You are on page 1of 5

Borang Pengisian Data Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia

Profil Am Sekolah
Sila isikan profil am sekolah di bawah mengikut data EMIS yang ada di sekolah. Kod Sekolah: Alamat: Nama Sekolah: No Telefon: No Fax: Poskod: Bandar: Negeri: Gred: Jenis Sekolah: SK SJK(C) SJK(T) SK (Khas) SK (Asli) SR Agama (SABK) SMK SM Vokasional SM Teknik SMK Agama SM Khas SM Berasrama Penuh SM + SR (Model Khas) Sekolah Sukan SM Agama (SABK) Sekolah Seni Asrama Tiada Asrama Asrama Sekolah Harian Asrama Pusat Asrama Penuh Asrama Desa Asrama Ambil Alih Daripada JHEOA Asrama Bukan Di Bawah KPM Asrama Khas Lain-lain Asrama Di Bawah KPM Lain-lain Asrama Daerah: Lokasi: Bandaraya Bandar Bandar Kecil Luar Bandar Email: Laman Web: Sesi Sekolah: Pagi Sahaja Petang Sahaja Pagi dan Petang

Bandar Terdekat: Kerajaan Tempatan: Parlimen: DUN: Pusat Kegiatan Guru: Jarak Ke PKG (km): Pejabat Pelajaran Daerah: Bil. Guru Lelaki: Bil. Guru Perempuan: Bil. Staf Lelaki: Bil. Staf Perempuan: Bil. Kelas: km

Jenis Asrama:

Jum. Murid Lelaki:

Jum. Murid Perempuan:

Nama Pengetua: Nama Guru Media:

Nama PK Akademik: Nama Penyelaras ICT:

Sila tandakan kemudahan ICT yang ada di sekolah anda:


Pusat Akses Makmal Pengkomputeran Talian SchoolNet TV Pendidikan Perisian Kursus Peralatan PPSMI

Pusat Akses
Sila isikan maklumat berkaitan Pusat Akses di sekolah anda. 1. 2. 3. Bilangan komputer Bilangan komputer yang boleh digunakan Purata bilangan pengguna dalam sehari: a. Guru b. Murid c. Komuniti Purata bilangan jam Pusat Akses digunakan dalam sehari Jenis kegunaan: a. Pengajaran dan pembelajaran b. Mencari sumber bahan pendidikan c. Kolaborasi d. Menyiapkan tugasan e. E-mel f. Permainan Pusat Akses mempunyai capaian ke Internet Penilaian anda terhadap tahap penggunaan Pusat Akses di sekolah ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

4. 5.

6. 7.

Ya

Tidak

Tidak Digunakan Penggunaan Rendah Penggunaan Sederhana Penggunaan Tinggi Penggunaan Sepenuhnya

Makmal Komputer
Sila isikan maklumat berkaitan Makmal Komputer yang ada di sekolah anda. 1. Bilangan makmal komputer (yang dibekalkan oleh KPM sahaja) a. Jumlah bilangan komputer dalam makmal b. Jumlah bilangan komputer dalam makmal yang boleh digunakan Bilangan makmal komputer (selain KPM; PIBG/sumbangan/ tajaan dsb.) a. Jumlah bilangan komputer dalam makmal b. Jumlah bilangan komputer dalam makmal yang boleh digunakan Bilangan makmal yang mempunyai capaian ke Internet

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Purata bilangan kelas yang menggunakan makmal dalam seminggu: a. Mata pelajaran TMK/Literasi b. Mata pelajaran Bahasa c. Mata pelajaran Vokasional/Teknik d. Mata pelajaran Kemanusiaan e. Mata pelajaran PPSMI f. Lain-lain Purata bilangan waktu makmal digunakan dalam seminggu: a. Mata pelajaran TMK/Literasi b. Mata pelajaran Bahasa c. Mata pelajaran Vokasional/Teknik d. Mata pelajaran Kemanusiaan e. Mata pelajaran PPSMI f. Lain-lain Jenis kegunaan/aktiviti: a. Pengajaran dan pembelajaran b. Mencari sumber bahan pendidikan c. Kolaborasi d. Menyiapkan tugasan e. E-mel f. Permainan Penilaian anda terhadap tahap penggunaan makmal di sekolah

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Tidak Digunakan Penggunaan Rendah Penggunaan Sederhana Penggunaan Tinggi Penggunaan Sepenuhnya

Rangkaian SchoolNet
Sila isikan maklumat berkaitan Rangkaian SchoolNet di sekolah anda. 1. Jenis teknologi SchoolNet Tiada VSAT - Satelit ADSL (1mbps) ADSL (4mbps) Wireless

2.

3.

Jenis rangkaian setempat sekolah yang disambungkan ke SchoolNet: a. LAN (berwayar) b. Tanpa wayar (Wireless) c. Tiada Tempat yang dirangkaikan ke SchoolNet: a. Pusat Akses b. Makmal komputer c. Bilik guru d. Bilik darjah e. Pusat Sumber f. Makmal sains g. Pejabat sekolah

4.

5.

Jenis kegunaan/aktiviti melibatkan capaian melalui SchoolNet: a. Pengajaran dan pembelajaran b. Mencari sumber bahan pendidikan c. Kolaborasi d. Menyiapkan tugasan e. E-mel f. Permainan Penilaian anda terhadap tahap capaian Internet melalui SchoolNet di sekolah

Tiada capaian langsung Perlahan dan banyak gangguan Biasa dengan gangguan sederhana Memuaskan dengan sedikit gangguan Amat memuaskan dan tiada gangguan

TV Pendidikan
Sila isikan maklumat berkaitan TV Pendidikan di sekolah anda. 1. 2. 3. Bilangan TV yang ada Bilangan TV yang boleh digunakan Jenis kegunaan/aktiviti a. Menonton rancangan TV Pendidikan di saluran TV9 b. Menonton VCD/DVD/rakaman rancangan TV Pendidikan c. Menonton VCD/DVD/rakaman rancangan pendidikan lain Purata bilangan kelas yang menggunakan TV dalam seminggu Purata bilangan waktu TV digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam seminggu Penilaian anda terhadap tahap penggunaan TV di sekolah ___________________ ___________________

4. 5. 6.

___________________ ___________________ Tidak Digunakan Penggunaan Rendah Penggunaan Sederhana Penggunaan Tinggi Penggunaan Sepenuhnya

Perisian Kursus Pendidikan


Sila isikan maklumat berkaitan perisian kursus pendidikan yang ada di sekolah anda. 1. Bilangan CD/DVD perisian kursus/Praktis Pengajaran Terbaik yang diterima daripada KPM 2. Bilangan CD/DVD perisian kursus/Praktis Pengajaran Terbaik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran 3. Purata bilangan guru yang menggunakan perisian kursus pendidikan dalam seminggu mengikut mata pelajaran: a. PPSMI b. Bukan PPSMI 4. Purata bilangan waktu CD/DVD digunakan dalam seminggu mengikut jenis: a. CD/DVD PPSMI b. CD/DVD Perisian Kursus

___________________ ___________________

___________________ ___________________

___________________ ___________________

5. Penilaian anda terhadap tahap penggunaan perisian kursus di sekolah

Tidak Digunakan Penggunaan Rendah Penggunaan Sederhana Penggunaan Tinggi Penggunaan Sepenuhnya

Peralatan PPSMI
Sila isikan maklumat berkaitan peralatan PPSMI di sekolah anda. Bilangan komputer riba PPSMI Bilangan komputer riba PPSMI yang boleh digunakan Bilangan projektor LCD PPSMI Bilangan projektor LCD PPSMI yang boleh digunakan Purata bilangan guru PPSMI yang menggunakan komputer riba/projektor LCD dalam pengajaran dan pembelajaran seminggu 6. Purata bilangan waktu peralatan PPSMI digunakan dalam seminggu mengikut mata pelajaran: a. Matematik b. Sains c. Bahasa Inggeris 7. Purata bilangan guru bukan PPSMI yang meminjam dan menggunakan peralatan PPSMI dalam pengajaran dan pembelajaran seminggu 8. Penilaian anda terhadap tahap penggunaan Peralatan PPSMI di sekolah 1. 2. 3. 4. 5. ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ Tidak Digunakan Penggunaan Rendah Penggunaan Sederhana Penggunaan Tinggi Penggunaan Sepenuhnya

Semakan Maklumat dan Pengesahan


Saya mengaku dan mengesahkan segala butir-butir yang saya telah isi adalah benar.

t.t.: Nama: No. KP: Cop jawatan dan sekolah: