P. 1
John Perkins - Egy Gazdasagi Bergyilkos Vallomasai

John Perkins - Egy Gazdasagi Bergyilkos Vallomasai

|Views: 752|Likes:
Published by adamsillye

More info:

Published by: adamsillye on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

John Perkins

E g y g a zd as ág i b érg y ilko s vallomásai

R ÁCIÓ KIADÓ
Budapest, 2006

Anyámnak, Ruth Moodynak és apámnak, Jason Perkinsnek, akik szeretni és élni tanítottak, és belém oltották a bátorságot, amely lehetővé tette, hogy ezt a könyvet megírjam.

Tartalom

Előszó Prológus

11 18

1 . r é s z : 1963-1971
1 2 3 4 5

Gazdasági bérgyilkos születik „Beszervezve egy életre" Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Megmentünk egy országot a kommunizmustól Eladom a lelkem

27 36 44 47 51

2 . r é s z : 1971-1975
6 7 8 9 10 11

Inkvizítori szerepben Perbe fogott civilizáció Jézus, másképp Egy életre szóló lehetőség Panama elnöke és hőse Kalózok a Csatorna-övezetben Katonák és utcalányok

59 63 68 72 78 83 86

12

13 14

Beszélgetések a tábornokkal A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakának kezdete

90

95 99

15 16

A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet Hogyan lettem kerítő, valamint Oszama bin Laden pénzelése

110

3 . r é s z : 1975-1981
17

A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene 117 124 128 132 135 139 145 156 160

18 19 20 21 22 23 24 25

Az iráni Királyok Királya Egy megkínzott ember vallomásai Egy király bukása Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom Megtévesztő életrajz Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kilépek

4 . r é s z : 1981-TÓ L MÁIG
26 27 28

Ecuador elnökének halála Panama: egy másik elnök halála Energiaipari vállalatom, az Enron és George W. Bush

167 172

176

29 30 31 32 33 34 35 Hagyom. az én számomra Venezuelát Szaddám menti meg Újra Ecuador A látszaton túl 181 187 195 201 208 214 222 Mit tehetünk Epilógus Függelék Jegyzetek 231 236 246 253 . hogy megvesztegessenek Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Az EHM-ek kudarca Irakban Szeptember 11-e és következményei.

) 11 . Panama vezetőjének. (A ford. de ez a játék most. K ü l ö n b ö ző fenyegetések és megvesztegetések hatására azonban m u n k á m m a l újra és újra felhagytam. A birodalmak létével egyidős játékot űznek. A Világbank. a C I A által támogatott sakálok léptek akcióba. én is gazdasági bérgyilkos voltam. Szomália. és azt mondta. az USAID (U. Eszközeik között meghamisított pénzügyi jelentések. hogy n e m vállalhatja a kiadás kockázatát. Merényletet követtek el ellenük. az első öbölháború. ezért a kötetben az angol rövidítést (EHM) használjuk. A következő húsz év alatt még négyszer fogtam hozzá. akik m i n d i g a n y o m u n k b a n jártak. S.b a n egy nagy hatalmú nemzetközi nagyvállalat tulajdonában álló vezető kiadó igazgatója elolvasta annak a könyvnek a munkapéldányát. akiket tiszteltem és rokon léleknek éreztem — Jaime Roldósnak. Haláluk n e m volt véletlen. Aztán szomorúan elmosolyodott. két olyan embernek. manipulált választások. akik az ügyfeleim voltak. 2 0 0 3 . Minden alkalommal világpolitikai események indítottak írásra: Panama amerikai megszállása 1989-ben. Azt a könyvet két államfőnek ajánlottam. mert szembe mertek szállni a nagyvállalatok. N e k ü n k . Ecuador elnökének és O m a r Torrijosnak. Azt * Az angol eredetiben Economic Hit Man. megvesztegetés. megrázta a fejét. mert a vállalat vezetői valószínűleg elleneznék. kormányok és bankok világuralomra törő vezetőinek köreivel. A fenti sorokat 1982-ben írtam Egy gazdasági bérgyilkos lelkiismerete m u n kacímmel elkezdett könyvem elejére. gazdasági bérgyilkosoknak nem sikerült behálóznunk Roldóst és Torrijost. szex és gyilkosság is szerepel. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) és más külföldi „segélyszervezetek"pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. a globalizáció korában új és ijesztő méreteket öltött. amelyből végül az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai lett. erőszak. így másfajta k o m mandósok. akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. Agency for International Development.Előszó A gazdasági bérgyilkosok (EHM*-ek) jól fizetett szakemberek. Meggyőztek. „Lenyűgöző történet. Én tudom. Oszama bin Laden felbukkanása. hogy ne írjam meg azt a könyvet. erről a világnak tudnia kell" — vélekedett. Mindketten baleset áldozatai lettek.

Jessica elvégezte az egyetemet. az amerikai köztársaság iránti elkötelezettségemmel . az Alapító Atyáink által megfogalmazott eszmények tiszteletével és szeretetével. mert a múltban elkövetett hibáinkat m e g kell értenünk ahhoz. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. és megosztottam vele a félelmeimet. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani. ahol születtem. pénze és hatalma van ahhoz. és írjam meg regénynek. és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok. hogyan j u t o t t u n k oda. szülőhazám iránti hűségemmel. és megkezdte önálló életét a világban. mert képtelen a léte fenntartásához szükséges ennivalót előteremteni. 1 És ami m é g fontosabb. A hosszabb válasz több dologgal is kapcsolatos. ahol vagyunk. h o g y szeretném kiadni ezt a könyvet. mert szeptember 11-e megtörtént." De ez n e m fiktív történet. Mikor nemrég elmondtam neki. ahol te abbahagytad. hanem m é g huszonnégyezren. Ez a hosszabb válasz váza. valamint szeptember 11-ét követő elhatározásommal. Minden nap huszonnégyezer ember hal m e g azért. a beszélgetések.tanácsolta. apa. Ez az ország. amiket leírok. nemzetközi nagyvállalatoktól független kiadó vállalta. A helyszínek. az e m b e rek. Ezt a történetet el kell mondani. hogy segít megszólalnom. Ezt a történetet el kell mondani. szabadságot és a boldogság lehetőségét" ígéri m i n d e n k i n e k az egész világon —. akiket majd neked szülök!" Ez a rövid válasz. Ezt m á r az unokákért is m e g kell t e n n ü n k . hogy egyetlen lányom. m í g a gazdasági bérgyilkosok világbirodalommá változtatják ezt a köztársaságot. amit a további fejezetekben szeretnék bővebben kifejteni. Mi vett rá végül arra. és miért találjuk szembe magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. Végül egy bátrabb. m i n d életem részei vol- 12 . Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. majd én folytatom. M i n d e n percét megéltem. akiknek a halálát közvetve vagy közvetlenül az éhezés okozta. és kitört a második iraki háború. az érzések. szeptember 11-én nemcsak a terroristák áldozatául esett háromezer e m ber halt meg. Ha bosszút állnak rajtad. h o g y mindezen változtasson. piacra t u d n á n k vinni. azt mondta: „ N e aggódj. Ez életem igaz története. „Ha J o h n Le Carré vagy G r a h a m Green mintáját követve írna. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki t u d j u k használni. mert 2001. Ez igaz történet. hogy lehetősége. hogy tegyem fiktívvé a történetet. amely „életet.a köztársaság iránt. hogy semmibe vegyem a fenyegetéseket és a megvesztegetést? Röviden azt felelhetem. h o g y n e m fogok ölbe tett kézzel ülni.

Claudine szerepe érdekes példája annak a manipulációnak. Senki nem tudhat arról. különösen olyan nemrég megjelent könyvekre. bár legtöbbször csak a rövidítést (EHM) használtuk. mikor jövendő feladatomat leírta. Egészen pontosan 1971-ben azon a napon. hogy be vagy szervezve. Cserébe ők megerősíthetik politikai pozíciójukat azzal. Mikor történelmi eseményt tárgyalok vagy beszélgetéseket idézek föl. olyan hatékony. amely ezt a tevékenységet jellemzi. saját feljegyzéseimre. ő ezt mondta: „Az a feladatom. hogy igen. hogy országukban ipari parkok. „Ha egyszer belépsz." Elkomolyodott. és azokat a saját legnagyobb előnyére használta ki. mikor elkezdtem tanárommal. egyszerűen E H M . Biztosítottam afelől. egy-egy illetővel több alkalommal folytatott beszélgetésemet egy beszélgetéssé olvasztva adom tovább. Feladata és az." Ma már látjuk ennek a fékevesztett rendszernek a következményeit. saját emlékeimre és más résztvevők visszaemlékezéseire. hogy pontosan adjam vissza ezeket a tapasztalatokat. milyen kifinomultan működnek ennek a rendszernek az emberei." Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. arra az öt kéziratra.tak. embereket. elvezettek oda. Az elbeszélés gördülékenysége érdekében néhány. Az lesz a dolgom. Minden erőmmel azon voltam. hogy „rávegyem a világ vezetőit. Amilyen szép és intelligens volt. amit korábban írtam. Bármikor használhatjuk őket. több forrásra is támaszkodom: nyilvánosságra hozott dokumentumokra. beszélgetéseket. Végül is ezek a vezetők belegabalyodnak az adósságok hálójába. amelyek formálták történelmünket. átlátta gyengeségeimet. és gyermekeink jövőjét is meghatározzák. még a feleséged sem. ha politikai. A könyv végén található irodalomjegyzék számos művet ajánl az említett témákban elmélyedni kívánó olvasó figyelmébe. jól példázza. repülőterek épülnek. amelyek korábban titkos vagy hozzáférhetetlen információt hoztak napvilágra. épüljenek be abba az óriási rendszerbe. mondta. Az amerikai építőipari és beruházó cégek vezetői pedig mesésen meggazdagodnak. amely az amerikai gazdasági érdekeket képviseli világszerte. Olajtársaságok mérget eresztenek az esőerdők folyói- 13 . hogy gazdasági bérgyilkossá formáljalak. valóban gazdasági bérgyilkosnak neveztük-e magunkat. Claudine nem kímélt. ahogyan azt végrehajtotta. erőművek. Claudine-nal dolgozni. és más szerzők beszámolóira. Személyes történetem azonban olyan világesemények kontextusában zajlott. és ez biztosítja lojalitásukat. életed végéig benne maradsz. Kiadóm megkérdezte. ahol most vagyunk. A legnagyobb tiszteletben álló vállalataink a rabszolgaságra emlékeztető bérekért és embertelen körülmények között dolgoztatnak embereket ázsiai üzemekben. gazdasági vagy katonai érdekeink úgy kívánják.e k voltunk.

3 Az Egyesült Államok több m i n t 87 milliárd dollárt költ az iraki háborúra. míg az E N S Z becslései szerint ennek kevesebb mint feléből tiszta vizet. akkor a mohóság korrupcióra ösztönöz. vállalkozásaink és a média egyaránt támogassák ezt a hibás alapelvet és következményeit. állatokat és növényeket. Olyan helyzetbe juttattak minket. hogy a rendszert m ű k ö d t e t ő gazdasági vezetőket különleges státus illeti meg. Ha az embereket a mohóságukért j u t a l mazzák meg. hogy kiegyensúlyozatlanul élő példaképeket kövessenek. Tudjuk. 2 A gazdasági életben olyan botrányok zajlanak. és talán ez az egyik oka az összeesküvés-elméleteknek is. Ebből a felfogásból az is következik. kizsákmányolhatók a növekedés érdekében. a peremvidékeken élők viszont felhasználhatók. és minél nagyobb a növekedés. Bár ilyen egyszerű lenne! Egy összeesküvés tagjait el lehet fogni és bíróság elé lehet állítani. közegészségügyi ellátást és alapvető oktatást lehetne biztosítani a Föld m i n d e n lakójának. hogy a gazdasági növekedést hajtó. Számos problémánk ered ebből a felfogásból. annál szélesebb körben érezhetőek az előnyei. tudatosan ölnek meg embereket. ahol glo- 14 . Ha a Föld forrásainak gátlástalan fogyasztását állítjuk követendő mintaként az emberek elé. Csak az Egyesült Államokban tizenkét millió család n e m tudja. Ez a felfogás természetesen hamis. Aki m e g is jelenik. akik valami szervezett összeesküvést okolnak jelenlegi problémáinkért. ha gyerekeinket arra tanítjuk. A globális birodalom kiépítésére irányuló törekvésükben a vállalatok. Egy elmélet. az ördögöt festjük a falra.ba. megfelelő élelmiszert. amelyet szentírásként fogadtunk el: hogy a gazdasági növekedés az emberiség hasznára van. egész ősi kultúrákat irtanak ki. és ha a népesség nagy részét a szűk elitet kiszolgáló tömegnek tekintjük. Ezt a hatást csak erősíti az a fentiekből következő tétel. A gyógyszeripar HIV-fertőzött afrikaiak millióitól tagadja meg az életmentő orvosságot. 4 És m é g csodálkozunk. Ezt a rendszert azonban az összeesküvésnél sokkal veszélyesebb erő tartja működésben. hogy sok országban a népességnek csak kis hányada részesül a gazdasági növekedés hasznából. elősegítő embereket kiemelten kell jutalmazni. A világ lakosságának a fejlett országokban élő leggazdagabb egyötöde és a szegény országokban élő legszegényebb egyötöde közötti jövedelemarány az 1960-as 30:1-hez képest 1995-re 74:l-re változott. m i n t az energiaiparban m ű k ö d ő E n r o n vagy a számvitel terén m ű k ö d ő Andersen ügye. m í g a többség számára ez a folyamat egyre elkeserítőbb körülményeket teremt. miért támadnak m e g m i n k e t terroristák? Vannak. mit eszik másnap. hogy iskoláink. bankok és kormányok (összefoglaló néven a korporatokrácia) pénzügyi és politikai befolyásukat latba vetve igyekeznek biztosítani.

És ha a sakál is kudarcot vall. és a M o n santo. A pozíciójuknak szebben csengő neve van. a General Motors. M i n d e n alkalmat m e g ragadnak. hogy kapjunk észbe. fogyasszunk. a demokrácia és a társadalmi igazságosság mellett. környezetszennyezésben és erőszakban. és szabjunk új irányt a történelmünknek. Egy nagyon is valódi értelemben az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai legalább annyira az ő történetük is. hogy tudatosítsák bennünk: állampolgári kötelességünk vásárolni.M a r t és a világ csaknem valamennyi nagyvállalatának irodáiban megtalálhatók. akik hasonló szerepet játszanak. Legyen ez a könyv tehát megváltásunk kezdete. m í g fel nem fal m i n d e n t maga körül. Elkötelezettekké válunk az együttérzés. Az „élenjárók" élete és körülményei — a nagy házak. igazságos társadalomról szóló álmunk megvalósítására. a Nike. Manapság már sokkal többen vannak. aki E H M korában viszonylag kis csoport tagja volt. egyik legfontosabb céljuk. A birodalmak sosem állnak fenn sokáig. és végül önmagát is fel n e m emészti. Át f o g j u k értékelni a szerepünket abban a világban. hogy az elkötelezettség új szintjeire tudjunk lépni. Azért írtam ezt a könyvet. ahol néhányan úsznak a gazdagságban. Ha mi nem j á r u n k sikerrel. hogy a rendszert folyamatosan fenntartsák. az ügynökök m é g gonoszabb fajtája. A b ű n megvallása a jóvátétel feltétele. de tagjai közös értékeket és célokat vallanak. bővítsék és erősítsék. Számos kultúrát tönkretesznek a dominanciáért folytatott versenyfutásban. A korporatokrácia nem összeesküvés. Segítsen abban. Biztos vagyok benne. a mi világunk. hogy ha elég sokan ráébredünk arra. nem fogjuk tovább tűrni. jachtok. A probléma felismerése a megoldás felé tett első lépés. a sakál lép a színre. magánrepülők — modellként állnak előttünk. A hozzám hasonló embereknek felháborítóan magas fizetéseket adnak. hogyan használ ki bennünket ez a Föld készleteit kielégíthetetlen étvággyal fogyasztó és embereket szolgasorba taszító rendszer. hogy hűen engedelmeskedjenek a rendszernek. a W a l . az első globális birodalom története. hogy ha n e m sikerül más utat találnunk. és a föld kizsákmányolása jó a gazdaságnak. 15 . m i n t az enyém. törekedni tudjunk a kiegyensúlyozott. Ez a könyv olyan ember vallomása.bális kultúránk már óriási gépezethez hasonlít. amelynek egyre több üzemanyagra és karbantartásra van szüksége. a vég elkerülhetetlen. míg végül ők m a g u k is szétesnek. j ö n a katonaság. Ez a te történeted is. fogyasszunk. Egy ország vagy országcsoport sem élhet hosszú távon jól mások kizsákmányolásából. a General Electric. hogy fogyasszunk. míg a többség megfullad a szegénységben. Eddig még mindegyik csúfosan megbukott. A történelem azt tanítja. így magasabb érdekeinket szolgálja.

de arra is ösztönzött. Laurie Pellouchoudnak és Jenny Williamsnek. Art Roffeynak és sokaknak a Dream Change (Álomváltozás) utak és műhelyek résztvevői közül. Brant Janeway értékesítési igazgatónak. Lyn Roberts-Herricknek és Mary Tendallnak. Bill és Lynna Twistnek. hogy átolvasták a kéziratot. a tehetséges szerkesztőnek és diplomatának. Rick Wilsonnak. hanem zseniális szerkesztőként számtalan órát töltött a kézirat javításával is. Valerie Brewsternek a könyv külsejének megtervezéséért és Todd Manzának. Hálás vagyok nekik a tapasztalatokért és a tanulságokért. vállalataival és azok politikai kapcsolataival összefüggésben. Dianne Platnernek — a BK valamennyi munkatársának. Hálásan köszönöm Stevennek. és elmondták róla a véleményüket. Allen Jonesnak. mekkora szükség van az emberek tudatosságának emelésére. akik bátorítottak. a BerrettKoehler ügyvezető igazgatójának. María Jesús Aguilónak. A Plume Kiadó és a Penguin Csoport elhatározta. Marina Cooknak. Juan Gabriel Carrosot. Paut Shawt és számos más segítőmet. illetve Jessica lányunknak. Paul Fedorkónak. Ann Kempnek. akik felismerték. Pat Andersonnak. Kristen Frantznak. bővített változatán. hogy a világot jobbá tegyék. szóműves korrektoromnak. David Kortennek. Eve Bruce-nak. amiért bemutatott neki. munkatársaik sokat dolgoztak az anyag új. Köszönettel tartozom azoknak is. Hálás vagyok azoknak az embereknek. Szeretném kifejezni hálámat Jeevan Sivasbramaniannak. valamint Ken Lupoffnak. valamint Winifrednek. Nova Brownnak. hogy papírkötésben is hozzáférhetővé teszi ezt a könyvet. Sabrina Bolognit. Jamie Grantot. akiknek az életében osztoztam. Trena Keating főszerkesztőnek. Catherine Lengronne-nak. akik megosztották velem személyes felismeréseiket és ismereteiket a különböző országok multinacionális bankjaival. Michael Crowleynek. különösen segítő kollégáimnak. Chris Leenek. Norina 16 . Steven Piersanti. R a n d i Fiatnak. Jennifer Lissnek. Örökké hálás leszek Emily Haynesnek. Tiffany Leenek. külön köszönet illeti Michael Ben-Elit. aki huszonöt éve fantasztikus feleségem és társam. aki az első pillanattól kezdve nagy érdeklődéssel és türelemmel dolgozott a könyvön. Robin Donovannak. az ügynökömnek. akik nevük elhallgatását kérték. hogy vállaljam a kockázatot és mondjam el a történetem: Stephan Rechtschaffennek. valamint Richard Perinek.Ez a könyv soha nem született volna meg a könyv lapjain felbukkanó emberek nélkül. és fáradhatatlanul dolgoznak azon. a Berrett-Koehler Kiadó alapítója nemcsak hogy elég bátor volt a könyv befogadásához. aki nemcsak elolvasta és véleményt mondott róla. hogy magamon túlnőve igyekezzek az ő magas mércéjének megfelelni.

miként segítették a gazdasági bérgyilkosokat a világbirodalom formálásában. és sok értékes pillanatot éltünk át közösen. Köszönetet kell m o n d a n o m m i n d a z o k n a k . és barátként segítettek abban.Frabotta és Abigail Powers tördelőszerkesztőnek. akik a bennszülött kultúrákról és a sámánizmusról szóló korábbi könyveimet kiadták. h o g y írói pályára lépjek. a jakartai kanálisok m e n t é n épült bádogviskó telepeken és a világ számos nagyvárosának n y o m o r negyedeiben. hogy a könyv üzenetét szélesebb olvasóközönséghez. 2004. akik velem dolgoztak. Aline Akelisnek. augusztus John Perkins 17 .n é l . és akik leginkább ösztönöztek ennek a könyvnek a megírására. Végtelenül hálás vagyok mindazoknak. Jaya Micelinek. és Gretchen Swartley marketing koordinátornak. külön köszönet azoknak. akikkel együtt utaztam távoli országokba. a hegyekben. akik meghívtak otthonukba a dzsungelben. a hatásos új borító tervezőjének. akik együtt dolgoztak velem a M A I N . A Plume és a Berrett-Koehler munkatársai mintaszerűen működtek együtt annak érdekében. egyetemistákhoz és főiskolásokhoz is el tudjuk juttatni. a szerzői j o g o k k a l foglalkozó igazgatónak. akik megosztották velem ételüket és életüket. Hálával tartozom E h u d Sperlingnek és munkatársainak az Inner Traditions International Kiadónál. a sivatagban. és nem voltak tudatában.

bár csak pár kilométerre vannak az Egyenlítőtől délre. vízesésekkel és ragyogó broméliákkal tarkított sziklák emelkednek. lakói többnyire katonák. A helyiek szerint az utazó egy nap alatt mind a négy évszakot átéli. a nevét adó olajvállalat előretolt helyőrsége és katonai támaszpont. a világ egyik legmagasabban fekvő aktív vulkánja oldalában található gleccserek vizét viszi a több mint ötezer kilométerre lévő Atlanti-óceánba. amely egyik városból a másikba vezet. akik prostituáltként vagy kétkezi munkásként kiszolgálják őket. Mintegy kétezer-négyszáz méterrel lejjebb. hogy körös-körül havas hegycsúcsokat látnak. Erről a háborúról az ország határain kívül nem nagyon hall senki — így van ez számos más konfliktus esetében is. Az út. Fullasztóan párás város. Ecuador fővárosa az Andok egy vulkanikus völgyében terül el majd háromezer méter magasan. A Pastaza az inkák idejében istenként tisztelt Cotopaxi. Szerettem volna véget vetni egy háborúnak. kimerítő és lélegzetelállító. az Amazonas egyik felső mellékfolyója. A várost jóval Kolumbusz érkezése előtt alapították. olajipari dolgozók. melyekért mi. 2003-ban olyan küldetéssel indultam el Quitóból Shell felé. melynek kirobbantásában részem volt. Bár már sokszor jártam erre. lakói hozzászoktak. ami nagyban különbözött addig vállalt megbízatásaimtól.Prológus Quito. egy mélységes szakadék alján kanyarog a Pastaza folyó. Az egyik oldalon meredek. gazdasági bérgyilko- 18 . sosem tudok betelni a fenséges látványnyal. illetve a helyi shuar és kecsua törzsek tagjai. A másik oldalon. az ecuadori Amazonasdzsungelből kiszakított területre épült Shell városa.

fejlesztő kölcsönök formáját öltik. pénzről és természeti erőforrásokról. 19 . hogy a pénz csaknem azonnal visszatér a korporatokrácia (a hitelező) soraiba tartozó vállalatokhoz. gazdasági bérgyilkosok a legjobban értünk: a globális birodalom építéséhez. a maffiához hasonlóan mi is könyörtelenül érvényesítjük az érdekeinket. amelyik a n e m zetközi pénzügyi szervezeteket felhasználva kiszolgáltatottá tesz más nemzeteket a legnagyobb vállalatainkat.sok vagyunk a felelősek. mégis leginkább az a három szó járt a fejemben. kikötőket. katonai bázisokat állítunk föl. Kultúrája sokszínűségére jellemző. hogy itt csaknem ugyanannyian beszélnek valamilyen ősi bennszülött nyelven. M í g ezen a napfényes 2003-as napon Quitóból Shell felé autóztam. bankjainkat és kormányunkat vezető korporatokráciával szemben. eszembe j u t o t t az a nap. A pénz nagy része lényegében el sem hagyja az Egyesült Államokat. Olyan elit csapat vagyunk. a világ valamennyi madárfajának 15%-a megtalálható itt. hogy találkozzam a shuarokkal. családjaikat és földjeiket. több ezerféle. repülőtereket vagy ipari parkokat . mikor harmincöt évvel azelőtt először léptem erre a földre. hogy nem engedik. Ezeknek a kölcsönöknek feltétele. Annak ellenére. a néhány kapzsi ember álmában létező globális birodalomért folytatott harcnak. melyek elhatározták. akkor a hitel olyan nagy. és komoly értékekhez — olajhoz vagy éppen a Panama-csatornához — j u t u n k hozzá. hogy tiszta. houstoni vagy San Franciscó-i építőipari vállalatokhoz. az ashuarokkal. hogy az olajtársaságok tönkretegyék otthonaikat. Mindezt nagyon izgalmasnak és persze egzotikusnak találtam. még ha az ellenállás az életükbe kerül is. Az adós ország természetesen továbbra is adósunk marad — egy újabb ország a globális birodalom uralma alatt. m i n t spanyolul. m i n t Nevada. érintetlen és ártatlan. a hitelfelvevő országnak azt kamatokkal együtt kell visszafizetnie.elektromos erőműveket. Ha egy gazdasági bérgyilkos igazán sikeres. amihez mi.e k is szívességeket teszünk. a zaparokkal és a shiwiarokkal — törzsekkel. Mint a maffiában m ű k ö d ő kollégáink. Az útra készülve azt olvastam. Része a világuralomért. h o g y az adós néhány év után már képtelen lesz törleszteni. m é g t u d o mányosan le sem írt növényfaj mellett. hogy bár Ecuador csak akkora. csak a washingtoni bankoktól átkerül a N e w York-i. míg számunkra hatalomról. Számukra ez a háború gyermekeik és kultúrájuk megmaradásáról szól. Például E N S Z beli szavazataikat diktáljuk. autópályákat. Amikor ez bekövetkezik. h a r m i n c vulkán m ű k ö d i k a területén. Azért indultam az olajvárosba. hogy a létesítményeket a mi országunk vállalatai építsék meg. mi E H M . Ezek általában infrastruktúrát . 1 Ez az. a kecsuákkal és szomszédaikkal.

ellen. amely harmincezer bennszülött ecuadorit képviselt. illetve a munkanélküliség 15%-ról 70%ra emelkedett. Mindeközben a legszegényebb rétegek által birtokolt nemzeti erőforrások aránya 20%-ról 6%-ra esett vissza. amely továbbra is mérgezi az embereket és az állatokat. amelyet mi. mint amit a fejlődő országok összesen évente egészségügyre és oktatásra költenek. Első látogatásom idején. 2 Most egy E H M . amit a fejlődő országok évente külföldi se- 20 . Izzadság itatta át az ingem. 1970. 4 Az erdőkből sűrű párafelhők szálltak fel a Pastaza kanyonján. 1. 2003. nehézfémekkel és rákkeltő anyagokkal szennyezett vizet eresztett nyílt tározókba és folyókba. május 7-én amerikai jogászok egy csoportja. három ecuadori bennszülött kultúra az összeomlás szélére jutott.5 billió dollárt. Hasonló lett a sorsa csaknem minden olyan országnak.Sok minden megváltozott a harmincöt év alatt.5 Sajnos Ecuador nem kivétel. 1968-ban a Texaco még éppen csak fölfedezte az amazonasi olajmezőket. A vádirat szerint 1971 és 1992 között az olajipari óriás naponta több mint négymillió gallon (15. és csaknem 350 olyan nyílt hulladéklerakót hagyott hátra. de nemcsak a trópusi hőségtől és a kanyargós úttól. 3 Óriási területen vágták ki az esőerdőt. mint amekkora az Exxon Valdez-ből elfolyt. és az államadósság 240 millió dollár helyett már 16 milliárd. hogy milyen szerepet játszottam ennek a gyönyörű országnak a tönkretételében. Ez alatt az idő alatt a bennszülött népek is megkezdték az ellenállást. egymilliárd dolláros keresetet adott be a ChevronTexaco Corp. melynek kezelési kiadásai 2004-ben éves szinten több mint 375 milliárd dollár volt — nagyobbak.1 millió liter) olajjal.e k által szervezett konzorcium négyszázötven kilométeres. Nekem és EHM-társaimnak köszönhetően Ecuador most sokkal rosszabb állapotban van. az alulfoglalkoztatottság. és korábban érintetlen folyók valóságos szennycsatornákká változtak. Ma az olaj az ország teljes exportjának csaknem a felét teszi ki. hanem annak tudatától is. gazdasági bérgyilkosok vontunk be a globális birodalom hatókörébe. s húszszorosa annak az összegnek. és a gyomrom összeszorult. az arapapagájok és a jaguárok csaknem teljesen kipusztultak. vagyis az olajárrobbanás időszaka óta a szegénység hivatalosan elismert szintje 50%-ról 70%-ra nőtt. A látogatásom után nem sokkal épített Andokot átszelő csővezeték azóta több mint félmillió hordó olajat szivárogtatott el a törékeny egyensúlyú esőerdőkben — csaknem kétszer akkora mennyiség ez. mint mikor elkezdtük bevezetni a modern gazdaság.3 milliárd dollár értékű csővezetéke Ecuadort az Egyesült Államok tíz legnagyobb külföldi olajszállítója egyikévé fogja tenni. bankrendszer és építőipar csodáinak világába. 6 A harmadik világ adóssága meghaladja a 2.

Most mégis libabőrös lettem tőle. és nemzeti költségvetésének aránytalanul nagy részét kell ezek kifizetésére fordítania ahelyett. a pontos százalékérték országonként változik. amely a Pastaza folyó rohanó vizét megállítja. amelyek az én részvételemmel és más E H M . Ez a vízi erőmű csak egyike annak a számos projektnek. egyenesen D a n t e Poklának m o d e r n változatába. kecsuák és szomszédaik háborúval fenyegetik olajvállalatainkat. aki határozottan szembehelyezkedett azzal. és energiáját elektromossággá alakítja. Az ilyen E H M . Ez a riasztó. melyek a m ű k ö dő Tungurahgua vulkán mellett eredő föld alatti termálvizű folyókból táplálkoznak. a hegybe vájt óriási csatornákba tereli. akik hivatalos adatok szerint súlyos szegénységben élnek. ahogy az autó kiért a paradicsomból. Ráadásul Venezuela. A gyönyörű táj hirtelen véget ért. ami nagyjából ugyanaz az összeg. mint amit a '70-es évek elején kaptak. hogy Ecuador ma elmerül a k ü l földi adósságban. Ezek a követelések különösen sürgetővé váltak 2001. ahogy az út a Baños nevű gyönyörű üdülővároson kanyargott keresztül. hogy Ecuador ma a globális birodalom része. Ez a 156 megawattos Agoyan vízi erőmű. Ez a város meleg vizű fürdőiről híres. 8 A globális birodalom olajkoncessziók formájában követeli jussát. mert az Amazonas-vidék alatt húzódó olajmezők nagyságát a közel-keletihez hasonlónak tartják. 7 Lassítottam. ha eladja esőerdőit az olajvállalatoknak. A világ lakosságának több m i n t fele napi két dollár alatti összegből él. mint az E H M . Mindvégig tudtam. Ecuador egyetlen lehetősége külföldi kötelezettségeinek teljesítésére. képtelen fal a gát. Mindeközben a harmadik világ háztartásainak 1%-a birtokolja országa privát pénzvagyonának és ingatlanainak 70-90%-át. hogy a közel-keleti olajforrásai elapadhatnak.e k részben éppen azért vetettek szemet Ecuadorra.e k közreműködésével jöttek létre. mikor Washington attól tartott. Csöpögő betonja teljességgel idegen. hogy meglepjen a látvány. Már sokszor találkoztam vele. és hogy a shuarok. Aztán m a g u n k m ö g ö t t h a g y t u k Bañost. egy óriási szürke fal. hogy több millió polgárának segítene. Ezeknek a projekteknek köszönhető.gélyként kapnak. Maroknyi gazdag ecuadori család tulajdonában álló gyárakat lát el energiával. amit ő a m e - 21 . rágógumit és süteményeket próbáltak eladni n e k ü n k . Persze nem kellene. Gyerekek szaladtak mellettünk. hogy leselkedik rám.e k teljesítményének jelképét. szeptember 11-e után. és régen még dicsértem is. természetellenes és tájba n e m illő. a harmadik legnagyobb olajszállítónk nemrég a szegény népet képviselő elnököt választott H u g o Chávez személyében. miközben mérhetetlen szenvedést hozott a folyó mellett élő földműveseknek és bennszülötteknek. Valójában az E H M . A folyóból gigantikus szörny mered elő.p r o j e k t e k az okai.

hanem egyszerűen azért. N e m azért. hogy vajon mikor szánják el magukat ezek az emberek a cselekvésre.e k fineszesek vagyunk. és a Harvard Business Schoolban tartunk előadást a makroökonómia csodáiról.mint már annyiszor a világ különböző helyein -. mert kisemmizettek és mindenre elszántak. Ritkán teszünk bármi jogelleneset. vagy a latinamerikaiak Spanyolország ellen az 1800-as évek elején. mert hisznek a kommunizmusban vagy az anarchizmusban. nyilvánosan szerepelünk. E H M . A maradék 25 dollár háromnegyedét a külföldi adósság törlesztésére kell fordítani. és elszegényedett falvakban járunk. A kormánybizottságok tárgyalóasztalait beterítjük tervezeteinkkel és pénzügyi előrejelzéseinkkel. amit lehet. de sikerrel jártak Ecuadorban. Ecuadorban. Szerénynek. N e m viselünk páncélt. akiknek legnagyobb szükségük lenne a pénzre. akiknek az életét tönkretették a gátak. 22 . fúrások és csővezetékek. E gátat nézve azon tűnődtem . Ecuador tipikus példája azoknak az országoknak. mint a kormánytisztviselők vagy bankárok. vagy eredendően gonoszak. A modern birodalomépítés rafináltsága megszégyeníti a római centuriókat. Számon tartanak minket. hiszen az egész rendszer kiskapukra épül. századi európai gyarmatosító hatalmakat. hétköznapinak látszunk.így mindössze 2.milliók Ecuadorban és milliárdok az egész Földön — potenciális terroristák. és a rendszer a definíció szerint legitim. kevesebb mint 3 dollár jut azoknak az embereknek. és akik megfelelő élelem és iható víz hiányában halálra vannak ítélve. most aztán ki is szorítjuk belőle. A fennmaradó összeg nagy részét a hadsereg fenntartása és egyéb kormányzati költségek emésztik fel . Indonéziában úgy öltözünk. Ilyennek mutatjuk magunkat. Az ecuadori esőerdőkben kitermelt finomítatlan olaj árából 100 dolláronként 75-öt kapnak az olajvállalatok. Építkezéseket keresünk föl. vagy olyan ruhát. Nigériában. Így működik a rendszer. a spanyol konkvisztádorokat és a 18—19. mint a helyi tanítók vagy boltosok. Mi.5 dollár marad egészségügyre. tanultunk a történelemből. A gazdasági bérgyilkosok k u darcot vallottak Irakban és Venezuelában. Mindezek az emberek . és azzal fenyegette meg az Egyesült Államokat. Altruizmust hirdetünk. ahogy az amerikaiak az angolok ellen az 1770-es években. hogy nem ad el neki több olajat. melyet az Amazonas vidékén termelnek ki.rikai imperializmusnak nevez. melyeket az E H M ek vontak be a nemzetközi gazdasági-politikai rendbe. Washingtonban és Párizsban úgy nézünk ki. helyi lapoknak nyilatkozunk nagyszerű humanitárius tevékenységünkről. 9 Tehát minden 100 dollárnyi olajból. Már nem hordunk kardot. oktatásra és a szegényeket támogató programokra. ami a többiektől megkülönböztetne. és ilyennek is fogadnak el.

hogy megállítsák a birodalmat. melynek létrehozásában én is részt vettem. és most is mindenhol jelen vannak az árnyékban rejtőzve. Ahogy elhaladtam a folyóból kiemelkedő ormótlan szürke betonszörnyeteg előtt. 10 És ha netán a sakálok is kudarcot vallanak.e k csak sakáloknak hívunk. akkor a régi módszerek kerülnek elő. hogy találkozzam az őslakosokkal. Gyötört a bűntudat. rendes New Hampshire-i srác ebbe a piszkos üzletbe? 23 . Ilyen sakálok minden korábbi birodalomban m ű k ö d tek. vagy halnak meg „balesetekben".Ha azonban mi kudarcot vallunk — és ez súlyos figyelmeztetés —. Föltettem magamnak a kérdést: hogyan került egy helyes. akiket mi. Amikor feltűnnek. ahogy ez megtörtént Afganisztánban és Irakban. E H M . Ahol a sakálok megbuknak. Folytattam utamat a dzsungelbe. nagyon is a gyomromat összerántó görcs és a ruhámat átitató izzadság tudatában voltam. oda fiatal amerikaiakat küldenek ölni és meghalni. egy még gonoszabb fajta lép a helyünkbe. akik készek az utolsó emberig harcolni. országok vezetői buknak meg hírtelen.

1. R É S Z 1963-1971 .

ingyen kaptak ennivalót. amelynek apám volt az edzője. szüleim szigorú. Őseim háromszáz évre visszamenően N e w England-i jenkik voltak. és törülközőt osztottam az öltözőben. moralizáló. de semmiképpen nem tekintettük magunkat szegénynek. fűtést és vizet. Boston és N e w York vagyonos családjaiból került ki. Középosztálybeli család első és egyetlen gyermekeként születtem 1945ben. Anyám középiskolai latintanár lett. és lapátolták el a havat a házuk előtt.magasodott az azonos nevet viselő város fölé. Mikor én N e w Hampshire-ben. Apám tengerész hadnagyként vett részt a második világháborúban. az iskola munkásai vágták a füvet.1. Ez az exkluzív intézmény évente mindössze ötven diákot vett föl. Később nyelvtanár lett Tilton Schoolban. lakást. Családjukban ők voltak az elsők. Egyéves koromig nem is láttam. akik a kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig járhattak ide. labdát szedtem a focicsapatnak. A negyedik születésnapomtól az iskola ebédlőjében ettem.ösztöndíjjal. Az iskola egy hegyen állt. akik egyetemre kerültek . Bár a tanároknak nagyon kevés fizetés járt. f e j e z e t Gazdasági bérgyilkos születik Épp elég ártatlanul kezdődött. Hanoverben megszülettem. és egy. 27 . az Atlanti-óceánon közlekedő tankhajó fegyveres őrségének volt a parancsnoka. egy vidéki bentlakásos fiúiskolában N e w Hampshire-ben. Caracas. ő éppen csípőcsonttörésből lábadozott egy texasi kórházban. Családunk szűkében állt a készpénznek. és büszkén — egyesek szerint talán arrogánsan . rendíthetetlenül republikánus gondolkodása generációkon átívelő puritán hagyományt tükrözött. A diákok nagy része Buenos Aires.

A tanárok és feleségeik finoman szólva felsőbbrendűeknek érezték magukat a helyiekhez képest. Hallottam, hogy szüleim azzal viccelődnek, hogy ők a majorság urai, akik az egyszerű parasztokon — a városlakókon — uralkodnak. Tudtam, hogy ezt félig-meddig komolyan is gondolták. Elemi iskolai barátaim ehhez a paraszti osztályhoz tartoztak; nagyon szegényen éltek. Szüleik szántóvetők, favágók, fűrésztelepi alkalmazottak voltak. N e m kedvelték a „hegyi diákokat", apám és anyám pedig igyekezett lebeszélni arról, hogy a „cédának" és „cafkának" nevezett városi lányokkal barátkozzam. Első osztálytól kezdve közösen használtuk a könyveket és a színes ceruzákat ezekkel a lányokkal, és az évek során három szerelmem is akadt köztük: Ann, Priscilla és Judy. Nehéz volt megértenem szüleim felfogását, de engedelmeskedtem. Apa három hónapos nyári szabadságát minden évben egy tóparti házban töltöttük, melyet még nagyapám épített 1921-ben. A házat erdő vette körül, éjszakánként baglyok és pumák hangját hallgattuk. Nem voltak szomszédaink; egynapi járóföldön belül én voltam az egyetlen gyerek. Az első években egész nap azt játszottam, hogy a fák Artúr király kerekasztalának lovagjai, illetve bajba került hölgyek, akiket (az évtől függően) Ann-nek, Priscillának vagy Judynak hívtak. Semmi kétségem nem volt, hogy szenvedélyem ereje vetekszik Lancelot Guinevere iránt érzett szerelmével — de még annál is titkosabb. Tizennégy éves koromban tandíjmentesen kaptam helyet Tilton Schoolban. Szüleim kívánsága szerint minden kapcsolatot megszakítottam a várossal, és soha többé nem láttam a régi barátaimat. Mikor osztálytársaim szünidőre hazamentek tekintélyes családi házaikba és tengerparti villáikba, egyedül maradtam a hegyen. Barátnőik első bálozó lányok voltak; nekem nem volt barátnőm. Az összes lány, akit ismertem, „cafka" volt; elutasítottam őket, ők pedig elfelejtettek engem. Magányos voltam — és iszonyú frusztrált. A szüleim a manipuláció nagymesterei voltak; meggyőztek, milyen kivételes szerencse, hogy itt tanulhatok, és ezért egyszer még hálás leszek. Megtalálom majd a tökéletes feleséget, aki megfelel magas erkölcsi elvárásainknak. Belül azonban forrtak bennem az érzések és indulatok. Női társaságra, szexre vágytam — egy cafka nagyon is vonzó ötletnek tűnt. Lázadás helyett azonban elnyomtam dühömet, és frusztrációmat kiváló teljesítménnyel próbáltam levezetni. Kitűnően tanultam, két iskolai sportcsapatnak voltam a kapitánya, én szerkesztettem az iskolaújságot. Elhatároztam, hogy megmutatom gazdag osztálytársaimnak, ki vagyok, és örökre magam mögött hagyom Tiltont. Az utolsó évben sportösztöndíjat kaptam a Brown Egyetemre, és tanulmányi ösztöndíjat a Middleburyre. A Brownt választottam, mert jobban szerettem atléta lenni, és

28

mert ez az egyetem nagyvárosban volt. Anyám Middleburyben végzett, apám ott doktorált, így hiába volt a B r o w n az Ivy Ligában, ők Middlebury mellett szálltak síkra. — Mi lesz, ha eltöröd a lábad? - kérdezte apám. — Jobb, ha a t a n u l m á nyi ösztöndíjat fogadod el. Beadtam a derekam. Middleburyt Tilton hasonmásának láttam, kicsit gyöngébb kiadásban - bár Vermont, és nem N e w Hampshire, vidéki környezetében. Igaz, hogy koedukáltan m ű k ö d ö t t , de szegény voltam, m í g m i n d e n k i más j ó m ó d ú , és négy éve nem j á r t a m lányokkal iskolába. N e m volt önbizalmam, kirekesztettnek éreztem magam, pocsék volt a hangulatom. Könyörögtem apámnak, engedje meg, hogy abbahagyjam az egyetemet, vagy legalább kihagyjak egy évet. Bostonba akartam menni, hogy tanuljak valamit az életről és a nőkről. Hallani sem akart róla. — H o g y a n h i n n é k el rólam, hogy mások gyerekeit föl t u d o m készíteni az egyetemre, ha a magamét n e m t u d o m ott tartani? — kérdezte. Mostanra már úgy látom, hogy az élet véletlenek egybeesésének sorozata. M i n d e n azon múlik, hogyan reagálunk ezekre — hogyan használjuk szabad akaratunkat, ahogy egyesek nevezik; a sorsunk szabta korlátok között hozott döntések határozzák meg, kik v a g y u n k . Két ilyen fontos, az életem folyását alakító véletlen hatás is ért Middleburyben. Az egyik egy iráni fiú képében, akinek tábornok apja a sah személyes tanácsadójaként dolgozott, a másik pedig egy gyönyörű fiatal nő személyében, akit úgy hívtak, m i n t gyerekkori szerelmemet: A n n . Az iráni fiú, akit most Farhadnak fogok nevezni, hivatásos focista volt Rómában. Atlétatermete, göndör fekete haja, lágy, dióbarna szeme, családi háttere és személyes kisugárzása minden nőt levett a lábáról. Sok tekintetben az ellentétem volt. Keményen megdolgoztam a barátságáért, és rengeteget tanultam tőle, ami később nagy hasznomra vált. A n n is a szárnyai alá vett, bár akkoriban komoly kapcsolata volt egy másik egyetemre járó fiatalemberrel. Platonikus viszonyunk lett életem első igazi szeretetkapcsolata. Farhad arra buzdított, hogy bulizzak, igyak, ne törődjek a szüleimmel. Ú g y döntöttem, abbahagyom a tanulást. Elhatároztam, hogy így egyenlítem ki a számlámat apámmal. A jegyeim leromlottak; elvesztettem az ösztöndíjamat. Másodév felénél kimaradtam az egyetemről. Apám azzal fenyegetett, hogy kitagad, Farhad viszont tovább ösztökélt. Beviharzottam a dékáni hivatalba, és kiiratkoztam. Életem egyik kulcsfontosságú pillanata volt ez. A városban töltött utolsó éjszakámat Farhaddal együtt ünnepeltük meg egy helyi bárban. Egy óriási termetű részeg farmer megvádolt, hogy

29

flörtölök a feleségével, fellökött, és nekivágott a falnak. Farhad közénk ugrott, előkapta a kését, és megvágta a farmer arcát. Aztán engem átvonszolt a termen, kirakott az ablakon, az O t t e r Creek fölé kinyúló magas párkányra. Leugrottunk, és a folyó partján visszamentünk a kollégiumba. Másnap, amikor az egyetemi rendőrség kikérdezett, hazudtam, és tagadtam, hogy bármit is t u d n é k az esetről. Farhadot mégis kicsapták. Együtt m e n t ü n k Bostonba, és közösen béreltünk lakást. A Record American/Sunday Advertiser című újságnál kaptam állást mint a Sunday Advertiser főszerkesztőjének személyes asszisztense. 1965-öt í r t u n k ekkor, és az év során több munkahelyi barátomat is behívták katonának. H o g y ezt a sorsot elkerüljem, beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára. Időközben A n n szakított régi barátjával, és gyakran meglátogatott Middleburyből. N a g y o n örültem a figyelmének. 1967-ben diplomázott, mikor nekem még egy évem volt hátra a Boston Universityn. Makacsul elutasította, h o g y hozzám költözzön, mielőtt összeházasodunk. Bár viccből többször megjegyeztem, hogy ez zsarolás, és valójában bántott, hogy viselkedésében szüleim m a radi és prűd erkölcsi elveit látom viszont, szerettem vele lenni, és többet akartam. Összeházasodtunk. A n n apja kiváló m é r n ö k volt; kidolgozta egy fontos rakétafajta navigációs rendszerét, és ezért magas pozícióval jutalmazták a Tengerészeti Minisztériumban. Legjobb barátja, akit A n n csak Frank bácsinak hívott (nem ez a valódi neve), az NSA-nál (National Security Agency, N e m z e t biztonsági Hivatal), az ország legkevésbé ismert — és a legtöbb forrás szerint legnagyobb — kémszervezeténél volt felső vezető. Házasságkötésünk után nem sokkal katonai orvosi vizsgálatra hívtak be, ahol megfeleltem, így az egyetem elvégzése után vietnami katonai szolgálat várt volna rám. A gondolat, hogy Délkelet-Ázsiában kell majd harcolnom, érzelmileg összetört, bár maga a háború mindig is érdekelt. A m é g a gyarmati korban élt őseimről — például T h o m a s Paine-ről és E t h a n Allenről — szóló történeteken n ő t t e m föl, és végiglátogattam a franciák és az indiánok ellen vívott csaták, valamint a forradalmi harcok valamennyi helyszínét N e w Englandben és N e w York állam északi részén. M i n d e n történelmi regényt elolvastam, amit csak találtam. Sőt amikor a hadsereg különleges alakulatai harcba szálltak Délkelet-Ázsiában, m a g a m is lelkesen jelentkezni akartam. A m i k o r azonban a m é dián keresztül egyre több hír érkezett az atrocitásokról és az amerikai politika következetlenségeiről, megváltoztak az érzelmeim. T ű n ő d n i kezdtem, vajon Paine melyik oldalra állna ebben a helyzetben. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Vietkonghoz, ellenségeinkhez csatlakozna.

30

Frank bácsi mentett meg. Tudomásomra hozta, hogy ha munkát vállalnék az NSA-nál, felmentést kaphatnék a katonai szolgálat alól, és meg is szervezett nekem egy sor beszélgetést az ügynökségénél, többek között egy kimerítő, egész napos, poligráfmérésekkel kísért interjúsorozatot. Azt mondták, e vizsgálatok eredményétől függ, alkalmas vagyok-e arra, hogy az NSA fölvegyen és kiképezzen. Ha igen, kimutatást készítenek erősségeimről és gyenge pontjaimról, és ennek alapján tervezik majd meg szakmai jövőmet. A vietnami háborúval kapcsolatos véleményem miatt biztos voltam benne, hogy nem fognak fölvenni. Az interjú során elismertem, hogy lojális amerikai létemre ellenzem a háborút, és meglepett, hogy a kérdezők nem firtatták tovább ezt a témát. Ehelyett neveltetésemre, szüleimhez való viszonyomra voltak kíváncsiak, és arra, milyen érzelmeket váltott ki belőlem, hogy szegény, puritán gyerekként nőttem föl jómódú, élvhajhász diákok között. Vizsgálták, miként frusztrált a nők, a szex és a pénz hiánya az életemben, és miről fantáziáltam mindezzel kapcsolatban. Meglepett, mekkora figyelmet szenteltek Farhaddal való barátságomnak, és annak a ténynek, hogy védelmében kész voltam hazudni az egyetemi rendőrségnek. Először azt hittem, mindezek a negatívumok elutasításhoz fognak vezetni, de ennek ellenkezőjére utalt, hogy az interjúk folytatódtak. Csak évekkel később értettem meg, hogy ami nekem negatívumnak tűnt, az az NSA szempontjából valójában pozitívum volt. Megítélésem nem annyira a hazámhoz való hűségemen, mint az életemben fölmerült frusztrációkon múlott. Szüleimmel szemben érzett dühöm, a nőkkel kapcsolatos megszállottságom és a fényűző élet iránti vágyam adta a kezükbe a kulcsot, hogyan lehet rám hatni. Elcsábítható voltam. Elszántságom, amellyel tanulmányaimban és a sportban kitűnni akartam a többiek közül, apámmal szembeni lázadásom, az a képességem, hogy jól kijövök külföldiekkel, és hajlandó vagyok a rendőrségnek hazudni, mind éppen olyan jellemvonások voltak, amilyeneket kerestek. Mint később kiderült, Farhad apja is az amerikai hírszerzésnek dolgozott Iránban, így Farhaddal fenntartott barátságom kifejezetten előnyt jelentett. Néhány héttel az interjúk után fölajánlottak nekem egy állást, melynek keretében megkezdhettem volna a kémkedés művészetébe bevezető kiképzésemet pár hónappal később, amikor megszereztem a diplomámat a Boston Universityn. Azonban még mielőtt hivatalosan elfogadtam volna ezt az ajánlatot, hirtelen ötlettől vezérelve beültem az egyetemen egy szemináriumra, amelyet a Békehadtest (Peace Corps) egyik tagtoborzó aktivistája tartott. Az NSA-hoz hasonlóan az egyik fő vonzerő itt is az volt, hogy a Békehadtestnél betöltött állás fölmentést adott a katonai szolgálat alól.

31

A döntés, hogy a szemináriumon részt veszek, megint olyan véletlennek tűnik, aminek az adott pillanatban látszólag nem volt jelentősége, de hosszú távú következményei megváltoztatták az életemet. Az aktivista a világ több tájáról is beszélt, ahol nagy szükség volt önkéntesekre. Említette többek között az Amazonas menti esőerdőket, ahol szerinte a bennszülöttek még mindig úgy éltek, mint az észak-amerikai őslakók az európaiak érkezésének idején. Mindig álmodtam arról, hogy úgy éljek, mint az abnaki indiánok, akik N e w Hampshire-t lakták, mikor őseink ott letelepedtek. Tudtam, hogy az én ereimben is folyik abnaki vér, és el akartam sajátítani azt a természeti tudást, amelynek ők is birtokában voltak. A nap végén odamentem az aktivistához, és megkérdeztem, volna-e mód arra, hogy Amazóniába kerüljek. Biztosított róla, hogy arrafelé nagy szükség van önkéntesekre, és jó esélyem van, hogy oda osszanak be. Fölhívtam Frank bácsit. Meglepetésemre Frank bácsi biztatott, hogy vállaljak munkát a Békehadtestnél. Bizalmasan közölte velem, hogy Hanoi eleste után - ami felől akkoriban az ő pozíciójában lévő embereknek kétsége sem volt — Amazónia jelentősége meg fog nőni. — Tele van olajjal — mondta. — Szükségünk lesz ott jó ügynökökre — olyanokra, akik szót értenek a bennszülöttekkel. Biztosított róla, hogy a Békehadtest kiváló gyakorlóterep, és biztatott, hogy tanuljak meg jól spanyolul, és sajátítsak el néhány helyi dialektust is. — Lehet, hogy a végén nem is a kormánynak, hanem egy magánvállalatnak fogsz dolgozni — kuncogott. Akkor még nem fogtam föl, mit értett ez alatt. Kémből E H M - m é léptettek elő, bár ezt a kifejezést addig nem is hallottam, és még azután sem, évekig. Fogalmam sem volt arról, hogy a világ különböző pontjain több száz olyan férfi és nő dolgozik tanácsadó cégeknél és más magánvállalatoknál, akik soha egy fillér fizetést sem kapnak a kormánytól, mégis a birodalom érdekeit szolgálják. Azt sem sejthettem, hogy az ezredforduló táján hasonló feladatokkal megbízott emberek ezrei fognak már működni szépen hangzó pozíciók mögé bújva, és hogy nekem is jelentős szerepem lesz e növekvő létszámú hadsereg kialakításában. Ann és én jelentkeztünk a Békehadtesthez, és Amazóniába kértük elhelyezésünket. Mikor a válasz megérkezett, első reakcióm mély csalódottság volt. A levélben az állt, hogy Ecuadorba küldenek minket. Jaj ne, gondoltam. Én Amazóniába akartam menni, nem Afrikába. Megpróbáltam megkeresni Ecuadort a földrajzi atlaszban. Elkeseredtem, mikor nem találtam az afrikai kontinensen. Végül a tartalomjegy-

32

zékből kiderült, hogy valójában Latin-Amerikában van, és a térképen látszott, hogy a hatalmas Amazonas az Andok ecuadori gleccsereiből származó folyórendszerből ered. Tovább olvasva megtudtam, hogy az ecuadori őserdő a világ egyik legnagyobb és legváltozatosabb ilyen területe, és őslakos népei ugyanúgy élnek, mint évezredekkel ezelőtt. Elfogadtuk a felkínált helyet. Dél-Kaliforniában végeztük el a Békehadtest felkészítő tanfolyamát, és 1968 szeptemberében indultunk Ecuadorba. Amazóniában a shuaroknál laktunk, akiknek életmódja valóban hasonlított a gyarmatosítás előtti észak-amerikai őslakókéra; de dolgoztunk az Andokban is, az inkák leszármazottai között. Addig nem is álmodtam, hogy a világnak ez az arca még létezik. A latin-amerikaiak, akikkel addig találkoztam, az apám iskolájába járó gazdag gyerekek voltak. Azon kaptam magam, hogy együtt érzek ezekkel az őslakosokkal, akik vadászatból és földművelésből tartották el magukat. Furcsa rokonságot éreztem velük. Valahogy azokra a városlakókra emlékeztettek, akiket gyerekkorom színhelyén magam mögött hagytam. Egy napon egy öltönyös úriember, Einar Greve érkezett repülővel telephelyünk leszállópályájára. A Chas. T. Main, Inc. (MAIN) alelnöke volt. Ez a vállalat igyekezett munkáját csöndben, feltűnés nélkül végezni; egyik feladata az volt, hogy háttértanulmányokat készített a Világbank számára, érdemes-e sok milliárd dolláros kölcsönöket nyújtani Ecuadornak és a szomszédos országoknak vízi erőművek és más infrastrukturális beruházások létrehozására. Einar egyébként az amerikai hadsereg tartalékos ezredese is volt. Elbeszélgetett velem arról, milyen előnyökkel jár, ha az ember egy olyan vállalatnál dolgozik, mint a M A I N . Megemlítettem, hogy mielőtt a Békehadtesthez csatlakoztam, felvételt nyertem a NSA-hoz, és valószínűleg vissza is szeretnék majd hozzájuk térni, mire azt felelte, hogy ő néha NSA-összekötőként is dolgozik, és a tekintetéből azt olvastam ki, hogy jövetelének célja részben az volt, hogy képességeimet fölmérje. Ma azt gondolom, hogy a rólam készült aktákat akarta naprakésszé tenni, és különösen azt akarta felmérni, hogyan boldogulok az átlag északamerikai számára keserves körülmények között. Együtt töltöttünk egy pár napot Ecuadorban, aztán levelezés útján tartottuk a kapcsolatot. Kérte, írjak neki Ecuador gazdasági kilátásait felmérő jelentéseket. Volt egy kis hordozható írógépem, szerettem írni, és örömmel teljesítettem a kérését. Egy év alatt mintegy tizenöt levelet küldtem neki. Ezekben a levelekben Ecuador gazdasági és politikai jövőjéről tűnődtem, és elemeztem az őslakos közösségek egyre növekvő frusztrációját, melyet az olajtársaságoknak, nemzetközi fejlesztő ügy-

33

nökségeknek és más erőknek a modern világból érkező törekvései váltottak ki. Ahogy a Békehadtestnél vállalt megbízatásunk véget ért, Einar meghívott egy állásinterjúra a M A I N bostoni központjába. Mikor magánemberként találkoztunk, Einar kifejtette, hogy bár a M A I N alapvetően mérnöki cég, legnagyobb ügyfele, a Világbank nemrég követelni kezdte, hogy vegyenek föl közgazdászokat is, akik gazdasági előrejelzéseket készítenek a mérnöki projektek nagyságának és kivitelezhetőségének meghatározásához. Elmondta, hogy a közelmúltban vett föl három kiválóan képzett, remek ajánlásokkal rendelkező közgazdászt — kettőjüknek Master fokozata, egyiküknek pedig PhD-ja volt. Munkájukba csúfosan belebuktak. - Egyikük sem tudott megbirkózni azzal a helyzettel, hogy olyan országokban kell előrejelzéseket készíteni, ahol nem áll rendelkezésre megbízható statisztika — mondta Einar. Elmondta még, hogy egyik közgazdász sem tudta teljesíteni szerződésének azt a kitételét, hogy utazzanak el Ecuador, Indonézia, Irán vagy Egyiptom távoli vidékeire, beszéljenek helyi vezetőkkel, és készítsenek személyes becsléseket az adott vidék gazdasági növekedésének kilátásairól. Egyikük idegösszeomlást kapott egy elzárt panamai faluban; a panamai rendőrség kísérte el a repülőtérre, és tette föl egy Egyesült Államokba induló gépre. - A nekem írt leveleidből az derül ki, hogy jól átlátod a helyzetet még akkor is, ha nincsenek egyértelmű adatok. Ismerve ecuadori életkörülményeidet, biztos vagyok benne, hogy szinte bárhol boldogulnál. Elmondta, hogy az egyik közgazdászt már el is bocsátotta, és szívesen elküldené a másik kettőt is, ha én elvállalnám a munkát. Így történt, hogy 1971 januárjában fölajánlottak nekem egy közgazdászi állást a MAIN-nél. Éppen huszonhat éves lettem — ez volt a bűvös korhatár, amely fölött már nem hívtak be katonának. Megbeszéltem a dolgot A n n családjával; biztattak, hogy fogadjam el a munkát, és feltételeztem, hogy Frank bácsi is hasonlóképpen vélekedne erről. Eszembe jutott, hogy egyszer említette azt a lehetőséget, hogy végül is magánvállalatnál fogok dolgozni. Soha nem derült ki egyértelműen, de mégsem volt kétségem afelől, hogy MAIN-beli állásom részben Frank bácsi három év előtti szervezőmunkájának volt köszönhető, részben pedig ecuadori tapasztalataimnak és annak, hogy hajlandó voltam az ország gazdasági és politikai helyzetéről írni. A fejem hetekig kóválygott, az egóm óriásira dagadt. A Boston Universityn csak főiskolai (bachelor) diplomát szereztem, ami elvileg nem lett volna elég közgazdászi pozíció betöltéséhez ilyen nagy presztízsű cégnél. Tudtam, hogy azok az egyetemi csoporttársaim, akik nem felel-

34

tek meg a sorozáson, és továbbtanulva MBA fokozatot vagy más posztgraduális diplomát szereztek, meghalnának az irigységtől. Száguldó titkos ügynöknek képzeltem el magam, aki egzotikus távoli vidékekre utazik, és a szálloda uszodája mellett álldogál Martinival a kezében, gyönyörű bikinis nők társaságában. Bár ez csak fantáziálgatás volt, később kiderült, hogy tartalmazta az igazság bizonyos elemeit. Einar közgazdásznak vett föl, de hamarosan rájöttem, hogy a m u n k á m messze túlnő a közgazdászi feladatok keretein, és valójában sokkal közelebb áll James Bond tevékenységéhez.

35

Tevékenységünk annyira különbözött a szokásostól. hogy első igazi feladatom Indonéziában vár rám. A versenytársak kifejezést itt tág értelemben használom. fejezet „Beszervezve egy életre" Jogi szaknyelven szólva a M A I N zárt részvénytársaság volt. a Halliburton. Csak azt tudtam. a kétezer dolgozó m i n t e g y 5%-a birtokolta a vállalatot. Nemcsak hatalommal bírtak a többiek fölött. Sok munkatárs szolgált korábban a hadseregnél. hogy Jáva gazdasága 36 . akik erről a munkáról beszéltek velem. mit is csinálunk tulajdonképpen. Little. Következésképpen a vállalaton kívül szinte senki nem hallott rólunk. és pozíciójukat mindenki irigyelte. ahol egy tizenegy tagú csoporttal Jáva szigetének villamosenergia-ellátási tervét kell kidolgoznunk. m i n d e n á r o n meg akartak győzni arról. a Stone & W e b ster. hogy ott-tartózkodásom első hónapjaiban még én magam sem tudtam kideríteni. akik a tanácsadójuktól — csakúgy.az Arthur D. de a vállalatnak nem voltak gépei. Ezeket a tulajdonosokat partnereknek vagy társaknak hívták. h a n e m ők tették zsebre a nagy pénzeket is. A sajtóval egyszerűen tilos volt érintkezni. hiszen a M A I N külön kategóriában indult. ahol ő volt az egyetlen versenyző. államfőkkel és más vezető beosztású emberekkel álltak kapcsolatban. mint ügyvédjeiktől vagy pszichológusuktól — a legszigorúbb titoktartást várták el. bár versenytársaink .2. Azt is tudtam. h o g y Einar és mások. M ű k ö d é s ü k legfőbb jellemzője a diszkréció volt. és soha nem épített egy szerszámoskamrát sem. a Bechtel és mások — n e m voltak ismeretlenek az újságolvasók előtt. a B r o w n & R o o t . de a hadügyminisztériumnak vagy más katonai szolgálatnak nem dolgoztunk. A szakdolgozók nagy része mérnök volt.

így nagyon sok időt töltöttem ennek tanulmányozásával is. Hozzászoktam ehhez a nemi előítélethez. és titokzatosan elmosolyodott.Nagy terveink vannak veled. így elérhető. miközben ujjával a feje fölé mutatott. A M A I N macsó szervezet volt. ilyen értelmű jelentéseket kell írnom. 37 .mondta. az új lakásunkról és arról a macskáról. Nemcsak Kuvaittal ismerkedtem meg. — Ez a gazdaság úgy repül majd.és gépíró csoportban. mint a madár! Einar gyakran utazott el két-három napra. hogy a végeredmény az elemző kedve szerint alakuljon. hogy ökonometriai modelleket kell majd készítenem Indonéziáról és Jáváról. mit várnak el tőlem a munkám során. különösen a Bostoni Közkönyvtárban.Ne aggódj . . . ami a Bostoni Közkönyvtár olvasótermében történt egy szép napon. Tudtam. ezért úgy döntöttem. Egy ilyen alkalommal különös pillantást vetett rám. Sosem kaptam kielégítő választ. gyakran behívott egy kávéra. amit az E N S Z . és ha jó előrejelző szeretnék lenni (és szeretném. Az egyetemen kapott üzleti képzésemnek az ökonometria nem volt része. . hogy Kuvaitról olvass. Kérdezett Annről. Szerintem ezt az időt részben arra kellene használnod. de az M I T (Massachusetts Institute of Technology) és a Harvard könyvtárába is tudunk belépőt szerezni. Ezenfelül azonban mintegy kétszáz nő dolgozott a személyi titkárságokon . mestere volt a beszélgetések elterelésének. Ezekről az utakról senki nem nagyon beszélt. felbátorodtam. — Rá sem fér majd a grafikonra — szerette Einar mondani. Mikor az irodájában volt. Ahogy jobban megismertem. ami a többi munkatársat szolgálta ki. — Hangja elhalkult. Nemrég jártam Washingtonban. Nemzetközi Valuta Alap) és a Világbank adott ki. Ezután sok időt töltöttem ezekben a könyvtárakban.és a gyors. hogy bizonyos statisztikai manipulációk segítségével ugyanazokból az adatokból nagyon különböző következtetésekre lehet jutni. Mindeközben rájöttem. hová ment.szárnyalni fog. amely csak néhány háztömbnyire volt az irodától és egészen közel a lakásomhoz. hogy van egy nagy projektünk Kuvaitban.. hogy tanulásképpen felállítok egyet Kuvaitról is. az IMF (International Monetary Fund. hogy előléptessenek).Mindenesetre tudod. mintha nem is tudták volna.minden alelnöknek és osztályvezetőnek volt ilyen . A Bostoni Közkönyvtár remek forrás. és igyekeztem többet megtudni róla és arról. hanem számos olyan gazdasági statisztikáról szóló könyvet is elolvastam. Még tanfolyamokat is végeztem a témában. Még van egy kis idő az indonéziai utazásig. 1971-ben összesen négy hölgy dolgozott a szakcsapatában. melyet Ecuadorból hoztunk magunkkal. így aztán különösen meglepődtem azon..

amikor nagy a tét. egy piszkos üzletágban. vagy valaki más -. Elmosolyodott. hogy részt veszel ebben . Munkamódszere. és közömbösen végeztem tovább a dolgom. ami csak pár háztömbnyire esett a M A I N Prudential Centerbeli központjától.kérdezte. Zavarba jöttem attól az ideges nevetéstől. Main Inc. és ő kezet nyújtott. Néhány perc múlva szó nélkül elém tolt egy nyitott könyvet. — Ritka fajta vagyunk. hogy engem gazdasági bérgyilkossá képezzen. ki adta át neki ezeket az információkat — Einar. amelyekre az NSA-interjúk során fény derült. Sötétzöld kosztümjében nagyon intelligensnek látszott. különleges tanácsadója.még a feleséged sem. A következő naptól kezdve Claudine Bacon Street-i lakásán találkoztuk. Ránézésre pár évvel idősebbnek tűnt nálam. El sem hittem. a Chas. hogy feladata az. és mindent a legnagyobb titokban kell tartanunk. . Elmondta. a fizikai csábítással elegyített szóbeli manipuláció.Felkértek. . Együttlétünk első órájában elmagyarázta. és leült a velem szemközti székre. „Ki venné komolyan?" . az NSA. A könyv egy olyan táblázatnál volt nyitva.Claudine a lehető legteljesebben kihasználta személyiségemnek azokat a gyenge pontjait. és erős a nyo- 38 . több üzletágban szerzett tapasztalataim alapján mondhatom — beleillett azon általánosan használt módszerek sorába. mert rajta kívül senki nincs erre feljogosítva. .Őszinte leszek veled. N e m tudom. és biztosított arról. egyszerűen E H M .Majd elkomolyodott. mintha észre sem venném. amit tudok. hogy ezt a kifejezést részben humorosan kell felfogni. Aztán választanod kell. Már tudom. Senki nem tudhat arról. többé nem léphetsz ki. Felnéztem lágy zöld szemébe. hogy mindeddig azért nem mondott senki semmit a m u n kámról. és könyvjelzőnek ott volt a névjegye: Claudine Martin. de az biztos. hogy mindez velem történik. Ha egyszer belépsz. a M A I N személyzeti osztálya. amit már régen kerestem Kuvaittal kapcsolatban.Egy igen csinos barna hölgy lépett az asztalomhoz. — N e m vagy egyedül . hogy helyzetem rendkívüli. hogy segítsek a képzésedben — mondta.mondta nevetve. Már a puszta elnevezés is régi kémtörténetszerű álmokat idézett. Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. Aztán arról tájékoztatott. ami a számat elhagyta. kifejezetten rám volt szabva. A döntésed végleges.e k voltunk. és a következő hetekben mindent megtanítok neked. T. amelyeket akkor vesznek elő. amit akkor nem tudtam . hogy semmit nem tudok a gazdasági bérgyilkosok szerepéről. bár — későbbi. Bevallottam. hogy mesterien használta fel őket. Próbáltam úgy tenni.

hogy egy országnak 1 milliárd dolláros kölcsönt folyósítunk annak érdekében. kitől kapta a fizetését. hogy nem a névjegykártyáján feltüntetett M A I N . Ha csak egy projekt elindításáról van szó. Egészen pontosan olyan tanulmányokat kell majd írnom. új úthálózatra vagy éppen telekommunikációs rendszerre fordítanák. mikor a tőlem elvárt tevékenységek árnyoldalairól beszélt. hogy munkámnak két alapvető célja van. amelyek aztán óriási mérnöki és építőipari beruházásokon keresztül visszajuttatják a pénzt a M A I N és más amerikai vállalatok (mint például a Bechtel. ENSZ-szavazatokra vagy olajra és más természeti erőforrásokra . hogy a M A I N nek és a többi amerikai vállalatnak járó összegeket már kifizették). a fogadó ország néhány gazdag és befolyásos családja hasznot húzzon belőle. amelyik a G N P évi átlagos legnagyobb növekedését ígéri. Olyan feladatot is kaphatok. hogy állandó függésben maradjanak a hitelezőiktől és könnyű prédát jelentsenek. hogy annak megvalósítása milyen kedvezően fogja érinteni a G N P alakulását. És brutálisan nyílt volt. hogy összevessem. és amelyek különböző projektek hatásait elemzik. hogy nem fogom a házasságomat veszélyeztetni titkos együttléteink felfedésével. ha szívességekre — például katonai bázisokra. Claudine elmondta. hogy ha egy országnak fel akarnak ajánlani egy modern elektromos közműrendszert. Azt a tényt senki nem vette figyelembe.t ő l . ha az adott összeget erőművekre. zavart és megbabonázott voltam ahhoz. Akkoriban túl naiv. amelyek húsz-huszonöt évre jelzik előre a gazdasági növekedést. a Halliburton. a Stone & Webster és a Brown & Root) számláira. hogy ma már nyilvánvalónak tűnő kérdéseket föltegyek. hogy fizetésképtelenné tegyem a kölcsönöket fölvevő országokat (természetesen csak azután. azt kell bizonyítanom. bár nem volt okom feltételezni. bizonyítsam be. Valamennyi ilyen programtervezetnek az volt a kimondatlan célja. hogy az új rendszerből fakadó gazdasági növekedés indokolja a kölcsön fölvételét. Az lesz a munkám. hogy vezetői ne álljanak a Szovjetunió mellé. hogy az országra nehezedő 39 .más egy-egy csábító üzlet megkötésére. hogy a beruházásban részt vevő cégek nagy profithoz jussanak. milyen előnyökkel járna. hogy előre jelezzem. milyen eredményekkel jár majd több milliárd dollár befektetése egy-egy országban.van szükségünk. annál jobb. A kritikus tényező minden esetben a bruttó nemzeti termék (GNP). Kezdettől fogva tudta. A másik feladatom az. hogy alátámasszam olyan nagy összegű nemzetközi hitelek kihelyezését. Fogalmam sem volt. ugyanakkor biztosítsa a világ különböző országainak hosszú távú pénzügyi függését és így politikai lojalitását. Minél nagyobb a kölcsön. Az egyik. Ha például döntés születik. Az a projekt nyer. a feladatom az lenne.

ha megépülnek az új erőművek és elosztórendszerek. és miért nem hagyjuk őket saját nyomorukban fetrengeni?" Akik ilyet mondanak. hogy 40 . ha a munkádban hibát találnak. Néhány hónap volt hátra indulásomig Indonéziába. Claudine-nal nyíltan megvitattuk a G N P csalóka természetét. — Mondj u k azt. a szegények szegényednek. miért nem vonulunk ki abból az átkozott országból. oktatási és más szociális szolgáltatásoktól. Például a G N P akkor is növekedést mutat. Mint az amerikai polgárok általában. — A bankok szakértőit nem lesz könnyű meggyőzni. amit abban az időben a világ legsűrűbben lakott ingatlanjának volt szokás nevezni. és édesen mosolygott. ha az egyetlenegy embert gazdagít. Megkérdeztem.. Téged persze megjutalmaznak. hogy az amerikai köztársaságot globális birodalommá tettük. hogy: „Ha nemzeti zászlónkat elégetik és a követségünk előtt tüntetnek. Az iskoláink és a sajtónk arra tanított minket. mint azok a 18. hogy jót teszünk azokkal az országokkal.Meg kell nyernünk az indonézeket. hogy a saját érdekeinket érvényesítsük. — Ez Vietnam után a következő dominó — így mondta Claudine. A statisztika szempontjából ez gazdasági növekedésnek számít. és akkor is. — Figyelmeztetett. Az évek során sokszor hallottam olyan megjegyzéseket. Egy napon szóba hoztam. Jáva szigetére. Indonézia emellett véletlenül olajban is gazdag muzulmán ország és a kommunista szervezkedés egyik melegágya is volt. hogy nagyon optimista képet kell festened arról. hogy megkérdőjelezzék az előrejelzéseid — ezért fizetik őket. — ujját elhúzta a torka előtt. Ez lehetővé teszi majd. századi gyarmatosítók. és mehetsz tovább más egzotikus helyekre. hogy elsősorban azért létesítünk nagykövetségeket a világ különböző pontjain. például egy közüzemi szolgáltató vállalat tulajdonosát. akik a földjük védelmében harcoló indiánokat az ördög szolgáinak tartották. más projekteken dolgozni. ami a 20. hogy minden lépésünket önzetlennek lássuk. Egyetemi bizonyítványaik ellenére ezek az emberek éppen annyira műveletlenek. hogy a M A I N Jávára induló szakértői csoportjában rajtam kívül még tíz másik férfi lesz. hogy szerepem nehéz lesz.. Még sincs fogalmuk arról. Az a dolguk. század második felében azt jelentette. a M A I N dolgozói is azt hitték. Az ő tekintélyüket erősíti. sokszor diplomás emberek. ha a lakosság többségére nagy adósságteher nehezedik. hogy az USAID és a nemzetközi bankok indokolják a kölcsönöket. autópályákat és kikötőket építünk. tehát elvileg m ű veltek. hogyan fog virulni a gazdaság. . Az egész világot bejárhatod. amelyekben erőműveket. Ha csatlakoznak a kommunista táborhoz. A vagyonosok gazdagodnak.adósságteher évtizedekre megfosztja a legszegényebb rétegeket az egészségügyi.

mikor nekünk tetszik. ami az életemből hiányzott. . vajon helyesen cselekszem-e. Miután elbúcsúztam tőle. csatlakozzanak az Egyesült Államok gazdasági érdekeit érvényesítő hatalmas hálózatához. aki a jövő előrejelzésével foglalkozik. Megértettem. Minden nap.ők is hasonló kiképzést kapnak-e. vajon mit szólna ehhez Tom Paine. Ezt el kell döntened. hogy próbáld rávenni a világ vezetőit. Végül meggyőztem magam. — Azért fizetnek minket — és nem is rosszul —. hogy országuk lakosainak ipari parkokat. hogy a kivétel én vagyok. hogy politikai. repülőtereket építenek. ahol az üzemanyagot szállítják majd. hogy a M A I N mindent egyszerre kínál. M i n d eközben az amerikai mérnöki és építőipari cégek tulajdonosai igencsak meggazdagodnak. döbbenten nézett rám. hogy lojalitásuk biztosított. erőműveket. befordultam a Dartmouth utcába. hogy nem. Akkor mozgósíthatjuk őket. Néhány hónappal később egy délután a kanapén ülve néztük. Cserébe ezek a vezetők megszilárdíthatják politikai hatalmukat azzal. — Egy szűk.Ők mérnökök — mondta. Ha egyszer beszállsz ebbe. Mikor ezt a gondolatomat megosztottam Claudine-nal. ebben az idilli helyzetben. exkluzív klubhoz tartozunk — mondta Claudine. gazdasági vagy katonai igényeinket kielégítsék. annál könnyebben leleplezhetem majd ezt az egészet később . amit mondott.Ne légy nevetséges. mégis egyre azt kérdeztem magamtól. végigsétáltam a Commonwealth Avenue-n. hogy minél többet tanulok.és elosztórendszert. A te előrejelzéseid határozzák meg az általuk tervezett létesítmények és így a kölcsönök nagyságát. mielőtt belekezdesz. . és megijesztett. hogy nem. minél több tapasztalatot szerzek. hogy a történelem során a legtöbb birodalmat vagy katonai erővel vagy legalábbis katonai fenyegetés segítségével építették ki. megtudtam jövendő foglalkozásom eredetét. miközben Claudine ablakából a kint örvénylő hópelyheket néztük. hogy dollármilliárdokat csaljunk ki a világ különböző országaitól. Végül ezek a vezetők annyira belegabalyodnak az adósság hálójába. az átadó. A második világháború végén azonban a Szov- 41 . mikor Claudine lakásáról hazafelé mentem. és meggyőztem magam.a „belülről bomlasztás" régi önigazoló érve. Azon a délutánon. mint én. te vagy a kulcsember. Te vagy az egyetlen. a kikötőket és az utakat. Claudine biztosított arról. — Ők tervezik majd az erőműveket. Amint látod. azon tűnődtem. Úgy tűnt. A lelkem mélyén valami azt súgta. De a múltban elszenvedett frusztrációk nem hagytak nyugodni. Claudine elmesélte. h o gyan esik kint a hó. többet nem tudsz kilépni. A munkád legnagyobbrészt abban áll.

és életének hátralévő részét házi őrizetben töltötte. Végül is Moszadik megbukott. hogy az Egyesült Államok korlátozott — n e m nukleáris . ami azt a benyomást keltette. valamint az I M F hez és a Világbankhoz hasonló nemzetközi szervezetek megerősödése. Az A m e rika-barát M o h a m m e d Reza sah lett korlátlan hatalmú diktátor. 1 Roosevelt trükkje átformálta a Közel-Kelet történelmét. amely kizsákmányolta természeti erőforrásait és népét. Az I M F .e t elsősorban az Egyesült Államok és európai birodalomépítő 42 . ahová én belépni készültem. A döntő pillanat 1951-ben j ö t t el. 1968-ra — m i kor az N S A az interjút készítette velem . akkor Roosevelt iráni beavatkozásához hasonló módszereket kell alkalmaznia. amelyek aztán olyan csúfos vereségekhez vezettek Koreában és Vietnamban. és vesztegetéssel vagy fenyegetéssel egyre több embert állított a maga oldalára.j e t u n i ó megerősödésével és a nukleáris háború rémének fölmerülésével a katonai megoldás túl kockázatossá vált. Várható volt. A vállalat a mai BP (British Petroleum) elődje volt. M i n d a két ország tartott azonban attól. Kermit Roosevelt a C I A alkalmazásában állt. Ezeket aztán rávette. hogy Irán oldalán szálljon harcba. Ez időben egybeesett azzal is. Ez volt az egyetlen módja annak. de olyan megoldást kellett találni. M o h a m e d Moszadik Irán teljes olajkészletét államosította. az Egyesült Államoknak a segítségét kérte. Volt azonban egy probléma. Roosevelt rem e k teljesítményt nyújtott. amikor Irán fellázadt egy brit olajvállalat ellen. hogy a szovjeteket a t o m h á b o r ú veszélye nélkül legyőzzék. hogy az első. A stratégiagyártók szerencséjére a '60-as években egy másfajta forradalom is zajlott: a multinacionális nagyvállalatok. A tajtékzó Anglia második világháborús szövetségesének. Esetleges lebukása súlyos következményekkel járt volna. igen népszerű miniszterelnöke (és a TIME magazin szerint az Év E m b e r e 1951-ben). és ugyanakkor elavulttá tette a birodalomépítés hagyományos módszereit. hogy szervezzenek utcai zavargásokat és véres tüntetéseket. külföldi kormány megdöntésére irányuló a m e rikai beavatkozást m é g számos hasonló akció fogja követni. Kermit Roosevelt fektette le annak a szakmának az alapjait. hogy ha az U S A (a Johnson és N i x o n elnökök által megálmodott) világbirodalmi terveit valóra akarja váltani. Irán d e m o k r a t i k u san megválasztott. hogy Moszadik népszerűtlen és tehetetlen. amely Washingtont n e m keveri közvetlen gyanúba. A tengerészgyalogság helyett tehát Washington egy CIA-ügynököt küldött Iránba: Kermit Rooseveltet (Theodore unokáját).világossá vált. hogy a katonai bosszú a Szovjetuniót arra indítaná.katonai akciókkal kezdett kísérletezni.

akiket aztán a nemzetközi nagyvállalatok alkalmazhattak.olyan lehetséges E H M . ami akkor indult útjára. Mire én beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára. és egyre több jogszabállyal — például a márkanévre. Ráadásul az őket alkalmazó nagyvállalatok — bár kormányhivatalok és nemzetközi pénzügyi szervezetek is támogatták őket (az adófizetők pénzéből) — kívül estek a kongresszus és a közélet ellenőrző jogkörén. amikor te még kis elsős voltál. Ezek az E H M .e k e t kezdett keresni.társai finanszírozták. nem hozták összefüggésbe a kormánypolitikával. a Roosevelt-mint-CIA-ügynök problémát már meg is oldották. Így aztán ha piszkos munkájukra fény derült. 43 . a nagyvállalatok és a nemzetközi szervezetek között. azt a nagyvállalatok mohóságának a számlájára írták. mi ennek a nemes szakmának csupán a következő generációja vagyunk. Az amerikai titkosszolgálat több ügynöksége — mint például az NSA . csakis magánvállalatok kötelékében működtek. — Látod — mondta végül Claudine —.bástyázták körül függetlenségüket.e k sosem kaptak állami fizetést. a nemzetközi kereskedelemre. Szimbiotikus kapcsolat alakult ki a kormányok. az információ szabad áramlására vonatkozó törvényekkel 2 .

annál könnyebb lesz a dolgod . fejezet Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Amellett. december 27-én visszaadták a szuverenitását annak a népnek. Indonézia kormányzása azonban nehezebb feladatnak bizonyult. Ennek következtében az indonézek . míg a kijjebb fekvő szigeteket uralmuk alá tudták vonni. több tucat nyelv és dialektus. de hiába erősítették meg a hatalmukat Jáván. holland.3. Megfogadtam a szavát. A japánok fegyverletételét követően egy karizmatikus vezető. az akkor Fűszer-szigeteknek nevezett Indonéziába akart eljutni. a holland csapatok nem sok ellenállást tanúsítottak. Sukarno kiáltotta ki a függetlenséget. még mielőtt odamennél. — Minél többet tudsz egy országról. a spanyol. portugál és brit kalandorok leghevesebb összecsapásainak színtere. Mikor Kolumbusz 1492-ben útnak indult. gyökeresen más kultúrák jelle- 44 . A küzdelemből a hollandok kerültek ki győztesen 1750-ben. különleges fűszereiről és dúsgazdag királyságairól híres Jáva volt a koronaékszer. sokat olvastam Indonéziáról is.különösen a jávaiak . mint a hollandok legyőzése. A gyarmatosító korszakban ezt a szigetcsoportot még Észak. évszázadok óta harcban álló népcsoportok. hogy új pályámról tanultam. még 150 évig tartott. törzsi ellentétek.és Dél-Amerikánál is sokkal többet érő kincsnek tartották. Négyévi küzdelem után a hollandok végül 1949. amely több mint három évszázadon keresztül idegen uralom alatt. A szigetvilág 17 500 szigetének lakossága távolról sem volt homogén. A gyönyörű szöveteiről. harcok között élt.rengeteget szenvedtek. Mikor a japánok a második világháborúban lerohanták Jávát.tanácsolta Claudine. Sukarno lett a köztársaság első elnöke.

A stratégia alapját képezte az a feltételezés is. És ha mindez még n e m lett volna elég ösztönző tényező. de az olajtársaságok kutatói nagyon bizakodóan nyilatkoztak a lehetőségekről. Kezdtem elképzelni az előttem álló kalandokat. és Sukarno erővel teremtett rendet. hogy az Indonéziában elért siker kedvező hatást kelt az egész muzulmán világban. A hadsereg vezetője. ahogy a Bostoni Közkönyvtárban a könyvekbe merültem. mint az iráni sah. 1971-re az Egyesült Államokban megérett az elhatározás. Indonéziának még olaja is volt. és 1963-ban élete végéig elnökké nyilvánították. hogy megakadályozza. és az amerikai stratégia egyre globálisabb méretekben kezdett gondolkozni. Az ezt követő tömegmészárlásoknak.mezték az országot. különösen a robbanásveszélyes Közel-Keleten. Az Egyesült Államok azt is remélte. túl szépnek látszott 45 . amely biztosítani kívánta az amerikai dominanciát Délkelet-Ázsiában. és 1965-ben puccsot hajtottak végre ellene. Ellenzéke egyre erősödött. Az összecsapások gyakoriak és brutálisak voltak. egymást követően kommunista befolyás alá kerüljenek. Szoros szövetségeket kötött a világ különböző kommunista államaival katonai felszerelés és kiképzés ellenében. A stratégia lényege az volt. Végül is mindenért a kommunista pártot tették felelőssé. hogy a kommunizmust Délkelet-Ázsiában terjessze. különösen annak Kínához közel álló frakcióját. hogy országok dominószerűen. A M A I N . Szovjet fegyverekkel ellátott indonéz csapatokat küldött a szomszédos Malajziába. A kulcs Indonézia volt. hiszen a vietnami háború kimenetele egyre bizonytalanabbnak látszott. Suharto tábornok 1968-ban vette át elnökként a hatalmat. és az különösen egy-két országra koncentrálódott. hogy Indonéziát át kell csábítani a kommunista táborból. hogy Suharto úgy szolgálja Washingtont. Az amerikai külpolitika alappillére az volt. de sok közeli munkatársa és magas rangú tisztje nem volt ilyen szerencsés. melyeket a hadsereg indított el. Sukarno csak szeretője fürge észjárásának köszönhetően úszta meg élve. becslések szerint három-ötszázezer halálos áldozata volt. Egyelőre senki nem volt tisztában a készletek nagyságával és minőségével. Az én lelkesedésem is egyre nőtt. A Claudine-nal töltött idő máris egyik fantáziám megvalósulását jelentette. és ezzel a világ szocialista vezetőinek elismerését kivívja. hogy Indonézia példája modellként fog szolgálni a térség többi országa számára. N i x o n elnök 1969 nyarán megkezdte a csapatok kivonását. A M A I N villamos energiai projektje annak az átfogó tervnek a része volt. 1960-ban fölfüggesztette a parlament működését. A helyzet nagyon emlékeztetett az 1953-ban Iránban lezajlott eseményekre.n e k dolgozva a Békehadtest nyomorúságos életformáját ragyogó luxuskörülményekkel válthatom föl.

hogy ugyanúgy beadtam a derekam az ő ostoba elvárásainak. majd mikor a bort megittuk. . — Soha senkinek ne beszélj a találkozásainkról — mondta szigorú hangon. Énem egy része őszintén csodálta Claudine-t. és a M A I N munkatársai közül senkinek sem volt ehhez köze. 46 . Később azonban. de mosolya egyáltalán nem tűnt őszintének. mikor már a M A I N irodái felé gyalogoltam. hogy Claudine-nal fenntartott viszonyom meghatározó tényező volt kapcsolatunk megromlásában. amikor féltem tőle —. amiért belekényszerített a házasságba. megérezte. — Hosszasan rám nézett — talán ez volt az egyetlen alkalom. Szörnyen éreztem magam. hogy nehezteltem rá. ha beszélnél. — Most már közénk tartozol. ahogy a szüleim becsaptak Tiltonnal vagy Middleburyvel kapcsolatban. elhatároztuk. Más is történt az életemben: Ann-nel nem jöttünk ki jól. Én a saját viselkedésemet magam előtt azzal igazoltam. de megérezte. és letagadnám. hogy szétköltözünk. hogy kettős életet élek. Természetesen visszatekintve már úgy gondolom. — Megcsináltad — mondta mosolyogva. amelyeket a fiúiskolában töltöttem.ahhoz. Legalább részben kárpótolva éreztem magam azokért a szörnyű évekért. ő legalább nem csapott be úgy. és aztán hidegen elnevette magát. úgy nézett rám. egy héttel tervezett indonéziai utazásom előtt válogatott sajtokkal és kenyérféleségekkel és egy üveg kiváló Beaujolais-val terített asztal várt rám Claudine kis ebédlőjében. el kellett ismernem. hogy valaha is láttalak. Mindig csak az ő lakásában voltunk együtt. Meg voltam döbbenve. 1971-ben. Gondolom. mint addig még soha. kapcsolatunkban még mindig azt láttam. Erről n e m beszélhettem Ann-nek. hogy okosan volt fölépítve a terv. Hiába támogatott és gondoskodott rólam ecuadori kiküldetésünk során. Akárhogy is. — Veszélyessé válna az életed. hogy igaz legyen.N e m bocsátanék meg neked. kapcsolatunkra nem volt semmi bizonyíték. mint annak idején a szüleimnek. Köszöntőt mondott a tiszteletemre. Fél óráig kellemesen elcsevegtünk.

akinek kezéért hiába versengett Spanyolország. tüzet fújó sámánokat és füstölgő vulkánok lábánál smaragdszínű vízen kivájt fatörzs kenukban evező harcosokat m u tattak. hogy azok otthon aztán így ijesztgették a gyerekeiket: „Jók legyetek. amelyek még jóval Krisztus születése előtt keltek útra az ázsiai hegyeken és a perzsa sivatagokon keresztül. csalóka kincs. hogy a sors nem mindig 47 . Talán tudhattam volna. amelyen a hírhedt bugi kalózok remek fekete vitorlás hajói voltak láthatóak. Borneó. annak idején annyira rettegésben tartották az európai tengerészeket. Portugália és Japán. akik még utazásom idején is hajóztak a szigetvilág vizein. fantázia és álom. mint a régi nagy felfedezők. és olyan ősi történetek. Az elolvasott könyvek némelyikében a fényképek ragyogó színű sarongokba öltözött gyönyörű nőket. Kolumbuszhoz hasonlóan azonban tudnom kellett volna fékezni a fantáziámat. mítosz és erotikus szépség földje ez. Különösen megkapó volt az a sorozat. egzotikus bali táncosokat. talán úgy. f e j e z e t Megmentünk egy országot a kommunizmustól Romantikus elképzelésem volt Indonéziáról. különben elvisz a bugi!" Ezek a képek a lelkem mélyéig lázba hoztak. hercegnő. amelyet Kolumbusz egész életén át hasztalan keresett. Celebesz — is csábítóan hangzanak.4. Szumátra. Már e mesés szigetek nevei —Jáva. Óriási várakozásokkal néztem az út elébe. ahol az elkövetkező három hónapot készültem tölteni. A misztikum. Ennek az országnak a történelme és legendakincse csodálatosnál csodálatosabb figurák tárháza: rosszindulatú istenek. komodói sárkányok. törzsi szultánok. Ezek a kalózok. hogy a mediterrán vidéken is befészkeljék magukat kollektív pszichénk legmélyebb rétegeibe. Hollandia.

Indonézia valóban kínált kincseket. és mosdatlan testük régi izzadságtól és trágyától szaglott. a volt holland gyarmatosítók villái és tornyos mecsetek. — A jó életre! — sóhajtotta. De volt a városnak egy visszataszító. A világ többi pontján működő Intercontinental Szállodákhoz hasonlóan ez is arra volt berendezve. Szabad ideje jelentős részét nagy csatákról és hadvezérekről szóló történelmi könyvek és regények olvasásának szentelte. a füstös fővárosban töltött első napjaim 1971 nyarán kifejezetten sokkszerűen értek. N e w Hampshire-ben voltak olyan osztálytársaim. Követtük a példáját. rágyújtott egy szivarra. Jakartában. Láttam már szegénységet. Ez volt Jakarta. Miután köszöntött bennünket. Laktam az andokbeli parasztok sárkunyhóiban. Fülsiketítő dudálás és fojtogató füst. Csapatunkat természetesen az ország legjobb szállodájában. mint ahogy ő elképzeli. Charlie nagy szakértője volt a háborúnak. Szépség és rútság. hogy a gazdag külföldiek. trópusi virágokkal ékes kertek. Fiatal lányok árulták aprópénzért testüket. ahol a szegfűszeg és az orchidea illata keveredett a nyitott szennyvízcsatornák bűzével. hideg téli napokon is vékony kabátban és szétrúgott teniszcipőben jöttek iskolába. Az egykor ragyogóan megépített holland csatornák szennyvizes fertővé változtak. mint arra. Én már láttam szegénységet. amit vártam. hogy megérje első születésnapját. különösen az olajcégek vezető alkalmazottai és családjaik m i n den szeszélyét kielégítse. spiritualitás és profanitás. ahol az étrend szinte kizárólag szárított kukoricából és krumpliból állt. A vietnami háborút karosszékből támogató katonák mintapéldánya volt. Gyönyörű nők színes sarongokban. ötletesen kifestett biciklitaxik. elegancia és közönségesség. de ez mind semmi volt Jakartához képest. miközben pezsgőspoharát megemelte. és ahol egy újszülöttnek éppen annyi esélye volt arra. hogy meghaljon. 48 . Leprások nyújtogatták kezük véres csonkjait. a Pan American Airways tulajdonában álló Hotel Intercontinental Indonesiában szállásolták el. a szivárvány minden színében pompázó. egzotikus bali táncosok. de nem minden bajra gyógyírt jelentő csodaszereket. Szokásához híven ezen az estén is khakiszínű nadrágot és ugyanolyan rövid ujjú inget viselt katonai váll-lappal. tragikus arca is. A fekete folyók szeméttel szegélyezett partjain egész családok laktak kartondobozokból összetákolt házakban.úgy vezeti az embert. A szépség azért jelen volt. Charlie Illingworth vacsorát adott a tiszteletünkre a szálloda legfelső emeletén található elegáns étteremben. Ott-tartózkodásunk első estéjén projektvezetőnk. akik kátránypapírból készült viskóban laktak.

hogy ne kövesse északi szomszédainak. hogy segítsek Indonéziának kiemelkedni középkori gazdasági viszonyaiból. ha majd reggel kinézek az ablakon. N e m akarjuk. Ahogy tudjátok. hogy készül belépni a 20. A kulcstényező egy integrált elektromos hálózat. építő vállalatok — megkapják az elektromos energiát. és szörnyű betegségektől szenvednek. N e m akarjuk. De ez csak a jéghegy csúcsa. azért vagyunk itt. Ez járulhat hozzá leginkább — talán az olaj mellett —. újra válaszút elé került. hogy biztosítsuk a kapitalizmus és a demokrácia uralmát. De tudtam. amire a terv 25 éves futamideje alatt szükségük lehet. Arckifejezése komollyá vált. luxuslakosztályom kényelmében és biztonságában. Nyomasztottak a dolgok. a szálloda fényűző kertjén és uszodáin túl körös-körül a nyomorúságos viskók tengerét fogom látni. hogy a sarló és a kalapács vagy Kína vörös zászlója alatt éljenek! Ahogy aznap éjjel az ágyamban feküdtem. Scott játszotta Patton tábornokot. Végül is. a világ legnépesebb országa elektromos hálózatának tervét elkészítsük. és mind a csecsemők. és egyenesen rám nézett.kikötők. — Az indonézek gondunkat fogják viselni. amiket ő a külföldi adósságról mondott. És tudtam. — A jegyzeteibe pillantott. arra emlékeztetett. Charlie szivarfüstbe burkolózva körülnézett. hogy Jáva. Felpillantott a jegyzeteiből. hogy az olajipar és az azt kiszolgáló létesítmények . azért vagyok itt. Charlie egyik kedvenc hősét.bólintott elismerően. De ne felejtsük el. századba. Kambodzsának és Laosznak a példáját. mind a felnőttek rémes körülmények között élnek. mint alulbecsülni. ahogy George C. magasan a város felett. képzeletemből Claudine lépett elő. hogy felidéztem a menedzsmentképzés makroökonómia óráin tanultakat. mindnyájan tudjuk. mondtam magamnak. hogy országunk mennyire függ az olajtól. Vietnamnak. nagyot szívott szivarjából. és jegyzetlapjai közül néhányat átlapozott —.— A jó életre! — Poharaink összecsendültek. mint hogy kimentsük ezt az országot a kommunizmus karmai közül. és elfoglalni helyét a modern ipari társadalomban. A mi dolgunk elérni. Indonézia erős szövetségesünk lehet ebben a tekintetben. Azzal próbáltam nyugtatni magam.J o b b fölfelé tévedni. — N e m kevesebbért vagyunk itt. Most. — Itt el leszünk kényeztetve . Indonézia m ö gött hosszú és tragikus történelem áll. hogy indonéz . — Ha már az olajról van szó — mondta. . hogy ott mindennap csecsemők halnak meg élelem és ivóvíz hiányában. — Igen. És az amerikai nagykövetség emberei is. csővezetékek. 49 .vagy amerikai — gyerekek vére száradjon a lelkünkön. A villamosítási terv kifejlesztésekor tehát tartsák szem előtt. mi is itt a dolgunk.

amire a menedzsmentképzés fölkészített. Ha ezt egyes tanáraim tudták is. A kapzsiság vezérel bennünket.és a Johnson-kormány honvédelmi minisztere lett. és nincs hasznára a társadalom többi részének. hogy majd egyszer fölfedem az igazságot. részben kemény munkának köszönhetően helyet szereztem magamnak az élet napos oldalán. hogy Charlie és csoportunk minden tagja önző érdekből van itt. illetve az azokat vezető emberek finanszírozzák. Döntésemet. majd a világ legbefolyásosabb pénzügyi intézményének vezető pozícióját töltötte be. hogy sikeres és elismert közgazdász legyek. A valóság föltárása valószínűleg a professzorok állásába került volna — ha én kimondanám az igazságot. Csak így tudtam aztán elaludni. nem árulták el — talán azért. Ennek ellenére éjszakánként gyakran kellett azzal vigasztalnom magam. Louis L'Amour régi vadnyugati regényeit olvasva. hogy a saját kultúrám szemszögéből nézve helyesen cselekszem.Miközben álmatlanul forgolódtam az ágyamban. és el a behívó elől. hogy az indonézek nagy tömegeinek életkörülményein javítsunk. A korporatokrácia néhány. pontosan leírja azt az új elitet. Arra is rájöttem. hogy őket még jobban elnyomorítja. Részben a szerencsének. N e m tudtam. végül is teljesen személyes okokkal igazoltam: fölküzdöttem magam abból a N e w Hampshire-i városból. Robert McNamarának a pályája kiváló példa volt erre. valójában egy gazdaság növekedése sokszor csak a hatalmon lévő szűk réteget gazdagítja tovább. 50 . melynek tagjai viszonylag szabadon mozognak a nagyvállalati és kormányzati pozíciók között. Valójában a kapitalizmus terjesztése gyakran a középkori feudális rendszerhez hasonló berendezkedéshez vezet. Az is megnyugtatott. hogy részt veszek ebben a munkában. Olyan fejlesztési modellt segítettem bevezetni. Azt csináltam. Ú t o n voltam afelé. sőt lehet. A Világbank akkori elnökének. amely ellenőrzése alá akarja vonni a földgolyót. hogy főiskolai professzoraim nem értették meg a makroökonómia valódi természetét. Különös szó jutott eszembe: korporatokrácia. nem tudtam magam előtt tagadni. A Ford Motor Company elnökéből a Kennedy. és nem az. de úgy tűnt. ki az előkészítő iskolából. Ilyen gondolatok gyötörtek minden éjjel a Hotel Intercontinental Indonesiában. Az amerikai külpolitika és nagyvállalatok érdekeit szolgáljuk. amelyet a világ agytrösztjeinek legnagyobb koponyái hagytak jóvá. hallottam-e már valahol. hasonló célokat követő ember szoros baráti társasága. vagy én találtam ki. én is elveszteném az enyémet. mert a felsőoktatást is a nagyvállalatok.

állami tulajdonban álló elektromos társaság helyi központjában biztosítottak számunkra irodát. jelentkeztünk az amerikai nagykövetségen. nyugdíjazása előtt a N e w England Elektromos Hálózatnál dolgozott mint vezető terhelés-előrejelző. kertésszel és kiszolgáló személyzettel együtt. Howard már hetvenes éveiben járt. Végül tagsági igazolványt kaptunk az exkluzív Bandungi Golf. A szálláson kívül kiutaltak nekünk tizenegy Toyota terepjárót is. Wisma nevű vendégházát. amelyek beborították a környék hullámzó dombjait. és felkúsztak a vulkanikus jávai hegyek lejtőire.5. A holland megszállás alatt épült Wisma kényelmes menedék volt. Gyönyörködtem a ragyogó fiatal nőkben .az amerikai olajipari és építőipari cégek vezető munkatársainak feleségeiben. rendbe szedtük magunkat. f e j e z e t Eladom a lelkem Tizenegy tagú csoportunk hat napot töltött Jakartában. A Bandungban töltött első pár nap során többször tárgyaltam Charlieval és Howard Parkerrel. Megdöbbentett. különféle tisztviselőkkel találkoztunk. hogy milyen sok amerikai lakik a Hotel Intercontinentalban. szakáccsal. és a Perusahaan U m u m Listrik Negara (PLN) nevű. és üldögéltünk a medence körül. akik napközben a medence körül. Az éghajlat enyhébb volt. Tágas terasza teaültetvényekre nézett. Aztán Charlie egy Bandung nevű hegyi városba költöztette a csapatot. Most az volt a dolga. sofőrrel és tolmáccsal együtt. a szegénység kevésbé mellbevágó. és kevesebb dolog vonta el a figyelmünket a munkánkról. Megkaptuk a kormány egyik. este pedig a hotel környékén található fél tucat luxusétterem valamelyikében ütötték el az időt. hogy felmérje azt az energia- 51 .és Teniszklubba. vezetővel.

m e g kell g y ő z ő d n ü n k arról. becsapta az élet. Mivel az energiaszükséglet nagyban f ü g g a gazdasági növekedéstől. Csapatunk többi tagja az általunk megadott számok alapján dolgozza majd ki a villamosítási terv részleteit: helyezi el. Sosem j u t o t t fel a N e w England Elektromos Hálózat vezető pozíciójába. Megbeszéléseink alkalmával Charlie nem győzte hangsúlyozni m u n k á m fontosságát. és ez mélyen bántotta. hogy a feleségével kettesben üljön otthon tétlenül. Nyugdíjba küldték. úgy.Szivarjával rám mutatott. M i n t később kiderült. Az utolsó hónapban már csak a hiányzó elemeket pótoljuk. rosszindulatú. mindnyájan összedugjuk majd a fejünket. Az első hónap végére H o w a r d n a k már nagyjából tisztában kell lennie az áramhálózat eredményeképpen megszülető gazdasági csoda nagyságrendjével. és mivel n e m bírta. és állandóan azt ismételgette. — N e k e d gyorsan kell cselekedned. Howard ránézésre barátságos nagypapának látszott. — Az első pár hét feladata — magyarázta Charlie — az adatgyűjtés. h o g y legyek vele óvatos. és ezt az előrejelzést városokra és régiókra bontsa le. A második hónap végére már részletesebb számokra lesz szüksége . h o g y m i n d e n szükséges információ a birtokunkban van. esetleg túl makacsnak tartották. én voltam a fejlesztési terv kulcsembere. U t á n a már senki n e m j ö n vissza. — Mellőztek — mondta többször -. vasútról és m i n d e n ilyesmiről. az utakról. előrejelzései az én gazdasági számításaimon múltak. Ez kritikus időszak lesz. hogy legyek nagyon optimista a számításaim elkészítésekor. Mielőtt hazaindulunk. elfogadta a M A I N által felkínált konzultációs m u n k á t . az átadó. A falakat a R a m a y a n a ősi hindu történeteit ábrázoló batikkárpit borította. Sosem volt olyan k i k é p zésben része. m é g ha annak idején n e m is t u d t a m elfogadni. amilyet én Claudine-tól kaptam. a kikötők kapacitásáról. mert n e m adtam be a derekam. Vagy talán csak rövid távon akartak vele 52 . H o w a r d volt az egyik legbölcsebb tanárom. bosszúálló. . hogy az az általunk fölállított előrejelzésnek a lehető legjobban megfeleljen. A következő szavakkal jellemezték: makacs. amelyre Jáva szigetének az elkövetkezendő huszonöt évben szüksége lesz.és elosztóvonalakat és az üzemanyagszállítási rendszereket. H o w a r d és én Charlie kényelmes irodájának nagy rattan karosszékeiben ü l t ü n k . és Einar és Charlie egyaránt figyelmeztetett.mennyiséget és erőmű-kapacitást (terhelést). A hálaadás ünnepére otthon leszünk. túl öregnek. Charlie szivarfüstöt pöfékelt. valamint tervezi meg az erőműveket. — A mérnökök részletes képet fognak adni a jelenlegi energiarendszerről.régiókra lebontva. Claudine-nak igaza volt. Ez volt a második megbízatása. Ő. aki úgy érezte. ez a jelszavam. de valójában keserű öregember volt. Gondolom.

Egész életemben elektromos terhelés előrejelzésével foglalkoztam . Ne hagyd. N e m hiszem. Fiatal nő fürdött poshadt vizében. hogy szemérmességének látszatát fönntartsa. mi történik. amit elfogadhatatlannak tartott. hogy nem lesz egyszerű bábfigura. hogy nem akart a szolgájuk lenni. .felelte gúnyosan. Nagyothalló készüléke volt. A dolgok gyorsan változnak. igaz? A figyelmemet újabb esemény kötötte le. de makacsságának legalább egy része abból fakadt. de tudta. végtére is egész karrierem attól függött. Szavai hatására szédülni kezdtem. és eltökélte. ha valahol olajat találnak. hogy milyen szerepet akarnak vele eljátszatni. hogy fiatal vagyok. . . én is láttam már egyet-mást . depresszió és fellendülés idején. hogy az imperializmus egy olyan formájának terjesztésére akarják fölhasználni. mi történik. Láttam. Einar és Charlie jellemzése helytállónak bizonyult. (A ford. hogy ez a gazdaság szárnyalni fog . ahol három évet töltöttem.b e l i főnökeim elégedettek lesznek-e velem.Én már láttam egyet-mást — mondtam. Világosan látta a helyzetet. Láttam. hogy a R o u t e 128* úgynevezett massachusettsi * R o u t e 128: a bostoni kör-autópálya.Lehet. hogy Charlie-nak igaza van. míg nem találnak egy hozzám hasonló. az ő szempontjukból Howard valóban problémásnak bizonyult.Már be is adtad a derekad. — Charlie könyörtelen.dolgozni. Egy öregember ereszkedett le a csatorna partján. Akárhogy is. egy sarongot lazán meztelen testére csavarva.Nézd csak meg. és azt. és könnyített magán. . Egy Charlie-val folytatott megbeszélésünk után félrevont.Ez a gazdaság biztos. fiatalember. melynek mentén számos hi-tech vállalat telepedett meg. N e m érdekelnek az olajlelőhelyeitek.Ó. . és annak hangerő-szabályozójával játszott az inge alatt. amely a PLN épülete mellett húzódó pangó csatornára nézett.a nagy világválság és a második világháború alatt. tudomást sem véve a csatornáról és a nőről. de nem zavartatta magát. hogy valaha is hallotta a gazdasági bérgyilkos kifejezést. . Elfordultam az ablaktól.) 53 . de nemrég tértem vissza Dél-Amerikából. de ugyanakkor be akartam bizonyítani. Egyet mondhatok. fürdött tovább. még mindig a csatornában fürdő nőt figyelve. letolta a nadrágját.Ez maradjon kettőnk között — mondta fojtott hangon. . hogy M A I N . főállású embert. hogy szárnyalni fog . A fiatal nő látta. formálhatóbb.Hát így állunk — motyogta. . . és egyenesen Howardra néztem.mondtam.mondta Howard. hogy bedaráljon. Közös irodánk ablakánál álltunk. leguggolt. — Volt rá pár évem.Meg akarnak majd győzni téged.

m e g kell védenem m a g a m . G o m b ó c o t éreztem a torkomban. A pénzért csináljátok. de ú g y éreztem. És ez is csak a legjobb időkben. és kezével olyan mozdulatot tett. — H o w a r d .Add el magad. M i t érdekel engem az előrejelzésed. É n e m egy része gyanította.csodája mit tett Bostonnal.karja széles mozdulatával a falon túli irodákra mutatott — eladtátok a lelketeket az ördögnek. m i n t Bostonban az 1960-as években. és irkálni kezdett jegyzettömbjébe. m e r t saját lelkiismeretemet is m e g kellett n y u g t a t n o m . n e m pedig holmi légből kapott gazdasági előrejelzés alapján. és r á m bámult. Ez olyan ország. — Nézd. Egy idősebb asszony térdig a vízben állva mosta a fogát. és elindultam Charlie irodája felé. A pénzért csináljátok. m i n t h a el akarna söpörni. h o g y az elektromos terhelés tartósan évi 7—9%-nál nagyobb ü t e m b e n nőtt volna.kikapcsolom a hallókészülékemet.egy kaliforniai aranylázhoz hasonló gazdasági robbanást -. Kirántotta a székét az íróasztala m ö g ü l . miért érzem m a g a m ilyen n y o morultul. amit n e m hagyhattam szó nélkül. — Lelkiismeretlenség! Ez az. Félúton megtorpantam. n e m más. R á b á m u l t a m . hogy m é g n e m volt olyan. Újra és újra hallottam H o w a r d szavait. sarongja szorosan teste köré csavarva. M e g kellett győznöm. Az öregember eltűnt. lementem a lépcsőn. 6% reálisabb. és belerogyott. Keményen küzdöttem. és próbáltam nem törődni a kanális bűzével. Ez teljesen felkavart. és megyek vissza dolgozni. elég hülyén fogsz kinézni. ahol idáig m é g alig j u tott valaki egyáltalán elektromos áramhoz. Itt m i n d e n másképp van. Ez már olyan kihívás volt. Az elektromos terhelés előrejelzését annak alapján f o g o m megcsinálni. h o g y igaza lehet. A fiatal nő éppen mászott fölfelé a csatorna töltésén. Eleven e m b e vágott. Lecsapta a ceruzáját. ez n e m Boston. Leültem egy törött betondarabra. kiabálva a csatorna vizében. te pedig egy olyan elektromosenergia-növekedést. Néhány fiú játszott pancsolva. Most pedig — kényszeredett mosollyal az inge alá nyúlt . elbizonytalanodtam. . egy másik ruhát sulykolt. amit m i n denki vár . próbáltam rájönni. — M e n j csak — morogta. amit én gondolok. 54 . És biztosan állíthatom. Inkább visszafordultam. K i m e n t e m a folyosóra. ki a délutáni napsütésbe. Fölkapta ceruzáját. hogy el ne sírjam magam. Sarkon fordult. mit is akarok tulajdonképpen. Te — ti m i n d . Az asztala elé álltam. ha én azt jelzem előre.

Megállt. hogy legalább évi 17%-os növekedési rátával számoljunk. akármit is beszéltek gazdasági csodáról! 55 . milyen volna az életem. Charlie világossá tette. akivel beszélhetnék. szája fogatlan mosolyra húzódott. amit jónak lát. mint ő. Gyorsan egy katolikus missziós kórházba vittük.Ne bűvészkedj a számokkal . szemmel láthatóan nem tudva. Ő biztosított minket arról. és ő is meghozza a saját döntését. és előrejelzését Bostonban is be tudja fejezni. Hol lennék most? N e m Indonéziában. hogy azt csinálja. Mély álomba merültem. talán ketten találnánk valamilyen megoldást. Néhány nap múlva Howard súlyos amőbafertőzést kapott. Az előttem álló döntésen. ahol nyarakat töltöttem egyedül. amint néztem őket. R ö g t ö n megkönnyebbülést éreztem. Hogyan lehetnék én is olyan gondtalan. hogy már minden szükséges adatot öszszegyűjtött. vidám kiabálásuk betöltötte a levegőt. függetlenül az én eredményeimtől. mit kellene tennem. Hogy is nem jutott ez eszembe hamarabb? N e m is enyém itt a döntés. Howard megmondta. milyen veszélynek teszik ki magukat azzal. Azonban ahogy a vízgyűrűk elhaltak. Ő most már biztos nem inog meg. ami felé haladok. amelyek pályáját előrevihették volna. mint ők? Ez a kérdés gyötört. Tudtam.mondta. míg a többi fiú elsőbálos mulatságokra készült. Talán megbízhatnék Howardban. Én megszerezhetem főnökeim jóindulatát magas gazdasági számaimmal. és beledobtam a csatornába. Howard öreg volt és megkeseredett. de tévednek. az én m u n k á m valójában nem is lesz majd hatással a villamos hálózat tervére. hogy Howard azonnal térjen vissza az Egyesült Államokba. hogy megint nincs senki. Ő már elszalasztotta azokat a lehetőségeket.A kisfiúk továbbra is egymást fröcskölték. Búcsúzásunkkor megismételte korábbi figyelmeztetését. ha nem találkoztam volna velük. hogy nem tehetek ilyet.Én nem veszek részt ebben a játékban. és semmiképpen nem akartam volna úgy végezni. A jövőmön is tűnődtem. és azon tűnődtem. ami megnyugtatott. nézte a fiúkat. Nagy kő esett le a szívemről. Azon tűnődtem. Egy öreg. és azt javasolta. Az emberek mindig az én szerepemet hangsúlyozzák. újra felsejlettek a N e w Hampshire-i iskola képei. . Milyen előrejelzést írjak? Egyszerre olyan gondolat ötlött a fejembe. hogyan ugrálnak a vízbe boldog-ártatlanul. éppen csak indulóban. . Lassan tudatosult bennem a szomorú tény. hogy ebben a fertőzött vízben játszanak. hogy azt várja Howardtól és tőlem. az biztos. Én fiatal voltam. úgy tűnt el az én jókedvem is. Azon az éjszakán ágyban fekve sokáig gondolkoztam az embereken. Az orvos gyógyszert írt föl. akik életem részei lettek. Fölkaptam egy kis követ. Ahogy a kanális koszos vizébe bámultam. púpos férfi bicegett görbe botjával a csatorna partjára.

RÉSZ 1971-1975 .2.

6. Mintha gátlásossá tette volna őket a jelenlétem." Sofőrömmel és tolmácsommal együtt sok szép helyen megfordultam. hogy többségük vonakodik megosztani velem ismereteit. és sokszor aludtam nyomorúságos szállásokon. valami összeesküvés vesz körül. Néha már úgy éreztem. hogy hozzanak létre egy könnyen megtanulható közös nyelvet. Általában azt mondták. két út között mindig visszatértem Bandungba. A szigetvilágban több mint 350 nyelvet és dialektust beszél- 59 . Ahogy Charlie megfogalmazta: „Te már túlélted Amazóniát. és rögtön érdekelni kezdte a feladatom. Sukarno elnök azt tartotta a legsürgősebbnek. nem tudnék-e munkát adni neki. Elkezdtem tőle a bahasa indonéz nyelvet tanulni. Közgazdaságtant tanult a helyi egyetemen. Miután Indonézia elnyerte függetlenségét. Találkoztam helyi üzleti és politikai vezetőkkel. tudod. és meghallgattam véleményüket a gazdasági növekedés kilátásait illetően. Gyanítottam. Ezek az utak rendszerint rövidek. mit kezdj a bogarakkal. Én kaptam ezt a feladatot. fejezet Inkvizítori szerepben Az indonéz kormánnyal. hogy egyszer csak megkérdez. lépjek kapcsolatba a főnökeikkel. a kormányhivatalokkal vagy a vállalatok jakartai központjával. két-három naposak voltak. az Ázsiai Fejlesztési Bankkal és az USAID-del kötött szerződésünk értelmében csapatunk egy tagjának végig kellett látogatnia a tervezett elektromos hálózat területére eső nagyobb településeket. a kígyókkal és az ihatatlan vízzel. A Wisma házvezetőnőjének volt egy nálam pár évvel fiatalabb fia. Ú g y találtam azonban. de édesanyján kívül mindenki Rasynek szólította. Rasmonnak hívták.

ételüket. beszívhattam a szegfűszeg-cigaretták illatát. hogy az országnak közös szókincsre van szüksége ahhoz. holott a golf. amely aztán egy igen sikeres nyelvet alkotott: a bahasa indonézt. Mire Rasyvel visszatértünk a vendégházba. és elhatározta. már sötét éjszaka volt. bár saját közösségeikben továbbra is a jávait vagy más helyi dialektusokat használtak. zenéjüket. de értékelték és bátorították. hogy egyetértek velük. hogy velük lehettem. a jobb mozik és elegáns bevásárlóközpontok tele vannak európaiakkal és amerikaiakkal. és egyszerre azon tűnődtem. Mindig emlékezni fogok erre az éjszakára. Nagyon megköszöntem neki. mint egy közülük valóval. Mindnyájan beszéltek angolul. akik csempészett amerikai kazettáktól kezdve ritka helyi műtárgyakig mindent árultak. amit még nem ismersz . Az 1970-es évek elejére a legtöbb indonéz már beszélte. sőt a spanyollal is összehasonlítva a bahasa könnyűnek bizonyult. és örömmel látták. kalapjaik. egyre jobban érdekelte őket a véleményem Indonéziáról és a vietnami háborúról.1 és Sukarno felismerte. jó h u m o r ú tanár volt. ruháik. miért is akartam első osztályon utazni. A nyílt és őszinte b e szélgetés során megkérdezték. Végül egy kis kávéházban kötöttünk ki. ami tele volt fiatalokkal. és leültünk. Ez a malájon alapul. hogy az amerikaiak általában miért nem tanulják meg az ő nyelvüket.tek. Rasy remek. sokféle kultúrában élő népet összefogja. ha nem is mind jól. mint a Békehadtestben. Rasy bemutatott az egyik asztal mellett ülő csoport tagjainak. hogy a sok szigeten. megosztották velem a városukat. rendhagyó igéket és más komplikációkat. Rasy és barátai úgy bántak velem. és maga mögé ültetett a motorra. hogy elvitt magával. de elkerüli a legtöbb nyelvet jellemző bonyolult igeidőket. ahogy nevezték. Azt sem tudtam megmagyarázni. Ahogy telt az idő. ő pedig azért volt 60 . hogy bahasa nyelven próbálkozzak. hagyományos zenét játszó utcai muzsikusok mellett mentünk el. és a shuarral.ígérte egy este. Mindnyájan mélyen fel voltak háborodva ettől a „törvénytelen megszállástól". Árnyékbábszínházak. láttunk tűznyelőket.és teniszklub. és elzárni magam ezektől az emberektől. bár mindnyájan indonézek voltak. hogy megismertet a városával és annak lakóival. Nemzetközi nyelvészcsoportot hívott össze. Olyan volt újra. hajviseletük egy '60-as évek végi Beatles-koncert hangulatára emlékeztettek. nevethettem velük. Rasynek volt egy kismotorja. és tréfálkozhattam. Eufórikus boldogság töltött el attól. miért én vagyok az egyetlen nyugati a városnak ebben a részében. N e m tudtam válaszolni. a luxuséttermek. zsonglőröket és utcai árusokat. — Megmutatom neked Indonézia egy olyan arcát.

amit Rasyvel és fiatal barátaival töltöttem. Ez arra késztetett. A szavak jelentésének véletlen egybeesései voltak ezek csupán? A szótárom értelmezett valamit félre? Próbáltam meggyőzni magam arról. hogy ezt még megismételjük. hogy betolakodó vagyok. és az elegáns Hotel I n t e r c o n t i n e n t a l Indonesiában lakhassak. és sokat használtam az ilyen találkozók után. mennyire n e m j u t o k információhoz a helyi embereken keresztül. és minden látható m ó d o n igyekezték kifejezni. hogy örülnek a látogatásomnak. A politikai és üzleti vezetőkkel folytatott m e g beszéléseim során érdekes jelenségre figyeltem föl azzal kapcsolatban. ki adta a parancsot: kormánytisztviselő. amelyekre a gazdasági előrejelzések kidolgozásához szükségem volt. Megváltoztatott az este. egy olyan bahasa szót használt. Jakartában azonban azt tapasztaltam. h o g y el kell h a g y n o m Bandungot a füstös nagyváros kedvéért. hogy eltűnődjek a kérdéseimre adott válaszaikon és adataik hitelességén is. Másnap reggel megbeszélésünk volt Charlie-val. Például amikor egyik a másiknak bemutatott engem. Megállapodtunk. De minél több időt töltöttem el ezekkel az emberekkel. és én is sajnálkoztam. az alsó emeletek ablakait takaró vasrácsok. Másképp tekintettem a többi amerikaira. Titokban azonban izgatott a lehetőség. bankár. hogy csak pár mondatot beszélek —. hogy már más színben látom a világot. csak a jakartai kormányhivatalokban volt hozzáférhető. megöleltük egymást. Csak azt tudom. hogy működjenek együtt velem. Korábban ez nem tűnt fel. Szándékosan nem árultam el nyelvtudásomat . udvariasan válaszoltak a kérdéseimre. ahol elmondtam. A hotel elegáns éttermeiben fölszolgált étel ízetlennek tűnt. hogy egyáltalán n e m örültek a jelenlétemnek. Charlie-val megegyeztünk. Ráadásul az adatok többsége. és n e m tehettek mást. hirtelen j e l e n t ő ségteljessé váltak.m é g a tolmácsom is úgy tudta. hogy tolmá- 61 . hogy bár behívtak irodáikba. és a vidéki utazások. hogy egy-két hetet Jakartában töltök. mint hogy engedelmeskedtek. vettem egy jó bahasa—angol szótárt. hogy igen. ők valahonnan föntről parancsot kaptak arra. ahogy bántak velem. Ez a Rasyvel töltött este vágyat ébresztett b e n n e m arra. a felszín alatt elzárkózás és gyűlölet húzódott. Együttérzését fejezte ki.hálás. hogy több időt töltsek távol a M A I N csapatától. A fiatal feleségek már n e m tűntek olyan szépeknek. N e m tudom. hogy megnyíltam barátai felé. amiket korábban észre sem vettem. Mást is észrevettem. megkínáltak teával. Például az sosem fordulhatott elő. h o g y egyedül fedezzem föl Jakartát. annál i n kább láttam. A medence körüli vaskerítés. tábornok vagy az amerikai nagykövetség. de most láttam. amely a szótár szerint inkvizítort vagy kérdezőbiztost jelentett. és e l m e n t ü n k lefeküdni.

és az elkövetkezendő évtizedekre emberek millióinak az életét határozza meg. A megadott időpont kivétel nélkül mindig több nappal későbbre esett. és ezeken az élményeken tűnődtem. Végül megjelent egy titkár. a kormányhivatalnokok pedig olyan projektek listáit adták át. ami ezeken az interjúkon elhangzott. inkább játék. Udvariasan — arcán a híres jávai mosollyal — kikérdezett.és tízéves terveket adtak meg. Mintha pókereznénk. kocsival végig kellett araszolnunk a bedugult forgalmú utcákon. és adott egy időpontot. Ez még önmagában nem is lett volna furcsa. A lapjainkat nem fedjük föl. először időpontot kellett kérni. nem adott ezzel ellentétes információt. Minden adat. Az ipari vállalkozók öt. Mivel a telefonok ritkán működtek. robbanásszerű gazdasági növekedés előtt áll. N e m bízhatunk egymásban. hogy minden. Soha senki nem kérdőjelezte meg ezt az előfeltevést. ha nem tartott volna olyan felháborítóan sokáig. valami mélyen zavart. Ahogy azonban visszafelé tartottam Bandungba. amit Indonéziában csinálok. Mikor odaértünk. Úgy tűnt. milyen információra lenne szükségem. 62 . mint valóság. és mikor végre megtörtént a találkozó. amelyek most kerülnek le a tervezőasztalról. hogy aztán a gazdasági növekedés motorjaivá váljanak. hogy Jáva a világgazdaságban példátlan. amelyek olyan szerencsétlenül voltak kialakítva.csommal egyszerűen csak besétálok egy hivatalba. nem hagyatkozhatunk a másiktól kapott információra. amit a gazdaság vagy a kormány oldaláról kaptam. azt támasztotta alá. mindenféle nyomtatványokat töltettek ki velünk. és ott találkozom valakivel. a bankárok mindenféle diagramokkal szolgáltak. De ez a játék halálosan komoly. hogy gyakran egy pár sarokkal arrébb lévő épületig is egy óra volt az út. és mindaz. átnyújtottak nekem egy előre összeállított paksamétát.

mégis büszkén viselkedtek. 63 . — Tudod. gyerekek szaladtak oda hozzánk. — mondta Rasy ragyogva. cseréptetejű templomok. hogy visszatértem Bandungba. mint kicsi. amelyekről idáig n e m is tudtam. Viseltes. így a csillagok ragyogtak a fejünk fölött. az utcán n e m volt közvilágítás. negyedeken.7. Bármerre m e n t ü n k . hogy megtapintsák a farmernadrágom anyagát. Ú g y tűnhetett. Az emberek láthatóan szegények voltak. Itt már nem láttam a fővárosban megszokott tekintélyes holland gyarmati villákat és irodaépületeket. földimogyoró és szegfűszeg illata töltötte be. a híres i n donéz bábszínházasok. mert az egyik nő egy kicsi t ű z re mutatott. M i k o r megálltunk. mielőtt ez utóbbit elfogadtam. Rasy eltűnt a tömegben. f e j e z e t Perbe fogott civilizáció . A város olyan részein vitt keresztül motorral. szegényes. batikolt sarongot viseltek. — N a g y o n fontos előadás lesz ma a városban. Az egyik kislány illatos virágot tűzött a hajamba. — Szemmel láthatóan örült. de tiszta. Forró teával. széles mosollyal és nevetéssel köszöntöttek. tiszta éjszaka volt. mások hordozható székekben ültek. apró süteményekkel és mogyoróolajban sült húsfalatokkal kínáltak. A színházban már több száz ember gyűlt össze. hogy haboztam.Elviszlek egy dalangra. ahol a hagyományos jávai kampongházak ú g y sorakoztak. Bár Bandung óvárosának szívében voltunk. élénk színű blúzokkal és széles karimájú szalmakalappal. Gyönyörű. akikkel a kávéházban már találkoztam. néhányan álltak. és hamarosan több fiatallal tért vissza. A levegőt égő fa. A motorról egy mellékutcában álló színház közelében szálltunk le.

amely háromrészes hajszálcsíkos öltönyben feszített. Ezután Pakisztán és Afganisztán felé fordult. Szíriát és Iránt. hol m e g voltak d ö b benve. ú g y nőtt a feszültség. . . hol nevettek. h o g y megsértődtek a bábjátékos m o n d a tain. — Most sült ki. amelyből egy fejjel kimagaslottam. mikor egy új figura ugrott elő. mikor Rasy lefordította. a R a m a y a n a ősi szövegein alapuló r é sze véget ért. és adja a h a n g j u k a t is. M i u t á n az előadás klasszikus. leemelte Vietnamot. A nézők hol dühöngtek. Leemelte Indonéziát a térképről. és ahogy telt a vödör. Aztán felcsendült a zene — a gamalán templomi harangokat idéző varázslatos hangja. Irakot. Az elnök kíséretében egy másik bábu is felbukkant. Meglepett. és mindegyik más hangon beszélt. ott álltam ebben a tömegben. Nézzük. ahogy a szolga legyezi az urát. Ez a bábu egyik kezében egy dollárjelekkel k i d e korált vödröt tartott. több nyelven. majd sorra ugyanezt tette a többi országgal is.Ezt adjuk a Világbanknak. Később m e g t u d t a m . ősi legendákkal ötvözött akkori aktuális események. amitől lúdbőrös lett a hátam. hogy „Keserű! Szemét! Ebből elég!" Azzal bedobta Vietnamot a v ö dörbe. Sosem felejtem el ezt az egész életemet meghatározó estét. Aztán Nixon valami olyat mondott. hogy d ü h ü k egyszer csak felém irányul. Én megijedtem. mit tud kihozni nekünk Indonéziából. Nagyon érdekes előadás volt. Majd fordítjuk neked.N a g y o n friss hús — mondta nevetve. amit úgy fordítottak le. hogy a dalang sámán. Több mint száz bábuja volt. N i x o n m i n d e n egyes o r szágot valami durva iszlámellenes megjegyzés kíséretében dobott a v ö dörbe: „Muszlim kutyák!" „ M o h a m e d szörnyetegei!" vagy „Muzulmán ördögök!" A t ö m e g egyre izgatottabbá vált. a másikkal pedig egy amerikai zászlót lengetett N i x o n feje fölött.A dalang maga játszik a hangszereken — súgta Rasy. Kiáltott valamit. . rá jellemzően nagy orrú és lógó orcájú bábut vett elő. és bekapta. a dalang egy Richard Nixont formázó.és Távol-Kelet térképe jelent meg: az egyes országok kampókon függtek a helyükön. Ez a bábu indonéz férfit f o r m á - 64 . Nixon rögtön odament a térképhez. Időnként úgy éreztem. hogy először n e m Délkelet-Ázsia dominó-országokként emlegetett népeit választotta. és éppen a vödörbe akarta ejteni. az előadást transzban játszotta végig. Szaúd-Arábiát. Az amerikai elnök úgy volt öltözve. Ezek helyett közel-keleti országokat emelgetett le — Palesztinát. m i n t Sam bácsi: csillagsávos cilindert és frakkot viselt. Kuvaitot..Ő egyedül kezeli a bábokat. féltem. Mögöttük a Közel.

— Az amerikaiak nem járnak ilyen előadásokra? Velem szemben egy gyönyörű angol szakos lány ült. — Ellened személy szerint senkinek nincs kifogása. Én nem voltam ebben olyan biztos. de hiába.zott.Indonézia szuverén ország. . — Egy népszerű bandungi politikus — magyarázta Rasy. . hogy értékeljék: az ame- 65 . A bábu Nixon és a vödrös ember közé ugrott. hogy jelenlegi munkámmal az Ázsiai Fejlesztési Bank és az USAID bízott meg. . és belevágta az indonéz férfiba. . — Valójában ez nem ugyanaz? — nem is várt válaszra. — Szőlőre .segítette ki egy barátja. és egy jelvényen nagy betűkkel ott állt a neve. Fennhangon tűnődtem. majd meghajoltak. Védőn átkarolta a vállam. — N e m úgy van-e minden.tette hozzá egy másik nő. kiabált. majd drámai haldoklás után kilehelte a lelkét. . — Semmi baj — mondta.Igen. Elmondtam neki. hogy eljöttem a városnak erre a részére. hogy túl nagy az egóm. Angliát megtartja.Az indonézeket nagyon érdekli a politika .lapogatta meg a hátamat barátságosan. . — Azt hiszem. mivel lep meg ez a bábjátékos — mondta az egyik fiatalember.Tipikus amerikai vonás .Stop! — kiáltotta. Büszke szerettem volna lenni arra.mondta a mellettem ülő férfi.Te is a Világbanknál dolgozol. batikolt inget és khakiszínű nadrágot viselt. A közönség fújjolt. Indonéziát kidobja. Próbáltam védeni magam. . Kínát megeszi. és kimentek. mennem kéne — fordultam Rasyhoz. Azt választja. A vödrös ember fölemelte a zászlóját. Nixon és a vödrös ember egy darabig ott álltak velünk szemben. Valaki fölnevetett.Miután elveszitek az olajunkat . Kereste a megfelelő szót. mint egy f ü r t . az öklét rázta. Szerettem volna. . amelyiket akarja. és fölemelte a kezét. egy fürt szőlőre. hogy az előadás előtt nem tudtak a nixonos—világbankos jelenetről. Rasy és a többiek is biztosítottak arról. és azt mondta. A tömeg tapsviharban tört ki. aki megtántorodott. hogy ők is bátornak lássanak. nem? — kérdezte. — Sosem lehet tudni. Később átmentünk a kávéházba. ahogy ez a darab mutatta? N e m úgy néz-e a kormányotok Indonéziára és a többi országra. végignéztem ezt az A m e rika-ellenes darabot. . hogy vajon nem az én tiszteletemre állította-e színre ezt a jelenetet. amit akár személyes sértésnek is vehettem volna.

— Kivárjuk az időnket .folytatta a lány — a muszlim világ. Megkérdeztem. mintha gyöngeelméjűnek vagy nagyothallónak magyarázna —. hogy a következő század igazi háborúja nem a kommunisták és a kapitalisták. nincs hitük. M á r az ötvenes években megjósolta. Tehát várunk. hogy uralma alá hajtja a földet. — Arnold Toynbee ezt mondta volna? — m e g voltam döbbenve. semmi nincs az ideológiájuk mögött. És erősödünk. A Szovjetunió jelenleg m é g útjában áll. — Az igazi célpont . — De miért lenne ellenségeskedés a keresztények és a m u z u l m á n o k között? — kérdeztem.elengedhetetlen. hogy más is van a világon a nagy házaitokon és az elegáns bevá- 66 . És ezt már csakn e m el is érte. m i n t annak idején Hollandia a nácik számára. m i n t a kígyó. Ezt már n e m hagyhattam válasz nélkül. szerintük a dalang Vietnam kivételével miért csak m u z u l mán országokat választott ki.kapcsolódott be az egyik férfi -. Összenéztek. még a keresztényeknél is erősebben. és létrehozza a világtörténelem legnagyobb birodalmát. — Ne legyetek olyan m o h ó k — mondta — és olyan önzők. hiszünk. eltökélte. Vegyétek észre. Inkább másra próbáltam terelni a beszélgetést.rikai küldöttségből egyedül én vettem a fáradságot. A szép angol szakos lány nevetett: — Mert ez a terv. hogy az Egyesült Államok iszlámellenes! — Nem? Mióta nem? Olvasd csak el az egyik történészetek. a magasabb hatalomba vetett bizalom . de a szovjetek nem fognak sokáig kitartani. okosabb ezekről nem szólni. Ugródeszka. hogy a hit — a lélek. hogy kérdezhetek ekkora ostobaságot. — H o g y a n lehetne ezt elkerülni? Az angol szakos lány egyenesen a szemembe nézett. hanem a keresztények és a m u z u l m á n o k között fog folyni. Olvasd el a Perbe fogott civilizációt (Civilisation on Trial) és A világ és a Nyugatot (The World and the West). m u z u l m á n o k . — Azért — mondta a lány lassan. Szemmel láthatóan n e m értették. Mi. h o g y én voltam az egyetlen külföldi az előadáson. — Vietnam csak hídfőállás — vágott közbe egy férfi —. az Egyesült Államok. és aztán lecsapunk. Erősebben. — Micsoda szörnyű gondolat! . A történelem bizonyítja. m e r t a N y u g a t .alig tudtam türtőztetni m a g a m . Nincs vallásuk. Toynbee ezt előre látta. a brit Toynbee könyvét. — Igen. m i n t bármelyik másik nép. hogy megtanuljak bahasa nyelven és érdeklődjem a kultúrájuk iránt. és különösen vezető hatalma. — N e m gondolhatjátok komolyan. Aztán mégis úgy gondoltam.

Gyerekek halnak szomjan. Ha nem változtok meg. Néhány nappal később a népszerű bandungi politikussal. hogy még jobban beletipornátok őket a nyomorba és a szolgaságba. A hozzánk hasonló népek fuldokolnak a szegénységben. ahelyett. míg ti a divatmagazinokat böngészitek.sárlóközpontokon kívül. akik minderről beszélni próbálnak nektek. Már nincs sok idő hátra. Meg kell nyitnotok a szíveteket a szegények és elnyomottak előtt. akinek a figurája szembeszállt Nixonnal és akit a vödrös ember leszúrt. ti pedig az autótokba való benzin miatt aggódtok. cserbenhagyásos gázoló végzett. Meg sem hallgatjátok azokat. 67 . végetek van. R a d i kálisnak vagy kommunistának bélyegzitek őket. Az emberek éheznek. de a ti fületek zárva van a segélykiáltásaink előtt.

A fiatal indonézekkel folytatott beszélgetésem azonban rákényszerített. prostituáltakkal és utcagyerekekkel. reakcióimat csak érzelmek uralták. és azon. és ezeket az érzelmeket általában a józan észre. másképp A dalang emléke máig elevenen él bennem. csakúgy. Bár addig is részben tudatában voltam. Sokat gondolkoztam a nemzetközi segélyek természetén. Arra használtam az ott töltött magányos napokat. Azzal igazoltam magam előtt részvételemet ebben a munkában. milyen szerepet játszhatnak a fejlett országok a kevésbé fejlettek szegény- 68 . milyen következményei lehetnek indonéziai munkánknak. Ez a politika rövidlátó. A gazdasági előrejelzésekhez szükséges adatok beszerzése céljából gyakran kellett Jakartába utaznom. és próbáltam szóba elegyedni leprásokkal. hogy más oldalról is vizsgáljam ezt a kérdést. hogy az önző külpolitika a világon sehol nem válik a jövő generációk hasznára. Jártam az utcákat. történelmi példákra és biológiai okokra hivatkozva le tudtam csendesíteni. ugyanígy a szép angol szakos lány szavai is. Einar. Charlie és mindnyájan csak azt teszszük. pénzt adtam a koldusoknak.8. fejezet Jézus. mint a nagyvállalatok éves jelentései vagy a külpolitikát megfogalmazó politikusok választási stratégiái. Az a bandungi éjszaka a megértés és a gondolkodás új szintjét nyitotta meg előttem. amit az emberek mindig is tettek: gondoskodunk magunkról és a családunkról. és egy naplóba feljegyzéseket készítsek. hogy ilyen az emberi élet. hogy ezeken a dolgokon tűnődjek. Az ő szemükkel nézve ráébredtem.

hogy segítsenek a világ éhező és beteg emberein. amerikaiak millióinak életmódja függ — közvetve vagy közvetlenül — a kevésbé fejlett országok kizsákmányolásától. mit is akarhatott mondani nekem. mikor még az USA-ban is több millió szegény él. hogyan lehetne ezen változtatni? Biztos voltam benne. sajnos fájdalmasan világosan láttam. hogy ez ritkán — vagy soha nem — volt beavatkozásaink fő motivációja. hogy a mai gyerekek. Felmenthető-e az amerikaiak nagy része a felelősség alól azáltal. repülőtereket és ipari parkokat építsenek. Ezt írtam a naplómba: Van ártatlan ember Amerikában? Bár a gazdasági piramis csúcsán lévők nyernek legtöbbet. ugyanakkor egyik legboldogtalanabb társadalma is. de még az ő unokáik is egész életükben kiszolgáltatottak legyenek. hogy rá akarták erőltetni a világ többi országára. hogy a hazámhoz hasonló országoknak határozott lépéseket kellene tenniük. kábítószerről. Az a tény. minden intellektuális érvet félretéve. hogy bár a történelem egyik leggazdagabb országa vagyunk. hogy az Egyesült Államokhoz hasonló bőségben éljen. hogy irigylem a Charlie-hoz hasonló embereket. Kételkedtem abban. és nagyon kevés haszon jut vissza hozzájuk. hogy természeti erőforrásaikat kizsákmányolják. hogy ártatlanságom korának vége. hogy alulinformáltak. válásról és bűnözésről vezetett statisztikáink azt mutatják. Meg kell engedniük nagyvállalatainknak. Mikor őszinte a külföldi segély. hogy erőműveket. egészségügyről és más szolgáltatásokról. Akárhogy is. hogy mások is ide jussanak? Talán Claudine figyelmeztetett minderre annak idején. Már n e m voltam benne biztos. lehet-e egyáltalán az ilyen segély önzetlen. A nemzetközi segély formájában nyújtott kölcsönök biztosítják. hogy a világ korlátozott erőforrásai lehetővé tennék valamennyi ország számára. szándékosan félretájékoztatottak — de vajon ártatlanok-e? 69 . hogy nem tudnak erről? Igaz. de abban is biztos voltam. Mindig visszatértem a kiinduló kérdéshez: olyan nagy baj az. hogy vállalataink már megkapták ennek a pénznek a nagy részét azért. Miért akarnánk. hogy adósságaikat vissza tudják nekünk fizetni. Ha nem. Ráadásul abban sem voltam biztos. és mikor nyújtják mohóságból és önös érdekből? Kezdtem kétségbe vonni. ha a segélyek célja az imperializmus céljainak támogatása? Gyakran azon kaptam magam. Az üzleti életünk jó részét fenntartó erőforrások és olcsó munkaerő az Indonéziához hasonló országokból jön. és le kell mondaniuk az oktatásról.ségének és nyomorának enyhítésében. mint mi. úgy látszik. hogy más országok polgárai akarnának-e úgy élni. Az erőszakos cselekményekről. akik annyira hittek a mi rendszerünkben. nem számít. depresszióról.

hitet egy magasabb erő igazságában.egy eszmét. amely szöges ellentétben állt a brit m o narchiával és annak elitista osztályszerkezetével. a fejlett országok lakói. felhasználjuk az erőforrásokat. annál valószínűbbnek tűnt. a hosszú ideig kizsákmányolt népek egyszer föllázadnak. A mohamedánok is hasonlót hirdetnek: hitet egy magasabb erőben. h o g y alapító atyáink úgy gondolták volna. de eleget tudtam a történelemből ahhoz. mint a testünket? N e m hiszem. T ű n ő d t e m azon. Semmi változás a gyarmati kereskedelmi rendszerhez képest. a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való j o g csak az ame- 70 . hogy a fejlett országoknak nincs j o g u k hatalmuk alá vetni és kizsákmányolni a világ többi népét. akik természeti kincsekben gazdagok. talán a m u z u l m á n o k vezetésével. Mi. de m i nél többet t ű n ő d t e m rajta. vagy m i n d e n k i számára — az amerikaiak számára is — hozzáférhetővé tegyék az oktatást és az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. a történelem ismétli ö n magát. Azonban ú g y gondoltam. hogy a kevés természeti kincscsel. h o g y megszüntessék a világon az éhezést. hogy belássam.Természetesen szembe kellett n é z n e m azzal a ténnyel. hogy m á r én is a szándékosan félretájékoztatók közé tartozom. és a meggyőződést. de gyengék. m i n t inkább a kevésbé fejlett és a fejlett országok között. amelyek a lelkünket ugyanúgy táplálják. és a szabadság és egyenlőség vallását. Elég csak az amerikai forradalomra és T o m Paine-re gondolni. de nagy hatalommal rendelkező országok könnyen kizsákmányolhassák azokat. és ahogy a britek az 1770-es években. H o g y a n érintené a következő generációkat. h o g y harcolni fognak a j o g a i kért. A gyarmatok lakói ezt másképp látták.például Vietnamban . ha az Egyesült Államok és szövetségesei a gyarmati háborúkban . ha erőinket a n y o m o r felszámolására szentelnénk. milyen lenne a világ. a fejlődő országok e r ő forrásait. az erdőket és általában a tiszta vizet és levegőt nyújtó természetet. most mi is terrorizmusnak m i n ő s í t j ü k ezeket az akciókat. hogy az élethez. Az amerikai szabadságharc polgárőreihez hasonlóan a muszlimok is azzal fenyegetnek. és m i n d azon dolgokat. Paine ragyogó könyvében. a Józan észben ( C o m m o n Sense) lényegében ugyanazt kínálta honfitársainak. Emlékeztem rá. Ú g y látszik. hogy katonai védelmet nyújtott gyarmatainak a franciákkal és az indiánokkal szemben.elköltött dollármilliárdokat arra fordították volna. ha ez a dzsihád tényleg elindul. jól m ű k ö d ő mechanizmusok biztosítják. A világméretű szent háború gondolata nagyon aggasztó volt. hogy annak idején Anglia azzal indokolta adói k i vetését. amire fiatal indonéz barátaim is hivatkoztak . N e m volt nálam Toynbee könyve. n e m annyira a muzulmánok és a keresztények között fog zajlani. ha védenénk a vízkészleteket.

akivel gyerekkoromban minden este megosztottam gondolataimat a kötelező imádság után. Ú g y éreztem. másnak látnátok. a keréktárcsa úgy nyúlt Jézus feje fölé. miért éppen Indonéziába. Körülnéztem. hogy egy autó acéltengelye. hogy kereszt. a szemembe nézett. felültem az ágyban. bekeretezett árnyékbábok a falon. rajtam kívül még van valaki a szobában. és felkapcsoltam a lámpát.rikaiakat illeti meg. ennek pedig göndör fekete volt a haja és sötét a bőre. de fogalmam sem volt. az orchideák édes illata betöltötte a levegőt. de aztán láttam. és így szólt: „Ha ma jönnék. Ugyanolyan volt. Az egyetlen különbség abban állt. hogy megváltozott az életem. hogy a bennünk egymással szemben fölgyülemlett rengeteg harag és sérelem áthághatatlan akadályt jelentett. Leültem egy padra. miért. és valamit fölemelt a vállára. lifttel lementem az üres társalgóba. két külön lakásba. batikolt tapéta. be kellett látnunk. hogy a gyerekkori Jézus szőke volt és fehér bőrű. Az órámon láttam. Krisztus állt előttem. 71 . Először azt gondoltam. akivel minderről beszélhettem volna. mint valami fém glória. hogy nem f o gok már tudni visszaaludni. és sétáltam egyet a kertben az úszómedence körül. Tudtam. Hazafelé találkoztam Ann-nel Párizsban. Bár voltak szép együttléteink. Ann és én a bostoni Logan repülőtérről már külön taxiban indultunk haza. Lehajolt. Ráadásul annyi mindent nem mondhattam el neki! Claudine volt az egyetlen ember. Tudtam. rengeteget gondoltam rá. hogy hamarosan virrad. A gépolaj vérként csöpögött a homlokára. Kiegyenesedett. akkor most miért követünk olyan imperialista értékrendet. miért éppen ide sodort az élet. amelyek ellen ők harcoltak? Indonéziában töltött utolsó éjszakámon fölriadtam álmomból. és azon tűnődtem. mennyire alapvetően. „Mert a világ megváltozott" — mondta. És akkor eszembe jutott az álom. de a francia nyaralás alatt is veszekedtünk. csak az ismerős bútorok." Megkérdeztem. hogy mit keresek én itt. Megpróbáltunk kibékülni. A hold fényesen sütött. így felöltöztem. mint az a Jézus.

A Cary Grant elegáns jóképűségével megáldott Brunót „ezüst rókának" is nevezték. N e m akarok most részletekbe menni. aztán Bruno valami olyat mondott. elég annyi. hogy elvesztette a realitásérzékét — zavaróan kedvesen mosolygott. aki keresztezni próbálta az útját. ahol a liftre várva értesültem. — Évi nyolc százalék. míg ujjaival az asztalán fekvő iratcsomó tetején dobolt. mint Indonézia! Az arcáról eltűnt a mosoly. — Elbocsátom Howard Parkert. Ebéd előtt az irodájába hívatott. Így közvetlen főnököm Bruno Zambotti lett. A megérkezésünk utáni reggelen a M A I N Prudential Center-beli központjába siettem. hogy ravaszul túljárt mindenkinek az eszén. részben a haja színéről. jól értett az ökonometriához. Ekkora elektromosenergia-igény növekedéssel számol. kifürkészhetetlen elnöke és vezérigazgatója Einart a portlandi iroda elnökévé nevezte ki. Pár mondatot csevegtünk Indonéziáról. a M A I N idős.9. 72 . Várható volt. hogy majdnem leestem a székről. és remekül fogalmazott. El tudod ezt hinni? Egy olyan lehetőségek előtt álló országban. Kiválóan képzett ember volt: MBA fokozattal és mérnöki diplomával is rendelkezett. A M A I N legtöbb alkalmazottjához hasonlóan félelemmel vegyes csodálatot éreztem Bruno iránt. és egyenesen a szemembe nézett. hogy Mac Hall. részben amiatt. fejezet Egy életre szóló lehetőség Az igazi próbatétel Indonéziával kapcsolatban otthon várt rám. Jake Daubert. hogy a vállalat elnöki székében ő követi majd idős mentorát. Alelnökként a M A I N elektromos energia részlegét és a külföldi projektek többségét felügyelte.

hogy Claudine gyilkos golyózáporban áll. Szép volt. hogy nem szerepel a foglalkoztatottak között. Csak annyit ismertek el. és kezet nyújtott. tántorog. Az ágyra rogytam. a dühöt és gyűlöletet félelem váltotta fel. De én állandóan csak Claudine-ra gondoltam. Igaz ez? Bólintottam. majd újra ki az ablakon. és elöntött a kétségbeesés. Elmentem az ingatlanügynökséghez mint Claudine unokatestvére. Elhessegettem ezt a képet. Paul Mormino. Keresni kezdtem. A Prudential Centerben a M A I N ügyintézőitől is azt a felvilágosítást kaptam. és abból évi 17—20%-os terhelésnövekedés következne. 73 . hogy megvettek. a lakást előzőleg egy férfi vette ki. hogy elmesélhessem neki az előléptetésemet és indonéziai élményeimet. Majd meghaltam. mégis kért. Ebédidő volt. Egy távoli utcából mintha ő közeledett volna. hogy pihenni szeretnék. de valószínűleg az ágyból ugrasztottam ki őket. vagy akár egyedül. Hirtelen magam előtt láttam.b e l i kollégáimmal. aki nevét titokban kívánta tartani. órákig feküdtem ott a puszta falakat bámulva. legalább délután menjek majd be.— Charlie Illingworth azt mondja. bevettem pár altatót. Végül sikerült összeszednem magam. Az előléptetésem semmit nem jelentett a számomra. Lehet. hacsak nem annak bizonyítékát. Elő vagy léptetve. Ráadásul a hosszú repülőút utáni átállási nehézségek miatt is pocsékul voltam. Fölkeltem. így nem is hívtam. meglehetősen dühösen biztosítottak arról. és elfojtottam az érzelmeimet. elkeserítően magányosnak és elhagyottnak éreztem magam. hogy a telefonszáma már nem él. . és álomba ittam magam. Késő délutánra kimerültem és kiégtem. A nő közelebb ért. Figyelmeztetett. de nem ő volt az. és a járása is emlékeztetett Claudine-éra. és az üres üveget az asztalhoz vágtam. akiknek az adataiba nem tekinthetek be. A szívem megsajdult. bár gondolta. Mikor üres lakásomba visszatértem. Elhatároztam. Egy fiatal pár költözött a lakásába. hogy igaz. hogy semmit nem tudnak Claudine-ról. hogy ne hívjam külföldről. Fölállt. hogy el kellett volna mennem ünnepelni valami jó kis étterembe a M A I N . Úgy tűnt. megittam egy sört. hogy nem adom át magam a keserűségnek. Claudine kihasznált és eldobott.Gratulálok. Aztán kibámultam az ablakon. Másnap reggel a telefon ébresztett öntudatlan álmomból. a M A I N személyzeti osztályának vezetője hívott. Most elkeseredve tapasztaltam. Az ajtóra bámultam. hogy vannak „különleges tanácsadók". Az adataik között egyáltalán nem szerepelt volt tanárom és mesterem neve. hogy a te gazdasági előrejelzésed sokkal reálisabb. és holtan esik össze.

Az ezt követő hetekben megpróbáltam nem gondolni Claudine-ra. Meggyőztem magam. Olyan tanulmányt készítettem. McNamara. a Charles folyó partján kóboroltam néhány doboz sörrel a kezemben. A lényeg az önbizalom. Majd ő fog hívni. Ettől kicsit jobb kedvre derültem. — Ettől majd magadhoz térsz. mint a munkámat megítélő — és néha nálam kétszer idősebb — emberek többségének. Ahogy ott ültem és a vitorlásokat figyelve próbáltam megbirkózni a hosszú repülőút miatti átállás és a kegyetlen másnaposság nehézségeivel. és felülvizsgáltam Howard előrejelzéseit. hogy Claudine elvégezte a munkáját. hiszen több tapasztalatom van a fejlődő országokról. Mindig hangsúlyozta. ahová senki másnak esze ágában sem volna ellátogatni. hanem vezető közgazdászi címet és fizetésemelést is adott. Szót fogadtam. hírnevét a számokra. Írtam a jelentésemet az indonéz gazdaságról. Claudine emléke azonban mindig velem volt. hogy a Robert McNamara nyomdokaiban járó ökonometria. ez igencsak hasonlított a középiskolában átéltekhez. amit még hónapokkal azelőtt. milyen fontos a titoktartás. Elvégeztem néhány. Szakértői csapataik hosszasan és könyörtelenül kérdeztek. majd a huszonöt éves időszak fennmaradó részében évi 15%-kal. Délután még nem dolgoztam. hogy nevet szerezzen magának a banknál. valamint — gyanúm szerint . Mikor az Ázsiai Fejlesztési Bank egy szemtelen fiatal közgazdásza egy egész délutánon át gyötört a kérdéseivel. és továbblépett a következő feladatára. A rosszullét és az aggodalmam elpárolgott. A következtetéseimet hivatalos találkozókon kellett megvédenem nemzetközi pénzügyi intézmények képviselői előtt. meggyőztem magam. Laktam Amazóniában és Jáva olyan részein. M o r m i n ó nak igaza volt. mikor a lázadás helyett inkább kitűntem. az ökonometria finomabb részleteit felső vezetők számára megvilágító intenzív tanfolyamot. majd Kennedy védelmi minisztere. és úgy tekintettem. — Ki lát a jövőbe huszonöt évre előre? — kérdezte. a Világbank akkori elnöke. hogy Bruno állta a szavát.és statisztikahívő csodagyerekek egyike vagyok. valószínűségi elméletekre és matematikai modellekre alapozta. hogy szakértő vagyok. Sőt nemcsak Howard helyére léptetett elő. — A te becslésed ugyanolyan jó.— Jó híreim vannak! — mondta. előzőleg a Ford Motor Company vezetője. a Bacon Street-i lakásban hallottam tőle. eszembe jutott Claudine tanácsa. amilyet a főnökeim látni akartak: a rendszer üzembe állítása utáni első tizenkét évben az elektromos energia iránti igény évi 19%-kal fog nőni. az azt követő nyolc évben évi 17%-kal. és kiderült.önhitt magabiztosságára. mint az övék. 74 . Addigra érzelmeim egyfajta komor elhatározássá váltak.

hogy a kommunizmus és a terrorizmus ördögi erők — nem pedig előre látható reakciók elődeik döntéseire —. Visszatekintve csodálkozom az arcátlanságomon. aki csak egy kört ír varázspálcájával egy ország fölé. Aztán elvesztettem az illúzióimat. kötelességüknek érezték. Egy idő után a déli államok polgárháború előtti ültetvényeseihez kezdtem őket 75 . És ez működött is. alig tudtam türtőztetni a dühömet. A következő hónapokban egymást követték az értekezletek Teheránban. hogy kinevezésem és az indonéz projekttel kapcsolatos sikerem mennyire megváltoztatták az emberek magatartását velem szemben. több ország korábbi vezetőivel és magával Robert McNamarával is. Londonban. Minél jobban megismertem a világot formáló döntéseket meghozó embereket. ami világuralomra tör. a főnökömet. hogy a legtöbben azt hiszik. helyesen cselekszenek. és nem jól szervezett elit csoportról van szó. Végül a szakértői bizottság elfogadta a jelentésemet. hogy a jövőbe lásson. Úgy láttam. hanem kivételezett helyzetbe születtek bele. mint az összes többi m u n k a társamé. hogy ezt az örökséget utódaikra hagyják. hogy ezeket az embereket összeesküvés résztvevőinek tartsam. Bécsben és Washingtonban. Haboztam. Ragaszkodtak a legerősebbek fennmaradásának elméletéhez is. Caracasban. Kezdtem magam Merlinnek gondolni. A középiskolához hasonlóan ez is a férfiak világa volt. Az előzőtől bizonyos beszédmódokat vettem át. Saját indítékaim ugyanolyan kérdésesek voltak. de ami képzettségben és tudásban hiányzott. Guatemala Cityben. ahogy egy értekezleten körbenéztem az arcokon. hogy nem papírdobozokból összetákolt kunyhóba. Végül ez is megváltozott. és kötelességük országuk. Sokszor. és az máris föllendül. inkább a közös felfogás és közös érdekek tartják őket laza szövetségben. és a statisztikák manipulálásának trükkjei sem tettek senkit képessé arra. az utóbbitól nagyképű. ha már nekik olyan szerencséjük volt. Valójában nem nagyon értettem semmihez.Megpróbáltam utánozni McNamarát és Brunót is. azt szemtelen vakmerőséggel pótoltam. gyermekeik és Isten előtt. amely titkos találkozókon gonosz terveket forralna. Charlie-hoz hasonlóan meg voltak győződve. Meglepett. annál szkeptikusabb lettem képességeiket és céljaikat illetően. Egy jól hangzó pozíció vagy egy PhD nem sokat segített a szakértőknek abban. gazdasága fölvirágzik. aktatáska-lengető járását. Rájöttem. Híres emberekkel találkoztam: az iráni sahhal. Először fejembe szállt a dicsőség. hogy a világon a kapitalizmust tegyék uralkodóvá. vagy egyszerűen szorosan összefonódott baráti hálózatnak. hogy megértsék egy jakartai szennyvíztároló mellett tengődő leprás életét.

és gyógyítható betegségekben? Lassan kezdtem megérteni. Végül is arra jutottam. akik szolgák és rabszolgák uraiként nőttek föl. hogy hosszú távon mindenki veszít. Ez újabb kérdéseket vetett föl: Mért marad így ez a helyzet? Miért áll fenn már olyan régóta? Elegendő magyarázat-e erre a régi mondás. Ha filozófiailag visszataszítónak találták is a rabszolgaságot. Valami más erőnek is kell itt működnie. Hasonló gyakorlatot követtek az ősi észak-afrikai. ahol a csúcson lévők szigorú ellenőrzés alatt tartják az alsóbb szinteket. környezetrombolás oka. egészen a keresztesekig vagy a Kolumbusz korát követő európai birodalomépítőkig. még akkor sem. áttéríteni őket tulajdonosuk vallására és életmódjára. éhezés. a korporatokrácia tagjai. hogy a hatalom önmagában képes fenntartani egy ilyen rendszert. Persze nem mi vagyunk a világon az elsők. Ez az imperialista törekvés volt mindig is a legtöbb háború. hogy joguk és kötelességük a „pogányokról" gondoskodni. az ember állandó igényéről a növekedésre és a rabszolgamunka elvéről beszélt nekünk. úgy tűnik. Ki nyer azon. hogy Istentől kapott j o g u n k néhány emberünket a kapitalizmus piramisának csúcsára helyezni. akik ezt teszik. hogy azért támogatjuk ezt a rendszert. Azon is tűnődni kezdtem. hogy nyernek. Szerinte minden sikeres kapitalista berendezkedés merev hatalmi hierarchián alapul. közel-keleti és ázsiai birodalmaktól kezdve Perzsián. a görögökön és R ó m á n keresztül sokan. aki a korlátozott erőforrásokról. A modern oligarchiák vezetői. és berendezkedésünket az egész világon elterjeszteni. a hatalmon lévők tartják fenn a rendszert? Engem ez a magyarázat nem elégített ki. És ezért a birodalmak lakóinak mindig súlyos. hogy mindig a leggazdagabb kultúrákban terjedt el leginkább a kábítószer. ha erejét messzemenően elismerem. úgy tűnt.hasonlítani. 76 . azé a jog". Thomas Jeffersonhoz hasonlóan mégis igazolták azzal. a parancsuralmi láncolat alján álló munkástömegeket pedig viszonylagos összehasonlítással nyugodtan lehet rabszolgáknak tekinteni. és arra tanították őket. hogy százezrek halnak meg megfelelő étel és iható víz hiányában. mert a korporatokrácia meggyőzött minket. hogy megszüntetése társadalmi és gazdasági káoszhoz vezetne. de rövid távon a piramis tetején állók — a főnökeim és én —. a folyók öncélú szabályozásából. legalábbis anyagilag. az öngyilkosság és az erőszak. az ősi környezet és kultúrák tönkretételéből. nem véletlen. Eszembe jutott egy közgazdászprofesszorom az üzleti menedzsment képzésem éveiből: egy észak-indiai férfi. nem hiszem. lelkiismeretüket és közérzetüket megterhelő árat kellett fizetniük. ki húz hasznot a háborúkból és a fegyverek tömeggyártásából. hasonló fából vannak faragva. hogy „akié a hatalom. népirtás.

Próbáltam magamat nem gazdasági bérgyilkosnak. A székem mögé állva megveregette a vállamat. Majdnem. Egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más állami intézménytől. elég volt a fizetési papírjaimra pillantani: minden bevételem a M AIN-től. de mindig gondosan elkerültem azt a kérdést. Tehát meggyőztem magam. amilyen csak egyszer adódik az életben. 77 . — Elismerésképpen most olyan lehetőséget adunk neked. amilyen a nálad sokkal idősebbek közül is csak keveseknek adatik meg. hanem vezető közgazdásznak tekinteni.Sokat tűnődtem ezeken a problémákon. Egy napon Bruno az irodájába hívatott. elfogadható pozíciónak tűnt. Ez teljesen jogszerű. — R e m e k munkát végeztél — mondta behízelgő hangon. és ha megerősítésre volt szükségem. egy magánvállalattól származott. hogy mindebben mi az én szerepem.

hogy az ő vezetése alatt az ország elkerüli azokat a csapdákat. A 20. Ahogy az akkoriban szokás volt. de Kolumbia ebbe nem ment bele. tüzes szemű férfiarcot. hogy kiállt Panama önrendelkezési joga és a Panama-csatorna f ö lötti szuverenitása mellett.10. Erre az utamra is a szokásos módon készültem a Bostoni Közkönyvtárban. f e j e z e t Panama elnöke és hőse 1972 egyik áprilisi éjszakáján a gépem óriási trópusi felhőszakadás közepette ért földet a panamai Tocumen nemzetközi repülőtéren. Ráismertem: a modern Panama hőse. hogy Torrijos panamai népszerűségének egyik oka az volt. Theodore Rooseveltnek azonban felkeltette az érdeklődését. és mivel én beszéltem spanyolul.és a Csendes-óceán között. Ferdinand de Lesseps elhatározta. erős szemöldökű. hogy összeköttetést teremtsen az Atlanti. Az eső függönyén keresztül egy óriásplakátot világítottak meg a reflektorok: rokonszenves. amelyekbe dicstelen történelme során oly sokszor beleesett. 1881-ben kezdtek bele a franciák ebbe az óriási munkába. én kerültem a vezető mellé az első ülésre. míg végül 1889-ben vállalkozásuk pénzügyi összeomlásba torkollott. hogy a közép-amerikai földszoroson is épít egy csatornát. munkatársaimmal együtt többen ültünk egy taxiba. Tudtam. század első éveiben az Egyesült Államok megpróbált aláíratni Kolumbiával egy szerződést. melynek során egymást érték a katasztrófák. Eltökélte. mikor a Szuezi-csatornát építő francia mérnök. O m a r Torrijos volt. 78 . Panama Kolumbiához tartozott. kalapjának széles karimája az egyik oldalon hetykén feltűrve. amely szerint a földszoros tulajdonjogát egy amerikai konzorciumnak engedi át.

Panama uralkodó családjait b ő k e z ű e n megjutalmazták szolgálataikért. Bábkormányt állítottak föl. ahová más politikusok be sem merték tenni a lábukat. h o g y m i n d e n népi mozgalmat el kell nyomni. Azt szemmel láthatóan nem tartották fontosnak az amerikai érdekek szempontjából. 2 Torrijost az alsó néprétegek és a középosztály tagjai igen nagyra b e csülték. hogy meghallgatja a nincsteleneket. például a Rockefeller Standard Oil és a U n i t e d Fruit C o m p a n y tevékenységét. és segítették az amerikai nagyvállalatok. az utolsó diktátor hatalmát puccsal megdöntötték. hogy a reménytelen szegénységben élő. amely aláírta az első Csatorna-egyezményt. hogy Kolumbiából kiválva az Egyesült Államokat szolgálja . Lényegében tehát egy amerikai és egy francia által kötött szerződés kényszerítette arra Panamát. amerikai zónát jelölt ki a jövendő vízi út két oldalán. és ezt az újonnan létrejött „független" országot gyakorlatilag Washington fennhatósága alá helyezte. Támogatták a CIA és az N S A kommunistaellenes tevékenységét az egész féltekén. A Washingtonnal szövetséges többi latin-amerikai diktátorhoz hasonlóan Panama vezetői úgy értelmezték az amerikai érdekek szolgálatát.így visszatekintve ez a kezdet sok m i n d e n t előrevetített. az amerikai katonai erők egy tucat alkalommal avatkoztak be oldalukon az ország függetlenségének kikiáltása és 1968 között. Érdekes m ó d o n az egyezményt Hay amerikai külügyminiszter és Philippe Bunau-Varilla francia mérnök. Egy vidéki városban. Az amerikai katonák partra szálltak. Panama történelme hirtelen fordulatot vett. akik m i n d e n intézkedést meghoztak. bár ő közvetlenül nem is vett részt a puccsban.1903-ban Roosevelt elnök Panamába küldte a Nashville hadihajót. Torrijosról az a hír járta. Santiagóban nőtt fel. az eredeti mérnökcsoport egyik tagja írta alá. ami az amerikai érdekek védelme érdekében szükséges volt. Azonban abban az évben. ami halványan is a szocializmusra emlékeztet. elfogták és megölték a helyi milícia egyik népszerű vezetőjét. Járt a viskótelepek utcáin. Jobboldali diktátorok voltak. 1 T ö b b m i n t fél évszázadon át Panamát Washingtonhoz szorosan k ö tődő gazdag családok oligarchiája irányította. legalizálta az amerikai katonai beavatkozást. Panama legfontosabb fegyveres testületében. amely egyre inkább élvezte a szegények támogatását. vagy az ültetvényeken és a nagyvállalatoknál gyakorlatilag rabszolgasorban dolgozó emberek helyzetén j a vítsanak. Gyorsan emelkedett a ranglétrán a Nemzeti Gárdában. majd kikiáltották Panama függetlenségét. segített 79 . panamai ember n e m . mikor én éppen a Békehadtest önkéntese voltam Ecuadorban. és O m a r Torrijos k e rült az ország élére. gyűléseket tartott olyan n y o m o r n e g y e dekben. szülei tanárok voltak. Arnulfo Arias.

és ugyanúgy menedéket ad a chilei Pinochetet balról támadóknak. Az egész féltekén nagy megbecsülésnek örvendett: a béke követének tekintették. sem más ország játékszere. 2000. amely Torrijost mint az amerikai kontinens történelmének megfordítóját ünnepelte. Perut. a Szovjetunió felbomlasztását tervező szakszervezeti vezetőktől a líbiai Moamer al-Kadhafihoz hasonló muzulmán militánsokig. Kis kétmilliós országa a modern társadalmi reformok m i n tapéldájává vált. Kubát. (Bart István: Amerikai-magyar kulturális szótár. Castro-ellenes gerilláknak. El Salvadort. A Bostoni Közkönyvtárban kezembe akadt egy kevéssé ismert folyóirat cikke is. 4 Panamába érkezésem éjjelén. Corvina. de nem volt a k o m m u nizmus híve. Argentínát. és olyan gaz* Manifest Destiny: 1845-ben. az 1840-es években közkedvelt doktrínából indult ki. Chilét és Paraguayt — szinte szétszakítottak. Torrijos sosem adta be a derekát Moszkva vagy Peking csábításának sem. hogy a szegényeken segíteni kell. A Bostoni Közkönyvtárban folytatott kutatásaimból tudtam. hogy az indiánok kipusztuljanak.S. hitt a társadalmi reformokban. és szűkös lehetőségeihez mérten gyakran adakozott betegség vagy tragédia sújtotta családok javára. a bölényeket kiirtsák. Nicaraguát. az erdők eltűnjenek. és a világ legkülönbözőbb vezetőit inspirálta. ahogy a piros lámpánál megállva kinéztem a nyikorgó ablaktörlők között. 97.) 80 . Torrijos elhatározta.. Guatemalát. bevezetve politikai rendszerét és értékrendjét. amelyek több latin-amerikai országot — Hondurast. karizmatikus és bátor férfiarc. 1845). és abban. Magazine & Democratic Review. Arról is ismertté vált. a mocsarakat lecsapolják. aki véget vet az Egyesült Államok dominanciája felé hosszú ideje tartó trendnek. mint a jobboldali . old. 3 Életszeretete és emberi együttérzése nem korlátozódott a panamaiakra. utóbb kiterjesztették a karibi szigetvilágra és Közép-Amerikára is. hogy vezetőként igyekezett oldani azon különböző szervezetek közötti ellentéteket. A cikk írója egy. Kolumbiát. hogy növekvő lakosságajavára m i n d t o vább terjeszkedjék a Mississippin túl. az USA küldetése tehát az. Texas annexiója alkalmából fogalmazta meg bizonyos Alfred Mahan az amerikai nemzeti célt. Az úgynevezett Manifest Destiny* szerint Észak-Amerika meghódítása Isten rendelése volt. a folyókat szabályozzák. M o n r o e Doctrine. megindított ez az óriásplakátról rám mosolygó megnyerő. hogy Torrijos valóban kiállt az elvei mellett.a munkanélkülieknek munkát találni. Castrótól eltérően úgy akart függetlenné válni az Egyesült Államoktól. hogy nem köt szövetséget annak ellenségeivel. hogy országába minden üldözöttet befogad pártállástól függetlenül.) (A ford. az Úr akarta. m i n t „isteni elhivatottságot": „ O u r manifest destiny to overspread the continent alloted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions" (U. Történelme során először Panama nem volt sem Washington.

úgy tűnt. hogy azok a vallatástól kezdve a titkos katonai akciókig minden taktikát elsajátítsanak. további hivatkozási alappá vált a Manifest Destiny kiterjesztésére. hogy ezt az elméletet a világ más országaira. akik hasznot húztak belőlük. illetve Panama „felszabadítását" a kolumbiai fennhatóság alól. amikor ezt az elvet az 1850-60-as években annak alátámasztására használták fel. földje. aki Washington útjába állt.szintén erre hivatkoztak pánamerikai politikájukban a második világháború végéig. hogy nem tűr meg ilyen kiképzőközpontokat Panamá- 81 . 5 Most. Torrijos világossá tette.különösen Taft. Ez a cikk elgondolkoztatott országomnak a világhoz való viszonyáról. illetve ezen országok katonai vezetőit. és az azt átszelő vízi út fölötti szuverenitáshoz —. illetve saját vagyonuk és a nagy magánvállalatok érdekeinek védelméhez szükséges volt. Torrijos ellenezte továbbá a Csatorna-övezetbe telepített School of the Americas. hogy jó kapcsolatokat építsenek ki az amerikai hadsereg vezető tisztjeivel. hogy Panamának is megvannak a maga jogai . Végül a 20. Teddy Roosevelt a Monroe-elvvel igazolta az amerikai intervenciót a Dominikai Köztársaságban és Venezuelában. Az Egyesült Államok hadseregének vezetése éveken át ezekben az Észak-Amerikán kívül legnagyobb és legjobban felszerelt intézményekben hívta össze a latin-amerikai diktátorok fiait.kivéve azt a kevés gazdagot. így például Vietnamra és Indonéziára is kiterjessze. A latin-amerikaiak gyűlölték ezeket az intézményeket . például: Közép. század második felében az Egyesült Államok a k o m m u n i z m u s fenyegetését használta föl arra. A Monroe-elv (Monroe Doctrine). akik oly sok országban járultak hozzá a totális diktatúra létrejöttéhez. ha az nem támogatja az USA politikáját.dasági rendszer alakuljon ki.vagy Dél-Amerika bármelyik országát megtámadhatja. de ő maradt egyedül távol a kommunista ideológiától. m i n t az Egyesült Államok jogai.a népe. ami a k o m m u n i z m u s elleni harchoz. amelyet eredetileg James M o n r o e elnök fogalmazott meg 1823-ban. valamint az Egyesült Államok Déli Hadserege trópusi kiképzőtáborának tevékenységét is. csak ő nem tartotta mozgalmát forradalminak. Wilson és Franklin R o o s e velt . itt volt egy ember. N e m ő volt az első . hogy itt képezték ki a jobboldali halálosztagosokat és kínvallatókat.hiszen megelőzték Castróhoz és Allendéhez hasonló vezetők —. hogy az Egyesült Államoknak különleges jogai lehessenek a félteke egészén. Az a hír járta. amely a munkaerő és a természeti erőforrások folyamatos kizsákmányolásán alapszik. Egyszerűen annyit mondott. Az itt tanulóknak módjuk volt arra is. és ezek a jogok ugyanolyan érvényesek és Istentől valók. Egy sor további amerikai elnök .

hogy Panamát örökös adósságba taszítsák. 82 . a lámpa zöldre váltott. Saját helyzetemen tűnődtem. belém hasított a bűntudat. hogy a Panama-csatorna övezetét országa területének tekinti. A trópusi eső hevesen verte a szélvédőt. még nem találták föl azt a fegyvert. hogy megkössem a M A I N első igazán nagyszabású. Balsej telmem szerint Panama 20. közlekedési és mezőgazdasági beruházásaihoz ebben a kicsi. és sofőrünk rádudált az előttünk álló autóra. és azt is. 6 A tábornok jóképű arcképe alatt a következő felirat állt: „Omar eszméje a szabadság. eladtam a lelkem. Azért küldtek Panamába.ban. de kulcsfontosságú országban. most pedig itt állok életem nagy lehetősége előtt. Egy csapásra gazdag. és Torrijos előtt még nagyon nehéz . Ez természetesen csak trükk volt. Mit törődöm én ezzel? Jáván már döntöttem. de elfojtottam. századi történelme még messze nem ért véget. híres és hatalmas lehetek. az Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank) és az USAID több milliárd dolláros energetikai.ha nem tragikus — idők állnak. Ez a projekt nyújtana aztán alapot a Világbank. Ahogy a taxi elindult az éjszakában. és így visszakényszerítsék kiszolgáltatott bábfigurahelyzetébe. ami egy eszmét meg tudna ölni!" Ezt olvasva végigszaladt a hátamon a hideg. átfogó fejlesztési projektjével kapcsolatos szerződést. amely valójában azt a célt szolgálta.

A hajók hosszú sorban horgonyoztak itt. . a panamai kormány küldte. látványosan j ó m ó d ú negyedén.felelte nevetve. .Sok amerikai évekig él itt. elmondta. M i k o r a m o d e r n üveg-acél felhőkarcolók között jártunk.m a gyarázta. . mint az Egyesült Államoknak.Szép türelmesen várnak a sorukra. hogy Fidel olvasta a Józan észt spanyolul.Gyakran neveznek minket Észak.11.Ez m i n d i g így van . hogy én pedig T o m Paine egyik leszármazottja vagyok. Fidel autóval körbevitt a város Új Panamának nevezett. Nagyon büszke volt országára. Beszélt angolul. A hajók fele Japánból j ö n . hogy megismertessen a környékkel. Késő délután. ükapja Bolivar mellett küzdött a spanyolok ellen a függetlenségért. hogy Panamában több nemzetközi bank működik. és eszébe sem j u t megtanulni a nyelvünket — mondta. vékony férfi várt rám a szállodában. h o g y én is folyékonyan t u d o k spanyolul. Megkérdeztem Fidelt. f e j e z e t Kalózok a Csatorna-övezetben Másnap egy magas. de mikor kiderült. és lelkes ö r ö m m e l fogadtam.és Dél-Amerika Svájcának . . és első látásra rokonszenvesnek találtam. . vagy oda megy. 83 . m i k o r a nap m á r l e m e n ő b e n volt a Csendes-óceán fölött. Fidelnek hívták. valami baj van-e a csatornával. az öböl vonalát követő széles úton autóztunk. szemei könnybe lábadtak. E l m o n d tam neki. m i n t a R i o Grandétől délre bármely másik országban.Keveset kérdezünk az ügyfeleinktől. A n n a k a szigetországnak nagyobb a részesedése az itteni forgalomból.

A városba visszatérve Fidel egy nyomornegyeden vezetett keresztül. ami ezt az öt embert körülölelte. Gyönyörű parknál álltunk meg. A Csatornaövezetben gyönyörű életünk van. Megkérdeztem a férfit. valamint egy idősebb férfi. Monet-képre emlékeztető jelenet volt. kész a vacsora. A Csatorna-övezet amerikai terület. Hirtelen indíttatástól vezérelve spanyolul szóltam hozzá. M ö g ö t t ü k a nap éppen akkor bukott alá a kék óceánba. Nevettek. családjával együtt jól érzi majd magát itt. — Adios. valószínűleg a gyerekek nagyapja. Veszélyes ember. és sok m i n d e n t m e g t u d Panama kultúrájáról. Megkérdeztem.magyarázta büszkén. hogy még legalább ötven évig sikerül m e g tartanunk. hogy amerikai állampolgárok-e. hogy jelentse édesapjának. Idilli szépségű. turisták-e. hogy segítsen apósának és a gyerekeknek. Ő vezette az egyik öszvért. — Remélem. — Köszönöm — mondta. — A fia lesz a negyedik generáció? A férfi imára kulcsolta és az ég felé emelte kezeit. és visszatért a piknikhez és családjához. Undorodva nézett rám. és én is az ő nyomdokaiba léptem. liánokkal sűrűn benőtt ősi r o m o k előtt.Az apám m é r n ö k lett. R e m é l e m . — Leengedte a kezeit. és angolul köszöntek n e k ü n k . — A családom három generáció óta a Csatorna-övezetben él . A romok mellett egy család éppen esti piknikre készülődött: apa. de a hangulatát azért így is meg lehet érezni. A kisfiú odaszaladt. 84 . — N e m vagyok meglepve — mondta. egy kisfiú és egy kislány. Az asszony újra nekilátott. — Az idősebb férfira mutatott. — Persze. — A nagyapám az övezet kialakítása után három évvel költözött ide. — Az észak-amerikaiak n e m sokat t u d n a k a világ többi részéről.Bevallottam. — M i n d e n nap imádkozom az Úrhoz. anya. és szorosan átölelte a vállam. Az a zsarnok Torrijos nagyon áskálódik.mondta -. — N e m ez a legszörnyűbb . . Fidel hozzám lépett. Hirtelen elfogott a vágy az iránt a nyugalom iránt. Csodálkozva nézett rám. hogy úgy legyen. A h o g y e l m e n t ü n k mellettük. Egy emléktábla szerint egykor ez az erőd védte a várost a portyázó angol kalózoktól. A férfi odajött hozzánk. és egyenesen Fidelre nézett. amelyik a hajókat áthúzta a zsilipeken. aki éppen a gyerekeknek segített megteríteni a piknikhez. — Én n e m beszélem ezeknek a nyelvét — mondta. Hirtelen sarkon fordult. hogy ezt idáig n e m is tudtam. a házaspár mosolyogva integetett.

és 30%-os a munkanélküliség. gondosan nyírt pázsit. . m i n t h a gyorsan végigmérne. a szépségszalonok. hogy m i n d e n erejével ezen dolgozik.Most m e n j ü n k át a túloldalra . hogy ez a halálát jelenti. Lehet. Alig hitt e m a szememnek az elém táruló fényűzés láttán: óriási fehér épületek. H é t nagy golfpálya. ahogy lassítottunk. előttük állóvízzel telt árok. hogy Panama n e m Vietnam!" Egy felirattól borsózni kezdett a hátam: „Aki a szabadságért hal meg.mondta végül. . luxusházak. rabszolgahajcsár!" és „Mondjátok meg Nixonnak.Micsoda arcátlanság! Fidel r á m pillantott.Szeret táncolni? . amerikai postahivatalok. golfpályák.Valamennyi gazdasági vállalkozás — a szupermarketek. A h o g y kifelé i n d u l t u n k a Csatorna-övezetből. „Uncle Sam. az én oldalamra gyűltek. . .N e m t u d o m . aki képes meghalni a népéért. a jövedelmek m e g sem közelítik az ezer dollárt. Jakartára emlékeztetett ez a jelenet.a m ö g ö t t ü n k elterülő városra mutatott — az egy főre jutó éves jövedelem kevesebb. de akkor is biztos vagyok benne. Bíborszínű ég alatt autóztunk át a Csatorna-övezetbe. és bácsikának szólítva nyújtogatták kezüket alamizsnáért.mondta Fidel.megrázta a fejét.Az utcát fából készült k u n y h ó k szegélyezték. g r i n gók!".Itt m i n d e n amerikai tulajon . Krisztushoz kerül. az éttermek és m i n d az összes — mentesülnek a panamai j o g r e n d alól. mintha romos csónakok állnának ki egy szennyvíztároló medencéből. . alig valakinek van egyáltalán munkája. O t t . a m i n átjöttünk." A föliratok között O m a r Torrijos egy-egy arcképe volt látható. „ N e szarjatok a csatornánkba!". váratlanul ért a látvány. . A rothadás és a szennyvíz szaga betöltötte az autót. Olyan ember. ú g y h o g y m e h e t ü n k .Vacsorázzunk. Természetesen abban a nyomornegyedben. . B á r m e n n y i r e is felkészültnek gondoltam m a g a m . . aztán m e g m u t a t o m ö n n e k Panama másik arcát. Fidel elmosolyodott.Igen . Ország az országban. mint ezer dollár. pillantásában harag és szomorúság keveredett. de azt m o n d o m : Torrijos megpróbálja. a fodrászatok. . 85 .Mit tehetünk? .Ez találó kifejezés. ön pedig amerikai állampolgár. színházak.És mit tesz az állam? Megfordult.Válaszomat m e g sem várva azt mondta: . — N e k e m vannak papírjaim. A kocsi mellett horpadt hasú gyerekek szaladtak. .mondta Fidel. A falak tele voltak graffitivel. áruházak. N é h á n y szokásos szerelmes szívtől eltekintve a legtöbb felirat Amerika-ellenes volt: „Menjetek haza. bíróságok és iskolák. olyan hatást keltve.

Az öcsém .Előre mutatott.magyarázta.lihegte spanyolul. . . kire lövöldöztök ilyen nagyon? A másik fiú is odajött hozzánk.Bocsánat. Gyerekkoromban én is játszottam ilyesmit.mosolygott Fidel. uram . .Ha itt van dolga. Csak azt kérdeztem tőle. . hogy sose járjak gyalog ezen a környéken.Elnézést kérünk. barátom. . . azzal egy bankjegyet nyomott az öreg kezébe. csak a ház bejáratánál szálljon ki a taxiból. Egy autóparkolóként működő üres teleknél álltunk meg. f e j e z e t Katonák és utcalányok A zaftos sült és hideg sör után egy sötét kis utcán autóztunk végig. és védőn átkarolta a társa vállát. mire lövöldöztök. .12. Megállt. De mondd csak. és hátralépett. Ő a szívem hölgye . . .N e m történt semmi . A fiúk egymásra néztek.Ő a Csatorna-övezet gringo tábornoka. Két fiú rohant el mellettünk. én meg visszakergetem oda.Semmi baj. Egy öregember sántikált oda hozzánk. botpuskákkal lövöldözve egymásra. . majd szeretettel simította végig autója elejét. Fidel barátságosan hátba veregette. Ahogy a parkolóból kiértünk. Megpróbálta megerőszakolni az anyánkat.Az ott a kerítésen túl már a Csatorna-övezet. Fidel a lelkemre kötötte. vibráló neonfényekkel elárasztott utcán találtuk magunkat. Az egyik fiúcska Fidelnek ütközött . 86 .alig ért föl a combjáig. ahová való. .mondta. Fidel talált még szabad helyet.N e m ütött meg. Fidel mindkét kezét a fiú vállára tette.Jól vigyázz rá. Az idősebb elmosolyodott.

A pincérnő egy sarokba vezetett minket. nevetgéltek. a másiknak egy zöld katonai sapka. az egyenruhájukon karszalag mutatta. A pincérnő egy pár üveg Balboa-sörrel tért vissza. Átfurakodtunk angolul beszélő fiatalemberek egy csoportján. — Édesanyád itt dolgozik? — O t t — mutatott a fiú büszkén az egyik neonnal kivilágított épületre. mint például a két mellettünk ülő férfi. Eltartott egy-két percig. menjetek. Ezek ki87 . Fidel megkopogtatta az egyik pincérnő vállát. és örömujjongással ugrott a férfi nyakába. ahogy táncoltak. A vendégek nagy része angolul beszélő katona volt. A zene. de a testüket nem adhatják el. és ahogy megfordult. hogy a panamai nőknek törvény tiltja a prostitúciót. teljesen meztelenül. Azon tűnődtem. hová való? — Vissza az Egyesült Államokba. ki mozog szebben. és valahonnan szerzett egy asztalt és két széket. és rögtön amerikai sláger bömbölt a fülünkbe.Fidel lopva rám nézett. Leültünk. Beléptünk egy bárba. rövidre vágott hajuk elárulta. Három gyönyörű fiatal nő táncolt éppen nevetve. — Fidel egy-egy pénzdarabot nyomott a markukba. rövid ujjú inget és gyűrt anyagból készült nadrágot viseltek. míg meg nem láttuk a színpadot. a meztelenséget leszámítva. — Dolgozhatnak bárban. a harmadiknak pedig egy cowboykalap. Azt csak az importált utcalányok tehetik. — Igen. Ahogy tovább sétáltunk. A nő megfordult. és csókot dobott neki. A katonáktól eltérően ők nyomott mintás. csak a fejükön volt valami: az egyiknek egy tengerészsapka. . hogy a pultnál ülő fiatal katonák már nem ránk figyeltek. Az ajtó mellett két nagydarab amerikai katona állt. és megkönnyebbülve láttam. Fidel végigvezetett a báron. — Na. de voltak mások is. Körülnéztem. Úgy táncoltak. Fidel elmondta. míg a szemem és a fülem hozzászokott a benti viszonyokhoz. Fidel megpaskolta a fenekét. A nő visszamosolygott. és Fidel spanyolul odaköszönt a szomszédos asztalnál ülő két férfinak. Köszönjük — azzal elvágtáztak. hanem a táncosnőkre. hogy katonai rendészek. Lenyűgöző alakjuk volt. uram. vajon szerintük a Manifest Destiny erre a panamai nőre is vonatkozik-e. a színpad — mindez akár egy bostoni diszkóban is történhetett volna. nyilván panamaiak. — Miért. Bár mindnyájan farmert és pólót viseltek. mintha versenyeztek volna egymással. — De vigyázzatok. maradjatok a lámpafényben. táncolhatnak. A fiatalemberek rosszalló pillantásokat váltottak.Bárpultos. hogy a Csatorna-övezet katonai támaszpontjáról valók.

De miért azokból az országokból j ö n n e k a legtöbben. hogy megismerhetem — mondta. — Mind más országokból jöttek? — kérdeztem Fideltől a zenét túlkiabálva. akik most lejöttek a színpadról. Nicaragua és Guatemala. A zene salsára váltott. . mások a falhoz támaszkodtak. és öltözködni kezdtek. Néhányan asztalnál ültek. — Kivéve. — Szomszédok. A tánc és a prostitúció 88 . A lányok viháncolva dobálták egymásnak a tengerészsapkát. Az egyiken Viktória korabeli ruha és fátyol volt. — N e m teljesen. Ezeknek a lányoknak a többsége elvesztette a családját . — Komolyan mondod? — Komolyan . kérlek. — Clarissa . férjét.. — N e m az amerikai dollárok miatt j ö n n e k véletlenül? — Hát igen. — Ők panamaiak. H á r o m új lány vette át a kalapokat az előzőektől. Hol valakinek az ölébe ültek. énekeltek. és Fidel térdére ült.ríttak az amerikaiak közül. Felállt.apját.Fidel kérdésére válaszolva: azért jönnek ide a lányok. és nem pólót és farmert viseltek. de mindnyájan ébernek tűntek.. Szűk szoknyát. és azon tűnődtem.Bárcsak ne így lenne. vagy farmert. szorosan testükre simuló ruhát. — Milyen országokból? — Honduras. és egymást követték a színpadon. ahol fasiszta diktátorok vannak hatalmon? Újra a színpadra néztem. Fidel szemébe néztem. Kínzás és halál légkörében nőttek föl.és fejével a színpad felé bökött. hogy a brutalitástól megmeneküljenek. Bólintott. hogy itt csak a legszebbek maradhattak meg. miért jöttek el a hazájukból . Világos volt. mint a nyájat őrző pulikutyák. magas sarkú cipőt. A közvetlen szomszédaink Costa Rica és Kolumbia. és összeszedte az asztalról az üres üvegeket. milyen nyomor és elkeseredés juttathatta őket idáig. A pincérnő visszajött. és az új táncosok a zene ritmusára dobálták le ruhadarabjaikat. Fidelhez fordultam. bátyját. pólót viseltek. — Örülök. milyen sokan eljutottak Panamába. Csodálkoztam. mondd el. A másikon csak bikini.mondta elkomorulva. El Salvador. Hozok még egypár Balboát. mert a hajuk nem felelt volna meg a katonai előírásoknak. — a pincérnőkre mutatott. . táncoltak. Mikor elment. A férfi gyengéden simogatta hátát. kedvesét. hol a pincérnőknek kiáltottak oda. Az asztalok között nők nyüzsögtek.mondta -. észak-amerikai barátomnak. Clarissa kezet nyújtott.

Úgy mozgott. A katonai rendészek az ajtó mellől nyugodtan figyelték az eseményeket. és odakiáltott valamit a társainak. boltot. Az a katonát megemelte és a bárpultnak szorította. A szomszédos asztalnál ülő egyik férfi kinyúlt és megállította. és úgy. ahogy az egyik pincérnő az öklét emelte egy katonára. amit nem hallottam. sovány panamai lépett elő. és aztán valahol új életet kezdhetnek. és egy pillanat alatt a katonán termett. Fidel felugrott.nekik n e m t ű n i k olyan szörnyűnek. 89 . most félkörbe álltak a magas kidobóember körül. aki kezét elkapta és hátracsavarta. hogy a zene ellenére m i n d e n k i hallja a dermedt teremben. fiúk. Láttam. lassan és tagoltan azt mondta angolul: — A pincérnőkhöz semmi közötök. A kidobóember leengedte a katonát a földre. A két katonai rendész végre akcióba lépett. A pincérnő elillant. és még egyszer úgy hátraszorította a nyakát. A katona nevetett. O d a j ö t t e k a panamaiak csoportjához. A nő arca eltorzult a fájdalomtól. — Dobjátok ki innen. — Akkor jó. Ő m é g keményebben megrántotta a nő karját. és a többiekhez sem n y ú l tok. Fidelt félbeszakította a bár irányából érkező hangzavar. és m o n d o t t neki valamit. — Megértettél? — Gyönge nyögés volt a válasz. — N y u g a l o m . A rendészek felé taszította a katonát.. A színpad melletti homályos részről egy magas. — Tranquilo. akik idáig a fal mellett álltak. Itt sok pénzt kereshetnek. A nő szabad kezével próbált ütni. barátom. és a bár felé indult.. kávéházat nyithatnak. hogy az fájdalmában felkiáltott.mondták. A nő felkiáltott és térdre rogyott. T ö b b panamai. Enrique . — Most már mi átvesszük. Mindannyian nevettek. amíg nem fizettetek nekik. a másikkal egy pohár vizet locscsantott az arcába. Enrique itt van. hermano — mondta. mint egy macska. Aztán fölemelte a hangját. Egyik kezével átfogta a nyakát.

rövid ujjú inget viselt. az Instituto de R e c u r sos Hidráulicos y Electrificación hivatalában bocsátottak a rendelkezésemre. Egy órával később egy asztalnál ültem O m a r Torrijos tábornokkal. de különösen Irán királya. akit azzal vádoltak. amit Panama állami tulajdonú elektromos áramszolgáltató vállalata. hogy elvigyen engem a tábornok egyik vidéki házába. Kérdezett Indonéziában. lezseren volt öltözve: khakiszínű nadrágot. milyen óriási felelősség nyomta a vállát.kérdezte Torrijos -.13. A tábornok sofőrjeként mutatkozott be. Behívtam. M o h a m m a d Reza Pahlavi sah foglalkoztatta. Mindhárom ország nagyon érdekelte. hogy együttműködött Hitlerrel. 1 . és 90 . Ugyanazon.El tudja képzelni . Guatemalában és Iránban tett utazásaimról. Éppen valami statisztikákkal foglalkoztam. 1972-es panamai látogatásom alkalmával egy reggel az irodámban ültem. f e j e z e t Beszélgetések a tábornokkal A meghívás teljesen váratlanul ért. és azt mondta. Meglepően lazának és nyugodtnak tűnt ahhoz képest. jóképű ember volt. hogy addig sem kell a számokkal bajlódnom. azért jött. a nyaknál kigombolt. Magas. örültem. A sah 1941-ben került hatalomra. hogyan borították rá az asztalt a sahra 1951-ben. Panamai módra. amely a saját apja ellen irányul? Panama államfője jól ismerte ennek a távoli országnak a történelmét. hogy részt vesz egy összeesküvésben. és világoskék alapon finom zöld mintás. kisportolt. mikor egy férfi finoman megkopogtatta nyitott ajtóm keretét. Egy fekete hajtincs a homlokába hullott. miután az angolok és a szovjetek megdöntötték apja hatalmát. Beszéltünk arról.

— Gondolja. — De a világ legjobb testőrei vigyáznak rá. Ha hatalmon marad. hogy megszabadul tőlem? Megkérdeztem. Foglalkoztam Guatemala történelmével. mint Panamában a Csatorna. és megválasztása után nagyszabású földreformprogramot vezetett be. hogy segíteni fog a szegényeknek.Testőrök? N e k e m is van egypár. hogy Iránt a modern kor szintjére emelje. Hátha tanulhatnék tőle valamit. Ezzel nem sok barátot szerez magának. amely fellobbantotta a globális birodalom tüzét. tisztában volt azzal. Ez sokkal többet ér.Kis szünetet tartott. — Titkosrendőrsége. hogy hajlandó volt elűzni a saját apját és a CIA bábjává válni —. Úgy húzta föl a szemöldökét. A United Fruit Company Guatemalában az volt. — Miután a sah újra hatalomra került — folytatta Torrijos —. — Nincs valami nagy véleményem a sah politikájáról — arról. M o h a med Mosszadik. meg tudnak védeni. hogy országa számára hasznos dolgokat is tesz. hogy az éhezést leküzdjék. hogy a CIA kiáltotta ki kommunistának a miniszterelnököt. a SAVAK. hogyan kérdezhetek ilyen ostobaságot. és ők léptek közbe.hogyan kényszerítette őt száműzetésbe saját miniszterelnöke. Jacobo Arbenzet választották elnökké egy olyan választáson. Torrijos. . — Ön szerint meg fog bukni? — Nagy hatalmú ellenségei vannak. Az 1800-as évek végén alapított United Fruit hamarosan Közép-Amerika egyik legjelentősebb hatalmi tényezője lett. hogy ezt tényleg valós lehetőségnek látja-e. mint az Arbenz és a United Fruit. mintha nem értené. Az 1950-es évek végén Guatemalában egy reformpárti politikust. és értettem. hogyhogy ilyen sokat tud Iránról. — Itt van a Csatorna. majd elhúzta a száját. hogy a sah hatalmát visszaállítsák. Arbenz megígérte. ahogy a világ nagy része is. N e m tudott viszont — vagy legalábbis nekem nem tett említést — azokról a dolgokról. egy sor forradalmi programot indított el az ipari szektor fejlesztésére. N e m sokáig marad a helyén. amelyet az egész féltekén a demokratikus folyamat modelljeként ünnepeltek. ha az ön országa úgy dönt. . melyekről Claudine mesélt: Kermit Roosevelt zseniális tevékenységéről és a tényről. de úgy tűnik. 91 . hogy ezek az események az imperializmus új korszakának nyitányát jelentették: a gyufát. Megkérdeztem. könyörtelen gengszterbanda hírében áll. Abban az időben a guatemalaiak kevesebb mint 3%-a kezében volt a föld 70%-a. — Az ajtó felé intett. Torrijos keserű gúnnyal nézett rám. mire gondol.

— Igen ambiciózus ember. hogy a United Fruit ellenzi a programot. — Politikailag és emberileg is — rövid szünetet tartott. hogy Arbenz egy orosz összeesküvés tagja. A politikai ellehetetlenítés nem lesz elég — elmosolyodott. Panamában is. Santo Domingóban. Előrehajolt. George Bush ENSZ-nagykövet cége . Tudtuk. és elfintorította az arcát. mi fog történni. Az új kormány mindent a United Fruitnak köszönhetett. Lélegzet-visszafojtva figyeltük. A m e rikai pilóták bombázták Guatemala Cityt. hogy ez a vállalat az egyik fő versenytársunk. eltörölték a külföldi befektetők osztalékára és kamatnyereségére kivetett adót. és itt. A 20. Panama villamos energiai fejlesztési tervének esetében gyanítottam. és lehalkította a hangját. század második felében a Guatemalát kínzó erőszak és terrorizmus eredetét történészek arra a nem is titkolt szövetségre vezetik vissza. — Én pedig most a Bechtellel készülök ujjat húzni. Torrijos szólalt meg először. N e m engedhették meg. a CIA és az ezredes-diktátor által vezetett guatemalai hadsereg között jött létre.— A szegények és a középosztály egész Latin-Amerikában ünnepelte Arbenzet — mondta Torrijos.n e l különböző projektekben. — Tudja ön. Nicaraguában. — Magának a CIA-nek kell engem megölnie! Néhány másodpercig csöndben ültünk. 2 — Arbenzet kicsinálták — folytatta Torrijos. A többit már én is tudtam. hogy Arbenz ilyen ötleteket adjon a többi országnak. hogy ki a United Fruit tulajdonosa? — kérdezte. A United Fruit óriási kampányt indított az Egyesült Államokban. Jamaicában. Costa Ricában.válaszoltam. és Guatemala a Szovjetunió csatlósa. Nagy ültetvényeik voltak Kolumbiában. A hadsereg engem támogat. . a demokratikusan választott Arbenzet megbuktatták. A Bechtel a világ legerősebb mérnöki cége volt. megszüntették a titkos szavazást. Hálából leállították a földreformot. és helyére Carlos Castillo Armas ezredest. egyik példaképemnek tartom. — Ami engem illet. gyakran működött együtt a M A I N . — A Zapata Oil. 1954-ben a CIA puccsot szervezett.Hogyan vehette be az önök népe azt a CIA-s maszlagot? Velem nem lesz ilyen könnyű dolguk. aki fel mert szólalni Castillo ellen. hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt és a kongresszust. és az új rendszert bírálók ezreit vetették börtönbe. Kubában. mindketten gondolatainkba merülve. hiszen ez a vállalat volt Guatemala egyik legnagyobb és legkíméletlenebb földbirtokosa. Ez meglepett. a könyörtelen jobboldali diktátort állították. Mindenkit üldöztek. amely a United Fruit. — Hogy érti ezt? 92 .

Elektromosság. és az állam támogatja. Én kérem a segítségét. E h h e z sok pénzre van szükség .Ennek érdekében a féltekén páratlan gazdasági alapra van szükségünk. Ezen nagyobb hajók is át t u d n á n a k kelni. Ford és Bush embereivel.Keresztbe tette a lábát. és cserébe a m u n k á k elvégzésével bízzon m e g amerikai vállalatokat. zsilipek nélkül. igen — de olyan. — Igen.n a g y k ö v e t és Ford m i n t a kongresszus kisebbségi frakciójának vezetője. És különösen a mezőgazdaságra. . ami a legszegényebbekhez is eljut.) — Ú g y hallottam. Ez mellbe vágott. függetlenségi igényünket n e m Oroszország. R e m é n y t e l e n n e k látszott. hanem a szegények jogaiért. hogy építünk egy új csatornát a tenger szintj é n .az önök pénzére. — (Bush m i n t amerikai E N S Z . miért hívott engem ide? Az órájára pillantott. hogy törődünk a szegényekkel. Elhatároztam. — Ez lenne az utóbbi idők legnagyobb építőipari m u n k á j a — kis szünetet tartott. — A segítségemet? Mit tehetek önért? — Vissza fogjuk venni a Csatornát. — Ők a Csatorna legfőbb használói. De ez m é g kevés — hátradőlt a székében. fogadjon el nemzetközi hiteleket. Ugyanez igaz a közlekedésre és a k o m m u nikációra is. hogy ezt ő is tudja. hogy teljesíteni tudjam a rám bízott feladatot. — A Bechtel tele van Nixon. Ismét előrehajolt. hogy egyenesen nekiszegezem a kérdést: — T á b o r n o k úr. és biztos voltam benne. vagyis hogy meggyőzzem. Meg kell mutatnunk. ideje nekilátni a mi dolgunknak.— Gondolkoztunk azon. 93 . a Világbankéra és az Amerika-közi Fejlesztési Bankéra. Én is azok közé tartoztam. Panamának szüksége van az ön segítségére. hogy Panama józan ország. valamint a R e p u b l i k á n u s N e m z e t i Kongresszus elnöke. — Pontosan. Kína vagy Kuba diktálja. M e g voltam döbbenve. és n e m az Egyesült Államok ellen dolgozunk. Egyenesen a szemembe nézett. akik az általa gyűlölt rendszert működtették. és elmosolyodott. és minden kétséget kizáróan. . — Modellként is kell szolgálnunk. Természetesen ha ők adják a pénzt. hogy a Bechtel család mozgatja a R e p u b likánus Pártot. Torrijos előtt is ismert republikánus hatalmi tényezők voltak. Be kell bizonyítanunk a világnak. A japánok esetleg hajlandóak lennének finanszírozni. — A Bechtel pedig h o p p o n marad. N a g y o n kényelmetlenül kezdtem érezni m a g a m . ők is végzik el a munkát.

Elnéztem ezt az embert. hogy ez az ember kikezdi a tevékenységem igazolására kiizzadt érvrendszeremet. de meddig? És én vajon hogyan fogadnám. hogy az ön vállalatának több munkára van szüksége. ami egy eszmét meg tudna ölni!" N e m írt Tom Paine is valami ilyesmit? Azért ezen eltűnődtem. amit a M A I N nél addig tanultam. és ezáltal milyen kényes a helyzete. Ha példaképéhez. ez utóbbi még életben van. de mi a helyzet a mögöttük álló emberekkel? Che. Hogyan fog a rendszer reagálni? Pontosabban. Biztosan tudta.— Tudom. de nem volt kalandor. Most az egyszer viszont másként lesz. Hogy Panama örökre le legyen kötelezve az Egyesült Államoknak és a korporatokráciának. hogyan fog az amerikai kormány reagálni? Latin-Amerika történelme tele van halott h ő sökkel. Nagyon óvatosnak kellett lennie. Arbenzhez hasonlóan ő is határozott lépéseket tesz. én pedig kezeskedem arról. 94 . Úgy volt kitalálva. ami a népemnek a legjobb. Biztos voltam abban. és ha ő nem akarja ezt a helyzetet a saját személyes javára kihasználni. akik az angol királyok menlevelével legitimizálhatták kalózkodásukat. Arbenz. Javaslata teljesen váratlanul ért. azt fenyegetésként fogják értékelni. Azt is tudtam. milyen óriási hatalmat tart a kezében a Csatorna révén. korrumpálható. Mindenesetre ellentmondott mindennek. az egész világ szeme rajta lesz. amely láncreakciót indíthat el. Hogy LatinAmerika maradjon mindenkor a Manifest Destiny útján. és én önöknek adom az összes munkát. nagyobb erőművek. hogy ő meggazdagodjon. az országát pedig megterheljék kölcsönökkel. Lehet. hogy tudja: a rendszer azon alapul. aki hatalmon van. mint H e n r y Morgan vagy Francis Drake. és ezt általában a munkák mesterséges felfújásával éri el — szélesebb autópályák. Washingtonnak és a Wall Streetnek alávetve. Adja meg azt. hogy teljesítjük Torrijos feltételeit. egyszerre döbbentett meg és hozott izgalomba. hogy a segélyekkel folytatott játék csapda volt. aki szemmel láthatóan tisztában volt azzal. még nem találták föl azt a fegyvert. hogy a M A I N megkapja a fejlesztési tervre vonatkozó szerződést. Torrijosnak is megvoltak a maga emberi gyengeségei. és felboríthatja az egész rendszert. A fejlődő országok első emberei között máris vezetőnek számít. hogy az eszmék nem halnak meg. Az óriásplakát nem volt tipikus politikai manipuláció. ha Torrijos mártírszerepbe kerülne? Azzal a megállapodással váltunk el. Allende. hogy mindenki. mélyebb kikötők. „Omar eszméje a szabadság.

mikor az O P E C térdre kényszerítette az ipari óriásokat. Ennek a feljett világ gazdaságait megrázó sokknak a jelentőségét akkor még csak kevesen sejtették. 95 . Az összehangolt lépések sorozata végül az 1973-as olajembargóhoz .és az amerikai benzinkutak előtt kígyózó hosszú sorokhoz . hogy visszavágjon. Az O P E C azért jött létre. Az 1970-es évek elején nagy átalakulás zajlott a nemzetközi közgazdaságtanban. hogy bármikor kicsúszhat a lába alól a talaj. de ismernem kellett a meghatározó gazdasági folyamatokat és elméleteket is. Az 1960-as években az olajtermelő országok egy csoportja O P E C néven kartellbe tömörült. nagyon is tisztában volt azzal. nemcsak az volt a dolgom. és osztozott a sah szorongásában. és felügyeljem a világ különböző részeiről írt tanulmányok elkészítését. Irán is fontos szerepet játszott ebben. Ezt a többi olajban gazdag ország vezetője is tudta. Azt is tudták. hogy a M A I N egyik osztályát vezessem. hogy a lehető legnagyobb profitot fölözzék le. Az események az 1970-es évek elején csúcsosodtak ki. A sah a hatalmát — és valószínűleg az életét is — annak köszönhette. f e j e z e t A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakénak kezdete Mint vezető közgazdásznak. hogy az Egyesült Államok titokban beavatkozott a Moszadik ellen vívott küzdelembe. hogy a nagy olajfeldolgozó vállalatok befolyását ellensúlyozza. nagyrészt azért.14. vagy talán éppen ezért. Ennek ellenére. hogy a „Hét Nővér" néven ismert nagy nemzetközi olajcégek közös erővel tartják alacsonyan az olajárakat — így az olajtermelőknek fizetett jövedelmet is -. és a nagy világgazdasági válsághoz hasonló összeomlással fenyegetett.vezetett.

hogy az O P E C . Ma már tudjuk. hogy éppen meghatározó világpolitikai és gazdasági változások küszöbén került hatalomra.Az olajválság nem jöhetett volna rosszabbkor az Egyesült Államoknak. Nixonnak nemcsak Délkelet-Ázsiával és a Watergate-üggyel volt gondja. a második világháború óta működő rögzített árfolyamrendszer lényegében összeomlott. Az ország meg volt zavarodva. Az embargó idején egyikünk sem volt tisztában annak valamennyi következményével. legalábbis az átlagos mérce szerint. a gazdasági bérgyilkosok csapata és a háttérben várakozó sakálok sosem 96 . professzori állásukkal vagy PhD-jukkal vágtak föl. Mintha Paine árnyát láttam volna a partvonalon az O P E C nek drukkolni. hogy a korporatokrácia. így a munkanélküliség megnőtt. Közülük néhányan az osztályomon dolgoztak . Megvoltak az elméleteink. Ez egyszerre frusztrált és tett arrogánssá. mint egy nagy tanácsadó cég vezető közgazdásza. röstellem. sokkal nagyobb inflációs nyomás mellett. nagyon meg kellett magamat tartóztatnom. A többiek n e m tudhatták. Ahogy visszatekintek ezekre az alkalmakra. de még nem értettük. Mikor a kis emberek hatalmáról volt szó. E kötetlen. a lelkem mélyén mégis örültem. amit ma már tisztán látunk. vagy arról. Ebben az időben gyakran beszélgettünk barátaimmal ezekről a kérdésekről ebédszünetben. többségük szabadgondolkodó. Tudtam olyan dolgokról. A korporatokráciának köszönhettem a kenyeremet. Akkor úgy tűnt. szenvedélyes beszélgetéseken néha csak ketten vettünk részt. Ráadásul a nemzetközi pénzügyi rendszer is megrendült. az elnök lemondásának küszöbén. az egyikük pedig egy kongresszusi képviselő asszisztense volt. N e m mesélhettem azonban a Torrijoshoz hasonló emberekkel folytatott magánbeszélgetéseimről.nagyon értelmes fiatal férfiak és nők. A barátaim néha Beacon Hill-i és washingtoni kapcsolataikkal. hogy sokszor milyen fensőbbségesen viselkedtem. hogy a gazdáimat így megleckéztetik. aki első osztályon utazik körbe a világon. Mások bostoni kutatóintézetek munkatársai. és sokkal kevesebb munkahely keletkezett. mint korábban. vagy munka után egy sör mellett. hogy az olajválság után a gazdasági növekedés mutatói az 1950—60-as évek értékeinek a felére csökkentek. hogyan manipulálunk különböző országokat különböző kontinenseken. Talán ez kicsit enyhítette a b ű n tudatomat. A növekedés más gazdasági struktúrában valósult meg. amelyekről nem beszélhettem. Nagyon izgalmasnak találtam a világ eseményeit. Visszatekintve már látszik. tele félelemmel és kétségekkel. kábultan a vietnami háború megaláztatásától.h e z hasonló kis emberek diktálnak. néha tizenketten. mire én úgy feleltem. egyetemi professzorok.

egyre erősödött. aki nem a Ford családból származott. matematikai modellek és statisztikai módszerek segítségével határozta meg többek között a Vietnamban szolgáló csapatok elosztását és a pénzügyi eszközök csoportosítását. Salvador Allende hatalmát. természetesen nem személyesen. és az állami beavatkozásnak minimálisnak kell lennie. Az „agresszív irányítás" általa propagált módszerét nemcsak kormányzati tisztségviselők. Az 1960-as évek kulcsfontosságúak voltak ebben a folyamatban. hogy az államnak szerepet kell vállalnia a piacok irányításában és a társadalmi szolgáltatások — egészségügy. — biztosításában. és abban. Mindez Kennedy és Johnson elnöksége alatt történt. Elég csak Arbenz vagy Moszadik példájára utalni. és ahogy később be is bizonyosodott. és végső soron ez vezetett a csúcsvezetők új. miszerint a piac önszabályozó. mikor a CIA megdöntötte a demokratikusan megválasztott miniszterelnök. A világválság következményeképpen jelent meg a N e w Deal (Új Egyezség). ekkor tevődött át a hangsúly a neoklasszikus közgazdaságtanról a keynesi felfogásra. világbirodalomra törekvő nemzedékének kialakulásához. az első elnök. hanem vállalati vezetők is magukévá tették. és vetette fel a gondolatot. R o b e r t McNamara volt. vagy a nemrég. Beszélgetéseink során gyakran vetettük össze az 1970-es évek elejét az 1930-as évek elejével. Az az évtized nyitotta meg a kaput a keynesi gazdaságtan előtt. Ráadásul a világválság és a második világháború új nemzetközi szervezetek mint a Világbank. A hátunk mögött hagytuk a régi felfogást. McNamara a kormányzás keynesi elveinek egyik fő szószólójává vált. az IMF (Nemzetközi Valuta Alap) és a G A T T (Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény) — létrejöttéhez vezetett. és az ember. Ez utóbbi jelentős vízválasztónak számított a nemzetközi gazdaság történetében. McNamara gyakran volt jelen beszélgetéseinken. N e m sokkal később Kennedy védelmi miniszterré nevezte ki. aki egyszemélyben mindezt talán a legnagyobb mértékben befolyásolta. munkanélküliség kezelése stb. ahogy azt elemezték és értékelték. Mindnyájan ismertük üstökösként ívelő karrierjét. hogy ők átvegyék a hatalmat. az állam pénzügyi manipulációi és a fiskális politika erőteljes alkalmazása. Ez lett az alapja az irányítás új filozófiájának. az O P E C segítségével . 1973-ban történt chilei esetre. Megvoltam győződve. hogy a globális birodalom az O P E C ellenére — sőt ahogy gyanítottam. valamint a gazdasági szabályozást elősegítő politika. 1 97 .engedték volna meg. ahogy a Ford Motor Company pénzügyi elemző és tervező osztályának vezetőjéből 1960-ra a Ford elnöke lett. ahogy azt az ország jelentősebb üzleti menedzsment iskoláiban tanítani kezdték.

például Indonéziában és Ecuadorban is elértük a célunkat. a kormányban és most a világ leghatalmasabb bankjánál. megszokott módszerekhez. majd Reagan alatt külügyminiszter lett. Bush hadügyminisztere volt. és Ford alatt a CIA igazgatója volt. vállalat alapítójaként kezdte. A hatalom különböző területeinek ez az összefonódása sok barátomat megdöbbentette. Most úgy látom. Visszatekintve megdöbbent. Karrierje során vezető pozíciót töltött be nagyvállalatnál. aztán Nixon alatt iráni nagykövetté nevezték ki. W. hogy ő volt az úgynevezett katonai-ipari összefonódás szimbóluma. Barátaim többsége azt emelte ki. E H M . Precedenst is teremtett.e k sok országban. Nixon és Ford idejében az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveteként szolgált. Bush alelnöke lett. aztán a Halliburton elnökeként dolgozott. Caspar Weinberger a Bechtel alelnöke volt. talán én voltam közülük az egyetlen. majd George H. milyen könnyen visszacsúszhatunk a régi. de érdekes volt látni Vietnam példáján. Richard Helms a CIA-t igazgatta Johnson idejében. Ezen az O P E C vezető tagállama. amit hadügyminisztersége után vállalt. Szaúd-Arábia változtatott. aztán Reagen hadügyminisztere lett. Mi. amikor egy iráni demokratát megdöntött. és helyére zsarnoki királyt állított. Bush amerikai elnök is a Zapata Petroleum Corp. ahogy a korporatokrácia különböző ágai közötti távolságokat áthidalta. Sok szempontból akkor még csak a birodalomépítés régi módszereiben tudtunk gondolkodni. Például George Schultz N i x o n alatt pénzügyminiszterként és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council of Economic Policy) elnökeként tevékenykedett. mennyire naivak voltunk. vezette a Bechtelt. 98 . aki egyáltalán nem volt meglepve. Követői eltanulták és továbbfejlesztették módszereit. hogy Robert McNamara történelemformáló tevékenységének legfontosabb és legkárosabb vonása abban állt. Richard Cheney George W. Kermit Roosevelt már mutatott egy hatékonyabb eljárást. Még George H.A világ eseményeiről beszélgetve különösen izgatott minket McNamarának a Világbank elnökeként betöltött szerepe. W. hogy a Világbankot addig soha nem tapasztalt mértékben állította a világbirodalom építésének szolgálatába.

Kecskék! A világ első olajtermelő országának fővárosában. szemétdombok között. figyelembe véve az ország fejlődését az utóbbi háromszáz évben. Mikor 99 . Ezek a kecskék adták az ötletet. milyen megoldást lehetne itt találni. A nőknek tetőtől talpig el kellett magukat takarniuk. Mekkát és Medinát is. Azt felelte. hogy mindenki imádkozik-e napjában ötször. és az elkövetkező kétszáz évben a Szaúd család Vahháb szövetségeseivel együtt meghódította az Arab-félsziget nagy részét. f e j e z e t A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet 1974-ben egy szaúdi diplomata fényképeket mutatott nekem Rijádról. A szaúdi társadalom alapítóinak puritán idealizmusát tükrözte. amely az olajválságra kezdte keresni a választ. században M u h a m m a d ibn Szaúd. megdöbbentő választ kaptam. — Ezt az állatokra hagyjuk. Szaúd-Arábia történelme tele volt erőszakkal és vallási fanatizmussal. hogy ők takarítják el a szemetet a városban. A bűnözőket keményen megbüntették: gyakoriak voltak a nyilvános kivégzések és a halálra kövezés. és a Korán hitrendszerét igen szigorúan értelmezte.mondta. többek között az iszlám legszentebb városait.15. Vallási rendőrség ellenőrizte. Mikor megkérdeztem a diplomatát. Akkoriban tagja voltam egy tanácsadó csoportnak. Ezek egyikén egy csapat kecske turkált egy kormányépület mellett. . egy helyi hadúr összefogott az ultrakonzervatív Wahhabi szekta fundamentalistáival. A szövetség erősnek bizonyult. A 18. hogy mit keresnek ott.Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez . Hihetetlennek tűnt. az ország fővárosáról.

Október 19-én Nixon elnök 2. A Kuvait Cityben összeült arab olajügyi miniszterek további lehetőségeket fontolgattak. politikai és gazdasági felfogásuk részeként fontos szerepet játszottak a nyugati világot megrázó olajembargóban. és megnézni. a negyedik és egyben a legpusztítóbb arab-izraeli háború kezdete. Szadat egyiptomi elnök nyomást gyakorolt Feiszal szaúd-arábiai uralkodóra. de október 17-én megegyeztek egy visszafogottabb embargó meghirdetésében: eszerint azonnal 5%-kal csökkentenék termelésüket. volna-e kedvem felkeresni egy úgynevezett kivégzőteret. . és leginkább őt kell sújtani az embargóval.2 milliárd dolláros segélyt kért a Kongresszustól Izrael számára. melynek az egész világra nagy hatása volt. ahogy Szadat nevezte. Egyetértettek abban.A tolvajoknak levágják a kezét. Nem fogadtam el a meghívást. és a legkeményebb büntetést helyezte kilátásba azoknak. — Senkinek nem jutna eszébe ellopni — mondta. míg politikai céljaikat el nem érik. sőt még pénztárcámat is a piac mellett parkoló nyitott autóban. 1973. köztük Szaúd-Arábia bejelentette. A szaúdiak vallási nézetei. október 6-án (jom kippur. az „olajfegyver" bevetésével. Felhívta a figyelmet arra. és vonják ki pénzeiket az amerikai bankokból. Aznap később megkérdezte. akik megszegték a törvényt. Fölszólította kollégáit. jól látható helyen. Másnap Szaúd-Arábia és más arab termelők 100 . hogy az Egyesült Államokat meg kell b ü n tetni Izrael-barát magatartásáért. a legszentebb zsidó ünnep napján) Egyiptom és Szíria összehangolt támadást intézett Izrael ellen. aktatáskámat. amikor sofőröm elmondta. az ülésen részt vevő ország bejelentette. hogy 70%-kal megemeli az olaj hordónkénti árát. elcsodálkoztam. hogy 5% helyett 10%-kal fogja csökkenteni termelését. és ez a lépés az 1929-eshez hasonló pánikot idézhetne elő. Ez volt az októberi háború. A vahhábiták ragaszkodása a—mi fogalmaink szerint — szélsőséges puritanizmushoz biztonságot teremtett az utcákon. hogy nyugodtan hagyhatom fényképezőgépemet. majd ezt követően minden hónapban további 5%-kal. hogyan fejeznek le valakit. A többi arab miniszter nem támogatta ezt a radikális elképzelést. hogy Izrael támogatása miatt büntesse az Egyesült Államokat. hogy az arabok jelentős összegeket helyeztek el ezekben a bankokban. hirdessenek teljes olajembargót az Egyesült Államok és az Izraelt támogató többi ország ellen. Irak képviselője keményen síkra szállt az Egyesült Államokat támadó intézkedések mellett.először jártam Rijádban. hogy valamennyi arab országban államosítsák az amerikai tulajdonú vállalatokat. Október 16-án Irán és az öt Perzsaöböl menti állam. Több.

hogy a szaúdi kormányzat nem rendelkezett olyan adminisztratív és szervezeti háttérrel. hogyan csalogathatnák vissza az olajdollárokat az Egyesült Államokba. felajánlották segítségüket ahhoz. amely gyorsan dagadó vagyonuk hatékony kezeléséhez szükséges lett volna. figyelembe véve. katonai felszerelést és kiképzést kínáltak. a nemzetközi bankok és a kormányok . 2 A politikusok és a kormányok sosem fogják elfelejteni a '70-es évek első felében kapott leckét. január 1-jére 8. hogy ilyen eset nem fordulhat elő még egyszer.Saudi Arabian Joint Economic Commission) néven. A Wall Streeten és Washingtonban egyetértettek abban. A konzervatív vallási nézetek helyét egy új típusú materializmus vette át — és éppen ez a materializmus kínált megoldást arra. ahogy az embargó véget ért. január 1-jei 1. Az országba beáramló sok milliárd dollár kezdte fellazítani a vahábbiták szigorú vallási nézeteit. és Washingon kénytelen volt felismerni ennek az országnak a stratégiai jelentőségét az amerikai gazdaság számára. Európában és az Egyesült Államokban jártak egyetemre. A megemelkedett olajárakból származó többletbevétel Szaúd-Arábia számára egyszerre volt áldás és átok. Az amerikai korporatokrácia vezetői pedig lázasan kezdték keresni a lehetőségeket. A röviden J E C O R . A szaúdi olaj piaci ára az 1970. A gazdag szaúdiak utaztak a világban. Csaknem azonnal. de 1973-tól kezdve rögeszmévé vált. hogyan lehetne egy újabb olajválságot elkerülni. Az embargó megnövelte Szaúd-Arábia világpolitikai súlyát. 101 . N e m tartott sokáig.teljes embargót hirdettek az Egyesült Államokba irányuló olajszállításokra. március 18-án ért véget. Cserébe az olajdollárokon kívül biztosítékot kértek arra. hogy az ország a 20.39 dollárról 1974. tartópillérei . újszerű elven nyugodott: itt szaúdi pénzből bíztak meg amerikai vállalatokat Szaúd-Arábia felépítésével. Washington tárgyalni kezdett a szaúdiakkal: műszaki segítséget. Ennek a néhány hónapnak a traumája hosszú távon megerősítette a korporatokráciát. hogy soha többet nem lesz olajembargó. és házaikat nyugati stílusú termékekkel töltötték meg. Ez a kötődés tartósnak bizonyult.a nagyvállalatok. század színvonalára emelkedhessen. Az embargó jelentősen átrendezte a politikai prioritásokat is.minden addiginál jobban összeforrtak. Drága autókat vettek.n a k nevezett bizottság működése tehát a hagyományos külföldi segélyprogramokkal gyökeresen ellentétes. de hatása óriási volt. A tárgyalások eredményeképpen egy különös szervezet jött létre „Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Közös Gazdasági Bizottsága" (United States . 1 Az olajembargó 1974.32 dollárra ugrott hordónként. Olajbeszerzési forrásaink védelme addig is fontos politikai cél volt.

Figyelmeztettek egyrészt. hogy m i n den kreativitásomat latba vetve indokoljam meg. így azzal sem voltam tisztában. másrészt hogy annak eredménye nagyon előnyös lehet a M A I N számára. Az volt a feladatom. R á m az ügy egy titkos hadművelet benyomását tette. Természetesen átláttam. munkatársaim segítsége nélkül. hogy ez a megállapodás új követelményeket állított a gazdasági bérgyilkosok elé. több emelettel az osztályom irodái fölött." 3 A Pénzügyminisztérium korán bevonta a folyamatba a M A I N . a M A I N jutalmul elnyerte az egyik első nagy — és igen jövedelmező — szerződését Szaúd-Arábiában. ha óriási összegeket fektetnének infrastruktúrája fejlesztésébe. hogy itt nem az volt a cél. mintha a M A I N lenne az első számú tanácsadó ebben a kérdésben. mennyire is fontos az én szerepem e precedensteremtő ügyben. hiszen nem amerikai pénzről volt szó. amit az Egyesült Államok egy fejlődő országgal valaha is kötött. Akkoriban úgy állították be a dolgot. Módot adott arra. mint máskor — soha vissza nem fizethető kölcsönökkel megterhelni az országot —. ha- 102 .t tanácsadóként. és forgatókönyveket vázoljak föl a pénz elköltésének különböző módjaira. és megerősítse a kölcsönös egymásrautaltság elvét. Röviden arra kértek föl. hogyan hatna Szaúd-Arábiára. hogy a Pénzügyminisztérium miről tárgyal a többi tanácsadóval. nem tudhattam. A J E C O R alapos tanulmányozása után David Holden és Richard Johns a következő megállapítást teszi: „Ez volt a legnagyobb léptékű ilyen típusú egyezmény. hogy a munkám nemzetbiztonsági okokból titkos. Több mint huszonöt éves időszak alatt végül is több milliárd dollárt költhetett el gyakorlatilag kongresszusi felügyelet nélkül. hogy előrejelzéseket dolgozzak ki arra vonatkozóan. Mivel minden a legnagyobb titokban folyt. Azt is tudtam. később tudtam meg.Bár a pénzügyi és irányítási felelősséget az amerikai Pénzügyminisztérium viselte. Engem is behívattak. Azt tudom. szigorúan titkos. és a birodalom érdekeinek hagyományos képviseletével szemben új alternatívákat állított. hogy csak egy voltunk sok más megkérdezett tanácsadó cég közül. és minden. Mindezt egyedül kellett elvégeznem. miért kell Szaúd-Arábia gazdaságába több száz millió dollárt befektetni amerikai mérnöki és építőipari cégek közreműködésével. amit teszek és amiről tudomást szerzek. hogy az USA beépüljön a királyságba. és közölték. én pedig szép prémiumot kaptam az év végén. hogy a tanulmányaimban fölvázolt legtöbb forgatókönyvet végül is alkalmazták. ez a bizottság az elképzelhető legönállóbban működött. A Pénzügyminisztérium szerepe ellenére az ügy a kongresszus jogkörén kívül esett. hogy kulcsfontosságú munkát bíznak rám. egy kis külön szobába telepítve.

hogy a Rijád utcáin kószáló kecskék a kulcsot jelentik. olyan korszerű technológiával. Arról is tudtam. építsenek ki olajfeldolgozó ipart. amire a szaúdiak méltán büszkék lehetnek. hogy az O P E C közgazdászai sürgették az olajkitermelő országokat. hogy megmutassák. Ugyanezt a logikát lehetett alkalmazni a királyság gazdaságának legtöbb területére. Ez a két felismerés lett az alapja a stratégiámnak. kommunikációs és szállítási rendszerek: új repülőterek és kikötők. A pénz meghatározott részén ki lehetett volna építeni egy olyan olajipari szektort. hogy segítsünk hasonló terveket készíteni az ő országaik számára is. meghívnák más országok vezetőit. majd ahogy egyre nyugatiasabbá válik. Ahogy nekiláttam a munkának. hogyan lehetne hasonló fejlesztést véghezvinni a világ más országaiban is. hogy váltsuk fel őket valami korszerűbbel a modern világba törekvő sivatagi királyságban. Mindez jól szolgálná a globális birodalom érdekeit. körülöttük nagy ipari parkok. adósságra épülő finanszírozásukban.e n kívüli országok számára . függővé válik tőle. az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és MAIN-beli főnökeim legnagyobb megelégedésére. Ez a gondolat többször vissza103 . autópályák. hogy az olajdollárok minél nagyobb része vándoroljon vissza az Egyesült Államokba. és gyakran a fülembe csengtek egykori sofőröm szavai: „Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez". rájöttem. amely véleményem szerint minden érdekelt fél számára előnyös volt. az O P E C . amely a nyers kőolajból exportálható végtermékeket állít elő. a királyi család. Ahogy ezeken a terveken dolgoztam. csővezetékek. Szinte könyörögtek. hogy ez a terv mintát nyújthat arra. Nagyon bíztunk benne. milyen csodákat vittünk végbe. Az olajból származó bevételt föl lehetett használni arra. átadó és elosztó rendszerek. ezek a vezetők aztán meghívnának minket. szálka voltak a világon körbe-körbeutazó szaúdiak szemében. és fokozatosan integrálódik. megértőbb lesz a rendszerünkkel szemben. A kecskék. Természetesen egy ilyen terv megkövetelte volna a több ezer megawattos villamos erőművek. és a kőolaj helyett a magasabb nyereséget biztosító feldolgozott termékeket vigyék piacra.nem az. különféle szolgáltató iparágak és a mindehhez hozzátartozó infrastruktúra kiépítését is.segítsünk világbankos vagy egyéb. hogy amerikai cégek a kecskéket a világ legmodernebb szemétgyűjtő és -feldolgozó rendszerével helyettesítsék. és — legtöbb. A világjáró szaúdiak mindenhol a dicséretünket zengenék. csak a kezdet voltak. természetesen. A folyamat során Szaúd-Arábia gazdasága egyre jobban összefonódik a miénkkel. a kecskékre gondoltam. Olajipari központok emelkedtek volna ki a sivatagból.

és az emberek dolgozni akartak. hogy a szaúdiak nem akartak a saját embereikkel lealacsonyító munkát végeztetni. azokat úgysem lehetett volna használni.és szennyvízkezelő telepeket. A szaúdiak esetleg hajlandóak voltak másokat irányítani. sem később. élelem és közszolgáltatások előteremtése. és hogy Szaúd-Arábia egyre inkább 104 . amelyekre ökonometriai modelleket lehetett volna alapozni. és nagyjából megbecsüljem ezek költségeit. sem az egyes létesítmények felépítése során. de eszükbe sem jutott. hogy becsléseimet finomítsam.köszönt különböző összefüggésekben. Ezért olyan országokból kellett munkásokat behozni. víz. Itt is megvolt a lehetőség arra. Sem a Bostoni Közkönyvtárban. és tanulmányaimban nagyszerű jövőt vázoltam föl a királyság számára. Szaúd-Arábia minden tervező. lehetőleg közel-keleti vagy muzulmán országokból. A munkások számára óriási lakótelepeket. N e m is várt senki ilyen számszerű elemzést. Pakisztánból vagy Jemenből. lényegében korlátlan anyagi lehetőségekkel. ipari munkásként. El kell ismernem. N e m kérték tőlem. hogy teljesen új technológiákat próbáljunk ki. Világos volt. rendőr.és tűzoltóállomásokat. például Egyiptomból. mérnök és ingatlanfejlesztő valóra vált álma volt. bevásárlóközpontokat. kommunikációs és szállítási rendszereket kellett kiépíteni — lényegében egész városokat kellett felhúzni a sivatagban. Mindössze az volt a feladatom. legalábbis a munka ezen szakaszában nem. mikrohullámú rendszerek. hogy ők maguk kétkezi munkásként dolgozzanak. Ezen túlmenően a szaúdi uralkodóház elkötelezte magát. csatorna.egy egész ország gyors átalakítása eddig sosem látott mértékben —. Először is túl kevesen voltak. egészségügyi komplexumok és a számítógépes technológia területén. A történelemben páratlan gazdasági lehetőségeket kínált: egy fejletlen ország. hogy ha lettek is volna történelmi adatok. például a tengervíz sótalanítását végző telepek. amelyekből ki tudtam számolni. vagy végső következtetéseket vonjak le. kórházakat. rövid időn belül föl akart zárkózni a legfejlettebbekhez. Egyszerűen a képzelőerőmre hagyatkoztam. Mindig szem előtt tartottam a valódi célokat: hogy az amerikai vállalatok a lehető legjobban járjanak. sem máshol nem voltak olyan megbízható adatok Szaúd-Arábiáról. lakás. hogy lehetséges terveket — vagy inkább elképzeléseket — vázoljak fel. Palesztinából. hogy nagyon élveztem ezt a munkát. hogy népének a kétkezi munkásokénál jóval magasabb oktatási és életszínvonalat kíván biztosítani. Voltak ökölszabályszerű alapadataim. nagyjából mennyibe kerülhet egy megawatt elektromos energia. vagy az egy munkásnak szükséges víz. elektromos. ahol a munkaerő olcsó volt. Valójában olyan óriási volt ez a munka . Ez az elképzelés még nagyobb fejlesztési távlatokat nyitott meg. egy mérföld út.

a Stone & Webster és sok más amerikai tervező és kivitelező cég busás hasznot remélhetett ezekből az üzletekből az elkövetkezendő évtizedekben. és nem tartozott a J E C O R . Ahogy haladtam a munkában. és beleegyeztem abba. Időnként csatlakozott hozzánk a Pénzügyminisztérium valamely képviselője. Az alelnököknek és a Pénzügyminisztérium képviselőinek különösen tetszettek a hosszú távú karbantartási megállapodásokkal kapcsolatos ötleteim. a másikon a hosszú távú üzemeltetési és karbantartási szerződések szerepeltek. amit kértek tőlem. hol tartok a munkámmal. amely az ország központi bankjának. nem volt még hivatalos neve. Én ritkán kérdeztem ezeken az értekezleteken. a Halliburton. mind az amerikai hadászati és honvédelmi ipar nagy megrendelésekre és hosszú távú karbantartási szerződésekre számíthatott. A konzervatív muzulmánok tajtékzanak majd. Ugyanis csaknem valamennyi projekt esetében folyamatos karbantartásra és korszerűsítésre volt szükség. hogy ez a két dolog szorosan összefügg. Jelentéseimet lezárt borítékban. Általában elmondtam. Ennek az országnak a gazdasági fejlődése várhatóan egy másik. Izrael és a többi szomszédos ország pedig fenyegetve érzi magát. amely függővé tette tőlünk Szaúd-Arábiát. rakétasilók. belső postával nyújtottam be." E kifejezést ezt követően még sokszor 105 . személyzeti létesítmények — sorát tenné szükségessé. Mind az e területen dolgozó magánvállalatok. válaszoltam a megjegyzéseikre.függővé váljon az Egyesült Államoktól. a Brown & R o o t . a Bechtel. új iparágat is fellendít majd: az Arab-félsziget katonai védelmét. Néha találkoztam a projekten dolgozó más tanácsadókkal — a M A I N alelnökeivel és a főnökeimmel. A gazdasági okokon túl volt még egy merőben más jellegű tényező. amit nyugdíjba vonulásunkig fejhetünk. de egyben szójáték is.h o z . Az ő jelenlétük újabb mérnöki és beruházási projektek — repülőterek. Mivel ez a projekt akkoriban csak a kutatás és fejlesztés fázisában volt. és ezt a speciális műszaki körülmények miatt csak azok a cégek tudták elvégezni. Az egyik alelnököt ezek a következő kifejezés megalkotására ihlették: „a tehén. hogy ennek az olajban gazdag királyságnak a modernizációja kedvezőtlen reakciókat is ki fog váltani. így egymás között — mindig csak halkan — SAMA-ként emlegettük. a Saudi Arabian Monetary Agency-nek (SAMA) nevére utalt. Hamar felismertük. projektvezető"-nek címezve. „Pénzügyminisztérium. amelyek a technológiát eredetileg kifejlesztették. A M A I N . két listát vezettem az elképzelt fejlesztésekkel kapcsolatban: az egyiken a várható tervezési és kivitelezési megbízások. Számítottunk arra. Állítólag ez a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet (Saudi Arabian Money-laundering Affair) rövidítése volt.

és tovább egyengeti a globális birodalom útját. hogy ezeknek az országoknak a vezetői utánozni szeretnék majd Szaúd-Arábiát. hogy valami nagy dolog van kibontakozóban Szaúd-Arábiával kapcsolatban. Úgy tűnt. és mindenki jövedelmező szerződésekre számított fáradozása fejében. Ezzel az új módszerrel jövedelmező munkalehetőségeket tudnánk teremteni olyan országokban. Értekezleteinken azt is megvitattuk. mindenféle pletykák keringtek. Nyolc hónapig dolgoztam ezeken a távlati elképzeléseken. hogy a napi nyilvántartásomban elszámolt munkaóráim a cég általános és adminisztratív költségei között látszottak megjelenni. Ez a legtöbb projekt előkészítő szakaszában így volt. hogy versenytársaink is részt vesznek az előkészületekben. A csillagom már amúgy is gyorsan emelkedett a MAIN-nél. Én magam személyes kihívásnak éreztem. bár egyszerre mindig csak néhány napot. mint tehenek. Eddigi tapasztalataim alapján úgy gondoltam. akiknek a javaslatai eljutnak a megvalósulásig. még gyorsabban juthatok előre. hogy az 1973-as olajembargó.használtuk. hogy a SAMA és az egész JECOR-művelet példaértékű lesz. és meglehetősen önállóak voltak. Bár tudtuk. bár néha azért ellenőriztem a munkájukat. hogy a tűzhöz közel legyenek. Nőtt az izgalom. valószínűnek látszott. Ebben az esetben a költségek messze meghaladták a megszokott mértéket. ismervén az emberi természetet. Rögtön Irak és Irán jutott eszünkbe. de nekem mindig inkább kecskék jutottak róla eszembe. Az osztályom m u n katársai mind más feladatokkal foglalkoztak. hogy nemzetközi bankoknál adósságot halmozzanak fel. intenzíven. Ha a SAMA esetében sikerrel járunk. hogy a befektetés bőven meg fog térülni. hogy mindenki számára lesz elég munka. Az alelnökök és a Pénzügyminisz- 106 . külön irodám magányában vagy a bostoni belvárosra néző otthonomban. amelyeknek nem volt szükségük arra. Ezt a gyanút megerősítette. Egyre többen tudták. rövid távú kockázatot vállalva annak érdekében. akiknek a munkáját a Pénzügyminisztérium leginkább hasznosítani tudja. és a legjobb szerződéseket azok a tanácsadók kapják majd. Idővel oszlott a titok homálya a m u n k á n k körül. hogy azok fognak nagyobb j u talmat kapni. hogy több versenytársunk is dolgozott hasonló feladatokon. feltételeztük. hogy olyan terveket készítsek. Gyanúm szerint a M A I N és a többi hasonló cég fizette ezeknek az előkészítő munkálatoknak a költségeit. de az alelnökök szemmel láthatóan meg voltak győződve. mekkora az esélye annak. végül is váratlan lehetőségeket nyitott meg a mérnöki és építőipari beruházások számára. amelyek meg is valósulnak. amely kezdetben olyan nagy csapásnak tűnt. Ezeken az értekezleteken jöttem rá.

az O P E C és a többi muzulmán ország mindenesetre föl volt háborodva. Bár a szaúdiak fönntartották a jogot. mert ők maguk is egyre többet tudtak meg az alakuló program részleteiről. amellyel hosszú távon biztosíthatják uralmukat az országban. amelyeket én (valószínűleg néhány versenytársammal) dolgoztam ki. Iraknak és Izraelnek. például Irak esetében is próbáltunk alkalmazni. Más szavakkal. hogy Szaúd-Arábia modern ipari hatalommá váljék. És mindez egy olyan királyságban. hogy Szaúd-Arábia erre kész. hogyan fogadhattak el a szaúdiak ilyen kondíciót. Már a puszta tény.a muzulmánok szemében hitetlenek . Indonézia vagy Venezuela embargóval fenyegetne.döntik majd el. Washington arra használta ki ezt a helyzeti előnyét. Olyan ajánlat volt ez. hogyan alakuljon az Arab-félsziget gazdasága és arculata. hogy a szaúdiak folyamatosan biztosítsák Amerika olajellátását. Ha a többi olajtermelő ország. és pótolni a hiányzó mennyiséget. hogy amerikai cégek megvalósítsák azokat az elképzeléseket. ami az Egyesült Államok és szövetségesei számára elfogadható. A formálódó terv részeként Washington el kívánta érni. A feltétel az volt. hogy Szaúd-Arábia olajdollárjait amerikai állami kötvényekbe fekteti. a kötvények hozamát pedig az amerikai Pénzügyminisztérium olyan beruházásokra költi.térium képviselői is egyre nyíltabbá váltak — szerintem részben azért. egész városokat építsünk ki. Az arab világ országai. amely újradefiniálta a gazdasági bérgyilkosok szerepét a világban. hogy még egy fontos feltételt kényszerített rá a szaúdiakra. hogy az Arabfélszigeten óriási infrastruktúrát. elvenné a többi ország kedvét az embargó gondolatától. amit a szaúdi uralkodóház aligha utasíthatott vissza. és az ingadozó árakat tartsák olyan szinten. amikor megismerték az üzlet részleteit. valójában külföldiek elit csapata . figyelembe véve földrajzi helyzetét. Szíriának. például Irán. és amelyet később más országok. Ezen biztosítékok fejében Washington nagyon vonzó ajánlatot tett a szaúdi uralkodóháznak: teljes és egyértelmű politikai és szükség esetén katonai támogatást ígért. katonai gyengeségét és általában vett kiszolgáltatottságát szomszédainak: Iránnak. amelyek Szaúd-Arábia középkori társadalmát a modern ipari társadalom szintjére emelik. egy olyan kitételt. amely konzervatív vahábbi 107 . A saját országunk Pénzügyminisztériuma bízna meg minket szaúdi pénzen. hogyan adta be a derekát a királyi ház Washington minden követelésének. Visszatekintve nem egészen értem. és megtudták. a hatalmas készletek fölött rendelkező Szaúd-Arábiának közbe kell lépnie. Irak. hogy a fejlesztések fő irányaiba beleszóljanak. a királyság több milliárd dollárnyi olaj bevételének kamatát arra fordítják.

mint a Bechtel és a M A I N . hogy el lehessen utasítani. ki volt az illető. hogy a Szaúd családnak nincs sok választása. Azután bizonyára fölvázolta a tervet. Ennek érdekében a kormány legmagasabb szintjéről utazott valaki Szaúd-Arábiába szigorúan titkos megbízatással. Már csak egy apróság volt hátra. Azt az információt kaptuk. mi is történt a szomszédos Iránban. amely túl csábító volt ahhoz. hogy emlékeztette a királyi családot. És hogy még csábítóbb legyen mindez. A mi szempontunkból mérhetetlenül nagy nyereségre volt kilátás. Sosem tudtam meg biztosan.. Már csak azt kellett kitalálni. hogy a beszélgetés végén a Szaúdok úgy érezték. mikor Moszadik megsértette a brit olajtársaságok érdekeit. azt az üzenetet hozta. . amelyek nem szívesen tárták föl titkaikat senki előtt. hogy részükről ez ugrás a sötétségbe. vagy elfogadják az ajánlatunkat.és akkor Moszadik sorsára jutnak.4 E történelmi vállalkozás paramétereinek a kimunkálása bámulatosan rövid idő alatt ment végbe. amely magában hordozta későbbi hasonló ügyletek lehetőségét. Nincs kétségem afelől. Ez a rendszer biztosította. de különösen a magánkézben lévők. semmihez nem volt szükség kongresszusi jóváhagyásra. de azt hiszem. Henry Kissinger lehetett. hogy ez végső soron a családon belül dől el. és akkor biztosítékot kapnak arra. hogy a Szaúd-házon belül szükség volt konszenzusra. Úgy tűnt. Thomas W. bár a körülmények súlya. Mikor a követ visszatért Washingtonba. aminek hasznosságáról a szaúdi féllel megegyeztek. hogyan lehetne mindezt megvalósítani. nem sok választása maradt.elveken alapult és évszázadokon keresztül azok szerint működött. így foglalta össze tömören a megállapodás lényeges elemeit: A készpénzben úszó szaúdiak több százmillió dollár befizetését vállalták az Államkasszába. amely mindaddig ott is maradt. első dolga biztosan az volt. A szaúdi kormány néhány kulcsemberét is meg kellett győznünk. Ezt a procedúrát minden vállalat utálta. így utalva arra. Bárki is volt a küldött. míg a vállalkozóknak vagy az alkalmazottaknak fizetni nem kellett. Lippman. hogy támogatjuk és védelmezzük a hatalmukat. Bár Szaúd-Arábia nem volt demokrácia. 108 . úgy tűnt. hogy a szaúdi pénz visszaáramoljon az amerikai gazdaságba. A konstrukció értelmében a bizottság vezetői a kongresszus jóváhagyása nélkül valósíthattak meg bármilyen projektet. R e m e k üzlet volt. hogy a Szaúdok belementek az alkuba. vagy elutasítják . korábban újságíró. a Middle East Institute (Közel-Kelet Intézet) kutatója. a Washington által kétségkívül felfokozott politikai és katonai nyomás alatt a Szaúd család valószínűleg azt érezte.

valójában saját birodalmukat akarták kiterjeszteni. Azt is mondta. vagy legalábbis csak ő mutatta ki előttem. 109 . mint ahogy kezdetben látszott. mi pedig a szaúdiak modernizációját szeretnénk elősegíteni. el kell ismernem. Nézetem szerint a keresztesek csakúgy. Ez nem volt olyan egyszerű. Mindig W. herceg jó vahábbinak vallotta magát. és jól példázza. hercegként gondoltam rá. milyen alattomos szándék húzódik meg javaslatunk mögött. M i n d e n esetre ez is szerepet játszott a történelmi üzlet megkötésében. milyen messzire voltam hajlandó elmenni. W. Szerinte ugyanaz volt a célunk. Szerintem köztünk és a keresztesek között inkább csak fokozati különbség volt. mint neki magának nagy haszonnal fog járni. hogy az általam ismert Szaúdok közül csak W. hogy átlátja. hercegnek volt egy gyönge pontja — a szép szőke nők. hogy feladatomat teljesítsem. A középkori Európa katolikusai a purgatóriumtól akarták megmenteni a muzulmánokat. Szilárd vallási nézetei ellenére W. mint a keresztes lovagoknak ezer évvel korábban: az arab világ keresztény hitre térítése. Bár ez mára már szinte sztereotípiává vált. bár sosem derült ki pontosan. Az volt a dolgom.1975-ben rám bízták az egyik ilyen kulcsembert. hogy meggyőzzem: a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet úgy az országnak. és nem akarta. valóban koronaherceg-e. hercegnek volt ilyen hajlama. Ebben részben igaza is volt. mint a korporatokrácia. hogy országa a nyugati fogyasztói társadalom nyomdokaiba lépjen.

a kényelmes bostoni lakással és a pilótafeleségeknek akkoriban járó kedvezményekkel. hogy bármi törvénytelenséget elkövessenek. f e j e z e t Hogyan lettem kerítő. herceggel. és ez megkönnyítette. A gyönyörű. hogyan fizessek Sallynek. Szerencsémre megfeleltek egymásnak. egy kedvére való hölgy társaságára vágyik. Beleegyezett abba. Tekintélyes borravalókkal sikerült 110 . Férje. hogy kapcsolatuk jövőjét teljes egészében a férfi hozzáállásától és iránta tanúsított magatartásától teszi függővé. hogy teljesítsem kérését. valamint Oszama bin Laden pénzelése W. akitől a beszélgetésen kívül más szolgálatokat is elvár. így a legnagyobb problémát az jelentette. szőke hajú „Sally" Bostonban lakott. Szerencsére a könyvelési osztály nagy szabadságot engedett nekem a magánköltségeim elszámolásában.kerítéssel . hogy találkozik W. és nem is rejtette véka alá kisebb-nagyobb kalandjait. herceg már kezdetben tudtomra adta. akivel ő vagy családjának valamelyik tagja összefuthat az utcán vagy egy koktélpartin. hozzászokott a szabad szerelemhez. herceggel. Semmiképpen nem akart azonban hivatásos prostituáltat. Magam is titokban találkoztam W.16. de kikötötte. Egy évtizeddel korábban még hippi volt. ami Massachusettsben tilos. és egy titkos bevételi forrás lehetősége is vonzotta. Elégedett volt a férfi fizetésével. herceg—Sally-affér elég sok gondot okozott nekem. Szex áruba bocsátásával .foglalkoztam. Sally nagyvonalúan elnézte férje félrelépéseit. A M A I N szigorúan tiltotta munkatársainak. kék szemű. A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet egyik alfejezeteként zajló W. hogy mikor meglátogat Bostonban. a United Airlines egyik pilótája munkája keretein belül és kívül is rengeteget utazott.

herceg egyre bátrabb lett. Keményen meg kellett dolgoznom a beleegyezéséért. másrészt a fizetés módja. Robert Baer. segítettem neki más országokról készült tanulmányokat elemezni — többek között azokat a Kuvaitról fölállított ökonometriai modelleket. Végül azt kérte. és mikor a szerződés lejárt. Az is nagy megkönnyebbülés volt a számomra. a libanoniak mesésen meggazdagodtak. akik meg tudtak kötni egy ilyen szerződést. én pedig. mi történt pontosan a többi E H M és a szaúdi kormány más befolyásos tagja között. bizalmasává váltam. és megnyugtatott. Pár hét múlva a pót-Sally aláírta a szerződést. vállalkozó szellemű libanoniak kezdtek prostituáltakat becsempészni a királyság hercegei számára. aki húsz évig volt a CIA műveleti igazgatóságának Közel-Keletre szakosodott nyomozótisztje. hogy a SAMA országa javát szolgálja. Meg voltam győződve. A M A I N jutalmul megkapta az egyik első. Végül is a beleegyezését adta. Az az egy bizonyos. hogy mérjük föl az ország rosszul szervezett és 111 . akkoriban még nem számítógépek. W. intézzem el. akiknek voltak libanoni kapcsolatai Londonban és Amszterdamban. és még olyanokat is ismertem.. Mivel a királyi család tagjai nem tudnak mértéket tartani a költekezésben. Ez azonban még nem győzte meg arról. szaúd-arábiai magánvillájába. nekem csak az utazást kell megszerveznem. De két akadály tornyosult előttem: egyrészt Sally. Ezekkel a nőkkel meghatározott időre kötöttek szerződést. Az is nyilvánvaló volt.meggyőznöm pár pincért Boston legelőkelőbb éttermeiben. hogy ennek az utazásnak a költségeit nem lehet üres éttermi számlákkal fedezni. Ez akkoriban nem volt teljesen szokatlan kérés. Az idő múltával W. mikor kiderült. Hosszú órákat töltöttünk statisztikák fölött. W." 1 Tisztában voltam ezzel a helyzettel. mikor az olajdollárok beáramlása megindult. igen jövedelmező szerződést az amerikai Pénzügyminisztériumtól. hogy Sally nem fogja otthagyni Bostont egy közel-keleti sivatagi villáért. amelyeket még Indonéziába indulásom előtt Claudine segítségével készítettem. hogy adjanak üres számlákat.. így foglalja össze ezt a jelenséget: „A '70-es évek elején. Körbetelefonáltam ismerőseimet. herceg ez utóbbi terhet levette a vállamról. hanem emberek töltötték ki ezeket. hogy a szaúd-arábiai Sallynek n e m kell feltétlenül azonosnak lennie azzal. akivel Amerikában töltötte idejét. bizonyos európai országok és a Közel-Kelet között élénk nőkereskedelem folyt. aki ebben segítségére voltam. Sally testi vágyat elégített ki. hogy új kedvesének maga kíván fizetni. a hölgyeket otthon tekintélyes bankszámlák várták. hogy Sally odaköltözzön hozzá. herceg nem volt könnyű ember. hogy a királyi család végül az egész csomagot elfogadta. Nem tudom. Azt a feladatot kaptuk.

mikor a jogi osztályról érkezett egy üzenet. mit tegyünk. * Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia között létrejött üzlet szinte egyik napról a másikra átformálta a királyságot. hogy kibérelünk egy Boeing 747-est. eszembe jutott. mindent az Egyesült Államokból kellett küldeni. ha a gép a United Airlines tulajdona volna. légkondicionált bevásárlóközpontjaiban ugyanazok az elegáns üzletek várják a vásárlókat. a Waste Management Inc. Luxusszállodák. A Pénzügyminisztériummal kötött megállapodásunk előírta továbbá. most is az volt a dolgom. berendezéseket használhatunk. Ahogy Thomas Lippman 2003-ban megfogalmazta: Az amerikaiak a saját képükre formálták a nomádok sátrainak és a parasztok sárkunyhóinak végeláthatatlan. rámpákon megközelíthető új középületek részleteiig. A M A I N nem akart elveszteni egy ilyen fontos szerződést néhány szobányi irodabútor miatt. hogy a szerződés értelmében három héten belül teljesen fölszerelt irodával kell jelen lennünk a szaúdi fővárosban. vállalattal kötött 200 millió dolláros szerződésnek megfelelően. mint a virágzó amerikai kertvárosokban. A szerződésnek ez a pontja láthatólag több mint egy hónapig elkerülte a figyelmünket. amely az Egyesült Államok szabványainak is megfelel. Végül arra jutottunk. 2 Ehhez hasonlóan a szaúdi gazdaság valamennyi területét modernizálták a m e zőgazdaságtól az energiaiparon keresztül az oktatásig és a k o m m u n i k á cióig. hogy csak az Egyesült Államokban vagy Szaúd-Arábiában előállított fölszerelést. A kecskéket kétszáz élénksárga amerikai szemeteskocsi váltotta föl. gyorséttermek. és azon szállítjuk a Boston környéki áruházakban bevásárolt fölszerelést Szaúd-Arábiába. hogy a gazdasági előrejelzéseket és elektromosterhelés-becsléseket az ország egyes részeire kidolgozó első csapatot kiküldjem. míg a hajón elküldött fölszerelés a királyságba ér. Az érintett partnerekkel együtt órákon át törtük a fejünket. és tervezzünk egy újat. műholdas tévécsa- 112 . Mivel Szaúd-Arábiában nem készítettek ilyesmit. Mint rendesen. Emlékszem. akinek a felesége olyan jelentős szerepet játszott a Szaúd-ház meggyőzésében.korszerűtlen villamosenergia-rendszerét. hogy az Arab-félsziget kikötői előtt hosszú sorokban várakoznak a tankhajók bebocsátásra várva. Hónapokig is eltarthatott. Nagy bosszúságunkra kiderült. Szaúd-Arábia ma az autópályák és számítógépek országa. üres földjét. Három nemzetközi projektekben tapasztalt emberem éppen indulóban volt Rijádba. egészen a sarki Starbucks kávéházak és a mozgássérültek által is könnyen. hogy stílszerű lenne. és az a bizonyos pilóta vezetné.

Idi Amin Dada utolsó éveit horgászással és tengerparti sétákkal töltötte. amelyeket már a globális birodalom katonáinak új nemzedéke alkalmazott. 4 Még kevésbé feltűnő és végső soron sokkal károsabb volt az a szerep. Az Egyesült Államok n e m csinált titkot abból a kívánságából. Szaúd-Arábiában kapott menedéket. valamint Közel-Keletszakértőt kérdeztek meg. A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet és a Közös Bizottság a nemzetközi j o g számára is új precedenssel szolgált. jóval kifinomultabb eszközökkel gazdagodott. luxuskörülmények közé vonult vissza.Szaúd-Arábia félhivatalos jótékonysági segélyei váltak a gyorsan növekvő dzsihád mozgalom fő pénz- 113 .. A m i k o r a hírhedt ugandai diktátor 1979-ben száműzetésbe vonult. S. Bár gyilkos zsarnok volt. 5 Az amerikai és szaúdi beavatkozás azonban ezen messze túlment. veseelégtelenség következtében. mint a legmodernebb kórházak. valahogyan . amit Szaúd-Arábia a nemzetközi terrorizmus finanszírozásában játszhatott. Következtetéseik többek között az alábbiakban foglalhatók össze: A bizonyíték megkérdőjelezhetetlen: Szaúd-Arábia. Amerika régi szövetségese és a világ legnagyobb olajtermelője. A politikai-gazdasági fegyvertár minőségileg más. 2003-ban nyolcvanéves korában halt m e g Jiddahban.. hogy a Szaúd-ház támogassa anyagilag Oszama bin Laden afganisztáni háborúját a Szovjetunióval szemben a '80-as években.5 milliárd dollárral segítették a mudzsahedineket. 2003 vége felé a U. A nyolcvanas évek végétől . Ez különösen Idi A m i n Dada esetében vált nyilvánvalóvá. 3 Az 1974-ben megfogant tervek új szintre emelték az olajban gazdag országokkal folytatott későbbi tárgyalásokat.az iráni forradalom és a szovjet-afgán háború kettős sokkhatását követően . Rijád és Washington összesen mintegy 3. autóit és szolgáit a Szaúd-ház biztosította.a terroristák finanszírozásának „epicentrumává" vált. nehogy veszélyeztesse a Szaúdikkal fennálló megállapodást.tornák ugyanúgy megtalálhatók itt.ahogy a Pénzügyminisztérium egy vezető képviselője fogalmazott . akit két-háromszázezer ember haláláért tartottak felelősnek. több tucat kormányzati képviselőt és terrorizmus-. Bizonyos értelemben a S A M A / J E C O R volt a következő mérföldkő K e r m i t Roosevelt iráni akciója után. amerikai és külföldi titkosszolgálati jelentéseket és más dokumentumokat vizsgáltak át. de n e m túl hangosan. magasra nyúló irodaépületek vagy az amerikai stílusú vidámparkok. Az Egyesült Államok tiltakozott ugyan. Az újságírók több ezer oldalnyi bírósági jegyzőkönyvet. News & World Report átfogó tanulmányt k ö zölt „A szaúdi kapcsolat" (The Saudi Connection) címmel.

Bush az Egyesült Államok E N S Z . Legutóbb George H. engem egyáltalán n e m lepett meg.. Az lepett csak meg. Pár nappal szeptember 11-e után több vagyonos szaúd-arábiait. W.forrásává. Elektronikusan lehallgatott beszélgetések bizonyítják. Több mint húsz országban használták föl ezt a pénzt arra. 2003 októberében a Vanity Fair magazin addig még nem publikált információt hozott nyilvánosságra „A Szaúdok m e g m e n tése" című részletes írásában.. hogy minderről ne vegyenek tudomást. Volt hírszerző tisztek véleménye szerint a szaúdiak bőkezűsége vette rá az amerikai illetékeseket..n a g y k ö v e t e (1971-73). hogy ezek a kapcsolatok legalább a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet 1974-es kezdetéig nyúlnak vissza. a Szaúdház és a bin Laden család kapcsolataira fényt derített.. Szerződések. miniszterek zsebébe.. és az utasokat senki sem kérdezte ki. hogy a királyi család tagjai nemcsak az Al-Kaidát. Idősebb Bush korábbi elnök továbbra is a cég vezető tanácsadója. fegyvereket vásároljanak és új tagokat toborozzanak.. Bush volt elnök és régi szövetségese.. amely a Bush család.. hogy félkatonai kiképzőtáborokat működtessenek. mikor George H. hogy felszállási engedélyt adott volna a gépeknek. üzleti és politikai kapcsolatban. James Baker III. hanem más terrorista csoportokat is támogattak. a Carlyle Group számára próbált befektetőket toborozni a Szaúdok között. majd a C I A vezetője (1976-77) volt. gondokkal küszködő olajcéget. magánrepülőgépeken menekítették ki az Egyesült Államok területéről. A Vanity Fair az alábbi következtetésre jutott: A Bush család és a Szaúd-ház. A történet. Tudtam. volt külügyminiszter. hogy az igazság végre eljutott a sajtóig. CIA vezetők. köztük a bin Laden család több tagját. Bush nagy összegeket fektetett. Vajon ebben közrejátszott-e a Bush család és a Szaúdok régi kapcsolata?7 114 . melybe George W. támogatás és fizetések formájában több milliárd dollár vándorolt át a Szaúdokkal foglalkozó amerikai tisztségviselők: nagykövetek. Senki sem ismeri el. A magánszektorban a Szaúdok segítették a Harken Energy nevű. a világ állítólag legnagyobb törzstőkéjű magánvállalata. W. a világ két legnagyobb hatalmú dinasztiája több mint húsz éve áll egymással szoros személyi. illetve addig az időszakig. 6 A Világkereskedelmi Központot és a Pentagont ért 2001-es támadást követően m é g több bizonyíték került elő Washington és R i j á d titkos kapcsolatait illetően.

3. RÉSZ 1975-1981 .

milyen jól használható ez az eljárás a magas növekedési ráták igazolására. R e m e k fizetést kaptam. de sok időt töltöttem gyönyörű és érdekes nők társaságában a világ k ü lönböző részein. 117 . Vezető közgazdászi címem mellé kineveztek a Gazdasági és Regionális Tervezés vezetőjének is. mit lehetne ezzel a módszerrel kezdeni. amely egyrészt a M A I N bostoni központjában dolgozó m i n t e g y húsz szakemberből. f e j e z e t A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene Szaúd-Arábia sok karriert elindított. 1 Volt egy v i torlás jachtom. nézzek utána. Én már úton voltam fölfelé. Előadásokat tartottam a Harvardon és más helyeken. ami a bostoni k i k ö t ő b e n horgonyzott közvetlenül a Constitution. amelyekkel a nagy kölcsönök fölvételét indokoljuk. B r u n o megkért. A modell szubjektív valószínűségi együtthatókat rendelt a gazdaság egyes szektorainak b e csült növekedéséhez. hogyan lehetne egy századfordulón élt orosz matematikus munkáira épített újszerű ökonometriai modell segítségével előrejelzéseket készíteni. és részvényeimtől bizton reméltem. de a sivatagi királyságban elért sikereim új kapukat nyitottak m e g előttem. R ö g t ö n átláttam. Brunónak volt egy ötlete azzal kapcsolatban. hogy a házasságom t ö n k r e m e n t . A cég százéves fennállása óta én lettem a legfiatalabb partner. Igaz. 1977-re már egész kis birodalmat építettem ki. „az Ö r e g Vashasú"-nak is becézett hadihajó mellett.17. hogy az aktuális eseményekről írjak. újságok kértek fel. másrészt a vállalat irodáiban a világ k ü l ö n b ö z ő pontjain m ű k ö d ő tanácsadókból állt. hogy a Függetlenségi Háború után nem sokkal legyőzte a Barbary kalózokat. hogy m é g negyvenéves korom előtt a milliomosok kivételezett csoportjába juttatnak. amely arról volt nevezetes.

Nadipuram Prasadot. Együtt összehoztunk egy sor szakcikket. amit alaposan megtépázott a vietnami fiaskó. éppen a legjobbkor. és mi is sok konferencián és egyetemen adtuk azokat elő a világ számos országában.ismertté váltunk a szakmán belül. Hogyan adhatnánk föl a nemzetbiztonság eme védőbástyáját. E szerződések keretében. Sokaknak úgy tűnt. hogy a Panamáról készített tanulmányaink tisztességesek legyenek. Az ötödik látogatásom alkalmával azonban át kellett költöznöm az út túloldalán lévő Hotel Panamába. átengedi-e az Egyesült Államok a panamaiaknak a csatorna fölötti ellenőrzést. Először bosszús voltam emiatt. Bár hallottam olyan megjegyzéseket. A Csatornával kapcsolatos tárgyalások az egész világon nagy érdeklődést és indulatokat váltottak ki. Közben a partvonalról néztem. A tanulmányok — és mi magunk is . ahogy azt a világ nagy része helyesnek tartotta volna. 2 O m a r Torrijosszal kölcsönösen tiszteletben tartottuk megállapodásunkat. De Washington konzervatív erői és a vallásos jobboldal pulpitusai hangosak voltak a felháborodástól. amelyek a Markov-módszert olyan eljárásként mutatták be. akiket olyan kölcsönök fölvételére beszélünk rá. vagy megpróbálunk visszatérni a Manifest Destiny globális változatához. vagy megkérdőjelezni következtetéseit. sok idővel és pénzzel rendelkező ökonometrikusok tudnák egyáltalán felfogni a markovi modell bonyolult finomságait. amely „bizonyította". a hagyományos infrastrukturális szolgáltatások mellett egy átfogó és egészen újszerű. melyeket sosem fognak tudni visszafizetni. és javaslataink vegyék figyelembe a szegények érdekeit. Azon voltam. hogy jót teszünk azokkal az országokkal. innovatív tervet is ki kellett dolgoznunk a mezőgazdaság számára. a M A I N egymás után nyerte el a szerződéseket a Torrijos-kormánytól. A cikkeket több rangos szervezet is publikálta. amely forradalmasítja az infrastrukturális beruházások gazdasági növekedésre gyakorolt hatásainak előrejelzését. az amerikai leleményességnek ezt a szimbólumát: az USA üzleti érdekeit Dél-Amerika kincseivel összekötő vízi utat? Panamai utazásaim során általában a Hotel Continentalban szálltam meg. hogyan kezdi újratárgyalni Torrijos és Jimmy Carter a Csatorna-egyezményt. Az emberek figyelték. Pontosan erre volt szükségünk: tudományos eszközre. mert eredeti szállodámban zajos átépítési munkák folytak. mint más esetekben. hogy az előrejelzéseim nem voltak olyan rendesen túlbecsülve. dr. hogy értelmes és együttérző ember került az Egyesült Államok elnöki székébe. Ráadásul csak nagyon képzett. hiszen a C o n - 118 .Fölvettem az osztályomra egy fiatal matematikust. és hogy szocialista színezetük is volt. aki hat hónap alatt kifejlesztette a Markov-féle ökonometriai modellezési módszert.

Először is. az újság egyik szerkesztője felhívott telefonon. Én egyike voltam a néhány külföldinek. Torrijos beszéde inspiráló volt. szeptember 19-i számban. Most esély nyílik arra. m i n t h a a panamaiaknak több beleszólást engednénk".Ford g y ö n g e elnök. Letettem a New York Review of Books egyik példányát. Mikor Bostonba visszatértem. A cikk három konkrét érvet sorakoztatott föl a Csatorna visszaadása mellett. Ha így teszünk..a forgalmat két évre meggátolhatná. melynek állítása szerint . A szállodába visszatérve papírra vetettem egy levelet a Boston Globe számára. . írjam meg cikk formájában. és eszembe jutott egy két évvel korábbi este. amelyben Graham Greene egy Panamáról szóló cikkét olvastam el. Másodszor. A mennyezeti ventilátorok surrogtak. akiket szintén meghívtak az elegáns régi klubba. hogy átvegyék a vízi út fölötti irányítást és az azzal járó felelősséget. Harmadszor pedig „a jelenlegi helyzet súlyosan megterheli az amúgy is problematikus kapcsolatrendszert az Egyesült Államok és Latin-Amerika között". „a jelenlegi helyzet igazságtalan . büszkék lehetünk arra. fölbámultam a ventilátorokra.. erre a lehetőségre egyébként maga Torrijos is nyilvánosan fölhívta a figyelmet.. M i n t h a a Casablanca egyik jelenetének díszletei között lettünk volna. hogy H u m p h r e y Bogart bármelyik pillanatban átsétálhat a színen. ha valaki — esetleg egyetlen ember — bombát helyezne el a Gatun gát oldalában".jósolta O m a r Torrijos 1975-ben. De később egészen megszerettem a Panama óriási társalgóját. Egy ilyen szerződés ratifikálását annak 119 . rattanszékeit és falapátos mennyezeti ventilátorait. Hivatkoztam az Ó c e á n közi Csatorna Bizottság (Interoceanic Canal Commission) tanulmányára. hogy fölgyorsítom a Csatorna ügyét. kétszáz éve kimondott elkötelezettségünket. ha segítünk a panamaiaknak. A „Nincs helye a kolonializmusnak Panamában 1975-ben" a vezércikkek mellett csaknem az oldal felét elfoglalta az 1975.tinental már második o t t h o n o m m á vált. mint 1775-ben. — Ezért határoztam úgy. n e m fogják újraválasztani .elegendő ok bármilyen döntés esetén". hogy kezdeményezésünkkel újra megerősítjük az önrendelkezés joga melletti. Az alábbiakkal fejeztem be: A Csatorna további zavartalan és hatékony működésének záloga. „a jelenleg érvényben lévő szerződés sokkal súlyosabb biztonsági kockázatokat rejt magában. A kolonializmus elfogadott volt a századfordulón (a 1900-as évek elején) csakúgy. Befolyásos panamaiak egy csoportjához beszélt. és kérte. az volt az érzésem. hogy sikeres legyen ez a minden erőnket követelő politikai k ü z delem.

különösen azt figyelembe véve. Első projektmenedzserem már több mint tíz éve dolgozott a M A I N . R e n d b e n . és ennek megfelelően kell cselekednünk. A cikk határozottan azt sugallta. keresztbe tett lábszárcsontokkal. De ha tudni akarod. Carter költözött a Fehér Házba. és azt mondta: . A kolonializmusnak nincs helye 1975-ben. mert „ H a én nem.Ennek m é g megiszod a levét. nekünk is föl kell ismernünk. Az egyiken szinte biztosan fölismertem Charlie Illingworth kézírását. az imént olvastam el Grah a m Greene egyik cikkét a New York Review of Books című lapban. Ezt. hogy az amerikai titkosszolgálat eltökélte: aláássa Carter elnök törekvéseit. 3 Bátor lépés volt részemről. Ezek a bohócok pedig itt. a cikk másolatával összetűzve. valójában fikarcnyit sem t ö r ő d n e k ezzel.n é l (én alig öt). Az üzenetet egy vad koponya díszítette. hogy vajon a sakálok már Torrijos körül ólálkodnak-e. akkor majd a C I A fogja megfizetni őket". általában név nélküli levelet kaptam. és a szövege mindössze ennyi volt: „Ez a komcsi tényleg partner a cégünkben?" B r u n o behívatott az irodájába. szerintem okos lépés volt. amíg j ö n n e k a m e g r e n d e lések. A vállalat belső postájával egy halom gyalázkodó. amelyen Torrijos és Greene egy asztalnál ültek. A M A I N meglehetősen konzervatív hely. országunk kétszáz éves fennállását ünnepelve. A TIME vagy a Newsweek „Hírességek" (People) rovatában láttam egy képet. „Az öt határzóna országa" többek között a panamai N e m z e t i Gárda vezető tisztjei között uralkodó korrupcióval is foglalkozott. M á r 1977-et í r t u n k . a képaláírás 120 . Ez a bátor cikk. a hivatalban. akik Torrijost szocialistának tartják. és javában folytak a tárgyalások a Csatornáról.a kornak a kontextusa talán valamennyire magyarázza. például luxuslakásokat juttat. hogy megírtam ezt a cikket. hogy nem sokkal azelőtt lettem partner a M A I N ben. remélem. és m é g n e m volt partner. 4 N e m tudtam elhessegetni a gondolatot. hogy szabotálják a tárgyalásokat. küldesz neki egy példányt. de attól aztán végképp. míg a mi m u n k á n k egyre sokasodott. Brunónak megint igaza volt — m i n t rendesen. és így kipenderítették őket Panamából. A M A I N több versenytársa a rossz oldalra állt. És én éppen a Hotel Panama társalgójában ültem. hogy szenvedélyes politikai állásfoglalásokat közöljenek N e w England legtekintélyesebb napilapjának szerkesztőségi oldalain. A partnereknek illett tartózkodni a sajtótól. megvesztegeti Panama katonai vezetőit. hogy beosztottjainak különféle privilégiumokat. Torrijosnak nagyon fog tetszeni. De ma nem lenne erre magyarázat. és ha kell. A szerző szerint maga a tábornok is elismerte.

A közszereplők korrumpálásán alapuló rendszer nem tűr meg olyan közszereplőket. ha a Panamának nyújtott kölcsönök valóban a szegények javát szolgálják anélkül. Az egész világ figyelte ezt az embert. A h o g y elhaladt mellettem. Vajon Torrijos megbánta-e a megállapodást. hogy ennek az embernek szüksége van a magányra. amit velem kötött? És én magam hogy vagyok ezzel? Hiszen akkor kiléptem az EHM-szerepből. Graham Greene cikke egy másik kérdést is fölvetett. és döntése. amikor én ültem Torrijosszal szemtől szemben. hogy először azt gondoltam. hanem az övét. valamint az imént elolvasott cikk szerzője. hogy ez az ember nem más. N e m a saját játszmámat játszottam. hogy a következő pillanatban már a kávézó ajtajában álltam. majd elindult a kávézó felé. az ország meg roskadozni fog az adóterhek alatt. de n e m egyezett azzal. Legszívesebben utánakiáltottam vagy -rohantam volna. Tudnia kellett. és valószínűleg kitérne a közeledésem elől. káprázik a szemem. Egy ismerős alak sétált át lassan a társalgón. de aztán rájöttem. hogyan reagál majd a korporatokrácia. h o g y ez szabadítja most el a sakálokat? Eszembe jutott. hogy a rendszer alapja az a föltételezés. rájöttem. hogy m i n d e n k i . körülnézett. de valami azt súgta. ami még ahhoz az 1972-es alkalomhoz kötődik. aki ilyen kritikus cikkeket jelentet meg. Hirtelen azt hittem. lépéseinek következményei messze túlnyúltak Panamán. vajon mit gondolhat a tábornok a bizalmát élvező regényíróról.szerint az író kedves vendége és jó barátja a tábornoknak. hogy Bogart már rég halott. Lehet. aki hatalmon van. hogy a visszafizethetetlen adósság tömegét növelnék. m i n t a kortárs angol nyelvű irodalom egyik legnagyobb alakja. A k k o r azt gondoltam. mikor az általa diktált tisztességes feltételeket a szerződésekért cserébe elfogadtam. Tisztán gazdasági szempontból ez a M A I N érdekeit jól szolgálta. hogy m i k o r aznap kiléptem Torrijos házából. akik n e m hajlandók korrumpálódni. hogy a tábornok egészen biztosan ismeri a külföldi segélyek logikáját: a vezetők meggazdagodnak. így igen nagy volt a súlyuk. amit Claudine tanított nekem: nem szolgálta a globális birodalom érdekeit. hogy Latin-Amerika történelme tele van halott hősökkel. H u m p h r e y Bogart az. Annyira zavarban voltam. a rendszert veszélyeztető és végső soron fölborítani is képes fenyegetésnek is felfogható. a Hatalom és dicsőség. arra gondoltam. k o r r u m p á l ható. Graham Greene habozott egy pillanatra. 121 . a Szerepjátszók és a Havannai emberünk. Fölvettem a New York Review of Books példányát. míg ő maga nem húz belőlük hasznot. és m a g a m is meglepődtem. T ű n ő d t e m . Azon is elgondolkodtam. hogy a segélyeket valóban a népe javára fordítja.

— Az a lényeg.N e m ülne át hozzám? Talán másfél óráig ü l t ü n k ott együtt. A főpincér tudta jól. — A Boston Globe-ban olvastam. egyre j o b b a n éreztem. Haiti. hogy az Egyesült Államoknak ki kellene vonulnia Panamából. Körülnéztem. ha jól emlékszem. — Megreggelizhetnék még egyszer annál az asztalnál? — kérdeztem a főpincért. milyen m u n k á t végzek a M A I N . de fogalmam sem volt. m i k é n t szólítsam meg. Torrijosról és a Csatorna-ügyről. — A tábornok megkért . — Elnézést — m o n d t a m . — Panamában nem szoktak megismerni. Lelkesen áradoztam. a jól informáltak mosolyával az asztalhoz vezetett. de ha n e m tévedek. Graham Greene a fal mellett ült egy asztalnál. így a főpincér kissé furcsán nézett rám. és hogyan találkoztam több ízben is Torrijosszal. amelyet a szomszédos asztalon hagytam. — M e g aztán szeretek is szépprózát írni. . Ezekről nem sok kiadó merne dokumentarista köteteket kiadni — a New York Review of Booksra mutatott. n e m én vagyok-e az a tanácsadó. A szomszédos asztalra mutattam.mondta. hogy fontos dolgokról írjunk.Aznap már egyszer reggeliztem. M i n t az ön cikke a Globe-ban a Csatornáról. — Tessék? — rám meredt. hogy mindig szép borravalókat szoktam adni. Megkérdezte. vagy legalábbis úgy láttam.erősen rám nézett. ön G r a h a m Greene. aki nemrég cikket írt arról. — A szépirodalom biztonságosabb . — Az ilyen szavak nagy károkat okozhatnak — aztán elmosolyodott. N é h a úgy beszélt a tábornokról. hogy én ki vagyok. Sokkal nagyobb a szabadságom . Ez most n e m széppróza lesz — ilyet m é g nem nagyon csináltam. Megkérdeztem. hogy írjak könyvet az országáról. — Valóban — mosolyodott el melegen. A h o g y beszélgettünk. m i n t apa a fiáról.n é l . majd röviden elmeséltem. mennyire szeretem a regényeit. egyedül. miért ír szívesebben szépirodalmat. Végre fölnézett. mit gondol Graham Greene Panamáról. A mexikói forradalom. h o g y kortyoljon egyet a poharából.A legtöbb t é m á m ellentmondásos. Nagyon kíváncsi voltam. . — Bátor dolog az ön pozíciójában — mondta. milyen közel kerültek egymáshoz Torrijosszal. Kávét és mézes croissant-t rendeltem. Éppen azon dolgozom. mint d o k u m e n tarista műveket. Vietnam. 122 . El voltam képedve. — N e m szeretném zavarni. Az író újságolvasásba merült.mondta —.

hogy mennyire aggódik Greene a barátja életéért. — Merész vállalkozás ujjat húzni az Északi Óriással — szomorúan megrázta a fejét. a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal) megjelent. mennyire becsüli Torrijost. A végső szavazáson a Csatorna-szerződést egyetlen szavazattöbbséggel ratifikálták. M á r csak az volt hátra. El Salvadorban és Panamában." 5 123 . . Hosszú és elkeseredett küzdelem kezdődött. m i n t a szegényekre és elnyomottakra. — Miért n e m ír könyvet? — biztatóan bólintott. . Visszakapja a Csatornát. — Ne aggódjon — mondta. hogy a Fehér Ház meggyőzze a K o n g resszust. De ne feledje. hogy ratifikálja a szerződést. és a megállapodás szerint Panama visszakapta a fennhatóságot a Csatorna-övezet és a Csatorna fölött. A szemembe nézett. a szerző ajánlása így szólt: „Barátom. 1977-ben sikeresen lezárultak a tárgyalások Carter elnökkel.A tábornok győzni fog. O m a r Torrijos barátainak Nicaraguában. Hirtelen megállt. csak valóban fontos dolgokról írjon — megfordult. Panama államfője egy regényíróra is éppolyan mély benyomást tett. És Torrijos visszakapta. Ugyanilyen világos volt. A konzervatívok bosszút esküdtek. és elindult. és indul a repülőm . — B e n n e van önben. A m i k o r évekkel később Graham Greene d o k u m e n t u m k ö n y v e . — Franciaországba megyek. és néhány lépés erejéig visszajött a terembe. és kezet rázott velem.A g g ó d o m a biztonságáért. Szedelőzködött.Nyilvánvaló volt.lassan fölállt. M é g ugyanabban az évben.

hogy ambiciózus terveit finanszírozza. amely átfogó társadalmi-gazdasági reformokat irányozott elő. mire képes egy erős és demokratikus ország. hogy a CIA szervezte az államcsínyt. Koreával és más országokkal. de nem arab. ahol dolgoztunk. Líbiával. Washington és európai szövetségesei eltökélték. A következő évben megindította az úgynevezett Fehér Forradalmat. 124 . mind pedig szomszédaival kapcsolatban. sem az a kevésbé nyilvánvaló tény. N e m számított sem az uralkodó nyilvánvalóan antidemokratikus címe. bár közel-keleti és muzulmán. A Sahok Sahja (szó szerint „a Királyok Királya". mind az országon belül. Kínával. Lényegesen különbözött azonban Szaúd-Arábiától abban. időnként szinte ingáztam Latin-Amerika vagy Indonézia és Irán között. Washington és az üzleti körök közös erővel igyekeztek a sahot a haladás jelképévé tenni. hogy a sah rendszerét alternatívaként állítják szembe Irakkal. Irán gazdag volt olajban. hogy megmutassuk a világnak.18. különleges helyzetet hozott létre. amely támogatja az amerikai üzleti és politikai érdekeket. f e j e z e t Az iráni Királyok Királya 1975 és 1978 között gyakran fölkerestem Iránt. és Szaúd-Arábiához hasonlóan nem kellett adósságba keverednie ahhoz. amely eltért minden más országtól. Óriási erőfeszítéseket tettünk. A látszat szerint a sah a nincstelenek haladó szellemű barátja volt. ahol erős Amerika-ellenes érzelmek törtek felszínre. R á adásul Irán történelme tele volt zűrzavaros politikai helyzetekkel. Itt tehát más taktikát követtünk. 1962-ben elrendelte. amely Pahlavi hatalomra jutását megelőzően megbuktatta az ország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. hogy nagy magánbirtokokat osszanak szét a parasztok között. ahogy hivatalosan nevezik). hogy nagy lélekszámú lakossága.

A folyosó végén egy szobába jutottunk. Még sosem találkoztam vele. hogy csak akkor menjek el. Ugyanebben az időben Irán a muzulmán Közel-Kelet egyik legnagyobb hadseregét építette ki. Egyben figyelmeztetett. amelyek csaknem az ország egész területére kiterjedtek. ahol a sahot is megkoronázták. Kermántól Bandar—Abbászig követtem a sivatagi hegyeken át kanyargó régi karavánutat. és aztán megtervezzük az elektromos erőműveket. Mikor a szemem végül hozzászokott a fényességhez. ha érdekel Iránnak egy olyan arca. Apránként Irán valamennyi nagyobb régióját felkerestem. A gyönyörű angol kézírással rótt levélben meghívott. Megint csak az volt a feladatunk. 125 . az ókori világ egyik csodája. hogy találkozzam vele egy bizonyos étteremben. láttam.a fal olyan magas volt. mint ismert és radikális felforgatóról. Vajon Jamin tudta-e. hogy nagy kockázatot vállalok. Megdöbbenve láttam. hogy nem is lehetett látni a mögötte lévő épületet. Hosszú fekete köntöst viselő.1 A M A I N olyan programokban vett részt. 1977-ben. mint a gyémánt. Az éttermet díszes bronzcsillárokban álló magas fehér gyertyák árasztották el fénnyel. M i n d eközben nagyon megszerettem ezt az országot és különleges népét. Iszfahánt és a Perszepolisz mellett épült csodálatos sátorvárost. északon a Kaszpi-tenger melletti turistaövezettől a Hormuzi-szorosra tekintő titkos déli katonai létesítményekig. mikor egyik este hazatértem a szállodámba. hogy előrejelzést készítsünk a regionális növekedési lehetőségeket illetően. de nem tudtam ellenállni a kísértésnek. hogy én pontosan milyen pozícióban vagyok? Tisztában voltam vele. hogy egy Jamin nevű ember írta alá. Bejártam az ország leghíresebb és leglátványosabb helyeit: Sirázt. de egy kormányegyeztetés alkalmával úgy beszéltek róla. hogy a nyugodt felszín mély ellentéteket takarhat. hogy a falakat féldrágakövek és gyöngyház borítják. amely úgy ragyogott. gyönyörű iráni nő kísért be és vezetett végig egy alacsony mennyezetű folyosón.Ahogy az O P E C hatalma nőtt az 1970-es évek során. átadó. úgy vált a sah egyre befolyásosabb vezetővé a világpolitikában is. amelyek a kulcsfontosságú energiát szolgáltatják majd az előrejelzéseket megvalósító ipari és kereskedelmi növekedéshez. és sétáltam az ősi királyok legendás palotája.és elosztórendszereket. amelyet díszes olajlámpások világítottak meg. Irán látszólag a keresztény-muzulmán együttműködés mintapéldája volt. Perszepolisz romjai között. egy levélkét találtam az ajtóm alatt. amelyet „a hozzám hasonló pozícióban lévő emberek" még sohasem láttak. a fénye egészen elvakított. Hamarosan kiderült azonban. A taxi egy magas falba vágott kicsi ajtó előtt állt meg . hogy ezzel a titokzatos emberrel találkozzam.

hogy a legkevésbé sem tűnik radikális felforgatónak. hogy nem hisz ebben az elméletben. a kiejtése alapján iráni lehetett. Jamin megkérdezte.Ön nagyon fiatal a többi tanácsadóhoz képest — mondta —. hogy egyszerű gazdasági tanácsadónak tart. hogy különbözöm a többi amerikaitól.Egy tengerészkék öltönyt viselő magas. és ezt egyrészt megtiszteltetésnek. melyeket meglátogattam. Ez. az étterem légköre. . Jamin biztosított róla. Beszélgetésünkből kiderült.Úgy veszem ki a szavaiból. Aznap este talán a miénk volt az egyetlen nem szerelmes természetű. 126 . 2 . Legalábbis ezt állítja. Megszoktam már. hogy dolgoztam a Békehadtestnél. A sah szerint egyszerűen az a megoldás. hogy itt nyugodtan beszélgethetünk. és lakóival lehessek. mint mezőgazdasági kérdés. mert tudta. Engedelmemet kérve Jamin kiválasztott a tálcák közül néhányat. melyeknél párok ettek csöndesen. Természetesen ezek a munkálatok több száz millió dollárba kerülnének — leereszkedően elmosolyodott. Ö n b e n van a reményünk. gyönyörűen tálalt iráni ételeket hoztak tálcáikon. Elmélete szerint Nagy Sándor uralma idején óriási seregek vonultak végig ezen a vidéken. másrészt értékes lehetőségnek fogtam föl. Egy sor pincér érkezett az asztalunkhoz. A n ö vények eltűnése szárazságot okozott. megnyugtatott. és megrázta a kezem. Azt tapasztaltam. Jaminként mutatkozott be. majd újra hozzám fordult. hogy ez az étterem kifejezetten ilyen titkos találkozóknak adott helyet. hogy rajtunk kívül mások is voltak ott. hátsó szándékaimról mit sem sejt. hogy sok millió fát kell ültetnünk. Tudtam. és azt is hallotta. hogy megismerjem országát. hogy sivatagaink helyén valamikor virágzó mezők és sűrű erdők voltak. mint Rasyvel Jáván vagy Fidellel Panamában. hogy összebarátkozom emberekkel. mert én tényleg beleszerettem a helyekbe. . fülemet és a szívemet a kultúrájuk előtt. hogy minden alkalmat megragadok.A sah azt gondolja. hosszú fekete hajú férfi sietett hozzám. Azért választott ki engem. Elmentünk több terített asztal mellett. és őszintén érdeklődik történelmünk és jelenlegi problémáink iránt. és az volt róla az első benyomásom. ha nyitva tartottam a szememet. és a tény. ami aztán az egész terület elsivatagosodásához vezetett. Termőre fordítása sokkal több. hallottam-e a Virágzó Sivatag programról. míg végül egy különálló kis benyílóba jutottunk. Jamin nagyon szívélyes volt. több millió kecskét és birkát terelve. . valamint Jamin megjelenése. Az volt az érzésem. Az állatok fölették a növényzetet. hogy az emberek is hamar megnyíltak felém. — Az önéhez hasonló cégek óriási profithoz juthatnak.A sivatag szimbólum. aki brit iskolákban tanult. Akkor aztán egy csapásra az eső is visszatér. és a sivatag újra virulni fog.

hogy megvalósuljon? Elmondtam neki.A sivatag a mi környezetünk. hogy szerintem ebben sok minden közrejátszott. De nem a környezet lerombolása okozta-e végső pusztulásukat? — elmagyarázta.a beduinok — és a sivatag viszonyáról. majd hosszú fejtegetésbe kezdett népe .folytatta a kezemet szorongatva. Lehet. hogyan tűntek el az egykori erdők. Jamin megrázta a kezem. hogy meg fogja önt döbbenteni. Ismét megemlítette fiatal koromat és nyitottságomat. amelyről a sah azt állítja. Cinikus nevetés volt a válasz. amit vele töltöttem. — Látja. Mr.mondta Jamin. aki sokat tudna mesélni önnek a Királyok Királyáról. és így töltenek el egy-két hetet.— Ha lehetek olyan bátor. Szerinte ezt a gondolatot az én amerikai kormányom ültette el a sah fejében. hogy ön megérti majd.Még egyetlen szívességet szeretnék öntől kérni. az indiánok kultúráját? Azt feleltem. nem egyszerűen a sivatag népe. — Miről volna szó? — Szeretném bemutatni egy drága barátomnak. . — Egy igazi perzsa sosem engedne meg ilyet . . Hangsúlyozta. Mi tette tönkre az önök hazájában őshonos népek. többek között a kapzsiság és a j o b b fegyverek. hogy ilyen pozícióban vagyok. N e m könnyen kérem ezt. és megköszönte az időt. A Virágzó Sivatag program valójában nem kevesebbet. Sokat nyerhetne általa. Akkora sátrakat állítanak. Perkins. hogy én úgy tudtam. — Mi — a mi népünk — a sivatag része. Mi magunk vagyunk a sivatag. Hogyan engedhetnénk. kultúrájuk alapjai végképp összeomlottak. a bölények és más állatok. ugyanez történik itt is — mondta. kikísért a nagy falban nyíló kicsi kapuhoz. — Nagyon örülök. mert ez után az együtt töltött este után tudom. hogy ő vaskézzel irányítja. hogy az. az eredeti ötlet maguktól az irániaktól származott. Ezután mesélt személyes élményeiről a sivatagban. és mikor az indiánoknak rezervátumokba kellett vonulniuk. és kifejezte. hogy sok városlakó iráni a sivatagba megy nyaralni. mégis azért teszem. — Ez valóban mind így van. amelyekben az egész család elfér. egy olyan embernek. Mikor az este véget ért. de biztos vagyok benne. mint társadalmunk egész szövetét fenyegeti. hogy ezt az időt egy ilyen emberrel tölthettem el . 127 . A taxim a kapun kívül várt. és a sah csupán annak a kormánynak a bábja. A nép. föltennék önnek egy kérdést. hogy nem fogja sajnálni a vele töltött időt. reményt ad neki a j ö vőre nézve.

Mindketten megtiszteltetésnek tartjuk. . hogy a földpadlót perzsaszőnyegek borítják. A lámpa előtt ült úgy. csak a sarokban egy alacsony asztalon álló olajlámpás világította be. . Isten hozta .Egy megtört embert lát maga előtt. . valaki fojtott hangon válaszolt.Ez egy igen régi oázis . valamit súgott a fülébe. Önkéntelenül is közelebb hajoltam hozzá.19. Egykor 128 . gyengéden átkarolta. Bekopogott a faajtón. Aztán lassan egy férfi körvonalai derengtek fel.mondta. hogy miért. az önök egyik legrangosabb egyetemén szerzett PhD-t. Tolószékben ült. hogy takarókba van burkolva.az egyik kunyhóhoz vezetett. majd leült mellém. hamarosan ön előtt is világos lesz. majd egy régi teveösvényt követve eljutottunk a sivatag szélére.magyarázta kísérőm. Ez nem volt mindig így. hogy m ó d u n k van meglátogatni önt. Inkognitóban kell maradnia. Ahogy a szemem hozzászokott a homályhoz. . Perkinsről . ezen és az asztalon kívül nem is volt más bútor a szobában. pálmafákkal körülvett sárkunyhók csoportjához érkeztünk. Jamin b e nyomta az ajtót.Mr. Mire a nap lement a város mögött. A kicsiny szobának nem volt ablaka.az érdes mély hang gazdája szinte akcentus nélkül beszélt angolul. Perkins. . Jamin intésére leültem a földre. f e j e z e t Egy megkínzott ember vallomásai Néhány nappal később Jamin autójában egy poros nyomortelepen végighajtva magunk mögött hagytuk Teheránt. — Már évszázadokkal Marco Polo előtt itt állt . Csak anynyit láttam belőle. és a feje is be van kötve. — Az ember. észrevettem. Szólítsa egyszerűen Doktornak. uram. hogy vonásai ne legyenek kivehetőek. Ő maga odament a férfihoz. és bevezetett.Már meséltem önnek Mr. akivel találkozni fogunk.

Ó persze itt van Izrael is. a Királyok Királya — a hangja inkább szomorúan. Megkönnyebbültem.erős voltam. De bízom abban.N e m valami szép látvány. Hittem. Úgy tűnt. . az én segítségemmel. Mr.ahogy e férfi példája is mutatta. Perkins. bizonyára ki tudná nyomozni. . Ön és a családja is jobban jár. ki vagyok. Most láthattam a férfi profilját. Hivatalosan már nem létezem. . A sah és a SAVAK keze messzire elér. Igazán groteszk — megint az a furcsa fuldokló nevetés. — A Sahok Sahja.Személyesen ismertem a világ számos vezetőjét. Ő az önök egyetlen biztos szövetségese a KözelKeleten. mint ön. igaz. valójában sátáni. megérti. hogy nem láthatja napvilágnál. Ma a sahunk a legjobb úton van afelé. amit én inkább nevetésnek véltem —. Mr. Eisenhowert. az enyém. Ők bíztak bennem.válaszra sem várva folytatta. de valószínűleg azt találná. hogy szégyent hozott az országra vagy annak vezetőjére. és visszafojtottam a lélegzetemet.Remélem. A pokróchalom megmozdult. de az inkább teher önöknek. hogy én nem látom. mintha eltörölné ennek a kegyetlenségnek a nyomát.Miért van ez így? . azt orra levágásával büntetik. amelynek teljesítésére születtünk. hogy segítek a kapitalista táborba vezetni ezt az országot. hogy Irán új korszakba vezeti át a muzulmán világot. úgy hittük. hogy ez a sorsunk . mert állítólag együttműködött a nácikkal. de Gaulle-t. N e m volt orra! Megborzongtam. ki vagyok. Perkins? Kár. aki a Királyok Királyának hívja magát. mint 129 . Ezek az emberek egész életükre meg vannak bélyegezve . és az ipari világot az olaj. hogy nem fog próbálkozni. Akkoriban még nem ismertem ezt a néhány m u zulmán kultúrában élő szokást: ha valakiről úgy ítélik. hogy nem árulom el a nevemet. Hittem a szónoklataiban. ha nem tudja. Ha akarná. És mindezt az önök kormányának tudtával és teljes támogatásával. nagyrészt a Közel-Kelet olaja m ű ködteti. és a kerekesszék nyikorogva fordult kissé oldalra. Nixont. miért hívtuk önt ide .a sahé. A sah is bízott bennem — k ö h ö gésszerű hangot hallatott. .Biztosan kíváncsi. hogy meghaltam.Egészen egyszerű. ez az ember. akiknek részünk volt ebben a küldetésben. A kerekesszék ismét megnyikordult és visszatért eredeti helyére. és én is bíztam a sahban. A sah közeli és bizalmas tanácsadója voltam — hosszú szünet következett.szégyellem kimondani -. abban. kusza szakállát és — döbbenetemre — a lapos részt az arca közepén. — Látja. . Aztán itt volt ez a Moszadik-ügy. hogy Hitlert is túlszárnyalja gonoszságban. Az apját az önök CIA-ja tette el az útból . mint dühösen csengett.kérdeztem. . hogy Perzsia betölti rendeltetését. és mindnyájunké.

segítség. és vegye rá a vállalatát. akik hasznot húznak a sah kapitalizmusából. hogy szükségük van rá. hanem az összes muzulmán . Ez a kormány már nem sokáig lesz hatalmon — ismét hallottam a puffanó hangot. a sah már nem sokáig lesz hatalmon. széke oldalára csapott. — Ön szerint nem így van? Iránnal ugyanaz lenne a helyzet.jegyezte meg Jamin. hogy eddigi négy látogatásom során nyomát sem láttam ennek. amit az oldalaikon hirdetők olvasni szeretnének. Így hát sajnos kénytelenek fölvállalni Izraelt.a Doktor hangja még rekedtebb volt. mesés összegeket fognak itt keresni. — Az önök sajtójával is ez a helyzet. Perkins? . — De meg kell mondanom. amit erre a beszélgetésre összegyűjtött. . de mindez csak illúzió. hogyan folytassa. A Doktor kivétel — jelenleg. ahogy a székére csa- 130 . hogy azt gondolják. hogy lépjen ki ebből. Az önök politikusainak meg kell szerezniük a zsidók szavazatait és pénzét. nyugodt hangon Jamin. a saját perzsa népe — tompán puffanó hangot hallottam és rájöttem. — Csak azokkal tud szót váltani. de leginkább itt. az Egyesült Államokban. Maguknak szükségük van a mi sahunkra — vagy legalábbis azt hiszik. És persze az önök sajtóját is nagyrészt az olajipar uralja. kivéve a kereskedő osztályok szűk rétegét. hogy igaza van — mondtam. De Irán itt a kulcs. . Rövid szünetet tartott. Szeretnénk önöket figyelmeztetni: lehet.mondta nekem halk. hogy a kampányaikat finanszírozni tudják. amit akarnak.Mert meg akarjuk önt győzni.Indonéziában. mintha kimerítette volna ez az érzelmi kitörés. akivel beszéltem. — Hogy miért mondjuk el önnek mindezt. mintha tűnődne. Az egész muzulmán világ gyűlöli. és örül a gazdasági föllendülésnek. akik a legtöbb hasznot húzzák a rendszerből.Ő gonosz! Mi. mintha a beszéd erőfeszítése és az érzelmek kezdenék felemészteni az energiát. és azt írják meg. — N e m kétlem. Aki az Egyesült Államokban vagy Angliában tanult. hogy mindenki. — A Doktor közel áll a mullahokhoz . Nézze. — Ön nem beszél fárszi nyelven . gyűlöljük! — Azután csönd. általában a sah szolgálatában áll. Ők is csak a sah köreihez tartozókkal beszélnek. szereti a sahot. Csak nehéz lélegzését hallottam. amely szinte az egész országot áthatja. Az önök olajtársaságainak — akiknek még a zsidóknál is több hatalom van a kezében — szükségük van ránk. mint annak idején Vietnammal? — Potenciálisan sokkal rosszabb. — Létezik egy kiterjedt földalatti vallási mozgalom. Nemcsak az arabok. És ott nincs olaj. mint ahogy Dél-Vietnam korrupt vezetőiről is ezt gondolták. Így hát azt hallják meg. perzsák. hogy ne vállaljon munkát az országunkban. Mr. Úgy tűnt.

Ha egy ilyen nagyvállalat viszszalép. Imádkozunk Allahhoz. Nem állhattam meg. miért akarják a M A I N . — De miért én? — Már a közös vacsoránk során észrevettem. — Be kell fejeznünk ezt a beszélgetést — mondta. de a sahnak mennie kell. Legalábbis ezt reméljük. ha az önök vállalata tönkremenne. . 131 . Zambottit. De még jobban örülnénk. elindíthat egy folyamatot. hogy nem fognak minket kifizetni? A Doktor köhögésben tört ki. hogy nyitott az igazságra. Igaz. alkalmas a közvetítésre. és mire a munkadíj behajtására kerülne a sor. mikor a Virágzó Sivatag programról beszéltünk. — Nagyon örülnénk. valamit mondott a Doktornak fárszi nyelven. hogy még időben meg tudja győzni ezt a Mr. hogy ezt elősegítsük. hogy eltűnődjek: vajon mi mást is tudott még rólam.t megmenteni a pénzügyi katasztrófától. Nézze. a sah már nem lesz a helyén. nem fogják önöket kifizetni.pott. majd visszatért hozzám.És ha eltűnik. Jamin odalépett hozzá. amit önről hallottam: ön két világ között él. ha kivonulnának Iránból. mi nem akarunk vérfürdőt. az utóda már nem fog együtt érezni a magukfajtával. — Hogy megválaszolj a m a kérdését: igen. Hazafelé megkérdeztem Jamint. Mikor a köhögésnek vége szakadt. és mindent megteszünk. — Azt mondja. és megdörzsölte a hátát. Elvégzik a munkát. amit megjósoltak.

pontosabban Izrael. és leültünk.John Perkins! N e m ismersz meg? Az egykori futballista igencsak meghízott. Farhad volt az. H a m a r kiderült. arroganciáját és kapzsiságát. mikor a második kör sört megrendelte. Akkoriban ezt nagyon 132 . hogy mindent tudott rólam és a munkámról. A dolgok itt szétesőben vannak. Apja. — Holnap Rómába repülök. fejezet Egy király bukása 1978-ban egy este éppen a teheráni Hotel Intercontinental társalgójának fényűző bárjában ültem.20. — Térjünk rögtön a tárgyra — mondta. Egy percig sem kételkedtem a szavában. akit több mint tíz éve nem láttam. csalódását fejezte ki volt főnökével kapcsolatban. Van egy j e gyem a te számodra is. . de a hangja a régi volt. ha kiszállsz. mikor valaki megkopogtatta a vállamat. a nyugalmazott iráni tábornok. és egy nagydarab. ugyanarra a gépre. Megfordultam. — Tudja — mondta —. régi egyetemi barátom. hogy megmentse a sah életét. hogy az utóbbi néhány évben a sah megmutatta valódi arcát. mikor az ötvenes években megdöntötték Moszadikot. öltönyös iráni állt előttem. Megöleltük egymást. a korrupt vezetők és az elnyomó kormányok támogatását . Átnyújtott nekem egy repülőjegyet. Rómában együtt vacsoráztunk Farhad szüleivel. aki valaha testével fogta föl egy merénylő golyóját. ott élnek a szüleim. Azt mondta. és megjósolta. Az is kiderült. önök vetették el a békétlenség magvát.okolta a Közel-Keleten végigsöprő gyűlölethullámért. jobb. hogy saját munkájáról viszont nem akar beszélni. hogy a sah hónapokon belül meg fog bukni. A tábornok az amerikai politikát .

amelyről Farhad apja beszélt. áprilisi katonai mentőakcióra. Levelekben. de érezhető elismeréssel beszéltek a vallási vezetőnek a sah ellenében elért eredményeiről.ügyes húzásnak tartották — én magam is. és politikai hatalma rendíthetetlen. A düh. Khomeini szándékosan nem vett részt a Moszadik és a sah között folyó küzdelmekben az 1950-es években. de az ő szájából ez egészen másképp hangzott. 1979 novemberében egy militáns muszlim banda elfoglalta a teheráni amerikai nagykövetséget. hogy a sah nagyon népszerű az ország többsége körében. végleg megpecsételve Carter elnök bukását. An Najafba száműzték. nem volt könnyű menedéket találnia. Mióta elhagyta Teheránt. Csak előjátéka annak. korábbi barátai mind cserben- 133 . Mikor ez nem járt eredménnyel. A d ü h ü n k túl régóta forrong a homok alatt. engedélyt adott az 1980.1 Megdöbbentettek a kijelentései. hogy Törökországba. majd az iraki szent síita városba. Khomeini hívei a visszatérését követelték. Ezt követően gyorsan peregtek az események. és hamarosan át is vették a hatalmat. Két nappal a Farhaddal és szüleivel elköltött vacsora után robbantások és zavargások híre érkezett Iránból. Akkorra már mindenki tudott a fundamentalista iszlám egy földalatti mozgalmának létéről. a sah bukása csak a kezdet. de meggyőztük magunkat. hamarosan robban. újságcikkekben. és 444 napon keresztül fogságban tartotta őket. A sah 1979 januárjában Egyiptomba menekült. majd . A tábornok azonban keményen fogalmazott. Amerikai üzleti és politikai körök erős nyomására a rákos sah kénytelen volt az Egyesült Államokból távozni. . és hozzanak létre egyházi államot. 1902-ben született egy kis faluban Teherán mellett. véres muzulmán felkelés formájában robbant ki.mivel az orvosok megállapították. Elmondták. és nekünk is. Khomeini ajatollah és a mullahok megkezdték offenzívájukat.mondta ünnepélyesen -. Valami ilyesmit hallottam Jamintól és a Doktortól is. hogy keljenek föl. ahol az ellenzék elismert vezetője lett. viszont olyan keményen kritizálta a sahot a '60-as évek során. és elkötelezett síita tudósok leszármazottja. akinek felvett neve azt jelenti. hogy rákos — egy N e w York-i kórházba vonult be. Farhad és apja elhatárolódott fanatikus síita nézeteitől. Vacsora közben sokat hallottam Ruhollah Khomeini ajatollahról.Emlékezzen a szavaimra . hangszalagra rögzített üzenetekben sürgette az irániakat. túszul ejtett ötvenkét amerikait. hogy „Istentől indított". De ma együtt kell élni a következményekkel — önöknek. hogy ez a vallási vezető. Ez csúfos kudarccal végződött. ami a muzulmán világban készül. 2 Carter elnök először megpróbált tárgyalni a túszok szabadon bocsátásáról. döntsék meg a sah uralmát.

ahol nem sokkal korábban a Csatornával kapcsolatos tárgyalások folytak. most azzal vádolták meg Torrijost. Washingtont a Reagan-Bush adminisztráció foglalta el. A Doktor jóslata beigazolódott. hogy hunyjunk szemet fölötte. Cartert nem választották újra. Furcsa módon néhány héttel korábban ezek közül az emberek közül a legtöbben még a sah leghűségesebb támogatói voltak. Torrijos tábornok azonban megint megmutatta együttérzését. A mullahok a sah visszatérését követelték az amerikai túszokért cserébe. hogyan lehettünk ennyire alultájékozottak a sahhal és az ellene irányuló gyűlölethullámmal kapcsolatban. és ugyanazon az üdülőhelyen szállásolták el. Biztos voltam benne. de a saját hírszerzésünk szándékosan arra bátorított mindenkit. mint a M A I N . Irán példája m i n den kétséget kizáróan bizonyította. több millió dollárt vesztett Iránban. hogy az NSA és a CIA látta. versenytársaihoz hasonlóan. bár személy szerint viszolygott politikájától. akik a Csatorna-szerződést is ellenezték. Az egykor büszke Királyok Királya végül visszatért Egyiptomba. az iráni demokrácia visszaállítását és a Panama-csatorna helyzetének rendezését ígérve. ahol nem sokkal később meghalt rákban. és menedéket kínált a sahnak Panamában. Azok az amerikai politikusok. A tanulságok számomra cáfolhatatlanok voltak. A M A I N . személyzetük volt az országban. akik olyan vállalatoknál dolgoztunk. 134 . és amerikai polgárok életét veszélyezteti. hogy a sahot adják ki Khomeininek. Azt is követelték. hogy korrupt.hagyták. a mullahok hatalmának megdöntését. összejátszik a sahhal. A sah megérkezett. ami Torrijos számára már 1972-es találkozásunk idején nyilvánvaló volt. Felfoghatatlannak tűnt. amelyeknek irodájuk. a túszok kiszabadítását. Még mi sem érzékeltünk semmit. hogy az Egyesült Államok igyekszik eltitkolni az igazságot a világban játszott valódi szerepünket illetően.

Kolumbia különleges természeti szépségekkel megáldott ország. de bizonyos értelemben mind a három ország kivétel volt.) 135 . az minden esetre igaz. Kolumbia helyzete tipikusabb. (A ford. nem ő volt az egyetlen amerikai elnök. Irán és Panama izgalmas és felkavaró élményekkel gazdagított. mind atlanti-. aki felismerte Kolumbia kulcsfontosságú helyzetét. egyszer azt mondta nekem. Akár mondta e szavakat Roosevelt. hogy a kontinens tetején elhelyezkedő Kolumbia mintha összefogná a földrész többi országát. hogy Teddy Roosevelt felismerte országa jelentőségét. akár nem.vagy inkább a déli félteke üzleti és politikai kapujának . Ő köti össze a déli területeket a panamai földszorossal. pampái az észak-amerikai nagy síksá* Az 1898-as spanyol-amerikai háborúban létrehozott elit lovas alakulat katonája. Az Egyesült Államok már csaknem két évszázada sarokkőnek . f e j e z e t Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Szaúd-Arábia. Egy kolumbiai professzor. pálmafás partok szegélyezik. Itt a M A I N egy nagy vízienergia-projekt tervezésében és kivitelezésében vett részt. Az első kettő nagy olajkészletei. Sosem jártam utána ennek a történetnek. hegyei fenségesek. a harmadik a Csatorna miatt különbözött egy átlagos adottságú államtól.21. aki a pánamerikai kapcsolatoktól írt könyvet. Az elnök — korábbi R o u g h Rider* — a térképre m u tatva Kolumbiát állítólag „Latin-Amerika sarokkövének" nevezte.és Dél-Amerikával is.tekinti ezt az államot. mind csendes-óceáni partvidékét gyönyörű. így Közép.

így az erős Brazíliától és Argentínától is eltérően. filozófusai és más értelmiségi emberei. Cartagena kikötőjéből futottak ki azok az aranyszállító flották. A függetlenségi háború sok fontos eseménye kötődik Kolumbiához. másrészt pedig arról. mind a kommunistákkal szemben.gokkal vetekszenek. A régi nagy kultúrákat eltörölték a betegségek és a hódítók fegyverei. A aranyflottákon elszállított kincseket — szent tárgyakat és amiket a könnyebb szállítás érdekében beolvasztottak — az őslakos népek lelkéből szakították ki. európai és közel-keleti emberek vonásaival. művészei. hogy a földrész vezetői egyfajta pél- 136 . Lakói is különlegesek. és Nicaraguával szemben ennek az országnak választott vezetése volt. ázsiai. hogy innen kerültek ki Latin-Amerika legragyogóbb írói.összehordott mérhetetlen kincset Spanyolországba szállították. Ez az ország vált Kennedy elnök nemzetépítő programjainak modelljévé egész Latin-Amerikában. akinek uralma Peru északi részétől Costa Ricáig terjedt. Az utóbbi időkben pedig az 1945-ös problematikus elnökválasztás mély megosztottságot idézett elő a politikai pártok között. A modern korban Kolumbia egyrészt arról volt híres. például itt aratott nagy jelentőségű győzelmet a spanyol royalisták f ö lött Simón Bolivar az 1819-es boyacái csatában. amelyek a kontinens területéről — még a távoli Chiléből és Argentínából is . Nagyszerű erődök. uradalmi házak és városok emelkedtek indián és afrikai rabszolgák csonthalmain. a helyi tairona nép fizikai. A gyarmati időkben itt volt a spanyol királyi helytartó székhelye. A kábítószerkartellek szégyenfoltja ellenére az ország megbízható szövetséges hírében állt. Ebben az ország földrajzi fekvésén kívül az is szerepet játszott. A spanyol királyi helytartó székhelye egyben az inkvizíció otthona is volt. Végül. és pénzügyileg felelősen gazdálkodtak. Az ország mindig központi szerepet játszott Latin-Amerika történelmében és kultúrájában. mind a Wall Street kulcsfontosságúnak tekintette Kolumbiát a pánamerikai politikai és üzleti érdekek érvényesítésében. hogy kormányai viszonylag demokratikusak voltak. amely alternatívát jelentett mind a jobboldali diktátorokkal. kulturális és művészi öröksége keveredik a bevándorolt — vagy behurcolt — afrikai. sok más országtól. az ellentétek következtében kirobbant La Violencia (1948-57) során több mint kétszázezer ember halt meg. Kolumbia nem volt bizalmatlan az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Guatemalától eltérően kormányának nem vette el a hitelét az. A konfliktusok és ellentmondások ellenére mind Washington. hogy a CIA hozta volna létre.1 Kolumbia történelmének dicsőséges lapjait azonban gyűlölet és kegyetlenség árnyékolja be. óriási esőerdőiben burjánzik az élővilág.

és gázkészleteket. már foglalót is fizettünk rá.az volt. A '70-es évek elején eltöltöttünk itt Ann-nel egypár hónapot.daképnek tekintették Bogotát. melyek aztán elég jövedelmet termelnek ahhoz. Attól eltekintve. hogy a kölcsönöket kamatostul vissza lehessen fizetni. amit ennek az országnak a 20. többek között vízierőmű-létesítmények hálózatának kiépítésében. hogyan vehet föl egy ország óriási kölcsönöket. hogy begyógyítsuk az évek során egymásnak okozott sebeket. miért kellenek az óriási kölcsönök. E hónapok alatt kerültünk a legközelebb ahhoz. Kolumbia második otthonommá. Az igazi cél — ami meg is valósult. mint a világ sok más országában is . amelyek a dzsungel mélyére. Végül azonban ezek a sebek túl mélynek bizonyultak. nincs más választásom. Kolumbiának sajnos nem volt Torrijosa.családja 137 . valamint számos terméket. olajat és kokaint —. textíliát. banánt. mintegy menedékemmé vált. Egy Baranquilla nevű tengerparti városban kaptam irodát. ahogy a külföldiek egy tipikus kolumbiait elképzelnek. A szülei Észak-Olaszországból vándoroltak be. illetve hogy Kolumbia sok mindent szállított az Egyesült Államokba — kávét. hogy Bogotát alávessük a globális birodalom érdekeinek.szóval nem úgy nézett ki. század vége felé eladtunk. Az elektromosenergia-hálózattal. A mérnöki és építőipari szaktudás volt az egyik legfontosabb szolgáltatás. Ez volt az elmélet. és én csak válásunk után tudtam Kolumbiába jó szívvel visszatérni. és ott találkoztam 1977-ben egy gyönyörű kolumbiai nővel. szolgáltatást vásárolt is onnan. aki nagy változásokat indított el az életemben. hogy Kolumbia kiaknázza az iparilag fejletlen Amazonas menti területek alatt húzódó hatalmas olaj. hogy időnként bűntudat tört rám a munkám miatt. Az én feladatom itt is abban állt. autópályákkal és a telekommunikációval összefüggő óriási befektetések lehetővé teszik majd. ezért úgy éreztem. mint hogy a reálisnál magasabb gazdasági növekedést és elektromosenergia-szükségletet jelzek előre. Az 1970-es évek során a M A I N számos infrastruktúra-fejlesztési beruházásban vett részt. mi történt a legtöbb országban. virágot. Kolumbia esete jól példázza. részben egyéb természeti kincseinek értékesítéséből. illetve magas hegyi városokba is elvitték az áramot. ahol dolgoztam. és aztán hogyan fizetheti ezeket vissza részben a megvalósított beruházások hasznából. Paulának hosszú szőke haja és megdöbbentő zöld szeme volt . valamint elosztórendszerek kialakításában. Viszonylag könnyű volt bemutatni. hogy indokoljam meg. sőt meg akartunk venni egy kis kávéfarmot a karibi part menti hegyekben. és ő . gyémántot.

és ismerjem be: sosem leszek teljesen boldog. hogy tönkrement házasságom traumáját földolgozzam. úgy egy másik nő. miért maradok mégis benne. amire akkor szükségem volt. hogy megismertem Annt és rajta keresztül Frank bácsit. De biztos vagyok abban. hogy gazdasági bérgyilkos leszek. A véletlen események során azonban vannak választásaink. hogy beléptem az E H M . néha b ű n tudatom is volt miatta. amelyek megváltoztatták az életemet. A Paulával való találkozás is ilyen véletlen volt. Például én úgy jutottam el akkori élethelyzetembe. és az ő hatása olyan lépésekre indított. Már korábban is említettem. hogy egy fiúiskola tanárának fiaként nőttem föl N e w Hampshire egy vidéki kisvárosában. hogy nézzek mélyen magamba. hogy aztán elegáns butikokban adják el őket szerte az országban és külföldön. De ő egy lépéssel még t o vább ment: egy kis üzemet létesített. 138 . Az én életemben ilyen volt. hogyan cselekszünk. iráni és panamai élményeim cselekvésre sarkalltak volna.hagyományait követve — divattervező lett. Amíg vele nem találkoztam. amíg ebben a szerepben maradok. de mindig megmagyaráztam magamnak valahogy. hogyan reagálunk a történésekre.e k sorába. hogy éppen ez időben folyt a vietnami háború. Talán Paula éppen a legjobbkor jött. Lehet. és hogy találkoztam Einar Greve-vel. melyek fölött nincs hatalmunk. Az a döntő. mit is csinálok tulajdonképpen. elég jól együttműködtem a rendszerrel. hogy szerintem az élet véletlen egybeesések sorozata. és úgy döntöttem. Rávett. és elkezdjek változtatni a nőkhöz való önkárosító viszonyomon. ahogy Claudine szerepe döntő volt abban. feleségül vettem Annt. hogy szaúd-arábiai. Rengeteget tanultam tőle arról is. hogy előbb-utóbb magamtól is léptem volna. Gyakran föltettem magamnak a kérdést. ahol az általa tervezett ruhákat meg is varrták. Nagyon együttérző ember volt. milyen következményekkel jár valójában a m u n k á m . Panamában és Venezuelában is. Paula jelentette éppen azt a segítséget. hogy kiválóan tanultam. sokat segített abban. csatlakoztam a Békehadtesthez.

bár őket nem érinti közvetlenül a gát ügye. amit néhányan — többek között kolumbiai partnereink is — „a kolumbiaiak fogyóeszközök" elvének neveztek. Senkit nem lőttek le. azért kapta meg ezt a munkát.Istenem! .Őszinte leszek — mondta Paula egy napon. terroristáknak. Még a városlakók is az építkezéseteket támadó gerillákkal rokonszenveznek. . fejezet Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom . mikor épp egy kávézóban ültünk. .Halálra is rémült. hogy megkérdeztem Manuelt. de tudom. hogy magánkívül volt. akik a folyó mellett.Manuel szerint csak a levegőbe és a lábához lőttek AK—47-esekkel . Éppen akkor meséltem Paulának Manuel Torresről.Az a szegény ember halálra rémülhetett. kábítószerkereskedőknek bélyegzi ezeket a embereket. az épülő gát környékén élnek. . Csak odaadták nekik a levelet. a FARC-ból vagy az M . A kormányotok kommunistáknak. .b ő l .Nyugodtnak látszott. .kiáltott fel Paula.Az indiánok és a parasztok.ez a kettő volt talán a leghírhedtebb. Manuel kolumbiai állampolgár volt. mikor elmesélte. Az ilyen és hasonló előírások egyre fokozták belső békétlenségemet. pedig valójában egyszerű családos emberek. a M A I N egyik mérnökéről. Egyre jobban gyűlöltem ezt a politikát. és leküldték őket a folyón csónakkal. akiknek az életterét a vállalatotok tönkreteszi. vajon melyik gerillacsapatból voltak a támadók.1 9 . akit és néhány munkatársát a gát építési területén megtámadtak a gerillák. Elmondtam Paulának. gyűlölnek titeket.22.mondtam Paulának. 139 . hogy erre a helyszínre amerikai állampolgárokat küldjünk. mert a M A I N belső rendelkezései tiltották. .

mintha paraszt írta volna. és vállalták a következményeket. és hangosan fölolvasta a levelet. de csak egy pillanatig. de inkább meghalunk. — Nem volt választásom. hogy gátak épüljenek a folyóinkon. a kolumbiai lázadókat. hogy két világ között élek. Megfélemlítettem. — Napról napra jobban gyűlölöm a munkámat. vagy lennék én is gerilla. ki találta föl az AK-47-est. hogy azt a levelet kommunisták írták. hogy igaza van. — Manuel megvonta a vállát — a pillantásunk találkozott.hajtott tovább.. Egyszerű indiánok és meszticek vagyunk. mikor a gerillák támadtak. mint hogy a földjeinket elárasztva lássuk. nem középen. Azt kellett tennem. Paula fölvette az újságot. a feltaláló egy Kalasnyikov nevű kommunista. De elhiszi. Aztán megkérdeztem. — Mit tettél ezután? . vajon úgy hangzik-e ez a levél. amit a levelükben írtak. Állást foglaltak.És? — Azt mondta. — Mit mondtál neki? Haboztam. kalózok és a vadnyugat meghódítói. — Gyűlölöm — folytattam. de alig hallottam a válaszát. Figyelmeztetjük kolumbiai testvéreinket: ne dolgozzanak tovább az építővállalatoknak — Paula letette az újságot. Ezeknek az embereknek volt meggyőződésük. 140 . — És ezt elhiszed? — kérdezte. Megkérdeztem. Valahogy azt kívántam. Furcsa érzésem támadt. — Mi. Jamin megjegyzése arról. Az ő világuk valódi volt. Megérttettem vele. Paula csak ült és figyelt engem. amit hoztam. bárcsak lettem volna az építkezésnél. megesküszünk az őseink vérére: soha nem engedjük meg. — Munkakötelességem volt ezt mondani — feleltem végül. Mire én megerősítettem. — Rácsaptam ököllel az asztalra. Újra eszembe jutottak azok az emberek. a Vörös Hadsereg sokszorosan kitüntetett tisztje. „Egy orosz". Megkérdeztem. Paula megfogta a kezem. — Tudta? — Igen. Finoman elmosolyodott. amiért eljátszom ezt a szerepet. gyűlölöm magam. akik nap mint nap a puszta megélhetésért küzdünk. amit elvártak tőlem. nem a senki földje két világ között. a Doktort. egyikből sem. akikre olyan sokat gondoltam az utóbbi években: Tom Paine és a Függetlenségi Háború más hősei. — Ó. mondta. Mit felelhettem volna őszintén? Eszembe jutott Irán. tudja-e. Paula. Ők az élen voltak. látott-e már parasztot AK-47-essel sétálni. Kérdése megállított. mintha irigyeltem volna Jamint.

. hogyan kell a modern fegyvereket használni. hogy van olyan gerilla. hogy megvédjék magukat. ha kilépek..Hogyhogy ezt n e m mondtad soha? 141 . hogy én sem. . tudtam. mindent tudok róla. Azt hittem. hogy szembesüljek az igazsággal: nem a m u n k á m a hibás. hogy nem akarom tudni a választ. hogy körmömet az alkaromba vájom. . hogy a rendszert belülről megváltoztassam. Le voltam forrázva. Ami még roszszabb.Szerintem az ügyük igaz. . és elengedte a kezem. és lassan bólintott. Egy percig habozott. és most tessék.És te? . míg ezrek halnak meg a mérgezett hal és víz miatt. Megszorította a kezem.H o n n a n tudsz ilyen sokat a gerillákról? . ahogy hallgattam. Azon kaptam magam. hanem én magam. hogyan kell azok ellen a katonák ellen harcolni.Próbálsz témát váltani? Bólintottam. már attól. hogy ezt beismertem. akit Oroszországban vagy Kínában képeztek ki — megkeverte a tejeskávéját. . kávéscsészéjét félretolta. milyen együttérzéssel beszél az ellenségeinkről — ellenségeimről. . módot találni arra.Te mit hiszel? Sóhajtott. . és — a régi nóta —.Na jó . . A Világbankotok nem segít nekik. mint a férj.mondta. aki hazatérve egy másik férfit talál a felesége ágyában. Megkönnyebbülésem önvédelembe fordult.a kanalát vizsgálgatta. Paula szemén láttam. — Mi mást tehetnek? Meg kell valahogy tanulniuk. rögtön éreztem. . Sőt. — Egy feltétellel.Tudom. akik a ti iskoláitokban végeztek. Az elektromosságra csak egy szűk. . .A bátyám is csatlakozott hozzájuk.egyezett bele. Néha kokaint adnak el. Ha erre még máskor visszatérünk .Néhánnyal együtt jártam iskolába . valaki nálam is rosszabb lép a helyembe. hogy pénzt szerezzenek fölszerelésre. majd lassan lenyalta a kanalat. Az egész testem beleborzongott.Mit fogsz tenni. . gazdag rétegnek van szüksége Kolumbiában. az kényszeríti őket ebbe a helyzetbe — kortyolt egyet a kávéjából. Éreztem. hogy próbálok jót tenni. mit feleljek. Úgy éreztem magam. John? N e m tudtam. Hogyan vehetnének fegyvereket másképp? Nagyon nehéz helyzetben vannak. Rögtön megkönnyebbülést éreztem.A munkádat? Tekintetünk újra találkozott.ahogy föltettem a kérdést.. . ha a gátatokat megépítitek.Saját magamat. Rákényszerített arra. Eldadogtam a szokásos önigazoló érveimet.kérdeztem végül. hogy nem veszi be ezt a szöveget. mire gondol.

Miért mondtam volna? Ilyesmivel az ember nem dicsekszik — megállt. ami törvénytelen. Reméltem. amelyek most a köztársaságot fenyegetik. Intézményeit . mi történt ott vele. — Egyébként két éve nem láttam. Inkább erkölcsi és filozófiai. — H o n n a n tudod. Ha arra volt szükség. föllépett. bankokat. Azáltal. 1968-ban olyan pontosan kimutatott. mert a területen élő törzset már a kihalás fenyegette. Inspirációt adott. hogy az elnyomottaknak védelmet kínáljon. hogy ezek a beszélgetések készítették elő a terepet a változáshoz. vagy védekezésbe m e neküljek. Küzdöttem a vággyal. és segített megérteni azokat a mélyebb érzéseket. mint materialista alapon állt. — Néhány barátjával egy olajtársaság — talán az Occidental — irodái előtt tüntettek az esőerdőben végzett fúrások ellen. Ugyanakkor nem csupán utópikus álom volt. és mindazok a gyengeségeim. Nagyon óvatosnak kell lennie. Szerencsére a kávéscsészéjét nézte. hogy alapvető változásokat indítsunk el a világban. hogy véget vessenek a 142 . A köztársaság reményt kínált a világnak. Személyes őrlődésemen túl a Kolumbiában eltöltött idő abban is segített. hogy mindezzel szembesített. — Hat hónapig tartották börtönben. mint például a második világháború idején. lélegző. nagyszerű egység. mennyire féltékeny vagyok.a nagyvállalatokat. melyet még számos hasonló követett. hogy megvédje az általa képviselt alapelveket. ugyanakkor erő is volt. már más ember volt. Az egyenlőség és az igazságosság mindenkire vonatkozó elvén alapult. Ez volt az első ilyen beszélgetésünk Paulával. amellyel számolni kellett. — Hogyan állt be közéjük? — kérdeztem. de amikor szabadult. csak álltak egy épület előtt. és most már tudom. arra is föl lehetne használni. Ki tudta nyújtani karjait. nem veszi észre. melyeket az NSA vizsgálata egy évtizeddel korábban. Ezeknek az intézményeknek a rendelkezésére áll minden kommunikációs és szállítási eszköz. Kétségek között hányódtam. megverték és börtönbe zárták — pedig n e m tettek semmit. de nemrég olvastam a nevét a kormány egyik körözési listáján. Katonák támadták meg őket. de még mindig a pénztárcám irányított. hogy ítélkező legyek. Paula elindított a megváltás felé vezető ösvényen.— N e m tűnt lényegesnek. az állami bürokráciát -. amelyek a kalózok és más lázadók iránti tiszteletem mögött meghúzódtak. Soha nem beszélt arról. hanem élő. Ez jó jel. plakátokat lengettek és énekeltek — kinézett az ablakon. hogy megértsem a különbséget a régi amerikai köztársaság és az új globális birodalom között. hogy még él? — Nem tudom biztosan.

az általuk kiszolgált) nemzetközi segélyszervezetek és magánvállalatok ezt a tervet professzionális módon hajtják végre. megragadja. saját szerepemet is egyre tisztábban láttam. hogy elhiggyék. szeretetére és személyes történeteire. meg voltak róla győződve. mint amit annak idején katonai úton próbáltunk elérni Vietnamban.h á lózat tagjai — hogyan vettek részt valami olyasmiben. hogy forrásokat halmozzon föl. Önző. ahogy amerikai cégeknek dolgozó férfiak és nők . őszintén megmondta. segítenek nekik kimászni a szegénységből. vagy lépjek ki? N e m volt kétséges. Claudine figyelmeztetett. amely leginkább a középkori uradalmakban vagy a déli ültetvényeken folyó életre emlékeztetett. hogy a lelkiismeretem ki akart lépni.világon a betegségeknek. Hűséges híve vagyok az Amerikai Köztársaságnak. A globális birodalom viszont a köztársaság végzete. kapzsi és materialista. hogy a cégük számára cipőt vagy autóalkatrészt előállító gyárak és műhelyek dolgozóival jót tesznek. A korábbi birodalmakhoz hasonlóan karját csak azért nyújtja ki. ha elfogadom a M A I N által felkínált állást. A Föld minden szegletében láttam. Délkelet-Ázsia megtanított minket. hogy a katonai beavatkozásnak vannak korlátai. A kizsákmányolás korábbi formáihoz hasonlóan a m o dern jobbágyokat és rabszolgákat is úgy szocializálják. Bensőm csatatérré változott: maradjak-e a MAIN-nél. Minden szükségesnek ítélt eszközt fölhasznál arra. ami a legvadabb összeesküvés-elméletek feltételezéseit is túlszárnyalja.még ha hivatalosan nem is voltak az E H M . pedig valójában még mélyebbre taszították őket egy olyanfajta rabszolgaságba. jobb dolguk van. mint a peremvidékeken: Európa isten háta mögötti területein. minek kell megfelelnem. hogy forduljanak ebbe az irányba. az afrikai dzsungelben vagy az amerikai határterületeken élőknek. De szükségem volt az Indonéziában. öncélú. a merkantilizmuson alapuló rendszer. úgy ezek a dolgozók is vakok voltak tetteik következményeivel szemben. de személyiségem másik. „üzletember" oldala nem volt ebben olyan biztos. Ahogy a M A I N legtöbb mérnöke. de ezzel az újfajta. Az én sa143 . Panamában. amit csak lát. kifinomult imperializmussal ugyanazt követjük el pénzügyi formában. Iránban és Kolumbiában szerzett élményekre ahhoz. Persze ahogy ezt a különbséget felismertem. hogy vezetőinek hatalmát és gazdagságát tovább növelje. És szükség volt Paula türelmére. az éhezésnek és még a háborúknak is — ha meg lehetne őket győzni arról. és az őket kiszolgáló (vagy helyesebben. így hát a közgazdászok jobb tervvel álltak elő. és örökké éhes pofájába tömje. hogy az összefüggéseket mélyebben megértsem.

Arra gondolsz. többé már nem léphetek ki. — És mi van. csak egyszerű ember. hallgassak? . részvényt csatoltam különböző portfólióimhoz.Pontosan. egyszerűen ki akartam lépni. Elismertem neki és magamnak. Ne adj nekik okot arra. mint Paula. — Hát akkor nézd meg. kedvemre utazom. Paula fölvetett valamit. hogy üldözzenek. ne kavarják föl a vizet. hogy nem jutott eddig az eszembe. végképp csapdába kerülök. — Minden.csodálkoztam. — Megnézted mostanában a szakmai életrajzodat? . talán családot alapítok egy olyan nővel. 144 .. N e m r é g olvastam el spanyolul. és nem teszek semmit. és tudtam. — Az már régen volt.Nem. amit éreztem. amit Claudine tanított neked. élvezni fogom az életet. N e m fogok könyvet írni. amint a rengeteg kalóztámadást megélt cartagenai spanyol erőd mellett a parti fövenyen sétáltunk. szerintem érdekesnek fogod találni. Egy napon. Elegem volt.kérdezte. ha nem teregeted ki a szennyest? — kérdezte. hogy Claudine-nak sok mindenben igaza volt. — Hazugság az életed . hogy föltárjam az általam látott igazságot. hogy ha egyszer b e léptem. ha még tovább maradok. Ez nagyon ésszerűnek hangzott . hogy. hogy igaza van. hogy az összes pénz.ját birodalmam is egyre nőtt. Nem leszek keresztes lovag. és végül is elismertem. egómat tovább duzzasztva egyre több alkalmazottat. És egyébként meg nem mindegy? Így nem vagy boldog. országot. ragyogás már nem érte meg azt a zaklatottságot. kaland.Honnan tudhatta ezt Claudine? . . . Inkább arra adj nekik okot. Azt feleltem. Ha az angol is olyan. bűntudatot és stresszt. Hogyan tudna Claudine vagy bárki más ezen még rontani? Ehhez a refrénhez Paula gyakran visszatért. ámítás volt — tette hozzá Paula.. A pénz és az életstílus csábításán és a hatalom izgalmas gyönyörén túl gyakran eszembe jutottak Claudine szavai arról. amire addig nem is gondoltam. A M A I N egyik partnereként kezdtem vagyonos lenni. hogy hagyjanak békén. Az élet változik. Paula ezt persze nem hitte.leereszkedően elmosolyodott.

hogy naprakészen kellett tartanom mind az életrajzom alapadatait. Megdöbbentett. (Lásd a 146-147 és a 150-151 oldalt. és erre a cikkre is. hogy engem is hamarosan előléptetnek. Bostonba visszatérve pedig elővettem az angol eredetit. Mac Hall elnök Brunót nevezte ki Daubner helyére. Furcsa módon ez a két dokumentum jól jellemezte az életem: mesterséges felületen csillogó máz. hiszen Bruno egyik legbelsőbb bizalmasa voltam. Korunk valóságát tükrözték. novemberi számát.) Valamikor nagyon büszke voltam az önéletrajzomra. adataiért én voltam felelős.23. ha nem hazugsággal. Mint ahogy várható volt. hogy Jake Daubner visszavonult a M A I N vezérigazgatói székéből. fejezet Megtévesztő életrajz Kolumbiában ért a hír. mind az ügyfeleim névsorát és az elvégzett munkák 145 . Paula tanácsára még Kolumbiában elolvastam életrajzom spanyol változatát. Bár az életrajzot konkrétan nem én írtam. és a globális birodalom felé való menetelésünk legjellemzőbb sajátosságáról rántották le a leplet: pontosan kiszámított stratégiákkal pontosan kiszámított látszatokat közvetítünk. amelyben megjelent rólam egy cikk „Szakértők új szolgáltatásokat kínálnak a M A I N ügyfeleinek" címmel. A telefonvonalak szinte égtek Boston és Baranquilla között. A két d o k u m e n t u m tele volt szándékos megtévesztéssel. hogy a valós folyamatokat elfedjük. E változások és pletykák még inkább arra ösztönöztek. egyre jobban elöntött a harag és a depresszió. valamint a M A I N L I N E S nevű vállalati újság 1978. Az anyagok jelentősége azonban ezen messze túlmutatott. mindenki arra számított. de most. Akkor az volt a szokás. hogy Paula szemével láttam. hogy végiggondoljam a helyzetem.

Elfogadtam. a kuvaiti kormány. a Világbank hivatalos neve). hogy ilyesmi megjelenhet nyomtatásban. m i n t h a egy építőipari cég igazgatója lettem volna. melyet a cikk írója. hogy a gazdasági és regionális tervezés a MAIN egyik legújabb és leggyorsabban fejlődő területe. Világosan emlékeztem az interjúra. Az önéletrajz első látásra ártatlannak tűnt. Latin-Amerikában és a Közel-Keleten vezettem. m é g hálás is voltam az írójának. Ezt az ügyfelek hosszú listája követte. bár a b e n n ü k található információ hiteles volt. Szaúd-Arábiai Királyság. a panamai Instituto de Recursos Hidraulicos y Electrificación. Ez a rész a Békehadtest kötelékében végzett ecuadori m u n k á m felsorolásával zárul. Ha egy marketinges vagy egy projektmenedzser valamilyen ajánlatában szerepeltetni akart vagy csak szüksége volt a referenciáimra. A legutolsó sor keltette föl leginkább a figyelmemet: Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma.. Ilyen esetben az életrajzommal dolgozó embereknek elvileg a jóváhagyásomat kellett kérniük. azt a benyomást keltve. és n e m önkéntes segítő írástudatlan andoki parasztok téglavető szövetkezetében. a feladat típusának megjelölésével: fejlesztő beruházások tervezése. Szakmai tapasztalat címszó alatt voltak felsorolva azok a projektek. energiaszükséglet előrejelzése és így tovább. Így hát vállaln o m kell érte a felelősséget. amelyeket az Egyesült Államokban. úgy formálhatta az alapadatokat. az indonéziai Perusahaan U m u m Listrik Negara és m é g sok más intézmény. ez n e m mindig történt meg. gazdasági előrejelzés. az iráni energiaügyi minisztérium. ahogy az a céljainak megfelelt. Ázsiában. bár természetesen ez is része volt az életemnek. A cikk így kezdődött: Már az íróasztalok fölé hajló arcokon végignézve is láthatjuk. az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank). Csodálkoztam. hogy ilyen hízelgő képet festett rólam. de a Békehadtest említése nélkül.A m e r i k a i Olajtársaság.. melyen szerepelt a N e m z e t közi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Bank of Reconstruction and Development. De mivel sokat voltam úton. hogy valaki a Közel-Keleten szerzett tapasztalataimat vagy a Világbankban és más nemzetközi f ó r u m o k o n tartott előadásaimat akarta kiemelni. egy intelligens. jó szándékú fiatal nő készített velem. Az életrajzot félretéve a M A I N L I N E S cikkét vettem kézbe. 146 . mielőtt az átalakított változatot felhasználták. Megjelenése előtt láttam a cikket.listáját. és s e m m i kivetnivalót n e m találtam benne. Lehet például. Ezért a Paula által olvasott spanyol életrajz és annak angol eredetije az újdonság erejével hatott rám. a Szaúd-Arábiai A r a b .

Az ilyen dokumentumokat viszont lehetetlen. A nyilvánvaló hazugságokat meg lehet cáfolni.Bár sokan működtek közre a gazdasági csoport létrejöttében. sterilizálják a valóságot. h o gyan töltöttem „három évet Ecuadorban". ami az életrajz alján és a vállalat által kiadott. nemzetközi bankok és kormányok körében. és egy olyan vállalat állította ki őket. aki akkor éppen Paute városában dolgozott Ecuadorban a MAIN egy vízenergiai projektjén. amely köztiszteletnek örvend más vállalatok. a csoport jelenlegi vezetőjének köszönhető. Egyik dokumentum sem tartalmazott nyilvánvaló hazugságokat — tényeik valósak voltak. A cikk röviden összefoglalta. mégis úgy éreztem. Összebarátkoztak. majd így folytatódott: Ekkortájt történt. milyen munkáim voltak korábban. és jelenleg a Tucson Gas & Electric Company igazgatója]. az életrajzot is tartalmazó. nagy súlyt képvisel az üzleti életben. mert az igazság elemeiből és nem nyilvánvaló kitalációkból építkeznek. hogy a hitelesség igazolására szolgáló pecsét csakúgy. Mikor 1971 januárjában Johnt fölvették vezető terhelés-előrejelző asszisztensnek. és ahogy nőtt az igény munkájára az ügyfelek. még nagyon kevés közgazdász dolgozott a MAIN-nél. Első megbízatása keretében egy 11 tagú csoport tagjaként részt vett egy tanulmány elkészítéseben. majd John állásajánlatot kapott a MAIN-től. valahogy elferdítik. a legtöbb mégis John Perkinsnek. hogy a MAIN-nél több közgazdászra is szükség van. amely Indonézia elektromosenergia-szükségletét mérte föl. aki azért utazza 147 . Ezek a dokumentumok nagy tudású gazdasági szakértőnek állítanak be engem. munkaajánlatok és jelentések borítóján díszelgett. Hivatalos dokumentumokat istenítő kultúránk közegében pedig valami ennél sokkal károsabb dologhoz is hozzájárultak. hogy John Perkins találkozott Einar Greve-vel (korábbi MAIN-alkalmazottal) [aki azóta már kilépett. ügyvédek irodáiban kiakasztott diplomák pecsétjei. Egy évvel később Johnt vezető terhelés-előrejelzőnek nevezték ki. a cikk csak egy magazin könnyebb fajsúlyú interjúja volt. elsősorban a Világbank részéről. egy rangos tanácsadó cég osztályvezetőjének. Ez különösen igaz a hivatalos dokumentumnak tekintett életrajzra. mondhatni. úgy ismerte föl. A M A I N logója. mint az orvosok. hosszasan leveleztek.

148 .

149 .

150 .

151 .

vagy arról. Indonéziának —. Jogosan kérdezhetnék. A Boston Universityn főiskolai (bachelor) diplomát szereztem üzleti 152 . Howard Parker bátor kiállását. Szavain átsüt érdeklődő. N e m volt szó arról sem. akit elbocsátottak azért. Például nem esett szó arról. és hozzájárult Oszama bin Laden finanszírozásához. Ez az egy sor sokat elárult a bennfenteseknek. egy ilyen sorból mindenki érti. a Szaúd-ház számára a hatalmat.körül a Földet. két külön sor véletlenül egybecsúszott. mert úgy hamisítottam meg a számokat. amit igaznak gondolt. de engem nagyon érzékenyen érintett: A Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály létrejötte óta gyors ütemben bővül. hogy az NSA interjúkat készített velem. és hogy milyen szerepet játszott mint NSA-összekötő. objektíven nézzük. ahol én mozogtam. Szaúd-Arábiai Királyság. Valójában sosem gondoltam. tűnődve. de John legnagyobb örömére valamennyi munkatársa keményen dolgozó. hogy előrejelzéseim irreálisan magasak legyenek.de az újságokban soha meg nem jelenő — üzletének létrehozásában. Senki nem dicsérte elődöm. melyeket azok sosem tudnak visszafizetni. jó szakember. hogy én igazi közgazdász lettem volna. Ha egy kívülálló szemével. hogy annak civilizálása és felvirágoztatása érdekében tanulmányokat készítsen. Segítettem megkötni az egyezményt. mert azt mondta. Újra és újra visszatértem ehhez a sorhoz. A legtöbb olvasó azonban sosem j ö n n e rá az igazságra. rokonszenves vezetői hozzáállása. hogy a M A I N vezető közgazdásza használható ember. hogy ezek az elhallgatások sok kérdést vetettek föl. mekkora nyomás nehezedett rám. és hogy munkám lényege abban állt. azt üzente. amely biztosította Amerika számára az olajat. és senki nem jegyezte meg. vajon hogyan értelmeznék ezt az emberek. el kellett ismernem. Azokban a belső körökben. milyen kapcsolatban volt Einar Greve a hadsereggel. hanem az elhallgatásokban rejlett. hogy részt vettem az évszázad legnagyobb történelemformáló . hogy óriási kölcsönöket szerveztem országoknak — például Panamának. A csalás nem az állításokban. ahogy azt elvárták tőlem. hogy azért lettem én vezető terhelés-előrejelző. támogató. hogy ez a sor nagyon is határozott céllal szerepel az életrajzban. A leginkább zavarba ejtő tétel klienseim listájának utolsó sora volt: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. A M A I N L I N E S cikkének utolsó bekezdése a szerző személyes b e nyomásairól szól. és az ugandai Idi Amin Dadához hasonló nemzetközi bűnözők védelméhez. Talán néhányan elírásnak vélnék. milyen kapcsolat van az amerikai pénzügyminisztérium és Szaúd-Arábia között.

mint amikor én csatlakoztam. sőt egész állásuk attól függött. a gazdasági bérgyilkosok sorába léptek. Gondoltam arra. akik nekem dolgoztak. A világ változott. Middleburyben angol irodalom szakos voltam. ami meggyorsítja a G N P növekedését. már egy másik nemzedékhez tartoztak. milyen tanulmányokat. valamint a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetői pozíciója nem közgazdászi vagy tervezői képességeimnek volt köszönhető. Hatékonyabbakká és pusztítóbbakká váltunk. és bűntudatom van azért. akik jóval többet tudtak m u n k á n k technikai részleteiről. Egyszerűen a példámból meg jutalmaim és büntetéseim rendszeréből tanultak. akiket én képeztem ki. N e k i k senki n e m magyarázta el. karácsonyi jutalmuk. könnyen írtam. előadásokat tartottam. Mindig gyenge voltam matematikából és statisztikából. Ráadásul volt annyi eszem. rokonszenves vezetői hozzáállása. amely mélyíti a szakadékot szegények és gazdagok között." Ezt a két d o k u m e n t u m o t néhány másikkal együtt asztalom legfelső fiókjában tartottam. Azok az emberek. hogy a kollégáim asztalai között sétálgatok. A fizetésük. Természetesen m i n d e n t megtettem. mit várnak tőlük a globális birodalom építése érdekében. a tőkebeáramlás.adminisztráció szakon. hogy világosan és meggyőzően tudtam írni. a nagy kölcsönök. Az ő életükben nem voltak NSA poligráfok és Claudine-ok. akik nap m i n t nap éheznek. marketing szakirányon. hogy a cikk szerzője így fejezte be írását: „Szavain átsüt érdeklődő. Sokat gondoltam azokra az emberekre is. akik n e k e m dolgoznak. támogató. De ez már nem ugyanaz volt. a korporatokrácia fejlődött. soha senki nem mondta nekik. és együtt játszott szerepünk miatt. Cikkeket írtam. illetve annak a természetes képességemnek. Tudták. mint én magam. és kiépítjük pénzügyi portfóliónkat. N e m telt el 153 . N e m csoda. nézem a férfiakat és nőket. inkább annak. hogy gazdasági bérgyilkos vagy E H M . minden lehetőséget megragadtam. amilyeneket a főnökeim és a megbízóim akartak. milyen eredményeket várok el tőlük. sokuknak Master fokozata vagy PhD-ja is volt. milyen fontosak az optimista előrejelzések. hogy ebből már többé n e m léphetnek ki. a legjobb éttermekben eszünk. mennyire vagyok megelégedve velük. míg mi — munkatársaim és én — első osztályú szállodákban alszunk. Vezető közgazdászi címem. hogy könynyítsek a terheiken. h o g y meggyőzzem őket. hogy hajlandó voltam olyan tanulmányokat és végkövetkeztetéseket prezentálni. és javítja a világ helyzetét. Később sokszor azon kaptam magam. Én szerveztem be és képeztem ki őket. amit csak tudtam. Soha nem hallották azt a kifejezést. h o g y az emberek. amit ellenük tettem. hogy jól képzett embereket vettem föl az osztályomra. és gyakran elővettem.

Ha nem kapják meg. De akik eljutnak a csúcsra. idővel megváltoztatják a külsejüket. és a csábítás. mint ahogy annak idején Claudine létrehozott engem. Tisztségeim egy gonosz rendszer részét képezték. Szándékosan becsaptam. Azonban bárhogy is próbáltam magam meggyőzni. mint a szőnyegkereskedőé. A csillogó felszín alól azonban vér szivárog. Szívesen adnak kölcsön annak. hanem a kultúra fizikai értelmében is —. melynek célja nem egy gyanútlan vevő kifosztása. és részüket követelik. Jótékonysági egyleteket támogatnak. hogy kifogástalan öltönyben járjanak. A dolgok megváltoztak. helyi közösségük megbecsült tagjai. Mint a M A I N életrajz John Perkinse. mi a viszony látszat és valóság között. akik képesek a császárral elhitetni. a szívem mélyén tudtam: ez nem igaz. a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetője. Sok éjszakát töltöttem ébren ezeken a dolgokon rágódva. egyfajta kifinomult agymosás formájában jelentkezik. hanem a világ eddigi legkifinomultabb és leghatéko- 154 . amelyre a vevő ügyelhet. hogy a ruháit csak ő nem látja. Odafigyelnek. amely már saját magunk és kultúránk pusztulásához vezet — nemcsak erkölcsileg. Be kellett látnom. A szervezett bűnözés példája talán jó hasonlat.egy évtized. nem olyan egyszerű csalás. Az emberek a történelem kezdete óta becsapják egymást. És most ezek a férfiak és nők. legális vállalkozásaik legyenek. A legendák és népmesék tele vannak elferdített igazságról és csalárd egyezségekről szóló történetekkel: csaló szőnyegkereskedők. mint régen. jönnek a bérgyilkosok. hogy az életrajzom által keltett látszat és a mögötte lévő valóság közti különbség egyszerűen az emberi természetből ered. ők is mintapolgároknak tűnnek. így megvédtem őket saját lelkiismeretüktől. Végül előkerülnek a fegyverek. mi a tisztesség szerepe az üzleti életben. aki rászorul. Sokat tűnődtem azon is. hogy ezek a dolgok most is csak ugyanúgy vannak. mondtam magamnak. hogy a csalásnak olyan új szintjére érkeztünk el. Nekik nem kellett azokkal a morális kérdésekkel küzdeni. kapzsi uzsorások és szabók. Ha az adósok nem tudnak fizetni. Megértettem. A maffia vezetői gyakran egyszerű rablókként kezdik. Egy nagyon is valós értelemben én hoztam őket létre. De velem ellentétben őket nem világosította föl senki. melyek engem nyomasztottak. akik a bostoni Back Bayre néző irodám asztalainál ülnek. megjelennek a sakálok a baseballütőkkel. hogy fényes pozícióm: vezető közgazdász. a kényszer már sokkal rafináltabban. hacsak nem eszközlünk mielőbb gyors és mélyreható változást. elvegyüljenek a felsőbb körökben. gyakran irigyeltem beosztottjaimat tudatlanságuk miatt. Paula megjegyzése az életrajzomról fölnyitotta Pandora szelencéjét. a globális birodalom ügyét képviselve rajzanaki ki a világba.

Osztályom minden dolgozójának volt valamilyen címe: pénzügyi elemző. chicagói. hogy az életrajzom és az újságcikk sorai mögött meghúzódó kimondatlan részletek egy olyan. hogy meggyőzzék a világ különböző országainak korrupt politikusait. A menetelés megindult. hogy mi csupán a jéghegy csúcsát jelentettük. San Franciscó-i. hogy munkaerejüket fillérekért adják el az őket kizsákmányoló üzemeknek. hogy a maguk módján mindnyájan gazdasági bérgyilkosok voltak. Paula rákényszerített. Azt sem fejezték ki ezek a címek. A huligánok félretették a bőrdzsekit. Minden egyes nagy nemzetközi cégnek — foglalkozzon az sportcipőkkel vagy gépipari berendezésekkel — megvoltak a maga E H M jei. és az elkeseredett emberek arra kényszerüljenek. hogy olvassak a sorok között. szemfényvesztésre épülő világ körvonalait rajzolták meg. és a globális birodalom érdekeit szolgálták. és ezzel még egy lépést tegyek az úton. hogy a korporatokrácia béklyóba verje országukat. szociológus. londoni vagy tokiói központjaiból. közgazdász. 155 . jól szabott öltönyökbe bújtak.nyabb imperialista rendszerének előmozdítása. Felkavaró felismerés volt. vezető közgazdász. N ő k és férfiak százai indultak el a nagyvállalatok N e w York-i. amely végül életem átalakulásához vezetett. amely egy erkölcsileg elfogadhatatlan és végső soron önpusztító rendszerhez láncol minket. ökonometrikus és így tovább — de egyik cím sem fejezte ki. és tiszteletre méltó külsőt öltöttek. és hamarosan körbeér a Földön. hagyják.

A nemzetközi tervező és kivitelező vállalatok megint csak szép profitot zsebeltek be. vízerőművek gátjai. Az Amazonas ecuadori medencéjében az 1960-as évek végén indult meg komolyan az olaj kitermelése. 156 .24. Bizonyos értelemben a banánköztársaságok mintapéldája volt. Többször is találkoztam vele. és ellenszolgáltatásként fölajánlotta. az ekkor kialakult fölvásárlási lázban az Ecuadort irányító néhány család a nemzetközi bankok keze alá dolgozott. hogy országát meglátogassam.ahogy vele is gyorsan közöltem . részben tényleg szívesen áldoztam volna erre szabad időmből. ahol a korporatokrácia jelentős hídfőállásokat épített ki. és . átadó. hogy ha baj van az olajszámlámmal. fejezet Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kolumbiában és Panamában végzett m u n k á m lehetőséget adott arra. Akadt azonban egy kivételes ember. amely hazám után az első otthonom volt. Ecuador sokat szenvedett az amerikai politikai és üzleti körök által manipulált diktátoroktól és jobboldali oligarcháktól. Egyszer. mert kedveltem őt. Ezt részben tréfának szántam. hogy bármikor ingyen fölkeresem Quitóban. Nevetett. és akinek csillaga gyorsan emelkedett Ecuadorban. csak forduljak hozzá. karizmatikus volt és megnyerő. nem játszott össze a korporatokráciával. hirtelen ötlettől vezérelve fölajánlottam. ha a szakmai tanácsaimra igényt tart.és elosztórendszerek és más energetikai létesítmények épültek szerte az országban.mindig is kerestem az alkalmat. Jaime Roldós harmincas évei végén járó egyetemi professzor és ügyvéd volt. hogy kapcsolatban maradjak azzal az országgal. A jövendő olajbevételekre hivatkozva hatalmas adósságokkal terhelték meg az országot. Utak és ipari parkok. aki nem vett részt politikai korrupcióban.

de sok amazóniai közösségben az a hír járta. hogy összejátszik az olajtársaságokkal. kettős fenekű élelmiszerkosarakat helyezett el. ruhát. hogy meggyógyítsák a hasmenésjárványt. akiknek olaját idegen érdekeltségek termelték ki. Később a törzs emberei azt mondták. akik nem féltek megkérdőjelezni a fönnálló helyzetet. Amikor 1978-ban indult az elnökválasztáson. Summer Nyelvészeti Intézet) elnevezésű amerikai protestáns misszionárius csoportot. majd gyógyszert ajánlottak föl. Roldós egyike volt azon kevés modern politikusnak. hogy rábeszélje az embereket. A huaorani területen a SIL apró rádióadókkal fölszerelt. hogy ahol olajtársaságok geológusai nagy olajkészleteket sejtettek a föld alatt.Néppárti és nemzeti érzelmű politikus hírében állt. Én is ismertem SILmisszionáriusokat. Például azzal vádolta a Summer Institute of Linguistics (SIL. testükből huaorani nyilak álltak ki. szállást. Egy gyakran hallható történet szerint hashajtóval átitatott ételt ajándékoztak a bennszülötteknek. hogy a bennszülöttek adják át földjeiket az olajtársaságoknak. állítólag az amerikai hadsereg szakemberei. a SIL képviselője az ellenméreggel vagy a megfelelő gyógyszerrel jelent meg . jól fölszerelt katonai központban fogták. hogy az ország természeti kincseivel tisztességesen gazdálkodjanak. Az olajkitermelés megindulását követő első években a SIL már javában foglalkozott az Amazonas medencéjében élő huaorani törzzsel. Ha a törzs egy tagját mérges kígyó marta meg vagy valaki súlyosan megbetegedett. így akarták figyelmeztetni a misszionáriusokat. ott hamarosan fölbukkan a SIL néhány tagja. lejegyezze. hogy hagyják őket békén. Szembeszállt az olajtársaságokkal és az azokat nyilvánvalóan kiszolgáló rendszerrel. még a Békehadtestnél eltöltött éveimből. orvosi ellátást és oktatást a miszszionáriusok iskolájában. fölkeltette mindazok figyelmét — országa határán belül és kívül —. az egyik meggyilkolt férfi nővére 157 . a pletyka szerint a rádiók adását a Shell helyi telepén kialakított. aki meggyőződéssel hitt a szegények jogaiban és a politikusok felelősségében. hogy az őslakosok nyelveit tanulmányozza. amikor furcsa dolgok kezdtek történni. Rengeteg pletyka keringett arról.semmit nem sikerült bizonyítani -. A figyelmeztetés eredménytelen volt. Sőt végül is ellentétes hatást váltott ki. hogy mindez véletlen egybeesés volt . Az olajkitermelés korai időszakában egyszer holtan találtak öt miszszionáriust. ott ingyen kapnának élelmet. vagy ahol a nép egyéb külső erők befolyásától kívánt megszabadulni.gyakran az olajvállalat helikopterén. Lehet. A szervezet hivatalosan azzal a céllal lépett Ecuador — és több más ország — földjére. hogy a SIL emberei alattomos módszereket is alkalmaztak a törzsek elköltöztetése érdekében. Rachel Saint. Az egyetlen kikötésük — e történetek szerint az volt. vonuljanak a misszionáriusok rezervátumaiba.

sem Kínához. A Texaco és más olajérdekeltségek erős nyomása ellenére Washington távol tartotta magát az eseményektől.bejárta az Egyesült Államokat és országos tévécsatornákon kérte az embereket. és ha megválasztanák. csak síkra szállt országa önrendelkezési jogáért. hogy Roldós a Torrijos által kitaposott ösvényen halad. hogy ez a két ember együtt új mozgalmat indíthat el a latin-amerikai politikában. hiszen tudta.a nagyvállalatokon. Ha a korporatokrácia építménye három pilléren nyugodott . amelyből később több óriáscég. Rockefeller hozta létre.sok más országhoz hasonlóan — senki nem lehet elnök legalább néhány befolyásos család támogatása nélkül. Ez a két ember más volt. Tudtam. Óvatosan kellett haladnia. hogy az állam kötelessége támogatni a szegényeket és a kisemmizetteket. karizmatikus vezetők voltak. Annak idején a Standard Oil vállalatot a dinasztiaalapító John D. hogy Ecuadorban . E politika azon az elven alapult. Torrijos a Csatornát akarta visszaszerezni. Roldós politikai programjának gerincét az úgynevezett Szénhidrogén Politika (Hydrocarbon Policy) alkotta. akkor Roldós és Torrijos ez utóbbi pillért készült aláásni. de nem Amerikaellenesek. és ez a mozgalom a világ valamennyi országát érintő változások kiindulópontjává válhat. és ezt az elkövetkező időkben úgy kell kitermelni. hogy Washington és a nagyvállalatok sosem fogják elnökként elfogadni. mint a guatemalai Arbenzre vagy a chilei Allendére. amelyek szerinte a „vadak" civilizálásán és oktatásán munkálkodnak. hasonló sors várna rá. hogy Ecuador legfontosabb természeti kincse a kőolaj. Nemzeti elkötelezettségűek. adakozzanak a SIL és az olajtársaságok javára. intelligens. mint Castro vagy Kadhafi. a nemzetközi bankokon és a velük összejátszó kormányokon —. azok segítsége nélkül programját sosem tudná megvalósítani. Én személy szerint örültem. köztük a Chevron. az Exxon és a Mobil is kinőtt. és nem dogmatikusak. hogy annak hasznából az ecuadori lakosság lehető legnagyobb százaléka részesedjék. míg Roldós olajjal kapcsolatos. vagy ha esetleg mégis ellenükre győzne. hogy ebben a kritikus időszakban Carter volt az amerikai elnök. És Roldósról is azt j ó solták az okosok. sem — Allendével ellentétben — a nemzetközi szocialista mozgalomhoz. hogy a Szénhidrogén Politika segítségével társadalmi reformokat vezethet majd be. Torrijoshoz hasonlóan Roldós sem volt kommunista. nemzeti érdekeket érvényesítő álláspontja a világ legbefolyásosabb vállalatait sértette. N e m volt közük sem a Szovjetunióhoz. Bizonyos források szerint a SIL-t részben a Rockefeller jótékonysági alapítvány finanszírozta. Mindketten a világ legnagyobb szuperhatalmával szálltak szembe. Népszerű. Én úgy láttam. 158 . pragmatikusak. Roldós szilárdan hitt abban. 1 Úgy tűnt. Abban bízott.

sem kisebbségi érzés nem befolyásolhat minket az ezekkel a külföldiekkel folytatott tárgyalások során. Az új kormány álláspontját José Carvajal. a harcban keménynek kell lennünk. hogy megvédjük nemzetünk energiakészletét.3 1980-ban újév napján fogadalmat tettem. hogy az elkövetkező év során változtatok az életemen. Roldósnak a Texacóval kellett elsősorban szembenéznie. föl kell készülnünk arra. akár demokrata — esetében ez másképp lett volna. és nem volt hajlandó olyan politikában részt venni. akkor egy másik partnernek joga van ezeket a beruházásokat megtenni. Ráadásul néhány hónappal korábban megdöbbentő dolog történt. 159 . A profittermelés szempontjából Bruno a M A I N történetének legsikeresebb vezérigazgatója volt. hogy ez más országok számára is mintául szolgálhatna. Döntéseinket kizárólag a nemzet érdeke és szuverén jogaink mindenekfölött álló védelme fogja meghatározni. augusztus 10-i beiktatási beszédében Roldós így foglalta össze programja lényegét: Hatékony lépéseket kell tennünk. 2 Mikor hivatalba lépett. és a terület tulajdonjogát átvenni. Nagyon is jól tudta. születésnapomig. Roldós egyik fő tanácsadója így foglalta össze: Ha egy partner [a Texaco] nem akar kockázatot vállalni és befektetni egy koncessziós terület föltárása vagy kitermelése érdekében..hogy más kormányzat — akár republikánus. Véleményem szerint elsősorban a Szénhidrogén Politika győzte meg az ecuadoriakat. hogy a külföldi vállalatokkal fennálló kapcsolatainkat igazságos alapokra kell helyeznünk. Egy új évtized első napja volt. hogy Jaime Roldóst ültessék a quitói elnöki palotába — diktátorok hosszú sora után ő volt az első demokratikusan megválasztott elnökük. Huszonnyolc nap volt hátra a 35.. amely precedenst teremthetett. hogy különböző eszközökkel próbálnak ránk nyomást gyakorolni. Hisszük. mert addigra ez a vállalat vált az olajjátszma domináns szereplőjévé. és nem szabad elveszítenie gazdasági függetlenségét. Az együttműködés igen nehezen ment. Az államnak őriznie kell az export többirányúságát. és példaképemül az O m a r Torrijoshoz és Jaime Roldóshoz hasonló mai hősöket választom. Ennek ellenére Mac Hall váratlanul és minden előzetes figyelmeztetés nélkül kirúgta. Az olajvállalat bizalmatlan volt az új elnökkel szemben. de sem félelem. Elhatároztam. 1979.

mi lesz így a vállalatból. hogy nincs erre oka . pozícióját fenyegeti a nálánál több mint tizenöt évvel fiatalabb Bruno. egyébként barátságos és alapos mérnök. és nem sokat tudott arról. mint addig még soha. afféle bólogató Jánosnak tartottam. Priddy ezzel szemben a belföldi megrendelésekre összpontosított. Paul már évek óta a M A I N alelnöke volt.25. Brunónak voltak ellenségei. és Bruno átveszi a helyét. hogy Mac Hall lépését a féltékenység motiválta. Kétségesnek láttam.t . Mikor Brunót otthon fölhívtam. amerre lát. Az ebédlőben vagy a kávézóasztal körül folytatott bizalmas beszélgetések során sokan voltak azon a véleményen. amit meg is kaptam. Én jellegtelen embernek. Bruno távozása letaglózott. akinek a keze alatt a cég akkora nyereséget termelt. . fölfordulást és viszályt keltett a vállalat minden területén. — Hall nem engedhette meg. mi is a valódi szerepünk külföldön. Hall Paul Priddyt nevezte ki új elnöknek. fejezet Kilépek Bruno távozása földrengésként rázta meg a M A I N . Sok kolléga számára egyértelmű volt. — Tudta. tudta. filozofikus hangulatban találtam. . Mac a 160 .Ezért nagyon magas végkielégítést követeltem. John. hogy Bruno így ragyogjon — mondta az egyik férfi. Nézeteimet sokan osztották. hogy Hall úgy érezte. aki az elnök minden szeszélyének meghajol. és sosem fogja őt csillagászati profitokkal fenyegetni. de még közülük is sokan meg voltak döbbenve.Nos. Mintha csak ezeket az elméleteket akarná igazolni. és akkor az öreg mehet. Személyes mentorom és nemzetközi munkáink kulcsembere volt. hogy csak idő kérdése.mondta Hallról.

ahol ugyanúgy a szabadságért harcolt. fosztogattak.) 161 . Thomas Jefferson.n é l dolgozott. most már tudom.zsákmányolt ki indiánokat. rabszolgákat. akik raboltak. és tetteikért mégis dicsérték. Egy „Mary" nevű fiatal nő jött velem. hogy az elmúlt tíz év során mennyit gondoltam a Drake-hez és Sir H e n r y Morganhez hasonló kalózokra és más történelmi alakokra. George Washington és az alapító atyák mind hasonló eszmékért kockáztatták az életüket. (A ford. Ecuador — kizsákmányolása miatt? Az általam tisztelt hősök egész sora . hogy enyhítsem bűntudatomat. melyek nem voltak a birtokában. többnyire harmincfontos* vasban. 1980 márciusának végén — még mindig sajgott az elbocsátás ütötte seb . Lewis és Clark. Eszembe jutott viszont néhány dolog. miért legyen lelkiismeret-furdalásom országok — Indonézia. az 1775-ös montreáli csatában esett fogságba. hogy ezeket az embereket tiszteljem. Az átjárót természetesen a spanyol aranyflotta angol réméről nevezték el. amely az amerikai és a brit Virgin-szigeteket elválasztja. Gyakran föltettem magamnak a kérdést: hogyha engem úgy neveltek. hogy csak néhányat említsek . Ethan Allen több hónapot töltött szűk és bűzös cellákban brit börtönhajókon. N e m tudhat* Kb. aki szintén a M A I N . Thomas Jefferson. George Washington. — Tartsd nyitva a szemed — tanácsolta. de ezt senki sem fogja neki megmondani — főleg nem azután. sőt lovaggá ütötték őket. Kolumbia. mikor végül lépett — Bruno jelezte. nevetségesnek találtam korábbi önigazoló magyarázkodásomat. ami újévi elhatározásomat beváltotta.vitorlázni mentem a Virgin-szigetekhez. Davy Crockett. amit velem tett. Erről eszembe jutott. Panama. 14 kg. John-szigetet. ahogy bekanyarodtunk a Sir Francis Drake-átjáróba. hogy meg tudjam hozni a döntést. én pedig az ő példájukra hivatkoztam. majd további hónapokat egy angol tömlöcben. akik ügyfeleink voltak. Most. földeket. hogy több kiváló állásajánlatot is kapott nemzetközi bankoktól. amiről a korábbi években nem vettem tudomást. Daniel Boone. mint ahogy Jaime Roldós és O m a r Torrijos most a saját népe szabadságáért küzd. hogy a környék történelme segítségemre volt. és befordultunk a Sir Francis Drake-átjáróba. Először akkor támadt furcsa érzésem.Ethan Allen. Bár nem gondoltam erre. Megkérdeztem. kizsákmányoltak másokat. mikor az úticélt kiválasztottam.szavazati részvények nagy részét ellenőrzi. mikor egy kora délután megkerültük a St. — Mac Hall elvesztette a realitásérzékét. így semmit sem tehettem. Hadifogoly volt. hogy szerinte mit tegyek.

A hajó és ahogy kinéztek. élénk színű sarongokba öltözött hippik.azért. amit Brunóval művelt. ahogy eltűntek mögöttünk a távolban. Én voltam a felelős. hogy a spanyol birodalom szívét. hogy a katolikus Spanyolország súlyosan fenyegeti. szabadok és felszabadultak. Mac Hallról volt szó. Tiltonról. Mary a fedélzeten állt és figyelte. Kinyitottam a következő doboz sört. John-sziget oldalában. Fölhajtottam a sört. modern kalózok. De az érzés megmaradt. Mary egy sört nyomott a kezembe. John —. . . sehogy sem tudtam kiverni a fejemből ezeket a gondolatokat.kérdezte.A mai kikötőnk. kommunában. elárulta. Ekkor értettem meg. Az enyémet. hiába a szabadságérzés. hanem azért. Köze- 162 . az előfedélzeten egy teljesen meztelen pár.északra a Great Thatchsziget.Leinster-öböl — mondta. ami vitorlázáskor általában eltöltött. Fél tucat fiatal férfi és nő integetett és kiabált nekünk. N e m a szüleimről. A saját életemet gyűlöltem. Lewis és Clark szintén nagy nehézségeken ment keresztül. hogy győzni fog-e a forradalom. mert belém verték ezt a történelmet. A hajó jobboldali korlátja felé mutatott. de arra emlékeztem. és főleg ahogy fölhasználtam őket. az aranyat szállító hajókat támadva Anglia szent sérthetetlenségét védelmezzék. és fölhangosított egy Jimmy Buffett-számot. . ha elbuknak. Tiltonra — erre a hegy tetején álló képmutató iskolára . azt viszont tudták. És Drake meg Morgan? A történelemnek ezt a szakaszát nem ismertem olyan jól. Elöntött az irigység. Megpróbáltam visszaintegetni. Hajlottam arra a lehetőségre. hogy a hajón élnek. Daniel Boone. Mary kiáltott valamit. Davy Crockett. Itt volt előttünk a kicsiny öböl a St. hogy a protestáns Anglia úgy érezte. Meg tudtam volna ölni Mac Hallt azért. árulóként akasztják föl őket.ták. mégis dühöt éreztem. Egy fából készült szivárványzászlós vitorlás hajózott el mellettünk. délre pedig a St. vitorláit mindkét oldalon dagasztotta a hátszél. hogy saját kapzsiságomat megmagyarázzam. de a kezem nem engedelmeskedett. ahol a kalózok hajói álltak lesben az átjárón áthaladó aranyflottára várva. Megpróbáltam lesöpörni. hogy Drake és Morgan nem saját meggazdagodását és dicsőségét keresve adta a fejét a kalózkodásra. és sok áldozatot hozott. Dühös voltam a szüleimre. Ahogy az átjárón át a szél ellenében oda-vissza kreuzolva lassan közeledtünk a tengerből kiemelkedő hegyekhez . Közelebb lépett hozzám.Mit szólnál egy ilyen élethez? . Dühítettek ezek a történelmi alakok. magamat utáltam. Azonban hiába vett körül a gyönyörű természet.

Átdobtam a horgonyt a hajó oldalán. Mary a fedélzeten üldögélt. családjaikról. a testtől. akik meghaltak ezeket a falakat építve. írtam neki pár sort. Az ég bíborvörösbe borult. Késő délután fölmásztam a meredek hegyoldalon. ültessék el és takarítsák be a cukornádat. és dolgozzanak a berendezésekkel. olyanokról. Miután mindent elrendeztünk. A munkám emberekről is szólt. és az első fedélzetre mentem. és előhúztam a horgonyt. én leengedtem az orrvitorlát. hogy kölcsönök segítségével szegény országokat vontam be a globális birodalomba. afrikai rabszolgák százai haltak meg itt — csőre töltött puskákkal kényszerítették őket.sosem kellett haldokló embereket látnom. akik az afrikai dzsungelekben vadásztak férfiakra és nőkre. Mary ügyesen bevonta a fővitorlát. melyek a nyers cukrot a r u m alapanyagává alakítják. ahogy a horgony lánca m e g feszül a kiáramló dagályban. mint azok. valószínűleg 163 . hogy ha az országomnak olaj kellett. akiket kizsákmányoltam. A tenger sötétedni kezdett. Figyeltem. csak arra koncentráltam. az ugyanolyan bűn volt. mint ahogy a bennem tomboló dühöt is. halálsikolyokat hallanom. Minden olyan idillinek tűnt. láttam. A hely nyugodt békéje elfedte történelmének brutalitását. és a hajó lassan megállt. Mary úszott egyet. kifinomultabbak voltak . a kiáltásoktól. a hústól. majd átadtam a kormánykereket Marynek. De amit én tettem. hogy az ültetvény kimondhatatlanul sok szenvedésnek volt tanúja. a lánc csörögve hullott alá a kristálytiszta vízbe. hiszen én képes voltam elzárni magam tetteim emberi következményeitől. bármikor megkaphassa. Az én módszereim modernebbek.n é l végzett munkám nem csak arról szólt. N e m segített. A nap eltűnt egy hegyekkel csipkézett sziget mögött. és egyszer csak ott álltam a régi ültetvény omladozó falai között. és kieveztem a csónakkal a partra. Sokáig ültem a víz partján. Szembesültem azzal a megrázó ténnyel. és partneri pozícióm sem egyszerűen a cég jövedelmezőségét fokozta. Tíz éven keresztül azoknak a rabszolgatartóknak az utódja voltam. rothadó hús szagát éreznem. hogy kiürítsem magamból az érzelmeket. emberekről. vagy talán még nagyobb. próbáltam nem gondolkodni. A lány a Görögdinnye-zátonyt megkerülve bekormányozta a hajót a gyönyörű öbölbe. hogy magam is rabszolgatartó voltam.lebb hajóztam. hogy a büszke udvarházat fölépítsék. éppen lehorgonyzott vitorlásunkra láttam. miközben tudtam. túlbecsült előrejelzéseim nem csak azt szolgálták. A M A I N . Éppen egy régi cukornádültetvény romjai alatt kötöttem ki. Megint lenéztem a hajónkra. aztán elaludt. hogy a part mellett várakozó hajókra tereljék őket. hogyan megy le a nap a Karib-tenger fölött.

Fölugrottam. Megpróbáltam mindezt kizárni a tudatomból. mint engem. Álltam a parton. görcsös botot pillantottam meg. a részvények. a MAIN-hez és mindahhoz. hogyan változtattam őket gazdasági bérgyilkosokká. ahogy a lemenő nap fényénél megláttam. felkaptam. örökre elvesztem. az öböltől és a bíborszínű égtől. és most őket is béklyóba veri ez a rendszer. Két nappal később visszatértem Bostonba.. mit tettem vele és a többi beosztottammal. Mikor kinyitottam a szemem. hogy ha most visszatérek a korábbi életemhez. Ők is rabszolgák. a nyugdíjak. Vagy verem magam tovább. mint egy baseballütő. vagy elmenekülök. Minél tovább maradok. annál nehezebb lesz kiszállni. Behunytam a szemem a falak előtt. ahogy az imént azt a falat vertem. Fizetésemelések és előléptetések ígéretével rávettem őket arra. Tudtam.Margaritát ivott. Rabszolga lettem. szíven ütött. hogy legyenek rabszolgatartók. és kétszer olyan hosszú. egy nagy. Elfordultam a tengertől. 164 . mit kell tennem. ugyanúgy. és várta. és fölmondtam. amit ez jelent. és már tudtam. hogy nekem is tölthessen egyet. a biztosítás. amíg össze nem estem a kimerültségtől. Végül aztán visszamentem a csónakhoz. és néztem a fölöttem elvonuló felhőket. milyen elengedetten. Abban a pillanatban.. az egyéb juttatások. Ugyanazt tettem velük. bizalommal vár engem. A fizetésemelések. és ütni kezdtem vele a falat. olyan vastag volt. 1980. amit Claudine velem. amit afrikai otthonukból kiszakított rabszolgák építettek. néztem az azúr vízen ringatózó vitorlásunkat. de Claudine őszintesége nélkül. Aztán csak feküdtem a fűben. Ütöttem. április l-jén bementem Paul Priddy irodájába.

RÉSZ 1981-TŐL MÁIG .4.

hogy eltűnődjenek saját helyzetükön. 167 . — Április bolondja — kacsintott. hogy új életet kezdek. aki egyenesen azt mondta. tovább kell lépnem. hogy vállalatunk dicsőségét zengjem. és ne adjak okot gyanúra. Különösen nehéz volt a beosztottjaim reakcióival szembenézni. és megesküdtem. Kifejeztem a M A I N iránti hűségemet. hogy mindig is szerettem volna írni azokról az emberekről. fejezet Ecuador elnökének halála N e m volt egyszerű a M A I N . Ha én n e m vagyok őrült. Biztosítottam arról. hogy EHM-tevékenységemről bármit is nyilvánosságra hozok. akiket szerte a világon megismertem a munkám során. Úgy érezték. milyen sokat köszönhetek a M A I N . Ezután m i n d e n k i megpróbált lebeszélni a kilépésről.t otthagyni. és nem volt a láthatáron erős utód. h o g y részben azért sem akarják elhinni. volt. Végül Paul beadta a derekát. akkor ők vajon normálisak-e. mert ez arra kényszerítette volna őket. Azt mondtam. Oly sok évi hezitálás után most eltökéltem. Paul Priddy nem akart hinni nekem. Utazgatni szeretnék. de úgy érzem. önszántamból megyek el. ezért hangsúlyoztam. milyen jó dolgom van itt. hogy lehetőleg senkit ne haragítsak magamra. hogy minden lehetőséget megragadok. Megértettem. hogy megbolondultam. de persze a politikát nem akarom belekeverni. elment az eszem.26. hogy maradnak? Egyszerűbb volt azt gondolni. esetleg cikkeket írnék a National Geographicnak és más folyóiratoknak. Sűrűn e m l é keztettek. és elmegyek. Én azonban már döntöttem. hogy komolyan beszélek.n e k . cserbenhagyom őket. Emlékeztem Paula tanácsára.

és támadásba lendült az olajvállalatokkal szemben. Szakértő tanúként rengeteg időm volt a bíróság előtti megjelenéseim között. hogy menjek be az irodájába. Egy napon Paul Priddy hívott föl. . de mivel még távol álltam attól. Az újságban róla olvasva nem csupán elkötelezettsége érintett meg. Világosan látott sok mindent. és amelyek országa polgárait marginális. elsősorban olyan amerikai elektromos szolgáltatóknak. és a kiszabadításukra 168 . már döntöttem. és rábeszélt. amely több mint háromszorosa volt a MAIN-beli fizetésemnek. mert azt szeretnék. Bár már nem álltam napi kapcsolatban Latin-Amerikával. hogy a világpolitika új korszakába léptünk. Meglepetésemre Paul elfogadta. Olyan árat neveztem meg. és mire Paul asztalához leültem. Ügyfeleim közé tartozott a Public Service Company of N e w Hampshire is. vagy nem akartak észrevenni.Az egyik ügyfelünk vissza akarja vonni a megbízását . hogy a nagy vihart kavaró Seabrook atomerőmű gazdaságilag megvalósítható. barátságtalan április volt Bostonban. Sokat gondolkodtam ezen. amelyek új erőművek építésére kértek engedélyt a közszolgáltatási bizottságoktól. szinte szolgai szerepre kárhoztatták volna. A következő néhány évben magasan fizetett szakértőként dolgoztam. követtem az ottani eseményeket. és ezzel új pályán indított el. és felfrissítettem néhány régi barátságot Ecuadorban. már nem dolgoztam. hogy esküvel megerősítve igazoljam. Értette azokat a felszín alatt működő erőket. Ha még pár évet maradtam volna a M A I N . az ő esetükben az volt a feladatom. az iráni helyzet — különösen az amerikai nagykövetségen fogva tartott túszok. Kapcsolatban maradtam Paulával. 1980 novemberében Carter elvesztette az elnökválasztást Ronald Reagannel szemben. részvényeim nem hoztak eleget a konyhára a nyugdíjazáshoz. melyek igyekeztek a világot egyetlen globális birodalommá szervezni. de harmincöt éves koromban ettől még nagyon távol álltam. amit mások a Panama-csatorna két partján nem vettek észre.mondta. hanem a mély összefüggéseket fölismerő tisztánlátása is.n é l . Ezek a mélyebb összefüggések arra mutattak. Hideg. ahogy korábban gondoltam. Ez az ország hirtelen a nemzetközi olajpolitika homlokterébe került. Ebben nagy szerepet játszott a Torrijosszal nemrég megkötött Panama-Csatorna Egyezmény. ha szakértőként te képviselnéd őket. Jaime Roldós megtartotta választási ígéretét. hogy teljes tulajdonjoggal felruházott partner legyek. lehettem volna negyvenéves milliomos. — Azért kértek föl minket. Igaz.Sajnos ez nem volt olyan egyszerű.

tudtam azonban a történelemből. Úgy tűnt. Ha közvetlen elődeivel és utódaival vetjük össze. hogy hollywoodi színész volt. Bush alelnök. Biztos voltam benne. és olyan nemzetközi kereskedelmi és bankrendszert. Ez lett legjellemzőbb vonása. amely összhangban állt a Függetlenségi Nyilatkozattal. akik látszólag őt szolgálták. Nekem a R o l dóshoz hasonló emberek nyújtottak reményt. George Shultz külügyminiszter. a bankok központjai és a kormányépületek között váltogatták pozíciójukat. és aki határozottan igyekezett csökkenteni az Egyesült Államok olajfüggőségét. Richard Cheney. hogy az Egyesült Államok jogos helye a világ katonai erővel fönntartott piramisának csúcsa. amit ezek az emberek akartak: olyan Amerikát. Azt hirdette. mit jelent mindez a jövőre nézve. annál jobban örültem neki. Lehet. A régi elnök napelemeket szereltetett a Fehér Ház tetejére. ami megmutatta volna. hogy Ecuador új elnöke mélyen megérti a jelenlegi helyzet összefüggéseit. A sors fintora volt. Azonban minél többet töprengtem rajta. de Amerikáról olyan kép élt benne. Reagan viszont a korporatokrácia hű támogatójaként építette a globális birodalmat. amely fegyveres erővel kényszeríti ki az amerikai játékszabályok betartását. hogy kiszálljak. hogy mogulok utasításait kövesse. Jó volt az időzítés. W. akinek fő célja a világbéke volt. aki hozzászokott. az újnak első dolga volt. hogy a világ valamennyi olajlelőhelyét az ellenőrzése alatt tartsa. aki maradian ragaszkodott a népét formáló. és ünnepelte Carter bátor ki- 169 . kilóg a sorból. Olyan elnök távozott. hogy nagy tisztelője Torrijosnak. Jól szolgálta azokat. hogy én éppen ezt a történelmi pillanatot választottam. hogyan kell igazodni. Megválasztásakor igen találónak láttam. Caspar Weinberger védelmi miniszter. hogy ezeket eltávolíttassa. nagyszüleinket ide vonzó eredeti eszmékhez. szép jövő vár az E H M . N e m volt kristálygömböm. Világnézete összeegyeztethetetlen volt az ügynökökével. Aki viszont hatalomra került.e k r e . amely az egész világot és annak minden nyersanyagkincsét ellenőrzése alatt tartja. melynek tagjai a nagyvállalatok igazgatói irodái. Richard Helms és Robert McNamara. úgy hitte. illetve hogy Amerika isteni rendeltetése. de akik valójában a kormányt irányították — mint például George H. Tudtam. amely támogatja az Egyesült Államok vezéri pozícióját a globális birodalomban. hogy a birodalmak nem állnak fönn sokáig. Szolgálta a társaságot. amely teljesíti ennek az Amerikának a parancsait. hadsereget. és sok egykori bevándorlót. és tudta. olyan világot. De ennél valami sokkal kevésbé látható is m ű ködésben volt. hogy Carter nem volt hatékony politikus.indított sikertelen akció. és az inga mindig visszalendül. Visszatekintve naivan régimódinak tűnik.

lobbistáik ellepték Quitót és Washingtont. hogy összejátszik az olajvállalatokkal. hogy ha nem hajlandóak az ecuadori nép érdekeit szolgáló intézkedéseket bevezetni. Annyi biztos. átformálta volna az ország és az olajvállalatok kapcsolatát. 1981 elején a Roldós-kormány hivatalosan benyújtotta új szénhidro-. Nagy beszédet tartott a quitói Atahualpa olimpiai stadionban. aktatáskáik fenyegetésekkel és megvesztegetési ajánlatokkal voltak tele. és Latin-Amerikán túl az egész világot érintette volna. az olaj — és a vallás közötti összefonódástól. O t t szenvedett halálos repülőgép-balesetet 1981. több körülmény is alátámasztotta ezt a feltételezést. A világ meg volt döbbenve. nyíltan megvádolta a Summer Language Institute-ot azzal. hogy állhatatossága példát mutat olyan más országok vezetőinek. Az egész féltekén újságcikkek kürtölték világgá: „CIA-merénylet!" Amellett. ahogy az várható volt — minden eszközt bevetettek. hogy fölkeressen egy kis dél-ecuadori közösséget. de szemtanúk szerint Roldóst figyelmeztették. Semmit sem lehetett bizonyítani. és minél több tény került napvilágra. Hatása messze átnyúlt volna Ecuador határain. 1 Az olajvállalatok úgy reagáltak. hogy Roldós nem fog meginogni. köztük az olajvállalatokat. 2 Néhány héttel a törvénycsomag benyújtása és pár nappal a SIL miszszionáriusainak kiutasítása után Roldós figyelmeztette a külföldi érdekeltségeket. PR-embereik lejárató kampányt folytattak Jaime Roldós ellen. De Roldóst nem törte meg a rágalomhadjárat. Az robbant föl. hogy a hasonmás gépre szálljon. gén-törvényét az ecuadori országgyűlésnek. Ha hatályba lépett volna. akik éppen az általa és Torrijos által kínált inspirációra várnak. két repülővel utazott. Az ő elnöksége idején a Summer Language Institute tovább dolgozhatott az ország- 170 . Válaszul elhatárolódott a politika. A világ erős reakciója ellenére azonban az amerikai sajtóba alig jutott el a hír. hogy az életét veszély fenyegeti. és ezért különösen óvatos volt. Ecuador modern történelmének első demokratikusan megválasztott elnökét Castróval próbálták egy sorba helyezni. majd elindult. hogy Washington és az olajvállalatok nyilvánvalóan gyűlölték az elnököt. Állítólag egyik biztonsági tisztje győzte meg az utolsó pillanatban. majd egy igen bátor lépéssel kiutasította őket az országból. A latin-amerikaiak föl voltak háborodva. Csak remélni tudtam. május 24-én. hogy megváltoztatta volna az üzleti élet működését.állását a Panama-csatorna ügyében. akkor el kell hagyniuk az országot. annál inkább erősödött a gyanú. Osvaldo Hurtado vette át az elnöki posztot Ecuadorban. Sokan forradalminak. sőt radikálisnak tartották. Bár kézzelfogható bizonyítékkal nem szolgált. Biztos voltam benne.

sőt tagjai különleges vízumot kaptak. 171 . 3 O m a r Torrijos Roldóst méltatva „testvérének" nevezte. mintha óriási tüzes gömbben zuhanna le az égből. melynek keretében a Texaco és más külföldi vállalatok újabb fúrásokat végezhettek a Guayaquil-öbölben és az Amazonas medencéjében. Azt is megvallotta.ban. Az év végén az új elnök nagyszabású programot indított. Látnoki álom volt. hogy ellene is merényletet fognak elkövetni. gyakran álmodik arról.

Roldóshoz hasonlóan ő sem hagyta. De Torrijos nem hátrált meg. Most be kellett látnom. Az eset magán viselte a CIA által szervezett akciók j e gyeit. hogy tárgyalják újra a Csatorna Egyezményt. mindenki szeme láttára végrehajtott durva akciók korának vége. Latin-Amerika és az egész világ föl volt kavarva. azt az embert tisztelték benne. akik nem kerültek be a hírekbe vagy a történelemkönyvekbe. és hajthatatlanul ellenállt a Reagan-kormányzat követelésének. Abban is biztos voltam. hogy nem véletlenül intézték úgy. a sakálok mehetnek vissza az állatkertbe. de életük azért tört derékba vagy ért véget idő előtt. aki rákényszerítette az Egye- 172 . hogy Roldós merénylet áldozata lett. hogy az ilyen. Ő is kitiltotta a Summer Language Institute-ot. Annyira égbekiáltóan nyilvánvaló volt. bár nem is értem. Szaúd-Arábiában aratott látszólagos sikerünk nyomán azt gondoltam. f e j e z e t Panama: egy másik elnök halála Döbbenten álltam Roldós halálhíre fölött. Torrijost világszerte ismerték. miért. hogy mindez egyértelmű legyen: üzenetértéke volt. A sakálok visszatértek. Mindennek ellenére le voltam sújtva. hogy megfélemlítsék. és ezt tudtára is akarták adni O m a r Torrijosnak és mindenki másnak. Ismertem Arbenz. N e m volt kétségem afelől. Két hónappal Roldós halála után Torrijos rémálma valósággá vált: repülőszerencsétlenség érte 1981. mert szembeszálltak a korporatokrácia érdekeivel. Moszadik. hogy tévedtem.27. Allende történetét — és sok más emberét is. aki esetleg csatlakozni akarna a korporatokráciaellenes keresztes háborúhoz. Az új Reagan-kormány hollywoodi cowboyimázsával együtt kiválóan alkalmas volt ilyen üzenetek küldésére. Egyáltalán nem voltam naiv. július 31-én.

alias José de Jesús Martínez. akit a szegények és védtelenek szószólójaként ismertek. matematikaprofesszor és költő. mikor fölhívtam: „Bomba volt a gépen.ez utóbbi n e m lett volna könnyű a 20. „CIA m e rénylet!" — harsogtak újra az újságok címoldalai. hogy bomba volt rajta. És most halott. aki pártállástól függetlenül befogadta a világ különböző tájairól érkező politikai menekülteket.C a r t e r .sült Államokat. és követelték. azt nem mondhatom el telefonon. azt mondta. fa-. Omar Torrijos Herrera tábornok halálhíre.kizsákmányolásában. amelyen már panama hotelbeli találkozásunkkor is dolgozott. senki nem élte túl a balesetet. Az emberi jogok harcosa volt. Voltak közöttük feldolgozó- 173 . mezőgazdasági területeinek . réz. G r a h a m Greene könyve. amely hajlandó befogadni ezeket az intézményeket . Weinberger védelmi miniszter és több hatalmas nagyvállalat vezérigazgatójának a szemében is. olyan államfő. a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal). többek között igen nagy hatalmú emberek is. A katonai vezetőket különösen dühítette a T o r r i j o s .olaj-. Erre azonban n e m volt esély. A panamai hegyek között. Torrijos üzleti körökből való ellenségei között ott voltak a multinacionális óriások is. vagy más országot keres. a következő bekezdéssel indul: 1981 augusztusában. ón-. Tudom. hogy adja vissza a Panama-csatornát jogos tulajdonosának. mikor repülője lezuhant. ötödik panamai utazásom előtt már indulásra készen álltak becsomagolt bőröndjeim. Bush alelnök. század utolsó évtizedeiben. de hogy honnan. amely a School of the Americas és az Amerikai Déli Hadsereg trópusi kiképzőbázisának bezárására vonatoztak. Karizmatikus szószólója volt a társadalmi igazságosságnak.és bauxitkészleteinek. Néhány nappal később testőre. hogy Washington vizsgálja ki a CIA szerepét az ügyben. szálka volt Reagan elnök. és aki kitartóan szembeszegült R o n a l d Reagannel. Ahogy hallottam."' A világon mindenütt gyászolták ezt az embert. és újratárgyalni a szerződést az utódjával. A legtöbb részt vett Latin-Amerika munkaerejének és természeti kincseinek . mikor telefonon elérkezett hozzám barátom és házigazdám. A katonai vezetés komoly probléma elé került: vagy megpróbálja valahogy kijátszani az új szerződést. Sokan gyűlölték Torrijost.e g y e z mény azon kitételei. m é g az iráni sahot is. Természetesen volt m é g egy lehetőség: megszabadulni Torrijostól. sokak szerint Nobel-Békedíjra jelölték volna. a Panamai Egyetem volt marxista filozófia tanára. Coclesitóban álló házába tartott. és szoros kapcsolatokat ápolt washingtoni politikusokkal. Chuchu őrmester.

ipari és kommunikációs cégek. k i t ű n ő példa arra a szoros kapcsolatra. hatékonyabb vízi úttal való helyettesítésére. melynek vezetői közé tartozott George Shultz és Caspar Weinberger is. méltósággal és remek humorral. és hogy az Egyesült Államokon kívüli világnak nem lesz kétsége afelől. karizmája és intelligenciája. h o g y ez a győzelmei csakúgy. akiből azonban hiányzott Torrijos szellemessége. hogy Torrijos együtt tud majd m ű ködni Carterrel. h o g y merényletet készít elő ellene (mint ahogy ezt egy későbbi szenátusi vizsgálat alkalmával tett vallomás föltárta). hajózási és szállító konglomerátumok. a R e a g a n . hogy az ötvenkét éves Torrijos halála újabb epizód a CIA-merényletek sorában.B u s h . Engem személyesen sújtott ez a tragédia. hogy egy másik sötét éjszakán egy rutinrepülés során fog meghalni Twin Otterjében. Bushai és Bechteljei ellenében. Vezetői közül sokan gyűlölték Torrijost. illetve m é r n ö k i és más műszaki területen m ű k ö d ő vállalatok is. mint kísérletei. Egy éjszaka sokáig b á m u l t a m az arcképét egy újságban. hogy megállapodást dolgozzon ki a nemzetközi olajvállalatokkal 174 . Most halott volt. hogy fölidéztem Torrijosszal folytatott beszélgetéseinket. és főépítésze személyes jó barátommá vált. ami egy eszmét m e g tudna ölni!" Ebbe a mondatba most u g y a n ú g y beleborzongtam. 3 N e m tudhattam. A Bechtel volt az Egyesült Állam o k legbefolyásosabb mérnöki-építőipari cége. bizonyára megpróbálta volna lecsendesíteni az erőszakhullámot. Manuel Noriega lett. Akkoriban még n e m tudhattam.és dél-amerikai országon végigsöpört. Utódja egyik védence. Torrijos szembeszállt ezekkel az emberekkel.. Ha Torrijos életben marad. Múltja alapján biztosra vehetjük. hogy visszaszolgáltassák a Csatornát annak a népnek. mégpedig m e g n y e rően. amelyet az jogosan megillet. Órákat töltöttem azzal. Azt sem gondoltam. mert egy japán tervet m e r t fontolgatni a jelenlegi csatornát új. hogy törekedett volna arra. 2 Egy ilyen lépés nemcsak hogy végképp átruházta volna a tulajdonjogot az Egyesült Államokról Panamára. m i k o r a z u h o g ó esőben a taxi megállt az óriásplakát előtt: „ O m a r eszméje a szabadság. m é g n e m találták föl azt a fegyvert. amely oly sok közép. A Bechtel Group Inc. m i n t azon a régi viharos éjszakán. hogy enyhítse a latin-amerikai szocialisták és diktátorok között feszülő ellentéteket. hiszen a M A I N gyakran m ű k ö d ö t t vele együtt. h a n e m a Bechtelt is kizárta volna az évszázad legizgalmasabb és remélhetőleg legjövedelmezőbb m é r n ö k i vállalkozásából. amely a magánvállalatok és az amerikai kormány között kialakult. és akinek — sokak szerint — n e m lesz esélye a világ Reaganjei. visszagondolva a Panamában töltött első estémre.k o r m á n y z a t o t annyira felbőszíti. Jól ismertem ezt a vállalatot.

e k nem engedhették meg. És ami még fontosabb. Mindennek eredményeképpen enyhültek volna azok a szörnyű konfliktusok.az Ecuadorhoz. példája modellként szolgálhatott volna Amerika. melyeket Washingtonban egyszerűen terrorista támadásoknak és kábítószer-háborúnak neveznek. az NSA és az E H M . 175 . Afrika és Ázsia vezetőinek új generációja számára . Kolumbiához és Peruhoz tartozó amazóniai területek károsításának mérséklése érdekében.ezt viszont a CIA. melyekben Torrijos azonban családjukat és otthonukat védő emberek elkeseredett akcióit látta volna.

egy fiatal környezetvédelmi mérnök. de megegyeztünk. kényelmesen haladtunk. Florida felé. hogy szerelmi kapcsolatunknak véget vetünk. például Winifred Grant. a hajót gyakran egyegy kikötőben hagyva. különösen a Seabrook atomerőmű ügyében. hogy szakértőként kapott bírósági idézéseim miatt repülőre szállhassak. május 17-én megszületett Jessica lányunk. hogy az állam 176 . és 1982. és akinek apja a Bechtel f ő építésze volt. és lakást béreltünk. A Seabrook esetében m u n k á m részét képezte. Végül is megérkeztünk a floridai Palm Beachbe. hogy gyakorlati okokból miért van szükség egyre több villamos áramra. akinek életről alkotott nézetei gyökeresen különböztek puritán szüleim vagy A n n fölfogásától. Barátok maradtunk. Meggyőződéses környezetvédő volt. Más barátnőim voltak. Gyakran úgy tűnt. az Enron és George W.28. és a pénz kedvéért visszacsúsztam régi szerepembe. Összeházasodtunk. megint csak eladtam magam.n é l ismertem meg. mint a gyermek születésére felkészítő Lamaze-órákon résztvevő többi férfi. jóval idősebb. ugyanakkor megértette. Lassan. hogy meggyőzzem a N e w Hampshire-i közszolgáltatási bizottság illetékeseit. Winifred fizetés nélküli szabadságot vett ki a MAIN-től. és a Berkeley Egyetemen végzett. és vitorlásomon lehajóztunk az Atlanti-óceán partja m e n tén. Bush Torrijos halálának idején már hónapok óta nem láttam Paulát. Szabadgondolkodó volt. akit a M A I N . fejezet Energiaipari vállalatom. Harminchat éves voltam ekkor. Winifred rengeteget segített nekem ebben az időben. Kapcsolatunk elmélyült. Sokat küzdöttem szakértő tanúként végzett munkámmal. Paula egy kolumbiai újságíróval járt. San Francisco keleti öblének Berkeley negyedében nőtt föl.

az ESI Energy. hogy sok esetben valaki jótékonyan beleavatkozott az ügyeinkbe. Winifred teljes mértékben támogatott a vállalkozás bizonytalanságai ellenére. különleges 177 . legtöbb versenytársunk tönkre is ment. amely a tervezett új technológiák közül valósít majd meg néhányat. annál inkább kételkedtem saját érveim helyességében. Nagyon kockázatos üzletág volt. a Chadbourne and Parker (jelentős Wall Street-i ügyvédi iroda. Komoly aggályok merültek föl a tartalékrendszerek integritásával. Független Energiarendszerek) nevű vállalatot. és amelyben bírósági eskü alatt kellett szakértői tanúvallomást tennem. Az a korábban elfogadott vélemény is kétségessé vált. a Prudential Insurance Company. Egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a szerepben. hogy ügyüket nem tudom tovább képviselni. azzal a céllal. Ugyanakkor egyre inkább meggyőződtem arról. 1982-ben megalapítottam az Independent Power Systems (IPS. Jessica születése után néhány hónappal. amelyek korábban hulladéknak tartott anyagokból állítottak elő elektromos energiát.amiért fizettek -. hogy a környezet szempontjából hasznos erőműveket hozzunk létre. hogy néhány új technológia valóban környezetkímélő villamosenergia-termelést tenne lehetővé. valamint a Riley Stoker Corporation (az Ashland Oil Company egyik mérnöki cége. hogy több. a személyzet képzésével és az emberi hiba lehetőségével. és működő modellek bemutatásával másokat is erre bátorítsunk. Különösen előnyösnek t ű n tek azok az eljárások. és a bizonyítékok egyre inkább azt támasztották alá. hogy vállalatot hozok létre. elnökjelölt és külügyminiszter. és elhatároztam. Egy szép napon közöltem a N e w Hampshire szolgáltató vállalatnál dolgozó főnökeimmel. amit elvártak tőlem . amelyik innovatív. magas beosztásban. Támogatott minket a Bankárszövetség. hogy az atomenergia biztonságos. melyben a korábbi amerikai szenátor. Hajlandó volt részt venni az IPS igazgatósági tanácsában és a botladozó vállalat elindulásának finanszírozásában. A szakirodalom gyorsan változott az új kutatások hatására. hogy életében először családról kellett gondoskodnia. Ed Muskie is partner volt). Sajnos minél tovább tanulmányoztam az ügyet. a berendezések szerkezeti fáradásával és a nukleáris hulladék tárolásával kapcsolatban.elektromosenergia-ellátására az atomerőmű a leggazdaságosabb és a legjobb megoldás. és annak fényében is. A „véletlen egybeesések" azonban segítségünkre voltak. Bruno Zambotti az Amerika-közi Fejlesztési Banknál dolgozott akkor. az atomenergiánál gazdaságosabb és műszakilag fejlettebb alternatív energia-előállítási módszer is létezik. Föladtam ezt az anyagilag igen vonzó pályát. Határozottan úgy éreztem. talán hogy megjutalmazzon korábbi szolgálataimért és hallgatási fogadalmamért.

és fölvásárolni az eddig piacon lévő vállalatokat.erőművi bojlereket tervezett és épített). és ő is tagja volt a vállalat „nagy családjának". és a vállalat főépítészi posztjára emelkedett. hogy nagy mérnöki cégek igyekeztek beszállni a versenybe. Az energiaszolgáltatók. savas eső képződése nélkül állítottak elő energiát. Ahogy Bruno megmondta. és közvetlenül hozzájárult új nemzeti környezetszennyezés-ellenes törvények megalkotásához azzal. Találkoztam az üzletág legbefolyásosabb embereivel: jogászokkal. lobbistákkal. befektetési bankárokkal és nagy cégek vezető munkatársaival. Paul Priddy sosem próbálta átvenni az irányítást. Az iparág ismerői „az energia Vadnyugatának" nevezték a helyzetet. Mac Hall elvesztette realitásérzékét. A jelszó a szektor liberalizációja volt. hiszen egyetem után ennél a cégnél kezdett dolgozni. korszerű technológiák finanszírozását egy kis. Winifred a Bechtel San Franciscó-i központja mellett nőtt föl. határozott előnyhöz juttatva minket versenytársainkkal szemben. amit én az 1970-es években a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet keretében elvégeztem. hogy ki nem próbált. hogy olyan apósom volt. Az évtized végére ez a két erőmű forradalmasította az energiatermelési szektort. de egymástól függetlenül kezdte meg egy-egy olyan új innovatív technológiákat alkalmazó erőmű építését. aki harminc éve dolgozott a Bechtelnél. A mi erőművünk azt is megmutatta. Az energiaipar nagy átalakuláson ment keresztül.1 Ráadásul az IPS-erőmű a keletkezett hulladékhőt nem hűtőtavak vagy hűtőtornyok segítségével juttatta vissza a környezetbe. a szenet pedig el lehet égetni savas eső képződése nélkül. most azzal szembesültek. melyek a bíróságok és a kongresszus zavara és tanácstalansága révén adódtak. független vállalat is meg tudja oldani a Wall Street és más hagyományos források segítségével. amelyek szénhulladékból. 1986-ban az IPS és a Bechtel egyszerre. hogy bebizonyította: hulladéknak tartott anyagokat föl lehet használni energiatermelésre. Az is előnyömre szolgált. Éppen egy város építését irányította Szaúd-Arábiában — annak a munkának a közvetlen következményeként. Még maga az amerikai kongresszus is támogatott minket. Ez cáfolta az energiatermelő vállalatok régi. mikor egyedül az IPS-t mentette föl egy bizonyos adó megfizetése alól. hanem egy másfél hektáros melegház fűtésére használta föl. akik korábban helyi monopóliumokat élveztek. a szabályok egyik napról a másikra megváltoztak. ezzel ellenkező érveit. Az IPS elnökének szerepében belülről is megismerhettem az energiaipart. és a M A I N vezetése nemcsak hogy képtelen volt kihasználni az iparágon végigsöprő 178 . A folyamat egyik áldozata a M A I N volt. Jó üzleti érzékű emberek remekül kihasználhatták az óriási lehetőségeket. és ezt senki nem merte neki megmondani.

„kreatív finanszírozásról". melynek egykor olyan nagy súlya volt a világ sok országában. a többi partner ennek kevesebb mint feléért adta el a sajátjait négy évvel később. Néha. hogy apja az alelnök. amelyek nem tudtak alkalmazkodni az energiaipar változásához. csak mosolyogtak rajtunk. Így ért megalázó véget száz év dicsőséges munkája.t e c h n i k á k új változatai. és végül a Spectrum 7-tel történt egyesülés mentette meg 1984-ben. lenyűgözve figyeltünk: az Enron. ugyanakkor megerősítve láttam a döntésemet: jókor szálltam ki. és arról. 2 Gyanítottuk. olajipari befektetési lehetősé- 179 . Nem sokkal később a Spectrum 7 is a csőd szélére került. A legtöbb üzleti tárgyalás kötetlen beszélgetéssel kezdődik. melyet. hogyan érte el az Enron ezeket a csodákat. mi bennfentesek. A spektrum másik szélén egy olyan cég állt. és máris óriási méretű üzleteket tudott kötni. a M A I N elvesztette EHM-szerepét.változások előnyeit. Első energetikai vállalkozása. W. G. hogy Bush alkalmazásában szerepet játszhatott a tény. hogy ezek a régi E H M . ebben az időszakban ezek a beszélgetések gyakran folytak az Enronról. az Arbusto (a „bush" . hogy B r u n o rekordprofitokat ért el. Ez az egyik leggyorsabban növekvő szervezet szinte a semmiből bukkant fel. akik ismerik az egyes országok hatalmi központjaihoz vezető utakat. A partnerek eladták a vállalatot egy másik nagy mérnöki és építőipari cégnek. és 1986-ban a Harken Energy Corporation vásárolta föl. hogy a Harken ezt az alkalmat ragadta meg arra. míg a résztvevők leülnek. Akik a falakon belül voltak. A logó. akiket érdekelt az olaj és a nemzetközi politika: az alelnök fia. Bush évi 120 000 dolláros fizetésért őrizte meg igazgatósági tagságát és tanácsadói funkcióját. Míg én 1980-ban még harminc dollárt kaptam részvényenként. Egy másik téma is sokat foglalkoztatta azokat. George W.„bokor" . hogy történelme során először külföldi érdekeltségeket építsen ki. A M A I N jól példázza.spanyol megfelelője) kudarcba fulladt. Néhány évvel azután. Szomorúan láttam a vállalat összeomlását. mondtak valamit egy újfajta vállalatvezetésről. feledésbe merült. hiszen az ifjú Bush eddigi olajipari pályafutása nemigen indokolta ezt a magas pozíciót. A vállalat falain kívül senki sem tudta. és nem szóltak semmit. és súlyos pénzügyi válságba jutott. A M A I N nevét még egy darabig használta az új tulajdonos. hogy olyan emberekkel dolgoznak. Bush. Az sem tűnt véletlennek. irataikat rendezik és kávét töltenek. amely az adódó lehetőségekkel jól tudott élni. mi történt azokkal a vállalatokkal. A globális birodalom hatalmas léptekkel haladt előre. ha nagyon erőltettük. de egy sor végzetes hibát is elkövetett. Nekem úgy tűnt. majd azt is ejtette.

ami Bahreinben történt.50 dollárról 5. . Bush „beceneve".kérdezte szomorúan csóválva a fejét. az egyiptomi és az iráni k o r m á n y n a k . aki Bahreinben bemutatta az újonnan kinevezett amerikai nagykövetet. m i n t az E n r o n szakértői egy olyan hálózat részei. aki az energiaiparral foglalkozott.) 180 . Korábban dolgoztam a kuvaiti. mint társaim. melyet én és E H M . 4 A legtapasztaltabb energetikai szakértők is megdöbbentek azon. hogy Bush .Érdemes ezt csinálni? . talán mert más szemszögből láttam az eseményeket.csakúgy.50 dollárra emelkedett. csodálatos dolgok kezdtek történni a Harkennel . — Érdemes a fiú karrierjéért az elnökséget kockáztatni? Én kevésbé voltam meglepve. és egyébként a Republikánus Párt jelentős támogatója volt.k o l l é g á i m h o z t u n k létre: ők a hűbérurak és az ültetvényesek. — R e m é l e m . ismertem a közel-keleti politikát. Koktélt ittunk a Wall Street közvetlen közelében álló Világkereskedelmi Központ tetején. (A ford.új befektetések. Ekkor választották elnökké Bush alelnököt. 4. és tudtam. W* nem tesz s e m m i olyat." 3 1989-ben az A m o c o a bahreini kormánnyal tárgyalt part menti f ú rások jogáról. N e m sokkal ezután Michael A m e e n — a külügyminisztérium megbízottja. A Vanity Fair magazin szerint: „Ahogy Bush elfoglalta helyét az igazgatótanácsban. a szaúdarábiai.geket kezdett keresni a Közel-Keleten. amiért majd az apjának kell megfizetnie — mondta egy jogász barátom. Néhány héten belül a Harken Energy részvényeinek ára húsz százalékkal. égből pottyant fúrási jogok. Váratlanul a H a r k e n lépett az A m o c o helyébe. 5 *George W. G. váratlan finanszírozási források. Charles Holstert — megszervezett néhány találkozót a bahreini kormány és a Harken Energy között.

Az EHM-elv egyre több üzletágat.29.védelmi miniszter és a Világbank elnöke volt. a végelszámolás eredményének növelése. Az új tendenciák az én területemen. hogy megvesztegessenek Ebben az időben döbbentem rá. Lehet. az újfajta változat még károsabb formákat öltött. hogy a nagyvállalatoknál vezető pozíciókat betöltő E H M . a gazdasági vezetők egyre szélesebb körét olvasztott magába. az én ágazatom. Míg a régi ágazat. hogy valóban új korszak kezdődött a világgazdaságban. hogy segítse az enyémhez hasonló kicsi. mint a magasabb profithoz vezető út. A folyamatok.egykori példaképem . Az volt az egyetlen különbség. E szerint a törvény szerint a nagy szolgáltatóknak kötelező volt megvá- 181 . amely hosszú jogi viták után végül 1982-ben emelkedett törvényerőre. PURPA). mikor Robert McNamara . Az 1980-as években a középvezetők soraiból kiemelkedő fiatalok meg voltak győződve. túlléptek legsötétebb elképzeléseimen is. de szerepük hasonló volt. minden eszközt szentesít. hogy nem az NSA toborozta őket és mérte föl képességeiket. független vállalatokat alternatív üzemanyagok és innovatív villamosenergia-termelési módszerek kifejlesztésében. az energiaiparban is pontosan kirajzolódtak. hogy a cél. McNamara keynesiánus gazdaságtani szemlélete és agresszív vezetési módszere mindent áthatott. A globális birodalom nem más. f e j e z e t Hagyom. A kongresszus eredeti szándéka az volt. továbbra is virágzott.e k nem feltétlenül működtek együtt a nemzetközi bankvilág pénzalapjaival. A Kongresszus 1978-ban fogalmazta meg a közüzemi szolgáltatások szabályozásáról szóló törvényt (Public Utility Regulatory Policy Act. melyek akkor indultak el.

és támogassa az amerikai vállalkozó kedvet megtestesítő független vállalatok fejlődését. maga Bush pedig az olajiparból szerezte a vagyonát. ahogy a többi független kisvállalatot a nagy építőipari cégek. hogy aztán fölvásárolják őket. A valóság azonban egészen másként alakult. Mások egyszerűen új. hogy csökkentse az Egyesült Államok olajfüggőségét . Változatlanul a P U R P A eredeti céljait tartottuk szem előtt. de később már ilyen igazolásra sem volt szükség. Eleinte ezt elméleti alapon próbálták alátámasztani azzal. Az IPS célja továbbra is a környezet javát szolgáló energiatermelés maradt. Ez a jogszabály még Carter azon törekvését tükrözte. hogy holdingokat* hozzanak létre. Sokan közülük agresszív módszerekkel juttatták a független cégeket a tönk szélére. Egyszerűen axiomatikusan elfogadottá vált. És e két kormány kulcsszereplői is vagy az olajiparból jöttek. E folyamatban mindent lehengerlő hangsúlyt kapott a magáncégek szerepének növelése. ezek aztán mind a szabályozottan működő közszolgáltató vállalatok. hogy a kapitalizmus felsőbbrendű a szocializmusnál. melyek lehetővé tették a számukra.sárolni és méltányos árat fizetni a kisvállalatok által előállított elektromos áramért. Ez utóbbiak jogi kiskapukat találtak. Egyike volt annak a néhány független cégnek. amely az előbbivel szoros kapcsolatban állt. E két iparág egyébként nem csak a republikánusokat támogatta. és le fogja azt győzni. vagy a mérnöki és építőiparból. a Demokrata Párt sok képviselője és híve is nagy jövedelmekhez jutott általuk. Ami az energiaiparban történt.minden olaj. A törvény egyértelműen azzal a céllal született. és lekötelezettjük volt. és vállalatunk sorsa igen kedvezően alakult. Olajfüggőségünk csökkentésének gondolata háttérbe szorult. A szociális ellátást. és nem csak az import tekintetében. a környezet védelmét. hogy a gazdag befektetők természetüknél fogva *Az angol holding company kifejezés más vállalatok részvényeinek birtoklására specializálódott vállalkozást jelent. de prosperáltak is. melyek nemcsak hogy talpon maradtak. az élet minőségével kapcsolatos szempontokat háttérbe szorította a kapzsiság. mind a liberalizált piacon működő független energiatermelő cégek tulajdonosaiként működhettek.) 182 . hogy alternatív energiaforrások igénybevételére bátorítson. Biztos voltam benne. jól tükrözte az egész világot átható trendeket. hogy ez a korporatokráciának tett korábbi szolgálataim eredménye. illetve maguk a közszolgáltató vállalatok sorra lenyelték. (A ford. Reagan mélyen le volt kötelezve az olajvállalatoknak. a függetlenekkel azonos tevékenységi körű vállalatokat alapítottak. Az 1980-as és '90-es évek során a vállalkozó szellemről a liberalizációra tevődött át a hangsúly. Végignéztem.

Könyörtelenek voltak. egyszerűen továbbálltak. Bőséget ígértek. orvosi ellátást ajándékoztak. amit tettem. a legnagyobb piacokat keresték. A Világbank és más nemzetközi szervezetek magukévá tették ezt a nézetet. a leginkább hozzáférhető nyersanyagokat. Hozzánk hasonlóan ők is közösségeket és országokat béklyóztak meg. A rendszer gyorsan bővült. Álltak valaha bűzös csatorna partján. energiaelosztó rendszerek és más létesítmények liberalizálását. hogy ez fog megszabadítani mindnyájunkat a kommunizmus gonosz karmai közül. vajon őket is gyötrik-e néha kétségek. miközben egy vénember a feléje folyó vízbe intézte dolgát? N e m maradtak már Howard Parkerek. Létrehozták a Világbankot és a Nemzetközi Valuta Alapot a lerombolt Európa újjáépítésére. Ennek eredményeképpen könnyű volt az EHM-koncepciót egy nagyobb közösség szintjére emelni.mint én Indonéziában. és az elnyomás elleni csodaszerként üdvözölte. Majd amikor máshol olcsóbb munkaerőt. Szemmel láthatóan mit sem törődtek a maguk mögött hagyott közösség számára sokszor katasztrofális következményekkel. Visszatekintve nagyon aggasztó történelmi tendenciát láttam kibontakozni. és a legkülönbözőbb üzletágakban dolgozó szakembereket olyan feladatok végrehajtásával megbízni. vagy még könnyebben elérhető nyersanyagforrást találtak. hogy föltegyék a kemény kérdéseket? Bár élveztem az IPS sikereit. amely az otthonom. amelyek korábban csak a mi szűk. N e m tehettem róla. Gyötört a bűntudat mindazért. telefont. miért cselekedtek helyesen. és szép sikereket értek el. A jelenleg működő nemzetközi pénzügyi rendszer alapjait a második világháború végén sok ország vezetőinek közös tanácskozásán fektették le a N e w Hampshire-i Bretton Woodsban. ahogy engem gyötörtek annak idején. Egy kislány apja voltam. Ezek a szakértők aztán a világ minden tájára eljutottak. hová fog mindez vezetni. hogyan viseli mindezt ezeknek az embereknek a lelke. Iskolákat és országutakat építettek. Az 1980-as évek végére a Szovjetunió és a világkommunizmus mozgalmának összeomlása világossá tette. föl kellett tennem a kérdést. mint az állam. Biztosítottak minket arról. És ahogy az őket megelőző E H M . az államban. Panamában és Kolumbiában -.jobb tulajdonosok. A legolcsóbb munkaerőt. azt. és boldog voltam a családommal. és féltem. televíziót. megmagyarázták maguknak. melyben egy fiatal nő fürödni próbált. privatizációját proponálták. hogy a cél nem a kommuniz183 . kommunikációs hálózatok.e k . időnként súlyos depresszió tört rám. hamarosan az Egyesült Államok minden nagyobb szövetségese jóváhagyta. Tűnődtem. és az állami tulajdonban álló vízés csatornarendszerek. milyen jövőt fog tőlünk örökölni. exkluzív körünk tevékenységi területéhez tartoztak. hogy a magánszektor segítségével az országok ledolgozhatják adósságukat.

n é l eltöltött éveimről akarok könyvet írni. Volt kollégám elmondta. segítenek visszaemlékezni régmúlt eseményekre. ha nem is egyenlően. Azon kevesek közé tartoztam. Ma sem vagyok az az író. hogy valami E H M . Ezt az elhatározásomat azonban nem tartottam titokban. hogy valószínűleg még a mi életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rendszer. amelyben mindenről beszámolok. hogy másokkal is megbeszéljem. és új megvilágításba helyezik a történteket. Így aztán hamar kitudódott. úgy éreztem. akik sikeresen alapítottak és ve- 184 . de képtelen vagyok másképp dolgozni. különösen a gazdasági globalizáció és a „szabad piaci" kapitalizmus mitikus tulajdonságai tekintetében ma már elérte egy valódi „birodalom" szintjét. amely az IPS-hez hasonló független keretek között energiaipari fejlesztésekkel foglalkozik.t í p u s ú nemzetközi m u n k á b a n vegyek részt. mégis ők határozzák meg. az is nyilvánvaló lett.1 A h o g y mindezeken töprengtem. inspirációt kapok a többiektől. W T O ) önkényes szabályaitól. aki képes lenne magányos elszigeteltségben dolgozni. illetve a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization. és egy rendkívül előnyös szakértői szerződést ajánlott a Stone & Webster E n gineering Corporation (SWEC) nevében. valójában nem is kellene sok mindent tennem. de a világ összes nemzetgazdaságát integrálja. hogy egy új leányvállalatuknak kellene dolgoznom. hogy ez veszélyes lehet. mit jelent a gazdasági globalizáció.. ki kap jutalmat az engedelmességért. amely. Szükségem van rá. és büntetést a szabályszegésért. A globalizáció olyan erővel folyik. A Föld egyetlen nemzete sem volt képes kivonni magát a globalizáció kényszerítő erőinek hatása alól.. amely az energiaipar változó körülményei között próbált magának helyet biztosítani. a State of the World (A világ állapota) f ó r u m elnöke így fogalmaz: Összességében tekintve a világ egészének integrációja. h o g y Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai címmel megírjam a könyvet. Ahogy a telefonáló elmondta. hogy a kapitalizmusban g y ö kerező globális birodalom már szabadon uralkodhat. itt az ideje.mus legyőzése volt. hogy a M A I N . Szívesen olvasom föl barátaimnak készülő m u n k á m egy-egy fejezetét. Akkoriban a S W E C a világ egyik vezető m é r n ö k i és építőipari cége volt. Jim Garrison. ami foglalkoztat. 1987-ben egy délután a M A I N egyik volt partnere hívott föl. hogy meghallgassam véleményüket. Megkönnyebbültem: n e m arra kértek. Kevesen menekültek meg a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap által diktált „szerkezeti átalakításoktól" és „feltételektől". Bármennyire nem megfelelőek is e nemzetközi pénzügyi szervezetek. mik a szabályok. Tudom.

ami egy bonyolult energiaipari vállalat vezetésével. — Ezt megértem. Mosolyogva hátradőlt. Elmondta. — Vállalatunknál fontos a titoktartás. m i n t a M A I N . valamint az erőművek építésével és működtetésével jár. N e m ír politikai ügyekről vagy nemzetközi bankokat.n é l végzett m u n k á j a lényegéhez. és megfelelt az iparágban uralkodó szokásoknak. hogy tulajdonképpen szívesen visszatérnék a tanácsadói pályára. vendéglátóm szóba hozta addig megjelent egyetlen k ö n y v e m e t . Elhatároztam. Mikor a desszertnél tartottunk. az építkezések idején dolgozó több mint száz ember irányításával.zettek független energiaipari vállalatot. és tanácsadói listáján szerepeltetni a nevemet.h e z . láthatólag lazított. és kiváló hírem volt a szakmában.m o n d t a m . — Ezek nem publikus témák. mindez teljesen legális volt. Hirtelen megértettem. a Stresszmentes szokást ( T h e Stress-Free Habit). megáll a szívverésem. hogy a vállalatunk nevét könyveiben soha nem fogja említeni. m i n t e g y választ várva. m i n t ez a legutóbbi a stresszről. Ezek néha tovább is vihetik az ember karrierjét. miről is van szó. amit Howard 185 . Miközben barátságosan elbeszélgettünk. hogy sok jót hallott róla. Már előre elképzeltem. A szerződés aláírása előtt a S W E C vezérigazgatója meghívott ebédelni. meg ilyesmiről. hogyan fogom elkölteni a jelentékeny honoráriumot. — Magától értetődik — biztosítottam róla. Aztán egyenesen a szemembe nézve megkérdezte: — Akar még más könyvet is írni? Egyszeriben görcsbe rándult a g y o m r o m . — Ezt ö r ö m m e l hallom — felelte. Az ajánlat azért is vonzott. Ö r ü l t e m tehát a lehetőségnek. teljesen elfogadhatóak.n é l . A S W E C szerette volna életrajzomat fölhasználni. hagynám magam m ö gött a felelősséget. amit a vezérigazgató föl fog nekem ajánlani.Mostanában n e m tervezek újabb könyvet. akár a M A I N . hogy csatlakozhatom a S W E C . — Igen. teljesen elfogadható. fejlesztési projekteket érintő kérdésekről — rám nézett. rájöttem. — Ezt jó tudni. De azt talán m o n d a n o m sem kell. ráadásul ilyen szép h o n o r á r i u m ellenében. N e m haboztam. Csakúgy. m i n t ahogy nem fog semmi olyanról sem írni. hogy többek között egy nonprofit szervezetet hozok létre belőle. Egy régi érzés kerített hatalmába. . — Természetesen az olyan könyvek. ami kapcsolódik akár itteni. A S W E C tanácsadójaként ilyeneket nyugodtan kiadhat — rám nézett. Egy pillanatra úgy éreztem. mert bizonyos okok miatt az IPS eladását fontolgattam. — N e m .

186 . Ami még rosszabb. hogy fizetnek nekem azért. Eladtam magam — m e gint. a vállalat részéről teljesen legális és elfogadható volt. súlyos következményei lettek volna. elhívjanak egy-egy értekezletre — de tudtam. úgy éreztem. hogy fölvegyenek a névsorukba. hogy időnként tanácsot kérjenek tőlem. Ez jogi értelemben nem volt megvesztegetés. hogy elárultam a lányom. Késő délután magamba roskadva ültem a repülőtéren. az országom. azt gondoltam. és úgy éreztem magam. Mégis. mint egy prostituált. vagy Paulával kávézva Kolumbiában. A vezérigazgató egy csúcsvezető fizetésének megfelelő éves tiszteletdíjat kínált föl nekem. a családom. nem volt más választásom. vártam a Floridába induló járatot. ha nem fogadom el ezt az ajánlatot.Parker mellett éreztem Indonéziában. mi mindennek a valódi célja. Fidel autójában ülve Panama Cityben. Féltem.

1 187 . hogy tovább vizsgálta a japán finanszírozással és kivitelezéssel elkészülő új csatorna építésének lehetőségét. hogy az Egyesült Államokat a Csatorna-egyezmény betartására kényszerítse. nemcsak túlzott biztonsági aggályok. Torrijos öröksége tovább élt. Noriega maga írja: George Shultz külügyminiszter korábban a Bechtel multinacionális építőipari cég vezetője volt. hanem gazdasági versenypozíciók miatt is. a terv Washington és az amerikai magánvállalatok óriási ellenállásába ütközött. valamint Panama továbbra is eltökélt maradt. hogy Torrijos utóda. fejezet Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Torrijos halála ellenére továbbra is kötődtem Panamához. Mint ahogy azt előre látni lehetett. több forrásból is értesültem a Közép-Amerikában folyó eseményekről. még ha folytatói nem is voltak hozzá foghatóan különleges. hogy a csatorna építése során keletkező több milliárd dolláros hasznot ő tegye zsebre [. A Bechtel legfőbb vágya volt. Amerikai építőipari cégek több milliárd dollárt veszítettek volna. Halála után is folytatódtak a kísérletek a féltekén dúló ellentétek enyhítésére. de minden beszámoló szerint eleinte megkísérelte a latin-amerikai szegények és elnyomottak ügyét szolgálni. erős jellemek...30. Manuel Noriega a mestere által megkezdett utat kívánja követni. hogy egy esetleges csatornaépítési beruházásnak Japán legyen a meghatározó játékosa. Caspar Weinberger honvédelmi miniszter pedig ugyanennek a cégnek az alelnöke.] A Reagan. Kezdetben úgy tűnt. Mivel DélFloridában laktam. Egyik legfontosabb tevékenysége volt. Sosem találkoztam vele személyesen.és a Bush-kormányzat rettegett annak lehetőségétől.

június 12-én az első oldalon közölt róla cikket az alábbi címmel: „A panamai hadúr állítólag kábítószerrel és jogellenes pénzekkel üzletel". N e m volt meg benne korábbi főnökének karizmája és integritása. Ebben a minőségében k ö zeli viszonyba került a CIA igazgatójával.n e k . A cikk mellett szereplő portré sem festett hízelgő képet a tábornokról. ahogy a G . úgy vált Noriega a korrupció és a romlás szimbólumává. és a repülőtéren a CIA helyi képviselője várta őt. hogy keresztülvigye saját terveit a karibi térségben. hogy vállalja a hírvivő szerepét. hogy Caseyvel fönnálló szoros kapcsolata a legyőzhetetlenség érzésével töltötte el. a CIA-vel kapcsolatot tartó katonai hírszerzési egységet. hogy emberei beépülhessenek kolumbiai és más kábítószerkartellekbe. 4 Ez akkor *Az angol e r e d e t i b e n „ w i m p factor".és Dél-Amerikában. Noriega ismertségét annak idején az alapozta meg. William J. hogy Casey megvédi őt a Csatorna-egyezménnyel és a Csatorna-övezet amerikai katonai bázisaival kapcsolatos álláspontja ellenére. Caseyvel. a két férfi négyszemközt találkozott Casey házában. amikor a New York Times 1986. Bush „pipogyaságtényezőjének"* nevezték. sőt az a gyanú is fölmerült. Azt gondolta.k o r mányzat figyelmeztetni akarta Castrót az 1983-as grenadai invázió előtt. Casey Noriegát kérte meg. megkérdezte: „Hol van az én fiam? Hol van Noriega?" A m i k o r a tábornok utazott Washingtonba. W. A cikket egy Pulitzerdíjas riporter írta. A CIA fölhasználta ezt a kapcsolatot. Idővel korrupció és kábítószer-kereskedelem hírébe keveredett. a Panamai Védelmi Erők vezetője. csakúgy. hogy meggyilkoltatta egy politikai ellenfelét. Állítása szerint a tábornok titokban és illegálisan több latin-amerikai vállalkozásban vett részt.2 erős hatalmi helyzetben volt Panamában. Az ezredes abban is segített a C I A . kettős ügynökként egyszerre kémkedett az Egyesült Államoknak és Kubának. Állítólag. Az újság következő napi számában a cikk második része újabb részleteket tárt a nyilvánosság elé. hogy a C I A az amerikai kormányzat legerősebb egysége. 2 Így aztán ahogy Torrijos az igazság és egyenlőség nemzetközi jelképe volt. és „Panama legjelentősebb kábítószer-ellátó csatornája" Noriega személyes irányítása alatt állt. Ez irányú hírnevét az pecsételte meg. a G—2 az ő parancsára fejezte le H u g o Spadaforát. 3 Noriega helyzetét tovább nehezítette.) 188 . Biztos volt benne. (A ford. Közép. Évekkel később Noriega beismerte. H u g o Spadaforát. Például amikor a R e a g a n .De Noriega nem volt Torrijos. 1984-re Noriega már tábornok volt. hogy egy imázsproblémával k ü z d ő amerikai elnökkel volt dolga. az újságírók az utóbbit egyszerűen George H. hogy ezredesi rangban ő vezette a Panamai Védelmi Erők G—2-es csoportját. mikor abban az évben Casey fölkereste Panama Cityt.

A tábornok visszaemlékezései érdekes bepillantást engednek az akkori helyzetbe: Lehettünk mi eltökéltek és büszkék. hogy a School of the Americas működését további tizenöt évre engedélyezze. hogy Japánt bízza meg egy új csatorna finanszírozásával és megépítésével. a Stroessner által vezetett Paraguayban. ahol halálosztagosokat és jobboldali elnyomó haderőt képeznek ki. vagy Szaddám Irakjában —. mely szerint a Panama-csatorna esetleg egy független. a D'Aubuisson uralma alatt álló El Salvadorban. Panama és népe semmilyen fenyegetést nem j e lentett sem az Egyesült Államok. mikor 1989. amelyben tömeggyilkosságok vagy más emberjogi bűntények történtek ..mint például Pinochet Chiléjében. 6 Olyan polgári lakosságot ért támadás volt ez. sem más ország számára. az ország mindössze szembe mert szállni néhány nagy hatalmú politikus és nagyvállalati vezető akaratával. azt a világ lehet. december 20-án az Egyesült Államok állítólag a második világháború óta nem látott méretű légitámadással megtámadta Panamát.] Shultz és Weinberger kihasználta a közvélemény tudatlanságát az általuk valójában képviselt gazdasági érdekeket 189 . Somosa Nicaraguájában. de a világ mégis meg volt döbbenve. Noriega szerint: Nagyon egyértelművé szeretném tenni.5 Talán számíthattunk volna rá. Nem akartunk hazánk földjén olyan bázist. melyet nem előzött meg semmilyen provokáció. Ragaszkodott a Csatorna-egyezmény tiszteletben tartásához. Ők az intézmény [a School of the Americas] meghosszabbítását vagy a megegyezés újratárgyalását akarták elérni arra hivatkozva. hogy az Egyesült Államok minden olyan lehetőséget elutasított. Mindez pusztító következményekkel járt az ország számára. az Egyesült Államok azonban nem akarta ezt engedni. társadalmi reformerekkel tárgyalt.kapott különös jelentőséget. amely Panama 1989-es lerohanásával zárult. annak volt a következménye. szuverén Panama kezében lenne . hogy megértette volna. A világ politikusai. De Panamában semmi ilyesmi nem történt. hogy Torrijos örökségét folytassuk. De mi a School of the Americas intézményét szégyenfoltnak tekintettük. kormányai és sajtója az egyoldalú amerikai lépést a nemzetközi j o g egyértelmű megsértéseként értékelte. amikor Noriega határozottan elutasította. hogy az 1986-ban az Egyesült Államok által megkezdett destabilizációs kampány. Ha olyan ország ellen indítottak volna támadást.Japán támogatásával [. hogy szükségük van rá növekvő közép-amerikai háborús előkészületeik miatt.. és vizsgálta annak lehetőségét.

m i n t Roldósszal vagy Torrijosszal. 7 Washington a hivatalos indoklás szerint egyetlenegy ember miatt rendelte el az akciót. a kábítószer-kereskedő szörnyetegnek beállított Noriega okot szolgáltatott az amerikai k o r m á n y nak. azért gyújtatta fel Panama City egész kerületeit. hogy Irakra és a hozzá hasonló országokra ráijesszenek. köztük számtalan gyermek megölésével. diktátora. David Harris. hogy Noriegát elfogja. A gonosznak. de nem voltam képes elhinni. hiszen terrorista m ó d - 190 .illetően. és biztos m e g lehetett volna fizetni őket. mint Reagan. a nép ellenségének. A Hold lelövésében (Shooting the Moon): A világ összes uralkodója. hogy Noriegának voltak testőrei. annál inkább arra a következtetésre j u t o t t a m . hogy országuk érdekeit szolgálják. Manuel Antonio Noriega tábornok volt az egyetlen. Egy darabig úgy tűnt. Lehet. hogy a sakálok ne tudtak volna ugyanúgy elbánni vele. hogy vagy lehetővé tegyék a merényletet. hogy megmutassa a világnak: nem habozik nagy erőket bevetni. azt a látszatot keltve. hogy érvényesítse érdekeit. Testőrei többségét valószínűleg amerikai katonák képezték ki. akivel így bántak el. Kétszázhuszonöt éves formális nemzeti fennállása óta az Egyesült Államok csak egyszer támadott meg egy országot és vitte annak vezetőjét amerikai területre azért. a New York Times Magazine egyik szerkesztője és több könyv szerzője. hogy ott őt az amerikai jognak az illető uralkodó saját országa területén való megsértése miatt bíróság elé állítsa és bebörtönözze. melyekkel az amerikaiaknak dolguk volt. Tudtam. hogy ez az amerikai politika visszatérését jelzi a régi birodalomépítő módszerekhez. hogy a Bush-kormány lemosta magáról a pipogyaság vádját. hogy az akció balul fog elsülni. Minél többet töprengtem és olvastam az invázióról. Azért kockáztatta fiatal katonái életét. Panamában Torrijos örökségének fölszámolása és egy Washingtonhoz hű bábkormány fölállítása mellett az is cél lehetett. azért terhelte meg lelkiismeretüket ártatlan emberek. hogy lerohanja a kétmillió lakosú országot — amely véletlenül éppen a Föld egyik legértékesebb ingatlanján terült el. 8 A bombázást követően az Egyesült Államok hirtelen kényes helyzetben találta magát. érdekes megállapítást tett 2001-ben megjelent k ö n y v é ben. Az invázió hírére napokig tartó depresszióba süllyedtem. huntája és hadura közül. vagy esetleg ők m a g u k kövessék azt el. propaganda-hadjáratot indítottak az ellehetetlenítésemre. de most a legitimáció problémájával nézett szembe. A Bush-kormányzat még egy lépéssel tovább is ment.

Kiderült. hogy a világ legerősebb hadserege m i n d e n ok nélkül védtelen embereket gyilkol halomra. amit a Noriega ellen való küzdelem jegyében elkövettek — és az eseményeket övező hazugságok . a Fehér Házból érkező telefonok főszerkesztőknek és televíziós vezetőknek. akik úgy vélték. és mögöttük hadrendben menetelt országuk (az Egyesült Államok) egész népe. a pipogyasági tényező miatt ellentmondani nem merő kongresszusi képviselők és újságírók. hogy az amerikai hadsereg három napig nem engedte az erősen bombázott területekre a sajtó és a Vöröskereszt képviselőit. és más külső megfigyelőket sem.a demokráciát. Amerika alapelvét fenyegették [.. hogy meg kell menteniük az országot egy kegyetlen. Ebben sok minden közrejátszott: a kormány politikája. illetve hányan haltak m e g amiatt. hogy n e m részesültek időben megfelelő orvosi ellátásban. de Amerikában a közfelháborodásról vagy a Washington által elkövetett bűntettekről alig tudott valaki. és negyvenévi börtönre ítélték.jára viselkedett. n e m objektivitásra. Az 1997-ben megjelent Manuel Noriegának. repülőn Miamiba szállították. Soha nem f o g u n k m i n d e n t m e g t u d n i az invázióról. és m é g évekig folytatta az események elemzését. abban az időben ő volt az Egyesült Államok egyetlen hivatalos hadifoglya. és ezt teljesítették is. az Egyesült Államok foglyának emlékiratai (The Memoirs of Manuel Noriega: America's Prisoner) című könyvben Eisner így ír: A gyilkosság. és a hajléktalanná tett emberek számát további huszonötezerre becsülték. de f ü g getlen emberjogi csoportok két-háromezerre tették az áldozatok számát. 9 Noriegát letartóztatták. A sajtóban fölmerültek olyan kérdések. többek között Noriegával is készített interjúkat a m i a m i b ö r t ö n cellájában. pontosan hányan haltak meg a mészárlásban. A sajtó mindezzel alig foglalkozott. Peter Eisner. Ezekre támaszkodva írja: 191 . m i n t ahogy az sem fog kiderülni. a Newsday szerkesztője és az Associated Press riportere kivétel volt: részletesen tudósított Panama megszállásáról." Eisner hosszas kutatásokat végzett. romlott diktátor karmai közül. mivel úgy tudták. de ezekre a kérdésekre n e m érkezett válasz. Richard Cheney hadügyminiszter öt-hatszáz halálos áldozatról beszélt. amíg a katonák az áldozatokat el nem hamvasztották és el nem temették. hogy a közvéleménynek hősökre van szüksége. 10 A világ fel volt háborodva a nemzetközi j o g ilyen megsértése láttán.. hogy vajon milyen erőszakos és egyéb b ü n t e t e n d ő cselekmények bizonyítékait tüntethették el.] A katonák gyilkolásra kaptak parancsot Panamában. rombolás és igazságtalanság. és azon.

e k . Akármit tartalmaztak is a hivatalos dokumentumok. hogy az ő történetén keresztül sokat be lehet mutatni a világot sújtó igazságtalanságok közül.Nem hiszem. de mellbevágó volt azoknak a helyeknek a listája. milyen sok helyen. hogy külföldi katonai vezetőként vagy egy szuverén ország vezetőjeként tett lépései indokolták Panama lerohanását. hanem személyes indítékok húzódnak meg? Hány kormánytisztviselőnket vezeti saját kapzsisága a nemzeti érdekek szolgálata helyett? Hány háborút indítanak azért. a vízi út lényegében újra Washington ellenőrzése alá került. E H M . véghezvinni. Az új Csatorna-egyezmény kérdése elvesztette jelentőségét. illetve a MAIN-nél eltöltött éveimen tűnődtem. Úgy láttam.13 Visszahelyezték pozícióiba az Arias családot és a korábbi oligarchiát. akik az Egyesült Államok bábjai voltak attól kezdve. Arrogáns amerikai politikusok és panamai szövetségeseik érdekeit szolgálta.12 Eisner erre a következtetésre jut: A politikai helyzet elemzése. Ahogy mindezeken. Nem hiszem. hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentett volna az Egyesült Államok számára. hogy a legfontosabb vonatkozásokban a bizonyítékok alátámasztják Noriega bűnösségét. és ennek segítségével talán én is megszabadulhatok a bűntudattól. alatti és utáni időkben készített panamai tudósításaim során arra a következtetésre jutottam. megdöbbentett. hogy választópolgárai pipogyának tartsák? A S W E C vezérigazgatójának tett ígéretem ellenére a panamai invázió miatt érzett frusztráció és tehetetlenség érzése arra késztetett. azzal a változtatással. illetve a megszállás előtti. esztelen vérontás árán. már ami az ellene emelt vádakat illeti. nem kértem ki barátok és ismerősök tanácsait. hogy Panamát elszakították Kolumbiától. újra és újra fölvetődött bennem a kérdés: hány olyan döntés születik — emberek millióinak életét befolyásoló nagy történelmi döntések is —. Ahogy a könyvön dolgoztam. milyen óriási változásokat tudtunk mi. és azt sem. hogy az Egyesült Államok panamai inváziója a hatalommal való gyalázatos visszaélés volt. ahol valaha dolgoztam. amelyek mögött nem a helyes cselekvés szándéka. és amelyek a tevé- 192 . hogy most Torrijost állítottam a középpontba. mert egy elnök nem akarja. Próbáltam csak a legfontosabb országokra koncentrálni. Ez alkalommal viszont hallgattam a munkámról. hogy folytassam a munkát könyvemen. egészen Torrijos hatalomra kerüléséig.

hogyan bombázhatták rendes amerikaiak Panama Cityt. Magánember voltam. hogy milyen könnyű volt elsiklani az összefüggések fölött. Botswanába. Most. hogy megértsem a folyamatot. abban a reményben. a Csatorna-övezetben és a diszkóban szerzett élmények következményei érintettek mélyen. Lehet. vagy a Rasy fiatal indonéz barátai által fölvetett kérdéseken. szabad-e egy másik embert megölni. Katonák egy egészen új fajtája lép a világ színpadára. Megértettem. Milyen egyszerűnek és milyen magától értetődőnek is hangzik ez. egy magánvállalat alkalmazottja. egyre több csatában vesz részt. ami által bűntények követtetnek el és birodalmak épülnek. Iránban rettenetesen fölkavartak a Jaminnal és a Doktorral folytatott beszélgetések. a könyv írása közben kezdett összeállni a kép. hogy fölmerül benne a kérdés. Aztán ahogy telik az idő. lelkiismeretfurdalása lehet. Gazdasági bérgyilkosként közvetlenül egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más kormányszervtől. hogy nem ismertem föl a mélyebb összefüggéseket. akiknek kétségbeejtő szükségük lenne munkára. Kimondottan azzal a szándékkal mennek. Bolíviába és minden más országba. Mikor megöli az első ellenséget. milyen alattomos ezeknek a tapasztalatoknak a természete. Kezdetben naiv. Megértettem. Ennek beismerése megkönnyítette. a Fülöp-szigetekre. megrohanják az érzelmek. Saját korruptságom mértéke is megrémített. de elsősorban saját félelmével. egyre több embert öl meg. hogy a megnyomorítottakat kizsákmányolják .kenységem következtében rosszabb helyzetbe kerültek. 193 . és tudatlanságban maradni tetteim valódi jelentőségét illetően. annyira lekötöttek napi teendőim. és ezeket az embereket érzéketlenné tették tetteik következményeivel szemben. A katona jut erről eszembe. Panamában a Fidel által a nyomornegyedekben. Ezt megértve világosabban láttam a „vállalatvezető mint E H M " formálódó szerepét. fizetésemet a MAIN adta.hogyan dolgozhattak például rendes. mégis. hogyan követhettek el oly sokan brutális tetteket . akik nyomornegyedekben laknak. hogyan követhették rendes németek Hitler parancsait. Ezt vetettem papírra: Ebben a korban férfiak és nők százai utaznak Thaiföldre.embereket. Indonéziában sokat rágódtam például a Howard Parkerrel folytatott beszélgetéseken. és megkeményszik. akiknek a gyerekei alultápláltak vagy éheznek. mégis mikor benne voltam a dolgok sűrűjében. Hivatásos katonává válik. családszerető irániak a sah kegyetlen titkosrendőrségénél. Én is hivatásos katonává váltam. Esetleg eszébe jut a halott családja. hogy olyan embereket találjanak. Sok időt töltöttem önvizsgálattal. saját túlélésével van elfoglalva.

az életvitele és a mögöttük álló gazdasági rendszer a világ egészével tesz — vagy azon. megmutatják gyerekeiknek a különös helyekről. ami nem is egészen ember. hogy vállalata életben maradjon. hogy nem is ők a gyár tulajdonosai. hogy kereszténnyé váljanak. ahol hátba veregetik egymást. régi romokról készült fényképeket. amit ő. hogy a társadalom működéséhez rabszolgák kellenek. hogy mindez miként befolyásolhatja majd saját gyermeke jövőjét. Cartagena és Havanna árverésein. hogy ezek az elkeseredett emberek jobban járnak. és legalább lehetőséget ad nekik. hogy amit tesznek. San Franciscó-i vagy chicagói irodáikat. autóalkatrészt. Soha nem áll meg. Még ma is vannak rabszolgakereskedőink. akik biztosítják őket arról. Már nem szükséges Afrika őserdeiben portyázniuk. Ezek a férfiak és nők maguk mögött hagyják kényelmes manhattani. Pszichológusok és más szakértők győzik meg őket. A régi rabszolgakereskedő azt mondta magának. Ezek a férfiak és nők tisztességesnek gondolják magukat. Azt is tudta. az ország legjobb éttermeiben esznek. és így lehetőséget kapnak arra. hanem egy helyi vállalkozót bíznak meg. és ellátják egymást jó tanácsokkal. hogy öltönyt. mintha egyet sem. farmert. hogy a világ gazdaságába integrálódjanak. hogyan kell távoli országok furcsa szokásaival boldogulni. hogy elkeseredett embereket kutassanak föl. Aztán megindulnak. hogy aztán fogásuk legszebb példányait jó áron adhassák el Charleston. ahol akarnak. hogy elgondolkozzék annak mélyebb összefüggésein. Szemináriumokon vesznek részt. mert rajtuk alapul a gazdaság. akik már nem is álmodnak a másnapról. első osztályú hotelekben szállnak meg. luxusgépeken repülnek a szárazföldek és óceánok fölött. hogy ezekre az emberekre szükség van ahhoz. hogy olyan fajjal kereskedik. teniszcipőt. Egyszerűen összegyűjtik a megfelelő számú elkeseredett embert.akik már a jobb élet reményét is elvesztették. Azt is tudja. hogy végezze el helyettük a piszkos munkát. 194 . számítógépes tartozékokat és még sok ezer más dolgot készíttessenek velük. hogy ők az ő életvitelének alapja. hogy azokkal az elkeseredett emberekkel jót tesznek. amit aztán jó pénzért eladhatnak. teljesen jogszerű. Vagy lehet. Hazatérnek. ha napi egy dollárt keresnek. A mai rabszolgakereskedő is meggyőzi magát arról. és felhúznak egy gyárat. Főnökeik jogászokat foglalkoztatnak.

Rijád szemételtávolító kecskéit csillogó szemeteskocsik váltották föl. amelyekhez az emberek többsége nem jutott hozzá. például azt. illetve a S W E C tanácsadójaként az 1980-as évek végétől a '90-es évek végéig olyan információkhoz is hozzáfértem Irakkal kapcsolatban. hogy kövesse a Szaúd-ház példáját. Nagyon is tudatában voltam annak. kommunikációs hálózatok és elektromos elosztórendszerek előnyeit.e k keményen dolgoznak Irakban. mint apósom is. A Reagan. hogy Irakot második Szaúd-Arábiává változtatja. A '80-as években az átlag amerikai keveset tudott erről az országról. illetve más független energiaipari cégeknek a mérnökei is részt vettek közel-keleti projektekben. Engem viszont nagyon érdekelt. és a szaúdiak élvezhették a világ legmodernebb technológiáit: korszerű sótalanító telepek. Szaddám Huszein bizonyára azt is tudta.31. hogy a szaúdiak nemzetközi jogi ügyekben is különleges elbánásban részesültek. akik a Világbanknál. f e j e z e t Az EHM-ek kudarca Irakban Az IPS elnökeként az 1980-as években. ami ott történt. Az IPS alvállalkozóinak. az USAID-nél. szennyvízkezelő rendszerek.és a Bush-kormányzat eltökélte. illetve a Bechtelhez és a Halliburtonhöz hasonló nagy mérnöki és építőipari cégeknél álltak alkalmazásban. az IMF-nél vagy más nemzetközi pénzügyi szervezeteknél dolgoztak. Az üzlet megkötését követően városok emelkedtek ki a sivatagból. Washingtoni jó barátaik sok mindent elnéztek nekik. hogy az E H M . Szaddám Huszeinnek több jó oka is lett volna rá. Kapcsolatban maradtam régi barátaimmal. milyen haszonnal járt számukra a Pénzmosó Művelet. hogy terrorizmushoz 195 . Elég lett volna csak megfigyelnie.

ahogy azt sok más országban is megtettük. és változtassák oázisokká a sivatagokat. LatinAmerika és a Közel-Kelet vízrendszereit privatizálják. Jordániával. Túl az olajon és a vízen. j ó m a g a m is ezzel a feltételezéssel éltem. annak ellenére. tehát a világnak ebben a részében Irak ellenőrzi az egyre nagyobb jelentőségű vízkészletek legbőségesebb forrásait. Katonai stratégák a mai Irak fontosságát a Hudson folyó 196 . a folyamatos olajszállítás ígéretéért és egy olyan üzletért. mind gazdasági szempontból — egyre nyilvánvalóbbá vált azok számára. Az 1980-as években az E H M .e k erősen voltak jelen Bagdadban. amelyek korábban a kis független energiaszolgáltató cégeket nyelték le. vagy hogy nemzetközileg körözött szökevényeket fogadtak be. hogy tömeggyilkosságokért volt felelős. vagy építettünk volna vegyi üzemeket és atomerőműveket. Irak fekvése stratégiailag is igen jelentős. A Reagan. Szíriával és Törökországgal határos. hogy a kötvények kamataiból amerikai vállalatok fejlesszék Irak infrastruktúráját. Szaúd-Arábiával. az egész régióra is kiterjeszthette volna befolyását. Az általános vélekedéssel ellentétben Irak nemcsak az olaj miatt érdekes. Bíztak abban. Szaddám biztosítva érezhette volna uralmát az országban. hanem más országokat is igyekezett rávenni. Szívesen fölajánlottunk volna neki amerikai állami kötvényeket cserébe a petrodollárokért. vagy hogy allűrjei és brutalitása Adolf Hitlerre emlékeztetett. Végül is ha Irak egy Szaúd-Arábiához hasonló megegyezést kötött volna Washingtonnal. hogy beteges zsarnok volt. sokkal fontosabb. hogy Szaddám végül is beadja a derekát. Az innen indítható rakéták hatósugara Izraelt és az egykori Szovjetuniót egyaránt eléri. hogy Afrika. Irak nagyon fontos volt nekünk. sőt. hogy ugyanezt tegyék — vagy legalábbis hunyjanak szemet az ügy felett. A Tigris és az Eufrátesz is keresztülfolyik az országon. akik az energetika és a mérnöki beruházások területén dolgoztak. Iránnal. Az Egyesült Államok már korábban is eltűrt. hogy ezeket a technológiákat korszerű fegyverek előállítására is föl lehet használni. A privatizációs lázban a nagyvállalatok.közel álló fanatikus csoportokat támogattak. Szívesen eladtunk volna nekik tankokat és vadászrepülőket. mint ahogy az első pillantásra látszott. Kuvaittal. építsenek új városokat. most arra készültek. sőt támogatott ilyen embereket. A '80-as évek során a víz fontossága — mind politikai. Sőt maga az Egyesült Államok kért és kapott pénzügyi támogatást Szaúd-Arábiától Oszama bin Laden afganisztáni háborújához a Szovjetunió ellen. és a Perzsa-öböl jelentős partszakaszát is magáénak mondhatja. Az nem számított. hanem a víz és a geopolitika miatt is.és a Bushkormány nemcsak hogy bátorította a Szaúdokat ebben a tekintetben.

Kuvait megmenekült. Az iraki invázió idején éppen Bostonban tárgyaltam — azon ritka alkalmak egyike volt ez. 1991 első hónapjaiban légitámadást intéztek iraki katonai és civil célpontok ellen. Panamához hasonlóan Irak is hozzájárult ahhoz. Ez az első Bush-kormányt igencsak zavarba ejtette és frusztrálta. mert egy gyilkos diktátor ellen felléptünk. Nem okozott meglepetést. amikor a S W E C valami tényleges munkára kért föl. mikor Reagan legyőzte Cartert. Számukra az Egyesült Államok iraki győzelme nagy profit. Bush próbált kiutat keresni. akik közvetlen hasznot reméltek a háborútól. biztosíték volt arra. A lelkesedés nem korlátozódott csupán azokra. előléptetések és fizetésemelések lehetőségét jelentette. Nagyon jól emlékszem a lelkesedésre. Az egész ország szinte várva várta. de nem állították bíróság elé. hogy az ország a világ egyik legnagyobb olajkészlete fölött helyezkedik el — amelynek nagysága egyes becslések szerint a szaúd-arábiai olajmezőkét is meghaladja —. Természetesen a Stone & Webster valamennyi dolgozója izgatott volt. annál van az egész Közel-Kelet kulcsa. többek között a filozófiai váltás. 197 . de nem csak amiatt. az iráni túszok kiszabadultak. A gazdasági élet főszereplői — mérnöki és építőipari cégek. ami Bush döntését fogadta. hogy az amerikai elnök végül katonai támadást rendelt el.és tankgyártók. Busht pipogya elnöknek tartották. illetve az amerikai szabadságharc alatt. a britek és az amerikaiak egyaránt tudták. A 18. hogy óriási infrastrukturális és ipari beruházásokat tudna finanszírozni.e k által kínált forgatókönyvet.mind Irakon tartották a szemüket. rakéta. Nemzetközi haderő részeként ötszázezer amerikai katonát vetettek be. W. repülőgép-. hogy Szaddám nem fogadja el az E H M . hogy George H. Bush elítélte Szaddamot a nemzetközi jog megsértése miatt. holott alig egy éve ő maga adott parancsot Panama jogtalan és egyoldalú lerohanására. és Szaddám a kezére játszott: 1990 augusztusában megtámadta az olajban gazdag Kuvaiti Sejkséget. Mindezek mellett Irak hatalmas piacot is kínált az amerikai technológiai és mérnöki tudás számára. amely akkor következett be. számítógép-ipari vállalatok. Az a tény.völgyéhez hasonlítják a francia és indián háború. Ma köztudott. A zsarnokot megfenyítették. hogy aki Irakot ellenőrzi. hogy Amerika újra megmutassa katonai erejét. Az 1980-as évek végére azonban világossá vált. hogy aki ezt a folyóvölgyet ellenőrzi. azé az egész kontinens. gyógyszeripari és vegyipari cégek . Ennek a hozzáállásnak valószínűleg több oka is volt. Az ezt követő százórás szárazföldi támadás szétverte a szinte fegyvertelen és minden szempontból gyengébb iraki hadsereget. században a franciák. Bush népszerűségi indexe 90%-ra emelkedett Amerikában.

és múltam negatív hatásait valami pozitívba fordítaná. Jól ismertem ezt az üzletágat. valahol árulónak éreztem magam. A globalizáció és a privatizáció kettős eszméje beette magát a lelkekbe. ahogy az amerikai üzleti körök — és ezáltal a legtöbben. szocializmus már szinte elavultak. Közülük sokan országok sokaságában is be vannak j e gyezve. hogy egy olajcég lesz alternatív energiaipari vállalatom új tulajdonosa. N a g y o n vonzó ajánlatot kapt u n k . így tetszésük szerint választhatják m e g az előírások és szabályok rendszerét. hogy még mindig két világ között lebegtem. N é h a elküldtek külföldre. A globális birodalomra való t ö rekvés már olyan realitássá vált. egy sokkal kevésbé feltűnő változás is megfigyelhető volt abban. úgy látom. Alkalmanként megkértek. A korábban amerikainak tartott vállalatok mára már jogi szempontból is teljesen nemzetköziek. mindezt m é g inkább m e g könnyítik a globális kereskedelmi egyezmények és szervezetek. hogy töltsek egy kis időt az ottani üzletfelekkel. ami szerint m ű k ö d n i akarnak. hogy emlékeztessem őket. De erre n e m igazán tartottak igényt.és R e a g a n bejelentette szándékát a Csatorna-egyezmény újratárgyalására. A sors fintora. ami igazolná létem jogosságát. amelyben szinte az egész ország részt vett. Végső soron ez már nem csak az Egyesült Államokról szólt. r e püljek Bostonba egy-egy megbeszélésre. de valójában azért d ö n t ö t t ü n k partnereimmel az eladás mellett. akik amerikai vállalatnál dolgoztak — a világot látta. Szerettem volna tenni valamit. h o g y több szempontból is igen költséges lenne fölvenni velük a küzdelmet. kapitalizmus. bármikor fordulhatnak hozzám. A korporatokrácia léte kétségtelen tény lett. ami egyre inkább az egyedüli jelentős hatásként kényszerítette rá magát a világ gazdaságaira és politikájára. hogy ilyen kevés m u n k á é r t olyan sok pénzt kapok. amikor 1990 novemberében eladtam az IPS-t. Gyakran h í v t a m a projektmenedzsereket. Nagyon zavart az az érzés. Az olyan szavak. és szívesen tettem volna valami hasznosat. Tapasztalatból tudtam. vagy segítsek egy munkaajánlatot előkészíteni. m í g az eladásból meggazdagodnánk. M i n dennek ellenére ironikusnak éreztem. Bántotta a lelkiismeretemet. A hazafias retorika és a cselekvésre buzdítás mögött azonban. átnyúlt a határokon. Egyszer magánrepülővel m e n t e m Guatemalába. Bush panamai inváziója pedig föllobbantotta a már parázsló tüzet. mert az Ashland Oil Company részéről óriási nyomás nehezedett ránk. hogy én is behódoltam a korporatokráciának. például R i o de Janeiróba. Titokban és m e g lehetősen rendszertelenül. A globális birodalom valóban világméretűvé vált. A S W E C n e m sok időmet kötötte le. m i n t demokrácia. de újra elkezdtem dolgozni az Egy gazdasági 198 .

bérgyilkos vallomásai kéziratán. de mindig csak az őslakosok tanításairól. D r e a m C h a n g e C o a lition (Álom Változás Koalíció) néven. különösen az A világ olyan. hogy kapcsolatot tartsak Latin-Amerikával és a számomra fontos politikai kérdésekkel. hatásunkra több országban is alakultak hasonló célú csoportok. A D r e a m C h a n g e célja az volt. hogy elűzték unalmamat. másoknak pedig az igazgatói tanácsában vettem részt. N e w York-i vagy milánói közönségem előtt állva néha megcsapott a helyzet iróniája. jóvá teszi korábbi tetteimet. Sok követőnk akadt a világ minden táján.való együttműködést is magában foglalt. A TIME magazin azon tizenhárom szervezet közé választott minket. ezek a tevékenységek abban is segítettek. hogy megváltoztassa az ipari társadalmak lakóinak viszonyát a Földhöz.az Amazonas mentén élő shuarokkal és ashuarokkal. amit soha az életben n e m t u d n a k majd visszafizetni. Amellett. hogy az írás és a n o n profit szervezeteknél végzett m u n k á m helyreállítja az egyensúlyt. amilyennek megálmodod című (The World Is As You D r e a m It). (A ford. 1 Az 1990-es évek során egyre jobban bedolgoztam m a g a m a n o n p r o fit világba.n e k n e m volt kifogása ez ellen az emberbaráti tevékenység ellen. Az elkövetkező években egyre nagyobb igény mutatkozott ezekre az utakra. vagy azt célozta. Bostoni. ahol gyermekek milliói születnek olyan adósságteherrel. Könyveim egyre népszerűbbé váltak. E könyv sikere nyomán egyre több előadás és szeminárium tartására kaptam felkérést. A szívem mélyén tudtam. gondosan kerülve az EHM-tevékenységemre vonatkozó utalásokat. hogy felelősségemet a lányom vállára próbáltam áttenni. További könyveket is írtam. és latin-amerikai őslakosokkal . hiszen maga is támogatta a United Wayt*. A S W E C . De akárhogy is próbáltam meggyőzni magam. melyek honlapja a legjobban tükrözte a Föld Napjának eszméit és céljait. bár n e m áltattam m a g a m azzal. Ezért én is felelős vagyok. amilyennek álmodjuk. az A n d o k ban élő kecsuákkal vagy a guatemalai majákkal . több szervezet létrehozásában segítettem. egyre kevésbé tudtam h i n n i ebben. végül létrehoztunk egy nonprofit szervezetet is. 1991-ben kisebb csoportokat kezdtem kalauzolni az Amazonas menti erdőkbe a shuarokhoz. Ezek közül több is a Dream Change elkötelezett embereinek munkájából nőtt ki. akik nagy örömmel osztották meg velünk tudásukat a környezet felelős gondozásáról és ősi gyógymódjaikról.) 199 . hogy valaha is ki fogom adni. Jessica olyan világot örököl. Ha olyan a világ. hogy az emberek Amerikában és Európában is megismerhessék ezeket a kultúrákat. * Az Egyesült Á l l a m o k l e g n a g y o b b j ó t é k o n y s á g i szervezete.

Így aztán újra abbahagytam az írást. néztem a Leinster-öblöt. szinte érintetlen körülmények között élő törzsekhez. ha a könyvet megírom. Amúgy is költségcsökkentő programba kezdett. a St. hogy azt a világot tükrözzék. aki fiatalabb volt nálam. Késő éjszaka érkeztem meg. melyeket támogattam. hogy a továbbiakban nem kell csillagászati tiszteletdíjamat fizetnie. elmondom-e a történetem vagy sem. John-sziget egyik üdülőhelyén. hogy az engem körülvevő világ nem olyan.én miért álmodtam ilyen világot? Hogyan játszhattam aktív szerepet egy ilyen rémálom megvalósításában? 1997-ben fölkért az Omega Institute. hogy kilépek a M A I N . nem tettem meg a következő lépést. már nyugdíjban volt. Mikor másnap reggel szobám kicsi erkélyére léptem. akik többnyire a nonprofit világban dolgoztak. Meglepetésemre fel voltak háborodva. Attól tartottak: ha elmondom az igazat. elveszíthetem előttük hitelemet. A vállalat azon elnöke. hogy befejezem a könyvet. amit hallgatóimnak tanácsolok: meg kell változtatnom az álmaimat. 2001.n é l . és nekem is azt kell tennem. és próbáltam megérteni az érzéseimet. ha a múltamra fény derül. és már maga a döntés is óriási megkönnyebbülést hozott. azzal az öböllel találtam magam szemben. és ez az egész mozgalmat alááshatja. amilyet álmodni szeretnék. szemmel láthatóan nem törődött azzal. 200 . Többen is segítettünk az amazóniai törzseknek védeni földjeiket az olajvállalatoktól. A hét során szabad időm nagy részét ezen az erkélyen töltöttem.t ő l . amin olyan régóta dolgozom. föladtam tanácsadói pozíciómat a S W E C . az alááshatja tanítói munkámat. szeptember 11-én is ott voltam. Helyette inkább csoportokat kísértem az amazóniai őserdők mélyén. hogy bár kiléptem. hogy megmaradtam középen. és barátaim féltek. Néhányan azzal is fenyegettek. ahol tizenhét évvel korábban elhatároztam. és nagyon örült. és őslakos kultúrákkal vagy az esőerdők védelmével foglalkoztak. és veszélyeztetheti a nonprofit szervezeteket. Mikor hazatértem. Gondolataimat megosztottam közeli barátaimmal. Megértettem. amelyben igazán szeretnék élni. hogy nem segítenek többé. és nagy árat kell fizetnem azért. aki annak idején fölvett. hogy tartsak egy egyhetes szemináriumot a Karib-tengernél. Elhatároztam. és utódja. A hét végére arra jutottam. Érzelmeimmel küszködve rogytam a karosszékbe.

és segíteni akartak nekik őserdejük védelmében. A látogatók m e g szerették volna ismerni ezeket az embereket. és arról. hogy most veletek fog u n k háborúzni. fejezet Szeptember 11-e és következményei. pedig elsősorban az ő olajellátásuk miatt vívták.Igen . Azért küzdöttek. Shakaim katonaként harcolt a nemrég lezárult ecuadori—perui háborúban. többször legyőztek túlerőben lévő. .Megnyugtatott. Bár a két ország közötti határvonalat már régóta vitatták. Félelmetes harcosok voltak. de sajnos el kell mondjam. melyik országgal tárgyaljanak az olajban gazdag területek egyes részeinek kitermelési jogairól. jobban fölszerelt csapatokat. az én számomra 2001.32.mondta -. . hogy a konfliktus lezárása majd megnyitja az utat az olajtársaságok előtt. Egy tizenhat fős észak-amerikai csoportot kísértünk Shakaim közösségéhez. amely az esőerdő mélyén lakott. A shuarok szelleme (Spint of the Shuar) című könyvem társszerzőjével. szeptember 10-én Amazónia ecuadori részén ereszkedtünk le egy folyón Shakaim Chumpival. A határokat m e g kellett húzni. de a vita eldöntése csak most vált sürgőssé: az olajtársaságoknak tudniuk kellett. hogy nem személy szerint velem. A nagy olajfogyasztó országok lakossága nem is igen hallott erről a háborúról. mert a harcnak régi hagyománya volt közösségükben. A folyón lefelé evezve és a fölöttünk fecsegve repülő papagájokat nézve megkérdeztem Shakaimot. N e m tudtak semmit a háború hátterében álló politikai helyzetről. 201 . m é g m i n d i g betartják-e a fegyverszünetet. és n e m akartak idegen katonákat a földjükre engedni. A shuarok képezték Ecuador első védvonalát.

Jóleső érzés töltött el. Ahogy közeledtem. Hányan retteghetnek a shuarokhoz hasonlóan attól. Mindezt láttam már tévén. az egykor nagyszerű épületek megcsavarodott és megolvadt váza. Az olajvállalatokról beszélt. beszennyezték vizeiket.De láttuk. Kora délután érkeztem meg a M a n hattan északi részében lévő hotelbe. a látvány és a szagok. Ugyanúgy nem engedünk olajvállalatokat a területünkre. Mára a huaorani törzs már szinte megszűnt népként létezni. a házat földbe ásott hasított bambuszlécekből emelték. hogy föl kell keresnem a Ground Zerót. Tönkretették erdőiket. az elszenesedett romok és az égett hús gyomrot kavaró szaga. ahol a rádió adóvevőnket tartottuk. és hitetlenkedve rázta a fejét. de egészen más volt itt lenni. a ma Ground Zero néven ismert Wall Street melletti terület felé. ahol meg szoktam szállni. sokat közülük megöltek. Floridába visszatérve tudtam. és még mindig álldogáltak itt. novemberhez képest szokatlanul enyhe idő volt.különösen nem az emberekre. hogy az utolsó csepp vérünkig küzdeni fogunk. és tönkretesszük kultúrájukat és földjüket? Hányan gyűlölnek minket? Másnap reggel lementem a kis irodába. a törmelék és a füst. a túlélők. 202 . Elmeséltem Shakaiminal folytatott beszélgetésemet. jöjjenek értünk néhány nap múlva. egyszerre kiáltást hallottam a vonal túlsó végén. a világon vajon hányan érezhetnek hasonlóan olajtársaságainkkal és országunkkal kapcsolatban. mit tettek a huaorani törzzsel. amely addig tánczenét játszott a háttérben. Napos. N e m fogjuk hagyni. akik a közelben éltek vagy dolgoztak. . Erre nem voltam fölkészülve . Ahogy velük beszéltem. — Ti a barátaink vagytok — biztosított. és levelekkel fedték be. Pilótákat kellett kérnem. így jegyet váltottam N e w Yorkba. hogy velünk is ezt tegyék. Eltűnődtünk.vagy a csoportunkban lévő emberekkel. — Jóságos ég! — kiáltott valaki a vonal túlsó végén —. D ö b benetes volt a hihetetlen pusztulás. mint ahogy peruiakat sem. Két hónap telt el. ahol régen oly sok időt töltöttem. Megesküdtünk. aki átélte. és befordultam a központ. Egy egyiptomi férfi járkált föl-alá kis cipőjavító műhelye előtt. ahogy végigsétáltam a Central Parkon. A következő fél óra során percről percre követhettem. gyerekeket is. 1 Aznap este már egy gyönyörű shuar hosszúház közepén ülte körül csoportunk a tüzet. mint ahogy senki más sem. Azok. Sosem fogom elfelejteni ezeket a perceket. a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center) tornyainak helyét. a jóleső érzést lassan iszonyat váltotta föl. N e w Yorkot megtámadták! — Beszélgetőtársam fölhangosította a rádióadást. és az őket védő katonaságról. mi történt az Egyesült Államokban. hogy egyszer csak betörünk az életükbe.

aztán hirtelen rájöttem: a fény. és piszkos kabátot viselt. N e m t u d o m . de eszembe jutott. De többségük egyedül volt. minden mást túlharsogva. Meglepett. — Sok vásárlóm. Most a völgy szétnyílt: az utcán. tudomást sem véve egymásról. mint egy sötét kanyon. vagy egy étterem. ahogy az emberek egymással beszéltek New York Cityben. ami az utamba akadt. egymás kezét fogva vagy karjaikkal csapkodva. hogy folytassák üzleti megbeszéléseiket. Az unokaöcsém ott fent halt meg — a kék égre mutatott. És akkor megláttam őt. a fény segített az embereknek. (A ford. Rohantak föl-le az utcán. Vissza a régi. bár felé indultak. kijöttek az irodájukból. sok barátom elvesztettem. . Az emberek egymás szemébe néztek. Hosszú percekig ültem ott csöndben. hogy hátha az ég látványa. a riasztó elhallgatott. . Aztán egy szépen összehajtogatott papírt húztam ki a zsebemből. félmosolyokat váltottak. Befordultam a sarkon a Trinity Church mellett. Egy autóriasztó hangja vonta figyelmemet ismét az utcára. Annak idején. vagy a Világra Nyíló Ablakokon* kinézve a vacsora fölött vállalati stratégián töprengjek beruházási bankáraimmal. a N e w York-i tőzsde hatalmas kőépülete felől jön a hang. Valahonnan óriási ventilátorok zaja hallatszott. N e m tehettem róla. Olyan sokan ugrottak. árnyékba burkolt N e w Yorkba. Lower Manhattan olyan volt. tele statisztikával. Leültem az első lépcsősorra. ritkás ősz szakálla volt. a romok mellett állókat melengette a napfény. Egy férfi rohant ki az irodájából. . Néhányan kettesével. beszélgetve sétáltak. kulcsát az autó felé tartva.Azt hiszem. nem sikerült. a Világkereskedelmi Központ tetejére. láttam kiugrani. A földet nézve csoszogott az utcán. Próbáltam a szemükbe nézni. hogy kinyíljon a szívük. és szótlan. amely a Világkereskedelmi Központ északi tornyának tetején m ű k ö d ö t t . Föl kellett menni magasra. Ú g y tűnt. Ezek a találkozások túl voltak a szavakon. amelyek többet mondtak a szavaknál. nincs fény. mintha tudnának repülni. Ezt kezdetben nem tudtam megfogalmazni. rohantak haza. de együtt érző pillantásokat. és elindultam lefelé a Wall Streeten. De volt még valami furcsa ezzel a hellyel kapcsolatban. ami különösen idege* W i n d o w s on the World: N e w York egyik legelegánsabb étterme.— Képtelen vagyok megszokni — motyogta. Emberek rohannak a járdán. Már a puszta gondolattól is bűntudatot éreztem. Hosszú. a 14-es szám előtt. amikor idezarándokoltam. Ha komoran is. Egy rendőr egy lefulladt autóra üvölt. Nincs ég.) 203 . ha fényt akart az ember látni. hogy pénzt szerezzek az IPS számára. Figyeltem az embereket.

majd leült mellém. Visszafordult. hogy naponta huszonnégyezer ember hal éhen. — N e m tudok olvasni — azzal visszaadta. — Maga katona volt? Akaratlanul is fölnevettem.nül hatott ezen a meleg délutánon a Wall Streeten. — Számok. — Az összes fa és vizes árok tönkrement. rajtam áll. hogy megszólítom-e. mint egy puskát. India és Pakisztán. Az ember eltűnődik. — Afganisztánból való? R á m bámult. Halkan füttyentett. éreztem. bütykös ujjával a tőzsde épülete felé mutatott. gazdasági tanácsadó — átnyújtottam neki a statisztikával teleírt lapot. — Igen. Volt Kandahar mellett egy kicsi gránátalmafa-ültetvényem. elindult fölfelé a lépcsőn. pillanatnyi habozás után. — Lesben álltak — leeresztette a kezét. Ahogy maga elé nézett. — A Világkereskedelmi Központra gondol? Bólintott. Udvariasan bólintott. Kasmirból. Egy darabig tanulmányozta a listát. Láttam rajta. igaz? A pillantásunk találkozott. bölcs tekintet. Elvette a kezemből a papírt. — Háború. szomorú. — Mit csinált azután? Fejével a papír felé intett. — Gyönyörű — erős akcentussal beszélt. — Ilyen időkben jólesik a napfény. egy kicsit elgondolkodott. majd így szólt: — Én is majdnem egy voltam közülük. — Kasmir — húzogatta a szakállát. R á m nézett. Megjöttek az oroszok. és hosszú. — Ezek voltak a fegyvereim. — Vagy nem is a vallás. hanem a gazdaság? — adtam neki igazat. hogy afgán. — Látszik? — Sokat utaztam. miről is szól a vallás. — Világstatisztika. Nemrég jöttem vissza a Himalájából. és a mudzsaheddinek a fák mögött és a vizes árkokban bújtak el . egy-két méterre tőlem. csaknem fekete. Aztán. Szeme sötétbarna volt. majd elmosolyodott.fölemelte a kezét. — Nem. — Szép ez a délután. hinduk és muzulmánok. — A koldusok rajta vannak? 204 . — Ezek a számok azt mondják.

N e m voltak. Most hogyan reagáljak? * Kb. mielőtt újra megszólalt. Gombócot éreztem a torkomban. hogy pont ide jöttem. és itt ezzel az afgán férfival találkoztam. Véletlenek egybeesése. töltötte be azt a szerepet. és gondolataiba merült. Ez az 539 láb* magas felhőkarcoló a maga korában a világ legmagasabb épülete volt. Már akkor itt székelt a Bankers Trust. pedig leggazdagabb embereink közül sokan a kábítószer-kereskedelemnek köszönhetik a vagyonukat. Mákot termesztek. Pár percig csöndben ültünk. — Mi bűnnek tartjuk az ópiummák termesztését. de nem volt erőm bármit is mondani. jelentéktelenül kicsinek éreztem magam. az ország egyik leggazdagabb pénzügyi intézményének adott otthont. A lépcső alján egy tábla állított meg. Csak így lehet a családot etetni. Aztán lassan fölállt. — Maga katona volt . Eszembe jutott. Furcsa véletlennek tűnt. melyen a mögöttem álló épület képe volt látható. se víz. hogyan formálják életünket a véletlenekre adott reakcióink. — Én is az voltam — megrázta a fejét. melyet energiaipari vállalatom finanszírozásához én is igénybe vettem. Szerettem volna. de emlékeztem a számra. és még bólintott is. és a Bankers Trustnak. — Se fa. az alábbi szöveggel: A Wall Street 14-es számú ház tervének alapötlete Halicarnassus mauzóleuma a velencei Szent Márk tér harangtornyának tetején. ha marad még. szomorúság és bűntudat nyomasztott. Végre sikerült fölállnom és utána indulnom. ahogy az öreg afgán olyan találóan mondta. 164 m. és tekintete a lelkem mélyéig hatolt. — Azt hiszem. Ez az épület az én örökségemnek is szerves része volt . amit később a Világkereskedelmi Központ: a hatalom és a gazdasági dominancia jelképe volt. Az előző századforduló idején a Wall Street 14. olyan nyolcvanmillióan vannak a világon. — Ópium? Megvonta a vállát. hogy ennek az egyszerű ténynek nagyobb nyomatékot adjon. A pillantásunk újra találkozott. A táblát a N e w York kulturális örökségét védő egyesület állította.mondta.) 205 . — N e m szeretem a koldulást. A gyerekem meghal.egy katona örökségének. és lebicegett a lépcsőn. (A ford. Ahogy az épületre fölnéztem. a Wall Street és a Broadway sarkán megépítve.

Ilyen közel a Ground Zeróhoz. rossz előérzet lett úrrá rajtam. és aminek gyümölcseit a hozzám hasonlóak szedték. és az utóbbi időkben már ormótlan behemótnak tartották az egész épületkomplexumot. Az épület kőhomlokzatán az állt. és próbáltam félresöpörni. ahol George Washington az Egyesült Államok első elnökeként 1789. hogy ez a Federal Hall. előttem a tűz által megkímélt N e w York-i utcákra. Az a hír járta. hogy segítsenek. hogy a Világkereskedelmi Központ tervét David Rockefeller vetette föl 1960-ban. N e m tudtam okát adni. sok szempontból a korporatokrácia jelképe. hogy mit gondolhatnak minderről az utcákon sétáló emberek — nemcsak a tornyok lerombolásáról. Ez a bank. az ő kétségbeesésükre. ahogy a tűzoltók befelé siettek. Próbáltam elképzelni. hogy minden ember élethez. a földön ejtett sebnél. de a férfinak nyomát sem láttam. el tudnak-e szakadni a munkájuktól. a David Rockefeller által fölépített bank központjával találtam magam szemben. A langyos délután ellenére fáztam. Itt a Chase. akik kiugrottak. Egy épen maradt épületnek támaszkodva belenéztem a gödörbe. és a globális birodalom építésének egyik nagymestere volt. amint egy számítógép mellett ülve az üres képernyőt bámulom.e k e t szolgálta. benzinfaló autóiktól és kamattörlesztéseik részletfizetéseitől 206 . aki pénzt és több milliárd dollár értékű fegyvert vesz át az amerikai kormánnyal szerződésben álló egyik tanácsadó cég alkalmazottjától. meggyorsítottam lépteimet. a Ground Zeróval ellentétes irányban. A két tornyot valaha Davidnek és Nelsonnak nevezték. Wall Street 26. liftrendszere drága és nehézkes. a bankkal. szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogát védeni kell. amely az E H M . április 30-án hivatali esküjét letette. valahol olvastam. Eszembe jutott.. Tűnődtem. Vajon gondolkodnak-e ilyesmin egyáltalán. hogy anyagilag fönntarthatatlan. ahol az első hivatali eskü elhangzott annak ígéretével. Körülnéztem. alkalmatlan a korszerű üvegszálas és internettechnológiák bevezetésére. és egyszerre furcsa szorongás. A behemótnak vége. A háztömböt megkerülve a Pine Streetre értem. hanem a tönkretett gránátalmafa-ültetvényekről és a napi huszonnégyezer éhhalálról.Továbbsétálva a tömeget fürkésztem. De hiába. Egyszerre megint annál az üszkös gödörnél találtam magam. kelletlenül sétáltam tovább. Lassan. Aztán magamat láttam. Ehelyett Oszama bin Ladent láttam. a Wall Streethez. Pontosan ez volt az a hely. melyek lassan visszatérnek a normális kerékvágásba. ahogy az emberek tülekedve rohantak ki az összedőlő toronyból. ami olajpénzből sarjadt. kék műanyagba csomagolt szobor emelkedett. A következő épületnél óriási. Megpróbáltam azokra gondolni. a megcsavart fémszerkezetnél.

— Venezuela a forradalom küszöbén! . a politikánkat. az autódudák és a milliónyi ember zaját. az egész globális birodalmat. és Afganisztánhoz hasonló országokra gondol. Mi a helyzet Panamában. ők maguk hogyan járulnak hozzá annak a világnak az alakulásához. Indonéziában. Venezuela demokratikusan megválasztott Amerika-ellenes elnökéről szólt. aki naponta éhen hal? És újra ott láttam magam az üres számítógépes képernyő előtt. hogy fontolóra vegyék. hanem az öregember hazájáról? Vajon mit gondol az a huszonnégyezer ember. a hadseregünket. Guatemalában. De eszembe jutott a világ összes többi olyan országa. Egy alacsony.annyi időre. Abban a pillanatban egy dolog volt biztos: országom bosszút akar állni. Vettem egy lapot. ahol az emberek gyűlölik a vállalatainkat. Ecuadorban. napbarnított ember újságokat lengetve spanyolul kiabált. Hugo Chávezről. Megálltam.kiabálta. Igyekeztem a Ground Zeróra koncentrálni. túlharsogva a közlekedés. és egy pillanatra megálltam. amit az amerikai politika vált ki Latin-Amerikában. és arról a gyűlölethullámról. amit a gyermekeikre hagynak? Mit tudhatnak Afganisztánról — nem a televízióban megjelenő. Iránban. hogy átfussam a vezércikket. Mi történik Venezuelában? 207 . és elindultam. Afrika nagy részén? Ellöktem magam a faltól. amerikai katonai sátrakkal és tankokkal teleszórt országról.

és saját embereit ültette a vezető pozíciókba. Az események. az Egyesült Államoknak pedig harmadik legnagyobb olajszállítója volt. amikor szegény és kisemmizett venezuelaiak elsöprő fölénnyel választották meg elnökké Hugo Chávezt. és milyen gátlástalanul tud kihasználni egy országot a korporatokrácia. 3 A Petróleos de Venezeula negyvenezer alkalmazottjával. 2002ben az ország a világ negyedik. milyen zavart tud kelteni az olajvagyon. fejezet Venezuelát Szaddám menti meg Sok éve figyeltem már Venezuelát. milyen igazságtalanul nagy különbségek alakulnak ki szegények és gazdagok között. Klasszikus példa volt arra.e k és az új. Klasszikus példája lett a régimódi. hozzám hasonló E H M . nem sokkal repülőgép-balesete előtt. vállalati fajta közös munkaterületének is. a Petróleos de Venezuela hagyományos függetlenségét. fölszólalt a globalizáció ellen. hogyan gazdagodhat meg egy igen szegény ország az olajnak köszönhetően. évi 50 milliárd dolláros forgalmával. egyenes következményei voltak az 1998-as elnökválasztásnak. kiterjesztette ellenőrzését a bíróságokra és más intézményekre. Példa volt arra is. föloszlatta a venezuelai kongresszust. 1 Az új államfő azonnal drasztikus intézkedéseket vezetett be. amely már nevében is emlékeztetett arra. és az ország 208 .33. Ezt követően Chávez megszüntette az állami tulajdonban álló olajvállalat. amit Jaime Roldós terjesztett elő Ecuadorban. bevezetett egy szénhidrogén-törvényt. melyekről a Ground Zero mellett olvastam az újságban. A törvény duplájára emelte a külföldi olajtársaságok által fizetendő díjakat. Elítélte az Egyesült Államokat „szégyentelen imperializmusáért". 2 A venezuelai olaj kulcsfontosságú a világ gazdaságai számára.

Valamennyi fontos statisztikai mutató javult: az egészségügy. A gazdasági bérgyilkosok akcióba léptek. Három napig napi százezer hordó kőolaj szökött a levegőbe. mint az átlagos élettartamot és a gyermekhalandóságot illetően. A nemzetközi bankok elárasztották az országot kölcsönökkel. Amint az új elnök hatalomra került. egy nyolcvan évvel korábban megkezdődött folyamat befejezésének látta. amely sokféle terméknek jó piacot biztosított. Közvetlenül a szeptem209 . a középosztály és a szegények egymás ellen fordultak. lépéseivel a Bush-kormány ellen fordult. 1978 és 2003 között az egy főre jutó jövedelem 40%-kal csökkent. és Venezuela nemzeti költségvetése megnégyszereződött. 4 Az iparág elfoglalásával Chávez egy csapásra a világ fontos hatalmi tényezőjévé vált. közülük sokan szegénysorba süllyedtek. Ez az ország ideális terepnek látszott.e k . az oktatás és a foglalkoztatás terén csakúgy. Az 1973-as OPEC-embargó idején égbe szöktek az olajárak. Aztán az olajárak visszaestek. Ezt sok venezuelai sorsszerűnek. Ahogy az gyakran előfordul az olajtermeléstől függő országokban. Az új demográfiai viszonyok készítették elő Chávez színre lépését és a Washingtonnal kialakuló konfliktust. amely munkaerőt szolgáltatott a gyárak és műhelyek számára. és Venezuela nem tudta törleszteni adósságát. melyekből hatalmas infrastrukturális és ipari beruházásokat finanszíroztak. úgy fokozódott az elégedetlenség. december 14-én vastag olajsugár tört föl a földből Maracaibo közelében. A következő negyven év olajbevételei lehetővé tették. és ez a geológiai esemény örökre megváltoztatta az ország életét. A társadalom polarizálódott. 1930-ra már a világ legnagyobb olajexportőre volt. A venezuelaiak hevesen reagáltak: a zavargásokban több mint kétszázan haltak meg. hogy más módokon is támogassa a korporatokráciát. és fölépítették a földrész legmagasabb felhőkarcolóit. 1989-ben az IMF szigorú takarékossági intézkedéseket kényszerített az országra.exportjából való 80%-os részesedésével Venezuela gazdaságának messze legfontosabb szereplője. 5 Ahogy nőtt a szegénység. ugyanakkor megmaradt egy széles szegény réteg. Megrendült az illúzió. és nyomást gyakorolt Caracasra. 1922. hogy első szárnypróbálgatásaikat megtegyék. Az ország lakói minden problémájuk megoldását az olajban látták. Az üzleti élet virágzott. A romló gazdaság leginkább a középosztályt sújtotta. Venezuelában tekintélyes középosztály alakult ki. hogy Venezuela a világ egyik legszegényebb országából Latin-Amerika egyik leggazdagabb államává fejlődjön. Aztán az 1980-as években megérkeztek a vállalati E H M . a demográfiai mutatók radikálisan változtak. hogy az olaj árából minden finanszírozható.

mindhárman valamiféle iróniával tükrözik a világ dolgainak állását: mindhárom ország traumatikus politikai zűrzavaron esett át. hogy e három ország jelenlegi helyzetéről is be tudjak számolni. és ez Irak esetében sem látszott elkerülhetőnek. avagy sem. mert amíg Afganisztán katonai megszállása már megtörtént. Újra írni kezdtem. 2002-ben nonprofit m u n k á m több ízben szólított Dél-Amerikába. Szeptember 11-e azonban átrendezte a prioritásokat. ideje odaküldeni a sakálokat. Az én szemszögemből nem az volt az érdekes. hogy az segítsen az embereknek ráébredni. hanem arról. hogy a jóvátételt nem halogathatom tovább. Mielőtt azonban megszervezhettem volna az utazást. az amerikai kormány reakciója Chávez lépéseire egyelőre homályban maradt. a pszichopata Szaddám és a gazdasági vezetésre alkalmatlan Chávez). Az azonban bizonyosnak látszott. amelyből olyan vezetők emelkedtek ki. Ehelyett egyszerűen aláásta azoknak a vezetőknek a hatalmát. és megérteni. mégpedig úgy. hogy ezen országok mélyebb problémáit orvosolja. Irakba és Venezuelába utazás gondolata. és a Chávez Venezuelájáról olvasott cikk végül is eljuttatott egy olyan pontig. és őszintén szembesített három évtizedes tevékenységem következményeivel.k é n t végzett munkám következményei nagyon kedvezőtlenül érintik a lányom generációját. hogy Chávez jó vezető-e. Az iraki és a közelkeleti olajszállítások bizonytalanná válásával Washington nem hagyhatta sokáig figyelmen kívül a venezuelai helyzetet. Úgy tűnt. Ennek ellenére azonban a korporatokrácia mégsem kísérelte meg soha. Közeli 210 . és azt a tényt sem. hogy útjában áll-e a korporatokrácia előrenyomulásának a globális birodalom felé. hogy E H M . akik olajpolitikánk útjában álltak. az E H M . N e m tagadhattam a szerepemet. A Ground Zero és a Wall Street körüli sétáim. Az egyik amazóniai utunkon egy venezuelai család is csatlakozott hozzánk. Bush elnök és tanácsadói arra koncentráltak. Foglalkoztatott az Afganisztánba. Tisztára kellett mosnom az életemet. de valahogy túl réginek tűnt már ez a történet. hogy megszerezzék a világ támogatását az Egyesült Államok afganisztáni tevékenységéhez és Irak lerohanásához.ber 11—i támadások előtt Washington már újabb lépéseket fontolgatott. a körülmények megint közbeszóltak. hogy Bush és Chávez között előbb-utóbb kirobban a konfliktus. amit évek óta igyekeztem kerülni. miért gyűlöl minket a világ nagy része. Össze kellett kötnöm a jelennel. akik sok kívánnivalót hagynak maguk után (a kegyetlen és zsarnoki Talibán. hogy a korporatokrácia létezik. találkozásom az afgán öregemberrel.e k kudarcot vallottak. Venezuela ügye háttérbe szorult. akik Chávez rendszerében mentek tönkre. Ráadásul az amerikai gazdaság éppen recesszióban volt. Tudtam. Sok szempontból Venezuela volt a legérdekesebb eset.

Tudtam. Öt évtized múltán m é g m i n d i g az olaj a mozgatóerő.. 6 Éppen így buktatta m e g a C I A Moszadikot. azonban kitartanak amellett. Találkoztam olyan latin-amerikaiakkal is. és juttatta hatalomra a sahot.barátok lettünk. A New York Times jelentése szerint: Több százezer venezuelai vonult ma az utcákra. mit csinál". Chávez a munkára hajlandó dolgozók segítségével igyekszik normalizálni az állami tulajdonban álló olajvállalat működését.az illető.e k által létrehozott világra. napja tartó országos sztrájk mellett. Ellenfelei. akik Chávezt megváltónak tartották.e k és a sakálok — n e m tudták Szaddámot térdre kényszeríteni. m i n d a venezuelai helyzet válságosra fordult. H o z zám hasonlóan ő sem dolgozott közvetlenül egy kormánynak sem. 7 A Wall Street és az olajvállalatok vezetői az olajárak emelkedésétől és az amerikai olajkészletek csökkenésétől tartottak.. Chávez hívei több ízben összecsaptak ellenfeleikkel. hogy forduljanak a megválasztott elnök ellen. hónapokra megbéníthatja a világ ötödik legnagyobb olajtermelő országának gazdaságát. a gazdasági paletta másik széléről. hogy kiálljanak a 28. aki évek óta kapcsolatban állt a sakálokkal. 2002 decemberében m i n d az iraki. Irakban a f i n o m módszerek . amellyel Hugo Chávez elnököt akarják lemondásra kényszeríteni. Elmondta: egy magáncég föl akarta bérelni. de megjegyezte..az E H M . Másnap egy régi barátommal találkoztam. az invázióra készültünk. tudja. akiket egy üzleti és munkásvezetőkből álló koalíció irányít. A Caracasban k i bontakozó események jellemzőek voltak az E H M . A két országban kialakult helyzet egymásnak tökéletes ellentéte volt. A sztrájk az utóbbi napokban holtpontra jutott. A munkabeszüntetés. aki végül elvállalta. a t ö r t é nelem ötven év elteltével különös m ó d o n ismétli önmagát. de több országban is vezetett titkos akciókat.akik közül sokat a School of the Americas képzett ki -. és az ő szempontjukból is megismerhettem a történteket. amelyhez mintegy 30 000 olajmunkás is csatlakozott. az adott 211 . Ennél erősebb m á r n e m is lehetne a párhuzam. A jelentések szerint több embert lelőttek és sokan megsebesültek. szervezzen sztrájkokat Caracasban. és vesztegessen meg katonatiszteket . Ő nem fogadta el a megbízást.. hogy sztrájkjuk a vállalat és így a Chávez-kormány összeomlásához fog vezetni. így a végső megoldásra. hogy „. Venezuelában a Bush-kormányzat Kermit Roosevelt iráni forgatókönyvét alkalmazta. Ú g y tűnt.

hogy sikerrel jártak: Chávez megbukott. az ünnepségnek hamar vége szakadt. hogy Nicaragua fegyvertelen ellenzékét Noriega balos csapatára uszítsák. Az Egyesült Államoknak 1989-ben meg kellett támadnia Panamát. Később az Egyesült Államok venezuelai nagykövete lett. Ráadásul az 212 . A New York Times megragadta az alkalmat. Az iráni Moszadiktól eltérően neki sikerült a maga oldalán tartania a hadsereget. Noriega hatalmát.. a latin-amerikai harcok veteránjának tevékenységére is. Reich. aki egyébként csaknem húsz éven át az amerikai titkosszolgálat értékes informátora volt. hogy az eseményeket történelmi perspektívába helyezze — és egyben megpróbálja azonosítani a férfit.és Dél-Amerikában a hidegháború alatt és után. milyen szerepet játszott az amerikai titkosszolgálat az elhíresült és nemrég leváltott elnök. Az akkori vizsgálatok kiterjedtek Otto J. bár a legmagasabb pozíciókban lévő tiszteket megpróbálták ellene fordítani. Vladimiro L. 8 Ha Mr. majd négy évtizeden át támogatott jobboldali kormányokat a kis baloldali lázadó csoportokkal szemben. és rossz hírű kémfőnöke. Chávez bukása újabb trófea a gyűjteményében.közel-keleti helyzetben a Bush-kormány mindent megtesz. Reich ellen végül nem emeltek vádat. A minden lehetséges módszert bevető igyekezet.. Mintegy 200 000 civil vesztette életét. A parányi Guatemalában a CIA 1954-ben puccsot szervezett a demokratikusan megválasztott kormány megdöntésére.] gazdasági és politikai érdekeinek védelmében elnyomó rendszereket támogatott egész Közép. Reich és a Bush-kormányzat ünnepelte is a Chávez elleni pucscsot. Mr. aki Venezuelában Kermit Roosevelt szerepét játszotta: Az Egyesült Államok [. hogy megdöntse a kábítószer-diktátor Manuel A. és most elnöki kinevezéssel az Amerika-közi ügyekért felelős külügyminiszteri posztot tölti be. pedig odáig ment. Mr. hogy Iránnak készpénzért adtak el hadászati fölszerelést. Peru törékeny demokratikus kormánya most próbálja föltárni. ami a Reagan-kormányzat több tisztségviselője elleni vádemeléshez vezetett. és n e m egészen három nap múlva már ismét ő volt hatalmon. A chilei Augusto Pinochet tábornok szintén egy CIA által támogatott puccsnak köszönhette 1973-tól 1990-ig tartó hatalmát. Meglepő fordulattal Chávez visszaszerezte az ellenőrzést az események fölött. Montesinos évtizedes hatalmának fönntartásában. Alberto K. Fujimori. Egyszer csak megérkezett a hír. hogy Chávez hatalmát megdöntse.

akik az országos sztrájkot vezették. hogy már hónapok óta tárgyaltak Venezuela egyes katonai és civil vezetőivel Hugo Chávez elnök elmozdításáról [. hogy az utóbbi ötven évben n e m sok m i n d e n változott . legalábbis egyelőre. m i n t Iráné 1953-ban. 213 .a végeredményen kívül. és ellenzékének több vezetőjét emigrációba kényszerítette. Venezuela 2003-as története egész másképp végződött. De tudom. hogy ezek a körülmények gyorsan változhatnak.erős állami olajvállalat is őt támogatta.] Egyre többeket foglalkoztat a kormányzatnak a sikertelen puccsal kapcsolatos tevékenysége. megtisztította a hadsereget a néhány hűtlen tiszttől. A Petróleos de Venezuela dacolt a sztrájkoló munkásokkal. hogy vajon ez változások előjele volt. T ű n ő d t e m . A m i n t kitisztult a levegő.és mit fog tenni most Washington? Ú g y gondolom. h o g y itt nemcsak a gazdasági bérgyilkosok vallottak k u darcot. Venezuela válságba süllyedését — és Chávez elmozdítását — Szaddám Husszein akadályozta meg.10 Világos volt. akiket az árulásra rá tudtak venni. Venezuela esete arra emlékeztet. 9 Az események ilyen alakulása végül is a Bush-kormányzatot hozta kellemetlen helyzetbe. A Los Angeles Times cikke szerint: A Bush-kormány tisztségviselői kedden elismerték. Chávez megerősítette a kormány hatalmát az olajvállalat dolgozói fölött. A Bushkormányzat n e m tudott egyszerre megbirkózni Afganisztán. Washington ügynökei ellen. vagy csak anomália .. Húszévi börtönt követelt az ellenzék két prominens vezetője. Pillanatnyilag ehhez sem katonai ereje. Irak és Venezuela problémájával.. hanem a sakálok is. sem politikai támogatottsága nem volt. és talpon maradt. és Chávez elnöknek m é g kemény ellenfelekkel kell szembenéznie a közeljövőben.

üzletemberek és politikusok seregén túl a modern civilizáció lényegéig hatoltak.ahelyett. N e m azért voltak jelentősek. melyeket aztán a mi mérnöki és építőipari cégeink valósítottak meg. és csak az ország leggazdagabb családjainak voltak hasznára. az államadósság 240 millió dollárról 16 milliárdra emelkedett.34. Ahogy azonban az ottani eseményeket figyeltem. Ma Ecuador nemzeti jövedelmének mintegy 50%-át fordítja adósságai törlesztésére . Ennek eredményeképpen három évtized alatt a hivatalos szegénységi ráta 50ről 70%-ra nőtt. ahol a Békehadtest önkénteseként először dolgoztam: Ecuadorban. Olyan országban húzódtak. a hivatalos források szerint súlyos szegénységben élő lakosát segítené. hanem azért. hogy az igazán jelentős frontvonalak egy másik országban húzódnak. 1968-as látogatásom óta ez a kis ország a korporatokrácia áldozatainak egyik legklasszikusabb példája lett. és a legszegényebb polgárokra jutó nemzeti források aránya 20-ról 6%-ra csökkent. az alulfoglalkoztatottság és a munkanélküliség 15-ről 70%-ra. 1 Az ecuadori helyzet világosan bizonyítja. Többmilliárdos kölcsönöket nyújtottunk projektekhez. f e j e z e t Újra Ecuador Venezuela klasszikus eset volt. a folyamat. A hozzám hasonló gazdasági bérgyilkosoknak és modern vállalati változatainknak sikerült Ecuadort a tönk szélére juttatni. mert több pénzről vagy emberéletről volt szó. hogy több millió. 214 . hogy itt nem volt szó öszszeesküvésről. feltűnt. Ezek a frontvonalak a bankárok. amelyben a legtöbb nagy nemzetközi bank. amelyet jól ismertem és szerettem. Első. mert a terítéken lévő problémák messze túlmutattak a birodalmakat általában meghatározó materiális célokon.

hogy mit tesznek. Be voltak csapva. A megvesztegetés fizetés. Egy olyan rendszer termékei voltak. A zsebünkben volt ugyanúgy. nem tartoztak titkos összeesküvéshez. mit tesznek. Szaddám nem adta be a derekát. és nem nagyon volt kilátás arra. mikor én autómon Quitóból a dzsungelben épült Shell városába hajtottam. ugyanúgy zajlott a demokrata. hogy itt. mérnöki és jogi egyetemeken tanultak. és tudtuk. hogy Ecuador az ezredfordulóra ilyen nehéz helyzetbe jutott. Ideje volt behajtanunk Ecuadoron a jussunkat.sok nagyvállalat és több ország külföldi segélyszervezete is részt vett. amit az üzleti. Ezek az emberek nem voltak tudatában annak. hogy megtámadják. tudtuk. biztosítási kötvény formáját öltötte. A rendszer sikere látványos volt. hogy egy szegény országon segítenek. Bush-sal. vagy a fajtámbeli főnökeiket követték. és győzött. hogy az ecuadori esőerdők alatt olajtenger van. Chávez már visszavette a hatalmat Venezuelában. Be kellett tömnünk a lyukat. jutalom. a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak közt folyik. és készült arra. Ahogy a Pastaza folyón épült gátszörnyeteg mellett elhajtottam. akinek ő az üzletét és a lánya esküvőjét finanszírozta. a gyerekek jövőbeli iskoláztatásával kapcsolatos kimondatlan kérdéseken. és sokszor saját magukat is becsapták. nyugdíj. Közülük néhányan. Ennek megfelelően a korporatokrácia üzleti mutatói sem festettek jól. a fenyegetés pedig a társadalmi elvárásokon. Szembeszállt George W. Az Egyesült Államok vezető szerepe mellett más országok is bekapcsolódtak. a bankoknál és a kormányügynökségeknél. illetve a társak nyomásán alapult. a többiek viszont aszerint jártak el. Ez a nap már eljött. Az ezredfordulóra Ecuador reménytelen csapdába került. mi is kivártuk az időnket. Ezek a résztvevők saját szerepüket a legrosszabb esetben közömbösnek látták. akik saját mohó példájukkal illusztrálták a rendszer működését. Megengedhettük magunknak. és jól kiszámított b ü n tetésekkel és jutalmakkal segítették fönnmaradását. ahogy a maffiavezér zsebében van a kisember. 215 . Ecuadorban a küzdelem nem egyszerűen a világ gazdagjai és szegényei. amely a világ eddigi legkifinomultabb és leghatékonyabb imperializmusát szolgálja. hozzám hasonlóan tudatában voltak. hogy el fog jönni a mi napunk. hogy türelmesek legyünk. hogy hagyományos forrásainkból több olajhoz juthassunk. mint a republikánus kormányzat alatt. Több ezer ember harmincéves kemény munkájának köszönhető. Amerika olajkészletei az utóbbi harminc év alatti legalacsonyabb szintre süllyedtek. a legoptimistább hozzáállás pedig azt láttatta velük. rájöttem. N e m kellett lámpással keresni megvesztegethető és fenyegethető embereket — ezek már ott dolgoztak a nagyvállalatoknál. Mint minden jó maffiózó.

hogy személyes kötődésem mondatta velem. és közben hogyan tudunk együtt élni kollektív lelkiismeretünkkel? Ahogy autóm ablakán át az Andok tarra vágott lejtőit néztem. olyan következményekkel találjuk magunkat szemben. amelyeket békehadtestes szolgálatom idején még buja trópusi erdő borított. 2 És a Világbank. melyek nagyságát még csak föl sem tudjuk mérni. hogy őslakos kultúrák. az IMF és az összes többi bank. üvegházhatást okozó gázokat. N e m is csak arról. több százezer állat. Mi ugyan megvetjük a szolgaságot. egyformán fontos. nem értékesebbek.A frontvonalak azt fogják megmutatni. de globális birodalmunk több embert taszít rabszolgasorba. Bár az ecuadori esőerdők. mindegyikük arra kényszerít minket. mint a rómaiak vagy bármely más. hirtelen újabb felismerésre jutottam. ami a lelkünk m é lyét érinti. amelynek természeti kincseit a birodalom megkívánja. Itt az ökológusok szokásos érvein túlmenően sokkal többről van szó. mint az iráni sivatagok és Jamin beduinjainak öröksége. emberi életek. előttünk létezett gyarmatosító hatalom. N e m értékesebbek. melyek némelyike betegségek eddig föl nem fedezett ellenszerét is hordozhatja. hogy nézzünk saját és kollektív lelkiismeretünk mélyére. amely már jóval a Római Birodalom előttről ered. nagyvállalat és kormány. de ez csak szubjektív elfogultság. Hogyan követhetünk ilyen rövidlátó politikát Ecuadorban. hogy megnyissa amazóniai esőerdőit az olajtársaságaink előtt. olyasvalamiről. az itt élő őslakos kultúrák. Ha ragaszkodunk ahhoz. Eszembe jutott egy összefoglaló statisztikai adat: a jövedelem megoszlása a világ lakosságának a leggazdagabb országokban lakó egyötöde és a legszegényebb országokban lakó egyötöde között az 1960-as 30:1 arányról 1995-re 74:l-re emelkedett. Rá akartuk kényszeríteni ezt a kis országot. hogy behajtsuk a járandóságunkat. számunkra létfontosságú oxigént termelnek. amely részt vesz a nem- 216 . ahol dolgoztam. Rájöttem. melyekből a világ édesvízkészletének nagy része származik. ahol az 1960-as években az ártatlanságomat elvesztettem. milyen civilizáció is vagyunk valójában. Ez beláthatatlan méretű pusztítást fog okozni. hogy az esőerdők kötik meg az iparunk által termelt.és növényfaj pusztul el. az ázsiai sztyeppék. köztük olyanok is. az USAID. olyan imperialista mintát követünk. a sarkvidéket borító jégsapka és a világ sok száz más. Észak-Amerika erdőségei. és valójában minden ország. hogy az ecuadori frontvonal a legjelentősebb. Én személyesen vonzódom ehhez a helyhez. N e m csak arról van szó. Ha ezt a stratégiát folytatjuk. minden ország. a Fülöp-szigetek körüli tenger. veszélyben lévő helye. állatok és növények nagyon értékesek. mint Jáva hegyei. Minden egyes ilyen hely frontvonal. és táplálják a felhőket.

hogy m u n kásainak joga volt a területen előzetes vizsgálatokat folytatni . és nem is fenyegették semmiféle erőszakkal a munkásokat. Ez alkalommal azért jöttem. mert ezt néhány ezer lándzsával. de Ecuadorban más volt a helyzet. hogy munkásaik egy csoportját túszként fogva tartják. Egyszerűen elkísérték őket a falujukba. amelyről az amerikaiak többsége m é g csak n e m is hall. a m i lyennek megálmodod". utaltak arra. Míg a munkások ettek-ittak. gigantikus felhőkarcolókról á l m o d t u n k . hogy először léptem erre a földre egy olyan amerikai szervezet önkénteseként. Velük szemben a m o d e r n ecuadori hadsereg fog állni az Egyesült Államok hadserege különleges osztagainak m a r o k n y i tanácsadójával. és rámutattak. Ehhez a h á b o r ú h o z nem lesz szükség az amerikai hadseregre. sok autóról. amely az Al-Kaidával is kapcsolatban állhat. az egyik frontvonalon. hogy az afganisztáni. Ennek ellenére a vállalat azt állította. mit mondtak nekem a shuarok 1990-ben. hogy a szóban forgó harcosok terrorista csoporthoz tartoznak. amelyik különösen kedves volt a szívemnek. Az ügyet az is bonyolította. hogy megpróbáljak megelőzni egy háborút. ahová akartak. A törzs képviselői szerint az olajmunkások olyan területre léptek. a harcosok meggyőzték a munkások kísérőit.amit az őslakos csoportok hevesen cáfoltak. eszembe jutott. bozótvágó késsel és elöltöltős puskával fölszerelt őslakos fogja megvívni. hogy mi ott északon nagy gyárakról. oda mehettek. harmincöt év telt el azóta. 2002 decemberében egy olajvállalat képviselői megvádoltak egy őslakos közösséget. ahová n e m volt j o g u k . A törzs tagjai azt állították. ők hogyan látják a történteket. melynek előkészítésében én is részt vettem három évtizeddel korábban. 3 A h o g y vezettem. A közelmúlt eseményei jelentősen m e g n ö velték a fegyveres konfliktus kirobbanásának valószínűségét. Úgy is tűnhetett volna.zetközi „segélyezésben". hogy jól végzi a dolgát. Itt voltam tehát újra Ecuadorban. és az olajvállalatok által fizetett sakálkiképzésben részesült zsoldosokkal. „A világ olyan. mikor pár nappal később elmondták. hogy evezzenek el. mondták. 217 . a helyi sörrel. hogy a munkásokat egy percig sem tartották vissza akaratuk ellenére. iraki és venezuelai események elegendőek voltak ahhoz. amelynek nevében a béke szó szerepel. Ez az Ecuador és Peru között 1995-ben kirobbant konfliktushoz hasonlóan olyan háború lesz. 2003-at írtunk. továbbra is azt sulykolja belénk. és megkínálták őket étellel és chichával. mikor az IPS eladása után visszatértem hozzájuk. hogy felajánljam segítségemet őserdeik megmentéséhez. hogy elriasszanak minket egy újabb konfliktus kirobbantásától. a harcosoknál n e m volt fegyver. a világ fejlődik. hogy az olajvállalat még nem kapott engedélyt a kormánytól a fúrások megkezdésére.

a chonta érésének ideje. vagy büszkeségünket félretéve megpróbáljuk helyrehozni a károkat. Egy ökoturizmussal foglalkozó cégnél dol- 218 . mások nonprofit szervezetek kis repülőgépein jöttek. h o gyan vették semmibe a katonák a tilalmakat. és nadrágot. ashuarok. sietve kísértek be egy megbeszélésre. Végigrabolták a családok kertjeit. Sportból és étkezés céljára kilőtték a madarakat. shiwiarok és zaparok képviseletében érkeztek. riasztó méretben. Meséltek fenyegetésekről és vesztegetésekről is. de inkább önkéntes éhezésnek tűnt. Éreztem a fájdalmát. egy évtizeddel később. pólót. Emlékeztettek arra. Elvették a helyi vadászok puskáit és fúvócsöveit. száz ecuadori katona jelent meg a falujukban. Először annak a közösségnek a képviselői beszéltek. és társaiét is. — Vagy harcolunk. hogy még n e m jött el a harc ideje. akiket a túszszedéssel gyanúsítottak. a banánültetvényeket és a maniókaföldeket. molesztálták a nőket. és ez jelzi a vidék sok madara. ahogy szomorúan mesélték. Ez az őslakosok kultúráiban szentnek számító fa egy évben egyszer terem. Elmesélte. spanyolul. n e m megfelelő latrinákat ástak. hogy az odavonzotta a rovarokat és a férgeket. ezért a törzsek ilyenkor szigorúan tiltják a vadászatukat. — Változtassátok meg ezt az álmot — tanácsolták a shuarok. — A katonák nem jöhettek volna rosszabbkor — magyarázta egy nő. M i k o r végül megérkeztem Shell városába. és úgy dobálták el a szemetet. cipőt húzott. Úgy döntöttünk. hogy éppen különleges időszak volt az esőerdőben. gyakran helyrehozhatatlanul tönkretéve a talaj vékony termőrétegét. rengeteg ember és nonprofit szervezet m u n kája ellenére. köztük ritka és veszélyeztetett fajok nászidőszakának kezdetét. a többség azonban megpróbálta a városiakat utánozni. ne egyenek. és megették a családok kedvenc háziállatait. És mégis. A résztvevők több törzs: a kecsuák. hogy ez valójában rémálom. — A fiam — mondta egy asszony . shuarok. nem sokkal azután. hogy a m u n kások visszatértek az olajvállalathoz. és b e szél több helyi nyelvjárást is.jól tud angolul. Néhányan napokig gyalogoltak a dzsungelben. gázolajjal és oldószerekkel szennyezték a folyókat. Ő ezt böjtnek nevezte. A madarak ebben az időszakban különösen sebezhetőek. és kifestették az arcukat. Elmondták. hogy saját embereiket arra biztatták. Robbanóanyaggal halásztak a folyóban. a rémálom előttünk állt új. Páran hagyományos fűszoknyájukat.Most kezdünk rájönni. Öregek és gyerekek betegedtek m e g az alultápláltság miatt. hogyan próbálták a katonák visszaéléseit azzal ellensúlyozni. tollas fejdíszüket viselték. — Két választásunk volt — mondta egy férfi. amely végül m i n d nyájunk vesztét okozza.

akiket Észak-Amerikában sokan „elmaradottaknak" vagy egyenesen „vadakn a k " tartanak. Egy másik férfi egy szerződést vett elő és olvasott föl. hogy az olajvállalatok okozták a balesetet. Ezeket az újságokat olyan embereknek is felolvasták.. — Hallottatok arról a három emberről. és akik abban a repülőszerencsétlenségben haltak meg? N e m mondom azt. A téma szemmel láthatóan mindenkit érdekelt. 219 . A szünetekben. — Tudom. Utaltak arra. hogy ez a három halál nagy űrt hagyott a szervezetünkben. ebéd közben és este. és az olajvállalatok egy percet sem vesztegetve a saját embereikkel töltötték be ezt az űrt. Ezek a gyűlések izgalmasak voltak. miért fenyegeti az Egyesült Államok Irakot. Furcsa módon mindez Ecuador olyan részén történt. hogy Cheney alelnök korábban a Halliburton vezérigazgatója volt. akik megpróbálnak segíteni nekünk. A fiam. mégis olyan kérdéseket tettek föl. és az őslakók látták a következményeket. hogy a Bush család több olajvállalatban érdekelt. ha ilyen gyűléseket látnának a C N N .gozott mint idegenvezető és tolmács. de egészen más színben. Az olajvállalat a tízszeresét kínálta. Ahogy ott ültem és hallgattam őket. többen megkérdezték. A közelgő háborúról szóló hírek az ecuadori újságok címlapján szerepeltek. Itt voltam az amazóniai esőerdő közepén. azon tűnődtem. Ezek eljutottak ebbe a dzsungelbeli városba is. A szerződésen három törzsi vezető aláírása állt. Az okmány szerint a törzs háromszázezer dollár fejében hatalmas területet adott el egy faipari vállalatnak. Felállt egy idős ember. ahol az olajtársaságok még nem is kaptak engedélyt a fúrásra. az olajtársaságokat pedig a barátainknak nevezi — megrázta a testét. és arra is. tanúi voltak. De azt állítom. mikor baráti beszélgetésekre volt alkalom. ahogy a kutya lerázza magáról a vizet. Ez is egyfajta merénylet: hiteltelenné teszik a vezetőinket. aki a sámánok hagyományos tukántollas fejdíszét viselte. De az ülések formális keretein kívül más is történt. amire pedig fény derült. Mit tehetett? Most a leveleiben szidja régi munkaadóját és mind a többieket. amit olyan sokan mondanak. amelyek a globális birodalom lényegére irányultak. — Már nem tartozik közénk. súlyosan aggasztó. Már több helyen f ú r tak e terület körül.e n vagy az esti híradóban. — Ezek az aláírások nem valódiak — mondta.. hogy képviseljenek bennünket az olajvállalatokkal szemben. mit szólnának az országom polgárai. mert az egyik a bátyám. hogyan tették tönkre a szomszédaikat. akiket megválasztottunk. mint az Államokban. írástudatlan emberek között. akik sosem jártak iskolába. Rendes fizetést kapott.

azokon a különbségeken gondolkoztam. Emberi mivoltunk lényegére ébredhetünk. Úgy éreztem. ami nekik sajátjuk. az 1990-es években új korszak kezdődik. és az északi és a déli kultúrák összekapcsolódnak. mikor a sasnak és a keselyűnek módja lesz újra egyesülni. mely által helyreáll az egyensúly a jin és a jang közt. abból rendkívüli utód fog születni. melyekkel a világ más részein találkoztam. amit be kell töltenünk.A visszafelé vezető úton. az anyag) útját. hogy a tudatosság magasabb szintjeire emelkedjünk. hogy együtt repüljenek ugyanazon az égen. melyben alkalmunk van sokféle szemszögből látni magunkat és a világot. valamint az Egyesült Államokban megszokott világ között feszültek. Ez felidézi. a Vízöntő Koráról vagy az Ötödik Napkorong Kezdetéről. amely az emberi tudatról szól: eszerint olyan korszakba léptünk. A jövendölések címei és szavai eltérnek. a misztikum) vagy a sas (az agy. A jövendölés szerint az 1490-es években a két út keresztezi egymást. A himalájai kolostoroktól kezdve. „A kondorkeselyű és a sas próféciája" tipikusnak mondható. illetve régi naptárak lezárulásáról és újak kezdetéről beszélnek. mert küldetésünk van. Ha a két madár elfogadja ezt a lehetőséget. az intuíció. újságolvasással és tévénézéssel eltöltött időnk ellenére hiányzik belőlünk az az eleven éleslátás. Csaknem minden általam ismert kultúra azt jövendöli. amit sokszor hallottam Latin-Amerika különböző tájain. A fogalmazásbeli különbségek ellenére azonban nagyon sok a hasonlóság köztük. Erről eszembe jutott „A kondorkeselyű és a sas próféciája". indonéz szent helyeken és észak-amerikai őslakosok rezervátumain. a Harmadik Évezredről. A kondor és a sas próféciáját több szinten is lehet értelmezni — a hagyományos interpretáció szerint az ősi tudásnak a tudomány vívmányaival való ötvözését jósolja. és két különböző utat kezdtek követni: a keselyű (a szív. Új Korszakról (New Age). a racionalitás. és a sas a kihalás szélére taszítja a keselyűt. amilyet a Föld még nem hordott a hátán. hogy régen. 220 . Aztán ötszáz évvel később. amelyek a mostani utamon látottak és hallottak. sokat tanulhatunk az amazóniai törzsektől. hogy az emberi történelem különleges pillanatában élünk. és tudatosabb fajjá fejlődhetünk. ahogy a vízi erőmű gátját elhagyva az Andok magaslatai felé tartottam. a történelmi idők kezdetén az emberi társadalmak kettéváltak. és mi mind azért születtünk éppen most. ugyanazon az úton. mert minden iskolázottságunk. Amazónia őserdőin és az Andok csúcsain keresztül Közép-Amerika maja városaiig mindenhol azt hallottam. A legerőteljesebb azonban az az üzenet. és ezt fölhasználhatjuk arra. és más hasonló próféciák. hogy az 1990-es évek végén jelentős átalakulás korszakába lépünk.

futballmeccsek. föl kell végre néznünk szappanoperák. és milyen jövőt szánunk a gyermekeinknek. a világtörténelem valaha is létezett legnagyobb hatalmú országának lakói.Amazónia kondorkeselyű népe nyilvánvalóvá teszi: ha meg akarjuk válaszolni a kérdést. és látnunk kell tetteink — a sas tetteinek — következményeit az Irakhoz és Ecuadorhoz hasonló helyeken. kik is vagyunk. és föl kell tennünk magunknak az alapkérdéseket — minden más lépés túlságosan veszélyes. hogy mit jelent embernek lenni ebben az új évezredben. negyedéves pénzügyi jelentések és a Dow Jones-tőzsdeindex napi változásainak világából. 221 . Meg kell állnunk. vagy ha mérlegelni akarjuk a következő évtizedekre vonatkozó szándékainkat. ehelyett át kell értékelnünk. Föl kell ráznunk végre magunkat. akkor nyitva kell tartani a szemünket. Mi.

Szaddám bukása csakúgy. A gazdasági bérgyilkosok kudarcot vallottak. függetlenül a Torrijos és Carter között létrejött egyezménytől. fejezet A látszaton túl N e m sokkal azután.ennek az olajcsaládnak — a szempontjából fontosabb az olajkészletek és az újjáépítési szerződések biztosítása. bő egy évtizeden belül immár másodszor. aminek a megválaszolásával valószínűleg kevés amerikai próbálkozhatna meg: mit jelent mindez a szaúdi királyi család számára? Ha az Egyesült Államok elfoglalja Irakot. Ha Irakot ellenőrzésünk alá vonjuk. ahelyett hogy minden erőnket az Al-Kaida afganisztáni felszámolására fordítaná? Lehet. mint a terroristák elleni küzdelem? A történet azonban más irányt is vehet: az O P E C megpróbálhatna újra talpra állni. megváltoztatja az állást. ahol becslések szerint több olaj található. az O P E C is a miénk lesz? Jelentéktelenné fog-e válni a szaúdi királyi család a globális olajpolitika porondján? Néhány sajtókommentátor máris felvetette a kérdést: miért támadta meg Bush Irakot. láthatólag szükségtelen lesz tiszteletben tartani a Szaúd-házzal az 1970-es években kötött egyezséget. Fiatal férfiakat és nőket küldtek tehát. ha megemeli az 222 . Ha az Egyesült Államok Irakot ellenőrzése alá vonná. amelyhez a Pénzmosó Művelet is kapcsolódott. mint Szaúd-Arábiában. az Egyesült Államok megtámadta Irakot. hogy ennek a kormányzatnak . Panama esetében bábjaink újbóli kulcspozíciókba juttatásával megszereztük a Csatornát is. mint Noriega eltávolítása Panamából. a többi olajtermelő ország nem sokat veszíthetne azzal.35. hogy hazatértem Ecuadorból 2003-ban. hogy öljenek és haljanak a sivatag homokjában. A sakálok is. Az invázió fölvetett egy fontos kérdést.

mert ez az adósság biztosítja függőségüket. Így kölcsönöket nyújthatunk az Ecuadorhoz hasonló országoknak abban a biztos tudatban. január l-jén belépett a nemzetközi pénzügyi piacra az euró. számítógépek. Ez a forgatókönyv önmagában olyan tényezővé válhatna.elektronikai és más berendezések. 1 Mindaddig. Ezek az országok amerikai államkötvényeket (lényegében adósleveleket) vásárolnak azon a pénzen. Ez olyan forgatókönyvhöz vezethetne. végső soron romba dönthetné az egész rendszert. valójában nem is akarjuk. A globális birodalom léte ugyanis nagyrészt azon a tényen alapszik. és hatalma. hiszen egy hitelező sem engedheti meg magának. Valójában semmilyen fedezete sincs azon kívül. Azonban ha egy másik valuta lépne a dollár helyébe. és ezt a dollárt az Egyesült Államok pénzjegynyomdájában nyomják.amerikai és világpiaci értékesítése során felhalmoztak. amire a világ legfelsőbb nemzetközi pénzügyi körein kívül senki nemigen gondolna: átbillenthetné a geopolitikai mérleget. és ha az Egyesült Államok hitelezői (például Japán vagy Kína) úgy döntene. hogy folyamatosan olyan kölcsönöket nyújtsunk. Az Egyesült Államok bankjegyeinek nincs aranyfedezete. ez az óriási adósság nem jelent különösebb kockázatot a korporatokrácia számára. hogy azokat ők sosem fogják visszafizetni. 2003 elejére az Egyesült Államok adósságállománya meghaladta a 6 billió dollárt. Többek között lehetővé teszi. különösen Japánnal és Kínával szemben áll fenn. 2002. Normális körülmények között a saját pénzünket kockáztatnánk. ami a történelem első. amit aztán saját érdekeink szerint kihasználhatunk. presztízse hónapról hónapra nő. amit a fogyasztási javak . ruházati cikkek . hogy lehívja követeléseit. hogy sok behajthatatlan követelése legyen.és mi magunk óriási adósságokat halmozzunk föl. hogy visszafizessék. autók. A tartozás nagy része ázsiai országokkal. melyeket nem fognak visszafizetni . Óriási hatalmat ad nekünk. Az Egyesült Államok egyszeriben igen nehéz helyzetben találná magát. hogy a dollár világvalutaként működik. hogy a világ bízik a gazdaságunkban és abban. a helyzet gyökeresen megváltozna. valóban globális birodalmának önmegsemmisítését indítja meg. Valójában egy ilyen valuta létezése már nem csak elméleti lehetőség. A mieink azonban nem normális körülmények. amit a korporatokrácia olyan nagy munkával fölépített. amíg a világ a dollárt alapvalutának fogadja el.olajárakat és/vagy csökkenti a termelést. hogy pénzt nyomhatunk. Az euró szokatlan lehetőséget 223 . és a prognózis szerint az év végére eléri a 7 billiót is — ez nagyjából 24 000 dollár adósságot jelent minden egyes amerikai állampolgár számára. hogy uralni tudjuk a globális birodalom útján megszerzett erőket és forrásokat.

hogy fizessük vissza a kölcsönöket euróban. az annak a munkának a eredménye. Ha az O P E C úgy határoz. Mr. és szokásomhoz híven megnyitottam a New York Times honlapját. a vállalat elnöki pozícióját töltötte be. és aztán ezt találtam: A Bechtel kapcsolatai a nemzetbiztonsági hatalmi tényezőkkel nem új keletűek. Ha ez megtörténne. ha Irak megszállásának megtorlása mellett. Shultz. vagy valamilyen más okból erődemonstráció mellett dönt az Egyesült Államokkal szemben. és egy vagy két nagyobb hitelezőnk azt követelné. az alapjaiban rázhatja meg a birodalmat. 3 Ezekben a cikkekben dióhéjban benne volt az egész modern történelem. Riley P. és együtt dolgozott Caspar W. vegyen részt a President's Export Councilban (Elnöki Exporttanácsban).mindkét szervezetben jelentős befolyással bír az Egyesült Államok. Bechtelt Bush elnök felkérte. bekapcsoltam a számítógépet. április 18-án." 2 Jelentős befolyással! Enyhe kifejezés.. az államadósságok és az euró világából régi foglalkozásomhoz: „Az Egyesült Államok kormánya nagy értékű szerződése a Bechtellel Irak újjáépítésével kapcsolatban". mielőtt védelmi miniszterré nevezték volna ki. A cikk szerint: „A Bush-kormányzat ma megkötötte a hatalmas iraki újjáépítési program első jelentős szerződését a San Franciscó-i Bechtel Csoporttal. amikor 2003. és más férfiak és nők munkájáé." Lejjebb a szerzők arról értesítik az olvasót. Ami Irakban történik. Áttértem egy másik Times-cikkre: „A vállalatnak Washingtonnal és Irakkal is vannak kapcsolatai". 224 . a globális birodalomra való törekvés. hogy ezentúl az eurót használja alapvalutaként a dollár helyett. aki a San Franciscó-i székhelyű cég vezető munkatársa volt. leültem az asztalomhoz.n e k . amire Claudine képzett ki engem harmincöt évvel ezelőtt. hogy: „Az irakiak az ország újjáépítése során együtt fognak működni a Világbankkal és a Nemzetközi Valuta Alappal . ami az újságban áll. Weinbergerrel. Egyik igazgatója George P.kínál az O P E C . A főcím rögtön viszszatérítette gondolataimat a nemzetközi pénzügyek. aki a Bechtel főtanácsadója is. Idén a Bechtel vezérigazgatóját. nagypénteken házamból átsétáltam a garázsból átalakított irodámba. Ezek a problémák jártak a fejemben. a Reagan-adminisztráció volt külügyminisztere. Mielőtt a Reagan-kormányhoz csatlakozott volna. ennek felmérhetetlen hatása lenne.. Shultz. m e lyek az előző cikk információit ismételték. Átugrottam az első pár bekezdést.

gondolkodása. hogy ez m é g csak halvány utalás. a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletre is. rabszolgasorsba döntés és kizsákmányolás tragikus története. és arról. és a mi embereink végeznék ezek karbantartását és fejlesztését. „A Bechtel iraki szerződést kapott" címmel. Ahogy ezeket a cikkeket olvastam. Igaz. Kíváncsi voltam. Ezek a cikkek Irak 2003-as megszállásáról szóltak. mind pedig a játékszabályaink általuk való elfogadását biztosította. és olyan szövetséget hozott létre a szaúdi királyi családdal. Ugyanakkor a S A M A új játékszabályokat teremtett a világ kőolajkészleteinek kezelése terén is. ha a Szaúdokhoz hasonlóan elfogadja a feltételeinket. m i n t én annak idején. hogy a New York Times ellenzéki szerepbe lépett-e ezzel. csalás. hol tart éppen a korporatokrácia a folyamatban. és hogy ez a világon szerte élő emberek szíve. mégis kezd kiszivárogni a történet. Idáig a legfontosabb m é d i u m o k gondosan kerülték ennek a történetnek a nyilvánosságra hozatalát.. eltűnődtem. de még hozzátette: Több más vállalat neve is szóba került a munkával kapcsolatban. hogy ezt k i m o n d a n á k . átrendezte a geopolitikai viszonyokat. vagy fővállalkozóként. valamint a m é r n ö k i és építőipari cégek részt kapjanak egy sivatagi k i rályság átfogó fejlesztésében.4 Tehát a globális birodalomépítés története. Itt is volt egy cikk. és megnéztem a C N N honlapját is. milyen szerződéseket írtak most alá a hadseregünk által lerombolt ország nyugati minta szerinti újjáépítésére.akik ugyanúgy el voltak telve magukkal. hogy Szaddám még mindig hatalmon lenne. viszszavonhatatlan precedenst teremtettek arra. április 18-i hírek utalnak az 1970-es évek elejére. amelynek célja. hogy ez adósság. hogy a világon m i n d e n embert a befolyása alá vonjon. amely mind hegemóniájukat. vajon hányan tudják még rajtam kívül. És most itt van. De n e m a részletek.-hoz tartozó Kellogg Brown & Root (KBR) . A C N N leírása nagyon hasonlított a Timeséhoz. A S A M A és a belőle következő szerződések új. ez egyenesen kötelező is. Anélkül. sőt. lelke és erőforrásai durva 225 . két évre szóló szerződést az iraki olajinfrastruktúrában legszükségesebb javítások elvégzésére. vagy konzorciumi tagként. azokat mi m a g u n k építettünk volna neki. E cikkek megjelölik. hogy az amerikai olajipar. úgy tűnt.. Meglennének a rakétái és vegyi üzemei. elkezdett kiszivárogni.] A Halliburton már elnyert egy 7 milliárd dolláros. ezek a cikkek épphogy előrevetítik egy összefoglaló elemzés árnyékát. Nagyon jó üzlet lett volna — ahogy Szaúd-Arábia is az volt. például a Halliburton Co. a 2003. n e m az a tény.amelynek egykor Dick Cheney alelnök volt a vezérigazgatója [.

Ez már az összeesküvés-elméletekre kezdene emlékeztetni. miért olyan nehéz odafigyelnünk a valódi történetre. egy szégyenteljes történet folytatása. hogy kilépek a MAIN-től. vagy ahhoz. Ezek a szalagcímek mintha utaltak volna a nagyvállalatok.elbitorlását jelenti. A vonakodva kiszivárgó történet képe elevenembe vágott. elkezdett kiszivárogni. vonakodva. Inkább elhisszük a mesét. mégis késlekedtem. az állam hajója nem süllyedhet el. és a hosszú évekre. A lényegnek nem sok köze van ahhoz. nem volna más dolgunk. És ez megmagyarázza persze. ha ki akarnánk javítani rendszerünk hibáit. hogy ezt a vallomást meg kell tennem. Csillogó festék volt az egész. Azt is tudtam. Ha nem álltam volna azon a fövenyen a Virgin-szigeteken. kétségeim kezdettől fogva jelen voltak. és az azóta eltelt sok év alatt szinte szüntelenül gyötörtek. ijesztő dimenziókat öltött. Annál több köze van viszont hozzánk. amíg halogattam a megírását. Már régóta tudom. hogy várnunk kell a következő választásokig. ami az újságokban megjelent. hogy ami 2003-ban Irakban történt. itt sem került felszínre a lényeg. hogy egy országot — melynek népe valószínűleg egyáltalán nem vágyik a mi értékrendünkre . Mindezen hiányosságok ellenére mégis . Saját személyes történetemre emlékeztetett.a történet. Ezekben a cikkekben még semmi nem utal arra.a mi képmásunkra formáljanak.lényegének kevés köze van ahhoz. Claudine lakásán kezdődtek. hogy 226 . ahogy egész kultúránk is halogat. és jó ürügyet szolgáltatna. A modern birodalom — az elkeseredett embereket kizsákmányoló és a történelem legbrutálisabb. hogy egy elit csoport az évezredes hagyományokat követve visszaél magas kormánypozícióiból eredő privilégiumaival. Visszagondolva látom. De még mindig halogattam az írást. részben a globalizáció mindenre kiterjedő hatása. hogy a nagy mérnöki és építőipari cégek megint több milliárd dollárt tesznek zsebre azért. és megnyugodjunk kisiskolás-szintű történelemszemléletünkben. hogy ez a birodalmakkal egyidős történet most új. hogy bűntudatom. hogy ha a kétségek. mely szerint majd „ Ő k " megoldják. de akárcsak M A I N beli életrajzomban. Arról sincs említés. részben a kivitelezés kifinomult módszerei miatt. annyi más emberhez hasonlóan én is benne ragadtam volna régi helyzetemben. Lehet. elfelejtsük az egészet. még mielőtt elvállaltam volna azt az első indonéziai megbízatást. nemzetközi bankok és kormányok közötti összefonódásra. nem határoztam volna el. majd csak egyenesbe kerül. a fájdalom és a bűntudat nem kínzott volna állandóan. Ha az ügy ennyire egyszerű lenne. hogy bekapcsoljuk a tévét. mint hogy kivessük ezeket az embereket a hatalomból. legönzőbb és végső soron legönpusztítóbb erőforrás-rablóhadjáratát végrehajtó korporatokrácia . de akkor minden jóra fordul.

és ezt szinte mindig bizonyítani tudják. Könnyű lenne mindezért egy összeesküvést okolni. miszerint a gazdasági növekedés serkentésében elöljáró embereket dicsőíteni és jutalmazni kell. amely elfedi a mélyben terjedő halálos daganatokat. Ahogy a M A I N . nagyvállalatoknak. és természetesen ezért olyan nehéz sokunknak kiállni ellene. a válás. mert sokan közülünk éppen ezeknek a bankoknak. A gazdasági bérgyilkosok. hogy gazdasági növekedést generálnak . amely feltárja a riasztó tényt. mi mindnyájan közreműködünk a csillogó felszín fenntartásában. az ökonometria és a statisztika elfogult „tudományának". és mint a rosszindulatú daganat. és aztán újjáépíted. ha lebombázol egy várost. így fájdalmunkat nem hallja meg senki. a kábítószer-használat. hogy a történelem leghatalmasabb és leggazdagabb birodalmában megdöbbentően magas az öngyilkosság. Változásért kiáltunk. amíg bizonyítani tudják. Ez a helyzet számos kérdést fölvet . A birodalom a nagy bankok. Hogyan lázadhatsz föl olyan rendszer ellen. Meggyőztük magunkat arról. és minél nagyobb a növekedés. villamos 227 . a számok a gazdasági növekedés kiugró gyorsulását mutatják. N e m harapjuk meg kenyéradó gazdánk kezét. ennivalót és ruhát. nagyvállalatok és kormányok a korporatokrácia . hogy hazugságban élünk. míg a peremvidékeken élők kizsákmányolhatók. hogy minden gazdasági növekedés az emberiség javát szolgálja. Szívesebben hiszünk homályban bujkáló összeesküvőkben. Kolumbiában. Irakban és bárhol. minthogy szembesüljünk a ténnyel.az ember több évezredes társadalmi fejlődése során végül létrehozta a tökéletes gazdasági rendszert.eredményes együttműködésén nyugszik. Ez az elmélet és a belőle fakadó következtetés mindenfajta kalózkodást igazol — ki lehet rabolni. a gyerekek zaklatása. Az a helyzet. Mégis inkább öklünket harapva fojtjuk el a zokogást. A tumort kimutatja a statisztika röntgensugara. Mindnyájan érezzük a szívünkben a fájdalmat.gondolkoztam tovább a képernyőn látható szalagcímeket bámulva. sakálok és hadseregek virulhatnak mindaddig. de ezt nem tehetjük. A korporatokrácia mi magunk vagyunk. a nemi erőszak és a gyilkosságok aránya. mi működtetjük. Végül meggyőztük egymást. amely láthatólag lakást és autót. hogy igaz és igazságos a fentiekből logikusan következő tétel. vagy az általuk forgalmazott javaktól és szolgáltatásoktól függnek valamilyen módon. hogy egyszerűen hiszékenyen bevettünk és szentírássá tettünk egy téveszmét. ezek az aggasztó jelenségek évről évre szélesebb körben terjednek el. meg lehet erőszakolni és meg lehet ölni ártatlan embereket Iránban.b e l i életrajzom esetében is történt. de ez nem összeesküvés. annál szélesebb rétegek részesülnek az előnyeiből. kormányoknak dolgoznak. Hála az előrejelzés. Panamában.

T o m Paine. Mi ösztönözte őket arra. Az adta a szikrát. Most vettem észre a dátumot a fejlécen: április 18. s meghallod éppen. a levélszekrény közelében hevert. és kalapját lengetve kiabálja: „Jönnek az angolok!" R e v e r e az életét kockáztatta. ha sejted. Aligha él egy ember is. amely egy történelmi pillanatban egyszerre gyújtotta m e g azt a sok egyéni tüzet. legalábbis N e w Englandben. melyeket te és körülötted m i n denki szentírásként fogad el.áramot és egészségügyi ellátást biztosít — m é g akkor is. hogy kilépj a sorból. gyerek. hogy m é g egy bögre kávét töltsek m a g a m n a k . hogy kilépjenek a sorból. amely a kocsibehajtó aszfaltján. hogy a hírt megvigye. lángra lobbantották honfitársaik lelkét. Híres dátum. hogy megtudták az igazságot a Brit Birodalom ö n ző és végső soron ö n r o m b o l ó merkantilista rendszeréről. Kis kitérőt tettem. életüket kockáztassák? Nyilván mindüknek volt valamilyen személyes oka. vagy legalábbis gyűlölik az általad választott képviselők politikáját? H o n n a n veszed a bátorságot. ahogy N e w England városainak sötét utcáin vágtat. és az amerikaiak hallgattak a szavára. Keresztül hogy nyargalt az éjen Hetvenötben Paul Revere. megnyitották szívü*Prágai Tamás fordítása. energia vagy katalizátor. és Longfellow verse: Figyelj. de kellett. T h o m a s Jefferson és mások szavai. A dátumot látva megjelent előttem az ötvös alakja.* Ebben az évben nagypéntek éppen Paul Revere éjjeli vágtájának évfordulójára esett. hogy m a g a m h o z vegyem a Palm Beach Post aznapi számát. T ű n ő d t e m . Vezetőik közül sokan vagyonosak voltak. melyek a mélyebb összefüggéseket feltárták. egy szikra. hogy e rendszer miatt naponta huszonnégyezren halnak éhen és további milliók gyűlölnek téged. Ez is közölte a New York Times cikkét Irakról és a Bechtelről. tiszteletét elültették b e n n e m az amerikai szabadságharcért rajongó szüleim. hogy kockára tegyék jól menő üzletüket. m é g akkor is. hogy a rendszer közel áll önmaga megsemmisítéséhez? Lassan fölálltam és visszamentem a házba. hogy legyen valami közös mozgatórugó is. vajon mi motiválhatta az amerikai gyarmatok akkori n é pét. és megkérdőjelezz olyan alapelveket. m e g harapják a kenyéradó kezet. 228 . A k k o r megállították a birodalmat. És akkor eszembe jutott: szavak. Ki tudja még a napot s az évet. ha tudod.

egészen addig. Ezt a történetet el kell mondani. Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. A gyarmatlakók kérdezni kezdtek. h o g y a r ö p iratírók szavai .. hogyan m a n i p u lálta.már Paine előtt is . csalta meg őket a Brit Birodalom. amit az emberiség létrehozhat. megértették. író és szónok el n e m kezdett az igazságról beszélni. és kérdéseik nyomán föltárult a valóság. üzletember. Utolsó bekezdése így hangzott: Ezt a történetet el kell mondani. Most azt a szöveget hívtam elő. Tovább fogok lépni. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. és sétáltam vissza az irodámba a számítógéphez. Ez a hazugság és az ebből következő kizsákmányolás évtizedekig fennmaradt. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. hogy lehetősége. Ez az ország. halász. hogy angol uraik létrehoztak egy rendszert. a m i n előző este dolgoztam. ahol vagyunk.megelőzték. ahol születtem.ket és gondolataikat. Az ötvös tudta. hogy a világ fejlődése azon múlik. mert a múltban elkövetett hibáinkat meg kell értenünk ahhoz. És Revere tudta.. hogyan jutottunk oda. hogy a többieket riassza. lerázták magukról az ámítást. hogyan döntötte őket szolgasorba. Belátták. hogy n é p ü n k elkötelezett az élet. M e g i n t arra a férfira gondoltam. aki végigvágtatott a sötét N e w England-i tájon. és hogy a kereskedelem és politika birodalmi módszere a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a nagy néptömegek megsegítésének — míg a rendszer valójában csak keveseket gazdagított a nagy többség kárára. hogy mindezen változtasson. és miért találjuk szemben magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. Jefferson j e lentette ki. és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok. A véletlenek és a velük kapcsolatos d ö n téseim során végre eljutottam erre a pontra. földművelő. A szavak erején t ű n ő d v e töltöttem ki a kávét. Szavak. hogy a kolóniákon élőket ezek a sza- 229 .] azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani. míg egy maroknyi filozófus. Felismerték a csillogó felszín alatt rejtőző igazságot. hogy az emberek otthon már olvasták ezeket a szavakat. majd meggyőzték az embereket arról a hazugságról. pénze és hatalma van ahhoz. hogy ez a legjobb rendszer. Most már nem torpanok meg. A brit birodalom zsarnokságáról végül Paine rántotta le a leplet. a szabadság és a boldogság keresése mellett. sikerül-e minden forrást az angol király kezében összpontosítani. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki tudjuk használni [. és megvitatták a kocsmákban.

és harcolni fognak egy jobb világért. föl fognak kelni.vak bátorsággal töltötték el.. 230 .. és befejezem. vallomást teszek .megírom ezt a könyvet. Eldöntöttem. hogy nem halogatom tovább. Szavak. aminek olyan sokszor nekiláttam az évek során: szembenézek az életemmel.

Ezt igen hatékonyan végzik. megtanulsz a sorok között olvasni és eltűnődsz minden tévé. Ötleteket szeretnél. Például csökkentsd az olajfogyasztásodat. Így aztán rád hárul. A tisztviselők és rendezők. hogy megállítsd a korporatokráciát. az előző fejezet elolvasása után másképp tekintesz majd a hírekre. mit tehetnél. folyóirat és kiadó nagy nemzetközi vállalatok tulajdonában — és befolyása alatt . és ki is mondd. Készen állsz arra. Ám e cikkek jelentősége messze túlmegy a bennük található információ aktualitásán. A dolgok nem olyanok.és rádióhír mélyebb összefüggésein. és véget vess a globális birodalom felé tartó őrült és ö n r o m boló menetelésnek.Mit tehetünk? Elérkeztünk a könyv végéhez. Van egy pár gyakorlati javaslatom is. Lehet. mire ez a könyv a kezedbe kerül. mikor először támadtuk meg Irakot. Először is. a CBS-é a Viacom. A médiánk is a korporatokrácia része. a barátaidnak. Az N B C tulajdonosa a General Electric. hogy a felszín alatt meglásd az igazságot. terjeszd. de ez egyben kezdet is. Néhánnyal szolgálhatok. Remélem. egész életükben arra tanították őket. A legtöbb napilap. mit tehetnél. és könyörtelenek tudnak lenni. és a C N N az óriási AOL Time Warner konglomerátum része. amit örököltek. és a világ felé fordulj. tudják a helyüket. amilyennek látszanak. az A B C . hogy most azon tűnődsz. hogy fönntartsák.áll. ha valaki az útjukba áll. 1990-ben. erősítsék és kiterjesszék a rendszert. hogy magad mögött hagyd ezt a könyvet. 231 . az előző fejezet hírei a Bechtel és a Halliburton iraki tevékenységéről már bizonyára elavultnak tűnnek. kedves olvasó.é a Disney. akik a média csaknem minden formáját ellenőrzik. Beszélj róla a családodnak.

A környezetszennyező ipar. vásárolj tudatosan és körültekintően. hogy átalakítsuk magunkat. Bátorítalak arra. a ruhatárad. inkább olvass egy könyvet. hogy tégy olyan lépéseket. Ez nem kevésbé irreális. hogy embert küldtünk a Holdra. hiszen a bankok. kormányok intézménye nem eredendően rossz. és megváltoztassuk gondolkodásunk kereteit. 12 millió hordó fölé emelkedett. Szeretnélek emlékeztetni arra. amik lehetővé tennék számunkra. önkormányzatra.évi 8 millió hordó kőolajat importáltunk. Hatalmunkban áll. Sorolhatnám a tényezőket. és az olyan vállalatok ellen. vagy szenynyezik a környezetet. 2003-ra. mint az. egész világra kiterjedő kommunikációs és elosztó hálózatokat pozitív változások szolgálatába is lehetne állítani. Tiltakozz a „szabadkereskedelmi" megállapodások. Fogd vissza a háztartásod.nem kellene feltétlenül korporatokráciává válniuk. Legyél tanár és diák. vállalatok. kérdezzünk. bedugult autópályák és zsúfolt városok rémálmát fölválthatnánk egy új álommal. a MacDonalds vagy a Coca-Cola logója olyan vállalatokat jelölne. amelyek elkeseredett embereket zsákmányolnak ki üzemeikben. és kiépült egy olyan infrastruktúra. amilyennek álmodod. és merjünk cselekedni. hanem a gazdasági fejlődésről alkotott hibás nézeteinkből. A rendkívül hatékony. melyeknek legfőbb célja. ahogy működésüket. Szavazz fölvilágosult iskolai vezetésre. írj leveleket és e-maileket. a második invázió idejére ez a mennyiség már több mint 50%-kal. a menedzserek szerepét jelenleg megítéljük. hanem abban a szemléletben. telefonon tedd föl kérdéseidet. környezetbarát módon. hogy a Nike. meg kell tanítanunk saját magunkat és gyermekeinket is. az irodád és életed más tartozékainak méreteit. Légy minta. Az előttünk tornyosuló problémák nem rosszindulatú intézmények működéséből erednek. Képzeljük csak el. Szólalj föl minden lehetséges fórumon. akik mindezeket működtetik . hangoztasd aggodalmaidat. amit a shuarok mondtak nekem 1990ben: a világ olyan. hogy jobb világot építsünk föl: van elég élelmünk és vizünk mindenki szá- 232 . Szerintem van remény a jelenlegi rendszer megváltoztatására. N e m magukban az intézményekben van a hiba. megszűnt a Szovjetunió. sportolj vagy meditálj. amely a fönntarthatóság és az egyenlőség Földet tisztelő és társadalmilag felelős alapelvein nyugodna. az autód. Forradalomra van szükség az oktatásban. Ha venned kell valamit. 1 Ha legközelebb vásárolni lenne kedved. inspirálj mindenkit magad körül a példáddal. melynek segítségével ezek a vállalatok a világ minden zugába eljuthatnak. hogy gondolkozzunk. hogy a Föld szegényeit etessék és ruházzák. egymás közötti kapcsolataikat. melyek az életedben j e lenlévő intézményeket érintik. és az emberek sem azok.

aki beszállt egy korrupt rendszerbe. melyek ma még milliók életét követelik.arra.az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai közös tanulmányozására (ehhez ötletek találhatók a www. aki kihasználta. mert az olyan sok előnyt kínált. • Készíts előadást a közeledben lévő általános iskola diákjai számára a kedvenc témádról . tiszta és egyszerű. aki megengedte magának. amelyet azonnal megtehetnél. a világegyetemet. és az internet segítségével lehetővé válhatna. melyek segítségével a Föld legtávolabbi részeibe is eljuttathatjuk az élethez szükséges dolgokat. és használd föl arra. vannak olyan szállítási rendszereink. • Hirdess meg csoportokat a helyi könyvesboltban vagy könyvtárban — vagy mindkét helyen . és cselekednünk kell. Egy olyan ember vallomása. Szeretnék javasolni néhány lépést. amit örökölnek. hogy gazdasági bérgyilkossá váljon. bármiről -. melyekben leírod. hogy felhívd a diákok figyelmét. Gyanítom. aki jobb meggyőződése ellenére mindig talált mentséget a kapzsiságára . Meg kell hallanunk a jövendölések bölcsességét. hogy ezek közül néhányra már magad is gondoltál. növelhetnénk az írástudók számát. • Küldj e-maileket a címlistádon található valamennyi címre. és tönkreteszi a Földet. h o g y a fentieket m i n d megvalósítsuk és így tovább. hogy a világtörténelem egyik leggazdagabb társadalmában született.mára. van elegendő forrásunk. hogy meggyógyítsunk betegségeket és megelőzzünk járványokat. amit neked is és nekem is föl kell vállalnunk. hogy segíts a többieknek megérteni az előttünk álló válságot és a kiút lehetőségeit.John Perkins. tudatossá kell válnunk. Csak válaszd ki azokat. m e g kell n y i t n u n k szívünket és gondolkodásunkat a lehetőségek előtt. hogy környezetbarátabbá és hatékonyabbá tegyük életünk m i n d e n területét. egy emberé. amik a legjobban vonzanak. vannak gyógyszereink. A konfliktuskezelés új m ó d szerei túlhaladottá tehetik a háborúkat. hangyákról. hogy kétségbeesett embereket zsákmányol ki.sportról. mert szü233 . főzésről. hogy a Földön bárki bárkivel kapcsolatot találjon. hogyan hatott rád ez a könyv és más elolvasott könyvek. látni fogod. és vidd őket végig. és aki sajnálta magát. Fel kell ráznunk magunkat és m i n d e n k i mást m a g u n k körül. vallomás. Ez a könyv azonban nem valamiféle előírás. milyen is valójában a társadalom. hogy mindezek csak részei egy sokkal nagyobb feladatnak. és mert a belépést nagyon könnyű volt maga előtt igazolni. illetve az atom részeit vizsgálni képes technológiáinkat fölhasználhatnánk arra.org honlapon).

amit halogatok? Miért hagytam magam beszippantani egy rendszerbe. és aztán olyan emberek példáját követte. és én magam tanulhassak? Ezek korunk alapvető kérdései. hogy az ő nyomába lépjenek. Az. gyakran fájdalmas és megalázó érzelmi munka volt megírni ezt a könyvet. hogy már idáig elolvastad. amelyről tudom. és amire nem —. melyek ugyanazon nagyvállalatok tulajdonában állnak. mint még soha semmi. hogy másokat tanítsak. Számomra személyes ébredésem lényegi része ez a vallomás. Tedd föl magadnak ezeket a kérdéseket: Mit kell megvallanom? H o gyan csaptam be magamat és másokat? Van-e valami. megkönnyebbülést fogsz érezni. aki másokat is arra tanított. Mindnyájunknak a magunk módján kell ezekre választ adnunk. egyértelműen ki 234 . Mint minden beismerés. De eddig még soha nem tapasztalt felszabadulást hozott. és hogy ne ismétlődhessen meg szeptember 11-e? Hogyan értethetném meg a gyermekeinkkel. hogy véget vessünk a szükségtelen éhezésnek. és olyan éttermeknél álltunk meg enni. kiegyensúlyozatlanul élő embereket sajnálni kell. Neked is meg kell tenned a magad vallomását. mutatja. hogy a habzsoló. kemény. hogy a felhőkarcolók tetején épített luxuslakások és a jachtok tesznek boldoggá? Milyen változásokat akarok elérni saját viselkedésemben és gondolkodásomban? Milyen fórumokat fogok fölhasználni arra.amire büszke vagy. a szabadságról és a boldogság kereséséről? Mit tehetnék annak érdekében. aki hallgatott a tanáraira. egy olyan emberét. Ha szembenézel azzal. de hasonló járművel és üzemanyaggal utaztunk. népirtással vagy környezetrombolással járt. és arról próbálnak meggyőzni. miért tetted mindazt. hogy van bennünk közös vonás. és válaszainkat világosan. Sokszor annyira ijesztőnek tűnt a feladat. akik jogosnak éreztek minden lépést a globális birodalom érdekében. Hidd el. ha az gyilkossággal. Ez az én vallomásom. amivel eddigi életem során szembetaláltam magam.lei nem voltak a piramis csúcsán. amit tettél . ez is az első lépés a megbocsátás felé. egy olyan emberé. akkor is. tankönyveket olvasott a gazdasági növekedésről. Lehet. hogy más utakon jártunk. ha ezek az emberek az általuk irányított médián keresztül kultúránk csúcsának tüntetik föl magukat. hogy kiegyensúlyozatlanul működik? Mit fogok tenni annak érdekében. amit írtam. miért élsz éppen ebben a történelmi korban. Eufóriát. és mit akarsz tenni mindennek tudatában. Most rajtad a sor. amit csak az eksztázishoz tudnék hasonlítani. még akkor sem. hogy személyes szinten is közöd van ahhoz. hogy gyermekeink és a világ összes gyereke beteljesíthesse Alapító Atyáink álmát az életről. és semmi esetre sem felülmúlni. ki vagy.

is kell fejeznünk. Paine, Jefferson és az összes többi nagy hazafi a vállunk fölött figyel. Szavaik ma is inspirálnak minket. Ma is szól hozzánk azoknak az embereknek a példája, akik elhagyták farmjaikat és halászcsónakjaikat, hogy szembeszálljanak a hatalmas Brit Birodalommal, vagy később, hogy a polgárháború alatt a rabszolgák fölszabadításáért küzdjenek, vagy azért áldozták az életüket, hogy megvédjék a világot a fasizmustól. Mint ahogy azoké is, akik otthon maradtak, ruhát és élelmiszert állítottak elő, és erkölcsi támogatásukat adták a harchoz; és azoké is, akik megvédték, amit a csatamezőkön sikerült elérni — tanároké, költőké, művészeké, vállalkozóké, egészségügyi dolgozóké és kétkezi munkásoké — az enyém és a tiéd. Eljött az idő. Itt az ideje, hogy csatasorba álljunk, föltegyük a fontos kérdéseket, lelkünk mélyét kutatva megadjuk rájuk saját válaszunkat, és cselekedjünk. Az életed véletlen fordulatai és velük kapcsolatban meghozott döntéseid juttattak el téged erre a pontra...

235

Epilógus

Másfél év telt el azóta, hogy befejeztem az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai írását. A könyv azonnali és váratlanul széles körű sikert aratott, m i n d e n jelentős bestseller listára fölkerült, és eddig tizenhét nyelven adták ki. Az utóbbi tizennyolc hónapban sokat utaztam az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában. A legkülönbözőbb életpályájú és p o litikai meggyőződésű emberekkel beszéltem, több száz e-mailt és levelet kaptam. A Vallomások kapcsán leggyakrabban megfogalmazott vélemény lényege így foglalható össze: „ M i n d i g is t u d t a m a szívem mélyén, hogy zajlik a könyvben leírt birodalomépítés, de a többiek azt mondták, paranoiás vagyok. A könyv megerősítette, amit már tudtam. Most végre cselekedni fogok." Sokan elmondták, hogy először nagyon dühösek voltak rám. „ R e mek élete volt E H M - k é n t . Most kipakolt, és bestsellert írt. És m é g azt várja, hogy megbocsássak!?" Ezek az emberek azt is elmondták, hogy amikor mélyebb érzéseikkel szembenéztek, rájöttek, haragjuk nagy része saját m a g u k ellen irányult. „A Wal-Martban vásárolok, N i k e cipőt hordok, és túl sok benzint használok. K ö n n y ű magát, a politikusokat vagy a korporatokráciát hibáztatni. R á j ö t t e m , hogy nekem is pozitív lépéseket kell t e n n e m . Fogok is." N é p ü n k történelme bővelkedik olyan esetekben, mikor a polgárok összefogtak a változás érdekében. N e m r é g kezembe került egy könyv, amelyben az alábbi, elszántságot sugárzó és cselekvésre indító sorokat olvastam:

236

Soha nem volt még fontosabb és dicsőbb ügy, mint amelybe belefogtatok; nemcsak feleségeiteket és gyermekeiteket, távolabbi rokonaitokat, hanem az egész emberiséget, a Föld minden lakóját érinti; mert ha a zsarnokság győzelemre jut ebben a nagyszerű országban, akkor tarthatunk attól, hogy a szabadság fénye az egész világon kialszik. Ezért több emberi dicsőség és boldogság függhet a ti erőfeszítéseitektől, mint bárki ember fiáétól.1 Ez az „egy szabad ember" által aláírt üzenet nagyon időszerűnek tűnt. Pedig először a New England Chronicle egy 1775-ös számában jelent meg, abban az időben, mikor az amerikaiakat nagyon megosztotta a kérdés, hogyan bánjanak egy zsarnoki birodalommal. Megdöbbentett, menynyire hasonlított az a történelmi helyzet a mostanihoz. A világ legnagyobb birodalma, Nagy-Britannia, túllépte határait. N e m hallgatta meg az elnyomott emberek jogos panaszait, és az elkeseredett lázadásokra brutális katonai erőszakkal reagált, mint például a bostoni mészárlás esetében. Az amerikaiak m e g voltak zavarodva. Sokan gondolták, hogy kötelességük a királyukat támogatni, bármilyen agresszív lépéseket tesz is. M é g többen gondolták, hogy nincs esélyük megváltoztatni a rendszert, amelyről azt tanították nekik, hogy ez a történelem legigazságosabb rendszere. A birodalommal szembeszegülőket árulóknak bélyegezték és hóhérral fenyegették. A Függetlenségi H á b o r ú b a n részt vevő angol katonák naplóiból azt látom, hogy ezeket a katonákat lenyűgözte Amerika gazdagsága. A földek bőven teremtek, a farmok prosperáltak, a városok mennyországnak tűntek a 18. századi európai városokhoz képest. A katonák nem értették, hogyan lehetséges, hogy emberek, akik ilyen jól élnek, mindent kockára tesznek, és szembeszegülnek egy legyőzhetetlennek látszó kormánnyal és hadsereggel — és éppen a saját országuk kormányával és hadseregével. A „szabad ember" által írt felszólításhoz hasonló röpiratok sokat tettek annak érdekében, h o g y az amerikaiak megértsék, mit nyerhetnek a szabadsággal, és hajlandóak legyenek cselekedni. A következő év, 1776 mozgalmas és nehéz volt. Ezrével dezertáltak az amerikai katonák, akiknek nem volt ruhájuk, élelmük, szállásuk, lőszerük, vezetőik és fizetésük. Washington tábornok és vezérkara fatális hibákat követett el, és jelentős csatákat vesztett N e w York City körül. M o z g a l o m indult a menesztésére. A forradalom az összeomlás szélén állt. T h o m a s Paine m á r egyszer felszította az amerikai hazaszeretetet Józan ész című röpiratával. Újra tollat ragadott; Az amerikai válság két nappal 1776 karácsonya előtt jelent meg az utcákon. Azonnali és mélyreható hatása volt; nyitó sorai még most is fölkavaróak.

237

Embert próbáló időket élünk. A nyári katona, a napos oldalon álló hazafi meghátrál hazája szolgálata elől ebben a válságban; az azonban, aki kitart, méltó az emberek szeretetére és hálájára. A zsarnokságot, akárcsak a poklot, nem könnyű legyőzni; legyen azonban vigaszunkra, hogy minél keményebb a küzdelem, annál dicsőségesebb a győzelem. 2 Ma hasonló történelmi pillanathoz érkeztünk el. Saját k o r m á n y u n k , a nagyvállalatokkal és bankokkal karöltve, olyan birodalmat hozott létre, amely szolgaságot, nyomort és halált hozott emberek millióinak. Ennek eredményeképpen mi, akik a birodalom falain belül vagyunk, állandó félelemben élünk azoktól, akik követelik a jogukat, hogy megvédhessék magukat egy zsarnokinak tartott rendszerrel szemben; félünk az ö n gyilkos merénylőktől, a repülőgép-eltérítőktől, de még a más etnikai csoporthoz tartozó szomszédainktól is. Tartunk a következményektől, ha fiatal katonáinkat Afganisztánba vagy Iránba küldjük, ahol veszélyben van az életük, és ki vannak téve annak, hogy ártatlan civileket kelljen megölniük. Erkölcsileg aggályosnak tartjuk a hadseregünk által külföldön fönntartott hadifogolytáborok ügyét. Gyanítjuk, hogy katonáink kínzásokban, nemi erőszakban, fosztogatásban vesznek részt; aggódunk, hogy milyen hatással lesz a háború a lelkükre, és milyen hatással a világ közvéleményére. Sokunkat lehet hibáztatni azért, mert csak napos oldalon álló hazafi szeretne lenni. Tudjuk, hogy hazánk szolgálata n e m azt jelenti, hogy beállunk a hadseregbe, és vakon támogatunk intervenciókat és más p o litikai lépéseket, melyek a korporatokrácia érdekeit szolgálják; értjük, hogy az igazi hazaszeretet megköveteli, hogy cselekedjünk a köztiszteletben álló d o k u m e n t u m a i n k b a n Alapító Atyáink által olyan világosan megfogalmazott alapelveink védelmében. A hűség megköveteli, hogy a forradalomban harcoló férfiakhoz és nőkhöz hasonlóan mi is fölkelj ü n k a birodalom zsarnoksága ellen. Olyan lépéseket kell t e n n ü n k , melyekkel kiérdemeljük a következő generációk szeretetét és háláját, amelyek egy igazságosabb, és ezért békésebb világhoz vezetnek. Mégis halogatjuk a cselekvést, f ü r d ő z ü n k a birodalom látszólagos előnyeinek fényében. A h o g y a Vallomások megjelenése után utazgattam az Egyesült Államokban, sok emberrel találkoztam, akik egy modern forradalom határán állnak. Hallottam őket haragosan beszélni a vezetőinkről. Fölismertek egy olyan igazságot, melyet a sajtó nagy része, a politikusok és a vállalati vezetők el akarnak tagadni: hogy n e m Irak, Afganisztán - vagy Irán, Venezuela és a „Gonosz Tengely" többi országa - az igazi probléma; az ezekben az országokban és sok más helyen zajló események csupán egy

238

olyan rendszer tünetei, amely az 1770-es évek Brit Birodalmához hasonlóan félresiklott. Az emberek az egész országban kezdik érteni, hogy a valódi probléma a korporatokrácia, amely olyan önzővé és kapzsivá vált, annyira körülbástyázta állásait, hogy már az Egyesült Államok biztonságát, valamint az egész emberiség és sok más élőlény puszta túlélését fenyegeti. Az egymást követő fórumokon, az e-mailekben és levelekben sok fölkavaró kérdéssel találkoztam, melyek az Egyesült Államok helyzetét és a hozzá f ű z ő d ő viszonyunkat érintették. Gyanítom, hogy sok olvasót foglalkoztatnak hasonló kérdések, ezért leírok most néhányat a leggyakoribbak közül, a rájuk adott válaszaimmal együtt. Hogy lehet, hogy még életben van? Nem fél, hogy a sakálok elhallgattatják? Figyeljünk erre a kérdésre. A Vallomásokban nincs semmi lázító. Hűséges amerikai vagyok, akinek az ősei fontos háborúkban vettek részt, többek között a forradalomban is. Azért írtam ezt a könyvet, mert hiszek abban, hogy nagy nemzet v a g y u n k , és dicsőbb dolgokra v a g y u n k képesek, mint hogy folytassuk ennek a milliók által gyűlölt birodalomnak az építését. Reméltem, ez a könyv arra ösztönöz majd minket, hogy fejlesszük magunkat, és javítsunk a világon, amit a gyermekeink örökölni fognak. O k o t ad ez arra, hogy a sakálok a nyomomba szegődjenek? Ha ön szerint igen, akkor az ön felelőssége is, hogy cselekedjen. Lépnie kell. Bár kaptam pár dühös levelet, igyekszem n e m félni a sakálok megtorlásától. Tudom, hogy arra kell összpontosítanom az erőmet, hogy j o b b világot teremtsek a lányomnak és a Földön élő testvéreinek. Az az aggodalom, hogy ez esetleg n e m sikerül, sokkal erősebb, m i n t a sakálok bosszújától való fel-felbukkanó félelem. Abban is bízom, hogy a sakálok elég értelmesek ahhoz, hogy belássák: a könyv már megjelent, és ha megölnek engem, csak a népszerűségét növelik. Előálltak-e más gazdasági bérgyilkosok is? Igen, több E H M és sakál is fölvette már velem a kapcsolatot a Vallomások megjelenése óta. Megosztották velem hajmeresztő történeteiket a Közel-Keleten, Latin-Amerikában és Afrikában zajló eseményekkel kapcsolatban. Sokan most is kapcsolatban állnak foglalkoztatóikkal - vagy még aktívan dolgoznak, vagy nyugdíjrendszerük, tanácsadói megbízatásuk köti őket hozzájuk -, és ezért n e m vállalják, hogy nevük m e g j e lenjen. Közülük legalább egy késznek t ű n i k arra, hogy megírja könyvét a saját neve alatt.

239

Érkezett-e visszhang MAlN-beli munkatársaitól, és ha igen, milyen? Egész sokról hallottam. Többségük vagy az osztályomon dolgozott, vagy ahogy azt a 9. és a 23. fejezetben leírtam, nem volt tisztában m u n k á n k EHM-vonatkozásaival. Elmondták, hogy könyvem elolvasása sokat segített nekik, hogy megértsék a M A I N - n é l zajló, akkor furcsának és megmagyarázhatatlannak t ű n ő eseményeket. N é h á n y u k a t , akiket a könyvben megneveztem, vagy akik akkor befolyásos pozícióban voltak, zaklatták újságírók, de - m i n t ahogy vártam is - nem akartak nyilatkozni. Az egyetlen kivétel Einar Greve, aki annak idején fölvett engem. Miután a M A I N - t ő l kilépett, Einar a Tucson Electric Power C o . elnöke lett, és azóta már nyugdíjba vonult. Nemrég interjút adott a Tucson Citizen számára, melyben ez olvasható: „Alapjában véve a történet igaz" - mondta Greve. — [...] John könyve azt állítja, hogy szándékosan próbálták horogra keríteni ezeket az országokat, és ez meg is történt [...] Sokan közülük máig sem voltak képesek visszafizetni a kölcsönöket." 3 Ez nagyjából megfelel annak, amit Einar egy levélben írt m e g nekem. Azt is elárulta, hogy fontolgatja saját könyve megírását ebben a témában. Több újságírótól úgy hallottam, hogy a cikk megjelenése után Einar előző megjegyzéseivel ellentétes állításokat tett a könyvemről. Fölmerül a kérdés: Vajon mi történhetett vele a Tucson Citizen-beli riport megjelenését követően? Mi a helyzet más magas pozíciókat betöltő emberekkel? Beszél valaki közülük a gazdasági bérgyilkosokról? Igen, sok bennfentes írt már olyan kérdésekről, melyekkel a Vallomásokban foglalkoztam. Lényegében a könyvben említett minden jelentősebb esemény leírását más források is megerősítik — Torrijos meggyilkolásától a J E C O R Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletéig. A fő különbség abban áll, hogy míg a többi szerző intézményvezető, aki tudományos elemzéseket írt ezekről a témákról, én a frontvonalon szolgáló katona voltam; az én beszámolóm egyes szám első személyben íródott. Van néhány „vallomás" is, melyeket szeptember 11-e után adtak ki a piramis csúcsán álló emberek: • Joseph Stiglitz, a Világbank egykori vezető közgazdásza és a közgazdasági Nobel-díj birtokosa: „Úgy tűnik, a globalizáció jelenlegi formájában a nemzeti elitek régi diktatúráját a nemzetközi pénzvilág új diktatúrájával váltja föl [...] A gazdasági előrejelzéseket manipulálni kellett annak érdekében, hogy az [IMF] programjai mű-

240

ködőképesnek látsszanak, és a számítások »kijöjjenek« [...] A GDPelőrejelzések nem bonyolult statisztikai számításokon alapulnak, nem is a gazdaságot jól ismerő szakértők becslésein, hanem egyszerűen egy IMF-program keretében, tárgyalások során kialakított számok" [a kiemelések az eredeti szövegben találhatók]. 4 • James Henry, a McKinsey & Co. korábbi közgazdásza és az IMB/ Lotus alelnöke: „Az 1970-es évek időszaka a gazdasági fejlődés »nagy projekt« paradigmájának fénykora volt. A Világbank, az Amerikaközi Fejlesztési Bank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) és más hasonló szervezetek alkalmazottai járták a világot nagy beruházási kölcsönöket nyújtva, és a bonyolult beruházás-tervezési eljárások dicséretét zengve [...] 1990-re a fejlődő országok több mint 1,3 billió dollárnyi külföldi adósságot halmoztak föl [...] 2000-ben az US EXIM Bank által nyújtott 7,7 milliárd dollár új külföldi exporthitel és garancia 86%-án mindössze tíz, politikailag befolyásos nagyvállalat osztozott, köztük az Enron, a Halliburton, a GE, a Boeing, a Bechtel, a United Technologies, a Schlumberger és a Raytheon." 5 • Jeffrey D. Sachs, a Kolumbia Egyetem Föld Intézetének (Earth Institute) igazgatója és Kofi Annannak, az ENSZ főtitkárának különleges tanácsadója: „A világon több mint nyolcmillió ember hal meg azért, mert túl szegény, hogy életben maradjon [...] Az a 450 milliárd dollár, amit az Egyesült Államok az idén katonai célokra költ, nem fog békét hozni, ha az USA továbbra is ennek az összegnek csak tizenharmad részét, mindössze 15 milliárd dollárt költ a világ legszegényebbjeinek megsegítésére, akiknek társadalmát destabilizálja a szegénység, és ezért a nyugtalanság, erőszak, sőt a globális terrorizmus melegágyává válhatnak." 6 Miért nem szólt a Clinton-kormányról a Vallomásokban? Az 1990-es években egy nonprofit szervezetet vezettem, csoportokat kísértem Amazóniába, és „tanácsadói" fizetést kaptam, amelyért valójában nagyon keveset kellett t e n n e m azon kívül, hogy hallgattam. Teljesen más helyzetben voltam, mint az 1980-as években, mikor egy energiaipari vállalat vezérigazgatójaként nagyon is jól láttam, mi történt az első B u s h - k o r m á n y idején, és George W. olajérdekeltségeivel kapcsolatban. C l i n t o n n a l n e m volt semmi dolgom. Érdeklődéssel figyeltem, hogyan támadta őt és Hillaryt a korporatokrácia első kormányperiódusa idején; m i n t h a figyelmeztető lövéseket adtak volna le, és ezeknek a figyelmeztetéseknek következtében Clinton több megígért programja nem is valósult meg. Később sokat tűnődtem, mivel indíthatta Clinton

241

ellenfeleit arra, hogy Monicával előhozakodjanak — hiszen minden vezetőről számos „negatívumot" el lehet mondani, de ez csak akkor történik meg, ha valamiért szükségessé válik. Mivel nem voltam a tűz közelében, n e m voltak bennfentes információim, így másokhoz hasonlóan én is csak spekulálhattam, és a Clinton-kormánnyal kapcsolatban n e m tudtam semmiről, amit be kellett volna vallanom, vagy ami az olvasók érdeklődésére számot tarthatott volna. Hogyan értékeli azt a lépést, hogy a Harmadik Világ egyes országainak adósságát elengedik? Vesztésre állnak a gazdasági bérgyilkosok? Ellenkezőleg. Sajnos azt kell mondanom, ez arra utal, hogy az E H M - e k a korábbinál még rafináltabb módszerekkel élnek. Nagyon támogatnám, hogy engedjék el ezeket az adósságokat — melyeket, ne felejtsük, az országok lakosságának beleegyezése nélkül vettek föl, és a korporatokrácia, valamint néhány gazdag H a r m a d i k Világbeli család gazdagítására használtak föl —, de az adósságok elengedése n e m erről szól. A G8 országok (az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Oroszország) a Világbankkal és az IMF-fel együtt újra csak kizsákmányolja ezeket az országokat, és ezt az „adósságok elengedésének" nevezik. Ragaszkodnak a „feltételeikhez", melyeket olyan jól hangzó kifejezésekbe csomagolnak, mint „hatékony kormányzás", „szilárd gazdaság", „a kereskedelem liberalizációja". A nyelvezet tetszetős, de csalóka. Olyan intézkedésekről van szó, melyek csak a korporatokrácia szempontjából tűnnek „hatékonynak" vagy „szilárdnak". Ha az országok belemennek ezekbe a feltételekbe, privatizálniuk kell az egészségügyet, az oktatást, az áram- és vízszolgáltatást és más közszolgáltatásokat — más szóval el kell adniuk őket a korporatokráciának. Arra kényszerülnek, hogy csökkentsék a hazai ipart védő támogatásokat és kereskedelmi korlátozásokat, m i k ö z b e n el kell fogadniuk, hogy az Egyesült Államok és más G8 országok továbbra is támogatják egyes üzletágaikat, és kereskedelmi korlátokat emelhetnek az iparukat fenyegető importtal szemben. Mikor Bolívia ilyen „hatékony kormányzási" ajánlásokat fogadott el, lehetővé tette, hogy multinacionális vállalatok privatizálják vízszolgáltatási rendszerét, a víz ára az égbe szökött, és a bolíviaiak szerint ezrek maradtak ki a szolgáltatásból. 7 Elefántcsontparton a francia cég, amely megvette a privatizált telefonvállalatot, olyan magasra emelte az árait, hogy az embereknek vissza kellett m o n d a n i u k az előfizetésüket. Ezért például egyetemi diákok sem fértek hozzá a tanulmányaikhoz elengedhetetlen internethez. 8 Tanzániában ez a politika ahhoz a szégyenletes helyzethez vezetett, hogy a gyerekeknek fizetni kell az iskoláért, és

242

t r ü k k . Az lenne a fontos kérdés. hogy Blair és Bush „jó fiúk .sokan vannak. hogy olyan sok ember hajlandó bedőlni ennek a csalásnak ahelyett.erre a kérdésre nincs is egyedüli helyes válasz. Mikor fogjuk mi. hogy: „Nézzétek. elnökének megválasztása és fontos döntései olyan testületre tartoznának. hogy vezetőink vallják be hazugságaikat? M i k o r látjuk be a szeptember 11-e. Ez az Egyesült Államok bankja. az én termékemet vegyétek. Megdöbbentő. és ünneplik csöndben a merénylőket. amelyben valamennyi kontinens képviselői helyet kaptak. 9 Számtalan hasonló történetet lehetne elmondani az úgynevezett adósságelengedés előfeltételeit elfogadó országokról. Ha ezen t ú l m e n ő e n én akarnám m e g m o n d a n i . Az U S A elnöke nevezi ki a vezetőjét és ellenőrzi fontosabb döntéseit. a király meztelen!" Mit szól ahhoz. Egyáltalán n e m számít. De m e - 243 . A G8 2005 júliusában Skóciában tartott tanácskozásaival szemben megmutatkozó ellenállás nagyrészt a hazugságok miatt érzett d ü h kitörése volt. Sokan gondolták úgy. mert emberek milliói élnek elkeseredésben. Én író vagyok. a korporatokrácia módszereit követném: „Tessék. hogy mit gondolnak róla a brazilok. hogy személy szerint ÖN mit tegyen. m i t gondolok Wolfowitzról mint emberről vagy üzleti vezetőről. a londoni és madridi merényletek és annyi más erőszakos cselekmény mögött m e g húzódó mélyebb igazságot: lehet. Milyen tanácsot tudna nekem adni? Mit tehetnék. M i n d n y á j u n k n a k megvan a m a g u n k érdeklődése. hogy annak látná. talán az eddigi legrafináltabb lépés a világbirodalom felé vezető úton. hogy megváltozzon ez a helyzet? Néhány javaslatot már megfogalmaztam a Vallomások utolsó fejezetében. és újabb. de csak azért történhetnek meg. A H a r m a d i k Világ azonban tisztában van azzal. nigériaiak. elnyomottai és éhezői kárára. készségei. amerikai polgárok . amely a multinacionális vállalatokat részesíti előnyben a világ szegényei. ez az igazi!" Ez így természetesen n e m m ű k ö d n e . indonézek és a világ többi népe. hogy ezek fanatikus gyilkosok akciói. M i k o r mondja ki végre valaki. hogy legitimizáljanak egy erősen kizsákmányoló rendszert. mi folyik itt — és dühös. akik ehhez túl szegények.rossz f i ú k " játszmája arra ment ki. hogy Paul Wolfowitzot nevezték ki a Világbank elnökévé? Wolfowitz kinevezése n e m hagyott kétséget afelől — ha valakinek még volt egyáltalán kétsége —. Ha a Világbank igazán a világ bankja lenne. képességei.akiknek az országa a G8 korporatokrácia edzője és kapitánya — megkövetelni. ami: E H M . hogy ez n e m a világ bankja. és ebben a minőségemben sokat tehetek.

dühösek. Észak-Amerikában is. A határvidéken élő vadászok kiváló lövészek voltak. beszélgessen el ügyfeleivel. de nem próbált sereget vezetni. hogy saját embereit u g y a n ú g y megölje. Ha masszőrként vagy autószerelőként dolgozik. és ahogy életstílusunk a világot érinti. R i j á d b a n vagy La Pazban. A sorok között kell olvasnunk. A nők élelmet és ruhát küldtek a frontra. vagy betelefonálós rádióműsorokban. masszőr vagy autószerelő. A Vallomások első kiadása óta a korporatokrácia szerepe . melyek gyakran elhangzanak előadásaim során. ha valaki tud írni-olvasni. amit mindnyájan megtehetünk — és meg is kell tenn ü n k -. George Washington hadvezér volt. hogy ellássanak m i n k e t információval. A halászok hajóikkal zaklatták a brit flottát. Akár M a n h a t t a n b e n történik terrorista cselekmény. hogy képezzük magunkat és a körülöttünk élőket. illetve közösségünk tagjaként j ó n a k látjuk. T o m Paine írt. akiket „ellenségének" nevez — egyre több ember előtt vált világossá m i n den földrészen. mit gondolnak arról. amit művelünk. Egyre elkeseredettebb lépésekre számíth a t u n k azok részéről. üzleti jogász. Ha tanár. ami az újságokban áll. de nem fogalmazott röpiratokat.kapzsisága. ahogy mi személy szerint. hogy gondolkodjanak a környezettel és a társadalommal szemben felelősen. hogy felszólaljunk és cselekedjünk. hogy elterjesszük a változás eszméit. meggyőztek arról. és hajlandósága. üzleti vezetőinkkel és sajtónkkal kapcsolatban. Emberpróbáló időket élünk. a felelősségünk is nő. ragaszkodnunk kell hozzá. Föl kell tennie magának a kérdést: Mit szeretnék tenni? M i k az erősségeim és a gyengéim? Mi áll közel a szívemhez? Az amerikai forradalom nagy ereje részben abban állt. Londonban. muszáj m e g é r t e - 244 .gint mást tud tenni egy tanár. a korporatokrácia becsapja és elnyomja őket. A demokrácia alapja a képzett emberfő . hogy nagyon különböző emberek egyéni képességeit használta föl. biztassa tanítványait. hogy olvassanak a történelemkönyvek és a mai újságok sorai között.nem elég. Benjamin Franklin hetvenes éveiben járva is nagyon sikeres követ volt franciául beszélő potenciális szövetségeseinknél. arra is képesnek kell lennünk. hogy fontos kérdéseket folyamatosan föltegyünk. A b e szélgetés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak. akik ú g y érzik. Ezek a kérdések és beszélgetések. m i n t azokat. Aggódnak és — m i n t még sok száz millióan világszerte . A gyerekek golyót öntöttek a katonák puskáiba. hogy az Egyesült Államokban emberek milliói aggódnak amiatt. Üzleti jogászként próbáljon hatni az ügyfeleire. akár Madridban. Miközben egyre tudatosabbakká válunk. Az egyik dolog. Legyünk szkeptikusak politikusainkkal.

bankjaink és kormányunk hagyjanak fel a világ nagy részének kizsákmányolásával. így az élet. sem a repülőterek biztonsági személyzete. az emberek joga. ha elegen követeljük.] és ha bármikor egy kormány ezen alapelvek ellen cselekedne. ami biztonságukat és boldogságukat a leginkább elősegíteni látszik. mikor az alábbiakat írták: Magától értetődőnek tartjuk azt az igazságot. 245 . hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. sem határőrség. Ennek csak úgy lehet véget vetni. hogy nagyvállalataink.. olyan elvekre alapozva és hatalmát olyan módon megszervezve. hogy megváltoztassák vagy eltöröljék. és új kormányt hozzanak létre.nünk. hogy a világhoz együtt érzően közeledjünk — ahogy ezt Alapító Atyáink gondolták. a szabadság és a boldogság keresésének jogával [. és ha ragaszkodunk ahhoz. hogy ezektől a szörnyűségektől hosszú távon nem véd meg m i n ket sem katonaság.. és Teremtőjük elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket.

Jelenlegi nevét 1967-ben vette fel. ADB): Az E N S Z Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Bizottsága (ESCAP) által létrehozott szervezet. Mindegyik tagország egy kormányzót és egy helyettest jelöl a kormányzótanácsba. IAD): 1959-ben 20 észak. Az 1980-as évek során a bank 246 . amelynek célja a nyugati félteke gazdasági és szociális fejlesztésének finanszírozása. valamint 14 nyugat-európai és észak-amerikai. ellenőrzési joga van a nemzeti és regionális programok felett.és leányvállalati hálózattal.és latin-amerikai kormány által létrehozott nemzetközi intézmény. Délkelet. Dél-. e r e d e - tileg BT N e w York Corporation néven jegyezték be 1965-ben.és Kelet-Ázsia. A részvénytársaság bankok és egyéb pénzintézetek felvásárlása révén épült ki. valamint az ágazati tanulmányok készítésére. A kihelyezett kölcsönök célja az alacsony jövedelmű rétegek életfeltételeinek javítása. Bankers Trust New York Corporation: A m e r i k a i b a n k h o l d i n g . több mint 30 országra kiterjedő fiók. amelyet 1903-ban állami és szövetségi bankok számára vagyonkezelői szolgáltatásokat nyújtó bankként hoztak létre. hogy közvetlen kölcsönöket és szakmai segítséget ad a tagországok bármely csoportjának. N e w York. Venezuela és az Egyesült Államok. A szervezet tagjai.Függelék Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank. valamint Dél-Óceánia 30 „regionális" országa. Székhelye N e w York. amely az operatív teendőket ellátó 12 tagú igazgatótanácsot nevezi ki. A társaság legnagyobb kereskedelmi bankja a Bankers Trust Company. Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank. érdekeltségekkel és képviseleti irodákkal. Az alapító okmány fontosabb aláírói: Argentína. Mexikó. amely 1966 augusztusában kezdte meg működését. Tevékenysége kiterjed a beruházások előkészítésére és megvalósítására. két ázsiai és 14 európai országgal gyarapodott. Az ADB az E N S Z Fejlesztési Programjának végrehajtó szerve. Brazília. Nemzetközi bankhálózat. Székhelye Manilában van. a gazdaságpolitika és az intézményrendszer kialakítására. „nem regionális" ország. Az A D B célja Ázsia gazdasági fejlődésének elősegítése azáltal. A tagországok száma azóta 6 amerikai.

Elvárják tőle. Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization. az 1961-es Békehadtest-törvény hozta létre (1971 és 1982 között. és helybéli munkatársaihoz hasonló színvonalon éljen. elsősorban az oktatás. első igazgatója pedig Kennedy sógora. az uruguayi for247 . a lakossági és hitelkártya-szolgáltatásokat megszüntették. R. A Békehadtest célja. Külföldre kerülve az önkéntes két éven keresztül egyfajta jó szomszédként tevékenykedik. 104 ország alapító tagságával. ez azonban később bővült. A Bankers Trust 1978 óta vesz részt a kereskedelmi papírok forgalmazásában. és az érintett országok száma is 90-re nőtt (a kelet-európai államokkal együtt). az egészségügy. A GATT-ot 1947-ben hozták létre azzal az elképzeléssel. a szervezet ekkor 52 országban tevékenykedett. a tervezett Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO). hogy a tagországok betartják-e a korábbi GATT-megállapodásokat. 1961-ben a Békehadtest 16 országban szolgált összesen 900 önkéntessel. a lízing és a beruházási tanácsadás területén is jelen van. 1989-ben a költségvetés 5100-ra csökkentette az önkéntesek létszámát. NA. A W T O 1995. A vállalkozás a betétforgalom. 1981-ben a Bankers Trust Company of Florida. Békehadtest (Peace Corps): Önkéntesekből álló kormányszervezet az Egyesült Államokban. és feloldania a nézeteltéréseket.üzletpolitikájában a nagykereskedelmi ág élvezett elsőbbséget. W T O ) : A világkereskedelem felügyeletére és liberalizálására létrehozott nemzetközi szervezet. Sargent Shriver volt. A Békehadtest önkénteseit meghatározott programok végrehajtására osztják be szakértelmük. hogy egy erősebb jogosítványokkal rendelkező nemzetközi szervezetnek kellene felügyelnie a világkereskedelemre. Az 1990-es évek közepére azonban mind többen fogalmazták meg azt az igényt. Az I T O soha nem alakult meg. A W T O az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) utódszervezete. hogy szakemberek küldésével segítse más országok fejlődését. Feladata annak ellenőrzése. a technika és a lakóhelyfejlesztés terén. a G A T T viszont figyelemre méltó sikereket ért el a nemzetközi kereskedelem liberalizálásában. 1966-ban a létszám elérte a 15 556 főt. képzettségük és tapasztalatuk szerint. vagyonkezelő társaságként kezdte meg működését. hogy szerepét hamarosan átveszi az E N S Z egyik szakosított szervezete. hogy beszélje a vendéglátó ország nyelvét. beleértve a GATT égisze alatt megrendezett utolsó nagy kereskedelmi konferencia. Felállítását John F. január l-jén kezdte meg működését. az Action nevű független szervezet részeként működött). Kennedy elnök kezdeményezte. a kereskedelem. a mezőgazdaság.

akit a miniszteri konferencia nevez ki. Az amerikai hírszerzést és kémelhárítást korábban a szárazföldi hadsereg. A három szervezet tevékenysége közt sok volt az átfedés. amelyeknek aláírásával a G A T T hivatalosan is megszűnt létezni. Algéria (1969). Indonézia és Líbia (1962). Kuvait. Ecuador (1973) és Gabon (1975). Irán. valamint lássa el m i n d azokat a központi hírszerzési feladatokat. Abu Dhabi (1967. A CIA négy fő igazgatóságból áll. hogy a nemzetbiztonságot érintő hírszerzési ügyekben tanácsokat adjon a Nemzetbiztonsági Tanácsnak. CIA): Az Egyesült Államok kormányzatának legfontosabb hírszerző és kémelhárító szervezete. A hivatalosan 1947-ben megalakított szervezet elődje a második világháborúban működő Stratégiai Szolgálatok Hivatala (OSS) volt. részint 248 .duló (1986—94) során megkötött egyezményeket. melyeket részint nyilvános forrásokból gyűjtenek. A W T O irányító testületei a miniszteri konferencia. de hivatalosan csak 1961 januárjában alakult meg Irak. amelyeket a Nemzetbiztonsági Tanács rábíz. amely kétévente ül össze. Az USA szövetségesei nehezményezték. a haditengerészet és a Szövetségi Nyomozóiroda (EBI) irányította. A döntéseket egyhangúlag hozzák. Az alapítás óta fölvett tagok: Katar (1961). Az O P E C kezdetben Genfben működő központja 1965-ben áttette székhelyét Bécsbe. valamint m ű szaki és gazdasági támogatására hozták létre 1960 szeptemberében. A Kongresszus 1947-ben létrehozta a Nemzetbiztonsági Tanácsot és az irányítása alá tartozó Központi Hírszerző Ügynökséget. embereik versengtek egymással. ajánlásokat tegyen a különféle kormányzati hírszerző szervezetek tevékenységének egyeztetésére. s hiányzott a megfelelő egyeztetés. Székhelye a svájci Genf. A hírszerzési igazgatóság elemzi az adatokat. A CIA feladata az volt. A közös politikát a tagországok küldötteinek évente legalább kétszer megtartott értekezletein alakítják ki. tagságát 1974-ben az Egyesült Arab Emírségekre ruházta át). a tagok kőolajtermelési és -kereskedelmi politikájának összehangolására. és a vezérigazgató. Nigéria (1971). Kőolajexportáló Országok Szervezete ( O r g a n i z a t i o n o f P e t r o l e u m E x - porting Countries. hogy az országnak nincsen központi hírszerző szervezete. az általános tanács. SzaúdArábia és Venezuela részvételével. Központi Hírszerző Ügynökség (Central Intelligence Agency. vesse össze és értékelje a hírszerzés révén begyűjtött adatokat j u t tassa el őket a kormányzat illetékes szerveihez. OPEC): Nemzetközi szervezet. amely a konferencia döntéseinek végrehajtásáért és a folyamatos adminisztratív munkáért felel.

Ez történt 1845-ben. például a hírszerzésért (azaz a kémkedésért) és a különleges titkos tevékenységekért. Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Agency. sem egymás közti háborúiba. légi és műholdfelvételekkel. melyet James M o n r o e (1758-1831) republikánus politikus. rádióadások. az Egyesült Államok elismeri a nyugati féltekén (tehát az amerikai kontinensen) akkor létező gyarmatokat. A műveleti (operatív) igazgatóság felel a titkos akciókért. A CIA figyeli a külföldi rádiók adásait is. azaz a „Kinyilvánított Rendeltetés" filozófiai kifejezéssel adott jogi alapot. és különálló övezeteknek is kell maradniuk. műszaki berendezéseket fejleszt ki az ügynökség számára. amikor az első telepesek betették a lábukat erre a kontinensre.): Az amerikai külpolitika alapelve. 2. Elemzéseit az igazgatóság bulletinekben. és az első indiánnak elnevezett őslakót kiűzték otthonából. amely a nyugati félteke bármely államának elnyomására vagy ellenőrzésére irányul. a rejtjelfejtésért és a távközlési felderítésért. A tudományostechnikai igazgatóság n y o m o n követi a tudományos és technikai fejlődést. NSA): Az Egyesült Államok hírszerző szerve a védelmi minisztériumon belül. J o h n Louis O'Sullivan az amerikai United States Magazine and Demokratic Reviewban Texas U S A . 2. amikor egy amerikai diplomata és újságíró.h o z való csatolásának a „Manifest Destiny". amely a C I A munkatársai. Manifest Destiny: Az amerikai terjeszkedési fogalom akkor j ö t t létre. az Egyesült Államok az őellene irányuló ellenséges lépésnek fogja tekinteni. jelentésekben és kimerítő alaposságú tanulmányokban jelenteti meg. információkat szolgáltató kormánytisztviselők biztonságáért felel. létesítményei és információi. de egy angolszász erős központi hatalom kellett ahhoz. 4. Négy alapvető pontban fejtette ki álláspontját: 1. a nyugati féltekén azonban további gyarmatosítások n e m lehetségesek. az Amerikai Egyesült Államok nem fog beavatkozni az európai hatalmak belügyeibe. Monroe-elv (Monroe Doctrine. és nem fog beavatkozni ezek ügyeibe. Kijelentette. valamint a titkos távközlés biz- 249 . valamint tudományos és technikai támogatást nyújt a C I A akcióihoz. az U S A ötödik elnöke (1817—1825) a Kongresszushoz intézett szokásos évi üzenetében fejtett ki. Az a d m i nisztrációs igazgatóság irányítja a szervezetileg is hozzá tartozó Biztonsági Hivatalt. valamint a külföldről az USA-ba menekült informátorok.kémkedéssel. telefonbeszélgetések és más kommunikációfajták lehallgatásával. az európai hatalmaknak bármely olyan kísérletét. 3. hogy ennek ideológiai alapot adjon. hogy az Óvilág és az Újvilág rendszerei eltérőek. dec. 1823.

a világ tőkepiacain végrehajtott kötvénykibocsátásokból és a bank nettó nyereségeiből származnak. kikötők. ha szükség van rá kötelezettségei teljesítéséhez. A Világbank központja Washingtonban van. angolul International Bank for Reconstruction and Development. Minden egyes tagállam gazdasági erőforrásainak megfelelő arányban jegyez tőkét. hidak.tonságáért felelős. század vége felé azonban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés lett a kiemel- 250 . A hivatal feladata többek között az amerikai fegyveres erők és más kormányszervek céljaira rejtjelkódexek. A 20. tehát tábornok vagy tengernagy. Az első hiteleket második világháborús újjáépítési célokra adta. A bank a kölcsönöket rendszerint közvetlenül a kormányoknak adja. A bank pénzalapjai a tagországok részéről jegyzett tőke befizetéséből. A bank hivatalosan 1946 júniusában kezdte meg működését. július) hagyták jóvá. World Bank): Az E N S Z szakosított intézménye. Világszerte tart fenn állomásokat a rádióüzenetek lehallgatására. csővezetékek és repülőterek építésébe való befektetés céljából. a N e w Hampshire állambeli Bretton Woodsban megtartott monetáris és pénzügyi értekezleten (1944. s minthogy nem a Kongresszus állította fel. Létrehozását az Egyesült Államokban. A jegyzett tőkének rendszerint csak a 10%-át fizetik be. A hivatal az elektronikus üzenettovábbítás minden formája terén folytat kutatásokat. 1952-ben elnöki utasításra hozták létre. számjelrendszerek és más titkosírási eszközök kidolgozása és védelme. viszonylag mentes a törvényhozás felügyeletétől. valamint az elektronikus vagy más módon továbbított kódolt üzenetek elfogása. sem a nyilvánossággal. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank ( k ö z k e l e t ű n e v é n Világbank. Miután az NSA az ellenséges hírszerző szervek elsőrendű célpontja.vagy magántulajdonú közművállalatoknak adott kölcsönökből állt. Valamennyi amerikai hírszerző szerv közül ez a legtitkosabb. a maradékot a bank lehívhatja. a Közel-Kelet és Latin-Amerika gazdasági fejlődését segítő kölcsönökre. Az amerikai katonai alakulatok második világháborús távközlési felderítő tevékenységéből nőtt ki. Igazgatója a tábornoki karba tartozó tiszt. Kezdetben a bank portfóliójának nagy része köz. sem a sajtóval nem tart fenn kapcsolatot. Ez olyan sajátos tervek esetében történik. vagy olyan magánvállalkozásoknak. amelyek garanciát kaptak a kormányuktól. de az 1950-es évek közepére a hangsúly áttolódott Afrika. hogy a bank révén finanszírozzák a tagországok gazdasági fejlődését elősegítő programokat. Abból a célból hozták létre. Ázsia. amikor ésszerű feltételek mellett nem lehet magántőkéhez jutni. elektromos áramellátásba. megfejtése és elemzése. utak. I B R D ill.

kifizetéseit pedig rendszerint közvetlenül a szállítók kapják. A tagság később egyre nőtt. a munkaügyekben és a lakáshelyzetben. Roosevelt amerikai elnök kormányzatának gazdaságpolitikai programja 1933 és 1939 között. július 2-án elfogadta a demokrata párti elnökjelöltséget. A tagok kötelesek folyamatosan szabályozni a valutaforgalmat. Emellett jelentős pénzügyi kutatómunkát folytat. ahogy a volt gyarmatok elnyerték függetlenségüket. berendezések és szolgáltatások költségeit fedezi. Fontos terület ezenkívül az ipar. a kamatláb főként az ennek kapcsán fölmerült költségektől függ. Központja Washingtonban van. USA) értekezleten alapították a nemzetközi pénzügyi együttműködés biztosítása. ahol a kormányzat korábban nem avatkozott be. és ők hagynak jóvá minden kölcsönt. az energiatermelésben. vagyis olyan területeken is. Legfelsőbb irányítószervei a Kormányzótanács. és évente egyszer ül össze. és statisztikai információkat nyújt nemzetközi pénzügyi kérdésekben. hogy kölcsöneivel csak a külföldről behozott anyagok. Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund. amelyben 1932. A bank általános gyakorlata. csökkenteni az arany szerepét a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban. A Kormányzótanácsban minden tagországnak egy-egy képviselője van. 1944-ben a Bretton Woods-i (New Hampshire. és reformokat vezessen be az iparban. A laissez-faire Amerikában hagyományos gazdaság- 251 .ten segélyezett szektor. az Igazgatóság és az elnök. IMF): Az ENSZ szakosított intézménye. hogy azonnal enyhítsen a gazdasági válság hatásain. Magát a kifejezést Rooseveltnek abból a beszédéből vették. az üzletpolitikát a 21 ügyvezető igazgató hajtja végre. Minthogy a hitelnyújtáshoz a banknak is külső forrásokat kell bekapcsolnia. és b ő víteni az IMF képességét. A bank a pénzügyin felül műszaki segítséget is ad. a mezőgazdaságban. valamint az oktatás is. Alapvető célja az volt. A tagállamok pénzügyi hatóságaival fenntartott folyamatos érintkezés az IMF-et a konzultatív együttműködés hatékony eszközévé tette. a pénzügyekben. a vízellátó. New Deal: Franklin D. a valutaárfolyamok stabilizálása és a nemzetközi likviditás (a készpénzre átválthatóság) bővítése érdekében.és csatornarendszerek. hogy elérhesse eredeti céljait. Herbert Hoover elnök kormányzatának a válsággal szembeni tehetetlenségére reagálva az amerikai választók az év novemberében elsöprő többségben Rooseveltre és az „elfelejtett ember" érdekében kötött „new deal"-re („új egyezségre") szavaztak.

Egyéb főművei: a Rights of Man (Az ember jogai). Anglia . N e w York. Norfolk. és a The Age of Reason (Az értelem kora). Thetford. Common Sense (A Józan ész) című pamfletje és Crisis (Válság) című röpiratsorozata nagy hatást tett az amerikai forradalomra. a t ö r t é nelem egyik legkiemelkedőbb politikai propagandistája. jan. 252 . amely a francia forradalom és a köztársasági elvek védelmében született. 8. amely a vallásnak a társadalomban elfoglalt helyét elemezte.politikai filozófiájával szembefordulva a N e w Deal az államilag szabályozott gazdaság koncepcióját tette magáévá. j ú n . Thomas Paine (1737. 29. melynek célja az egyensúly megteremtése az egymással konfliktusban álló gazdasági érdekek között. USA): Angol—amerikai író. politikai röpiratszerző.1809.

). című könyvek szerzője.org (letöltve 2003. július Ecuador: 9. 3 Juan Forero. www.frac.aps/section=l (a letöl- tés ideje 2003.Firmes en Noustro Territorio: FIPSE vs.na psoc. org. Lost Promises. 2001. Tolan. Újabb 13 milliárd dollárból nemcsak élelmet lehetne mindenki szá mára biztosítani. New York.) Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Department Agriculture) adatai. Chris Jochnick.). További 6 milliárdból meg lehetne oldani az alapfokú oktatást az egész Földön [. 1991.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil töltve 2003.. A National Assotiation for the Prevention of Starvation becslése szerint: „Minden nap 34 000 öt éven aluli gyermek hal meg éhezés.. www.JEGYZETEK Előszó 1 Az ENSZ Világélelmezési Programja. New York Times. Perilous Prosperity. a rossz ivóvíz által okozott betegségeket és az AIDS-et.." (www.. Culture in the Amazon. www. The Globalization of Contentious Politics: The Amazonian Indigenous Rights Movement. szerk. További 12 milliárd d ollárba kerülne a szülésekkel kapcsolatos egészségügyi ellátás valamennyi nő szá mára. New York. Leslie Wirpsa (ford." (www. foodrevolution.net. További információért Amazon lásd Crude.S. Seeking Balance: Growth vs. Natural Resource Defense Council. Abby Ellin. Morning Edition (le- 2 www. a napi halálesetek száma 2 megközelítené az ötvenezret. idézi a Food Research and Action Center. hanem alapvet ő egészségügyi ellátást is. 2002. 4 „1998-ban az ENSZ Fejlesztési Programja szerint a folyó kiadásokon túl mintegy 9 milliárd dollárból tiszta ivóvizet és közegészségügyi ellátá st lehetne biztosítani a Föld minden lakójának. 2002. org/issue35/perilous.org (letöltve Pr ol ógus 1 Gina Cha vez és munkatá rsai.John Robbins.htm. Mario Meló és Juana Sotomayor. megelőzhető betegségek miatt.wfp. Quito. december 27. Tarimiat . június. FRAC.starvation. július 9-én). A starvation. ENSZ. New internationalist. Upheaval in the Back Yard: Illegiti- 4 5 253 . New York Times.npr.newint. a letöltés ideje 2003. május 8. (Élelmiszerforradalom) december 27-én). ARCO. ami a legszegényebbeket sújtja.). december 27 -én). 3 ENSZ-jelentés az emberiség fejlődéséről (Human Development Report). (U. 2003. ledge. RoutKimerlinc. CDES and CONAIE. a letöltés of ideje 2003.net becslése szerint „ha ehhez (az éhezéshez) hozzávennénk a két további vezető halálokot. vagy az éhezés következtében fellépő. december 27. New York. National Public Radio.org/index. 2003. még Pamela Martin. december 10. december 27. a Diet for a New America (Étrend egy új Amerika számára) és a Food Revolution 2003. 1999. Suit Says Chevron Texaco Dumped Poisons in Ecuador.] Ez mindösszesen 40 milliárd dollár" . Sandy 2003.

Ambiente y Derechos en la Amazonia Centro Sur. október 18. 8 Gina Chavez és munkatársai. Graham Greene. The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal 1870-1914.Firmes en Nuestro Territorio: FIPSE vs. New York. Resource Wars: The New Land scape of Global Conflict. Pocket Books. Henry. 1993. február 16 és 23. Henry Holt and Company. 2000. fejezet 1 Theodore Friend. Ithaca-New I. Sergrafic. Felix Rodriguez Weisman. NJ. 83. és Gregory Palast. Guardian. New York. Singer. Mario Meló és Juana Sotomayor. További információért lásd Henry könyvét: The Bold Bankers: Tales From the Global Underground Economy. 1999. 2001. 10 A sakálokról és más ügynökökről további információ található az alábbi könyvekben: P. and John 2003. Edition Víctor Lopez A. William Friar. 254 . Inside Corporate América. New York. IACYT-A (az Oxfam America támogatásával).mate Debts and Human Rights — The Case of Ecuador-Norway. A RCO. and Daniel Yegrin . Fortune's Wariors: Private Armies and the New World Order.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil (letöltve 2003. Initiative in Energy: Dresser Industries.Joseph Stanislaw.npr... 2 Lásd Zapata Petroleum Corp. Centro de Derechos Económicos y Sociales. Quito. The Commanding Heights: The Battle for World E conomy. április. Klare. f ej ezet 1 E végzetes akció részletes leírását lásd Stephen Kinzler könyvében: All the Sah' s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. 2003 . 2. 1984. 6 Az olajnak a nemzeti gazdaságokra és a világgazdaságra gyakorolt hatásáról lásd Micha el T. New York. Douglas & Mcintyre. Petróleo. Inside Job: The Looting of America's Savings and Loans. 7 James S. W. Free Press. Contract Sport: What Did the Vice-President Do for Halliburton?. Darwin Payne. 42-45. John Wiley & Sons. 2 Jane Mayer. New York. OPIP. National Public Radio. Cambridge MA-London. Quito. 2002 . 2002. Where the Money Went. 2002. 5. 2000. Conversations General. 6. Traimiat . Cornell University Pess. Simon and Schuster. 248. Fortune 1958. 2003. Simon & Schuster.. Simon & Schuster. New York. Steve Pizzo és munkatársai. New Yorker 2004.. július 9-én). Portrait with the of the Panama Canal: From Construction to the Twenty-First Century. Daniel Yegrin. Simon & Schuster. New York. Indonesian Destinies. CDES és CONAIE.. Quito. Across the Board 2004. 2003. fejezet 1 Lásd David McCullough. Graphic Arts Publishing Company. 9 Sandy Tolan. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Battles. Inc. James R. 1989. The Prize: The Epic Quest for Oil. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. 1979. Davis. New York. szerk. 10. Inc. www. Morning Edition 2003. Centro de Derechos Económicos y Sociales. Four Walls Eight Windows. Vancouver-Toronto. 2001. York-London. Ecuador: Lost Promises. április-május. július 9. New York. Money and Power. 1999. 1880-1978. The Belknap Press of Harvard University. Hoboken.

I. Daniel Yergin. The Shah's Last Ride: The Fate of an Ally. London. 1993. New York.. Diane K. Context Books. I. 1999. Graham Greene. f ej ezet 1 További információ található az 1973-as embargóhoz vezető eseményekről és az embargó hatásairól a következő könyvekben: Thoma s W. Manuel Noriega . Crown Publishers. Thy Will Be Done. Lippman. Ideario. 167. I. New York. 359. m. New York. I.. Harper-Collins. New York. New York.. április. I.com/ufcle. House. 2004.english. m. Holt Rinehart and Winston. bostoni egye- lásd példá ul Zinn politikatudomány-professzorom temen): A People's History of the United States. 1981. City. The Prize: The Epic Quest for Oil. Money and Power. Free Press. Lippman. 45. érintettségéről Corp. 86-88. 160. 15. Lippman. 1983.mayaparadise. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. 2003.defenselink. New York. OPEC: Instrument of Change. New York. 14. m.. 1994. 1954. 2 Sokat írta k Arbenzr ől. www.. Centro The html. A Language Older Than Words. december 23-án). For The Record: The United Fruit Company's Sixty-Six Years In Guatemala. 4 16. The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Thomas W. Howard a United (volt Fruitról és Guatemala viharos a történelméről. 255 . f ej ezet 1 Robert Baer. The Oil Price Revolution. 155-159. 1997. m.mil (letöltve 2003. CO. 3 Manuel Noriega . Stephen Kinzer. Fortune 1958. Baltimore. 248. 2000. America' s Prisoner. Powerful Dynasty in the Arab World. Stanley. Thomas W. Sleeping with the Devil: How Washington Sold Our Soul for Saudi Oil. Westview Press.html. 2003 . the Contras and the Crack Cocaine Explosion. Graham Greene. Banana Republic: Involved United család Company. Inc. Omar Torrijos Herrera. 1995. Boulder. 1980.upenn. bővebben: Zapata Petroleum Guatemala www. 1980. Gyors információszerzésre. McMillan.. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. 1989. Dark Allience: the CIA. Ian Seymour.m. New York. Gary Webb. All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle Ea st Terror.m.edu/~afilreis/ 50s/guatemala.Peter Eisner. Impresor CIA Piedra in A Santa. 6 13.Peter Eisner. 1983 . 26. I. f ej ezet 1 William Shawcross. I. Graham Greene. The Memoirs of Manuel Noriega. John Wiley & Sons. Harper & Row. Derrick Jensen. New York. Seven Stories Press. 1988. NJ. Editorial Uni- Random 4 5 versitaria Centroamericano. The Bush Guatemala Fruit Coup. f ej ezet 1 Robert M cNamara : 8th Secretary of Defense. m. Gerard ColbyCharlotte Dennet. Hoboken. Simon & Schuster. Stephen Schneider.McGraw Hill. Manuel Noriega . David Holden and Richard Johns.Peter Eisner. New York. Johns Hopkins University 2 3 Press. www.

Vanity Fair 2003. Fortune 1958. 1979... Pahlavi University. 2004.2 Thomas W. Boulder.Economic Development és A Markov Process Applied to Forecasting. Destiny Books. A Nation At War: The Contractor Company Has Ties in Washington and to Iraq. New York. Simon & Schuster. 21 .28th Conference Edition) 1974. Editor's Letter: Fly in Friendly Skies. Edwin Vennard John M. szeptember 23. 2003. Darwin Payne. Conference Papers C 73 475-1.The Demand for Electricity.. Perkins. január. Inc.) 3 4 5 John M. Perkins-Nadipuram R.. Simon & Schuster.. Stephen Kinzler. 1975. CO. 2. 89-90. Irán. Thomas W. Perkins és mások. Part II .. május 10. U. 18. Green way. Graham Greene. Getting to Know the General. The Saudi Connection. 1974. augusztus 17. m. Oppel . I. 1984. 20. A Markov Process Applied to Forecasting. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. John M. Lippman. 1880-1978. T. Idi Amin. július és C74 146-7. Ender. Associated Press 2003. mindkettő: Forbes 2003. december 15. Perkins. A Bush család. a Virágzó Sivatag programr ól és Iránról lásd még John Perkins. f ej ezet 1 William Shawcross. h„ 19.. október. előadás a 4. Perkins és mások. John M. All the Salt's Men: An American Coup and the Roots of Midd le East Terror. Westview Press. Chas..S. Graham Greene. John M. Lippman. Vanity Fair 2003. 1997. The Iran Conspiracy. 162. Henry Wasswa. Richard A. The Sah's Last Ride: The Fate of an Ally. 1974. Saving the Saudis. The Boston Globe 1976. Murderous Ugandan Dictator. D. Prasad. Nathan Vardi. . VT. Initiative in Energy: Dresser Industries. Inc. 1988. I. 3 4 5 6 7 17. News & World Report 2003. Shiraz. április. New York Review of Books 2003. Shapeshifting. S. Boston Evening Globe 1975. I..Diana Henriques.Robert C. New York. New York Times 2003 . szeptember 19. Part I. John Wiley & Sons. A sah hatalomra jutásáról lásd még: H. S. U. Electric Demand from Interconnected Systems. Inc. Perkins . 63-66 . Craig Unger. Perkins. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. a Bechtel stb.. Perkins elősza vával. június 23. Colonialism in Panama Has No Place in Í975.. Hoboken. 26. Consulting Enginee 1973. m.. április 18.. illetve Contacts For Contracts. f ej ezet 1 Példá ul: John M. TAPPI Journal (Technical Assotiation of the Pulp and Paper Industry . október. 248. 2 56 . 1973. 2 Jaminról. Iráni Mérnöki Konferencián. további szerepéről lásd még: Zapata Petroleum Corp. A Model for Describing Direct and Indirect Interrelationships Between the Economy and the Environment. 2 Néhány példa a John Perkins által szaklapokban publikált tanulmányokra: John M. Desert Storm: Bechtel Group Is Leading the Charge. I. The Saudi Connection. New York. Pocket Books. Rochester. Dies. Iranian Steel: Implications for the Economy and the Demand for Electricity és Markov Method Applied to Planning. h. Boston. Main.Brasil Pact Upsets Ecuad or. Colonialism in Panama Has No Place in 1975. és Economic Theories and Applications: A Collection of Technical Papers John M. Graydon Carter. NJ.. május 12-16. április.

ja- nuár 7. Joe Kane. All the Sah's Men:: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. oktatási és jóléti miniszter volt a Nixon-Ford-kormány alatt 1973 és 1975 között. Inc. Martz. 303. Objectivos y Políticas de CEPE. Greenway. 272. Knopf. Stephen Kinzler. S. 21. D. New York.. 1995 . m. New York. f ej ezet 1 2 Graham Greene. Getting to Know the General. 272. szeptember 23.Charlotte Dennet. tevékenységéről. és a 227. fejezet 1 A SIL történetének részleteiről. 1987. Caspar Weinberger Igazgatási Költségvetési Hivatal (Office of Management and Budget) igazgatója.. 400. Harper-Collins. 1979. 2 3 John D. Reagan-Bush-adminisztráció idején ként működött 1980 és 1987 között.20. Martz. 1987. 1980. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. Hoboken. Savages. Harper-Collins... 1995 (információ Rachel Saint-ről a 85. f ej ezet 1 A sah hatalomra jutásáról lásd még H. 1987. a Bechtel vezérigazgatója. 88. Transaction Books. John Wiley & Sons. oldalon). I. a 156. Premier Seminario. 3 José Carvajal Candall. The Iran Conspiracy. Thy Will Be Done. 2 Lásd a Time magazin cikkeit Khomeini ajatollahról. 27. 381. Alfred A. Politics and Petroleum in Ecuador. New York Review of Books 2003. illetve egészségügyi. Bush adminisztráció alatt 1982-től 1989-ig. Martz. 1984. Transaction Books. 1975-től 3 majd a Bechtel és a Csoport alelnöke és általános tanácsadójaként védelmi dolgozott miniszter- 1980-ig. február 12.. Az 1973-as Watergate-vizsgálat során John Dean volt az első. a CIA ügyeit vizsgáló bizottság munkája során újabb vallomások születtek. m. 257 . George Shultz pénzügyminiszter és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council on Ecoilletve elnöke 1974-től 1982-ig. aki az amerikai szenátus előtt tett vallomásában föltárta a Torrijos elleni merénylet terveit.. f ej ezet 1 Gerard Colby . majd külügyminiszter az a Reaganés nomic Policy) titkára volt a Nixon-Ford-kormány idején 1972-től 1974-ig. 24. NJ. augusztus 17.. John D. 1 f ej ezet D. Politics and Petroleum in Ecuador. New York. és dokumentumok kerültek elő mind a Torrijos. New York. 11. 2 John D. 381. az olajtársaságokkal és a Rockefönnta rtott kapcsolatairól lá sd Gerard Colby Charlotte Dennet. 1979. Quito. Thy fellerekkel Will Be Done. 1995. 26. Pocket Books. New Brunswick-Oxford. 2003. Martz. 1975-ben a Frank Church szenátor által vezetett. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. New John Brunswick-Oxford. I.

Burning Coal's Archbald... Food (vezércikk). Boston.. Saving the Manuel Noriega . Harpers Magazine 2000. 3. Archbald Facility Dedicated. 4. m. Craig Unger. 165. 6. Waste Archbald at Power Corporation nevű leányvállalatáról. I.Peter Eisner. február. Manuel Noriega . 3 4 Saudis. A készülődő 2003-as iraki háború elvonta a figyelmet erről az ügyről. Liabilities to Assets: Culm to Light.Peter Eisner. David Harris. f ej ezet 1 Manuel Noriega . február. október. I. I. június 7. Generation Plants Attributes Cited.com/georgebush.com/georgebush. á prilis 19 -én).Peter Eisner. Random House. 2001. 38. 212. m.famoustexans. Civil Engineering 1988. október.. lásd még Craig Unger. Duffy. 3 4 Washington Post 1999. Little Brown and Company. New York. Vanity Fair 2003. The Memoirs of Manuel Noriega. 2 Joe Conason. 178 .Part Two: 5 The Third Genera tion. m. America' s Prisoner.Peter Eisner. Manuel Noriega . október 17. 31 -34. Berrett-Koehler Publishers Inc. m. I. Manuel Noriega .Lois Roman..Thomas J. 1988. 1997. www. 56-57. f ej ezet 1 Jim Garrison.. The Memoirs of Manuel Noriega. az Enron dolgozóit és az egész amerikai népet. Vanity Fair 2003. 165 . Ez az elmélet új jelentőséget kapott. október 17. Vince illetve korábbi Co- vezérigazgatójáról. 1997. Coveleskie. 56. Archbald Plant Will Turn Coal Waste into Power. John Perkinsről lásd Jack M. America's Prisoner.. 2004. American Empire: Global Leader or Rouge Power?.famoustexans. WilkesBarre. The Scranton Times 1987.htm. hogy a köztiszteletben álló Arthur Anderson csapta be az energiafogyasztókat.htm. m.. Daly . 114. Ever. 2.Peter Eisner. Bush Success Story. David Harris. Lásd George Lardner Jr. Wilkes-Barre PA. m. 5 6 7 8 9 10 11 258 . I.Peter Eisner. Craig Unger..newnetizen. június 6. július. Robert Curran. Random House. f ej ezet 1 Az IPS-ről. július 30.. www. A hábor ú alatt Bahrein kulcsszerepet játszott George W. 43. 30.. 248. The Turning Point After Coming Up Dry. 1988.. New York. Lásd www. Joe Conason. The Bush Family Oligarchy . I. és már-már a közvélemény figyelmének középkönyvelőcég az Enron vezetőivel együttműködésben dollármilliárdokkal pontjába került. htm (letöltve 2000. David Harris.. m. PA. és Sam Parry. Scranton Tribune 1987. Shooting the Moon: The True Story of an American Manhunt Unlike Any David Harris. Citizen's Voice. mikor évekkel később kiderült. I. The George W. Harpers Magazine 2000.com/presidential/busholigarchy. The George W. I. 28. Bush Success Story. Saving the Saudis. 29. 107. Lásd például Manuel Noriega . m. Bush elnök stratégiájában. Citizen's Voice.mind Noriega meggyilkolásáról szóló tervekkel kapcsolatban. 2 Other. San Francisco. .

Ecuador: Oil Firm Stops Work because Staff Seized. Los Angeles Times 2002. Savages. The Web's Wild World. 211. London 2003. Oakland org/issue335/perilous. New Internationalist 2001. El Universo (napilap. A Coup by Any Other Name. Alfred A. Ithaca. 2003).. New Bob Edwards. 34. New York. (a Reuters is közölte). Cornell University Press. I.pachamama. Vancouver Toronto.htm. december 18. Simon Romero.. Demands Government Action. eluniverso.Peter Eisner. Culture in the Amazon. National Public Ginger Thompson. Venezuela Strikers Keep Pressure on Chavez and Oil Exports. december 10. április 26. f ej ezet 1 A huaoranikról lásd még Joe Kane. rendezte Kim Bartley és Donnacha O'Brian Venezuelan President Forced to Resign. 2000. Quito). Paul Richter. 2002 . Felix I. www. 3 4 York Times 2002. Achuar Free Eight Oil Hostages.Indigenous Groups to Discuss Release of Kidnapped Oil Men. 1999. 62. Seeking Balance: Growth vs. Perilous Prosperity. április 17 . El Commercio (napilap. Douglas & Mcintyre. United Nations. 1989.. New York. Lásd www. m. Fortune's Warriors: Private Armies and the New World Order. Guayaquil. S. 2 3 Tribune 2002. Morning Edition 2003. New York Times 2002. december 24. Had Ta lks on Chavez Ouster. között. 32.com. és Juan Forero. Knopf. 8 9 10 Tim Weiner. Az Ecuador amazóniai őslakosaival kapcsolatos aktuális információ található a Pachamama Allience honlapján: www. N. 6 New York Times 2002. W. 1995.newint. Davis. I. Ecuador) www. április 24. f ej ezet 1 2 Venezuela on the Brink. m. Associated Press 2002. James R. és Sarayacu .. 31. Ecuador) cikkei 2003. United Nations. 2002. Venezuela Leader Urges 20 Years for Strike Chiefs. április 24. A túszhelyzetről lá sd még Alan Zibel. Manuel Noriega . 1 f ej ezet Chris Jochnick. Associated Press 2003. április 14. Human Development Report. 2002. f ej ezet 1 Morns Barrett. Natives Seek Redress for Pollution.12 13 Manuel Noriega .org. december 30. TIME 1999 . Y. Simon & Schuster. Rodriguez John Weisman. február 22. New York. New York Times 2003. június. Quito. december 10-23. december 16. 7 The Rise of the Privatised Military Industry. Tenuous Truce in Venezuela/or the State and Its Oil Company. xxi. a Hoy (napilap. Corporate Warriors: (az Irish Film Boarddal együttműködésben. The Revolution Will Not Be Televised. What Went Wrong with the Oil Dream in Venezuela.Peter Eisner. december 10. 33. a New York Times vezércikke. 259 ..com. 5 Radio.chavezthefilm. U. A sakálokról és másfajta verőemberekről lásd még: P. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Ba ttles. Singer. július 8.

nytimes.com. március 1.gov/opd/opdpenny. S. Simon & Schuster.democracynow.. 2 worldbank. Tucson Citizen 2005. június 7.Diana B. Opel. The PenLásd Bolivia President's Resignation Rejected. 2005 . Revere.worldnews. Joseph E. (letöltés: Lásd Joseph E. Globalisation and Its Discontents. A Nation at War: Reconstruction. fej ezet 1 A nemzeti adósságokra vonatkozó adatok a Bureau of the Public Debt (ÁllamadósIroda) a nyilvántartásából jövedelemmel származnak. Four Jeffrey D. pockets. 6 guin Press.htm Mit tehetünk 1 Energy Information Administration..publicdebt. 2005. 2003 . 56. április 18. Stiglitz..org/data/databytopic/GNIPC. Author: Tsunami aid may line U. 1. 2002. New York. reported in USA Today. Company Has Ties in Washington and to Iraq. U. www. Diary of the American Revolution. 1. 248.. október 3. 7 2005.Richard A. com/2003 /04 /18 /internationa l/worldspecial/l8CONT. xiv.cnn. m. www. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. New James S.treas. I. április 18. Henriques. Stiglitz. I.. 172. Lásd Nelson Mandela on G8 Summit: Overcoming Poverty Is Not a Gesture Of Charity. 3 Richard A.html. 40. Scribner.org (letöltés: 2005. 247. C. 41 .com/2003/04/18/international/worldspecial/18REBU.. Opel .nytimes. 2 60 . Sachs.com/2003/04/17/news/companies/war-bechtel/index. 1-3A. WW Norton & Company. David McCullouch. New York Times 2003.). New York. The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy.. www. 18 60.pdf.). T. xiii. www. 8 9 It Is an Act of Justice. kapcsolatos www. New York Times 2003. 3 Walls Eight Windows. 1776. Epilógus 1 2 3 Frank Moore. 232. január 17. 2004. New York. A Nation at War: The Contractor.35. Elisabth Becker . 4 York. nemzeti sági htm. Henry.html 4 http://money. S. statisztika forrása a Világbank. Gives Bechtel a Major Contract in Rebuilding Iraq. http://cnn. New York.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->