PENGENALAN

UNDANGUNDANGUNDANG JENAYAH ISLAM

1)

Takrif  Umum: xTindakan salah x Beri mudarat x Hukuman di dunia  Khusus: x Tindakan yang diharamkan & ditegah x Libat 5 perkara asas x Hukuman hudud, qisas & ta`zir

2)

Istilah yang berkaitan 
Jinayah: Segala perbuatan yang haram secara syarak

samaada melibatkan nyawa/ tubuh badan / harta. 
Jarimah: mahzurat syarak yang dicegah oleh Allah

dengan hukuman had / takzir. 
Kesalahan & Maksiat: tindakan langgar perkara

agama ² adat & peraturan tertentu ² merangkumi apa sahaja tindakan zahir & batin yang boleh dianggap sebagai menderhaka kepada Allah SWT.

3)

Subjek penjagaan & perlindungan : Agama ii. Nyawa iii. Akal iv. Maruah & keturunan v. Hartabenda
i.

i.

Ada Peruntukan ¾ Nas ¾ Peruntukan Undang-Undang Tindakan Salah / Unsur fizikal ¾ Perbuatan ¾ Tinggalan ¾ Penyebab Niat ¾ Al-Idrak ¾ Al-Ikhtiyar

ii.

iii.

Jenayah Curi
Peruntukan Nas Al-Maidah : 38 Tindakan Niat

Ambil harta orang Dengan sengaja lain secara dan sedar ianya sembunyi salah.

1. 2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF: Melindungi masyarakat Mencegah jenayah Balasan setimpal Pulih penjenayah Didik masyarakat

MATLAMAT: 1. Aman dunia 2. Aman akhirat

UUJ Islam

UUJ Ciptaan
- Manusia

Sumber

-Allah -Manusia

Skop

Perkara yang bawa kemudaratan kepada Agama ² nafs - akal ² maruah ² harta man khususnya secara fizikal pd pdgn akal Menyeluruh- Muslim Kepada masyarakat tertentu ² sempadan geog.

Sasaran

UUJ Islam Kesan Sosial- ibadah akidah Ada unsur tetap dan anjal

UUJ Ciptaan Sosial shj

Keutuhan

Semua anjal Lebih kepada pembalasan

Objektif

pelbagai

Matlamat

Bahagia dunia & akhirat ² reda Allah

Bahagia dunia

€ Boleh

dibuat dari pelbagai aspek yang berbeza. Dalam undang-undang jenayah kebiasaannya pembahagian yang popular berasaskan berat ringan kesalahan iaitu merujuk hak siapa yang diceroboh, samada hak Allah atau hak hamba. ia terbahagi: i. Jenayah Hudud ii. Jenayah Qisas dan Diyat iii. Jenayah Ta`zir

€ Maka

1. ‡

Takrif Hudud: Keseksaan yang telah ditetapkan bentuk dan kadar hukumannya oleh syarak bagi menjaga hak Allah (hak awam) dan hak hamba tetapi hak Allah yg lebih dominan . Qisas: Keseksaan atau hukuman yang sama terhadap penjenayah dengan jenayah yang dilakukan . Takzir: Keseksaan atau hukuman bagi kesalahan selain dari hudud, qisas dan diyat .

‡

‡

Skop Kesalahan:
‡

Hudud: Kesalahan yang melibatkan HAK ALLAH dan juga HAK HAMBA dan hak Allah yang lebih dominan. Jumlahnya hanya beberapa bentuk kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak sahaja . Qisas: Kesalahan yang melibatkan HAK HAMBA atau individu tetapi hak individu yang lebih dominan dan jumlahnya hanya beberapa bentuk kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak sahaja Takzir: Kesalahan yang melibatkan sama ada hak Allah atau hak individu dan skopnya amat luas, terserah kepada manusia atau pemerintah untuk menentukannya bergantung kepada kemaslahatan mereka. Ia menjadi jenayah takzir apabila pemerintah memperuntukkan dengan hukuman tertentu bagi sesuatu tindakan

‡

‡

Bentuk Kesalahan:
€

€ €

Hudud: Zina - Qazaf (tuduhan fitnah zina) Sariqah (curi) ² Hirabah (Rompakan / membuat kerosakan) - Shurb (minum arak) ² Bughah (memerangi pemerintah) ² Murtad (Keluar Islam) . ¾ Majoriti fuqaha menetapkan hanya tujuh kesalahan tersebut sahaja. Namun, ada fuqaha yang tidak mengkategorikan bughah dan murtad dalam hudud. Qisas: Bunuh dan mencedera. Takzir: Selain hudud dan qisas. Keluasan kepada qadhi/pemerintah untuk tentukannya.

Bentuk dan Kadar Hukuman
‡

Hudud: Ditetapkan oleh syarak. Setiap satu kesalahannya telah ditetapkan oleh syarak. Perinciannya pada bahagian Hudud . Qisas: Ditetapkan oleh syarak. Setiap satu kesalahannya telah ditetapkan oleh syarak . Takzir: Keluasan kepada qadi atau pemerintah. Bentuk-bentuk hukuman yang biasa dikenakan dibincangkan pada bahagian Ta`zir

‡

‡

Keanjalan
€ Hudud: Tetap

tidak berubah. Tidak ada kemaafan setelah dibawa ke pengadilan. € Qisas: Tetap tidak berubah. Namun ada ruang kemaafan oleh mangsa. € Takzir: Anjal. Berdasarkan ketetapan dan kehendak pemerintah.

1) Dalam Syariat Islam, perbuatan haram diharuskan oleh beberapa sebab tertentu. Sebab ² sebab ini boleh disimpulkan sebagai menjalankan hak atau kewajipan. Cth : Perbuatan balas bunuh oleh ahli keluarga waris yang terbunuh. Doktor yang membuat pembedahan.

2)

Pengecualian yang disebabkan perbuatan adalah melibatkan beberapa keadaan :
i. Mempertahankan diri  Ada 2 jenis pertahanan

iaitu pertahanan umum dan

khusus.

- Umum - Khusus

:Amar ma·ruf Nahi mungkar :Kewajipan dalam menjaga dirinya sendiri dan juga orang lain daripada segala bentuk pencerobohan. 

Syarat ² syarat pertahanan diri : - Serangan atau pencerobohan sudah berlaku - Serangan atau pencerobohan tidak dapat ditahan

melainakn

dengan cara melawannya - Serangan itu ditahan dengan cara yang perlu dan sesuai.

ii.  

Mendidik dan mengajar Mendidik isteri : - Seorang suami yang mendidik isterinya tidak menanggung apa ² apa kesalahan sama ada sivil / syariah sekiranya apa yang dilakukan masih dalam sempadan yang dibenarkan syarak. Mendidik anak : - Ibu bapa bebas untuk melakukan apa ²apa bagi tujuan mendidik dan tidak dianggap sebagai suatu kesalahan sekiranya masih dalam batasan yang dibenarkan untuk tujuan mendidik.

iii.

Merawat dan mengubat Profesyen perubatan dan perawatan adalah fardu kifayah dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Imam Syafii berpendapat bahawa pengecualian tanggungjawab daripada doktor kerana ianya mendapat izin pesakit dan juga ianya adalah untuk kebajikan / kebaikan pesakit.  

iv.

Sukan Segala kecederaan yang berlaku dalam permainan yang memerlukan kekuatan sebagai cara berlawan seperti gusti / karate / tinju, TIDAK menjadi kesalahan jenayah sekiranya tidak melanggar syarat ² syarat permainan. Ini kerana permainan tersebut mengharuskan perbuatan tersebut. sekiranya pemain melanggar syarat permainan dan mencederakan lawannya, maka ianya bertanggungjawab secara sengaja / tidak sengaja.  

Ada 4 keadaan :
i. 

Paksaan : ugutan yang tidak baik terhadap seseorang yang menghilangkan kerelaannya untuk melakukan sesuatu dan menimbulkan rasa takut kepada orang yang kena ugut. Ada 2 jenis : - Paksaan yang mengancam nyawa - Paksaan yang tidak mengancam nyawa. 

ii.

Mabuk : Apabila telah hilang akal dan tidak ingat apa ² apa lagi. fuqaha· bersetuju bahawa tidak ada hukuman ke atas orang mabuk kerana paksaan / dengan pilihan sendiri tanpa mengetahui minuman itu memabukkan, melakukan kesalahan.  

iv.

Gila hilang akal / lemah akal. Termasuk juga dengan bodoh dan apa ² apa penyakit jiwa. Hukum gila : - Semasa jenayah dilakukan : ada pengecualian - Selepas jenayah dilakukan : mesti dibicarakan kerana dikira ianya mukallaf ketika jenayah dilakukan.  

.

kanak ² kanak di bawah umur Dalam peringkat manusia tidak mempunyai daya sedar yang sepenuhnya, tanggungjawab yang dikenakan adalah lebih kepada memberi pendidikan dan pengajaran, bukanlah hukuman. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful