Madžarska

Pécs in južno Prekdonavje
Bliže, kot si mislite
hungary.com

BUDAPEST

PÉCS

63 M7 7

6

DUNAÚJVÁROS SIÓFOK
64 65 M7 M6

SÁRBOGÁRD
61

S

DUNAFÖLDVÁR FONYÓD TAB
M7 7 68

SIMONTORNYA

LENGYELTÓTI
67

M6

TAMÁSI PAKS

MARCALI

61 M7

6
M6 63

KALO

65

TOLNA KAPOSVÁR DOMBÓVÁR
M9

51

SZEKSZÁRD
611

BONYHÁD
Kárász
56

SÁSD

NAGYATÁD

66

Mecseknádasd

KOMLÓ PÉCSVÁRAD
M6

BÁTASZÉK
56

BAJ

68

67

Orfû

66

SZIGETVÁR
6

PÉCS
51

SZENTLÕRINC

M60

BARCS
58

M60

57

MOHÁCS BÓLY

SELLYE HARKÁNY SIKLÓS VILLÁNY

Tourinform office TourisT office

2

Južno popotovanje Prekdonavje
po sončni strani življenja
Južno Prekdonavje je za Madžare vedno posebno doživetje. V tem delu države je najbolj zgodnja pomlad, tukaj sonči žarki grejejo dlje kot drugje. V centru mesta Pécs lahko tudi novembra v srajci sedimo na terasah kavarn, na vrtovih pa letno trikrat dozorijo fige. Prebivalci velemest najdejo tukaj najmanjša naselja, gosti iz nižinskih predelov pa čudovite hribe in jame. Državno mejo tvori reka Drava, ena od treh najčistejših rek v Evropi. Ponosni smo nanjo, kakor tudi na poplavne gozdove Gemenc, največje tovrstno naravno območje na celini, ki je skupaj z reko zaščiteno in del narodnega parka. Tukaj gostoljubje ni poslovna nujnost, ampak že večstoletna tradicija. Tukaj živi največ narodnostnih skupnosti, med njimi tudi največja narodnostna skupnost. Naš hrib Mecsek je tudi zibelka madžarskega kmečkega turizma. Če bi morali okuse južnega Prekdonavja zapreti v zaboj, bi vanj med prvimi postavili vina iz Szekszárda in Villánya. Tej pokrajini je bilo dodeljeno veliko dobrega. Okus sonca hranijo vse tukajšnje sorte, med prvimi pa je treba vsekakor poskusiti za ta kraj značilna vina: kadarko in bikovo kri iz Szekszárda, portogizer iz Villánya in cirfandli iz Pécsi! V ta domišljijski zaboj bi spravili mandeljne – mandljevci vsako leto prav tukaj zacvetijo najprej -, gozdne sadeže, plodove, kostanje nabrane na pobočjih Mecseka, njim bi sledile ribe iz Donave in Drave, divjad iz gozdov Gemenca in Zselica, lubenice iz Ormánsága, saj slajših in okusnejših ni nikjer drugje. Ne smemo pozabiti na med in kozji sir, ki ju dobimo na številnih mestih v drobcenih naseljih južnega Prekdonavja, in ki sta pri vsakem gospodarju drugačnega okusa in oblike. Večino zdravilišč in termalnih kopališč te regije so v zadnjih nekaj letih popolnoma obnovili. Ob wellnessu se je na Madžarskem najprej prav v tej regiji pojavil tudi selfness, najnovejši trend za zagotavljanje duhovne, duševne in telesne harmonije. Številni pa nas obiskujejo zaradi tradicionalnih oblik regeneracije in osvežitve: da bi na kolesu ali na konju uživali čudovito naravo. Pécs in okolica leta 2011 ne bosta zgolj slučajno gostitelja svetovnega prvenstva v orientacijskem teku, športnik iz Bonyháda je večkratni svetovni prvak, pravi „človek iz železa” in od tukaj izvirajo tudi številni odlični športniki vodnih športov. V zdravih, naravnih, slikovitih krajih s submediteranskim podnebjem, kjer ure tečejo počasneje, uživamo fantastična vina. Bodite deležni tega občutka, pridite, doživite vse to, uživajte življenje na sončni strani življenja, v južnem Prekdonavju! Zsuzsanna Hegyi Regionalna diretkorica za marketing

Puskin

Hunyad

u.
Pálo

M l yi Káro

dûlõ

Fe

János
Som

õlõ

dûlõ

Kiss József

u.

B öck Jáno

Fel

u.

u.

sõh

út

avi

Bány

u.

u.

Mil

éva

út

Tettye tér

ász
u.

u.

Bosnyák u.

u.

út
Haas Mihály tér
Ilona
vá Ist n

J.u

v i h eg y

g Ma

u.

u.

Havi-hegyi

Ótemetõ köz

u.

Babits Mihály u.

út

Ha

átúr Bar h Böc k

Tátra

Nap

u.

u.

s enyei

k ló s
Vilmos
Antónia

Hathá

Gebauer E

Virág

Boldizs ár u.

Kálmán u. Derkovits u.

Zöldfa

köz

u.
Nyíl

tónia An

ú Nyu.l

Mihály

u.

Antal

Mandula

u.
Ma

Ma enyhért

u.

c u.

havi

Aradi

vértanuk

útja

alagút

Szentá

Vince

u.

gothai

János

Papnövelde köz

Juhás

u. z Gy.

a Kálvári

sét

p Pa
u.
u.
g ye

elde növ Pap
Me

Kis

-

u.

Márton

Könyök

in

án
Esze T. u.

Dóm tér
Janus Szent István tér

Káp

talan

u.

u.

u.

u.

tér
Majorossy

svetovne dediščine
Ad y En

u.

n

lde öv e

ány

u.

e Fer

n

Felsõ

u.

Nyíl

Tettye

u.

Szik

la u.

u.

Zidina környék

ta u. Ágoston Ágo

Pécs del UNESCO-ve
M

u.

Hegyalja

u.

u.

Hegyalja

u.

rnõ

Marx

Pé ter

má n u.
u.

u.

rsf

Bes

Ótem etõ Tinódi u.

u.

u.

u.

Igná

Tettye

u.

Gerg ely

u.

rzõ Cseöz k

Ki

M

u. ar agy

u.

Török

ter

as

lat

Jás

z

Kun

i
Gergely

u. .

Besenyõ

út

út

lati
u.

Székely

Ma

gas

tt Te

ye

Tettye tér

r opá Gy

u.

Marx

u.

u.

c

Hajnal

Szeder

ihá

Ha

vi

Á

ly

Pá nyos

l

u.

ké si

i

Fe ls

u.

Fe

õg yü

út

Ha v

út

u.

lsõ

út

Já no s

Feny ves

lsõ

Bártfa

u.

i
dûlõ

B

Bártfa

sor

u.
s
dûlõ

Sz

gyi i-he Hav alja Hegy

Zerge

s

Zsigmon

u.

fa

u.

út

Zer

u.

ge

d

u.

u.

a

z

Vörösmartyu.

2

5 3
esek

Pannonius

József
Mária

Ka tal

u.

u.

L y ceu m

Béri B.

u.

lom

Ferencesek

Egyetem

nc u. Fere

u.

Jókai tér

u.

Zrínyi Miklós

Fels

ly Mátyás kirá

Koller

õma

Jókai

u.

ogász u.

ján

4óczi
R

k

Dischka Gyõzõ

u.

u.

Kossuth tér
u.

Citrom u.Fellbach Graz tér tér

Tímár Hal tér

u.

u.

Miks

z át hK

Hun

á álm n
Kapos

u.

yad i

Szõlõ

ld Kisbo

Zer ge

u.

y pár szon Gás og as u.

u.

u.

vári

u.

János

szá th K Mik
u. u.

Torda
u.

út
Gyo pár

zony u. u. u. oldogass r izsá sb Bold Feren c nyi u. jthé

ál
Várady Anta l

u.

u.

Újvilág

nai l-Ró Ripp

Béla

Csilla g
u.

út

nics Dugo

Törekvés

u.

u.

Hold

Mecse k

jo r o

o Sánd

ssy Imre u.

Vörö

r

Domonkos u.

Domb u.

u.

skere

Losonc

Kiss E

rnõ

u.

u.

Endre

Erzsé

szt

u.

Csil

u.

lag

bet

dre

u.

Hun yad i

Ors

nt M Sze

u.

köz

Fló n riá

oly

1

u.

6

gy Me

öz ek

Anna
János

u.

Flórián tér
u.

óh

av i

e Fisch

r Béla

u.

a

u.

u.

Széchenyi Apá ca Ciszterci köz tér Király u.
utcája

Szep essy
Ignác

ór

Al s

u.

u.

u.

u.

u.

Nag y Fló

u.

Színház tér
ik Perczel M lós
u.

u.
u.
Teré z

Mun kác sy Mihály

Zgodovinski center Fmesta Pécs je najbogatejše elsõ Balok u. tér ány u. nahajališče rimskih ostankov v Srednji Piac tér kány alo u. A B Evropi. Prav zaradi tegalsóso ga leta 2000 s . uvrstili una UNESCO-v seznam univerzalnih u. u. ilmo ay V ln kulturnozgodovinskih vrednot. Zso Lenke u.
u.
sz

Király

u. Király u. Búza

õ Fels

vám

ház

Major
Halá

Imre

u.

u.

Fark

rián u.

4

u.

as

c Lán

u.
Gábor u.

n Istvá

u.

Ádám

u.

Hara

ngö

ntõ

u.

u.

Na

gy

o Laj

i Told

u.

. su

lmaso Irga

M.

Bercs

u. Fürdõ

u.

T

ímár

út

zi út Rákóc
u.

Univ

ersit

as

u.

Goldm

u.

ényi

k

u ark .

48-as tér

Sport

u.

Zsinkó István

Vasvári Pál

u.

s öre

nd

or

u.

Na drugi postaji našega sprehoda po svetovni dediščini pridemo do grobnice Péter-Pál, v kateri vidimo apostole. Po ogledu osemkotne kapele z grobnico sledi edinstvena Grobnica z vrčem. Poimenovana je po vrču in kozarcu, ki sta naslikana v nišo poslikanega severnega zidu zgradbe s prvotnim banjastim obokom.

Priporočena restavracija: Restavracija Pezsgőház (5)
(Szent István tér 12.)

Vzemimo si nekaj ur in se seznanimo s sakralnim ivljenjem antične krščanske skupnosti, sprehodimo se skozi grobnice, ki spominjajo na Raj. Med kostanjevim drevoredom na Szent István téru pridemo do vhoda v center cella septichora (1), ki je bil poimenovan po kapeli, iz katere se bomo odpravili na odkrivanje spomenikov preteklosti. Posebna vhodna vrata iz steklobetona so najlepša v temi, ko so od znotraj osvetljena, prav zaradi tega se jih splača ogledati tudi ponoči. Med en-

To je ena najboljših restavracij v mestu Pécs, ki ponuja kulinarične specialitete, sommelier pa priporoča domačo penino in kakovostna vina pridelana v tej regiji.

Na tem trgu, kjer je bil nekdaj jez, se nahaja starokrščanski mavzolej (2), največja dvonadstropna grobnica. Njeni zidovi so okrašeni s prizori iz Stare zaveze. Del razstave je tudi sarkofag. Pod zgradbama številka 8 in 14 na Apáca utca (3), pod Szent István térom, sta na ogled kapela z grobnico in dvojni grob s poslikanim zidom, kratne arhitekturne doseke sodi tudi monumentalna steklena streha, ki pokriva podzemno etao iz rimskega časa. po sprehodu po Jókai utci pa pridemo na Rimsko dvorišče (4) z ostanki nekdanje rimske stanovanjske hiše in pripadajočim triladijskim kopališčem z apsidalnim zaključkom.

Priporočeni hotel: Hotel Arkadia (6)
(Hunyadi út 1)

Notranja arhitektura in barve hotela odražajo čisti slog Bauhausa. Hotel ima le dve nadstropji, z dvigalom pa je vsakomur z lahkoto dostopna katera koli točka hotela. Med udobnimi in prijetnimi sobami si vsak najde sebi najbolj primerno.

Puskin

Hunyad

ihá

ác

ia

u.
Pálo

l Káro

dûlõ

Fe ls

M yi

õH

av

i

Ányo

ly

l s Pá

u.

ké si

i

út

Fe ls

u.

Fe

Ha v

út

út
dûlõ

Já s no

Feny ves

õg yü

lsõ

i

sor

Hun yadi János
Som

õlõ

dûlõ

Kiss József

u.

B öck Jáno

s Fel

út

u.

Bosnyák u.

u.

út
Haas Mihály tér
Ilona
Ist vá n

Ma

u.

u.

Havi-hegyi

Ótemetõ köz

Nap

Tettye

u.

Mik

u.

u.

s enyei

ló s
Vilmos

Hathá

Gebauer E

Virág

Boldizs ár u.

Kálmán u. Derkovits u.

Zöldfa

köz

u. Antónia
Nyíl

tónia An

ú Nyu.l

Mihály

u.

Antal

Mandula

u.
Ma

Ma enyhért

M

u.

u.

c u. Vince

havi

Papnövelde köz

György

Miklós

u.

Juhás

u. z Gy.
útja

alagút

ai a Kálvári Szentágoth

János

sét

ány

u.

e Fer

n

Felsõ

u.

Nyíl

Tettye

u.

la u. Szik
Domonkos u.

u.

Zidina környék

u.

u.

Márton

u.

u.

5

u.

Aradi

vértanuk

elde növ Pap
Me e gy

u.
u.
Anna

Kis

p Pa
-

u.

u.

Könyök

u.
u.

Vörösmartyu.

Barbakán tér Esze T.

u.

Janus

Pannonius

György Klimó

u.

fréd

u.

u.

Szent István tér

1

Mária

János

u.

Ka

Me

in

Dóm tér

ta Káp

lan

u.

József

tal

gye

köz

u. Flórián u. tér

u.

Ágoston tér
Majorossy

4

u.

e veld

Ágota u.

Losonc

Ad y En

Pécs v turških
Törekvés
u.
Vörö
Domb u.

Hegyalja

u.

u.

Hegyalja

u.

rnõ

Marx

ter

má n u.
u.

u.

rsf

Bes

Ótem etõ Tinódi u.

u.

u.

Igná

u.

u.

Babits Mihály u.

út

Ha

átúr Bar h Böc k

J.u

v i h eg y

Tátra

Gerg ely

u.

rzõ Cseöz k

Ki

Mag
pár

u. yar

u.

c

Torda
u.

Gyo

u.

u.

a

z

Újvilág

u.

Hold

u.

Kiss E

rnõ
Csil lag

dre

óh

časih
Ors oly a

u.

av i

Fisch

er Bé

la
u. u.
Major
Halá

u.

u.

Király

u. Király u. Búza

tér Piac tér

u.

F Fels õ

vám elsõ

ház

Balok ány
.

u.
kány ó Balo

Béri B.

Apá ca Ciszterci köz u.
utcája

L y ceu m

Széchenyi tér Király

Sán

Színház tér
ik Perczel M lós

u.

c

u.

3

7
Rá kó cz i

ly Mátyás kirá Zrínyi Miklós

Jókai

Eötvös

6
u

6

u.

Rákóczi

Európa tér Terracina tér

Vargha Damján

út

u.

Jogász u.

Dischka Gyõzõ
u.

Citrom u.Fellbach Graz tér tér Opris Péter tér

u.

u.

u.

u.

Kossuth tér
u.

Tímár Hal tér

u.

u.

u.

Tím

ár

Fels

u.

Teré z

Koller

2

õma

u.

lom

Ferencesek

Mun kác sy Mihály

Egyetem

u.

u.

ncesek u. Fere

Jókai tér

út

Mesto Pécs je edinoAls naselje na Madžarskem s tolikimi spomeniki s u. u. u. ilmo ay V iz turških gradbene dediščine oln Zs Lenke u. časov. Prav zaradiitastega ni čudno,u. ers Univ zi út Rákóc da so popotniki okolico mesta v 48-as tér u. Vasvári Pál r času turške zasedbe primerjali z do u. án Zsinkó István sS öre Rajskim vrtom. We u. Dohány
u.
Ádám

u.

u.

Hara

ng

u öntõ

u.

Czinderi

u.

Liszt Fere nc

u.

Bacsó Béla

u.

u.

Török
u.
u.

ter

ga

sla

Jás

z

Kun

ti
Gergely

u. .

Besenyõ

út

út

lati
u.

Székely

Ma

gas

tt Te

ye

Tettye tér

r opá Gy

u.

Marx

u.
u.
Csilla g
nics Dugo o Sánd r
skere
bet Erzsé

õha

vi

Bány

u.

u.

Mil

éva

út

Tettye tér

ász

u.

kr

u.
s
dûlõ

Sz

gyi i-he Hav alja Hegy

Zerge

s

Zsigmon

u.

fa

u.

út

Zer

u.

ge

d

Miks

z át hK

Hun

á álm n
Kapos

u.

yad i

Szõlõ

ld Kisbo

Zer ge

u.

y pár szon Gás og as u.

u.

Hajn

vári

i ny rá Su
út

u.

János

szá th K Mik

út

zony u. u. u. oldogass r izsá sb Bold Feren c nyi u. jthé

ál

an

u.

B

út

Mecse k

Imre ssy jo r o

u.

u.

u.

u.

u.

u.

szt

u.

u.
u.

yad Hun i

nt M Sze

Fló n riá

u.

u.

ór

Szep essy
Ignác

Al s

u.

Nag y Fló

Imre

u.

u.

Fark

rián u.

u.

u.

sz

as

c Lán

u.
Gábor u.

n Istvá
u.

u.

Na

u. os Laj gy

i Told

u.

z Kórhá tér

Várady Anta l

lmaso Irga

M.

Bercs

u. Fürdõ

Goldm

u.

ényi

k

u ark .

Sport

u.

u.

Rét

Bajcsy

Szabadsá

-Zsilins

zk

S

Nekaj korakov stran stoji Damija paše Jakoválija Hasszána (3), ki je ohranjena z minaretom in tudi danes deluje kot molilnica. V njene zidove so vgradili lonce za mleko, ki ji zagotavljajo odlično akustiko. Za sprehod v „turške čase” lahko namenimo kar cel dan. Na zunanjih zidovih Cerkve svetega Avgusta (4) na Ágoston téru si lahko ogledamo za turško arhitekturo značilna okna v obliki oslovskega hrbta. Na Rókusdomu, na dvorišču pediatrične klinike v slikovitem okolju stoji Grobnica Idrisz Babe (5) (türbe), ki sodi med najbolj cenjena dela turške arhitekture na Madarskem.

Priporočena restavracija: Kalamáris Vendéglő (6)
(Rákóczi út 30.)

Okus, stil, kakovost – so značilnosti te restavracije, v kateri sta hkrati prisotna gastronomija in umetnost.

Sprehod v turške čase začnimo v največji muslimanski mošeji v Srednji Evropi, v damiji paše Gázi Kászima (1). Zanimivosti zgradbe, ki danes funkcionira kot katoliška cerkev, so z okrasno pisavo pisani citati iz Korana, duhovnikova niša (mihrab) obrnjena v smeri Mekke in kropilnice. Če se sprehodimo po najlepši mestni promenadi Ferencesek utcája, pridemo do ostankov zidov Kopališča paše Memija (2). Delna rekonstrukcija kopališča priča o nekdanji razkošni zgradbi s kupolo.
Priporočeni hotel: Pátria Hotel (7)
(Rákóczi út 3.)

Sodoben hotel s tremi zvezdicami je del verige hotelov Danubius in se nahaja v zgodovinskem centru mesta, v neposredni bližini džamije Jakováli Hasszán paše. Iz hotelskih sob je čudovit razgled na center mesta.

Puskin

Hunyad

u.
Pálo

M l yi Káro

dûlõ

Fe

n yadi János
Som

õlõ

dûlõ

Kiss József

u.

B öck Jáno

Fel

u.

u.

Bosnyák u.

u.

út
Haas Mihály tér
Ilona

Ma

u.

u.

u.

Mik

u.

u.

s enyei

ló s

Gebauer E

Virág

Boldizs ár u.

Kálmán u. Derkovits u.

Zöldfa

köz

Antónia

u.
Nyíl

tónia An

ú Nyu.l

Mihály

u.

Antal

Mandula

u.

Ma enyhért

M

u.

Hegyalja

u.

u. u.

Hegyalja

u.

rnõ

škofija v Pécsi
ter Pé

Hathá z

Marx

u.

rsf

Tisoč let stara
Havi-hegyi
Kapos
Ótemetõ köz

Nap

Tettye

má n u.

Bes

Ótem etõ Tinódi u.

u.

u.

Igná

u.

u.

Babits Mihály u.

út

Ha

átúr Bar h Böc k

J.u

v i h eg y

Tátra

Gerg ely

u.

rzõ Cseöz k

Ki

Mag
pár

u. yar

u.

c

Torda
u.

Gyo

u.

u.

a

Újvilág

Török
u.

ter

ga

sla

Jás

z

Kun

ti
Gergely

u. .

Besenyõ

út

út

lati
u.

Székely

Ma

gas

tt Te

ye

Tettye tér

r opá Gy

u.

Marx

Hajnal

u.
Béla
köz
u.

sõh

út

avi

Bány

u.

u.

Mil

éva

út

Tettye tér

ász

u.

Szeder

ihá

Ha

vi

s Ányo

Pál

u.

ké si

i

út

Fe ls

u.

Fe

õg yü

Ha v

út

ly

lsõ

út

u.

c u. Vince

havi

Papnövelde köz

yörgy

Miklós

u.

Juhás

u. z Gy.
útja

alagút

4

ai a Kálvári Szentágoth

János

sét

ány

u.

e Fer

n

Felsõ

u.

Nyíl

Tettye

u.

la u. Szik
Domonkos u.

Törekvés

u.
Vörö skere

Hold

u.

u.

Zidina környék

u.

Aradi

vértanuk

elde növ Pap
Me gy e

u.
u.
Anna

Kis

p Pa
-

Könyök

Vörösmartyu.

Barbakán tér Esze T.

Ka

Me

u.

Janus

Pannonius

József
Mária

tal

in

Dóm tér

Káp

tala

n

Márton

2 1

u.

u.

gye

köz

György Klimó

u.

u.

János

Szent István tér

Béri B.

Ferencesek

tem

.

8

Széchenyi Apá ca tér Ciszterci köz Király u.
utcája

L y ceu m

3

Színház tér
iklós Perczel M

u.

u. Ágoston Bazilika svetega Petra (1) s štirimi zvoniki dre Ad y En tér je emblematična zgradba mesta Pécs. u. la er Bé Flórián Fisch Ogled óbazilike priporočamo tudi v okviru ha . tér u vi u. Major poldnevnega obiska! Predhodnico današnje ház õvám u. . Fels u Király u. Király Búza Fels Stolnice, glavno cerkev škofije v Pécsi, ki je õ Ba u. u. lokány tér u. bila ustanovljena leta 1009, so začeli graditi Piac tér kány alo u. Alsó B v času vladavine kralja Petra Orseola.

u.

u.

eld n öv

e

Ágota u.

Losonc

Kiss E

rnõ
lag Csil

u.

u.

Ádám

u.

Hara

ngö

ntõ

u.

nc u. Fere

esek

Jókai tér

u.

u.

u.

ilmo ay V ln
u.

s

u.

u.

Já no s

Feny ves

lsõ

i
dûlõ

sor

u.
s
dûlõ

Sz

gyi i-he Hav alja Hegy

Zerge

s

Zsigmon

u.

fa

u.

út

Zer

u.

ge

d

Miks

z át hK

Hun

á álm n
u.
vári

u.

yad i
u.

Szõlõ

ld Kisbo

Zer

ge

y pár szon Gás og as u.

i ny rá Su

u.

János

szá th K Mik

út

v Ist

u. boldogass s

án

Vilmos
u.

ál

u.

u.

zony

u.

Rip

Csilla

u.
út

Bold Feren c yi jthén

g

u.

r u. izsá

Dugo

Ma

Mecse k

nics

Imre ssy jo r o

or Sánd

u.

Domb u.

u.

u.

u.

u.

u.

En

Erzsé

szt

u.

bet

i yad Hun

Ors

nt M Sze

u.

Fló riá

oly

a

u.

u.

n

ór

Majorossy

Szep essy
Ignác

Al s

u.

u.

u.

Nag

Imre

y Fló

u.

u.

Halá

Fark

rián u.

u.

u.

sz

as

Lán

u.
Gábor u.

Istvá

c

u.

n

Na o Laj gy

To

u

Priporočena restavracija: Dóm Vendéglő (3)
(Király u. 3.)

V posebnih dvoranah restavracije ponujajo okuse madžarske in italijanske kuhinje, domača vina in osvežilne koktejle. Gostom je ob lepem vremenu na voljo terasa za 120 ljudi, s katere je mogoče spremljati živahno življenje v centru mesta. Priporočeni hotel: Hotel Millennium (4)
(Kálvária u. 58.)

Iz 11. stoletja se je ohranila le spodnja cerkev, ki je bila v tistem času četrti največji tovrstni objekt v Evropi. Baziliko so večkrat obnovili, njeni današnji slog je neoromanski. V stranskih kapelah se vrstijo slike Bertalana Székelya in Károlya Lotza. Pape Janez Pavel II. je ob svojem obisku v Pécsi leta 1990 cerkvi podelil častni naslov Basilica Minor. Kiparska dela zgradbe, med njimi tudi reljefi ob stopnicah, so delo kiparja Györgya Zale in danes bogatijo zbirko sosednega Muzeja in lapidarija Dóm (2). Po obisku hladne bazilike na desni strani trga, na terasi škofovske palače zagledamo kip Ferenca Liszta. Umetniško delo je spomin na obisk skladatelja v Pécsi. Nadaljujemo sprehod po

Szepessy Ignác utca in pridemo do zbirke škofa Györgya Klimója enega najdragocenejših virov madarske in evropske kulturne zgodovine. Vernike vabimo na popoldanski izlet v Máriagyűd, v čudovit Marijin romarski kraj, ki ga obiskujejo Hrvati, Nemci in Madari iz vseh koncev sveta. Vzhodno od Pécsi je še en romarski kraj. Po legendi se je legendarna kraljica Škotske Sveta Margareta v 11. stoletju rodila v gradu Réka v Mecseknádasdu.

Hotel s tremi zvezdicami se nahaja na naravovarstvenem delu mesta Pécs, na južni strani Kálváriadomba, od koder je čudovit razgled na baziliko in center mesta.

Puskin

Hunyad

ihá

ác

ia

u.
Pálo

l Káro

Hun yadi János
Som

õlõ

dûlõ

Kiss József

u.

B öck Jáno

Fel

sõh

út

avi

Bány

u.

u.

Bosnyák u.

u.

út
Haas Mihály tér
Ilona
Ist vá n

Ma

J.u

u.

u.

Havi-hegyi

Ótemetõ köz

Nap

Tettye

u.

Mik

u.

u.

s enyei

ló s
Vilmos

Hathá

Gebauer E

Virág

Boldizs ár u.

Kálmán u. Derkovits u.

Zöldfa

köz

Papnövelde köz

György

Miklós

u.

Juhás

u. z Gy.
útja

alagút

ai a Kálvári Szentágoth

János

sét

ány

u.

e Fer

n

Felsõ

u.

u.

Zidina környék

u.

grá

u 80 . 0m u. c

13

Márton

u.

u.

Aradi

vértanuk

u.

2

elde növ Pap
Me e gy

u.
u.
Anna

Kis

p Pa
-

u.

eld n öv

e
u.

Könyök

u.
u.

Vörösmartyu.

Barbakán tér Esze T.

Me

Ka tal in

Dóm tér
u.
Janus

ta Káp

lan

gye

köz

u. Flórián u. tér

u.

Pécs mesto Zsolnayja
c u. Vince
Vörö
Domb u.

havi

Nyíl

Tettye

u.

u. Antónia
Nyíl

tónia An

ú Nyu.l

Mihály

u.

Antal

Mandula

u.
Ma

Ma enyhért

M

u.

Hegyalja

u.

u. u.

Hegyalja

u.

rnõ

Marx

ter

má n u.
u.

u.

rsf
Dugo nics
u.

Bes

Ótem etõ Tinódi u.

u.

u.

Igná

u.

u.

Babits Mihály u.

út

Ha

v i h eg y

ter

ga

sla

átúr Bar h Böc k

Jás

z

Tátra

Gerg ely

u.

rzõ Cseöz k

Ki

Mag
pár

u. yar

u.

c

Kun
sz

ti
Gergely

u. .

Gyo

a
Újvilág
Hold

z

u.

u.

u.

u. u.

la u. Szik
Domonkos u.

Törekvés

u.
skere

Ágota u.

Losonc

Kiss E

rnõ

Ágoston tér

Ad y En

dre

óh

av i

Fisch

er Bé

la

u.

Pannonius

u.

József
Mária

György Klimó

Forbát Alfré d c Sán

Szent István tér

L y ceu m

Apáca u .

u.

ly Mátyás kirá Zrínyi Miklós

Koller

õma

u.

Eötvös

Vargha Damján

u.

i

út

u.

u.

rey Júlia

10

12

Opris Péter Rákóczi tér Terracina Európa tér tér

u.

10 11Graz tér

Jogász u.

cz

Dischka Gyõzõ
u.

Jókai

u.

u.

u.

Kossuth tér
Citrom u. Fellbach tér

Tímár Hal tér

u.

u.

u.

Fels

u.

nká c sy Mihály

u.

lom

Ferencesek

Egyetem

u.

nc u. Fere

esek

4 6 9 lós 8 ik utcája Jókai Perczel M tér 5 3 Mu
lmaso Irga

Ciszterci köz

Béri B.

Széchenyi tér Király

14

u.

u.

u.

u.

u.

János

u.

u.

Színház tér

7

u.

Király

u. Király u. Búza

tér Piac tér

Fels õ

Fels

õvám

ház

Major
Halá

Balok ány

u.
kány ó Balo

u.

Teré z

Als Podobo mesta Pécs oblikujejo u. fasade in pisane strehelmos u. i bogatou. ay V ln okrašene s keramiko, ki je bila Zso Lenke u. itas izdelana v več koters155 let stari, Univ r óczi út m á Rák Tím 1000 48-as tér svetovno znani Porcelanski 1 u. Vasvári Pál or manufakturi Zsolnay. u. nd Zsinkó István Sá
Ádám u.

u.

Hara

ngö

n

. tõ u

u.

u.

Dohány

u.

ö We

res

Czinderi

u.

Liszt Fere nc

út
u.

Besenyõ

út

út

lati
u.

Székely

Ma

gas

tt Te

ye

Tettye tér

r opá Gy

u.

Marx

u.

Mil

éva

út

Tettye tér

dûlõ

Fe ls

M yi

õH

av

m

i

Ányo

ly

s

Pál

u.

ké si

i

út

Fe ls

u.

Fe

Ha v

út
ász

út
dûlõ

Já s no

Feny ves

õg yü

lsõ

i

De
r ok
út

sor

u.
s
dûlõ

Sz

gyi i-he Hav alja Hegy

Zerge

s

Zsigmon

u.

fa

u.

út

Zer

u.

ge

d

Miks

z át hK

Hun

á álm n
Kapos

u.

yad i

Szõlõ

ld Kisbo

Zer ge

u.

y pár szon Gás og as u.

u.

vári

i ny rá Su

Székely Be rt
ala n

u.

János

szá th K Mik

T

út

u. boldogass s

ál

u.

u.

zony

u.

Csilla

Bold Feren c yi jthén

éla
út

u.

u

út

r u. izsá

Mecse k

Imre ssy jo r o

or Sánd

u.

u.

u.

u.

u.

u.

Erzsé

szt

u.

Cs

u.
u.

bet

i yad Hun

Ors

Sze nt M

Fló riá n

oly

a

u.

u.

ór

Majorossy

Szep essy
Ignác

Al s

u.

u.

u.

Nag y Fló

Imre

u.

u.

as Fark

rián u.

u.

u.

c Lán

u.
Gábor u.

Istvá n
u.

u.

Na

os Laj gy

iM Told

u.

Kórhá z tér
Rét

Várady Anta l

u.

Bercs

Fürdõ

.

u ark . Goldm

u.

ényi

u.

k

Sport

u.

u.

u.

Bajcsy

Szabad

-Zsilin

dovinske in secesijske predmete, Zbirka Gyugyi, ki so jo v domovino preselili iz Amerike, edina fakulteta za umetnost na podeelju. To je četrt, ki privablja najmlajše in kjer predstave Lutkovnega gledališča Bóbita, skrivnosti izdelovalcev lutk očarajo tudi starše. ivljenjsko delo Zsolnayjev si lahko ogledamo v obnovljenem Muzeju Zsolnay (2) (Káptalan utca 2) Vodnjak Zsolnay z bikovo glavo (3), ki stoji na vogalu Széchenyi tér-a, sodi med najlepše javne spomenike. Na glavnem trgu se vsekakor splača ustaviti pred Sedeem upanije (4) (Széchenyi tér Lastnik tovarne Vilmos Zsolnay, ki je postal simbol kreativnosti in inovativnosti, je za svoje tehnološke in umetniške inovacije prejel številne nagrade industrijskih sejmov in razstav od Dunaja do Torina in od Pariza do Kalifornije. Oblikovalka tekstila Katti Zoób pa je na podlagi eozina Zsolnay izdelala načrte za nakit, ki so poeli velik uspeh tudi v Londonu. Gumbe, okraske iz eozina z veseljem uporabljajo tudi oblikovalci na svojih najnovejših modelih v 150 let stari tovarni rokavic v Pécsi. Eozin je ime za vrsto t.i. redukcijskega premaza. Posodo premaejo z raztaljenimi kovinami, ki po ganju dobijo kovinski lesk in irizirano površino. Kulturna četrt Zsolnay (1) na območju tovarne Zsolnay, na cca. 35 tisoč m2, je bila posebno pomembna naloba programa Evropske prestolnice kulture. V tej četrti so postavljene razstave, ki predstavljajo zgodovino druine ustanoviteljice tovarne, razstave in delavnice, ki se navezujejo na zgodovino tovarne, tukaj se nahaja tudi svetovno znana zasebna zbirka Zsolnay, ki predstavlja zgo9) in si ogledati pročelje, na katerem so simboli nekdanje hranilnice izdelani prav tako iz keramike. Še nekaj korakov in smo e v Trgovini Zsolnay (5) (Jókai tér 2), kjer si lahko kupimo drobne spomenike, nakit ali pa tudi jedilni servis. Na ulici Király, najpomembnejši promenadi v Pécsi, stoji Narodno gledališče Pécs (6) (Színház tér 1) s sodobnim keramičnim pročeljem. Nadaljujemo sprehod in pridemo do hiše Vasváry (7) (Király u. 19) z neorenesančno fasado, eno ulico nije pa si lahko ogledamo hišo Csukás (8) (Perczel u. 14). Pot z Jókai tér-a nadaljujemo navzdol in pridemo do lekarne Szerecsen (9) (Apáca u. 1), ki je pod spomeniškim varstvom, potem pa do Poštne palače (10) (Jókai u. 10) in do vodnjaka Tüke (11), ki stoji nasproti nje. Na kriišču Szabadság út in Rákóczi út stoji 100 let star spomenik Zsolnay (12), ki je bil pred kratkim obnovljen. Zunaj centra mesta obiskovalce pričakuje nekdanja Vasváryjeva vila (13) (Jurisics u. 44) (danes regionalni sede Madarske akademije znanosti).

Priporočena restavracija in hotel: Hotel Palatinus (14)
(Király u. 5.)

Starinski hotel pod spomeniškim varstvom spada v verigo Danubius in se nahaja v centru mesta, na ulici za sprehajalce. Zgrajen je v secesijskem slogu in okrašen s keramiko Zsolnay. Restavracija, veža, recepcija in ogromna plesna dvorana sodijo med najlepše secesijske dvorane v mestu.

Sodobna dela Zsolnay boste našli v posebni dvorani Zsolnay v restavraciji Aranykacsa Étterem v centru mesta
(Teréz u. 4.).

õg yü

l Káro

Fe ls

M yi

Szeder

ihá

õH

av

i

Ányo

ly

l s Pá

u.

ké si

út

Ha v

Bártfa

Bártfa u.

Kis

út

dûlõ

õlõ

u.

Mil

éva

út

dûlõ

Kiss József

Tettye tér
u.

u.

B öck Jáno

Fel

u.

u.

sõh

út

avi

Bány

u.

ász
u.

Székely

u.

Bosnyák u.

u.

út
Haas Mihály tér
Ilona
Ist n vá

Ma

u.

u.

Ótemetõ köz

u.

Babits Mihály u.

Nap

Tettye

s enyei

Hathá

Marx

ter

Virág

Boldizs ár u.

Kálmán u. Derkovits u.

Zöldfa

köz

ónia nt

ú Nyu.l

Antal

Mandula

u.

c u. Vince

havi

yíl

Tettye

u.

Szik

la u.

sodobne umetnosti
u. sár oldiz

u.

u.

Sarló

Mihály

u.

u.
Ma

Ma enyhért

M

Hegyalja

u.

Hegyalja

u.

má n u.
u.

u.

rsf

Bes

Ótem etõ Tinódi u.

u.

u.

u. G erge ly

Igná

u.

rzõ Cseöz k

Ki

u.

u.

Torda

Gyo

a

z

pár

u.

u.

u.

Újvilág

Törekvés

u.

u.

Hold

u.

u.

Juhás

u. z Gy.
útja

alagút

u. ai a Kálvári Szentágoth

Papnövelde köz

János

sét

ány

u.

e Fer

n

Felsõ

Zidina környék

vértanuk

Könyök

Vörösmartyu.

us

Pannonius

ván

2

u.

u.

Béri B.

Apá ca Ciszterci köz u.
utcája

7

L y ceu m

Széchenyi tér Király

6 5

Mária

János

u.

Ka

Me

József

tal i

n

m tér

ta Káp

lan

k gye

öz

Me

e gy

Anna

óh

Márton

4 1 3 u.

elde növ Pap

u.
u.

Kis

p Pa
-

u.

u. Flórián u. tér

u.

u.

Ágoston tér
Majorossy

Ad y En

dre

av i

u.

Király

u. Király u. Búza

tér Piac tér
Ádám

Színház tér
lós

u.
u.
Gábor u.

u.

u.

Hara

ly Mátyás kirá Zrínyi Miklós

Koller

õma

u.
u.
Teré z

Mun kác sy Mihály

Egyetem

lom

u.

esek Ferenc

Jókai tér

ik Perczel M
lmaso Irga

u.

u.

8

Lenke u.

u. Sprehod začnimo v KáptalanVadász köz u. utca, ki jo prebivalci mesta Felsõvámhá Béla cher Fis imenujejo „Ulica muzejev” u. Major ház u in sicer v Muzeju. Vasarely õvám Fels Fels õ Ba (1) (Káptalan u. 3). Győző u. lokány . Vásárhelyi se jeu rodil v mestu rcisz y alokán Ná Alsó B Pécs; stalna razstava umetnika Ditzu. op-artailmos med najuglednejše V sodi lnay Zso zbirke mesta. Ba
u.

u.

e veld

Ágota u.

Losonc

Kiss E

rnõ
lag Csil

u.

Endre

u.

ngö

ntõ

u.

Jókai

Eötvös

Damján

12

Zsinkó István

u.

Jogász u.

Dischka Gyõzõ
u.

Citrom u.Fellbach Graz tér tér u. Opris Péter tér

u.

u.

u.

Kossuth tér
u.

Tímár Hal tér

u.

u.

u.

T

ímár

m 1000

zi út Rákóc

Univ

ersit

Fels

as

u.

48-as tér

Vasvári Pál

u.

Dohány

u.

ö We

S res

án

do

r

u.
u.

u.

Pécs mesto
Tátra

Havi-hegyi

Tün

út

Ha

átúr Bar h Böc k

J

v i h eg y

Török

ter

ga

ti sla

u. .u.

Besenyõ

Jás

Kun

út

út

u.

Sa

Ma

gas

lati
u.

ác

s

rló
u.

tt Te

ye

Tettye tér

r opá Gy

u.

Marx

Ka

lap

z

u.

Se

llõ
dér

piric sizma dûlõ u.
Sorház

Puskin

Fe ls

u.

Fe

Feny ves

út

u.

lsõ

u.

i
dûlõ

Pósa

Bártfa

sor

u.
Pálo s
dûlõ

Lajos
u.

Sz

Pósa

gyi i-he Hav alja Hegy

Zerge

Lajo

c

Som fa

u.

s

Zsigmon

u.

u.

út

Zer

u.
Kapos vári
u.

ge

d

Hun

Gergely

u.

yad i
u.

Szõlõ

ld Kisbo

Zer

ge

Mag

u. yar

u.

Hajnal

u.

u.

y pár szon Gás og as u.

V

u.

János

út

u. boldogass s

ál

u.

zony
u.

u.

nai l-Ró Ripp

Béla

Csilla

B yi Ferenc jthén

g

Kiss E

út

nics Dugo

Mecse k

Imre ssy jo r o

Sánd

Domonkos u.

or

Vörö

Domb u.

u.

u.

u.

skere

u.
y Hun adi

u.

Erzsé

szt

u.

bet

Ors

nt M Sze

Fló riá n

oly

a

u.

u.

ór

Szep essy
Ignác

Al s

u.

u.

u.

Nag y Fló

Imre

u.

u.

Halá

Fark

rián u.

u.

u.

sz

as

c Lán

u.

Istvá

u.

n

u.

Na

o Laj gy

i Told M.

u.

. su

Kisbalokán

Bercs

u. Fürdõ

Goldm

u.

ényi

k

u ark .

al

Sport

y

u.

dûlõ

u

Pór, Czóbel) so na ogled še avangarda iz leta 1920 in dela umetnikov iz umetniške kolonije v Szentendre. Na dvorišču zgradbe pa so uredili Lapidarij Pierra székelya (4). Druga zgradba galerije se nahaja v Papnövelde utca, v kateri dobimo pregled novejših stvaritev sodobne umetnosti od druge polovice 50-ih let dvajsetega stoletja. Podobo mesta Pécs oblikuje veliko število in aktivnost sodobnih umetnikov, ki ustvarjajo v mestu. V najbolj impozantni zgradbi glavnega trga, na mestu nekdanjega hotela Nádor so leta 2010 odprli galerijo nádor Galéria (5) (Széchenyi tér 15), z namenom, da bi svetu predstavili razne skupine sodobne umetnosti, ki so prisotne v mestu. Galerija Parti Galéria (6) (Mária u. 1) prireja razstave sodobnih likovnih umetnikov, ima pa tudi trgovino s posebnim čarom, v kateri je mogoče kupiti umetniška dela, oblačila, uporabne predmete, starine narodnih skupnosti te regije.

Priporočena restavracija: Enoteca CORSO (7)
(Király u.)

Muzejska razstava predstavlja tako rekoč celoten umetnikov ivljenjski opus in sicer od zgodnjega obdobja pod vplivom Bauhausa, do analitično-geometrijskih grafik pa vse do op-arta. Tukaj so razstavljene tudi njegove svetovno znane “Zebre”. V sosedni Janus Pannonius utca si lahko ogledamo dela osamljenega velikana madarskega slikarstva Tivadarja Kosztke Csontváryja (2) (Janus Pannonius u. 11). Csontváry je najpomembnejši predstavnik plen-aira, slikar slik, kot so Osamljena cedra ali pa Grško gledališče v Taormini. Umetnik je ustvarjal le desetletje in pol, šteje komaj več kot sto del, pa vseeno sodi med najpomembnejše predstavnike sodobnega slikarstva. S svojo umetnostjo se je vpisal med univerzalne umetnike postmoderne. V Galerijia sodobnega madarskega slikarstva (3) (Káptalan u. 4) je na ogled odličen pregled del ustanoviteljev slikarske šole v Nagybányi, stvaritev pomembnih likovnikov na prelomu stoletja (npr. Rippl-Rónai), ob stvaritvah osmerice (npr.

Prestižno restavracijo, ki so jo odprli poleti leta 2008, je stroka uvrstila med 10 najboljših restavracij na Madžarskem. Na istem mestu v pritličju v „Bisztró ZONA” ponujajo tradicionalne, enostavne jedi po sprejemljivi ceni in v vrhunski kulinarični kakovosti. Na teh dveh mestih boste našli tudi največjo izbiro vin.

Priporočeni hotel: Corso Hotel Pécs**** (8)
(Pécs, Koller u. 8)

Pred šestnajstimi leti ustanovljeno Umetniško društvo priblievanje (Közelítés Művészeti Egyesület) druuje nekdanje in sedanje študente edine umetniške fakultete na Madarskem. Razen svojih stvaritev predstavljajo dela mladih umetnikov iz tujine ter aktualne mednarodne umetniške trende. Leta 1811 ustanovljeni simfonični orkester mesta Pécs Panonski filharmoniki (Pannon Filharmonikusok) e 200 let predstavlja glasbeno kulturo junega Prekdonavja. Njihovi koncerti so posebno doivetje v Centru Kodály, ki je bil zgrajen leta 2010, in ima čudovito akustiko. Mesto Pécs je pomemben gledališki center in prizorišče madarske gledališke kulture na podeelju. Gledališke predstave se vrstijo v Narodnem gledališču v Pécsi (Pécsi Nemzeti Színház), Tretjem gledališču (Harmadik Színház), Univerzitetnem odru Janus (Janus Egyetemi Színpad) in v profesionalnih skupinah kakršna je tudi gledališče márkusZínház.

Harmonija in eleganca. Sodi med najnovejše hotele mesta Pécs, goste pričakuje od maja 2010. Posebnost hotela so dela sodobnih umetnikov mesta Pécs, ki so razstavljena v hotelskih sobah in hotelski galeriji.

Mecsek, Misina

György

u. u.
Nyíl

k Mecse

i yad Hun

100

5 Dam jan 80 0 m13 i
Rókusdomb

. u. Kacsóh P

. Kodály Z. u

Fo rbá tA . u.

Esze T amás u .

Barbakán- kert S é t a t é r

u.

Szerelem lakatok

6
u.

Megy e u.

Váro sfal

Szt. István tér

Vörösma

rgy

u.

Sánc

Gyö Klimó

Szent István tér

rty

2

5 3

u.

Bar
0m

Miklós

Juhás

z Gyu

la u.

Kálváriadomb

. tó k B
Ga
u.

4

Kálvá g
alagút
bástya

Szentá

u.

. Vilmos u

u.

Alkotm ány

u.

u.

tanúk Aradi vér Klebelsberg Kunó
1 2
Kápt

V

árosfal

útja

sétány

Hun

ch
u.
u.

4 3 1 2

Aranyoskút Eszperantó park u. tér

elde növ Pap

u.

yad i

u.

Barbakán tér

Dóm tér

alan

1

g Me

ye
Anna

essy S ze p
Ignác

2

Janus Pannoniu

József

u.

s

u.

6 1
Széchenyi

Mária

5 14 3
Király
Város

Apáca

Ciszt. köz

tér

u.

9
utcája

u.

4

7 6

Déryn

é lépc

Boltí

v köz

h.

Szigeti külváros

Hungária u.

Ferencesek

u.

5 Jókai tér

Perczel Mikló

s

3
ma s Irgal

2 7

u.

Mátyás kir

ály

u.

Mun ká

csy Mih ály

Várady Anta

Kórház tér

Fürdõ u.

u.

ray

Zrínyi Miklós

Teréz

ok

l

3

4

u.

Város fal

Szendre y

Jókai

cz

i

Dischka Gyõzõ

u.

Kossuth tér

Júlia

u.

Eötvös

u.

10
Opris Péter tér

Graz tér

Citrom
Városfal

u.

Fellbach tér

11

u.

u.

Jókai

Rét u.

út

Bajcsy

12

Rákóczi
6

Európa tér

Terracina tér

-Zs.

Glavni kolodvor

Szabadság u.

Czinderi

Avtobusni kolodvor

u.

ZNAMENITOSTI
UNESCO-va svetovna dedišèina, starokršèanske grobnice, ostanki rimske zgradbe Muzej, zbirka
Spomeniki turške arhitekture, damija Sinagoga

USTANOVE
Turistiène informacije
upanijski sede Mestna hiša

Univerza Kulturna ustanova Gledališèe Parkirišèe
Parkirna hiša

Zašèiteno drevo, park Galerija, razstavni prostor, razstavišèe Rimskokatoliška cerkev, kapela Pravoslavna cerkev

Pošta Bolnišnica, klinika Zdravstveni dom

Spomenik, kip, kalvarija, kri Okrasni vodnjak

Mirujoèi promet

Havihegy, Tettye

u.

Domb u.

Majorossy I. u.

ária

Papnövelde köz

Jáno
Városfa l

s

gothai

sétá

ny

u.
u.

Losonc

u.

Pap

növe

lde
Fló

u.
lórián

Ágoston

Ágota

u.

u.
u.

Nagy F

u.

Flórián tér

av i

u.
János

Márton

a sty

u.

4 tér

Ady Endre
u.

u.

Pécs je del UNESCO-ve svetovne dediščine Cella Septichora 1 - Center za obiskovalce Starokrščanski 2 mavzolej Apáca utca 8 in 14. 3 Rimsko dvorišče 4 Restavracija 5 Pezsgőház Hotel Arkadia 6 Pécs iz turških časov Džamija paše Gázija 1 Kászima Ruševine kopališča 2 paše Memija Džamija paše 3 Jakoválija Hasszána Cerkev svetega 4 Avgusta Grobnica babe Idrisz 5 Gostilna Kalamáris 6 Hotel Pátria 7 Tisoč let stara škofija v Pécsi Bazilika svetega Petra 1 Muzej stolnice in 2 Lapidarij Gostilna Dóm 3 Hotel Millennium 4 Mesto Zsolnay v Pécsi Kulturna četrt 1 Zsolnay Muzej Zsolnay 2 Vodnjak Zsolnay 3 Sedež županije 4 Trgovina s 5 porcelanom Zsolnay Narodno gledališče 6 Pécs Hiša Vasváry 7 Hiša Csukás 8 Lekarna Szerecsen 9 Palača pošte 10 Vodnjak Tüke 11 Kip Zsolnay 12 Vila Vasváry 13 Hotel Palatinus 14 Pécs – mesto sodobne umetnosti Muzej Vasarely 1 Muzej Csontváry 2 Madžarska moderna 3 galerija Lapidarij Pierre 4 Székely Galerija Nádor 5 Galerija Parti 6 Enoteca CORSO 7 Corso Hotel Pécs 8

Kis

u.

u.

L íc e u m

Béri Balogh

8

u.

u.

u.

u.

Koller

Tímár

u.

Tím
u.

ár

1

út
Zsinkó I. u.

u.

1000

m

Rákóczi

út

48-as tér

u.

Jogász u.

Hal tér

6

Vasvári Pál u.

Dohány

É

u.

Alsó

u.

Liszt Fere nc

u.

Légszeszgyár

malo m

100 m © FIRBÁS-TÉRKÉP STÚDIÓ 2008

Szigetvár, Harkány

TURISTICNA KARTA

ZGODOVINSKI CENTER
ZANIMIVOSTI, ZNAMENITOSTI

PÉCS

Szekszárd, Budapest

Fels

õma

lom

Lenke

u.

Egyetem

nt M Sze

u.

riá n

7 Király

ór

Imre Majorossy

A lsó -

H

Nag yF
lórián
u.
u.

u.

u.

u.

Király

Búza tér Piac tér
. u Ádám

u.
Kazinc zy u.
Gábor

u.

Kisfaludy S . u.

8

u.

iM Told

Bercs

.

Goldm ark u.

ényi

u.

.

M7

7

SIÓFOK
64 65 M7

FONYÓD TAB
M7 7 68

LENGYELTÓTI
67

TAMÁSI

MARCALI

61

M7

KAPOSVÁR

DOMBÓVÁR

NAGYATÁD

1

Narodni park
611 66

SÁSD

Donava-Drava
67

KOMLÓ

66

P

68
3

Csokonyavisonta

SZIGETVÁR
6

4

BARCS
2

Narodni park Donava-Drava leži na petdeset tisoč hektarov veliki površini PÉCS ob Donavi od ustja kanala Sió pa vse do državne meje ter na madžarski strani ob SZENTLÕRINC M60 celotnem območju Drave. Pestrost žive in nežive narave ob reki upravičuje zaščito na ravni narodnega parka.
58

M60

16

SELLYE

Poplavno območje Drave in njenih pritokov ter mrtvic objemajo galerijski gozdovi. V reki s čisto vodo ivi več kot 50 različnih vrst rib. Na peščenih in prodnatih obalah Drave ivi in vali veliko ptic. V trstičju v velikem številu ivijo sive čaplje, kvakači, male bele čaplje. V gozdovih z bujnim listjem pa gnezdijo črne štorklje in belorepci. Obiskovalci si lahko v centru vrata Drave ogledajo zaščitene naravne in kulturnozgodovinske vrednote območja Drave, na domačiji pa tudi stare pasme madarskih domačih ivali. Obiskovalci se lahko s sposojenimi kolesi odpravijo na lagodno kolesarsko turo po ravni pa vseeno fantastično razgibani pokrajini. V bliini Drave je več enkratnih zdravilišč. Priporočamo Na območju slikovitega Gemenca ob Donavi, na mirnem poplavnem območju ivijo posebne zaščitene ivali kot so vodomec, belorepec, črna štorklja, stepski sokol. Gemenc je znan po odličnem fondu navadnih jelenov in divjih svinj. Vse to je v veliko zadovoljstvo profesionalnih in amaterskih fotografov narave. Območje je prepleteno z delno naravnimi, ozkimi kanali. Nekoč so s pomočjo teh poplavljali notranja območja, da bi gozdarjem in poljedelcem zagotovili preivetje. Gemenc je po turističnih stezah in učnih poteh odprt za turiste. Na spustu s kanuji v gozdu opazimo tudi sledove bobrov in sicer v obliki zgrizenega drevja. Na območju Béda-Karapancsa, na spodnjem delu Donave na Madarskem je „največja gostota” populacije belorepcev in črnih štorkelj. V globini nemotenih poplavnih gozdov počivajo vodne ptice in rastejo številne zaščitene vodne rastline. V Muzeju belih štorkelj v Kölkedu so predstavljene štorklje iz vsega sveta, njihove selitvene poti, prehranjevalne navade in tudi obročkanje štorkelj. lepše termalno kopališče v regiji; Barcs (2), s zdraviliščem, ki je bilo pred kratkim zgrajeno v organičnem slogu; Csokonyavisonta (3), z neverjetno učinkovito zdravilno vodo; szigetvár (4), z drugim najbolj priljubljenim zdraviliščem v junem Prekdonavju, ki se nahaja ob gradu in je bilo pred kratkim obnovljeno. nagyatád (1), kjer ob tradicionalnem zdravilišču deluje tudi naj-

63 M7 7

DUNAÚJVÁ SIÓFOK
64 65 M7

SÁRBOGÁRD
61

DUNA SIMONTORNYA

TAB LENGYELTÓTI
67

M

TAMÁSI PAKS

61

Doživetja,
parki doživetij
65 M6 63

6

KAPOSVÁR

DOMBÓVÁR

za vso družino

TOLNA
M9

PATCA 3

611 66

SÁSD

67

SZIGETVÁR

SZEKSZÁRD Renesančno posestvo doživetij v Bikalu (1) je prvi tematski park BONYHÁD doživetij na Madžarskem. Na 56 poseben način predstavlja ter oživlja srednjeveško Madžarsko, in sicer v sodelovanju s predstavniki ljudske KOMLÓ obrti, igralci, izurjenimi vojaki, BÁTASZÉK lokostrelci, verziranimi ptičarji od PÉCSVÁRAD M6 66 56 jutra do večera. Srednjeveška vas, 2 Staro mesto, Glavni trg, Renesančna palača in Viteško bojišče ležijo na PÉCS 7,5 hektarih.
1
M60

Bikal

18

6

SZENTLÕRINC

V 35 zgradbah najdemo delavnice, trgovine, restavracije, krčme in šolo za oprodo. V vasi delujejo lončarji, izdelovalci košar, kovač, mlinarji, tukaj najdemo ivali, ki jih je mogoče tudi poboati in tukaj stoji tudi čarda Zöld Diófa. V starem mestu za vsakodnevno srednjeveško vzdušje skrbi 8 mojstrov, na ulici se pojavijo druine oblečene v oblačila iz starih časov, prizori iz ivljenja ljudi (pijanega krojača z valjarjem preganja jezikava ena), sejemski komedijanti. Obiskovalce dopoldan in popoldan privabljajo zanimive velike predstave, ki se odvijajo na odru Madaras in na Viteškem bojišču. Za počeni groš iz Bikala se lahko vsakdo preizkusi v metanju sulice, lokostrelstvu in metanju zvezde. Najboljši je na koncu dne izbran za Kralja Matjaa, in sicer v okviru presenetljivega ceremoniala, ko mu za tisti dan dodelijo posebne pravice. Če se elite s svojimi otroki, prijatelji iz srca nasmejati, je za to najbolj primeren prav Park pustolovščin Mecsextrém v Pécsi (2). e sam emblem (zajec, ki vpije kot lev) kae, da se bodo v igro viveli tudi najbolj plašni. Steze z vrvmi, poletni bob, zorb, alpska steza z vrvmi, tirolski tobogan, steza za gorske kolesarje, quad, igrišče, gokart na noni pogon, interaktivni naravoslovni muzej, 40 m dolg grad iz igral, 9 m visok trojni tobogan, tramKatica-tanya (3) v Patci je Center za aktivni oddih, ki je namenjen predvsem otrokom ter ljubiteljem narave in tradicionalnega načina ivljenja. Ponujajo petdeset različnih programov od ljudske obrti, spoznavanja narave, varovanja tradicij in vse do kmetovanja. Otroke vabi mnoica zunanjih in notranjih igral, ogromen večnadstropni grad iz brunaric, skedenj za igro, hiša z igračami v dveh nadstropjih, poligon z ovirami, stroji za metanje kamnov. Prek mole, peke kruha in lepinj, kmečkih iger, jahanja predstavljajo tradicije in znanje naših prednikov. Ob koncu tedna pa organizirajo prilonostne programe z naslovom Praznični dnevi. bulin, piramida iz vrvi, plezalni zid za profesionalce, jahanje in še cela vrsta vznemirljivih preizkušenj za majhne in velike. V restavraciji Tepsifüles pa se zajec, ki se je prelevil, odeja in si poteši lakoto s hitro pripravljenimi okusnimi jedmi.

63 M7 7

6

51

DUNAÚJVÁROS SIÓFOK
64 65 M6

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR SIMONTORNYA

TAB

M6

TAMÁSI PAKS

61

6
M6 63

KALOCSA

65

TOLNA DOMBÓVÁR
M9

51

611 66

BONYHÁD

SÁSD

Pobarvaj si življenje
SZEKSZÁRD
56

KOMLÓ
KOVÁCSSZÉNÁJA

Magyarhertelend
HUSZTÓT

5

na novo
M6

4

3

Sikonda
1

6

Abaliget

2

Orfû

66

PÉCSVÁRAD

BÁTASZÉK

BAJA
55

PÉCS

SZENTLÕRINC

M60

56 Kdor obišče Orfű, Abaliget, Magyarhertelend, Kovácsszénája ali Husztót bo razumel sporočilo tega kraja. Iz Pécsi se z avtom pripeljemo v četrt ure, po kolesarski stezi bomo potrebovali malce več, z vrha 51 hriba pa se bomo 7 km vozil navzdol! Pljuča, možgani, duša se nam bodo očistili na poti, ki pelje v gozdu.

20

M60

58

BÓLY

57

MOHÁCS

Danes si štejemo za poseben dar, če doivimo, da se čas upočasni, izginejo vsakodnevne tegobe in se nam prikae človeška stran ivljenja. Dolina Orfű je prav tak kraj. Mir, veselje, dober zrak in lepota povsod, kamor see pogled. Jezeri Orfűja (1) prvo z razkošnim aquaparkom po meri človeka, drugo pa s peščeno plao s parkom, z monostjo jahanja in ekstremnimi turami po še neoblikovanih jamah, gozdnimi pešturami, centrom za vodne športe, aktivnim vodnim mlinom sta resnična centra za daljši aktivni počitek. Festival čemaa, Dnevi peči, Fishing on Orfű Alterfeszt in Dravno srečanje otroških jahačev so mu prinesli dravni sloves. Narodni park v Abaligetu (2), ob kraški jami, so prekvalificirali v klimatsko zdravilišče, na obali jezera pa so postavili muzej netopirjev. Kovácsszénája (3) in Husztót (4) sta lepo negovani majhni naselji z nemotenim, naravnim ivljenjem in sistemom ribnikov z obilo rib. Razširjeno, obnovljeno termalno kopališče v objemu gozdov v magyarhertelendu (5) obiskovalce pričakuje tudi pozimi.

Nekaj kilometrov iz mesta Pécs, četrt ure vonje se nahaja sikonda (6). V zraku doline prevladujejo negativni ioni in prav zaradi tega je nastala enkratna mikroklima, ki pomirja organizem. Letna povprečna temperatura je za 3-5 °C stopinj nija od povprečja. Zaradi prostranih gozdov je relativna vlaga zraka visoka, v povprečju 60-80%, zrak je čist, brez prahu, klic in dima. Nihanje zračnega tlaka je minimalno in tudi to vpliva na ugodno klimo. Kopališče iz leta1928 so pred parimi leti obnovili po načelih feng shui-ja. Danes se imenuje Sikonda Wellness Hotel*** és Fürdő.

63

6

51

DUNAÚJVÁROS
M6

64

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR SIMONTORNYA

M6

TAMÁSI PAKS

6
M6 63

KALOCSA

65

TOLNA
M9

51

Mecseknádasd
PUSZTABÁNYA

Tisočletni kulturni zakladi
BONYHÁD
56
PÜSPÖK-

SZEKSZÁRD

Ó

3

Óbánya

4

6

5 SZENTLÁSZLÓ 2

vzhodnega Mecseka
M6

1

PÉCSVÁRAD

Zengõvárkony

PÉCS

M60

22

BÓLY

57

Pécsvárad (1) je najvišja točka v Mecseku in leži pri vznožju 56 Zengőja (682 m). Sodi med najstarejša naselja z bogato zgodovinsko preteklostjo. Grad v Pécsváradu je kot benediktinski samostan ustanovil kraj Sveti Štefan, ustanovitelj madžarske države. Astrik, 51 prvi opat samostana je iz Rima prinesel krono Štefanu, ki je na Madžarskem utemeljil krščansko vero. Najdragocenejši del gradu je kapela iz 11. stoletja z ostanki freske v apsisi, ki sodi med najstarejše MOHÁCS spomenike bizantinske umetnosti fresk na Madžarskem.

BÁTASZÉK

BAJA

55

večje zaščiteno območje v Mecseku, njegova znamenitost in hkrati najlepša izletniška točka je dolina s potokom, ki lei med naseljem Óbánya in Kisújbánya. Znamenita lončarska zbirka v Óbányi vabi številne obiskovalce. V lepo urejenem penzionu s konji lahko prespite, v kuhinji pa poskusite odlične jedi. V eni uri lagodne pešhoje pridemo do majhnega naselja Püspökszentlászló (5) z belimi hišami s preddverjem. Zanimivost naselja je skodlasta kapela, ki stoji v arboretumu dvorca. Dvorec je leta 1790 zgradil László Pál Eszterházy, škofija v Pécsi pa ga bo preuredila v dom romarjev. V Mecseknádasdu (6) ivijo pripadniki nemške narodnosti. V gradu redno organizirajo lokostrelstvo za otroke, vnaprej najavljeni prejmejo karto in popotnico za popotovanje po Zengőju. Mesto ponuja razstave del in muzejske zbirke številnih sodobnih umetnikov. Pokrit bazen predstavlja čiste linije sodobne arhitekture. Sosedni Zengővárkony (2) je znan po ljudskih običajih. Od leta 2000 je tukaj odprt prvi madarski Muzej pirhov. Szalmakincstár (zakladnica slamnatih izdelkov) predstavlja prav tako muzejsko zbirko. Domačija v Zengővárkonyu sodi med najlepše stanovanjske hiše madarske ljudske arhitekture, v njej vse do danes deluje tkalnica. Tukaj izdelujejo in prodajajo lokalno posebnost, ki jo imenujejo kodrasto platno. Nekdanje naselje Pusztabánya (3) je danes priljubljeno počivališče pohodnikov po vzhodnem Mecseku. Pusztabánya sodi med naselja, v katerih so v 18. stoletju nemški mojstri priseljenci pihali steklo. Peči, ki so se ohranile, občasno uporabljajo tudi danes. Naselje Óbánya (4) (prvotno ime Alte Glashütte) je najverjetneje najbolj slikovito naselje v tej regiji. Krajinski park je najdo ruševine gradu pelje čudovita gozdna pot. Splača se podati še do ruševine gradu Schlossbergen, ki se je ohranil iz turških časov; iz razglednega stolpa pa se nam odpre čudovita panorama. Popotnika vabijo številni ljudski in industrijski spomeniki: mlini, vinske kleti, krajinska hiša. Mecseknádasd je ena od postaj vinske poti Pécs-Mecsek, kjer kletarji ponujajo odlična vina in krajevno značilne jedi. Nekoč je bila center naselja Kapela svetega Štefana, ki je bila zgrajena v 12. stoletju v obdobju Árpádovov. Po legendi se je na obrobju Nádasa v Rékavárju rodila Sveta Margareta Škotska -

63 M7 7

6

51

DUNAÚJVÁROS SIÓFOK
64 65 M7 M6

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR SIMONTORNYA

TAB

M6

TAMÁSI PAKS

61

6
M6 63

KALOCSA

65

TOLNA DOMBÓVÁR
M9

51

SVÁR

SZEKSZÁRD
611 66

SÁSD

KOMLÓ
KÁN 2 GORICA 3

Romantičen
56

BONYHÁD

zahodni
Mecsek
M6 56

66

PÉCSVÁRAD

BÁTASZÉK

BAJA
55

1
GYÛRÛFÛ

4

Bükkösd
5

Cserkút

SZENTLÕRINC

M60

58

Zelena dolina leži med zahodnim vznožjem Mecseka in med PÉCS hribovjem Zselic, le pol ure iz mesta Pécs. Najbolj zeleno in najmanjše naselje Gyűrűfű (1) z le 22 prebivalci je bilo 51 leta 2010 v okviru tekmovanja leto biološke raznovrstnosti OZN razglašeno za Glavno mesto biološke raznovrstnosti. MOHÁCS Strokovnjaki so v treh dneh našli 3.342 različnih živih bitij, 57 M60 BÓLY kar pomeni zelo dober rezultat tudi v svetovnem merilu.

24 LYE

V Zeleno dolino sodijo še naselja Kán, Gorica in Bükkösd. Prvi dve sta e povsem osameli, toda v zadnjih petnajstih letih so se v pravljinčnih naseljih ponovno naselili ljudje, ki so se naveličali ivljenja v mestih. V majhnih hišah v glavnem stanujejo gostje, tudi pozimi, ko se grejejo s toploto lončenih peči. Pek v Kánu (2) peče posebne vrste kruha in testenine po starih madarskih receptih. Obiskovalce vabijo še jahalna šola, poletna krčma Maci in kruh z zabelo, vse to je vredno pohoda peš, s kolesom ali na konju. Kot gostje Gorice (3) se lahko seznanimo s sonaravnim pridelovanjem zelenjave. V Bükkösdu (4), v kraju dravnega tekmovanja jahanja na daljavo, deluje več akreditiranih jahalnih šol, ki krepijo krog zagovornikov naravne reje konj. Tukaj pridelani med je prav tako znamenit. Obiskovalca, ki zaide v ta kraj, in ni vključen v navigacijski sistem, sprejmejo z bio presenečenjem. Tukaj gojijo elegantno, športno, trpeno madarsko pasmo konj „kisbéri”, ki niso primerni le za jahanje, ampak tudi za preizkušnjo lokostrelstva na konju. V okoliške gozdove vabijo učna pot, lagodna energijska steza, označene turistične steze povezane z Modro pohodniško potjo, kjer si lahko pohodnik naroči večerjo po elji, se preizkusi v pečenju v peči in poskusi sonaravne izdelke. Če se v orientacijskem teku pridruimo naši gostiteljici, bomo prispeli do njene kozje farme, kjer lahko opravimo nakup izdelkov, ki bi ga sicer v hipermarketu. Manj razgibanim v tem času priporočamo izdelovanje domače opeke pod strokovnim vodstvom gospodarja. Gostišče črpa sončno energijo, lesene površine so zaščitili s čebeljim voskom, odpadne vode pa čistijo s trstičjem. V akreditirani gozdni šoli mlado generacijo vzgajajo na spoštovanje narave, harmonično soitje z naravo in varovanje tradicij. Marsikaj zamivega se lahko naučimo od njih! Iz mesta Pécs se v desetih minutah pripeljemo v Cserkút (5), ki lei pri vznoju hriba Jakab. Strma juna stran hriba je iz rdečega peščenjaka, iz katerega sta voda in veter oblikovala posebne grebene, kamnite stolpe: ki se imenujejo Babás-szerkövek in Zsongor-kő, ljudsko verovanje pa jih je povezalo s številnimi legendami. Tukaj najdemo tudi jamo Remete. Skalnate, gozdne površine skrivajo bogat rastlinski in ivalski svet. To je najdragocenejše naravovarstveno območje Mecseka. Po označenih pešpoteh pridemo na vrh hriba, kjer stojijo ostanki samostana madarskih pavlincev. Ostanki zunanjih in notranjih fresk cerkvi v Cserkútu iz časov Árpádovov predstavljajo neprecenljivo vrednost. Obiskovalcem priporočamo tudi ogled slik krieve poti, ki jih je naslikal Peter Prokop znameniti duhovnik in mislec. Kmečki turizmi v naselju so znani po odlični domači kuhinji in gostoljubju.

DUNAÚJVÁROS
M6

K
64 65

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR SIMONTORNYA

B

M6

TAMÁSI PAKS

61

6
M6 63

KALOCSA

65

TOLNA
M9

51

DOMBÓVÁR

SZEKSZÁRD
611 66

BONYHÁD
56

SÁSD

KOMLÓ PÉCSVÁRAD

66

PÉCS

C

M60

kopališča in vinorodni okoliši
M60

Zgodovinska mesta,
M6 56 51 57
1 2

BÁTASZÉK

BAJA
55

MOHÁCS

58

BÓLY
Palkonya
5

Villánykövesd
4 3

HARKÁNY 7

6

VILLÁNY

SIKLÓS

Tam kjer zavije „stara” Donava, tam leži Mohács (1). Mesto je leta 2010 postalo svetovno znano, saj je bil njihov ljudski običaj - kurentovanje „busójárás” - uvrščen na seznam Svetovne kulturne dediščine Unesca.

26

Kurentovanja – busójárás priredijo vsako leto, da bi se tako poslovili od zime. Prireditev pa ni le vaba za turiste, ampak tradicija, ki se pri tukaj ivečih druinah hrvaških Šokcev prenaša iz roda v rod. Otroci se na to navadijo, naučijo in si to zasluijo. Vsaka skupnost „buš” ima svoje navade priprav, predstavitve v pustnem tednu. To je pravo moško dejanje! Lastnoročno izdelane maske in ovčje kouhe na koncu pustovanja spravijo v poseben prostor v hiši, kjer počakajo do naslednjega leta. Bitka pri Mohácsu, ki jo poznamo iz učbenikov za zgodovino, in ki je bila usodna za dravo, se je odvijala 29. avgusta 1526 na ravnici juno od samega mesta. V boju je umrlo 28 tisoč madarskih vitezov, njihov spomin je ohranjen v Zgodovinskem spominskem parku; na mnoičnem grobišču najdemo iz lesa izklesane kipe kralja Ludvika II., Pála Tomorija, Dorottye Kanizsai in sultana Sulejmana. Kleti vinske ceste belega vina Mohács-Bóly so zgrajene v posebnem slogu, vina in glasba v njih kaejo pestro sliko od tradicije Šokcev pa vse do Švabov ivečih ob Donavi. Vas z vinskimi kletmi v Bólyu (2) je najbolj značilna. Vinska cesta Villány-Siklós je prva (1994) in vse do danes najbolj obiskana vinska cesta na Madarskem. Danosti zgodovinskega vinorodnega okoliša so izpopolnili z nemško, avstrijsko in francosko tradicijo. Na vzhodnih pobočjih zgodovinskega vinorodnega okoliša pridelujejo rdeče grozdje. Najbolj razširjene sorte so portogizer, modra frankinja, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, zweigelt in kadarka. Bela vina vinske ceste pridelujejo na srednjih in zahodnih pobočjih vinorodnega okoliša. Najpogostejše sorte so laški rizling, hárslevelű, chardonnay, traminec, renski rizling in királyleányka. Ob kleteh v Villányu (3), Villánykövesdu (4) in Palkonyi (5), ki so pravzaprav tradicional-

ne vasi z vinskimi kletmi, so se v zadnjem času pojavila velika kletarstva, ogromna gostišča, ki sledijo svetovnim trendom tako glede arhitekture kot tudi storitev. Villány se danes e lahko pohvali z vinskim in wellness hotelom s štirimi zvezdami. Siklós (6) je najjunejše mesto na Madarskem. Grad v Siklósu je bil s svojem času najsodobnejši vojaški objekt in hkrati tudi najpomembnejša madarska renesančna zgradba. Grad bodo leta 2011 obnovili, zaradi tega je zaprt e nekaj mesecev. Kljub temu se splača obiskati mesto, saj mesto nima le turških spomenikov, ampak tudi termalno kopališče, ki so ga zgradili leta 2010. Kopališče je zanimivo zaradi svoje posebne arhitekture. Zdravilišče v Harkányu (7) z zgodovinsko preteklostjo ni znamenito le zaradi zdravilne vode s posebnimi učinki, ampak tudi zaradi ugodnega podnebja, saj ima ta kraj letno 2.100-2.200 sončnih ur. Prav zaradi tega ga obiskujejo tudi gostje iz oddaljenih krajev celine. Obnova zdravilišča je stala več milijard forintov. Obnovili so tudi bolnišnico, ki obiskovalce zdravilišča sprejema v dvoposteljnih sobah na hotelski ravni in udobju. Mesto ima več hotelov s tremi in štirimi zvezdami, številni imajo lastno zdravilno vodo in zdraviliško oskrbo. Leta 2010 so odprli konferenčni center thermal visoke kakovosti.

63 M7 7

SIÓFOK
64 65 M7

FONYÓD TAB LENGYELTÓTI
67 68

SIMON

M7

TAMÁSI

CALI

61

Kaposvár
7
KOZMAPUSZTA

65

Kaposmérõ Bárdudvarnok
6

5

KAPOSVÁR
1

in okolica polna presenečenj
2

mesto slikarjev
DOMBÓVÁR
611

3
PATCA 4

Szenna

Bõszénfa Hencse
8

68

67

Pokrajina se severozahodno od Pécsi popolnoma SÁSD spremeni. Hribovje Mecsek zamenja nežnejše 66 gorovje Zselic. V objemu teh dveh leži Kaposvár (1). V „mestu slikarjev” se je rodil pomemben KOMLÓ predstavnik impresionističnega slikarstva József Rippl-Rónai. Njegova vila na griču Roma je PÉCSVÁRAD 66 danes muzej. János Vaszary, Sándor Galimberti, Lajos Kunffy...
PÉCS

BONYHÁD

28

SZIGETVÁR

Na jelenji farmi v naselju Bőszénfa (2) gojijo vseh pet vrst madarskih velikih divjadi. Na farmi ivi več tisoč ivali, nekatere je mogoče tudi poboati, tako npr. jelena Icirija in Picirija. Blizu Kaposvárja v szenni so v Etnološki zbirki na prostem (3) nagrajeni z nagrado Evropa Nostra razstavljene stare kmečke hiše s črno kuhinjo, ki spominjajo na stare načine kmečkega ivljenja. Patca (4) je raj za otroke, tukaj je vse mogoče: lahko se prelevijo v viteze in branijo zidove gradu iz brun ali v huzarje v jahalni šoli. V skednju za zabavo je seno od pet do glave, kjer se lahko vsak otrok razivi. V blinjem Kaposmérőju (5) obiskovalce pričakuje Lajos Kassai večkratni svetovni prvak in jih na svojem posestvu Guinness rekorder popelje v lokostrelstvo na konju ter jih v okviru avtentičnega vodstva seznani s starimi madarskimi bojnimi veščinami. V sosednem Bárdudvarnoku (6) deluje delavnica Vsi so odlični, mednarodno priznani slikarji, ki jih veejo številne vezi na mesto in njegovo kulturno ivljenje tistega časa. Njihova dela so na ogled v Muzeju Rippl-Rónai (Fő utca 10). Emblematična zgradba in predstave Gledališča Gergelya Csikyja gledalce vabijo iz oddaljenih krajev, prav tako tudi Dnevi Dorote, ki jih prirejajo v pustnem času. Center mesta Kaposvár daje vtis promenade starih časov, zgrajen je bil v glavnem pred in po prelomu 19. in 20. stoletja. Leta 1911 so odprli zgradbo Gledališča Gergelya Csikyja, kino szivárvány in Hišo glasbe, Hišo znanosti in tehnike v Kaposvárju, zgradbe v Ady Endre utca, Dózsa Györgya utca in Kontrássy utca ter okna Mestne hiše med katerimi je vsaka pravi biser secesije. Junija 2006 so v Kaposvárju odprli novo kopališče Virágfürdő, ki s svojimi 3462 kvadratnimi metri veliko vodno površino sodi med največje tovrstne objekte v dravi. Ime je dobilo po obliki velikega bazena, ki je od zgoraj videti kot cvet roe. Spomladi leta 2011 bodo odprli obnovljeno zdravilišče in plavalni bazen. Za konjeniški šport v mestu skrbi Konjeniška akademija Pannon, ki organizira tudi svetovna prvenstva. Ljubitelje jahanja pričakuje jahalna šola Meistro Lovastanya. Priljubljena izletniška točka sta tudi jezero Deseda in arboretum, v pisarni Tourinform pa je mogoče najeti kolesa. Poleti vzemite s seboj tudi kopalke! madarskih steklarskih umetnikov. Obiskovalce, ki jih zanima pihanje stekla, pričakuje vsako leto 1. maja in 20. avgusta na informativnem dnevu. V Kutas-Kozmapuszti (7) najdemo hotel Hertelendy Kastélyszálló, ki je edini luksuzni wellness hotel s 5 zvezdami in jahalno šolo s 5 podkvami. V bliini se nahaja Hencse (8) z golf igriščem na 90 hektarih in 18 luknjami, ki sodi med najboljša golf igrišča v Evropi.

63

6

51

DUNAÚJVÁROS
M6

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR SIMONTORNYA

M6

PAKS

6
M6 63

KALOCSA

Sióagárd
2 1

TOLNA
M9

51

mesto rdečega vina
s čudovito okolico
Sedež županije Tolna je ob gradbeni dediščini znan tudi po kulturi vina. Med spomeniki mesta je treba omeniti ruševine opatijske cerkvi, ki se nahajajo na dvorišču nekdanjega županijskega sedeža.

Szekszárd

SZEKSZÁRD
Grábóc
8 3 4

HÁD

Õcsény

56

Sárpilis 5 Alsónyék

6

AD

M6

BÁTASZÉK
56

BAJA
55

Báta
7

30

51

Blinji Sióagárd (2) je znan po redki narodni noši in negovanju ljudskih običajev. Med popotovanjem po vasi s 300 kletmi se moramo po predhodni najavi obvezno oglasiti pri kraljevem glavnem kuharju Jánosu Vargi Faddiju, ki pripravlja renesančne pojedine po srednjeveških receptih. V sosedni zgradbi je ogleda vredna tudi dragocena etnološka zbirka njegove ene Vere. Če se iz Szekszárda odpravimo v drugo smer, pridemo v sárköz. Tukaj iveči ljudje so svoj poseben način ivljenja oblikovali po ritmu nizkih in visokih voda Donave in pritokov Sárvíza. Etnološko in kulturno sorodna naselja so: Őcsény (3), Decs (4), Sárpilis (5), Alsónyék (6) in Báta (7). Ljudska noša v Sárközu je bila v svoji zlati dobi najlepša med vsemi nošami Madarske. V krajinski hiši in muzeju lutk v Decsu je v velikem in malem na ogled vso to bogastvo.

Ogleda vredne so obnovljena sinagoga, ki danes funkcionira kot Hiša umetnosti, razstave Muzeja Móra Wosinskyja, ki je leta 2006 prejel prvo nagrado prijaznega muzeja, ter spominska hiša Mihálya Babitsa znamenitega rojaka tega mesta. V Szekszárdu (1) so najpomembnejše prireditve junija Dnevi Svetega Ladislava in jeseni tradicionalna trgatev v Szekszárdu. Goste na Vinski cesti v Szekszárdu vabijo odlična kadarka in bikavér iz Szekszárda, znani vinogradniki mesta pa se radi pohvalijo tudi s številnimi francoskimi sortami. Številni menijo, da kakovost vin konkurira z vini iz Villánya, cena pa je sprejemljiva za širši krog kupcev. V teh krajih so zadnja leta zgradili številne impozantne kleti s posebnim čarom. Srbska cerkev in samostan v Grábócu (8) sta posebno pomembna med starimi srbskimi pravoslavnimi spomeniki. Zgradili so ju srbski menihi, ki so na območje pribeali pred Turki. Ogromen, bogato okrašen ikonostas je delo Vasilija Ostojića.

63

6

51

DUNAÚJVÁROS
M6

SÁRBOGÁRD
61
3

SOLT

Ozora
1

DUNAFÖLDVÁR SIMONTORNYA
2

M6

Gradovi županije Tolna

ÁSI PAKS

6
M6 63

65

Obiskovalci gradov južnega Prekdonavja spoznajo pomembna obdobja madžarske zgodovine in sicer od naselitve naprej ter spomenike kulture renesanse in turške zasedbe vse do 18. stoletja. KALOCSA Gradove se splača obiskati tudi ob raznih prireditvah, npr. v času Gledaliških dnevov v Simontornyi ali Poletnih večerov v Földvárju.
51

32

Zomba

4

TOLNA

ozora (1), kraj med gričevji Tolne vabi s svojo čudovito lepoto. Grad stoji od leta 1416, njegovo notranje dvorišče s slokimi stebri, hodniki in balkoni spominjajo na palače italijanskih mest tistega časa. V dvoranah lepo obnovljenega gradu so razstavljeni gosposko pohištvo, predmeti in noša. Grad iz časov Arpadovičev v blinji Simontornyi (2) je bil znameniti dvorec v srednjem veku in času renesanse. Po obnovi gradu v njegovih prostorih predstavljajo zgodovino preteklih 700 let. Ob razstavi o zgodovini gradu in lapidariju je na ogled zanimiv izbor portretov 18-19. stoletja z naslovom Plemiške pragalerije v upaniji Tolna. Lastniki gradov niso mogli brez jahanja. Na posestvo Gácsi Ménesbirtok v Simontornyi lahko pozimi in poleti uivate lepote jahanja v čudovitem okolju.

Renesančni stolp gradu v Dunaföldvárju (3) sega visoko nad Donavo in od daleč vabi obiskovalce. Grajski muzej s spomeniki iz turških časov in freskami, ki so jih na zidove zaporov naslikali „betyári“ je prava posebnost. Restavracija na dvorišču gradu goste vabi z veliko teraso s čudovito panoramo. Obiskovalce vabi tudi lončarska delavnica. Najmanjši dvorec regije stoji v goricah Zomba-Szentgaál. Priporočamo ga ljubiteljem rdečega vina in prijateljskim drubam, ki si elijo mir.

63 M7 7

6

51

DUNAÚJVÁROS
M6

FOK
64 65

SÁRBOGÁRD
61

Županija Tolna:
DUNAFÖLDVÁR TAB

SOLT

pa na zdravje!
SIMONTORNYA
3

Bikács

M6

TAMÁSI
2

PAKS

4

61
5

Tengelic
M6

6

65 63
1 GUNARASFÜRDÕ

3 km stran od Dombóvárja se nahaja Gunarasfürdő (1). Do prve polovice prejšnjega stoletja so na tem delu gojili gosi, kraj je imenovan prav po njih. KALOCSA V vodi tukajšnjega izvira so si umivale noge ženske, ki so se vračale domov s koruznih polj.
51

TOLNA
M9

DOMBÓVÁR

34

enske so govorile o zdravilnih učinkih vode, saj jim je olajšala revmatične bolečine. Zdravilna voda bo od leta 2011 privilegij gostov novega hotela s 4 zvezdami, ki bodo lahko brez dodatne vstopnine neomejeno uporabljali bazene zdravilišča. Kopališče lei na ogromni površini, na kateri se razprostira tudi veliko jezero namenjeno za čolnarjenje. Za naslednje poletje ga priporočamo vsem generacijam. Termalno kopališče v Tamásiju (2) lei na 7 hektarih, v njem se dogajajo pomembne stvari: leta 2011 bodo tukaj odprli edini evropski center para-wellness s termalno vodo. To bo edini kraj, kjer bodo lahko gostje s posebnimi potrebami in njihova druba skupaj aktivno počivali, se telesno in duševno sprostili, in seveda brez ovir. 120 km od Budimpešte v Bikácsu (3) na 12 hektarih lei Hotel Zichy Park****, okrog in okrog pa gozdovi in naravovarstvena območja. To je prvi center selfness v dravi, v katerem posebni strokovnjaki skrbijo za krepitev telesne in duševne harmonije gostov. Hotel ima bazen s toplo vodo, savno, bazen Kneipp, v parku ekstremno površino za plezanje po vrvi, jahalno šolo, vinsko klet, liliputansko vaško dvorišče za otroke, majhno jezero in sprehajalne steze. Pozorni morate biti le na eno stvar: da se čim prej oglasite in si rezervirate sobo.

Paks (4) se nahaja v srcu drave, na desnem bregu Donave. Med znamenitosti naselja sodijo ruševine Lussoniuma, rimske vojaške baze, ki predstavljajo rimske čase. Na hribu Sánchegy stoji grad Bottyán iz 18. stoletja. Naravna znamenitost je 60 metrov visok zid iz peščenjaka, ki šteje za najdebelejšega na Madarskem in je prava slikanica 2 milijona let zgodovine pedologije. Festival Gastroblues je Paksu prinesel mednarodni sloves in številne goste. Ljubitelje tehnike pa pričakujejo v nuklearki, v centru za obiskovalce. Tengelic (5) je znan po centru wellness. Kopališče s termalno vodo v Hotelu Orchidea so zgradili v organskem slogu, predvsem iz lesa, tako harmonizira z gozdnim okoljem in naravnim jezerom. Na drugi strani obale stoji romantičen dvorec.

63 M7 7

DUNAÚJVÁROS SIÓFOK

Čudežni gozdovi
65

64

M

SÁRBOGÁRD

M7

61

DUNAFÖLD

FONYÓD TAB

M7 7 68

MARCALI

V regiji deluje pet večjih gozdarskih družb. Naše najlepše počitniške LENGYELTÓTI hiše v času prepovedi lova, torej od pomladi do konca poletja 67 TAMÁSI priporočamo ljubiteljem narave, in jim nudimo številne zanimive, PAKS gozdne programe.
61

SIMONTORNYA

M6

M7

Gyulaj
8

6
M6 63

65

TOLNA KAPOSVÁR
4
KASZÓ

DOMBÓVÁR

M9

SZEKSZÁRD
611

BONYHÁD
56

NAGYATÁD

KARDOSFA SASRÉT 7 2

SÁSD
6

66

KOMLÓ

MÉSZKEMENCE

Pörböly
M6

NAGYMÁTÉ 5

68
3

67

66

PÉCSVÁRAD

BÁTASZÉK
56

1

ALEXANDRAPUSZTA

SZIGETVÁR
6

PÉCS

36

5

SZENTLÕRINC

M60

Druba Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. v centru za ekoturizem v Pörbölyu (1) predstavlja biologijo poplavnih območij, predmete gozdarstva in lova, ljudsko umetnost Sárköza ter čebelarsko zbirko. Obiskovalce pričakujeta tudi arboretum in opazovalnica divjadi, kjer po elji nudijo tudi prehrano in prenočišče. Vlak Gozdne eleznice Gemenc od tukaj odpelje vsak dan (pozimi z zaprtimi, ogrevanimi vagoni) obiskovalce v gost poplavni gozd. Ob elezniških tirih so učne poti, igrišča, opazovalni stolpi in ribiška razstava, ki gostom pribliajo pokrajino z enkratnim rastlinskim in ivalskim svetom. V popotovanje se lahko vključi vonja z ladjo, vozom s konjsko vprego, kanui, kolesi, pešhojo, vse to po elji tudi s strokovnim vodstvom. Druba Sefag Erdészeti és Faipari Zrt. deluje na območju Zselica, ki je bogat z gozdovi, veliko divjadjo in naravnimi posebnostmi. Med prvimi je prejela naslov park Mednarodno zvezdnato nebo. V Krajinskem parku 20 km iz Kaposvárja lei Kardosfa (2). V tem posebnem, čudovitem okolju, daleč stran od prometnic so zgradili Hotel Kardosfa s centrom za ekološki turizem in konference, z odlično kuhinjo in oddelkom za wellness. Ljubiteljem pokrajine in naravnih vrednot Drave pa priporočamo Alexandrapuszto (3), kjer je na voljo najnovejši, v sodobnem stilu zgrajen počitniški dom gozdarske drube.

Druba Kaszó Erdőgazdaság Zrt. deluje v znanem naselju Kaszó (4). Pod njenim upravljanjem je gozd v Kaszóju, posebno zaščiteno jezero Baláta, gozdna eleznica, lovski in počitniški dom v naselju, pokrita športna dvorana, bazen na prostem. Priporočamo pa tudi pokrito jahalno šolo s štirimi podkvami v sosedni Szenti. Druba Mecseki Erdészeti Zrt. ima v Mecseku prav tako svoje domove, med njimi priporočamo počitniške domove ob jezeru Orfű, v Nagymáti (5) in Mészkemenci (6) pa nudimo kakovostne gozdne lovskem domove. V slikovitem Sasrétu (7) ob dvorcu deluje šola v naravi in gozdna eleznica, ki vozi do naselja Almamellék. Ta gozdarska druba skrbi tudi za park za posebna doivetja Mecsextrém. Zanesenjakom pa ponujajo tudi nomadno taborjenje v dolini Sásvölgy v bliini Hetvehelya. Druba Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. je najbolj ponosna na to, da na sedanji svetovni lestvici od prvih 50 trofej damjakov 11 izvira iz Gyulaja (8). Priljubljeni kraj obiskovalcev, ki niso lovci, je kopališče Lengyel-Annafürdő. Ob izobraevalnem centru najdemo učne poti, razgledni stolp, akreditirano šolo v naravi, šolo ljudskih obrti, izposojo koles, vodene pohode, kamp za nomade in počitniški dom. Pred kratkim obnovljeni počitniški dom gozdarske drube priporočamo tudi mestnemu prebivalstvu, ki je vajeno udobja.

Nadaljnje informacije
naziv Jama v Abaligetu Druba Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. Kopališče Barcs Zichy Park Hotel Renesančno posestvo doivetij Hotel dvorec Puchner jelenji farmi v naselju Bőszénfa Zelena dolina Kopališče Csokonyavisonta Kopališče Gunaras Gunaras Resort Spa Hotel Grad v Dunaföldvárju Hotel Orchidea Kopališče Harkány European Lakes Golf & Country Club Lokostrelstvo Kassai Konjeniška akademija Pannon Druba Sefag Erdészeti és Faipari Zrt. Kopališče Virág Muzeju Rippl-Rónai Meistro Lovastanya Gledališča Gergelya Csikyja Druba Kaszó Erdőgazdaság Zrt. Sikonda Wellness Hotel hotel Hertelendy Kastélyszálló Kopališče Magyarhertelend Bazilika v Máriagyűdu Kopališče Nagyatád Aquapark Orfű Gradu v Ozorai Pipo Katica-tanya Kulturna četrt Zsolnay Cerkev Svetega Avgusta Park Mecsextrém Tretjem gledališču Muzeju Csontváry Muzeju Zsolnay Muzeju Vasarely Madarska moderna galerija Muzeju Dóm Gledališče Márkus Panonski filharmoniki Galerija Parti gledališča Bóbita Damija paše Jakoválija Hasszána Druba Mecseki Erdészeti Zrt. Univerzitetnem odru Janus damiji paše Gázi Kászima Galerija Nádor Bazilika svetega Petra Center Cella Septichora Starokrščanski mavzolej Narodnem gledališču v Pécsi Narodni park Donava-Drava Vinska cesta Pécs-Mecsek Grad v Pécsvárad Siklós Thermal Spa Grad v Siklós Grad v Simontornya Faddi Varga János Muzeju Wosinszky Mór spominska hiša Mihálya Babitsa Vinska cesta Szekszárd Etnološki zbirki na prostem Kopališče Szigetvár Kopališče Tamási Druba Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Vinska cesta Villány-Siklós Muzej pirhov/Zakladnica Szalma Kincstár Hotel dvorec Szent Gaál Naslov Abaliget Baja, Szent Imre tér 2. Barcs, Május 1. u. 2. Bikács, Kistápé-Liget Bikal, Rákóczi u. 22. Bikal, Rákóczi u. 22. Bőszénfa, Malom u. 3. Bükkösd Csokonyavisonta, üdülőterület Dombóvár-Gunaras, Alkotás tér 1. Dombóvár-Gunaras, Kerner tér 1. Dunaföldvár, Rátkai köz 2. Felsőtengelic Harkány, Kossuth L. u. 7. Hencse, Kossuth u. 1-3. Kaposmérő, Rákóczi u. 22. Kaposvár Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. Kaposvár, Csík Ferenc sétány Kaposvár, Fő u. 10. Kaposvár, Keceli-bejáró Kaposvár, Rákóczi tér Kaszó Komló-Sikonda, Fürdő u. 5. Kutas-Kozmapuszta Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a. Máriagyűd, Vujicsics u. 66. Nagyatád, Széchenyi tér 11. Orfű Ozora, Várhegy utca Patca Pécs Pécs, Ágoston tér Pécs, Árpádtető Pécs, Hajnóczy u. 41. Pécs, Janus P u. 11. . Pécs, Káptalan u. 2. Pécs, Káptalan u. 3. Pécs, Káptalan u. 4. Pécs, Káptalan u. 8. Pécs, Karvaly dűlő 6. Pécs, Király u. 19. Pécs, Mária u. 1. Pécs, Mária u. 18. Pécs, Rákóczi u. 2. Pécs, Rét u. 8. Pécs, Szántó K.J. u.1. Pécs, Széchenyi tér Pécs, Széchenyi tér 15. Pécs, Szent István tér Pécs, Szent István tér Pécs, Szent István tér Pécs, Színház tér 1. Pécs, Tettye tér 9. Pécs, Vince u. 9/2. Pécsvárad, Vár u. 45. Siklós, Baross G. u. 8/a. Siklós, Vajda tér 8. Simontornya, Vár tér 10. Sióagárd-Leányvár Szekszárd, Béla tér 1. Szekszárd, Szent István tér 10. Szekszárd, Táncsics u. 3. Szenna, Rákóczi u. 2. Szigetvár, Tinódi út 1/1. Tamási, Hársfa u. 3. Tamási, Szabadság u. 29. Villány, Deák F. u. 22. Zengővárkony Zomba, Szentgálszőlőhegy 83. Nadaljnje informacije Telefonska številka +36 72498-766 +36 79324-144 +36 82565-500 +36 75532-919 +36 72459-546 +36 72459-546 +36 82570-519 +36 82475-624 +36 74460-335 +36 74465-335 +36 75341-176 +36 74532-720 +36 72480-251 +36 82481-245 +36 82477-061 +36 82528-311 +36 82505-100 +36 82317-012 +36 72314-011 +36 82517-903 +36 82528-450 +36 82445-181 +36 72582-060 +36 82568-400 +36 72421-296 +36 72579-000 +36 82351-802 +36 74498-652 +36 30411-6002 +36 72310-800 +36 72244-440 +36 72252-478 +36 72310-544 +36 72514-045 +36 72514-044 +36 72510-046 +36 72513-057 +36 20470-7266 +36 72310-539 +36 72212-842 +36 72210-301 +36 72313-853 +36 72508-200 +36 30291-6013 +36 72321-976 +36 72225-404 +36 72513-030 +36 72224-755 +36 72312-179 +36 72211-965 +36 72517-200 +36 30332-8608 +36 72466-577 +36 30741-8685 +36 72579-427 +36 74486-354 +36 74315-550 +36 74419-667 +36 72529-610 +36 302171-552 +36 73510-485 +36 74471-151 +36 74273-940 +36 72492-181 +36 72465-316 +36 74431-256 e-pošta dunadrava@ddnp.kvvm.hu gemenc@gemenczrt.hu gyogyfurdobarcs@fibermail.hu info@zichyparkhotel.hu info@elmenybirtok.hu info@puchner.hu szarvas.boszenfa@sic.hu csokonyafurdo@invitel.hu gunarasfurdo@t-online.hu sales@gunaras.hu dunafoldvar@tourinform.hu hotelorchidea@t-online.hu harkanyfurdo@t-online.hu info@europeanlakes.com kassai@lovasijaszat.hu info@sefag.hu info@viragfurdo.com titkarsag@smmi.hu meistro@t-online.hu titkarsag@csiky.hu titkarsag@kaszort.hu szobafoglalas@sikondafurdo.hu reservation@hotel-hertelendy.hu info@hertelenditermal.hu gyudpleb@t-online.hu gyogyfurdo@nagyatad.hu pipovar@gmail.com info@katicatanya.hu Spletna stran www.ddnp.hu www.gemenczrt.hu www.barcs.hu/termal www.zichyparkhotel.hu www.elmenybirtok.hu www.puchner.hu http://szarvasfarm.ke.hu www.zoldvolgyert.digitalplus.hu www.csokonyavisontafurdo.hu www.gunarasfurdo.hu www.gunaras.hu www.hotelorchidea.hu www.harkanyfurdo.hu www.europeanlakes.com www.kassai-lovasijaszat.hu www.lovasakademia.hu www.sefag.hu www.viragfurdo.com www.smmi.hu www.meistro.hu/lovas www.csiky.hu www.kaszort.hu www.sikondafurdo.hu www.hotel-hertelendy.hu www.hertelenditermal.hu www.mariagyud.extra.hu www.nagyatad.hu

www.katicatanya.hu www.zsn.hu www.mecsextrem.hu www.pecsiharmadikszinhaz.hu www.jpm.hu www.jpm.hu www.jpm.hu www.jpm.hu www.markuszinhaz.hu www.pannonfilharmonikusok.hu www.partigaleria.hu www.bobita.hu www.mecsekerdo.hu www.jesz.pte.hu www.nadorgaleria.hu http://pecsibazilika.hu www.pecsorokseg.hu www.pecsorokseg.hu www.pnsz.hu www.ddnp.hu www.pecsmecsekiborut.hu www.siklosfurdo.hu www.siklosivar.hu www.margitpince.hu www.wmmm.hu www.babitsmuvhaz.hu www.szekszardiborut.hu www.szenna.hu www.szigetvarigyogyfurdo.hu www.tamasistrand.hu www.gyulajzrt.hu www.borut.hu www.szentgaal.hu

mecsextrem@mecsekerdo.hu info@pecsiharmadikszinhaz.hu art@jpm.hu art@jpm.hu art@jpm.hu art@jpm.hu info@markuszinhaz.hu info@pfz.hu partigaleria@gmail.com bobita@bobita.hu vadaszat@mecsekerdo.hu mikuli.janos@pte.hu info@nadorgaleria.hu iroda@pecsibazilika.hu jelentkezes@pecsorokseg.hu heritage.pecs@mail.datanet.hu szervezes@pnsz.hu dunadrava@ddnp.kvvm.hu info@pecsmecsekiborut.hu pecsvarad@tourinform.hu info@siklosfurdo.hu siklos@tourinform.hu faddivarga@margitpince.hu lovascs@wmmm.hu info@babitsmuvhaz.hu borut@enternet.hu titkarsag@smmi.hu furdo@szigetviz.hu furdo@tamasistrand.hu titkarsag@gyulajzrt.hu info@borut.hu kastely@szentgaal.hu

38

Tourinform Bonyhád H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. Tel: +36 74/451-342 Fax: +36 74/451-342 E-mail: bonyhad@tourinform.hu Tourinform Bóly H-7754 Bóly, Erzsébet tér 1. Tel: +36 69/368-100 Fax: +36 69/368-100 E-mail: boly@tourinform.hu Tourinform Dombóvári kistérség H-7200 Dombóvár, Szabadság u. 16. Tel: +36 74/466-053 Fax: +36 74/466-053 E-mail: dombovar@tourinform.hu Tourinform Dunaföldvár H-7020 Dunaföldvár, Rátkai köz 2. Tel: +36 75/341-176 Fax: +36 75/341-176 E-mail: dunafoldvar@tourinform.hu Tourinform Harkány H-7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a Tel: +36 72/479-624 Fax: +36 72/479-989 E-mail: harkany@tourinform.hu Tourinform Kaposvár H-7400 Kaposvár, Fő u. 8. Tel: +36 82/512921 Fax: +36 82/320-404 E-mail: kaposvar@tourinform.hu

Tourinform Keleti-Mecsek H-7333 Kárász, Petőfi u. 36. Tel: +36 72/420-074 Fax: +36 72/420-074 E-mail: karasz@tourinform.hu Tourinform Mohács H-7700 Mohács, Széchenyi tér 1. Tel: +36 69/505-515 Fax: +36 69/505-504 E-mail: mohacs@tourinform.hu Tourinform Nagyatád H-7500 Nagyatád, Széchenyi tér 1/a Tel: +36 82/351-506 Fax: +36 82/351-506 E-mail: nagyatad@tourinform.hu Tourinform Orfű H-7677 Orfű, Széchenyi tér 1. Tel: +36 72/598-116 Fax: +36 72/598-119 E-mail: orfu@tourinform.hu Tourinform Pécs H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: +36 72/213-315 Fax: +36 72/212-632 E-mail: pecs@tourinform.hu Tourinform Pécsvárad H-7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31. Tel: +36 72/466-487 Fax: +36 72/466-487 E-mail: pecsvarad@tourinform.hu

Tourinform Siklós H-7800 Siklós, Felszabadulás u. 3. Tel: +36 72/579-090 Fax: +36 72/579-091 E-mail: siklos@tourinform.hu Tourinform Szekszárd H-7100 Szekszárd, Béla tér 7. Tel: +36 74/315-198 Fax: +36 74/510-131 E-mail: szekszard@tourinform.hu Tourinform Tamási H-7090 Tamási, Szabadság u. 29. Tel: +36 74/470-902 Fax: +36 74/470-902 E-mail: tamasi@tourinform.hu

Kolofon: Po naročilu družbe Magyar Turizmus Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Oblikovanje: VIVA Média Holding Kft. Tiskarna: Komáromi Nyomda és Kiadó kft. Brezplačen izvod Pécs, 2011

hungary.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful