You are on page 1of 8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SUNGAI PETANI 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARULAMAN ________________________________________________________________________ Tarikh : . 4.

2011Nama : __________________________________ Masa : petang Tingkatan : 2____

UJIAN APRIL TINGKATAN DUA
________________________________________________________________________

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
________________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 3. Tiap-tiap soalan Bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiaptiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tuliskan semua jawapan anda pada borang jawapan yang disediakan (Muka Surat_______________)

Disediakan oleh : En. Mohd Hamizi B. Harun

____________________________

Disemak oleh

: Pn. Zuraida Bt. Isa (Ketua Panitia Pend. Sivik Dan Kewarganegaraan) : Pn. Fazilah Bt. Mat ( GKM Kemanusiaan)

__________________________

Disahkan oleh

____________________________

III dan IV II. dan IV II. 1 Pelajar yang cemerlang akan A B C D 2 Belajar di luar Negara Mahir berkomunikasi sesama pelajar Dapat menyelesaikan masalah peribadi Berjaya dalam akademik dan kokurikulum Bagaimanakah seseorang pelajar boleh cemerlang dalam pelajaran? A B C D Menghadiri kelas tuisyen Menjadi terkenal di sekolah Membahagikan masa dengan betul Boleh mempengaruhi rakan sebaya 3 Insan yang cemerlang I Berani dan jujur II Menghormati orang lain III Tabah menghadapi cabaran IV Selalu menegur kesalahan orang lain A B C D I.Arahan : Pilih jawapan yang paling tepat. III. II dan III I. II dan IV I. dan III I. III dan IV 4 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan komunikasi? I Verbal II Non-Verbal III Simbol IV Peramah A B C D I. II. dan IV 5 Contoh halangan dalam komunikasi ialah A B C D bau badan penutur jarak penutur yang dekat bahasa yang tidak difahami radio dibuka sepanjang masa 6 Individu yang mempunyai perwatakan yang terpuji perlu ____________ hak orang lain . II. III. dan IV I.

dan IV D II . III dan IV 1 0 Hubungan erat anggota keluarga dapat dikekalkan dengan cara I II III IV Berinteraksi dengan mesra Berbincang tentang masalah yang dihadapi Berharapkan balasan ketika menolong ibu bapa Bersama-sama mencari yang untuk menyara keluarga B I.II. II dan III C I. III dan IV A I. II dan IV D II.III.III. dan IV 9 Mengapakah kita perlu membentuk keluarga yang bahagia ? I II III IV Dapat hidup dengan tenang Dapat menjaga nama baik keluarga Dapat membentuk masyarakat yang mantap Dapat meningkatkan pendapatan keluarga B I. II dan III C I. III dan IV A I.A menghormati B mempertikai 7 C mengingati D menidakkan Siapakah yang berperanan untuk memupuk perpaduan dalam keluarga ? A jiran tetangga B ahli keluarga C kerajaan D sekolah 8 Antara yang berikut yang manakah merupakah aktiviti yang boleh dilakukan untuk membentuk perpaduan dalam keluarga ? I Menyambut hari ulang tahun perkahwinan ibu bapa II Menderma kepada rumah kebajikan III Menghubungi abang di luar Negara IV Berkelah pada hujung minggu A I. dan IV C I .II. III dan IV 1 1 Apakah punca konflik yang berlaku dalam keluarga? . II dan IV D II. dan III B I.

II dan III C I. III dan IV 1 4 Apakah tindakan yang sesuai untuk mencapai cita-cita di bawah? “ Saya akan meringankan beban keluarga saya pada suatu hari nanti “ A B C D Belajar teknik menyelesaikan konflik daripada kaunselor Belajar dengan bersungguh-sungguh sehingga Berjaya Memastikan keluarga berkumpul pada setiap hujung minggu Mencari kerja sampingan untuk menambahkan pendapatan keluarga 1 5 Bulat air kerana pembentung.bulat manusia kerana muafakat. II dan IV D II. III dan IV B I. II.A B C D 1 2 Ibu mempunyai banyak kerja rumah Keadaan rumah yang terlalu kotor Anggota keluarga yang berselisih faham Menghargai anggota keluarga Pilih cara untuk mengatasi konflik yang berlaku dalam keluarga I II III IV Berbincang secara terbuka Mengetahui punca masalah Bertanggungjawab atas kesalahan sendiri Memberi sokongan kepada anggota keluarga B II dan III sahaja D I. III dan IV A I dan II sahaja C III dan IV sahaja 1 3 Cara-cara meningkatkan perpaduan dalam keluarga ialah I Mengambil berat tentang keperluan keluarga II Selalu bermaafan antara satu sama lain III Menunjukkan penghargaan kepada angota keluarga IV Memastikan wang saku setiap anggota keluarga mencukupi A I. .

tetapi rakan-rakannya sering mempersendakan keinginannya.Peribahasa di atas dapat dikaitkan dengan A B C D 1 6 Kata sepakat dalam keluarga Keluarga yang sihat akan bahagia Masa bersama penting bagi keluarga Perlunya bermaaf-maafan dalam keluarga Apakah yang harus dilakukan untuk menghormati hak orang lain ? A B C D 1 7 Memberi pendapat sendiri dengan segera dengan segera Mendengar pendapat orang lain dengan teliti dahulu Memberi alasan bahawa pendapat orang lain tidak tepat Menerima pendapat orang lain tanpa usul periksa Sikap toleransi dalam masyarakat penting kerana A B C D 1 8 Setiap ndividu berbeza antara satu sama lain Setiap individu mepunyai peranan masing-masing Setiap individu mempunyai kelemahan masing-masing Setiap individu ada hak untuk mengkritik Ershad bercita-cita hendak menjadi peguam . Apakah tindakan anda? A B C D Memberitahu pendapatnya adalah salah Mentertawakan pendapatnya Menerima pendapatnya Memberikan alasan anda tidak menerima pendapat itu Kok Ming – pandai bermain catur . Rakan-rakan Ershad sepatutnya______ A B C D Memberi alasan yang munasabah Memahami keperluan Ershad Menghormati keinginan Ershad Memberitahu kelemahan Ershad 1 9 Anda tidak bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh rakan anda.

III dan IV 2 2 • • Kebebasan beragama Kebebasan memberikan pendapat Antara pernyataan yang berikut yang manakah berkaitan dengan perkara di atas? A B C D 2 3 Kebolehan dan bakat individu berbeza Hak orang lain mesti dihormati Masalah dalam kalangan masyarakat sekarang Diskriminasi dalam kalangan masyarakat • • • • Agama Agama Agama Agama Islam Buddha Hindu Kristian Rakyat Malaysia yang mengamalkan agama-agama di atas hidup aman dan damai. sikap manakah yang tidak berkaitan dengan rakyat Malaysia? A Peka C Diskriminasi B Toleransi D Berfikiran terbuka 2 4 Kejadian __________ dapat dikaitkan dengan kejadian yang tidak menghormati __________ orang lain. apakah yan patut anda lakukan? A B C D Memberi kata-kata peransang Menyatakan bahawa mereka bertuah Menjauhkan diri daripada mereka Melemahkan semangat mereka 2 1 Kepentingan menghormati hak orang lain termasuklah I II III IV kehidupan akan harmoni masyarakat akan bersatu padu golongan yang miskin akan tertindas golongan kurang upaya akan terbela B I.2 0 David – pandai melukis Sekiranya mereka rakan anda. III dan IV A I. . II dan IV D II. II dan III C I. Antara yang berikut.

pendapat 2 5 B buli.A ragut. hak C buli. pendapat Encik Siva disukai oleh rakan sepejabatnya. Encik Siva mungkin A B C D Gemar mengambil alat tulis orang lain tanpa kebenaran Suka member alasan untuk tidak menghadiri mesyuarat Memberi pendapatnya dengan cara yang bersopan Selalu membangkang pendapat rakan yang lain 2 6 Apakah kebaikan yang didapati dengan menyertai pertubuhan sukarela? A B C D Dapat mengenali jiran tetangga Dapat membantu orang miskin Dapat menguji kesabaran diri sendiri Dapat berkhidmat kepada masyarakat dengan ikhlas 2 7 Pelajar yang menghormati hak orang lain akan I II III IV beradab ketika ingin memberi pendapat dihormati oleh rakan-rakan lain sentiasa berfikiran terbuka diberi tugasan yang lebih berat B I. II dan III C I. II dan IV D II. prinsip D ragut. III dan IV 2 8 Kesan kepada masyarakat akibat tidak menghormati hak orang lain ialah A B C D Kejadian buli bertambah Mangsa penderaan berkurangan Kaum-kaum yang berlainan fahaman akan bersatu padu Negara akan sentiasa aman dan harmoni 2 9 Rumahku Syurgaku Apakah peranan anak-anak untuk merealisasikan slogan di atas? A B C D 3 0 Memastikan rumah sentiasa dikunci Memastikan rumah tidak bising Mengemas rumah setiap hari Menghargai anggota keluarga Bekomunikasi dengan mesra . III dan IV A I.

Tindakan di atas dapat____ A B C D Membaiki kemahiran berinteraksi individu Meningkatkan perpaduan dalam keluarga Mengelakkan perasaan iri hati individu Menambahkan keyakinan diri remaja .