You are on page 1of 7

Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei Nr. crt.

1 2 3 4 Indicatori Cifra de afaceri neta Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Indicele preturilor de vanzare Indicele costurilor P0 P1 1.600 1.750 1.405 1.552 – – 102% 98%

Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de: a. -2,21% b. +2,21% c. +3,21% d. -3,21% e. -1,21% Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: Nr. crt. 1 2 3 4 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Profit net Cifra de afaceri P0 P1

4.500 5.000 600 400 1.620 10.800 2.430 13.500

Influenta profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare este de: a. +8,1% b. -8,1% c. +6,1% d. -6,1% e. -7,1% Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc; CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei. Cifra de afaceri critica este: a. 4000 lei b. 8000 lei c. 9000 lei d. 10000 lei e. 15000 lei Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc; CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei. Volumul productiei vandute pentru obtinerea unui profit estimat ca suma globala este: a. 10500 bc b. 20500 bc c. 10800bc d. 10000 bc

e. 16500 bc Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: – capacitatea maxima de productie = 100.000 lei – cheltuieli fixe = 20.000 lei – cheltuieli variabile la 1 leu cifra de afaceri = 0,50 – gradul efectiv de folosire a capacitatii de productie = 75% Pragul rentabilitatii este: a. 40000 lei b. 10000 lei c. 50000 lei d. 80000 lei e. 100000 lei Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
- lei Nr. crt. 1. 2. 3. Indicatori Cifra de afaceri Active circulante, din care: – creante T = 360 zile P0 1.250 300 125 P1 1.152 320 128

Influenta creantelor asupra eliberarilor (imobilizarilor) de active circulante este de : a. +6 lei b. +5lei c. +3 lei d. +100 lei e. +200 lei Pe baza datelor: Indicatori Cifra de afaceri Soldul mediu al activelor circulante, din care: – stocuri – creante u.m. lei lei lei lei P0 60.000 7.500 4.500 3.000 P1 66.000 8.070 4.770 3.300

T = 360 zile Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de: a. –4,00 zile; b. –1,10 zile; c. –1,64 zile; d. +1,64 zile; e. +4,00 zile. Indicele fondului de rulment = 106% Indicele activelor imobilizate = 104% Indicele capitalului propriu = 108% Aceasta inseamna ca: a. a crescut capitalul permanent si s-a d. a crescut fondul de rulment si nevoia de redus ponderea imprumuturilor pe fond de rulment; termen mediu si lung; b. s-au redus capitalul permanent si ponderea e. a crescut capitalul permanent si s-a imprumuturilor pe termen mediu si lung; mentinut ponderea datoriilor pe termen

mediu si lung. c. s-au redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu; Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie: a. un dezechilibru financiar; d. o capacitate de autofinantare sporita; b. o incapacitate de plata; e. un fond de rulment pozitiv. c. un risc de insolvabilitate scazut; Rata stocurilor se calculeaza astfel: a. ca raport intre stoc si pasivul total; b. ca raport intre stocul productiei neterminate si activul total; c. ca raport intre stocul de materii prime si activul total; d. ca raport intre stoc si activul total; e. ca raport intre stocul de produse finite si activul total.

Indicele capitalului propriu = 110%; indicele capitalului permanent = 108%; indicele activelor imobilizate = 115%. Aceasta semnifica: a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si d. cresterea ponderii resurselor proprii in scaderea fondului de rulment; capitalul permanent; b. cresterea fondului de rulment si scaderea e. scaderea fondului de rulment si ratei rentabilitatii financiare; cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent. c. reducerea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent; Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este subunitar. Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie: a. o incapacitate de plata; d. un fond de rulment negativ; b. o capacitate de autofinantare sporita; e. un dezechilibru financiar. c. un risc de insolvabilitate scazut; Capital pe rmanent Rata finantarii imobilizarilor Active imo bilizate > 1 semnifica: a. un dezechilibru financiar; d. degajarea unui fond de rulment pozitiv; b. un risc de insolvabilitate ridicat; e. o incapacitate de autofinantare sporita. c. o incapacitate de plata; Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie: a. mai mare de 50%; d. peste 33%; b. intre 20% – 50%; e. intre 33% si 100%. c. peste 20%; O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:

Fond de rulment = 0,5 Stocuri in perioada de baza (P0);

Fond de rulment = 0,9 Stocuri

in perioada curenta (P1).

Aceasta situatie semnifica: a. scaderea stocurilor fara miscare; b. diminuarea creantelor; c. cresterea obligatiilor fata de furnizori;

d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor; e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.

Indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta reprezinta: a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de d. cresterea stocurilor ca urmare a rotatie a stocurilor; supraaprovizionarii; b. reducerea volumului de activitate, fapt e. cresterea stocurilor si accelerarea care genereaza sporirea stocurilor; vitezei de rotatie a acestora. c. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor; Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta situatie semnifica: a. cresterea fondului de rulment; d. diminuarea profitului brut; b. cresterea profitului brut; e. cresterea patrimoniului firmei. c. cresterea nevoii de fond de rulment;

Ce exprima relatia:
a.

Vt1 A t1 ⋅ A t1 K p1

 Pn1 Pn 0    ⋅100 −  Vt Vt  0   1

influenta preturilor de vanzare asupra d. influenta vitezei de rotatie a activului ratei rentabilitatii financiare; total asupra ratei rentabilitatii financiare; b. influenta costurilor unitare asupra ratei e. influenta profitului net la 1 leu rentabilitatii financiare; venituri totale asupra ratei rentabilitatii financiare. c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare; Influenta structurii vanzarilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de „+4%”. Rezulta: a. cresterea ponderii produselor la d. reducerea costurilor pe produse si care rata rentabilitatii este mai mare cresterea rentabilitatii; decat media pe intreprindere la nivelul bazei de comparatie; b. scaderea ponderii produselor la care e. marirea preturilor de vanzare la rata rentabilitatii este mai mare decat produsele cu rentabilitate scazuta. media pe intreprindere; c. cresterea ponderii produselor la care sa marit rata rentabilitatii;
Indicele activelor totale = 102% Indicele capitalului permanent = 109% Indicele cifrei de afaceri = 112% Aceasta situatie semnifica: a. se reduce rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale; b. creste rata stabilitatii financiare si se reduce eficienta activelor totale; c. se reduce rata stabilitatii financiare si creste eficienta activelor totale; d. creste rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale; e. se reduce rata stabilitatii financiare si se accelereaza viteza de rotatie a activelor

circulante. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei Nr. crt. 1 2 3 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu Profit net P0 P1 10.000 12.000 1.600 3.600 1.350 1.944

Modificarea procentuala a ratei rentabilitatii financiare este de: a. b. c. d. e. +1,7% +2,9% -2,9% -3,7% +5,7%

Pe baza relatiei: a. viteza de rotatie a capitalului propriu; b. viteza de rotatie a stocurilor; c. viteza de rotatie a creantelor;

V=

AC ⋅ T, CA se determina:
d. viteza de rotatie a activelor circulante; e. rata stabilitatii financiare.

Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand: a. trezoreria este negativa; d. fondul de rulment este negativ; b. trezoreria este zero; e. fondul de rulment este zero. c. trezoreria este pozitiva; Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind: a. partea din activele circulante care d. acea parte a capitalului permanent ce trebuie finantata din fondul de rulment; depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata finantarii activelor circulante; b. acea parte a capitalului propriu care e. excedentul activelor circulante peste finanteaza activitatea curenta; valoarea datoriilor pe termen lung. c. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate; Capital permanent , Pasiv total Pe baza relatiei: se determina: a. viteza de rotatie a capitalului permanent; d. rata stabilitatii financiare; b. rata lichiditatii curente; e. rata autonomiei financiare. c. rata solvabilitatii generale; Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia: a. (Stocuri + creante) – datorii financiare; d. Capital permanent – datorii financiare; b. Capital permanent – active circulante; e. Active circulante – datorii de exploatare pe termen scurt. c. (Stocuri + creante) – datorii de exploatare pe termen scurt;

Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor; a. fondul de rulment; d. fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta; b. necesarul de fond de rulment; e. disponibilul de fond de rulment. c. trezoreria neta; Fondul de rulment poate fi definit astfel: a. acea parte a surselor permanente ce finanteaza necesitatile permanente; b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta; c. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung; d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata finantarii activelor circulante; e. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate.

Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la: a. cresterea fondului de rulment; d. cresterea patrimoniului net; b. cresterea nevoii de fond de rulment; e. diminuarea profitului brut. c. cresterea profitului brut; Pe baza relatiei: Creante (sold mediu) Rulajul debitor al conturilor de creante (CA) , se determina:

a. raportul de imobilizare a creantelor; b. rata datoriilor; c. durata de folosire a surselor atrase;

d. raportul creante-obligatii; e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

Activul total creste cu 5, iar datoriile totale cu 20. Aceasta situatie semnifica: a. cresterea fondului de rulment; d. diminuarea profitului brut; b. cresterea profitului brut; e. scaderea patrimoniului net. c. cresterea nevoii de fond de rulment;

Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta: a. veniturile, cheltuielile si rezultatele d. veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatii de exploatare; dau activitati de finantare; b. provenienta lichiditatilor si modul e. veniturile, cheltuielile si rezultatele din lor de folosire; activitatile totale ale intreprinderii. c. rolul lichiditatilor si echivalentelor de lichiditate la sfarsitul anului;

a. b. c. d. e.

( q p − q c )−( q p − q c ) Ce exprima relatia: ∑ 1 1 ∑ 1 1 ∑ 1 1 ∑ 1 0 influenta volumului vanzarilor asupra profitului; influenta pretului de vanzare asupra profitului; influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului; influenta costului unitar asupra profitului; influenta pretului si costului unitar asupra profitului.
Obligatii (sold mediu) ⋅ 360 Pe baza relatiei: Rulajul creditor al conturilor de obligatii se determina:

a. b. c. d. e.

durata de folosire a surselor atrase; durata de imobilizare a creantelor; raportul creante-obligatii; gradul de solvabilitate; ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

Pe baza relatiei: a. rata datoriilor; b. gradul de indatorare; c. lichiditatea patrimoniala;

, se determina: d. solvabilitatea imediata; e. solvabilitatea patrimoniala.