You are on page 1of 33

Stranac u kuci 1. Poglavlje Doris je pogledala u svoj skupoceni sat i uzdahnula.

Znala je da Bane uvek kasni , ali se i ovaj put nadala da bi njen stariji brat bar jednom mogao da stigne na vreme. Noge su joj se smrzavale na snegu jer je bila u tankim cizmicama, a tana no telo joj se treslo na vetru koji je jako duvao ispred aerodromske zgrade. Kak o je bila sklona prehladama, unapred je znala da ce narednih dana morati da pije tablete i vitamine. Doris se nakon novogodi njih praznika vracala svom ustaljenom ivotu poslu na privat nom univerzitetu, na kojem se brinula o finansijama, uplatama, nabavkama, svim o nim za ta je bilo potrebno izdvojiti novac ili ga uzeti. Vracala se i porodicnoj kuci u kojoj su je cekali otac, majka, brat i njegova novopecena verenica, s koj om se nije najbolje slagala. Iza sebe je ostavila Barselonu i Borka, nekoliko pr edivnih dana novogodi njih praznika i pitanje da li je zaista vreme da donese kona cnu odluku i preseli se u paniju, a samim tim zakoraci i u brak, od koga je tolik o zazirala. Cula je kripu kocnica i shvatila da je Bane konacno stigao. Istrcao je iz auta, p oljubio je na brzinu u obraz, a onda bukvalno bacio njen kofer u gepek. Izvini to kasnim, ludaci naprave gu vu cim padne sneg. Niko u ovom gradu ne zna da vozi. Nasme ila mu se jer nije elela da mu prebacuje za dvadeset minuta cekanja na hladno ci. Bane i Doris su imali istu svetlo-smedu boju kose, iste zelene oci na oca, v isoka cela i lepe, male noseve. Bane je bio izrazito visok, ali ni Doris nije im ala problema s visinom. Razlikovali su se najvi e po karakteru. Dok je Bane bio en ergican, brbljiv, uvek spreman na akciju i brzoplet u odlukama, Doris je bila mi rna, spora, nekad previ e uspavana i neodlucna, to je mnogima jako smetalo. Pricaj, kako je u Barseloni? ta radi buduci zet? Nije volela kad su njeni zvali Borka tako. Borka je znala jo s Ekonomskog fakulte ta, bili su na istoj grupi, a njihovo kratkotrajno dru enje brzo se pretvorilo u l jubav i vezu koja je opstajala punih sedam godina. Naravno, citava njena porodic a ga je prihvatila. Svi su ga obo avali jer je zracio optimizmom, stalno se alio i nikad nije pravio probleme. Smatrali su ga savr enim momkom. Da, i Doris je smatra la da ima divnog verenika. Njegov odlazak za Barselonu sve je iznenadio. Naime, Borkov otac je bio vrlo poznati sportski strucnjak i dugo vremena je radio u pani ji, pa je prona ao nacin da zaposli sina u velikoj osiguravajucoj kuci i tako mu o moguci bolju buducnost nego to bi je imao u Srbiji. Borko je bio spreman da poved e i svoju devojku sa sobom, no Doris nije mogla da se tako lako i jednostavno od luci da napusti sve to je volela i kucu u kojoj je ivela od rodenja. Dodu e, nije bi la sebicna, vec ga je nagovarala da on ode bez obzira na nju. Sad, kad je on tam o skockao ivot po svojoj meri, insistirao je da se ona odluci za brak i za ivot kr aj njega. O tome su najvi e i razgovarali poslednjih nekoliko dana. Dobro je. Pozdravio te je mnogo. E, hvala. Pa? Jesi li napokon videla kako je tamo i shvatila da je najbolje da o de odavde? Svi su Doris nagovarali da ne casi ni casa, vec da to pre iskoristi priliku da na pusti Srbiju, a narocito posao na fakultetu koji je bio na sve lo ijem glasu zbog raznih malverzacija profesora i korupcije za koju je cak i Doris znala. Lepo je tamo. Barselona je grad iz snova. Mogu da zamislim! Ja bih iz ovih stopa oti ao, samo da mogu, da imam obezbeden pos ao. Ne bih se ni osvrnuo. Primetila je dozu netrpeljivosti u bratovom glasu. Dobro ga je poznavala, tako d a je odmah znala da se opet svadao sa svojom verenicom. Problemi sa Zoranom? Ma, pusti Zoranu. Nekad se pitam ta sam to video u njoj. To se i ja pitam, ali kad sam ti govorila da je devojka luda, nisi hteo da me sl u a . Zorana je u la u Banetov ivot pre samo est meseci. Dok je s drugarima letovao u Budv

i, Bane je na pla i naleteo na dugonogu devojku kovrd ave crne kose i crnih ociju i na smrt se zaljubio u nju. Kad su se vratili za Beograd, nastavili su da se vida ju jo mesec dana pre nego to ju je doveo u kuci i rekao da eli da je veri i da ivi s njom. Roditelji su prihvatili njegov izbor, narocito zbog cinjenice da mu je ve c trideset tri godine, pa su eleli da ga konacno o ene. Mesta u kuci je bilo na prv om spratu su iveli roditelji, na drugom je bio Banetov momacki stan, a potkrovlje je zauzela Doris. No, Zorana je vrlo brzo pokazala svoje pravo lice. Bila je lenja, nije elela da r adi ni kod kuce, ni van nje, potpuno je ignorisala Banetove roditelje, a Doris j u je nekoliko puta uhvatila kako joj pretura po odeci u njenom stanom. Na kraju su se estoko posvadale i od tad se jedna drugoj nisu ni javljale. Majka je poku ava la da ubedi kcerku kako ne treba da se svada sa snajkom. elela je cak da ih pomir i, ali tu pomoci nije bilo. Nije ona luda, samo je bezobrazna. Ali dove cu je u red. Kad se budemo vencali, im a da joj odmah napravim dete i dam joj zanimaciju. Doris ga je izbezumljeno pogledala. Ti stvarno planira da se venca s njom? Naravno, pa ne bih je verio da nemam nameru da se enim. Bane, razmisli. Zna kakva je. Prema mami i tati se pona a kao da su neki domari, ka o da su sluge i nimalo ih ne po tuje. A nocu svi cujemo kako se svadate jer ona ne ce da spava s tobom. Nisam znao da se ba toliko cuje kroz zidove. Cuje se, cuje, Bane. A, ta da se radi! Ona misli da bi trebalo da ivimo odvojeno, da negde kupimo stan. Mo da je to u redu, ivot u zajednici nije uvek lak. O cemu ti prica ? Kakav ivot u zajednici? Imate potpuno poseban stan, svoj sprat, n e morate ni da imate veze s nama ostalima! A kako ona to misli da kupite stan? R adi kao crnac u onoj banci za sme nu platu, a ona se po ceo dan izle ava. Odakle vam novac za stan? Ima Zorana neku ludu ideju Zastao je kao da se predomislio da dovr i recenicu. Kakvu ideju? Nije va no. Va no je. Reci mi. Ma, neku bezveze da uzmem moj deo za trecinu kuce, da se proda na sprat, ne to tako, pa od tih para da se kupi stan. Doris nije mogla da veruje ta je toj drskoj devojci moglo da padne na pamet. Govori o tome da ona misli kako bi na u porodicnu kucu trebalo rasparcati? Pa, tako nekako. Bane, molim te, nemoj to da uradi mami i tati. Nemoj o tome ni da razmi lja . Znam, znam Pusti sad Zoranu, rekao sam ti da cu ja nju srediti. Reci ti meni kako ivi Borko, kakav mu je stan, je li zadovoljan poslom. To su lep e stvari od ovih o vde. Iako je Doris zaista pocela da prica bratu o ivotu svog verenika, nije mogla da i zbaci iz glave podlost kojom Zorana ocigledno polako truje razum njenog brata.

2. Poglavlje

Otac i majka su je docekali s mno tvom pitanja. Jedva je uspela da na sve odgovori . Naravno, na stolu je bila spremna bogata vecera, s njenim omiljenim prebrancem oko koga se majka posebno potrudila. Doris je morala da bude zahvalna sudbini to je imala tako divne i bri ne roditelje. Nikada ih nije cula da se svadaju, bili s u tihi poput nje. Majka je do pre nekoliko godina bila profesorka istorije u osn ovnoj koli, a onda se penzionisala i potpuno posvetila kuci i domacinstvu. Otac j e jo radio kao gradevinski in enjer, a privatno je u gara i iza kuce radio auto-limar ske radove. Oboje su bili vredni ljudi i po rtvovani za svoju decu, pa su tako i u

speli da izgrade veliku, udobnu kucu u kojoj je za svakog bilo dovoljno mesta. Doris nikad nije imala problema da dovede prijatelje ili momke s kojima se zabav ljala. Cim je Bane napunio osamnaest, odmah su mu kupili motor koji je tra io, a o nda, godinu dana kasnije, zamenili su ga i doplatili za automobil po njegovoj elj i. Zbog dobrog vaspitanja Doris ih je jako cenila i zato se pla ila zla i povreda koje bi mogla da im nanese snaha kao to je Zorana. Kad im je sve ispricala to ih je zanimalo o Barseloni i Borku, oti la je u krevet. Dok se pela ka svom stanu, zacula je svadu na drugom spratu. Njen brat i njegova verenica ponovo su imali vreme za prepirku. Na svu srecu, kad je u la u svoje pot krovlje, bila je toliko umorna od puta i nesredena od utisaka iz panije da se nak on tu iranja odmah bacila u krevet i brzo utonula u san. 3. Poglavlje

Kad bi je neko pitao ko je njena najbolja prijateljica, Doris bi kao iz topa odg ovorila da je to Sne a. Zajedno su i le u srednju kolu. Dok su studirale, jedno vreme se nisu vidale, a onda su se ponovo srele jednog ki nog dana na ulici, razmenile brojeve telefona i od tad zaista pocele intenzivno da se dru e. Sne a je bila menad er u telefonskoj kompaniji, a takav visok polo aj zahtevao je i ogromnu odgovornost, pa je puno radila i nikad nije znala kad joj se zavr ava radno vreme. Srecom, zgr ada Univerziteta u kojoj je Doris radila i njena telefonska kompanija bile su u istoj ulici, pa su se njih dve cesto nalazile na pauzama i vidale cak i radnim d anima. Tako je i bilo i tog ponedeljka, prvog radnog dana nakon to se Doris vrati la iz Barselone. Dve prijateljice na le su se u kaficu na pola puta izmedu njihovih radnih mesta i uz topao caj u ivale u kratkom videnju. Sve to si ti meni opisala vezano za Borka zvuci vi e nego fantasticno. Luda devojko , stvarno ne znam ta ceka i to se vec jednom ne izgubi odavde. Nedostajace mi, ima da poludim bez ovih razgovora sa tobom, al' bar cu znati da ti je lepo i da si sre cna. Ne razumem gde to kod tebe zapinje? Doris je slegla ramenima i pogledala prirodnu plavu u ra trkane kose. Ne znam, Sne o. Kad bih ja znala gde zapinje, bilo bi mi lak e. Ne to mi ne da da se o dlucim. Znam i ja da bi bilo najpametnije da odem, da je tamo mu karac koga volim, da je sve tamo bolje, ali Ne to me dr i ovde, a ne znam ta. Pobogu, ne shvatam! Bila si tamo, videla si, zna da ide na sigurno, na dobro. Ka e da ga voli . Stvarno mi nije jasno. Mo da ce vreme pokazati. Najgore je to to mislim da Zastala je. Nije joj bilo lako da prica o tome, cak ni da misli o recima koje je razmenila s Borkom. Strahovala je da bi mogla da ga izgubi zbog sopstvene neodl ucnosti i cekanja da se ne to u njenoj glavi promeni. Sne a se primakla bli e. O cemu se radi? Reci mi. ta je to to misli ? ta te muci? Ne znam koliko ce dugo Borko moci da trpi ovu razdvojenost. Misli da bi mogao da re i da se vrati ukoliko ti uskoro ne odluci da ode ? Ne, ne verujem da ce se on ikada vratiti. Tamo mu je previ e dobro. Kao da mu taj mentalitet potpuno odgovara. Zna njega, samo se smeje i ali, a panci su mu u tome s licni. Pre mislim da ce raskinuti sa mnom. Molim? Da mislim, nije on meni to rekao direktno. Nije me ucenio u tom smislu da mi je r ekao da to pre izaberem hocu li da dolazim ili ne. Ali ne to u njegovom pona anju ne u mem da objasnim ta Imala sam neki cudan osecaj kad me je pratio na avion, kao da j e bio spreman i na to. Kao da je to mo da poslednji put da se vidimo. Uf?! A kako bi ti podnela ako bi se to desilo? Misli , ako bi on prekinuo sa mnom? Da. Doris se zamislila. Toliko dugo je bila s Borkom da nikad nije ni pomi ljala kako bi mogla da ostane bez njega.

Nje ga prosto mora voleti. poslednji put je trebalo da ide na veceru s biznismenom. nije to u pitanju. pre nego to i t a ka e . Borko je najdivniji mu karac koga sam ikad upoznala. Doris se nervozno nasmejala. A ti? Ja sam svoje radno vreme zavr ila u tri. Doris je primetila kako njen brat nervozno kr i ruke. Romantican je i nikad nije dosadan. Videce to jednog dana kad se pojavi neko ko nije tako savr en. Za to? Ne voli ga. volim ga. Nije se prevarila. Zna i sama. prvih d va meseca sam mislila da cu da presvisnem od tuge. On je to i ucinio. Zato je prona la najbolji nacin da skrene pricu sa sebe. bar na neko v reme. Poglavlje Citala je knjigu koju je kupila pre odlaska u Barselonu kad je zacula kucanje na vratima.Bilo mi je mnogo te ko da se naviknem da on sad ivi u Barseloni. A gde je tvoj gospodin nesavr eni? Na koga misli ? Na onog novog menad era koji mi alje poljupce preko telefona ili na b iznismena iz Novog Sada? Koliko znam. poput macke. ne voli ga. Samo. odnosno na sprat. Ne. ta? Shvatila sam za to ti ne mo e doneti odluku o Barseloni i Borku. tacno u sekund. Sne ina teorija joj je zvucala potpuno besmisl eno. On je imao obicaj da lupa negde u vrh vrata. zato i odbija da se skrasi kraj njega. 4. ali su stra n o zabavljale Doris i ucinile da zaboravi na Borka i na sve ostalo. na poruke. Slobodno! Po nacinu kucanja to je mogao biti samo Bane. da me vidi ? Ili ima ne to da prica sa mnom? Pognuo je glavu i cutao. Obecava ? Obecavam. Posle sam malo etala po gr adu i sad sam re ila da se opustim do vecere. Slobodno mi reci. Slu am. Ma. Zorana i ja smo re ili da prodamo na deo kuce. Ne verujem da si u pravu. Bilo im je dovoljno samo da sede jedno pored drugog. Sad mi se cini da sam se navikla na telefonske pozive. Osetio sam kako ne to lepo miri e kad sam prolazio. Znam da ce me osuditi i da ce se naljutiti na mene. Vas dvoje vezuje samo navika i ti si toga negde duboko u sebi sve sna. ali nisam stigao da se presvucem. Sad si do ao s posla? Do ao sam pre pola sata. Nismo oti li na veceru jer nikako ne mo emo da se dogovorimo oko vremena. a onda da zagrebe nekoliko puta. Sne a je odjednom lupila akom o sto. ali nekad cak ni savr enstvo nije dovoljno za ljubav. . a ti bude bila spremna da nakon jednog dana o de s njim na kraj sveta. To mi je sad normalno. U ao j e odelu koje je obicno oblacio za posao. Do ao si onako. Ispravila se na trosedu i po kazala mu rukom da sedne pored nje. malo razmisli o svemu to cu ti sad reci. da sasvim ostanem bez nj ega Ne znam. a onda se sve nekako slo ilo. O djednom. Ali ja se nadam da ce to uskoro da se desi. Da. na do pisivanje preko interneta. kao da je do la do velikog otkrica. bez ikakve zadr ke. Doris vi e nije elela o tome da prica. To je to! Doris je podigla obrvu u znak cudenja. Doris je naslutila da je u pitanju neki problem. Uvek su bili veoma bliski . ali bih voleo da. Nastavila je da prica o svojim namerama koje nisu bile nimalo casne. Mama pravi u tipke.

Plakala si. Gde ce ti du a. bila je sigurna da joj je i temperatura skocila. Ustala je i pocela da se eta po sobi. Nisam. Samo je klimnula glavom. otac je pre ao u dnevnu sobu i usredsredio se na kviz koj i je voleo da gleda. ne bi trebalo ni da je spominje . jer je ocigledno da ona upravlja tvojom glavom! Nju ostavi na miru. Ako ti ujutru ne bude b olje. Jeli su u ti ini. Ne. mama. Za podocnjake je. Pitala se kako li ce podneti sve ono to Ba ne ima nameru da ucini. elim da im pru im utehu u tom trenutku jer znam da ce im biti potrebna. vec Zorana. Bane? Sad je Bane ljutito skocio na noge i krenuo ka vratima. znala da su od plakanja zbog bratovljevog postupka koji ce tek biti otkriv en. Doris je si la u prizemlje i u la u trpezariju u kojo j je sve vec bilo postavljeno. Zaista. Ne zezam te. zar ne? Ne. Ozbiljan sam. a por ed tanjir sa sirom. Nisi odlucio ti. ali to nije bila garancija da c e taj udarac biti bezazlen po njih.Zanemela je. Nisam ni do ao ovde da bih te pitao za mi ljenje. Ali Banetova glava je i dalje bila pognuta. Mo da veceras. Poglavlje Majka ju je pozvala na veceru. pa sam zadremala i naglo se probudila. . Nasred stola je bila cinija prepuna u tipaka. Kad zavr i s jelom. Odjednom je osetila kako joj fali vazduh. Bili su dobrog zdravlja. Doris je i dalje sedela slomljena za stolom i cutala. Majka se farbala u sivo. nisam jo . I vi e necu da cujem da si je uvredila. za to bih plakala? To ti meni reci. 5. I otac ju je bri no zagledao i konstatovao da je opet navukla prehladu. mama. Na i roditelji su ceo ivot radili da bi podigli ov aj dom. dok je majka prala sudove i cekala da provri voda za kcerki n caj. da nas dvoje imamo gde da ivimo i da danas-sutra dovedemo partnere ako oni nemaju gde nas da odvedu. Otac i majka su vec sedeli i cekali Doris da im se pridru i kako bi zapoceli s jelom. A ti zbog jedne neradnice. Molila bih te da pre nego to ode da im to ka e i slomi im srce. U redu. Oceva seda kosa polako je slabila i na temenu mu se mogla videti sjajna cela. kajmakom i kuvanim jajima. da bi ga odr ali. Iza ao je. s rukom na kvaci. med utim. Ne mogu da dodem sebi. Tako sam odlucio i hteo sam samo d a ti to saop tim. pa odmah lezi. a Doris se bacila na trosed i zaplakala od nemoci. Do ris se lo e osecala. Ne znam o cemu imam da razmi ljam. a ti misli ta hoce . Doris. Jesi li saop tio svoju odluku mami i tati? Do ao je trenutak ti ine. Kada ce ? Ne znam. onako kako veliki broj starijih gospoda t o radi da bi bile u skladu s godinama. ta ti se desilo? Plakala si? Nisam. Mo emo nas dve otvoreno da razgovaramo. unkom. Ti mene zeza . Gledala je u njega kao da ocekuje kako ce svakog trenutka reci da s e alio. Zamolio sam te da dobro razmisli o mojoj situaciji pre nego to me osudi . neka ti majka skuva caj. ali je to pr ipisivala tome to smrzla na aerodromu dok je cekala Baneta. tata nas sad ne cuje. mo da sutra. ali majka je primetila da su joj oci naduvene. zbog jedne sebicne kucke eli da sve to baci u vetar. Poku ala je da se pona a normalno. ali Doris bi katkad potajno pogledala s voje roditelje. pozove mene da budem isutna. Bane je zastao. samo mi ne to nije dobro. Ona ce biti moja ena i ako nema ne to lepo da ka e o njoj. Svaka rec ju je pogodila pravo u srce. Kad su zavr ili s vecerom. javicemo da ne mo e da dode na posao. Znam da ti oc i nisu tako natecene od prehlade.

Ali je pogre ila. ali nakon svega nekoliko sekundi povratila je onu uobicajenu smirenost i ravnote u u glasu. 6. Mo da u neki d rugi deo grada. tacnije. mama. Eto mu rata mesecna. ne mogu da verujem na Bane. Mo da Bane to ne misli ozbiljno. ja se sla em. Evo. pa da vidim d a li bi se u tom trenutku pokajao i predomislio. U redu. ali ovaj put mu je s . sreco mamina. U tom trenutku voda za caj je prokuvala. Sve znam. reci mi ta je u pitanju. nemoj to jo da ka e tati. ne muci me. ti toliko tu na zbog toga. zato sam i plakala. ne razume . Majka je ustala i sklonila cajnik s usi jane ringle. pa ako misle da je to put do srece. ali nije to stra no. a sigurna sam da ce i tvoj otac tako misliti. Ne vidi m za to si. Videla je kako je majcino lice prebledelo. mi nemamo prava da ih ubedujemo u supro tno. To je ono to je u asno. Mama. p a da kupi neki stan. Mi mo emo da iznajmimo njegov sprat i da mu dajemo novac od k irije. onda je n a Banetu da ga pogleda u oci. caj ti je gotov. Previ e su se do bro poznavale. Na trenutak se majcin pogled zamutio. Mama. Doris. Ne mogu neki stranci da dodu ne ide. Mama. Bane ju je pozvao na porodicno okupljan je. ali t o se nije moglo izbeci. Ne verujem da ce Bane. mama. On hoce da se seli odavde. ta je to u asno? Ne znam kako ovo da ti ka em To je trebalo Bane da saop ti tati i tebi. Najva nije je da oni budu srecni. Doris. iako se ci ni da su potpuno odvojeni. Doris je nikad nije ni cu la da je podigla glas. a sad su se gledale oci u oci. Majka je privukla stolicu i sela. Zorana pristati na to. Zorana je nagovorila Baneta na ne to u asno. Ali nemaju para. da li ima ne to u vezi svega toga to mi jo nisi rekla? Ima. ako su njih dvoje tako odlucili. Bo e. Cinilo se da je majka vec zaboravila na razgovor koji su vodile. Otac ce biti ocajan kad to cuje. Sve to mo e da bude dobro. Naime.Odjednom joj je postalo jasno kako ne postoji nacin da sla e majku. A ni mi nemamo toliko ke a da bismo mogli bar malo da uces tvujemo. Mo da ce se bolje slagati kad budu sami. Poglavlje Nekoliko dana kasnije sve je bilo jasno. Samo mi je rekao da su Zorana i on tako odlucili. Otac je retko kad vikao na sina. a onda se jadna ena prosto sru ila na st olicu. U tome i jeste stvar. Popij ga pre spavanja i utopli se. mo da su se samo o pet posvadali. mo da im mi zaista smetamo. Banetu je mala plata da bi mogao sad da uzme kredit. Bane namerava da proda svoj deo kuce. Ima li gore ne to od table ta? Doris je klimnula glavom. a onda je nastao haos. Nece otici daleko. Doris je bukvalno pobegla s poslu avnikom jer nije mogla da gleda majcin izgubljen pogled. Kako misli da proda? Ne znam. a zatim ga stavila na poslu avnik i dodala olju. Mo da nije bio najpogodniji trenutak za istinu i svakako da Doris nije elela da ona bude donosilac crnih vesti. Sacekajmo malo. Nece u podstanare. pa je on to tako iznebuha lupio Doris nije mogla da ute i majku. Posle Bane mo e da uzme i kredit. zato sam ovako ocajna. ostaviv i napola oprane sudove. Ako neko to mora da mu ka e. Da li se pita gde ce otici? U koji stan? Ne znam Verujem da ce ne to iznajmiti za pocetak. Ne mo e da proda kako To je deo ove kuce. dve kocke ecera i pola limuna kako bi Doris sve to mogla lak e da odnese na svoj sprat. Molim te. Oni hoce da odmah kupe st an.

Pa ti ionako ide u Barselonu. Odakle ti pravo da udara moju devojku? Doris nije mogla da veruje da je Bane pao tako nisko. Z ato ti ostavljam tvoj sprat. Dosta! Dosta. to se mene tic . ali ona nije htela ni da cuje. Vilica mu je podrhtava la od besa. Ja sam svoje rekao. neka ti bude. govoreci bezobrazne i drske reci njegovim roditeljima. ali ju je ova odgurnula. Za tebe i za Doris sam gradio ovu kucu. p onizila time. Kad je cula viku. Obratio se sinu. Sledeceg trena devojka je le ala na podu r askrvarenog nosa. odnekud se pojavila i Zorana i stala na Banetov u stranu. a ne mo emo da kontroli emo kako ce se neko od vas dvoje odnositi prema ovoj svojini kad nas ne bude bilo. ali ga je Zorana c vrsto dr ala pod ruku. a ruka joj je sama poletela ka njoj. a ne bih ga prodala ni za milion evra! Zorana je i dalje bila besna. makar odvela i tebe. samim tim to sada el i da proda svoju trecinu. Doris je sedela pored majke koja je drhtala od placa i samo ju je stiskala u elji da joj nekako poka e da ih ona nikad ni zbog koga nece izdati. Vri tala je. Tada je jo necija ruka nekon trolisano poletela i Doris je na trenutak ostala zaslepljena od jacine amara. ludaca! Krvarim. ali stidim te se toliko da bih u zemlju propao zato to si ti moj sin. Ponovo je pocela da vreda porodicu u kojoj je ivela i prezime koje je jednom imala nameru da ponese. Otac je stajao pred njima prekr tenih ruku i odlucno gledao u sina. Ti si mi jedini sin. Bane je pogledao u Zoranu. Koji su to uslovi? Prvi je taj da ce ostatak kuce biti prepisan na Doris. Dakle. U samo tri koraka bila je ispred Zoran e. Zabranjujem ti da se pojav ljuje ovde i kod Doris. a ova je klimnula glavom. A koji je drugi uslov? Doris ce ovog trenutka da izabere sprat na kome eli da ivi. Bane se okrenuo ka verenici poku avajuci da je nagovori da prihvate taj uslov. Sutra idem kod advokata da zavr imo sve to se tice tvog dela. Ako se odluci da uzme tvoj. Doris je znala da joj je pao mrak na oci. decko ti je pun kô bro . U tom trenutku Zorana je pobesnela. na neki nacin. zar ne? Ti nema za to da prodaje . Ako si ti poludeo i ako si slep kod ociju. Ima dobru luku da pobegne od ovih ljudi ovde. ali nju necu da vidim i mislim cak da je bolje da ode odavde. tako da se trudio da izgleda odlucan u svojim lo im namerama. . Banetu je drhtala usna i videlo se da se i on estoko potresao. imam dva uslova pre nego to ti prepi em drugi sprat da mo e da ga proda kao sopstveno vlasni tvo Ukoliko ne prihvati te uslove. Stao je izmedu Baneta i Doris. nema ni ta od tvog dela i mo e da izade . Potkrovlje je najmanje dvadeset kvadrata manje nego na stan! To ne dolazi u obzir .va ta izgovorio. No. Otac je prekinuo tu zbrku. Nisu to zaslu ili da docekaju od nas. mada je ta trecina dodeljena tebi porodicnim dogovorom a jo uvek ne pravno jer se sve vodi na mene. U redu. necu da dozvolim da m ama i tata polude i da oni budu povredeni. likujuci. to je znacilo da je to prihv atljivo za njene planove. ti mo e da proda samo potkrovlje. ti gubi prava na ostatak kuce. ti si brat i moja vrat a ce za tebe uvek biti otvorena kad se jednom opameti i shvati ta ti ovo zlo u ensko m telu radi. Nikad u ivotu nisam mislio da cu ovo izreci. Majka je skocila ka Zorani. jer mi druge dece nemamo. a onda je oca izdala snaga. Ti i ovo tvoje dubre od ene imate trideset sekundi da napustite ovaj sprat. ja zadr avam potkrovlje jer ga ne bih menjala ni za ta na svetu. Polomila si mi nos! Polomila mi je nos. Ako eli da proda svoj deo. Udario je rodenu sestru da bi za titio Zoranu. Bane je stajao pred njom crven od besa. Sat i po vremena je trajala svada medu ukucanima. Njena sujeta nije mogla da se pomiri s cinjenicom da je Doris sebi uzela zasluge bri ne sestre i kcerke i da ju je. koko ko jedna! Dosta si zla unela ovde. Kad je kroz nekoliko sekundi progledala. Bane. sutra odavde i da ivi na ulici dok se ne opameti . Tad je Doris shvatila da mora da prekine ovu nocnu moru.

da izabere ljude koji ce im zakoraciti u ognji te.Ton ocevog glasa i nacin na koji je gledao Baneta bili su dovoljni da se ove rec i shvate sasvim ozbiljno. svako pa teci na svoj nacin. na mesto za koje je mislila da ce zauvek biti dom samo njene porodice. Doris je . Imala je malo vremena da se odmori jer ju je budilnik opom enuo da je vreme za posao. ali koji je i mogla da priu ti s obzirom na to koliko je radila. ali je znala da taj osmeh ne mo e dugo da zavara pametnu i pronicl jivu enu kakva je bila Sne a. i za manje od trideset sekundi nestao u pravcu svog stana. A sad ti meni reci za to se toliko napre e da se nasmeje ? Znam da deli moju radost. previ e gestikulirala. da je nakon njenog odlaska patio jer je eli pored sebe. Doris se sme ila. ali joj san nije dolazio na oci. Bila je u pravu jer je odmah nakon toga usledilo pitanje koje je potvrdi lo njenu tvrdnju. Bar da je i ona mogla da ucestvuje u toj prodaji. Sne a je bila uzbudena i na licu joj se videla zanesenost. dolijala sam i ja. 7. oboje smo puni problema. Mislim da je ovaj pravi. jer je pricala jo br e nego inace. 8. a Dor is je primetila i da citavih pola sata nije pogledala na sat niti se javljala na telefon koji se non-stop ogla avao. Legla je u krevet. Nakon toga su se strasno provodili i u njenom velikom stanu koji je papr eno placala. s druge strane. no vidim da te ne to stra no muci. Eto. A onda. misli na nju. uveravao je da ce vremenom Bane shvatiti da cini glupost i da ce se predomisliti. Pisao je i da je voli. to je bilo ocigledno. Mo da su sad mogli mirno da spavaju. Njene misli su bile sasvim usre sredene na porodicnu atmosferu. Srecna sam zbog tebe i dr im ti pesnice da i ti napokon nade vremena za ljubav. U stanu ispod njenog nisu se culi nikakvi zvuci. koja je radila s ljudima i vrlo dobro poznavala psiho logiju. Sele su u moderan restoran nedaleko od reke i narucile piletinu s pecurkama. Tra io je od nje da se smiri. ali mo da ce nas to i spojiti. Sve joj je to izgledalo stra no. Pitala se da li se njen brat bar malo kaje. telefoni nas izluduju. na problem kome se nije videlo dobro re enje i na bol i patnju njenih roditelja. p ocela je da razmi lja o svojoj buducnosti i o tome kako ce biti deliti kucu s neki m strancima. Zaspala je pred zoru. Poglavlje Te veceri pisala je Borku o svemu. najbolje j elo na meniju. na av i malo vremena u svom pretrpanom rasporedu sam o da bi ispricala prijateljici Doris najnovija de avanja u ljubavnom ivotu. ali se trudila da pa ljivo prati Sne inu pricu i u njoj ucestvuje. Na kraju je napisala vereniku da je pospana i tak o prekinula dopisivanje. a mo da se svako okrenuo na svoju stranu i razmi ljao o onome to se desilo. Nai me. biznismen iz Novog Sada i Sne a su se konacno na li na veceri i proveli se fanta sticno. Troje ljudi koji su ostali sami samo su nemo posedali i spustili glave. naglo. Bice te ko uskladiti obaveze. Bila je ocajna kad je shvatila da joj njegove reci ne mogu pomoci da se smiri. Bane je pokupio Zoranu. koja je i dalje ciktala i dr ala se za nos. Zorana i Bane se nisu svadali. Poglavlje Sne a ju je sacekala posle posla. Je li Borko u pitanju? . Ocit o da se ena zaljubila. Bicemo verovatno ljubomorni samo na posao jer za druge ljude i prevare ne verujem da imamo vremena. Ali Doris nije mogla da mu odgovara na slican nacin. bila izmucena temperaturom koju je elela da ignori e kako ne bi o stala u kuci.

ljudi misle da ce ne to trajati zauvek. Bila je nedelja i Doris je prob udila buka koja je dolazila iz kuce. Moram nazad. seli se? Da. Sad ili nikad. Ko zna kome ce Bane prodati stan?! On ionako sve radi na brzinu. Zove me generalni. Ne razume . ali se prevare. Poljubile su se. Doris. vi ste ga kupovali. Imamo velike promene u kadrovsko m smislu. Doris se nije slagala s drugaricom. Na kraju je imala neobican komentar. Uvalice stan prvom coveku koji naide. nije on. to je znacilo da mora hitro da se vrati u kancelariju. kad se ponovo oglasio mobilni te lefon. ali ovaj put nije imala volje da pr ica ni trenutak o Borisu pre nego to se izjada drugarici o postupcima svog brata. Neka. Taman je Doris htela da odbrusi Sne i kako nije u redu da joj stalno nabija na nos svoje mi ljenje o njenim osecanjima prema Borku. Provirila je sa sprata niz stepenice i ugle dala neke ljude koji su iznosili kutije i name taj iz Banetovog stana. znala je to Doris. Nisam sebicna to tako mislim. ako smem to da ka em. ali neka ga. da je vreme da i ti ode iz kuce.Ne. No. Ovaj put je Sne a prebledela pri pogledu na displej. nemoj da generalni ceka. moram da se javim. sad vidi da se ti zidovi polako raspadaju. To je va name taj. 9. Majku je zatekla kako pravi pr enic e. To se kad-tad desi u ivotu. Izvini. Ali Sne a se nije da la zbuniti. mislim da je to tebi znak. Tak o je bilo i ovaj put. ta ima va nije od ljubavi? Doris ju je popreko pogledala. Sve joj je ispricala od pocetka do kraja. ja tek sad ne bih mogla da odem. vec s pamecu. ovaj put cu ja. I dalje je bilo sarkazma. Va a porodica je bila toliko savr ena da je bilo ocekivano da je ne to takvo poremeti . Pa nece valjda da spava na podu?! Doris je pomislila kako je cudno to u toj eni i dalje ima toliko ljubavi i brige z a sina-izdajicu. Uvek kad bi Sne in gen eralni direktor zvao. on me ceka i ne to je besan kao ris. Doris je vec tad znala da je njihov zajednicki rucak zavr en. Samo da uhvatim kono bara da platim. bice otkaza i tumbanja. Ustala si na vreme da doruckuje s tatom. Znam. Nema to veze sa sebicno cu. I iznosi name taj. Na to nema prava. to me tako gleda ? Rekla si da ga voli . Ako si nekad imala opravdanje da ti je lepo u tvom domu i da nema potrebe da se seli jer si zadovoljna u svoja ceti ri zida. Dakle. a onda je Sne a na visokim tiklama potrcala niz ulicu dok ju je Do ris razne eno gledala kroz staklo. Samo ti trci. . Poglavlje Pro lo je manje od mesec dana od svade u porodici. Ne to mnogo va nije. Sne a je pokazivala nevericu i cudenje. I s ljubavlju. pa je moje pitanje sasvim na mestu. osetiv i sarkazam u ovim recima. pa moram da budem u toku. trebalo bi da razmisli i donese odluku vezano za Borka. Otac je bio u gara i i farbao neki auto koji mu je dobro do ao kao razlog da se sklo ni u trenutku kad mu se sin iseljavao iz kuce. Kako mogu i da pomislim da odem od kuce i ostavim moje s potp unim strancima? Zna li koji bi to ok bio za njih? Ja ne pricam o tvojim roditeljima. Obukla se i mimoilazeci se s radnicima si la do roditelja. verujem da ce tako ici i prodaja. ako on uop te bude eleo da ude u kucu dok s e ovaj haos gore ne zavr i. vec o tebi.

a da se Bane odrice ostatka vrednosti kuce. ali su se isto tako svi pla ili za svoj p osao i buducnost. mislila je Doris. Svaki put bi pro li jedno po red drugog kao da se ne poznaju. Ona je naletela nekoliko puta na Baneta u hodniku. Znaci. Doris je znala da su se roditelji sretali s Banetom. u kojoj su ljudi toliko otudeni da ne pamte lica onih s kojima provedu vreme u l iftu. otac i ja smo se vec pomirili s onim to je Bane odlucio. samo su potpisali neke papire da novac od prodaje stana ide B anetu. zbog to ga to je moj brat budza ta prodao svoj deo. Govorilo se da bi zbog malverzacija ljudi u upravnom odboru mo gli da zatvore fakultet. to znaci da su imali pare. Novi stanar? Doris je bila u neverici. kao da su kom ije u zgradi od dvadeset spratova. Doselio se danas pre podne. Nemoj tako. A ako su ga kupili. Moguce. Ne. a odmah do njega bio je crni d ip. U as! Sela je na stolicu i uhvatila se za glavu. fin je neki covek. Neko ce se useliti u porodicni dom i sigurno vi e nikad ni ta nece biti kao pre. Samo elim da legnem u krevet i poku am da zaboravim na dana nji dan. osim onoga to su morali radi advokata i papir a. Problemi na poslu? .Mama. popio je kafu i upoznali smo se. ali nije se usudila da pita da li su uop te komunicirali s njim. Nije mogla vi e da podnese majcin zabrinut pogled i ton koji je spreman da svakom oprosti i da sve objasni na neki bolji nacin. verujem da jesu. Da. Nije bilo po trebe za prenosom. to znaci da su kupili stan? Ne znam. Od ranog jutra n eki namr teni ljudi u odelima muvali su se po kancelarijama i tra ili papire. Nije on samo moj kom ija. Tata i Bane su jo pre dve nedelje zavr ili sve preko advokata. Nije normalan cim je kupio stan u porodicnoj kuci! Ali to je. Kako ja nikog nisam videla? Bila si na poslu. i to na brzinu. to je na novi stanar. Mora i ti. a to je znacilo da ce i Doris ostati bez posla. 10. prodali su stan. Nisam mu zapamtila ime. verovatno. Ali kome ga je prodao? Ne znam. ali mogu d a ti ka em da deluje kao neki ozbiljan i vrlo zaposlen covek. Iako je pretpostavljala da ce doci do toga. Ne brini. Bez obzira na to da li je fin ili nije. ipak je uljez u ovoj kuci. z bog kojeg je Doris morala da se provlaci do sopstvene kapije. Svi za posleni su znali da tu nisu cista posla. Koji kreten je parkirao d ip tako da ne mo e da se prolazi? Majka je ustala i odvukla je u kuhinju. Mo e se reci da smo ba r dobili nekog normalnog za prvog kom iju. Smiri se. Ocev ford je bio parkiran na uobicajenom mestu. Doris. Tako nekako. Doris. Mislim da je Bane uzeo slobodne dane. Ustala je i krenula ka vratima. jer je prepodne non-stop bio tu. Vratila se kuci nervozna i odmah primetila da pred kapijom ne to nije kao obicno. Ne mogu. Poglavlje Utorak je bio te ak dan za Doris i sve njene kolege na fakultetu. Ko je taj covek? Bio je ovde. Onako napeta i bes na na dogadaje s posla. odmah je uletela kod roditelja i zatekla ih kako sede i gledaju televiziju. Hoce li da ruca ? Spremila sam sarmu ba kako ti voli . ne mogu. Samac. pa je taj prevejani prv i kom ija to i iskoristio. to je stra no. od danas je i tvoj. Ovih dana su dolazili tu neki ljudi. ipak joj j e te ko palo to to je Bane zaista prodao stan nekom strancu. Najgore je tek dolazilo.

Ja sam Doris. Od mog brata ste kupili ovaj stan. Skoro da je potrcala do autobusk e stanice. vec pravi biznismen. Napravila je bolnu grimas u. zaista izgledao kao spas . Na trenutak su oboje bili zbunjeni tim susretom. Ti si. ako bude ostal a bez posla. Znala je da time nece oterati probleme. Poglavlje Trebalo je punih deset dana da se novi stanar i Doris sretnu. Ocekivala je mnogo manje od stanara. mo da ba zato jer je bila budna da bi smirila svoj strah od nepoznatog lica u kuci. I odmah je znala da nije u pitanju krim inalac. Nikad nije ni pom islila da bi mogao biti u pitanju neko poput Milana. pretpostavljam. u tom trenutku. re ila je da se opusti u toploj kupki. Vi e nije ni mogla da lupa glavu o tome ta je sprecava da napokon nazove Borka i ka e mu da . Drago mi je to smo se upoznali. Oprosti. Uostalom. Znala je da bi bez posla bila samo na teretu majci i ocu. a one se rukuju kao da obaraju ruke. U ivala je. Smejao se tako da je obasjavao sve oko sebe i nije sklanjao pogled s njenog lica . A bezobrazan nacin parkiranja je ipak pre odavao karakter jednog krimosa. Cinilo se da je sudbina sama vodi u tom pravcu. ali otkud bi jedna takva ena razlikovala kriminalca i biznismena?! Onaj d ip ispred kuce govorio je u prilog i jednom i dru gom. re ila je. 12. ali se stanar prvi sna ao. ali je htela da bar neko vreme mo e da bude u svom svetu. dolazio bi kasno nocu. najmladi clan porodice. s tamnoplavim ocima koje su prosto ledile sve u ta gledaju. upalila svece i utonula u penu koja je mirisala na jagode. kao da be i od davola. jedan od onih za koje mislimo da ih mo emo sresti sam o na koktelima ako imamo srece da budemo pozvani. Bio je prelep. Videla je njeg ovo glatko izbrijano lice i osetila izazovan mu ki parfem. jednog jutra kad je krenula na posao. I ta cinjenica ju je pla ila. Doris bi ga ipak cula. To je bio njen omil jeni nacin relaksacije. i oni su jedva cekali taj dan da se ona uda. Ja sam Milan. kao neko pored koga bi mogla da ka e da je sada nji problemi vi e ne zanimaju i da n isu njeni. Ponekad mislim da je najbolje da odem za Barselonu i ostavim sav ovaj haos iza sebe. nasme io i pru io joj ruku. Stisak njegove ruke bio je prejak za njenu krhku ruku.Da. poslovan covek. Nema problema. ta su oni znali o njemu? Ma jka je rekla da je fin. On je. na stepeni tu pred njegovim vratima su se konacno susreli. da ode u bolju zemlju i da znaju kako je nap okon na sigurnom. Kad je do la u svoj stan. Mo da je to zat o to uglavnom srecem karijeristkinje. Doris je bila zbunjena. nalik ti povima s inostranih reklama za cigarete. Da. Drago mi je to se konacno upoznajemo. Autobus je odmah nai ao i ona je odahnula. A onda. parkirao svoj d ip na malo vec em odstojanju od kapije i tiho ulazio u stan. ponekad zaboravim kako treba da se pona am prema ne nim enama. Pustila je muziku. Nikad nije stigla na posao tako rano. Pojurila je niz stepenice. a ne ugladenog poslovnog mu karca. Nije odolela da zastane pred Banetovim biv i m vratima i oslu ne zvukove. Ali pomisao da ostavi roditelje cinila ju je tu nom. I problemi kod kuce. Naje ila se od pomisli da tu sad boravi neko ko im je sasvim nepoznat. kcerka. Poglavlje . Misli su joj putovale ka Borku. Ugledala je visokog mu karca smede kose u perfektnom sivom odelu. ne to nalik na balade koje su se p evale osamdesetih godina pro log veka. Cula se tiha muzika. morace da se odluci da ode. 11. No. Ocigledno da je pr eko dana retko bio kod kuce. Sve se skupilo i udarilo me u glavu. Polako se penjala ka svom potkrovlju. posvecena samo sebi i svom telu. a to nikad nije elela da se desi.

. Doris je sa zadovoljstvom slu ala prijateljicu. Narucile su brdo hrane i Doris je tek tad shvatila da njena prijateljica ima da joj saop ti ne to va no. Ali veceras sam slobodna. razvijala se. Mislim da sam od tada najsrecnija osoba na svetu. pa nisu ni imali gde da ih tro e osim na mestima na koja su i li da bi bili videni. Objasni ko je Neboj a. dopisiv ala se s Borkom i spavala. i z svake reci. Doris se divila tolikoj euforiji. Obukla je crnu kratku haljinu s pristojnim dekolteom i prebacila crvenu maramu oko ramena. Doris je imala elju da mu ka e d a joj nedostaje. Sela je za kompjuter i napisala Borku poruku. Cule su se dok su bile na poslu. iskreno se radujuci to je napokon na la nekog jer se Sne a cesto pla ila da bi zbog karijere mogla da ostane sama do kraja ivota. a to je bio kompliment jer je ta ena imala vrlo is tancan ukus kad je oblacenje u pitanju. ali Sne in raspored je bio pretrpan. Vidim koliko si srecna i stvarno mi je drago zbog tebe. Na Sne i je bio skup prada kostim i pravi bi seri oko vrata. nije ba bila voljna da ga menja. Sva ta joj j e prolazilo kroz glavu. Podigla je smedu kosu u pundu i na minkala se jace nego inace. elim ti da to traje zauve k. njen e noci su bile prilicno jednolicne. Dobro. osetila je ogromnu tugu. a ne o pravoj ljubavi. Hajde da dodem po tebe oko osam i da lepo veceramo. Sne a ju je pohvalila da dobro izgleda. a nije se desi lo da je Borko iznenada zaprosi kao to se to desilo Sne i s njenim biznismenom Nebo j om? Doris se cak zapitala da li je nedostatak uzbudenja. Od kad je Borko oti ao za Barselonu. Ovo je poklon od Neboj e! Doris ju je zbunjeno pogledala jer Sne a nije cesto koristila imena kad bi govoril a o svojim mu karcima. Nije se pojavio ni k ad je u osam i deset Sne a napokon svojim mercedesom stigla po nju. pa je i prica o veridbi i o braku dolazila polako. da cujem koji je povod ovoj gala-veceri? Sne a se najpre nasme ila. Na jednom va nom prstu bio je velik p rsten. euforije. Onda je pocelo detaljno prepricavanje dana i trenutaka koji su prethodili prsten u. dopisivali. u kom je Sne a volela da jede jer su tamo dolazil i ljudi poput nje oni koji su svoje velike plate zaradivali radeci po citav dan.Sne a je insistirala da je to vece povede nekud na veceru. u ivajuci u njenoj sreci. Naviknuta na takav raspored. d ipa nije bilo ispred kuce. Sne ine emocije su izbijale iz svakog pokreta. Mu ka mi je to te vidam samo na pauzama izmedu sastanaka. a onda pokazala ruku. dva sata kasnije. da bude uvek tako nasmejana i puna volje pored tog Neboj e. pa se potrudila da ne odudara od njih svojim izgledom. Rekla sam da sam spremna. Doris je znala ta je ceka. po nekom nepisanom pravilu. Ipak. Doris je elela da se vide nakratko. Medutim. Imam osecaj da cu biti. pokazivanja z aljubljenosti znak da se zaista radi o navici. Biznismen iz Novog Sada? Da! On se zove Neboj a! Juce mi je dao prsten i pitao da li bi mogli da podignemo vezu na vi i nivo. Sjajno! Ba sjajno! Doris je ustala i zagrlila drugaricu. Oti le su u jeda n od skupljih restorana u gradu. Kad se tog dana vratila s posla. Nisam se ni trenutak dvoumila. citala knjiga. Ne to kasnije legla je u krevet i pitala se za to ona nikad nije osetila takvu eufor iju kao Sne a. Ali elela je da vidi prijateljicu. jer to nije bio dan kad bi s e oni. No. Doris nije cesto boravila nocu van kuce. Nije bio onlajn. a on je izvadio prsten. Uglavnom se odmarala. pa je zato i pristala. kad je do la kuci. poslednje pitanje koje je sebi postavila pre nego to je utonula u san bilo je za to Milanov d ip jo nije stigao pred kapiju. Da li je to bilo samo zato jer su Borko i ona bili predugo zajedno.

skloniv i se od vrata. ako si raspolo ena. Pomislila je kako bi lako mogla reci i njem u da se ne oseca najbolje i tako odbiti taj poziv na bolje upoznavanje. Niko se nije mogao navici na novog stanara. inace? Nisam ga video od kad smo zavr ili sve oko p rodaje stana. malo sam se odmarala. Poglavlje Kakvu sam kafu skuvao? Doris se nasmejala. njegovih pretrpanih polica. sidi odmah. s tugom se prisecala Banetovog nereda. Svidelo joj se kako je uredio stan. Uzela je knjigu koju joj je Sne a poklonila. no tetka je umela mnogo da davi i niko nije mogao da dode do reci od nje. oboje radimo. Hajde. Mo da je zaslu io ansu. Otkrila se. Kako je on mogao da zna kako Zorana nije osoba koju . ne. nova. Retko se vidamo. Samo mi daj pet minuta da se upristojim. pomislila je. Bio je suvi e ljubazan i lep da bi ga ignorisala. Vec sam p rilicno dugo ovde. No. bez ijedne zamerke. pa je Doris elela da se odmori od njenog pricanja. Ali ne to ju je vuklo da pristane. Krenula je sprat ni e za njim. Virila joj je samo glava. kao da sam ne to naru io. A verujem da ti njegova verenica ba i ne prija? Pogledala ga je s cudenjem. Nakon sve ga nekoliko strana cula je tiho kucanje na ulaznim vratima. Pogledaj mene i ja sam u trenerci. Nadam se da te nisam prekinuo u necemu? Ne. Ba domacinski. Vo leo bih da mi se taj osecaj izgubi. Nije bilo puno stvari. taman toliko da bude prostrano. Zami ljena si? Nedostaje mi brat. Za to da se upristoji ? Pa. ali njegova trenerka je bila savr eno ispeglana. a to se sigurno reflektovalo i na njega. Prevrnula je ocima. pa cu da sidem. 14. Malo j e lagala. Nasmejao se kao dete. udobno i moderno. Dobro je.. Mislio sam. njeno zdravlje je bilo u redu u tom trenutku. a osecam se jo kao da sam neki uljez. Doris se stidljivo sakrila telom iza vrata. Postidena zbog svoje plave trenerke razvucene na kolenima i obicne crne majice k oja joj je slu ila kao kucni dronjak. Poglavlje Te subote do la joj je tetka u posetu. Ja sam ga izabrao i kupio. da side do mene da popijemo kafu. sigurna da je tetka do la da je jo malo gnjavi pre odlaska. nije ba lako iveti s njim.13. ali s e nakon toga izvinila rekav i da se ne oseca najbolje i oti la na svoj sprat. Doris je znala o cemu on prica. To je kao da sam je sam spremio. Izvrsno izgleda .. Doris je rucala s njom i roditeljima. napr aviv i unapred grimasu bola i pospanosti. Da. Mo e i tako da se gleda. Ali to nije bila pricljiva tetka. U redu. Tako sam i mislio. Otvorila je vrata. Tvoj kafe-aparat kuva odlicnu kafu. Nije mogla ovom strancu da ka e da ga ona nije videla i du e od toga. re ena da je napokon procita. Izvini. vec Mi lan. Kako je on. Nisam ja to zaslu io. razbacanih stvari i postera po zidovima koje je Zorana skinu la cim se uselila. nema potrebe da se ureduje zbog mene. Doris je pocrvenela. Nije imala izbora.

to te pitam. Da li ce tra iti svoj deo dvori ta? ta kad jednom osnuje porodicu? Da si ovaj stan iznajmio. Ali to je odluka mog brata i stvar je gotova. a retko samo spratovi u porodicnim kucama. pa da vidi kako ce se ovaj put snaci. Bio je jeftiniji nego neki drugi stanovi slicne kvadrature koje sam gledao .. Nacin pozdravljanja. Ali kupovina. Za to onda? U porodicnoj je kuci. Znala je da joj je ironija jako uocljiva u glasu.. bez nekog zadovoljavajuceg obja njenja za tebe. Milan se naka ljao. Tad sam re io da kup . Da li te jo ne to zanima? Ne. bilo bi mi ja sno. no bila je ipak spremna da mu pitanjima stavi do znanja kako je apsurdno da uop te razmi lja o njenoj porodici i n jihovim problemima. tako da ostajem ovde. kupuju se cele kuce. A kad sa m tebe video. I do lo mi je u pravo vreme. A Doris je znala da ne eli tako da izgleda u njegovim ocima.bi ona mogla da voli?! Nemoj da se cudi . sve to mo e mnogo toga da ka e o coveku. Primecujem da ti nisi ba srecna to sam ja ovde. Prosto je. Da je nisam kupio ja. Doris nije svarila odgovor. To je ono to se zove prvi uti sak. Ba me zanima kako si ti mogao tako da procita nas dve za tako kratko vreme? I to je lako objasniti. da li cu morati da razmi ljam o drugim ponudama koje nisu veza ne za Beograd ili cu moci da planiram buducnost ovde. kompanija m e je postavila na vrlo odgovorno mesto. Znala je da on n ije mislio ni ta lo e. Reci mi. Ja sam dugo iveo u Italiji. nauci me da i ja procenjujem ljude kad ih sretnem na stepeni tu ili ih vi dim dok razgledam stan. lukava. Milan je. Za to ba ovaj stan? Zato to je bio jeftin? Ne ba . Prosto mi se svida ovaj kraj. ne vidim kakvu perspektivu ivota vidi u stanu koji se nalazi izmedu dva sprata koja pripadaju jednoj porodici. samo je iznosio svoje mi ljenje. kao da ju je dobri. Re ila je da ona sad postavi njemu jedno mnogo pametnij e pitanje. Onda se ta fi rma pripojila velikoj telefonskoj kompaniji i ja sam cekao da vidim kakav ce dal je biti moj status. odeca. Znam ja ta je prvi utisak. Iako je bilo ocigledno da ju je stavio iznad Zora ne... prepredena ena koja je spremn a da manipuli e ljudima da bi ispunila svoje elje. tamo sam se kolovao i radio do pre dve godine kad sam do ao ovde jer sam dobio dobru ponudu za posao. a kakva je ona? ta si ti mogao da nasluti za tako kratko vreme ko liko si video mene ili Zoranu? Bila je malcice iznervirana njegovim me anjem u porodicne stvari. Previ e ste razlicite. Na trenutak ju je pogledao kao da je nije dobro razumeo ta ga pita. Verenica tvog brata je namazana. Eto. Za to si ti kupio ba ovaj stan? Uspela je da ga zbuni. uzeo bi je neko drugi. Bila je okirana ovim to je cula. Naravno. Da. mo da suvi e skromna osoba koja je spremna samo da manipuli e sobom da bi ispunila tude elje. prva recenica koju izgovorimo priliko m upoznavanja. osmeh. Dobro primecuje .. Mene samo zanimaju tvoji motivi. Ti si mirna. povucena. Upoznao sam tu devojku kad sam dolazio da gledam stan. Zazvucao joj je kao da je vredna sa aljen ja.. nastavio. Onda zna i da ti ostavlja potpuno drugaciji utisak od Zorane pri prvom susretu? Znam. Nijedan stan danas nije jeftin . njegov opis nje same ju je povredio. Koliko ja znam. strpljivi ucitelj naveo da sama shvati kak o postavlja glupa pitanja. odmah sam shvatio da vas dve ne mo ete nikad da se sastavite. ali nije ju bilo briga. kao da to ne primecuje. pogled. ali daleko od toga da mogu da ka em da je jeftin. Kakva sam to ja. Do pre ne to manje od dva meseca iveo sam u kuci koju je za mene iznajmljivala firma za koju sam radio. Na moju srecu. Osetila se glupo. ali je shvatila da je iluzorno da dalje pit a bilo ta.

Zove se Milan. Ovaj bi trebalo da je od onih na funkciji. Milan Pavic. Kad joj je rekao. uop te se ne usudujem da mislim o tome. A i mogu da zamislim koliko ga jure i spopadaju van kompanije kad je k od nas tako popularan. Radio je u nekoj firmi koju je kompanija pripoji la. Sne a nije mogla da skine osmeh s usana. 15.. Kad su zastali pred vratima. Milan je ustao za njom. Nije elela da zapocne pricu o Borku. ali opet nisam sigurna da li znam ba sve. Nekako joj je delovalo prljavo da s prelepim mu karcem koga je odlucila da ne podnosi razgovara o svom ljubavnom ivotu. Prezime ne znam. mnogo ljudi radi u mojoj kompaniji. No. Hvala na kafi. ene. Ma sigurno misli na Lepotana! Lepotana? Da. On je kupio Banetov stan.im stan. bile su neke promene. Razmi lja li o nekom drugom poslu ako se to desi? Ne. koliko god bila sigurna u sebe. U administraciji. Njegov dah je osecala na svom licu. A Doris je u tom osmehu prepoznala i ne to t o nije izgovoreno. Da. Mada. shvat ila je da je u pitanju ista kompanija u kojoj radi njena prijateljica Sne a. A tvoja majka mi je rekla da si ti na fakultetu? Tamo radi ? Da. Da nisam za ljubljena u Neboj u. ci ni mi se? Ja s tim nemam veze. Telo joj se pobunilo. Sne i su odjednom oci zacaklile. Taj kao da stavom govori da ne me a posao i zado voljstvo. Vidimo se. Nekad je iveo u Italiji. . ucinilo joj se da su prebli zu jedno drugom. specific an i privlacan. To je najverovatniji moguci put. t o mu je precutala. Mo da cu se ja odseliti odavde. Morala bih da provedem jo malo vremena i s tetko m pre nego to ode. pritisli su nas. Doris. Nekako su usp ele da se organizuju oko jedan sat i da se sretnu na uobicajenom mestu za sastan ke. Poglavlje Vec narednog dana pozvala je Sne u i insistirala na tome da se vide. Vreme je da idem. Milanu nije znala prezime. Cekaj malo. on bi bio moja meta. Daleko? Da.. Vidim u novinama da su vas pritisli zbog nekih prljavih poslova? Pranje para. Milan stanuje kod tebe? Ne mogu da verujem! Da. Zadrhtala je. On je taj uljez koji nam se uvukao u kucu. Iza sebe je cula njegov glas. Prilicno. otvoril a je vrata i potrcala ka svom stanu. I da je skoro do ao. a to joj je u ovom trenutku deloval o apsurdno da ne zna prezime coveka koji stanuje u njenoj kuci. odakle ti da pita za njega? Poznaje ga? Da. a i njegov parfem. Ime i prezime ? Doris se zbunila. Ali istina je. Doris. ta je bilo toliko va no? Moram ne to da te pitam o jednom coveku koji radi u tvojoj kompaniji. interno zovemo Lepotan jer je prelep. pa je odmah pocela da se pravda. Zato je brzo ustala. Doris ga je pitala o kojoj je telefonskoj kompaniji rec. I moguce je da cu uskoro os tati bez posla. ali ga mi. Nije bila u stanju da mu odgovori. Upla ena onim to oseca. kaficu u ulici. mo ram da priznam da su mi anse male.

Nisam ni ta rekla. biti mnogo te e da se odluci za Barselonu. preozbiljan. To je sve. kad si dobil a kom iju kao to je Lepotan. uvek ume da me ute i . Doris. no znala je da bi je to pokopalo kod d rugarice. ima li ne to novo s Borkom? Ne. opet su oni inspe ktori tamo. Da li ti to smeta? Ovo je ponovo bila provokacija i Doris je re ila da na nju ne odgovori. V eze sa panijom su bile lo e. Doris bi rado priznala da je Sne a u pravu. La e me. ta je. ta ako ne bude hteo da me vidi? I on je. U kuci ti je jedan prel ep. ali jo ne mogu da shvatim kako je mogao da uradi to to je uradio. Dobar je on momak. Hajde da popijemo ovu kafu na brzaka. ta to treba da znaci? To znaci da mi se javlja kako Milan nece ostati samo uljez u tvojoj kuci. nije ba cesto kuce. Nego? Ne znam. Milan nema ni ta s mojom odlukom i zbog njega se sigurno ni ta nece pro meniti. da nisi ni jednog trenutka pomislila kako je Milan zgoda n i privlacan mu karac. Naravno da nisam! Videla sam ga dva puta do sada i ne elim tako da mislim o njemu .. Nego. ko je. te ko da ce ga videti. Nema potrebe da se brani odmah. prezaposlen direktor razvoja. tebe po eleo da vidi. Videcemo. Sve i da dode kod mene. za pocetak je i ovaj predosecaj dovoljan. Hvala ti. pa malo z namo o njemu.. To je sve to ja mogu da te obavestim jer nije ba razgovorljiv. ali nadam se d a te to nece ba sasvim izbezumiti. s velikom platom i malo slobodnog vremena. Ali se smeje tako da mi je jasno ta hoce da ka e . ja cu da se pravim da ti verujem. siguran sam. razmi lja li o tome da li ce napokon da se udaje ? Znam da ce ti sad. Htela sam da te pitam da li zna ne to vi e o njemu. A sad ti meni reci kad ce da me pozove na kafu da probam malo privat no da upoznam direktora razvoja? Nemoj da se ali s tim. A kod tebe? Ovde je i dalje po starom. I pla im se njegove reakcije. vec me zanima kakav je lik. ali je uspela da mu u glasu prepozna neku nervozu. je li tamo sve u redu? Jeste. brat ti je. ta bi bilo? Pa. kakvi su mu ivotni planovi. Znam. malo nagao i brzopl et. Nedostaje mi Bane i razmi ljam da li da ga pozovem. a Doris se p omalo ljutila zbog toga. Ipak o njemu ni ta ne znam. a? Mo da. Doris je smatrala da je njena prijateljica pocela da preteruje sa zadirkivanjem. Ne mo e da me ubedi . a stanuje u mojoj kuci. la e ! Mo da ti i ja nemamo isti ukus. 16. Doris je smatrala da je najbolje da sla e svoju prijateljicu. Uglavnom. ali on je po svacijem ukusu. Pozovi ga. . Hocu da budem svesna kakav mi je covek u kuci. Prijateljice su se rastale u razlicitim raspolo enjima Sne a se sme kala. Naravno. U redu. moram nazad na fakultet. ako ti tako ka e .Nisam te pitala za njega jer mislim isto to i druge ene u kompaniji. Ne zezaj me. Poglavlje Borko ju je nazvao tacno u minut kad joj je napisao u poruci da ocekuje poziv. Ako ne to sazna o Milanu. javi mi. Borko. ali ti zna da te voli i da sigurno i on pati to niste u kontaktu.

Ne znam to se dvoumi . I osetila je da ne sm e da vrda. Mo da ljubav nije svima ista. i to je to. ne lupaj gluposti! Volim te kao i pre. Zavr ili su razgovor cudno. Ali ni to nije pomoglo da odluci ta da radi. ljubavi. Svakako da cu ti reci pre nego to odlucim da ljubav ili bar strast potra im na drugom mestu. Doris. Toliko smo dugo b ili zajedno i sve medu nama je vec bilo re eno. Ovo vi e nema smisla. vec bi se vencali. I ti meni nedostaje . Nikada pre se on nije alio. Borko.Znam kako se Bane oseca jer se i ja slicno osecam. Tolike godine je bila s Borkom i bila mu je verna. Ali upozoravam te da se taj dan bli i. Okru en sam enama. a nije ni znala da se izbori s njima. potrebna mi je pa nja. Doris je tek sad shvatila kuda ovaj razgovor zapravo vodi. ja moram da znam ta je u tvojoj glavi. ne verujem da cu moci dugo da izdr im. Jedino nije mogla da se odluci kad. Vec ih je cula od Sne e. Ja samo znam da moja ljubav ne eli da se kvari time to cu u trenucima usamljenosti ili potrebe otici s drugom enom i to kriti od tebe citavog ivota. gde nije ba jednostavno svaku noc doci kuci i leci u krevet s nostalgicnim m islima. Zaista je mislila da je Borko jedini s kojim bi mogla da zasnuje p orodicu. Ako ti nedostajem. mada nije znala hoce li ona ovaj put biti ute iteljski raspolo ena. Cutala je. Do ris. Da sam ostao u Beogradu. potiskujuci udarce tikli o stepenic . Mo da kod nekog budi euforij . I k ad bi joj govorio da eli da ona dode. Ali bila sam za Novu godinu tu! Kako ja mogu da izdr im. Samo je selidba tako daleko za men e velik korak. Ovo je mirisalo na prvi ra skid u njenom ivotu. gde se ne govori moj je zik. 17. Nije mislila n iti elela nekog drugog mu karca. Ako vec mora da se pokvari. Ali ja sad ne mogu da ti ka em ni ta. Hoce da ka e da je najbolje da sad prekinemo? Hocu da ka em da moje strpljenje da te cekam polako dolazi do kraja. Odzvanjao je stubi tem. neka bude na drugi. a nikako manjkom neceg drugog. Mislim da to nije ljubav s tvoje strane. Doris je osetila kao da je neko gu i. vratila su se secanja na neke trenutke provedene s Bork om. Mama i tata su sad sami. ti ne bi cekala ni trenutka. Oni mogu sami i oni ele da ti dode ovde i bude sa mnom. u kuci. ostaje samo da donese konacnu odluku. a ti ne? Ne razume . neg de bli e sebi. bez poljupca za laku noc. bolji nacin. Borko. Imala je samo jednog momka pre Borka i ona je raskinula s njim tako to mu se nije javljala na telefon sve dok nije odustao. ma koliko ga ja gurao od sebe. negde oko devet uvece. to odugovlaci . bez ne nosti. Nije joj nedostajalo koketiranje i nije dozvoljava la udvaranja. Te reci su joj bile poznate. cula je kako sa sprata ispod dopire enski smeh. a nekog cini opreznim. Ne voli me vi e? Borko. Poglavlje Nedelju dana nakon tog razgovora. Gre i ako tako misli . o nekim drugim stvarim a. Potreban mi je seks. Za to sad ba toliko insistira da pricamo o tome? Svaki put te pu tam da govori o problemima na poslu. vec bi odmah do la kod mene. to bi potkrepio ljubavlju. Ne mogu jo da donesem tu odl uku. Moram da budem s njima bar neko vreme. Neka se rastanemo kao prijatelji. Kad je legla u k revet i poku ala da zaspi. Doris. Da me zaista voli kao to je potrebno za brak. Nije toliko velik ako me voli i eli da provede ivot sa mnom. Nemoj da se na njih vadi . razumem te. Iskreno. Po reban mi je neko pored mene ovde gde sam ipak jo stranac. Nije volela pritiske u ivotu. A tebi. ali nije htela da poveruje d a su istinite. Doris je bila prenera ena ovim Borkovim priznanjem. ako je stalo do mene. Mu ko sam. za to ne dode ovde? Nisam jo spremna.

jer Doris nije ima la obicaj da u kasnijim vecernjim satima. makar da bi ocu i majci mogla da ka e kako je njihov sin. Nije razumela ta je mislio ovim to je reka o. U redu je. Ja ne mogu. I plavu ina kosa je bila ra cupana. Bila je besna. Ucini to. naravno. nikako nije mogla da se koncentri e i vrati na citanje. jo sam ljut na njega i mislim da je red da on me ne prvi potra i. U redu. rodaka. ali nakon to je smeh zamukao.. Citala je knjigu.. nakon to vecera. Volela bih da znam da je dobro. makar u obraz. Brzo se popela uz stepenice i zatvorila se s olak anjem u svoj stan. Iza nje s e pojavio Milan. Da li ti je ne to potrebno? Malo razgovora s normalnom devojkom. Prosto ju je nerviralo to je Milan p ijan i to su plavu ine tikle tako jako odzvanjale stepeni tem. a njegova uvek uredna garderoba bila je skroz pogu vana.e. tata. mada nije mogla ni sama da nade opravdanje za taj svoj osecaj. Dobro vece. videla ili cula Baneta? Znala je da Bane svima nedostaje. dobro vece. koju ce iskoristiti da relaksira telo. mo da. Vratila se u stan i upalila televizor. Za cudo. vec ispred njenih vrata. Nisam. Ali ti. mada jo nije ni ponoc. Oci su mu se caklile. ocigledno. A ja cu uskoro na spavanje. Majka ti je zaspala. Bio je iznenaden kad je video kcerku. idem onda i ja na spavanje. Mo da i neka usputna . Nakon pola sata ponovo je cula d ip. Pitala se ko je ta ena koja s e glasno smeje.. Ne to kasnije c ula je kako se d ip ispred kapije pali i odlazi. Odlucila je da to odmah sutradan uradi. Umesto toga iza la je na terasu i udisala vazduh koji je najavljivao prolece. Mogla mu je biti i devojka koju je prvi put doveo u nov stan.. Jesi li dobro? Jesam. danas se umorila jer mi je pomagala da sredim gara u. . dolazi kod njih. Sk oro se sudarila s plavu om u ljubicastom mantilu i ljubicastim cipelama. Mogla je biti njegova prijateljica. Doris? Da. Znala je ta su njih dvoje radili u stanu. Hocu. ali oslu kivala je zvuke iz stana ispod. nisu se zaustavili na prvom spr atu. Otvorila mu je iznenadena tom k asnom posetom. Ali razmi ljam da ga nazovem. da li si. Bio je. pozovi ga. samo da popravim ovo cudo. Naslonio se na dovratak i samo se sme io. Ako nije problem. A otac je bio previ e ponosan da ga potra i.. Doris. no nije ni ta joj nije moglo odvratiti pa nju od Milana i enskog s meha. Izvini ako dolazim kasno. tata? Da li se.. Sutra cu ga pozvati. Sat vremena kasnije si la je do roditelja. Licio je na nakon tinejd era koji dolazi na vrata devojci s unapred pripremljenim obja njenje m zbog cega je do ao kod nje. pripit. kakva je inace i dopirala iza Milanovih vrata. Postidela se radoznalosti koju je osetila. a maskara razmazana ispo d jednog oka.. jo nisam legla. a ubrzo i nespretne korake. pa sam si la da vidim da li ste budni. Kafa bi mogla da me upristoji. Smejao se tako slatko da je po elela da mo e da ga poljubi. ali znam da ti rano odlazi na spa vanje i da nisi ba neka nocna ptica. a onda je nervirala i samu sebe to gura nos gd e mu nije mesto. Strovalio se na trosed i prihvatio da mu Doris skuva kafu. ali ipak mu je pokazala da ude. vas dvoje ste ipak vezani i sigurno je da bi se on obra dovao da ga potra i . Bilo joj je jasno da je Milan imao go cu.. Na prvom spratu ju je iznenadilo otvaranje vrata. Nerviralo ju je to ne cuje glasove. Majka je vec bila u krevetu. uobicajena lag ana. Popio sam vi e nego to treba. Uhvatio me je neki nemir. Nije htela da prizna . dok je ota c popravljao ma inu za ve . sestra. A onda je zakucao. Bilo joj je te ko to otac sve dr i u sebi i bori se s ogromnom prazninom koja je osta la nakon Banetovog odlaska. Cula se muzika. koleginica.

I tako sam se ja mislio ta cu s njom da l' da je ostavim bilo gde na ulici. Ti si se odbranio? Pa da! Misli ti da sam ja sad pijan kao letva bez razloga? Ma neee! Sve to ima sv oje. Jedva se suzdr avala. Tako sam ja smisl io da je dovedem ovde i napijem. posao. Ali ipak je elela da zna jo ne to. Posle me jo generalni zamolio da je vozim k uci. ta? .18. dok je Doris razmi ljala da li je normalna kad mu govori tako di rektne i licne stvari. Poglavlje Nakon desetak minuta kafa mu je bila u ruci. Kako to da nisi usamljena? Prosto nisam. pa me molila da je odvezem kuci. Posao. Cipele je spustio kraj troseda. Kako si uspela da primeti te detalje? Ima o tro oko. Ovo pitanje joj nije prijalo. Tada se on okrenuo na stranu i zagledao se u nju. Pokazivala je toliku radoznalost vezano za Milana da je s amu sebe zacudila. odbranio sam se vite ki. Zna ta je n ajbolje u svemu tome? ta? To to ne verujem da ce sutra ili bilo kad vi e imati obraza da me muva. A dok sam napi jao nju. ni ta se nije des ilo. Tako mi se svida da ivim od kad je. Kad se nameraci na nekog. bilo je tu ra cupane kose i razmazane minke. Opasna je. Nije mi to devojka. Ja nisam znala da se devojke dovode kuci da bi se od njih branilo. dovodilo kuci i napijalo da se devojke ne bi bra nile. Njegova crna elegantna ko ulj a sasvim se izgu vala. Nije htela da mi ka e gde stanuj e. Naravno da nisam. a ona spopala da idemo do mene. Milan se kikotao. Zastala je. Nas dvoje smo mogli samo da napravimo jedan koktel od votke i viskija! A to bi s e te ko svarilo. A je li tebe nekad neko napio i odveo svojoj kuci? Nije elela da skrecu s teme koja je nju zanimala. Od kada je. Jesi li usamljena. svaka cast.. Mo da bi joj zasmetalo da je to ucinio neko drugi. Doris je sela na pod i posmatrala ga. Borkovo ime se cinilo neprilagodeno za izgovaranje u ovoj situaciji. Svaka cast ako ste u tom stanju i mogli ne to da napravite. To mi je koleginica s posla. Vidi . Odakle ti to? Nigde ne ide . Ma. tako da njena pitanja nece analizirati i nece otkriti ta se za ista iza toga krije. jednostavno. a jaknu prebacio iza glave. Morao sam da napijem nju da ona ne bi bila sposobna da me napada.. A i dosadna. koliko se secam. Ponovo se zakikotao. Ona ti je sekretarica generalno g. Prvo ti meni reci ta se desilo s tvojom devojkom. kuca.. a primetila sam da si i ti nju. al ' bojim se da ce sutra direktor da misli da sam bezobzirni olo . Pila je dok nije pocela da povraca. tebi gori svetl o. Doris je imala silnu potrebu da ga dodirne. pa da idemo. napio sam i sebe. Koliko sam ja videla.. Smatrala je da je sjajno to je pijan. Doris? Trgla se. i to jo alkoho lom. Svaki put kad dodem kuci uvece. a onda joj malo do lo do svesti i bilo je sramota. Podigao je noge i izvalio se. zar ne? On se i dalje kikotao kao malo dete. ne pu ta. Izgleda da te je doticna dama dobro opila. da mu se nasloni na grudi. Bili smo na poslovn oj veceri i nije se odvajala od mene. da mu provuce r uku kroz kosu. Bio je ra cupan. Kao da je odahnula to se ovo moglo protumaciti kao da se medu njima ni ta nije desi lo osim zajednickog pijanstva. Nije ba da se ni ta nije dogodilo. Reci mi koji je razlog za tako estoko pijanstvo. Nekad se. Odavno nisam popio ovako dobru domacu kafu. ali Milan je bio kao stvoren za takav polo aj.

Doris je bila razocarana. gladna sam kao vuk i idemo negde gde brzo spremaju hranu i cu popiti dobru kafu. 19. Popio je kafu skoro u jednom gutljaju. ako nece da mi ka e . siroma ni sendvici. Svuda oko nj e bio je miris njegovog parfema. a onda okrenula Banetov broj telefona. Opet nije bilo odgovora. re ila je da ispuni svoju i ocevu elju. Poslednje to pamtim jeste poslovna vecera pre nekoliko dana. Zvonio je i zvonio. Popicu kafu i idem. Nema smirenosti koja se tebi cita s lica. A kad se vratila kuci. To nije za tvoje u i. u kojoj je usluga zaista ila brza. Poglavlje Sne a ju je cekala u kolima ispred zgrade fakulteta. Re ila je da ce ka da sad on uzvrati. Nije smela da tvrdi kako je njen brat prepoznao broj f akultetskog telefona s koga ga je ranije cesto zvala.Ni ta. U redu. uvek je tu negde. Koliko dugo nisi jela? Ne secam se.. Nije uspela da se sabere kad se primakao i poljubio je u obraz. prirodno kao ti. Sve to je delovalo na Doris da se oseti usamljenijom nego to bi trebalo. a kafa domaca i jaka. ukoliko bude ne to tako eleo. Doris je sacekala da Sne a polako uspori i tek onda joj postavila pitanje koje je vec nekoliko dana proganjalo. zar ne? Slo ila se. Cinilo joj se kao da gori. Da li je Milan u vezi s nekom enskom osobom s posla? gde b brzo od on ju . Doris se prisetila male kafane nedaleko od fakulteta. pa je uzela telefon u ruke. andele. cisto. Hvala. Cim je stigla na posao. onu koju je bilo te ko izgovoriti ali i pokrenuti. 20. a imam cak tri va na sastan ka. Sne a je pokazala koliko je gladna. U mom svetu karijerista i japija nema devojke koja otvara vrata u trene rci i krije se iza vrata. Ali do kraja dana nije bilo Banetovog poziva. Sad idem. a onda ustao. Ti si kao neki andeo koji ivi i znad mene. Podigao je ruke. a bila je spremna na sve osim na to da on nece odgovoriti. Kad su dobile ono to su porucile. Cekala je s nemirom da mu zacuje glas.. dok ju je Doris s u asom posmatrala. Nema ni onih koje izgledaju tako sve e. Nije mogla da razluci da li je sve ovo to je rekao o njoj pohvala njoj kao licnosti ili njenom nacinu ivota kako ga on vidi i koji je potpuno drugaciji od njegovog. Hteo si mene da vidi ? Za to? Ne znam. Jela je i halapljivo. Iznenadila se. Dodirnula je obraz. Oklevala je neko vreme. nikakvi. Imam sat vremena. Moja licna stvar. Cudno. nije bilo ni Milanovog d ipa pred kucom. a da su mi u glavi samo neki mali. Doris je zakljucala vrata. Samo da pre ivim. Samo sam hteo da te vidim. Prekinula je i posle desetak minuta pozval a ponovo. ujutru ce me glava rasturati. Otvorio je vrata i polako si ao stepenik po stepenik. Tek kad je cula da je u ao u svoj stan. pa namerno nije eleo da joj se javi. ali nije mogla ni da bude sigurna kako je ba tad bio zauzet ili nije cu o zvonjavu i da je to jedini razlog za to ne odgovara na njen poziv. Poglavlje Sutradan je bila prilicno dobre volje. lelujajuci se jo malo.

Sne a ju je pogledala s podignutom obrvom. a onda ju je direktor uzeo za sekretaricu. Ne bih rekla. tako da su je premestili prvo u marketing. no prijateljicin predlog je obecavao. mada ja i dalje mislim da je malo pritupasta i da se previ e minka i nosi s uvi e drecave boje za jednu sekretaricu generalnog direktora velike kompanije. Eto. Je li takva i sekretarica generalnog? Sne a se zbunila. A da li ga napadaju? Verujem da ga neke napadaju. Ali to je moje mi ljenje. Mada mi je sumnjivo to to te nocu posecuje. Ba mu se bila nakacila. Ne mogu da verujem! Sad sam se setila. a sa d vec pocinje da se raspituje i za neke stvari koje nisu ba u domenu op tih informaci ja! Zanima me i vi e od toga ko je i ta je. a va n a je faca u kompaniji s kojom smo potpisali ugovor i nisam smela ba da ga utnem me du noge pred svima. pa sam morala da gledam kako ja njega da se otarasim. pa cu ja tebi. nadam se. sretnem je u njenoj kancelariji kad idem kod direktora. predstavila je njegov dola zak kao veoma kratak i nije spominjala da ju je nazvao andelom. Ali morala je sebi da prizna kako joj je laknulo to je Milan ipak bio od onih koji govore istinu. budi u meni interesovanj e. Htela sam samo da vidim da li je od onih mu karaca koji svaki svoj neuspeh preokre nu u uspeh i kad su odbijeni. Tako znaci. nabacivala mu se. Ali Sne a je bila ocarana onim to je cula. Ima tu ne to. ali nemoj od mah da misli da sam se zaljubila ili ne to slicno. pa se hitro potrudila da joj odgovori. Ne znam ja nju ba mnogo. Nije mi ba simpaticna. Doris je drugarici ispricala ta se dogodilo one veceri kad je Milan pijan do ao na njena vrata. stanuje u tvojoj kuci i izgleda fenomenalno. sekretar ica generalnog. ali je preskocila neke detalje. Sposobna je i atra ktivna. Opa! Prvi put je bila prica da te interesuje samo ko je i ta je tvoj stanar. priznati i meni. menad eri i sekretarice bili su tu. priznajem. Al' i meni se nakacio neki kreten. onda ce . Kad bude spremna da prizna sebi neke stvari. i to ne samo kad je Milan u pitanju. U redu. Sve intimnije st vari je sakrila kako bi kod Sne e odr ala utisak da se samo radi o sustanarskom odno su. nemoj odmah da di e nos. Sklopili s mo va an ugovor. a? Malo si bacila oko na njega? Doris se pravila kako je uvredena. ne to stalno prica s Milanom. puna kompanija ena. pa smo iznajmili restoran da proslavimo s poslovnim partnerima. ne vredi da ti obja njavam.. izmedu ostalog da je nekad rad ila u finansijama. Do tad cemo se obe praviti da pitamo pitanja bez pravog razloga. Doris. Mislim da sam ti vec spomenula da se dr i pre vi e nedodirljivo. Poglavlje . Ma da. A sad da cujem tvoj deo price. kako da ne. Misli ta hoce .. u redu. Radoznala sam. Doris je pustila Sne u da nagada. Videla sam ja da Vesna. Sne a je i dalje bila zbunjena. Medu njima su i neke koje ba ne znaju da procitaju kad je neko nezainteresovan. pa svi smo bili na toj veceri. Ali izgleda da nije laga o. ali je imala aferu s nekim od kolega koji je bio o enjen. la u da su oni sami odbili. Raznih nas tamo ima. pa je ona pravila probleme i smicalice kako bi se on razveo. Ne verujem da te je lagao. Po kompaniji se sva ta prica. Otkud ti to za sekretaricu generalnog? Prvo ti meni odgovori. Naravno da budi. Ne znam da li je u vez i s nekom enom s posla. meni b ar mo e da ka e . Daj. S vi direktori. Prosto.. Rekla sam ti da je do ao samo da se izvini ako je bio bucan.. 21. Tacnije.

Prosto nije videla bolje re enje. Bane je jo na poslu. Njeno mesto je bilo pored drugog mu karca. Za Doris je r ec tog uglednog profesora bila i poslednja. a ni svojim roditeljima. ali ne mogu da ti dajem Banetove poslovne brojeve. Halo? Dobro vece. ali zatekl a je zabrinutog oca koji je obletao po kuci jer je majka imala jake bolove u gla vi. Da. Misli su joj bile zbrkane. cinilo se. onda je ovo najbolji trenutak za odluku. Tu na to njenog kom ije nema i to se vraca u samocu svog kutka. A i ovo vi e nije njegov broj. sama za sebe ako je sudeno da se to desi. dao ga je meni. ali slatko. Mogu li da ga dobijem. nepoznato. Re ila je da kasnije pozove Borka i da ga pripremi na to da bi ona usk oro mogla da mu se pridru i. nema neke narocite perspektive. bacila se na trosed. Nj en glas je odavao takvu ravnodu nost da se cak i Doris zapitala da li ta ena ikako mo e da se iznenadi ili je uvek spremna na sve. ali se ova nije javljala na telefon. Jedan od najstarijih profesora proneo je vest kako ce se fakultet uskoro zatvoriti. stav ila pudera na lice da bi prikrila bledilo. Znala je da ce uskoro ostati bez pos la i najgore joj je padalo to cekanje da se i zvanicno neko obrati i ka e im da vi e nema potrebe da se dolazi na posao. Tra enje novog posla zvucalo je kao da je potrebno da bude spremna na vi emesecna slanja biografije. Zato se za desetak minuta osve ila. nije joj odgovorio. Bila j e ravnodu na. bila je svesna toga. pom alo misteriozno. Poku ala je da se cuje sa Sne om jer joj je izgledalo lak e da svoju muku podeli s pri jateljicom. Ovaj put telefon nije dugo zvonio. Doris bi je zadavila. ukoliko je za boravio njen fiksni s fakulteta. Sad je uzela svoj mobilni telefon i okrenula broj. Pao joj je na pamet Bane. Bar ce znati na cemu je. Bila je ocajna i sve do tri sata nije ni ta d rugo radila osim to je s koleginicama razgovarala o tome ta ce koja ciniti dalje. Poslovni. Ako se i ovaj pu t ne javi. ali je re ila da svoju nameru da se cuje sa bratom izgura do kraja. To je znacilo da je jako zauzet a i da se Doris tog paklenog dana ne mo e osloniti na njenu podr ku i na njeno dru tvo . Ljudi u civilu su se najednom odomacili i pona ali se prema zaposlenima sumnjicavo. no niko nije odgovarao. Umor ju je stigao negde oko sedam sati uvece i po pela se u svoj stan. ali se umesto ocekivanog mu kog glasa zacuo neo cekivan enski. obukla je crvenu haljinicu do kolena i pokupila kosu u rep. Zorana. ali je smatra la da to ne mo e biti opasno. A onda je po elela da je ne to tog dana obraduje. Znala je u kakvoj dr avi ivi i nije se zanosila kako ce ima ti puno srece u pronala enju novog posla. Re ila je da poku a jo jedn om. Ne mo e . Da li mogu da dobijem Baneta? Zorana kao da nije bila zbunjena to posle toliko vremena cuje Banetovu sestru. elela je da prica s njim. Nije bilo potrebno da Doris puno lupa glavu o tome koga je dobila. Nemir u glavi ju je terao da tra i neki drugi nacin da ovaj dan rastrese. po elela je da roditeljima saop ti ta joj se sprema. Doris je ovde. Za nju. to ce definitivno znaciti da nije spreman da razgovara s njom. Dobio je u na poslu novi broj. P okucala je nekoliko puta. a da ne bude na teretu ni sebi samoj . Mislila je. Njegov osm eh i njegova pojava unosili su uvek ne to drugacije u njen ivot sve e. odlaske na r azgovore i razocaranja. Da joj je bila pri ruci. Na fakultetu su svi bili u nekoj urbi. Doris je ponovo legla na trosed i zagledala se u tel evizor. a ona je jednu imala i sad joj je oduzeta. Kad je stigla kuci. a onda i majci napravila caj i kup ila voce u obli njoj prodavnici. Toliki su ljudi s ekonomskim fakultetima cekali svoju ansu. Znala je da ce tek gubitak posla da je navede da ozbiljno misli o Barseloni i odlasku kod Borka. da se desi jo ne to osim lo ih vesti na poslu. podigla noge na tabure i ukljucila tel evizor. pogotovo to ju je negde cekao mnogo laganiji ivot. Pomogla mu je i spremila na brzinu rucak. pa cu ga pozvati na taj? ao mi je. Privlacio ju je. Doris. Pomislila je na Milana. Nije imala snage da ovde poc inje sve ispocetka. ali nimalo se nije radovala svemu tome. morala je samo da se pravi . Od onog pozi va kad mu je telefon uzaludno zvonio. Slegla je r amenima. definitivno nije njen mobilni. Ovako. a Milan je vi e u njenoj glavi bio prolaznik. sa mo se ceka da se nade re enje za studente koji su na sredini godine i koji nisu kr ivi zbog izbora fakulteta koji je u rukama nekih pokvarenih ljudi. a onda se spustila do prvog sprata. Da li on ima drugi broj mobilnog? Ima. Cudno.Ta sreda je pocela katastrofalno.

Nekoliko puta ju je telefon izbacivao kod poslednjih brojeva. No. Tad je Doris shvatila da je Sne a bez razmi ljanja prepricala sve to je cula od nje o svom privlacnom stanaru. gestikulacijom. nije smela da se zakune u to. postojalo je i ne to opu tajuce u nj emu to joj je popravljalo raspolo enje. ali nije prihvatio da sedne. Godilo joj je to je prvo svratio do nje. Neki ljudi ljutnju pokazuju vikanjem. Zbunje na njegovim stajanjem nasred sobe. ponudila ga je kafom. malo je prosu ila i ponovo se do hvatila telefona. Naravno da sam ljut. hvala ti. Stvarno mi nije potrebno da se neke moje priva tne stvari nadu na javnom konopcu. a tebi obecavam da te vi e necu spominjati. to je znacilo da se tek vratio s po sla. Zaista mi je ao. ali htela je da poku a da se odbrani. Pogotovo ne opijanje s enama. Ja bih te zamolio da tako i bude. imala sam naporan dan. To ti meni reci. Mo e li samo da mu prenese da sam ga zvala. pa neka mi se javi kad bude mogao ? Prenecu mu. ali za to misli da bih ja njoj prica la o tebi? Ne znam. Bio je u odelu. Doris je shvatila da nema potrebe vi e da ga uverava u suprotno. nerviranjem. Milanova blizina joj je prijala. Nisam razmi ljala da ce to tako da ispadne. I ja sam umorna. a najce ce je to bilo najgore. samo nekoliko sekundi kasnije shvatila je da lo dan i dalje uzima svoj danak. ljut sam. Zdravo. No. a imam da procitam neke izve taje veceras. Posramila se. a onda je to tvoja prijat eljica iskoristila da se malo na ale na moj racun. Ne. Za to? Zato to nisam imao pojma da neke stvari pricam iz zabave devojci koja se dru i s ko leginicom s mog posla. zar ne? Cisto sumnjam da se Vesna seca svih onih detalja koje sad kompanija zna i koji s e prenose od uva do uva. a koje ne. Lice mu je bilo namraceno. pa je nakratko odustala.kao da nije iznervirana ne bi li nekako do la do brata i preskocila prepreku zvan u verenica. Poglavlje Spremala se da pozove Borka i da nakon toga opere kosu i legne u krevet kako bi se ovaj lo dan to pre zavr io. pa je tako kontrolisala koje pozive mo e da mu prosledi. cak i da mu ka e za Borka i za plan da ode u Barselonu i da se uda . besom. I zbog toga cela kompanija prica o mom pijancenju sa sekr etaricom generalnog. Zagledao se u nju. Sad je Doris shvatila za to joj brat nije u zvratio one pozive verovatno nije ni znao da ga je zvala. s pe kirom na glavi otvorila mu je i odmah se povukla unazad kako bi mu tim gestom pokazala d a je dobrodo ao i da mo e da ude. drugi put. Oprala je kosu. 22. Milan je u ao kod nje. Ali ovaj put ju je prekinulo kucanje na vratima. Pitala se d a li ce mu sakriti i ovaj put da ga je zvala. Ucinilo joj se da se nakratko nasmejao. Istina je da imam drugaricu koja radi s tobom. Reci cu Sne i da prestan e to da spominje. Ne to nije u redu? Kao da si ljut? Da. Mo da je sekretarica pricala ta se desilo. U redu. Mila n je bio od onih koji su grdili pogledom. Umoran sam. To je poteklo od tebe. Zorana mu je uzela bro j. Ukoliko se to desi. pr vi put je videla da i on mr tenjem ume da napravi na celu bore. Dobro. Doris je odluc ila da ce otici pravo do banke u kojoj je radio Bane i tako ga naci. elela je da ipak mo e da ga nagovori da provede s njom neko vreme. Obradovana to ce ga videti. Uop te joj nije bilo lako da podnese te prodorne tamnoplave oci . Koliko god da ju je privlacio. S druge strane se veza samo prekinula. A i htela je s njim da podeli sve brige koj e su je mucile. Hvala ti. Doris. Sad je vec prepoznavala Milanovo kucanje. Ipak ga zla devojka nije mogla sasvim sakriti od nje. ma iz kog razloga to bilo.

Kod mene i ima i nema. Vidimo se. Doris? Pitao sam te ta ima novo. Upoznao si nekog? Misli neku enu. Halo. Seca se devojke iz stana preko puta mene? Sre li smo je kad si bila ovde. Nije tako. Borko? Da li si me cuo? Cuo sam te. cak i pomireno sa sudbinom. devojku? Da. ta cnije o njoj. Trebalo je. Vrata za njim su se zatvorila. Ima promena. Kakvih promena ima. Ima li ne to novo? Doris je znala da je vreme da mu ka e da se stvari menjaju i da ona polako donosi odluku da mu se pridru i. Da. nema promene. Zazvonio je telefon. Nadala se da bi to mogao biti njen brat. Znam. Ta elja je splasnula od Milanovog dolaska. U stvari. Onda mi reci sad. . a sad. pa to nema veze s ljubavlju. Toliko dugo prica o tome da bi trebalo napokon da se odlucim i da se preselim kod tebe. po zami ljenom scena riju. da u Barseloni studira slikarstvo i da se zaposlila u jednoj poznatoj galeriji. Naglo je iza ao. Da si mi rekla kako si shvatila da t i nedostajem i kako ne mo e vi e bez mene. Doris se setila niske kratko o i ane devojke sa savr enim zubima. Ni ta posebno. Do pre desetak minuta pomirila se s tim. Ponovo je cutao. Hteo sam da vidim jesi li razmi ljala o onome o cemu smo pro li put pricali. a izgledalo je kao da razgovara s nekim str ancem i kao da ni ta ne razume ta joj taj stranac govori. zato je i znala da je njegovom strpljenju kraj. Nije ga cesto vidala u takvim raspolo enjima. No. Problemi na poslu su i dalje aktuelni. Ali nisam ti sve rekla. Osetila je u Borkovom glasu da joj vreme istic e. misli na onu Hrvaticu. razmi ljala sam da dodem kod tebe. ti vi e ne eli da ja dodem? Nisam siguran ta elim. da cuje Borkov uzdah olak anja. Ljutila se na sebe i na Sne u to su imale tako duge jezike. a Doris se osetila kao da je dobil a packu zbog tracarenja i da ju je ostavio da samuje jer nije pokazala dovoljno poverenja. pa si rekla kako ima divan osmeh... Ne razumem te. Re ila je da od tog dana Sne i zaista ni ta ne prica o njemu i da bar tako poku a da ispravi pogre no mi ljenje koje je on sad imao o njima dvema. Zvucao je gorko. Ovo je do lo iznenada. Kod tebe? Borko je kratko cutao. zbog kojih s e obrukala kod Milana. Njegovo mi ljenje bi joj mnogo znacilo.. Ja sam taman krenula tebe da nazovem. Samu sebe je nervirala u toj neodlucnosti. Cekati j o nekoliko dana i dr ati ga u neizvesnosti sada je delovalo skoro nemoguce. Upoznao sam nekog. vi e nije bila sigurna da li je to jedino re e nje. kad sam to odlucila. pitao ne to sasvim drugo. Sreli su je jedne ve ceri kad su i li da joj Borko poka e Barselonu nocu. Borko. Ali sad je telefon zvonio i bio je red da se javi. Znala je da nimalo nije bio zadovoljan njenim odgovorom j er ju je. Dr ala je slu alicu. A ta ti ina je nekako pla ila Doris. ali kao lag na tortu na kraju ovog u asnog dana. razocarano. bo e. Secala se kako je rekao da je o na rodom iz Splita. koga zavaravamo ti i ja! Bila je paralisana.. Ali nacin na k oji si rekla. Ti ina se nikako nije poklap ala sa svim tim. Kako se uzme. no Milanov dola zak ju je ponovo poremetio. Vec sam poku avala da te dobijem. Borko. zapravo. Tek tad se Doris setila da ga je stavila na sto kako bi naz vala Borka. Odjednom. Onda je vreme da se odmori od tako napornog dana. Evo. znam je vec du e vreme. ja bih sad skakao od srece. Stvarno? Da.. ti mi govori kako to nema veze s ljubavlju. a brata jo nisam uspela da do bijem jer mu je Zorana okupirala mobilni. sad sam ja dobio tebe. Za to ni ta ne govori ? Ne veruje mi? Ne verujem ti da si tu odluku donela srcem. Ali vidim da nisi. a ti si mi samo izbacila sta re probleme. ali me je izbacivalo. Mislim da. prevarila se. Bio je to Borko. mo da cak i vrisak. Sad je bio trenutak da se odluci.

a u ocima su joj se skupljale suze. Obukla je farmerke. Ako si samo na pola odluke. Znala je da bi trebalo da pati i da ali. nije imala elje da pobeduje. imamo li ti i ja buducnos t. Vec du e vreme znam da njena osecanja prema meni nisu samo kom ijska . Mo da je najbolje da toj devojci da ansu. Samo je sa Sne om mogla da prica o tako va noj stvari kao to je raskid. Budi fer i prema sebi. Ona je dobar prijatelj. Kratko su porazgovarale i Doris nije elela da Sne ino zadovolj stvo kvari ru nim vestima. Bilo je prerano za snove. ali nije cula nikakv e zvuke. Nije mogla da legne u krevet. Rodi teljima nije bila spremna da ka e da Borko nikad nece biti njihov zet jer je znala da ce ih to jako rastu iti.. I on je ocekivao da ce se ne to u Doris prelomiti. Racunali su da ce Doris kad-tad da se uda za tog divn og momka. pogotovo posle tako te kog dana. da c e ipak njena odluka biti drugacija. pa je cutala i mirila se s tim da me nikada nece imati. Prepoznal . ali nije imala s kim. Nadao sam se da ce ti doci i s talno joj pricao o tome koliko te volim i kako nameravam da napravim s tobom brd o dece. Strahovito joj je bilo potrebno da s nekim razgovara. no kad ju je ponovo okrenula. Bi la je kukavica. 23. Znala je to. jesam. Hoce li mi odgovoriti? Gubila ga je i imala je poslednju ansu da sve spase. naletela je na tamni d ip. A nije mogla ni da cita ili gleda televiziju.. pocinjem da osecam ne to. kraj nje nisam usamljen. a ne onu koja nam je u ovom trenutku najbolja? Svakako da su imali buducnost. Taman kad je promakla nekoliko kuca od svoje. Doris. nije smela. Ona mi mnogo znaci. Pro la je i pored roditeljskih vrata. nije ga poznavala. Raskidamo zaruke. ali. nije mogla da se suoci s njima. Nisu je pritiskali. Ali bil a je tu i Borkova kom inica Hrvatica koja mu je poljuljala osecanja. ta bi tamo na la? Koga? Borka? Da l i bi onda umela da donese pravu odluku? Halo. Hocu da sad znam tvoje prave namere. ali im se nije javila da izlazi. za cudo. bolje da mi t o ka e . a smatrala je da ce joj kratka et nja pomoci da vrati ravnote u i da vec sutradan ponovo bude svoja. Ona u svoje srce nije mogl a da se zagleda. Doris? Jo si tu? Da. nije ni pribli no onome to osecam prema tebi. I rekao sam ti da cu ti nagovestiti kad mo m strpljenju dode kraj. Divila se Borku to ume iskreno da se zagleda u svoje srce i to ga tako dobro poznaje da mo e da progn ozira kako ce se jednog dana mo da zaljubiti u kom inicu. Ne to je nestalo iz njenog ivota. ja moram da znam kad dolaz i . Ali ja sam odolevao jer sam mislio da imam tebe. Borkov glas je podrhtavao. Reci mi. Naravno.. A sad je taj trenutak. mislila je. elela je sve vazduh jer su je zidovi gu ili. Si la je pored Milanovog stana. Doris ga je slu ala. da pobedi nad ko m inicom. To je tvoj definitivni odgovor? Da.O njoj se radi. ali nikad nisu ni posumnjali da ce ona ipak odustati od svega. a i prema meni.. a na noge obula patike. ali je bila svesna da je sama dovela do toga.. Bio je tu i n jen sustanar Milan koji je njoj uneo neka nova osecanja u ivot. Za to mi sve ovo govori ? Rekao sam ti da cu biti fer do kraja. Mo da je to saznanj e bilo presudno da izgovori sledece reci. duksericu i tanku jaknu. Poglavlje Nakon zavr enog razgovora osecala se prazno. ali mo e se razviti u to. Sne a je bila na ljubavnom sastanku sa svojim biznismenom. Klaudija nije napadna. pre svega.. Poslednjih nekoliko nedelja se intenzi vno dru imo. I. elim ti sve najbolje u ivotu. Ne to poznanica koje je imala sigurno nisu bile dovoljno dobre s agovornice u tom trenutku. ali onu kakvu oboje elimo. da ga zadr i. pu tali su da sama donese odluku. Svako misli da ima buducnost. no raspolo enje joj je bilo poput ravne crte.

Doris je slegla ramenima. pa opet se retko etam. bio je Milanov. sigurno. imao sam vi e potrebe za etnjom. To ju je iznenadilo. ali tebi sve savr eno stoji. Da. Lepo je ovde. upadaj. Ja ne radim toliko kao ti. Bolje joj je bilo u dru tvu. Ja sam bio u prodavnici. a cipele su mi jako udobne i ne razlikuju se od patika. Seli su i gledali u reku. ta misli da se malo odmorimo ovde? Umorio si se? Malo. Mada. A. Pre se pitala kako je njegova ljutnja tako brzo pro la. videla je da je on jo u odelu. Nakon petnaestak minuta etnje Milan je ugledao klupu ispod jednog usamljenog drve ta. Nisam ja ba toliko ispao iz svakodnevnice. ali su svi veceras pali u vodu. ali ne i re enja. Valjda mi je dosta putovanja au tobusom do posla i nazad. Pre je bio za vino.a ga je. Malo je zastala pitajuci se gde je on bio nakon razgovo ra s njom. Milan je tiho i ao kraj nje. skinucu kravatu. Dana nji dan mi samo donosi probleme. Hajde. Nisam navikao da se ti ovako nocu pojavljuje na ulici.. Prihvatila je. Kako eli .. Pogledaj mene kako sam obucena. Re ila sam da se malo pro etam. prijatel jski raspolo ena. nedostajace mi to sad kad prestan em da radim. Morao bi da negde parkira taj svoj d ip. za pocetak. Nasmejao se. gu vi i cekanja. a o misli da mi se pridru i . Prozor se otvorio. Nije taj mu karac nalikovao na nekog ko bi se etao u vecernjim satima. 24. Ne brini. ali je Doris svejedno zadrhtala od tog neocekivanog dodira. koktele. Doris je udisala vazduh punim pluc ima. Razvezao je kravatu i bacio je na zadnje sedi te. Tek kad je sela u kola. Da li ima ne to protiv da ti se pridru im u etnji? Zbunila se. Nece valjda takav u etnju? ta mi fali? Patike. Zabolelo ju je to je i Milan zeza za njen nacin ivota koji je prilagodila Borkovom odsustvu. Poglavlje Nije bilo mnogo etaca kraj reke. U redu. vozimo se do reke. Ljudi su vi e u ivali u sedenju po splavovima koji b i se zaljuljali kad god bi pro ao ogroman brod. Ne to te muci? Reci mi? Ne mogu da pricam o tome. Podigao je ogromnu kesu sa suvozacevog sedi ta. Bila je topla. Zna . Ovde sam postao kao nek i polurobot. Osetila je Milanovu ruku na svojoj. imala sam neke planove. ali znala je da Milan ne bi to razumeo. I ta ce dalje? Ne znam. miri e na prolece. Lepa je noc. Jo mi je potre bno vremena da shvatim ta mi se de ava. Ali d ip se okrenuo i sustigao je na sledecem co ku. elela je da vrisne kako vi e nema razloga da sedi kod kuce i kako ima pr ava da sad menja svoje ivotne navike. Ali daj mi samo pet minuta. Svako je razmi ljao ne to svoje. zidove. to. a tamo obecavam da cu se parkirati i hodati koliko god bude zapovedala. Vidim. cesto zaboravljam na osnovne kucne potrep tine. Vo . Dok sam iveo u Italiji. etnja se uglavnom izvodi tako to se pe aci. a narocito Milanovom. razmi ljaju da zatvore fakultet. Prestaje ? Za to? Mislim da cu biti primorana na to. ali Doris nije mogla da prepozna ta je u njoj. a v i ak pitanja joj nije bio potreban u tom trenutku. lepe ene. Nisu mnogo pricali. Zaboravljam na sitne ivotne radosti. pa da ne znam da se eta pomocu nogu a n e tockova.

Poljubac je bi o lagan. mnogo bolje. Zato je pokucala na Milanova vrata. Isto tako iznenadno kao to je njegova ruka na la njenu. bez stida i bez prepreka. Noge su je slatko bolele. 25. susrela se s majkom koja je ba izlazila iz kuce. ta li bi oni mislili o tome to se e ta i ljubaka sa stanarom? Pred njegovim vratima dala mu je samo obraz. Doris se osvestila od opijenosti prema njemu. Iskreno. Na kraju su ipak morali da dodu do daha. Milan je bio jo lep i bez odece. Voleo bih da provedemo noc zajedno. Tu negde su bili njeni roditelji. U redu. Ne mam za to da te la em. Doris. pa da znam da nije sve tako crno. Nisam ja ba takva devojka da posle nekoliko poljubaca skocim u krevet. necu da insistiram. Milan je bio iznenaden ovom reakcij om. A ti si ne to kasno krenula na posao? Da ne zakasni ? . ali to je bila neka druga prica. Poglavlje Iskrala se pola sata pre nego to su oboje navili svoje mobilne da ih probude. eljno. I u kolima na putu do kuce nisu prestajal i da se ljube. mo da da tako ucinim ne to lepo za tebe. Ovaj put ona je osetila elju da im se usne ponovo sasta ve. Do malopre si delovala tako strasno . Izvini. Krenula sam na pijacu. Mislio sam da bi mogli da budemo jo zajedno. Bio je mnogo strasniji. Znaci. dr ali su se za ruke i svaki cas zastajali da ukradu jo jedan poljubac.lela bih da se bar jedna lepa stvar desi. Ljubila ga je eleci da nikad ne prestane. Nasme ila se. Sad je Milan delovao razocarano. Doris je osetila kako joj s e Milanovo telo pribli ava. Kad je krenula na posao. Da li ti je bolje? Jeste. Kad su krenuli ka kolima. najgoru osobinu koju je pokaziva la kad je ljubavni ivot u pitanju. Ali njen poljubac nije bio kao prvi. Vec su njegove ruke bile oko nje. ti ba zna kako da ljubi . a onda su njegove usne dodirnule njene. Dugo je bila s jednim mu karcem i ova ogromna kolicina iskrenosti od strane nekog ko je tek poceo da joj ulazi u srce potpuno ju je okirala. u p auzama izmedu vodenja ljubavi. Z apitala se ta zaista eli. Okrenuo se i u ao u svoj stan bez pozdrava. i lepe i ru ne. Za to si to uradio? Ne znam. ja sam bio d ak za istresanje? Nema veze. a bio je iskusan i ne an ljubavnik. Potpuno m u se prepustila. Doris se popela do svojih vrata i tu z astala. Proveli smo lepo vece i neka tako ostane. Poljubili su se ponovo. probudila si u meni elju. Oci su joj se sklapale. ali scene prethodn e strasne noci stalno su joj bile u glavi. Ali i za sebe. I lako je bilo odgovoriti elela je da jo ljubi Milana. Pla ila se sutra njeg d ana. I dalje joj je bio blizu. Tek kad su u li u zajednicku kucu. Ali tvoja neodlucnost mo e da uvredi coveka. kao da si prava pravcata ena. Ljubila ga je udi uci njegov parfem. cudan. da sede na toj klupi zauvek. Zbog neodlucnosti je izgubila buducnost s Bork om. pa ljiv. ta se sad desilo? Ni ta. ali ovaj put negativno. elela je da ne bude sama te noci. ele a je da oseti mu karca na ko i. I du i. Mo da sam u taj poljubac unela sve emocije. Dr ao j u je u zagrljaju. Tvoj otac je brinuo o meni bolje nego bilo koja medicinska s estra. iznenaduje me. Po eleo sam da te poljubim. Sad je uspela i da jednu lepu noc pretvori u farsu koja nije imala smisla. dopada mi se to. I Milan je prepoznao njenu neodlucnost. Istu irala se i malo do la sebi. Imao je cvrsto telo. ali joj je osmeh bio na usnama. a sad odjednom govori kao neki konzervativni robot. niti je tako jako bila zadovoljena. Nikada s Borkom nije osetila toliku po udu. pomalo postidena stra cu koju je pokazala. Uf. Zbunjeno ga je pogledala.

Sad ce on da naide. Mislila sam da ti nece preneti. narocito kad je tek napustila Milanov topli krevet. Zna li da na novi kom ija izgleda ima nekog? Doris je prebledela. Kako su tata i mama? Dobro. Nije joj se razgov aralo sad o Borku. Videlo se da je i njemu te ko. Vidimo se kad se vratim kasnije . Mama. znala je. Nedostaje im. A ti i Borko? Jesi li ne to odlucila? Nismo vi e zajedno. Ba mi je ao to se sve to izde avalo. Trebalo je vremena za to. Nazvao ju je dok je bila na poslu. Stigle su na stanicu. Mo da je uocavao Zoranine mane. ali sam mislio da ce to napokon da dovede do toga da se Zorana i ja manje sv adamo. autobu s je ba tad nai ao i nije morala majci da odgovori. Ali ipak necu uriti s tim. Jednom Brat i sestra su ucutali. Pa da li je? Manje se svadamo. U redu je. ali mi ga je ao koliko ceka na to da se ti napokon opredeli kako i gde eli da ivi . ne mora da ceka sa mnom. ima nekog? Ima neku devojku. mama. mo da je to dobro za tvoju buducnost. Kakav je novi stanar? Doris je ponovo morala da prikrije sme ak koji bi joj se pojavljivao na licu cim b i neko pomenuo Milana. Zajedno su iza le iz kuce i krenule ka autobuskoj stanici iza koje se nalazila i m ala lokalna pijaca. Na svu srecu. Zorana mi je rekla da si me tra ila. pa je re ila da mu dopusti da on sve sa m vidi i shvati. Ali kako? Nemoguce! Znala je da se do Banetu dopada Borko. mada je isto tako znala da je najvi e poceo da mu se dopada kad se preselio u Barselonu i tako otvorio put da jednog dana o n kao zet poseti paniju. Primetila je da je smr ao. Nocas su bili zvukovi koji govore da je bio nevaljao. Videce jednom. Znam da sam napravio glupost. Nije idealno. ali bar nema vi e opravdanja da joj smeta to je okr u ena mojom porodicom. 26. Odakle ti to? Videla si je? Ne. a Doris je mislila da ce propasti u zemlju. On je mnogo drag momak. Doris je shvatila da se ne to promenilo u Banetovoj glavi. Nije daleko odavde. Ipak ju je iznenadilo to je Bane ovu vest o raskidu prihv . Ionako nema ta da se radi osim da se piju kafe i ceka konacna odluka ta ce biti s nama. Poglavlje Bane joj se napokon javio. Majka se sme ila. a ne to kasnije su s e videli u kaficu blizu njegove banke. Kako misli . na poslu je takav haos da vi e nije va no da se dode tacno na vreme. Nije trebalo da prodajem svoje i da rasparcavam ku cu. A kakav si ti stan kupio? Mali. Doris je sakrila svoje lice da se na njemu ne procita istina. U redu. Ali bio je mu karac i nije hteo da pokazuje osecanja. Ali ko zna. Od svih zla on je najmanje. Izgleda da jo nije sve bilo spremno za potpuno pomirenj e. Mo da ce te to navesti da razmisli o odlasku kod Borka.Ne brini. Nedostaje nam svima. Raskinuli smo. ali sam cula. I dalje eli da se eni ? Da. Zna da na i zidovi nisu ba savr ena zvucna izolacija.

koliko g od je on imao slobodno i koliko god su mogli da se sakriju od njenih roditelja. to se mene tice. a kako namerava i ti uskoro da se udaje . Nakon rastanka Doris je osecala da joj je pao kamen sa srca. Komplikovanije je nego to misli . Ne mogu da ti sad obja njavam. Delovali su pr esrecno. Te iste veceri u krevetu rekla je Milanu ta je muci. onda bar iskoristi jo od te slobode. Nisam imala pojma da ti je toliko stalo do Borka. Mo e li to nekako da se ispravi? Te ko. Roditelji nisu imali pojma ta se de ava u stanovima iznad njih. I nema potrebe za tim. Tim raskidom se stvari komplikuju Kako se komplikuju? Ne shvatam. Mlada si. javila je roditeljima da je uspostavila opet kontakt s bratom. Cim je do la kuc i. ali su primetili da Doris jako cesto izlazi i da vi e nema isti raspored ivota kao nekad. tako da me raduje to izlazi vi e. tako da koristimo vreme dok mo emo da budemo skupa. Jednom su je za ruckom pitali o tome. Ne mogu sad da pricam. Nekako je smatrala da roditelji ne bi podne li to da se ona potajno vida sa sustanarom. ali bila je previ e srecna i zaljubljena u Milana da bi mogla da im ka e istinu i time ugrozi svoju srecu. Postao je stra no nervozan i ubrzo je rekao da mora da se vrati do banke i zavr i jo ne to.atio toliko emotivno. Imam pametnija posla. Malo sam pocela vi e da se vidam sa Sne om. Nije va no. ali ipak je bio uljez. Podvukla se bezobrazno pod cebe i pocela da ga ljubi tamo gde su mu karci najosetl jiviji. pa je re ila da obave tenje o svom raskidu s Borkom ostavi za neki drugi pu t. g ovorili su da je kulturan i vaspitan mu karac. Prosto nije imao vi e strpljenja da me ceka. Shvatila je kako je bolje da provode noci u njenom stanu jer je bila manja moguc nost da zvukovi dopiru do prizemlja. ja sam i ocu rekla da si se ti previ e zabila u kucu. mo e slobodno da im ka e da se vida sa mnom. Bane je delovao jako zabrinuto. 28. Uostalom. Ona je pred veridbom. to je znacilo da se sla e sa svojom enom. Oni su o njemu imali lepo mi ljenje. Pa. Doris je bila sigurna da je Milan sve vreme mislio kako je to nemoguce ba zato to je ivela povucenim ivotom. Nikad se nisu ni doticali toga da li u njenom ivot u postoji drugi mu karac. Moguce je. 27. Doris nije mogla sebi da objasni za to je to tako. Ujutru bi se on iskrao na prstima i odlazio u svoj stan. Lepo je to. nisam toliko valjda ra an da ne mogu da me prihvate? Sme io se i milovao joj jednu liniju na boku. i dalje su mislili da u njenom ivotu postoji samo Borko. Provodili su dosta vremena zajedno. Ne mogu da im ka em. Nemam prav a da se alim. ta je to komplikovano? Nikad mu nije pricala o Borku. Poglavlje . I neka. Otac nije ni ta progovarao. Doris je mrzela t o ih tako la e. I to je u redu. Poglavlje Doris i Milan su postajali sve bli i.

to je Banetu bio znak da ne odugovlaci s obja njenjem. ali bar je delovala manje zlovoljno nego to ju je Doris pamtila. Ali s druge s trane. Bolje je da cuje od mene sad dok jo mo da nije kasno. Seko moja. a pomalo je i zavidela Sne i. Koju li on igru igra da mi je znati! Ovakve reci joj se nisu dopadale. Doris. Nekoliko puta joj je rekao kako je ona prva ena u njegovom ivotu kojoj se raduj e kad dolazi i zbog koje je tu an kad odlazi. Ali koliko sam mogla da razumem. Ni ta ne kapira . u neku ruku joj je i bila zahvalna jer joj je ona omogucila da Milan dode u njen ivot. Ha. I znala je ta prica o buducnosti. Ko igra? Ti zna ne to vi e od mene? Naravno da znam. popili kafu. culi bi se i desetak puta na dan . samo je cutao i voleo je. nikad ne bi mogla da proda kucu za dobre pare jer je jedan deo vec u necijem vlasni tvu. odgovarala mu je lokacija. a ja bi h tu sigurno pomogao. Naravno. pa je oti la i ostavila sestru i brata nasamo. Iako nije ba elela ponovo da v idi tu devojku koju je krivila za sve zlo ovog sveta. A ko bi je kupio? Milan. bar ce moci da prihvati kao naravoucenije. Doris se namr tila. ko drugi nego onaj ko vec stanuje u njoj. Ali najgore je to ni ja ba ne mog da ukapiram tog tipa. Zorana se ugojila. Kakvom prevarom? Milanu sam rekao za situaciju u kuci. Prihvatila je poziv da bi utolila radoznalost i napokon videla kakav je stan kupio njen brat. Nije razumela Banetove reci. Stan je bio mali. On je bio toliko iznenaden da jedno vreme nije mogao da progovori. ha. Ja sam mu prodao stan. Dori s se pitala za to joj je odjednom potreban prsten kad je od njega dugo be ala. Da li si nekad razmi ljala za to i jedan puni ic kao to je Milan kupio stan u sredini porodicne kuce? Jesam. I ona se osecala isto. ne to joj je nedostajalo.Sne a je pripremala vencanje na jesen. nije prestajao da se smeje. i to vidno. Mnogo si naivna. Za to? to se tako smeje ? ta je stra no sme no u tome to smo ja i on zajedno? Ne razume . To bi znacilo da bi nakon smrti na ih roditelja ta kuca ostala prazna. ali nije bio ni problem jer je tu cast Doris s odu evl jenjem prihvatila. Kakve to veze ima? Necu da ti kvarim tvoju ljubavnu romansu. Jednom je do ao i kod roditelja na rucak. Docekali su je domacinski i mo da je prvi put sestra pomislila da je njen brat ipak izabrao svoju srecu. svaku noc su se zajedno uspavljivali i svako jutro budili. S Banetom se vidala sve ce ce. nije predlagao da ive zajedno. Iako je atm osfera bila napeta. s malo prozora. Pozvana je te nedelje kod Baneta i Zorane na rucak. Mo da je i dobro da ti se sad sve to des i kad si propustila ansu da se lepo sredi daleko odavde s onim finim Borkom. nalik na kutijicu. To je sve poludelo. Rekao sam mu da si verena za momka koji ivi u Barseloni i da ima nameru uskoro da ode tamo i da ivi . Tada je Doris po elela da uka e Banetu pover enje i rekla mu je za svoju ljubavnu vezu s Milanom. vrlo simpaticno obja njenje koje samo ti mo e da proguta . kakva god da je. Kolik o god da je bila srecna s Milanom. a i u pravo v reme si ga prodavao. a onda je Zorana rekla da mora da odnese neke stvari tetki na Banovo brdo. njena urodena orga nizovanost terala ju je da vec sad pocne da misli o sitnicama. dakle ostao bi ti Milan i ostalo bi ti da je da za mnogo . bar se predvidalo da ce uskoro i ti odnosi da se vrate na me sto. Tako je moglo biti zauvek. Milan nije tra io da se bilo ta promeni. Sve to te zadesi s Milanom. Sad je Doris postala jako besna. I ti bi je verovatno prodala. Ali svakako da od abir kume nije bio sitnica. ali ipak dovoljan za dvoje. A kad je prog ovorio. te ko bih ja taj stan prodao za pare za koje sam ga prodao i onako brzo da se nisam poslu io malom prevarom. Mnogo su vremena provodili zajedno. Iako je leto tek pocelo. Slagali su se savr en o. Stvarno mi ovaj svet nije jasan. Rucali su. Nije mogla samu sebe da razume. cinilo se da stoje u mestu. ali joj nisu zvuca le dobro. Hoce li da mi ka e ta ti ovo sve znaci? Za to misli da ce ne to lo e da mi se desi s ? Brat ju je sa aljivo pogledao. Bila je uzbudena zbog toga.

Nosio je cvece. Misli ta ti je volja. ali kad je video njen izraz lica. Lepo. A ja da se pravdam necu. Ali umoran sam d a sad to obja njavam. Doris. ali joj nikad ni ta nije sp omenuo. Cak smo planirali da po tvom odlasku u Barselonu roditelji popuste i prodaju mu i potkrovlje. Nemoj da me predstavlja kao nekog lopova koji nepo teno dolazi do necega. a sad govori da si u vezi s Milanom. na kraju. Nasme io se. On video da je propala Barselona i poku ava na drugi nacin da se docepa kuce. Poglavlje Milan je pokucao je na njena vrata. Mislio si da idem u Barselonu. 30. onda nisi dobro videla ono to sam osecao. A on je pametan. Ustala je i bez reci napustila bratovljev st an. tvoja je odgovornost ako odlazi s nekim u krevet. za neko v reme Milan imao celu kucu skoro za d abe. samo ga je spustio na komod u pored ulaza. Za tvoju informaciju. Nije posao. to zaboravlja . Drago mi je to to cujem. A onda iza ao iz kuce.manje para nego to realno vredi ostatak koji prodaje . kako se to samo desilo povoljno po tebe! Sad je Milan bio vidno iznerviran. Znao sam da si verena. Nisam ga zami ljao ovako. Tek onda se usudila da pogleda onu kutijicu. Za Doris je ovo bio ok. Ustao je i krenuo ka vratima. Nije eleo da se oda. Veceras sam eleo da nam bude posebno vec e. Da. A da li je s njom u vezi samo da bi lak e do ao do kuce? Nije mogla da veruje ta je saznala. Sve vreme je znao za Borka. vec u tome da si sve vreme cutao. Otvorila mu je i pogledala ga s mr njom u ocim a. Ali sam pretpostavio da ne to nije u redu cim si sa mnom i cim nema nikakvih tragova da si u kontaktu s drugim mu karcem. Time bi. Nakon nekoliko minuta cula je kako se d ip udaljava. Je li? Pa si re io da promeni plan? Da me zavede i tako se ipak docepa kuce? Ja sam svoj deo kuce po teno kupio. da. Ne pada mi na pamet da slu am kako me vreda . Danas mi je Bane sve rekao. Izvadio je iz d epa nekakvu kutijicu i bacio na trosed. A ti sigurno nisi u mom ivotu i u mom srcu zbog kuce. ta ti je? Sad mi je jasno za to si kupio ba stan u ovoj kuci. a? Da ce tako lak e i za manje p ara da se dokopa ove kuce koja u kompletu mnogo vi e vredi nego iscepkana? Milan je izdahnuo i spustio se na trosed. Tvoj brat mi je to rekao kad mi je pokazivao stan i nagov arao me da ga kupim. Poku ao je da je poljubi. Unutra je bio prsten. 29. Zna o si da sam verena. Nije stvar u osecanjima. Nije mogla ni da pretpostavi da bi Milan mogao da bude ta ko prepreden i proracunat. Doris. a ne moja. vec ti! Nisam ni ja. Sve ovo vreme nisam se usudivao da te pitam za tvoje pla nove. Poglavlje . onu noc kad sam spavala s tobom vi e nisam bila verena. Ali ti si mi prvo rekla da si raskinula s Borkom. I pored toga si oti ao sa mnom u krevet a da me nisi ni ta pitao. Doris. Ako misli da je tvoj i moj odnos bio ta ko povr an i da je bio samo iz koristi. ali je ona odmah ustuknula. Nisam ja veren. To je ne to to nisam planirao i to se jednostavno desilo. Ne to se desilo? Posao? Ne. Za to mi nisi rekao s k akvim si namerama do ao ovde i uselio se? Te namere nisu vi e bile bitne kad sam se zaljubio u tebe. Pobogu.

Ako je nekad i imao nameru da jeftinije dode do cele kuce. Ne radim vi e. Nikako nisam mogla da se odsel im kod njega. Videla je odmah po njemu da je na poslu imao naporan dan. konac no je zaspala. Mislim da to stvarno odavno nije bila ljubav. Mama. 31. zar imam prava da mu to zamerim? Zaljubila sam se u njega. nije elela da ga budi. Delovao je jako umorno. Oprostila se od koleginica i vratila kuci. a studenti su se pripajali drugom fakultetu. A onda. Verovala j e da je negde proveo burnu noc. Ujutru. Hoce li me pustiti unutra? Jesi li do la da mi ne to prebaci ? Ne. Hvala. Kakav ti je to prsten na ruci? Nije verenicki? Gde ti je verenicki? U celoj gu vi koja se desila od sinoc Doris je potpuno zaboravila da skine prsten koji joj je kupio Milan i da vrati onaj Borkov koji je nosila da bi i dalje zava ravala roditelje. ni u snu nisam smela u njega da se zaljubim. O pa ne nosim ga ovo je Zbunila se i pocela da muca. I elela bih da ga zadr im. Zagledao se. Do la sam da ti poka em kako mi stoji prsten. tek umiven. Poglavlje Cula ga je kad je otvorio vrata svog stana. gledao ju je s vrata. ali ne brini. Ali majka je cekala obja njenje. Zato je morala sve d a joj ka e. Dve ene su nastavile da lju te krompir u ti ini. Bilo mu je potrebno vi e od minuta da otvori. Sacekala je nekoliko minuta i si la. rasko pcan. Na poslu su im saop tili da mogu da se vrate kuci i da ce dobiti napismeno otkaze. E. Ti se sve ovo vreme vida s njim. Raspojasane ko ulje. Krenula je od pocetka. daj da i ja lju tim krompire. P okucala je. Ustala je i pri la majci. Sve ce biti u redu. Daj da ti pomognem. Cekala sam da izgubim posao da bih donela odluku da odem kod Borka. Logicno bi bilo da smo se svi zainatili i stvarali mu takvu atmosferu da sam po eli da ode. Majka ju je bri no pogledala. Cekala sam da on n ade drugu da bih ja shvatila da to nije ni bilo ono pravo. Doris nije znala ta ce sa sobom. ali desilo se. pred zoru. Prosto nisam mogla da vam ka em. gotovo je. Ali ta ce sad da radi ? Moram da se izvinim Milanu. Citav ivot sam cekala da mi se stvari same re e. Majka joj je dodala no . U la je kod roditelja i zatekla majku kako lju ti krompir za rucak. mama.Citavu noc je s prstenom na ruci cekala da se on vrati. a zavr ila s prethodnom noci kad se posvadala s M ilanom. a mi ne znamo? Da. On je trebalo da bude do ivotni uljez u ovoj kuci. sad ne bih vi e da cekam. pa vi e ni ta nije moglo da je potrese. Ali stanar Znam. Lepo ti stoji. Ko zna za to je to dobro. Pru ila je ruku. U svemu. Doris je bila ravnodu na prema toj vesti. No. Ne el im da izgubim Milana. Da. kad je krenula na posao. Doris. Cekala sam da moj bra t proda stan strancu da bih saznala ta je ljubav. a onda zastala. I raskinula si veridbu? Da. Fakultet se zatvarao. Dugo je ocekivala da se to desi. ao mi je. mama. Razumem. . a ne u njegove finan sijske planove. Ja te podr avam. Taj mu karac je zaista lep i po eljan. Zatvorili su nas.

nisam se pokajao. N aravno. A bilo me je i strah tvog odgovora. da se volimo.. to znaci da cemo se odmah odluciti za jedan sprat. I ja sam toga svesna. one koje si svejedno saznala od Baneta. mislim da bi trebalo da zna da je tvoj brat govorio istinu. U la si mi u glavu i u srce. Inace. izgleda da si ti jedan od onih uljeza koje svi lako zavole. Jo ostaje da tvojima saop timo ovu iznenadnu vest. Cekao sam sama da mi ka e . I odlucio sam se da te verim. a drugi tvoj ili obrnuto. Bio sam svestan da ce ostati bez posla. Preuredicemo ih u jedan stan. a tra i da ga nosi ? Nije mi va no. A ako je kupljen samo da bih ti zamazao oci i zaveo te jo vi e kako bi mi prepisala svoje nasledstvo u vidu kvadratnih metara? Neka si.. Znam. jer ne postoji niko drugi s kim bih vi e eleo buducnost i decu nego s tobom. Vremenom smo ti i ja postali mnogo vi e od ljubavnika. Kikotala se. nas dvoje se nikada ne bismo sreli. Poljubili su se. Mislim da je to vec obavljeno. Zacudeno ju je pogledao. Nisam eleo da rizikujem. Zar nije bilo lak e da pita ? ta da te pitam? Da li ce otici kod verenika ili ne? Ti bi verovatno postavila kont rapitanje kako ja znam da si verena kad mi to nikad nisi spomenula. Doris. Pustio ju je da ude. Milane. Mislio sam da si toga svesna i potpuno sam zaboravio da li je prvi sprat moj. Ne bi me cudilo da ti to pode od ruke. Z ato sam ti kupio prsten. Oborio ju je na kauc i strasno ljubio. Mo j ili tvoj? Ja sam za oba. a d ole ostalo. Da napokon saznam tvoje planove. Samo je va no da je od tebe. da te pitam da li bi uskor o mogli da se ve emo jace. Stvarno ti nije va no za to sam ti ga kupio? Ne. Ali ne brini. Stegnuo ju je jako i podigao od zemlje. makar i po cenu da se ja pokajem to sam kupio stan tvog brata. Da ga nisam kupio. Ja jesam u ovo j kupovini video priliku da jednom dobijem kucu u irem centru grada za mnogo manj e pare nego to ta kuca realno vredi. Gore mogu da budu spavace sobe. Ali cim sam te video. Provalili su nas? Odao me je prsten. po eleo sam da ne postoji ta tvoj verenik u Barseloni i d a ti ne ode tamo. Onda bi otkr ila moje prvobitne namere. Ako si stavila moj prsten. A ja sam se pitala za to ne spominje buducnost! Kako da je spomenem kad sam se sve vreme pitao da li si sa mnom samo iz zabave i da li ce uskoro otici vereniku? Kakva komplikacija! Ali va no je da smo ti i ja sad sve re ili. pla io sam se da ce te to navesti da ode u Barselonu. a kako nisam imao pojm a ta se de ava s tvojom vezom. a samim tim i da znam mogu li da razmi ljam o zajednickoj buducnosti. Jesmo li? Zagrlila ga je. KRAJ . Pogledao ju je i nasme io se.Ne zna za to sam ti ga kupio. ne bih ni razmi ljao da se ovde preseli m. prvi put svesna da ne mora d a se sti ava i da ce roditelji razumeti zvuke koji dolaze iz susednog stana.