You are on page 1of 1

Bentuk Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR

)
Kurikulum KSSR terbahagi kepada 6 tunjang utama. 1. Komunikasi 2. Perkembangan Fizikal & Estetika 3. Kemanusiaan 4. Keterampilan 5. Sains dan Teknologi 6. Kerohanian Sikap dan Nilai Prinsip KSSR - pendekatan bersepadu - perkembangan individu secara menyeluruh - pendidikan yang sama untuk semua murid - pendidikan seumur hidup
Kandungan

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan

dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.