You are on page 1of 2

諺 (ことわざ

)
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七

Proverbe Inu mo arukeba bō ni ataru. (Dacă aţi mers pe jos de un caine lovit bara.) Dai wa shō wo kaneru. (Marea prea mici. ) Jigoku no sata mo kane shidai. (La lui Kim Crazy in Iad.) Deru kui wa utareru. (Iese în evidenţă este ciocanul jos.) Tōdai moto kurashi. (Cele mai întunecate de mai jos far.) Nana korobi ya oki. (Sa întâmplat să cadă şapte opt.) Ni-kai kara me-gusuri. (Ochi picături de la etajul al doilea.) Nigashita sakana wa ōkii. (Peşti mari care a scăpat. ) Nokori-mono ni wa fuku ga aru. (Salvarea cel mai bun pentru ultimul.) Me wa kuchi hodo ni mono wo iu. (Primul lucru de spus despre gura.) Yasumono-gai no zeni ushinai. (Penny Cumpăr ieftine pierdut ) Ron yori shōko. (Dovezile de la teorie.) Hyaku-bun wa i-kken ni shikazu. (shikazu să se uite în valoare de o mie de cuvinte.) Shu ni majiwareba akaku naru. (Dacă inscripţionaţi un roşu 交 Ware ) Saru mo ki kara ochiru. (Chiar şi maimuţe cad din copaci ) Uo-gokoro areba mizu-gokoro. (Inima de peste este inima de apa) Au wa wakare no hajime. (Prima reuniune de separare ) Iwanu ga hana. () Uwasa wo sureba. (În cazul în care umbra se referă la zvon ) Oni no rusu ni sentaku. (Spălat departe demonii) Kai-inu ni te wo kamareru. (Caine mare Muşcat de mână) Kusatte mo Tai. (Chiar şi putred dorada) Kurushii toki no kami-danomi. (Numai atunci când durerea este Dumnezeu) Neko ni koban. (Perle înainte de porcine) Hana yori dango. (Mai multe flori...) Hito no noroeba ana futatsu. (Două orificii trebuie să fie blestemat de oameni) Hotoke no kao mo san-do. (Încercaţi răbdare a unui sfânt)

犬 も 歩けば 棒 に あたる。 大 は 小 を 兼ねる。 地獄 の 沙汰 も 金 次第。 出る 杭 は 打たれる。 灯台 下 暗し。 七 転び 八 起き。 二階 から目薬。 逃がした 魚 は 大きい。 残り物 に は 福 が ある。 目 は 口 ほど に 物 を 言う。 安物買 の 銭 失い。 論 より 証拠。 百聞 は 一見 に 如かず。 朱 に 交われば 赤く なる。 猿 も 木 から 落ちる。 魚心 あれば 水心。 会う は 別れ の 初め。 言わぬ が 花。 噂 を すれば 影 が さす。 鬼 の 留守 に 洗濯。 飼犬 に 手 を 噛まれる。 腐って も 鯛。 苦しい 時 の 神だのみ。 猫 に 小判。 花 より 団子。 人 を 呪えば 穴 二つ。 仏 の 顔 も 三度。

(Expedient minciună) Ishi no ue ni mo san-nen. (Frunzele sunt în fiecare zi Utoshi) . (Culege ceea ce semeni) Uso mo hōben.二十八 二十九 三十 三十一 身 から 出た 錆。 嘘 も 方便。 石 の 上 に も 三年。 去る 者 は 日々 に うとし。 Mi kara deta sabi. (Mult de trei ani pe o piatra) Saru mono wa hibi ni utoshi.