You are on page 1of 3

AMIPA IES Jaume Huguet Creu de Cames, s/n 43800 Valls (Tarragona) Tel. 977 60 35 60 amipaiesjaumehuguet@hotmail.

com

LLibres Curs 2011-2012


Curs: ESO ESO2 1

Comanda de Material
Nom complert alumne Adrea Poblaci Correu electrnic

Germans al Centre:

Codi Postal:

Telfon Mbil

Pares / tutors
Nom Complert Pare Correu electrnic Nom Complert Mare Correu electrnic

Telfon

Telfon

Assignatura ED. FSICA

Titol Quadern Educaci fsica 1r cicle. Projecte Olimpia 2

Editorial SERBAL

Colleccio Projecte Olmpia

ISBN1 978

ISBN2 84

ISBN3 7628

ISBN4 ISBN5 Preu PVP 434 6 8,85

Preu Soci 7,97

ENS. ALTERNATIUS

Histria i cultura de les religions 2

TEXT-LA GALERA

978

84

412

1602

20,60

18,54

LL. CASTELLANA I LITERATURA

Don Quijote de la Mancha

VICENS VIVES

Cucaa Juvenil

978

84

316

7637

10,65

9,59

El Buscn

ANAYA

Clsicos a medida

978

84

667

9247

9,50

8,55

LL. CATALANA I LITERATURA

El castell del cor menjat

CRULLA

978

84

661

595

8,20

7,38

El misteri dels Farrioles

CRULLA

978

84

7629

198

8,50

7,65

La casa sota la sorra

Columna

978

84

9932

9,95

8,96

XGENERAL

QUOTA AMIPA 1

25,00

25,00

QUOTA AMIPA 2

15,00

15,00

QUOTA AMIPA 3

8,00

8,00

124,25

116,64

TOTAL DEL LLIBRES SELECCIONATS (A) QUOTA AMIPA QUE CORRESPONGI TOTAL COMANDA TOTAL 1er INGRES AMIPA (B) (C) (D)

LLIBRES PEL CURS 2011/12 AMIPA Jaume Huguet Creu de Cames, s/n 43800 Valls (Tarragona) Comanda de material. Tel. 977 60 35 60 amipaiesjaumehuguet@hotmail.com

NORMES PER FER LA COMANDA DE LLIBRES 1.- Ompliu, amb lletra clara i entenedora, les dades de lalumne i dels pares o dels tutors. 2.- Tatxeu (Tatxeu) tota la fila del material que no us interessi. 3.- Entre Ensenyaments Alternatius o Religi, noms heu descollir una o altra assignatura. 4.- Sumeu el cost del material que voleu i anoteu-lo a la casella A 5.- Quota AMiPA, corresponent als alumnes d ESO i BAT, heu de posar a la casella B, la quantitat indicada segons el llistat segent: Pel primer fill, a ESO o BAT 25 Pel segon fill a ESO o BAT 15 A partir del tercer fill a ESO o BAT 8 cada un Els Cicles formatius i el CPPA 8

6.- Sumeu el cost de les caselles A(llibres) i B(quota AMIPA), i anoteu-lo a la casella C (Aquesta s la quantitat total de la comanda que teniu que pagar) 7.- Si noms voleu ser socis de lAMiPA, (sense adquirir els llibres) tan sols heu de marcar la casella B, i ingressar la quota corresponent, NOTA: Mireu el punt 5 8.- Feu l ingrs de la quota de lAMiPA que correspongui + 40 (anoteu-lo a la casella D) en concepte de reserva de llibres a un dels comptes: LA CAIXA CAIXA Tarragona c.c. 2100 - 0952 - 46 - 0200069156 c.c. 2073 - 0018 - 80 0110413764

CAIXA DE MANRESA C.C. 2041 0178 74 - 0040006916 La resta es pagar en

efectiu el dia de la recollida. Sin es paga no es retiren els llibres.

Si els llibres seleccionats no arriben als 40 ingreseu la quantitat total dels llibres seleccionats 9.- Porteu la comanda i el resguard de lingrs a la seu de AMIPA durant els dies que us marquem en lhorari de les 17:00 a les 21:00 05 i 06 de juliol ESO 11 i 12 de juliol BAT i Cicles formatius

10.- Un cop acceptada la comanda NO ES PODR MODIFICAR. 11.- A partir de les dates assenyalades NO SACCEPTARAN MS COMANDES. 12.- El material shaur de recollir el dissabte 3 de setembre. De 10 del mati a 1 del migdia, i de les 5 fins les 7 del vespre 13.- El material escolar es pot demanar a Ditec a nivell personal i se us aplicar un dcte del 15% per ser socis de lAMiPA 14.- Els socis de lAMiPA rebran un carnet amb la que podran gaudir de dctes a establiments de Valls Les possibles modificacions les trobareu consultant a: www.iesjaumehuguet.org i clicant sobre AMIPA (a la dreta de la pantalla) o b a http://amipaiesjaumehuguet.blogspot.com/

Comer Carlin Fredi Mills Anna Revolts Pluvinet Pijuan Perfumeria Cistelleria Roca Celi Estilistes

Oferta 10% 10% Exceptuant el material informtic i copisteria 10% serveis fotografics 10% 10% 10% 10%

Teixits Bonet Cortes Calats Jov PAPERERIA LLIBRERIA CLIPS Aida Joies Dinou 52 moda i complements

8% cortines 10% 10% 10% material escolar 10% joieria d'Or 10%

Benvolguts Par@s

Ca Barrau Perruqueria Rafel Samper

6 dinar dilluns-divendres 20% 10% 7% gama Blanca 5% gama marr 10% 10%

Us volem comunicar el mes nou que lAMiPA, ha posat a la disposici dels seus associats, es tracta dun carnet per a poder obtenir descomptes en establiments de la nostra ciutat, tant sols per ser soci de lAMiPA de linstitut Jaume Huguet.

Electrodomestics J. Marsal Merceria Trini TROPSSPORT Masip fotografia Estetica 2000 Tot Joc Dtec Aldo perfumeria Perruqueria Montse Mestres Plantes i flors Nino Pollastres Gell Calats Nardo Domenech 4 Mon Moble Optica Teixid Joieria Carreras Edelweiss intima LLENCERIA XIPSet informtica Rob@.valls

10% Serveis 10% 10% material escolar, lectura 5%resta material 10% perfumeria complements +5% acumulat obsequi 10% regal promo 10% 5% 10% parament llar, llums 5% mobles 25% muntures i ulleres de sol 20% vidres graduats 5% 5% 5% 20% repacions, 10% equips nous 5%