P. 1
01 Mobilitatea Profesionala Si Flexibilitatea

01 Mobilitatea Profesionala Si Flexibilitatea

|Views: 13|Likes:
Published by Ileana Oana Chiriac

More info:

Published by: Ileana Oana Chiriac on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

MOBILITATEA PROFESIONALĂ ŞI FLEXIBILITATEA RESURSELOR UMANE - PREMISE ALE ÎMBUNĂTĂŢIRII OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ÎN INDUSTRIE

Prof. univ. dr. Anca Borza Conf. univ. dr. Mirela Popa Lect. univ. dr. Codruţa Osoian Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract During the transition years, the most striking and at the same time alarming process in matters of employment has been the severe decrease of the employed population. The causes that determine a process or another in thefield ofworkforce employment can be grouped into: economic causes, instituţional causes, educaţional and training causes, social causes, the management of the labour market. In thispaper we have approached mainly the educaţional and training causes, taking into account the mass privatization process of the Romanian enterprises which led to the apparition/disappearance ofqualifications, associated with big changes in the content ofjobs and qualifications. In order to know the structural or circumstanţial changes concerning the qualifications required on the labour market it is necessary to have an information inquiry about the qualifications and the qualification needs, which means investigations at the \ firmsfrom the town/area. To this purpose we have made a research (to be seen in a questionnaire-based survey) at the level of Cluj county on a statistical population of 2736 enterprises. As a result of the research, we have elaborated the classification of the most wanted and most vulnerablejobs specific to industry on the labour market from Cluj and we have identified the main employment difficulties. Under the actual conditions of restructuring economy in general and industry in particular we consider that the flexibility ofhuman resources represents a decisive factor for improving employment in economy in general and in industry in particular. Keywords: employment; unemployment; jobs/qualifications; professional mobility; flexibility.

Perioada de tranziţie la economia de piaţă a avut un impact semnificativ asupra ocupării, afectând volumul pieţei forţei de muncă, structura, eficienţa, instituţiile şi politicile ei. în fazele timpurii ale tranziţiei, prăbuşirea producţiei era asociată cu o scădere disproporţionată a ocupării forţei de muncă pe termen scurt. încercările întreprinderilor de a menţine ocupate locurile de muncă au condus, în multe cazuri, la deficite financiare substanţiale. Guvernele au tolerat creditarea continuă de către bănci a întreprinderilor insolvabile din punct de vedere financiar şi au amânat adoptarea legilor falimentului. Impunerea unor restricţii bugetare severe şi falimentarea întreprinderilor I insolvabile conduc la pierderea masivă a locurilor de muncă. Deşi după 1989 sectorul privat creştea relativ rapid, era prea mic pentru a putea să asigure noi locuri de muncă în măsura solicitărilor.

35

populaţia ocupată dă măsură cererii de forţă de muncă pe piaţa forţei de muncă. Acest proces! reflectă atât exigenţele trecerii la un nou model de ocupare. populaţie ocupată de 8.3% din totalul populaţiei). procesul cel mai frapant şi totodată cel mai alar-B mant în materie de ocupare a fost scăderea severă a populaţiei ocupate. Lucrătorii care îşi „vând" forţa de muncă se preocupă freneticR de găsirea de locuri de muncă. administrativ .379 415 1998 8. este producătoarea efectivă a bunurilor şi serviciilor necesare existenţei întregii societăţi.813 392 2000 8. 2005). tot aşa cum consumatorul este liber să opteze între diferitele mărfuri şi servicii aflate spre vânzare. 11). bazat pe alte principiil (mecanismele centralizate. în timp ce patronii care o „cumpără" pot să aleagă să fieB pretenţioşi (datorită excedentului de ofertă de forţă de muncă comparativ cu cererea). p. lucrătorii sunt în principiu liberi să-şi aleagă locul de muncă şi tipul de activitate.839 10.329 384 2004 8.238 380 10. Involuţiile dini economie au generat comprimarea severă a ocupării forţei de muncă.458 10. securitatea locului de muncă devine fragilă. p. cât şi maniera în care factoriil demografici. şansele de angajare pentru lucrătorul mediu nu au urmat aceeaşi tendinţă. într-o piaţă a forţei de muncă în stare depresivă şi cu un şomaj ridicat. I Pe de altă parte.Management & marketing 1. Tabelul 1. 1991-2004 şi Balanţa Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2005. România este o ţară cu un potenţial de muncă ridicat.7 milioane de persoane şi 799 de mii de persoane aflate în şoma (*. în acelaşiH timp. Populaţia ocupată. cea mai importantă componentă a populaţiei active. iar această cantitate îşi găseşte corespondent înfl populaţia ocupată (Mihăescu. 166). puţine firme vor mai face angajări. pot să nu aibă altă alternativă decât să rămână în posturile lor actuale. INS 2005. Deşi aceşti indicatori variază.629 385 2002 8. rata de ocupare se reduc. iar lucrătorii. departe de a putea să opteze pentru locurile de muncă ce le convin. într-o piaţă concurenţială.000 de locuitori 1992 1994 1996 9. şomajul se cronicizează. 1994. INS. Deşi gama şi varietatea de activităţi ale angajării forţei de muncă au sporit.011 467 451 440 Sursa: Anuarul Statistic al României. La sfârşitul anului 2004. economici şi sociali interferează pe piaţa forţei de muncă. Ocuparea forţei de muncă în perioada de tranziţie la economia de piaţă Politica angajării forţei de muncă a îmbrăcat forma unui compromis incomod între: obiectivul explicit al sistării sprijinului financiar al întreprinderilor de stat care înregistrau deficite şi presiunea politică vizând evitarea concedierilor masive şi a şomajului pe scară largă (Barr. populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) reprezenta aproximativ 15 milioane de persoane (69. 36 . De-a lungul anilor de tranziţie. o populaţie activă de 9. nevoile de consum ale populaţiei se reflectă în cantitatea del muncă necesară pentru a le satisface. Dinamica ocupării forţei de muncă în perioada 1990-2004 1990 Populaţia ocupată (mii persoane) Persoane ocupate la 1. 2001.5 milioane de persoane. tendinţa generală este de descreştere constant în ceea ce priveşte populaţia ocupată (Tabelul 1).birocratice de reglare a pieţei forţei del muncă cedează treptat locul unor mecanisme de piaţă). Volumul ocuparii.

persoane fizice autorizate etc). de asemenea. Faptul că ciclul restructurării economiei nu s-a încheiat încă este de natură a produce în viitorul imediat numeroase efecte sociale negative. Din acest ultim motiv. Restructurarea energică a unor sectoare ale economiei va genera în continuare o creştere a şomajului. atipice. pe măsură ce se vor crea noi oportunităţi economice. piaţa forţei de muncă acumulează importante tensiuni sociale în contextul unui proces de restructurare accelerată şi al erodării siguranţei locurilor de muncă. o contribuţie pozitivă asupra creşterii gradului de ocupare. în consecinţă. nivel de instruire. chiar în situaţia realizării unei creşteri economice relativ ridicate. contraproductive. 2002). De asemenea. • pe de altă parte. 37 . decât parţial resorbit de relansarea economiei pe ansamblu. rămâne una dintre cele mai sensibile probleme ale tranziţiei.Mobilitatea profesională şi flexibilitatea resurselor umane Ocuparea forţei de muncă. şi anume declinul economic. care nu va fi. în plus. precum şi apariţia fenomenului de şomaj au determinat reducerea numerică şi proporţională a populaţiei ocupate. Trecerea spre o structură suplă a economiei. în principal din cauza structurii pe vârste şi profesii a ofertei de forţă de muncă. continuarea procesului de restructurare şi privatizare va induce presiuni asupra ocupării. pe piaţa forţei de muncă vor apărea tot mai activ cei care sunt încă menţinuţi într-o stare de subocupare în agricultură (****. Unele schimbări structurale sunt relevante şi benefice pentru procesul tranziţiei (ca de exemplu realizarea unei structuri moderne a ocupării) altele sunt confuze. care nu este identică cu cererile din economie. Evoluţia ocupării este influenţată de câţiva factori: • pe de o parte. deoarece este o tendinţă obiectivă care reflectă nivelul de dezvoltare economico. vârstă. cere timp. piaţa locurilor de muncă poate rămâne tensionată. componentă elementară a dezvoltării umane. probabil. şi structura ocupării forţei de muncă a cunoscut odată cu demararea acestui proces modificări semnificative. cu un sector terţiar capabil să absoarbă o mare parte a populaţiei care va fi disponibilizată din sectorul secundar în special. Cauze şi influenţe pe frontul ocupării forţei de muncă Schimbările în structura de ansamblu a populaţiei pe sexe. însă fundalul pe care au loc aceste modificări. iar întreprinderile mici şi mijlocii vor avea. în acest fel. din cauza lipsei de oportunităţi de la oraş şi din economia nonagricolă. concretizată mai ales sub forma muncii nesalariale (patroni. medii de viaţă. Cauzele care determină un proces sau altul pe frontul ocupării forţei de muncă pot fi grupate în: 1) cauze economice (recesiune. dar este absolut necesară. ajustare structurală. generând noi disponibilizări. fluxul de investiţii străine va genera noi locuri de muncă. armonizarea performanţei economice şi criteriilor de competitivitate cu echitatea şi justiţia socială generând o multitudine de probleme ce necesită soluţionare. deficite şi dezechilibre structurale. rămâne neschimbat. moştenire etc). lucrători pe cont propriu. ce au avut loc în ultimele decenii. restructurarea agriculturii va elibera o forţă de muncă importantă menţinută încă într-un sistem agrar de supravieţuire.socială a unei ţări.

în procesul de tranziţie. transporturile. activităţile financiar-bancare. comerţul etc. cererea se comprim* 38 . capacitatea instituţională a fiecăruia dintre actorii sociali etc). 57). ci şi apariţia unor cerinţe de calificare pentru a utiliza eficient noile tehnologii. reprofilare sau desfiinţare a unor unităţi. 5) gestionarea pieţei forţei de muncă şi a resurselor umane în general (relaţia măsuri active/măsuri pasive. în primul rând. p. tranziţia. informaţii preţioase cu privire la crearea. Astfel. construcţiile. telecomunicaţii şi informatică. scăderea drastică a puterii de cumpărare etc). aproximativ 10% din stocul de calificări se înnoieşte. şi-au sporit-o. 2. în timp ce agricultura. aptitudini şi comportamente). susţinerea creării de noi locuri de muncă. extindere. hotelurile şi restaurantele. precum şi crearea de noi profesiuni. bursier. Dacă în ţările membre ale UE se consideră că. funcţionalitatea firavelor instituţii ale pieţei forţei de muncă. management al resurselor umane.Management & marketing 2) cauze instituţionale (carenţe în legislaţia pieţei forţei de muncă. Procesul de privatizare în masă a întreprinderilor româneşti a antrenat şi va antrena o serie de acţiuni de retehnologizare. pentru altele. în timp ce altele pierd. Calificările cerute versus existente pe piaţa forţei de muncă Neconcordanţa dintre oferta şi cererea de forţă de muncă este efectul cauzelor educativ-formative. 4) sociale (insecuritatea venitului din muncă. oferind. tranzacţiile imobiliare. Pe fondul general al degradării ocupării. sănătatea şi asistenţa socială şi-au redus ocuparea. de asigurări. unele sectoare de activitate creează locuri de muncă. 1997. industria prelucrătoare. în timp ce. de restructurare a sistemului de cunoştinţe. profesii şi calificări însuşite înainte îşi pierd importanţa. mărimea venitului de înlocuire în caz de şomaj. administraţia publică. management şi marketing educaţional etc. în România acest proces este mai cuprinzător (***. a introdus reconfigurarea rapidă a profesiilor. Acestea sunt concentrate cu deosebire în perimetrul industriei. apar profesii şi calificări noi în domenii cum sunt: financiar-bancar. Astfel. recesiunea economică prelungită. deosebit de alerte. Calificările cerute pe piaţa forţei de muncă (Cererea de forţă de muncă) Restructurarea industrială nu a însemnat doar o reducere sensibilă a numărului de locuri de muncă. Unele dintre acestei dispar (profesii din minerit. în acelaşi timp. măsuri de diminuare a şomajului ş. publicitate. de exemplu).). restrângere. ajustarea structurală. anual. concretizat în final în scăderea populaţiei ocupate. modificarea raporturilor dintre diferite sectoare (activităţi) din economie generează un proces continuu de înnoire a profesiilor/ocupaţiilor. în al doilea rând.a. Apariţia şi dispariţia de calificări asociate cu ample modificări în conţinutul profesiilor şi calificărilor sunt. 3) educativ/formative (nivel de calificare şi competenţă adaptat noilor cerinţe. respectiv lichidarea de locuri de muncă în industrie şi în ansamblul economiei.

în conformitate cu scopul pentru care a fost creat. Se apreciază că în viaţa profesională a unui individ pot apărea două şi chiar trei reconvertiri profesionale (Pitariu. în fine. ale restructurării locurilor de muncă. cu cele mai căutate două meserii din toate aceste localităţi. în numeroase situaţii. 161). persoane fizice şi juridice reprezentative din localitate. 1996. Măsurile active sunt iniţiate. conţinutul acestora. promovate şi dezvoltate de comunităţile locale. 29). chiar dacă profesiile şi calificările se menţin ca atare. Penuria de calificări sau incapacitatea de a face faţă recalificărilor la cerere sau Jn întâmpinarea pieţei forţei de muncă" exprimă şi ele o dezorganizare a pieţei forţei de muncă. numai la şase persoane dintr-o sută. p. în sensul aprofundării mai multor domenii ale unei meserii. Policalificarea înseamnă o pregătire complexă a forţei de muncă. Cunoscând toate acestea. creându-se astfel posibilitatea trecerii lucrătorilor de la o activitate la alta. Aceasta trebuie să constituie. practic. s-a putut constata că în 94% din cazuri nu exista o concordanţă. p. în 19951996. Un studiu elaborat sub egida Fundaţiei Internaţionale de Management demonstrează un exemplu concludent al incompatibilităţii cererii de calificare cu oferta de calificare a forţei de muncă actuale. Profesorul H. acest program naţional sprijină iniţiativa locală k ceea ce priveşte cooperarea şi implementarea unor măsuri active de combatere a şomajului şi de creştere a ocupării forţei de muncă pe plan local. Specialiştii în domeniu afirmă că studiile sociologice pe această temă dau răspunsuri. 1983. patronat. altfel spus. p. mai ales sub raport structural. sindicate. în funcţie de cerinţele societăţii.Programul de Măsuri Active de Combatere a Şomajului (Programme for Active Employment Measures) . prin Consorţiile locale. clienţi PAEM din şapte localităţi din România. Confruntând meseriile pe care le-au avut.principală componentă a Programului PHARE de dezvoltare socială şi ocupare a forţei de muncă. Pitariu consideră că adaptarea rapidă la schimbările care survin în industrie este facilitată de o orientare realistă spre policalificarea personalului muncitor. cel puţin derutante (Şutaru. recalificării şi reconversiei profesionale.586 de şomeri care nu au beneficiat de servicii PAEM* din 24 de localităţi şi 614 şomeri.Mobilitatea profesională şi flexibilitatea resurselor umane puternic (profesii şi calificări din metalurgie. în al treilea rând. raportul dintre diferitele cunoştinţe şi deprinderi de muncă se schimbă. unele subramuri ale industriei prelucrătoare etc). Reconversia profesională are menirea să corecteze dezechilibrele de pe piaţa forţei de muncă. una dintre meseriile * PAEM . primărie. dacă nu eronate. să diminueze fenomenul de inadecvare a instruirii şi pregătirii forţei de muncă la specificul locurilor de muncă ce se oferă la un moment dat. 39 . o parte din calificările anterior însuşite îşi menţin valabilitatea. este dificil însă de răspuns cât din vechile calificări se uzează fizic şi moral şi cât rămâne valabil. Aceasta presupune anticipări ale mobilităţii profesionale în raport cu schimbările previzionate ale tehnicilor şi tehnologiilor. în mod cert însă. de modificările datorate progresului ştiinţifico-tehnic (Pitariu. oficii ale forţei de muncă şi şomaj. 2000.D. petrochimie. în oricare dintre profesii. baza de la care ar trebui să se pornească în modularizarea şi individualizarea policalificării. care reunesc cei mai importanţi actori sociali din zonele respective cu funcţii de decizie: prefectură. 26).

la un moment dat. 20 astfel de calificări. p. Analizele şi interpretările rezultatelor trebuie însă efectuate cu prudenţă. este necesară o anchetă de informare asupra calificărilor şi nevoilor cererii de calificări. fie de cei care le posedă. alte 20 astfel de calificări prognozate. deoarece nu ştiu unde le pot găsi. în vederea cunoaşterii modificărilor de structură sau conjuncturale în privinţa calificărilor cerute pe piaţa forţei de muncă.Management & marketing pe care le aveau şomerii din cele 31 de localităţi era aceeaşi cu una dintre meseriile cele mai căutate pe piaţa forţei de muncă (***. Calificările existente pe piaţa forţei de muncă (Oferta de forţă de muncă) Nu de puţine ori s-a observat că indivizii se prezintă la un loc de muncă fără să aibă aptitudinile şi capacităţile necesare îndeplinirii sarcinilor pe care le presupune acesta şi fără să aibă cunoştinţe despre cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească. 1997. 1997. de exemplu. de administrare a unor bunuri imobiliare sau proprietăţi etc). aptitudinile şi năzuinţele omului se corelează cu cerinţele şi condiţiile oferite de locul de muncă ocupat de acesta. pentru care se poate face un "top al calificărilor cele mai căutate în prezent". Meseria sau meseriile dobândite sunt foarte rar în concordanţă cu dorinţele oamenilor şi practic sunt extrem de puţine locuri de muncă la care oamenii merg să lucreze cu plăcere. • calificările latente sunt acele calificări care nu sunt utilizate pe piaţa forţei de muncă. Eficienţa maximă în valorificarea resursei umane se obţine atunci când pregătirea. ceea ce presupune investigaţii la firmele din localitate. în industrie . 57). în aceste condiţii.' • calificările prognozate sunt acele calificări despre care avem informaţii că vor fi utile în următorii 1-2 ani. O condiţie esenţială pentru ca omul să-şi poată valorifica potenţialul de muncă este să aducă pe piaţa forţei de muncă resursele. în servicii agricole. situaţiile de meserii care nu au căutare în prezent trebuie corelate cu perspectivele care se întrevăd pentru unele din industriile tradiţionale. fără a se mai pune şi problema "adaptării locurilor de muncă la nevoile oamenilor". furnalist. Adesea se discută despre "nevoia integrării socioprofesionale" (mai ales în cazul tinerilor). orientarea şcolară şi profesională se impune ca o necesitate majoră în perspectiva îmbunătăţirii ocupării resurselor umane. 40 . Cu toate că este extrem de important ca indivizii să fie orientaţi şi calificaţi în meserii care se cer pe piaţa forţei de muncă. întrucât pot exista situaţii în care anumite meserii. de regulă. în general. calificarea şi aptitudinile cerute de activitatea economică şi socială. revitalizate (de exemplu. gospodăreşti. anchetele privind calificările pot identifica patru tipuri de calificări care acoperă nevoile cererii (***.lăcătuş. nu trebuie neglijate nici aspiraţiile. de exemplu. nevoile şi aptitudinile lor. ar putea avea căutare în viitor. • calificările depăşite sau vulnerabile sunt acele calificări "uzate" ca efect al noilor tehnologii. De aceea. care nu au căutare în prezent. acestea pot fi însă. pentru care se poate face un "top al calificărilor cele mai căutate în viitor". fie de cei care le caută. în perioade de criză. p. maşinist. 57): • calificări cerute la un moment dat: "polul calificărilor".

hărţuirea sexuală. Conform Fundaţiei Internaţionale de Management. unitatea statistică fiind reprezentată de întreprinderea industrială. 3. de vârstă. subramură şi chiar întreprindere. munca la negru. Pentru echilibrarea pieţei forţei de muncă. munca în schimburi. posibilităţile de deplasare în alte zone. unde se găseşte de lucru pentru meserii conforme pregătirii. diurne. costul vieţii pentru individ şi familia lui. care să reflecte modificările ce survin în domeniul profesiilor şi meseriilor. protecţia şi igiena muncii etc. p. a creşterii calităţii şi productivităţii muncii. 1997.Mobilitatea profesională şi flexibilitatea resurselor umane în vederea îmbunătăţirii ocupării cu resurse umane. asistenţa socială a şomerilor. numărul persoanelor disponibilizate şi calificările acestora. atât sub aspectul emigrării. alte aspecte ale calităţii vieţii de muncă: transport. foşti deţinuţi. relaţiile cu şefii şi cu subordonaţii. sex sau naţionalitate. am realizat o cercetare (concretizată într-un sondaj pe bază de chestionar) la nivelul judeţului Cluj. comparativ cu veniturile. crearea de locuri de muncă pentru şomeri. cât şi al imigrării. 165). munca minorilor. munca cu program prelungit. b) seriozitatea patronilor: contractele de muncă colective şi individuale pentru activităţi nepermanente. asistenţa socială în întreprinderi. part-time. mediu şi lung) la nivel de ramură. h) tendinţa excluderii de pe piaţa muncii a unor categorii de persoane din localitate: tineri. trebuie acordată atenţie şi principalelor nevoi ale acestora. adică şi-au depus bilanţul contabil). pierderea motivaţiei de a munci sau de a căuta o nouă slujbă. e) problemele sociale ale şomerilor: nivelul de trai al familiilor cu un membru şomer. acestea se referă la (***. g) nivelul migrării forţei de muncă: din şi în localitate. p. a încrederii şi respectului faţă de sine şi faţă de alţii. d) flexibilitatea ofertei de forţă de muncă: dorinţa şi participarea la calificări şi recalificări. precum şi noile cerinţe de pregătire profesională şi de calificare a resurselor umane (Osoian. a prietenilor şi a altor persoane din anturajul obişnuit. pe categorii socioprofesionale. Piaţa locală a forţei de muncă Pentru a surprinde cererea de forţă de muncă la nivel local. handicapaţi. considerăm că ar fi oportună elaborarea unor prognoze (pe termen scurt. 41 . 60): a) preferinţa pentru lucrul complet sau parţial: lunar. în sensul corelării cererii cu oferta de forţă de muncă. Baza de sondaj aferentă mulţimii întreprinderilor industriale a fost constituită apelând la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (pentru a identifica întreprinderile al căror obiect de activitate aparţine CAEN corespunzător industriei) şi la Direcţia Generală de Finanţe şi Control Financiar de Stat (pentru a identifica întreprinderile industriale care au activitate. sporuri pentru condiţiile grele şi periculoase. minorităţi naţionale. f) atitudinea faţă de munca pe cont propriu şi spiritul antreprenorial: disponibilitatea de a efectua o activitate independentă autorizată. promovarea. c) nivelurile de salarizare şi condiţiile de muncă: munca de noapte. 2003. cazări. persoane peste 50 de ani. femei. săptămânal sau pe fracţiuni orare.

Datele obţinute confirmă faptul că o persoană din judeţul Cluj. în continuare am realizat un sondaj simplu cu probabilităţi inegale. dar şi dificultăţile cu care se confruntă întreprinderile care doresc să angajeze personal. aşa cu este văzut de managerii întreprinderilor industriale investigate este: a) nu ştiu cum să se prezinte pentru a avea succes (ne referim la modul întocmire a unui CV şi la modul de prezentare la interviul de selecţie). diferită de zero şi variabilă la nivelul unităţilor. Probabilitatea alocată fiecărei întreprinderi a fost corelată cu mărimea acesteia. Cele mai căutate şi cele mai vulnerabile meserii specifice industriei pe piaţa forţei de muncă din judeţul Cluj Am urmărit de asemenea să identificăm dificultăţile la angajare atât în ceea c priveşte dificultăţile cu care se confruntă o persoană din judeţul Cluj. Figura 1. care caută un loc de muncă. de a aparţine eşantionului.736 de întreprinderi. În urma cercetării s-a concretizat clasamentul celor mai căutate şi celor mai vulnerabile meserii specifice industriei pe piaţa forţei de muncă clujene (figura 1). exprimată prin numărul de angajaţi şi cifra de afaceri. care caută un loc de muncă se confruntă cu o multitudine de dificultăţi. am obţinut o populaţie statistică de 2. clasamentul acestora. iar în formarea acestuia am folosit procedeul tragerii la sorţi cu ajutorul tabelelor cu numere aleatorii. am urmărit ca fiecărei unităţi din populaţie să-i fie alocată o probabilitate. 42 . în consecinţă.Management & marketing După ce am delimitat clar populaţia statistică vizată ca fiind firmele industriale active şi care au sediu în judeţul Cluj. Volumul eşantionului rămas a fost de 77 de întreprinderi.

refuzul persoanelor în cauză de a lucra în anumite condiţii de multe ori grele sau periculoase. Flexibilizarea forţei de muncă din România ar trebui să fie un obiectiv major al politicii de guvernare. Direcţii de acţiune pentru flexibilizarea forţei de muncă din România în condiţiile actuale de restructurare a economiei în general şi a industriei în special.lipsa locurilor de muncă.indivizii doresc un salariu care nu poate fi acordat în condiţiile actuale. > a) îmbunătăţirea calităţii sistemului de învăţământ pentru a reduce substanţial numărul tinerilor care abandonează şcoala. c) nu ştiu cum şi unde să caute un loc de muncă. c) dotarea tinerilor cu o capacitate mai mare de adaptare la schimbările tehnologice şi economice şi cu aptitudini relevante pe piaţa forţei de muncă prin implementarea şi dezvoltarea pregătirii prin ucenicie. de modificările survenite în ceea ce priveşte familiile ocupaţionale şi calificările . b) realizarea unui sistem de învăţământ modern.presupune posibilitatea şi disponibilitatea acestora de a efectua o gamă variată de lucrări. Celelalte dificultăţi se referă la: lipsa meseriilor/calificărilor cerute de întreprinderi. refuzul persoanelor în cauză de a lucra în altă meserie decât în cea în care deţin o calificare. astfel încât să reflecte dinamica exigenţelor din economie. concomitente pe mai multe planuri. în opinia noas tră. recalificarea şi reconversia profesională se constituie ca suport al flexibilităţii resurselor umane în funcţie de cerere. lipsa de cooperare cu instituţiile/firmele care ar putea sprijini întreprinderile în găsirea de forţă de muncă necesară. 4. prin iniţierea şi implementarea unor acţiuni concrete. de aplatizare a dezechilibrelor de pe piaţa forţei de muncă. capabil să anticipeze evoluţiile determinate de viteza dezvoltării şi asimilării progresului ştiinţifico-tehnic contemporan. Flexibilitatea . f) altele: . a cărui atingere se poate realiza. d) informaţiile despre locurile de muncă vacante sunt insuficiente. Formarea. majoritatea managerilor (71%) consideră ca principală dificultate „mijloace financiare insuficiente pentru susţinerea angajaţilor (întreprinderile abia pot să-şi păstreze personalul de care dispun)". cerute pe piaţa forţei de muncă în prezent şi în viitor. . flexibil şi eficient. d) efectuarea pe baza structurilor profesionale în schimbare din cadrul sectoarelor a unei analize a tendinţelor din domeniul calificării pe piaţa forţei de 43 ■ . Referitor la dificultăţile cu care se confruntă întreprinderile din judeţul Cluj când doresc să angajeze personal. e) lipsa interesului de a munci sau de a căuta activ un loc de muncă.Mobilitatea profesională şi flexibilitatea resurselor umane b) lipsa unor calificări cerute de întreprinderi. considerăm că flexibilitatea resurselor umane se constituie într-un factor hotărâtor al îmbunătăţirii ocupării cu forţă de muncă în economie în general şi în industrie în special.transpusă în polivalenţă şi mobilitate a lucrătorilor .

în 1998. în cadrul reformei active a pieţei forţei de muncă. 44 . De exemplu. care să demonstreze potenţialilor cursanţi că alegerea unui curs de reconversie sau perfecţionare profesională trebuie să se bazeze în primul rând pe elemente raţionale şi obiective atât în ceea ce priveşte opţiunile şi aptitudinile individuale. m) monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de formare profesională sub diferite aspecte cum ar fi: organizarea şi predarea. permiţând celor care sună să ia decizii mai bune în legătură cu orientările lor educaţionale şi profesionale (*****).precum şi participarea la programe de pregătire pentru îmbunătăţirea abilităţilor de muncă (*******). Această metodă „importată" din SUA a fost aplicată în unele ţări ale UE cu rezultate remarcabile. 1) stimularea angajatorilor să ofere salariaţilor programe de formare profesională continuă. incluzând golurile de abilităţi/calificări. f) cursurile de formare profesională (calificare. procentul de reuşită a acestora în găsirea unui loc de muncă. elaborarea unui plan de căutare a locului de muncă de către un consultant şi de către aplicant . formatori) în domeniul formării profesionale şi a unor tehnici şi metode de predare moderne. g) intensificarea proceselor de mediatizare. evaluarea participanţilor.pe baza abilităţilor acestuia din urmă . i) organizarea în cadrul AJOFM a unor cursuri speciale care să cuprindă tehnici de căutare a unui loc de muncă şi redarea încrederii participanţilor în forţele proprii. e) efectuarea unei analize sistematice a necesarului de calificare. şomeri de lungă durată. recalificare.Management & marketing muncă. tineri. k) elaborarea unor programe speciale pentru femei. pentru punerea la dispoziţia oamenilor a informaţiei. specializare) implementate de ANOFM şi organizate de agenţiile judeţene să fie stabilite în fiecare an pe baza unui plan de formare profesională în funcţie de rezultatele studiilor privind nevoile pieţelor locale de forţă de muncă. au fost introduse noi elemente în procesul de servicii ale agenţiei locale de ocupare a forţei de muncă cum ar fi: interviul cu termen fixat cu toţi căutătorii de locuri de muncă (care are loc după 5. perfecţionare. n) înfiinţarea de „job-cluburi" menite să-i înveţe (şi să-i ajute) pe oameni strategii de succes în căutarea unui loc de muncă. cât şi cerinţele de moment şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă. 11 şi 23 de luni de şomaj). h) creşterea eficienţei cursurilor de calificare/recalificare şi redarea încrederii populaţiei în acestea prin folosirea unui personal calificat (experţi. în Marea Britanie a fost înfiinţată în 1998 o linie telefonică naţională pentru a ajuta adulţii care au întrebări în legătură cu educaţia sau cariera. a nevoilor acesteia şi a cererii potenţiale. la nivel de sec tor. a sfaturilor şi orientării. scopul său fiind asigurarea accesului la o bună informare şi îndrumare. j) acordarea priorităţii în cadrul programelor de instruire publice persoanelor din zone cu excedent de forţă de muncă şi din zonele dezavantajate. unde există un serios dezechilibru între oferta şi cererea de forţă de muncă. să organizeze programe proprii de pregătire şi perfecţionare a angajaţilor. în Finlanda de exemplu. în aşa fel încât să se determine rapid resursele educaţionale care se potrivesc nevoilor lor. persoane în vârstă (peste 50 de ani).

nr. N. Psihologia selecţiei şi formării profesionale. în Pro-'. ra AH Beck. economice. sub ia unui „credit de educare" (deţinătorul contului va primi cei 150 GBP într-un cont Lai. nu se transferă practic bani în contul persoanei. iar contribuţiile angajatorilor la sunt scutite de taxe (********). A. Economics of Transition in Eastern and ral Europe". 2 N.ghid practic. 13.N. C. Contul individual pentru educaţie (CIE) este un mecanism financiar care ajută enii să adune bani pentru educaţie. 1991-2004 Cercetarea pieţei muncii . (1995). INS. 2005 luarul Statistic al României. destinate să ridice nivelul abilităţilor forţei de muncă britanice.Ocupare. CIDE.Mobilitatea profesională şi flexibilitatea resurselor umane o) stimularea indivizilor de a investi în propria educaţie şi perfecţionare profeală. Editura Economică. nr. în Oxford Review of Economic Policy. trecut -prezent . (2003). Editura Studia. „Disponibilităţi şi cerinţe în domeniul forţei de muncă în industrie". s-au înfiinţat conturile individuale pentru edu-:. Bucureşti u. Evaluarea performanţelor profesionale. (1994). C. 1997 . Fundaţia Internaţională de Management. Oxford ersity Press tantinescu. 2 u. Bucureşti Forţa de muncă în România. XLVIII. Bucureşti u. Q unele cazuri şi de angajator (în funcţie de atitudinea angajatorului cu privire la îarea profesională). Reformaşi restructurare economică. Bibliografie ipp.viitor. „The assessment. Editura Dacia. voi. (2000). Managementul resurselor umane. C. srsitatea „Babeş-Bolyai". (1983). 35-36. Pieţele forţei de muncă şi politica socială în Europa Centrală şi de Est. (1996).D. Editura Economică. Persoanele sunt astfel încurajate să-şi asume o responsabilitate mai î în investirea şi planificarea propriei educaţii permanente. deţinătorii de CIE vor primi ducere pentru două grupuri specifice de cursuri. guvernul britanic oferind o serie de stimulente de celor care deschid un asemenea cont cum ar fi: primul milion de deţinători de uri CIE vor primi o contribuţie de 150 GBP din fonduri publice în primul an. Bucureşti.D. „Consideraţii privind mobilitatea profesională". Bucureşti eseu. H. H. voi. H. OECONOMICA. Editura rt. Kierzowski. banii devenind disponibili în lentul în care o persoană „cumpără" de fapt un curs). fiind sprijiniţi de stat. (1997). Ideea din spatele tor conturi este că indivizii deschid un cont special pentru a păstra bani şi a plăti aia educaţie. nr. (2001). INS. Populaţie . în Marea Britanie de exemplu. ocupare şi şomaj în anul 2004. Cluj-Napoca in.

guv.int ******* www.learning.dfee. 2002 ***** www.uk/ufi ****** www.eu.org ******** www.ro.europa.eocd.gov.co.lifelong.Management & marketing **** www.uk/ila . Strategia antisărăcie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->