You are on page 1of 284

Florica BECHET (coordonator), Ioana COSTA, Doina DOROFTEI, Octavian GORDON, Simona NICOLAE, Maria-Luiza OANCEA, Gabriela

CREŢIA (consultant)

TOPONIMIA MITICĂ EUROPEANĂ

INSTITUTUL DE STUDII CLASICE

Florica BECHET (COORDONATOR) Gabriela CREŢIA (CONSULTANT), Ioana COSTA • Doina DOROFTEI, Octavian GORDON • Simona NICOLAE, Maria-Luiza OANCEA

TOPONIMIA MITICĂ EUROPEANĂ

2010

Referenţi ştiinţifici: Prof. dr. FLORENTINA VIȘAN Prof. dr. LARISA AVRAM

Volum îngrijit de: Florica BECHET Simona NICOLAE Repartiţia literelor: Florica BECHET (F-Ph, G, H, R, X), Ioana COSTA (C, I, J, K, P, Y), Doina DOROFTEI (A, B), Octavian GORDON (S, T), Simona NICOLAE (L, M, N, Z), Maria-Luiza OANCEA (D, E, O, V)

Şos. Panduri, 90-92, Bucureşti – 050663; Telefon/Fax: 410.23.84 E-mail: editura_unibuc@yahoo.com Internet: www.editura.unibuc.ro

Coperta volumului: Ilinca HALICHIAS
Pe copertă: Odysseu şi Diomede (vas conservat la Muzeul Naţional de Arheologie din Napoli)

Tehnoredactarea computerizată: Victoria Iacob

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010 ISBN xxx-xxx-xxx-

Volumul a fost realizat în cadrul poiectului GEOMITICA, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.

.

incluzând elemente extra-europene numai în măsura în care au atingere cu Antichitatea greco-romană. al antropologiei culturale. care să ofere un model flexibil şi interactiv. după caz. în context literar şi istoric. centru de cercetare al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti. traducătorilor şi . până acum. cât şi profesorilor. Preliminarii Lucrarea de faţă. Proiectul îşi propune identificarea şi evidenţierea. Glosarul este completat de o bază de date accesibilă pe web şi CD. cercetătorilor. cu precădere europene şi. Acestea sunt însoţite de indicaţii geografice sau literare. în traducere) românească. fiind conceput pe câteva nivele fundamentale. tocmai datorită dificultăţilor pe care le ridică. proiectul urmăreşte identificarea miturilor şi a legendelor legate de toponimele din spaţiul şi din epoca menţionate. reprezintă o primă parte a unui proiect de cercetare (PN II IDEI. editat de Academia Română. desfăşurat în cadrul Institutului de Studii Clasice. atât elevilor şi studenţilor. în conformitate cu scopurile sale multiple şi interdisciplinare. fiind reluată în formă restrânsă în ediţiile succesive ale Îndreptarului ortografic. servind la identificarea locului. a regiunii sau a formei de relief. Astfel. De menţionat faptul că. pentru transliterarea numelor latineşti şi greceşti: ultima propunere. Colectivul de cercetare îşi propune realizarea unei paradigme de cunoaştere şi învăţare. s-a urmărit realizarea unui glosar de toponime greceşti şi latineşti.CUVÂNT ÎNAINTE I. în vederea creării unui atlas interdisciplinar. în limba română. Prezentul glosar de toponime cu relevanţă mitică îngemănează mai multe domenii ştiinţifice. cel lingvistic. care nu a beneficiat în spaţiul românesc de o abordare bazată pe metodele şi instrumentele ştiinţei moderne. în special. proiectul tratează un domeniu de larg interes. La un al doilea nivel. istoric şi mitologic al spaţiului european. de care sunt legate reperele mitice ale Antichităţii şi ale Evului-Mediu greco-latin. nr. geografic. a toponimelor greco-latine. în transliterare (sau. eficient şi exhaustiv. ortoepic şi de punctuaţie. 388/2007). ortoepic şi morfologic al limbii române (1982). apare în Dicţionarul ortografic. ultima variantă a DOOM (2005) a renunţat la acest capitol. relativ sumară. La un prim nivel. dominat de cultura greco-latină. a celor din zona Mării Mediterane şi a spaţilui pontic. nu există un set de norme oficial şi unanim acceptat. sub forma unei hărţi interactive. intitulată Toponimia mitică europeană.

oraş dezvoltat dintr-o aşezare romană şi prefectură în Franţa / Viena – capitala Austriei. . cetate sud-pontică. slava veche. la sfârşitul îndreptarelor ortografice şi în DOOM. astăzi Istra. 1964-1993). Salonic / Thessalonic. ele nefiind aplicabile tuturor toponimelor. 2004-2009. engleza. Exemple de felul celor de mai jos demonstrează cu limpezime utilitatea unei lucrări al cărei caracter normativ să fie dublat de explicaţii succinte. Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteani). ci oferind şi norme justificate ale modului în care termenii acestui domeniu pătrund în limba română. Callatis / Mangalia / Pankalia / Cerbatis / Acerbis. Istanbul / Stambul / Constantinopol / Ţarigrad. greaca din diferite perioade etc. Heracle(e)a / Heracleia. Tomi(s) / Constanţa / Kustendji / Kostence. Numai că normele existente nu rezolvă întreaga problematică. sub formă de anexe. Argamum / Orgame. coordonatori Cristian Bădiliţă. Situaţia pe plan naţional Toponimia greco-latină a fost tratată în studii şi lucrări de specialitate doar din perspectivă lingvistică. şi normele de transliterare elaborate şi folosite de colectivul care traduce şi editează Septuaginta (NEC-Polirom. Roma / Râm (în limba cronicarilor). prin adoptarea unor extrem de succinte norme ortografice valabile în cazul transliterării numelor proprii greceşti şi latineşti şi prin prezentarea unor liste minimale de nume proprii. de asemenea. jurnaliştilor. pătrunse în limba română în perioade diferite de evoluţie a acesteia şi prin intermediul altor limbi sau idiomuri (franceza. Vienne – râu.). Din acest punct de vedere ni se pare absolut necesară crearea unui glosar cu funcţie normativă care să rezolve problema lingvistică (prin indicarea ortografiei şi a pronunţiei corecte şi a cazurilor în care pot fi acceptate mai multe variante) şi să elimine posibilele confuzii între realităţi geografice diferite sau între denumiri diferite ale aceleiaşi localităţi sau forme de relief. Bucureşti. Există. (H)istria. colonie milesiană pe ţărmul Mării Negre. redactorilor şi editorilor şi. proiectul dezvoltă un sistem de cunoaştere şi învăţare cu o bază largă de aplicabilitate şi cu o adresabilitate ce are în vedere paliere de vârstă şi instruire diferite. peninsulă de pe coasta Mării Adriatice. o colonie a Megarei. regiune împărţită între Croaţia şi Slovenia. II. dar şi aşezare din Bithynia. stabilite de coordonatorii editiei. dar care să permită deosebirea unor realităti geografice al căror nume este atât de asemănător: Bretagne – provincie franceza / Marea Britanie / Noua Britanie – insulă în arhipelagul Bismarck / Britannia – provincie romană. un set de norme de ortografiere a numelor proprii greceşti în paginile introductive ale ediţiei complete a operelor lui Platon (coordonatori: Petru Creţia şi Constantin Noica. în mediu instituţional sau individual. Propunând nu doar cunoaşterea sistematică a unui palier al Antichităţii şi Evului-Mediu – geografia mitică şi istorică ‒. Durostorum / Durostolon / Dârstor / Silistra. nu în ultimul rând. publicului larg.8 translatorilor. Editura Ştiinţifică. astăzi numai o comună şi sit arheologic / (H)istria. nume purtat de mai multe aşezări antice (Heracleea Pontică.

în chip misterios. aşezare de origine greacă din Gallia Narbonensis. Heraclea Minoa. istoriei mentalităţilor. toponime uşor confundabile cu Locris. în clipa descălecării sale pe aceste tărâmuri pustii: Nemo est! („Nu există nimeni!”). regiune în nordul golfului Corint. insulă din arhipelagul Cicladelor. deosebită prin epitet de o altă cetate macedoneană. cunoscută în Antichitate şi sub numele Salices / Tzasclis. cea din Tracia-Propontida. în sudul Italiei. Heracleea. Exemple ca acelea de mai jos probează interesul pe care îl poate avea o asemenea abordare: denumirea insulei Leuke (Insula Albă sau Insula Şerpilor). conform mitului transmis de poetul roman Ovidiu. şi trimite la un episod al legendei Lânei de aur: momentul în care Medeia. după ştiinţa noastră. Cât priveşte al doilea nivel de dezvoltare al proiectului pe care echipa de cercetare a Universităţii din Bucureşti îl susţine – şi anume inventarierea denumirilor geografice europene legate de aspecte mitologice sau legendare – problematica nu a fost abordată. Heracleea Sintica. şi unde eroul ar fi continuat să trăiască. trimiţând la nume din surse antice (cu menţionarea. Locroi (latinizat Locri). ce indică ortografii şi pronunţii eronate. aşezare africană. domenii ce pot contribui la compunerea unei identităţi comune a spaţiului european. Presupunem că nu mică le va fi mirarea celor care vor afla că vechiul nume al Constanţei. devenită Cavalerois. volum (în varianta restrânsă). Heracleea Lyncestis. Necesitatea alcătuirii unei asemenea lucrări. substantivul grec tome. reprezintă. aflate toate în partea continentală a Eladei. regiune aflată la nord de Doris. Heracleea Caccabaria. azi Cavalaire sur Mer. în care. de nicio lucrare sistematică. transpunând astfel un întreg segment al istoriei Greciei antice în Lumea Nouă contemporană. fugită de acasă împreună cu Iason. cât şi ca bază de date (în varianta completă). Heracleea. nu există nicio lucrare care să permită corelarea toponimiei europene cu ansamblul miturilor greco-latine şi relevarea unor aspecte ce ţin de domeniile etimologiei. regiune aflată în apropierea golfului Eubeic. Locris Opuntios. colonie a Megarei din Lucania. Propria noastră experienţă ne-a adus în faţa unei întregi cărţi. care ar proveni. Tomis. localitate din Caria. pe care-l . bunăoară. azi Sarichioi sau Enisala. Locris Ozolia sau Hesperia. Heracleea din Siria. şi Locroi Epizephyrioi (Locri Epizephyrii) din Bruttium. relegat aici. conform unei etimologii populare destul de răspândite. antropologiei culturale. Cu alte cuvinte. atât în forma clasică. după tradiţie. unde franţuzescul les Detroits „strâmtorile” (termen generic pentru a desemna strâmtorile Bosfor si Dardanele) a fost confundat cu localitatea americană Detroit. localitate din Sicilia. când nu conţin de-a dreptul greşeli. în pronunţie târzie [tomi] „tăiere”. dar care nu există în original. bazate pe o legendă. unele foarte apropiate în spatiu: Locris Epicnemis. în literatura de specialitate din România. este accentuată şi de prea numeroasa apariţie a unor aşa-zise instrumente normative. Heracleea ad Salbacum. traduse din limba franceză. în imediata vecinătate a primei. denumirea localităţii Nămăieşti.9 Heracleea. de la sintagma latinească rostită de Apostolul Luca. şi acesta cu mai multe atestari. a cărţii şi a versului). cetate din Macedonia. Thetis. ar fi fost transportat trupul lui Ahile de către mama sa. aşezare dobrogeană.

Istrul se despărţea în două braţe. Aquila'93. III. semnalarea excepţiilor şi alcătuirea unui corpus de termeni cât mai cuprinzător pentru ilustrarea teoriilor prezentate. de aceea. aruncându-le în mare una câte una. şi pronunţia corectă a acestor termeni (situaţia este valabilă inclusiv pentru termenii biblici). istorii ale popoarelor şi . în golful Trieste. Situatia pe plan internaţional În toate limbile de cultură. numeroase dicţionare mitologice (A. Scarre. în vremurile de demult. îşi taie în bucăţi fratele. The Penguin Historical of Ancient Greece. ed. R. în bună măsură. de Mihai Popescu. Dăm drept exemplu numele celebrului roman al lui Petroniu. Socotim. Satyricon. Dicţionar de mitologie generală. 1892. dintre care unul se vărsa în Marea Adriatică. coord. până nu demult. Anglia. Morkot. The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome. Dana Zamoşteanu. iar locul din care a făcut cale-ntoarsă şi unde şi-a îngropat băiatul s-a numit Tomi „ciopârţirea”. Bucureşti. 1983.). 1995). rom. aflată la vreo 500 de stadii de gura de vărsare a Dunării în mare. pe cât e cu putinţă.10 ajutase să obţină lâna de aur. Polirom. de pe ţărmul Adriaticii. care. de Emanuela Stoleriu. Balaci. Dicţionar de mitologie greacă şi romană. 2005. era scris în franceză Satiricon. vechiul nume al Dunării era Hister (Ister): o seamă de legende antice spuneau că. J. de pe ţărmul Mării Negre. 2003. Anglia. Bucuresti. 1996. Bucureşti. Pierre Grimal. trad. ed. completarea acestora. Dragoş Cojocaru. absolut necesară repunerea în discuţie a puţinelor norme existente în limba româna. Mic dicţionar mitologic. rom. Atlas antiquus. S. problema transliterării toponimelor greco-latine a fost de multă vreme reglementată. tatăl se opreşte să culeagă rămăşiţele fiului mort. acolo unde înainta în mare peninsula (H)istria. 2003. s-a trecut la acceptarea şi recomandarea formei mai apropiate de forma de origine: Satyricon. este. şi cetatea (H)istria. desigur. Bucureşti. 1969 – cu mai multe reeditări. Există. Tendinţa actuală înregistrată în limbile de circulaţie internaţională se manifestă însă spre o reevaluare a vechilor ortografieri. Anna Ferrari. în urma unei lungi şi foarte documentate argumentări făcute de unul dintre cei mai mari exegeţi contemporani ai acestuia. Al doilea plan pe care se axează proiectul ilustrat în aceste pagini şi care se poate înscrie în domeniul larg al antropologiei culturale. etc. în sensul unei transliterări cât mai apropiate de originalul greco-latin şi care să sugereze publicului larg. Victor Kernbach. Perthes. aşa-zisa „despărţire” în două braţe a Dunării face parte din legenda Argonauţilor. C. celălalt ajungea până la Marea Neagră. Atlas de istorie a lumii vechi. trad. Gotha. Dicţionar de mitologie greacă şi romană. Oradea. Pascu. 1971. atlase ale lumii vechi (Atlas istoric. Un alt exemplu ar putea fi numele identic al unor toponime care au legătură cu Dunărea: regiunea (H)istria. pe punctul de a fi ajunsă de tatăl său. trecând pe lângă o importantă aşezare care şi-a luat numele de la marele fluviu. neabordat în lucrările de specialitate elaborate pe plan internaţional.

ci şi cele mai răspândite. editat în formă clasică şi în format electronic. Place-Names in Classical Mythology: Greece. cum ar fi traducerile şi interpretariatul din limbile moderne. Saglio. 1989. Pauli-G. care încearcă.11 ţărilor lumii. pe scară redusă. ce îmbină valenţele unui glosar normativ cu cele ale unui atlas mitico-legendar. The Oxford Calssical Dictionary. care urmăreşte crearea în limba română a unei biblioteci de traduceri din cultura clasică greco-romană. echipa de cercetare a tratat materialul obţinut în scopul unei cât mai largi aplicabilităţi a rezultatelor. geografia diacronică (domenii de cercetare fundamentală). Thesaurus linguae graecae. mitologia comparată ca ramură a antropologiei culturale. H. Perseus. alături de proiecte ca Thesaurus linguae latinae. Paris. Bell. proiecte dezvoltate sau preluate de toate marile universităţi ale lumii. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. în bibliografia ce ne-a fost accesibilă şi în proiectele a căror descriere am putut-o consulta în bibliotecile fizice şi virtuale. Kroll. Oxford. Nu există însă. oferind o paradigmă de studii interculturale şi un model de utilizare a metodelor informatice în ştiinţele socio-umane. lucrarea propusă. 1970 etc. 1877-1929. Menţionăm totodată că demersul nostru se înscrie într-o tendinţă editorială vădită. presupun mânuirea unei vaste palete de cunoştiinţe legate de Antichitate şi de Evul Mediu.). Ausfuerliches Lexikon der Griechischen und Roemischen Mythologie. Wissowa-W. din spaţiul european. Suntem convinşi că un asemenea atlas. Berlin. dar şi din cel american şi asiatic. Metodologia cercetării Proiectul presupune abordarea unor metode interdisciplinare. importanţa aplicativă a acestui proiect se vădeste în sistematizarea funcţională a unui material amplu şi excesiv dispersat în domenii foarte variate. În cadrul acestei orientări. Daremberg. Realencyclopaedie der Classischen Altertumswissenchaft. lingvistica comparată indo-europeană. Pornind de la lexicologia tradiţională. Numeroase domenii actuale de activitate. Berlin. IV. 1884-1937. 1893. Oxford. nu numai acelea extrem de specializate şi care implică un număr limitat de cunoscători. o abordare similară demersului nostru. W. De aceea. Roscher. precum şi din literatura creştină a Evului Mediu. enciclopedii (Ch. Face excepţie lucrarea lui Robert E. o lucrare care să evidenţieze sistematic legăturile dintre toponimia actuală şi mitologia greco-romană. este un instrument de lucru absolut necesar. s-ar înscrie cu uşurinţă în circuitul internaţional. A. Doar prin această sistematizare . Edm. gramatici comparate şi alte asemenea instrumente de lucru.

poate fi folosită şi pentru realizarea unor statistici din care să rezulte gradul de asimilare în cultura română a unor realităţi istorice cu ecouri diferite. harpie. herculean). homeric. Se pot evidenţia astfel personaje sau spaţii geografice al căror nume a fost cunoscut şi asimilat în limba româna. Realizarea acestui corpus va demonstra şi extraordinara permeabilitate a limbii şi a culturii române. uneori cu secole înainte. Dicţionarul Enciclopedic). veneric. dicţionare ce tratează marginal o serie extrem de largă de termeni utilizaţi de limba româna. în comparaţie cu altele ce au pătruns în ultimii ani datorită exploziei informaţionale şi al căror nume a fost preluat din limbile moderne de circulaţie internaţională. Florica Bechet . pegas. Sistematizarea acestor termeni prin constituirea unei baze de date. deschise către civilizaţiile lumii şi integrate. Dicţionarul de Neologisme. DOOM.12 se poate obţine normarea coerentă şi eficientă a preluării unui număr impresionant de cuvinte din spaţii culturale diferite şi din epoci istorice care se întind pe mai bine de două mii de ani. între acestea. Sperăm ca realizarea glosarului propus să contribuie şi la completarea judicioasă a importantei serii de dicţionare publicate în ultimii ani de către instituţii specializate (Micul Dicţionar Academic. în mod firesc. alteori a devenit paradigmatic şi a fost transformat în substantiv comun sau adjectiv cu sensuri substanţial schimbate (meduză.

cum ar fi Phaleron / Faleron. a cărui pronunţie diferă de cea a vocalei i. Thessalia. Am ezitat şi am acceptat mai multe forme în cazul câtorva nume. folosirea literei f în transliterare. gy. Naxos. pentru limba greacă. şi latineşti). scanner. Socrate. cu aspiratele. pentru a sugera pronunţia [che]. Titus. în transcrierea numelor proprii greceşti (în cazul nostru. Libya. Ottawa. pentru care numele intrate în uz se îndepărtează prea mult de forma din limba de origine. Homer. în toate cazurile în care nu există o formă românească statornicită printr-o lungă şi unanimă tradiţie (Atena. am urmat tendinţele manifestate de autorii ediţiei Platon mai sus citate. am propus folosirea literei k în cazul grupurilor ke. Fedru. fiind [ü]. ni s-a părut că un cititor modern este destul de familiarizat cu geminatele (Abba. Am încercat să păstrăm sau să reintroducem (în cazul unor forme deja intrate în limbă) consoanele aspirate (ph. Hercule. office. am evitat. am încercat să propunem o formă care să îndrepte cititorul atât spre numle grec sau latin. Theseu. Kybele etc. pentru a nu fi şocat la contactul cu forme conţinând asemenea semne şi pentru a identifica şi pronunţa fără dificultate cuvinte precum Hephaistos. Roma. Lemnos. Dardanele. într-o mare măsură. Phthiotis / Phtiotida. în forma transliterată. theme). Există şi forme reetimologizate . gi. îşi pierd desinenţa: Corint (nu Corinth). Electra. Syria. ki.). Nu am păstrat aspiratele în poziţie finală absolută în forme deja intrate în limba română sau care. Aiolos / Eol. Astfel. Horaţiu.Norme de transliterare În transliterarea termenilor greco-latini. cu foarte puţine excepţii. th. Astfel. nu am putut face acelaşi lucru pentru grupurile ge. style). Olymp. Beoţia. În general. ky. Rhodos. ca şi cu semnul y (symbol. [ghi]. Aiacos / Eac. Platon. Plutarh (nu Plutarch). În general. [chi] – valabilă şi în greacă şi în latină. Ahile. cel puţin în forma grafică (paragraph. Iocasta. ch) şi geminate. care însă. cât şi spre o pronunţie cât mai apropiată de limba greacă sau latină. în ambele limbi avute în vedere. ca şi semnul y. Vitruviu etc. Sisif (nu Sisiph sau Sisyph). Philoctet. Meduza. Hippolyt. ca în franţuzescul bruit. În schimb. Corint. letter). se pronunţă [ghe]. cu riscul unei incosecvenţe de transliterare. am hotărât să transliterăm forma grecească / latinească. dat fiind că sunetul ce-i corespunde nu exista în această limbă.

z în lat. Pronunţat h. ci numai în . a. lat.urmat de k. b = rom. z. b lat. fiică a lui Okeanos şi mama lui Ahile.. între toponime şi personaje diferite. nu Rhadamanthys). Eac. e. Ahile. u sau orice consoană pronunţat ghe. th = rom. dar şi nume cu o formă fixată de multă vreme în limba română asupra cărora nu am intervenit deloc (Eol. Dăm aici lista echivalenţelor. lat. lat.urmat de a. z gr. pentru a putea fi recunoscute (Clythemnestra. t în lat. care aveau nevoie de unitate şi coeziune. e lat. aceeaşi pronunţ ie şi pentru spiritul aspru din gr. g./lat. th = lat. f gr. b. ci şi necesitatea reconstituirii familiilor etimologice. lat. nu Aiolos.urmat de a. nu Clythaimnestra. k = rom. ghi în gr. d = rom. iubitul zeiţei frigiene Kybele. i = rom. Fedra. La baza schimbărilor operate asupra termenilor cu o formă deja fixată în limba română a stat nu numai intenţia de a-l apropia pe cititorul fără cunoştinţe în domeniul limbilor vechi de forma şi pronunţia originară.urmat de e sau i pronunţat n în greacă . lat. fiica lui Uranos şi a Gaiei şi soţie a lui Okeanos. printr-o grafie cât mai apropiată de cea din limba de origine. lat. e = rom. f = rom. a gr. nu Phaidra. şi posibilitatea de a distinge. şi Thetis. Rhadamanthe. divinitate marină. nu Aiacos. o. c Echivalentul grafic românesc = rom. a căror adevărată identitate depindea de o geminată sau de o aspirată (Tethys.. k . q = lat. cu indicaţia pronunţiei: Litera gr. o. u sau orice consoană . z = rom. Attis. i. pronunţat i pronunţat k . o. g. u sau orice consoană pronunţat ce. d gr. d. i gr. g gr.urmat de e sau i latina târzie pronunţat g . fiica regelui atenian Cranaos şi regiune din Attica numită după această eroină).urmat de a. e = rom. nu Achilleus). h. k = lat. g = rom. h = rom. c Pronunţia pronunţat a pronunţat b pronunţat c Contextul fonetic care determină pronunţia gr.14 numai pe jumătate. pronunţat e pronunţat th în gr. ch pronunţat d pronunţat e pronunţat f pronunţat dz/z în gr. şi Atthis. e gr. a = rom. lat. h gr. lat. .

s gr. . s = rom. ~. r. ae = rom.. h în lat. m gr.urmat de e sau i pronunţat l pronunţat m pronunţat n pronunţat x pronunţat o pronunţat p pronunţat r pronunţat s pronunţat t pronunţat u pronunţat ü pronunţat ph în gr. B. au = rom. lat. ou F. y gr. n = rom. ai. m = rom. ps = rom. ou = lat. u gr f = lat. e în latina târzie pronunţat au pronunţat eu pronunţat u pronunţat ou gr. l gr.. pronunţat ps pronunţat o pronunţat ai în ambele limbi. r gr. n. lat. lat. u = rom. ch = rom. t = rom. u gr. r. o gr. pronunţat ch în gr. o = rom. o = rom. oi = lat. ph = rom. f în lat. lat. ou = rom. x = lat. ae gr. t. y = rom. s. oe = rom. p = rom. lat. lat. oe gr. x = rom. chi în greacă . lat. u = rom. o. eu gr. e în latina târzie pronunţat oi în ambele limbi. au = lat. n gr. p. ph gr. c = lat. w gr. t lat. m. eu = rom. oi. x gr. lat. l. eu= lat. rh = rom. ch gr. ai = lat. p gr.15 pronunţat che. a u gr. l = rom.

.

glosar .

.

corăbiile greceşti au fost risipite de furtună. [Abai) – cetate aflată în partea de nord-vest a regiunii Phokida. Pindar. Idomeneia. . în amintirea prietenului său Abderos din Opusul Locridei. sau. Homer. în apropiere de munţii Keraunieni. 10. de unde a fost alungat de un şarpe. sunt menţionaţi în Iliada ca „vânjoşi…cu cozi împletite pe spate. de Heracles. Abas a avut cu Aglaia doi gemeni. SURSE: Apollodor. Ei s-au stabilit acolo. în fruntea Abanţilor. SURSE: Pausanias. Elephenor a supravieţuit războiului. Abantis (gr. Mai târziu au fost izgoniţi de vecinii lor din Apollonia. În amintirea lui. de unde şi-a adunat luptătorii. Abanţii erau urmaşii lui Abas. -ae) – cetate în Tracia. ♦ Elephenor. Poartă şi în zilele noastre acelaşi nume. lat. În alte versiuni. Acamas şi Demophon. ♦ Abanţii.33. Istorii. a fost întemeiată de Abas. 1.146. 35. Viaţa lui Theseu. şi o fiică. aflată la est-nord-est de gura râului Nestos (bulgarul Mesta). 1034. Pausanias.464. mari truditori”. Istorii. fiul lui Chalcodon şi nepotul lui Abas. eponim al regiunii Lyrkeia din Pelopones.6. Fabule. şi-a ucis din greşeală bunicul. în Grecia continentală. 10. locrienii din cetatea Thronion de pe ţărmul râului Boagrios şi Abanţii din Eubea au eşuat cu opt corăbii. 2. Tzetzes. Situl arheologic şi ruinele templului lui Apollo se găsesc astăzi lângă satul Calapodi. Descrierea Greciei. Biblioteca. eponimul poporului eubean al Abanţilor. 8. Comentarii la Lycophron.32. Abantias) – vechiul nume al insulei Eubea. însoţitorii săi au mers în Epir. în altă versiune.46. 8.10. -orum şi Abdera. în Abantia (sau Amantia). 3. ♦ Conform legendei. Abdera (gr. Hyginus. apoi în Epir. fiindcă nu avea voie să pună piciorul în Eubea. Plutarh. „Abanţii cei vajnici”. drept urmare fiind nevoit să se exileze. Pythice. jAbantiv~) – ţinut din Thesprotida Epirului.A Abai (gr. a avut ca tovarăşi pe fiii lui Theseu. într-o tradiţie ateniană mai recentă. care l-a ajutat să păzească iepele lui Diomede. lat. regele Argosului. Elephenor a fost ucis la Troia de către Agenor.22. cu treizeci de corăbii. Descrierea Greciei. omorându-l. la întrecerile atletice anuale din cetate nu aveau loc curse cu atelaje de cai. 97. Pausanias. pe ţărmul Mării Adriatice.17. căsătorită cu Amitaon.35. Herodot. descen-dentul lui Erechtheu. 5. fiul lui Hermes sau al lui Poseidon (zeul mărilor şi protectorul cailor) şi al naiadei Thronia. ♦ Conform legendei a fost întemeiată de Abdera. În versiunea homerică. Lyrcos.3. 911. a avut şi un fiu bastard. acestea au răsturnat carul lui Abderos. Iliada. ♦ La întoarcerea de la Troia. căruia i-a urmat la tron. a participat la războiul troian. strămoşul lui Perseu. Abdera. Abantia (gr. Ca pretendent la mâna Elenei. SURSE: Herodot. 4. jAbantiv~ sau jAbantiav~. peste drum de Thasos. Descrierea Greciei. La Troia. “Abdhra. sora lui Diomede. 4. 1. pe Acrisios şi Proitos. el a stat pe o stâncă din apropierea ţărmului.536– 545. au întemeiat un oraş Thronion şi au dat regiunii numele Abantis. sau. a mers în insula Otronos de lângă Sicilia. 1. fiul lui Poseidon şi al nimfei Arethusa (divinitatea unui izvor în apropiere de Chalkis). fiica lui Danaos. fiul lui Lynkeu şi al Hypermnestrei.

lat. Strabon. Geografia. 4. Sallustiu. lat. 4. înainte de luptă. În semn de cinstire.48. Din unirea aborigenilor cu troienii lui Eneas s-a format poporul latin. Abila / Abyla. Eneida. fiind învins. se hrăneau cu fructe sălbatice. Academia (gr. s-a refugiat la Ire şi i-a ridicat un templu lui Heracles. Strabon. erou attic. În oraş se aflau templele lui Heracles şi Asclepios. fără legi. Avia. erau ginţi africane aduse în Italia Centrală de Saturn. 44 şi 47. fie.313–332. pierind înecat. Pausanias. Descrierea Greciei. a fost una dintre cele şapte cetăţi făgăduite de Agamemnon lui Ahile. Abila (lat. impresionat de prestigiul lui Eneas.9.5. jAkadhvmeia sau Ἀκαδημία. localnicii au schimbat numele oraşului în Abia. fiica sa. Geografia. Latinus a încheiat pace cu Eneas. Titus Livius povesteşte că.120. 72. s-a aruncat de la înălţime. lat. Abia (gr. ♦ Academos. Pliniu. din secolul al IV-lea a. SURSE: Diodor din Sicilia. 1. 1. Aborigines) – cei mai vechi locuitori ai Italiei Centrale. pe ţărmul mării. i-a chemat pe ai săi la luptă. Abydus. întrucât troienii începuseră să prade ţinutul din jurul cetăţii Lavinium. [Abudo~. azi Negara. este cel care le-a dezvăluit lui Castor şi Pollux locul unde Theseu o ascunsese pe Elena.15. Abia. era o colonie întemeiată de milesieni. 13. Abydos (gr.18. 4. Academia) – loc din Atena înconjurat de o pădure sacră. erau nomazi. la Tartessos.216. în dreptul strâmtorii Gibraltar. Iliada. până în 529 p. fr. 2.2. de soţie. ♦ În timpul călătoriei spre insula Erytheia. Pliniu. Abii) – popor mitic din Sciţia.10. Biblioteca istorică. lampa s-a stins şi Leandru nu şi-a mai găsit drumul. faţă în faţă cu Sestos (azi Bogali). a vrut să afle cu cine urma să se înfrunte şi. ♦ După legendă. Pomponius Mela. Ch. Titus Livius. Latinus. Conjuraţia lui Catilina. muntele Acho. Când Hyllos şi dorienii au fost învinşi de achei. Descrierea Greciei. pe coasta asiatică a pontului. el a ridicat două coloane de o parte şi de cealaltă a strâmtorii care desparte Libya de Europa. Hyginus. ∆Abiva) – cetate în Messenia. mai departe existând două versiuni: fie.1. după ce o . Hercule a trecut din Libya pe celălalt ţărm al mării.9. se considerau fii ai arborilor. denumirea abius ‒ „cu trai mizer” ‒ apare alături de a altor popoare nomade. Biblioteca istorică. Heroide. Strâmtoarea dintre Abydos şi Sestos este locul cel mai îngust al Dardanelelor şi pe aici era traversată înot în fiecare noapte de Leandru pentru a se întâlni cu iubita sa Hero. preoteasă a Aphroditei din Sestos. Fabule. 6. ♦ După unele tradiţii.30. XVIII şi XIX. fiul lui Heracles. unde era mormântul lui Academos şi unde a fiinţat Academia. în Iliada. Abydum) – cetate în Mysia. 6. SURSE: Diodor din Sicilia. numită la început Ire. De la întemeierea Romei. 1. Istoria naturală. 3. regele aborigenilor. pentru a lua boii lui Geryon. 8. Când Hero a văzut trupul lui adus de valuri pe ţărm în dreptul turnului unde locuia.6.1. Hellespont. Împreună cu muntele Calpe forma Coloanele lui. La Strabon. 3. a încheiat pace şi i-a dat-o pe Lavinia. Istoria naturală. SURSE: Dionysios din Halicarnas. numite Coloanele lui Hercule. 1. [Abioi. SURSE: Ovidiu. Abilyx) – munte pe coasta Africii. Antichităţi romane. cetăţi. iubitor de dreptate. stat. 39–40. 4. v.6. Paianul 2.1. Astăzi.20 Locuitorii din Abdera erau călăreţi renumiţi.5. 30. el se călăuzea după lumina unei lămpi ţinute aprinse de Hero. Strabon. celebra şcoală întemeiată de Platon. cu viaţă liberă. Vergiliu. în Mauritania. SURSE: Pausanias. Într-o noapte cu furtună pe mare.331. SURSE: Homer. 7. 3. Azi.5. Abii erau numiţi „drepţii”. dădaca lui Glenos. Aborigeni (lat. Triste. Ch.27. Pindar. Descrierea pământului. Abioi (gr.

dar după ce va face o călătorie la Atena. Înainte de a naşte.3. iar Acamas a căzut. Sicilienii îi invocau pe Palici pentru jurăminte solemne: tăbliţa pe care erau scrise acestea era aruncată în apa lacului şi. cu rugămintea de a nu o deschide decât când avea să-şi piardă orice speranţă de a se întoarce în Tracia. 5. Acarnania) – regiune în partea de nord-vest a Greciei. După scurgerea timpului de aşteptare convenit. 10. copiii au ieşit la suprafaţa pământului. Istoria naturală. care a avut grijă de Hermes când acesta era copil.25. Iliada. 108. care. Remediile iubirii.21 răpise din Sparta. Hyginus. în apropierea muntelui Etna. temându-se de gelozia Herei. 11. Ovidiu atribuie episodul tracic lui Demophon. unde aveau loc anumite fenomene vulcanice: din lac ţâşnea un jet de apă caldă. Acamas a ajuns în Tracia. SURSE: Pausanias. SURSE: Apollodor. fiind unul dintre eroii care au pătruns în cetate ascunşi în calul troian. jAkamantiv~. Palicii îi pedepseau cu orbirea pe cei mincinoşi. 8.10. Acamas) – promontoriu în Cipru. numele actual este acelaşi. s-a ascuns în pământ. Plutarh. Eneida. lat. ei primind de aceea numele de Palici ‒ „cei care revin” (cf. care cădea înapoi fără să se împrăştie vreo picătură de apă. SURSE: Ovidius. în diferite versiuni. 23. care îi invocau fără temei. fiul lui Lycaon. Palicii erau copiii lui Hephaistos şi ai Etnei. care formează intrarea în golful Corint. Acakesion (gr. El a părăsit-o pe Phyllis. fiii lui Iuppiter şi ai Taleiei. 591–608. Lycurg. Centrul cultului lor era în apropiere de Lago di Naftia. la nord. Phyllis. i-a dat o cutie cu obiecte consacrate Zeiţei Mame Rhea. Epitoma.585. dacă se scufunda. fiul lui Theseu şi al Phedrei. apele miroseau a sulf. ♦ Acamas. din care a ieşit un demon. iar păsările mureau dacă zburau pe desupra lacului. însemna că jurămintele erau adevărate. Kyathos. mărginită la est de Marea Ionică.3–4. v. Pausanias. şi i-a promis că-i va lăsa tronul său ca moştenire. a participat împreună cu fratele său Demophon la războiul împotriva Troiei. Viaţa lui Theseu. ♦ Palicii erau fraţi gemeni. legat de cultul Palicilor. Acarnania (gr.17. 6. Acadina) – izvor din Catania. străpungându-se cu propria sabie. πάλιν ‒ „din nou”). 5. iar zeii au transformat-o într-un migdal.129. la despărţire. şi anume fortăreaţa din Aphidna. Viaţa lui Theseu. lat. Acamantis (gr. Telos). în regatul lui Phyleu (sau. 32. Acamantis) – numele străvechi al insulei Cipru. Acamas i-a făgăduit fetei că o ia în căsătorie. 35. La întoarcerea din război. jAkavma~. Fabule. că erau false. 2. Acarnan şi fratele său Amphoteros erau fiii lui Alcmeon şi ai .36. ♦ Legenda spune că a fost întemeiată de Acacos. Pontice. lat. la vărsarea râului Strymon. Heroide. Într-o altă variantă.29. ♦ Eroul eponim al Acarnaniei. fratele lui Acamas. 1. Descrierea Greciei. regele i-a dat-o de soţie pe fiica sa. Taleia.. în formă de dom. Vergiliu. fiica lui Hephaistos sau ai Etnei. Descrierea Greciei. Phyllis s-a spânzurat. un arcadian care îi însoţea pe Dioscuri în această expediţie. având un templu în Palica.22. a fost dat după Echedemos. pe promontoriul care-i poartă numele. la sud de golful Calydon.16. În altă variantă. când a deschis cutia dăruită de Phyllis. dacă plutea.10. SURSE: Pausanias. 1. acesta i-a speriat calul. Ovidiu.139 şi urm. 9. având drept hotar fluviul Acheloos. Pliniu. Homer. Acamas (gr. Acamas a murit în Cipru. 8. 59. ∆Akakhvsion) – cetate în Arcadia. Astăzi reprezintă partea vestică a prefecturii Aitolia-Acarnania. gr. Descrierea Greciei. Acadina (lat. Cipru. În altă versiune. Plutarh. 2. jAkarnaniva. numele Academia. Erau veneraţi în Sicilia. la vest de Aitolia/Etolia.

Dirke din Theba. luând orice înfăţişare. azi. Istorii. apoi au străbătut Epirul şi au colonizat regiunea. Era tatăl mai multor izvoare: Peirene din Corint. care a stins focul. născute din unirea cu Melpomene sau din sângele lui Acheloos. azi Castellamare. sau un fiu al lui Poseidon. 2. Acesta) – cetate în Sicilia.1–761. Pliniu.25. 9. pe care l-a înconjurat cu o dumbravă sfântă. Acheloos s-a transformat în şarpe. Hera le-a convins pe aceste fiice ale lui Acheloos să se întreacă cu muzele în cântat. regele cetăţii Psophis din Arcadia. dăruindu-i în schimb lui Heracles un corn al caprei Amaltheia. Pausanias. a dat legi senatorilor şi a pus temelia unui templu al Venerei Idalica. Callirrhoe („Izvorul Frumos”). care dădea din belşug flori şi fructe. pentru ca ei să-şi poată răzbuna tatăl. el se putea transforma. la regele Akestes. le-a îndemnat pe femeile troiene care îl jeleau pe Anchise să dea foc corăbiilor. numită apoi Egesta sau Segesta. SURSE: Vergiliu. 4. Heracles rupându-i un corn. trimisă de Iunona. Sfătuit de spiritul lui Anchise. apoi în taur.10. bătrânii şi pe cei care nu mai voiau să-l urmeze şi care. după altă . care a devenit soţia lui Alcmeon. care îşi provoca pretendenţii la o întrecere la fugă. ♦ Alt râu Acheloos era în Phrygia (Homer. muzele învingătoare şi-au făcut cununi din aripile sirenelor. a tras la sorţi rânduiala locuinţelor şi a numit părţile orşului Ilion şi Troia. ♦ Corăbiile lui Eneas au fost purtate de vânt până în Sicilia. doica lui Zeus. Apoi a orânduit un preot lângă mormântul lui Anchise. care fusese iubita lui Zeus. 2. Iuppiter a trimis o furtună cu ploaie. dar a fost înfrânt. iar Heracles – de Athena. Istoria naturală. traversează Epirul şi Etolia de la nord la sud şi se varsă în Marea Ionică. în timpul diverselor întreceri între eroi. Iris. ea preferându-l ca soţ pe Heracles. Acesta (lat. Acheloos (gr.616). fapt care a înspăimântat-o pe Deianeira. Ca zeu-râu. După nouă zile. 5. numiţi până atunci cureţi – cel de acarnanieni. Eneas a hotărât să lase în acel loc femeile. Dar Acheloos şi-a provocat rivalul la luptă. el fiind ajutat de Ares. fiind distruse numai patru corăbii. 1. La început râul se numea Phorbas apoi a primit numele eroului Acheloos. fiind lovit de o săgeată în timp ce trecea râul. 3. Împlinindu-se un an de la moartea tatălui său Anchise. Eneas a adus jertfe zeilor. iar locuitorilor. conduşi de Acestes. jAcelw`o~. Acestes a convocat adunarea poporului. Războiul peloponesiac. Aspropotamos. i-a cerut acestuia să îi facă mari pe cei doi copii ai săi. invocat de Eneas. Eneida. aveau să întemeieze cetatea Acesta.5. Acheloos şi-a cerut cornul înapoi.22 Callirrhoei ‒ „izvorul frumos”. sau era fiul Soarelui (unul dintre Titani) şi al Gaiei.80. care a murit acolo. când a fost rănit de Heracles. lat. nimfe ale mării cu trup de pasăre şi chip de femeie. ♦ A avut ca fiice sirenele. ce izvorăşte din munţii Pindului. fiica regelui Oineu. fiul troienei Egesta (Segesta) şi al zeului-fluviu Crinisos. fiica lui Acheloos. în dreptul golfului Corint. luând chipul bătrânei Beroe. SURSE: Herodot. Eneas a trasat el însuşi cu plugul hotarul oraşului. cei învinşi fiind omorâţi. dându-i acesteia numele Acarnania. Descrierea Greciei. ♦ Pausanias afirmă că de la acarnanieni a învăţat Hesiod mantica: există versuri mantice şi interpretări pentru semne divine. Acheloos era cel mai mare dintre cei 3000 de fii ai lui Okeanos şi al lui Tethys. ♦ Acarnan a murit în încercarea de a se căsători cu Hippodamia. Iliada. pentru a împiedica plecarea mai departe în căutarea ţărmurilor Italiei. Achelous) – fluviu din Grecia.31.10. Castalia („apa nemuritoare”) din Delphi. Amphoteros şi Acarnan i-au ucis pe Phegeu şi pe fiii acestuia. 24. Alcmeon a fost ucis de fiii lui Phegeu. zeiţa pământului. Thukydide. Callirrhoe. ♦ Acheloos s-a îndrăgostit de Deianeira.

6. . căci oricine mânca acolo ceva nu se mai putea întoarce în lumea celor vii.34. 4. El a găsit o fâşie de pământ formată prin depuneri de râul Acheloos şi s-a stabilit acolo. lat. în acest fel. SURSE: Apollodor. 1. ♦ Pausanias menţionează că plopul alb. Acheruns. Această particularitate a cursului şi exhalaţiile respingătoare au întărit credinţa apartenenţei lui la lumea infernală. se povestea că era o fată prefăcută în insulă de Poseidon. În Odysseia apare descrierea lumii subpământene a Infernului. pe malul râului Acheloos.35.34.41. Homer. 1. mâniindu-se că şi-a pierdut fiica din cauza lui Ascalaphos. pentru a ajunge în împărăţia morţilor. În credinţele mistice răspândite în Imperiul Roman. Acheronul era localizat în apropiere de Polul Sud. 4. Demeter. el şi-a umflat apele şi le-a dus în mare.1. pe unde rătăceau sufletele morţilor. Ovidiu.194. pline de nămol. îi ajutase pe aceştia din urmă. 9. iar malurile. 1.10. arh. vinovat de matricid. aflate la vărsarea râului Acheloos în Marea Ionică: patru nimfe din ţinut ofereau sacrificii zeilor. nepângărit.5. Ovidiu). la rugămintea zeului-fluviu Acheloos.549–612. dându-le să bea apă când erau însetaţi de efort. fiind numit de Homer „arborele Acheronului” (Iliada. pentru a le recăpăta de la fostul său socru. 3. acesta o siluise. Apollonios din Rhodos. condamnat să rămână sub pământ ca pedeapsă pentru faptul că. pe Amphoteros şi Acarnan. chiar cornul lui Acheloos a fost transformat de naiade în cornul abundenţei. Biblioteca istorică. printre constelaţiile de la antipozi. ♦ Altă legendă se referă la insulele Echinade. sufletele erau trecute cu barca peste Acheron de către bătrânul luntraş Charon. Biblioteca. SURSE: Apollodor. 10.7. Descrierea Greciei. Biblioteca. fapt dovedit şi de interpretarea populară a numelui râului ca fiind legat etimologic de „durere”. pe o anumită porţiune. Apollodor menţionează şi altă versiune: Ascalaphos a fost pus de Demeter sub o piatră mare. de unde l-a scos Heracles când a coborât în Infern. Acheron (gr. 21. Accheruns) – râu subpământean. 1. al cărui lemn se întrebuinţa la Olympia pentru a arde animalele de jertfă în cinstea lui Zeus. 1.8. ieşit din apele mării. Fabule. Ascalaphos.23 versiune. 1.1–100. ♦ Exista un râu numit Acheron în Thesprotia care. 3.3. Phegeu a aflat adevărul şi fiii săi l-au ucis pe Alcmeon. a spus că a văzut-o pe Persephone mâncând un sâmbure de rodie dat de Hades. în timpul luptei dintre zeii Olympieni şi Titani. Acesta. o mlaştină înfricoşătoare. Furios. 8.7. Metamorfoze.389). 13. Fiindcă ea a vrut să aibă colierul şi peplumul Harmoniei. unde ele au devenit insulele Echinade. luând-o de soţie pe fiica acestuia. Acheron. cu nimfa Orphne sau Gorgyra (al căror nume înseamnă „întuneric”). Alcmeon s-a întors la Psophis şi. ♦ Acheron era un fiu al zeiţei Gea/Gaia. 9.18. regele Phegeu. dar au omis să-l invoce chiar pe acesta. de pe malurile Acheronului. l-a prefăcut în cucuvea. în care se varsă Pyriphlegethon şi Cokytos. a pretextat că vrea să le dăruiască sanctuarului lui Apollo din Delphi. numită Perimele. apoi ieşea din nou la suprafaţă. cu care a avut doi fii.3-4. după ce străbătea un ţinut sălbatic.1.19.4. Pythia i-a spus să se stabilească pe un pământ nou. Iliada. formând. dispărea într-o falie.24. erau pline de trestii.896. ♦ Acheron a avut un fiu. Apele râului erau aproape stătătoare. ♦ La zeul-fluviu Acheloos s-a refugiat Alcmeon: lui Alcmeon. 31. Pausanias. Diodor din Sicilia. aflându-se în grădina lui Hades.3.7. 8. Hyginus. Callirrhoe. Argonauticele. fusese adus de Heracles din Thesprotia. aproape de vărsarea în Marea Adriatică.8.34.2. jAcevrwn. şi abia după aceea a fost preschimbat în cucuvea. zeiţa rămânea legată de împărăţia morţilor. Despre a cincea insulă. 5. iar tatăl ei Hippodamas a aruncat-o în râu când trebuia să nască. stropindu-l cu apă din râul Phlegethon (Apollodor.

Locul poartă acelaşi nume şi astăzi.). Acrocorint (gr. Herodot. Isis Egipteana. Argonautice. 92. jAkravga~.23. ♦ Potrivit tradiţiei. 5. Odysseia. pe o stâncă.28.61. Vergiliu. 3. Metamorfoze.513. unul dintre Hecatoncheiri. un locuitor din Acraiphnion numit Saon. 5. ♦ Pe vârful Acrocorintului se afla templul Aphroditei.21. Imnul homeric către Demeter. Descrierea Greciei. regele cetăţii Camicos din Sicilia.40. ♦ Aici se aflau templul şi statuia cea mai veche a Mamei Zeilor din Pelopones. jAcerusiav~.5. 44. Phalaris (571– 555a. 1 şi 12. Acriai (gr. 1. altare închinate Soarelui. Descrierea Greciei. Homer. azi Girgenti. jAkrokovrinqo~. 3. Bellerophon l-a prins pe Pegas când se pregătea să bea apă din izvorul Peirene. Acraiphnion (gr. un oraş întărit. Pausanias. de la care şi-a luat numele una dintre cele mai puternice cetăţi din Sicilia. 6. Ei nu au reuşit să-l găsească. fiul lui Hermes. Pythia i-a trimis la Trophonios în Lebadeia. Descrierea Greciei. fiind renumit pentru caii săi. iar în spatele acestuia o fântână. 7. Istorii 5. Agrigentum) – râu la poalele colinei agrigentine. ∆Akrivai) – cetate în Laconia. beoţienii au trimis soli theoroi din fiecare oraş la oracolul din Delphi. Istorii. Eneida.2. aceste locuri erau căi de acces în lumea de dincolo. ♦ Pausanias povesteşte că. peşteră în Bithynia. 3. Helios i-a cedat Acrocorintul Aphroditei. lat.73. Acrocorinthus) – vechea stâncă a Corintului. El a hotărât ca istmul Corint să-i aparţină lui Poseidon. Istoria naturală. 5. Saon a învăţat de la Trophonios cele necesare pentru sărbătoarea sacră. ♦ Tiranul de aici. Acragas (gr. azi Fusaro.14.17. SURSE: Pausanias. l-a găzduit pe Dedal. Alceste. Oraşul a fost descris de Vergilius ca „Acragas cel povârnit… cu marile-i ziduri”. la vărsarea râului Acheron. două incinte închinate lui Serapis. Valerius Flaccus. Eneida. Descrierea Greciei. lat. Vergiliu. Acherysia (gr.4 . Acolo se aflau temple ale zeiţei Isis Pelagia. ♦ În ţinutul Agrigentului se afla cetatea Carnicos. lac în Campania. 10. 9. Cocalos. a trebuit să arbitreze o dispută dintre Poseidon şi Helios. Pliniu. Templul Herei Bunaia a fost zidit de Bunos. SURSE: Pausanias. la care se ajungea numai pe căi foarte înguste şi întortocheate. 3. Dedal a construit lângă râul Camicos. 1. SURSE: Diodor din Sicilia. Pomponius Mela. Descrierea pământului. 3. 4.539. odinioară. Mamei Zeilor. a văzut un roi de albine. Oraşul a aparţinut de la început ţinutului Thebaidei.22. 9.295–304. ♦ După doi ani de secetă.17. pe care l-au urmărit. unde fusese ţinut prizonier de regele Minos. la sud de actuala Cokinia.103. ∆Akraivfnion) – cetate în Beoţia. Pindar. ♦ Peirene. dintre mare şi soare.24. Biblioteca istorică. când acesta a venit zburând prin văzduh din Creta. îşi tortura victimele închizându-le într-un taur de bronz căruia îi dădea foc. Herodot.170. Pythice. Moirelor etc. Briareu.78–79. iar cetăţuia Corintului să-i fie consacrată lui Helios. Ovidiu. devenit legendar pentru cruzimea sa. ♦ După unele versiuni. despre a cărei apă se spunea că era la fel cu aceea din . Titus Livius.9. lat.24 2. fiind astfel aproape inaccesibil şi foarte uşor de apărat. Mai târziu.12. -nti~. dar cel mai bătrân dintre theoroi.703. aici refugiindu-se mulţi thebani după distrugerea Thebei de către Alexandru.7. Olympice. 10. de unde izvora Peirene şi unde se afla citadela Corintului. azi satul Carditza. ♦ În vârful stâncii se afla un templu al Aphroditei. Acherusia) – mlaştină în Thesprotia. 1. SURSE: Pausanias. izvorul consacrat muzelor. Ch. s-a ivit din stânca lovită de copita calului înaripat Pegas. Euripide. ajungând astfel la oracol. De la întemeierea Romei 8. 6. pe muntele Ptoos.

s-a aruncat de pe stânca Acropolei pentru că se prezisese că atenienii aveau să facă mari cuceriri dacă se sacrifica cineva pentru oraş. crezând că fiul său Theseu a murit. Ritualul reparcurgea etapele evenimentului: pe altarul lui Zeus se puneau prăjituri de cereale. să înalţe pe catarg pânze albe. SURSE: Apollodor. dar nu a acceptat să-i dezvăluie lui Asopos identitatea răpitorului.1. Carnea . apoi a fugit. cărora Athena le încredinţase pe fiul ei şi al lui Hephaistos. Asopos i-a îndeplinit cererea. 2.6).5. fiindcă nu l-a lăsat pe zeu să pătrundă în casa Hersei. şi. în Infern.3. piatră care se rostogolea înapoi până jos de fiecare dată. primind pentru prima dată armele. fiica lui Kecrops şi a lui Aglauros. Hera le-a făcut să-şi piardă minţile. ♦ Pe o terasă de pe Acropole. 1. Acropolis) – stâncă pe care se afla incinta sacră a unui oraş.9. apoi numai cele care se dedicau integral slujirii ei.3. la nesfârşit. înăuntru au văzut un copil vegheat de şerpi sau un copil cu extremităţi serpentiforme. 3. O cioară i-a povestit Athenei despre indiscreţia celor trei fete (sau. aruncând securea. iar. Sisif a dezvăluit ce ştia şi a fost pedepsit pentru aceasta (sau pentru alte motive) să urce. interdicţie pe care buphon-ul „ucigătorul de boi” a încălcat-o: el a ucis un bou pe altar. din cinci în cinci ani. Egina. regele Atenei. Herse. jAkrovpoli~.1. iar în jurul acestuia erau mânaţi mai mulţi boi. o piatră în vârful unui deal. celebrate în cinstea lui Zeus. pe Acropola Atenei. înţelegerea fiind ca.1. pe care o abandonase în insula Naxos. Dar Theseu. se aflau: mormântul lui Kecrops. ♦ În timpul sărbătorilor Dipolia. Diodor din Sicilia scria despre Sisif: „Se spune că Sisif îi întrecea pe toţi muritorii prin ticăloşia sa şi prin mintea-i iscoditoare” (6. coborâtă din cer. cu referire specială la Atena. închis într-un coş. până când acesta nu avea să facă să izvorască apa şi pe Acrocorint. a uitat să schimbe pânzele şi bătrânul rege Egeu s-a aruncat în mare. deghizate în ursoaice (animalul consacrat zeiţei). jurau să-şi apere patria până la moarte. Erichthonios.7. în caz contrar. 5. Aigeu/Egeu. sărbători în cinstea zeiţei Artemis. I se consacrau fete între nouă ani şi vârsta nunţii. 2. care a fost supusă judecăţii pentru sacrilegiul săvârşit.25 fântâna Peirene şi că pătrundea în cetate prin canale subterane. ♦ Aici. primul rege al oraşului. Fetele. statuia Athenei Polias. 2. în urma blestemelor Ariadnei. la care participau fete necăsătorite. drept pedeapsă. apoi omul arunca securea şi o lua la fugă. Boul care se apropia primul de ofrande era ucis cu securea. curioase. numai a lui Aglauros şi Hersei). Herse. măslinul sacru plantat în amintirea celui pe care Athena îl făcuse să răsară în timpul întrecerii cu Poseidon pentru stăpânirea Atticii. aşteptând să se întoarcă fiul său Theseu din expediţia împotriva Minotaurului. unde tinerii cetăţeni. Nume folosit şi astăzi. pânze negre. 4. Aglauros era geloasă pe sora sa. se desfăşura un ritual numit Buphonia. în ziua a şaisprezecea a lunii Munichion (aprilie-mai). pe care o îndrăgise Hermes. în ziua a cincisprezecea a lunii Skirophorion (iunie-iulie). Acropole (gr. ♦ Pe Acropole. aveau loc Brauronia. Existenţa fântânii i se datora lui Sisif: Sisif l-a văzut pe Zeus răpind-o pe fiica zeului-râu Asopos. ♦ În varianta ovidiană a legendei. care era legat de vechea interdicţie de a sacrifica fiinţe vii pe altarul lui Zeus Hypatos pe Acropole. Biblioteca. Descrierea Greciei. la Pausanias. lat. Aglauros. Pausanias. aruncându-se de pe Acropole. ♦ În altă versiune.4. zeul a transformat-o într-o statuie de piatră. în amintirea ei a fost ridicat un templu. numite arktoi „ursoaice”. ♦ De pe stânca Acropolei s-au aruncat cele trei fiice ale lui Kecrops şi ale lui Aglauros (Aglauros. Pandrosos). scruta marea. au încălcat interdicţia de a deschide coşul. dacă a învins.

fie în Fenicia: Smyrna sau Myrrhra era fiica lui Kinyras. dar apoi a fost izgonit de Erichthonios. care îl orbise pe fiul lui. aceasta i-a inspirat Smyrnei o iubire incestuoasă faţă de tatăl ei. care a murit pe când tatăl său era în viaţă. ♦ Legenda Smyrnei este localizată fie în Cipru. printre care pe Atthis. Drept răzbunare. Actaia (gr. În unele variante. l-a ascuns într-un cufăr şi i l-a încredinţat Persephonei. Amphictyon. Atena. ♦ Actaios a fost primul rege al Atticii. celui care o folosise. SURSE: Apollodor. În continuare se desfăşura un proces. Metamorfoze. tatăl Smyrnei a despicat coaja arborelui cu sabia sau un mistreţ a străpuns coaja cu colţii). răspândindu-se în epoca elenistică. Adonis) – râu în Fenicia. Poeme astronomice. Domnia lui Kecrops a revenit lui Cranaos. 3. al cărei nume este pus în legătură cu vântul (gr. fata s-a unit cu tatăl ei douăsprezece nopţi la rând. în numele lui Zeus) a hotărât ca Adonis să-şi petreacă o treime din an cu Aphrodita. o treime cu Persephone şi o treime unde dorea el. iubitul divin al Aphroditei. Pielea boului ucis era umplută cu fân. la fel de mult. 2. iubitul Astartei. regele Ciprului. s-a răzvrătit împotriva lui Cranaos şi i-a luat domnia. În ultima noapte. Kenchreis. fără ca acesta să ştie adevărata ei identitate. căsătorit cu Aglauros. Smyrna a implorat ajutorul zeilor şi Aphrodita (sau Zeus) a transformat-o într-un arbust numit mirt. pe Herse. Descrierea Greciei. iar instrumentul vinovat era absolvit de vină la sfârşitul procesului. fiind iubitul Aphroditei. se folosea un cuţit în loc de secure. Adonis a devenit un tânăr de o mare frumuseţe. însemnând „Stăpânul”. Adon. care a avut mai multe fiice. Alexandria. coaja copacului s-a desfăcut (în alte variante. celui care a adus apa pentru ascuţirea securii. 709–832. trandafirii albi au devenit roşii din cauza sângelui care i-a curs Aphroditei din rana de la picior. jAktaiva) – numele vechi al Atticii. la rându-i. Erymanthos. apoi animalul astfel refăcut era înjugat la plug. care era declarată vinovată şi era aruncată în mare.14. iar. Adonis (gr. Erysichthon. dând la iveală un copil de o mare frumuseţe. [Adwni~. Pliniu). Ovidiu. după ce o mâncau. 1. Zeus (sau muza Calliope.6. Aglauros şi Pandrosos şi un fiu. la vânătoare. a jignit-o pe Aphrodita afirmând că fiica ei era mai frumoasă decât zeiţa. El a avut trei fiice. „Domnul”) şi a fost crescut de naiade. Adonis a fost asimilat zeului babilonian Tammuz. căruia i-a urmat la domnie ginerele lui. Numele actual este Nahr Ibrahim. în care vina era atribuită. SURSE: Pausanias.13. de Artemis sau de Apollo (pentru a se răzbuna pe Aphrodita. fiul lui Hephaistos şi al Gaiei. ca simbol al renaşterii. nu a mai vrut să-l înapoieze. tatăl şi-a dat seama de vicleşug şi a vrut s-o înjunghie. După zece luni. Kyniras venise în Cipru din oraşul syrian Byblos.14. fiindcă o zărise goală pe când se scălda). pe rând. când s-a înţepat alergând în ajutorul lui Adonis. se acuzau reciproc de omor.26 boului ucis era friptă şi împărţită între participanţii la ritual. sau a lui Teias. Încurajată şi ajutată de doica sa Hippolyte. Ginerele acestuia. Biblioteca. A fost omorât de un mistreţ. Hyginus. De acest episod se leagă şi alte legende ale plantelor: mirtul reprezintă lacrimile Smyrnei. care a fost numit Adonis (numele este considerat de origine semitică. identificată de greci cu Aphrodita. Kecrops. Mama Smyrnei. cu care rămânea două treimi din an. regele Syriei. Cultul lui Adonis a fost puternic în Byblos. lacrimile Aphroditei s-au transformat în trandafiri. din gelozie. care. 2. după unele versiuni. lat. a[nemo~). lângă cetatea Byblos.2. 1. Până la urmă. plăcându-l. Din sângele scurs din rană a răsărit floarea numită anemonă (cf. care a dat numele Atticii. moartea i-a fost provocată de Ares. dar aceasta. apoi securii înseşi. Sărbătorirea lui . Aphrodita a vrut să păstreze copilul.

SURSE: Elian. care a adus ploaia deasupra ţinutului. Aganippe. “Agrai) – cetate din Attica. plantele mureau repede.27 Adonis (Adonea) avea loc în Cipru la solstiţiul de vară. ∆Adranov~. preotul lui Zeus. cealaltă a pregătit o ambuscadă în Gargettos. Viaţa lui Timon. 8. în Beoţia. el a trebuit să-i înfrunte pe verii săi. Lucian de Samosata. Istoria naturală. femeile plantau „grădinile lui Adonis”: puneau în vase boabe de grâu. după această întâmplare. cei cincizeci de fii ai lui Pallas. statuia lui Adonis era dusă pe ţărmul mării şi aruncată în valuri de femeile despletite. Descrierea Greciei. apele râului Adonis din Fenicia se înroşeau în ziua în care se celebra moartea lui Adonis. Aceştia s-au împărţit în două cete: una a atacat cetatea dinspre Sphettos. fiind crescut de nimfele Agno. Agylla (lat. pe coasta Mării Tyrrheniene / Tireniene. râu care curgea în preajma Heliconului SURSE: Antologia Palatină. 10. Fabule. Pausanias. Izvorul avea apă chiar şi pe vreme secetoasă. dăruind inspiraţia celui ce bea din apa sa.5. bărbaţii din Agnus nu s-au mai căsătorit niciodată cu femei din Pallene. pe acest munte s-a născut Zeus. Agno (gr. ♦ Dionysos a întemeiat cetatea lângă un sanctuar al vechiului zeu sicilian Adranos. În Syria. Theseu a fost exilat timp de un an din Atena. Vergiliu. De asemenea.29. SURSE: Pausanias. Aganippe) – izvor la poalele muntelui Helicon. În zorii zilei. Tisoa şi Neda. 708–739. nimfa izvorului. 5. Idile. Leos. când a venit de la Delos. Lykeios. ♦ După ce Theseu a fost recunoscut oficial de tatăl său. ♦ Era izvorul sacru al muzelor (numite şi Aganippicles). implorând ajutorul lui Zeus. azi Aderno. 6 şi urm. era fiica zeului-râu Termessos. jAgnouv~) – localitate din Attica. şi cuprindea o parte închinată dispariţiei lui Adonis şi altă parte revenirii lui pe pământ. i-a dezvăluit lui Theseu planul acestora. jAganivpph. în tradiţia arcadiană. Se spunea că aici a ieşit Artemis pentru prima oară la vânătoare. Bucolice. Theseu i-a omorât pe cei care puseseră la cale ambuscada.38. 63. 15. Agrai (gr. Viaţa lui Theseu. Se povestea că. Ovidiu. iar în Syria – primăvara. în timpul unei secete cumplite. Se spunea că. câinii erau animalele sacre ale zeului.31. 10. Egeu. Hyginus. SURSE: Pausanias.120. Adranos (gr. Pliniu.3. 10.20.19. Despre Zeiţa Syriană. Metamorfoze. Aristofan. 11.6. ♦ La Agrai era templul zeiţei Artemis Agrothera "cea care vânează fiarele". a scufundat o creangă de stejar în apa izvorului. Numele se păstrează şi astăzi. Aganippe (gr. lângă Thespiai.14. Vergiliu.183. 16. Plutarh. în apropierea fluviului Ilissos. Agylla) – vechiul nume al oraşului Caere. care erau udate cu apă caldă pentru a creşte rapid.78. Bion din Smyrna. 3. lat. SURSE: Apollodor. din izvor s-a ridicat un nor. lat. Adranum) – cetate din Sicilia. Descrierea Greciei. oraş aflat la 45 km nord de Roma. Descrierea Greciei. situată lângă muntele Etna. Lysistrata. 3.310–559. 8. SURSE: Plutarh.4. 8. Dar un crainic al Pallantizilor. pentru a ispăşi uciderea Pallantizilor. jAgnwv) – izvor şi pisc pe muntele Lycaios din Arcadia. nemulţumiţi că pierdeau şansa de a împărţi regatul între ei după moartea lui Egeu. Despre natura animalelor. Agnus (gr.12. 14. Epitaful lui Adonis. 1. Biblioteca. ♦ Muntele le era consacrat lui Zeus şi lui Pan. în bocetele rituale ale femeilor. originar din Agnus.18. 9. Bucolice.4. unul dintre cele douăsprezece oraşe ale confederaţiei . Theocrit. aflată la vest de micul oraş Peania. pentru a-i prinde pe cei care ar fi încercat să scape cu fuga. care îl slăveau pentru că era singurul erou care trecea înapoi Acheronul Infernului. iar ceilalţi s-au împrăştiat.

De la întemeierea Romei. Medeia a fost primită de mătuşa sa. pentru a ajunge la Circe. pe neaşteptate. numită moly. (după cum indică Gellius şi Strabon). Corabia le-a spus Argonauţilor că nu vor scăpa de furtuni decât când Circe îi va purifica de moartea lui Apsyrtos. ce ne dai”. dintre Latium şi Campania. 1. Aegiae) – oraş în Macedonia. ♦ Trei fraţi. aceştia au ajuns la palatul lui Circe şi au fost primiţi cu ospitalitate. preaînălţate. regele Colchidei. ♦ Circe era fiica lui Helios şi a lui Perseis. şi-a scos sabia şi a ameninţat-o pe Circe. Aigai1 (gr. Antium şi Ardea). apoi le-a poruncit lui Castor şi Pollux să-i roage pe zei să le deschidă calea spre Marea Ausoniei. Numele îşi poate datora forma termenului etrusc caire. Ulise a petrecut acolo o lună sau un an.10–11. unde păzeau vitele de la curtea regelui. spunându-i regelui despre aceasta. Ulise. azi Vodhena. ♦ Când Ulise. 4. SURSE: Apollodor. care pusese planta moly în cupă.2. Argonauticele. slujitorii şi-au cerut simbria. navigând de-a lungul coastei italice. Odysseia. care l-a învăţat cum să scape de vrăjile magicienei şi i-a dat o plantă magică.24. lei.133– 574. fie ca pedeapsă pentru o revoltă din secolul al III-lea a. a ajuns în insula lui Circe. şi a Pasiphaei. Aiaia (gr. 14. Latinus (eponimul latinilor) sau Nausitoos. dar Perdiccas şi-a scos cuţitul şi a înconjurat cu vârful lui pata de soare de pe podea. Ageae. Fraţii mai mari nu au ştiut ce să facă. fiica lui Okeanos sau a Hecatei. probabil peninsula Monte Circeo. Gauanes. a abătut corabia Argo din drumul ei. sub conducerea lui Euryloch. Strabon. Homer. în alte versiuni. Iason şi Medeia au fost purificaţi de vina omorului prin jerfe de ispăşire. 23. Metamorfoze. Când Circe i-a oferit băutura vrăjită.576–591. nu s-a transformat în animal. numită mai târziu Edessa. a trimis în recunoaştere jumătate din echipajul său. 14. mâniat pe Argonauţi din cauza omorârii lui Apsyrtos. 125. Înainte de a pleca.2. azi Cervetri (lat. iar acesta a hotărât să meargă el însuşi în ajutorul tovarăşilor săi.9. Fabule. pe Telegonos şi. singur Euryloch a rămas deoparte şi a văzut cum tovarăşii săi. Aceasta s-a jurat pe Styx că nu le va face nimic rău navigatorilor şi i-a transformat pe toţi la loc în oameni. invitaţi la ospăţ. câini). Relaţiile cu Roma sunt incert atestate: oraşul a primit statutul de ciuitas sine suffragio fie ca semn al recunoştinţei pentru că acolo fuseseră adăpostite vestalele în timpul invaziei galilor din 390 a. coborâtori din Temenos. care nu apare în documentele păstrate (punctul de vedere al lui Titus Livius). Aeaea) – insula lui Circe. şi sora lui Aietes. Aegae. De câte ori soţia regelui cocea pâinea. iar regele arătându-le cum pătrundea soarele prin deschizătura prin care ieşea fumul. Airopos şi Perdiccas. 246–440. la apus de Pella. În pădure. el şi-a dat seama de importanţa semnului şi le-a cerut slujitorilor să părăsească ţinutul. SURSE: Titus Livius. 1. ♦ Zeus.28 etrusce. lat. Ovidiu. După plecarea . Hyginus. cea a micului Perdiccas se făcea de două ori mai mare. Biblioteca. iar Circe i-a dăruit un fiu. Ai[gai. 1. Aegaeae. 10. Caere vetus).1–74. au fugit din Argos în Illyria şi apoi în cetatea Lebaia din Macedonia. Apollonios din Rhodos. spunând: „Primim. după cum îl povăţuise Hermes. Ulise s-a întâlnit cu Hermes. Antias şi Ardeas (care aveau să dea numele cetăţilor Roma. Ch. soţia lui Minos. au fost transformaţi în diverse animale (porci. le-a zis că aceea era simbria lor. Euryloch a fugit la Ulise şi i-a povestit ce se întâmplase. apoi cu pumnii făcuţi căuş şi-a băgat lumina soarelui în sân de trei ori. după firea fiecăruia. dar lui Iason Circe nu i-a acordat ospitalitate. Ch. Geografia. regele Cretei. lat. Aijaiva. Străbătând o pădure. s-a auzit un glas omenesc din bârna de stejar de Dodona pe care zeiţa Athena o aşezase la jumătatea carenei. sau chiar trei fii. o fiică numită Casiphone. sau încă un fiu. Romos.

5. după mărturia lui Herodot. Pe locul unde s-a aşezat cea mai mare capră. a fost iubită de Zeus sub înfăţişarea unui Satyr. rege în Sikyon. SURSE: Herodot. apoi a decăzut şi a fost părăsită. Aijgivai) – lac consacrat lui Poseidon şi cetate în Laconia (la Homer apare forma Augeiai). mânios. SURSE: Homer. a avut o mare putere înainte de venirea lui Pelops în Olympia. a adus sacrificii drept mulţumire pentru victorie şi i-a înălţat un templu Athenei. vestită pentru frumuseţea ei. lat. Pausanias. care voia s-o ia de soţie. cetatea purta numele Hyperesia. SURSE: Homer. înainte de a muri. Aceştia trecuseră peste un fluviu venerat în mod deosebit de urmaşii celor sosiţi din Argos şi care şi-a umflat după aceea apele. 2. a fost prins Sylen. Aegaeae. SURSE: Homer. Aegae. ţinutului din interiorul istmului. care însemna luarea în stăpânire a casei. cu un parfum nemaiîntâlnit.25. -arum) – cetate în Achaia. ∆Aigaiv. 7. apoi. Descrierea Greciei. Aegiae. ♦ Aigialeu. Hyperesienii. ♦ Antiope. Iliada. care au fost abandonaţi de mama lor pe muntele Kythairon şi crescuţi de păstori.573. cineva din preajma regelui i-a explicat acestuia gravitatea gestului băiatului.203. aproape de grădinile lui Midas. Pausanias. numit mai târziu Achaia. Antiope i-a născut pe drumul spre Theba pe Amphion şi Zethos. 2.26.15. refugiindu-se la regele Epopeu din Aigialeia. Aegialus) – ţinut în nordul Peloponesului.20–22. Istorii. Apis.12. apare versiuena potrivit căreia Antiope a fost răpită de Epopeu. Epopeu. fiica thebanului Nycteu (sau a zeului-râu Asopos). locuită de ionieni. Aigai2 (gr. Descrierea Greciei. care le conducea pe celelalte. Urmaşul acestuia.29 celor trei fraţi. Aegialos. a fost pe punctul de a fi atacată de sikyonieni.6. Vechiul nume al Achaiei provenea fie de la Aigialeu. Aijgiavleia) – cetate. Epopeu a murit de pe urma rănilor. unde se afla un templu şi statuia zeului. lat. Aigialeia (gr. i-a înapoiat-o pe Antiope lui Lycos. cetatea Hyperesia şi-a schimbat numele în Aigeira. au aprins torţele şi le-au dat drumul caprelor. ♦ Pausanias povesteşte că un pescar care a pescuit în acel lac s-a transformat în peşte şi de atunci nimeni nu a mai îndrăznit să pescuiască acolo. s-a construit templul zeiţei Artemis Agrothera. Aigiai (gr. 8. unde creşteau de la sine trandafiri cu şaizeci de petale. Aijgialov~. Iliada. 7. aproape de vărsarea fluviului Cratys în mare. de bunăvoie. ştiind că nu pot rezista. 2. de frica tatălui său. 13. Lamedon. Iliada. cu obligaţia de a se răzbuna pe locuitorii din Aigialeia. astfel încât urmăritorii nu i-au mai putut ajunge. şi unde. De atunci. ♦ Cetatea a fost închinată lui Poseidon. Nycteu a atacat cetatea. Descrierea Greciei. Aigialos (gr. Apia.21. el a cerut zeiţei un semn de bunăvoinţă şi se spune că a apărut un izvor de untdelemn în faţa templului. Înainte de a naşte. Crezând că hyperesienilor le-au venit ajutoare. sikyonienii au renunţat la luptă. 8. şi a dat numele său. 8. i-a dat numele Aigialos şi a întemeiat cetatea Aigialeia. la rândul său rănit în luptă. Un urmaş al lui. La Pausanias.58. Descrierea Greciei. Fraţii au întemeiat cetatea Aigai. noaptea.138. dar a fost rănit în luptă şi dus la Theba. Ageae. regele. ♦ Numele Aigeira „locul caprelor” i-a fost dat pe când cetatea. Antiope a fugit de acasă. . de la Sikyon până în Elida. fie de la gr. Pausanias. 3. Aigeira (gr. a trimis călăreţi să-i urmărească şi să-i omoare. au adunat toate caprele din ţinut şi le-au legat torţe de coarne. cel dintâi sosit în această parte a Peloponesului. Ai[geira) – port în Achaia. Când construcţia s-a încheiat. SURSE: Pausanias. La Homer. el i-a lăsat domnia fratelui său Lycos. Mai târziu. numită mai târziu Sikyone.

i-a dat-o în căsătorie pe unica lui fiică.9. Ovidiu.4. 5. în Pelopones.104 şi Scoliile ad loc. iar Asopos. Pausanias. învinuit că a luat o parte din avere. cerând în schimb ca Asopos să facă să se ivească un izvor pe Acrocorint. 2. Herodot. Ake. a fost silit să se retragă în albia sa. tânăra cretană Aphaia a fost răpită de un pescar şi dusă în Egina. 7. 2. ♦ Egina era un centru de cult al străvechii zeiţe miceniene Aphaia. 6. 6. Aigina (gr. După moartea lui Erechtheu. unde a rămas până la moarte. Ion a vrut să-i atace pe aigialeenii conduşi de Selinus. Aigion (gr. Ai[gion. mormântul lui aflându-se la Potamoi. Metamorfoze. fiica lui Erechtheu. Aegium) – cetate în Achaia.24. vinovat de matricid şi stăpânit de Erinii.31. Iliada. acum i-au apărut albe. acesta din urmă fiind născut din legătura Creusei cu Apollo. 5. Xuthos a mers la Atena. Ion a fost dus de Hermes la Delphi şi crescut în preajma sanctuarului. şi l-a desemnat urmaş la domnie. lat. Oreste a făcut purificări .30.23.113. Iliada.44. 3. Artemis sau Athena. pentru a scăpa de răpitorul ei. În timpul războiului dintre eleusini şi atenieni. în faţa Pireului. îşi rodea un deget de la mâna stângă.1. şi a avut pe Achaios şi Ion. Davktulo~). Ion. Helike. ♦ Pausanias. SURSE: Homer. Egina a fost dusă în insula Oinone. Homer. ♦ În Iliada. 2. Pausanias.5. unde a născut un fiu. 7. Urmaşii lui Ion au stăpânit peste ionieni până au fost alungaţi de de acheeni (care fuseseră. ei fiind astfel desemnaţi ca aigialeeni-ionieni. 3.30 aijgialov~ „ţărmul mării”. Aegion. căruia i-a născut pe Menoitios.3. Xuthos s-a stabilit în Aigialos. fiind menţionaţi de Homer în „Catalogul corăbiilor”. 9. [Akh) – aşezare din Achaia. care îi apăruseră îndoliate după matricid. Ai[gina.25.12. goniţi din Lacedemonia şi Argos de dorieni).6. a fost alungat de ceilalţi fii ai lui Hellen. Hyginus. cel care avea să fie tatăl lui Patroclu.6. între Megalopolis şi Messene.80. Sisif a fost pedepsit de Zeus în Infern. Xuthos. 7. Pindar.29.574. 3. În următoarea aşezare.9. Aegina) – insulă în golful Saronic. 155. lovit de de fulger. atunci ceilalţi fii ai lui Erechtheu l-au alungat din ţară. a raportat-o la legenda lui Oreste. Oreste şi-a găsit vindecarea de nebunie: Eumenidele. Istorii. 7. asimilată uneori cu Britomartis. până când Sisif i-a dezvăluit secretul identităţii răpitorului. 7. Descrierea Greciei. Mai târziu. fiica zeului-râu Asopos. adunările se ţineau la Aigion. fata a dispărut (άφανής „dispărut”). pe Aiacos. 7. s-a căsătorit cu Actor. ea a mers în Thessalia. Xuthos l-a desemnat rege pe Kecrops. care. Se spunea că de aceea se găseau cărbuni în albia râului. renunţând la luptă. 7.575. 5. 7. ♦ După moartea lui Hellen. răpită de Zeus. Într-o variantă târzie. în „Catalogul corăbiilor” care l-au însoţit pe Agamemnon. SURSE: Euripide. Fabule. 52. 1. Olympice. Fiul său Achaios a adunat oşti din Aigialos şi ajutoare din Atena şi a cucerit în Thessalia puterea părintească.21. unde s-a căsătorit cu Creusa.. Pausanias.22. ♦ Nimfa Aigina / Egina. 2. lat. 2. Biblioteca. SURSE: Apollodor. cel mai mare dintre copii. Descrierea Greciei. pe care se afla o piatră în formă de deget (gr.6. 1. ♦ Acheenii au format Confederaţia acheană. a fost căutată zadarnic de tatăl ei pretutindeni. ţinutul se numea Aigialos: „cei ce locuiesc peste tot Aigialosul şi pe lângă întinsa Helike”. Descrierea Greciei. pământul ţării fiind ţărm de mare.7. oraş de mare faimă.12. Dar el şi-a găsit moartea în Attica. în Pelopones. Isthmice. numită „mormântul lui Daktylos”. Ion a fost chemat să-i conducă la luptă.25 Ake (gr. la rândul lor. descriind o movilă mică de pământ.3.1. Ion a întemeiat oraşul Helike şi a adăugat numelui supuşilor aigialeeni şi numele său. 1. Au participat la războiul troian. dar acesta. 2.

31 printre cele îndoliate. la sud de Etna). jAkidavlia. şi nu o mireasă. a venit imediat şi a sfâşiat acoperitoarea statuii. Sângele scurs de sub stâncă a fost transformat de Galateia în râul ce a primit numele păstorului. Eriniile numite şi Eumenidele „Binevoitoarele”. Polyphem a încercat să-l zdrobească. în care se scăldau Aphrodita şi Graţiile. 1. lat. l-a strivit pe Akis sub o stâncă. Eneida. ∆Alavbanda) – cetate în Caria. străvechiul rege al Beoţiei. În apropoiere de Alalcomenai exista o pădure unde creşteau cei mai mari stejari din Beoţia. ∆Alalkomenaiv. Idile. mai ales cele împotriva familiei. „Micile Daidala” erau celebrate de plateeni într-un interval mai mic de şapte ani. după o victorie repurtată cu ajutorul cavaleriei. Metamorfoze. SURSE: Theocrit. iar celor albe le-a adus un sacrificiu. 3. care i s-a plâns lui Alalcomeneu de infidelităţile lui Zeus. Akidalia / Akidussa (gr. Numele este compus din cuvintele cariene ala „cal” şi banda „victorie”. Acesta l-a învăţat pe Zeus să facă o statuie de lemn. dar găsind numai un xoanon. de la numele lui Daidalos. Daivdala. Akis (gr. lat. vechea denumire a xoanonului. Ovidiu. Aici se celebra cultul Athenei Alalcomenia „Ocrotitoarea” ♦ Hera. Despre natura zeilor. Galateia era una dintre cele cincizeci de fete ale Nereu şi ale Doridei.50 Alalcomenai (gr. care era trimisă asupra celor care nu respectau riturile. apoi au devenit divinităţi ale pedepselor din Infern. într-o variantă respinsă de Pausanias. Într-o variantă a legendei. . reprodusă de Stephanos din Bizanţ. ♦ În Alalcomenai aveau loc sărbătorile numite Daidala (gr. ♦ Cetatea şi-a luat numele de la Alalcomeneu. de unde a refuzat să se întoarcă. de la daivdalon. azi Chiaci sau Alcantara. sau de la Alalcomenia. pe care o îndrăgise însă şi ciclopul Polyphem. fiul zeului italic Faunus şi al unei nimfe şi nepotul lui Symaithos (zeul râului care se varsă în Marea Ionică. Plataia. personificare a spumei marine. Zeus i-a cerut sfatul lui Kithairon. pentru a le îmbuna. cu care să celebreze o ceremonie nupţială. fiul lui Palamaon din Atena).720. lat. Acis) – râu la poalele muntelui Etna. Polyphem i-a surprins îmbrăţişându-se pe cei doi îndrăgostiţi şi. lângă râul Triton. Alabanda (gr.69. care a crescut-o pe Athena. SURSE: Vergiliu. Astăzi. Istorii. 7. dar Akis s-a prefăcut în râu. Cicero. care domnea în Plataia. s-o aducă acoperită într-un car cu boi şi să răspândească vestea că este viitoarea sa soţie. 11. Oreste Pausanias. ♦ Frumosul păstor Akis. [Aki~. s-a împăcat cu Zeus. în Sicilia. La început pedepseau crimele. ♦ În ţinut se aflau sanctuare închinate Eumenidelor şi Maniei (Nebunia). Conform legendei. cu părul împletit cu şerpi. se născuseră din picăturile de sânge care au căzut pe pământ când Uranos a fost mutilat. numele ei însemnând „albă ca laptele”. una dintre fiicele lui Ogygos. sau. SURSE: Herodot. Erau în număr de trei: Alecto. a fost sfătuită de acesta să facă o statuie de lemn după chipul său. Tisiphone şi Megaira.195. geloasă. înnebunit de gelozie. era iubitul nimfei Galateia. de unde epicleza zeiţei: Aphrodita Akidalia. şi erau nişte genii înaripate. precum şi lipsa de măsură (hybris) a celor care îşi uitau condiţia de muritor. ♦ Alalcomeneu a inventat hierogamiile: Hera. 1. identificate de romani cu Furiile. Acidalia) – izvor în Beoţia. 737–897. SURSE: Euripide. De la acesta şi-a luat numele cetatea. Hera. 8. Alalcomene) – cetate în Beoţia. 13. jAkivdoussa. scăpând astfel de gigant. ♦ Alabandos este eroul eponim al oraşului. pentru a-şi reînnoi şi revigora căsătoria divină. a plecat în Eubea. mâniată pe Zeus. satul Araphisar. cel mai mare înţelept.34. regele mitic al carienilor şi-a numit fiul Alabandos. fiica lui Asopos. Descrierea Greciei.

care fusese numită astfel după numele soţiei sale Lavinia. locul noului oraş era pe malul unui fluviu singuratic. SURSE: Hyginus. în care era oprit să întemeieze cetatea. Lavinia a condus cetatea cu pricepere. care. Ascanius i-a lăsat Laviniei cârmuirea cetăţii. unde l-a născut pe Silvius. ♦ La distanţă de vreo cincisprezece stadii de movila altarului se afla o peşteră (numită „Sphragidion antron”) a nimfelor Kythaironide. Din acel stejar se făcea daidalon-ul. După Titus Livius. în Italia. la treizeci de ani după fundarea de către Eneas a cetăţii Lavinium. Aşa cum profeţise Hellenos (3. iar cei mai săraci sacrificau animale mai mici. Plutarh.388–393). paisprezece xoanoane.. istoric al Romei. de formă pătrată. Ovidiu. coroneienii. În altă variantă. 201. Tyrrhus i-a aţăţat pe latini împotriva lui Ascanius şi acesta s-a hotărât să-şi întemeieze propria cetate. la rându-i. Alba Longa (lat. După ce împodobeau fiecare statuie. tanagrenii. cheronienii. în timpul sărbătorii „Micilor Daidala”. flăcările fiind vizibile de la o mare depărtare. fiul lui Eneas şi al Creusei (sau. De la această generaţie. fiind însărcinată la moartea lui Eneas. fiecare oraş jertfea o vacă pentru Hera şi un taur pentru Zeus.31. 9. a menţionat o versiune a legendei: un oracol i-a prezis lui Eneas că un animal patruped avea să-i arate locul viitorului oraş. într-o căruţă în care aşezau o femeie în chip de mireasă. Silvius i-a urmat la domnie lui Ascanius. unde Eneas avea să găsească o scroafă de mistreţ de culoare albă. astfel el .33. de regele Romei. al Laviniei). din bucăţi de lemn. 13. ♦ În tradiţia potrivit căreia Odysseu era fiul lui Sisif. thespienii. iar el a întemeiat Alba Longa. până când Ascanius a ajuns la vârsta bărbăţiei.32 Plataienii duceau acolo bucăţi de carne fiartă pentru corbi. 9. 6. Acolo se pregătea un altar. Fabule. Apoi Eneas a avut un vis. În momentul în care Eneas voia să jertfească o scroafă albă. apoi. împreună cu xoanoanele. pe care le luau prin tragere la sorţi plateienii. Cetatea fost distrusă în secolul VII a. Despre Daidala. a fost întemeiată de Ascanius. mama vitregă a lui Ascanius /Iulus. după Titus Livius. Anticleia l-a născut în Alalcomenai. Ch. nu au ţinut aceste serbări). cu 30 de purcei. cu vin şi miresme. aceasta a scăpat şi a fugit pe un deal. având ca fiu pe Silvius Aeneas. Locuitorii se îngrijeau să pregătească în fiecare an. cetatea lui Ascanius a fost numită Alba în amintirea acestui semn divin de recunoaştere (sau după numele râului Alba. 243. apoi urmăreau în care arbore se aşeza corbul care a furat carnea. lebadienii şi thebanii. a fost tatăl lui Latinus. Descrierea Greciei. aflaţi în exil. care pe vremuri făceau aici profeţii. Lavinia. Alba Longa) – cetate din Latium. o aduceau aproape de fluviul Asopos.3. Victimele ardeau pe altar. a fugit în pădure şi apoi s-a refugiat la păstorul Tyrrhus sau Tyrrhenus. Pausanias. însărcinată. fiindcă populaţia din Lavinium era numeroasă. ♦ Conform legendei. Odată cu focul ardea şi altarul. Acesta din urmă a întemeiat câteva colonii. fiica regelui Latinus. ♦ Quintus Fabius Pictor. Metamorfoze. locuitorii s-au stabilit la Roma pe Caelius sau în localitatea Bovillae şi şi-au păstrat vechile lor obiceiuri. Tullus Hostilius. numele de Silvius a fost dat tuturor celor care au domnit în Alba Longa. şi nu al lui Laerte. apoi se aruncau crenguţe şi se aduceau jertfe. orchomenienii. în timpul călătoriei de întoarcere în Ithaca. mai târziu Tibru) şi „Longa” din cauza formei sale alungite. păstrând neatinsă moştenirea lui Eneas. ai căror locuitori s-au numit „vechii latini”. unde a fătat treizeci de purcei. Apoi trăgeau la sorţi locul pe care urmau să îl ocupe în procesiune şi îşi conduceau căruţele de la fluviu pe vârful Kythairon-ului. situată în apropiere de Mons Albanus. ca şi cum ar fi o construcţie din piatră. „Marile Daidala” aveau loc o dată la şaizeci de ani (pentru că tot atâţia ani plateienii.

rege al cetăţii Alba Longa şi al zecelea urmaş al lui Eneas. Biblioteca istorică.81–84.4.6. Ascanius a fost cel care a înălţat Alba Longa.331–332. 4. Vergiliu. Muntele (lat. 31.258.781–782. care de atunci a primit numele de Tibru. el a avut mai mulţi fii cu nimfa Camasena din Latium. ♦ Era muntele sacru al latinilor: aici se celebrau Feriae Latinae şi se afla templul lui Iuppiter Latiaris. jAlhvion pedivon. Aleii campi) – câmpie în Asia Mică.15. Aleion. 2. ♦ Ianus. la sud de lacul Stymphalos.3. Eusebios.33 a înţeles că acest lucru trebuie împlinit abia după treizeci de ani. Profeţia a fost însă în aceiaşi termeni: când apa din Lacul Alban avea să se împrăştie pe ogoare în mici pâraie. 7.23. 3. apele lacului din mijlocul dumbrăvii albane au crescut foarte mult. 1.1–3. Un bătrân haruspex din tabăra etruscă a spus cu glas profetic că romanii vor cuceri cetatea Veii numai când vor lăsa să se scurgă toată apa din lacul Alban. Când populaţia din Lavinium a devenit foarte numeroasă. Tiberinus sau Thybris. Eneida. care izvorau la Tivoli şi se vărsau în afluentul Tibrului.30–34. Instituţiile divine. Faste.12. Alea (gr. 1. Unul dintre aceştia.3. Ascanius a lăsat-o pe soţia lui Eneas. 7. el a fost pus să tâlcuiască acest semn.291. Vergilius. Câmpia (gr. Albunea) – izvorul cel mai mare dintre Albulae Aquae (ape sulfuroase. fără cauze naturale explicabile. 1. Albunea (lat.5. ♦ Bellerophon şi-a atras mânia zeilor pentru că a vrut să ajungă. Tiberinus. unde îşi celebrau triumful generalii romani. jAleva. De la întemeierea Romei. Anien). înscris în cărţile sibiline ale etruscilor. Alban. lat. SURSE: Titus Livius. De la întemeierea Romei. Seneca. lat. în Kilikia. Vergiliu. 3. la poalele muntelui Alban. a murit în luptă în apropierea râului.267–271. iar el a întemeiat cetatea Alba Longa. în locul vechiului nume Albula. 8.388–393. ♦ După altă versiune. şi grota Albunea Domus („Peştera lui Neptun”). Istoria naturală. ♦ În perioada conflictului dintre romani şi etrusci pentru cucerirea cetăţii Veii. Eneida. Albanus Mons). cu un izvor şi un templu. în amintirea eroului. SURSE: Lactanţiu. 1. cetatea Veii avea să cadă sub stăpânirea romană. a domnit la Roma împreună cu regele mitic Camese. 1.4 Alban.20. unul dintre cei mai vechi zei romani. De la întemeierea Romei. Eneida. Alea) – cetate în Arcadia. 5. numită alba după culoarea scroafei. Despre natură. în mod miraculos. Cronica. Lavinia – considerată de unii chiar mama sa adevărată – să conducă acest oraş. Romanii nu au dat însă atenţia cuvenită spuselor bătrânului. Titus Livius. luat prizonier şi trimis la Roma. Descrierea Greciei. 8.10. Lacul (lat. iar longa după forma prelungă a oraşului. Timp de doi ani s-au săpat canale de irigaţie pentru scurgerea apei şi un tunel prin care să se ajungă până în cetate. Veii a fost atacat simultan dinspre exterior şi de către ostaşii pătrunşi prin tunel în cetăţuie. Albula) – vechiul nume al Tibrului. Albula (lat. care au deschis porţile şi au dat foc oraşului. SURSE: Diodor din Sicilia. la sud-vest de Roma. 3. SURSE: Titus Livius. SURSE: Pausanias. . ♦ Nimfei şi sibilei Albunea îi erau consacrate o pădurice lângă Tibru. De la întemeierea Romei. s-a înecat în râul Albula. când această onoare le era refuzată la Roma. azi Monte Cavo – munte în Latium. Pliniu. Eneida. Veii a fost cucerit. azi Lago di Albano. După zece ani de asediu. Albanus lacus) – lac situat în partea de sud-vest a muntelui Alban. al cărui nume a fost schimbat în Tibru. ♦ În acest loc era venerată zeiţa Athena Alea. 7.5. 1. Vergiliu. SURSE: Titus Livius. ci au aşteptat întoarcerea solilor de la oracolul din Delphi. atunci s-au trimis soli la oracolul din Delphi. Ovidiu.390.

au prăvălit muntele Ossa peste Olymp şi muntele Pelion peste Ossa.12. 9. Descrierea Greciei. SURSE: Herodot. Aliphera) – cetate în Arcadia. jAlkuovnio~ livmnh) – lac mic. Pliniu. l-a aruncat din şea pe Bellerophon. eroul eponim al Prosymnai (sau Polymnos. De atunci a rătăcit singur pe câmpia Aleion. care s-a îndreptat spre locul respectiv şi i-a găsit pe cei doi. 5. Când Semele a murit lovită de trăsnetul lui Zeus. rămânând şchiop sau orb. 8. Aceasta. regele din Orchomenos. drumul fiindu-i indicat de Prosymnos. fiindcă se credea că. Almones (gr. se aducea mai întîi o jertfă lui Myiagros. cu a cărui fiică. de o adâncime nemăsurată. Semele şi Autonoe. în Grecia continentală. 8. după acest sacrificiu. a obţinut de la Eteocles. Cei doi au îndrăznit să pornească războiul împotriva zeilor olympieni: pentru a ajunge la cer. 8. SURSE: Pausanias. 8. SURSE: Pausanias. fiul lui Poseidon şi al Canakei. Istorii. o dată pe an. a fost primită în cer. 6. Homer.95. până la zeii din Olymp. pentru a-şi căuta mama. şi ale Harmoniei erau: Agave. ale cărui ape păreau liniştite. au fost abandonaţi pe munte. Fiicele regelui Thebei. Agave a răspândit zvonul că Semele a fost pedepsă de Zeus fiindcă pretinsese că era însărcinată cu el. l-au pus în lanţuri pe zeul Ares pentru a răzbuna moartea lui Adonis la vânătoare şi l-au ţinut închis treisprezece luni într-un vas de bronz. ♦ Eroul eponim a fost Alipheros. din legătura acesteia cu Poseidon s-au născut Aloizii sau Aloazii. De atunci. fiul lui Lycaon. 325. Mai târziu. era căsătorit cu Iphimedeia. Aliphera (gr. unde a întemeiat cetatea care îi purta numele. o parte din regat. SURSE: Pausanias. aveau deja o statură uriaşă. pişcat de un tăun trimis de Zeus. Alkyonios (gr. [Aloion) – cetate în Tracia. jAlivfhra. În timpul sărbătorii închinate zeiţei Athena. pe aici a coborât Dionysos în Infern. din Argos.26. fiica lui Triops. al cărei nume însemna chiar „câmpia rătăcitorului”. în apropiere de muntele Ostrakina. Otos şi Ephialtes. ♦ Almos. i-a făcut să se omoare unul pe celălalt. Cadmos. În Infern. Phialo şi pruncul născut de ea.37. prefăcută în căprioară.200– 202. gigant. Descrierea Greciei.34. şi nu cu un muritor. fie Artemis. întemeiată de Aloazi. în timpul unei vânători în insula Naxos. ♦ Potrivit unei legende a argeenilor. care la vârsta de nouă ani. mui`a) nu-i mai supărau pe localnici. adusă înapoi din Infern. “Almwne~) – cetate din Beoţia. Aloion (gr. cei doi fraţi au .91. ♦ Aloeu. dar îi înghiţeau în adâncuri pe cei ce îndrăzneau să intre în lac. la Pausanias). se ţineau noaptea practici secrete în cinstea lui Dionysos. În Aliphera s-a născut şi a crescut Athena. în Asia Mică. muştele (gr. Ino. SURSE: Pausanias. Dar Pegas. Hesiod. ♦ Aici era o peşteră unde a trăit Alkimedon. în Grecia centrală. Aichmagoras. Heracles a avut o legătură. Phialo. fântâna din apropiere s-a numit “Coţofana”. pe Semele. Descrierea Greciei. Theogonia. care era invocat înaintea animalelor de jertfă. Istoria naturală. situată în apropiere de actualul sat Aliphera. având numele Tione. Zeii i-au pedepsit înainte de a ajunge la maturitate: fie Zeus i-a trăsnit. Descrierea Greciei. apoi şi-au declarat iubirea pentru Hera şi Artemis.34 călărind pe calul Pegas. căruia ea îi ceruse să i se arate în toată măreţia lui. care s-a prăbuşit pe câmpia Aleiaon. au vrut să sece marea umplând-o cu munţi. lat. În preajmă lacului.3 Alkimedon (gr. 6. 2.27. Dionysos a pedepsit-o cu cruzime pe Agave pentru felul în care a ponegrit-o pe Semele. Iliada. jAlkimevdwn) – câmpie situată pe drumul spre Mantineia. dar ţipetele copilului au fost imitate de o coţofană şi astfel le-a auzit Heracles. fiul lui Sisif.

481–564. fiul regelui vânturilor. a dat regiunii numele Athamantia şi a întemeiat cetatea Alos sau Halos. Pomponius Mela. cu Nephele (”norul”). a fost găsit de nişte păstori. Dar regele era îndrăgostit de Ino. Titus Livius. Hyginus. Alope) – izvor din Thessalia.197. SURSE: Aristofan. 2. în caz contrar era imediat jertfit..51. amândoi fiind transformaţi în zeităţi marine. a întrebat oracolul unde să se oprească şi i s-a răspuns că acolo unde fiarele îi vor da să mănânce. 1. 28.27. când se afla în păduricea sacră din apropiere. lat. ♦ Athamas.2. lăsându-i prada. Athamas urma să fie sacrificat de locuitorii din Alos. Athamas. s. Athamas a fost pedepsit de Hera: în ura uneltirilor lui Ino. Alope (gr. {Alo~) – cetate în Phthiotida. până în Colchida. alăptat de o capră. Descrierea Greciei. fiica regelui Kerkyon. Hyginus.35 fost înlănţuiţi cu şerpi de o coloană. Pausanias. 1. Antichităţi romane.47. Chalkiope sau Iophassa. 5. cu care i-a avut pe Learchos şi Melikertes.45. a fost nevoit să fugă din Beoţia. Biblioteca. regele cetăţii Orchomenos. Pherekyde. Din cauză că a încălcat o interdicţie religioasă. v. la vederea lui. Iliada. un fiu. la porunca Herei. care l-a însoţit pe Eneas în peregrinările lui şi a participat la jocurile funebre celebrate în cinstea lui Anchise. cu care i-a avut pe Phrixos şi Helle. fiind chinuiţi de ţipătul neîntrerupt al unei cucuvele. Athamas s-a stabilit acolo. Pliniu.3. 187. la Ştefan din Bizanţ. SURSE: Apollodor. iar oracolul din Delphi a cerut să fie jertfiţi cei doi fii ai Nephelei. Odysseia. dar a fost salvat de Kytissoros. dar şi. ♦ Fecioara Alope. pentru a arbitra disputa. Alontion (lat. sau pentru purificarea ţinutului.5. Eol şi al Anaretei. De la întemeierea Romei. de lângă Eleusis. Eneida.305–320. pe care l-a abandonat pe un munte. SURSE: Diodor din Sicilia.7. numit Hippothoon. vinovat de uciderea fiului său. 1. Pausanias. Dar mama lor i-a salvat. neamul lui Athamas şi-a atras mânia divină asupra sa: cel mai vârstnic nu avea voie să pătrundă în prytaneu (numit de achei leiton). din trupul ei. jAlovph. ajutându-i să fugă călare pe berbecul cu lâna de aur. unde a fost hrănit de o iapă şi apoi a fost găsit de un păstor. Homer. Melikertes. Alontion) – cetate în Sicilia. Vergiliu. Metamorfoze. 1. Herodot. Aceştia au început să se certe pentru mantia în care fusese învelit copilul şi s-au înfăţişat la regele Kerkyon. 1.682. 533. Fabule. care i s-a arătat sub chipul unui pescar al regelui. Acesta a recunoscut mantia fiicei sale. În rătăcirile sale. 4. 42. Istoria naturală. Poseidon a făcut să ţâşnescă un izvor. 5. ♦ Aceasta a fost întemeiată de Patron din Acarnania. ajungând în Thessalia. Ca urmare. Păsările. Oraşul care s-a întemeiat în apropiere a primit numele izvorului.2.298. 4. Alos / Halos (gr. Fabule. nici vreun soldat al său. 7.56. Iliada. . de aceea mulţi dintre cei aflaţi în această primejdie luau calea pribegiei.4. 2. s-a căsătorit. Alope a fost zidită de vie. şi ca urmare nu a mai intrat în templu nici el. au fugit. Herodot povesteşte că lui Xerxes i s-a spus această legendă locală despre templul lui Zeus Laphystios („care sfâşie de viu”). 11. Ino s-a aruncat în mare împreună cu celălalt fiu. Istorii. Descrierea Greciei. de frica tatălui ei. a dat peste nişte lupi care sfâşiau o oaie şi care. Pentru această legătură. SURSE: Dionysios din Halicarnas. 385– 391. fiul lui Phrixos şi al unei fiice a regelui Aietes. Descrierea pământului. Homer. s-a căsătorit cu Themisto şi a avut patru fii.39. Ovidiu. Biblioteca istorică. 4. copilul a fost din nou abandonat pe munte.24. numit Alope. [Alo~. Copilul. în Thessalia. a avut cu Poseidon. asupra Beoţiei s-a abătut seceta. Apoi Hera şi Nephele l-au făcut pe Athamas să-şi piardă minţile şi să-l ucidă pe fiul său Learchos. fiica lui Cadmos.

Alpheios s-a transformat în râu.172. Metamorfoze. Pausanias a descris astfel cursul fluviului: izvorăşte la Phylake şi primeşte imediat multe izvoare cu debit redus. astfel neputând fi recunoscută. şi că. a zecea parte din cireadă. Alpheus) – cel mai mare râu din Pelopones. Heracles a făcut o spărtură în zidul împrejmuitor al curţii unde erau acestea şi a deviat pe acolo cursul râurilor Alpheios şi Peneu. a încercat să se apropie de ea. în timpul jocurilor olimpice. a implorat ajutorul zeiţei. 5. fiul Soarelui. unindu-se cu râul Eurotas. Dar Augias a refuzat să-i dea răsplata cuvenită şi l-a alungat pe Heracles din regat. pe care îl aduseseră apele fluviului Alpheios (istoricul Timaios. insula consacrată zeiţei. 7. la Polybios. ♦ Alpheios era fiul lui Okeanos şi al lui Tethys şi a avut doi fii: Orsilochos. Diodor din Sicilia. Zeul râului.36 Alpheios (gr. 8. Ovidiu). Călăuzită de Artemis. 1. îndrăgostit de Artemis.4d). să primească fie o parte din regat.24. Geografia. [Alti~) – dumbravă de la Olympia închinată lui Zeus (alterare a cuvântului alsos). Alpheos. ♦ După Pausanias. după aceea dispare în câmpia Tegeii. dar nu se îngrijea să scoată gunoiul adunat de pe urma acestora şi să îngraşe astfel pământul. Ea nu voia să se mărite şi a trecut marea. 12. regele cetăţii Pheres din Messenia. ♦ Una dintre muncile pe care Heracles trebuia să le îndeplinească la porunca lui Eurystyheu era curăţarea grajdurilor lui Augias. adesea desemnează întregul sanctuar de la Olympia. 1. SURSE: Apollodor. unde se uneşte cu apele Arethusei. Altis (gr.7. 6. Biblioteca istorică. pasionată de vânătoare. a vrut să se îmbăieze. Alpheios. a început să-i vorbească despre dragostea care l-a cuprins faţă de ea. străbătând drumul pe sub pământ. care a dispărut sub pământ. Augias avea multe cirezi. fiind urmărită cu ardoare de Alpheios. Heracles s-a angajat să cureţe gunoiul într-o singură zi. la rându-i. în caz de reuşită. care era. traversează Marea Adriatică şi reapare în insula Ortygia de lângă Siracuza. situată în dreptul Siracuzei. Ch. jAlfeiov~. fie. urmând ca. a ajuns în Ortygia. cu ape răcoroase. De asemenea. în timpul unei sărbători a nimfelor la Letrinoi. ♦ Râul curge parţial pe sub pământ. şi Phegeu din Arcadia. Alpheios a fost un vânător îndrăgostit de Arethusa. în locul numit Symbola.54. în secolul al III-lea a. după alţi autori. În preajma Olympiei se varsă în marea de deasupra Kyllenei. Pausanias. se povestea că o cupă aruncată în râul Alpheios la Olympia a reapărut în izvorul Arethusa (Strabon.1. 5. ♦ Heracles. ca dovadă că apele râului Alpheios se unesc în Sicilia cu ale izvorului Arethusa. reapare la suprafaţă în Asea.9. fiindcă Alpheios nu voia să părăsească locul unde dispăruse nimfa. lat. Strabon. 5. până când. locuitorii din Aigion luau din templul zeiţei Soteria prăjituri făcute după obiceiurile locale şi le aruncau în mare. Nimfa a fugit. în urma unei ploi torenţiale. Apollonios din Rhodos. istovită. Descrierea Greciei. Argonauticele.. dar. dar zeiţa şi-a mânjit faţa cu nămol. ea s-a prefăcut într-un izvor. după vânătoare.16. care străbătea marea şi îşi unea apele cu izvoarele din Ortygia. pentru a nu-l lăsa pe Alpheios să-şi amestece apele cu ale sale. ♦ Alpheios.3.572–641. într-un râu lin. iar în insulla Ortygia s-a transformat în fântână. trimiţându-le izvorului Arethusa. însoţitoare a zeiţei Artemis. Ovidiu. a întemeiat . între Elida şi Arcadia.13. ♦ Nimfa Arethusa din Achaia.9. Arethusa. Biblioteca. Artemis a învăluit-o într-un nor. fântâna Arethusa a scos la iveală bălegarul boilor care aveau să fie jertfiţi la Olympia. după încheierea expediţiei de pedepsire a lui Augias. dispare din nou şi reapare în locul numit „Fântânile” în Arcadia. tatăl lui Diocles. Pentru a curăţa grajdurile. 4.270. care domnea în cetatea Elis din Pelopones.

râu în Cappadokia. a intervenit. Amazoanelor. Bărbaţii nu erau admişi în regatul lor. ♦ Aici creştea un măslin sălbatic numit „măslinul cu frumoase cununi”: un copil ai cărui părinţi erau în viaţă tăia cu o foarfecă din aur o creangă din acest măslin. cu o singură navă. în schimbul trimiterii soţului său la moarte: „cea care dragul ei soţ pentru aurul meşter vândut-a”. pe care aceasta o primise în dar de la Ares. 10. până în India. Pindar. lat.31. Pausanias nu credea că acesta era colierul original. numite Tauropolos. Vergiliu. fiindcă era format din pietre verzi. 1.45. ∆Amaqou`~. ♦ Regatul era locuit de Amazoane. pe coasta sudică. dar Hera. ridicând un altar lui Pelops. ♦ Aici se afla un templu al zeiţei Artemis Amarysia şi se celebrau serbări numite Amarisii. în cinstea zeiţei Artemis. Amazonides) – regat din nord (cu localizare diversă: în Tracia. jAmazovne~. Ele şi-au întins stăpânirea până dincolo de fluviul Tanais. SURSE: Pausanias. ele se uneau anual cu bărbaţii poporului vecin. Odysseia. în Asia Mică). 9. ♦ Dionysos. Heracles a ucis-o pe Hippolyte. amazoana Melanippe (după unii. Hippolyte a fost de acord să-i dea centura. ∆Amavrunqo~) – cetate în Eubea. Admete. Descrierea Greciei. or. au instituit jertfe măreţe. în Sciţia meridională. unde a fost păcălit Chronos.51. Totuşi. cucerind neamurile până în Tracia. Fiii lui Phegeu l-au consacrat sanctuarului de la Delphi. Descrierea Greciei. gargareii. primit de Eriphyle.41. altele au fost ucise în insulla Samos (acest Dionysos e considerat de Pausanias un „cuceritor”. iar noilor născuţi băieţi li se mutilau mâinile şi picioarele. şi avea capitala la Themiskyra.27. în câmpiile de pe malul stâng al Dunării. Amazoanele erau deprinse de mici cu războiul şi vânătoarea şi li se tăia (sau li se ardea) sânul drept. se pomenea de colierul făurit numai din aur. în Odysseia. băieţii născuţi astfel erau daţi taţilor. Heracles a ajuns.14. 5. Amazones. din care se împleteau cununile învingătorilor. 11. Eneida. pe care l-a primit Eriphyle de la soţul ei. Amazoanele erau fiicele acestuia). la poalele munţilor Caucaz. SURSE: Homer. provocând o ceartă între Amazoane şi tovarăşii lui Heracles. conflictul a început chiar în momentul debarcării. legate în aur. iar fetele erau crescute după obiceiul Amazoanelor. Regatul (gr. în portul Themiskyra. 5. Pausanias. pentru a nu putea lupta mai târziu în războaie. Potrivit altei variante. numite în Iliada „Amazoanele cele bărbate”. Amarinthos (gr. Amathus (gr.327. ♦ Deasupra oraşului se află prăpastia Petrachos. ♦ Aici se păstra colierul Harmoniei. 5. un popor legendar de femei războinice de origine caucaziană. lângă Paphos. Cetatea era închinată Aphroditai Amathusia. SURSE: Pausanias. iar în sud au ajuns până în Syria. în lupta care s-a încins. Hippolyte. 10.11. Pausanias menţionează că Artemis Amarysia era venerată de athmonei şi atenieni. pe malul Thermodonului. pentru a putea trage uşor cu arcul (numele lor însemna „fără sân”). lat. 5. sora Hippolytei) a fost luată prizonieră şi . primind de la Rhea o piatră în locul lui Zeus. Olympice. care pornise într-o expediţie spre răsărit. luând chipul unei amazoane. diferit de zeul cu acelaşi nume). la întoarcere le-a învins pe Amazoane: unele s-au refugiat în sanctuarul din Ephes.10. ♦ Heracles a fost trimis de Eurystheu să aducă pentru fiica lui. apoi a fost furat de tiranii din Phocida. Descrierea Greciei. Diodor din Sicilia povesteşte că bărbaţii erau obligaţi să toarcă şi să facă treburi casnice.37 Jocurile Olimpice şi a sfinţit incinta sacră Altis. Amathus) – cetate în Cipru. cingătoarea reginei Amazoanelor. Amazoanele erau conduse de o regină şi îi venerau pe Artemis şi pe Ares (după unele tradiţii.

Atunci Iobates i-a dat-o de soţie pe fiica sa Philonoe (Anticleia sau Cassandra) şi jumătate din regat şi l-a numit moştenitor al tronului. Descrierea pământului.25. Istoria naturală. distrugându-le definitiv regatul. Iliada. Se spunea că.41. 12. Amphicleia (gr. ţinutul Cnossos. mai târziu. 5. Descrierea Greciei. din porunca unui oracol. mormântul ei avea forma unui scut de amazoană. 2. în schimbul Melanippei. a fost ucisă (la Ovidiu. Theseu a sacrificat-o pe Antiope lui Phobos. l-a luat în râs pe Ahile pentru iubirea sa şi i-a scos amazoanei ochii cu lancea. 7. cele mai multe pierind în luptă.18. Argonautice. dar au fost înfrânte de Theseu. copleşită de înfrângere şi de neputinţa de a se întoarce la Themiskyra. 1. 6.25. Sărbătorile Boedromia. azi Amisos. care îl însoţea pe Heracles.2. a fost străpunsă cu sabia de însuşi Theseu). victoria de la Marathon din 490 a. 5. de unde au atacat Atena. sora Hippolytei. Ampelusia (lat. dar acesta a fost mereu învingător. Ampelusia) – promontoriu în Mauritania. Penthesileia a fost ultima amazoană vestită pentru cutezanţa ei. divinitate care personifica Teama sau Frica.2. fiica Herei. Heroide. a încercat să îl omoare pe Bellerophon.2. ♦ În această expediţie. Hippolyte. Exista şi a treia variantă. Viaţa lui Theseu.21 şi 1. SURSE: Apollonios din Rhodos. jAmnisov~) – oraş în Creta. Altă versiune dădea drept cauză a războiului faptul că Theseu o alungase pe Antiope. unde a murit. 3. Arctinos. neamul lor decăzând cu vremea. conduse de regina lor. pe care nu o luase de soţie.61. pe Hippolyt. Descrierea Greciei. Antiope a luptat de partea lui Theseu şi a căzut în luptă. pentru a se căsători cu Phedra. Strabon. Diodor din Sicilia. Biblioteca istorică.188. 1. ♦ Iobates. jAmfivkleia) – oraş în Phocida. După altă versiune. în înfruntare.4. apoi să lupte împotriva solimilor şi apoi împotriva Amazoanelor. Tacit. Atacul Amazoanelor a avut loc chiar în ziua nunţii celor doi. ♦ Cretanii susţineau că în Amnisos s-a născut zeiţa Eileithyia. Geografia. cel mai urât şi mai laş dintre greci.15. care aveau loc în a şasea zi a lunii Boedromion (septembrieoctombrie). Plutarh. Indignat.117–120. au venit în ajutorul troienilor. Amazoanele au pornit la luptă. 4.44–46. 3. Ahile l-a omorât pe Thersit cu pumnii. 1. potrivit căreia. Ahile a ucis-o pe Penthesileia. sora Antiopei. când Antiope. zeiţa a venit din ţara Hyperboreenilor la Delos şi a ajutat-o pe Leto să-i nască pe Apollo şi Artemis. 3. 1. trimiţându-l să ucidă Himaira. Atunci Thersit. Pausanias menţionează că . s-a purificat de această crimă în insula Lesbos. la cererea ginerelui său Proitos. SURSE: Pausanias. 4. Amazoanele. aşezându-şi tabăra pe colina ce se va numi Areopag („colina lui Ares”). 2. Anale. Homer.10. deşi îi dăruise un fiu. ♦ Amazoanele. obscură. Amnisos (gr. Ch. a răpit-o pe amazoana Antiope. SURSE: Pliniu.186. încercând să pătrundă în sala ospăţului.385. ♦ Pe acest promontoriu unde se afla o peşteră consacrată lui Heracles. Heracles le-a învins pe Amazoane într-o mare bătălie şi a luat-o prizonieră pe Hippolyte. la începutul războiului.3. Penthesileia.31. iar barbarii din jur au profitat de prilej pentru a se răzbuna pentru umilinţele îndurate în decursul vremii din partea Amazoanelor. celebrau victoria lui Theseu asupra Amazoanelor şi. Theseu. Pausanias. ţinute iniţial în cinstea lui Apollo Boedromios. Pomponius Mela. Mai târziu Theseu s-a căsătorit cu Phedra. ♦ După Diodor din Sicilia. Ovidiu. fiind copleşit de frumuseţea ei. s-a refugiat cu câteva dintre supravieţuitoare la Megara.38 atunci Hippolyte i-a dat lui Heracles centura.

dându-i numele său. apele râului făceau să devină sterpe pământurile pe care le udau. şi anume să fie sclavul unui muritor vreme de un an (sau nouă ani). Istorii. cu interdicţia de a fi luat de cineva. SURSE: Pausanias. trezindu-i la viaţă chiar pe cei morţi. Un râu cu acelaşi nume. ♦ Un dinast care se temea pentru viaţa pruncului său l-a pus pe acesta într-un vas.38.9.33. să îi dea o pedeapsă mai uşoară. Descrierea Greciei. l-a aruncat. râu în Thessalia. 3. fapt amintit de epitetul Apollo Amphrisios (cf. fiul lui Apollo şi al fiicei regelui lapiţilor. „închi-nată lui Apollo”). care l-a instruit în arta medicinei. Pe malurile acestui râu s-au întrecut în cântat Apollo şi Marsyas. afluent al Meandrului. cu condiţia ca tatăl. 8. 10. Zeus l-a lovit cu fulgerul său. regele Calydonului. precum şi al soţiei lui Andraimon. Apollo. 10. zeul a . fiul lui Hyagnis şi Olympos sau Oiagros. Herodot. Aici se aflau mormintele Amphissei şi al lui Andraimon. la un banchet al zeilor. Amphrysus) – 1. fiica lui Pelias. i-a ucis cu săgeţile sale pe Ciclopii care îi făureau săgeţile lui Zeus. a crezut că dragonul voia să atace copilul şi atunci l-a străpuns cu săgeata. dar. drept răzbunare. SURSE: Pausanias. Sibylla din Cumae. fiul lui Aiolos/Eol. Sylenul Marsyas a găsit flautul şi l-a provocat pe Apollo să cânte la fel de frumos din liră. Astfel Apollo a devenit păstorul turmelor regelui Admet (gr. Amphrisos. Când a venit tatăl copilului. în apa unui râu. dar s-a lăsat înduplecat de Leto. Descrierea Greciei. făcând parte din cortegiul zeiţei Kybele.22. făcându-l din oase de cerb. care făcea preziceri şi tămăduia cu ajutorul viselor. mama lui Apollo. pe care l-a ascuns într-un loc pe care îl considera sigur. 2. a făcut un rug comun pentru copil şi şarpe. se povestea că Athena. dar în jurul vasului stătea încolăcit un dragon care îl păzea. Amphrisos (gr. ♦ Asclepios. şi că amphictionii i-au dat acest nume. iar oraşul s-a numit de atunci Ophiteia. desemnată de Vergilius prin epitetul Amphrysia. nu şi în Iliada). un Sylen. s-a stabilit în ţinut. Marsyas era considerat descoperitorul flautului cu două tuburi. Gorge. la Herodot apărând Amphicaia. ♦ Oraşul şi-a primit numele de la Amphissa. lat. [Admhto~. jAmfilociva. ♦ Aici aveau loc serbări în cinstea lui Dionysos. -a~. 10. fiica lui Oineu. Singura care acceptat a fost soţia sa. Admetus „cel care nu se supune”) din cetatea Pheres. Descrierea Greciei. fiul lui Amphiaraos şi fratele lui Alcmeon. care a fost îndrăgită de Apollo.33. {Amfpuso~. în decretul referitor la distrugerea oraşelor foceene. dar văzând. mama sau soţia să-şi sacrifice de bunăvoie viaţa. de teamă ca oamenii să nu ajungă astfel să scape de moarte. ♦ Amphilochos. El a păscut turmele şi hergheliile de cai pe malurile râului Amphrisos. a fost încredinţat de mic centaurului Chiron.18. într-o variantă ateniană a legendei. ca pretendent la mâna Elenei. Un lup ameninţa copilul. Amphilochia) – ţinut în Epir.39 numele Amphicleia e corupt. Coronis. După cucerirea Ilionului. omorându-i astfel pe amândoi. Amphissa (gr. SURSE: Pausanias. cât de urât i se deformaseră obrajii după ce cântase cu el (fapt pentru care chiar fusese ironizată de Hera şi Aphrodita). Când a aflat adevărul de la păstorii din preajmă. Amphilochia (gr. lat. Zeul i-a obţinut lui Admet nemurirea. 2. a participat la războiul troian (numele său figurează numai în poemele Întoarcerile acasă. Atunci Zeus a vrut să îl arunce pe Apollo în Tartar. Asclepios a ajuns un mare vindecător. [Amfissa) – cel mai mare şi mai vestit oraş al locrienior. se afla în Phrygia. inventase flautul. ea va fi readusă pe pământ din lumea subpământeană de Heracles. fiica lui Macareu. Alkesta. Amphrysos. lat.

Pythice.. Eneida. SURSE: Pliniu. SURSE: Apollodor. l-a lovit mortal pe Hyakinthos. 1. 2. Plutarh. Poseidon a secat toate izvoarele din Argolida. zeul s-a căit. 6.2. Vergiliu vorbeşte despre „tăcutele Amyclae”. Platon.54. precum şi al lui Tyndareu. Mai târziu. Biblioteca. Faste. Argonauticele. Între timp. Babys. 1.2. ♦ Se consideră că a fost întemeiată de Amyclas. sau fiul regelui Oibalos al Spartei.7.10. Vergiliu. 3. 3. Banchetul. lat. Herodot. SURSE: Pausanias. 2.9. fiul lui Lakedaimon (despre care se spunea că era fiul lui Zeus) şi al Spartei. 3. 3. Lacul era considerat cale de acces către lumea subpământeană. Vergiliu. Ampsactus / Amsanctus (lat. 1. care cânta dintr-un flaut cu un singur tub. îndurerat.9.208. Eneida. aici a sosit Danaos cu cele cincizeci de fiice ale sale şi. vinovat de devierea discului ar fi fost Zephyros sau Boreas. Diodor din Sicilia. 271. ricoşând.564. lat. rău mirositor. Amyclai era cetatea de scaun a lui Agamemnon. 19. în Pelopones. ♦ A fost abandonată de locuitori. în amintirea lui. a fost învins şi Apollo l-a agăţat de un pin (sau un platan) şi l-a jupuit de viu. Amymone (gr. Amyclae) – cetate în Campania. le-a . era de o mare frumuseţe. povestindu-se că Aphrodita îi inspirase muzei pasiunea pentru un muritor drept pedeapsă pentru că luase în derâdere iubirea ei pentru Adonis.58. 22. aproape de Sparta.398.4. cu condiţia ca învingătorul să dispună cum va voi de cel învins. Când zeii au vrut să îşi aleagă una sau mai multe cetăţi în care să fie veneraţi în mod deosebit. în timpul unei întreceri la aruncarea discului. pe ale cărei petale erau literele AI (care redau strigătele de jale ale zeului) sau YA (iniţialele numelui tânărului). 6. Amyclae (lat. Despre muzică. şi-a spart lira şi l-a transformat pe Marsyas într-un râu care îi purta numele.9. fiica zeului-fluviu Nil. Iliada. Apollo. Metamorfoze.3. Din apele lacului se ridica un abur otrăvitor. 1. dar atât de prost. pe râul Eurotas. Amyclae) – cetate în Laconia.26.382–400. Homer.1.3. 179 b. La Pindar. 10. 3. 11. învăluindu-i malurile. vântul i-a schimbat acestuia direcţia sau discul s-a izbit de o stâncă şi. la est de Terracina.30. Biblioteca istorică. La prima încercare nu s-a putut decide un câştigător şi atunci Apollo a propus să se cânte ţinând instrumentul invers.1. ♦ Se mai povestea că Marsyas avea un frate. 1. în Pelopones. Viaţa lui Alcibiade. fiica râului Eurotas. Apollo a zămislit floarea numită hiacint şi a instituit sărbătorile anuale numite Hyakinthia. mama sa fiind Europa. Pindar. Eneida.4. ♦ Amyclai era locul naşterii lui Castor şi Pollux. A fost ucis de Zephyros.695– 710. 4. ♦ Amymone era una dintre cele cincizeci de fiice ale lui Danaos. fiul lui Amyclas şi al Diomedei. Istoria naturală. Viaţa lui Numa.5. zambilă sau crin de pădure). azi Ansancto. Hyginus. jAmuvklai. colonie greacă a Laconiei. După unii autori. SURSE: Vergiliu. Poseidon a intrat în competiţie cu Athena pentru Argos şi a fost declarat învins. din gelozie.9. Amyclas a avut mai mulţi fii. Istorii. supărat. 5 şi 7.3.162-219.580. 3. fiul lui Magnes.40 acceptat. Ampsactus) – lac în Samnium. Apollonios din Rhodos.766. 7. 7.18 .3. Ovidiu. Amymone) – izvor în apropiere de Argos. dintre care cel mic. jAmumwvnh. Cum Marsyas nu putea întoarce flautul. numit Hyakinthos. fiindcă era bântuită de şerpi. 6. negăsind apă de băut. O tradiţie izolată îl consideră fiul muzei Clio şi al lui Pieros. ♦ Malurile râului Amphrisos au rămas în legendă ca loc al iubirii dintre Apollo şi Hyakinthos. încât a scăpat de mânia lui Apollo. Descrierea Greciei. 2. 2. 1. Georgice.24. Descrierea Greciei. 165. 10. a prefăcut sângele scurs din rană într-o floare numită hiacint (iris. 10. Amyclai (gr. Hyakinthos a fost îndrăgit de Apollo.563– 571. Pausanias. Fabule. 2.

♦ Legenda spune că Anapus. a iubit-o pe nimfa Kyane. Fabule. arătându-le astfel drumul spre o insulă din apropiere. Poseidon. ci s-au căsătorit cu fetele carienilor. una dintre Sporade. Acesta l-a izgonit pe satir cu tridentul. lângă Siracuza. Geografia. Iason a invocat ajutorul lui Apollo.36. Argonauţii au ajuns în Marea Cretei. în plină noapte ceţoasă şi înfricoşătoare. unde corabia a putut ancora. Carienii.2. Metamorfoze. 2. 23.2. SURSE: Livius.) – râu în Sicilia.1717. Istorii. care era umflat de ploi. nelăsându-se mai prejos.37. fata l-a invocat pe Poseidon în ajutor. ♦ Regelui Pelias i s-a prezis că va pieri ucis de cel care va veni încălţat cu o singură sanda. Iason.15. Ovidius. Anapus (lat. fr. fiul Europei. Anaphe (gr. 2. 2. 4. care i-au admis ca soţi cu condiţia ca ele să nu pomenească vreodată numele lor. Hyginus. Biblioteca. numită ulterior Milet. Asterios. Anauros (gr.10. din grupul Sporadelor. Anapus.137. care se varsă în golful Pagasetic. Această insulă. menţionaţi în Iliada ca locuind în Milet şi în regiunea udată de râul Maiandros / Meandru şi fiind conduşi de Nastes. Ovidiu. ♦ Pe drumul de întoarcere.39.23. acest jurământ l-au făcut şi fiicele lor. aceasta era de dimensiuni mai mari decât alte hydre. cu care s-a unit. nu mai multe.7. Descrierea Greciei. SURSE: Herodot. distrusă de împăratul Augustus. dar. ţinutul s-a numit Anactoria. iar veninul ei era mortal. Homer.146. care au început să schimbe vorbe deocheate cu Argonauţii. Callimah. Argonauţii au încercat să pregătească toate cele trebuincioase pentru jertfă. Titus Theocrit. Anactoria (gr. v. i-a dezvăluit locul unde se afla izvorul din Lerna. “Anauro~) – fluviu din Magnesia. Idile. jAnavfh. 2. întemeietorul cetăţii. 2. SURSE: Apollonios din Rhodos. aflându-se pe un ţărm pustiu. 5. Una dintre ele. 169. aici a fost trasată incinta sacră şi a fost înălţat un altar consacrat lui Apollo Aigletes „Strălucitorul”. După ce a omorât Hydra. După altă versiune. Pontice. cetatea şi regiunea au fost numite de atunci Milet. viitorul fondator al cetăţii Nauplia. şi-a pierdut o sanda pe fundul apei. unde s-a adăpostit Hydra din Lerna. curgând prin apropierea Iolcosului. Heracles a înmuiat vârful săgeţilor sale în veninul acesteia. care a tras o săgeată de foc (sau a aruncat o suliţă de foc). ♦ În timpul domniei lui Anax.26. De la întemeierea Romei. azi Anafi. fiul lui Apollo. lat.2. Anapis. ♦ Pausanias povesteşte că în preajma izvorului Amymonei a răsărit un paltin. 1.) – insulă în marea Egee. azi Anapo. regiune orientală a Thessaliei. Iliada. 1728. avea un singur cap. îndrăgostit de Amymone.68. a fost numită Anaphe („insula arătată”). în loc de libaţii. SURSE: Apollodor. aceştia le-au răspuns. şi a fiului său. Herodot povesteşte despre coloniştii plecaţi ducând focul sacru din prytaneul Atenei că nu aveau cu ei femei. 2. 1. şi în acest fel s-a instituit un ritual păstrat în celebrarea sacrificiilor închinate lui Apollo. fugind de Minos. Apollonios din Rhodos. Pausanias. Argonauticele.41 trimis pe fete în căutarea apei. Aitia. Pausanias. i-au primit pe cretani. 24. a adormit pe câmp şi a fost descoperită de un satir. cu care a lovit o stâncă din care a ieşit un triplu izvor. s-a refugiat în ţinutul Caria din Asia Mică.4. Strabon.1. ∆Anaktoriva) – colonie a Corintului. Anaphe.240. au aruncat stropi de apă pe cărbunii aprinşi. transformând-o într-un lac. traversând râul Anauros. 7. 1. cum atestau alte tradiţii. a venit cu oastea sa din Creta. Amymone. Acest fapt a stârnit veselia fetelor feaciene din alaiul Medeiei. Descrierea Greciei. zeul râului. Când Miletos. .867–869. şi a apărut astfel încălţat la ospăţul pe care Pelias îl dădea în cinstea lui Poseidon şi a altor zei (neglijând-o însă pe Hera. Amymone l-a avut cu Poseidon pe Nauplios. 1. 1.

∆Andrhiv~) – cetate şi ţinut în Beoţia. în trecutul îndepărtat. ♦ Tot Pausanias povesteşte despre eroul Aristomene. i-a cerut s-o treacă pe malul celălalt al râului revărsat. La Andreu a venit Athamas.36. cu care a avut un fiu. Locuitorii din Ilion confirmau această tradiţie şi nu cunoşteau altă tradiţie referitoare la mormântul lui Anchise. fiul lui Phrixos cu fiica lui Aietes. Pelias şi-a amintit de prezicere şi a încercat să scape de el trimiţându-l într-o expediţie periculoasă pe mare. În drum spre Sicilia.3. la popoare străine. ♦ Se spunea că în apele acestui râu îşi spălase rănile centaurul Chiron sau Pylenor. ♦ La moartea lui Eteocles. ♦ Era numit astfel pentru că la poalele sale se afla mormântul lui Anchise.66–75 . pe coasta numită Triphylia. apoi au întemeiat Haliartosul şi Coroneia. căreia îi era închinat un cult cu caracter misteric. fiica lui Leucon şi nepoata lui Athamas. Eneas a ajuns în Laconia. Descrierea Greciei. Anchisia (gr. ♦ Spre a-l pune la încercare pe Iason. domnia a revenit lui Almos. care a preluat puterea şi a schimbat numele ţinutului din Andreis în Phlegyatis. [Anigro~) – râu în sudul Elidei. 9. SURSE: Pausanias. care venea de la o vânătoare. Descrierea Greciei. că era născut din împreunarea mamei sale Nicoteleia cu un demon sau cu un zeu cu chip de şarpe. sub înfăţişarea unei bătrâne. a aruncat în apă leacurile de care s-a folosit pentru a le purifica pe fetele lui Proitos.42 fapt pentru care şi-a atras ura răzbunătoare a zeiţei). care a avut două fiice. Andreis (gr. Hera. ♦ Altă explicaţie era că Melampus. ♦ Aproape de vărsarea râului.13.14. unde a întemeiat cetăţile Aphrodisias şi Etis. dar se spunea că tatăl lui Eteocles a fost râul Kephissos (de aceea eroul a fost numit Eteocles Kephesiades). SURSE: Apollonios din Rhodos. Anchise a murit şi a fost înmormântat acolo. i-a înfiat pe Haliartos şi pe Coronos. lângă actualele localităţi Meligalas şi Zevgolati. a avut parte de bunăvoinţa zeiţei. fiii pe care i-a avut cu Ino. la Samicos.12.1. 4. iar peştii nu puteau supravieţui. fugit cu berbecul cu lâna de aur. ∆Agcisiva) – munte pe drumul de la Mantineia spre Orchomenos. Andania (gr. fiul lui Amythaon. Văzându-l pe Iason.34. Iason. explică numele cetăţii de la numele Andania. ∆Andaniva) – cetate în nordul Messeniei. s-a milostivit de bătrână şi i-a împlinit cererea. Descrierea Greciei. Athamas. Aproape de mormânt se afla un sanctuar al Aphroditei. Mai înainte Andreu o luase de soţie pe Euippe. Leucon murise de boală. a numit ţinutul după numele lui Andreu. încredinţat că nu mai avea urmaşi de parte bărbătească (i-a ucis pe Learchos şi pe Melikertes.33. Anigros (gr. Când Eteocles a devenit rege. care i-a condus pe messenieni în lupta împotriva lacedemonienilor. 4. în Beoţia. care izvora din muntele Lapithos şi se vărsa în mare la Samicon. fiul născut de Nephele. Mai târziu s-a întors din Colchida însuşi Phrixos sau Presbon. ♦ Se povestea că. 4. 3. azi Mavropotamos. nu mai ştia nimic). 8. se afla peştera nimfelor Anigride: cei bolnavi de râie sau pecingine se rugau nimfelor şi le . pe Eteocles. 9. care fusese înmuiată în sângele Hydrei. 8. rănit de săgeata lui Heracles. iar despre Phrixos. fiii lui Thersander şi nepoţii lui Sisif. Chryse a avut cu Ares pe Phlegyas. de atunci. SURSE: Pausanias. Apele acestuia erau urât mirositoare. care a dat numele ţinutului Andreis. Fiii lui Thersander i-au înapoiat bunurile ce aparţinuseră lui Athamas. aici s-a stabilit întâi Andreu. 4. ♦ O tradiţie locală. răspândit în perioada elenistică. SURSE: Pausanias. pe Chrysogeneia şi pe Chryse. Argonauticele. menţionată de Pausanias. fiul râului Peneu. căruia Andreu i-a cedat ţinutul Laphystion (Coroneia) şi Haliartia.

drept răsplată pentru ospitalitatea arătată zeiţei la Eleusis. azi Ankara.296. care aflase prezicerea dintr-un vis. 9. şi al Alkyonei. Istorii. 4. a întemeiat. 1. Biblioteca istorică. Antheia şi Hypereia. Descrierea Greciei. Anabasis. sub numele Troizena (în amintirea lui . sau le-a însoţit corabia timp de două zile şi două nopţi. Comentarii la Lycophron. în Asia Mică. divinitate a livezilor şi grădinilor. era considerat chiar constructorul corăbiei Argo. dacă nu ştia să răspundă. se spunea că astfel îşi lăsau boala în apă.18. Antheias. Descrierea Greciei. Vrând să afle secretul înţelepciunii Sylenului. semănând pretutindeni boabe de grâu. 6. 13. Pausanias. Metamorfoze. în apropiere de muntele Mesapios.10. a încercat să înjuge balaurii la carul acestuia şi să însămânţeze ogorul el însuşi. Pausanias. 1. făcând profeţii. era omorât de Sfinx. lat. el a învins Sfinxul cu ajutorul unei armate aduse din Corint. ♦ La ţărm se afla „săritura lui Glaucos”: Glaucos era pescar. lat. Midas l-a îmbătat amestecând vin în apa izvorului din care acesta obişnuia să bea. renumit pentru bogăţiile sale şi pentru rolul avut în răspândirea cultului lui Dionysos. 7. fiul lui Poseidon şi al Alkyonei. în timp ce Triptolem dormea. Servius.48. 5. ♦ Anthas. 15. Anthedon (gr. SURSE: Pausanias. fiul lui Gordios.26. Antheia2 (gr. ♦ Aici se afla mormântul fiilor Iphimediei şi ai lui Poseidon. SURSE: Athenaios.2. devenind divinitate marină. Banchetul înţelepţilor. Xenophon. sau chiar al Gaiei şi al lui Okeanos). 8.4.43 făgăduiau un sacrificiu. Anthedon. SURSE: Herodot. [Anqeia) – cetate în Troizena. pentru a-şi dovedi astfel legitimitatea şi autenticitatea pretenţiilor. Fiindcă Laios avusese mulţi copii cu alte femei. Metamorfoze. fiul lui Eumelos. dar făcea profeţii numai după bunul său plac. Pausanias. sau fiul lui Poseidon şi al unei naiade. ∆Anqhdwvn. având dimensiuni supranaturale. apoi îşi masau părţile bolnave ale trupului şi treceau râul înot. primise de la Demeter un car tras de dragoni înaripaţi.437. regele Phrygiei. şi-a schimbat înfăţişarea: umerii i s-au dezvoltat. ♦ Sfinxul a debarcat în marea Anthedonului. a luat muntele în stăpânire şi s-a dedat la răpiri şi omoruri. El trebuia să străbată lumea cu acest car. fiul întemeietorului cetăţii. 7. Descrierea Greciei. Ancyra) – oraş în Phrygia. Tzetzes. Comentarii la Vergiliu. 754. fiica lui Atlas. Georgice. Ankyra (gr. SURSE: Ovidiu. ucişi de Apollo pentru că. Antheia1 (gr. şi al Kybelei.280–284. În amintirea lui Antheias. Triptolem. oricare dintre aceştia revendica domnia era întrebat de Sfinx dacă ştia prezicerea. 1. ieşind vindecaţi pe celălalt mal. 9. ♦ Regele din Eleusis. deveniseră o ameninţare pentru zeii Olympului. Glaucos putea prezice viitorul. Diodor din Sicilia. Anthedon) – cetate în Beoţia.904–965. unde trăia un Sylen. Apoi Antheia şi Hypereia s-au unit.138. împreună cu fratele său Hyperes. A participat la expediţia Argonauţilor. dar a căzut din car şi a murit. Apoi a venit Oedip.13.22. pe coasta Mării Eubeice.5. în unele variante. oraşele Halicarnas. La Patrai. Midas avea nişte grădini frumoase în care creşteau trandafiri cu şaizeci de petale. iar obrajii i s-au acoperit cu o barbă verzuie. Descrierea Greciei. El a mâncat dintr-o plantă fermecată care l-a făcut nemuritor. care avea darul prorocirii. Ovidiu. fiul lui Keleos şi al Metaneirei (sau al lui Disaules şi al lui Baubo. [Anqeia) – oraş în Achaia. cu un parfum deosebit. în legătură cu Epicaste şi copiii ei. partea inferioară a corpului fiind transformată în coadă de peşte. Triptolem şi Eumelos au întemeiat oraşul Antheia. ♦ Colonia a fost întemeiată de Midas. [Agkura. Se spunea că Sfinxul era fiica naturală a lui Laios şi acesta i-a împărtăşit prezicerea dată lui Cadmos de la Delphi.

după legendă. Descrierea Greciei. 14. -a~. SURSE: Apollodor. Despre fratele lui Schedios. Faste. nu aveau voie să mănânce decât roadele câmpului. „Izvorul Calului”. de la Antikyreu. un fiu al lui Poseidon. lat. Orontes. era de neam indian. lat. ♦ Numele cetăţii a fost schimbat în Antikyra.29. Apollonios din Rhodos. lat. Pausanias. fiul lui Inachos. Antiochia (gr. Anticyra) – oraş în Phocida.337. consultat de syrieni. după vechile credinţe. alţii au ajuns în stăpânirea lui Aietes. numit astfel pentru că a ţâşnit în momentul în care calul înaripat Pegas a lovit cu copita o stâncă. Hippocrene. încălzit de soare. ale cărui ape degajau miasme insuportabile. pretendent la mâna Elenei. 10.44 Troizen. care s-au luptat între ei. Alt izvor era Aganippe. de la numele ţinutului unde se afla muntele lor sacru Helicon şi izvorul muzelor. Aonia (gr. 2. îngrozindu-i pe locuitorii ţinutului. ♦ Muzele erau numite Aonide sau Aonii. venit din Creta cu un grup de colonişti. Aulus Gellius. Nonnios. aproape de Dekeleiea. care îi conduseseră pe războinicii foceeni în războiul de la Troia. unde au întemeiat oraşul Temesa. de care nu se apropie păsările” şi se credea că lacul comunică cu lumea de dincolo. lat.1. fiul lui Pelops).7–8. sacerdoţi ai cultului. 8. situată la nord de Theba. Anthas a mutat de la Troizena la Halicarnas cultul lui Poseidon Phytalmios: antheazii. În vechime se numea Kyparissos şi Homer o numeşte astfel în Catalogul foceenilor.36. urna cu cenuşa lui fiind adusă la Antikyra. SURSE: Pausanias. fiica regelui Ciprului. 5. Zeul de la Claros. În Epir era şi o cetate cu acelaşi nume (v. Pausanias spune că a scăpat cu viaţă din războiul troian şi a murit în patria sa. 5. Avern). Aphidna) – cetate în Attica. pe drumul de întoarcere foceenii au fost aruncaţi de vânt pe coasta Italiei. Unii dintre colţii balaurului au fost luaţi de Cadmos. s-a găsit în vechea albie un mormânt de cărămidă de peste doisprezece coţi. 6. 3. a domnit în regiunea Aonia. Aphidna (gr. jAntiovceia. 2. a întemeiat o colonie cipriotă pe râul Orontes din Syria. Aici a ajuns Cadmos. iar în India fiinţele erau mai mari şi mai diverse din cauza climei. Europa. Schedios a fost ucis de Hector. Aonia) – vechiul nume al Beoţiei. Aornos (gr. lat. de Cadmos. Salaminos. Nopţile attice. numiţi spartoi „oameni semănaţi”. lit. la sud de actuala localitate Aspro. ♦ Numele lui însemna „fără păsări. unul dintre cele douăsprezece districte . care a fost contemporan cu Heracles.519. fiul regelui Agenor. Apele izvorului ofereau inspiraţie poetică. Descrierea Greciei. supusă.36. Biblioteca.4. Descrierea Greciei. ♦ Aon. 4. regiune învecinată cu Phokida. SURSE: Pausanias. oamenii s-au născut din pământul moale şi îmbibat de apă. Metamorfoze. Iliada. la sfatul zeiţei Athena. Epistrophos. “Afidna. Ovidiu. Argonauticele. după numele unei nimfe. jAoniva. ♦ Balaurul aonian sau beoţian păzea izvorul lui Ares. a semănat dinţii acestuia. Aornos) – lac în Epir. ♦ Pe cursul râului Orontes (pe care un împărat roman a vrut să-l facă navigabil de la mare până în Antiochia). Aici se afla mormântul fiilor lui Iphitos şi ai Hippolytei. SURSE: Homer.253–274. Antikyra (gr. în care se afla un corp de mari dimensiuni. fratele mort al lui Pittheu. 3. [Aorno~. şi numită Beoţia. Ea s-a căsătorit cu Casos. ∆Antivkura. Se spunea că locuitorii au săvârşit impietăţi faţă de sanctuarul din Delphi. atunci din pământ au răsărit războinici. şi Epistrophos. Schedios. a răspuns că omul respectiv.1. plecat în căutarea surorii sale.30. apoi denumirea Beoţia s-a extins la întreaga regiune. Antiochia/ea) – capitala Syriei ♦ Amyke. Cadmos a ucis balaurul şi. care fusese răpită de Zeus sub înfăţişarea unui taur şi dusă în Creta.6.

Între timp. 243. Ajungând în Argos. 4.1. Apia (gr. 14. Anchisia. Sofocle. şi-au eliberat sora. fiul lui Zeus.1. apoi au tras la sorţi pentru a hotărî a cui soţie avea să devină. aproape de actuala Demonia. fiii lui Tyndareu.Pausanias.1. lat.22. Hyginus. ♦ Theseu fiul lui Poseidon. fiul lui Phoroneu şi al nimfei Teledike. Hyginus. La Pausanias. numită după Boios. Oraşe cu acelaşi nume se aflau în Caria.6. căutându-şi sora. a fugit împreună cu fiicele sale.263. 2.1. azi Abano Terme. avea zece ani) a fost dusă în ascuns la Aphidna. Biblioteca istorică. Descrierea Greciei. jApovbaqmoi) – aşezare în Argolida. 5. construită la sfatul zeiţei Athena. SURSE: Pausanias. cu o corabie cu cincizeci de rânduri de vâsle. cât şi astrele. Aphrodisias (gr. şi fraţii Elenei. au luat-o prizonieră pe Aitra şi i-au dat domnia lui Menestheus.45 în care Kecrops a împărţit Attica. Biblioteca. iar cei doi eroi şi-au continuat planul de a o cuceri apoi pe Persephona. ♦ Phaethon. Dioscurii au cucerit Aphidna.127–129. 170. regele Spartei. Neputând stăpâni animalele care înfăţişau semnele zodiacului. i-a cerut tatălui său Helios să îi dea carul său pentru a străbate astfel bolta cerească. nepotul lui Inachos. venit din Naupactos în Pelopones. Fabule. A fost răzbunat de Argos şi divinizat sub numele de Sarapis. Agamemnon. în golful Boiaticos. Boiai). a fost un rege legendar al Peloponesului. medic şi profet. Phaethon a părăsit drumul obişnuit al lui Helios. un descendent al lui Erechtheu. Apis apare ca fiul lui Telchis din Sikyone şi tatăl lui Telxion. fiul lui Helios şi al oceanidei Clymene (sau al lui Kephalos şi al lui Eos / Aurora). Viaţa lui Theseu. purtat de vânturi. ♦ Conform unei tradiţii. unde era venerat în legătură cu apele termale. 92. Descrierea Greciei. 5. Phaethon s-a prăbuşit la Aponus. Pausanias. Fiindcă punea în primejdie atât pământul. Aponus) – izvor termal. precum şi cei din Side au întemeiat aşezarea Boiai. care a ajuns. descendent al Heraclizilor.38. 3. pe ţărmul apusean al peninsulei Malea. Apobathmoi (gr. 2.5. SURSE: Apollodor. Apia) – vechi nume al Peloponesului.58. jApiva. 1303. Elena fiind însă prea tânără (după Diodor din Sicilia. ♦ Aponus era un epitet al lui Apollo în regiunea Veneto. mergând prea jos sau prea sus. Castor şi Pollux. 4. Biblioteca istorică. sau de Telxion şi Telchis. 5. au venit cu armata la Atena. au hotărât că îşi vor lua ca soţii numai fiice ale lui Zeus.19. pe când ea executa un dans ritual în templul zeiţei Artemis Orthia de la Sparta. Fabule. Mai târziu. Ei au răpit-o pe Elena. eoul eponim al Aitoliei. Ovidiu. ♦ Danaos. temându-se de fratele său Aigyptos şi de cei cincizeci de fii ai acestuia. care i-a dat numele Apia. şi Pirithous. 169. Plutarh. ♦ După Eschil.63 . 168.6. SURSE: Diodor din Sicilia. unul dintre fiii lui Belos şi al lui Anchinoe.7. unde au debarcat Danaos şi cele cincizeci de fiice ale sale. singur atenianul Academos le-a dezvăluit locul unde era ascunsă. Apis era un fiu al lui Apollo. fiul Aphroditei şi al lui Anchise. 8. a fost ucis de Aitolos. Aphrodisias) – cetate în Laconia. 2. Pausanias. 37. După unele tradiţii. Danaos a devenit regele ţinutului. locuitorii din aceste două cetăţi. aruncându-l în râul Eridan (identificat cu Padul sau Rhonul). jAfrodisiav~. Argonauticele.4. cetăţile Aphrodisias şi Etis fuseseră întemeiate de Eneas. 3. în apropiere de Padova. Descrierea Greciei. 257. în Sicilia etc. Heroide. Diodor din Sicilia. dar atenienii nu ştiau nimic despre aceasta.12 (v. lat. Eschil. Descrierea Greciei. Aponus (lat. ♦ În acest loc Heracles a ridicat un templu în cinstea . regele Libyei. Fiind un tiran.41. ♦ Apis. Aitra. Apollonios din Rhodos. Zeus l-a trăsnit pe Phaethon. 2. SURSE: Apollodor. Oedip la Colonos. 1. la mama lui Theseu. iar Theseu a câştigat. 1. în Pelopones. Biblioteca.

Apsyrtide. de atunci. apoi i-a tăiat extremităţile mădularelor trupului şi l-a îngropat în insulele numite. jAyurtivde~) – insule din nordul Mării Adriatice. denumite astfel după numele celui dintâi locuitor. Insulele (gr. Tomis. Arcas a fost crescut de Maia. cu nimfa Erato. 1. pentru a verifica atotcunoaşterea acestuia. Arantia (gr. toţi erau născuţi de nimfa dryadă Erato. Hyginus.6. Zeus a răsturnat masa. a fost trimis de tatăl său s-o urmărească pe Medeia. ♦ În timpul domniei lui Aras. Hesiod. în timpul unei vânători. lat. pentru că îi atacau pe oamenii veniţi să vâneze. Mai târziu. de care oamenii se temeau la fel ca de lei şi de leoparzi. Arcas a urmărit-o pe mama sa. 338. Arabia (gr. fiica lui Amyclas. azi Cherso sau Crespe şi Lussino-Ossero. 3. a descoperit cursul râului care îi va purta numele – Asopos. jArkadiva. 14.46 lui Geryon. după Pausanias. Aietes s-a oprit să le adune şi nu i-a mai putut ajunge pe Argonauţi. Asopos. fratele Medeiei. Apsyrtos. luând Lâna de aur. şi un al treilea fiu. SURSE: Herodot. să coacă pâinea şi să toarcă lâna. cu soţia sa Leianeira. Când Aietes a descoperit că fiica sa. 8. le-a impus numele de Stymphalide în lumea greacă. fiindcă ciocul păsărilor se agăţa de aceasta. Pentru a-l face să întârzie. primindu-şi numele de la Pelasgos. preschimbată în ursoaică. Argonauticele. ♦ Numele i-a fost dat de la al lui Arcas. după cum îi povăţuise Triptolem. 8. împrăştiindu-le pe mare. 23. doar ciocul lor era mai puternic şi neîncovoiat.576. apoi a alcătuit la loc trupul copilului şi l-a readus la viaţă. ci i-a prefăcut în constelaţiile Ursa şi Arcturus. 2. i-a învăţat pe arcadieni să cultive grâul. Descrierea Greciei. Pausanias.-a~. care le-a omorât. Arcadia a fost împărţită între aceşti trei fii ai lui Arcas. pe Elatos şi Apheidas. Ipoteza lui Pausanias în legătură cu numele acestora a fost că păsările erau originare din Arabia. Descrierea Greciei. Arcadia) – regiune din centrul Peloponesului. SURSE: Pausanias.14. ale cărui cirezi le furase. ♦ Arcadia s-a numit odinioară Pelasgia. ∆Arantiva) – cetate şi regiune. fiul lui Poseidon şi al Kelusei. pe Azan. Theogonia. Ajungând în insula Artemidei. fiul lui Hermes şi al Throniei. care a fost transformată în ursoaică. Apsyrtos şi i-a tăiat trupul în bucăţi. Arcadia (gr. SURSE: Pausanias.4. ♦ În deşertul Arabiei trăiau păsările numite Stymphalide. lat. Apsyrtide. A avut doi fii. Micul Arcas fost ucis de către bunicul său Lycaon. însoţit de un grup de colchidieni. ♦ Se spune că aici se afla mormântul lui Apsyrtos. El a îngropat rămăşiţele fiului său în portul cel mai apropiat. încălcând astfel interdicţiile sacre. fiica lui Belos. care a fost cel dintâi muritor . Arabia) – peninsulă din sud-vestul Asiei Mici. Aras. a pornit în urmărirea lor. Strabon. mama lui Hermes. ca rege al Arcadiei. iar renumele lui Heracles. ♦ Arabos. a fost atras de Medeia într-un templu al zeiţei. Arcas. până în templul lui Zeus Lykeios. şi numai cele făcute dintr-o coajă foarte groasă îi protejau pe oameni. era considerat strămoşul legendar al arabilor. Medeia l-a ucis pe fratele ei mai mic. la porunca lui Eurystheu. Descrierea Greciei. care i-a gătit carnea şi i-a oferit-o lui Zeus.22.8 (v. Zeus nu a lăsat să fie ucişi. îi răneau cu ciocul şi îi omorau. Stymphalos). un stol a ajuns la lacul Stymphalos din Arcadia. Erau de mărimea cocorilor şi semănau cu pasărea Ibis. a lovit cu un fulger casa lui Lycaon (sau l-a prefăcut pe acesta în lup). Fabule. 4. Istorii. După Apollonios din Rhodos. Apărătoarele făcute din metal (bronz sau fier) puteau fi străpunse. ∆Arabiva.115. a fugit cu Iason. Geografia. fiul lui Zeus şi al lui Callisto (Parrhasis – la Ovidiu). SURSE: Apollonios din Rhodos. unde Iason l-a străpuns cu sabia. 986. Medeia.

ucigându-l pe acesta. care. şi-a răzbunat sora care fusese părăsită de soţul ei Alcmeon. Idas a reuşit să mănânce chiar şi partea fratelui său şi a luat în stăpânire cireada. ♦ Axion.: „Pământul cel negru a zămislit în munţii stufoşi ai Arcadiei pe divinul Pelasgos. la vânătoarea din Calydon. a reuşit s-o înfrângă. le-a arătat plantele comestibile. Alcmeon a întrebat oracolul din Delphi dacă trebuie să-şi omoare mama. ♦ Argos. templul era închinat Marii Mame a zeilor şi era obiceiul să i se aducă ramuri încărcate cu mere coapte ca ofrandă. fiind înconjurat de chiparoşi înalţi. ajutat de Aphrodita. ♦ După victoria din a doua expediţie împotriva Thebei. ea vâna şi străbătea munţii într-un car tras de patru căprioare cu coarne de aur. În Arcadia cultul lui Hermes era foarte răspândit din epoca străveche. a reuşit să scape Arcadia de un taur distrugător. ţipătul unei gaiţe indicându-i locul unde se aflau aceştia (v. s-a născut într-o peşteră de pe muntele Kyllene din sudul Arcadiei. sacrificându-şi soţul şi primejduind viaţa copiilor săi. Având o mare putere. fiica lui Iasios. Atunci Eriniile l-au urmărit pentru matricid. fie. ♦ Mai mulţi arcadieni au participat la expediţia Argonauţilor: Amphidamas din Tegea. date de Aphrodita. frumuseţe şi înţelepciune. cea mai tânără dintre Pleiade. Cei doi s-au cununat intr-un templu al lui Zeus. fiul lui Lycurg. un vânător din Creta. împreună cu Meleagru. pentru ca Rhea să-l poată spăla pe noul-născut. printr-un şiretlic: în timpul întrecerii. Atalanta a acceptat să ia de bărbat pe cel care o va întrece la alergare. tatăl lui Agapenor. dar Heracles i-a găsit şi i-a salvat. la bunicul Oicle. Ea a dus astfel la pierzanie mulţi tineri. Idas a cerut ca prada să fie împărţită de cel care avea să mănânce un sfert dintr-un bou. fiind închinaţi lui Alcmeon ♦ Buphagos. Ankeu. Alcmeon a ucis-o pe Eriphyle. împreună cu nimfele. ♦ Atalanta. Ch. care se lăsase coruptă. nu o fiică. în primul rând stejarul domestic. Iasios a recunoscut-o ca fiică şi a vrut ca ea să se căsătorească. fiul lui Zeus şi al Maiei. Alkimedon). Artemis era venerată ca zeiţă a nimfelor şi stăpână a fiarelor. vânând şi ferindu-se de iubire – doi centauri care au încercat s-o prindă au fost străpunşi de săgeţile ei. ♦ Castor şi Pollux. ci cu leoparzii. nu se puteau împerechea între ei. ca să se nască neamul muritorilor”. al cărui nume . apoi la Phegeu. ♦ Hermes. ♦ În Arcadia. până când Meilanion. o mulţime de ochi răspândiţi pe tot trupul. şi care se distingea prin forţă.47 din ţinut. fiul regelui Arcadiei. A participat. ♦ Aichmagoras era fiul lui Heracles şi al lui Phialo. Ea a trăit liberă. dintr-o pădure. ♦ În locul naşterii lui Zeus. Amphilochos. el s-a dus întâi în Arcadia. După alte variante. şi fratele Alphesibeiei. pe care localnicii îi numeau parthenoi „fecioare” şi nu voiau să-i taie. şi a Clymenei. fiindcă au profanat un loc sacru. Meilanion a aruncat trei mere de aur din cununa lui Dionysos. apoi l-a jupuit şi s-a îmbrăcat în pielea lui. cel învins urmând să fie ucis. Pelasgos i-a învăţat pe oameni să-şi facă colibe şi hitoane din piei de mistreţ. Mai târziu. regele Alkimedon. Phegeu. au fost transformaţi în lei. au furat nişte boi. împreună cu Idas şi Lynkeu. a căror atracţie era irezistibilă. Mormântul lui Alcmeon se afla la Psophis. care a fost ucis de mistreţul calydonian etc. Copila a fost hrănită şi crescută de o ursoaică (animal consacrat lui Artemis). regele din Psophis. într-o versiune mai cunoscută. poetul Asios scria pe la 630 a. i-a abandonat pe mamă şi pe copil pe un munte. râul Neda a ţâşnit din pământ. strănepotul lui Argos (fiul lui Zeus şi al Niobei). potrivit legendei. tatăl acesteia. erou arcadian. A ucis un Satyr care făcea mari pagube turmelor arcadienilor. avea fie un singur ochi (sau patru – văzând cu doi ochi înainte şi cu doi înapoi). iar Atalanta s-a oprit să le adune. care îşi dorise un fiu. a fost abandonată pe muntele Parthenion de tatăl ei. singur sau ajutat de fratele lui.

după Pindar. Descrierea Greciei. 3. fiul lui Poseidon (Halirothios o ameninţa pe Alkippe. Hesiod. 8. care a răpit-o pe Antiope. 7. Eneida. Imn către Artemis. au ajuns în Latium. una dintre Amazoane. Silius Italicus.54. Areopag (gr. 4.372. fiul lui Aiolos (de fapt. pentru a lua centura Hippolytei.4. unde şi-a regăsit mama. 7. Ardea) – oraş la sud de Roma. ♦ Perieres. pe Arene şi pe fiii lor. au mai existat doi fii. Valerius Maximus 5. de natură religioasă: judecarea lui Ares de către zeii Olympului. 8. Cel mai tânăr dintre aceştia. 8. 8.38.27 . fiul lui Cretheus. au fost înfrânte de Theseu.48 însemna „Mâncătorul de boi”. Pausanias. care îl ucisese pe nepotul său. regele Andaniei.48.5. după numele soţiei sale (fiica lui Oibalos cu Gorgophone. care l-a înfruntat pe Eneas. Argonautice. Herodot. încât. ♦ Într-o variantă a legendei.5. locul respectiv fiind numit Argiletum (lat. 10. Hyginus. 2. Metamorfoze. Callimah. fiica regelui Aleos din cetatea arcadiană Tegea. 2. Pausanias. regele rutulilor. după sfatul oracolului din Delphi.409–414. Ei au întemeiat cetatea Ardea. i-a iniţiat în misterele Marilor Zeiţe pe Aphareu. după alte tradiţii. 185. Iliada. ca să-şi întemeieze un regat.1. fost părăsit pe un munte din Arcadia. fiind gelos pe îndemânarea şi inventivitatea lui.405–531. Heracles a fost însoţit de Theseu. 7. judecarea lui Dedal. era fiul lui Iapet şi al lui Tornax şi soţul lui Promne. Arene (gr. avea o privire atât de pătrunzătoare. 8. 8. Lynkeu. Perseu.1122. Pentru a se răzbuna. Fabule.3. Buphagos fost ucis de Artemis. se povestea că Danae şi fiul său şi al lui Zeus. SURSE: Cicero. ♦ Areopagul. Apollonios din Rhodos. era sediul celui mai vechi tribunal şi consiliu din Atena pentru judecarea delictelor grave. fratele lui Heracles. între care Pylosul.3. pentru uciderea lui Halirothios. 2. SURSE: Apollodor. al lui Poseidon) şi i-a cedat o fâşie de teritoriu cu cetăţi. la curtea lui Teutras. a avut cu Gorgophone. 1. 5. Euripide. 3. El l-a îngrijit până în clipa morţii pe Iphicle.6. închişi într-un cufăr şi aruncaţi în valurile mării de Acrisios. ucigaşul lui Procris. 8. fiica lui Ares şi a lui Aglauros). Descrierea Greciei. [Areio~ pavgo~. Despre divinaţie. Istoria naturală. Talos. Vergiliu. Ardea (lat. vinovat de matricid etc. Mai târziu. 145.6.269–546. vechea capitală a rutulilor. Aphareu a întemeiat cetatea Arene. Telephos. 73. 8.625– 629. 224. ♦ În expediţia în regatul Amazoanelor.2. 2. apoi Samicos.660.24. în locurile unde avea să se ridice Roma. care fusese rănit în timpul luptelor dintre Heracles şi Augias. 8. ♦ Altă legendă povestea că Danae a avut cu Phineu doi copii. Biblioteca.2. 11. ∆Arhvnh) – cetate din Elida.1. SURSE: Pliniu. Theogonia. 1. Istorii.42. ea fiindu-i deci şi soră după mamă). L-a primit pe vărul său Neleu. 8. stabilindu-şi tabăra pe colina ce va fi numită mai târziu Areopag. i-au eliberat pe cei doi şi i-au dus la regele Pilumnus. judecarea lui Kephalos. izgonit din Atena de fratele său Egeu. unde a fost hrănit de o căprioară. 8. 8. numită Arene în Iliada.591. care au împărţit domnia. Meleagru. lat Areopagus) – colină la nord-vest de Acropole. care a luat-o de soţie pe Danae. Telephos a plecat în Mysia. fiul lui Pandion. Pescarii au prins cufărul în plasele lor. Tyndareu şi Icarios. Acolo Argos a fost ucis de aborigeni. pe Aphareu şi Leukippos.2. judecata lui Oreste.345.10. Unul dintre urmaşii lor a fost Turnus.56. 221. SURSE: Homer.2. fiica lui Perseu. Ovidiu. 7. . doi fii.723.52. ele au atacat oraşul Atena. putea străbate prin trunchiul stejarilor. pe care o urmărea mereu pe muntele Pholoe din Arcadia. Argi-letum „moartea lui Argos”). 1. pe Argos şi Argea şi a venit împreună cu aceştia în Latium. Lycos. ♦ Într-o versiune menţionată de mitografii romani. ceea ce însemna „colina lui Ares”. fiul lui Heracles şi al lui Auge.53.

tot aşa acesta nu trăise printre ei. În timpul unui cutremur izvorul s-a astupat subit. fiindcă. ♦ La întoarcerea din Egipt. au înarmat corabia cu suliţe şi au acoperit-o cu scuturile. sub a căror domnie cetatea a devenit dependentă de Mykene. Argos. închinat lui Apollo Lykeios. au reuşit să alunge păsările urmând exemplul lui Heracles când a înfruntat păsările Stymphalide: o parte dintre ei şi-au pus pe cap coifurile de aramă cu panaşe purpurii. SURSE: Apollonios din Rhodos. Danaos. care a fost săgetată de viteazul Clytios. cei doi fii au început războiul pentru domnie. venit din Egipt. Proitos a plecat în Lykia. şi i-au dat domnia lui Danaos. în insula Eubea. Acrisios ieşind învingător. Dovezile amândurora fiind valabile. Arethusa) – izvor în insula Ortygia („insula potârnichii”).49 Arethusa (gr. jArevqousa. ♦ Argonauţii ajunşi în preajma insulei Aretias au văzut o pasăre a lui Ares care îşi avea cuibul pe insulă zburând pe deasupra corăbiei. regele locrienilor. după Sparta. ♦ Abas a avut cu Aglaia doi fii gemeni. 170. Cei doi gemeni s-au înfruntat încă din pântecele mamei lor. ♦ Oraşul a fost întemeiat de Inachos sau de fiul acestuia. recăpătându-şi supremaţia abia în timpul lui Oreste. Geografia. Dându-şi seama că nu vor putea coborî pe ţărm. a fost pomenit şi de Euripide în Ifigenia în Aulis. ♦ Un izvor numit Arethusa era în Chalkis. “Argo~. Hypermnestra. şi o fiică. care s-a înfipt în umărul lui Oileu. lat. literal „cetatea albă”. Argos. Zeul-fluviu Alpheios a urmărit-o pe nimfa Arethusa. sau chiar de fiul lui Phoroneu. Idomeneia. Strabon. Phoroneu. Acesta a înălţat cel mai frumos templu din Argos. omorând taurul. azi Keresun. ♦ Peştii din apele Arethusei. apoi a ţâşnit din nou după câteva zile. lângă Siracuza. Cu toţii scoteau strigăte puternice. prin altă vână. ♦ Danaos le-a poruncit celor cincizeci de fiice ale sale să-şi omoare soţii în noaptea nunţii. apoi urmaşii acestuia au fost supuşi de Pelopizi. Biblioteca istorică. la moartea bunicului său Danaos. mari şi numeroşi. iar ceilalţi au vâslit cu putere. ca descendent al lui Io. al doisprezecelea rege al Argosului. Argi) – capitala Argolidei. În zorii zilei. aşa cum lupul nu stă în preajma oamenilor. dar a fost absolvită de vină. Argienii au interpretat aceasta ca pe un semn: Gelanor a fost asemuit cu taurul.16. Ea a lăsat să cadă o pană ascuţită. 5. iar Danaos cu lupul. a primit în dar scutul închinat Herei. Când Abas a murit. încercând să-şi amestece apele cu cele ale izvorului (v. erau socotiţi sacri. fiindcă a socotit că zeul l-a adus pe lup la cireada de vaci de lângă cetate. Urmaşii lui Inachos au fost înlăturaţi de Danaos. iar cei care cutezau să-i prindă şi să-i mănânce erau pedepsiţi aaspru de Artemis. 2. a doua cetate din Pelopones ca importanţă. Alpheios). un lup a atacat o cireadă de vaci din apropierea cetăţii. a avut şi un fiu bastard.3. Deşi ea a fost transformată de Artemis în izvor. şi-a disputat domnia cu Gelanor. 1. după ce acestuia i s-a oblojit rana. care au speriat păsările şi le-au făcut să zboare peste mare şi. scuturile i-au protejat. Drept recunoştinţă a ridicat o statuie zeiţei Aphrodita Nikephoros. fiul lui Sthenelas. adunarea a amânat pe a doua zi luarea hotărârii. deşi ele au aruncat numeroase pene asupra corăbierilor. a apărut altă pasăre. SURSE: Diodor din Sicilia. Alpheios a continuat să o urmărească. la vederea căruia un popor răzvrătit se supunea. fiul lui Lynkeu şi al Hypermnestrei. Proitos şi Acrisios. a fost adusă în faţa tribunalului cetăţii. fiica lui Inachos. lat. în faţa poporului. ♦ Abas. Singura care nu s-a supus. căsătorită cu Amitaon. unde s-a căsătorit cu fiica regelui .1034.3. căruia argienii îi atribuiau descoperirea focului. Argos (gr. Argonauticele. Aretias (gr. Lyrcos. jArhtiav~) – insula lui Ares din Pontul Euxin.

Oineu. . i-a chemat înăuntru şi văzând că ei se bătuseră ca „leul şi mistreţul” (sau aveau aceste imagini pe scuturile lor). a închis-o pe fiica sa Danae într-un turn de bronz (sau într-o încăpere subterană). urmaşul lui Melampus. Baton. În final. neînţelegerile iscându-se mereu între cele trei familii. i s-a prezis că va fi ucis de nepotul său. Danae a dat naştere lui Perseu. Parthenopaios. război la care au participat urmaşii celor trei case domnitoare din Argolida. Amphiaraos le-a cerut fiilor săi Alcmeon şi Amphilochos. pe Danae. ♦ Proitos împărţise regatul Argolidei în trei părţi. Apoi Adrastos a reuşit să se împace cu Amphiaraos şi a revenit pe tronul din Argos. pentru a-şi vedea bunicul. arcadieni şi messenieni. care i-a lăsat domnia. În timpul unei revolte. Perseu l-a îngropat pe Acrisios în afara cetăţii şi a plecat în Argos. izgonit din Theba de fratele său Eteocles. După mult timp. urmărit de Periclymenos. la care participa şi Perseu. Astfel Argia a devenit soţia lui Polyneikes. să-l răzbune pedepsind-o pe mama lor Eriphyle. în ciuda prevestirilor nefaste privitoare la sfârşitul acestuia. Proitos. Adrastos le-a dat de soţii pe fiicele sale lui Tydeu din Calydon şi lui Polyneikes din Theba. în acest fel putându-se arbitra orice neînţelegere ulterioară. Cei doi s-au luat la ceartă în curtea palatului. unde domnea regele Polybos. iar Deipyle a lui Tydeu. Discul aruncat de Perseu a fost deviat de un vânt puternic şi l-a lovit în cap pe Acrisios. Amphiaraos. dar nu l-a putut ierta pe acesta pentru moartea tatălui lui. Amphiaraos a fost silit să participe la războiul împotriva Thebei. ♦ Regele Acrisios şi soţia sa Eurydike aveau o fiică.50 Iobates. care era fiul lui Bias. Adrastos a fugit la Sikyone. Polyneikes. astfel începând războiul Celor Şapte contra Thebei. Pe malul râului Ismenos ei au obţinut o primă victorie în faţa thebanilor. având darul profeţiei. înghiţindu-l cu car cu tot. pământul s-a deschis. Adrastos i-a făgăduit lui Polyneikes sprijinul pentru a-şi recăpăta drepturile. unde au fost salvaţi de către Dyctis. Ei au ajuns în insula Seriphos. şi-a amintit de un oracol care spunea că îşi va mărita fetele cu un leu şi un mistreţ. Antheia (sau Stenebeia). unde regele Teutamide organizase jocuri în onoarea tatălui său. şi dorind să afle de la oracol dacă va avea un fiu. Tydeu şi Polyneikes. Adrastos. prin intervenţia lui Zeus şi a lui Apollo. Talaos. omorât de un şarpe sub ochii lor. Bias şi Melampus. tatăl copilului ar fi fost unchiul fetei. Iobates a venit cu armata lyciană la Tyrint. guvernate de el şi de cei doi fii ai lui Amitaon. l-a ucis pe tatăl lui Adrastos. După altă versiune. Zeus a pătruns la Danae sub chipul unei ploi de aur. un fiu al lui Talaos. că sfârşitul războiului îi va fi fatal. temându-se că prezicerea se va împlini. la îndemnul soţiei sale Eriphyle. a plecat în cetatea Larissa din Ţara Pelasgilor. omorându-l. în amintirea lui Archemoros. temându-se că oracolul se va împlini. În drum spre Theba. cei doi fraţi au împărţit regatul Argolidei în două părţi egale. fiul regelui Calydonului. într-o ladă sau într-un coş. Acesta. Proitos domnind în Tyrint. Fiindcă ştia. trezit de gălăgie. În timpul înfruntărilor. înainte de plecare. Perseu a venit la Argos împreună cu Danae şi cu soţia lui. Din porunca lui Acrisios. sau pe Pronax. Acrisios. cetate ale cărei ziduri fuseseră fortificate de ciclopi. bunicul lui dinspre mamă. apoi armata lor a fost nimicită. Andromeda. s-a retras spre râul Ismenos. Amphiaraos. într-o noapte cu furtună. luptătorii au organizat jocuri funebre la Nemea. exilat pentru omor. Hippomedon. El i-a dat de soţie lui Amphiaraos pe sora sa Eriphyle. a venit să ceară azil în Argos. ajungând în acelaşi timp cu Tydeu. fiul lui Oedip. Amphiaraos. iar Acrisios în Argos. Capaneu. mama şi copilul au fost abandonaţi pe mare. căreia Polyneikes îi obţinuse sprijinul dăruindu-i colierul Harmoniei. conduşi de: Adrastos. urmaş al lui Melampus. fratele regelui.

a găzduit-o în Argos pe Britomartis. primind domnia. în aceeaşi noapte. a fost preoteasă la templul Herei din Argos timp de 58 de ani. regele Argosului (sau a lui Proitos). care îi fusese dăruit de Heracles. mulţumită agilităţii calului său Areion. a copilului născut din incest. Baton s-a retras în cetatea Harpyia din Illyria. Dar singurul erou care a căzut în luptă a fost chiar fiul lui Adrastos. pe când aceasta fugea de Minos. în ceea ce s-a numit „războiul Epigonilor". fiica prezicătorului theban Tiresias. Eriphyle. pe Eriphyle. Dar Altemene a aflat şi a fugit împreună cu sora sa. împreună cu fiii celor şapte eroi morţi în primul război. „cel de două ori asemănător lui Ares”. Catreu le-a dat pe celelalte două fete navigatorului Nauplios. unde l-a ajutat pe prezicătorul Calchas. dar aceasta nu a pornit. fie s-a aruncat pe rug. ca să le vândă în străinătate. ucis de Laodamas. fie pe drumul de întoarcere spre Argos. războinic şi prezicător. fratele lui Alcmeon. ducând cu ea statuia zeiţei. a luat cu forţa cadavrele şi le-a înmormântat la Eleusis. ♦ Harpalike. ♦ Admete. care a pornit contra Thebei. Clymene şi Apemosyne. Catreu a aflat de un oracol că va muri de mâna unuia dintre copiii săi. el a fugit la Atena. A fost preschimbată de zei într-o pasăre de noapte. care nutrea faţă de ea o iubire incestuoasă. i-a convins pe thebani să-i predea trupurile victimelor sau. unde Airope s-a căsătorit cu regele Pleisthene şi i-a născut pe Agamemnon şi pe Menelaos. luptând la Troia. Adrastos. ♦ Biton şi Cleobis erau fiii unei preotese a Herei. ♦ În timpul domniei lui Anaxagoras. Catreu i-a dat-o pe Airope lui Nauplios. după altă versiune. piraţii au încercat să fure statuia şi să o ducă pe corabia lor. ♦ Amphiaraos. Aigialeu. El le-a dus la Argos. dar a ascuns acest lucru. La moartea tatălui ei. a întemeiat cetăţile Argos din Etolia şi Mallos dinKilikia. Adrastos fost singurul care a scăpat cu viaţă din luptă. Preoteasa a rugat-o pe zeiţă să le dăruiască ceea ce era mai bun pentru muritori. pentru ea a furat Heracles cingătoarea Hippolytei. ♦ După ce şi-a ucis mama. unde a primit ajutorul lui Theseu. Theba a fost cucerită. şi un fiu Altemene. în altă variantă. A fost pretendent la mâna Elenei. fiul lui Oicle şi al Hypermnestrei. cei doi tineri care dormeau în sanctuarul zeiţei au murit. Apemosyne. fiica lui Erasinos. a fost răpită de propriul tată. pentru a se împlini astfel un oracol al lui Apollo. Alcmeon a înnebunit. Adrastos a murit de durere. ♦ Byzes. după altă versiune. pe femeile din regat le-a lovit nebunia. regina Amazoanelor. Admete s-a mutat din Argos în Samos.51 conducătorul carului de luptă al lui Amphiaraos şi rudă cu acesta. după unele variante. Pentru a se răzbuna. a avut trei fiice: Airope. ca să o înece pentru că iubise . Thersander. ♦ Nepotul său. sau. fiica lui Eurystheu şi strănepoata lui Perseu. După zece ani. după varianta relatată de Pausanias. era clarvăzător şi profet. fiul lui Polyneikes. potrivit versiunii ateniene. numit tot Amphilochos. ea i-a pregătit acestuia un ospăţ din carnea fratelui ei mai mic. un zeu fluvial din Argos. a participat la expediţia Argonauţilor şi la vânătoarea mistreţului din Calydon. ca semn că zeiţa voia ca statuia să rămână acolo. cale de 45 de stadii. fiind hărţuit de Erinii. cele dintâi victime fiind fiicele regelui. a fost înghiţit de pământ odată cu stăpânul său. fiica lui Clymenos şi soţia lui Alastor. fiind un bun orator. fiul lui Eteocles. ♦ Unul dintre fiii lui Minos. a participat la expediţia Epigonilor împotriva Thebei şi a avut un rol secundar în uciderea mamei sale. Amphilochos. nefiind urmărit de Erinii. pe care o respectau foarte mult. Catreu. fiul fratelui său Alcmeon şi al lui Manto. ei au tras carul acesteia până la templu. Adrastos a atacat din nou Theba. Melampus şi fratele său Bias le-au vindecat şi au primit drept răsplată mâna fetelor şi două treimi din regat. după cum îi poruncise tatăl său Amphiaraos.

2.15. El a naufragiat pe insula Aria. 32. oricine bea din apa râului Selemnos îşi uită propriile sentimente.6. În timpul căsătoriei cu Atreu.17. 8. După altă versiune.2. Herodot. Selemnos.18. Istoria Naturală. 10. Parthenios. Biblioteca. Neputând să-l pedepsească el însuşi. 2. De aceea toţi cei care se scăldau în apele râului Selemnos uitau de suferinţele iubirii. Aria1 (lat.19. A venit în Grecia odată cu Argonauţii şi a luat-o de soţie pe fiica lui Admet.10. 3. sau cu un rege asiatic. a plecat să ceară moştenirea bunicului său.391. Aricia. Aria) – insulă în Pontul Euxin. 3. pentru a clarifica genealogia. s-a transformat. ♦ Medeia a fugit din Corint.31.86. Aphrodita. 242. 16. fiind ajutat de Zeus. SURSE: Apollodor.43. Suferinţe din dragoste. 2.16. Tristele. unde a fost primit de Argonauţi şi unde se aflau fraţii săi.98. Hyginus.23. Argyra (gr. 4.30.55–56. Fiindcă a vrut să-l omoare pe Theseu. Diodor din Sicilia. Descrierea Greciei. 1. Magnes. 2. pentru a nu se despărţi de ea. Ecbatana. 6. SURSE: Pliniu. şi şi-a pedepsit soţia aruncând-o în mare. când acesta a venit pentru a fi recunoscut de tatăl său Egeu. a respins iubirea mamei sale vitrege. Aricia (lat. căsătorită cu frumosul păstor Selemnos. i-a dăruit puterea de a-şi uita suferinţa. Airope s-a lăsat sedusă de cumnatul ei. capitala era cetatea Amyclai. ♦ Hippolyt. înduioşată. Melanippe sau Hippolyte).1. Descrierea Greciei. 5. în Colchida. Pomponius Mela. 2. aici se făceau în vechime sacrificii omeneşti. Heroide.2. SURSE: Pausanias. 7. 13. născut şi crescut în Colchida. s-a spus că Atreu era fiul sau tatăl lui Pleisthene. şi i-a dat acestuia mielul de aur care îi asigura lui Atreu puterea regală. ♦ Nimfa Argyra. Thyestes.44. Descrierea pământului. Hippolyt a fost înviat de . el a murit de durere şi Aphrodita l-a transformat în râu.9. după moartea acestuia. Agamemnon era regele Argosului. 2.23 . Ovidiu. gr.52 un sclav. Aria2(gr. 1. Biblioteca istorică. Fabule. unde se aflau templul şi crângul Dianei Nemorensis. la Pindar. 2. într-un râu în care se vărsau apele izvorului. jArgura`) – izvor şi cetate în Arcadia. fiul lui Theseu şi al unei Amazoane (Antiope. a fost transformată în clipa morţii într-un izvor de către Aphrodita. Orestia. cu Atreu. 3.3. fiul lui Phrixos şi al Chalkiopei. ♦ Potrivit unei tradiţii târzii. Euripide. Phrontis. numit de atunci Medeia. Biblioteca. 3. Airope s-a căsătorit întâi cu Pleisthene. Airope s-a căsătorit cu Atreu. Dar mai târziu Selemnos a uitat-o pe Argyra. Istorii. astfel. la Atena şi s-a căsătorit cu Egeu. mama lui fiind cea care a prilejuit prima întâlnire a Medeiei cu Iason. cu care a avut pe Agamemnon şi pe Menelaos. avut cu Egeu sau cu Iason. Athamas. care mai târziu a dat numele poporului mezilor. Plutarh. 63. din răzbunare sau de teamă să nu se afle adevărul. care i-a dăruit un fiu. Theseu i-a cerut ajutorul lui Poseidon. 1. SURSE: Apollodor. Mai târziu. Descrierea Greciei. jArikiva) – veche cetate din Latium.6. Phedra. ţara mezilor. la rândul său. 2. Pythice 11. 2. Argyra l-a părăsit pe Selemnos când acesta a îmbătrânit. apoi.4. a fost izgonită din Atena şi a ajuns în ţinutul Aria. ♦ Argos.Totuşi Atreu şi-a păstrat coroana. Argos s-a întâlnit cu Iason la curtea lui Aietes. 5. 170. Pausanias. ♦ Într-o variantă. nu al Mykenei. 2. zeul a trimis un monstru care a speriat caii de la carul lui Hippolyt. l-a învinuit pe Hippolyt că a încercat s-o violeze. Viaţa lui Pyrrhus. Melas şi Kytissoros. 7. la sud de Roma. tânărul zdrobindu-se de stânci. unde Iason ajunsese rege. Pausanias. copiii lui Pleisthene fiind crescuţi de Atreu. vecină cu Sparta. Ea şi-a adus şi fiul Medos. Cum el continua să sufere la fel de tare şi sub noua înfăţişare. Aceasta. 965. Pindar. Perimele. La rugămintea zeiţei Artemis. ∆Ariva) – regiune asiatică.

Erau buni călăreţi şi se luptau mereu cu grifonii pentru posesia unei comori. SURSE: Pausanias. Arimaspi (gr. primeau la templul lui Apollo ofrande din cele dintâi roade de la hyperborei: aceştia le încredinţau arimaspilor.15. 8. cu sacrificii misteroase şi purificări. fiind descris ca o furtună devastatoare. Hydra din Lerna. care scuipa foc. Virbius era fiul lui Hippolyt/Virbius şi al Ariciei. Pliniu. Acesta era o creatură primordială.3.21.2. Descrierea Greciei. Theogonia. [Arima) – lanţ muntos în Kilikia. SURSE: Pausanias. “Arnh) – oraş în Beoţia. ♦ Când Heracles a fost izgonit din Tyrint de Eurystheu. Geografia. Sfinxul. Când Triptolem a venit din Attica. Arne (gr.10. numele lor însemna „care au doar un ochi”. Aroania (gr.9–10. despre care se zicea că ar cânta ca sturzii. Istoria naturală. numele vechi al Cheroneiei. 4. ♦ Pausanias povesteşte că locuitorii din Prasiai. de aceea Artemis e numită de cleitorieni Hemerasia „cea care luminează ca ziua”. Biblioteca. iar de aici la Delos.27. Melampus le-a dus în aşezarea Lysoi. în Asia Mică.12.18. sau un fiu conceput numai de Hera.19. Descrierea Greciei.18. Herodot. Descrierea Greciei. aici a fost înmormântat Telamon. Aristonautai (gr. Eumelos a primit de la el stejarul . SURSE: Pausanias. prin greci. sub pământ. 7. şi a fost lovit de fulgerele lui Zeus. 301. 3. s-a dus la Pheneos. 2. Aroe (gr. Herodot. şi Echidna. alt nume al râului Olbios. Heroide. 6. Potrivit unei legende locale. Faste. Homer. aceştia – isedonilor. unul dintre eroii care au participat alături de Heracles la expediţia împotriva eleenilor.10. care a domnit asupra unui număr mic de oameni. Patrai).2. Hesiod. lat. 1. 1. Istorii. Diodor din Sicilia. monstrul Typhoeu. aşezare a tribului Pandionis. care trăia în nordul Sciţiei. ♦ Acolo au acostat cei plecaţi cu corabia Argo. în Arcadia. 2.737– 762. la mâini. Typhon şi Echidna au dat naştere mai multor monştri: Kerberos. SURSE: Eschil. apoi a fost numită la fel şi o cetate din Thessalia. 1. 2. aflată la graniţa cu Sikyone. prin sciţi. din dumbrava Egeriei. Descrierea Greciei. şi le-a vindecat. în regiunile hiperboreene. un balaur înaripat sau un gigant mai înalt decât munţii. Istorii. Strabon. Descrierea Greciei. unde a săpat un canal care să fie noua albie a râului. 8. ♦ Primul locuitor fost Eumelos. ♦ În ţinutul arimilor trăia. 8. 7. Himaira.1.53 Asclepios şi a plecat la templul zeiţei din Aricia.31. 804– 806. la Prasiai. ♦ Într-o peşteră din aceşti munţi trăia. Aroanios (gr. Eneida. Pausanias. fără un principiu masculin. Vergiliu. în loc de degete avea o sută de capete de dragon. jAroavnia) – munţi lângă Nonacris. la Vergiliu. Arimaspi) – popor mitic. 4. apoi ele ajungeau.761–782. 8. în sanctuarul zeiţei Artemis. după unele versiuni.1.43. jArovh)– cetate în Achaia (v. unde a fost identificat cu zeul Virbius. Prometeu înlănţuit. ♦ În apa râului trăiau nişte peşti numiţi poikiliai „pestriţi”. Roadele erau ascunse în tulpini de grâu şi nimeni nu ştia în ce constau ele. fiul lui Tartaros şi al Gaiei. un monstru cu trup de femeie. SURSE: Apollodor. jArimaspoiv. 703. jAristonau`tai) – portul cetăţii Pellene din Achaia. ♦ Arne era fiica lui Aiolos şi a dat numele său celor două oraşe. 3. Descrierea Greciei. SURSE: Pausanias. la Sinope şi. terminat cu o coadă de şarpe în loc de picioare. sau Typhon /. 9. jAroavnio~) – râu în Arcadia. 8. ♦ Aici se afla peştera în care s-au refugiat fiicele lui Proitos când erau pradă nebuniei. Biblioteca istorică. 2. SURSE: Ovidiu.14. Iliada. Arima (gr.26.24.40. Pausanias.781–783.263–266. fapt menţionat cu rezervă de Pausanias. 7. 4. 8.

8. Iliada. apoi l-a numit Patrai. 8. în poemul Atthis (pierdut. 11.14. vrând să ajungă până la cer. i-a inspirat o mare iubire pentru Caystros. citat de Callipos Corintianul). jAskavlwn) – cetate în Syria. 3. 7. Pausanias. Derketo a născut o fată. care se uneau şi. apoi s-a răspândit la ciprioţii din Paphos şi la fenicienii din Ascalon. Ascra (gr. Descrierea Greciei. după ce fiii săi au fost omorâţi din porunca acestuia. Aphrodita. Cele trei oraşe Antheia. cucerit în 638 de arabi şi distrus de cruciaţi în 1270. care încă de mici aveau deja o statură uriaşă. Homer.155. Descrierea Greciei. Biblioteca istorică. Otos şi Ephialtes.19. Alpheios la Pegai. ♦ După Pausanias. de unde ieşeau la suprafaţă – Eurotas în Laconia. Nişte porumbiţe au crescut fetiţa. l-a ucis pe Caystros şi s-a aruncat în lacul de lângă Ascalon. jAseva) – cetate în Arcadia ♦ Aceasta şi-a primit numele de la Aseate. Hyginus. în ţinutul Megalopolisului. Istorii. Fabule. Descrierea Greciei. 8. SURSE: Diodor din Sicilia. Iphimedeia. 14. Derketo a fost uneori identificată cu Astarte (sau Atargatis). i-a născut acestuia doi fii. SURSE: Pausanias. după cultivarea pământului (cf. fiul lui Preugene. scria că Ascra i-a născut lui Poseidon pe Oicle. ♦ La Ascalon era venerată zeiţa Derketo. le-a interzis acheenilor să se stabilească la Antheia şi Mesatis şi a mărit zidul de incintă al oraşului Aroe. Simmas. care în syriană însemna „cea care vine de la porumbei”. 8. 2.18. care avea chip de femeie şi trup de peşte şi trăia într-un lac din apropierea cetăţii.38. Din Asea un drum urca pe muntele Boreion. ♦ A fost fondată de Ephialtes şi Otos pe muntele Helicon. vrând să se răzbune pentru o jignire suferită din partea lui Derketo. ♦ La Aroe s-a refugiat Aigyptos. apoi. Patreu.29. a fondat cetatea Ascra. Asaia. ♦ Locul de naştere al lui Hesiod.” SURSE: Apollodor. copleşită de ruşine.54 (v. unde era un sanctuar înălţat de Odysseu la întoarcerea de la Ilion. zeiţa syriană a lunii. pe care l-a numit Aroe.184. ♦ Hegesinos. precum şi două ape: izvorul fluviului Alpheios şi izvorul fluviului Eurotas. Aroe şi mai târziu Mesatis au fost întemeiate de Triptolem şi Eumelos. despre care se spunea că era un zeu-râu din Lydia. syrienii nu mănâncă peşte şi îi venerează pe porumbei. dându-i numele Semiramis. 1. Aceştia au găsit copila şi au dus-o la mai-marele turmelor regale.54 domestic şi a aflat cum să întemeieze un oraş.21. 5. În apropiere se aflau un loc numit Athenaion şi un templu al Athenei. fiul lui Ahile şi al amazoanei Penthesileia.305–320. 28. Biblioteca. “Askra) – cetate în Beoţia.. pe al cărui mormânt din Naupactia în Orchomenia era gravat: „Patriei era Ascra cea cu bogate semănături. acoperind-o cu aripile lor şi hrănind-o cu lapte şi brânză furată de la păstorii din vecinătate. 9. 7.27. gr. numiţi Aloizii sau Aloazii. Au fost pedepsiţi de zei pentru multe isprăvi făcute fără măsură. Ascalon (gr. fiul lui Poseidon şi al Canakei. Pausanias. în cinstea zeiţei Athena Soteira şi a lui Poseidon. Herodot. se vărsau într-o prăpastie. .44. care împreună cu fiii lui Aloeu. Lucian. centru important al elenismului. unde au instituit un cult al muzelor. Despre Zeiţa syriană. 385–391.4. Pliniu. cultul Aphroditei Urania a apărut la asyrieni. Alpheios). Asea (gr.. Descrierea Greciei. îngrozit de Danaos. De aceea. „care domină poalele Heliconului celui bogat în ape”. după douăzeci de stadii. Istoria naturală.7.3. acesta a crescut-o. un tânăr syrian. 5. pe care a abandonat-o. soţia gigantului Aloeu.4. îndrăgostită de Poseidon. Ei au îndrăznit să înceapă războiul împotriva zeilor olympieni. situată la 50 km sud-est de actuala Jaffa. SURSE: Pausanias. ajrovw „a ara”). prefăcându-se în peşte. 1. 1. Odysseia. 9.

strămoşul troienilor. acesta era tatăl lui Athys şi nepotul lui Lydos. acesta era Nycteu). După un oracol dat de zeu lui Heracles.12. după ce fortificaţiile au fost cucerite. ♦ Zeul râului Asopos era fiul lui Poseidon şi al Peroei sau fiul lui Okeanos şi al lui Tethys. doi fii.28. s-au îmbarcat cu femeile şi copiii lor şi au părăsit cetatea. fiind cruţat numai templul lui Apollo Pytheus. au coborât din nou în Pelopones. Descrierea Greciei. cucerind cetatea Asine din apropiere de Hermione. . care a fost iubită de Zeus. 2. din Beoţia. Descrierea Greciei. Acesta a dat regiunii numele de Asia. Marathon fiul lui Epopeu. Dryops. SURSE: Pausanias. Biblioteca. Caria.2. strămoşul lydienilor. din ură faţă de Heracles. Prometheu. fiica lui Okeanos. nu au fost luaţi prizonieri. Asineenii povesteau însă că. Biblioteca. la fiecare doi ani. fiica râului Ladon. Soarele a dăruit Asopia lui Aloeu şi Ephyra lui Aietes. care a căpătat această formă fiindcă a fost deformat de Heracles. SURSE: Pausanias. 2.55 Asia (gr. Epimetheu şi Menoitios. se afla un măslin cu trunchiul răsucit. fiul lui Cotys. ♦ Ţinutul Corintului a fost locuit mai întâi de Ephyra.3. Descrierea Greciei. a părăsit ţinuturile natale. numele desemna mai ales Asia Mică (Asia Minor). Diodor din Sicilia. după numele conducătorului coloniei. s-a căsătorit cu Iapet şi a avut ca fii pe Atlas. SURSE: Pausanias. mergând în Attica. Asopus) – nume atribuit mai multor râuri. au atacat cetatea Asine. celebrându-l pe Dryops. Sikyon şi Corinthos. după ce au fost înfrânţi de Heracles. pe muntele Coryphon. Ch. Mai târziu. Herodot. jAswpov~. La a treia generaţie. Asia) – continent. Asine2 (gr. Când lacedemonienii au devastat Argolida. termenul desemna zona continentală a Ioniei. Thessalia. din Asinaia. argeenii conduşi de regele lor. După moartea lui Epopeu. Apoi au trecut cu corăbiile în Pelopones şi Eurystheu. numindu-se Dryopi. conform căreia Asia era soţia lui Prometheu. care a fost distrusă de argeeni. care era fiul lui Aloeu şi nepotul lui Helios. 3. 1.34. 539. SURSE: Apollodor. lat. Adesea este menţionat şi ca tată al Antiopei (în alte variante. şi douăzeci de fiice (numele a douăsprezece dintre ele apar la Diodor din Sicilia). Marathon s-a întors în Pelopones şi a împărţit puterea între cei doi fii ai săi. fiica lui Okeanos şi a lui Tethys. ♦ Asia. jAswpiva) – ţinut numit ulterior Sikyonia. pe Ismenos şi Pelagon. mocirlos”. La Homer. sculptorul Asios a realizat statuia Palladion. cea de-a doua.2–3. ♦ Herodot a menţionat două alte tradiţii: cea dintâi.1. Asinienii au rezistat un timp.6. Biblioteca istorică. ♦ La hotarul dintre ţinutul Asinaia şi Argolida. apoi au fost izgoniţi de acolo de argieni şi s-au stabilit în Messenia. respectiv Ephyraiei – Corint. ♦ După altă versiune. ci au părăsit cetatea şi s-au refugiat în vârful Parnasului. dar. considerat fiu al lui Apollo. care au dat apoi numele lor Asopiei – Sikyonia. pe care a dăruit-o lui Tros. care susţineau că numele Asia deriva de la Asieu. Theogonia. dând naştere lui Amphion şi Zethos.36. SURSE: Apollodor. asinienii li s-au alăturat. Asopos a fost numit „cel cu vârtejuri adânci” de către poetul elegiac Asios. jAsivnh) – cetate în Messenia. 4. 2. după retragerea năvălitorilor. Asopos (gr. Istorii. fiul lui Manes. în apropiere de Nauplia. Ei erau singurii care păstrau vechiul nume de Dryopi. Asine1 (gr. în a doua jumătate a secolului al VII-lea a. lat. jAsivnh) – cetate în Argolida. Asopia (gr. Dryopii (dorieni) au fost învinşi în luptă de Heracles şi duşi la templul lui Apollo din Delphi pentru a fi consacraţi lui Apollo. 3. Hesiod. Eratos. 2. a lydienilor. 4. jAsiva. le-a cedat cetatea Asine din Argolida.43.45. sensul literal fiind „mlăştinos. A avut cu Metope. ♦ Asineenii au locuit în apropiere de Parnas.

Descrierea Greciei. ♦ Asteria (Asteris la Homer) sau Dyscallion era o insuliţă între Kephallenia şi Ithaca. „vizibilă.18. ∆Astevrio~) – insulă mică din dreptul oraşului Milet. jAsplhdwvn. dar Zeus. unde sub singurul copac de pe insulă.383. Dh`lo~ „strălucitoare”. Ovidiu.844–847.108.5.72. v.3. Stephanos din Bizanţ. Învinuit de o purtare nedreaptă. numită Asteria sau Ortygia. ♦ După ce a fost urmărită pretutindeni de gelozia Herei. desprinsă din insula Lade. 4. o[rtux). jAqh`nai. pentru că Hera nu o lăsa pe Eileithyia. 52. fiica titanului Keos şi a lui Phoibe. Nonnos. 53. Homer. Descrierea Greciei. Pausanias. zeiţa naşterilor fericite. care s-a prăbuşit peste copii. el s-a întors în oraşul natal.125. 16. jAsplhdwvn) – veche cetate a Minyenilor din Beoţia. Artemis a văzut lumina zilei înaintea fratelui său geamăn Apollo. SURSE: Pausanias. 8.39. fiul lui Poseidon şi al nimfei Mideia sau al lui Orchomenos. sora lui Leto. v. Astypaleienii nu au reuşit să deschidă cufărul. Atena (gr. să plece de pe Olymp. ♦ Aici a fost îngropat Asterios. Hyginus. ridicată din adâncul mării”). Ortygia. Leto a ajuns pe o insulă plutitoare şi stearpă. Asteria/Asterie) – insulă. a aşteptat să nască timp de nouă zile şi nouă nopţi. el s-a refugiat în templul Athena. „zeiţa astrelor”. 9. A fost părăsită din cauza lipsei de apă..3. Biblioteca. 1.3. soţia lui Perses sau Perseu şi mama zeiţei Hecate. 6. 1. 11. sub înfăţişarea unui vultur. Acesta a dat insulei numele Delos (gr. iar când l-au spart nu l-au găsit pe Cleomede înăuntru. ea s-a aruncat în mare. 414. cetate în Elida. Asteria (gr. 9. Hyginus. Cetăţenii l-au fugărit pe Cleomede. Astypalaia (gr. pentru a scăpa de urmărirea acestuia. sau fiul lui Presbon şi Sterope. Dionysiace 2. 1. ea fiind deja în măsură să moşească naşterea lui Apollo. Hesiod. ∆Astupavlaia.56 4. fiul lui Anax. nu Zeus.260– 265. a fost îndrăgită de Zeus. s. ♦ Asteria. aruncând cu pietre. fratele lui Clymenos şi Amphidicos. Asterios (gr. Descrierea Greciei.9. Dionysiacele.2. la vest de Acarnania.3 9. Metamorfoze. care trebuia să fie cinstit prin jertfe. Gaia şi Uranos îi preziseseră lui Zeus că într-o zi soţia sa îi va naşte un . Iliada.17. lat. Odysseia. Homer. Ei au trimis soli la Delphi şi Pythia l-a numit pe Cleomede „ultimul dintre eroi”. Delos. Trupul lui avea aproape zece coţi. un palmier. Până la urmă. 1. Cleomede din Astypalaia l-a ucis pe Iccos din Epidauros. 2. 6. SURSE: Pausanias. Antiope (fragmente).110–111. Metamorfoze. a prins-o. cea mai cultivată şi mai inteligentă dintre zeiţe. ascunzându-se într-un cufăr gol.243. fără ca mama sa să simtă durerile facerii. victoria nu i-a fost luată în considerare.4. SURSE: Pausanias. Ovidiu. Strabon. jAsteriva. ♦ În timpul unei întreceri la pugilat la olimpiadă. 7. SURSE: Apollodor. Geografia. 4. Nonnos din Panopolis.35. fiul Gaiei. Odysseia. Theogonia. Aspledon (gr. Locuitorii au dat ascultare oracolului. Descrierea Greciei. Fabule. ♦ Tradiţia legendară spune că a fost întemeiată de Aspledon. Fabule. Astypalaea) – una dintre insulele Ciclade. ♦ Athena era fiica lui Zeus şi a lui Metis „sfatul înţelept”. instituind de atunci un cult pentru Cleomede. lat. 6. lat. Athenae) – capitala Atticii. devenind insula Asteria („insula căzută din cer asemenea unei stele”) sau Ortygia („insula prepeliţelor”). La Nonnos din Panopolis apare varianta că de Asteria s-a îndrăgostit Poseidon. 2.6. Euripide. a intrat într-o şcoală cu şaizeci de copii şi a răsturnat coloana care susţinea acoperişul. Hera s-a lăsat înduplecată de darurile zeiţelor şi a trimis-o pe Eileithyia la Leto. ea s-a transformat într-o prepeliţă (gr. Nebun de durere.

templu în stil ionic. făcea un zgomot asemănător valurilor. Herse şi Pandrosos. Pe Acropole. primul rege al Atenei. Măslinul zeiţei a ars când mezii au incendiat oraşul Atena. De teama profeţiei. Chtonia. Athena a făcut să răsară pe Acropole un măslin. ♦ Aglauros era fiica lui Actaios. făcându-le să-şi piardă minţile. Kecrops a fost cel dintâi care l-a numit pe Zeus „Supremul” şi a înlocuit sacrificiile de vietăţi cu arderea pe altar a unor prăjituri numite pelanoi. fiind geloasă pe sora sa Herse. veneraţi din vechime pe Acropole. lampa dedicată zeiţei. sau. după alte versiuni. care aştepta un copil. de groază sau fiindcă zeiţa le-a pedepsit. regele Atenei. care ajungea până la acoperiş. ♦ Disputa dintre Athena şi Poseidon pentru stăpânirea cetăţii Atena şi a Atticii a început în vremea regelui Kecrops. care a deschis cu o lovitură de secure ţeasta zeului. Butes s-a căsătorit cu o fiică a lui Erechtheu. Potrivit altei legende. Ele mergeau în sanctuarul Aphroditei „grădinilor”. ♦ Butes. La începutul lunii Skirophorion aveau loc serbări misterice celebrate în cinstea Athenei: într-o ceremonie nocturnă. fiul zeiţei şi al lui Hephaistos. de care zeul era îndrăgostit. şi soţia lui Kecrops. astfel Athena s-a născut din capul lui Zeus. ţinând-o în pântece. lângă râul Triton. În versiunea ovidiană. Zeii au hotărât că oraşul va aparţine celui care avea să le ofere oamenilor cel mai preţios dar. al Philomelei şi al Procnei. iar Butes – preot al Athenei şi al lui Poseidon. în cinstea lui Erechtheu. îmbrăcate în alb. şi trei fiice: Aglauros. considerat zeu al agriculturii. La moartea regelui Pandion. Kecrops a decretat superioritatea zeiţei. în disputa cu Athena. ardea continuu. ducând pe cap un coş cu conţinut necunoscut. nu a fost lovită de nebunie. Herse şi Pandrosos. ieşind complet înarmată şi scoţând un strigăt de luptă înspăimântător. pentru că. două fecioare (arephorele). Zeus a înghiţit-o pe Metis. deşi era cea mai vinovată. porneau în pelerinaj. a fost iubită de Ares. Pe locul disputei celor doi zei a fost ridicat Erechtheionul. Erysichthon. Fiica acesteia din urmă. şi al Zeuxippei. al lui Erechtheu sau al lui Pandion. care a devenit astfel protectoarea oraşului Atena şi a Atticii. ele s-au aruncat de pe stâncile Acropolei. nu l-a lăsat să pătrundă în casa acesteia. iar fumul era împrăştiat cu ajutorul unui palmier de bronz aşezat deasupra lămpii. când sufla vântul dinspre sud. Poseidon a lovit pământul cu tridentul. O cioară i-a povestit Athenei despre indiscreţia celor trei fete. lucrată de Callimachos. dar în acea zi el a crescut ajungând de doi coţi. ziua şi noaptea. făcând să ţâşnescă un izvor de apă sărată şi un cal. cu care a avut-o pe Alkippe. iar pe o stâncă era o imagine asemănătoare unui trident – acestea fuseseră invocate de Poseidon ca mărturii ale dreptului său asupra oraşului. fiindcă le îndemnase la neascultare pe surorile ei. pentru a avea parte de toate sfaturile înţelepte. Aglauros. un copil cu extremităţi serpentiforme.57 fiu care avea să devină regele zeilor şi al oamenilor. Neputându-şi stăpâni curiozitatea. un şarpe. Aglauros. întemeind astfel stirpea familiei sacerdotale a Butazilor sau Eteobutazilor. Aglauros a fost transformată în piatră de Hermes. care. fratele lui Erechtheu. Cele trei fete au primit de la Athena un coş pe care nu aveau voie să-l deschidă. aceasta nu era umplută cu untdelemn decât o dată pe an şi avea o feştilă din in carpasian (singura varietate de in care ardea fără să se consume). din care proveneau preoţii cultului Athenei Polias şi al lui Poseidon Erechtheu. fiul lui Poseidon. coborau într-o . care slujiseră în templul Athenei de pe Acropole timp de un an. înăuntru era închis Erichthonios. ele au deschis coşul şi au văzut copilul încolăcit de un şarpe. În faţa edificiului era o fântână cu apă de mare. Naşterea s-a petrecut pe vârful unui munte. cu care a avut un fiu. Erechtheu a devenit rege. La naşterea Athenei a asistat Hephaistos sau Prometheu.

introducând interdicţia de a omorî boi sau tauri. în cucuvea. Egeu. ceremonialul evoca faptele mitice ale lui Aglauros. iar fapta lui Theseu a fost imortalizată prin ofranda demului din Marathon. păstorii chemaţi de Icarios s-au îmbătat şi. fiul lui Minos. în timpul războiului cu Labdacos. şi a fost lăsat liber pe câmpia din Argos. şi-a trădat cetatea. l-a chemat în ajutor pe tracul Tereu. care venise să le aducă în dar oamenilor viţa-de-vie şi vinul. Philomela în rândunică. s-a azvârlit în marea numită de atunci Egee. Staphylos. pe care să-l bea împreună cu vecinii săi. din porunca regelui Atenei. Dionysos ajungea în cetate şi era celebrată nunta sa sacră cu soţia arhontelui basileu. Apoi cele două surori au fugit în cetatea Daulis din Phokida. În versiunea menţionată de Pausanias. regele Thebei. Procne. când s-au trezit. inventatorul jugului şi îmblânzitorul taurilor sălbatici („cel ce înjugă boii”). atenienii au încheiat o înţelegere potrivit căreia urmau să trimită în Creta şapte fecioare şi şapte tineri.58 subterană unde lăsau coşul şi luau altul. un atenian. crezând că acesta a fost omorât de Minotaur. cu care ieşeau din nou la suprafaţă. l-a primit cu multă ospitalitate pe Dionysos. Ziua a treia (chytroi) era dedicată cultului morţilor: erau veneraţi atât morţii. regele Atenei. zeul venerat în mod deosebit de Minos. aveau loc în zilele de 11 şi 13 ale lunii Anthesterion (februarie-martie). În ziua a doua (choes „a pocalelor”). a pornit pe mare împotriva Atenei. despre care se credea că rătăceau prin cetate. Pentru a ţine departe sufletele morţilor cu intenţii rele. printr-o procesiune solemnă. Icarios. Procne s-a preschimbat în privighetoare. l-au omorât pe acesta . regele Cretei. pentru a ispăşi uciderea lui Icarios şi moartea fiicei acestuia Erigone. iar Tereu în pupăză. crezând că au fost otrăviţi. Aici taurul a omorât pe toţi ce care îi ieşeau în cale. care a dat naştere unui fiu. Dar Tereu s-a îndrăgostit de Philomela. Implorând ajutorul zeilor. Taurul de la Marathon a fost adus mai târziu pe Acropole de Theseu şi jertfit zeiţei. fusese trimis la cretani de Poseidon. ♦ Pandion. Itys. fiind urmărite de Tereu. ♦ Buzyges. avea loc „deschiderea urcioarelor” (pithoigia): mustul din toamna precedentă. care i-a născut un fiu. În prima zi. Zeul i-a lăsat lui Icarios un burduf de vin. Egeu. şi-a învins toţi adversarii la Jocurile Panathenee şi de aceea a fost ucis. Ieşind victorios. cealaltă fiică a lui Pandion. era adus ca ofrandă în templul lui Dionysos Limnaios. sărbătoare anuală în cinstea lui Dionysos. tatăl lui Theseu. în lupta cu cretanii pentru supremaţia pe mare. El a adus adevăratul Palladion la Atena. fiul lui Minos şi al Pasiphaei. fiul lui Ares. pentru ca ea să nu poată spune ce s-a întâmplat. o femeie din Atena. acest taur care făcea stricăciuni în ţinutul cretanilor şi în preajma râului Tethris. ajutându-l Minos. se ungeau uşile caselor cu păcură. în cinstea lui Dionysos. Minos. cât şi Hermes ca zeitate infernală. l-a fiert şi i-a dat carnea la masă lui Tereu. ca să fie jertfiţi Minotaurului. devenit vin. i-a tăiat limba. regele i-a dat de soţie lui Tereu pe fiica sa. Palladionul îi fusese încredinţat de Demophon. nevrând să dea crezare nevinovăţiei atenienilor. de unde a fugit prin istmul Corintului în Attica şi în demul Marathonului. care l-a trimis să înfrunte taurul de la Marathon. drept pedeapsă. Zeii au transformat-o. a fost legislator. ♦ Arne. Philomela a brodat pe o pânză povestea tragică şi i-a dat-o surorii sale. ♦ Sărbătorile Anthesteria. După multe suferinţe. a siluit-o şi. Aiora. apoi avea loc o întrecere de băut vin nou. ele au hotărât să se răzbune şi Procne l-a ucis pe fiul său Itys. „stăpânul mărilor greceşti”. aceasta fiind una dintre muncile lui Heracles. care îl primise de la Diomede. ♦ Androgeu. Taurul a fost adus în Pelopones din Creta. printre care şi pe Androgeu. a fost instituită în timpul Anthesteriilor. Dionysos s-a îndrăgostit de Erigone. regele Atenei.

de la un locuitor din Delphi. a fost lucrată de Phidias.13.19 . a înălţat templul Uraniei.1. Atenienii au cerut peloponesienilor trupul regelui. vestigiile din perioada minoică.424-676. victoria de la Marathon din 490 a. Servius. fiul lui Hippotes şi strănepotul lui Heracles. ♦ Sărbătoarea Athenaia.14. Viaţa lui Theseu. Statuia zeiţei. Comentarii la Vergiliu. a devenit Panathenaia. a aflat. 1.6 . 1. ♦ Sărbătorile Boedromia aveau loc iniţial în cinstea lui Apollo (Boedromios) în a şasea zi a lunii Boedromion (septembrie . Georgice. corespondentul roman al lui Dionysos. Cleomantis. Faste. v. 1.26. 166. mai târziu. 7. ♦ Aletes („Rătăcitorul”). a provocat o ceartă cu doi duşmani şi a fost omorât. prin mama sa.389.10. 11. 2.6. Mai târziu. Metamorfoze. Strabon. practicat în Italia la jocurile numite Liberalia.20. lat.14. fata s-a spânzurat de acel copac. 2. Atlantis) – insulă fabuloasă. 2. Atenienii aveau şi un demos numit al athmoneilor. descendent. Plutarh. Codros.710–835.14. Ch. Pausanias. iar oracolul i-a spus că va fi victorios dacă regele Atenei avea să rămână în viaţă. Thebaida. cuprinsă de disperare. Elian. 130. Acest ceremonial a stat la baza ritului Oscilla. Geografia.644–647. 1. nepotul lui Ahile. din Iolaos. apoi se celebra victoria lui Theseu asupra Amazoanelor şi. Era un loc mitic. 8. un copil mergea cântând din casă în casă.20.855. şi a hotărât să se sacrifice pentru a scăpa cetatea de primejdie. îmbrăcat în cerşetor. SURSE: Apollodor. pentru a-l îngropa. 7. Hyginus. 10. Erigone a fost transformată în constelaţia Fecioarei. pe vremea lui Theseu. Statius.6. La Atena cultul a fost instituit de Egeu. Atenienii i-au pedepsit pe criminali şi au instituit în cinstea Erigonei o sărbătoare. 7. în cadrul căreia se pregăteau nişte scrâncioabe şi fetele erau agăţate în copaci. 2. în Ocean. 22. care spunea că Porphyrion. 10.11. 1. Cea mai răspândită părere situa Atlantida la apus de Coloanele lui Hercule. ♦ Cultul Uraniei s-a răspândit de la asyrieni la ciprioţii din Paphos şi fenicienii din Ascalon.548– 568. din marmură de Paros.629–630. 3.19. 10. Biblioteca. Maira. Marile Panathenee se organizau din patru în patru ani. ♦ Platon a redat legenda Atlantidei aşa . 6. i-a arătat fiicei acestuia unde fusese aruncat trupul.57.28. Atunci Dionysos a trimis asupra atenienilor o pedeapsă cumplită: fetele din cetate se spânzurau. descendent al lui Neleu.15. insula Santorini (Thera). Atlantida (gr. Poeme astronomice 2. Aceştia au înţeles că soarta războiului ar fi fost în defavoarea lor şi s-au retras în ţinutul lor. Ovidiu. 10. în dreptul muntelui Atlas (Platon). 10. a ajuns rege al Corintului. ca şi grădina Eden sau Insulele Fericiţilor. Oracolul din Delphi a răspuns că trebuie răzbunată moartea lui Icarios şi a fiicei acestuia. de aici la locuitorii Kytherei. 2.2. care a domnit înaintea lui Actaios. Istoria naturală.4. jAtlantiv~. scufundată parţial în urma unei erupţii vulcanice.27. 1. el a ieşit din Atena. Alte identificări: tărâmul mitic al zeului Ianus. 3. 10. lovite de nebunie. Istoria pestriţă.22. ele au fost înlocuite cu nişte discuri pe care erau pictate feţe omeneşti. instituită de Erichthonios. Fabule. când acesta i-a strâns pe toţi atenienii într-un singur oraş.octombrie).59 cu bâtele sau cu pietre şi i-au abandonat cadavrul sub un copac. închinate lui Liber Pater.11. purtând o ramură de măslin împodobită cu franjuri de lână colorată şi cu diferite fructe. alungându-i pe urmaşii lui Sisif. Apoi a vrut să atace Atena. 10. Procesiunea Panatheneelor a fost înfăţişată pe friza Parthenonului.2.3. care a atribuit mâniei zeiţei nefericirea surorilor sale Procne şi Philomela şi faptul că nu a avut copii.17.2.28 . Descrierea Greciei.7. 1. 7. 3. iar Micile Panathenee în fiecare an. ♦ Cu prilejul sărbătorilor Pyanepsia. Câinele lui Icarios. 2. despre acest oracol.14. 1. Pliniu. 3. cu localizare neclară.

în urma unui cutremur. cupru. Herodot. 4. celui mai mare. Strabon. Perseu a ajuns în ţinutul stăpânit de Atlas şi i-a cerut găzduire.8. Insula era mai mare decât Libya şi Asia la un loc. care au scufundat insula într-o zi şi o noapte. zeul a înconjurat casa fetei cu ziduri înalte şi cu şanţuri cu apă şi a rămas mult timp acolo împreună cu ea. s-a răsculat împreună cu ceilalţi Titani împotriva lui Zeus. temându-se de o profeţie potrivit căreia grădina Hesperidelor avea să fie jefuită de un fiu al lui Zeus. Cicero. fratele lui Prometheu şi al lui Epimetheu. dar atenienii şi aliaţii lor au opus rezistenţă cu 9000 ani înainte de epoca clasică. ♦ După Diodor din Sicilia.137. de disperare. Eschil. fiind înveşmântaţi în robe de culoare albastru-închis. Clito i-a dăruit de cinci ori câte doi gemeni. era foarte bogată şi frumoasă. i-a dat acestuia în stăpânire zona muntoasă din centrul insulei. cât timp Atlas aducea trei mere din grădina Hesperidelor. atunci Perseu i-a arătat capul Medusei şi astfel l-a împietrit. 13. Istorii. Armatele din Atlantida au invadat Africa şi Europa. Ovidiu. Tusculane. Atlas „cel neobosit. 4. fiica lui Euenor şi a Leukippei.184.102. Atlanţii credeau că Atlantida este leagănul zeilor.246–251. Theogonia. ♦ După ce a omorât Meduza. a fost condamnat să ţină bolta cerului pe umeri. Poseidon i-a acordat autoritate asupra celorlalţi şi. Homer. Atlanţii erau vecini cu libyenii şi au fost atacaţi de Amazoanele care trăiau în partea de apus a Libyei. Diodor din Sicilia.60 cum a fost auzită de înţeleptul atenian Solon de la preoţii din Egipt. l-a eliberat pe Prometheu. Istoria naturală. dar la întoarcere a refuzat să-şi ia înapoi povara. lat. Sub domnia fiilor şi a urmaşilor lui Clito. care i-a inspirat lui Poseidon o mare iubire. Heracles s-a oferit să ţină el Cerul. ♦ Heracles. “Atrax. Atrax) – râu în Etolia. fiind pedepsiţi de zei. 8.199. 509. se împărtăşeau cu sângele animalului. Odysseia 1.53. şi ţineau o judecată. . alungându-i. Prometheu înlănţuit. Hesperidele. fier şi mai ales orichalc. ♦ După altă versiune. Atlanţii şi Atlantida au dispărut înghiţiţi de apele Oceanului. Vergiliu. Critias 108e. Heracles s-a prefăcut că e de acord. iar dragonul a devenit constelaţia Şarpelui. Heracles a luat repede merele de aur şi a fugit. SURSE: Diodor din Sicilia. 5. Geografia. iar cei zece regi se adunau în fiecare an pentru o ceremonie specială: avea loc o vânătoare rituală a unui taur. Pe un munte din centrul insulei trăia Clito.598. 6. şi cetate în Thessalia. Atlas. Pliniu. fiind hotărât să plece el însuşi la Eurystheu. lat. Eneida. împărţind insula în zece părţi. Platon. un metal strălucitor ca focul) a revenit lui Poseidon. Theogonia. Atlantida. 4. Atrax (gr.52–5. aflată la zece mile de Larissa. pe insula Hesperia de pe lacul Tritonis. afluent al Peneului. Atlas/Atlans) – munte în Mauritania. Hesiod. ci să-l pună pe Atlas să le culeagă. Hesiod.11.184. Atlas a acceptat. cel foarte răbdător”. Heracles l-a ucis sau l-a adormit pe dragonul din grădină şi a luat el însuşi merele de aur. Metamorfoze. fiul lui Iapet şi al Clymenei. Herodot. după aceasta a început declinul insulei. SURSE: Apollonios din Rhodos.628–662. 2. Istoria naturală. s-au transformat în copaci (un ulm. Biblioteca istorică. Istorii. 5. locuitorii au devenit nelegiuiţi. Timaios. aflată în apropiere. preschimbându-l în munte. Ajungând la Gigantul Atlas. un plop şi salcie). cu cetăţi numeroase. dar acesta l-a refuzat. 938. lângă cenuşa focurilor de sacrificiu. dar i-a cerut să ţină pentru o clipă Cerul. Pliniu. Atlas (gr. apoi se adunau pe întuneric. până avea să-şi pună câte o pernă pe umeri. plecat în căutarea merelor de aur din Grădina Hesperidelor. ♦ Când zeii şi-au împărţit pământul. 3. Argonauticele. care drept răsplată i-a spus că nu trebuie să ia el însuşi merele. 24a. 4. După înfrângere. [Atla~. insula a ajuns înfloritoare. insula cu bogate zăcăminte minerale (aur. Când Atlas a preluat povara Cerului.

se vorbeşte despre un semn favorabil trimis de Zeus: după un sacrificiu închinat lui Apollo. văzând-o cum înghiţea cu sete un amestec de apă. 1. Ascalabos. Ovidiu. astăzi Avlida. după Calchas. a inventat scrierea şi a făcut primele recensăminte. zece ani de război. 4. transformându-l într-o şopârlă. care a devenit Kecropeia. i-a convins pe toţi să jure că vor respecta decizia Elenei şi că. Pausanias. o femeie din Attica. Eschil pomeneşte de o iepuroaică sfâşiată de doi vulturi. s-a lăudat că Artemis nu ar fi făcut-o mai bine. ♦ Attica s-a numit în vechime Acte. fie. Fiind mulţi pretendenţi la mâna Elenei. A fost ucis de Theseu. Menelaos i-a cerut ajutorul lui Agamemnon.36. ei erau obligaţi să-i vină în ajutor. 5. SURSE: Antoninus Liberales. şi trei fiice: Aglauros. Aulis (gr.446. zeiţa a vărsat peste el restul de băutură.19. pe scutul lui Menelaos era înfăţişat acest şarpe ivit ca un semn divin la Aulis. începând de la Euripide.4. i-a învăţat pe oameni să cultive măslini şi să obţină uleiul de măsline. Agamemnon făgăduise zeiţei să sacrifice cea mai frumoasă făptură în anul în care se născuse Iphigenia. 1. Flota a rămas în Aulis. jAttikhv. Ei s-au adunat la Aulis. Valerius Flaccus.61 ♦ Ambele au fost numite după Atrax. fie că Atreu nu a jertfit mielul de aur în cinstea zeiţei.2. dar . Athena. Kecrops avea partea superioară a trupului de om. Aujliv~. 14. sfătuit de Odysseu. a râs de ea. lat. îi obliga să-l spele pe picioare şi apoi îi arunca în mare. Mânioasă. Transformări. Copilul acesteia. semn pe care Calchas l-a interpretat în sensul că Troia avea să piară. SURSE: Ovidiu.37. 6.26. care a adunat căpeteniile care juraseră că îl vor sprijini. iar Calchas a spus că acel calm neobişnuit este pedeapsa zeiţei Artemis.32. Thebaida.32. ceea ce însemna. fiul lui Peneu şi al Burei. în varianta cea mai răspândită. Metamorfoze. Cranaos. lat.19. 209.25. acesta era primul rege al Atticii). iar partea inferioară de şarpe. ucigând o căprioară sau un cerb. 1. Aulus Gellius. 1. în amintirea ei. apoi. 5. ♦ Syiron era un tâlhar care prăda pe drumurile Atticii: îi oprea pe trecători. tatăl lui Keneu şi al Hippodamiei (desemnaţi prin patronimicul Atracizi). În Iliada. fiica regelui Atticii. Istoria naturală. Attica (gr. 10. Aulis) – port în Beoţia. 1. s-au reunit armata şi flota greacă pentru a porni împotriva Troiei. ♦ Se povestea că Atthis. Pliniu. Nopţile attice. Attica/Attice) – regiune din partea răsăriteană a Greciei continentale. ♦ Demeter. a cărei capitală este Atena. fapt ce arăta că era fiul Gaiei (Glia). 24. în căutarea fiicei sale. ♦ În întrecerea dintre Athena şi Poseidon pentru stăpânirea Atticii şi a cetăţii Atena. ca protectoare a Atticii şi a oraşului Atena. 10.106.6. măslinul. era mai bun pentru oameni decât al lui Poseidon. tradiţia men-ţionează mai multe cauze ale mâniei zeiţei: fie că Agamemnon. fiica lui Actaios (după unele tradiţii. Erysichthon. nume care.23 (v. dar că Artemis era ostilă grecilor. Metamorfoze. primul rege al Atticii. armata l-a ales conducător pe Agamemnon.141. Herse şi Pandrosos. Statius.35. Când Paris a răpit-o pe Elena. a luat-o de soţie pe Aglauros. 1. care făcuse să ţâşnescă din pământ un izvor de apă sărată. s-a oprit la casa Mismei. a murit de tânără şi tatăl ei a numit regiunea Atenei Attica. ♦ Apoi Kecrops. dacă pretendentul ales era atacat. 1. Tindaros. conform legendei. 1. un şarpe a sărit de lângă altar spre un copac şi a înghiţit opt pui de vrabie şi pe mama lor. a dat numele său ţinutului. întreaga regiune. Kecrops i-a învăţat pe oameni să construiască cetăţi şi să-şi îngroape morţii. după unele tradiţii. făină şi mentă. apoi s-a prefăcut în piatră. Descrierea Greciei. Aktaia). cu care a avut un fiu. Argonautice. ♦ Aici. regele Kecrops a hotărât că darul zeiţei Athena. iniţial. ca hrană pentru o broască ţestoasă uriaşă şi antropofagă. în lipsa vânturilor favorabile. desemna coasta Atticii de la sud de Pireu.

Artemis. lat. aceasta. a furat doi dintre boii pe care Heracles îi luase de la Geryon şi pe care îi ducea la Eurystheu şi i-a ascuns în peşteră. Eschil. Euripide. Faste. 10. a declanşat. Ausonia) – vechiul nume al unei părţi a Italiei şi. Aujsoniva. pentru a îndepărta bănuielile mamei ei. Când Romulus a început să traseze incinta cetăţii. îmbunată. Remus şi-a luat în râs fratele.603. prin care Eneas a coborât în lumea morţilor. Iliada. SURSE: Ovidiu. grecii s-au adunat din nou în Argos. jAzaniva) – ţinut în Arcadia ♦ Arcas a luat de soţie pe nimfa Erato şi a avut cu ea trei fii: pe Azan. Lacul era situat în craterul unui vulcan stins şi era înconjurat de o pădure consacrată Hecatei. Pausanias. Aventin (Aventinus mons. au ajuns în Mysia şi.543–584. strămoşul lor primordial era Auson (lat. Remus pe cea Aventină. Avern (lat. Agamemnon a fost gata s-o sacrifice pe fiica sa. care a fost înmormântat pe Aventin. Pentru a o îmbuna pe zeiţă. Numele colinei Aventine este legat de cele şase păsări (lat.290. una dintre căile cătr e lumea de dincolo. care locuia într-o peşteră pe vârful colinei. de aici. a înlocuit-o pe Iphigenia cu o căprioară. pe Apheidas şi pe Elatos. XII. Titus Livius. Ovidiu. Până în anul 49 p. Banchetul înţelepţilor.9. 88.62 nu îşi jertfise fiica. punând o stâncă la intrare. ♦ Când Romulus şi Remus au vrut să întemeieze o cetate pe locul unde au fost salvaţi. Din apele lacului se ridicau aburi care ucideau păsările în zbor (de aici şi numele: gr. la sud de Palatin şi la sud-vest de Mons Caelius. 1-123. Fiecare s-a aşezat pe o colină – Romulus pe cea Palatină.10. Faste. Clythemnestra.442. 1. în amintirea morţii lui Remus se celebra sărbătoarea funerară numită Lemuria.26. Atunci Romulus l-a străpuns cu sabia pe Remus. În apropierea lacului se afla peştera Sibyllei din Cumae. i-a eliberat şi s-a luptat cu Cacus. Vergiliu. pe lângă oprirea vânturilor. Când aceştia au .31.125– 132. 20. 9. marcând-o printr-o brazdă trasă de un plug cu doi boi. Numitor. Agamemnon. Ausonius). al întregii peninsule Italice.35. 1. poetic. 6. în timpul întrecerii cu Romulus.6–7. în locul numit de atunci Remoria. Probleme romane.12. 3. să consulte prin auspicii cine va alege poziţia şi numele aşezării. apoi lui Romulus i s-au arătat douăsprezece. pătrunzând dintr-un salt în perimetrul sacru. era fratele lui Latinus şi tatăl lui Liparos. 1. al nimfei Calypso. ♦ Cacus.27.28. au fost sfătuiţi de bunicul lor. pe care a chemat-o la Aulis sub pretextul logodnei acesteia cu Ahile. Remus a văzut cel dintâi şase păsări. de unde au pornit spre Troia. Aventinul a rămas în afara pomerium-ului (incinta sacră a Romei). Macrobius.7. necunoscând drumul spre Troia. 3. collis Aventina) – una dintre cele şapte coline ale Romei. atunci s-a întors fiecare în ţara lui. şi o epidemie de ciumă. Vânturile au început să bată şi flota a putut pleca spre Troia. Plutarh. Ch. Saturnalii. Hyginus. Elegii. şi abia după opt ani. Ausonia (gr. 1. 8. după mai multe lupte. SURSE: Titus Livius. Azania (gr. Descrierea Greciei. aves) pe care le-a văzut Remus. Când era pregătită pentru sacrificiu pe altarul zeiţei. între Cumae şi Pozzuoli. Iphigenia. Homer. Ovidiu. drept pedeapsă. SURSE: Athenaios. în Cântecele Kyprice. corăbiile lor au fost împrăştiate de o furtună. a + o[rni~ „pasăre” > Aornos > Avernus). în altă versiune. Metamorfoze. 24. În alte versiuni.142. Aventinum. Avernus) – lac în Campania. 3. ♦ Pe Aventin s-a retras plebea romană în timpul conflictelor cu patricienii. Propertius.4. Heracles a auzit boii mugind. se povestea că grecii.3. În tradiţia posthomerică. 10. De la întemeierea Romei. Eneida. 13.54. 4. fiul lui Ulise şi al lui Circe sau. ucigându-l. 9. ♦ Ausonii erau o populaţie din Italia central-meridională. SURSE: Vergiliu. Eneida. Fabule. De la întemeierea Romei. Ifigenia în Aulis.12.

32. 10. . Descrierea Greciei. 8. SURSE: Pausanias. Ţinutul Azania şi-a luat numele de la Azan şi de aici au plecat cei ce locuiesc în în jurul peşterii Steunos din Phrygia şi a râului Pengalas. Arcas a împărţit regatul în trei.4.63 crescut.

.

.

.

.

.

.

Metamorfoze. 10. Temându-se să nu fie pedepsiţi. Gilgamos / Gilgamesh a domnit mai târziu în Babylon. ♦ Lui Seuechoros. întorcându-se la locul întâlnirii. Fabule. ca sângele lor. au fost copleşiţi de numărul năvălitorilor. Bucolice.178–187. văzând că acolo în cinstea zeului se jertfeau măgari. ♦ Cleinis. pătându-l de sânge. regele Oxyartes şi-a adunat armata şi a reuşit să reziste. sfetnicul de . Ovidiu. dându-i numele Gilgamos. Într-o noapte urmau să se întâlnească în afara cetăţii. 242. pierzându-şi vălul. doi tineri din Babylon. Servius. lat. cu vestitele sale grădini suspendate. iar fiica Artemiche – în cinteză sau ciocârlie. El a închis-o pe fiica sa într-un turn. Zeul a făcut ca animalul să turbeze. Elian. Babylon. de disperare s-a străpuns cu sabia. Pyramus a găsit vălul şi. dar s-a speriat de o leoaică venită să bea apă. crezând că Thisbe a fost omorâtă de o fiară. Hyginus. fiul lui Poseidon şi al Libyei (sau Eurynomei). cu excepţia capitalei Bactra. 4. Metamorfoze. Bactra) – cetate în Persia.22. Comentarii la Vergilius. Pyramus şi iubita sa. rege legendar al Babylonului.21. unde paznicul acesteia l-a crescut. ♦ Conform legendei. şi a fugit. În amintirea celor doi îndrăgostiţi. lat. dar ea a dat acolo naştere unui prunc. sub un dud cu fructe albe de lângă un izvor. Sabbe.12. lângă mormântul regelui Ninos. Thisbe. Babulwvn. singura regiune care a rezistat cuceririi regelui asirienilor. în cartea a II-a a Bibliotecii istorice ♦ Pausanias menţionează pe Sibylla din Babylon. Neputându-se căsători din cauza opreliştii părinţior. 243. vorbind printr-o mică spărtură a zidului dintre casele lor. s-au transformat în şoimi. capitala Bactrianei. Cleinis – în vultur. ♦ Când oastea asiriană a pătruns în Bactriana. Bactra (gr. iar cenuşa trupurilor le-a fost aşezată într-o singură urnă. Thisbe. SURSE: Antoninus Liberalis.52–166. -onis) – cetatea. Descrierea Greciei. însă. cei doi se întâlneau pe furiş. după ce a sfâşiat vălul. Onnes. Doi dintre fiii lui Cleinis au încălcat interdicţia şi s-au apropiat cu un măgar de altar. Ninos. 1. care au cucerit toate cetăţile. un locuitor din Babylon. dar Apollo i-a interzis aceasta. sfâşiindu-i pe toţi cei din familie. Despre natura animalelor. 6. Herodot. a vrut să imite acest sacrificiu şi în Babylon. Harpasos. Harpe şi un fiu. 20. fructele dudului au devenit negre. Apoi. Apoi zeii s-au îndurat şi i-au prefăcut în păsări: soţia lui Cleinis. Thisbe a ajuns acolo prima. dar un vultur l-a prins din zbor şi l-a dus într-o grădină. Asediul prelungindu-se. Istorii. au fost eroii unei poveşti de dragoste celebre. Leoaica a plecat. descrisă de Herodot. 12. Oraşul construit de regina Semiramis. fratele geamăn al lui Agenorşi tatăl lui Aigyptos şi Danaos. fiul Lykios – în corb şi Ortygios – în piţigoi. ♦ În versiunea ovidiană. a fost întemeiată de Belos. a fost descris de Diodor din Sicilia. l-a găsit mort şi s-a sinucis. paznicii au aruncat copilul din turn. care avea întărituri puternice. urmărindu-i pe duşmani până în regiunea muntoasă. al cărei bot era plin de sânge. care obişnuia să îl însoţească pe Apollo în ţinutul Hyperboreenilor.B Babylon (gr. fiica lui Berosos şi a Erymanthei. i s-a prezis că va fi detronat de nepotul său. Bavktra. Pausanias. care era de origine ebraică.

Pausanias.6. pe Semiramida. care dispare sub pământ şi după 22 de stadii reapare la suprafaţă sub numele Baphyras.33. Phaidon 89 c. fiul lui Aithlios şi al uneia dintre muze – Erato sau Melpomene). Argiope a locuit la început pe muntele Parnas.67. mai puţin apărată. SURSE: Strabon. 9. Iliada. fiul zeiţei Eos şi al lui Tithoos. Bactriana ar fi fost patria lui Memnon. Plutarh. însoţită de nişte ostaşi care se căţărau uşor pe stânci. Bai`o~) – munte în insula Kephallenia. ♦ Locuitorii din Dion povesteau că odinioară râul curgea la suprafaţă. Memnon a pierit la Troia. Despre muzică. femeile eleene au implorat ajutorul Athenei. SURSE: Pausanias. a dat şi numele cetăţii Baiae din Campania. cu făgăduieli şi apoi cu ameninţări.18. unde se duceau cele mai multe lupte. fiul lui Laomedon şi fratele lui Priam. Istoria naturală. denumire a cursului inferior al râului Helicon. a vrut să-şi întâlnească soţia. omorându-i pe bărbaţii în stare să poarte arme. 4. Alte versiuni menţionează Syria sau Theba din Egipt. Descrierea Greciei. în dialectul din Elida. Bady (gr. Homer.2. îmbrăcată într-un veşmânt care o păzea de arşiţa soarelui şi care nu lăsa să se vadă dacă e femeie sau bărbat.594–600. „plăcut”. 533 b. Astfel Bactra a fost cucerită. A murit în timpul călătoriei în Italia. unde s-a oprit să se odihnească şi a băut apă din izvorul pe care l-a numit Bady. azi Pamisos. Biblioteca istorică. pentru a nu fi părtaş la purificarea după omor. Ea. Geografia. Femeile au înălţat un templu închinat Athenei. când a rămas însărcinată. Baphyras (gr. Biblioteca istorică. Balyra (gr. 5. 1. fiind navigabil până la vărsarea în mare. Thamyris a îndrăznit să rivalizeze cu muzele şi a fost pedepsit cu orbirea şi pierderea darului zeiesc al cântului la liră şi vocal. dându-i epitetul de „mamă”. aflată în peninsula Bodrun. tradiţia îl consemnează ca fiind cârmaciul corăbiei lui Ulise. SURSE: Pausanias. ♦ Râul a primit acest nume pentru că în apele sale şi-a aruncat Thamyris lira. a studiat muzica şi poezia cu vestitul Linos. Baios (gr. fiind considerat inventatorul modului doric. Descrierea Greciei. Balύra) – râu în Pelopones. a ajuns în câmpia din preajma Bactrei. a cerut-o de la Onnes. copleşit de frumuseţea şi vitejia Semiramidei. SURSE: Diodor din Sicilia. în luptă cu Ahile. Biblioteca. iar Semiramida a ajuns regină. s-a spânzurat. Bafuvra~) – râu în Beoţia. În versiunea homerică. Thamyris era fiul lui Philamon şi al nimfei Argiope (în alte versiuni. după ce şi-a pierdut vederea şi glasul. urmărit de Eurytos şi Cteatos (numiţi şi Molionizii. Onnes s-a opus. cuprins de frică şi deznădejde. Bargylia (gr. ♦ După ce Heracles a pustiit Elida. a fugit fără să se oprească până la Buprasion.33. dar a devenit nemuritor prin intervenţia mamei sale. nu apare în Odysseia. dar femeile care l-au ucis pe Orpheu au vrut să se spele de sânge în apele acestuia şi atunci râul a dispărut. Diodor din Sicilia. eroul eponim. fiii lui Poseidon şi ai lui Molione). 4.207. Barguvlia) – cetate în Caria. 7. trupul lui fiind dus de Eos în Etiopia sau pe ţărmul Hellespontului.30.3. 2. Locului unde s-a petrecut aceasta şi râului care curgea în apropiere i-au dat numele de bady „plăcut”. ♦ Heracles. pe . Platon. Ion. în Tracia. nepoţii de frate ai lui Augias. SURSE: Apollodor. 3. dar. să rămână însărcinate de îndată ce se împreunau cu bărbaţii.1152. ♦ Deşi Baios. 3.3. Thamyris era deosebit de talentat la muzică. 2. Pliniu. a pătruns în cetate prin partea înaltă a oraşului. Philamon nu a vrut s-o ia de soţie şi atunci ea s-a refugiat în ţara odrysilor. iar regele Ninos. ♦ După unele tradiţii. Semiramida.încredere al regelui. Descrierea Greciei. Platon. Baduv) – loc şi izvor al cărui nume însemna.

Fabule. La sosirea Argonauţilor.373–375.. care s-a sfârşit cu victoria argonauţilor. fiul lui Itonos (descendent al lui Deucalion şi al Pyrrhei) şi al nimfei Melanippe. Basiliv~) – aşezare în Arcadia. 2. Aici se celebrau o dată la trei ani misterele Marilor Zeiţe şi exista o fântână numită Olympias. regele Arcadiei. Boiwtiva. ♦ După legendă. întorcându-se din ţinutul Amazoanelor. Argonautice. Boeotia) – regiune în Grecia centrală. 5. 2. soţia lui Kypselos. 4. numiţi ectenieni.720 şi urm. Pollux a acceptat provocarea şi l-a învins. Descrierea Greciei. Geografia. l-a ajutat pe Lycos. cel local – Varvil. era un pugilist renumit. a spus că îl va accepta pe cel care o va învinge în alergare. Descrierea Greciei. regele mariandinilor din vestul Asiei Mici. pentru a-şi alunga pretendenţii. ♦ Conform legendei. Theocrit. Hyginus. Idile. SURSE: Strabon. îi omora. Eneida. aruncând în calea Atalantei merele de aur dăruite de Aphrodita. aflat în război cu bebrykii. înainte de potopul lui Deucalion. Bebrykia (gr. cu capitala la Theba. a avut loc lupta dintre Giganţi şi zei şi aduceau sacrificii fulgerelor. 2. XXII. lat. Numele carian era Andanos. unul dintre fiii lui Athamas şi ai soţiei sale Themisto şi eponimul cetăţii beoţiene Schoinos. SURSE: Pausanias.5. apoi l-a pus să făgăduiască solemn că îi va lăsa în pace pe străinii care treceau prin ţinut. Apollonios din Rhodos. şi i-a dat lui Lycos o parte din regatul bebrykilor. mlaştinile fiind consacrate zeiţei Artemis). numit şi Bebryx.21. fie al lui Poseidon şi al Alystrei. Bargylos. pe care ea s-a oprit să le adune. Biblioteca. care seca o dată la doi ani şi din preajma căreia ieşea foc din pământ. 18. 8.3. care a fost ucis de calul înaripat Pegas. fiul lui Poseidon Genethlios („Zămislitorul”) şi al oceanidei Melia. El a domnit peste primii locuitori ai regiunii. Kypselos a dat-o de soţie pe fiica sa Merope lui Cresphontes. lat. ♦ Hermes Criophoros („purtător de berbec”) a înconjurat zidurile unei cetăţi beoţiene unde izbucnise o epidemie de aftă epizootică şi a salvat astfel animalele. 8. între argonauţi şi bebryki a izbucnit o luptă înverşunată. După alte tradiţii. 8.13.ţărmul sudic al mării. 27–134. Milanion) a fost cel care a câştigat întrecerea.29.9. Bebrycia) – regiune din Asia Mică. gigantul Amycos.9. a fost cea dintâi care a câştigat premiul. ♦ Numele regiunii provine de la Boiotos.129. unul dintre urmaşii lui Heracles. numită mai tîrziu Bithynia. Bebrukiva. Hippomene (sau. caestus „curele cu ţinte de plumb sau de fier. cetatea a fost întemeiată de Bellerophon în amintirea tovarăşului său. cei învinşi urmând să fie ucişi. la est de localitatea actuală Kyparissia.6.5. şi nu la Pallene în Tracia. fiul lui Aipytos. trăsnetelor şi furtunilor. Se spunea că în timpul domniei lui a avut loc un prim Bathos (gr. în varianta arcadiană. Pentru a evita conflictul cu Heraclizii care atacaseră Peloponesul şi a-şi păstra domnia.502. ♦ În Basilis se aflau un templu şi un altar al zeiţei Demeter Eleusinia şi se organizau întreceri pentru proclamarea celor mai frumoase femei. 8. SURSE: Apollodor. fiind fie fiul eroului eponim Boiotos. Bavqo~) – localitate în apropiere de ruinele oraşului Trapezunt. l-a ucis pe fratele lui Amycos. 14.733. ♦ Ogygos domnise în vechime peste Beoţia. ♦ Regele bebrykilor. iar cel actual – Boğaziçi. Argonaticele. cu care se înfăşurau mâinile la lupta cu pumnul”). Herodike. Valerius Flaccus. ♦ Arcadienii susţineau că la Bathos. ♦ Heracles. locuită de bebryki. a fost întemeiată de Kypselos. aceasta era fiica lui Schoineu („omul din stufăriş”. şi vestită pentru exploatarea sării.23. îi învingea şi apoi . populaţie de origine tracică. 1. Basilis (gr. Atalanta nu voia să se căsătorească şi. Mygdon. ♦ În versiunea beoţiană a legendei Atalantei.29. Vergiliu. 8. Beoţia (gr. 5. SURSE: Pausanias. care îi provoca pe străini la întrecere în lupta cu cestul (lat. 4.

♦ A fost numit astfel după Bias. Întorcându-se de la Hyperboreeni. III. Horaţiu. dar a trebuit să înfrunte şarpele Python. În dumbrava din Lebadeia existau o groapă şi o stelă cu numele lui Agamede şi oracolul lui Trophonios. cultul lui Hector. ♦ Telphusa era nimfa unui izvor din Beoţia. Bistonia) – alt nume al Traciei. Ode. Aulis şi Telxinoia. care a acoperit Beoţia. Tatăl lor era regele Messeniei. azi Vienne. Iliada. Biquniva. Apoi şi-a dat seama de vicleşugul nimfei. SURSE: Herodot. sanctuarul lui Trophonios din Lebadeia.potop. o tânără cretană din Biannos (astăzi Viannos). Când Argonauţii au adus jertfele cuvenite înainte de a pleca în căutarea . Eteocles şi Polyneikes. fiind urmăriţi de Dedal şi Augias. Apollo Spodios „al cenuşii”. Kerkyon. După alţi autori. care luase şi el parte la furt.9. unde i se aduceau ofrande şi era invocat şi Agamede. Cabirii din sanctuarul Cabirion din Theba. C U L T E Ş I L O C U R I D E C U L T: muzele de pe muntele Helicon. Biblioteca. Despre oraşe şi popoare (ed. Oedip. ♦ Idmon. 21. A avut mai multe fiice. templul lui Apollo din Delphi. a fost învăţat de zeu să prezică viitorul observând zborul păsărilor sau măruntaiele victimelor. Ovidiu. 10. prezicător vestit. Homer. Biva~) – râu între actuala Belika şi Rizomylon.1.110. 166-167. care a făurit scutul lui Aiax. puternic legată de cultul lui Dionysos: bacantele trace se numeau Bistonides. 1. regele cetăţii Hypria din Beoţia. Bistoniva. SURSE: Stephanos din Bizanţ. ca să pătrundă la tezaur.259). temându-se să nu-şi piardă din prestigiu. DIVINITĂŢI VENERATE CU EPITETE DIFERITE: Athena Onca. Ciclul teban. Amphion. Pausanias. Franţa. Istorii. S U R S E: Apollodor. SURSE: Pausanias. Regele a descoperit furturile şi i-a cerut ajutorul lui Dedal. Hypria). ♦ Bistonii erau o populaţie din Tracia. Bithynia) – ţinut în Asia Mică. Descrierea Greciei. care au ridicat multe edificii în Grecia arhaică: camera nupţială a Alcmenei la Theba. sanctuarul lui Eros de la Thespiai. 4. Bistonia (gr.34. regele se numea Augias din Elis.19. a ascuns izvorul sub faleză şi şi-a ridicat un altar. 4. Amphiaraos.54. apoi el s-a refugiat la Atena. Charitele de la Orchomenos.9. l-a sfătuit să se ducă la Delphi. O tradiţie îl considera tatăl lui Cadmos şi al lui Phoinix. ♦ Beoţia este locul miturilor referitoare la Adrastos. SĂRBĂTORI: Dedala la Plataia – hierogamie Zeus şi Hera. Theocrit. 9. Istoria naturală. lat. iar tovarăşii fetei au dat locului numele ei. Cadmos. Idile. a fost înghiţită de pământul care s-a deschis sub picioarele ei. Bianna) – cetate. menţionat în Odysseia (11. p. care curgea la baza unei faleze. Hesiod. fiul lui Amythaon şi fratele lui Melampus. lat. Bianna (lat. ♦ Tychios a fost un meşteşugar beoţian renumit. Zeul s-a dus acolo. Bithynia (gr. Trophonios şi Kerkyon erau trei arhitecţi talentaţi. care au dat numele mai multor aşezări din zona Thebei : Alalcomenia. 40–42. 3. din şapte piei acoperite cu aramă. iar Trophonios la Lebadeia (v. templul lui Poseidon din Arcadia. dintre Haliartos şi Alalcomenes.2 .38. Bias (gr. Trophonios i-a tăiat capul complicelui său. Agamede şi Trophonios au construit un edificiu pentru păstrarea tezaurului lui Hyprieu. Ei au aşezat o piatră în aşa fel încât să o poată scoate uşor. Pentru a nu fi demascat de acesta. Apollo a vrut să-şi facă acolo sanctuarul. 2. Orpheu era Bistonius vates etc. fragm.4. ♦ Agamede. Antigona. 219–223. Gronovius). 20. s-a întors la ea şi. 7. Pliniu. 2.42. care a construit o capcană în care s-a prins Agamede. şi-a părăsit patria din cauza foametei şi a ajuns în Gallia. fiul lui Apollo şi al Kyrenei. Epistule din Pont. a fugit împreună cu Trophonios până la Orchomenos. în timpul unui dans. urcând în susul Rhonului. Descrierea Greciei. drept pedeapsă. ♦ Bianna. dar pământul s-a deschis şi l-a înghiţit. dar nimfa.20. Cheroneia – cultul sceptrului lui Agamemnon.

Boiaiv) – cetate în Laconia. Borusqevnh~. ea a fugit de el şi s-a aruncat în mare. SURSE: Pausanias. descendent al Heraclizilor. Descrierea Greciei. Byzantion) – oraş. Cel dintâi om născut în această regiune a fost Targitau. Biblioteca istorică. oraşul a fost atacat de regele Sciţiei. fiica lui Zeus şi a preotesei Io.815–875. I-a dăruit lui Poseidon un fiu. SURSE: Diodor din Sicilia. numite de greci în mod generic „sciţi”. 3. un jug şi un pahar.lânii de aur. azi Istambul. SURSE: Apollonios din Rhodos. Când Haimos. Idmon a prezis că va pieri pe drum. fiul lui Agnias. în prezenţa regelui Lycos: au fost jertfite multe mioare deasupra gropii lui şi a fost înălţat un gorgan. azi Nipru. soţia lui Byzas. v. pe rând. lat.27. au salvat cetatea aruncând o mulţime de şerpi în tabăra atacatorilor. la extremitatea golfului Boiaticos. interpretând aceasta ca pe un semn. Borysthene (gr. Alături de Idmon a fost înmormântat şi cârmaciul Tiphys. Arpoxais şi Colaxais. Când au debarcat.după numele fiicei lui Danaos. când a plecat din Troia şi a ajuns purtat de vânt în golful Boiaticos. Byzas l-a provocat la luptă numai între ei doi. 1. aceasta s-a petrecut în Bithynia. a atacat cetatea. dintre aceştia. stăpânul Pontului. Boline (gr. au întemeiat acolo oraşul. Borysthenes) – fluviu în Sarmaţia. recunoscând semnele. şi Side. El a fost jelit timp de trei zile. Side. Un oracol le-a spus că Aphrodita (la Pausanias apare în mod eronat Artemis) le va indica locul potrivit. lângă vechea cetate Argyra şi Capul Drepanon. Aphrodisias . Odryses. Ştefan din Bizanţ. Keroessa. ♦ Conform legendei. În lipsa lui. Peleu şi Idas au izgonit şi au străpuns mistreţul. tiranul Traciei. Când locuitorii din cele trei oraşe au fost siliţi să plece. dar Idmon nu a mai putut fi salvat. s-a născut la Cornul de Aur. aproape de Bizanţ şi a fost crescută de o nimfă. s. şi a fortificat-o cu ajutorul lui Apollo şi al lui Poseidon. Bolivnh) – oraş din Achaia. urmaşii lui Colaxais erau Boiai (gr. Argonauticele. ♦ După legendă a fost întemeiată de Boios. care a avut trei fii : Lipoxais. apoi i-a urmărit pe duşmani până în Tracia. Din cei trei fii ai lui Targitau descind mai multe neamuri. dar ele au luat foc. Byzas a întemeiat cetatea Bizanţului în Bosforul tracic. răpus pe neaşteptate de o boală. Înainte de a se vărsa în mare. apoi înmormântat.21. dar femeile conduse de Phidaleia. fraţii mai mari au încercat. devenind nemuritoare prin intervenţia lui Apollo.49. Apollo le-a cerut locuitorilor să întemeieze o aşezare al cărei protector să fie Idmon. un erou din Heracleia. 4. şi numai cel de-al treilea fiu a putut să se atingă de aur. au căutat un loc pentru o nouă aşezare. care s-a ascuns într-o tufă de mirt. 7.22. Pe o insulă la vărsarea Niprului se afla un templu închinat lui Ahile Pontarches. iar Side . Atunci cei doi fraţi. au căzut din cer nişte obiecte din aur: un plug. SURSE: Pausanias. Byzantium. aproape de locul unde se născuse. Bizanţ (gr. dintre acestea. 3. Buzavntion. să le ia. oraşul Etis fiind numit după fiica lui Eneas Etias. pe care s-a sădit un măslin sălbatic cu trunchiul în formă de catarg de corabie. Descrierea Greciei. se unea cu râul Hypanis (azi Bug) între cele două ape rămânând un promontoriu numit Hypoleus. unde se afla un templu al zeiţei Kybele. În timpul domniei acestora. ♦ Bolina era o fecioară sau nimfă pe care a îndrăgit-o Apollo. buzavntion. pe Byzas. fiul lui Zeus şi al fiicei fluviului Borystheu. în timpul popasului argonauţilor la mariandynii conduşi de Lycos: a fost rănit mortal de un mistreţ uriaş dintr-o mlaştină. El a adunat locuitorii din trei cetăţi: Etis. lat. li s-a arătat un iepure. iar muntele unde a fost ucis Haimos a primit de atunci numele acestuia.23. două fuseseră întemeiate de Eneas. căci iepurele şi mirtul sunt consacrate zeiţei. 2. aflată pe râul Bolinaios. au dat domnia celui mai tânăr. dar ei l-au venerat acolo pe Agamestor. fiul Aphroditei.

negru”). lat. 3. Cronografia. iubită de Zeus.85. Colaxais şi-a împărţit regatul între cei trei fii ai săi. dându-şi seama că oracolul s-a împlinit. azi Urek-Iaki care se izbeau între ele. Geografia. Homer. Tatăl lui Parebios doborâse un pin consacrat Hamadriadelor. Bosfor (gr.55–72 a descris nişte stânci asemănătoare.11. Sciţii se adunau anual pentru a cinsti aurul sacru prin sacrificii. Istorii. fiind numite de aceea şi Symplegade (Sumplhgavde~ „cele care se ciocnesc. în Odysseia.2. Cei doi au fost pedepsiţi de nimfe să fie săraci. înaripat. unde se afla regatul lui Phineu. după părerea lui Pausanias. Brasiai (gr. care le-a prezis victoria asupra lui Amycos. pentru a face să înceteze blestemul. SURSE: Herodot.5–7. o parte dintre soldaţii lui au ajuns. era mai bine ca ei să renunţe. ele devenind imobile.456 şi Scolia ad loc. atunci navigatorii. „în dezacord cu toţi ceilalţi greci”. 4. corabia Argo fiind prima care a străbătut strâmtoarea.2. ♦ Stîncile Symplegade îi îngrozeau pe navigatori. Bravgga~) – fluviu în Tracia. identificate.„sciţi regali” sau paralaţi şi aveau în grijă tezaurul. 12. 1. preoteasă din Argos a zeiţei Hera. 1. s-a destrămat şi vraja care făcea stâncile să se mişte. printre care a trecut corabia Argo la întoarcerea din Colchida. kyaneos „albastru închis. în Macedonia. izbite”). a trecut prin strâmtoarea dintre Europa şi Asia. Metamorfoze. aveau ocrotirea zeilor şi putinţa de a străbate strâmtoarea. Istorii. Strabon. ♦ Parebios trăia în apropiere de Bosforul tracic. Bottia (gr. legând Marea Marmara şi Marea Neagră. 4. În rătăcirile ei prin Grecia. ♦ Olynthos. după multe peregrinări.78 şi urm. se povestea că . ♦ Într-o variantă locală. ♦ Io. în schimb. de aceea. Brasiaiv) – cetate în Laconia.16. Planctai „rătăcitoarele”. Naraţiuni.583–750. 7. în ciuda rugăminţilor acestora de a cruţa arborele.. Bottiaea) – regiune în Macedonia. ♦ Argonauţii au fost împiedicaţi de Amycos să treacă prin stâmtoare.1. Era străjuită de două stânci mişcătoare numite Kyanee (Kuavneai pevtrai < gr. SURSE: Conon. 4. 1. iar cel care păzea aurul în timpul sărbătorii primea atâta pământ cât putea înconjura călare într-o zi. În Bottia nişte copii care se jucau făcând turte din noroi le-au oferit şi lor să mănânce din acestea. Bottiva. dar dacă porumbelul pierea. vâslind cu putere şi repeziciune. pentru a o scăpa de gelozia Herei.12. Malalas. Geografia. între Tracia şi Asia Mică. Strabon. 4.. p. 2. Bosphorus. Argonauticele. zeu fluvial. care în timpul lui Constantin cel Mare a devenit o capelă a Sfântului Arhanghel Mihail. Ovidiu. ei au cerut regelui un teren şi s-au stabilit acolo. care era şi profet. lor li s-a arătat un om uriaş. încă din antichitate. După trecerea lui Argo. SURSE: Diodor din Sicilia. aurul sacru fiind păstrat în cel mai mare teritoriu. Acest geniu tutelar al locului a fost cinstit sub numele de Sostenes şi i s-a ridicat un altar. fiul zeului-râu Strymon din Tracia. ♦ După moartea lui Minos. Biblioteca istorică. Oracolul le ceruse să se stabilească acolo unde li se va oferi să mănânce pământ şi apă. urmând sfaturile date de profetul Phineu de a trimite mai întâi un porumbel printre cele două stânci: dacă acesta reuşea să treacă. dar Phineu i-a învăţat să înalţe un altar şi să aducă jertfe de ispăşire nimfelor. Bosphoros) – strâmtoarea care separă Europa de Asia. 4. SURSE: Apollonios din Rhodos.10. a fost transformată de acesta într-o junincă albă. fratele său Brangas.53–56. lat. care de atunci a primit numele de Bosfor („trecătoarea vacii”). Bovsporo~. a fost ucis de un leu în timpul unei vânători.3. cu Symplegadele. fica lui Inachos. Herodot. se spunea că nu ar trece anul dacă ar adormi. Brangas (gr. 7. i-a ridicat un mormânt pe locul respectiv şi a construit acolo cetatea Olynthos.

eroul eponim al celţilor. şi a dispărut. ♦ În timpul ocupaţiei etiopienilor conduşi de Sabacos. ♦ Într-o variantă a legendei Iphigeniei. unde se celebra un ritual feminin numit arkteia.33. Britania (lat. una dintre cele douăsprezece comunităţi care s-au unit pentru a forma statul atenian. 35. Brundisium (lat. într-o ursoaică sau o femeie bătrână. 1. Statuia a fost ulterior dăruită de Seleucos Nicator unuia dintre oraşele clădite de el. asupra întregii peninsule. fiul lui Darius. să fie cărat în mod . 3. Brundisium. Potrivit altei tradiţii. ♦ Bubastis. cu boii luaţi de la Geryon. 3. pe cursul inferior al Nilului. Pausanias. Fabule. fiul lui Heracles şi al Baletiei. 1. iar pe Dionysos l-au crescut ei. Braurwvn) – dem din tribul Aigeis. ♦ Xerxes. 3. La fiecare patru ani se ţineau sărbătorile numite Brauronia. Rătăcitoarea Ino. unele femei din castaniete. originar din Oinotria. Semele murise şi a fost îngropată cu toate onorurile.1.2. în loc de Aulis. Locuitorii arătau peştera unde Ino l-a crescut pe Dionysos şi livada din preajma oraşului numită „grădina lui Dionysos”. Bruttium (lat. Keltina.46.4. iar dacă ajungeau în preajma unui oraş femeile din barcă le batjocoreau pe cele din oraş. Brauron (gr. locul de sacrificiu era Brauron. SURSE: Pausanias. Thukydide.16.138. ♦ Iphigenia a debarcat la Brauron cu simulacrul zeiţei Artemis Taurica. ajunsă aici. a luat de la Brauron statuia lui Artemis Brauronia. fecioarele fiind costumate în ursoaice şi simulând mişcările unui urs. unde fiica regelui. Laodikeia. Kevltoi. azi Brindisi. s. Aici se afla templul zeiţei Artemis Brauronia. 8. azi Vraona. Descrierea Greciei.24. Herodot. 73. ofereau sacrificii şi se bea vin din belşug. ♦ Heracles a ajuns. Istorii. Brentevsion) – port la Marea Adriatică. pentru o crimă comisă de egipteni. regele perşilor.Semele l-a născut pe Dionysos din legătura cu Zeus şi a fost închisă cu copilul de către Cadmos într-o ladă. în final. 1. Bouvbasti~. care era animalul consacrat zeiţei. situat pe coasta nordică a Atticii. oraşul numit Oreiatai s-a numit de atunci Brasiai. 127. despre lucruri aruncate pe ţărm de valuri”). apoi s-a extins asupra părţii sudice a peninsulei Italice.v. a fost un urs. Bruttium) – ţinut în Italia de sud. ♦ Legenda spune că aici domnea regele Italus. Keltos era fiul lui Heracles şi al Pleiadei Sterope. 6. aflat în sud-estul Italiei. v. Din unirea lor s-a născut Keltos. Geografia. Bubastis (gr. care a fost purtată de valuri în timpul unei furtuni şi aruncată la ţărm. Ajungând la Bubastis. Etymologicum Magnum. Britannia) – insulă din Oceanul Atlantic. Bubastis) – cetate în Egipt. 7. lat. prin intervenţia zeiţei Artemis. i-a furat cireada şi a ţinut-o ascunsă până când l-a cucerit pe erou. ♦ Conform legendei. şi. Naraţiuni.44. Războiul peloponesiac. Iphigenia în Tauris.12. Politicul. numite Ausonia. în Britania. pentru că lada a fost aruncată pe pământ (vb.2. gr. eroul eponim al cetăţii era Brentos. azi Calabria. fiica lui Osiris şi sora lui Horus. în Egipt s-a instituit pedeapsa ca. le-a cerut să o lase să-l crească ea pe Dionysos. ejkbebravsqai „a fi purtat de valuri. 6. Numele lui a fost dat la început regiunii Bruttium. Brentesium. s. Dionysios din Halicarnas. SURSE: Aristotel. zeiţă egipteană.9. iar animalul care a înlocuit-o pe fecioară. Descrierea Greciei. ceilalţi băteau din palme şi cântau. Se mai povestea că Iphigenia însăşi s-a tansformat într-o junincă sau un taur. Strabon. care era deosebit de înţelept şi drept. SURSE: Parthenios. 6. SURSE: Euripide. Antichităţi romane. 1462–1467. în regiunea mlăştinoasă de la vărsarea râului Erasinos. SURSE: Stephanos din Bizanţ. Herodot povesteşte că la sărbătoarea zeiţei locuitorii soseau cu bărcile: unii bărbaţi cântau din flaut. Hyginus. a fost identificată cu Artemis.23.

proporţional pământ, pentru a ridica nivelul solului în oraşul respectiv. Oraşul cel mai înălţat în acest mod a fost Bubastis. ♦ Acesta era locul preferat pentru înmormântarea pisicilor, animalul sacru al zeiţei Lunii, Paşt / Bastet, care era reprezentată cu cap de pisică (Bubastis fiind forma grecizată a numelui acesteia, Paşt, precedat de pi particula egipteană). SURSE: Herodot, Istorii, 2.60, 2.67, 2.137–138.

Bubastos (gr. Bouvbasto~) – cetate în
Tracia. ♦ Legenda spune că Parthenos, Molpadia şi Rhoio erau fiicele lui Staphylos şi ale lui Chrysothemis. Tatăl lor le-a cerut lui Parthenos şi Molpadiei să aibă grijă de vinul lui (abia descoperit de oameni), dar ele au adormit; în acest timp, porcii au intrat în pivniţă şi au spart vasele de lut pline cu vin. De teama tatălui lor, cele două fete au vrut să se arunce de pe stânci în mare, dar Apollo le-a salvat din cădere şi le-a dus în două cetăţi trace: pe Parthenos în Bubastos şi pe Molpadia în Castabos, unde ele au fost primite cu onoruri divine. SURSE: Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, 5.12.

Helikei. În 373 a. Ch., când Helike a fost înghiţită de mare, Bura a fost şi ea zguduită de un cutremur puternic, care a distrus aşezarea. În apropierea cetăţii Bura din curgea râul Buraicos. Într-o peşteră din preajmă, numită tot Buraicos, se afla o statuie a lui Heracles; aici se făceau profeţii cu autorul unei table şi al arşicelor. Cel care consulta oracolul se ruga în faţa statuii, apoi lua patru dintre multele arşice aflate în faţa statuii şi le arunca pe masă. Un desen făcut pe masă dădea explicaţia pentru fiecare combinaţie. SURSE: Pausanias, Descrierea Greciei, 7.25.

Buthrotum

Buphagos (gr. Boufavgo~) – afluent al
fluviului Alpheios, care izvora din apropierea aşezării arcadiene Buphagion. ♦ Eponimul acestuia era Buphagos din Arcadia, fiul lui Iapet sau al lui Tornax, căsătorit cu Promne. L-a ajutat pe Iphicle, fratele lui Heracles, care fusese rănit în timpul luptei cu Molionizii, nepoţii lui Augias, l-a vegheat până a murit şi apoi l-a îngropat. Buphagos s-a îndrăgostit de Artemis şi a fost săgetat de aceasta, pe când o urmărea pe muntele Pholoe din Arcadia (v. Pholoe). Buphagos era şi un epitet atribuit lui Heracles, însemnând „mâncătorul de boi”. SURSE: Pausanias, Descrierea Greciei, 8.14, 8.26, 8.27.

(gr. Bouqrwtovn, lat. Buthrotum) – cetate în Chaonia Epirului, azi localitatea Buthrotum din Albania, de lângă satul Ksamili, pe graniţa cu Grecia. ♦ Eneas, după căderea Troiei, a plecat către Hesperia împreună cu tatăl său Anchise, cu fiul său Ascanius şi cu soţia sa Creusa, purtând Penaţii Troiei. După multe ocolişuri şi căutări, au ajuns în Epir, la Buthrotum, unde s-au întâlnit cu Hellenos şi cu Andromaca. Hellenos, unul dintre fiii lui Priam, fratele geamăn al Cassandrei, înzestrat, ca şi ea, cu darul profeţiei, fusese luat ca sclav de Neoptolem, împreună cu Andromaca; după moartea lui Neoptolem, s-a căsătorit cu Andromaca şi a domnit în locul acestuia. Hellenos a întemeiat cetăţile Buthrotum şi Ilion din Epir şi a dat numele Chaoniei. SURSE: Vergiliu, Eneida, 3.292–505.

Buto (gr. Boutwv) – cetate în Egiptul de
Jos, în delta Nilului. ♦ Buto, zeitate egipteană, doica copiilor lui Isis şi Osiris, Bubastis şi Horus, i-a salvat pe aceştia de urmăritorul Typhon, ascunzându-i pe insula plutitoare Chemnis. Ea a fost identificată cu Latona, oracolul acesteia din Buto fiind deosebit de venerat de către egipteni. Herodot descrie templul din Buto al Latonei ca fiind făcut dintr-o singură piatră. Şoarecii de câmp şi ereţii erau înmormântaţi cu predilecţie în acest oraş. SURSE: Herodot, Istorii, 2.59, 2.83, 2.155.

Bura (gr. Bou`ra) – cetate din regiunea
Achaia din Pelopones. ♦ Legenda spune că această cetate a fost numită după Bura, fiica lui Ion, fiul lui Xuthos şi al

Byblis (gr. Bubliv~, -ivdo~, lat. Byblis)
– izvor în Asia Mică, aproape de Milet; cetate în Caria şi în Fenicia. ♦ Byblis, fiica lui Miletos şi a Kyanei, fiica zeului-râu Meandru şi strănepoata lui Minos (sau a Idoteei, fiica regelui Cariei, Eurytos, şi soţia lui Miletos, fondatorul cetăţii Milet) s-a îndrăgostit de fratele ei geamăn Caunos şi i-a mărturisit iubirea într-o scrisoare; Caunos s-a îngrozit de pasiunea ei incestuoasă, a fugit din Milet şi a întemeiat cetatea Caunos din Caria. Byblis l-a urmărit, înnebunită de durere, a cutreierat Lydia şi Caria, apoi, istovită, s-a prăbuşit; când era gata să se arunce de pe o stâncă, nimfelor li s-a făcut milă de ea şi au transformat-o într-un izvor nesecat ca şi lacrimile ei. ♦ În alte variante, Caunos a fost cel care nutrea o iubire vinovată pentru sora lui şi de aceea a părăsit casa părintească; Byblis s-a spânzurat. SURSE: Antoninus Liberalis, Metamorfoze, 30; Nonnos din Panoplios, Dionysiace, 13.557; Ovidiu, Metamorfoze, 9.450–665; Ars amatoria, 1.283–284; Pausanias, Descrierea Greciei, 8.5.10; Theocrit, Idile, 7.116. Byblos (gr. Buvblo~, lat. Byblus, Byblos) – cetate din Fenicia, sediul cultului lui Adonis. ♦ În timp ce căuta trupul lui Osiris, Isis a ajuns la curtea regelui din Byblos, Malcandros. Zeiţa

aflase că sicriul cu trupul lui Osiris fusese aruncat pe ţărm în apropiere de cetatea Byblos, şi aşezat pe un copac, care, crescând, l-a ridicat de la pământ; copacul fusese tăiat, la porunca regelui Malcandros, şi folosit pentru a susţine acoperişul palatului, sicriul ajungând, astfel, la înălţimea acoperişului. Pentru a pătrunde în palat, Isis s-a înveşmântat ca o slujnică şi le-a dăruit servitoarelor reginei un parfum pentru păr care mirosea a ambrozie. Regina Nemanos (sau Astarte / Saosis) a luat-o pe Isis în slujba sa, ca doică a copiilor. Noaptea, zeiţa îl ţinea pe prunc în foc, pentru a-l face nemuritor îndepărtându-i partea mortală a trupului şi îl hrănea punându-i degetul în gură; ea însăşi, preschimbată în rândunică, se învârtea ţipând jalnic în jurul coloanei de lemn care conţinea sicriul lui Osiris. Sosind pe neaşteptate, regina Nemanos s-a îngrozit când şi-a văzut fiul în mijlocul focului; Isis i-a spus reginei că fiul ei nu va mai ajunge nemuritor, apoi i-a explicat motivul prezenţei ei în palat. I-a fost dat imediat sicriul lui Osiris; când l-a deschis, Isis a scos asemenea ţipete, încât copilul cel mic a murit. Apoi zeiţa a plecat, luându-l cu ea pe fiul cel mare al reginei, care însă a murit, fiindcă o văzuse pe zeiţă jelindu-şi soţul. SURSE: Plutarh, Despre Isis şi Osiris, 15 şi urm.

C
Cacus (gr. Ka`ko~, lat. Cacus) –
toponim din incinta cetăţii Roma. ♦ Cacus este numele unui gigant, divinitate a focului, erou local al Romei. prin Italia după ce prinsese boii lui Geryon, Cacus a furat o parte dintre ei, ascunzându-şi ingenios urmele: a târât boii de coadă pentru a-i adăposti într-o peşteră, iar urmele au rămas amestecate şi neclare. Heracles nu a găsit ascunzătoarea, dar, când boii pe care îi avea au trecut prin faţa peşterii, cei furaţi au mugit şi l-au dat de gol pe Cacus. Heracles l-a ucis apoi pe gigant. Tradiţia spune că Heracles a ridicat la Roma un altar (Ara maxima) pentru a celebra această victorie. ♦ Legendei principale i se ataşează înregistrarea unei prezenţe feminine alături de Cacus: Caca, probabil componenta unei vechi perechi de divinităţi ale focului venerate de populaţia primitivă stabilită în zonă. După această tradiţie, Caca l-ar fi trădat pe Cacus, ajutându-l pe Heracles, de care se îndrăgostise, să îşi recupereze vitele furate: ca răsplată, i s-ar fi construit un templu. ♦ În condiţiile în care sursele îl descriu pe Cacus drept un monstru ce scoate flăcări pe nări, cercetătorii moderni au considerat posibilă asocierea lui cu Caeculus, întemeietorul mitic al cetăţii Praeneste, căruia i se atribuie un miracol ce implică focul (v. Preneste). SURSE: Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, 4.21; Dionysios din Halicarnas, Antichităţi romane, 1.39.2 şi urm.; Lactanţiu, Instituţiile divine, 1.20.36; Ovidiu, Faste, 1.543 şi urm.; 5.643 şi urm.; Properţiu, Era considerat fiul lui Vulcan; conform tradiţiei, ar fi trăit într-o grotă de pe colina Aventin. Mitul lui e legat de cel al lui Heracles; când Heracles a trecut Elegii, 4.9; Vergiliu, Eneida, 8.190 şi urm. şi Servius, Comentariu, ad locum.

Caelius (lat. Caelius Mons) – colină în
sud-vestul Romei (la sud de Esquilin), inclusă în Septimontium; o parte din zona nordică era cunoscută sub numele de Sucusa. La început, colina era numită Querquetulanus, datorită pădurilor de stejar de aici (lat. quercus, „stejar”). ♦ Numele Caelius era asociat cu Caelius Vibenna, vechi erou italic, considerat conducătorul militar al unei armate etrusce, cu care a ajuns la Roma în vremea domniei lui Romulus sau a lui Tarquinius Priscus; îşi instalase tabăra pe una dintre colinele cetăţii, care i-ar fi păstrat numele; este strămoşul ginţii Caelia. ♦ O tradiţie plasa popularea colinei în vremea distrugerii cetăţii Alba Longa, ai cărei locuitori au fost mutaţi de Tullus Hostilius pe acest deal: ei ar fi întemeiat tribul roman al lucerilor. Sunt atestate aici vechi culte ale pădurilor şi izvoarelor, între care se distinge cultul nimfei Egeria; există, de asemenea, diverse culte de origine străină. Cel mai vechi cult este cel dedicat zeiţei Minerva Capta („Minerva captivă”), nume ce dezvăluie importarea cultului din cetatea Falerii, după cucerirea acesteia în anul 241 a. Ch.. SURSE: Tacit, Anale, 4.65; Varro, Despre limba latină, 5.46.

Caieta (lat. Caieta) – cetate în Latium,
în partea sudică; în prezent Gaeta ♦ Conform legendei. cetatea a fost întemeiată în amintirea Caietei, doica lui Eneas (sau a lui Ascanius sau a Creusei, soţia lui Ascanius). Existau două variante ale legendei care lega numele doicii de această cetate: acolo s-ar fi aflat mormântul ei sau locul ar fi fost menit să amintească faptul că ea oprise incendiul care ameninţa flota lui Eneas. Altă tradiţie lega numele Gaeta de tatăl Medeiei, Aietes, ajuns aici în căutarea fiicei sale: primul nume al cetăţii ar fi fost Aieta, apoi Caieta, toponim care se regăseşte în forma Gaeta. SURSE: Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, 4.56; Dionysios din Halicarnas, Antichităţi romane, 1.72; Ovidiu, Metamorfoze, 14.441 şi urm.; Servius, Comentarii la Vergiliu, Eneida, 7.1 şi urm.; Solinus, 2.13.

pe Callirrhoe, nu a putut-o sacrifica şi s-a sinucis. Cuprinsă de ruşine, fata s-a sinucis şi ea, lângă izvorul care i-a perpetuat numele. SURSE: Pausanias, Descrierea Greciei, 7.21.1.

Calydon (gr. Kaludwvn, lat. Calydon) –
ţinut, munte şi cetate în Etolia, în nordul golfului Corint. ♦ Eroul care a dat numele ţinutului, Calydon (diferit de personajul cu acelaşi nume al altor tradiţii, fiul lui Thestios, ucis de tatăl său dintr-o eroare de interpretare a situaţiei (presupusese existenţa unor relaţii incestuoase cu mama lui); sau fiul lui Ares şi al Astynomei, prefăcut de Artemis într-o stâncă aflată pe muntele Calydon, în apropierea râului Acheloos); sau era fiul lui Aitolos şi al lui Pronoe. Era căsătorit cu Aiolia, fiica lui Amythaon, cu care a avut două fiice: Epicaste şi Protogeneia. Cetatea Calydon din acest ţinut este rareori menţionată în epoca istorică, dar era celebrată în vremurile eroice, pentru că în munţii din preajma ei avusese loc faimoasa vânătoare a mistreţului calydonian, al cărei principal erou era Meleagru. Diomede, personajul mitologic (nepotul lui Oineu, regele Calydonului) primise regatul Apuliei care, datorită lui, era indicat sub numele de Calydonia regna. SURSE: Apollodor, Biblioteca, 1.7.7; Pausanias, Descrierea Greciei, 1.27.7.

Caistros (gr. Kauvstro~) – râu în Lydia
şi, implicit, zeul cu acelaşi nume care reprezenta râul. ♦ Caistros era fiul lui Ahile şi al amazoanei Penthesileia; fiul lui a fost Ephesos, fondatorul cetăţii Ephes; fiica lui (cu Derketo) a fost Semiramis. SURSE: Pausanias, Descrierea Greciei, 7.2.7; Servius, Comentarii la Vergiliu, Eneida, 11.661; Strabon, Geografia, 14.650.

Callirrhoe (gr. KallirjrJovh), „pârâul cel
frumos” – numele unui izvor din apropierea muntelui Calydon. ♦ Legenda legată de acest nume are ca personaj central o tânără care nu răspunsese avansurilor amoroase ale unui preot al lui Dionysos, Coresos. La rugăminţile preotului jignit, zeul a pedepsit întregul ţinut cu o epidemie de ciumă sau demenţă. Oracolul de la Dodona a răspuns întrebărilor disperate ale locuitorilor că pot să-l îmbuneze pe zeu sacrificând fata sau pe oricine altcineva în locul ei pe altarul la care slujea Coresos. Episodul a avut un final neaşteptat, pentru că preotul, iubind-o

Canopos / Canopus / Canobos / Canope (gr. Kavnwpo~, Kavnwbo~,
lat. Canopus) – un braţ al fluviului Nil, în apropierea Alexandriei, precum şi o insulă în Egipt. ♦ Eroul eponim, Canopos (sau Canobos), originar din Amyclas, fusese cârmaciul lui Menelaos atunci când, după cucerirea Troiei, acesta ajunsese în Egipt cu Elena; acolo s-a îndrăgostit de el Theonoe, fiica regelui Egiptului, Proteu, dar frumosul tânăr nu a răspuns dragostei ei. Într-o zi, coborând pe uscat, a fost muşcat de un şarpe şi a murit; Elena şi Menelaos i-au

înălţat un mormânt pe insula care de atunci i-a purtat numele. Din lacrimile vărsate de Elena a luat naştere planta helenion / helenium („iarbă-mare, omag”). ♦ După altă tradiţie, Canopos ar fi fost cârmaciul lui Osiris, zeul egiptean; în cetatea Canopos exista un templu închinat acestui zeu. ♦ Ar fi fost şi cârmaciul corăbiei Argo (atât el, cât şi corabia sa au fost prefăcuţi în constelaţii). SURSE: Hyginus, Poeme astronomice, 2.32; Plutarh, Despre Isis şi Osiris, 22; Servius, Comentarii la Vergiliu, Eneida, 11.263; Georgice, 4.287; Strabon, Geografia, 17.801; Tacit, Anale, 2.60.

Ierusalimul reconstruit de Hadrian era numit Aelia Capitolina. SURSE: Varro, Despre linba latină, 5.158; Vitruviu, Despre arhitectură,4.8.4.

Capreae (lat. Capreae) – insulă lângă
Neapolis; în prezent Capri. Insula era locuită în neolitic. ♦ Din epoca preistorică sunt amintiţi legendarii Teleboai. În vremurile istorice, insula a fost teritoriu al cetăţii Neapolis până la Augustus; Tiberiu şi-a petrecut aici ultimii zece ani din viaţă; tradiţia spune că ar fi construit aici douăsprezece vile, câte una pentru fiecare divinitate a panteonului roman. După Tiberiu, împăraţii au evitat să mai locuiască în această insulă, preferând să o desemneze ca loc de exil. SURSE: Dio Cassius, Istoria romană, 72.4; Strabon, Geografia, 5.248; Suetoniu, Augustus, 92; Tacit, Anale, 4.67;Vergiliu, Eneida, 7.735.

Capitoliu / Colina capitolină (lat.
Capitolium, Mons Capitolinus) – una dintre cele şapte coline ale Romei. A purtat diverse nume de-a lungul timpului; cel mai vechi dintre ele pare să fie Mons Saturnius; apoi a fost numită Mons Tarpeius sau Tarpeium Saxum, în amintirea fecioarei Tarpeia, care murise acolo. De pe această stâncă erau aruncaţi trădătorii şi sperjurii. Numele de Capitolium pare să dateze din epoca lui Tarquinius Superbus şi este justificat în mod tradiţional de descoperirea unui cap de om (lat. caput) în timpul săpăturilor pentru templul lui Iuppiter Optimus Maximus. În zona cea mai înaltă a colinei se află citadela (lat. arx); pe celălalt vârf al colinei se afla templul închinat triadei capitoline: Iuppiter, Iunona, Minerva (aceste divinităţi aveau un templu mai vechi, pe Quirinal, numit Capitolium Vetus; alături de acesta au fost ridicate cu timpul templele închinate lui Venus, Concordiei şi unor divinităţi alegorice (Virtus, Ops). În valea numită Inter duos lucos „Între două dumbrăvi” se afla Aedes Veiovis şi azilul (lat. asylum), a cărui existenţă era pusă în legătură cu Romulus. Atât colina, cât şi templul lui Iuppiter au fost reproduse în numeroase cetăţi italice sau din romanitatea apuseană, precum şi în Bizanţul roman;

Capua (lat. Capua) – oraş în vestul
Italiei, întemeiat de etrusci înainte de 600 a. Ch. (după cum atestă mărturiile arheologice). Numele i-a fost preluat de întreaga regiune înconjurătoare, Ager Campanus (Capuanus), ulterior Campania. ♦ Întemeietorul cetăţii este considerat Capys, însoţitor al lui Eneas. SURSE: Vergiliu, Eneida, 10.145.

Carthagina (fen. Kart-Hadasht; gr.
Karchdwvn; lat. Carthago) – colonie feniciană pe coasta tunisiană, întemeiată, după legendă, de Tyr, în 814 a. Ch. – în realitate, ceva mai târziu. Aşezarea se definea, mai mult decât oricare alta din Antichitate, prin relaţiile comerciale. În urma conflictelor şi războaielor cu Roma, Carthagina a fost total supusă, supravieţuind însă prin asumarea religiei învingătorilor, grefate pe cultul divinităţilor proprii, cu practici ce conservau aspecte ale tradiţiei proprii. ♦ Carthagina stă sub semnul legendar al Didonei, a cărei istorie este cunoscută preponderent din Eneida lui

Vergiliu. Vergiliu a preluat şi prelucrat o legendă legată de migraţiile fenicienilor în zona apuseană a Mării Mediterane: punctul de pornire al migraţiei şi al legendei îl reprezintă Tyrul; la moartea regelui Belos, Tyrul a rămas sub stăpânirea fiului acestuia, Pygmalion; fiica regelui Belos, Didona (lat. Dido, numită şi Elissa), sora lui Pygmalion, s-a căsătorit cu unchiul său, Acerbas sau Sicheu, pe care însă Pygmalion l-a ucis. Pentru a se pune la adăpost, Didona a fugit din Tyr către Africa. Ajunsă pe locul Carthaginei de mai târziu, le-a cerut locuitorilor (sau regelui Iarbas) un teren unde să se stabilească. A primit în stăpânire atâta pământ cât putea cuprinde o piele de bou. Didona a folosit cu ingeniozitate darul: tăind pielea în fâşii foarte subţiri şi prinzându-le una în continuarea alteia, a reuşit că cuprindă un spaţiu suficient de mare încât să-şi construiască pe el o cetate, Carthagina, numită şi Byrsa (de la termenul grecesc care desemna „pielea”, buvrsa). Cetatea astfel întemeiată a devenit bogată şi puternică, atrăgând pretendenţi la mâna Didonei. ♦ Alegerea locului în care urma să fie întemeiată Carthagina ar fi cunoscut, după tradiţie, două etape: la primele săpături pentru fundaţia cetăţii, oamenii Didonei ar fi găsit un cap de bou; cum întâmplarea a fost socotită de rău augur, ei au abandonat locul şi au început săpăturile în altă parte. Aici ar fi găsit un cap de cal, interpretat ca semn pozitiv al destinului războinic al cetăţii. SURSE: Ovidiu, Heroide, 4; Servius, Comentarii la Vergiliu, Eneida, 1.343, 443, 739; Vergiliu, Eneida, 1 şi 4.

sunt desemnate coloanele sub forma unor figuri feminine care sprijină grinzile orizontale, arhitravele, frizele şi cornişele. Termenul pare să fi căpătat încă din Antichitate acest sens, în amintirea sclaviei la care le-au supus atenienii pe femeile din Carya, mai cu seamă pe preotesele Artemidei, care trecuseră de partea duşmanului în timpul invaziei persane. Ele obişnuiau să danseze în timpul sărbătorilor cetăţii, purtând pe cap coşuri mari cu fructe şi flori. ♦ O legendă aminteşte de o tânără din Laconia, numită Carya, iubită de Dionysos. Surorile acesteia, încercând să împiedice legătura cu zeul, au înnebunit şi, ajungînd pe muntele Taygeos, au fost transformate în stânci. Carya a murit şi a fost transformată într-un nuc. Zeiţa Artemis i-a povestit întâmplarea tatălui acesteia, Dion, şi i-a poruncit să construiască un templu pentru Artemis Caryatis. SURSE: Pausanias, Descrierea Greciei, 3.10.7; Vitruviu, Despre arhitectură, 1.1.5.

Castalia (gr. Kastaliva, lat. Castalia) –
izvor din muntele Parnas, aflat în apropierea sanctuarului lui Apollo de la Delphi. ♦ În apele lui se îmbăia Pythia şi acolo se purificau pelerinii mai înainte de a ajunge la oracol. Izvorul le era consacrat lui Apollo şi muzelor, care purtau de aceea apelativul „Castalide”. ♦ Legenda spune că tânăra Castalia, urmărită insistent de Apollo, s-a aruncat în izvorul care de atunci îi poartă numele. Ea ar fi fost fiica regelui mitic al ţinutului în care se află Parnasul. ♦ După o altă tradiţie, Castalia era fiica lui Acheloos şi soţia regelui Delphos, cu care avea un fiu, pe nume Castalios, care a domnit peste ţinutul de la Delphi după moartea tatălui său. SURSE: Lactanţiu, Comentarii la Statius, Thebaida, 1.697; Pausanias, Descrierea Greciei, 10.8.5; Scoliile la Euripide, Oreste, 1087.

Carya (gr. Karuev~) –

aşezare din Laconia, în apropierea hotarelor Arcadiei, unde se înălţa un templu al Artemidei. Astăzi, Arachova. ♦ Cariatidele (gr. Karuavtide~, lat. Caryatides) erau, în sensul propriu al termenului, femeile care locuiau acolo; în limbajul arhitecturii, prin „cariatide”

Caucaz (gr. Kauvkaso~, lat. Caucasus)
– munţii Caucaz aflaţi la frontiera Europei cu Asia. ♦ Eroul eponim este Caucasos, un păstor scit ucis de Cronos; în amintirea lui, Zeus a numit munţii Caucaz, care purtaseră mai înainte numele de Munţii lui Boreas” sau „Patul lui Boreas”. Vreme îndelungată, grecilor le era cunoscut numai numele acestor munţi, socotiţi cei mai impunători de pe pământ, înalţi până la cer, aflaţi la capătul lumii. Herodot vorbeşte despre dimensiunile lor vaste şi populaţiile primitive care locuiau acolo; alţi autori antici credeau că în Caucaz se află numeroase lacuri şi fluvii. Alexandru cel Mare a confundat Hindukuş cu o parte a Caucazului, provocând o serie de confuzii în literatura greacă. ♦ De Caucaz se leagă pedeapsa la care l-a supus Zeus pe Prometheu, pentru că furase de la Hephaistos focul (sau, după o altă legendă, furase seminţe de foc din roata Soarelui) ca să îl dea muritorilor. Zeus i-a pedepsit pe muritori trimiţându-le-o pe Pandora, iar pe Prometheu l-a ţintuit de o stâncă de pe muntele Caucaz şi i-a trimit un vultur, zămislit de Echidna şi Typhon, care să-i devoreze ficatul, ce se regenera în fiecare zi, într-o tortură menită să fie veşnică. I-a pus însă capăt Heracles care, trecând prin Caucaz, a străpuns cu o săgeată vulturul ce-l chinuia pe Prometheu. Zeus nu şi-a putut pedepsi fiul pentru că îl eliberase pe Prometheu, dar – pentru ca jurământul divin să nu fie încălcat – i-a poruncit celui condamnat de el să poarte un inel făcut din oţelul lanţurilor, precum şi o bucată de stâncă din Caucaz, pentru ca titanul să fie, simbolic, înlănţuit pe vecie. SURSE: Pseudo-Plutarh, Despre fluvii, 5.3; Ptolemeu, Geografia, 5.9.14 şi urm.

eponim, Caulon, era fiul unui amazoane (Cleta) care fusese doica reginei Amazoanelor, Penthesileia. Caulon ar fi mers, după tradiţie, cu mama sa în Italia meridională, unde a întemeiat cetatea ce i-a păstrat numele. SURSE: Servius, Comentarii la Vergiliu, Eneida, 3.553; Stephanos din Bizanţ, s. v. Kaulwvn.

Caustros (gr. Kauvstro~) – râu în
Lydia (şi zeul cu acelaşi nume); în prezent este cunoscut sub numele Carasu sau Akkarasu. ♦ Caustros era fiul lui Ahile şi al amazoanei Penthesileia; fiul lui a fost Ephesos, fondatorul cetăţii Ephes; fiica lui (cu Derketo) a fost Semiramis. SURSE: Pausanias, Descrierea Greciei, 7.2.7; Servius, Comentarii la Vergiliu, Eneida, 11.661; Strabon, Geografia, 14.650.

Chaonia

(gr. Caoniva)– regiunea Chaonia din Epir. ♦ Eroul troian Chaon (gr. Cavwn, lat. Chaon), care a dat numele regiunii, era fratele (sau prietenul) lui Hellenos, fiul lui Priam, şi l-a urmat pe acesta la Neoptolem. După uciderea accidentală a lui Chaon la o vânătoare, Hellenos (care devenise rege după moartea lui Neoptolem) a dat numele lui unei părţi din regat. ♦ Într-o altă variantă a legendei, Chaon se sacrificase pentru compatrioţii săi, oferindu-se zeilor ca victimă voluntară, în cursul unei epidemii. SURSE: Servius, Comentarii la Vergiliu, Eneida, 3.297; 3.334; 3.335.

Charybdis

Caulonia (gr. Kaulwniva, lat. Caulonia)
– colonie grecească în sudul peninsulei Italice, lângă Punta di Stilo, precum şi o cetate în apropiere de Locri. ♦ Eroul

(gr. Cavrubdi~, lat. Charybdis) –stâncă în apropiere de Messina, strâmtoarea care desparte Italia de Sicilia. ♦ Monstrul Charybdis era fiica Gaiei şi a lui Poseidon. Cât trăise, fusese foarte lacomă; la trecerea lui Heracles pe acolo, cu turmele lui Geryon, Charybdis a furat câteva animale, pe care le-a mâncat. Zeus a pedepsit-o trăsnind-o şi aruncând-o în mare, unde s-a transformat într-un monstru ce înghiţea de trei ori pe zi o

iar pe ele stătea scris: Nec plus ultra. 4. care la Homer apare în legătură cu Troada sudică. forţând corăbiile să se rotească în cerc.14.234 şi urm. când aceasta a fost răpită de Zeus. lat.418 şi urm.25. Cyclades) – insule greceşti din Marea Egee. Ovidiu. ♦ Eroina eponimă este Cleone.420. ele marcau extremitatea lumii.63.397.Kuvpro~. ♦ În alte legende. a pornit în căutarea Europei. Conducătorul lor a fost prezicătorul Mopsos. Metamorfoze. Comentarii la Vergiliu. numele se poate datora şi vântului care suflă în zonă. Istorii.1. SURSE: Apollodor.1. Columnae Herculis ) – munţii aflaţi de o parte şi de cealaltă a strâmtorii Gibraltar (Abila şi Calpe). Eroul eponim este Kilix (gr. 2. SURSE: Strabon. lat. Kolwnov~) – dem attic. şi patria Medeiei. la sud de munţii Caucaz (în prezent. Vergiliu. ♦ După alte versiuni ale legendei. Ciclade/Kyclade (gr. Cleonai (gr. Apollonios din Rhodos.104 şi urm. Colchis) – regiune în estul Pontului Euxin. din Mediterana orientală. Cilicia (gr. dispuse („în cerc”. Europa. 3. Se mai numea şi Aia. 12.789. după o altă legendă.73 şi urm. Klewnaiv) – cetate mică aflată pe drumul ce leagă Corintul de Argos. Kyprida sau Kyprinia. Argonauticele. Colchida / Colchis (gr. Biblioteca. lat. În geografia mitică. apoi arunca apa înghiţită. v. s-a oprit în Cilicia. fiind ţinta expediţiei lui Iason. desemnată tocmai de aceea cu apelativul Kypria. Servius. pornit în căutarea Lânii de aur. unul dintre fiii lui Agenor. 1. la 75 km spre sud de Cilicia Tracheia. Descrierea Greciei. 6. ♦ Oedip şi-a găsit aici adăpost şi a fost mai apoi îngropat. A fost unul dintre principalele centre de cult ale Aphroditei. la 2 km spre nord de Acropole. fiica lui Pelops sau. 12. Biblioteca. Cyprus) – insula Cipru.. 3.1-9. Herodot. lat. ca pedeapsă pentru că nu celebraseră corect riturile în cinstea lui. 4.. aducând cu sine numele de „cilician”.9. Aici se afla sanctuarul lui Poseidon Hippios. ♦ Este . Atena. 12. Homer. această legendă are o paralelă legată de insula Kythera.825. avându-i drept copii pe Thasos şi Thebe. lat. Comentarii la Vergiliu. şi Skylla. Iliada.10. 7. regele Sidonului..18. Eneida. SURSE: Cipru (gr. Avea mai mulţi fraţi (printre care Cadmos şi Thasos) şi o soră. 12.91. 1. JHravkleiai sth`lai. zona apuseană a Georgiei). după cum sugerează şi numele: gr. Geografia. Kilix era fiul lui Phoinix şi al Cassiopeei.3. Cilicia) – regiune în sudul Asiei Mici. Kivlix). pe care Heracles l-a rupt în două. Coloanele lui Heracles (gr. Kilivkia. Odysseia. Kolciv~. ♦ Legenda susţinea că fuseseră nimfe pe care Poseidon le transformase în insule. Eneida. ♦ Legenda spune că la origine ei formau un singur munte. Este un spaţiu dominat de legenda Argonauţilor. al cărui nume a supravieţuit în toponime ca Mopsuestia.mare cantitate de apă din mare. fiica râului Asopos. Colonos (gr. kuvklo~ „cerc”) în jurul insulei sacre Delos. 7. SURSE: Apollodor. erau două coloane ridicate de Heracles mai înainte de isprava cu boii lui Geryon. ♦ Populaţia grecească s-a aşezat aici după războiul troian. Theseu şi Pirithous au coborât în Hades. numită astfel după el. Geografia. 3. care curge pe lângă Sikyone. 2. SURSE: Apollodor.88..430 şi urm. 3. Mopsucrene. 4. celebră în mitologia greacă pentru că pe ţărmul ei s-ar fi ivit din spuma mării Aphrodita. 3. împreună cu fraţii săi.923. SURSE: Pausanias.15. SURSE: Strabon. era străbătută de râul Phasis. Kuvklade~. („mai departe nu [se poate merge]”). Biblioteca. Eneida. Homer. Servius.

monedele corintiene atestă frecvent reprezentarea lui Pegas. 2. Kevrkura). care era. ♦ Locuitorii din Creta credeau că un taur monstruos le fusese trimis de Poseidon. ♦ Eroul eponim este Cres. Descrierea Greciei. 9.5.2. fiul lui Zeus şi al unei nimfe de pe muntele Ida din Creta. fapt citat de Procopius ca semn că Dumnezeu părăsise Imperiul Roman. ♦ O legendă târzie. 688 şi urm. 3. într-una dintre celebrele Corkyra / Kerkyra (gr. leagă această aşezare de Noe: la 108 după Potop. insula Creta era patria unui mare număr de eroi şi de personaje fabuloase. Ch. .30. Minotaurul. Pausanias. ţinut şi cetate importantă a Greciei antice.708. Descrierea Greciei. Biblioteca. I-a dăruit un fiu lui Poseidon.. 4.18. Oedip la Colonos. În Creta se găsea Labirintul. SURSE: Pausanias. Geografia. oraşul a fost întemeiat din nou de romani în 44 a. pe istmul cu acelaşi nume (fâşia de pământ care leagă Peloponesul de partea continentală a Greciei). Creta (gr. pe care modernii l-au identificat fie cu palatul din Cnossos. Ch. Apolodor. Diodor din Sicilia. Ch. Creta) – insula Creta. Phaiax. 5. care îl cinstea pe Poseidon. Kwpaiv~. Argonauticele. Descrierea Greciei. era în primejdie să fie ucis de tatăl său. ♦ Cres i-a asigurat (pe muntele Ida) un adăpost lui Zeus care. El le-ar fi dat cretanilor primele legi. Ch.1. Corint (gr. Kovrinqo~) – în prezent Corint. s. eroul eponim al pheakilor. Strabon. ♦ Cres era uneori considerat tatăl lui Talos. este prezentat uneori drept un fiu al solului cretan. 3.22.2. la sud-est de Arretium/Arezzo (cca 30 km).1. insulă din Marea Ionică identificată în mod tradiţional cu Pheakia din Oyisseia. înconjurând ţărmurile insulei de trei ori pe zi.1. al VI-lea p. care a blocat cursul râului Kephissos. 2. 9. a fost în cele din urmă distrus de cutremurul din 521 p.10 şi urm. cum ar fi Demeter. pentru că Minos. Pausanias. Corinthos.72. Cronos. Krhvth. un fiu de-al său. dintre care se disting: Minos. Din Creta proveneau eroi ce au luat parte la războiul troian (ca Idomeneu) şi chiar divinităţi majore. SURSE: Homer. Biblioteca istorică. ♦ În mitologie.4-6. acesta ar fi navigat intrând în peninsulă pe la gura Tibrului şi ar fi rămas în acest loc încântător vreme de treizeci de ani. SURSE: Apollonios din Rhodos. Copais (gr. ♦ Legenda spune că lacul ar fi fost creat de Heracles.. lat. fie cu o temniţă. înainte de marele legiuitor care a fost Minos. locuitorii ar fi fost numiţi Imbri sau Umbri. 5. 123. în prezent secat. ♦ Numai locuitorii oraşului susţineau că fondatorul lui. Istoricul grec Stephanos (sec. ar fi fost fiul lui Zeus. în prezent insula Corfu. ab imbribus).562. mama ei era arcadiana Metope.4. Sofocle.24. regina Pasiphae. Afectat de cutremure. stăpânul mărilor greceşti. ♦ Kerkyra sau Corkyra era una dintre fiicele râului Asopos. Descrierea Greciei. v. a cărei şedere pe insulă este amintită în Imnul homeric către Demeter.) socoteşte că aceasta era al treilea oraş italic întemeiat după Potop. gigantul de bronz care apăra insula Creta împotriva oricărei debarcări. ar fi întemeiat Cortona la 273 de ani după Potop. fie cu o peşteră subterană în care era ţinut Minotaurul. Fiind descendenţi ai lui Noe.. Iliada.16. Curtun. copil fiind. devenind capitala provinciei Achaia.2. 1. cel salvat „din ape” (lat. Dedal. lat. SURSE: Stephanos din Bizanţ. Cortona) – oraş etrusc în Toscana. lat Copais) – lac în Beoţia. din secolul al XVII-lea. suferise din pricina lor: taurul a fost dus din Creta în Pelopones.Pausanias. pe nume Crano. după unele legende. Cortona. Kerkyra a fost răpită de Poseidon. Distrus în 146 a. v. Cortona (etr.. care a iubit-o pe insula ce i-a păstrat mai apoi numele. 4.

Augustus.148. „Cărţile sibiline” (Libri Sibyllini). supunându-se unui oracol. Crisa (gr. prin care atenienii promiteau să trimită în Creta şapte fecioare şi şapte tineri care să fie jertfiţi Minotaurului. cu care era veşnic în conflict. 5. Curtius. SURSE: Stephanos din Bizanţ. Kuvmai. Kuvmh. În urma acestui sacrificiu voluntar (nu lipsit de orgoliu). ♦ Eroul care i-a dat numele este indicat în trei variante legendare: sabinul Mattius Curtius. Minos a plecat atunci pe mare împotriva Atenei. Diodor din Sicilia.isprăvi ale lui Heracles. 1. lat. Kri`sa) – cetate pe versantul sudic al muntelui Parnas. Eneida. în 1050 a. de-a lungul istoriei republicane şi imperiale a Romei. şi au avut un fiu. Krhvth şi Dwvrion. Ch. Pliniu. Dintre toate sibilele Antichităţii. fiica lui Naubolos: ei au avut împreună un fiu.u. există şi acum în Forum un loc anume în care sunt cultivate aceste trei plante) În timpul Imperiului.. fiind create de Minos. De la întemeierea Romei.29.6. lăsat în libertate pe câmpia de la Argos. preoteasa (sibylla înseamnă „profetesă”) oracolului lui Apollo de la Cumae. ce urma să locuiască în Labirintul din Cnossos. Lacus Curtius) – o cavitate în Forul Roman (secată încă din vremea lui Augustus). În cele din urmă s-a încheiat o înţelegere. Titus Livius.9. Ch. 8. Crisos era un descendent al lui Deucalion. care ţinea de Attica. Suetoniu. s-a sacrificat în următoarele condiţii: s-a aruncat. 5. care s-a căsătorit la rândul său cu Anaxibia. în prăpastia care se deschisese în Forum şi care urma să se închidă doar atunci când romanii ar fi aruncat în ea ce aveau mai de preţ. Androgeu. 15. Panopeu. taurul a fugit prin istmul Corintului în Attica şi în demosul Marathonului. Scoliile la Euripide. Pausanias. s. datele istorice susţin însă întemeierea în anul 750 a. fiul lui Phocos şi nepotul lui Aiacos. sora lui Agamemnon. după tradiţie.4. Cumae (gr. Oreste. mama lui era Asteria. Descrierea Greciei. consul în 445 a. au supravieţuit doar fragmente izolate. sau Gaius Curtius. Descrierea Greciei. 3. Varro.2 şi urm.64. exista obiceiul de a se arunca monede în Lacus Curtius. Antichităţi romane. fiica lui Deioneu sau a lui Deion: în felul acesta. în Magna Graecia. Ch. de la o sibilă. 6. ♦ Eroul eponim este Crisos. pe al cărui mal au crescut un smochin.u. cu inspiraţie divină. Crisos s-a căsătorit cu Antipatia. erau consultate în momentele de criză. inclusiv pe fiul lui Minos. sau Marcus Curtius. prăpastia s-a închis. A fost întemeiată. în hexametri. care. El avea un frate geamăn. după ce cărţile au fost distruse în mod deliberat. pe nume Strophios. 2. care căzuse în mlaştină luptând împotriva lui Romulus. ele fuseseră cumpărate de ultimul rege al Romei. Istoria naturală.2. 2. s. călare şi înarmat. SURSE: Dionysios din Halicarnas. Cumae) – prima colonie greacă din peninsula Italică.. . Biblioteca istorică. Kri`sa.53. Ch.4.27. destinate „geniului acestui loc”. 33. un măslin şi o viţă-de-vie (prin tradiţie. SURSE: Vergiliu. lăsând în urma ei doar un lac. încă de pe când erau în pântecele mamei). ♦ Cretanii susţin că legile pe care Lycurg le-a dat lacedemonienilor ar fi fost aduse din Creta. 7.4. SURSE: Pausanias.42 şi urm. Tarquinius Superbus. cea de la Cumae deţine un loc privilegiat în istoria legendară a Romei.20. Lacul (lat. Pylade (prietenul lui Oreste). 57. Despre limba latină. crezându-i vinovaţi de moartea fiului său. Stephanos din Bizanţ. Celebritatea i se datorează în primul rând Sibyllei Cumane. în 405 p.. care consacrase locul lovit de trăsnet. o colecţie de texte profetice. omorând tot ce i-a ieşit în cale.

.

la sud. iniţial. la nord. După Strabon. Cadrilaterul boem. la vest. Dio Cassius îi numește fie geţi. ♦ Zamolxis era socotit un daimon.. În anumite părţi depășeau chiar aceste hotare: spre est. povestind despre campania lui Darius din anul 514 . arăta că acesta. În afară de Zamolxis. care se credeau nemuritori. care. fiind considerat reprezentantul zeului suprem. Ch. Probabil una dintre ultimele menţionări în documente a termenului „dac" aparţine istoricului grec Zosimos. Carpaţii Păduroși. dacii locuiau zona muntoasă până în partea superioară a Dunării (denumită Danubius – de la izvoare şi până la Drobeta). La fiecare cinci ani geţii aruncau sorţii. Ei credeau în nemurirea sufletului şi considerau moartea ca pe o trecere.D Dacia ( lat. înaintând până la Dunărea panonică. la est. el era. Capitala regatului a fost. având drept hotare ţărmul Mării Negre și Bugul. dacii mai credeau şi în alte zeităţi. în secolul al V-lea. fie daci. Serbiei și Ucrainei. la est. Cel asupra căruia cădeau sorţii. Derzelas şi Bendis. împotriva sciţilor situaţi în nordul Mării Negre. Prima relatare despre geţi aparţine lui Herodot. theos. iar mai apoi. printre care erau Gebeleizis (după Herodot era un alt nume al lui Zalmoxis). a amintit tribul numit de el „carpo-daci". Dunăre. Strabon menţionează și faptul că dacii aveau aceeaşi limbă ca și geţii şi că „elenii i-au socotit pe geţi de neam tracic". atunci când relatează înfrângerea boilor conduși de regele Critasir de către Burebista. Moldova. Sarmizegetusa. Dacii atinseseră deja un grad înalt de civilizaţie atunci când au fost descoperiţi pentru prima dată de romani. așadar o divinitate cu puteri mai mici decât ale unui zeu. iar munţii Haemus (lanţul munţilor Balcani) la sud. Zamolxis (Zalmoxis / Zalmoksha). înainte de-a ajunge la Istru. şi sfătuitorul regelui. cu toate că existenţa lor nu a fost confirmată prin surse de natură arheologică. mama semizeului Dionysos. care. înaintând spre Bug. de asemenea.Ţară locuită în antichitate de geto-daci care. iar geţii stăpâneau partea de şes şi cea inferioară a Dunării (denumită Istru) până la Marea Neagră. Regatul dacic a ajuns la cea mai mare întindere și înflorire în timpul regelui Burebista. râul Nistru și Marea Neagră. fiiind înrudit cu radicalul *zemelo„pământ” recognoscibil în numele grecesc Semele. însă uneori Herodot îl numește și zeu cu sensul generic de divinitate.512 a.„pământ”. iar spre vest. era trimis . o parte a Bulgariei. dincolo de Nistru. Dunărea panonică și Morava. orașul Argedava. Dacia) . Astăzi pe teritoriul vechii Dacii sunt cuprinse mai multe state moderne: România. Ungariei. Pentru etimologia numelui Zalmoxis s-a propus următoarea explicaţie: Zalmoxis este un nume indo-european format de la radicalul *gheme-l. Conducătorul preoţilor avea o poziţie importantă. la rândul lor erau împărţiţi în mai multe triburi și ocupau un teritoriu cuprins între râul Tisa la vest. la nord. și Carpaţii Păduroși. i-a biruit mai întâi pe geţi.

de asemenea. după ce a trecut strâmtoarea Dardanele. ♦ Unul dintre cele două turnuri de apărare ridicate de Manuel Comnenul pentru a împiedica intrarea . Pliniu. unde generalul a ridicat un pilastru în memoria ei. 26. Curtius pare să-l plaseze la vest de Indus (8.43.5. Mai tîrziu. Ch. ♦ Aici. între râul și muntele Vindios (Vindhya). la origine. dacă într-adevăr Montes Daedali se referă la acest loc.3. care astăzi se numește probabil Kyzyl Dagh. Daedaleis) – Un oraș sau o regiune din India intra Gangem. ♦ Oraș din Rhodia. Pitagora. 156d-158b. 39. Istorii. ar fi coborât Io. Daidavla / tὰ Daivdala. 4. Granița de est a Peraei rhodiene era reprezentată de orașul Daidala.3. Damalis (gr. vrăjmaşilor în Bosfor dinspre sud (numele se datorează. Ținutul de sus cobora către coastă spre capul golfului Glaucos sau Macri. Apoi îl înlocuiau cu un altul. După ce a socotit că le-a transmis esenţa învăţăturii pitagoreice. 6-14.10. Divinul Augustus. Divinul Iulius. numit Damalis sau Vițeaua. Același punct de vedere este împărtășit și de Iustin. citat de Eusthatius. teritoriu al așa-numiților Caspiraeni. După acest oraș. Dobândindu-și libertatea. de atunci. 44. ca sclav al lui Pitagora. de asemenea. la est de Indus. locuitorii au adăugat pe pilastru o junică şi. Viaţa lui Demetrios. legendei). Platon. 1. a ajuns la o avere considerabilă și s-a întors la tracii săi. care se întindea de-a lungul ținutului rhodian. Praefatio. Conform tradiţiei evhemeriste. Suetonius. se spune că ar fi dispărut în locuinţa sa subpământeană. în 340 a. Dacă omul murea străpuns de acestea. 23. făcându-i să creadă în cele spuse de el. un muritor care ar fi trăit cândva în robie la Samos. dar și nenumăratele învăţături pe care le deprinsese de la maestrul și stăpânul său. În apropierea muntelui. iar Arrian. se afla muntele cu același nume. 4. Tracii l-au jelit ca pe un mort. SURSE: Appian.. Acolo i-ar fi învăţat pe acești sălbatici traiul civilizat. 4. Daidala. Stephanos din Bizanț notează pur și simplu existența unui loc cu acest nume în India. care l-a însoţit în expediţie şi a murit la Chrysopolis. unde a rămas vreme de trei ani.). de asemenea.12. unde începea linia de graniță a coastei lykiene. Daidala reprezenta o parte a ținutului muntos al Lykiei care se întindea între Dalamon Tchy și mijlocul cursului râului Xanthos.4.12. oferă întreaga poveste despre această întâmplare. Damalis. 52. iar dacă se întâmpla să scape. Daidala (gr. sau un ținut de mică întindere. numit de către Polybios Bus ( Vaca). fiind asociate cu legenda lui Io. Dialogul cu iudeul Triphon. Istoria romană. îl învinuiau de ticăloșie. 4. ♦ O altă tradiţie vorbeşte de soţia lui generalului atenian Chares (trimis să le dea ajutor bizantinilor împotriva lui Filip. 58. după cum susținea Stephanos din Bizanț. dar în al patrulea an li s-a arătat din nou.19). 1.ca sol la Zalmoxis pentru a-i încredinţa nevoile poporului. probabil o suburbie a localităţii Chrysopolis(astăzi Scutari) . Charmides. 63. se afla orașul Telmissos și. Plutarh. Astăzi Üsküdar. Pausanias. era un semn de bunăvoinţă din partea zeului. Astfel. SURSE: Eusthatios. adică lângă coastă.94-95. această cetate şi stînca pe care este înălţată sunt numite şi ele Damalis. Zalmoxis era. Davmaliς) – Loc întărit şi mic ţinuut. Ad Dionysium Periegetem. Descrierea Greciei. Polibiu. A fost. desigur. Zalmoxis i-a învăţat să creadă în nemurire. Astăzi probabil Kyzyl Dagh. promontoriul Telmissos. Solul era aruncat peste vârfurile suliţelor. situat la granița dintre Caria și Lykia. Istorii. urmându-l pe Strabon. așa cum este Peraea în Caria. Iustin. 140. lat. Dio Cassius.9. Istoria Naturală. Istoria romană. și un munte cu acest nume. Există. conform legendei. Herodot.

la Babyla. Antiochia. Și-a însușit. de altfel. Strabon. SURSE: Curtius.1. Daphne) – Crâng cu un sanctuar celebru. foarte apreciat la acea vreme. 2. în interiorul vechiului sanctuar dedicat lui Apollo și lui Zeus. una pe coasta de est a gurii Inigi Chai. el a asociat suburbiile religioase cu tradițiile mitologice menite să-i preamărească neamul. Dialogul cu iudeul Triphon. ♦ Alexandru. Se pare că Pompei a fost cel care a lărgit dimensiunile incintei sacre la o circumferință de 80 de stadii sau 10 mile. Statuia zeului era imensă. Totodată a făcut chiar să poată fi admirat chiar și copacul în care fusese transformată nimfa Daphne. descrise de Athenaios. Tot în cinstea acestui zeu a instaurat jocuri. iar materialul folosit consta jumătate din marmură și jumătate din lemn. încât cu greu o putem aminti pe una fără cealaltă. Libanios. în Syria. 356. 12. Daphne își datorează originile lui Seleucos Nicator. 7. Libanios a descris statuia care îl înfățișa pe Apollo cântând la harpă.10. asemănătoare cu cea a lui Phidias de la Olympia. povestea râului Peneu. Titus Livius vorbește despre Daidala ca despre un parvum castellum. Geografia. Dardaniva.49. în vestul unui râușor numit Inigi Chai. Războiul cu perşii. Elena. Atât geografic cât și istoric Daphne a fost foarte strâns legată de metropola syriană. care pare să fie râul Ninos. În inima crângului plin de lauri și de chiparoși Seleucos a construit un templu dedicat lui Apollo și zeiței Artemis. în a sa Lykiaka. povestea o legendă după care Daidalos ar fi pornit în marș pe râul Ninos. lat. Împăratul Constantin a înălțat aici o statuie a mamei sale. Statuia era opera artistului atenian Bryaxis.14. Seleucos a făcut în așa fel încât faima lui Apollo să fie legată de propria sa faimă.Ruinele cetății Daidala se află lângă capul golfului Glaucos. când lupta dintre păgânism și creștinism a decis în favoarea celui din urmă. 664. lângă Antiochia.7. Dardania (gr. Ptolemeu. mai puțin probabil. așa cum aflăm de la Strabon. Geographia. iar șeful onorific al noului templu a fost împrumutat de la Delphi. p.19. Procopius. 6. Locul este de o extraordinară frumusețe. cu care. Celebritatea cetății Daphne a dăinuit nestânjenită o lungă perioadă de timp. Dardania) – Regiune în partea de sud-vest a Moesiei. Apoi. sub domnia lui Zeno. Davfnh. la o distanță de aproape 5 mile sau 40 de stadii. care își datorează . Secole de-a rândul a rămas un loc de pelerinaj. Astfel el a înălțat aici în cinstea zeului suprem. lat. Decăderea cetății Daphne trebuie plasată undeva către începutul domniei lui Iulian. Este situată la vest sau mai degrabă la sud-vest de Antiochia. Pliniu amintește două insule lângă coastă. aici a fost mușcat de un șarpe de apă. se identifica. Astăzi vechea așezare a cetății Daphne a fost stabilită la Beit-El-Maa sau. de asemenea.14. 665. ♦ Ca și în cazul metropolei Antiochia. de la Pompei și până la Constantin. Compendiu la întemeierrea oraşului. Probabil că acestea sunt insulele despre care vorbește Pliniu. Daphnea devenit un oraș syrian obișnuit. iar cealaltă pe coasta de vest a râului. după cum tot aici a fost ridicată cetatea Daidala. 8. precum și o scenă a sărbătorilor viciului. Venerației pentru Apollo Antiochos Epiphanes i-a adăugat-o pe aceea pentru Zeus. plin de fântâni și de păduri. Daphne (gr. iar marea biserică de la Antiochia a fost acoperită cu lemn de chiparos adus de la Daphne. Una dintre fântâni a primit numele de Izvorul Castaliei. Iustin. SURSE: Eutropius. a murit și a fost îngropat pe aceste meleaguri. Istoria lui Alexandru cel Mare. de-a lungul cetății Daedaleis. ♦ Aici se găsea un sanctuar care se bucura de privilegiile unui asylum la care veneau oameni din întreaga păgânătate. o imensă statuie din fildeș și aur.

Diodor din Sicilia. Dardanos. După varianta transmisă de Kephalon. Acest canal leagă Arhipelagul de Propontida sau de Marea Marmara. după tradiţia italică. fiica lui Teucros. 2.15. lykienii din Zeleia. la rândul său fiul râului Scamandru și al nimfei Idaia.48. strâmtoarea Gallipoli. 3. 15. Dardanos a întemeiat o cetate. 20. Astăzi o mare parte a Serbiei. spune cu privire la Sigeion. Se mai spunea că Dardanos a rătăcit prin mijlocul Asiei. probabil că Pliniu pe aceasta o numea Trapeza. 72 și urm. Exista aici o tradiție conform căreia urmașii lui Eneas au păstrat ei înșiși o parte din teritoriul situat în inima Dardaniei. Dardanos ar fi venit din Samothrake și s-ar fi căsătorit cu Bateia.3. Biblioteca. iar la nord.: deasupra acestuia se întinde câmpia Troiei multe stadii spre răsărit către Ida. fiul lui Zeus. după descrierea poziției Abydosului. După alții este un teritoriu în Mysia ale cărui hotare nu sunt foarte bine delimitate. Ulterior Dardanos s-ar fi stabilit în Phrygia.215 și urm. Dardanos era fiul lui Zeus și al Electrei și fratele lui Iasion sau. 5. brațul Sfântul Gheorghe sau gurile Constantinopolului.1 și urm. Turcii o cunosc sub numele de Boghas sau strâmtoarea Mării Albe. a adus la Troia statuia zeiţei Pallas Athena numită Paladion. așa-numita Punta dei Barbieri a europenilor.215 și urm.. Una dintre variantele legendei despre Dardani îi prezintă ca venind din Europa și punând stăpânire peste o parte din Mysia. de asemenea. Se pare că ar fi fost cinci generații de la Dardanos până la Priam. păstrată în Arcadia și care îi aparţinuse bunicului său. Naraţiuni. Dardanos ar fi întemeiat cetatea Dardania. Tradiţia mitografică greacă susţine că era regele Arcadiei. unde astăzi se află orașul turcesc Kephiz Burnu și. După o victorie asupra aborigenilor. Conon.. Termenul este întrebuinţat în Iliada pentru a-i desemna pe troieni. Lycophron. Dardania era și numele Daciei mediteraneene. Xenophon o numește Aiolis. 3. Acest district. comandantul Dardanilor.. SURSE: Apollodor. asupra căreia stăpânea Pharnabazos. ca și despre Skepsis și Gergita. Biblioteca istorică. Fiul râului Scamandru și al nimfei Idaia. Dardanos. . ♦ Aineas era. Xenophon vorbește despre un oarecare dardan Zenis. și ținuturile de pe coasta Hellespontului. numiţi astfel după eroul Dardanos din care descindeau. care acum formează cea mai mare parte a Serbiei. Paroreia (sau lungimea lanțului muntos) este mărginită astfel: în partea de sud se află Skepsis. care deținea o funcție în Mysia. canal și strâmtoare faimoasă care separa Europa de Asia. nepotul lui Dardanos.819.. a devenit o parte a prefecturii Illyricumului de răsărit în vremea împăratului Constantin.425. un principe etrusc din Crotona. Dardanii sunt menționați de asemenea în Iliada. în paroreia Troiei. 20. s-a stabilit în Dardania cu mult timp înainte ca cetatea Ilion să fi fost ridicată pe câmpie. ♦ Tros. Homer. Iliada. Kephalon și Hellanicos nu au căzut de acord asupra numelui soției eroului.2. după războiul Troiei.12. ca despre două ținuturi foarte importante. El a fost strămoșul lui Priam. De asemenea Strabon menționează un promontoriu Dardanis sau Dardanion situat cam la 70 de stadii de Abydos. cunoscută și sub numele de Hellespont. ♦ De la numele lui Dardanos provine și denumirea Dardanele. era fiul lui Corythos. Strabon îl citează pe Homer care plasa Dardania deasupra cetății Ilion. În alt loc. Aceasta însă nu este provincia istorică Dardania și toate informațiile pe care ni le dă Strabon provin din Iliada. Așadar neamul dardanizilor se trăgea din așa-numita Troadă. în Iliada. Dar teritoriul la care se referea el nu era vechea Dardania. 21. Cu același sens este utilizat și la Vergiliu. Dardanii. iar la moartea lui Teucros a numit întregul ţinut Dardania. Alexandra.numele de la cel al locuitorilor ei.

). pentru că daulovς „acoperit“ era folosit de locuitori în loc de dalovς. poveste care a culminat cu preschimbarea Procnei în rândunică. care apare încă din Iliada prezentată a fi fost așezată la poalele muntelui Ida. care. Strabon.Daulivς / Dauvlia / Dauvlion. regele Atenei. Davrdanoς. 2.30.1. 3. 3. Geografia. Dardanus/Dardanum) – Cetate a Troadei. Dardanos (gr.43. Geografia. 595. 4. 7. numită la început Teucris. Homer pomenește în Iliada ținutul Rhodios.. 167.325. Între Dardanos și Abydos se află Rhodios. Geografia. mai înainte. iar a surorii ei. Apoi a fost distrus de Filip la sfârșitul Războiului Sfânt. SURSE: Apollodor. Biblioteca istorică. 1. nu era vechiul oraș al lui Dardanos sau așa-numită Dardania. în privighetoare. însă îi depășeau cu mult pe ceilalți foceeni prin statură și prin forță. Strabon.167 și urm.754.15. 170. Ch. șirul celor 68 de corăbii al peloponesienilor se întindea de la Abydos la Dardanos. Dardanos a ridicat sau a întemeiat cetatea Dardanos și a numit ținutul Dardania. Strabon observa că Dardanosul acelor vremuri. Vergiliu.10. ♦ Pausanias relata că locuitorii cetății Daulis erau puțini ca număr. Orașul a fost totuși păstrat sub forma unui sat modern. Comentarii la Vergiliu. cunoscut drept orașul de pe coastă. Daulis) – Un foarte vechi oraș din Phokida. Această veche poveste despre fondatorul Dardanos a fost preluată de numeroși autori. ne spune Thukydide.12. la o distanță de o milă la sud de promontoriul Dardanis sau Dardanium și la 70 de stadii de Abydos. 8.104.20. Pliniu o numește Dardanium. Eneida. A fost ulterior reconstruit și a fost menționat ca orașul de pe deal. 3. Servius. 587. fiica lui Pandion. Daulis (gr. 1. sora lui Kephissos. Diodor din Sicilia.117. Războiul peloponesiac. Istorii. de vreme ce corăbiile se aflau dincolo de promontoriul Dardanis. Conon apud Photios. Plinius.207. 3. Homer. Daulis a fost distrus de perși în timpul invaziei persane. Davrdanon. care se căsătorise cu Procne. Astăzi Dhavila.Ptolemeu. 5. lângă granița cu Beoția și pe drumul care ducea dinspre Orchomenos și Chaironeia către Delphi. Naturalis Historia. 12. Iliada. 9.520) ca un oraș focean. se numea Teucris. Narrationes. câtă vreme alții considerau că originea numelui cetății era legată de legenda mitică a nimfei Daulis. situat într-o vale strâmtă prin care curge un braț al râului Kephissos numit . ne spune Strabon. Herodot.75. lat. ♦ S-a spus că numele Daulis ar fi provenit de la natura păduroasă al ținutului. Philomela. Astfel găsim un oraș mai vechi decât Ilion care deja nu mai exista în vremea lui Strabon. Pădurosul ținut care înconjura orașul era un loc predilect al privighetorilor. Este celebrată în mitologie ca reședință a regelui trac Tereu. 595. Iată de ce privighetoarea a fost numită de poeți pasărea dauliană.6. Dar informația pare să fi fost / Dardanon destul de incorectă. Dhavila. ad loc. Astăzi situl vechii cetăţi se află la sud-vest de Canakkale ♦ După legenda povestită de Mnaseas. Tucidide. ♦ Cetatea Daulis a fost amintită de Homer (Iliada. Eneida. Orașul mai nou apărut se afla într-o regiune eoliană și este menționat printre orașele din Hellespont pe care Daurises persanul a amintit-o după incendierea cetății Sardes. Cetatea se afla situată în Hellespont. Singurul monument din cetate pe care îl menționează Pausanias era un templu al Athenei. lat. 6. . În bătălia dintre peloponesieni și atenieni din vremea celui de-al 21-lea an al Războiului peloponesiac (411 a. 2. 3. Cetatea apare menționată și de Skylax în al său Periplu prin Troada. Tzetzes. situat în fața Chrysei și a lui Panopeu.9. Într-un alt loc Herodot menționează că Dardanos se învecina cu ținutul Abydosului.

iar zeii din Olymp o socot steaua de departe cea mai faimoasă – ἄstron – ivită din întunecimea pământului. Homer Iliada. dar și una dintre cele mai importante din mitologia clasică. Strabon. formând o strâmtoare între Rheneia și Myconos.Platania. Descrierea Greciei. 2.4. 9. După mărturia lui Titus Livius. insula Delos a fost făcută să apară din adâncuri de către tridentul lui Poseidon. situat deasupra coastei mării. iar Stephanos din Bizanț amintește de nume ca Asteria. Pelasgia și Chlamydia. unde se afla mormântul eroului despre care amintea Pausanias. Geografia. Lagia. Strabon și Pausanias povesteau că Apollo i-ar fi dat lui Poseidon Calauria în schimbul insulei Delphi. lat. ca să-i pregătească un loc sigur și liniștit Latonei ce urma să le dea naștere curând fraţilor Apollo și Artemis. ♦ Acest templu. Deiravς) – Așezare în Argolida. 35. În fața ușilor aceleiași biserici se afla o altă inscripție pe care aflăm despre un drum care ducea la Archegetes. care-și trage numele de la cel al insulei Delos.1.25. Delosul a devenit.1. 32. Dhvlion. 2.24. 8.). Delium) – Mic ținut cu un celebru templu al lui Apollo. Geografia. femeia devenea inspirată de zeu și putea prezice viitorul. Pyrpile. Este și motivul pentru care satul modern Dhilissi ar putea fi . Pausanias. Kynthos. ar fi statornicit-o prin patru coloane). cei doi zei au văzut lumina zilei pe muntele Kynthios. Ortygia. ♦ Potrivit unei legende. se află la o mică distanță de mare. Ch. Azi Dhilissi. lat. Delion (gr. pe teritoriul Tanagrei beoțiene și la distanță de aproape o milă de ținutul Oropos. 2. SURSE: Pausanias. locul cel mai important al cultului lui Apollo. ♦ Mitografii și poeții au dat Delosului diferite denumiri. Strabon vorbește despre un templu al lui Apollo care se afla în cetatea Delion. Thukydide. 7. În biserica Sfânta Theodora. A rămas o insulă plutitoare. SURSE: Herodot. între colinele Aspis şi Larissa.51. ca și despre un orășel numit Tanagra. după o altă versiune. apoi. ♦ Profetesa templului era o femeie căreia nu i se îngăduia să cunoască bărbat. În final. Delos / Delus) – Una dintre cele mai mici insule ale Cicladelor situată în Marea Egee. Istorii. În fiecare lună în templu se sacrifica un miel la miezul nopții. Astăzi situl se află în Argos.7. Aici atenienii suferiseră o înfrângere răsunătoare din partea beoțienilor în al optulea an al Războiului peloponesiac (424 a. Numele de Asteria face referire la Poseidon care vorbea despre Delos ca despre minunea de neclintit a pământului pe care muritorii o numesc Delos. Plutarh. Astăzi Dili sau Dhiles. Callimah spunea că insula ar fi căpătat numele de Asteria atunci când Leto a găsit aici refugiu. Strabon.520. Leto ar fi fost preschimbată de Zeus în prepeliță Deiras (gr. după una dintre variantele legendei. Thukydide. Sorbind din sângele mielului. Chlamydia. Satul modern Dhilissi. Pliniu menționează nume precum Asteria. De la întemeierea Romei. 403. construită ulterior. 10. 423.31. Descrierea Greciei. până când Zeus a legat-o de fundul mării cu lanţuri de diamant (sau. Viaţa lui Alcibiade. situat la o distanță de 40 de mile de Aulis. 4. este foarte bine descris de Titus Livius. Descriera Greciei. SURSE: Titus Livius. Pausanias. Delos (gr. Războiul peloponesiac.10. al cărui nume provine de la vechiul Delion. De la întemeierea Romei. considerat vechiul sit al acelui polychnion („orășel”) numit Delion. s-a descoperit o inscripție care conținea o adorație a Athenei Polias și a zeului Serapis.35. Aici se afla un templu al lui Apollo Deiradiotes. Titus Livius.1.18. Războiul peloponesiac.3.45.1-2.90. Dh`loς. 2. templul lui Apollo se afla deasupra coastei. Insula a dobândit numele de Ortygia pentru că.20.29.

Legenda spune că în apropierea acestui râu Leto îi adusese pe lume pe cei doi prunci divini. aflată în durerile facerii. după ce plutise pe mare. Primul cutremur s-a făcut simțit chiar înaintea invaziei persane. Scriitorii antici au presupus că numele Delos ar fi fost dat insulei pentru că se făcuse văzută (dῆloς). cât și pe localnici. iar în final se sfârșeau cu banchete. s-ar fi apucat de un palmier. se găsea pe atunci la Delos. ar fi năvălit asupra Delosului cu corăbii de război și i-ar fi ucis atât pe străini. În partea de nord a insulei se afla un râu numit Inopos. anume chiar din secolul al VIII-lea a. a fost interpretat la așa-numitul Altar al Trompetelor (keratinos bomos). După o întrerupere a acestora. Între Delos și Rheneia există o strâmtoare de aproape 4 stadii sau de aproape o jumătate de milă care le desparte. La urmă. Se pare. Inopos a fost identificat cu un pârâiaș care curge la poalele muntelui Kynthos. Se spune că aici Leto. datorită zeului. ♦ Conform tradiției transmise de Pausanias. care se desfășurau din patru în patru ani și despre care se spune că ar fi fost instituite de Theseu pentru a evoca nașterea gemenilor divini pe insulă. Se credea că. s-a presupus că aceasta ar rămâne nemișcată chiar și în cazul unor cutremure. având un caracter cvadrienal.(ὄrtux) pentru a scăpa de urmăririle Herei. la cererea locuitorilor Atenei. fapt pentru care de atunci regiunea s-a numit Epidelion. Apoi a jefuit orașul și templul. legând marea de portul Furni. Afluenţa la Delos a nenumăraţilor credincioși adunaţi acolo din toate părţile Mării Egee încă . pe nume Menophanes. „Dansul cocorului” (geranos). cu puțin înaintea izbucnirii Războiului peloponesiac. iniţiat de Theseu și de tinerii atenieni în timp ce se întorceau din Creta. în drumul lor spre Creta. Cuprindeau o procesiune.. cetatea era înfloritoare. la hotarele Boiei se afla o așezare numită Epidelios cu un templu al lui Apollo. Unii comentatori susțin că Thukydide s-ar fi referit de fapt la unul și acelați cutremur pe care îl menționase și Herodot. Ch. Apollo și Artemis. ♦ Unii presupun că adorația lui Apollo la Delphi ar fi fost introdusă de către dorieni. insula a fost zguduită doar de două ori de cutremure și de fiecare dată fenomenul a fost privit cu mare îngrijorare de către întreaga Grecie. Pausanias spunea că generalul lui Mithridates. neavând frică de zei. Ca o consecință a faptului că Zeus a fixat insula pe fundul mării. că sărbătorile Delia erau atestate cu mult înaintea apariţiei mitului cretan. Coborând spre vremurile lui Pliniu. Se spunea că eroul instituise celebrarea acestor sărbători pentru a-i mulţumi zeului Apollo în cazul în care s-ar fi întors teafăr din expediţia împotriva Minotaurului din Creta. ele au fost reluate în chip solemn. un sacrificiu. Ch. și tot de aici aflăm că insula era plutitoare. survenită în secolul al V-lea. Sărbătorile durau două zile și se deschideau în ziua a șasea a lunii Targelion. La acea vreme Delosul era cel mai important centru comercial al grecilor. În templul lui Apollo și în cel al Latonei se adunau mii de pelerini. întreceri muzicale și competiţii atletice. zeul protejându-i pe negustori. iar cel de-al doilea. a distrus Delosul din temelii. mai cu seamă în timpul sărbătorilor numite Delia. Se numea astfel întrucât xoanonul lui Apollo. care se afla pe vremea lui Pausanias în templul zeului. în anul 426 a. a cărui apă era folosită pentru purificările din timpul ceremoniilor religioase. însă. De aceea palmierul se bucura de o mare cinstire la Delos. O origine asemănătoare i se atribuia soliei sacre (theoria) pe care atenienii o trimiteau pe insulă în fiecare an. luând în robie femeile și copiii. Callimah face aluzie la autoflagelarea în jurul altarului și la roaderea trunchiului măslinului sacru. Unul dintre jefuitori a aruncat în mare xoanonul care a ajuns pe țărmul Boiei.

Denumirea sa propriu-zisă era Pytho. 9. Callimah. Pythice 3. 260 și urm. Descrierea Greciei.1. ♦ În poemul grecesc Eumolpia. Pindar. Tzetzes.106 și urm. care cea dintâi dăduse răspunsuri oraculare în hexametri.1. Ovidiu. Imnul către Apollo Pythianul.. 6. 169. 8. Se spunea astfel că oracolul de la Delphi aparținea într-o perioadă foarte îndepărtată zeiței Gaia. Ion. 1103. 4. Cultul lui Anios era găzduit în archegesion.. iar aceasta avea aici o profetesă pe nimfa Daphnis. ♦ Anios era fondatorul eroic. ca și cel de Kynthios cu care adeseori este numit Apollo (de la numele muntelui Kynthios).2.8. de incursiuni barbare și nu numai. se spunea că oracolul ar fi aparținut deopotrivă Gaiei și lui Poseidon și că pe atunci însăși zeița Gaia profețea.72. 3. În schimbul oracolului Apollo i-ar fi dat lui Poseidon insula Calauria. Transformări.452 și urm.. Gaia.5. De la numele insulei provin apelativele Delios și Delias. 1250.4.14 și urm.6. Geografia. i-ar fi revenit zeiței Themis.165. despre care se spunea că ar fi compus Imnul pentru Delphi. Hyginus. 242. 3. Este cunoscut drept locaș al templului lui Apollo. Războiul peloponesiac. 25. Comentarii la Vergiliu. ♦ Delos era cunoscut și ca locul predilect de îngropăciune al Hyperboreenilor. Astăzi Delphi. 3. Delphi) – Sit arheologic și oraș modern situat pe versantul de sud-vest al muntelui Parnas. Istorii. 53.2.12. SURSE: Antoninus Liberalis.1 și urm.162..3. 1 și urm. 3. în valea Phokis. Ifigenia în Taurida. 3. 202. Alcesta.73. 140.4. situat în partea de nord-est a muntelui Kynthios. Strabon. iar aceasta i-ar fi dăruit-o lui Apollo. la Eschil locașul s-a aflat succesiv în stăpânirea zeiței pământului. ținutul a fost pus în legătură cu oracolul lui Poseidon și al zeiței Gaia.. iar că printre ei se afla și . Vergiliu.48. 10. 6.3.382 și urm... 43. de-a lungul timpului. Ulterior legenda spune că partea sanctuarului pe care o stăpânea zeița pământului. susținea însă că oracolul de aici ar fi fost întemeiat de Hyperboreeni. Spre exemplu. Iliada. 93. Servius. Pliniu. deși templul adăpostea comori nenumărate și în ciuda faptului că insula era întru totul lipsită de fortificaţii defensive. atribuite ale lui Apollo și ale Artemidei. inhalând emanațiile gazoase din pământ.543 și urm.300. Gaia. 89.1. Probleme greceşti. Statutul divin al insulei Delos a reprezentat. Eneida. situată în fața Troizenei.. Pausanias.. 9. 8. 1. 3. 6.9. Delphi (gr.12. 6. Biblioteca. Faste. Epitome. în vreme ce Poseidon îl avea drept ajutor în această îndeletnicire pe Pyrcon. ♦ Delos este și numele unui munte din Beoţia. 7. 486. Eneida.4. a zeiței Themis și a titanidei Phoibe. 3. Homer. Istoria naturală. fiind asociat mai târziu cu peripeţiile ciclului troian. Fabulae.5. 10. 373. 21. Odysseia. Herodot. Delfoiv.2. au căzut în transa inspirației divine și au început să profețească în numele lui Apollo.15. lat. 8. ♦ Templele lui Apollo de la Delos erau Artemision şi Latoon.617. Rugătoarele.1. 10. Euripide. fiul și preotul lui Apollo.2. 1. Metamorfoze. 18. Thukydide. 20. 30.♦ După alte tradiții Pytho a aparținut mai multor divinități.646. 703 și urm. 12. 9. 6. 161. 7.1. 6. 10. 3.6 și urm.s. Apollodor. Plutarh. Imnul homeric către Apollo.dintr-o perioadă foarte veche este atestată în Imnul homeric către Apollo.441 și urm.5. la origine. până să ajungă în mâinile zeului Apollo. Se mai spune că oracolul a fost descoperit mai întâi de păstori care. Eschil. 5. Imnul către Delos 206.22. Pausanias spune că..98. Istoria pestriţă. un motiv suficient de important pentru ca aceasta să fie cruţată de jafuri. atribuit lui Musaios. 3.23.416 și urm.. Comentarii la Lycurg.. O femeie pe nume Boio. 2. Majoritatea oamenilor credea însă că cea mai mare faimă printre profetesele de la Delphi o avusese la început Phemonoe. Eumenidele. 32.

iar în cele din urmă galii. Templul era asemănător unei colibe. Monstrul ucis de Apollo era de fapt un balaur pe care Gaia îl pusese să păzească oracolul ce-i aparținea. În toate aceste tradiții Pytho apărea ca un locaș sfânt. pironit în străfundul pământului. Templul existent pe vremea lui Pausanias a fost construit de amficționii cu banii aduși ca ofrandă templului. iar arhitect a fost un oarecare Spintharos din Corint. chiar și o parte din armata lui Xerxes. căutând un loc unde să-și întemeieze un oracol. din ceară și din pene. templul a fost numit Pytho. dar și Pytho. avea un thalamos din bronz construit de Acrisios pentru fiica sa. Un al patrulea templu consacrat zeului a fost construit de Trophonios și de Agamede. iar cetatea a fost denumită după numele acestuia. Însă cea mai răspândită tradiție preluată și de Pausanias. apoi Pyrrhos. ♦ Tradiția transmisă de Pausanias consemna faptul că cel mai vechi templu al lui Apollo ar fi fost făcut din laur. din pricina unui incendiu. ar fi avut un fiu nelegiuit. Fermecat de frumusețea și de singurătatea locului. că cretanii îi vor purifica mâinile și că. Cel de-al treilea sanctuar. Într-un timp chiar au reușit să o facă phlegyenii. care a fost terminat sub atenta supraveghere a celor doi frați. la poalele muntelui Parnas. De la numele lui locuitorii ținutului l-au numit Delphi. O altă tradiție susținea că templul ar fi fost construit de un delfian pe nume Pteras care a dat numele său templului. în cele din urmă. locuitorii din Pytho sunt amintiți alături de cei din Kyparissos. După acesta însă nu s-a mai vorbit despre nici un alt prezicător de parte bărbătească. Delphienii spuneau că al doilea templu dedicat zeului ar fi fost făurit de albine. Nenumărate cetăți s-au străduit să captureze oracolul. care ar fi jefuit templul zeului și casele celor avuți. La Homer nu apare numele Delphi. care ar fi devenit regele locului. Astfel că. în Catalogul corăbiilor. un derivat de la verbul pythesthai. iar zeului i . fiul lui Ahile. Dar legenda întemeierii sale a fost povestită pentru prima dată în Imnul către Apollo. motiv pentru care orașul poartă numele de Pytho. iar crengile ar fi fost aduse de pe valea Tempei. Tradiția spunea că acest templu ar fi fost construit de Hephaistos. ar fi putrezit chiar acolo. ucis fiind de către Apollo. era prezentat ca un locaș unde zăceau nenumărate comori. Genealogiștii au mers mai departe cu analogiile. Din Odysseia aflăm că Agamemnon consulta oracolul de la Pytho. Zeul a ucis apoi un șarpe uriaș care otrăvea locul. cel dintâi prezicător în hexametri. Trophonios și Agamede. În Iliada templul lui Apollo. Se mai spunea că templul ar fi avut deasupra frontonului niște sirene de aur pe care Pindar le-a amintit în poeziile sale. tradiție îmbrățișată și de Homer. Atunci delfienii l-au rugat pe Apollo să-i apere de cumplita primejdie care-i amenința. a început să-și ridice templul. așezat pe piatra sacră. „a putrezi“. de la monstrul acela. Mai târziu Nero însuși a deposedat templul de odoare. susținând că Delphos ar fi avut un fiu pe nume Pythes. Crios. iar în Lacedemonia se păstra până în vremea lui Pausanias un templu al Athenei Chalkioicos. O altă tradiție spunea că regele Eubeei. Acest templu ar fi fost apoi trimis de Apollo însuși în țara Hyperboreenilor. Despre acest templul se spune că s-ar fi prăbușit sau că s-ar fi topit.Olenos. Profetesa Phemonoe le-a prezis că zeul le va veni în ajutor. În acest poem Apollo. din bronz. ajunge în cele din urmă la Chryse. ♦ Tot de la Pausanias aflăm că Delphos era socotit fiul lui Apollo și al Thyei. ulterior conducătorii foceenilor. stârpindu-l pe jefuitor de pe fața pământului. menționează că Pythes. De asemenea. însă de această dată din marmură. ci aici au profețit ulterior doar femei. Și acesta a fost distrus de un incendiu pe vremea arhontelui Erxicleide în primul an al celei de-a 58-a olimpiade. gloria lui va fi veșnică.

Treptat. iar Chryse a ajuns la rândul ei în declin. unde întrecerile muzicale și poetice par să fi avut loc tot timpul. Hipodromul a continuat să existe în acest loc până spre sfârșitul perioadei. numiți Ὅσιοι (Hosioi). Oricum ar fi. Cursele de cai și alergările se desfășurau pe câmpia dinpre mare. care ocupau ținutul ce se întindea între Tetrapolisul doric și înălțimile Parnasului. Deinicha. Apoi stadionul a fost mutat în oraș. au fost aleși dintr-un număr de familii care descindeau din Deucalion. foceenii au pus stăpânire pe oracolul de la Delphi. a adus vasul până în golful chrysean. acesta se mai afla încă pe vremea lui Pindar pe câmpia maritimă. Probabil că cetatea Chryse se cufundase în anonimat înainte de Războiul Sfânt (595 a. Delphi a ajuns un stat independent. După distrugerea Kirrhei. călăuziți de zeu. pῠqevsqai). Se pare că locuitorii cetății Lycoreia erau dorieni. De acum încolo templul avea nevoie de preoți. Se spune că acest oraș fusese întemeiat de către Deucalion și că aici își avea originile aristocrația delfică. au întemeiat cetatea Chryse. Ch. în ciuda diferenței de cantitate (Pῡqwv. După cum aflăm de la Pausanias.s-a spus Pythianul. de asemenea. Zeul i-a învățat să-l adore sub numele de Apollo delphianul . De acum putem vorbi despre cetatea Delphi. fiul lui Damasistratos. situată în preajma regiunii Kirrha. Theopomp. ar fi luat importante sume de bani și daruri scumpe din . Mulți cercetători consideră că templul a fost într-adevăr ridicat de către coloniștii cretani și că numele Chrysei ar fi de origine cretană. vor fi fost celebrate sub administrarea Consiliului la fiecare patru ani. situată deasupra uneia dintre înălțimile Parnasului. scria că Archidamos și soția sa. preschimbându-se într-un delfin. Ch. Populația din Delphi provenea din cetatea Lycoreia. Însă apropierea în sonoritate a celor două cuvinte este probabil una întâmplătoare. Între timp Kirrha a crescut în importanță. Numele Delphi a apărut pentru prima dată într-unul dintre cele mai recente Imnuri homerice și într-un fragment din Heraclit. care. Iar zeul. Mulți autori derivă numele Pytho de la verbul grecesc pῠqevsqai (infinitivul aorist de la verbul pῠnqavnomai „a căuta să afle“). fiul lui Agesilaos. Ruinele cetății Lycoreia au constituit baza întemeierii satului Liacura. care însă a luat sfârșit odată cu distrugerea cetății Kirrha. din porunca Consiliului amficționiilor și. Prăzile provenite de pe urma jefuirii cetății Kirrha au fost folosite de amficționii pentru înființarea și susținerea Jocurilor Pythice. Plutarh ne spune că cei cinci mari preoți ai zeului. Prima celebrare a Jocurilor Pythice a avut loc în anul 586 a. condusă de către proprii săi magistrați. văzând o corabie cretană care venea de la Cnossos. motiv pentru care între cele două neamuri au existat mereu conflicte. Chryse a deținut la început administrarea sanctuarului de la Pytho și a continuat să-și afirme jurisdicția chiar și după ce Consiliul amficționiilor și-a desfășurat întâlnirea de primăvară la templul din Pytho și a început să se considere paznicul locașului. De altfel delphienii au fost un neam diferit de foceeni. Ulterior aceștia au devenit preoți ai templului lui Apollo.). Este un fapt binecunoscut însă că la Delphi se vorbea dialectul doric. Oracolul arăta întotdeauna o anumită aplecare către grecii de neam doric. mai sus de sanctuar. oricare ar fi fost condițiile politice de mai înainte. în timpul domniei regelui Archidamos. cu dedicarea câmpiei kirrheene orașului Chryse. Aici au debarcat cretanii și. în prima jumătate a fiecărei a treia Olympiade. întrucât acesta li s-a arătat sub chipul unui delfin. în jurul templului a înflorit un oraș ai cărui locuitori și-au afirmat dreptul de a administra treburile templului independent de criseeni. de acum înainte.

Phlegyenii însă l-au ucis și pe el și pe argienii care îl însoțeau. deși până atunci mormântul lui nu se bucurase de vreo cinstire. Există inscripții care menționau numele arhontelui eponim ce dădea numele său anului. Unele tradiții susțineau că așa-numita Castalia ar fi fost fiica lui Acheloos. întocmai așa cum este plasată și incinta sacră a . mai apoi. de asemenea. mai târziu. se spuna că delphienii aduceau jertfe mormântului lui Pyrrhos. Pyrrhos. Se credea de asemenea că numele fântânii ar fi fost dat de o localnică sau de un bărbat pe nume Castalios. Guvernarea la Delphi s-a remarcat prin caracterul său theocratic. Conducerea cetății Delphi s-a aflat încă de la început în puterea câtorva familii nobile. susținea că s-au numit la început amphictioni doar reprezentanții cetăților din jur care participau la synedrionul de la Delphi și că doar ulterior s-ar fi impus numele cunoscut pe vremea lui Pausanias. atunci când Philamon a pornit împotriva lor cu nobilimea argiană. senatului și. în timpurile străvechi. cetățenii delphieni primeau numeroase daruri din partea monarhilor și a oamenilor cu stare care consultau oracolul. care locuiau în preajma muntelui Parnas. Zeul poseda domenii întinse care erau cultivate de sclavii templului adeseori menționați în inscripții. Se spune că atunci când a izbucnit lupta. Pausanias vorbea despre cel puțin două astfel de incursiuni prădalnice pe teritoriul cetății sacre. Ei erau acele persoane pe care Euripide îi descria ca „șezând lângă tripod. în ciuda acestui fapt. phlegyenii au pus și ei la cale jefuirea sanctuarului de la Delphi. Delphienii s-au năpustit însă asupra lor. a avut o atitudine demnă și generoasă atunci când le-a interzis foceenilor să se atingă de femeile și de copiii delphieni sau să distrugă orașul. fiul lui Deucalion. dar și etolienii. ar fi organizat synedrionul grecilor. cum erau de exemplu Hyperochos și Amadacos. așa cum deja am menționat mai sus. Theopomp observa că Archidamos. un pritan. Despre unii dintre acești eroi se spune că ar fi venit din țara Hyperboreenilor. motiv pentru care cei consacrați au fost numiți amphictioni. vizitatorii acestuia. Datorită acestui eveniment. în timpul bătăliei de la Thermopyle. ♦ După o legendă locală transmisă de Pausanias se credea că la Delphi Amphictyon. Ei au fost numiți de poet „stăpâni și prinți delphieni“ ce alcătuiau tribunalul care. ce sorțul i-a ales“. Hopliții le-au apărut galilor ca niște adevărați monștri. nobili delphieni. aducându-i prejudicii. fie. Pe de altă parte. Se mai spunea că ar fi luptat acolo chiar fiul lui Ahile. Athis. agorei. între care magistratul suprem era fie un rege. prin decizie pythiană. Dar cetatea Delphi a fost prădată de nenumărate ori pentru bogățiile pe care adăpostea. iar din rândul lor au fost aleși cei cinci Hosioi (Ὅsioi) sau cei cinci mari preoți ai zeului. după cum de multe ori străinii aduceau sacrificii care constituiau un real sprijin material pentru delphieni. Unii spuneau că ar fi fost un dar adus de râul Kephissos. în lucrarea sa. ♦ Pe drumul dinspre gymnasion către sanctuarul zeului se afla celebra fântână a Castaliei cu a cărei apă se spune că erau obligați să se spele toți slujitorii templului și. Aceștia dețineau întreaga administrație a oracolului. asupra galilor s-au prăvălit bucăți desprinse din stânca muntelui și că ar fi fost trăsniți de fulgere ivite din senin. Androtion.partea căpeteniilor foceene pentru a fi de partea lor. ♦ Orașul Delphi se află așezat în pantă. Pe lângă aceasta. venindu-le în ajutor și foceenii. Din rândul acelorași familii nobile erau aleși înalții magistrați. îi condamna la aruncarea în prăpastie pe toți cei care nu respectau templul. cea galică și cea phlegyeană. Așadar orașul a fost prădat de gali împreună cu odoarele neprețuite aduse ca ofrandă zeului Apollo. întrucât multă vreme fusese considerat vrăjmaș.

de cele mai multe ori. Perșii au fost puși pe fugă până în Beoția. situată pe cel mai înălțat loc al cetății. Amficționiile au decis reconstruirea templului cu mult mai semeț decât fusese până atunci și. În anul 279 a. Ch. În anul 548 a. dar majoritatea obiectelor de preț dispăruseră deja. Phokeenii au fost condamnați să restituie sub formă de plată aceste comori. Herodot. l-au întrebat pe Apollo unde era bine să le ascundă. ulterior a fost restaurat de atenianul Herodes cu marmură de Penthelicos. Coloniile din Magna Graecia răspândite printre locuitorii Italiei și-au arătat venerația față de oracol. între care nenumărate opere de artă. ucigând o mare parte dintre ei. Ch. Templul lui Apollo de la Delphi era vizitat încă din secolul al VIII-lea a. Cresus. cu mai multă cheltuială din partea oamenilor. ultimul monarh al acestui neam. După război templul a intrat din nou sub administrarea amficționiilor (346 a. Ch. vrând să scape odoarele zeului de urgia persană. ale căror altare se aflau în preajma templului. Ch. aceștia erau cei doi eroi ai locului pe nume Phylacos și Autonoos.. Orașul etrusc Aylla (Caere) avea la Delphi un adevărat tezaur. Din templul Athenei Pronaia se spune că se auzeau strigăte puternice și îndemnuri la luptă. Stadionul era așezat pe locul cel mai înalt al cetății. vestite prin fastul și bogăția lor. Ulterior averile templului au ajuns în mâinile foceenilor. Apoi urma o statuie a lui Dionysos adusă drept ofrandă de cnidieni. presați de tebani și de locrieni. îi fugăreau pe barbari. De asemenea. a fost considerat unul dintre cei mai mari binefăcători pe care zeul i-a avut vreodată. În scurtă vreme. Xerxes a trimis un detașament de armată care să jefuiască templul ale cărui odoare le cunoștea pe fiecare în parte din povestiri.lui Apollo. întemeietorul ultimei dinastii lydiene. Astfel că poporul s-a refugiat pe culmile Parnasului. a adus daruri de mare preț zeului și. La Delphi mai rămăseseră doar 60 de oameni și un profet. Zeul le-a răspuns că el singur se va îngriji de aceasta. Ch. Cel care a proiectat noul templul a fost arhitectul Spinthauros din Corint. unde se aflau templele zeilor Apollo. desigur. Numeroasele și costisitoarele sale daruri au fost amintite pe larg de către Herodot.000 de talanți. care a domnit între anii 716-678 a. construit din marmură. Se pare ca Xerxes era fascinat și își dorea mult să intre în posesia ofrandelor aduse de Cresus. foceenii au preschimbat. ultimul rege al Romei a trimis să fie consultat oracolul delfic. iar avuțiile și le-au ascuns în peștera corykiană. Portul delphienilor era câmpia Kirrhei. După spusele delphienilor. de asemenea. Se mai spunea că doi hopliți de o statură neobișnuit de mare. relata că și pe vremea lui se mai puteau vedea în incinta templului Athenei Pronaia bucățile de stâncă prăvălite de pe muntele Parnas. iar de pe muntele Parnas s-au desprins două stânci care s-au prăvălit peste barbari. templul a fost distrus în urma unui incendiu. ci și din țările învecinate. care. În continuarea incintei templului se afla un teatru. așa cum fusese plănuit inițial. Artemis și Leto. un zvon despre aceste bogății a ispitit lăcomia regelui . în timpul Războiului Sfânt. Delphienii. odoarele în bani pentru a-și putea plăti soldații. În anul 480 a. Însă aceștia erau mult prea săraci ca să poată restitui o asemenea sumă considerabilă. Ch. Perșii s-au năpustit în templul Athenei Pronaia și tot atunci din cer au căzut peste ei trăsnete.). evaluate la suma de 10. el a construit fațada templului din marmură de Paros. iar delphienii să se îngrijească de ei înșiși. care vizitase templul. La îndemnul Alcmeonizilor. iar nu din rocă de tuf. când numeroase ofrande votive au fost distruse. de numeroși pelerini veniți nu doar din întreaga Grecie. își trimiteau ambasade solemne pentru a cere sfatul zeului. Gyges.

5. Dendrobosa (Δενδρώβοσα) – Ținut situat pe coasta Gedrosiei.80. 9. În acest fel a fost văzut și descris de către Pausanias. Pindar.și urm. 1 și urm.24. Pythice.7.405. iar Theodosios a fost cel care l-a redus la tăcere pentru totdeauna. situată la trei mile de extremitatea Capului Spadha. 418. Despre oracolele Pythiei.2. Eumenidele. Astăzi probabil Daram. descriindu-l ca pe cel mai cunoscut de aici.. Herodot.7.21. Dicte (gr.17. Dictamnon (gr. 27. în regiunea așa-numiților Icthyophagi. Zeus fusese încredinţat în insula Creta spre creștere cureţilor și nimfelor. Plutarh. Despre aşezarea pământuluis. Iliada. 9. 372. 1. iar alții au stabilit poziționarea sitului pe locul numit Zorzo di Magnes. 1.1. Geografia.180. strivindu-i pe dușmani. Pausanias.50.6-8.4. 10. Apoi templul a fost jefuit de Sulla. Geografia. Se spune că s-ar fi iscat un tunet cumplit și că apoi s-ar fi dezlănțuit un cutremur de pământ care a dislocat bucăți mari de stâncă.10.380.8. Scoliile la Apollonios din Rhodos. Dicta/Dicte) – munte în Creta unde se spune că s-ar fi născut Zeus. 10. regele .4. Δίκταμνον. Dar cretanii nu se mulţumeau doar să arate locul de naștere al lui Zeus. 423. 9. 27.1. vizitat de către corăbiile lui Nearchos. la 12 mile vest de Canea și la 6 mile distanță de Capul Spadha. a deposedat templul de teritoriul kirrhean. care s-a ales cu vreo 500 de statui de alamă.9. Pomponius Mella.Brennos și a galilor săi. pe care Pomponius Mella îl numește Ductynna). pentru care Zeus era nemuritor. SURSE: Eschil. ♦ Cu privire la nașterea lui Zeus existau două tradiţii. Este situat la nord-vest de munţii Dictynnaues și la sud-est de promontoriul Psacon. și apoi a desființat oracolul. Ultima dată oracolul a fost consultat de împăratul Iulian. Indica. formând o masă imensă de bolovani care s-au rostogolit de pe munte.8. Homer. Geografia.1 37. Pausanias. Dikthv. Descrierea Greciei. cât și cetatea Epidauros. Acest împărat.3-4. Cealaltă o stabilea în Arcadia.23. 92. Istorii. SURSE: Dicaearchus. Euripide. Diktamnium) – Oraș din Creta. au avut parte de un tratament asemănător din partea puterilor nevăzute ale locului.711.2-3. Călătorie în Grecia. 9.1. Imnul homeric către Apollo. 1. fiindu-i atribuite aceleași întâmplări ca și acesteia din urmă.14. Ptolemeu. ♦ Dicte era. lat. Descrierea Greciei. Delphi a cunoscut cea mai mare înflorire.. Strabon descrie templul ca fiind foarte sărăcăcios în vremea lui. SURSE: Arrian. 9. ci chiar și mormântul acestuia. Ion.4. identificată cu Britomartis.10. Sub domnia sa. Argonauticele. Dialogul cu iudeul Triphon. spre indignarea mitografilor și a poeţilor. 3. Iustin.32. adăpostind un templu al zeiței Dictynna.2. pe care l-a împărțit soldaților săi.6. supărat pe zeu. între care cea mai obișnuită o plasa în Creta pe muntele Aigeion. 10. lat.383. 2. Dar Hadrian.4.10. Așadar unii cercetători au identificat cetatea cu o localitate numită Cantsillieres. Regiunea a fost identificată cu Δεράνη Βίλλα (Derane Billa) aparținând lui Ptolemeu.5. 13. 2. Vrând să atace și ei templul. ca și sub cea a Antoninilor.13. 415. de asemenea. 100.62. Astfel.37. 11. 24. Strabon. Strabon.5. Plutarh menționează faptul că Pythia continua încă să dea răspunsuri oraculare. Astăzi Cantsillieres sau Zorzo di Magnes. 5. Ulterior a fost din nou prădată de Nero. ca mai demult persanii. și numele unei nimfe cretane.12. în vremea în care a prădat atât Olympia. Odysseia. Tot aici doică i-ar fi fost capra Amaltheia.13. Probleme greceşti.20. nu a trecut cu vederea cetatea Delphi.4-5. dar și cu Derenobilla (Δερενόβιλλα) lui Marcian. 8.36.14.23. 12.2. Ida sau Dicte. care a făcut foarte mult pentru refacerea cetăților grecești și a templelor. Azi Lasthi.420.

Lucreţiu. care izvora dintr-un firav izvor aflat în imediata vecinătate a acelei villa horațiene. era chiar zeiţa locală a insulei). ca și oracolul său. Servius. Descrierea Grecei... de la care pare să provină numele Didymi (Gemenii).. este întru totul împrejmuită de munți..38. situată la 20 de stadii de Philanorion și Boleoi. 23.cretan Minos s-a îndrăgostit de nimfă și a urmărit-o vreme de nouă luni. cam la 9 mile mai sus de Tibur și la o milă dincolo de Varia (sau Vico Varo de astăzi).. Aici se mai aflau încă pe vremea lui Pausanias templele zeilor Apollo. Numele său nu apare menționat în lucrările antice de geografie. Vergiliu. Homer. Mai târziu a fost identificată cu Artemis cretană. locuitorii Mandelei se aprovizionau cu apă din acest râu. iar prezicerile erau oferite nu de o preoteasă.4. acum înconjurat de construcția Didymoi (gr.. un sat situat . Digentia era un râu cu apă foarte rece și limpede (gelidus Digentia rivus). mai înainte de el. vol.. extrem de mohorât și de înfrigurat (rugosus frigore pagus. Digentia (lat. potrivit altor surse. Acesta curgea printr-un sat numit Mandela. 286 și urm. 189.3.527 și urm.2. 7. Astăzi Didymi. 2. 105). Holstenius a fost cel care a stabilit identificarea Digentiei cu localitatea modernă Licenza și a emis ipoteza conform căreia aceasta trebuie să fi fost așezarea acelei villa sabine despre care amintește Horațiu.1.13.4. Apollodor. până când fecioara s-a aruncat în mare. ♦ La Milet. Theogonia.. Canachos din Sikyone a sculptat statuia zeului Apollo de la Didymoi pentru milesieni. Refugiindu-se în insula Egina.. 10. într-o pădure consacrată Artemidei.103 și urm. passim și 468 și urm. Strabon. Digentia) – Râuleț în țara sabinilor. Geografia. lângă Milet situată pe drumul către Asine.3-4.6. Diodor din Sicilia. care ar fi fost în mod greșit plasată de către Cluverius și de către alți topografi medievali pe versantul muntos dinspre Tibru.. Hesiod. Callimah.153. 2. într-o vale cu un diametru de două mile. Iliada. Rome.. Biblioteca istorică. 1. care se vărsa în râul Anio.30. Comentarii la Vergiliu. 2. 4.2. după numele familiei de preoți în grija căreia se afla templul.13 și urm. 6. 1. Biblioteca. Descrierea Greciei. În partea de nord-vest a văii se înalță doi munți semeți cu două vârfuri aproape egale în înălțime. SURSE: Antoninus Liberalis.Δίδυμοι.104. 207 și urm.1.. ♦ Așezare în Corinthia. Faste. Valea. dar. Eneida.♦ După Horațiu.33. 24. Mormântul lui Neleu se afla situat la stânga drumului ce ducea la Didymoi. 23 și urm. 4. 3. Azi Licenza. 2.4. Acest sanctuar era cunoscut și sub denumirea de sanctuarul Branchizilor. Imnul către Artemis. 6. lat Didyma) – Cetate din Hermionis. care aparținea clasei aristorcratice a Miletului. pământurile sabine se aflau pe malul râului.396 și urm. Georgice. 2.a fost venerată cu numele de Aphaia sau Dyctinna (care. 19 și urm. Despre natură. 8. ci de un prezicător. Hyginus. Sanctuarul lui Apollo de la Didymoi. Localitățile moderne au fost mai întâi cercetate cu mare grijă și acuratețe de către Abbe Chaupy în lucrarea Découverte de la Maison d'Horace.10.629. 31 și urm. Metamorfoze. 1769. Licenza este legată de râul Anio la poalele unui deal pietros. ci a ajuns până la noi doar prin intermediul poetului latin Horațiu. exista un altar pe care l-ar fi ridicat Heracles thebanul din sângele animalelor jertfite. Poseidon și Demeter. ca atâtea altele în Arcadia.1 și urm. Ciris.13.36. în templul zeilor numiți Didymoi. Fabule. Locul încă mai poartă denumirea de Didymi. SURSE: Pausanias. Pausanias. Imnul către Zeus. datau de dinaintea stabilirii ionienilor. Însă în perioada elenistică și în cea romană templul a ajuns în grija Miletului. 70 și urm.5. Ovidiu. 8. 5.

după unele surse. a depins el însuși de teritoriul orașului Varia (habitatum quinque focis et Quinque bonos solitum Variam dimittere patres). Acest pasaj a fost . 1. Locul precis al templului. se afla la aproximativ o milă dincolo de satul Rocca Giovane. Italia. Ruinele acelei villa. la 8 mile de Tivoli. Identificarea acestei Aedes Victoriae „Templu al Victoriei“ cu acel fanum putre Vacunae despre care vorbește Horațiu. unul în Phrygia. de la care se aprovizionează în mare parte Licenza.13 sau cel puțin că izvorul se afla situat în apropiere. Acron. pe drumul valerian. curgea râul Sangarios. lângă Kyzicos. Strabon spune în alt loc.♦ Izvorul la care făcea aluzie Horațiu în Epistula 1. Încă mai subzistă aici câteva fragmente din zidăria romană. Hermos se vărsa în apropierea Phokeiei. iar celălalt în Mysia. iar nu a domeniului sabin.13. cu un cătun sau cu un grup de vreo cinci case. compuse în chip vădit în această villa. Probabil că aici a fost influențat de Herodot. se află orașul Bardella. Epistule. care. La Ptolemeu numele apare scris incorect sub forma Didyma. inițiată de către împăratul Vespasian. prin Catakecaumene. constând dintr-o pardoseală de mozaic și din câteva porțiuni de cărămidărie. așadar zeiţa de pe muntele Dindymon. în vecinătatea acestuia. cam la o milă. și.1. ambii fiind consacraţi zeiţei Kybele sau Rhea. Înfățișarea văii Licenzei corespunde foarte bine cu descrierea făcută de Horațiu. ce căzuse în ruină încă dintr-o perioadă foarte veche.14. a fost făcută cu certitudine. de asemenea.Orașul lui Horațiu.3. au fost descoperite de fapt într-o vie aflată la o mică distanță mai sus de o moară care există astăzi pe râul Licenza.♦ Într-una dintre Epistulele sale. situarea acestuia înspre Vico Varo. poetul Horațiu conchide: Haec tibi dictabam post fanum putre Vacunae. care menționează o restaurare a templului Victoriei. la o înălțime apreciabilă deasupra văii.străveche. care menționa drept izvor al râului Hermos muntele sacru închinat mamei lui Dindymon. 671. care pare să fi format o parte a construcției. cântată de Horațiu în binecunoscuta Carmen 3. este denumită cu apelativul Dindymene. S-a presupus că izvorul este același cu celebra Fons Bandusiae.10. care astăzi poartă denumirea de Murad Dagh.1. SURSE: Cluverius. la 3 mile de Vico Varo. situat pe malul de sud al Licenzei. Acest fapt este confirmat de către o inscripție păstrată în satul Rocca Giovane.1. Horațiu. Dindyma / Dindymos / Dindymus/Dindymum) – Doi munți. Divndumon.18. ne spune că Vacuna era o zeiță sabină.16 și pe care o localizează în vecinătatea acestei villa a fost repede identificat cu un izvor numit acum Fonte Bello. curgând dinspre muntele sacru către Dindymene. 104. Dar se pare că pentru alți cercetători aceasta nu ar constitui o dovada clară. în interiorul regiunii Sardes”.♦ Toate aceste circumstanțe duc la concluzia că locul despre care vorbește Horațiu s-ar afla între satul modern Rocca Giovane și Licenza. iar comentatorul său. ci mai curând ar sugera faptul că adevărata Bandusia s-ar afla în vecinătatea Venusiei. Strabon spunea că.mănăstirii Sfântul Cosimato. Dindymon (gr. lat. Pe malul stâng.49. inscripția menționată. Ode. nume care reprezintă o evidentă alterare a numelui latin Mandela. este admisibilă în acest context. și. echivalentă Victoriei romane. a cărui origine sabină l-a determinat să acorde o atenție deosebită obiectelor de cult aparținând sabinilor. Kybele (zeița frigienilor). în apropiere de Pessinoa. după Herodot. 3. că “(Râul) Hermos este închis înspre Mysia. Chaupy a descoperit chiar în biserica Sfântul Cosimato o inscripție de dată romană târzie pe care apăreau cuvintele in prediis suis masse Mandelane.16.

Biblioteca. ♦ Stephanos din Bizanț descrie Dindyma drept un “munte din Troada. Διομήδειαι νh`σοι. agresive cu barbarii. 10. Diomedeiai (gr.2. Aici există un mormânt sfânt al acestui erou. Lanțul muntos din care izvorăște râul Hermos este Morad Dagh. iar piatra funerară a fost descoperită împreună cu un crâng de platani despre care se spune că ar fi fost pentru prima dată pe teritoriul italic. Descrierea Greciei.1. 686. 8. De fapt sunt trei insule. Hesiod. există aici însă o eroare. Citim la Tacit că Augustus a ales-o ca loc de exil al fiicei . 9. Eneida. nici muntele Dindymon de lângă Kyzicos. Acestea se află la o distanță de circa 15 mile de cel mai apropiat punct al coastei și de 18 mile de vărsarea râului Frento (Fortore). de la care provine noua denumire Tremiti. Biblioteca istorică. Pliniu numește insula mai mare Diomedia insula. dar aici nu este vorba despre muntele Dindymene. Autorii antici diferă considerabil în privința menționării numărului de insule. identificat cu muntele Dindymon despre care vorbește Herodot. pare-se un soi de scufundari. Pe câteva hărți muntele Dindymon apare situat lângă Pessinos. Cei doi munți se unesc cu Demirji. Râul Hermos apare descris în literatura de specialitate țâșnind de la mare înălțime și formând un acoperiș de apă între Hermos și Rhyndacos. dar prietenoase cu grecii. Diodor din Sicilia.3. ca și brațul principal al râului Maiandros. numite astăzi San Domenico. însă aceasta ar putea fi acea Teutria despre care amintește Plinius. 5. menționează o singură insulă pe care o numesc Διομήδεια νῆσος. pe care însă unii o numeau Teutria. Aceste păsări se presupune că ar fi fost strămoșii marinarilor greci. 10. Metamorfoze. Geografia.629. probabil o denumire locală. 1.. Diomedeae insulae) – Grup de insule mici. Pausanias. lat.de multe ori prost înțeles. Lycophron și mitografii. și adaugă faptul că exista o a doua cu același nume. Iliada. pentru că nici muntele din Galatia. Acesta se întinde între Morad Dagh și Ak Dagh. Ovidiu. Aceste păsări au fost numite de Pliniu cataracte. San Nicola și Caprara: Acestea trei sunt legate între ele. și muntele Ida. Vergiliu. 12. Homer.3.. 2. Istoria naturală. Lucreţiu. 15. în vreme ce mica insulă a Pianosei (la o distanță de 11 mile către nord-est) a fost până acum neluată în seamă de-a lungul grupului de insule. Stephanos. însă fără să le denumească. Argonautice. ♦ Vechiul lor nume provine de la legenda metamorfozei tovarășilor lui Diomede în păsări de mare de către regele italic Daunus. (Diomedeia nesos). Rhyndacos izvorăște de asemenea din această regiune muntoasă. extinsă astăzi la întregul grup de insule. 453 și urm.5. iar cealaltă nu. de la care Rhea ar fi căpătat apelativul Dindymene”. Apollonios din Rodos.. precum Ailianos (Elian) sau Dionysios. nu se află între granițele Troadei. Aceeași insulă este cunoscută și sub denumirea de Trimerus. 18. Despre natură. Theogonia.8. Pare greu de crezut că Strabon ar fi putut nesocoti distanța considerabilă dintre izvorul râului Hermos și muntele situat de partea celalată a regiunii Pessinos.66 și urm. prin Sultan Dagh. iar muntele Dindymene apare ca izvor al râului Hermos. între Taurus.83. departe de coasta Apuliei. 1.12.16.1098 și urm. Strabon spune că erau două insule. Insula San Domenico este cu mult mai mare decât cele trei și în chip vădit este vorba despre Diomedia insula menționată de autorii antici. Este posibil ca un lanț muntos să se fi putut extinde dinspre partea de est a lui Morad Dagh către regiunea Pessinos. Astăzi Isole di Tremiti. Strabon.3. iar numele Dindymene a fost atribuit muntelui. formând o parte a marelui ax central al Asiei Mici.87. una dintre ele fiind locuită. Ptolemeu spune că existau un număr de cinci insule. lângă Simaul. Pliniu. SURSE: Apollodor.

și epiroți. Ovidiu. Dodona ( gr. Pliniu. 14. Se spune că acesta s-ar fi păstrat foarte bine până prin secolul al XIV-lea. Teatrul era de formă semicirculară. 3. adăugați (sensul de) Izvor pentru Zei“). La acest oracol veneau etolieni. care se purta rău cu Antiope. Geographia. Ausonius. Tăia valea Larroque-des-Arcs printr-un pod al cărui arc era foarte înalt. SURSE: Lycophron. Azi. Istoria naturală. Trecând acest râu.sale.” S-a spus că Divona era izvorul de la Cahors numit Fontaine des Chartreux care și-a împrumutat numele locului. Azi Dirki. lat. și acela dinspre Segodunum (Rhodez). Oracolul le-a dezvăluit mânia lui Dionysos care nu putea fi curmată decât prin jertfirea Callirrhoei. 4. zeu”. era o sursă nesecată de apă. Dirke (gr. cuprinși de un soi de beție dionisiacă. au consultat oracolul de la Dodona. lat. Numele insulei apare scris de către Geograful din Ravenna Tremetis (sec. cel dinspre Tolosa (Toulouse). care își îndeplinise cele mai înalte funcții în locul său natal și fusese preot la Ara Augustii. probabil. Fons addite Divis“ („Divona în limba celților.25. Numele Divona apare la Ausonius. al IX-lea).32. Avea aproape 19 mile în lungime și o întindere foarte șerpuită de-a lungul văii și a regiunii muntoase. numit astfel datorită faptului că se afla în curtea mănăstirii acestei comunități religioase. care oferă etimologia numelui așa cum o înțelege el: „Divona Celtarum lingua. cel dinspre Vesunna (Périgueux). Astăzi. Izvorul Fontaine des Chartreux. vechea Divona. s-a spus că ruinele ar fi cele ale unui templu al Dianei. situată la întretăierea muntelui Arar cu fluviul Rhodanus.482-509.3. Dar victima numită de zeu putea fi înlocuită de o altă persoană care ar fi dorit să-și pună capăt zilelor în locul fetei. Ptolemeu. din pricina mâniei lui Dionysos. Anale. SURSE: Pausanias. “apă” sau “izvor. călătorul putea întâlni ruinele casei lui Pindar.61. Divona/Bibona) – Izvorul sacru de la Cahors. Descrierea Greciei. localitate cunoscută la gali sub numele Civitas Cadurcorum.80. Metamorfoze. Δουήονα/Δούκονα. fapt pentru care fiii celei din urmă ar fi ucis-o. Dodona/Dodone) – Ținut ce adăpostea sanctuarul lui Zeus. 6. acarnanieni. ♦ Divona era numele zeiţei fertilităţii la vechii celţi. fata de care se îndrăgostise un anume Coresos și care însă nu-i împărtășea iubirea.26. Dodoni.284. Iulia. Lucterius Leo. Tacit. Rânduiala cinurilor nobiliare. Dirce/Dirca) – Râu în Beoția. 2. În cele din urmă Coresos a ales să se jertfească . Geografia. SURSE: Ptolemeu. Ei socoteau porumbeii sacri. 10. Alexandros. pentru a fi tămăduiți de nebunie. precum și templul Mamei Didyme. Unii cercetători susțin că la Cahors încă mai exista un loc numit Las Cadurcas. Divona era capitala Cadurcilor și există aici patru drumuri.44. Fontaine des Chartreux. 9. Un imens altar de marmură fusese ridicat la Cahors. Geograjia. 594-609. Apeductul roman de la Cahors era într-adevăr o construcție deosebită. la nord-vest de Theba. În țara thesproților putea fi admirat un altar al lui Zeus la Dodona. 5.12.3. lat.30. 3. calydonienii. ♦ Râul Dirke își datora numele celei de-a doua soții cu același nume a regelui theban Lycos. Dwdwvnh. pe care se afla o inscripție care amintea de faptul că fusese așezat acolo de către Civitas Cadurcorum în cinstea lui M. cel dinspre Aginnum (Agen).71. Divona (gr. Divrkh.11. iar von sau on. fiul lui Lucterius Senecianus. ♦ După tradiția transmisă de Pausanias. care se întâlnesc la Divona sau Cahors. Ausonius vroia să spună astfel că Di sau Div însemna “divinitate. iar prezicerile le descifrau după foșnetul stejarilor.7. ca și stejarul sfânt consacrat zeului. Strabon. Legendele o prezentau pe Dirke ca pe o femeie răuvoitoare. și mai mult chiar.1.

în locul Callirrhoei. cu cel al zeului. mărginită de Etolia.21. să aibă respect față de Areopag și față de altarul Eumenidelor. Dincolo de râul Electra se afla izvorul Achaia și ruinele cetății Dorion. erau ultimele cetăți din Phokida. 4. pe care Servius îl explică prin culoarea marmurii de aici. chiar și peleiadele („porumbițele”) de la Dodona ar fi oferit preziceri.Donovessa / Δόνυσα / Δονουσία. Dionysos. Dores) – mică regiune muntoasă a Greciei centrale.12.7. fiind cuprinsă pe loc de o mare dragoste și admirație pentru Coresos. Pausanias credea însă că Thamyris și-ar fi pierdut ochii din pricina vreunei boli.5. Însă această afirmație este probabil una născocită tocmai pentru a .17.8. cuprinzând valea râului Pind. Descrierea Greciei. având doar 30 de stadii în lățime. de altminteri. au pornit o expediție împotriva siracuzanilor. în apropierea fântânii Calydon. ♦ Despre aceasta Stephanos din Bizanț spunea că ar fi fost insula în care Dionysos a adus-o pe Ariadna de la Naxos. Descrierea Greciei. Δωρίς. situată între Aigeira și Pelene.4. Doris apare descrisă de Herodot ca o regiune ce se întindea între Malis și Phokis. Aici existau patru cetăți ce formau Tetrapolisul Donoessa / Donysa / Donusia (gr. Descrierea Grecieia. Dorion (gr. Vergiliu conferă insulei „verde“. SURSE: Pausanias.1. 1. SURSE: Pausanias. 8. Dwrivon) – cetate din Achaia. 10. Eneida. adunând el însuși versurile homerice răspândite peste tot.23. Pausanias menționa că printre arborii cei mai vechi ai grecilor se număra. care. că insula aparținea Rhodosului. Dorion. Donoessa a funcționat mai apoi ca loc exil în timpul Imperiului Roman. Vergiliu.5. Donusa / Dionysia) – insuliță situată din marea Egee. 7. corespunzând îndeaproape cu extinderea văii Apostoliei în partea extrem vestică a acesteia.33. SURSE: Pausanias. întrucât se mândrise că. 7. alături de salcia din Samos consacrată Herei. dar că niciodată nu au fost numite sybille. care de atunci poartă denumirea de Callirrhoe. Se pare că și Homer amintește această cetate în Catalogul corăbiilor. se spune că s-ar fi sinucis îndată după el. Această vale se deschide înspre Phokis.25.11. ♦ Într-alt loc. chiar dacă aceștia erau lacedemonieni. Azi Donoussa. în care se varsă. la sud de Thessalia. Doris (gr.125. Pindul este numit acum Apostolia. în Grecia cotinentală. un afluent al râului Kephissos. ♦ De asemenea. și celebrul stejar de la Dodona. A fost ulterior distrusă de sikyonieni. dar că Pisitrate. Tithronion și Amphicaia. 8. Povestea pare să se fi născut din pricina confuziei numelui insulei. Anale. de Locrida ozoliană și de Phokida. ♦ Pausanias preia tradiția transmisă de Homer după care Thamyris ar fi pătimit aici. o mică colină situată nu departe de oraș. Pausanias ne spune că atenienii ar fi primit poruncă din partea oracolului de la Dodona să colonizeze Sicilia. prin cîntecul său. Aceasta se întinde între munții Oita și Parnas. ♦ Tot de la Pausanias aflăm că oracolul de la Dodona i-ar fi avertizat pe atenieni. explica epitetul. la est de Naxos. Poetul Prodicos spunea că Thamyris ar fi fost pedepsit în Hades pentru faptul de a fi îndrăznit să rivalizeze cu muzele.1. atunci când aceasta era urmărită de tatăl ei. Stephanos stabilește. ar fi modificat numele cetății în Gonusa. va întrece muzele. 4.30. netălmăcind corect spusele zeului.26. Dar regiunea se întindea mai sus de valea Kephissos.6. Astăzi. deși nu știm pe ce bază. să dea cinstire rugătorilor. răsărind deasupra orașelor Drymaia. Însă ei. să nu fie nedrepți față de ei și să nu ridice armele asupra lor. 3. lat. nu departe de izvoarele acestuia din urmă. iar aceasta din urmă. ♦ Conform spuselor lui Pausanias. Minos.6. lat. Tacit. pe vremea domniei lui Apheidas.

Regiunea își avea numele de la cel al dorienilor care au migrat din această zonă pe vremea cuceririi Peloponesului. aceștia locuiau țara numită Histiaiotis de la poalele munților Ossa și Olymp. cuprinzând Etolia. fiul lui Hellen. Dorienii însă nu s-au mulțumit să rămână în interiorul acestor strâmte hotare. Carphaia era probabil Scarphaia. către coasta de est. Carphaia și Dryope. Este aproape imposibil să credem că locuitorii unui atât de nesemnificativ ținut precum cel al Doridei propriu-zise să fi cucerit cea . Dryopii. Erineu. precum și soția lui Nereu cu care a avut cinci fiice. Dar pentru această afirmație Herodot nu putea avea nici o altă sursă în afara tradiției. părăsind cetatea Dryopis. s-au îndreptat către Pelopones. pare să fi fost numită de asemenea și Dorion. socotită de ei drept cetatea lor mamă. Aici se afla o importantă trecătoare montană care ducea dincolo de Parnas. Deasupra acestei trecători se afla cetatea dorică Kytinion. Doros s-ar fi așezat cândva în această țară denumită ulterior Doris. De altfel Strabon îi descrie pe dorienii tetrapolisului ca pe o parte considerabilă a acestui neam. Prin această descriere s-a referit desigur la întreaga țară care se întindea de-a lungul coastei nordice a golfului corintic. Phokida și pământul locrienilor ozolieni. al căror nume era: Erineu. ♦ Se presupune că dorienii și-au derivat numele de la Doros. Lilaion era. numită de Theopomp Amphanaia. Printre cetățile dorice amintite de Hecataios apare și cetatea Amphanai. Din acest motiv țara a fost numită Metropolis a dorienilor din Pelopones. Se pare că dorienii s-ar fi extins într-o vreme dincolo de muntele Oita. datorită atât explicației de mai sus. ♦ Doris era de asemenea cunoscută drept fiica lui Okeanos și a Thetidei. iar spartanii. ♦ Se spune că Doris fusese denumită la începuturile sale Dryopis de la numele vechilor săi locuitori. cât și afirmației lui Skylax care vorbea la un moment dat despre Limodorieis. de fapt. situată lângă Thermopyle. Dryope era probabil țara locuită odinioară de Dryopi. care în mod evident erau cetăți phokeene numite în alte părți Tithronion / Tithronium și Drymaia / Drymaea. în partea opusă golfului Corintic. Alte tradiții însă o prezintă într-o perioadă mai veche ca pe o regiune de o mult mai mare întindere. ♦ La Apollodor Doros apare reprezentat ca ocupând țara situată de cealaltă parte a Peloponesului. au locuit în munții Pindului și au fost numiți macedoneni. cea mai importantă dintre acestea. de aici au migrat către Dryopis. Titus Livius situează în regiunea Doris cetățile Tritonon și Drymaia. Kytinion și Pindos. după numele său. ♦ Herodot relatează „că pe vremea regelui Deucalion ei locuiau regiunea Phthiotis. de mai multe ori i-au trimis ajutoare. Lilaia. apoi că în vremea lui Doros. în calitate de principală cetate de sorginte dorică. Lilaion. pornind dinspre regiunea Doris către Amphissa. ci au ocupat și alte regiuni situate de-a lungul muntelui Oita. care au fost alungați din țara lor de către Heracles și de către malieni. Boion. iar scoliastul lui Pindar vorbește despre şase cetăți dorice numite Erineu. Boion. de vreme ce nu a fost amintită printre cetățile foceene distruse de Xerxes.doric. Kytinion. numite Nereide. atunci când a fost atacată de foceeni sau de alți vecini. mai spune că. unde au fost numiți dorieni“. ♦ Conform uneia dintre tradiții. numindu-i pe locuitorii de aici dorieni. aceasta pare să fi fost o cetate dorică ce data de pe timpul invaziei persane. fiul lui Hellen. izgoniți din Histiaiotis de către cadmeeni. lucru care ne îndreptățește să nu o considerăm demnă de atenție din punct de vedere strict istoric. până în țara locrienilor ozolieni. Această afirmație este cu mult mai potrivită pentru faptele istorice atestate decât legendele pe care le găsim la Herodot. apoi.

ceva mai departe către nord. în loc să-l depună în templul lui Apollo. Gela. reprezenta granița statelor dorice din partea vestică a peninsulei. formau o confederație cunoscută sub denumirea de hexapolisul doric. Cam în aceeași vreme au întemeiat deasupra coastei Cariei cetățile Cnidos și Halicarnas. Lindos. Ialyssos și Camiros. Agrigent. Din Pelopones dorienii s-au răspândit în diferite părți ale Mării Egee. întemeiată de către corkyreeni. Anactorion. De asemenea. Halicarnasul a fost însă eliminat din liga celor șase cetăți. Regiunile mai sus menționate desemnau în poemele homerice așezările marilor monarhi aheeni. pe promontoriul triopian situat lângă Cnidos. întemeiată de Corint. urma apoi Corintul. întemeiată de Corint. Chalkedon și Byzantion. Tăcerea lui Homer este o dovadă convingătoare asupra faptului că invazia și cucerirea doriană a Peloponesului trebuie să fi avut loc într-o perioadă ulterioară celei în care a trăit poetul. a colonizat Corkyra și a stabilit câteva colonii pe coasta vestică a Greciei. iar în vestul acestuia. cea mai importantă cetate comercială a dorienilor. Corintul. Megara Hybleia. De fapt numele dorienilor apare doar o singură dată la Homer și se referea la unul dintre multele triburi ale Cretei. și Selinus. așadar la o dată mult mai târzie decât cea considerată în mod obișnuit. era de asemenea o colonie dorică. al cărei teritoriu se întindea către nordul istmului. Zancle. și nu de dorieni. Membrii acestei hexapolis obișnuiau să celebreze prin jocuri o sărbătoare în cinstea lui Apollo Triopianul. aici a fost mai întâi Megara. Sikyone. peninsula argolică era împărțită între Argos. Și în Sicilia existau câteva cetăți dorice puternice. Epidamnos. Leucas și Apollonia. Descrierea cuceririi Peloponesului de către dorieni. Așadar hexapolisul a devenit pentapolis. întemeiată de Megara Hybleia. Sudul teritoriului argeean era reprezentat de Sparta (Laconia). toate trei întemeiate de Megara. cum erau Siracuza. Phlius și Cleonai. În sudul Italiei se afla cea mai mare cetate dorică. Rhodos și Cos. Râul Neda. ♦ Coloniile dorice au fost întemeiate din timpuri mitice în insulele Creta. întemeiată de spartani. binecunoscuta poveste după care dorienii ar fi traversat dincolo de Naupactos se află în acord cu legenda celor care locuiau coasta nordică a golfului. Premiile câștigătorilor la întreceri constau din tripoduri de alamă pe care învingătorii le dedicau zeului în templul său. întemeiată de Gela. este deja un loc comun. aceste două cetăți. Thera.mai mare parte a Peloponesului. din pricina unuia dintre cetățenii săi care ar fi îndrăznit să păstreze tripodul câștigat și să-l ducă acasă. către mare. ulterior populată de messenieni și numită din acest motiv Messene. Troizen și Hermione. iar în estul ei se afla Messenia. precum și Selymbria. în peninsula Chalkidică. care separa Messenia de Triphylia. Epidauros. dintre care mai cunoscute sunt Ambrakia. întemeiată de rodieni și de cretani. care ar fi avut loc sub conducerea Heraclizilor. De asemenea nu găsim la Homer absolut nici o aluzie la vreun neam doric care ar fi populat Peloponesul. În perioada istorică părțile estice și sudice ale Peloponesului se aflau în întregime în posesia dorienilor. Coloniile dorice întemeiate din timpuri străvechi sunt cunoscute sub numele țărilor pe care le-au întemeiat. peste amândouă stăpânind dorienii. În golful Saronic dorienii populau insula Egina. Începând cu istmul de Corint. Tarentum. împreună cu insula Cos și cu trei cetăți rhodiene. În timpul invaziei lui Xerxes aceasta a fost supusă . Melos. Ultima dintre ele era locuită de dryopi. Și în mările estice existau câteva cetăți dorice: Potidaia. întemeiată de Megara. Istoria Doridei propriu-zise este lipsită de importanță. În sudul acestora se aflau două cetăți.

Ulterior.7. ♦ Hesiod vorbea despre două dealuri gemene ce răsăreau de pe câmpia Dotion. de la care provine denumirea dealului. situate în fața viei Amyros. pe care Thukyidide îi indică nu prin numele țării. de aproximativ 4 mile în circumferință și având două vârfuri legate între ele printr-o creastă. Istoria naturală. Biblioteca. iar că alții îl considerau o câmpie. Plutarh. de spartani.177.92. Strabon spunea că erau unii care susțineau că Dorion era un munte. la sud de Ossa.144. ci al populației: „Dorienii. Pausanias.442. nu pare să fi fost menționat la alți autori. 1. 1. 9. Este menționată drept regiunea ocupată de timpuriu de tribul ainienilor. După ce călătorul părăsea Andania. 8.427. SURSE: Curtius. Iliada. Drepanum/Drepana) – cetate în Sicilia. mama lui Asclepios.Astăzi probabil Sulima. în Grecia cotinentală. 8. 2. atunci au fost atacați de mult mai puternicii foceeni precum și de triburile învecinate. Homer. Geografia. iar orașele sale au fost separate. Despre legile false. 2. considerată a fi fost sălașul lui Coronis. numită Drepanon/Repana (Δρέpανον. locuitorii cetății au fost ajutați. apud Strabon. Orașele au continuat să fie menționate de Pliniu.154. 4.27.. 8. Câmpia de la Sulima pare să fie de fapt regiunea homericului Dorion. Pausanias plasa ruinele așa-numitului Dorion pe drumul dinspre Andania către Kyparissia.16. 286. 9.7. 4. Strabon. Δώτιον pεδίον. fiul lui Eilatos. cu toate că sunt cercertători care o identifică cu o regiune numită Oluris sau Olura. lat.7.417. după cum am văzut.9.61. ajungea la Polychne. 1. Cetatea lor a suferit mult în timpul războaielor cu foceenii. Skylax. vrând să spună că Doris era înconjurată din toate părțile de Caria. cu excepția părții care era mărginită de mare.9. Strabon.56. Probleme greceşti. 19. Geografia. Homer. Pentru Pliniu Doris era o cetate populată de dorieni. 24. răsărind ca o insulă în afara câmpiei.59. SURSE: Hesiod. Descrierea Greciwi. Termenul Doris. 13. Vârful de nord-est al dealului este înconjurat de fundațiile unor ziduri elenice datând dintr-o perioadă foarte veche. de-a lungul părții de vest a lacului Boibeis. Unii cercetători identifică aceste dealuri gemene despre care vorbește Hesiod cu o remarcabilă culme. 1. lat.31. 3. Ptolemeu face din cetatea Doris o diviziune a Asiei sale și situează aici cetățile Halicarnas. Peloponesul. 43. Keramos și Cnidos.3. Dorion (Δώριον) – Oraș din Messenia. 1.perșilor.107.442. aplicat unei părți din Asia. Plinius.599. Trecând râurile Electra și Coeus. Imnuri 15. Istorii.350. Pliniu. ♦ Estecelebrat de Homer drept locul în care bardul Thamyris a fost lovit de orbire din pricina faptului că s-ar fi mândrit că le poate întrece în măiestria cântului chiar și pe muze. întâlnea izvorul Achaiei și ruinele de la Dorion. 14. pe care Apollo a ucis-o din pricina faptului că îl favorizase pe Ischys. Herodot. spre surprinderea lui Strabon. aceștia nu au lăsat nici o urmă în vremea Imperiului Roman. SURSE: Aischines. Geografia. Strabon. Dotion (gr. 4. Thukydide. Dar aici nu există nici o urmă a vreunei localități la această vreme. Pindar. 100. Istoria naturală. iar. Despre Doris Pliniu scrie următoarele: “Caria mediae Doridi circumfunditur ad mare utroque latere ambiens”. Odysseia. cu un promontoriu și un port având .33. 2. 9. Războiul peloponesiac. Citim la Pindar că cetatea de pe acest deal era numită Lakereia. 3. 647.13. pe care însă alți autori o numesc Dotion. etolienii și macedonenii. vecinii carienilor“. Între acestea se află un sat numit Petra. Naraţiuni.383. în zona Messeniei Aulon. 9. Apollodor. Homer. Dotius campus) – câmpie situată în Pelasgiotisul Thessaliei. Conon. Pythice. Geografia.

care menționează. Geografia.707. A existat de asemenea o încercare a cartaginezilor.14. Pausanias. 3. ca și a jocurilor funebre celebrate în onoarea lui Eneas. ♦ Cel din urmă și-a căpătat numele de la asemănarea formei sale cu cea a unei seceri. Pliniu și Cicero îl menționează drept cea mai importantă cetate din această parte a Siciliei. generalul cargtaginez Hamilcar a întărit promontoriul de la Drepanon și a întemeiat o cetate aici în care a adus o importantă parte a locuitorilor Eryxului. 39. 1. 2. Drymaia (gr. 7. ca să poată urmări operațiunile de asediere. Drepanon a devenit un loc de o mare importanță. Probabil că a slujit ca port cetății vecine cu Eryx. Servius. i-a mutat pe toți locuitorii de aici la Drepanon. Commentarii la Lycophron.aceeași denumire.41. 3. Δρύμος. locul de unde zeul ar fi aruncat în mare celebra seceră cu care își emasculase tatăl. pe care el însuși o fortificase cât de mult i-a stat în putință și asupra căreia și-a menținut stăpânirea până la sfârșitul războiului. 3. Titus Livius. Istoria naturală. aparent eclipsat de superioritatea cetății Lilybaeum. Din acest moment numele Drepanon nu va mai apărea în istorie. chiar în fața Aegatei.9. Vergiliu. Drymaea) – cetate situată la granița Phokidei. lat. nu găsim nici o altă mențiune a numelui său înaintea primului Război Punic. Descrierea Greciei. 23.24. cetatea Drepanon printre cetățile Siciliei însușite de dictatorul Atilius Calatinus în perioada de început a Războiului Punic.23.8. Biblioteca istorică. Polibiu. Se pare că încă își mai păstra numele în secolul al IV-lea al erei creștine. Drymaia a fost una dintre cetățile foceene distruse de armata lui . Ch.2. Tzetzes. de a-i veni în ajutor. ambele. în apropierea cetății Doris. Însă cu această excepție. dar portul și promontoriul apar menționate din timpuri foarte vechi.17. Δρυμαία. Zonaras. continuând să fie principala forță a cartaginezilor. Ptolemeu. iar astăzi este cel mai populat și mai înfloritor oraș din vestul Siciliei.59. Portul se afla la doar câteva mile de poalele muntelui Eryx și de aceea apare menționat în legătură cu legendele troiene referitoare la această parte a Siciliei. Totuși cam prin 260 a. Diodor din Sicilia. Astăzi situl Drymaia poate fi observat datorită celor câtorva ruine aflate la jumătatea drumului dintre Camares și Glunista.1. ♦ Vergiliu închipuie aici scena morții lui Anchise. 4. dar va continua să înflorească ca oraș comercial. La scurtă vreme după aceasta. motiv pentru care a fost inclusă de către Titus Livius între hotarele Doridei. SURSE: Aurelius Victor. ceea ce însă i-a adus înfrângerea fatală și eliminarea sa dintre insulele Aegate în anul 241 a. Drepanon a fost asediată de consulul roman Lutatius Catulus. Δρυμία.11. când Hamilcar s-a făcut stăpân peste cetatea Eryx. Din acest motiv afirmațiile lui Florus și cea a parținând lui Aurelius Victor. Impotriva lui Verres.4. La Drepanon s-a stabilit Adherbal împreună cu flota. De la întemeierea Romei. Cetatea nu exista într-o perioadă mai veche.17. 24. Commentarii la Eneida. după Pausanias. În 242 a. 60. 8. precum și o puternică fortăreață. Plecând de la divinitatea acestui loc adăpostit și de la apropierea de Africa. ar putea fi false. 28. 5.4. pe Uranos.. așa cum o făcuse și armata lui Hamilcar. Ch. Pliniu. Astăzi Trapani. ocupând partea stâncoasă a muntelui de la marginea câmpiei. Istorii. Despre bărbaţii vestiţi.4. 869.8. Florus. motiv pentru care mitografii o descriu ca pe un loc în care a fost îngropată secera lui Cronos (Saturn) sau. Cicero. Ch. De aceea promontoriul purta denumirea de Drepanon („Secera“).707. 3. 11. pe vremea lui Hanno. situată la extremitatea nord-vestică a insulei. Cetatea modernă Trapani a urmat vechii cetăți Lilybaeum. Eneida.

♦ La Dulichion a fost alungat Phileu (unul dintre fiii regelui Augias și prieten al eroului Heracles) pentru vina de a se fi opus tatălui său în disputa acestuia cu Heracles referitoare la răsplata cerută de erou pentru curăţarea grajdurilor. iar după Strabon. Dyme (gr. care se presupune că ar fi locuit în vechime această cetate. Plinius.6. sculptată în piatră. la 60 de stadii de promontoriul Araxos.3. în timp ce partea orientală este denumită Same.8. Vechea denumire era. citat și de Pausanias.33.518. Biblioteca istorică.2. de la Caucones. 28. după unii. făcând și mai vestită cetatea numită ulterior Paleia. Biblioteca.33. ♦ Poetul Antimachos o numește cu apelativul Cauconis.528.308. Pausanias. Istoria naturală. Homer. Pausanias. Diodor din Sicilia. Ulterior Phileu a cedat tronul fraţilor săi și s-a întors să locuiască la Dulichion. ce adăpostea o statuie a zeiței stând în picioare. în cinstea căreia era celebrată anual sărbătoarea Thesmophoriilor. Danubius / Danuvius) – v. Stratos.Xerxes. Δυμαία. Metamorfoze. Dulichion Phileu s-a căsătorit cu Timandra sau cu Ctimene.700. 2. Ifigenia în Aulida.. Euripide. Tot atunci a fost inscripționată pe statuia ridicată în cinstea acestui erou prevestirea delfică care îl numea pe Oibotas învingător. Doulivcion. Epitome. lat.5.3. ♦ Dyme era deunumirea care circula pe vremea lui Pausanias și care a fost impusă de ionieni. fapt care i-a atras și numele. 2. 23. aflată în apropierea Ithacăi și identificată în mod obișnuit cu Kephalonia. 8.2. 7. iar că Tithronium se afla la 15 stadii de Drymaia. Dymae) – oraș din Achaia și cel mai vestic dintre cele 12 orașe acheene. 8. un vechi erou foceean. Dulichion pare să reprezinte partea occidentală a Kephaloniei. 15. Iliada. lat. Eroul dymean Oibotas fusese învingător la întrecerile de pe stadion în timpul celei de-a VI-a olimpiade. Descrierea Greciei. de la eroul Caucon .637 şi Scoliile la 2. iar după alții. Zidăria este în general de categoria a treia. în urma unei preziceri a oracolului de la Delphi.3. dacă este să-i dăm crezare lui Strabon. după informațiile transmise de Pausanias. De la întemeierea Romei. Istorii. ♦ O denumire mai veche a cetății pare să fi fost Nauboleis. de asemenea. Ἴstroς. Istru. Descrierea Greciei. Probleme romane. i-a dăruit lui Phileu tronul Elidei. Δύμη. Pausanias nota că această din urmă denumire ar fi provenit de la numele unei localnice sau de la cel al lui Dymas. 3. Era situat lângă coastă. 28.5. după Herodot. 15. iar după Pausanias. dar conține piese de tip poligonal. fiul lui Aigimios. Plutarh.637. 10. 5.12. Astăzi Caravostasi. Mai exact. lat. ♦ El vorbea.628. Dunăre (gr. Homer. Tot la Dulichion (gr. despre un vechi templu al Demetrei Thesmophoros existent la Drymaia. care provine. După ce Heracles l-a învins pe Augias. 23. Însă numărul milelor pare să fi fost o eroare a copiștilor. Este amintită în Odysseia ca făcând parte din domeniile lui Odysseu.629. 4. Din vechiul sit doar câteva turnuri au rămas aproape neatinse.2. ceea ce face ca Drymaia să fi fost situată de fapt doar la 35 de stadii de Amphicleia. 10.11. 33. 11. întrucât în același pasaj copistul nota că Amphicleia se afla doar la 15 stadii de Tithronium. 2. Paleia. Iliada. Pausanias o descrie ca aflându-se la o distanță de 80 de mile de Amphicleia. SURSE: Apollodor. 285. tatăl lui Iphitos. 4.4. 10. la 30 de stadii de râul Larissos.33. care i-a dăruit un fiu pe nume Meges.33.519. Ovidiu. Dulichium/Dulichia) – una dintre insulele Echinade situate în marea Ionică. SURSE: Herodot. Titus Livius.7. Incinta este de formă triunghiulară. La . care despărțea teritoriul său de Elis. Denumirea pare să provină de la Naubolos. În vârf se află o acropolă circulară de aproape 2 acri.10. păstrând ruinele intrării în cetate.

fapt pentru care Oibotas a proferat blestemul ca nici un achean să nu iasă învingător la Olympia. astfel că a cerut de la Zeus îngăduința ca trupul lui Ates să nu putrezească și nici să se topească. aheenii au început să cinstească mormântul eroului și chiar au trimis o statuie la Olympia care să-l înfățișeze. O fiică a râului Sangarios a luat un fruct și l-a ascuns în sân. Diodor din Sicilia.4-6. Ates a fost trimis la Pesinunt pentru a se însura cu fiica regelui. de asemenea. din care răsărise un migdal. alte două localități aflate pe teritoriul fostei cetăți Dyme. ♦ Pe teritoriul cetății Dyme.17. Acest oraș a avut onoarea. 19. A fost cucerită de către eleenii conduși de Euripide în timpul războiului din 220 a. în anul 314 a. câțiva dintre noii locuitori au fost alungați de pe pământurile lor. Ch. Ch. După această lovitură cetatea nu și-a mai revenit niciodată. ca să afle pricina pentru care pierdeau mereu cununa olimpică. din sămânța acestuia scursă pe pământ în timp ce Zeus dormea. Istorii. Ch. lângă promontoriul Araxos.. dar trupele sale au fost izgonite în afara cetății de către Aristodemos. Acest demon a primit numele de Agdistis. Locul său este probabil ocupat acum de castelul Callogria. ♦ Pentru locuitorii de la Pesinunt legenda lui Ates era legată de nașterea unei ființe demonice cu organe sexuale duble. A rămas grea și astfel a luat naștere băiatul monstruos. El s-a îndrăgostit de un băiat născut din propriile organe genitale bărbătești taiate. ♦ La Dyme mormântul lui Oibotas nu s-a bucurat de vreo cinstire. reluându-și așadar vechea lor ocupație piraterească. 1. Biblioteca istorică. 1 și urm. cunoscute sub numele de Hecatombaion și Langon. Pausanias. pe vremea când se războia cu eleenii. În timpul războiului civil care a urmat. Ajungănd la maturitate. situate între aceasta și granița Elidei. Ates a fost ucis de un mistreț trimis de Zeus. După ce au trimis o solie la Delphi. Titus Livius l-a menționat în istoria războiului dintre Filip și romani. În timpul războiului (220 a. Dyme a căzut în mâinile lui Cassandros. iar Pausanias spunea că a fost jefuită de către romani întrucît era singura dintre cetățile acheene care își asumase cauza regelui macedonean. precum și o statuie deosebit de veche a zeiței. Ates s-a mâniat și și-a tăiat organele genitale. ♦ Exista de asemenea un templu închinat Dindymenei. Polibiu. . întrucât cinstea la care ajunsese era mult prea mare pentru a putea fi suportată de tatăl zeilor. Ruinele vechii cetăți Dyme pot fi văzut în apropierea satului de astăzi Caravostasi. alături de Patrai. Există.. la fel s-a întâmplat și cu cel care i-a dat-o pe fiica sa de soție. până când a fost transformată în colonie romană de către Augustus. După moartea lui Alexandru cel Mare. Avea doar un stadiu și jumătate în circumferință. iar zidurile sale aveau 30 de coţi în înălțime. această afirmație pare să fie însă o eroare. Atât Strabon cât și Pliniu considerau Dyme o colonie. eroul care ar fi instituit acolo serbările orgiastice în cinstea acestei divinități. generalul lui Antigonos.Dyme exista un templu al Athenei. Dar chiar atunci când se intona cântecul de nuntă. SURSE: Cicero.66. de vreme ce știm că Dyme a fost unul dintre orașele aflate sub autoritatea cetății Patrai.1. 7. dar a fost apoi redobândită de către Filip și restaurată pentru dymeeni în anul următor. a existat o fortăreață numită Teichos. Se mai spune de asemenea că ar fi rămas fără locuitori până în clipa în care Pompei ar fi adus aici un mare număr de pirați cilicieni. a apărut Agdistis. Agdistis a fost cuprinsă de remușcări din pricina comportamentului ei față de Ates. Viaţa lui Pompei. Istorii. . de a revigora Liga aheeană în anul 280 a. Zeii i-au tăiat organele bărbătești și l-au lăsat femeie.145. Plutarh.Ch. 28.) teritoriul cetății Dyme de la granița cu Elis era în chip repetat pierdut de către eleeni. Scrisori către Atticus 16. mama zeilor și a lui Ates. Herodot. despre care se spunea că ar fi fost ridicată de însuși Heracles. Descrierea Greciei.

Strabon. . Geografia. 341. 337. 665. Geografia.2.41. 60.17. 387.59. 88. 4. 388. 665. 387. Strabon. 5.

cel dintâi fiind probabil o formă mai veche. aflat între peninsula Greacă și Anatolia.7. locul de îngropăciune pentru regii acestuia. Biblioteca istorică. Ptolemeu. în măreția ei este o regiune foarte importantă a Greciei. erau socotite de alții foarte asemănătoare. cum o numește Titus Livius) a aparținut celei de-a treia regiuni. Viaţa lui Pyrrhus. Descrierea Greciei. către Lynkestis și Pelagonia. Vodhena. Polibiu. Marea Egee s-a format aproximativ în anul 4000 a.52. lat. În timpul lui Vasile al II-lea.30. a căzut în mâinile lui Pausanias. SURSE: Athenaios. noua sa denumire modernă. deși unii le considerau a fi numele a două orașe diferite. locul în care tatăl său. lat. Singurul vestigiu al vechii fortărețe elenice era o bucată de zid care susținea una ditre casele moderne așezate la marginea mării.3. Bodena. deși a fost transportat la Memphis din pricina intrigilor lui Ptolemeu. Geografia.12. 34. 1. și. după ce a cucerit cetatea. Spre Marea Egee și insulele Ciclade se înalță promontoriul Atticei numit Sunion. Aceste femei făceau parte din oștirea . la începutul unei trecători foarte importante pentru regat. a fost una dintre cuceririle bulgare ale acestui împărat. 5. foarte bine fortificată.6. 19.12. Geografia. după ce au fost readuși de la Amphipolis. a dat pe mâna mercenarilor gali mormintele regale pentru a fi jefuite în speranța că vor găsi comori. Trupul lui Alexandru cel Mare. Titus Livius. Agaῖon pevlagoς. 3. Plutarh. Filip.E Edessa (gr. 7.7.. de asemenea. De la întemeierea Romei. uciși fiind. După cucerirea romană. prin surparea punții dintre Peninsula Balcanică și Asia Mică. [Edessa.Ch.97.155. iar în vârful acestuia se afla templul închinat zeiței Athena Sunias.13. Astăzi Marea Egee. Edessa) – vechea capitală a Macedoniei. 26. 8. situată pe drumul către Egnatia. care ducea dinspre provinciile maritime către Macedonia Superioară. Diodor din Sicilia. regele Epirului. Numele Aigai și Edessa. au fost îngropați aici din ordinul lui Cassandros. Strabon. Edessa (nobilis urbs. Istorii. a fost ulterior readus la Aigai. 45. Este legată de Marea Marmara și Marea Neagră prin strâmtorile Bosfor și Dardanele. ♦ În fața templului Latonei se afla mormântul femeilor ucise în lupta împotriva lui Perseu și a argienilor.4. Egee (Marea) (gr. prin celălalt braț al ei. Banchetul Înţelepţilor. 323. Pausanias. Pyrrhos. Aegaeum/Aegeum) – un braț al Mării Mediterane. Capitala veche a rămas mereu patria neamului macedonean și. 4.39. Astăzi Vodhena. Eurydike și soțul ei.

fiind de baștină din insulele Mării Egee. Geografia 5. Ovidiu. Aphaia. prietena sau soţia lui Numa Pompilius. la sud-est de Atena.1.3. Egina a fost dusă de zeu în insula care pe atunci se numea Oinone. Egina / Aigina (gr. Este vorba despre aşa-numiţii mirmidoni. în principal cultul lui Zeus Helanios (“Aducătorul de ploaie”).. au adus cu ei o divinitate feminină al cărei nume elenizat era Agaios. care va plăti scump în Hades pentru îndrăzneala sa. Egeria (gr. adorat pe muntele Oros.26. Aegina) – insulă în golful Saronic al Mării Mediterane. Pausanias. au rămas o singură noapte în insula Egina. Către anul 2000 a. jjEgevria.9. care îl urmărea cu intenţia de a-şi redobândi fiica. 13. Satire. 2. l-au ucis şi l-au ascuns într-o pădure. pentru a se aproviziona cu apă. o populaţie de origine probabil indo-europeană şi vorbind arcadiana sau eoliana s-a stabilit în insula Egina.1. Plutarh. Către anul 1400 a. Egeria era legată de cultul Dianei Nemorensis (zeiţa pădurilor). 5. 3. 1. 2. 1.482 şi urm. Prinşi asupra faptului. Zeus l-a lovit cu trăsnetul său pe Asopos.2. Ai[jgina.. Putea fi văzut în drumbrava Aricia.6. 1. ♦ Peleu şi Telamon. a fost introdus cam în aceeaşi perioadă. 15. pe deasupra undelor fluviului plutesc cărbuni. 1. .12. care de altfel a atribuit mâniei acestei divinități nenorocirea lui de a nu fi avut copii. în frunte cu regele Eac.29. De asemenea. pe Eac. 12. SURSE: Arnobius. cel mai înalt vârf al insulei. Egeria) < izvor sacru. Această populaţie străină îl adora pe zeul Poseidon. au fost alungaţi din Egina de către tatăl lor. ♦ Insula este vestită mai cu seamă datorită templului Aphaiei. Strabon.22. Ch. fraţii vitregi ai lui Phocos. care au înălţat fortificaţii pe muntele Oros.6. crâng sacru și nimfă a izvoarelor.6. Viaţa lui Numa.11 şi urm.1. Iuvenal. transformată apoi în izvor din pricina lacrimilor vărsate la moartea lui Numa Pompilius. au instaurat aici un tip de guvernare asemănătoare cu cea a regatelor miceniene de pe continent. Descrierea Greciei. Eac. Acest templu se înscrie în celebrul triunghi sacru Parthenon. Cultul Aphaiei. iar cel care deconspiră fapta zeului este tocmai Sisif.11. De altminteri Egina a fost şi una dintre primele cetăţi maritime şi comerciale ale Greciei antice. SURSE: Pausanias.Ch. acheenii.21. De atunci insula va purta numele fetei. 3.3. De la întemeierea Romei. Populaţia insulei Egina era de origine microasiatică şi vorbea un dialect lycian. ♦ Egina era fiica zeului-fluviu Asopos. 3. Împotriva neamurilor. cel de-al doilea rege al Romei. Către anul 1100 dorienii au invadat teritoriul insulei. şi acolo i-a dăruit un fiu. fiinca lui Asopos. şi până în ziua de azi. insula Egina a fost prima cetate grecească care a bătut monedă. Cele mai prospere legături economice ale egineţilor erau cele stabilite cu populaţia minoică a Cretei. ♦ Argonauţii.14. Descrierea Greciei. motiv pentru care se numeau „Halai“.zeului Dionysos. Astăzi Egina. ca și nefericirea surorii sale. lat. Titus Livius. Se spunea că insula nu ar fi fost locuită de la început. Egineţii. odată ajunşi pe insulă. asimilată de către Pausanias cu nimfa cretană Britomartis. variantă locală a zeiţei-mame. Faste. lat. Multă vreme a fost una dintre cele mai importante rivale ale Atenei. acest motiv a făcut să se işte chiar o dispută între ei. aducînd cu ei dialectul şi obiceiurile lor. fiind pustie atunci când Zeus a adus-o aici pe Egina.6. în drumul lor către Iolcos. ♦ La atenieni se spune că Egeu (Aigeu) ar fi introdus cultul Uraniei. Biblioteca. SURSE: Apollodor. Ea fusese răpită de Zeus însuşi.1. Metamorfoze..273 şi urm. Sunion.

3.1. Acesta din urma. conform proorocirilor lui Phrasios.8. Localnicii spuneau că i se aduceau jertfe. s-a retras în cetatea Aroe unde a şi murit. Aegyptus) – ţară în Africa. Epitome 3. ♦ Elena a fost dusă de către Hermes în Egipt.5. Amphidamas. Thersander. Belos. ♦ În urma disputei dintre Agamemnon şi Menelaos. Elaius (gr. astfel. şi ale Metharmei. ♦ Aigyptos era eroul care a dat numele său ţării Egiptului.1.420. şi. de acolo.4. ♦ Fiicele lui Kinyras. Zeus i-a ucis pe Cureţi. Nesuportând îndrăzneala lui Linos. . jElaiva. din fluviul Nil. În urma unui conflict iscat între Aigyptos şi fratele său. ♦ După Pausanias Linos. era consacrată lui Protesilau. s-au mutat în Egipt. iar Io a reuşit să-şi găsească fiul. unde. Orsedike. Elaea) – cetate în Messenia. 7. pentru a pune capăt lipsei de roade care cuprinsese Egiptul.11. care se mâniase pentru că se prostituaseră cu bărbaţi străini. 1. ♦ Cucerind Theba.7. cel mai viteaz dintre eleeni. După ce a avut loc catastrofa pe mare pentru cei plecați împreună cu Agamemnon în expediția de la Troia. ♦ În timpul luptei lui Zeus cu monstrul Typhon. 21. Pausanias. jElaiou`ς) – cetate din Chersones. Elaia (gr. s-a îndreptat către Egipt. a fost lovit cu nebunie de către Hera. Fabulae. Mânioasă.3. copleşit de durere.14. Scoliile la Iliada. 170. a avut doi gemeni: pe Aigyptos şi pe Danaos. ca și eșecul din preajma Mysiei. 6. readucându-l cu ea în Egipt. toţi ceilalţi zei au fugit în Egipt şi au luat înfăţişare de animale. fiul Uraniei și al lui Amphimaros.4.29. lat. regele Ciprului.6. Heracles. SURSE: Pausanias.3.6. acesta din urmă a ajuns în Egipt doar cu cinci corăbii. El ar fi importat grâu şi ar fi introdus cultura grâului în acest ţinut. 4.6. odrasla lui Poseidon.2.1. lat. în cursul unei secete care devasta Attica şi care produsese foamete. Prin tatăl său. Acest rege îi jertfea lui Zeus pe străini.3. 1. la sfatul lui Zeus. Cipru şi Egipt. meritând astfel recunoştinţa locuitorilor care l-ar fi ales rege. ♦ Dionysos. ♦ O legendă aberantă îl prezintă pe Erechtheu venind din Egipt. iar cântecele despre nenorocirea tânărului au ajuns până în Egipt. Hyginus. fiul lui Polyneikes. 1. ♦ Conform legendei. zeul a ajuns să rătăcească prin Egipt şi prin Syria. Hera a furat pruncul şi l-a dat Cureţilor ca să-l ascundă în cetatea Byblos.1. 9.3. SURSE: Pausanias. Io i-a dat naştere lui Epaphos.1. Heracles l-a ucis atât pe Busiris. căsătorindu-se cu Anchinoe. ♦ În Egipt.5. cele 50 de fiice ale lui Danaos i-au ucis pe cei 50 de fii ai lui Aigyptos.29. a rătăcit prin Libya. Descrierea Greciei. domnea Busiris. înglobată de municipalitatea orașului Trigono Petrovouni. Astăzi Egipt. argienii au predat-o lui Thersander. ♦ Menelaos s-a îndreptat doar cu cinci corăbii către promontoriul Sunion din Attica şi. descoperitorul viţei-de-vie. Doar Zeus şi Athena au opus rezistenţă monstrului. Biblioteca. Descrierea Greciei. 2. după ce restul vaselor fuseseră distruse de o furtună pe mare.6. zeul l-ar fi ucis. părăsind Libya. Ai[guptoς. pe malurile Nilului. strângând multe bogăţii. 2. iar prin mama sa. fiul dăruit ei de Zeus. descindea din Poseidon. fiul lui Poseidon şi al Lysianassei. ar fi pretins un loc egal cu cel al lui Apollo în arta cântului. şi dată în custodie regelui Proteu. Thersander a fost ucis de Telephos. SURSE: Apollodor. Laogore şi Braisia. Astăzi Elaia. Fenicia.3.34. 9. Descrierea Greciei. fiind aruncat din nou de vântul puternic în Creta.Egipt / Aigyptos (gr. cât şi pe fiul acestuia. pe atunci. Danaos. pe drumul ce duce către câmpia râului Caicos. din pricina Aphroditei. ♦ Belos a domnit în Egipt şi.5.6.5.3. a fost îngropat în cetatea Elaia.

♦ Elateia era. căruia i-a revenit spre stăpânire Tegea. pe Azan. La Elateia se afla o statuie din bronz a alergătorului Mnesibulos. ar fi venit la ei Naos. Lângă sanctuarul de la Eleusis se contruise un dispozitiv numit Petroma. și pe Apheidas. venind în sprijinul foceenilor. în semn de recunoștință pentru faptul de a-i fi scăpat de jugul lui Cassandros. executată de sculptorii Timocle și Timarchide. susținând că respectau aceleași practici ca cele instituite la Eleusis. lat. Arcas i-a dăruit lui Elatos regiunea muntelui Kyllene. de vreme ce Elatos. ♦ Pheneații au construit un sanctuar al zeiței Demeter numită de ei Eleusinia și serbau în cinstea ei Misterele de la Eleusis. 10. Rharion). Eroul Eleusis era socotit întemeietorul cetății. amenințați cu război de către phlegeeni. ce făcuseră o incursiune în Grecia. drept ofrandă adusă zeului Apollo. împiedicând asediul. A rămas ulterior în Phokida. Exista și o fântână numită Callichoron în jurul căreia femeile din Eleusis dansau și cântau în cinstea Demetrei. Astfel a devenit întemeietorul cetății Elateia. al Artemidei Propylaia și al lui Poseidon supranumit Pater. Spuneau că Elatos a venit în ajutorul lui Apollo.4. Drumul către Elateia urca pe o întindere nu foarte mare.6. Câmpia numită Rharion era cea dintâi care fusese însămânțată și care dăduse rod (v.26. care pornise război împotriva lor. dar și de Taxilos. alături de Delphi. apoi. tatăl lui Eleusis ar fi fost Ogygos. care pe atunci nu avea un nume. susțineau că. Aici se afla și aria numită Triptolem. Era situată în fața Amphicleei. După alte tradiții. jEleusivς / jEleusivv. care descindea din Eumolpos. efigia lui Elatos sculptată pe coloana din agora. Orzul era întrebuințat la facerea pâinii care.2-3. la presărarea deasupra capetelor victimelor și la coacerea turtelor. SURSE: Pausanias. Această cetate a fost asediată de mezi. Locuitorii Elateiei au scăpat de macedoneanul Cassandros. întemeietorul Arcadiei. El avea încă doi frați. Astăzi Levsina. Foceenii din Elateia au ridicat la Delphi o statuie în cinstea lui Olympiodor. Ἐlavteia) – cetate în Phokida. dar foarte multe nenorociri au suferit din pricina macedonenilor. din pricina interdicției primite în vis. Odoarele sfinte din altar nu au fost descrise de Pausanias. era socotit întemeietorul Elateiei. precum și un altar. precum și o statuie a zeului înfățișat cu barbă. întemeietorul cetății lor. care a fost ucis într-o luptă împotriva costobocilor. De asemenea. 8.Elateia (gr. Eleusis (gr. era folosită în practicile sacrificiale. Tot acolo era și un templu al lui Asclepios. Exista. întemeind Elateia. În câmpia din preajma Elateiei curgea râul Kephissos. Ei se considerau arcadieni de origine. La marginea orașului se afla teatrul și o statuie foarte veche din bronz a Athenei. Astăzi Elateia. căruia i-a revenit regatul Azaniei. De asemenea ei au trimis la Delphi și un leu de bronz.3. și al nimfei Erato. despre care localnicii spuneau că i-ar fi ajutat în lupta împotriva barbarilor lui Taxilos.18. fiul lui Arcas. de asemenea. Olympiodor a fost cel care i-a îndepărtat pe macedoneni. ♦ La Eleusis se aflau templele lui Triptolem.1-3. în preajma căruia se aflau păsările numite dropii. atunci când phlegeenii au pornit expediția împotriva sanctuarului de la Delphi. 1. Eleusin / Eleusis) – cetate în Attica. era fiul lui Arcas. Descrierea Greciei. ♦ Elatos.34. cea mai mare dintre cetățile Phocidei. . În războiul dus de Cassandros. potrivit unei profeții a oracolului delphic. fiica lui Okeanos. 10. năvălind și asupra Elateiei. generalul lui Mithridates. Apoi Elatos s-a stabilit în regiunea Phocidei. Era considerat fiul lui Hermes și al Dairei.

Anual. și că ar fi semănat el cel dintâi grâul. 147. în fața căruia se afla statuia lui Triptolem. iar al lui Kerkyon. 1. înspre Achaia. zămisliți de fiica lui Amphictyon.163. plecând din Argos de teama lui Agenor. printre care s-ar fi aflat și Atena.2-4. ♦ Se spunea că.2. ♦ Grecii considerau sărbătoarea de la Eleusis drept cea mai importantă dintre sărbătorile legate de pietate. pe acele meleaguri. Hyginus. Atenienii spuneau că. iar Orpheu povestea că tatăl lui Rheubuleu și al lui Triptolem era Dysaules și că acestora zeița Demeter le-a dat semințele pe care să le semene. în afară de bob. în tragedia Alope susținea că Kerkyon și Triptolem erau frați. Aceasta însă era tradiția argienilor. ieșire la mare. Fabulae. Georgice. a cerut faimosul cal pe nume Areion. Triptolem era fiul lui Okeanos și al Gaiei. Elis. Deasupra Petromei se afla o învelitoare rotundă. statornicind în cinstea ei o serbare pe care o celebrau și în vremea lui Pausanias. în peregrinările ei. Imnul homeric către Demeter.10. În timpul marii sărbători. situată în fața insulelor Echinade. după care urma statuia lui Epimenide din Cnossos. Choirilos. ♦ A existat demult un oraș numit Eleusis și în Beoția.38. După Musaios. pe Eubuleu și pe Triptolem. După citirea lor în prezența inițiaților. 9. având. precum și un bou din bronz mânat la sacrificiu. Poseidon.8. înspre Olympia și gura de vărsare a fluviului Alpheios. La Atena se putea vedea în vremea lui Pausanias templul numit Eleusinion. Biblioteca.4. Faste. că tatăl lui Triptolem ar fi fost Rharos. pe care însă l-ar fi distrus apele revărsate în timpul unei ierni. i-ar fi înălțat un sanctuar la poalele muntelui Kyllene. Servius.14. lat. ♦ Pe vârful Taygeosului se ridica un templu închinat zeiței Demeter. Poeme astronomice. care i-au oferit ospitalitate zeiței. 1. preotul își punea masca pe față și lovea cu niște bețe zeii subpământeni. ♦ Se spunea că hierophantul argian Trochilos. iar din firide erau scoase niște inscripții referitoare la tehnicile celebrării.14. Elis) – ţinut în Pelopones.31. Pheneații spuneau că Demeter ajunsese. De aceea ei considerau bobul drept o legumă pângărită. avea drept granițe Messenia.5. de asemenea. Triptolem era fiul lui Keleos. în timpul celebrării misterelor. pe vremea când Heracles se războia cu eleenii. pentru că îi dăduseră vești cu privire la fiica ei.20. Pausanias.. și Dyme.15. 1. Ovidiu. Sofocle. Majoritatea pheneaților jura pe această Petroma atunci când existau probleme importante. 4. fiul lui Lagos. 2. jElivς. Astăzi prefectura Ilia. aceste pietre erau deschise. 41a. dimpotrivă..1-2.24. adormind în peșteră.19. 474. s-ar fi căsătorit cu o femeie din Eleusis de la care a avut doi fii.6-8. Descrierea Greciei. erau puse la loc în aceeași noapte. ce avea în interior o mască a Demetrei Kindaris. Trisaules și Damithales. s-ar fi trezit abia după 40 de ani. SURSE: Apollodor. Pausanias amintește despre o statuie a așa-numitei Elis reprezentată în felul unei femei care așează o statuie pe capul lui Demetrios. Platon Apărarea lui Socrate. Elis (gr. 3. Triptolem (tragedie piedută). despre care se spunea că pornise o expediție împotriva lui Seleucos și a lui Ptolemeu. de rasă . Comentarii la Vergiliu. 549 și urm. unde lacedemonienii spuneau că Asclepios l-ar fi ținut ascuns pe Heracles în timp ce-i tămăduia rana. Sanctuarul Demetrei Thesmia se afla așadar la o distanță de aproape 10 stadii de oraș. numit Eleusinia.5. 1. când a început să compună versuri și să purifice orașele.constând din doi bolovani potriviți între ei. 153. despre care se spunea că. dăruindu-le celor care îi oferiseră ospitalitate tot soiul de legume.

reprezentat stând în picioare. Locuitorii cetății erau messenieni și plăteau biruri către sinedriul laconilor liberi. Se spune că era o insulă plutitoare. 10. ca să o ia în căsătorie pe Hermione. regele vânturilor. ♦ În Eolia a ajuns Odysseu împreună cu însoţitorii săi. Biblioteca. dezlănţuind o Enope (gr. stâncoasă. ♦ Apare menționată la Homer. . ♦ Muntele Calathion se află pe teritoriul cetății Enope și aici se spunea că exista un templu al Claiei. În incinta templului se afla o statuie de bronz a lui Machaon. Biblioteca istorică. Cetatea se afla sub dominație spartană. căreia i-a dăruit doi gemeni: pe Neleu şi Peleu.8. luând chipul lui Enipeus. precum și o statuie a lui Apollo Carneios. care.3. Legenda spunea că acestea s-ar fi urcat în acest loc. Eolia / Aiolia (gr. 6. de către Nestor.238. pe când Odysseu dormea. soţia tatălui său adoptiv.25.5-8. Aeoliae [insulae]) – insulă aparţinând grupului de insuliţe de pe coasta nordică a Siciliei cunoscute sub denumirea de insulele Eoliene. într-un pasaj referitor la episodul în care Agamemnon îi făgăduia daruri lui Ahile. care s-ar fi unit cu zeul în orașul Tarra. La plecare Eol i-a dat un burduf în care erau închise toate vânturile. a avut două fiice: pe Epicaste şi pe Protogeneia. iar de Leuctra. 1.5. după cum ne informează poetul Micii Iliade.16.zeiască și zămislit din pământ. 3. Astăzi identificată cu insula Stromboli sau cu insula Lipari din Marea Tyrrheniană. Metamorfoze. 4. SURSE: Pausanias. fiul lui Telephos. jEnovph) – oraș cu acest nume în epopeile homerice. [Eluroς) – oraș situat undeva în munții Cretei.116. pentru a-l vedea pe Pyrrhos.26. SURSE: Pausanias.3. Descrierea Greciei. 8. cu coama de culoarea mării. Cardamyla sau Enope se afla la o distanță de 8 stadii de mare. Machaon a fost ucis de Eurypylos. Odysseia. Astfel a reușit eroul să cucerească cetatea Elis.9. De asemenea.68. înconjurată de un zid de bronz. numită de către mesenieni în graiul lor local kiphos. în casa lui Carmanor. Descrierea Greciei. aici exista un templu al zeiței Athena. 8. Elyrienii trimiseseră la Delphi o capră ce alăpta pruncii pe nume Phylakides și Philandros. SURSE: Apollodor. Osemintele lui Machaon au fost salvate. însoţitorii săi au desfăcut burduful. ♦ În apropierea țărmului exista o incintă consacrată fiicelor lui Nereu. a iubit-o pe Tyro. ♦ Eolia era fiica lui Amphitheos. despre care spuneau că erau fiii lui Apollo și ai nimfei Acacallis. iar vânturile s-au năpustit afară. ♦ Aici mai exista un mormânt și un templu consacrat tămăduitorului Machaon.1. Calydon. 6. Azi Sougia ♦. Dar. Aἰwliva. De Enipeus se îndrăgosteşte nebuneşte muritoarea Tyro. potrivit legendei. crezând că era plin cu vin. împreună cu soţul ei.16. SURSE: Pausanias. fiul lui Ahile. Diodor din Sicilia. de 60 de stadii. 11. fiul lui Asclepios. Gerenia. ♦ Tradiţia mitografică spune că aici sălăşluia Eol.1. unde se refugiase în urma uciderii Autolitei (ori Siris). Ovidiu. fiind primiţi în ospeţie de către Eol. cu o cunună pe cap. în Propontida. lat. Altminteri cetatea era cunoscută sub denumirea de Cardamyla. iar orașul se numea. Astăzi râul este cunoscut sub denumirea de Enipefs. ♦ Se spunea că era fratele lui Okeanos şi al Tethydei. pe când se îndrepta către Sparta. Poseidon. cu excepţia unuia singur (Zephyros) care trebua să-l ducă în Ithaca.3. jEnipeuv") – zeu-râu în Thessalia (după alţii în Macedonia). pe vremea lui Pausanias. Homer. Enipeus (gr. regele vânturilor. Descrierea Greciei. Astăzi Cardamila. Elyros (gr.

era fiul lui Pelops. Epitome. Pe locul în care se ascunsese balaurul s-au ridicat altare în cinstea lui Asclepios. Păstorul turmei. pe nume Aresthanas. Eol a refuzat să-l mai sprijine.23. Pricepând că Odysseu era victima mâniei divine. Hiera. De aici cultul a migrat către Smyrna. iar în vechime. Ἐpivdauroς. Epidaurienii spuneau că odinioară ar fi venit în ținuturile lor Phlegyas împreună cu fiica sa. care păzea turma caprelor. 7. ♦ Liparienii. ♦ Locuitorii cetății spuneau despre ei că nu erau de neam spartan. Pausanias. iar în jur au răsărit măslini. ♦ În poemul intitulat Marile Eoiai Epidauros îl avea drept tată pe Argos. dar. Epidaurienii însă spuneau că era fiul lui Apollo. iar ulterior în Creta.10. O capră l-a alăptat. Epidauros (gr. 2. ♦ Exista însă și un oraș cu același nume și în Argos.3. care a dat numele ținutului luat în stăpânire. au avut niște vise care i-au determinat să se stabilească acolo. până în vremea lui Pausanias. Se spune că Epidauros. veghea asupra lui. i-au alungat pe locuitorii lor. sugerând că toate templele vestite ale zeului se aflau aici. SURSE: Apollodor. duceau cu ei un șarpe care le-a scăpat de pe corabie și că s-ar fi ascuns în apropierea mării. ca și a câinelui. Descrierea Greciei.2-5. erau consacrați lui Asclepios și trăiau doar pe pământul Epidaurului. erau cunoscute sub numele de Insulele lui Eol. după ce au fondat orașul pe promontoriul Pachynos.11. astfel că. Între aceste insule se numărau Lipara. Când a văzut copilașul. aidoma zeilor. 2. trimiţându-l spre casă. lat. Descrierea Greciei. De asemenea. 10.26. Legendele vorbeau în general despre faptul că Asclepios s-ar fi născut la Epidauros.furtună cumplită în cursul căreia corabia le-a fost din nou aruncată pe ţărmurile Eoliei. la venirea dorienilor în Pelopones. fiul lui Zeus. ajungând în acest loc din Laconia.28. Strămoșii lor. a mers pe urmele lor până i-a descoperit. Visele pe care le avuseseră precum și semnul ce s-a făcut ulterior prin balaur i-a făcut să se stabilească în acele locuri. a adus cu sine acest cult la Pergam. Archias. Apoi s-a răspândit zvonul că pruncul putea însănătoși pe oricine și chiar putea învia din morți. s-a îndepărtat înfricoșat. pentru că răspândea o lumina puternică. Pausanias nu cunoștea vreo istorie a locului care să o preceadă pe cea transmisă odată cu venirea pe acele meleaguri a eroului Epidauros. unul dintre descedenții lui Ion. mai ales cei roșcați. după alte versiuni. Se / Epidaur cunoștea în schimb că. apoi în Kyrenaica. Ea a expus însă copilul pe muntele numit pe vremea lui Pausanias Tithion. fiul lui Xuthos.1. iar câinele. Ținutul Epidauros era consacrat în mod deosebit lui Asclepios. ci că se trăgeau din epidaurienii din Argolida. conform tradiției eleene. Era orașul laconilor liberi. au luat în stăpânire insulele nelocuite pe atunci sau. Cetatea era cunoscută sub numele de Epidauros Limera și se învecina cu ținutul Boia. care a dat naștere unui prunc pe care l-ar fi avut de la Apollo. Strongylee și Didymai. observând lipsa uneia dintre capre. spuneau că. Astăzi Epidavros. 3. pe când mergeau la templul lui Asclepios. locuitorii cetății îl aveau deja ca rege pe Pityreu. se spunea că nu vătămau pe nimeni. Nici despre descendenții lui Epidauros localnicii nu știau nimic. Șerpii. a vrut să-l ia. Atenienii numeau ziua inițierii lui Asclepios Epidauria. SURSE: Pausanias.4. Myrtios. întorcându-se de la Epidauros. Epidaurum / Epidaurus / Epidauros) – o mică localitate situată în golful Saronic. . considerându-l zeu încă de pe atunci. tămăduindu-se de o suferință.

lat. ♦ Oamenii de aici spuneau că Autonoe. Infernul sau Purgatoriul.35. Astăzi situl Ereneia. asculta de Olympiada. A murit în Chaonia. vidul iniţial din care s-au dezvoltat toate lucrurile. ♦ Ținutul Thesprotidei din Epir a căzut pradă anarhiei. regele Egiptului.11. Hyginus. mama acestuia. Descrierea Greciei. 4. Numele lui Erebos este deseori folosit (metaforic) pentru Hades. pătimind pe drept din pricina lui Cassandros. Ἔreboς. împotriva căruia a pornit război Cassandros. ♦ Aici se spune că ar fi ajuns. Pentru că Alketas era un om crud. s-a înălțat un templu în cinstea lui Apollo.Epidelion (gr. Păsările. Astăzi Epir. din pricina Deidameiei. 3. A urmat apoi ca rege Alketas. din inițiativa ei. În timpul luptei dintre Filip. pornind.3. ♦ Erebos este fiul lui Chaos (Întunericul). Olympiada. Despre zei. Epir (gr. purtat de valuri. Astăzi identificat cu Iadul. fiul lui Arybas. Olympiada a săvârșit nelegiuiri în privința morții lui Aridaios. S U R S E: Hesiod. de Thessalia la sud-est. fiul lui Aiakide. Epiroții au ajuns în cele din urmă să nu mai recunoască deloc autori-tatea magistraților. Erebos ajunge să fie echivalat cu Infernul însuşi. și Aiakide. i-au anexat cu ușurință. având ieșire la marea Ionică.2. dar ulterior a căpătat iertarea lor. în timp ce duceau cenuşa lui Pentheu. Aiakide.1-5. de Macedonia grecească la nord. şi Tartar. În acest loc. El s-a împotrivit pentru a doua oară venirii lui Cassandros în Epir. împotriva lui Aridaios și a macedonenilor. ♦ Eroina care a dat numele Epirului este socotită a fi Epeiros. fratele lui Lasandros. 123 şi 125 vers apocrif. L-a însoţit pe Cadmos şi pe Hermione.23. Se credea că luntraşul Charon. de teama lui Antipatros. Ereneia (gr. Astăzi probabil Capul Camili. fratele mai mare al lui Aiakide. prin care toţi muritorii trebuiau să treacă îndată după ce îşi dădeau sufletul. s-a întors în Epir. personificare a întunericului primordial. după ce fusese aruncat de unul dintre jefuitorii cetății Delphi și ai templului zeului. . Erebos s-ar fi născut din zeiţa Nyx (Noaptea). l-au adus în locul său pe Pyrrhos. Theogonia. care i-a dat-o de soție pe una dintre fiicele sale cu care s-a și întors în patrie. ar fi fost fiul lui Erebos şi al zeiţei Nyx. și străbunii săi. Dar Pyrrhps a mers la Ptolemeu. xoanonul lui Apollo. se spune că Erebos şi Nyx erau deopotrivă şi părinţi ai lui Eros. care-i conducea pe morţi peste râul infernal Styx. lat. SURSE: Pausanias. unde erau ţinuţi prizonieri Titanii. ♦ În comedia lui Aristofan. deși epiroții refuzau să-i dea ascultare. şi era tatăl zeului Aither (atmosfera superioară) şi al Hemerei (Ziua). După moartea lui Alexandru la Leucanoi. regiunea cea mai adâncă a Infernului. care locuiau partea Epirului dinspre marea Ionică. 3. Aiakide nu era iubit de epiroți din cauza Olympiadei. zeul dragostei. SURSE: Pausanias. a rămas stăpân în Epir și de la el își aflau obârșia Pyrrhos. fiica lui Pyrrhos. fiul lui Aiakide. Erebus) – ţinut subpamântean. fiica lui Cadmos. abolind astfel regalitatea. care. După Theogonia lui Hesiod. ♦ În legendele ulterioare. iar la sud-vest de Evritania-Agrapha și de Thesprotia. ♦ Pielos. acesta din urmă a pierit din pricina unei răni. iar illyrii. Descrierea Greciei.17. Cicero. Erebos (gr. Hades era împărţit în două regiuni: Erebos. Fabule. 1. [Epeiro~. Epirus) – regiune a Greciei mărginită de Albania la vest. Ἐpidhvvlion) – regiune situată în ținutul Boiei. În această versiune. în ultima clipă a vieții a dat puterea pe mâna poporului. Ἐreneiva) – așezare și dem în Megarida. 27. fiul Andromacăi și al lui Molossos.

locaș al Gorgonelor. 1. SURSE: Elian. iar la stânga ținutul Thelpusa și udă o parte a prefecturii Ilia.3. Se spune că plopul alb și măslinul sălbatic creșteau la început pe malurile Eridanului.2. precum și regatul său. 3. de asemenea. Astăzi identificată probabil cu sudul Spaniei.fiica lui Cadmos. Ptolemeu Hephaistion. vărsându-se în râul Alpheios. cu Insula lui Sarpedon. de la numele regelui ei. Astăzi Erymanthos.2. ♦ Se spunea cum că ar fi fost sălașul lui Geryon. de frica semnelor zodiacale întâlnite în cale. iar alteori cu fluviul Rhon. 5. 1. unde a și murit. Phegeu. care domnea în Sicilia. Istorii. 4. fiind foarte rar și foarte scump. 6.106-109. râul în care s-a înecat Phaethon. Pausanias. ♦ După alte legende.115. Theogonia. lat. Istoria pestriţă. Argonauticele. 2. ♦ Numele insulei amintea de cel al Mării Roșii care separa Egiptul de Arabia.44.8..1. jEruvmanqoς. și cu insula Leuke. conform legendelor. De aceea era cunoscută și ca Insula Roșie. ajungând la celţi şi în marea Adriatică. din această pricină. Locuitorii din Cumae povestesc că în templul lui Apollo din ținutul lor se mai puteau vedea colții mistrețului ucis de Heracles. ♦ Apare în legenda lui Heracles. ♦ Fiul lui Okeanos şi al zeiţei Tethys. lat. stabilindu-se într-un alt dem. s-a luptat cu Heracles. Descrierea Greciei. Theogonia. a părăsit Theba. 4.12. ♦ Aici se găsește chihlimbarul din care era făcută statuia lui Augustus. 8. motiv pentru care cele două deseori au fost confundate. 287 și urm. Herodot. Erytheia Erymanthos / Erymant (gr. 4. SURSE: Pausanias. Istorii. Biblioteca. Hesiod. din porunca lui Eurystheu. lat Eridanus) – fluviu mitic. Pausanias. SURSE: Apollonios din Rhodos. Descrierea Greciei. . care ar fi fost închinat zeului (gr. 1. 979 și urm. Istoria naturală. 5. Astăzi este confundat uneori cu Padul. Plinius. ♦ Nimfele Eridanului l-au ajutat pe Heracles să găsească Grădina Hesperidelor. ♦ Zeu-râu cu acelaşi nume situat în regiunea Psophida (Arcadia). printre celelalte munci ale lui Heracles. 5. Ἐruvqeia. în extremul Occident. ♦ Eryx. 4. fie urca prea sus. 338.10. Seneca. Eridan (gr. Deasupra porților sanctuarului de la Olympia era reprezentată.627.35. își dorea nespus de mult să pună stăpânire pe vacile din Erytheia și.4. riscând să dea foc pamântului. Hesiod.36..30. fiind socotit o parte din masivul Erymanthos.1-2 şi urm. Herodot. jHridanov~.6.7. ♦ Este. propunând drept răsplată pentru învingător acele vaci. Trece prin Achaia şi Arcadia având la dreapta muntele Pholoe.33. Descrierea Greciei. ♦ Heracles a prins un mistreț de temut pe țărmul Erymanthos. însă Pausanias era destul de neîncrezător în afirmația lor. trăsnit de Zeus pentru a evita asttfel o conflagraţie universală iscată de nesăbuitul fiu al Soarelui care. Istoria nouă.. Pausanias nota că cetatea Erymanthos se va fi numit ulterior Phegia. în ținutul celților. Pausanias. Descrierea Greciei.8. pârjolind astrele. fie cobora prea jos.1. Erythea/Erythia) – insulă mitică situată.24. Erymanthus) < râu situat în partea de vest a Peloponesului. SURSE: Apollodor. Argonauţii navighează pe cursul său. Erytheia ar fi fost una dintre Hesperide. îndurerată din pricina morții lui Actaion și a altor întâmplări nefericite din casa părintească. Acesta izvora din muntele Lampeia. Se trăgea din familia lui Arcas. întemeietorul Arcadiei.14. ♦ Eridanul era uneori socotit drept un fluviu infernal. Pan. și scena expediției întreprinse de erou împotriva lui Geryon în Erytheia. ♦ Insula se învecina cu ținutul Hesperiei. înroșită de apusul roșiatic al soarelui.

acestea Heracles nu s-a înstăpânit asupra regatului său. pe Eumolpos. 7. 4. 570. Aceasta din urma l-a salvat de ispita muzelor. carieni și pamphilieni. I. Pausanias vorbea astfel despre o cetate cu acest nume în Ionia. pe care. vestit pentru sanctuarul Aphroditei. care adunase acolo locuitori ionieni. ♦ Perseu. Oraşul asiatic poartă astăzi denumirea Litri. 260. Servius. Andromeda. Comentarii la Iliada. ♦ La Pausanias apare cetatea din Beoția. SURSE: Pausanias. 231 și urm. era fiul lui Athamas. Cu toate (gr. traiau etiopieni. la rândul său.43. ♦ Erou care a dat numele muntelui din Sicilia. Fabule. După unele versiuni Eryx era fiul Aphroditei şi al lui Poseidon. Ἐruvqrai.2. îndrăgostită de Tithonos. cam la 10 km de Drepana. de unde Poseidon l-a luat şi l-a dus în Etiopia. (Cesme). 4. Aceștia stăpâneau cetatea Erythrai de pe vremea lui Cleops.5. Aἰqiopivh cwvrh.Strabon. Provocat la luptă de către Eryx pentru a-i lua turmele furate de la Geryon. Geografia.2. fiul lui Codros. Hyginus. 5. SURSE: Apollodor. dată spre hrană unui monstru marin care. despre care . Aethiopia) – ţară în Africa. dar şi oraș în Asia Mică ori în Beoția. Eneida. Ἔrux) – munte și oraș în vestul Siciliei. la sud cu Kenya. conduși fiind de Erythros cel Roșu. El a întemeiat cetatea Erythreia. ajungând în Etiopia. Erythrai (gr. Diodor din Sicilia. ♦ Orașul din Asia Mică este situat în nord-estul portului Kyssos. ♦ Chione i-a născut lui Poseidon un fiu. Heracles l-a ucis. Erythreenii spuneau că ei ar fi provenit din insula Creta. Mai târziu aceste locuri vor cădea sub stăpînirea spartanului Dorieu. II. l-a pus pe fundul mării. Eustathios. unde domnea Kepheus.1. Existau însă și alți etiopieni. ci l-a lăsat în seama localnicilor. 6. Etiopia Eryx (gr. Acest oraș poartă astăzi denumirea Erythres. În țara acestora nu se afla niciun alt fluviu în afara Nilului. iar muntele poartă denumirea de San Giuliano. lat. 13. Cetatea beoţiană este localizată în nord-vestul Atenei și al Levsinei. Aceștia din urmă se lăudau că erau cunoscători ai dimensiunilor pământului.11.2. pe Emathion şi pe Memnon. dându-l să-l crească Benthesikymei. Biblioteca istorică. Astăzi Etiopia. lat. Comentarii la Vergiliu. fiul lui Rhadamanthys.Hercule nebun. Alte versiuni îl consideră fiul unui rege local pe nume Butes. A fost ucis de Oinomaos. 9. ♦ Pe țărmurile lui Okeanos. Cei mai îndepărtați dintre etiopeini erau considerați aceia numiți ichthyophagi. pe partea opusă insulei Chios. ♦ Erythras era fiul lui Leucon. Astăzi orașul vechi este numit Erice. 83.4. unde i-a dăruit doi fii. Dar majoritatea legendelor îl recunosc drept fiul argonautului Butes şi al Aphroditei.23. Împreună cu ei ar fi venit și lycieni.. Biblioteca. ♦ Era considerată în legendele vechi drept Țara Soarelui. Erythrae) – regiune în nord-vestul Atenei. de frica tatălui său. ♦ Eos. a găsit-o pe fiica acestuia. Descrierea Greciei.1. fiica lui şi a Amphitriteii. Argonauticele. l-a răpit şi l-a dus cu ea în Etiopia. Cele trei râuri. care locuiau pe țărmurile Mării Roșii. cu Somalia la est şi cu Djibouti la nord-est. situată în aşa-numitul Corn al Africii. la vest cu Sudanul. rămas acum fără rege. tatăl zeiței Nemesis. care a și întemeiat cetatea cu același nume. 3. cu un anume rol în legenda lui Heracles. Apollonios din Rhodos.21. 10. iar golful în jurul căruia locuiau purta numele lor. care.910 şi urm. încetase să mai devasteze ţinutul.3. învecinați cu cei numiți negri și al căror ținut se întindea până la Nasamoni. Se învecinează cu Erythreia la nord. astfel potolit. 3.

spune legenda. ♦ Exista obiceiul de a se arunca în craterele Etnei podoabe de aur și argint. considerat a fi avut trei ochi (socotindu-l şi pe cel al calului rămas chior de un ochi). nu reușeau să formeze un fluviu din pricina faptului că mereu era absorbit de nisip. două cetăți.se spunea că țâșneau din Atlas. ♦ Aitolos.5. ♦ Heraclizii. atunci când a părăsit Troia și a fost nevoit. 1. aşa după cum le profeţise un oracol. a sosit în ţinutul Cureţilor. 15. lat.4. Aphrodisias și Etis. Biblioteca. 1. Biblioteca. Dar Aitolos şi-a ucis gazdele şi a ajuns să domnească în locul lor. Etolienii au luat parte la războiul troian. Pausanias. de acolo. conduşi de regele lor. 9. Se mai spunea că denumirea cetății Etis ar fi provenit de la numele unei fiice a lui Eneas. din pricina vântului.65. ♦ Fiică a lui Uranos (sau a lui Briareu) şi a . ♦ Luptându-se cu Typhon. fiul lui Endymion şi al unei nimfe necunoscute sau al Iphianassei.4.4. Astăzi este unită cu Acarnania și poartă denumirea de prefectura Etolia-Acarnania. Descrierea Greciei. fapt pentru care. Pausanias.3-4. Până aici se spunea că ar fi ajuns Anchise. Aetolia)< ţinut în centrul Greciei.1. Jebel Utlamat. ar fi adunat locuitori din trei cetăți. Doros. Sphrodisias și Side. Dintre acestea. Thoas.9.22. după numele său. Zeus a prăvălit peste monstru muntele Etna. Descrierea Greciei. după cum Lelegii reprezenta vechiul nume al locrienilor. Vergiliu.3. Gaiei.33. În arabă numele său.5. 2. înspre Etolia. unde a fost primit în ospeţie de către fiii Phthiei şi ai lui Apollo. Scoliile la Theocrit. SURSE: Apollodor. SURSE: Apollodor. legenda spune că două le-ar fi întemeiat însuși Eneas. Etis. iar dacă erau scoase afară. 8. Aἰtwliva.23. Azi este cunoscut sub numele de Muncibeddu în pronunţia siciliană.21. l-au întîlnit pe Oxilos. însemna „Muntele de Foc”. au avut doi fii: pe Pleuron şi pe Calydon.6. şi de Mongibello în cea italiană. oamenii se puteau bucura de o soartă bună. cetăţile din Etolia. SURSE: Pausanias. Etis (gr.12. Aitolos şi Pronoe. tatăl eroului. trăsnetele aruncate de Zeus au iscat erupţiile vulcanice. Eneida. 3. ♦ Șerpii etiopieni erau de culoare neagră ca și oamenii acelor ținuturi. Oxilos s-a îndreptat spre Elis şi. de la numele cărora au fost denumite. precum și animale de jertfă. la nord aceasta se învecina cu Epirul şi cu Thessalia. 9. 1. Dionysios din Halicarnas mentionează că vechiul nume al etolienilor era cel de Cureţi.584. Aetna/Aetne) < munte în Sicilia. Laodocos şi Polypoites. la est cu locrienii.2. întemeietorul cetății Boia. conduşi de Temenos. Râul Acheloos separa Etolia de Acarnania la vest. redenumind ţinutul Aitolia/Etolia. Dacă le topea focul. ♦ Nimfă care dă numele vulcanului Etna ce domină cetatea siciliană Catania. Eneas a ajuns în Laconia unde a întemeiat. ♦ Cureţii sau Lelegii locuiau în vremuri foarte îndepărtate aceste ţinuturi. Ἤtiς) – oraș în Laconia. Idile.12. Pe el Etna/Aitne (gr. să ancoreze în acest golf.12.4. În drumul său către Sicilia. 3. pâna în ziua de astăzi. 3. Așadar etiopienii nu aveau prin preajmă niciun fluviu și nici oceanul. mai apoi. Apa care țâșnea din muntele Atlas era tulbure și chiar la izvoarele ei se găseau crocodili. Astăzi face parte din oraşul Voies. Arbitrează conflictul pentru supremaţia asupra Siciliei iscat între Hephaistos şi Demeter. Descrierea Greciei. ♦ Se spunea că Boios. Ai[tnh. lat. în apropiere de Messina şi de Catania. Etolia (gr. murind apoi și fiind îngropat aici cu cele cuvenite. iar la sud întalneşte golful Corint. fiica lui Phorbos.3. Etias. urma să-i copleșească nenorocirile.

Poeme astronomice.5. ♦ Eufrat.17. În sudul Irakului Eufratul se întâlneşte cu fluviul Tigru şi ambele se varsă în Golful Persic.1186.7. ♦ Odysseu.29 şi urm. SURSE: Pausanias. ♦ Eroina care dă numele continentului european.. Biblioteca istorică. 25 şi urm. Eujfravth~.78. Theogonia. Eurotas (gr. confundându-şi fiul cu un străin. îndreptând către mare apele ce veneau din câmpie. III.4. pe Prosymna și pe Acraia. 2. 4.60. sfârşind foarte bătrân. 3. 2. Apuleius. el a ajuna în apropierea insulei. Karneῖo~. Scoliile la Platon. Istoria naturală.. Eufrat/Euphrates (gr. i-a urmat acestuia din urmă la tron. 2. situat la o distanță de 15 stadii de Mykene. şi Murat (Eufratul răsăritean). Astăzi Eufrat. Din pricina faptului că şi-ar fi ucis bunicul din greşeală. Euphrates/Euphratis) < fluviu situat în regiunea de vest a Mesopotamiei.. 27. Iubită de Zeus. Homer. a fost transformat în constelaţia Taurului. a fost judecat de către Neoptolem şi condamnat la exil. fiul lui Chalcodon. Ovidiu. 5. Hesiod. Eurotas) – râu în Laconia.3.1. 3. nepotul său. Naraţiuni. Se spune că el ar fi construit un canal.39.1. Mylas. 6.6. Europa / Europe) < continentul european. ♦ A fost stăpânită de Abas. afirmând că râul Asterion ar fi avut trei fiice..836 şi urm. a fost numit Eufrat. 357.l-au luat călăuză Heraclizii în drumul lor către Pelopones. Astăzi Europa. Scoliile la Apollonios din Rhodos. Descrierea Greciei.Plinius. 20. SURSE: Apollodor. A fost căsătorită. 32. sub chipul căruia se ascunsese Zeus. Rhesos. 178.7. Conon. format la confluenţa a două râuri: Kara . 3. aceasta i-a dăruit trei fii: pe Minos. Fabulae. Astăzi Evia. Diodor din Sicilia. Hyginus. dar s-a aşezat la o distanţă apreciabilă de ţărm.2. Elphenor nu a mai putut reveni în Eubea. Eubea a dat numele său întregii părți care înconjura templul. care izvorăşte din zona de sud-vest a muntelui Ararat. Despre fluvii. Euboea) – insulă în marea Egee și prefectură grecească în periferia Grecia centrală. adunându-se mereu într-o mlaștină. lat. Eu[boia. Eὐrwvtaς. ♦ Pausanias menționa că Pelasgos i-ar fi învățat pe cei din Eubea și din Phokida să-și facă tunici din piei de mistreț. Biblioteca. Eubea/Euboia (gr. apoi seama de greşeala făcută.v. În cele din urmă el a plecat în Etolia. Scoliile la Euripide. Metamorfoze. pe Leontophonos. acuzat de rudele pretendenţilor Penelopei. Astăzi Evrotas. lat. la curtea regelui Thoas.35. (Eufratul apusean) care izvorăşte din estul Turciei. Taurul. Hesychios. ♦ Eurotas era fiul regelui Laconiei. 37. 5. dându-şi.4.5. îl ucide şi. cu care locuitorii acelor meleaguri se îmbrăcau chiar și în vremea sa. s-a aruncat în fluviul Medos care. pe Eubea. Odysseia. 2. Elphenor. Timaios. lat. 28 şi Oreste. În partea cea mai joasă a Eubeei se află templul Herei. apoi. de atunci.1.3.2.1 şi urm. Bacchylide. ♦ Munte în Eubea. 2. Metamorfoze. de zeu cu Asterion. Conform tradiţiei mitografice. transformat într-un taur alb cu coarnele de aur. Argonauticele. 2. De acolo a reuşit să-şi adune o armată îmbarcată pe treizeci de corăbii. XII.7. 16. regele Cretei. SURSE: Apollodor. pe Sarpedon şi pe Rhadamanthys.1-2. lat. unde s-a căsătorit cu fiica acestuia. 24 e. s. cunoscute drept doice ale zeiței Hera. 932. Biblioteca. și strănepotul lui Lelex. Europa (gr. 8. Voind să participe totuşi la Războiul Troian. şi i-a dăruit un fiu. Argienii atribuiau numele Eubeei muntelui la poalele căruia se afla templul Herei. 1. Eujrwvph. SURSE: Pseudo-Plutarh.8.

iar de aici fiecare urma un alt drum: Eurotas. messenienii erau singurii îndreptățiți să afirme că ținutul le aparținea.21. După opinia lui Pausanias. Eurytion (gr. Euryteiai (gr. se afla mormântul lui Ladas. iar Cleophilos.1. ♦ Se spunea că locuitorii din cetatea Olenos. care curgea paralel cu drumul. curgând împreună vreo 20 de stadii. După Hecataios din Milet.1. SURSE: Pausanias. care pe vremea lui Pausanias era un loc pustiu. Eubeenii situau cetatea în insula lor. SURSE: Pausanias. 8. SURSE: Pausanias. la întrecerile olimpice.După scurgerea apelor. 3. cununa victoriei. parte integrantă din Eretria. 4. ar fi fost în trecut o cetate care purta numele de Oichalia. vestită pentru ospitalitatea de care se bucurase .3. 54. de unde ieșeau din nou la suprafață. întrucât acolo se aflau osemintele lui Eurytion. 3. Descrierea Greciei. în epopeea Heraclesia afirma același lucru.2. cele rămase au format un râu. iar Alpheios. căruia Eurotas i-a dat numele său. Eὐruteiaiv) – oraș probabil în Eubea.2.18. Eὐruvtion) – ţinut în Eubea. cândva aici eroul Heracles la curtea regelui Dexamenos. pe cel al regiunii Pegai. Descrierea Greciei. În preajma râului Eurotas. primind. ♦ Thessalienii pretindeau că ținutul Eurytion. Descrierea Greciei. ar fi părăsit orașul. cel ce-i întrecea pe contemporanii săi prin iuțeala picioarelor.1.2. drumul Laconiei. Eurotas se întâlnea în Asea cu apele râului Alpheios. în Megalopolis. 7. Eurytionul era dependent de ținutul Skios. retrăgându-se la Peirai și la Euryteiai. până ce amândouă se vărsau într-o prăpastie.2.44.

.

.

.

.

.

situată în teritoriul etrusc. Istoria naturală. oracolul a poruncit ca. 3. 10. motiv pentru care faliscii se considerau de neam argian. ♦ Legenda spune că această cetate a fost întemeiată de către Halesus. Fiind orignar din Argos. pentru a opri molima. Transformări. Era una dintre cele douăsprezece cetăţi ale confederaţiei etrusce. 960. Felsina (lat.. Aici se vorbea un dialect foarte înrudit cu limba latină. Locuitorii se numeau falisci.7. aflată în Câmpia Padului. între care Mantova. 40. cea răpită de Zeus. astăzi Marino. Biblioteca. atingînd cu ciocanul ritual bolnavii afectaţi de epidemie. care fusese întemeiată de fratele său. Negăsid-o şi plictisit să mai rătăcească. Auleste. 178. Silius Italicus. 4. fiul lui Faunus sau al zeului-râu Tibru şi al lui Manto. Phoinix s-a stabilit pe locul viitoarei cetăţi Sidon din Fenicia.1. în momentul în care aceasta trebuia să se lovească singură cu o sabie. 6. i-a vindecat. în sud-estul bazinului Mării Mediterane. fiul lui Poseidon şi tatăl lui Cadmos şi al Europei. lângă altar. Înţelegînd semnificaţia acestui prodigiu. ♦ O altă legendă vorbeşte de o epidemie care devasta cetatea Falerii.109. în Câmpia Padului au mai fost fondate şi alte cetăţi. 695. ♦ Phoinix era unul dintre fiii lui Agenor. un însoţitor al lui Agamemnon sau chiar un fiu nelegitim al acestuia. SURSE: Servius. Eneida. 8. Sacrificul s-a săvârşit până în anul în care sorţii au căzut asupra unei tinere numită Valeria Luperca.73 şi urm. Servius. care ar fi venit în Italia în vremea războiului troian. 50 km la nord de Roma şi la aprox. loc. Numele actual este Bologna. Mantova). a lăsat să cadă sabia peste o junincă de pe o pajişte din apropiere.. Se afla lângă actuala localitate Civita Castellana. Aqua Ferentina) – izvor italic care curge. 7. care se afla pe altar. 723. o milă la vest de vechea Via Flaminia. Apollodor. în Lacul Alban (Lacus Albanus). prin pădurile de lângă Castrimoenium. 10. (v. 411 şi urm. SURSE: Antoninus Liberalis. Comentariu ad.F Falerii (lat.13. 3. SURSE: Ovidiu. care a luat sabia şi a lăsat să cadă un beţigaş lângă ciocanul ritual. Fabule. Consultat. fiica lui Tiresias sau a lui Heracles. istoria acesteia se leagă de eroul etrusc Aucnus / Ocnus. Acesta a părăsit cetatea Perugia. Comentarii la Eneida. Pliniu. numită apoi Bologna.723 şi urm. Fenicia (gr. Valeria a sacrificat juninca şi. format în . Halesus figurează printre duşmanii lui Eneas în momentul debarcării sale în Italia. El a trecut de partea lui Turnus şi a fost ucis de către Pallas. Hyginus. 3. în cele din urmă. Se spune că.31 şi urm.1. în fiecare an. 5. Foinikei`a) – ţinut situat. Agenor şi-a trimis toţi fiii să-şi caute sora. a traversat munţii Apenini şi a întemeiat cetatea etruscă Felsina.352. vărsându-se. Ferentina (lat. 7.285. să fie sacrificată câte o fecioară zeiţei Iunona. la cca. Felsina) – veche cetate din Italia. regiune numită astfel după numele său (Phoinikeia). îndepărtânddu-se. Faste.51. Vergiliu. în Antichitate. Falerii) – cetate din Italia. şi la Bucolicei. a apărut din senin un vultur. Vergiliu. Iubiri.198–199. Apoi. Eneida. După răpire.. ♦ Conform legendei.

Martianus Capella. Potrivit tradiţiei.56. dar şi cu moartea şi cu Lumea Cealaltă. .22. al cărei nume. îi era închinat un altar pe Ianiculum. ♦ Aceeaşi divinitate este şi patroana oraşului Ferentinum. El a umplut casa lui Turnus cu sumedenie de suliţe. De la întemeierea Romei. Cicero. se afla un templu închinat zeului Fontus sau Fons. 1. După ce regele a fost convins să săvârşească riturile de purificare cuvenite. care şi aşa nu-l prea iubeau pe Turnus şi erau gata să-l creadă pe Tarquinius. Despre zei. Sanctuarul său era un loc de cult comun în cadrul Ligii Latine. apoi a fost ocupată de hercini. 51. pe malul drept al Tibrului. Despre legi. s-au înfuriat atât de tare. cu un sens apropiat de cel al zeiţei Ferentina. Titus Livius. colina lui Ianus.22. este necesară moartea ciclică a regelui. ♦ Plutarh povesteşte că odinioară. 52. cel de-al doilea rege al Romei. SURSE: Dionysios din Halicarnas. Numele actual al oraşului este Ferentino.52. acesta fiind înlocuit cu un altul mai tânăr şi mai viguros. ca să se creadă că acesta era gata de o lovitură sângeroasă. împărţise domnia cu el. Numele Aricia este legat de verbul latin arare „a ara”. fiind venerat la Roma ca fiu al lui Ianus. în care începutul şi sfârşitul se îngemănează. a cărui simbolistică tradiţinală trimite la naştere şi la Lumea de Dincolo. Romulus. deoarece. care ridicase glasul împotriva regelui. Împotriva neamurilor. lângă mormântul lui Numa Pompilius. înseamnă „cea care poartă roade”. molima a luat sfârşit. I-II p. Oraşul.45. a fost o aşezare oscă sau umbriană.29. 3.craterul unui vulcan. încât nu au vrut să-l asculte disculpându-se şi l-au omorât.5. ♦ Deoarece. Ca orice izvor. Ch. ♦ Se spune că regele etrusc Tarquinius Superbus i-a făcut pe latinii. cuprindea ceremonii desfăşurate în jurul izvoarelor. pe Via Latina. Sărbătoarea acestui zeu. ♦ Ferentina are şi un alt loc de cult. Porta Fontinalis) – una dintre porţile Romei. Ferentum din Apulia) este aşezat într-o regiune cu pământ foarte fertil.) în dumbrava Ferentina. a roadelor şi a naşterii. a purta”. fostul rege al sabinilor. în vremea lui (sec. de sub pământ. care. legată de câmpii şi de vegetaţie. ♦ Micul fir de apă. oraş aflat la sud-est de Roma. care şi în zilele noastre se numeşte Pădurea Ferentină.46. aflat între Lacul Albanus şi Lacul Nemi (Aka Nemorensis). în vremea primului rege roman. pentru ca bunăstarea să fie asigurată. ♦ Aceasta era o veche zeiţă italică. probabil umbrian. Plutarh spune că asemenea rituri se mai săvârşesc încă. 2. fiind asociată cu puterea civilizatoare a agriculturii.34. în apropierea ei. Latinii. cu rol fundamental în ritualul de schimbare a preotului care nu mai este suficient de viguros pentru a-şi apăra prerogativele şi a-şi proteja tărâmul. deoarece Romulus nu făcuse dreptate.20. unde creştea „creanga de aur”. ca şi alte aşezări al căror nume pleacă de la acelaşi radical (Ferentina din Samnium. a căpătat numele Porta Fontinalis. Erau închinate nimfei Furrina.1. 6. popor sabin. Iniţial. 2. găsind suliţele. zeiţa apei şi a fertilităţii Ferentina. Fontus era zeul izvoarelor. Nunta Filosofiei cu Mercur. peste Roma s-a abătut o molimă. Izvorul poartă numele patroanei sale.50. de la Aricia. aflate la poalele colinei Ianiculum din Roma.„a duce. Nu e exclus ca Ferentina să fie zeiţa unui proces ciclic. o vreme. creat pe radicalul *bher. numită Fortinalia. scufundându-l în apele izvorului. 4. cunoscut acum sub numele Marrana del Pantano. Ferentina este o divinitate a pământului şi a forţelor fertilizatoare. probabil vâscul. răzbunând moartea lui Titus Tatius. SURSE: Arnobius. conducătorul lor. la fel ca aceea a anului. trimiţând tot la fertilitate. însemnând „locul bun de arat”. Este vorba de dumbrava Diananei Nemorensis. Izvorul se afla într-o dumbravă sacră dintr-o vale împădurită. 1. să creadă că erau victima unui complot pus la cale de Turnus Herdonius. Despre limbaa latină. 3. Lucus Furrinae) – pădure sacră şi izvor. dă naştere unui pârâu. aflaţi la Ferentinum. Antichităţi romane. cu un debit încă destul de bogat. de unde izvorăşte. Fontinalis (lat. Varro. poarta zidului lui Servius. Furrina / Furina (lat.

care şi-au introdus propriile practici religioase. Furrina era considerată una dintre Furii. . Despre zei. 17. 7.46. iar sanctuarul ei a fost ocupat de syrieni. 5.45.19. 3.Originea cultului său este foarte obscură. Varro. SURSE: Cicero.84. Viaţa lui C. poate şi datorită rezonanţei numelui. Despre limba latină. În epoca republicană. Plutarh. Gracchus. cultul zeiţei a decăzut. În epoca imperială. 6.

Thersander. convingându-i pe gabieni să-l primescă în cetate. Astfel. la 10 km de comuna Montecompatri. După expediţie.18. ♦ Gabii a dezertat din Liga Latină. ba chiar să îl pună comandant peste întreaga lor armată. Lacus Gabinus. Gabii (lat. Gabavla) – oraş maritim din Syria.1. Cetatea făcea parte din Liga Latină. Descrierea Greciei. Atunci. Gabii ar fi fost întemeiată şi botezată de doi fraţi. au fost crescuţi sau trimişi cînd s-au făcut mari gemenii Romulus şi Remus de către păstorul Faustulus. Gabii avea o poziţie strategică. să participe la expediţie.G Gabala (lat. transmisă de analiştii romani. care şi-au împreunat numele în cel al cetăţii. la sud de Laodikeia. ♦ La Gabii. în timpul expediţiei „Celor şapte” împotriva Thebei. pe Via Praenestina. care beneficia de un templu în care se mai păstra încă un peplos primit în dar de Eriphyle pentru fiul său Alcmaion. Amplasată astfel. situată la 18 km la est de Roma. Jableh sau Jabala. fiul lui Polineikes i-a oferit Eriphylei pieptarul / brâul Harmoniei. fiind astfel o aşezare autohtonă. O altă legendă. ei au primit o educaţie pe măsura rangului lor. astăzi Lago di Castiglione. din care face parte. o altă populaţie italică. care era atunci cel mai mare centru intelectual din Latium. latină.43. Aici. iar pe celălalt Bins. ♦ După Vergiliu şi Dionysios din Halicarnas. Regele l-a trimis acolo pe fiul său. Pausanias. Gabii) – veche cetate din Latium. un turn medieval ridicat pe vechea acropolă a cetăţii Gabii. De aici ei au plecat să întemeieze Roma. Sextus Tarquinius. Polineikes şi-a ucis mama. Astăzi. cel care îi luase pe prunci din locul unde fuseseră aruncaţi de servitorii regelui Amulius sau îi găsise când erau hrăniţi de lupoaică. dell’Osa. iar la est de pârâul Fosso de San Giuliano. ♦ Pausanias menţionează aici cultul nereidei Doto. ar fi fost întemeiată de siculi. 2. care fondaseră o seamă de cetăţi înainte de venirea latinilor. aşezarea se află în districtul Osteria . care a pretins că nu se înţelege cu tatăl său. nume primit de la Castiglione. Alcmaion. deoarece pe unul îl chema Galatus. Cetatea se afla nu departe de un lac format într-un crater vulcanic. Iliada. Italia. pe o peninsulă. 5. Conform legendei. cunoscută în vechime sub numele de Via Gabina. pentru a-l determina pe fiul ei. ambele vărsându-se în fluviul Anio. SURSE: Homer. Lacul este flancat la vest de pârâul Fosso del’Osa. înrudită cu latinii. învăţând totul despre armele greceşti. condusă de regele roman Lucius Tarquinius Superbus. În zilele noastre. cetatea a fost întemeiată de regii din Alba Longa.

florile tuturor crinilor). unde era venerată o reprezentare aniconică a zeiţei Kybele.6. care.24. Gavdeira) – oraşul Gades din Peninsula Hispanică. 53. Comentarii la Eneida. Acest sanctuar se găsea în regiunea muntelui Garganon. Galavxio~) – izvor din Beoţia. 6. Ovidiu. Macrobius. Regele nu a spus nimic şi l-a dus pe sol în grădină. ♦ Legendele din Italia meridională consemnau şi un alt prezicător Calchas decât cel din Mykene.9. a fost iubit de fiica principelui din ţinutul Alesei. Viaţa lui Apollonios din Tyana. SURSE: Conon. 1. fiind ocupată de romani. punând în aplicare instrucţiunile tatălui său. Gange (gr.35. SURSE: Herodian. şi tot aici era îngropat.52. 3. astăzi Cadiz. Faste. apud Photios. care. Galates. SURSE: Pausanias. Garganon (lat. după care cetatea nu a mai opus rezistenţă. Gadeira (gr.Sextus a trimis un sol la tatăl său. cu care a avut un fiu. Despre minunile lumii. Când şi-a dat seama ce a făcut. mai putea fi văzut. ♦ Zeul fluviului. Galaxion (gr. Vergiliu. Scrieri morale. Galativa) – ţinut din Asia Mică ocupat. 2. Calchas din Siris a fost ucis cu o lovitură de pumn de către Heracles. Istoria romană. i-a luat numele şi se numeşte Gange. de gali. Gavggh~. ♦ Se crede că de la acest râu sau de la cel al regelui Gallos şi-au luat numele preoţii Marii Mame. Gallii. (după Fabius Pictor). 1. De la întemeierea Romei. Galatia. 1. 5. în Galatia. afluent al fluviului Sangarios. ed. v. scris pe o piele de bou întinsă pe un scut de lemn. uriaşul cu trei trupuri. în templul zeului Sancus. mai târziu.. SURSE: Diodor din Sicilia. Mai exista un alt Calchas. 409 a. Dionysios din Halicarnas spune că Tarquinius a fost blând cu gabienii.. ♦ La Gadeira locuise Geryon. Plutarh. cunoscuţi pentru practicile lor orgiastice. Ganges. dându-i a înţelege că acesta este răspunsul. Pe mormântul acestuia creştea un copac care lua diferite înfîţişări. Quintus din Galatia (gr. SURSE: Philostratos. Saturnalele.774. deoarece se credea că apele râului erau capabile să provoace elanuri mistice. ca să-l întrebe ce trebuie să facă în continuare. s-a aruncat în apele fluviului Chliaros. SURSE: Galaxios (gr. Descrierea Greciei. 4. cu o lovitură de toiag. cu care a încheiat un tratat.1. ♦ În timp ce Heracles traversa Gallia. Plutarh. Viaţa lui Romulus.17.10. Biblioteca istorică. Garganon) – munte aflat pe ţărmul Mării Adriatice.1 şi urm.. 1. fiul lui Indos şi al nimfei Calauria. Unul dintre primele temple ale Kybelei a fost construit pe malul acestui râu. 79 şi urm. lat. Gavllo~) – râu din Phrygia. a dat numele ţinutului Galaţilor. care trecea pe lângă Pesinunt. beat fiind. s.55 şi urm. 3 şi urm. aflat în Beoţia. Titus Livius. şi în zilele noastre.4 şi urm. . în vremea sa. Acesta. Zonaras. de pe malul Mării Adriatice . a retezat măciuliile tuturor macilor (după alţii. Antichităţi romane. se numeşte Gange. Galavxion) – sanctuar al lui Apollo Galaxios. Etymologicum Magnum. al cărui text. s-a unit cu mama sa. Müller. Gallos (gr. în golful Tarent.13. Ganges) – fluviu din India.53. al cărui mormânt era arătat vizitatorilor la Siris. Servius. SURSE: Proclos. în sanctuarul căruia oamenii veneau să doarmă pentru a-şi cunoaşte viitorul prin intermediul viselor. SURSE: Dionysios din Halicarnas. a nimicit iute toate căpeteniile gabienilor.273.58. Naraţiuni. 3. 54. unde. 34. care. împreună cu boii lui Geryon. Solul s-a întors şi i-a povestit cele întâmplate lui Sextus. 1. de la care provine epicleza lui Apollo (Apollo Galaxios). de atunci. Solinus. Galativa. 7. 3. în Antichitate.

♦ Acesta îşi trage numele de la Pallas. Tot aici şi-ar fi găsit moartea Hippolyt. pe care Egeu îl avusese cu Amazoana Melanippe sau Antiope sau chiar Hippolyte. lângă cetatea Plataia. ♦ Se spune că aici s-a născut Theseu. Locuitorii din Phaselis îi ridicaseră lui Kilabras un sanctuar şi îi ofereau peşti săraţi. iar această poziţie strategică a făcut ca aici să aibă loc trei confruntări armate importante. Acesta se trăgea din Autonoe. Gela) – cetate din sudul Siciliei. şi Aristeu. fiul lui Aigeu / Egeu. Posthomerice. 978 şi urm. iar aceasta s-a răzbunat făcând-o pe Phedra să se îndrăgostească de el.62. Photios. de către colonişti din Rhodos şi Creta. În valea Gargaphia.185. Genethlion (gr. 427. 7. 6.. în Sicilia. dintre care două mitologice: bătălia dintre Theseu şi Pallantizi şi războiul dintre Eurystheu şi Heraclizi. s. Temându-se ca nu cumva Theseu să afle adevărul. oraş aflat la o distanţă de 84 de km. tocmai Gargettos (gr. dar el a refuzat-o. fiind împotriva farmecelor Aphroditei. Gargafiva) – vale şi izvor aflate la poalele muntelui Kithairon din Beoţia. Dintre divinităţi. Gela (lat.. unul către răsărit şi celălalt către apus. 155. şi al Aithrei. fiica lui Pittheu. v. Mâniat îngrozitor. Theseu a vrut să-l pedepsească. SURSE: Athenaios. ♦ SURSE: Callimah. Metamorfoze. Poartă şi astăzi acelaşi nume şi face parte din provincia Castalnissetta. Genevqlion) – loc lângă Troizen. târât de caii carului său. Phedra i s-a oferit tânărului. În schimb. regele Cretei şi a Pasiphaei. 3. Antiphemos. Suidas.61. şi să întemeieze fiecare câte o cetate. Legea. cea de-a doua soţie a lui Egeu. Ch. 110. . iar acesta a fost sfâşiat de cei cincizeci de câini ai săi. id. Istorii. Posthomerice. fiul lui Pandion şi unchiul lui Theseu. El a cumpărat terenul necesar cetăţii de la ciobanul Kilabras plătind cu peşte sărat. zeiţa l-a transformat pe Actaion în cerb. regele cetăţii Troizen (numele s-a păstrat şi în zilele noastre). fiica lui Cadmos.Smyrna. Hippolyt. zeiţa fecioară a vânătorii. pe malul căruia a fost ridicată. Ovidiu. SURSE: Herodot. dar. azi Palini. pe zeiţa Artemis. 1. Actaion a văzut-o îmbăindu-se. Mâniată. ♦ Legenda vorbeşte despre eroul Lakios şi fratele acestuia. Gargaphia (gr. care primiseră din partea oracolului porunca de a merge. v. regele Atenei. Zeul a făcut să iasă din mare un taur furios.. Phedra / Phaidra. zeu care trecea drept tatăl său şi care promisese să-i îndeplinească trei dorinţe. A fost întemeiată pe la 688 a. Phedra şi-a sfâşiat hainele. la izvorul cu acelaşi nume. fiica lui Minos.3 şi urm. Stephanos din Bizanţ. ca pedeapsă pentru faptul că dispreţuise iuirea Phedrei. goală. Qashliv~. fiul lui Theseu. De la mama sa tânărul moştenise pasiunea pentru vânătoare şi pentru exerciţiile fizice. care-l învăţase arta vânătorii. neputând să-şi omoare el însuşi fiul. la hotarul dintre Lykia şi Pamphylia. pe coasta Mării Mediterane. mama sa vitregă. 2. a spart uşa de la camera ei şi a pretins că Hippolyt a vrut s-o violeze. Antiphemos a întemeiat cetatea Gela. Baia lui Pallas. se îndrăgostose nebuneşte de fiul său vitreg. o cinstea în mod deosebit pe Artemis. Se află pe unul dintre drumurile de la Atena spre Marathon. fost Carvati. Comentarii la Lycophron. s.277 şi urm. 645. A fost numită după râul Gela. Garghttov~) – dem attic. o dispreţuia pe Aphrodita. Vergiliu. mai este cunoscut şi cu numele Pallene. Eneida. un mistreţ fioros sau un monstru înfricoşător. 12. Banchetul înţelepţilor. ♦ Se spune că pe aici hălăduia eroul-vânător Actaion. l-a rugat pe Poseidon. ca şi amazoana Hippolyte. pe coata de nord a Argolidei.. fiul nimfei Kyrene şi al zeului Apollo. Tzetzes. El fusese crescut de centaurul Chiron. iar Lakios – cetalea Phaselis.

care continuă muntele Kithairon şi străbate Megarida. 2.7.40. partea de mare ce scaldă ţărmurile sudice ale Atticii şi care. căpetenia Argonauţilor plecaţi în căutarea Lânei de aur. Iniţial. 4. 509. Scoliile la Iliada. Hyginus. tragedie pierdută. Euripide.9. 1. Astăzi.14. unde voia să participe la jocuri. fântâna a fost amenajată în secolul al VI-lea a. iar tânărul. Myrtilos a ajuns pe cer. pentru a o câştiga pe Hippodamia. Descrierea Greciei.752.10 şi urm. Gerania (gr. 8. în carul de luptă. părăsind-o pe Medeia. Fabule. s-a numit Marea Myrto.5. aflat la aproximativ 20 de kilometri de golful Corint. Oreste. 2. Argonauticele. SURSE: Pausanias. În momentul morţii. Viaţa lui Theseu. Caii speriaţi au răsturnat carul. sub forma constelaţiei Auriga (Vizitiul). Geravneia) – lanţ muntos. Biblioteca istorică. 104. Scoliile la Sofocle.1. Sătul de peregrinări şi preferând o prinţesă de origine greacă sălbaticei Medeia. are patru bazine. în sanctuarul său de la Aricia. prin ţipetele lor. Înfuriată. Diodor din Sicilia. şi Medeia. 223. care i-a ars . fiica regelui. ♦ SURSE: Apollodor. Hyginus. Argonauticele.6 şi urm. blestem concretizat în hărţuirea urmaşilor lui Pelops de către Erinii. 27. Yerania. o rochie înveninată. Poeme astronomice. Nu a fost construită. 4. Pausanias. Myrtilos a încercat s-o violeze. originar din Corint. ♦ Şi astăzi poartă acelaşi nume. 84. prin intervenţia tatălui său. Biblioteca.32. Aflând acestea. Hippolit.41. Descrierea Greciei. O variantă a legendei spune că. Pausanias. şi restaurată în perioada imperilă. 2. Fabule. care-i transformase în porci pe tovarăşii lui Odysseu şi îl ţinuse pe erou în mrejele sale vreme de mai mulţi ani) şi i-a oferit tinerei Glauke. ♦ Legenda spune că Glauke sau Creusa era fiica lui Creon. Sofocle. În interior. Myrtilos a aruncat un blestem asupra casei lui Pelops. SURSE: Apollodor. Geraistov~) – promontoriu formând extremitatea sud-vestică a insulei Eubea. Glauke (gr. regele Corintului. de atunci. în defavoarea lui Oinomaos. regele cetăţii Elis. Geraistos (gr. târât cu picioarele prinse în hăţuri. Descrierea Greciei. Ch. de pe malul Lacului Nemi. nişte cocori (geranoiv) i-au semnalat. 993 şi urm.. Myrtilos l-a ajutat pe Pelops să câştige cusa de care.9. ♦ Myrtilos. Oinomaos. regele Colchidei şi fiul lui Helios. 2. lui Megaros. 169 şi urm. după victorie şi după ce Pelops a răpit-o pe Hippodamia. Hermes.46. După moarte. Iason a dorit să o ia de soţie pe Glauke.189. ceea ce l-a determinat pe Pelops să-l omoare.când Hippolyt trecea pe ţărm. că se poate aşeza pe vârfurile acestor munţi. în timpul potopului lui Deucalion. Aici au ajuns Iason.16.775. Apollonios din Rhodos. 2. Apollonios din Rhodos.163. Ibis. care formează hotarul de nord al Greciei. 2.. Pseudo-Ovidiu. Plutarh. înlocuind-o cu o pană de ceară. ♦ Numit astăzi Mendeli. apoi l-a transportat în Italia. 1. Euripide. din care apa poate fi scoasă prin partea din faţă. Epitoma. Scoliile la Iliada. ci tăiată în roca naturală. dar nu şi-a ţinut promisiunea şi l-a aruncat în mare lângă Geraistos. în partea dinspre piaţa de alimente. Pelops i-a promis să-l răsplătească.Astăzi. ♦ A fost numit astfel deoarece.. ca dar dee nuntă. al cărui regat îl primise în dar. Glauvkh) – fântână aflată în vechiul Corint. Diodor din Sicilia. fiica lui Aietes. Phedra s-a spânzurat. 30. Myrtilos a scos pana ce fixa roata carului stăpânului său. 3. a murit lovit de stânci. 2.. fiul lui Zeus şi a uneia dintre nimfele Sithnide. era vizitiul carului lui Oinomaos. Electra. pe drumul spre Sikyon. unul dintre fiii lui Hermes. aceasta a făcut uz de calităţile ei vrăjitoreşti (era nepoata Circei. 1.13. îndreptându-se spre Troizen.73. Se spune că zeiţa Artemis l-a rugat pe Asclepios să-i redea viaţa.

unul dintre cei doi fii care i se atribuie lui Rhadamante. aflată în partea central estică a insulei. a cărui oişte era prinsă cu ajutorul unui nod atât de complicat. ♦ Conform legendei. A fost locuită încă de pe la 2300 a. ♦ Conform legendei. iar în epoca creştină a devenit sediul episcopal al Cretei. Fratele său era eroul Erythros.3. Era aşezată pe râul Sakarya. care a dus-o cu el în Grecia şi a lăsat-o în grija tatălui lui Deimachos.trupul. Metamorfoze. întemeietorul cetăţii Gortyna era Gortys din Tegea. ♦ O altă legendă spune că Zeus s-a unit cu Europa sub un platan din Gortyna. Gortyn sau Gortys.84 şi urm. De la beoţianul Deimachos. celebrul rege Midas. Alexandru cel . regele din Cnossos. Glaukia s-a refugiat la Heracles. Anabasis. Mare. îi era promisă stîpânirea Asiei. din regiunea arcadiană Gortynia. Hyginus. ajuns aici şi aflându-se în faţa nodului. Dionysiaka. oraşul turc Yassihöyük. Gortyna (gr.6. conform oracolului. 2. Nemaisuportând arsura cumplită. desfăcând astfel „nodul gordian”. Fabule. Gordion (gr. în valea Messara şi la nord de muntele Psiloritis. Ovidiu. Gorgwvpi~) – lac din regiunea Corintului.543. 9. Poartă şi azi numele Gortyna. Govrtuna) – veche cetate cretană. 97. Pausanias. cetatea a fost întemeiată.5. ♦ Fiică a lui Megareu şi căsătorită cu Corinthos. Mai târziu. în Beoţia. Gorge.3. SURSE: Arrian. Lacul Gorgopis. iar regele Creon şi-a găsit sfârşitul în flăcări. Govrdion) – cetate din Phrygia şi capitală a acesteia în secolul al VIII-lea a. Ch. Viaţa lui Caesar. 274. Probleme greceşti. ♦ Glaukia era fiica zeului-râu Scamandru din Phrygia. Hyginus. Glauke a căutat răcoarea apei şi s-a aruncat într-o fântână. Celui care l-ar fi desfăcut. aflat în apropiere de Tanagra. fiu pe care Zeus l-a avut de la Europa. Rhadamante era regele din Phaistos şi fratele lui Minos. a scos sabia şi a tăiat frînghia. Geografia. Plutarh. la 45 km de actuala capitală. Heraclion. Corintienii s-au răzbunat pe Medeia omorându-i copiii cu lovituri de pietre. Descrierea Greciei. 35. la aproximativ 70 de mile sud-vest de Ankara. pune întemeierea pe seama reginei cretane Gortyna. acesta a dat numele mamei sale unui râu. Biblioteca.174.8. de atunci. Fabule.. O altă variantă a legendei spune că Medeia însăşi.1. de către regale Gordias. Acolo. care. cetatea a fost întemeiată de către eroul Gortys. SURSE: Euripide. 191. îi poartă numele. ea l-a născut pe Scamandru. 13. SURSE: Plutarh. ♦ O a treia variantă. încât nimeni nu-l putea desface. s-a aruncat într-un lac. Astăzi. Gorgopis (gr. 12. 2. disperată deoarece îi fuseseră masacraţi copiii. unui izvor. De la hainele arzânde ale Glaukei a luat foc şi palatul. întemeietorul cetăţii Erythrai din Beoţia. Nonnos din Panoplios. 41. al soţiei sale. voind să se răzbune şi pe necredinciosul Iason. 1. A fost una dintre cele mai de seamă cetăţi din Creta şi a rămas un centru imporant până în perioada romană. Strabon. Cunoscând prezicerile oracolului. iar pe al său însuşi unui alt râu din vecinătatea cetăţii Tanagra. la comfluenţa cu Tymbris. însoţitorul lui Heracles în expediţia acestuia împotriva Troiei. mama regelui Tauros. a avut un fiu. de atunci. întemeietorul cetăţii Corint. SURSE: Apollodor. şi-a omorât copiii pe care-i avusese cu acesta. Medeia. În citadela din mijlocul cetăţii se afla carul acestuia. Glaukia (gr. ♦ Conform unei alte tradiţii.3. şi a cunoscut cea mai mare înflorire în perioada minoică. în vremurile mitice. care i-a dăruit un fiu. pe care l-a numit tot Scamandru. Akidussa. aruncându-i de pe acoperişul palatului în flăcări. Cum Deimachos a murit în luptă. Glaukiva) – râu din Beoţia. Ch. care s-a numit. ♦ Regele Gordias fusese iubit de către zeiţa Kybele.

a rodit.72. Diodor din Sicilia.185. care încercau să-i ia tronul Mysiei. 8. 4. pe fluviul Peneios / Peneu. şi pe profetul care îi făcuse acea prevestire. Bucolice. care se trăgea din Heracles şi Auge.. fratele lui Phlegyas. 427. s. odată cu aceştia. 2. îndată după naştere (cf. ♦ Conform legendei. aceasta l-a născut pe Lapithes. Calchas şi-a invitat vecinii şi. care coboară din munţii Pindului până la Marea Egee. Homer. luo „a spăla”). Atunci. rege al lapiţilor (v. 6. Guvrtwn) – cetate din Thessalia. Pergamos. Iliada.. Eurypylos luptase alături de troieni.646. 1. fiul lui Ares şi al Chrysei.128 şi urm. rivalul său i-a repetat că nu va gusta din acel vin. Pythicele. 978 şi urm. îi spuneau Gortynios. După moartea tatălui său. s-a înecat şi a murit fără să fi dus cupa la buze. 3.303 şi urm. Eneida.323 şi urm. Gortuvnio~) – râu din Creta. 6. 23.2. Biblioteca istorică. ♦ O altă legendă atribuie numele cetăţii lui Gortyne. Ovidiu. Cei aflaţi mai departe de izvoare. (gr.. Phlegia). ♦ O legendă spune că a fost întemeiată de Gyrton. 34. Quintus din Smyrna. 5. deoarece Zeus fusese îmbăiat acolo. ♦ Conform legendei.3 şi urm.. 14. Gruvnion) – cetate antică din Mysia.322. 9. Grynos a fost atacat de către vecinii săi. Posthomerice. 12.57. Vergiliu. 173. 7. Iubită de Apollo. viţă-de-vie. Scoliile la Apollonios din Rhodos. Biblioteca. Apollodor. Naraţiuni. Astyoche. eroul epoonim al poporului lapiţilor din Thessalia.250 şi urm. fiica lui Peneu şi a Creusei. SURSE: Antonius Liberalis.81. Descrierea Greciei. Transformări.28. Guvrtwn. care fusese coruptă pentru a face acest lucru cu ajutorul unui dar: planul viţei-de-vie de aur. Via a crescut. SURSE: Apollodor. din regiunea Larissa. şi Scoliile ad locum.738 şi urm. Actualul sit se află în apropierea micului oraş Macrychori.266.2. Grynion1 Gyrton (gr. Gortynios (gr. SURSE: Conon. a cărei nimfă era Stilbe.. un profet din apropiere i-a prezis atunci că nu va bea niciodată vin din acea viţă. cu ajutorul căruia şi-a învins duşmanii. Comentarii la Lycophron. pe care Zeus i-l oferise odinioară lui Ganymede. v. cu o dumbravă sacră. 8. gr. ♦ Locuitorii de la izvoare îl numeau Lusios şi spuneau că se numea astfel. Pindar. cetatea a fost întemeiată de Grynos. În momentul în care Calchas se pregătea să bea din cupa plină. 1.6. Grynion2 (gr. Argonauticele. Metamorfoze. fiul lui Telephos.25 şi urm. care străbătea cetatea Gortynion. Hyginus. 2.61.836 şi urm. ucis în faţa Troiei de către Neoptolem. Posthomerice.69 şi urm. Iliada. Tzetzes. 3. după numele aşezării Gortynion. Odysseia. Stephanos din Bizanţ.8. tatăl lui Ixion şi al lui Coronis. 2. care le purtau numele: Pergamos şi Grynion. Gruvnion) – pădure din Mysia.. 12.. 12. 33. s-a făcut vinul şi. în ziua în care trebuia să bea din vinul cel nou.294.platan care mai poate fi văzut şi astăzi. Calchas a început să râdă. o fiică a lui Phlegyas. în care prezicătorul Calchas plantase o . Fabule. fiind trimis la Troia de către mama sa. fiul lui Eurypylos. Scoliile la Iliada 1. Gortynios este considerat râul cu apa cea mai rece. închinată lui Apollo. Grynos a întemeiat două cetăţi.1. el l-a chemat în ajutor pe fiul lui Neoptolem şi al Andromacăi. Comentarii la Vergiliu. 645. În amintirea prieteniei lor.. Homer. Biblioteca. SURSE: Pausanias. motiv pentru care platanul este un copac care rămâne veşnic verde. paharnicul zeilor. sora lui Priam. ♦ La Gyrton se afla un izvor sau o fântână. SURSE: Servius.

la fel ca Adrias (Ἀδρία~ κόlpoς) pentru mare (Marea Adriatică). Pliniu. (H)atria) – numele mai multor cetăţi din Italia. Este socotită. 20. fiindcă primise de la Poseidon darul de a se transforma în orice voia. sub numele Colonia Aelia Hadria.13. în general. Istorii. Pliniu afirmă că numele originar a fost Atria. (H)adria.. alţi autori. De la întemeierea Romei. v. După ce a trăit din resursele furnizate de fiica sa. Varro. purtând în partea inferioară numele Canal Bianco. au fost descoperite într-o parte a oraşului modern Ravegnano.18. pentru cetate. s. la vreo 5 mile de Marea Adriatică.H Hadria / Adria / Hatria (gr. Şi alţi autori. Legenda spune că acesta a tăiat o dumbravă sacră a zeiţei Demeter.161. Unele manuscrise ale lui Titus Livius au Adria. 3. O primă (H)adria se află în Gallia Cisalpină şi este situată între Pad şi Athesis. Totuşi. de dată romană. Titus Livius. S U R S E: Diodor din Sicilia. 5. Plutarh. preum Iustin sau Theopomp. cel care a dat noul nume al ţinutului. AiJmoniva) – vechea denumire a Thessaliei. Istoria naturală. numele Hadria apare în inscripţii. o colonie etruscă. Stephanos din Bizanţ socoate că a fost întemeiată de către eroul grec Diomede. regiune aflată în partea nordică a Greciei continentale. o consideră o cetatea grecească. 3. fiul regelui thessalian Triopas. de neostoit..12. au Atria.. 1. numele unei regiuni din Thessalia.). dar masiva influenţă greacă este mai mult decît evidentă. profitând de acest dar s-a transformat şi s-a vândut .15. v. lat. s. Tacit. Despre limba latină. 16. care l-a pedepsit dându-i o foame chinuitoare. o legendă fără susţinere documentară. Râul izvorăşte din dealurile aflate la sud-est de Lago di Guarda şi se varsă în Marea Adriatică. Dovezile arheologice indică mai degrabă o colonie etruscă. Ruinele vechii cetăţi. o atribuie tiranului Dionysios cel Bătrân. ♦ Ţinutul eroului Erysichthon. Mnestra care. Nu se poate stabili cu certitudine care era forma acestui nume. fiul lui Pelasgos şi tatăl lui Thessalos. 2. Romanii. Biblioteca istorică. ♦ Ţinutuul şi-a luat numele de la eroul Haemon.9.10. înclină către originea ei etruscă.1. nume schimbat în Adria (Ἀδρία) de către greci.33. 9. Un rîu (H)adrias apare la Hecataios şi Theopomp şi corespunde cu mare probabilitate râului numit de romani Tartarus (astăzi partea superioară a râului Tartaro). Iustin. 16. Haemonia (gr. 27.13. JAdriva / JAtriva. Altă localitate cu acelaşi nume (azi Atri) se afla în Picenum. Cea mai veche formă este Hatria şi apare pe monede. A fost reîntemeiată de către împăratul Hadrian. Stephanos din Bizanţ. 5. 20. Epitoma istoriilor filipice ale lui Trogus Pompeius. Etymologicum Magnum. în schimb. apoi. Viaţa lui Camillus. între care şi Pliniu. 22.

273. Euripide. regiune aflată în centrul Peloponesului. 3. care a atacat cetatea Bizanţ. are acelaşi debit de apă iarna şi vara.. Haliacmon/Aloiacmon) – râu din Argos. A participat şi la vânătoarea mistreţului din Calydon. Callimah. 5. fiica zeului-râu Strymon şi a domnit împreună cu ea peste Tracia. Pindar. 12. Metamorfoze. astăzi munţii Balcani. 1127 şi urm. lat. Haimos. 11. luându-şi numele de Zeus şi Hera. îl crescuse pe Zeus care. şi jumătate de Megalopolis.568-587. 1. fiul lui Pelias. în Antichitate. 16.416 ş.17. 14. trimiţând la temperatura scăzută din aceste ţinuturi. unul dintre cei cincizeci de fii ai lui Lycaon. Bucolice.. căreia îi şi era consacrat.3. în Pelopones. SURSE: Ovidiu. fiul lui Pelasgos. Troienele. urm.1. Hyginus. Iliada.88 şi urm.224.. Comentariu la Vergiliu. Imnul către Demeter. 1.. 16. ♦ Ţinut al lui Pirithous. Pausanias.16. se născuse în Arcadia. încercând ca astfel să scape de Iason. 8..317. deoarece Eurytos. Iason şi Medeia şi. 1. Olyntice. 103. a sfârşit prin a se devora singur. Olyntice. ♦ Unul dintre fiii lui Boreas. s-a căsătorit cu Rhodope. 1. s. 484 şi urm. Servius. 1. Această fântână. v. Apollonios din Rhodos. Haemus (gr. a vrut să violeze mireasa. 732. şi cu cuvintele sanscrite himan şi héman. JAliavkmwn. Ei au îndrăznit să-şi instituie propriul lor cult. ei au fost prefăcuţi în munţi (Haemus şi Rodopi). 24. SURSE: Sholia la Pindar..10. 8. Haemoniai (gr.. În Haemonia au poposit.de mai multe ori pentr a-şi alimenta tatăl. ♦ Numele actual: Aliacmon. 326 şi Sholia ad. χειμών. Ai{mo~. SURSE: Apollodor. vechi popor din sud-vestul Thessaliei. Ca pedeapsă pentru acest sacrilegiu. vântul de la miazănoapte. centaurii beţi încercând să le răpească pe femeile lapiţilor.623-697. 5. SURSE: Pausanias. 9. 5. care era.3.31. Athenaios. după ce Pelias a fost omorât de Medeia. JAgnwv) – izvor pe muntele Lycaios din Arcadia. Acesta s-a luptat cu el şi l-a ucis pe muntele care a ajuns să-i poarte numele. 1. regele lapiţilor.210-289.13. 2. făcând rugăciuni şi sacrificii. regele din Iolcos. 24. Biblioteca. Valerius Flaccus.9. 7. Hagno (gr. importantă parte a Greciei continentale. ♦ Ţinut al lui Acastos. AiJmonivai) – cetate din Arcadia.16. Haliacmon (gr. atingea apa cu o creangă de stejar. Haemus) – lanţ muntos aflat în nordul Peninsulei Balcanice (numită.2 şi urm. loc. Ovidiu. Metamorfoze. în . şi Peninsula Haemului). la rândul său. loc.27.18. din apa izvorului se forma un nor şi începea să plouă. 3.346-409. Fabule.87 şi urm. 3. Homer. Argonautice. 2.725-884. într-un loc numit Creteia. ♦ O legendă spune că această cetate a fost întemeiată de către eroul Haemon. lat. împreună cu nimfele Theiosa şi Neda. Acastos i-a urmat la tronul din Iolcos. Cu ocazia nunţii acestuia cu Hippodamia. 47. 10. conform legendei arcadiene. şi al Oreithiei.164 şi urm. după fuga din Colchida. Acastos a participat la expediţia Argonauţilor. Byzas. aceasta. Haemus era un tiran din Tracia. Argonauticele. Banchetul înţelepţilor. ♦ Aici a ajuns Aristeu şi a fost iniţiat în misterele lui Dionysos.59. 294-331. împotriva voinţei tatălui său. Cetatea se afla la aproximativ 2 km.9. ♦ Izvorul îşi trăgea numele de la nimfa Hagno. 16. Nemeene. capitala Arcadiei. Numele pare a avea legătură cu termenii greceşti χεῖμα. 346-409.. Descrierea Greciei. în Tracia.. 8. 4. 14. a avut loc aici celebra luptă dintre centauri şi lapiţi.46 şi urm. ♦ Conform altei legende. 6. Alcestis. imediat. Scolia la Pindar. care reprezenta principala ameninare pentru tronul său. preotul lui Zeus Lycaios. unul dintre centaurii invitaţi la nuntă. Descrierea Greciei. Când ţinutul suferea de secetă. în vremea când aici domnea însuşi întemeietorul cetăţii. Stephanos din Bizanţ. 448 şi Sholia ad. ca şi fluviul Istros. ♦ O legendă spune că un locuitor din Tirynt cu acest nume.

JAliavrto~) – cetate din Beoţia. Se spune că. frate cu Glaucos. se numea Carmanor.1094. 2. ♦ Strabon povesteeşte că. Cum regele cetăţii Orchomenos. în zilele noastre. el le-a lăsat regatul moştenire.1. la un concurs muzical au participat Eunomos din Locri şi Ariston din Rhegium. mai târziu. La Locri se afla odinioară o statuie a citharedului Eunomos. Apoi au întemeiat două cetăţi. Râul se varsă în golful Thermaic şi. a acceptat. Descrierea Greciei. Numele actual este Alice. SURSE: Pausanias. J{Alex) – mic curs de apă aflat în sudul regiunii Bruttium. SURSE: Conon. Războiul peloponesiac. 3. Descrierea Greciei. Caecinus. în vreme ce acelea de pe malul locrian sunt cântătoare. reprezentat cu o cigală pe citheră. cetatea a fost întemeiată de (H)almos. Halex (gr. Fluviul a luat. ♦ Numele actual este Aliartos. s-a aruncat într-un fluviu care. Scoliile la Iliada. Scoliile la Apollonios din Rhodos. 2. fiul fluviului Kephissos şi ai Euippei. 341.7. din prefectura Viotia (Boiotia) şi este situată la 109 km. la fel ca alt râu din Bruttium. ale căror elitre rămân mereu uscate. Strabon. 268. Eustatios. regele cetăţii Orchomenos. de atunci. El leagă de acest fapt o poveste cu răsunet în Antichitate. prin aceasta. căsătorindu-se cu Ino. fiul lui Pandion. 3.4. Titus Livius. 9. între Locri şi Rhegium. de Atena. dar ruinele antice se află cam la o milă de satul Mazi. La Haliartos se află un heroon al lui Kecrops. formând legătura dintre cele două cetăţi. JAlmovnh~) – mică cetate din Beoţia. Athamas. 5. care i-a adus omagiu cetăţii sale înălţând statuia cu cicada. Haliartos şi Coronos i-au predat puterea de bunăvoie. susţinea că nu ar trebui să i se permită participarea la un concurs de cîntec unei persoane care provine dintr-o cetate în care nici măcar cicadele nu cîntă. SURSE: Caesar. Eteocles. SURSE: Pausanias.. victoria i-a revenit lui Eunomos.33. numită ulterior Olmones.cursul unei crize de nebunie. Athamas.53.5: Pseudo-Plutarh. Comentarii la Homer. când Presbon.1. unul dintre copiii lui Phrixos. Explicaţia pare să fie una naturală: malul locrian este însorit şi uscat. s-a întors din Colchida şi a ridicat pretenţii asupra regatului bunicului său. din Italia. să îl crească . Un sat a luat numele de Halmones. Dar mai târziu. p. se numeşte Aliacmon. Haliartos şi Coronos erau fiii lui Thersander şi nepoţii lui Sisif. 9. fratele bunicului lor. ♦ Conform legendei. acesta are o particularitate deosebită: cicadele de pe malul dinspre Rhegium sunt silenţioase. numite Haliartos şi Coroneia. în plus. Theogonia. 3. 34. 27. era un fiu al lui Okeanos şi al lui Tethys. (H)almones (gr. De la întemeierea Romei.10. 37. iar din acest sat s-a dezvoltat cetatea. 6. fiul lui Athamas dus în Colchida de berbecul cu lâna de aur.503. Thukydide. Hesiod. ♦ Cetatea a fost întemeiată de Athamas.1. s-a numit Inachos. 18. care izvora din munţii Tymphai.9. {Alo~) – cetate din Thessalia. regele beoţian din Coroneia. numele celui înghiţit de apele sale. Ariston a pretins că strămoşii săi erau dedicaţi lui Apollo şi că Rhegion fusese întemeiat de colonişti de la Delphi. până atunci. Haliartos (gr.1. Ornytion şi Thersander. Haliacmon. Despre fluvii. ♦ La fel se numea şi un râu din Macedonia. Geografia. unul dintre fiii lui Sisif.36.99. aflată în mijlocul Văii Copais. iar. ♦ Numele cetăţii este legat de legenda Lânei de Aur. i-a cedat lui (H)almos o mică parte a ţinutului său. fiica lui Cadmos şi sora Semelei. 42. Naraţiuni. Cu toate acestea. Argonauticele.3. numit azi Vistritza. (H)alos (gr. Pentru a-şi atrage juriul de partea sa.34. Despre războiul civil. râul-zeu din Macedonia. îşi pierduse toţi fiii. propice pentru cîntecul cicadelor. regiune din nordul Greciei continentale. pe cînd celălalt mal este umbros şi umed.

Ostracizat din Beoţia ca urmare a acestei crime. să îi dăruiască orice îi va cere.. fie că Zeus şi-a trimis vulturul să-l răpească. SURSE: Apollodor. 7. pierdute Frixos şi Ino. JArpavgh) – cetate din Mysia. Eschil. 7. 946 şi Scoliile ad.86. Italia. Şi locul răpirii este contradictoriu. Apollonios din Rhodos. 9. Athamas a ajuns să rătăcească.5.265. Odysseia. Mai tîrziu. animalele au fugit. Halos Pyrgos (gr. Tusculane. Ganymede era abia adolescent şi păzea turmele tatălui său în munţii care înconjurau cetatea Troiei.26. 3. {Alu~) – fluviu din Peninsula Anatoliană. Descrierea Greciei.195 şi urm. Ovidiu. Euripide. 4. Catasterisme. mare. 1-4.2. unde cetatea Harpage evocă. Diodor din Sicilia. i-a respectat dorinţa şi i-a dat drept reşedinţă ţinutul Sinope. prezicere care spunea că moartea i se va trage de la . prin numele său. căruia i-adat numele de Athamantia şi în care a întemeiat cetatea Alos sau Halos. funcţie în care îi luase locul Hebei. 4. Cicero. după moartea mamei. lăsâdu-i prada. Ino l-a ucis pe celălalt fiu. regiune din Asia Mică. Comentarii la Homer.. Se spune că a dat numele său unui loc şi unei cetăţi din Etruria („Turnul Mării”). trag. care se îndrăgostise de ea.7. Hera l-a făcut pe Athamas să înnebunească şi să-l omoare pe unul dintre fiii pe care îi avea cu Ino. 11. Argonauticele. 6. 1. 44.6. numiţi de hitiţi Maraššantiya. ♦ Numele zeului-râu Halys este legat de legenda nimfei Sinope. Astăzi. Diodor din Sicilia. scholia la 9.3. 2. când a fost răpit de Zeus şi dus pe muntele Olymp. Pentru că astfel se împlinise oracolul. Hyginus. trag. Biblioteca.134. Diodor din Sicilia. cel mai lung fluviu al Turciei. Legenda este menită să explice prezicerea făcută eroului. Întrebând oracolul unde ar fi trebuit să se stabilească. loc. Ea i-a cerut să îi cruţe virginitatea. p.. 3. 4. 24. Strabon. fie că Zeus însuşi a luat chipul vulturului. Biblioteca istorică. 3.1. el fiind muntele Ida din Troada. fiica lui Hypseu. {Alo~ Puvrgo~) – loc şi cetate din Etruria.23. mai figurează drept răpitori Minos.4.2. Argonauticele.20. Earchos.1-2. fiul lui Tros. SURSE: Apollonios din Rhodos. pierdută Athamas. SURSE: Apollodor. sevea drept paharnic al zeilor. Sofocle.736. 34.74. care l-a transformat în cal şi l-a ţinut lângă ea până a murit de bătrâneţe. Apollonios din Rhodos.11. Geografia. În cea de-a doua vizită a lui Ulise/Odysseu la Circe. Biblioteca istorică. 3. Fabule.6. a găsit nişte lupi care devorau o oaie. Poeme astronomice.47. 9.3.115. fiica lui Zeus şi a Herei. nimfa a cerut acelaşi lucru şi lui Apollo şi zeului-râu Halys. Kizilirmak „Râul Roşu”. El era considerat cel mai frumos dintre muritori. ideea de „răpire” (gr. Atunci. în Odysseia. Historia nouă. pe care Zeus îl încredinţase acesteia.5-8. În Olymp. zeiţa tinereţii. Euripide. i s-a răspuns că trebuie să se oprească acolo unde fiarele sălbatice îi vor da să mănânce. 1. slujitoare şi însoţitoare a zeiţei Circe. Zeus. 4.9. legat de jurământul făcut. În legătură cu răpirea. SURSE: Homer. Biblioteca istorică. 4. Când a sosit în Thessalia. 9. Mânioasă. pierdută Athamas. un loc din Eubea sau din Mysia. Harpage (gr.pe micul Dionysos.24. 1. ♦ Hals (a{l~ "mare") era o vrăjitoare de origine etruscă. există mai multe variante: fie că a fost răpit de Zeus. Athamas s-a stabilit în acel ţinut. Troienele. Eustatios.9.12.6. ♦ De acest loc se leagă legenda lui Ganymede. Metamorfoze. Halys (gr. Ptolemeu Hephaistion. Melikertes.21. Pausanias. strămoşul troienilor. 2. 22. Tantal sau Eos (Aurora). trag.72. La vederea sa. şi s-a aruncat în mare cu trupul lui în braţe.229. eroina eponimă a cetăţii pontice Sinope.481 şi urm. Comentariile la Lycophron. 2. harpazo „a apuca”). Aceasta obţinuse de la Zeus. muntele Ida din Creta. 26. Acolo s-a căsătorit cu Themisto. Biblioteca.23. 1. Eratosthene. Argonauticele. 822. Tzetzes. acesta a căutat-o pe vrăjitorea Hals.

în căutarea Lânei de aur. Phineu îi arătase lui Phrixos. de atunci s-a numit Harpis. în faţa insulei Samothrake. Lucian din Samosata. regiune din Grecia continetală. Fiii înaripaţi ai lui Boreas. atunci cînd încerca să mănânce.6. astăzi Vilizeico. 5. Stephanos din Bizanţ. carea vea daruri de prezicător. 4. 1. ♦ Numele său este legat de legenda lui Phineu. regele Traciei. 210 şi urm. Tzetzes. Argonauticele. Pausanias o menţionează pe Harpin(n)a alături de surorile ei.73. abuzând de darurile sale de prezicător. ♦ Eleenii spun că oraşul a fost întemeiat. SURSE: Diodor din Sicilia. 31. La rândul lor. SURSE: Apolodor.8. În faţa cetăţii Theba.2. 3. de unde nu s-a maai întors. fiul zeului Ares. Baton a avut soarta stăpînului lui. şi al uneia dintre naiade.8. Biblioteca istorică. Soarele. demoni înaripaţi care îl chinuiau în toate felurile. în momentul în care a fost lovit de un vrăjmaş.15. Homer. Argonauticele. ♦ Conform unei alte tradiţii.10. Strabon.283. 149. indignat. 2. O variantă a legendei spune că prima dintre ele. Harpis (gr. 271.2. Harpin(n)a (gr. harpe „un soi de iatagan”) sau Eurytoe. JΑrπί~) – râu din Pelopones. furându-i mâncarea sau spurcându-i-o cu excrementele lor. Helios. Pausanias. Biblioteca. {Arpina) – cetate din Elida. Iliada.22. Destinul voia ca Harpiile să nu poată muri decât dacă ar fi fost prinse de fiii lui Boreas. care. Bibloteca.6. 10. Fabule. {Ebro~. să-i ceară sfaturi în legătură cu drumul pe care îl aveau de urmat.225. Cealaltă a ajuns până în insulele Echinade. 2.23. 13.3.. tatăl celebrei Hippodamia. însoţite de tatăl lor.105.1. conducătorul carului de luptă al lui Amphiaraos eroul din Theba. în timpul urmăririi.1697. care izvorăşte din munţii Scomios şi Rodopi şi se varsă în Marea Egee. SURSE: Apollodor. fiul lui Athamas călare pe berbecul cu lâna de aur. 3. lat. Moartea lui Peregrinus.8. Aigina. 1. Geografia. aceştia ar fi trebuit să moară dacă nu ar fi reuşit să le prindă. Oinomaos a dat cetăţii numele mamei sale. 14. 1089. lângă Ainos. preferase cândva să trăiască mult timp cu preţul ochilor săi. s. Baton s-a retras în cetatea Harpyia din Illyria. le-au urmărit şi le-au forţat să zboare. Metamorfoze. Pausanias. de către Oinomaos. s-au dus la Phineu. cînd Argonauţii au pornit spre Colchida. iar mai tîrziu copiilor lui Phrixos drumul înapoi spre Grecia. drumul spre Colchida. Harpyia (gr. şi de Zeus. Tygris. Comentariile la Lycophron. care se varsă în fluviul Alpheios. 6. {Arpuia. Harpin(n)a (de la gr. 34. Pindar.43. Hyginus. Descrierea Greciei. devenind orb. 5. 20. Evros . unul dintre urmaşii lui Melampus. De aici numele căpătat de acestea: Strophade sau Insulele Întoarcerii. 224. Hebros (gr. Hebrus) – principalul fluviu din Tracia. Imnul homeric către Aphrodita. O altă tradiţie spune că pedeapsa lui Phineu avea o altă cauză: {Arpuia) – cetate din Illyria. Hygin.17. 3. Olintice.265 şi urm.2. Apollonios din Rhodos. Nemeiea. fiicele zeului-râu Asopos. îl pedepsise trimiţându-i Harpiile.. Ovidiu.4. Fabule. fiind înghiţit de pămînt. Asopos. ca şi altarele de acolo.1.11. Se spune că Phineu. Pausanias. ♦ Azi. după moartea lui Amphiaraos. cu toţii formând un grup statuar donat de cetăţenii din Plyasia şi aşezat în templul Hippodamiei din Olympia. Corkyra şi Thebe.6. 5. Poeme astronomice. el le dezvăluise oamenilor intenţiile zeilor. Descrierea Greciei. Scholiile la Apollonios din Rhodos.21.29. Descrierea Greciei. aflată – după Lucian din Samosata – la aproximativ 3 mile de Olympia şi nu departe de râul Harpinates. Tzetzes. 10.. De aceea. regale cetăţii Pisa din Elida. 11. Phineu a acceptat să-i ajute cu condiţia ca aceştia să-l scape de Harpii. 2.232 şi urm.22. a căzut într-un râu din Pelopones. Zethes şi Calais. Comentariile la Lycophron. ♦ De acest loc se leagă legenda lui Baton. v.

45a. ♦ O altă legendă vorbeşte de Cassandros. care i-au ajutat pe zei în lupta lor împotriva Titanilor. Biblioteca. Femeia a jurat că va aduce o jertfă lui Zeus. şi-a păstrat forma. 6. Se întinde între lacul Copais şi golful Corint.317. dar Hebros. regele Traciei. 1. fr. Helicon (gr. fiica lui Hellen. lovit de o furtună. SURSE: Ovidiu. Ei i-au ajutat pe locuitorii cetăţii Olympia („olympienii”) să lupte împotriva Titanilor şi să-i alunge din regiunea lor. fiii lui Uranos şi ai Gaiei. pe urmele fiului său. a purtat numele tânărului. Din apele însângerate a crescut o plată numită harpă. lat. Hecale) – dem din Attica. Biblioteca. harfa acestuia. Apare ca o continuare a Parnasului. se numeşte Zagora. v. cind s-a întors la coliba bătrânei. Respinsă. Eneida. Callimah. Despre dans. . Comentariu la Vergiliu. sau cu Cranae. Theseu a prins taurul. care. SURSE: Apollodor. trecând peste voinţa fiului său.101 şi urm. când acesta a venit după bivolul de la Marathon (probabil tatăl Minotaurului). în schimb. Servius.sau Mariţa. Haemus). dacă Theseu va prinde taurul. Văzând că nu poate scăpa de mânia tatălui. Cartea râurilor. JElikwvn. s. Hecatoncheirii apar ca fiinţe uriaşe. Înnebunit de gelozie. Hecale. 8. îşi petrecea timpul cu sportul şi vânătoarea. şi s-a căsătorit cu Demasippe. Briareu şi Gyges). cu sabia scoasă. regiune aflată în estul Traciei. şi al Rhodopei. ocolind-o ca pe o Furie. aflată pe malul Tibrului. a fost sfâşiat Orpheu de către femeile trace şi este adesea menţionat în legătură cu cultul lui Dionysos.111 şi urm. Hesiod.. care. {Aibro~. care locuiau în cetatea macedoneană Hecatoncheiria.. din voia lui Apollo. lat.1. SURSE: Apollodor. Trupul dezmembrat a luat forma unui dragon. şi izvorul Hecatoncheiria (gr. dar. plasat chiar deasupra golfului Corint.. Ovidiu. în timpul ceremoniilor închinate lui Dionysos. Hebros. Ἑkatogceivria) – cetate imaginară din Macedonia. identificată de Ovidiu cu Cardea. Helernus) – dumbravă sacră. Theseu a instituit un dem. 45b dat de Scoliastul lui Theocrit. azi în nordul Greciei şi în sudul Bulgariei. 1. JEkavlh. Stephanos din Bizanţ. Zeu-fluviu din Kiconia. ♦ Pe malurile acestui fluviu.9. ♦ Oraşul modern se numeşte Ekali. 2. Helicon) – munte în regiunea Thespiai din Beoţia. tovarăşa lui Ianus. Cassandros s-a năpustit în pădure. Hecale (gr. 20.87 şi urm. unde pontificii aduceau ofrande. locuită de Hecatoncheiri. şi divinitatea acestuia. de atunci. rege al Traciei. Aceasta oferea pruncilor şi copiilor o băutură care le asigura protecţie magică împotriva Strigiilor. Lucian. Faste. Palaephatos. şi a adus-o în casă. care l-a primit în casa sa şi l-a îngrijit pe Theseu. Metamorfoze. probabil lâgă Marathon. În cinstea ei. 57. Theogonia. scoate sunete ca o harpă adevărată. de vreme ce se spune că şi-a luat numele de la o femeie bătrână. ♦ Muntele Helicon din Beoţia era considerat sălaşul muzelor. ♦ Dumbrava era dedicată nimfei Carna. fiica lui Atrax. ♦ Deşi. care şi-a repudiat soţia. Incredibilele. aceasta murise. Hebros s-a aruncat în apele râului Rhombos. fiul boreadului Haemus (v. pe Crotonike. ♦ Astăzi..1. ci oameni. interpretările . Helernus (lat. Numele său înseamnă „Cel sinuos”. fiicele lui Zeus şi ale Mnemosynei (numite cu epitetul „Heliconiene”). din aceeaşi generaţie cu Ciclopii. şi urm. Heroide. de obicei. Timotheos. femeia l-a acuzat pe tânăr că a atentat la castitatea ei.1. înzestrate cu o sută de braţe şi cu cincizeci de capete. 6. ♦ Fluviul îşi trage numele de la eroul Hebros. euhemeristice nu îi consideră fiinţe uriaşe. fiica zeului-fluviu Strymon. De aici izvorau apele inspiraţiei poetice. Mama vitregă s-a îndrăgostit de acesta şi a început să-i trimită scrisori. SURSE: Alceu. despre care se spunea că îl inspira pe cel care bea din apele sale. Se cuvine menţionat izvorul Aganippe. trei la număr (Cottos. 147 şi urm.

9. datorită formei sale alungite se mai numea Macris (cf. să-şi pedepsească fiul. 23. care a convins femeile să prăjească grâul. Poseidon a transformat-o în zeiţa acelei mări. acest berbec fermecat care să-i salveze copiii. Antichităţi romane. atrasă de fizicul lui Phrixos. cetatea a fost întemeiată de către Hellen. doi sau chiar trei fii: Paion. jHllevsponto~. pentru a nu încolţi.29. Servius.1. Helle. care guvernează anotimpul în care se seamănă grâul. soţia lui Menelaos. eroul eponim al Phthiotidei (v. cu porunca de a-i duce copiii cât mai departe cu putinţă. şi a zeiţei-nor Nephele.98. Geografia. trebuie sacrificaţi cei doi copii pe care Athamas îi avusese cu Nephele. Ino îl semănase prăjit şi fusese cauza repudierii celor doi copii. ♦ O altă legendă vorbeşte de iubirea tainică dintre tânărul Leandru / Leandros şi frumoasa Hero. 1. l-a acuzat pe tânăr că a violat-o. Edonos şi Almops). ♦ Numele ei provine de la cel al Elenei. care se pare că a locuit aici. întinsă de-a lungul coastei de răsărit a Atticii. SURSE: Apolodor. Comentariu la Vegiliu. fiii lui Eol. Stephanos din Bizanţ. Atunci. luându-i pe spinare şi ducându-i pe sus depate de altarul de sacrificiu. Aceasta este lâna după care este trimis Iason. Hellespontus) – braţ de mare cuprins între Sigeion şi Chersones. 2. Helle. Istorii. unde a sacrificat berbecul lui Zeus şi i-a dăruit lâna de aur regelui Aietes. Astăzi. În timpul zborului. Fqiva. cândva. Dionysios din Halicarnas. la care poate a contribuit şi gelozia lui Ino.macros „lung”). ♦ Numele de azi este Macronisi. 9. dar Ino i-a cumpărat pe soli. ♦ Aici se afla izvorul în care s-a oglindit Narkissos / Narcis şi a fost „inspirat” de propria sa frumuseţe. Cretheus i-a cerut fratelui său.22. Berbecul (Aries). Bucolice. care a aşezat-o într-un copac. Cretheus şi Athamas erau. Tracia de Mysia.Hippocrene. Se zice că zeiţa Nephele a transformat berbecul care i-a salvat copiii într-o constelaţie. Phthiotida). Când Athamas a repudiat-o pe Nephele şi s-a căsătorit cu Ino. ♦ Conform legendei. Atunci.1. {JEllena) – insulă alungită. Paion (după alţii. Cretheus s-a căsătorit cu Demodike. l-a avut drept fiu pe Hellen.197. mai slabă. pentru a dobândi roade. condamnând ţara la o secetă cruntă. care porneşte expediţia Argonauţilor. regele Arcadiei.5..17. prin intermediul lui Hermes. s-a îndrăgostit de el. care au anunţat că oraculul spusese că. Hesiod. Comentarii la Homer.8. despărţind Marea Marmara de Marea Egee. SURSE: Strabon. Phrixos şi Helle. Phrixos a ajuns în Colchida. Descrierea Greciei. fiica lui Iros. Herodot. v. Descrierea Greciei. ♦ Muntele era totodată şi una dintre reşedinţele lui Apollo şi Dionysos. fiul lui Phthios. zeiţa s-a retras în ceruri. Biblioteca. ♦ Este locul în care a căzut.1. între alţii. fiica regelui beoţian Athamas. La rândul său. Tzetzes. căsătorit cu Chrysippe. Helle i-a dăruit lui Poseidon un fiu. Pausanias. care a întemeiat cetatea Hellas din Thessalia. 2. ♦ După alţii. fie al lui Poseidon şi al nimfei Larissa din Thessalia. 1. Theogonia. de la Thoricos până la Sunion. apărut în urma unei lovituri de copită a calului Pegas. Pausanias. Negăsind satisfacţie pentru pasiunea ei. Hellas (gr. 481. strâmtoarea Dardanele. Hellena (gr. Imnul homeric către Poseidon. după căderea Troiei. zeiţa a trimis. de pe spinarea berbecului cu lâna de aur. Numai că Nephele a trimis berbecul cu lâna de aur. Comentariile la Lycophron. p. {JElla~) – cetate din Thessalia. preoteasă a Aphroditei. a căzut în apa care s-a numit de atunci „Vadul Hellei” sau „Marea Hellei”. Athamas. 320. SURSE: Callimah. păzit de un balaur veşnic treaz. regiune din Thessalia. Aitia. care.24. În fiecare . Eustatios.35. 3. gr. înainte de a-l semăna. Hellespont (gr. s. Acesta era fie unul dintre fiii lui Lycaon. acel grâu pe care. A fost consulat oracolul din Delphi. Ca fiu al lui Achaion.

19. din apropierea muntelui Taygeos. SURSE: Homer. ♦ Numele Dardanele vine de la eroul Dardanos.189. Descrierea Greciei. înhămând nişte cai la un car şi punându-i să-l tragă şi reproducând. la marginile Oceanului (Okeanos).11. 3. zeiţa. Templul mai este cunoscut şi sub numele de Theseion. Gaia. fiica titanului Atlas. Descrierea Greciei. fetele s-au aruncat de pe Acropole. atunci când Hephaistos. Hephaistion (gr. pe care a aruncat-o pe pământ. numit Erichthonios (gr. Din amestecul sămânţei de foc cu pământul s-a născut un prunc. JHfaivstion) – templu aflat în vârful colinei Colonos Agoraios. 21. numit „Pasagerul”. răspunde aceluiaşi vis . de la Abydos la Sestos. rege mitic al Atenei şi inventator al cvadrigei. Aglauros şi Herse au deschis coşul şi au găsit acolo un şarpe (sau un prunc înconjurat de şerpi). aflată pe ţărmul asiatic al strâmtorii. cu formă de şarpe sau numai cu extremităţi serpentiforme. Odysseia. 2. în partea de nord-vest din Agora. întemeietorul cetăţii Dardania. în timpul cărora el conducea un car. Aglauros. Cuprinse de nebunie. Pythiace. 6. 1-4. pământul.561. e[ri~ „vrajbă”. Înglobat mai târziu Hadesului htonian.2. SURSE: Apollodor. Loc edenic. iar Leandru.6. având alături un personaj înzestrat cu scut şi coif cu trei panaşe. SURSE: Pausanias. 44. poporul s-a numit troian. găsind pe ţărm trupul neînsufleţit al iubitului său. imaginea cursei Helos (gr. a întemeiat. iar cetatea a primit şi numele Troia. Pandrosos şi Herse. Scoliile la Pindar.9. Athena. Împinse de curiozitate. ♦ Conform legendei. întemeietorul templului Athenei de pe Acropole.20. Tros. în care rânduieşte înţeleptul Rhadamante / Rhadamanthys.noapte. Descrierea Greciei. înainte de a fugi. astfel.3. Biblioteca. A fost cucerită de dorieni. 4. Hero s-a aruncat din turn în apele mării. 8. Pentru faptul că a fost cel dintâi dintre muritori care a ştiut să imite tehnica lui Helios.5. la început. care. Leandru trecea înnot Hellespontul. regatul s-a împărţit în două: Ilion şi Dardania. Pausanias. {Hlo~) – cetate din Lacedemonia. a murit. Ilos. deşi este dedicat divinităţilor Hephaistos şi Athena. fie a şters-o cu lână (gr. Helysia (gr. îndrăgostit de ea.7.288. e[rion „lână”). interzicându-le să-l deschidă. Catasterisme. În ruine încă din vremea lui Pausanias.24. scârbită. fie a acoperit-o cu pământ.481-542. o altă cetate. Ovidiu. acest loc al fericirii. fiicelor lui Kecrops. sub numele Troia. rătăcindu-se. Într-o noapte. dar plasat. la poalele muntelui Ida. n-a dorit copilul şi i l-a dat Athenei. ca Insulele Fericiţilor (Makavrwn Nh`soi). Pausanias. Lui i se atribuie instituirea sărbătorilor Panathenee. Fabule. 4. mai adesea. JHluvsia pediva) – Câmpiile Elisee. Geografia 9. Fiul lui Tros. cqw`n „pământ”). Sămânţa zeului pe cale de a-şi împlini dorinţa a căzut pe pământ.20. o furtună a stins lampa lui Hero. Poeme astronomice. l-a respins cu violenţă şi s-a refugiat în Hephaistion. A doua zi.1-2. 19. cetatea a fost întemeiată de Helios. închizându-l într-un coşuleţ. fiul lui Zeus şi al Pleiadei Electra. 3. zeiţa-fecioară. Erichthonios a devenit ocrotitorul Acropolei. soarele. 4. 4.47. orientându-se după o lampă aprinsă de Hero în turnul în care locuia. situată pe malul mării. l-a încredinţat.4.53. Dionysiacele. Atunci. 1. Hyginus. Nonnos din Panoplios. Unele variante ale legendei spun că. în Atena. Erathostene. De la nepotul lui Dardanos. promis eroilor şi oamenilor vituoşi. cunoscută însă. 1.. în vecinătate. Locuitorii cetăţii au fost cei dintâi sclavi publici ai poporului lacedemonian şi cei dintîi care au purtat numele de hiloţi. ♦ Se spune că Hephaistion se numea locul din Attica în care s-a refugiat Athena. Biblioteca istorică. a încercat s-o posede. cel mai tânăr dintre fiii lui Perseu. Strabon. Metamorfoze. Diodor din Sicilia. numită Ilion.

Acel mormânt a fost dărâmat de Theron. Hyginus. ♦ O variantă din Argos o consideră pe Chtonia fiica lui Colontas. SURSE: Antoninus Liberalis. Apollonios din Rhodos. Zeus l-a transformat într-o constelaţie (Auriga sau Vizitiul).2. Acolo însă a murit. Hephaesti montes) – munţi din Lykia. Comentariile la Lycophron.433. 1.. Când Persephone a mutat din loc stânca. în fruntea unei armate. Biblioteca. 166. la un moment dat. 24.15.3. 1643. Herodot. ♦ Numele acestei cetăţi se leagă de mitul lui Dedal şi al Labirintului.1. Când Demeter venise în Argolida. Dedal a ajuns în Sicilia..1. Demeter) o avea tovarăşă de joacă pe nimfa Herkynna.30. Elian. Fabule. 34. 13. Pausanias. .2 şi urm.2. 1301. în care exista un templu închinat zeiţei Demeter. Soldaţii cretani care veniseră cu el.5. Pausanias însă îi derivă numele de la e{rko~ „laţ de prins păsări”. şi sora lui Clymeneu. 3. 3.4. Biblioteca. care se varsă în Lacul Copais.9. 31.8. Văzând acestea. 42. SURSE: Pliniu. Istoria naturală. L-a găsit la regele Cocalos. ♦ Persephone (după alţii.1087.13. 4. 46.1564 şi Sholiile ad. despre care se spunea că fusese ridicat de însoţitorii lui Minos în amintirea regelui lor. Hephaistos. Strabon. fiica lui Trophonios. Minos. JErkuvnna) – izvor din Lebadeia. ea a întemeiat în cetatea Hermione un templu închinat zeiţei Demeter. 18. iar focul este hrănit de ploi.5.530. 1.1.4. cu ajutorul aripilor confecţionate din pene de păsări şi ceară. încep să ardă. 3. 7. 16. Urna cu cenuşa lui Minos a fost atunci adusă în Creta.171 şi urm. Tzetzes. 12. 9. au evadat din labirintul cretan... 5. 8.2. 4. Hyginus.53. JErakleiva Mivnoa) – Cetate din Sicilia. la îndemnul lui Dedal. Atunci.. Apollodor.1.44q.25. iar Chtonia a fost dusă la Hermione. Imnul către Zeus. în momentul întemeierii cetăţii Agrigent. Descrierea Greciei.170 şi urm. la 3. loc. Biblioteca. era un sanctuar consacrat Aphroditei.. la Camicos (numit mai tîrziu Agrigent). 4. râurile şi nisipul din albiile apelor. 2.5.3. Transformări. Scoliile la Callimah. Descrierea Greciei. pentru a-l căuta pe Dedal. Shol.516. ♦ SURSE: Apollodor. JErmiovnh) – Cetate din Argolida. Catasterisme.4. la poalele muntelui Laphystios din Beoţia. Argonauticele.35. Pausanias. Munţii lui (lat. 16. acesta refuzase să o primească şi să o venereze. ♦ O tradiţie peloponeziacă leagă această cetate de Chtonia. Scoliile la Euripide.4.aparente a soarelui. 3. 17. SURSE: Apollodor. 3. Herkynna (gr.4. Oreste. a cucerit mai multe cetăţi din întregul bazin mediteranean şi. cu un caracter fabulos: dacă sunt atinşi de o făclie aprinsă.. 25. Geeografia. 22. Pausanias. Conon. probabil. Fabule. 39. Thebaida. 27. 7. 1. 11. Într-o încăpere din interiorul mormântului se găsea cenuşa lui Minos.9 şi urm. Chtonia îşi blamase tatăl pentru nelegiuirea făptuită.3. În cetatea Heracleea Minoa exista un „mormânt al lui Minos”.601 e şi urm.11. „câine de pază” (ejruvw „a păzi” + kuvwn „câine”).2. 6. În cea de-a doua sală. 4. Istorii.236.187. Istoria animalelor. Statius. 2.4 şi urm. fetiţele se jucau cu o gâscă. Eratosthene. Într-o zi. 10.11. 7. Hermione (gr.5.7. şi nimfa acestuia. Icar. au întemeiat în Sicilia cetatea Heracleia Minoa.18.6. regele Cretei. După ce Dedal şi fiul său. fiica primului om. s-a dus în Sicilia.7. Naraţiuni.1. 4. casa lui Colontas a fost arsă de către zeiţă.2. Numele acesteia înseamnă.4. 2. Fabule. Banchetul înţelepţilor.14. ard stâncile.4. 41. Phoroneu. Athenaios. Fata a întemeiat în această cetate un sanctuar.238. 1.6. Împreună cu fratele său. conducînd mai multe expediţii militare.5 şi urm.9. Heracleia Minoa (gr. în care Demeter era cinstită sub numele de Demeter Chtonia (Demeter Subpământeană).. 2. iar aceasta s-a ascuns sub o stâncă. Hyginus. 19. 8. ucis în baie de către fiicele regelui. 5.

Thukydide. Pentru a le împiedica pe nimfe să ia din merele fermecate. 859. Heracles văzuse acest râu în vremea sclaviei sale la regina Omphale. Athena a readus în grădină merele furate de Heracles.39.538 şi urm. Oracolul lui Trophonios.7 şi urm. asemănătoare celei a lui Asclepios şi a Hygeiei. Hesperia. din piatră a ţâşnit izvorul Herkynna. numit Hyllos. Descrierea Greciei. 41. cu notele lui Tzetzes la poemul Alexandra sau Cassandra. Euripide. 8.5. 193. Lycophron 153. prin ofrande constând în prăjituri cu miere. Thebaida. numele de la un gigant. s. Scol. De altfel. 2. 215 şi urm. iar consultarea lui reprezenta o experienţă deosebit de înfricoşătoare: postulanţii trebuiau să intre aici singuri şi să străbată nenumăratele galerii întunecate. Herkynna era apropiată sau chiar identificată cu zeiţa Hecate. Eschil.131. este asociată cu câinii. Apollonios din Rhodos. în Tanger. Catastherisme.27. Hesiod. s-a ridicat un templu. ap.. Transformări. care păreau fară sfârşit. 1399. 3. în sudul Peninsulei Iberice. Asterope. . iar. Argonauticele. lat. 8. Cea de-a şasea muncă a lui Heracles a fost să aducă mere de aur din Grădinile Hesperidelor. Mai târziu.. profund marcaţi. Descrierea Greciei.. cea a Herkynnei şi cea a lui Trophonios.26 şi urm. lângă munţii Atlas. fr. Argonauticele. Lipara. Hyginus.2.3. 7742 şi urm. Merele de aur confereau nemurirea. Pherikyde. care bântuiau peştera. afluent al râului Hermos. ori ale lui Zeus şi Themis. 8. Hermos (gr. Ca divinitate htoniană..pentru a ajunge la gâscă. şi care îşi trăgea.3. la rândul lui. SURSE: Pausanias. SURSE: Antoninus Liberalis.9.. 9. ♦ Hesperidele. fr. în grota din care a ţâşnit izvorul. se afla în această peşteră. Poeme astronomice. Heracles. fiicele Nopţii – Nyx şi ale lui Erebos (Întunericul). în această calitate. la Apollonios din Rhodos.7.5. v. Apollodor. ♦ Eroul Heracles şi-a numit fiul pe care l-a avut cu Deianeira. fiul Gaiei. De aici. unul dintre întemeietorii oracolului de la Delphi. După Stesichoros şi Strabon. pe locul întâmplării. erau scoşi. Chrysothemis) erau paznicele livezii cu mere de aur a Herei. Eneida. Hesperidelor. Maroc. fiica regelui Oineu din Calydon.4. cu ajutorul unui dispozitiv special. Ladon.484. fiind o alunecare care dădea impresia căderii în măruntaiele pământului. 2. Hyllos. Hyllos a fost adoptat de către Aigimios. 4. 8. şi. 4. Biblioteca. Războiul peloponeziac. Hera mai adusese în grădină încă un paznic. JEsperivde~ . situat în apropiere.57. trebuiau să evite şerpii. ale cărui oase fuseseră scoase la lumina zilei când râul ieşise din matcă. Arethusa. 32. după numele unui râu din Lydia. şi ea o tovarăşă de joacă a Persephonei.507. 4.35.. a dat numele unuia dintre cele trei triburi doriene. 1. Hesperrides) – grădină mitică. sau ale lui Atlas şi Hesperis. Pausanias.2. Herodot. aflată în vestul extrem al Mării Mediterane. aceasta s-ar fi aflat la Tartessos. la marginea Oceanului. Istorii. 33. Erytheia. Ylhvwn. După Grădina (gr. Theogonia. în prima perioadă a căsătoriei sale cu Heracles. Ἕrmo~) – râu din Lydia. Hippolit. 9.1 şi urm. regele dorienilor. Livada crescuse din ramura de măr pe care Gaia i-o dăruise Herei când s-a căsătorit cu Zeus. pe malul apei. un balaur cu o sută de capete. Ultima parte a parcursului era cea mai cumplită. La tot pasul. Eratosthene. în care era reprezentată o fată cu o gâscă în braţe. ori ale lui Phorkys şi Keto (nimfele apusului: Aigle. Stephanos din Bizanţ. Diodor din Sicilia. existau două statui cu sceptrele înconjurate de şerpi. 1. care nu dormea niciodată.1. 33. Prometheu deslănţuit. 1396. moartea lui Heracles. Statius.. uneori după o zi sau două. Se admite că Deianeira îl născuse pe Hyllos la Calydon. SURSE: Diodor din Sicilia. Euripide. credincioşii. Vergiliu. în apa căruia aveau să se scalde toţi credincioşii care voiau să consulte oracolul lui Trophonios.7.

născut din gâtul retezat al Meduzei.19-20. ♦ Sunt descrise cu atribute paradisiace: climă blândă. de Okeanos Potamos (altă denumire a Istrului . de munţii Rhiphaei. gr. [Istro~) – numele latin al Dunării (Danubius) şi al zonei de la gura sa de vărsare. pământ roditor. după ce au navigat pe Rin. 8. nu departe de dumbrava sacră a muzelor. 6.3. SURSE: Hesiod. din care n-au mai rămas decât pâraiele din jurul acestei cetăţi.6. a lui Egist. numit Hippocrene („Izvorul Calului”). Hesperides) – insule aflate deparete de lume. Aici a venit Oreste pentru a fi purificat după uciderea Clythemnestrei şi . el s-a dus în Caria şi a petrecut prima noapte pe malul râului care se va numi. în momentul în care eroul Perseu i-a tăiat capul. Baleare). împreună cu Aganippe. ♦ Un alt izvor Hippocrene se afla la Troizen. aflându-se pe muntele Helicon.202. Se considera că apa lui favoriza inspiraţia poetică. Geografia. mare număr de vite.Hesperide / Fericiţilor / Minunate. Ἕudono~) – râu din Caria. Heudonos (gr. JIppokrhvnh) – izvor pe muntele Helicon din Beoţia. Descrierea Greciei. Calul Pegas. aceştia au folosit drept cale din Colchida Dunărea. de Povnto~ jEruqrov~ „Podul Ruşavei”.. Hister / Ister / Istru (lat. fie în Oceanul Atlantic. Un argument adus de aceştia ar fi sumedenia de toponime legate de numele lui Heracles. a unui braţ vestic al Dunării. Heudonos (de la verbul heudein. Strabon. în acest caz.Homer). trecând apoi prin Coloanele lui Heracles (strâmtoarea Gibraltar) şi ajungând în Mediterana. dar pot fi şi identificate (insulele Canare. poemele orfice) vorbesc. în Marea Adriatică (Apollonios din Rhodos) şi. Istoria naturală. stovma Ternevsoio). din locul lovit a ţâşnit un izvor. de „Coloanele lui Heracles” aflate lângă Ister. Pausanias. de o parte şi de alta a Dunării. lat. Pliniu. Apollonios din Rhodos.. Azore. Insulele (gr. Plutarh. 9. Numele cetăţii Istria de pe ţărmul Mării Adriatice a fost explicat cândva prin existenţa. ♦ Când cele nouă fiice ale lui Pieros s-au luat la întrecere cu muzele la cântat. Servius Marius Honoratus. apoi coborând Ronul. Însoţit de tovarăşii săi Panamoros şi Palaxos. în Argolida. frag. 390 l. ♦ Numele actual este Krzopigadi. Se potrivesc locurilor mitologice. Hister / Ister. de gura râului Ternesos (Cerna de azi: Tierna. se varsă în pâraiele Olmeios şi Permessos.25. Apollodor menţionează faptul că Heracles a ridicat două coloane lângă Okeanos Potamos şi insula Erytheia. Dierna. din această cauză. Viaţa lui Sertorius. Apollonios din Rhodos îşi imaginează Dunărea legând Marea Neagră de Marea Adriatică. iar Heliconul s-a ridicat până la cer. marea şi toate râurile s-au oprit să asculte cântarea muzelor. p. 5.31. Biblioteca. ♦ SURSE: Diodor din Sicilia. Valerius Flaccus. pe muntele Helicon. la îndemnul lui Poseidon. în Antichitate. regiune din Asia Mică. Pindar. cerul. în regiunea Pontului (cunoscute de romani sub numele Portes Caucasiae = Porţile de Fier). urcând Padul (Eridan). Diodor din Sicilia. peisaje splendide. Zernes. ale căror peisaj şi bogăţie sunt foarte asemănătoare descrierii mitice. tot în Mediterana. inclusiv cele aflate pe Dunăre sau în apropierea ei. ♦ Labrandos era unul dintre Cureţi (probabil populaţia din Etolia). în apele Oceanului (Okeanos). Toate aceste toponime legate de traseul Argonauţilor au şansa de a se afla pe teritoriul României. 9.21. Theogonia. de Ister. JEsperivde~. Biblioteca istorică.2. În jurul acestui izvor se adunau muzele pentru a cânta şi a dansa. SURSE: Apollodor. SURSE: Etymologicum Magnum. statio Tsiernensis. s-a oprit şi el şi a lovit cu copita o stâncă. după care vor fi ajuns fie în Marea Baltică (pseudo-Orpheu). Hippocrene (gr. Diverse izvoare (Herodot. ♦ Conform unei variante a legendei Argonauţilor. de Insula Iernei. 8. care înseamnă „a dormi”).

Hyperboreus mons) – munte aflat în regiunea poporului mitic al Hyperboreenilor. lat. nesuportând pierderea ei. Hymettos Hyampolis (gr. Fabule. fiul lui Minyas.15. Diodor din Sicilia.1. pe Kephalos. 9. Hyginus. Hya (gr. ♦ Cetatea a fost întemeiată de către Hyamos.44. 4. Biblioteca istorică. SURSE: Ovidiu. 1048. Melainis. JUdavsph~) – fluviu din India. ♦ Originar din Argos. parqevnoi.5. Imitos. JUperbovreo~ o[ro~. Hrysermos. Diodor din Sicilia.282. ducându-l în Syria. ♦ Pe colina Moni Kessariai. cântând un imn în cinstea Aphroditei. unde au întemeiat oraşul Hyanton polis „oraşul hyanţilor”. îngroapă o femeie bătrână condamnată la picioarele dealului Therogonos. pe care l-a surprins cu soţia sa. fiicele lui Erechtheu.35. Hyettos a fost primul bărbat care s-a răzbunat în mod sângeros pentru adulter. în apropiere de Orchomenos. Chrysippe.. legendarul rege al Atenei. an de an. JUmhttov~. eroul care a dat numele localităţii Delphi. Hydaspes a îngropat de vie doica şi şi-a crucificat fiica. ♦ După cum spune şi Pausanias. pe acelaşi munte s-a desfăşurat tragica poveste de iubire dintre Kephalos şi Procris. şi aceasta i-a dăruit o fiică. ♦ De pe muntele Hymettos l-a răpit Eos.36. Harpocrate. mai cunoscut sub numele Indus. s. s-a îndrăgostit de tatăl său. numiţi hyanţi. s-a aruncat în apele fluviului Indus. Hyettos (gr. Când a aflat adevărul.Hymettus) – munte în Attica.670-861. de atunci. ajungând în Phokida. Ὑavmpoli~) – oraş din Phokida. 4. JUiavkinqo~) – deal din Atena. numită Melantheia. protejată de întunericul nopţii. care. Pindar. El s-a căsătorit cu una dintre fiicele lui Deucalion. 9. Odysseia. stârnită de Aphrodita. lat. 17. SURSE: Pausanias. ucigându. din Orchomenos. dar. 318 şi urm. Poemele orfice. care.2. 4. 1097. devenit Hyampolis. a itrat în patul tatălui şi s-a bucurat de iubirea lui. Istoria Indiei. SURSE: Pausanias. Bblioteca. 302.2. Hyettus) – sat din Beoţia. au fugit din calea lui Cadmos. (gr. De asemenea.6. 10. cetatea este legată de legenda venirii lui Cadmos şi a fenicienilor lui. Herodot. 238. Erau numite Hyiakinthide deoarece sacrificarea lor avusese loc pe dealul numit Hyiakinthos. Hyiakinthos (gr.v. Când s-a întors. SURSE: Apollodor. Descrierea Greciei. Metamorfoze.251. În urma acestei crime. fiul lui Apollo. să le lege pe o cruce şi să le cufunde în apele fluviului. el a întemeiat satul care i-a purtat apoi numele. a fost mama lui Delphos. JUiva) – cetate din Phokida. se apropia de Atena.6. Acolo. Vechii locuitori ai Thebei. 8. de care se îndrăgostise. Hydaspes (gr. Despre fluvii. atunci când armata locuitorilor din Eleusis.24.. numite Protogeneia şi Pandora.4. împreună cu insectele. Cum nu-şi putea Hyperboreos (gr. 2. fuseseră oferite drept victime ispăşitoare. Descrierea Greciei. cu ajutorul doicii sale. ♦ Azi. 66-72. Pythice. îi devorează trupul. Oamenii locului obişnuiesc ca. Argonauticele. Scoliile la Euripide.27.196. Marcus Maurus Honoratus. din vârful cărua coboară diverse reptile care. Homer. 7. condusă de Eumolpos. fiica lui Hydaspes.l pe Moluros. Oreste. Aurora. de dincolo de . el s-a exilat şi a găsit adăpost la Orchomenos. i-a purtat numele. SURSE: Pausanias.15. Istorii. aflată pe o latură a muntelui. Despre Eneida. 3. Apollonios din Rhodos.189-191.9. ♦ Conform legendei. la rândul ei. 1. popor plasat de antici în ţinuturile nordice. fiul lui Licoros sau Licoreu. lat. renumit pentru mierea şi marmura sa. Descrierea Greciei. ♦ Legenda spune că Hyiakinthidele. domoli pornirile.8. SURSE: Achelaus. J{Uetto~. există un izvor renumit pentru faptul că vindecă sterilitatea. să le ia pe fetele bătrîne.

ca de câine. unde domnea. ♦ A fost întemeiat. creatorii fulgerului cu care Zeus l-a ucis pe Asclepios. Poseidon şi Hermes. cetatea şi o parte din ţinutul înconjurător au primit numele Kynosura. Fenomene. ♦ Sub acest munte. portul. în coliba sa. încît să poată fi scoasă cu uşurinţă. Întemeiase cetaea Hyria. De aceea. Hyrieu le-a cerut un fiu. la Odysseia. 5. Vestitul constructor a meşterit o capcană în care s-a prin Agamede. şi tovarăşii acestuia. care îi primise cu ospitalitate. v. Euripide. SURSE: Apollodor. Comentariu la Vergilius. Catasterisme. În timpul nopţii. kuno. Istorii. Apollo a îngropat săgeata cu care i-a omorât pe Ciclopi. aceştia aşezaseră o piatră în aşa fel. Zeus şi-a transformat doica în constelaţie (Ursa Mică). 4. JUriva. Hystoi (gr. Fiul născut astfel s-a numit Orion (cf. 5 şi urm. în reprezentările antice. Istoria naturală. Într-adevăr. Drept mulţumire. ♦ O altă variantă a legendei cosideră că Ursa Mare ar fi Callisto.32. purtând-o chiar pe zeiţa Demeter).10. pe Zeus. ♦ Conform legendei. Construind edificiul.1. Georgice. ci un câine. 486. Trophonios i-a tăiat capul. ourein „a uda. a urina). fiul lui Menelaos şi al Elenei. Alcestis. JUriva) – cetate din Beoţia. 3. purtată de vânt. Acolo se înălţa oracolul lui Trophonios. 4.16. {Ustoi) – port de coastă din sudul Cretei. s. adus de la Delphi. Legendele târzii îl înfăţişau pe Hyrieu drept un bătrân plugar. dar pământul s-a deschis şi l-a înghiţit pe Trophonios. unde i se aduceau ofrande şi unde era invocat şi numele Agamede. „medicul fără prihană”.. l-a crescut pe acesta ferit de ochii tatălui său. ♦ După alţii. gr.10-12. fiul lui Poseidon şi al Pleiadei Alkyone. acesta i-a cerut sfatul lui Dedal. 29. dincolo de locul din care se poneşte să sufle vântul nordic. unde se afla un vestit tezaur.246.188. În dumbrava din Lebadeia existau o groapă şi o stelă caare purtau numele lui Agamede. Pliniu. iar Ursa Mică nu doica lui Zeus. oujra „coadă”: „coadă de câine”).2. Acest popor îl venerează pe Apollo şi este considerat poporul fericiţilor prin excelenţă. 1. . având-o drept soţie pe nimfa Clonia. Observînd furturile. SURSE: Aratos. ♦ SURSE: Eratosthene. împreună cu Helike şi Melissa. pe care-l avea în mijlocul capitalei poporului mitic al Hyperboreenilor. aflat probabil în golful cu acelaşi nume. Herodot. Cronos.121. care s-a născut din pielea boului pe care bătrînul îl sacrificare în cinstea zeilor şi pe care aceştia au urinat. 35. Hyginus. ♦ O altă legendă spune că Hyrieu le poruncise vestiţilor arhitecţi Agamede din Lebadeia şi cumnatul său. Se crede că noul nume vine de la cel al nimfei Kynosura de pe muntele Ida din Creta. Poeme astronomice. conform legendei.~ v„câine”. Ursa are o coadă lungă şi destul de stufoasă. Zeus l-a iertat pe Apollo şi a făcut ca săgeata să ajungă până la el.. ei intrau şi furau din tezeului regelui. născut probabil după întoarcerea din Troia. care.Cercul Polar. săgeata (Sagitta) a ajuns printre constelaţii. Pentru ca acesta să nu-şi divulge complicele. Apollo a ascuns săgeata în templul de ceară şi pene. 18. 2. Scoliile la Germanicus. Stephanos din Bizanţ. Fenomenele. Mai târziu. 91. 2. Biblioteca. Zeii i-au dăruit un fiu. Trophonios. un edificiu pentru păstrarea tezaurului Hyriei. aceştia se oferiseră să îi îndeplinească orice dorinţă. fiul lui Apollo. Numele pare să justifice identificarea cu aceaastă constelaţie (gr. Drept răsplată. de către Nicostratos. una dintre doicile lui Zeus. Servius. Scoliile la Iliada. fiul lui Apollo. devenit zeu al medicinei. Hyria (gr. Boreas (Crivăţul). încărcată de roadele pământului (după unii. cetatea a fost întemeiată de Hyrieu. Hyginus Poeme astronomoce.

Metamorfoze.3. Fons sau Fontus. Mons/Collis Ianiculus) – colină la Roma. Ilium) – alt nume al Troiei. în armonie cu forma hitită Wilusa. ♦ Pentru că a fost crescut acolo (la naştere. Pliniu. 7. jIapuvgia) – regiune în sudul Peninsulei Italice. 1. în epoca istorică însă. SURSE: Pausanias. Servius. Istoria naturală. din Italia meridională. lat. ♦ După o variantă a legendei. Ianiculum. [Ilion. pentru stăpânirea lumii. 3. fratele lui a fost dus de un delfin până la poalele muntelui Parnas. personajul central al unor legende diferite. Comentarii la Vergiliu.16. De la întemeierea Romei. ♦ Eroul eponim era Ionios. Iapygia (gr. Descrierea Greciei. ♦ Conform tradiţiei. Zeus poartă şi epitetul Idaios. Zeus s-ar fi luptat pe muntele Ida cu Cronos. în epoca imperială.33. ♦ O altă tradiţie îl consideră pe Ionios fiul lui Dyrrhachos. Psiloriti. Istorii. unde a fondat templul şi oracolul din Delphi. unde s-au stabilit. era numele dat de autorii greci „tocului” Peninsulei Italice. 31. Herodot. Ianus se stabilise aici în vechime. lat. 6. fratele lui Icadios: ar fi ajuns în Italia meridională. v. nu mai este atestat niciun loc de cult al lui Ianus pe această colină.2.170. ♦ Alte surse îl considerau erou cretan. Pe Ianiculum existau mlaştini unde se creşteau peştii sacri. Ionică. numele Ilion este atestat metric cu iniţială consonantică (Fivlion). fiul regelui Adrias din Illyria (eroul eponim al Mării Adriatice). Eneida. . 3. ♦ Poporul iapygilor îşi datorează numele eroului Iapyx. Exista în schimb un cult al fiului lui Ianus. pe malul vestic al Tibrului. SURSE: Titus Livius. ambele nume (Ionică şi Adriatică) au fost extinse cuprinzând uneori şi apele din estul Siciliei.7. zonă pe care romanii o numeau Calabria. munte în Creta. [Idh). Uneori era prezentat ca fiul lui Lycaon şi fratele lui Daunos (sau Daunus) şi al lui Peuketios. au fost aruncaţi de furtună în zona Tarentului.11. Astăzi. alternativ cu Adriatica. [Ida.Strabon. jIwvnio~ kovlpo~.332. după moartea acestuia. jIovnio~. pentru marea dintre Peninsula Balcanică şi Peninsula Italică. Geografia. ♦ O variantă susţine că ar fi fost erou cretan. încercând să se întoarcă acasă. Troia. 5. ajuns în Sicilia şi apoi în sudul Italiei după moartea lui Minos: ar fi fost căpetenia cretanilor care îl urmaseră pe Minos şi. Ionium. aici a fost ridicat un templu dedicat cultelor syriace. Gianicolo. Ionium mare) – nume folosit. SURSE: Antoninus Liberalis. fiul lui Dedal şi al unei localnice.4 şi urm. Rhea îl dăduse în grija Dactylor/Cureţilor). în prezent. . Marea (gr. Ida (gr. în vreme ce Ilion (gr.I Ianiculum / Ianicul (lat.

aflată în apropiere. 7. Ar fi fost fiul lui Telegonos şi al Penelopei. Geografia. Hyginus.12.207 şi urm. Strabon. ♦ Într-o altă variantă.. lat. cu care a avut o fiică: Rome. 4. ♦ Uciderea fiicei lui Aristodemos ca răspuns la acest oracol s-a dovedit a fi o eroare de interpretare.73. 6.5. Italus era un rege din Liguria sau din Lucania. Italia). uciderea unui preot al lui Zeus Ithomas în momentul în care se pregătea să jertfească ţapi. împreună cu o altă nimfă (Neda). Exista un sanctuar al lui Zeus Ithomas unde se aducea în fiecare zi apă din fântâna Clepsidra şi unde oamenii consultau oracolul. protagonistul unor legende divergente şi confuze. Ithaca) – mică insulă grecească din Marea Ionică.2. ci şi cu insulele Corfu sau Leucadia. [Istro~. din vremea când aceştia trăiau în capătul sudic al peninsulei. situată în dreptul coastelor Epirului. Neritos şi Polyctor.4. creând instituţii şi legi ce i-au transformat pe supuşii săi din păstori nomazi în agricultori sedentari. ele aveau obiceiul de a-l scălda în fântâna Clepsidra. fiul lui Pterelas şi al Amphimedei (descendent. În mod tradiţional este celebrată ca locul naşterii lui Odysseu. ♦ Eroul eponim era Italus. Ionios: i-au aruncat trupul în mare. ♦ Nimfa îl crescuse pe micul Zeus.1. lat. s-a întors cu un oracol ce impunea jertfirea unei fecioare. care i-a păstrat de atunci numele. v. un prezicător sicul ori un fiu al Satyriei (fiica lui Minos). 6. ♦ Numele indica în acelaşi timp zeul fluvial. Italia (gr. SURSE: Aristotel. 1. în timpul luptei. Politica. 1. urletele scoase în ficare noapte de nişte câini care se adunau în . care a domnit cu dreptate. înainte de a se stabili în Sicilia. chiar fiul lui Venus. ♦ Un episod narat de Pausanias dezvăluie împrejurările în care messenienii. ♦ Eroul eponim al insulei era Ithacos. ♦ Ar fi fost un rege al siculilor. Italus se căsătorise cu o fiică a lui Latinus.35.33. eroina eponimă a Romei. iar semnele divine. Ithome (gr. Istorii. 1. regiune care i-a purtat la un moment dat numele (Italia). 7. după o molimă care i-a împuţinat. SURSE: Homer. Ister. Ithaca (gr. Eneida. 127.2. Istrus. SURSE: Herodot. după piedici felurite. 2. lat. Istru (gr. 337. l-a ucis din greşeală pe fiul lui Dyrrhachos. 1. al lui Zeus). ca personaje legate de mitul lui Telephos. Numele pare să fie o formă grecizată a italicului Vitelia.9. Theogonia. 17. jItaliva. au trimis un sol la Delphi care. Fabule. „ţinutul viţeilor”.47-51. Dionysios din Halicarnas. Thukydide. Hesiod. Italia – numele era folosit la origine doar pentru jumătatea sudică a peninsulei. apărute după mulţi ani. ♦ În varianta menţionată de Plutarh. jIqavkh. Viaţa Romulus. Dyrrhachos era atacat de fraţii săi tocmai când Heracles trecea pe acolo: acesta i-a venit în ajutor.1.533. Plutarh. pe nume Leucaria.eroul eponim al actualului Durazzo. fiind la rândul său tatăl lui Heloros şi al lui Actaios. un locuitor din Corkyra. Insula prezentă în epopeile homerice a fost însă identificată variat. Servius. care ar fi emigrat cu el din insula Corfu şi ar fi fondat cetatea din insula Ithaca. 1. Odysseia. fiu al lui Okeanos şi al lui Tethys. A avut doi fraţi. ♦ Alţi autori (Eschil. nu doar cu cea numită în prezent Ithaca. ♦ Sau era un rege din Sicilia care a ajuns în Latium.44. Comentarii la Vergiliu. aşadar. Hister – numele dat de greci cursului inferior al Dunării. Hister). care au luptat în Mysia. dar. jIqwvmh) – munte în Messenia şi nimfa cu acelaşi nume. golful Ionic s-ar fi numit Marea lui Cronos şi a Rheei. Scoliile ad locum.2. mai înainte. au fost: desprinderea scutului de pe statuia de bronz a zeiţei Artemis. ♦ Sau era un rege înţelept din Enotria. s-au stabilit pe muntele Ithoma. Lor li se datorează în mod aparte amenajarea şi consacrarea izvorului de la care luau apă toţi locuitorii insulei. mai cu seamă) atribuie numele mării trecerii pe aici a lui Io.

şi urm. 4.13.acelaşi loc şi.31. apariţia fantomatică a fecioarei ucise din eroare.1 şi urm. 4.33. . în sfârşit. 4.. 4. messenienii au părăsit Ithome..1 şi urm.9.1.5 şi urm.. Descrierea Greciei. După douăzeci de ani. SURSE: Pausanias.

Metamorfoze. 1.. devenind Kephalonia. Iubirea lui Eos pentru Kephalos s-a lovit de fidelitatea acestuia faţă de soţia sa. Acolo s-a căsătorit cu Lysippe. Cephisus). 1. ascunzându-se în Creta. după victorie. Procris. cea mai mare dintre insulele ionice din vestul Greciei. SURSE: Aulus Gellius. insula i-a păstrat numele. 6. prin tatăl său. Acuzat de crimă în faţa Areopagului. ♦ Vechimea acestei comunităţi este indicată de includerea ei în lista celor douăsprezece aşezări reunite de Theseu. care. Transformări. Kefallhniva) – în prezent Kephalonia. din Deucalion. acolo l-a vindecat pe regele Minos de boala pe care i-o provocase vraja soţiei lui (Pasiphae). Înarmată astfel. el a ademenit-o pe Procris cu daruri bogate. Phokida. Pausanias. – numele unor râuri diferite.445. Procris a fugit din Thoricos. Beoţia şi Argolida. 18. Kephalos (personaj central al mai multor legende disparate).. Hesiod. Theogonia. Ovidiu. Eneida. Strabon. 456.1 şi urm. Kephisia (gr. Geografia. mama lui Kephalos era Diomede. din Attica. Ruşinată şi jignită de încercarea la care fusese supusă. lat. În cele din urmă. Comentarii la Vergiliu. Kephalos şi Eos (Aurora) ar fi fost părinţii lui Phaethon (cel care. aruncase spre ea lancea vrăjită. erau . iar acesta a răsplătit-o dăruindu-i un câine şi o lance vrăjită. dar Procris a continuat să fie bântuită de gelozie. a fost ucisă într-o zi de acesta. într-o altă variantă. cu care a avut patru copii. pentru că şi-a auzit soţul invocând un nor sau o briză (lat. Cephissos. Eos / Aurora: urmărindu-şi pe furiş soţul la vânătoare. Khfisiav) – în prezent Kephisia. Eos l-a sfătuit să pună la încercare credinţa soţiei mergând la ea sub înfăţişarea unui străin: în Thoricos. era – cel mai adesea – socotit fiul lui Deion sau Deioneu. Khfisov~. ♦ Ca şi celelalte râuri. l-a însoţit pe Amphitryon în expediţia împotriva taphienilor. ♦ Eroul eponim. Kephalos şi-a dezvăluit identitatea. dem attic. Când era pe punctul de a-i ceda. un port din Attica (peste care domnea Kephalos).37. care descindea.. 41. crezând că este un animal la pândă.2. era considerat fiul lui Helios/Soarele). SURSE: Antoninus Liberalis. el era fiul Hersei (fiica lui Kecrops) şi a lui Hermes. Kephissos (gr. Servius. ce au dat numele celor patru triburi din Kephalonia. care nu-şi greşea niciodată ţinta. 7.10. fiica lui Xuthos şi a Creusei. aura) care să-l răcorească şi a crezut că este numele iubitei lui.K Kephalonia (gr. Khfissov~. în nord-estul Atenei. în alte tradiţii. cei doi s-au împăcat.661 şi urm. Kephalos a fost condamnat la exil. Eol. 986 şi urm. ea s-a întors la Kephalos pentru a-l pune la rândul său la încercare.1. Descrierea Greciei.

precum şi alte episoade legendare. Despre fluvii.3. Kuvqhra.3. SURSE: Pausanias. care este celebrată cu apelativul Kythereia sau Kythereida. Theogonia. în care se adunau toate celelalte.. SURSE: Pausanias. dintre ceremoniile desfăşurate în zonă. Lacul cu acelaşi nume (sau Kephisis) ar fi apărut. care l-a pedepsind secându-i apele şi făcându-l să nu mai curgă în anotimpul cald.1. lat. 9. Kithairon / Citeron (gr. 9. SURSE: Hesiod. care a reuşit să-i împace la un moment dat pe Zeus şi Hera.considerate divinităţi. Este principalul loc de cult al Aphroditei. lutul de pe malurile lui era folosit pentru ceramica ateniană. celebrată pe munte (ceremoniile sunt numite Daidala). iar iarna. Eroul eponim este personajul mitic Kithairon. 192. la judecarea disputei dintre Hera şi Poseidon în privinţa stăpânirii Argolidei: dându-i câştig de cauză Herei. ♦ O legendă paralelă celei legate de insula Cipru susţine că aici s-ar fi ivit Aphrodita din spuma mării.. fii ai lui Okeanos.2 şi urm. ♦ În mitologie este celebrat ca muntele sacru al lui Dionysos şi al muzelor. .2. conform unei legende. l-a înfuriat pe Poseidon.38. Cithaeron) – lanţul de munţi care separă Beoţia de Megarida şi de Attica. Pseudo-Plutarh. Kiqairwvn. şi celelalte două fluvii au avut parte de aceeaşi pedeapsă.53 şi urm. Kephissos din Argolida a luat parte. 8.2. care a fost preschimbat de zei într-un munte. Descrierea Greciei. tăind muntele. Kythera (gr. atunci când Heracles a închis defileul prin care râul se îndrepta spre mare. lacul acoperă o zonă întinsă din teritoriul Orchomenosului. Kephissos attic era principalul curs de apă din Câmpia Atenei. ♦ Altă tradiţie îl indică pe Kithairon drept un rege mitic din Plataia. sunt importante cele care evocau nunta sacră a lui Zeus cu Hera. Descrierea Greciei. 10. împreună cu zeii-fluvii Asterion şi Inachos. apa acoperă o întindere şi mai mare.1 şi urm. iubit de Tisiphone. ea l-a ucis aruncând spre el unul dintre şerpii pe care îi avea pe creştet: şarpele l-a sugrumat pe Kithairon. 2. Cythera) – insulă grecească aflată în dreptul Capului Malea (Pelopones). ca abandonarea lui Oedip sau uciderea copiilor Niobei. fiind respinsă. tradiţia a localizat aici moartea lui Pentheu şi Actaion. când bate vântul dinspre sud. Kephissos din Phokida era considerat în unele legende tatăl lui Narcis. lat. se vărsa în golful Phaleron.33.

. Stephanos din Bizanţ. Labicanus / Lavicanus) – oraş antic situat la aproximativ 20 km. Asterios. 6.9. Biblioteca. în dreptul oraşului Milet. situată în apropierea cetăţii Mylassa. 1. ♦ Aici era venerat Zeus Stratios (conducător în luptă). eroii întemeietori ai Laconiei şi Achaiei.1091. după ştiinţa sa.3. înainte să moară. τὰ Λάβρανδα) – localitate în vestul regiunii Caria (Anatolia). între cei doi urmaşi ai săi. Λακωνιkhv. Homer. Vergiliu. una dintre ele purtând numele de Asterios. de către Glaucos – fiul cretanului Minos şi al Pasiphaei sau. Laconica / Laconia) – v. Între Mylassa şi Labranda. provincia a fost numită şi Lelegia.2.796. în alte variante ale legendei. Antichităţi romane.5.120. conduşi de Turnus. întemeietorul oraşului Milet. sud-est de Roma. regiunea poartă. SURSE: Pausanias. 3. ♦ Luptătorii din Labicum „cu scuturi pestriţe”. pe Via Labicana. Descrierea Greciei. 5. era fiul regelui Lapathos. Euripide. Anactoria (v.783. SURSE: Herodot.103. el a devenit cel de-al treilea stăpânitor al ţinutului şi a dat numele său provinciei. au fost aliaţii rutulilor. fiica lui Eurotas ‒ regele Laconiei care nu avea moştenitori pe linie bărbătească ‒. Argonautice.1. Datorită aluviunilor aduse de fluviul Meandru. 3.3. Λάδη) – insulă în Marea Lacedemonia / Lacedemona (gr. etnonimul lacedemonian îi denumeşte pe locuitorii cetăţii Sparta.18. 7. lat. într-un templu ce adăpostea o statuie (ξόανον) a zeului olimpian. denumirea de Laconia. Iliada.2. cum îi numeşte Vergiliu. Lacedemonia. 5. după numele acestuia. 18. Odysseia. scolii la: Apollonios din Rhodos. 615. după cum spune Pausanias. ♦ Lacon. ♦ Eroul eponim. Λακεδαιμονία / Λακεδαίμων) – provincie în sudul peninsulei Pelopones.. singurii ce aduceau sacrificii lui Zeus Stratios.35. Căsătorit cu Sparta. Ionică.L Labicum / Lavicum (gr. al mamei acesteia. era fiul lui Zeus şi al nimfei Taygete. insula s-a unit cu zona continentală. reprezentat cu o secure în mână şi nu cu fulgerul sau sceptrul obişnuite. Eneida. Lacon şi Achaios. SURSE: Dionysios din Halicarnas. 7. Uneori. Comentariu la Eneida 7. Descrierea Greciei. 5.19. Crete – cetatea era considerată de către Dionysios din Halicarnas colonie albană. Pythice. numit şi Labrandeus. Milet). se desfăşura o procesiune în cinstea părintelui zeilor. ♦ Aici a fost îngropat fiul lui Anax. împotriva troienilor veniţi să se stabilească pe pământul italic. Istorii. Apollodor.119‒5. Ἀσivνη şi Λακεδαivμων. Lade (gr. Lakedaimon. Numită astfel în scrierile homerice. 8. Acesta din urmă împărţise regatul. Strabon.14. Din ea. ♦ Fondată. Herodot menţionează faptul că locuitorii din Caria erau. 3. SURSE: Pausanias. numit în vechime.35. Conform lui Pausanias. Servius. Geografia. un alt erou eponim al regiunii. lat. s-au desprins câteva insuliţe.10.586. 2. pe un drum considerat sacru. 4. Laconia (gr.61. Labranda (gr. conform tradiţiei. Pindar. Λαβικός / Λαβικανός. 9. v. s. Oreste. în textele altor autori.

Alexandra. Hesiod. ♦ Divinitate a acestui râu. în apropierea râului Sybaris. to. Biblioteca. 2. Mama Zeilor. Erymanthos). Înaintea venirii coloniştilor ionieni din Milet şi Phokida. 6. Metamorfoze. dragonul a devenit Constelaţia Şarpelui. Eneida. Istorii. zeu al grădinilor şi al podgoriilor.5.20. 8. fie lui Heracles.. venit aici din Corkyra. îndrăgită de Apollo şi transformată de părintele ei în laur (dafin). Născut pe aceste meleaguri de Aphrodita. Ladon este mai prezent în tradiţia mitologică în postura de tată al nimfei Daphne. 856. scolii la: Pindar. lat. ♦ Legenda spune că a fost întemeiat ca o colonie a phocienilor. şi cel mai frumos templu închinat zeiţei.513. închinat zeiţei Hera. pentru a o feri de dorinţele pătimaşe ale zeului. după spusele lui Herodot. Titus Livius. Servius. Comentariu la Vergiliu. Ovidiu. Descrierea Greciei. 2. 10. 8. împlinind una dintre cele douăsprezece încercări la care îl supusese vărul său.. numită de Vergiliu Lakinia diva. la sud de oraşul Crotona. Eurystheu s-a ascuns îngrozit într-un vas de bronz. Aici se afla. vârf în masivul Erymanthos (v. 1106. 4. fie lui Lakinios. De la întemeierea Romei. până la curtea lui Eurystheu. La vederea fiarei.72. Comentariu la Eneida. Alexandra. învingându-l pe Ladon. 333 şi urm. SURSE: Diodor din Sicilia. 4. tot aici. El a încercat să fure turmele de boi ale lui Geryon. în zona nordică a peninsulei Pelopones. Comentariu la Lycophron. Lampsacus) – oraş în Asia Mică. pe care Heracles i le aducea lui Eurystheu.513. Aici a învins Heracles mistreţul din Erymanthos. 14. Servius. Lagina era locul unde se desfăşura în fiecare an o importantă ceremonie dedicată zeiţei Hecate. 1. Λάμψακος. Λαγαρία. fiu al lui Okeanos şi al lui Tethys. SURSE: Apollodor. ♦ Numele locului vine de la eroul Lakinios. scolii la: Homer.11. 3. purtându-l apoi pe umeri. Lampsacos Lagina (gr. Pausanias. τὰ Λάγινα) – localitate situată în Caria. SURSE: Herodot. muntele Lampeia îi era închinat zeului Pan. Biblioteca istorică. Descrierea Greciei.24. ci Atlas. 3. SURSE: Pausanias.4. Legende contradictorii atribuie fondarea templului. (gr. ♦ Colonie macedoneană. Monstrul. .7. se afla şi sanctuarul lui Priap. 8. 1. cel care a născocit calul troian. aflaţi sub comanda lui Epeios.6. ♦ Acelaşi nume îl poartă şi un alt personaj mitologic. La moartea sa. dragonul care păzea merele de aur din Grădina Hesperidelor. Lagarinus) – oraş în Lucania. ar fi reuşit să fure merele. Poetul latin menţionează existenţa acestui templu în perioada mitică a călătoriei lui Eneas. Diodor din Sicilia. care se varsă în Marea Ionică. Biblioteca istorică. 2. Tzetzes. lat. Iliada. SURSE: Lycophron.91. ce avea o sută de capete. Vergiliu.140 şi urm. Comentariu la Lycophron. zeul care ţinea cerul pe umeri. Lampeia / Lambeia (gr. Priap era reprezentat cu un membru viril enorm şi lui îi erau închinate serbări orgiastice. Aici era venerată Kybele. 6. a fost învins de Heracles. 3. în provincia Mysia. afluent al fluviului Alpheios. Olympice. Lakinion (gr. numit astăzi Capul Colonna.452. era cunoscut cu numele de Pityussa. Lavdwn) – râu în Arcadia. Theogonia. ♦ După spusele lui Pausanias. 930.3.91. care a reuşit să obţină fructele divine. ce făcea parte din cortegiul lui Dionysos. situat în regiunea Achaia. rege al acestui ţinut. şi. Lampei`a) – Lagaria (gr. Alexandra. Iuno în ipostaza romană. Lakivnion ) – promontoriu în sudul Italiei. divinitate a fecundităţii. în vestul Anatoliei. ♦ O altă legendă spune că Lakinios a fost un tâlhar. în altă legendă.552‒ 554.14.25. 24. al Echidnei şi al lui Typhon. ♦ Pe promontoriul Lakinion s-a aflat şi unul dintre cele mai vestite sanctuare din Magna Graecia. Tzetzes.Ladon (gr. Eneida. fiu al nimfei Kyrene.12. ♦ Unele variante ale legendei spun că nu Heracles.43. 3. Era fiul lui Phorkys şi al lui Keto sau.

Odysseia. Strabon. simbolizând cele şapte biserici cărora le adresează reproşurile Sale : Ephes. Zeus a trimis un berbec cu lâna de aur. . Numele oraşului a fost confundat adesea cu Lavinium (v. Biblioteca. ♦ Personajul eponim este legendarul Lapathos. Aici erau veneraţi Heracles. Zeus Laphystios şi Dionysos. 9. Lapathos (gr. 4. Pergam. după unele variante ale legendei lui Oedip. SURSE: Noul Testament. din Turcia. 9. Descrierea Greciei.1. era regele Lestrigonilor şi fiul lui Poseidon.14. înconjurat de şapte sfeşnice. de către Antiochos al II-lea din dinastia Seleucizilor. Dar. gr. Apocalipsa. 4. Geografia. câinele infernal. Pausanias. 2. 10. Descrierea Greciei. an de an. Laodicea ad Lycum. în Beoţia. Λαοδίκεια.23-24. Lamus) – cetate în Italia al cărei erou eponim. zeiţă al cărei cult era omniprezent în insula Cipru. v. Argonautice. Elegii. situată în Asia Mică. geloasă pe Phrixos şi Helle. Laphystion (gr. 9. iar Athamas a poruncit să fie îndeplinită voia divină. bucuroase că anul începea sub auspicii bune. împlinind blestemul dezvăluit bătrânului de oracolul din Delphi. pe Via Appia. 1. 3. 1. Laodicea) – mai multe localităţi au purtat acest nume. Lanuvium) – astăzi Lanuvio. Smyrna. Cele caste erau înapoiate părinţilor.3.5. fiul şi fiica născuţi din cea dintâi căsătorie a regelui beoţian cu Nephele. Λάπαθος / Λάπηθος / Ληπηθίς) – oraş în nordul insulei Cipru. ♦ Aici. 1. ΛαφÚστιον) – munte Lanuvium (lat. în uralele mulţimii.31. Λαοδίκεια ἡ ἐν Φρυγία / Λαοδίκεια πρὸς τῷ Λύκῳ).447. SURSE: Apollodor.105. se afla un sanctuar al Aphroditei. potrivit unor variante ale legendelor închinate eroului. De la întemeierea Romei. la 6 km. cetatea este menţionată în Epistola Sfântului Paul către Coloseni şi în Apocalipsa Sfântului Ioan. sud-est de Roma. Geografia. în locul numit Solonius Campus. SURSE: Homer. a renega”). când copiii erau duşi spre altar pentru a fi sacrificaţi. Ptolemeu. pe muntele Laphystion. 9. Ovidiu. Lavinium). Tristele. 13. Catabasa (κατάϐασις) avusese ca scop împlinirea celei de-a douăsprezecea munci la care Eurystheu îl supusese pe Heracles şi care constase în supunearea şi aducerea lui Cerber. Laodikeia (gr. oraş situat la circa 33 km. 14.983. SURSE: Nonnos. Apoi. 770. care i-a luat pe sus. le-a poruncit femeilor din ţinut să prăjească boabele de grâu înainte de a fi semănate. spune Strabon.34. întregul ţinut s-a numit Aparnis (gr.Datorită faptului că Aphrodita a ascuns naşterea copilului diform. scăpându-i de moarte.4. asociat îndeobşte cu Dionysos. Mesagerii au transmis întocmai vorbele lui Ino.14. Philadelphia şi Laodikeia. lat. Laodikea pe Lycos (lat. un balaur (draco) îşi cerea hrana din mâna fecioarelor. de oraşul actual Denizli. Epistola Sfântului Paul către Coloseni. Ino.5. pe râul cu acelaşi nume. Lamus (lat. eleg. întemeiat de fenicieni. în districtul Lapethia (Λαπηθία). printr-o gură a lumii lui Hades ce se afla. SURSE: Apollonios din Rhodos. 8. Între ele. ca urmare a uneltirii soţiei sale. şi locul în care acesta l-a întâlnit şi l-a ucis pe Laios.6. Alegoria îl prezintă pe Iisus Christos. pentru a le proba neprihănirea. ♦ Ritualul închinat lui Heracles omagia ieşirea acestuia din Infern. situat în apropierea cetăţii Lebadeia. Sardes. ♦ Muntele Laphystion este. Dionysiace. 1. că doar copiii erau vinovaţi şi că zeii cereau sacrificiul fiilor regelui pentru a opri flagelul. Pausanias. Tiatira. Aceasta. primăvara.3. ♦ Aici. Lamus.9. 5. Titus Livius. Astfel se explică denumirea pe care a purtat-o în perioada medievală: Civita Lavinia. Întemeiată în anul 246 a. Ch. În Lanuvium era venerată Iuno Sospita. ἀπαρνεῖσθαι „a nega. ♦ Tot aici poruncise Athamas să-i fie sacrificaţi cei doi copii. părintele său.8. i-a convins pe mesagerii trimişi la Delphi pentru a afla din ce cauză nu a răsărit grâul.1 . 2. SURSE: Properţiu.

Theogonia. 3. Larysion (gr. 3. 12. 3. ♦ Numele oraşului înseamnă „piatră” şi aminteşte de terenul stâncos pe care era construit. Descrierea Greciei. an de an. SURSE: Pausanias. Iliada. De aici a reuşit Heracles să obţină merele de aur. ♦ Datorită rezervelor naturale de cupru şi înfloririi meşteşugurilor bazate pe prelucrarea metalelor. Descrierea Greciei. Argonautice. se aflau mormântul şi statuia lui Las. 1. Mai târziu. s-a dezvoltat aici un important cult al lui Hephaistos. 1. ♦ În citadela Larissa (3.17. ♦ Oraşul era vestit datorită templului lui Dionysos ce adăpostea şi o statuie a zeului. Antoninus Liberalis. 2. ♦ Aici era adorată zeiţa Athena Asia într-un templu ridicat de Castor şi Pollux. ♦ Eroina eponimă era fiica lui Kynos şi se trăgea din locrieni. după ce Zefirul o purtase în preajma Kytherei. s-au născut Pelasgos. la începutul primăverii. Λ£ρισσα / Λάρισα / Λάρεισα) – toponim frecvent întâlnit în spaţiul egean: 1. Larymna (gr.24. de la Tyndareos.21. ♦ Pe malurile lui s-ar fi aflat Grădina Hesperidelor.448. SURSE: Apollodor. Λάας / Λᾶς) – localitate în Laconia. ♦ . cea mai vestică localitate a Pentapolis-ului Kyrenaic. ♦ Aici se afla un important sanctuar închinat lui Dionysos. despre care legenda spune că a fost ucis de Ahile. SURSE: Homer. ♦ Nu departe de oraş. lat. iubită fiind de Poseidon. în onoarea căruia aveau loc întreceri sau lupte de tauri. Pausanias situează cetatea între munţii Ilion. cea care. Larnax / Larnaca (gr. Φθivα. Metamorfoze. supranumiţi Larissaioi. cunoscut oraş din Thessalia.14.24. Λάθων / Λήθων. ♦ 1. Ovidiu. Λάρυμνα) – oraş situat pe ţărmul beoţian. menţionată de Homer în Catalogul corăbiilor. 34. reprezentat în picioare. Akeos şi Phthios. SURSE: Pausanias. părintele Dioscurilor.4. iar pe vârful Cnacadionului se afla un templu al lui Apollo. De aceeaşi regiune este legat şi mitul Aphroditei. soţia zeului şchiop care îşi avea atelierul în Lemnos. 9. 3. surprinsă de Hephaistos în timp ce se iubea cu Ares. zeiţă ce s-ar fi născut din mare pe ţărmul insulei Cipru. s.. Biblioteca. Λαρύσιον) – munte în sudul Peloponesului. Aphrodita a fugit ruşinată de lângă soţul său. Eneida. în Antichitate Kitium. ♦ Eroina eponimă era considerată ca fiind originară. golf în sud-estul insulei Cipru. Fluvius Lethon) – râu în Kyrenaica. 3. ducând la bun sfârşit cea de-a unsprezecea dintre muncile sale. întorcându-se în Cipru. 3. 2. care venise pentru a o cere în căsătorie pe Elena. 2.9. fiice ale lui Atlas. Geneza. v.2. nu departe de golful Larnax. Stephanos din Bizanţ. insula unde văzuse lumina zilei. 2. Pausanias. strănepotul lui Noe.585. Apollonios din Rhodos. încercându-se astfel justificarea omonimiei dintre cele două denumiri geografice. fie din Argolis. după spusele lui Pausanias. oprindu-se în Thessalia.22.) se celebra cultul lui Poseidon Parapanaios. districtul din aceeaşi regiune.459-532. se vărsa în mare la nord de oraşul Hesperis. 1. citadela din cetatea Argosului.2. Variante ale legendei spun că Patroclu l-ar fi omorât pe regele spartan. i-a cerut acestuia să o transforme în bărbat invulnerabil.) din Argos erau veneraţi Zeus şi Apollo.12. 3. 10.Larissa / Larisa (gr. unde zeul era celebrat.57. Λavρνακα) – 1. Lathon (gr. cu Poseidon. În urma iubirii sale cu Zeus sau. statuie celebră. Unele legende spun că ea ar fi plecat din Argolis. Legenda spune ca oraşul a fost fondat de Kittim. Pausanias. 3. oraş. district. în alte variante ale legendei. Las (gr. SURSE: Apollodor.22. Epitome. sub numele de Caineu. 3. 6. ctitorul şi eroul eponim al cetăţii. Hesiod.4. Descrierea Greciei. celebrat cu numele de Carneios. ♦ Larissa este şi patria lui Cainis. 190 şi urm. Vergiliu. fie din Thessalia.2. Transformări. fiica lui Elatos. Asia şi Cnacadion. Vechiul Testament.23. ♦ În Larissa Thessaliei (1. Descrierea Greciei. Pe muntele Ilion erau veneraţi Dionysos şi Asclepios. nimfele Apusului.

Theogonia. s-a căsătorit cu Eneas. munte situat pe coasta de vest a Asiei Mici. dar şi locul în care se spunea că Eneas a pus piciorul pe pământul italic (ager Laurens).20. Vergiliu. Plutarh. regele rutulilor. Apollonios din Rhodos. la cererea zeiţei Selene. pe malul drept al Tibrului. Λαβίνιον) – localitate în Peninsula Italică. 5. Hesiod. 1. Lavinium) şi neamul latin.1. Lavinium (lat. a pungaşilor. Despre cetatea lui Dumnezeu. 7 şi urm. divinitate a hoţilor.1. Despre limba latină. Laurentum fiind. acestei zeiţe îi erau dedicate un altar şi o statuie amintite de către Helenius Acron. 53. ♦ 1. Ladon). sau al zeului Faunus şi al nimfei Marica. Antichităţi romane. Laurentum (lat. După moartea regelui Latinus. fie de la verbul latin latere. 5. ♦ . scoliile la: Apollonios din Rhodos. şi mărginit de râurile Tibru şi Liri. Etimologia cuvântului este incertă.45. Numită de către Horaţiu pulchra („frumoasa”). 2. cufundat într-un somn fără sfârşit. Geografia. Roma. 18. Adăpostit de către Ianus. Λavτμος) – Numele actual Latium (lat. pădurea din apropierea vechiului oraş. fondând mai apoi cetatea Lavinium (v. Comentariile la Lycophron. un oraş lipsit de importanţă.5. De la întemeierea Romei.43. sau chiar urmaşul lui Hercule / Heracles şi al tinerei Pallanto. în epocă istorică.45.4.200. 1.57. a oamenilor vicleni. alungat fiind din Olymp de Iuppiter / Zeus. fiind considerat fiul lui Circe şi al lui Ulise / Odysseu. Ascendenţa sa era incertă.144. Titus Livius. Dionysios din Halicarnas. 1. eroul troian. la sud de valea râului Meandru. Biblioteca. Lauinium. SURSE: Augustin.5. Eneida. Latmοs (gr. Pausanias. în Latium. 3.7.4. Tzetzes. Fiica sa. 1254. oraş la sud de muntele Latmos. gr. fie de la numele regelui mitic Latinus. Geografia. în apropierea cetăţii Laurentum. Lavinia. Laurentum. Antichităţi Romane. Poeţii latini îl mai amintesc doar pentru mistreţii ce trăiau în Silva Laurentina. Din iubirea pătimaşă a lui Endymion şi a Selenei. s-au născut cincizeci de fiice. 17. Λαουΐνιον. Beşparmak Dağı. pe Via Salaria. Vergiliu. SURSE: Dionysios din Halicarnas. fiul lui Etlios şi al Calykei. Cea dintâi ipoteză lingvistică este reflectată în legenda conform căreia Saturn (divinitate agricolă şi htoniană prin excelenţă. 1. regele ţinutului. 1232. 1. 1. Eneida. Titus Livius. mai târziu. Horaţiu. şi poartă a oraşului (Porta Lauernalis). comentatorul lui Horaţiu. 1. 4.. Lauerna) – pădure în apropierea Romei. 2. dorinţa de a rămâne veşnic tânăr. 1. Varro. Laverna (lat. gr.1.3. numită iniţial Muntele lui Saturn (Saturnius Mons).57. Scrisori către Atticus. ♦ Atât pădurea cât şi poarta erau închinate zeiţei Lauerna. între Marea Tyrrheniană şi munţii Apenini. logodită cu Turnus. Zeus îi îndeplinise astfel. Argonauticele. acolo unde va fi înălţată.1. SURSE: Apollodor. a făcut posibilă suprapunerea legendelor. Ptolemeu. Epistole. Alexandra. situat între Ostia şi Lavinium. a primit de la acesta Colina Capitoliului. pe muntele Latmos se afla peştera în care acesta dormea. Viața lui Romulus. De la întemeierea Romei. 1.6 şi urm.Paronimia existentă între numele acestui râu şi cel al Ladonului. capitala s-a mutat în Lavinium şi mai apoi la Alba Longa. Geografia. 5. râul din Arcadia. 5. ♦ A doua ipoteză îl socoteşte pe Latinus eroul eponim al ţinutului. Conform unor versiuni ale legendei păstorului Endymion. Istoria naturală. Λαύρεντον) – vechi oraş din Latium. 1011 şi urm. s-a ascuns în Italia. Argonauticele. ♦ Era capitala Latiumului şi reşedinţa regelui Latinus.. Descrierea Greciei.16. acesta fiind derivat. Strabon. SURSE: Pliniu. însemnând „a sta ascuns”. 4.1. Ladon fiind considerat astfel balaurul ce apăra merele din Grădina Hesperidelor (v. Strabon.72. asimilată zeului grec Cronos). Latium) – ţinut situat în centrul Peninsulei Italice. 7. 16. SURSE: Cicero.

Varro.46. pentru a-şi aminti mai apoi tot ce avea să vadă şi să audă în sanctuar. Viaţa lui Apollonios. . oracolul din Lebadeia. 5. templul lui Poseidon din Mantineia şi multe alte minuni ale lumii antice. Ritualul premergător intrării în sanctuar presupunea ca acela care voia să afle prevestirile zeilor să rămână un număr de zile într-o clădire consacrată lui Agathos Daimon şi lui Tyche Agathe. mânca doar carnea jertfelor aduse lui Trophonios şi. a fost întemeiată de Eneas. alături de Agamede. SURSE: Herodot. şi al Mnemosynei. 9. care a rămas astfel un loc sacru în geografia mitică a latinilor. au întemeiat o nouă cetate pe care au denumit-o după numele fondatorul ei. născut de Lavinia după moartea lui Eneas. în vreme ce Pausanias mărturiseşte că ceea ce spune referitor la oracol a trăit şi a văzut cu proprii ochi. Titus Livius. cedând Lavinium fratelui său vitreg. Strabon. conduşi fiind de către atenianul Lebedos. 1. aşa cum la Pergam veneau oameni din toată Asia Mică. a cucerit cetatea şi i-a mutat pe locuitorii acesteia în Ephes.507. pentru a se purifica. Λέβεδος) – cetate ioniană în Asia Mică. 4. Λέβην/Λέβηνα) – localitate pe coasta estică a insulei Creta. Pausanias. între Helicon şi Keroneia. atunci când trupele de actori (τεχνῖται περὶ τὸν Διόνυσον) poposeau aici. Geografia. SURSE: Pausanias. arhitectul care. cu prilejul celebrării lui Dionysos. Iliada. τὸ Λεκτόν) – promontoriu în Anatolia. 2. Atunci. pentru a uita toate lucrurile la care se gândise. Descrierea Greciei. fiul celor doi. în sud-vestul Troadei. Despre limba latină.34. alături de sanctuar.Conform legendei. ai cărui locuitori au coborât la câmpie şi. ♦ În apropierea ei se afla un templu al lui Asclepios. 1. tot acolo. animat doar o scurtă vreme din an. se mai aflau o statuie a lui Asclepios. Cresus însuşi şi Mardonius au consultat. Antichităţi romane. 9. spune legenda. oraş şi 2. un templu al Demetrei şi o statuie a lui Zeus.45. după spusele lui Philostrat.1.9. Λεβάδεια) – 1.26. situată la sud de Smyrna. din Libya. 1. 7. zeităţi tutelare ale căminului.8.59. 1. SURSE: Pausanias. construise templul lui Apollo din Delphi.134. în faţa insulei Lesbos.39. Conform legendelor. fiica lui Latinus. Lebena / Leben (gr. trebuia să bea din apa celor două izvoare aflate în dumbravă: al Lethei. Descrierea Greciei. uneori. ♦ În dumbrava Lebadeia.2. În acel loc. pe care Eneas a luat-o în căsătorie. Lectum (gr. conform spuselor lui Herodot. Când Agamede a fost prins într-o capcană. ♦ Pe înălţimile din apropierea cetăţii Lebadeia se înălţase înainte oraşul homeric Mideia. succesorul lui Alexandru cel Mare. 1. 1. pământul s-a căscat şi l-a înghiţit pe Trophonios. Lebedos a rămas un oraş aproape pustiu. eroul troian. 1. Dar Penaţii. SURSE: Dionysios din Halicarnas. o groapă şi o stelă funerară purtau de atunci numele lui Agamede.32. construit după modelul celui din Kyrene. Şi. în timp ce fura împreună cu tovarăşul său din tezaurul lui Hyprieu – pe care îl construiseră ei înşişi – Trophonios i-a tăiat capul. Lebedos (gr. au revenit în Lavinium.3. a mutat capitala latinilor în Alba Longa. visteria lui Augias din Elis. realizată de Praxiteles. ca acesta să nu-i poată divulga numele. chiar înainte de a se arăta în faţa oracolului. 5. Descrierea Greciei. Silvius. Ascanius. locuitori din întreaga insulă şi. Philostrat. Aici se adunau. Homer. 2. Strabon. Geografia. câmpie în Beoţia. se aflau oracolul lui Trophonios şi sanctuarul unde i se aduceau ofrande şi era invocat numele arhitectului legendar. El se scălda în râul Herkynna.144. ♦ Aici se desfăşurau în fiecare an ceremonii închinate zeului Dionysos. Strabon. Legenda spune că acesta fusese odată înhămat la carul Titanidei Rhea.6. şi denumită astfel după numele Laviniei. a murit Trophonios. De la întemeierea Romei. După ce Lysimach. 8. Lebadeia (gr. Istorii. Geografia.67. 9. Templul era construit pe un promontoriu ce semăna cu un leu.66. ♦ Aici. una dintre cele douăsprezece cetăţi ale Ligii ioniene.

114. aruncat din Olymp de către Zeus. Iliada. încât Odysseu şi tovarăşii săi au hotărât ca Philoctet. Pedeapsa a încetat. şi femeile s-au unit cu Argonauţii. care s-a răzbunat mai apoi. să nu mai continue drumul spre Troia. ♦ Uneori Lelex era considerat fiul lui Poseidon şi al Libyei.3. reprezentate uneori cu înfăţişare .32c. Lemnos / Limnos (gr. şase sau chiar o sută de capete. Războiul peloponesiac. mama sa.101. născut din Gaia. ce conducea un contingent format din şapte nave.6. în a douăsprezecea generaţie. ucigându-le şi pe Danaide. al lui Car. respinse de soţii lor. pentru a le obţine prin vicleşug. SURSE: Herodot.39. Lerna (gr. Homer.4.Agamemnon construise aici un altar închinat celor doisprezece mari zei olimpieni. el ar fi venit din Egipt în Megaris. Hypsipyle. fiul Ariadnei şi al lui Dionysos. 9. ♦ Tot aici era şi sălaşul Hydrei. dând numele său poporului de aici. şi-a ascuns tatăl.428. Apollonios din Rhodos. s-a căsătorit cu Lacedemon. 1. monstrul căruia îi dăduse viaţă Echidna şi care fusese îngrijit de Hera însăşi. Iliada. Homer. la poalele muntelui Ida. Rana infectată mirosea atât de urât. în Nemea. Biblioteca. A fost numită şi Dipolis. ♦ Pe insula Lemnos a fost abandonat Philoctet. 4. fiul acestuia (v. Descrierea Greciei. Λevρνα / Λevρνη) – ţinut mlăştinos în estul Peloponesului. ♦ Aici a căzut Hephaistos. Λῆμνος) – insulă în partea de nord a Mării Egee. în disputa pe care aceasta a avut-o cu părintele zeilor în privinţa lui Heracles. Suflarea pestinenţială a Hydrei emana din cele cinci. ♦ Aici au îngropat Danaidele.253 şi urm. Hypsipyle a fost răpită de piraţi şi vândută lui Lycurg. 8. fiica nepotului său.608 şi urm. Nemea). Biblioteca.. I-a primit ca oaspeţi pe Iason şi pe Argonauţi. împreună cu Neoptolem. Sparta. În Iliada ei sunt conduşi de Altes. la sfatul părintelui lor. 8. Lacedemonia). iar lovitura a fost atât de puternică. Pindar. fiicele regelui Danaos. 21.294. ♦ Tradiţia lacedemoniană îl consideră pe Lelex copil al Soarelui (Helios) sau autochtonos. Λελεγία) – alt nume al Laconiei (v. Istorii. după numele soţiei sale. zeiţa Pământului. SURSE: Apollodor. 23. Olympice. Urmaş. 3. care a numit mai apoi oraşul pe care l-a fondat Sparta (v. Odysseu a revenit pe insulă. 3. 1. ♦ Pentru Homer şi Herodot. Thukydide. la cererea lui Hephaistos. O zi întreagă a durat căderea lui Hephaistos din înaltul cerurilor. Philoctet putea să vâneze cu ajutorul arcului magic al lui Heracles. ♦ Rege al Lemnosului a fost şi Thoas. pentru a cere sprijin zeilor în expediţia împotriva Troiei. şi pe tatăl lor. unde a devenit doica lui Opheltes. capetele celor patruzeci şi nouă de soţi ucişi în noaptea nunţii. şi a preluat conducerea insulei.9. cel de-al cincizecilea fiu al regelui Egipt (Aigyptos). atestă tradiţia mitologică. fiica regelui.86.745. Homer. Pe insula neprimitoare.468. lelegii sunt vechii carieni. Sparta). încât nici un bărbat nu se mai putea apropia de ele. 14. au fost pedepsite de zeiţă să miroasă cumplit. fiindcă luase apărarea Herei. neglijând cultul Aphroditei. cum armele eroului erau esenţiale pentru a obţine victoria împotriva troienilor. 10. Argonauticele. pe Thoas. 1. socrul lui Iason. Lelegia (gr. 4. pentru că nu avea decât două oraşe: Myrina şi Hephaistia. când aceştia au poposit în Lemnos.571.17. cuscrul lui Priam şi locuiesc în cetatea Pedasos. Eurotas (considerat uneori fiul acestuia). SURSE: Apollodor. Doar Hypermnestra l-a cruţat pe Lynkeu. venerat în mod deosebit în Lemnos. Pausanias. 1. Pithice.10. O variantă a legendei povesteşte cum femeile. Iliada. încât zeul a rămas schiop pentru totdeauna. au omorât toţi bărbaţii de pe insulă. după ce a fost muşcat de un şarpe în timpul unui ritual împlinit în insula Tenedos. ♦ O altă legendă spune că femeile din această insulă. Prezenţa cultului lui Hephaistos. Dar. Nu după multă vreme. din pricina mirosului dezgustător. 1.44. în apropierea golfului Argolicos. pentru ca mai apoi să dea naştere celor doi fii ai lui Iason: Euneos şi Thoas. pentru a-l supune pe Heracles la caznele cunoscute.

s-ar afla mormântul lui Orpheu.2. Apollonios din Rhodos. fondată de către conducătorul lor. Eroul a dat numele său insulei. 4. bibilicile erau crescute ca păsări sacre. 9. 2. capetele înveninate. care se transformau în boabe de chihlimbar. Orpheu (în fapt.omenească. mai apoi. 25. 10. 24. 14. Amazoana de care se îndrăgostise Ahile. ♦ Suidas consideră că bibilicile erau însoţitoare ale unei divinităţi locale. Pythice. Lesbos (gr. Biblioteca istorică. 8. Ahile l-a ucis cu lovituri de pumn. asimilată mai târziu cu zeiţa Artemis. ţinutul (gr. despre care se spunea că este nemuritor.15. Hesiod. 8. Ucis de femeile trace care i-au rupt cadavrul în bucăţi.209. cel mai urât şi mai nevrednic dintre grecii care au luptat împotriva Troiei.6. Argonauticele.240.2. care îi era nepoată şi i-a devenit. 164. După ce l-a îngropat pe acesta şi l-a acoperit cu o stâncă enormă.213. s-a căsătorit cu Methymna. Metamorfoze. Înfuriat de gestul laş al lui Thersit.6. SURSE: Apollodor. 3. capul şi lira poetului) ar fi fost îngropat pe insulă. soţie. Aici a ajuns Odysseu. 2. Metamorfoze.37.5. 9. Leros (gr. Acesta îl insultase.69. Eroul a învins monstrul ajutat de nepotul său.177.158. 2. pentru a se supune recomandării unui oracol al Pythiei. Geografia.36. într-un loc de unde se mai aud încă sunetele lirei sale. fiul lui Poseidon.81. avându-l ca bunic pe Apollo. 2.5. 25. la templul zeiţei. după o altă tradiţie. şi-a uns săgeţile cu veninul Hydrei. Heracles.6. Doar .1404. cea văduvită de fiica sa. SURSE: Ovidiu. Mytilene. în ţinutul numit Leontium.38. a făcut mai multe incursiuni în insulă. În cinstea zeiţei Demeter. 8. Antiphates. prinţesa pentru care s-a iscat mai apoi cearta eroului cu Agamemnon. din Eol.1. Diodor din Sicilia.24. Thukydide şi Lycophron îi plasează în Sicilia. după ce l-a omorât pe Thersit.544. Λšρος) – insulă în Arhipelagul Sporadelor. fiindcă aici. 420.4. aproape de cetatea Lamos.38. făcând ca lovitura lor să fie letală. ♦ Ahile.1. 316. ♦ Insula Lesbos a fost sălaşul poeziei lirice prin excelenţă. situată în largul coastelor Asiei Mici. surorile lui Meleagru.8.1. 3. iar Methymna şi sora ei. 4. Strabon.1241. Iocallis. Pausanias. precum şi izvoarele din zonă erau considerate tămăduitoare. ♦ Apele lacului Lerna. Iliada. Mytilene). 2. Iolaos. Pindar. ♦ În mlaştina Lernei se afla şi locul pe unde Hades a fugit în Infern cu Persephone. scoţând ochii Penthesileiei.597. condus de către regele Lamos. 2. ♦ Lesbos era fiul lui Lapithes şi al Orsinomeiei. Nonnos. alături de care a tăiat.5. 2. Homer. Biblioteca. 5. în apropierea Etnei. 32. spune legenda. numită şi Mytilene (v. lat. Unsprezece dintre vasele care-l însoţeau pe erou au fost scufundate de către Lestrigoni. iar echipajele acestora devorate. secat din Antichitate. într-una dintre ele luând-o.8.5 şi urm. Eurymede.5. 1. Hyginus. 2. în drumul său spre Ithaca.67. Euripide. 8.1. încât. care se trăgea din Helios sau. ♦ Homer spune că neamul Lestrigonilor trăia în nord. Biblioteca istorică. Theogonia. Lestrygonii Campi) – ţinut mitic al unui popor de giganţi canibali. 2.4.3. sfârşind cu cel din mijloc. 8. rând pe rând. Descrierea Greciei. au plâns cu atâta jale moartea fratelui lor. ♦ Tot aici a revenit Ahile pentru a se purifica. Dionysiaca. 40. 9.11. Deianeira şi Melanippe. Lestrigonilor. 9. unde „abia e noapte şi se face zi”. Aici erau venerate şi cele şapte muze. Fragmente. fiica regelui Macareu. De atunci. 4. ♦ Legenda spune că fecioarele Gorge.1. au devenit eroinele eponime ale celor două cetăţi importante fondate pe insulă. înduplecată de lacrimile lor.37. Fabule. SURSE: Diodor din Sicilia. zeiţa Artemis le-a preschimbat în bibilici şi le-a dus în insula Leros. Λέσβος) – insulă de origine vulcanică în Marea Egee. Ovidiu. în clipa în care o văzuse murind de propria-i mână.15. ca pradă de război. Metamorfoze. se celebrau misterele din Lerna.130. Retras pe o insulă. Λαιστρυγονίη. Ovidiu. pe frumoasa Briseis. 2.532.2.8. eroul războiului troian.4. Simonide.

Descrierea Greciei. astăzi Kem Kasir. în zona litorală.155. numită în vechime Leuke (Insula Albă. ungându-şi faţa cu noroi. 9. fiica lui Eris (Discordia) şi mama Graţiilor. Λhvθη) – 1. Geografia. Imn către Artemis. înţelegând că nu o putea convinge prin rugăminţi să-i fie soţie.. a dat naştere multor mituri.59. 14. Buto. care nu fusese ancorat în port. Alexandra.233. Mai târziu ea s-a numit Elaphiaia.1. Λέτρινοι) – oraş în nord-vestul Peloponesului. 2. Ptolemeu îl numeşte Letuspolis.511. ♦ Cetatea a fost întemeiată de Letreu. mama solarului Apollo şi a lui Artemis (confundată în tradiţia târzie cu Selene). SURSE: Hesiod. Λητwv). izvoare numite Lethe: unul aflat în apropierea cetăţii Magnesia. ΛεÚκη). Ovidiu.22. al Insulei Albe.6. mai multe cursuri de apă purtau acest nume. 4. de la numele Elaphion pe care l-a purtat doica Artemidei. Cartea Românească. Două izvoare curgeau în dumbrava din Lebadeia. Conform acestei tradiţii. fluviu şi câmpie mitice. 662. Deşi pustie în vremea lui Pausanias. Descrierea Greciei.11. Catalogul femeilor. frag. 141. 9.118. cetatea mai adăpostea un sanctuar al Artemidei şi o statuie a zeiţei. era capitala unei regiuni numite Letopolites nomos.2. care. afluent al Meandrului. sau în Insula Şerpilor. Alpheios nu şi-a putut împlini dorinţa. 8. menţionând că aici se desfăşoară anual o ceremonie în cinstea Latonei. ♦ Strabon aminteşte mai multe (gr. Letea – grind în Delta Dunării. unită. 2. Numele ei înseamnă de altfel „uitare”. cei doi s-au născut pe ţărmul Pontului Euxin. bănuind gândul ascuns al lui Alpheios. ♦ Una dintre legende leagă numele insulei de cel al .2. în ţinutul Hesperidelor şi unul în apropiere de Tricca.16. Faste.69. altul în Libya. Λητοu`ς. 10. s-a ascuns printre nimfele sale. Λευκ£δα / Λευκ£ς) – insulă în Marea Ionică. fiindcă de ea se îndrăgostise Alpheios. SURSE: Pausanias. fiind şi numele zeiţei ce personifică pierderea memoriei. printr-un pod mobil. Callimah. cu maluri foarte abrupte.80 şi urm. 2. Strabon.10. 114. SURSE: Herodot. 4. Homer. fiul lui Pelops. 9. s.11. în apropierea oracolului lui Trophonios din Lebadeia. SURSE: Pausanias. 3. a vrut să o siluiască. Catul. Coasta occidentală. pe drumul sacru ce leagă cetăţile Elis şi Olympia. 9. 6. Letrinoi (gr. printre acestea şi un izvor din Beoţia. Plutarh. 40A.4. ♦ 1. a scapat din crudul măcel şi şi-a continuat călătoria spre insula Circei. 6. v.39.37. 2. Letuspolis Lethe (gr. Banchetul. al braţului Sulina (Selinas. 4. Ptolemeu. gr. 8.vasul lui Odysseu.5. În fapt. 34. Pausanias. în Egipt.1. Istorii. un altul în Gortyna. Geografia. Descrierea Greciei. Zeiţa. Artemis era numită Alpheia. SURSE: Constantin Porphyrogenetul. iar Herodot.46. situat în delta Nilului. din care trebuia să bea toţi cei veniţi să consulte oracolul: Izvorul Amintirii (Mnemosyne) şi Izvorul Uitării (Lethe).3-7.29. Poeme. Metamorfoze. ♦ O interpretare discutabilă a acestei denumiri trimite la numele zeiţei Leto (gr. ale cărei funcţii au fost suprapuse în mitologia greacă celor ale zeiţei Leto.39. Comentarii la Eneida.8. cu ţărmul vestic al Greciei. 14. Odysseia. Lycophron. Numele Grindului Letea. pe malurile căruia s-ar fi născut Asclepios. Bucureşti. Geografia mitică a cosmosului grec aminteşte de o apă care curgea la marginea Infernului sau a Câmpiilor Elizee şi avea puterea de a şterge amintirile morţilor ce se îndreptau spre aceste ţinuturi. 1993) pentru a susţine această teorie. În felul acesta. Stephanos din Bizanţ.5. Leucada / Lefcada / Leucas (gr. dar zeiţei i-a rămas această poreclă.1. Λητοu`ς πόλις) – oraşul Letonei. 9. De administrando imperio. Servius. 8. aşa cum apare şi în scrierea De administrando imperio a împăratului Constantin Porphyrogenetul) sunt invocate de Vasile Lovinescu (în lucrarea Dacia hiperboreană. ritualul pe care Herodot îl consideră între cele şase mari sărbători ale egiptenilor era dedicat zeiţei Hathor.

Leucophrys (gr. cetate în Laconia. după numele zeului al cărui chip fusese luat de către Poseidon pentru a o putea păcăli pe muritoarea Tyro. făpturi marine. pe ţărmul de vest al golfului Messenian. Leuctra (gr. SURSE: Dionysios din Halicarnas. numite uneori Pisinoe. s-a aruncat în gol şi poetesa Sappho. Strabon.17. Antichităţi Romane. 22. şi a ieşit din valuri fericită şi cu sufletul împăcat. dar i se agăţau de umeri păsări şi aripi pentru a-i încetini căderea.6. Odysseia. 1. De la întemeierea Romei. al Meganeirei sau al lui Erato. aşezare în Beoţia. în sudul golfului Salerno. SURSE : Xenofon. 3.8. Titus Livius.377. Λευκφόρυς) – 1. Erau în număr de trei (Parthenope. 10. Tusculane. situat pe promontoriul stâncos.13.9. 722. ♦ Leucas din Zakynthos este un alt erou eponim al insulei. 4. îndrăgostit de Iuno. 4. 3. 2. El a preferat să se arunce în mare. ♦ Vestigiile unei cetăţi preistorice. 26. Solinus. Aglaope şi Texiepia) sau patru (Teles. un sacrificiu uman: un criminal condamnat era aruncat de pe stânci. mai presus de toate. la sfatul lui Apollo.19. Geografia.17.2. de care s-a îndrăgostit Apollo. Hellenicele. zeiţa l-a răsplătit. a dat numele său acestui teritoriu. Pliniu. pe drumul dintre Pallantion şi Choma. Homer. ♦ Zeus însuşi. era expulzat din cetate. 2. Biblioteca. precum şi mormintele circulare din aceeşi epocă l-au făcut pe arheologul german Wilhelm Dörpfeld să afirme că Leucada este Ithaca homerică şi să plaseze palatul lui Odysseu în sudul insulei.Tzetzes. Aici.8. 3. În larg îl aşteptau bărci şi. Războiul peloponesiac. Dar într-o zi. Pausanias. Ovidiu. dar. Thukydide. 6. Leucosia şi Ligia.18.7. Strabon.20. urât şi sărac. la celebrarea zeului. nume vechi al insulei Tenedos (v. În apropierea acestei cetăţi. o altă cetate cu acelaşi nume se afla la graniţa dintre Arcadia şi Laconia. 24. 2. menţionată de Gaius Iulius Solinus şi Dionysios din Halicarnas. a cărei dragoste nu era împărtăşită de Phaon.tânărului Leucatas/es.53. dar viaţa-i era cruţată. 8. Capul Leucosia este situat în faţa insulei. dacă reuşea să supravieţuiască. 9. a avut . 33. Istoria naturală. ♦ O altă legendă spune că. 3. τὰ Λεῦκτρα) – 1. iar Aphrodita. Vergiliu. Geografia. Licosa. Leucone. atribuie numele insulei unei verişoare a lui Eneas. 1. Comentariile la Lycophron. s-a aruncat de pe înălţimile promontoriului în apele mării. amintită de Strabon. Tenedos). Λευκóσια) – astăzi. Leuconios (gr. Aici se afla un sanctuar celebru al zeiţei Artemis. regele mitic al Tegeei. Dialogurile morţilor.1. din înaltul falezei. fiul lui Icar şi fratele Penelopei. Leucosia (gr. 3.676. Polychistor.81. Aphrodita însăşi a urcat în luntre şi. Pliniu.. Phaon conducea drumeţii cu barca.26.2. cea înzestrată cu darul poeziei lirice. an de an. ♦ Lycophron numeşte promontoriul insulei ¢κτ¾ 'Ενιπšως. Alexandra. jumătate păsări. 15. ♦ O altă legendă. fără de ştirea sa. ♦ Leucosia era una dintre muze. 3. la vest de oraşul Nidri. de pe acelaşi promontoriu. Promontoriul şi insula sunt cunoscute ca Punta della Licosa. Din împreunarea lor s-au născut gemenii Pelias şi Neleu. cum moşneagul nu i-a cerut nimic în schimb. pentru a scăpa. SURSE: Apollodor. spune că Leucadios. dându-i o licoare ce l-a făcut tânăr şi chipeş.274. Eneida. Lucian.252-258. oraş în Caria. a cărei ascendenţă este incertă.44.. fiind cunoscute ca talentate cântăreţe. 8. Redne. jumătate femei. Heroide. era fiica lui Apheidas. de dorinţele nestăvilite ale zeului. Istoria naturală. se săvârşea. 4. supranumită Leucophryne. a coborât din înalt şi s-a aşezat pe stânca leucadiană. în câmpia Meandrului. prin moarte.2. îndurerată de moartea lui Adonis. Λευκώνιος) – izvor în Arcadia. Insulă situată în sud-vestul Italiei. de pe un mal pe altul. ♦ Eroina eponimă. cel care a fondat templul lui Apollo Leucadianul. Molpe şi Texiope). ♦ O altă legendă. Descrierea Greciei.9.165. L-au iubit multe femei. situate pe drumul dintre Thespiai şi Plataia. el fiind considerat fiul lui Arcas şi al Leianeirei. Bătrân. SURSE: Cicero.

13.306.125. oraşul va fi distrus de un porc mistreţ. 14. au fost ucise şi aruncate într-o fântână.5. ♦ O altă legendă spune că pe această insulă erau primite. Transformări. Libethra (gr.14. 3. împlinind profeţia lui Dionysos. Λιβήθρα) – oraş în Macedonia. părintele lui Atreu. prin acesta. 27. ♦ Pe insulă. La nunta eroilor luaseră parte zeii. Aici se aflau un templu şi o statuie închinate Athenei şi tot aici erau cinstiţi zeii Asclepios şi Apollo. Nemeene. luptând ziua şi petrecând noaptea alături de frumoasa Elena. Tzetzes. Geografia. 15. Din lemnul cedrilor şi al brazilor ce creşteau aici a fost înălţat şi decorat templul lui Solomon. Pindar.22-24 Cântarea cântărilor. râul Sys (în greacă „mistreţ”) şi-a umflat apele şi a năruit zidurile oraşului.15. Descrierea Greciei. lucrurile s-au întâmplat întocmai. care. dar muritorilor le era interzis să calce pe insulă. SURSE: Antoninus Liberalis. iar vârfurile lor sunt acoperite de zăpadă tot timpul anului. şi. Imagini sublime ale acestor munţi apar în tot cuprinsul Vechiului Testament.79. candor interpretatur”. 2.16-18. 2. Scoliile la Euripide. adăugând că această culoare se păstrează atât iarna cât şi vara. fiinţă înaripată de care s-a îndrăgostit însuşi Zeus. 104. numit Carneios. devenită soţia lui Ahile. Pomponius Mela. 4. căci munţii sunt alcătuiţi din roci strălucitoare. Psalmii 29. 2. s-au spânzurat sau.30.19. la poalele muntelui Olymp. acesta din urmă fiind părintele lui Danaos şi Aigyptos / Egipt. ΛεÚκη) – insulă în vestul Mării Negre. născut din argeiana Io şi Zeus. pentru că aici ar fi adus Thetis trupul eroului. Pausanias relatează faptul că Leonymos din Crotona. 8. 9. SURSE: Diodor din Sicilia. Descrierea Greciei. cunoscută astăzi cu numele de Insula Şerpilor. 5.5. 186-188. Ifigenia din Taurida. Pausanias.21. templele şi casele oamenilor. În noaptea următoare. Λιβύη) – ţinut în nordul Africii. 5. s-a vindecat de rana ce-l chinuia şi a primit de la Elena. ♦ Insula avea şi virtuţi tămăduitoare. Strabon. fiica lui Epaphos. s.54. Cei doi l-au avut ca fiu pe Euphorion. SURSE: Pausanias. zeiţa Ino şi Cassandra (numită aici Alexandra). SURSE: Vechiul Testament: . Aşezarea a fost întemeiată de Pelops.8-11. Libya a dat naştere lui Agenor şi Belos.7. Molpia şi Hippo. 436. 3 Regi. 9. ♦ Pe ţărmul Libyei era . Au pierit cu toţii. Libanus Mons (gr. ♦ Legenda spune că în Beoţia se născuse o ură groaznică împotriva celor din Pelopones. Isaia. Deşi locuitorii nu au dat crezare oracolului. ∆Αχivλειος lanţ muntos în Siria.15. id est. după moartea acestuia. sufletele celor drepţi. Λίβανος ὄρος) – Leuke / Achilleis (gr. Libya (gr. stămoşul Atrizilor.5-7. fiica lui Priam şi a Hecubei. Biblioteca istorică. după ce au fost siluite de lacedemonieni. 4. ţăranii au dărâmat coloana funerară şi au spart vasul în care se aflau osemintele. Comentariile la Lycophron.loc lupta dintre tebanii conduşi de Epaminonda şi lacedemonieni. Pausanias. Ahile continua să ducă acelaşi trai. 4. se aflau o statuie şi un templu închinat lui Ahile. după moarte. ♦ Numele acestui ţinut este asociat cu nimfa Libya. oameni şi animale. Descrierea Greciei. aşa cum mărturiseau adesea marinarii ce navigau în apropierea coastei şi auzeau dinspre uscat voci îngrozite sau bucuroase. Cosmografia. Îmbrâncindu-se să asculte cântecul unui păstor ce adormise murmurând versurile lui Orpheu. 3. δρÒμος.26. după cum spune Plutarh. Stephanos din Bizanţ. din pricina fiicelor lui Skedasos. spune Pausanias. v. misiunea de a-i transmite lui Stesichoros din ce cauză orbise şi cum îşi putea recupera vederea. 3. Osea.11. Numele ebraic este Lebanon. ♦ O profeţie a lui Dionysos din Tracia prevestise că atunci când soarele va vedea oasele lui Orpheu.13. Nu departe de Libethra se afla mormântul lui Orpheu. 2. ♦ Sfântul Ieronim menţionează că semnificaţia acestui toponim în limba ebraică este alb: „Libanus λευκασμός. ajuns în insula Leuke la sfatul oracolului din Delphi. 9.

Strabon. Biblioteca istorică. 31. socotind leacul un elixir de dragoste. împlinindu-se prevestirea oracolului. ♦ Din ţinutul Libyei era originară şi Lamia. fiind aproape învins de mulţimea adversarilor.350. ♦ Libya este.42.1. ♦ Legenda spune că oracolul lui Amon îi prezisese acestuia că va fi înmormântat în Libyssa. pentru a-i aduce un veştmânt nou. 1. ce a făcut ca Heracles să se ardă singur pe rug. rând pe rând. Λιχάδες) – insule în Marea Egee. deget cu propria sabie şi s-a stins din viaţă după numai trei zile. ce s-au numit de atunci insulele Lichade. în drumul său spre Ithaca. aceasta i-a trimis o haină impregnată cu sângele centaurului Nessos. Pe el l-a trimis Heracles la soţia sa. 49. Lichas. Hannibal s-a rănit la un provincie situată în nord-vestul Italiei. Pliniu. 9.. Tot aici l-a ucis şi pe Antheu. Transformată într-un monstru gelos. 157. Scoliile la Apollonios din Rhodos. 1.5. Scoliile la Iliada. Tzetzes. fructe care. Comentariile la Lycophron. 4. obligându-şi tovarăşii. Ode Pythice. 8. Descrierea Greciei.1283. 7. Seneca. în care să celebreze victoria împotriva Oichaliei. Pausanias. Lucan. care mâncaseră fructele îmbătătoare. Liguria. ţinutul în care s-a născut Athena. 2. în literatura mitologică.226 şi urm. 2. Heracles l-a ridicat pe umeri şi l-a sugrumat. 9. să-l ajute. ţinutul Lotofagilor (mâncătorii de fructe de lotos. de-a lungul coastei Mării Tyrrheniene.6 . Eustatius. 160. Pharsalia. Biblioteca. Argonautice. În preajma curţii regelui Prusial al Bithyniei. Cum Lichas i-a spus Deianeirei că soţul ei se îndrăgostise de Iole. 4. a rămas fără săgeţi. Λιγoυρivα) – 1. Pindar. 1. Historiarum variarum Chiliades. Descrierea Greciei. Remediul s-a dovedit a fi o otravă cumplită. în nord-estul Eubeei. Strabon.7. 894.23. SURSE: Apollodor. 4. conform legendei. Fabule. cunoscute şi sub numele de jujube.9. Apollodor.4. nu înainte de a-l zvârli furios pe Lychas în mare. 1485. în care devora copiii mamelor mai fericite decât ea. tâlharul care a încercat să fure turmele de boi pe care Heracles le ducea lui Eurystheu. de zeiţa Hera. Fabule.45.590. 7. Liguria (lat. pentru a scăpa de chinuri.situat.426. numită Marea Ligurică. 4. 817 şi urm. Biblioteca. SURSE: Herodot.. 2. Ligys. Diodor din Sicilia. 4. ♦ Libya a fost traversată şi de Heracles. Deianeira. Comentariile la Odysseia. În acest ţinut a fost mânat de vânturi potrivnice şi Odysseu. SURSE: Pausanias. Locul unde a murit a fost numit de atunci Libyssa. cu mintea tulburată de Hera. câtă vreme atingea pământul. 56. Libyssa / Libissa (gr. Lamia s-a ascuns într-o peşteră neştiută. pe care l-a însoţit până la moarte. tatăl său. în sudul coastelor provinciei Liguria.1213. Λίβυσσα / Λίβισσα) – oraş în Bithynia.6. în Antichitate ţinutul era mult mai extins. şi-ar fi mâncat fiii. atacat de liguri. Aceeaşi legendă povesteşte cum Heracles. este adesea confundat cu Likinios / Lakinios (v. Eroul l-a implorat însă pe Zeus. 36.38. Geografia. gr. pe drumul dintre Nikea şi Chalkedon. în timpul călătoriei în care pornise pentru a aduce merele de aur ale Hesperidelor. iar acesta a trimis o ploaie de pietre ale cărei urme .25. 2.10. ieşind din capul lui Zeus. Hyginus. fiul Libyei şi al lui Poseidon.7. Hyginus. 18. tânăra de care s-a îndrăgostit Zeus şi ai cărei copii au fost omorâţi. dar nu precizase Libyssa natală. fiul lui Poseidon şi al Gaiei. Eroul şi-a continuat cu greu călătoria. Unele variante ale legendei spun că Lamia însăşi. Istorii. întinzându-se în sudul Alpilor francezi şi italieni şi în nord-vestul Apeninilor. Heracles pe muntele Oita. conform legendelor. Istoria naturală. să vâslească din nou spre larg. Ovidiu. Metamorfoze. zonă a Mării Mediterane. duc la pierderea memoriei).11. ♦ Eroul eponim.11. Geografia. Gigantul ce nu putea fi învins. Aici s-a aflat mormântul marelui Hannibal. era tovarăşul lui Heracles. Lakinion). Eroul s-a transformat într-un maldăr de stânci. Lamii erau numiţi şi monştrii feminini care sugeau sângele tinerilor. Lichade (gr.

Strabon. Eneida. preluată şi de Vergiliu. Aici se aflau un teatru. fiică a lui Kephissos. ca fiind mama regelui Latinus. ♦ Aici se aflau un templu al Athenei. iar în cea de-a doua.6. 4. 76.58. a dat naştere unui fiu al lui Zeus. la poalele munţilor Parnas. s. 76. Biblioteca istorică. Despre cel dintâi se credea că a fost construit de către Danaos sau de către fiicele acestuia. fiul lui Heracles. v. ♦ Acesta este şi locul unde s-a născut Cleobul. numită Lindiana. ♦ Termenul grecesc lιγuv~ are înţelesul de „armonios. un altul al lui Heracles şi un sanctuar închinat lui Zeus Polieus. 6. Strabon. Liris. 7. cu statui din marmură de Penthelicos. Se spune că pângărirea de către bărbaţii provinciei rivale a fecioarelor venite din Sparta să aducă sacrificii zeiţei a fost cauza celui dintâi război messenian. Herodot. fiicele Soarelui. are o genealogie incertă. cetate situată Rhodos.33. Λιλαία) – oraş în Phokida. Dumbrava şi templul aflat aici erau venerate nu doar de către cei din împrejurimi. cu voce plăcută”. Λιπάρα) – grup de insule situat între coasta Siciliei şi Italia. 12 şi 13 ale lunii anthesterion (sfârşit de februarie – început de martie). În cartierul atenian se afla templul lui Dionysos unde se celebrau Anthesteriile. ♦ Aproape de gura de vărsare se afla o dumbravă.24. disputat de locuitorii celor două provincii. Opus. Λίμναι) – 1. altele Heliadelor. trimiţînd la calităţi pe care locuitorii acestei provincii le-au dovedit din vremuri străvechi. fiind considerat fiul lui Physcos sau al lui Amphictyon. ci chiar şi de locuitorii Romei. 4. Eustathios. 3.7. ritual ce simboliza fecunditatea de care avea să se bucure şi cetatea. Locrida / Locris (gr. Lindos (gr. Protogeneia. 2. Lor li se Lipara (gr. fiul lui Auson. gr. Descrierea pământului. soţia archontelui. SURSE: Ştefan din Bizanţ. Messenia şi Laconia. ♦ Eroul eponim. 5. Vergiliu. Diodor din Sicilia. Etolia la vest. la nord de promontoriul cu acelaşi nume. Locros. Λιγoυρivα. copiii ce împliniseră trei ani erau încoronaţi cu flori şi li se ofereau daruri. Λοκρivς) – regiune din Grecia cuprinsă între Thessalia la nord. situat între Pnyx şi Areopag. cel care a domnit aici înaintea lui Eol. Danaidele. Viaţa lui Marius.2. SURSE: Plutarh. una dintre cele cinci mari sărbători închinate zeului: Oschophoria. Λοκρivδα / . Geografia. Şi tot aici şi-a aflat sfârşitul regele Teleclos al Spartei. ♦ 1.2. 2. Soţia lui. Anthesteriile aveau loc în zilele de 11.31. lucrate în manieră attică.75. 10. 14. Dionysiile câmpeneşti.2. Biblioteca istorică. Liris (lat. reprezentată în tradiţia mitologică. Λίνδος) – oraş în insula Lilaia (gr.182. dar şi temple renumite închinate lui Apollo şi Artemidei. pe care Locros l-a crescut ca pe fiul său. în altă tradiţie.1. era celebrată însoţirea lui Dionysos cu preoteasa sa. 39. Biblioteca istorică. Λεῖρις) – fluviu în Italia centrală. golful Corint la sud şi Beoţia la est. În cetatea Limnai se afla templul zeiţei Artemis Limnatis. Cabie sau. oferau ofrande şi mai apoi erau goniţi cu strigătul Plecaţi spirite ale morţilor. unul dintre cei şapte înţelepţi ai Greciei antice. o agora. În prima zi era gustat vinul din recolta cea nouă. situat pe coasta de răsărit. ce se varsă în Marea Tyrrheniană. Cea din urmă zi era dedicată morţilor şi zeilor chtonieni. şi Attica în întregul ei. Cu acest prilej. 5. Istorii. Leneenele. băi. Anthesteriile s-au sfârşit! SURSE: Pausanias. Dionysie Periegetul. Anthesteriile şi Marile Dionysii. Descrierea Greciei. SURSE: Pausanias. închinată nimfei Marica. 2.se mai văd şi astăzi în apropierea localităţii Crau. Descrierea Greciei. 12.47. cartier al Atenei. râu ce îşi avea izvoarele în apropiere. S U R S E: Diodor din Sicilia.6. Limnai (gr. Geografia. la graniţa dintre Messenia şi Laconia. SURSE: Diodor din Sicilia. Comentarii la Dionisie Periegetul. ♦ Lilaia era o naiadă.3. Numele arhipelagului e derivat de la cel al lui Liparos. ♦ Unele variante ale legendei atribuie fondarea cetăţii lui Tlepolemos.

Brundisium. eroul grec ce l-a ajutat pe Odysseu să fure din Troia efigia Athenei. Înfăptuită de membrii unei confrerii de preoţi. zeu celebrat cu predilecţie în Arcadia sa natală.17. spune legenda. şi machlyes. în templul închinat de erou zeiţei Athena. Descrierea Greciei. considerată a fi legendara peşteră Lupercal.84 şi urm.19. Salapia. 9. producând un somn liniştit. 10. SURSE: Dionysios din Halicarnas. restaurată în timpul lui Augustus. în Apulia. pe versantul apusean al Locridei Occidentală sau Ozoliană.4. 2.Certându-se mai târziu cu Opus. mânaţi de furtună. patron al tinerilor îndrăgostiţi. 6. devenită Argyripa. lat. SURSE: Apollonios din Rhodos. Spina. se aflau. Pindar.9. pe versantul nord-vestic.1780. v. Homer. Palladiumul. Pausanias. Aici au ajuns Odysseu şi tovarăşii lui. 6.. în cinstea căruia se celebrau la Roma. 85. Geografia. Comentariu la Eneida. p. o apatie extatică. Lupercal) – grotă Lotofagilor.177. Luceria) – cetate din sudul Italiei. Iustin. lat. 79. Descrierea Greciei. Φivσκος.22.11. 64. În Luceria. Plutarh. După cum spune Pliniu. 90. Antichităţi romane. 8. 15. Faste 2. în timpul restaurării Palatului lui Augustus.1. Locros a trecut masivul Parnas şi a fondat. 9. . în golful Syrtis. Diomede s-a căsătorit cu Euippe. neam învecinat cu lotofagii. au scos la iveală o grotă înfrumuseţată cu mozaicuri.6. 4. şi armele situată la poalele muntelui Palatin. 21.381 şi urm.. Olympice.246. 79. Ajuns în Apulia (numită şi Daunia) pentru a trăi în pace după încheierea războiului troian. după ce au gustat fructele dulci ale lotusului. 9. ceremoniile numite Lupercalia. 343. în ziua de 15 februarie. ♦ Legenda spune că a fost întemeită de Diomede. doi tineri goi sau acoperiţi cu piei de ţap. 43. Garganum. Comentariile la Iliada. 10. desemnaţi în mod ritualic prin atingerea frunţii cu un cuţit udat cu sângele animalului ucis. Geografia.24. 86. Λωτοφάγων νῆσος. Odysseia. situat în nordul Africii.1. ♦ Pausanias aminteşte templele consacrate lui Poseidon în Locrida precum şi sacrificiul oficiat cu ocazia serbărilor celebrate în onoarea zeului.11. făurite de către Hephaistos. Doar Odysseu şi-a păstrat mintea limpede obligându-şi tovarăşii să vâslească din nou spre Ithaca. ♦ Aici. când papa Gelasius a interzis cultul păgân. după cum spuneau localnicii. Beneventum. Probleme greceşti. Ovidiu. Argonauticele.38. pentru a stimula fecunditatea acestora. Servius. Istorii. adăpostea şi sanctuarul lui Faunus Lupercus. Cercetările arheologice întreprinse în anul 2007. şi Scoliile la 62. ca un ritual de purificare. Plutarh. SURSE: Pausanias. 277. SURSE: Herodot. au fost hrăniţi de către o lupoaică gemenii Romulus şi Remus. 4. Hesiod. Eusthatios. Lotophagites insula) – ţinut mitic. fiica regelui Daunus şi a fondat mai multe cetăţi (Argos Hippion. Ceremonia a luat sfârşit în anul 494. 1. s. Scoliile la Stephanos din Bizanţ. Sipus şi Luceria). 8.3. 9. Luceria (gr.68 şi urm. înlocuindu-l cu sărbătoarea închinată Sfântului Valentin. Servius. Aequum Tuticum. şi. Λουκερία. Eroul a ales peştera Lupercal pentru desfăşurarea ritualului. cunoşteau efectele acestor poame gustoase. Strabon. apud Strabon.322. au uitat de drumul spre casă. ♦ Peştera. Insula (gr. 72. 19. Dar lotofagii nu erau singurii ce se hrăneau cu fructele de lotus. Faptele Divinului Augustus. alergau pe străzile oraşului. procesiunea se desfăşura în jurul Palatinului. Comentariu la Eneida¸ 8. După ce doisprezece preoţi ai zeului Faunus sacrificau o capră în peştera mitică. Viaţa lui Romulus. Luperici. fiindcă aceasta se afla în apropierea primei colonii întemeiate de către Evandru pe pământul italic. Lupercal (grota) (lat. lui Diomede. Epitoma istoriilor filipice. 1. bătând cu fâşii din piele de capră femeile întâlnite în cale. ♦ Locuitorii insulei se hrăneau cu fructe de lotus care aveau totodată şi un efect narcotic. fiii zeului Marte şi ai preotesei Rhea Silvia. ♦ Din Epitoma lui Marcus Iustinus aflăm că Lupercaliile continuau sărbătoarea pe care Evandru o închinase zeului Pan.

Ch. trimis să cucerească Lutetia. acum Sena (fr. Lusitania (lat.] tradit lusum enim liberi patris aut lyssam cum eo bacchantium nomen dedisse lusitaniae. cetatea era situată pe malurile râului Sequana. 5. a primit numele de Paris de la denumirea unui trib celtic ai cărui membri erau numiţi parisii. SURSE: Pausanias.. Aici i-a înmânat capul său unei nobile pioase.Ch. în aceste locuri. numit şi Liber Pater.Ch. pentru că a refuzat să aducă sacrificii zeului Mercur.18. din veacul al XIX-lea. 8. Titus Livius. Strabo. în munţii Aroania.57-58. 30. „Varro spune că jucurile <lusus> părintelui Bacchus sau furia bacantelor <lyssa> ce însoţeau cortegiile au fost la originea numelui Lusitaniei. a mers cale de şase kilometri spre nord. Virgiliu.342-663. Seine). Divinul Augustus. purtându-şi capul în mâini şi îndrumat de doi îngeri.5. 31. în altă tradiţie.5. Historia francorum. Lusus. Λουσοί) – oraş în nordul Arcadiei renumit pentru templul Artemidei Lusia sau Hemerasia. care. pe teritoriul actualei Portugalii. Lusitania) – ţinut în vestul Peninsulei Iberice. ce ar fi fost tovarăşul lui Bacchus. După ce a fost decapitat. 3. 4.. ♦ Legende populare explică acest toponim prin faptul că în pădurile de pe acest munte se . convertit de către Apostolul Pavel. Istoria naturală. tovarăşul lui Bacchus / Dionysos. Lusoi (gr. Lutetia Parisiorum. Lycabettos (gr. care. traversând Sena. spune legenda. De la întemeierea Romei. confundându-l cu Dionysios din Atena. cuprindea doar teritoriul micii insule dintre braţele Senei. sfântul. pe colina Areopagului. Substantivul comun lusus (joc) a fost greşit interpretat ca nume propriu (Lusus). În timpul lui Caesar.). în sanctuarul Artemidei. cu semnificaţia de „noroi. poartă. mocirlă”. ♦ Numită astăzi Paris. ♦ Patronul oraşului este considerat Sfântul Dionysius (Saint Denis). fie un derivat al cuvântului latinesc lutum.. Λουκοτοκίαν la Strabon / Λευκοτεκία la Ptolemeu). la sud de fluviul Duero. Lutetia (lat. citându-l pe Varro. gr. Etimologia primei denumiri nu este stabilită cu exactitate. La baza legendei pare să stea însă o traducere eronată a unui pasaj din scrierile lui Pliniu cel Bătrân. Melampus le-a vindecat prin sacrificii misterioase şi purificări pe fiicele lui Proitos. numite Catulla. cel ce fusese decretat învingător la cursele de cai. şi s-a prăbuşit. numite atunci civitas. 1. SURSE: Pliniu.. numele de Rue des Martyrs. a fost împiedicat la prima sa încercare de mlaştina întinsă din care cetele galilor pândeau legiunile romane. Eneida. a venit din Italia pentru a evangheliza Gallia. odinioară prosperă. Descrierea Greciei.25. era considerat fiul sau. creându-se astfel un mit fondator şi un erou eponim.Suetoniu. În timpul împăratului Valerianus a fost martirizat. ♦ Lusus. în care împăratul roman relatează cum Labienus. Cetatea. la mijlocul secolului al III-lea p. toponimul fiind considerat fie de origine celtică.3. pe colina numită Mons Mercurei (alte versiuni ale legendei numesc această colină Mons Martis). eroul mitului fondator al lusitanilor. ♦ Zeiţa a fost numită astfel fiindcă. după legendă. Λυκαβηττός) – colină stâncoasă în Atena. Raul de Presles. denumită Lutetia până în veacul al III-lea p. oraşul înconjurat de ziduri. oppidum-ul. în cadrul celei de-a unsprezecea ediţii a Jocurilor Pythice. Comentarii la Sfântul Augustin. Geografia. Cetatea lui Dumnezeu. SURSE: Caesar. Versiuni ale legendei plasează viaţa sfântului în veacul I p. 8. spune că numele Lusitaniei provine de la jocurile părintelui Bacchus (Varro [. provenea şi Agesilaos. ♦ Din cetatea..6. iar drumul pe care a păşit sfântul kephalophoros. Grégoire de Tours. care căzuseră pradă nebuniei şi se refugiaseră într-o peşteră. astăzi. 1.5. dându-şi sufletul.3. Colina s-a numit mai apoi Mons Martyrium (astăzi Montmartre). La Cité. 7. până în locul în care se ridică astăzi catedrala Saint Denis. O explicaţie este dată de un pasaj din textul lui Caesar. Despre războiul galic.

8. Geografia. 3. Metamorfoze. Dionysios din Halicarnas. fiul lui Apollo şi al nimfei Corykia. Rhea. 71.554. dimpotrivă. atunci când. eroul eponim al ţinutului.38. Strabon. ♦ Tot aici existau un hipodrom şi un stadion pe care se desfăşurau Jocurile Lycaiene (Λύκαια).ascundeau lupii (denumirea înseamnă în limba greacă locul bântuit de lupi). Zeus a fost crescut de către nimfe. SURSE: Pausanias.27.4. iar cei prezenţi.44. 2.8. Biblioteca. 166. 176-177.1-2. 8. Diverse variante ale legendei îl prezintă pe Lycaon fie ca pe un rege credincios. Fabule. fie.1.38. ♦ Se spune că este „cel dintâi oraş pe care l-a văzut soarele înălţându-se” şi că a fost model pentru toate cetăţile pământului. ce se desfăşura pe vârfului muntelui.2.1. Hesiod. Uneori se consideră că fapta sa ar fi la originea potopului din timpul lui Deucalion. Apollodor. SURSE: Pausanias. Fabule. ♦ Cuvântul grecesc înseamnă „lup”. l-a păcălit pe Cronos. păzită de gigantul Hoplodamos şi de tovarăşii săi. ♦ Legendele aseamănă ravagiile pe care le provocau apele revărsate ale acestor râuri cu lăcomia lupilor care omoară mult mai mult decât pot să mănânce.13. monstrul pe jumătate şarpe pe care li-l dăduse în pază. Lycaon. venerată cu numele de Artemis Lycoatis. în regiunea Mainalia. ♦ Legenda spune că oamenii care au scăpat de potopul de pe vremea lui Deucalion şi-au găsit salvarea pe creata muntelui. 39. Lycaios) întemeiat de către Lycaon. în Phrygia.3. Transformări. numit şi Meonia / Maionia. în apropierea coastei de vest a Peloponesului. Lycaios (gr. părintelui zeilor olimpieni îi era închinat un ritual instituit de către Pelasgos şi fiul său. Lydia) – ţinut în vestul Asiei Mici. Antichităţi romane. 8. Hyginus. Plutarh. la nord cu Mysia şi mărginit la vest de Marea Egee. ♦ Aici.14.6. Hyginus. Cappadokia. Poeme astronomice. 31. Pandrosos şi Herse izbutiseră să îl vadă pe Erichthonios. Erichthonios era o creatură înfricoşătoare. idem.3. 8.2. lat. unindu-se cu oceanida Callirrhoe. Λυκόσουρα) – oraş pe muntele Lycaios (v. 8. În onoarea zeului se săvârşea un sacrificiu uman. învecinat la sud cu provincia Caria. 2. 1. SURSE: Apollodor. 1. ♦ O variantă a legendei spune că oraşul a fost întemeiat de Lycoros. păstrând această înfăţişare vreme de zece ani. Descrierea Greciei. tot aici. care. 8. SURSE: Pausanias. dându-i o piatră în locul copilului.30. după ce mâncau din trupul victimei.8. ♦ Se mai spune şi că Lycabettos ar fi o stâncă prăvălită de Atena. Pe muntele Lycaios.6.2. Mons Lycaeus) – peşteră şi masiv în Arcadia. ♦ Eroul eponim era Lycaios. 2. la est cu Phrygia. fertilizase glia. se spune că se transformau în lupi. înainte ca atenienii să fi organizat Serbările Panathenee. 3. Lycosura (gr. Fragmente. Pausanias. având lupii (luvkoi) drept călăuze. lat.4. Λυκώρεια) – oraş situat pe muntele Parnas. îi avea ca strămoşi pe Zeus şi Gaia.4. Aici au fondat un oraş al cărui nume aminteşte de ajutorul primit de la fiarele sălbatice.Luvko~. Lycos / Licus (gr. lat. ca pe un om crud. ce şi-a jertfit propriul fiu pe altarul lui Zeus. Lycoreia (gr.1 Lydia (gr. Λυκόα) – cetate în Arcadia. fiul lui Pelasgos. Cipru. Afluent al Tigrului. născută de Gaia.2. Aici se aflau un sanctuar şi o statuie de bronz închinate zeiţei Artemis. în timp ce pregătea fortificaţiile Acropolei. 8. Mysia. Descrierea Greciei. 5. ruşinată şi furioasă că Agraulos. Licus) – nume dat mai multor râuri. Luvkaio~. Λυδivα. l-a avut ca fiu pe . cuprins de înflăcărarea iubirii.11. Hephaistos. fiul lui Lycaon. 10. l-a născut pe Zeus şi. SURSE: Antoninus Liberalis.13.2. devenind tată. Descrierea Greciei. Lycoa (gr. conform tradiţiei. la poalele muntelui Lykeus. nereuşind să se împreuneze cu zeiţa. Scrieri morale. Poeme astronimice. Caria. Ovidiu. Venerat în Arcadia ca Zeus Lycaios. Din aceştia s-a născut Manes. ♦ Lydos. Descrierea Greciei. Biblioteca.

Cotys. El s-a căsătorit cu fiica unui localnic şi au dat naştere lui Adyes şi Atys. Fiii lui Atys şi ai Callitheei au fost Lydos, întemeietorul Lydiei, şi Tyrrhenos, eroul care a dat numele etruscilor, cunoscuţi şi ca tyrrhenieni. ♦ Potrivit altor legende, Lydos ar fi urmaşul lui Heracles şi al unei slujnice a Omphalei, regina Lydiei, devenită soţia eroului ♦ Locuitorii Lydiei erau numiţi în poemele homerice maiones şi erau aliaţi ai troienilor. Numele de lydieni a fost pentru prima oară menţionat de către poetul liric Mimnerm, care aminteşte faptul că oraşul său natal, Colophon, a fost cucerit de această populaţie. Herodot spune că maionii şi lydienii sunt unul şi acelaşi popor, a cărui denumire provine de la Lydos, al treilea şi ultimul rege din dinastia Atyazilor. Strabon îi consideră populaţii distincte. ♦ Regatul lydian a fost distrus de către Cirus, regele perşilor, după un război care a durat mai mulţi ani şi s-a încheiat prin cucerirea capitalei Sardes şi prinderea lui Cresus, ultimul rege al lydienilor (561-547 a. Ch.). Numele lui Cresus, intrat în legendă, este prin excelenţă asociat cu bogăţia. Se povesteşte că, avându-l oaspete la curtea sa din Sardes pe filozoful Solon, Cresus i s-a lăudat acestuia, arătându-i comorile inestimabile. Văzându-le, Solon a spus doar că „nu punem numi fericit pe nimeni, înainte de a fi murit.” Vorbele s-au dovedit a fi adevărate, căci, nu după mult timp, Cresus şi-a pierdut fiul şi avuţia întreagă, devenind prizonierul lui Cirus. Când învingătorul său se pregătea să-l ardă pe rug, Cresus a exclamat: „o, Solon, o Solon!”. Cuvintele sale, auzite de către Cirus, i-au salvat viaţa, făcându-l pe cuceritor să-l cruţe şi să se gândească, pentru o clipă doar, la fragilitatea destinului şi a sorţii omeneşti. SURSE: Herodot, Istorii, 1.7, 1.94; Dionysios din Halicarnas, Antichităţi romane, 1.27 şi urm.; Strabom, Geografia, 5.219; Tzetzes, Comentariile la Lycophron, Alexandra, 1351.

înainte Milyas. Mai multe personaje mitologice au purtat acest nume şi cel puţin două pot fi considerate eroi eponimi ai ţinutului lykian. ♦ Lycos se numea unul dintre primii locuitori ai insulei Rhodos, numiţi şi Telchini, demoni ai mării după unele tradiţii, fii ai zeului Pontos şi ai Gaiei. Având presimţirea potopului din timpul lui Deucalion, Lycos a fugit din insulă şi, refugiindu-se împreună cu fraţii săi pe coasta lykiană, a adus aici cultul lui Apollo Lykeios. În felul acesta este dată o explicaţie dublă numelui regiunii; căci şi epitetul atribuit zeului provine din denumirea de Lycogenes – născut de lupoaică. Leto, mama celor doi gemeni, Apollo şi Artemis, fiind împiedicată de geloasa Hera să dea naştere copiilor lui Zeus, s-a transformat în lupoaică şi s-a refugiat în ţinutul Hyperboreenilor. ♦ O legendă înrudită spune că Lycos, fiul lui Pandion şi unchiul lui Theseu, era fratele lui Egeu şi că acesta l-a alungat din Attica, ţinutul pe care îl stăpânea. Refugiat în Messenia sau, după o altă versiune a legendei, în Lykia, s-a dovedit înzestrat cu darul profeţiei şi a întemeiat cultul lui Apollo Lykeios. Mai târziu, oracolul lui Apollo de la Patara a ajuns vestit în întregul ţinut. ♦ În fapt, denumirea ţinutului derivă de la lukka, numele purtat de tribul de hittiţi stabiliţi aici. ♦ Lykia este şi ţara Ciclopilor, giganţii cărora li se atribuia construirea tuturor monumentelor preistorice făcute din blocuri mari de piatră a căror greutate şi dimensiune covârşeau de puterile omeneşti. SURSE: Apollodor, Biblioteca, 3.15.5 şi urm.; Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, 5.56; Herodot, Istorii, 1.173; 7.92; Hesychios,, s. v.; Pausanias, Descrierea Greciei, 1.19.3; 4.1.6-9; 4.2.6; 4.20.4; 10.12.11; Scoliile la Aristofan, Viespile, 1223; la Lysistrata, 58; Sofocle, fragmente, 872; Stephanos din Bizanţ, sub voce Λυκivα; Strabon, Geografia, 9.392; Tzetzes, Mii de istorii pestriţe, 7.124; 12.836.

Lynkeia (gr. Luvgkeia) – v. Lyrkeia. Lyrkeia / Lyrkeion (gr. Λύρκεια / Λυρκεi`ον) – cetate în provincia

Lykia / Licia (gr. Λυκivα) – ţinut
muntos în sud-vestul Asiei Mici, numit

Argolis, pe drumul dintre Argos şi Mantineia. ♦ Numele iniţial al aşezării, Lynkeia, amintea de eroul eponim, Lynkeu, unul dintre cei cincizeci de fii ai lui Aigyptos. Aceştia s-au căsătorit cu Danaidele, fiicele lui Danaos, şi au fost omorâţi în noaptea nunţii lor de către soaţe, la porunca părintelui acestora. Singurul dintre fraţi care a scăpat de răzbunarea lui Danaos a fost Lynkeu. Salvându-se în acest loc, el

a ridicat o torţă, dându-i de veste soţiei sale, Hypermnestra, că este teafăr. Ea a făcut întocmai şi, în amintirea acestui fapt, aşezarea s-a numit Lynkeia şi s-a instituit aici, an de an, o sărbătoare a torţelor. Cei doi au avut un fiu, pe Abas, care, la rându-i, l-a avut pe Lyrcos. De la numele acestuia, aşezarea s-a numit mai apoi Lyrkeia. SURSE: Apollodor, Biblioteca, 2.1.4-5; 2.2.1-2; Pausanias, Descrierea Greciei, 2.25.

.

.

1. în regiunea Bruttium (Calabria). oraş în insula Cipru. pentru a le permite atenienilor să-l învingă pe Eurystheu.27. în Attica. are o genealogie incertă. Macalla (gr. arcul şi săgeţile lui Heracles pe care. Makedon. SURSE: Pausanias. adunându-se în cetatea cea nouă din mai multe oraşe arcadiene. fiul lui Bicri. să-l omoare pe Şeba. locuitorii Crotonei le-au dus în templul lui Apollo din cetatea lor. Alexandra. numită în Cartea a doua a lui Samuel „una dintre cetăţile liniştite şi credincioase din Israel”.4. 107. atribut cu semnificaţia de „ţinut binecuvîntat”. Este considerat uneori fiul lui Zeus şi al Thyei Macareai (gr. ♦ Aici se afla mormântul lui Philoctet. Μακεδονivα) – regiune cuprinsă între munţii Balcani şi peninsula ocupată astăzi de Grecia. 2 Regi. ♦ 1. Phigaleia. şi s-a întors la Ierusalim.6. 8.36. Macaria. spune tradiţia. Macedonia (gr. Ioab a sunat din trompetă. Μάκαλλα. 20. Rhodos. la împărat. Macaria s-a oferit să fie victima cerută de divinităţi. SURSE: Lycophron. Pseudo-Aristotel. în timp ce Ioab asedia cetatea.M Maacha (gr. s-au strămutat în Megalopolis. ♦ Eroul eponim al acestui ţinut. pentru „a-şi întări forţele” împotriva lacedemonienilor. Cursul de apă a fost numit astfel după numele fiicei lui Heracles. lat. retrăgându-şi armatele din faţa zidurilor. Μακαρivα) – 1. după cum prezisese oracolul. Astăzi. cea care a stins rugul eroului. a venit Ioab. Descrierea Greciei.5. În această aşezare.3. Refugiată împreună cu fraţii săi la Atena. Plutarh. pe care locuitorii îl celebrau cu ritualuri divine. acordat insulelor Cipru. după incinerarea acestuia pe muntele Oita. fiul lui Lycaon. Macalla) – cetate în sudul Italiei. 927.1. SURSE: Pausanias. 8. Văzând aceasta. 8. 2. Despre minuni. Macaria (gr. ♦ După tradiţie. Şi tot aici. Dar. pe drumul dintre Megalopolis şi . Viaţa lui Pelopidas. SURSE: Vechiul Testament.32. Lesbos. 21. eutresiene. adăpostise Philoctet. în templul lui Apollo Halius.14-26. Descrierea Greciei. Μακαρέαι) – cetate în Arcadia. parrasiene. o femeie înţeleaptă i-a convins pe locuitori să-l ucidă pe Şeba şi să-i arunce capul dincolo de ziduri. cetatea a fost întemeiată de Macareu. eroul troian. Μααχά / Βεθμααχά / Ἀβὲλ οἴκου Μααχά) – cetate în Palestina. izvor în apropiere de Marathon. şi părăsită mai apoi de locuitorii care. 3. mai apoi. Crimisa Macalla. fiincă ridicase mâna împotriva împăratului David. cel care era mai-marele întregii oştiri a lui Israel.

18. 50. Evanghelia după Marcu. 25. Alungat din insulă de către zeiţa Hera. făgăduinţa că îi va fi îndeplinită orice dorinţă. şi-a găsit el însuşi odihna. căci nu fusese de acord cu nunta celor doi. Avraam şi Sara. la răsărit de Capul Sounion. Constantin Porphyrogenetul. Biblioteca istorică. al cărei nume este astăzi Corfu. printre ele şi insula din Marea Ionică. iudaice. fiica lui Aristeu. conform tradiţiei. Biblioteca.(fiica lui Deucalion) şi fratele lui Magnes. pentru a-şi ţine cuvântul dat în faţa mesenilor. 4. ♦ 2. primind în schimb. Macpela / Machpelah (ebr.18. Makronivsi) – mai multe insule poartă aceast nume. „după o bătrâneţe fericită. ♦ În aceeaşi peşteră a avut loc nunta lui Iason şi a Medeiei. Temându-se de puterea uimitoare pe care o aveau cuvintele lui Ioan în faţa mulţimilor. Geografia. l-ar fi omorât în Macedonia pe Lycaon. În Evanghelia după Marcu se spune că moartea lui Ioan Botezătorul s-a datorat Irodiadei. după cum spune Iosephus Flavius (Ant. mai multe insule au fost numite astfel. La sfatul mamei sale.1131. capul acestui animal. Ma-arat Hamakhpelah) – cavernă în Iudea. ca mască pe faţă. Fragmente. înaintat în vârstă şi sătul de zile”. întinderea de pământ a fost cea dintâi cumpărată. Semnificaţia termenului ebraic este de „grota celor două morminte”. Hesiod. Μavκρις) – 1.5.1. 6. Noul Testament. peşteră în această insulă. în apropierea aşezării Hebron. Tradiţia îl reprezintă îmbrăcat în piei de lup şi purtând. ce se trăgea din Apollo. Salomea a cerut capul profetului. tocmai la sărbătoarea naşterii soţului ei.9. eroul din care descind arcadienii. alteori. Diodor din Sicilia. Pentru Diodor din Sicilia.1-2.49. „ştiindu-l om drept şi sfânt”. rămăşiţele a patru cupluri biblice: Adam şi Eva. a fost numită şi insula Elenei. Geneza. Macronisi (gr.8. fratele lui Irod.31. l-a crescut în Eubea pe Dionysos. Aici se află însă. în drumul spre Asia Mică. în drumul său către ţinutul Hesperidelor. copil al zeului Eol sau al lui Lycaon. Despre theme. Legenda spune că eroina eponimă. tot aici.5. căci Irod îl ocrotea. zeul ce-i fusese încredinţat de către Hermes. Strabon. SURSE: Vechiul Testament. Geografia. dimpreună cu peştera care se afla pe ea. SURSE: Apollodor. ♦ După unele variante ale legendei lui Heracles. fiul zeului Ares şi al Pyrenei. în lanţuri. 18. Isaac şi Rebecca şi Iacob şi Lea. . a poruncit uciderea acestuia. când şi-a dat ultima suflare. SURSE: Apollodor. pentru vina de a-i fi „învăţat pe iudei să cultive virtutea şi să fie drepţi unii cu alţii. Dar a găsit prilej într-o zi. Biblioteca. Makedon era fiul legendarului Osiris şi fratele lui Anubis. 23. în schimbul a patru sute de sicli de argint. Aici l-a trimis Irod (Herodes) pe Ioan Botezătorul. 2. Μαχαιρούς) – fortăreaţă în Munţii Arabiei. femeie pe care Irod o luase de nevastă.13.22. 7.329. 1. SURSE: Strabon. Iud. arătându-şi evlavia faţă de Dumnezeu prin intermediul botezului”.14-29. 9. 3. iar Irod. eroul. Machairus (gr.2. SURSE: Iosephus Flavius. Irod l-a trimis la moarte. Dionysos s-a ascuns într-o peşteră din insula Macris. 2. Irodiada care plănuia de multă vreme să-l omoare pe Ioan. Atunci fiica sa a dansat la ospăţ. fiindcă aici ar fi adus-o Paris pe frumoasa răpită din Sparta. Cea situată în largul coastelor Atticii.540. nu-şi putea duce însă planul la îndeplinire. Antichităţi Macris (gr. Aici a îngropat-o Avraam pe Sara şi.2). de către Avraam de la Ephron Hetitul. Considerată astăzi loc sfânt al iudaismului şi islamului. 29. soţia lui Filip.1.

Locuitorii acestui teritoriu. în masivul Pelion (v. cetate în Ionia. alături de fratele său. Tot aici a ajuns şi Heracles. personaj cu o ascendenţă incertă. peninsulă la est de Volos. Mallos). Ahile provin din această regiune. împreună cu centaurii care voiseră să o necinstească pe mireasa regelui lor. a fost întemeiat de către fiul lui Lycaon.55. 8. Tzetzes. port din Thessalia. Strabon. Maionia (gr. ţinut în sud-estul Thessaliei. după cum îl numeşte Pausanias. câmpie. Faste. ♦ Magnesia este şi ţinutul natal al mai multor eroi ai mitologiei greceşti: Philoctet. 7. cel care şi-a îndemnat fraţii şi tatăl să-i aducă la masă lui Zeus. 1. Apollodor.216. unul dintre părinţii fondatori ai neamului grec. Descrierea Greciei. Mainalos. 4. Lydia). 10. fiul lui Zeus şi al Thyei. 5. Magnes este. Oraşul Mainalos. Pirithous. furios că.Magarsa (gr. carnea unui copil sacrificat. deşi era inferior celui din Ephes prin dimensiuni şi numărul obiectelor de cult. Tot aici. îl aveau ca erou eponim pe Magnes. Μαίναλος / τὸ Μαινάλιον ὄρος. Pausanias. 1. Istoria naturală. în fostul regat al Armeniei. în care a slujit ca preoteasă fiica sau. cetate în Lydia la sud de râul Hermos. 2. soţia atenianului Themistocle.36. (gr. Lor li se alătură cei trei fii ai lui Hellen: Doros. urmărindu-i pe centaurii din Arcadia. venerată sub numele Dindymene. Macedonia) şi de Hellen (fiul lui Deucalion). Mainalos Magnesia (gr. că locuitorii de pe munte. a pornit şi expediţia Argonauţilor. după o altă tradiţie. 4. 1. pe acest promontoriu a fost rănit centaurul Chiron de săgeata lui Heracles.3. Ion şi Achaios) şi Aiolos. Makedon (v. 8. (gr. 2. Chiron şi-a găsit sălaş. lat. Bucolice. pentru a se convinge dacă este cu adevărat zeu.650. oraş în Arcadia.21. Transformări. „cel mai vestit din întreaga Arcadie”. Biblioteca. 23. SURSE: Ovidiu. numiţi magnetes. pe vremea lui se mai aflau încă la poalele muntelui vestigiile oraşului Lycoa (v. Cunoscut ca fiind copilul lui Eol şi al Enaretei sau. Pelion). cuprinzând masivele Ossa şi Pelion. îl auzeau adesea pe zeu cântând la nai. Alungat de lapiţi de pe muntele Pelion. 2. Μαγνεsivα) – 1. ♦ Nu departe de peştera centaurului. Μαλέα) – promontoriu în Laconia. Pausanias.7. cetate la poalele muntelui Pelion. 5. Comentarii la Lycophron. în apropierea fluviului Meandru. Maenalus) – 1. care le era oaspete.22. conform altei tradiţii. munte în Arcadia. Muntele Mainalos era închinat zeului Pan pe care Ovidiu îl numeşte Maenalius Deus. căreia îi era închinat un templu despre care Strabon spune că.6. a avut loc şi nunta nereidei Thetis cu regele Peleu. Din Peninsula Magnesia. în Malea. Descrierea Greciei. Metamorfoze. pe cursul râului Pyramos. în căutarea lânei de aur.39.7. Peleu. ♦ După unele versiuni ale legendei. Μάγαρσα / Μάγαρσος / Μέγαρσος) – colină şi oraş în Cilicia. Pliniu. 831. astăzi Cap Malia. capitală a regiunii Mainalia. 1. Alexandra. În cetatea ioniană se afla un templu al zeiţei Kybele.7. Iolcos). 4. Se spunea. Malea. 14.3. Lycoa). atunci când voise să bea din vinul pe care i-l oferise Capul . îl întrecea pe acesta prin armonia ansamblului.1. din cetatea Iolcos (v. un sanctuar şi o statuie de bronz închinate zeiţei Artemis Lycoatis.11.9. 1. Xuthos (tatăl celor doi fraţi. 4. se afla şi peştera centaurului Chiron. 3. Pausanias povesteşte că. SURSE: Antoninus Liberalis. Mopsos şi Amphilochos (v. Geografia. Vergiliu. Iason. Μαιονία) – vechi nume al Lydiei (v. Aici îşi aveau mormintele întemeietorii cetăţii Mallos. O altă zeiţă venerată în cetate era Artemis Leucophryne. 2.

mergând pe urma unui şarpe sau a unui dragon. şi. Iliada. fiind numită „cea iubită” (Μαντινέη ™ρατεινή). SURSE: Pausanias. după ce îşi omorâse mama. ♦ Unele variante ale legendelor îl consideră erou eponim pe Malos.9-10. centaurul bun şi înţelept. Thebaida. după spusele lui Pausanias. ♦ Pausanias spune că sanctuarul era dedicat Eumenidelor. ce se aflau pe colina Magarsa. Biblioteca. fiu al lui Heracles şi al Omphalei. Mopsos şi Amphilochos s-au luptat. 4. la nord de Tegea. l-a întâlnit în cetatea Colophon pe Calchas. Μαντivνεια) – 1. Chiron a scăpat de chinuri. îndrumată de un oracol. v. ad loc. au fondat cetatea Mallos. Maniai Malis (gr.2. (gr. Descrierea Greciei. pe cursul râului Pyramos. SURSE: Apollodor. Μανίαι) – regiune şi sanctuar în Arcadia. Pausanias. Descrierea Greciei. pe muntele Oita (v. Scoliile la Homer. iar fiul lui Manto împreună cu Amphilochos. fiul legendarului Lycaon. care era.558 şi Scoliile la Apollonios. Chiron suferea cumplit din pricina rănilor şi îşi dorea să moară. Prometheu. s-au născut şi au trăit bătrânul satir Sylen şi soţia sa. fiica lui Kepheus.4. Lycophron.34. 14. Diodor din Sicilia. în centrul Peloponesului. Strabon. fiul lui Amphictyon. în Pelopones.. 1. pierzând în faţa lui Mopsos.8. 10.3. regiune din Arcadia. Descrierea Greciei. încât să nu poată fi zărit unul de pe locul celuilalt. Biblioteca istorică. Apollonios din Rhodos. în felul acesta.34. Legenda spune că Mantineus alesese un alt loc pentru a fonda oraşul. a murit de (gr.centaurul Pholos. aceştia s-au luat la harţă cu el. aşezarea este menţionată de Homer în catalogul corăbiilor din cântul al doilea al Iliadei. cetate-stat. dar Antinoe. inventator al unui instrument muzical de suflat. Oita).Ch.83-87. i-a condus în locul în care urma să fie zidită cetatea. 2. 1. ἡ Μαλὶς γῆ / Μηλίς) – district în golful Maliac.25. 446. 2. 3. patronau oracolul din Mallos. nimfa Nais. Dar spiritele celor doi s-au împăcat şi. Μαλλός) – oraş în Cilicia Campestris. Conform tradiţiei. i-a izgonit pe locuitori. 439. unul dintre cele mai infailibile din întreaga Grecie. care avea şi el darul preoţiei. 5. ♦ Pe acest promontoriu. ♦ Este cunoscut şi un alt erou cu numele Maleos. După încheierea războiului troian. 8. 14. Statius. 18. Descrierea Greciei. Anabasis. Alexandra. ciudă şi ruşine.5. 219. Argonautice. Pausanias spune însă că Amphictyon este cel ce a reunit într-o alianţă mai multe seminţii. Fondată de Mantineus. 224. Mantineia Mallos (gr. Şi scena morţii lui Heracles se petrece în acest ţinut. Mopsos. 4. Pausanias. dar şi pe Chiron.12. prin unirea a patru sau cinci cetăţi. pe drumul ce lega cetăţile Megalopolis şi Messene. SURSE: Arrian. fiul preotesei Manto şi nepotul lui Tiresias. în sudul Peninsulei Anatolia. în cetatea Pyrichos. pierind amândoi. s. cunoscute şi sub numele de Manii. în acest loc fusese cuprins de furii Oreste.16.5.. Rivalitatea din timpul vieţii a făcut ca mormintele lor. Μαλιεύς. născut muritor. De aceea. să fie astfel situate. împreună. Fiind nemuritor. Săgeţile înveninate pe care Heracles le-a azvârlit înspre centauri i-au atins pe Anchios şi pe Agrios. Calchas.2.1.5. întărâtaţi de mirosul licorii. creată în secolul al VI-lea a.8. printre care şi pe cea a maleenilor. 1. i-a oferit dreptul său de a muri şi. râul care curgea în . Geografia. bătrânul prezicător a cărui putere era dăruită de Apollo. SURSE: Pausanias. În urma unui concurs de divinaţie. Stephanos din Bizanţ. Disputându-şi dreptul de a conduce noua aşezare.554.

Manto. Fiii săi. numit Vatra comună.preajma oraşului. împlinind voia oracolului care ceruse o victimă omenească pentru a asigura victoria împotriva Atticii. Siluindu-şi sora. ♦ Eurotas era părintele Spartei. El a vrut să intre cu forţa în templu. 8. 4. originar din Arcadia. 10. câmpie străbătută de râul omonim. Antinoei. 2. mai apoi. 4. Epaminonda. Odysseu a ostracizat-o şi a alungat-o în cetatea sa natală. copiii lui Lakedaimon. adorat cu numele de Soter şi cel de Epidotes. de o mare celebritate. ♦ Ciclurile eroice post-homerice plasează în Mantineia episodul morţii Penelopei. generalul thebanilor.9. cetate situată la o distanţă de 42. 15. favoritul împăratului Hadrian. Alungat de părintele său. Himeros.36. s-a aruncat în râul care i-a purtat numele. pe Zeus. provocându-i. ♦ Conform altei tradiţii. soţia lui Lakedaimon şi mama . fiind rănit pe câmpul de luptă şi aflând că thebanii au obţinut victoria. Epaminonda!”. Vergiliu îl consideră însă pe Aucnus întemeietorul Mantovei. victoriile pe care le-am obţinut!”. Mantova – provincie şi oraş în Lombardia.” SURSE: Apollodor. preluată de Diodor din Sicilia. regiune în nord-estul Atticii. Legenda. templele lui Zeus.8. Diodor din Sicilia. spune că. Când unul dintre tovarăşi i s-a adresat spunându-i: „Dar mori fără copii. un templ al Athenei şi unul închinat lui Antinoos. Eroul eponim al regiunii este Marathon. Marathon (gr. după spusele lui Pausanias. Observând. care se bucura. divinitatea protectoare a păstorilor şi a turmelor.42. 2. 3. moartea. ♦ Mantineia a fost teatrul de luptă al celebrei victorii pe care Epaminonda. 8.1. că Penelope nu i-a fost credincioasă în timpul lungii sale absenţe. Marathon s-a refugiat în Attica. Pausanias. 8. ♦ 1. Mantus. Sparta. Biblioteca istorică.. Tot lui Epaminonda îi este atribuită şi afirmaţia: „Am trăit destul ca să mor neînvins. soţia lui Odysseu. unde s-a unit cu zeul Hermes. Eneida. râul s-a numit în vechime Himeros şi. numele locului este dat de zeul etrusc al Infernului.85-86. Eurotas. lac situat în nord-vestul aşezării cu acelaşi nume. Italia. trăiesc prin cele două fiice ale mele. purta numele de Ophis („Şarpele”). Însoţitor al Dioscurilor. 3.8. nu după multă vreme. Leucra şi Mantineia. comandandul thebanilor a replicat: „Nu. a obţinut-o împotriva lacedemonienilor. fiind considerat cel dintâi legislator al regiunii. Sikyon şi Corinthos au dat numele celor două cetăţi din regiune. 8. ♦ Eroina eponimă. urmaşul lui Epopeu. al cărui cult a fost asimilat celui al lui Dionysos. ♦ Conform altei legende. regele din Sikyon. Homer. SURSE: Vergiliu. i-a fost închinat un monument de formă circulară. al Demetrei şi al Corei. sanctuarele Dioscurilor. ♦ Un alt erou eponim al ţinutului este considerat şi Marathos. nord-est de Atena. împodobit cu statui făcute de către Praxitele.38. stârnind mânia zeului care l-a orbit. Biblioteca. copleşit de remuşcare. al cărei mormânt se afla în Mantineia.2 km. Cea dintâi denumire aminteşte de fraţii Asine şi Himeros. Descrierea Greciei. Cornelius Nepos.607. 9. un templu al Herei şi unul al Aphroditei. în care ardea un foc asupra căruia se veghea mereu. ♦ Printre numeroasele temple şi monumente existente în Mantineia. el s-a sacrificat. De aici femeia ar fi plecat la Mantineia. fiul lui Hippothoon. dând naştere lui Pan. generalul ar fi grăit: „E timpul să mor!”.200 şi urm. 8. se numărau: sanctuarul închinat Latonei şi copiilor ei. Μαραθwvν) – 1. Iliada. ♦ La templul lui Poseidon din Mantineia a fost ucis de către zeul mării arcadianul Epitos. spun aceste legende. era fiica lui Heracles şi mama lui Aucnus. eroul care a fondat cetatea etruscă Felsina (Bologna).

depărtare de Roma. ♦ Aici se afla peşterea sacră a zeiţei italice Angitia / Anagtia. după alte variante ale legendei. Philochoros menţionează cetatea Marathon printre cele douăsprezece unite de către Theseu în liga a cărei capitală era Atena.celor doi fraţi amintiţi anterior. în provincia Troada. Strabon. 1. Μάρπησσος) – cetate pe ţărmul Asiei Mici. Biblioteca istorică. ca un semn de recunoştinţă pentru calitatea extraordinară a vinului produs aici. situată la 90 km. în Italia centrală. Μαρώνεια) – cetate în Tracia. derivând numele populaţiei de la cel al lui Marsyas. licoarea era recunoscută din vremea lui Homer.1. De altfel. ♦ O altă legendă le atribuie o origine phrygiană. 1. SURSE: Diodor din Sicilia. 8. Eroul a îmblânzit pe câmpia de la Marathon taurul furios care devasta Attica şi l-a sacrificat apoi în cinstea lui Apollo.5. Pliniu. Geografia. Marpessos (gr. răpus de oboseală. silenul care îndrăznise să îl provoace pe Apollo la o întrecere în măiestria de a cânta. au părăsit Peloponesul pentru a da ascultare oracolului care spusese că s-au întors înainte de sorocul hărăzit.9. ♦ În cetatea Marathon şi-au găsit adăpost şi urmaşii lui Heracles când. a mai putut rosti doar „Am învins!” şi s-a prăbuşit.4.35. ♦ Tot de acest toponim este legată şi legenda mesagerului Philippide care a alergat de pe câmpia de la Marathon – unde avusese loc.6. în anul 490 a. În cetate era venerat zeul Dionysos. Istoria naturală. Pliniu afirmă că nu exista nicăieri în lume apă mai proaspătă şi cu puteri tămăduitoare asemenea celei a izvorului Marcia. erau numiţi marsi (gr.3.1-2. Odysseia. ♦ Aşezarea a fost întemeiată de Maros.27. SURSE: Pliniu. Homer.24.11. SURSE: Pausanias.15. 2. pe Capitoliu (Mons Capitolinus). SURSE: Homer. ♦ Regiunea este amintită şi în ciclul mitologic legat de Theseu. Odysseia.. care spunea că putea fi amestecată cu o cantitate de douăzeci de ori mai mare de apă. scăldându-se în apele izvorului purtat de apeduct. 31.20. Pausanias. protectoare a tămăduirii şi a sănătăţii. Locuitorii acestui teritoriu. Marsi (lat. Istoria naturală. după moartea lui Eurystheu.4. 1. 9. Descrierea Greciei. Pausanias aminteşte că locuitorii oraşului se mândreau cu faptul de a fi cei dintâi care au cinstit memoria divină a lui Heracles. împăratul Nero a provocat mânia naiadei căreia îi era închinat . Dar. Descrierea Greciei. unul dintre tovarăşii lui Osiris.Ch. pentru a anunţa victoria grecilor. ♦ Despre aceştia tradiţia spunea că descindeau dintr-un fiu al lui Circe. înălţând un sanctuar pe câmpia Marathonului. care era fiul lui Dionysos sau. ♦ Aici s-a născut cea care a făcut pentru prima dată profeţii cântând şi a fost numită de către libyeni Sibylla.32.80. Legenda spune că.3. pe coasta Mării Egee. bătălia dintre grecii conduşi de Miltiade şi armata persană – până în Atena. Marsi) – munte situat lângă lacul Fucinus. Maroneia (gr. Marcia) – apeduct ce purta apele unui izvor din valea Anio. 14. 1. 2.196-210. 7.Ch. SURSE: Marcia (lat. fără a-şi pierde savoarea. de origine sabină. Vracii din această zonă erau faimoşi pentru miraculoasele vindecări produse cu ajutorul veninului de şarpe. Nonnos afirmă că vinul acesta avea chiar aroma nectarului divin. Μάρσοι).1. 1. 10. Denumirea iniţială a izvorului a fost Pitonia.12. cursul de apă şi a fost cuprins de febră şi paralizie. Numele sub care este cunoscut şi astăzi provine de la pretorul Quintus Marcius Rex care a construit apeductul între anii 144-140 a. 4. odată ajuns.4..

celebrat de atunci cu numele Quirinus. fiind atestate şi printr-o inscripţie care conţine detalii de ritual. 6. Câmpul lui (lat.9. sunt celebre datorită compoziţiei lui Horaţiu. Când vijelia s-a liniştit şi au ieşit cu toţii din adăposturi.. 917.383 şi urm. zeul şi-a dovedit măiestria. 6. cea care a inventat flautul. câmpul era folosit pentru a paşte animale şi pentru exerciţii ale armatei.Ch. Deşi întâmplările . Pliniu. 7. ♦ Aici a fost ridicat şi celebrul altar închinat lui Dis Pater şi Proserpinei. lat..58 şi urm. Cu sufletul plin de remuşcare. SURSE: Florus. la rându-i. Zeiţa Athena. Eschil. 1. Quirinală şi cea Capitolină. Cuprins între colina Pinciană. unul izvărând din regiunea Hydrias. s-a pornit o furtună puternică şi a avut loc o eclipsă de soare. Herodot. Massilia) – oraş port la Marea Mediterană. şi-a încheiat viaţa pământeană Romulus. Marsyas (gr. Răzbunarea lui Apollo pentru îndrăzneala silenului de a-şi fi măsurat talentul cu al său. Istorii. ce cânta la liră. Pausanias. Martius Campus) – ţinut în Roma (extra. mai cu seamă în partea sudică. Perşii. saeculum era în epoca republicană un răstimp de o sută de ani. după alungarea acestuia. Descrierea Greciei. ameninţând cu o pedeapsă cumplită pe oricine l-ar fi ridicat. Faste.Vergiliu. cu o întindere de circa doi km2. În timp ce trecea în revistă trupele. în jurul căruia se desfăşurau Jocurile Seculare. Carmen Saeculare. ♦ Legenda întemeierii cetăţii de un grup de colonişti din Phokida s-a păstrat în două variante: una transmisă de autori greci.696 şi urm. luând flautul. în anul 17 a.pomoerium). conform tradiţiei. Plutarh. Massalia (gr. Biblioteca istorică.2. 21. devenit în perioada medievală una dintre cele mai populate regiuni ale Romei. 8.. ludi. l-a provocat la întrecere pe zeul Apollo. 2. Dar Marsyas nu a ascultat porunca şi. 1. l-a aruncat.. fusese consacrată. 2. alta păstrată în textele unor scriitori latini. zeul şi-a spart mai apoi lira şi l-a transformat pe Marsyas într-un izvor. pe Câmpul lui Marte. Μαρσuvας) – doi afluenţi ai Meandrului poartă acest nume. Serbările cuprindeau reprezentări dramatice. spune legenda. zeului Marte.167. văzându-şi în apa unui râu chipul schimonosit de cântatul la acel instrument. celălalt de lângă acropola aşezării Kelainai. 7. Aflat la începuturi în afara spaţiului propriu-zis al cetăţii. SURSE: Diodor din Sicilia. zeu.. ţinutul nu este delimitat cu exactitate. legendarul rege al cetăţii. Istoria naturală. Marte. Μασσαλία. Epitoma. fusese luat de zei şi devenise. căci. arătând că poate cânta şi ţinând instrumentul invers. în Gallia Narbonensis. În cele din urmă. 8. ce aparţinuse cândva regelui Tarquinus. De la întemeierea Romei. zona a fost cuprinsă între zidurile ridicate de Aurelian. Metamorfoze.13. în cea de-a doua. Georgice. Augustus însă a hotărât durata de 110 ani pentru un saeculum. Romulus a fost căutat în zadar. în câmpia Tibrului. Viaţa lui Publicola. astăzi Marsilia. şi sacrificii oferite de statul roman pentru a comemora încheierea unui saeculum şi începerea unuia nou. Ludi saeculares desfăşurate în vremea lui. Definit ca durata maximă a unei vieţi de om. Titus Livius. Eneida. cum reţine istoria legendară a Romei.5. 3.26. a fost groaznică: Marsyas a fost atârnat de un copac şi jupuit de viu. ♦ Râurile poartă numele silenului a cărui legendă este plasată în aceeaşi regiune.24. iar celebrarea împlinirii fiecărei perioade era impusă de Cărţile sibiline. Ovidiu. în locul numit Mlaştina Caprei (Palus Caprae). ♦ Numele ţinutului provine de la faptul că întinderea.757. Aici. Deşi o primă încercare nu a avut învingător.

Banchetul înţelepţilor.5. în drumul său către Grădina Hesperidelor. 12. Ovidiu. Meandru Mauritania (lat. Moeander / Maeander) – râu în Asia Mică. 2. după majoritatea autorilor.povestite sunt în bună măsură asemănătoare. cu rămăşiţele trupurilor ucise.15. Marea (lat. Pausanias. 9. Herodot. 21. să ia parte la banchetul în timpul căruia fiica sa. Sallustiu. coloniştii au ridicat sanctuarele întocmai.6. ♦ Pe acropola cetăţii Massalia se aflau două temple. Descrierea Greciei. înainte de a porni spre coasta ligură. la sud de Izmir. Heracles. 7. o femeie căreia i se arătase în vis Artemis. Ei au pus bazele cetăţii Massilia. Samia. a întemeiat ginta Protida. Mediterană. Mauretania. iar cea pe care a luat-o de soţie poartă numele Gyptis. Metamorfoze. Acesta îi obliga pe toţi călătorii să lupte cu el şi apoi împodobea. s-a aruncat apoi în apele râului care îi poartă de atunci numele. (gr. SURSE: Herodot. Războiul cu Iugurtha. numele personajelor diferă. ♦ În varianta latină a legendei. povesteşte cum grecul Euxenos.30. ♦ Într-o altă legendă. transmisă de Pseudo-Plutarh. urma să-şi aleagă soţul. Babys. Callirrhoe. SURSE: Athenaios. Petta. lat. ♦ Herodot plasează în Mauritania masivul Atlas (v. oferindu-i acestuia o cupă cu vin. Istorii. fiul lui Poseidon şi al Gaiei. 339. Theogonia. fiul lui Iapet şi al oceanidei Clymene şi fratele lui Menoitios. 4. Epitoma istoriilor filipice ale lui Trogus Pompeius. a fost invitat de Nanus. iar fiul lor.3. Hesiod. Cuprins de remuşcări. schimbându-i totodată numele în Aristoxene. 13. gr. 43. gr. să o ia cu ei în călătorie. Pseudo-Plutarh. Iustin.2. Legenda spune că. Strabon.26. printre alţii.4-5. unul dintre Giganţi. 2. preluat de către Athenaios. Pausanias notează o legendă conform căreia apele râului ar străbate culoare subterane şi ar izvorî din nou în Pelopones. 2. Numele său a rămas proverbial datorită cursului sinuos de care amintesc. căpetenia coloniştilor este Protis. Despre fluvii.17. Homer. Protis. regele locului. pe coasta Mării Mediterane şi a Oceanului Atlantic.  Μαυριτανivα) – ţinut în Africa. pe teritoriul Turciei actuale. Euxenos a fost cel care a primit potirul din mâna copilei lui Nanus şi a luat-o de soţie.11.1. Atlas). templul tatălui său. ce poartă numele unui Gigant. Mare Mediterraneum / Mare Nostrum / Mare . focienii au fost sfătuiţi de Aristarche. Ovidiu. Obiceiul locului cerea ca fata să-şi arate alesul. după textul lui Trogus Pompeius. Geografia. Geografia. ♦ Locuitorii. 8. Biblioteca istorică. 9.8. pe care eroul a fost nevoit să-l sacrifice pentru a-şi împlini promisiunea. Hesiod. 9. Odată întemeiată cetatea cea nouă. De altfel şi fiul lui Heracles şi al Omphalei se numea Melas. Astăzi Maroc. Homer. Strabon. În cale i-a ieşit însă fiul său.869.162.1. Textul aristotelic. Archelaos. iar pe Aristarche au numit-o mare preoteasă. ajuns pe ţărmul ligur. μαυροiv.4. l-a ridicat pe umeri şi l-a răpus.4-13 . ♦ Mauritania este. Μαivανδρος.7. Descrierea Greciei. Iliada. Prometheu şi al lui Epimetheu.7. ce poate fi citită în Epitoma realizată de Marcus Iustinus. Meandru a făcut legământ să sacrifice zeilor prima persoană pe care avea să o întâlnească şi care l-ar fi felicitat pentru victoria asupra cetăţii Pesinunt. Pausanias. SURSE: Diodor din Sicilia.576. semnificaţia numelui în limba greacă fiind „negru”. ♦ Zeul râului cu acelaşi nume era fiul lui Okeanos şi al zeiţei Tethys şi avea la rându-i mai mulţi fii şi fiice: Marsyas. sunt consideraţi în scrierile autorilor antici urmaşii armatei lui Heracles. 4. patria lui Antheu. împreună cu reprezentările fidele ale templelor celor doi zei. numiţi „mauri” (negri). unul închinat Artemidei şi celălalt lui Apollo.9.450.

uneori chiar Poseidon şi Okeanos sunt consideraţi zei ce guvernează întinderile de apă şi îndeosebi Mediterana.Internum / Mare Intestinum. Μεγαλόπολις / ἡ Μεγάλη πόλις) – cetate în Arcadia. al cărui nume se datora Oinoei. gr. cetate în Grecia. Hermes. 2. ea fiind mai degrabă un spaţiu al istoricităţii. expediţiile lui Heracles. cu acelaşi nume şi astăzi. ♦ 2. la monştrii iviţi din apele ei. El a ucis monstrul Poine („Greşeala”) care devora copiii cetăţii sale. 3. nu va mai putea duce obiectul în spate. ca pedeapsă pentru omorârea fiului pe care zeul i-l dăruise lui Psamate. situată pe râul Helisson. Confederaţiei arcadiene. pentru ei se oficiază ritualuri înaintea oricărui periplu. socotită marea prin excelenţă. Mare internum este un lac interior al imperiului ce acoperă geografia lumii civilizate. ♦ În spaţiul mitic latin Marea Mediterană are un rol mult mai puţin important. unul dintre cele patru districte antice ale Peninsulei Attica. la divinităţile ce-i sunt închinate. Megalopolis era cel mai nou dintre toate oraşele Greciei. Lor li se aduc libaţii. un afluent al fluviului Alpheios. Doar călătoria lui Eneas se desfăşoară pe mare. Marea Mediterană este unul dintre elementele centrale ale mitologiei greceşti. Nereidele. Acela era locul în care eroul urma să întemeieze o cetate. O incintă le era dedicată celor două Mari Zeiţe. pentru puterea valurilor şi a furtunilor dezlănţuite. Conform tradiţiei. sunt adoraţi şi temuţi pentru minunile pe care le ascund apele necercetate. În aceeaşi incintă se afla şi un sanctuar al Aphroditei. în extremitatea estică a istmului Corint. Megara a fost fondată de către tânărul Coroibos din Argos. Alte sanctuare şi temple erau închinate în Megalopolis zeilor Dionysos. Tânărul a făcut întocmai. Asclepios şi zeiţelor Hera Teleia. transformat în personaj complex. Aici se afla un sanctuar al lui Zeus Lycaios cu două altare închinate zeului. colonie a cetăţii Megara în Sicilia. Descrierea Greciei. Athena Polias. fondând cetatea Megara. pe care arcadienii o mai numeau Soteira. SURSE: Pausanias. situată la sud de Atena. întoarcerea lui Odysseu în Ithaca sunt doar câteva dintre legendele în care Marea Mediterană nu este doar un spaţiu oarecare. Capitală a . Demeter şi Core. ci unul încărcat de simboluri. să pornească la drum şi să se oprească doar atunci când.30-33. Leuctra). Cetatea a fost întemeiată după bătălia de la Leuctra (v. 8. ♦ O Megalopolis (gr. una dintre nimfele care îl crescuseră pe zeu. dar ea nu reprezintă decât o continuare a ciclului troian. Μεσόγειος Θάλασσα / Ἀσώρι Θάλασσα) – mare situată între continentul european şi cel african. căci. Aproapte toate ciclurile mitice includ referiri la spaţiul maritim. ♦ Reprezentată de o femeie care ţine în mână o vâslă şi are alături un delfin. răpus de oboseală. Megara (gr. povestea lui Iason şi a Argonauţilor plecaţi în căutarea lânei de aur. Întrebând oracolul lui Apollo cum îşi poate răscumpăra greşeala. după cum spune Pausanias. colonie a Argosului. spune Pausanias. mărginită la vest de strâmtoarea Gibraltar şi la est de strâmtoarea Bosfor. adorată cu numele de Machanitis („născocitoarea”). Nereu şi fiicele sale. Ciclul cretan al legendelor legate de Theseu. debarcarea şi asediul Troiei. Μέγαρα) – 1. datorită ei au inventat oamenii cele mai multe viclenii. Mare nostrum. Pontos. Artemis Agrothera. trimis fiind de Apollo. umanizat. la sfatul lui Epaminonda. Tot aici era onorat şi Pan Oinoeis. copila regelui Argosului. prin reunirea locuitorilor din mai multe cetăţi arcadiene. esenţial pe canavaua mitologică a Greciei antice. acesta i-a cerut lui Coroibos să ia pe umeri un trepied sacru.

în timpul călătoriei spre Roma. SURSE: Hyginus. Descrierea Greciei. Melite (gr.51. ♦ Eroul eponim era considerat Melaineus. ♦ Istoria creştinismului reţine numele Maltei datorită vindecărilor miraculoase pe care Sfântul Pavel le-a făcut printre locuitorii insulei. şi al Pyrrhei.26.570 şi urm. iar Alcatoos.92. Istoria naturală. 28. ar fi naufragiat corabia Apostolului Pavel.10. prin rugăciune. fiul lui Prometheu. ♦ Pe ţărmul acestei insule . care a fost iubită de Apollo şi i-a dăruit acestuia doi fii (Ismenios şi Tenaros).5. Melainai / Melaineai (gr. fiul lui Lycaon. SURSE: Pausanias. urmaşul regelui Nisos a luat-o de soţie pe fiica lui Megareu şi a reconstruit citadela Nisa.19. 21. aici se afla mormântul lui Hellen. Melia (gr. că Malta este Ogygia homerică. urmând scrierile lui Euhemeros şi Callimah (preluat de Strabon).5. 1. Μελαινεαί / Μελαιναί) – cetate în Arcadia. Μελία / Μελίη) – izvor în apropierea Thebei (cunoscut şi cu numele de Ismenos). în apropierea locului în care izvorăşte acest râu. Megareu a murit în luptă. în apropierea cetăţii Smyrna. SURSE: Diodor din Sicilia. nimfa Melia. Pliniu. vreme de şapte ani.42. 4. bardul mai era numit şi Melesigenes. Melita. situată în apropierea râului Enipeus.12.. atunci când Minos asedia cetatea Nisa. Variante ale legendei spun că Megareu nu ar fi murit. Homer. Pythice. eroul eponim al cetăţii. fără a avea certitudinea că este acelaşi cu râul antic. Geografia. SURSE: Pausanias. Strabo. Melite (lat. fiul lui Poseidon. Meliteia (gr.3. ♦ Conform legendelor. 157. ♦ Geograful Philipp Cluver credea în veacul al XVII-lea. Strabon. fiincă aici trăieşte o specie endemică de albine care produc multă miere. la sud de Sicilia. ♦ Conform tradiţiei. 11. închinat uneia dintre fiicele lui Okeanos.200. alături de aliatul său.1. Elegii.1.6. numind-o Megara în onoarea socrului său. Descrierea Greciei. O altă interpretare etimologică face referire la cuvântul fenician maleth („rai. Μέλης) – râu în Ionia. cât mai cu seamă în numărul foarte mare de golfuri şi porturi naturale. Descrierea Greciei.5-6. 7.41. 8. Μελιταία / Μελίτεια) – cetate în Thessalia. Geografia. Acesta a fost chemat în ajutor de regele Nisos. 1. De altfel.2. când a poposit aici.39.58-74. în insula Malta. 1. Μελίτη) – insulă în Marea Mediterană. Biblioteca istorică. ci s-ar fi căsătorit cu fiica lui Nisos şi i-ar fi urmat acestuia la conducerea cetăţii. pe tatăl mai-marelui insulei.altă legendă îl consideră pe Megareu. iar justifiacarea constă nu atât în fertilitatea insulei. Thebais. 2. care zăcea răpus de friguri. Un râu Meles există şi azi. sau. Apostolul i-a vindecat aici.34.8. 1. şi pe alţi bolnavi ce au venit la el cu credinţă şi speranţă de lecuire.43. Μελίτη) – insulă aflată la sud de Sicilia.7 şi urm. în urma naufragiului din timpul călătoriei sale spre Roma. 5. Titus Livius. se afla o peşteră în care Homer şi-ar fi compus poemele. 3. eden”). insula în care nimfa Calypso l-a reţinut pe Odysseu din călătoria sa spre Ithaca.6. Odysseia. Tibul. Statius. 9. Noul Testament. Meles (gr. Descrierea Greciei. fiica Pandorei. Pindar. fiind considerat un fiu al râului şi al nimfei Cretheis. 5. Numele vechi al cetăţii era Pyrrha. gr. 1. Faptele Apostolilor. Numele actual: Malta ♦ Numele insulei trimite la denumirea mierii în limba greacă. 7. μevλι. 27-28.5. 9. după alte interpretări.1. SURSE: Noul Testament. SURSE: Pausanias.3. De la întemeierea Romei. Faptele Apostolilor. urmaşul lui Deucalion. Pausanias. Fabule. 7.

(gr. Messenia (gr. Epitoma istoriilor filipice ale lui Trogus Pompeius. Memphis (gr. pustiu odinioară. Istorii. Μεσσήνη / Μεσσάνα) – cetate în Sicilia (v. Μεσσήνη) – capitala provinciei Messenia (v. Un templu al zeiţei Isis este amintit de către Herodot şi Heliodor. Messene1 / Messana (gr.38. Μέλπεια) – aşezare în Arcadia. ♦ După o altă tradiţie. Pliniu. Biblioteca istorică. situată în golful Tarent. Μεταπόντιον. învecinată la nord cu provinciile Elis şi Arcadia. 7. situată pe munţii Nomia (v.1-2.20. Geografia. în apropierea piramidelor. fiul lui Lycaon. Μεθύδριον: μετά „între”. 4. între cetăţile Heracleia şi Tarent. Iustin.15. Metamorfoze. Plutarh. 2. Zancle). 8. ♦ Iustin susţine însă că aşezarea ar fi fost întemeiată de Epeios. 6. lat. fiica regelui-fluviu Nil şi soţia lui Epaphos. poartă numele fiicei lui Triopas. Biblioteca. pentru a scăpa de insistenţele zeului. Pausanias. Între zeităţile venerate în Memphis se regăsesc divinităţi indigene alături de cele cărora li s-au găsit echivalenţe în pantheonul grecesc. SURSE: Diodor din Sicilia.67. Metapontinus) – cetate în Magna Graecia. Methydrion Messene2 (gr. cu ajutorul căruia grecii au reuşit să treacă de porţile Troiei. SURSE: Ovidiu. ♦ Ţinutul Messeniei. 4. soţul Melanippei şi tatăl lui Aiolos şi al lui Boiotos. Ea a dat naştere Libyei. lui Phre – zeul Soare. cea care s-a căsătorit cu Polycaon. 2. eroina eponimă a ţinului Libyan. Heliodor. 100. 2. Dovada pe care o aduceau locuitorii aşezării în sprijinul acestei genealogii erau chiar uneltele folosite pentru construcţia darului otrăvit. Polycaon a fost îndemnat de Messene să adune armată din Argolis şi din Lacedemonia şi să se înstăpânească asupra ţinutului Lelegiei. la nord de Megalopolis.2.99.689. Μέμφις) – cetate în Africa.7. Melpeia (gr. Messenia). Geografia. Strabon şi Clemens Alexandrinul vorbesc despre templul celebru închinat lui Apis şi despre oracolul aceluiaşi zeu.153. regele Laconiei. SURSE: Apollodor. lui Ptah – divinitate a focului. Herodot. Mycles. Pedagogul. Clemens Alexandrinul. Temple şi ritualuri mai erau închinate lui Serapis.cea dintâi femeie. unul închinat lui Proteu (numit de către egipteni Ketes). SURSE: Strabon. la est cu provincia Laconia. Strabon. ♦ Întemieiată de către Orchomenos.27. 2.46.10. 3. Descrierea Greciei. fiul cel mic al lui Lelex. pe care le păstrau în templul Athenei. cu rădăcini mitice. Îndepărtat de la domnie după moartea părintelui. 3.176. aşezarea este numită de către Homer „bogată în turme de oi”. constructorul calului de lemn. Etiopice. tăind tulpina trestiei în care se transformase nimfa Syrinx. 17.5. 9. de către fratele mai mare. Nomia). cetatea s-a numit la început Metabos. ♦ Legendele spun că în acest loc zeul Pan a inventat naiul (syrinx). 1. pe malul vestic al Nilului. asemănătoare lui Hephaistos. ♦ Aşezarea poartă numele nayadei Memphis. 8. Μεσσηνία) – provincie în sud-vestul Peloponesului.7. 2.1. se regăseşte în scrierile lui Plutarh. Istoria naturală. Numele oraşului provine de la faptul că . Geografia. Metapontion (gr. ὑδρίον „izvor”) – cetate în Arcadia. Messene. regele Egiptului şi fiul lui Poseidon. Despre daimonul socratic.6. Herodot. Descrierea Greciei. după numele eroului.194. la vest şi la sud de Marea Ionică.37. ce s-a numit apoi Messenia SURSE: Pausanias. ♦ Strabon atribuie întemeierea cetăţii unui grup de pylieni care îl însoţiseră pe Nestor la Troia. Strabon.

pînă când a fost găsit de nişte păstori. considerându-l sau fiul lui Apollo şi al cretanei Areia sau al zeului luminii şi al fiicei lui Minos. căsătorit cu Anaxo. Despre fluvii.se afla pe o colină. Miletos l-a îndrăgit pe Sarpedon şi a fost nevoit să fugă din Creta în Caria. al cărei nume este purtat în Creta de gingaşele narcise.25. Capul – promontoriu şi port în Marea Neagră.191. ♦ 1. Acacallis şi-a abandonat fiul într-o pădure.9.24. Midas.4-5. Dionysos a transformat izvorul într-o fântână ce a primit numele lui Midas. care a făcut să ţâşnească un izvor în a cărui albie nu curgea decât aur. Pe cursul râului Mylaon. unde. Tradiţii diferite explică genealogia eroului eponim. Midia. Biblioteca. Acacallis. 2. 8. Methymna (gr. Μήθυμνα. Stephanos din Bizanţ. cetate în Beoţia (v. Rhadamanthys şi Sarpedon. ♦ Eroina eponimă era sora Mytilenei (v.81. cetate în Pelopones. SURSE: Pseudo-Plutarh. 2. v. s. locuitorii înălţaseră un sanctuar închinat lui Poseidon Hippios. Rătăcind însetat prin ţinutul pe care îl stăpânea. Argonautice. în apropierea gurii de vărsare a fluviului Meandru. Tristele. 2.35-36.9. Din relaţia sa adulterină cu Mideia. Legenda spune că numele vechi al oraşului Constanţa. a doua ca importanţă după Mytilene. îl consideră pe Miletos fiul lui Phoebus Apollo şi al nimfei Deione. 4. purta de fiica regelui Colchidei şi nepoata zeului Helios. spune autorul grec. Izvorul lui (gr. v. 2. aflate în nordul oraşului Constanţa. Biblioteca istorică.♦ Miletos a fost iubit de cei trei fii ai Europei. cetatea se numea Anactoria. ♦ 1. pe care mai apoi l-a tăiat în bucăţi şi l-a aruncat în valurile Pontului Euxin. cetate în Ionia. fiica lui Alceu. 4. Stephanos din Bizanţ. s. 5. 6. eroina care l-a ajutat pe Iason să . în Argolis. Pityussa sau Anactoria.338. Mytilene). În această cetate a domnit Electryon (fiul lui Perseu şi al Andromedei). SURSE: Apollodor. Descrierea Greciei. cetate în Creta. 274.460. fiul lui Anax. Μεθύδριον. obţină lâna de aur. eroina eponimă a cetăţii. între două izvoare: Maloitas şi Mylaon. apropie destinul naşterii mitice a Miletului de cel al Romei. La vremea aceea. Aşezarea din Pelopones s-a numit iniţial Persepolis (Περσέως πόλις). Implorat de către rege. Μήθυμνα) – cetate pe ţărmul de nord al insulei Lesbos. Deşi învingător a ieşit Minos. Ovidiu. Pausanias. Minos. spune legenda. Biblioteca. după numele Mideia (gr. ♦ Ovidiu. şi fiica regelui Macar / Macareus. Miletos. ♦ O legendă menţionată de Antoninus Liberalis şi preluată din scrierile. pe Absyrtos / Apsirtos. Μivδας) – izvor legendar. ale lui Nicandros din Colophon (Metamorfoze). Cetatea a mai fost numită Lelegeis.16. s-a născut Likymnios. Apollonios din Rhodos. Fugind de la curtea tatălui său alături de Iason şi de Argonauţi. la porunca lui Apollo. Μhvδεια. unde a fondat cetatea care îi poartă numele. gr. Lebadeia). Medeia l-a luat şi pe fratele său. Μίλητος) – 1. Midas a stârnit mila Gaiei.20. de teama părintelui său. 1. SURSE: Pausanias. SURSE: Apollodor. pentru ca tatăl lor să le piardă urma. şi denumirea Capului Midia sunt legate de legenda Medeiei. datorită faptului că fusese întărită de Perseu. Milet (gr. Μίδεια) – 1. a fost îngrijit şi hrănit de lupi. SURSE: Diodor din Sicilia. 2. fiindcă. nu înainte de a-l doborî pe uriaşul Asterios. în Metamorfoze. Tomis (posibil derivat al verbului grecesc τevμνω „a tăia”). ♦ Grafia Midia redă pronunţarea bizantină a numelui Medeia. care s-au luptat pentru el. o femeie frygiană. Descrierea Greciei. pierdute astăzi. 3.

Lethe). Istoria naturală. Deşi numele ei apare în scrierile multor autori. ♦ Conform tradiţiei. Istorii. când vasele erau ancorate. Horaţiu. SURSE: Ovidiu. 4.163 şi urm. 1. sub voce Μινύα. 3. Înfuriat. 9. v. al lui Hector. 7. în timpul invaziei Amazoanelor. a primit numele său. Mallos. s. ♦ Conform legendei. Eneida.6. Descrierea Greciei. Pausanias. SURSE: Plutarh. Minturnae) – cetate în Latium. Clytodora sau Phanosyra sunt considerate soţii. Minturnae (gr. la vânătoarea mistreţului din Calydon. Misenum. Numită Mamă a lui Latinus şi identificată uneori cu Circe. zeul ce cânta dintr-o cochilie de melc. Μισηνός.2 . Ovidiu. pretinzând că el cânta la trompetă mai bine ca orice muritor. Eteoclymene. Μοψοπία) – vechi nume al provinciei Attica (v.părintelui lui Asterios. Tritoleneia.2.1. Mnhmosuvnh) – izvor în apropierea Trophonios (v. Stephanos din Bizanţ.142.18. Trupul său a fost îngropat de către Eneas pe ţărmul care. situată pe malul drept al râului Liri. Μινύα) – cetate în Thessalia al cărei nume a fost Halmonia (Ἁλμωνία). SURSE: Strabon. SURSE: Lycophron. 6. mai apoi. Ares. Marica era o zeitate locală. Lucus Maricae) şi sanctuarul închinat acestei divinităţi. Attica). Strabon. provenind dintr-o veche tradiţie latină. care au primit căsătoria cu condiţia de a nu rosti niciodată numele soţilor. oracolului lui Mopsion (gr. fiul lui Chryses. Sisif sau Halmos apar în diverse legende drept părinţii săi. Minya (gr. Geografia. Mnemosyne (gr. de către Mopsos. asemenea lui Marsyas. Viaţa lui Marius.4. Capul (gr. Μιλυάς) – vechi nume al Lykiei (v.146. Metamorfoze. 3. Pliniu. Μιντοῦρναι. Leukippe. printre care Mopsuestia. Familia sa era foarte incertă: Poseidon. lat. Herodot. Pe ţărmul Campaniei. 1. . fiul lui Ampyx şi al nimfei Chloris. 1. Apollodor. Lykia). Pliniu o numeşte Almon. Presbon. Eroul al cărui nume se regăseşte în acest toponim era Mopsos. Ode. colonişti ce duceau cu ei focul sacru din prytaneul Atenei. fiica lui Tiresias. Alexandra. Ştefan din Bizanţ. după cum spun Ovidiu şi Pausanias. cetatea a fost cucerită de ionieni. scolii la Apollonios din Rhodos. Milyas (gr. Misenos l-a însoţit pe Eneas. zeiţa era adorată în această dumbravă de către locuitorii întregii Peninsule Italice.. La marginea acestei cetăţi se afla dumbrava celebră a Maricăi (lat. ♦ Eroul eponim era considerat Minyas.8. Misenos i-a provocat pe zei. SURSE: Antoninus Liberalis. 8. Vergiliu.17. Eroul este considerat fondator al mai multor cetăţi în Pamphylia şi Cilicia. Periclymene. a fost unul dintre Lapiţii care i-au alungat pe Centauri de pe muntele Pelion şi a participat. a fost fondată. Athamas. 1322. Argonautice.2. Transformări. în altă tradiţie. pe Via Appia. Biblioteca. Μόψιον. lat. Orchomenos. Diochthondas. 5. După moartea acestuia. Μόψιον) – cetate în Thessalia. SURSE: Mopsopia (gr. 30 (Byblis). fiul lui Apollo şi al sibilei Manto. Triton.3. 1. Arsinoe şi Alkithoe sunt numiţi copiii lui. Claros. ♦ Misenos a fost tovarăşul lui Odysseu sau. Aleus. l-a aruncat în apele golfului Napoli.186. Aceştia i-au omorât pe toţi locuitorii de parte bărbătească şi s-au căsătorit apoi cu femeile şi fetele lor. Metamorfoze. ca trâmbiţaş în armata troienilor. Misenum Promontorium) – promontoriu în Campania. rege al Traciei.267–525. 39. Mopsos a luat parte la expediţia Argonauţilor.439 şi urm.

. Mykene (gr. a fost una nefastă. 9. Şuvoiul de apă.5. Jucându-se cu discul pe care îl inventase. Biblioteca. Orestia. Agamemnon şi-a sacrificat aici fiica. domnind o perioadă în Tirynt. Eschil. Săpăturile efectuate de Heinrich Schliemann la sfârşitul secolului al XIX-lea au dat consistenţă istorică legendelor miceniene. după cum spun legendele. Oreste l-a ucis şi pe acesta. O versiune a legendei spune că în acel loc Perseu a găsit o ciupercă (numită de asemenea mykes) şi. devenind regele Mykenei. vărul lui Menelaos. părintele lui Agamemnon şi al lui Menelaos. numind mormintele descoperite cu numele eroilor mitici Atreu. după ce a triumfat în războiul troian. tronul cetăţii a fost luat de Aletes. Μυκήνη) – cetate în Argolida. nimfă a izvorului cu acelaşi nume. Copiii lui Agamemnon. ♦ Pausanias menţionează şi o altă tradiţie.Geografia. Clythemnestra. Bizanţ. la o distanţă de 48 km. Descrierea Greciei. aşezarea. omorându-şi mama şi unchiul. fiul lui Sparton. Întorcându-se însă. căci soţia sa. care a fost muşcat de un şarpe în Arcadia. Μυκῆναι. Perseu şi-a ucis din greşeală bunicul. pe Acrisios. aşezarea a fost întemeiată de către Perseu – eroul care a învins Meduza. ♦ Istoria legendară a cetăţii Mykene este una însângerată.294. Iphigenia în Taurida. Pausanias. fiindu-i sete. numită de către bard ἀμπελόεσσα (cetatea cu vii roditoare). ♦ O altă legendă o consideră eroina eponimă a cetăţii pe Mykene. luându-i tronul. 4. Când Oreste a plecat în Taurida pentru a o găsi pe Iphigenia. Oreste şi Electra. SURSE: Apollodor. transmisă de Acusilaos. cetate în Macedonia. au fost înălţate. Dinastia Atrizilor s-a încheiat în Mykene prin moartea lui Oreste. Zeiţa Artemis a dus-o însă în Taurida. şi a fost nevoit să plece din Argos. Şi întoarcerea lui Agamemnon în Mykene. pentru ca mai apoi să fondeze Mykene. l-au ucis. în Pelopones. Atreu. regele care l-a pus pe Heracles să săvârşească cele douăsprezece munci şi i-a prigonit mai apoi pe heraclizi. ♦ În Mykene a domnit şi Eurystheu din dinastia Perseidă. fiul lui Egist. Epitoma 3. v. în locul în care mânerul sabiei sale (numit în limba greacă mykes) s-a înfipt în pământ. Stephanos din Mothone (gr. fiind protagoniştii războiului troian. Μοθώνη) – 1. ♦ Construcţiile megalitice ale căror ruine se mai pot vedea şi astăzi. şi-au răzbunat părintele. În cetate erau venerate Athena Anemotis (cea care potoleşte vânturile) şi Artemis. Cei doi fraţi au condus mai apoi cetăţile Mykene şi Sparta. Oreste. Μοψοπία. a smuls-o din pământ. Megapenthes. fiica lui Inachos şi soţia lui Arestor. Iliada. s. de către Ciclopii care au clădit şi zidurile cetăţii Tirynt. 2. SURSE: Homer. împreună cu Egist. una dintre cele şapte cetăţi pe care Agamemnon i le-a oferit lui Ahile. Pe dată. unde a devenit preoteasă a cultului ei.23.1. Clythemnestra. în golful Thermaic. 9. aflată la sud de Corint.. Agamemnon. Identificată de către Strabon şi Pausanias cu cetatea homerică Pedasos. conform căreia cetatea ar fi fost întemeiată de către Mykeneus.4.18. 2. cetate în sud-vestul provinciei Messenia. care curge şi astăzi şi al cărui nume era Perseia.35. a ţâşnit un izvor din care eroul a băut cu plăcere. 6. se află în afara zidurilor cetăţii şi alimenta probabil imensul rezervor subteran de apă al citadelei. ♦ 1. Pentru a se bucura de vânt prielnic în drumul spre Troia. ♦ Conform legendelor. poartă numele fiicei lui Oineu. Euripide. 2.5.5. pe Iphigenia. Căci Schliemann a crezut în adevărul spuselor lui Homer şi ale poeţilor tragici şi a interpretat rezultatele săpăturilor arheologice în acord cu acestea. Eroul a făcut mai întâi un schimb de cetăţi cu vărul său. Urmaş al lui Eurystheu a fost unchiul acestuia. Egist.

la est de provincia Bithynia. Epitome. se afla o incintă şi. „cu vorba dulce ca mierea”.36. 7. Epitoma 3. Μυρίνα.6. fiul lui Oileu. Theocrit. conducătorul thebanilor.6. 2. în Anatolia. SURSE: Scholiile la Apollonios din Rhodos.1. 1.Homer. 3. zei binevoitori.45. 8. ♦ Situată la poalele unui munte în care marmura albă se găseşte din belşug. eroului Myrinos. după cum spune Pausanias. pe coasta de vest a provinciei Mysia. după cum spune Strabon.25. corăbiile grecilor au ancorat pe ţărmul Mysiei. Aici. ♦ Rocile enorme de granit de pe suprafaţa insulei. Sofocle. la nord de Marea Marmara (Propontida) şi la sud de provinciile Lydia şi Aiolis. Electra. 1. SURSE: Apollodor.4 (gr. τὰ Μύλασσα / Μύλασα) – cetate în vestul provinciei Caria. Mysia Mylassa (gr.8. lat. în interiorul acesteia. adăostesc. în drumul lor spre Ilion. În drumul către Troia. amazoanei Myrina sau fiicei lui Cretheus ce purta acelaşi nume. Mytilene / Mitilene) – cetate în insula Lesbos.16. 3. 6.6. spun legendele. 1.9.118. Ortografia antică a numelui variază. 10. un templu închinat lui Poseidon. între care şi pe cele ale lui Zeus Osogos şi Zeus Labrandenos. folosit în timpul procesiunilor. în apropierea cetăţii Amphissa. ♦ Locuitorii acestei aşezări îi cinsteau pe zeii meilichioi. fiindcă acesta îl ucisese pe Thersander. Μυονία / Μύων) – oraş în Locrida. cerându-i regelui să lupte cu aheii. Istorii. 9. Descrierea Greciei. La curtea lui s-au oprit şi Paris şi Elena. nimfele apei. atrase de înfăţişarea sa. Pentru ei făceau sacrificii în timpul nopţii şi consumau cărnurile înainte de răsăritul soarelui. ♦ Întemeierea cetăţii a fost atribuită mai multor personaje legendare sau mitice: Mytilene (gr. Herodot. deasupra cetăţii. Descrierea Greciei. Geografia. avându-i drept conducători pe Chromis şi pe profetul Ennomos. 2. 6. Strabon. Myonia / Myon (gr.2. 10. 12. 1. ♦ Aici se află.23. 3. situată în Arhipelagul Cicladelor.1.34. Telephos ere soţul fiicei lui Priam.4. Iliada.5. Μυρίνα) – cetate eoliană. Descrierea Greciei. De altfel între cele două localităţi. Myrina (gr. 14. SURSE: Pausanias. oprindu-l la ele pentru totdeauna.18. adorat cu acest apelativ şi în Labranda (v. Μυσία) – provincie în nord-vestul Asiei Mici.5. se întindea un drum sacru.9. mormântul lui Aiax Locrianul.. v. Biblioteca. ♦ Mysienii sunt amintiţi în Iliada homerică printre aliaţii troienilor.604. Istorii. Geografia. Pausanias. 3. ♦ Argonauţii au poposit şi ei pe ţărmurile Mysiei.2. eroul din războiul troian. 1. 7.8. Μύκονος) – insulă în Marea Egee. pe monede fiind înscrisă forma . s.90. mărginită la vest de Marea Egee. Herodot. Pe o înălţime. Argonautice. SURSE: Apollodor. Fiu al lui Heracles. Stephanos din Byzanţ. căruia i se mai atribuie şi fondarea altor cetăţi eoliene.16. Bucolice. Μυτιλήνη / Μιτυλήνη.8. Pausanias. după trecerea prin Lemnos şi prin ţinutul dolionilor conduşi de regele Kyzicos. printre oamenii trimişi să caute hrană şi apă s-a numărat şi Hylas. dacă aceştia vor ajunge în ţinuturile lui. trupurile ultimilor Giganţi.2.171. Ajungând la un izvor. în nordul insulei Naxos. l-au scufundat în valuri.15.14. Mylassa adăpostea minunate temple şi portice. SURSE: Strabon. Strabon.13. Aici Ahile l-a rănit pe regele Telephos. 2.9.4. Mylassa şi Labranda.5. răpuşi de Heracles. Myconos (gr.9. Geografia.38. ♦ Numele provinciei era explicat de tradiţia preluată de către Strabon ca fiind derivat de la denumirea lydiană a fagilor (mysoi). slujitorul lui Heracles. Laodike. Labranda).

a căreie ascendenţă este incertă. v. din Eol. Mytilene. Fiul Mytilenei şi al lui Poseidon. în timp ce manuscrisele preferă varianta Μιτυλήνη. a fost şi el considerat erou eponim al cetăţii. prin tatăl său. Μυτιλήνη. SURSE: Stephanos din Bizanţ. legende diferite spunând că ea se trăgea. . prin Crineu. Lycaon sau. din Helios şi Rhodos. ♦ Aşezarea poartă numele fiicei lui Macareu. s. Myton. din Zeus.Μυτιλήνη.

Deipnosophistae. 13. fiul lui Heracles).33. Νάρυκος ) – oraş în Locrida. SURSE: Silius Italicus. 3. ♦ Tot aici se desfăşurau serbări închinate lui Dionysos şi era venerată Aphrodita. fiica lui Priam. în nordul Phokidei. 10. Iliada. ♦ Aici era celebrată Demeter Thesmophoros şi. odinioară Lebrixa. Ναρβῶνα / Ναρῶνα. ♦ Săpăturile arheologice atestă faptul că aici s-a dezvoltat un important cult al divinităţilor Liber (Bacchus) şi Libera precum şi al lui Iuppiter şi al Dianei. Legată de cultul Aphroditei este şi legenda care face cunoscut faptul că în Naucratis puteai găsi cele mai frumoase curtezane de pe tot cuprinsul Greciei. SURSE: Pausanias. în al cărei templu se păstra şi o efigie miraculoasă a zeiţei. Aiacos. Cu acest prilej se desfăşurau serbări şi întreceri. 7. ♦ După legendă. şi urm. fiul lui important în Locrida Ozoliană. Geografia. lat. un altul era dedicat Herei.69 (p. a dorienilor din Rhodos. fiind proprietatea comună a ionienilor din Chios. Eroul „iute de picior”.596). în clipele de groază ale căderii Troiei. situat în delta Nilului. fiul lui Oileu. Ναΐν) – cetate în Palestina. având cel mai bun port din partea de nord a golfului Corintic. erau organizate serbările Thesmophoria. Descrierea Greciei. lat. fiind construit de locuitorii insulei Samos. în cinstea zeiţei. cetatea a fost întemeiată de Phocos.N Nabrisa (gr. ♦ Se spune că numele său vine de la faptul că dorienii. pângărind-o pe Cassandra. Ναύπακτος) – oraş Nauboleis (gr. aşezată în actuala vale Neretva din Croaţia. ♦ Fondat de către milesieini. Narona (gr. SURSE: Pausanias. aici era celebrat Dionysos. fusese înălţat de către coloniştii din Aigina. Ναύκρατις. Narycos (gr. În apropierea templului Demetrei se afla şi un lăcaş de cult al lui Asclepios. a stârnit furia zeilor.393. Punicele. SURSE: Homer. ♦ Conform spuselor lui Caius Silius Italicus. Naucratis (gr. ce se aflau în acel loc împreună cu heraclizii. jocuri.11. Ναυβολεῖς) – cetate în Phokida. Naucraticum) – oraş comercial. Cnidos şi Halicarnas şi a etolienilor din Mytilene.527. manifestări orgiastice. Narona) – colonie romană în Dalmaţia. ♦ Legenda spune că a fost cetatea natală a lui Aiax. ♦ Aici a săvârşit Iisus una dintre minunile Sale: învierea fiului unei văduve. ναῦς) cu ajutorul cărora au trecut în Pelopones. Ostium Nain (gr.4. iar cel din urmă era un templu panelenic. eroul eponim al Phocidei. în apropierea muntelui Parnas. şi-au construit aici corăbiile (gr. al treilea îi era dedicat lui Apollo de către milesieni. Teos şi Clazomenai. fiii lui Aristomachos (care era nepotul lui Hyllos. regele Locridei. 9. SURSE: Noul Testament. Naucratis găzduia patru temple celebre: cel dintâi. în apropierea oraşului Capharnaüm. 2. Herodot o numeşte Drymaia. Naupactos (gr. închinat lui Zeus. cum îl numeşte Homer. . Strabon. insulă patronată de această zeiţă. SURSE: Athenaios. Νάβρισσα) – oraş în Hispania Baetica. şi pe fecioarele preotese ale Athenei. în apropierea gurii de vărsare a râului Baetis supranumit Veneria. Evanghelia după Luca.

Geografia. unul dintre discipolii lui Iisus. Nazaret este menţionat drept locul miracolului Bunei Vestiri.10. Pindar. 7. 2. ar fi traversat munţii Alpi. a dus-o în Olymp şi i-a dăruit o diademă lucrată de Hephaistos. locuitorii din Nauplia au fost cei dintâi care au curăţat viile. astăzi Nafplion. SURSE: Pliniu. Nauportus/Naupontus) – oraş şi râu (azi Ljubljanica) în munţii Alpi. 3. aici era venerat Poseidon. Ode Pythice. Ναζαρέθ) – localitate în în estul Siciliei. fiindcă un măgar a mâncat mlădiţele tinere. Sub acest nume era venerat Apollo în calitatea sa de protector şi fondator al coloniilor.4.20. la porunca lui Dionysos. Mărturie stă faptul că la poalele muntelui Zia. întreabă retoric în Evanghelia după Ioan: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”. de aici. De altfel. ♦ Legenda leagă numele acestei cetăţi de călătoria Argonauţilor.174 şi urm. Succesorul său. O statuie în piatră a măgarului făcea dovada recunoştinţei pe care i-o purtau nauplienii pentru o asemenea rodnică învăţătură. 5. aceştia ar fi urcat pe Istru până în acest loc şi. al copilăriei lui Iisus Christos. la poalele muntelui Tabor. Localitatea pare să fi avut o reputaţie proastă. era părintele lui Smardios. ♦ Tot în insula Naxos a deprins şi Hephaistos. SURSE: Pausanias. caruia îi era închinat un templu. pentru a obţine lâna de aur. ale cărui ruine se mai puteau vedea în timpul lui Pausanias. fiicele lui Atlas şi surorile Pleiadelor. lăsând-o lui Dionysos care îl ameninţase întru-un vis că îi va deveni infidel. Ναυπλία) – oraş şi port în Argolis.3. Istoria naturală.38. în care se spune că Hera însăşi se îmbăia. sub domnia căruia Theseu. Descrierea Greciei. ♦ Numele de Dionysia atribuit insulei este explicat în legende prin faptul că aici ar fi fost îngrijit de către Hyade. 1. 1. cu vârful cel mai înalt de pe insulă. Metamorfoze. Nauportos (gr. După o altă versiune a legendei. Strabon. a fost izgonit cu vorbe grele. ♦ Considerată cea mai veche colonie a grecilor în Sicilia. 6. Cetate în insula Creta. ca pentru a . 20.Descrierea Greciei. SURSE: Apollodor. Carienii au fost cei dintâi care au locuit Galilaia. 8. Pausanias. se află o peşteră în care se spune că bacchantele îl celebrau prin manifestări orgiastice pe zeul lor protector. Ariadna a fost omorâtă în această insulă de către Artemis. Nauplia (gr. 3. Naxos (gr. Descrierea Greciei. ♦ Eroul eponim este Nauplios.8. lat. după ce a fost ispitit în pustie. când a intrat în sinagogă. lat. 2. Hyginus. oraş capitală a insulei Naxos. Naxos îl avea ca patron pe Apollo Archegetes. cea mai mare şi mai fertilă din Arhipelagul Cicladelor. ♦ În Nauplia exista şi un izvor sacru. Zeul a luat-o de soţie. până la Marea Adriatică. Annale. Geografia.29. oraşul în care au trăit Iosif şi Maria. Aici s-a întors Iisus. după modelul archontelui eponim la Atena. rupând lăstarii. Naxus) – 1. Νάxος. iar. Războiul peloponesiac. insula Naxos.. 1. zeu cinstit în chip aparte pe această insulă. fondată înaintea Syracuzei. 10.22. 9. 10. Strabon. Tacit. la întoarcerea din faimoasa expediţie organizată de Iason. 1.38. Ovidiu. căci Nathanael. 43. în ziua sabatului. revenind din Creta. purtându-şi corăbiile în spate. cetate romană din Pannonia Superior. 10. ♦ Conform legendelor. ieşind apoi din apele lui feciorelnică. 2. Ναύπορτος. Heroide. Fabule. numită de către antici şi Zia sau Dionysia.5. Dionysos. oraş Nazaret (gr. Epitome. insulă în Marea Egee. regele lor fiind de altfel eroul eponim al insulei şi al aşezării ce i-a servit acesteia drept capitală. a părăsit-o pe Ariadna. fiul lui Poseidon. la porunca lui Pelias. Un alt fapt care atestă importanţa cultului lui Dionysos este acela că preotul acestei divinităţi dădea numele său anului. făcând recolta următoare mai bogată. Plutarh. arta de a prelucra metalul. Canathos.9. În Evanghelii. Se credea că. Leukippos. Viața lui Theseu. Thukydide. de la meşterul Kedalion.

în vremea sa. comemorat în basilica San Gennaro şi în catedrala din Napoli. Phalerum). lat.. după ce l-a născut pe Zeus. cum nu a găsit nici un izvor.). atunci când Domnul i-a vorbit.12. aşa cum Aaron.33. tot aici a fost decapitat Ianuarius (San Gennaro). Dar. Nemausus. Istoria Naturală.47. Legenda a fost transferată şi în alte cetăţi de pe coastele italice. care. pierind în adâncuri.3. legându-se de catarg. 5. conform legendelor. izbind pământul cu sceptrul. Numele actual: Nîmes. scrierile biblice „în Tara Moabului. ♦ De numele oraşului se leagă şi legende ale mitologiei creştine. Evanghelia după Ioan. situat pe Via Domitia. Rhea a vrut să se purifice şi să îşi scalde copilul. Georgice. ce se varsă în golful Tarent. se desfăşurau încă serbări şi jocuri în cinstea sirenei. în timp ce tovarăşii săi şi-au astupat urechile cu dopuri de ceară. Tot aici i-a fost prorocit că va muri pe acest tărâm şi va fi „adăugat la poporul” lui. 61. în timpul persecuţiei lui Diocleţian (305 p. astăzi Neto. traversează Arcadia şi se varsă în Marea Ionică. Nemausios. fraţii Elenei din Troia şi ai Clythemnestrei. Vergiliu. ♦ Oraşul s-a mai numit şi Phaleron (lat. Strabon. Castor şi Pollux. spirit tutelar al izvorului situat la poalele muntelui Cavalier. fie la un personaj din mitologia greacă. femeile troiene. divinităţi ale fertilităţii şi vindecării. azi Napoli. 8. SURSE: Ovidiu. 1.. 8. cele trei sirene.4.dovedi adevărul spusei sale: „Nici un proroc nu este primit bine în patria sa”. Nemausus) – oraş în sudul Galliei (astăzi în Franţa). 8. Evanghelia după Luca. au dat foc vaselor acheilor. Istoria naturală 3. 15. Strabon. Νέαιθος / Νήαιθος / Ναύαιθος) – râu în sudul Italiei. obligându-i să se stabilească în acea zonă a Peninsulei Italice. Pliniu. fratele său „a murit pe muntele Hor şi a fost adăugat la poporul lui.” SURSE: Deuteronomul. Geografia.5.31. Ligia şi Leucosia.48 şi urm. făpturile marine ce au încercat să îl ademenească pe Odysseu din drumul său către Ithaca. . Neda (gr. a făcut să ţâşnească o apă căreia i-a dat numele Neda.11. SURSE: Pliniu. Strabon aminteşte că. 4. pentru a explica întemeierea coloniilor greceşti. în faţa Ierihonului”. ♦ Aici. ♦ Explicaţiile mitologice ale numelui acestei localităţi se referă fie la o divinitate celtică. 30. s-au aruncat între stânci. Ch.46. asociate acestui izvor. Strabon. fiica mai mare a lui Okeanos (alături de Styx şi Philyra). SURSE: Callimah. luate în captivitate de către grecii învingători. Nebo (gr. sau Matres Nemausicae. Νέδα) – râu ce izvorăşte în Neapolis (gr. 3. 32.7. împreună cu Ithome. situat în Neaithos (gr. Geografia. În oraş se află vestigiile unui sanctuar închinat divinităţii protectoare a izvorului tămăduitor. Tot aici erau venerate şi Nemausicae. Locul unde a pierit Parthenope i-a purtat de atunci numele. 8. ♦ Divinităţile ce patronau oraşul erau Dioscurii. Se spune că Sfinţii Petru şi Pavel au predicat aici şi că. SURSE: Noul Tesstament. după numele unuia dintre Argonauţi. 4. Νέμανσος. l-a alăptat pe Zeus. fiul lui Heracles. ♦ O versiune a legendei povesteşte că.. amintind de una dintre sirene. ce lega Italia de Spania.711 şi urm. ♦ Râul poartă numele nimfei arcadiene. a implorat-o pe Gaia şi aceasta. Metamorfoze. Parthenope. Nemausus (gr. SURSE: Ausonius. Cum eroul nu s-a lăsat ispitit. oraşul a fost numit şi Parthenope. Pe acest munte s-a suit Moise. Descrierea Greciei. permiţându-i să vadă Ţara Canaanului pe care a lăsat-o în stăpânire fiilor lui Israel. ce datează din Epoca Fierului. Geografia.22. Νεάπολις) – golf şi oraş în sudul Italiei. în nordul oraşului Crotona. ♦ Conform legendelor. muntele Lycaios. Ναβαῦ) – munte. Pausanias.564 şi urm.38. Primul imn către Zeus. fiul lui Alcon.16 şi urm. 4. al cărei mormânt se afla în incinta cetăţii. Îşi păstrează numele antic. Phaleros.

iar capul i-a servit drept cască. fiul lui Lycurg şi al Eurydikei (sau al Amphiteei). un monstru înfricoşător. În cinstea victoriei. 3. în ciclul celor douăsprezece munci. Cel mai cunoscut mit legat de acest ţinut este cel al Leului din Nemea. Thyrion. era întotdeauna un sclav fugar. Argos şi Calydon. iar acesta a fost sugrumat de şarpele ce păzea fântâna. oraş în Bithynia. unde pot găsi un izvor.6.8. oraş în Tracia. eroii care porniseră spre Theba. Pausanias. ♦ O altă legendă spune că jocurile Nemeene au fost create de cei şapte care porniseră împotriva Thebei. Se desfăşurau cu acest prilej întreceri atletice. bg. Geografia. fondat de către Pompei.10. Din blana acestuia. La trecerea prin Nemea. între Corint şi Sikyon. Nestos. Νεμέα) – ţinut. în urma victoriei asupra lui Mithridates. Heracles a obligat monstrul să intre în peştera sa. dacă va atinge pământul înainte să poată merge. 1. în onoarea lui Apollo Action. lui Neptun / Poseidon şi lui Marte / Ares. Înfruntarea cu leul din Nemea a fost cea dintâi sarcină pe care a îndeplinit-o Heracles. a înălţat o aşezare în care a adus populaţii din Ambrakia. Socotindu-l un semn al sorţii. trăgând cu arcul. 2. eroii l-au numit pe copil Archemoros („începutul destinului”) şi au fondat jocurile la care au concurat ei înşişi. 4. Strabon. devenit. fluviu în Pelopones. 214 şi urm. la poalele munţilor Balcani (Haemus Mons). fondat de Octavian Augustus. în cursul unei lupte împotriva regelui Mezenţiu. Nicopolis Nemi (lat. la vărsarea râului Nessos (gr.10. fiu al lui Ortros şi al Echidnei (Vipera) şi fratele Sfinxului din Theba. localitate. în Moesia. lupte . pe malul sudic al Dunării. locuri de păscut. afla o amenajare cultuală dedicată Dianei Nemorensis. oraş în Tracia. 6. numit şi Nemorensis. În jurul acestei incinte sacre. Eurystheu. 1.2. ♦ Pe muntele care domină acest lac era celebrat şi Latinus. SURSE: Apollodor.1-5.Cetăţi vestite. Anactorion. Aici se (gr. numit rex Nemorensis. în Asia. în nord-vestul regiunii Argolis.17. împăratul roman a instituit jocurile numite Actia. la porunca vărului său. 9. oraş în Epir. Heracles a fondat jocurile Nemeene. pentru a celebra victoria împotriva lui Marcus Antonius. Despre arhitectură. După încheierea bătăliei. zeul Iuppiter Latinus. Copilului i se prezisese că va muri. pe coasta Bosforului.41. Biblioteca. Mesta). se află în apropierea Nemei. doica ce îl îngrijea pe Opheltes. Numele este legat de lat.4. pentru a celebra moartea lui Opheltes. 2. Ptolemeu. 5. Νικόπολις) – semnificaţia acestui toponim – „oraşul victoriei” – face ca el să fie purtat de mai multe aşezări din spaţiul grecofon. zeiţă a vânătorii şi totodată protectoare a naşterii. 8. la nord de Chalkedon. cel care reuşise să culeagă o ramură dintr-un arbore anumit şi apoi să îl ucidă în duel pe fostul preot. nemus/gr.. Preotul acestei divinităţi. după dispariţia sa misterioasă. precum şi ale templului lui Zeus. Nemea (gr. Printre acestea: 1. au întrebat-o pe Hypsipyle. eroul şi-a făcut veşmânt protector. Dar pielea monstrului era impenetrabilă şi eroul s-a văzut nevoit să lupte corp la corp cu leul şi să îl sugrume. Octavian a înconjurat locul în care îşi ridicase cortul cu pietre. Apoi. 7. νέμος ce desemnează pădurea care adăposteşte luminişuri.2. a adus şi trofee din epavele corăbiilor inamice şi a construit incinta unui sanctuar dedicat lui Neptun sau.. 5. Geografia. oraş fondat de Traian. Femeia a pus copilul jos pentru a le arăta. 4. oraş în Cappadokia. sfâşiată cu propriile-i gheare. poieni. azi Lago di Nemi. Descrierea Greciei. 3.3 şi urm. Africa şi Europa. după spusele lui Suetoniu. Nemi) – lac vulcanic situat pe dealurile din sudul Romei.8. SURSE: Vitruviu.34. pentru a celebra victoria asupra dacilor. cetate în Egipt. apoi a astupat una dintre intrări şi a încercat să îl ucidă. fondată de Caesar Augustus pentru a rivaliza cu Alexandria. curse de cai. Vestigiile stadionului unde se desfăşurau jocurile.

12. printre care şi Satyros.1. transformată în vacă de către Hera. păstorul Hymnos şi-a pierdut viaţa. vărsându-se în Marea Mediterană. întemeiat de etrusci. iar Dionysos a izvorăşte din podişul Rwandei şi Burundi. În varianta mitului relatată de către Memnon şi preluată de Photios. Pausanias. Ninus) < capitală a Imperiului Asirian. oraş în India. Ninos / Ninive (gr. îi sunt închinate ceremoniile numite Niloa.18. ♦ Uneori Nilul este identificat cu Osiris însuşi şi. ♦ Locuitorii insulei Delos susţin. distrusă de cele întîmplate. ca fiind întemeiată de Nimrod. localitate în Tracia. cetatea din Bithynia a fost denumită Nikea de către Lysimach.23. Despre Isis şi Osiris.27. 1. Bibliotheca.32. înfuriată de insistenţa acestuia. ori de câte ori apele Nilului se umflă şi udă ogoarele. 5. cea din care s-a născut apoi neamul lui Agenor. crezând că zeiţa îl plânge pe Osiris şi lacrimile ei fac să se reverse apele fluviului. basileu macedonean (306-301 a. deasupra Etiopiei. 10. Io şi-a reluat aici înfăţişarea omenească şi a dat naştere unui fiu numit Epaphos. 16. Din relaţia lor s-a născut o fiică. SURSE: Apollodor. 10.). fiul lui Io. Nikea. Apollonios din Rhodos.. Νῖνος / Νινευΐ. în preajma solstiţiului de vară.4. Biblioteca. generalul macedonean din timpul lui Filip II şi al lui Alexandru cel Mare. 8. SURSE: Dio Cassius. ♦ 7. Descrierea Greciei. Răzbunarea zeilor nu a întârziat să apară şi Eros l-a făcut pe Dionysos să se îndrăgostească de ea. Variante ale legendei spun că Nikea. Memnon din Heracleia spune că Nikea bithyniană era o colonie întemeiată de locuitorii oraşului cu acelaşi nume din Locrida. în această calitate. Νεῖλος) < Fluviu în Africa ce Nikea (gr. fiică a lui Sangarios (râu-zeu în tradiţia mitologică sau conducător al ţinutului. Nereuşind să o înduplece. în apropiere de Thermopyle. pentru a-i pedepsi pe locuitorii cetăţii Tegea. fondat de Alexandru cel Mare. Pausanias. care. Telete. Istoria Heracleei. lat. Istoria romană. 5. şi-a pus capăt zilelor. 4. Însoţindu-se cu Epaphos. după ce dispare într-o mlaştină. 7. că Nilul este acelaşi cu Eufratul. 2.navale. căci. După îndelungi rătăciri pe tot pământul. 15. Descrierea Greciei. devotată zeiţei Artemis. 3. Îndrăgostindu-se de fecioară. ♦ Cetatea din Epir îşi disputa cu cea din Tracia faptul de a fi fost locul în care Sfântul Apostol Pavel a fondat o biserică creştină. „vânător viteaz înaintea Domnului”. întemeiat o cetate pe care a botezat-o cu numele naiadei. Tibul. Plutarch. şi urm. oraş în Illyria. Geografia. în onoarea soţiei sale. Photios.8. care luptaseră alături de Marcus Antonius. 48. Memphis a dat naştere Libyei. ♦ Legenda apropie numele orşului de cel al naiadei Nikea.5. Dionysiace. situată pe malul estic al fluviului Tigru.276.3. 4. după numele lui Antigonos. zeul a transformat apa izvorului din care obişnuia să bea nimfa în vin şi a siluit-o apoi. Şi tot Scriptura aminteşte faptul că Ninive . Strabon. Cetatea este menţionată în textul biblic. 51.7. născut din Okeanos şi Tethys şi ale cărui fiice erau Chione şi Memphis. ♦ Tot aici Octavian a adus şi capul mistreţului din Calydon. trofeu ce era păstrat în templul Athenei din Tegea (v. SURSE: Nonnos. Nil (gr. în timp ce dormea. care au fost alungaţi de phocieni. Argonauticele. Ch.4. apare din nou. fiica lui Antipatros. după spusele lui Pausanias. ♦ Tradiţia mitografică consideră Nilul un zeu-fluviu. Augustus.38. atunci când apele fluviului udă ogoarele. Nikea a dat naştere mai multor fii ai lui Dionysos. 7. Calydon / Tegea). 7. 6. ♦ Egiptenii o celebrează pe zeiţa Isis. Νικαία) – mai multe localităţi au fost numite astfel: 1. Numită anterior Antigoneia. oraş în Corsica. 2. oraş în Beoţia. Suetoniu. codex 224. Memnon din Heracleia.12. Elegii. ♦ Pe malurile Nilului se spune că şi-a găsit liniştea şi adăpostul Io. Nikea l-a săgetat în inimă. mânioasă că Zeus ar fi iubit-o pe nimfă. oraş în Bithynia. aşa cum apare la Memnon din Heracleia) şi a Kybelei. cetate în Locrida.

şi strigă împotriva ei. va muri.17. nevasta unuia dintre generalii săi. Poseidon a desprins cu tridentul (sau cu lancea în alte versiuni ale legendei) o stâncă uriaşă din insula Cos şi a prăvălit-o peste el. Vechiul Testament. Descrierea Greciei. ce i-a urmat lui Ninos la domnie. SURSE: Pausanias. SURSE: Apollodor. fiul lui Belos.6.2.11. dacă îşi va tăia pletele. Νωρικόν) – provincie romană în estul Alpilor. Noricus Ager. spune legenda.15. căci răutatea ei s-a suit până la Mine!”. Aici era venerat zeul Pan Nomios. Nonacris (gr.b.7. Împreună au avut un fiu. ♦ Tradiţia mitologică greacă reţine ca erou eponim al cetăţii pe regele Ninos. După spusele lui Ctesias din Cnidos. a Sardinia. Nisos. printre care se află întemeierea Babylonului şi ridicarea grădinilor suspendate (v. La moartea soţului său. Descrierea Greciei. a luat-o de soţie.. Geografia. Semiramis a rămas cunoscută pentru zidirile sale. Ninos. Babylon). 1. spunându-i: „Du-te la Ninive.este cetatea în care Domnul l-a trimis pe Iona.7-10. Iosephus Flavius.19. împingându-l pe acesta la sinucidre. Pausanias.6. ♦ Flavius Iosephus spune însă că fondatorul aşezării Ninive a fost Assur (Ἀσσούρας). Nora (gr. Nisyros (gr. s-a întâmplat întocmai. SURSE: Ctesias din Cnidos. fiu al lui Zeus şi-al Europei. τὰ Νόμια) – munţi în apropierea masivului Lycaios. Dar. 1. 10. Nonacrida. Νίσαια) – port şi cetate în Megaris. eroul eponim al asirieinilor. după ce cucerise toate oraşele Megaridei. Istorii. Nomia (gr. SURSE: Pausanias. lat. Semiramis a construit pentru acesta un imens edificiu funerar. datorită extraordinarei priceperi în a îmblânzi caii. Diodor din Sicilia. asediat şi Nisaia. ♦ Eroina eponimă era nimfa Nonacris. Biblioteca. cum oamenii din Ninive s-au căit şi au crezut în Dumnezeu. fiul lui Pelasgos (v. unul dintre Giganţii care s-au luptat cu zeii Olympului. gr. Deşi numele .5 şi urm. Istoria Orientului. ♦ Herodot spune că Ninos ar fi fost nepotul lui Alkeu. soţia lui Lycaon. era unul dintre cei patru fii ai regelui Pandion al Atenei. 2. El a văzut că s-au întors de la calea cea rea şi a cruţat oraşul şi pe cele o sută douăzeci de mii de suflete pe care le adăpostea. fie ca derivat de la numele unei nimfe. SURSE: Apollodor. munte din care izvorăsc apele râului Styx (v. 1. Astăzi. 1.44. Descrierea Greciei. Minos. a cunoscut-o pe Semiramis. cetatea în care se ascunsese Nisos. ♦ Pentru a-l ucide pe Polybotes. regele mitic al Cretei. 3.10. cetatea cea mare.27. Descrierea Greciei. în apropierea Babylonului. ♦ Numele este explicat de legende fie prin faptul că pe înălţimile lui se aflau păşunile zeului Pan (grecescul νομός înseamnă „păşune”). Νώρα. cel care a domnit alături de Semiramis şi era considerat uneori unul dintre centauri. 8. Lycaios). conducătorul expediţiei iberilor. Herodot.4. Biblioteca istorică. 10. păstrând şi azi acelaşi nume. ♦ După legendă. În timpul asediului împotriva cetăţii Bactriana. şi. 2. ♦ Eroul eponim.5. De altfel. Biblioteca.2. 7-8.17. SURSE: Pausanias. Descrierea Greciei. strivindu-l. a fost cea dintâi cetate întemeiată pe insula Sardinia (Σαρδώ) de către Norax. a cucerit tot vestul Asiei. a călări şi a vâna. fiul lui Heracles şi al Omphalei. Νώνακρις) – oraş în Arcadia. Noricum (lat. Nora) – oraş în Nisaia (gr. cu excepţia Indiei. preluat de Diodor din Sicilia. Ninyas. După tradiţie. Geneza. 1. Iona.34. Antichităţi iudaice. Νίσυρος) – insulă vulcanică în Arhipelagul Dodecanes. 1.38. Îndrăgostindu-se de puternicul Minos. 8. părul său era roşu ca purpura şi i se prezisese că. Styx). la sud de Dunăre. erou ce se trăgea din zeul Hermes. Faptul acesta. fiica lui Nisos a tuns pletele tatălui său şi a făcut astfel să se împlinească destinul. Pausanias. Astfel a luat naştere insula Nisyros.39. 8. Strabon. 1.

Serbările dedicate Annei Perenna se desfăşurau an de an. De la întemeierea Romei. Silius Italicus. SURSE: Dionysios din Halicarnas. Ovidiu.regiunii este derivat de la cel al capitalei Noreia. Metamorfoze. ♦ Ca zeităţi celtice erau celebrate în Noricum Belin. asociată cu lumina slabă a lunii. Punicele. De altfel. unul dintre Heraclizi. 805. în timpul unei bătălii între troieni şi rutuli.70. Νύσα / Νύσσα / Νύσσος) – Numicius / Numicus (lat. Nysa (gr. 34. a fost ridicat în Olymp de către Venus / Aphrodita şi venerat mai apoi. regina Carthaginei. 6. divinitate romană. 14. Faste.23. la Idele lui Marte. 1. 3. 8. Purificat în ape de trupul său pământesc. După moartea surorii sale. chiar numele lui Dionysos este explicat în acest mod de legende: el ar fi copilul lui Zeus (în limba greacă genitivul substantivului Zeus este Diós). Pliniu. Antichităţi romane 1. ♦ După unele versiuni ale legendei lui Eneas. în chip miraculos. din aşezarea Nysa. în ciuda geloziei soţiei sale. probabil nimfa protectoare a râului. Ovidiu. 6.24. Istoria naturală. Metamorfoze mai multe cetăţi poartă acest nume.21.28-201. divinitatea ce a dat numele capitalei ţinutului. 6. 14.2. perechea ei solară. unde Eneas a primit-o cu ospitalitate. Titus Livius. iar Anna. 1. Pliniu. zeu al luminii şi al soarelui. Apoi. multor cetăţi ce se făceau remarcate prin cultura viţei de vie li s-a dat acest nume. a copiilor şi a femeilor cu prunci în pântece.79.39-44. prin opoziţie cu Belin. Zeiţa. unde se spune că Zeus l-a dus pe micul Dionysos şi unde acesta a fost hrănit de către nimfe. Elegii. SURSE: Vergiliu. în apele acestui râu a dispărut eroul. Eneida. fără o localizare precisă. care se varsă în Marea Tyrrheniană între Lavinium şi Ardea. silită să plece. Tibul. Istorii. sub numele de Iuppiter sau Sol Indiges. Ea era considerată sora lui Dido. ale cărei atribuţii erau asemănătoare celor ale lui Isis (divinitatea egipteană ce a pătruns în întreg spaţiul mediteranean). a cărei legendă a fost legată de cea a lui Eneas. Dido i s-a arătat însă în vis Annei. tradiţia îl consideră erou eponim pe Norix. protejând-o. şi Noreia. într-un sanctuar ridicat pe malurile râului. Tot aici. 6. era protectoarea naşterii.27. Carthagina a fost atacată de numizi. 3.41. ♦ Toponimul este atribuit însă şi unei aşezări situate între graniţele Egiptului. fără a avea o relevanţă mitologică. într-o dumbravă sacră. Apele râului Numicius au primit-o pe fugară.5. a ajuns în Lavinium.712. Numicius)– râu în Latium. . era celebrată şi Anna Perenna. Istoria naturală.64. SURSE: Tacit. 2. şi ea a devenit nimfa tutelară a râului. sfătuind-o să-şi caute adăpăst pentru a se păzi de furia Laviniei.598-608. 3.

5. iar că. precum și îngăduința de a rămâne acolo și de a se amesteca cu fenicienii. ar fi venit hyanții și aonii. 523. Hyginus.O Oinone (gr. Biblioteca. Cadmos s-a căsătorit cu fiica Aphroditei și a lui Ares. care a dobândit un fiu de la Zeus.2.25. Biblioteca istorică. 179 d. lat. Era tatăl lui Orpheu și fiu al lui Ares. Suidas. Oijvnovnh. Mai târziu. iar soţia sa era muza Calliope. Astăzi Theba. Astăzi. Ca fiu al lui Charops. actuala Padria. al căror rege era Ogygos. După alte versiuni. Comentarii la Vergiliu. 3. ruinele se află nu departe de satul Vitrinitsa. Ogygiai (gr. Aonii. Oenone) < insulă în Grecia care. 10. Printre acestea se numărau Semele. SURSE: Apollodor. 165. I. când orașul s-a mărit. au obținut iertare. adăpostind un templu al zeiței . identificat destul de forţat cu Gurulis Vetus. Pieros sau Charops. hyanții învinși au plecat pe furiș în timpul nopții. Atunci când Cadmos și armata fenicienilor au atacat cetatea. Hyperenor. Cadmeia a ajuns acropola Thebei de jos. iar ceva mai sus de cetate. SURSE: Pausanias. și cei din Attica. Egina). al cărui nume l-au dat cetăţii. Ogygia) – Un supranume al cetății Theba. Fabulae. Pausanias socotea că era posibil ca un oarecare Orgylos să fi participat la expediție. 4. pentru a salva în felul acesta unul dintre demele grecești. al căror strateg era Iolaos.65. se găsea un crâng de pini și chiparoși. Peloros și Udaios. ulterior. ♦ A fost întemeiat de atenieni. lat.1. ♦ Aici se afla un templu al Aphroditei. 4. Dar influent în acea vreme era și Pentheu.v. un localnic după numele căruiaTheba a fost supranumită Ogygiai de către poeți. Linos sau Kimoton. Despre acest oraș se spunea că ar fi dispărut în urma unei molimi. ♦ Alte tradiţii îl prezintă drept tată al lui Marsyas. Diodor din Sicilia. implorându-l pe Cadmos. și Ino. care a devenit una dintre divinitățile mării. Oἴagro~. Georgice.Oἰavnqeia) – Oraș în Locrida Ozoliană. s. Oiagros era regele Traciei sau al Pieriei. în Cadmeia puterea supremă o dețineau spartoii pe nume Chtonios. 4. Oeagrus) – zeu-râu în Tracia. Descrierea Greciei. Banchetul. SURSE: Pausanias. jOguvgiai. a luat numele nimfei Egina (v. jOgruvlh) – Oraș în Sardinia. Cei cu ajutorul cărora au întemeiat cetatea au fost soldații thespieni. Fiicele lui au fost și ele vestite. {Omhro~ . Oiagros (gr. Cetatea se învecina cu Naupactos. Descrierea Greciei. 9. care au întemeiat Olbia. Pe atunci. după hecteeni. Cadmos a zidit orașul și l-a numit Cadmeia. lat. cunoscut pentru faptul că nu îl cinstea pe Dionysos. Platon. situată la nord de Kythairon. Ogryle (gr. Servius. ♦ Primii locuitori ai Thebaidei au fost hecteenii. mama lui Orpheu. după părerea lui Pausanias. seminții beoțiene. despărțind Beoția de Attica. soţie i-ar fi fost Polhymnia sau Clio.17. Oianthea (gr.4.

ale lui Hermes ținând un berbec și ale Corei.Artemis. însă nu de amploarea celor petrecute la Eleusis. așadar din Eretria. în vechime. 5. Admete. Împreună cu soţia şi sora sa. Se celebrau și aici misterele Marilor Zeițe (Core și Demeter). Axaste. lat. fenomenelor marine etc. Pausanias socotea că cetatea își avea numele de la cel al vreunei nimfe sau de la o femeie. dintre care cea mai mare şi mai înspăimântătoare era Styxul. 1. cunoscut în vremea lui Pausanias sub numele de Carnasion. în Messenia.2 şi urm. 2. SURSE: Pausanias. Thessalienii pretindeau că Eurytion ar fi fost vechea Oichalia. După alţi autori se mai adăugau acestei liste şi Philyra.9.25. ♦ După spusele messenienilor. Descrierea Greciei.6. bani și oștire cu care a trecut în Italia. Oceanus) < Personificare a apei ce înconjura discul plat al pământului. Teogonia. Aici se găseau statui ale lui Apollo Carneios.. un anume Melaneus. personificări ale izvoarelor. Electra. Okeanos (gr. apoi urmau Peitho. Calypso. are nenumărate fiice numite Oceanide. vestit la aruncarea cu arcul. Heracleia. Ianthe.2.5.38. În preajma aceastei dumbrăvi curgea un râu numit Haradros. Hecataios din Milet o socotea parte integrantă din Skios. Doris. Menesto. Hippo. se numea Oichalia. fiul lui Melaneus. Europa. I.3. Thoe. Urania.3. Astăzi Oinotria. Perseis. ♦ După cele două râuri. Pausanias credea că nici un alt neam înaintea lui Oinotros nu a putut întemeia colonii. Ianeira.. însă pe atunci se numea Oichalia. Xante. Zeuxo. Eurytion). Astăzi Neochori sau Oichalia. Galaxaura. la Oitylos meritau văzute doar templul lui Serapis și xoanonul lui Apollo Carneios din agora. Tot aici se păstra o urnă de aramă găsită de strategul argian Epiteles.33. aşadar limita occidentală a lumii antice. Aceasta a fost prima expediție care a purces din Grecia. Homer. Perieres se spune că i-ar fi cedat un teritoriu din ținutul Messeniei. i-a cerut fratelui său. mama centaurului Chiron. SURSE: Pausanias. Oichalia / Oichalion (gr. lat. Astăzi probabil Oceanul Atlantic. Oinotria (gr. Oenotria) – regiune în Italia. Tethys. 8.5. Asia. Dione. plină de chiparoși. Oἰcaliva. urmează câmpia Stenycleros.2. Apollonios din Rhodos. Polydora. Petreia. Oitylos (gr. Rhodeia. Descrierea Greciei. Oἰnwtriva. Eurynome. Plexaure. precum și statuia de cult. SURSE: Pausanias. În preajma statuii zeiței curgea un râu care izvora dintr-o fântână. Biblioteca. Astăzi Oitylos. dar care în vremea lui Pausanias purta deja numele de Dumbrava Carnasion. Pasitoe. Wkeanov~. Hesiod numeşte patruzeci şi una de Oceanide. . care. Melobosis. pentru întemeierea unei colonii. precum și osemintele lui Eurytos. 133 şi urm. Hesiod. Tyche. unde a dat numele de Oinotria ținutului asupra căruia s-a înstăpânit. Diodor din Sicilia. 3. Nyctimos. Metis. Biblioteca istorică. Plouto. 4. ♦ După Pausanias. Telesto.3. fluviul infernal. Chryseis.1235. fiul lui Aiolos.. ar fi venit la regele Messeniei. Eidyia. Argonauticele. Prymno. cel mai tânăr dintre fiii lui Lycaon. Clymene. Ulterior ajunge să denumească Oceanul Atlantic. Eudora. ♦ Se spunea că Oinotros. în Thessalia sau în Eretria (v. Oἴtuloς) – oraș în Sardinia. Camarina. pâraielor. ținut luat de la soția lui Melaneus. Descrierea Greciei.2. Clytia. Okyrrhoe. Kerkeis. iar Creophilos susținea părerea lor în epopeea sa.66. 4. SURSE: Apollodor. Callirrhoe. Amphirho. lat. Perieres. Descrierea Greciei. 10. Arethusa etc. ♦ Fiu al lui Uranos şi al Gaiei şi tată al tuturor fluviilor. 2. SURSE: Pausanias. Leucasia și Amphitos.21. Oechalia) – oraș în Eubea.

După Pausanias. 9. 12. Scoliile la Apollonios din Rhodos. Olenos fusese dintotdeauna o cetate modestă. Adversus Nationes. Canalul avea o lungime de 50 de stadii și o adâncime de 30. după părăsirea albiei săpate de Heracles. Astăzi Oleni. 23. ♦ Se spunea că eroul Heracles ar fi săpat în mijlocul câmpiei de la Pheneos un canal care să servească drept albie râului Olbios. 1. Ὄlbioς) – râu în Arcadia. Olympia) – localitate în Elida. ♦ Cea de-a patra parte a armatei lui Iolaos. Astăzi Aroanios. și anume statuia nimfei cretane Briomartis. Olus (gr. Se spunea că aici se afla una dintre lucrările lui Dedal. iar oastea s-a întors din drum. apele lui fiind îndreptate spre vechea albie. toate soldate cu victoria primilor. Aici se organizau jocurile olimpice. acolo unde nu se lăsase în jos. la graniţa dintre Macedonia şi Thessalia. Ὄlbia.3. SURSE: Pausanias. Argonauticele. Atunci spartanii.598. Kilikia. 7.2. lat. Eurytiai).205. Ulterior sălaşul zeilor ajunge să se deosebească de muntele thessalian. Se spunea că locuitorii din Olenos ar fi părăsit cu vremea cetatea care decăzuse și că s-ar fi retras la Pierai și la Eurytiai (v. 246. de unde. Astăzi Olympia.1. 302. ♦ Gigant etrusc al cărui craniu a fost descoperit de romani în timpul săpăturilor pentru temelia templului lui Iuppiter Optimus Maximus. Odysseia. Descrierea Greciei.40.7. părere susținută și de poetul Hermesianax. Astăzi Campidolio. SURSE: Pausanias. 201. Eleenii au răspuns că se vor învoi dacă și spartanii vor elibera cetățile de pe teritoriul lor.13. ♦ Acolo se credea că îşi avea palatul Zeus. Olympia (gr. Olbia (gr.1. pe vremea domniei lui Agis. Descrierea Greciei. SURSE: Arnobius. Olenos (gr. Imnul către Demeter. 10. au pătruns în Elida. precum și să aducă sacrificii în templul lui Zeus din Olympia. Olbios (gr. lat. Pe vremea lui Pausanias râul nu mai curgea pe acolo. Dar existau şi alţi munţi în Grecia cu acelaşi nume: în Mysia. Descrierea Greciei. Ὤlenoς. Olymp / Olympos (gr.14. Olus) < Numele Colinei Capitoline. ♦ Eleenii le interziseseră lacedemonienilor. Eneida. a rezultat denumirea Capitoliului. lat. De aceea locul a fost numit Caput Oli. Olbia) – oraș în Sardinia. 11. Pausanias. jOlumpiva. apoi. 639. passim. Servius. ♦ Se spunea că aici domnise regele Dexamenos la curtea căruia Heracles s-ar fi bucurat de ospitalitate. în cel de-al treilea an al războiului. Astăzi Olymp. pe care alți arcadieni îl numesc Aroanios. 8. Astăzi Olbia. Lacedemonienii au trimis soli la eleeni spre a le aduce porunca de a elibera cetățile lepreoților și pe cele ale vecinilor lor. . ♦ Oraș în Creta. dar şi un oraș cretan. SURSE: Homer.Iliada. 8. După mai multe incursiuni ale spartanilor pe teritoriul eleenilor. conduși de Agis. Iliada. iar termenul de Olymp se aplica în general locaşurilor cereşti. de îndată ce au ajuns la Olympia și la râul Alpheios. Comentarii la Vergiliu. Descrierea Greciei. Însă. pentru faptul de a fi fost locaşul zeilor olympieni.345.4. lat. Olenus/Olenos) – Oraș în Achaia.18. SURSE: Pausanias. Zeus a stârnit un puternic cutremur de pământ. a ajuns în Sardinia și a întemeiat orașul Olbia. Ὄlumpo~. 418 şi urm. lat. Olympus) < munte vestit în Grecia. situat în apropiere de Pieros. jOloῦς. Imnurile homerice. 6. formată din thespieni și locuitori din Attica. Olbia este pusă mai degrabă pe seama locuitorilor din Thespiai.17. Odysseia. care vorbea despre centaurul Eurytion. să participe la jocurile olimpice. Elida şi Arcadia.

♦ Se spunea că Megareu.eleenii. care trecuse din Asia în Grecia. o femeie s-a arătat în fața oștirii eleene cu un prunc gol. Totodată au eliberat cetățile vecine aflate sub dominația lor. 6. Ὀgchstovς.1. ceea ce i-a determinat să se retragă. refugiat în Sicilia.2. după ce ea însăși se purifica. 6. Astăzi Butera. datorită prezicerii oracolului de aici. Numele lui a fost dat cetății. așa cum era obiceiul. Primul era mantineanul Protolaos. în timpul luptei dintre arcadieni și eleeni. Descrierea Greciei. Femeia.2. Onchestos (gr. Printre alte statui de la Olympia se înalță cele ale învingătorilor eleeni Anauchidas și Pherenicos. luptător la pancration. iar al treilea din Attica. Omphake (gr. Zeița era supranumită și Olympia. regele sicanilor. a reuşit să-l omoare.3. În urma acestei victorii.1-4. urmăriți de eleeni.16. Statuia lui Narykidas. Cocalos.20. 3. Fecioarele și femeile intonau un cântec și ardeau diferite parfumuri în cinstea zeiței. fiul lui Aithlios și nepotul lui Zeus. au consimțit ca spartanii să participe la jocurile olimpice și. care a ieșit biruitor la proba de pugilat (lupta cu pumnii). Timon. supușii lui s-au numit epeeni. sfătuit de fiica sa. din pricina mâniei lui Pelops. ♦ La Omphake a locuit şi a domnit Cocalos. împreună cu el au hotărât să o cinstească și pe Eileithyia. 5. luptător la proba de trântă-bărbați. spunând că acesta îi va ajuta să învingă. era făurită de către Dedal din Sikyone. Pruncul s-a prefăcut în șarpe. fiind apoi distruse odată cu trecerea vremii. fiul lui Dialkes. Jurământul făcut în numele zeiței Sosipolis era socotit drept unul dintre cele mai puternice.1. a fost sculptată de pictorul atenian Micon. locuind la Onchestos. 9. Onchestus / Onchestos) – oraș în Beoția. Divinitatea băștinașă a eleenilor era Eileithyia. atunci când arcadienii au năvălit asupra eleenilor. SURSE: Pausanias. Descrierea Greciei. au numit acea divinitate Sosipolis. fiul lui Damaretos din Phigaleia.22-4. Pentru că Epeios a ieșit învingător. Împotriva acestuia a venit cu multă armată Minos. regele Megarei. fiind apoi detronat de lydianul Pelops. ♦ Eleenii spunau că Hippodamia s-ar fi refugiat la Mideia în Argolida. domnea peste ținutul Pisaia. Antigonos.6. iar pentru ea se alegea anual o preoteasă bătrână. a venit cu o armată de beoțieni în ajutorul lui Nisos. vlăguiți de luptă. ♦ Endymion. o purifica și pe zeiță și-i oferea prăjituri frământate cu miere Altarul zeiței se afla în partea din față a sanctuarului și tot acolo se afla și intrarea destinată bărbaților. Statuia a fost ridicată de Pythagoras din Rhegium. doi din Arcadia. disputată între copii. în apropierea statuii lui Polydamas. Unele dintre lucrările lui Dedal au fost transportate din Gela Siciliei la Omphake. fiul lui Poseidon. să aducă jertfe lui Zeus din Olympia. lat. Aristide. Ὀmfavkh) – oraș sican din Sicilia. El a căzut ucis în luptă și a fost îngropat acolo. numită și Sosipolis. apoi cea a lui Pleistainos. se aflau statuile a trei atleți.8. așa cum i se arătase în vis. care mai înainte se numea Nisa. ♦ La o distanță de muntele pe care se spunea că ar fi . împotriva căruia pornise război Minos. învecinat de altfel cu Pisaia. Pe locul unde li s-a părut că șarpele a intrat sub pământ au înălțat un templu și. Oinomaos. pornit pe urmele lui Dedal. fiul lui Ares. care făcuse să apară pentru ei acest copil în mijlocul oamenilor. SURSE: Pausanias. Pelops a ajuns rege în Pisaia și în Olympia. de asemenea. Iar statuia lui Calias din Atena. Astăzi Onchestos. La Olympia.40. 5. După moartea lui Oinomaos. 6. Menalkes etc. Mai târziu eleenii i-au adus osemintele la Olympia. Odinioară. ar fi propus la Olympia regatul său drept recompensă pentru învingătorul la întrecerea la care participau fiii săi. Pe timpul lui Epeios. smulgând-o din ținutul lui Epeios.

Se mai spunea că. pe Chloris. în timpul celui de-al doilea an al olimpiadei a 30-a (655 a.2. ♦ Locuitorii cetății Troizen spuneau că cel dintâi care se năcuse în ținutul lor ar fi fost Oros. regele Pylosului. Ch. Orchomenos (gr. SURSE: Pausanias. pentru ca. Astăzi aproximativ aproape de orașul Caplaki.6. Arcadienii o considerau printre cetățile lor. Orchomenos / Orchomenus / Orchomenum) – Oraș în Arcadia sau în Beoția. Orchomenos nu a lăsat în urmă nici un copil. În preajma orașului se afla o statuie a zeiței Artemis. care a și dat numele său regiunii.13. ci doar dacă vor lua cu ei 100 de bărbați de frunte din Oresthasion. fapt pentru care i-a revenit puterea lui Clymenos. 8. la rândul lui. Vechiul Orchomenos se afla în vârful muntelui. care se exilase din pricina uciderii lui Moluros. Descrierea Greciei. unde se afla în vremea lui Pausanias așezarea Hyettos și împrejurimile.39. fiul lui Agamemnon. adorat sub numele de Rege. în final.30. cu statuile lor de marmură. era fiul lui Phrixos. fiul lui Poseidon și al Ledei. SURSE: Pausanias. Orchomenos era fiul lui Minyas. ca să se deosebească de orchomenienii din Arcadia.36. iar pe cealaltă. Pe vremea lui Pausanias încă mai dăinuia un templu și o statuie ale lui Poseidon Onchestios. fiul lui Poseidon.1. fiul lui Cretheus.sălășluit Sfinxul se aflau ruinele cetății Onchestos.26. Oraia (gr. întâmplare de care povestește și poetul Marilor Eoiai. după hotărârea lui Zeus. îngăduit. Oresthasion (gr. Nu le era. să-și împartă domnia asupra ținutului. gata să-și dea viața în luptă. fiul lui Lycaon. unde au mai rămas ruinele pieții publice și ale zidurilor. în timpul domniei căruia cetatea a fost numită cu numele său. Phigaleia a fost cucerită de către lacedemonieni. phigalienii și-au părăsit cetatea și au mers la oracolul de la Delphi pentru a-l întreba pe Apollo despre întoarcerea lor în țară. Oresthasienii au . 9. pe povârnișul muntelui se afla un templu al zeiței Artemis Hymnia. Orașul din zilele lui Pausanias se afla ceva mai jos de incinta vechiului zid. 9. unde se spunea că ar fi trăit Onchestos. dar pe care au fost nevoiți să o părăsească din pricina noii mișcări care îi găsise plini de resentimente față de lacedemonieni. ca și păduricea pe care a cântat-o Homer. care.37. fiindu-le interzise pe viață legăturile cu sexul opus. ♦ În orchomenosul beoțian.ţinut în Troizen. jOrcomenovς. jOresqavsion) – oraș arcadian întemeiat de Orestheu. Aici existau templele lui Poseidon și Aphrodita. De aceea troizenienii aduceau cinstire Athenei supranumită de ei Polias sau Sthenias. Oraia. SURSE: Pausanias. de la Oreste. pe vremea domniei sale. și-ar fi luat nevastă din Orchomenos. jWraiva) . lat. și lui Poseidon. Descrierea Greciei. a schimbat numele Oraiei în Althepia. Duceau o viață austeră. Descrierea Greciei. fiica lui Amphion. capul Athenei. 2. 9.). Orchomenos i-a cedat partea din teritoriul lui. Pythia le-a răspuns că nu vor reuși să o facă doar prin propriile lor forțe. Athena și Poseidon ar fi avut o dispută cu privire la stăpânirea acestui loc. Althepos. Ulterior Oresthasion și-a luat numele de Oresteion. În timpul domniei lui Orchomenos a venit în acest ținut Hyettos din Argos. 1. Se spunea de asemenea că Neleu. de asemenea.5. nefiindu-le îngăduit să se îmbăieze.2. care i-a urmat la domnie. să viziteze oameni. fiul lui Presbon. deși continuau să se numească și minyeni. fiul lui Arisbas. Acest sanctuar aparținea și mantineenilor. Când. Vechile lor monede aveau gravate pe o parte a lor tridentul. iar locuitorii s-au numit orchomenieni. pe care îl omorâse atunci când îl prinsese cu nevasta lui legiuită.3. O preoteasă și un preot slujeau aici. fiica lui Oros. la rândul său fiul lui Iasios.

fiind odinioară atacați de sikyonieni.3. Orneai (gr. Oropos / Oropus) – oraș în Beoția. Athenei Paionia. a răspuns celor care sosiseră acolo că acest om. Oropos se afla între Attica și Tanagra și aparținuse în vechime beoțienilor. era de neam indian. Descrierea Greciei. 8. Zeul de la Claros. 8. pe drumul dintre Theba și Chalkis. Orontes. La Orneai exista un templu al Artemidei cu un xoanon care o reprezenta pe zeiță stând în picioare. lat. lui Amphiaraos. Orneații i-au învins pe sikyonieni. ♦ Când vechea albie a râului a secat. Cei dintâi care l-au adorat ca zeu pe Amphiaraos au fost oropienii. acoperindu-l și pe el și calul său. Se mai spunea însă că el ar fi dispărut de fapt nu aici. În apropierea templului de la Oropos se afla un izvor al lui Amphiaraos în care oamenii aruncau monede de aur și de argint pentru a se vindeca de boli. Orontes (gr. iar mai apoi toți grecii. jWrwpovς. Argeenii i-au silit pe orneeni să părăsească cetatea. 2.20. Orneații din Argolida. Ortygia (gr. s-a găsit aici un mormânt de cărămidă care avea mai mult de 12 coți.3. lui Apollo Paion. numit Hiereia. 8.25. Astfel au reușit phigalienii să-și recapete patria din mâna lacedemonienilor.29. pentru a veni să locuiască împreună cu aceștia. întrebat fiind de syrieni. lat Ortygia / Ortygie) – insulă în apropierea Siracuzei.39. Astăzi Ortygia. 8.5. Hestiei. care a alergat alături de Agamemnon în fruntea atenienilor. 8. Panakeiei. dar. Orontes) – fluviu în Syria. apoi eroilor și soțiilor acestora.18. jOrneaiv) – așezare în Corinthia. SURSE: Pausanias. Izvora din centrul Libanului. Oropos (gr. 8. Fiul lui Orneu era Peteu. Cetatea era situată în ținutul argeian. Astăzi denumirea sa arabă este Nahr al-Assi. jOrtugiva.27. ♦ Această cetate și-a datorat numele lui Orneu. SURSE: Pausanias.4. Altarul templului era format din mai multe încăperi consacrate pe rând lui Zeus. tatăl lui Menestheus. ♦ Se povestea cum că Alpheios era un muritor care se îndeletnicea cu . lat. fiul lui Erechtheu. SURSE: Pausanias. au decis să-i închine zeului salvator opere plastice care să reprezinte jertfa și procesiunea. dar a fost numit și Draco. precum și un alt templu închinat tuturor zeilor. apoi Aphroditei. lui Hermes.aflat de oracolul dat phigalienilor și au început să-și dispute cinstea de a se număra printre acei 100 de viteji. pentru că făgăduiala implica costuri foarte mari și un deosebit efort.2. atunci când Amphiaraos a fugit din Theba. lui Iason și Hygeiei. vor trimite zilnic în cinstea lui la Delphi o procesiune și-i vor jertfi animale de un anume fel și într-un anumit număr. jOrovnthς. 10. pentru că încă mai era locuită pe vremea lui. Oropienii au și ei un templu închinat lui Amphiaraos. iar leșul dinăuntru era de o mărime proporțională cu mormântul și toate părțile sale erau cele ale unui om. i-au făgăduit lui Apollo că. pentru a distruge regatul lui Priam. SURSE: Pausanias. Descrierea Greciei. dacă îi va ajuta să scape de năvălitori. nimfelor și lui Pan. Descrierea Greciei. traversa Syria occidentală și se vărsa în Mediterana. Cam la 12 stadii de oraș se afla un sanctuar închinat lui Amphiaraos. precum și o statuie a lui din marmură albă. Homer a pomenit cetatea Orneai în Catalogul corăbiilor. s-ar fi căscat pământul.44.4. lui Heracles. 8. căci se credea că pe acolo s-ar fi întors pe pământ ca zeu Amphiaraos. râurilor Acheloos și Kephissos. ♦ Se spunea că.2. Printre ruinele Oresthasionului se aflau coloanele unui sanctuar al zeiței Artemis. precum și fiilor lui Amphilochos. Astăzi Oropo. Typhon sau Axios.27. Descrierea Greciei. înainte de a fi apărut cetățile Phlius și Sikyone. ci la Harma.29.

voind să loveească un sclav. Plutarh. Pausanias. îşi omorâse bunicul. Tradiţia spune însă că Elephenor ar fi fost alungat de aici de către un şarpe. Descrierea Greciei. Descrierea Greciei. unul dintre regii mitici ai Abanţilor. 8. Ὄruxiς) – munte şi cetate din Arcadia. din greşeală.6. 5. mama lui Amphitryon. El ar fi îndrăgit-o pe Arethusa. Otronos (gr. Iliada. pe Abas. ♦ La poalele muntelui se află niște prăpăstii despre care oamenii spuneau că ar fi fost săpate de însuși Heracles. Astăzi Otrono. Descrierea Greciei. Arethusa nu voia să se mărite.14. SURSE: Pausanias. 3. pe lângă Laonome. jOtronov~. 1. 45. venind în Ortygia după Arethusa. Fabule.463. fiul lui Chalcodon. 2. SURSE: Apollodor.540. de aceea a traversat marea și a ajuns în insula Ortygia aflată în dreptul Siracuzei. Acesta. ♦ După căderea cetăţii Troia. 97.10. 4.vânătoarea. Din acest motiv fusese alungat din Eubea. situată la o distanță de 5 stadii de Caryai. lat.17. pe vremea când locuia la Pheneos. Viaţa lui Theseu. Ruinele cetăţii se află lîngă actualul Daphni. Oryxis (gr.1-2. Biblioteca.2.7. la sud-vest de Calavrita. Hyginus. Otronus) – insulă situată în vecinătatea Siciliei. SURSE: Pausanias. unde nu se puteaa întoarce nici după războiul troian.8. iar acolo s-a transformat în fântână. Homer. La rândul său Alpheios. aici s-a stabilit Elephenor. Aceste prăpăstii fuseseră săpate de erou pentru a strânge apele provenite de la ploi. . s-a transformat și el în râu din pricina dragostei ce i-o purta. și ea împătimită de vânătoare.

s-a sinucis aruncându-se în râu. aproape de cetatea Palica. în timpuri preistorice. Po. Erau veneraţi în împrejurimile Etnei. Era adesea identificat în mitologie cu Eridanul. Tot acolo se afla lacul caracterizat de fenomene vulcanice Pad (gr. Palikoiv. ♦ Eroii care au dat numele acestui lac erau zeii gemeni născuţi de nimfa Thalia (sau Taleia. pentru că în apele lui se găseau grăunţe de aur): râul a primit atunci numele Pactol..P Pactol (gr. cei doi copii gemeni au ieşit din pământ. SURSE: Herodot. jHridanov~. Pactolos şi Pactolus) – zeu şi fluviu din Lydia (Asia Mică). 5. Dionysiace. Ovidiu.16. lat.217./ -ou`. Istoria naturală.411. lat.203 şi urm. Când şi-a înţeles vina. Despre fluvii. terra marna.142 şi urm. Geografia.127. cu numeroşi afluenţi). s-a aruncat în râul Chrysorrhoas (litt. Strabon. conform tradiţiei. În timpul sărbătoririi misteriilor Aphroditei. Pseudo-Plutarh. se varsă în Marea Adriatică lângă Ravenna. când i-a venit sorocul. Înspăimântată de gelozia Herei. tatăl lor era Zeus. la lumina zilei: numele sub care sunt cunoscuţi se referă la acest episod al biografiei lor. pe Demodike. 5. Lacul (Palicilor.117-122. ea ar fi cerut să se ascundă în pământ. având în componenţă adverbul grecesc care înseamnă „din nou” (pavlin). Palici). Pliniu. 5. Lago dei Palici/Lago di Naftia (Fetia) – lac în Sicilia. Nonnos din Panopolis. Palici. ♦ Era considerat fiul lui Zeus şi al Leucotheiei şi tatăl Euryanassei. malurile lui erau locuite de terramaricoli (denumire derivată din .212. 7. surorile lui Phaethon.1. 4. solul negru şi foarte fertil specific zonei). cu puternice emanaţii de gaze naturale până în prezent.52. el şi-a dezvirginat fără să vrea sora. ♦ Alte legende legate de acest râu: Midas ar fi făcut ca apele lui să devină aurifere atunci când. Padus. 11. în care ar fi căzut Phaethon după cursa nesăbuită în carul Soarelui. În unele versiuni ale mitului. 3. fiind astfel. SURSE: Polybios. Paktolov~. ♦ Apelor lui i se atribuiau şi calităţi taumaturgice: se credea că cei care se îmbăiau în el se vindecau de orice boală. ligur Bodincus) – fluviu în Peninsula Italică (cel mai lung. Lacul) (gr. 2. „râul de aur”. 24. Metamorfoze. 43. fiica lui Hephaistos) ori de Etna. Eridanul este identificat cu alte cursuri de apă. Pe malurile Padului se aflau plopii în care fuseseră transformate Heliadele. 12. Istorii. disperat din pricină că orice atingea se transforma în aur..101. „Cei care vin din nou”. bunicul lui Pelops. lat.

Paros (gr. erau absolviţi. înrudit cu cel arcadian. ♦ Alte legende indicau un muritor drept tatăl lui Parnassos. ♦ Vergiliu menţionează un personaj Palicus. Parnasul era un munte sacru în special pentru dorieni.19. numele se referea curent la zona cea mai înaltă a lanţului muntos.. Eroul eponim este Parnassos. important centru comercial în Marea Egee. Parnassus) – munte în lanţul Pind. sau. de-a lungul Doridei şi Phokidei. dimpotrivă. conduşi de Amphilochos.. ca recompensă pentru că îi dezvăluise numele răpitorului (Hades). 9. în apropiere de Delphi. Parnasul îi era consacrat şi lui Dionysos. este muntele consacrat lui Apollo şi muzelor.91.(Naftia. tăbliţa se scufunda. acelaşi erou era considerat inventatorul divinaţiei prin observarea zborului păsărilor. Biblioteca. erau crezuţi (dacă. Eneida. La poalele muntelui. SURSE: Herodot. În numele divinităţilor Palici. în care preoteasa lui Apollo de la Delphi îşi săvârşea abluţiunile înainte de a profeţi. dacă scăpau cu viaţă.585. Parnas Pamphylia (gr. căruia i se aduceau jertfe omeneşti. fiind sursă de inspiraţie pentru creatorii de poezie şi muzică.9. Descrierea Greciei. Parnhs(s)ov~. Calchas şi Mopsos. s-a constituit proba veridicităţii: cei care voiau să-şi dovedească nevinovăţia se duceau pe malul lacului cu emisii de gaze otrăvitoare şi. 9. Pamfuliva. până la golful Corintului. pe Laios. SURSE: Diodor din Sicilia. scriau pe o tăbliţă ceea ce întăreau prin jurământ. a fost colonizată de greci de diverse origini. lat.15 şi urm. dialectul local. Pavro~) – insulă în Ciclade (a doua ca mărime). Parnassov~. Pamphylia) – colonie grecească. lat. Macrobius. Cleopompos. 6. Au fost descoperite aici un sanctuar şi un heroon dedicat lui Archilochos. Vergiliu. în Parnas se află şi izvorul Castaliei. Se susţinea că efectul era mortal: păsările şi chiar oamenii care se apropiau de el mureau în trei zile.. Probabil în legătură cu acest rol de garanţi ai cuvântului dat. parte a provinciei Cilicia din 102 a. În mod tradiţional. apa emana un puternic miros de sulf. ♦ În apropierea cetăţii Paros era răspândită legenda lui Cabarnos.6. Ch. 11. de la care s-a creat apelativul muzelor: „nimfe Corikiene”). Strabon. (gr. aruncau în lac tăbliţa şi. Demeter l-a numit pe Cabarnos preot al cultului ei. Fetia dei Palici): din el ţâşnea un jet înalt de apă caldă. ♦ În context mitologic. dacă aceasta plutea. Se mai spunea că Palici îi pedepseau prin orbire pe cei care îi invocau minţind. în valea Pleisto.584. celebru pentru marmura care se excava acolo. 3. confirmă tradiţia. Eroul eponim era fondatorul vechiului oracol al lui Pytho. Biblioteca istorică. SURSE: Pausanias.8. desparte văile Kephissos şi Amphissa. Istorii. locuitor al Parosului. 5. sicilienii făceau jurăminte solemne. drept ce le revenea şi urmaşilor lui. 3.7.1 şi urm. care a fost ulterior ocupat de Apollo. În Antichitate. fiica sau soţia prezicătorului Mopsos (fiul lui Manto şi nepotul lui Tiresias). Geografia.10. această porţiune avea două înălţimi: Tithoreia şi Lycoreia (unde se află peştera Coricos. jurământul le era socotit fals). ♦ Numele provine de la Pamphyle sau Pamphylia. care recădea în depresiunea formată fără a stropi în afara ei. considerat fiul nimfei Cleodora şi al lui Poseidon. înlocuite mai apoi de ofrande. Comentarii la Vergiliu. 10. Eneida. Servius.88. într-o altă variantă a probei. . Saturnalii. Apollodor. este locul în care Oedip şi-a ucis tatăl.6 şi urm.2. care ar fi ajutat-o pe zeiţa Demeter aflată în căutarea fiicei sale.

Tantal. SURSE: Pausanias. Pavtroklo~) – insulă în Marea Egee. Pella (gr. pe vârful lui fusese construit un templu închinat lui Zeus Actaios. 4. situată la răspântia drumului care străbătea valea Axios cu Via Egnatia. 2.27. zeilor.. ♦ Eroul eponim este Pelops. 1. SURSE: Pausanias. care era fiul lui Pelias. Pelops le fusese oferit de tatăl său.1.. ♦ Este un spaţiu important în mitologie. 10. la un ospăţ: aceştia au recunoscut . fiul lui Preugene şi nepotul lui Agenor (Agenor era fiul lui Areus. din căsătoria cu Hippodamia i s-au născut gemenii Atreu şi Thyeste. din pădurile de la poalele Pelionului provenea lemnul folosit la construirea lui Argo (corabia Argonauţilor). Giganţii au încercat să se suie în cer punând Olympul şi Ossa peste Pelion (sau Pelionul şi Ossa peste Olymp). lat. Pelios) – masiv muntos în Magnesia thessaliană. împreună cu fratele său geamăn. a dat oraşului numele Patrai. Patroclos (gr. care era fiul lui Ambyx. Diodor din Sicilia. după ce a zidit o incintă mărită a zidului la Aroe. Pelion (gr. lat. Peloponnesos) – „Insula lui Pelops”. apărut după ce ar fi fost lovit de copita unei iepe (se mai spunea şi că fusese alăptat. 4. „livid”) era explicat prin episodul legendar al semnului vânăt de pe faţa lui. Pevlla. Pella) – capitala Macedoniei (cca. XI). Bucolice. s. aprinzându-se fără să li se fi dat foc. 7. le-a interzis acheenilor să se stabilească la Antheia şi la Mesatis şi. al cărei nume este menţionat pentru prima dată în Imnul homeric către Apollo şi în Kypria (fragm. de care se leagă mai multe episoade: acolo se afla peştera centaurului Chiron. 4. 1. urmaşul lui Lakedaimon). 1. Descrierea Greciei. Peloponnesus. În Antichitate. din Bizanţ. Cetatea a fost de partea Atenei în Războiul peloponesiac. se află în Achaia. Phvlion o[ro~.50 şi urm. 5. pelivo~. a fost părăsită înainte de ocupaţia romană. Numele este pus în legătură cu eroul Pelias. Neleu). Pelion. în nordul Peloponesului. era considerată o insulă.. Pausanias. în apropiere de capul Sunion.30. Pavtrai) – aşezarea modernă Patras. 5. Patrai (gr. care era navigabil de la Pella până la mare.8.9 şi urm.34. Descrierea Greciei. unchiul lui Iason. SURSE: Apollodor. A devenit ulterior colonie romană. fiul lui Poseidon şi al lui Tyro (avea un frate geamăn.11. Pelopovnnaso~. Pelopones (gr.297 şi urm. Comentariu la Vergiliu.9. 7.3 şi urm.2.).16. Biblioteca istorică.2.1 şi urm. 1.SURSE: Stephanos Kavbarnoi. pe care o leagă de continent numai istmul Corintului.17. fiind astfel strămoşul dinastiei Atrizilor (din Mykene).1. de o iapă). 3.9. ♦ Patroclu ar fi ridicat aici un zid şi o fortăreaţă pe vremea când era navarh al corăbiilor de război egiptene pe care Ptolemeu (fiul lui Ptolemeu şi nepotul lui Lagos) le trimisese în sprijinul atenienilor. Augustus a întemeiat aici o colonie. peninsulă în sudul Greciei. ♦ Eroul eponim este Patreu. 400-167 a.1.3. precum şi Pleisthene. la golful Patras.2. ♦ Atunci când Seleucos aducea jertfe lui Zeus mai înainte de a porni în expediţie împreună cu Alexandru. Descrierea Greciei.21. numele lui (din gr. Pelopovnnhso~.5. fiul lui Tantal (regele Phrygiei) şi nepotul lui Zeus. Descrierea Greciei..8 şi urm. Ovidiu.9.8. lemnele aşezate pe altar s-au mişcat singure. Ch. lat. SURSE: Pausanias. în războiul pe care l-au dus cu zeii Olympieni. 8.9. în care era cuprinsă şi Aroe. Metamorfoze. Servius.u. Biblioteca. în preajma lacului format de râul Lydias.

SURSE: Pausanias. Drept mulţumire pentru ajutorul primit. incluzând venerarea Pelops.4. Persiv~. funcţionau ca preoţi ai cultului mazdaic. Gyrnos ar fi numit după el una dintre cetăţile care îi aparţineau. după mulţi ani. apoi a fost trimis îndărăt pe pământ. regele cetăţii Teuthrania. . Persia a jucat rolul important al unei punţi între Asia răsăriteană şi cea apuseană. ♦ În viaţa locuitorilor antici ai regiunii. el s-a întors în Asia împreună mama sa şi l-a ucis în luptă pe Areios. Pelopovnnhso~. mirat de dimensiunile lui. pe nume Damarmenos. în prezent Bergama. Pelops a fost iubit de Poseidon. l-a dus la Delphi: acolo tocmai veniseră eleenii căutând izbăvirea de o molimă. atunci când plouă. ♦ Eroul eponim al oraşului. religia juca un rol important: regii Ahemenizi îl venerau pe Ahura Mazda.13. ♦ O relicvă sacră a lui Pelops era legată de o profeţie privind cucerirea Troiei. înaintea sacrificiilor închinate lui Zeus. Stephanos din Bizanţ. Marea Caspică. ♦ Legenda spune că. Descrierea Greciei. Sub dinastia attalidă a devenit capitala unui important regat elenistic. la întoarcere. Comentariu la Vergiliu. rutele comerciale din Antichitate sunt încă în uz. Pergamum) .72. acesta fusese atacat de vecini. În mijlocul crângului sacru in Olympia. i se dedicase un cenotaf (osemintele îi erau păstrate în vestul Peloponesului. SURSE: Pausanias.~ cwvrh/. după cum li s-a prezis. Scoliile la Euripide. iar în locul umărului care îi lipsea i-a fost pus unul de fildeş. Descrierea Greciei.oraş în Mysia. un pescar din Eretria. iar această izbăvire urma să le vină. devenind el însuşi rege al cetăţii căreia i-a dat propriul său nume. de la Tigru (vest) şi Indos (est) la Munţii Armeniei.34. ♦ Probabil că nu este fără relevanţă faptul că citadela cetăţii Troia (unde era păstrat Palladium-ul) se numea. în templul Artemidei). Pevrgamo~. care fixaseră ritualuri specifice. a beneficiat de un cult eroic în Grecia.provenienţa mâncării ce le fusese pusă dinainte şi s-au ferit să o mănânce. a fost trimis Philoctet să aducă de la Pisa un omoplat al lui Pelops.1. care a mâncat un umăr înainte de a-şi da seama. religia populară era sincretică. de asemenea. Persi. un monument închinat Andromacăi. 5. Pergam (gr.. Servius. Andromaca. legendele legate de eroul eponim se referă însă numai la cetatea elenistică. în zona fertilă a văii râului Caicos. corabia care ducea relicva s-a scufundat. Persia) – în sensul geografic extins includea marele platou iranic. Bucolice. lat. 2. Insulele lui (gr. lat. la Olympia i se aducea anual jertfa unui berbec negru. pe una dintre ele nu cade niciun strop de ploaie. a găsit osul şi. la Pisa. După ce a fost readus la viaţă. stepele din sudul Rusiei. SURSE: Pausanias.. A fost primul fondator al jocurilor olimpice (reînfiinţate de Heracles. Descrierea Greciei. Magii. se desfăşura un ritual special pentru comemorarea eroului. după alte legende. Zeii au refăcut din bucăţi trupul lui Pelops. Persia (gr. Altis. după mărturia lui Pausanias. fiul lui Eurypylos şi nepotul lui Telephos. 6. Pevlopo~ nh``soi) – grup de nouă insule aflate în dreptul Peloponesului. în oraş se afla. s. Pergam. v. considerându-se echivalentul lui terestru.3 şi urm.1 şi urm. Pevrgamon. chiar de la relicva preţioasă. în onoarea lui Pelops). care l-a suit la cer pentru a-i fi paharnic. 24. Pergamos. a lui Ares sau Tethys). cu excepţia Demetrei (sau. ♦ O variantă a legendei lui Pergamos prezenta un episod aparte: eroul îi venise în ajutor lui Gyrnos. era fiul mezin al lui Neoptolem şi al Andromacăi.11.

După Pausanias. cârmaciul a murit şi a fost înmormântat aici. 8-9. era socotit graniţa dintre Europa şi Asia. al tribului Aigeis. captiva sa frigiană.1.61. şi colonie milesiană întemeiată la vărsarea acestuia.elementelor (preponderent a focului) şi a mai multor divinităţi. Vraona. 1. De acest râu şi de acest ţinut se leagă legenda Argonauţilor. pe care nu le aveau porturile din Peninsula Peiraică/Pireu: se afla foarte aproape de cea mai veche parte a cetăţii. ♦ Eroul eponim al acestora este socotit Phalanthos.în prezent Rion. Azi. a înnebunit şi s-a aruncat în râul care mai înainte purta numele Arcturos şi care a devenit atunci Phasis. insula îi poartă numele. v. Descrierea Greciei. Phaleron (gr. Philaidai (gr. De fapt. Descrierea Greciei. 8. eroul eponim era fiul lui Eurysakes. care trăia la Brauron. Pseudo-Plutarh. Azi. Favlanθon) – munte şi cetate din Arcadia. Phasis şi-ar fi ucis mama. al IX-lea şi al X-lea. din tribul Antiochis. fiul lui Hephaistos şi al Gaiei. În timpul unui popas pe această insulă. după terminarea războiului troian. precum şi numele fazanului. aparţinea tribului Aiantis (de altfel. în districtul Orchomenia. Descrierea Greciei. erau contigue). Stephanos din Bizanţ. Theogonia. când era să fie sugrumat de un şarpe. şi era accesibilă în orice anotimp. 7. în Pireu. Legende antice (preluate de Herodot) puneau în legătură numele ţinutului cu eroul Perseu. Periplus Maris Euxini. Phalanthon (gr. ♦ După alţii. împreună cu Pireul şi cu Munychia (aflată pe un dâmb.35. aflată lângă actualul port georgian Poti. 5. care ar fi avut cu Andromeda un fiu pe nume Perses (pe lângă alţi şapte fii): acesta ar fi eroul eponim al Persiei. Pharos (gr. Phasis (gr. 340. Eroul avea la Phaleron un altar. Favro~. care fusese construită mai ales în sudul Acropolei. fiul lui Aiax Locrianul şi al Tecmessei. Se spune că îşi luase numele de la Philaios. fiul lui Alcon şi nepotul lui Erechtheu. Cel mai cunoscut port al Atenei. forma zona portuară a marelui oraş. Pentru locuitorii Atenei. pe care a surprins-o comiţând adulter. ♦ Zeul râului era considerat fiul lui Helios (Soarele) şi al oceanidei Okyrrhoe.2.35. situat lângă Brauron. Pharos. muşcat de un şarpe. fiul lui Agelaos şi nepotul lui Stymphalos. ♦ SURSE: Pausanias. După unii arheologi. cele două deme. În copilărie. ♦ Portul îl are drept erou eponim pe Phaleros. ♦ Pharos era cârmaciul corăbiei cu care s-au întors la Sparta Elena şi Menelaos. fiul lui Aiax Telamonianul. SURSE: Herodot. pasăre pe care grecii au văzut-o pentru prima dată pe malurile acestui râu. ocrotitor al Acropolei din Atena. râul se varsă în Pontul Euxin: în Antichitate. s. Azi. pe un drum uscat.4. ♦ SURSE: Scoliile la Odysseia. Despre fluvii. ca şi apelativul Medeiei (Phasiada).9.1. a fost salvat de tatăl său. Phaleron. Fa`si~) . . Istorii. 1. A fost unul dintre Argonauţii plecaţi în căutarea Lânii de aur şi participant la lupta dintre centauri şi lapiţi. conform aşezării. lui Eurysakes şi lui Aiax le era închinat un cult eroic la Atena. Filaivdai) – dem din Attica. cunoscut azi sub numele Castella). aşezarea acesta prezenta două avantaje. Favro~) – mică insulă aflată la gura Nilului. urmărit de Erinii pentru crima sa. SURSE: Arrian. cel mai important râu în Colchida aflat pe coasta răsăriteană a Mării Negre. Hesiod. ♦ SURSE: Pausanias. SURSE: Pausanias. Favlhron) – dem din Attica.

424. 550 şi urm. Printre fiii pe care acesta i-a avut cu Diomede a fost Kephalos. la sud-est cu Beoţia.Phlegethon (gr. urmărită de Eac. Homer.4. După o vreme. Viaţa lui Themistocle. aici au apărut Giganţii şi tot aici a avut loc Gigantomachia. comentariul ad loc. Phokis se numea numai ţinutul din jurul cetăţilor Tithoreia şi Delphi. căsătorit cu Procris. De acesta s-a îndrăgosti Eos. Phokida) – regiune din Grecia centrală. ♦ Unul dintre regii care a domnit în Phokis a fost Deion. Gaia avea în acest dem un templu. soţul ei. SURSE: Athenaios. pe drumul dintre Atena şi Pendeli.52. Phokida. Aurora. Telamon şi Peleu. Phlya (gr. din Tracia. Geografia. lat. Biblioteca. femeia a cedat. invidioşi pe abilitatea lui la întrecerile atletice. Fwkiv~. fiul nimfei Psamate. Eneida. datorită unui alt erou. încălcând astfel jurământul de credinţă făcut soţului ei. Astăzi. iar Giganţii au fost doborâţi de fulgerul lui Zeus. care i-a dăruit un câine foarte frumos şi o suliţă şi a trimis-o înapoi acasă. 10. 6. peninsula. 1. De aceea. care . pe rând. situată la vest de Doris. ♦ Potrivit unei tradiţii. Mormântul lui Phocos era arătat călătorilor la Salamina. ♦ La început. 1. iar la sud cu golful Corint. ceea ce s-a şi întâmplat..6. evitat. din unirea lor s-a născut eroul Phocos. SURSE: Eustatios. 150 şi urm. Ovidiu. 1. Phlegethon) – râu din Infern. jurământul de credinţă. învecinată. s-a transformat în focă.4.513 şi Scoliile la 154. Phlegra (gr.. Flevgra) – câmpie legendară. Într-o zi. Pausanias. ♦ Se spune că ritualurile mistice de aici erau mai vechi decât cele de la Eleusis. fiul lui Eol (Aiolos). 1. lat. în loc de apă. la zeiţa Artemis.2-3. Kephalos a vrut s-o încerce şi s-a dus la soţia sa cu înfăţişarea schimbată şi cu multe daruri bogate. acesta. dar Procris a rămas geloasă pe Eos. Cum însă nu a reuşit să scape. Dialogurile morţilor. Metamorfoze. Este amintit în toate catabazele. se afla la vânătoare şi şi-a dorit foarte mult câinele şi suliţa. numit tot Phocos. a aruncat suliţa şi a ucis-o astfel pe geloasa Procris. Hesiod. Flegeqwvn. Vergiliu. la nord-est şi est cu Locrida Opuntia. cum Kephalos o respingea.1. Procris s-a refugiat în Creta. cel mai vestic dintre promontoriile din Peninsula Chalkidică. se numeşte Cassandra. înfruntat de către toţi eroii care au ajuns aici. 1295. 20. Odysseia. 183 şi urm. Numele său înseamnă „cel care fumegă”. Banchetul înţelepţilor. la. eponimul regiunii Phokis. vest cu Locrida Ozoliană. Lucian din Samosata. curgeau limbi de foc. trebuind să fie trecut. sub chipul unei tinere fete. regiune care-şi datora numele eroului Phocos. Pindar. Plutarh. alături de cel al lui Eac. SURSE: Apollodor. Fluva) – dem din Attica al tribului Kecropis. Theogonia. Nemeene. Phocos a fost omorât de către fraţii săi vitregi. Regele Kephalos. zeiţa l-a sfătuit să-i rămână fidel lui Procris cât timp şi aceasta îi este credincioasă lui. dar. Ruşinată. Aceasta. pe care Procris nu a acceptat să i le dea decât dacă făcea dragoste cu ea. Descrierea Greciei. 39.67. s-au împăcat.1 şi urm. Strabon.265. fiul lui Ornytion şi nepotul lui Sisif din Corint. Cum cei doi şi-au încălcat. Mai târziu. 10. Astăzi. 5. în Antichitate. 1667. Phokis / Phokida (gr.. Este plasat în actuala Halandri. lupta dintre Giganţi şi zei.31. situată de mitografi în Thessalia sau în Peninsula Pallene. care mergea foarte des la vânătoare. Servius. unde era veneraată sub numele de Marea Zeiţă. Comentariu la Homer. auzind foşnet într-un tufiş. în a cărui albie.. 1. îl urmărea mereu pe Kephalos. acest nume s-a extins asupra întregii regiuni.

datorită pământului său foarte tare (v. a fost trimis de sora sa. i-a cerut ajutor Athenei. fiul lui Telamon şi al Hesionei (fiica lui Laomedon. 2. Locul poartă acelaşi nume şi astăzi şi adăposteşte un muzeu al marinei. 2. Strabon. aflat în partea de vest a Peloponesului. ♦ O altă legendă se referă la Oreste. Ovidiu.15. odinioară. După unii. pentru a-şi urmări soţul. Aratos). ♦ Legenda spune că insula îşi trage numele de la unul dintre fiii lui Minos din Creta (fiul lui Zeus şi al Europei). Strophios. pe Eurysakes. Egina. fiind şi astăzi foarte liniştită.1. în Salamina din Attica. nu l-a primit acasă. interzicându-i să acosteze în port şi exilându-l. aflat pe coasta Pireului. 9. Pholoe (gr.3. care a transformat-o într-o cioară (gr.5. i-l încredinţase pe acest copil. munte din Grecia.550.6. Pholegandros era un loc de exil. fiica regelui acestei insule. regele Troiei. acesta. urmărită de Poseidon. după ce. la încheierea războiului troian. împreună cu o seamă de colonişti cretani. Motivul era faptul că.7. regiunea Pisatis. la început. Catacolo.12. a fost îngropat pe acest munte. Electra. Într-adevăr. se căsătorise cu Glauke. ♦ Legenda spune că. în timpul Imperiului Roman. SURSE: Ptolemeu.149. s. SURSE: Apollodor. aflată între insulele Melos şi Sikinos. plecând pe o altă corabie. se termină cu un promontoriu aflat în faţa insulei Zakynthos şi numit. Descrierea Greciei. Geografia. Amprenta lui se poate observa în labirintul de cărări care străbat insula. astăzi. aici era un loc de azil pentru cei alungaţi din Creta. cel mai bun dintre arcaşii greci. Tatăl său. înainte de a se sinucide în urma diferendelor cu căpeteniile grecilor. v. 3. 10. 2. care domnea în Salamina. Reprezintă partea de nord a masivului Alpheios şi o extensie a muntelui Erymanthos. s-a întors acasă. la regele. şi sora Hecubei). ♦ Muntele şi-a luat numele de la cel al centaurului Pholos. SURSE: Apollodor. Phreattys (gr. Ichtys („peşte”). Idile. numele Pholegandros n-ar fi decât cuvântul fenician „stâncos” sau ar proveni din fenicianul Phelecgundari. Poartă şi azi acelaşi nume.484. care a pus cel dintâi piciorul aici. Stephanos din Bizanţ. fiul lui Aiax. alungat din cetatea părintească. născut în faţa zidurilor Troiei de Tecmessa. o captivă frigiană care-i . pentru că-şi ucisese fratele. Folovh) – Pholegandros (gr.se ascundea acolo. fiul lui Eac şi fratele lui Peleu. „Celălalt Aiax” sau „Marele Aiax”. după care au venit fenicienii şi apoi coloniştii cretani.. unde a crescut împreună cu fiul regelui.3. Teucros. Biblioteca. Geografia. Biblioteca. 10. Folšvgandro~) – insulă din Marea Egee.16. Telamon. 29. 6. Mai târziu. datorită formei sale.31.1. Metamorfoze. Theocrit.5. în Elis/Elida. numită Coronis. ♦ Alt rege din Phokis a fost Phoroneu. fiul lui Agamemnon care. după ce acesta a fost ucis.4. Geografia. Dacă. korwvnh „cioară”). Pausanias. una dintre cele mai mici Ciclade. Pylade. Aceasta. Pylade a luat-o în căsătorie pe Electra. care avea o fiică. fratele vitreg al lui Aiax Telamonianul. în Phokis. rănit accidental de una dintre săgeţile otrăvite ale lui Heracles. Anticii obişnuiau să-i spună Sidera („cea de fier”). care. Strabon. fiul lui Seilenos (Sylenos/Sylen) şi al nimfei Melia. pentru a fi salvat de o soartă asemănătoare. Ţărmul stâncos şi portul inaccesibil au făcut ca insula să nu fie prea vizitată. Freattuv~) – golf attic. 3. Numele actual este Pholoi. istoricii au dovedit că primii locuitori ai insulei au fost carieni. îşi părăsise nepotul. loc care a rămas în mitologie drept salaş al centaurilor. care înseamnă „loc uscat”.

Fratele Hecubei. alternativ. la regele Belos. beat şi legat de nişte ţărani. Descrierea Greciei. Iliada. Aflaţi într-o perioadă de interregn. fiul lui Priam. simbol al libertăţii. cândva. în nord-vestul Anatoliei (Catalogul vaselor din Iliada indică această origine). zonă din jurul Lacului Ascania din Bithynia. De la această întâmplare s-ar fi tras obiceiul exilaţilor de a se disculpa în acel loc. Frugiva. frigienii erau atestaţi în Ascania. deoarece era plecat într-o expediţie de pradă în Mysia. pomenit de Aristotel (Pol. 4. În fapt. Poate aici se află tribunalul lui/de la Phreatto sau Phreattys. ca să-l mănânce (referinţă la renunţarea la sacrificiile umane). mai apoi.. şi l-a dat zeilor olimpieni. Sofocle. Dionysos i-a împlinit lui Midas dorinţa de a transforma în aur orice atingea. Ode.28. unde eroul a întemeiat cetatea Salamina din Cipru. pe Aiax. Horaţiu. dar nu-i putuse lua apărarea şi nici împiedica moartea. 1. Însuşi Paris. Alungat de tatăl său. Acesta l-a instaurat pe Teucros în insulă. 1. unde era rege Otreu. ♦ Conform unei alte variante. Midas i-a cerut lui Sylen să-i vorbească şi să-l înveţe înţelepciunea. O legendă îl numeşte printre regii frigieni şi pe Tantal care. în vremea persanului Darius.devenise soţie. după ce l-a omorât pe fiul său. înainte de a părăsi pământul patriei. în care s-a dezvinovăţit de acuzaţiile aduse de tatăl său. Eusebes. Gordias l-a înfiat pe Midas. Acesta i-a povestit despre două cetăţi. înainte de a-şi părăsi patria. Pentru faptul de a se fi îngrijit de Sylen. locuitorii îşi petreceau . Frigia) – veche regiune din Asia Mică. şi Machimos. Omul providenţial a fost Gordias/Gordios. Pe vremea lui Homer. Gordias şi Midas. în partea vestică a platoului anatolian. mai târziu. este considerat frigian şi reprezentat purtând cunoscuta bonetă frigiană. soţia sa. aflată pe drumul ce pornea din inima Anatoliei şi care va deveni. iar conducătorii frigienilor erau Otreu şi Mygdas. de pe malurile fluviului Sangarios (actualul Sakarya). fusese adus la curtea sa. Pelops. În cealaltă. purtată şi de zeul Mithra şi devenită. când Midas. Cetatea Războinică. Phrygia / Frigia (gr. a fost pedepsit în Tartar. era fiul lui Dymas. rănit de Hector. un frigian. ♦ Conform legendei. pe nume Asios. între Lydia şi Cappadokia. îl salvase pe Teucros. legat cu celebrul „nod gordian”.11. înainte de războiul troian. care se varsă în Marea Neagră. Cetatea Credincioasă. aflată. după ce. nu departe de fluviul Sangarios. în Antichitate. Calea Regală. frigienii au cerut sfatul oracolului lui Sabazios de la Telmissos (aflat în acea parte a Phrygiei care. Aiax. În prima. marele rege Gordias. locuitorii erau totdeauna fericiţi şi îşi încheiau viaţa într-un hohot de râs. când acesta. SURSE: Homer. De atunci. a povestit că a văzut cai. şi. cu ocazia războilului cu Amazoanele. care tocmai voia să pornească război împotriva Ciprului. El a dedicat divinităţii boul de la car.27 şi urm. regii frigieni se numesc când Gordias. Acesta este regele care a reîntemeiat capitala. când s-a întors. în epoca arhaică. Teucros a plecat cu ostaşii săi şi cu soţiile acestora şi s-a dus în Syria. a fost un ţăran care a ajuns rege în urma unui oracol. aflate în afara lumii. Telamon îl învinuia că nu-şi protejase şi nu-şi răzbunase fratele.. ♦ Regii legendari ai Phrygiei se numeau. Neavând copii. el a ţinut un discurs în golful attic Phreattys. Pausanias. lat.7. dar şi în ţinutul „bogat în cai” şi „cu multe cetăţui”. mort la Troia şi nedreptăţit de Atrizi. Priam s-a dus odată acolo.16) şi Demostene (464g). acesta apărase trupul lui Aiax de nelegiuirile Atrizilor. Gordion. Însă. Acesta le-a spus să-l aclame rege pe primul om care va veni la templu într-un car. s-a numit Galatia).

încât. care. 274.13.2. Phthia (Fqiva) – în prezent. Oineu.114. Apele râului au rămas încărcate de fire de aur. Acolo l-a întâlnit pe sylenul/satyrul Marsyas. unul dintre Argonauţi. Istoria naturală. 3. Istorii. Elian. după ce o ceruse de soţie pe Cassandra. cu excepţia ei. care venise la el ca să se purifice. ♦ Quintus din Smyrna aminteşte de alt prinţ troian. aşa cum îl sfătuise Dionysos. trecuseră Oceanul şi ajunseseră în ţinutul Hyperboreenilor. Alţii spun că Midas a fost singurul care a decis în favoarea lui Marsyas.viaţa într-o continuă luptă. care sunt cei mai fericiţi dintre muritori. Tusculane. ♦ O variantă a acestei legende povesteşte că. în condiţiile în care erau cei mai fericiţi din lumea noastră. oferise jertfe tuturor zeilor. Midas s-a refugiat în păduri. frigienii le-au fost aliaţi troienilor. şi a intrat sub protecţia zeiţei Kybele. n-au vrut să meargă mai departe şi au făcut cale-ntoarsă. Homer. 3.9. pentru a-se spăla de „atingerea aducătoare de aur” în izvorul râului Pactol. 6. Coroibos. Tmolos l-a declarat învingător pe Apollo. se năşteau complet înarmaţi. a strigat că sentinţa este nedreaptă. în timpul săbătorii secerişului. 191. căruia Midas îi ceruse să-i ia darul înapoi. însoţit de o parte din poporul lui. Tmolos. Herodot. faraonul Psammetichos II a crescut doi copii în completă izolare. Odată. cum se afla în Phrygia. ♦ SURSE: Cicero. Istoria pestriţă. O altă tradiţie vorbeşte de întrecerea dintre Pan şi Apollo. Despre fluvii. s-a îndrăgostit de el regina Hippolyte.57. ♦ După Herodot. Pseudo-Plutarh. regele cetăţii thessaliene Iolcos. Diodor din Sicilia. murise în luptele date pentru apărarea Troiei. fiul lui Actor. mândru de flautul pe care tocmai îl născocise (sau îl găsise. Pe când Peleu participa la întrecerile atletice organizate cu ocazia morţii lui Pelias.. şi se căsătorise cu fiica lui.189. Furios. a plecat în Asia Mică. După aceea. despre care se spunea că învăţase muzica de la Orpheu (cele mai vechi tradiţii muzicale greceşti provin din Phrygia) au fost judecători. care. Frigienii au trimis în ajutorul Troiei trupe conduse de Ascanios şi Phorkys. Iliada. Servius. După ce i s-a raportat că aceştia rostiseră cuvântul brekos. aceste metale preţioase erau ca fierul pentru noi. un mistreţ uriaş şi înspăimântător. care nu avea copii. 1. . i se atribuie lui Midas inventarea naiului („flautul lui Pan”). Eurytion a murit lovit din greşeală de Peleu. divinitatea muntelui cu acelaşi nume. 8. Aveau atâta aur şi argint. Comentarii la Vergiliu. ♦ În timpul războiului troian. Apollo a făcut ca regelui Midas să-i crească urechi de măgar. Acesta. 3. Fabule.138. Pharsala. după ce îl omorâse fără să vrea pe Phocos (v. sătul de atâta aur. care în frigiană înseamnă „pâine”. Metamorfoze. fiica lui Priam şi fusese refuzat. În Iliada se povesteşte că oastea frigienilor era condusă de Otreu şi Mygdon (numele unor eroi eponimi). 7. ♦ În Phthia a fost rege Eurytion.13. Pliniu. ♦ O altă legendă spune că primul rege a fost Midas din Tracia. dar Midas. 10. fără să fie întrebat. regele Calydonului. ♦ Alteori. Dar. 2. Biblioteca istorică. când au văzut trista situaţie în care se aflau aceştia. l-a provocat la întrecere pe zeul Apollo. pentru a descoperi limba originară. fiind aruncat de Athena). Acesta a murit în timpul vânătorii mistreţului din Calydon. Anabasis. Phthiotis). faraonul a trebuit să admită că frigienii sunt un popor mai vechi decât egiptenii. a fost înfiat de regele Gordias. şi regele Midas.85 şi urm. la ei. Eneida. Hyginus. Bucolice. 2. trimis de zeiţa Artemis drept pedeapsă că. Ovidiu. 10.142. Aceste două popoare formau două regate deosebit de puternice şi de bogate. 11.18. ele hotărâseră să viziteze lumea noastră. Xenofon.59.

fiul lui Poseidon şi al Larissei. Creusei.8. Comentarii la Vergiliu. în vremurile eroice. în noaptea dinaintea nunţii.3. Phthiotis (gr. cerându-le ca. Eol. Servius. Fusavdeia) – izvor de lângă Argos. Familia regală din Phthiotis s-a continuat prin Deion. a murit în Thessalia.197. ♦ Regiunea şi-a luat numele de la homerica Phthia. Respinsă de Peleu. cu care ar fi avut un fiu. Eneida. ca şi părţile sudice ale câmpiilor thessaliene. Ajuns rege al Argosului şi stârnind şi mai tare invidia fratelui său. 3. în perioada romană. conduşi de Butes. fiind socotit de acheeni drept strămoş al neamului lor şi al Achaiei. Hellenos. la nord cu Pharsalos şi câmpiile thessaliene. cu toate acesteaa. i-au învins pe piraţi. Biblioteca. 2. Geografia. Herodot. şi a avut cincizeci de fii. pentru care legendele dau genealogii diferite: este considerat fie unul dintre fiii lui Lycaon. lat Phthyotis) – ţinut în Thessalia. căsătorit cu Chrysippe. auzind de trădarea soţului său. regiune care.3. 2. aceasta l-a acuzat că a încercat să o seducă.155. una dintre Danaide. Stephanos din Bizanţ. SURSE: Diodor din Sicilia. Când unchiul lui. eroină originară. Biblioteca istorică. s. Achaios s-a dus în Phthiotis. Fqiwvti~.1: Dionysios din Halicarnas. fiul lui Belos şi fratele geamăn al lui Aigyptos. Danaos a domnit peste partea apuseană a regatului. învecinată la est cu golful Maliac. ♦ O altă legendă legată de Phthiotis se referă la Pancratis. Potrivit unei versiuni a mitului. Belos. şi a avut cincizeci de fiice. care s-a căsătorit cu Diomede. au atacat ţinutul şi le-au luat prizoniere pe toate femeile. Antichităţi romane. regele Arcadiei. Physadeia (gr. cuprindea şi Hellas şi Dolopia. Odată.u. printre care se afla şi Pancratis. 2. iar Danaos a fugit în Argos. Xuthos. regele din Iolcos. unde regele Agassamebos a luat-o de soţie pe Pancratis. tatăl lui Menoitios şi bunicul lui Patroclu. Iliada. ♦ Eroul eponim al regiunii era Phthios. Otos şi Ephialtes. Acestea au fost duse în Naxos. în Pelopones. el i-a dăruit fiecăreia dintre ele câte un pumnal. fiica lui Iros.683. Homer. fiicele lui Danaos. În alte legende este indicat ca fiul lui Archeu. Legenda spune că Achaios era fiul lui Xuthos şi al . soţia lui Peleu. era ţinutul lui Ahile. când femeile din Phthiotis îl celebrau pe Dionysos în cadrul unei sărbători pe muntele Drios. SURSE: Apollodor. 1. la propunerea lui Aigyptos. Libya. fiul lui Eol. să-şi căsătorească fiicele cu fiii fratelui său. fie al lui Poseidon şi al nimfei Larissa din Thessalia. Fqiotiv~) – regiune din patea de sud a Thessaliei. în vreme ce Aigyptos a domnit peste partea răsăriteană. SURSE: Apollodor. Fqiva. fie din Thessalia (în fiecare dintre aceste regiuni se afla o cetate numită Larissa). Biblioteca. includea Achaia Phthiotis. Strabon. fondatorul cetăţii Hellas din Thessalia. piraţii traci.17.13. Phthia şi-a luat numele de la Phtios. să-şi omoare soţii. Pancratis a murit. Plecaţi să-şi elibereze sora. conform mai multor tradiţii.soţia lui Acastos. de atunci. care. în acelaşi timp. prima victimă a acestei false acuzaţii a fost fiica lui Eurytion din Phthia. ‘Ella~. Unul dintre fiii lor a fost Actor. fraţii acesteia. 1.98. s-a numit Achaia. cei doi fraţi s-au certat. 9. care s-a spânzurat. fiica lui Aloeu şi a Iphimedeiei. În spaţiul mitologic. ♦ A fost numit astfel după Physadeia. fiica fratelui său. Arabia. Danaos a acceptat formal. iar la vest cu Dolopia şi muntele Pind.5. Numele actual este Phthiotida. La un moment dat. După moartea părintelui lor. 3. fie din Argos. fiind – în acest caz – frate cu Achaios şi Pelasgos. 5. ceea ce Phthiotis / Phthiotida (gr. Istorii. La rândul său.50.

Pliniu. spre sud-vest de Atena. În apropierea portului se află mormântul lui Themistocle: acolo i-au adus rudele osemintele. a fost legat de Atena prin „Zidurile lungi”. Biblioteca istorică. Pireu se afla un spaţiu sacru închinat zeiţei Athena şi lui Zeus. din Magnesia. care au introdus cultul unor divinităţi străine (e.33.3 şi urm. Peiraieuv~.4. Danaidelor criminale li s-a dat celebra pedeapsă veşnică din Infern: să umple cu apă un butoi găurit sau să facă acest lucru cu ajutorul unor urcioare sparte. Descrierea Greciei. au fost acceptaţi numeroşi străini.) pentru a asigura o bază solidă flotei ateniene. Istorii. Pivsa. Pithecusae) .. în templul Artemidei. după ce atenienii au început să regrete că se purtaseră ingrat cu generalul lor. eroul eponim este Pieros. 4. care nu au consemnat în arhive aceste olimpiade.35. Purhnai`a o[rh. Physadeia era considerată naiadă şi nimfă a izvorului argian cu acelaşi nume. 5.1.2. Pi`sa. 3. 34. 556. Pithecusa. fiul lui Perieres şi nepotul lui Aiolos.414. SURSE: Callimah. în urma războiului peloponesiac. fortificat de Themistocle în timpul arhontatului (493/2 a. Purhvnh. lat. care ar fi statornicit ca numărul muzelor să fie nouă (mai înainte erau trei). Descrierea Greciei. Istoria naturală. în timpul celei de-a treizeci şi patra olimpiade. la un ospăţ: recunoscând provenineţa bucatelor. El ar fi răspuns în felul acesta unui oracol sau unui sfat venit de la un trac. SURSE: Pausanias.g. 47. La Pisa erau păstrate. Pieriva) – regiune din Macedonia. Istorii. iar în locul umărului care îi lipsea i-a fost pus unul de fildeş. Pithecusa maimuţelor” / „Insula (gr. În anii 450 a.29. Tantal. lat.13. în timpul celei de-a opta olimpiade. Periegeza. eroul care fusese oferit de tatăl său. În secolele al V-lea şi al IV-lea. un tiran arogant. lanţul muntos dintre Gallia şi Hispania. Pithkou`sai. Pirinei (gr. Pyrenaeus Mons) – în prezent munţii Pirinei. Silius Italicus. fortificaţie distrusă în 404 a. aceluiaşi Conon i se datorează ridicarea unui templu pentru Aphrodita. Herodot. Athena are o lance. cu excepţia Hypermnestrei. SURSE: Avienus. zeii au refăcut trupul lui Pelops. Pissa) – Pireu (gr. Descrierea Greciei. osemintele lui Pelops. fiul lui Omphalion. Bendis). Ch. 5. şi au organizat cu el jocurile. Pithkou`sa. cărora le-ar fi dat aceleaşi nume ca muzelor. l-au adus pe Pheidon din Argos. Pieria (gr.22. 2. 6. Diodor din Sicilia.110.2. Ch. ♦ Fondatorul oraşului era Pisos. lat. în amintirea victoriei din preajma Cnidosului. Baia lui Pallas.. zeilor. Locuitorii cetăţii şi-au atras singuri nenorocirea prin duşmănia pe care le-o purtau eleenilor şi prin încercarea de a-i înlocui pe aceia în organizarea jocurilor olimpice. cu statuile de bronz ale acestor divinităţi: Zeus ţine în mână un sceptru şi o „victorie”. Pireul avea trei porturi: Zea şi Munychia la est şi Cantharos (cel mai mare) la vest.. au celebrat din nou jocurile olimpice în locul eleenilor. împreună cu regele lor. Polibiu. Principalul drum care străbătea Pirineii (la extremitatea răsăriteană) era Via Augusta. dar reconstruită de Conon în 393 a. 8.acestea au şi facut. 1. Ch. ♦ În Argos. iar toţi cei care au fost numiţi de greci „copiii muzelor” erau de fapt copiii fiicelor lui Pieros.7. SURSE: Pausanias. Pausanias menţionează că în zona din jurul Olympiei (poate şi oraşul). Pantaleon. Ch. SURSE: Pausanias. ♦ Într-o variantă a legendei se susţine că Pieros avea nouă fiice. Pisa (gr. Piraeus) – promontoriu la 6 km.

Descrierea Greciei. Praeneste (lat.7. Ptolemaiv~) – portul fenician la Ake. au fost înfrânţi de Heracles.31. Celebrul ei oracol de pe muntele . al „Mării”). cu fumul intrându-i în ochi) şi l-au crescut. Pontos (gr. SURSE: Apollodor. i-a prefăcut în maimuţe şi i-a dus pe cele două insule care închid golful Neapolis. Urmaşii lor au rămas acolo. pivqo~). În Pithecusa erau localizate legendele Giganţilor şi. numiţi uneori Eurybatos şi Phrynondas. şi-a părăsit fiul lângă templul lui Iuppiter. 8. ♦ O variantă susţine că întemeietorii oraşului ar fi fost Echephron şi Promachos. alteori Silos şi Tribalos. amintea episodul găsirii lui lângă un foc. 14. Caeculus a întemeiat un sat.3. copilul le-a fost dus fraţilor Depizi.681.v. după ce a născut. care a rămas însărcinată după ce i-a sărit în sân o scânteie din focul vetrei. inclusiv coasta sudică a Pontului Euxin. aşezarea se numise la început Erymanthos. în Arcadia. SURSE: Pausanias. Stephanos din Bizanţ. cel care a eliberat Sardinia de păsările ce atacau turmele. la cererea lui Caeculus: mulţimea venită la inaugurarea cetăţii a fost înconjurată de flăcări. iar numele insulei (sau al insulelor) s-a perpetuat ca Pithecusa (sau Pithecousae). Psophis. probabil fiind generate de activitatea vulcanică din zonă şi din Câmpiile Phlegeene. să le dea drumul.678 şi urm. 7. fiul lui Arrhon. ♦ Marea cu acelaşi nume (Pontos) era personaj mitologic.. numit astfel de Ptolemeu al II-lea în 261 a. şi urm.– insula Ischia. Comentariu la Vergiliu. „orb". păstori). Keto şi Eurybia. 7. insula numită astfel de Titus Livius este identificabilă cu Ainaria. Povnto~. pe care au reuşit totuşi să îl convingă. între Halys şi Colchis. Legenda legată de naşterea lui are ca personaj central o tânără (sora fraţilor Depizi. cea a lui Typhon.6. tatăl lui Nereu. al teascului pentru măsline şi al producerii brânzei. Ptolemais (gr. cu glumele lor. Vieţuind printre păstori. oraş la 30 km de Roma (spre sud-est). SURSE: Hesiod. Eneida. împreună cu Proscida. Era venerat acolo şi Aristeu. ♦ Eroul eponim este Psophis. aşezând acolo veterani din cele patru legiuni siriene. mai cu seamă. Pontus) – regiune în nordul Asiei Mici. Vergiliu. Hyginus. Mai târziu. care. Gens Caecilia se considera descendenta lui Caeculus. Claudius a transformat Ptolemais într-o colonie romană. Psophis (gr. pref. Kevrkwpe~). 5. iritat de tâlhăriile şi de cruzimea lor. fiind fiul Pământului. SURSE: Servius. fiul lui Vulcan.88 şi urm.. s. închide golful Neapolis. „zeul optim”. 4. Theogonia. 131-2. derivat de la caecus.24. care l-au numit Caeculus (numele acesta. care erau doi tâlhari. 233 şi urm. ♦ Cetatea a fost întemeiată de Caeculus. Fabule. care s-au stins doar la porunca lui Caeculus. Metamorfoze. ajunşi aici din Sicilia şi care numiseră oraşul după mama lor.1. lângă un foc. Biblioteca. uriaşi şi puternici. Zeus. Praeneste) – în prezent Palestrina. Se leagă de numele ei episodul fraţilor Kercopi (gr. Pithecusa este şi un spaţiu mitologic important. 2. Yw`fiv~) – aşezare în partea apuseană a Greciei. Ovidiu. insula unde a acostat Aineas/Eneas în drumul său spre Italia. soţul Thalassei (id est. devenit mai târziu cetatea Praeneste. lat. Diodor din Sicilia. era numită de greci şi „Insula chiupurilor” (gr. inventatorul stupului şi al apiculturii. ♦ Importantă în procesul de colonizare greacă în Occident. Prosperitatea aşezării a fost asigurată de un miracol săvârşit de Vulcan. Eneida. Găsit de două femei. Ch. fiii lui Heracles.

4. Istorii. Navarino (în Evul Mediu era numit Avarino. Pylosul este cunoscut în istorie sub numele său italienesc. O peşteră adăpostise. Pylos (gr. precum şi mormântul lui Nestor.3.78. Puvlo~) – numele a trei aşezări în partea vestică a Peloponesului.339. Neleu a adus prosperitate cetăţii. Strabon. el a fost însă izgonit de Neleu şi de pelasgii veniţi aici din Iolcos. unde acesta era reprezentat într-o pictură. conform legendei.1 şi urm.36. SURSE: Tacit.. La rândul său. ♦ În mitologie. care în epopeile homerice este numită chiar „cetatea lui Neleu”. 8.Carmel a prevestit urcarea pe tron a lui Vespasian. plecând de aici într-un ţinut învecinat. ♦ Eroul eponim al cetăţii este Pylos. 2. a pus stăpânire pe Pylosul din Eleia. casa lui Nestor. 2. înaintea lor. Descrierea Greciei. gr. Geographica. Pausanias. .. Pylos este celebru ca locul în care s-a născut Nestor. Iliada. 6. fiul lui Cleson. jAbarivno~). SURSE: Homer.1. ♦ Exista aici (după informaţiile înregistrate de Pausanias). vacile lui Neleu: este vorba de vacile pe care Neleu le pretinsese ca dar de nuntă de la peţitorii fiicei sale. vacile lui Nestor şi.591-602.

JRavmno~) – district izolat din nord-estul Atticii şi dem din Attica. Regillus (lat.87. a sărit peste incinta sacră a Romei trasată cu plugul de către fratele său. în anul 49 p. Antichităţi romane. ieşind învingător.R Ratumena (lat.. aparţinând tribului Aiantis. până în vremea împăratului Claudius. SURSE: Festus. Rhamnos (gr. Se afla pe coasta de răsărit a Atticii. 3. ♦ Se spune că Tarquinius Superbus. între timp.. apud Nonos. 14. ♦ Legenda spune că. se va numi Remoria. galopând până la Roma. Rediculus) – templu dedicat divinităţii cu acelaşi nume. Fabule. această divinitate era probabil unul dintre Larii cetăţii Roma. în cadrul unei sărbatori din Veii. care a avut loc aici la începutul secolului al V-lea a. a trebuit fi spart cuptorul. Sacrilegiul săvârşit de Remus.11. Plutarh. Istoria naturală. Properţiu. Regillus) – lac din Italia. Rediculus era patronul întoarcerilor (lat. Aventinul a rămas în afara incintei sacre a Roma numită pomerium. Aici. unde au intrat pe poarta numită mai târziu Ratumena. explică faptul că. redere „a se întoarce”). într-un fragment din Varro. s. De la întemeierea Romei. În timpul coacerii. Romulus l-a înmormântat pe colina Aventinului. Îngroziţi. pe drumul spre Marathon şi pe cel de la Marathon spre Oropos. 1. Ch.122. 282. aflat la Roma. influenţat de zeu. s. imediat după ce Ratumena a fost încununat. carul a început să crească. 8. Istoria naturală. destinat încununării templului lui Iuppiter Capitolinul. Despre semnificaţia cuvintelor. Remoria (lat. Un loc de pe Via Appia. ajuns în preajma templului. v. lângă Porta Capena. care. caii carului său au pornit în goană. Tarquinius fusese detronat şi nu mai era rege. iar. într-un loc care. ♦ Se spune că. 13.3. Remoria. p. pentru a putea fi scos. Remoria) – loc de pe Rediculus (lat. SURSE: Dionysios din Halicarnas. Ch. SURSE: Titus Livius. astfel încât. ♦ Numele . în vreme ce caii şi-ai continuat goana până pe Capitoliu. Despre semnificaţia cuvintelor. După câteva zile. 47.161. oprindu-se în faţa statuii lui Iuppiter Tonans. în bătaie de joc. Varro. căruia păreau că-i aduc omagiu. garantând astfel măreţia Romei. Viaţa lui Publicola. după ce l-a omorât pe fratele său Remus.60. situat la sud de cetatea Gabii (secat în secolul al XVII-lea). ceea ce înseamnă „cel care ţine în siguranţă”. oamenii din Veii au hotărât să păstreze carul pentru ei. în timpul celebrei bătălii dintre romani şi latini. se numeşte el însuşi Tutanus. ♦ Totodată.54. SURSE: Festus. Legenda spune că. Pliniu. romanii au învins datorită intervenţiei directe a gemenilor Castor şi Pollux. v. ♦ Veche divinitate romană. Cum prezicătorii au declarat că acest miracol promitea prosperitate şi putere poporului care va deţine carul şi cum. Ratumena a fost azvârlit din car şi a murit. Hannibal. 2. de atunci. regele etrusc al Romei. pe lângă al doilea miliar. aflat în construcţie la Roma. locuitorii din Veii au adus ei înşişi carul de lut. la Porta Capena. a hotărât să nu atace Roma şi a făcut cale întoarsă. Festus. Porta Ratumena) – una dintre porţile Romei antice. comandase meşteşugarilor din cetatea Veii un car de lut. etruscul Ratumena a participat la o cursă de care. dealul Aventin de la Roma. Numai că. Pliniu. Ratumena. se numea Campus Rediculi.19.

apărea şi ca zeiţă a gliei-mamă şi a fecundităţii. Eumelos şi Triptolem au întemeiat în onoarea lui cetatea Antheia. mai ales cea bazată pe hybris sau pe orgoliu. în căutarea Lânei de aur. din regiunea Racha.14. Mai târziu. SURSE: Callimah. 7. JRavrion pedivon) – câmpie de lângă Eleusis. Pentru Roma. care o conducea pe Elena spre zeiţă. Tot lui i se atribuia instituirea Thesmophoriilor. . 3. Descrierea Greciei. Era fiica marelui fluviu Okeanos sau a lui Zeus. 1. Grecii numeau partea inferioară a fluviului. de unde epitetul Rhamnusia purtat şi de Elena. pedepsind vina. Faste.5. Apollonios din Rhodos.4. Phasis. ea le dăduse un car tras de dragoni înaripaţi şi le poruncise să străbată lumea. care se vărsa în Marea Neagră. Carul divin ar fi fost o recompensă pentru această pierdere. 38.367. Din acest ou s-au născut Dioscurii şi Elena.. Conform tradiţiei. În cea mai veche legendă. un ou. Numele actual al aşezării este Cato Suli. Nemesis a făcut. Eratosthene. Minos şi Rhadamante. Argonauticele. Triptolem a însămânţat bine câmpia Rharion. Nemesis s-a transformat în gâscă. Imnul către Diana. De exemplu. Carnabon. În unele locuri a întâmpinat o rezistenţă puternică. el trecea drept fiul regelui Keleos şi al Metaneirei şi fratele lui Demophon. a pornit spre alte ţinuturi. Triptolem a devenit judecătorul morţilor. Era considerat limita nord-estică a lumii cunoscute.25. Pausanias. ♦ Pe acest râu au ajuns în Colchida Argonauţii. Hyginus. undeva lângă oraşul Poti.549 şi urm. Descrierea Greciei. 4. 153. împărţind. iar partea superioară – Rheon. acest Eldorado grec. pe care păstorii i l-au dus Ledei. i-a ucis unul dintre dragoni. Phaidon. ♦ Numele actual este Rion sau Rioni şi reprezintă principalul fluviu din vestul Georgiei. alături de un mic templu al lui Themys.61. a încercat să înjuge dragonii la carul divin. se spunea că Triptolem fusese obiectul farmecelor săvârşite de zeiţă. Pe piedestalul statuii Rhamnusienei Nemesis era reprezentată Leda. 2. Hesiod însă o cosideră născută din Erebos şi Nyx. 1. Antheias. regele geţilor.2. celebrată în acest dem şi care avea aici un important templu.2 şi urm. s-a unit cu ea. 147.33. Vergiliu. În Patras. 41.. în Infern. Tristele. punându-l în foc. legat de mitul zeiţei Demeter. apropiată de Aphrodita. peste tot boabe de grâu. 474. Imnul homeric către Demeter. Numai că Zeus s-a transformat şi el în lebădă şi. Platon. JRhvwn) – partea superioară a fluviului Phasis din Colchida. la Rhamnos. Este cunoscut pentru cultul zeiţei Nemesis.340. şi se varsă în Marea Neagră. iar copilul a fost înghiţit de flăcări. veche capitală a Colchidei. 7. Apoi. Catasterisme. Theogonia.2. Pausanias. Uneori. Georgice. sub această formă. Alte tradiţii îl considerau fiul lui Disaules şi al lui Baubo sau al eroului Eleusis. Mai întâi. 1. văzând asta. loc unde se afla un sanctuar arhaic al acesteia. ♦ Triptolem era eroul eleusinian prin excelenţă. Hesiod. Uneori. la curtea părinţilor lui Triptolem. fiul lui Eumelos. Fabule. 1. Rheon Rharion (gr. Dar a căzut din car şi a murit. Biblioteca. Izvorăşte din munţii Caucaz. Era cunoscută şi cu numele Rhamnusia sau „Zeiţa din Rhamnos”. fericire sau nenorocire. În urma acestei împreunări. la Atena. şi să însămânţeze el însuşi. Drept răsplată pentru ospitalitatea cu care Demeter fusese primită în Eleusis. Pe malurile sale se află Kutaisi. deopotrivă. Metaneira a început să ţipe. Ovidiu. 82.6. care erau. Aici se afla un templu al lui Triptolem.3.12. SURSE: Apollodor. semănând (gr. Demophon. Mai târziu. el era considerat doar un rege din Eleusis. care mai poate fi văzut şi azi. după faptele omului. unde apărea uneori lângă Eac. ♦.1 şi urm. 4. SURSE: Aelius Aristides.18. ba chiar al lui Okeanos şi al Gaiei.8. însă Demeter i l-a înlocuit imediat cu un altul. ♦ Nemesis era personificarea respectului moral faţă de lege.acestuia provine de la tufişurile stufoase şi ţepoase de nalbă moale care se aflau aici. O altă variantă a legendei spune că Demeter a încercat să-l facă nemuritor pe fratele lui Triptolem. în timp ce eroul dormea. 232. fugind de iubirea lui Zeus şi nemaiştiind unde să se ascundă.. 1. sărbătorile zeiţei Demeter.

perioadă din care dateazăă gigantica statuie a Soarelui ridicată aici şi cunoscută drept una dintre cele şapte minuni ale lumii. Rhodos. şi şase fii. Elena a căutat refugiu la compatrioata sa. sau. când Elena se îmbăia. iniţial. a lui Helios şi a Amphitritei ori a lui Poseidon şi a Aphroditei. regina din Rhodos. insula era numită Telchinia. după moartea lui Menelaos. În Rhodos existau sanctuare ale Elenei Dendritis. În onoarea lui Helios se desfăşura aici o importantă sărbătoare anuală. care murise luptând sub zidurile Troiei. Halia. insula ar fi fost acoperită de apele mării. Erau reprezentaţi fără picioare şi cu aripioare în loc de mâini. Principalele culte de care se leagă numele insulei sunt cele ale lui Helios şi ale Telchinilor (divinităţi ale mării). Polixo a primit-o pe Elena cu falsă bunăvoinţă. deoarece din vina ei se porrnise războiul troian. pe drumul de întoarcere de la Troia. Într-o zi. zăpadă şi puteau lua orice formă. Mitul spune că. ♦ O variantă a acestei legende spune că. conform altor tradiţii. în Rhodos. dar. Se spune că aveau ochi şi înfăţişase distrugătoare. cetate din Rhodos. încercând să-şi violeze propria mamă. Telchinii erau însă şi artişti şi născociseră toate artele şi instituţiile folositoare. Locuitorii insulei Rhodos i-au închinat un cult ca unei divinităţi marine. Cultul lui Helios era încă înfloritor în epoca elenistică. Aceştia au fost pedepsiţi de Aphrodita şi au înnebunit. după măsura sânului Elenei. venerată aici sub numele de Elena Dendritis. „Hellen. fiică a lui Poseidon şi a Halei. ajunsă regină a insulei în urma . Elena. Erau cultivatori ai pământului şi ministranţi ai divinităţilor pe care le aduseseră cu ei din Creta în Cipru şi. considerat aici fiul lui Hyperion şi al Theiei şi fratele Selenei şi al lui Eos. lat. Polixo. împreună cu Poseidon. Pliniu cel Bătrân povesteşte că la Lindos. sub numele de Leucotheia. Aveau puterea de a produce grindină.Rhodos (gr. cârmaciul lui Menelaos. la origine. Poseidon i-a cufundat în pământ. ♦ Potrivit unei alte legende. cu acest prilej. Rhodos era sediul lor principal şi. disperată. ploaie. de aceea. de aici. se afla o cupă făcută din electron. înspăimântată şi înnebunită de chinurile la care o supuneau falsele Erinii. Polixo. transformaţi în oameni. cum ar fi tridentul lui Poseidon. Au ajuns să amestece apă din râul infernal Styx cu pucioasă. Nicostratos şi Megapenthes. Printre acestea apar însemnările: „Menelaos. care era aruncat în mare. Creta şi Beoţia. soţia lui Tlepolemos. s-a aruncat în mare. cum o considera vinovată de moartea soţului său. ♦ Numele insulei (de la rjovdon „trandafir") era asociat de antici cu cel al nimfei Rhode. pe această insulă şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii. Se credea că Telchinii (identificaţi de unii cu Cureţii din Creta) erau nouă şi aveau o soră. vâslele lui de cârmaci cu inscripţia «Canopos pentru Athena Polias»”. în celebra înfruntare dintre cei doi relatată în Iliada). au alungat-o din Sparta. se afla o lungă inscripţie săpată în marmură. o pereche de braţări cu inscripţia «Hellen pentru Athena»”. Telchinii erau vechii locuitori ai insulei. s-a spânzurat. Au fost stârpiţi de Zeus printr-un potop. Însă Halia. JRovdo~. până a sfârşit spânzurată de un copac.în vremea când Oreste rătăcea prin lume prigonit de Erinii. că să distrugă toate plantele. zeului fiindu-i jertfit. a hotărât să se răzbune. care conţinea lista ofrandelor preţioase dedicate Athenei. ♦ Numele actual este Rhodos. un atelaj cu patru cai. a avut o fiică. Se spune că. de la care provine numele insulei. Lucrau alama şi fierul şi făceau statui ale zeilor şi alte obiecte pentru aceştia. Se spunea. Polixo şi-a îmbracat slujnicele în Erinii şi le-a trimis să o chinuie pe Elena. Halieia (a{l~ „mare"). „Canopos. În acelaşi templu. Colosul din Rhodos. corabia care-i purta pe Menelaos şi Elena a ajuns în apropierea insulei Rhodos. ei fuseseră câinii lui Actaion. de unde Zeus a ridicat-o la suprafaţă şi i-a oferit-o lui Helios. soţia lui Menelaos. că. Auzind de apropierea corăbiei. în templul Athenei. Rhodos / Rhodus) – insulă grecească din Marea Egee. un coif cu inscripţia «coiful lui Alexandros»” (este vorba de coiful pe care Menelaos l-a smuls de pe capul lui Paris. fiii vitregi ai Eleneei. care. Cu o lovitură de trident. Aceasta.

♦ O altă legendă vorbeşte de o prizonieră troiană. 3. Numitor. între fraţi au apărut neînţelegeri. ♦ Conform legendei.54/76. Roma) – cetate din Italia. când aceştia au ajuns pe malurile Tibrului. venind din Illyria. l-au reîntronat la Alba Longa pe Numitor şi au hotărât să întemeieze o cetate pe malurile Tibrului. fiul lui Eneas. care îi alungase pe etruscii veniţi din Thessalia. regele a ascuns-o pe Elena pe corabie şi a îmbracat-o pe cea mai frumoasă slujnică a acesteia cu hainele stăpânei. ca şi ea. Cetatea pe care au întemeiat-o aici a prosperat atât de mult. străvechi rege al latinilor. care mai avea doisprezece copii (aceştia au devenit primii Fratres Arvales. Ei au fost găsiţi şi hrăniţi de o lupoaică. iar Romulus a săvârşit singur întemeierea. legându-şi la gât o tăbliţă pe care îşi scriseseră jurământul de castitate. fiica lui Numitor (regele din Alba Longa). Biblioteca istorică. intrau în apa izvorului. Theogonia. Olympice. La maturitate. pe Ulise/Odysseu şi pe Eneas. Acca Larentia. pregătită să-i întâmpine pe vinovaţi cu pietre şi torţe. păstorul turmelor lui regelui din Alba Longa. pruncii au fost luaţi de către Faustulus. aflându-şi obârşia regească. după ce trecuseră prin Lydia. Artemis a transformat-o într-un izvor. urmaş al lui Iulus. Emigranţii s-au stabilit pe Palatin. al lui Ulise şi al Circei sau al Romei şi al lui Latinus. 1. Aphrodita a făcut-o să se îndrăgostească de un vânător. iar copiii azvârliţi în Tibru. Roma a fost întemeiată de către Romulus. avându-i drept fraţi pe Romulus şi Telegonos. Pindar. Amulius. după ce Roma i-a convins să dea foc corăbiilor care rătăceau în apropierea coastelor. în urma unui viol. Rhodopes) – izvor din zona Ephesului. ca vestală. Tlepolemos. ♦ Îşi păstrează numele şi în zilele noastre. Remus a fost ucis de către fratele său. dând numele acesteia aşezării lor. fiica (sau soţia) lui Ascanius şi nepoata lui Eneas. ea era soţia lui Eneas. Când au coborâr pe ţărm. fiul lui Telemah. devenită capitală a Imperiului Roman. Faustulus i-a crescut pe gemeni împreună cu soţia sa. Pedepsită pentru că îşi încălcase jurământul de castitate. al lui Eneas. încât locuitorii au vrut să cinstească memoria eroinei datorită căreia se stabiliseră în Italia. fiul lui Imation. Roma (lat. cu zeul Marte. şi Romos. însemna că spuseseră adevărul. În încăierarea iscată. numită Roma. cei doi l-au ucis pe Amulius. 8. care-l detronase pe fratele său. Mai era considerată şi fiica lui Telemah şi sora lui Latinus. care i-a împărtăşit iubirea.19. SURSE: Diodor din Sicilia. Între întemeietorii cetăţii mai figura şi Roma.13. 341. din ţinutul molossilor. dar vântul împingea corabia spre insulă. Descrierea Greciei. alături de alţi emigranţi. al lui Ascanius. care făcea parte din cortegiul Artemidei. Povestea Leukippei şi a lui Cleitophon. SURSE: Achilleus Tatios. socotindu-se răzbunată. Drept pedeapsă pentru încălcarea jurământului de castitate. apa le ajungea până la tăbliţa atârnată de gât.9 şi urm. care i-a însoţit. Dacă apa le ajungea până la genunchi.morţii soţului ei.56/57. cât şi a numelui ce trebuia să-l poarte aceasta şi care trebuia să fie al unuia dintre ei. Polixo l-a lăsat pe Menelaos să plece. capitală a regiunii Latium. atât asupra locului viitoarei cetăţi. 5. Menelaos i-a lasat pe rhodieni s-o omoare pe falsa Elenă. îi avusese. ♦ Rhodope era o tânără din Ephes. erau supuse unei probe. Apoi. Pausanias. Mâniată de dispreţul arătat de fecioară iubirii. unul dintre cei doi gemeni pe care Rhea Silvia. JRodovph. Hesiod.12. După alţii. în războiul troian. dacă jurau strâmb.. spulberate de o furtună. Menelaos a vrut să plece. Polyainos. Atunci. care. preoţii zeului Marte). unde tinerele. ♦ Alţi întemeietori legendari ai Romei au fost consideraţi Romis. De la aceasta. 7. mama a fost întemniţată. lat. Când emingranţii troieni au ocupat regiunea . fiica lui Telephos şi nepoata lui Heracles. într-un coşuleţ. a vrut să răzbune moartea acestuia şi a adunat pe ţărm populaţia insulei. Rhodope (gr. Stratageme de război. în regiunea Ionia din Asia Mică. Foarte curând însă. făgăduiau credinţă zeiţei.

Recaranus îşi pierduse nădejdea de a-şi mai găsi boii şi ar fi renunţat să îi mai caute. ♦ Altă legendă leagă de Roma numele eroului Recaranus. 8. 266 şi urm.2. Comentarii la Vergiliu. atribuit.10 şi urm. în vremea lui Evandru. Era considerat de origine greacă şi avea o forţă extraordinară. . Viaţa lui Romulus. Despre semnificaţia cuvintelor (ed.3. Dionysios din Halicarnas. altar care a devenit Ara Maxima. Recaranus ar fi întemeiat.. Acesta (numit în unele texte şi Caranus sau Garanus. Antichităţi romane. Titus Livius. 1. SURSE: Aurelius Victor. aceasta a întemeiat pe Palatin un templu închinat zeiţei Fides. El ar fi sacrificat pe acel altar. 2. Eneida. 1913).1 şi urm. 5. 1. dacă nu ar fi intervenit Evandru. la poalele Aventinului. în general. care l-a silit pe sclavul său să-i înapoieze anumalele. De la întemeierea Romei. Servius.3. Festus. 3 şi urm...203. p. Plutarh. lui Hercule.8. un altar în cinstea lui Iuppiter Descoperitorul. fiica regelui Evandru sau a regelui Italus şi a Leucariei. Tâlharul Cacus i-a furat boii. 6. pare să îl înlocuiască pe Hercule în episodul referitor la Cacus.1 şi urm. Legenda spune că. el a trecut pe locul viitoarei cetăţi Roma cu o turmă de boi.. ♦ O tradiţie independentă a legendei troiene cunoştea o Roma. O altă versiune a legendei face din Cacus un sclav al lui Evandru. 21 şi urm. ♦ Anumiţi autori dădeau asigurări că Roma era numele unei prezicătoare. în cinstea lui Iuppiter. Geografia. care îl sfătuise pe Evandru să aleagă acel loc pentru a întemeia cetatea Pallanteea. Lindsey. 1. Solinus. fiecare al zecelea animal din turmă. Strabon. primul nucleu al Romei. Despre originea neamului roman.viitoarei Rome. punînd astfel bazele dijmei care i se oferea lui Hercule dintre toate animalele sacrificate pe Ara Maxima. mare hoţ şi deoosebit de nelegiuit.. De fericire.76.

Despre Isis şi Osiris. astăzi Salamina ♦ Eroina eponimă.1. alături de locrieni. Salamina (gr. fiul lui Telamon şi al Hesionei. de la care provine unul dintre supranumele zeiţei Athena (Saitis). Oraş pe ţărmul răsăritean al insulei Cipru (astăzi distrus. 3. 854 şi urm. astăzi dispărut. tatăl lui Aiax. Salamina. SURSE: Cicero.12.S Sagras (gr. care venise în ajutorul grecilor. 2. De natura deorum. în timpul bătăliei navale de la Salamina. ♦ Alţi eroi şi personaje legendare originare din Salamina: Phaiax. regele Salaminei. fiul lui Telamon. epitetul ar fi fost preluat de la egipteni. l-a născut pe Kychreios pe insula care avea să-i poarte mai tîrziu numele. legendă calchiată în lumea romană prin povestea sprijinului acordat de Dioscuri romanilor împotriva latinilor în bătălia de la lacul Regillus. Sub acest nume zeiţa era venerată într-un sanctuar de pe muntele Pontin din Lerna. Se credea că la luptă. fiul lui Oileu. ♦ De numele acestei insule se leagă legenda şarpelui ucis de către Kychreios. ♦ Salamina este invocată ca „pământ sfânt” în celebra rugă a lui Aiax din momentul sinuciderii (Sofocle. Gazimağusa). să fie legat de acest râu Sagras. ce curge prin ţinutul samniţilor. au participat şi Dioscurii. eroul eponim al poporului pheakilor. i-au cerut ajutorul eroului lor protector. insulă în golful Saronic. 2. Potrivit unor tradiţii greceşti. care li s-a alăturat pe câmpul de luptă şi le-a adus victoria în bătălia de pe râul Sagras. pentru care acestuia i s-a acordat titlul de rege de către locuitorii insulei. iar oracolul de la Delphi a dezvăluit că era vorba de Kychreios. Σάγρας) – râu în Italia. Σαλαμίς) – 1. astăzi Torbido. . 25. fiul lui Eac şi al Endeisei. Argolida.6. întemeiat de Teucros. având un oraş şi un port cu acelaşi nume. Plutarh. Aiax. Viaţa lui Paulus Aemilius. 354. Sais (gr.). Athena Skyras (vechea denumire a Salaminei). Telamon. fiul lui Aiax din Locrida. fiind în război cu locuitorii cetăţii Crotona. tc. Este posibil ca prin numele Sagaris. şi al Periboiei. SURSE: Plutarh. localitatea cea mai apropiată: Famagusta. ♦ Locrienii. Σάϊς) – oraş în Delta Nilului. Pausanias. în urma victoriei repurtate asupra crotoniaţilor.19.36. fiul vitreg al eroului Aiax.C. un şarpe a apărut deodată printre corăbii. Descrierea Greciei. iubită fiind de Poseidon. fiica zeului fluvial Asopos. care o adorau pe Athena sub numele Sais. ♦ Zei şi eroi veneraţi la Salamina: Aiax. Pausanias (1. Aiax.1) povesteşte că.

Diodor din Sicilia. Pausanias. Herodot. iar Sangarios (gr. Sardes Salonic (gr. se afla unul dintre cele mai importante sanctuare ale Kybelei. astăzi Sardinia.. thessalonicenii adorau barza ca zeitate. astăzi Salonic.321. Scoliile la Iliada. Strabon. situată aproape de coastele Traciei şi de locul de vărsare al râului Hebros. deoarece. ♦ Zeul fluvial eponim era fiul lui Ocean şi al zeiţei Tethys. este bunicul frumosului Atys. Turcia. ♦ Potrivit lui Aristotel. 3. 2. 1. Corpul său a fost adus de valuri lângă templul lui Artemis. care se varsă în Pontul Euxin. identificaţi ulterior cu zeii Olympului: Demeter.12. Ode. 16.17.72. Theogonia.12.11 şi urm. Θεσσαλονίκη) – cetate din nordul Greciei. Descrierea Greciei. Hades şi Hermes. Σαρδηνία. 1. s-a numit de atunci mlaştina Saronicosa. Scoliile la Pindar. 10. 10. Vânător pasionat. hrănindu-se cu şerpi. Samothrake (gr.7. Scoliile la Apollonios din Rhodos. Axiokersa. erau dedicate cabirilor. Thessalia)”. Sofocle. descendent al lui Perseu şi al Andromedei. SURSE: Eschil. SURSE: Scolii la Apollonios din Rhodos. astăzi Samothraki. ♦ Unele izvoare leagă fondarea cetăţii de numele lui Thessalos. Turcia.94. erou libyan. de care s-a îndrăgostit Agdistis.♦ Regele legendar al cetăţii greceşti Troizena. 1. fiica lui Sthenelos..20. s-a înecat.7. iar după altele. Zvonuri despre miracole. (gr. Descrierea Greciei. unde se produsese nefericita întâmplare. ♦ La Sardes. soţia lui Tyrrhenos. Σάρδεις) – capitala vechiului regat al Lydiei. Σαμοθράκη) – insulă a Mării Egee. SURSE: Pausanias. Icnussa. un loc foarte mocirlos. Hesiod. obosit de efort şi de marea agitată. pe muntele Ida.5.722. SURSE: Aristotel. O tradiţiei îl prezintă drept tatăl Hecubei. Σαρωνικός Κόλπος) – golf în Marea Egee. Pausanias.144. mlaştina Phoibeia. astăzi Corphos tis Eginas. fiind înmormântat în incinta sanctuarului. . Arnobius. Argonauticele. Olympicele. o făptură hermafrodită. 6.3. 854 şi urm. Aiax. regina Lydiei. 344. ♦ Eroina eponimă a acestei cetăţi este. printre care cele mai constante nume par să fie Axieros. ♦ Potrivit lui Pausanias. după Sicilia.. Descrierea Greciei. Sardo. Sardinia) – a doua mare insulă a Mării Mediterane.. Misterele celebrate aici. Sardo. 7.35.27 şi urm. zeităţi cu origini şi denumiri obscure. al doilea oraş al Greciei moderne. la rândul ei ascendent(-ă) a lui Atys. astăzi Sakarya. de mare importanţă în Antichitate (alături de cele din Eleusis). în partea de sud-est a istmului Corint. iar potrivit lui Pausanias. fiul lui Makeris (numele prin care era indicat Heracles în Libya şi în Egipt).17. numit pe atunci mlaştina Phoibeia.2. în apropiere de golful Saronic.. ca fiu al lui Graicos (v. a construit un sanctuar dedicat zeiţei Artemis Saronis. Geografia.718. dar. Saronic (gr. 832a. SURSE: Apollodor. Horaţiu. Axiokersos şi Cadmilos. 5. Perşii. Argonauticele. Saron. 45. Biblioteca. Biblioteca.917. numele insulei l-a dat Sardos. Sardinia (gr.SURSE: Apollodor. Saron a căzut într-o zi în mare o dată cu o ciută pe care o urmărea. astăzi Sart. 1.2 şi urm. schimbând vechiul nume al insulei. A încercat să se ţină în continuare aproape de animalul ce înota îndepărtându-se tot mai mult de mal. 4. se credea că aceste păsări pot salva cetatea de invazia reptilelor. situată în mijlocul văii Hermos. Împotriva neamurilor. Persephona. 3. Istorii. din căsătoria cu Metope. Σαγγάριος) – râu în Bithynia. lat.6. după unele surse.

30. Mâniat de faptul că primise atâtea cadavre şi atâta sânge în apele sale. aflate sub asediul regelui cretan Minos.3. pretinzând biruri şi răscumpărări. SURSE: Pausanias. iar cetatea a căzut. care îi teroriza pe locuitorii Elidei şi pe călătorii care treceau prin regiune. s-a revărsat şi a ameninţat că-i va îneca. a avut un fiu. pe care fiul său nu l-a considerat suficient. încât. astăzi Satirio. fie datorită culorii apei sale. înainte de a se supune judecăţii lui Paris. eroul beoţian care l-a însoţit pe Heracles în expediţia împotriva Troiei. tatăl său. Descrierea Greciei. să-i arate un izvor. până când Hephaistos l-a silit să se retragă în albia sa şi să rămână neutru. a poruncit să fie legată la prova corăbiei sale şi a aruncat-o în golful Saronic. Σαῦρος) – loc în apropierea unui sanctuar închinat lui Heracles. v. ♦ Aici se află mormântul tâlharului eponim. de la care provine şi apelativul „teucri”. născut la puţin timp după moartea lui Deimachos. Akidussa. 6.10. eliberând ţinutul de ticăloşiile pe care le săvârşea. ♦ Eroina eponimă a acestui loc este Satyria. Scamandru (gr.apoi golful Saronic(os). Hippolyt. Scamandru apărea drept un zeu fluvial. Era numit şi Xanthos („Cel Roşu”). l-a avut ca fiu pe Teucros. Scamandru a încercat să ridice un obstacol în faţa eroilor. Scoliile la Euripide. SURSE: Pausanias. ♦ Căsătorit cu nimfa Idaia.8. fie pentru se spunea că apele sale coloraseră în roşu blana oilor care se scăldau în el. de la care 1-a născut pe Taras. Descrierea Greciei. ♦ După Hesiod. strămoşul stirpei regale din Troia. fiul lui Hector şi al Andromacăi. În apropierea mormântului său se afla un sanctuar închinat lui Heracles. pentru a-i da reflexe aurii. ca s-o pedepsească. împreună cu Deimachos. 2. Heracles i-a dus pe Glaukia şi pe copilul acesteia în Grecia. pe Nisos. Glaukia. regele Megarei. ♦ Se mai spune că zeiţa Aphrodita. Satyrion (gr. pe care l-a numit tot Scamandru. care a dat numele cetăţii Troia. cea care avea să devină soţia lui Tros. alături de numele soţiei lui Scamandru. Minos a fost atât de tulburat de atitudinea Skyllei. cel care 1-a ucis. Zeus a făcut să izvorască din pământ un mic şuvoi de apă. El a jucat un important rol în lupta lui Ahile cu troienii. şi cele ale fiicelor sale. 1200. pe Heracles l-a cuprins setea. Sauros (gr. Descrierea Greciei. fiica regelui cretan Minos sau. Atunci Heracles a săpat în pământ (în greacă. A fost iubită de Poseidon. ♦ Alţi descendenţi mitici ai zeului Scamandru: Callirrhoe. ♦ Tot de râul Scamandru se leagă şi numele Scamandrios. care. SURSE: Pausanias.7. Scamandrios. Scamander) – râu celebru din câmpia Troiei. fiul lui Zeus. eponimul oraşului Tarent. Deşi a tras foloase de pe urma acestei fapte. ♦ Numele de Scamandru a fost explicat prin următoarea legendă: aflându-se în apropierea Troiei. potrivit altor izvoare. numele obişnuit al troienilor. care a devenit locul din care izvora râul Scamandru. numit şi „albie divină” ♦ În Iliada. după ce şi-a ucis tatăl. o nimfă din Italia meridională. legat în poezia epică grecească de războiul troian. pentru că regele Megarei a murit. Σκάμανδρος. Astfel. numit şi . Skylla). lat. ♦ În golful Saronic se pare că a fost aruncată Skylla (a nu se confunda cu monstrul marin Skylla.21. legendarul rege al Phrygiei. El se rugase lui Zeus. unde numele lor au fost atribuite unor izvoare şi cursuri de apă. Σατύριον) – promontoriu din apropierea Tarentului. σκάπτω „a săpa”) şi a găsit o importantă sursă de apă. îşi spălase părul tot în apele sale. 10. zeul fluvial Scamandru era fiul lui Okeanos şi al lui Tethys.

Homer. 20. Scamandru. în versiunea lui Homer. regele mitic al enotrilor din Sicilia şi. confuze şi adesea contradictorii.. Astfel. în insula care se va numi ulterior Sicilia. apare drept fiul lui Poseidon şi al unei nimfe.131 şi urm. să se retragă în partea de vest. fiii lui Uranos şi ai Gaiei. potrivit legendelor care-l consideră pe Italus de origine siciliană.B. o altă parte s-au numit morgeţi. fie al ligurilor.49 şi urm.12. în funcţie de diverse legende: erau consideraţi fie un neam de făpturi sălbatice. Polyphem este celebru în primul rând datorită relatării homerice. ♦ Sicilia era considerată insula în care îşi aveau sălaşul Ciclopii. Polyphem. care stăpâneau pe atunci insula. când aceştia l-au întrebat cine îi pricinuise nenorocirea. altele fac din el rege fie al ausonilor. Plutarh. având diverse origini şi preocupări.Astyanax („Craiul cetăţii”). ♦ În legătură cu această debarcare a lui Odysseu în insula Sicilia. în fine. Probabil că astfel se explică şi de ce unele legende îl consideră pe Sicelus fratele sau fiul lui Italus. ♦ Eroul eponim al insulei este Sikelos / Sicelus (cu varianta Siculus). 4. nu le putea răspunde decât „Nimeni”. SURSE: Apollodor.. fie erau prezentaţi drept ajutoarele de bază ale lui Hephaistos. enotrii s-ar fi aflat pe teritoriul peninsular al Italiei. Sicilia (gr. de unde i-ar fi alungat pe siculi. şi nu descendent al lui Uranos şi al Gaiei. 1197. debarcând în Sicilia. i-au silit pe sicani. Cel mai cunoscut dintre Ciclopi este Polyphem. potrivit lui Hesiod. unii dintre istoricii antici puneau întemeierea cetăţilor din Magna Graecia şi din Sicilia pe seama peregrinărilor eroului din Ithaca şi ale însoţitorilor lui. Se spune că Morges ar fi împărţit tronul cu Sicelus. făpturile mitice cu un singur ochi rotund în mijlocul frunţii. Ajungând de partea cealaltă a strâmtorii.1. fie. era considerat un dar al râului sacru al cetăţii Troia. la sud-vest de Peninsula Italică. o a treia parte au început să se numească italici. După ce i-a ars unicul ochi cu o ţepuşă înroşită în foc. Potrivit unei alte tradiţii. a reuşit să scape din peştera Ciclopului.75. dar care nu se supuneau legilor lui Zeus. în drumul . în momentul în care ceilalţi Ciclopi au sărit în ajutorul fratelui lor orbit de parul înroşit în foc al lui Odysseu. legându-se pe sine şi pe ceilalţi tovarăşi sub pântecele oilor din turma monstrului. Σικελία / lat. care au traversat strâmtoarea Messina pe plute împinse de curenţi. Biblioteca. 301. Sicilia) – insulă în Marea Mediterană. astăzi Sicilia. Diodor din Sicilia. urmaşul lui Italus la tron. înainte ca Italus să migreze în Latium. iar o parte a celor care se numeau înainte enotri au primit numele de siculi. care se îndeletniceau cu păstoritul. Sicelus este când fratele. potrivit unor legende. Comentarii la Iliada şi Odysseia. dar cele mai multe fac referire la originea sa romană: alungat din Roma. Scrieri morale. care îi spusese Ciclopului că se numeşte „Nimeni”. 336-345. Sicelus se refugiază la Morges. Odysseu a fugit de mânia lui Polyphem. care se slujea de ei pentru a făuri arme şi armuri pentru zei. ocupând restul teritoriului şi numind întreaga insulă după numele propriului lor rege. el însuşi cu origini mitice diverse şi încurcate. a cărui legendă apare în multiple variante. Polyphem ajunge şi ţinta batjocurii lui Odysseu. în care acesta apucase să-i devoreze pe o parte din tovarăşii eroului din Ithaca. zădărnicind astfel încercările camarazilor lui de a-l ajuta. erau identificaţi cu titanii. Unele tradiţii îl prezintă pe Sicelus drept fiu al lui Poseidon. implicit. eroul eponim al poporului sicanilor din Sicilia). îngust la minte.73-74. Eustathios.8. Theogonia. 21. 3. Iliada. care. Hesiod. când fiul lui Italus (deci. potrivit căreia Odysseu. fratele lui Sicanus.

Totuşi. astfel. Aici îşi atrage simpatia şi afecţiunea fiicelor lui Cocalos. ♦ De numele Siciliei se leagă şi episodul legendar al uciderii regelui Eryx de către Heracles: un taur din cireada pe care Heracles o luase de la Geryon a traversat marea din Italia în Sicilia. în cele din urmă. pe care Pan l-a iniţiat în arta cântatului la flaut şi care este socotit creatorul legendar al poeziei bucolice. se spune că Daphnis a fost luat în cer de către tatăl său. poate şi datorită legendei potrivit căreia aici. După ce se ajunge la celebrul consimţământ nupţial. întemeietorii cetăţii arcadiene pe care au numit-o Psophis. Ca un fel de compensare pentru pierderea vederii. Echephron şi Promachos. doi fraţi gemeni născuţi din dragostea . oaspeţilor trebuia să li se spele picioarele. insula devine în întregime a Persephonei. Dedal a făcut o mică gaură în vârful cochiliei. celebrul păstor. urmărit de Minos. Dedal însuşi l-ar fi opărit pe Minos. sfârşitul. pentru a descoperi dacă. ca dar de nuntă din partea lui Zeus. între care un loc special îl ocupă zeii Palici. considerată când fiica lui Xanthos. astfel. zeiţa Persephona se bucura de o maximă popularitate. Ajuns în Sicilia. Persephona a fost răpită de Hades. care i-a sădit în inimă o pasiune puternică. Regele eponim al acestei cetăţi a vrut atunci să ia nu numai acel taur. pe malurile lacului Pergos.lor de întoarcere din războiul troian. în amintirea mamei lor. zeiţa Demeter. Dedal îşi găsise refugiul acolo. de care îl lega o veche prietenie. şi de victoria zeiţei. turnând smoală sau apă clocotită printr-o gaură pe care a făcut-o în tavanul camerei în care se îmbăia regele cretan. făgăduind o răsplată bogată aceluia care va reuşi să treacă un fir de in printr-o cochilie în formă de spirală. dându-se pe faţă. ♦ Sicilia este locul în care sunt veneraţi mai mulţi zei Olympieni. Legenda aminteşte şi de iubirea lui Heracles cu Psophis. la palatul lui Cocalos şi. fiu al lui Hermes şi al unei nimfe. iar Minos şi-a aflat. ♦ Majoritatea legendelor legate de Gigantomachie amintesc de lupta dintre Athena şi Enkelados. gigantul cu o sută de braţe. sau că alţi păstori au creat-o pentru a jeli nenorocirea suferită de camaradul lor. când fiica lui Eryx. a străbătut tot traseul în spirală al cochiliei. pe baza căruia Persephona avea să petreacă o treime din an alături de Hades. Minos ajunge şi el. Din dragostea lor s-au născut doi fii. după care a dat drumul în cochilie unei furnici de care legase firul de in. motiv pentru care a fost ucis de Heracles. dar şi anumite divinităţi locale. iar restul anului alături de mama ei. ştiind că numai un arhitect de talia lui Dedal va putea izbuti într-o astfel de încercare. ci întreaga cireadă. în câmpia în care se afla cetatea Eryx. Minos n-a apucat să-l ucidă pe bătrânul arhitect. Fiindcă fusese necredincios faţă de o naiadă. furnica. ♦ În Sicilia îşi avea originea Daphnis. dar fiicele regelui au folosit apă clocotită sau păcură. Într-adevăr. Dedal ajunge să fie găzduit la curtea regelui Cocalos. a fost pedepsit cu orbirea. dar fără speranţă. Se înţelege. ♦ Sicilia este renumită şi pentru episoadele legendare legate de adăpostirea lui Dedal. O altă tradiţie spune că Daphnis nu vroia să-şi ofere dragostea nimănui. într-adevăr. Potrivit altei versiuni a mitului. ingeniozitatea lui Dedal. fiindcă fiicele lui Cocalos l-au ucis primele pe urmăritor: aşa cum se obişnuia la curte. recurge la un truc. atrasă de aroma picăturii de miere. confecţionând pentru ele tot soiul de jucării ingenioase. care a prăvălit peste el întreaga insulă Sicilia. unde a inventat muzica pastorală. după ce a reuşit să scape din Labirintul pe care el însuşi îl construise şi în care îl închisese regele cretan. ♦ În Sicilia. ceea ce i-a atras pedeapsa Aphroditei. pe unde a picurat un strop de miere.

9. 7. ♦ Sicilia este insula care adăpostea fierăria lui Hephaistos. Thalia s-a rugat să fie înghiţită de pământ. din pământ au ieşit cei doi gemeni. la Selinunt. ♦ O altă zeiţă olympiană venerată în Sicilia era Demeter. Vergiliu. Numele vine de la legendarul neam de prezicători. Cei acuzaţi de diverse vini se puteau supune judecăţii divine. se celebrau sărbătorile numite Diasia. Despre divinaţie. cei mai mulţi mureau. ♦ În sfârşit.44.32. înseamnă „purtătoare de rodii”. care era apoi aruncată în apele râului. Idile. Descrierea Greciei. 14.126. 502 şi urm. supra). 1. Theocrit. ♦ Apollo era venerat în Sicilia cu epitetul Libycos. Istorii. trimiţând asupra lor o molimă devastatoare. 2. în mitologia romană). din roadele locului. ♦ În Sicilia. în Sicilia jurămintele solemne se rosteau în numele zeilor Palici. Cicero. Potrivit altor relatări. Herodot.6. care înseamnă „binevoitor”. ♦ În Sicilia mai activau şi aşa-numiţii „galeoţi”. 144. Eneida. Thukydide. fiind socotiţi zei ai judecăţii divine.. Elian. fiindcă se temea de urgia geloasă a Herei. dar dacă se scufunda însemna că cei în cauză juraseră strâmb.. Origini. ajutat de Ciclopi. Numele lor se află în strânsă legătură cu aşa-numitul lac al Palicilor. un epitet întâlnit şi la alţi zei. dar aceia care se întorceau nevătămaţi de toxicitatea gazelor naturale se considera că fuseseră găsiţi nevinovaţi de către zei. legat de manifestările cultice din Sicilia. dar care se referă în general la prosperitatea „fructiferă”. diverse izvoare atestă existenţa unor rituri de venerare a organului sexual masculin. 10. cu această ocazie. 139. La soroc însă. „favorabil”. numit astfel după regele sicilian ucis de Heracles (v. SURSE: Callimah. 1. care aveau rolul de a interpreta minunile.. în special cu epitetul Malophoros. mergând în zona lacului şi declarându-şi vinovăţia. Hesiod. Solinus 5. în Sicilia se celebra o importantă sărbătoare religioasă numită Catagogia.5. se găsesc ruinele unui templu dedicat cultului lui Zeus Meilichios. dar şi alte arme şi armuri pentru zei.16. literal. fiul lui Apollo şi al lui Themisto. Înainte să-i nască. descendenţi din Galeotes. Isidor. făurea săgeţile teribile ale lui Zeus.lui Zeus cu nimfa Thalia. al căror cult era celebrat în regiunea lacului Nautia.7.170. Acolo se spune că Hephaistos (Vulcan. ♦ Un alt cult destul de răspândit în Sicilia era cel al Aphroditei Erykina. Aceeaşi tradiţie relatează că pedeapsa pentru sperjur era orbirea.8 şi 9. „Libianul”. Thukydide ne spune că în cinstea lui Zeus Meilichios. producătoare de vite”. Legat de cultul Aphroditei (Venerei) Erykina. Pausanias. în legătură cu legenda potrivit căreia zeul respinsese o invazie a libyenilor în insulă. Dacă tăbliţa plutea însemna că jurământul era confirmat de către zeii Palici.6. Imn către Artemis. Istoria pestriţă.416. pesmeţi sau pâini în formă de simboluri falice. sens atestat şi de reprezentările pe monede. .3. care avea un templu pe muntele Eryx. Jurămintele erau scrise pe o tăbliţă. ci la Atena. 1.1. un lac din care ieşea o cantitate mare de gaze toxice. 1.18. a cărei ceremonie preînchipuia întoarcerea zeiţei la propriul sălaş. ♦ Theogamia era o altă sărbătoare importantă în Sicilia şi evoca nunta lui Hades cu Persephona. Uneori are şi sensul de „aducătoare. Probabil de aceea cultul lui Hephaistos era foarte răspândit în insulă. 46 şi urm. Desigur. Theogonia.585. dar nu în Sicilia. considerată a fi în interiorul vulcanului Etna. care. la care poporul aducea ofrande nesângeroase. un fel de castă de sorginte divină. ceea ce s-a şi întâmplat. Sicilienii preparau şi consumau.39. 8. Istoria războiului peloponesiac. care au ajuns să fie foarte temuţi în Sicilia.

lat. Întrebaţi fiind ce vor să aleagă – bogăţia sau sănătatea? –. neizbutind să facă dreptate. unul din cele mai cunoscute situri de arheologie clasică din Antalya (Turcia). plecând în exil. viitorul întemeietor al Crotonei. Seria de nenorociri a continuat cu izbucnirea unei epidemii în Corint. Skylla (gr. ♦ Printre regii legendari ai cetăţii Sikyon se regăseşte şi Telchis. pe nume Actaion. fiul Europei şi tatăl lui Apis. astăzi Saida Sikyon (gr. Sikyon) – cetate în Pelopones. se aflau împreună la Delphi. erau cunoscute încă din Antichitate pentru pericolul pe care îl reprezentau pentru navigaţie şi considerate sălaşul a doi monştri teribili ce le purtau numele. Siracuza avea să devină unul dintre cele mai înstărite oraşe ale Antichităţii. Descrierea Greciei. 7. SURSE: Diodor din Sicilia.Side (gr. singura şansă de a scăpa de ea fiind implorarea mamei sale. Strabon. să se autopedepsească. 5. cea de pe coasta siciliană. oracolul arătându-i calea spre Crotona. Pausanias. Era socotită invincibilă şi nemuritoare. Într-adevăr. 3. fiul lui Inachos. în încăierarea care a urmat. lat. Descrierea Greciei. unde se găseşte în prezent prefectura regiunii Corinthia. 1. fiica nimfei Crateis: era un monstru înspăimântător. O tradiţie spune că Archias şi Miskelos. aceasta îşi petrecea vremea sub un smochin înalt.5. astăzi oraşul Skylla (Calabria. unde a întemeiat cetatea Siracuzei. Pausanias. Italia). Σκύλλη. Syracusae) – cetate din Sicilia. iar mijlocul îi era încins cu un brâu făcut din ţeste de câini. Aceeaşi Side este cea care a întemeiat cetatea Sidon.1. 8. 2. ♦ Pe stânca opusă. Sidon (gr. într-o peşteră. Συράκουσαι / lat.22. Σιδών) – oraş fenician cu deschidere la mare. Geografia. ♦ Eroina sa eponimă este Side. provocate de zei pentru răzbunarea celor doi.3. ♦ Cele două stânci. Skylla şi perechea ei.269-270. iar Melissos. Side. trăia Skylla.4. ♦ SURSE: Apollodor. astăzi Siracusa ♦. Melissos. Întemeierea cetăţii este legată de legenda lui Archias.11. situată între Corint şi Achaia. în fiecare din cele şase guri avea câte trei rânduri de dinţi ascuţiţi şi lătra ca un câine. fiica lui Tauros şi soţia lui Kimolos. Istorii. s-a sinucis. ei sănătos. Pe stânca de lângă Reggio Calabria. ♦ La Sikyon era venerat în special Adrastos.6-6. ci de Aigialeu. iar Crotona s-a bucurat de faima climatului . care era fiul lui Marathon şi fratele lui Corinthos. Archias l-a ucis din greşeală pe Actaion. SURSE: Herodot. Legenda spune că a ajuns pe meleagurile apusene ale Siciliei. Dar. aruncându-se de pe o stâncă. Scylla) – una din cele două stânci situate de o parte şi de alta a strâmtorii Messina.1. cu douăsprezece picioare şi şase gâturi lungi terminate cu tot atâtea capete . Σικυών. astăzi Side. 6. ♦ Tradiţia susţine că ar fi fost întemeiată nu de Sikyon. eroul eponim al acestei cetăţi. fiindu-i dedicat un cult foarte asemănător cu cel al lui Dionysos.67. Crateis. v. Charybdis. Archias a ales bogăţia şi a fost îndrumat spre locul unde avea să se înalţe Siracuza. pe care a vrut să-l răpească din casa tatălui său.7. Biblioteca. Σίδη) – cetate din Pamphylia. în timp ce Miskelos a preferat sănătatea. înghiţind de trei Siracuza (gr. pentru consultarea oracolului. între Italia peninsulară şi Sicilia. (Liban). trăia Charybdis. ♦ Potrivit altei tradiţii. unul din Heraclizi. la îndemnul oracolului lui Apollo.10. ceea ce l-a făcut pe Archias. mult mai apropiată de nivelul mării. Archias se îndrăgostise de un tânăr foarte frumos din Corint.

La Sparta.ori pe zi apa din strâmtoare şi vărsând-o apoi în mare. devenind soţia lui Theseu la Atena. 1. numiţi Hirpi Sorani sau Irpi Sorani („lupii de pe Soracte”). ceea ce a declanşat îndelungatul şi celebrul război troian. au luat carnea victimelor care se prăjea pe foc şi apoi au fugit. Vergiliu. cum o numeşte Homer. ca ocrotitoare a adolescenţilor şi a tinerilor căsătoriţi. 12. . ♦ Cetatea Spartei era vestită în Antichitate întâi de toate prin faptul că era cetatea de domnie a lui Menelaos şi a frumoasei Elena. Pausanias. ai cărei părinţi îi interziseseră doicii să o arate cuiva. în cinstea soţiei sale. navigând prin strâmtoare. 1. Oracolul le-a poruncit locuitorilor să imite obiceiurile lupilor. 11. Şi „divina Charybdis”. pe care se afla un oracol al lui Soranus. dar lupii s-au refugiat într-o peşteră din care ieşea un miros ce a provocat moartea urmăritorilor şi a răspândit în ţinut o molimă cumplită. a ajuns s-o răpească pe Elena. Oamenii i-au urmărit. 4.. Sparta (gr. Σπάρτη / dor.73 şi urm. De asemenea. 12. Când. ♦ Eroina eponimă a cetăţii Sparta era soţia lui Lakedaimon şi fiica regelui Eurotas. Soracte sau Sauracte) – munte din Etruria. Σπάρτα) – cetate în Pelopones. o divinitate de origine sabină. Aici Menelaos l-a primit în ospeţie pe Paris. iar marinarii nu puteau vedea decât smochinul care-i făcea umbră. ♦ Elena însăşi era originară din Sparta. SURSE: Horaţiu. cei doi fraţi gemeni au pornit o expediţie în Attica. Descrierea Greciei. practicau pirobaţia. i-a ieşit în cale o Soracte (lat. Aithra. identificată ulterior cu Apollo.800.. fiica lui Zeus şi a Ledei şi sora celor doi Dioscuri. s-a ferit cu mare grijă de această stâncă. al cărei cult era legat probabil de pământ. Theocrit ne vorbeşte de existenţa unui copac al Elenei la Sparta. 7.246. Ode. deşi. dar n-a reuşit să o evite pe cea a Skyllei. adică mergeau pe cărbuni aprinşi. conform altei legende. Argonauticele. a fost adusă la Sparta. Homer. pe când ieşea din templu. SURSE: Apollonios din Rhodos. Istoria naturală. astăzi sit arheologic în apropiere de Magula. de unde şi denumirea „lupilor de pe Soracte”. fiindu-i dedicate şi nişte sărbători. Castor şi Pollux. Într-o zi.785. Pliniu. Metamorfoze. pe Elena o născuse Nemesis. veche divinitate italică. Elena beneficiază şi de un cult. Doica fetiţei o ducea în fiecare zi la templul Elenei şi o aşeza pe micuţă lângă statuia frumoasei Elena. în tinereţe. dar ea rămânea invizibilă. Tellus. Odysseia. Ovidiu. astăzi Soratte (Italia). numită lucus Feroniae.62 şi urm. Sanctuarul zeiţei se găsea într-o pădure sacră. ca sclavă a Elenei. Eneida. mama lui Theseu. numite Hellenia. de la care Lakedaimon a moştenit cetatea pe care a numit-o Sparta. Preoţii zeului.. cel care. ♦ Tot pe muntele Soracte se găsea şi principalul templu al zeiţei Feronia. ♦ De frumuseţea Elenei din Sparta se leagă şi o legendă povestită de Herodot despre o copilă foarte urâtă. Turcia.789 şi urm. figura ei fiind asemănătoare cu cea a unei alte zeiţe italice a pământului. 7. care i-a răpit şase oameni şi i-a devorat. era un personaj monstruos. pentru eliberarea surorii lor.9. fiind crescută de Leda ca de propria ei mamă. Elena fusese răpită de Theseu şi Peirithoos. pe când unii locuitori din ţinut aduceau un sacrificiu în cinstea lui Dis Pater. implorând-o pe zeiţă să o scape pe copilă de urâţenia ei. La întoarcere.4.19. 7.19. ♦ Homer povesteşte că Odysseu. ♦ La originea numelui şi a riturilor lor stătea o legendă potrivit căreia. nişte lupi s-au năpustit asupra lor. victimă inconştientă a uneltirilor de răzbunare a zeiţei Hera.

iar ultima în cinstea Artemidei. Deşi nu avea voie. au găsit din întâmplare. ce avea loc la Sparta în fiecare an. doica a cedat insistenţelor. Caracteristica aparte a acestor sărbători era că tinerii şi copiii cântau şi dansau goi (γυμνός „gol“. într-un tufiş. ♦ Un alt zeu important celebrat în Sparta era Apollo. care nu era alta decât Elena. instituindu-se astfel acest ritual de iniţiere. ceea ce a atras mânia lui Apollo. Astrabacos şi Alopecos. care corespundea aproximativ celei de-a doua jumătăţi a lunii august şi începutului lunii septembrie. culminând cu un imens ospăţ ritualic. ♦ Tot la Sparta se desfăşurau sărbătorile numite Dioscuria. biciuindu-i pe cei din primul grup. a fost ucis din greşeală. ♦ Tithenidia era sărbătoarea spartană a doicilor. când se credea că s-a născut Apollo. Lucian ne relatează că spartanii. iar mai apoi au fost biciuiţi până la sânge dinaintea statuii pe care o găsiseră. Acestea se desfăşurau vreme de nouă zile. în general. Tradiţia spune că fiii eroului spartan Amphisthene. Hileira şi Phoibe. copila şi-a schimbat înfăţişarea. De la Pausanias şi de la Platon aflăm că ritualul se desfăşura ca un fel de joc iniţiatic: un grup de tineri trebuia să fure o bucată de brânză de pe altarul Artemidei Orthia. ♦ Gymnopediai. fie sub numele de Chalkioicos. παῖς „copil”). Prezicătorul pe nume Carnos însoţea armata Heraclizilor în expediţia lor împotriva Peloponesului. primele două în cinstea lui Apollo. la care participa tot poporul. Artemis şi Latona. sărbători în cinstea lui Apollo Pythios. constau în muzică şi dansuri în jurul statuilor lui Apollo. fie sub cel de Ophthalmitis. Acesta a trimis o molimă cumplită asupra Spartei. în sunet de flaut. femeile spartane desfăşurau un dans numit şi el Caryatida. pe care se pare că îl învăţaseră de la Dioscuri. ne spune Herodot. Iar din ziua aceea. ♦ Zeiţa Artemis mai era asimilată la Sparta şi cu o străveche divinitate a lunii. în cinstea celor doi Dioscuri născuţi dintr-un ou. a spus că fetiţa va deveni cea mai frumoasă femeie din Sparta. statuia zeiţei Artemis. cu supranumele de Carneios. ♦ Alte sărbători importante celebrate în Sparta erau Gymnopediai. orbit parţial de Alcandros. când. care a insistat ca doica să-i arate copila pe care o ducea în braţe. „cea cu ochi atent”) îi fusese ridicat un templu de către legislatorul Lycurg. Aceste sărbători au dat şi numele uneia din lunile calendarului spartan. ale cărei ritualuri aveau loc în cinstea zeiţei Artemis.femeie. Athenei Ophthalmitis („cea care vede bine”. cei doi tineri şi-au pierdut minţile. de tavanul căruia era atârnat un ou care amintea de episodul naşterii Dioscurilor. dansează după un anumit ritm. Exista şi un templu al soţiilor celor doi fraţi gemeni. şi cu urmărirea ritualică a unui ţap. care a încetat numai în momentul instituirii sărbătorilor în cinstea lui Apollo Carneios. mângâind-o pe creştet. Văzând statuia. Hebdomadaia şi Tithenidia. Când acesta a dorit să introducă celebrele măsuri de . iar femeia. fiind confundat cu o iscoadă. iar alt grup vine să o păzească. ♦ Şi zeiţa Athena avea un cult la Sparta. purtând epitetul Selasia. despre care se spunea că fusese adusă din Taurida de către Oreste şi Iphigenia şi apoi fusese pierdută. care era ucis la sfârşitul cursei. dinaintea statuii căreia tinerii erau supuşi unei flagelări rituale numite diamastigosis (διαμαστίγωσις). ♦ În cinstea Artemidei Caryatis. interpretate de două sau trei formaţii. alcătuite pe grupe de vârstă. ♦ Hebdomadaia îşi datorează numele faptului că se sărbătoreau în fiecare a şaptea zi a calendarului lunar. Carneios. chiar şi în lupte. ♦ Tot Artemis avea la Sparta şi supranumele de Orthia.

în Arcadia. regele Spartei. Mai multe surse.56. ♦ Sparta era. Spartanii au consultat şi oracolul din Delphi. unul dintre tinerii nepoţi ai lui Heracles. La moartea acestuia. mai precis cel provenind din al nouălea izvor al său. 3. Pausanias.12. a minţit că nici ea nu-i putea deosebi. 6. s-a întâmplat ca Eonos.5.61. 8. fiindu-i înălţată de către Lycurg şi o statuie sprijinită pe o coloană. Tarent.10. încet-încet. Odysseu a alungat-o de pe insulă. Pausanias. 3. Astfel. refugiat într-un templu. 18.promovare a unei vieţi cumpătate în rândul spartanilor. descendenţi din Heracles prin tatăl lor. să treacă pe acolo şi să fie atacat de un dulău care a ieşit din palatul regal.2. 2. Procles şi Eurysthene.46. v. care va fi moştenită şi de urmaşii lor.6. sperând că vor domni amândoi. ♦ La Sparta. de asemenea. ce cobora din muntele Araonia. Apărându-se. renumit pentru o cascadă de pe cursul său.2.. Viaţa lui Theseu. 32.12. Idile.9 şi urm. 5. ♦ În apele Styxului a . ♦ Una dintre legendele bizare legate de Sparta este şi antimitul Penelopei necredincioase. Eonos l-a ucis pe câine cu o piatră. -ygis) – râul Infernului. 6. dar nici aceasta nu le-a fost de ajutor. Aceasta însă. povestesc că Penelope l-a înşelat pe Odysseu cu zeul Hermes. Dionysiacele. Istorii. Procles a devenit regele Spartei. un personaj opus Penelopei descrise de Odysseia lui Homer. întrucât răspunsul era ambiguu. Lucian din Samosata. În cele din urmă. ca să scape de duşmănia spartanilor bogaţi. 7. un messenian pe nume Panites le-a sugerat să o spioneze pe mamă. cunoscuţi sub numele de Hippochoonizi. care înconjura de şapte ori lumea morţilor. Cicero. au consultat-o pe mama lor. ♦ De numele Spartei se leagă şi legenda celor doi fraţi gemeni perfect identici. cetatea ei de baştină. Apollodor şi Cicero.1. Nonnos din Panopolis. SURSE: Apollodor. În semn de recunoştinţă faţă de zeii care-l ajutaseră să-l cucerească pe tânărul spartan. 3. Στύξ.6-7. Totuşi. Stâncile negre din care se prăvălea şi prăpastia în care se scurgea înainte de a se uni cu Cratys îi dădeau un aspect sinistru şi contribuiau la răspândirea credinţei că apele sale erau otrăvitoare. 3. 633b. dar. Aristodemos. Styx (gr. ♦ Un râu cu numele Styx exista şi în realitate.16. Viaţa lui Lycurg. La întoarcerea în Ithaca. lat. în timpul domniei lui Hippochoon. Plutarh. şi urm. Era considerat un braţ al fluviului Ocean. Fabule. Legile. Epitome. 2. 3. Despre dans. Lycurg l-a luat pe lângă el pe Alcandros şi. Theocrit. ceea ce spartanii au şi făcut: au remarcat că îşi îndrepta atenţia mai mult spre Eurysthene. a izbutit să-l convingă de importanţa idealurilor sale. Cokytos. dar.10.16..2. Hyginus. iar Penelope s-a refugiat la Sparta.22. 155. şi avea la rândul lui o ramificaţie.52.66. a fost ucis cu pietre de către cei douăzeci de fii ai lui Hippochoon.. De natura deorum. legiuitorul a ridicat templul în cinstea Athenei.145. născându-l de la el pe zeul Pan. dar Herodot consemnează că cei doi fraţi au trăit într-o permanentă dispută.17.38.2. întrucât le era imposibil să-i distingă pe cei doi. Biblioteca. 16 şi urm. locul în care râsul era personificat şi venerat ca zeu. Herodot. şi i-a scos un ochi cu un băţ. ♦ Despre originea spartană a cetăţii Tarent. printre care Herodot. prin reducerea luxului şi cultivarea virtuţii. Platon. spartanii au hotărât ca la tron să-i succeadă întâiul-născut. 3. ♦ Zeus însuşi era venerat la Sparta cu supranumele de Euanemos („cel care dă vânt bun”). ceea ce i-a condus la ideea că acesta ar fi mezinul. un tânăr pe nume Alcandros l-a urmărit pe Lycurg. făcându-şi-l aliat de nădejde în promovarea principiilor sale. 10. la rândul lui. Styx. Descrierea Greciei.

3. Ahile îşi găseşte sfârşitul după ce una din săgeţile arcaşului troian Paris i se înfige în călcâi. iar din unirea ei cu titanul Pallas s-au născut Zelos. .Ch. Iubită de Zeus. zeiţa. rămânând şchiop.fost scufundat Ahile de către mama lui. Eneida. După tradiţie. 16. drept răsplată. Styx a născut-o de la el pe Persephone. „pilon [de lemn]”. În astfel de ocazii. împotriva etruscilor care atacau Roma. numele îi este legat de termenul latinesc sublica.6 şi urm. Totuşi. „groază”). 8. Nike. Legenda afirmă că podul era făcut în întregime din lemn. Homer. 775 şi urm.439. 6. iar acesta o împrăştia în jur. Istorii. 361 şi urm. rămânând astfel singurul loc în care Ahile putea fi răpus. aceştia au devenit însoţitorii nedespărţiţi ai lui Zeus. Thetis. Podul a fost recostruit de mai multe ore de-a lungul istoriei Romei. Plutarh.10. 2. zeiţa Iris aducea într-o cupă apă rece ca gheaţa din râul infernal şi o punea în faţa zeului ce trebuia să jure. pentru ca acesta să devină invulnerabil. În timpul acestei lupte a fost rănit la şold. De acest pod şi de perioada în care era unicul pod pe care se putea ajunge din Roma pe malul drept al Tibrului se leagă legenda lui Horatius Cocles („cel chior”): el a luptat... iar Styx a devenit zeiţa chezaşă a jurămintelor solemne. În lupta dintre Zeus şi titani. aşa cum era zeul Vulcan însuşi – şi chiar să stea la originea legendei). aflat în apropiere de Forum Boarium. Sublicius (lat.74. Theogonia. şi nici la ospeţe. el stătea departe de zeii nemuritori. singur. Cratos şi Bia. στύξ este de genul feminin şi înseamnă „ură”. pe numele ei jurau zeii Olympului. SURSE: Titus Livius. 10..1. La sfârşitul acestui an. pe la 642 a. fiind aşadar un „Pod pe piloni [de lemn]”. Iliada. ca parte a proiectelor de lucrări publice din care făcea parte şi construirea portului de la Ostia.. călcâiul de care îl ţinuse Thetis nu a fost atins de apa magică. Odysseia. neluând parte nici la sfaturile lor. „ţăruş”. 1. Hesiod. SURSE: Apollodor. ♦ Hesiod descrie Styxul ca pe una dintre cele mai puternice fiice ale cuplului Okeanos-Tethys (în limba greacă. Styx a fost prima care şi-a adus fiii în ajutorul lui Zeus. Herodot. era supus la un nou jurământ. 6. 383 şi urm. regina Infernului.17. Descrierea Greciei.. Viața lui Publicola. I s-a ridicat o statuie la Volcanal. cel care a ordonat construirea lui a fost Ancus Martius. Biblioteca. Timp de nouă ani. 8. Pausanias. Dacă zeul jura strâmb. la poalele colinei Aventine. Pons Sublicius) – cel mai vechi pod peste Tibru. îl aştepta o pedeapsă cumplită: el rămânea fără suflare timp de un an întreg şi nu avea voie să-şi atingă buzele de ambrozie sau de nectar. Vergiliu. la poalele colinei Capitoliului (este plauzibil ca această statuie să reprezinte de fapt un alt personaj care întruneşte atributele definitorii ale lui Horatius Cocles – chior şi şchiop.

T
Tanais (gr. Τάναϊς) – râu al Sarmaţiei europene, ce desparte Europa de Asia; astăzi Don. ♦ Zeul fluvial eponim era fiul al lui Okeanos şi al zeiţei Tethys. O legendă târzie susţinea că Tanais a fost iniţial o fiinţă umană, fiul lui Berosos şi al unei amazoane pe nume Lysippe. Tanais era pasionat de îndeletnicirile militare, respingând în schimb iubirea şi detestând femeile, iar dintre toţi zeii, nu-l venera decât pe Ares. Mâniată de dispreţul pe care Tanais i-l arăta, Aphrodita a hotărât să-1 pedepsească, stârnind în el o dragoste nebunească pentru propria-i mamă. Disperat şi incapabil să-şi domine altfel pasiunea, Tanais s-a aruncat în râul numit pe atunci Amazonios, în ale cărui ape s-a transformat şi care de-atunci s-a numit Tanais. Lysippe a încercat să-şi uite durerea, muncind la construcţia oraşului Amazoanelor, Themiskyra, sau a templelor închinate Artemidei. SURSE: Hyginus, Fabule, 6; Pseudo-Plutarh, Despre fluvii, 14.1. Tarent (gr. Τάρας; lat. Tarentum) – 1. oraş pe coasta de sud a Italiei, unde se află şi golful omonim; astăzi Taranto (în dialectul tarantin Tarde). ♦ Întemeietorul legendar al Tarentului se socotea a fi Taras, erou grec, născut din unirea lui Poseidon cu Satyria, una dintre fiicele lui Minos. În reprezentările sale apare adesea şi un delfin, figurat şi pe monedele tarentine şi despre care legenda spune că l-ar fi condus pe Taras în locul unde a apărut oraşul ce-i poartă numele. ♦ Personajul a fost legat şi adesea confundat cu spartanul Phalanthos, fondatorul istoric al oraşului. ♦ Poeţii latini numesc adesea cetatea Tarent Oebalia arx, referindu-se la întemeierea oraşului de către spartani, întrucât patronimicul provenind de la Oibalos (lat.Oebalus), regele Spartei, a fost folosit pentru a-i numi nu numai pe urmaşii regelui, ci şi pe spartani, în general ♦ În preajma Tarentului este atestat poporul iapygilor, ai căror strămoşi mitici în frunte cu Iapyx, fiul lui Dedal, se spune că au naufragiat în apropierea coastei tarentine. ♦ La Tarent erau veneraţi: Atrizii, în frunte cu strămoşul lor, Atreu, fiul lui Pelops şi al Hippodamiei; Tydizii, urmaşii lui Tydeu, dintre care cel mai de seamă era Diomede, purtătorul prin excelenţă al numelui patronimic „Tydidul” în literatură. ♦ La Tarent au fost descoperite reprezentări ale Gorgonei, cunoscute sub numele de Gorgoneia. ♦ Tot aici a fost descoperită şi celebra „zeiţă din Tarent”, expusă în Colecţia de Antichităţi de la Berlin („Berliner Antikensammlung”), identificată cu Persephone. 2. Tarent (lat. Tarentum) se numea şi o zonă a Câmpului lui Marte, unde se afla străvechiul altar subteran al zeilor Dis şi Proserpina, care era dezgropat cu prilejul fiecărei sărbători religioase şi apoi îngropat la loc. De acest altar şi de cele două zeităţi se pare că se leagă şi începuturile sărbătorilor religioase numite îndeobşte saeculari ludi. SURSE:

Diodor de Sicilia, 8,21; Herodot, Istorii, 8.170; Pausanias, Descrierea Greciei, 10.10.6 şi urm.. Tarpeius (lat. Tarpeius Mons sau Tarpeium Saxum) – una dintre primele denumiri ale Capitoliului, numit astfel în cinstea fecioarei Tarpeia, care fusese ucisă şi despre care se credea că era îngropată aici. ♦ Tarpeia era fiica lui Spurius Tarpeius, guvernator al micii cetăţi de pe colina ce avea să fie numită ulterior Capitoliu. Potrivit tradiţiei, Tarpeia fusese fascinată de bijuteriile ce străluceau pe braţele sabinilor, cărora le-a promis că le va deschide porţile cetăţii în schimbul acelor podoabe. Ţinându-şi făgăduiala, le-a deschis larg porţile cetăţii invadatorilor; aceştia n-au răsplătit-o însă cu brăţările, ci cu scuturile pe care le purtau pe braţ, îngropând-o sub ele şi sufocând-o. ♦ Într-o versiune a legendei ce tinde să înnobileze figura Tarpeiei, trădarea sa era pusă pe seama iubirii care o lega de conducătorul sabinilor. ♦ La originea legendei este posibil să se afle o statuie ce reprezenta divinitatea tutelară a colinei ieşind dintr-un maldăr de scuturi şi arme; se pare că Tarpeia era iniţial zeiţa protectoare a colinei. ♦ În epoca istorică, Tarpeium Saxum sau Tarpeia Rupes desemna panta abruptă din sudul colinei, de unde erau aruncaţi asasinii, incestuoşii şi trădătorii. ♦ Pe „Stânca Tarpeiană” se afla şi un altar închinat lui Saturn, de care se leagă legenda lui Icarios. Acesta era un ţăran roman care a avut norocul să-l primească în casa lui pe Saturn, care 1-a învăţat secretele cultivării viei şi ale producerii vinului, sfătuindu-1 să răspândească, la rândul său, noua artă. Icarios i-a dat-o zeului de soţie pe propria sa fiică, Entoria, şi cei doi au avut patru copii: Ianus, Hymnus, Faustus şi Felix. Între timp, Icarios şi-a

invitat vecinii să-i guste vinul; aceştia au adormit, iar când s-au trezit, au crezut că fuseseră otrăviţi şi l-au omorât pe Icarios cu pietre. Atunci Saturn a trimis o molimă în rândul romanilor, pentru curmarea căreia oracolul din Delphi a poruncit să se ridice un templu închinat lui Saturn la poalele Capitoliului şi un altar pe Stânca Tarpeiană. Ulterior, Saturn a preschimbat familia lui Icarios într-o constelaţie. SURSE: Aratos, Fenomenele, 137; Titus Livius, De la întemeierea Romei, 1.11; Ovidiu, Metamorphoze, 14.775-777; Plutarh, Scrieri morale, 307 şi 308a; Viaţa lui Romulus, 17; Properţiu, Elegii, 4.4; Tacit, Anale, 6.19. Tarquinii (lat. Tarquinii) – cetate a Italiei situată la nord de Roma; astăzi Tarquinia. ♦ Întemeietorul legendar al acestei cetăţi este eroul etrusc Tarcon, pe care Vergiliu îl aminteşte ca aliat al lui Eneas împotriva lui Turnus. SURSE: Titus Livius, De la întemeierea Romei, 1; Vergiliu, Aen., 8.503; 10. 147. Tartar (gr. Τάρταρος; lat. Tartarus) – locul din Infern, la o adâncime sub pământ egală cu distanţa de la pământ la cer. Accesul aici era barat de un grilaj de fier. Potrivit descrierii lui Hesiod, „O nicovală de aramă, căzând din ceruri nouă nopţi/Şi nouă zile, va atinge pământul în a zecea zi,/Ci tot atât de depărtată e glia de Tartarul negru,/Căci nicovala de aramă, căzând de pe pământ, va face/Tot nouă nopţi şi nouă zile şi-a zecea zi va fi-n Tartar”. Acesta era învăluit într-o „noapte întreită”, iar „stearpa mare şi pământul/Deasupra lui îşi împlântară temeinicele rădăcini”. ♦ Legendele arătau că diferitele generaţii de zei şi-au închis, pe rând, inamicii în Tartar. Uranos îi închisese aici pe primii copii avuţi cu

Gaia, Ciclopii Arges, Steropes şi Brontes. Dar Gaia, pentru a-şi elibera copiii, îi instigase pe Titani împotriva tatălui lor. După victoria asupra lui Uranos, Cronos, cel mai tânăr dintre Titani, i-a eliberat pe Ciclopi, dar s-a grăbit să-i închidă din nou acolo, aceştia nefiind eliberaţi definitiv decât de Zeus, care şi i-a luat ca aliaţi în lupta sa împotriva Titanilor şi a Giganţilor. Apoi a venit din nou rândul Titanilor să fie aruncaţi în Tartar de către Zeus. ♦ Tartarul era un loc de care se temeau înşişi zeii Olympului. Atunci când unul din ei manifesta o oarecare opoziţie faţă de Zeus, acesta ameninţa că-l va închide în Tartar şi rebelul devenea degrabă ascultător. ♦ În Tartar erau aruncaţi cei care se făcuseră vinovaţi de cele mai grave delicte, precum şi diverse creaturi monstruoase. Este menţionat şi de Vergiliu ca temniţă a damnaţilor. În acest sens, Tartarul era un loc opus Câmpiilor Elizee, locul unde trăiau Preafericiţii. ♦ Termenul indica la origine, după unele tradiţii mitice, o divinitate primordială, fiul lui Uranos şi al Gaiei; împreună cu propria sa mamă, Tartaros a zămislit Giganţii, pe Typhon şi pe Echidna. ♦ Poeţii din perioada târzie ajung să folosească termenul „Tartar” ca sinonim pentru Hades. SURSE: Apollodor, Biblioteca 1.1.4 şi urm.; 2.1.2; 3.10.2; Hesiod, Theogonia, 119 şi urm.; 624 şi urm.; 722 şi urm.; 820 şi urm.; Homer, Iliadai, 8.13 şi urm.; 8.478 şi urm.; Pausanias, Descrierea Greciei, 9.27.2. Tegea (gr. Τεγέα) – cetate în Arcadia, astăzi sit arheologic. ♦ Conform legendei, Tegea a fost întemeiată de Tegeates, unul dintre fiii eroului arcadian Lycaon. Căsătorit cu Maira, una din fiicele lui Atlas, Tegeates a avut mai mulţi fii, dintre care cei mai cunoscuţi sunt Skephros şi Leimon. Legenda spune că Apollo şi Artemis au

pornit într-o călătorie pe pământ, pentru a-şi răzbuna mama, pe Leto, care, atunci când îi purta în pântece, n-a găsit nicăieri un loc de găzduire. Ajungând în Pelopones, cei doi zei au fost primiţi de către Skephros. Vorbindu-i aparte lui Apollo, Skephros a fost observat de Leimon, care, bănuindu-l pe nedrept că-l ponegreşte în faţa călătorului necunoscut, şi-a ucis fratele. Drept pedeapsă, Artemis l-a străpuns pe Leimon cu o săgeată, moment în care Tegeates şi Maira, părinţii celor doi fraţi, şi-au dat seama că în ţinutul lor se aflau zeii Apollo şi Artemis şi au încercat să le înduplece mânia, oferindu-le sacrificii. În ciuda acestor manifestări de bunăvoinţă şi de căinţă, cei doi zei nu s-au lăsat îmbunaţi, ci au blestemat cetatea şi întreg ţinutul, osândindu-i pe tegeeni la o foamete cumplită. Oracolul din Delphi le-a prezis tegeenilor că nu vor scăpa de foamete decât dacă îi vor aduce onorurile cuvenite lui Skephros. Astfel, în Tegea a fost instituită o sărbătoare în cinstea lui Skephros, în ritualul căreia preoteasa Artemidei imita urmărirea lui Leimon de către zeiţă. ♦ Reputaţia mitologică a cetăţii Tegea în Antichitate se leagă şi de existenţa unui sanctuar în cinstea zeiţei Athena Alea, numită astfel după Aleos, regele Tegeei şi tatăl uneia dintre cele mai cunoscute eroine a ciclului heraclean, Auge, la rândul ei preoteasă a Athenei Alea. Din iubirea ei cu Heracles, s-a născut Telephos, despre care se spune că, dintre toţi fiii lui Heracles, el semăna cel mai bine cu tatăl său. ♦ Printre altele, în Tegea se afla şi un sanctuar al lui Ares, în care acesta era venerat ca zeu al femeilor. SURSE: Apollodor, Biblioteca, 2.7.4 şi urm.; 3.9.1; Pausanias, Descrierea Greciei, 8.3.4; 8.45.1; 8.48.4; 8.52.1 şi urm.

Tenedos (gr. Τένεδος, lat. Tenedos / Tenedus) – insulă în Marea Egee, în apropiere de coasta Troadei; astăzi Bozcaada, Turcia. ♦ Numele insulei este legat de eroul Tenes, care era regele insulei în timpul războiului troian. ♦ Legendele povestesc cum, în timpul războiului troian, grecii şi-au adăpostit corăbiile în spatele acestei insule, prefăcându-se că renunţă la asediul Troiei, lăsând pe plajă celebrul cal troian. Tenes a încercat să împiedice debarcarea lor pe insulă, dar a fost ucis de Ahile. ♦ Potrivit altei legende, Tenes a murit în încercarea de a-şi apăra sora, pe Hemitheia, de agresiunea lui Ahile. SURSE: Diodor din Sicilia, 5.83; Pausanias, Descrierea Greciei, 10.14.4; Vergiliu, Eneida, 2.21. Theba (gr. Θῆβαι) – principala cetate a Beoţiei, în Grecia Antică; astăzi sit arheologic. ♦ Eroina eponimă a cetăţii beoţiene fie este fiica lui Prometheu şi a unei nimfe, fie fiica lui Zeus şi a Iodamei, o preoteasă descendentă din neamul lui Deucalion, slujitoare la templul Athenei Itonia, din regiunea beoţiană Coronae. ♦ Cetatea „cea cu şapte porţi”, după cum este numită în Antichitate, a fost întemeiată de Cadmos, fiul lui Agenor şi fratele lui Kylix, al lui Phoinix şi al Europei. După răpirea Europei, Agenor şi-a trimis fiii să-şi caute sora, dar oracolul din Delphi l-a sfătuit pe Cadmos să renunţe la căutările zadarnice şi să întemeieze mai degrabă o cetate. Pentru alegerea locului, Cadmos a fost nevoit să urmărească o vită, până ce aceea avea să cadă, răpusă de oboseală, pe locul viitoarei cetăţi. Împlinindu-se oracolul, Cadmos a vrut să ofere vaca drept sacrificiu de mulţumire zeiţei Athena. Pentru îndeplinirea ritualului de sacrificiu, Cadmos şi-a trimis oamenii să ia apă de la izvorul învecinat, numit „Izvorul

lui Ares”, păzit de un balaur, care era urmaşul zeului Ares. Cadmos a fost nevoit să ucidă balaurul şi apoi să-şi ispăşească această vină în faţa zeului, prin slujirea lui Ares ca slav, vreme de opt ani. Abia după trecerea acestei perioade, Cadmos a izbutit să întemeieze cetatea şi, implicit, să devină rege al ei. ♦ La Theba au domnit şi cei doi fraţi gemeni Zethos şi Amphion, descendenţi ai lui Zeus, despre care se spune că au împrejmuit cetatea cu ziduri: Zethos căra pietrele în spate, în timp ce Amphion le atrăgea prin sunetele fermecătoare ale lirei primite de la Hermes. ♦ Theba este şi locul de naştere a unor zei şi eroi celebri, precum Dionysos, Heracles sau celebrul prezicător Tiresias. ♦ Dar legenda cea mai cunoscută legată de Theba este, fără îndoială, războiul dus de „Cei şapte împotriva Thebei”: Polyneikes, fiul lui Oedip, el însuşi descendent al lui Cadmos, fusese izgonit de către fratele său, Eteocles, cu care se înţelesese să conducă pe rând cetatea Thebei, găsindu-şi adăpostul la curtea lui Adrastos, regele Argolidei. Cu ajutorul şi sub comanda acestuia din urmă, se constituie campania militară de recucerire a Thebei şi de repunere în drepturi a lui Polyneikes. În afara lui Adrastos şi a lui Polyneikes, au întregit grupul „celor şapte” Amphiaraos, Capaneu, Hippomedon, Parthenopaios şi Tydeu. În toiul luptei, cei doi fraţi, Polyneikes şi Eteocles s-au încăierat şi s-au ucis unul pe celălalt, aşa cum le profeţise blestemul tatălui lor, Oedip, pentru că aceştia îl alungaseră din cetate, în urma descoperirii celebrului incest. Campania „Celor şapte împotriva Thebei” eşuează, singurul supravieţuitor fiind Adrastos, care, după scurgerea a zece ani, a reluat războiul împotriva Thebei, cu ajutorul „Epigonilor”, fiii primilor eroi

participanţi la cucerirea Thebei. Deşi aveau o oaste puţin numeroasă, Epigonii, întăriţi şi de prezicerile favorabile, au cucerit în cele din urmă cetatea Thebei, pe tronul căreia l-au aşezat pe Thersander, fiul lui Polyneikes. SURSE: Eschil, Cei Şapte împotriva Thebei.; Homer, Odysseia, 11.260; Pausanias, Descrierea Greciei, 1.39.2; 2.6.4.; 9.8.4-7 et. al. Thessalia (gr. Θεσσαλία) – regiune în partea de nord a Greciei; astăzi Thessalia (Θεσσαλία); numele popular actual este Roumeli (Ρούμελι). ♦ Eroul eponim al acestei regiuni este Thessalos, a cărui identificare este diferită în funcţie de mai multe legende. ♦ O tradiţie îl prezintă pe Thessalos drept fiul lui Heracles şi al Chalkiopei, fiica lui Eurypylos, regele insulei Cos. Într-una din peripeţiile sale, corabia lui Heracles a fost aruncată de o furtună pe ţărmul insulei Cos. Locuitorii insulei, crezând că erau atacaţi de piraţi, au ripostat, încercând să-i alunge cu pietre pe Heracles şi pe însoţitorii lui. Dar Heracles a cucerit insula, omorându-l pe Eurypylos, care era fiul lui Poseidon şi al Astypalaiei. Heracles s-a unit apoi cu fiica regelui, Chalkiope, care i-a dăruit un fiu, pe Thessalos, cel care va deveni apoi regele insulei Cos. Se spune despre acest Thessalos, fiu al lui Heracles, că şi-a trimis fiii, pe Pheidippos şi pe Antiphos, să participe la războiul troian. După cucerirea Troiei, cei doi fraţi s-ar fi stabilit în ţinutul pe care l-au numit Thessalia, în amintirea tatălui lor. ♦ O altă tradiţie îl prezintă pe Thessalos drept fiul lui Haimon, fiul lui Pelasgos, de la care provine vechea denumire a Thessaliei, şi anume Haimonia. În legătură cu această legendă, în poezia latină este întâlnit adjectivul Haemonius, ca sinonim pentru Thessalos. ♦ Ca fiu al

Medeiei şi al lui Iason, Thessalos este cel care, scăpând de încercările repetate ale mamei lui de a-l ucide, a s-a refugiat din Corint în cetatea Iolcos, cetatea legendară din Thessalia, de unde se spune că Argonauţii au ridicat ancora în căutarea lânii de aur. Aici a reuşit să preia puterea, iar în cele din urmă, ţinutul a fost numit Thessalia, după numele său. ♦ Unele izvoare latine îl prezintă pe Thessalos drept fiul lui Graicos, de numele căruia se leagă uneori fondarea cetăţii Salonic. SURSE: Diodor din Sicilia, 4.34; 5.54; Homer, Iliada, 2.677; Hyginus, Fabule, 97; Pliniu, Istoria naturală, 4.28; Velleius Paterculus, 1.3.2. Thasos (gr. Θάσος) – insulă în Marea Egee, în apropierea coastei Traciei; astăzi Thasos, Grecia. ♦ Eroul eponim al insulei, de origine feniciană, este prezentat ca fiul lui Agenor şi fratele lui Cadmos. Plecat şi el în căutarea surorii lui, Europa, renunţă la căutări, stabilindu-se pentru totdeauna în insula căreia i-a dat şi numele. SURSE: Herodot, Istorii, 6.47; Pausanias, Descrierea Greciei, 5.25.12-13; 6.11.2; 10.27.4; 10.28.3. Tibru (lat. Tiberis) – celebrul fluviu pe malul căruia a fost întemeată Roma; astăzi Tevere. Legenda spune că Tiberinus Silvius (sau Thebris), urmaşul lui Eneas şi unul dintre regii legendari ai cetăţii Alba Longa, s-a înecat în timp ce traversa râul Albula, care, de atunci, s-a numit Tibru, în amintirea lui. ♦ O altă tradiţie îl descrie pe Tiberinus un erou eponim al râului, fiind însă nu un urmaş al lui Eneas, ci fiul zeului Ianus şi al Camasenei, o nimfă din Latium. ♦ Servius menţionează un anume Tiberis, tâlhar care prăda în zona râului, şi susţine că de la acesta ar proveni numele Tibrului. ♦ În râul

care va primi drept răsplată. fie din pricina faptului că dispreţuiau cultul lui Dionysos. 14. într-un coş. Tyrrheni. Bias. după războiul troian. Ovidiu.8. înainte ca podul. SURSE: Herodot. în timp ce în spatele său romanii pregăteau distrugerea podului. 2. scăpând teafăr dintr-o ploaie de săgeţi inamice. să se creadă vaci. Servius. Vergiliu.614 şi urm. ♦ De râul Tibru se leagă şi numele unui erou din vechile legende romane. 1. Strabon povesteşte că zidurile Tirynthului fuseseră înălţate de şapte Ciclopi. din care s-a născut Fabius. Tyrrhenos era fiul lui Telephos şi al Hierei sau al lui Heracles şi al Omphalei. care a dat numele Mării Tyrrheniene. Pausanias. două treimi din ţinutul Argolidei şi se va căsători cu una din cele trei fiice ale lui Proitos. Atys. situată la sud-est de Argos. au fost lovite de nebunie toate în acelaşi timp. Comentarii la Eneida. în faţa întregii armate etrusce a lui Porsenna. l-a numit pe fiul său. în fruntea expediţiei care pornise în căutarea de noi pământuri fertile. De la întemeierea Romei. fie din pricina nesăbuinţei de a se compara la frumuseţe cu Hera. Viaţa lui Poplicola.330. Istorii. el a respins atacurile inamicului..12. iar în momentul prăbuşirii s-a aruncat în râu şi a ajuns înot în cetate. Τυῤῥηνοί. ♦ Tirynthul este şi locul copilăriei lui Heracles. văzând. 16. distrus. lat. este eroul legendar de la care provine numele de tyrrenieni / tirenieni (= etrusci). Metamorfoze. după optsprezece ani. dar au fost vindecate prin intervenţia lui Melampus. 1.330 şi urm.. ♦ Tirynthul este vestit pentru zidurile puternice construite cu ajutorul Ciclopilor. Eneida. în cinstea conducătorului lor. Descrierea Greciei. ale cărui fiice. Lysippe. strămoşul celebrei familii romane omonime. ♦ Întemeietorul cetăţii era considerat Proitos. SURSE: Titus Livius. Τίρυνς) – străveche cetate din Argolida. a emigrat pe coastele central-meridionale ale Peninsulei Italice. Polibiu. făcându-le.1 şi urm. poporul de sorginte lydiană care. Tyrrhenos. Iphinoe şi Iphianassa.. 8. ♦ Potrivit altor surse. iar lui i s-a dat atâta pământ cât a putut să are într-o zi. regele Lydiei. alături de fratele său. printre altele. în onoarea sa a fost ridicată o statuie.3. numiţi Gasterocheires („cei care se hrănesc cu [meşteşugul] propriilor mîini”). în urma foametei cumplite abătute asupra Lydiei.21. numite colectiv cu patronimul Proitide (Προιτίδες). Când totul era aproape terminat. Istorii.Tibru legenda spune că au fost abandonaţi. întemeind Etruria. despre care o tradiţie amintită de Homer spune că eroul era . Tirenieni/Tyrrhenieni (gr.3.35. Lydienii emigraţi. fiul lui Atys şi al Callitheei. fără cei doi camarazi. -orum) – popor originar din Asia. 8. 2.55. Plutarh. Polibiu povesteşte însă că Horatius Cocles s-a înecat în apele Tibrului. să se prăbuşească. 4. ajunşi cu bine în Peninsula Italică. 6.94. Acesta este renumit pentru faptul de a fi apărat de unul singur podul Sublicius de pe Tibru. Horatius a rămas singur. Tirynt (gr.. că nu găseşte nici o soluţie la foametea care făcea ravagii. care le-a pedepsit pentru această înfumurare. gemenii Romulus (întemeietorul mitic al Romei) şi Remus. Nebunia s-a extins la toate femeile din Tirynt. Horatius Cocles („Horaţiu cel cu un singur ochi”). astăzi sit arheologic. şi-au luat numele de tyrrenieni / tirenieni. ♦ Tyrrhenos. Pus să păzească podul împreună cu Spurius Lartius şi Titus Herminius.10. ♦ Pe malurile aceluiaşi râu o legendă spune că Heracles s-a unit cu o nimfă pe nume Vindima.

322. astăzi Isarlîc.373. Metamorfoze. Vergiliu. Vergiliu. întemeietorul cetăţii Ilion (după propriul său nume) sau Troia (după numele tatălui său). 2. Herodot. de fapt. ale cărei ruine se află astăzi pe dealul Tusculo. Geografia. Τρωάς) – regiune a Anatoliei. la câţiva kilometri de oraşul modern Frascati (Italia).descendent al lui Perseu.369. Istorii. ulterior. „Tirynthiana”. 8.3.5. ♦ La Tusculum aveau loc manifestări ale salienilor. Eneida. fiul lui Erichthonios şi nepotul lui Teucros. uneori Heracles este supranumit şi „Tirynthianul”. ♦ De numele Troiei şi de faimosul război troian se leagă un număr impresionant de legende. Turcia. pe care grecii o numeau Ilion (v. Iliada şi Odysseia. Tros a avut. Tusculum (lat.12. Tusculum) – cetate din vechiul Latium. ♦ Troia este celebră pentru războiul de zece ani. Troia. cântat de Homer în Iliada.1 şi urm. ♦ Pentru a-i explica numele. v. care fusese răpită de Paris. izvoarele antice tindeau să o considere o cetate ce fusese iniţial etruscă. primul rege al Troadei. Strabon. 9. Troia (gr. Anatolia. Troia) – cetate în Troada. Homer. SURSE: Cicero. povestite în amănunt de la Homer şi Poemele ciclice. Bucolice. fiul lui Odysseu şi al lui Circe. Strabon. Ilion). până la Eneida lui Vergiliu şi. regele cetăţii.. Iliada. . 5. la rândul ei. care este. pe Ilos. 6. război pornit de greci pentru a o aduce înapoi pe frumoasa Elena.238 şi urm.34. astăzi Biga Yarimadasi. unul din fiii lui Priam. 10..16. Geografia. De aceea. este numită. Turcia.8.25. 19. 2. cunoscuţi pentru ritualurile lor războinice şi pentru ceremoniile şi serbările organizate în cinstea zeului Marte. conducând trupele latine împotriva celor romane (v. 8.40-112.6. de la care locuitorii acestui ţinut au primit numele de „teucri”. Tradiţia povestea că locuitorii ei au participat la bătălia de la lacul Regillus. Biblioteca. 15. ♦ Eroul eponim al cetăţii este Tros. în care s-au implicat şi Dioscurii. Pausanias. 2. până la diferite interpretări ale Antichităţii şi ale Evului Mediu. SURSE: Poemele epice. el însuşi urmaşul lui Proitos la tronul Tirynthului. mama sa. soţia lui Menelaos. Bachylide. un fiu. la rândul lui.2. Descrierea Greciei. Τροία. 2. 5. Ovidiu. Homer. SURSE: Apollodor. Sagras). Nat.. în timp ce Alcmena. lat.105. ♦ Întemeietorul legendar al acestei cetăţi este socotit Telegonos. Troada (gr.

urmărit de propriile lui Furii. ♦ Legenda spune că fluvial a apărut când Leto. 16. a fost violată de către Medos. lat.6. Acesta.7. Titus Livius. râul s-a numit Xanthos.1. Republica. Herodot. vechiul nume al Eufratului. fiica lui Cordias.53. s-a aruncat în râul Scamandros şi. Aici spune legenda că ar fi trăit regele Tullus Hostilius și. Xarandas (gr. din Troada. la numai cîţiva kilometri de Xanthos. Roxana. de asemenea. Homer. Un Letoon se află pe malul vestic al apei. Velia) – Una dintre cele șapte coline ale Romei. a surprins ceremoniile săvârşite în cinstea zeiţei Rhea şi a înnebunit. Esquilin și Câmpul lui Marte. fiul regelui persan Artaxerxes. 5.3. .176. De lingua Latina. din provincia turcească Antalya. Xanthus) – fluviu din Asia. Nonnos. de atunci. Sirbis sau Sirbe. Istorii. în apropierea căruia se afla cetatea lykiană cu acelaşi nume. 2.54. 1. JCaravnda~) – fluviu din Asia. SURSE: Pseudo-Plutarh. ♦ Probabil că nu este acelaşi cu râul-zeu Xanthos. ♦ Conform legendei. 20. SURSE: Cicero. mai apoi. Se spune că Xanthos. temându-se de pedeapsă. iar cel hittito-luwian Arinna. Geografia. se chinuia în durerile facerii. Strabon spune că vechiul nume al fluviului era Sibros. Era. ceea ce însemna „galben”. pe Ahile. P.6-12. sub numele Kinic. care îl fugăreşte. JCavnqo~. Valerius Poplicola (consul în 509 a. Iliada. Diodor din Sicilia. numele roman al cetății grecești Eleia. cunoscut şi sub numele Scamandros. 14.1. Despre fluvii. 1. Dionyssiacele. 21.27. de lângă muntele Ida. fluviul s-a numit Medos. Festus. după care a ajuns să se numească Eufrat. Biblioteca istorică. De atunci.4. Oraşul există şi azi. în Iliada. X Xanthos (gr. exact ca grecescul xanthos. Ch. mama gemenilor Apollo şi Artemis. 2. Numele lykian al cetăţii era Arñna.V Velia (lat. localizată între colinele Palatin. s-a aruncat în fluviul Xarandas. 20. De la întemeierea Romei. culoare datorată mâlului aluvionar. 154. fiul lui Corybas şi Demodike. voind să îl înnece.24. 531. Anabasis. A fost nivelată ulterior pentru a face loc Forumului lui Traian. 45. Varro.). SURSE: Arrian. Strabon.

.

.

1 şi urm. fiul lui Apollo şi al nimfei Rhodoessi. strâmtoare între insula Zakynthos şi peninsula Pelopones.85. SURSE: Pausanias. Zanclos ar fi fost ajutat de Orion.Ch. plecând din Theba. 3. munţi în aceeaşi regiune. Biblioteca istorică. 2. 1. situată în sudul Kephaloniei. masculină din cuplul de uriaşi Mata şi Grifone. Iliada. sub voce Ζάγκλη. este explicat în tradiţia mitologică prin asociere cu numele primului rege legendar al cetăţii. Stephanos din Bizanţ. Κέα/Τζιά. SURSE: Diodor din Sicilia. fiul lui Dardanos şi al Bateiei (sau Arisbei. Eroul eponim este troianul Zakynthos. Acest fapt explică şi numele de Psophis pe care l-a purtat acropola cetăţii Zakynthos. după moartea lui Actaion. unul dintre Giganţi. cetatea a fost numită mai apoi Messana sau Messene (gr. în altă tradiţie). Lycophron aminteşte că era fiul lui Carystos sau Carycos şi nepotul lui Cheiron. acropolă ce adăpostea şi un templu al Aphroditei. Zanclos. ♦ În această insulă a poposit şi Eneas în călătoria sa. fiul lui Gegenos.634. Homer.21. Μεσσήνη). în luna august. situat pe coasta vestică a strâmtorii Messina. Lycophron. pentru celebrarea cărora se desfăşoară şi în zilele noastre. 500. eroul Zakynthos era arcadian.. un templu închinat lui Zeus. care provine de la forma de seceră a portului său natural (în limba greacă ζάγκλον însemnând seceră). 567. Alexandra. Descrierea Greciei. oraş pe insula omonimă. Zacynthus) – 1. din Zeus şi Electra. la porunca lui Apollo. 2. în perioada creştină. era cunoscut ca un cântăreţ iscusit şi se spunea că ar fi deprins arta de a cânta de la Apollo însuşi. sub comanda lui Odysseu. 4. Zarax (gr. o procesiune. Numele iniţial. conducătorul locrienilor. Părintele zeilor s-a îndurat de muritori şi a trimis vânturile etesiene care au alungat molima şi care.Z Zakynthos / Zakint (gr. în altă tradiţie. 3. ♦ Zancle (gr. Homer menţionează numele insulei printre ţinuturile ai căror locuitori au participat. Aristeu a înălţat. copilul său şi al fiicei lui Cadmos. Pentru a-i ajuta pe locuitorii insulei devastată de o epidemie de ciumă. lat. Zea/Zia/Kea/Keos (gr. an de an. 2. Aici s-a retras Aristeu (fiul nimfei Kyrene şi al lui Apollo sau. Zanclos a fost asociat cu figura . 373. Ζάραξ) – 1.24. Autonoe. Întemeiată de greci în secolul al VIII-lea a. Zarex. Ζάγκλη) – oraş în nord-vestul insulei Sicilia. oraş port pe coasta de est a Laconiei. ♦ Mult mai târziu. la Războiul troian. a căror prelungire în mare formează un promontoriu ce poartă acelaşi nume. Pentru construcţia cetăţii şi a portului. insulă în Marea Ionică. numită astăzi şi Zante. 3. lat. răcoresc. ♦ După Pausanias. Mama eroului se trăgea. fiica lui Atlas. prin tatăl său.24. Cea/Cia) – insulă în Arhipelagul Cicladelor. A fost numită în Antichitate Hydrussa (bogată în ape). unul dintre Titani). SURSE: Pausanias. Eroul eponim.38. ♦ Insula a fost stăpânită mai târziu de către eroul eponim Keos. Ζάκυνθος. 8. venit din cetatea Psophis. verile încinse din Arhipelagul Cicladelor. Descrierea Greciei. de atunci.

Samothrake). Se spune că aici sunetul dulce al cântecelor lui Orpheu.3 şi urm. numele mamelor celor doi eroi este asemănător (Kyrene respectiv Coronis). 2. în Cappadokia.8. 2. Alexandra. manifestări orgiastice care durau o zi şi o noapte. asociată cu fertilitatea. În cinstea ei se celebrau festivităţile numite Sacaia (gr. Ζώνη) – oraş şi promontoriu în sudul Traciei. ca fiind cea dintâi care a folosit firele viermilor de mătase.8.26. în timpul cărora bărbaţii. oraş în Tracia. Geografia. a purităţii. Zerynthos (gr. De situ orbis libri. SURSE: Pausanias. Pliniu.4-5. Între Aristeu şi Asclepios. o femeie din insula Zea/Keos. căci Hecate era reprezentată fie având trei capete. Σάκαια). τὰ Ζῆλα) – cetate aflată în nordul Peninsulei Anatoliene. al cărui cult. sunt evidente asemănările: ambii sunt fiii lui Apollo şi au fost crescuţi de către Centaurul Chiron.2. O alta legendă. Descrierea Greciei. Istoria naturală. de la care au deprins arta medicinei. o menţionează pe Pamphylia. importat din Epidauros. s-a dezvoltat în insula Cos. SURSE: Strabon. ameţiţi de licori bacchice se provocau unii pe alţii cu vorbe deşănţate. Ζήρυνθος) – 1.. 74. 9. 11. După ce Kyros a cucerit Cappadokia. Zone (gr. munte şi peşteră în insula Samothrake. preluând informaţia de la Aristotel. altul de şarpe şi al treilea de cal. care avea puterea să îmblânzească fiarele şi să mute munţii din loc. în cinstea căreia se desfăşurau manifestări orgiastice şi erau sacrificate diverse animale. unul de câine. SURSE: Lycophron. cetatea a devenit un important centru de cult al zeiţei Anahita. divinitate a apelor. 1174. 10. deşi insula Cos este mult mai cunoscută pentru această îndeletnicire. fie însoţită de câini sau de lătratul acestora (v.17. a făcut şi codrul să iasă din rădăcini şi să-l urmeze. În ambele locuri era celebrată zeiţa Hecate.     . îndemnându-le şi pe femei să le urmeze exemplul. se referă la arta toarcerii firului de mătase şi a ţeserii pânzei: Pliniu. în special câini. Zela (gr. comună celor două insule. SURSE: Pomponius Mela.Asemănarea de nume dintre insula Zea/Keos şi insula Cos din Arhipelagul Sporadelor a fost sursa unor confuzii referitoare la personajele mitologice şi funcţiile acestora.

I dotti a banchetto. translation and commentary by Douglas Kidd. 2007. Theony CONDOS. Texe établit et traduit par Jean-Yves Boriaud. Douglas Olson. I deipnosofisti. Cambridge University Press. HYGIN. Trwaskoma. Oradea. Oxus. Les Belles Lettres. Edited and featuring new translations by Stephen M. Tetrabiblos. 2005. The Learned Banqueters. 1997. Trzaskoma. Paris. 1997. R. and Stephen Brunett. 2007. Salerno Editrice. Cambridge. Roma.2002. vol 1 (books I-III) şi vol. Phénomènes I. di Luciano Canfora. Stars Myths of the Greeks and Romans: a Sourcebook. I-IV. Introduzione di Chritian Jacob. Phaenomena. Scott Smith and Stephen M. Paris. Harvard University Press. vol. Revue et présenté par André Barbault. Surse secundare ***Atlas de istorie a lumii vechi. Phanes Press. Hackett Publishing Company. vol. Dans la traduction de Nicolas Bourdin de Villennes. 2003. Les Belles Lettres. ARATOS. Fabulae. ATENEO DI NAUCRATI. Ed. Indianapolis/Cambridge. edited and translated by S. Edited with introduction. La Tétrabible. HYGIN. Les Belles Lettres. Grand Rapids. PTOLÉMÉE. APOLLODORUS’ Library and HYGINUS’ Fabulae. Two Handbooks of Greek Mythology. Texte étabit. 3 (books VI-X). Translated. 2007-2008. 2. ARATUS.Bibliografie 1. Primary Sources in Translation.1993. traduit et commenté par Jean Martin. 2 (books III-V). Hackett Publishing Company. Manuel d’astrologie. Le livre fondamental de l’astrologie. PTOLÉMÉE. Les Belles Lettres. *** Anthology of Classical Myth. 2002. 2004. Paris. Loeb Classical Library. Surse primare ATHENAEUS. Texe établit et traduit par André Le Boeuffle. Paris. Aquila'93. L’Astronomie. Scott Smith. Prima tradutione italiana commentata su progetto. 2001. with introductions by R. Indianapolis. Paris. .

Auguste BAILLY. Blackwell Publishing.). Germaine AUJAC. Editura Polirom. rom. de Mihai Popescu. Bucureşti. Walter BURKERT. 2008. Dictionnaire Latin-Français (Le grand Gaffiot).). O. Éditions du CTHS. Oxford. L’horloge cosmique et la mythologie grecque. Place-Names in Classical Mythology: Greece. Claude CALAME. Oxford. trad. 1983. . Librairie Hachette. Les 144 facettes du zodiaque. California – Oxford. Dana Zamoşteanu. Éditions Alphée – Jean-Paul Bertrand. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart JONES. géographe: connaissance et représentation du monde habité. 1993. Robert SCOTT. Dicţionar de mitologie greacă şi romană. trad. Pierre GRIMAL. Edited and supplimented by Miriam Robbins Dexter. Paris. 2003. Hachette. VANDOME. Oxford. Monaco. Anca BALACI. Greek Religion. 2009. 1950 (etc. Bucureşti. BULLINGER. Editura Ştiinţifică. Santa Barbara. Dicţionar de mitologie generală. Alphascript Publishing. Translated by John Raffan. Robert E. Berkeley/Los Angeles/Londra. Frederic P.). Editura SAECULUM I. Mic dicţionar mitologic greco-roman. The Clarendon Press. Hachette-Livre. Abridged Greek-English Lexicon. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Oxford.. Félix GAFFIOT. Oxford University Press. 2006 (2009). Poétique des mythes dans la Grèce antique. 1970 (etc. With a Supplement 1968. K. Bucureşti. Paris. Editura Albatros. New York. Victor KERNBACH. The Clarendon Press. Archaic and Classical. Beau Bassin. Claude Ptolémée astronome. A Greek-English Lexicon. The Witness of the Stars. D. 2004. 1969 (etc. 1963 (etc. Paris. 1989.). Tome I. 1873-1919. de Emanuela Stoleriu. Paris. Charles DAREMBERG. 2009. Dragoş Cojocaru. 2003. Hohn MCBREWSTER (ed. Henry George LIDDEL. The Living Goddesses. Henry George LIDDEL. Dictionnaire Grec-Français. Agnes F. 2001. Marija GIMBUTAS. 1992 (etc. rom. Dicţionar de mitologie greacă şi romană. Alan CAMERON.). Iaşi.). MILLER. Greek Mythography in the Roman World. 2000. Nouvelle édition revue et augmentée sous la direction de Pierre Flobert. Religion in Ancient Greece. Kessinger Publishing.*** The Oxford Classical Dictionary. astrologue. Oxford University Press. KLÉA. Anna FERRARI. Paris. BELL. (ed. Edmond SAGLIO et al. Robert SCOTT. 2000. England.). Ethelbert W. Oxford. University of California Press.

QUICHERAT. ortoepic şi morfologic al limbii române. MITTELHAUS. The New Patterns in the Sky. Hachette. Londra. Danielle PORTE. KROLL. Ştefan Pascu (coord. Blacksburg. Richard J. Barrington Atlas of the Greek and Roman World. Stuttgart. ***Îndreptar ortografic. München. Clairsud. W. Dictionnaire Latin.). Bucuresti. 3. *** Gramatica limbii romane. WISSOWA.) Realencyclopaedie der classichen Altertumswissenchaft.F. K. 1971. Cristopher SCARRE. Bucureşti. L. PAULY. Princeton .Français. 2003 . K. Jean RICHER. K. ROSCHER. corrigée et augmentée par Émile CHATELAIN. Nouvelle édition revisée. H. The McDonald and Woodward Publishing Company. A. 1995 (etc. Taschen-atlas der alten Welt. 1867 (etc. Bucureşti. Editura Academiei Române.). Lexicon der Antike. 2006.). Bucureşti. Leipzig. 2005. 1994. ZIEGLER (ed. 1982. Toulouse. Ausfuerliches Lexikon der griechischen und roemischen Mythologie. Justus PERTHES. 1983 / Editura Humanitas. Der Keine Pauly. Bucureşti. The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome. vol. DAVELUY. STAAL. Londra. TALBERT. Albert van Kampen Publischer. Vol. Witte. Julius D. Gheorghe Guţu. G. II. Editura Didactică şi Pedagogică. Univers Enciclopedic. 1996. PAULY. Atlas antiquus. ortoepic şi de punctuaţie. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. A. Gotha. Croyances astrales des anciens Grecs.). Fêtes romaines antiques. 1-5. Paris. Surse auxiliare pentru echivalarea numelor greco-latine în limba română *** Dicţionarul ortografic. 1893 (etc. 1979.Oxford. 1988. 2001. Éditions de la Maisnie. A. Géographie sacrée du monde grec. 2000. Paris. 1995. Deutscher Taschenbuch Verlag. Editura Academiei Române. Editura Academiei. W. Bucureşti. *** Dicţionarul ortografic. 1884-1937. Atlas istoric. A. The Penguin Historical of Ancient Greece. I. ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti. Dicţionar Latin-Român. W. Penguin Books. Princeton University Press.). 1889 (etc. Penguin Books.Robert MORKOT. Myth and Legends of the Stars.

.

121... 84....... 210 Abantia..... 60...... 226...19.... 145.... 77.... 183..............104 Agenor..... 213..... 74...... 86. 191.... 243 Adria...30... 58. 23..22 Acestes............... 92... 150...... 73... 220..........27 Adrastos50......215 Agen.....20 Abila.... 168.......19.......174 Aedes Veiovis.......... 250 Actaios.. 235............. 235 Achaia.81 Aegate... 51..........19 Abano Terme................27 Adonis..... 172 Aginnum........ 85...... 243................ 194 Acrocorint.20 Acragas.............74 Aganippe27.... 24. 117......... 213. 150 Agapenor....... 188... 154 Acte........ 209............24.... 208........... 131..... 205 Adonis26. jocuri...20........ 49....... 46....................... 158............114 Agamede73.......37..82 Acesta...... 49.. 123 Acastos. 147 Acacallis..................... 22......................... 73........61 Actia. 153.... 45 Acadina.......21 Acamantis.220 Achaion... 43....... 23 Acarnania21........ Adonea.... 206.. 198............. 220 Acheloos 21.... 115.......... 136....22 Achaia29.194 Adam........ 52 Admete....... 123..... 135... 84 Aborigeni.24. 35..............23... 96.... 21 Acarnan..... erou... Grădinile lui.19 Abantis.... 192 Acacos....... 108. 115...... 152..141...... 27..........199 Abai.... 70........ 62. ...........182 Aderno... 34....21 Acakesion... 96...21 Acamas........... 98........ 44...........47 Agassamebos.................. 96.. 23......... 173... 40.... 61... 51........ 118.. 157.111... 164.........27 Adherbal......................109 Aelia Capitolina....... 57..... 53...220 Agathos Daimon.............20............. 168.26..... 105..... 140.........20 Absyrtos................... 163 Agamemnon 20...... 30......... 76....... 235.... 20 Abderos.................... râu.... 158........19........................ 36... 51.....27 Adranos.........140 Adrias........26 Actaion....39........20...... 219.97........... 159.. 175....... 36....... 48................................... 165... 91....... 22.... 61... 109........19............... 52......... 122.........................20 Abia...19.... 57.... 220 Acusilaos...... Marea 19. 217 Agamestor..146 Achaios30.. 22............227 Acerbas........ 194... 110..192 Abydos.163 Agave....200 Actor....45 Abantia.. ....153 Adrias.. 27 Acraia.24 Acriai... 50...... 201 Agaios. 209 Acheron....140 (H)adrias.... 82........... 30... 82........168 Acho... 44...24 Acrisios19....20 Academos.. 131.... Achaia Phthiotis.... 27 Acherysia. 201.............81 Aequum Tuticum.... 117...... Abanţi..... 30 Acropole 25....... 220 Acca Larentia.. 244 Agesilaos......104 ...............19 Abas.................. sărbători........118.......21 Academia..124 Acraiphnion..21.............. 121.................... 84..... 215 Actaia.. 40.....20..... 48..... golful.......... 230 Agelaos..... 56.....24 Achilleis..... 80. 121.... 147....140 Adriatică... 124........19 Abi....... 167 Adonis..index Aaron......171 Africa....109 Admet. 59.19 Abdera. 211 Adyes.. 200.... 210 Abas....... 171...... 78.........34 Agdistis.....................

Lacul33... 57.. 222 Akeos...............28 Aither.............206 Aglaia........... 198.....72 Amadacos.............. 195 Aiolos..... 125......184 Agylla..34...91....... 118 Aiolis...... 114......... 86.............................................161 Akidalia.. 120 Albula......164 Althepia. 54..73 Alalcomeneu........ 168.................... 194 Aleus........ 52 Airopos..31............ 197 Aiaia..... 134............ 55..... 213 Aliacmon....77...............34...... 206 Alphesibeia........................29 Aigialeia.... 34 Aleos..51 Altes...... erou... 137....29..... 162........................................24..169....... 51... 183.58 Aipytos............... 132 Alban.. 205........202 Alkimedon......... 54..........19 Amarinthos.................... Aloazi....................28.... 215 Alea.......123 Aitolia........31 Akidussa....99 Alcon..................... 163.32 Alba Longa... 244 Albă...19. 216..217 Alpheios.........Agis. 26....... 194........ 54 Aloizi.........61 Alabanda. 215... 152 Alkyonios. 229 Aichmagoras................ 197....208 Althepos............. 71......................... 220 Ainaria....... 227...... 235 Aigialos........................120 Alkeu..35.................... 48..51........100 Aigeira..195......................42 Aloeu............. 52...31 Aleion..36..134 Alcmena..... 79........... 207 Aithra.32. .....91 Alban......... 243.............34 Alipheros... .....222 Aineas. 231...... 231 Akis.....84 Aiacos....208 Altis.168 Alexandria......... 22................... 146 Aigai..121.......... 30 Aigimios........ 57 Alkithoe..34.............30. 120.......... 220 Aloeu........36............136...................................103 Ake.. 33.........74 Ahura Mazda.141 Aliartos. 58...... 147 Agnias. 113.33 Alecto........... 80.... 201..214 Aia.. 218. 36 Aigle........31 Akkarasu. 39........ 59....... 224 Aiax...................... 148 Agrios.47 Alpi......193 Alkyone..214 Ahile 20....... 54.. 191.... 200 Alexandros.71.......... munte.........135 Aletes..142 Alice................ 53..... 54. 83......... 117. Câmpia..173 Agrigent............. 239..........33...........34...................29.............. ....98 Amaltheia..... sărbători...........31 Alalcomenai........ 113 Aigeion.......... serbări......................................31 Alcatoos........27 Agrai........76.43... 168... 49... 98........59...............35 Alope.31....37 .. 70..146 Almos........................... 236 Aitne...... 80......25 Aigiai..... 242 Alesia....... 61... 195...73........... 42..........31..........120 Aiantis...............74 Agno...................................... 23.... 161.........21 Aitolia-Acarnania........... 107...21 Aitolos...110.........................120 Aithlios..48...34 Almon............ 131...30...........80.............. 183..27 Agraulos....33........... 247 Ahile....29..................... 220..83 Aktaia..94 Altemene......48........33 Albunea.............37 Amarisii............................... 80.167 Aglauros 25...33 Alburnea Domus..51 Alba... 54 Aloion......... 47 Aieta.........237......... 217. 83.. 215.................199........ 51 Alcmeonizi.............. 55......... 163...72 Airope. 189...193 Alexandra. 50. râu. 138.... 159.. 35... 138........... 32 Alalcomenes................... prefectura .... 48......190 Alcmaion...................34 Alontion................... 215 Aigeu......... 209........................ 175....... 166...... 123 Aitra................27 Agnus... 105 Aigeis.34..26.144 Aiolia........................ 118..................30....................... 47................ Ahile Pontarches. 222 Ainos.. 165...... 143 Alpheios...80 Aietes28.. Marea.............. 62................ 144. 46...29 Aigialeu.... 115..... 73 Alastor... 49 Aglaope. 111.........34 Alkesta............215....................39 Alketas.........237 Alos. 29.............. 246 Alcmeon 21..........45.....28 Aiakide.......... 214 Alystra...............33 Alcandros..36........ 80... 47 Alkippe...........45 Ak Dagh....... ......31 Alalcomenia...................91..... .............37 Amathus............ 238 Alcantara...34 Almops.22.............................................149 Aigyptos45....... 38...73............ 197 Aigion. 229 Aiax Telamonianul.. 33 Albania.... ........ 100 Amantia...................35 Alopecos....... 149 Aigina30....................................... 77...193 Almones........ 37.. 210 Alpheios.........226 Alexandru cel Mare........ 221 Aiora.................24..........27 Ahemenizi... 202 Altarul Trompetelor....... 144 Alpheios......... munţi....31 Alabandos... 244 Albulae Aquae..................... Aiax Locrianul......32. 44....39.......142 Aliphera... 96.................

.........106 Amphanaia.... 39..... 48...... 55......................................... 209. oraşul..... 59.. 192 Anaxagoras. 189... 113.. 208.136 Antiphos..... 250 Aphrodita..184... 123 Anchisia..35 Anatolia. 144......... lună..............31 Aphrodita Amathusia.....................193 Amulius.44 Antinoe..101......... 209.. 122............. .. ..42 Anio......44 Aonide...122...... 52................... sărbători58..............47 Anna Perenna....186 Anien...... 243 Amphicaia...186 Anahita.............143.....41 Anagtia.....72 Andraimon... 240. 90 Antiochis...43. 74..43.....156.....154 Amphion29........ 212 Amphilochia.43 Antheia 43...............118 Amphitos......... Marea......186 Anios.......... 134 Anio.... 161..42 Androgeu................ 158...... 227 Amyclae...............134....... ...........107...42....41 Anapo. 136........................185 Antiochia...... 146.. 162..................... 105.Amazoane37..........45 ...43.................. .. 83...51 Apenini.. 120.............30..44 Aparnis. 157..240 Amazoanelor.........29.. 51......... 225 Anthesterii........... 159...169 Ampelusia. 201 Antiphates...... 243 Amphipolis....... 123 Aphrodita24. 139.. 183................ 231 Andromeda50.44 Amymone.......... 226 Amphitryon.................189 Aphrodita Nikephoros...... 211..........251 Anaphe...... 31. 184.... 169 Aphaia. 106. 158... 185 Antinoos.. 167.........42 Anigros.............. 209.......44........... 39....205 Amphitrite..... 44. 52.. 213.......39 Andreis.. 40...........40 Amyclai.....39.................203 Ansancto.. 86 Andromaca77. vale... 165.. 45 Aphrodisias.160 Antiope29... 122................. 73........ 109...205 Amphissa.33 Anigride........................42..........48 Amazoanelor...........72 Amisos......42.... 51............54 Apia.51 Anaxibia............ râu..44 Aonia. 226....... 38 Antigona...........41 Anax.43 Anthedonului. 108 Andanos. 191............. 158....... 231..........115 Amphimeda... 104. 23 Amphrisos.. .................. 151.. 163... . 251 Anauchidas.. 52..192 Anchinoe.........................44 Aornos..47......... 72....... 164.. 215..... 136.169.....234 Aphrodita Machanitis... 188 Antias.............. 160... .......... 57............... 56.....56 Amphiloch39. ......................... 110... 247 Anthas........40.32..... 52 Amyclas......... Regatul...201 Antigonos111.. 116......244 Antium...... 115 Amphidicos........... 75 Amyke.. 38.213 Amicos... ............. 55...... Ţinutul........... 48... 246 Anatoliană.. ..................40 Ampyx........ 45. Peninsula.....48 Apheidas.... 45.... 207 Antikyra. 195..... 201..42 Andania......... 50 Amnisos..... 197.......86 Antipatros..165 Antiphemos.39 Amphimaros.131..... 50. 148............86 Anaxo......... 37...........40....... 192 Anactorion.... 73... 46...... 80 Amycos...........40 Antalya............................ 54.105 Amphicleia38.. 170.41.40............ 44 Anthedon. 115 Anchios.... 40 Ampsactus...... 167 Aphidna.. 200 Anafi... 214..28 Anticleia................215 Antiochos Epiphanes 90 Antiochos II.....58...... 185. 136 Antipatia......21.. 192............... 26...... ..46.... 49.......... 225..... 51...... 77.......184 Anchise....49 Aphrodita Urania....... 35...... 22..... 170 Anthesterion. 138 Ankeu... 218 Amazoanelor........................ 80 Anactoria.. 225 Antheias..... 50..38 Amitaon....... Anio...72. 39... 115.. 184..44 Aonii......... Aphrodita Akidalia............37 Aphrodita din Sestos.21............. 72 Ambrakia... 195.120. 50... 208.207 Anauros....... 235 Apobathmoi.................22..95 Ankara..... 230 Angitia........ 184 Amphidamas.... 204............... 41 Amyros........41 Anarete...19.. ......38 Amon......... ............... 45...... ......... 212 Amphisthene...234 Aphrodita Erykina..41....... 45 Apis.......235.. 221. 218.....28 Antonini..38 Amphanai...... 84...237 Amphitheos.........42 Andreu........ 98.......108 Amythaon.... 38....... 45... 73.45............. 42.......... 101... 47..58 Antheu....... 47.107........... 60.. 159......113 Amphirho..... 74.......... 54.. 233...... 116 Amphictyon26...... 117.............................................44 Antikyreu......... 200 Ambyx... 48.29. 193..182 Aon.... 62......................100 Anubis.. 210 Amphoteros.106 Amphiaraos..41 Anapus..... 42........... 114 Aphareu...................20 Aphrodita Erycina.....160 Apemosyne............73 Antigoneia.............................. 227.........

...... 154......... 74 Argyripa............. 166... 52.......28 Areia..39 Apollo Aponus.. 94......... 213 Arpoxais... 91..46 Apsyrtos... 164.28. 50... 184..... 146.......46 Araxos..... 53........ 40....188 Aristeu......... 82..214 Arne.197 Aristomene.. 156.. 213.... 141. 121...... 165........... Munţii............ ... 30.... 173. 171. 41... 53.53...... 96...... 103.188 Armenia........... 82.. 97.....228 Arabia.250 Aristarche... 44........ 247.................. 93........ Deşertul. 251 Aristide... 171 Ara Augustii. 243..46...45 Apostolia...213 Arezzo.................. 207....... 181... 200.....93 Apollo Delias.......55 Apollo Pythios..46 Araonia.. 220... 58 Arñna.71 Argo........................188 Archemoros..142 Aristonautai.......... 120.46 Arabiei....... 116.104 Ara Maxima.. 43.. 38. 172 Aroanios..... Via160........ 181. 151. 159.......... 198... 26.. 174....... 215... 48... Arabiei.....46 Ardea.. 86.... 105...... 194... 49......41 Apollo Amphrisios. 222. 42..... 70...50 Argiletum.... 30.....214 Arene.. 208.. 215. 189...... 242...52 Ariadna25.. 53..95 Apollo Leucadianul.............. 209. 51................. Insulele.........242 Argia.... 132.... 161... 137... 199.. 210... 205... 207.................53 Aristoxene........ 157... 73.... 132... 114.. 72. 36. 34.....93 Archelaos.. 107........................ 52.. 86................... 152.......... 189.. 36........ 170.....104 Ararat... 161...........194 Arethusa19.....181 Apollo Kynthios..... 61.....38.... 55. 50.... 222... Apollo Action.... 121... 183........... 185....... 220 Arabia.238 Araphisar.. 174 Apollo Paion..... 206.. 98.48 Argedava... 193. 195...............124 Aras. 189.164 Argolida... 159........... Munţii...52......46...... 184.... 52..49........... 193. 142....... 144. ...... 51. 250.........111..135 Apollo Halius.....200 Apollo Aigletes..53. 197......... 242 Arcas... 29. 22. 58. 148. 235........... 144... 115..................215 Arcturus.110. 213.... 59 Apollo Carneios.. 192..42 Ariston.... 167 Archegetes.. 237 Apollo Spodios... 244 Argos19...... 146.... 208. 141.... 93. 108...183 Armeniei....... 75........ 45...........212 Arcturos.....45 Apollo Archegetes..... 164. 139. 46. 245 Argonauţi28.... 198.....105 Appia... 23.....182 Arabos... 235 Archidamos.... 175........ 121.167 Apollo Lybicos.... 219.. 93. 148..... 95... 220..... 141.............. 41. 243 Aresthanas... 207........53 Arimaspi. 75...... 190.. 101.. 245 Argos Hippion. 48..51.... 51.. 26........ 198 Aricia.................. 90..... 170........119 Arestor..46 Arachova....... 175......120 Arima.. 191.......198 Apollo Boedromios... 63.95 Apollo Delios. 72............... 117 Areios.. 182. 190........88 Arges.....73 Apollo Triopianul... 161. 62............ 203 Ardeas. 114....... 237. 28...................... 150.. 198. 49.. 121... 77.. 53...................192 Areion..208 Arisbe. 189...... 161....... 200 Archeu. 151.... 145.......... 47.....53.......28.... 251 Apollo... 161.....85 Argea.. 188. 62.... 192.... 194.. Golful...53 Arinna....... 118....171 Arhipelag......... 46......... 54........ 37.31 Arar..50. 33.. 119.....19.............. 131.. 84..... 43..... 99........ 34.... 172 Ares....... 81. 54.. 107 Aponus....... 58....... 111 Arcadia21................... 40.. 199.. 237 Apollo Deiradiotes...... 150.......95 Apollo Galaxios. 194.... 43.. 48...97... 116.... 55...... 47..... 56. 27..... 123......... 136.118...209 Apollo Pytheus....... 238......... 50... 135.. 183......... 39.. 225. 167....... 137 Aridaios..... 84.. 162...91 Aria....... 205... 214........ 212... 52... 204.... 74.........207 Aristodemos.....97.... 98 Archilochos....106 Apollonia......... 219.... 48. 202. 209. 250. 193. 240.......171 Argyra. 107. 105. 116. 62... 119....... 73...... 173.. 121.......... 80.. 139. 47...220 Archias. 213 Argolicos... 192. 136....... 51............. 141. 34.. 75... 210 Aretias................. 206 Aroe.......74 ... 234...Apollo19....... 49.. 186. 191.53........ 46 Apulia80..119. 242. 238 Aristomachos....... 146.28...............49 Areus.. 45.247 Arisbas.... 229... 182....234 Apollo Lykeios................. 73........... 149. 57........ 77.. 115.. 200. 49.. 221......... 236.. 168.... 22... 49.247 Aroania..........48 Areopag38... 187... 101..........48 Argiope..136.. 117..40 Argolis45. 119......... 100....... 143...... 172. 163......107 Apollodor. 167. 208.... 48... 193....82 Arantia.................... 224 Apsyrtide... 156. .....

.. 217............. 185... 208........ 243 Athena. 222. 146....... 143 Athamas 35.. 240. 226.... 52....... 46... 216. 215......................26........26.. 205. 111..............140 Atthis. 53..55 Asine....167. 84.. 61... 145..... 31......76 Artemis Caryatis.116 Artemis Saronis....... 144.... 41..111 Athamantia..... 146... 57..... 41... lac....33. 173.55 Asopos25..... Atracizi..229 Athena Soteira.... 185 Asios...... 84..55... 183 Artemis Orthia.. 150. 77... 147.. 181.... Athena Alalcomenia... 38......... 93 Asterion. 168.. 221... 201...... 57....139 Astypalaia.56. 242.. 213. 206. 80................ 28.170 Athena Onca.....237 Artemis Taurica... 30..194 Athena Asia...... 219................. 122. 61.. 37. 159..... 48. 57. 198...76 Artemision..... 27. 145 Atrax..... 169..82................... 30....... 46......61 Ascalaphos. 21... 58.. 195...218 Ascanios..... 72....... 185...37 Artemis Brauronia. 147.. 174. 42.....56 Aspro..247 Artemiche. 209. 53... 135... 59 Ascania... 149. 108.. 60..161 Athena Chalkioicos........ 51.. 207.... 55.218 Ascania....55. 240 Atreu....... 36. 193 Asteris..... 92..... 56.109 Atlantic... 25.... 143.209 Athena Polias.47............ 49........... 43.237 Athena Paionia. 92....113 Athenaia.............. 229 Aspis.201 Asopia.. 115.. 189............... 53..... 233.... 154. 30...... 193 Athena22.... 149.. 189 Artemis Alpheia.. 170.........70 Artemis25... 114....... 30....96... 72.. 168.... ..... 163. 172..193 Artaxerxes.. 189. 149...208 Artemis Leucophryne..... 183 Artemis Limnatis...... 174.....54...... 198. 137...... 76...... 227 Asieu.170 Artemis Lusia. 171. 202. 142. 198.... 39. 27.. 194.............222 Arsinoe............ 45... 73.. 31. 237 Athena Itonia. 71... 214........... 61.. 166.... 173. 52..... 34.......55.......... 237 Artemis Propylaia. 72 Atargatis...... 60 Atlas43....... 30.......... 52.... 182............ 115... 142....... 194.... 216. 205 Atlantida..........45.....27. 234.... 247 Artemis.........53.... 251 Ascra....208 Athena Sunias........ 34.85 Arrhon... 27.. 219... 170. 211....56..219 Ascanius 32......54 Atena20.............. 208........... 61........ 159..120 Asaia. 48.. 161...... 113...... 242.... 200.. 157 Asterios41......... 119....... 201......... 56. 93......... 55... 219..54 Asia... 166..........61 Atreu..... 101..... 188... 150..... 108. 94..... 172 Artemis Hymnia.23 Ascalon... 54.. 47.. 162...124.99 Athena Saitis......... 56...243 Athena Lindiana. 113... 80... 181... 207. 75.. 213.. 161... 29. 82......... 165.. 117.... 191....... 186...... 193.. 182.... 137... 114.. 205. 194. 61 Attica25.... 192.... Oceanul76... 215.......172 Artemis Lycoatis. 56... 193......95 Arybas. 163. 137....... 245.... 101..... 117.. 218....... 31...... 172...35..........168..... 225... 237 Artemis Hemerasia........ 240 Atria....55 Asinaia.55 Atilius Calatinus.....52...54 Athesis.. 188... 147.. 186.... 116.. 151.. 54. 163... 45.. 185... 85...... Atlas.. Atrizi................ 157.... 93....229 Athena Skyras........ 250 Atlas.. 218 Asirian........ 122.. 86...... 230.. 75.54 Ascalabos...... 72... 143.......... 46... 90..166 Artemis Amarysia.56 Asterope...93 Aspledon. 227.. 186......... 83... 136.. 138.... 118................... 156.54 Athena Sthenias. 60.... 53...... 158.... 25.. 44. 152.25......... 237.... 202.. 168. 227 Asclepios20..... 244 Atalanta...91 Athenaion... 116... 188.. 221.237 Astyanax.. 157. 188 Atrax... 189.60.. 26...... 240...... 187. 197..... 62............. 151. 229.140 Athys.. 61.... 170. 125 Aseate.... 207......31 Athena Alea............ 58........ 116... 44.....59.. 161.. 213.... 156. sărbători...80 Astyoche.......... 57.. Artemis Agrothera... 208... 86...73 Athena Ophthalmitis.. 123..... 54.. 122..... 40....... 147... 197........ 78...... 45.......... 99.. 39..... 144. 37.202 Astarte......... 173....... munţi59....... 29... 209.....Arretium.... 59.. 32.149 Astrabacos.... 34..... 78 Asteria. 95........... 160. 76... 91.. 149....... 218.. 84....... 238.230 Artemis Selasia... 214..... 56..59 Pallas Athena..... 226 Athena Pronaia.......44 Aspropotamos... 77... 55..... 237.. 60...173. 73........... 29.. 242 Athena Anemotis....... 247 Asia Mică33................. 221.... 26.......... 165... 26... 189.... 38....... 55... 33.... Imperiul..... 61.....232 Astynome. 160.................... 118..... 236 Ates.. 174................... 86........ 103......54 Asea.. 94...... 136... 204....36.....22 Assur.

.............................150 Balyra..... 200 Balcanică...230 Axiokersos............................ 240 Beşparmak Dağı........76 Baltică........... 103.....246 Bins...... 151.......76.......... 62........71 Bandusia...................... 141.25..... 85....................100 Brentos.... 70........... 27.........76.....74 Boline. 145.. 74 Boiaticos........83 Boreion...............70.. 189.. 168......162 Bia...... 73....... 95..101 Brangas.......71 Bardella.......................122 Beoția24.... 171..................... 123 Brindisi.... 111....150 Babyla.....................................131.... ... 116 Azore....... 73...76 Britomartis...76.... 188 Bacante........74 Bologna...72 Baton.. Boreas.... 216 Auson.. 167............ 157..... .... 166....206 Briseis....142 Boiotos...........102 Baphyras. 187....90 Belika...211 Bodrun....... 216... 200 Bottia........ 35.............61.... 34.47 Axios.. 242 Augias36.............106 Boios...................214 Beroe.....174.........95 Boion..... 185 Auge... 141....40.94..... 153 Baleare. 74... 202 Bady....223 Aventin62..71 Baetis..72 Bastet.......72 Basilis..............62....51 Bizanţ......77 Bateia... 170...... 197 Bactra..62 Avia..........................108 Aurelian................. 81...74 Bolinaios..242 Brundisium....... 213 Auleste...................... 148 Aurora45. 215 Brauronia.......108 Boio..131... 141.............. Peninsula113.71 Baios..... 77 Bubastos...... 191 Boleoi.. 135. 114 Brontes............. 169........ 93 Aulon............. 228.....221 Augustus41.... 122..........73 Bacchus...76 Briomartis.... 71....... Munţii lui............ 120.. 123 Boiai...... 59 Bogali...48...73 Bithynia........ ....... 148.... 113...........102 Bargylia........ 230 Biton................75 Brasiai..................... 100...137..19 Bodena..........61 Avraam.46...... 170 Ausonia.... 73....71 Boedromia.99 Avarino....... 76...72 Boghas..............45..230 Axion... 116 Azania....... 142..99 Azan.115 Branchizi........................... 152.. 76 Autolite....113 Bodincus.......... 151. 63.. 163 Augusta. 143...............215....90 Babylon........165 Britania.................. 92........ 171 Bruttium...... 54.73 Biannos.203 Bellerophon......... 104..............................20 Avlida.. 139.62.. 76 Brennos. 89..88..... 43............. 181............................ 141 Boagrios.............50....... 75... 192............ 121............ 62...........30......... 59 Boedromion...... 79..... 216. golf.......... 82. 71...... 204........187 Auriga... 218................ 217....... 51... 142...............73 Bias.......... 213 Aylla..... lună38.... 160.171 Benthesikyme.............................243 Braisia. 136..77 ........... 86....................239 Bianna.. sărbători. 42............ Via......71 Bargylos.22 Berosos............. 72..32 Bozcaada.72....73 Belin................230 Axiokersa..91 Boia................................ 156......20 Boğaziçi..... 115............... ...... 209...75. 245 Atys.70..................... 200... 110....... 202 Babys...... 72 Belos45..................... 73.............. 136.. 56.......76 Briareu. 120... sărbători38.... 208.....72 Bebryx.74.... 152 Boreas... 33................... 230. 239 Avern...... 144.....70.43.. 224. 117.. 72.... 143.76............. Atyazi........... 76 Brauron...... 51. 74... 38.............................. 24. 123 Boiotia...172..... 224.......74....... 61.....70..83 Patul lui.................. 73.....62.......... 156.............................. Marea.... 225 Bebrykia....45 Boibeis.......24.............. 51............... 201..174 Aucnus........... 99..91....74 Borystheu....... 119.......... 201.... 144 Baubo.50. 71......75 Bovillae..134 Bistonia.. 24... 243 Bergama....... 185 Bologna . 48...........182 Axaste.45......101 Bolina...............209...... 250 Bathos.................................. 31............... 221 Beneventum.................. 138................54 Borysthene........... 34...... 168..... 245 Bicri...... 53.................. 63..........72 Beit-El-Maa...........74 Bosfor.74 Boiaticos. 163............... 218. 220 Bendis....... 250 Autonoos................................. 46... 44.....205 Axieros..... 81.............. 236 Atys...... Bistonides.....150 Baletia....... 202................. 55.... 226.........118 Autonoe34.........131 Aulis.................................... 207.................. 181 Bubastis............ 195.............. 71 Bactriana.........197 Baiae.131 Boreas40...................181 Biga Yarimadasi............................................ 77.......... 150........................71 Balcani88..

............ 77...81......................214 Caspiraeni...... 244 Camese........ 77 Buraicos.......77 Buto...........81 Caprei...............145 Carnabon. 105..........28 Casos.... 186............... 89.........250 Casiphone. 152 Callithea........ 173..32.... 228 Cadiz.......170 Cabiri....... 214 Caieta......... 62. 82..26....................21 Calydon..................81...........206 Câmpiile Elisee..... 205 Camares. 77 Buphonia.. munte 80.107 Byzas..........162 Calypso.................140 Canare....... 173..................... 107........... .. 71........57 Butera............ 105 Callisto................ 84 Calului...... Izvorul.......... erou......80 Canopos............... 45.......210 Calchas51... 181..... 197......... 111 Cardamila........228 Carasu............... 241 Capitolium..... 23..... 120.164 Caranus..... 113........150 Calydon...221 Cantsillieres............................82 Carmanor.............. 34. 80..........105 Calydon..50..... 122......92 Canal Bianco...... 139... 151.....80 Calyke.... 193..........73 Cabirion.. sărbători. 73.....199 Canake..........206 Capys...................... 235 Calais.....115 Butazi........222 Caecinus....................24 Buphagion..........80....... 200..... 203 Carvati..... 158.......109 Camarina..... 61. Ţara..62...... 250 Cadrilater.. 212 Calias. 81.... 204 Callirrhoe22.. 245 Callogria....57.... 108......33 Camicos....... 121.............. 204...........38...237 Carpaţi. 153..201 Bus..... ţinut. 219 Cassandros111. 136............89 Cassandra..79 Cacus.. 99 Caesar......................................... 104..........81 Car.................172......74........47...... 173..44 Caspică..............81 Ager Campanus. 205........ gens...........212 Cabie...... Castalia.........47 Calydonia regna...................34..........74................. 78.. cetatea..................... 123 Calydon.........61.. Marea..118.58 Byblis... Mlaştina.......... 98 ...81 Capua.............78 Byblos......... 135........27...... 226 Cantharos........... 120.93................100 Capaneu................. 206...205 Camasena...84 Castabos.............118......88....................... 222 Caelia..................................115.104 Caicos.........82 Byzantion. Porta. 148 Camiros..... gens........... 168.............. 145 Bunos.......................... 201.......71 Bura............136 Carya....237 Carnicos..26...150 Canathos......24 Caria 31..........................81 Capitolium Vetus......... 79..39. 218..................... 150.....20................. 54 Canakkale...... 95. 41...... golf.. 251 Caprara....77.......... 115 Byrsa.. 244............ Mons................. 116..... 231 Callirrhoe......225 Carnasion..... ....73 Caca. 88 Bulgaria..208 Cappadokia37.. 224..118 Calauria. 200........................................88 Burundi...............118 Cardamyla... 142.........79.............100 Canobos............205 Carneios............ 216..... 81...........207 Butes........ 43....... Callirrhoe.........80 Calydon................. cetate..80 Caineu..24 Carnos.............174......... 40..144 Calapodi................ .... 219 Calydon.........83 Caravostasi.........19 Calathion..135 Cadmeia.............. 51.......... 142 Carmel...........223 Carna.. 243........142 Caeculus......198 Canea..........51 Cabarnos...........106 Carthagina......110. fântână.33..........161 Caistros...186 Capitoliu................... 135 Calavrita... 167.... 76........147 Canaanului........................ 141.. 188............... 190..Bug......187 Capri..77 Castalia................161 Cainis..........230 Cadmos........ 145 Cassiopeea.... 192....24............77 Buphagos............ Carpaţii Păduroși.... 71. 28.....116 Calliope.......................... 187. munte. 166 Buzyges...197 Capitolinus.............. Carnasion...............................210 Carystos.....77 Burebista.. 219 Calydon.. 35..224 Capharnaüm....... 80 Calydon.... 48....... 50...............80.82............149....111 Calpe. 131......... 82...145 Carditza..... 184.......107 Campania24...............46.79 Caere.62........ .........204 Cadmilos. lună.. 162.......... ........104 Caecilia......... eroină............................. izvor...88 Cadurci......... 78............ 200 Cahors.......81 Caplaki..................................88 Carphaia..... 55..... 220 Buthrotum...89 Busiris..... 84...........80 Calabria76............... 62....................118 Cardea.............. 44............ 159.............. 79 Caelius Vibenna...79 Caelius..81 Caput Oli...103 Capreae... 243 Capena..207 Callichoron...................25 Buprasion......... 193 Campidolio.82 Caryai........................ 141 Byzes.. 195 Cariatide.......

.136 Castella..35........77...... 150... 35... 218.... 80......... 141... ..... 225 Caucon............. 238 Colaxais....... 188...193...... 242... 28...................59 Cleomede.. Lacul................ 161....189 Coresos......... 84...110 Caulon...................49 Clytodora... 123. 27....................... 161. 205..........54 Centauri.........56 Cleonai................ 115. 183.....................204 Charybdis.. 144... 90..84 Cleopompos.........161 Cnidos107.118 Claros.89 Charite.............174 Citeron................83 Clio............. 198..193 Cnacadion. ...................... 181........ 47.. 193......... 137............. 225 Colonna.. 236 Cheiron....... 217..... 42...............135 Chloris..134 Castor20.... 236 Castrimoenium.193 Cerber... 197 Chiron 39........... 137................74...... 97.................. 152. 251 Chlamydia.............. 143.... 157............. 41.148 Colophon... izvor.................152 Clymene 45.....................217 Catagogia. ................. 91 Constantinopol..142 Cordias..77 Cheroneia............ 120 Charops........83 Caucaz... 244 Chalkis. 92.................205 Chryses.... cetate.........221 Constanţa.... 235. 75.............. 193.. 208 Clythemnestra... 212 Castalios.51..24 Cokytos.... 216 Chalkiope.....80. 183.... 93... 83.........122...51 Catulla........... 145......... 52............212 Cleops. 83......115.......... 96..........195 Chronos..................................... 105 Corfu........ 212 Cilicia.. 84..... 142.. Cilicia Tracheia................ 97.................................. 199 Clytia... 139 Chryseis............. 60........102 Catania... 149 Chtonia.. 204 Clito...........205 Clytios.....60 Clonia..... Capul.. 226.....108 Cokinia.................... 124............... 195... 146 Chiaci...... Core Soteira...Castalia....... 151.....172 Caucasos..24.......... 229 Circe.....157 Civita Castellana.....74.....247 Core........... 194...150 Cervetri..160 Cercul Polar. ..212 Cleomantis...................... 169..........33 Caystros. 150... 137.....28 Cesme........83 Caunos... 108... 25. 106...199 Cavo...............23................. 246 Cirus. 146.............. 222..................................37.197 Cleinis......................83 Caulonia............... 90........ 52....42 Chrysopolis.... 120 Chaos.. 51..21... Zeul de la44..... 104.............. 42....... 170........ 96.................... 215.83 Cavalier.152 Cerna.. 220 Chrysogeneia...84......... 52...28......120 Chares......... 209 Chaon.... 199....192 Constantin cel Mare......... 37.. 250 Ciclopi39..193 Chrysippe146....... Corint.. 197... 192. 201 Chios.. 205 Core.......23...... 224 Clazomenai. 99...... 154....131 Catacolo...................... 184 Concordia.46 Chersones.... 82. 148..21............ 212..170 Cleodora.... 216 ....193 Claros....37 Chryse42....51 Cleobul..... 212.... 113..... 184.....84 Cipru21. 138.82....174....... 26......... 209 Claudius...40.. 85.... 194................... 221 Cnossos......... 160.................... 107 Cleone.......... 136. golf.......... 73 Cherso.............. 227........ 122 Coeus.............154 Cleson......... 91 Copais..212 Corint..75.. 45. Valea....19..22..22 Castiglione......... 216... 123 Cato Suli..89 Chrysorrhoas..... 162........... Peninsula107.......85................31 Chione... 98 Castalnissetta..225 Catreu....185..... Monte.. 182 Coricos.............. 173............131 Civitas Cadurcorum 104 Claia. 210 Chalkedon107.. 86........ 184..... 47.....122 Clepsidra....... ..... 49...250 Chemnis............ 186... 75 Colchida.....77...84 Colonos Agoraios..122. 117..110 Cauconis.....59...............81 Conon....... 55...... sărbători234 Catakecaumene......... 40. 174...147 Colontas. 84......... 232...78 Caustros..223 Cleta....167 Chromis..... 84.215 Castellamare.. 137...... 194...... 107...... 211 Chrysothemis......84 Colchis28... 56... 62......19........................ 145............. 59................. 138 Cocalos24... 85..73 Charon.....83 Chaonia...204 Ciclade... ..........110 Caucones...... 233 Codros....93 Chliaros......... 166..70 Cleobis..222....... 22............... 245 Cilicia84..................84. Copais... 98... 200 Chalkidică.53.......56............... 83...... 148 Copais... 224......92 Chalcodon. 213.....159 Colonos.85.. 145........... 197.............. 200.........148 Clymenos....... 207. 205 Clymeneu. 44..57.. 62...... 234. 208 Choma. 244 Corint........ 235.......122 Chaironeia......... 148 Chtonios..................... 38.......

.88 Crivăţ. 208 Creusa...... ..153 Daunus.. 151... 235..... 156...145 Cranaos... 197. 142.......... 163...... 95....86 Critasir.Corint........ 120.. 107.55 Corythos..... 139... 185....... 43.......90.................. 44.......116 Daktylos... 218 Daulis..... 150 Daphne...... 85..... 94. 198............ 47. Lacul... 107...55... 84......... 115..... 154. 207. 77. 229....... 38.. 80...117 Demeter Malophoros. 213...72. ............. 146...... ......... 219 Coronae..... 153.. 201 Delphi22.. 90... 59.... 195....... 209.. 92...........88. 175.. 123............... 107....137. 142 Coronis39... 156 Deipyle....85 Crespe.. Marea lui Cronos şi a Rheei ..... 28...22..... 37.................... 48..............20..... 157 Daidala.... .. 136........ 152.....86 Crisos...207 Damarmenos. 45...... 86.. 143...... 100...... 165............93 Dekeleiea....... 168.. 61..... 49.30 Dalamon Tchy........ 152..............62... 22... 109..... ............................... 241.. 148.............99........... 117......... 202. Marea....... 53......... ... 220..91.. 174 Creta24... 96.90 Daphnis...145 Cotys....82..... 113........... 94.....141 Cretheis........73 Deianeira........ 165.....234 Demeter Subpământeană. 192.... 251 Cosimato.......22 Crios. 115... 226 Curtius.. 55......91.......92 Dardanon... 114...... 159 Cornul Africii.... 250 Darius. Marile Daidala..............181 Crineu. 181............ 85... 91.. 108..... 238 Crau...... 173.... 233 Demeter Chtonia.. 116... 85....214 Damithale.. 251 Coronos.................... 138 Cres. 238.46 Cresphontes.............. 163.. 240 Dedala........ 153... 189..... 88......... 205. 159 Daphnea........... 242 Cronos.............197 Cronos83.......... 99. 147. 140. 169 Deidameia. 225. 214... 35...... 152.. sărbători31............... 147 Dardanion..... 24.... 137....... 73... 231 Deinicha.. 23. 85................ 86.. 221 Danubius.72 Cresus.... 56.90 Daedali...... 235 Corinthos.117 .31............ 95........... 93.......181 Dedal24. 118.103...... 139............50 Deiras.... 101....58............. 149..100 Dardanele...44 Delia..................... 74. 123.. 93.. 47... 48.. 206...173 Coryphon.148 Demeter Thesmia.......92 Dardanos91......85 Crateis. 146.... 217....235 Cratos...... 149. 220 Danaide...85 Corybas...............55......... 164. 153...41 Creteia...................153 Daedaleis... 86.91 Dardania90........ 153........... 216. 50 Danaos19... 163..... 98....76.120 Deimachos... 139....... 214...... 92 Daunia. 97.... 233....89 Dafni.145 Ctimene............138..... 56. 94.152 Croaţia... 158..... 229........ 233 Daram. ....... 43..... 38... 43... 185.. 82.... 54........ 55.32 Micile Daidala.........86 Dacia..........170 Creon............. 147 Dardani.190 Cretheus. sărbători...... 92.... 118. 216. 230 Corint... 153.... 92.. 150........196 Crinisos....... 119....... 170....189......... 58...... 242.......164...148 Demeter Eleusinia...247 Corykia....29.. 154........ 209.96 Crisa.. 206..30.. 61 Crano......102 Cottos.. 159.. 212......... 92 Dardanium.. 244........117 Danae..... 30.........201 Cortona............... 230. 90 Daira.............. 144.... 85. 32............... Sfântul.......93 Delos27...192 Deioneu........... 168..... 175... 151 Demasippe... 121 Cureţi115........42......171 Daunos.......91 Dardanis. 138.. 163.. ...122 Cornul de Aur..............97 Deion 86... 90 Daidala................. 58................ 116... 212....... 142 Corphos tis Eghinas 230 Corsica.. sărbători.... Monte ..110 Cumae.... 44.......................... 41.. 152...88. 152. 148.....197 Damalis... 160... 117 Demeter Kindaris.... 156....... 124...... 107.... 235 Crotonike.........154 Crotona........89 Dalmaţia.......... 73.... 100.. 189......... 171 Daurises. 220 Deione..... 33.... 101........ 243 Delphos....86..... 174 Cranae.... Cretei.........89. 116....89 Damaretos.... 235 Corinthia..............92 David.....74 Coroibos... 156....26......145 Demeter 23.210 Daidala...... 40. 199. 170.... istm....... 217.. 70.....31.................. 32 Daidalos..48........... 235 Corkyra........... 153.... 138... 85.... ţinut...85...94 Delion.243 Coroneia.... 168..... 220 Crimisa Macalla.....239 Cratys..95.....48..... 148... 162...... 138. 122.91 Cos......... 208. 111.. sărbători.......42. 216. 146........ 96...... 202..24... 89... 110...... 226 Creta.. 91. ..... 91 Dactyli..

.. sărbători............. 192........... 174 Egina........153.56 Eac. 243...150...54.... Pollux.....52......53...... 225 Dendrobosa....................... 113 Edonos............. 230 Egist.. 34.....110 Dunăre37. 114..209 Drepana..... 88.................... 204. 109 Drios....... 99......198 Dionysiile câmpeneşti.......110. munţi........117 Demirji. 114.. 186............ 243.......76 Dionysos din Tracia 168 Dioscuri21...............222... 217 Egipt 49.... 247 Demonia..... 104.... 136.. 204........... 59.22......... 217...... 45........205 Dionysia.. 164............. sărbători 237 Dipolia....81.. 190........... 197 Dryope.... 186.103 Dindymene102......19........ 235.199 Diomede 19.........105 Donoussa.... 212..100 Dido......... 218.... 82 Dione. 156..... 160... 217.202 Dodona28..Demeter Thesmophoros..... 144...88 Drymaea..... 105.....114..... 108 Doris105....... 30...... 206 Dhavila...... San. 107.. 86..146 Efron Hetitul.101 Didymoi........100 Derenobilla.....45 Demophon....................... 114..... 106 Ductynna....93 Dhilissi. 220.........................106 Dryops....55 Dryopi..............240 Donoessa..... 216.........110.. 79...... 200................122 Drepanon..... Sfântul... 109............. 243 Dexamenos.....72 Dioscuria...... 166...... 97. 47....... 156.. 114...55......... 212 Dorieu. 52...... 185.22 Egeu 25...... 107.. 203 Didyma. 58... 145........ 101........................ 161....... sărbători......... 39....... 229 Earchos..................222 Derane Billa... Dionysos Limnaios................ 82............. 195.... 58.....50 Dymas.36 Diocleţian............143 Ecbatana......... 237...... 183 Dotion.... insulă...172 Dionysos 27.150 Digentia... 124. Mama ..................... 203.............58 Grădina lui Dionysos...101 Dili.. 216 Doros..... 174....170 Dionysios cel Bătrân140 Dionysios din Atena 172 Dionysius.113 ............... dumbravă...... 182.193 Diocles...105... 106...........100 Duero........... 246 Dioscuri..102.. 151.. 182........ 191.........25 Dipolis....182 Egee.. 77.... 185.. 230... 25.................................. 164..... 105. 103 Diochthondas.............. 213...... 43....... 159.. 139........ 205...23. 106.. 80... 141.............. 76..100 Dicte..104 Didymai... 200 Diana Nemorensis.103 Demodike146......28.......... 198.. 220. 154 Dysaules.. 120.... 226.........220 Domenico............... erou......... 164.................... 84.. 58.. 123..............187. 115.... 103........ 225..166 Durazzo..... 108...........93 Dialkes............ 37.......... 143. 113..................... 189.104 Djibouti....122 Dodecanes. 73.......... 225 Divona.......160 Depizi....21 Echephron........ 159............71...207 Diana. 105...... 154... 59.. 71..... 157..... 171.. 104. 111...........105 Dorida..... 219.100 Derketo..106....103 Dion........ 144 Eden........ 110....43............... 140.234 Dictamnon...... 117 Dyrrhachos.. 60.. munţi.... 94..... 110.. 48...... 80... 218 Dyme......108 Doto..... 114 Egesta.... 146..........172 Dulichion..... .41....106 Dryopis.. 98.154 Dyctinna.. 183. 216............. 202 Dunăre.........59 Edessa.... 80.. 110. 203........ 245 Dionysos.....125.. 106.... 115...92 Dhiles.. 169............ 146. 161.104... 137...104 Dolopia.... 27.......102 Didyma......88 Deucalion72.......... 201.. 244 Egeria.... 236.... 164..... 229.....220 Drobeta........ Dindymon.. 163... 110. Delta Dunării..... 197 Demetrios.101 Dierna.. 104 Dirki...100 Dictynnaues.. 76....74.. 173.... 83 Derzelas.. 93.................100 Denizli. 58....................... 183 Dindymon.... 225......122 Dorion.................. 105 Dodoni.............119 Didymi.......................... 199. 103........101 Dyctis. 40...........104 Dis240 Dis Pater......103 Don... 212.... 200.. 80... 197...........164 Dirke.. 88...117 Dyscallion.... 83.. 80... 150.. 58........102 Dindymon.................. 109..... 170....... 173.........100 Dictynna.......... sărbători... 242 Echinade. 233 Echidna53...... 82.... 107....... 236 Disaules.....93 Dindyma... 165.. . 114... 117... 21. 111.106 Drymaia.. 197 Diana Nemorensis...... 106... 194 Egnatia. Arhipelagul ................ 211................ 240 Diomedeiai...31..132 Diasia.........134 Draco.......... Marea................. 198...................52 Echedemos.. 121............. 108.. 200.....

... 217 Elis29.... nimfă...... 231 Elissa. 80. 234 Etna.. 96..44 Epiteles. . 121.... 45.43....... 246 Elena........ 203... 45.... 39................115 Elaphiaia............ 90.. Eileithyia Sosipolis.. 105......118... 225 Erechtheion... 216....122 Erythres... 42..42 Eteoclymene........ 80.. 116.. 125.. 109... 51........ 30... 183.. 73...... 162........... 77..... 113... Elena Dendritis.. 143..... 117........ munţi..166 Elateia... 173....................... 26.241 Eol35.108 Eileithyia. munţi........... 47.... 154. Etolia-Acarnania.......... 140 Erytheia. 159... 55. 250 Electryon... 35.................. 205.............. 233 Eryx..37. 118 Epidamnos.. 241.94...... 226 Eriphyle...... 32. 167 Eratos. 243............ 45.19......213 Eidyia.......... 168....................... 60................71.. 160.... 27...............124 Eubeică........ 108............ insulă.. 76 Erato46.......... 227. 61. 151.. 122 Eryx.......... 71............. 227........... 62.... 119.57 Erechtheu19. 35... 211 Etolia21........124 Elyros.......121 Erymanthos...... 118......... ...106 Erinii30... 138 Eryx.... 117.... 121.... 201 Epistrophos..... 199... Eubea......238 Eos45...........21......... 189 Epaphos.. 45.51..... 73... . 119 Eonos... 100.143.. 237.. ....... 119...........123 Etruria. 205...........207 Olympia. 122..... 123......82 Elizee..226 Rhamnusia..... 116... Insulele lui...193 Etias....... 20.... 81....43 ........ 83.... 43.233 Ennomos.... 106... 215 Ereneia....................... 168.29. 62...... 57........... 225.... 71.......... 57... 44.........225 Elenei......... 137.... 150.. 37........ 34......... 91.... 123. Erymanthos. 201 Epeios.......80... 48..... 48........159.......... 59...118 Emathion...Egnatia............... 137.......... 50.... 234 Eryx..55..149 Erythrai.. 49........ insulă. 182. 120 Epidelios. 215. 151. 163. 211..79...46.................183 Endeisa.57 Eteocles.... 71... 207 Epeiros...... 143......119 Epidauria... 146... 226.. 243 Eteocles... 115.... 138 Erythras..........74........118. rege sicilian... 244 Epimetheu.. 194..... 120....... 200. 31.......122 Erythros..42.. 45... 156......... 169.. 216. 33.. 123 Etiopia.. 205. 185 Erasinos...... 222 Erymanthos.... 118.... 161 Eldorado. 165....116 Elatos..... 201 Etis..... 163.. 251 Epidauros Limera...205 Eilatos.166 Eros.... 51... 121 Erytheia. . 147...120...55 Epicaste.120 Eretria......55 Erebos.......125........55 Ephyraia........ 51.......233 Esquilin.... 56................ 167........ 149...................115 Elaius. 182.73.229 Endymion123.38.......... 193.. cetate........ 39.... 236.... 80....... 217 Erymanthos. 195.34.......... 111... 183... 123 Etlios.... 210 Eubea.115... nimfă......... 166. 123. 216..... Insula..109.96 Erymanthe..20.........25....122 Erichthonios... 123........ 170.................. 74. 185..... 115..154 Entoria..107 Epidaur...........162 Etna..............182 Elephenor.......19.........70 Erymanthos26. 161........ 22....120 Ephes.....118 Enipeus....207 Ekali. 159..195 Enope...........122 Erythreia.......51..192 Eleia.. sărbători 119 Epidauros......185 Epopeu.... 247 Elena19..... 107.... 110.. 226 Epaminonda. 61. 44. 146. 50. 210 Eleusinion.. 42.............. 189....... 77.... 134 Eris.21. 137 Eubea.118 Enotria........ 131. 121. 191.. 163....144........ munte.................. 246 Eridan45. 215.. 150. Câmpiile166... 250 Enipefs..... 42... 83......122.... cetate........ 62.... 83 Ephialtes.. 121... 31. Eteocles Kephisiades.223.. 209...... 196....109............225 Electra91........ 105.. 190 Enkelados.. 124............. 201 Erxicleide.. 116.. 151.. 80........... 188 Epir19. 152.. 74. 225.. 227 Ephesos....... 211 Erigone.. 220 Ephyra.... 156......121 Erysichthon... 207 Eileithyia... 22...205 Epitos.... 165.119 Epidavros............. 51.. 236........ 81...118.. 36......... nimfă................. 80. 22.145 Elaia.......109.... 56.........150 Erytheia....... 57.... 207 Eneas20........... 230 Elida.. 214 Erice.168....... 191... 37... 247 Eteobutazi....56... 242 Elphenor....... 51...... Etna..... 206.94 Epigoni.122.. 222............. 119 Eolia..124 Eubea..... Marea. 142.........122 Enarete... 123. 205......... 170 Etolia... 245 Eubea19. 60. munţi.................. 244. 220 Eol Eol......... 147.... 31... 51..117 Eleusis.... 47.............. 217. 191. 162..119 Epidelion.............. râu...... Via.........26.. 122..58.... 54...... 120........... 124............. 59 Erineu.... 39.....

.....84....218 Euxenos....60 Eufrat.......103 Forul Roman................. Furrinae. 95........... 83.91 Geryon20....132...... 205 Eusebes.....137 Gerania..... 225..132....... 84.... 122.........228 Garganon.........205 Euenor..........134............. 54.......132 Fusaro..............132 Fontus.......222 Eurydike.......199 Georgia..132 Ferentino...89................ 37......153 Gibraltar20....................135 Gange.............................132 Furni.......124..............186 Furii......30.....23 Gebeleizis.. 160... 205 Eurypylos118................ 135.....134 Galaxaura.. 120........... 96.............49 Gelasius... 244 Eurysakes............... 136 Gasterocheires.........131 Fons....... 205........... 124... 131 Famagusta........ 153 Fortinalia........ 159.................... 200 Euryteiai. 62................................... 121......... 41...................... 242 Galateia.................... 143 Garanus.......... lucus........ 56.............. 111. 53...134 Franţa.....234 Galilaia..246 Fratres Arvales...238 Eurystheu36..........102 Fontaine des Chartreux ........................ 169..211 Fetia dei Palici..132 Feriae Latinae.......... 54..... Via. 83. 145.. .......................182 Evandru..241 Felix.....205 Galaxion......136 Gargettos.... 243.140 Gallia Narbonensis.......... 185..... 147.144 Evrotas......132 Ferentinum..135 Gallia73.. Insulele59...144 Eurytos................. 135 Ganges....................103 Frigia....227 Frento... dumbrava.. 174..28 Eurymede.103.. 217. 141.... 158............137 Gerenia...... San....134.......... 44.....164 Eunomos.........................................24 Gabala............ 105. 113.124 Fabius............................... 125.. 220 Eurytoe. 53...... 78...124 Eubuleu.171 Gargaphia.........165 Eurynome.236 Feroniae.. 51...... 228 Evia.. 135.............. 200.198 Galli.......79. 53..... 136... 184 Eumolpos116..... 240..... . 115. 181......187 Gallipoli..135 Galaxios.... 79....... 215..........31......... 91.............188 Eva. ..............27. Via...70............. 136..................... 221 Gallia........132..... 62...... 40....42...................... 164.. 75.... 131.............28 Gazimağusa........ 227 Faustus........... 194.. sărbători 132 Fortore...............190 Euippe..... 145. 147 Feronia..... 200 Euryloch.... 233 Gianicolo......135 Ganymede...... ...... 189 ......229 Faunus..................... 192.......120 Evros.. 192... 159...... 125...........142 Euphorion................ 139.................. 123..135 Galaţi..................215............. dumbravă....................... 199........... Gallia Cisalpină. 124.......... 172............102 Fontinalis..............245 Gauanes...... 55....236 Fetia.......................211 Eurybatos......125 Eurytiai..... 121..........89..... 173. 117...... 219... 235....168 Euphrates... 205..............134 Gabinus... 224 Gabina......... 186................. 232.........21 Eudora............... 23. 244 Eurotas 36............31.......33 Fericiţilor...136 Gennaro......212 Fides.......135 Galatia...... 133 Furrina........... Papa.......... 188................. 133.............. 182 Filip II al Macedoniei201 Flaminia............ 225 Eumenide..........124 Euripide. 225 Geraistos... 217 Eurysthene........................91 Gallos................ 83..94 Furrina......100 Gegenos...... 214....139.....50...... 206....206 Eurytion...241 Felsina...............228 Filip......135 Galeotes.....135 Gades.................... 162 Faunus Lupercus... 205. 215....229 Gea..... 207 Gelanor.............. 218 Galatus....... 84.... Lacus.... 216...........250 Gela.131..88 Gedrosia..... 171 Eumelos43............132 Ferentina..171 Genethlion..........131... 76.. 60.....118 Gergita.... 131...................... sărbători ......... 149..... 201...111 Europa20....... 84.. Academia..... 142........ 61. 131 Ferentina...86 Fosso de San Giuliano134 Fosso del’Osa.171 Faustulus....171......107...117 Euchedemos............ 43.....134 Gadeira... 26.135 Garganum................124 Evritania-Agrapha....... 113... 169........... 164.......104 Fonte Bello................78....222 Eurybia..80 Gaia.... 46. 185 Fenicia..... 247 Furina. 150........... 27.........73 Frascati.. 46... 22..... Porta...... 92.... 31..... 247 Euhemeros..... Lucus.. 135.Euboia.245 Falerii.......... 132 Ferentina..135 Gaeta.........218 Fucinus.............. 153 Fons Bandusiae. 199. 151 Euneos............ 202... 26...31 Galates....................134 Gabii..... 138... 60.........132 Ferentum............ 236 Euryanassa.............. 40.. 122.

............. 141..143..... 218..... 150..189 Hellas.....147 Hemera...138...105 Gordias....141 Haemonius...........146...140 Hadrian81.244 Haimos..146 Hellei. 120...144 Harpinates....140......138....138 Gortynion.............. 71. 107.. 99...........137.... 232......139 Hades 23........ 222..138. 160 Helle. 193 Halos.................. 73. 84...... Magna Graecia.....226 Haliacmon................. 54.. 251 Hecatombaion.. 77. în Gallia Cisalpină ........ 231......43... 42....209 Harmonia23.... 151...... 152 Helios24... 73.... .. 56.. 73... 164....237 Gyptis.... 219 Gordion...... în Picenum..... 145... 137..................139 Gurulis Vetus.... 143......... 232 Grynion... 37. 160....139 Gortys..... sărbători ...70 Harpe.... 145 Gymnopediai.. 191........43...... 114.146 Hellen30.... 233.....51. 138. 71.. 231 Hecuba..................48 Gorgopis......51 Harpasos........ Peninsula..... 141..139 Grynos.......... 218.....142.... .. 166 Gortyne.................... 75........................ 145 Hecatoncheiria... 123.............. 158 Glauke... 224 Hanno.............24 Glaucos43.. Hellei..................... 145 Hagno...... 230.. ..... 226 Hellena........... 56..........147 Helysia...204 Gyges..109 Hannibal....111 Hecatoncheiri......142 Halia.42 Haliartos....24.......... 59.....139 Gortynia................ 144 Hathor.166 Hatria...........70 Gilgamos.... 147 Heloros.. 242 Hadria. Vadul.. 149....146 Hellenia...... 39.. 37. 123......... 144....... 196. 141 Haemoniai............... 212....... 218 Gordios. 26. 198.............. 166 Greacă......148 Hera..... 217 Glaukia.. 216.... 96...141. 191..... 45.144.. 105. 233 Gilgamesh. 22........................ 34. 141...138 Gorgyra........... 91...... 215... 49. 54........ 83.142 Halmonia... 28..... 146...... ...........121..214 Gyrton.. 145...... Hephaistos........... 113......74........ 159. 73..... 44. 231 Glenos........... 94....... 188.......237 Hebe.140 Hadria........ 222 Hamadriade......138 Graicos....... 134 Harpage.. 92.147 Hephaistos21........226 Halirothios..................... 108..........75 Hamilcar... 108...... 217... 205............ 146. 215......244 Haemului.145 Heliade.. 140. 220 Hellespont20...... 50.... 211 Helicon27.......... 230........ 166.154 Helos...138.....145 Hecate......... 53........ 242..........21.... 193.....168. 137. 141 Haemonia.144 Harpis.. 35.... 243...140 Hebdomadaia... 147.... 22... 142 Haliartia....236 Hellenos32.... 143 Halos Pyrgos....42. Colonia... 34.......... 202...... 234.145 Hector44.......... 231..... 142... 85.... 215........ Peninsula141 Haemus........20 Glunista..... 244 Grecia....131 Halex...... sărbători.. 72... 105...216 Hale...........140 Hadria...... Munţii lui.. 147..140 Aelia Hadria.......138 Gortyna.. 230 Helernus...... 185 Haemon.. 145.......109 Gonusa..... Marea..143 Hals.....48 Halmones....243 Hephaistia... 206......70 Harpii............ 73...............113 Grecia19................35.. 83.... 25........... .........30.. 25.. 28.. 124.....31. 218..99...... 41.109 Haradros. 107........244 Haimonia........70 Girgenti. 138..164 Hephaistion.........144 Harpin(n)a..... 106.. 157...... 207..........23 Gortyn....205 Harma.. 211.. 165. 213........ 240 Gorgophone..... 31.... 242.143 Harpalike...... 156........ 218 Gorge.. 195. 57............. 165...120 Hemitheia. 145...... 149........... 250 Gigantomachia216. 90. 161... 32.Giganţi72. sărbători..144 Harpyia......................... 173........ 56..... 138......88. 44.......................... 159. 77..... 165 Gorgone... 244 Graţii...............143 Halys. 89..........230...... 171... 115....35........ 144. 120..39......... 62...... 190..... 100... 230 Hecale... 204............ 75.. 142 Halicarnas.. 183. 51. 213...86...... 214... 116.170.... 181. 163 Helike........ 222....... 114..............193 Halmos...... 141 Halandri.....182 Hebros................. 147... 77.. 21......... 192.... 55....................... 216..140.......143 Hebron.................... 52..... 156................. 38.. 164.......139 Gortynios. 34. 226 Helisson...... 146..... 197..... 142................... 217......188 Gyrnos..... 220 Helle.... 140...... 170... 124........ 105.141 Haimon.... 99.......... 94.... sărbători .169. 189................ 147................................ 234 Hephaistos. 61....226 Halesus. 197 Halieia................. 184... 142......

..106 Hoplodamos....209 Hileira.......... 185. Heracles......... 233...237 Himaira............ 162. 52. 146..76.. 53. 241...238 Hippocrene44..20.. 45....... 20............ 77....152 Iacob.. 185... 24..... 98..... 244..173 Hor. 121.. 161. 149 Hesperide. 234. 243... 42.................. 85.... 208 Iason28............ 185 Hispania..... 59. 205 Hippochoon... 174.............. 146.. .............25...24 Hera Teleia.... 202.........73. Peninsula....... 182..150 Hiera.33.. 157............ 191 Heracleia.. 57.... 195.. 188 Hesperis.......151 Hyampolis. 169.. 161. 189...... 77.. 185. 148 Hermionis............ 188 Iapygia..50.. 154.201 Hymnus..38....... 48..............143 Hypsipyle......... 47. 60.. 84.. 59 Herkynna 148....... 116....... 162...204 Hyperes... 208 Hygeia.. 141............... 149..............150 Histiaiotis.................. 164.. 48............ 151.... 95....... 72.72 Hippotes.....149...151 Hydra...... 41..... Hispanică............ 60.... 198....... 200 Hyria. 37..... 197 Hymettos............. Coloanele lui......... 122.... 189...... 71. 23.... 194... 61..... 131...... 183.... 145....... 153.......... 111. 47...168... 144...... Grădina.... 165 Hydrias.... 147 Herodes....138 Heraclizi45..73 Hyprieu. 243 Hermes.. 197..... 192......152 Hyrieu............ 149..... 36.........101 Hermos. 211.. 245 Hiereia..217..... Coloanele lui........20..74.. 59. 149......... 42............. . 199......241 Hypanis..... 230 Hero....... 53..91 Iasios...153.....20..... 227.60....... 52.. 229 Hesperia60..40 Hyamos.................... 120. 183....... 28. 49........59 Hippothoon. 200. 244 Iberică..150 Hesperidelor. 164..... 101.. 137 Hippolyte26....209 Heudonos.. 53.. 146................ 51. 124. 107....... 77.. 166.... 222..... 162...72................ 121... 159........102.. 181...... 137... 59.. 160....... 219 Hippomedon............153 Iapyx......149........ 169. 205 Hermione... 153 Ianthe..... 125...... 149... 26.... 161 Hestia..... 231..... 167 Icarios... 163 Hermes19..43 Hyperenor. 55.... 52... 164..........46 Icadios. 38.......72 Herse......... 241 .......... 98 Hya...... 209.......82 Iasion....74 Hyperboreeni73. 96..... 174. 121.....151 Hyiakinthos............... 230. 83........ 182........ 118..... 159. 207... 115..187 Hydrussa......... 137...... 39..... 135..119..35.................97.....159.... 163 Hypseu... 221 Hispania....83 Hippo.... 103.............. 172 Ibis..43 Hyperesia. 209. 213..........132........107 Ianeira........ 44...... 107.. 164... 139............20.. 117.................... 240 Iarbas... 137. 186. 121..153 Icar.... 146.............. 214.......... 175.. 238.74 Hypria.......185 Hindukuş............. 198........... 201....... 46... 72... 150 Heraclion............ 182..198 Hyagnis....... 150 Hippodamas. 22.........148............ 58.................. 240 Hippolyt38......... 44............ 106. 246 Heracles......151 Hypereia..... 244 Iapet48... 162... 60.55............ 46... 189. 138.....39 Hyakinthia.. 242.... 203................. 38...98 Hypoleus.. 183.... 55. 136....... 197. 219 Hyperboreos. 202.. 221 Hyperochos...... 51... 182...... sărbători 40 Hyakinthos... 37...238 Hippochoonizi..... 123... 184.. 38. 76.135 Hister..... 141. 132.. 233...... 245. 149. 84.. 42........ Peninsula.. Ţinutul.... 217....84.47....... 58...164. 237 Hercule. 230. 57...199 Horatius Cocles..151 Hyade..... 46......41.......148 Heracles 19........ 136.151....... 174..... 74...195 Hyllos.... 228 Hercule........153 Ianiculum.. 164..........151 Hymnos. Hera Bunaia....151 Hydaspes....226 Hypermnestra19..... 147.... 149 Hesperide............ 234...... 110.... 206... 41... 156........... Insulele.....182 Iad120 Ialyssos..205 Ianus.197......... 150.29 Hyperion.... 49....182 Herodike. Heracleia Minoa.. 21..... 51..... 209.......... 170... 77 Hosioi.. 79.. 245 Hera. 235......... 86.. 243 Hippomene............ 58.. 138.........152 Hystoi.........151 Hyanton polis..205 Ianicul.............151 Hylas... 136. 173 Hesione... 115. Hermes Criophoros. 213... 30. 209 Hyiakinthide........... 25. 70... 188.. 236. 62.... 182..149........ 152........48.... 169...189 Heracleia.250 Hyettos.... 210...... 156...... 238..245 Horus.......... 34.23 Hippodamia22........... Hercule... 152 Hyperboreenilor.......................... 53 Himeros....

......... 239..230 Icthyophagi... Ithome.89.. 214 Indus... 223... . 162........... 131..27 Illyria..... 183 Iona...... 245 Italus.............. 134... 114...........146.... 147. 190.. 143.... 59.. 23........... 49 Idomeneu........ 31.... 103. 154........... 235 India37.. munte în Creta........... 141.54 Jebel Utlamat. 241..... 224.. 198 Ilia 117............. 89........... 142............................................. 77........... 171.. 76......... 204. 117.. 44.................199 Iernei..............76 Keltos.........216 Kecrops...... 159..........59........24 Ismenios............. 172.100 Ida85. 110 Irak........................ 153.....150..88..... 44................ 151 Infern23..... 26...... ....... 250.. 50 Iocallis.......... 185. 194..... 154 Iophassa.. 100 Iulus.................. 227 Illyricum... 150.....124 Ire 20 Iris22......... 81. 154.................... 115............... 203....150 Ierusalim............. 170.134 Jableh. 171...190 Ismenos. 227 Iuno22..........165 Iodama........ 121 Ilion.....149 Io 49......................................139 Izmir.. 197.76....... ..... 247 Idaia.. 219........245 Iphitos... 91..... 232 Ithaca 32............... 135.217 Icnussa......... 220 Iphinoe... 183......151 Inachos..... 153............. 152 Ida... 99...58 Iudea........166 Kenchreis. 77 Iphigenia61........... 61........................... munte în Troada......... 56. 119...........24 Isis Noreia. 142.134 Jaffa.... 199.. 143. 232......... 77... 25.123 Kara. munţi... 83......... 201 Indos. 32.... 191....... 154 Istria... 86.............. 159.....182 Iros.....222 Ischys............ 235. 231..... 35............. 75......... 246 Italică. 78.. 166.. 156 Kedalion..... Peninsula62............. 144 Întunericul....104 Iulian..... Marea21..... 241 Inigi Chai... 22... Marea........... 22.. 27........ 83......246 Ischia....46 Kem Kasir......... 237 Iphimedeia....147.... 79..34.182 Iobates...61 Kecropis..... 120......... 231 Idas. 62.......... 246 Imation... 30... 51....81 Întoarcerii...... 154. 140...... 154..56.. 42.........169 Ion30.. 33................... 39.... 153......... 167.... 191... 201... 71.... 250 Ionică. 204 Inopos.............182 Iulia..78 Ierihon... 198 Italia 20... 159...........22. 240................... 92.............. 181 Iisus Christos. 81.. Ionic....154.. 190.. 74 Idomeneia.. 158..... 167.. 153.....35 Iosif. 232............182 Isarlîc.... 154... 147.... 224..123............... 144.... Insulele..... 153.188 Jabala...202 Ionia 55....................50.......77.......122 Keos.. 199.....90 Ino34....... 49... 197.154 Ionios........ 22.. 42..... 181............. 238. 165. 74...............33 Iuppiter Latinus................ 75............... 222..224 Iuppiter Descoperitorul...... 43.... Insula..... 120.. 55.... 91...90... 192......... 221.. 100........ 74 Idmon...... 185..56 . 162..... 251 Kephallenia.. 76..... 211....... 62...56 Ichtys.28........... 164.... 153.... 244 Iole..... 57.135...........85 Idotea. 228... Iuno Sospita.........203 Isis Pelagia.124 Kecropeia. 216. 76. 206 Iolcos41........ 227...25.................38..... 54.. 142....48............... 165.......... 206 Iuppiter Tonans........44.228 Iuppiter Latiaris........ 222.. Iuppiter Capitolinul..... 169.103 Israel.200 Iuppiter Optimus Maximus . 199..198 Kelainai..... 160.. 45. 160....160 Iuppiter............. 118. 34........ 225..... 183............ 230 Ida...............181 Ioan Botezătorul.154 Ithome.. 205. 239 Irod.................. 81......... 227 Ionică.... 147....73......91... 233....19....94 Inter duos lucos............... 220.... 31....Iccos.... 162...61 Kenya.... 107..... 199.............. 168....141 Istru......43.. 146... 89....... 182.. 110.... 236........81....... 168........... 160.......203 Ixion..76 Keluse.. 142... 137... 228 Iuppiter..................26 Keneu.. 190 Isole di Tremiti.................. 189...21.... 225 Keltina.................. 30......... 131. 238 Ithacos... 195..... 232.... 45......81. 54.. Golful..187 Keleos...... 122....... 160...... 201 Isis Egipteana..227 Imitos. 229.143.108 Isis......181....199 Ithome.............. 76........44.............47...153.. 193....... 157. 85..143..... 194............ 161.......182 Irodiada........... 92....150 Istros...... 167 Iuno... 201 Ioab... 135...........224 Sol Indiges... 186... 110.. 220 Isaac.32. 246 Ilissos...198 Iphianassa. 245 Iphicle... 154.243 Iolaos...... 169. 155 Itonos..................................72 Itys....... 199 Ister.......91 Ilos....

... 213..... .. 212 Lakedaimon40. ....163 Kessariai.......163 Kyrene...... 80.160 Laodocos...161 Kittim....122 Kythairon.......151 Ketes.........125 Lade.................... 74.85 Keroessa..........161 Kynosura. 102..157 Kephissos..................119.. 233 Labranda....235 Kimoton.......161 Larissos...108 Kerberos..... 95 Kynthos...97......... 191 Lacon.117.. ..106 Kytissoros................ 209........95 Lauerna..104 Larymna.............................159 Lago dei Palici.................20.31........ râu din Argolis ........... 105.26................159.. 110......33..................161 Las Cadurcas.... 32....35..... 169 Lakios........ 136. 146.. 251 Kyros.............211 Lago di Albano............................. ................ 232........42 Lapiţi. 164..251 Kyssos..........94 Latoon................... 123........... 211 Lago di Nemi.............. 170.......... 51............... 28..162 ....... regele............158...........156 Kephisis......................... 45........100 Lathon. cetatea.............160 Laphystion. 48... 157 Kitium..........120 Lasthi.... 156........................21... 134....169 Lamii.. 222 Kiconia... 213 Laios.................. cetate................... 142.....145 Kilabras... 85................. 48........161 Larnax. Lamos..... 161... 219..... 149...158 Laconia24.150 Lacedemon.................. 212 Kephissos....160 Lanuvium..........157 Kephissos....... 154...... 98.....74 Keroneia.........51 Laodike................ 134..... 84..72 Kyrenaica.... 230 Kychreios.......161 Larroque-des-Arcs.....89 Labdacos..........193 Lari...111 Lanuvio........ 156.......32 Lagaria....................... 200.......43......77 Kutaisi........... 156........157 Kephissos42...191 Keto......... 157........ 139.229 Kylix............243 Kyllene36.84 Kimolos...... 183.................35. 158.....26 Kynos..158 Labicum.. 183.32 Kythera59......... 117 Kerkyra......247 Kinyras.. 185........... 33...42.162 Latona. 244.. 195 Kyzyl Dagh... 54.. 78 Kyanee......................................136 Kilikia.. 73................159 Lamus....73........................... 170... 99 Kithairon.............. 217 Laonome...... 159.................210 Lapathos..... 134 Lago di Guarda.........165 Lamos........... 216 Kepheus.. 163. 115 Kirrha..........158 Lacedemonia30......... Lamus...... 138..........108 Lakinion... 117 Kyniras....... 52...... 136................ 75...160 Langon.......................................... 160... 161 Kyrene. 250 Ladas............... 162. ............. 169 Lakinios..21 Kybele...161 Kizilirmak............. 154...................................... râu din Phokis . 43. rege............... 246 Latmos... 96 Kypselos...... 184 Kephisia......................53 Kercopi............224 Larissa. 96.... ...... 158...................... 159..110 Larnaca........................................140 Lago di Naftia...149......152 Kynthios...........136 Lambeia.195 Laodikeia... 159... 250 Kephalos......... ... 108 Kyparissos...........161 Las..................... 39........... 116...........104 Lasandros..........93 Lagina.......... 119...............115 Laomedon.....41........... 161. 147. 60.... 159..............161 Latinus........... 159 Lampsacos............123 Laogore.. 191.93.....45.....................29 Lamia..72........ 148..91 Keramos... 236 Lakereia.. râu attic.....58 Labicana......... 162 Laerte...... 160 Laodikeia..157 Kephiz Burnu.44.......71.....158 Labienus. 82.......29.. 52 Kyzicos..158............. 47....... 160 Laphystios..222 Keresun.............150 Ksamili......... 206 Kilix.121. 29... 53... 158 Ladon55......... 203.93.. Via.... 161 Kytinion.........102..161 Larysion............ 40.........160 Laodamas............................Kephalonia71.. 227 Latium28.................... 103....75 Kyathos.........148 Lapithes... 220 Larissaioi.160 Lamus.......... 93.... Kephissos................ 165 Lapithos..................... 124...... 170....172 Labirint85....... 250....... 162. 32......... nimfe.. 42........ Laodikeia pe Lycos..139.........49 Kerkeis.....159 Lagia....56................. 107.164 Lacedemona....................... 195 Labrandos................143 Krzopigadi...... 135.... 167....... 227.. 201.. 151.. 74...... 94 Kyparissia............ nimfă...........200 Lagos.....159 Lamedon.....165 Lampeia............ zeiţa.......... Moni. 160 Lapethia... ... 32........122.. 193... 125......... 62..225 Kyane. 86...159.169 Lamos........ 116............................76.............. 92..... 50..... 193.............205 Kerkyon............................33 Lago di Castiglione.. 204 Kythaironide.. 137. ..204 Kinic.............

.213 Lydos............. 195........................166 Leucada...167 Leuconios............... Silva........ 171.... 159 Luceria.. 195 Lestrigoni..71.......... 163...116............. 211. Marea....... 164..............166. 163...... ţinutul.. 42 Lebadeia.. ....124 Leonymos. 83...................... 166.173 Lycos29..97 Liban.169 Licia....... Lycaios.167 Leucanoi..... 34. 149............163 Leda.. 93... 173..173 Lykia.........121.162 Lavicum....165 Leontophonos..198 Locri......... 225....... 192 Lebaia..........109 Limnai.. 200... 136....83........ 33..... 72. 162........ 183.........170 Limodorieis....... 165 Lestrigoni........154.....169 Ligys.... 181. 166.. 170 Lipari... sărbătători. 56............. 195 Leto. 202..247 Letopolites nomos.......... 80......... 162..................168 Libissa..........151 Licosa.......... 171........ 102 Lichade....... ţinutul.....158 Lavinia.......... 174 Lycosura.. 198 Levsina..... 183.. 230 Libya.......... 190........... 203 Lavinia..... 201.27 Lykeus.......163........ 173....172 Lusoi..... 166.74 Liri162..168 Leos..171 Lucius Tarquinius Superbus...163 Lebena.. 173 Lycaiene. 191 Lelex... 192... 168..216 Locrida Ozoliană.....161.......... 160............... 167.................................158........ 227............... 122 Leucone. 245 Lydias.........19 Locros.165 Lesbos38.97..... 185........169 Lichas...... Libya..........167 Leucon...163 Lebrixa...... nimfa......162 Laverna.. 48.. ceremonii171 Lusios.... 193 Liris...... 74..... 237....165 Letea........ 189 Leuke..........................Laurentina....154... Civita.............. 199 Leucotheia..166 Letreu.. 33..208.... 193 Leukippos..48.....173 Lycaon.. 152........ 164..... 164....... 160.......... 208....166 Lethe................. sărbători... 173 Lycaios......... 165...106............. 247 Letoon..170........... .192 Lilaia..... 184..... Locrida Opuntia................ 122 Liacura....168 Liber Pater........ 226 Leucra........ 195.... 173. 149..........185 Leuctra..20......109 Lutetia............. 228 Leucas................... 32............197 Lectum... 242........ 196..................139 Lusitania....154 Leucadios....... 32.....171 Lupercalia.. 163.....173. 38.146 Leandru..46.......101............... 73.. 183 Lycoreia.... 201..........154.169 Likymnios.........55......................... 191 Lemnos......... 218..172.... 216 Locris............... 238 Lydia54. 45...................167 Leucosia....... 169.......205 Leucatas....................... 237.........192 Lelegi...105.... 167 Leucasia....170.106 Lindos.... 229 Leros.........162 Laurentum...........170 Litri.................209.. sărbători.. 163. 146..... 166. 170...169 Likinios.. 168 Leukippe.................166 Letrinoi....120 Leucaria...................119................ 89..............118 Liparos........168 Lebedos........... 191... 169.. 21................173 Lycurg........... 113....................... 77............168 Libyssa. 104.......169 Lycoa........... 174.... 148.......................... 173..... 169 Ligurică......167..174 Licoreu... 171 Lombardia.................... 167 Leimon.....122 Ljubljanica.......211..........104 Lucterius Senecianus104 Lupercal.......... 86......35.185 Lotofagilor.......172 Lycabettos.... ....172 Lutatius Catulus.................. jocuri............. 115...... 153..28 Lebanon.....59 Libethra...... 197.....................167 Leucophrys.....242 Lelegeis.. 99.. 197.... 172 Liberalia...60. 242 Lychas.........21. 170 Lipoxais... 164........ 147 Learchos. 46... 94............ 142 Locrida... 182...... 62 Leneene..........169 Libya20.46 Lusus...182 Leandros....160..123 Lelegia.. 163............24.... 212 Lycoros.................................. 78...........134 Lucterius Leo..................124... 174........ 235 Libanus Mons. 60.... 204..27 Lerna...........106 Lilybaeum........... 220...... 199 Liguria... 171 Lucania. 166.......... 174 ...................36.... 226 Linos. 220. 164............ 47..160 Lavinium20...........151 Licoros... Lestrigonilor.... 230.. 170 Lilaion......49... erous.. 164... 115.............. 195 Lemuria....... 174 Lykeios...........................59.. 167 Leucadia......170 Leontium........169 Licenza...167 Ligia..... 39.............42. 165....172 Lussino-Ossero................... 146.. 141. 191.......107...... 53..... 205... 173.167.107................. 148. 20..... 236 Leianeira.. 166 Letuspolis. 203 Lea. 204 Lipara.. ...... 229 Locrida.118.62... 181........... 70................ 41....

.. Mare188 Medos....151 Melampus42..190 Melainis.... 149....24 Mandela. 184.......... 52.... 187.. 135 Marea Zeiţă... Phasiada.... 245 Melaneus... 190.............. ............ 50...19.........174 Lysianassa....173......187 Marsyas39. 212 Mantova. 113. erou. 73....234 Melainai. 246 Marte..... 114.. 181.....101. 188 Massilia...................... 72..... 47 Maiandros.. 91......72.............. 183 Magnesia.......... 124 Medos... .. 215. 245 Lysoi... 213... 240... 194 Megaira.... 185...........47..... 189.250 Mauritania20....46.. 166..... 193 Maloitas.42 Mazi........ 52...... 131........105...222 Marea Mamă........... 221 Machairus..194. 188 Meleagru.......107........ 193 Maricae Lucus..215 Mediterană..... Marea82....................... 217 Melpeia.. sărbători .....182 Macri.... 221 Magula..190 Meliteia.. 166.................19.....................182 Machaon.. 174....... 183 Maleos...........184 Mantineia.........107 Megareu... 184... 183.......... 84. 201....173...... 181....181 Macedonia... 165 Meles...........185 Marcia. 145. 181. 193..........172 Martyrium....... 204.......... 244 Medeia.... 175... 54. 131..172 Massalia. 240...... 207. 80.170 Marile Zeițe 48.............. 202 Megaros....71......198 Marica......................Lykios. 138.... 59..............118 Machimos....... 185 Mantineus.47 Meilichios.............. 184 Mallos51...... 247 Martis..... Mons...221 Mainalia....................... .. 187...... 226 Megara38..187.......... 158.......... 192.. 58..........22...................... 188.................... ............... 219 Marte171............186 Maros. 181... 173 Mania... 49... 142.... 201 Lysippe.....142 Meandru39..............110 Meilanion.......146..............145 Marmara.......... 41.163 Marea.... 183......216 Maria.... 227...35........247 Medos. 182.. 186.. 40.......... 136...186 Marrana del Pantano132 Marsi. 187.......137 Meges..............186 Marcian....... 188... 113........70 Lynkeia.. 195 Maroc...205 Melanippe37. 136... 206..... 183... 113. 42........................ 137.....89 Macris.......113 Lynkeu. golful.. Capul45........... 182......52........205 Melos............ 201 .247 Meduza........78 Malea.......... 60...........235 Melite.. 181.. 190.... 150... 165.184 Manto51..... 80....... 169.. 182 Macronisi. 165... 55.....174..........167 Megapenthes..........164. 75.................................149.....156..... 189. 71 Memnon....................218 Machpelah. 192 Medeia28............190 Melaineus.....230 Malcandros... 196 Macaria.......... 217 Meligalas..181 Macareu..163.181 Macareai......... 189... 191 Meganeira. 78. 167.....59........... 230..... 164......100 Marcus Antonius200...... .....191 Melpomene........................ 157..183..... 213.. 122 Memphis. 193.....162....................... 38............. 53........... 242 Makedon...................... .. 190. 191 Melantheia..................183 Maionia... Megara Hybleia. 52....186 Marsilia...........146. 28.. 51.. 188 Mavropotamos.. 188.................. Marea 75.. nimfă................ 207 Megarida 120..... 172...... 175 Lyrkeion...190 Mama Zeilor............. 102 Manes... 175 Lynkestis.131..... 192..... 113..131 Mariţa....................184 Malta......31 Megalopolis30.. 120..... 41......53 Maacha........................143 Marathon38.....31 Maniai. Câmpul lui..... 138..........187. 146. 184 Magi................. 141.......... 183......... 175 Lyrcos.............. 145... 38..39..... ..... 182... 185.... 183 Maira.. 163... 190.. 184.186 Marpessos.......... 224....... 220 Malis...47. 150.. 41................ Mons. 188 Maroneia.....52.139 Magarsa........ 143 Melissa... 47........... 141... 191.. 183 Makeris... 103 Maimuţelor..... 232 Mediterraneum.............19... 187..185 Manuel Comnenul... 42..........193 Marile Dionysii.41..... 170..........152 Melissos.... 184....... 157 Megaris........89 Maraššantiya. 182 Macrychori.184...... 86....115 Lysimach.. 185 Mantus... 107... 235 Marathos.. 136...181 Macalla...... 186... 231 Megara.... 205 Marino..... râu.... 162.. 72...... 84......... 175 Lyrkeia...190 Melia..... 201 Mardonius...... 168...236 Maia... 209...........34.. 118...192 Malos.. 137................ 46.....182 Macpela...190 Melobosis.151 Melas..60................ 183 Mainalos......184 Maliac.214 Magnes40.......... 48... 125......55..... Insula. 144.42 Melikertes.188 Mata şi Grifone................ 194.............

.145 Mycles.....54.................... 195 Myrinos.... 36....... 115..... 58.....41 Nathanael....... 212 Mopsucrene................. 192.. 153.. 154.137 Mysia20.........168 Moluros. 154..... 156. 124..... 85.......151.. 48..... 193...134 Montmartre.... 250 Messina.......... 157 Narkissos......72 Mesapios......... 27......... 197 Naubolos...............54 .. 235 Mesta.. 205 Metope........... 213 Mesopotamia..............196 Nabrisa.. 183............ 108...198 Naftia dei Palici......... 55..... 205 Messenian.... 124.71...212 Nahr al-Assi.218 Mygdon.... 221 Murad Dagh....72.. 54.................. 226..............191 Myconos...193 Mopsos84.... 233........197 Nais....... 231.. 219 Midas........... golful......197 Naupactia.... 94......55..165......137 Myrtios.....116 Mnestra...209 Nahr Ibrahim................................232 Mothone.............. 78.......... 51...27 Castalide...... 220 Menophanes.......... 227......167 Messina......25 Munychia..198 Nauboleis........ 218...... Izvorul lui....186 Milyas........... 145 Minturnae....... 215.................. 110 Naucratis. 82........... 145........................ 77 Molionizi. 225............71 Molionizi. 250 Messenia20.195 Myrrhra....................... 43.. 194....93.... 190..................................191 Metharme....................72 Milet41.........194 Mylaon.. 139....... 194.............. 148.. Napoli.................. 107..... 150.............71 Molossos...... 209 Menesto......199 Moldova......................... 166... 85.... 41.... 105................86....56 Misenos....218 Mithridates94.. 105...... 195....... 56.146...................146 Narona.......151.. 192..................... 218 Mytilene.... 80.......................197 Nafplion.................... 158..............19 Metabos..82 nimfe Corikiene.. 136. 159......207 Nasamoni........ 78...138 Messene.......... 163..164.......123 Munichion............... Mons.............................140 Moabului... 146.............195 Myrina..41...........110..... 102.212 Heliconiene.. Capul..........199 Moesia...192 Mideia56. 85.... 73..... 86....151 Monte Circeo... 101...197 Narykidas... 52.......... 143...........56................ 184. Cteatos... 188......24 Moise...... 58....... 192 Miletos...... 170... 208 Mongibello. 115......... 123.192 Milanion...117 Muze 22....... .............. 202........193 Mopsopia....191 Methymna.......28 Montecompatri.193 Minya..191 Metaneira. 193 Morad Dagh....84 Mopsuestia................. 208 Minyeni.. 184. 196............................. 57...43......77 Molpe.........................61 Mithra..235 Misma....................205 Menoitios30..199 Napoli.......116 Napoli.........26 Nain..... 192..........188 Naos.............. 146..... ........ 42................. 192 Metis... Minerva Capta..........197 Narycos........ 207 Midia..................... 52...88 Molione.... 195....102 Murat...... 73..79 Minos24.106 Mezenţiu.....................43 Mesatis........................... 206....... 191...103 Morava. 78........... 200 Moire. 55......... Messina........... 193...193 Misenum.. Aganippicles.............. 158..83........ 117...... 135.. Midas.............30.. 200 Mnemosyne. 173.. strâmtoarea....172 Mopsion......... 191... 154.......200 Midas...... 116.... 143.....................94 Mercur........ 163............................ 194..... 230 Metropolis.....................88 Morges... 71... 29.......... 192 Miltiade...... 212............ 193 Minerva..............45........ 91.... Capul............. 195 Mygdas...............Menalkes.... 101...158..115 Methydrion. golful.......122 Nastes................71 Eurytos.....193 Miskelos.124 Mylassa. 61..192 Mylas...... 195 Myonia.. 62...........194 Muncibeddu......232. 107...................................84..90... 213 Mykeneus.. 152.......81 Minerva... 174....... 157........ 207. 44.............207 Mendeli...123 Moni Kessariai....... 192............. Marea.. 217.119 Myrto.......................................124 Musaios... 219 Mykene49...........120 Molpadia.........165........... 211............215.........172 Merope.... 214...........174.. 28.193 Minyas............... 75........ 197 Myton.....193 Narcis.......... 246 Menestheus...............167 Molpia.. 108.124 Messara........26 Myrtilos.......... 193 Mnesibulos.... 225 Metapontion...172 Mercurei............. 159......... 115. 240 Minotaur 25.... 236............145........... 138. 221 Muze...... lună... 86....137 Menelaos51....184 Nanus.............. Ţara.....

142 Olura..................................62..... jocurile..... 229 Nîmes....202.. 206... 202 Nora....200 Nessos.... 117............ 118...198 Nausitoos. 220 Nazaret...... 137.......... 200 Nemeene.... 188..... 39.... 83..72 Olympieni...........200 Neochori. 200 Nemorensis . 162..206 Olymp34..... 144.... 106.... 72...205 Neoptolem.... 164............. 88... 100... 160.......203 Noricum. 191... 169.. 212.......Naupactos45....... 202....... 150.............202 Niobe.... 225.. 199 Negara.... 116..... naiada.. 238 Oceanide 188..... 124.... 147....205 Oita........ Marea.. 167.149 Noe...... 230. 184..............75...202 Nisos190... 242 Olympia. 165... .............53.. 202. 190.......225 Nemi. 107....23..... 239........... 201 Odryses. 189....222 Nearchos... 55 Nyctimos............ 159.......... 80..... 185...................75 Omphake.. 189.......... 202. 166.......42 Nidri..96. 157...190 Ogygiai.41.......19 Neto. 194......47..204 Oibalos.47.200 Nicostratos.... 231 Nistru.............. 117.. 201............. 84.. 205. 149......... 121. 168. 213........ 54 Oileu.....................150 Olmones........ 204 Oiagros..... 167....199 Nemea..221 . 195... 174.81...... 203 Norix.............. 60.......... 36...... 205 Oinotros. 189 Neretva..189 Oinomaos122. 218.....225 Zeiţa din Rhamnos.... 231...... 51.. ...203 Nyx................ 189.... 203............... 236........... 245 Omphalion.201.............. 201............. 214 Nephele35.. 238..200 Nereide.. 80....... 149.............190......... 201................... 61..131 Octavian. 90..... 29................132....... 164..53.. 222 Neritos. 118..... 213.205 Nysa.... 204 Oianthea..........169.240 Oedip43................. 207 Oinone.... 186 Nessos.........106....200 Nemeiea.. 206 Oleni....... 206 Olimpice........ 161 Nomia.152......... 43... 47... 43....223 Naxos 25.......116 Olympos...... 54... 223 Nestos... 202 Nonacrida..... 198 Nauportos..... 246... 150.74 Nisa... 124.......207 Omphale 149.... 166..... 113.204... 50.. 169....96........ 227 Nycteu.. 111........... 250 Oebalia arx... 48... 181..........76.... 157........... 143. 168... 77. 190..198 Neagră... 55. 233 Olympiodor.............85. 205... centaur... 115..108 Oluris...... 111 Oichalia....50. 59... 184 Oitylos... 146......... 139.... 157 Nipru.. 240 Oibotas..201 Ninive............118.... 137. 77.............202 Norax...................... 225................. 42.. 199......... 164..... 202 Ninyas........74 Odysseu32.205 Ocnus..... 243 Ogryle.150 Okyrrhoe.....201 Nil 40.....239 Nikea... 199.. 225 Neaithos. 192..... 23......... 50........169 Nestor............... 227. 121..........120.. 56.....199 Neda...........................202 Noreia.. 204 Nauplia..... 198 Nauplios.......234 Navarino............. 142.... San....... 149... 34....... 154...... 110... Okeanos Potamos... 230..... 240 Okeanos... 147......... 204 Oinotria.... 164.....28 Nautia..... golful........ 215.. 93......154 Nero.. 206 Olbios..............100 Nebo........30. 202 Ninos70.125... 118...... 191............ 71. 214...199 Nimrod......... 207 Nisaia.. 207............ 73...............191.......... 226 Nicoteleia.... 197.........199 Nemausios. 141... 154.................. 188........... 118...206 Olenos. 208. 125....... 105.....197 Nereu31................... 119.......... ...... 76..20 Neleu......... 145.... 144.27........110....... 215. 122.... 107.. 48... 154..... 236 Nemesis......167 Nike..108 Olus...... 198. 215 Olbia. 198.... 28...... 106.........41.... 160 Neptun.199 Nemausus..... 205 Oichalion........... 122............. 171...... 100..............122.......................144 Nemesis............ 221 Olympiada....203 Numa Pompilius114.. 137..40.... 197.........120 Olympias...........105.. 101. 207.29... 116.. 143..................... 166....................... 195. 199 Neapolis......... 114..... 219.. 55.....37 Olmeios...205. 193.... 51.39..202 Nonacris....... 239.199 Nicola...88 Nisyros...... 229 Oineu22.. 90............. 219 Oinoe.. Jocuri...... 201 Nikea............203 Numitor...............78 Nemausicae................ 150. 132 Numicius. 36. 162... 215 Oceanul Atlantic..... Rhamnusia.. 106.205 Okeanos 22...204 Ogygia.200... 206... 49.205 Oicle......................... 106.39 Olynthos.199 Neapolis...... 225 Ocean 59..202 Noaptea..103 Nicopolis.. 48.. 197.........204 Ogygos31...... 232... 223 Nemanos.

..... 156.....48........ 202.... 54. 171..........150 Panathenaia. 197 Palestrina.181.. 208 Onnes....205 Pelagon.....50.....22............... 213 Osteria dell’Osa..... 214 Pallanteea.. 147..228 Pallantion................. 220.198 Panopeu....212 Paros...........41 Paion.... 136. 233..208......... 219 Otrono... 44....152...... 193........... 34..... 92............ 153........ Patras..... 165....131 Padova................... 182........ Sfântul...81 Opus...... 171 Oraia...... 82.....119 Pactol.. 219... 125 Pegas24... 131... 121..................... 174........... 86........... 193..... 147.. 85...200 Ortygia....21.218............ 92 Pantaleon... 216 Pământul.210 Otronos....209 Oropos........... 78...222 Pamisos.... 58.189 Panakeia..... 209 Orestheu....... 237 Oresteion....209 Panamoros... 85.... 25 Peirithoos....36 Orsinomeia........... 171. 224 Oros. 108....... 211 Palici 21......212 Palini..... 226... 210 Ortygios..... 124..27 Pedasos.............23 Orsedike...........76 Oreithia... 99.... 227.......54.......... 140........... 53............ 72.. 54... 184........... 234 Palici............. 99.170 Oscilla......164... 105.....86....... 106.... 161......... 183.....150 Paleia... 145...141 Oreste........... 136.. 142... 136.. Peninsula...201 Pavel... 194 Pegai... 213 Patras............ Câmpia...................... Maenalius Deus....30.165 Ortros...... 171..236 Peitho...204 Orion....171...59.. 173 Pancratis.......... 117... 225 Patras.. 231.... 202......................164..45 Padria.202 Pan Oinoeis.............167..... Palicilor. sărbători58......................... 57.55.. 250 Orneai..... Apostolul........ 213 Patroclos................. golf...59............. 150......................91 Palamaon... 213.31 Palatin62............. 220 Otreu..... 186. 215 Orchomenos 34. 202 Pandionis.... 56. 150 Peirai..... 199 Parthenos............. 141............123 Oxyartes... 170....... 114 Parthenopaios.. 190 Pandrosos25...215 Peirene. 71. Ţara. 170.................. 95......... 121.167 Pallantizi... .... .....45. 73....108 Pelasgos46........ 208.... 191...............146 Paladion.. 77.208 Oresthasion....... 56. 173.........................................35 Pavel....... 183............213 Patreu.....36..174 Patrai43. 71 Opheltes. ......... 226.. 212 Parnas......70 Oryxis.210 Oschophoria....212 Pamphylia136.. 58 Palladium..............238 Pannonia Superior.. 197... 217.............37...... 158 Pasitoe....54.. munte................... .. 251 Orphne. 243 Parthenope.........47 Parthenon.............70............ 47. 59 Parebios. 145...183 Pan Nomios............... ...208 Orgylos. 111.. 212.. 185... 57. 191. 212......... 251 Pan.... 209.........19....142. 73.... 200 Ophis..46 Parthenion.93. 86 Parnassos....... 157....... 173......162 Pallas 27.......Onchestos........................172. 173 Panites...............208 Orchomenia.27.222 Palica..209 Orneu.... Lacul..... 59.234 Palicus.......... Padului......134 Ostia.........77 Patara......................162 Ostrakina. 150... 220 Patron.............. 219..213 Patroclu30........................... 136.............. 182..70 Pachynos.... 93 Pelasgilor............................44. 42......... 150........................ 210 Oxilos...........209 Ornytion....... 219 Pad........207........ 151............136 Palladion.................... 24.........221 Paphos.......115 Orsilochos...... 194...55 Pelagonia.. 54....19.. 216 Orontes.. 211...... 172.......... 212.... 168......... 238 Pan... 96......114.....34 Otos.... 209...83.204 Pagasetic........ 26. 190. 106........ 48.....205 Paşt......110 Palestina.. 92. 209 Oropo.77 Pasiphae28.... 211 Pad............... 239 Pallene27. 247 Palaxos......... 146..... 159....... 199 Peania. 235....................59 Panathenee........27.. 161..... 246 Parnas55.... 97.... 208 Orpheu71. 151............ 98.............39 Ops.......................... 208 Oreiatai....... 209. 49..53 Pandora..105 ...... golful............ 72..50 Pelasgiotis... 35.54.82..... 213 Parrhasis....220 Pandion..185 Ophiteia..................... 58..... 140............................... ritual....... 218............. 142..... 233.. 239..113 Pelasgia......................71 Pamphyle. 201 Ossa 34....... 244 Pelene........................211......125 Peiraică.......75 Paris...34........... 93................. 49. 228. 136 Pallanto...........213.46.. 195.......61.... 204........59 Osiris76........ 236. 81.

39 Phialo. 218 Phrixos.. 214 Pergamos..... 197. 194... 144...34. Pelops......... 215 Persia.. 217....220 Phaselis... Golful. 166. 90.... 205 Perseizi......... 58............. 75............................... 148..........56.... 218..... 183...... 117. 240 Pelops.... 188.... 217 Phrasios.. 200..... 237 Phoibeia.48............... 119...191 Phreatto..53.....................101 Phileu... 95. 192...... 59........ 46........ 165.55 Perseia..102 Phokida........ 219... 219.23.... 215.38 Philyra.... Sfântul.... 166...107. 165 Pentheu...... 139 Phlegyatis..... 215... 208 Phrontis.... 213........ 121.... 45....... 235.......... 157........ 138............. 168.. 109.. Câmpiile222 Phlegethon..............215 Pharsala.186 Philochoros...... 102.... 216 Phokis19.110 Philippide..121 Pheidippos..... 215 Perseu19..84. 197 Phocos86... 161..... 60...... 38.......... 114. 147..229 Periclymene.......102.22 Phorbos... 83.. 156. 42.... 135...... 150.. 63....................................192 Perses................199......... 54........ 113..........215 Phalanthos... 230.................... 60.. 231 Phrynondas... 38........ 207. 91...24 Phaleron. 220 ........ 137 Phegeu22.........56... 124. 142........... 42. 39........... 216.. 185.. 197.........23 Phlegyas.......... 29.. 193... 184.. 163...70......... 49.. 45............. 85.. 186.. 167.. 216.. 246 Persia. 181. 221 Périgueux.. 119..... 237. 234.......37..... 148... 84....139 Penelope124... 52....... 215 Phanosyra...49 Pelopones19... 24..... 107.205 Petroma.. 198....... 119. 122...85 Phedra.... 159.219 Pharsalos..... 98 Philandros.....48........... 238 Peneu36......... 191..204 Penaţi. 183..136 Phaistos..... 71........ 213.......39. 197...... Persic.. 144...... 183.. 116. 158.115 Phre.59 Phigaleia... 207....194 Perseis....... 210 Pherenicos. 213.42 Phlius......... ..... 37.138 Phalanthon... 149.......... 41. ....91 Pharos.. 239. 219......... 55. 213....... 230. 121.. 181. 26. 170... 199.. 77..........215.............. ... 214.. 141...193 Phaon. 217 Pholoi.63 Penthelicos..85. 137.... 240 Phalaris....... 37....... 141..230 Phoinikeia..... Insulele lui.....213 Pelops.199 Petta...118 Philanorion....... 44. 220 Phthios.......199............. 106. 211. 105............... 96 Pheneos. 58..................149............ 206. 214 Philomela57.... 229 Phaidra... 36... 218......53 Pelopizi...................146....... 240 Persepolis.... 38.. 21........123 Phorkys........ 243 Phokeia.....95.............131 Phoinix73.......... 192... 220 Pelias.... 136........... 215 Phaleros........ 118.........71.... 84.............. 208 Philadelphia........ 250 Pelops......119... 36........ 217 Pholegandros. 52 Permessos.............244 Pheidon din Argos.99......... 121 Phegia.. 164. 92...............108 Petrachos..... 225 Pheakia.........28........221 Phelecgundari.. 23...136 Phasis..48... 209 Phobos.........150 Peroe......... 159. 194....74 Phidias.....217 Phemonoe....... 168......193 Periclymenos. 43...23...... 213 Pellene.. 72.. 52. 40. 30. 139 Pengalas..... 154...... 47 Phidaleia. 131.......207 Pheres.......186 Philoctet 164.. 216. 50.... 159.........167 Pharnabazos.... 160........ 44........ 167....... 47..........131 Pesinunt.. 151..........214 Peloros...... 205 Phineu.... 45.. 157. 51.... 48.......... 95...... 221...........215 Philamon.... 217...... 157.......... 219 Phoroneu45.....28......217 Pholos...... 160.. 61..89 Perdiccas.. 106........ 173. 124. 56... 114.216 Peneios.160 Philaios. 146... 161....... 49.. 220.. 80....153 Phaethon................. 219 Phoibe...... 44...................222 Phthia............233 Periboia. 214 Pergos...... 236..139.188 Peuketios.187........... 157...123. 233. 103 Peteu.. 217 Phorbas............ 117 Petru.......35..163 Pendeli.......... 121.. 214...124 Perugia...... 58. 204 Peraea.184........218 Phreattys.28 Pergam..42.. 144 Phlegeene....37 Petreia... 77........111.........209 Petra.217 Pholoe...50 Perieres.. 116... 173.........120.................104 Perimele.. 188 Pessinos...... 213 Pella......................217........36.. 42. 135........38 Phocis... 92 Philonoe.. 214... 211 Phaiax.52 Phrygia22............................ 156.. 170 Penthesileia....... 205. 223..29.......194 Persephone.... 212............116. 219 Pelion34...Peleu74. Insula lui... 242.......

. 101......59 Porsenna.......202 Polycaon.. 160... 42.23 Polybos. 51.....50 Pronoe.... 113............105 Pindos........ 115. 74............96 Pterelas.. 52....... 184..........48....... 150 Pontin....... 43....... ....51............ munţi. 214.......... 83. 170 Protolaos....... 70.....62 Praeneste. 246 Promachos.30 Poti.....22......188 Protis....34 Polyneikes.107 Pozzuoli... 172.. .. 230 Porphyrion......... 139....163 Preafericiţi.. 213 Pleisto... 22...... 60..187..... 57................... 232...... 54.. 58.... 142....220 Phylacos............. 222 Pontul Euxin.................... 45...... 167 Platania....... 136............... 28.. 52. 244 Polyneikes .......... ....205 Plouto.99 Phylake. 231..........245 Portes Caucasiae.. 85.. 169.167 Punta di Stilo.....174. 222 Prasiai............ 48....120 Pierai........50 Polyphem..... 192 Poseidon Onchestios.....222 Pithecusa......... 51. 157.........222 Proserpina............ 61.... 164.................. 45............ 233 Prometheu55............... 47............115 Proteu.....53 Praxiteles.................. 50.... 120......186 Pittheu......34 Protesilau.........242 Presbon42... 122......... 41.170 Pianosa...57.. 164...........153 Psophis 22........170 Poine. 190............... 167.... 146....... 213.........83 . 124 Prosymnos..............140 Pielos..74...172 Poseidon 19.. 55...... 188...204... 114.. 71......30................ 35...... 217. 250 Ptah..............89 Pithecousae. 92 Procris48...... 77 Pronax............. 202............ 84..... 93.. 197....... 198 Pleistainos............. 171....207 Prusial... 221 Pieros40.. 61. 226.......Phthiotida.... 141.. 104... 189......... 72...... 227 Pollux20.... 225 Potidaia....... 34...... 206. 150.. 188...144.207 Polydora...... 240..... 161...... 222..... 199... 183 Pisa... 106........................ 195 Proscida.. 192 Planctai... 163.. 220 Pind.. 245.......... 58.... 76.... 220............ 221 Pirinei........ 221 Pisaia.221 Pitagora................72 Poseidon Hippios.....75 Plataia31. 146................80...220 Phthiotis..... 111.......... 123 Propontida 91. 139.......... 243 Promne...... 222.. 25..... 121.......105 Pisos.. 233..... 47............24 Punta dei Barbieri..206 Pieria......... 157.. 152... 147..238 Procne...... 240 Prosymna............. 56.36 Phylakides........ 198... râu................ 49....................215.187 Pind............ 193.... 216 Psammetichos II........ Colina... 38............. 46...... 213 Ptolemeu al II-lea..........93 Pleiade47.... 212.................. 196.... 77............31......116 Poseidon Phytalmos. 106........169 Prymno.................................188 Protogeneia80......50 Polybotes.. 118..... 244 Poseidon..... 232 Polypoites. 52... 193............ 165.154 Ptolemais... Poseidon Erechtheu....191 Polychne... 208..57 Poseidon Genethlios....... 243......161 Poseidon Pater.............34...........150 Porţile de Fier. 156...84..50.. 192..........221 Pirithous. 23.................. 23... 219 Priap.............207 Pleisthene..... 152........ Pind.. 117....220 Physcos..222 Ptolemeu100.. 59................................... 216 Proitide.... 185...... 217.... 168.......... 220 Phtios...49....217 Pisinoe. 191 Protida.......106 Pireu.............. 218.... 73......... 118.........21 Phyllis....... 215........ 118.....150 Portugalia....... 53............................ 200 Pont...... .....91 Punta della Licosa..103 Picenum........ 221 Pilumnus.... .........205 Psacon. 56...... 151....154 Polydamas.... 150......... 44..........159.. 57...123 Pompei.222 Ptoos..44 Potamoi. 60. 84... 29..245 Proitos19.... ... 151.... 73.. 208 Preugene... 195..221.. 140........144 Pnyx... 83.. ..21 Physadeia... 207....... 95..................................54.... 115............ 213 Priam71....35............134 Polixo....... 115...... 40..118 Phyleu... 236 Polul Sud. 212.189.........45...205 Plyasia...........219 Psiloriti...............229 Pontos..........159 Procles. 209......167 Pisistrate....100 Psamate. 136 Pityreu.... 222 Pitonia.....207 Pisatis....222. 190....80. 136.......... 131... 229. 204..............79..189 Polhymnia.. 24......... 91.. 166...208 Poseidon Parapanaios.... 191. ...........108 Polyctor...205 Polymnos.........48 Pinciană....................... 83...212 Pleuron.... 215.............191 Pteras.......119 Pityussa........... 214.......... 73.123 Plexaure......... 161....90.. 40..... 117.226..................204 Polineikes............... 189............44........ ...... 224...........

162......184 Pyramos....167 Salomea...235 Regillus..................82 Pylade..................... 227....108 Rhadamante... 205....... 222.141....... 246 Remoria......229 Sakarya... golful..182 Salonic.. 200.187 Racha... 144. ........ 73.....................................42. Marea........ 230 Sardinia. 224........ 171.........81............. 196.. 145... 132......... 109... 111... 230 Santorini...172 Sais.... 187 Quirinus........ 136................ 163...................... 100........167 Sara.. 206........224 Redne...... 190 Pyrrhos96.. 192 Sart....224 Ratumena.......... 33... 230.................. 86.. 251 Samothraki...... 147.......... 202.. 144 Roma27...205 Rhodez......... templu... 79...104 Rhodia.. 229 Salamina.......218 Salaminos.............. 114...140 Ravenna.... 98.....86.... 165.......93 Pyrrha.229 Saida..110 Samia..... Podul....247 Ruşavei. 212 Python.......230 Sarmaţia.. 154. golful..30............. 102.....230 Sardos..... ......96 Pythia23............ 192 Rhamnos...........Purgatoriu..... 224 Remus62....... 247 Roman....... 86. Campus Rediculi.................. 48.. 160. 170.. 227 Rhegion.. 89.... 132......................... Jocuri..... divinitate...... 162...230 Saronic.........224 Rediculus................... 230........... 132 Samos....142 Rheneia.....215..... sărbători... 51....... 113...... 107......... 245 Repana....244 Roxana.... Imperiul 23... 103....102 Rodopi. 28. 199.........145 Rhon...............182 Sarapis...................103 Rin.....37..114....... 135...... 48 Samnium...... Calea.. 229....42 Samicos................... sărbători. 217.230.......121..79 Quintus Marcius Rex186 Quirinal.......... 174.. 97........120 Pyanepsia... 229......... 105..228 Rediculus....44 Salapia................................. 218.. 245 Ron... Salamina din Cipru...... 79..... ....70 Pyrcon......225 Ratumena..... 81..... 247 Rhea....150 Rusia........150 Rhodanus.......138... 59 Pygmalion............... Râul...... 134. 96.28...76 Sabazios.................. 217...................142 Rhegium.70 Pyramus...... Rhodos........224.. 241 Saturnius Mons.............183 Pyramus...225 Rheubuleu..117 Rhea21......73 Rocca Giovane..... 227........ 134.. 244................... 141....121 Roșie... ........... 154 Romis... 108..124.. 231 Saronicosa..74..... 232.78 Sappho....230 San Giuliano.224 Ravegnano................. 197 Samothrake91...... 131....... 181........... 47............. 99...116...............214 Rwandei..... 81.77 Rhombos..150 Roșie. 225 Rharion........ Ratumena......62......224..... 208.231 Saturn20........182 Recaranus......... 218......226 Rhoio.. 105................. 118......... 222........72..... 153............ 187..235 Saint Denis....92 Rhodoessi......23 Pyrpile.73 Querquetulanus........... 208 Pythice...24 Saosis.......... erou.... 107...... 158........... Podişul..... 217 Pylenor...... râu.135 Sangarios102... 52.. 82.230 Sarpedon....................... 81........................................................ 230 Sardo................................. 187......201 Sabacos........218 Sabbe................. 204......88.171. 240 Sarmizegetusa....... 245...117 Rhiphaei...... Colosul din................. 119.........250 Rhodope. 230 Salamina. 224.......225 Rizomylon.........122 Sancus...167 Regală...138......211 Rebecca...... 62... 190.226 Rhodeia. 94 Rheon..... 225 Rioni.. 192.... 134.216............. 197.....104 Rhode..... 228.......48................ 186...105.....45......... 24............ 244 Same....... 227 România.. 37..................143 Roumeli...... 227 Rhodos....230 Satirio.......70 Sacaia.......95 Pyrene. 124.. 224...88 Saron................... 102.. 173... 201.. 223 Pyramos........ 32.........251 Sagaris...59 Saon.............................. Porta...................... 225 Rharos.......... 241.89 Rhodios...... 171..150 Rion......... 120 Pythes....42 Pylos.............................. 150 Rome....... 103 Rhea Silvia..... 171...... 153. Rhea Dindymene.......... 160... Insula..... 227..................45 Sardes92.... 122 Roşu...... 227 Romulus 62...227 Romos.171 Salerno.......... 162 .95....... 56.....218 Reggio Calabria.... 170. 174..........229 Sagras......40........................... 226 Rhodos......93....102.............................. .. 121 Rhyndacos...................188 Samicon....................182 Pyriphlegethon.............97 Pytho.224 Rediculus................... 147... 225 Rhadamanthys122...... 85........

234............ 235 Sikyone.29..........29......172 Septimontium.. 53................................... 163..... 156... 235 Sirbe. 46.222 Silvius... 42....91 Sfinx.......247 Sibylla.................. 235 Sigeion....230 Stilbe..22 Segodunum.. 218 Sylenos................. 45........................ 185..... 251 Spurius Lartius. Capul....... 240 Sparton. 59...172 Serapis24.................... lună25......245 Spurius Tarpeius.... 210.... 135 Sfântul Gheorge.... 24.... 166........ 232 Scarphaia..104 Seilenos... 141.. 136...........145 Stromboli....... 222............25...... 202 Sena................................. 70......119 Strophade........ 53.....239..... ...... 211.....134..........................86.. 52..........33..217 Sidon....103 Simmas. 108........................168 Solon.....122 Solomon.. 215 Styx.....205 Sterope.....61 Smardios.... 135. 93..... 135 Sisif.... 217... 57 Skylla.231 Satyros..... 184..... 182....... 226.... 215....110 Strigii.................. 231........ 208 Sibros..... 35.. 117.166 Selinus.91 Skios...231 Skyras............. 239 Sublicius...235 Siracuza36... 146 Sikelos... . 122.. 114...55 Silos. 114.... 31....49 Sthenelos.......168 Steunos. 39.... 53..72 Schoinos.159 Sylen.... 49.217 Sikyon29.............27 Sphragidion.. 27.... 167.172 Selemnos..... 86 Sicanus.....36 Sougia. 198.... 153..232 Sicelus... .. 36...... 209 Sikyonia............... 238..63 Sthenelas....217 Seine... 227................ 76.. monstru marin.....54 Sinope.................... Skylla din Megara.....166 Sulla.. 50....... 205 Serbia...32 Sphrodisias......... 42... 165.......................... 41.132 Sestos.....108 Sulina..... 107........... 217 Strymon21..247 Sirbis. 101..32 Simaul......79 Sudan....247 Sirene22..... ... 80........ 232. 83....144 Scutari..125............. 226.........236 Soranus..89 Segesta.60........... 213 Sybaris...232 Sicheu. 84.... 55....... 83.... 75. 209.29. Țara ...50 Servius..........154......... 22. ....................... 122. 41......... 250 Siculus. 154. 216 Sithnide...........198 Smyrna26.....168 Skephros..................... 45....44 Schoineu......... 142.......... 121.100 Sultan Dagh.. 215... 49..... 107.....79 Sequana..50 Stenycleros.......56....... 235... 74 Scomios..........194 Sphettos.........................229 Skyron...... 34.......... 43.. 230....... 199.....43....20......201 Sauros. 145 Stymphalide.... 199 Sparta21...186 Sibylla.. 163 Silvius Aeneas......91..... 199 Siria....... 77 Stenebeia... 191....... 170.........182 Spadha.... 39..... 83...........75 Soteria............. 144..... 191.. 191........... 40............118 Sounion........242 Stesichoros...... . 240 Satyrion...................... 131....231 Scamandros......... 107. .....20......... 200............ 91 Seriphos......121........................................ 207............ 137.232 Sikinos........ 233. 170......84. 121......30..... 160..... 115... . 90.232 Side.......... 165..236 Sostenes................. 238. 71.... 120................ 76 Steropes....... 105.. 45... 36.. 158.. 119....32..........Satyri... 194....171 Siracusa................... 202.....137 Skedasos....217 ... 204 Semiramis54.... 200............ 190. 190 Soare22..123 Spina...168 Siris. .. 118..236 Soratte...................107 Semele 34............... 138............ 55..... 237............. 148.............. .231 Scamandrios.....45......................... 146.............70 Sextus Tarquinius. 28........... 123..235.................58...53.......... 54.. 245 Sucusa.... 74.......... 236. 30... 213 Selinas..122 Sulima...... 220. 107..122 Soracte......... 107... Capul......82 Sicilia19... 235 Sidera........... 21............. Sibylla din Cumae......162....247 Scamandru91.... 49 Stymphalos.....100 Spania..... 164..... 226 Soarelui.........144 Strophios...........72 Sciţia........139 Stratos..242 Skepsis.......... 109......106 Schedios......... 219...103 Sunion... 185.... 211... 236 Skylla.............................. 118........118 Strongyle.118......... 205 Skirophorion........... insule41....................113.... 143 Sipus.. 62....... 147 Seuechoros..241 Staphylos............. 47 Satyria....... 37....... 174 Somalia..... 142.............. 88........... 226 Seleucizi............231 Skylla..171 Sporade.. 24.52 Selene. 137..... 234 Selymbria.............. 123.............. 210.... 205......... 189....... 231.........160 Seleucos Nicator 76................88........... 193..46........ râu..... 32......................

....31 Symbola.27 Ternesos......... 244 Thestios.......... 120...... 230.............. ...... 120 Thessalia30.244 Theia..........26 Tanagra... 187...22.............. 174. 197.......... Stânca. 71......190 Tenedos.......... 170.36 Symplegade.....215. 29......... 200........ 27. 240 Tarcon.......38...................... râu... 211 Talos........198 Talaos..... Câmpul lui Marte240 Tarent... 241 Tarpeia Rupes...... jertfă. 25........167 Thalassa.......141 Thelpusa..... 48... 115........... 37........197 Tereu............. 115....135....241 Tarpeius.........59... 244.....................95...... 240 Themisto35. 154....53.....205 Telete. lună... 138........ 142..153 Tarent.. 34. 105.45 Telegonos 28. 216.. 72... 58........ 216......241 Tarde....19............ 229.241 Tarpeiană. 21.........44 Tempe.............. 218..236 Telmissos. 184....... 141............. sărbători234 Theonoe....81....36........ 205. 116........ 71. 198.............118 Tartar39.... 235 Teleboai...48.............. 140......... 209.....45......... 241. 218.......... 209... cetate.121 Themis... golful...... 145..... 123.............103 Tevere........... 134........................93... 84.. 38................... 147 Taygete..... 142... 183... 242 Tegeates. 151....... 159..... Mons. 236 Thesmophoria.... 241 Tarpeius....... 191....138..74 Tarpeia. 195.. 165 Theseion.. 142. 167.80 Thera............... 199 Tarentum.................214 Teutras. 226 Telchinia. 214... 242 Tartarus................... 35..151 Theron......... 41.........226 Telchis... 73.24.. 38.... 59........19...... 105 Teucris.243 Teos..... 114...... 217........ 72.... 227... 20..117....... 115.....231.... 201..107 Targelion.194....164......227 Telephos.... 136... 234 Thamyris............ 24... golful142.....225 Theocrit..... 132.......... fiul lui Uranos ......... .. 221 Taranto. 47.......140 Tartessos........ Sfânta.... 37...73 Telxion................170 Teledike................79 Tarquinius Superbus 81..58... 217..........191 Syrtos.............. 231....103 Taxilos........... ...93 Theodosios..... 115........... 149 Themiskyra. 53.. 55.140 Tartaros........116 Taygeos......... 229 Telchini.... 145..40 Tethris. 51..... 84................... 246 Telemah.... 138.......... 230........ 201 Therogonos....... 154.236 Theodora............... 244 Theba24.53.........168 Tabor....96 Tenaros.240 Taras. 245 Teles. 106.110.............242 Teias........ 108 Thasos.......... 243..... 27....................37 Thermopyle98...... 220................... 218...........147 Theseu19. 51............. 90......... 237 Tauropolos.. 39................................174... 250 Thebaida.................................241 Tarpeium Saxum81........ 118. 204.. 227........37..100 Theogamia.......... 58............. 230.20.. 121..........149 Tantal143.... 240 Tarent....73 Telxinoia....... 44.... 73. 123 Temesa...... 121. 238.....241 Tarquinii......23..... 108.. 214....81 Tarquinia. 154.......21 Telphusa... 204 Thebe...... 231.........201 Tellus. 244 Thessalos140.......... 205.. 51.171 Sys...81 Teleclos...... 189.....150 Terracina.......... 234 Themistocle...91. 227.... 61....... 143.....48 Teutria.. 240 Tetrapolis.... 190.................. . 242...... 118........94 Targitau.......148 Thersander 42..... 118.37 Tauros.........80 .......... golf......... 144 Thebris............... 120 Thesprotis.......111 Telamon. 239..... 139....... 151. 48.......45 Temenos............. 167.92 Teucros. 47......... 206 Thesprotia.. 235 Taurus...... 54.... 218 Syrinx.... 85 Tammuz..97.......158 Tecmessa... 45.... 188.......... 225 Thespiai27...... 139.. 146.... 92 Termessos....... 218 Telos........... 143... 213....183.. 156....244 Texiepia..... 243 Tenes. 242 Tartaro.... 193.. 36......48..191. 134.... 149 Taurida............ 134. 50.... 218.... 195. 190... 104.... 186.............. 244 Thersit.........167 Telesto...240 Tarent..... 161....75 Syracuza...... 107 Thermaic... 201. 105... 194 Thermodon............... 60...........241 Tarquinius Priscus........ 221 Themys..... 231...... 55. 209 Tanais.........71.....50 Teuthrania. 144..222 Thalia.....Symaithos............. 217 Tegea..................226 Theiosa.............. sărbători ...211..28.. 120............50 Taleia.. 206... 240 Tanger...................58 Tethys.21............. 246 Teutamide.89.. 44..... 52..26 Teichos...198 Syria 26........ 94.....84....167 Texiope.... 224 Tarra... 167......

.......166 Trigono Petrovouni. 146........ Marea.... 61.... 80. 231... 214...... 232. 225 Trisaules... 62... .................... 71............ 242 Urek-Iaki.... 209........85 Toulouse........73 Tydeu. 91.... 235.....101.27 Tirenieni...........104 Tomis...19 Thya............55. 84....24.. 216 Tithronion...109 Trapeza......132 Tivoli........143 Turnus48.. sărbători237 Tithion....119 Tithonos.. 148... 247 Turcia124........ 204. 232....43. 92...152 Ursa Mică...72 Tremetis.....27 Titani..32 Tyrrhus......... zeu..219 Tolosa. .........50...32.....247 Trapani..81... 62............ 143....244 Tiberiu...................103 Tribalos................200 Forul lui Traian........ 193........... 203.... 114......33... 153.......163 Tychios............ 192 Torbido.. 71.........................60 Tritonon.. 123....163 Trochilos..... 145........ 226...........140.............. 103... 115..... 197.. 165.222 Tricca..247 Varia................. 123........ 169................ 243...... 131...224 Tyche............ . 74.. 242.. 95...88 Tisiphone.........138 Tymphai... 186....... 57 Triton....... 244. Tyche Agathe....... .......... 226.... 143...48..... 186.............. 109.............. 118.......212......... 74... 79.132 Tusculo........... 44.... 110 Titus Herminius.......103 Triopas.. 106 Tithronium..... 96......... 199...... Sfântul.... 77..... 246 Turnul Mării..146....... 131............... 168. 188.... 77................75 Ursa.......118...........117 Tritoleneia..... 227 Ungaria............193 Triton...........72 Vasile al II-lea. Triton.. 212... 183.......... 240............ 132. 73.... 102 Tlepolemos170.. 243 Tirynt141...160 Tiberinus... 245 Tyrrhenus........ 153.. 239 Thisbe...... 145......161 Tyndareu......34 Triphylia.....88 Urania59.. 77 Toscana.104 Tracia19. 143.. 213 Tyrrheniană......... 244............... . 245......246 Tusculum..... 21. 164 Thoe...... 162.....110 Timon.... 124.. 101...... 149............. 157 Tisoa.. 115 Trimerus..... 205.. 208 Troizena.......33 Thyeste.... 82 Tyrint...... 210..... 54...... 145..117 Troia 19..... 244........22. 136... 246 Troas...... 222................ 227 Tmolos.......... 183 Thybris...... 33....31. 246 Tirynthiana........ 159..71 Tithoreia... 21...... 193 Tros..... 123..... 187..52 Thyrion.......89 Vacuna..... 132.101 Tierna............. 230 Trophonios.. 75...... 143.. 167.............................. 250 Tithenidia....53 Typhon 53.......... 141.....207 Tindaros. 131...... 71. 201. 171........... 243 Tydizi... 191.Thetis106........... 236.... 139..131 Valerianus.....106 Troada.............. 77...... 152. 72......... 162.............91 Trapezunt. 115...........................50...142 Tyndareos.... 144. 44. 160.... 51.. 85...........................205 Tyche............... 181.... ........... 120........46.. 156 Thronia..33. 45..244 Tiberis..... 73....... 200.... .. Marea...... 241 Turnus Herdonius... 107............ 138.. 147.....246 Tirynthianul............. 37.....229 Tornax.......... 164....245 Tyrrhenos174.... 23. .......42........ 194..... 242 Tyr...........123.104 Tremiti.. 245 Tibur.....152 Üsküdar...... 152 Ursa Mare.........106.... 162....240 Tygris..............171 Valeria Luperca..... 170. 115...................... râu........ 201.. 83.. 116... 162.. 214 Timandra..................32 Ucraina.....96..... 216.. 53 Tyro.........31.34 Tiphys.. 246 Troizen44.............70 Thoas........ 60..246 Tisa. 239........245 Tiresias51.. 243.200 Tiatira.213 Thyestes....246 Tutanus................61 Tione........88 Udaios.205 Thoricos......81 Tibru32......... 227..... 48 Typhoeu........ 46..............144 Tymbris.... 143... 91.....40. 189.150 Tigru124.............. 173..... 231......... 53.... 230.. 102 Varvil............ 166............. 191 Triops............................. 205 Uranos31..... 147...... 245 Tyrrhenieni.... 56.......... 117....105............... 27.......122 Tithoos..113 ... 194................. 150..........204 Ulise28......... 184... 46 Thronion...... 158.. 34... 22................ 230... 230.... 193... 137...............74 Tireniană........ 218. 91. 243.. 152...46.. 244 Tiberinus Silvius................ 246 Tullus Hostilius.......... 219.19........ ... 146........102 Valentin........ 241.245 Titus Tatius....................... 145..... 107 Triptolem43... 195.. 251 Traian.193 Tritonis. 219... 163... 217.....172 Valerius Poplicola....

239........198 Zidurile lungi... 30............................ ........... Marea . Zeus Actaios............... ............... 149.. 168 ....... 76............................ 77... 114. 39.... 234 Wilusa.............137....... 94..247 Veneria... 207 Zeus Epidotes................... 169.......... 202.185 Zeus Stratios....221 Zone... râu în Troada...... 119.....33.........154 Vitrinitsa......... 231.. 185..................234 Zeus Osogos.205 Xanthos....247 Xanthos. Ausoniei. 173... 216....... 118 Zernes... 174......197 Veneto.... 250 Zeus.. 47. 250............. 124................. 111.....195 Zeus Polieus.... 217........ 141...... 145......57 Zeuxippe........28 Camili.. 76....132. dumbravă ...........221..... 243 Zeus 22..134 Psiloritis................... 209...........35..... 75..... Venus Idalica. 170............ 251 Zefir..... . 173.........25 Zeus Idaios...158 Zeus Laphystios.................. 222.......250 Zarex...... 28..... 157... 247 Xanthos.... 152.....28...........132 Lycaios..... 196.................. 160 Zeus Lycaios.. 207...... munte...... 110 Xuthos30..238 Zeus Helanios. 61.............91 Zelos...... 57....... 225................ 52......... 134 Latina. ...... 55...... munţi ..... 60.......89 Vindima.. 85......142 Virbius.. 106..... 232.......... 203.................144 Zethos........ 213........ 168. Carnasion......... 183. 91.............. 226.....102 Vespasian..102.142 Vitelia.......40........88.....73 Vico Varo........185 Zeus Euanemos............... 167. 222....... 96..... 243..................19 Latină.102 Vienne......... 163.................154 Zeus Labrandenos.. 160........91 Zeno.................... Capul ... 189 Zeus Lykeios... 201..... 199..170 Zeus Soter.... 214.. 123...138 Salaria............. 45....45 Venus81........Veii...... 233.......... 137... 162. 211...... 202 Marcus Curtius ................. 204.144 Vindhya..... .114 Zeus Hypatos..250 Zarax........ 102 Victoria.......88 Zancle.............................. cetate.........53 Virtus. 55... 29.................247 Xerxes................. 73.... 23...............158 Zeus Supremul..... Lycaios..... 158....... Via......57 Zeuxo..250 Zea.........100 216 Ausonia....199 Gaius Curtius....... Insula lui 121 Taygeos.86 Praenestina.... 148..... 34.......... 83... 44.......145 Zakynthos167... Insula166...107. 27....................76.. Via .... 215 Vulcan................ râu în Lykia89......................22 Venusia..81 Vistritza.. 40................... 153... 234........ 217.....82 Şeba.......195 Zeus Labrandeus. 154........ 206..... 56............ Liga ....181 Şerpilor.............. 143. 221.............. 203.......233..........213 Zeus din Olympia..............104 Viannos...... 242........... 250 Zanclos........183 Vraona... 36.. 100.162 Sarpedon...... 119.... 139.......205 Zevgolati.................239 Zenis.. 173...46 Zeus Melichios..... 90....141..............153 Zeus Ithomas........................ erou. 107.............. 104... 26........... 156...... 144.204 Vizitiul... 220 Yassihöyük...... 208...205 Domitia......... 154.....251 Zorzo di Magnes.251 Zeleia........... 247 Xanthos..250 Zante.................. 115. 146...... .. 99........................86 Keraunieni.. 197..............247 Xarandas...231 Xanthos........... 147.. 223 Vesunna.....120 Carnasion..... 250 Zalmoksha....150 Zerynthos.. 84...73 Vilizeico............... 121...... ..... 199... 183......86 Mattius Curtius ...........................206.....153 Xante..... Via .. 113 Voies... 138.. 32.....88 Zalmoxis.138 Yerania....... 131... 164......... 74............. Via .... 50.42 Zia.251 Zethes.... 236. 48.. 25........137 Zagora............ 181........89 Viotia......161 Zela....... 224 Velia.90 Zephyros.................245 Vindios........123 Volos.............. 31.. 200. 89 Zamolxis.35.. 46....29... 27........... 161............ 148 Vodhena...... 93.79....... 37...... 234 Venus....... 141......101..... 53..

Tiparul s-a executat sub c-da nr. la Tipografia Editurii Universităţii din Bucureşti . XXXX/2010.