You are on page 1of 25

PROJECT N LOGO 2008

nieuwe digitale huisstijl overh.site


Crn.fact.080930 506 Digitale huisst.
Factsheet 1 Logo
ontw.2e set corresp.middelen
Ontw.Tweede set Corresp.middelen
Crn.fact.4800046 Tweede set corr.mid
Word-Sjablomen
Powerpoint-Sjablonen
word sjablonen
flyer 1 logo rvd 002
decor persconf. MP
salarisstrook tm juni 08
signing westraven tm juni 08
correspondentie juni 08
miljoenennota juni 08
publicaties juni 08
Nederlandse aarding Honorium juli
Rijksbreed huisstijl urent/m 31 juli
Projectmanagement en reviews juli
Afsl.spotjes Postbus 51 juli
Correspondentie juli Cluster 1
Decor Persconf.MP t/m 1 aug.08
Salarisstrook t/m 31 juli 08
Rijkspas t/m 31 juli 2008
Cluster 4 Ruimtelijk juli 2008
Cluster 2 Digitaal juli 2008
Miljoenennota juli 2008
Grondtoon Honorarium
comm.middelen MvF juni 08
Ruimtelijk 2 Cluster 6 juli 08
Miljoenennota aug.2008
Managing 1 Logo 23/9 t/m 31-10-2008
Werkzaamheden MMM w.41/43/44
digitaal tm juni 08
Inzet AA nov.2008
Inzet AA dec..2008
werkzh MMM wk 46/47
Procesmanager clust.werkz t/m mei
Procesmanager cluster 3 t/m juni 08
werzkh tm juli08 procesman.cl3&7
werkzh tm aug 08
proeven wand perskamer

11,602.50
1,606.50 1,404.20
13,521.38
3,198.13
342.13 5,081.30
6,509.30
11,055.10
761.60
2,826.25
3,364.73
714.00
8,768.52
267.75
10,109.05
19,822.43
19,618.22
59,488.47
8,374.63
15,014.23
2,579.33
871.68
833.00
32,423.34
57,603.14
886.55
35,402.50
2,928.59
13,087.03
270.73
21,467.60
476.00
31,062.57
14,922.60
10,210.20
178.50
3,617.60
15,633.48
13,364.56
11,757.20
249.90

4xpanelen spreekstoel
2xmatrix banners 1 logo
2xmatrix banners gang,4xframe freest
1x banier achterwand
Procesmanager cluster 3/7 t/m sept.
Werkzaamheden okt.2008
Werkzaamheden nov.2008
procesmanager cluster 3 tm dec.08
Cluster 5 Ruimtelijk juli 2008
Projectmanegement en reviews aug.08
Communicatiemiddelen Min v.Fin aug08
Cluster 4 boek Publicaties aug.2008
Cluster 1 Correspondentie aug.2008
Projectmanagement en reviews sept.08
Projectmanagement BB w41 t/m 44
Projectmanagement BB w45
BB week 46
Projectmanagement BB week 47
Cluster 2 Digitaal aug.2008
BB week 47
BB 1tm18/12/08
personeelskosten Project 1 Logo
Werkzaamheden juni proj 1 logo
werkzh juli 08
werkzh aug 08
werkzh sept 08
Proj.1 logo okt.2008
werkzh nov 08
werkzh dec 08
1e termijn 50%
verzamelfactuur een logo nov.08
verzamelfactuur een logo nov.08
aanvull.Logosets/rev.en ontw.dec.08
logo okt.08
verzamelfactuur een logo nov.08
rev.en ontw/Financien logo.dec.08
Cluster6 Ruimtelijk2/.sept.08
Cluster5 Ruimtelijk/.sept.08
Cluster4 Publicaties .sept.08
Honorarium en kosten
logo okt.08
verzamelfactuur een logo nov.08
aanvull.Logosets/rev.en ontw.dec.
Manchetteknoop aug.2008

1,251.88
609.28
1,285.20
5,446.63
13,418.27
20,801.20
16,957.50
11,305.00
16,453.18
40,268.41
535.50
23,016.98
1,079.93
20,741.70
16,279.20
4,069.80
4,069.80
4,069.80
23,299.01
3,165.40
12,209.40
6,954.36
12,802.32
5,482.93
15,674.84
14,754.71
13,377.71
10,910.71
4,426.06
5,575.15
30,703.19
95,886.04
64,807.40
14,178.85
38,970.72
35,414.40
9,255.23
10,415.77
13,561.24
4,902.80
67,586.94
53,921.43
28,167.30
535.50

Kleurenonderzoek. aug.2008
Cluster 3 Advertenties aug.2008
Toolkit aug.2008
AH review advertenties AMC aug.2008
Papier- en Kleurstalenboek aug.2008
Aanvullende set Cluster 1 aug.2008
Aanvullende Logosets
Kleuronderzoek sept.
Aanvullende set Cluster 1/ sept.2008
Review advertentie AMC sept.
Communicatiemiddelen min Fin.sept.08
huistijlsite 1 logo juni 08
Arbeidsmarktcampagne juli
Omslag agenda BZ aug.2008
Aanvullende beelden afzender. aug.08
Cluster 7 Formulieren aug.2008
AH Schermen Postbus 51 aug.2008
Sportshirts Kabinet aug.2008
Visitekaartjes werktekeningen aug.08
Papier- en kleurenstalenboek sept.
Een logo Begeleiding NNN sept.08
Cluster 7 formulieren sept.08
Cluster 3 Advertenties sept.2008
werkzh Rijksbreedhuisstijl tm 06/08
Letterboek aug.2008
Afscheid Logo Boek aug.2008
Favicon aug.2008
Aanvullende.Logosets aug.2008
Cluster 5 Ruimtelijk aug.2008
Cluster 6 Ruimtelijk2/ aug.2008
Cluster 6 Kleding aug.2008
Reviews basisboek Cluster 2 aug.2008
Afscheid Logo Boek sept.2008
Letterboek sept.2008
Reviews basisboek Cluster 2 sept.08
Kleding Cluster 6 sept.2008
Pilot website Rijksweb aug.2008
Pilot website Rijksweb sept.2008
Honorarium verzamelfactuur 1 Logo
verzamelfactuur een logo nov.08
Onderzoek Printbaarheid Rijkslogo
5x vlag RWS
quick win Westraven
1/3 ontwerp Fonts

267.75
16,441.04
6,162.42
1,657.08
5,027.75
9,877.00
11,548.95
27,759.73
8,345.71
761.60
624.75
499.80
981.75
357.00
526.58
9,430.75
2,189.60
333.20
940.10
2,689.40
401.63
19,140.44
20,873.20
52,160.68
16,426.76
3,543.23
297.50
2,998.80
17,647.70
9,737.18
10,144.75
4,741.98
12,376.00
18,967.41
7,419.65
12,846.05
1,621.97
2,651.32
90,904.80
45,773.48
17,385.90
1,398.25
29,631.00
42,797.55

ontw./uitv.huisstijl
digit.huisstijlh.boek 1 rijkslogo
huistijlsite rijkslogo visitek.modul
huisstijlsite rijkslogo hosting
huistijl rijkslogo redac. fase 1
huisstijlsite rijkslogo uitbr.1
bijeenkomst 13/11/08
ARB Visitekaartjes
fin.bijdrage flying doctors
video-item AZ 251108-836
980 kleurboek Rijksoverheid
Rekening 18-9-2008,incl extra kstn.
productie film 1 logo
film 1 logo
Inrichting expositie productie
Transitie Postbus 51 Logo P4176
transitie PB51 logo
2x beelden Kaapse Leeuw
Letterboek Rijksoverheid
Poster Letterboek Rijksoverheid
div foto's
Foto's 1 Logo boek
productie soundlogo rijksoverheid
transitie PB-51 logo
Sept./okt.beheer Huisstijl
Procesmangament nieuw logo
Werkzaamheden dec.procesmanagement
frames en panelen rijkslogo
panelen met rijkslogo
Cursus heraldiek voor logo
ontwerp logo 2007 tbv rijksoverheid
Declaratie 21-2-2008
Coachingstraject jan/febr.2008
decl 03.03.08
Fotografie Portretten team 1 logo
Rijkslogo en coat of arms
Coaching maart 2008
inventarisatiematrix
Mail licent.april/juni/inr.
Proefopstelling Rijkslogo Rijkswater
blauwdruk plan van aanpak
werzkh huistijl tm 29/2/08
werzkh huistijl maart 08
Implementatie rijksbrede logo

85,595.11
61,642.00
8,145.55
20,134.80
11,126.50
4,456.55
16,550.25
6,693.75
9,520.00
400.00
27,595.39
7,258.30
16,057.38
8,357.67
27,072.50
20,773.10
675.00
297.50
6,178.32
2,475.82
124.00
35.95
5,316.92
24,905.40
22,312.50
17,850.00
18,742.50
2,163.42
1,511.30
550.90
56,525.00
52.72
4,998.00
158.15
714.00
1,725.50
2,499.00
2,142.00
2,641.80
9,290.62
9,853.20
82,322.42
63,585.39
63,408.00

decl. april 08
decl. april 08
restaurantnota 21-04-08
Plan van aanpak 1Logo
Ontw. instructies correspondentieset
Inventarisatiematrix
coachen
Teamtraining project 1x Logo
contr.CC 2008
Burgerborden april
Salarisstrook april
Cluster 2 Digitaal april
Cluster 1 april 08
Sining Westraven april
Rijkspas april
Rijksbrede huisstijl identiteit apr.
ontw. instructies correspondentieset
Rijksbrede identiteit uren april
Decor persconferentie uren mei
QW2 Rijkspas uren mei
QW3 Salarisstrook uren mei
QW4 Signing Westraven uren mei
Cluster 1 correspondentie uren mei
Cluster 2 Digitaal uren mei
QW11 Bewegwijzering, vlaggen mei
coachen
taart 1 logo
vlagg.en ring.geschenk1LOGO aan RWS
1 taart, 18/6
decl. 04/07/08
2x Prikbord
QW10 Burgerborden uren mei
Cluster 4 Publicaties uren mei
Ontwikkeling rijksbrede stijl mei
QW8 Miljoenennota uren mei
Coachen juni 2008
40x gebak met logo
licentiekst. juli t/m dec. 2008
Voorschot 25% boek 1 Logo
burgerborden juni 08
ruimtelijk juni 08
ruimtelijk 2 juni 08
rijksbrede stijl proj.managm. juni08
bewegw.vlaggen,displays juni 08

182.47
26.00
184.15
11,900.00
4,075.75
2,142.00
2,499.00
1,213.80
208.52
345.10
1,190.00
7,434.53
17,147.90
6,559.28
7,338.73
22,376.46
4,075.75
26,236.53
2,952.75
5,700.46
11,025.35
2,467.76
15,044.58
29,625.05
1,762.57
2,499.00
52.00
65.45
43.50
354.70
714.00
333.20
714.00
833.00
249.90
2,499.00
86.75
2,427.60
2,162.50
4,685.63
4,403.00
3,763.38
20,772.28
3,314.15

gebak met logo


AA pres/map-showtassen
coachen
500 Frosted Pennen met zil.Tip
300x USB stick
400 bureau leggers bedrukt colour
coachen aug 08
matrix banners, frames
Lezing 9-9-2008
Fotografie letterboek/High res Foto
decl werkzh 1logo tm okt 08
decl werkzh 1logo tm okt 08 dl2
20 pers taart 2/10/08
aangepaste versie OT versa div fonts
1000 sets met 8 mganeten
werkzh 2 spreekgestoeltes
4 wanden
Coachen okt.2008
1 Logo Westraven RWS foto
Coachen sept.
Rijksbreed Logo ontwerp okt.
Slagroomtaart 3-11
fotografie kleurfamilie boek
feestart. feest 1 logo
decl.aug.tm nov.08
200 mappen project 1 Logo
Lithografie 15-10-2008
Gebak met Logo 10-11-2008
2x banieren
Portret CC
Big mik
Foto DD
Zilveren machetknopen
Diner 9/9
Tendance Drive in Show 20-11-2008
3x baby rompertje
200 Latex helium ballonnen
2500 Postzegelmapjes 1 logo
25000 Pers.Decemberzegels +druk logo
decl.2 dec.2008
verzorging gelegenheid 20-11-08
Declaratie Div.april/nov08 Elouazzan
Coachen nov.2008
BES Poly glans

36.75
77.05
2,499.00
1,029.35
4,597.57
2,099.16
2,499.00
3,434.34
3,000.00
1,682.50
733.20
203.85
41.28
72,600.00
5,886.93
362.95
13,923.00
2,499.00
392.70
2,499.00
56,525.00
33.42
1,666.00
219.70
286.00
4,856.34
714.00
39.25
564.79
297.50
37.62
297.50
238.00
585.70
560.49
70.10
270.00
3,239.36
14,450.00
52.15
6,028.20
183.26
2,499.00
535.50

350 gebak met logo


1 Big Mik
Nota boek invoering 1 Logo
avondmaaltijd 22/5/08
deelkosten 2008 P4098
Testmodellen kleding
Samenstellen toolkit
TOTAAL

726.00
34.12
9,113.00
57.00
52,579.20
972.17
3,568.50
###

PROJECT N LOGO 2009


betreft http rijkslogo i-base.nl
Lev. PvE en maken proeven inz voer
werkzaamheden EE week 27
werkzaamheden EE week 28
werkzaamheden EE week 29
werkzaamheden EE week 30
werkzh wk 35-2009
werkzh wk 36-2009
werkzh wk 37-2009
EE wk 40
EE wk 39
EE wk 38
EE wk 41
EE wk 42
EE wk 43
EE wk 44
werkzh wk 48-09
werkzh wk 47-09
werkzh wk 46-09
werkzh wk 45-09
werkzh wk 49-2009
werkzh wk 50-2009
werkzh wk 51-2009
AA 1-12-08 t/m 31-12-08
1e termijn van 50%
aanvull.digitale midddelen
AA januari 2009
ontwerp/vormgeving
AA 02-02 / 26-02 2009
AA 100,5 uur maart
Ondersteuning ODF 1 Logo
Aanpassingen in handtekening 1 logo
1ste kwartaal 2009 155 uur
inspectie starter kit versie 0.9.1
werkzh FF wk 33
richtlijn tbv Rijksbrede logo
uren GG december 2008
proefmodellen kleding pins
project 1 logo periode 5 jan 09
Diversen kleding 1 Logo
pr.mans.BB tm juli 09
Proj.man BB aug.2009

2,438.07
20,706.00
1,993.25
3,302.25
4,730.25
4,760.00
2,409.75
4,224.50
3,748.50
4,105.50
3,927.00
3,986.50
1,993.25
2,618.00
1,904.00
4,135.25
4,373.25
4,700.50
4,165.00
4,284.00
4,343.50
4,046.00
4,046.00
2,879.80
2,820.30
5,575.15
10,275.65
2,820.30
15,118.95
13,155.45
2,975.00
357.00
20,289.50
2,378.81
157.08
773.50
1,469.65
892.50
11,757.20
179.95
11,925.78
11,983.30

BB - Insignes 1 Logo
pilotvoertuigen chauffeurs
Ontwikkelingskosten Custer 6
aanpassingen header knipselkrant
Review/Framework/A6 stripk.jul/dec
Reviews.jul/dec 2009
werkzhaamheden juli 09 nr
werkzaamheden sept 09
een logo nov 09
Reviews juli/dec /Clusterboeken
correctie proeven
500 stuks Senz Paraplu's zilver
75 paar zilveren manchetknopen
proj.1 logo borden en onderborden
Werkzaamheden januari 2009
pilotvoertuigen Rijksbrede logo
een logo december 2008
afronding werkzmh. vaarwegenkaart
een logo december 2008
1 logo februari 2009
een logo december 2008
Studio Dumbar Spotjes PB-51 aug 2008
CC sept. okt. 2008
een logo december 2008
Levering week 10
Project 1 logo diversen BB
Autohuur demoset belettering
salarisstrook aug.2008
1 logo januari 2009
Verzamelfactuur 1 logo maart 2009
1 logo januari 2009
1 logo februari 2009
een logo december 2008
1 logo februari 2009
een logo februari-opdracht
een logo februari-opdracht
Verzamelfactuur 1 logo
Verzamelfactuur 1 logo maart 2009
1 logo januari-opdracht
1 Logo april 2009
1 Logo april 2009
1 Logo april 2009
Verz. fact. 1 Logo maart 2009
Verzamelfactuur 1 logo maart 2009

1,276.10
650.99
1,237.01
1,428.00
23,307.05
22,383.31
14,864.35
17,928.35
17,677.45
28,116.13
2,450.00
13,999.76
5,670.35
1,338.51
11,650.10
202.30
11,608.45 8,056.30
26,678.31 2,644.89
3,479.87 267.75
1,218.26
3,463.79 3,344.00
1,172.15
610.47
3,269.53
48,803.89
16,160.20
18,831.75
114,620.61
18,323.03
14,262.15
12,646.13
19,293.47
94,203.68
12,241.95
85,814.80
11,919.34
61,696.74
23,383.50
17,963.05
35,369.78

Verzamelfactuur 1 Logo april 2008


OOO-Cluster 4 review
OOO_Aanvullende logosets
PM en reviews 2009 jan-jun
PPP Photoshop cursus/applicaties
Werkzaamheden 1 Logo april
verzamelfactuur diverse mei 2009
OOO_Cluster 4 review juni 2009
AA cluster 8_Bladen juni 2009
BB_Cluster 9_Beurzen juni 2009
Pilot bewegwijzering juni 2009
PPP-Review CL 2apr-juni 2009
PPP_HTML_CSS_Framework mei 2009
PPP_HTML_CSS_Framework juni 2009
PPP_applicaties juli 2009
Fotografie beeldbank juli 09
Cartografie aanvulling juli 2009
Congresstijl VWS juli 09
FA Financien jan/jul 2009
PPP Applicaties maart/aug. 2009
PPP Review/IS Cartografie april 2009
advies rijksbrede kaarthuisstijl
Reviews Fotograf.logo febr/aug 2009
Financin 1 logo jan/juli 2009
Crn.Reviews fotografie t/m aug. 2009
PPP review CL2 april-sept 09
OOO fotografie beeldbank
Pilots formulieren/Financien juli 09
Fotograf.beeldb/Framework mei 2009
500 vlaggen 1 Logo
werkzaamheden okt 09
rijksoverheid uren sept 09
1 logo uren okt 09
1 logo uren aug 09
1 logo uren sept 09
een logo okt 09
een logo nov 09
een logo nov 09
een logo nov 09
een logo okt 09
FA- Congresstijl VWS
Rischtlijnen campagnestijlen + fonts
Logosets/Workshops/krant vbld
reviews/ entreezuil/ cartografie

30,315.25
392.70
6,423.03
39,768.94
9,254.26
13,980.54
18,431.65
89.25
36,506.56
6,763.96
6,693.92
6,219.07
24,130.62
17,200.45
7,779.83
2,427.60
11,292.99
30,853.28
3,013.68
1,004.46
2,846.34
3,028.55
3,765.16
2,897.65
178.50 5,757.61
178.50
24,023.58
6,631.64
6,069.00
1,264.95
5,003.95
1,061.48
4,675.52
48,528.20
45,588.90
2,900.63
14,580.48
9,819.69
16,919.90
714.00
3,204.08
13,739.15
15,499.87

nw fonts Rijksoverheid
Inventarisatie Signage
150.000 visitekaartjes nieuwe stijl
kosten belettering op 3 voertuigen
Visitekaartjes 1 Logo Portier
Vlaggen Rijkslogo
Vlaggen Rijkslogo
logo's op spreekgestoelte 8 stuks
vlaggen rijkslogo
vlaggen
samengesteld belbord
17800ex visitekaartjes
Visitekaartjes RVOB
Decl.26-8-2009 visitekaartjes
fact KKK bewegwijzering
fact LL werkzh signing
Perswand/intranet/Fotografie beeldb.
werkaamh. beeldbank fotografie
uren werkzh 2/11/09
signing maart april 09
manchetknopen
relatiegeschenken anco
lev goederen LLL
banners,beeldbank,infobladen
onderzoek documentgenerator nov 2009
aanpassing templategenerator
Formulieren Min. Financien
analyse incl impactsscenario's
impl. rijkshuisstijl
signing sorghvliet breda
implementatie rijkshuisstijl
signing II
Ontwerp publieksborden
Signing RBOV Totaal
vijfkeerrblauw 3e kw. 2009
buitensigning
ontwikkelen visitekaartjes module
Fulfilment advies HH 06-03-2009
Implementatie Rijksbrede Logo P4098
begeleiding pilot DJI
Crn.op factuur 2009148 d.d.28-7
Rijkslogo proj.juli/uren augustus
reserve server tbv hosting 1 logo
Rijkslogo proj.juni/uren augustus

7,937.30
122,034.50
11,293.10
1,489.88
2,915.50
63,575.75
3,195.15
1,682.66
21,071.03
2,303.51
3,498.60
7,016.30
2,588.25
1,356.60
17,178.25
2,380.00
22,594.75
14,320.70
1,142.40
2,677.86
7,151.90
21,729.38
8,688.68
21,293.51
5,206.25
3,944.85
13,792.00
130,000.00
26,343.03
8,719.13
56,006.76
70,251.65
22,883.70
9,455.74
16,191.33
10,206.63
226.10
14,541.80
39,408.75
8,508.50
714.00 11,623.33
5,569.20
13,283.38

P4098 Implementatie Rijksbr.Logo2009


Rijksoverheid uren september 2009
vlaggen 1 Logo
Omzetting form. rijskbrede huisstijl
Vlaggen div. adressen
P4098 implementatie rijksbrede logo
Aanp. templategenerator
Fullfilment advies inzake HH
WerkzaamhedenHuisstijl Rijkslogo dec
ontwerp13 gemaakte uren januari 2009
Projectdefenitie/2x besprekingen Hon
Besprek17 gemaakte uren januari 2009
huisstijl Rijkslogo emailhandtek.
huisstijl Rijkslogo visitekaartjes
Digitale huisstijl Rijkslogo onderz.
nieuwsbrief light
honorarium werkzaamheden screensaver
honorarium werkzaamheden bureaublad
huisstijlsite rijkslogo dec 08
projectdefinitie. analyse, ontwerp
Pilot visitekaartjestool DJI
huisstijl Rijkslogo strippenkrt jan
Huisst.site Logo1 strippenk.febr.mrt
huisstijlsite rijksloga april 09
werkzh mei 09
fotografie innovatie rijksoverheid
Pilot visitekaartjestool DJI
huisstijlsite rijkslogo juni 2009
Fotografie tbv Beeldbank Rijksoverh.
lev. van elf rechten vrije beelden
beeldbank huisstijlwebsite aug 09
Fotografie Beeldbank RVD Veiligheid
project geredigeerde teksten
uren juli logo download
uren juli subsites en beeldbank
uren juli stripkaart/projectmanager
uitzoeken beelden
Rechtenvrij gebr 7 beelden RO
Uren juni 2009 Honorarium Rijkslogo
Fotografie Beeldbank RO juni 2009
Rijkslogo proj.april/uren augustus
Rijkslogo proj.aug./uren augustus
Rijksoverheid uren september 2009
Rijksoverheid uren september

11,390.76
2,186.63
20,280.17
26,275.20
419.48
16,441.50
3,944.85
3,712.80
11,703.65
1,933.75
4,313.75
2,528.75
2,487.10
2,951.20
9,996.00
2,790.55
2,082.50
2,082.50
3,546.20
2,380.00
6,545.00
8,925.00
13,378.58
41,849.33
77,296.45
12,227.25
6,640.20
90,672.05
5,697.36
11,821.56
5,810.19
5,675.19
17,136.00
14,131.25
19,881.93
35,563.15
1,428.00
1,948.77
1,561.88
12,292.14
37,218.74
4,087.65
19,233.38
12,167.75

Rijksoverheid uren september


Rijksoverheid uren september
rijksoverheid uren okt 09
rijksoverheid uren okt 09
rijksoverheid uren okt 09
Gered.tekst WW okt/nov/dec 09
Honorarium Rijksbrede proj nov.
Honorarium Rijkslogo nov.
werkzaamh Rijkslogo nov.
Honorarium Rijkslogo nov.
Honorarium Rijklogo nov
Rijkslogo uren november 2009
Logo 1 periode 1/4/09-30/4/09
125 uur 2e kwartaal 2009
werkzh AA mei 09
inzet AA juli 09
AA juni 2009
Proj.man.BB jan t/m juli 2009
Inzet AA aug
II ontw.visitekaartjesmod.
implementatie doc.generator
Decl. 29-9-09/Buget nr.402 Comm
Opstellen implementatieplan
Projectman. Impem. rijkshuisstijl
werkaamh. proj leider mei t/m aug 09
werkaamh. proj leider aug t/m sept09
werkaamh.deel proj sept.LL
Huisstijl ICN inventariasie + PvA
inzet ZZ wk 30 tm 40
opstellen Impactanalyses
Werkzaamheden okt/nov LL
werkzaamh. JJ okt t/m dec
implementatie doc.genarator
KK
Inventarisatie Huisstijldragers
verv externe bewegwijzering
1e decl LL
1e decl LL
invoering nieuwe huisstijl
impl. huisstijl 1 logo
proj.man. impl. huisstijl 1 logo
Huisstijl EZ MM
Huisstijl uitv. raamovereenkomst
decl KK

26,166.61
35,494.73
61,668.78
8,193.15
1,999.20
17,136.00
12,423.60
4,286.02
49,263.98
67,905.87
3,810.98
18,840.68
12,239.15
16,362.50
13,286.35
17,671.50
8,835.75
74,614.00
10,210.20
8,422.82
45,000.00
16,957.50
45,000.00
71,400.00
16,660.00
1,785.00
4,313.75
16,243.50
9,948.40
11,748.28
6,247.50
5,652.50
192,322.00
30,107.00
22,312.50
51,170.00
33,915.00
77,668.33
35,000.00
39,521.09
1,000.00
17,671.50
19,605.25
27,132.00

decl KK
Crn.proj.man.t/m juli 2009
1000 jaaroverzichten 2008
2 Posters op foam
nieuwsbrief HTML
distributie uitgave Letterrijk
Licentiekosten VPRO NN
9 fotografin 1 logo
usb stick en kleurenbedrukking
packshot / productfoto rel.geschenk
Bijeenkomst 24 mrt + redactie
Bijeenkomst 1 en 2 april /Redactie
Papieren draagtassen
1500 notitieschriften
100 vulpennen rvd
diverse memomagneten
Prod. instr. video huisstijl
Crn.op factuur 40608
1 Logo Film ondertiteling 24 minuten
Instructievideo
productie film 1 logo engelse versie
ontwerp presentatiewand RVD zaal
ontwerp presentatiewand RVD zl
kst/uren opleveren redigeren tekst
Huisstijl logo januari 2009
honorarium projectmanager uren maart
Vernieuwen structuur base subtitels
huisst.1 Logo Strippenk. febr. mrt.
Meerwerk vernieuwing struct.subsites
Huisstijlsite Rijkslogo Elektr.brief
werkzhOO jan 09
werkzaamheden visitekaartjestool
meerwerk visitekaartjes tool
verdiepengsworkshop
portret CC
Festival Best.kunde 12-2
Mediatraining CC 21-1-09
Kaartje bij taartje
Declaratie nov./dec.2008
kosten nov 08
P4193 Dossier 1 logo comm.slotfact.
Coachen december 2008
3x Big Mik
Depot Rijkslogo onderhoud BH

40,000.00
565.25 1,172.54
320.11
4,522.00
2,975.00
1,588.65
7,497.00
4,586.26
4,015.06
589.05
1,204.88
2,427.36
3,332.00
7,371.81
3,813.36
23,485.25
535.50 1,680.00
2,458.72
1,031.49
8,032.50
1,832.60
17,136.00
18,474.75
18,608.63
8,092.00
13,705.83
23,651.25
4,760.00
4,462.50
5,378.00
0.80
2,475.20
172.55
49.00
2,748.90
34.12
352.95
1,972.65
2,050.00
2,499.00
96.13
1,190.00

Diner 11-12-2008
Slagroomtaart
100xwapen16/32 en100x16/108
1 Logo op comm.plein P4193
Div.Kleding proj.1 Logo
Aanloopkosten project 1 logo
producten/diensten 4e kw.2008
Declaratie dec./jan./febr.09 CC
200 stuks Wapen 16/84
verzendkosten 15 adressen
ik en conflict
32 uurs arrangement B328 mw.Selser
big mik Project 1 logo 04-03-09
big mik project 1 logo 26-02-09
big mik 16-03-2009
big mik 16-03-2009
Vlaggen rijkslogo proj
contributie lidm. CC 2009
fotografie nieuwe huisstijl
Bijeenkomst vergaderarr. met lunch
fotografie informatie brorrel
Fotografie bijeenkomst 1en2 april 09
Persoonlijke Communicatie QQ
Vergaderarrangement 21-04-2009
coachen jan tm mei 09
vlaggen 05/05/2009
Taart 1 logo
Taart 1 logo 22/4/2009
3daags arr. QQ 12-05-09
500x Frosted pen met zilveren pen
reisdecl april mei 09
reisdecl tm mei 09
Decl. Workshop 1 logo 9/6/2009
hazelnoottaart 16p EE
3 daags arrangement avond 22-06-09
boeket afscheid RR
Workshop Logo vergaderarr.16-6-09
Gymnic Plus + Gymnic Arte
stopdassen en damesshawls
40x BBQ 30-06-2009
verzendkosten mei/juni 09
speakerset
50 latex ballon blauw met helium
bloemwerk juli 09

858.40
25.87
654.50
2,050.00
248.63
351.05
2,807.08
251.90
1,693.42
133.88
3,558.10
194.14
34.12
34.12
34.12
24.87
481.95
228.00
784.21
8,059.00
1,159.06
1,159.06
5,587.05
1,287.25
9,996.00
80.33
34.12
31.87
406.24
927.01
111.05
196.85
901.10
32.70
393.24
42.50
1,091.90
48.76
1,094.80
1,800.00
89.25
18.99
71.00
204.50

2 posters op Foam 1 logo


folder rijkshuisstijl 2e kwrt 2009
decl tm 2/7/09
210 visitekaartjes/1xLasergrav.
Borduring van 1set bedrijfskleding
Kledingsets representatief
Opslagk.en voorraadbeh.mrt t/m juni
2xExcutive Roll-up Banner
Opslagkosten 3e kw 2009
100 stropdassen
150 damesschawls
100 stropdassen
500 scharnierdoosjes
100 pashmina/100 geschenkdozen
Proef opstelling geweven labels
vijfkeerblauw 3e kwrt 09
Petit fours 1 logo 19/10
eng. versie 1 logofilm
meerwerk presentatiewand rvdzaal
1000 pennen
extra besoignes 13x
170 st geluk armbanden
Verzorging gelegenheid 19-11-2009
fulfilment mrt tm juni 09
fulfilment juli tm sept 09
decl tm 17/10/09
decl tm 18/9/09
Big Mik 16/11
Big Mik 16/11
Instructiefilm Indesign 7
Tendence Drive in show
20 tafelstukjes 10 helium ball
vijfkeerrblauw 3e kw. 2009
TOTAAL

320.11
377.64
218.90
931.22
1,053.15
1,167.25
80.34
459.22
26.78
922.25
2,731.05
1,868.30
1,487.50
5,009.90
178.50
1,387.68
49.75
660.00
1,249.50
1,391.71
892.50
510.00
8,635.00
80.77
65.80
126.70
206.05
25.60
37.52
420.00
562.86
297.50
1,058.00
###

PROJECT N LOGO 2010


werkzh wk 1-2010
Werkz.heden RVD week 3 2010
Gerealiseerde werkz.hedenRVD 02-2010
Decl. werkz.RVD/1Logo week 4-2010
Inspectie start.kit versie 1.0
Inhuur SS
werkz. meerwerk
week 30 t/m 35 TT
week 36 t/m 39 2010 TT
SS 86 uur t/m week 38 2010
decl wk 40 t.m 43
AG werkbest.kamerbordjes jan 2010
proefset .amice briefpapier
Verzamelfactuur 1 Logo maart 2010
Honorarium februari 2010
een logo april 2010
symp stijl vh rijk mei 2010
symp stijl vh rijk april 2010
grote blauwe boek april 2010
grote blauwe boek cred
symp SvhR workshop 2010
een logo mei-juni 2010
een logo juli 2010
juli 2010 1 logo
juni 2010 1 logo
Honorarium 0125.0802 uren aug.2010
Honorarium uren aug.2010
Sep-10
Sep-10
juli 2010 een logo
aug 2010 een logo
sept 2010 een logo
juni 2010 een logo
PPT 97 sjabl. Belastingdienst
okt 2010 1 logo
sept 2010 1 logo
Logosets juli/dec
Workshops sep/dec 2010 etc
Logosets 2010 juli/dec
1logo aug/dec
okt 2010 1 logo
nov 2010 1 logo

4,998.00
4,373.25
4,105.50
4,403.00
1,783.81
6,188.00
2,784.60
17,170.21
17,052.70
13,304.20
15,700.56
4,369.68
3,510.00
10,521.39
31,285.90
2,269.33
4,754.05
8,238.37
7,532.70
2,463.30 2,826.25
9,383.15
2,671.55
7,405.97
10,068.59
1,178.10
11,383.93
1,921.85
9,709.09
7,108.47
1,996.23
687.23
26,970.28
1,904.00
2,522.80
6,652.10
837.17
2,578.34
359.98 2,648.35
49,324.74
10,125.04

dec 2010 1 logo


okt 2010 1 logo
dec 2010 1 logo
dec 2010 1 logo
dec 2010 1 logo
dec 2010 1 logo
500 boekjes aanv.RO Fonts
corr uren dec 09
werkzh jan 10
werkzh jan 10
Verz.fact. 1 Logo uren dec.09 dumbar
een logo febr 2010
Verz.fact 1 Logo gemaakte uren dec09
werkzh 1 logo jan 2010
Verzamelfactuur En Logo maart
een logo april 2010
werkzh mei 2010
Rijkslogo 4 / 200x 300cm
AZ-briefpapier met Rijkswapen
werkzh juni 2010
Bewegwijzering RVS naamplaat
een logo juli 2010
Alg. reviews aug 2010
sept 2010 1 logo
Sep-10
okt 2010 1 logo
Algemene reviews
dec 2010 1 logo
Centr.distr. beheersfunctie 18/12/09
decl KKK 764721
65 glas opaal
inspectie OCW/IvhO 02borden & zuilen
20100181bewegwijzering
20100330bewegwijzering
20090288bewegwijzering
20090311bewegwijzering
20090313bewegwijzering
20090312bewegwijzering
visitekaartjes div fact
financieel bijdrage KK
comm-9621
uitbreiding powerpoint sjabl
Brief, Fax en Memo sjabloon (NL+UK)
14.800 Visitekaartjes

1,989.38
8,919.05
3,308.20
3,332.00
392.70
1,570.80
1,116.22
714.00 2,942.28
178.50
9,924.60
20,740.46
946.05
21,536.56
26,382.90
14,921.17
9,745.81
6,507.63
3,299.87
7,351.08
274.89
11,897.03
3,451.55
1,164.42
3,242.75
3,525.38
2,513.88
3,570.00
4,200.00
2,873.85
893.10
23,472.46
4,331.60
5,384.75
17,243.10
18,956.70
21,051.10
24,043.95
5,636.60
53,532.15
14,479.33
4,046.00
1,728.30
2,413.32

kiLOGO een rjkslogo dehullu


fact. KKK st. UU signing
VV 386430/391943
omzetten powerpointbestanden
Huisstijl website CPB
powerpointpres. nieuwe huisstijl
Zuilen/gevelborden, panelen etc
Visitekaartjes
ontw fotowand tilburg proj.man uitvo
uitvoering fotowand tilburg OGD
div artikelen tbv pand tilburg
div artikelen tbv div panden
aanpassingen gebouw Goes
verwijderen gevellogo's
verg. 1logo tbv visitekaartjes
Vergoeding 1 logo Signing
montage/demontage 1 logo
montage/demontage 1 logo
montage/demontage 1 logo
Montage/demontage 1 Logo
Montage/demontage 1 Logo
montage/demontage 1 Logo
montage/demontage 1 Logo
Templates infobalden etc
1 Logo vergoeding
aanp. Dienst regelingen
Implementatie Rijkshuisstijl
Implementatie Rijkshuisstijl
decl .visitekaartjes huisstijl
1 Logo vergoeding
Implementatie Rijkshuisstijl
Belborden, entreezuilen 1 Logo
Vergoeding 1 Logo
Project Logo 2010
Aanpassing buitenbewegwijzering
signing nw huisstijl Werkmaaatschapp
Visitekaartjes 1 Logo
Vergoeding 1 Logo tbv signing
Vergoeding 1Logo tbv signing
Vergoeding 1Logo tbv signing corr.
Vergoeding 1 logo tbv signing
Onderz.inzet form.tool VROM16/2/2010
meerwerk review cartografie 2010
Inhuur EE review cartog32 uur

13,012.65
29,003.87
4,984.42
14,756.00
35,000.00
14,756.00
15,944.63
2,543.63
347.50
1,768.22
3,413.00
22,686.70
3,700.00
2,866.90
8,710.80
3,009.32
24,197.46
23,934.59
23,540.58
23,325.19
20,663.16
24,118.92
10,726.66
16,460.11
17,271.00
35,000.00
4,419.66
3,858.88
2,468.33
7,949.20
18,178.46
239,730.00
55,000.00
16,490.68
8,519.27
11,992.00
9,597.35
10,817.10
7,807.78 3,009.32
6,018.64 9,999.00
1,868.30
3,236.80

rijksoverh. uren dec 09 cred


rijksoverh. uren dec 09
rijksoverh. uren dec 09
rijksoverheid dec 09
Honor.Rijksl.proj.sept09 uren verant
Rijksoverheid uren jan 2010
cred punt 61 factnr 2010042
Rijkslogo uren februari 2010
Rijkslogo uren februari
Rijksoverheid uren maart 2010
Rijksoverheid uren maart 2010
rijksoverheidsuren april 2010
rijksoverheidsuren april 2010
ROV uren april 2010
rijkslogo XX april 2010
rijkslogo 092 mei 2010 XX
ROV uren mei 2010
ROV uren mei 2010
ROV uren mei 2010
ROV uren juni 2010
XX juni 2010
ROV juni 2010
ROV juni 2010
ROV juni 2010
uren mei 2010
Honorarium Rijkslogo uren juni 2010
ROV uren juli 2010
ROV uren juli 2010
ROV uren juli 2010
ROV uren juli 2010
Rijkslogo uren juli 2010 sluis
ROV uren juli 2010
Rijksoverheid uren juli 2010
XX aug 2010
aug 2010 ROV
aug 2010 ROV
uren augustus
uren augustus 2010
uren augustus 2010
Rijkslogo uren sept.2010
Rijkslogo 112 XX sep.2010
Rijkslogo proj.juli uren sep.2010
Rijkslogo uren sep.2010
uren aug 2010 ROV

13,518.40 1,901.03
8,933.93
25,266.68
1,532.13
5,280.63
4,498.20 3,272.50
42,435.40
29,187.73
60,917.29
21,695.49
21,591.06
57,340.15
18,802.00
13,328.00
18,093.95
44,241.23
11,578.11
7,759.40
15,232.00
34,667.68
70,558.08
25,358.90
51,695.09
33,327.38
1,249.50
13,887.30
19,480.30
80,873.02
18,993.59
19,091.77
69,768.21
18,755.00
2,291.05
2,811.38
5,801.25
1,190.00
96,934.21
60,492.46
14,244.30
107,778.24
28,820.71
18,912.08

uren aug 2010 ROV


uren sept 2010 ROV
okt 2010 rijkslogo
uren oktober
uren oktober
uren oktober
uren oktober
Uren december 2010
Total Iden - corr FactFez 2010-7627
Total Iden - corr FactFez 2010-7629
Rijksoverheid uren oktober 2010
uren oktober
Sept/okt 2010 RVD-code review docgen
uren november
uren november
uren november
uren november
uren november
nov 2010 139PDF viewer
nov2010 Rijkslogo geacc.proj.juni 10
uren december
uren december 2010
uren december
uren december
uren november
Rijksoverheid Doc.Generator 63 doc.
Hon.Rijkslogo uren jan. 2010
Implement. rijksbr.huisstijl 17/1/10
Proj.onderst.afrond.huisst.17/1/10
Joombla Mudule Rijkshuisst.website
Inhuur WW januari
Facturatie werkz.YY
ZZ wk 41 t/m 53
Gewerkte uren februari 2010
Gewerkte uren februari 2010
Aanv.factuur YY 21.9.10
werkzh febr/mrt LL comm 9621
werkzh febr/mrt LL fin003
RO uren mrt 2010
20090326 KK
20090345 KK
20100196 KK
20100170 KK
20100184 KK

47,941.54
9,453.22
15,195.11
15,669.33
1,386.95
7,478.26
18,424.63
73,615.19
301.07 1,124.55 57,198.66
57,198.66
7,735.00
27,019.13
18,755.00
12,308.69
301.07
1,124.55
301.07
1,124.55
1,874.25
2,071.20
8,284.78
13,532.09
91,064.75
59,252.48
83,740.30
2,380.00
2,380.00
9,972.30
17,136.00
28,542.15
14,696.50
61,891.90
31,416.00
6,717.55
4,313.75
4,536.88
53,132.01
15,164.17
12,785.36
19,037.62
14,690.55
11,399.01

XX maart
uren april 2010
wk 12 tm 15 BB
Huistijlmanagemnent 14/4 t/m 1/6
facturen LL tm mei 2010
comm-9621
decl facturen LL
decl facturen LL
Herijken huisstijlmanagement SZW
Buitenbewegwijzering IND
AAA s 9.7.2010
Decl.LL jun/aug Comm-9621
implementatie rijkshuisttijl CBI
Omzetten 111 formulierpagina's
Uren tbv huisstijlmanagement
fact LL en JJJ
invent. ICT omgeving
doorber. kn LL aug/okt
Omzetten formulieren Justitie
Omzetten formulieren nieuw logo
Inventarisatie + advies sjablonen
Implementatie nw logo
aanp. locaties nVWA
werkz deelproject leider
aanp. ext. bewegwijzering
Vergoeding 1 Logo
vergoeding 1 Logo
vergoeding 1 Logo
2xLL 1x JJJ facturen
LL 4900037/49/53/71/81/95/110
ontwerpen draagtas notitieschrift
Boek vis. identitei ned. ministeries
Boek vis. identitei ned. ministeries
Boekvis.identiteit ned ministeries
Visuele ident.deeln.offerte 10900640
Vis.identiteit deeln.offerte10900641
Visuele ident.deeln.offerte 10900642
decl ICI 14/4/10 GG
Aanpassen 6 instructiefilms
Visuele Identiteit Ned.Ministeries
Visuele Identiteit Ned. ministeries
Visuele Identiteit Ned. ministeries
De Stijl van het Rijk
bijdrage publ. boek

17,136.00
23,312.10
6,625.33
2,781.63
34,510.00
10,189.38
33,915.00
11,900.00
11,424.00
35,000.00
15,926.96
11,230.63
24,960.00
9,520.00
4,941.48
21,729.40
20,000.00
10,040.63
2,786.98
10,945.62
23,638.16
5,267.40
18,703.24
16,139.38
20,000.00
4,188.80
10,085.00
10,710.00
37,568.31
41,650.00
2,487.10
2,391.90
2,499.00
2,963.10
2,790.55
3,456.95
2,915.50
2,395.00
4,641.12
2,790.55
3,456.95
2,915.50
2,398.00
5,000.00

50% P4400 Campagne huisstijl


Restant 50% DPC begel.uren huisstijl
Documentgenerator 50x
Omzetten 6 formulieren 1 Logo
striping RWS 70
advisering mei 2010 OvE
Overgang naar beheer 1 Logo ECRA2010
BBB juli 2010 27 uur
AZ Inr. Beh.Rijksbrede Huisstijl
BBB tm 8/7/10
BBB 6/7/10
BBB 20/9/10
CCC juli 2010 14 uur
Inr. beheer rijksbrede huisst.
Workshop pers.missiedag DDD 9/4/2010
Decl. verblijf Boardroom16/2/10 DDD
1xboeket 2/12/09
Programmeerkosten op maat adreslabel
Ontwerpen rolbanier31/8/09
Ontw. rolbanier 31/8
Slagroomtaart 1 Logo 11/1/2010
decl tm 22/1/10
Doosje zilver zijdevloei vellen
Consumpties 18-2-2010
Verz.fact 1 Logo gemaakte uren dec09
fullfillment 3e kw. 2009
Corr.doc.2010/1289
Contr.lidm. CC 1/1/2010-1/1/2011
Decl. lunch 18.02.2010 CC
kredbep factfezic 2010/1303
Corr.FACTUUR2010/1166
rijkslogo 1e kwrt 2010
500xboekje stijl vh rijk
30 petit fourrs met logo
Diner 25/3-2010
Bedrijfsuitje EEE 25/3
entopic mail juli t/m dec 09
decl tm 070510
Boek stijl voor het Rijk dut-eng
Stijl van het Rijk meerwerk NL-EN
boek visuele indentiteit Ned. Min.
boek 'Stijl van het Rijk'
boek 'Stijl van het Rijk' eng
Verbl kn 21 + 25/5 QQ

1,980.00
1,980.00
67.00
821.10
3,938.90
999.00
4,455.00
2,997.00
2,886.00
777.00
222.00
222.00
1,890.00
5,670.00
446.25
390.25
23.85
3,393.88
1,130.50
113.05
41.23
357.83
272.38
693.15
10,870.65
55.42
9,924.60 228.00
570.08
11.18 946.05 18.23
1,526.77
58.50
871.45
902.02
1,131.00
292.25
5,094.79
166.60
3,927.00
10,386.94
9,054.52
416.90

lunch 1/7/2010
Symposium de stijl van het rijk 29-6
6xopslag pallet april tm juni 2010
ontwerpen digitale banner
Studiedag 26/5
geleverde diensten mei 2010
Geleverde diensten juni
bloemen 10/9/10
1xbomvolle slagroomtaart
L.Houtstr. FFF 29.6.10
juli tm sept 2010 opslag pallet
rijkswapen vectoriseren
AZ - feest 16/12
Documentatie boekjes okt
decl tm 23/11/10
dienstverlening feest 1 logo
TOTAAL

118.20
56,307.87
54.69
339.15
1,130.00
250.00
45.00
31.00
24.01
112.35
54.69
309.40
550.00
480.00
312.30
19,009.60
###

PROJECT N LOGO 2011


week 44 - 47 inzet senior consultant
werkzaamh. wk 48 t/m 52
Vis. kaartobj. BRT-Achtergrond
uren december
Declaratie 13200Visitekaart CJI
Declaratie Flyers en Banner CJI
Declaratie Beursstand CJI
Declaratie Bewegwijzering CJI
GGG-GG wk 39t/m50
GGG-QQi wk 49t/m52
GGG-PP wk 45+46
GGG-PP wk 47t/m51
GGG-PP wk 50+52
GGG-EE wk 45t/m49
GGG-EE wk 50
GGG-HHH wk 44t/m47
GGG-PPP wk 42t/m52
inzet III
parkeerkn 16/12
opslag 4e kwrt 2010
6x Overdr.doc. 16.12.2010 QQ
TOTAAL

14,494.20
7,419.65
2,427.60
749.70
2,264.29
3,944.85
13,679.05
15,111.81
43,393.37
8,787.56
8,469.83
18,796.06
5,917.28
15,083.26
2,784.60
9,047.36
12,450.13
175.14
135.00
55.98
39.00
###

You might also like