You are on page 1of 2

PERTANDINGAN BLOG HARI PENGGUNA

Kategori

A. Sekolah Menengah B. IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6

Syarat

Blog boleh menggunakan Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Hanya satu bahasa sahaja yang dibenarkan dalam satu blog. (Bahasa untuk komen atau perbincangan daripada orang awam adalah bebas). Blog mengambil kira kreativiti, layout blog, penggunaan bahasa, jumlah pelawat, kekerapan penyertaan atau penglibatan orang awam. Peserta mesti menggunakan laman www.blogger.com untuk mereka blog. Laman blog yang lain tidak dibenarkan. Peserta hendaklah menghantar alamat blog penyertaan melalui e-mel kepada urusetia@mypengguna.com bersama sama borang penyertaan pertandingan yang boleh didapati di laman web HPM, http://www.mypengguna.com/v2/index.php/bora ng-penyertaan-pertandingan-blog-online Kod HPM sekolah ialah: Semua penyertaan hendaklah dihantar kepada pihak penganjur pada atau sebelum 17hb Jun 2011.

Hadiah Hadiah Pertama RM1,500.00 Hadiah Kedua RM1,000.00 Kategori A. Hadiah Ketiga RM750.00 Hadiah Sagu Hati (x10) RM200.00 Hadiah Pertama RM2,000.00 Hadiah Kedua RM1,500.00 Kategori B Hadiah Ketiga RM1,000.00 Hadiah Sagu Hati (x10) RM200.00 Tajuk
Kategori A: Sekolah Menengah Kod Bahasa Tajuk Tajuk BBM1 Ke Arah Masyarakat Celik Wang Malaysia BBM2 AirKu; Air Malaysia. BBE1 Towards Financially Literate Society English BBE2 My Water; Malaysian Water Kategori B: IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6 Kod Bahasa Tajuk Tajuk Memperbaharui tenaga rakyat Malaysia BBM1 melalui penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Malaysia Hapuskan halangan: Persekitaran yang BBM2 boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia. Renew Malaysian energy through BBE1 renewable energy. English Breaking barriers: An accessible BBE2. environment for all Malaysians