You are on page 1of 8

Resensie van Dragons of Expectation deur Robert Conquest.

Di werk is n meesterlike verwoording van alles wat goed is in die westerse beskawing sowel as n identifisering van die giftige utopiese idees wat steeds ons kultuur besmet.

Conquest beskou die studie van geskiedenis as die soeke na realiteit. Die geskiedskrywer moet oor n uitgangspunt beskik, of n beginsel van selektiwiteit toepas, maar dit mag nie n ideologie wees nie.

Deur die historiese en huidige mites wat veral in die 20ste eeu soveel lyding veroorsaak het, te analiseer, identifiseer Conquest n sekere vae en abstrakte idee van geregtigheid wat oor sy eie taal beskik, en wat aanleiding gee tot n gedagtegang wat ver van die werklikheid afdwaal.

In di verband bespreek hy die wyses waarop begrippe soos Demokrasie, Vooruitgang en Vryheid misbruik word om die realiteit te ondermyn. Demokrasie, byvoorbeeld, beteken niks waar die oppergesag van die reg nie bestaan nie.

Die westerse intelligentsia is grootliks n spul konformiste in die greep van n anti-westerse ideologie. Vandag se obsessies en delusies oor die verlede stem op velerlei maniere ooreen met middeleeuse mites wat tot n tragiese siklus van onderdrukking en oorlog gelei het.

In die hoofstuk After Utopia voer hy aan dat die Nuwe Utopianisme hoofsaaklik n verwerping van die rede en n omhelsing van nihilisme beteken. Hy kontrasteer die Franse Verligting wat tot die negatiewe utopianisme van Hitler, Mussolini, Stalin, Mao en Pol Pot gelei het, met die Angel-Saksiese Verligting van mense

soos Adam Smith, David Hume, James Madison en Edmund Burke wat goeie vrugte voortgebring het.

In die huidige tydvak word die westerse akademie en massamedia steeds deur negatiewe utopianisme oorheers. Die grootste deel van die intellektuele elites hou hul doof vir die feite en die waarskuwings van die verlede. Hy waarsku teen transnasionale organisasies soos die Verennigde Nasies, Europese Unie en die Internasionale Kriminele Hof.

In die hoofstuk Slouching Towards Byzantium word daar korte mette gemaak met die idee van die Europese Superstaat deur sy nie-verteenwoordigende aard te belig as n burokratiese monster wat deur self-aangestelde elites regeer word.

Hoofstuk 10 ondersoek die massiewe propaganda van die destydse Sowjet-Unie en die wyse waarop die westerse media daardeur mislei is. Die ongemaklike feit is dat hierdie verleidende nihilisme tans meer as ooit onder die linkse intelligentsia floreer.

Sedert die val van die Sowjet-Unie het die linkses n nog meer destruktiewe rigting ingeslaan aangesien hulle moes kies om f die utopiese droom te laat vaar f realiteit te ontken. Hulle het besluit die werklikheid is die probleem.

Met ander woorde, postmodernisme spruit uit die aanwending van n skeptiese epistemologie om die gedagtesprong te regverdig wat vereis word om steeds in die mislukte god van kollektivisme te glo. Die outeur kwyt hom uitstekend van sy taak in die ontbloting van die bankrot argumente van morele relativisme.

Dragons Of Expectation is n werk van groot diepte. Ander boeke wat di insigte aanvul, sluit in Our Culture, What's Left of It deur Theodore Dalrymple, The West And The Rest deur Roger Scruton, Defending the West deur Ibn Warraq, Fashionable Nonsense deur Alan Sokal, The Death Of Right And Wrong deur Tammy Bruce, Liberal Fascism deur Jonah Goldberg, The Force Of Reason deur Oriana Fallaci en United in Hate deur Jamie Glazov.