Obligaţii ale elevilor privind disciplina Educaţie Fizică şi Sport:  Prezentarea adeverinţei medicale în primele 2 săptămâni de şcoală, care

să specifice dacă este APT sau INAPT pentru practicarea exerciţiilor fizice, precum şi perioada pentru care se acordă adeverinţa (de ex: valabil pentru anul şcolar 2007 – 2008);  Elevilor declaraţi INAPŢI vor avea specificat pe adeverinţa medicală şi motivul pentru care este scutit elevul respectiv, precum şi perioada scutirii;
 Elevii INAPŢI temporar (pe parcursul anului şcolar) în urma unor fracturi, entorse,

operaţii, etc, sunt obligaţi ca în termen de o săptămână de la reluarea activităţii să prezinte profesorului de educaţie fizică adeverinţa medicală care să precizeze motivul scutirii pentru efort, precum şi perioada de timp pentru care este scutit elevul;  Neprezentarea adeverinţei medicale în perioada de timp stabilită, obligă elevul să participe la oră, dar nu are DREPTUL să practice efectiv exerciţiile fizice,  Prezenţa la orele de Educaţie Fizică este obligatorie atât pentru elevii APŢI, cât şi pentru cei INAPŢI;  Elevii APŢI pentru practicarea exerciţiilor fizice trebuie să aibe echipament sport corespunzător (trening, şort, tricou, adidaşi, tenişi etc) în funcţie de timpul de-afară; Elevii care nu sunt echipaţi corespunzător nu au drept de practicare a exerciţiilor fizice;  În timpul orelor de educaţie fizică şi sport, cât şi în timpul programului şcolar, elevul are obligaţia să respecte următoarele prevederi, pentru care îşi asuma întreaga responsabilitate: • Să evite producerea de accidente atât pe terenul de sport, cât şi in sala de educaţie fizică; • Să informeze profesorul de educaţie fizică în cazul producerii unor accidente; • Să se comporte responsabil şi civilizat în orice împrejurare, să nu scuipe, să nu înjure pe terenul sau în sala de educaţie fizică, să nu arunce cu pietre sau alte obiecte provocatoare de accidente;

1

în perioada imediat următoare. 2 . Sustragerea de la susţinerea probelor de evaluare prin notare cât şi a celor de evaluare curentă atrage după sine neîncheierea situaţiei şcolare la disciplina Educaţie fizică.  Elevii INAPŢI TEMPORAR au dreptul să susţină probele pe care nu le-au putut susţine pe perioada scutirii. şi pot să crească sau să scadă în funcţie de implicarea. precum şi probele de evaluare curentă. cu condiţia să fie selectaţi.  Să susţină probele de evaluare prin notare pentru care au optat. Drepturile elevilor privind disciplina Educaţie Fizică şi Sport:  Să beneficieze de baza materială şi sportivă a şcolii. • Să nu distrugă materialele didactice. sau a profesorului de educaţie fizică.  Susţinerea probelor de evaluare prin notare şi a probelor de evaluare curentă este obligatorie pentru toţi elevii APŢI. în funcţie de gravitatea faptei comise. şi vor fi acordate în funcţie de performanţele elevilor raportate la BAREMELE de notare în urma susţinerii probelor sportive. atitudinea. • Profesorul are obligaţia să verifice starea tehnică a aparatelor şi a bazei  Notele la disciplina Educaţie fizică şi sport încep de la 1.  Să participe la orele de Educaţie Fizică şi Sport. comportamentul şi limbajul acestora în timpul lecţiei.  Elevii care nu respectă aceste obligaţii vor fi sancţionaţi ca atare. atunci când starea de sănătate şi de pregătire fizică le vor permite acest lucru.  Să participe la concursuri organizate în şcoală sau în afara acesteia. Evaluarea elevilor prin notare se realizează în urma susţinerii probelor de evaluare prin notare.  Să fie evaluaţi în datele stabilite pentru susţinerea probelor de evaluare prin notare si a celor de evaluare curenta. materiale.• Să nu se joace cu mingea în curtea şcolii decât sub supravegherea unui dascăl.

50 19 3 x x 2 x x 3 15 3 16 9 135 9”6 3’24 2. Gimnastică 5.30 12 Nota: 6 B F 6 2 16 4 17 11 155 8”8 3’55 2. Joc Flotări Tracţiuni din atârnat Ridicarea trunchiului din culcat dorsal 30” Ridicarea picioarelor din culcat dorsal 30” Musculatura Ridicarea trunchiului spatelui din culcat facial 30” Ridicarea bazinului din aşezat 30” Musculatura Săritura în lungime de picioarelor pe loc (cm) Alergări Alergarea de viteză 50m cu start de sus Alergarea de rezistenţă 600m fetele.45 15 Nota: 9 B F 12 5 22 10 23 17 170 8”2 3’40 2.50 16 Nota:10 B F 14 6 24 12 25 19 175 8”0 3’35 2.55 17 2.60 21 5 x x 4 x x 5 18 6 19 12 145 9”2 3’18 2. Forţa Capacităţi / Competenţe evaluate Musculatura braţelor Musculatura abdominală Probe de control Nota: 5 B F 4 1 15 3 16 10 150 9”0 4’00 2. 800m băieţii Sărituri Săritura în lungime cu elan (cm) Aruncări Aruncarea mingii de oină (m) Acrobatică Elemente acrobatice izolate Exerciţiu la sol Sărituri Săritura la un aparat de gimnastică Jocul sportiv Procedee tehnice ales izolate Structură tehnico – tactică Joc bilateral .65 22 6 x x x x 6 20 8 21 14 150 9”0 3’15 2.Sistemul de Evaluare la educaţie fizică şi sport pentru CLASA a V-a Nr.45 18 2 x x 1 x x 3 2 14 2 15 8 130 9”8 3’27 2.55 20 4 x x 3 x x 4 16 4 17 10 140 9”4 3’21 2.40 14 Nota: 8 B F 10 4 20 8 21 15 165 8”4 3’45 2.35 13 Nota: 7 B F 8 3 18 6 19 13 160 8”6 3’50 2. Crt 1. Atletism 3.70 23 x x x 7 22 10 23 16 155 8”8 3’12 2.

75 25 x x x 8 23 11 24 17 160 8”6 3’05 2. Forţa Capacităţi / Competenţe evaluate Musculatura braţelor Musculatura abdominală Probe de control Nota: 5 B F 5 2 16 4 17 11 155 8”8 3’50 2. Crt 1.Sistemul de Evaluare la educaţie fizică şi sport pentru CLASA a VI-a Nr.55 16 Nota: 9 B F 13 6 23 11 24 18 175 8”0 3’30 2. Gimnastică 5.60 17 Nota:10 B F 15 7 25 13 26 20 180 7”8 3’25 2.45 14 Nota: 7 B F 9 4 19 7 20 14 165 8”4 3’40 2.60 22 4 x x 4 x x 5 17 5 18 11 145 9”2 3’14 2.55 21 3 x x 3 x x 4 16 4 17 10 140 9”4 3’17 2.40 13 Nota: 6 B F 7 3 17 5 18 12 160 8”6 3’45 2.70 24 6 x x x x 7 21 9 22 15 155 8”8 3’08 2.50 15 Nota: 8 B F 11 5 21 9 22 16 170 8”2 3’35 2. Atletism 3.65 18 2. Joc Flotări Tracţiuni din atârnat Ridicarea trunchiului din culcat dorsal 30” Ridicarea picioarelor din culcat dorsal 30” Musculatura Ridicarea trunchiului spatelui din culcat facial 30” Ridicarea bazinului din aşezat 30” Musculatura Săritura în lungime de picioarelor pe loc (cm) Alergări Alergarea de viteză 50m cu start de sus Alergarea de rezistenţă 600m fetele. 800m băieţii Sărituri Săritura în lungime cu elan (cm) Aruncări Aruncarea mingii de oină (m) Acrobatică Elemente acrobatice izolate Exerciţiu la sol Sărituri Săritura la un aparat de gimnastică Jocul sportiv Procedee tehnice ales izolate Structură tehnico – tactică Joc bilateral .20 2.65 23 5 x x 5 x x 6 19 7 20 13 150 9”0 3’11 2.50 20 2 x x 2 x x 4 3 15 3 16 9 135 9”6 3.

Crt 1.Sistemul de Evaluare la educaţie fizică şi sport pentru CLASA a VII-a Nr.60 17 Nota: 9 B F 14 7 24 12 25 19 180 7”8 4’35 2.75 26 7 x x x x 8 22 10 23 16 160 8”6 4’35 2. Forţa Capacităţi / Competenţe evaluate Musculatura braţelor Musculatura abdominală Probe de control Nota: 5 B F 6 3 17 5 18 12 160 8”6 4’55 2.55 22 3 x x 3 x x 5 4 16 4 17 10 140 9”4 4’55 2. Jocul sportiv Procedee tehnice Joc ales izolate Structură tehnico – tactică Joc bilateral .50 15 Nota: 7 B F 10 5 20 8 21 15 170 8”2 4’45 2. Acrobatică Elemente acrobatice Gimizolate nastică Exerciţiu la sol Sărituri Săritura la un aparat de gimnastică 5.70 19 Flotări Tracţiuni din atârnat Ridicarea trunchiului din culcat dorsal 30” Ridicarea picioarelor din culcat dorsal 30” Musculatura Ridicarea trunchiului spatelui din culcat facial 30” Ridicarea bazinului din aşezat 30” Musculatura Săritura în lungime de picioarelor pe loc (cm) 2.45 14 Nota: 6 B F 8 4 18 6 19 13 165 8”4 4’50 2.70 25 6 x x 6 x x 7 20 8 21 14 155 8”8 4’40 2. 1000m băieţii Sărituri Săritura în lungime cu elan (cm) Aruncări Aruncarea mingii de oină (m) 3.65 18 Nota:10 B F 16 8 26 14 27 21 185 7”6 4’30 2.80 27 x x x 9 24 12 25 18 165 8”4 4’30 2.60 23 4 x x 4 x x 5 17 5 18 11 145 9”2 4’50 2.55 16 Nota: 8 B F 12 6 22 10 23 17 175 8”0 4’40 2.65 24 5 x x 5 x x 6 18 6 19 12 150 9”0 4’45 2. Alergări Alergarea de viteză Atle50m cu start de sus tism Alergarea de rezistenţă 800m fetele.

65 18 Nota: 9 B F 15 8 25 13 26 20 185 7”6 4’30 2. Alergări Alergarea de viteză Atle50m cu start de sus tism Alergarea de rezistenţă 800m fetele. Jocul sportiv Procedee tehnice Joc ales izolate Structură tehnico – tactică Joc bilateral .60 17 Nota: 8 B F 13 7 23 11 24 18 180 7”8 4’35 2.85 29 x x x 10 25 13 26 19 170 8”2 4’25 2.60 24 3 x x 3 x x 6 5 17 5 18 11 145 9”2 4’50 2.75 20 Flotări Tracţiuni din atârnat Ridicarea trunchiului din culcat dorsal 30” Ridicarea picioarelor din culcat dorsal 30” Musculatura Ridicarea trunchiului spatelui din culcat facial 30” Ridicarea bazinului din aşezat 30” Musculatura Săritura în lungime de picioarelor pe loc (cm) 2.65 25 4 x x 4 x x 6 18 6 19 12 150 9”0 4’45 2. Acrobatică Elemente acrobatice Gimizolate nastică Exerciţiu la sol Sărituri Săritura la un aparat de gimnastică 5.50 15 Nota: 6 B F 9 5 19 7 20 14 170 8”2 4’45 2. 1000m băieţii Sărituri Săritura în lungime cu elan (cm) Aruncări Aruncarea mingii de oină (m) 3. Forţa Capacităţi / Competenţe evaluate Musculatura braţelor Musculatura abdominală Probe de control Nota: 5 B F 7 4 18 6 19 13 165 8”4 4’50 2.Sistemul de Evaluare la educaţie fizică şi sport pentru CLASA a VIII-a Nr.80 28 7 x x x x 9 23 11 24 17 165 8”4 4’30 2.55 16 Nota: 7 B F 11 6 21 9 22 16 175 8”0 4’40 2.70 19 Nota:10 B F 17 9 27 15 28 22 190 7”4 4’25 2.75 27 6 x x 6 x x 8 21 9 22 15 160 8”6 4’35 2.70 26 5 x x 5 x x 7 19 7 20 13 155 8”8 4’40 2. Crt 1.

*La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se evaluează un singur cuplu de probe. conform opţiunilor elevilor. la clasele care în schema orară cuprinde 2 ore săptămânal se acordă obligatoriu 6 note anual. La JOCURILE SPORTIVE.  Elevii care optează pentru exerciţiul la sol vor fi apreciaţi din nota maximă 10. 7 . Pe parcursul anului şcolar.  Elevii care optează pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciaţi din nota maximă 9. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. provenită din media notelor obţinute la cele două probe care au alcătuit cuplul. cumulativ.  Elevii care optează pentru jocul bilateral vor fi apreciaţi din nota maximă 10. potrivit opţiunii comune profesor – elev.  1 notă pentru ALERGAREA DE VITEZĂ. Notarea elevilor se realizează astfel:  Elevii care optează pentru executarea separată a procedeelor tehnice de bază vor fi apreciaţi din nota maximă 8. prin cupluri de câte 2 probe vizând segmente diferite. conform opţiunii. la una dintre acestea. * La gimnastică acrobatică notarea se face astfel:  Elevii care optează pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciaţi din nota maximă 9. după cum urmează:  2 note pentru calitatea motrică FORŢĂ. Calitatea motrică VITEZA se evaluează prin proba atletică –Alergarea de viteză pe 50m.  Acrobatică şi săritură. conform opţiunii elevilor.MODALITĂŢI DE APLICARE A SISTEMULUI DE EVALUARE Calitatea motrică FORŢA se evaluează de două ori pe an. *La clasele care au în schema orară o oră pe săptămână se renunţă la una din cele două probe. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o notă.  Săritură la un aparat. sau două jocuri diferite. aceştia vor fi apreciaţi cu o singură notă pentru una din următoarele variante:  Gimnastică acrobatică. La GIMNASTICĂ. se poate preda un singur joc pentru întreaga clasă.

fără atingerea solului cu călcâiele. simultan cu ridicarea alternativă a picioarelor (băieţi).  1 notă la JOCUL SPORTIV – care se acordă la sfârşitul anului şcolar.  Ridicarea şi extensia trunchiului.  Se înregistrează numărul de repetări. Ridicarea trunchiului din culcat dorsal timp de 30”:  Culcat dorsal cu palmele la ceafă.  Se revine în poziţia iniţială. Tracţiuni din atârnat:  Atârnat cu braţele şi corpul întinse.  1 notă pentru jocul sportiv. cu capul şi braţele peste nivelul băncii (scăunelului) de gimnastică.  Îndoirea braţelor până la apropierea pieptului de sol şi revenire în poziţia iniţială. timp de 30”:  Culcat facial cu braţele întinse în prelungirea corpului ţinând un baston apucat de capete. Ridicarea bazinului din aşezat. tălpile fixate pe sol.  Se înregistrează numărul de execuţii. Ridicarea picioarelor din culcat dorsal timp de 30”:  Culcat dorsal. capul pe spate (fete). fără lovirea solului. picioarele fixate pe sol. genunchii îndoiţi la 90 grade. după cum urmează:  1 notă pentru calitatea motrică FORŢĂ. 8 . săritură la un aparat.  La semnal executantul ridică picioarele întinse la verticală şi revine în poziţia iniţială.  Se înregistrează numărul de repetări. privirea înainte.  La semnal. DESCRIEREA PROBELOR: Flotări:  Din poziţia culcat facial sprijinit pe palme şi pe vârful picioarelor. La clasele pentru care schemele orare prevăd o oră pe săptămână se acordă obligatoriu 4 note pe an şcolar. priza preferată. corpul extins.  Îndoirea braţelor până când bărbia depăşeşte nivelul barei şi revenire în poziţia iniţială. Ridicarea trunchiului din culcat facial.  Se înregistrează numărul de repetări.  1 notă pentru o probă atletică. corpul întins.  1 notă la GIMNASTICĂ: la acrobatică. sau o medie între cele 2.  La semnal executantul ridică trunchiul atingând genunchii cu coatele revenind în poziţia iniţială. palmele la ceafă. timp de 30”:  Aşezat apropiat cu palmele sprijinite pe sol înapoia bazinului. 1 notă pentru altă probă de atletism la opţiunea elevului.  1 notă pentru gimnastică.  Se înregistrează numărul de execuţii. bazinul se ridică.  Aceeaşi mişcare.

 Cronometrul se porneşte la mişcarea piciorului din spate.  Se apreciază calitatea execuţiei.  Se inregistrează timpul realizat în minute şi secunde. pe deasupra umărului.  Se execută în linie dreaptă pe teren plat. numărul şi dificultatea elementelor componente. Se înregistrează numărul de repetări. startul de jos cls VII-VIII.  Locul de aterizare se amenajează cu saltele de gimnastică.  Se aruncă pe un spaţiu marcat. Elemente acrobatice izolate:  Elevii care optează pentru susţinerea acestei probe execută izolat numărul de elemente acrobatice prevăzute în sistemul de evaluare pentru fiecare ciclu şi clasă.  Se apreciază corectitudinea săriturii respective.  Se înregistrează lungimea săriturii în metri şi centimetri.  Se apreciază corectitudinea execuţiei.  Se înregistrează timpul realizat în secunde şi fracţiuni de secundă. Alergarea de rezistenţă:  Se execută pe teren plat sau variat pe distanţele prevăzute la fiecare ciclu de învăţământ.  Bătaia se execută într-un spaţiu delimitat de profesor.  Se înregistrează lungimea aruncării.  Se înregistrează numărul de sărituri. Procedee tehnice izolate din jocul sportiv:  Elevii care optează pentru susţinerea acestei probe execută izolat numărul de procedee tehnice prevăzute în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Exerciţiu la sol:  Elevul care optează pentru susţinerea acestei probe va efectua exerciţiu liber ales (sau impus) cuprinzând elemente acrobatice şi de legătură prevăzute de programă. Aruncarea mingii de oină de pe loc:  Aruncarea se execută cu o singură mână.  Se execută una din săriturile prevăzute în programa clasei respective. Structura tehnico-tactică:  Elevul care optează pentru susţinerea acestei probe va efectua o structură cuprinzând elemente tehnico-tactice prevăzute în programă. Săritura în lungime de pe loc:  Stând cu tălpile uşor depărtate înapoia unei linii. 9 . Săritura în lungime cu elan:  Se execută numai la groap cu nisip bine afânat. Alergarea de viteză pe 50m:  Startul din picioare cls V-VI.  Săritură în lungime cu desprindere de pe ambele picioare pe un marcaj trasat pe sol.  Se măsoară de la urma lăsată de vârful piciorului de bătaie până la prima urmă dinspre prag.  Se apreciază corectitudinea execuţiei. la aterizare. Săritura la un aparat de gimnastică:  Se execută cu bătaie pe trambulină dură sau semielastică. prin azvârlire.

 Se desfăşoară utilizând conţinuturile şi regulile prevăzute în programa clasei respective. Se apreciază corectitudinea şi cursivitatea execuţiei. numărul şi dificultatea procedeelor.  Se apreciază comportamentul de joc. Joc bilateral:  Se organizează pe terenuri şi cu efective regulamentare sau adaptate. 10 .