You are on page 1of 3

1

Mjerni instrumenti i uređaji Datum:___________ Student/ica_____________________________________
1. 2. 3.

TEST BROJ 1

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 33. 34.

21.

30.

35.

36. 37. Oprema u laboratorijama prema ISO 17025:2005?

Nabrojati osnovne principe naučnog rada /objasniti/? Nabrojati teorije istine? Nabrojati osnovne elementi mjerenja Nabrojati svojstva mjerenja? Nabrojati mjerne postupke? Što uključuje proces mjerenja? Mjerne skale ? Nabojati vrste uzoraka za mjerenje? Podjela varijabli,objasniti? Metrijske karakteristike mjernog postupka? Pojam ekperimenta, pojasniti? Eksperimentalni nacrt /plan provođenja ekperimenta/? Korelacija, pojasniti? Pogreške mjerenja, granice pogrešaka? Podjela pogrešaka mjerenja po iznosu? Apsolutne greške? Relativne greške? Postotna ili procentualna greška? Podjela grešaka po uzroku nastanka? Sistematske greške? Slučajne greške? Gaussova ili normalna raspodjela? Granice grešaka? Standardna devijacija? Osnovne jedinice SI sistema? Izvedene jedinice SI? Metrologija, definicija? Nabrojati glavne zadatke meterologije? Kategorije metrologije? Tehnička područja znanstvene metrologije? Mjerni etaloni? Sljedivost mjerila? Umjeravanje mjerila? Akreditirani laboratoriji? Nabrojati faktore koji određuju Ispravnost i pouzdanost ispitivanja i/ili etaloniranja koje obavlja laboratorija prema ISO 17025:2005? Osoblje za rad u laboratorijama prema ISO 17025:2005?

38. Zapisi moraju da se vode za svaki pojedinačni dio opreme, značajan za obavljana ispitivanja i/ili etaloniranja? 39. Što treba da sadrži rezultat svakog ispitivanja, etaloniranja ili niza ispitivanja ili etaloniranja, koje je izvršila laboratorija? 40. Uslovi smještaja i okoline ispitnih laboratorija? 41. Karakteristike savremenih mjernih sistema u tehnologiji? 42. Osnovni dijelovi mjernog sistema? 43. Matematički model mjernog sistema? 44. Karakteristike mjernih sistema kojima se izražava odstupanje u vladanju od idealnih modela? 45. Mjerni šum? 46. Prag osjetljivosti? 47. Mjerenje i kakteristike mjernih pretvornika? 48. Prijelazne pobude? 49. Periodične pobude ?

15. 28. 14. 8. 47. 33. 3. 24. 44. 31. 36. 25. 30. 35. 21. 19. 22. Podjela vaga po principu rada? Balansne vage sa jednakim krakovima ? Balansne vage sa nejednakim krakovima Opružne vage ? Mjerenje mase pomoću piezoelektričnog efekta? Mjerenje mase tenzorima? Nabrojati prednosti sistema za elektroničko vaganje nad mehaničkim vaganjem? Hidrauličke i pneumatske vage? Jedinice pritiska? Prstenasti manometar? Manometri s tekućinom? Torricelliev barometar? U-manometar? Manometar s čašicom? Manometar s priklonjenom cijevi? Prstenasti manometar? Zvonasti manometri ? Deformacijski manometri? Bourdonova cijev ? Mijeh ? McLeodeov vakuummetar? Pretvornici vakuuma s osjetilima na načelu toplinske vodljivosti? Ionizacijski pretvornici vakuuma? Dilatacijski mjerni pretvornici temperature? Stakleni kapljevinski termometar? Mehanički termometri? Štapni dilatacijski pretvornik Bimetalni termometri? Tlačni termometri? Parni tlačni termometar? Električni termometri ? Otpornički pretvornici temperature? Pirometri zračenja? Optički pirometri? Radijacijski pirometri? Kolor pirometri? Podjela mjerača protoka u zavisnosti od principa rada i konstrukcije samih uređaja? Prigušna ploča /prigušnica. 49. 5. 23. 53. 42. 17. 38. 16. dijafragma/? Venturi-mjerilo? Pitotova i Pitot-Prandtlova cijev? Diferencijalni ili U-manometar? Površinska mjerenja protoka? Prelivi /mjernje protoka/? Turbinski pretvornici protoka? Potisni pretvornici protoka? Štapni potisni pretvornik protoka? Potisni pretvornik protoka s titrajućom pločom /Nutirajuća pumpa/? Vrtivi potisni pretvornici protoka? Toplinski pretvornici protoka? Elektromagnetski pretvornik protoka? Ionizacijski pretvornik protoka? Ultrazvučni pretvornik protoka? Pitotova cijev? Mjerni instrumenti i uređaji BROJ 3 TEST . 13. 7. 11. 34.2 Mjerni instrumenti i uređaji BROJ 2 Datum:___________ Student/ica_____________________________________ TEST 1. 41. 45. 48. 27. 50. 29. 4. 39. 2. 26. 43. 12. 51. 52. 6. 9. 40. 20. 18. 37. 32. 10. 46.

16. 39. 42. 27. 9. 10. 14. 15. 8. 47. 26. 28. 6. 11. 35. 21. 32. 12. 25. 46.3 Datum:___________ Student/ica_____________________________________ 1. 38. 30. 23. 31. 18. 22. 20. 36. 33. 34. 29. 19. Vrste osjetila kod mjerenja nivoa? Mjerenje nivoa pomoću plovka i ronila? Mehanički pretvornici nivoa? Mjerenje nivoa na osnovu pritiska? Električni pretvornik nivoa /kapacitivna metoda/? Mjerenje nivoa rasteznim osjetilom /"vaga za nivo"/? Električni pretvornici nivoa? Ultrazvučni pretvornici nivoa ? Radioaktivni pretvornici nivoa ? Optički pretvornici nivoa? Mjerni pretvornici nivoa sipina i čvrstih komponenta? Definicije vlažnosti zraka? Mjerenje sa suhim i vlažnim termometrom? Mjerenje temperature rosišta? Mjerenje vlažnosti zraka osjetilom sa LiCl? Kapacitativno mjerenje vlažnosti? Dozimetrijske veličine i mjerne jedinice? Izvori ionizirajućeg zračenja? Mjerenje ionizirajućeg zračenja? Ionizacijski detektor? Scintilacijski detektori? Poluvodički detektori? Zaštita od radioaktivnosti i utjecaj zračenja na čovjeka? Dozimetri? Neionizirajuća zračenja? Izvor neionizirajućih zračenja? Optičko zračenje? Laseri? Radiovalno i mikrovalno zračenje? Izvori radiovalnog i mikrovalnog zračenja? Radio iTV odašiljačke antene? Radar i mikrovalne pećnice? Ekstremno niske frekvencije? Magnetska polja? ELF survey meter? Omega Max? Detektor tehničkog zračenja? Mjerač biopetencijala-analogni i digitalni? Zvuk? Lotus? Genius? Hartmann scanner Scallar? Karakteristike zvuka? Intenzitet zvuka? Boja zvuka? Akustičke pojave? Mjerenje jačine zvuka? . 43. 24. 44. 41. 7. 45. 3. 17. 4. 48. 37. 5. 13. 2. 40.