Vlada Republike Hrvatske

Me uvladina konferencija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Dodatak na Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlja 9. Financijske usluge, 18. Statistika, 19. Socijalna politika i zapošljavanje, 28. Zaštita potrošača i zdravlja i 32. Financijski nadzor

Zagreb, 26. lipnja 2009.

ME UVLADINA KONFERENCIJA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

Dodatak na Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlja 9. Financijske usluge, 18. Statistika, 19. Socijalna politika i zapošljavanje, 28. Zaštita potrošača i zdravlja, 32. Financijski nadzor

Nastavno na Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlja 9. Financijske usluge (CONF-HR 8/07), 18. Statistika (CONF-HR 4/07), 19. Socijalna politika i zapošljavanje (CONF-HR 2/08), 28. Zaštita potrošača i zdravlja (CONF-HR 9/07) i 32. Financijski nadzor (CONF-HR 18/06), Republika Hrvatska ovim Dodatkom prihvaća pravnu stečevinu Europske unije u navedenim poglavljima kakva je na snazi 1. lipnja 2009. godine te je spremna ostvariti njenu punu provedbu do pristupanja Europskoj uniji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful