You are on page 1of 1

TEME EVALUARE Tematica: 1. Comunităţi de învăţare (cognitive) 2.

Medii electronice de învăţare ( virtuale)

3. stiluri de invatare 4. Instrumente IT
Tema:

Alcatuiti un eseu cu un subiect din tematica anunţată
Structura eseului Conţinut: 1. Introducere: motivaţie a alegerii subiectului 2. Conţinut: detalii ale temei alese prezentând punctul de vedere didactic (la clasă - muncă diferenţiată, cooperare sau propria activitate - învăţare autodirijata) şi punctul de vedere ‚tehnic’ ( de ce s-a folosit respectivul instrument, mediu de învăţare, comunitate, etc. cât şi experienţa acumulată şi ce a adus nou în activitatea profesionala) 3. Încheiere: prezentarea concluziilor atât în ce priveşte partea didactică cât şi cea tehnică şi câteva idei privind perspectivele de utilizare ( „mi - ar placea să…” ).

Indicaţii: • Tot materialul să se bazeze pe activitatea practică proprie – daca ati participat ca si formator, moderator sau formatabil in procese didactice, educationale, in diverse forme si comunitati, si stiluri de invatare, indeosebi cel prin cooperare, sau daca aveti experienta utilizarii mijloacelor IT de invatare in activitatea proprie, individual, prin munca autodirijata, cand v-ati pregatit pentru un examen, o cariera, ori ocuparea unui loc de munca (, banci, contabilitate, etc) • Daca se realizeaza o colaborare intre participantii la curs in grupe de câte doi cel puţin , utilizând Instant Messinger, conferintza sau forum se vor salva discutiile si vor fi trimise electronic cu numele participantilor. • Temele pot fi predate în format electronic şi OBLIGATORIU pe suport de hârtie.(predate la DPPD, portar)