcsolni. akik azt hiszik. egyáltalán nem beszélünk egymással. lehet#ségeinek jobb megértéséhez. boldogabb és kreatívabb életet élni.. Természetesen a hangunk színe. pontosan tudta. 26 .” KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTERAKCIÓ Tudta. stb. elmondták. ahogyan mondjuk. Mégis. amikor bizonyos ötleteket próbálok elmagyarázni. tapasztalatait a következ#képpen írta le: „Az emberek körüli auraszínek látásának különleges képességét pszichikai munkám és számos intenzív képzés és gyakorlat során fokozatosan fejlesztettem ki. kivel áll szemben. közelebb jutunk a megoldáshoz. er#ssége és dallama teszi ki a maradék 70%-ot? Vannak. és hogy minden él# energia. amit #k érzékeltek. melyek bizonyos fizikai formában testesülnek meg. Elgondolkoztam. amelyekre soha sem számítottam. hogy kommunikációnknak csupán 15-30%-át fejezzük ki a beszéddel? Azt gondolhatná. A kölcsönhatást az egyik energiarendszernek a másik energiarendszerrel való kölcsönhatásaként definiálhatnánk. és nem verbális alapokon valósul meg. ez lehetetlen. néha teljesen ellentétes volt azzal. Továbbá. Amit valójában mondtam. milyen személyiség? Volt egy bels# érzése. érzelmi. világosan tudta. Néha. hogy beszélt vagy kommunikált volna vele bármiféle módon.

amit érez. ami személyes és spirituális növekedést. Némelyeknek széles személyes mezejük van. Mit érez éppen most. tudattalanságot és sötétséget jelent. ahol képesek vagyunk a bolygónknak és sajátmagunknak segíteni az átalakulás és változás ezen 27 . Vagy mozoghatunk felfelé életünk spirálján. Ha érdekli a másokkal való kommunikáció és kapcsolatfelvétel. Akkor személyesebb vagy meghittebb az érzés. amíg valóban meg nem érintjük a fizikai testet. személyes. ellenállással és sötétséggel teli életet? Senki sem futamodhat meg igazából. érzelmi vagy mentális reakcióit. nehéz életet. az $ mezejébe vagy terébe kerülne. néha akár 60-90 centiméternyi is. hogy az eredmények minden embernél változnak. akkor mindaddig nem várnánk. öregedést. GYAKORLAT Álljon kb. Induljon el partnere felé.és energiacsere. ha másfél méterre van. mintha az $ személyes környezetébe. Egy bizonyos távolságban egy „más” érzés törhet önre. spirituális növekedéshez és a tudatosság fényl# világosságához kapcsolódom. tényleg van szoros kapcsolat. De mint ahogyan azt sokszor és minden kétséget kizáróan megtapasztalta. E döntés elhárítása azt jelenti. a központiság felé. Ezt a gyakorlatot nyitott és csukott szemmel is végezheti. Hogyan lehetséges ez az érzés? Ha csak szilárd testünk van. hogy bármilyen változást érezzünk vagy érzékeljünk. A kommunikáció els$sorban folyamat. ha csak 30 centiméterre? Talán észreveszi. vagy akkor. hogy strucc módjára homokba dugjuk a fejünket. Azt is fel fogja fedezni. Adott pillanatban minden emberi lénynek és magának az emberiségnek is el kell hogy döntse. Az emberi életenergia mez$ körülöleli fizikai testünket. Ha még egy lépéssel tovább akar menni. Érezze vagy érzékelje. Mozoghatunk lefelé. Olyan érzés lehet. Igyekezzen nyitott és másokkal szemben befogadóbb lenni.AURAISMERET: 5. problémákat. meghatározza evolúciója és jöv#beli fejl#désének irányát. kezdje el kutatni az emberi energiamez$ fogalmát. és ütköz$ként m/ködik. tudatosságot. ami hanyatlást. az entrópia felé. vagy éljek egy tudattalan. és megjelenik az energetikai kommunikáció. világosságot. Hitem és abszolút bels# tudásom szerint minden emberi lénynek tudatos döntéseket kell hoznia. hogy a bels# gyógyuláshoz. AZ ÉLET SPIRÁLJA Fény vagy életenergia szintünk határozza meg növekedésünk irányát. vagy milyen gondolatok futnak át az agyán? Kezdetben nehéz lesz szavakba önteni. 180 cm távolságra egy barátjától vagy a kiválasztott társától. valamint információ. de némi gyakorlat után képes lesz az energia számos kifejez$dései között különbséget tenni. Mások nem t/nnek aggodalmasnak vagy sértettnek akkor sem. amint közelebb megy. milyen ember $. beteljesedést és az univerzális életenergiával való összekapcsolódást jelenti. milyen irányt vegyen az életem? A felfelé vagy a lefelé irányuló spirálhoz kapcsolódjak? Döntsek úgy. és figyelje meg testi. annál személyesebb vagy meghittebb az érzés. ha nagyon közel megy hozzájuk. Egyetemes néz#pontból tekintve ezt a döntést minden esetben meg kell hozni. környezetünkkel való kapcsolatfelvételünk mezejeként. hogy minél közelebb megy. hangolódjon rá partnere személyes energiamezejére. A felteend# kérdés az: Mit akarok. békéhez. Szeretnénk megnövelni energiánkat és tudatosságunkat addig a pontig.

És minél inkább kapcsolatban vagyunk életcélunkkal. ahogy ez az energiaspirál felfelé mozog a gerincén. egy kemény és nehéz élethez. vagy a felfelé és befelé irányuló spirálhoz. Az élet minden területén drámai változásokkal találkozunk. annál több „véletlen” történik velünk. hogy az táguljon és növekedjen. hogy spirálisan mozgunk felfelé és befelé. hogy a gyakorlat alatt valamilyen er$sség/ energiamozgást fog érezni vagy látni. hogy mindig két lábbal a földön áll. ahogyan létrejön egy fényspirál. alacsonyabb energiához. amire csak szükségünk van. Menjen keresztül az energia-transzformáció számos ciklusán. „Inneraktív”-vá válni. majd elhagyja azt.id#szakában. Ha már eldöntötte. kreatív energiájának misztikus helyére és otthonára. Élénkebbek leszünk. Lassan tágul és a gerince mentén felfelé terjeszkedik. Vagy a lefelé irányuló. Folytassa mindaddig. A felfelé vezet# spirál teljes érték/. Az energiát átalakítottuk a rezgés egy magasabb állapotába. amíg ez az érzés m/ködik önnél. hogy a lába ellazulva érinti a talajt és érezze hogy az össze van kötve a föld energiájával. és érezze fizikai és energiatestét. Engedje el az érzelmeit és a gondolatait. Minden támogatást megkapunk. és gyorsabban rezeg. összekapcsol minket az univerzális életenergia folyammal. AURAISMERET: 6. Engedje elmenni minden problémáját. a gyógyítás. Érezze. Érezze. melyik energiaspirálhoz kíván csatlakozni. melyre szükségünk van. az emberi életenergia egy magasabb szintjére kerülünk. Lélegezzen be a spirálba. és az AURAISMERET-et gyakorolni annyit jelent. és inkább megtanulunk magunkra és környezetünkre hatni. és a tudattalansághoz vezet# spirálhoz. Érezze. hogy elvégzi ezt a gyakorlatot. mely rezgésünket magasabb dimenzióba emeli. Lehetséges. Még akár a teste is együtt mozoghat egy kicsit ezzel a ciklikus energiamozgással. a harmónia és a növekedés felé. és az ön fejtet$jén keresztül az örökkévalóságba távozik. ahogyan ez a spirál nagyobb lesz. egy gazdag és beteljesedett élettel. és ebben a folyamatban átalakulunk majd egy magasabb dimenzióba. bels# vezet#nkkel. úgy fog egyre több fény belénk áramlani és átáramlani rajtunk.vagy fényáramlást támogatásként érzékeljük. egyenes gerinccel. beteljesedett életet jelent. és tapasztalja meg mozgásban lév$ aurájának ezt a felemel$ érzését. 28 . Képzelje el. üljön egyenes helyzetbe. mely összekapcsolja a fizikai valóságot a spirituális valósággal. növekedéssel szembeni ellenálláshoz. és engedje. vagy tudattalanok maradunk s vakon hisszük. a magas energia. és ez a spirál az ön alap (gyökér-) csakrájának környékén vibrál. Bizonyosodjon meg arról. Ahogyan az életenergia szintünk növekedik. Ha a felfelé vezet# spirálhoz csatlakozunk. mely tanít és vezet minket. Minden emberi lénynek el kell döntenie. GYAKORLAT Nagyon könny/ ráhangolódni az evolúció és a spirituális növekedés spiráljára. hogy semmi baj sincs. nem pedig tagadni és ellentmondani. Figyelmét összpontosítsa gerince végére.

létrehozott. beteljesedetté tenni. A saját kezében van. míg mások nem lesznek azok? Hogyan lehetséges. akkor saját életenergiánkat. és maga az élet legbels#bb értelmezésének. Miért lesznek olyan sikeresek egyes személyek. Amire összpontosítunk. Ha az AURAISMERET-tet elsajátítva és hasznosítva sikerül megemelni életenergiájának rezgését. amely segít életünket sikeresebbé. Mindannyian ugyanazon a bolygón élünk. mi az. fix valaminek tekinteni. Mindannyian ugyanabban a világban élünk. éljük meg az életünket. Világosan el kell döntenie. Az /rkorszak technológiája és a k#korszaki gondolkodás együtt létezik ugyanazon a bolygón. Amit teszünk az eredmények elérésére. Az Életenergia Színek a bels# valóságunkat tükrözik. ezzel önmagában a tudatosság egy magasabb fokát létrehozva életének további várható eseményeire megtalálhatja a szükséges válaszokat. hogy olyan életet teremtsen. senki sem lenne képes saját valóságát. amilyet szeretne. mint egy társadalmilag elismert és figyelemreméltó jómódú egyén. m/köd# valóság létezhet egyazon térben? Egy koldus ugyanabban a térben élhet. Bels# valóságunk megváltoztatása küls#. Ezért az els# lépés az. szeret# személy ugyanabban a térben él. de életünk megtapasztalásának módja teljesen különböz# lehet. hogy ennyi különböz# megteremtett. Ezek a bels# rezgések a kulcsai önmagunk megértésének. hogy elménk nyitott legyen. A valóság egy szubjektív kifejezés. Azt mutatják. AZ ENERGIA KÖVETI A GONDOLATOKAT „Amilyen az Adjon Isten. Ha szeretnénk megváltoztatni a valóságunkat és az életünket. „reális” életünkben is változásokat teremt. auránkat felhasználhatjuk a szükséges változások megvalósításához. és rendelkezzünk határozott szándékkal. Hajlamosak vagyunk a valóságot egy szilárd. megoldásokat. az alakítja és alkotja végül a saját valóságunkat.” „A gondolatnak ereje van. Ezek a döntések: 1. Anthony Robbins. akárhogyan is döntünk tetteinkr#l és hitünkr#l. mely világosan mutatja számunkra ugyanazt a jelenséget. Bármit is bocsátunk ki. Bárhogyan is. hogyan 29 .ÉLETENERGIA ÉS VALÓSÁG Auránk pontosan meghatározza milyen valóságot érzékelünk és tapasztalunk. melyet nem lehet megváltoztatni. korunk egyik vezet# és legjobban tisztelt és inspiráló szónoka és tanára 3 els#dleges döntésr#l ír.” E bevezet# kijelentések ugyanezt az egyetemes igazságot visszhangozzák: „Az energia követi a gondolatokat. úgy arat. vagy az életét megváltoztatni. mégis más valóságokat tapasztalunk meg. melyek az életünket formálják és a sorsunkat ellen#rzik. mint egy durva és érzéketlen személy. hogy egy adott id#pontban hogyan tapasztaljuk. hogy ön az életét annyira másképpen éli meg. 3. akarattal. céllal és tervvel. Azt is el kell döntenie. Egy gondoskodó. ha ez igaz volna. olyan a Fogadj Isten. 2. a vallástól vagy filozófiától függetlenül. átalakítani.” Sok különböz# megfogalmazás létezik.” „Ki mint vet. mint a barátai vagy szomszédjai? Hogyan lehetséges. amire a figyelmét összpontosítani akarja. Amit a dolgok jelentenek számunkra.

akkor mindent megtehet. és annak megtanulása. jelen esetben olthatja szomját. Bárhogyan is. Bárhogyan is. annál könnyebben történhet meg. ha a víz iható! A gondolatnak energiára van szüksége. hogyan összpontosítsunk magunkra. mit hajlandó megtenni annak érdekében. Minél többet gondolnak arra. koncentrálnak. és valószín/leg ez a legfontosabb. mint egy üres pohár. hogy a kívánt eredményeket elérje. hogy gondolataink fontos szerepet játszanak abban a folyamatban. tervre vagy ötletre. és életünk fontos változásai kieszközölésének legfontosabb aspektusa a megértés. Tehát ha például sikerre gondolnak. mivel a gondolat szándékos de egyben ösztönös er#feszítés. a siker hipp-hopp megjelenik!?! Ha ez igaz lenne. az összpontosítás folyamata azt jelenti. Sokan továbbra is azt hiszik. a pohár is és a víz is. amikor gondolkodását egy bizonyos irányba összpontosítja és energiával integrálja vagy egyesíti – „e-mócionálja” – saját élete alkotójává válik. az e-móciók (= „mozgásban lév# energia”) nélkül gondolatainknak nem volna nagy hatásuk. akkor az életük kizárólag csak pozitív irányban fog megváltozni.értékeli a dolgokat. hogy megtöltse a poharat vízzel. hogy bizony ez nem így m/ködik. ha ön tudati vagy öntudati állapotban van. minden 30 .Gondolatok Energia – Érzelmek Valóság – Fizikai eredmény Bármikor. Továbbá. akkor ön lesz a felel#s a pohárban lév# folyadékért és ha mindkett# megvan. Sorsunk uralása. Tulajdonképpen a gondolatok helyett jobb szó lenne a tudatosság vagy az öntudat. E-móciók nélkül gondolataink olyan medd#k. mint amilyet elgondolunk. valójában mit jelentenek azok önnek. akkor csak egy-két pozitív gondolat és egycsapásra mindenki sikeres lenne és pontosan olyan életük lenne. és gondolataikat naponta órákig összpontosítják egy bizonyos témára. amit csak akart. ahol figyelmünket vagy energiánkat új irányba összpontosítjuk. Öntudat – Tudatosság . feltéve. Nyilvánvaló. amelyet meg kell tenni. Az elme és az e-móció hozzák létre a koncentrációt. Biztos vagyok benne. hogy ülnek a nappalijukban. Évekkel ezel#tt az Egyesült Államokban a „Pozitív Gondolkodás Mozgalom” megpróbálta az embereket meggy#zni. hogy ön eddigi élettapasztalatai alapján rájött arra. A gondolatokat az energia követi. nem kell tennie semmit. hogy valódi eredményeket teremtsen a valódi életben. arról ha kizárólag csak pozitív gondolataik vannak. De ha veszi magának az id#t és a fáradtságot.

De a magyarázataink leegyszer/sítése érdekében a gondolat szót fogjuk használni. A Inneractive AURAISMERET megtanítja nekünk. Azt is mutatja. és alkalmazza mindennapi életében. mit tudunk eddig. AZ INNERACTIVE TECHNOLÓGIA Itt az ideje. A Inneractive technológia az „Elme. beleértve a színpszichológiát. néhány fogalmat szeretnék részletesen bemutatni. Az AURAISMERET egyik sarokköve az Inneractive AURA VIDEÓ STATION rendszer. melyeket az utóbbi néhány évtizedekben végeztek. Az életenergia rezgése. Test és Energia Bels# Világa” valós idej/ mérésének vizuális megjelenítését tárja elénk. hogyan találjuk meg saját. a színpszichológiát és az energiafényképészetet integrálja.történés és folyamat spontán keletkezik. gyakorolja tudását. folyamatosan fejl#d# tudományos és pszichológiai területeknek. Az Inneractive sok különböz# területet integrál. személyes eszközeinket és szerszámainkat az élethez. a különféle energiaterápiákat. amely a biovisszacsatolást. mentálisan és spirituálisan. biovisszacsatolást. és sok más kutatási projekteket. Az Inneractive egy teljesen új és egyedülálló keveréke az ismert. Az Inneractive AURA VIDEÓ STATION technológiával megmérjük és megjelenítjük az energiáját és ezzel együtt az ön elme-test kapcsolatát is. elme/test gyógyítást. Foglaljuk össze. alkalmazott és a kutatás alatt álló. vagy min#sége a szivárvány színeiben tükröz#dik. 31 . és hogy bármely adott id#ben milyen valóságot tapasztalunk meg. Gondolataink és e-mócióink életenergiánkban tükröz#dnek. és abba. Életenergia színeink azt tükrözik. hogy betekintsünk az Inneractive technológia és az AURAISMERET történelmébe. hogyan érjünk el konkrét eredményeket és kezdeményezzünk változásokat az életünkben. Ez inkább amolyan bels#. érzelmileg. passzív koncentráció. Miután elkezdte Inneractive felfedez#útját. Gondolataink mozgásban lév# energiánkkal kombinálva irányítják tapasztalatainkat és valóságunkat. Életenergia Színeink megértése az els# lépés gyógyító tapasztalatok megteremtésére. hogyan érzékeljük és éljük életünket. hogyan fejlesztették ki #ket. Ahhoz hogy jobban megértse ennek a technológiának a m/ködését. életünk kézbevételére és sorsunk formálására. hogyan dolgozzuk fel az életet testileg.

és digitális formában jeleníti meg. Ha izgatottak. amelyik az agyhullámokat méri. bels# béke. Mindazonáltal. különböz# területeken. A biovisszacsatolást valójában már évezredek óta használják. légzésünk felületesebb és gyorsabb lesz. amelyek közvetlenül érzékelik saját testh#mérsékletünket. valamint mérési mintákat megpróbálja befolyásolni és megváltoztatni. A biovisszacsatolás pontos fogalmát tudományos vagy orvosi szempontból pontosabban meg kell magyarázni. 32 . melyeket emberi érzékszervekkel nem könny/ érzékelni. illetve papírtekercsen. A Klinikai Biovisszacsatolás nem az általános testfunkciókat figyeli meg. A rendszer lényege.BIOVISSZACSATOLÁS A biovisszacsatolás a tudatalatti testfunkciók mérésének és megjelenítésének. hogy egy vagy több elektródát csatlakoztatnak a homlokunkhoz. Miután különböz# érzékszervein keresztül megkapja az információt. vagy más megjelenítési módszerek által a tudatba való emelésének tudománya. mellyel az egyik ujjunk érintkezik. ellen#rizni. azután visszacsatolják önhöz. Ezután a rendszer a mért h#mérsékletet átalakítja. ezáltal az alany képes folyamatosan figyelemmel kísérni a végbemen# változásokat. amellyel megmérik az agyból folyamatosan érzékelhet# bio-elektromágneses rezgéseket. és azok hang. Egy másik jól ismert biovisszacsatolási rendszer az. ha egy h#mér#t illesztünk a b#rünkhöz. A testh#mérséklet mérése jó példa a biovisszacsatolási rendszerre. mintha ellazultak és kiegyensúlyozottak maradnánk. Általánosságban. Az agyhullám-tevékenységet azután optikailag átalakítva id#diagramon jelenítik meg a képerny#n. és a h#mérsékletértékét leolvassuk. A biovisszacsatolás létrehozására. és különböz# elnevezéseit ismerjük. egy megmért bioelektromos jelet feler#sítenek. ha tisztában vagyunk a leolvasott érték információtartalmával. vagyis az emberek testének stimulálására. A biovisszacsatolás kapcsolatban van az emberi pszicho-fiziológiai viselkedéssel (elme-test kapcsolat). azaz tudjuk milyen érték ad információt a lázról. ily módon képes önmagát kontrollálni. Nyugati kultúránkban széles körben ismert. idegesek vagy feszültek leszünk. lehet#sége van tudatosan megváltoztatni azt.és beteljesedettség-érzet elérésére a tudósok az elmúlt évszázadokban különböz# technikákat használtak. Nem rendelkezünk olyan érzékekkel vagy szervekkel. megjelenítenek. ezután a testi funkciókat. Ezáltal lélegzési minták hasznos információkkal szolgálhatnak bels# állapotainkról. hanem f#ként a pszichológiai folyamatokat vagy funkciókat. hogy testünk bizonyos szerveinek állapotáról tájékozódjanak. Feltéve. Az egyik legegyszer/bb és legalapvet#bb módszere a biovisszacsatolás alkalmazásának légzésünk megfigyelése. amelynek hatására az ezzel kapcsolatosan megváltoztatott információt valamilyen formában visszavezetnek az alanyba. és az ellazultság és egy mély. fény és színek. hogy az ajurvéda a pulzusdiagnózist alkalmazza eljárásai részeként. képesek vagyunk ezt az információt tudatosan érzékelni ami alapján megtehetjük a szükséges beavatkozást. A biológiai információt tehát el#ször megmérik. A biovisszacsatolás felismeri és értelmezi a mért információkat. Egy tipikus biovisszacsatolási mér#eszköz a h#mérsékletszenzor. A természetgyógyászok és orvosok képesek a pulzust biovisszacsatolási módszerként alkalmazni.

A híres orvos. transz. Johann Wolfgang von Goethe úgy érezte. azaz az emberi személyiségtípusokat szangvinikusoknak. A biovisszacsatolás egy olyan eszköz. században a német költ#. A XVIII. és mélyinformációt adnak számunkra a személy bels# életér#l. gyógyítók és pszichológusok tudatára ébredtek a színek és azoknak az ember érzelmi és mentális állapotával való kapcsolatának fontosságára. ellazult állapot. kreativitás. kifelé irányuló tudatosság Természetesen egyértelm/ hogy ezeken kív/l még sok más biovisszacsatolási módszer is létezik a világban.5-13 13- Amplitúdó Fizikai.Agyhullámok Delta Théta Alfa Béta Frekvencia (Hertz) 0. mentális nyitottság 10-100 Csend. és azokat a fénybe-tudatosságba emelni. melyeknek talán nem is volt tudatában. melankolikusoknak és kolerikusoknak nevezte el. mely segít önnek megérteni az árnyék-tudatalatti részeket önmagában. Az utóbbi három évtizedben a tudósok. vagy jelzésként használták a színeket törzsben elfoglalt pozíciók jelzésére. akit a holisztikus és természetgyógyászat egyik alapítójának tartanak. tudatában volt a színek és személyiségjegyek fontosságának. az emberi személyiségeket négy f# és teljesen megkülönböztethet# csoportra osztotta. hogy a színeknek er#s 33 . az emberiség által létrehozott társadalmi formában a színek jelent#s szerepet játszottak a mindennapi életben. álom állapot. A biovisszacsatolás megjeleníti és megismerteti önt a belsejében lév# funkciókkal és területekkel. Hippokratész a „Négy Temperamentum”-át. Goethe meg volt gy#z#dve róla. A nap sárga melegségét különböz# kezeléseknél használta. és különösen a napfény által megjelenített alapszíneket használták fel a mindennapi életben. csendes gondolkodás Napi tevékenység.5 7. harcosai. amelyb#l az ember képes tanulni és amelyet képes hasznosítani. és gyógyító emberei társadalmukban drámai módon használták fel a színeket ellenségeik megfélemlítésére. hogy a biovisszacsatolást az egész világon számtalan eltér# alkalmazási formában sikerrel használják. Paracelsus. A leírt történelem bizonyságaként majdnem minden jelent#sebb történelmi korban kísérletet tettek a különböz# személyiség jellemz#k. melyre a „Négy Temperamentum” néven hivatkozott. gyógyítók. mentális állapot (µvolt) 10-50 Alvás. ugyanúgy. az emberi természet és annak színekkel való kapcsolatának osztályozására vagy integrálására egy rendszerbe. A legfontosabb.5 3. Modellje. SZÍNPSZICHOLÓGIA Az id#k kezdete óta szinte minden. A természet. Munkáját a „Színek elmélet”-ét még mindig mestermunkának tartják a színek és az emberi viselkedésre tett hatásuk területén. ahogyan a napfelkelte narancsszín tulajdonságait. Különböz# törzsek törzsf#i. amit tudni kell. mély meditáció 50-200 Hipnózis. és pszichológusok tudatára ébredtek a színek fontosságának és egyre részletesebb kutatásokba kezdtek jelent#ségükr#l. flegmatikusoknak. Az elmúlt háromszáz évben tudósok. Sok kezelésében felhasználta ezt a tudását.5-7. Ezek az osztályozások els#sorban bels# folyamatokra összpontosítanak. Hippokratész fejlesztette ki az egyik legels# személyiségrendszert az ókori Görögországban. hogy közleményei közül a színekr#l készült kutatásai és írásai voltak a legfontosabbak.2-3.

A színterápia további információkkal szolgál a színmin#ségek kapcsolatáról bizonyos személyiségjegyekkel. Tesztje alapozta meg a színek elfogadását és fontosságát a tudomány különféle területein.a gondolatok és érzelmek. 34 . A zöld stabilizál és kiegyensúlyoz. Az elmúlt néhány évtizedben a pszichológia felismerte. 1970 óta világszerte elismeréssel adóznak Max Lüscher. Jung. Mióta a pszichológiát el#ször elismerték tudományként. Mindazonáltal a Lüscher teszt els#sorban személyiségünk pszichológiai oldalára összpontosít. tanácsadók és gyógyító szakemberek használják fel munkájuk során. Elménk kölcsönösen kapcsolatban áll a fizikai testtel. az idegrendszer és az immunrendszer kapcsolatainak tanulmánya .terén történt úttör# kutatások óta a tudomány és az orvostudomány kimutatta az elménknek az egészségünkre irányuló hatását. pszichológiai és testi problémák befolyásolására. Például a vörös jelzi fizikai testünk és idegrendszerünk stimulálását. a modern pszichológia atyja az „archetípusok” kifejezést használta amikor leírta az emberi viselkedés mélyen gyökerez# struktúráit. valamint az üzleti tanácsadás minden területén. Adva volt tehát a kérdés. hogy azt a világ minden részében jól ismert pszichológusok. Alapvet# célunk az. REZGÉSTERÁPIÁK ÉS ELME/TEST GYÓGYÁSZAT Az elmúlt néhány évtizedben a rezgés. Mire megyünk a kijavított vezetékkel. mélyebb okainak más néz#pontból való megvizsgálására.hatása van az emberi testre és pszichére. Tesszük mindezt azért. szükség lehet-e a probléma el#zményeinek. hogy alapvet#en csak néhány tipikus emberi viselkedésminta vagy személyiségtípus létezik. A színterápiában a bizonyos színeket mind az érzelmi. Carl G. a Lüscher Színteszt volt az els#. illetve azért hogy azt az AURAISMERET szerves részeként alkalmazva az egyén is képes legyen annak kihatásait a mindennapi életében alkalmazni. amelyik közvetlen kapcsolatot talált a különböz# archetípusok. A kék megnyugtatja érzelmeinket és gondolatainkat. hogy ezt az ismeretanyagot a különféle tudományágak saját területük fejl#dése érdekében felhasználhassák. hogy csupán a fizikai test kezelése elégséges-e a teljes gyógyuláshoz. miközben üzemanyagtartály kiürült. A Lüscher-féle „Színteszt”-et nemzetközi elfogadását bizonyítja. különösen a gyógyító szakmákban történ# alkalmazását. s#t még fizikai funkciókkal is a test különböz# területein. A színterápiával világos kapcsolatot és kölcsönhatást találunk a színek hatása és a pszicho-érzelmi állapotok között. befolyását. mind a kezelésükre alkalmazzák. és csak részben használt teljességre törekv# megközelítést. ha üres a tank? A pszichoneuroimmunológia . híres svájci pszichológusnak. Er#sen hitt a színek és érzések közötti szoros kapcsolatban. illetve pszichológiai minták és a színek min#sége között. hogy a legkisebb részletig feltárjuk és feltérképezzük ennek a különleges és alapvet# kapcsolatnak minden fontos tulajdonságát.vagy energiagyógyítás. A Lüscher Színtesztet több mint 40 évig sikerrel alkalmazták a gyógyászatban. A felvet#dött kérdés olyan. az agy. békességet és terjeszkedést teremt. mintha egy üres üzemanyag vezetéket javítanánk a kocsinkban. és az elme/test megismerésének tudománya óriási mértékben megn#tt. A XX század 20-as éveinek elején fejlesztette ki Jung a ma klasszikusnak tekintett „személyiségtípusok elmélet”-ét.

Az energia. és sok kutatási projekt témája lesz az elkövetkez# években. vagy maga a TUDAT. De az elme-test kapcsolatából nyert ismereteket nemcsak kizárólag orvosi kezelésekre tudjuk felhasználni! Számomra ez az kapcsolat els#sorban életmódot. A keleti gyógyítás évszázadok óta alkalmazza ezt az ismeretet. Ha megértjük és feltárjuk Inneractive világunkat.és mágnesterápiák.Testünk minden másodpercben újrateremt#dik.és energiacsomók vagyunk. Él# információ. A következ# állítások az Elme/Test-Tudatot tükrözik: . . csupán a tapasztalatok különböz# kifejez#déseiben fejez#dnek ki. Az elektronok a mag körül keringenek az atomon belül.Elme és Test egyek. . 35 . kapcsolatban állunk. Az akupunktúra. amely örökké él és soha nem változik. vagy -terápia. még az anyag is. nem több mint energiaegység egy üres térben. ugyanúgy. Énünk. .. melyeket manapság alkalmaznak. melyek folyamatosan megújulnak és átváltoznak. Szinte mindenki hallott már róla és sokan kezdik mélyrehatóbban vizsgálni saját elme-test kapcsolatukat. mely az ember energetikai természetén alapuló technikák és kezelések gy/jt#fogalma. az ajurvéda és a homeopátia csak néhány azok közül a jól ismert módszerek és kezelések közül. Különböz# formájú és s/r/ség/ energialények vagyunk. ami létezik. azaz valamilyen életenergiaszinten megvalósított létezést jelent. kapcsolatba kerülhetünk saját életenergia áramlásunkkal.Változó Elménk és Testünk mögött van a forrás. illetve az energiagyógyászat. ami létezik. a megfigyel#. hogy minden.Az energiagyógyászat és mágnesterápia az ember elektromágneses természetére hivatkozik. „Az elme-test kapcsolat” gyakorlatilag a ’90-es évekb#l származó konyhanyelvi elnevezés. alapvet#en egy teljes igény/ megközelítést használ a kezeléshez és a gyógyításhoz. ahogy a bolygók keringenek a Nap körül. Ez a TUDAT a valódi ÉNÜNK. A szubatomi fizika megmutatta.Összpontosításának vagy érzékelésének bármely változása megváltoztatja az ön realitás-érzékelését. valójában egy új tudományterület. .Mérhetetlenül nagy energia-univerzumban élünk és mindennel. Az elme-test gyógyítás.

hogy a visszautasításoktól félnie kellene. hogyan tud az AURAISMERET jelent#s változásokat hozni az életünkben. John és Christine. határozottan bólintott és azt mondta: „Ez bámulatos! A színek valóban tükrözik azt. hogy harmóniahiányos feszült helyzeteket teremtett kettejük között. Az utóbbi néhány hónapban kapcsolatukat harcok. John sötétvörös és narancsszíne azt jelezte. John alapjában mind a magán-. Azt is megtanulta. „Másokat gyógyítunk. amelyek nála jelentkeztek. túlzottan aktív. és a felmerül# problémák mindenáron történ# elkerülésének hajlamával. hogyan fejezze ki érzéseit és erejét anélkül. hogyan védje meg magát és energiarendszerét és elérte. viták és konfrontációk keserítették meg. hogy maga köré békét és harmóniát teremtsen. er#sen felzaklatott izgalmi állapotban volt. Ez a történet különösen csodálatos. hogy energiáját addig a relaxációs pontig irányítsa. hogy abban az id#szakban az „életben maradásért” harcoló. mind a szakmai életében a túléléshez szükséges energiáért harcolt. lehet#vé vált számára. hogy otthoni környezetben alkalmazzák az Inneractive AURAISMERET-et. magunk pedig belehalunk”. úgy döntöttek. Miután leültek az AURA VIDEÓ STATION elé. Amikor John aurájának képe megjelent a képerny#n. tenniük kell valamit. els#sorban azért. szeretnék megosztani önnel egy közeli és személyes példát arról. Azáltal. Minden energiáját a külvilágból igyekezett megszerezni. hogy jobban megismerjék önmagukat. amit itt belül érzek! Egyszer/en nem akarom elhinni!” John meghatározó auraszínei a sötétvörös és a narancsszínek voltak és a csakrákban nagyon kevés mozgás volt.jelszóval halmozta a problémákat. energiaszinten volt. hogy bármilyen probléma felbukkanása esetén els# reakciója a legtöbb esetben az. hogy ne adja ki akaratlanul minden energiáját. a látottakon nem lep#dtek meg. Akkoriban nem volt tudatában azzal. mély érzésekkel. még akkor is. mint John. Mindketten tudták. Világoskék energiamezeje túlzottan érzékeny állapotot jelzett. Egy házaspár. Christine nem csodálkozott azon amikor aurájában többnyire világoskékszín jelent meg. John egyáltalán nem volt nagyon elégedett jelenlegi munkájával. csakhogy elkerülje a problémákat. Közel állt az elbocsátáshoz. Teljesen más energiaállapotban. Az AURAISMERET révén Christine megtanulta. ha az gyakorlatilag lehetetlen. amelyeket azok megoldása helyett csak takargatott. Egyre nehezebben tudott ellazulni és egyre nagyobb nehézséget okozott feltölteni életenergia elemeit. Christine odaadta volna az energiáját bárkinek. Problémáik már szakmai életükbe is begy/r/ztek. John az AURAISMERET segítségével kezdte megtanulni. John kifejezte szenvedélyes és er#teljes vörös érzéseit és azokra Christine gyenge és érzékeny befelé fordulással válaszolt. hogyan változtassa meg energiáját. Másrészt. ahol ellazulva energiaszintjét a kell# mértékben meg tudta emelni. Ez az energetikai reakció biztos. hogy valóságában látta a folyamatos visszacsatolást az „Aura Videó Stationon” keresztül.INNERACTIVE A GYAKORLATBAN Miel#tt rátérnék a különböz# gyakorlati alkalmazásokra. és ebb#l kifolyólag nem volt túlságosan pozitív állapotban. John és Christine az elemzések alapján kezdték megérteni auramintáikat. és könnyebben boldoguljanak egymással. 36 . Néhány heti gyakorlás után már képes volt elérni egy ellazult zöld vagy kék energiaállapot.

Mindezek bizonyítják azt. Energetikai mintáik megértése és életenergiájuk irányítása által a harmónia új szintjeit kezdték megtalálni kapcsolatukban. hanem olyan más érzelmi reakciókat is kimutatott. valamint más kutatóktól és alkalmazóktól világszerte sok ilyen érdekes történetet és példákat sorolhatnék fel. amint megértjük elménk. miel#tt azok a fizikai testemben jelentkeztek volna. 37 . De az Inneractive Aura Videó Station új dimenziót nyitott az életemben. problémát és diszharmóniát és azt a bizonyos feszültséget okozva Hadd mondjak egy ma már alappéldának számító észrevételt. Egyszer/en úgy tettem. Új üzleti lehet#ségek bukkantak fel. mintha ez az energia a bels# mélyemb#l törne felszínre. Saját igazáról kezdett beszélni. Christine sugárzó zöld-kék életenergia-színben stabilizálódott. Hirtelen nagy energiát érzett belülr#l. képes vagyok látni és érzékelni energiamez#met. Meditációimban vagy magas energiájú állapotok létesítése után. és munkájában megjelentek a siker els# jegyei. Nemcsak. hogy amint módja van rá el kell kezdenie gyakorolni és alkalmazni az auraismeretet. melyet le kell küzdenie.. annak érdekében. Mivel most már képes volt ellazulni és elengedni. Ez azt is mutatja. Lehetségesnek tartom. Er#teljesebb és er#sebb volt mint valaha. Csodálatos módon John és Christine magánélete javulni kezdett. Az Aura Videó Station technológia használata végül a tudatára ébresztett annak. ha problémákkal szembesült. Az egyetlen akadály. hogy az Auraismeret er#teljes eszközzé válhat az ön kezében is. Saját történetem egy másik példája az AURAISMERET sikerének. A túlélés és a félelem helyett kreativitásra és sikerre összpontosított. mintha minden rendben lenne. AURAISMERET Saját tapasztalataimból. amelyek létezésér#l addig nem volt ismeretem. Úgy éreztem. A gyerekek és általában az emberek iránti nyitottságában és szeretetében új mélységet érzett. hogy ez a kellemetlen érzés az ön számára sem ismeretlen. Christine továbbra is iskolában tanított. világosan felfedve el#ttem és visszacsatolva. hogy a gyógyulás azonnal megkezd#dik. mint ahogy azt valaha gondoltam. hogy az olyan érzéseket. Meditációs. Az „Aura Videó Station” azonban már akkor tükrözte ezeket a tudatalatti reakciókat. igen er#s energiaelfojtás jelent meg. Akkoriban ha egy bizonyos személyr#l megkérdezték a véleményemet. akkor aurámban szinte azonnal er#s energiaváltozás volt tapasztalható. életenergiája kiegyensúlyozódott egy fényes és világos narancsszínben. amely szívélyes és nevel# személyiségét mutatja. Tipikus tulajdonságom volt életem során. hogy felfedte érzelmi reakcióimat. hogy visszakapjam hatalmamat és felel#sségemet. vagy kezd#nek. de az aurában történ# számos hasonló energiaváltozás után kezdtem megérteni. Mély kapcsolatot érzek az Énemmel és er#s érzékenységet fizikai testem iránt. testünk és energiánk állapotát.E folyamat eredményeként John képes volt kapcsolatba lépni kreatív potenciáljával. Kés#bb amikor túl izgatottnak éreztem magam többnyire furcsa feszültséget tapasztaltam a hátam közepe táján. légzési és jóga technikák több mint nyolcévi gyakorlása után nem tartottam magam újoncnak. még akkor is. és ennek megfelel# változásokat teszünk. vagy elég volt az ha rá gondoltam. mi is történik. gyakorlásom kezdetén egyáltalán nem voltam tudatában ezeknek az energetikai reakcióknak. Az AURAISMERET gyakorlása után saját hatalma és ereje nagy hatással voltak rá. hogy érzelmeim sokkal er#teljesebbek. mint a harag vagy agresszivitás elnyomtam vagy meggátoltam.

AURAISMERET
Az AURAISMERET elsajátítási folyamatának els# része különböz# tevékenység teljesítéséb#l áll:
AURASZÍN-TESZT AURA VIDEÓ STATION

– él aura-visszacsatolás

AURAISMERET GYAKORLATOK

Az AURAISMERET els# 3 lépése az, hogy elkészítjük az AURASZÍN-TESZTET, végrehajtjuk az AURAISMERET GYAKORLATOK-at, és ugyanakkor ez id# alatt az AURA VIDEÓ STATION-nal és annak él# aura-visszacsatolási rendszerével kontrollálunk. Az AURASZÍN-TESZT segít önnek megtalálni Szín Személyiségtípusát és felfedezni a színek és bizonyos személyiségjegyekkel, elme/test viselkedésekkel, stb. való kapcsolatuk valódi jelentését. Az Inneractive AURA VIDEÓ STATION rendszere valós és valósidej/ visszacsatolást ad önnek Elméje, Teste és Energiája állapotáról. Az, hogy színpompás auráját egy számítógép vagy televízió képerny#jén látja, nem csak érdekes, hanem nagyon terápiás és oktató hatású is. Segíthet a kiegyensúlyozottság, jó közérzet és személyes fejl#dés felé vezet# útján. Minden AURAISMERET GYAKORLAT megtanítja önt, hogyan lépjen érintkezésbe az aurájával és érzelmi-energetikai természetével. Segíteni fog energiaszintje növelésében és rezgésének a tudatosság magasabb szintjére emelésében. Az AURAISMERET TESZT segíteni fog önnek, megtalálni „alacsony energiáit és kisugárzásait” az életben és biztosítja az ön számára, hogy megkezdje mindennapi „energianövel# és rezgésemel#” gyakorlatait. Nos, akkor kezdjük az els# résszel – az AURASZÍN-TESZTTEL.

AURASZÍN-TESZT Az Inneractive Auraszín-teszt az els# lépés az önfelismerés és gyógyulás felé vezet# útján. Hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos, hogy megismerjük és megértsük személyiségtípusunkat. Ha ismerjük elme / test reakcióinkat, hitrendszerünket és motivációinkat, szociális és interperszonális viselkedésünket, céljainkat és vágyainkat, és azt is tudjuk, milyenek vagyunk és hogyan m/ködünk, személyiségünk mögé lépve multidimenzionális személlyé válhatunk, aki a szivárvány minden színében ragyog. Többé nem vagyunk a szivárvány egy színére korlátozva. Sokkal inkább meg van az a szabadságunk, hogy olyan színmin#séget éljünk meg, amilyet csak akarunk.
Ha képesek lennénk id#t szakítani arra, hogy megvizsgáljuk azoknak a személyeknek az auraszíneit, akik körülvesznek bennünket, akkor a változatos színek alapján megállapíthatjuk, hogy mennyire eltér# személyiségjegyekkel és különböz# viselkedési mintákkal rendelkez# emberekkel vagyunk kapcsolatban. Vannak olyan emberek, akik kifelé fordultak, 38

extrovertáltak, vagy „szórakozáscentrikusak”. Egyesek részletorientáltak, elemz#k és strukturáltak, ellenben mások nyugodtak, békések és introvertáltak. Egyszer/ megfigyeléssel a pszichikai és érzelmi viselkedés, a különféle hitrendszerek és nagyon különböz# motivációk skáláját tapasztalhatjuk meg környezetünkben, társadalmunkban. Kutatók, pszichológusok és más szakemberek számos személyiségrendszert dolgoztak ki, hogy rájöjjenek, hogyan gondolkoznak, éreznek és fejl#dnek az emberi lények. Továbbá arra is törekedtek, hogy megtudják, milyen törvények és milyen fizikai, érzelmi, mentális és spirituális tulajdonságok és viselkedésminták szabályozzák az emberek mindennapi életét. Az emberi személyiségek, viselkedésminták megértésében és a gyakorlati modell megalkotása során az egyik nehézség az, hogy az emberi lény sokkal összetettebb, mint a kövek, növények vagy bármely meghatározott állatfaj. Komplexitásunk egyetlen és legfontosabb oka nem csak az egymás közötti, hanem a környezetünkkel való interakció is. Egy másik nehézség, mely a lehetséges felismerést megnehezíti, hogy a bolygónkon használt és beszélt nyelvek száma rendkívül magas. Minél jobban igyekszünk megérteni az emberi természet komplexitását, és minél jobban igyekszünk egy közös nyelvet kialakítani a bolygónkon, annál inkább megértjük, milyen tanulságos és hasznos is lehet egy „minden nyelven beszél#” személyiségmodell.

Saját, valamint több ezer ember tapasztalatából tudom, hogy az Inneractive Auraszínteszt segítségével: Jobban megértheti önmagát Megismerheti a mélyen gyökerez# elme/test interakcióit és viselkedésmintáit Beteljesedettebb kapcsolatot létesíthet önmagával, társával, barátaival és családjával Jobban megértheti az embereket, ami nem csak a személyes kapcsolatokban, hanem az üzleti életben, tárgyalások, kommunikáció stb. során is hasznos lehet. A „más típusú” addig széles ívben elkerült emberek közötti megértés és egymás elfogadásának el#segítésében, ami id#nként még így is különösen nehéznek bizonyulhat. Az er#s és meghatározó tulajdonságainkat megtalálni és a gyenge, máshonnan felvett, bizonytalan és felesleges személyiségjegyeket eldobni. Feltenni a kérdést és megtalálni a választ sok, önmagával kapcsolatos problémára Felvenni a kapcsolatot bels# énjével, amely messze a személyisége mögé nyúlik A következ#kben a teszt segítségével próbálja megtalálni és meghatározni „Inneractive” Auraszín Személyiségtípusát.

SZEMÉLYISÉGMODELLEK ÉS SZÍNEK
A történelmi feljegyzések beszámolnak arról, hogy az emberiség rövid története során számos kísérletet folytattak a különböz# emberi karakterek, az emberi természet megtanulható és megérthet# osztályozására vagy rendszerekben való egyesítésére. A több ezer évvel ezel#tt keletkezett módszerek, mint például az asztrológia és a numerológia, az ember természetének megismerésére és a különböz# személyiségtípusok 39

közötti tiszta különbségek megállapítására törekszenek. Egyéni és kollektív személyiségünk elemzésekor a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális jellemz#k dönt# szerepet játszanak. Az asztrológia tudja és meg is magyarázza, hogy egy végtelenül nagy /rben és világegyetemben él# emberi lényként különböz# tulajdonságokat és energiákat egyesítünk. A zodiákus minden jegye bizonyos, fix szabványjellemz#kkel áll kapcsolatban. A ráknak, például, olyan tulajdonságokat tulajdonítanak, mint az érzékenység, intuíció és érzelemorientáltság. A bak jegyét, másrészt, nagyon mentálisnak, strukturáltnak és merevnek tartják. Nagy meghökkenésemre, a pszichológusi és terapeuta szakmai körök az általános f# szakirányokban eddig nem alkalmazták a személyiségmodelleket, és még csak nem is tanulmányozták #ket komolyabban. Sok gondolkodóiskola tagadja azt az elgondolást, hogy az emberi személyiséget egyáltalán meg lehet határozni modellekben, és hogy alkalmazásuk el#rehaladást hozna, nem csak a mentális és holisztikus egészség, hanem az ember általános közérzete területén. Az Auraismeret és az Inneractive személyiségteszt mindkét agyféltekével dolgozik. Emberként nem csak azzal a képességgel rendelkezünk, hogy intuitív módon megértjük a koncepciókat, hanem azzal is, hogy alkalmazni tudjuk azokat és felhasználjuk mindennapi életünk során. Magunkat kutató, elemz# emberként megismerhetjük és fejleszthetjük úgy is személyiségünket, ha megismerjük intuitív, m/vészi képességeinket és a gyakorlati életben alkalmazni tudjuk azokat. Fordítva ugyanilyen fontos, hogy az intuitív, m/vészi személyiségek világosan megértsék, hogy mindkét agyféltekénket ( tudati és tudatalatti ) együttesen kell használnunk ahhoz, hogy egész és teljes emberek lehessünk.

AURASZÍN-TESZT BEVEZETÉS
Az elmúlt években a pszichológia területén több különböz# szín- és személyiségtesztet alkalmaztak. A színtesztek egyik lehetséges problémája az, hogy az egyénnek kell kiválasztania a saját színeit vagy színkombinációit. Ezáltal a színek kiválasztása alkotja az alapját és teremti meg az el#feltételét a profiltesztnek vagy a pszichológiai tanulmánynak. A színek kiválasztása nagyon szubjektív folyamat. Befolyásolhatja a kultúra, a faj vagy akár a vallásos hit is. Esetleg el#fordulhat, hogy nem tükrözi pontosan a személy valós személyiségét vagy pszichéjét. A választást még az egyénre ható adott id#szakra vonatkozó divatízlése is befolyásolhatja. A folyamat szubjektív és ebb#l kifolyólag néha pontatlan lehet. Van egy másik ok is, amely miatt az összeállított színtesztek csak korlátozott módon m/ködhetnek. Nekünk, emberi lényeknek megvan az a képességünk, hogy rendkívül okosak tudunk lenni. Folyamatosan találunk okokat, amelyek miatt meg kell, vagy éppen nem kell megtennünk bizonyos dolgokat. Nem szokatlan, hogy az emberek a dolgok elvégzésének legegyszer/bb módját keresik. Esetenként még annak a lehet#ségnek a felhasználásával is, hogy egy kicsit elferdítsék, vagy megváltoztassák az igazságot, csupán csak azért, hogy ezáltal kedvez#bb színben t/njenek fel maguk és mások el#tt. Az évek során sok embert volt lehet#ségem megfigyelni, amint a szabvány színtesztek során tudatosan választanak bizonyos színeket, csupán azért, mert némi alapvet# ismeretük volt magukról és a színekr#l. Biztosan tudom, hogy néhány résztvev# lilát vagy fehéret választana, mert azokat vélhet#en spirituálisabbnak tartják. Mások a kék színt választanák, mert az békességet és nyugalmat áraszt. Sajnos azt is tapasztaltam, hogy sokan hajlamosak 40

Emellett az egymással különféle kapcsolatban lév# egyéneknek a kölcsönös információcsere segítségével lehet#séget ad arra. hogy jobban megismerhessék. Ha ön egy meghatározó Vörös-személyiség a vörös személyiségjegyekr#l szóló fejezet elolvasása után azonnal önmagára fog ismerni. pszichológus. SZÍNSZEMÉLYISÉGEK A „Színszemélyiségek” a bizonyos színek és nagyon specifikus személyiségjegyek. pszichológiai minták és tudatállapotok . vagy ismereteik alapján tudták. hogy az embereknek jobban megismerjék és megértsék magukat. A komputerizált Biovisszacsatolási Megjelenít# Rendszer az ön valódi „színeit” méri. több kiválasztó technika összekapcsolásával. elme/test reakciók. Az Inneractive AURA VIDEÓ STATION-nal. érzelmi és mentális állapotok közötti kapcsolatra utal. érdekes felfedezést tettem egy nagyon fennhéjázó fiatal hölggyel kapcsolatban. néha nagyon korlátozott. Amikor egyszer el$adást tartottam az auraszínekr$l. Miután átolvasta a különböz# színszemélyiségek jellemz#it. hogy a vörös tulajdonképpen egy lilás-rózsaszín. Miel$tt lehet$ségem lett volna a szín jelentését és mélyebb értelmét elmagyaráznom. Megnyilvánulásával a sötétvörös színének megfelel$en reagált. végeztessen el egy tesztet az Inneractive Aura Videó Rendszerrel is.írjunk le. meglehet$sen vehemensen ragaszkodott hozzá. megértsék egymást. hogy magukat mások el#tt milyen tulajdonságokkal és személyiségi jegyekkel szeretnének felt/ntetni. Feltételezzük. nem fizikai tulajdonságokat . az ambícióinkról. mint mások. találni fog egy vagy két olyan színtípust. mentális és spirituális viselkedések közötti összefüggéseket és kapcsolatokat. de a világ összes kincséért sem változtatatta volna meg véleményét. Az általam felépített színtesztben a jellemzések és a különböz# színszemélyiségek közötti az egyértelm/ megkülönböztetés miatt minden színszemélyiséget külön individuális személyiségtípusnak értelmezek. érzelmi. 41 . hogy pontosan megértsék a különböz# színek és bizonyos személyiségjegyek. viselkedésminták. A különböz# n#i és férfi tulajdonságok közötti különbségeket is nehéz megmagyarázni. Nem áll a szándékomban.mint a színek. hogy önmagának és a hallgatóságnak részletesen elmagyarázta. amelyekr#l érezték. hitrendszerek. akinek az el$adás el$tt készült aurafényképén a mélyvörösnek egy nagyon felt/n$ árnyalata volt látható. hogy miután elvégezte az Auraismeret Személyiségtesztet ebben a könyvben. hogy ez segíteni fog megtalálni valódi színszemélyiségét és egy kiegyensúlyozottabb és tudatosabb életet. bárkit is diszkriminálni. az energia. hogyan abban az id#szeletben hogyan valósítottuk és hogyan éljük meg az életünket. Természetesen tévedett az értelmezésben.. a színek és az emberi psziché közötti kölcsönhatását. jelenleg világszerte számos tanácsadó. gyógyító és terapeuta alkalmazza. hogy olyan. A próbálkozás. Azzal folytatta. motivációinkról és bels# tapasztalásainkról. Ezek a színszemélyiség típusok világosan tükrözik. Egyes jellemvonások eléggé nyilvánvalóak és jelent#sebbek. milyen rendkívül hízelg$ szín a lilás-rózsaszín. Információval szolgál várható reakcióinkról. A színpszichológia és a különböz# pszichológiai színprofil-tesztek a múltban megpróbálták ezeket az információkat arra használni. amikor a kezét egy bioérzékel#re helyezi. Biztos vagyok benne.voltak olyan színeket választani. kizártuk a „szubjektív” színválasztás problémáját. Ezek a kategóriák mindenki számára lehet#vé teszik azt. hogy minden emberi lény bizonyos férfi és n#i jellemvonásokkal is rendelkezik. amelyet a hölgy nem. A színpszichológiát. Átlagos emberi lényként adott életciklusban a különféle színszemélyiség típusokból általában csak egyet vagy kett#t tudunk felmutatni. amely(ek) pontosan tükrözik önt. bels# énjüket. Tehát csak javasolni tudom. de a hallgatóság az el$adás folyamán megértett.

hogy bizonyos személyiségtípusok hogyan vonzzák. hogy azok a gyerekek. Nem áll szándékomban és nem is akarok minden egyes személyiség számára „skatulyákat” létrehozni. ma már nem korlátozódnak nemekre. tollakat. vagy eszközök alapján. sokéves tapasztalatok alapján írtam le. hogy ezek a tulajdonságot különböz# szinten a férfiaknák és n#knél egyaránt megtalálhatók. érzelmi. S mennyire jellemz#k ezek azokra a gondolatokra. és a ceruzáikról beszélgettek. hogy megfelel# magyarázatokat és érthet# leírásokat adjak a fizikai. ellenben változó élethelyzetek vannak. füzetet és sok-sok más hasznos tárgyakat vásárolnak nekik. Nyilvánvaló és elgondolkodtató.Sokkal inkább az áll a szándékomban. melyeket bármely el#ítélet vagy értékrendszer nélkül. változó színekkel. többé már nem csak férfiak végzik. mert az azonosság miatt meg tudják osztani a géppel kapcsolatos személyes tapasztalataikat. ceruzákat. mások naggyal. papírt. hogy a számológépes gyerekeknek jobb jegyei lesznek. az iskolai élethez. akiknek van számológépük saját csoportot alkotnak és szívesen beszélgettek egymással. vagy hogy okosabbá válhatnak. mint az ápolón#. melyeket a gyorsabb és hatékonyabb tanulás növelésére használtak. mint azok. mentális és spirituális állapotokról és szín-energiamintákról. vagy valamely korlátozásokat kikötni. mint egy másik? Nem jelenti azt. csak grafit ceruzákkal látták el #ket. Amikor a gyerekek el#ször mennek iskolába. legyen tudatában annak. Legtöbbjüknél megjelentek a számítógépek. Kivétel nélkül szivárványként élünk. hogy egyik színszemélyiségi forma sem jobb vagy el#nyösebb a másikhoz képest. Az egyik gyereknek egyáltalán nincsenek színes ceruzái. amikor feln#ttek leszünk és megpróbálunk igazodni ahhoz 42 . hogy a különböz# rendelkezésre álló eszközök nem jelentik-e azt. hanem vegye észre azt. hogy a készletüket a másik gyereknél megtalálható „eszközzel” kib#víthetik. Más gyerekek is megalkotják a saját csoportjukat. hogy minden egyes gyereknek. akiknek nincs számológépük? Rövid id# eltelte után felfedezhetjük. radírt. Ugyanez a folyamat történik a valódi életben. hogy emberként hogyan szervez#dünk csoportokban vagy. Bizonyos érzelmi tulajdonságot. különböz#ségét megtapasztaljuk. a valaha tipikusan férfifoglalkozásokat. És legalább egy vagy két osztálytársuknál még saját számológép is található. szüleik az általuk szükségesnek tartott tárgyakkal felkészítik #ket az iskolai életre. Egyeseknek kis táskával jöttek. amelyeket a biovisszacsatolás bemutatásánál leírtam! A számítógép egyébként a lehet#ségek olyan szélesített skáláját nyújtja a diákoknak. amely színösszetétele id#szakonként megváltozhat. mint például a gyengédséget talán általánosan n#iesnek tekintenek. színes ceruzákat. Megfordítva. A színszemélyiségek által meghatározottak csupán irányt mutatnak. Bizonyos id# után különböz# csoportok alakulnak a közös tárgyak. A színek bizonyos viselkedésmintákat tükröznek. más és más „eszköz” áll a rendelkezésére azonos feladatok megoldásához. hogyan éli meg a különböz# fajtájú és specifikus tulajdonságokat. a titkárn# vagy a tanárn#. hogy valamely tulajdonság férfias vagy n#ies. Az egyszer/. hogy az nem feltétlenül vonatkozik kizárólag férfiakra vagy n#kre. Nincsenek jó vagy rossz színtulajdonságok vagy színszemélyiségek. Senki sem korlátozódhat minden helyzetben egy színszemélyiségre. teljes egészében az egyént#l függ. Kés#bb azonban legtöbb gyerek felismerte. Iskolatáskát. amely tulajdonképpen a kollektív felfogóképességünk határain túl fekszik. Szeretném leszögezni azt a tényt. Ha bármikor azt olvassa. Világosan látható. A gyerekek és a nevelés példáján keresztül felismerhetjük. A n#ies foglalkozások. melyben életünk minden változását. fekete ceruzakészletüket többszín/ ceruzákkal tehették értékesebbé. mint a földm/vel#. vagy taszítják egymást kölcsönösen. hogy az egyik gyerek jobb. a teherautósof#r vagy a szerel#. Mégis ezek a tulajdonságok férfiaknál is megtalálhatók. Egy iskola bármely osztályában figyeljük meg az els#éves gyerekeket és a számukra biztosított tárgyakat. Valójában életünk során mindegyikünk egy vagy több különböz# színtulajdonsággal bírhat.

Nem csak egy szín vagyunk. önkifejezésükkel kapcsolatban mélyen gyökerez# problémák merülhetnek fel. hogy energetikusabban éljünk. Ha valóban megértjük. és ezért önbizalmukkal. Másrészt sokkal nehezebb másokat elfogadni. mert ezek teszik ki alap. változtatást is megteremtik a különféle közegek továbbfejl#dése számára. hogy olyan sok id#t töltünk azzal. hogy megéljék saját személyes és spirituális növekedésüket. akik máshogy éreznek. amikor felfedezik és megvalósítják kifejez# eszközeiket. miben er#sek és mik a gyenge pontjaik. érzelmi. Több oka is van. Ezek az emberek gyakran átveszik mások viselkedését és személyiségjegyeit.és színlények vagyunk. mint mi. nemcsak arra leszünk képesek. Lehet#ségeinkben és képességeinkben nem vagyunk korlátozva. annál hatékonyabban tudjuk alkalmazni ezeket a különböz# eszközeinket az életben. meg kell ismernünk és értenünk azok kiindulópontjait. szekták. vagy minitársadalmak tagjai olyan kiszámíthatóan egyformává? Normális és egyben érthet# is. hogy minden emberi lény betartja az #t körülvev# és uraló közeg által megállapított szabályokat és irányvonalakat. Ezzel a tudattal képesek vagyunk kreatívabbak. hogy megpróbálunk a társadalom . a valódi „énjüket”. hogy túlléphetünk a szivárványunkon. mi vagyunk a szivárvány.amelyben élünk – által diktálta szabályokat ösztönösen betartani. gondolkodnak vagy tesznek. amiért sokan még nem találták meg valódi személyiségüket. Sokan jóval könnyebbnek és biztonságosabbnak tartják. akiknek az elképzeléseik. kiteljesedettebbek és kifejez#bbek lenni. képesek vagyunk más értékes tulajdonságokat és energiákat hozzácsatolni. viselkedésükben bizonyos csoportok. Még nem fedezték fel. nagyon könnyen megtalálja saját individuális alap-színszemélyiségét. Miért ragaszkodik annyi fiatal.társadalomhoz amelyben élünk. Azoknak. hogy megtanulunk más személyiségjegyekkel és – tulajdonságokkal együtt élni. egy többdimenziót érzékel# fénylény alakjába. ha minden helyzethez igazodnak. fény. Tudatában kell lennünk fizikai. Megteremtjük annak a lehet#ségét. rokonai gondolataihoz. világnézeti beállítottságukban. hogy egy bizonyos elvárt képbe vagy élethelyzetbe belepasszoljanak. mentális és spirituális eszközeinknek. akik csak lemásolják vagy utánozzák mások viselkedését és személyiségjegyeit. hitük és életvitelük a sajátunktól teljesen elüt. Személyes „énünk” megtalálásának egyik f# akadálya mindegyikünkben megtalálható – méghozzá az. hogy szivárványunkat és fényünket valóban megnyissuk. megismerik önmagukat. hanem arra is. s#t feln#tt is saját szülei. soha nem lesz lehet#ségük arra. amikor mindegyikünk felismeri. Bár talán születésünkt#l fogva egy bizonyos tartás kaptunk az életünkkel szemben. Eljöhet az a különleges pillanat. Ha lehet#ségünk van rá. akikkel hasonló az érdekl#désük. hitünk és tartásunk és akiknek színszemélyisége hasonlít saját színszemélyiségünkhöz. Ha valóban megértjük önmagunkat és megtaláljuk saját „énünket”. a személyiségünkön is túl. Mint ahogyan azt már korábban bemutattuk. mint a más érdekl#déssel és hittel rendelkez#kkel. hogy az életünket jóval színesebbé tegyük. 43 . Ha világosan tudatában van önmagának. De ha ezek az individuumok megtalálják. akkor az életük valóban csodás megtapasztalások sorozata lesz és ezáltal magát a változást.és színszemélyiségünket. Minél jobban megértjük valódi személyiségünket és minél nagyobb kiterjedésében át is éljük azt. akkor hajlamosabbak vagyunk csoportot alkotni másokkal. azáltal. megváltoztatni. határozottan tisztában lesznek azzal. amelyek miatt saját személyes er#sségeiket és eszközeiket az életük irányításához még nem találták meg. hogy kik is #k valójában. De ahhoz. hogy milyen területen kívánjuk magunkat fejleszteni. szabad akaratunk és kreatív kifejezésünk által eldönthetjük. azaz egész és teljes emberi lényekként. hitéhez és életviteléhez. Sokkal könnyebb hasonló érdekl#dés/ és hit/ emberekkel meghatározott célból kisebb nagyobb érdekcsoportot alkotni. Ezek az okok logikusan és érthet# módon ugyanazok. hogy kik is #k valójában. melyek segítenek abban. milyenek is vagyunk valójában. hogy jobban elfogadjuk és megértsük azokat. hogy megnyissuk magunkat másoknak. hagyományaihoz? Miért válnak hitükben.

A második lépés az. er#s és gyenge oldalak. a társadalmakban. Az els# lépés az. viselkedésének. Minden színszemélyiség magyarázata a következ#ket tartalmazza: Személyiségjegyek. sportok és tevékenységek. megismerje és megvalósítsa önmagát. sporteszközöket. szerszámokat vesz igénybe. olvassa át figyelmesen a megfelel# magyarázatot és leírást. ahogyan azt #szintén kívánja. irányvonalak az energiatelt állapot fenntartásához. A mindennapi életben milyen eszközöket. látomása és életcélja? Mi motiválja önt a dolgok elvégzésére? 44 . Testi. az életenergia és színpszichológia területén más szakemberek által folytatott igen átfogó és részletes kutatási eredmények is. személyes növekedés és gyógyulás eléréséhez. Milyen er#s és gyenge pontjai lehetnek jelenlegi életében cselekedeteinek. hogy jobban megértse. az egész univerzumban. hogy jelen id#szakban miképpen dolgozza fel az önt körülvev# valóságot. Hogyan töltekezhet fel. Ezek az energiahalmazok különféle nemzetekbe. mit jelent az ön számára a spiritualitás vagy a vallás? Mi az ön küldetése. amelyeket folyamatosan beépítettük és integráltuk készül# tesztanyagunkba. Gyakorlatok a jó közérzet. A színszemélyiségek részei a következ#k: ELME/TEST Hogyan fejezi ki önmagát. AURAISMERET SZÍNSZEMÉLYISÉG-TESZT Az Auraismeret Színszemélyiség-tesztet több éves kutatás során fejlesztettük ki. Mindegyikünknek rendelkezésére áll a szivárvány összes színe is és különböz# tulajdonságaik. Akkor talán valóságában is megélheti a „földi álmot”. hogy megtudja.Mindannyian fénylények vagyunk. Ez a könyv segít önnek. Minden színszemélyiség öt különböz# részre oszlik. hogyan dolgozza fel érzéseit és érzelmeit? Hogyan fejezi ki érzelmeit. energiatelt és energiaszegény viselkedés. Amint megtalálta saját Auraszín-személyiségét. és a saját maga számára a leghasznosabbá tenni? Az ön számára milyen testmozgás vagy sportág felel meg a legjobban? Miben hisz. és minden fény tovább egyesülve végtelen lehet#ségeket integrálhat a környezetben. valójában ki is ön és az hogy realizálja teljes bels# potenciálját. valamint hogy megértsen és megértessen másokat. és id#közben több tízezer emberen teszteltük azt az Inneractíve biovisszacsatolási alapokra épített Aura Videó Station rendszerének segítségével. kérjük. hogy az életét a továbbiakban úgy alakítja. Továbbá rendelkezésünkre álltak a biovisszacsatolás. érdekszövetségekbe integrálódva mozgatják és határozzák meg az emberiség történelmét. és hogyan alakítja át tettekké azokat? Hogyan gondolkodik. hogyan tudná mentális képességeit megnövelni. Ezek a részek betekintést engednek önnek abba. mentális és spirituális tulajdonságok. hobbik. érzelmi. Kedvelt foglalkozások.

akit becsaphat: önmaga. Amikor átfutja a kérd#ívet és válaszol a kijelentésekre. ez én vagyok” vagy „Igen. maradjon nyitott és nézzen magába. annál valószín/bb. Minél jobban tud azonosulni egy-egy kérdéssel vagy kijelentéssel. közben válaszoljon a kérdésekre. Ne takargasson semmit. és milyen kapcsolatban van a pénzzel? Hogyan reagál. Ez alapján ha például az igen válaszok közül 5 a Vörösre. Valótlan válaszokkal az egyetlen személy. hogy az általuk használt Aura Video Rendszerrel megmérje és megjelenítse az auraszíneit. a harmóniát. esik.TÁRSADALMI ÉLET Milyen társadalmi helyzetekben érzi jól magát? Hogyan hat a társadalomra? Hogyan kommunikál önmagával és másokkal? KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Milyen típusú kapcsolatok a legmegfelel#bbek az ön számára? Milyen más típusú. hogy megteremtse a jó közérzetet. és mi a legjobb módja annak. Ezután lapozzon a megfelel# ehhez a színtípushoz és tanulmányozza át alaposabban. 45 . töltse ki a következ# kérd#ívet és találja meg saját Auraszín Személyiségtípusát. hogy az kifejezi az ön személyiségtípusát. „Igen. és a személyéb#l áradó er#t? Mi segít önnek személyiségének fejlesztésében? Hogyan használhatja fel leginkább teljes életenergiáit? Hogyan érheti el az elme/test harmóniát. a személyes és spirituális növekedést? TESZTINSTRUKCIÓK Az Auraszín-teszt használatának számos különféle módja van. vagy nem kívánja a mérést elvégeztetni akkor. Ha szeretné megtalálni saját személyiség formáját. talán”. Ha elolvas egy kijelentést és úgy gondolja. olvassa el mind a tizenkét személyiség formát. és saját üzleti környezetében hogyan lép kapcsolatba másokkal? Hogyan kezeli a pénzügyeit. 4 a Sárgára. néha. Miután minden Személyiségtípuson végigment az „Igen” válaszait színtípusonként adja össze. jelölje meg igennel ezt a kijelentést. vagy gyártson hamis érzéseket vagy gondolatokat. els#sorban egy Auracentrumot keressen fel. akkor ön nyilvánvalóan a Narancs Személyiségként határozható meg. stb…. Leginkább milyen társat vonz magához? Hogyan tapasztalja éli át a szexet és az intimitást? KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK Milyen tevékenységek és foglalkozások illenek személyéhez? Mit jelent a karrier az ön számára? Milyen vezet#típus. meghatározást. 9 a Narancsra. hogy a saját és a mások problémáit megoldja? EGÉSZSÉG. Legyen olyan #szinte és valóságh/. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Hogyan tudja feltölteni életenergia elemeit? Milyen eszközöket alkalmaz. Ha nincs mód rá. személyiség/ emberhez illik. Hogy megtalálja saját Személyiség Formáját el#ször figyelmesen olvassa át az összes színre vonatkozó ismertetést. amennyire csak tud. Ha szeretné kib#víteni tudását a különböz# személyiségtípusokról. ha problémákkal szembesül.

hogy melyik típusban feltett kérdésre válaszolna inkább igennel. Megvan a képességünk arra. Sokszor évekre átvesszük mások személyiségjegyeit. hogy észrevennénk. Ebb#l kifolyólag. hogy az emberek többsége egyértelm/en egy személyiségtípushoz kapcsolódnak. hogy több mint egy Személyiség Formában is képviselve érzi magát. Harmadszor. hogy szivárványhoz hasonló emberek vagyunk. társaink. f#leg az Önhöz közelálló típusokat. vagy egyáltalán szeretnénk. hitünket és motivációinkat. vagy vágyunk utána. Szüleink. Ha bármelyik formában legalább hat igen választ talál. ha ismerjük mélyen gyökerez# személyiségjegyeinket. barátaink vagy társaink személyiségformájának megtalálása. minden esetben olvassa át az összes Személyiség Formát. akkor letisztult és tiszta lélekkel könnyebb lesz megkülönböztetni és kiválasztani a megfelel# állításokat. illetve vizsgálja meg. akik két személyiségi formában találják meg a számukra megfelel# válaszokat.Másodszor. és jó. amilyenre csak szükségünk van. és nem csak egy „színünk van”. anélkül. és nem szüleink. Jó utazást kívánok! 46 . Miel#tt azonban megtehetnénk ezt. viselkedésünket. Els#dleges célunk saját. elkülöníteni saját személyiségjegyeit a felvett vagy összegy/jtött attit/dökt#l vagy viselkedési formáktól. vagy társadalmi és üzleti környezetünk gyakran mély hatással van ránk. és megéljünk minden olyan „színmin#séget”. Kés#bb a magas igen számú típusokat hasonlítsa össze. próbálja meg megkülönböztetni. lehet. talalhatók olyan személyek is. Az Auraszín-teszt lehet a kiindulópontja a magunkba irányuló utazásunknak. Tapasztalatunk. akkor azt tegye ezt a formát is a kiválasztottak közé. Ha ezeket a tényez#ket teszt folyamán végig szem el#tt tartjuk. hogy túln#jünk önmagunkon. meg kell értenünk „Bels# Világunkat”. Mindig emlékezzen arra.

mint otthon maradni. 2. küzd#sportok. labdajátékok. Menjen végig mind a 12 Színszemélyiséget jellemz állításon. azonban lassú a testmozgásom. amelyeknél úgy érzi. Lapozzon vissza a kérd ívhez. úgy tartom ez sokkal jobb mulatság. __ Kitartás. és vizsgáljon meg más Személyiségtípusokat is. elméjébe/testébe és viselkedésmintáiba.ezek az er#s pontjaim. __ A családdal. 3. hogy keressék meg saját Auraszín Személyiségtípusukat. 5. biztos támaszaim. ez nem egy teszt. hanem inkább egy felfedez#út a személyiségébe. __ Összes „Igen” kijelentés 47 . 4. __ Számomra a munka mellett a szex a legfontosabb dolog a világon. benne szeretem kifejezni duzzadó er#met és elfojtott érzéseimet. MÉLYVÖRÖS – A DOLGOZÓ __ Eltökélt realista vagyok. bárokban járni a barátokkal. „túlélésért” __ Legjobban a „gyakorlatias”. barátait és családját. amit látok. miel tt tovább menne. duzzadó er# és gyors lendületes csapatmunka . 7. ez én vagyok – Néha” kijelentéssel rendelkez Személyiség Formát. melyik Személyiségtípust akarja mélyebben megvizsgálni. __ Szeretek mindenféle sporteseményeket látogatni. és jelölje meg azokat a kijelentéseket. Kérje meg társát. amelyeket lehet#leg azonnal szeretnék elérni. lapozzon a megfelel fejezethez. vagy nézni. __ Robbanékony természettel rendelkezem és ekkor többnyire er#szakosan reagálok mindenre. különböz# nehézségekkel kell szembeszállnom. __ Szeretek szórakozóhelyekre. az elvárásoknak mindenáron megfelelni szándékozni próbáló ember vagyok. A következ# összefoglalás végigvezeti önt a folyamaton: 1. mint pl. és csak abban hiszek. vagy a társadalommal szemben. 6. Ha már eldöntötte. a „keményfej/” és az „akaratos” jellemz#k illenek rám. __ Úgy érzem mindenért rendszeresen meg kell küzdenem. hogy megtalálja saját Személyiség Formáját. Olvassa el Személyiségtípusát és próbálja meg hasznosítani az információkat mindennapi életében.KÉRD ÍV Használja a kérd#ív állításait minden személyiség színnél. __ Nem beszélek sokat bels# gondolataimról és érzéseimr#l. Lapozzon a „Szín Személyiség Összegzés”-hez és vizsgálja meg választását. vagy amit meg tudok fogni. állandóan a harcolok. Emlékezzen. önt tükrözik. elfojtom azokat. __ Általában er#s a testfelépítésem. Keresse meg a legtöbb „Igen. __ Nyugalmam érdekében megfogható és konkrét eredmények elérésére van szükségem.

__ A szexuális kapcsolat vagy bármilyen érzelmi viszony szenvedélyes átélése feltétlenül szükségesek a számomra. Tudok uralkodni másokon.VÖRÖS – A GY@ZTES __ Jellemz#en a fizikai testemen és szexualitásomon keresztül tudom kifejezni magamat. befolyásolni. __ Kapcsolataimban általában jellemz# rám a lobbanékonyság és a indulatosság. bogarasnak t/n#. mindenhol. és nagyon közvetlen viselkedési formát mutatok. Környezetemben általában nyers. vágyakkal és kalandokkal teli élet izgalmát. __ Kapcsolataim fenntartása mellett korlátlan szabadságra és függetlenségre van szükségem. amit csak akarok! __ A figyelem középpontjában kell lennem. __ Viselkedésem a megszokottól eltér#. mindenkivel és minden helyzetben versenyezni akarok! Szükségem van a munkában. érzéki. kissé öncélú és önz#. __ Összes „Igen” kijelentés 48 . Tisztában vagyok azzal. lendületes. de egyben egyedi lehet. __ Er#teljes. sportban kézzelfogható eredmények elérésére. __ Úgy érzem hogy lelkem számára a szex egy vággyal teli. __ Úgy érzem munkámban másokkal szemben többnyire sikeres tudok lenni. független. hogy bármit elérek. képes vagyok bármely feladat érdekében másokat vezetni. __ az emberekkel szemben tekintet nélkül hajlamos vagyok a nyers #szinteségre. __ Szeretem a gyors. irányítani. magabiztos. Szeretem a versenyhelyzeteket. __ Gy#ztes típusú és vezet# felfogású személyiség vagyok. és gyakorlatias vagyok. egyenes. és izgalmas tapasztalat.

__ Er#teljesnek. a kereskedelemmel. __ Az életem minden területén rendre. __ Élvezek és keresek minden az élet által nyújtott élvezetet és kihívást. erélyesnek. __ A szabadságom és a függetlenségem a fontosak számomra. és néha rámen#snek t/nök. 49 . hosszantartó. __ Nagyon precízen. Szeretem másokkal megvitatni az ötleteimet és elgondolásaimat. __ Mindig el#re elképzelem és megtervezem a stratégiámat a következ# munkámhoz és feladatomhoz. __ Társaságban f#leg a saját feladataimról és kihívásaimról tartok élménybeszámolót. __ Mindenben szeretem látni és kutatnia valóság mögötti bizonyítékot. lépésr#l-lépésre gondolkodom és tervezek. Általában el#ször gondolkodom és csak azután beszélek. de a cél érdekében hajlandó vagyok bizonyos kompromisszumokra. __ A számomra fontosnak tartott dolgokról nagyon lassan és részletesen beszélek. __ A kezemben kell. elemz# és racionalista gondolkozású személy vagyok. __ Mindennapi életemben megnyugtat a rendszeresség és a stabilitás érzése. __ Fontos számomra a biztonságos nyugodt otthon és stabil családi légkör. __ El#nyben részesítem a szilárd. és biztonságra van szükségem. és több szempontból is elkötelezett szexuális kapcso-latokat. hogy tartsam az életemet. __ Els#sorban logikus. hogy mások mit gondolnak. részletesen. a logikát és adatokat. A kérdésekre folyamatosan keresem és kutatom a válaszokat. persze csak az íratlan szabályok betartása mellett. kalandomhoz. __ A szex számomra els#sorban élvezet. amelyek kapcsolatosak az üzleti élettel. er#snek. a kapcsolataimat. meg akarok bizonyosodni olyan dolgokról amelyek er#sen foglalkoztatnak érdekelnek. __ Érdekelnek az olyan feladatok. vagy a reklám és marketingtevékenységekkel. másodsorban mulatság és egy nagy kaland. vagy éreznek rólam. új ötleteket és elgondolásokat kitalálni és formába önteni. a karrieremet. __ Az fizikai passzivitás és a lazaság nem tartoznak a legf#bb erényeim közé. stabilitásra. Sorsomat magam akarom irányítani! __ Nem érdekel. __ Összes „Igen” kijelentés SÁRGA-NARANCSSÁRGA – A TUDÓS __ Szeretek alkotni. hidegen hagy. __ Szeretek tanulni.NARANCSSÁRGA – AZ ÉLETMRVÉSZ __ Szeretem a fizikai valóság alakításának és formálásának közben jelentkez# izgalmakat.

ellazulni a tengerparton. táncra. __ Szeretek emberekkel foglalkozni. kommunikatív. __ Pihenésképpen szeretek utazni. de alkalmatlan vagyok annak levezénylésében és befejezésében. és természetes gondolkozású ember vagyok. __ Társaságban órákig tudok beszélni különböz# témákról. __ Az érintetlen természet és az emberek nagyon fontosak a számomra. és a macskákat. a kutyákat. vagy másoknak tanácsokat adni. 50 . __ [szinte. vidám. Az emberek számíthatnak rám. a lovakat.__ Munkám során nagyon élvezem a mechanikus és elektronikus eszközök használatát. f#leg a háziállatokat. __ Fiatalabbnak látszom valódi életkoromnál. vagy egész éjjel táncolni. gyakorlatokra. megbízható és szavahihet# vagyok. __Túláradnak bennem a kreatív ötletek. hogy emberek között legyek. néha kissé könnyelm/ vagyok és maradéktalanul élvezem az életet. __ Többnyire alkalmas vagyok új. der/s. __ El#nyben részesítem a biztos és stabil munkát. __ Többnyire kreatív m/vészi tevékenységet szeretek végezni. szinte biológiai antennaként m/ködik. de kíméletesen tudok #szinte lenni. A környezetemmel szemben nagyon. __ Szükségem van rendszeres testmozgásra. __ Testem a különféle környezeti hatásokra. amely rendszeres jövedelemmel jár. hosszú távú terv megtervezésében és elindításában. változásokra nagyon érzékeny. __ Szeretem az állatokat. __ Összes „Igen” kijelentés ZÖLD – A TANÁR __ Nagyon szociális érzelm/. játékra. gyakorlatokra vagy arra. __ Nagyon okos. tanítani. __ Mindig elkések az id#re lebeszélt találkozóimról. __ Semmivel szemben nem akarok felel#sséget vagy elkötelezettséget vállalni. __ Összes „Igen” kijelentés SÁRGA – MRVÉSZ __ Szükségem van a szórakozásra. intelligenciát és kreativitást sugárzó személyiség vagyok. kommunikálni. __ Boldog.

békességre. __ Munkamániás és maximalista vagyok. és osztozást kell hogy megvalósítson. és családom társaságában szeretek lenni. __ Mások szemében vonzó akarok lenni. és kommunikatív vagyok. __ Nagyon gyorsan. rokonaim. __ El#nyben részesítem a független. lelkes. úgy érzem hogy érzéseimet valakivel meg kell osztanom. __ Hitemben és viselkedésemben szigorúan konzervatív vagyok. terapeutának. világosan és közvetlenül fogalmazok és kommunikálok. kitartásom. __ Er#s személyiségem. __ Kizárólag közeli barátaim. __ Összes „Igen” kijelentés 51 . vagy mindenáron ki kell hogy fejezem azt. vonzalmat. és ebben a legjobbnak számítok. Nem szeretem a pontatlan meghatározásokat. azzal a tudással amit elsajátítottam azzal kapcsolatban precíz és pontos emlékezettel rendelkezem. és önbecsülésem van. magas szint/ és jól fizet# vezet#i.__ Életem során csendre. __ A családi kapcsolatok és a barátaimhoz való köt#dés a legfontosabbak az életemben. tanácsadónak tartanak. hatalmat és társadalmi rangot jelentenek a számomra. Számomra létfontosságú saját karrieremen folyamatos építése. Nem f/zök gondolataimhoz magyarázatokat. csak drága. __ Inkább kifejlesztem a terveket és ötleteket. és kiegyensúlyozottságra van szükségem. harmóniára. hogy egyfolytában érjenek különféle intellektuális ingerek. barátaimmal és munkáimmal szemben. amely szeretetet. __ Magasak az elvárásaim társammal. versenyképes és cél-orientált vagyok. illet#leg egyedi és exkluzív ruhákat hordok. a luxus és a pénz státuszt. gyors észjárású. __ Összes „Igen” kijelentés MÉLYZÖLD – A VEZET@ __ Egész életem során szeretek tanulni és fontos. __ Gyors észjárású vagyok. mintsem hogy az aktuális munkát elvégezzem. akkor mások számára nyitott. __ Szükségem van rá. hogy bels# érzéseimet ne fojtsam el. __ Mások jó tanárnak. __ Törekv#. vagy biztos egzintenciát biztosító adminisztratív munkákat. __ A szexuális életem intimitás. __ A jólét. __ Ha elnyerik a bizalmamat.

és gondoskodó kapcsolatot részesítem el#nyben. __ Lassú az anyagcserém. és a spiritualitás területén különösen fejlettnek érzem magam. __ Összes „Igen” kijelentés 52 . __ Érzelmi életben az egészséges. ha szeretnének és elismernének. __ Nem jellemz# rám a lelkesedés és a nagyravágyás. __ Gondolkodásom alapját az ösztönös megérzés és a hagyományokon alapuló gondolkodásmód ötvözete képezi. szigorú erkölcsökkel rendelkezem. __ Nehezemre esik irányítani. __ Született gyógyító. és célom támogatni #ket saját fejl#désükben. nem vagyok ambiciózus és célorientált. __ Szeretek másoknak segíteni. __ Szükségem van a bels# hitem és az elveim megélésének korlátlan szabadságára. __ Az élet nem más mint határtalan szeretet és az ebben való részvét. __ Szeretném. gondoskodó és tanácsadó vagyok. válaszaim valamivel szemben mégsem ezek a dolgok és befolyások határozzák meg. __ Nehézségeim vannak a testem elfogadtatásával és ezzel kapcsolatban minden fizikai terhelést nehezen viselek el. __ A szeretet és a vonzódás érzése fontosabbak a számomra. a lojalitás és az #szinteség nagyon fontosak a számomra. __ A m/vészet. táncon vagy valamilyen mozgással kapcsolatos m/vészeti formán át kifejezni. a gyengébbel szemben gondoskodó és támogató vagyok. __ Összes „Igen” kijelentés INDIGÓ – A KUTATÓ __ A bizalom. __ Másokkal jobban tör#döm. határokat szabni. mint a szex és a szenvedély. mint saját magammal. általában mások által fenntartott biztonságos környezetre van szükségem. a kreativitás.KÉK – A SEGÍT@ __ Nagyon békés természet/. és nemet mondani. Isten és a spiritualitás fontosak számomra. __ Magam körül. parancsolgatni. __ Nagyon szociális vagyok és szeretek mindig emberek között lenni. és hidegek a kezeim és a lábaim. __ A szeretet. __ Ellenben jobban szeretem magamat zenén. szeret#. __ Megérzéseimet és a bels#m által „vezérelteket” minden mérlegelés nélkül követem. mint a közvetlen testi szex és a szenvedély érzése. __ A világ dolgaira eseményeire finom és érzékeny antenna vagyok. __ Konzervatív és családorientált vagyok. __ A spiritualitás és a szeretet számomra sokkal fontosabbak.

__ A siker számomra nem anyagias eredet/. mindenféle kényszer és ösztönzés csak akadályozó tényez# lehet. az angyalokban. rendszertelenség. __ Sokszor akaratlanul is kiválasztanak. ezért egyszerre túl sok feladatban veszek részt. id#nként mindig vezet#i pozíciókban. __ Összes „Igen” kijelentés LEVENDULAKÉK – AZ ÁLMODOZÓ __ Fizikai testem általában kifejezetten törékeny és nagyon érzékeny.LILA (IBOLYASZÍN) – AZ EL@RELÁTÓ __ El#relátó. maradandót kívánok alkotni. m/vészi gondolatoktól ihletett ember vagyok. __ Híres. __ Minden általam felvállalt területen kreatív. nem a tudom elfogadni a a racionalitásokat. er#s biomágneses energiát sugárzok a környezetem felé. __ Jelent#s képzel#er#vel rendelkez#. __ Álmaimat csak függetlenül és szabadon tudom megvalósítani. __ Nagyon szenvedélyes és érzéki vagyok. __ Különleges képességekkel. számomra annyit jelent. __ Jellemz# rám a szétszórtság. vagy a figyelem középpontjában találom magamat. a szellemekben. __ Szeretek társaságban fantáziáimról és álmaimról beszélni. csodával és képzel#er#vel rendelkez# személy leszek. vagy segíteni az egész bolygó vagy az emberiség fejl#dését. 53 . neves személyiség szeretnék lenni. __ Hiszek az álmokban. minden számomra fontosat felvállalok. a bekövetkezend# események ösztönös megérzésére alkalmas. cselekedeteimmel szeretném inspirálni. szenvedélyességét. __ Érzéseim és különleges megérzéseim által vezérelve élek. __ Nem szeretek sokáig összpontosítani és koncentrálni. __ Különleges gondolataimmal. er#s szexuális töltéssel. azaz er#teljesnek de lelkiekben mégis nagyon érzékenynek érzem magam. __ Szeretem a zene megfoghatatlan varázsát és erejét. vagy életem során valami nagyon fontosat szeretnék tenni. az élet magasabb dimenzióiban. kivételesen nagy aurával rendelkezem. __ A pénz részben hatalmat és befolyást. __ Fizikai lénynek. minden téren újító szándékú gondolkodó ember vagyok. de f#leg lehet#ségeket jelent. ösztönözni. hogy megélem álmaimat és teljesülnek a vágyaim.

__ Számomra mindennél fontosabb a bels# kapcsolat Istennel és az Univerzummal. a tudatosság. a spiritualitás. __ Szeretem a lágy. magányra van szükségem ahhoz. __ Rá tudok hangolódni a létezés vagy valóság más dimenzióira. A közvetlen környezetem szerint körülöttem érezhet#en különleges energiák áramlanak. gyógyító vagy metafizikai tevékenységeket. és a gyógyítás els#dlegesek számomra. nyugodt. __ Sok id#re. __ Összes „Igen” kijelentés FEHÉR – A MESTER __ Megjelenésem transzcendens. azaz minden anyagi érzéken túlmutató. __ A meditáció. a gyertyákat és a füstöl#ket. __ Fizikailag nagyon érzékeny.. hogy állandóan gyógyító és transzcendens elmeállapotban kell maradnom. hirtelen változtatok a terveimen. a memóriám. békés és a külvilág zajaitól elzárt környezetet választok. általában azok befejezését elnyújtom. __ Érzékeny vagyok más emberek pozitív és negatív érzelmeire és gondolataira. __ Nagyon könnyen magamra veszem mások energiáit és tulajdonságait. visszahúzódó és csendes vagyok. __ Jobban szeretek nyugodt. sérülékeny és könnyen legy#zhet# vagyok. sugároznak. __ Összes „Igen” kijelentés: 54 . __ Munkahelyemül csendes. meditatív zenét. __ Úgy érzem. __ Szeretek gyógyítóként vagy tanácsadóként tevékenykedni. csendes.__ Rossz az emlékezetem.. __ A zajos világgal szemben hajlamos vagyok a befelé fordulásra. szórakozott vagyok. __ El#nyben részesítem a m/vészeti. elnapolom. __ Nehezemre esik az elkezdett munkák befejezése. kevés feszültséggel járó környezetben dolgozni. sokszor elkésem. hogy kell#képpen feltölthessem magamat az univerzum energiáival.

irányító. függetlenség szükségessége. amint azokat a világszerte több tízezer emberrel folytatott Inneractive kutatásaink alapján meghatároztuk. elragadó. Az Auraszín-teszt a következ# 12 különböz# szín személyiséget különbözteti meg. materiális. túlél#. vallásos. az ember és az állatok szeretete. világos gondolkodású. MÉLYZÖLD a vezet$ 8. Ösztönös megérz# képesség/. nagylelk/. jó szervez#. LILA ( IBOLYA ) . fizikailag aktív. akarater#s. KÉK a segít$ 9. szavahihet#. m/vészeti tehetség. remek emlékez#képesség. NARANCSSÁRGA a tudós 5. vezet# és uralkodó. kreatív. üzleties felfogású. állandó tanulási kényszer. tevékeny feladatvégzés. mindenben aprólékos. melegséget sugárzó. akaratos. fiatalos. gy#ztes. Izgatott. kiváló házigazda/háziasszony. keményfej/. magával és másokkal szemben is maximalista. kiváló tervez#. állandóan vibrál. keres#. er#s. harmonikus. tudományos gondolkodású. tanulásra hajlandó. vidám. Játékos. szenvedélyes. SÁRGA a m/vész 6. izgalmak és a kalandok szeretete. energikus. gondolataiban és tevékenységében prezíz. Racionalista beállítottságú. állandó alkotásvágy. ambiciózus képesség. szexcentrikus. MÉLYVÖRÖS a dolgozó 2. központiság fontossága. 1. versenyszellem/. keményen dolgozó. az örömök. tanítási és tanácsadási képesség. tevékeny. fizikai és kreatív kifejezésmód. kerüli a felel#ségeket. elhivatottság. gondoskodó és támogató. INDIGÓ a kutató 10. elemz#.AURASZÍN SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK A jellemz# szavak következ# listája a Inneractive Auraszín Személyiségtípusok összefoglalása. érzékeny. luxust és jólétet szeret#. gyengéd szexualitás. két lábbal a földön járó. lobbanékony. NARANCS az életm/vészr 4. intellektuális. intimitás. Gyors észjárású. gyenge fizikumú. másokat szeretetb#l szolgáló. stabil érzelmek. lendületes. fizikai felfedez# típus. el#re tervez. könnyed mozgású. felel#sségteljes munkavégzés. kihívások. jólétre törekv#. szenvedélyes. mély bels# érzés/. bels# értékeket magas szinten érzékel#. ZÖLD a tanár 7. tartós szexuális kapcsolatok. vezet#. szigorú és konzervatív. jó szeret#. vállalkozó. „J#v#belátás”. az élvezetek. logikus észjárású. nyugodt. szeretetközpontú érzelmi élet. #szinte. rendre és biztonságra törekv#. segít#kész. szabadság. életer#s. célorientált. VÖRÖS Kitartóan realista érzelm/. 55 a gy$ztes 3. küls# világtól elforduló. cél-orientált. természetfeletti képességek. békeszeret#. szigorú erkölcsöket hirdet#. bels# ismeretekkel rendelkez#. kiváló kommunikációs. mindenkivel szembeni lojalitás. er#s családi és baráti köt#dés. az élet dolgaiban könnyelm/. kivételes m/vészi tehetség. kommunikatív. der/s. Természet. bátor. Er#sen konzervatív. robbanékony. különleges kisugárzás. másodlagos szexualitás. er#sen szociális érzelm/. megbízható. er#s fizikumú. csendszeret#. mindent megosztani vágyó érzelmek. nyugodt. szereti az optimizmust. szeretett központú érzelmi élet. elégedett. szeret#.

úgy tartom ez sokkal jobb mulatság. __ Nyugalmam érdekében megfogható és konkrét eredmények elérésére van szükségem. duzzadó er# és gyors lendületes csapatmunka . m/vészlélek. biztos támaszaim. __ Általában er#s a testfelépítésem. érzékenység. Gyenge fizikumú.ezek az er#s pontjaim. megvilágosodott. __ Szeretek szórakozóhelyekre. vagy nézni. bels# kapcsolat az Univerzummal. LEVENDULA az álmodozó 12. m/vészi hajlam. er#sen szenvedélyes szexuális beállítottság. kiváló gyógyító és metafizikai képességek. vagy a társadalommal szemben. amit látok. kreativitás. amelyeket le het#leg azonnal szeretnék elérni. küzd#sportok. mint pl. állandóan a harcolok. álmodozó. mint otthon maradni. nagy képzel#er# és fantázia. alkotásvágy. más dimenziók érzékelése. újító és feltaláló típus. szórakozottság. 56 . __ Úgy érzem mindenért rendszeresen meg kell küzdenem. külön böz# nehézségekkel kell szembeszállnom. elfojtom azokat. rendszertelenség. spirituális. lázadó típus. szoros spirituális kapcsolatok létesítése. magas szint/ érzékenység gondolatokra érzelmekre. benne szeretem kifejezni duzza dó er#met és elfojtott érzéseimet. FEHÉR a mester Eltökélt realista vagyok. túlzott feladatvállalás. __ Robbanékony természettel rendelkezem és ekkor többnyire er#szakosan reagálok mindenre. csendes. __ Kitartás. Törékeny testalkatú. __ A családdal. __ Számomra a munka mellett a szex a legfontosabb dolog a világon. azonban lassú a testmozgásom. „túlélésért” __ Legjobban a „gyakorlatias”. __ Nem beszélek sokat bels# gondolataimról és érzéseimr#l. szétszórtság. különleges energiákat kisugárzása. vagy amit meg tudok fogni. és csak abban hiszek. gyógyító. izgága. nyughatatlan.a látnok ösztönös megérz# képesség. bárokban járni a barátokkal. a „keményfej/” és az „akaratos” jellemz#k illenek rám. transzcendens világnézet. labdajátékok. rossz memóriaképesség. 11. gyenge koncentrálási képesség. általában nem realisztikus. nonkonformista. __ Szeretek mindenféle sporteseményeket látogatni. misztikus hitvallású. gondolkodásmódja éteri. az elvárásoknak mindenáron megfelelni szándékozni próbáló ember vagyok.

Munkájában. egyszer/ fejl#dés. dühöt. intimitás . er#teljes. Lassú de er#s beszédmód. akaratos. Szeret dolgozni. testépítés. az er#. keleti sportok. cselekedeteiben gyakorlatias. férfias sportok). szexualitásában kizárólag a testi örömök élvezete jellemzi. Er#teljes testi tevékenységek. Gyakran nem fejezi ki igazi érzelmeit. a realisztikus valóság kreatív kifejezésmódjának megtalálása. energiától duzzadók. egyenes.MÉLY-VÖRÖS A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Mélyvörös személyiségekhez: Terület Fizikum Meghatározás Keményen dolgozó. Érzelmileg. A testi er#vel harmonizáló érzelmi kifejezés. Hatalmas túlélési ösztönrendszer. indulatos. és fizikai erejének megmutatásával segíteni másokat. a partner hozza számukra az élet. megállíthatatlan. inkább magába fojtja azokat. Általában magányos farkasok. lendületes. testi er#b#l erednek. ami látható. Konzervatív. két lábbal a földön járó. Hajlamos a munkát túlzásba vinni. ökölvívás. Kitartóan és eltökélten realisztikus. mély és határozott hang. nyughatatlan. erélyes. a társadalomba többnyire beilleszked#. a biztonság alapvet# szükségleteit. szeret látványosan és hangosan mulatni. Csak abban hisz. imád barátokkal szórakozóhelyekre járni. Kapcsolatait a szenvedélyesség. gyors és lendületes. de néha robbanásszer/. reakció Kapcsolatok Társaság. lelkileg kizárólag közeli barátainak nyílik meg. eltökélten realisztikus. a vadság és a kiszámíthatatlanság határozzák meg. kitartást. barátok Szex. #szinteséget. Ezek alapján azonban érzelmei egyik pillanatban megbízhatóságot. test-orientált. / A fizikai valóság félelem nélküli felfedezése. 57 Érzelem Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás. mindent fizikai er#b#l akar megvalósítani. ami megfogható. (pl. Lassú. tehát munkamániás. er#s fizikai étvágy és a felfedezés. Látásmódja fizikai eseményképek sorozata. valamint a munka örömének átélése. Er#sen pozitív összpontosítás és hozzáállás minden munkához és feladathoz. egyszer/ nyelvezet. leküzdhetetlen. a másik pillanatban haragot. Isten testi valóságban nyilvánul meg. testi kifejezés fontossága. A felfokozott és elfojtott félelmek és a „mindent túlélni” szándékok szembesítése. határozatlanságot mutatnak. kifejezése. feszült. er#s akaratú. testközeli labdajátékok. Egyenes. Érzelmi megnyilvánulásai er#teljesek. lendületes. fokozatos.

akár a sportban. 58 . Leginkább abban hisznek. amit az öt ( látás. impulzív. mint a testépítés. hogy a kihívásokkal szembesülhessenek és félelmeiken túlléphessenek. szaglás. tapintás ) érzékszervükkel érzékelni tudnak. A gyerekkortól kezdve er#teljes és intenzív életet élnek. hallás. A mélyvörösek életcélja a fizikai világ vidámsággal. A mélyvörös egyénnek általában er#s testfelépítése van. Az élet számukra nagyon egyszer/ és nagyon valóságos események halmaza. A mélyvörös személyiségeket az élet. feladatokra vonatkozóan. akár a munkában. a fizikai valóság bátorsággal. megtapasztalni a fizikai világ kínálta lehet#ségeket. a kitartás és az #szinteség a leger#sebb jellemtulajdonságaik közé tartoznak. Röviden fogalmazva a bátorság. kisportolt izomzatukról. A siker nem hullik az ölükbe. Másokat mozgásban tartó. er#teljes. szeretik magukat a testük által megmutatni és kifejezni.Pénz Siker A pénz számukra a biztonságot és a „túlélést” hordozza. a duzzadó energiákat képviselik. A mélyvörös személyiségek nagyon gyakorlatiasak. els#sorban az életre és életben maradásra irányuló intenzív vággyal. Er#teljes fizikai megjelenésük és energiájuk miatt számukra els#sorban az igazán kemény fizikai munka és a férfiassportok a legmegfelel#bb tevékenységek a legmegfelel#bbek. felfedezik a fizikai valóságot. gyakran nehéz munkát kell végezniük. Ennek elmaradása. általában nagyon örömteli és pozitív kilátásaik vannak az el#ttük álló életre. Könnyen felismerhet#ek jól fejlett. hogy megnyilvánulásaik kizárólag testi. A képességeik szerint fejezik ki önmagukat. Konzervatív gondolkodók és az életet fizikai. munkaszeret# személyiségek. Szükséges. er#teljes másokat segít# és támogató emberek. a boksz és más. két lábbal mindig a földön járnak. gyakorlatias elméjükön keresztül érzékelik. még harmonikus állapotban is er#teljesek. Tudják és t/rik. szeretik megvizsgálni. bátorsággal és energiával való felfedezése és megtapasztalása. er#vel és teljességgel való megtapasztalása motiválja. interakcióba lépve az általuk ismert fizikai valósággal. a megbízhatóság. fizikai energiát igényl# tevékenységek életenergiájuk kifejezésének legmegfelel#bb formái lehetnek A mélyvörösek. Két lábbal a földön járnak és észjárásuk realisztikus. az energiák elfojtása er#s dühkitörésekhez. Kiegyensúlyozottságuk és összefogottságuk fenntartása érdekében folyamatosan ki kell fejezniük er#teljes fizikai energiájukat. A fizikai mozgás ugyanis az er#s földéletenergiájuk kifejezésének és levezetésének szükséges csatornája. hogy képességeik szerint élhessenek. Keményen dolgozó. vagy különlegesen nehéz fizikai munkát élveznek. ellenállással és félelemmel kapcsolatos érzéseiken és gondolataikon. A mélyvörösek er#teljes személyiségek. A harmonikus állapotban a mélyvörösek mindig fizikailag és érzelmileg fejezik ki magukat. Az életet kizárólag fizikai síkon tapasztalják meg. túlteng# fizikai energiáik miatt. indulatossághoz vezethet. Túl kell lépniük a túléléssel. hogy gyakran keményen meg kell dolgozniuk a pénzükért. Minden fizikai tevékenységet. Foglalkozás Karrier ELME/TEST A mélyvörös személyiségek alapvet# tulajdonsága. a fizikai er#t. akik ismerik a fizikai valóság és annak csodáinak fontosságát. azaz fizikai jelleg/ek. ízlelés. Az olyan sportok. általában küszködniük kell vagy ellenállniuk az eredmények élérése érdekében.

er#teljes testi és érzelmi energiájukat. er#s viselkedéssel leplezik azt. A mélyvörösek haragukat és frusztrációjukat másokra vetítik. Er#teljes energiájuk hajtja #ket el#re. Az állatokhoz hasonlóan szükségük van arra. bosszúsak. Ha a mélyvörös személyiségek kizökkenek a harmóniából. Nem lehet #ket passzivitásra vagy lazításra rábeszélni. erélyes. a mentális ötletek és az érzékenység számukra idegen fogalmak. Másrészt a mélyvöröseknek problémát okoz legbels#bb érzelmeik kifejezése. robbanékony és er#szakos viselkedést tanúsítanak. kinek okoznak fájdalmat. ahogyan kellene. Sokak meggy#z#désével és az általuk tett általános benyomással szemben a mélyvörösek érzékenyek és könny/ nekik fájdalmat okozni. Er#tlenül. és a tömegtudatot követik. A valóság számukra nagyon is megfogható. Mivel a mélyvöröseket nem nagyon érdeklik a nem ortodox vagy ismer#s fogalmak. A tény. mindegy. Mindig is fizikailag aktívak és elfoglaltak lesznek. és keményen dolgoznak. A mélyvörösek komolyak és #szinték. Állandóan sietnek. Nehézséget okoz számukra az ellazulás és a bels# elengedés. er#sen fizikai élet élvezete eredményeként általában túldolgozzák magukat. 59 . A tevékeny. akkor impulzív. kreatív irányba terelni. de elég gyakran nem értik meg ezt a reaktív folyamatot. fizikailag robbanékonyak vagy potenciálisan veszélyesek. Egy kiegyensúlyozatlan mélyvörös életében szokványos helyzet. hallanak. kormányukkal és társadalmukkal szemben. hogy kiadják magukból impulzív. Meg kell tanulniuk. hogy két ember munkáját is elvégezzék. valamint elég kitartást és er#t ad nekik. Legnagyobb félelmük a halál és a szegénység. ha érzékenyek és tisztában vannak az érzelmeikkel. amit látnak. gyakran vakon hisznek a társadalmi életvitelben. Másrészt a mélyvörösek szeretik felfedezni a fizikai valóságot. éreznek vagy meg tudnak szagolni. Lényeges lépés bels# énjük szabad kifejezése felé. Lojálisak családjukkal. Egyszer/en csak hagyják megtörténni. az tény. túlzottan aktívak és feszültek. A mélyvörösek érzelmeiket és érzéseiket nagyon természetes módon fejezik ki. Ha a dolgok nem úgy mennek. hogy túldolgozza magát és túlzottan aktív. konfliktusokkal és más kihívásokkal. filozófiai fogalmak vagy gondolatok érzelmileg vagy fizikailag feszültté. Csak abban hisznek. Szeretnek azonnal eredményeket elérni. mert egyszerre impulzívak és robbanékonyak is. A mélyvörösek gyakorlatiasak. fizikai testükön keresztül vezetik le dühüket. A mélyvörösek érzéseiket fizikai testükön keresztül kell. hogy kifejezzék. sokszor több munkájuk van egyszerre. és hogy megosszák #ket másokkal. Inkább er#teljes. Megtanulták hatalmas erejüket ellen#rizni és pozitív. A filozófiák. egyik tevékenységet végzik a másik után. türelmetlenné teszik #ket. annak minden komplexitásával és lehet#ségeivel együtt. Az elvont. és azt a tudatot. Igyekeznek kellemes fizikai életet biztosítani maguknak és családjuknak. Mindazonáltal hajlamosak nem mutatni érzékenységüket. frusztráltak. A társadalom szabályai között élés a mélyvöröseknek bizonyos biztonságot ad. keményfej/ek. elmélkedni. Rendszeresen találkoznak életükben a túlélési harccal.Gondolkodásmódjuk egyszer/ és közvetlen. hogy a dolgokat a megfelel# módon tették. Harmonikus állapotban tudják. nem szeretik az elvont vagy nagyon összetett gondolatokat. hogy beszéljenek titkaikról. hogyan fejezzék ki er#s érzelmi és fizikai energiájukat. nincs idejük vagy türelmük a nem realisztikus ötleteken gondolkodni.

kreatív szelepet kell találniuk er#teljes energiájuk levezetésére. amit a fizikai valóság nyújt. és nem találnak okot. Az új helyzetek iránti nyitottság és rugalmasság fontos tulajdonságok a megértéshez és tanuláshoz. sört inni. de nehezükre esik ezen er#teljes er#t kifejezni. A közösség elfeledteti velük az egyedüllétt#l és az élettelenségt#l való félelmüket. A spiritualitás vagy vallás nem fontos téma életükben. nem jelenti azt. és pozitív. A mélyvörösek gyakran tapasztalnak érzelmi túltöltést. A testi és érzelmi érzékenység fejlesztése fontos lépés a siker felé. A mélyvörösek a társadalom minden területén megtalálhatóak. túlterheltnek érzik magukat. de valójában nem igazán foglalkoznak a vallással. A fizikai valóság és a természet Isten tükröz#dései. Érzelmi és testi energiából felesleggel rendelkeznek. kreatív és boldog egyének lesznek. A dolgokat a saját módjukon akarják. A felgyülemlett érzelmek levezetésére sokszor az egyetlen megoldás az érzelmi kitörés. és a velük való együttélés. Ha egyszer egy irány mellett döntöttek. Levertnek. Ez számukra a lazítás. Meg kell érteniük. Ez nem megfontolás. hogy szükségük van ezen er#teljes. Fizikai levezetést kell találniuk. A mélyvörösek makacsok. és sokkal s/r/bben találhatóak meg barátaik társaságában vagy kedvenc bárjukban. Szükségük van másokra az életükben. Rendkívül segít#készek és legjobb képességük szerint támogatják a családjukat és közösségüket. a mélyvörösek termelékeny. A mélyvöröseknek meg kell érteniük. amiért éljenek. Még ha a mélyvörösek szeretik is a 60 . A verbális kommunikáció nem tartozik a mélyvörösek kedvenc tevékenységei közé. Leplezik legbels#bb érzelmeiket és gondolataikat. nehezükre esik megállni vagy akár változtatni. mint a fizikai harc vagy akár fizikai tulajdon megsemmisítése vagy megrongálása. intellektuális beszélgetésekkel szemben. TÁRSADALMI ÉLET A mélyvörösek konzervatív gondolkodók. „bennmaradt” energiájukat tudattalanul agresszív tevékenységeken keresztül engedik ki. A legrosszabb dolog ami történhet az. Az egyszer/ összejöveteleket el#nyben részesítik a kifinomult. A mélyvörösek szeretik a templom alatti és utáni találkozókat és összejöveteleket. Szeretnék megérteni és megtapasztalni mindazt. A mélyvöröseknek nem könny/ megnyílniuk mások felé. Valójában ezek a biztonság és a hovatartozás érzetét adják nekik. mégis elmennek a templomba a dolog társadalmi oldalát élvezni. hogy érzékenynek lenni. A kifejezetlen érzelmek összegy/lnek belül. és focit vagy bokszot nézni. Ha a mélyvörösek nem tanulták meg er#teljes energiájukat kifejezni. vagy félnek és visszatartják erejüket. er#tlennek. vagy a problémák érzelmi vagy mentális megoldásának kérdése. Ezért a mélyvöröseknek bels# érzéseikkel és érzelmeikkel szemben érzékenyeknek kell lenniük.Er#teljes. A mélyvörösek szeretnek egyszer/en csak a barátaikkal lófrálni. Alig okoz problémát nekik a társadalom szabályainak és normáinak elfogadása. hangosnak és brutálisan er#szakos lényeknek t/nnek. boldogtalanságot fognak tapasztalni. hogy gyerekesek vagy gyengédek lennének. bennük él# energia fizikai testükön keresztül való kifejezésére. mint otthon. Ha már megtalálták a kifejezés pozitív csatornáit. Általában nem beszélnek túl világosan. és sok problémát okoznak. ha nem fejezik ki és élik meg érzelmeiket. és sokszor érzéketlennek.

megbízhatóságát és hasonlóan gondolkodó. És nagy a valószín/sége. ritkán nyílnak meg mélyebb kapcsolatok számára. ami gyakran nem a legjobb alap intim kapcsolathoz. mindaddig. A sárgáknak általában problémáik vannak a mélyvörösek stabilitásával. A mélyvörösek szeretik a velük egyívású embereket. Az orgazmus az egyik módja annak. teljesen kiéljék az érzelmeiket. Úgy érzik. A mélyvörösek általában jól illenek a narancssárga vagy más mélyvörös személyiségekkel. realizmusával. Számukra természetes létállapot. hogy saját világukat a saját ütemükben fedezhessék fel. testi beállítottságukat és viselkedésüket. futurisztikusak vagy túl érzékenyek a mélyvörösek realisztikus érzékelésének.partikat. A szex nem szükségszer/en foglal magában szerelmet és együttérzést. Erejük teljében a mélyvörösek nem viseltetnek nehezteléssel és el#ítéletekkel a szexualitással. amíg elég fizikai terük van önmaguk számára. ha egyszer elkötelezték magukat egy társ mellett. és másokkal megoszthatják azokat. eredményeik világáról. Mindazonáltal. Megértés és érzékenység segít ezeknek a személyiségtípusoknak. Bár szeretnek eljárni a barátaikkal. Mégis sokat tanulhatnak egymástól. Csak hosszú távú barátaiknak nyílnak meg. hogy fizikai testükön keresztül fejezzék ki magukat. ha saját tevékenységeik. Ebb#l kifolyólag távol tarthatják magukat egymástól. A mélyvörösek szeretik kimutatni „állati” vágyaikat és érzelmi energiáikat. hogy élnek. vagy a vággyal teli élettel szemben. valószín/leg nem értik meg érzékenységüket. a mélyvörösek nagyon lojálisak. Másrészt. Társaiknak elég fizikai szabadságot és függetlenséget kell biztosítaniuk számukra. tapasztalatot gy/jthetnek. Ezek a Szín Személyiségek saját er#s és gyenge pontjaikat tükrözik. a mélyvöröseknek a levendula és fehér személyiségekkel van a legtöbb nehézségük. hogy a lilák vagy indigók túlságosan különösek. érzelmes és nyitott kapcsolatban élni. Ez a szeretetnek és a hatalomnak a természetes megnyilvánulása. A mélyvörösek magányos farkasok. Számukra a szexualitás az élet. és azt mutatja nekik. ami sokszor nem elég. sportjuk. hogy megbízhatnak bennük. vagy olyan embereknek. megértésre találtak. Ezek a személyiségtípusok a színskála átellenes végén vannak. A mélyvöröseknek problémái akadhatnak a mélyzöldek ambícióival és mentális hatalmával. hogy kivel kerülnek kapcsolatba. hogy ismert valóságukon és lehet#ségeiken túllépjenek. és nehézkességével. A mélyvörösek kék és zöld személyiségek környezetében is szeretnek lenni. Számukra az okoz örömöt. A legnagyobb kihívás számukra. Id#re van szükségük önmaguk számára. de olyan testi öröm melyet élvezni kell és megtapasztalni. és szeretik egymás stabilitását. ahogyan a mélyvörösek képesek az eksztatikus elmeállapotot elérni. A mélyvörös személyiségek általában jól kijönnek a legtöbb más személyiségtípussal. akikr#l tudják. és élvezzék a szexet. 61 . és ebb#l kifolyólag az életet teljesen máshogy tapasztalják meg. gondosan megválogatják. mély érzéseiket és érzelmi vagy verbális kommunikációra való szükségletüket. hosszú távú. hogy jobban kijöjjenek egymással. vagy akár még a szexr#l is beszélhetnek. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Egy mélyvörös személyiség számára az egyik legf#bb kihívás érzékeny. Úgy t/nik.

és pozitív életfelfogássá kell alakítaniuk. Az élettel szembeni pozitív perspektíva. Az erejükt#l megfosztott mélyvörösek gyakran szembesülnek a túlélési harccal. Fizikai testük jelent#sen er#sebb. egy ház építése. ami pedig a fizikai valóság felfedezésének lehet#ségét és eszközeit teremti meg. bútorszállító. Mindaddig. Ahhoz. Ezek a keményen dolgozó személyiségek a kitartást és az állhatatosságot egyesítik magukban. gazda. mint a legtöbb emberé. EGÉSZSÉG. Pozitív el#relátásokkal és elvárásokkal rendelkezni fontos. Egyébként a pénz keveset jelent számukra. hanem érzelmi. egy kocsi megjavítása. A legveszélyesebb legy#zend# gátat és nehézséget a túlélést#l és haláltól való félelmük jelenti. Kreatív és gyakorlatias módokat kell találniuk erejük és fizikai hatalmuk alkalmazására. test#r. Elegend# fizikai kitartással és energiával rendelkeznek. Hatalmuk. rend#r. amit csinálnak. intim kapcsolatokat alakítsanak ki.hogy olyan igazi. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ahhoz. bátorságuk és erejük segítségével képesek fontos szerepet játszani csoportjukban vagy munkakörnyezetükben. kreativitássá. A mélyvörösek a leghatásosabban akkor tudják megoldani problémáikat. és hajlamosak magukat azon határokon túlra hajtani. teljes potenciáljukat ki kell élniük és ki kell fejezniük. Alap színvonalú életmódot élnek. csapos. hogy szinte mindent elérjenek. és ellen#rizni is akarják kemény munkájuk eredményét. amikor csak fizikai hatalomra és er#re van szükség. ha a dolgok nem mennek jól. és néha problémát okoz nekik a túléléshez elegend# pénz megszerzése. teherautó-sof#r. 62 . amelyek nem csak fizikai. amíg képesek tisztességes megélhetést biztosítani. A pénzt biztonságként értelmezik. melyre szükségük van a sikerhez. mely érzelmi tisztasággal van kiegyensúlyozva. épít#munkás. túl kell lépniük alapvet# túlél# mechanizmusukon és fizikai tevékenységeiken. Mindenekfelett leginkább azt kell megfontolniuk. A tipikus „mélyvörös” foglalkozások közé tartoznak: szerel#. hogy a mélyvörösek harmóniát és beteljesedést érjenek el az életükben. ameddig sok más szín személyiség nem hajlandó elmenni. Azonnali és konkrét eredményeket kell elérniük. hogy elméjük. Ha a mélyvörösek harmóniában vannak. és pozitív el#relátást és ugyanennyire pozitív elvárásokat tartanak fenn. hogy a mélyvörös személyiségek harmóniában maradjanak. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A mélyvörösek szinte mindennel szemben a fizikai munkát részesítik el#nyben. t/zoltó. amíg képesek egyensúlyban tartani érzelmi hangulatukat és fizikai erejüket. A mélyvörösek „látni” akarják. A sportok. mérgesek és frusztráltak lesznek. nyitott maradjon. Mindaddig. mentális és spirituális szinten is megfelel#ek. mivel megvan hozzá a kitartásuk. mert a mélyvörösek türelmetlenek. a csoportjuk elfogadja #ket. ha tevékenyek maradnak. és ezeket a hajtóerejüket személyes felel#sséggé. boldogok és elégedettek. er#s munkások és csoportjátékosak tudnak lenni. Kit/n#ek a nagyszabású feladatok befejezésében. Élvezik a világosan meghatározott fogalmakat és tevékenységeket. és er#s testi életenergiájuk tudata megad számukra minden képességet. bokszoló vagy sebész. Mindig csillognak.

A pozitivitás és a mentális nyitottság. Könny/. és hogy mindenkinek magának kell alakítania a saját sorsát. hanem minden ember számára.kertészkedés vagy más testi tevékenységek segítenek a mélyvöröseknek kreatív erejük kiaknázásában. hogy energiájukat kreatív módon éljék ki. akkor az kimeríti életenergia elemüket. amikor a mélyvörösek úgy döntenek. Ezeket a levezet# lehet#ségeket els#sorban a sportok. hogy energiájukat a növekedés és b#vülés felé terelik. hogy jelent#s változásokat eszközöljenek saját életükben. s ez a felismerés elég ahhoz. gyakorlatok. növekedés orientált módokat kell találniuk er#teljes. akkor fontos lépéseket tesznek er#teljes életenergiájuk felszabadítására. és szabadjára engedjék frusztrációjukat anélkül. Abban a pillanatban. A tudat. 63 . és legfontosabb lépés a mélyvörösek számára. érzelmi kifejezés. Még ha az élet éppen most nem is tökéletes. Nyilvánvaló. Abban a pillanatban. Ha ez megtörténik. kreatív és vállalkozó tevékenységekre való átirányításának kérdése. Meg kell találniuk az egyensúlyt a fizikai tevékenységeikben is. hogy maguknak vagy másoknak ártsanak. amikor eldöntik. A mélyvöröseknek szükségük van testmozgására. Er#teljes testi energiájuk miatt a mélyvöröseket nem lehet rábeszélni a lazításra vagy a passzivitásra. Ha a mélyvörösek képesek bels# érzéseiket megosztani. olyan hihetetlen növekedést tapasztalnak. Az els#. hanem rendszeresen végzik is azokat. Ha a mélyvörösek érzékenyek maradnak saját valós érzelmeik iránt. és kifejezésüknek pozitív levezetést találnak. A gyakorlati alkalmazásokat és változásokat a mélyvörös személyiségeknél a fizikai testtel kell kezdeni. harcról és túlélésr#l pozitív. és a mélyebb kommunikáció felé megnyílni. bármelyik irányt is választják. Minden fizikai tevékenység és sport. Az egész csak er#teljes energiájuk középpontjának félelemr#l. melynek során megtalálják er#teljes hatalmuk harmonikus kifejezésének módját. robbanékony és erélyes testi és érzelmi energiájuk kifejezésére. minden mélyvörösnek elég pozitív energiát ad. hogy egy gazdag és kiegyensúlyozott táplálkozás az alapja egy egészséges testnek/elmének. tudatossággal és érzékenységgel kombinálva. nagyban segít nekik céljaik és vágyaik elérésében. hogy bels# középpontjuk alapvet# túlélési mechanizmusát felel#sségtudatra váltják. de felszabadítja az elme/test rendszeren belüli mérgeket is. alacsony zsírtartalmú és magas tápérték/ ételek evése nemcsak további fizikai energiát termel. A pozitív gondolkodás nagyon fontos. az érzékenység és kincsek harmonikus világára fognak bukkanni. Meg kell. kedvez# és el#nyös a mélyvörös személyiségeknek. Ha sokáig nem engedik saját érzelmeiknek a lazítást és az érzékenységet. A mélyvöröseknek továbbá pozitív hitet kell találniuk és létrehozniuk. semmi sem állíthatja meg #ket. melyet sohasem vártak volna. a pozitív el#relátás és az élettel szembeni pozitív hozzáállás segít a mélyvörös személyiségeknek saját életük kézben tartásában. és nem csak a mélyvörösek. életükben óriási elmozdulást fognak tapasztalni a siker és boldogság irányába. hogy értsék a folyamatot. hogy felel#sséget vállaljanak saját életükért. Ha nemcsak nézik a sportokat. az segíthet nekik kreatív. érzelmi erejükre hangolódni. Pozitív. hogy az élet több mint fizikai. bátorsággal és fizikai er#vel kombinálva. Céljuk. terápiák vagy a kreativitás területén lehet megtalálni.

általában rövid távú partnerkapcsolatok. és gyakran megtalálhatók szövetkezeti vállalkozásokban vagy vezet# pozíciókban. Vezet#. egyre növekv#. életer#s. Élvezet. Ezeknek a személyiségeknek rendkívül er#s az akaraterejük. A biztonság és sikerük jele. érzik. A vörösek er#teljesek. er#vel. labdarúgás. és meg tudják szagolni. testi és érzelmi kifejezéseit egyensúlyban tartja. Impulzív. teljes és intenzív élet. Er#s akaratú. nyerni vágyás. közvetlen. gyors beszéd/. er#vel és kitartással. energikusak. barátok Szex. Izgatott. vágyai által vezérelt. szexuális beállítottságú. Mindent megtesznek a sikerért és a gy#zelemért. hiperaktív. gy#zni akaró. izgatott. Az akarater#t szeretettel egészíti ki. robbanékony természet/. reakció Kapcsolatok Társaság. erélyes. kocogás. vezet#. er#teljes. elektromos. Az élet megtapasztalása és élvezete itt és most. A valóság számukra megfogható. Er#teljes hang. bátorsággal. stimuláció. er#teljes tevékenységet végz#. aerobic. bizakodó. gyakorlatias. Siker. sokat mozgó. Aktív. szenvedélyes. Életüket itt és most élik. a siker hatalom. Erotikus. robbanékony. stimuláló. tánc.VÖRÖS A következ# tulajdonságokat személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelem Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás. impulzív stimulációnak kitett. és bizalommal. 64 és jellemz# szavakat asszociáljuk a Vörös Meghatározás Életer#s. versenyképes. energikus. minden versenyszer/ és szakmai jelleg/ sport /zése. . élénk. Robbanásszer/. Testépítés. nagyon aktív és nyitott. mert látják. szenvedélyes szeret#. izgalmas. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier ELME/TEST A vörös személyiségek nagy örömet találnak önmaguk a szexualitáson és fizikai testükön keresztül való kifejezésében. izgalmas. ösztönz# munkák a sikerre a gy#zelem lehet#ségével. érzéki. viselkedése szociális és nyitott. amerikai futball. vállalkozó. haragos. fizikai befolyást és hatalmat jelent számukra. keresked#. és az élet minden fizikai oldalát élvezik. hallják. Isten fizikai valóság és minden pozitív tevékenységben tükröz#dik. A figyelem középpontjában lév#.

hogy néha nehézséget okoz nekik a társadalmak átlagpolgárról alkotott sztereotip képének megfelelni. és izgalmát is élvezik. saját környezetüket és sikereiket az alapján ítélik meg. bátorsággal. testi65 . Szeretik felfedezni a fizikai valóság minden aspektusát. Bár a vörösek nyitottak és kommunikatívak lehetnek. A vörösek képesek az emberiségnek megmutatni az emberi lény hatalmát és erejét. és sikeresnek lenni. szinte határtalan fizikai energiájuk lehet#vé teszi számukra. optimisták. Kifelé er#t és kitartást sugároznak. A vörösek lehetnek egészen különlegesek és egyéniek is. és született nyertesek. A kellemes id#töltés tipikus formája számukra az egész éjszakás tánc. Az élet minden aspektusa szenvedélyesen érdekli #ket. #szinték és lojálisak. Nem tanulták meg. forróságot és vágyat. A vöröseknek magas szint/ függetlenségre. A vörösek életcélja. szeretnek eredményeket elérni. Lényeges lépés bels# önmaguk szabad kifejezése felé. és hogyan osszák meg azokat. és er#s a vágyuk. Az önkifejezésnek olyan szokatlan módját. A vörösek munkahelyükön vagy magánéletükben szeretnek izgalmas és ösztönz# légkörben élni. de azt is. Minél több izgalmat tapasztalnak. Állandóan keresik az izgalmat. leginkább saját maguknak. hogyan keltsék fel a figyelmet. hogy ötleteik és céljaik most a legfontosabbak. Eléggé furcsa. szenvedélyt. akinek éppenséggel sok barátja van. hogy életüket a lehet# legteljesebb életet éljék. A harmonikus vörösek energikusak. amit akarnak. Mindazonáltal a vörös személyiségek hozzá vannak szokva ehhez az egyediséghez. ha egyszer/en csak a barátaikkal és haverjaikkal tölthetik az idejüket. és nem félnek ragaszkodni ahhoz. és oly sok szenvedélyt generálnak. és valósággal szárnyra kapnak t#le. A felfedezés és kaland hatalmát. annál inkább érzik. hogy élnek. kitartóak és sikeresek legyenek szinte mindenben. szinte mindennek a megünneplése a barátokkal vagy egy szenvedélyes éjszaka eltöltése szeret#jükkel. rendíthetetlenül kitartó és tolakodóak. ha érzékenyek és tiszták. Er#s akaraterejük és intenzív. Egyesek néha nyomasztónak – egyszer/en „túl soknak” – érezhetik a vörösek erejét. hogyan kapják meg. valami értékes és fontos alkotására az életükben. A vörösek igyekeznek sikeresek lenni. hogy bármit és mindent megtehetnek. amit csak akarnak. Szenvedélyesek az életben. Er#teljes. Nagyon érzéki lények. A t/z elemet képviselik: a fizikai szerelmet. Mindent azonnal akarnak. Els#dleges motivációjuk. Be kell bizonyítaniuk. hogyan beszéljenek legmélyebb titkaikról. A vörösek igazán társasági emberek. izgatottságát. Élvezik. Hajlamosak magukat a maximumig hajtani és meger#ltetni. testi és érzelmi nyomását. A vörösek megtapasztalják fizikai testük rengeteg érzelmét és érzését. és fizikai szabadságra van szükségük. hogy különösen aktívak. Nehézséget okoz számukra a türelem gyakorlása vagy a tervek megvalósulására való várakozás. amit mások stresszel és feszültséggel telinek érezhetnek. hogy a fizikai világot teljes egészében örömmel. A vörösek kíváncsiak. Ha izgalmakkal és tettekkel teli életre vágyik. tevékenység orientáltak. amit tesznek. hogy él#nek és er#snek érezzék magukat. ha mély bels# érzésükr#l kell beszélniük. társuljon vörös személyiség/ er#khöz. nem nagyon hatékonyak.A vörösek az életet a fizikai valóságon és tevékenységeken keresztül érzékelik. A vörösek gyakorlatiasak. Kielégíthetetlen késztetésük van a gy#zelemre. de hajlamosak a magányos farkas szerepére. A vörösek nem csak azt tudják. mekkora a hatalmuk és mennyire versenyképesek. és energiával tapasztalják meg.

Istent hatalmas emberi lényként érzékelik. Nincsenek tudatában. akaraterejükb#l. és állandóan szüksége van arra. hogy sikeresek lehessenek verseng#. Sokkal jobban ismerik a valós tevékenységen keresztüli tanulás koncepcióját. materialista világunkban. A szervezett oktatás és a könyvb#l tanulás általában olyan mentális fogalmakat igényelnek. és képesek lesznek álmaikat megvalósítani. Ha a vörös személyiségek nincsenek harmóniában. A társaságba járás és csellengés a barátokkal. gyors tevékenységeik és céltudatosságuk és gy#zni akarásuk hajlamos elhomályosítani érzékelésüket. és dönthetnek úgy. hogy egyensúlyt és harmóniát érjenek el az. nagyon er#teljessé válnak. Ha a vörösek pozitív levezetést találnak testiérzelmi energiájuk számára. ha az a valláson alapul. hogy a szervezett vallásban fellelhet#ek legyenek. Frusztrálttá. ha fizikai önállóságban tehetik. 66 . A vörös spiritualitása megfogható. határait. er#teljes. kocsit szétszedni vagy életbiztosítást értékesíteni. er#teljes szexuális összecsapásban vagy érzelmi kiégésben engedik szabadjára. Szenvedélyes energiájukból. Mindazonáltal nincsenek tudatában ennek. de túlságosan földhözragadtak és saját realizmusukhoz ragaszkodóak ahhoz. vagy testileg-érzelmileg robbanékonnyá válhatnak. ha fizikai tevékenységet végezhetnek egy adott szituációban. szilárd akarat. A vörösek meghallgatnak spirituális vagy misztikus témákat is. és megtalálják a módját bels# hatalmuk kiegyensúlyozásának. Az egyetlen módja. ha a dolgok nem mennek. Mivel állandóan er#teljes testi és érzelmi energiák áramlanak keresztül a vörösek testén. ha fizikai testüket megmozgatják. hogy megértsék vagy elfogadják ezeket a gondolatokat. Nehéz egy ereje-hagyott vörös környezetében lenni. utánajárnak.és hajtóer#vel kombinálva. és passzívak legyenek. robbanékony lehet. haverokkal. melyek nem valósak vagy fizikailag megfoghatóak. nehéz számukra. A fizikai er#t és kitartást igényl# sportok csodálatos levezetést nyújtanak a vörösek er#teljes. Erejük híján. a megfelel# eszközöket és dolgokat adják a kezükbe. Az erejük-hagyott vörösek könnyedén. hogyan irányítsa az emberi életet. aki uralkodik és tudja. mir#l is szól ez az egész. A tantermi tanulás számukra nem megfogható. hogy a figyelem középpontjában legyen.érzelmi energiáik. hogy nyugodtan üljenek. A vörösek számára könnyebb megtanulni táncolni. nyomuló és uralkodó személyiséget mutathatnak. és korlátait. és az irányítószerepre való kényszeres vágyukból kifolyólag a vörösek er#teljes vezet#kké válhatnak. Sokkal kényelmesebben érzik magukat. mivel állandó. érzelmileg vagy fizikailag kimerültnek érezhetik magukat. A vörösek könnyen türelmetlenné és frusztrálttá válhatnak. TÁRSADALMI ÉLET A vörösek társasági személyiségek. mivel követel#z#. er#s érzelmi és testi energiáikat gyakran fizikai harcokban. szeret#kkel vagy társakkal a vörösek egyik kedvelt tevékenysége. Másrészt a vörösek túlságosan excentrikusak és hagyománybontók ahhoz. Könnyen találnak barátokat és beszélget#társakat. Másrészt a vörösek esetenként megláthatják a spiritualitás izgalmát és hatalmát. mintha határozatlan. levertté. hogy mások nem akarják követni ezt a bizonyos gyorsaságot vagy er#t. A kiegyensúlyozatlan vörösek er#teljes. mentális fogalmakat kellene kikutatniuk. Szeretik az embereket és szeretnek emberek között lenni. impulzív energiái számára. gondolkodás nélkül átlépik maguk és mások érzéseit.

szexualitásukat. hosszú távú. Számukra ez majdnem felér a spirituális megvilágosodással. Vibráló. Egy vörös személyiség számára jelent#s kihívás egy érzékeny. hogy láthassák reakcióikat és érzelmi válaszukat. és az új partnerrel való találkozás izgalmát. Szeretik. Gyakran rövid távú. Szükségük van a szexuális együttlét ezen izgalmas és éltet# érzésére. Szeretnek játszani a t/zzel. A szex életet jelent a vörösek számára. És ezeket az érzéseket fizikai testükön keresztül kell. 67 . hogy fejezzék érzéseiket és érzelmeiket. intellektuális beszélgetésekkel szemben el#nyben részesítik a társadalmi vagy üzleti találkozókat. De soha nem mutatják ki érzékenységüket. vagy olyan emberek el#tt nyílnak meg. nagyon gondosan kiválasztják. ha testileg és érzelmileg stimulálva vannak. A zöldekhez hasonlóan a vörös személyiségek érzelmeiket és érzéseiket nagyon természetes módon fejezik ki. Életüket a fizikai testükben minden oldalról teljesen ki kell élvezni. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A vörösek szexuális lények. csak azért. A vörösek szeretik azokat. Er#s fizikai és érzelmi kreativitásukból kifolyólag gyakran nehezükre esik a társadalom normáihoz való alkalmazkodás. és ugyanennyire szeretnek stimulálni másokat is. E realisták számára a szex egy vággyal teli. hogy megtapasztalhassák magukban a békét és a harmóniát. Szokatlan viselkedésük – például. bár igen jól társalognak. és érdekli #ket mások véleménye és gondolatai. Szexuális hatalmuk miatt a vörösek gyakran bonyolódnak szerelmi kalandokba. melyet élvezni kell és megtapasztalni. érzéki és élett#l duzzadó tapasztalat. akiket ismernek és bízhatnak bennük. energikus és ihlet# személyiségük er#vel és vitalitással kombinálva vidámmá teszik a létet velük. meg kell szabadulniuk ett#l az impulzív. és nyitott kapcsolatban élni. hogy kifejezzék. érzelmi. Szexuális erejük túl sok csinos férfit vagy n#t vonz. Szexuális vezéreltségük miatt a vörösek nem túl monogámok. Ha megkérdez egy vörös személyt. A vörösek szeretnek kapcsolatba lépni környezetükkel. ha gyönyör/ férfiak vagy n#k veszik körül. Mindazonáltal a szex nem mindig jelent szerelmet és együttérzést is. Mint az állatoknak.akárhova is mennek. A vörösek érzékenyek és könnyen megsérthet#ek. izgalmas kapcsolatokra és találkákra összpontosítanak. intenzíven er#teljes energiától. A vörösek excentrikusak és egyediek lehetnek. A vöröseknek nehézséget okoz hosszabb ideig meglenni szex nélkül. Vágyaik hajtják #ket. kivel kerülnek kapcsolatba. hogy meglehet#sen sokat gondol a szexre. Szeretik nyitottan kifejezni vágyaikat. ahogy néha öltözködnek – . Hajlamosak a vonzás és izgalom auráját sugározni maguk körül. A kommunikáció nem tartozik a vörösek kedvenc tevékenységei közé. Élvezik. és szenvedélyüket. és sokkolni is szereti #ket. be fogja vallani. Egyszer/en nem tudnak változtatni ezen. Ki kell. Szeret összeütközésbe kerülni embertársaival. A vöröseknek sok barátjuk van. akik megértik vágyaikat és céljaikat. és nagy életétvágyuk van. Jobban szeretik a kezdeti vonzódás romantikus érzését. id#nként sokkoló lehet egy konzervativizmuson alapuló társadalomban. Egy vörös a szexuális orgazmust a tapasztalatok legmagasabbikaként fogja érezni. Általában csak hosszú távú barátaik. de csak néhány közeli és intim. Partikon a vörösek általában a figyelem középpontjában vannak. Ez világegyetemük alapvet# energiája. de fizikai gyönyört igen. A magasröpt/. Még ha a vörösek szeretik is a partikat vagy a nagy összejöveteleket. Továbbá nagyon érzelmesek is.

Ha a dolgok nem mennek a maguk útján. kielégít# kapcsolatok kialakításában. egész éjszakán át táncolni. Ez a testi és szexuális izgalom sok vonzással jár majd együtt. hogy nem próbálkozott elég er#sen. A vörösök vörösökkel való kapcsolata gyakran olyan. hogy mások nem olyan er#teljesek és ambiciózusak. Az intimitás és mélyebb megértés gyakran nehezen érhet#k el. hogy szoros partnerkapcsolatot alakítsanak ki. és er#teljesen tevékenykednek. mint #k. Ha veszik a bátorságot. szükségük van arra. A vöröseket a zöld és mély-zöld személyiségek mentális gyorsaságuk. a vöröseknek meg kell érteniük a kékek. A vörösek kreatív. Ezért szoros kapcsolatuknak sok térre és megértésre van szüksége egymással szemben. A vöröseknek kell. bárokban van diszkókban tölteni az idejüket. de fizikailag is részt akarnak venni a kéznél lév# probléma megoldásában. hogy partnerükt#l megkapjanak valamilyen fokú fizikai szabadságot. Hogy termékeny kapcsolatot alakítsanak ki. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK Szinte lehetetlen megállítani egy vöröset. Er#teljes fizikai hajlandóságuk által vezetnek rá másokat a tevékenységre és munkára. ha egy cél követése vagy elérése mellett dönt. habár sok érzékenységre van szükség. A „Nem” egyszer/en azt jelenti. indigók. néha szokatlan ötletekkel állnak el#. mind a pozitív elvárások megléte fontos számukra. hogy a dolgok az „#” útjukon menjenek. ha megoldások keresésér#l vagy problémák megoldásáról van szó. eleganciájuk és bels# erejük miatt vonzzák. A vörösek úgy tudják a legjobban megoldani problémáikat. Jöv#belátó és innovatív jellemz#ik miatt a lilák jól illenek a vörösekhez. Nem lesz bel#lük tökéletes. pozitív elvárásokkal és ötletekkel. A vörösek szeretik a szerelem izgalmát és stimuláló erejét. hanem bátorsággal és hatalommal. 68 . a vörösek nagyon #szinte és lojális partnerek. levendulák és fehérek érzékenységét. Ha a szenvedély. ami gyakran vezet súrlódásokhoz egy csoportkörnyezetben. Mind a pozitív kilátások. vörös. nagyon jó tükrök egymásnak. Mindazonáltal. ha aktívak maradnak. de másrészt sok konfliktust is okozni fog. narancs) vonzzák a Szín Személyiségek. A vörösek nagyon türelmesek. és izgalom megtalálható a kapcsolatukban. szex. A lila szenvedélye és víziója és a vörös fizikai megközelítése csodákat alkothat a földön. mind a vörös gy#ztesnek sok id#re van szüksége saját magára. Általában a vörös személyiségeknek meg kell érteniük. Er#teljesek feladataik elérésében és befejezésében. hogy kapcsolatuk sikeres legyen. vagy egymással versenyz# tüzek égése. minta férj vagy feleség. és akaraterejük puszta lényegénél fogva. türelmetlenek. A mások érzéseivel szembeni érzékenység és tudatosság segíthet hosszú távú. Nem szeretnek üldögélni és elméleteket megvitatni. és bels# békére való igényüket. A vöröseket gyakran a saját színtartományukból (mély-vörös. mint egy robbanás. mérgesek vagy frusztráltak lesznek magukkal vagy közeli barátaikkal. A vörösek nem stratégiával vagy el#relátással vezetnek.A vörösek szeretnek eljárni a barátaikkal. A sárgák a vörösek szexuális és fizikai erejét játékossággal és örömmel egészítik ki. Egy vörös számára a „Nem” nem elfogadható válasz. Mind a narancs kalandornak.

Minél rugalmasabbak és diszkriminatívabbak tudnak lenni. mit tegyenek és mikor. és ha azt is megtanulják. ha érzelmileg és mentálisan nyitottak maradnak. hogyan irányítsák életenergiájukat kreatív feladatok elvégzésére és pozitív tettek végrehajtására. hogy hatalmukat kreatív módon éljék meg. hogy a legjobbak legyenek. Akkor a legjobbak. A pénz fontos téma a vörösek számára. vagy hogy miben higgyenek. és saját ötleteiket egyénként fejezhetik ki. A verseny és az érdekes munka izgalma jó motivációs tényez#k a vörösek szálmára.Mindazonáltal. és mindent megtesznek „amire csak szükség van”. Mélyen gyökerez# vágyuk. A vörös személyiségek jobban szeretik a fizikai munkát. Azt is meg kell tanulniuk. A vörösek élvezik. Ahhoz. amit tapasztalnak. ha megmondják nekik. Ellen#rizni és irányítani akarják saját életüket. EGÉSZSÉG. és szabadon választhatják meg a legjobb és leghatékonyabb utat maguknak. A vörösek független személyiségek. a vörös személyiségeknek teljes potenciáljukat ki kell élniük és ki kell fejezniük. amit megkeresnek. Motivációjuk a pénz. marketingvezet#. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A vöröseknek rengeteg fizikai és érzelmi energiájuk van. Gyakran olyan foglalkozásokat választanak. annál jobban megértik. hol változtassanak irányt és irányítsanak különböz# projekteket a sikeres befejezés felé. akkor nagyon sikeres és boldog egyéniségek lesznek. egyedül és munkájukra összpontosítva. Ha makacsak és rugalmatlanok. mint pl. Túl sok az erejük és az energiájuk. atléta. Ha valahol kitartásra. sebész. hogy beteljesítsék céljaikat. és a tevékenység és izgalom. amely lehet#séget ad nekik. ahol a saját maguk f#nökei lehetnek. vezet#. a vörösek segítségét szívesen látják. A vöröseket nem lehet rávenni. f#leg azért. táncos és modell. hogy saját céljaikat elérjék és gy#zzenek. a sport. Nem szeretik. Tudják. Pozitív utakat kell találniuk. hogy megérezzék saját és mások érzéseit. A vörösek különösen jók a projektek befejezésében. Igénylik. Ha egyszer határozottan egy irányt választottak. hogy kifejezzék hatalmas. hogy munkájukat és életüket #k ellen#rizhessék. és intenzív energiájukat. nagyon kreatívak és hatalommal bíró problémamegoldók tudnak lenni. vagy csak ne csináljanak semmit. ha maguknak dolgozhatnak. ha világos képük van arról. hogy lazítsanak. hogyan találjanak pozitív levezetést hatalmas erejüknek. mit kell elérni. és intenzív testi és érzelmi energiájukat maguk vagy mások megsértése nélkül engedjék szabadjára. bátorságra és er#re van szükség. passzívak legyenek. hogyan dolgozzanak és érjenek el jó jövedelmet. az nem mindig pozitív. hogy harmóniában maradjanak. mert hatalmat képvisel társadalmunkban. robbanékony. a vöröseknek meg kell tanulniuk elfogadniuk más opciókat és megoldásokat. több szeretetet és elfogadást fognak tapasztalni életükben. Ha a vörösek megtanulnak eléggé érzékenynek lenni. A vörösek gyakran birtokolnak saját vállalkozást vagy találhatóak vezet# pozícióban. A tipikus vörös foglalkozások közé tartoznak: vállalkozó. gyakorlatok. keresked#. melyet 69 . Ha megtanulják. Az elengedés és a relaxálás jó módja a „elengedett lógás”. sporttal kapcsolatos szakmák. munka vagy kreativitás. Projektek elérésére és befejezésére irányuló akaratukból kifolyólag a vörösek bármely munkakörnyezetben létfontosságúak lehetnek. vagy segít nekik céljuk elérésében. menedzser.

Hatékonyan megtanulhatják.tevékenykedés közben is eszközölhet. A vörösek életenergia elemüket fizikai tevékenységek kifejezésének kreatív módját megtalálva töltik fel. Ha szenvedéllyel telve élnek és pozitív el#relátást fejlesztenek ki pozitív elvárásokkal. az úszás és a tánc segítenek ellazulni. 70 . hogy a gy#zelem nem minden az életben. Más Szín Személyiségekkel ellentétben a vöröseknek nem kell általános értelemben feltölt#dniük. A „megfelel#” cél megtalálása fontos téma a vörös személyiségek számára. ha elértek egy célt. A vörösek a tüzet képviselik. Gyakran bizonyos ürességet éreznek magukban. akkor az a vöröseket kielégít# és energikus élet felé irányítja. „Mi következik?” kérdezhetik maguktól. A vöröseknek azt is meg kell érteniük. hogy ne fojtsák el érzéseiket. A vörösek ezt az ellazulást gyakran pszichedelikus vagy magasabb tapasztalatként érzékelik. és kreatívan fejezzék ki azokat. A testi tevékenységek vagy sportok csodálatos módjai hatalmas energiájuk kifejezésének. hanem maradjanak érzékenyek és nyitottak. Elegend# fizikai és érzelmi energia áll a vörösek rendelkezésére. A kocogás. Ezt „tevékenység közbeni összpontosított tudatosságnak” vagy „relaxált tevékenységnek” hívnám.

termelékeny. magabiztos. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Meghatározás Kalandos. ellen#rzés. pozitivitás. A narancs személyiségek szeretnek stratégiákat elképzelni és tervezni következ# kalandjukhoz vagy projektjükhöz. Kalandokhoz és projektekhez szükséges. Kreatív lehet#ségeik kiélése örömmel és élvezettel. elengedés. bels# nyomás. Tolakodó. Továbbá individuálisak. Kalandos. fizikai szabadságra és függetlenségre van szüksége. Er#s és er#teljes. Öröm és kreativitás szintje. marketingben. Fizikailag és mentálisan vonzó személyiségek. lehet#ség a kreativitásra. versenyzés. szervez#. és azután ezeket a 71 . az élet élvezete. er#teljes hang. kereskedelemben. függetlenek és fizikai és mentális tulajdonságokat integrálnak. kihívás. Kalandor. Vidámság és öröm. Baráti kapcsolat. a fizikai valóság élvezete. elkötelezettség nélküli. feszültségek. izgatóan energikus. f#nök. er#. vidámság. én-központúnak t/nik. Bels# késztetésük van a kreativitásra. barátok Szex. hegymászás. gyakran tolakodó és törtet#. testi. Kreatív. er#teljes. Lépésenként. kíváncsiság. tervek. melyet tevékenységükb#l nyernek. kevés közeli barát.NARANCS A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Narancs személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. szereti a fizikai valóságot alakítani és megkérd#jelezni. aktivitásra és az élet teljes élvezésére. meggy#z#dés. tervezett. A békét és az üdvösséget kalandjaiban vagy kreatív feladataiban tapasztalja meg. saját céljaik elérése. szörfözés. a tapasztalás izgalma. Élvezik a fizikai valóság formálásának és alakításának kihívásait és izgalmát. szimpatikus. vállalkozó. Megtalálható az üzleti életben. izgalom vagy adrenalin mámor. ELME/TEST A narancs személyiségek a színtartomány kreatív kalandorai. izgatottság Boldogság. célok eléréséért ambiciózus. célorientált. független személyiségek. Elme és test relaxációja. stratégiák. Szabadúszó. tevékenység igény. kültéri tevékenységek. kreatív. közvetlen és kreatív. fizikai gyakorlatok és feloldódás. harmonikus. ambiciózus. kreatív kifejezés. er#s.

Túl sok fizikai erejük van az alkotásra. Szárnyakat kapnak az izgatottságtól. ahol még senki sem volt. mint fizikai tevékenységek vagy kalandok felé. kreatívak akarnak lenni. konkrét és megfogható. és ki akarják élni saját ötleteiket. Mindig el vannak foglalva projektjeik. kalandtól. hogy családjuk legyen. A narancs személyiségek nagy hányada stimuláló és izgalmas energiáit inkább mentális és kreatív tevékenységek felé irányítja. Sok narancs személyiséget találhatunk a múltban. Élvezik az új. A filozófiák és spirituális fogalmak f#leg üres fecsegésnek t/nnek. hogy saját sikereik urai lehessenek. A narancsok f#ként saját fejükben élnek. és azután átlépni rajtuk. hogy él#bbnek érezzék magukat. Ezek a bátor emberek szeretnek üzletelni. vagy fizikailag. amint mások nekik dolgoznak. Sok narancs személyiség szokatlan. izgalmasnak és kalandosnak ígérkeznek. saját ötleteik és terveik alakítására és formálására. kockázatos és gyakran veszélyes helyzeteket teremt azzal a céllal. érzelmi és mentális valóságukért. hogy hátrad#lve nézzék. vagy nincs is. hogy el tudják érni azokat az eredményeket. Kalandos energiájuk két els#dleges levezet#je a kreativitás. Kalandorok. miért tereli a legtöbb narancs személyiség energiáját fizikailag kreatív feladatok és kalandok sorozata felé. és a fizikai valóság építésével. és nézni. mert önmagukat és másokat er#próba elé akarják állítani. vagy fizikai. Új területekre utazás. az azt jelentené. A narancsok mindig aktívak. Els#sorban a lehetetlen akadályok meghódítását és legy#zését keresik. E kreatív kalandorok számára az élet reális. De a narancssárga személyiségekkel ellentétben nem tudnak tétlenül ülni. vállalatokat alapítani. A kilátás. Nem félnek belemenni a részletekbe. hogy elvesztenék az irányítást. A mai civilizált társadalomban ezekre a tulajdonságokra nincs szükség annyira. melyeket megcéloztak.terveket tettekre váltani. melyek er#t próbálónak. hogy „merészen odamenjenek. Meg akarják mutatni önmaguknak. mind a fizikai valóságban. Egy narancs személyiség motivációi az életben azon alapulnak.” Szeretik felfedezni saját fizikai határaikat. és fizikailag akarják alakítani és formálni saját ötleteiket. nagyon konzervatívnak hangzik e kalandorok számára. valamint megállapodásokat megszervezni és kidolgozni. stratégiákat tervezni és generálni. ahol a kalandvágy és a bátorság szükséges volt a túléléshez. és kevés a jelent#ségük. szervezésével és alakításával. új földek felfedezése és természeti és egyéb népek meghódítása volt az életmódjuk. Szeretik megkérd#jelezni és meghódítani a fizikai valóság minden oldalát. kihívásaiból és kreatív projektjeib#l. Szeretik az adrenalin-mámort. amikor veszéllyel vagy a halállal szembesülnek. mennyi örömet és elégedettséget tud kihozni saját kalandjaiból. izgalomtól és veszélyt#l. mint amennyire akkoriban volt. Számukra nehéz egy helyben ülni és ellazítani testüket vagy elméjüket. Ez megmagyarázhatja. A kiengedés és a relaxáció folyamata nem preferált narancs tulajdonságok. Nehézséget okoz számukra. Továbbá meg kell gy#zniük másokat képességeikr#l ahhoz. Ha kiengednének. mind saját elméjükben. merész vállalkozásokban és projektekben való munkát. árukat értékesíteni és árusítani. Aktívak elméjükben és üde ötleteiket a fizikai valóságban alkalmazzák. vagy a szükséges munkát 72 . A fizikai narancs személyiségek energiájukat kalandokba és a fizikai világ örömei felé irányítják. különösen a történelemkönyvek lapjain. Szükségünk van a tényleges munkafolyamatban való részvételre. Kreatív munkáikat a végletekig megtervezik és el#készítik. amint mások irányítják a történéseket. vagy mentális szempontból. vagy mentálisan. A narancsoknak felel#seknek kell lenniük saját fizikai.

E mások gondolataira való ráhangolódási és megértési képességüket széles körben alkalmazzák. verseng# sportokat a szervezett. hogy számára nehézséget okoz. Szükségük van az izgalomra. hogy a dolgokat beindítsák. egyet fog érteni önnel. A narancs személyiségeknek meg van a képességük arra. a narancsok újítóak és kreatív ötletekkel telik lehetnek. sürgetést a kifejezésre és alkotásra. Szeretnek tervezni. hogy megfelel#en megismerhessék önmagukat. és spirituálisan. Ha egy narancs személyiség elveszti az egyensúlyát. A narancs személyiségek számára az els#dleges konfrontáció az. Gyakran nem mutatnak szeretetet. Fizikai és mentális energiáik nagyon er#teljesek és néha bels# nyomást hoznak létre.elvégezni. mind mentálisan problémát okoz a lazítás olyan szinten. hogy mentálisan mások elméjére vagy szinte bármilyen élethelyzetre hangolódjanak. Er#teljes bátorságukat és kalandor energiájukat használják arra. egoista. hogy aktívan részt vehessenek. Továbbá képesek ráérezni. hogy ugyanezt a képességet nagyon is rossz célra használják fel. és új eszközöket vagy ötleteket kifejleszteni. hogy gondolkodási vagy tervezési folyamatukat leállítsák. Mindazonáltal nem szokatlan. de jobban szeretik stimulálni és energizálni ötleteiket és projektjeiket. és távolságtartóak. A 73 . hegymászás és más hasonló akció-dús eseményeket. melyet a fizikai mozgás és a kaland biztosít. Életüket fizikai és kreatív szinten élik. Az üzleti életben. kockázatokat és el#nyöket hordoznak azok a hasonló szituációk. megpróbálnak másokat manipulálni. szervezni. Csak saját tevékenységeik és ötleteik érdeklik. Nehézséget okoz nekik felismerni. ejt#erny#s siklás. az örömre és a beteljesedésre. A narancs emberek szeretik azokat a fizikai tevékenységeket. ha nem mozgathatják meg testüket vagy ha nem a megfelel# típusú tevékenységgel foglalják el magukat. csendesnek vagy nyugodtnak érezze magát. hidegek és tartózkodóak lehetnek. A narancsok gyakran kényelmetlenül érzik magukat. mentálisan. Mivel nem néznek szembe kreatív erejükkel. er#vel és magabiztossággal. Szeretnek új stratégiákat tervezni és létrehozni a következ# fizikai vagy mentális kalandjukhoz. A harmóniában lév# narancsok találtak egy módot. Számukra fontos. A narancs személyiségeknek mind fizikailag. féltékeny. Ez a kihívás több bátorságot követel. Azután ezeket az ötleteket addig a pontig akarják formálni és alakítani. mindegy milyen hatással lehetnek másokra. és különösen az kereskedelemben rendszeresen szembe találkozhat ereje-fogyott narancs személyiségekkel. Ha harmóniában vannak és személyiségük kiegyensúlyozott. csapatsportoknál vagy kihívásoknál. hogy #szintén elfogadják a mindegyikük számára legnagyobb kihívást: az önfelfedezés kalandját. hogyan fejezzék ki önmagukat és irányítsák er#s kreatív energiáikat pozitív feladatok elvégzésére és tevékenységek végrehajtására. Ha megkérdez egy narancs embert. Továbbá kiemelten nehéz számukra. különösen az értékesítés és marketing területén. és egocentrikus lehet. Sok narancs egyesíti a fizikai és mentális kreativitást. hogy kompenzálják mind önmaguktól. amíg azokat fizikai valóságba emelhetik. melyben gy#zedelmeskedni akarnak. melyek borzongatóak és izgalmasak. Esetenként megpróbálnak egy „olcsó” módot találni az eredmények és a siker elérésére. ellen#rizni vagy legy#zni. Jobban szeretik az egyéni. kik is #k érzelmileg. mind kreativitásuktól való elszakítottságukat. mint a szörfözés. mint az összes küls# fizikai tevékenység együtt véve. milyen mintákat. Szükségük van arra. Szeretik az olyan sportokat. gondoskodást vagy együttérzést. hogy részt vehessenek ötleteik aktív megalkotásában. hogy békésnek.

hogy a Föld bolygó és saját valóságuk alakítása és teremtése saját akaratuk által isteni ajándék. A narancs személyiség els#dleges célja. bizonytalanságot. A kommunikáció nem nagy fontosságú téma a narancsok számára. ha egoistának. tudják. vagy amikor egy jelent#s. Továbbá hajlamosak nem jól viszonyulni az érzékenységhez. és hogyan tegyék azt a leghatékonyabb módon. spirituális és megvilágosító pillantást vetnek a valóságra. Javarészt a narancsokat általában nem érdekli a szilárd.kiegyensúlyozatlan narancsoknak problémát okoz továbbá. amikor a narancsok teljesen átadják magukat az „itt és most” érzésének. amikor Isten vagy a Lélek megtapasztalásához közel járnak az. jól mulasson. amikor eksztázisban vagy izgalmi állapotban vannak. és pontosan megértessék másokkal. Továbbá Istent fizikailag érzékelik. hogy érzékenyek és gondoskodóak legyenek embertársaik iránt. és kreatív legyen. a kalandok. hogyan kommunikáljanak. Ezért fontos a narancs személyiségek számára. Mivel fizikailag fittek. Nem igazán érdekli #ket. elérhetetlenséget és még valamiféle magányt is találunk. hogy kifejezzék bels# érzéseiket. mint a család és a házasság. a borzongás és az izgalom világában élni. mit akarnak. A mai társadalomban ezekre a bizonyos tulajdonságokra nincs szükség olyan mértékben. Úgy gondolják. mint mindig csak régi barátokkal együtt lenni. izgalma és öröme sokkal jobban feldobja #ket. Ha az ötleteikr#l és projektjeikr#l van szó. A narancsok nem követik szükségszer/en a társadalom szabályait. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A narancs személyiségek magányos farkasok. határait és korlátozásait tágítani és túllépni. egyszer/en csak a saját dolgukat akarják végezni. akik folyamatosan megpróbálják a társadalom vagy más személyek elvárásait. hogy társat vagy szeret#t találjanak. önmagukkal elfoglaltaknak vagy egocentrikusnak tartják #ket. fizikai kalandban van részük. hosszú távú partnerkapcsolat vagy viszony. együttérzéshez és gyengédséghez. Az egyetlen olyan alkalom. hogy megfelel# levezetést és csatornát találjanak er#teljes kreativitásuk kifejezéséhez. A narancsok ezt a fogalmat és meggy#z#dést értik és élik. Valójában #k azok az emberek. Mindazonáltal rendelkeznek azzal a képességgel. Bármikor. TÁRSADALMI ÉLET A narancs személyiségek nem túl társadalmi emberek. De ha tüzetesebben megvizsgáljuk érzelmi kifejezésüket. hogy élvezze az életet. és feloldódni saját kreatív dolgaikban. Ezeket a gondolatokat még csak nem is veszik személyesnek. 74 . melyeket a fizikai világban kell megélni. Elevenebbnek és boldogabbnak érzik magukat. vonzóak és jókép/ek. mint amennyire nyilvánvalóan néhány évtizede volt. hogy minden fizikai behatárolást és korlátot meghódítsanak. ha sikerrel jártak egy nagy vállalkozásban. Sokkal jobban érdeklik #ket a munkájuk és a kalandjaik. a narancs embereknek nem okoz gondot. hogy mások vagy a társadalom általában mit gondol róluk. Testük és elméjük arra lett tervezve. Érzelmi szempontból nehezen viselik a kötöttséget. hogy a spiritualitás és a vallás olyan fogalmak. A narancsok hajlamosak azt hinni. Nem kértek figyelmet vagy igazolást. képességüket. Jobban szeretnek saját világukban. Nincs szükségük barátokra vagy társakra életükben. hogy világosan elmagyarázzák. Az új emberekkel való találkozás kihívása.

De társuk hamar felfedezi majd. Mind a narancs. amely számukra bizonyos fokú szabadságot és függetlenséget biztosít. A szexualitást természetes testi reakciónak tartják. De szívükben nem foglalkoznak a partnerükkel. de arra hajlamosak leginkább. A narancs személyiségek számára kihívás. Jobban szeretik a rövid távú vagy egyedi munkákat. képesek nehézség nélkül megteremteni saját jövedelmüket. A valóságban a legnagyobb kihívás egy narancs személyiségnek olyan kapcsolatot teremteni. Mindketten nagyon kreatívak és termelékenyek. hogy kreatívak és tevékenyek legyenek. de igazából nem érdekli #ket. Er#teljes és kreatív vezet#k lehetnek. és meg van az erejük. melyet az érzékenység és a megértés ural. hogy bármennyi – néhány esetben minden – pénzt elköltsenek. Ha megnyitják szívüket. remekül kiegészítik egymást. hogy felfedezhessék és megalkothassák saját életüket. Mivel a zöldek és mélyzöldek szeretnek órákig beszélni bármir#l. megvalósítani kreatív kalandokról sz#tt álmaikat.A narancsok a fizikai test minden örömét élvezik. Ha lehet#ségük van rá. A narancsok els#sorban szokatlan projektjeikre vagy hobbijukra költik pénzüket. A narancs emberek más narancsokkal vagy vörösökkel való érintkezése gyakran intenzív és magas-energiájú kapcsolatot hoz létre. és nagyon összeillenek. hajlandóak lehetnek elkötelezni magukat egy partner mellett hosszabb id#re. A levendulák és fehérek iránti érzékenység és megértés kifejlesztése nagy kihívás a legtöbb narancs számára. A narancsok fizikai példák és féktelen lelkesedés útján vezetnek. er#s bels# érzéseik és alkotó energiáik vannak. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A narancs emberek független és önálló egyéniségek. kellemes módja a bels# feszültség kiengedésének. Általában problémájuk van a kékek közelségre és gondoskodásra való szükségletével. az egy olyan csoda. 75 . izgalmasak és elb/völ#ek lehetnek. Nincs szükségük nagy luxusra. A narancs személyiségek szeretik a sárgák játékosságát. és megtalálják a módját. A narancs emberek érdekesek. mind az indigó személyiségeknek. de szükségük van a szabadságukra. Számukra ez öröm. A mélyvörösek és a narancsok hasonló érdekl#dés/nek t/nnek. bár teljesen különböz# – szinte fonák világban élnek. Mivel igényeik nem nagyon magasak. csak hogy ötletüket megvalósítsák. kalandos és izgalmas életet élni. Jobban szeretik a saját útjukat járni. és magukra vállalják a kapcsolattal járó felel#sséget. hogy további kalandok elé álljanak. mint a hosszú távú elkötelezettségeket vagy biztos foglalkozásokat. „Férfias” életmódjuk sok csodálót és követ#t teremt. hogy érzelmileg érintettek legyenek. Legjobban olyan környezetben alkotnak. ha szükségét látják a más csapattagokkal való közös munkának. A narancs kalandoroknak sok id#re van szükségük saját maguk számára. Ha elég szabadságot és függetlenséget érezhetnek. úgy t/nik. vagy az nincs mély hatással rájuk. a narancsok szeretnek fizikai. Ezért a szoros kapcsolatok nem els#dlegesek számukra. Nem sok problémájuk van a pénzzel. hogy nem korlátozhatják vagy tarthatják vissza a narancsok késztetését. hogy azok legyenek. melyet nem szabad kihagyni. A narancsok er#s vezet#k lehetnek. a lilák gyakran túlontúl különösek egy narancs személy számára. A narancs gyakorlatiassága és a lilák elméleti látomásai úgy t/nik. Másrészt. ezért nagyon sok a közös bennük. Súrlódási és EGO problémák nem szokatlanok. hogyan csináljanak pénzt bel#le. a narancsoknak szükségük lehet némi szünetre.

ha felismerik. hegymászás. kereskedelemben. mennyire nem fontos. Abban a pillanatban. A narancs személyiségeknek különösen tudatában kell lenniük fizikai és érzelmi állapotuknak. és gyakran olyan munkáknál találhatjuk #ket. ezen ismeretlen terület felfedezése és tudatosságuk kitágítása. kalandor. és szabadon kommunikálhatnak barátaikkal és családjukkal. hogy megtalálják korlátaikat. fejben végigmenni minden lehet#ségen. és az érzékenység. A legnagyobb kihívás. 76 . EGÉSZSÉG. A narancs személyiségek elemeiket akkor töltik fel. Ha bármikor er#s. lelkes. Továbbá olyan környezetet kellene teremteniük. felfedez# és magándetektív. a valóság határai és korlátai felé való terjeszkedésre és azok átlépésére. az elme és a lélek egyensúlyára. melyet az emberi lény megtapasztalhat. A tipikus „narancs” foglalkozások a következ#k: kaszkad#r. hogy minden szükséges felszerelésük megvan. eladó. sivatag leküzdése egy Harley Davidsonnal vagy más kültéri tevékenységek és kalandok. hogy szabadok lehessenek új utak és ötletek létrehozására. ha a kreatív energiák szabadon áramlanak. Továbbá. kiszámítani a vele járó kockázatokat. ha kreatív képességüket harmonikus módon élik ki. hogy a bels# világ felfedezése a legnagyobb kaland. keressen egy narancs személyt. A narancsokat gyakran találhatjuk az üzleti életben. Mind a küls#. hogy az életet minden szinten megtapasztalják. mind a bels# világ felfedezése lehet#vé teszi számukra. melyben érzelmileg kifejezhetik magukat. és megbizonyosodnak róla. a nyitottnak maradás és az emberiséggel szembeni tör#dés. mit tegyenek. mely személyes szabadságuk megtapasztalását teszi lehet#vé számukra. Erejük alkotásra és másoknak való segítségre. mint a szörfözés. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A narancs személyiségeknek meg kell érteniük. amikor kiegyensúlyozott módon kapcsolódnak bels#. A narancs személyiség életcélja az. marketingben vagy bármely más foglalkozásban. érzések és személyes fejl#dés bels# világának megtapasztalására való használásával. A narancsok tudni fogják. és mit ne. és úgy kerülnek kifejezésre. hogy életüknek egyensúlyra van szüksége: a test. Képesek minden tényez#t megvizsgálni és felismerni. Szeretik er#teljes kreatív életenergiájukat sokféleképpen kifejezni. Meg kell érteniük. Az extrém sportok. az a bels# valóságba tett utazás. és az energiaelszívás egy formájává válnak. amint azokat általában érzékelik. és teljes fizikai létüket megtapasztalják. hogy kreatív potenciáljukhoz kapcsolódjanak. melyek a függetlenség egy fokát biztosítják számukra. építész. Bels# Tudás és Bölcsesség érhet# el. mellyel valaha is szembesülnek. A narancsok számára életbevágóan fontos aspektusok a saját érzéseikkel való kapcsolatba lépés. aki bátor. félelmet nem ismer# személyiségre van szükség. Jobban szeretik a fizikai és mentális kihívásokat. Megfelel#. hogy magukat veszélyes kísérletekre vagy egészségtelen helyzetekbe kényszerítsék. egészséges és magas-energiatartalmú táplálékra van szükségük. pozitív és harmonikus módokat találnak önmaguk kifejezésére és feltöltésére. kreatív erejükhöz. A narancs személyek akkor érik el a harmóniát. tervez#. hegymászó. majd akcióba lépnek. A narancsok képzett és keményen dolgozó emberek. üzletember. ismert módjai egy narancs személyiség elemeinek feltöltésére. és elszánt. hogy az által segítsék és támogassák az emberiséget. Másrészt a legnagyobb kihívás számukra. ahonnan a kalandok és függetlenség rombolóvá.A narancs személyiségek kreatív problémamegoldók. fejleszt#.

spirituális tanulmányozása. barátok. saját realitására összpontosító. intellektuális. érzelmi nyitottság és érzékenység. rendeltetés. részletes munka és eredmények. Lassú kifejezés. Isten-gondolat. pontos. érzelmi elfojtás. gondoskodás. elkötelezettségek.NARANCSSÁRGA A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Narancssárga személyiségekhez: Terület Fizikum Meghatározás Megalapozott. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Mentális öröm és kreativitás. intuíciókkal való kapcsolat. családi biztonság. makacs. fizikai állóképesség. Futás. 77 . el#ször gondolkodik utána beszél. analitikus. türelem. Részletes. egyetlen célt szem el#tt tartó. visszahúzódó. konzervatív. Lojális. barátok Szex. középvezet#ség. összpontosítás. Gyökerek. családhoz közeli. mély Társadalmat szolgáló. otthon. pontos problémamegoldás. törvények és rend Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. mentális játékosság. stabilitás. bels# érzésekben és irányításban való bizalom. szereti a vitákat. Az élet megtapasztalása részletekben. rend. minták. Magasabb bölcsesség. kreatív. a fizikai valóság formálása és alakítása. lépésenkénti. aprólékos. részletes kommunikáció. stabil minták. el#nyben részesíti a biztonságos környezetet és életet. struktúra. kitartás. ellen#rzés. konzervatív és hagyományos. nagy ellen#rzést képvisel. lassú. stabilitás. biciklizés. biztonságot. Mentális relaxációk. részletesen és tökéletesen gondolkodnak és adnak el#. Óvatos. Pontosan. Er#. tartózkodó. Munkájában és kifejezésében nagyon pontos. biztonságos. Biztonságtudat. konzervatív szokások és viselkedések. úszás. részletességgel tervez#. barátság. Felügyelet. Logikus.

A narancssárgák legfontosabb jellemz#i a tisztán intellektuális és analitikus tulajdonságok. hogy sok órát töltsenek ugyanazzal az ötlettel vagy projekttel. Mind a kifejezésben. rádiók és más m/szaki alkalmazások. Vezérmondatuk az lehetne: „Az élet olyan mint egy számítógép. Leginkább gondolataikról. Minden helyzetet a legkisebb részleteire bontanak és leírnak. Néha a narancssárgák nem képesek az egész képet látni. mind a kommunikációban a narancssárgák lassúak és megfontoltak. Következetes gondolkodók. mint más színszemélyiségek. A fizikai tevékenységek nem fontosak számukra. és a részletek iránti szeretetükkel a narancssárgák olyan eszközöket fejlesztettek ki. ötleteikr#l. tartalmaz logikát és módszertant. hogyan teljesítsék céljaik feltételeit. konoksággal. és terveikr#l beszélnek. mely biztonságot nyújt nekik. és azután kezdenek tevékenységbe. Racionális és gyakorlati képességeik által képesek más személyiségtípusok el#relátó ötleteit megvalósítani. megpróbálják kitalálni. Hajlamosak a testüket csak akkor mozgatni. hogy mindennek. Amikor egy projekten dolgoznak. Azt kapod t#le. stb. Szinte minden. A természetet vagy a fizikai valóságot el#ször analitikus elméjükön keresztül érzékelik. hogy megértsenek és elemezzenek minden egyes lépést. akik minden feladatot a legkisebb részletekig kiemelked# hatékonysággal végeznek el. miel#tt biztosnak és biztonságosnak érzik azt arra. mint a számítógépek. miel#tt folytatnák a következ# szinten. stabilitást. és a valóságba átültetni. amit tesznek. Hihetetlen türelmük és toleranciájuk lehet#vé teszi számukra. Csak akkor nyílnak meg és osztják meg legbels#bb 78 . [k a világ legmegbízhatóbb emberei. Ha a narancssárga személyiség harmóniában van. A narancssárgák legmélyebb érzéseik és érzelmeik kifejezésében is óvatosak. A narancssárgák arról ismertek. játszani és barkácsolni. míg esetleg el nem érik a céljukat. ha jó okot találnak rá és meg vannak gy#z#dve annak el#nyeir#l. Állandóan terveznek. hitelesek és megbízhatóak. akár hobbiról van szó. amit belé programoztál. Ezenkívül er#s biztonságot és megalapozottságot sugároznak. Alapvet# szükségletük. és realista embereknek tartják #ket. és alaposan kidolgozzák minden lépésüket. Akár munkáról. Közel sem használják a testüket és érzelmeiket olyan gyakran. hogy ismerjék. A narancssárgáknak megnyugtató és stabilizáló hatása van az emberekre. minden részletbe belemennek és a legtöbb esetben szakért#kké válnak területükön. biztonságot és embertársa iránti felel#sséget sugároz. majd k#r#l k#re építkeznek.ELME/TEST A narancssárgák logikus. motorokkal. A narancssárgák szeretnek elektromos szerkenty/kkel. megvizsgálják a részleteit. mert túlságosan er#sen belevesznek a részletekbe. autókkal. hogy részt vegyenek benne. valamint analitikusan és intellektuálisan megértsék az életet és kapcsolatba lépjenek másokkal. részlet orientált és kreatív személyiségek. amit tesznek. Türelemmel. De számukra ez nem számít. analitikus. Szeretnek szilárd alapot teremteni.” A narancssárgák az életet f#leg elméjükön keresztül dolgozzák fel. A narancssárgák motivációja az életben az az igény. annak minden összetev#jét látniuk kell és megérteniük.

Szkepticizmusuk nem enged meg különböz# véleményeket vagy szemszögeket. amíg megoldást nem találnak. Nem szeretik azokat a dolgokat. hogy legtöbb problémájukat ismert. de nehezükre esik saját érzéseik és érzelmeik kiélésének megtapasztalása. rendezetten. amelyek szokatlannak. minek következtében biztonságban érzik magukat az ismert és bevett megoldások alkalmazása által. abnormálisnak vagy rendellenesnek t/nnek számukra. és bebeszélik maguknak. strukturáltnak és merevnek látják. minden este 10 órakor megnézik a híreket. er#feszítést és energiát fordítani arra. biztonságos és kipróbált mintákkal oldják meg. hogyan kezeljék érzéseiket. mert hajlandóak id#t. Tökéletes tanulók lesznek bel#lük. Bármi. A narancssárga személyiségeknek speciális ötleteik és felfogásuk van az életr#l. hogy a legkisebb részleteket is megértsék. amit nem tudnak bizonyítani vagy nem ismerik. minden eszköz a helyén. mert azok igazolják. mert ha a valóságot csak szabályosnak. hogy az érzelmeiket kitöröljék az életükb#l. minden kedd éjjel ugyanaz a vacsora. Mivel nem igazán tudják. minden megértésének és mentális ellen#rzésének a szükségletével. hogy senki sem fogja #ket bántani vagy az információkat ellenük felhasználni. A kiegyensúlyozatlan narancssárgák f#leg érzéseikr#l gondolkodnak vagy beszélnek. amit nem lehet elemezni vagy teljesen kiismerni. Ez a rendkívül mélyen gyökerez# félelem és bizonytalanság egészen odáig terjed. szilárdsághoz és kényelemhez kötött életmód elég sok ember számára vonzó. mert szüleik. a logika és az értelem szintjére. új ötleteket vagy mintákat elfogadni vagy szembetalálkozni a váratlannal. hogy ezek az érzések nem léteznek. miután meggy#z#dtek. instabilitást és ebb#l kifolyólag veszélyt jelent. hogy túllépjenek önmagukon. az íróasztaluk mindig ugyanúgy néz ki. A narancssárgák els#dleges nehézsége a saját érzéseikkel és érzelmeikkel való kapcsolatteremtésben áll. És újból megteszik. Például. Módszereket dolgoznak ki arra. Hogyan definiálnánk vagy érthetünk meg olyan érzéseket és érzelmeket. Szokásos napjuk határozott minták. mint a szerelem. hogy a világegyetem nem redukálható az elme. A narancssárgák stressz szituációkban visszahúzódnak és azután megpróbálják elemezni és megvitatni a helyzetet önmagukban. Személyiségük nem engedi meg nekik. és ismeretlen területeket fedezzenek fel. Még ha a bizonyíték ki is szúrja a szemüket. Mindazonáltal. akkor is túlzottan makacsak és teljesen hajthatatlanok lehetnek álláspontjuk vagy meggy#z#désük megváltoztatását vagy módosítását illet#en. Túlzottan analitikusak lehetnek. barátaik vagy feletteseik is mindig ugyanígy csinálták. Néha ez a pozitív képesség okoz problémákat. Ha nem tudják 79 . sz/klátókör/ek és széls#ségesen szkeptikusak lehetnek minden dologgal kapcsolatban. hogy olyasmit érezzenek. Ezek a biztonság-centrikus emberek könnyen hozzászoknak a régi és megismételt családi és életmintákhoz. az bizonytalanságot. különlegesnek. Gyakran nehezükre esik új utakat járni.érzéseiket másokkal. helyzetek és rendszeresség alapján folyhat. Az ereje-hagyott narancssárgák makacsak. Például még a képzett szakért#k. szinte sosem érzik azokat a valós értelmükben. A narancssárga tulajdonságokat és jellemz#ket sokan becsülik és keresik az üzleti életben és a társadalomban. a narancssárga személyiségek gyakran elnyomják #ket. a harag vagy a szomorúság? A narancssárgák félnek saját érzéseikt#l és érzelmeikt#l. mint a pszichológusok vagy terapeuták is megértik mentálisan az érzelmi fogalmakat. A narancssárgák szeretnek tanulni és tanulmányozni. Mindazonáltal ez a biztonsághoz. leragadtak. az nem adja meg a szükséges nyitottságot számukra.

ha azokat alaposan megvizsgálták és meggy#z#dtek róla. a fejl#dés és lehet#ségeik növelése irányában. mindig pontosak és közös megértésen osztoznak a társadalommal és a legtöbb emberrel. Ezek az események olyan dolgokat foglalnak magukban. hogy lássanak a különböz# társadalmi események vagy összejövetelek mögött. Itt találhatnak barátokat vagy társakat. elvekkel. Hogy ebb#l az ördögi körb#l kiszabaduljanak. az érzelmek és intuíciók felé irányuló nyitottságot integráló mentális felfogás alkalmazása az els# lépés egy narancssárga számára. mind az elméleti kifejtésükre. hogy másokkal szemben még kívülállóbbak. hogy az érzelmek és érzések fontos részei az emberi szervezetnek. igazságossággal. hitelt érdeml#ek. Egy. visszahúzódóbbak és ridegebbek legyenek.elfogadni. analitikus elméjük és precizitásuk eredményeként felfogni. attól tartanak. Általában a narancssárga személyiségek nehézséget tapasztalnak a relaxációban vagy a megnyugvásban. Érzelmek. E csoportok másik keresett el#nye. A narancssárgák társaságiak. haragját vagy szomorúságát. tökéletességgel és versenyszer/séggel egyenl#. és ha intuícióikat mentális életfelfogásukkal egyesítik. bátortalan lelkiállapotba kerül. meggy#z#dések és spirituális ideák nélkül az emberek csak tárgyak lennének vagy egy számítógéphez hasonlóak. 80 .és gondolatmentesség a bizonytalansághoz. A narancssárgák számára az univerzum bizonyos szabályok és elrendezések keretein belül m/ködik. hogy ha merik érezni az érzelmeiket. a narancssárgáknak meg kell érteniük. s#t a halálhoz hasonlítható. s ezáltal fájdalmasan depresszív. A narancssárgák olyan vallási gyakorlatokat részesítenek el#nyben. Önmagukat elmeként és gondolatként érzékelik. hajlamosak arra. Ezeknek a valóság-centrikus embereknek a meggy#z#dései kézzel fogható bizonyítékokon és a „hiszem. reménytelen. amikor az elme megsz/nik m/ködni. melyek speciális szabályokat és szabályozásokat kínálnak. a sport vagy a vallás. mint az üzlet. Spirituális érzékelésük abból áll. ha látom” felfogáson alapulnak. az elme. Számukra az elengedés. A legf#bb kihívást a narancssárgák számára az jelenti. melyek mindegyike logikusan elmagyarázható és megérthet#. Gyakran bizonyos okokat kell. Megértik. Isten egy mentális fogalom marad – a végs# gondolat. Megbízhatóak. hogy ritkán összpontosítanak intim. mit is jelent Isten vagy a Spiritualitás. és abban a pillanatban. de ritkán érzik. hogy valósak. Képesek a spirituális tudást és bölcsességet tehetséges. misztikus ideákat vagy a pszichikai és spirituális jelenségeket csak azután fogadják el. Számukra a spiritualitás a magas etikai értékekkel. melyek biztonságot és bizonyosságot nyújtanak. és ebb#l kifolyólag kifejezni érzéseiket. hogy többé nem léteznek. TÁRSADALMI ÉLET A mai társadalomban a narancssárga személyiségeket nagyra becsülik és tisztelik. mind a munkájuk és/vagy ötleteik megvitatására. Viselkedésük és meggy#z#déseik a normális egy tartományán belül van. hogy megragadják és megértik a magasabb szabályokat és életfelfogásokat. Sok narancssárga befelé fordítja dühét. érzések. intuíciók. érzelmi vagy személyes szintre. és általában konzervatív a megközelítésük. A mágikus. mert élvezik a barátaikkal és érdekes emberekkel való együttlétet. A narancssárgákat gyakran találjuk társadalmi illetve üzleti csoportokban vagy találkozókon.

a partnerük pedig róluk gondoskodjon. hogy életükben más színtulajdonságokat is kifejlesszenek. abban az értelemben. és teljes felel#sséget vállalnak saját. partnerségen alapuló kapcsolatokra. és el kell fogadniuk a levendula és fehér személyiségek által el#nyben részesített spirituális életmódot. Els#sorban azért házasodnak meg. rengeteget tanulhatnak egymástól. Sokan találják magukat narancssárga személyiség vonzásában. ha úgy érzik. gondolkodni vagy saját ötleteikre vagy projektjeikre összpontosítani tudnak. mindennapi életükért. Mindazonáltal. hogy szeretnek osztozni. A kékek és az indigók túl érzelmesnek t/nnek ahhoz. hogy valamit visszaadjanak. összetartó. biztos kapcsolathoz. Szükségét érzik. hogy biztos és biztonságos otthont teremtsenek. nem becsülik meg #ket. és ezért nehézséget okoz. amíg nyitottak maradnak új és innovatív ötletek felé. A narancssárgáknak meg kell érteniük. 81 . A szeretetet a segítés és támogatás szükségleteként. vagy csak olyanokkal megosztani. különösen beszélgetések közben. Mindazonáltal vigyázniuk is kell arra. Ennek eredményeként megtanulták ötleteiket magukban tartani. vagy néhány esetben még fizikailag is elhagyják a találkozót. aki intellektuális beszélgetésre. és támogatni közösségeket és más társadalmi csoportokat. csendes és racionális gondolatokra. hogy érzelmileg vagy szellemileg érintettek legyenek. hogy illjenek a narancssárgákhoz. amikor a narancssárgák bels#. A narancssárgák javarészt a „romantikát” túl gyakorlatiasan és racionálisan látják. A magukra vállalt érintettség.Bármikor. romantikára vagy izgalomra vágyik. A narancssárga emberek gyakran menedzserei. A narancssárga személyiségek társaságiak. ahol gondoskodhatnak családjukról. Az erejük-hagyott narancssárgák gyakran úgy érzik. mint két energetikai ellentét. tanulni. nagyon kényelmesen érzi magát egy narancssárga személyiség társaságában. és könnyen azonosulnak saját személyiségtípusukkal. A narancssárgák mindaddig jól illenek a lila személyiségekhez. hogy harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki velük. tisztségvisel#i vagy könyvel#i különböz# társadalmi szervezeteknek. Stabilitásuk és megbízhatóságuk jó el#feltételek egy hosszú távú. mindenképpen próbáljon meg másik partnert keresni. De mivel olyanok. A narancssárgák biztosan megértik. hogy nem kapják meg a kívánt figyelmet. akik a saját megértési szintjükön vannak. mert egyfajta biztonságot és békét éreznek a társadalom korlátain és szerkezetén belül. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A narancssárgák teljesen elkötelezik magukat partnereiknek. ha szenvedélyre. nem érzelmi vagy szenvedélyes tettnek tekintik. Sok a közös bennük és osztoznak az élet konzervatív és intellektuális megközelítésében. Bármely személy. melyekben olvasni. inkább csendben visszahúzódnak. stabilitásra és pénzügyi biztonságra vágyik. Gyakran ezek túl különösek. El#nyben részesítik a csendes pillanatokat. személyes helyzetükkel való konfrontálódásnak érzik szükségét. A narancssárgákat gyakran vonzza a sárgák boldogsága és könnyedsége.és személyes felel#sségtudattal szemben elég nehéz a narancssárgák számára. és a vörös és narancs személyiségek kalandos és er#teljes megnyilvánulása. A narancssárgák általában mélyvörös és mélyzöld emberek környezetében szeretnek lenni.

Rugalmasnak is kell maradniuk és hajlandóak a kockázatvállalásra. hogy jól együtt dolgozzanak másokkal. hogy elméjük csak egy részük. irodai alkalmazott. A narancssárgák túllépnek bizonytalansági félelmükön. m/szerész és mérnök. tudós. Továbbá lehet#ségeik felfedezésére való hajlandóságot követel. hogy nem az elméjük az ellen#rz#. szoftverprogramozó. Nem akarnak aggódni havi vagy heti jövedelmük miatt. hanem még az érzelmek mélyen gyökerez# erejét is használhassák. hogy nem csak elméjüket. hogy mélyen magukba tekintsenek és engedik. Kompetenciájuk. új lehet#ségeket tekintenek meg. technikus. Különösen sikeresek lehetnek. 82 . széls#ségesen jó problémamegoldók. A narancssárgák a problémákat logikus és analitikus folyamatok útján oldják meg. könyvel#. rendezett és precíz megoldásokra van szükség. biztos alapokon álló vállalatoknál vagy szervezeteknél /zik foglalkozásukat vagy pozíciójukat. EGÉSZSÉG. látni kezdik majd. nem túl hatékonyak. meghallgatási és egységesít# képességük és szinte minden problémára a legjobb megoldást találó képességük egyedisége révén irányítanak. kutató. bankár. hogy ezek az érzések megjelenjenek. s hogy mind saját. A narancssárgák jó választásnak bizonyulhatnak minden olyan helyzetben. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Az egyik els# lépés egy narancssárga személyiség életében az egyensúly elérésére. Ha nyitva tartják elméjüket. Nyitottságuk és hajlandóságuk munkahelyzetek és problémák megvitatására és elemzésére. számítógépes szakember. hogy érzelmileg megnyílik. részletes és analitikus gondolkodásra van szükség. ahol pontos. Ez az érzelmi nyitottság és érzékenység lehet#vé teszi számukra. Eléggé gyakori számukra. orvos. melyek összetett vagy intuitív ötleteket vagy fogalmakat tartalmaznak. Mindazonáltal. Közel minden találmányt és újítást nyitott elméj/ és intuitív képesség/ emberek alkottak és fejlesztettek ki.KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A narancssárgák jobban szeretik a biztos és biztonságos munkákat. és nyitottnak lenni a változásokra. amikor kreatív. A harmónia elérésére a narancssárgáknak fel kell ismerniük. hogy nagy. Miután a narancssárgák megértették az érzelmeikkel és érzéseikkel való kapcsolatteremtés els#dleges szükségét. amíg érzelmileg és mentálisan nyitottak maradnak. Ha részletes. kényelmetlenül és bizonytalanul érzik magukat. gyakorlati és részletes módon megoldani. Az intuíció nyitott elmével való életet jelent és az új. Világosan meg kell érteniük. és fontos szerepet játszhatnak a társadalomban mindaddig. lehet#vé teszi számukra. hogy szkepticizmusuk bizonytalanságukból és a változástól való félelmükb#l ered. ha újítások vagy új ötletek kidolgozására. melyek képesek számukra ezt a biztonságot és rendszeres jövedelmet nyújtani. Ha nincs ilyenfajta biztonságuk. hogy mindig adatok. A narancssárgák különösen sikeresek lehetnek. vagy átfogó tervek készítésére vagy stratégiák alkotására kerül sor. Meg kell tanulniuk új területek felé haladni. könyvtári alkalmazott. innovatív ötletekre szkepticizmus nélküli reakciót. mind mások érzelmeit érezni kezdi. anélkül. Nagy adag bátorságot követel és igényel. tisztségvisel#. A tipikus „narancssárga” foglalkozások a következ#k: építész. statisztikák és tények állnának a rendelkezésükre. ha megértik. ha tehetségük egészét kihasználják. hogy az intuíció fontos aspektusa az életnek. képesek lesznek minden problémát hatékony.

intuíciójukkal és bels# érzéseikkel kapcsolatba lépnek. A legjobban úgy töltik fel elemeiket. mégis mélyre ható változások bevezetése életükbe. melyek egyformán fontosak. és bels# vezet#jükkel. elektroenergetikai. Mindig egyszer/bb a könnyebb utat választani. mint megragadni a lehet#séget. de nincsenek ezekre korlátozva: fizikai. az egyetlen állandó az univerzumban: a változás. melyek megnyugtatják és összpontosítják az elmét. akik valójában. hogy értsék. hogy emberi lényekként számos bels# rendszerünk van. Érzéseik és érzelmeik világos és szabad kifejezésével óriási er#k szabadulnak fel belülr#l. Azok a meditációk. intuitív-érzési és spirituális. Meg kell érteniük. A narancssárgáknak tudatában kell lenniük életenergiájuknak. segíthetnek a korlátlan lehet#ségek univerzuma felé való gondolkodáson túllépni. életenergiájukat kib#vítik. mint a festés vagy éneklés csodálatos technikák az érzelmi és a spirituális energiáik megnyitására. 83 . ha mentálisan és érzelmileg nyitottak maradnak. hogy sokkal mélyebben felfedezhessék saját személyes identitásukat. A m/vészeti és kreatív tevékenységek.Inkább #k ellen#rzik saját elméjüket. Ezek a rendszerek a következ#ket tartalmazzák. Ezt megértvén elkezdik mentális folyamataikat ellazítani ahhoz. Csupán a valódi felel#sség elfogadásának szükségességét jelenti. A narancssárgák számára az els# lépés a fejl#dés és erejük növelése felé a lassú. és azokká az er#teljes. A fizikai. spirituális lényekké válnak. érzelmi vagy mentális változások bekövetkezése nem jelenti. hogy az ellen#rzés kicsúszik a kezünkb#l. érzelmi. Ha a narancssárgák elengedik a félelmüket. Meg kell. A narancssárgák gyakran tartják vissza valódi bels# hatalmukat a félelemb#l és bizonytalanságból kifolyólag. mentális-analitikus.

strandlabda. a spiritualitás fizikai tapasztalat és játék. szimpatikus. érdekl#dés. soha nem akar feln#ni. Szükséges. sportok. én-központú. tervezés. Vidámság és öröm. szuggesztív. élvezetben. kiegyensúlyozott testgyakorlatok és szexuális aktivitás által. Élvezet. kreatívnak lenni. túláradó.SÁRGA A következ# tulajdonságokat személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelem Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés és jellemz# szavakat asszociáljuk a Sárga Meghatározás Der/s. masszázs vagy gyógyító területek. minden vidám tevékenység. felszínes. odaadó. elkötelezettség nélkül. energikus. Kreatív. gyors észjárás. egoista. elkötelezettség. a szerelemben. barátok Szex. vidámság. kreatív. intelligens. Kommunikáció Magatartás/Reakci Fizikailag és mentálisan aktív. fáradhatatlan. könnyen keresni. úszás. Humor. 84 . spontán. de csak néhány közeli. marketing. sportok. / Az élet élvezete. boldogság. er#s testtudat. könnyednek és der/snek maradni. Spontán. könnyed életstílus. érzékenység. boldogság. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Barátság. Szabadúszó. élvezet. m/vészek. fizikailag aktív. könnyed életstílus. gyors beszéd. világos. Mentális filozófiák. saját céljaik elérése. Természetes magas szint/ meditációk. szörfözés. jókedv/. Játékos. Kapcsolatok Társaság. aktivitásra való igény. Kültéri. terjeszkedés. Üzleti élet. nevetésben tükröz#dik. fogalmak. Kifejezetten társasági és vonzó ember. kreatív. a fizikai test az irányító antenna. Öröm és kreativitás szintje. ima. kreativitás adása és megtapasztalása. játékos. sugárzó. összpontosítás útján. tanulás. nincs komoly ó elkötelezettség. fizikai szabadságra és függetlenségre van szüksége. túlcsorduló. er#sen szexuális. kreatív. független személyiségek. másodlagos. éles esz/. élvezet. játékosság. sok barát. a napsugár tükröz#dése. vidámság. illetve elkölteni.

csak jól érezni magam!) cím/ dal1 csodálatosan képviseli a sárgákat és megmutatja nyugalmukat. A relaxációt. mert valamit el akarnak érni vagy bármilyen magasztos cél érdekében.” A sárgák intelligens. az élet tiszta élvezetét és a spontán életet hirdetik. és cselekvés által tanulnak. Ennek eredményeként hajlamosak nagyon gyorsan túlterhel#dni. Mindazonáltal a középpontban sokkal inkább az élvezet van. Mindig emlékeztetnek másokat. Az „All I want to do is have some fun” (Semmi mást nem akarok csinálni. Gyakran nem értik. Szeretnek utazni. Lényegénél fogva tudják. Szeretnek elméjükkel dolgozni. az kell. B#velkednek energiában. és filozófiákkal. A sárgák számára fontos. hogy fittek maradjanak. ha ez bekövetkezik. hogy tudattalanul cigarettával játszanak. Azért alkotnak. „Az élet olyan. m/vészi és kreatív ötletekkel elárasztottak lehetnek. és azután elmondja nekik. 85 . vagy mulatságos gesztusokat tesznek a kezükkel. reagál. hogy kifejezzék. és milyen jól érzik magukat. Ennek eredményeként általában fiatalabbnak látszanak valódi koruknál. szalvétával játszanak. hogy a mélyebb összefüggések vagy a mögöttes okok után érdekl#dnének. mint egy antenna. Ha frusztrálttá. irányítsák és kiengedjék túláradó energiáikat fizikai testükön keresztül.ELME/TEST A sárgák a legder/sebb. bosszússá vagy dühössé válnak. hogy mások mit éreznek vagy milyen hangulatot sugároz a szoba. mentális ideákkal. Mindazonáltal. a tanulás vagy az információk befogadása iránt is fogékonyak. világot látni. milyen boldogak és elégedettek. festés. hogyan fogadják el. A sárgák teste széls#ségesen érzékeny. Tudják. és örömmel táncolni egész éjszaka. testük miért reagál olyan er#sen a küls# behatásokra. és soha nem akarnak feln#ni. Továbbá azon kaphatjuk #ket. Úgy találják. Könnyen tanulnak. Szeretnek nevetni. A fizikai él#rendszer érzékeli a behatást. fogalmakkal elfoglalni magukat. A sárgák spontának. a politikától a spiritualitásig. A sárgák kinesztetikusak. és nézzék mindig a jó oldalát. érzékelik. a szórakozás és a kreativitás. A sárgák a leggyerekszer/bb személyiségek a színspektrumban. Számukra nehéz nyugodtan ülni hosszú ideig. hogyan élvezzék a mentális-kreatív és fizikai valóságot minden változatában. mint az írás. könnyed és der/s karakterüket. Olyanok. relaxálni egy csodaszép strandon. Fel kell ismerniük ezeket az er#teljes reakciókat. Harmonikus állapotban a sárgák boldog és elégedett személyiségek. mert jó mulatság és élvezetet okoz. hogy habár fizikailag aktívak. mint az alkotás. és aztán irányadó eszközként kell használniuk ezt az információt az életükben. és meghitten élvezni az élet különböz# oldalait. és nem azért. melyeket csúcstechnológia „sújtotta” világunk generál. dolgok megjavítása vagy szobrászkodás. és ugyanúgy szeretnek játszani. állandó szükségük van a kezük mozgatására. és anélkül jutnak információhoz. hogy ne vegyék túl komolyan az életet. A sárgák els#dleges motivációja az élvezet. bármi is történjen az életükben. Élvezik az élet minden aspektusának megvitatását is. édes és nagyon élvezetes. ami könnyen felismerhet# fizikai aktivitásukban. A harmonikus sárgák nagyon kreatívak. Testük majdhogynem túl érzékeny és befogadó az iránt az információmennyiségek iránt. Az életet és a munkát élvezni kell. eszes és sugárzó személyiségek. legboldogabb és leginkább gyerekszer/ személyiségek a színtartományban. Ezeknek a játékos embereknek csodás humorérzékük van. mint egy doboz csokoládé. a fizikai test e jeleit. Az életet az alapján mérik. mi történik. és élveznek olyan dolgokat tenni. Szeretnek a kezükkel dolgozni.

mint a strandon fekvés és a nap általi feltöltekezés. fizikai. sportokra vagy kreativitásra van szükségük. fizikai gyakorlatok. ha egy sárga boldog. vagy hogy élvezzék az életet. A sárga személyiségek félnek a kapcsolatoktól. biokémiai testük miatt a sárgák nem szeretik a fájdalmat vagy akár a gondolatát annak. letargiával. mint a gyógyítás vagy masszázs. Ezért a sárgákat gyakran találjuk olyan foglalkozásokban. Ha pozitív tevékenységekre összpontosítanak. vagy orgazmusban tet#z# szexuális stimuláció. Egy sárga test sosem hazudik. zavaros érzések és gondolatok buknak a felszínre. alkohol. Bár nehezükre esik pontosnak lenniük. és a motiváció hiányára. energikusak. még könnyednek is. túlzott evés és nem realista filozófiák. hogy a kényelmetlenségnek bármilyen formáját elkerüljék. Soha nem akarnak feln#ni. bels# energiaforrásukhoz. és gyógyító. Az elfutás különböz# formáit kifejezhetik állandó mentségek keresésével. Mindazonáltal hamarosan depresszió. e negatív függ#ségek hatásait sokáig fogják érezni. vagy egyszer/en nem vesznek tudomást róluk. alkotóm/vészet vagy költészet. Szeretnek tanulni. A sárgáknak mozgásra. Át kell térniük a negatív függ#ségr#l a pozitív és egészséges tevékenységre. A sárga személyiségek élvezik. egész napos alvással. édességek. és 86 . Az erejük-hagyott sárgák hajlamosak a lustaságra. a kiengedés érzésével. Gyakran elfutnak a problémáik és a nehézségeik el#l. Mindezek a tulajdonságok a sárgákat kiváló gyógyítókká vagy terapeutákká teszik. ha bevonják #ket a filozófiába vagy más spirituális meggy#z#désbe és fogalomba. Érzékeny. Érzékenyek és intuitívak fizikai testükön keresztül és érintésükön keresztül is. letargia. könnyed hozzáállásuk az élethez. ha segíthetnek nekik. hogyan tereljék energiájukat a pozitív kreativitás irányába. Ösztönz# szükségük van a fizikailag „magas” vagy eufórikus elmeállapot megtapasztalására. Mivel testük olyan érzékeny. szomorú vagy nyugtalanul érzi magát. szexre. jobban szeretik a határtalan szabadságot. Egy majdnem megvilágosodott érzést éreznek olyan tevékenységek élvezése közben. Ha a sárgák nem kapcsolódnak túláradó. egyszer/en lustasággal vagy folyamatos költözéssel egyik helyr#l a másikra. és élvezik. és mindenben Istent látják.1 Sheryl Crow. mindig kreatív és kielégít# mentségeket hoznak fel. nincs energiájuk az élethez. cigaretta. El#ször jól fogják magukat érezni. Gyógyító kezük van. hogy ahhoz kreatívak legyenek. Szinte mindent megtesznek. apátia. egyáltalán nincs motivációjuk és negatív függ#ségek felé hajlanak. vagy nem tanulták meg. örömtelik és kreatívak maradnak. Mindig az igazat mutatja. Az örömimádó sárgák függ# és fizikailag függ# személyiségek. A boldogság és a szeretet a legtöbb emberi lény által Istennek tulajdonított magasabb hatalommal való él# kapcsolat jelei. Sok sárga késik rendszeresen. mert szokatlanul er#s testbeszédet bocsátanak ki. A sárgák a spiritualitást fizikailag érzékelik. Legmélyebb spirituális tapasztalatuk az. Az erejük-hagyott sárgák negatív függ#ségek felé irányulnak. mint elfogadni a végletes felel#sséget. mint a futás vagy biciklizés. mentálisan kreatívnak lenni. hogy az életet legteljesebb valójában élvezik. amerikai pop énekesn# dala (a lektor megjegyzése) Azonnal fel fogja ismerni. elkötelezettségekt#l és kötelezettségekt#l. Szeretnek emberek között lenni. koffein. mint a drogok. hogy megtapasztalhatják.

akik velük tudnak nevetni. Jó barátok. összekapcsolódás és az otthon érzését adhatja nekik. nyitottan kommunikálnak másokkal. 87 . ahol a vidámság és élvezet van. A sárgák szeretnek flörtölni. hogy élvezhessék az élet minden örömét. és olyasvalami. gyakran cserél#d# partnerekkel vagy féligelkötelezett kapcsolatokban. E függ# színszemélyiségek számára a másik nem az élettel való kapcsolatba lépés és a saját energiadeficitjeik kompenzálásának egy módját jelenti. Tipikus a figyelem középpontjában vannak. az. amit élvezni kell. támogatni és gondoskodni róluk. akkor találják meg a bels# békéjüket. Számukra a beszélgetés csak a kreatív kifejezés egy másik módja. valamint intellektuális éleselméj/ségük miatt. Mindazonáltal. az. nem jelenti azt. hogy barátok veszik körül. hogy újakkal találkozzanak. Csoport-centrikusak. Még így is ritkán kötelezik el magukat meghatározott út vagy hitrendszer mellett. ahol a szíved. vagy legalábbis sok embert ismernek. hogy ez a bels# magány és üresség valaha is szertefoszlik vagy megsz/nik. A sárgákat szívesen látják bármelyik partin. Meg kell látniuk és érteniük a különbséget a függetlenség. Függetlenek és szabadok akarnak lenni. nem jelenti szükségszer/en azt. TÁRSADALMI ÉLET A sárga személyiségek társasági emberek. hogy azok bármelyikével közeli vagy intim kapcsolatuk lenne. és folyamatosan várják. ugyanakkor szerelmes és elkötelezett párkapcsolatban élés. és szeretnek embereket összehozni. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A sárgáknak szükségük van kapcsolatokra. legyen szó akár szervezett. hogy sok barátjuk van. Másrészt attól félnek. és a kapcsolat saját problémáik helyettesít#jeként való használata között. mert fél a magánytól. A sárga személyiségek félelme az elkötelezettségt#l mélyen gyökerezik. El#nyben részesítik az olyan társakat. mind a partnerkapcsolatokban. az a biztonság. Érzékenyek és gondoskodóak lehetnek mind a kapcsolatokban. Egyrészt akarják az intimitást és a szexet. A sárgák az osztozást és a közösségi érzést élvezik állandó fizikai aktivitásuk és az állandóan sok baráttal való együttlét által. Az összejövetelek minden variációját élvezik. Sok sárga embert találhat bárhol. A sárgáknak id#re van szükségük maguk számára. nyugodt és az élethez való gyakran mulatságos hozzáállásuk. humora és állandó tevékenységre és sietésre való igénye által. csapatsportokról vagy egyszer/en a barátaikról. Csak ha ezt megteszik. Sok barátjuk van.megérteni Istent teljességében. vidám.” Egy sárga személyt könnyen fel lehet ismerni spontaneitása. és nem állítják próba elé vagy veszik el a szabadságukat. Sokuk szenvedélyesen utál egyedül lenni. hogy megtalálják igaz bels# énjüket. hogy az egyetlen társ melletti elkötelezettség csökkenti vagy megszünteti a választási lehet#ségüket és a szabadságukat. Ennek eredményeképpen sok sárga egyedülállóként él. Ha magukba néznek. Mindazonáltal. és érzelmileg feltölti #ket az új és különböz# emberekkel való találkozás izgalma. „Ott van az otthonod. és egész id# alatt barátoktól vannak körülvéve.

Jó tulajdonságaikat – a motiváció meglétét és az alkotás képességét – alkalmazzák. A szerelmi el#játékban figyelmesek. Ezért szeretnek vörös. pszichológus. A sárga személyiségek kreatív problémamegoldók. A kékek sokszor túl érzelmesek. Ha nem maradnak jó er#ben. mivel nem félnek a kemény munkától. amit „szexuális magaslatnak” tekintenek. mint fizikai relaxáció és teljes testi élményként érezhet#. Érzékelik mások érzéseit. a sárgák egyszer/. melyet nem lehet semmi mással összehasonlítani. intim kapcsolatot a mély elkötelezettségek és sz/nni nem akaró problémák érzelmi málhája nélkül. A sárgák jó csapattagok és másokat elöljáró példákkal vezetnek. Könnyen jutnak pénzhez. zenész. filozófus. A legtöbb sárga személyiség jobban szereti a könnyed. gondolatait vagy még a rezgéseket is egy szobában. gyógyító. Kiválóan alkalmasak nagyobb lélegzet/ munkák elkezdésére. és egészséges de aktív szexuális életre van szükségük. hogyan m/ködnek a dolgok vagy hogyan lehetne a dolgokat elvégezni. játékos. fest#. Ha úgy döntenek. Mindazonáltal a pénzük gyakran olyan gyorsan megy. A pénz nem els#dleges téma számukra. Testük olyan. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A sárgáknak jobban kell fizikai testükre vigyázniuk. nehézséget okoz nekik a projektek befejezése vagy a problémák teljes megoldása is. nekikezdenek és megoldják a problémákat. Mindazonáltal gyakran nem akarnak komoly munkát végezni. Meg kell bizonyosodniuk. Jók a dolgok elkezdésében és mások lelkesedésének fenntartásában. és a spiritualitással vagy filozófiával kapcsolatba kerülni. masszázs terapeuta. kezdeményez#k és ösztönz#k lenni. egyedi és találékony megoldásokat találnak. utaskísér# vagy idegenvezet#.A sárgák er#teljes szexuális beállítottsággal rendelkeznek. A csupán e „magas” érzés létrehozásából adódó szexuális függ#ség nem teszi #ket boldoggá hosszú távon. de néha nehézséget okoz nekik befejezni azokat. Ha egyszer már megtapasztalták ezt az érzést. A sárgák szeretnek fizikailag aktívak lenni. szerel#. Képesek új. és elkötelezettségre van szükségük a boldog kapcsolathoz. A lilák nagymértékben hozzájárulhatnak képzel#erejükkel a sárgák kreativitásához. A tipikus „sárga” foglalkozások a következ#k: atléta. humorista. A szexualitás legalább annyira élvezet számukra. Mindketten szeretnek vitatkozni. Másrészt. A sok különböz# személyiség közül a sárgák találnak a legnagyobb valószín/séggel örömet a munkájukban vagy foglalkozásukban. szokatlan és innovatív megoldásokat alkotni. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A sárgák szeretnek spontának. amire a projektek beteljesítéséhez és befejezéséhez szükség van. narancs és sárga személyiségek környezetében lenni. amilyen gyorsan jött. mint más színszemélyiségeknek. mint egy „energetikai” antenna. a testük egyensúlytalanságokat fog mutatni és er#s hatással lehetnek rá a küls# behatások. és érzékenyek. ha másoknak demonstrálhatják és megmutathatják. Élvezik. 88 . m/vész. A levendulák/fehérek általában szeretnek a sárgák körül lenni. pincér. A mélyvörösek és mélyzöldek gyakran túl konzervatívak az élettel szembeni megközelítésükben. hogy a kapcsolataik mind a szexualitás. mind az intimitás terén kiegyensúlyozottak. szakács. A szexuális érzet és orgazmus az elégedettség érzését kelti bennünk. EGÉSZSÉG. egyre többet akarnak bel#le. tanuló. játékosak.

hogy az elkötelezettségek és kapcsolatok segíthetnek nekik az intimitás és az öntudat mélyebb szintjeit elérni. Fizikai és kreatív energiáik aktív kifejezése lehet#vé teszi számukra. A sárgák egészsége jelent#sen fog javulni. Az aktív meditációknak. és az élet minden aspektusát élvezzék. A pozitív függ#ségek. egészséges és játékos szex vagy a meditáció és az ima. A sárgáknak érzelmileg meg kell érteniük. csak mert elkerülik vagy elfutnak el#lük. mint a fizikai gyakorlatok és a mozgás. Az egészséges és erejük teljében lev# sárgáknak kielégít# szexuális életre van szükségük. hogy b#séges energiájukat felhasználhassák. boldog és élvezetes életet éljenek. pozitív hatásai vannak. mert összpontosítják az elmét. hogy harmóniát teremtsenek az életükben. Az olyan tevékenységek. Ahhoz. A problémáik nem fognak egyszer/en elt/nni.Továbbá pontosan tudják. 89 . miként kapcsolódnak össze az érzelmek és a gondolatok a fizikai testtel. mint a kerékpározás. hogy nyugodt. ha az élet minden aspektusával élvezettel és könnyed hozzáállássál néznek szembe. és hogyan hatnak rá. nagyon fontosak. izgalmat és szabadságot is hoz az életükbe. és összekötik a fizikai testet az egyetemes energiaáramlással. mit jelent az elme/test kapcsolat. tánc. Ugyanez a megértés több vidámságot. Sikeres megoldásokat találhatnak. a Chi-kung vagy a Tai-chi. mint a Dinamikus Meditáció. ha megtanulnak hallgatni mind a fizikai antennájukra. Tökéletes példái annak. a sárgáknak kreatív és játékos kifejezésmódokat kell találniuk. kocogás vagy más hosszúizomgyakorlatok ajánlottak a sárgák számára és naponta gyakorlandók. mind a testükre/elméjükre.

tanítási és kommunikációs igény. könnyen elkölti a pénzt. [k a legkiegyensúlyozottabb emberek a színtartományban. ajándékok. beszélgetés. Harmónia. nyitott. Úszás. harmónia és egyensúly. konzervatív. Gyors. laza tanárok. szeretet. Elégedettség. Luxus. biztonság. Egyensúly. kevés de közeli barátokra van szüksége. hogy velük kapcsolatba léphessen. Továbbá er#teljes a kapcsolatuk a 90 . fizikailag aktív személyiségek. Laza. barátok Szex. nagy ideálok és elvárások. könnyed és babonás. állatokkal és természettel kapcsolatos munka. részletes gondolkodás. és jobban szeretnek természetes környezetben élni. szeretik megosztani gondolataikat és érzéseiket. lovaglás. egyensúly. harmonikus és békés személyiségek. sok beszélgetés. Az élet élvezete harmóniában és egyensúlyban. séta a parkban vagy az erd#ben. A természetre van szüksége a feltölt#déshez. Gyors. béke. a szív természetes kifejezése. emberekkel. ELME/TEST A zöldek kiegyensúlyozott. lustálkodás. a másokkal való kapcsolat és önmagunk kifejezése sokkal fontosabb. pszichológus. kommunikációra és kapcsolatokra való igénye magas. minden. Természetes fejl#dési folyamat. Szüksége van az emberekre. gondolatok kifejezése. barátságos. született tanárok és társalgók. er#s gyökerek. Családorientált. Természetes kifejezés. er#s elme/testtudat. játék az állatokkal. A természet Isten. nyitott. orvos. önkifejezés.ZÖLD A következ# személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. Kifejezetten társasági lény. kutyasétáltatás. biztonságtudatra törekv#. fizikai mozgásigény. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Zöld Meghatározás Elme/test egyensúly. egészséges. harmónia teremtése. könnyen unatkozó. célok és küldetések találása. harmónia. Tanár. ruházkodás. nyaralás. Szükségük van a harmóniára életükben. verbális. evolúció. tánc. élénk. táncolás. tanácsadó. szerelem. mint az ambíciók és a magas célok felállítása.

hogy beszélhessenek magukról és problémáikról. kifejez#k. Az alapján ítélik meg sikerüket. hogy els#k legyenek a versenyekben. és néhány esetben betegek lesznek. A vidéki élet. amit gondolnak. extrovertáltak. és természetes harmóniában élnek az elmével és a testtel. é nincsenek nagy elvárásaik. melyek a siker közvetlen eredményei. Úgy gondolják. Bels# boldogságuk és megelégedettségük fontos számukra. vagy frusztráltak. A zöldek számára nehéz visszatartani vagy magukban tartani gondolataikat és érzéseiket. és minden gondolat és érzelem gyorsan fizikai kifejezésre jut. kommunikatívak és szívélyesek. Világosan megértik. elered a könnye. kényelmetlenül érzik magukat. Ha erejük teljében vannak és megtalálták helyüket. Számukra különleges érzést ad. mert lehet#vé teszi számukra. Ha visszatartjuk érzéseinket. Mint az állatok. A zöldek elégedett személyiségek. kiabál. ha nem fejezik ki szabadon az érzelmeiket. Ha a zöld mérges. és úgy érezzék. hogy boldogok legyenek. A zöldek nem gondolkodnak az érzelmeikr#l. Ha szomorú. vagy hogy kifejezzék azon ambíciójukat. Továbbá ösztönösen megértik az élet természetes ciklusait és szabályait. Kitöréseikben is természetesek. Els#dleges motivációjuk az elégedettség és a harmónia. gyakran anélkül. hogy sokat mondanának. milyen közel vannak a barátaikhoz vagy a természethez. Például. Másrészt szeretik a luxus örömeit és el#nyeit.természettel. ha a kertben tölthetik el az idejüket. hogy minél magasabbra helyezik a céljaikat. Ha nem ismeri egy zöld viselkedését. hogy emberi lényként élni a legcsodálatosabb ajándék az életben. A zöld személyiségek nagyon beszédesek és kommunikatívak. Ha féltékeny. Sok embernek van alacsony energia vagy er#tlenség érzése. mind fizikai testükkel. minden érzelmi energiát tartózkodás vagy visszafogottság nélkül fejeznek ki. A kifejezetlen érzelmi energia megmarad a testünkben és csökkenti az életenergiánkat. egy erd# vagy park mellett. semmi többet nem teszünk. annál nehezebb lesz azokat elérni. azért hogy jobban megérthessék és érezhessék azokat. a legdrágább vagy legszebb ruhát viseljék. A zöldeknek szükségük van arra. hogy a város legjobb munkája legyen az övék. A zöldek az életet a szívükön keresztül érzékelik. milyen közvetlen és egyenes. A zöldek nyitottak. nyugtalanul. A zöldek arra tanítanak. a reakcióját azonnal látni fogja. megsért#dhet vagy elcsodálkozhat azon. frusztrációjukat szóban bocsátják ki. Pontosan azt mondják. hogy mély érzéseiket és gondolataikat megosszák másokkal. Szükségük van az önkifejezésre és a fizikai aktivitásra. Számukra az elme és a test egy egység. Érzelmeik és érzéseik kifejezéseire természetes módszereik vannak. amelyek kapcsolatban állnak a természettel. a következ# lépés a harmónia és az egyensúly lesznek. A zöldek megértik ezt. Akár egy terápiával felér számukra egy kiadós „dumaparti”. Órákig tudnak beszélni szinte minden témáról. A zöldeknek szoros kapcsolatuk van mind a természettel. vagy közel egy tóhoz vagy óceánhoz fontos e barátságos és szívélyes személyiségek számára. A zöldek boldognak és az életükkel elégedettnek akarják érezni magukat. hogy ha természetes módon fejezzük ki érzéseinket és érzelmeinket. barátságosak. szükség van rájuk. Egyrészt a zöldek nem igénylik. hanem megélik azokat. mint hogy szükségtelen problémákat teremtünk életünkben. és szoros kapcsolatuk van fizikai testükkel. különösen 91 . földet ásva vagy állatokkal dolgozva. mert félnek természetes módon kifejezni érzéseiket. A minket körülvev# környezetünkkel érzéseinken és érzelmeinken keresztül kommunikálunk. nagyon kevésre van szükségük. Az állatok. Ha boldogtalanok. A zöldek kinesztetikusak.

mely a természetben minden nap el#fordul. Élvezik a célok kit/zését. hatékonyak és mindent ismerni akarnak. Világosan megértik a változás fogalmát. amely mozgalmas és stresszel teli. Az erejük-hagyott zöldek letargikusak. és ugyanezen célok termésének meglátásához. hogy #k saját maguk f#nökei. azét a folyamatét.a lovak. Ez különösen uralkodó másokkal való kapcsolataikban és saját pénzügyi helyzetükben. Jobban szeretik ötleteiket kifejleszteni és kifejezni. hogy megtapasztalják az egyensúly és közösség érzését. majd megszervezni és kiosztani a munkát. Nem olyan nyugodtak és örömorientáltak. melyeket el akarnak érni. fizikai munkát végezni. mint egy olyat. és vonzódnak hozzájuk. és különösen kommunikálni munkáikról. Esetenként megkérd#jelezik az életcéljukat. de ez is egy fontos téma még számukra. Hajlamosak az életet könnyedén venni és a legtöbb élethelyzetet élvezni. és az egyik lépésr#l a másikra tudnak ugrani anélkül. Jobban szeretnek szervezni. elvont és analitikus gondolkodók. hogy a közbees# lépcs#fokokkal foglalkoznának. és szabadon nyilvánulhatnak meg. hogy az # útjukon menjen. Több mint természetes számukra. de gyakran nincs elég erejük vagy ambíciójuk a kemény munkához. Célok találása nehéz lesz. A legtöbb mélyzöld személyiséggel ellentétben a zöldek nem nagyon ambiciózus vagy keményen dolgozó emberek. fedezhetnek fel és változtathatnak meg bármely helyzetet. szerkeszteni. és képesek e képességet maximálisan kihasználni. macskák és kutyák. és az elméjük jóval analitikusabb. A fejl#dés és a változás túl sok tevékenységet és er#feszítést jelent. Szabadoknak és függetleneknek kell lenniük abban az értelemben. Nincs szükség a szenvedésre és a szegénységben élésre. megrekedtek és a változásoknak ellenállók lehetnek. kemény. A zöldek képesek gyorsan felismerni a mintákat és a probléma megoldásokat. és mindenféle cél vagy irány nélkül mehetnek végig az életen. hogy az anyagi világgal foglalkozzanak. Jobban szeretnek az állataikkal vagy egyedül lenni a természettel. Élvezik az agyserkent# feladatokat is. Ilyen alapokon az életnek nincs értelme számukra. Gyakran 92 . anélkül hogy válaszokat vagy megoldásokat találnának. Jobban szeretik a természetes és könnyed életet. ugyanúgy mint a sárgák. A zöldeknek érezniük kell. mint a sárgák. A zöldeknek határozott kapcsolatuk van a természettel és az anyafölddel. Továbbá jók a saját anyagi javaik menedzselésében. Miden emberi lénynek b#velked# környezetben kellene élnie. mert nincsenek er#s ambícióik. Azt várják az élett#l. Mindazonáltal nagyobb biztonságra van szükségük. és beilleszkednek környezetükbe. amilyen gyorsan csak lehet. a jóléttel és a luxussal. A zöldeknek magasak az elvárásaik és egyéni meggy#z#déseik vannak az életr#l. amit csak csinálnak. hogy saját napirendjük és életmódjuk legyen. legalább magukban. Hozzáigazodnak a status quo-hoz. A kiegyensúlyozatlan zöldek gyakran kivetítik kommunikációs szükségleteiket és szeretetüket a természetre és az állatokra. A zöldeknek kiegyensúlyozott a hozzáállásuk a jóléthez. A zöld személyiségek gyors. els#dlegesen pénzkeresésen és célok elérésén alapul. Gyors kommunikációs képességük rugalmas elméjük megnyilvánulása. mint valódi. Ezzel a hozzáállással nem tudják felfedezni valódi természetszeretetüket. A kiegyensúlyozott zöldeknek szoros kapcsolatuk van a természettel és a fizikai valósággal. tervezni. Szervezettek. felel#tlenek. megérzik a zöldek nyitottságát és természetes megértését. Az adatokat gyorsan és mentálisan dolgozzák fel. és képesek megváltozni és beilleszkedni különböz# környezetekbe is.

hogy ismernék #ket. mint mások dolgairól.viselkednek így. Osztani akarásuk és kommunikációs képességük folytán gyakran találkozhatunk velük oktató vagy terápiás szakmákban. Csak kinyújtóznak és relaxálnak. mert félnek szembenézni egy még nagyobb kalanddal: a szerelemmel. fontos aspektusok a zöldek alkalmazott spiritualitásérzéke számára. Továbbá. Továbbá. melyek az életet érdemessé teszik az életre. állatokkal vagy a természettel legyenek. A közösségi munka és az életüknek a családjukkal és közeli barátaikkal való megosztása számukra nagyon kielégít#. hogy az élet maga is elég. hogy kommunikáljanak és kifejezzék legmélyebb érzéseit. hogy a természetes változások megtörténjenek bennük. anélkül. meg fogják tenni a szükséges lépést saját változásukhoz vagy megengedik. amit#l felületesnek. hogy megértik és elfogadják. A spiritualitás a természetet. A kiegyensúlyozatlan zöldek félnek helyzetekkel vagy problémákkal konfrontálódni. A zöldek órákig tudnak beszélni. Barátság. vagy használnak ki bármely esélyt az életükben. hogy szükség van rájuk. TÁRSADALMI ÉLET A zöldek társaságiak és szeretnek a családjukkal. ami lehet#vé teszi számukra. kiegyensúlyozott. Ha ezt megteszik. hogy a tanulás csak konfrontációk és az élethelyzetekkel vagy problémákkal való foglalkozás árán érhet# el. és a szerelem és szeretet hatalmát megtapasztalni. akiket elhagyott az erejük. Ez az interakció mondja meg nekik. A zöld személyiségeknek harmóniára van szükségük. Szeretik azt a biztonságos érzést. az állatokkal és a természettel. A zöldeknek szükségük van arra. hogy élnek és azt az érzést adja nekik. Ez olyan. szerelem és megértés. Ha sohasem hagyják el a meleg „fészket”. hogy a családjuk körében vannak. az evolúció és a természetes változás nehezen érzékelhet# azon zöldek számra. A zöldek passzívvá és dezorientálttá válhatnak néha. annál inkább tarthatod magadat spirituális vagy megvilágosodott lénynek. az állatokkal és a természettel fenntartott kapcsolat különösen beteljesít# érzés e szeret# személyiségek számára. Jobban szeretnek kívül maradni. hogy harmóniát és egyensúlyt teremtsenek. Meg kell érteniük. Embertársainkkal és a természettel való kapcsolat Egyet jelent az Istennel való kapcsolattal. mint egy terápia számukra. A zöldeknek kapcsolatba kell lépniük általános életszeretetükkel. és a más emberi lényekkel való kommunikációval és kapcsolattal. Az erejük teljében lév# zöldek tudják. és el#nyben részesítik a relaxált. békés környezetet. azok minden pozitív és negatív hajlamaival együtt. a fejl#dés és változás sosem lesz lehetséges. ha ez megtörténik. Világukat a 93 . az egyensúlyt és a harmóniát jelenti. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A zöld akarja a kapcsolatot az emberekkel. és feltöltsék életenergia elemeiket. és a természet részei. Azt érezni. nagyon fontos számukra. Minél több barátod van. Hasonlóságot mutatnak a macskákkal. Emberek között lenni lehet#vé teszi számukra. esetleg sekélyesnek bélyegzik #ket. olyan célokat fedeznek fel önmaguk számára. hogy emberekkel. Ezek a kifejez# személyiségek gyakran megtalálhatók társadalmi csoportokban vagy szervezetekben. Nem félnek az idegenekkel való kommunikációtól sem. hosszú ideig élvezik a semmittevést. Ezek a kapcsolatok az els#dleges módjai számukra az élet érzékelésének. Sokkal inkább hajlamosak saját tapasztalataikról beszélni. A személyes fejl#dés. rokonaikkal vagy barátaikkal lenni. Félnek megnyitni szívüket.

hogy tevékenységek kezdeményezésére és dolgok el#segítésére is szükség van. sem mentális értelemben. Természetes számukra. szinte minden személyiségtípussal kapcsolatba léphetnek. szervezési és tervezési képességeik is vannak. Mindazonáltal. hogyan kommunikálják. A sárga személyiségeknek a könnyedsége az. A zöldek egyszer/en szeretnek együtt lenni családjukkal vagy közeli barátaikkal. De a 94 . A zöldek részletes és okos ötletekkel állnak el#. Mindaddig. Mivel tudják. elfogadják és elismerik. Természetes intuícióval rendelkeznek. A zöldek barátságosak és segít#készek. A zöld személyiségek természetesek a másokkal való érintkezésben. hogy legintimebb gondolataikat és érzéseiket megosszák. A zöldek nem csak azért oldják meg a problémáikat. rendszeresen kapnak segítséget másoktól.kapcsolódások és személyes kapcsolatok fogalmaival vizsgálják. # a megfelel# partner neki? Szükségük van emberekre. hanem mert jó analitikai. aki támogatja #ket. Az erejük teljében lév# zöldeknek természetes a hozzáállásuk a szexhez és a kapcsolatokhoz. ami a zöldeket nagyon zavarja. és a vörös hatalma kiegészíti a zöld mentális és kifejez# képességeit. mert megértik a szerelem és kapcsolat fogalmait. hanem a pénz birtoklásán és egy virágzó élet élésén. Sekélyes társalgás és a nyitottság általános érzete nem szükségszer/en biztosít mély interperszonális kapcsolatot vagy jelent#ségteljes barátságot. A természetes támogató rendszerrel való kapcsolatuk miatt gyakran elfelejtik. Továbbá nincsenek felel#sségük teljes tudatában. A megélhetésért való harc feszültséget okoz. vagy egyszer/en úgy döntenek. és megoszthatják gondolataikat és érzéseiket. Másrészt gyakran nehéz nekik mély kapcsolatokat kialakítaniuk. amely lehet#vé teszi számukra. vagy ismerik a megfelel# személyeket a dolgok elintézésére. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A zöldeknek hasonló jellemvonásai vannak. A zöldek nem kedvelik a nagyon kemény munkát – sem fizikai. Biztonságos és kiegyensúlyozott környezetben kell élniük. mit akarnak. A zöldeknek meg kell érteniük a kékek szeretetét és érzelmi életmódjukat. A zöldek sokat beszélnek kapcsolatokról: Ki kivel jár. a zöldek biztonság-centrikusak. valamit. ha van valaki. akikkel beszélgethetnek. Fenntartás nélkül elbeszélgetnek bárkivel. lilákhoz és minden fizikai színhez. Úgy t/nik. ahol a pénz és a problémák nem foglalnak el sok helyet. A zöldek szoros elme/test kapcsolata és hajlandóságuk a cselekvésre lehet#vé teszi számukra. mint a mélyzöldeknek. A zöldek jól illenek a mélyzöldekhez. Másrészt. amíg a zöld ember kommunikálni tud a partnerével és ki tudja fejezni magát. és úgy érzi. szerelmet és szeretetet jelent. miért szereti #t. A levendulák és a zöldek minden témáról órákig tudnak beszélgetni. megértik a természet támogatási és növekedési rendszerének fogalmát. hogy a problémákat hatékonyan és gyorsan oldják meg. ha hajlandóak adni és támogatni másokat. amit a zöldek szeretnek. Olyannyira nyitottak és készségesek. hogy gyors gondolkodásúak és innovatívak legyenek. A zöldek élvezik a szexuális aktivitást. könny/ harmonikus kapcsolatot elérni vele. hogy egyesek már érzéketlennek és nyomasztónak érzik #ket. Gyakran könnyebbnek találják. vagy mire van szükségük. amikor maguk számára kell pénzt keresniük. mert vannak barátaik. Ha kérsz. lelassulnak és csak önnön alapszükségleteik kielégítésére elegend# pénzt keresnek. A mélyvörös biztonságát és megalapozottságát keresi. Számukra a szex elevenséget. Pénzügyi területen a hangsúly náluk nem a pénzkeresésen vagy a célok elérésén van. kapsz.

hogy saját ötleteiket vagy terveiket megalkossák vagy befejezzék. A legnagyobb ajándék. régi id#kr#l beszélgetni. és ez feltölti az életenergia elemeiket is. anyatermészet támogatni fogja #ket. a zöldek szeretnek egyszer/en közeli barátaikkal lenni. szociális munkás. A legtöbb esetben nincs meg az ambíciójuk vagy kitartásuk. Az elméjük/testük pontosan elmondja vagy megmutatja nekik. Egyfajta bels# szükséglet számukra a környezettel való – bármilyen fajta – kommunikáció. Áthidalhatják és egyesíthetik a testet és az elmét. mit akarnak. amelyet a zöldek önmaguknak adhatnak. A zöldeknek saját magukra is sok id#re van szükségük. gazda. A zöldeknek általában fizikailag aktívaknak kell lenniük. Mindaddig. és megmutathatják az emberiségnek. az érzéseik és gondolataik kifejezésére. ha egy békés tó mellett relaxálhatnak. hogy jólétük és koncentrációs képességük megmaradjon. és világosan meghatározták céljaikat. tanár. ha természetes. Az erejük teljében lév# zöldek egészséges egyéniségek. kocogást a kutyájukkal. kommunikáció és #szinteség fontos aspektusai és tulajdonságai az emberi életnek. a természet határtalan energiával fogja támogatni #ket. Továbbá egy barátságos és kiegyensúlyozott helyre van szükségük. ahol dolgozhatnak. EGÉSZSÉG. A zöldek természetes gyógyítók és könnyen megtalálják a hangot embertársaikkal. amíg a zöldek nem félnek a változástól és fejl#dést#l. melyek kapcsolatba hozzák #ket az elméjükkel/testükkel és a természettel. Gyakran várják. hogy visszanyerjék egészségüket szinte minden helyzetben. Annak eredményeként. Boldogtalanok. amikor a zöldek engedik.zöldek általában nem tevékenykednek az ötleteiken. Ahol más színszemélyiségeknek kevés id#re van szükségük. mit tegyenek. mind a világegyetemben. A zöldeknek szükségük van a beszédre. A zöldek szeretnek a természettel. egy csodás kertben vagy saját otthonukban. harmonikus környezetben. vagy egyáltalán semennyire. és meg kell érteniük életcéljukat. ha mindenképpen muszáj. Csak akkor kezdenek fizikai cselekvésbe és valósítják meg ötleteiket vagy terveiket. A fejl#dés a legtermészetesebb dolog mind a földön. Kapcsolatba kell lépniük saját elméjükkel/testükkel. állatgondozó. Kiegyensúlyozott. és saját életüknek a legjobb képességük szerint való élése. érdekl#désük inkább a természeti és emberi. amelyet az emberiségnek megtaníthatnak és felajánlhatnak. hogy elemeiket feltöltsék. Abban a pillanatban. és látniuk kell a növekedés és szeretet természetes áramlását. titkár. 95 . hogy testük/elméjük természetesen m/ködjön. közel a természethez élni felér egy terápiával. Ugyanakkor ez egyben a legnagyobb lecke. hogy saját elemeiket feltöltsék. Ha tudják. úszást. interperszonális témákra összpontosul. és azután a fizikai valóság síkjára tereljék azokat. szimpátia. nem okoz nehézséget számukra. anya. környezetkutató. Nagyon feltölti #ket. terapeuta. ha érzéseik és érzelmeik elnyomására tanítják #ket. hogy mások megjelenjenek. elfogadják az ötletüket. állatokkal vagy más emberekkel dolgozni. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A zöldek számára a legjobb mód a harmónia megtalálására a teljes felel#sség elfogadása. relaxálni és élvezni az életet. hogy nem túlzottan ambiciózusak vagy célirányultak. táncolást és más tevékenységeket. nyitottság. A tipikus „zöld” foglalkozások a következ#ket tartalmazzák: kertész. tanácsadó. nyugodtnak lenni. hogy a barátság. El#nyben részesítik a síelést. tiszta és egyszer/ emberi lényként élnek.

Természet. Isten mentális felfogása és megértése. elfogadásra és biztonságra van szüksége. állandóság. pontos emlékezet. Arisztokratikus. Elfogadás. szervezett. céljaik elérése. producerek. tevékenységeikért felel#sséget vállalni. kifejezni és másokat tanítani. Célok elérése. események. intelligens. kommunikatív. vállalkozók. büszkeség. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Vonzó. közvetlen. Bankárok. A pénz mennyisége. elfogadást és megértést keres. közvetlen. Gyors. Magas elvárások. melyet megkeresnek. testi. intelligens. jogászok. önmagáról alkotott kép idealizálása. mentális és érzelmi egyensúly. precíz.vagy t#zsdeügynök. ideális fels#vezet#i pozícióba. az el#adás és a kommunikáció világossága. 96 . gimnasztika. luxus. ambiciózus. Gyors észjárású. nagy önértékelés és magas elvárások. ingatlan. költséges életstílus. társadalmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. önálló. Er#teljes. Önbecsülés. f#nök. aerobic. barátok Szex. ideális beszél#k és tanárok. határozottság. elfogadottság. tervez#k. üzleti barátok. fontosnak és elfogadottnak lenni. személyes.MÉLYZÖLD A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Mélyzöld személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Meghatározás Anyagi. állhatatosság. Munkamániásak. szervez#k. jólét. jólétet. változásnak való ellenállás. autokrata. Luxust. aerobic. szerkezet. Intellektuális fejl#dés. fels#bbrend/ség. pénzügyi tanácsadók. magabiztosság. sportok. foglalkozásszer/en /zött sportok. megszervezni az életet. pénzügyileg ígéretes karrierek. tanulni. pénzt csinálni. önkontroll. verbális. kitartás. fels#bbrend/ hatalmat. Séta. érzelmileg óvatos. célorientált. kommunikáció. folyamatos agyserkentés. másoktól való függetlenséget jelent.

ELME/TEST A mélyzöld személyiségek éles elméj/ek. Mindkét színszemélyiség szereti a társaságot. és el akarják érni saját céljaikat. Az els#dleges különbség az. [k a tökéletes tanárok és emberekkel foglalkozók. vagy másoknak kell #ket. mennyire tudnak produktívak és tökéletesek lenni munkájukban és életükben. Nagyrészt pontosan azt mondják. intelligensek és életer#sek. A mélyzöldek szeretnek tanácsot adni. A barátokkal vagy üzlettársakkal való beszélgetés. néha egyfajta ürességet éreznek. miután elérték céljaikat. amit gondolnak. Úgy gondolják. hogy megmagyarázzanak egy helyzetet vagy fogalmat. melyeket maguk elé állíthatnak az. Továbbá rendelkeznek ambícióval is céljaik elérésére. A természettel kapcsolatban élni számukra a gazdagságban élést és az élet teljes megtapasztalását jelenti. a mélyzöldek néhány mondatban el tudják mondani. szervezettek. és verbálisan engednek szabad utat frusztrációjuknak. részletesebben és dinamikusabban. Számukra az életre egy nagy „tennivalók” listájaként lehet tekinteni. és ez gyakran így is van. hogyan fejezzék ki magukat. Másrészt. ha boldogtalanok vagy frusztráltak. és megmondani másoknak. csodálatosan érzik magukat. amit tesznek. gyors és pontos kommunikációjuk lehet#vé teszi számukra. A mélyzöldek ambiciózusak. lemerülnek. vagy akár többre is szükségük lehet ahhoz. anyagi jóléttel és luxussal. A zöldek szeretnek a természetben lenni. és túl aktív. mint a zöldek. Szóbeli támadásaik gyakran mélyen az emberek elevenébe vághat. beszélgetni. A mélyzöldek jó beszédkészséggel rendelkeznek. hogy mit tegyenek. Míg más színeknek tíz percre. egyfajta relaxációként és elemeik feltöltéseként. Nehéz megnyerni egy vitát egy mélyzöld személyiséggel szemben. hogy elengedjen és relaxáljon. de azt nagyobb er#vel és intenzitással teszik. Az életet gyors és versenyképes elméjükön keresztül érzékelik. a mélyzöldek szeretnek foglalkozni a természettel és anyagi dolgokkal. hogy minden emberi lénynek gazdaságban és b#ségben kellene élnie. Továbbá kiválóan kommunikálnak és tudják. Minden zöld személyiség gyors gondolkodású szellemi lény. hogy #k er#teljesebbek és közvetlenebbek mindenben. Könnyen unatkoznak. mint egy zuhany. Másrészt. Szükségük van az emberi kapcsolatok által létrehozott súrlódásra. Elméjük túl gyorsan dolgozik. az ötletek és gondolatok megosztása olyan frissít# és feltölt#. A zöld személyiségek az elme és test egyensúlyát képviselik. de a mélyzöldek hajlamosak inkább olyan üzleti vagy más társadalmi eseményekre összpontosítani. 97 . de a mélyzöldek hihetetlenül gyorsan gondolkodnak. mert állandó kölcsönhatásra és ingerekre van szükségük. A mélyzöldek a zöld személyiségek szinte minden tulajdonságát egyesítik. amelyek segítik #ket abban. a természettel. Az a meggy#z#désük. Ezek a különleges célok és ambíciók teszik különlegessé életüket. Szeretnek másokkal kommunikálni. Nehéz számukra a mentális relaxáció vagy az elme ürességének pillanatát érzékelni. Er#teljes. A mélyzöldek szeretnek emberek között lenni. hogyan keltsenek jó benyomást másokban. A legmagasabb célok. hogy ötleteiket er#vel és világosan fejezzék ki. mindent jobban tudnak. ambiciózusak és szeretik körülvenni magukat emberekkel. Egyensúlyuk és harmóniájuk a természettel az anyagi kérdések és a jólét szervezésének és kezelésének képességében tükröz#dik. A mélyzöldeknek folyamatosan ösztönözniük kell magukat. A mélyzöldek képesek gyorsan megragadni a lényeget egy beszélgetésben. hogy többek lehessenek. Miután elérték céljaikat. Kommunikatívak. mozifilmet nézni vagy egy érdekes könyvet olvasni. Azt is tudják.

A mélyzöldek ambiciózusak. hogy az életnek nem lehet minden oldalát ellen#rizni emberi er#feszítésekkel. akkor azt azonnal akarják. A célok kit/zése fontos a mélyzöldek számára. A szervezést. versenyképesek.A mélyzöldek kitartást. és a saját útjukat kell járniuk. függetleneknek kell lenniük. imádnak célokat kit/zni. Jobban szeretnek ötleteket kifejleszteni. hogy jobban is meg lehetett volna csinálni. strukturálást és tervezést jobban szeretik. Gyorsan felismerik mintákat és a problémák megoldásait. hatékonyak és mindent meg akarnak érteni. Ezek a gyors gondolkodású egyének szervezettek. A mélyzöldeknek mentálisan ellen#rizniük kell a saját életüket. és élvezik a specifikus közeli feladatokkal kapcsolatos kihívásokat. amit tesznek. Különösen nehéz a mélyzöldek ideáljait és elvárásait teljesíteni. Tudják. hogy ezek a szokatlanul magas elvárások lehetnek néha a boldogtalanság és frusztráció okai. mert magukat okosabbnak és intelligensebbnek tartják. félénkké és feszültté válnak. Az élet egyik legnagyobb leckéje számukra. A mélyzöldek magabiztosak és másokkal szemben fels#bbrend/ érzéseik vannak. A narancssárgákkal ellentétben nem szeretnek a közbees# részletes lépcs#fokokkal foglalkozni. 98 . Hajlamosak az uralkodásra. A mélyzöld személyiségek tökéletességre törekednek. könnyen megsérthetnek vagy megbánthatnak másokat. mert pontos és specifikus néz#pontjaik és véleményeik vannak. fizikai munkát elvégezzék. Nem szeretnek másoktól parancsokat kapni. Az erejük-hagyott mélyzöldek félnek a személyes hibázástól és az elismerés hiányától. Ezek az er#s és magabiztos személyiségek gyakran félnek a változástól. annál kiteljesedettebb lesz az életük. A mélyzöldeknek meg kell érteniük. amit tesznek. határozottságot és következetességet mutatnak. frusztrálttá. Agresszívak. Mivel gyors észjárásúak és nagyon er#s az akaraterejük. és amíg azokat el nem érték. Magasak az elvárásaik magukkal és másokkal szemben is. Ha olyan szituációban találják magukat. Még ha meg is tesszük. melyeket rövid id#n belül elérhetnek. nem éreznek elégedettséget. merev a felfogásuk és a viselkedésük. hogy a tényleges. Ezek a tökéletességre törekv# személyek kinyilvánítják nagy elvárásaikat. türelmetlenek és ítélkez#k. A mélyzöldek elkeseredetté. és örömüket leljék abban. amelyet nem uralnak. és önkontrollált fels#bbrend/ség és büszkeség kimutatásával próbálják kompenzálni. Autokrata temperamentumuk és a hatáskeltésre való igényük er#s önbecsülés és magas „én” érték iránti igényeikben gyökerezik. A barátaikkal vagy munkatársaikkal szemben felállított magas elvárásaik jelent#s mennyiség/ feszültséget teremthetnek. nehéz megmaradni a környezetükben. Magukat a legmagasabb célok elé állítják. hogy jobban tudják csinálni. Ezt az aggodalmukat életük minden aspektusának uralásával. hogy élvezzék magát az élet folyamatát. nem érik el céljaikat vagy ambícióikat. de minél kevesebbet várnak el. Ha valamit akarnak. frusztrálttá vagy bosszússá válhatnak. #k akkor is úgy gondolnák. Hajlandóak idejüket mentális folyamatokkal tölteni. Meg kell tanulniuk elengedni. és gyakran másokat okolnak saját problémáikért és csalódásaikért. és másoknak kiosztani az elvégzend# munkát. fizikai munkát. állhatatosságot. mint a kemény. Ha ez történik. és megérteni. A mélyzöld személyiségek gyors. majd másokat megfizetni. elvont és elemz# gondolkodók és könnyen ugranak az egyik lépésr#l a következ#re. terveket megvalósítani. vagy nem urai saját életüknek. ha hatalmukat elfojtják.

A mélyzöldeknek szokatlanul magasak az elvárásaik másokkal szemben. és hogy tanuljanak és mások példaképeként éljenek. és szükségük van pénzre a környezetükben. A mélyzöldeknek néha nehézséget okoz minden emberi lényt egyenl#ként elfogadni. A pénz és az exkluzív életmód fontosak. és gyorsan megunják. ha jól megfizetik #ket szolgáltatásaikért. Könnyedén „kin#nek” egy kapcsolatot. Nagy figyelmet fordítanak fizikai megjelenésükre. de nehézségekbe ütközik számukra a valódi tapasztalás és a bels# forrással való kapcsolat érzékelése. Jelent#s feladat számukra megtanulni és megérteni mások viselkedését és hozzáállását. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Az egyik legnagyobb kihívás. intim és szeret# kapcsolatokat akarnak. és nem él az elvárásaiknak megfelel#en. drága és/vagy szexi ruhákat hordani. amelyek legtöbbször nem teljesíthet#ek. és tudják. mint akarnak és mire vágynak. hogy Isten vagy a vallás mir#l szól. hogy felt/n#en csinos vonásaik vannak. Általában olyan tulajdonságokat keresnek másokban. az a kapcsolat. akik pontosan tudják. ha partnerük nem ugyanolyan ambiciózus. hogy élvezzék az életet. Gyorsan dolgoznak fel spirituális fogalmakat mentális szemszögb#l. és általában csak a saját rétegük béli emberek társaságában forognak. Az arisztokratikus mélyzöldek általában költséges életmódot élnek. amellyel a mélyzöld személyiségeknek szembe kell nézniük. Viselkedésük fels#bbrend/séget tükröz. és az emberekkel általában való kapcsolatuknak. Társasági személyiségek. és drágán felékszerezve jelenhetnek meg egy üzleti találkozón. Ötleteik vagy projektjeik – melyeken épp dolgoznak – megvitatása fontos része a partnerükkel. A mélyzöldek jó kommunikáció képességgel rendelkeznek. TÁRSADALMI ÉLET Társadalmunkban a mélyzöldet a pénzzel. hogy elméjüket egyfolytában ingerek érjék. 99 . Nem szokatlan a mélyzöldek számára. A kommunikáció partnereikkel lényeges a mélyzöldek számára. és azt akarják. Az anyagi jólét mutatja meg magas társadalmi státuszukat és biztonságot ad nekik. Szinte mindent meg tudnak tenni. A mélyzöld személyiségek általában nehézséget tapasztalnak olyan partner találásában. és gyors észjárásúak. cél-orientált. A mélyzöldek éheznek az ismeretekre. hogyan fejezzék ki magukat. A spiritualitás nem ismeretlen fogalom a mélyzöldek számára. akit teljesen el tudnak fogadni. Szoros. Ezek a büszke személyiségek BMW-t vezetve. és úgy vélik. A mélyzöld a konzervatív meggy#z#désekkel és társadalmi viselkedéssel is összefüggésben van. Armani öltönyben vagy ruhában.A mélyzöld személyiségek életcélja az. a melegség és a támogatás jellemz#. Mivel kifejezetten szellemi lények. jóléttel és luxussal hozzák kapcsolatba. melyek bel#lük hiányoznak. Mindig találnak valami rosszat vagy nem teljesen megfelel#t bennük. melyekre az elfogadás. hogy rajtuk kívül senki sem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. vagy mehetnek színházba. és jobban szeretnek modern. és nyitott szívvel tapasztalják meg. képesek megérteni és továbbadni. hogy intellektuálisan növekedjenek.

hogy a mélyzöldek teljes hatalmukhoz jussanak és kiéljék teljes potenciáljukat az üzleti világban. lehet#ségeket látó és er#teljes kommunikációs képességeik eredménye. vagy különbséget tesznek a szoros intimitás és a tisztán fizikai élvezet között. A szex nem els#dleges téma. mind mentálisan vonzóak. mégis a célok elérésének ambíciója meg kell. nagyon szoros partnerek lehetnek.A mélyzöldek általában mind fizikailag. A mélyzöldekre mély hatással vannak a lilák el#relátó ötletei és karizmatikus erejük. Sok területen megtalálhatók mindaddig. Miért is ne? Nem házasodna bárki szívesen össze egy királlyal vagy hercegn#vel? KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A mélyzöldek jók a projektek vagy csoportok szervezésébené és koordinálásában. Gyakran saját üzletük van. hogyan vezessék el# érthet#en az ötleteiket és a koncepcióikat. kommunikációs képességeik és intelligenciájuk növeli az esélyeit vezet# pozíciók elérésére. mert olyan ambiciózusak és célorientáltak. vagy független és magas szint/ pozíciókban találhatóak meg. Mindazonáltal élhetnek nemi életet anélkül. de mély. mások miért nem tartják be és követik a tanácsait. saját céggel rendelkez#. amíg munkájuk jól fizet. Ezek a tudatos karrierépít#k és sikeres vállalkozók képeskönyvi példái a tipikus munkamániásoknak. hogy képesek a saját. A mélyzöld személyiségek segít#készek és nagylelk/ek másokkal szemben. Náluk a házasság általános oka az. és tudják. hogy legyen bennük. hogy mély érzelmeket kevernének bele. akiket el tudnak fogadni és értékelni tudnak. Ez azzal az óriási el#nnyel jár. és 100 . A zöldekben és a mélyzöldekben sok a közös. ha tanácsaikat nem fogadják meg. Másrészt a vörösek fizikai hatalmuknál fogva stimulálják #ket. Frusztrálttá és érdektelenné válhatnak. Ez tiszta. ami az ötleteket. Ha egyszer végre megnyílnak. A mélyzöldek szeretik a pénzt. illet#leg a mások problémáit megoldani. Nem értik meg. A mélyzöldek kifejezetten keresik a királyi család nem házas tagjait. hogy a fontosság és elismerés egyfajta érzésében részesüljenek. A narancs és a mélyzöld személyiségeknek nagy térre van szükségük önmaguk számára. Mentalitásan bezárkózhatnak. Mindazonáltal a tettekben megnyilvánuló segítés nem a leger#sebb vonásuk. hogy harmonikus kapcsolatot teremthessenek. hogy pénzügyi biztonságot és magas társadalmi státuszt biztosít a számukra. gyorsan gondolkodó. mint az üzleti életben. A mélyzöldek hamar és hatékonyan találnak megoldást a problémákra. vagy csúcspozíciókban felel#sséggel járó munkát végezni. és a tanácsokat illeti. figyelemreméltó szellemi teljesítményük. Nyitottságuk. hogy segítsenek másoknak megoldani a problémáikat. hogy jól passzoljanak hozzájuk. A mélyzöldeknek meg kell érteniük a sárgák játékosságát. A mélyzöldek a szervezés és a tervezés szakért#i. függetlenek. A legtöbb problémát megoldandó tesztnek tekintik. A mélyzöldeknek er#s és hozzájuk hasonlóan intelligens partnerekre van szükségük. a magánszférában épp úgy. intim fizikai és érzelmi tapasztalás a számukra. Meg van a képességük és a tehetségük. Szeretnek maguknak tekintélyt kölcsönözni. A mélyzöldek megértik a mélyvörösek és narancssárgák gondolkodásmódját. Bármely probléma gyorsabb és jobb megoldása hozza a mélyzöldek számára a legnagyobb megelégedést. Ahhoz. Királyi viselkedésük sok ajtót megnyit el#ttük. és lehet#vé teszi számukra. A kékek és az indigók túl érzelmesnek és introvertáltnak t/nhetnek ahhoz. szívesebben lesznek magánvállalkozók. stimuláló és magasan elismert.

Ha az elme már megnyugodott. Ha már egyszer képesek ellazítani az elméjüket és elengedni a magas elvárásaikat. ingatlan vagy t#zsdeügynökök. és megtérve azután a szükséges lépéseket. melyek a pénzzel kapcsolatosak.amit az hozhat számukra. nem elfogadottság és elismertség félelmét táplálják. elegend# bels# békét találnak. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A mélyzöldek számára a legjobb módszer a harmónia megtalálására. és teljes felel#sséget vállalnak a saját életükért. Ha tudatában vannak er#s intellektusuknak és magas elvárásaiknak. az több mentális relaxáció. és magas jövedelmet garantálnak számukra. mint az egészség. Annak felismerésével. Továbbá lehet#séget teremt az állandó ingerekt#l fáradt elme megnyugtatására. hogy utat engedjenek az ellazulásnak és a feltölt#désnek. hidegen hagyják #ket. ha jó okuk van arra. Még ha a mélyzöldek er#s akaratúnak. A fizikai gyakorlat többre való. 101 .. az egészség meg#rzésénél vagy a feltölt#désnél. vállalkozók. Az autogén tréning. türelem és szívélyesség felé vezeti #ket. fejl#dés és növekedés. hogy elfogadják ezt a bizonytalanságot. er#teljesnek és függetlennek t/nnek is. a vizualizáció. Az élet maga nem kontrollálható. A mélyzöldeket nem érdeklik a tisztán fizikai tevékenységek. E tény megértése rugalmasságot és elfogadást hoz létre bennünk. A legnagyobb lecke számukra. hogy fizikailag fittek maradjanak. Olyan foglalkozásokhoz vonzódnak. mélyen belül az egyenl#tlenség. Az élet változás. annál elégedettebb és sikeresebb lesz. producerek és pénzügyi tanácsadók. ügyvédek. EGÉSZSÉG. ügyvezet#k. megszerzik az uralmat életük felett és teljes dinamikus hatalmukat ki tudják élni. Ez olyan logikus dolgokat foglal magába. megnyílnak és képesek magasabb dimenziókat elérni. hogy mit akarnak igazán. Az életben az egyetlen állandó a változás. és ez a bizonytalanság lehet az egyik kincs. Akkor válnak aktívvá. amelyeket a játék öröméért végeznek. ha érzelmileg és mentálisan összpontosítanak. Azok a sportok. értékes termékek eladói. amelyet az élet kínálhat. Minél jobban érez és lép kapcsolatba egy mélyzöld a szívével. a mentális relaxációs kazetták. A mélyzöldeknek meg kell tanulniuk életenergia elemeik rendszeres feltöltését. a jó alak vagy általános vonzóság. az álomutazások és az agy-gépek igazolt módszerek egy mélyebb és ellazultabb elmeállapot elérésére. mely egyszer/en része az életnek. A mélyzöld személyiségeknek aktívan kell dolgozniuk a mentális relaxáción és összpontosításon. Tipikus „mélyzöld” foglalkozások: bankárok. Pozitív irányba kell terelniük er#s és er#teljes mentális-kifejezési energiáikat. marketing szakért#k.

békés. elégedettség. háziasszony. kiegyensúlyozott gondolkodás. séta a természetben. biciklizés. bizalom. Biztonság. Igazi társasági ember. érzékeny környezetben élni. bárhol ahol segítségre van szükség. nyugalom. nyugodt fizikai tevékenységek. Világosság. N#vér. szociális munkás. a kapcsolatok lényeges eleme a gondoskodás. Érzékenység és szeretet. Séta. terapeuta. gondoskodó. gyengédség. az intimitásra inkább szüksége van. piknikelés. csendes. úszás. és #ket mennyire szeretik. odaadás. tisztán maradni. Konzervatív. tanár. Az elme áldozati/gyámoltalan állapotának megváltoztatása felel#s/gondoskodó állapottá. tanácsadó. Lágy hangok. 102 . minden vízi tevékenység. a kapcsolatok és a spiritualitás a legfontosabbak. az érzéseket kifejezik. béke és kedvtelés. [szinte. gyermekgondozó. támogató foglalkozás. érzékeny. mennyi támogatást és szeretetet tudnak adni. nyugodt. gondozó. önsajnálat. szeretetet és együttérzést adni és kapni.KÉK A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a kék személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Meghatározás Segít#kész. fizikai relaxáció vagy fáradtság. szeret#. családjáért és barátaiért mindent megtesz. titkár. mint a szexre. békés. Meditáció. gondoskodó. önellátás. személyes és intim. Minden gondoskodó. Az emberiség szolgálata. A béke és harmónia. oltalmazó. gondoskodó és támogató. strand. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Isten szeretet és együttérzés. lágy zene. könnyen fájdalmat okozhatnak neki. családközpontú. békés. mély érzések. Harmonikus. szükségletek kielégítése. Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. könyvel#. bizonyosság. gondoskodó. barátok Szex. amelyet megtapasztalnak. pap. nyugodt. szeretet. empátia. gyógyító. megadás. Mennyi szeretetet adnak. relaxáció és felépülés.

Emlékeznek mások születésnapjára. Életcéljuk mások szolgálása. szeret#k és szívélyesek. El kell jutniuk odáig. A kékek legnagyobb ajándékai a „korlátlan szeretet” adására való képességük. hogy kövessék a megadott irányt. A kékek gyakran tesznek ilyen kijelentéseket: „Nem vagyok felel#s a helyzetért”. odaadást. E hozzáállásuk és meggy#z#désük eredményeképpen gyakran találják magukat védtelen helyzetekben. figyelmet és gyengédséget kapjanak. hogy szeretetet. Mindazonáltal ez az érzelmi mélység kölcsönzi nekik a melegségre. a kékek mindig megbocsátanak. egy bels# hangot vagy vezet#t észlelnek vagy hallanak. A kékek könnyen sírnak. A kékek számára a bels# életr#l folytatott beszélgetés a barátokkal. A kékek jobban foglalkoznak másokkal. Hajlamosak sokkal inkább érzéseik és intuícióik alapján tevékenykedni és reagálni. intuíciójuk. örömüket. és az érzéseiket. Született tanácsadók. A kékek motivációja a mások szolgálása és segítése. és hajlandóak bármit megtenni. és mindig készen állnak arra. melyek segíthetnek intenzív érzéseiket megnyugtatni. anélkül. tradíciót és tartós értékeket képvisel. ha nagyon intellektuális témákat vitatnak meg. hogy mi a helyes. hogy az emberiséget szolgálják. Született gondozók és anyák. gondozók és n#vérek. bármilyen ellenállás nélkül. mint az intellektuális gondolkodás vagy a tények megvitatása. Könnyedén ráhangolódnak másokra és pontosan érzik. mint mentális szempontból. mert szeretetet. ”Mit tehetnék?” vagy „Olyan védtelennek érzem magam”. szomorúságukat és boldogságukat könnyeiken keresztül engedik ki. De a kékek számára nincsenek valós tények. Sokan szeretnek kékekkel lenni. mint magukkal. ha nincs lehet#ségük utat vágni mély érzéseik s/r/ dzsungelében. Könnyedén fogadják a parancsokat és rendeleteket. hogy az emberek rendszeresen kihasználják a kékeket.ELME/TEST A kékek a legodaadóbb. A többi színszemélyiségnek gyakran okoz problémát megérteni a kékek er#teljes érzelmességét. a naplóírás vagy egyszer/en a csendben maradás tartoznak azok közé a tevékenységek közé. és ebb#l kifolyólag rendszeresen kihasználják #ket. Az ötleteket és fogalmakat inkább érzéseik és intuícióik alapján dolgozzák fel. Ennek eredményeképpen a kékek nem érzik jól magukat. A kékek elfogadják mások hatalmát. tudják és érzik. hogy mások kisírhassák magukat a vállukon. mi történik. bánatukat. és „bels# tudásuk”. Nem csoda. elfogadást és megbocsátást sugároznak. A szívükb#l élnek és az érzéseikb#l. mely megmondja nekik mi a teend#. A kékek bels# tudással és bölcsességgel bírnak. Azt tanítják az emberiségnek. 103 . hogy tényekre vagy adatokra lenne szükségük az igazolásukra. A kékek a legérzelmesebbek az összes színszemélyiség közül. Gyakran érzik elveszve magukat. A mai társadalomban az intuíció és az érzelmes viselkedés nem olyan elfogadott. Abban a pillanatban. Történjen bármi. Az #szinte kék személyiség megadást. amikor belül lecsendesednek. #k a saját maguk irányítói. A kékek introvertáltak. hogy szeretet nélkül semmi sem számít. A kékek azért vannak ezen a bolygón. és aggódnak a betegekért. Gyakran „túl kedvesnek” tartják #ket. leggondoskodóbb és legvédelmez#bb személyiségek a színtartományban. hogy megértsék. szimpatikusságra és védelmez#ségre való képességet. segítése és szeretete. barátságosak. elkötelezettséget.

Jobban szeretnek saját érzelmi világukban élni. Az a meggy#z#désük. anélkül. „Miért teszi ezt velem?” Az erejük-hagyott kékek úgy gondolják. hogy valóban átveszik mások betegségét vagy problémáit. amin mások keresztülmennek. Érzékenységük és mély érzéseik miatt könnyen fájdalmat lehet nekik okozni. Bármely kék személy számára a legnagyobb kihívás „NEM”-et mondani. hogy egy kis figyelmet és szeretetet kapjanak. hogy valóban és #szintén szeretik-e #ket. úszás vagy egyszer/ labdajátékok. és állandóan keres valakit. „Soha nem fogja elfelejteni a születésnapomat. mint: ”Ha valóban szeret. Meg kell találniuk határaikat és korlátaikat másokkal szemben. és képesek megérteni és elfogadni bármit. brutálisnak és nyersnek t/nik. Jobban összpontosítanak saját érzéseikre és érzelmeikre. Ha egy kék nem él harmóniában. mártírnak látják önmagukat. rosszul bánik velük.” A kék személyiségek rendszeresen tehetnek ilyen kijelentéseket. A kékek számára a legfontosabb téma. Ezek olyan tevékenységeket tartalmaznak. és ezerszer bocsánatot kérnek. mint a „nem szeretlek”. Önmagukat áldozatokként látják. Mentális szempontból általában békés és nyugodt elmeállapotban vannak. Ezen érzékeny lények számára a fizikai világ gyakran túl hangosnak. és meg kell érteniük is. Mivel nem nagyon aktívak fizikailag. mert hajlamosak megengedni barátaiknak és idegeneknek is. Néha a kékek még fel is veszik mások energiáit és tulajdonságait. hogy megsérthetik mások érzelmeit. mint a séta. Érzik saját és mások gondolatait. mint gondolataikra. drámai és önemészt# lehet.A kékek els#sorban mások gondjaira összpontosítanak. 104 . Fel kell ismerniük az ön-szeretet hatalmas el#nyeit. Szeretnék. ha szeretnék és elfogadnák #ket. Mindent zokon vesznek. és csak egyszer kritizálják valami miatt. elemz# nyelven megfogalmazni. úgy t/nik.” Vagy. hogy szeretik #ket. hogy értékesnek érezhessem magam és viszont szeressenek. akkor…” vagy. Ez különösen akkor történhet meg. Alapvet# félelmük. Ez olyan mértéket ölthet. Fel kell ismerniük. és hogy bizonyos körülmények áldozatai. amelyeket barátaikkal vagy a családjukkal gyakorolhatnak. amikor n#véri vagy gondozói min#ségben segítenek vagy gondoznak másokat. és mivel a kék az expanzió és szélesség színe. az élet. a megbántástól való saját félelmüket tükrözi. hogy megfelel# védelmük lenne. visszautasítják vagy nem szeretik többé #ket. Másrészt nehéz számukra érzékeléseiket részletes. hogy: „Szeretetet kell adnom. hogy a „nem” nem ugyanazt jelenti. Ha százszor mondják nekik. és gyakran bármit megtesznek. Élvezik hallgatni mások problémáit. mert én sem felejtem el soha az övét. és el kell fogadniuk. A kiegyensúlyozatlan kékek minden. hogy több id#t töltsenek saját személyes fejl#désükön való munkálkodással. és tele vannak önsajnálattal. hogy mások ellökik. Félelmük. önsajnálattal teli életet élnek. Depressziósak. könnyen szednek fel túlsúlyt. hogy szeretik #ket. befolyásolhatók. még ha nem is volt közük a dologhoz. hogy belépjenek energiamezejükbe. A kékek nem szeretik a fizikai aktivitást vagy munkát. akkor a kritikát évekre megjegyzik. akit szerethet. néha elfelejtenek a sajátjaik után nézni. Élvezik az olyan sportokat. A kékek gondolkodásukban pontosak és világosak. Mivel ilyen sok id#t töltenek mások problémáival. a világegyetem történelme során elkövetett hibáért felel#snek érzik magukat. Önbizalmuk hiánya és az értéktelenség érzete következtében gyakran megkérd#jelezik.

Sajnos ezt az aspektust gyakran nem ismerik el úgy. A kékek nagyon spirituális személyiségek. hogy viszonozza szerelmüket. adakozni. Diszharmonikus kapcsolatokban nehezükre esik az elengedés. A kékek számára különösen fontos. termelékeny. A szeretet és a gyengédség sokkal fontosabb számukra. és tanítani. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A kék életének legfontosabb oldala az egészséges. Ha egyszer már nagyon kedvelnek valakit. hogy bels# elemüket feltöltsék. A kékek szeretik a mélyvörösek erejét. gyerekeikkel vagy barátaikkal lenni. Amíg a kékeket elismerik és szeretik. mely a kékeket az igazsághoz és szeretethez kapcsolja. TÁRSADALMI ÉLET A kékek élvezik. ha élvezik és elismerik. meggy#z#désük és bizalmuk Istenben. A spiritualitás azt jelenti. A kékek azt akarják. ahogy a férfias. semmi sem t/nik túl soknak. A kékek meg akarnak házasodni. hogy értsék. Hisznek egy Istenben. születésnapi lapokat küldenek. egy magasabb hatalomban a világegyetemben. A csókolózás.Tegyük hozzá. Szeretnek templomokba látogatni vagy más spirituális er#pontokhoz. kulcsszó minden kék számára. és ugyanolyan gondoskodóak és támogatóak legyenek. mint a szexuális izgalom és stimuláció. még ha nincs is szoros személyes kapcsolatuk soha többé. Hatalmas a hitük. Leveleket írnak. akik szeretnek a partnerükkel. Rossz id#kben képesek hatalmas bels# forrásukhoz folyamodni. hogy nap mint nap ezzel a bels# vezet#vel és intuícióval élnek. addig hajlandóak másokat segít# és ápoló szolgálatot végezni. szeret# és spirituális életet éljenek. a tökéletes gondvisel#k és segít#k. A szexualitás mély. Meg kell. ha állandóan emberek körül lehetnek. A kékeknek életre szóló barátaik vannak. Ez a bizonyos szó: „elengedni”. hogy szerethessenek és családjukat vagy a barátaikat szolgálják. Gyakran elvárják a partnerükt#l. vagy más okokat keresnek szeretetük és megbecsülésük jelzésére. A kékek a n#i vagy anya-alakot képviselik társadalmunkban. érzelmi és spirituális tapasztalat. Mindent megtesznek. hogy szeressék és elismerjék #ket. hogy képesek segítséget nyújtani. Ezek a vonások teszik lehet#vé számukra. mint a szex és a szenvedély. ahol csak szükség van szolgálatra és támogatásra. Családcentrikus emberek. harmonikus kapcsolatban való élet. hogy más színszemélyiségek esetleg nem értik meg azt az er#s érzelmi mélységet. A kékeket a társadalom minden területén találhatunk. és er#s kötést teremt a szerelmesek között. Tudatában kell lenniük. és szeret#. Pikniket tervezni. finom ételeket készíteni. hogy jó. összebújás és a partner gyengédségének és érzelmi szeretetének érzése sokkal fontosabb. A kékek lojálisak és monogámok. Társasági lények. ellökhetik #ket maguktól. mellyel rendelkeznek és különbözik az érzelmi és mentális viselkedésük is. akkor nem fogják elfelejteni. mindig érdeklik és foglalkoztatják #ket mások szükségletei. aktív részt. Csodálatos társak. ha segíthetik és támogathatják családjukat és barátaikat. mert szeretnek gondoskodni és támogatni szeretteik. hogy boldog és harmonikus családi életet teremtsenek. így folytathatják mások megsegítését és támogatását. a narancssárgák biztonságát és a 105 . hogy ha túl követel#z#k érzelmileg a partnerükkel. hogy van egy magasabb cél az életben. Nem tudnának élni a spiritualitás és azon meggy#z#dés nélkül. A legnagyobb ajándék e szeret# személyiségek számára. szilárd családi egységben élni.

A fehérek és kékek jó kapcsolatának Isten és a spiritualitás az alapja. De intuíciójukon keresztül képesek érvényes és hosszan tartó döntéseket hozni. akikhez mennénk ha bármilyen problémánk van. magukba néznek. Nem olyan gyorsak és eszesek. békés. és a megfelel# kérdéseket teszik fel. és új szituációk nyitott befogadása. de lojálisak. gondoskodók vagy támogatók lehetnek. hogy együtt dolgozni. anyákként vagy háziasszonyokként találhattuk meg. és szeret# és gondoskodó életenergiájukat megnövelik az emberiség szolgálatára. boldog és elégedett életet fognak élni. A narancsok és a kékek a színtartomány ellentétes felein vannak. A kékek jó hallgatók és képesek mások bels# világára hangolódni. hanem az egész csoport vagy társadalom számára értékesek. A kékekkel kapcsolatban lév# kékek túl érzelmesek lehetnek. és egy támogató környezetet létrehozni lehet#vé teszi a csoport számára. Er#s intuíciójuk és gyógyító erejük van. hogy békések. Biztosítaniuk kell a fedezetet minden kiadásukra és igényükre. Csapatszellemük és a példamutatás segíti #ket a vezetésben. „Az egész több mint részeinek összege”. és sokkal nagyobb szerepet játszanak az életükben. Továbbá született hallgatók és könnyedén ráhangolódnak mások érzéseire és gondolataira. A kék személyiség két legfontosabb célja a spiritualitás és a kapcsolatok. Meg kell tanulniuk hallgatni és bízni intuíciójukban. hogy vezessen és inspiráljon. A múltban a kékeket f#leg a privát vagy társadalmi foglalkozásokban. melyek nem csak önmaguk. A kékek problémáikat úgy oldják meg. és általában nem vállalnak pénzügyi kockázatokat. Az elmúlt néhány évtizedben több lehet#ség vált elérhet#vé. támogatóak és csapatközpontúak. vagy szeretnénk bármilyen érzelmi zavartól megszabadulni. mit kellene tenniük. 106 . Ha mindkét aspektus egyensúlyban van. [k lennének azok a személyek. Megmutatják másoknak. mint a zöldek vagy olyan részletesek. tanácsadók és terapeuták. Ezért találhatók gyakran olyan szakmákban. és azután foglalkozni a helyzettel. vagy otthonukban. bels# hangjukban. Abban a pillanatban.mélyzöldek függetlenségét. mint a narancssárgák. miközben egyiküknek sincs meg az ereje. melyekben segít#k. amikor a kékek hallgatnak intuíciójukra és cselekednek. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A kék személyiséget nem igazán érdekli a pénz. és ezért rettent# sokat tanulhatnak egymástól. gondozók. hogy nem használják ki #ket. A legnagyobb kihívás a kékek számára a régi szokások és minták elengedése. Nem nagyon ambiciózusak. Ha a kékek olyan foglalkozást választanak. A kékeknek id#re van szükségük a döntéshez. Er#s intuíciójuk és bels# tudásuk miatt a kékek általában tudják. akkor is úgy ismerik: az a „kedves. A kékek szeretik a lilák és levendulák szenvedélyét és spiritualitását. jó személy a sarokban”. óriási fejl#dést érnek el. hogy sokkal jobb eredményeket érjenek el. Óvatosak a pénzzel. ez tökéletesen érthet# a kék személyiségeknek. és inkább konzervatív nézeteket vallanak. De meg kell bizonyosodniuk róla. Az érzelmi és spirituális értékek sokkalta fontosabbak. és a kékek elkezdték ontani üzleti ötleteiket és építeni karrierjüket. Legf#bb problémájuk a cselekvés és a változások megtétele. amely nem kínálja ezeket a lehet#ségeket. és hogy kapcsolatuk érzékenységen és szereteten alapul. A kékek született n#vérek.

A kékeknek meg kell teremteniük saját békés és harmonikus környezetüket. Szeretnek csendes légkörben lenni.A tipikus „kék” foglalkozások: n#vér. hogy feltöltsék saját életenergia elemeiket. koncentrálniuk kell. apáca. hogy magukba forduljanak. szociális munkás. s hogy egyedül marad . A kékeknek sok id#re van szükségük saját maguk számára. hogy céljaikat elérjék és még több szeretetet adjanak.. csendesnek kell lenniük. Ha túl tudnak lépni legnagyobb félelmükön – hogy nem szeretik. és lehet#vé teszi számukra. és befelé kell fordulniuk. mély érzéseiket ki tudják fejezni szabadon. vagy szeretnének megoldani egy problémát. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ahhoz. A kékeknek folyamatosan tudatában kell lenniük érzékeny és er#teljes érzelmi rendszerüknek. és világos döntéseket hozzanak. hogy megtalálják életcéljukat. EGÉSZSÉG. titkár. Ha ebben a békés elmeállapotban tesznek fel egy kérdést. hogy összeszedetté váljanak. A kékek számára fontos. és együttérz#. tanácsadó. hogy kiket szeretnek barátaikként. Személyes erejükkel kapcsolatba lépve lehet#vé válik számukra. Ha megértik az elme/test kapcsolatukat. hanem az is. melyeket a bels# béke eléréséhez használhatnak. terapeuta. A kékek számára nem csak az a kihívás. és milyen magánés munkahelyi környezetet fogadnak el. harmonikus zenét hallgatni. hogy „nem-re” van szükségük. tanár. boldog és kielégít# életet élnek. hogy felállítsák saját határaikat. Meg kell tanulniuk „nem-et” mondani. 107 . hogy abból kifolyólag cselekedjenek és megéljék bels# tudásukat a valós világban. ha úgy érzik. gyógyító. és a boldogság. anya. az segíteni fog nekik egészségesnek és er#snek maradni. A templomlátogatás vagy egy meditációs foglalkozás kit/n# módok hasonló gondolkodású emberekkel való találkozásra. a kékeknek meg kell tanulniuk önmaguk szeretésének nehéz leckéjét. gondozó / ápoló. Az egyedüllét ellazító. személyi menedzser és önkéntes. könyvel#. háziasszony. Ha a kékeknek kérdésük van. A kékek számára fontos tevékenység a béke és csönd megtapasztalása. hogy hallgassanak és bízzanak bels# hangjukban. Aktív és akaratlagos döntést kell hozniuk arról. pap. A meditáció és az ima a legfontosabb és leghatásosabb eszközök. gyermekgondozó. vagy csak üldögélni egy békés szobában. és a spirituális életmóddal való megismerkedése. szolgálati személyzet. a válasz azonnali érzését fogják hallani belül.

barátok Szex. odaadás. szeretet és spiritualitás megélése a földön. Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. zene. meditatív tudatosság. író. Séta. isteni tapasztalat. Magasabb rend/ igazságukat. spirituális gyakorlatok. bizalom. intuitív és bels# kommunikáció. intuitív változások. Segíteni másokat. Tudatos. spirituális kapcsolatok. megadás. lélekt#l-lélekig. óvatos. bels# tudásuk kifejezése. bels# síkok létének megtapasztalása. Magasabb rend/ tudás. érzékeny és isteni tevékenység. integritás. egyetemes szeretet. az isteni bels# énnel való kapcsolatba lépés. csak közeli társak el#tt megnyíló. magasabb rend/ értékek és igazság követése. Tiszta fogalom. tanár. Kapcsolat Istennel és a Felsd#bbrend/ Énnel. Spirituális gyógyító. Bels# tudatosság. lojalitás. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier 108 . harmóniában élni magasabb meggy#z#désükkel és igazságukkal. mély. intuíció. néhány közeli barát. ártatlanság. hímn#s. Spirituális növekedés. Meditáció. saját tér teremtése. m/vészi. magasabb elme. tudatosság. kreatív és független. érzések mélysége. zenész. Mély. Bels# szabályok és nem a társadalmak követése. n#ies hang érzéssel.INDIGÓSZÍN A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Indigószín személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi Meghatározás Mély bels# érzések. introvertált. Gondoskodó. odaadás. érzékenység. érzékenység. #szinte. meditatív. bels# kommunikáció. tisztaság. Megfontolt. m/vész. Egyetemes szeretet. #szinte. Lágy. autentikus. óvatos. a szeretetet és bels# vezet#jüket követik. de lényegtelen. szívük intuíciója által vezéreltek. szociális munkás. tánc. úszás. éles elméj/. bels# tudás. szeretet és szolgálat. spirituális. igazság.

mintha tudatos személyiségekként születtek volna. érzékenynek. Az indigóknak nagyon fontos a becsület. a bels# értékek és hitrendszerek. Ez volt az egyetlen módszerük a spiritualitás gyakorlására és a bels# Isten felfedezésére. Az indigó személyiség motivációja az élet isteni egyetemes lényként való együttérzéssel és szeretettel teli megtapasztalása.ELME/TEST Az indigó személyiségek az életet mély bels# érzéseiken keresztül tapasztalják meg. mint egy végtelen óceán. s#t hímn#snek t/nnek. a megtorlástól való félelem nélkül. bolygónk rossz állapotban van. Továbbá úgy t/nik. hogy spiritualitásukat vagy vallásosságukat kifejezzék. statisztikákra vagy adatokra. Bels# tudásuk és vezet#jük megadja számukra az összes információt. Nem csak testi. Nem lehet #ket rábeszélni. és már gyermekként tudják. hogy mit tegyenek. Egész egzisztenciájuk azt mutatja nekik. Ez a bels# tudás még nehezebbé teszi számukra. Nincs szükségük okra sem. teli isteni szeretettel és energiával. Az indigóknak nem lehet megmondani. hogy korlátozott vallási csoportok vagy szervezetek tagjai legyenek. Számukra az egyetemes Szeretet az összekapcsoló er# a világegyetemben. A múltban az indigókat gyakran vallási csoportokban vagy szervezetekben találhattuk meg. akik a tudattalanság és sötétség álmából ébredeznek. hogy meggy#z#djenek arról. Számukra az élet olyan. hogy segítsenek az emberiségnek spirituális fejl#désében. hogy olyan eredetiséget és világosságot sugározzanak. Nincs elkülönülés. amelyekre szükségük van. bennük rejl# megértéssel és tudatossággal viseltetnek az emberi élet és annak univerzális következményei iránt. hogy a világegyetemben minden kölcsönösen kapcsolódik egymáshoz. hogy megértsék. mind a n#i aspektusokat megtestesítik magukban. az emberek miért bánnak olyan rosszul egymással és a bolygójukkal. Nincs szükségük tényekre. Egyszer/en bens#jükben tudják az igazságot. Az indigók elégedettek. mit akarnak. vallásossággal és szeretettel kapcsolatos érzéseiket. hogy er#teljes spirituális lények vagyunk. Úgy t/nik. hogy a világ körülöttük válaszol az üzenetükre. meggy#z#dései. Az indigók tudják. lehet#vé teszi számukra. Mind a férfi. Az összeszedett indigóknak megvan az energiájuk és hatalmuk arra. Egy életen át tartó keresésük a magasabb igazság és tudatosság után. gondoljanak. Az indigóknak bels# késztetésük van arra. hogy minden ember isteni lény. Hímn#s megjelenésük és fejlett 109 . érezzenek. és tudják. teli hihetetlen kincsekkel. intuíciójukkal vagy magasabb elméjükkel. hogy megélhessék bels# érzéseiket és Istennel való kommunikációs igényüket. ha kifejezhetik a spiritualitással. Az indigók azt is tudják. hogy mások ideái. Ezek a nyugodt és kellemes személyiségek kapcsolatban állnak bels# tudásukkal. Az indigók gyakran gyengédnek. hanem össze vagyunk kapcsolódva a magasabb hatalommal. Társadalmunkban nem szükséges többé. vagy hogy mi az igazság. Ennek eredményeként a mai indigó személyiségek szabadok. Bels# erejük és hatalmuk az Istennel vagy a szeretettel meglév# bels# kapcsolatukból ered. Az indigókat tekintik az elkövetkezend# id# új vezet#inek. hogy az emberiséget a tudatosság és a valódi spiritualitás korába vezessék. és hogyan akarják tenni. érzelmi vagy mentális lények vagyunk. alaptételei vagy felfogásai szerint éljenek. mely nem található meg más színszemélyiségeknél. Érzéseikben és az életérzékelésükben nagyon „mélyeknek” tartják #ket. melyet mindannyian Istennek vagy Szeretetnek hívunk.

Továbbá a spirituális fogalmakat sokkal könnyebben értik meg. mint a többi személyiség színt. Megértik. melyekkel nem értenek egyet.spiritualitásuk miatt mások néha hajlamosak #ket introvertáltnak vagy széls#séges esetekben bizarrnak és excentrikusnak látni. Ha egy indigó nem követi saját útját. Mintha éleslátásuk és tudásuk más forrásból származna. megért# és világos légkörüket. íráson vagy más m/vészi er#feszítéseken keresztül tesznek. A konzervatív. Úgy t/nik. merev gondolkodás. Másrészt szükségük van arra. hogy az életet tisztességgel. érzelmeket és érzéseket. Az életet nem intellektusukon vagy racionális elméjükön keresztül dolgozzák fel. aurákat és egyéb dimenziókat is érzékelni és észlelni. éles elméj/. akár a munkahelyen. a kocogás vagy a meditatív gyakorlatok. Az életnek van értelme. Világos és éles elméj/ gondolkodók. mint a fizikai fogalmakat. együttérzéssel és szeretettel kellene élni. Érzelmileg zártakká. Az erejük teljében lév# indigók tudatos. Bár #szinték és függetlenek. amit gyakran táncon. Az indigók tiszták és ártatlanok – kivételesen igazmondóak. mint a mi korlátozott intellektusunk. intuíción alapuló felfogásokkal és helyzet-meglátásokkal. Képesnek t/nnek energiákat. Legtöbbjük számára a fizikai aktivitás túl nyers és zavaró. Pontosabban fogalmazva: a „Bels# Hálójuk” jobban fejlett és ezáltal képes érzékelni és kapcsolatba lépni a magasabb realitásokkal. Az indigókat Istenhez közelebbinek tartják. mély érzéseik és bels# igazságuk kifejezésének képtelensége a szomorúság és az izoláció érzését válthatja ki bel#lük. mint az er#teljes gyakorlatokat vagy verseng# sportokat. Gyakran állnak el# nem hagyományos. introvertáltakká. Jobban szeretik a lágy és kiegyensúlyozott fizikai tevékenységeket. festésen. Követik bels# tudásukat és kitartanak a magasabb rend/ igazságok mellett. melyek más színszemélyiségek számára szokatlanok. nagyon együttérz#ek és elfogadóak is. hogy a létezés bels# dimenzióiba mozogjanak. hogy olyan szabályokat kövessenek. depressziós lesz. Kedvenc tevékenységeik közé tartozhat a séta. kreatív és független személyiségek mély érzésekkel és er#s intuíciókkal. s#t szellemeket. hogy megértsék egy idea vagy helyzet mentális megfogalmazását. mint a társadalmi meggy#z#dések vagy a korlátozott fizikai valóságok. hogy kik #k és mi az életcéljuk. Az indigóknak békés és harmonikus környezetre van szükségük. Az indigóknak érzékeny a fizikai testük. és egy nagy „energetikai-érzelmi” fal mögé bújhatnak. 110 . szokatlanul érzékenyek és intuitívak. nyugtalan és önpusztító. Semmilyen társadalmi nyomás nem kényszerítheti #ket kompromisszumokra vagy arra. annak a biztos tudatával jöttek a világra. és mi emberek megalkotjuk saját realitásunkat. mindannyian isteni lények vagyunk egy nagyobb tervben. de az életet inkább intuíciókon és érzéseken keresztül érzékelik. Magas rezgésük lehet#vé teszi számukra. Mivel az indigóknak magasan fejlett rendszerük van. akár otthon. Az indigóknak nincs különösebb szükségük arra. Tudják. Érzékenységük és érzéseik mélysége miatt meg kell teremteniük saját. hogy kifejezhessék kreativitásukat. Az indigók magasabb szint/ megértéssel és tudatossággal egyesítik intelligenciájukat. barátaiktól és a társadalomtól visszahúzódókká is válhatnak. Életüket a legmagasabb rend/ elveknek megfelel#en kell élniük. Az indigókat jobban érdekli a magasabb rend/ elvekr#l való tanulás.

és többé már nem igazán tudják megérteni az életet. miközben engedik. hogy #k függetlenek és kíváncsiak legyenek. problémát okoz. amilyennek elképzelték. Túl érzékenyek. saját. hogyan lehetünk ilyen brutálisak és er#szakosak egymással? Hogyan lehet az emberiség ilyen érzéketlen és nem-spirituális?” Ha nincsen erejük az érzékeny mély érzés/ indigóknak. Gyakran a drogokhoz és az alkoholhoz fordulnak. kiben bízhatnak. mély érzéseikkel. 111 . hogy igazodjanak a világhoz úgy. alig érintkezve a külvilággal. A bolygó jelenlegi állapota nem olyan. Az indigók gyakran élik ki spiritualitásukat vallási csoportokban vagy szervezetekben. Jobban szeretnek a spiritualitás és a szeretet bázisán találkozni az emberekkel. hogy elrejtsék zavartságukat és lecsendesítsék bels# hangjaikat. Haladó spirituális gondolkodásuk és viselkedésük és az igazságra és a bels# érzéseikhez való lojalitásra összpontosításuk nehézzé teszi számukra. de nem akar kompromisszumot. vagy amit megértenének és ezért hajlamosak a frusztráltságra és a zavarodottságra. amikor egy régi. Az indigóknak nagyon kevés közeli barátjuk van. Elszigeteltnek. Elvesztik a kapcsolatot bels# tudásukkal és érzéseikkel. követniük kell. Introvertálttá válnak és konzervatív. aki gondoskodóak. Az erejük teljében lév# indigók nem követik a társadalom szabályait vagy rendeleteit. Az indigók nem igazán társasági emberek. hogyan fejezzék ki bels# vágyaikat és érzéseiket kreativitás útján. Az indigók visszahúzódóvá és introvertálttá válhatnak. és fejezzék ki együttérzésüket és a szeretet mély érzéseit. Érzékeny fizikai és érzelmi rendszerük okozza visszahúzódásukat. Tudják. Az indigókat az igazság és a spiritualitás élteti.Ha egy indigó elesettnek. és azt is tudják. hogyan éljék ki hatalmukat. melyek az embereket egy jobb világ teremtése felé vezetik. Az erejük teljében lév# indigók megtanultak élni és m/ködni a társadalomban. Olyan kérdések gyötrik. hogy igazodjanak a társadalom szabályaihoz. Ez lehet#séget ad nekik. Találnak módokat arra. melyet. #si baráttal találkoznak. ha nem értik meg. és nem hamis ideák vagy politikai ambíciók. mintha egy másik bolygóról jöttek volna. vagy tagadhatják. és azok között lakik. Van egy bels# tudásuk. hogy Istennel legyenek és kifejezzék bels# szükségleteiket. visszavonul a társadalomtól. Hajlamosak visszahúzódni a társadalomtól. és olyan er#sen érzik mások fájdalmait és problémáit. vagy elnyomhatják bels# tudásukat és igazságukat. hogy óvatosnak kell lenniük társas érintkezéseiben. kemény és merev attit/d mögé bújnak. amilyen az most. Az erejük-hagyott indigók igazodhatnak a társadalomhoz. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Az indigóknak olyan társakra van szükségük. félreértettnek érzik magukat. Az erejük-hagyott indigók rémültté és dezorientálttá válhatnak. TÁRSADALMI ÉLET A társadalom és az indigók nem jó párosítás. érzik. ha minden él# egymással kölcsönös kapcsolatban van. elkötelezettek és megért#ek. a társadalmi szabályoktól fogva tartottnak érzi magát. érzelmi falakat emel önmaga köré. mint: „Ha egyek vagyunk. nagyon privát területükön belül. mert gyakran félreértik #ket.

A férfi indigóknak. hanem két lény spirituális egyesülése. Ha egyszer biztonságban érzik magukat. A zöld személyiségek az indigók éles elméj/ és világos mentális képességeivel tudnak mit kezdeni. De az indigók jó szeret#k is. de megtestesítik a tudatosságot. és dolgozni velük vagy nekik. Az indigó személyiségek lojálisak Soha nem hazudnának. ha magukba néznek. amíg az indigók mély bels# kapcsolatot éreznek a partnerükkel. Ez a szavahihet#ség és barátságosság gyakran sok lehet#séget teremt. melyet az indigók éreznek belül. Az indigóknak olyan partnerekkel kell lenniük. hogy legyen spirituális meggy#z#déseikkel és életérzékeléseikkel. éleselméj/séget és az érzékenységet is.Társválasztásukban körültekint#ek. társadalmi vagy m/vészeti foglalkozásokban. Gyengéd és elkötelezett partnerek. és ebb#l kifolyólag gyakran hímn#s megjelenés/ek. lila vagy fehér személyiségekkel lenni. és biztosítják. mind a férfi tulajdonságokat. és nem védekeznek. spirituális gondolkodásmódjukat. A szex egy mélyen spirituális tapasztalat. Minden fizikai személyiségtípus túl durvának és brutálisnak t/nik egy egészséges szeret# kapcsolathoz. hogy 112 . ha bíznak bels# érzékeikben. ahogyan mi azt ismerjük. nagyon szeret# és szenvedélyes társak. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK Az indigók intellektuálisak. hogy más spirituálisan orientált emberek is éljenek ezen a bolygón. annak különböz# formáiban. Mivel ennyire együtt éreznek másokkal. hogy tudatosak és a t#lük telhet# legmagasabb rend/ igazság szerint élnek. amelyben két energialény kozmikus nyitottságba olvad. melyek megengedik nekik azt a szabadságot. és ha képesek más lelkeknek segíteni a bolygón. ha tudják. gyakran vannak n#i jellemz#ik. kifejezetten érzékeny testükkel és idegrendszerükkel. szenvedélyesek lehetnek és mély szerelemmel telik. Az indigók problémáikat akkor oldják meg. Az indigókat gyakran megtalálhatjuk a szolgáltató iparban. Mivel az indigók mind a férfi. akik megértik haladó. hogy egy magasabb rend/ feladat vár rájuk. De általában nem értik meg a mélységet és a szeretetet. abban a formában. tudják. A sárgák és az indigók szeretnek játszani. Az indigók olyan foglalkozásokat részesítenek el#nyben. harmóniában kell. Az indigók szeretnek a levendula. akik a legjobb barátok és társak. és együtt szórakozni. gyakran nincs szükségük kapcsolatokra. hogy kapcsolatba lépjenek az élettel. Élvezik az olyan munkákat. Segíteni és támogatni akarják a társadalmat. lojálisak. csalnának vagy lopnának. gyakran hajlandóak másokat. mind a n#i tulajdonságokat megtestesítik. h/ségesek és monogámak lesznek. A szexualitás nem egy férfi vagy n#i megnyilvánulás vagy testi aktus. Akkor a legboldogabbak. Inspirálóak. Az indigók általában integrálják mind a n#i. A munka. A barátaik vagy alkalmazóik mindig számíthatnak rájuk. de ha egyszer rátaláltak lelki társukra. Mindig a helyes választ fogják kapni. A narancssárgáknak és a mélyvöröseknek szintén konzervatív az élethez való viszonyulásuk. Mindaddig. Sikeresnek érzik magukat. ha képesek életüket meggy#z#déseikkel harmóniában élni. melyek lehet#vé teszik számukra. A legtöbb erejeteljében lév# indigónak nincsenek szigorú szabályai vagy korlátozásai a szexszel kapcsolatban. melyet végeznek. de ha harmóniában vannak bels# tudásukkal. és erejük teljében vannak.

tanácsadók és tanárok lehetnek. m/vész és tervez#. egyszer/en az által. m/vész. rosszról. hogy az életnek van értelme. ápolón#vér. mely békét. mégis legkifizet#d#bb tevékenység. A tipikus ”indigó” foglalkozások: spirituális gyógyító. A meditáció és az imádság fontos eszközök az indigók számára. és a „magasabb” elmével. szociális munkás. 113 . Ahhoz. szeretetben és megértésben fejezik ki meggy#z#déseiket. n#r#l. zenész. Hímn#s megjelenésük. Harmóniát teremtenek az által. ha kiállnak meggy#z#déseik mellett. amikor egy indigó elméje/teste csendes és békés. stb. Ha az indigók harmóniában vannak. és meg kell bízniuk benne. És nincsenek hozzászokva a kiegyensúlyozatlan és feszült környezethez. melyet végezhetnek az. és hogy egy sokkal nagyobb. ha életüket tudatosan és bels# er#vel élik. jóról. Tudják. Az indigóknak megvan az az egyedülálló képessége. személyiségük és meggy#z#déseik nem illenek a társadalmak férfir#l. békések maradjanak. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Az indigóknak szükségük van arra. hogy hatalmuk megmaradjon. hogy összeszedettek. A való világ élete túl hangos. hogyan nézhet ki egy holisztikus társadalom és a spirituális élet. összekapcsolódhat az egyetemes energiaáramlással. Az indigóknak be kell lépniük a való világba. Minden kérdésükre megkapják a választ. érezniük kell bels# hangjukat. hogy az egyetemes tudatosság és energia ezen óriási rendszerének részei. Istennek nevezett entitás részei. Tudják. hogy harmóniát. hogy belülr#l kifelé feltöltik és meggyógyítják önmagukat. hogy kapcsolatba léphessenek bels# tudásukkal. EGÉSZSÉG. Bármikor. brutális és intenzív e törékeny személyiségek számára. hogy megmutassák az emberiségnek. s meg#rizzék a kapcsolatot bels# tudásukkal. Ha kiélik bels# meggy#z#déseiket és érzéseiket. alkotott elképzeléseibe. Ennek eredményeként nehézségük akadhat kiegyensúlyozatlan és érzéketlen környezetünkhöz való beilleszkedésben. Testük általában nagyon törékeny. olyan környezetet teremthetnek. az indigók er#teljes spirituális gyógyítók. mely megengedi számukra. Az indigóknak olyan környezetet kell teremteniük. Az indigóknak kapcsolatba kell kerülniük a küldetésükkel és látomásukkal az életükben. Mivel szorosan kapcsolódnak Istenhez és az Egyetemes Életenergiához. gyermekgondozó. tanár. szeretetet és megértést sugároz. A legnehezebb. anya. egyensúlyt és er#t érhessenek el. ha magasabb elméjüket bels# vezetésre kérik.másokat szeressenek és támogassanak. mély érzéseikkel. nem okoz gondot számukra életenergia elemeik feltöltése. mely uralkodik a bolygónkon. író.

független. szenvedély. a föld és a lélek egysége. meditáció. misztikus. trendeket és a jöv#t vizualizáló. Érzékeny. politikus. elvi. misztikus egység. kreatív. Fizikai és mentális képességeket kombináló tevékenységek.LILA (IBOLYASZÍN) A következ# személyiségekhez: Terület Fizikum Érzelmi tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Lila Meghatározás Karizma. intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier Látomások megélése. innovatív. közvetlen. szenvedélyes elragadtatás. követel#z#. igazgató. Hatalom. megosztja a víziókat. Látomásuk megélése és sorsuk beteljesítése. Az emberiség vezetése és inspirálása. elvi. 114 . kreatív ötletek karizmatikus. intuitív. szokatlan. humanitárius. lehet#ségek. el#adó. b/ntudat. inspirálja és motiválja a társadalmat. érzékeny. Vízionista. Szenvedélyes. vízionista ötleteket kifejez#. zenész. az ötletek tényeket alkotnak. barátok Szex. feltaláló. közvetlen. Isten univerzális érzékelése. átalakulás. szenvedélyes és er#teljes. mint a tenisz. kozmikus áramlás. összeszedett. globális. intimitás. Szenvedélyes. pszichológus. Mágikus átalakulás. Színész. expanzió. producer. innovatív. vízionista ötletek realizálása és kifejezése. megvalósítása. szabadság. szakmai-tudományos természet. Zene. a fogalom és a tárgy összeolvadása. vizuális. Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. Kreatív. tantrikus férfi-n# egység. Egyetemes. m/vész. Társadalomellenes. Elkötelezett. er#s szexuális vezéreltség. széles közönséget kell elérniük. tanítanak és változtatnak át. földi és univerzális. mágikus. távolságtartó. innovatív és független. utazás és inspiráció. személytelen. befolyás. hány embert érnek el. új projektek. elme/test technika. spirituális tanító. férfi/n# integrálás. elragadtatás. Mágikus és misztikus egység. mágneses. futurista. fizikai tevékenység.

Jobban foglalkoztatja #ket a nagyobb kép és a mögötte rejl# vezérl#er#. er#teljes fizikai testük van. Elméjük egy mágikus hely. hogy valami fontosat kezdjen az életével. hogy m/vészi és újszer/ alkotáson keresztül fejezzék ki és éljék meg látomásaikat. A lilák mind a tudásnak. Ki tudják terjeszteni intuitív elméjüket. Mindazonáltal jobban szeretik a nyugodt és harmonikus zenét. tényeket vagy adatokat ahhoz. melyek szükségesek a változtatások eléréséhez saját és mások életében. szeretetet. Másrészt a lilák teoretikusok. A liláknak karizmatikus és mágneses kisugárzása van. A lilák motivációja az. mit tartogathat a jöv#. hatalmat. intuíciót. Er#s elméjük miatt a tevékenység közbeni relaxáció gyakran jó módja a fizikális és mentális lazításnak. milyen lépéseket tegyenek. Hihetetlen érzelmi mélységgel rendelkeznek. mind az intuíciónak a birtokában vannak. A liláknak általában er#s. Sportokban vagy más fizikai gyakorlatokban kell levezetniük fizikai erejüket. Ezek az aspektusok és jellemvonások magukban foglalják az érzékenységet. hogy ötleteik és projektjeik m/ködjenek. vagy mely trendek lehetnek sikeresek. és másokra bizonyos vonzer#t gyakorolnak. és legyen értelmük. el#relátó és er#teljes személyiségek. Mivel képesek trendeket és jöv#beni eseményeket vizualizálni. Minél inkább képesek bels# látomásukat beteljesíteni. Általában látják és felismerik minden helyzetben a „nagyobb képet”. A legtöbb lilát bels# hajtóer# készteti arra. Továbbá megvan a fizikai hatalmuk és tartalékaik.ELME/TEST A lilák dinamikus. Életfeladatuk vagy küldetésük az. karizmatikus. hogy meglássák az okot vagy struktúrát a technológia. gyakran korukat meghaladóknak tartják #ket. szenvedélyt és er#t. és gazdagság és teljesség új korszakába vezessék #ket. hogyan valósítsák meg az álmokat. ahol a kívánságok valóra válnak – egy misztikus egysége az elméletnek és a gyakorlatnak. és megérzik. és szeret állandóan az átalakulás és változás állapotában lenni. hogy e kett# különböz# aspektusait elfogadják és megéljék. hogy inspirálják az emberiséget. a helyzet vagy az esemény mögött. A lilák képesek ráhangolódni egy energiaáramlatra. hova irányul az energiának ez a folyama. 115 . A lilák el#relátók. hogy elérjék a céljukat. A lilák szinte mindennél jobban imádják a zenét. Mivel a lila személyiségek kék és vörös tulajdonságokat integrálnak. El#relátásuk/látomásaik megengedi nekik. Tudják. annál elégedettebbek és boldogabbak lesznek. és „magas” ideáljaik és reményeik vannak a jöv#re nézve. Fontos számukra. Idejük nagy részében a jöv#ben élnek. A rugalmas lila személyiség az életet varázslatként éli meg. A liláknak nem kell ismerniük részleteket. A lilák könnyedén megtalálják a mögöttes törvényeket és okokat. és intuícióik révén tudják. A lilák a kék és a vörös tulajdonságokat kombinálják a létezés és rezgés egy új szintjén. Szó szerint látják a jöv#beli incidenseket bels# szemük el#tt. és megérzik. gondoskodást. A lilák nem hagyományos és találékony ötletei és rejtélyes érzékelései mások számára nem t/nnek. Az életet f#leg a „harmadik szemükön” vagy „bels# látásukon” keresztül érzékelik. Érzik a zene hatalmát és rezgését. és a fizikai aktivitást. fontos számukra. együttérzést. anélkül hogy leragadnának a részleteknél. és túlzott fizikai energiájuk. futurisztikusak. realisztikusnak és praktikusnak.

hogy spirituális életet élnek. Az erejük-hagyott lilák arrogánsak. mert a kékek érzékenységével és érzéseik mélységével rendelkeznek. De belül érzelmesek. akik megvalósítják céljaikat és álmaikat. Egy egoista lila diktatórikus tulajdonságokat fejleszthet ki. nem egy Mindenható Isten a mennyekben. azok az emberek. ha egy kis városban vagy közösségben ragadnak. tartózkodónak és elérhetetlennek t/nhetnek kívülr#l. és azután megpróbálják elérni a lehetetlent. A lilák elméjének egy része mindig úgy gondolja. Ez általában b/ntudatot ébreszt bennük. Er#teljes. és er#teljes kapocs a világegyetemhez is. mely destruktív és negatív. sok nyitott területtel. és ebb#l kifolyólag mutatnak h/vös küls#t. Néha még egy kastély is túl kicsi a lilák expanzív energiamezeje számára. Értik az elme e varázslatos helyén való életet. Az erejükhagyott lilák gyakori problémája. hogy túl sok feladatot vállalnak egyszerre. hogy anyagi jólétet vagy magas társadalmi rangot érjenek el. Túl sok lehet#séget látnak. A liláknak gyakran vannak kétségeik. gyorsabban és hatékonyabban is elvégezhetett volna. hogy #szintén így is éreznek. és nagy térre van szükségük saját maguk számára. jobbak. hogy világszerte meghallják #ket és kiterjeszthessék vízióikat. Sorsuk beteljesítése annyit jelent. és akkor valóban imádatban és dics#sében sütkérezik. mikor valójában azt akarják. A kiegyensúlyozatlan lilák gyakran megkérdezik maguktól. melyeket nem láttak. gyakran találkoznak ezekkel a bizonytalanságokkal. er#vel és önbizalommal rendelkeznének. és ezért szétszórttá és zavarttá válnak. Ha a lilák nem találták meg a látomásukat és nincsenek kapcsolatban az intuíciójukkal. melyek a bizonytalanság érzésével párosulnak. Ez az egyetemes vagy kozmikus valóság.Az a zene. akkor ez a liláknál frusztrációt és er#tlenséget okozhat. mely összeköti az embereket. mind fizikálisan is szükségük van. miért érzik olyan er#sen. hogy valami fontosat kellene tenniük az életben. érzékenyek és szenvedéllyel teltek. miért nem lehetnek olyanok. mint mások. ahol az univerzum gondoskodik róluk és ellátja #ket mindennel. 116 . A lilák függetlenek. túlon-túl furcsák és nincsenek kapcsolatban a valóssággal. hogy megbízzon intuíciójában és bels# látomásában. hogy szinte mindent jobban. A lila személyiség számára a legnagyobb kihívás. fellengz#sek és nárcisztikusak. spirituális lények vagyunk. A lilák értik. mintha önbecsüléssel. azon éget# késztetés nélkül. Ugyanakkor értéktelennek vagy a feladathoz nem érzik magukat elég jónak. mint a legtöbb ember. Minden létez#ben Istent látják. A spiritualitás fontos fogalom a lilák számára. Óvatosak az érzelmeikkel. Sok ereje-hagyott lila nem bízik a látomásaiban és ideáiban. mintegy védekez# eszközként. hogy Isten mindenben benne van. Erre a térre mind intellektuálisan. Könnyen megsérthet#ek. és a vörösek szenvedélyével és energiájával. és mi emberi lények társ-teremt#i vagyunk saját sorsunknak. A lilák számára a zene univerzális nyelv. sikerrel és jóléttel kompenzálni hiányzó spirituális kapcsolatukat. irritálhatja és frusztrálhatja a lilát. Csodálkoznak. hogy valami különlegeset alkossanak. A sikeres és híres személyiségek. Az. és rossz állapotba kerülhet t#le. Ha nem realisztikusak. A lilák h/vösnek. Er#s önkritikájuk és a tökéletességre való hajlamuk gyakran a b/nösség és értéktelenség érzetét kelti bennük. Még egy sikeres projekt befejezése után is általában kis hibákat vagy részleteket találnak. Hajlamosak hatalommal. gyakran karizmatikus erejüket alkalmazzák. Nagy apartmanokra vagy házakra van szükségük. Türelmetlenekké válnak. amire szükségük van. nem jelenti szükségszer/en. Azt hiszik. hogy másokra olyan benyomást tesznek.

Érzékenyek a partnerükkel szemben. szexuális problémák léphetnek fel. Ha rákapcsolódunk az univerzális hatalomra. beleértve társaikat és barátaikat is. figyelmüket. ahol a kett#sség megsz/nik létezni. A lilák els#sorban saját látomásaik megvalósításával foglalkoznak. tudatában kell lenniük saját individualitásuknak. A társadalom szolgálatában kell. miket gondolnak róluk. nincs els#dleges prioritásuk a lilák számára. A lilák követel#z#k és birtoklók is lehetnek egy kapcsolatban. ahol a szexuális egyesülést és az orgazmust egy. nemzetüket vagy az egész bolygót. Jobban szeretik a „magasabb szexet”. hogy szórakozzanak és élvezzék az élet kínálta szépséget. ahol saját életünk alkotói vagyunk. ahol a föld bolygót él# szervezetként értelmezik. A lilák azt tanítják az emberiségnek. akik megértik látomásaikat. még az élethossziglaniakat is. A lilák szeretik a szexuális izgalmat. hogy a világegyetem gondoskodik rólunk. hogy legyenek azért. A liláknak er#s. meggy#z#déshez vagy társadalomhoz tartozunk. vagy fontos projektek és ötletek. hogy változásokat és javulást hozzanak a társadalom és az emberiség számára. Ha egy lila partnere nem válaszol ugyanolyan szenvedéllyel és szexuális intimitással. A társadalmi érintkezések unalmasak és nem szükségesek számukra. A liláknak szükségük van a szexuális izgalomra és stimulációra a kapcsolataikban. Mivel ilyen könnyedén és teljesen egyesülnek a szerelmükkel. az „anyagot” melyb#l mindannyian vagyunk. és nem veszhetnek el a kapcsolatban. A lilák inspirálhatják és motiválhatják a társadalmat. Ezért különös hangsúlyt kell fektetniük a kiegyensúlyozott és kielégít# szerelmi életre. egy férfi-n#i fúziónak. vagy születtünk bele. A lilák hajlamosak olyannyira eltelni partnerükkel. mely két energialényben egységbe olvad. mindegy milyen valláshoz. és saját sorsunk mesterei. bels# késztetésük van arra. hogy elfelejtik fenntartani más barátságaikat. hasonló irányban utaznak és inspirációt adnak. és ha igazodunk a világegyetemhez. nem fontos témákról folytatott beszélgetések. Olyan partnerekre van szükségük. ahol az emberek háború nélkül élnek. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS Bár a kapcsolatok fontosak. hogy új módokat keressenek egy harmonikus jöv# teremtésére. Sokkal jobban érdeklik #ket a lényegre tör# vagy mély beszélgetések. végtelenül és korlátok nélkül támogatni fognak bennünket. és nagyon szenvedélyesek.TÁRSADALMI ÉLET A lilák gyakran antiszociálisnak t/nnek. hogy hébe-hóba kibújjanak a barlangjukból. Ez gyakran távolságot teremt köztük és mások között. és a „harmadik szemükre” vagy látóközpontjukra koncentrálni. A szexuális egyesülés kozmikus tapasztalatot képvisel. és saját kreativitásukra fókuszálnak. Minden érzelmi figyelmüket társukra összpontosítják. Meg kell tanulniuk „elengedni” a látomásukat. és azonnal megérzik. és azt biztosan követi a frusztráció. A lilák számára fontos. hogy támogassák közösségüket. mint csak a barátokkal lebzselés és haszontalan. 117 . megértjük az univerzális energiaáramlást. a megvilágosodáshoz vezet# ösvénynek tekintik.

autokrata és diktatórikus stílusukat. vezérl#erejükkel és látomásaikkal a sárgák nyugodt és játékos attit/djének ellentétei. az élet er#feszítés nélkül manifesztálja önmagát. Ha erejük teljében vannak. úgy t/nik számukra. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A liláknak szükségük van a kreativitásra. akkor mások elfogadják er#teljes. A pénz adja meg nekik a szabadságot és a hatalmat. hogy „az élet kemény munka”. hogy bízzunk bels# áramlásunkban. vallást. Tudják. A lilák általában hajlamosak olyan foglalkozásokat választani. hogy jelent#s változásokat tehessenek ezen a bolygón. hogy a világegyetem minden ajtót megnyit el#ttük és támogatja a lilákat. új megoldásokat fognak találni és hatékonyabban dolgoznak. irodalmat. Nagyon különböz#ek. és magasabb célokat kell látniuk abban.A lilák szeretik a vörösek szenvedélyét és hatalmát. futurisztikus technológiákat. és képesek a helyzetek és problémák mélyére tekinteni. Érezhetik a t/zet köztük. A kékek szeretnek a lilák körül lenni. A narancssárgák és a lilák jó partnerek. A liláknak meg kell érteniük. Amíg sok különböz# színszemélyiségnek van egy olyan érzése. Nehéz ellenállni a lilák karizmájának és b/vös hatalmának. Mindegy. Mindig törvényeket és mintákat keresnek. de a pénzt a hatalom és a befolyás képvisel#jeként érzékelik. melyet megteremtenek. milyen területen fejtik ki tevékenységüket. és intuitív és kreatív kifejezésük eredményeként kreatív és innovatív problémamegoldók. 118 . zenét. mégis csapatként támogatják egymást. A lilákat gyakran vonzza a szórakoztatóipar. Er#sen hisznek tevékenységeik céljaiban. A lilák. mégpedig b/vös és er#feszítés-mentes módon. és analitikus elméjük által képesek megtalálni az okokat a dolgok mögött. A lilák tudják. a média vagy a kommunikáció területe. projekteket és fejlesztéseket. A liláknak nincs szükségük sok pénzre a magánéletében. ökológiát. hogy a narancs személyiségeknek is szüksége van szabadságra és függetlenségre. a lilák arra tanítanak bennünket. semmint egoista célokra. melyekkel a lilák foglalkoznak magukba foglalják a filozófiát. Van egy bels# tudásuk az univerzum természetes funkcióiról és törvényeir#l. ha befolyásosak akarunk lenni. hogy társadalmunkban pénzre van szükség. Ha a lilák elfogadják és megbecsülik a mélyzöldet. amit tesznek. elkötelezettségükkel. Ha kapcsolatban állunk az Egyetemes Életenergiánkkal. Más területek. hogy értékes és fontos változásokat eszközöljenek ezen a bolygón. mágneses karizmájuk és személyiségük miatt. Képessé teszi #ket álmaik és látomásaik megvalósítására és létrehozására. Élvezik a luxust. Hajlamosak pénzeszközeiket együtt tartani és néha önz#nek és zsugorinak tartják. jó választásnak t/nhet egy sikeres és virágzó kapcsolathoz. A legtöbb szituációt mentálisan és érzelmileg megvizsgáló képességük. Ha inkább az emberiség javára és humanitárius projektekhez használják karizmatikus vezet#i képességeiket. De a lilák óvatosak is a pénzzel. és hogy az univerzum mindvégig gondoskodni fog rólunk. m/vészetet és a humanitárius. A lilák született vezet#k. mely függetlenséget és kreatív szabadságot hagy nekik. A lilák nagyon intelligensek. hogyan használják a meglév# eszközöket. és arra. hogy el#relátó és újító ötleteiket kifejezhessék. Szeret# és támogató partnerek lesznek. és megértessék mondanivalójukat.

hogy nem kell dolgozniuk túl keményen sikereikért. és érzik e bels# kapcsolatot az egyetemes hatalommal. hogy korlátozzák látomásaikat. hogy csak néhány projektre koncentráljanak az adott id#ben. Ha a lilák megtalálják helyüket az univerzumban. erejüknél lesznek. energizáló zene hallgatása. Miután tisztázták. hogy megtalálják és teljesítsék legbels#bb látomásaikat. be kell fejezniük a projektjeiket. korlátlan támogatásban fognak részesülni. Ha ez az energiaáramlás m/ködik. A lilák számára fontos. A liláknak nem lehet megparancsolni. igazgató. tervez#. A liláknak meg kell tapasztalniuk. ami el#re hajtja #ket. A lilák bels# feszültséget éreznek. és a valóság talaján maradnak. fontos eszközök a lilák számára. 119 . jóga gyakorlatok. A liláknak szembe kell nézniük b/neikkel és értéktelenségükkel. zenész. Világos tervek készítése. Mindazonáltal fontos számukra. De valójában a sikerük nem más. üzlettulajdonos és felfedez#. anélkül. el fogják engedni b/neiket. A lilák számára az élet varázslat. megértik játszandó szerepüket ebben a nagy kozmikus produkcióban. A lila szín viselése vagy maguk körülvevése ezzel a színnel segíthet nekik. politikus. hogy túl gyakran változtatnának a terveiken. Gyakran el#fordul. mint az univerzummal való harmóniájuk küls# megnyilvánulása. hogy legyen idejük önmaguk számára. hogy betöltsék küldetésüket és megvalósítsák álmaikat. melyek összekapcsolják #ket az univerzális életenergia áramlással: tantra. Látomásaik szenvedélyes szívvel való kiélése mindig a jó irányba fogja #ket vezetni. szociális munkás. és csodálatos és ígéretes jöv#jükre fognak összpontosítani. Sikereik eléréséhez elengedhetetlen. A lilák szenteljenek nagy figyelmet a szexuális és szerelmi életüknek. Nem lesznek boldogok. valamit. és ha már egyszer összekapcsolódtak az Egyetemes Életenergiával. mindennapi életük megszervezése segíteni fog nekik valódi céljaik és látomásaik megtalálásában. spirituális tanító. harmonikus. producer. hogy koncentráltabbak és er#teljesebbek legyenek. ha folyamatosan ellenállnak annak a bels# késztetésnek. EGÉSZSÉG. szerz#. el#adó. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ha a lila személyiségek megtanulják összpontosítani az energiájukat.Tipikus „lila” foglalkozások: színész. A lilák óriási szenvedéllyel viseltetnek az élet iránt. mi az. hogy bels# A mély meditációk. m/vész. szert# és támogató társukat. A lilák mindig szerencsésnek t/nnek. korlátlan támogatást fognak kapni. amit akarnak. összpontosíthassanak és meditáljanak. hisznek és bíznak a látomásukban. Ez segít nekik kapcsolatba lépni látomásaikkal. hogy a világegyetem tele van energiával. hogy megmaradjon a koncentrációjuk. egyiket a másik után. pszichológus. hogy megtalálják szenvedélyes. fényképész. Ha megértik látomásaikat és kapcsolatban állnak a világegyetemmel. bármit elérhetnek.

LEVENDULA
A következ# tulajdonságokat és jellemz# szavakat asszociáljuk a Levendula személyiségekhez: Terület Fizikum Meghatározás Törékeny, gyenge fizikai test, úgy néz ki, mint az angyalok vagy tündérek, sápadt b#r, m/vészi, gyakran a fellegekben jár vagy nem realista, álomvilág. Érzékeny, varázslat, bizonytalan, távolságtartó, saját álomvilágukban élnek, nem szeretik a konfrontációkat és a nyers valóságot. Fantáziadús, m/vészi, kreatív gondolkodók, vizionáló, idealista, ideálok és intuíciók, fantázia, álmok, vizualizáció. Misztikus, magasabb dimenziók, meditatív állapot, angyalok, tündérek. Az álmok és fantáziák megtapasztalása, mentálisan és spirituálisan kreatív. / Képzeletük és álmaik kifejezése a fizikai valóságban. Ellen#rizetlen, képzelet-teli, belülr#l kifelé. Alapozó gyakorlatok, Chi-kung, kertészkedés, séta, természet. Kapcsolatba lépés a spirituális energiával, kreatív önkifejezés, mint a festés. Er#s bels# kommunikáció, kapcsolat a bels# világokkal, magasabb dimenziójú lények, fantázia-alakok, angyalok.

Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció

Magatartás/Reak El#reláthatatlan, bels# órájukat követik, strukturálatlan, spontán. ció Kapcsolatok Társaság, barátok Szex, intimitás Pénz ELME/TEST A levendulák inkább saját fantázia- vagy álomvilágukban élnek. Varázslat, mítoszok, a létezés bels# „magasabb” dimenziói, angyalok és tündérek; ezek azok a fogalmak, melyek kitöltik a levendulák elméjét. Idejük nagy részét testükön kívül töltik, a képzelet világában. A levendulák mentálisan szabadok, hogy új lehet#ségeket, fogalmakat és valóságokat fedezzenek fel. Elméjük határtalanul m/ködik. Bármi, amit el tudnak képzelni, az 120 Magányos farkasok, szabadságra van szükségük, kapcsolat f#leg a bels# világgal, társadalmi. Szokatlan, kevés közeli barát. Kreatív, könnyed, kísérleti, transzcendens. Biztonság, valótlan fogalom, nehezen kezelhet#.

lehetséges és valós. Ez az egyedülálló képesség lehet#vé teszi számukra, hogy új, kreatív és gyakran „szokatlan” ötleteket dolgozzanak ki. A levendulák hisznek abban, hogy az „Élet egy fantáziavilág, ahol az álmok valóra válnak.” A levendulák egyedülálló és érzékeny bels# érzékeikkel fogják fel az energiákat. Sok levendula képes „látni” más dimenziókat és világokat, és megtapasztalni más valóságokat. Ez megengedi nekik, hogy magasabb dimenziókkal kommunikáljanak, és a legtöbb ember értelmét messze meghaladó ideákat, fogalmakat és elképzeléseket érzékeljenek. Továbbá hozzáférnek a spirituális és éteri energiákhoz, melyeket gyógyításra használhatnak. Ezek a fantázia-orientált személyiségek élvezik a lágy, meditatív zenét, szélcseng#t, gyertyákat, füstöl#t, meditációt, és a kántálás ritmikus dallamát. Bármely dallamot, színt, anyagot vagy környezetet élveznek, mely inspirálhatja képzeletüket, segít nekik elhagyni testüket, vagy segít nekik egy éteri elmeállapot, felé elmozdulni. A levendulák mind szórakoztatóak, mind oktatók lehetnek. Színes képzeletükkel és magasabb érzékelésükkel a fantázia és varázslat világába vezethetnek minket. Az erejükteljében lév# levendulák csodálatos történet elbeszél#k, írók vagy m/vészek. Megvan a tehetségük arra, hogy mágikus világokat és misztikus helyeket írjanak le és jelenítsenek meg, ahol szellemek és tündérek laknak. A levendulák elvihetnek bennünket korlátozott, nyers valóságunkon túlra, egy lehet#ségekkel teli világba. Szabadoknak kell lenniük fizikai, érzelmi vagy mentális korlátozások nélkül. Repülniük kell a széllel, hogy képesek legyenek tetszés szerint irányt változtatni. Késztetést és „húzást” éreznek, hogy megtapasztalják bels# dimenzióikat. Érzik, hogy intuícióik és bels# vezet#jük, melyre id#nként „vezérl# angyalként” utalnak, támogatni fogja #ket útjukon. A levendulák az életet a kaland mágikus világának tekintik, tündérekkel, szellemekkel, angyalokkal és más „nem valós” jelenségekkel együtt. Azért vannak itt, hogy beindítsák az emberiség képzeletét, inspirálják csodaérzékelésünket, és éltesse bennünk a mágia eszméjét. A levenduláknak nem er#s a fizikai testük. Annak eredményeként, hogy inkább bels# világukban élnek, mint a fizikai valóságban, nem szeretnek konfrontálódni a valósággal. A fizikai valóság, amint azt a legtöbb ember érzékeli, hidegnek, nyersnek, s#t brutálisnak t/nik. Ezért olyan környezeteket és helyzeteket keresnek, ahol az élet könnyed, könny/, szép és varázslatos. A levenduláknak nem ugyanaz az elképzelésük a valóságról, mint a legtöbb más embernek. Elméjükben és fantáziájukban a valóság bármely formáját meg tudják teremteni és alkotni. Számukra ez a képzeletbeli valóság egy létez# sík, ahol az álmok valóra válnak. Meggy#z#déseink, gondolataink és képzeletünk létfontosságú szerepet játszanak fizikai valóságunk megteremtésében. „Az energia a gondolatot követi”; ez az egyik alapvet# szabály az emberi kozmológiában. A levendula személyiségek megértik ezt a koncepciót, és képesek képzeletüket és gondolataikat valóságok megteremtésére és megváltoztatására használni. Ha erejüknél vannak, a levendulák használni tudják kreatív tehetségüket, hogy megmutassák az embereknek más valóságok határtalan lehet#ségeit. Képesek látomásaikat m/vészeti alkotásokká transzformálni, melyek javíthatják embertársaik életét. Szükségük van arra, hogy olyan emberekkel lehessenek, akik meglátják a lehet#séget az ötleteikben, és képesek terveket sz#ni és hozzákezdeni a megvalósításukhoz. A levendulák képesek inspirálni és ösztönözni más színszemélyiségeket, hogy új és futurisztikus, néha a valóságtól elrugaszkodó termékeket és ötleteket teremtsenek. 121

A levendulák inkább érzéseik és intuícióik, mint az intellektusuk alapján élnek. Nagyon intuitív és kreatív módon gondolkodnak. Nehezükre esik analitikus, merev és strukturált fogalmakat vagy meggy#z#déseket feldolgozni. Szabadok akarnak lenni, hogy felfedezhessék fantáziáikat és megtapasztaljanak más valóságokat. A levendulák fizikai teste érzékeny, törékeny és gyenge, fizikai megjelenésük gyakran vékony és sápadt. Nem foglalkoznak és nincsenek terveik a fizikai aktivitásokkal, úgymint a kemény munka vagy éppen a sportok. Gyakran az is elég, ha mentális, intuitív fantáziavilágukban maradhatnak. A levendulák érzékeny lények. Puha és törékeny fizika testük nem képes a való élet sok helyzetével foglalkozni. A magasabb érzékelés/ érzékelésük bels# érzékei könnyen túlterhelhet#k. Ezért a levenduláknak tudatában kell lenniük érzékeny idegrendszerüknek, és meg kell tenniük a megfelel# óvintézkedéseket. Olyan szinten meg kell szervezniük környezetüket, hogy békét és harmóniát találhassanak. Ha ezt teljesítik, képesek lesznek kapcsolatban maradni magasabb dimenziókkal, és meggy#z# el#adók lesznek, akik a fantázia és képzelet világáról tanítanak bennünket. Ha a levendulák a fizikai valóság alapjain maradnak, és jó a kapcsolatuk a fizikai testükkel, akkor er#teljes spirituális lények lesznek, akik a képzelet és vizualizáció m/vészetét alkalmazzák. Az erejük-hagyott levendulák jobban szeretnek nappal álmodni és elszökni a valóságtól. Annak eredményeként, hogy idejük nagy részét egy másik világban élve töltik, nehezükre esik tapasztalataikat és képzeleteiket leírni. A kiegyensúlyozatlan levendulák nem tudják visszahozni az álmaikat és megosztani #ket a barátaikkal. Bels# világukat és történeteiket megtartják maguknak, mert nem érzik szükségét a kifejezésnek. Feledékenyek és szétszórtak. Látomásaik és ideáik valótlannak és illuzórikusnak t/nik a legtöbb ember számára. Mivel sok id#be kerül nekik, hogy megkülönböztessék a fantáziát a valóságtól, hajlamosak az álmodozásra és a feledékenységre. Sokan rendszeresen mondják a levenduláknak, hogy teljesen elrugaszkodnak a valóságtól. Ha az Ön egyik barátja gyakran t/nik ábrándosnak és nem jelenlév#nek, nincs összhangban a valósággal, valószín/, hogy # „levendula elmeállapotban van”. A legtöbb ereje-hagyott levendulának nehézséget okoz a való világban való m/ködés. Nem szeretnek a mindennapi üzleti dolgokkal foglalkozni, mint a számlafizetés, a vásárlás vagy a sok emberrel való találkozás. Mindazonáltal gyakran van szükségük másokra, hogy támogassák #ket. Olyanok lehetnek, mint a riadt nyulak: egy másik dimenzióba szaladnak, hogy elszökhessenek az életnek nevezett „kemény” valóság el#l. Sok kiegyensúlyozatlan levendula lebeg a valóság és az álom közötti világban. Furcsa ötleteik és életérzékeléseik vannak. Tudatában kell lenniük a létezés különböz# síkjai közötti különbségeknek. A fizikai valóság tudományos törvényeken keresztül m/ködik, melyeket nem lehet képzelettel vagy álmodással legy#zni vagy áthágni. Mindazonáltal, fantáziájuk világában ezek a törvények nem érvényesek és minden továbbra is lehetséges. A levendulák képesek vizualizálni vagy elképzelni, milyen lehet Isten. Belépésük van a magasabb dimenziókba, ahol a realitás sok különböz# formát és struktúrát ölt. Ha megtanulnak a földön maradni és koncentrálni, meg fogják tapasztalni Istent, és kommunikálni fognak vele. Ennek eredményeként, a levendulák jó spirituális tanárok, és képesek támogatni és segíteni másokat személyes és spirituális fejl#désükben. 122

Ha a levendulák megtalálják spirituális céljukat és kapcsolatukat, médium tanácsadókká és terapeutákká válhatnak. Szabad gondolkodók. Nem akarnak foglalkozni semmilyen merev, spirituális vagy vallásos meggy#z#déssel vagy filozófiával. Még amikor spirituális gyakorlatokat és csoportokat keresnek is, ritkán lépnek velük kapcsolatba mélyebb szinten. TÁRSADALMI ÉLET Egyrészt a levendulákat nagyon szereti a társadalom, mert ösztönz#ek, kreatívak, csodával és képzelettel teltek. Különösen akkor fogadják, és ismerik el #ket, ha m/vészeti vagy el#adó szakmákban találhatóak. Másrészt a levendulák néha felel#tlenek, megbízhatatlanok és nehéz meglenni mellettük. Hajlamosak a feledékenységre, és rossz a memóriájuk is. A levendulák elfelejtenek találkozókat vagy terveik megváltoztatása mellett döntenek anélkül, hogy err#l partnereiket vagy barátaikat tájékoztatnák. A levenduláknál megszokott viselkedés, hogy felállnak a székükr#l, átmennek a másik szobába, és azután rájönnek, hogy elfelejtették, miért? Vagy tíz percig vezetik az autójukat, anélkül, hogy észrevennék, hová is mennek. Sok barátjuk, partnerük és társuk nem tud hozzászokni ehhez a kiszámíthatatlan viselkedéshez. A levendulák gyakran érzik b/nösnek vagy nem megfelel#nek magukat, mert tudatában vannak szokatlan és néha nem konvencionális viselkedésüknek. A legtöbb ereje-hagyott levendula megpróbál igazodni a társadalom szabályaihoz és szabályzatához. De meg kell érteniük, hogy ha ahhoz igazodnak, amit a társadalom illúziójának tartanak, és nem a saját intuíciójukat és vezet#jüket követik, akkor a boldogtalanság és a szomorúság érzései maradnak bennük. Elméjük és képzeletük mindig szabad, és nem fogható vagy tartható meg egy kicsi és korlátozott valóságban. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A levenduláknak er#s és megért# partnerekre van szükségük kapcsolataikban. Mivel a levenduláknak nehézséget okoz a valóság, és nem állnak két lábbal a földön, nagyon sok munkába kerül nekik, hogy valamiféle stabilitást kínálhassanak egy kapcsolatban. Ha gyengédséggel és kedvességgel foglalkoznak velük, akkor kedves, érzékeny, hálás és elkötelezett társakká válnak. El#ször a társaik vonzódnak a képzeletgazdag levendulákhoz, és el vannak b/völve t#lük. Mindazonáltal e társak nagy része gyorsan megtanulja, hogy egy törékeny és érzékeny pillangóval él együtt, aki néha jelen van, néha nem. Szeretteik végül is megnyer#nek és szeretetreméltónak látják ártatlan és kreatív képzeletüket. A levenduláknak nem feltétlenül van szükségük mások közelségére. És érzelmi vagy szociális gondoskodást sem igényelnek barátaiktól vagy családjuktól. Elég térre van szükségük maguk körül, korlátozások vagy kötelezettségek nélkül, hogy megadja nekik annak szabadságát, hogy saját világukban élhessenek. A kapcsolatok nem els#dleges témájuk, mert álmaik és fantáziájuk világában élni teljesen kielégít#. A levendulák kísérletez#ek és kreatívak a szeretkezésben, és szeretnek fantáziálni szex közben. Gyakran elhagyják testüket, és egy másik dimenziókba sodródnak. A szeretkezés spirituális és éteri tapasztalat lehet számukra. Ha a levendula partnere érzékeny, gondoskodó és játékos, élvezni fogják a szexet, és sok szeretetet adnak vissza partnerüknek. 123

hogy összeszedettek maradnak. A lilákban és fehérekben sok a közös a fantáziadús és spirituális irányultságú levendula személyiséggel. narancs és sárga személyiségek tevékenyek. Nem jók a pénzkeresésben. 124 . KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A levendulákat mindenhol megtalálhatjuk. egyáltalán nem akarnak szembenézni a problémákkal. a gondolkodás és elemzés könnyedén túlterhelheti érzékeny rendszerüket. akkor általában ugyanolyan gyorsan el is költik. Azt a képességüket tükrözi. és valóra válthatják álmaikat. de esetenként hiányozhat az irányultság és az er#. Szeretik. mely érzésekt#l. Megszöknek fantáziavilágukba. és szeretik mentális aktivitásukat és élénk képzeletüket. A levenduláknak meg kell tanulniuk. A narancssárgák túl realisták és mentálisak az élénk képzel#erej/ és m/vészi levendulának. Nem szeretik összekoszolni a kezüket. Vizuális és fantáziadús stílusukból kifolyólag azzal az egyedülálló képességgel rendelkeznek. A levendulák szeretik a sárga személyiségek játékosságát. A levenduláknak nehéz a pénz fizikai világával foglalkozniuk. hogy érezzék fizikai testüket. A levendulákat vonzhatja mindegyik fizikai színtípus. hogy segítsenek és támogassanak másokat.és fantáziavilágukkal. ha mások támogatják #ket. fantáziára és szabad gondolkodásra van szükség. hogy fizikai munkát végezzenek. hogy befejezzék a munkát. mely m/ködtetné a kapcsolatot. hogy képzeletüket és odafigyelésüket pénzügyi helyzeteik kezelésére irányítsák. szeret# és kreatív társak lesznek. hogy ne zavarják #ket. de a túl sok mentális munka. de ha mégis megteszik. A levendulák kreatív és intuitív problémamegoldók. Írókként. fizikailag aktívak és kreatívak akarnak lenni. Másrészt ahhoz. és egyszer/en azt kívánják. érzelmi testüket. De a levendula sokkal jobban érzi magát ideák felfedezése közben a saját elméjében. Mivel élénk a fantáziájuk és találékonyak. néha szokatlan és nem realisztikus megoldásokkal állnak el#. de továbbra is kapcsolatban maradjanak álom. de továbbra is konfrontálódniuk kell a megélhetés és a boldogulás mindennapi valóságával. A zöldek és mélyzöldek élvezik a kommunikációt a levendulákkal. és az elmér#l és a bels# világokról való tudásukat használni. de gyakran túl éteriek ahhoz. Az egészséges szexuális élet lehet#vé teszi számukra. meg kell érteniük a kapcsolatok. érzékelésekt#l és hangoktól eleven. A gyógyítás és terápia területén a levendulák képesek mind a látó. A levendulák problémáikat kreativitással és találékonysággal oldják meg. mind a spirituális tapasztalataikat. és fantáziájukat. A kékek és a levendulák általában jól összeillenek. hogy koncentráltak maradjanak. mélyvörösek. Ha a levendulák nincsenek erejüknél. színészekként vagy m/vészekként szabadon felfedezhetik kreativitásukat. A vörösek. Tökéletesek a kreatív megoldások megtalálásában. Ha a levendulák elegend# szabadságot és támogatást találnak egy kapcsolatban. de valójában nehézségeik lesznek tartós kapcsolatok kialakításában. a szexualitás fontosságát és saját fizikai. Ez egy nagyon intenzív és er#teljes tapasztalat és könnyedén teremthet érzelmi traumákat. ahol kreatív képzeletre. hogy az embereket egy olyan fantáziavilágba vigyék. és a fizikai valóság talaján állnak. A kapcsolatok csodálatos tükröt tartanak a levendulák elé. Mindazonáltal gyakran van szükségük másokra.Törékeny fizikai és érzelmi rendszerük miatt a levendulák gyakran óvatosak szexualitásukkal. A fizikai tevékenység túl sok munka.

A levendulák nem szeretik a vezet#pozíciókat vagy foglalkozásokat. hogy megteremtsenek egy olyan békés környezetet. hogy mind másokat. a levenduláknak meg kell érteniük a fizikai valóság fontosságát. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS Ahhoz. Tipikus „levendula” foglalkozások: elbeszél#. nyugodt környezetben tudnak dolgozni. Olyan tevékenységeket kellene találniuk. az inspiráció és a spirituális meglátások megtapasztalását segítik el#. fényekkel. tervez#. képzelgéssel és új álom. Amíg a levendulák más dimenziók és világok látásának képességét használják. fantáziáláshoz és a képzeletükkel való játékhoz. pantomimos. ahol sok id#t tölthetnek gondolkodással.és fantáziavilágok létrehozásával. Nem nagyon kedvelik a rendszeres. Amíg elég bátrak. A levendulák számára létfontosságú. A levenduláknak ugyanazon okból kell álomvilágukba menekülniük. Ez segít nekik kikapcsolni és felépülni a világ stresszéb#l. mentális foglalkozásokat. vidám és fantáziadús életet fognak élni. és testükben maradnak. melyek követel#. A képzelet alkalmazása a gyógyításban. kertészkedés. A levendulák nem nagyon kapcsolódnak a testükhöz. Kedvesek és barátságosak. fogalmak és formák teremtésére használják. hogy a való világban is megéljék és kifejezzék látomásaikat. m/vész. 125 . annál inkább valóra válthatják ötleteiket és elképzeléseiket. hogy felfedezzék és kiéljék fantáziáikat és képzeleteiket. mint a séta. az egészséges életet is jelent a számukra. kemény és stresszes munkát vonnak magukkal. színekkel és zenével teli teret teremteni. irodai munkát vagy az elemz#. fizikai világban való életet. hatalmas eszköz a levendulák számára. EGÉSZSÉG. mind magukat is meggyógyítsák. és képzeletgazdag gondolkodásukat új ötletek. A meditáció és vizualizáció hasonló fogalmak számukra. hogy ezáltal szabadak legyenek az álmodáshoz. De vissza is kell térniük a testükbe és a valóságba. táncos. hogy erejüknél maradjanak. Az egyensúly megteremtéséhez tudatosan kell élniük képzeletvilágukban. kapcsolatba lépés a talajjal. álmodozó. Minél inkább képesek magukat a földhöz kötni a levendulák. úszás vagy a fizikai tevékenység egyéb könny/ formái segítenek a levenduláknak a testükkel kapcsolatban maradni. színész. rendszeresen vigyázniuk kell fizikai szentélyükre. A levendulák imádnak „szent és isteni” atmoszférát és füstöl#kkel. Mivel hajlamosak oly nagymértékben elrugaszkodni a földt#l. Szükségük van arra. író. képességükkel. ahol integrálhatják kreatív képzeletüket és fantáziáikat. spirituális tanító vagy gyógyító. gyertyákkal. de arra is szükségük van. tanár. Ha megmaradnak fizikai testükben. Id#re van szükségük. és legjobban kevéssé stresszes. dekorat#r. és támogató és segít# erejükkel hatnak a bolygónkra. Az olyan fizikai gyakorlatok. addig boldogok és elégedettek lesznek. hogy kifejezzék és megéljék saját kreativitásukat a saját erejükkel. hogy relaxálhassanak. mert azok a képzelet. De szembe kell nézniük személyes hatalmukkal is. amely okból a legtöbb embernek az alvásra van szüksége. Azért születtünk erre a bolygóra. hogy megtapasztaljuk és megtanuljuk a háromdimenziós. hogy szembenézzenek a való világgal.

intimitás Pénz Siker Foglalkozás Karrier 126 . veszi fel mások tulajdonságait. környezetükhöz igazodnak. spirituális tanácsadó. érzelmi kaméleonok. rengeteg fizikai. lágy. Gyógyítást és spiritualitást tanítani. a spirituális értékek és meggy#z#dés határozza meg a barátokat és a partnereket. gyógyító energia irányítása. Kapcsolat a Szellem-istennel bels# békesség mellett. éleselméj/séget. Kozmikus áramlás. tanulás. Jóga. lélek közi kapcsolatok. meditáció. Érzékeny. Biztonság. privát térre van szükségük. vizualizáció. transzcendentális-spirituális értékek. Tai-chi. Szoros Isten-kapcsolat. tantrikus szexualitás. Intuitív. csendes környezetben. Gyógyítani. óvatosan költi el. magas rezgés. konzervatív. Érzelmi Mentalitás Szellemiség Motiváció Küldetés / Látomás Fejl#dés Testmozgás Feltölt#dés Kommunikáció Magatartás/Reakció Kapcsolatok Társaság. óvatosan keveri energiáit másokkal. túláradó és hatalmukba kerít# érzelmek. transzcendenciát sugároz. magányos farkasok. gyógyító elmeállapot. barátok Szex. Egyéni vagy kis csoportok. kozmikus gyógyító er#. törékeny fizikai testek.FEHÉR A következ# tulajdonságokat személyiségekhez: Terület Fizikum és jellemz# szavakat asszociáljuk a Fehér Meghatározás Kényes. gyógyítás és fény. az isteni forráshoz kapcsolódás. meditáció Meditáció. tanítani és megvilágosítani az emberiséget. visszahúzódó. gyógyító és tanító foglalkozások. nehezen húz határokat. Gyógyító. a létezés magasabb dimenziói. könnyedséget. hasonló gondolkodású emberekkel. éles elméj/. Transzcendentális. Transzcendentális. túl érzékeny és nyitott. a kozmikus energiára való hangolódás. másodlagos. Félénk. nagyon könnyen ráhangolódik az emberekre. Egyedül dolgozik. spirituális er#. Chi-kung. érzékeny. megvilágosító élmény. transzcendens egység. csak néhány közeli barát. Csendes.

érzelmeit és gondolatait. mely visszatükrözi és megmutatja. hogy tiszta energia van bennük. színházba vagy társasági eseményekre járni. A fehér motivációja azon alapul. mint az összes többi színszemélyiség. Természetes gyógyítók és nagyon élvezik. vagy egy üres üveg. vagy a médium. semmint analitikus módon m/ködik. isteni er#vel való kapcsolat és a gyógyító csatornaként való m/ködés is motiváció a fehér számára. A szivárvány minden színének vagy minden színnek a kvintesszenciája. Úgy tudják megváltoztatni a rezgéseiket.ELME/TEST A spiritualitás. A fehérek. Szinte azt a benyomást keltik bennünk. A bels#. és mennyi fényenergiát képesek integrálni. hogy megmutassák az emberiségnek. Az anyag tisztasága határozza meg. egyetemes fogalmak ismer#sek a fehér személyiségek számára. hogy elmélkedjenek az életr#l és a spiritualitásról. Szeretnek könyvet olvasni. A lelkünk szabad és örökké élni fog. Közelebb vannak istenhez. „Magasabb” elméjük vezeti #ket. melyek inspirálják #ket az élet értelmének tisztább megértésére. Magasan fejlett elméjük inkább intuitív és spirituális alapokon. Rendszeresen vissza kell húzódniuk környezetükt#l. Számukra ezek a magasabb rezgés/ síkok lényegesek. 127 . A fehérek hajlamosak csendes. viselkedésmintáit. spirituális. mint egy tükör. és mennyi gyógyító energiát tud a testén átirányítani. A fehérek minden energiatulajdonságot egy magasabb szinten tükröznek. spirituális lények az emberek. annál er#teljesebb gyógyító életenergia tud átáramolni rajta. A fehérek továbbá gyorsan tanulnak. tiszta fehér energiájukkal energetikai kaméleonok. A szellem vagy Isten a lényege magának az életnek. A tudatosság a leger#teljesebb eszköz a fehér személyiségek számára. és olyan „valósak” mint a fizikai valóság. hogy a létezés bels# dimenzióival kapcsolatba lépjenek. melyek ebben a fizikai valóságban élnek. mint az üvegprizma. és ezért könnyedén veszik fel mások jellemz#it. Annak eredményeként. képesek magas rezgés/ gyógyító energiát a testükön átirányítani. hogy milyen tisztán érez belül. Könnyedén ráhangolódnak az információra vagy tudásra. A fehér. hogy végül is mennyi fény süt át rajta. A fehérek az energia legnagyobb rezgését tükrözik: a fehér fény. de gyors gondolkodásra. A fehérek olyanok. Hozzáférnek a tudatosság transzcendens állapotaihoz. mint ahogy egy zongorát hangolnak be. az univerzális életer#. kik #k. ha segíthetnek másoknak saját gyógyulási folyamatukban. mint egy prizma. hogy mi. hogy az isteni és a spirituális tulajdonságok tükrei vagy csatornái. Egyedülálló képességükkel más helyzetekbe vagy mások elméjébe. Az életet úgy érzékelik. Tudják. emberi lények a korlátozások világában élünk. A fehérek képesek gondolataikat és érzelmeiket kizárni. a transzcendencia és a kozmikus. Másrészt a fehérek élvezik önmagukban is eltölteni idejüket. A fehér személyiségek az egyetemes gyógyító energia csatornái. Minél tisztább a csatorna. testébe vagy lelkébe tudják magukat transzformálni és hangolni. vagy átlátszó fény maga tulajdonképpen nem szín. ahol a gondnak és oknak nincs helye. filmet nézni. milyen hatalmas. és ezért könnyedén átalakulnak. A fehéreknek természetesnek t/nik. mert olyanok.

Nagyon magas szinten rezegnek. mint a fizikai ötletek teremtése vagy a projekteken való munkálkodás és sikerek elérése. hangos. Olyan. hogy ismerik a másik érzéseit vagy akár a gondolatait is. Mivel ilyen érzékenyek és fogékonyak. Az erejük-teljében lév# fehérek ezt a képességüket arra használhatják. ha egy zavarmentes. hogy meditálhassanak. Mindenfajta zavar vagy stressz. Ha nincsenek kapcsolatban életcéljukkal és tiszta gyógyító energiájukkal. és azután abban élni. mintha a saját életenergia elemeiket rendszeresen kellene megtisztítani és feltölteni. érzékeny és békés egyéniségek. Egyszerre csak úgy viselkednek. Ha koncentráltak maradnak. hogyan lépjenek interakcióba a fizikai valósággal. Ha nem követik intuícióikat és nincsenek összhangban lelkükkel. tiszta és szelíd környezetet teremteni. ahol a kett#sség. A transzcendencia és az er#teljes spirituális. A fehérek igyekeznek elkerülni a nyers. akár fizikai. meg tudják gyógyítani az embereket maguk körül. és néha. hogy többet tudjanak meg pszicho-érzelmi problémáikról. A fehérek arra tanítják az emberiséget. Az elme-nélküliség vagy elme-felettiség állapotát keresik. sokkal fontosabbak számukra. hogy igaz és mély kapcsolatuk legyen a Forrással. A fehéreknek sok id#re és térre van szükségük önmaguk számára. isteni kozmikus energia fontosságát is #k tanítják az emberiségnek. tükrözzék. csendes és rendezett légkörben élnek. A fehérek általában nem veszik észre. mint az a személy. A nem tudatos fehérek hajlamosak magukba szívni vagy felvenni mások életenergia színeit. káros bels# egyensúlyukra. hogy ráhangolódjanak páciensükre. s hogy a szellem. Egyesek energiájuk kiszipolyozását érzik egy fehér energiamezeje környékén. addig a szintig. a gyógyítás és a békésség. Életüket intuíciók és bels# vezet#jük által élik transzcendens vagy a magasabb tudatosság állapotában. a tudatosság azon állapotára. visszavonulnak. tiszta energiamezejükben maradjanak. hogy feltölt#dhessenek és megtisztulhassanak. ha Isten jelen van. A bels# csend és tisztaság lehet#vé teszi számukra. gondozzák és kiegyensúlyozzák magukat. A fehérek fizikailag törékenyek és kényesek. tiszta folyó. hogy a gyógyulás megtörténhet. szívtelen. és ezt a megvilágosodott érzést sugározzák mások felé. hogyan tisztítsák meg energiaáramukat. melyet beszennyeztek. a fehérek dezorientálttá és depresszióssá válhatnak. hogy felveszik mások személyiségvonásait vagy karakterét. érzelmi vagy mentális. A fehérek végül is a megvilágosodásra törekszenek. vagy Isten tegye a dolgát. Nem er#ltethetjük saját fejl#désünket vagy gyógyulásunkat. ahol egyek lehetnek az univerzummal. megtapasztalják a bels# békét és harmóniát. mint egy fehér. Akkor m/ködnek a legjobban. A spiritualitás. ha engedjük. Csakúgy. zavarttá és szétszórttá válnak. Amint a rendszerük túlterhelt lesz vagy károsodik. nagyon sok id#re van szükségük a feltölt#déshez. hajlamosak feladni a harcot és elzárkózni az élett#l. tudják. Ha erejük elfogyott. Szeretnek csinos. hogy megértsék és meggyógyítsák magukat és másokat. Az erejük teljében lév# fehérek csendes. magukba szállnak. mert nem tudják. 128 . akivel beszélgetnek. csak hogy fehér.A tudatos fehérek ezt a képességet arra használják. Az igazi gyógyulás és spirituális fejl#dés csak akkor történhet meg. vagy Istennel. az id# és a tér megsz/nnek létezni. intenzív és diszharmonikus környezeteket.

Másrészt a fehérek meg akarják osztani fény. mi a céljuk ezen a bolygón. Csak közeli barátaiknak. és a gyógyulást és a békét el#segíteni. Megtapasztalják. A fehérek nem gondolkodnak. és ezt a figyelmet a lélekkel/fénnyel való elveszett bels# kapcsolatuk pótlására használni. A fehérek els#sorban a létezés magasabb dimenzióiban élnek és dolgoznak. tanácsadóként és tanárként spirituális szervezetekben vagy templomokban. Általában nem szeretik a nagy tömeget. gyógyulást és megvilágosodást akarnak hozni az egész társadalomnak. hogy érzelmileg és testileg is közel kerüljenek hozzájuk. Amikor kapcsolatban vannak Bels# Fényükkel. mint a társadalmi életre vagy szoros kapcsolatokra. Magasabb Énjükkel. Elég rugalmasak ahhoz. Saját speciális terükre sokkal inkább szükségük van. hajlamosak mások viselkedését és reakcióit átvenni. er#teljes spirituális lények vagyunk TÁRSADALMI ÉLET A fehér személyiségek általában óvatosak a másokkal való érintkezéseikben. ez nem jelenti azt. Közelebb vannak Istenhez és szélesebb a tudatuk.A fehérek gyakran szenvednek önbizalomhiányban. akikben bíznak. Gyakran bizonytalanok a döntéshozatalban. Érzik és tudják. hogy mindannyian kölcsönös kapcsolatban vagyunk. A fehérek tudják. hogy egyedül maradhassanak érzelmeikkel. Gyakran találkozhatunk velük tiszteletesként. A fehér személyiségeknek bels# kapcsolatuk és késztetésük van. és másoktól függnek életük m/ködtetésében. Ez 129 . Ha a fehérek erejük fogytán vannak. a legkisebb atomtól a legnagyobb csillagig. vannak közeli barátaik. Er#s Isten-kapcsolatuk lehet#vé teszi számukra. és folyamatosan mások biztatását és elismerését keresik. Az erejük teljében lév# fehérek nagyon érzékeny lények lehetnek. Tisztaságuktól és gyógyító-erejükt#l függ#en a fehérek szeretik a másoknak való segítés vagy mások meggyógyításának folyamatát. hogy nyitottak lennének intim kapcsolatokra. Ha kiegyensúlyozatlan állapotban vannak. KAPCSOLATOK ÉS INTIMITÁS A fehérek törékeny és érzékeny lények. békét. éreznek vagy vitatkoznak Istenr#l vagy a Szellemr#l. Érzékenységük és könnyen sérthet#ségük miatt gyakran visszavonulnak magukba. nincs szükségük emberekre maguk körül. de általában jelent#s mennyiség/ id#re és térre van szükségük önmaguk számára. még azt is elfelejtik. de még mindig van fölös gyógyító energiájuk. hogy egyedül maradjanak hosszú id#szakokra. Az a meggy#z#désük.és gyógyító energiáikat. Ez a tudás segít nekik fényenergiájukat a fizikai valóságba irányítani. A fehér személyiségek nem érzik szükségét annak. hogy a társadalomban és azzal együtt éljenek. Munkahelyzetekben jobban szeretik a kis csoportokat vagy az egyéni kapcsolatokat. Még ha ez így is van. mint a legtöbb más színszemélyiségnek. és hogy fénylények vagyunk. hogy Isten minden él#ben benne van. partnereiknek vagy társaiknak engedik meg. Mindazonáltal. Barátaik spirituális és lelki kapcsolati alapon való kiválasztása egy biztonságos és békés környezetet biztosít a számukra. hogy a társadalom elfogadja #ket. hogy Isten mi. Ha ez megtörténik. hogy megéljék és megtapasztalják Istent. megpróbálják mások figyelmét felkelteni.

A feltétlen szeretet a gyógyítás és a szeretet energiájának megosztását jelenti. gondoskodó és er#s partnerre van szükségük. hogy a fehéreknek rendszeresen meg kell tisztítaniuk magukat a diszharmonikus energiáktól. KARRIER ÉS PÉNZÜGYEK A pénzcsinálás és a fizikai szükségletekkel való foglalkozás nem f# téma a fehér személyiségek számára. az inspiráció és a béke forrásával. akik megadhatják nekik ezt a teret.lehet#séget ad nekik. A szexualitás a fehérek számára isteni. hogy mindegyiküknek sok id#re van szüksége a feltölt#déshez és az Istennel való kapcsolatteremtéshez. míg a narancssárgák hajlamosak a túlon-túl mentális létre. Ha képesek hó er#ben maradni. de idejük nagy részében spirituális világukban élnek. A vörösek és narancsok túl er#teljesek és fizikálisak ahhoz. A fehérek élvezik a szeretkezést. A zöldek. úgy t/nik. s#t azzá is válnak. De a fehéreknek nincs szükségük a szexre vagy fizikai szerelemre. spirituális élmény. A fehérek óvatosak és gyakran konzervatív megközelítést választanak kapcsolataikban. ha az összes fizikai színszemélyiséggel együtt lennének. A nagy tömegek zavarják #ket. Kib#vített szeretet-érzékelésük a magasabb dimenziókkal való kapcsolatteremtési képességükb#l ered. A szeretet magának az életnek a lényege. De társuknak meg kell értenie. játékosak és aktívak ahhoz. rendszeresen visszahúzódnak és félrevonulnak. aki megérti érzékeny természetüket. hogy kapcsolatban maradjanak tiszta. Fizikai síkon létezhetnek. Mivel olyan intenzíven lépnek kapcsolatba másokkal. Olyan partnerekre van szükségük. ez nem gyakran fordul el#. A levendulák és a kékek gyakran nehézséget tapasztalnak az intimitás és a közös alap megtalálásában. mind körülöttük. Senki nem versenyezhet Istennel. egyensúlytalanságokat teremt. koncentráljanak. mert bels# kapcsolatuk Istennel önmagában is elég. Az orgazmus során a fehérek összeolvadnak Istennel. A mélyvöröseknek nem ugyanaz a felfogásuk az életr#l és a spiritualitásról. hogy egy emberre összpontosítsanak. A fehérek egyedülállók maradhatnak. A szeretetnek és együttérzésnek semmi köze sincs az érzelmi érzésekkel vagy a fizikai viselkedéssel. transzcendens energiáikkal. A fehérek els#sorban magányos farkasok. a szeretkezés érzelmileg intenzív és néha zavaró tapasztalat lehet. ami gyógyító és békés környezet teremtését jelenti mind magukban. gyógyító. de biztonságos. A sárgák túl extrovertáltak. és lehetetlenné teszi számukra. és még támogatják is #ket a bels# béke és a megvilágosodás megtalálása iránti igényeikben. vagy hosszú id#szakokra cölibátusban élhetnek. hogy szabadon foglalkozhassanak gyógyító és spirituális munkájukkal. hogy tartós kapcsolatot alkothassanak egy fehér személlyel. békés és spirituális hatásuk lehet partnerükre. hogy átengedjék másoknak pénzügyeik intézését. A fehérek 130 . Az indigók és a fehérek szereteten és megértésen alapuló er#teljes spirituális kapcsolatot alkothatnak. Kapcsolataikban a fehéreknek sok térre van szükségük önmaguk számára. hogy összeilljenek a fehérekkel. Kapcsolatot teremt az egyetemes életenergiával. A levendulák és a lilák abban hasonlítanak hozzájuk. megértik és támogatják a fehérek szükségleteit. és teljesen ráhangolódjanak. Még ha a fehérek sokat is tudnának tanulni abból. Számukra jó ötlet. és meg kell találniuk saját életcéljukat.

magas rezgés/ gyógyító energia nyitott csatornájaként szolgálni. Er#s gyógyító-erejük és képességük által válnak a tiszta életenergia csatornájává. m/vész és megvilágosodott mester. hogy elegend# terük és idejük legyen saját maguk számára. JÓ KÖZÉRZET ÉS NÖVEKEDÉS A fehérek egészséges és kiegyensúlyozott állapotba kerülnek. hogy kiaknázhassák erejüket és használják gyógyító és tanító adottságaikat. A fehér személyiségek megértik a „adj és kapj” koncepcióját. Ennek eredményeként békés és meditatív környezetre van szükségük. A fehérek könnyedén magukra veszik mások energiáját. A fehér személyiségeknek rendszeresen kommunikálniuk kell a Szellemmel/Lélekkel vagy Istennel. könyvtáros. mindennapi életükben és gyógyításaikban is vezérelve lesznek. apáca. és engedniük kell. hogy kapcsolatba lépjenek bels# gyógyító energiájukkal és kristálytiszta csatornájává váljanak az életenergiának. minden pillanatban megvilágosodott tudatállapotban való életet keres. meg kell tanulniuk magukba szállni. Lelkük pontosan egy. és hajlamosak régi. annál több fény világít. EGÉSZSÉG. Minél több fényt képes generálni egy fehér. hogy kapcsolatba lépjenek a Szellemmel/Lélekkel és gyógyító hatalmukkal. Ez még a nagyobb bels# béke és harmónia megtalálásában is támogatja #ket. és megpróbálnak olyan életstílust teremteni. A fehérek teste érzékeny és törékeny. Magas terápiás hatása van. titkár. ha az Egyetemes Forráshoz / Istenhez kapcsolódhatnak. hogy erejüknél maradjanak. A fehérek gyógyító képessége egy elektromos világítórendszerrel hasonlítható össze. és ezt a gyógyító er#t másoknak is 131 . A tudatosság transzcendens állapotában kell élniük. és a tiszta. Tipikus „fehér” foglalkozások: gyógyító. mely könny/. Ha az elektromos rendszer tiszta és akadályoktól mentes. recepciós. A transzcendentális vagy könnyed meditációs technikák csodálatos módszerek a fehérek számára. koncentráltnak kell maradniuk és másokkal való kapcsolataikban er#seknek kell lenniük. Ahhoz. Állandóan vissza kell vonulniuk saját környezetükbe. annál er#teljesebb és egészségesebb lesz. bevált megoldások felé hajlani. boldog és elégedett személyiségek lesznek. nyíló virágokkal veszik körbe magukat vagy kerteket ültetnek. mert az biztonságot képvisel. Rendszeresen meg kell fiatalítaniuk és regenerálniuk magukat egy békés és meditatív környezetben. és megtanulták magas energiaszintjüket fenntartani. Amennyiben felveszik mások érzelmeit. spirituális tanító. szerzetes. Legnagyobb jutalmuk. Problémamegoldásaik közben óvatosak. ha kapcsolatban vannak bels# életcéljukkal. Ez segít nekik összeszedettnek és tisztának maradni. terapeuta.el#vigyázattal kezelik a pénzt. hogy rendszeresen feltöltsék életenergia elemeiket és. Ha egyszer már megértették életcéljukat. hogy megtisztítsák saját életenergiájukat. Nagyon kevés kockázatot vállalnak. hogy mennyire érzik magukat nyugodtnak és békésnek. a gyógyító fényenergia sugárzóan áramlik. Egészségük szempontjából lényeges. Problémáik megoldásához a fehéreknek meg kell bízniuk intuíciójukban. és hogy milyen tiszták és hatékonyak a gyógyításaik. ha természettel. Minél több energia áramlik át a rendszeren. A fehérek teste érzékeny és törékeny. Ha már egyszer kapcsolatba kerültek forrásukkal. Egy egészséges és képessé tev# élethez lényeges. gondolatait és személyiségvonásait. tiszta és egyszer/. A fehérek munkájukat és sikereiket az alapján ítélik meg. hogy a gyógyító energia átáramoljon rajtuk.

AURA VIDEÓ STATION Megtalálta az „ön” Auraszín Személyiségét? Vagy számos Auraszín Típusban ráismert önmagára? Akkor a következ# lépés. Látja az arcát. Abban a pillanatban. hogy megnézzük az ön személyes auraszíneit az STATION™ segítségével. hogy energia vagyunk. El#ször igazolni fogja valós Auraszín Típusát. megmutatja önnek. amikor a gyógyulásra és növekedésre összpontosítunk. AURA VIDEÓ Egyszer/en képzelje el a következ$ helyzetet: Az AURA VIDEÓ STATION el#tt ül. színes Aurája. amit akkor él meg. GYAKORLAT Keressen egy Inneractive AURA VIDEÓ STATION-t a környezetében. Az AURAISMERET e szintjén kap szerepet a Inneractive Aura Videó technológia. Csak akkor érti meg. hogy ön sokkal több. A fehérek legnagyobb ajándéka az emberiség számára az. hogy megvizsgáljuk jelenlegi Energiaállapotát – az Auráját. Energiamezejének valós idej/ változását az érzelmi. A „valós” elme/test. Tükrözni fogja képességét a színek teljes szivárványtartományának kisugárzására. 132 . és azután folytatódik az elménkben és a testünkben. hogy demonstrálják és megélik tiszta gyógyító képességeiket és megmutatják. mely képes a szivárvány minden színét megélni. Lehetetlen leírni azt a tapasztalatot. hogy megosszák velük. kezeit a futurisztikus külsej/ Bio-szenzorra vagy Bio-keszty/be™ csúsztatja és a képerny#n varázslatszer/en megjelenik az ön rezg#.képesek elküldeni. és segít nekik megtalálni útjukat. hogyan pulzálnak és rezegnek az ön auraszínei. Tudják. A gyógyulás el#ször a spirituális birodalomban jelenik meg. Miután az aurakonzulens rákapcsolta önt a Bioszenzorra. AURA-ISMERET: 7. milyen szép és sugárzó is ön valójában. amikor nézi. mentális vagy energetikai reakciók és minták függvényében látni önmagáért beszél# tapasztalat.egy számítógép vagy televízió képerny#jén látja a valóságban. A barátoknak és közeli ismer#seinknek küldött meleg és szívélyes érzések és gondolatok meg fogják #ket gyógyítani. amikor az auráját – él#ben . a testét és az auraszíneit a képerny#n és meghökkenve konstatálja. hogy a mások felé irányuló szeretet és figyelem belülr#l indítja el a gyúgyulási folyamatot. másodszor. az megtörténik és testet ölt életünkben. mint amit képzelt.és energialény. hogy ön képes több mint egy auraszínt kifejezni. Most itt az ideje.és energiaállapotának megmérése és megfigyelése értékes visszacsatolást adhat önnek önmagáról és jöv#beli felfedez#útjáról. a képerny#n megjelennek az ön személyes Auraszínei. Ön egy fény.

Ha megváltoztatja Auráját. és engedje. alacsony fizikai energiát és izgatottságot jelez. Az AURAISMERET igazi kihívása az. Figyelje meg Auraszíneit – különösen a felbukkanó változásokat. és azt is megérti. amikor nagyon mérgesnek vagy felindultnak érezte magát. hogy visszatér személyes terébe és energiájához. egészségesebb és sikeresebb élet felé. Az els$ lépés az AURAISMERET felé az.Eljött az ideje. Teljesen érezzen egy személyt.narancsbansárgában sugárzik? Kiegyensúlyozott. érzelmi. spirituális. melyet lát az ön fizikai. 133 . Minél intenzívebben teszi. akit szeret vagy hangolódjon egy gyógyító vagy lazító érzésre. Milyen az alapvet$ rezgése? Fizikai. teljesen hangolódjon rá erre a helyzetre. az élete is megváltozik és következésképpen megjavul. kommunikatív és harmonikus zöld-kék vagy intuitív. masszázzsal. izgatottságot és aktivitást mutat. hogy az AURA AURAISMERETi gyakorlatára: VIDEÓ STATION használatával felkészítse magát az els# Miközben az AURA VIDEÓ STATION monitorán saját Auraszínét nézi. Reiki kézrátételes gyógyítással. próbálja ki a következ$ kísérletet: Gondoljon egy bizonyos helyzetre az életében. lazítsa el magát egy pár percre. Minden perccel jobban ellazul és érzi. nyugodt indigó. kristályokkal és drágakövekkel. hogy felismerje jelenlegi energiaállapotát. Válasszon szabadon bármilyen módszert vagy eszközt. Inkább több vörös érzelmi és izgalmi energiát aktivált. az ön dolga. minden más szivárványszín a vörös irányában több fizikai energiát. Szenteljen figyelmet a domináns Auraszínnek a képerny$n. Vegyen néhány mély lélegzetet. Mint egy jó film. annál jobb. az Aurája megmutathatja önnek az utat egy jobb. hogy megváltoztassa az ön körülötti energiát. az egyensúlyt és harmóniát jelzi. szeretetteljes és ellazító helyzetre az életében. élvezni fogja a hatást és az eredményt.fehér Aurát fejez ki? A zöld a közepet. mit mesélnek önnek a színek. kreatív vörösben. relaxációs vagy meditációs technikájával. Mindig emlékezzen rá: minden mozdulat és változás. Az Aurája nagyon nyugodt és harmonikus vagy nagyon izgatott és aktív? Csak egy színt lát vagy Auraszínek kombinációját? Miután megismerkedett jelenlegi energiaállapotával. Lazítsa el elméjét és érezze saját Auraszíneit. mit jelez az Auraszíne. Tudom. zenével. mágnesekkel. vagy inkább visszahúzódott a több kékbe és lilába? Most gondoljon és emlékezzen egy kellemes. Ebben a gyakorlatban megtanulja az Aura Videó Station segítségével megfigyelni bels$ változásait a képerny$n. Minden más szín a lila irányában magasabb tudatosságot és érzékenységet. színterápiás termékekkel és figyelje meg ezen eszközök hatását az Aurájára. hogy a nap közben felgyülemlett feszültség eltávozzon. Érezze az energiát a hasában.lila. Ne lep$djön meg. Kísérletezzen kedvenc gyógyító. hogy megváltoztassa az ön Auraszíneit elméje erejével. ha az Auraszínei máris megváltoztak. Következ$ lépésként figyelje meg a változásokat Aurájában. mely segít önnek AURA MESTERRÉ válni. energetikai. és érezze azt. mentális és spirituális állapotát tükrözi. Nyissa ki a szívét és érezze. Ön a mester.

hogy ön egy hatalommal rendelkez$ energialény mindenféle korlátok nélkül. Hagyjon magának b#ven id#t mindegyik kérdésre. ami stresszt vagy feszültséget teremt és meg kell változtatni? 134 . Miel#tt elkezdi. ha már minden szivárványszínt képes létrehozni az Aurájában.és rezgésszintet létrehozni. Emlékezzen. Akkor tudja. írja le. NÖVELJE ENERGIÁJÁT Hogyan érintenek üzleti és személyes kapcsolataim? Feltöltik vagy kimerítik bels# elemeimet? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Olyan környezetben élek. mely számomra energizáló vagy energiát vonnak el t#lem a körülöttem lév# dolgok? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mi az. Ha bármi fontosat észlel. Fogadja el a kihívást és váljon AURÁJA ÉS ÉLETENERGIÁJA MESTERÉVÉ. mely területek „alacsony energiájúak vagy rezgés/ek” az életében és mely tevékenységek segíthetnek önnek magasabb energia. AURAISMERETI TESZT Tegye fel magának a következ# kérdéseket és határozza meg. Használhat külön lapokat minden egyes kérdéshez. Az elkövetkez# néhány hétben szenteljen nagy figyelmet mindennapi életének. hogy segítsen önnek az AURAISMERET ülés alatt.Bármikor nyugodtan kérdezzen meg egy képzett személyt. igénye lehet egy relaxáló és meditatív környezet létrehozására. Kaphat professzionális Auraértelmezést is tanácsadójától. Kezdje az els# kérdéssel és készítsen egy listát a válaszairól. akkor ön egy AURA MESTER.

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mely tevékenységek. szeretetteljesnek és sugárzónak? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 135 . kapcsolatok és élethelyzetek csapolják meg az energiáimat. és kell #ket megváltoztatni vagy megsz/ntetni? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Úgy érzi. hogy a lakásában vagy az otthonában lakni energiával tölti fel önt? Hogyan tudja megteremteni „Magas Energiájú Otthonát”? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mely fizikai. mentális vagy spirituális gyakorlatoktól vagy tevékenységekt#l érzem magam energikusnak és er#teljesnek? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… EMELJE REZGÉSÉT Mit lát az életében gyönyör/nek.

kényelmetlennek vagy rossznak? Mi az az életében. ami mellett kitart és úgy érzi el kellene engednie? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mit érez sötétnek. mélyen kielégít# szeretetérzést és megvilágosodást önben? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mi jelentené az álma beteljesedését? Milyen lenne a „tökéletes élete? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Van valami az életében. harmonikusnak és elégedettnek? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Mi teremthet feldobott. amit „alacsony rezgés/nek” érez és meg kellene változtatni? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 136 .Mikor érzi magát igazán boldognak.

az aurák felfedezéséhez és használatához.auracentrum.Milyen gyakorlatokat végez naponta rezgésének növelésére és egy magasabb tudatállapot megteremtésére? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ha szeretné folytatni utazását. Vetesse fel saját AURA VIDEÓJÁT. Megismerheti és tanulmányozhatja láthatatlan auraszíneit. kérjük forduljon az Auracentrum szakembereihez. megtanulhatja hogy az Aura 137 . Használja az AURAISMERETET. keresse fel az Auracentrum Internetes honlapját: http://www. hogy hol található az ön közelében AURA VIDEÓ STATION. látogassa el#adásainkat. AURA VIDEÓ STATION AURA SZKENNELÉS * AURAFOTÓ * AURA VIDEÓ * AURAISMERET Tanulja meg kiegyensúlyozni és megváltoztatni az auráját. szemináriumjainkat. Végeztessen részletes AURAELEMZÉST. kérjük. Készíttessen saját AURAFOTÓT. Amennyiben érdekli.hu Hátlap bels# Az Auraismeret segítség az emberi energiák.

az ösztönös megérz# képesség tudományával és a legkorszer/bb digitális multimédia technológiával. mellyel tudatosan irányíthatja Aurarendszerét. [ fejlesztette ki az AURAISMERET-et és az AURA VIDEÓ STATION technológiáját. Auracentrum 138 . AURASZÍN-TESZT – keresse és fedezze fel auraszínét! A teszt segítségével megismerheti Auraszín-személyiségét. er$vel! Könnyen alkalmazható és hatásos gyakorlatok valós Énünk és az auránk közötti kapcsolatteremtéshez. ahogyan az Auraszínek életre kelnek. változtassa meg életét a teszt által kimutatott személyiségminták alapján. „Olyan mintha mélyen a lelkedbe néznél…” Hátlap küls# Johannes R. hogyan aknázhatná ki az élet által kínált lehet#ségeket? AURAISMERETI GYAKORLATOKAT – töltsd fel magad energiával. Tevékenységét els#sorban Európában és Indiában végezte. esetleg fehér? Segít#. ahol kidolgozta és létrehozta az AURA VIDAO STATION rendszerét. könyvünkkel segítséget adtunk ahhoz.Videó Rendszer és az Auraismeret segítségével miként lehet saját személyének auramestere. Módszerér#l. gyógyító? Érzelmileg. Az élet legizgalmasabb és legfelemel#bb élménye. hogy id#vel mindenki „önmaga auramesterévé” válhasson. Az ön aurája vörös. tanító? Vagy kék. amellyel létrehozott egy hatékony. Reméljük. Évtizedekig természetgyógyászként és az emberi energiamez#k különféle gyógyító eljárásainak kutatójaként vizsgálta a finom energiák és a test – értelem – lélek kapcsolatát. rendszerér#l jelenleg világszerte tart el#adásokat és vezet szemináriumokat. Növelje az aura energiáit és biomágneses rezgéseit. társadalmilag vagy szexuálisan összeillik partnerével? Milyen karrier. az AURAISMERET számos országban talált kedvez# fogadtatásra. hobbi vagy sportolási tevékenység a legmegfelel#bbek az ön számára? Hogyan fejleszthetné tovább személyiségét. Kívánunk ragyogó és fényes aurát az olvasónak és reméljük. Könyve. Fisslinger. könnyen használható auramegjelenít# és elemz# eszközt. aurakutató. narancs. amikor a rendszer segítségével a láthatatlan érzelmek és gondolatok sugárzó színek formájában megjelennek körülöttünk. Tanulja meg látni és érzékelni mások auráját! AURA VIDEÓ STATION – az Auraismeret mér$eszköze Figyelje meg. Az #si természetgyógyászati ismereteket kombinálta és integrálta. hogy különleges módszerét Magyarországon is sokan fogják alkalmazni és tanítani. zöld? Akkor lehet hogy személyisége gy#ztes. Alakítsa át. Fedezze fel azokat a rejtett képességeket. kalandor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful