Έκδοση 2 (6/5/2009

)

ΕΝΤΥΠΟ_Σ7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Π.Θ.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Μ.Ε.

9202074106

Α.Φ.Μ.

090071277

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΡΓΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Α.Μ.Α.

ΧΡΟΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ

(αρ.μητρώου)

(Πρακτ.άσκησης)

(25 ανά μήνα)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
0
ΣΥΝΟΛΟ (για καταβολή)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έκδοση 2 (6/5/2009) ΕΝΤΥΠΟ_Σ7 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (υπογραφή) .

45 0.45 0.00 ΟΛΟ (για καταβολή) 0.45 0.45 0.45 0.00 40.00 40.00 40.00 40.45 0.45 0.00 40.45 0.00 40.45 0.45 0.45 0.45 0. ΚΙΝΔΥΝΟΣ (εως 31/12/08) (1%) 40.00 40.45 0.00 40. ΚΛΑΣΗ ΑΣΦΑΛ.Έκδοση 2 (6/5/2009) .45 0.45 0.45 0.00 40.00 40.45 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.45 0.00 40.00 40.00 40.45 0.00 40.00 40.45 0.45 0.00 40.45 0.45 0. ΑΛΙΑΣ 12η ΑΣΦ.00 40.45 0.00 40.45 0.00 40.45 0.00 40.45 0.45 0.45 0.00 40.45 0.45 0.00 40.00 40.00 40.00 ΕΝΤΥΠΟ_Σ7 .00 40.00 40.45 0.00 40.45 0.00 40.45 0.45 0.00 40.

Έκδοση 2 (6/5/2009) ΕΝΤΥΠΟ_Σ7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful