You are on page 1of 6

S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST Str. Grigore Mora nr. 23, sect. 1 Bucuresti – 011886; tel: +40 21 405 7420; fax: +40 21 311 4490; e-mail: office@bcrasig.ro; www.bcrasig.ro; J40/10454/2001; CUI: 14360018; Capital social: 123.387.180 lei; Autorizatie CSA RA-047/10.04.2003; Operator de date cu caracter personal nr. 2062.

FISA PRODUS DE ASIGURARE: ASIGURAREA COMPLEXA A LOCUINTEI
I. Informatii despre Asigurator • Denumire/forma juridica • numarul de ordine din Registrul asiguratorilor • numarul de ordine din Registrul intermediarilor in Asigurari/reasigurari • sediul social • adresa sucursalei/agentiei la care se incheie contractul de asigurare BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. RA-047/10.04.03 ……………………………………………………. Bucuresti, str. Grigore Mora nr.23, sector 1 ...................................................................... ......................................................................

II. Informatii despre contractul de asigurare evenimentul asigurat Sectiunea I: Pagube produse cladirilor cu destinatie de locuinta, altor constructii, continutului de: incendiu, trasnet, explozie, caderea aparatelor de zbor/ obiectelor transportate, precum si impactul cu acestea, caderea accidentala a unor corpuri; carbonizare ori topire precum si degajarea de fum, gaze sau vapori ca urmare a incendiului; lovirea de catre vehicule, actiunea animalelor - altele decat cele apartinand Asiguratului/ membrilor familiei/ persoanelor care in mod statornic locuiesc impreuna cu Asiguratul/persoanelor care au in grija, custodie, sub controlul lor bunurile asigurate/ vizitatorilor; efectul undelor de soc generate de spargerea zidului sonic de catre aeronave; cutremur; inundatie/viitura/aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata sau din topirea zapezii ori ghetii, furtuna, uragan, tornade, grindina, ploaie torentiala, prabusiri si/sau alunecari de teren, avalanse de zapada, greutatea zapezii si/sau ghetii; vandalism (acte rauvoitoare ale tertilor); limita maxima de raspundere a Asiguratorului: 1 000 euro; greve/revolte/tulburari civile/terorism (limita maxima de raspundere a Asiguratorului: 20 000 euro); inghetarea apei in conducte/rezervoare/vase etc. ca urmare a unei avarii accidentale la centrala/ instalatia de incalzire; inundare provenind/ca urmare a: • de la apartamentele vecine; • spargerii accidentale a conductelor de apa/ rezervoarelor/ deteriorarii robinetelor sau a altor accesorii ale instalatiilor de apa din locuinta asigurata; • deversarii apei de canalizare/pluviale ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare; furtul bunurilor asigurate (elementelor de constructie/ continutului) savarsit: • prin efractie; • prin acte de talharie, la adresa mentionata in polita, asupra Asiguratului/altor persoane cuprinse in asigurare (implicit intrebuintarea cheilor originale obtinute prin acte de talharie); In baza unor clauze speciale, expres agreate cu Asiguratorul si prin plata unor prime aditionale, acoperirea se poate extinde si pentru urmatoarele riscuri/categorii de bunuri (conform precizarilor din conditiile speciale): − cladiri in constructie; − riscuri specifice pentru bunuri casabile; − avarii accidentale la centralele termice; − bani si alte valori; − bunuri de valoare artistica, stiintifica, istorica; − vandalism - majorarea limitei raspunderii; − pierderea veniturilor din inchiriere; − animale de companie; − folosirea neautorizata a cardurilor bancare; − fenomene electrice. Se acorda protectie suplimentara in limita sumei asigurate aferenta acestei sectiuni si pentru: 1. pagubele produse cladirii/altor constructii in care se afla bunurile asigurate (pereti, tavane, usi, incuietori, ferestre, dusumele, acoperis) ca urmare a furtului prin efractie/tentativei de furt; la asigurarile privind numai continutul, pagubele produse cladirii/ constructiilor neasigurate sunt acoperite in limita a 10% din suma asigurata stabilita pentru categoria „continut”; 2. cheltuielile generate de lipsa de folosinta a locuintei asigurate, efectuate (conform documentelor justificative) pentru inchirierea unui spatiu de locuit/cazare in regim hotelier in perioada in care locuinta asigurata este improprie locuirii, datorita producerii unui eveniment asigurat (in limita a 600 EURO, perioada maxima de despagubire fiind de 6 luni);

F/Fisa produs -ACL

REV.: 6

Valabil din: ianuarie 2011

Pag.: 1 / 5

b) transportul efectuat de servicii de urgenta de specialitate pana la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic. inec. precum si de ruina edificiului (Asiguratul avand calitatea de proprietar). in limita a 500 EURO (sau echivalentul in lei) si cu fransiza de 10% din paguba. despagubire/indemnizatia de asigurare Suma datorata de Asigurator Asiguratului/ Beneficiarului in cazul producerii unui eveniment asigurat. prin care devine raspunzator fata de proprietar in baza prevederilor contractului de inchiriere sau lege. . Cuantumul despagubirii nu poate sa depaseasca sumele asigurate/ limitele stabilite in conditiile contractuale. degerari. referitoare la folosinta locuintei inchiriate. alunecarilor de teren sau inundatiilor. in perioada si la locatia asigurate. dar minimum 50 EURO (sau echivalentul in lei). F/Fisa produs -ACL REV. revolte. lovire. conspiratie. invaliditate permanenta. in limita a 10% din suma asigurata stabilita pentru aceasta sectiune. − pagube materiale: deteriorarea/distrugerea bunurilor. ca urmare a unor fapte/acte savarsite din culpa de catre Asigurat in perioada asigurata. cheltuielile efectuate pentru: a) examen medical.explozie atomica.pentru prejudiciul inregistrat de proprietarul-locator. distrugere sau avariere din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice.extinzand multimea pagubitilor si cu proprietarul cladirii in care locuieste Asiguratul in calitate de chirias (in baza unui contract de inchiriere valabil la data/pe durata asigurarii) . terorism. dictatura militara. prabusiri/ alunecari de teren.cu “bulina rosie”). Nu sunt acoperite cheltuielile efectuate pentru recuperare si fizioterapie. nationalizare. taiere. pastrare si predare a acesteia la incetarea locatiunii. radiografii si alte proceduri similare). d) prima achizitie de proteze. cu modificarile si completarile in vigoare). incapacitate temporara de munca. Sectiunea III: Asiguratorul acopera raspunderea civila a Asiguratului/ persoanelor cuprinse in asigurare. ostilitati.tulburari civile.pagube produse de inundare ca urmare a neglijentei Asiguratului/ persoanelor cuprinse in asigurare (o singura data in perioada asigurata). diagnosticare (analize de laborator. arsuri. Nu se asigura: − constructiile cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (clasificate tip B . declansata ca urmare a producerii unor prejudicii inregistrate de persoana pagubita. intepare. . sub controlul lor bunurile asigurate/ membrii familiei/ persoanele care in mod statornic locuiesc impreuna cu Asiguratul. Sectiunea II: Invaliditatea permanenta (totala/ partiala) si/sau decesul Asiguratului/ persoanelor cuprinse in asigurare intervenite in maxim 1 an de la data producerii unor accidente.curatarea locului unde s-a produs evenimentul asigurat. Se acorda protectie suplimentara pentru cheltuielile medicale necesare si determinate de producerea unui accident. c) tratament medical ambulatoriu prescris de medic. acte savarsite cu intentie de catre persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica daca nu s-a precizat altfel in acoperirea specifica fiecarei Sectiuni. 3. de lucruri si animale aflate in paza juridica a acestora.razboi. .: 6 Valabil din: ianuarie 2011 Pag. ca urmare a unor fapte/acte savarsite din culpa proprie de persoanele anterior mentionate. . pagubele produse bunurilor asigurate ca urmare a masurilor de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat. sechestrare.conform Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor.: 2 / 6 . 4. tratament psihoterapeutic sau legate de transplantul de organe. valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat. . rechizitionare. Prejudiciile constau in: − vatamari corporale: deces. − terenul aferent constructiilor asigurate. asfixiere. atacul din partea altei persoane/ unui animal.confiscare. Sunt considerate cheltuieli medicale. explozii. greve. in limita a 10% din suma asigurata aferenta acestei sectiuni (conform documentelor justificative) pentru: . actiuni ale unui dusman extern. revolutie. Exemple de accidente: insolatii. aplicabile tuturor sectiunilor: Nu sunt acoperite daunele/prejudiciile decurgand din/ca urmare a: . cheltuielile necesare.expertizarea daunei. expropriere. aparate acustice si aparate ortopedice auxiliare cat si repararea sau inlocuirea daca ele au fost avariate sau distruse in cursul unui accident. invazie. insurectie. excluderi Excluderi generale.limitarea daunelor (inclusiv interventia pompierilor).actelor/faptelor comise cu intentie de catre Asigurat/ Contractant/ Beneficiar/ persoanele care au in grija. conditiilor de intretinere. − pentru riscul de cutremur cladirile incadrate in categoria celor cu risc seismic ridicat (clasa I de risc seismic care prezinta pericol public . radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile. ochelari. actiunea fulgerului/curentului electric. cuantumul pagubei. 5. custodie. razvratire militara. Se acorda protectie suplimentara in limita sumei asigurate aferente acestei sectiuni . .

lipsa de locatie inclusiv cele provocate prin intreruperea folosirii bunurilor ca urmare a unui risc asigurat. imbunatatirea. daunatori. patarea sau igrasierea pardoselilor. degradate si care nu mai pot fi folosite in scopul pentru care au fost create. crestere/scadere a temperaturii. paduri. prin pori. incuietori sigure.. variatia de volum (contractia.poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza. • vehicule supuse inmatricularii. • cheltuielile legate de ameliorarea. − dispozitivele explozive/armele de foc. − bunurilor aflate pe terase/balcoane deschise sau in aer liber contrar normelor si uzantelor si/sau pentru care nu s-au luat masurile de protectie corespunzatoare felului lor (contra furtului. bauturi. recolte. subsidenta (proces de coborare treptata a scoartei terestre care are loc in bazinele sedimentare). plantatii. generatoare de pagube (exemplu: uzura. aparate de zbor. − infiltratia.. • inregistrarile pe benzi magnetice. coroziune. produse cosmetice etc. sistemelor de telecomunicatii montate in locuri accesibile din exterior – ex. terase sau pereti. vechimii fara legatura cu riscurile asigurate. animale (daca nu s-a convenit altfel). ambarcatiuni de orice fel. daca nu au fost urmate de incendiu. indiferent daca aceste pagube s-au produs in timpul executarii acestor lucrari sau ulterior. medicamente. precum si fumatul in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse inflamabile . scurtcircuit. prin capilaritate sau gravitatie. apa freatica si/sau cresterea nivelului de apa si deversarea lacurilor de acumulare (inclusiv in timpul formarii acestora). oxidare. producand umezirea. afumare. neetanseitati. pasari. explorari.ex. alterare. contra inghetului/ploilor/ninsorilor etc. proasta izolatie). intarzieri in livrarea bunurilor. erorilor de proiectare/ constructie/ executie.: 6 Valabil din: ianuarie 2011 Pag. balcoane deschise. Excluderi specifice fiecarei sectiuni: Sectiunea I: Nu sunt acoperite si Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru: • contravaloarea terenului aferent constructiilor asigurate. dischete si alte suporturi de pastrare a informatiilor in vederea prelucrarii automate. − inundare ca urmare a presiunii marite a apei. terase. − neremedierea unor situatii cunoscute Asiguratului. umflarea) a terenului ca urmare a inghetului/dezghetului. prin care se intelege patrunderea in cladiri. sporirea valorii bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat. prin inselatorie. mucegaire. precum si datorita neintretinerii. nerespectarea instructiunilor/specificatiilor producatorului/furnizorului. − lucrari edilitare de orice fel. fisuri/alte deschizaturi (exceptie cand acestea s-au produs de riscuri asigurate) a apei. inclusiv folosirea unei surse de lumina cu flacara deschisa neprotejata de sita/sticla. reconditionari sau restaurari nereusite. echipamentelor etc. − tasarea terenului (indesare. • pagubele produse (de/prin)/provenind din/ca urmare a: − fermentatie.). daca nu s-a convenit altfel intre parti. produse petroliere derivate. tavanelor sau peretilor cladirilor/constructiilor. − instalatiilor electrice/de gaze/apa/canal/incalzire centrala din riscuri neacoperite. ciuperci. eroziune.). cufundare. chiar daca valoarea acestuia a fost inclusa in suma asigurata. rugina. • cheltuielile pentru repararea unor avarii/distrugeri produse ca urmare a unor cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii. din sol sau prin acoperisuri. exploatari miniere/petroliere. patare sau parlire provenite dintr-o sursa normala de caldura. • cabluri/componente electronice ale antenelor. − instalatiilor si aparaturii electrice (inclusiv cabluri de conectare) numai prin actiunea curentului electric insusi. • bunuri perisabile/consumabile (ex. scaderea preturilor bunurilor. supraincalzire. efectuarea unor lucrari de reparatii/modificari de catre persoane neautorizate. produse alimentare. − in timpul si ca urmare a lucrarilor de constructie/reparare efectuate la locatia asigurata. cu intrebuintarea de chei potrivite (exceptie cazul in care acestea au fost obtinute prin efractie/talharie). cladiri afectate de cutremure si neconsolidate/nereabilitate. evaporare. savarsit in timpul producerii unor evenimente asigurate sau cand sistemele de protectie declarate/existente la data incheierii contractului erau desfiintate/ scoase din functiune de catre Asigurat. • prabusirea cladirilor/constructiilor ca urmare a defectelor de material. − furtului: simplu. constructii subterane fara cladiri deasupra. • pagube produse bunului asigurat pentru care producatorul/furnizorul bunului este raspunzator. degradarii. daca se dovedeste ca au fost incalcate normativele legale si/sau aceasta s-a produs numai la locatia asigurata. umiditate. scurgerea agentului de refrigerare. folosirea focului deschis. lucrari hidrotehnice. pesti. • daunele de consecinta: reducerea valorii bunului dupa reparatie. • partea din paguba care s-a marit ca urmare a neluarii masurilor pentru limitarea acesteia.: 3 / 6 . livezi. pasari. cladiri ruinate. − actelor comise din neglijenta grava de catre Asigurat/persoanele cuprise in asigurare/Beneficiar (exemple: nerespectarea normativelor in vigoare/actelor publicate de organele in drept privind siguranta in constructii. joasa presiune. − trepidatiilor datorate circulatiei/instalatiilor. F/Fisa produs -ACL REV. conform legii sau prevederilor contractului. compactare prin greutate proprie/a altor obiecte). neinregistrandu-se si la locatii invecinate. ingradiri. supratensiune.

daca acestea rezulta din documente incheiate de autoritatile competente. nava. tablouri. • pretentii privind daunele morale (pretul durerii. alte prejudicii personale nepatrimoniale). cheltuielile penale. reparat. − incarcarii.00 a ultimei zile din perioada de valabilitate inscrisa in polita. avion. cu exceptia turbarii/tetanosului. precum si de indiferenta fata de ceea ce ar trebui. • pentru pagubele produse de/in timpul: − orice autovehicul (inclusiv remorca trasa de acesta). contravaloarea pecuniara a traumei psihice cauzata ca urmare a vatamarilor corporale. custodia sau sub controlul Asiguratului. documente. inchiriat. inchiriat. planor sau alte mijloace de transport asemanatoare. dar nu mai devreme de ora 0. • sinuciderii sau tentativei de sinucidere. abuzului de alcool/medicamente. precum si orice pretentii ce decurg din exercitarea de catre Asigurat/persoanele cuprinse in asigurare a unei meserii. temperaturii sau starii timpului. dusumelelor in incaperi in care arde flacara sau exista resouri/radiatoare. • pretentiile privind situatiile in care Asiguratul/persoanele cuprinse in asigurare sunt exonerate de raspundere forta majora.: 6 Valabil din: ianuarie 2011 Pag. Raspunderea Asiguratorului incepe. pentru o perioada de 1 an sau pentru o perioada subanuala (minim 6 luni). stiintifica sau istorica. − orice ambarcatiune. Prin “neglijenta grava” se intelege comportamentul unei persoane care da dovada de o lipsa neobisnuita de grija si atentie.: 4 / 6 . folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea parchetului. − utilizarii lifturilor. de regula. • amenzile. • tratamente/interventii chirurgicale/investigatii medicale pe care Asiguratul/persoanele cuprinse in asigurare le fac/accepta sa fie facute asupra lor. profesii sau activitati comerciale cu exceptia celor agreate in mod special. manuscrise. • pretentii privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unui raport contractual. Sectiunea II: Nu sunt acoperite in baza acestei sectiuni si nu se acorda indemnizatii pentru/in cazul: • urmarile bolilor profesionale/infectioase/cu transmitere sexuala. de regula. suspendare sau incetare a contractului de asigurare Modalitati de executare a contractului: F/Fisa produs -ACL REV. chiar daca descoperirea acestora sau a legaturii de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu s-a produs dupa incheierea politei de asigurare. respectiv ora 24. obiecte de platina.00 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in polita. • prejudicii produse bunurilor mobile/imobile care sunt in grija. transvazarea continutului unor butelii (recipienti) de aragaz sau alte gaze lichefiate sub presiune. imprumutat. in principiu. reconditionat de catre Asigurat/ persoanele cuprinse in asigurare si care nu se mai afla in proprietatea/sub controlul acestora. • urmarile normale ale luminii. • prejudicii in legatura cu hartii de valoare. • prejudiciile suferite de Asigurat/persoanele cuprinse in asigurare. fara legatura cu un accident acoperit.daune consecinta. acte. condus sau pilotat de acestia. sculpturi sau alte obiecte avand o valoare artistica. marci postale si altele asemenea.usor combustibile . registre sau titluri. culpa persoanei pagubite/unei terte persoane. − pierderi inexplicabile/disparitie misterioasa.00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare sau prima rata a acesteia. • consumului de droguri.ex. − declansarii accidentale a oricarui sistem de stingere/inertizare a incendiilor. colectii. • prejudicii produse in timpul comiterii unor fapte incriminate de lege ca infractiuni. precum si pentru distrugerea sau disparitia banilor. • urmarile iradierii puternice (cu o intensitate de cel putin 100 electroni-volti) prin raze laser/maser ori prin raze ultraviolete produse artificial. − bunurilor depozitate in subsoluri inundate periodic de la scurgeri de apa provenind de la canalizari sau prin spargerea conductelor. consumului de medicamente contraindicate desfasurarii unei activitati fizice/intelectuale sau neprescrise de o unitate medicala recunoscuta. aur sau argint.: in. • prejudiciile cauzate de orice bun/lucru produs. • • perioada de valabilitate (momentul inceperii si cel al incetarii contractului de asigurare) Asigurarea se incheie. − depozitare/stivuire/ambalare necorespunzatoare. cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor. pietre scumpe. sa fie clar pentru oricine intr-o anumita situatie. in conditiile interzise prin legislatia in vigoare). descarcarii si transportului folosind mijloacele mentionate. modalitati de executare. • despagubiri pretinse pentru lipsa de folosinta a bunurilor afectate sau pentru reducerea valorii acestora dupa reparatii. la ora 0. ale afectiunilor psihice sau ale bolilor transmisibile prin atacul animalelor. Sectiunea III: Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru: • pretentiile de despagubire vizand prejudiciile produse inainte de intrarea in vigoare a politei. proprietatea Asiguratului/persoanelor cuprinse in asigurare. • orice pierderi financiare . canepa sau in apropierea unei cladiri/ constructii cu peretii exteriori sau invelitoarea acoperisului din materiale combustibile-exceptand cazurile cand acestea sunt protejate cu strat protector de tencuiala/ pamant. data incetarii contractului ramanand neschimbata. condus de Asigurat/persoanele cuprinse in asigurare pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila.

legea aplicabila contractului de asigurare F/Fisa produs -ACL REV. modalitatea si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare Despagubirile se platesc de catre Asigurator. . Acestea nu constituie o restrangere a dreptului acestora de a recurge la procedurile judiciare legale. aflata in aceasta situatie. Contractul de asigurare se reziliaza in cazul neindeplinirii obligatiilor asumate de parti. b) Deductibilitate partiala. Cheltuieli deductibile (integral/partial). inclusiv orice penalitati impuse de contract in astfel de cazuri Oricare dintre parti poate denunta unilateral contractul.prin plata despagubirii de catre Asigurator. mentionand. contractul se reziliaza de plin drept. asigurarii bunurilor reprezentand garantii reale pentru creditele bancare necesare desfasurarii activitatii pentru care este autorizat Asiguratul. . • • modalitatea de plata a primei de asigurare/ termene de plata/perioada de gratie Prima de asigurare se achita in lei sau valuta. efectuate in numele Asiguratului persoana fizica/ persoana care desfasoara activitati independente.prin plata primei de asigurare de catre Contractant/ Asigurat. la termenele prevazute in contract. In situatiile in care partile nu se inteleg asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare. denuntare unilaterala. in scris. . o notifica celeilalte parti in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.: 6 Valabil din: ianuarie 2011 Pag.prin anulare in cazul in care. avand caracter obligatoriu pentru angajatorii care utilizeaza forta de munca in baza contractului individual de munca. Reclamatiile/ contestatiile Asiguratului/ Beneficiarului. asigurarii bunurilor utilizate in baza unor contracte de inchiriere/ leasing potrivit clauzelor contractuale. . cu notificare prealabila conform normelor legale in vigoare. se vor solutiona in maximum 30 zile de la inregistrare iar raspunsul se va trimite acestuia cu confirmare de primire. respectiv 30 zile lucratoare (in cazul producerii riscului de furt) de la depunerea ultimului document solicitat de Asigurator informatii privind modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de Asigurat/ Beneficiari. sunt deductibile integral numai contributiile platite de angajator reprezentand prime de asigurare aferente asigurarii de accidente de munca si boli profesionale – asigurare garantata de stat. mentionata in polita. Asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile de la scadenta ratei respective.reziliere.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta. Contractant = persoana juridica (pentru determinarea profitului impozabil)/ persoana care desfasoara activitati independente (pentru stabilirea venitului net anual): Cheltuielile cu primele de asigurare aferente asigurarii voluntare de sanatate. a) Deductibilitate integrala. dupa caz. cu incepere de la ora 0. In caz de neplata la scadenta a unei rate.prin producerea unei daune totale la cladirea/ bunurile asigurate.prin epuizarea sumei asigurate/limitei de raspundere inscrisa in polita de asigurare. asigurarii de raspundere civila/ raspundere profesionala. − in maximum 15 zile lucratoare. cheltuielile in lei se platesc in lei.R. la solicitarea Asiguratului/Beneficiarului: − in valuta sau echivalent lei la cursul de schimb B. valabil la data platii despagubirii. transmise Asiguratorului. Informatii generale privind deducerile prevazute in legislatia fiscala aplicabila contractelor de asigurare Atentie! Referitor la asigurarile de accidente. Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare in conditiile prevazute in contractul de asigurare. Modalitati de incetare a contractului de asigurare: . acordul partilor. facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare.: 5 / 6 . suma care nu face obiectul litigiului va fi platita de Asigurator inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.N. situatia contractului ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. in toate cazurile. anticipat si integral sau in rate subanuale. Forta majora exonereaza de raspundere partea care.. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 de euro/ an fiscal/ persoana. cunoscand exact imprejurarile Asiguratorul nu ar fi incheiat contractul. temeiul legal al solutiei adoptate. Daca Asiguratul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat. informatii privind dreptul partilor de a rezilia/ denunta contractul inainte de termen. de exemplu neplata primelor de asigurare de catre Asigurat/ Contractant sau nerespectarea de catre Asigurat a obligatiilor ce ii revin. Asigurat = Contractant = persoana juridica (pentru determinarea profitului impozabil)/ persoana care desfasoara activitati independente (pentru stabilirea venitului net anual): Cheltuielile cu primele de asigurare aferente: asigurarii activelor din patrimoniul societatii/afacerii. fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila.

. in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului. Nume/Prenume: Semnatura: F/Fisa produs -ACL REV.este constituit prin contributia asiguratorilor si este administrat si utilizat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. fiind destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii.: 6 / 6 . Am luat la cunostinta si am primit un exemplar.Legea 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare-specifica domeniului asigurarilor si legea romana aplicabila in speta fondul de garantare .protejeaza asiguratii.: 6 Valabil din: ianuarie 2011 Pag. beneficiarii asigurarii si tertele persoane pagubite.