Kamini Hoyan d.o.o. Zagrebačka 62, 42222 Ljubešćica Hrvatska tel : 00385 42/623 800 e-mail: kaminihoyan@kaminihoyan.hr www.kaminihoyan.

hr

fax : 00385 42/623 320

Njezina provodljivost. poput kamene vune. Ranije su se u peći na drva pekli kruh. keramičke vune i vermikulita zamjenjuju tone pijeska i ilovače koji su se prije upotrebljavali. budu odabrani ovisno o njihovoj vodljivosti. Pizza pečena u krušnoj peći neusporediva je s pizom pečenom u pećnici. Toster Provo enje Konvekcija Zračenje Vatrootporni materijal i sunce griju jedino zračenjem. Način širenja topline nekog tijela u obliku vala. donji dio kruha će izgorjeti. Ako je vodljivost previsoka. masi i temperaturi kojoj je bio izložen. vulkanski kamen. kolači i sva ostala jela koja su se u nju stavljala nakon što bi iz komore za pečenje bio uklonjen pepeo. sposobnost akumulacije i vatrootpornost obilježavaju je kao izvrstan materijal. Sama ta vrsta zagrijavanja zvana IZRAVNOM daje pravo na naziv “pizza ili kruh pečeni na vatri”. Svojstvo materijala da brže ili sporije provodi toplinu. niti strukturu. To je apstraktan. Zbog kvalitetnih materijala i umjerenih dimenzija. kora pizze neće biti pečena. suvremeni izolacijski materijali. dobiva se zemlja željenih kvalitetama. ali važan pojam. Osim toga. danas se krušna peć koristi za pečenje mesa na žaru i pizza. Opeka ima 50 puta niži koeficijent od čelika. a da ono ne pougljeni. svod u obliku parabole poboljšava učinak isijavanja u peći. Čin prenošenja topline. Prednost pečene zemlje je što je ona obra en materijal. Materijal otporan na visoke temperature i na termičke šokove koji pri tome ne mijenja svoje osobine. opeka ima dvostruko veći koeficijent od čelika. Peć funkcionira na jednostavnom principu: potrebno je dobiti maksimum izmjene topline u komori za pečenje uz minimum gubitka te topline. Kretanje zraka ili nekog drugog medija. izravno zapaljenom unutra ili samo prolaskom Izravno zagrijavanje Akumulacija topline Vodljivost plamena u slučajevima pekarskih peći. Za izradu krušne peći korištena je pečena zemlja. Upoznat ćemo vas s glavnim pojmovima važnim u funkcioniranju vaše krušne peći. ako je preslaba. Najupotrebljavaniji materijali su vatrootporno željezo i čelik. Srećom.KRUŠNA PEĆ Peć je zidana komora koja se zagrijava na drva. Na primjer. Komora za pečenje zagrijava se vatrom. Vrlo je važno da materijali od kojih će biti napravljena peć. Električni radijatori i radijatori centralnog grijanja griju kuću konvekcijom. Izolacija . Miješanjem raznih tipova zemlje i dodavanjem drugih minerala. Svaki materijal može akumulirati neku količinu topline. vatrootporni beton i pečena zemlja. Primjer je odrezak koji se peče u tavi. Bitni element za dobro funkcioniranje peći i sprečavanje gubitka topline prema van. ovisno o svojoj naravi. uz prijenos topline izme u dva tijela različitih temperatura. Peć sa žeravicom idealan je roštilj koji meso ispeče. Kalorije su blokirane u sloju vatrootpornog materijala (8 cm kamene vune ima istu izolacijsku snagu kao i 80 cm pijeska).

Nakon što zagrijavanje završi. središnji dio ne zagrijava se trenutno. Ako je predebeo. Predgrijavanje peći bit će dulje ili kraće ovisno o željenoj akumulaciji topline.FUNKCIONIRANJE KRUŠNE PEĆI Peći okruglog tlocrta i niskog stropa u obliku parabole su najučinkovitije jer se postiže idealna raspodjela temperature i učinkovito isijavanje svoda. a omogućeno je brzo i pravilno zagrijavanje zahvaljujući najboljoj konvekciji vrućih plinova. potrebna je stanka od minimalno četvrt sata kako bi se ujednačila temperatura u cijeloj peći. najbliže svodu. Izboru materijala mora se pružiti velika pažnja. neće se dobro ispeći velika količina. zagrijavaju se materijali od kojih je izra ena peć. Na taj način je hrana koja se peče. Ako je pretanak. Budući da je provodnost vatrootpornih materijala slaba. Veličina otvora peći mora biti dovoljna. zbog sprečavanje gubitka topline. Pijesak nije dozvoljen jer će njegova provodljivost raspršiti toplinu. ali nikad pretjerana. U trenutku pečenja krušna peć na drva daje toplinu: provo enjem. Ovo je jedina naprava za pečenje koja ujedinjuje tri načina prijenosa topline. toplim zrakom kroz opeku isijavanjem svoda i vatre. Tijekom grijanja isijavanjem vatre i konvekcijom toplih plinova. Optimalna debljina je 8 cm. zahvaljujući izravnom kontaktu površinske ploče s hranom konvekcijom. Njihova provodnost i akumulacijska svojstva uvjetovat će brzinu pečenja i vrijeme nadoknade akumulirane topline. Količina akumulirane topline izravno je povezana s debljinom vatrootpornog materijala svoda i donje ploče. peć će se dugo zagrijavati. . Toplina se mora učinkovitom izolacijom zadržati u odgovarajućem sloju. nadoknada topline bit će nepotpuna i potrošnja drva pretjerana.

PRVA VATRA U KRUŠNOJ PEĆI KAKO PALITI PRVU VATRU? Peć još nije bila u upotrebi. 1 kg vlažnog drva (50% vlažnosti) razvija 1 900 Wata. koja odgovara temperaturi isparavanja vode. To je zaliha dovoljna za jednu upotrebu. Nakon upotrebe peći u nju se može staviti drvo. u peći ne ostane žeravice i da peć nije pretopla. to jest paleći laganu vatru po 1 sat. već ure aj za kuhanje. Kao prvo. Najbolje je djelovati nekoliko puta. Idealno drvo bilo je skladišteno najmanje 6 mjeseci u šumi i 2 godine natkriveno (hrast tri godine). Nježno drvo poput lipe i topole ima nisku kalorijsku vrijednost koja vrijedi kao pola hrastove. Suho drvo gori bolje i stvara više topline nego vlažno ili zeleno drvo. Smolasto drvo izgara brže nego lisnato i iz njega frcaju iskre. Zagrijani vatrotporni materijali su krhki pa bi ih učestali udarci mogli oštetiti. odnosno upola manje. 1 kg suhog drveta (10 % vlažnosti) stvara 3 800 Wata. Drvo prekriveno lišajevima tako er nije preporučljivo. Prilikom gorenja ispušta “policikličke aromatične ugljikovodike” opasne za zdravlje. Zatim treba pustiti vatru da se ugasi i rasprostrijeti žeravicu po cijeloj površini ploče. Pazite da prije nego što zatvorite vrata. Energija koja nastane gorenjem drva prije svega ovisi o njegovoj težini. Ako je peć postavljena u kući. Tako se dobiva vlažnost od 12 do 15%. bukva. dobro je uz nju predvidjeti prostor za skladištenje zalihe od 12 do 15 kg drva. Otpadno drvo nije prikladno jer postoji opasnost da je natopljeno štetnim tvarima kao što su masnoće ili boje. Zbog čega sve te mjere opreza? Razina od 100 ºC. Drvo se u peć mora položiti. što iznosi 10 % njezine mase. Veliki komad drveta izgara sporije nego maleni. mora se prijeći što je sporije moguće. Vlažno drvo onečišćuje odvode dima. zbog čega je smolasto drvo zabranjeno za upotrebu u krušnoj peći. Pazite da vatra ne bude prejaka jer tada svod pocrni. Nakon 3 dana djelomičnog zagrijavanja treba održavati vatricu kako bi se peć postupno zagrijala. jer bi ostavljeno drvo moglo pougljeniti. u manjoj mjeri. Ovaj postupak se zove isušivanje. “Vatrenom krštenju” treba pristupiti polako. Zatim. jasen i breza. hrast. Koristeći preostalu toplinu potpuno će se osušiti i bit će ga lako zapaliti kod iduće upotrebe. Riječ je o otprilike polovici sadržaja košare za rublje. skoro svo suho drvo može se upotrijebiti. otprilike tri četvrtine svoje površine. Bacanje bi moglo oštetiti površinsku ploču i svod. mora ispariti voda koju peć sadrži. Većina oštećenja koja mogu nastati tijekom vijeka trajanja jedne peći rezultat je prebrzog “isušivanja”. drvo će se sušiti izme u dvije upotrebe. Nakon 7 do 8 sati svod je djelomično bijel. ne smije se desiti prvi termički šok zbog kojeg bi peć mogla puknuti i zbog kojeg bi se mogla oštetiti njezina struktura. nekoliko dana uzastopce. vrsti drveta. grabić. Krušna peć nije ognjište. . Drvo dobre kvalitete za grijanje je grab. To omogućuje vodi sadržanoj u vatrootpornim materijalima da postupno nestane. vlažnosti i. ZAGRIJAVANJE PEĆI ZA PRIPREMU HRANE KOJE DRVO KORISTITI ? Pod uvjetom da je čisto i suho. a ne baciti. Ako se zaliha napuni svaki put.

Prilikom paljenja vatre odvod dima je hladan. žeravicu treba rasporediti po cijeloj površinskoj ploči i na to staviti nekoliko cjepanica. ali da ih se ne zatvori u potpunosti. Čak i nakon što se stavi velika količina hrane. a da se komora za pečenje ne pregrijava. graba ili suhog hrasta. Nakon što se drvo pretvori u žeravicu.. bukva. Taj dim zahvaća opeku. Pečenje kruha i složenaca Moguće je upotrijebiti veće komade drva. i žeravica postaje bijela. već toplo strujanje od kojeg pleše zrak. prianja uz svijetao svod koji ubrzo postaje crn. Vrata peći ostaju otvorena kako bi se omogućio optimalni ulazak svježeg zraka potrebnog za gorenje drva. Pepeo se treba izvaditi oko pola sata poslije toga. Vatra je počela gorjeti prije otprilike jedan i pol sat. Podnožje im je svijetlo. Intenzivna toplina tada izbjeljuje gotovo cijeli svod. Naprimjer. Preporučamo upotrijebiti cjepanice promjera 4 do 6 cm i 30 cm dužine.. S vremena na vrijeme treba promiješati i namjestiti vatru kako bi gorjela oko jedan sat. Pečena zemlja daje toplinu koja se prije toga akumulirala. To crnilo dima koje prekriva cigle vrlo je važno. Preporučuju se cjepanice promjera 6 cm: komad bukve. Nakon što su pepeo i žeravica izva eni iz peći.) u sitnim komadima. Zatvorena peć Vatra se lagano gasi. (Nemojte upotrebljavati šibice na bazi petrola). Kada su postavljeni u zvjezdastom obliku. Hrana se stavlja u peć i vrata se zatvaraju. Nemoguće je pripremati hranu uz žeravicu u peći čija su vrata zatvorena. Izraz “kuhanje na otvorenoj vatri” upućuje na to da su vrata otvorena dok hrana u peći poprima zlatnu boju. Pomoću papira zapalite vatricu na sredini prednjeg dijela površinske ploče.KAKO PALITI VATRU ZA PRIPREMU HRANE? Kakav god način pripreme hrane bio predvi en. kako bi se ujednačila temperatura unutar peći. Namirnice zadržavaju svoj okus. pečenje se vrši prije svega konvekcijom. Plamenovi su pravilni i veliki. Ovaj način pečenja idealan je za pizze i svu ostalu brzo pripremljenu hranu. Dim bi se nataložio na hranu i učinio je nejestivom. . ta žarka masa ravnomjerno je raspore ena po površinskoj ploči. žeravica čeka da se hrana stavi na pečenje. Važno je da se pali suho i fino drvo koje će dati intenzivnu toplinu i omogućiti jako vučenje. Nakon što ste zapalili vatru. Vatra bi se bez kisika ugušila i proizvela velike količine dima. Peć iznad krova više ne izbacuje dim. Vrijeme je da se vrata pritvore. To potiče akumulaciju topline u peći. lako je vatru pomaknuti prema središtu površinske ploče. specifična je za krušne peći na drva. Zaobljen oblik stropa pojačava taj efekt. prateći opseg površinske ploče. Tridesetak minuta kasnije. KOJA JE RAZLIKA IZME U PEČENJA U OTVORENOJ I ZATVORENOJ PEĆI? Otvorena peć Prikupljena u obliku krune. toplina je stalna. Ta sposobnost da dugo i pravilno daje toplinu. vatra se uvijek pali na isti način. KAKO ZAGRIJAVATI PEĆ ZA POJEDINU VRSTE HRANE? Pečenje pizze i mesa na žaru Potrebno je brzo zagrijati peć i pojačati isijavanje paljenjem suhog listopadnog drva (hrast. Ona se u komori za pečenje ne smanjuje. Boja se mijenja prema narančastoj i završava s kolutovima crnog dima. Potaknuta svježim zrakom koji ulazi kroz otvor peći. što će biti objašnjeno u poglavlju o temperaturi. cjepanice promjera od 8 do 12 cm za postupnije i dugotrajnije zagrijavanje peći. tri reda opeke u svodu koji nisu posvijetlili. potrebno ju je održavati sitnim okruglim komadima drveta. Pečenje na vatri se prije svega zbiva zračenjem plamena. pa pri kontaktu s njime plinovi gube dio svoje uzlazne snage. Sada su ostala tek dva. Nedugo prije toga samo je nekoliko opeka počelo gubiti crni sloj. gotovo bijelo.

Priprema pizze Pizza se stavlja izravno na ploču pekarskom lopatom prethodno posipanom brašnom.KAKO PRIPREMITI PEĆ ZA PEČENJE U OTVORENOJ PEĆI ? To je kuhanje na žeravici u pravom smislu riječi . kolače. može se i dalje poticati vatra dodavanjem jednog po jednog komada sitnog drva koje se brzo zapali. janjeći hrbat. Nužno je mijenjati položaj vatre u peći svakih tridesetak minuta kako bi temperatura bila ujednačena i kako biste dobili uistinu toplu ploču na mjestu gdje kuhate. Tako se dobiva savršeno pečeno meso na kojem se ne stvara katran. Vatra će svojim prisustvom i dalje grijati peć i istovremeno peći namirnice koje se nalaze na površinskoj ploči. Ostala su još dva ili tri tamna reda opeke u podnožju svoda. prije stavljanja hrane u peć. slobodan dio treba očistiti metlicom. npr. Pizza majstor zna “žonglirati” s drvom: blizu žeravice – ali ne na nju . flambirani kolači. Treba predvidjeti barem sat vremena.stavi jednu cjepanicu. svi recepti u kojima se hrana u krušnoj peći mora peći dulje od dvadeset minuta (dakle. Uz nadzor pečenja. pizzu treba okretati metalnom lopaticom ili je pomaknuti u prednji dio peći ako je peć prevruća. U toploj peći mora biti dovoljno žeravice. nakon što je meso pečeno. rebrica. Peče se na podignutoj rešetki jer bi se u izravnom dodiru meso zalijepilo na vruću opeku. zagrijavanje peći je na vrhuncu. u vatru se. povrće. nakon čega se lopatica brzim pokretom izvlači iz peći. U gusnatoj posudi rebrica će poprimiti zlaćanu boju s obje strane. izvaditi žeravicu s tog mjesta. ali savršeno prikladna za kratko pečenje. Dakle. koja tako ne izgori i ne pretvara se u katran. na otvorenoj vatri peku se ražnjići od mesa. Zbog toga je krušna peć na drva zanimljiva: masnoća nije u kontaktu sa žeravicom. Taj postupak ima dvije posljedice: drvo se brzo zapali i ne potiče odmah sloj žeravice koji je već dovoljan. Na to će se mjesto stavljati pizze. Nakon što se žeravica pomakne uokolo po peći ili na jednu stranu površinske ploče. koje se mora nadzirati. Postignuta toplina dovoljna je za pečenje na otvorenoj vatri. voćni kolači. rebrica. . pizze. pile ili but) bit će bolji ako ih se pripremi drugačije: pečenjem u zatvorenoj peći.. Ova vrsta pečenja prikladna je za hranu na žaru. a boja od žarke i crvene do blage. Najvažnije je vrijeme zagrijavanja peći prije stavljanja hrane. Priprema mesa Plamen treba biti slabiji nego za pečenje pizza. ružmarina ili drugih aromatičnih biljaka koje lagano gore u blizini mesa. Osim krumpira pod pepelom. Riječ je o brzom pečenju. Meso se nikad ne peče na žeravici. Pečenje na otvorenoj vatri je pečenje na visokoj temperaturi koja je uglavnom agresivna. Kako bi meso ili riba imali što bolji okus. riba. ne brinite.. Ona varira od žive do smirene. Što se tiče čiščćenja ploče.. Ona će se spontano zapaliti nakon nekoliko minuta. U pećima velikih dimenzija treba izbjegavati da vatra bude izravno ispod stražnjih izlaza dima kad su otvoreni. Dovoljno je. Za ovu vrstu pečenja najbolje je rasporediti žeravicu u obliku prstena po rubu peći. 40 minuta u uobičajenom slučaju. Da bi pizza bila dobra i mekana. Možda će trebati petnaestak minuta poticati vatru i “samoočišćena” peć će biti spremna za ostale vrste hrane. ne uvijek ravnomjernom. štetan za zdravlje. voće. Sok od mesa bit će sačuvan. kolač koji ćete kasnije peći neće poprimiti miris kobasice. Ova uporaba jamči dugovječnost peći jer nije opterećena na jednom mjestu.. razne kobasice. može staviti loza. treba je peći barem tri minute. Svod je pobijelio na još nižoj razini. Svi sagoreni ostaci nestat će s dimom kroz dimnjak. koje je potrebno nadzirati. ražnjići. Masnoća koja izlazi iz mesa (posebno u slučaju kobasica) teći će po ploči. Tijekom pečenja. Potrebna je vruća peć (donja ploča mora biti na 300 ºC) i stalni plamen koji zagrijava svod kako bi se dobio optimalni efekt zračenja. To će samo ugrijati odvode dima i nepotrebno trošiti drvo. dat će mu ugodnu aromu. Grančice mente. već uz nju.

Tada je potrebno 15 do 30 minuta da se temperatura ujednači ili da se snizi ako je previsoka. To omogućuje da se npr. Zbog toga kruh i ostala hrana ponekad lagano zagore. Važno je dobro osušiti krpu ili kokosovu četku kako bi se spriječio termički šok za površinsku ploču. kolači) ili vrlo pažljivo peći (npr. Me utim. tj. da peć bude u potpunosti ugrijana. Često osoba koja koristi peć. Poželjeti pizzu u podne iako je već 11 sati? To je moguće ako se upotrebljava sitno drvo i ako se vatra održava bez pretrpavanja. . vrata zatvore. Kombiniranje tih dvaju načina pečenja omogućuje da se peć koristi tijekom cijelog dana. Ovaj način pečenja zahtijeva da toplina u peći bude što ravnomjernija. Upotreba peći na drva za kuhanje znatno smanjuje vrijeme kuhanja. navečer će peć još uvijek biti topla bez ponovnog paljenja vatre i spremna za zapečeni kolač od krumpira. koliko je potrebno da se većina žeravice pretvori u pepeo i da se temperatura ujednači. intenzivno zagrijava peć i vrlo rano stavlja hranu u nju. a u u kutiji se nalazi žeravica. Poklopac na kutiji za pepeo sprečava neugodno širenje dima. I napokon. KAKO PEĆI U OTVORENOJ PEĆI NAKON PEČENJA U ZATVORENOJ PEĆI? Meso je moguće peći u peći koja je bila zagrijana prije 45 minuta. dobro je malo gurnuti vrata.KAKO PRIPREMITI PEĆ ZA PEČENJE U ZATVORENOJ PEĆI ? Nakon što se peć zagrije. Pomoću nje žeravica se može jednostavno iznijeti iz peći. Ovaj starinski postupak lako je naučiti. nakon što su pizze pečene. To znači da treba ukloniti sve tragove pepela s ploče pomoću vlažne pamučne krpe pričvršćene na kraj dugačke drške. Posljednji pepeo očisti se mesinganom četkom. pomoći će pri učenju upotrebe peći. Treba ukloniti pepeo. gove i file ili soufflé). Za pečenje kruha bit će potrebno pomesti. peče nekoliko sardina dok se istovremeno peć zagrijava za pečenje pizze s plodovima mora. brioši. Za tavice i tanjure ovo je dovoljno čisto. Nekoliko trikova. Danas je lakše upotrijebiti kokosovu četku na dugačkoj dršci. Mora se bijeliti do poda. a zatim očistiti površinsku ploču. Za lososa od 3 kg bit će potrebno 15 minuta pečenja. svinjsku pečenku ili lasagne. i to sve do trenutka stavljanja pizze. žeravica je pomaknuta s dna peći prema naprijed. Pepeo se vadi pomoću kutije za pepeo i strugaljke. U zatvorenoj peći običan zapečeni kolač od krumpira bit će gotov za 40 minuta. ali redovito. Krušna peć omogućuje spremnost na nepredvi ene obroke. što i jest smisao krušne peći. meso se mora peći što bliže žeravici i mora ga se obavezno okretati tijekom pečenja kako bi ga se što bolje izložilo isijavanju žeravice. kao i na komplicirane bankete. ako je žeravica rasprostranjena po cijeloj površinskoj ploči. Zahvljujući njoj. Ako se. dizano tijesto: kruh. Pripremanje u zatvorenoj peći preporuča se uglavnom za jela koja se moraju polako (npr. hrana je u peći i vrata su zatvorena. izmiješani padaju žeravica i pepeo. objašnjenih u poglavlju o temperaturi. U posudu za pepeo postavljenu ispred otvora peći.

Na stanje peći ukazat će vam oko i termometar. Treba je pustiti da se ohladi otvorivši širom vrata i zatim ponovno započeti mjerenje. ali ta temperatura nije jednolična. temperatura je malo ispod 100 ºC. Ako vam se ova metoda čini sirovom. postoji vrlo jednostavan način da se izmjeri temperatura u peći. ne pretjerano intenzivno. krušna peć je zanimljiva izme u ostalog zbog svoje sposobnosti da skupi intenzivnu toplinu svom svojom debljinom. Peć. te mrlje znače da je temperatura dosegla barem 500 ºC. ali da se ne dimi. peć je spremna za otvoreno pečenje. Temperatura peći je uglavnom 260 ºC. ovisno o brzini vrenja ili isparavanja. Treba pričekati. Ta živa i dobro raspore ena toplina idealna je za pečenje zlaćanog kruha. niti da gori. Crni dim koji prekriva svod. treba upotrebljavati poseban termometar otporan na najmanje 400 ºC. Me utim. a zatim postupno pocrniti. Prikazat će temperaturu komore za pečenje s odmakom od oko pola sata. a to je da se u nju stavi termometar i da se zatvore vrata. KAKO ODREDITI TEMPERATURU U ZATVORENOJ PEĆI? Kao što je rečeno u prijašnjem poglavlju. može se očekivati temperatura od oko 270 ºC na nekim mjestima u peći. Ta se temperatura brzo postigne. Pečenje kruha Peć je bijela po cijelom svodu. najučinkovitiji način da se “osjeti” temperatura je gurnuti brzo golu ruku u peć. termometar smješten u peć pokazivat će ili temperaturu vatre ili temperaturu zraka koji ulazi u peć. Ako u kontaktu s pločom voda prska i rasprši se u fine kapljice. temeratura je prilično iznad 100 ºC. dobro izolirana i s izolacijskim vratima. Nekoliko kapi raspršenih po ploči brzo će pokazati. Nakon što se očisti žeravica.TEMPERATURA PEĆI KAKO ODREDITI TEMPERATURU U OTVORENOJ PEĆI? Kad se peć upotrebljava s otvorenim vratima i žeravicom u peći. Dobro poticana vatra gorjela je oko 2 sata. U blizini žeravice temperatura doseže 400 ºC. hladi se vrlo polako. je li 100 ºC daleko. zagrijavanje peći. Žeravica raspore ena u obliku vijenca po rubu peći doći će do crnila od dima koje pokriva posljednja dva ili tri reda opeke. pustiti da se temperatura stabilizira i sljedeći put staviti manje drva. U prosjeku se hladi 7 ºC po satu. a tanjurić sa šećerom na ploču pa će će vam to pokazati kada je temperatura ispod 175 ºC. Zapravo. nekoliko trikova može vam dati točniji dojam o temperaturi. Zbog toga žeravicu treba rasporediti po cijeloj ploči oko pola sata prije pečenja bilo kakve hrane na otvorenoj vatri. Nakon 45 minuta poticane vatre. teško je govoriti o gradiranju temperature. Korisno je prepoznati neke stupnjeve temperature kako bi se moglo naslutiti koliku temperaturu je peć sačuvala. Ako u polumraku peći primijetite na nekim mjestima crveni odsjaj. Peć je često prevruća za pečenje kruha. a još više njegov nestanak. postoji mogućnost da ga ošteti previsoka temperatura pa unutarnji termometri nisu namijenjeni za takav način upotrebe. Sme u boju poprima na 155 ºC. U toj fazi u peć se ne smije stavljati hrana jer bi vrlo brzo izgorjela. Dugotrajno. a zatim crnu boju. posebno u periodu učenja. Izgužvani komad novinskog papira dat će istu informaciju. Nekoliko sati nakon pečenja kruha u tanjurić stavite šećer. To je dobra temperatura za pečenje nekih vrsta kolača. Šaka brašna bačena na ploču mora poprimiti sme u boju. Čim crnilo od dima zahvati oko dvije trećine svoda. Termometar sa sondom smješten u vatrootporni sloj učinkovito će pokazivati prosječnu temperaturu. Ako voda navlaži opeku i brzo ispari. dat će joj topline dovoljno za barem 24 sata. daju na znanje da je temperatura prešla 270 ºC. Na 170 ºC šećer poprima sme u. To je znak da je temperatura dobra za pečenje kruha. Osim toga. Koju god temperaturu da je dosegla u početku. uvijek će slijediti istu krivulju hla enja. Nakon odre enog vremena učenja korištenja peći. Potrebno je provjeriti rast temperature kako biste ga izvadili ako je ona iznad 400 ºC. a blizu vrata iznosi tek 200 ºC. Prednost tog postupka je preciznost. kada se jednom stabilizira. Pečenje pite Voda vrije na 100 ºC. .

30 h 1h 1h 1h 1h 1.30 h 1.aluminij metal. kolači Kruh Quiche lorraine Biskvit za tortu Kuglof Rolada Nabujak Gratinirane kruške Sušenje začin.30 h 1h 1. itd.30 h 1. postignutoj temperaturi.30 h 1h 1h 1. bilja Dimljenje Riba. 2kg Janjeći but. 2kg Puran Odojak.30 h 1. šunka.30 h 2h 2. 2kg Janjeći but.30 h 1. peć je prikladna za pripremu navedenih namirnica. povrće.30 h 1. JELO Vrijeme loženja Zdjela Vrijeme pečenja 1. . 1kg Svinjski kotlet Perad.30 h 1h keramika keramika gus keramika keramika aluminij gril keramika gus gril ili aluminij keramika gril keramika gril gril keramika al-folija aluminij keramika alu-folija alu-folija metal. pecivo. 15kg Crveno meso Gove i kotlet Gove e pečenje.30 h 1.40 h 3h 10-15min 10-15min 10-15min 10-15min 1.30 h 1.30 h 1.30 h 1h 1. Puslice od bjelanjka Z Z O Z Z Z O Z Z O Z O Z O O Z Z O Z Z O Z Z O Z Z Z O Z Z Z 180° C 180° C 220° C 220° C 250° C 250° C 250° C 180° C 200° C Temp. 1kg Riblji filet Riba Povrće Gratinirani krumpir Pečeni krumpir Zapečena rajčica Ratatouille Pečenje u alu foliji Riba. voće Kruh.30 h 1.40 h 5 min 15 min 3-5 min 10-15min 40 min 30 min 10 min 2-3 h 10-20min 10-20min 40 min 30 min 10-15min 30 min 4 -5 min 40 min 10 min 48 h 10 h 180° C 160° C vrlo vruće vrlo vruće 240° C 240° C 200° C 220° C 140° C 20° C 70° C metal 1h Priprema hrane uz hla enje do odre ene temperature Dijagram prikazuje gubitak topline i vrijeme hla enja krušne peći nakon zagrijavanja do maksimalno preporučene temperature 300° Ovisno o C. meso.10 h 1.Priprema hrane uz zagrijavanje do odre ene temperature Otvorena vrata (O) Zatvorena vrata (Z) Bijelo meso Teleče pečenje.30 h 1h 1. 1kg Svinjsko pečenje.30 h 1.aluminij keramika metal keramika metal 1h 50 min 5 min 1. 2kg Pečenka Ražnjići Riba Riba.

zaprljana i da dim ostavi tragove na opeci svoda peći. Kao i u slučaju pizze. pa ih treba čistiti od početka do vrha dimnjaka. Posuda za pepeo 7. Metalne dijelove ( vrata. ono što je nastalo prskanjem. Drvena lopata 2. . Me utim. Tako er treba izbjegavati prodiranje vode u peć. vlažno drvo pogoduje taloženju ča e. otvorena ili zatvorena. Termometar za svod NAPOMENA: Tvrtka Kamini Hoyan ne snosi odgovornost za štete nastale neispravnim korištenjem krušne peći. Ponekad se dogodi da je opeka. U ovim uputstvima za korištenje moguće su tiskarske pogreške. Pri kraju zime vanjska peć mora se polako zagrijavati. U tom slučaju dovoljno je oprati prolaz spužvom i vodom u koju je dodan tekući deterdžent za posu e. njezina obloga mora se redovito održavati odgovarajućim sredstvima. Košare 6. Mesingana četka 3. U ovim uvjetima peć će vas pratiti mnogo godina i dočekati buduće generacije. Zakrivljena strugaljka 5. ne trebaju vas zabrinjavati. baš na ulazu u peć. Njezino je održavanje vrlo jednostavno. Ovisno o učestalosti upotrebe. Unutarnji termometar 12. dimovodni kanali nisu izloženi istim uvjetima. kutiju ze pepeo) peći treba redovito održavati i to bojama prikladnima za visoke temperature. Lopata za žeravicu 8. Može ga obaviti korisnik ili specijalizirana tvrtka.ODRŽAVANJE PEĆI Krušna peć na drva radi bez ograničenja. DODATNI PRIBOR ZA KRUŠNU PEĆ 1. Inox lopata 11. dovoljno je baciti na to mjesto malo žeravice. Komora za pečenje se po definiciji sama čisti. preporučljivo je predvidjeti godišnje čišćenje peći: ča a u peći izgara čim temperatura prije e 270 ºC. kako bi se na istom mjestu ponovno ispekla pizza. Tijekom upotrebe zna se desiti da se nadjev za pizzu prosipa po ploči. Inox lopata 10. kao prilikom prve vatre. Ravna strugaljka 4. kako bi se cijela konstrukcija osušila. Kvaliteta drva kojim se loži. Žarište 9. Kako bi se očistila. Nakon nekoliko minuta ta će hrana pougljeniti i nestat će s pepelom koji će biti odstranjen. u nekoliko će minuta “probaviti” žeravica bačena na to mjesto. Masnoća i sok iz mesa koje se peče na roštilju i zapečeno jelo koje izlazi iz posude. Ako je peć izložena vremenskim nepogodama. Čišćenje dimnjaka krušne peći je obavezno. Svrha toga je da se spriječi prodiranje vode do izolacije peći. utječe na slojeve nečistoće u dimnjacima: zeleno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful