FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI 2011 HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN : :

:

800416115166001

800416115166 : : 019-9445106 tag_norul@yahoo.com

TERENGGANU LEARNING CENTRE

ISI KANDUNGAN .

menurut Laporan Pemantauan Sekolah Bestari oleh Bahagian Sekolah pada tahun 2001. Walau bagaimanapun.perlaksanaan PPBK di sekolah-sekolah masih berada pada tahap yang kurang memuaskan.berbagai usaha yang telah dan sedang dijalankan untuk menggalakkan penggunaan kaedah PPBK. PPBK jika dilaksanakan dengan berfikrah dan terancang akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan dan bermutu.serta laporan-laporan lain. Pelajar jugaakan dapat menjalankan aktiviti pembelajaran secara aktif dan kendiri. PPBK dijalankan dengan menggunakan perisian kursus yang biasanya merangkumi topik-topik tertentu dan disampaikan secara interaktif kepada pelajar.PENDAHULUAN Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) adalah satu kaedah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . Ini termasuk membekalkan komputer ke swkolah-sekolah dan pembangunan perisian kursus oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Pusat Perkembangan Kurikulum dan Bahagian Teknologi Pendidikan. Di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful