Periodic de spiritualitate și atitudine creștină ortodoxă, editat de Parohia Înălţarea Domnului, Târgu-Jiu, judeţul Gorj Anul III

, nr. 22, iunie, 2011

CCAALLEEAA ÎÎN ÃÃLLÞ ÃÃRRIIII N Þ

„ E U SUNT C ALEA , A DEVÃRUL ª I V IAÞA . NIMENI NU VINE LA T ATÃL DECÂT PRIN M INE”. . (IOAN 14, 6)

2 iunie – Joi – Înãlþarea Domnului (Ziua Eroilor); Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Nichifor Mãrturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Ev. Luca 24, 36-53
„În vremea aceea, după ce S-a sculat din morţi, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd duh. Și Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă și vedeţi, că duhul nu are carne și oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Șizicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele Sale. Iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere. Și luând, a mâncat înaintea lor. Și le-a zis: Acestea

C UP R N S C U PR N S C U P R IIIIIIN S :::::: C U de R N S C U P animaleN S C faţă P R N S U P R ........................ pag. 2 Iubirea exagerată
Unitatea Bisericii .................................................. pag. 3 Pelerin – Mănăstirea Caraiman ........................... pag. 4 Despre nașterea Bisericii creștine ......................... pag. 5 O privire sinceră spre noi înșine ............................ pag. 6 Împreună cu toţi sfinţii .......................................... pag. 7 Ţinuta între rânduială și modă ............................... pag. 8 Sfinţii români – eroii credinţei noastre strămoșești ... pag. 9 Cuviosul Irodion, un nou sfânt în calendarul ortodox ... pag. 10 Pagina copiilor ...................................................... pag. 11 Grupul parohial de tineret ................................... pag. 12 Scrisoare de 1 Iunie, adresată medicilor ginecologi ... pag. 12 Cuvânt filocalic ..................................................... pag. 12 Bucate mănăstirești .............................................. pag. 12

sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și așa să învieze din morţi a treia zi. Și să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Și iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă ședeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei și S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin”. „Omul este dispus să fie recunoscător părinţilor, când aceștia nu mai sunt.” (Japonia) „Ţine drapelul sus cu dragoste, căci pacea e de 4 ori mai bună decât dreptatea.”

„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne; în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

și în loc de o fiinţă umană. dar trebuie să înţelegem că oricât de frumoase și inteligente ar fi.crestinortodox. Revista noastră își propune să vă ajute să găsiţi aceste răspunsuri. Rezultatul este cutremurător: stăpânul preferă să nu mai vorbească cu vecinii. În astfel de situaţii. Fără ele viaţa nu ar fi decât o așteptare continuă. luminează-ne în această noapte. În curând vor apărea și ele în fotografii. deprimarea poate fi înlăturată cu ajutorul pisicilor etc. Citind această revistă veţi descoperi împreună cu noi că toate întrebările duc la Dumnezeu. când Roma era considerată capitala lumii de atunci.523. :i pentru câteva minute bune. Sfânta Scriptură. 2011 Iubirea exageratã faþã de animale Animalul a ajuns pentru unii dintre noi să înlocuiască prietenii sau chiar rudele. Târgu-Jiu. Pe vremea Imperiului Roman. trebuie să plătești în jur de 2. care suntem încredinţaţi ţie. povăţuiește-ne și ocrotește-ne pe noi. a și făcut-o prin Cuvântul Său.ro Redacþia are dreptul luãrii deciziei de publicare ºi stabilirii datei ºi formei de apariþie. De fapt. Pe zi ce trece. păzește-ne. cu numele Boo. dar să nu-i îngrădească „libertatea" câinelui. Am auzit că există un căţel din rasa pomeranian. care are peste un milion de fani. Unora nu li se „De ce? Cum? Unde? Cu ce? Cine? – sunt întrebări pe care le punem și la care răspundem de zeci de ori în fiecare zi. 0745. Adrian Cocoșilă www. Iar în unele frizerii este nevoie de programare. Nu ar fi exclus ca în câţiva ani să întâlnim medici care să ne prescrie nu doar medicamente. ci de aventurile făpturilor canine. care ești păzitorul nostru.2 CALEA ÎNÃLÞÃRII. Afli că nu e vorba de un simplu tuns. în tiraj de 150 exemplare .BisericaInaltareaDomnuluiTgJiu. Nu sunt împotriva animalelor. integralã sau parþialã. Observ că e la modă terapia cu ajutorul animalelor. Colaboratori: • Vasile Sabo • Magdalena Sabo • Mihail Popa • Dumitra Groza web:www. prin mila lui Dumnezeu. Pentru probleme cardiace ai nevoie de un papagal. dar își doresc arzător un animal. șerpi. Îngerul lui Dumnezeu.586 Redactori: • Preot paroh Marius-Olivian Tănasie • Preot II Gheorghe Ionașcu • Preot Constantin Runcanu • Monica Buţu • Radu-Bogdan Buţu • Isabela Mihaela Cârstov • Cristian-Ioan Ghiran • Ionela Neagoe • Lavinia Blîndu • Tiberiu Grigoriu. întrebările sunt motorul existenţei noastre. 22. pentru că suntem catalogaţi drept „neadaptaţi". str. Nu mai știm ce este important și ce nu. De fapt. niciodată împlinită. dupã caz. Nu avem dreptul să ne ridicăm împotriva acestora.” pare nefiresc ca un câine să latre la ora trei dimineaţa. întâlnești din ce în ce mai multe persoane care nu mai vorbesc de rude sau de prieteni. animalul este mai presus de om. iunie. făcând parte din familie. ci că are nevoie de o anumită coafură. Am rămas uimit când cineva mi-a spus: „Hai să-ţi arăt băiatul meu". Întâlnești persoane care vorbesc despre câini ca despre copiii lor. iguane. a materialelor primite spre publicare. s-a trecut la un alt registru: animale exotice – scorpioni. mi-a fost dat să văd un câine. Se poate spune că ele fac parte din viaţa noastră. se spunea că toate drumurile duc la Roma. Așa că trebuie să ne resemnăm și să ascultăm în voie „lătratul „ de bucurie sau de durere al câinelui.ro Fondator: Biserica „Înãlþarea Domnului”. persoane care cheltuiesc foarte mult pentru hrana animalelor lipsite de stăpâni. ele nu pot suplini o fiinţă umană.449. Victoriei-Sãvineºti (zona Paralela 45). porcușori de Guineea. ci și animale de companie. Unele animale au ajuns să aibă și pagină personală pe Facebook.WordPress. Cine sunt eu? Ce se întâmplă după ce mor? De ce este lumea așa de nedreaptă? – sunt astfel de întrebări la care numai Dumnezeu poate răspunde.000 de euro. Anul III. Prosperă frizeriile canine. Vedem din ce în ce mai mulţi tineri care refuză să aibă un copil. Și pentru că mai toată lumea are un câine sau o pisică. Telefoane: 0723. Amin! Periodic gratuit cu apariţie lunară. Există însă și întrebări mai profunde pe care orice om și le pune măcar o dată în viaţă. Ele sunt forţa care pune în mișcare gândirea noastră și tot prin ele lumea se află într-o permanentă transformare.400. Nu se mai ţine seama de vecini. nr. Dacă îţi dorești și tu unul la fel.

Mc. unitatea pe care au arătat-o acești 318 Sfinţi Părinţi. la patruzeci de zile de la Sfintele Paști. 22. Dumnezeu i-a învrednicit să dea faimă Bisericii și orașului Niceea și au murit bătrâni în cetăţile lor. Iar ziua Praznicului Învierii să se ţină de obște. Au semnat toţi. ceilalţi purtând semnele prigoanelor și caznelor la care fuseseră supuși. iertându-i pe toţi. singurul Dumnezeu adevărat.“ Unitatea Bisericii „Pãrinte Sfinte. pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. facem pomenirea celor 318 Sfinţi Părinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325. care umpluseră de lumină învăţătura Bisericii. Nicandru ºi Leonid. Ereticul Arie s-a înarmat împotriva ierarhului său. pentru unitatea episcopilor și smerenia vrăjmașilor. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. ca și Fiul să Te preaslăvească. și ale Tale sunt ale Mele și M-am preaslăvit întru ei. aºa cum suntem Noi”.CALEA ÎNÃLÞÃRII. iunie.” Și punându-l la zid pe Arie ce era atacat cu mărturii din Vechiul și Noul Testament. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Duminica a VII-a dupã Paºti (a Sfinþilor Pãrinþi de la Sinodul I Ecumenic) – Sf. Părintele Marius-Olivian TĂNASIE Periodic gratuit cu apariţie lunară. își ia asupra sa prima luptă cu distrugătorul de suflete. și Praznicul Rusaliilor. deși rămâneau în rătăcirea lor întunecată. Părinte Sfinte. a chemării voastre. au hotărât că Mântuitorul Iisus este Fiul lui Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl și Duhul Sfânt. a chemat printr-o scrisoare oficială pe toţi episcopii din Imperiu ca să se adune la Niceea. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. l-am săvârșit. la Tine Însuţi. în care Mi i-ai dat. mai înainte de a fi lumea. ca ei sã fie una. nr. decât fiul pierzării. au fost cinstiţi pentru vredniciile lor. Iar la semnarea actelor (Tomos-ul Sinodal) se spune că doi episcopi au trecut la Domnul. Le-a adresat cuvânt: „Înainte de toate. să cerceteze problema și să vădească credinţa cea adevărată. Dumnezeiescul Constantin. Auzind Împăratul Constantin de vestea cea tristă. Episcopul Tirului. Așezaţi într-o frumoasă clădire. ci cu dogmele. nu pentru lume Mă rog. 3-6) La îndemnul de a fi buni creștini. Eu îi păzeam în numele Tău. ajutând aproapele. ungându-și mintea cu evlavia. așa cum aţi fost chemaţi la o singură nădejde. s-a închinat semnelor lor de suferinţă. ponegrindu-l și lovind cu vorbe otrăvite Biserica lui Hristos și învăţăturile curate ale ierarhului. văzându-i fără ochi. Anul III. Părinte. să cercetăm cu grijă limpezirea și stabilirea adevărului nu cu sabia. preotul Arie din Alexandria. un singur Domn. iar porfira veșmintelor sale a purtat-o pe trupurile lor. o singură credinţă. cu slava pe care am avut-o la Tine. Ai Tăi erau și Mie Mi i-ai dat și cuvântul Tău l-au păzit. preaslăvește-Mă Tu. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Care este peste toţi și prin toţi și întru toţi. Dorotei. însă totul se răspândea ca o ciumă. iar a doua zi au găsit și semnăturile celor doi cu peceţile neatinse. păzește-i în numele Tău. 11) Între Praznicul Înălţării Domnului la cer. luminătorul cel mai iubitor de Hristos. Episcopul își cheamă alţi fraţi de slujire pentru a apăra Ortodoxia și chiar trimite scrisori de întărire în credinţă. La masa de obște i-a îmbrăţișat pe toţi. S-au rugat toţi pentru pacea și întărirea împărăţiei. Iar acum. în tiraj de 150 exemplare . chirciţi de lovituri. a venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău. că ai Tăi sunt. Pavel din Neocezareea a fost tăiat de Liciniu. Eu pentru aceștia Mă rog. Ca roadă a rugăciunii lor. au alcătuit adevăratul Simbol de Credinţă. iar alţii fuseseră bătuţi cu vine de bou. Au fost primiţi cu fast și întâmpinaţi chiar de cei din Înaltul Sinod al Imperiului. întru numele Tãu pãzeºte-i pe cei pe care Mi i-ai dat. scaunul său găsindu-se mai jos decât celelalte. ridicând ochii Săi la cer. începătorul vieţuirii ortodoxe. (Ioan 17. Sf. un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. 1-13 „În vremea aceea Iisus. a zis: Părinte. Evanghelia citită în această Duminică ne îndeamnă la unitate. mâinile și picioarele tăiate. capitala Bitiniei. și au crezut că Tu M-ai trimis. Șiacum. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. Ioan 17. Ev. doar 11 „nu purtau în trupul lor semnele Domnului Iisus”. iar ei în lume sunt și Eu vin la Tine. lângă Constantinopol. 2011 3 5 iunie – Duminicã – Sf. în Asia Mică. Șiaceasta este viaţa veșnică: Să Te cunoască pe Tine. cu mâinile paralizate. pe cei ce Mi i-ai dat. ca să se împlinească Scriptura. de tot neamul creștinesc cu timp comun de înfrânare și rugăciune (postul). rămânând nestricăcioși – ei. să păstrăm unitatea de credinţă a Bisericii. un singur Botez. În faţa Sinodului.” (Efeseni 4. Toţi cei convinși de Arie cu învăţătura sa greșită au fost scoși din Egipt. au izvorât râuri de untdelemn în mijlocul absidei. și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. iar pe Arie l-au supus anatemei cu scrierile și predicile sale. în partea de răsărit. Din cei 318 Sfinţi Părinţi prezenţi. s-au rugat toată noaptea. Părinţii mei. ce se cheamă „Mesomfalo”. vin la Tine și acestea le grăiesc în lume. unitatea de credinţă. izvorul a rămas până azi. ca să fie deplină bucuria Mea în ei. cu ajutorul lui Dumnezeu. Prin Sinod (sinodar) înţelegem adunarea tuturor episcopilor din lumea creștină.Ș i toate ale Mele sunt ale Tale. Iar în ziua plecării. Constantin pășea cu privirea lăsată și umblet pașnic. Un singur trup (al Bisericii) și un singur Duh. iar primul Sinod este cel convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare la Niceea. Sfântul Apostol Pavel scrie efesenilor: „Străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului întru legătura păcii. sub ochii atenţi ai împăratului. iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit. Hrisantie și Musonie. ca să fie una precum suntem și Noi. și i-am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei. avea ochii scoși. ca să dea viaţă veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Mucenici: Marchian. în semn că și aceștia din dincolo de moarte au îmbrăţișat hotărârile lor. Când eram cu ei în lume. iar prin viaţa și lucrarea noastră. Și Eu nu mai sunt în lume. Sfântul Alexandru. să ne mântuim sufletele.

care l-a ales pentru îndeplinirea unei sfinte misiuni: înălţarea unei mănăstiri. a avut un atac cerebral. în timp ce spovedea o credincioasă. deși trecuseră 30 de ani. un indicator și o icoană arată poteca. părintelui i s-a arătat iarăși. fiindu-i aproape în toate clipele grele. tocmai acum. La începutul anului 1996. rostind mai apăsat. în cele din urmă. părintele Gherontie Puiu și-a văzut visul cu ochii. iunie. În vârful acestuia există o cruce albă. După Revoluţia din 1989. cu dale de piatră pe alocuri. Măicuţă. pe atunci preot slujitor la marea Mănăstire Cetăţuia din Iași. după care. construit în jurul copacului minunat. în care s-a găsit chipul Maicii Domnului. după care a fost transferat la sanatoriul din Sinaia. crestinortodox. Maica Domnului. el a privit crucea cea mare de pe Caraiman. Timp de zece ani. În această poiană. odată cu iluminatul public al orașului Bușteni. 2011 Pelerin – Mãnãstirea Caraiman Mănăstirea Caraiman este o mănăstire ortodoxă aflată în localitatea Bușteni. în fiecare noapte. până în vara lui 1970. din mila lui Dumnezeu și cu ajutorul Maicii Domnului. din curtea căreia să poată fi privită crucea de pe vârful Caraimanului". apoi a fost înscris la seminar. i-a șoptit Preacurata. ajunge.ro Poteca. adu-ţi aminte!". episcopul locului l-a uns preot. Mergând spre telecabina din Bușteni. brad ce are forma unui policandru uriaș. trunchiul este închis între patru pereţi din lemn. A fost uns monah pe loc. este de folos și aducător de binecuvântare. CUI – 16723179 RON – R0 21 BRDE 300 SV 0471 4603 000 Euro – R0 44 BRDE 300 SV 2330 0313 000 Dolari SUA – R0 38 BRDE 300 SV 2329 9463 000 Dolari Canada – R0 85 BRDE 300 SV 1561 0303 000. ce duce spre mănăstire. ci cu îndrumarea Maicii Domnului. ce se aprinde la lăsarea serii. pentru că trecuse de vârsta lui Hristos. în tiraj de 150 exemplare . în acest loc pustiu la acea vreme. despre promisiune: Vei găsi un brad cu șase ramuri. Medicii care l-au îngrijit i-au spus că va fi nevoie de ani buni pentru refacere. dar nu la întâmplare. Crucea de pe Caraiman parcă străjuiește poteca ce duce pașii pelerinilor spre mănăstire. unde monahii rămași în viaţă l-au recunoscut. pe un plai de unde se vede marea cruce la care te-ai jurat.4 CALEA ÎNÃLÞÃRII. „Te-am adus aici cu o misiune. În anul 1995. Înăuntrul paraclisului din lemn. el s-a întors la Periodic gratuit cu apariţie lunară. care i s-a arătat de mai multe ori în vis. precum și a unei biserici. voi construi o mănăstire cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci. fiecare latură fiind împodobită cu icoane și cu Sfânta Cruce. Atunci. În mijlocul ei se află un brad retezat de furtună. părintele Gherontie Puiu. mergând parcă pe ascuns. lângă o apă curgătoare. la poalele masivului Caraiman. Anul III. Părintelui i-au trebuit ani buni să se așeze aici. pe sub coroanele întunecate ale brazilor. masivul Caraiman ivindu-se în toată splendoarea lui. „i-am jurat Măicuţei Domnului că. Părintele Gherontie Puiu a ridicat. Acolo a stat doar o singură noapte. Și îi aduce aminte părintelui. câtuși de mic. când sunt paralizat?". pe partea stângă. „Trezește-te. în urma căruia nu și-a mai putut mișca jumătate din corp. după „rânduiala lui Melchisedec". 22. deși nu avea decât patru clase terminate în satul natal. începând în Poiana Palanca construirea unui lăcaș de cult pentru călugări. căci nu ești bolnav" i s-a spus. Părintele Gherontie Puiu a ascultat porunca Maicii Domnului și a trăit ca un sihastru timp de zece ani într-o peșteră. Mănăstirea Neamţ. Acolo să faci mănăstirea". „Cum s-o îndeplinesc. O săptămână a fost diacon. în cele din urmă. asta se întâmpla în 1992. încă de la venirea sa pe lume. s-a simţit neîncetat sub protecţia Maicii Domnului. Numerele de cont deschis la BRD. Orice ajutor. A fost internat la spitalul din Tătărași. După mai multe căutări. a întrebat părintele. spune el. într-o oază de lumină. de data asta foarte de aproape. jos. Aflat într-o rezervă cu încă un preot și cu un creștin. Agenţia Bușteni. Călugărul spune că. Părintele Gherontie Puiu locuia într-o căbănuţă din lemn. dacă mă voi întoarce cu bine în lume. Lucrările la ansamblul monahal de sub Caraiman sunt în plină desfășurare. nr. o măreaţă mănăstire. la un moment dat. unde a stat trei luni.

53. a devenit mădular al Bisericii. Iisus Hristos. în tiraj de 150 exemplare . 16. 1. 337). Și aceștia care sunt fără de păcat și aruncă cu pietre. nu știu că Biserica întemeiată de Hristos nu va fi biruită nici de porţile iadului: „pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porţile iadului nu o vor birui” (Mt. după har. care nu cunoaște Legea. dezvăluindu-le oamenilor iubirea Sa. era dispreţuit ca Unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa…» (Isaia 52. Viu este Dumnezeu. Acesta este momentul nașterii Bisericii creștine. oamenii. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Este momentul când are loc venirea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc. 1992. dar nu cred în Biserică”. zicând: „Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. al vameșilor și al desfrânatelor. în cazul de faţă Sfântului Duh. prin tăgăduire. totuși.Spovedania – prin care ne curăţim de păcatele săvârșite după Botez. când o confundă cu slujitorii apăruţi la știri pentru nu știu ce neputinţă omenească. Iubitorule de oameni. cel ce venise mai înainte la El. că El Se va înălţa și Îl va trimite pe Duhul Sfânt. 5. și printr-înșii lumea ai vânat. Căci încă nu era (dat) Duhul. Cu toate că în Biserică se întâlnesc și păcătoși. ni se iartă păcatele și dobândim viaţa de veci…). când ei primesc făgăduinţa făcută de Mântuitorul. 25-27). Deci slugile au venit la arhierei și la farisei. Atunci. 8. să vină la Mine și să bea. adresate episcopilor: „Drept aceea. ai fi zis că este desfigurat: «Mulţi s-au înspăimântat de El. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis. Și unii dintre ei voiau să-L prindă. și de la Duhul Sfânt. până la sfârșitul veacurilor. și ca s-o înfăţișeze Sieși. Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David și din Betleem. așa schimonosită Îi era înfăţișarea și chipul Lui atât de fără asemănare cu oamenii. al Trupului tainic al Domnului. fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om. 28). Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii. auzind cuvintele acestea. 16. astfel Îl descria. fără să ţină cont că fiecare creștin în momentul când s-a botezat. 22. zicând: Dacă însetează cineva. pe Cel ce a zis: „iată Eu cu voi sunt în toate zilele. Dumnezeul nostru. Ed. deci de a-L trimite pe Duhul Sfânt. până la sfârșitul veacului” (Mt.CALEA ÎNÃLÞÃRII. Ca s-o sfinţească. totuși. când Pilat a arătat mulţimii pe Hristos. mai ales astăzi. Isaia pe Mesia în suferinţă. Ș i atunci cine poate spune că nu are nevoie de Biserică? Poate în felul acesta putem înţelege mai bine cuvântul Sf. incat ţi-ar fi greu să crezi că Hristos este în mijlocul lor. întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi. 18). Sfinţenia Bisericii vine de la întemeietorul și capul ei. inclusiv tu și eu. 18). Cela ce preaînţelepti pe pescari ai arătat. 12 „Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei și a strigat. Ioan 7. renaștem din apă și din Duh. Mângâietorul nu va veni la voi. nr. El. Biserică slăvită. pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime. precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Părintele Gheorghe IONAȘCU Periodic gratuit cu apariţie lunară. 3). dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Ea este desfigurată de toate nelegiuirile. Cel ce crede în Mine. 37-53. Ap. Anul III. și le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește Acest Om. 14. pentru a-i face să audă glasul Său. mai înainte văzându-L. luaţi aminte de voi înșivă și de toată turma. totuși „dacă ai fi fost în Ierusalim în Vinerea Mare. Celui în treime lăudat și preamărit. dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? Ei au răspuns și i-au zis: Nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. 2011 5 12 iunie – Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile). curăţind-o cu baia apei prin cuvânt. cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric. sau uneia dintre persoanele Sfintei Treimi. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. neavând pată sau zbârcitură. de aceea existenţa păcătoșilor în Biserică nu afectează sfinţenia Bisericii. de toate păcatele oamenilor care o compun. și anume Sfintele Taine (Botezul – prin care ne curăţim de păcatul strămoșesc și celelalte păcate. Pavel. iar dacă Mă voi duce. așa cum reiese din cuvintele Sf. 20). Ev. 39 și 41). Apostoli. Împărtășania. deoarece „Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. Îl izgonești pe Dumnezeu Care S-a făcut Om pentru noi. și. această comunitate a devenit locul prezenţei lui Hristos prin Duhul Sfânt. fie că recunosc sau nu. mărire Ţie”.” (FA 2. când mulţi nu mai înţeleg Biserica. al Bisericii” (Col. Acesta este Proorocul. dacă nu are ca Mamă Biserica! Este foarte important acest cuvânt. înţeleasă ca o comunitate văzută a credincioșilor. care a venit în mijlocul celor păcătoși. iar aceștia au botezat pe cei care au crezut în ziua Cinzecimii. Îl alungi. 28. ci va avea lumina vieţii”. iunie. iar asupra ei plutește Duhul” (Catehism Ortodox. care-L face prezent. este blestemată! A zis către ei Nicodim. peste Sfinţii Apostoli. Unicul Sfânt. Hristoase. dar au posibilitatea de a se curăţi și îndrepta prin mijloacele pe care le pune la îndemână Biserica. Toţi oamenii sunt păcătoși. ci ca să fie sfântă și fără de prihană” (Efes. la fel este și cu Biserica Sa. Onufrie cel Mare ºi Petru Atonitul. și printre cei care vin la biserică din obișnuinţă. Duminica a VIII-a dupã Paºti (a Pogorârii Sfântului Duh) – Sf. căci „El (Hristos) este capul trupului. devenim membri ai Bisericii . Ei bine. Mângâietorul. pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru… Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. după ce și-au făcut semnul crucii. Se numește sărbătoare împărătească întrucât este închinată lui Dumnezeu. Cuv. pentru că în chip tainic Biserica a fost întemeiată prin jertfa de pe cruce. Sfântul Ciprian al Cartaginei (+ 258) spune că nimeni nu-L poate avea pe Dumnezeu ca Tată. oare. încep a vorbi de rău sau slujitori care au diferite neputinţe. ziceau: Cu adevărat. prezent în ea. El purta pe faţa Sa toată desfigurarea lumii și era. Despre naºterea Bisericii creºtine „Binecuvântat ești. plin de sânge și de scuipat. Îl voi trimite la voi” (In. Și le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost și voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta. ori altceva de acest fel. ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu. în ea se ascunde Hristos. pag. făgăduinţă destinată „vouă este dată făgăduinţa dată și copiilor voștri și tuturor celor de departe. înainte de Pătimirea Sa.Și s-a dus fiecare la casa sa. care. pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său” (FA 20. cetatea lui David? Și s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Căci dacă nu Mă voi duce. Hristosul. Harisma. noaptea. Când Duhul S-a pogorât peste Sf. de toate crimele. devenim fii ai lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata. de asemenea. trimiţându-le lor Duhul Sfânt. pentru a-i mântui. și pentru a noastră mântuire. prin care. cred în Iisus Hristos. Ciprian al Cartaginei: În afara Bisericii nu există mântuire! Cu toate acestea sunt și din cei ce afirmă: „Eu cred în Dumnezeu. Așa glăsuiește troparul Sărbătorii împărătești a Pogorârii Sfântului Duh. 7).

iluzii sau piedestaluri evanescente. hărnicia obsesivă (workoholism) pentru o carieră strălucită. și pe care ne stă în putere să le învingem. Într-o lume în care păcatul e nuanţat. Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru. oare. vom putea pune piciorul în prag pentru viaţa și veșnicia noastră. aprinderea focului nostru interior. le-a imitat. inversându-le valoarea de fiinţă. Ceea ce vreau să spun este că păcatele nu sunt principii fundamentale inventate de cel viclean. Iarăși grăiesc vouă că. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi și una din ele s-ar rătăci. păstrată arzând de Duhul Sfânt: chipul lui Dumnezeu în noi. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ. Să vă dau câteva exemple. Și la ea nimeni nu poate răspunde. iar de nu va asculta nici de Biserică. Știind că păcatele sunt doar rătăciri ale libertăţii. blândeţea care ascunde lenea și plictisul ontologic. Dar dincolo de virtuţile false ale vremii noastre. Muceniþã Achilina. Că unde sunt doi sau trei. spune-l Bisericii. El nu este creator. ci ca pe niște aberaţii de voinţă.ro Periodic gratuit cu apariţie lunară. E o privire sinceră spre noi înșine. Care este în ceruri. Și de te va asculta. în ceruri. se va da lor de către Tatăl Meu. mai asemănători cu Dumnezeu. iunie. Anul III. mai fericiţi. ai câștigat pe fratele tău. sunt doar o pervertire prin voinţă a valorilor sădite de Dumnezeu în inima noastră. o pătrundere în firea umană pentru a depista nefiinţa răului prezent și lucrător în lume este un demers periculos. De azi înainte. Episcopul Levcosiei din Cipru – Sf. pioșenia care se manifestă acid. viol. decât noi și Dumnezeu. descris ca inofensiv ("nu fac rău nimănui" sau „nu am omorât pe nimeni" sunt două expresii favorite ale disculpării la spovedanie). vicleniile îngerilor răi și ale oamenilor păcătoși sunt un abuz (hybris – spuneau grecii în vechime). voi voí și voi lucra doar ceea ce îmi este firesc. Dacă însă iubirea nu este împărtășită. maimuţăreala ontologică. Lenea este excesul de repaus. Așa că păcatele nu au fiinţă proprie. care ar trebui să fie fermentul iubirii de Dumnezeu și de ceilalţi. dăruite prin har de Dumnezeu și scăldate (sau nu) în aurul libertăţii noastre de fii ai lui Dumnezeu. cel viclean a luat luminile lui Dumnezeu sădite în firea omenească și le-a clonat nereușit. ia cu tine încă unul sau doi. mândria este o formă patologică și discreţionară a iubirii de sine. O privire sincerã spre noi înºine Pr. Sfântul Trifilie. nici o exortaţie către indiferentism moral. desfiinţând păcatele din inima noastră nu ca pe niște fiare atotputernice. sunt păcate. 2011 13 iunie – Luni – Sfânta Treime. ca o fugă din faţa Celui ce este pretutindeni și pe toate le plinește. 22. nu trece prin prisma libertăţii celui iubit. Pentru început trebuie să spunem că orice virtute devine păcat atunci când e făcută din și pentru mândrie. să-ţi fie ţie ca un păgân și vameș. diavolul nu inventează nimic. o lumină dincolo de cer. 10-20 „Zis-a Domnul: vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceștia mici. milostenia pentru camerele de luat vederi. Sf. De-ţi va greși ţie fratele tău. dar care ţin până la urmă de tatăl minciunii. E doar imitarea monstruoasă a lucrărilor lui Dumnezeu. Nu e nici măcar o analiză documentată a slăbiciunilor omenești. Care este în ceruri. La întrebarea „cine-s eu în faţa mea?" răspunsul meu e întotdeauna mai adevărat și mai adecvat decât orice caracterizare a altuia. ca o negaţie a iubirii dumnezeiești. Cel din ceruri. parodia creaţiei. Păcatele au apărut astfel ca o călcare conștientă a voii lui Dumnezeu. cosmetizat. dacă nu sunt indiferente moral.Și asta pentru că există șansa ca oamenii să nu te înţeleagă sau să te înţeleagă prost. Cel dincolo de orice păcat. și oricâte veţi dezlega pe pământ. care ar trebui să lumineze pe ceilalţi. vor fi legate și în cer. De asemenea. acolo sunt și Eu în mijlocul lor“. băgat sub preș. durere fără leac și moarte. Astfel. Ioan Valentin ISTRATI Articolul de faţă nu este un excurs al nihilismului pur. ca să piară vreunul dintr-aceștia mici. dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere. nu să-i ardă. dincolo de aparenţe. nu a fost și nu va fi în veac. nu va lăsa. De altfel. Știind aceasta. dăruit de Dumnezeu și născător de nemurire. săvârșite de noi. eșecul simţului odihnei fericite împreună cu Dumnezeu. Structura lui de creatură orientată prin mândrie spre înstrăinarea voită de Dumnezeu. ceva de o frumuseţe de negrăit. dr. rugăciunea care sfidează. adevăr grăiesc vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci și nouă. îndulcit cu diminutive ale neputinţei. în tiraj de 150 exemplare . mergi.6 CALEA ÎNÃLÞÃRII. Pentru că sunt false. Postul ostentativ. în munţi pe cele nouăzeci și nouă și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla s-o găsească. pururea văd faţa Tatălui Meu. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. mustră-l pe el între tine și el singur. Mânia este exagerarea dorinţei noastre de bine. nu conţine nicio urmă de geniu creativ. vor fi dezlegate și în cer. ziarullumina. Și de nu-i va asculta pe ei. cu puterea lui Hristos. cred și sper că vom învăţa să fim mai buni. Iar de nu te va asculta. care nu s-au rătăcit. o lipsă de măsură a proporţiilor. de bun gust ("e cool!") sau la modă ("așa fac toţi"). ca un afront adus firescului dumnezeiesc al făpturii create. Iubirea – cea mai importantă valoare a acestei lumi – este născătoare și împlinitoare de viaţă. ea devine abuz. nr. „Cel ce Se odihnește întru sfinţi". Ev. Izvorul vieţii. semnul crucii pictat îndelung pentru voturi. adică de diavolul. prefăcătoria ridicată la rang de artă. lacrimile de crocodil. Matei 18. În acel chip se nasc și se împlinesc virtuţile omenești. simpatic chiar. minciuni bine primite de societate. Iubirea de argint este o tumoră monstruoasă a simţului prezervării vieţii și a grijii faţă de trup (care sunt ireproșabile). adunaţi în numele Meu. toate acestea. există ceva mai adânc în firea noastră. ca un proroc al moralismului excesiv. Astfel. ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. că zic vouă: Că îngerii lor.

la sărbătorile lor. iar duminica aceasta îi adună pe toţi la prăznuire pentru viaţa și darurile lor. orice patimă. înmulţit va lua înapoi și va moșteni viaţa veșnică. Toţi suntem chemaţi la sfinţenie. 15) Ei săvârșesc faptele lui Hristos. 1). pe cei care sunt dovada vie a prezenţei și a lucrării Duhului Sfânt în lume. Dacă le vom cerceta vieţile. Care este în ceruri. când Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale. Ei ne mângâie și ne încurajează. Ev. veţi ședea și voi pe douăsprezece tronuri. Suntem binecuvântaţi noi. sau copii. 2011 7 19 iunie – Duminicã – Sf. Ei trăiesc cu întreaga fiinţă în „Cel Înviat” și nicio moarte nu are stăpânire asupra lor. calendarul fiind bogat în nume de sfinţi. mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu. care ne găsim între adevăraţii nemuritori. iar Biserica ne cheamă și pe noi să repetăm viaţa lui Hristos. la înnoirea lumii. nici suspin”. care-i aduce la bucuria duhovnicească. continuată de-a lungul veacurilor de neamul omenesc. aici „Dumnezeu este în mijlocul dumnezeilor” (Psalmi 81. sau surori. 27-30 „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor. așa cum spune Sfântul Apostol Pavel către filipeni: „Toate le pot întru Hristos. Ceea ce este al lor este mai întâi al lui Hristos și mai apoi al lor. fiţi și voi înșivă sfinţi în toată petrecerea vieţii. 22. Anul III. ci ca o regulă: „Ci după cum Sfântul care v-a chemat pe voi. vom vedea cum au fost și sunt călăuziţi în nevoinţă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. alergăm de câte ori ne găsim însetaţi și înfometaţi de drepta tea și adevărul veșnic. Pe sfinţi îi cinstim pe nume. noi am lăsat toate și Ţi-am urmat Ţie. sau ţarine pentru numele Meu. acolo unde nu este „nici durere. Cuv. La citirea Vieţilor lor. Care este în ceruri.” (Filipeni 4. sfinţenia se află în nemurire. Sfinţenia este măsura credinţei lor. ruda Domnului. deci purtători de viaţă veșnică. Aici toate sunt obișnuite. iar măsura sfinţeniei lor este dată de rodul credinţei. sau femeie. nu ca o minune. Amin. pământul devine cer pentru ei. În vieţile fiecăruia a înflorit prin cruce lemnul vieţii.” (1 Petru 1. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi. sau mamă. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. ne găsim în cer. repetată în fiecare dintre ei. ne vor da „armele lui Dumnezeu” ca să risipim orice vrăjmaș. încât orice necaz pentru noi devine bucurie. și cei de pe urmă vor fi întâi”. Hristos se repetă. Cum moartea se găsește în păcat. nr. al veșniciei. cei de pe pământ. dar uimitoare. sau tată.CALEA ÎNÃLÞÃRII. În orice ispită. nici întristare. Doar Dumnezeu îi cunoaște pe toţi și noi putem fi cu ei la această prăznuire de după Rusalii. 32-33 ºi 37-38. Viaţa lor este viaţa Mântuitorului Hristos. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu. cei ce Mi-aţi urmat Mie. I-a zis: Iată. Sfinţii sunt purtători de Hristos. judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Viaţa Chemarea noastră este să ne sfinţim nu doar cu sufletul. Matei 10. ci și cu trupul. În ei. în tiraj de 150 exemplare . Ne este dată ca o posibilitate doar de Învierea Domnului. 19. ne întăresc și ne înaripează. iunie. care au biruit orice păcat. de nemurirea dumnezeiască și de viaţa veșnică. căci este viaţa fără de moarte. ci totdeauna împreună „cu toţi sfinţii”. sfinţii ne ajută să biruim acum și întotdeauna. Atunci Petru. Periodic gratuit cu apariţie lunară. răspunzând. 13) Dacă muncim cu lucrarea sfinţilor. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. sau fraţi. vom vedea cum strălucește în ei puterea harului. Apostol Iuda. al vieţii nemuritoare. Părintele Marius-Olivian TĂNASIE pământească adevăra tă se deschide cu Învierea Domnului. Paisie cel Mare (Lãsatul secului pentru Postul Sfinþilor Apostoli) – Duminica întâi dupã Rusalii (a Tuturor Sfinþilor) – Sf. Șimulţi dintâi vor fi pe urmă. Cel care mă întărește. chiar dacă pășim pe pământ. „Pe noi înșine și unii pe alţii și toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”. cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Sfinţii sunt Evanghelia lui Hristos. Și oricine a lăsat case. Împreună cu toţi sfinţii Nimic nu este mai firesc decât ca în prima duminică după Rusalii să-i pomenim pe toţi sfinţii. orice moarte. dar viaţă sfântă nu putem trăi singuri.

ca să gătească Domnului un popor pregătit. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel”. în rândul săptămânii sale. ca să gătești căile Lui. 80 „Deoarece mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi. Nu cer ca tinerii să se îmbrace precum cei din trecut. Dacă în vechime aveai o cămașă pentru mersul la biserică și o alta pentru lucrul de la câmp. așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai Cuvântului. iunie. Era în zilele lui Irod. cu atât te apropii de starea de dinainte de căderea în păcat. Șierau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu. (Sânzienele – Drãgaica). caută să nu fie transformat într-un obiect de satisfacere a poftelor. Iar după aceste zile. și nu se rușinau" (Geneza 2. care se vor împlini la timpul lor. preaputernice Teofile. Și ieșind. tânărul merge la operă așa cum ar merge în parc: cu blugii rupţi sau uzati.aminte la cum ne îmbrăcăm nu înseamnă a sta pe loc. iar copilul creștea și se întărea cu duhul. pruncule. 76. să tămâieze intrând în templul Domnului. omul caută să se îmbrace. stând de-a dreapta altarului tămâierii. și el le făcea semne și a rămas mut. a ieșit la sorţi. Elisabeta. Și văzându-l. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (Dezlegare la peºte) – Sf. Și cerând o tăbliţă. astăzi. a botezurilor. ci înseamnă a nu accepta dezmăţul. ȘiZaharia. și-au făcut acoperământ" (Geneza 3. a ceva scăpat de sub control. era afară și se ruga. Aducerea moaºtelor Sf. caută să o pună cât mai mult în relief. să ţi le scriu pe rând. o cămașă a fecioriei și a văduviei. în tiraj de 150 exemplare . Þinuta între rânduialã ºi modã În trecut. Adrian COCOȘILĂ Periodic gratuit cu apariţie lunară. sa umplut de Duh Sfânt și a proorocit. am găsit și eu cu cale. îmbrăcămintea nu mai are nimic în comun cu cea din trecut. Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu. a sărbătorilor de peste an. Și toţi s-au mirat. Îmi este de ajuns să pun în oglindă cele două chipuri ale omului. cămașa îl însoţea pe ţăran. Șipemulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Nimic din îmbrăcămintea ţăranului nu dădea impresia unei neglijenţe. nr. Ev. 22. Luca 1. Luarea. din copilărie până la moarte. oare. un preot cu numele Zaharia din ceata preoţească a lui Abia. că stau cu ochii închiși în faţa lumii. ca să afirm fără reţineri că nu mergem spre un firesc al lucrurilor. Mai sunt persoane care susţin ideea potrivit căreia cu cât îţi descoperi mai mult goliciunea trupului.Șiva merge înaintea Lui cu duhul și puterea lui Ilie. 2011 24 iunie – Vineri – Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul. Și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ţi binevestesc acestea. ceva se pierde. prooroc al Celui Preaînalt te vei chema. Și au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Și ei au înţeles că a văzut vedenie în templu. Ceea ce altădată părea nefiresc. 1-25. dar îmi doresc să nu fim lipsiţi de bunul simţ când ne alegem îmbrăcămintea. pentru că n-ai crezut în cuvintele mele. cer doar puţină decenţă. îţi va naște un fiu și-l vei numi Ioan. Cămașa de care aminteam este întâlnită mai mult în muzee. cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. tatăl lui. după numele tatălui său. 57-68. Iar tu. umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. el a scris. Poate voi fi acuzat că sunt învechit. binecuvântând pe Dumnezeu. Șifrica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor. Elisabeta a născut un fiu. Exista o cămașă a duminicilor. 7). În zilele noastre. că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său. căci Scriptura afirmă „erau amândoi goi. acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. dar încălţată cu teniși. mama lui a zis: Nu! Ci se va chema Ioan. răspunzând. nu va bea vin. și Adam. Dar nu aveau niciun copil. pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta. Și nemaiiubind curat. deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintaţi în zilele lor. Se uită că din momentul în care au căzut în păcat Adam și Eva „au cunoscut că erau goi. în ceasul tămâierii. au cusut frunze de smochin. Îmbrăcămintea ţăranului avea menirea de a scoate în evidenţă frumuseţea spirituală. femeia lui. nu putem să oprim în loc timpul. Și îngerul. dar îmi doresc să nu se piardă duhul măsurii. zicând: Că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar toată mulţimea poporului.Ș i după ce s-a împlinit vremea să nască. și femeia lui. Acum îţi este dat să vezi o persoană în costum. Și poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu. Și a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu. Și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea și se bucurau împreună cu ea. pentru că au ajuns să preţuiască mai mult frumuseţea exterioară. Niceta de Remesiana. mulţi se vor bucura. că vei merge înaintea feţei Domnului. că tare triști ar trebui să fie copiii mei atunci când se îmbracă. a nunţilor.8 CALEA ÎNÃLÞÃRII. Și i s-a arătat îngerul Domnului. Zaharia. din trecut și din prezent. 25). Și îndată i s-a deschis gura și limba și vorbea. Și toţi care le auzeau le puneau la inimă. etc. Iar când a fost în ziua a opta. acum este la modă. Șibucurie și veselie vei aveași. Anul III. zicând: Ioan este numele lui. și în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. după obiceiul preoţiei. Căci va fi mare înaintea Domnului. Este un gest care arată că de acum încolo omul nu mai iubește nepătimaș. nici altă băutură ameţitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. regele Iudeii. au venit să taie împrejur pruncul și-l numeau Zaharia. zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel. Și iată vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea. femeia ta. Dar se pierde din vedere că trupul de dinainte de căderea în păcat nu este identic cu trupul de după păcat. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme. de nașterea lui. a momentelor îndurerate. Sigur. ca să te încredinţezi despre temeinicia învăţăturii pe care ai primit-o. ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii și pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor. nu pe cea carnală. Tinerii. după ce am urmărit toate cu de-amănuntul de la început. nu putea să vorbească. a zămislit și cinci luni s-a tăinuit pe sine. Sf. în fiecare perioadă ceva se adaugă. i-a zis: Eu sunt Gavriil. s-a dus la casa sa. zicând: Ce va fi. iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta. Și răspunzând. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit.

au mers după El. 2 iunie – Sf. Visarion Sarai. robit de către turci la vârsta de 15 ani (1659). ucisă de tatăl ei pentru că împărţea mâncarea săracilor. a văzut pe doi fraţi. Duminica a doua după Pogorârea Sfântului Duh. caruia i se taie capul pe la 13301332. Muceniţă Filoteea de la Curtea de Argeș. în 1694 i s-a tăiat capul de către tătari. Dacă nu am avea sfinţi ar însemna că Biserica nu poate împlini chemarea pe care o adresează Mântuitorul tuturor: „Fiţi. este închis și spânzurat. Petru: „Că scris este: „Fiţi sfinţi. dar. pericopa legată de chemarea Apostolilor.CALEA ÎNÃLÞÃRII. Ștefan. Apostol Andrei până astăzi. întrucât refuză. Irodion de la Mănăstirea Lainici. sfinţirea și mântuirea oamenilor. pentru că: „Cerul și pământul vor trece. 11 apr. Ap. îndată lăsând mrejele. – Sf. pe vremea persecuţiei lui Atanaric. – Sf. mergând mai departe. pentru că Eu sunt Sfânt" (I Ptr. sunt valabile cuvintele: „Veniţi după Mine”. – Sf. începând cu anul 1992. 1) și să-i lăudăm pe sfinţii care au odrăslit pe pământ românesc. 12 mai – Sf. dar cuvintele Mele nu vor trece” (Mt. reluată de Sf. Radu. care aruncau mreaja în mare. în afară de Sofronie. precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Mt. care voiește să-l treacă la mahomedanism și să-l ia de soţ. Sfinþii români – eroii credinþei noastre strãmoºeºti Sfinţenia Bisericii care vine de la Dumnezeu se arată și prin roadele ei. – Sf. pentru că refuză să se lepede de Hristos. Ierarh Calinic de la Cernica. Și de acolo. dregându-și mrejele și i-a chemat. 151. mitropolit al Moldovei. 18-23 (Chemarea primilor Apostoli) „În vremea aceea. miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. 27 sept. în corabie cu Zevedeu. Sava de la Buzău. Și a străbătut Iisus toată Galileea. Episcopul Goþiei (Dezlegare la peºte) – Duminica a II-a dupã Rusalii (a Sfinþilor Români) – Sf. este dat soţiei acestuia. Iar ei îndată. 3 mai – Sf. Sofronie de la Cioara. 1. Constantin Vodă Brâncoveanu și cei patru fii ai săi: Constantin. 26 dec. 48). 5. cumpărat de un „sodomit” pentru scopuri necurate. 24. a văzut alţi doi fraţi. care se observă cel mai bine în sfinţi. știuţi și neștiuţi. Iar dacă Sfânta noastră Biserică a rânduit ca să se citească astăzi. pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii. învăţând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăţiei și tămăduind toată boala și toată neputinţa în popor”. 12 apr. Martiri Brâncoveni. Pentru rugăciunile sfinţilor români și ale tuturor sfinţilor. David din Tesalonic. episcop de Rădăuţi și Roman. iunie. 7 dec. Și le-a zis: Veniţi după Mine și vă voi face pescari de oameni. martirizaţi în 1714 la Constantinopol de către turci. a sfinţeniei care a lucrat în viaţa lor. în tiraj de 150 exemplare . – Sf. din Sfânta Evanghelie. – Sf. pentru că nu s-au lepădat de credinţa ortodoxă și mulţi alţii. care și ei sunt tot o expresie a darului Sfântului Duh. nr. este pentru că fiecare dintre noi. Amin. și pentru cei care vor veni după noi. alţii numai de Dumnezeu. al XVIII-lea. 22. unii cunoscuţi și de oameni. Dacă în Duminica trecută s-a făcut pomenire tuturor sfinţilor. Periodic gratuit cu apariţie lunară. voi desăvârșiţi. Ioan. tatăl lor. mărturisitori și apărători ai ortodoxiei faţă de încercările de catolicizare din Ardeal. Iar ei. Matei 4. 2011 9 26 iunie – Duminicã – Cuv. 21 oct. în sec. toţi ceilalţi au murit în închisoarea Kufstein din Austria. 16). – Cuv. Nicolae Oprea Miclăuș. Ev. 16 aug. Ierarh Antim Ivireanul. se apără ucigându-l pe turc. pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan fratele lui. au mers după El. Mucenic Ioan Valahul. Cuv. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca în duminica de astăzi să se pomenească sfinţii români. În cele ce urmează redăm numai câteva nume dintre sfinţii români pe care îi găsim consemnaţi în calendarul bisericesc: 22 sept. 35). fratele lui. Și pentru noi. Nicodim de la Tismana. Biserica ne îndeamnă să împlinim cuvântul psalmistului care zice: „Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui” ( Ps. Preot Moise Măcinic din Sibiel și Ioan din Galeș. Sf. Anul III. – Sf. înecat în râul Buzău în 372. într-un fel sau altul. căci erau pescari. Părintele Gheorghe IONAȘCU începând de la propovăduirea Sf. Matei și sfetnicul Ianache. suntem chemaţi la Hristos. lăsând corabia și pe tatăl lor. martirizat de turci în 1716. Doamne. ale cărui moaște se găsesc la Mănăstirea Cernica. Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. În această zi. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei.

Din acel moment nimeni nu a mai cunoscut locul în care se aflau osemintele Cuviosului Irodion. Ioan Botezătorul. Cum se face trecerea în rândul sfinţilor Actul prin care Biserica recunoaște. au descoperit că trupul Cuviosului Irodion era neputrezit și izvorâtor de miresme (bine mirositor). se citește tomosul sinodal. A fost îngropat într-un loc mult mai adânc. părintele Visarion Toia. Irodion devine duhovnic al Sfântului Calinic. Cuviosul Irodion a fost văzător cu duhul A prorocit înainte de a trece la cele veșnice pustiirea mănăstirii Lainici. a intrat ca frate în Mănăstirea Cernica. Și îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Fiul lui Dumnezeu Celui viu. iunie. s-au întocmit anumite rânduieli. După procesiune. 3. A păstorit cu mici întreruperi 41 de ani. 13-19 „În vremea aceea. Astfel. Canonizarea Cuviosului Irodion a fost proclamată duminică. și pe Irodion. Matei 16. iar moaștele sale au fost așezate într-o raclă de argint. 2. Ceremonia de proclamare a sfinţilor În cazul descoperirii moaștelor sfântului respectiv. prin cultul spontan acordat de poporul credincios. Astfel. Pe 8 aprilie 2009. Ortodoxia neîndoielnică a credinţei celui ce urmează a fi canonizat. se săvârșește ultimul parastas pentru el. După citire. 2011 29 iunie – Miercuri – Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel – Sf. 22. alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Cuviosul Irodion. ci Tatăl Meu. ziua trecerii sale la cele veșnice. Trecerea Cuviosului Irodion în rândul sfinţilor a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul s-a lăsat redescoperit pe 10 aprilie. Acatistul) și icoana sfântului. hotărârea Sfântului Sinod de a trece persoana respectivă în rândul sfinţilor. când trupele germane au transformat mănăstirea în grajd pentru cai. și a primit la botez numele de Ioan. care avea în fruntea ei un episcop. Se tipărește viaţa sfântului. Calinic. Descoperirea moaștelor și canonizarea Sfântului Irodion După șapte ani de la trecerea sa la cele veșnice. sub numele de Irodion. numai icoana sfântului este așezată în biserică.10 CALEA ÎNÃLÞÃRII. alături de alţi vieţuitori. Cel din ceruri. în tiraj de 150 exemplare . că nu trup și sânge ţi-au descoperit ţie aceasta. În anul 1854 îl numește stareţ al schitului Lainici. nr. Anul III. se cântă acatistul și se face priveghere toată noaptea. precum și orânduirea ca anumite biserici să aibă hramul sfântului respectiv). Se citește viaţa sfântului canonizat și se poartă în procesiune moaștele (acolo unde sunt) și icoana sfântului în jurul bisericii. aprobarea de către Sfântul Sinod a raportului. Cu o zi înainte de a fi proclamat sfânt. alţii Ilie. un nou sfânt în calendarul ortodox Cuviosul Irodion s-a născut în 1821. fiul lui Iona. stareţul mănăstirii Lainici. care constau în acte formale de săvârșit cu ocazia canonizării solemne. Proclamarea unui sfânt era realizată atunci când Dumnezeu își descoperea lucrarea Sa prin aceste persoane care urmau a fi canonizate. Primește îngerescul chip al călugăriei pe 3 decembrie 1846. prin puterea de a săvârși minuni și prin puterea de a apăra eroic Biserica Ortodoxă. i-a zis: Fericit ești Simone. Cu acest prilej. prin descoperire dumnezeiască. ortodoxie păstrată până la moarte. declară și așază pe credincioșii trecuţi la cele veșnice în rândul sfinţilor poartă denumirea de canonizare. Pentru a se afirma unitatea Bisericii în privinţa actelor de canonizare. actul este semnat de toţi membrii Sfântului Sinod. la Mănăstirea Lainici. Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii. fixarea zilei de sărbătoare a sfântului. general sau local. acestea sunt unse cu Sfântul Mir și așezate într-o raclă. este publicat actul sinodal de canonizare și este trimis către toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. După oficierea Sfintei Liturghii din ziua proclamării canonizării. instituirea cultului public bisericesc. Ca cineva să ajungă să fie trecut în rândul sfinţilor. Cuviosul Irodion a trecut la cele veșnice pe 3 mai 1900. întocmirea unui act sinodal de către Sfântul Sinod (care cuprinde motivarea canonizării. la locul cuvenit. Menţionăm că după moartea duhovnicului Sfântului Calinic. iar în 1929. este hirotonit episcop la Râmnicu Vâlcea. pregătirea textelor liturgice (slujba Vecerniei. manifestată prin moarte martirică pentru credinţă. în cadrul ședinţei de lucru din 29 octombrie 2010. le-a așezat într-un loc de taină. Abia în anul 1929 este readusă viaţa monahală prin purtarea de grijă a arhimandritului Visarion Toia. îi întreba pe ucenicii Săi. În septembrie 1850 stareţul său. Ev. Proslăvirea lui de către Dumnezeu. racla sau. Și le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu ești Hristosul. Din condiţiile de fond amintim: 1. Adrian COCOȘILĂ Periodic gratuit cu apariţie lunară. zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu. Mitropolit al Olteniei. întocmirea unui raport în care se aduc argumentele pentru canonizare. trecerea lui în calendarul bisericesc și a slujbei lui în cărţile de ritual. canonizările erau făcute de către fiecare Biserică locală. și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri”. Prorocia sa a fost împlinită în toamna anului 1916. autoritatea bisericească a fixat câteva criterii după care cineva poate fi trecut în Sinaxar. Utreniei. Răspândirea miresmei de sfinţenie după moartea lui și confirmarea acesteia. După proclamarea canonizării. nu e nevoie de un anumit număr de ani de la moartea sa și nici de un anumit număr de minuni. în lipsă acesteia. Sfântul Sinod a hotărât ca ziua sa de prăznuire să fie 3 mai. răspunzând. a primit binecuvântarea Preafericitului Daniel să găsească moaștele Cuviosului Irodion. Și Eu îţi zic ţie. se înscrie sărbătoarea în calendar și în cărţile de cult și se răspândește icoana sfântului în popor. Calinic ia cu sine. Iar Iisus. venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip. în București. ÎPS Părinte Irineu. părintele Iulian Drăghicioiu primește binecuvântarea de la episcopie pentru deshumare. Acestea sunt: instituirea unei comisii pentru cercetarea vieţii persoanei ce urmează a fi trecută în rândul sfinţilor. Biserica proclamă sfinţenia acolo unde Dumnezeu a binevoit s-o arate. că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porţile iadului nu o vor birui. 1 mai 2011. La vârsta de 20 de ani. Pentru a fi feriţi de necredinţă. În primele secole. între anii 1854-1900.

nu mai zburau decât încet. erau aţintiţi asupra lui cu atâta dragoste și dor. împreună. bunicule? Dar trist. Tu mi-ai dat prea mult răgaz Din somn să mă fi trezit. Ce să-i fi răspuns în asemenea clipe? Am încercat să-i susţin privirea pentru câteva secunde și am simţit cum și-a odihnit griul ochilor și am bănuit cum lacrimile ce-i curgeau acum încet îi liniștesc fiinţa și mă despovărează pe mine. Nimic nu ne va despărţi vreodată. Niciodată nu mai auzisem o asemenea poveste. în tiraj de 150 exemplare . dintre stele coborâseră spre ale noastre. căci așa îi spuneau puţinii prieteni de joacă (de la Cosmin). de acolo. încet. Doamne. Monica BUŢU Periodic gratuit cu apariţie lunară.. Niciodată nu mai văzusem niște ochi atât de mari și triști. ca și când ar fi vrut să-l cuprindă pe micuţ.. sub povara polenului. am simţit prezenţa lui Dumnezeu. sfâșietor de trist – gura bunicului rămăsese încleștată mai înainte să vină răspunsul. Aºteptarea de Dumitra Groza Mulţumescu-Ţi. Îi spusese atât de firesc – și Minu doar cuvintele acestea le mai auzea lovindu-i întreaga fiinţă. ca dangătul unui clopot seara. 22.. Mult timp am resimţit căldura palmelor mici în mâna mea și am certitudinea că liniștea ce ne cuprinsese era un semn că vorbele bunicului său se împliniseră. Anul III. culoarea nisipului și asprimea lui. ca o albină ce-și ia cu greu zborul de pe o floare. nr. poate modul în care era spusă. voind parcă să-mi ceară socoteală pentru tot ce i se-ntâmplase. Nu Te-ai lăpădat de mine! Ai bătut mereu la ușa Sufletului meu pustiu Și cu multă-ncredinţă M-ai așteptat să-mi reviu. Că iubești atât de mult Făptura mâinilor Tale! Și atunci.. Sau. cu lacrimi în ochi și buze tremurânde. Cel care răspunde tuturor întrebărilor și liniștește până și cele mai tulburate adâncuri. Doar ochii. când îmi povestea toate acestea. ochii lui ne priveau de acolo cu dragoste. Am uitat de-atâtea ori Să mă rog cu sârguinţă: M-am ancorat în lumesc Și-am pierdut a mea credinţă. mă ţinea de mână cu mânuţele lui mici și neputincioase. Mă gândeam de multe ori Că nu merit a Ta milă C-am făcut multe greșeli. Și culoarea lor. Minu. ca nisipul: liniștiţi și aspri. care-i fusese și tată și mamă. Când eram la ananghie Mi-aminteam atunci de Tine.. ca a nisipului. Iar Tu. Și copilul îl întrebase: De ce nu mă iei și pe mine. plin de bunătate. Se uita cu privirea-i goală. 2011 11 PPãããhhãããrrreeellluulll P h u uu n tta r ccccuu nnneeeeccccttaaarrr Printre stele.. Lacrimile lui grăiau pentru mine și lacrimile mele îi deslușeau taine pe care eu însămi nu le-aș fi înţeles niciodată.. Acum..CALEA ÎNÃLÞÃRII.. copilul meu? De acum voi locui printre ele... În fiecare seară să-ţi ridici mânuţele în rugă și eu le voi coborî pe ale mele spre tine. Mâinile lui.. De când eram o copilă.. fusese crescut de bunicul său cu multă trudă și deseori din mila celorlalţi. atât de cenușii – ca nisipul. Încă speri c-o să-mi revin Și să umblu pe-a Ta cale. larg deschiși. își luase cu câteva zile mai înainte rămas bun de la el. căci bunicul. și ei.. care nu știam ce să răspund. El. Pentru cât m-ai ajutat! Nu m-ai părăsit o clipă Și de rele m-ai scăpat! Am simţit în permanenţă Grija pe care mi-o porţi Și în orice-ncurcătură. stins și dureros cuvintele: de ce? de ce?. Au trecut atâţia ani În care-am tot lenevit. iunie. De când eram copilă. rămas orfan. De multe ori m-am gândit la asta. când liniștea îi sporește gravitatea: Vezi stelele acelea. Ţie. Dar acum se simţea mai singur ca niciodată. dincolo de care se întrezărea un suflet pustiit de copil maturizat înainte de vreme și de pe buzele lui.

Omul. iunie. Se servesc calzi cu salată de orice fel sau mujdei. mai ales de medic ginecolog. cei născuţi. taţi. cunoscută în toată lumea ca o zi dedicată copilului. în tiraj de 150 exemplare . Iar dacă veţi reuși. Tîrgu-Jiu. nr. Apostoli Petru și Pavel.12 CALEA ÎNÃLÞÃRII. gestul dvs. 2011 Asociaţia Creștin-Ortodoxă „Provita pentru născuţi și nenăscuţi" Filiala Gorj Bulevardul Republicii. În România. ca și cei din jurul lor. care în ziua de 1 Iunie vin în cabinetele dvs. să nu faceţi avorturi. ca să-I slujim Lui cum se cuvine prin fapte. www. Anul III. INFO: 0727. să daţi o mână de ajutor la îndreptarea lucrurilor din România. prin știinţa lor nobilă. cel puţin în această zi de 1 Iunie. Tehnologia modernă are posibilitatea să arate oamenilor.. Este momentul ca și dvs. că. bunici. Gorj Telefon: 0727. Tăvălim bucăţile de cartofi prin acest amestec. pesmet. Omul este un dar făcut peste puterile noastre. Poziţia dvs. E-mail: provitatj@gmail.ro) arată că mai mult decât oriunde în lume. Mamelor. condimentăm cu sare și piper. de la concepţie. (Sfântul Marcu Ascetul – Filocalia vol. Mai ales un medic are date știinţifice suficiente ca să-și dea seama că un copil din burta mamei este un copil care trăiește. Mod de preparare: Curăţăm cartofii. ar putea fi puse în pericol. toate aceste date vin să ne confirme sentimentul cu care ne-am născut. 15. ulei. nr.78. Datele pe care le avem (www. femeile românce. amestecăm pesmetul cu boia și susan. 22. 1 ( Magazin “Candela”.16. Vă rugăm ca în această zi frumoasă. sare. zi în care ar trebui să ne gândim atât la copiii născuţi. au pe conștiinţă copii omorâţi prin avort. 19 iunie: Discuţii pe teme filocalice.provita.91 Cuvânt filocalic Scriptura de aceea ne îndeamnă să dobândim cunoștinţa lui Dumnezeu. de medic. îi tăiem în bucăţi mari și îi fierbem pe jumătate în apă cu sare. 12 iunie: Studiu biblic – Evanghelia după Matei.com Scrisoare de 1 Iunie. I) Periodic gratuit cu apariţie lunară. 5 iunie: Film despre Părintele Arsenie Boca. de 1 Iunie. un copil are toată zestrea genetică ce-i permite să aibă o evoluţie firească de la concepţie până la maturitate. orele 17. făcut de Dumnezeu nouă. în diferite stadii ale sarcinii. Actualmente. de care depind copiii dvs. Geneticienii știu. în primul rând. Dar cel mai important lucru pe care îl puteţi face este să mărturisiţi public și să nu mai faceţi avorturi. apoi îi punem într-o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt. Poftă bună și +++ DOAMNE AJUTĂ! +++ Mihail Popa (Spovedania). a fost vărsat prea mult sânge de copil.mansardă ). Separat. medici. nu facem decât să vă rugăm ca. piper. susan. Cu atât mai mult. prin această scrisoare. se poate îndrepta cu faţa spre Dumnezeu. Mărturisirea Bucate mãnãstireºti Cartofi la cuptor (de post) Ingrediente: cartofi. jud.ProVitaTarguJiu. simte. Să vă ajute Dumnezeu! Cu încredere. în legătură cu avortul. aceste lucruri ar căpăta o mai mare greutate. adresatã medicilor ginecologi Doamnă doctor/Domnule doctor. cu aceeași măsură a dragostei noastre. Poate pentru că veniturile familiei dvs. Prin vocea dvs. acela că un om este om de la concepţie.ro. mai ales după 1990. statisticile arată că femeile au 3-4 avorturi în toată perioada fertilă. veţi fi un om aproape mântuit. felul cum se bucură de viaţă un copil în burta mamei sale. îl poate ajuta să scape de povara din suflet... are o mare însemnătate pentru informarea celorlalţi. cap. Știm că vă cerem un lucru foarte important pentru cariera dvs. boia iute. Desigur că. dacă avem un dram de credinţă. apoi îi punem pe o farfurie și îi stropim cu ulei. spuneţi-le aceste adevăruri. Buţu Radu-Bogdan Întâlniri ale Grupului parohial de tineret „Înãlþarea Domnului” Duminică.781691. 26 iunie: Acatistul Sf. va avea o greutate și mai mare. dar pe care trebuie să-l preţuim cu toată iubirea de care dă dovadă sufletul nostru. mai stropim cu oleacă de ulei și dăm la cuptor pentru circa 30 de minute. în orice moment al vieţii sale. din burta mamei. pentru avort. El se bucură într-un mod cu totul asemănător ca noi. cât și la cei nenăscuţi. să nu faceţi vreun avort.. se bucură și va deveni om matur ca noi. boia dulce. Noi.00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful