• Gheorghe Ciontea - Utilajul si tehnologia meseriei – Confec;ioner îmbrăcăminte din ;esături si tricoturi , Manual pentru clasele IX – X licee industriale

cu profil de industrie usoară si anii I – II scoli profesionale ; Ed. Didactică si pedagogică, Bucuresti 1997 • Gheorghe Ciontea – Tehnologia confec;iilor textile si calcule în confec;ii , Manual pentru licee industriale cu profil de industrie usoară, clasa a XII – a si scoli profesionale ; Ed. Didactică si pedagogică, Bucuresti1978 • M. Ciutea si P. Dragu – Manualul croitorului , Ed. Didactică si pedagogică, Bucuresti 1997 • Gheorghe Ciontea – Tehnologia confec;iilor din ;esături - ; Ed. de stat Didactică si pedagogică, Bucuresti 1961

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful