FORMAT RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

4.JUDUL/TEMA DAN TUJUAN 4.1 Judul/Tema/Topik - Perdagangan dan Keusahawanan

4.2 Subtopik-subtopik - Pengenalan kepada Perniagaan - Penubuhan dan pengendalian Perniagaan - perniagaan dan Keusahawanan - Simpan Kira

1.3 Tujuan Judul/Tema/Topik: - Memperkenalkan pelajar mengenai asas perdagangan dan keusahawanan

1.4

Signifikansi dari judul/tema/topik:

- Pelajar dapat mengetahui konsep perniagaa yang diamalkan dimalaysia - Pelajar dapat mempelajari cara penubuhan dan pengendalian perniagaan di Malaysia. -Pelajar dapat mengetahui tentang perkembangan semasa dalam bidang perniagaan. -Pelajar akan terdedah dengan asas-asas keusahawanan.
1

- Pelajar akan mempelajari proses simpan kira dalam perniagaan.

2.PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR

Rancangan Mengajar Harian 1 : Pengenalan kepada perniagaan: Pelajar umumnya mengetahui tentang perniagaan seperti berlakunya proses jual dan beli dalam kehidupan seharian, dan pelajar juga mempunyai pengetahuan sedia ada yang di pelajari semasa di tingkatan satu: -Konsep perniagaan -Perkembangan perniagaan -Bentuk dan jenis perniagaan -Milikan dan factor mempengaruhi perniagaan.

Rancangan Mengajar Harian 2 : Pada tingkatan 1 pelajar telah mempelajari cara-cara pendaftaran perniagaan. -mengisi boring pendaftaran perniagaan

\
2

Rancangan Mengajar Harian 3 :

-Pengertian Usahawan. -Pelajar telah mempelajari sedikit sebanyak mengenai usahawan dan perniagaan di dalam pelajaran di tingkatan 1.
• •

Maksud Perniagaan Jenis Milikan Perniagaan.

-Mendapat maklumat mengenai usahawan melalui:

melalui pembacaan dan program yang disiarkan di dalam televisyen dan juga pendedahan tentang usahawan di radio dan carnival perniagaan.

-Ciri-ciri utama usahawan. Pelajar telah mempelajari serba sedikit mengenai ciri usahawan pada tingkatan 1. • Pelajar mempelajari konsep keusahawanan di dalam konsep perniagaan tingkatan 1. • Jenis milikan perniagaan.

-Berdasarkan pengalaman sedia ada.

3

Mendapat maklumat mengenai cirri usahawan melalui pembacaan dan siaran television.

Rancangan Mengajar Harian 4:

Usahawan dalam negeri

-dalam subtopik ini, pelajar telah diberi pendedahan berkaitan usahawan dalam negeri di dalam pelajaran Tingkatan 1.

Jenis-jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa (pelajaran Tingkatan 1).

-Pelajar turut memperolehi maklumat berkaitan perniagaan melalui pengalaman sedia ada , melalui:
• •

Siaran television dan radio. Pembacaan akhbar atau majalah.

Peranan kerajaan dalam membantu usahawan.

Dalam subtopik ini, pelajar telah diberi pendedahan mengenai peranan kerajaan kepada usahawan di Tingkatan 1.
• •

Langkah-langkah menubuhkan perniagaan. (Tingkatan 1) Cara mendapatkan modal. (Tingkatan 1)

4

pelajar telah diberikan pendedahan awal berkaitan menyimpan rekod urusniaga di tingkatan 1. • Bab 3 dokumen perniagaan (tingkatan 1) -Pelajar turut memperolehi maklumat dari sumber-sumber luar dan dari pengalaman sendiri seperti. Rancangan Mengajar Harian 5 Menyimpan rekod urusniaga. majalah dan brouser. Cetakan akhbar. -dalam subtopik ini .1 Cara-cara untuk mencungkil pemikiran aras tinggi 5 .Pengalaman pelajar turut membantu dalam pembelajaran. • • • Melalui siaran television Melalui sejarah atau brouser Ceramah umum berkenaan simpanan dalam urusniaga 2. • • Rancangan television dan radio.

2 Idea-idea yang sukar difahami oleh pelajar Pelajaran 1 : konsep perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. Rancangan Mengajar Harian 3 : bagaimana peranan kerajaan dalam membantu usahawan untuk menjadi usahawan yang berjaya Rancangan Mengajar Harian 4 : Huraikan jenis-jenis perniagaan dalam negeri? Rancangan Mengajar Harian 5 : wajarkah simpanan kira-kira dilakukan.Rancangan Mengajar Harian 1 : Apakah akan berlaku jika perniagaan runcit kecil-kecilan tidak ada? Rancangan Mengajar Harian 2 : bagaimana setiap jenis bantuan perniagaan membantu aktiviti perniagaan. Membezakan cirri utama perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran 6 .dan mengapa perlu menyimpan rekod urusniaga 2.

kuantiti jualan.berdasarkan modal . Pelajaran 3 : Ciri-ciri usahawan -Kreatif dan Inovatif. Pelajaran 2 : Bagaimana cara-cara membuat pinjaman untuk menjalankan perniagaan. Kreatif • Menerangkan definisi kreatif dengan jelas dan menunjukan produk yang dihasilkan daripada daya imaginasi dan kreativiti usahawan. contohnya penggunaan rotan dalam pembuatan perabot. - Inovatif • Menerangkan makna inovatif dan hasil produk yang telah diubah mengikut keperluan dan kehendak pengguna. kreativiti dalam penghasilan produk boleh dilihat dalam penghasilan produk yang dihasilkan bagi kegunaan harian. Contohnya: 7 . Contoh: -kreativiti adalah satu kemampuan untuk mencipta sesuatu yang baru dan berkualiti kepada pengguna . dan kedudukan dalam saluran agihan. Apakah kebaikan menggunakan cek dalam proses transaksi perniagaan. pelanggan. lokasi.

-Taraf perintis • Menerangkan dengan terperinci berkaitan taraf perintis yang diberikan kepada syarikat tempatan oleh kerajaan. ini bagi memberikan peluang kepada syarikat tempatan untuk berkembang dan mempunyai pasaran dan kedudukan kewangan yang lebih kukuh. - Embargo • Menerangkan maksud embargo dengan jelas dan barangan yang dikenakan embargo. Contoh: -taraf perintis adalah taraf pengecualian cukai bagi sayarikat tempatan bagi tempoh 3 hingga 10 tahun.Jenis galakan dan inovasi.tetapi kini perananya telah dipelbagaikan Pelajaran 4: .-inovatif adalah 1 kebolehan untuk mengubahsuai produk kepada satu bentuk produk yang lebih baik . contohnya telefon . dimana dahulu telefon hanya sebagai alat telekomunikasi . Contoh: 8 .

ciri-ciri aset tetap adalah hanyat guna yang lama dan nilai amaun yang masuk contohnya tanah bangunan . yang diimport akan mengalami penigkatan harga. Contohnya: -aset tetap adalah asset yang tidak berubah dalam jangka pendek . - Duti import • Menerangkan duti import dan kepentingan duti import kepada usahawan.-embargo adalah satu sistem sekatan yang dikenakan dan juga pengharaman barangan yang dikawal kerajaan. contoh barangan embargo adalah senjata api . bahan lucah dan bahan kimia terlarang. Contoh: -duti import adalah cukai yang dikenakan ke atas setiap barangan import yang dibawa masuk dari luar negara dan ini akan menyebabkan barangan kepada produk tempatan untuk bersaing. peralatan . kenderaan. 9 . dan ini akan membuka peluang Pelajaran 5: Aset -Aset adalah aset yang wujud untuk satu tempoh kurang daripada satu tahun kerana jumlah atau baki sentiasa berubah dan jumlah amaunnya adalah sedikit.

Liabiliti jangka panjang adalah hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang panjang contoh pinjaman bank. - Hasil • Hasil adalah perolehan perniagaan melalui penjualan barangan dan perkhidmatan kepada pelanggan contohnya hasil jualan. 3. - Belanja • Belanja adalah kos perkhidmatan atau barangan yang digunakan dalam proses mendapatkan hasil. terdapat dua liabiliti. Contohnya belanja gaji . Liabiliti semasa adalah hutang yang perlu dibayar dalam tempoh kurang dari 1 tahun contoh Gaji Terakru. 2. 1. belanja semua dan lain-lain.- Liabiliti • Liabiliti atau tanggungjawab hutang perniagaan yang perlu dilunaskan mengikut perjanjian yang ditetapkan .HASIL PEMBELAJARAN 10 . - Ekuiti • Ekuiti pemilik adalah hak pemilik ke atas ( Aset+belanja ) setelah ditolak dengan semua liabiliti perniagaan.

Pelajaran 1 : pelajar dapat membezakan antara perniagaan dalam negeri dan antarabangsa Serta bagaimana ianya berjalan dan beroperasi Membezakan cirri utama perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran berdasarkan modal. mengenal pasti prinsip catatan bergu dalam pelajaran simpan kira-kira 11 . . Pelajaran 3 : -pelajar dapat memberikan defines usahawan dan keusahawanan dengan betul dan memberikan senarai ciri-ciri usahawan -pelajar dapat menyatakan kelebihan menjadi usahawan serta menjelaskan kegiatan yang diceburi usahawan didalam perniagaan Pelajaran 4 : pelajar dapat mengenalpasti agensi kerajaan yang memberikan galakan dan bantuan kepada usahawan di dalam perniagaan dan mengenalpasti bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan. lokasi. -Pelajar dapat mebezakan antara insurans islam dan insuran konvensional. pelanggan.Pelajar dapat membezakan antara perbankan islam dan perbankan konvensional. Pelajaran 5 :-pelajar dapat menyatakan maksud simpan kira dengan betul serta menyatakan jenis simpanan rekod yang ada dalam simpan kira.pelajar turut memahami tujuan menyimpan rekod urusniaga serta menyatakan cara merekod urusniaga. dan kedudukan dalam saluran agihan. kuantiti jualan. . Pelajaran 2 : Pelajar dapat mengetahui maksud bantuan perniagaan serta kepentingan setiap jenis bantuan perniagaan.

3.1 Senarai konsep/prinsip/teori 12 .

jenis-jenis pernagaan 2 mengetahui bantuan perniagaan -konsep bantuan perniagaan -jenis-jenis bantuan perniagaan. -fungsi bank dalam perniagaan.Pelajaran 1 memahami bentuk perniagaan Konsep/prinsip/teori -mengetahui tentang konsep perniagaan .2 Soalan yang akan digunakan untuk membimbing pelajar 13 . 3-pengertian usahawan -ciri utama usahawan 4-usahawan dalam negeri -peranan kerajaan dalam membantu usahawan 5-menyimpan rekod urusniaga -aset dan ekuiti pemilik -belian dan belanja -jualan -liabiliti Ciri usahawan -kreatif -inovatif -jenis galakan dan inovatif 3.

Pelajaran Soalan 1 Apakah perbezaan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa Jawapan • Perniagaan Dalam negeri -di jalankan dalam Negara -segala urusniaga mgunakan matawang yang sama Perniagaan antarabangsa -melibatkan negar lain misalnya Malaysia dengan jepun -menggunakan matawang yang berbeza kebiasaanya dolar amerika di gunakan sebagai perantaraan • Bank konvensional -berpandukan kepada undangundang awam dan peraturan akta syarikat -faedah atau riba menjadi amalan biasa dan merupakan sumber pendapatan -pulangan kepada pemegang akaun diberi faedah dengan kadar yang telah ditetapkan oleh pihak bank Bank islam -urusniaga yang dijalankan berpandukan kepada prinsipprinsip dan hokum syarak -faedah atau riba tidak dibenarkan sama sekali kerana adanya unsure penindasan -pulangan kepada pemegang 14 2 Perbezaan atara bank islam dengan bank konvensional .

liability perniagaan 15 4 1-jelaskan peranan agensi kerajaan yang membantu usahawan 2 -jabatan yang menjalankan kajian dan penyelidikan 3 -senaraikan jenis galakan dan insentif 5 1-maksud simpan kira-kira 2-jenis rekod dan simpan kira-kira 3-maksud urusniaga .akaun diberi faedah berdasarkan pembahagian keuntungan 3 1-definesi usahawan 2-apakah bidang kegiatan usahawan 3-kelebihan menjadi usahawan 1-usahawan ialah individu yang terlibat dalam sesuatu perniagaan dan perusahaan 2-pengeluaran -perkhidmatan -pemasaran 3-pendapatan yang tinggi -bebas bekerja bila-bila masa -bebas membuat keputusan 1-memberi bimbingan dan latihan -menyediakan kemudahan prasarana -menjalankan kajian dan Penyelidikan -menyediakan kemudahan pinjaman 2-sirim -MPOB -RRIM 3-taraf perintis -kuota -embargo -duti import 1-proses merekod urusniaga dengan Sistemetik 2-rekod tunai yang diterima dan Dibelanjakan -belian dan jualan -hasil dan belanja -aset.

3 Berkaitan benda. atau kejadian dalam situasi realiti atau ‘dunia sebenar’ Benda/kejadian Situasi realiti atau ‘dunia sebenar’ Pelajaran 1 Aktiviti berjual beli seharian contoh di pasaraya. Pelajaran 2 -Kebaikan menggunakan cek -aktiviti mengeluarkan duit di bank menggunakan cek Pelajaran 3 -produk yang dihasilkan oleh usahawan -hasil pendapatan usahawan dan masa kerja mereka yang fleksibel -jenis perkhidmatan atau jualan barang yang disediakan oleh usahawan -jabatan kerajaan yang memberikan bantuan dan pinjaman kepada peniaga -bantuan yang biasa diperolehi oleh usahawan -agensi yang memberikan sijil pengiktirafan Pelajaran 4 Pelajaran 5 -rekod jualan dan buku aliran wang masuk dan keluar dalam perniagaan -resit rasmi dan juga invois yang diterima oleh peniaga 16 .3.

video Pelajaran 5 : power point.power point. ALAT BANTU MENGAJAR Pelajaran 1 : kad-kad perkataan berkaitan dengan perniagaan runcit. video 17 . video Pelajaran 4 : power point.1. peta minda kosong yang di sediakan di atas kertas mahjong.video Pelajaran 2 : power point Pelajaran 3 : power point.

2. GANTT CHART MINGGU TOPIK DAN SUBTOPIK Pengenalan kepada perniagaan Penubuhan dan pengendalian perniagaan Perniagaan dan keusahawanan Simpan kira 1 2 3 4 18 .

19 .

20 .

1 Jadual Penentuan Ujian BIL .6. 1 2 3 4 KANDUNGAN Perniagaan dalam negeri runcit borong Perniagaan antarabangsa Bantuan perniagaan Pengertian keusahawanan Usahawan dalam negeri Peranan kerajaan dalam membantu usahawan Menyimpan rekod urusniaga JUMLAH ITEM WAJARAN ARAS KEFAHAMAN PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESI S 1 1 1 1 1 PERSEN PENILAIAN JUMLAH PENGAJARAN WAKTU ITEM % 5 14% 1 5 6 8 9 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 10 30% 2 1 2 1 1 2 1 15 42% 3 10 1 7 20 10 29 1 7 20 Penggal: 2 3 7 20 Kelas: Tingkatan 2arif 4 11 5 35 100% 14% 100% 1 7 Mata pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu keusahawanan pilihan 4: perdagangan dan 21 .

: murid dapat menerangkan maksud perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran dan perbezaanya menyatakan maksud perniagaan borong serta mengenalpasti perniagaan pemborong.30 orang : pengenalan kepada perniagaan : pelajar dapat mengetahui konsep perniagaan yang diamalkan di Malaysia.8.7.40am :. Mengenalpasti aktivitoi perniagaan antarabangsa dan menyatakan mengapa Negara perlu mengeksport dan mengimport membezakan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 22 .00am. Rancangan Mengajar Harian (RMH) yang terperinci Format RMH Rancangan Mengajar 1 Subjek Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Topik Objektif Pembelajaran: Hasil Pembelajaran : kemahiran hidup : 2 arif : 12 september 2011 : 8.

ABM. bahan dan equipment : gambar-gambar berkaitan dengan perniagaan runcit Langkah Konten Aktiviti P & P Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar catatan Pengenalan ( 5 minit) Definisi perniagaan Guru bertanya kepada pelajar Pelajar akan memberi mengenai konsep perniagaan. respon dan pendapat mengenai apa yang mereka tahu tentang konsep perniagaan.pelajar mengajukan beberapa soalan kepada guru Teknik penyoalan digunakan. Aktiviti 1 (15 minit) Perniagaan dalam negeri: -perniagaan runcit -perniagaan borong aktiviti 2 (15 minit) Perniagaan antarabangsa: -sebab-sebab Negara perlu mengeksport dan mengimport -perbezaan antara perniaggan dalam negeri dan -Guru menerankan tentang perniagaan antarabangsa -Guru member beberapa soalan kepada pelajar 23 . -Guru menerangkan tentang perniagaan runcit dan perniagaan borong -Guru mengarahkan pelajar membentuk 2 kumpulan -Guru menjelaskan cara dan peraturan permainan -pelajar mendengar penerangan daripada guru -Pelajar membentuk dua kumpulan -Pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti -Pelajar mendengar penerangan daripada guru .

antarabangsa Rumusan (5 minit) Refleksi dan soal jawab -Guru membuat rumusan kepada murud tentang keseluruhan pelajaran -guru menjawab soalan-soalan daripada murid -Pelajar mendengar rumusan yang diberikan guru -pelajar bertanya beberapa soalan Rancangan Mengajar 2 Subjek Kelas : kemahiran hidup : 2 arif 24 .

bahan dan equipment : power point Langkah Konten Aktiviti P & P Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar catatan Pengenalan -apakah maksud bantuan perniagaan -guru menerangkan kepada pelajar -pelajar mendengar tentang definisi sebenar bantuan penerangan daripada ABM: power point 25 .00am. Pelajar dapat mengetahui maksud bantuan perniagaan serta jenis bantuan perniagaan Pelajar dapat mengetahui perbezaan antara perbankan islam dan perbankan konvensional Pelajar dapat mengetahui perbezaan antara insurans islam dengan insurans konvensional Hasil Pembelajaran : pelajar dapat menyatakan maksud bantuan perniagaan serta jenis bantuan perniagaan Pelajar dapat menyatakan perbezaan antara perbankan islam dan perbankan konvensional Pelajar dapat menyatakan perbezaan antara insurans islam dengan insurans konvensional ABM.20pm :.30 orang : penubuhan dan pengendalian perniagaan (bantuan perniagaan) :.Tarikh Masa Bilangan pelajar Topik Objektif Pembelajaran: : 14 september 2011 : 11.12.

MAYBANK.( 5 minit) Aktiviti 1 (30 minit) Jenis bantuan perniagaan -perbankan *bank pusat *bank perdagangan *bank badan berkanun *bank islam *bank koperasi perniagaan -Guru menyediakan power point untuk menerangkan jenis bantuan yang pertama iaitu perbankan -disamping memberi penerangan tentang jenis-jenis bank yang terdapat dalam bantuan perniagaan perbankan guru juga menyediakan gambar-gambar bank yg mewakili jenis bank tersebut.pelajar memberi tumpuan terhadap penerangan guru -pelajar bertanyakan soalan kepada guru ABM: powerpoint FPK:intelek Aktiviti 2 (35 minit) Jenis bantuan perniagaan -insurans *insurans islam *insurans konvensional -pergudangan .RHB dan AMBANK mewakili bank perdagangan -Guru menjawab beberapa pertanyaan daripada pelajar guru .guru menggunakan power point untuk menjelaskan jenis bantuan perniagaan yang lain -guru menyoal murid secara rawak tentang apa yang dipelajari yang bermula dengan definisi bantuan perniagaan serta jenis bantuan perniagaan dan peneranganya -murid mendengar serta member perhatian terhadap penerangan guru -murid yang dipilih secara rawak menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru 26 . Sebagai contoh bank Negara Malaysia mewakili bank pusat manakala public bank.

-pengangkutan -promosi *pengiklanan *promosi jualan *jualan terus *publisiti -komunikasi Rumusan (10 minit) Refleksi dan soal jawab -Guru membuat rumusan kepada murud tentang keseluruhan pelajaran -guru menjawab soalan-soalan daripada murid -Pelajar mendengar rumusan yang diberikan guru -pelajar bertanya beberapa soalan 27 .

Rancangan pengajaran 3 Subjek Kelas : kemahiran hidup : Isnin 28 .

dengan pembelajaran. LCD memberikan FPK: interlek.Murid tumpuan tanyangan video. 29 .00am-8.Tarikh Masa Bilangan pelajar Topik Objektif pembelajaran : 19 september 2011 : 8. 2.Guru 3.Guru menayangkan video. memberikan ABM: kepada komputer.Murid Catatan. pendapat tentang video emosi yang ditonton.Guru menyoal rinkaskan tentang aktiviti kandungan video. 2.40am : 30 orang : perniagaan dan keusahawanan(pengertian usahawan dan ciri utama usahawan) : pelajar dapat menulis maksud usahawan dan keusahawanan Pelajar dapat menghuraikan secara ringkas ciri-ciri usahawan Hasil pembelajaran : pelajar dapat menerangkan maksud usahawan dan keusahawanan Pelajar dapat menyatakan secara ringkas ciri-ciri usahawan ABM. bahan dan aquipment : powerpoint langkah Set induksi ( 5 minit ) Isi kandungan Guru menayangkan video usahawan yang berjaya Aktiviti guru 1. Aktiviti pelajar 1.

Murid memdengar dan ABM: menyoal beberapa soalan komputer. Guru mengunakan paparan LCD bagi menerangkan dan menjelaskan ciri utama usahawan yang serta memberi oleh dalam beberapa contoh produk dihasilkan di usahawan hitam. 1. 2. *Kreatif. 2. 1. Guru menulis beberapa murid ke soalan dipapan hitam dan mengarahkan hadapan dan menjawabnya. *Daya usaha berterusan. pembelajaran pelajaran berlaku. barangan usahawan atau yang memberikan jasmani perniagaan berdasarkan ciri utaman usahawan. 1. 30 . 1. dan melihat maklumat Hitam yang 2. Murid memberi perhatian ABM: kepada guru semasa Komputer. Guru menyediakan power point untuk menerangkan apa itu usahawan. Guru yang meminta dihasilkan pelajar produk oleh menyenaraikan usahawan bahan yang dihasilkan kreatif dan inovatif di papan hitam. Perkara yang diajar: *Maksud usahawan dan keusahawanan. ( 10 minit ) Keusahawanan: Pengertian usahawan dan ciri utama usahawan. kepada guru ketika sesi LCD. Murid menjawab soalan FPK: intelek yang guru jawapan dikemukan dan pada oleh papan menulis dan hitam papan Aktiviti 2 ( 20 minit ) Keusahawanan Ciri utama usahawan Perkara yang diajar: *Sanggup menghadapai risiko *Bijak mengamil peluang. Murid contoh oleh dipaparkan oleh FPK: intelek. 2.Aktiviti 1. LCD pada skrin putih. *Inovasi. Papan proses P&P berlangsung LCD.

Guru perkara difahami meringkaskan yang oleh perlu murid keusahawanan tentang tajuk yang mereka pelajari pada masa itu.Penutup ( 5 minit ) Rumusan pembelajaran berkaitan tentang 1. Rancangan Pengajaran 4 Subjek Kelas Tarikh : kemahiran hidup : 2 arif : 21 september 2011 31 .

LCD. mereka emosi apa yang 32 . Murid pandangan mengenai kepada pembelajaran. bahan dan aquipment : powerpoint langkah Isi pengajaran Set induksi. disampaikan Catatan. Guru ( 5 minit ) menayangkan video berkaitan pembelajaran.peranan kerajaan dalam membantu usahawan) Objektif pembelajaran : pelajar dapat mengetahui secara tetap mengenai usahawan dalam negeri dan faktor-faktor kejayaanya Pelajar dapat mengetahui beberapa agensi kerajaan yang membantu usahawan Pelajar dapat mengetahui secara ringkas jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan Hasil pembelajaran : pelajar dapat menjelaskan mengenai usahawan dalam negeri dan faktor kejayaanya Pelajar dapat menerangkan beberapa agensi kerajaan yang membantu usahawan Pelajar dapat menerangkan secara ringkas jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan ABM. memberi ABM: kepada komputer.20pm : 30 orang : perniagaan dan keusahawanan (usahawan dalam negeri.00am-12. yang dengan Aktiviti guru Aktiviti pelajar 1. 2. 2. Murid yang berkaitan dengan perhatian tayangan video. Guru menayangkan contoh video 1. Guru menyoal pelajar apa yang ingin mereka.Masa Bilangan pelajar Topik : 11. vidoe memberi FPK: intelek.

Guru menyoal beberapa pelajar mengenai perniagaan yang ada disekeliling dan mereka faham atau mereka pernah melihat. 1. contoh pelajar yang mudah bagi faham ingin mereka faham tentang kandungan dalam video. Guru menerangkan ciri usahawan dalam negeri dan jenis perniagaan dalam negeri serta beberapa memudahkan dengan disampaikan. Murid rakan memberi kepada guru mereka jenis-jenis beberapa sukar perniagaan di sekeliling Aktiviti 2 ( 30 minit ) Keusahawanan Badan kerajaan 1. Murid menerangkan melihat 2. Guru mengaitkan aktiviti dengan pembelajaran Aktiviti 1 ( 25 minit ) Keusahawanan Usahawan negeri.3. 2. Beberapa murid bangun berdiri jawapan dan mengenali mereka. memberi ABM: dan LCD ringkas FPK: intelek. . 1. memberi jasmani dan perhatian kepada guru komputer. Murid nota dihadapan mereka. Guru menerangkan kepada memberi ABM: 33 pelajar berkaitan dengan peranan perhatian semasa guru komputer. 3. Guru menyediakan nota ringkas dalam bentuk slide bagi menerangkan apa yang guru ingin sampaikan. 3. 1. dalan yang akan diterangkan oleh guru. perhatian kepada guru emosi menerangkan subtopiksubtopik yang diajar dan menyoal soalan yang mereka fahami.

menyenaraikan mengikut arahan oleh sosial guru. 2. memberi makluamt LCD FPK: intelek. Murid-murid kepada 2 2. Guru 3. Guru meminta bantuan murid yang memyenaraikan dipapan hitam mengikut disalurkan. 4. Rumusan tentang pembelajaran yang diajar oleh guru. Guru membahagikan meminta bantuan murid murid yang kepada 2 kumpulan. 4. Guru meringkaskan yang harus pembelajaran dan memyatakan perkara-perkara murid faham dan menguasainya. usahawan. 1. *Kemudahan prasarana infrastruktur.yang membantu agensi kerajaan yang membantu usahawan melalui slide power point. Perkara diajar: Peranan dalam usahawan. dan atau dan kerajaan membantu yang yang ingin disampaikan kepada mereka. Murid-murid mengikut kumpulan berbincang mengikut murid dalam dan bantuan kehendak guru. menyenaraikan diberikan oleh agensi kerajaan kepada usahawan. bergerak emosi. *Kajian penyelidikan. Wakil kumpulan bangun dan menyebut nama agensi kerajaan mengikut peranan agensi tersebut. 3. 34 . *Bimbingan latihan. kumpulan jasmani. *Pinjaman Penutup ( 10 minit ) Kewangan. * Galakan.

Rancangan Pengajaran 5 Subjek Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar : kemahiran hidup : 2 arif : 26 september 2011 : 8.00am-8.40am : 30 orang 35 .

jasmani. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar apa yang mereka faham dengan video 36 . Guru video menayangkan penyediaan satu rekod Aktiviti pelajar Catatan. Video melalui FPK: Interlek. 2. emosi dipaparkan projektor LCD. Set induksi ( 5 minit ) Isi pengajaran Menayangkan satu video urus niaga. kepada tayangan yang LCD. Murid memberi perhatian ABM: komputer. yang memaparkan rekod Aktiviti guru 1. 1.bahan dan aquipment : powerpoint Langkah. Beberapa murid berdiri dan menyatakan apa yang urus niaga secara umum.Topik Objektif pembelajaran : simpan kira(menyimpan rekod urusniaga) : pelajar dapat mengetahui maksud simpan kira-kira dengan tetap Pelajar dapat mengetahui jenis-jenis rekod yang ada dalam simpan kira-kira Pelajar dapat menyenaraikan beberapa tujuan utama menyimpan rekod urusniaga Hasil pembelajaran : pelajar dapat menerangkan maksud simpan kira-kira dengan tepat Pelajar dapat menulis jenis-jenis rekod yang ada dalam simpan kira-kira Pelajar dapat menyatakan beberapa tujuan simpan kira-kira dengan tepat ABM. 2.

simpan 1. memberi mengenai topik baharu. kepada guru bagi LCD. Aktiviti 1 (15 minit) Menyimpan rekod urus niaga. power penerangan point. Murid memberi perhatian ABM: komputer. kepada guru yang sedang LCD. 1. Jenis rekod dalam simpan kira. 3. Guru bantuan sama mengunakan mengajar bagi alat yang fahamkan secara ringkas. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan dipelajari kelak. Murid memberi tumpuan ABM: komputer. Tujuan 1. 2. jasmani. semasa proses P&P berlalu sosial. 3. Guru power menyediakan point slide bagi mereka faham mengenai video yang ditanyangkan. menerangkan secara lebih teratus dan mudah difahami. buku teks FPK: interlek. Aktiviti 2 (15 minit) Menyimpan rekod urus niaga. dan seketika terdapat murid mengeluarkan soalan sekiranya tidak faham.yang ingin disampaikan. Guru murid menyuarakan untuk satu situasi dalam semasa simpan kira-kira bersertakan supaya murid faham dengan 2. Guru menerangkan maksud dan jenis rekod dengan mudah. Murid memberi perhatian emosi. buku teks meneruskan proses P&P 37 menerangkan . Beberapa murid berdiri dan menyatakan mengikut apa jawapan mereka soalan umum kepada semua mengetahui kefahaman mereka. 3. 1. Maksud kira.

Terdapat beberapa soalan dari pelajar yang mungkin kurang faham . 38 . Guru menjawab soalan yang dikemukakan oleh pelajar. 4. simpan kira-kira. Cara rekod menyimpan dalam kepada murid bahagian berlaku. kumpulan kumpulan hitam. 2. Murid bergerak kepada dan sosial. 2. 3. interlek.menyimpan rekod urus niaga. Guru menulis beberapa tahap perhatian dan kerjasama bagi proses P&P berlaku dengan berlakunya proses komunikasi 2 halu. Guru mengarahkan wakil murid kedua-dua kumpulan tampil kehadapa dan kepada 2 kumpulan bagi menjawab serta berbincang dengan mengenai soalan di papan kumpulan kehadapan murid dan menyebut jawapan yang telah dibincangkan dalam kumpulan. 4. 3. Guru mengarahkan murid berpecah soalan ini. Murid masih memberi FPK: jasmani. Wakil tampil masing-masing mereka soalan di papan hitam bagi mengetahui kefahaman dalam bab ini. emosi subtopik yang baru. Guru menerangkan secara terperinci mengenai tujuan dan cara penyimpanan rekod kepada murid berserta kan situasi dan contoh bagi memudahkan pelajar faham.

39 . Guru merumuskan secara keseluruhan apa yang diajar pada hari ini dan menyatakan perkara-perkara yang harus pelajar faham dan ingat. Penutup.menyebut jawapan apa yang telah dibincangkan. ( 5 mint ) Rumusan keseluruhan tentang pembelajaran. 1.

40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful