You are on page 1of 2

S khc nhau gi Swith v Hub

So snh Hub
- Hub c coi l mt Repeater c nhiu cng.

Switch

Router
- L thit b dng ni kt thit b mng vi nhau kim sot v lc cc gi tin nn hn ch c cc lu lng trn cc mng logic. - L b nh tuyn cc gi tin trn mng cho n khi chng ti ch cui cng, c kh nng t hc. Hot ng tng mng hoc tng cao hn. - Router hiu c a ch logic IP nn thng thng router hot ng lp mng hoc cao hn. - nh tuyn cc gi TCP/IP gia cc mng LAN hoc WAN - V mt vt l:

Tnh nng

- C nhiu cng cho php kt ni nhiu thit b - Dng kt ni nhiu mng hoc nhiu thit b mng li vi nhau, on mng li n dng khuch i tnh vi nhau. hiu in v truyn n tt c cc port ng thi - Switch c th khng lc c d liu. kt ni hiu qu nhiu thnh -Cung cp mt im kt phn Ethernet ni trung tm cho tt c vi nhau chuyn my tnh trong mng. cc khung d liu t ngun -Sp xp cc cng theo n ch v xy cch nu mt my tnh dng cc bng thc hin truyn ti d switch. liu, d liu phi c gi qua dy nhn ca my tnh khc. - Hub c gn cng vi mt thnh phn mng Ethernet

u im

- Gi thnh r - .C kh nng t ng d li,rt hu ch trong trng hp d tm v pht hin li trong mng,

- C kh nng nh c th xc nh h thng no ang ch cng no.

- C kh nng to mng LAN o.

Router c th kt ni cc loi mng khc li vi nhau t nhng ethernet cc b tc cao cho n ng dy in thoi c tc chm. - Khng ch cha d liu m cn cha a chr ch n. - Router chy chm hn Bridge v chng i hi nhiu tnh ton hn tm ra cch dn ng cho cc gi tin. - i hi ch ph ph thm cho mi giao thc i vi cc Router thng mi.

-Khng thng minh ch - Ch hot ng trong mng cc - Tiu tn rt nhiu lu b. lng mng v c th khin cho mng b chm i - Gi thnh t. Nhc (i vi cc mng cng im sut km).

hot ng tng 2.