ANG OTORGRAPIYA NG FILIPINO

ANG OTOGRAPIYANG PILIPINO

Ang Alibata
Bago pa man dumating ang mga kastila ang mga katutubong Pilipino matatawag naang sariling sistema ng pagsulat o palatitikan. Ito ay tinatawag na ALIBATA o BAYBAYIN, na binubuo ng 14 na katinig at 3 patinig.

.Makikita sa Ibaba ang mga simbolong bumubuo ng Alibata.

Samantala. ang tuldok ay inilalagay sa ibaba. nilalagyan ng tandang krus o ekis sa kanang paibaba pag katapos ng titik kapag ang katinig ay pabitin. Ang guhit na patayo ay inilalagay sa pagitan ng mga salitang ipinaghiwalay. nilalagyan ng tuldok sa itaas ng titik at kapag O o U. at dalawang guhit naman sa pagitan ng mga pangungusap. Kapag ang isang katinig ay binibigkas na may E o I . .Lahat ng mga katinig ay binibigkas na may patinig sa dulo.

Halimbawa: .

.j . q. sa kanyang balarila ang Wikang pambansa.Noong 1940. 1971. ang dating 20 ng matandang abakada at ang 11 hiram .  Noong Oktubre 14. binuo ni Lope K. ch . ll . x. n. Santos ang abakada na may 20 titik : A B K D E G H I L M N NG P R S T O W Y. rr . z. c. pinagtibay ng sanggunian ng Surian ng Wikang Pambansa ang pinayanmang alfabeto na binuo ng 31 titik. v.

ipinalabas ng kagawaran ng Edukasyon.81 na nag sasaad na ang alfabetong Filipino ang binubuo ng 28 titik. ang kautusang pangkagawaran blg.Taong 1987. ipinalabas ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. Kultura at Isport noong Agosto 6. Nakapaloob sa tuntunin tungkol saa walong titik na idinagdag sa Alfabetong Flipino. .  Taong 2001.

Layunin ng 2001 Revisyong ito ang mga sumusunod 1. . Napaliliit ang dami ng pag kakaiba-iba o paglihis sa tuntuning pangwika. natatamo ang uniformidad o kodifikasyon ng wika.Istandardisasyon ng wikang Filipino Sa paglipat ng oral o pasalitang wika tungo sa anyong pasulat.

at kasabay nito. 3. ang modernasasyon ng ating kultura at buhay.. Pangmadlang Literasi Ang pagbasa ay naging natural at awtomatiko sapagkat malinaw ang isa-saisang tumbasan ng tunog at letra sa alfabeto ng wikang Filipino. . Modernisasyon at leksikal na elaborasyonng wikang Filipino Mapabibilis ang modernasasyon ng pambansang wika.

2001 REVESYN NG ALFABETO AT PATNUBAY SA ISPELING NG WIKANG FILIPINO I. Ang Alfabetong Filipino Ang Alfabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra na ganito ang ayos: ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ .

letrang ng alfabeto. 20 letra ang nasa dating ABAKADA ( A B K D E G H I L M N NG O P R S T U W Y) at 8 letra ang dagdag dito ( C F J Q V X Y) na galing sa umiiral na wika ng pilipinas at iba pang wika.Sa 28. .

simbolong pang-agham. pantigg daglat. akronim. . at iba pa.isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunodsunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita.II.Ang Pasalitang Pabaybay Paletra ang pasalitang pabaybay sa Filipino na ang ibig sabihin ay isa. MGA TUNTUNING PANLAHAT SA ISPELING O PAG BABAYBAY A.

(Binibini) /kapital bi-bi/ INISYAL NG SAMAHAN/INSTITUSYON KWF (Komisyon sa Wikang Filipino) /key-dobleyuf/ SIMBULONG PANG -AGHAM/PANG MATEMATIKA Kg.Halimbawa: SALITAPlano /pi-el-ey-en-o/ PANTIGkon /key-o-en/ AKRONIMmeralco /em-i-ar-ey-el-si-o/ DAGLATBb. (Kilogram) /KEY-JI/ .

. Pagsulat na pabaybay Mananatili ang isa-isang tumbas ng tunog at letra sa pagsulat na pabaybay ng mga salita sa wikang Filipino. Gayon pa man may tiyak na tuntunin sa pagpapaluwag ng gamit ng walong (8) dagdag na letra.B.

Halimbawa. Hiram na salita attitude rule Filipino saloobin tuntunin Kumuha ng mga salita mula sa ibat-ibang katutubong wika ng bansa. Mga Tuntunin sa Panghihiram Gamitin ang kasalukuyang leksiyon ng Filipino bilang panumbas sa mga salitang banyaga. Hiram na Salita Husband Muslim Priest Filipino bana (hiligaynon) iam( Tausug) .C.

Kastila Cheque Liquido 2. 1. Iba pang wika Coup d etat (French) Chinelas ( Kastila) Kimono (Japanes) Filipino tseke likido Filipino komersyal advertizing Filipino kudeta tsinelas kimono . at saka baybayin sa Filipino Halimbawa.Bigkasin sa orihinal na anyo anh hiniramna salita mula sa Kastila.Ingles Commercial Advertising 3. ingles at iba pang wikang banyaga.

Tao Angelo Anjaneth Sasakyan Genisis Victory Liner Lugar U.  Pantanging ngalan. Halimbawa.S Luzon Gusali Ramirez bldg Alvarez Suite Pangyayari World War III First Quarter Storm .Gamitin ang mga letrang C Q X F J V Z kapag ang salita ay hiniram ng buo ayon sa mga sumusunod na kundisyon .

Salitang teknikal o siyentifico Halimbawa. Enzyme marxims X-ray cortex vertigo zoom .

Salitang may natatanging kahulugan kultural.  Hadji (Maranao) lalaking muslimna nakapunta sa mecca Ifun (ibanag) pinakamaliit na banak Azan ( tausug) unang panawag sa pagdarasal ng mga muslim . Halimbawa.

Salitang may regular na ispeling o gumagamit ng dalawang letrao higit pa na hindi binibigkaso ang mga letra ay hindi katumbasng tunog. Taxi exit fax . Halimbawa. Halimbawa:  Bouquet Champagne rendezvous plateau laizze faire monsieur  Salitang may internasyonal na anyong kinikilalaat ginagamit.

Halimbawa. Cornice Cell reflex de facto xenophobia corsage . Halimbawa. Fixer fikser Subject subjek Vertical vertikal Zipper ziper Gamitinang mga letrang C Q X sa mga salitang hiniram ng buo.Gamit ang mga letrang F J V Z para katawanin ang mga tunog/f/ /j/ /V/ /z/ kapagbinaybay sa Filipino ang mga salitang hiram.

Panatilihin ang letrang C kung ang salita ay hiniramsa orihinalna anyo. Calculus cellphone chlorophyll . Letrang C 1.III.MGA TIYAK NA TUNTUNIN SA GAMIT NG WALONG LETRA a.

S C partisipant magnetic sentral K magnetik card C Prticipant Central B. Letrang Q kard 1. at ang letrang K kung ang tunog ay /k/ kapag binaybay sa Filipino ang hiram na salitang may letrang C. Palitan ang letrang C ng letrang S ang tunog ay /s/. Panatilihin ang letrang Q kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo Quotation quad quartz .2.

Q Quarter kw q kwarter quorum quota k korum kota .Palitan ang letrang Q ng letrang KW kung ang tunog ay /kw/. at ang letrang kung ang tunog ay /k/ kapag binaybay sa Filipinong hiram na salitang may letrang Q.

C. Wax 2. Palitan ang letrang X ng KS kung ang tunog ay /ks/ kapag binaybay sa Filipino ang hiram na salitang may letrang X. Letrang X exodus export 1. French ries . X Experemental Exam D KS eksperemental eksam . Gamitin ang letrang F para sa tunog /f/ sa mga hiram na salita. Letrang F lifegaurd tofu( Nihonggo) tokwa 1. Panatilihin ang letrang X kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo.

F. Letrang Z Gamitin ang letrang Z para sa tunog /z/ sa mga hiram na salita. Jam G. Letrang J jantu(Tausug) jaket Gamitin ang letrang J para sa tunog /j/ sa mga hiram na salita. Letrang V Gamitin angb letrang V parasa tunog /v/ sa mga hiram na salita. Vertebrate video volyum H. Zebra zoo bazuka .

Halimbawa. Digrapong CH  Panatilihin ang digrapong CH kapag ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo. Halimbawa.IV. Iba pang tuntunin A. Chalk chocolate tsok tsokolate channel cochero tsanel kutsero . Ang di grapo ay kumbinasyon ng dalawang letrang pinagsama para katawanin ang isa o dalawang tunog 1. Chopsuey parachute chips  Palitan ang di grapong CH kung ang tunog ay /ts/ sa hiram na salita.

Workshop worksyap shooting syuting . Halimbawa.2. Halimbaw. Shampoo shangri-la sharon  Palitan ang di grapong SH ng SY kung ang tunog ay/sy/ sa hiniram na salita. Digrapong SH  Panatilihin ang digrapong SH kapag ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo.

Maraming samat sa inyong pakikinig!!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful