You are on page 1of 20

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ „MAŞINIST TURBINĂ HIDRO” DIN CADRUL S.C. HIDROELECTRICA S.A. - S.H.

CLUJ
PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncă are drept scop supravegherea, controlul, întreţinerea şi manevrarea instalaţiilor mecanice ale hidrocentralei.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCŢIE/ECHIPAMENTE DE MUNCĂ: • • • • • • • • vane tip fluture – 2 buc; vane tip sferice – 3 buc; turbina hidraulică tip FRANCIS – 3 buc. - 75 MW/grup; instalaţii de ungere vană fluture (pompe compresoare); instalaţii de ungere vană sferică (pompe compresoare); instalaţii de frânare şi ridicare rotor şi instalaţii de injecţie lagăre axiale; dispozitiv de ungere turbine; instalaţie de aer comprimat:  de joasă presiune: 10 bar;  de înaltă presiune: 45 bar; • recipiente sub presiune:  instalaţia de stins incendii cu apă pulverizată şi hidranţi;  instalaţie G.U.P.; • instalaţie pentru epuisment; • ejectori - 8 buc.; • gospodăria de ulei a părţii mecanice:  rezervoare ulei: murdar, curat;  pompe de ulei: fixă, mobilă; • regulator automat de turaţie; • generator montat în boxă; • lanternă; • trusă scule de lucru; • bazin epuisment; • bazin apă incendiu; • galerie batardouri; • panouri de semnalizare; • instalaţie de ventilare; • instalaţie apă răcire HA; • aspiratoare turbină; • instalaţie măsură nivele mers în CS. SARCINA DE MUNCĂ

• • • • • • • • • • • •

preia schimbul de la maşinistul din tura precedentă; maşinistul care preia schimbul efectuează rondul redus în instalaţie împreună cu maşinistul din schimbul anterior, prin parcurgerea traseului de rond stabilit; verifică starea echipamentelor aflate în exploatare, prin identificarea acestora direct în instalaţii; verifică existenţa şi starea mijloacelor de protecţie de folosinţă comună din dotare, existenţa şi starea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi de manevră din inventar; efectuează rondul complet; execută manevrele specificate în documentele pe baza cărora se execută lucrări de deservire (autorizaţie de lucru, procese-verbale, ITI-PM etc.) pentru admiterea echipelor de lucru respectând ghidul de manevre; se informează de stadiul lucrărilor ce se execută în schimbul său; recepţionează lucrările executate; execută toate lucrările în GVP (graficul de verificări profilactice) şi cel de ungere; înregistrează în raportul zilnic de exploatare valorile orare; asigură curăţenia la locul de muncă; predă schimbul maşinistului din schimbul următor.

MEDIUL DE MUNCĂ Maşinistul turbină hidro FRANCIS îşi desfăşoară activitatea în incinta centralei subterane, la toate cotele hidrocentralei: • • • • iluminat artificial; zgomot continuu conform buletinelor de determinări anexate; temperatură coborâtă în majoritatea galeriilor; curenţi puternici de aer (tiraj natural, instalaţie de ventilare).

• flăcări. fără papuci de priză. nivel turbină. prăbuşire .colaps galerie – centrala subterană la ~ 68 m adâncime. • umiditatea relativă a aerului ridicată.FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI A. alunecoase.Factori de risc fizic: • temperatura coborâtă a aerului în special în zona conului de aspiraţie epuisment. . • calamităţi naturale – colaps galerie (seism).FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ a. • temperatura coborâtă – suprafeţe metalice reci atinse în mod direct.Factori de risc termic: • temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor – temperatură de cca.conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă.: cotă nivel aspiratoare). apă provenite de la neetanşeităţi. cu curele sau prin arbori sau acţionări.  izolaţii străpunse accidental şi scurgeri condens (ex. • substanţe cancerigene: lucrul în vecinătatea conductelor izolate cu şnur din azbest.Factori de risc electric: • electrocutare prin atingere directă . • presiunea aerului variabilă ca urmare a variaţiei volumetrice a apei.Factori de risc chimic: • substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi şi petrol pentru spălări. con aspiraţie. flame la amorsarea accidentală a arcului electric. grupuri pompe compresoare. antrenare de către transmisii cu cuplaje. • electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas:  legături la instalaţia de împământare cu grad ridicat de coroziune. apă (47 bar). cu pmax de 45 bar. • balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat. scule. • rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate. • deplasări ale mijloacelor de transport .acces la locul de muncă cu mijloace auto. condens. d. • vibraţii ale construcţiei în special în zona nivel turbine. erupţie de ulei (40 bar) la fisurarea accidentală a traseelor hidraulice. în special în fosă generator. • răsturnarea batardourilor din galeria de fugă.Factori de risc mecanic: • organe de maşini în mişcare – prindere.lovire de către mijloacele de transport . • surpare. • proiectare de corpuri sau particule antrenate de către curenţii de aer sau de fisurare accidentală izolatori. B. 70 ºC la lagărul turbinei – control manual. înţepătoare. b. • nivel ridicat de zgomot. c. • cădere liberă de piese. ulei (40 bar) şi butelii oxigen sau acetilenă. • recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat. • jet. • suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare. • devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat. • nivel de iluminare scăzut – lipsă lămpi de iluminat. degresări etc. • curenţi de aer puternici . materiale de la cotele superioare sau rocă desprinsă.fosă generator şi galeria de acces.FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE/ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ a. • scurgere liberă de ulei..

Suprasolicitare fizică: • poziţii de lucru forţate.FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI a. vicioase la cricurile de frânare.b. impregnare sau rezultate din incendiu la avarie. b. . grafit).Omisiuni: • neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.Acţiuni greşite: • asamblări – lipsa unor organe de asamblare la ventile sau flanşe.Factori de risc chimic: • pulberi pneumoconiogene (particule rocă. dezechilibrare sau alunecare. împiedicare – suprafeţe alunecoase. • cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare. • cădere de la înălţime prin păşire în gol. c. vapori diluanţi de la sudare. deplasări repetate între cote.gaze de eşapament. control manual temperaturi. • gaze toxice . vopsele. • gaze sau vapori inflamabili sau explozivi . alunecare. denivelate. C. • efort dinamic – traseu mare de intervenţie.FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ a. D.vapori. b. vane. • nesincronizarea la lucrul în echipă. lacuri etc.Suprasolicitare psihică: • decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu cu zgomot. • reglaje – nerespectarea parametrilor de lucru.Caracter special al mediului: • lucrul în mediu subteran – uzura prematură a organismului. diluanţi.

scule.lovire de către mijloacele de transport .III DECES 3 CLASA CLASA DE DE NIVEL PROBAGRAVIDE RISC BILITATE TATE 4 7 7 7 7 7 4 7 4 5 1 1 1 1 1 1 1 5 6 3 3 3 3 3 2 3 6 0 1 MIJLOACE DE FACTORI DE RISC PRODUCŢIE/ MECANIC ECHIPAMENTE DE MUNCĂ 0 1 .H. Răsturnarea batardourilor din galeria de fugă 5. prăbuşire . apă provenite de la neetanşeităţi. Octavian Ruscu FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere.colaps galerie – centrala subterană la ~68 m adâncime 2 CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ 3 DECES DECES DECES DECES DECES INV. materiale de la cotele superioare sau rocă desprinsă 6. Deplasări ale mijloacelor de transport . Ştefan Pece. Organe de maşini în mişcare – prindere.C.E. parametri) 2 1.gr. MĂRIŞELU LOCUL DE MUNCĂ: MAŞINIST TURBINĂ HIDRO COMPONENT A SISTEMULUI DE MUNCĂ FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 5 FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 12 h/schimb ECHIPA DE EVALUARE: dr. Scurgere liberă de ulei. ing. condens 7.ing.UNITATEA: S. Cădere liberă de piese. Surpare.A. HIDROELECTRICA S. antrenare de către transmisii cu cuplaje. Rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate 4. cu curele sau prin arbori sau acţionări 2.acces la locul de muncă cu mijloace auto 3. – SUCURSALA HIDROCENTRALE – CLUJ SECŢIA: C.

gr. Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii de pas: legături la instalaţia de împământare cu grad ridicat de coroziune. Vibraţii ale construcţiei în special în zona nivel turbine 15. alunecoase 13. Electrocutare prin atingere directă . Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor – temperatură de cca.: cotă nivel aspiratoare). Recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat (pmax= 45 bar). Temperatura coborâtă – suprafeţe metalice reci atinse în mod direct 17.FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC 8.III DECES DECES INV. 70ºC la lagărul turbinei – control manual 16. Jet. Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat 10. izolaţii străpunse accidental şi scurgeri condens (ex. fără papuci de priză. 2 INV.gr. flame la amorsarea accidentală a arcului electric 18.conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă 19. ulei (40 bar) şi butelii oxigen sau acetilenă 14. Flăcări. înţepătoare. Proiectare de corpuri sau particule antrenate de către curenţii de aer sau de fisurare accidentală izolatori 9. apă (47 bar).III ITM 3-45 zile DECES Neglijabilă ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES DECES DECES 4 7 7 4 2 2 1 1 2 5 3 3 3 3 3 7 1 2 2 7 7 7 2 6 5 6 1 2 1 4 1 3 3 3 4 3 0 1 3 4 5 6 . erupţie de ulei (40 bar) la fisurarea accidentală a traseelor hidraulice 12. Balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat 11. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare.

gr. Lucrul în subteran organismului – uzură prematură a INV. impregnare sau rezultate din incendiu la avarie 31. diluanţi. Nivel ridicat de zgomot în special în fosă generator. Gaze toxice . vopsele. Nivel de iluminare scăzut – lipsă lămpi iluminat 28.gr. Presiunea aerului variabilă ca urmare a variaţiei volumetrice a apei 26. Umiditatea relativă a aerului ridicată 24.fosă generator şi galeria de acces 25. vapori diluanţi de la sudare. con aspiraţie. Substanţe cancerigene: lucrul în vecinătatea conductelor izolate cu şnur din azbest 22. grafit) 30. Poziţii de lucru forţate. Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi şi petrol pentru spălări.III DECES ITM 3-45 zile DECES DECES 7 7 2 2 2 2 4 4 7 2 7 7 1 5 6 6 6 5 6 6 1 5 2 1 3 7 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 FACTORI DE RISC CHIMIC SARCINA DE MUNCĂ 0 CARACTER SPECIAL AL MEDIULUI SUPRASOLICITARE FIZICĂ 1 32. Curenţi de aer puternici . vicioase la cricurile de frânare. Temperatura coborâtă a aerului în special în zona conului de aspiraţie epuisment 23. DECES DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV.gaze de eşapament.gr. Calamităţi naturale – colaps galerie (seism) 29.FACTORI DE RISC CHIMIC MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC FIZIC 20. grupuri pompe compresoare.III INV. 21. lacuri etc. gaze sau vapori inflamabili sau explozivi – vapori. Pulberi pneumoconiogene (particule rocă. Pulberi în suspensie: aer. nivel turbină 27. control manual temperaturi 2 .II ITM 3-45 zile 3 5 2 4 6 6 5 6 3 6 33. degresări etc.

vane 37.SUPRASOLICITARE PSIHICĂ EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE OMISIUNI ITM 3-45 34. Reglaje – nerespectarea parametrilor limită de DECES lucru 38. Neutilizarea echipamentului individual de DECES protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare 2 2 7 7 7 3 7 7 5 5 2 1 1 5 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 Nivelul de risc global al locului de muncă este: N rg = ∑ ri ⋅ Ri i =1 41 41 ∑ ri i =1 = 1 ⋅ (7 × 7) + 1 ⋅ (6 × 6) + 2 ⋅ (5 × 5) + 7 ⋅ (4 × 4) + 28 ⋅ (3 × 3) + 1 ⋅ (2 × 2) + 1 ⋅ (1 × 1) 504 = = 3. împiedicare – suprafeţe alunecoase. zile denivelate 40. Nesincronizarea la lucrul în echipă DECES 39. DECES dezechilibrare sau alunecare 41. Decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu ITM 3-45 de zgomot zile 36. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare. Cădere de la înălţime prin păşire în gol. Asamblări – lipsa unor organe de asamblare la DECES ventile sau flanşe. ITM 45-180 alunecare.65 1 × 7 + 1 × 6 + 2 × 5 + 7 × 4 + 28 × 3 + 1 × 2 + 1 × 1 138 . Efort dinamic – traseu mare de intervenţie. zile deplasări repetate între cote 35.

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNCĂ: MAŞINIST TURBINĂ HIDRO NIVELUL GLOBAL DE RISC: 3.65 7 6 NIVELURI PARTIALE DE RISC 5 4 3 2 1 0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 FACTORI DE RISC .

apă provenite de la neetanşeităţi.LEGENDĂ F 1 F 2 F F 4 Răsturnarea batardourilor din galeria de fugă F 5 Cădere liberă de piese. materiale de la cotele superioare sau rocă desprinsă F 6 Scurgere liberă de ulei.lovire de către mijloacele de transport . erupţie de ulei (40 bar) la fisurarea accidentală a traseelor hidraulice 1 1 .colaps galerie – centrala subterană la ~68 m adâncime F 8 F F 1 0 Balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat Organe de maşini în mişcare – prindere. prăbuşire . condens F 7 Surpare. antrenare de către transmisii cu cuplaje.acces la locul de muncă cu mijloace auto 3 Rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate Proiectare de corpuri sau particule antrenate de către curenţii de aer sau de fisurare accidentală izolatori 9 Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat F Jet. cu curele sau prin arbori sau acţionări Deplasări ale mijloacelor de transport . scule.

fără papuci de priză. ulei 3 (40 bar) şi butelii oxigen sau acetilenă F 1 4 F 1 Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor – temperatură de cca. 2 înţepătoare. Flăcări. degresări etc.: cotă nivel aspiratoare). flame la amorsarea accidentală a arcului electric Temperatura coborâtă – suprafeţe metalice reci atinse în mod direct Vibraţii ale construcţiei în special în zona nivel turbine Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii de pas: legături la instalaţia de împământare cu grad ridicat de coroziune.conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită 8 şi/sau umedă F 1 9 F 2 0 Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi şi petrol pentru spălări. 70ºC la lagărul 5 turbinei – control manual F 1 6 F 1 7 F 1 Electrocutare prin atingere directă . . apă (47 bar). alunecoase F 1 Recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat (pmax= 45 bar). izolaţii străpunse accidental şi scurgeri condens (ex.F 1 Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare.

vapori diluanţi de la sudare. con aspiraţie. impregnare sau rezultate Presiunea aerului variabilă ca urmare a variaţiei volumetrice a apei Curenţi de aer puternici . nivel turbină F 2 7 Nivel de iluminare scăzut – lipsă lămpi iluminat F Calamităţi naturale – colaps galerie (seism) 2 8 F Pulberi pneumoconiogene (particule rocă. grafit) 2 9 F Gaze toxice . grupuri pompe 6 compresoare.gaze de eşapament.F 2 1 F 2 2 Temperatura coborâtă a aerului în special în zona conului de aspiraţie epuisment Substanţe cancerigene: lucrul în vecinătatea conductelor izolate cu şnur din azbest F Umiditatea relativă a aerului ridicată 2 3 F 2 4 F 2 5 F 2 Nivel ridicat de zgomot în special în fosă generator.fosă generator şi galeria de acces .

alunecare. F Lucrul în subteran – uzură prematură a organismului 3 2 F 3 3 F 3 4 F 3 5 F 3 6 F 3 7 F 3 8 F 3 Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare. gaze sau vapori inflamabili sau explozivi – vapori.din incendiu la avarie F 3 Pulberi în suspensie: aer. deplasări repetate între cote Poziţii de lucru forţate. vane Decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu de zgomot Efort dinamic – traseu mare de intervenţie. lacuri etc. diluanţi. împiedicare – suprafeţe 9 alunecoase. denivelate Nesincronizarea la lucrul în echipă Reglaje – nerespectarea parametrilor limită de lucru Asamblări – lipsa unor organe de asamblare la ventile sau flanşe. control manual temperaturi . vicioase la cricurile de frânare. 1 vopsele.

dezechilibrare sau alunecare .F 4 0 F 4 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie 1 din dotare Cădere de la înălţime prin păşire în gol.

F27 . nivel turbină 6 5 4. 3. LOC DE MUNCĂ/ FACTOR DE RISC 1 F21 . F13 . Măsuri organizatorice: • stabilirea unei proceduri nepericuloase de îndepărtare a şnururilor de azbest de pe suprafeţele pe care sunt amplasate la ora actuală. 0 1. crt. F32 .FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCĂ „MAŞINIST TURBINĂ HIDRO” Nr. Măsuri organizatorice: • evitarea staţionării executantului în zonele în care nivelul de zgomot depăşeşte 87 dB(A).Nivel ridicat de zgomot în special în fosă generator.Substanţe cancerigene: lucrul în vecinătatea conductelor izolate cu şnur din azbest NIVEL DE RISC 2 7 MĂSURI PROPUSE (Nominalizarea măsurii) 3 Măsuri tehnice: • adoptarea unei soluţii tehnice de izolare a tubulaturii sau de prevenire a formării condensului care să nu implice utilizarea materialelor periculoase. Măsuri tehnice: • amplasarea unui număr suficient de lămpi de iluminat.Recipiente sub presiune 4 . 2. con aspiraţie. • stabilirea condiţiilor de dezafectare şi stocare (eventual neutralizare) a reziduurilor rezultate din acest proces.Lucrul în subteran F26 . Măsuri organizatorice: • respectarea termenelor de verificare ISCIR. Măsuri tehnice: • dotarea cu mijloace individuale de protecţie: antifoane interne sau externe.Nivel de iluminare scăzut 5 5. Măsuri organizatorice: • efectuarea controalelor medicale periodice cu frecvenţa stabilită de reglementările în vigoare. grupuri pompe compresoare. • dotarea cu lanterne.

dezechilibrare sau alunecare 4 3 Măsuri tehnice: • izolarea bornelor de legătură şi a celorlalte căi de curent din componenta echipamentelor electrice de sudare. vane F39 . Măsuri organizatorice: • respectarea tehnologiei de lucru. • verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică. a stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton. vapori diluanţi de la sudare. obstacolelor etc. • realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare.Cădere de la înălţime prin păşire în gol. art. Măsuri tehnice: • marcarea şi iluminarea zonelor periculoase. • descărcarea de sarcină capacitivă a instalaţiei la care urmează a se lucra (NSPM 65. încălţămintei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu mâner electroizolant (NSPM 65.145). a mănuşilor electroizolante. Măsuri organizatorice: • instruirea lucrătorilor.148). Măsuri organizatorice: • folosirea încălţămintei de protecţie şi a echip.Gaze toxice . 9. impregnare sau rezultate din incendiu la avarie F36 . după caz. • menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi marcarea denivelărilor. 8. art. din zona de lucru (NSPM 65. • utilizarea. denivelate 4 4 4 10. împiedicare – suprafeţe alunecoase. F40 .146). pentru lucru la înălţime.Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare. Măsuri tehnice: • asigurarea condiţiilor de ventilare. art. 1 F18 .Electrocutare prin atingere directă 2 4 7. • urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi echipamentul individual de protecţie). alunecare. . verificarea şi repararea conductorilor de alimentare. F30 .Asamblări – lipsa unor organe de asamblare la ventile sau flanşe. Măsuri organizatorice: • utilizarea încălţămintei de protecţie.0 6.gaze de eşapament. • verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor.

1 F41 . intrarea. utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie necorespunzătoare.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare 2 4 3 Măsuri organizatorice: • instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate – neatenţie faţă de operaţiile executate.0 11. chiar şi numai cu porţiuni ale corpului. în interiorul zonelor de pericol etc. din partea şefilor ierarhic superiori. din partea şefului formaţiei.. omiterea unora dintre operaţiile prevăzute prin sarcina de muncă. şi/sau prin sondaj. • verificarea prin control permanent. . neutilizarea.

65. vane – nivel de risc parţial 4.  7 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu. ca nivel parţial de risc. • 26. astfel încât locul de muncă poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII  Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „maşinist turbină hidro” este egal cu 3.  F32: lucrul în subteran – uzură prematură a organismului– nivel de risc parţial 6.  Factorii de risc care se situează în domeniul inacceptabil sunt:  F21: substanţe cancerigene: lucrul în vecinătatea conductelor izolate cu şnur din azbest – nivel de risc parţial 7.83 %.  F36: asamblări – lipsa unor organe de asamblare la ventile sau flanşe.  F13: recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat (pmax= 45 bar). con aspiraţie.29 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate). alunecare.conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă – nivel de risc parţial 4. ulei (40 bar) şi butelii oxigen sau acetilenă – nivel de risc parţial 4. sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”. • 14. factori proprii executantului.  1 încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mare.  F40: cădere de la înălţime prin păşire în gol. valoarea 3:  1 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim.  Pentru diminuarea sau eliminarea celor 11 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil). depăşind limita maximă acceptabilă (3.5).  F30: gaze toxice .  Din analiza Fişei de evaluare se constată că 68.  F26: nivel ridicat de zgomot în special în fosă generator.22 %.gaze de eşapament. • 7.32 %.63 %. valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu.  Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum urmează: • 51. nivel turbină – nivel de risc parţial 5. împiedicare – suprafeţe alunecoase. factori proprii mediului de muncă.  F27: nivel de iluminare scăzut – lipsă lămpi iluminat – nivel de risc parţial 5. . impregnare sau rezultate din incendiu la avarie – nivel de risc parţial 4. dezechilibrare sau alunecare – nivel de risc parţial 4. grupuri pompe compresoare.  2 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare.  F41: neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare – nivel de risc parţial 4.  F39: cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare. denivelate – nivel de risc parţial 4.  Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiază faptul că din totalul de 41 factori de risc identificaţi numai 11 depăşesc. factori proprii sarcinii de muncă. apă (47 bar). vapori diluanţi de la sudare. factori proprii mijloacelor de producţie/echipamente de muncă.  F18: electrocutare prin atingere directă .

32 % Factori de risc proprii e xe cutantului 14.83 % Factori de risc proprii mijloace lor de producţie /echipame nte lor de muncă 51.65 Factori de risc proprii sarcinii de munca 7.63% Factori de risc proprii me diului de muncă 26.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCĂ LOCUL DE MUNCĂ: MAŞINIST TURBINĂ HIDRO NIVEL GLOBAL DE RISC: 3.22 % .