A Lui Isus venire

A lui Isus venire curând se apropie Şi bucurie ne-aduce Milioane-n sus suspină După mărea a clipă Grăbeşte- i venirea Doamne Isus vine-n curând, Noi ştim că El Vine să-şi ia mireasa Sa Cu inima senină, Îl aşteptăm să vină Grăbeşte- i venirea Doamne Durerea şi păcatul Domină-ntreg pământul Lumea în moarte se zbate Dar în ziua mărea ă Îi vom sta fa ă-n fa ă Grăbeşte- i venirea Doamne El astăzi ne îndeamnă Să priveghem în rugă Nu ştim nici ziua, nici ora Să- i pregăteşti sufletul Să por i mereu veşmântul Spălat în sânge pe Calvar Când trâmbi a suna-va Şi din cer coborî-va Mireasa sfântă s-o ia sus Cu bucurie mare, Zbura-vom către soare Grăbeşte- i venirea Doamne

-1-

Aceasta e

Aceasta e, aceasta e ziua Domnului Ziua Domnului Veseli să fim, veseli să fim Să ne bucurăm, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului, Veseli să fim să ne bucurăm Aceasta e, aceasta e ziua Domnului! El ne-a creat, El ne-a creat Si ai Lui suntem, si ai Lui suntem Lui ne-nchinăm, Lui ne-nchinăm, Pe El Îl slăvim, pe El Îl slăvim. El ne-a creat si ai Lui suntem Lui ne-nchinăm, pe El Îl slăvim El ne-a creat, El ne-a creat si ai Lui suntem.

-2-

Aceasta mi-e dorin a

Aceasta mi-e dorin a, să Te-onorez, Cu-n-treaga mea fiin ă să te slăvesc. Cu tot ce am în mine Te preamăresc, Căci tot ce am, Isuse, Î i dăruiesc.

Doamne- i dau inima, i i dau sufletul, Pentru Tine vreau să trăiesc. Chiar suflarea ce-o am ie azi i-o dăruiesc Fă-n mine voia Ta.

Vrednic eşti de cinste, fii lăudat! Împărat al slavei, fii lăudat! Alfa şi Omega, de-a pururi viu Domn al veşniciei, în veci, amin!

-3-

Acel ce pururi are grijă
Acel ce pururi are grijă De orşicine-i în necaz Îti numără şi ie paşii, Şi lacrimile pe obraz Să nu- i pierzi la necaz credin a Şi nici nădejdea când i-e greu Nici dragostea când eşti la bine Că-n ele pierzi pe Dumnezeu El ştie cât să- i lase lupta De încercări şi de-ndoieli La timp î i va trimite harul Prin care sufletul să- i speli Să-i mul umeşti de tot ce Domnul Î i dă-n via ă de-orice fel Pe El îl ai când ai credin a, Nădejdea şi iubirea-n El

-4-

Acum cât încă se mai poate Acum cât încă se mai poate, lucrează frate cu folos Că nu-i mai pre ios din toate, decât ce faci pentru Hristos Cât încă ai suflare-n tine mai po i ofrande să-i aduci Dar s-ar putea ziua de mâine, amicul meu să n-o apuci /: Fă- i timp pentru El, fă- i timp pentru cer Din toate aceasta-i mai presus Fă- i timp să iubeşti, fă- i timp să te jertfeşti Fă- i timp astăzi pentru Isus. :/ Fă- i timp pentru acei ce-n lume, Aleargă din rău spre mai rău Nu obosi ci spune, spune de dragostea lui Dumnezeu Fă- i timp şi mergi fără cârtire, la patul celor suferinzi Că ei aşteaptă cu iubire, măcar o mână să le-ntinzi. Fă- i timp pentru copii care, rămas-au fără de părin i Să dai o simplă sărutare, măcar o mână să le-ntinzi Cât încă ai suflare-n tine, lucrează frate cu folos Că ce faci pentru El rămâne, fă- i timp astăzi pentru Isus.

-5-

Acum, părăseşte acum Acum, părăseşte acum Gândul tău, gând murdar Ce-i în inima ta. Pustiu sufletul î i va fi Ne-ncetat va lovi Răul din viata ta. (O O O)Vino la Isus, via ă- i aduce Din moarte El a înviat Pace, iertare, şi-n inima ta Suferin a nu va exista. Să vii la Isus chiar acum Să păşesti pe-al Său drum Şi să-I dai inima. Isus te primeşte cum eşti Dar să nu zăboveşti! Mântuire- i va da.

-6-

de partea mea Eu cred în ziua când treziri vom vedea Şchiopul va umbla. orbul va vedea Cel sărac va auzi Evanghelia Domnul pe captivi îi va elibera Minuni şi semne ne vor urma E peste mine Duhul Domnului Căci El m-a uns Să predic vestirea Lui Bolnavii să vindec Mor i să înviez Un an al îndurării să vestesc. -7- .Afar’ din noapte văd lumina mea Afar’ din noapte văd lumina mea Acolo-i locul unde voi lupta El e cu mine.

-8- . alergând de cu zor. Ostenit şi pribeag. de nevoi strâmtorat. Strâmtorat nu vei mai fi. De Isus vei fi dus la un han. De necaz vei scăpa. Untdelemn va turna peste răni sângerând Mielul blând. Fericit tu să fii şi salvat. alungat. :/ Tu te lup i tot muncind. Firea s-o mul umeşti tot cu spor. /: Azi te cheamă Isus Să te-ntorci din păcat. pentru tine s-a jertfit. De Isus nu ştiai c-a murit răstignit Pentru mine.Ai ajuns în necaz Ai ajuns în necaz. Mersul tău monoton nu e bun zi de zi Căci tu n-ai să ajungi între sfin i. Mielul blând. Mielul blând. Din belşug vei avea bucurii. De te-ntorci din Egipt şi porneşti spre Canaan.

Şi să Te slăvesc… Pentru cântec. pentru mine. MUL UMESC Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele Mângâierea Ta în clipele grele Pentru dragostea Ta revărsată în mine. să-n eleg. Mă închin. speran ă şi rază de soare. ai lăsat slava Ta. recunosc că eşti Domn Şi rostesc: MUL UMESC! -9- .Ai deschis cerul Tău… Ai deschis cerul Tău. un biet păcătos M-ai iubit aşa mult. Lumină şi pace pe-a mea cărare. Şi-ai venit. c-ai murit la Calvar. Pentru tot ce Tu îmi dai. Să deschizi ochii mei.

cât m-ai iubit. Cununa de spini îmi spune şi ea.10 - .i spun: În veci inima. Ce mare i-a fost iubirea (Ta). De aceea vreau să. şi cuiele-mi spun. semnele vor dăinui Şi pe veci îmi vor şopti. În veci via a mea este a Ta . Ce mare i-a fost iubirea (Ta).Ai fost răstignit Ai fost răstignit. În veci dragostea. Când cer şi stele vor pieri.

Ai plătit un pre Ai plătit un pre să-mi dai via ă Să trăiesc prin har azi mântuit. . N-am cuvinte. Isus. în jurul meu. Stăpâne Orice-ar fi. nu voia mea Să se facă Doamne-n via a mea. Numele mi-e scris în Cartea Vie ii Şi doresc. Să trăiesc cum Tu doreşti. O Domnul meu. cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc. cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc. Lumina să raspândesc mereu. Isus. Toata roada Duhului Tau Sfânt Zi de zi s-o am pe-acest pamânt. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştin a întregului pământ S-o reverşi în inima.i cânt. să pot mereu să.11 - . Numele mi-e scris în cartea vie ii Şi doresc. Doamne să pot spune Cât de drag îmi eşti şi-s fericit. Voia Ta.

Ai un loc la cruce şi tu Ai un loc la cruce şi tu.12 - . Ai un loc la cruce şi tu Unde mii au venit Şi tu po i să fii primit Ai un loc la cruce şi tu Îl iubesc pe Isus Îl iubesc pe Isus Îl iubesc pe Isus Că-ntâi El m-a iubit Sângele lui Isus Sângele lui Isus Sângele lui Isus Mă spală de păcat Dragostea lui Isus /x3 Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus /x3 Mă vindecă acum .

Aici e locul cel mai bun Aici e locul cel mai bun din toate În Casa Ta Doamne-i bunătate Să ne apropiem cu reveren ă De Domnul Dumnezeu în a Sa prezen ă Noi Dumnezeului Cel Viu Din inimă ne închinăm Pe Domnul Sfânt îl adorăm Pe Cel Prea-Nalt îl lăudăm Pe Domnul viu.13 - . .

.Aici sunt Doamne Aici sunt Doamne Primeşte-mă te rog Aici sunt Doamne Te-aştept Îmi plec genunchii Cu inima Te-ascult Mi-e dor de Tine.14 - . ia-mă la piept Vino Duh sfânt În via a mea şi suflă Vino Duh Sfânt Vreau să mă-nal ca vulturul.

15 - .i mul umesc /:Căci tu m-ai primit Aşa cum sunt:/ /:Acum trăiesc pentru Tine Şi sunt împlinit Doar Tu mă umpli de via ă Mă faci fericit:/ /:Domnul meu:/ .Al Tău e sufletul meu Al Tău e sufletul meu A Ta e inima mea Nimic nu-mi mai apar ine Şi.

16 - . aleluia . /x2 /x2 .aleluia.Aleluia. aleluia… Mă iubeşte. aleluia Aleluia. mă iubeşte Domnul Isus mă iubeşte Mă primeşte /x2 Domnul Isus mă primeşte Hai primeşte-L Tu pe Domnul Hai primeşte-L Hai iubeşte-L Tu pe Domnul Hai iubeşte-L.

. Aleluia //: Aleluia.Aleluia.17 - . eşti sfânt Domnul nostru. din ceruri //: Vrednic eşti în veci Căci Tu Doar eşti sfânt : // Domnul nostru din ceruri //: Vrednic eşti în veci : // Amin. Aleluia Domnul nostru domneşte în veci : // Aleluia Tu eşti sfânt.

este viu. Aleluia. Isus este viu.Aleluia. . Isus este viu Moartea-a fost învinsă Şi mă bucur ca să ştiu Pentru veşnicie. Isus este viu. este viu… El e Alfa şi Omega Domnul înviat De păcat şi moarte Isus ne-a eliberat Să-I cântăm din inimi Este viu.18 - . este viu Aleluia.

Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu Un izvor de apă vie este El Vino prietene aleargă la izvorul mult dorit Este loc şi pentru tine.Am ales pe Domnul Isus Am ales pe Domnul Isus al meu bun Păstor Cu El sigur voi ajunge sus Învingător Sus în cer în nemurire vreau să fiu şi eu Sus în cer în strălucire sus cu Dumnezeu. fii încrezător Singur nicicând nu te lasă. El e-ocrotitor. Seara când se lasă luna cheamă-L pe Isus Spune-I Lui în rugăciune tot ce ai de spus El te-ascultă.19 - . . vino să fii fericit. Te iubeşte ca pe fiul Său Şi în dar î i dă iertarea sufletului tău. Iar când zorii se arată pe cerul senin Rugăciunea i-o înal ă Domnului divin Multumeşte-I cu iubire.

vom vedea şi-n ara noastră Cum se-mplineşte în curând Ce ne-am rugat cu to ii atâta timp Trezeşte Doamne România Aprinde foc în pragul zilei de apoi Trezeşte Doamne România Şi-ncepe cu noi Este nevoie de o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim Să transformăm credin a-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire. uni i să ne rugăm Final: Nu suntem noi mai buni decât al ii Dar te rugăm umple-ne Doamne cu Duhul Tău! Fă să fim noi unelte în trezirea ce e pe drum Şi începe-o în noi chiar acum ! .20 - .Am aşteptat în întuneric Am aşteptat prin întuneric E timpul să ne pregătim În zori de zi lumina s-o-ntâlnim Da.

..21 - .. Fiindcă Isus este-n mine. Am iubire ca un fluviu..Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna În inima mea Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna În inima mea Am o pace ca o mare. ..... Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea.

. DA Isus aminteşte-mă DA Isus.Am cămin mai sus de nori Am cămin mai sus de nori în ara gloriei :/ Am cămin mai sus de nori în ara gloriei Am cămin mai sus de nori în ara gloriei. DA Isus aminteşte-mă Când vii în curând! /: Am cămin mai sus de nori. DA Isus aminteşte-mă DA Isus. /: Dacă îl primeşti pe Isus. /: Jos port crucea.22 - . sus cununa-n ara gloriei :/ Când vine Isus. în veci vei trăi :/ Când vine Isus. Când vine Isus! DA Isus. vrei să ai şi tu :/ Când vine Isus.

Am fost pe tărâmul duşman Am fost pe tărâmul duşman Şi am luat ce el mi-a furat Am luat ce el mi-a furat Am luat ce el mi-a furat Am fost pe tărâmul duşman Şi am luat ce el mi-a furat E jos la pământ.23 - . e jos la pământ Satan e duşmanul înfrânt… Po i tu să crezi ce-a făcut Pentru mine. Isus ? Po i tu să crezi ce-a făcut Pentru mine. Isus ? El m-a salvat de rele m-a scăpat Picioarele pe stâncă mi-a urcat Po i tu să crezi că Isus m-a eliberat ? .

Am fost rob dar Isus m-a eliberat Am fost rob dar Isus m-a eliberat Dumnezeu care Fiul său şi-a dat Plin de milă şi de har A dus crucea la Calvar Am fost rob dar Isus m-a eliberat Am fost orb dar Isus m-a luminat… Am fost bolnav dar Isus m-a vindecat… Am fost gol dar Isus m-a îmbrăcat… Am fost trist dar Isus m-a-nviorat… Am fost mort dar Isus m-a înviat… Am fost pierdut dar Isus m-a regăsit Dumnezeu care aşa mult m-a iubit Plin de milă şi de har A dus crucea la calvar Am fost pierdut dar Isus m-a regăsit .24 - .

binecuvântare De la Domnul am primit . binecuvântare De la Domnul am primit Glorie Isuse ie Aleluia-n veci mărire Tu eşti a mea fericire Aleluia-leluia! Când furtuna vine peste mare Şi când vânturile grele bat Spune-mi Doamne cum să pot eu oare Marea vie ii s-o străbat? Când păcatul amenin ă lumea Şi sfârşitul va veni-n curând Nu mă tem căci Tu eşti lângă mine Tu eşti scutul meu oricând La credin ă vino-acum degrabă Nu mai sta nepăsător mereu Azi eu ştiu că Isus mă iubeşte Şi El e-n sufletul meu Am găsit în Isus adevărul Când inima mi-am deschis Pace sfântă.Am găsit în Domnul Am găsit în Domnul fericirea Am găsit măre ul har divin Am găsit în Isus mântuirea Ce-am căutat-o de atâta timp Am găsit în Isus adevărul Când inima mi-am deschis Pace sfântă.25 - .

26 - .Arată-mi tu căile tale Arată-mi Tu căile Tale. Doamne Înva ă-mă cărările Tale Strigătul meu e Să Te ştiu mai mult Pe Tine doar să te ascult Arată-mi Tu sfintele căi Domnul e drept Şi-nva ă pe cei smeri i De Duhul Sfânt să fie călăuzi i Toate cărările Domnului sunt Credin ă-ndurare şi har Al Tău cuvânt E tot ce vreau . .

Arcuri încordate Arcuri incordate fi-vor îndreptate. cu haina curată Cu credina ă vreau smerit să cresc. Piedici. Lângă Tine Tată. nu mă tem. mă aplec în rugă Şi Îl chem în ajutor mereu Şi de orişiunde. toate împreuna Le înfrunt cu al meu Salvator Doamne Tu mă ine aproape de Tine Pe-a Ta cale-ntruna să păşesc.27 - . El îmi dă putere. ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las. nu mai au putere Când pe Domnul Isus eu Îl chem. Zile înorate nu mă vor abate De la inta veşniciilor. Vârfuri ascu ite. Domnul îmi răspunde Căci El e acelaşi Dumnezeu. Piedici pe cărare. . har şi mângâiere Şi mă înso eşte pas cu pas. Credincioasă slugă. bariere. Ploaie şi furtună.

. o.28 - .Arde-n mine viu dorin a Arde-n mine viu dorin a Să Te văd cât mai curând Va fi gata suferin a Îmi promite-al Tău Cuvânt Vine ziua când. Doamne Voi sta înaintea Ta Tu atunci mă vei atinge Eu te voi îmbră işa .

cine-n ceruri sus E ca Domnul meu. e ca Domnul meu Isus? Fără El flămând şi însetat Rătăceam în lumea largă neajutorat. El e râul vie ii.Astăzi cânt voios Astăzi cânt voios. El e Domnul meu. Niciodată El nu va seca Şi voi bea din El. Cine pe pământ. eu voi bea din El mereu. nu-L poate inlocui Stânca de veacuri. e comoara mea. limpede şi sfânt. Din harul său! El e fântâna. El mi-a dat să beau. El m-a săturat. în veci Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ. E stăpânul vie ii mele.29 - . El e slava mea. Nimic în lume. decât tot ce am. . Nicăieri în lume nu-I altul ca şi El El e mai de pre . cu ape vii. că Dumnezeu. păstorul meu. Râul vie ii de-a pururi DUMNEZEU O ce fericit sunt cu Domnul meu. Şi mi-a dat să beau. Dar când m-a găsit.

Printre miile de sfin i şi eu voi fi. Încercări mereu vin valuri dar le birui prin Isus Doar în El mi-am pus nădejdea ca s-ajung în ceruri sus Încercările să vină. m-a ales. Şi-ntr-o zi pe nori de slavă. prin ele mă voi o eli.30 - . mult m-a iubit Şi prin moartea Sa pe cruce.Astăzi mă închin Domnului Astăzi mă închin Domnului Şi-i cânt slavă căci El mult bine mi-a făcut Când eram în strâmtorare către El eu am strigat Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat Mi-amintesc de ziua-n care Dumnezeu m-a încercat A fost ziua-n care Domnul de-L iubesc m-a întrebat A fost o zi deosebită Abia atunci am înteles Căci Isus. .

Şi trăiesc prin a Ta îndurare Sunt atât de fericit. Să i i mul umesc de-a Ta iertare. Să î i mul umesc că eşti în via a mea. Şi mi-ai arătat în elepciunea Ta. Domnul meu iubit De minunea ce-ai făcut-o în via a mea.31 - . Cu putere m-ai luat din întuneric. Fiindcă m-ai făcut copilul Tău. Vreau să Te laud. . Domnul meu iubit De minunea ce-ai făcut-o în via a mea. Sufletul mi-e plin de bucurie. Vreau să i i cânt. Astăzi vin la Tine Domnul meu. Ca să pot trăi o veşnicie Sunt atât de fericit.ASTĂZI VIN LA TINE DOMNUL MEU Astăzi vin la Tine Domnul meu. Sunt răscumpărat prin harul Tău.

32 - .Aşa aproape Aşa aproape de Tin` Simt cum te bucuri sau suspini Strâns legat sunt de inima Ta Aproape de ea. Acum când inimile bat împreună Şi iubirea ta cuprinde via a mea Privesc în ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin`. Mi-aduc aminte de ziua-n care Cu bra ul Tău Tu m-ai ridicat Planurile Tale acuma-mi sunt clare Căci prin har viata mi-ai schimbat. Aşa aproape de Tin` Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea ta mă inundă deplin Aproape de Tin`. .

Mielule.33 - . Mielule eu vin.i divin O.Tu-mi fii sprijin Mă spală-n sângele. eu vin. eu vin. eu vin Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule. eu vin De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O. eu vin Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ie mă mântuieşti O.Aşa cum sunt la Tine vin Aşa cum sunt la Tine vin Putere n-am . eu vin. eu vin. Mielule. .

Am schimbat temerile într-un cânt glorios Sunt liber acum o ce har.ATÂT AM CĂUTAT Atât am căutat rostul vie ii C-am ajuns rob acestor căutări. eu sunt liber Căci Isus a-noit via a mea. Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa. .34 - . Acum de trecut. Doar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar Loc de chin şi loc de mari îndurări Mi-e şters pentru veci tot trecutul Prin sângele curs pe Calvar.

vin ca şi fiu al Tău Salvator minunat Prin har sunt răscumpărat Recunoscându-mi greşelile Ştiu că sunt slab prin mine Dar prin al Tău sânge Vărsat pe cruce . toate sunt noi… . Eu am fost eliberat Stau în neprihănire Răscumpărat prin Isus Stau în splendoarea sfin eniei Cu El toate Lucrurile sunt noi.Ava Tată vin ca şi fiu al Tău Ava. Tată.35 - .

ai milă de ea! Noi Te chemăm. Doamne. Suntem flămânzi. Isus.36 - . Doamne.i iubirea Dă-ne credin ă din nou Te rugăm Ajută-ne să Te cunoaştem Să Te-ascultăm. România! Binecuvintează ara mea Vino cu putere Vino cu trezire Te rugăm. de Tine Pâinea vie ii doar Tu ne-o po i da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vie ii-n ara mea.Binecuvintează Doamne Binecuvintează. . arată. să Te iubim. Doamne.

Nu uita nici una din binefacerile Lui. în veci mântuirea :/2X Binecuvintează suflete pe Domnul tău.Binecuvinteză suflete /: Binecuvintează suflete pe Domnul tău. . Căci El î i iartă fărădelegea ta Îndurarea-n dar î i dă.37 - .

Iar zic:bucura i-vă! Bucura i-vă.Bucura i-vă în Domnul Bucura i-vă în Domnul zic.38 - .-bucura i-vă! .bucura i-vă Iar zic:bucura i-vă! Bucura i-vă în Fiul Sfânt Iar zic:bucura i-vă! Bucura i-vă în Duhul Sfânt Iar zic .

.Bucura i-vă în Hristos /:Bucura i-vă în Hristos:/ Boldul mor ii.39 - . boldul mor ii L-a învins şi-a înviat Domn şi Rege este Isus Deci să ne bucurăm Isus din mor i a înviat.

i mare Şi astăzi le-ai înnoit Îndurările tale Domne nu le-ai oprit Ci în mila ta cea mare i astăzi le-ai înnoit / Şi cât de mare-i credincioşia Ta…/ x3 .Bunătă ile tale Bunătă ile Tale Doamne.40 - . nu s-au sfârşit Ci în dragostea.

41 - .Ca un cerb /: Ca un cerb ce doreşte să bea Numai din izvor curat Tot aşa şi sufletul meu Te vrea Pe Tine Dumnezeu Prea’Nalt Eşti izvor de bucurie Eşti izvor de apă vie Care umple via a mea Numai de iubirea Ta Izvor curat Din veşnicie .

Spre ceru-nalt atent privesc Te văd Isus ( Te văd Isus ) La tronul îndurării stau Să fi cu mine-aici eu vreau O.42 - . scump Isus ( o.Când diminea a mă trezesc Când diminea a mă trezesc. scump Isus ) Eşti tot ce vreau mai mult Mai mult. Isus… Nu se poate compara De pe acest pământ nimic Cu iubirea Ta ( cu iubirea Ta ) Nu-i nimic aşa frumos Cum eşti Tu Isus Cristos În Slava Ta ( în Slava Ta ) .

i mare.griji. eu nu cunosc. Vreau să spun la to i că-s fericit Cu Isus al meu. Doamne azi i i mul umesc. . Pacea Lui mă face fericit. Frică. Şi mă îndeamnă ne-ncetat să-I cânt. Pentru încercări. binecuvântări. nevoi. şi i i mul umesc. Doamne Te slăvesc. Har din harul Sau. Căci de toate de la El primesc. El mi-a dăruit. ce m-a mântuit Vreau acum doar Lui să – I slujesc. Via a mea împreună cu Isus.43 - . cer de soare plin.Când Isus Hristos … Cand Isus Hristos m-a mântuit. Pentru bunătatea. E un cer senin. Prin via a mea să-I mul umesc.

laudă Puterea e numai a Lui Tu cântă-i glorie. laudă Onoarea şi cinstea-s a Lui! Armura de slavă să-mbraci dar să ştii Războiul e al Domnului! ine sus Cuvântul şi nu te clinti Războiul e al Domnului! În mijlocul lup ii tu cântă mereu: Războiul e al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu! Războiul e al Domnului! .Când lupta s-apropie Când lupta s-apropie de robul uitat Războiul e al Domnului. Rămâi în picioare dar nu dispera Războiul e al Domnului Tu cântă-i glorie.44 - .

mâna Ta-mi va aşeza pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne. eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Mâine dincolo de noapte în ai zorii zi voi deschide ochii printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Final: Mâna Ta Doamne printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne mă conduce-n ara Ta Da. mă va purta. .Când privesc bolta-nstelată Când privesc bolta-nstelată ce-i întinsă sus Mă cuprinde-un dor să merg înspre Isus Sunt ca Petru ce-a pornit pe val. se scufunda Mâna mea vreau s-o in în mâna ta Mâna Ta Doamne M-a scăpat din noaptea rea Mâna Ta Doamne Mă păzeşte în noaptea grea Şi poate fi valu-nalt Tu ii corabia mea Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate vin asupra mea Şi când vântul rău m-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc.45 - .

să stai şi să.46 - . Nu-i via a-aici să aibă împlinire Şi sim uri slabe repede se sting Dar Tu când vii cuprins sunt de uimire Simt uneori că Cerul îl ating .i vorbesc. Sunt puternic doar pe ai Tăi umeri Tu mă înal i mai mult decât gândesc. Atunci Te-aştept în linişte deplină Să vii din nou. Tu mă înal i să pot atinge mun ii. Tu mă ridici pe mare să păşesc. Când încercări asupra mea lovesc.Când sunt căzut Când sunt căzut şi apăsat mi-e gândul.

să fii lângă mine.47 - .Când zorii se arată Când zorii se-arată zâmbind diminea a şi înc-o zi iar a-nceput. de zgomotul vremii pătruns. /:Te chem. Când soarele-n zări vrea să-şi ridice fa a lumină să dea pe pământ. Din nou îmi înal al meu gând către tine ş-aşa cum în zori mi-ai promis. o Isuse. Când freamătul zilei începe deodată şi liniştea nop ii s-a dus /:Cu gândul spre ceruri cu inima toată îl chem înc-o zi pe Isus:/ /:Nu vreau fără Isus:/ o zi să trăiesc pe pământ /:O zi fără Isus e o zi pierdută şi nu mai revine nicicând :/ În zori de zi chiar departe de casă de locul odăii ascuns. În mijlocul lumii ades furtunoasă. cu Tine sunt de neînvins:/ .

. Lui Dumnezeu glorie.Cânt Domnului Cânt Domnului că mi-a făcut bine Lui Dumnezeu glorie ! Mi se bucură inima-n mine Lui Dumnezeu glorie ! Cânt lui Dumnezeu glorie. Lui Dumnezeu glorie. Lui Dumnezeu glorie Să-L slăvească mun ii şi apele. de aceea-I cânt Pe vecie: lui Dumnezeu glorie ! Cu natura-ntreagă îi cânt şi eu. Lui Dumnezeu glorie Căci în slava veşnică vom intra. Cu cei ce-L iubesc în veci voi cânta.48 - . şi tot pământul Să-I cânte lui Dumnezeu glorie ! El mi-a adus mântuire.

49 - . strigă bate din palme. bate din palme Cântă. Măre ul Rege. E ziua când ne bucurăm. .Cântă. strigă. ne-a eliberat! Si-I dăm laudă Numelui Său. Stăpânului. dă-I laudă! Căci El e un mare Dumnezeu! Astăzi e zi de sărbătoare. dă-I laudă! Pleacă-te înaintea Domnului! Cântă. strigă bate din palme. Stăpânului.

ce bine mă simt cu aleşii Domnului. O. O ce zi. când pe nori El va veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni! Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta. e poporul lui Hristos. ce-mpreună s-au unit. ce bine mă simt cu aleşii Domnului. Poporul minunat! O. ce popor minunat! Ce plăcut şi ce frumos. Poporul minunat! Strălucesc fe ele. Împreună ferici i cu El vom sta! . atunci va fi. Cerul stă şi ascultă cântarea.50 - . cântă adunarea.Cât de bine mă simt Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului. O ce popor. Când pe Domnul ei îl laudă voios. Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit Pe to i sfin ii.

numai El :/ Şi spune omului Până şi gândurile lui El preface zorile în întuneric Şi umblă pe-năl imile Pământului: “DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR” Este Numele Lui .Căci iată că El /: Căci iată că El A întocmit mun ii A făcut vântul.51 - .

. Şi-L vor numi: Sfetnic. Minunat şi Domn al păcii.Căci un copil ni s-a născut Căci un copil ni S-a născut Azi un fiu ni S-a dat. Împărat. Şi Domnia va fi pe umerii Lui.52 - . Părinte-al veşniciilor Prin al prin ilor în veac.

53 - .Ce bine e când fra ii Ce bine e când fra ii În Domnul se unesc Şi-n dragoste cu to ii Pe Domnul preamăresc Şi-n dragoste cu to ii Pe Domnul preamăresc Ca roua ce se varsă Pe câmpuri şi prin văi Şi binecuvântarea Cădea-va peste ei O credin ă şi-un botez Un singur Salvator Avem în Isus un crez Domn şi Mântuitor 'Nainte totdeauna În lucrul Domnului Vestind Cuvântul Vie ii Şi-mpără ia Lui .

54 - . . / :Vreau să-L slăvesc pe El :/ *3 Î i mul umim eşti Salvatorul Cu inimi de recunoştin ă ne-nchinăm Îndurarea Ta va ine veşnic Eu te voi lăuda toată via a mea. inimi vindecă Binecuvântăm numele Lui.Ce bine e Ce bine e să-I dăm laudă Domnului Ce bine e să-I dăm laudă Domnului El captivi eliberează.

. Ce î i dăruim ie Isus.Ce bucurie Ce bucurie. Iar când norii vor apare. Se înal ă-n inimi tot mai sus. Spre onoarea şi iubirea. Tu vei fi un veşnic soare. când ni se zice: Veni i cu to i. Noi spre Tine Doamne să privim. Să înal ăm cu to i numele Lui. Prin prezen a Ta sfânt Dumnezeu. În dragoste şi în părtăşie. la casa Domnului. Luminos. Rugăciunea şi cântarea. Să se bucure cei ce Te iubesc.55 - . puternic şi senin. Ce Te laudă şi Te preamăresc Pacea Ta să rămână peste ei mereu.

mare-i bunătatea Aş vrea să rostesc tot mai mult Ce mare eşti Tu… Ce mare eşti Tu că nu Te pot cuprinde Nici cer nici pământ nici toate câte sunt. pe nimeni nu mai ştiu Ce mare eşti Tu. ce mare-ndurarea Ce multe lucrări în via a mea ai făcut Ce mare eşti Tu. mare-i bunătatea Aş vrea să rostesc tot mai mult Ce mare eşti Tu … În inima Ta sunt râuri de iubire Ce curg ne-încetat Spre mine zi de zi Doar dragostea Ta Mi-aduce împlinire Şi oricât aş căuta Pe nimeni n-aş găsi… Aşa cum eşti Tu. Tată din ceruri Aşa cum eşti Tu... / x2 .Ce mare eşti tu Ce mare eşti Tu.56 - .

Ce mare eşti Tu Doamne Ce mare eşti Tu Doamne. ce mare eşti şi Sfânt Spun soarele şi luna şi vuietul de vânt Şi trăsnetul ce culcă stejarii la pământ Şi vuietul furtunii şi-al păsărilor cânt Mare eşti.57 - . mare-i slava Ta Ai fost eşti şi vei fi în veci aşa Cât de mare eşti Doamne cât de Sfânt Cât de mare eşti Doamne eu î i cânt Te voi lăuda mereu ai salvat sufletul meu Cât de mare eşti Doamne. cât de sfânt O de-ar cunoaşte Doamne to i oamenii ce Sfânt Puternic e-al Tău nume şi Sfântul Tău Cuvânt De-ar auzi chemarea şi glasul Tău cel Sfânt Te-ar preamări dea pururi ce mare eşti şi Sfânt .

de vor cădea Cu ochii priveşte să vezi răsplătirea Acelor răi doar harul Său te va salva. la dreapta ta. Pe pui de lei şi peste şerpi tu vei călca Şi El te va ocroti cu aripa Sa. în care mă-ncred! .Cel ce stă sub ocrotirea Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt La umbra Celui Atotputernic Face din El loc de scăpare că Domnul Sfânt E Dumnezeul meu. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnul î i va păzi cărarea de iad.x2 O mie să cadă alături de tine Şi zece mii. .58 - . Pentru că zici: „Domnul îmi e loc de adăpost!” Şi faci din El turn de scăpare.

59 - . Duh Sfânt Cu putere… Lasă Râul Sfânt (ecou) Lasă Râul Sfânt Lasă Râul Sfânt… . Lasă Râul Sfânt (ecou) Lasă Râul Sfânt Vino.Cel sărac în El este-mbogă it Cel sărac în El este-mbogă it Cel pierdut în El a fost regăsit Lasă râul sfânt… Orbul spune-acum Pot să văd din nou Cel mort în păcat Sunt născut din nou Lasă Râul Sfânt. o.

Divinul Miel pe tron. .Cerul declară Cerul declară. Genunchii îmi aplec.60 - . gloria Celui înviat Ce-a fost junghiat să ne-mpace cu Dumnezeu. Genunchii îmi aplec i: Şi ie mă închin. Voi proclama. gloria Celui înviat Cine se compară cu frumuse ea Domnului? B: F: B: F: B: F: To În veci de veci eşti Tu! În veci de veci eşti Tu! Divinul Miel pe tron.

61 - .Cerul e un loc minunat Cerul e un loc minunat Plin de har şi slavă Vreau să-l văd pe Domnul meu Cerul e un loc minunat Când voi fi în ceruri sus umblând cu Isus Când voi fi în ceruri sus în slava Sa Când voi fi în ceruri sus umblând cu Isus Bucuros îi voi cânta Pentru că iertat spălat de orice păcat Prin Domnul Isus sunt Iertat spălat de orice păcat De-aceea am să-i cânt Aleluia .

Ca-n ea voi să vă bucura i. cu toate-ntr-un glas vă uni i! Căci Tatăl găseşte plăcere în fiul ce-i vesel oricând Ce greul şi multa durere le duce pe umeri cântând. Ea-ntrece comori şi averi Aşa-i bucuria divină. Din ceruri pornită-i cântarea şi-n ceruri se va-ntoarce iar Păstra i-vă curată cărarea ce duce spre marele har. Trezeşte-te azi tu ărână. . Mereu bucura i-vă-n toate şi-n toate afla-ve i cântări Şi-n aripi El ca să vă poarte spre tot mai seninele zări.Chema i prin cântări bucuria Chema i prin cântari bucuria! Chema i-o cu voi când lucra i Căci Tatăl vă dă-mpără ia. Lăsa i bucuria divină să salte pe fa ă şi-n duh Cu El ve i putea voi străbate pustiul cu-al lui greu zăduf. şi suflet şi duh vă trezi i Şi harpă şi tu alăută.62 - . Amarul şi îngrijorarea fugi-vor de parcă n-au fost Cântarea va pune pe fugă întreg iadul cel furios. Lăsa i bucuria să vină. Te umple de sfinte puteri.

cântă celui din veşnicii Orice limbă-n cer. Glorie celui din veşnicii . glorie. Glorie celui din veşnicii Să fie văzută iar slava Ta. onoare. splendoare.63 - . pe pământ Să.Cinste.i declare gloria Orice fiin ă în fa a Ta. să cadă Tu vei fi pe veci înăl at Şi vei împără i peste noi Cel din veşnicii Pamântul aşteaptă venirea Ta. onoare Cinste. întreaga lume. fie celui din veşnicii Orice na iune.

64 - . Domnul meu Condu-mi paşii mei… .Condu-mi paşii mei Condu-mi paşii mei Să nu mai rătăcesc Condu-mi paşii mei Să pot să te urmez Inima-mi strigă spre Tine Rămâi lângă mine mereu O.

Dumnezeu slăvit Fa a Ta luminează-n noaptea grea De când Te-am cunoscut Te iubesc nespus de mult Inima doreşte prezen a Ta.65 - . Dumnezeu slăvit Tu m-ai creat aşa de minunat Îngerii î i cântă Pentru tot ce Tu ne-ai dat Dragoste eternă Tu ne-ai dat În Tine Doamne mă încred neîncetat N-am cuvinte să î i mul umesc ie Doamne î i cânt neîncetat În fa a Ta eu stau şi mă închin Creator al cerului. .Creator al cerului Creator al cerului.

spălată şi totul e făcut nou Cred că dragostea lui Dumnezeu se va descoperi De aceea şi mai mult îl voi slăvi. crucificat Şi-n mormânt lângă Golgota trupul i-a fost îngropat Cred că a-nviat precum a zis şi viu s-a arătat De aceea la el am alergat.66 - . Cred cuvântul care spune trebuie să te naşti din nou Via a veche.Cred în Dumnezeu Cred în Dumnezeu ca Tată în Isus Cristos ca Fiu Cred în Duhul Sfânt că este Cred Cuvântul că e viu Cred că mai este iertare pentru tot ce-am făcut rău De aceea alerg la Tronul Său. . Mi-am luat hotărârea înapoi nu voi da Cu privirea doar la Cruce lumea-n spate-o voi lăsa Nu-mi va fi deloc ruşine să afirm că sunt creştin Voi sluji mereu prin Harul Său Divin Cred că Isus a fost jertfă pe un lemn.

cinste.Cu inima şi gura mea Cu inima şi gura mea Eu cânt lui Dumnezeu Mărire.67 - . laudă Că să-L slăvesc mereu Noi ştim că eşti fântâna Şi izvorul harului Din ea ne curge-n orice zi Un dar din darul Lui Noi ştim că eşti fântâna Şi izvorul harului Din ea ne curge-n orice zi Un dar din darul Lui Ce suntem noi că stăpânim Atâta pe pământ Nu-s toate daruri ce primim Din mâna Celui Sfânt? Tu ne hrăneşti din an în an În grija Ta suntem Şi chiar când nu am nici un ban Cu Domnul nu mă tem Ne pedepseşte ca Păstor Cu milă când greşim Şi-apoi ne iartă-ndurător Când noi ne pocăim Din inimă eu cânt voios Mântuitorului Şi mă silesc a fi zelos În lucrul Domnului El niciodată n-a greşit în tot ce a făcut Şi toate au un bun sfârşit Când El le-a început Lucreze Domnul şi cu noi Nu-L vom împiedica Odihnă vom avea apoi Cum nu ne-om aştepta .

Vrednică vei fi acolo la dreapta Lui a sta O. Înainte-i ara mea. Când durerea te doboară. să nu te ui i înapoi Înainte-I ara ta. Crede-n El şi-n veci tu fi-vei fericit. Căci Domnul Isus Hristos te va ajuta. Deşi calea Lui e-ngustă şi plină de-ncercări Cu Isus ajunge-voi în ceruri sus Isus. Înainte-I ara ta. Isus este Mire-n ara bucuriilor. Isus. înainte-I Dumnezeu. Isus este Mire-n ara bucuriilor. când vei fi în ara Sa. voi merge tot mereu. Este jertfa ce ne poartă spre limanul mult dorit Isus. Isus este calea-n ara bucuriilor. . mireasă.68 - . amice nu uita. Isus este calea-n ara bucuriilor. Crede-n El şi-n veci tu fi-vei fericit.Cu Isus în lumea asta Cu Isus în lumea asta. înainte-I Dumnezeu. Este jertfa ce ne poartă spre limanul mult dorit Isus. Niciodată-n a ta cale. înainte-I Dumnezeu. Atunci ochii i i ridică şi cere mila Sa.

este şi va fi Vă bucura i Căci El va domni /2x Cu to i să-I cântăm Domnului Căci El ne-a salvat din păcat Nu-ntrece nimic slava Lui Nu-i nimeni aşa minunat.Cu to i să-I cântăm Domnului Cu to i să-I cântăm Domnului Tot pământul să-L laude pe El Măre e lucrări ale Lui Se văd şi ca El nimeni nu-i Ce mare-I El A fost. .69 - .

Tu. Cu bra ul Tău dezleagă. În ceasul de pe urmă Vreau Duhul Tău să curgă Şi să inunde via a mea! Este un râu ce curge peste noi. Totul ia fiin a unde curge el. Vindecare El aduce pe pământ.Curgi ca un râu Curgi ca un râu de slavă. Îmi alină setea sufletului meu. cu putere via a mea.70 - . .

71 - . .Dacă Domnul nu ne-ar fi scăpat Dacă Domnul nu ne-ar fi scăpat To i duşmanii noştri ne-ar fi-mpresurat Dacă Domnul nu ne-ar fi scăpat Ape-nfuriate râuri foarte mari Ne-ar fi înecat Dacă El /3x Nu ne-ar fi scăpat Binecuvântat /2x E-al nostru Domn Care a făcut Cerurile şi-un Pământ.

Nu te pierde uşor Căci Domnul tău.72 - . . nicidecum nu uită Şi î i dă ajutor. El te va salva Priveşte la Isus şi vei fi iarăşi sus El te va salva te rog nu uita Dacă ai inima zdrobită. El te va salva Final : El e refugiu Când avem necazuri El este scutul prin furtuni.Dacă treci printr-o încercare Dacă treci printr-o încercare nu descuraja Căci Domnul tău este cel mai tare Cheamă-l în via a ta El te va salva El te va salva . El te va salva Şi celui slab să-i spui Ca Domnul nimeni nu-i Va veni Isus şi te va salva El te va salva. nevoi Turn de scăpare când vin zile grele Cetate-n timpul de război.

73 - .Dacă vei vrea să primeşti Dacă vei vrea să primeşti Cununa cea din veşnicii Caută-L pe Dumnezeu Fiul Său de azi să fii Isus din cer te-a salvat Pe Golgota El s-a jertfit Orice păcat i-a spălat Că să fii tu mântuit Aur. fii glorificat . argint şi palate Nu te-or scăpa de la moarte Timpul aproape-i trecut Cu via a ta ce-ai făcut? Din tine ce-o să rămână Eşti doar un pumn de ărână Sufletul e tot ce ai Oare cui vrei să-l predai? Sângele care a curs din Trupul lui Isus Cristos Din starea ta de păcat Iată că astăzi te-a scos Mâna Sa cu urmele Piroanelor ce L-au străpuns Binecuvântări şi azi Iată la tine-au ajuns Dacă vei vrea să moşteneşti Palatul sfânt cum altul nu-i Plecându-te pe genunchi Te roagă azi Domnului Îngerii-n cer vor cânta Căci azi lui Isus I te-ai predat Iată Satan e învins Doamne.

Doamne ci Tu numai Tu Iar dacă voi merge odată La cel de din Duh mă născu Voi spune de-a pururea “Tată Te laud c-aşa ai vrut Tu” .74 - .Dacă-ntr-o tainică vreme Dacă-ntr-o tainică vreme Din lut Cineva mă făcu Şi dacă sunt om şi nu vierme O. Doamne aşa ai vrut Tu Dacă m-ai scos din negune Nu via a-mi urâtă.i plăcu Nu eu am vrut iarăşi lumină O. Doamne aşa ai vrut Tu Daca am grai şi nu muget Să spun ce iubesc şi ce nu Şi dacă am harul să cuget O.

i spune cineva că i-e umbletul aiurea pe poteci Şi că via a nu ştii cum să i-o petreci Şi că pentru tine totul s-a sfârşit Tu să-i spui numai atât că a greşit Bucuria cea mai sfântă Nu zdrobeşte.i spune cineva.Dacă. Dacă..i spune cineva c-ai pierdut o lume-ntreagă de amici Că acuma fug de tine mari şi mici Şi oriunde pas cu pas eşti ocolit Tu să-i spui numai atât că a greşit Ai pierdut amici o mie Dar câştigi o veşnicie Iar de toate mai presus ÎI ai Prieten pe Isus Dacă-îi spune cineva că-ntr-o carte numele i-e scris Că un loc îi-e pregătit în Paradis Că răsplată pentru tot ce-ai suferit Tu să ştii că Domnul Isus i-a vorbit Nu te confunda cu lumea Tu eşti sensul.i spune cineva că eşti steaua căzătoare din amurg Pe aripi purtată că un fulg Că eşti doar o licărire-n infinit Tu să-i spui numai atât că a greşit Tu eşti tot ce va să vie Infinit şi veşnicie Tu eşti tot ce-i sus şi jos Căci eşti în Isus Cristos Dacă.75 - . nu frământă Iar când ai privirea-n sus Eşti în harul lui Isus Dacă. ra iunea Pentru care astăzi ie i s-a dat o veşnicie ..

De ce nu vii De ce nu vii când sunt aproape Căci sufletul i-e-aproape gol.76 - . tu nu-n elegi Căci se-mplineşte rând pe rând Tot ce-a fost scris cândva. odată Priveşte-n jur în lumea toată! . /: Mâna i-o-ntind şi vei vedea Pre ul dragostei din Golgota Dragostea Mea nu s-a sfârşit Şi pentru tine Eu am suferit! :/ Copilul Meu. De ce te-ascunzi acum în noapte Nu sim i lumina mea pe pleoape? Pribeag prin lume rătăceşti Şi pace-n suflet nu găseşti Eu te iubesc aşa cum eşti Doar inima ta să mi-o dăruieşti.

De eşti trudit. "Ce vrei să.... De eşti trudit şi i-e grea povara N-ai vrea tu astăzi să te ridici? Azi este clipa hotărâtoare Trece Isus pe-aici... Vei refuza marea Lui chemare Sau vei veni după har să strigi? Iată că aici găseşti salvare Trece Isus pe-aici.. .77 - .i fac?” Azi Isus te-ntreabă i-a auzit tristul tău oftat Vino şi spune-I ce te apasă Vei fi eliberat. Trece Isus pe-aici. Trece Isus pe-aici Cheamă-L şi cere-I îndurare Trece Isus pe-aici.

78 - . . glorificat.De la margini de glob De la margini de glob (ecou) Din adâncuri de mări (ecou) Din înaltele ceruri (ecou) Eşti lăudat De la cel care-i slab (ecou) Pân’ la cel întărit (ecou) De pe buzele toate (ecou) Eşti proslăvit Vei fi pe veşnicie Încoronat cu laude Cel prea-nalt În orice na iune Se cântă al Tău nume Cel Prea-Nalt.

Doamne Sprijin mi-a fost! Ori de câte ori am zis: Mi se clatină piciorul Bunătatea Ta. . Doamne Îmi desfătează sufletul.79 - . Ori de câte ori am zis: Mi se clatină piciorul Bunătatea Ta.De n-ar fi Domnul De n-ar fi Domnul ajutorul meu În clipele grele ale vie ii Cât de curând sufletul meu Ar locui-n tăcerea mor ii. Doamne Sprijin mi-a fost! Când gânduri negre se frământă Cu grămada în lăuntrul meu Bunătatea Ta.

80 - .De Tine am nevoie De Tine am nevoie azi mai mult Pe Tine vreau Isuse să te-ascult De tine am nevoie să trăiesc Să Te iubesc. să Te slujesc Mai mult ca aerul Mai mult ca tot ce cânt Mai mult ca via a chiar Mai mult de cât sunt Nu vreau să Te pierd nicicând Tu eşti al vie ii rost Niciodată n-am să mă întorc La ce am fost… .

% . % Sunt doua mii de ani de-atunci De când în Betleem pe lunci % Păstorii-au auzit cântând Slavă în cer şi pe pământ! % O stea răsare-n răsărit Pe cei trei magi călăuzind % Unde e Pruncul Împărat În Betleemul depărtat. pe Dumnezeu Ce s-a născut în Betleem %Ai bogă ia cerului În aşteptarea Mirelui.% De-L ai pe El.81 - . % Azi nu mai e în Betleem Trăieşte-I viu la Dumnezeu % Dar se coboară pe pământ În inima omului frânt.Demult Isus Tu ai venit Demult Isus Tu ai venit Pe-acest pamânt Tu ne-ai găsit % În lumea noastră de păcat Şi-n dragoste Tu ne-ai salvat.

peste ceruri Tu eşti în glorie-mbrăcat Tu eşti Cel Sfânt Cel Sfânt de-a pururi Sânt eşti.82 - . Doar Tu eşti Sfânt Deschide-mi ochii Isuse Deschide-mi ochii să văd Slava Ta mare Lumea-n schimbare. Sfânt eşti Doamne. .Deschide-mi ochii Isuse Deschide-mi ochii Isuse Deschide-mi ochii să văd A Ta splendoare Cât eşti de mare Să te văd aşa-năl at Domn peste pământ .

Destinul tău e să învingi Destinul tău e să învingi Când eşti căzut să te ridici Destinul tău l-a scris cândva Isus Numele tău de mult e scris În cartea vie ii din Paradis Destinul tău e-n cerul său, să ştii. Nu suntem aici statornici O ară-avem acolo sus Calea se sfârşeşte-acolo Îl vom vedea to i pe Isus Deci să te por i cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare pre , să ştii. „Pe bra ul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în cartea sa.

- 83 -

Destul am rătăcit Destul am rătăcit, destul Râzând de via a mea Ce Te-a costat atât de scump? Ştiam că lumea ai creat Că Tu eşti Dumnezeu Dar amânam să Te primesc. /: Destul în lume am fost fără Tine Căutând să Te înlocuiesc mereu, Dar azi la Tine vin ca via a să-mi închin În mâna Ta ce-ntinsă aştepta! :/ Final: Destul! De când în mine Tu domneşti Eu pacea am găsit şi-un loc Ce via a mi-a schimbat. Nu pot să nu Î i mul umesc Că-n mila Ta m-ai aşteptat Mereu, să Te primesc.

- 84 -

Deşi neamuri au împăra ii lor
Deşi neamuri au împăra ii lor (ecou) Pentru noi Isus este Domnul (ecou) Dumnezeu L-a pus capul tuturor (ecou) Va domni fără sfârşit (ecou) Chiar de soarele n-ar mai lumina (ecou) Pentru noi Isus este Domnul (ecou) Tronul Lui nimeni nu-l va-ndepărta (ecou) Va domni fără sfârşit (ecou) Tu Domneşti (domneşti) Tot pământul va striga (domneşti) Cântând spre slava Ta Ochii vor vedea, inima va şti, Domneşti (domneşti) Ridicăm to i vocile Primeşte laudele To i se vor pleca, vor mărturisi Eşti Domn, eşti Domn, eşti Domn Dacă stelele n-ar mai fi pe cer Pentru noi Isus este Domnul Împărat va fi peste mări şi ări Va domni fără sfârşit. (ecou) (ecou) (ecou) (ecou)

- 85 -

Din adâncul inimii Din adâncul inimii, pe Isus vreau al vesti Şi să-I cânt mereu un mare ALELUIA! Vreau să spun întregii lumi Dumnzeu cât e de bun Împreună să-I cântăm to i: ALELUIA! Aleluia, te laudă al meu suflet Aleluia, te laudă gura mea mereu Aleluia, vreau să spun tuturora Ce măre eşti Doamne, Dumnezeul meu

- 86 -

Din cerul de sus Din cerul de sus Isus ne-a adus La to i pace Din greul păcat prin cruce ierta i Ne-a dat pace De-l am pe Isus în suflet adus Eu am pace În luptă de-aş fi de teamă n-aş şti Eu am pace Chiar de-mi eşti duşman în vorbe şi plan Eu am pace În cursa ce-mi vrei şi-n groapa cu lei Eu am pace Eu pacea i-o dau şi binele- i vreau Căci am pace Ca tine am fost Cristos m-a întors Şi am pace Curând voi pleca în patria mea Să am pace Acum cu-n sărut vă las un salut Vă spun pace.

- 87 -

Din El, prin El Din El, prin El şi pentru El Sunt toate lucrurile Din El, prin El şi pentru El Sunt toate lucrurile /:A lui să fie gloria A Lui să fie gloria A Lui să fie gloria În veci de veci Amin:/ Via a din via a Sa La Gogota ne-a dat A îndurat El răstignit Al lumii-ntregi păcat Din inimă vrem să-i cântăm Noi laudă în veci Căci El a biruit şi e Triumfător pe veci

- 88 -

i cerem milă.89 - . iartă-ne . iartă-ne .Din nou la altar Din nou la altar venim fără putere Cu suflete săraci să. iartă-ne Dumnezeule Iartă-ne. Iartă-ne. iartă-ne Dumnezeule Din nou la altar te cheamă poporul Trimite-ne din nou pe Mângâietorul Recunoaştem azi căci fără de Tine Suntem săraci şi reci ai milă Stăpâne.i cerem iertare De-atâtea ori i-am spus că vom umbla-n lumină Dar azi din nou venim să. .

lubire.Din Tine am venit. lubire Şi merg spre Tine necurmat Că-n binecuvântata. mântuire Prin Golgota ne-ai adus Deşi într-una eşti cu mine Şi tot mereu mă fericeşti Mă arde dorul după Tine Să Te pătrund aşa cum eşti Fă-mi clipele vie ii mele Izvoare veşnice de har Ca să âşneşti doar Tu din ele îmbelşugat pe-orice hotar Din Tine am venit. lubire Şi tot spre Tine merg mereu Frum'se e şi desăvârşire Doar Tu dai sufletului meu O.i fire E Dumnezeu cu-adevărat . lubire Har etern venit de sus Mântuire.90 - . lubire Din Tine am venit. o.

căci Dumnezeu Cu sânge m-a răscumpărat. Doar în Hristos mă-ncred mereu! Doar în Hristos sfânt şi divin În chip de om El s-a îmbrăcat. Blestemul greu a ridicat! Eu sunt a Lui. căci Domnul Sfânt A treia zi a înviat! Biruitor e Domnul meu.91 - . Din mâna Lui nu va putea Nimic şi nimeni să mă ia! Pân’ ce la Domnul plec şi eu. neprihănit De păcătoşi batjocorit.Doar în Hristos mă-cred mereu Doar în Hristos mă-ncred mereu Lumina şi tăria mea O stâncă tare-i Dumnezeu Când e furtună-n via a mea De-ar fi să trec prin valea grea Şi de-ar fi noapte-n jurul meu Mă mângâie prezen a Sa. Darul divin. Mânia Tatălui de sus S-a potolit la Golgota În locul meu muri Isus. Iar eu trăiesc prin moartea Sa ! Au pus lumina în mormânt. În întuneric L-au lăsat. Doar în Hristos mă-ncred mereu! . Dar nu S-a stins. În fa a mor ii când voi sta Doar în Hristos mă-ncred mereu! Căci orice pas din via a mea Îl hotărăşte Dumnezeu.

Când se vor uni În mijlocul lor Tu Doamne Spus-ai că vei fi Doamne.. Har şi mângâieri Tu eşti totul pentru noi to i. Doamne fii cu noi Să păşim mereu-nainte.Doi sau trei.92 - .i. Vrem să Te-ascultăm S-auzim ce vrei să ne spui Şi să Te urmăm Noi suntem slabi. Ştim căci cu noi eşti Dă-ne binecuvântarea Ce-o făgăduieşti Strânşi acum cu to i în juru. Să nu dăm-napoi Dă-ne Tu izvorul păcii.i Nume. Doi sau trei în sfântu. Tu eşti tare.. Pe pământ şi-n cer . Doamne.

ai fost şi vei fi… .ai fost şi vei fi… Aleluia.ai fost şi vei fi Aleluia. Aleluia.eşti Domn.93 - .eşti Domn.eşti Domn.Domn al veşniciei Domn al Veşniciei Ce pământul ai creeat Cerul este al Tău templu Glorie Celui Prea Înalt /: Domn al Slavei . :/2* Domn în cer şi pe pământ Eşti Domn în cer şi pe pământ Dis de dimineata Lumina voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al Tău Nume voi chema.vrednic.mai sus de galaxii Tu eşti vrednic.vrednic Universul în veci Te va slăvi Tu eşti vrednic.

ca să merg pe ea Şi din pacea Ta. în iubirea Ta Doamne vreau să fiu. în iubirea Ta .Doamne astăzi vin Doamne astăzi vin. în iubirea Ta Cheamă-mă şi voi veni la Tine Când sunt slab fii de partea mea Ca vulturul spre cer mă voi înăl a Şi veşnic voi trăi. aş vrea mai mult să îmi cunosc Slăbiciunile şi să cresc. Prin iubirea Ta. mereu voi locui. în suflet să-mi reverşi un strop Ca cei din jur să bea şi să stea.94 - . în fa a Ta să mă închin Ca să fiu umplut de har divin. în stare să-n eleg cum eşti Şi care-i calea Ta.

Numai harul Tău Isus Îmi sfin eşte inima şi via a mea N-ai în lume-asemănare. bunătatea Ta. Pacea Ta mă linişteşte Harul Tău îmi dă avânt.i cânt Norii negri când apar. Numai ie Doamne Sfânt Că-n izvorul Tău ceresc Sufletu-mi sfin esc Doamne pune-n gura mea.Doamne. Să.i mă copleşeşte. Tu îmi eşti un veşnic far.95 - . Cât eşti Tu de sfânt Dragostea. Numele Î i voi slăvi Asta-i fericirea mea. Îmi cuprinde inima Şi mă face fericit. Drumul mi-l călăuzeşti Şi mă ocroteşti Şi prin arşi ă Î i cânt. Nu e nimenea sub soare Nici în cer nici pe pământ. Domnul meu iubit De cu zori până-n apus. bunătatea Doamne. Totdeauna lauda Ta Numai ie să Î i cânt Pe acest pamânt Până-n zori când vei veni.i cânt lauda Ta . Tot mai mult să.

i dau via a Umple-mă cu har. cu pacea Ta.. Gata a Te sluji. revarsă-l peste Min’ Eu vreau să fiu sfânt Ajută-mă Tu. Doamne. ... Doamne către Tin’ eu acum vin Să. Isuse.96 - . o. către Tin’ eu acum vin Cu fiin a-mi întreagă Cercetează-mă Umple-mă Tu..Doamne către Tin’ eu acum vin Doamne. inima. Eu vreau să fiu sfânt Să Te urmez doar pe Tine. Focul Divin. către Tin’ eu acum vin Să-mi cer iertare Cură ă-mi acum inima mea. cu Duh Sfânt. Doamne.

97 - . seme i Cu brazi plini de năme i Vântul adia Şi parcă aşa spunea: Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte.Doamne cât de mare eşti Doamne cât de mare eşti Doamne cât de mare eşti Doamne cât de mare eşti Şi cât ne iubeşti. Mun i înal i.. Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Î i cântăm cu dor Cât de mare eşti. . Stele pline de şoapte În galaxia lor..

dă-ne Doamne harul Tău. Trezeşte-ne din nou. Doamne atinge-ne din nou Peste noi Tu Mâna Ta s-o pui.98 - . Şi lumina Ta să ardă-n noi. Să fim vii pentru împără ia Ta. Prin puterea Duhului Pune-o doar nu pentru o zi Ci să ardă-n veşnicii în noi Cu-adierea Duhului Tău Sfânt Doamne atinge-ne din nou! Doamne mul i au obosit Şi în inimi sunt răni i Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii intru împără ia Ta Trezeşte-ne din nou! . dă-ne în elepciune şi putere şi iubire Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău Azi venim în fa a Ta.Doamne dă-ne în elepciune Doamne.

Doamne eşti mai scump Doamne eşti mai scump ca argintul Doamne eşti mai scump ca aurul Nu-I nimic în lume ca să-mi placă Tot ce vreau Isuse eşti doar Tu. .99 - .

Doamne eşti îndurător Doamne eşti îndurător, Doamne eşti îndurător, Doamne eşti îndurător Eşti bun. Ştiu că-n fiecare zi greşesc Şi nu Te-ascult Dar ştiu că m-ai răscumpărat Şi sunt al Tău pe veci iertat Salvare (salvare) Iertare ( iertare) Vindecare (vindecare) Mi-ai dat (mi-ai dat) Zilnic (zilnic) Iubirea Ta (iubirea Ta) Îmi umple (îmi umple) Inima (inima)

- 100 -

Doamne laud numele Tău

Doamne laud Numele Tău Chiar de diavolul-i pornit să-mi facă rău Al meu scut e-al Tău Cuvânt Eu mă-ncred în Tine şi în Duhul Sfânt Duhul Sfânt este cu mine Şi m-ajută să mărturisesc Şi la greu dar şi la bine Tot pe Tine vreau să te slujesc Chiar de trec prin foc sau apă Tu cu mâna Ta mă sprijineşti Îndurarea Ta mă scapă Aşa cum sunt Tu mă iubeşti.

- 101 -

Doamne, mai vreau Rusalii
Doamne, mai vreau Rusalii Cu limbi de foc Să le împrăştii pe fiecare Să ne atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire Şi într-un gând şi o sim ire Să fim cu to ii şi să cântăm In limbii o mie. TU faci cerul să coboare Naşti în inimă izvoare O, Duh prea sfânt Dă-ne Rusalii O, Duh prea Sfânt Doamne, Dă-mi bucurie Şi să mă legi strâns în iubire Doamne eu vreau, vreau tot mai mult Din Duhul Tău. Doamne, mai vreau sfin ire Si-un foc adânc să ardă-n mine Pe veşnicii să fiu al tău, In nemurire Doamne, vreau o trezire Şi într-un gând şi o sim ire Să fim cu to ii şi să cântăm În nemurire

- 102 -

Doamne, să curgă acum Doamne, să curgă acum Râul cel sfânt peste na iune Doamne, să curgă acum Râul Sfânt… Ştiu că este-un râu Limpede ca şi cristalul Izvorăşte chiar Din Scaunul de Domnie Sfânt Vine spre pământ Şi aduce via ă Râul Pretutindeni unde curge El Haide i cu to ii în Râu… Râul acesta Divin Are pe-amândouă margini Pomi cu frunze ce în veci Nu se veştejesc Roadele din pom Vor sluji ca hrană bună Frunzele ca leac se folosesc Eu vindecare doresc…

- 103 -

Doamne, Tu eşti Dumnezeu Doamne, Tu eşti Dumnezeu şi vei domni în veci. Întreg pamântul este plin de slava Ta. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt. Prin dragoste ne conduci Pe-al vie ii drum. Să fii înăl at, să fii înăl at, Domn al dragostei, Împărat. Să fii înăl at, să fii înăl at, Domn al dragostei, Împărat.

- 104 -

Doamne Tu eşti stânca Doamne tu eşti stânca în care mă ascund Scutul meu tăria care mă scapă Eu strig « Lăudat să fie Domnul meu » Şi sunt izbăvit de vrajmaşii mei Şi azi mă închin la Tine îmi înal sufletul Tu cunoşti inima mea Doamne ie i i apar in În îndoiala mea am chemat Numele tău cel Sfânt Şi am strigat către stânca mântuirii De acolo de sus tu ai auzit glasul meu M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti

- 105 -

i-aducem închinare Dumnezeu puternic şi sfânt i-aducem slavă şi onoare Căci Tu ai spus: „Eu sunt Acel ce sunt”! Numele Tău e minunat. .Doamne. să Te slăvim. i-aducem închinare Doamne. Numele Tău e-adevărat Numele Tău e tot ce se poate spune Numele Tău e minunat.106 - . Numele Tau e-adevarat Numele Tău e mai presus de orice nume Numele Tău. În fa a Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm...

107 - .Doamne vreau să mă închin Doamne vreau să mă-nchin Şi cu inima mea înaintea Ta vin Când mă rog mă ascul i De păcate mă ier i numai Tu mă-n elegi Credincios îmi răspunzi Iar sub aripa Ta de furtuni mă ascunzi Mâna Ta mă atinge Şi îmi dă libertatea prin har să trăiesc Nici nu pot să exprim cât Te doresc… Inima mea î i spune iubire Inima mea î i dă mul umire Inima mea pe Tine te caută Inima mea căci Tu eşti Cel mai minunat… .

Isus Pe bra ul Tău Sfânt Mă las în a Ta-ngrijire. . Eu mă las acum.Doamne-n Tine mă încred Doamne-n Tine mă încred Căci Tu eşti al meu Păstor Lipsă de nimic nu voi duce Căci prin Tine hrană am Eşti singurul ajutor Cel ce dai via ă la oricine.108 - . Chiar de-ar fi eu ca să trec Prin a umbrei mor ii văi Teamă de nimic nu voi duce Căci cu Tine eu când merg Nici un rău nu poate fi Cât de bine este lângă Tine Când cel rău-nainte-mi stă Eu la Tine apelez Ştiu că Tu-mi ascul i a mea rugă Via a mea Tu o cunoşti Şi o binecuvântezi Voi trăi cu Tine-mpreună.

.109 - .Domnu-i bun orişicând Domnu-i bun orişicând Recunoscător laudă Vreau să-i cânt Domnu-i bun orişicând Chiar şi-n noaptea grea Mă va lumina Domnu-i bun Domnu-i bun. nu eşti părăsit Când trăiam cu to i în noapte dragostea-I s-a arătat Tatăl bun cel Sfânt din ceruri pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate îndurarea Lui o vom cânta FINAL: Şi chiar dacă nu-n eleg Toate planurile-acum Eu sunt în mâna Ta prin credin ă merg Pe-al vie ii drum. orişicând Dacă treci prin valea mor ii Şi sunt umbre-n jurul tău Mâna Lui te va conduce Ocrotit să fii de rău A promis că nu te lasă Nu te uită.

Domnul este bun Domnul este bun. Acum sunt liber El e bun cu mine. El e bun cu mine. Domnulu este bun. Domnul este bun Ia păcatul meu. Ia păcatul meu x3 El e bun cu mine. . Domnul este bun. Acum sunt liber x3 El e BUN cu mine.110 - .

Isuse. Cetatea mea.Domnul îmi este adăpost Domnul îmi este adăpost Cetate tare-n vreme rea Deşi e valul furios Îmi e scutită inima Da. iertare M-aşteaptă-n cer fericirea .. O.111 - . eu mă-ncred în Domnul Cetatea mea.. cetatea mea. eu ie mă-ncredin ez Cetate tare-n vreme rea Scut de arşi a soarelui Cetate tare-n vreme rea E că lumina farului Ce străluceşte-n noaptea grea Cu-al Tău cuvânt marea alini Cetate tare-n vreme rea Sufletu-mi l-acest scut să vii Şi nici un rău nu s-a-ntâmpla Tu eşti a mea mântuire Cetate tare-n vreme rea Tu-mi dai credin ă.

Domnul m-a găsit Domnul m-a găsit. povara mi-a luat Bucurii.112 - . tot păcatul meu Prin sângele vărsat pe cruce-n locul meu Mântuit pe Domnul preamăresc Mântuit spre cer călătoresc Mântuit cu El în veci voi fi El m-a salvat Şi mă păzeşte-n orice zi Domnul m-a găsit. speran ă. Iubirea Lui mi-a dat Hainele că neaua. albe le-a spalat Nu mă amenin ă judecata grea Eu sunt preafericit Cu Domnul pururea . pace El mi-a dat Mi-a spălat trecutul. Odihna Lui mi-a dat Când urmez pe Domnul Sunt netulburat Şi aştept într-una strălucita zi Când Domnul cu mărire iarăşi va veni Domnul m-a găsit.

i fiu pe plac Mai mult decât să.i cânt Vreau cuvinte să.i spun Şi să aud vocea Ta Tu mă cunoşti ştii cum sunt Tot ce am eu în gând Te ui i la inima mea. Final: 4X/ Te ui i la inima mea Te ui i la inima mea.Domnul meu Isus Domnul meu Isus Vreau să mă închin Şi la Tine vin Inima î i dau E tot ce pot să fac Ca să.113 - . Mă-ntorc Isus la acea-nchinare În duh şi adevăr aşa cum doreşti să fiu. Rege-al regilor cât de vrednic eşti Nu pot exprima tot ce am e al Tău Toată via a mea tu eşti Domnul meu. Îmi pare rău de-a mea-ndepărtare De-acum o ştiu aproape de Tine să fiu. /4X .

Hotărâ i `nainte vom alerga Spre ceruri zi de zi ne vom înăl a Nici o clipă nu vom privi `napoi căci Domnul e cu noi. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim Şi dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim . fie că murim Noi suntem ai Domnului. Nu mai vrem în lume să rătăcim Vrem de azi via a cu El s-o trăim Tot ce-avem să punem în mâna Lui în mâna Domnului.114 - . Şi dacă trăim pentru Domnul trăim Dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim fie că murim Noi suntem ai Lui. Nu putem să ştim dacă mâine-n zori Va fi o zi cu soare sau o zi cu nori Ştim însă că Domnul va fi cu noi la bine şi-n nevoi. Şi dacă trăim pentru Domnul trăim Dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim fie că murim Noi suntem ai Lui. . fie că murim Noi suntem ai Domnului. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim Şi dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim .Domnul ne-a creat Domnul ne-a creat după chipul Său El ne-a învă at să urâm ce e rău Să nu ne mai întoarcem pe unde-am fost Că n-are nici un rost.

Noi Îl urmăm unde ne duce Vrăşmaşii nu se pot împotrivi! Stăm în oastea biruin ei Lui. Nimeni nu o poate birui Pretitundeni Slava Lui se va vedea Tu să por i al biruin ei steag Slavă Lui! Isus a câştigat. Se descoperă Domnia Lui Să intrăm în ara care ne-a promis. Tu să por i al biruin ei steag Slavă Lui! Isus a câştigat. Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui! . Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui! Un Domn triumfător e Isus.115 - .Domnul stă în fruntea oastei Lui Domnul stă în fruntea oastei Lui.

Domnul zideşte al Lui Ierusalim Domnul zideşte al Lui Ierusalim Şi-ai lui Israel copii acasă vin Lăuda i pe Domnul Cânta i-I cu mul umiri Mare este El Puternic este El Nu-i nimeni altul aşa Cum e Sfântul lui Israel. .116 - .

Doamne. vreau s-aud Doamne vocea Ta Iar setea aceasta după Cuvânt Ai pus-o în mine Tu Doamne Sfânt Mi-e foame după Pâinea Vie ii Tu eşti Isus Doresc s-ajung acolo acasă.117 - . să mă închin Din pasiune pentru Tine vin… Du-mă aproape. Domnul meu De inima Ta Du-mă aproape. vreau să te laud Tânjeşte inima în mine.Dorin a din suflet e să Te caut Dorin a din suflet e să Te caut Pe Tine. sus … . o.

Marea-n clocot să tot stea De nimica nu ne temem Noi spre ceruri vom zbura .118 - .Dulce e iubirea sfântă Dulce e iubirea sfântă Şi cuvântul ei sublim Via a tot mereu ne-ncântă Când cu Domnul biruim Pot să se sfărâme mun ii În adâncul mărilor De nimica nu ne temem Cu al nostru Salvator De-i credin a temelie Că o stâncă de granit Pacea-i nobila solie Pentru cel neprihănit Când iubirea-n inimi arde Şi când eul l-am zdrobit Harul Lui spre noi se varsă De la tronul strălucit Pot să se sfarame mun ii.

iartă-mă:/ .i prezen ă Du-mă Doamne în sfânta. Doamne mă-nchin Tu esti sfânt. sfânt ş-atotputenic Înaintea Ta.i sfânt Du-mă Doamne în sfanta.Du-mă Doamne în sfânta. te rog primeşte-mă.119 - .i prezen ă Du-mă Doamne prin sângele. sfânt. atinge-mi buzele. iartă-mă:/ Tu eşti sfânt. Doamne mă-nchin /:Doamne iartă-mă. sfânt ş-atotputenic Înaintea Ta.i prezentă /:Ia cărbunele. sfânt.

120 - . Dumnezeu e tăria mea! Dumnezeu are putere ca în cer şi pe pământ Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare şi se pare că mă-ngroapă Întunerecul e gros şi nu mai pot vedea Plec şi fruntea şi genunchii dar înal spre ceruri Duhul Dumnezeu e tăria mea! . Tot ce-n lume se întâmplă este scris şi în Cuvânt Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă-n picioare pregătit pentru război Şi simt că sufletul se zbate prins în cursa grea Mă aplec în rugăciune ş-aştept ajutorul slavei Dumnezeu e tăria mea! Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de duhuri cerul l-au întunecat Dumnezeu e tăria mea. adăpost Pentru sufletul meu ajutor Când povara e grea.Dumnezeu e tăria mea Când în zare se iveşte solul celui necurat: Dumnezeu e tăria mea.

pe bra ul Tău voi fi Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte.121 - . zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel.Dumnezeu este adăpost şi sprijin Dumnezeu este adăpost şi sprijin Un ajutor ce nu lipseşte niciodată-n nevoi El este locul meu de scăpare Şi cetă uia mea în care mă încred Eşti cu mine mereu Eşti cu mine mereu Orice ar veni. Eu sunt Dumnezeu FINAL: O mie să cadă alături de tine Şi zece mii la dreapta Ta Doar vei privi cu ochii Răsplătirea celor răi Dar de tine nu se va apropia .

. Doamne a Te iubi… Du-ne sus pe munte Să. o.i vedem puterea Du-ne sus pe munte Du-ne sus pe munte ca să fim ascunşi în umbra Ta îngerii cum Î i cântă gloria să ne bucurăm de slava Ta Doamne în cetatea Ta.122 - .Du-ne-n Râul Tău Sfânt Du-ne-n Râul Tău Sfânt Care curge din cetatea Ta Genera ia aceasta. PentruTine-o vrem a câştiga Tu-ai adus iertarea Ca un râu ce curge pe pământ Du-ne-n Râul Tău cel Sfânt Du-ne Doamne-n Râul Sfânt… Duhul Domnului Dumnezeu e peste noi Acesta-i anul de-ndurare al Lui Duhul Domnului Dumnezeu e peste noi Acesta-i anul Domnului Du-ne lângă Tine Dă-ne Tu urechi să auzim Al Tău glas ce-ndeamnă mila Ta smeri i să o primim Mila Ta ce-nvinge chiar şi judecata ce va fi Du-ne lângă Tine vrem.

se vor închina Lasă-al meu popor ! Ieşi i afară nu mai sunte i robi V-am eliberat V-am pus pe stâncă V-am scos din noroi Doar eu v-am salvat .123 - . cărări netezi i Lasă-al meu popor Lasă-al meu popor Să plece acum. Mă vor cinsti.Du-te la neamuri Du-te la neamuri Unde sunt întristat Să spui: lasă-al meu popor Ridică steagul ce i l-am dat Şi spune: lasă-al meu popor Lasă-al meu popor Să plece acum Croi i un drum.

Poate-ai să vii Isuse iar. O. E-atâta pace-aici că sim i. Doamne eu te rog să-mi ii. Fiin a în veghere-ncinsă. Să-mi afli candela aprinsă . Când nimeni nu s-ar aştepta Atunci va fi venirea Ta.124 - . Ca-n orice straj-ar fi să vii. cum picură-n tăcere sfântă Aşa-ntr-o linişte şi-un har.E-ATÂTA PACE E-atâta pace-aici că auzi şi mersul stelelor cum cântă Şi roua de pe crinii uzi. 0 pace sfântă mă-nconjoară. Cum duhul rugăciunii zboară Şi-n taina unei sfinte rugi.

Minune din veşnicii. Minune din veşnicii.E-o minune E-o minune când soarele-apune. Dar mai mare-i minunea din inimă. E-o minune întreaga-mi făptură. Minunea că m-a mântuit. Minunea că El va veni. E-o minune şi vara şi iarna. Minunat e Domnul meu ! Mai minunat e El. . Minunat e Domnul Sfânt. Minunea că El ne-a iubit. Dar mai mare-i minunea din inimă. Decât orice pe pământ. Dar mai mare-i minunea din inimă.125 - . Minune din veşnicii.

.E bucurie-n Hristos E bucurie-n Hristos Este dragoste-n spirit E nadejde-n credin a în El Este râul cel viu Ce adap-al meu suflet E cuvântul ce curge din El Mărirea şi slava-s a Lui Puterea şi gloria Lui Să lăsăm vocea Lui Să ne-nve e cântând Voia Lui s-o împlinim Pe pământ.126 - .

Cei ce străbat ale râului ărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând Cu to ii spre munte. Şi-apoi înspre larg ne-avântăm înotând . Râul străbate via ă-aducând. Biserica-ntreagă trezire-aşteptând În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua genera ii la rând. Redeşteptarea de la Rusalii Revars-o acum din plin peste noi.E râul sfânt care suflete mişcă E râul sfânt care suflete mişcă E râul sfânt care curge şuvoi.ne place să mergem. Peste munte e-un râu ce curge Înviorare revarsă curgând.127 - . În văi adânci şi-n întinsa câmpie.

128 - . peste popoare Aud strigarea: E timp ! Peste oceane Mun i văi şi dealuri Aud strigarea: E timp ! .E timpul E timpul E timpul pentru cei răni i E timpul pentru cei pierdu i E vremea lor E timpul să învieze mor i E timpul pentru păcătoşi E vremea lor Ştiu că vine ploaia Ştiu că este vremea ei Peste oceane Mun i văi şi dealuri Aud strigarea: E timp ! E timpul să înăl ăm cântări Ce-aduc eliberări Hai să cântăm E timpul să fie vindecări Minuni şi semne mari Să ne rugăm E timpul să ardem pentru El Să Îl căutăm mai mult Pe Dumnezeu E timpul să ne sacrificăm Mai mult să ne rugăm Lui Dumnezeu Peste oraşe.

vesti i tuturor Din mor i El a-nviat Crede i şi să vă bucura i Maria stă şi plânge ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire Rabuni. E viu. E viu.E viu. E viu A-nviat Domnul meu E viu. E viu E viu. E viu.129 - . E viu Mormântul Lui e gol E viu. E viu. E viu. E viu. E viu. E viu. . E viu În toată splendoarea Ne duce la fericire Maria ucenicii Grăbesc alerg la El În zori de diminea ă Le zice îngerul Merge i. zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea.

da e-n stare. Să îmi schimbe astăzi via a ca prin vis! . da e-n stare. da e-n stare. Să-mplinească dincolo de orice vis El e-n stare. da e-n stare Să resolve-ngrijorarea ce o am.130 - .El e-n stare El e-n stare. Să-mi atingă inima cu-a Lui balsam El e-n stare. El e-n stare.

El e sfânt /:El e sfânt.131 - . care este Şi care va veni:/ *3 . Dumnezeu Atotputernic:/ /:Care a fost. sfânt. sfânt:/ *2 /:Sfânt e Domnul.

Domnul meu . Arată. o. . Cuvântul Tău Doamne-I speran a lumii Eşti Dumnezeu Prin a ta tărie avem mântuire.i puterea.El este Domn El este Domn şi domneşte din ceruri El este Domn Întunericului I-a zis “Să fie lumină!” El este Domn Cine-I ca El.132 - . O. o. Domnul meu. Domnul meu. n-are sfârşit la zile El este Domn El vine-n putere când chemi al Său Nume El este Domn Arată.i puterea. Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu.

133 - .El ne-a iubit venind în lume El ne-a iubit venind în lume Ca noi prin El să fim salva i Prin sângele vărsat pe cruce La Golgota Isus Cristos ne-a mântuit Ştiind că-i viu Pot învinge teama Fiindcă-I viu Eu sunt salvat Şi când ispita grea Mă va ajunge Pe bra ul său mă simt Din nou eliberat Ca un copil ce se încrede În tată lui pe-acest pământ Aşa mă-ncred şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat voios îi cânt Când voi pleca în veşnicie când lupta grea va înceta Îl voi vedea pe tron în slavă Pe cel ce moartea a învins prin jertfa Sa. .

. A dat l-ai Săi putere să-i fie martori vii Prin Duhul Sau cel Sfânt a dat El multe bucurii. El poate Eu ştiu că poate.134 - . :/ El inimi vindecata. bolnavii vindecând. captivi eliberând A dat vedere orbilor. Deci suflete grăbeşte şi vino la Isus. Eu ştiu că Domnul poate mă duce-n cer.El poate / :El poate. Căci bunul tău Păstor milos te duce-n ceruri sus.

Domnul meu.135 - . Domnul meu. în fa a Ta ( în fa a Ta) Ştiu. vei veni în curând Şi pe norii cerului vei sta Ştiu. sunt un om. vei veni în curând Nu voi mai pleca din Casa Ta Eu stau la dreapta Ta ( la dreapta Ta) /*2 :/ Eu stau la dreapta Ta /*2 .aşa de rău Şi te-am întristat mereu Ştiu. iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne. Domnul meu. s-o iau de la-nceput? Naintea Ta ( naintea Ta) . răstignit chiar Tu Când am spus: „Nu este Dumnezeu” Oare.Este oare iertare – Awanna Este. în fa a Ta ( în fa a Ta) Ştiu. Domnul meu. în fa a Ta ( în fa a Ta) Este. oare. pot eu oare. oare. iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne pot eu oare să vin asa cum sunt Naintea Ta (‘naintea Ta) . mă po i ierta ( mă po i ierta) /*2 Cred că este iertare pentru tot ce-am făcut Cred c-acum e momentul s-o iau de la-nceput Naintea Ta (‘naintea Ta) .

/3x .Este un loc al prezen ei Divine Este un loc al prezen ei Divine Şi fra ii-mpreună trăiesc Uleiul ungerii curge din ceruri Şi una suntem… Tu ne-ai chemat trupul Tău Ca să creştem Prieteni să fim ne-ai chemat Uni i împreună cu-a Duhului pace Pân’ la sfârşit… Tată. viziune şi scopuri To i pentru dragostea Lui Zidurile vom surpa Zidurile vom surpa Zidurile vom surpa În Numele Lui Zidurile vom surpa Şi una vom fi.136 - . înăl ăm rugăciunea lui Isus Una cu Tine şi noi vrem să fim Uni i în credin ă.

Doamne Peste toate continentele Eşti cel mai mare Peste to i dumnezeii. Doamne. Te lăudăm Isus Te-năl ăm.Eşti cel mai mare. . Isus Te glorificăm.137 - . ie ne-nchinăm ie î i cântăm ie ne rugăm. Doamne. Doamne Eşti cel mai mare.

. Bra ul Său iubitor mă conduce Zi de zi prin încercări de orice fel Harul Său minunat mă va duce Prin credin ă să-ajung sus în cer Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am să-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe por ile de smarald.Eu am pornit fericit pe cărare Eu am pornit fericit pe cărare Cu Isus bunul meu salvator Deşi spinos deseori drumul pare Eu mă in de Isus stăruitor.138 - .

El mă iubeşte El din cer jos a venit via a-n dar mi-a dat Eu mă-ncred doar în Domnul căci EL m-a salvat.139 - . . Salvatorul meu. Eu mă-ncred doar în Domnul.Eu mă-ncred doar în Domnul Eu mă-ncred doar în Domnul El mă ajută Eu mă-ncred doar în Domnul El e-a mea stâncă El e al meu turn în care la necaz alerg Eu mă-ncred doar în Domnul ştiu că nu greşesc Pe Domnul clădesc ajutorul meu El e slava mea şi când drumu-I greu Toate popoarele lumii să se-ncreadă-n El Eu mă-ncred doar în Domnul ştiu că nu greşesc Eu mă-ncred doar în Domnul.

i port Oriunde aş fii Iubirea Ta-i cu mine peste tot Doamne.Eu primesc iubirea ta /:Eu primesc iubirea Ta cea veşnică:/ *4 Nimeni şi nimic Nu poate să-mi ia Dragostea ce .i mul umesc Căci am primit în dar iubirea Ta Doamne te iubesc Căci ai schimbat total via a mea Final: Eu primesc iubirea Ta.140 - . Isus… .

Eu sunt aici la Tine vin Eu sunt aici la Tine vin Să.. . mă linişteşti Mul umesc Al meu pahar e-ntr-una plin Şi zilnic beau harul Tău divin Mul umesc Ca Tine vreau şi eu să fiu Să fac lucrarea ce o faci şi Tu..i mul umesc pentru tot ce ai făcut Scump Isus. Isus Mul umesc Eu sunt neprihănit prin har Căci Tu mi-ai dat şi al credin ei dar Fiin a mea Tu o-mplineşti Cu pacea Ta. În locul meu Tu ai murit Şi la Calvar pre ul ai plătit Mul umesc Ca Tine nimeni ne-a iubit Ca Tine nimeni n-a trăit Iar eu voi sta-n iubirea Ta Iar eu în veci te voi lăuda /x2 Al meu păcat Tu l-ai iertat Ruşinea mea de la mine ai depărtat Mul umesc Pe cruce moartea ai răpus Din mor i ai înviat.141 - .

Un timp de o zi Isuse. Nu ştiu timpul când via a mea se va sfârşi. O dă-mi Tu puteri ce-am de făcut să. Îmi amintesc când pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt. atât este tot ce doresc.nfăptuiesc. încă o zi. Inva a-mă să Te slujesc. sunt doar un om. Vino şi azi prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Tău. Căci mâine nu ştiu Isuse dacă va mai fi încă o zi. Ajută-mi Te rog să pot să cred ce pot a fi.142 - .Eu sunt un om Eu sunt un om. Să sper mai mult în al meu Domn. timp de o zi. .

da eu cred Pe-un steag voi scrie (o.143 - . o) „Cristos moartea a înfrânt !” Domnul meu e viu Domnul meu e viu Domnul meu e viu Domnul meu e viu Final: Mi-ai luat povara Vreau să te înal Şi-n casa Ta am să aştept Să văd venirea Ta. o. da eu cred Toată ruşinea mi-ai luat Isus.Eu ştiu că m-ai mântuit Eu ştiu că m-ai mântuit Prin sânge Sfânt m-ai iertat Doamne cred. . Tu m-ai vindecat Doamne cred.

144 - . .Eu vin la Isus Eu vin la Isus Să caut milă şi har Eu vin la Isus Ce-a murit pe calvar Pace şi har. Isus eu vin Isus la Tine vin. din cer ne-a adus Astăzi eu vin la Isus Tu-mi ier i păcatul Pe nume mă chemi De-aceea-nainte.i mă-nchin Tu ai plătit vina mea Şi-al meu chin Isus eu vin.

Isaac şi Iacov Cu-ntreg poporul Israel.Eu voi zbura-n curând spre ceruri Eu voi zbura-n curând spre ceruri În fa a Lui să mă închin Şi voi mânca din pomul vie ii Voi bea din râul cristalin. Vom fi cu-Avram.145 - . . Şi voi cânta în cor de îngeri Cu-arhangheli şi cu serafimi În limbi cereşti spre slava celui Ce ne-a creat ai Lui să fim. Şi voi cânta în cor de îngeri Cu-arhangheli şi cu serafimi Şi îi voi da slavă lui Isus Mireasa Lui în cer voi fi. To i ce-L urmează azi pe Isus Vor fi pe veci în cer cu El.

jos la cruce Care-mi aduce mântuire. .146 - . spune Isus Î i spun mul umesc Că i-ai dat via a Ta Spun mul umesc Şi primesc dragostea Ce mă duce.Eu vreau să î i aduc din iubire Eu vreau să î i aduc din iubire O jertfă de laudă Isus Î i spun mul umesc Pentru tot ce ai făcut Cu ochii mei multe am văzut Nu le pot spune. spune Isus Nu pot spune.

în veşnicii Chiar dacă trecem astăzi Prin încercări şi nevoi Noi suntem plini de via ă Isus trăieşte-n noi El este pentru noi Şi speran ă şi destin Bucurii şi pace El ne dă din plin Nu avem motive să privim înapoi . nu-i un vis În casa noastră vrem să ştim Că mai putem uni i să fim Pe Dumnezeu când îl slăvim În casa noastră În casa noastră vrem să ştim Că n-am uitat să ne iubim Şi că urâm să mai urâm În casa noastră În jur e noapte Şi-n întuneric zac oamenii Păcatul te-ngroapă-n mocirlă Fără să ştii Dar noi am fost salva i de rău Noi suntem fii de Dumnezeu. nu e secret Noi am ales via a când inima ne-am deschis Şi-am pornit alături pe drumul spre paradis Şi lui Isus noi astăzi tinere ea vrem să-I dăm Alte scopuri în lume nu avem elul nostru e un adevăr . oarbe Iluzii care se pierd Noi am ales un el de sus Şi elul nostru e Isus .Există-n lume lucruri Există-n lume lucruri în care oamenii cred Speran e false.147 - .

Pentru-a noastră ara ne rugăm Trezeşte-ne o Doamne inima Şi to i din jur pe Tin´ te vor vedea. /: Vrem trezire . Vrem trezire În noi :/ . Vrem trezire. Înăl ăm Numele Tau În unitate ne-nchinăm Laudele vor răsuna ara o vei transforma! ara o vei transforma! Niciodată nu vom da `napoi Cu credin ă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom secera Recolta din belsug vom semăna.148 - .Fa a Ta o Doamne-o căutăm Fata Ta o Doamne-o căutăm.

Fii binecuvântat Fii binecuvântat. Fii binecuvântat când mă aflu pe pământ uscat Şi păşesc singur prin pustiu. când pământul e săturat Când ploaia dă peste el. Când noaptea se apropie. Fiecare laudă ie i-o dau. când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat.149 - . fii binecuvântat. binecuvântat! Binecuvântat fie El. fii binecuvântat. pe drumul plin de suferin i Chiar dacă plâng şi-mi este greu. fii binecuvântat! . fii binecuvântat! Primeşte lauda. eşti vrednic. binecuvântăm numele Său! Fii binecuvântat.Dumnezeu Îmi cântă inima. fii binecuvântat Fii binecuvântat. Te voi lăuda Binecuvântat fie El.

Fii binecuvântat.i Ne-nal ă-n cerul minunat Cântăm plângând de fericire Isus. Isuse Fii binecuvântat Isuse În veci fii binecuvântat Căci ai lucrat în via a noastră În chip aşa de minunat Abia acum gustăm dulcea a Şi harul noii Tale vie i Când Tu ne por i din slavă-n slavă Atâtor mii de frumuse i Am fost căzu i în făr'delege Mergeam din ce în ce mai jos Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos Din văi adânci şi din triste e Mereu în jurul Tău ne-aduni Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce-năl imi ne sui Abia acum când fericirea. fii binecuvântat .150 - .

fii-năl at. Fii glorificat Fii glorificat. Isus. fii glorificat Fii glorificat. Doamne fii-năl at Doamne. fii glorificat Glorificat fii în ceruri Glorificat pe pământ Glorificat fii în templu Isus.151 - . Isus.Fii glorificat. fii glorificat ! Doamne. să fii înăl at ! . fii-năl at. Doamne fii-năl at Fii înăl at sus în ceruri Fii înăl at pe pământ Fii înăl at în templu Isus.

152 - .Fie-ne inima plină Fie-ne inima plină De laudă şi mul umire Că ai Săi fii ne numeşte Înduratul Părinte Cu dragoste. cu dragoste Către Isus să mergem Că via a ne-a fi veselie Cu dragoste-nainte! Părintele cu mâna Sa Ne-a păzi şi ne-a purta Cu-ndurare dăruieşte Tărie în inimă De El când ne-om îndepărta Noaptea iar ne-a-nconjura Nu ne-a mai fi calea sigură Şi nu ne-om mai bucura Dar cei drep i cum înfloresc Pe cale sunt desfăta i Să-I servim dar to i lui Isus De păcat fiind scăpa i .

Domnul meu.153 - . Domnul meu. Domnul meu. El este prietenos Binevoitor.Fiindc-atât de mult a iubit Fiindc-atât de mult A iubit Dumnezeu lumea Că a dat pe singurul Lui Fiu Ca oricine crede-n El Să nu piară Ci să aibă via ă veşnică Mă-ncredin ez în bra ul Domnului Nădăjduiesc să fiu pe veci al Lui În inimă eu L-am primit pe El Şi via a mea Îi apar ine Lui Ştiu. El e nespus de bun Acum este momentul potrivit Întoarce i-vă ca să fi i primi i Veni i la Domnul. El e Mântuitor Ştiu. El este răbdător Ştiu. în El vă-ncrede i Alege i-vă via a veşnică .

credin a noastră.. credin a noastră s-o păzim De pe drumul crucii să nu rătăcim De pe calea dreaptă să nu dăm-napoi Facă Domnul ce-o vrea să faca cu noi Suntem gata că să ne jertfim Pentru Domnul Isus să murim? A noastră cetate nu e pe pământ Este sus în ceruri. E la Tatăl Sfânt Nu ne este frică de nici un duşman Mergem cu-ndrăzneală înspre Canaan Pe credin a noastra Sta-vom neclinti i Cu Avraam şi lacov.154 - .. ai noştri părin i Dacă ne va-nchide că pe Daniel Ne va scapă Domnul Sfânt Emanuel Şi-n orice-ncercare El va fi cu noi Ne face scăpare din orice nevoi . Fra ilor.Fra ilor.

vino acum Hai Hai Hai Hai vino vino aşa aşa acum să-L lauzi să-I dai Lui inima cum eşti să-L lauzi cum eşti 'naitea Sa hai Orice om va mărturisi că eşti Domn To i genunchi se vor pleca Binecuvânta i vor fi to i cei ce Te vor căuta.155 - .Hai. .

să îl lăudăm Numai El răscumpărarea ne-a adus Hai striga i: Mare-i El Şi cânta i: Sfânt e El ! Mare e Rege Domnitor în veci.156 - .Haide i cu to ii să Îi cântăm Haide i cu to ii să Îi cântăm Domnului nostru Sfânt Isus Bate i din palme. /3x /2x .

Cânta i-I cântece.Haide i să cântăm Haide i să cântăm Cu veselie Domnului Şi să strigăm de bucurie Către Stânca mântuirii noastre. Marea şi uscatul le-a creat. Domnul este mare Dumnezeu. e Creatorul meu.157 - . Înaintea Lui Să mergem to i cu laude Cânta i-I cântece. în cinstea Lui! Domnul este-un mare Împărat. Cânta i-I cântece. . O. Lui mă-nchin.

i genunchii şi inima Întinde. Harul Harul e darul nemeritat Harul. Harul Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat. m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit. .Harul ce curge din Golgota Harul ce curge din Golgota M-a mântuit.158 - . Tu dragul meu astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă. m-a fericit Aici Cristos a fost dat mor ii Păcatul meu El a ispăşit Harul.i mâna căci este al tău.

eşti şi vei fi Veşnic neschimbat Dumnezeu ce pe toate le-ai creat Arată.159 - .i slava ta Doamne Lasă bunătatea Ta Să-mi umple inima Şi ne vom închina Cu to ii înaintea Ta Şi î i vom spune „Domn” Şi vom îngenunchea Doamne înaintea Ta Şi î i vom spune „Domn. Iehova Iehova .Iehova. Iehova Doamne Sfânt Cel ce-ai fost.” .

Inima mea Inima mea tânjeşte după cur ile Tale Sufletul meu suspină după-al Tău locaş Mi se topesc oasele de dor după Tine Iar ochii-mi plâng neîncetat. Privesc spre locul sfânt Ca să- i văd puterea şi slava Chem bunătatea Ta peste via a mea Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne, Vino te rog nu-ntârzia. Te voi binecuvânta dar toată via a mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc, o Domnul meu.

- 160 -

Inima mea e-a Ta Inima mea e-a Ta şi-a Ta vreau să bată-n mine Fii Tu lumina mea în noaptea grea. /:Şi Te voi lăuda Voi cânta slava Ta În prezen a Ta În dragoste:/ Inima mea e-a Ta şi-a Ta vreau să bată-n mine Fă-mă Tu un dar pe-al Tău altar

- 161 -

Inima-mi cântă de bucurie.
Inima-mi cântă de bucurie Sunt vesel, fericit Că Dumnezeu pentru veşnicie Via ă mi-a dăruit Mi-a dat credin ă, iar biruin ă Prin ea eu pot avea Şi-am mai primit prin făgăduin ă Nădejdea şi dragostea

O, Domnul meu, o, Domnul meu Eu sunt al Tău, eu sunt al Tău O, Domnul meu, o, Domnul meu De aceea- i mul umesc mereu

M-a învă at şi mi-a dat putere Prin al Său Sfânt Cuvânt Să pot să-ntâmpin orice mi-ar cere Cât voi fi pe pământ Deci printr-o via ă de rugăciune Vreau să Îi mul umesc Iar prin cuvântul ce mi-l va spune Vreau ca să Îi slujesc. Atât credin a cât şi nădejdea Mă vor călăuzi Aici pe pământ, în via a aceasta Cât timp eu voi trăi Mă va conduce în veşnicie Cu ea voi fi mereu Dragostea care îmi e comoară Dragostea-i Dumnezeu.

- 162 -

Intra i cu laude pe por i
Intra i cu laude pe por i Cânta i pentru-al nostru Domn Untdelemnul coboară din cer De la tron… Intra i cu laude pe por i Cânta i pentru-al nostru Domn Bucuria în Domnul Tăria noastră e Doamne lasă râul sfânt Ca să curgă-acum Udă-acest uscat pământ Cu o ploaie Doamne ochii noştri sunt Doar spre Tine Aşteptăm mila Ta Noi te vom lăuda… Final: Aleluia ,cânt Aleluia Căci numai ie î i dăm gloria Aleluia, cânt Aleluia Lăsăm necazuri Şi luăm lauda Ta.

- 163 -

Isus cel înviat e astăzi printre noi
Isus cel înviat e astăzi printre noi Isus cel înviat e astăzi printre noi Isus cel înviat e astăzi printre noi Isus e astăzi printre noi Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Şi vei fi eliberat Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Vei fi binecuvântat Mormântul lui Isus şi astăzi este gol Isus e astăzi printre noi Isus Cristos va reveni ca să ne ia Isus e astăzi printre noi Isus e viu în veci de veci aleluia Isus e astăzi printre noi. /3x /3x /3x

- 164 -

Isus e Domn Isus e Domn /x 3 Să ne bucurăm Laude să-I cântăm Să ne închinăm Şi-ntr-un glas să-i strigăm Isus e Domn Şi cerul spune slava Ta Iar oamenii- i văd gloria Pentru că Tu eşti-năl at Peste tot ce ai creat, Peste tot ce ai creat... Un foc e înaintea Lui Şi arde to i duşmanii Ca ceara mun ii se topesc În prezen a Domnului, În prezen a Domnului...

- 165 -

.Isus e mângaierea mea Isus e mângâierea mea Şi-un prieten minunat În încercarea cea mai grea Ajutor îmi este ne-ncetat ! Isus.i spun că Te iubesc Tu-mi eşti un bun sfătuitor Şi Î i mul umesc ! Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu.166 - . Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântâna în pustiu. O speran ă e Isus CristosI. dulce Salvator Aş vrea să.

Azi ma închin în fa a Lui. :/ .167 - . Aleluia. Amin. :/ / : Laud pe Domnul şi-L preamăresc.Isus e Rege /: Isus e rege pe tot pământul. Aleluia. Laud pe Domnul căci Il iubesc. :/ / : Toata via a îi voi cânta. Căci vreau s-ajung în slava Sa :/ / : Aleluia.

mă-nso eşte-n drum Să fiu mereu cu Tine Tu-mi eşti comoara ce ai fost De mine mult căutată Şi-acum eu nu te-aş mai lăsa Nici pentru lumea toată .168 - .Isuse-al meu Prieten scump Isuse-al meu Prieten scump Din zorii tinere ii Cu Tine eu călătoresc Pân’ la sfârşitul vie ii Cu Tine eu călătoresc Pân' la sfârşitul vie ii Din zori de zi când mă trezesc Smerit m-aplec sub cruce Că-n toată lumea asta n-am Un scut mai bun şi dulce Când merg pe-un drum îndepărtat Isuse. eşti cu mine Să fie drumul cât de greu E-aşa uşor cu Tine Tu-mi eşti Prietenul cel bun În boale şi suspine Isuse.

Isus eu te iubesc Isus eu Te iubesc mai mult Decât iubesc orice pe-acest pământ Eşti tot ce-mi doresc Şi toată via a mea i-o-nchin Cu tot ce sunt pe Tine Te slăvesc Eu Te slăvesc Şi îngerii Te adoră Copiii Tăi Te laudă Eşti tot ce am. eşti Tatăl meu Tu nu po i fii înlocuit .169 - . eşti Domnul meu Mă-ncredin ez în bra ul Tău Eşti Domnul meu.

Mire drag de ce nu vii ? /:Mai este loc la nunta Ta Unde doresc şi mult aş vrea Să fiu chemat.170 - .Isus iubit când vei veni Isus iubit când vei veni mireasa Ta când vei răpi Ce mare a fi aceea zi Ah.de Tin Isus Şi să ne bucuram nespus:/ La nunta Ta când vei serba Acolo sus în măre ii.ce mult aş vrea Să fiu şi eu în ceruri sus La nunta Ta când vei serba Cu sfin ii Tăi în Paradis . Isus iubit să fiu chemat De Tine aş vrea acolo sus Isus iubit.

Isus izvorul vie ii noastre Isus. o. azi noi te slăvim Isus . Isus vrem ai tăi să fim Primeşte-a noastră tinere e Ce cu jertfă i-o predăm Tu de ea te foloseşte Te rugăm… A Ta lucrare s-o păzească Şi lumină to i să fim Pe Isus în noi să-L vadă. o.171 - . izvorul vie ii noastre Har ceresc ne-ai dăruit De noi Tu te-ai îndurat Şi ne-ai găsit Tu ne-ai umplut întregul suflet Cu cântări de bucurii Ce spre Tine se înal ă-n veşnicii Isus. o Isus. dorim .

Isus. eşti păstor celor pierdu i Isus. şchiopii iaraşi au umblat. veşnic lăudat. Isus. Isus din robie m-ai scăpat. celor mu i tu le dai grai.Isus m-ai cuprins din necuprins Isus m-ai cuprins din necuprins Isus. veşnic lăudat. . apărător celor micu i. Tu eşti medic. ISUS. Să fi veşnic.172 - . Isus. via ă-n mine ai aprins. Isus m-ai iubit şi m-ai salvat Să fi veşnic. medic minunat. pentru orbi lumină ai.

mă bucur azi căci liber sunt. Şi-acum cu bucurie în biruin a Sa Inima-mi răspunde iubirii Lui. Isus. Isus. noi celebrăm victoria. noi celebrăm victoria. Duhul Său ce-i în noi De frică ne-a salvat Şi calea înspre Tatăl De-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezen ă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa.173 - . Isus. . stând în prezen a Ta. via ă Tu mi-ai dat! Pre de răscumpărare Isus mi-a dăruit Să nu mai fiu sub jugul amarelor sclavii.Isus. Isus.

Isus pentru Tine Isus pentru Tine Eu vreau să trăiesc Mai mult să te iubesc Tot ce am ce sunt Sau ce aş vrea ie mă predau Cu toată via a mea Fiindcă numai Tu Aşa mult m-ai iubit Fiindcă numai Tu Isus m-ai mântuit.174 - . .

.175 - . O familie să fim. Isus pune-un cântec nou în inimă. El ne-nva ă să trăim în dragoste. Întristarea ne-a schimbat în bucurii. El ne-a învă at O familie să fim. Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii Lacrimile le-a schimbat în ape vii. El ne-a învă at Tineri şi bătrâni sunt una-n Isus. El ne-a învă at.Isus pune-un cântec nou în inimă Isus pune-un cântec nou în inimă Isus pune-un cântec nou în inimă E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia. O familie să fim. El ne-nva ă să trăim în dragoste El ne-nva ă să trăim în dragoste Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim.

Pentru că în Tine este Putere şi victorie Numai Numele Tău Sfânt Isus m-a eliberat Numai El povara mea o poartă Numai El povara mea o poartă.Isus vreau să merg Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine Şi să in puternic mâna Ta Şi să simt prezen a Ta în mine. .176 - .

Domnul meu. mereu Înaintea Ta eu astăzi vin aşa cum sunt Via a mea ca jetfă i-o aduc Vreau să.i spun Isuse . cât Te iubesc Vreau să. mă simt copleşit Câtă bunătate Tu mi-ai arătat De al meu păcat.177 - . te iubesc. Tu Doamne. o.Înaintea Ta eu astăzi vin Înaintea Ta eu astăzi vin aşa cum sunt De prezen a Ta.i cânt doar ie cât trăiesc . o Doamne. Te iubesc Doar pe Tine Doamne te doresc Te iubesc Isuse eşti nădejdea mea Te iubesc. m-ai eliberat Te iubesc Isuse.

când ne vom reîntâlni Trec pe malul celălalt.În curând noi vom pleca În curând noi vom pleca. o ce fericită zi Cerul se deschide larg. to i vom părăsi pământul Aleluia ni se cântă. când ne vom reîntâlni La picioarele. o ce fericită zi Şi în bra u-I să m-arunc. . o ce fericită zi Pe cei dragi vom revedea. când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc. când ne vom reîntâlni. când ne vom reîntâlni Vine ziua fericită.178 - .i vom sta o ce fericită zi To i un cântec vom cânta.

Căci Domnul e VIA A mea.În Domnul mă-ncred În Domnul mă-ncred. SALVAREA mea! . Nu nicicând n-am să mă tem. El mi-e salvarea În mâna Lui e VIA A mea!!! De aceea n-am să mă tem. TĂRIA mea.179 - .

/3x . Harul Tău mă uimeşte Harul Tău Dacă se întâmplă Să greşim ’naintea Ta Tu prin sângele Tău Sfânt ne ier i Şi ne-ară i dragostea Ta Chiar şi-n slăbiciune Harul Tău e o minune.180 - . Tu lăsat-ai slava Ca să vii să mă salvezi Te-ai dezbrăcat de gloria Ta Ca să mă eliberezi Î i mul umesc pentru salvare Î i mul umesc pentru iertare.În dragostea ta mare În dragostea Ta mare Ai venit pe pământ Ai venit dorind să-mpaci pe om A Cu cel Prea Sfânt Dar ai fost respins de oameni Şi-n iubirea Ta cea mare ai suferit.

fericit… Isus numai iubirea Ta Motivează întreaga via ă-a mea Cu acest cântec nou Te voi binecuvânta Isus.181 - . să mă închin Cu acest cântec nou Te voi binecuvânta… . la tronul Tău eu vin Vreau să caut fa a Ta.În inima mea în sufletul meu În inima mea în sufletul meu Un cântec eu am mereu Un cântec de laudă Pentru Domnul Dumnezeu Mă bucur în Tine Căci Tu m-ai salvat Via ă eternă mi-ai dat Cântarea de laudă i-o aduc neîncetat Duhul de via ă l-am primit Acum sunt liber.

să străluceşti Să străluceşti Slava Tatălui umple ara Duh ce-ncălzeşti Inimile cu foc Curgi înspre noi Şi inundă-ne-n har şi pace Al Tău Cuvânt Soare fă-l pe pământ. .În lumina iubirii Tale În lumina iubirii Tale Întunericul va dispare Tu Lumină a lumii coboară Peste noi Adevărul Tău iară Să străluceşti .182 - .

183 - . Isuse.. vin.i milă Doamne. oare po i ierta Marea şi adânca-mi vină Şi păcatul a-mi uita? Isuse vin. Am trăit o via ă tristă Înfruntând mânia Ta Inima-mi stătea închisă Când a Ta însângera O. slavă ie M-ai scăpat de jugul greu Înspre-a Ta împără ie Duce astăzi drumul meu .i milă În nemărginita.. la Tine vin Aşa cum sunt azi vin.În nemărginita. vreau din suflet Să mă dau ie pe veci Luminează al meu umblet De la mine să nu pleci Aleluia. la Tine vin Aşa cum sunt la Tine vin Isuse.

184 - .i lumina prin întuneric În noaptea făr’de nădejdi pe drum Far neclintit să. Arată calea. atinge inimi Şi dă speran ă prin Duhul Sfânt. un dor străin. Pe calea noastră se află aievea.În orice suflet În orice suflet e-un tainic dor. de veşnicie Ascuns în inimi. Deci poartă. de Dumnezeu. Aprins în noapte sau stins şi gol Dor de lumină. Să laşi în urmă ploi de lumină. Lumini căzute şi stinse-n vânt Şi mul i încearcă să in-aprinsă O amăgire. Pe drumul celor ce-au rătăcit. .i fie via a Paşi să-ndrepte pe drumul bun Lasă-n inimi un dor de cer.

mă-ncred în Tine Tu eşti stânca mea şi ajutorul meu Domnul meu. Doamne-i linişte În prezen a Ta o.În prezen a Ta În prezen a Ta o Doamne e pace În prezen a Ta o.185 - . Doamne-mi dai putere Ca să trec prin încercare mai uşor Domnul meu. Te am numai pe Tine Doamne eşti al meu şi eu sunt doar al Tău Doamne. fă-mă în prezen a Ta să intru Doamne. fă-mă să iubesc prezen a Ta Vreau de-acuma numai ie Şi prezen ei Tale glorie să-i dau .

In Tine este via a mea /:În Tine este via a mea În Tine e tăria mea.186 - . tăria mea Toată speran a-mi este în Tine . În Tine e speran a mea. în Tine!:/ Te laud toată via a mea Te laud cu toată tăria mea. Cu via a mea.

În lucrarea Ta Preasfântă Unde m-ai chemat pe mine Cât e de pu ină roadă Numai harul Tău mă ine. Numai harul . Când aş vrea s-ascult Cuvântul Să-L primesc cum se cuvine Văd că totu-mi stă-mpotrivă Numai harul Tău mă ine. el mă ine Credincios cu-adevărat Pe cărarea cură irii Şi în lupta spre mai bine Să mă lupt nu pot într-una Numai harul Tău mă ine. . numai harul Mă păstrează ne-ncetat El mă face. Orişicât şi-n orice stare Doamne îndrăznesc la Tine În cădere şi-năl are Numai harul Tău mă ine.În umblarea mea prin lume În umblarea mea prin lume Prin ispitele haine Peste tot Isuse Doamne Numai harul Tău mă ine.187 - .

Încă-un an pe firul vie ii Încă-un an pe firul vie ii S-a-nfăşurat acum complet în via a ta Bucuriile au trecut iute Şi n-au rămas decât dureri şi amintiri Cine poate şti ce-aduce anul Care-n fa ă stă ca un mister Va aduce el o alinare Celor ce mereu o cer Încă-un an începe acum Nu te-nşela cu vorbe dulci în via a ta Uită-te priveşte bine Ce-ai făcut ce po i să faci ce po i avea. .188 - .

dragostea Ta.Îndeajuns mi-e Doamne Îndeajuns. Îmi ridic mâinile spre cer. Te laud Doamne. Cuvântul Tau. mi-e Doamne. Te preamăresc. Îndeajuns. (x2) Îndeajuns mi-e Doamne.189 - . (x2) . Şi Te slăvesc. mi-e Doamne. Doar harul Tău. (x2) Îndeajuns mi-e Doamne. Doar harul Tău. Mă-nchin în fa a tronului Sfânt.

. Nu ne lăsăm birui i de rău Biruim răul prin bine Dar lumea în în elepciunea ei Ne numeşte nebuni făr’ de folos Suntem nebuni pentru Cristos Nimeni să nu se înşele În elepciunea vine de sus Cât de greu ar lovi încercarea Răscumpăra i suntem prin Isus Vă îndemn dar fra ilor.Întrucât atârnă de voi Întrucât atârnă de voi trăi i în pace cu oricine Preaiubi ilor nu vă răzbuna i Birui i răul prin bine De-ai s-ajungi să fi ocărât întoarce-te şi binecuvântă Dacă lumea te va prigoni Încearcă răbdarea că-i sfântă Suntem nebuni pentru Cristos.190 - . pentru Cristos Să lupta i împreună cu mine Vestind pe Cristos şi pe El răstignit Ca tot ce-i firesc să se închine Suntem nebuni pentru Cristos Vestirea crucii e o nebunie pentru cei Ce sunt pe calea pierzării Dar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii Este puterea lui Dumnezeu Suntem nebuni pentru Cristos .

ca via a Ta s-o am ie î i dau Tot ce sunt.191 - . să înal Numele Tău Să ştiu bucuria Ta.Î i dau inima mea Î i dau inima mea. aştept la crucea Ta Renun la ce-i lumesc. de dragul Tău Isus Tot ce eu visez. şi tot ce am aduc Acum-naintea Ta. chiar şi-atunci când mi-este greu . tot ce am (x2) Î i dau cântecul meu. căci pe Tine Te doresc Ca să te cunosc mai mult. mândria mea i-o dau Renun la dreptul meu.

192 - . iubesc venirea Ta . Eu sunt dator să Î i mul umesc Pentru iubirea Ta Isuse ce mult eu te iubesc. Când eram în lume pierdut. să fiu făr’ ajutor Dar Tu în fa a mi-ai apărut. Iubite Salvator. De multe ori. Şi mi-ai dat ajutor. si făr’ de adăpost Atunci în fa a mi-ai apărut.Î i mu umesc din inimă I i multumesc din inima. De aceea î i sunt dator. De mii de ori tu m-ai scăpat. Şi mi-ai găsit un rost. mi s-antâmplat.

i /: Jos la picioarele.Jos la picioarele. nu-I altă onoare Decât să îngenunchez la tronul Tău Copleşit de uimire. scăldat în iubire Eu trăiesc doar pentru-a te lăuda :/ .193 - .i stau adânc plecat În prezen a Ta /: sunt îngenunchiat :/ :/2x /: Nu-I chemare mai mare.

Tu mai eşti Vei veni curând… . Adonai.Kados. Tu mai eşti Vei veni în curând… Sfânt. Kados Kados. Kados .194 - . Kados . Savaot… Ai fost. Kados Elohim . Tsevaut Ai fost. Sfânt Elohim . Sfânt . Adonai.

(ecou) (ecou) (ecou) (via a îmi predau) (ecou) (ecou) (ecou) (în al Tău Cuvânt) .195 - .La închinare La închinare (ecou) Eu caut fa a Ta (ecou) Primeşte laudă (ecou) Din inima mea (toată inima) Te caut Doamne (ecou) Să ştiu voia Ta (ecou) Toată via a (ecou) Eu Te voi urma (eu te voi urma) Numai ie închinare Numai ie laudă î i voi da Numai Tu Isus eşti vrednic Să primeşti ca jertfă lauda mea Îmi plec genunchii Înaintea Ta Cu umilin ă Predau via a mea Am privirea La Tronul Tău viu Şi credin ă În al Tău Cuvânt.

La tine Doamne La tine Doamne îmi înal sufletul La tine Doamne îmi înal sufletul Domnul meu mă-ncred în Tine Să nu fiu dat de ruşine.196 - . / : Înva ă-mă cărările Tale :/ / : Nu. sunt prieteni cu Domnul :/ . Cel rău să nu se bucure de mine.i aminti greşelile mele :/ / : Cei ce cred.

căci ne-ai eliberat Lan urile le-ai rupt care ne-au robit /: Noi Te iubim :/ Al Tău nume mare-L înal ăm Căci în Tine e puterea. Laudă ie Domnul meu. Inima plină de laudă. în Tine-I măre ia Prin care suntem biruitori / : ie ne-nchinăm :/ Cu podoabe sfinte în fa a Ta stăm. Domneşte Tu între noi.197 - . ie ne-nchinăm. /: Te preamărim :/ Îndurarea Ta o înăl ăm. cu capul sus.La Tine venim /: La Tine venim :/ Mântui i în fa a Ta noi stăm. .

i cer Domnul meu Mă întorc şi-aş dori Să mă ştiu fiul Tău.198 - .La Tine vin La Tine vin şi-mi cer iertare O Doamne bun ascultă-mă În bunătatea Ta cea mare Aşa cum sunt primeşte-mă. Eu ştiu că Tu nu ii în seamă Trecutul meu cel păcătos Dar vocea Ta azi mă îndeamnă Să Îl urmez doar pe Hristos. Mă întorc ca să-mi dai Din al vie ii izvor. Căci mă-ntorc şi-n genunchi Milă. Prin jertfa mântuirii Tale Tu ma-ntăreşti şi-s bucuros. Şi dac-adeasea-s trist pe cale Şi merg pe drum anevoios. Mă întorc căci de Tine mi-e dor. .

ca un şoim aş vrea S-ajung în ara mea. poporul meu. se-avântă departe. liber când vei fi? Lan uri sfărâma-se-vor. Să zbor spre ara mea. inima zboră spre ceruri. . INIMA.Lacrimile de durere Lacrimile de durere când se vor sfârşi O.199 - . acolo-I ara mea Oare atâtea chinuri grele când se vor sfârşi Oare pentru noi dreptatea va-nflori Lan uri sfărâma-se-vor ca un şoim aş vrea. Dorul se-avântă departe. Dorul se-avântă.

.Lăuda i pe Domnul căci e bun Lăuda i pe Domnul căci e bun Şi-n veac ine-ndurarea În cer şi pe pământ stăpân În veac ine-ndurarea Lui Lumină-i Soarele creat În veac ine-ndurarea Luna şi Stelele-a lăsat În veac tine-ndurarea Astăzi noi sărbătorim Şi Domnului vrem Să Îi mul umim E Salvatorul. Mare-mpărat Tot ce ai creat î i dă mul umiri Cu bra puternic El a adus În veac ine-ndurarea Pe Israel unde i-a spus În veac ine-ndurarea De orice rău i-a apărat În veac ine-ndurarea Şi ara Sfântă El le-a dat În veac ine-ndurarea.200 - .

Lăuda i pe Domnul Lăuda i pe Domnul Cânta i în cinstea Lui Alerga i la Domnul Şi la sprijinul Lui Căuta i necurmat fa a Lui Fie numele Domnului lăudat De-acum şi până-n veac De la răsărit până la apus Să-I cântăm neîncetat. Final: 2F 2G 2C .201 - .

202 - . tineri.Lăuda i-L pe Domnul Lăuda i-L pe Domnul Din cer. înăl imi Lăuda i-L voi îngeri Şi voi serafimi Toate-I cântă laudă Soare şi lună şi stele. vânt Toate-I cântă laudă Zăpadă şi cea ă. grindină. Mun i. pomi roditori Fiare şi vite şi păsări şi mări Toate-I cântă laudă Lăuda i-L pe Domnul Popoare. împăra i Lăuda i cu putere Cei răscumpăra i Toate-I cântă laudă Tinere. lăuda i Ape ce mai sus de ceruri v-afla i Toate-i cântă laudă Domn puternic mare-n glorii Mare-n milă. Rege-n ceruri Domn războinic. mare-n semne Tu eşti cel sfânt Rege pe-ntregul pământ… Lăuda i-L pe Domnul Şi de pe pământ Lăuda i-L adâncuri Foc. bătrâni şi copii Lăuda i-L pe Domnul Cel din veşnicii Toate-I cântă laudă .

203 - . Eşti iubirea mea.Lângă Tine vreau Lângă Tine vreau să fiu aproape iar Şi pentru prietenia Ta renun la orice altceva. Eşti tot ce vreau. Doamne. cine altcineva? Tu nu po i fi înlocuit Nici caldă-mbră işarea Ta. lângă Tine. tot ce-am dorit vreodată Vreau să-nteleg cât de aproape îmi eşti. Adu-mă înapoi. .

sunt mântuit. Lui Isus mi-am da inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine-a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da. . Lui Isus mi-am da inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da.Lui Isus mi-am dat inima Lui Isus mi-am da inima Şi sunt fericit Lui Isus mi-am dat inima El pentru mine-a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Lui Isus mi-am da inima Şi sunt fericit.204 - . De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit. sunt liniştit.

puternic Domn. Sfânt Tu ii în mâini via a mea Stânca pe care-n veci voi sta Tu eşti puternic./x2 . În veci de veci vei rămânea Cuvântul Tău va câştiga Tu eşti puternic. Sfânt /x2 Glorificat şi înăl at Prin inima şi via a mea Fii lăudat.205 - . Sfânt Tu eşti puternic. Domn .Lumina lumii eşti Isus Lumina lumii eşti Isus Eşti Domn la dreapta-n ceruri sus Tu eşti puternic.

mai aproape de cer Mai aproape. mai aproape. mai aproape . mai aproape .206 - . mai aproape.i cânt să Te slăvesc Cât de mult eu Te iubesc Vreau Doamne mai aproape ca să fiu Da. mai aproape de cer Mai aproape de Tine să mă ştii Orice s-ar ivi de Tine a mă despăr i Eu şi-atuncea voi dori mai aproape ca să fiu Da.Mai aproape. mai aproape de cer Vreau Doamne să fiu lângă Tine Mai aproape. mai aproape Vreau să fiu dar mai aproape Vreau lângă Tine să fiu Vreau să. mai aproape Vreau să fiu dar mai aproape Vreau lângă Tine să fiu .

eu nu voi da. /: Nimic nu mă va clinti pe cale :/ Nimic nu mă va clinti pe cale. . În urmă-i lumea. Nu-i drum-napoi. nainte-i crucea. În urmă-i lumea. dar nu la Isus :/ Renun la lume.M-am hotărât să-L urmez pe Isus M-am hotărât să-L urmez pe Isus M-am hotărât să-L urmez pe Isus M-am hotărât să-L urmez pe Isus. nainte-i Isus. dar nu la Isus. /: Renun la lume. Şi 'napoi. În urmă-i lumea. nainte-i cerul. eu nu voi da. nu-i drum-napoi. Şi 'napoi.207 - . Căci nu voiesc să merg-napoi.

M-a atins un înger M-a atins un înger simt că m-a atins Lacrima să-mi şteargă Doamne L-ai trimis Tu ştii Doamne-n ascuns ce se întâmplă Şi toate-n taină veşnic le pătrunzi Atunci când nu m-aştept eşti lângă mine Sub a ta umbră Doamne mă ascunzi În rugă Doamne îmi aştern fiin a Şi vreau ca-n toate un cuvânt să-mi spui Când cerurile se deschid în slavă Cu sfin ii tăi în ceruri Tu mă sui De voi zidi Doamne-n pustiu altare Şi-acolo dreapta Ta mă va păzi Lovi-vei stânci să îmi dai ali9nare Din apa proaspătă ce va âşni Cu foc din cer să îmi aprinzi tu jertfa Mană din ceruri Doamne să îmi dai Aceasta-i ruga mea ce se înal ă Spre cerul Tău de pe al meu altar Şi-un înger ai trimis atunci din ceruri Să-mi ia la Tine toată jertfa mea Şi-un înger ai trimis atunci din ceruri Să ia al Tine toată jertfa mea .208 - .

Privind în tine vei recunoaşte Ce nevoie ai de El. .i deschizi via a către cer. Dumnezeu aşteaptă-n dragostea-I mare Să. E dragostea lui Isus ce m-a găsit. Dincolo de orice vis.Mai mult ca orice comori Mai mult ca orice comori şi bogă ii.209 - . Dragostea perfectă de sus. Iubirea ce i se oferă E darul sfânt al Cerului.i dea din dragostea lor Vei rămâne doar cu-o amăgire. Când oamenii i i cer sacrificii Ca să. Cu un vis rănit şi gol. Oricât ai fi de neînsemnat. Orice trecut ai duce-n suflet.

Răstignit şi pus într-un mormânt Ca să mori.210 - .Mai sus de oameni Mai sus de oameni şi de-mpăra i Mai sus de toate pe care le-ai creat Mai sus de lume. . venita-I pe pământ Şi zdrobit. ca un trandafir Tu ai căzut Şi te-ai gândit doar la min`. Mai sus de tronuri şi-mpără ii Mai sus de-a lumii mari minună ii Mai sus de aur şi tot ce-i valoros Tu rămâi pe veci cel mai pre ios. mai sus de în elep i Tu ai fost. rămâi în veci de veci.

Mare Împărat. Atotputernic. El e Împărat Glorie Domnului.Mare Domn avem Mare Domn avem. pe toate le-a creat.211 - . . El lumea întreagă a creat. Numele Lui e Pe-ntreg pământul înăl at. pe toate le-a creat. Glorie Domnului. mare Dumnezeu.

i vom ‘năl a.i vom ‘năl a. Pământul.Mare eşti.212 - . Rege în veci de veci Mare eşti. Salvat mi-e sufletul. Numele. Isuse To i se vor pleca ‘naintea Ta. . Rege în veci de veci. Mare eşti. marea. Isuse. Eşti stânca mântuirii. Toate le-ai creat. Rege în veci de veci. Mare eşti în veci. Ca Tine nimeni nu-i. cerul. Numele.

Eu aşa te-am iubit ! Mă iubeşti tu mai mult decât ceilal i Mai presus de-orice gând pământesc Mai presus de-orice dragoste-a firii ? Eu aşa Eu aşa te iubesc ! Mă iubeşti tu când sunt lângă tine Dar şi-atunci când te sim i părăsit ? Mă iubeşti şi-ntre flori şi-ntre suli i ? Eu aşa.213 - . eu aşa te-am iubit ! . Eu şa te iubesc ! Mă iubeşti tu când sunt lângă tine Dar şi-n ceasul amar şi umbrit ? Mă iubeşti şi-ntre flori şi-ntre suli i ? Eu aşa.Mă iubeşti TU mai mult Mă iubeşti tu mai mult decât ceilal i ? Mă iubeşti ca un frate ceresc ? Mă iubeşti tu ca rob din iubire ? Eu aşa Eu aşa te iubesc ! Mă iubeşti tu când sunt lângă tine Dar şi-n ceasul amar şi umbrit ? Mă iubeşti tu când ceru-i departe ? Eu aşa. eu aşa te-am iubit ! Mă iubeşti tu mai mult decât ceilal i Decât cei ce arar mă-nso esc ? Mă iubeşti tu privind veşnicia ? Eu aşa.

Mă închin în fa a Ta Doamne Mă închin în fa a Ta Doamne Sunt cuprins de a Ta dragoste Peste mine pace Tu reverşi Te apropii, Doamne Cu bunătate îmi şopteşti: „Te iubesc !” Vreau să te văd, Isuse Ca Tine nimeni nu e Îmi plec genunchii-n fa a Ta, Doamne, Aleluia Mâinile spre Tine-nal Din inima mea te laud Tu m-ai binecuvântat Când trimi i din Duhul Tău cel Sfânt Copleşit de Fa a Ta eu sunt Peste mine harul Tu reverşi Te apropii, Doamne Cu bunătate îmi şopteşti:
„Te iubesc !”

- 214 -

Mă regăsesc atât de uimit Mă regăsesc atât de uimit În fa a strălucirii Tale, Isuse Şi când privesc în ochii Tăi cura i Văd c-aş putea fi atins Şi schimbat de Tine Vreau să mă schimbi Tu să mă schimbi În a ta prezen ă…

- 215 -

Măre ul har

Măre ul har m-a mântuit, Pe mine din păcat Pierdut eram, dar m-a găsit, De moarte m-a scăpat. Măre ul har m-a învă at s-o rup cu orice rău, / : Ce scump mi-e azi tot harul dat, trăiesc prin El, mereu :/ Dureri, batjocuri, prigoniri adese-am întâlnit / : Prin harul marei Lui iubiri eu toate-am biruit :/ Prin har ajunge-voi, în cer cu slava îmbrăcat, / : Şi voi slăvi în veşnicii, pe Cel ce har mi-a dat:/

- 216 -

Mărturisim acum Mărturisim acum Că suntem slabi Aşa de slabi, doar Tu eşti Domn Chiar dacă n-avem nimic Să - i oferim Venim şi î i spunem Doamne, ajută-ne ! O inimă care e zdrobită Nicicând n-o vei refuza Inima Ta bate plină De milă pentru noi Revarsă râul din Duhul Tău Doamne, Te rugăm… Lasă mila Ta să cadă Să curgă mila Ta din cer E nouă zi de zi O, las-o să cadă peste noi.

- 217 -

Mâinile ridicăm
Mâinile ridicăm când ne rugăm Numele Tău chemăm ie ne-nchinăm. Am venit Doamne aici să Te-ntâlnim Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. Te adorăm, doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu Numai Tu, numai Tu. Sfânt eşti, sfânt eşti doar Tu Domnul meu Sfânt e, sfânt e doar Numele Tău. Numai Tu eşti Dumnezeu Numai Tu, numai Tu. Mâinile ridicăm, numele Tău chemăm Am venit Doamne aici ie să ne-nchinăm Eşti doar Tu, Te adorăm Doar pe Tine Te laudăm Numai Tu eşti Dumnzeu Numai Tu, numai Tu.

- 218 -

Minunată zi în care Minunată zi în care Hristos s-a născut Eşti pe-a lumii calendare,o zi de-nceput Un hotar între-ntuneric şi lumină pus Eşti o punte între veacuri Eşti un hotar de sus Un cadou pentru-ntreaga omenire Un cadou pentru oameni mântuire Luminată întrupare zi ce ne-ai adus Cel mai mare dar în lume Insuşi pe Isus Minunat copil în iesle dulce ne zâmbeşti Dumnezeu venit din ceruri să ne mântuieşti Fă să te privim o clipă şi sa ne-nchinăm În adâncul fiin ei noastre,să te acceptăm.

- 219 -

Nimeni nu e aşa Sfânt ca Domnul Nu este alt Dumnezeu decât El Nu e stâncă aşa cum e Domnul Dumnezeu sfântul lui Israel. Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat.Mi se bucură inima-n Domnul Mi se bucură inima-n Domnul Că puterea El mi-a înăl at. azi de foame-s invinsi.220 - . Nu rostiti al mandriei cuvant. Caci El e Dumnezeu care stie Cantari tot ce faci pe pamant. Nu vorbiti cu atata-ngamfare. Iar cei slabi cu putere-s incinsi. . Arcul celor puternici sfarmat e. Cei flamanzi au acuma odihna. Cei satui. Chiar si-aceea ce n-avea pe nimeni A primit fericita copii Iar aceea ce-avea o multime Lancezita-a ramas fara fii.

Mul umesc de apa dulce Mul umesc de apa dulce De izvor din care beau Cer iertare pentru apa Tulburată făr' să vreau Doamne ine minte numai Ce-am făcut pe placul Tău Dar nu.221 - .i mai aduce-aminte De nimic din ce-a fost rău Mul umesc de pâinea care M-a hrănit flămând fiind Cer iertare pentru pâinea Ce-am călcat-o neştiind Mul umesc de rugăciunea Plânsă către cer arzând Cer iertare rugăciunii Înăl ată dormitând Mul umesc de ziua plină Folosită spre Cristos Cer iertare pentru ziua Ce-am pierdut fără folos Mul umesc de tot ce-n via ă Pentru Domnul am făcut Cer iertare pentru câte Nu i-am dat şi i-am cerut .

Muzica-ncetat Muzica-ncetat totu-i nemişcat Dar eu vin spre Tin’! Doamne. doar fa a Ta.i ascult Mai mult de-un cântec i-aduc Căci doar cântecul nu-i ceea ce Tu ai fi vrut Tu cau i mult mai adânc decât se poate vedea Te ui i în inima mea Mă-ntorc la inima închinării Vreau să văd fa a Ta. prin Isus! . Isus! Îmi pare rău de a mea greşeală Că nu Te-am căutat şi nu m-am închinat destul Oamenii nu pot întelege tot Ce Tu ai jertfit Tot ce am primit Tu ne-ai dăruit Doamne.222 - . m-a durut tot ce n-am făcut Voia să.

î i mul umim Că Tu ne dai.i mul umim Ne-ntoarcem azi să. Amin Ne-ntoarcem azi să.i mul umim Părinte veşnic şi divin Căci Tu prin harul minunat Mereu ne-ai binecuvântat Ne-ntoarcem azi să.i mul umim Că ne iubeşti şi te iubim Tu singur Doamne ne po i da Ce lumea-ntreagă n-ar putea. cu mare to i venim Că-n fiecare ceas sau zi Cu mâna Ta ne vei păzi Ne-ntoarcem azi să.i mul umim Că de la Tine noi primim Via ă. .223 - .i mul umim Cu mic. Î i mul umim. î i mul umim Acum şi-n veci de veci. iar noi primim Î i mul umim.Ne-ntoarcem azi să. din izvor ceresc Lumină-n ochii ce privesc.

.Nimeni ca Tine Nimeni ca Tine nu va putea să-mi schimbe inima Nimic din ce fac nu poate-nlocui prezen a Ta Numai Tu-mi cunoşti adânci dorin e Numai Tu via ă-mi dai când plâng Numai Tu mă-nal i în bucurie Numai Tu m-auzi atunci când strig Tata te caut.i simt.te chem să-mi stâmperi setea inimii Umple-mi fiin a.224 - .prezen a Ta şi dragostea să.

când eşti lângă mine Nu-I nimica mai frumos. Isuse Eu sunt ca şi un străin.Nimeni înafară de Tine Isuse Nimeni în afara de Tine. ( x 2 ) Pe acest pământ. Isuse Nu mă poate linişti. Cănd sufletul îmi plânge. Doamne eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine. în afară de Tine.225 - . Căci în ara mult dorită / : Ne vom bucura nespus :/ . Isuse Nu mă poate izbăvi. Eu mă rog mereu la Tine / : Să-mi faci via a cu folos :/ Ce frumoasă-i tinere ea Petrecută cu Isus. Nimeni. Şi durerile nespuse Mă apasă pe deplin Mă apasă pe deplin. / : Şi ajutor i i cer :/ Doamne.

226 - .i răsplătesc prezen a ta o simt în fiecare zi Lângă mine stai orişice-ar fi nimeni nu-i ca Tine Şi-atunci când sunt întristat de lumea asta apăsat Când simt povara grea tu o iei în mâna Ta %Nimeni ca Tine nu m-a iubit nimeni ca Tine nu s-a jertfit Pe altul decât Tine nu voi sluji Domnul meu% .Nimeni nu-i ca Tine % Nimeni nu-i ca Tine Nimeni pe acest pământ Nimeni nu mă ştie ca Tine % % Tu-mi ştii lacrima Tu-mi ştii focul ce m-apasă Tu-mi ştii bucuria mea Tu-mi ştii tot ce am făcut% Cu o mie de voci dac-aş avea să î i cânt tot n-as putea Dragostea să.

Nimeni nu e ca Tine Nimeni nu e ca Tine Nimeni n-a putut via a-mi schimba Oricât de mult aş căuta n-aş găsi Nimeni nu-i ca Tin'.i fără de margini Inima mi-a copleşit Sunt în siguran ă sub bra ul Tău sfânt Nimeni nu-i ca Tin'. Dragoste.227 - . .

scump Isus În via a mea. tandre ea. e bunătatea E îndurarea Ta eternă Ce-o ai fa ă de noi E lauda Ta.Nimeni şi nimic din lumea aceasta Nimeni şi nimic din lumea aceasta Nu mă poate face împlinit Aş putea avea comori şi faimă Dar ceea ce mă face fericit: E dragostea. . mila E-a Ta prezen ă.228 - .

229 - .Noi azi pe Isus înăl ăm Noi azi pe Isus înăl ăm Ca un drapel pe acest oraş To i să cunoască-n adevăr El este calea către cer Să-L înăl ăm Să-L înăl ăm Noi vrem pe Isus să-L înăl ăm /: Pas cu pas mergem nainte Tot mai mult cucerim teren Arma noastră-I rugăciunea Ziduri cad continuu cad şi cad şi cad şi cad .

. vrednic Vrednic rege-avem A Lui e onoarea . sfânt e Sfânt e Dumnezeu . a Lui e gloria Doar Lui îi cântăm.230 - .Noi credem în Tatăl din ceruri Noi credem în Tatăl din ceruri Noi credem în Isus ca Fiu În Duhul Sfânt de-asemeni credem Biserica e trupul viu Noi credem în Biblia Sfântă În tot ce Dumnezeu ne-a spus Noi credem şi în înviere Şi-n revenirea lui Isus Sfânt e. Vrednic. Noi credem în El Noi credem în jertfa cea Sfântă Eliberând pe păcătos Noi credem în a Lui iubire Suntem mireasa lui Cristos.

231 - .Noi suntem astăzi Noi suntem astăzi Tu eşti de-a pururi Noi cu păcate Tu eşti perfect Noi jos aicea Tu eşti în ceruri Nu-i nimeni ca Tine Aşa de în elept Sfânt e Domnul Atotputernic Mielul Sfânt ce-a fost junghiat Toată slava e-a Celui Veşnic Domn şi Împărat. .

Şi lumea recunoaşte pe cine creştin este. Suntem uni i în Isus Şi vrem să fim ca El. Suntem uni i în El. Suntem creştini dacă avem dragoste. Lumea ne recunoaşte dac-avem dragoste.NOI SUNTEM UNA-N ISUS /:Noi suntem una-n Isus. :/ .232 - .

.Nu este munte prea’nalt Nu este munte prea-nalt Ca să nu-l mişte Nu e problemă prea grea să n-o rezolve Nu e furtună prea rea să n-o liniştească Nu e durere prea grea să n-o aline. El purtat-a pe umerii Săi Povara lumii El poate lua chiar acum Povara Ta.233 - .

Eşti pace.234 - .i spun că Te iubesc. Turn de scăpare şi-alin Sufletul meu şi trupul meu Numai ie i le-nchin. Să cânte pământul întreg Domnului Putere. mărire şi laudă doar Lui Cu mun ii şi marea noi to i ne plecăm Înaintea Numelui Său. Marile Tale lucrări le-oi cânta În dragoste Doamne pe veci eu voi sta Nu se compară nimic cu iubirea Ta! .Nu-i nimeni ca Tine Nu-i nimeni ca Tine Isus iubit Salvator Cu via a mea Te preamăresc Şi vreau să. tărie.

235 - .Nu mai fi trist Nu mai fii trist căci pentru tine S-a coborât din înăl ime Emanuel să ne aducă pace în inimă /:Sunt fericit chiar Dacă am lacrimi pe-obraz Iată secretul :Isus e-n inimă Fericirea e doar cu Isus Şi să trăieşti numai cu Isus Cel din Betleem s-a născut Azi în inima mea :/ .

Nu ştiu ce va fi in viitor Nu ştiu ce va fi în viitor Prin câte Doamne am să trec Nu ştiu ce va fi ziua de mâine Ca Doamne-n rugăciune să Te chem Eliberează-mă în Numele Tău Las’ al Tău sânge să curgă peste mine Să fiu liber acum.i cânt ne-ncetat Să fiu al Tău cu-adevărat Păcatul greu . Doamne mă apasă Sunt prins în cătuşa grea de fier Lumea din jur mă osândeşte Dar Doamne vreau acum ca să Te chem! Ajută-mă să Te slujesc Ca Numele Tău să-L vestesc Să spun la to i ce ai făcut în via a mea Cum Tu păcatul Doamne mi-ai ridicat! . să. o.236 - .

237 - . . Nu te uita la tine că eşti aşa de slab Nici la vrăşmaşul care te-ar nimici degrab Nu te uita la ziduri la por ile de fer La ura ce scrâşneşte ci uită-te la cer Nu te-ndoi ci crede că dincolo de tot Veghează Dumnezeul puternic Savaot Că nici un păr nu.i cade că nici o clipă nu-I Că nu-I nici o-ncercare decât prin voia Lui Iar dacă crezi puternic nimica nu-I spre rău Căci totul se va-ntoarce spre-un bin-al tău.Nu te-ndoi ci crede Nu te-ndoi ci crede că dincolo de nori E-un soare şi mai dulce şi mai strălucitor Nu norul este veşnic ci soarele-I acel Ce-nvinge şi rămâne stăpân în urmă El. Nu te-ndoi ci crede că-n ceasul cel mai greu Clipită de clipită veghează Dumnezeu.

238 - .Numele Domnului e /: Numele Domnului e Un turn tare Cel credincios caută Adăpost în El :/ (Salvarea-n El) Doamne ie noi ne-nchinăm Doamne Numele. da Numele Tău pentru noi e adăpost . da Numele Tău pentru noi e adăpost Când încercări ne copleşesc Doamne Tu ne izbăveşti.i lăudăm.

239 - . . Eu sunt Sunt adevăr. Sunt învierea Adevărata Vi ă calea Eu sunt acel ce sunt Eu sunt . lumina lumii Păstorul bun. Eu sunt.Numele meu din veşnicie Numele Meu din veşnicie Acesta e ca to i să ştie Din neam în neam şi pe vecie Eu sunt acel ce Sunt Eu sunt .

Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros! Am aflat că El osânda la Golgota a purtat. Mai frumos nici îngerii nu cântă. Şi cu sfin i-i voi da slavă ne-ncetat . Plină de nespuse bucurii. Când umblam rătăcitor fără Isus. Merg spre casa unde veşnic.240 - . fericit prin al Său har Inima mea cântă azi cântarea. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era. fericitul meu palat. Fa ă-n fa ă în mărire pe Isus il voi vedea.O cântare de mărire O cântare de mărire am în inimă mereu. Şi-am venit atunci la cruce bucuros. Am adus la El povara şi de-atunci în via a mea Bucuria şi lumina au pătruns. El mi-a dat odihnă sfântă. pace sufletului meu Şi sunt liber. Ca acei din valea plângerii. fericirea voi gusta În eternul. De când l-am aflat pe Isus la Calvar.

Căzând la tronu-I mă voi închina. dar plin de dragoste şi har. lumea Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt. Cum le-ntre ii. Măre ul soare. Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea Sfântă Şi când zăresc mul imea de-ndurări. Şi-mi ia tot chinul de-orice legământ. cât şi blânda lună. Când Domnul bun mă va chema la Sine Şi când voi sta uimit în fa a Sa. Ca mingi de aur plutind prin eter.241 - . Doamne mare. ce mare eşti! Atunci i i cânt Măre Stăpânitor. Atunci i i cânt. Când sufletu-mi e trist pân-la mormânt. cu bra ul Tău cel Sfânt. Privind pe Domnul Sfânt al veşniciei. când privesc eu lumea O. Mul imea astrelor ce-alerg pe cer. Ce mare eşti. Când mă apasă sarcini mari şi grele. Zăresc în duh amara-I suferin ă Şi mântuirea ce mi-o dă în dar. Măre Stăpânitor. Şi fiin ele ce-mpodobesc natura. când privesc eu. Pe-ai Săi aleşi cum i-a iubit într-una Şi i-a condus prin binecuvântări. ce mare eşti!!! Privirea când mi-o-nal şi văd minunea. Doamne mare. Si-L văd pe Isus pe pământu-acesta Ca serv.O. El se apleacă plin de mângâiere. . Ce mare eşti.

242 - . .O inima curată /:O inimă curată. către Tine cel mai mare Dumnezeu. Domnul meu Să î i cânte osanale. Doamne Este tot ce-mi doresc din partea Ta:/ O inimă în care răutatea să nu stea O inimă în care să domneşti Tu aş vrea O inimă deschisă pentru Tine.

Când Domnul Îi vorbeşte i-e frica de moarte.243 - .O lume întreagă… O lume întreagă stă în nepăsare Şi caut-un adăpost când vine o-ncercare Dar eu nu mă tem. / : Dar eu nu mă tem :/ Se spulberă gândul şi orice speran ă Şi nici măcar o clipă nu mai e siguran ă. Via a mea e-n mâna Celui ce-a murit pe lemn Cu mine Îl chem şi eu nu mă tem ! Ades vine-ncercarea năvalnic ca marea Şi norii grei grabnic întunecă zarea. / : Dar eu nu mă tem :/ Chiar dacă oameni răi mă-nconjoară cu ură Din cupa lor să-mi dea să beau o picătură / : Dar eu nu mă tem :/ Cu Domnul meu eu trec biruitor prin toate Din apă şi foc să mă scape El poate. orice-ar veni. Dar eu nu mă tem. dar eu nu mă tem În ceasul cel greu e stăpâna pe toate. / : Dar eu nu mă tem :/ . dar eu nu mă tem Dar eu nu mă tem Chiar dacă cei din jur mă părăsesc. Dar eu nu mă tem.

/: Sunt aici la dispozi ia Ta Cheamă-mă şi Te voi asculta. În întuneric suntem noi lumini? Trăim noi oare în vorbe şi fapte Să ştie lumea că suntem creştini? .Ogoarele sunt gata de recoltă Ogoarele sunt gata de recoltă Iar lucrătorii sunt aşa pu ini Mă dăruiesc o Doamne-n întregime Ca să culeg recolta dintre spini.244 - . Suntem noi sare pentru lumea aceasta. :/ E timpul potrivit pentru popoare Mai sunt în lume încă mari comori Isus mai cheamă oameni în lucrare Să fie to i cu El biruitori.

Lui Isus eu Îi voi cânta Cu pace-mi umple El inima. Slavă Domnului Domnul îmi conduce căile. slavă Lui Că un cerb trec mun ii. slavă Lui Mană sfântă El îmi aduce. slavă Lui Harul Său îl dă la mari şimici.Orice pas Isus mi-l conduce Orice pas Isus mi-l conduce. văile . Slavă Domnului Niciodată nu mă lasă El. slavă Lui De-aş avea ispite-n orice fel. Slavă Domnului . Slavă Lui.245 - . Slavă Lui. Slavă Domnului Aleluia-i cântarea mea. Slavă Lui. Slavă Lui. Slavă Domnului Toate Lui îi sunt date aici.

o.Osana.246 - . El ne iubeşte. pe noi pe to i :/x2 /: El vine iar. Osana. El a-nviat Şi este viu în veci de veci :/x2 /: El mă iubeşte. Osana COR. Aleluia Maranata /x2 /: Isus e Domn. Osana. şi-I va răpi În cerul sfânt pe-aleşii săi :/x2 /: Eşti pregătit să mergi în cer Să-L întâlneşti pe Dumnezeu :/x2 . El te iubeşte. Amin. amin.

Doamne. o. Doamne. Să mă scapi de rău .247 - . ticălos şi rău O. Isus. ascultă-mă. Domnul meu Pe fa a pământului. Doamne sfânt.. O. Isus. aceasta aş vrea Să fii scutul meu. Domnul meu O. fii lauda mea. Azi ajută-mă. cum voi sta. Isuse ajută-mă Căci eu mult suspin. Murind răstignit Astăzi eu trăiesc. Cu Isus mă-nveselesc Laudă eu î i cânt aici pe pământ Eu Te rog. Unde-atunci voi fi? Căci păcatele mele mă apasă greu Sufletul mi-e în necaz. vin.. înaintea Ta Când Tu vei veni. Cât voi trăi pe pământ să fiu cu Tine O. vai.Păcătos că mine nu-i Păcătos că mine nu-i. Numai Tu curaj mi-ai dat Domnul meu iubit Prin faptul că ai răbdat. grăbeşte.

A lupta este bine pe ea Via a-aceasta nu ine-aşa mult Deci n-o pierde fără de folos Mergi pe calea-aceasta cu avânt Căci ea te duce pân' la Cristos Chin. deşertăciuni pe ea nu-s Nu-i împodobită. dureri vei avea uneori Piedici multe vei întâmpina Dar vei fi înso it de Isus Si vei merge spre cer parcă-n zbor .Pe calea îngustă e luptă Pe calea îngustă e luptă Plăceri.248 - . dar dreaptă Şi e bună căci duce în sus Drept la cer conduce. A lupta este bine pe ea Drept la cer conduce.

249 - . .Pe pământ avem o luptă Pe pământ avem o luptă Ce-n Cuvânt e arătată Lupta credin ei Sfântă Ce de Domnul e trasată Să luptăm cu râvnă mare Până Domnul va veni Căci prin orice încercare Doar luptând vom birui Hai luptă frate luptă Hai luptă nu te da bătut Spre ara luminii înainte Cu râvnă şi avânt Stai treaz şi veghează într-una Până în zori de zi C-atunci primi-vei cununa Când Domnul va veni Pregăti i să fim de luptă Scutul credin ei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi.

să te sim im Sfânt e Dumnezeu.250 - . Tu eşti drept Şi harul Tău umple templul Numele Tău Isus îl înăl ăm Tu eşti sfânt. Noi îi cântăm. Tu eşti drept Şi harul Tău umple templul Noi trăim pentru slava Ta Isus B A Numelui Isus Pe tine Doamne te iubim Pentru tine noi vrem să trăim Focul sfânt vrem să-l aprinzi Vrem să te-auzim. îl lăudăm .Pe Tine Doamne Te lăudăm Pe tine Doamne Te lăudăm Ne-nchinăm în duh şi-n adevăr Glorie celui veşnic viu Glorie celui viu Pe Tine Doamne Te chemăm Numele Tău Sfânt il înăl ăm Eşti Domnul care-n veci domneşti În veci de veci domneşti Tu eşti sfânt.

251 - . cântăm şi ne rugăm Mărire ie.. Pe-altarul sfânt jertfim credin a De-a pururi vom păşi mereu Cu inime nevinovate Să-l preamărim pe Dumnezeu Pe-altarul sfânt jertfim credin a Iubirea noastră ne-ncetat Şi vom intra cu Domnu-n slavă Unde to i sfin ii au intrat .Pe-altarul sfânt.. Pe-altarul sfânt jertfim credin a Via a-ntreagă ne-ncetat Purtăm nădejdea-n biruin ă Şi-al Domnului Cuvânt curat Cântăm.. Doamne-n veci Mărire ie. Doamne-n veci O. o.. cântăm şi ne rugăm Cântăm.

252 - .Pentru noi e taină mare Pentru noi e taină mare Poate e o zi cu soare Poate e o zi cu nori Însă ştiu că-ngrijorarea Să o las va trebui Dumnezeu şi îndurarea În etern va dăinui Nu pot şti ce fi-va mâine Însă ştiu că Dumnezeu Îngrijeşte şi de mine Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măre tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri „ Eul ” meu să îl supun. .

pentru mine-un ticălos Pentru noi iubite suflet.253 - . a murit ISUS HRISTOS! A murit pe lemnul crucii Ca noi doi să fim salva i De ale noastre păcate Este greu da este greu Să trăieşti făr'DUMNEZEU Dar te rog nu te uita La via a ta cea grea Uită-te doar la ISUS Ce la cruce El s-a dus Ca să moară pentru tine.Pentru tine-un păcătos Pentru tine-un păcătos. Deci acum când tu doreşti Pe ISUS ca să-L slujeşti Tu în dragoste să stai Ca în lume să nu te pierzi Şi în veşnică iubire Să rămâi neîncetat Doar o lumină vie! .

.Peste-ntreg pământ Peste-ntreg pământ Domneşti în veci Cerul în amurg Mun ii stăpâneşti Dar mai mult de-atât Doamne eu doresc Ca Tu în mine să domneşti Tu să domneşti în via a mea Vreau să fiu umplut De puterea Ta Căci tot ce am Tu stăpâneşti Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vad’aş vrea Frumuse ea Ta Dar mai mult de atât Doamne eu doresc Ca Tu în mine să domneşti.254 - .

Peste munte Peste munte e-un râu ce curge Înviorând pământul uscat. Râul de via ă vine din ceruri Şi poate schimba genera ii la rând. Din apă ei beau şi te laudă cântând. E Duhul Sfânt. Prin văi adânci şi întinsa câmpie Râul străbate viat’ aducând. Revarsă-l acum din plin peste noi. Biserica-ntreagă te-aşteaptă să vii. Apa vie pe noi ne transformă Şi templu pe veci vrem. Cei ce străbat ale râului ărmuri. Isuse. E râul sfânt care suflete mişcă E râul sfânt care curge şuvoi. să. Sfin eşte-ne Doamne prin Duhul de via ă.255 - .i fim . Mângâietorul.

Isus e-aici. Isus :/*2 :/ Vino cu povara din via a ta. durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca rana şi păcatul tău greu. osana Mielului preasfânt /:Rege-al regilor. Domn al domilor /: Isus. Totul po i avea doar să vrei! .Pleacă.256 - . Pacea ce coboară din cerul sfânt: dragostea şi roadele ei În elepciunea şi credin a de neclintit.ridică mâini curate spre cer Tronul de mărire e-n fa a ta.slava se coboară din el Îndrăzneşte de intră-n locul sfânt spălat în sângele Mielului Vino cu cântări de mărire.i genunchii Pleaca-ti genunchii.

Cum cu pâini şi peşti ai săturat mul imea Şi în dragoste pe cruce ne-ai născut. eu ce i-am dat? Când umbra acestei lumi e peste tine Şi-ntunericul e pe inima ta. Tu ne-ai adus iubirea Ca pe-un veşmânt curat. Cum la to i cei orbi doar Tu le-ai dat vedere Şi cum marea-nvolburată-ai liniştit Când eram singur şi în deznădejde Tu cu dragoste în bra e m-ai primit.Pot să scriu Pot să scriu şi să vorbesc de Tine Despre tot ce Tu ai spus şi ai făcut. Isuse o-mplinesc. Dar pentru-acestea toate Isus. Dar eu ştiu că totdeauna eşti cu mine Doar eu numele Tău trebuie să-L rostesc Ştiu că Tu mă vei iubi întotdeauna Dacă voia Ta. Când tu sim i că barca vie ii e fără cârmă Plutind singură în noaptea cea grea. .257 - .

i Numele de Slavă Prezen a Ta s-o vadă To i cei ce cred .i dăm Prin Duhul Sfânt să lucrezi Fă.Primeşte lauda şi închinarea Primeşte lauda şi închinarea Tată din ceruri Te slăvim Primeşte lauda şi închinarea Tată din ceruri Te iubim Cu tot ce-avem ne-nchinăm În fa a Ta Stăpâne Onoare şi Mărire ie.258 - .

.Priveam la Golgota Priveam la Golgota era în gândul meu un zvon de gloate.. Murea Isus. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s? “Sunt cei ce vãd doar om şi cruce. Vedeam cum se strângeau cei mul i prin grohotişul din vâlcele. preo i şi demoni din cetate.. “Lovi i!” striga mereu “Loviti! cãci sfint e Domnul. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s?” iar Duhul mi-a rãspuns: “Vrãjmaşii. lãsindu-şi peste culmi ecoul. cu pumnii strânşi.259 - . Veni în trupul lui Isus al doilea trup s-atârne-n cuie. Treceau trei cruci. To i îngerii înmãrmurind.” Priveam la Golgota vedeam minuni din ce în ce mai grele. Si-n depãrtãri vedeam cum lan de lan se frânge. plin de sânge. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s?” “Cei mari slãvind în cer Eroul!” Priveam la Golgota dar vai... Lovindu-se cu pumni-n piept...şi-n urma lor.. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s?” iar Duhul mi-a rãspuns: “Profe ii.” Priveam la Golgota în Duh şi-mi era plin de taine gândul..deodatã. Iar nişte regi zburau cântând.. Vedeam un nour de bătrâni vãzduhul culmii strãbãtându-l. trecea prin aer o femeie.” Priveam la Golgota pãtruns iar peste oastea asmodee..” Priveam la Golgota uimit căci sus pe cruce. Cu chip sever.. plângeau trudi ii la răscruce. Împãratul!” Şi-am întrebat: “Aceasta cine-i?” “E Legea osândind pãcatul..” .. prin stihii silhue.. Ei cercetau din semn în semn cum se-mplinea Cuvântul Vie ii. Îl aratau prin nouri: “Iată-L!” Şi-am întrebat: “Acesta cine-i?” Şi mi-a răspuns tot cerul: “Tatãl!. Veneau stãpânii în convoi şi le-auzeam pe cale paşii..

Privind la mun i Privind la mun i privind în jur Eu văd iubirea Domnului Şi inima eu mi-o deschid Să-nal pe Domnul cerului Vreau să trăiesc în adevăr Să fiu mereu mul umitor Zâmbind să le spun tuturor de-a Ta iubire /:Veşnic î i voi cânta iubirea Veşnic î i voi cânta iubirea:/ .260 - .

Întrebări ce am le-aduc la Tine Şi le pun Isus’naintea Ta Stând curat în sfânta ta prezen ă Mă închin şi Te voi lăuda Privesc la Tin’.261 - .Renun ând la gândurile mele Renun ând la gândurile mele Concentrând aten ia asupra Ta Meditând în Sfânta Ta prezen ă Nelăsând ca frica să mai stea. Cel ce-mi dai via ă Tu începi şi duci la bun sfârşit Tu-mi inspiri fiin a şi lucrarea Doar iubirea Ta m-a împlinit .

Sfânt eşti Domn Atotputernic Sfânt eşti. Sfânt eşti Numai Tu eşti vrednic! Face i să răsune instrumente Hai să ne unim în lauda Lui Să avem aceleaşi sentimente Suntem în prezen a Domnului.Ridica i-vă spre ceruri glasul Ridica i-vă spre ceruri glasul Ca tămâia cu miros plăcut Haide i cu cântări Să umplem templul Aleluia Celui Nevăzut ! Sfânt eşti.262 - . .

263 - .Roagă-te diminea a Roagă-te diminea a Roagă-te şi la prânz Roagă-te pe-nserate Roagă-te orişicând. /x2 . /x2 Fă bine diminea a Fă bine şi la prânz Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând. /x2 Ascultă-L diminea a Ascultă-L şi la prânz Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. /x2 Dă-I slavă diminea a Dă-I slavă şi la prânz Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând.

România.România /:România timpul tău este aproape Domnul nostru îşi revarsă ungerea Îi auzi chemarea sfântă El să te ridice vrea Şi să-I duci în lumea-ntreagă dragostea Sa. hai ridică-te! Peste tine El străluceşte. :/x2 ..264 - . România timpul tău e-acum /:Te doreşte Dumnezeu.

El va veni Să-şi ia mireasa sfântă Pe care o va-mpodobi Cu haina cea de nuntă Cu haina cea de nuntă Îngrijorări să n-ai defel Că Domnul te iubeşte Tu poartă. curând.i crucea că şi El Isus te întăreşte Isus te întăreşte Chiar to i de-ar fi-mpotriva ta Cu hulă şi ocară Tu frate nu descuraja Căci plata-n cer i-e mare Căci plata-n cer i-e mare Să preamărim cerescul Miel Nădejdea noastră vie Ferice-acei aleşi de El Cu El în cer să fie Cu El în cer să fie .Să ne trezim fra i Să ne trezim fra i şi surori Să nu ne prindă somnul Căci au sosit ai zilei zori Curând soseşte Domnul Curând soseşteDomnul Curând.265 - .

aprinde focul iar Doresc mustrarea Ta La Tine strig. sunt orb şi nenorocit Dă-mi alb veşmânt Să nu fiu lepădat Aprinde focul iar .266 - . Isus. aprinde focul iar Nici viziunea mea La Tine strig.Să nu-mi pierd dragostea Să nu-mi pierd dragostea Te rog. aprinde focul iar Tu ştii inima mea Te rog. aprinde focul iar Vreau din aurul Tău Prin foc cură it Gol şi sărac. Isus.

iar eu lutul Fă-mă să seamăn Doamne cu Tine… Schimbă-mi inima Fă-o ca a Ta Schimbă-mi inima Asta-i ruga mea.267 - . mai sfânt Mai adevărat Tu eşti Olarul.Schimbă-mi inima Schimbă-mi inima Fă-mă mai curat Mai real. .

Se aude o voce-n pustie Se aude o voce-n pustie se aude o voce-n pustie Un drum. croi i pentru Domnul un drum… Să netezi i cărarea Lui în pustie lumina Lui să o vadă to i Să o ştie ploaia Ta să ude această câmpie Doamne ştim că ara noastră o iubeşti Şi pe toată lumea vrei să o trezeşti De la cel mai mic până la cel mai bătrân Tu doreşti să-aduci la via ă orice român Peste acest popor întinde mâna Ta Şi adu trezirea când te vom ruga Vrem să vină fii risipitori-napoi Doamne vrem trezire pentru ei şi noi Pot să-aud la distan ă un tunet Pot să simt Duhul Sfânt ca un vânt Ne rugăm pentru ploaia trezirii Să cadă pe pământ. trezire Trezire peste ară. . bătrâni Doamne-adu trezirea azi peste români Vrem să vină fii risipitori-napoi Doamne vrem via ă pentru ei şi noi Final: Trezire. să cadă pe pământ De la cel pe postul de predicator Pân’ la ultimul pe stradă trecător De la tânărul ce-şi caută al vie ii drum Pân’ la văduva ce plânge chiar acum Orice. om femeie ori copii.268 - .

lumină vie Domnul Sânt din veşnicie Tu eşti Alfa şi Omega Sus în cer şi pe pământ Eşti măre . eşti minunat O.Sfânt eşti Doamne Sfânt eşti Doamne Sfânt eşti Doamne Tu eşti Sfânt Eşti Sfânt în veci de veci Ca stăpân în veci rămâi Dintre toate cel dintâi Nu e nimeni ca să Te întreacă-n măre ie Cel ce-ai fost şi vei fi În Univers şi Galaxii Împărat. Doamne Sfânt.269 - . .

sfânt eşti Sfânt eşti. Numele Tău e-năl at Pe-ntregul pământ eşti Domn! Luminezi via a mea şi prin Tine strălucesc Cerul cântă laudă: „Minunat e Domnul. Eşti Rege-n univers!” Aleluia şi-n via a mea.270 - .Sfânt eşti. . sfânt eşti Domnul meu Pământul e plin de slava Ta.

să fiu prin Tine Neprihănit. vreau să fiu Credincios. Vreau să fiu Neprihănit. voia Ta. sfin enie E ceea ce vreau Sfin enie. credincios .271 - . sfin enie E ceea ce vrei Tu să am Credincios. o . neprihănit. . sfin enie Sfin enie. credincios E ceea ce vrei Tu să fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta . fa ă de Tine Credincios. neprihănit E ceea ce vrei Tu să fiu. e tot ce-mi doresc Sfin enie.Doamne Neprihănit.Sfin enie. credincios.

272 - . Shalom Pacea Lui să te inunde Să fii luminat Paşii să. Shalom Shalom Israel. Shalom . .i călăuzească Domnul minunat Domnul binecuvântează Pe ai Săi copii Şi asupra lor veghează Pentru-ai ocroti Domnul să-şi înal e Fa a Peste tine acum Pacea Lui să te-nso ească Pe al vie ii drum.Shalom Israel Shalom Israel. Shalom .

Ia din mintea mea orice gând al celui rău. să. Spală-mi Doamne gândul. Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. Spală-mi Doamne via a. Numai Tu eşti scutul sufletului meu. Numai Tu uzi zorii Şi împrăştii cea a. Vreau să fiu curat şi plăcut în fa a Ta. Adu primăvara şi topeşte ghea a Vreau să merg spre cer Doar pe ea pe calea Ta . Numai Tu uzi zorii Şi împrăştii cea a.273 - . Cand troiene reci fac sa-mi pară noaptea grea. Spală-mi Doamne gândul.i ascult pova a Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. Spală-mi Doamne gândul. Vreau să fiu ca Tine. Spală-mi Doamne via a Şi mă fă asemeni cu Tine mereu. Spală-mi Doamne via a.SPALĂ-MI DOAMNE GANDUL Spală-mi Doamne gândul. Spală-mi Doamne via a.

Spală-mi inima Spală-mi inima Vreau să fiu curat Argint sau aur Spală-mi inima Vreau să fiu curat. Doamne… . stăpâne Gata de voia Ta… Spală-mi inima Iartă-mă te rog De orice păcate Spală-mi inima Vreau să fiu curat. Doamne… Aur prin foc Pus deoparte. Sfânt Pentru Tine Şi pentru-a Ta lucrare Doresc să fiu.274 - . Doamne Sfânt aşa cum eşti Tu .

fugind din fa a Sa. sfârşit şi început Triunic Dumnezeu Tată. pământul va cânta Lumină-I haina Sa Şi noaptea nu va sta Fugind din fa a Sa. vom cânta Ce mare eşti Tu. Ce mare eşti Tu.275 - . Numele Lui sfânt Îl înăl ăm cântând Ce mare e al meu Dumnezeu ! . El este leu şi miel. În mâna Lui se-ascund Sfârşit şi început. Dumnezeu ! Chiar timpul l-a făcut. Fiu şi Duh El este leu şi miel. to i vor vedea Ce mare eşti.Splendoare de Împărat Splendoare de-mpărat În slavă îmbrăcat Pământul va cânta.

ceru-ar fi un mit. ştiind destinul Său Cum pe crucea de la Golgota. marea s-ar usca. De nu ne-ar iubi. departe am rătăcit Însă El cu bra e deschise în casa Lui m-a primit. N-ar fi stele pe cer. De nu ne-ar iubi. ceru-ar fi un mit.Splendori divine lăsat-a Splendori divine lăsat-a.276 - . Pentru noi. De nu ne-ar iubi. păsări nu ar zbura. . marea s-ar usca. pentru noi s-a jertfit. de nu ne-ar iubi. păsări nu ar zbura. Am fi veşnic hoinari. Străin de Tatăl din ceruri. N-ar fi stele pe cer. De nu ne-ar iubi. Dar Isus ne-a iubit. via a El şi-a dat.

Zi de zi mă-nviorez Şi sufletul meu Te slăveşte Spereantă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu Te măreşte Odihna dai sufletului meu De aceea Te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte! .Spre mine fata i-o întorci Spre mine fa a i-o întorci Şi sufletul meu Te slăveşte Iertare-mi dai. sunt fericit Şi sufletul meu Te măreşte Prin încercări voi sta Căci am un pre în fa a Ta Şi-n bra ul Tău voi sta Plăcerea mea e-n calea Ta.277 - .

trupul străpuns În locul meu pedeapsa mor ii ai luat Ce dar nemeritat. e-a Ta .i mul umesc pentru Golgota Via a. înăl at în slavă În fa a Ta.Stau din nou Stau din nou şi mă gândesc la jertfa Ta Sângele scurs.i dăruiesc. to i se vor pleca Pân-atunci.278 - . Doamne Tu m-ai salvat Privesc către crucea unde ai suferit Smerit de-ndurarea ce mi-ai oferit Mul umesc Isuse Via ă nouă mi-ai dăruit Acum eşti. uimit fiind de harul Tău Inima-mi va cânta Pe veci dragostea Ta Doamne.

priveşti în juru.Stau în mijlocul adunării Stau în mijlocul adunării Şi privesc în jurul meu Văd pere ii cum se crapă Firea-şi caută drum din greu Dintr-o parte-a adunării Pietrele-ncep a cădea Şi spărtura-i tot mai mare Nimeni nu aleargă-n ea Caut în Biblie ca bezmetic Să văd ce se va-ntâmpla Dau cu ochii de versetul Ce de veacuri se striga Caut un om ca să steie în spărtură Caut un om ce trăieşte ca-n scriptură Caut un om de legătură Între cer şi-ntre pământ Un străjer cu sabia-n mână Ce-i umplut cu Duhul Sfânt Caut un om Văd altarul cum se mişcă Firea dă în el mereu Văd bătrânii cum se roagă Unde este Dumnezeu ? Văd biserica-n asediu Înconjurată de păcat Din lăuntrul ei se-aude Acelaşi strigăt ne-ncetat Tu ce eşti în fruntea oştii Când se strigă de război De ce stai. .i Dumnezeu este cu noi Ridică mâna cu credin ă ine sus Cuvântul Sfânt Dacă nu chiar Domnul nostru Te va-ntoarce în pământ.279 - .

niciodată nu Te schimbi.i dăm.Stăm în a Ta prezen ă Stăm în a Ta prezen ă. ai creat şi fiin a mea Doamne înspre tine strig. veşnic te voi lăuda! .280 - . Doamne. Dumnezeu desăvârşit Tu rămâi mereu acelaşi. înăl ând un cântec nou Ce-i înăl at din suflet către-al nostru Domn Cu mul umire-n inimi venim să ne-nchinăm Ne plecăm la tronul Tău Sfânt şi laudă vrem să. Tu eşti Creatorul lumii. Prin a Ta putere.

Sună harfa laudei mele Sună harfa laudei mele Numai pentru Dumnezeu La nevoi şi la durere Aleluia Îi cânt eu Toată via a cât trăiesc Pe Isus Îl preamăresc Toată via a cât traiesc Pe Isus ÎI preamăresc Fericit e cine are Pe Domnul în ajutor Cine Lui I se supune Şi Îi e ascultător Fie bine. Domnul este Scutul meu A creat tot Universul Domnul prin al Lui Cuvânt Pe bolnavi Îi vindecase Cât trăise pe pământ Şi pe mine m-a creat Mântuire-apoi mi-a dat Aleluia.281 - . aleluia Să răsune ne-ncetat Până Domnul vine-n slavă Astfel cum a cuvântat Deci şi tu inima mea Cântă până-L vei vedea . fie rău.

Sunt frânt eu cad Sunt frânt eu cad în bra ul tău acum Am obosit de-al lumii lung drum Eu vin acum. pe Tine Te caut Povara să-mi iei :/ .282 - . îngenunchez Păcatul meu m-apasă greu. /: În Tine mă-ncred.

uimit privesc Cu bucurie Te slăvesc În tot ce fac. . Tu eşti Rege. ai fost condamnat Şi via ă am acum.283 - . Tu eşti Rege Liber eşti cu-adevărat Nu eşti condamnat Fiul te-a eliberat Eşti pe veci iertat. Te preamăresc Tu eşti Rege.. iar Duhul Tău e-n mine Căci ai murit şi-ai înviat Ce dragoste de Dumnezeu Să moară un Rege în locul meu Ce dragoste..Sunt iertat. căci ai fost părăsit Sunt acceptat. căci ai fost părăsit Sunt iertat.

vine iarăşi Vine iar Acela ce ne-a mântuit! Vine Domnul .284 - . Strig acum a doua oară : Asculta i-mă . din somn să vă trezi i! Vine Domnul. Iată .. Glasul meu răsună-n noapte Să-l audă vreau . Paşii Lui se-aud mai clar în depărtări Lasă lumea şi păcatul ..i fie haina ce o por i. Strig acum întâia oară: Asculta i-mă . Împăratul vine. din somn să vă trezi i ! . Nu mai este mult din noapte Şi Luceafarul pe cer va răsări. vine iarăşi Să ne ia şi să ne ducă sus în cer.Sunt străjerul care strigă Sunt străjerul care strigă Glasul meu răsună astăzi pentru to i: S-ave i candela aprinsă Şi talan ii acuma să vii-i pregăti i. In curat să. creştinii peste tot.

Sunt un bulgăraş prea mlc Sunt un bulgăraş prea mic Sunt un strop de rouă-n soare Şi cu cât mă fac mai mic Cu-atât Tu. cu-atât Tu mă-mbraci cu pace Vin din cer mi-ai dat să sorb Şi pe ochi m-ai uns cu tină Dar cu cât eram mai orb Cu-atât Tu. când suntem noi doi N-are cel viclean ce-mi face Şi cu cât îi duc razboi Cu-atât Tu. Doamne de Tine . cu-atât Tu mi-ai dat lumină Iar din toate câte-n Rai Le păstrezi Tu pentru mine Nu mi-e dor de tot ce-mi dai Cât mi-e dor.285 - . cu-atât Tu Te vezi mai bine Doamne. Dacă-n lume m-ai făcut O fereastra către Tine Cu cât sunt mai nevăzut Cu-atât Tu. cu-atât Tu Te faci mai mare. cât mi-e Dor.

Doamne Duhul Tău cel Sfânt Revarsă-L peste noi. Măre şi Minunat Eşti Doamne Dumnezeule Prea-Nalt Înconjurat cu slavă şi splendoare În ara unde veşnic e sărbătoare. Isuse Pacea ta cerească În inimi să locuiască. o. o. Doamne Vrem să te-ascultăm Să te lăudăm . Isuse Ce Mare.Suntem aici în prezen a Ta Suntem aici în prezen a Ta.286 - . Sfânt . .

Suntem duşi şi clătina i Suntem duşi şi clătina i Zbuciuma i pe-al mării chin Prin furtuni şi zile sumbre Care ne-ncetat tot vin Într-o ară unde-n veci Nu coboară umbre reci Vei vedea cu ochii tăi Când ai să pleci În curând zorii vor veni În curând acasă vom sosi Abia atunci pricepe-vom deplin Dumnezeu de ce-a Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Al ii n-au unde dormi Mul i sunt cei ce locuin e Au în locuri reci. pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-n elegem rostul lor Dar aceasta este calea-n ara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nso eşte în mod tainic Harul Lui .287 - .

Ştiu ca Isus Ştiu ca Isus pentru mine are-o casă În cer pe strada gloriei Stau aşteptând în promisiunea dată Unde e Isus pot fi şi eu Vine Isus. .288 - . vine Domnul meu. De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu Sfânt Emanuel. vine Domnul meu în slavă Să-şi ia Mireasa sus la cer Stau aşteptând clipa revenirii Sale Maranata.

Tu eşti iubirea mea dintâi Primul pas mi l-ai schimbat.289 - . Şi voi în veci steaua Ta.i va cânta Te iubesc Domnul meu. Azi simt. Într-un zbor adevărat. În grădinile cereşti Şi pe cel din fa a Ta. când eram lovit de stânci. Şi când pe nori vei reveni. azi sunt cel mai fericit TE IUBESC Domnul meu. TE IUBESC Domnul meu. Vezi cât e de obosit. o lacrimă de foc ce a curs din ochii mei. Şi dragostea ce ne-a unit. Noaptea nu va trece greu Te iubesc Domnul meu Vreau şi Te rog ca să primeşti. Dă-I din dragostea Ta Nu-l izgoni din harul Tau Umple-I inima mereu Cu iubire-n Dumnezeu. Domnul meu. Eu vreau să fiu în palma Ta Perla care. Vreau flori de cais ca să presar. i-o dau cu iubirea-n dar. . Care m-au descătuşat.Tac şi privesc… Tac şi privesc ochii adânci. Noaptea o vei birui. Şi fă-l să poată spune–n veci Chiar când vin umbrele reci Te iubesc. Noi amândoi vom fi mereu. Peste inima ce-acum.

290 - . că Isus este Domn. Fă-ne doar un glas ce-ti `nal ă Numele Fă-ne doar un glas ce Te preamăreşte Fă-ne doar un glas un gând şi-o inimă Leagă-ne pe to i impreună.Tată noi vrem Tată noi vrem ca slava Ta Să poată fi văzută-n noi. Inimile noastre să devină doar o inimă Şi atunci lumea va şti. .

Te ador şi. Fii glorificat. fii glorificat Fii glorificat.i mul umesc Fii glorificat.291 - . Te slăvesc. Te slăvesc.i mul umesc Fii glorificat. Fii glorificat. fii glorificat Fii glorificat.Tată. în veci de veci . Te slăvesc Tată. Te ador şi. în veci de veci . Te ador şi. Isus. Te slăvesc. fii glorificat Fii glorificat. . Duh Sfânt.i mul umesc Fii glorificat. Fii glorificat. în veci de veci. în veci de veci . în veci de veci. în veci de veci.

Că Tu vei apărea. când am durere. Tu eşti aproape. Când diminea a. Tu eşti aproape poate la noapte. Numai tu po i ierta. dispare cea a.292 - . El poate a mă spăla De orice vină de orice tină. Din somn am tresărit. dă-mi putere. nu mi-e curată. eu te chem iară Pentru-a mă pregăti. Ce fac eu dacă vii??? Te-aştept şi ziua. S-ar întâmpla să vii. şi-acuma curge. poate la noapte. privesc afară. O.Te-aştept Isuse… Te-astept Isuse privind spre ceruri Să văd dacă nu vii. Haina-mi curată. şi-mi este teamă. Mă scol degrabă. Sfântul Tău sânge. Ca să mă pot lupta. În orice seară. Haina-mi pătată. S-ar întâmpla să vii. Să vadă dac-ai venit. nu mi-e pătată De-acuma po i să vii!! .

:/Vreau să./: .Te-am ales Te-am ales./: Te-am ales.Te-am ales /: Te-am ales. Te-am ales Dintre mii şi mii de mii. Te-am ales.i mul umesc deplin Pentru Harul Tău divin Căci prin El Te-am în eles. Te-am ales. Te-am ales :/Nimeni n-a iubit mai mult Din a vie ii greu tumult Când iubirea-am în eles. :/Cum puteam să nu. Te-am ales Dintre mii şi mii de mii. Te-am ales :/Glasuri multe m-au strigat Mâini întinse m-au chemat Dar din toate ne-n eles.m-ai ales./: Te-am ales.Te-am ales. Te-am ales. Te-am ales Dintre mii şi mii de mii.i răspund Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-n eles.293 - . Te-am ales Dintre mii şi mii de mii.

să te pot glorifica .i bra ul Tău. caut slava Ta Te caut Doamne. căci Tu eşti Dumnezeu Arată-mi slava Ta. arată-mi puterea Ta! Întinde. pentru slava Ta Dă-mi bucurie. caut voia Ta Tu eşti stânca ş-ajutorul meu Mă-ncred în Tine. căci sunt copilul Tău! Ascultă Doamne. ca să pot cânta Alungă-mi teama.294 - .Te caut Doamne Te caut Doamne. rugăciunea mea Dă-mi izbăvire.

295 - . pierdut prin pustiu. Atinge-mi ochii. şi vreau să-Ti spun. Te caut in flori. Şi ştiu că la răsărit te voi regăsi Căci vreu să Te întâlnesc din nou Şi să m-arunc la pieptul Tău Şi să. Tu eşti tot ce imi doresc Te caut mereu. Cărarea e grea. .i plâng.Te caut pierdut Te caut pierdut. puteri nu mai am Mă simt părăsit. că sunt SINGUR! Nimic în lume nu-mi doresc. in cântec de ciocârlii. Decât pe Tin’ să Te regăsesc. Bătut nicicând nu m-oi da Chiar de sunt descurajat. nu mă voi lăsa. pe drumul de ieri. dar nu dau’napoi. Isus Te iubesc. Te caut plângând.

i dăruiesc. pentru tine.doar ie. tot ce de-acum trăiesc Toată via a mea Isus.i pot da Doamne.296 - .i voi cânta Vreau să port în mine. toată fiin a mea Şi să ştiu că-n mine vei rămâne toata via a mea Vreau să reversi în mine Izvor de bucurie Să cânt mereu de dragul Tău Isus eşti pentru mine Un cântec de iubire Şi-l cânt pentru că sunt al Tău . toată dragostea Vreau să.Tot ce respiră-n mine Tot ce respiră-n mine E-un cântec pentru tine Şi-n sufletul meu îl cânt mereu Îl cântă-ntreaga-mi fire E-un cântec de iubire Ce-l port mereu în gândul meu Şi.

.Trăim vremi de har ca Ilie Trăim vremi de har ca Ilie Cuvântul Divin proclamând Trăim ca în vremea Lui Moise profetul Neprihănire primind Deşi zi de zi încercări vin E . . război Rămânem un glas Care strigă-n pustie Pregăti i calea Domnului Sfânt ! El vine iar Peste nori păşind Trâmbi e vestesc Soare strălucind Să -L slăvim.297 - . e-al îndurării an Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile ca-n vremi cu Ezechiel Când oasele prind via ă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zile de strâns scerişul Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând A Final: Nu e Domn ca şi Iehova D Nu e Domn ca şi Iehova A Nu e Domn ca şi Iehova E Nu e Domn ca şi Iehova A Nu e Domn ca şi Iehova D Nu e Domn ca şi Iehova A E/ F# / B… Nu e Domn ca şi Iehova. întuneric . foame.

. putere şi în elepciune Eşti Împărat… Tu eşti Leul din Iuda Îngeri mii vor striga Mielul Sfânt Cel ce a fost jertfit pe pământ Cerul tot va striga: vei domni Ca şi rege stăpân Tu vei împără ii Cu o sabie-n mână Şi cu-n scut ne-am deprins Iar un foc arde-n inimi Ce nu poate fi stins Ne jertfim pentru Domnul Căci El a murit Să ne scape pe to i de la moarte Orice om să audă Că răscumpărarea e doar prin Miel El a fost mort trei zile Şi-a-nviat prin puterea lui Dumnezeu.Tu eşti Leul din Iuda Eşti Mielul junghiat Tu-ai venit jos din ceruri Pentru-al lumii păcat Sus pe dealul Golgotei Ai fost răstignit Chinuit pân’ la moarte de cruce Ochiul oricărui om Va privi către Mielul Ce-a fost junghiat Cu dreptate.298 - .

299 - . Şi-n fiecare zi a Ta voi fi. Aşez via a mea azi în mâna Ta. Chiar de-ar fi prin valea mor ii. Umple-o de prezen a Ta Şi pe veci să stăpâneşti doar Tu în ea. Bine ştiu că mâna Lui mă va păzi. orice greu Căci Păstorul meu e însuşi Dumnezeu. Şi-n fiecare zi a Ta voi fi. Orice vale. Eu astăzi hotărăsc cu Tine să trăiesc. Azi la cruce mă opresc ie pe deplin. Aşez via a mea azi în mâna Ta. . Cură eşte-mi inima. Nu mai vreau să rătăcesc. Eu astăzi hotărăsc cu Tine să trăiesc. al sufletului meu. Pot să-nving orice ispită.Tu eşti Păstorul meu Tu eşti Păstorul meu. Tu eşti Păstorul meu. Sau prin încercări să trec. al sufletului meu. Isus mă dăruiesc.

tot ce respir Eşti mai mult decât eu stiu Tu eşti darul meu. Tu eşti tot ce simt Eşti mai mult decât pot să ştiu Tu eşti tot ce am. cel mai mare har Eşti mai mult decât eu ştiu Tu eşti rege în veci.i ofer Tu-mplineşti orice nevoie Mă iubeşti iar tot ce-mi dai acum îmi este de-ajuns Tu eşti tot ce sunt.i spun Eşti mai mult decât ştiu . tot ce pot să.300 - .Tu eşti tot ce eu pot să sper Tu eşti tot ce eu pot să sper Eu sunt tot ce pot să. ce-L trăiesc mereu Eşti mai mult decât eu ştiu Tu eşti jertfa-n dar. vei veni să domneşti Eşti mai mult decât eu ştiu Tu eşti tot ce vreau.

/:Plutesc pe ape ca un fir de nufăr Pe care Tu-l păstrezi mereu curat. :/ . :/x2 Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr Când valuri vin şi vânturi grele bat. :/x2 Tu nu mă laşi. :/x2 Î i mul umesc că eşti cu mine-n lume. :/x2 Au fost odată şiruri de păcate.301 - . /:Oricâte-au fost eu le-am uitat pe toate Şi bine ştiu că le-ai uitat şi Tu. /:Eu n-am să văd nici moartea niciodată Cu Tine-alături am să fiu şi-atunci. Î i mul umesc că mă iubeşti mereu.Tu totdeauna Doamne Tu totdeauna Doamne eşti cu mine Şi nici o clipă singur nu mă laşi /:Puterea Ta e taina ce mă ine Din cei dintâi la cei din urmă paşi. nici nu mă ui i vreodată. Dar sângele salvării a scris: ‘Nu!’. /:Îti mul umesc că Tu mi-ai dat un nume Că sunt al Tău şi Tu eşti Dumnezeu. Străbat cu Tine mun i înal i şi lunci.

Îmbracă-mă cu al Tău HAR. Inima mea ie i-o dau. Mâna. ie mă închin. Tu eşti în toate DOMN! . M-ai ridicat în Slava Ta. Fi TU în toate DOMN! Isus. Miel PreaSfânt. Tu apă-mi dai. Când sete mi-e. Dumnezeu Divin. Tu eşti în toate DOMN. Tu eşti comoara ce o caut. Tu eşti în toate DOMN. Isus. Miel PreaSfânt.302 - .Tu-mi eşti refugiul Tu-mi eşti refugiul când sunt slab.i întinzi atunci când cad. Tu ai luat ruşinea mea.

ine-mă în Mâna Ta /: ine-mă în mâna Ta. Să m-ascul i. întinde. Tata stiu că Tu eşti vegheator /: Stau liniştit. ştiu că eşti Domn :/ /: Doar în Cristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesc :/ .303 - .i aripa :/ Când oceanele cumplit vuiesc Doamne dă-mi puteri să biruiesc.

Umple casa ta cu laude Umple casa ta cu laude Străzi cu bucurii de sus Rău. Aleluia Aleluia. păcat şi nedreptate Să cadă-n fa a lui Isus De pe munte către vale i-se cântă laudele Tot pământul i se-nchină Şi î i cântă numele Vrem lumina Ta să-nvingă Întunericul ce-i gros Tot mai mul i să.304 - .i vadă gloria Şi să vină la Cristos Final: Aleluia. Aleluia .

Un cântec de iubire Un cântec de iubire poate fi trist şi fără-n eles Pentru cel ce în neştire ascultă al său vers El nu pricepe tanica-i chemare /:Şi nici adâncul iubirii ce nu moare:/ Aş fi o aramă sau un chinval răsunător Sau un cântec palid fără dor Mă pierd în lumea fără sens /:Dacă în iubire n-am găsit în eles:/ Fără dragoste via a n-ar mai fi Fără dragoste n-am avea bucurii Fără dragoste ne-am pierde ca prin vis Fără dragoste.305 - . adânc într-un abis de ger .

Un cântec de laudă Un cântec de laudă în inima mea.306 - . eşti fericirea mea Eu cânt de bucurie-n fa a Ta Doar Tu eşti Domnul meu: Te voi binecuvânta! . Duhul Tău sfânt m-a eliberat! Dragostea Ta îmi dă curaj Să alerg către intă neîncetat Doar Tu eşti Domnul meu: Te voi binecuvanta! Isus. tu m-ai răscumpărat. Un cântec ce Tu L-ai pus Mi-ai dat libertate ca să pot cânta din nou Ai rupt întunericul din via a mea Mi-ai dat bucuria Ta Acum eu sunt liber ca să pot cânta din nou Isus.

. Străin tu dacă eşti de ce pribeag mai rătăceşti N-auzi chemarea lui Isus. vino.. Urcând sus pe Calvar Isus şi-a dat via a-n dar De-aceea azi noi te chemăm. vino. vino. vino” Hai. hai la El nu mai sta Azi Isus te cheamă. vino. vino.Un cor îngeresc Un cor îngeresc din cer se-aude chemând: „Om păcătos vin` la Isus.307 - . vino. vino. B C/a/e (rarit) vino..

Unde-aş putea? Unde-aş putea în afară de Tine Să-mi aflu plăcerea-n ceruri şi pe pământ Chiar trupul meu se va pierde-ntr-o zi Dar Tu eşti cu mine mereu. Doamne. Tu de mână m-ai luat Căci Tu eşti cu mine mereu .308 - . Pururi Tu vei fi moştenirea mea Şi locul meu de-adăpost Când inima mea era plină de răni Şi mă sim eam străpuns în sufletul meu Cu bra ul Tău. Tu eşti tăria mea Stânca inimi mele.

.309 - . Pregăti i-vă de-acum Nu uita i că ziua sfântă e pe drum Ce minune va fi Când Domnul va veni Toti aleşii Domnului cu El vor fi Vei fi şi tu acol' La masa Domnului? Pregăteşte-te că ziua e pe drum După toată alergarea..Va veni o zi în care. grăbeşte-te. Până încă mai e har Nu lăsa să treacă timpul în zadar . aleargă. Va veni o zi în care To i aleşii Domnului Vor cânta un imn de slavă Mielului Ziua-aceea nu-i departe. fericit vei fi şi tu Vei primi cununa slavei lui Isus Deci.

310 - .Venim în a Ta prezen ă Venim în a Ta prezen ă Cu to i să Î i cântăm Un cântec de mărire Şi venim să ne-nchinăm Ne-ai dat o via ă nouă Să putem să Te iubim Venim cu mul umire Doamne Te iubim Tu eşti Tatăl Crea iuni Mielul Sfânt ce-ai înviat Eşti singurul ce-ai biruit Şi mormântul ai lepădat Tu pe to i ne-ai eliberat De la moarte şi ne-ai dat Libertatea să venim Ca-n prezen a Ta să fim .

Veni i creştini la rugăciune Veni i creştini la rugăciune În Casa Domnului Cel Sfânt Veni i. creştini pleca i genunchii Şi fruntea voastră la pământ Veni i cei osteni i la Domnul Voi cei trudi i şi apăsa i Odihnă. răsună dealuri Pământu-ntreg de glasul sfânt Se pleacă-n fa a Lui natura Văzduhul tot. pacea Lui cea sfântă Şi mângâiere să lua i Răsună mul i. veni i cu umilin ă În fa a tronului de har Veni i să dezbrăcăm păcatul Şi să primim cerescul har . cu nori şi vânt Veni i.311 - .

i privirea-n sus: /: Iată că Mirele vine :/2x . Ai pus în mine un dor nespus Dorul de-a fi lângă Tine. Astăzi ridica. Este doar deşertăciune Numai Tu po i da vie ii un sens. Via a mea Tu mi-ai schimbat Isus Şi-ai făcut un om nou din mine. Numai în Tine Isuse iubit Pot să găsesc fericire. Poate face-un om nou din tine.312 - . Via a mea Tu mi-ai schimbat Isus Şi-ai făcut un om nou din mine Ai pus în mine un dor nespus Dorul de-a fi lângă Tine. Ca să trăiesc pentru Tine. Via a i-o poate schimba Isus. Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi bra ul Tău ocrotire.Via a făr’ de Tine VIA A făr’ de Tine Tată ceresc.

L ca stăpân în via a ta Fericire î i va da Şi tot cerul va cânta Crede-n El şi spune astăzi DA ! .313 - . dragostea Şi-am aflat că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul său Să moară şi pentru păcatul meu Pentru mine ai murit Să fiu iertat şi mântuit Domnul meu ce mult Tu m-ai iubit Îmi deschid azi inima Vino. dragostea Când credeam că le-am aflat Toate-n vânt s-au spulberat Şi-ncepeam din nou a căuta Dar într-o zi am auzit De Isus ce poate da Eterna via ă . pacea .Via a mea pe-acest pământ Via a mea pe-acest pământ O trăiam mereu căutând Fericirea . locuieşte-n ea Te primesc ca Domn în via a mea Ani de-atunci au trecut Iar iubirea mi-a crescut Pentru Domnul meu Isus Cristos Tot ce am e de al El Sunt al Lui şi El e-al meu Şi aştept mereu venirea sa Astăzi po i s-alegi şi tu Lui Cristos să nu-i spui nu Primeşte . pacea .

314 - .Via a şi mişcarea Via a şi mişcarea şi suflarea Sunt în Tine. Doamne Numai Tu eşti sursa vie ii mele Fiecare pas Tu mi-l conduci Mi-l conduci pe cale Via a-ntreagă este-n mâna Ta Harul şi-ndurarea Ta Când mă uit zăresc privirea Ta Uimit de-a Ta iubire Te doresc Isus numai pe Tin’ .

ostenit şi slab Vino că nu în zadar vii Aici vei afla repaus Grăbeşte-te.Vino la Apa Vie ii Vino la Apa Vie ii Setos. izvorăşte via a Bea şi fericit vei fi . nu-ntârzia Via a veşnică.315 - .i va fi plata Aici e Apa Vie ii Aici fie inta ta La acest izvor grăbeşte Umple-te de credin ă Aici păcatul se şterge Aici se-mparte milă Vino la acest izvor sfânt Vindecare vei primi Vezi.

i spun Pentru mine eşti mereu Un prieten bun… Cu credin ă şi iubire Care Domnul ni le-a dat Vom căuta prin rugăciune Să trăim mereu curat Un prieten bun iubeşte Şi te ajută oricând Dragostea ce se jertfeşte Să ne unească într-un gând .Visele ce sunt în tine Visele ce sunt în tine Dacă Dumnezeu Le-a pus Ai speran ă pentru mâine Câtă vreme stai lângă Isus Un prieten bun iubeşte Şi te-ajută oricând Dragostea ce se jertfeşte Să ne unească într-un gând Un prieten totdeauna Va rămâne .316 - . va iubi Dacă-n via a lor e Domnul Chiar motivul de-a trăi Iar atunci când va fi greu Pot din inimă să. .

Şi mă bucur în Tine Îm înal i mâinile către cer.Voi slăvi pe Mielul slavei Voi slăvi pe mielul slavei Regelui regilor mă închin Voi slăvi pe mielul gloriei Regelui eu mă închin Şi mâinile mi le-nal . Lumea-ntreabă : « De ce ? » Eu le spun că-mi iubesc Regele . Şi -naintea Ta vin Şi mâinile mi le-nal .317 - .

Aceasta zi e a Domnului. ALELUIA! Eu sunt fericit.318 - . eu sunt fericit Sunt fericit ca El M-a mântuit /: OSANA. Să ne bucurăm în ea. Cântându-I glorie. LAUDĂ Domnului! Laudă Domnului căci m-a salvat! :/ .Voi veni cu bucurie Voi veni cu bucurie înaintea Domnului. Voi veni cu mul umire în Casa Lui. eu sunt fericit Sunt fericit ca El M-a mântuit Eu sunt fericit.

Doamne Tu pe noi Şi to i din jur pe Tin’ te vom vedea Înăl ăm numele Tău În unitate ne-nchinăm Laudele vor răsuna ara o vei transforma ara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credin ă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera Final: Vrem trezire Vrem trezire în noi Vrem trezire în noi. o . o.Vom căuta. Doamne fa a Ta Vom căuta. .319 - . Doamne fa a Ta Pentru-a noastră ară ne rugăm Trezeşte-ne o.

Te voi preamări în toată lumea. /Tu eşti Domnul meu/ x2 Eşti Dumnezeu . Te voi preamări prin via a mea. iubirea Tu să fii în via a mea ! Vreau Doamne.Vreau Doamne Vreau Doamne. puterea Tu să fii în via a mea. Te voi preamări în inima mea.320 - .

.321 - .Vreau să mă închin Vreau să mă închin doar ie Să Te laud Domnul meu Tot ce am Î i apar ine Tu eşti vrednic Domnul meu! Eu Te laud cu inima mea Eu Te laud cu sufletul meu Eu Te caut.Te caut mereu Vreau pe Tine Doamne să Te urmez.

osana Mielului ce-a fost junghiat Osana. .322 - . eu sunt bogat Iar cel orb sunt sănătos Osana .Vreau să spună cel ce-i slab Vreau să spună cel ce-i slab Eu sunt tare în Cristos Cel sărac. osana Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări.

323 - . /:Căci Tu eşti Domn. tuturor le-ai arătat. Tu eşti Domn cu-adevărat /: Şi ca Tine altul nu-I :/:/x2 . Ridicăm mâinile noastre.Vrednic eşti de cinste /: Vrednic eşti de cinste şi-nchinare. înăl ăm numele Tău:/x2 /:Ce mare eşti şi ce mari minuni faci tu /: Şi ca Tine altul nu-I :/:/2x /: Vrem să spunem lumii despre Tine Şi cum prin moartea Ta pe cruce.

Doamne. tot mai mult să te cunosc Condu-mă în fiecare clipă ce-o trăiesc Zi de zi vreau să luminez mereu Zi de zi în Tine eu trăiesc Zi de zi pe Tine Te urmez Zi de zi cu Tine eu păşesc .324 - .Zi de zi eu vreau Zi de zi eu vreau să respir Cuvântul Tău Şi mă rog.

cântă ca David Cântă.325 - .Zi de zi mergând pe cale Zi de zi mergând pe cale Frate credincios Cântă-I laude într-una Domnului Cristos Fii voios că-n oastea sfântă Eşti şi tu chemat De aceea-ntotdeauna Cântă-I ne-ncetat Cântă. cântă. cântă. Pavel şi Sila au cântat şi ei Iar din ceruri izbăvirea le-a dat Dumnezeu Cântă frate. cântă aşa Tot iadul de cân i tu Să se-nfioare Să fugă vrăjmaşul Cu toată oastea sa Ne-ncetat să-nal i spre ceruri zi de zi cântări Chiar de treci prin clipe grele şi prin încercări Nu uita. cântă soră să răsune-n zări Laude şi osanale până-n depărtări Pentru Împăratul slavei care a biruit Să-I cântăm de bucurie El ne-a mântuit .

Dumnezeule Nu mă lepada de la fa a Ta.326 - . Şi nu lua de la mine. statornic. un duh nou. Duhul Tău cel sfânt.Zideşte în mine Zideşte în mine. o inimă curată Dumnezeule Şi pune în mine. Dă-mi iarăşi bucuria mântuiri Tale Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful