P. 1
48872571-Diplomski-rad-Funkcionalne-dimenzije-“4P”-instrumenata-marketing-miksa

48872571-Diplomski-rad-Funkcionalne-dimenzije-“4P”-instrumenata-marketing-miksa

|Views: 2,342|Likes:
Published by Jelena Docić

More info:

Published by: Jelena Docić on Jul 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Sections

 • UVOD
 • 1. PROIZVOD – INSTRUMENT MARKETING MIKSA
 • 1.1 Dizajn proizvoda
 • 1.2 Funkcionalnost proizvoda
 • 1.3 Pakovanje i etiketiranje
 • 1.4 Dodatne usluge
 • 1 .5 Kvalitet
 • 1.6 Robna marka
 • 2. CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
 • 2.1 Postupak određivanja cene
 • 2.2 Strategija i politika određivanja cena
 • 3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA
 • 3.1 Istraživanje za potrebe donošenja odluka o kanalima distribucije
 • 3.2 Izbor marketing kanala
 • 3.3 Integrisanje marketing kanala
 • 3.4 Mrežna prodaja
 • 3.5 Strategije distribucije
 • 4. PROMOCIJA – INSTRUMENT MARKETING MIKSA
 • 4.1 Ekonomska propaganda
 • 4.2 Unapređenje prodaje
 • 4.3 Specifična obeležja unapređenja prodaje
 • 4.4 Strategije unapređenja prodaje ka distributerima i maloprodaji
 • 4.5 Lična prodaja
 • 4.6 Ekonomski publicitet
 • Zaključak
 • Literatura
 • I.Literatura

Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa

Sadržaj
Sadržaj........................................................................................................................ 1 UVOD........................................................................................................................... 2 1. PROIZVOD – INSTRUMENT MARKETING MIKSA.....................................................3 1.1 Dizajn proizvoda................................................................................................4 1.2 Funkcionalnost proizvoda...................................................................................6 1.3 Pakovanje i etiketiranje....................................................................................7 1.4 Dodatne usluge...............................................................................................9 1 .5 Kvalitet.......................................................................................................... 10 1.6 Robna marka..................................................................................................12 2. CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA ........................................................14 2.1 Postupak određivanja cene.............................................................................16 2.2 Strategija i politika određivanja cena............................................................19 3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA......................................................................................23 3.1 Istraživanje za potrebe donošenja odluka o kanalima distribucije..................24 3.2 Izbor marketing kanala....................................................................................25 3.3 Integrisanje marketing kanala..........................................................................27 3.4 Mrežna prodaja..............................................................................................29 3.5 Strategije distribucije.....................................................................................30 4. PROMOCIJA – INSTRUMENT MARKETING MIKSA....................................................31 4.1 Ekonomska propaganda.................................................................................35 4.2 Unapređenje prodaje.......................................................................................37 4.3 Specifična obeležja unapređenja prodaje........................................................39 4.4 Strategije unapređenja prodaje ka distributerima i maloprodaji....................40 4.5 Lična prodaja...................................................................................................41 4.6 Ekonomski publicitet.......................................................................................43 Zaključak................................................................................................................... 45 Literatura.................................................................................................................. 46

1

Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa

UVOD
Godine 1948. James Culliton prvi put o marketingškom odlučivanju razmislja kao o receptu. Tu ideju je 1953. godine dalje iskoristio Neil Borden, profesor sa Harvardske poslovne škole, te je stvorio novi naziv “marketing miks”. U to vreme, „sastojci” koji su sačinjavali marketing miks su bili brojniji nego danas. Međutim, Jerome McCarthy, profesor sa Mičigenskog državnog univerziteta, predložio je da svi sastojci marketing miksa skupe u četri elementa, danas znanih kao 4P. Marketing miks uključuje aspekte i strategije marketinga koje menadžment kortisti za sticanje konkurentske prednosti. Ovaj termin se izražava u obliku konceptualnog obrasca koji obuhvata elemente marketinga kao što su: Proizvod (Product), Cena (Price), Distribucija (Place) i Promocija (Promotion). Prema ova 4 elementa marketing miks je popularno nazvan 4P (engl. Four Ps). Ovi elementi predstavljaju varijable marketinga koje preduzeće može kontrolisati. Pored osnovna 4 elementa marketing miksa (4P), neki teoretičari navode da bi on trebao biti proširen sa još tri P koji se tiču marketinga usluga, a to su: Ljudi (People), Proces (Process), i Fizičko okruženje (Physical environment). Bums i Bitner su bili glavni zagovornici ova dodatna 3P te su oni bili ti koji su ih, nakon što su slavni Philip Kotler 80-ih godina 20. veka predložio javnu raspravu na tu temu, konačno uveli u upotrebu. Danas postoji praksa korišćenja koncepta 4P uporedo sa 4C. Glavna karakteristika tog koncepta (4C) jeste da je orijentisan pretežno na potrošača. 4C se uporedo koristi sa 4P konceptom na način i sa ciljem da zadovolji potrošača te da mu se što više približi. Uz tu svrhu, element Proizvoda (Product) dopunjen je elementom Potrošač (Consumer), element Cena (Price) dopunjena Troškom (Cost),element Distribucija (Place) dopunjen je eloementom Komunikacija (Comumunitacion). U ovom tekstu biće reči o osnovnim elementima marketing miksa (4P), proizvodom, cenom, promocijom, distribucijom i njihovim značajem za postizanje očekivanog nivoa prodaje i konkurentske prednosti na tržištu.

2

Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa

1.

PROIZVOD – INSTRUMENT MARKETING MIKSA

Proizvod je jedan od instrumenata marketing miksa preko koga preduzeće uskladjuje svoje mogućnosti sa potrebama i zahtevima kupca/potrošača. Nastaje kao rezultat napora svih zaposlenih u preduzeću da se odgovori zahtevima i potrebama tržišta. Preduzeće treba da ima proizvod ili uslugu koja kupca/potrošača efikasnije zadovoljava nego proizvodi i usluge drugih preduzeća. (Filipović V., Kostić Stanković M., (2009) Marketing menadžment FON, Beograd, str. 175) Proizvod je veoma dinamičan instrument marketing miksa. Mogućnosti modifikacije i izmena na proizvodu, radi usavršavanja, sa ciljem zadovoljenja potreba kupca/potošača su velike. Stoga je on jedan od najefikasnijih elemenata marketing miksa kojim preduzeće ostvaruje svoje ciljeve poslovanja. Zadovoljenjem potreba i želja kupca/potrošača, preduzeće ostvaruje svoje ciljeve na tržištu. Stoga je posebno važno da svako preduzeće posveti posebnu pažnju svojim proizvodima. Mora se proizvoditi ono što maksimalno zadovoljava potrebe kupaca. Bitno je da se u kreiranju i proizvodnji proizvoda polazi od potreba i zahteva potrošača. Pri tome, treba imati u vidu da se u uslovima veoma brzih promena na tržištu, potrebe i zahtevi stalno menjaju, te proizvod mora stalno da se usavršava i inovira. Pojam proizvoda uključuje njegov fizički oblik, ideje i prateće usluge. Karakteristike proizvoda su fizičke, funkcionalne i simboličke. (Vasiljev S., 2005, str.200)  Fizičke karakteristike vezuju se za oblik postojanja.  Funkcionalne karakteristike podrazumevaju upotrebnu vrednost, odnosno svojstvo proizvoda da zadovolji odredjene potrebe potrošača.  Simboličke karakteristike obuhvataju: dizajn, pakovanje, modnu liniju i slično. I veoma su značajne u osvajanju tržišta. Potrošač pre nego što donese odluku o kupovini, analizira sve tri komponente proizvoda i medjusobno ih poredi, čime formira potpunu sliku o proizvodu.

3

Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa

1.1 Dizajn proizvoda
“Mi ne mislimo da dobar dizajn može učiniti loš proizvod dobrim, bez obzira da li se radi o postrojenju, zgradi, brošuri u promocijske svrhe ili poslovnom čoveku. Ali, mi smo uvereni da dobar dizajn može bitno pomoći proizvodu u realizaciji njegovog punog potencijala. Ukratko, mi mislimo da je dobar dizajn dobar posao” (Watson T., IBM, www.brainyquote.com, Pregledano 11.Novembar.2010.)

Dizajn proizvoda predstavlja element diferencijacije u odnosu na proizvode konkurencije, pa na taj način postaje značajan izvor za sticanje i održavanje konkurentske prednosti preduzećana tržištu. (Filipović V., Kostić Stanković M., 2009, str. 180)

Dizajn proizvoda odnosi se na izbor kombinacije funkcionalnih, strukturnih i estetskih obeležja.
 Funkcionalna su obeležja ona, koja su povezana s koristi koja se očekuje od

proizvoda.  Strukturna obeležja se odnose na mogućnost ispunjavanja funkcionalnih obeležja proizvoda i uključuju odluke o veličini, obliku, materijalu.
 Estetska obeležja se biraju i kombinuju tako da daju privlačnost proizvodu, to jest

stvaraju vizuelnu percepciju stila ili dizajna. Svaki proizvod koji ima zastareli i neprimamljivi dizajn izuzetno je osetljiv na napade konkurencije. Pravovremeno identifikovanje proizvoda koji prestaju biti atraktivni potrošačima predstavlja ozbiljan problem preduzećima koja proizvode mnoštvo proizvoda. Jedan od mogućih načina pristupanja ovom problemu jeste formiranje komisije za praćenje proizvoda i dizajna. Definicije dizajna su brojne. Na primer, Charls Eames-a smatra da je dizajn plan koji se koristi za uređivanje elemenata na način koji je najbolji za ostvarivanje određenog cilja, Ralph Caplan za dizajn kaže da je to umetnost uređivanja nekog materijala ili neke prilike u unapred planirani oblik. Dizajn je vođen funkcijom koju predmet, odnosno situacija moraju ispunjavati. Odatle i potiče misao da oblik (forma) sledi funkciju. Dizajn proizvoda nalazi se unutar trougla ograničenja:
4

Na taj način je oglas koristan i korisniku pretrage i oglašivaču koji ga postavlja. Tri bitna područja u kojima odlučivanje o dizajnu ima izuzetno značenje:  identitet preduzeća  dizajn proizvoda  identitet marke PRIMER: „Google“ Jedan od primera funkcionalnog dizajna je Google. Google ostvaruje prihod tako što pruža oglašivačima priliku da predstave reklame na mreži relevantne za informacije prikazane na bilo kojoj stranici. Po recima Charles Eams-a dizajn je plan koji se koristi za uređivanje elemenata na način koji je najbolji za ostvarivanje određenog cilja.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  krajnja upotreba kojoj je proizvod namenjen  materijali od kojih je proizvod proizveden  oprema i procesi koji se primenjuju u proizvodnji Zbog toga je za dizajn proizvoda nužna saradnja industrijskih dizajnera s marketinškim stručnjacima i industrijskim inženjerima.Takav jednostavan dizajn sa samo prozorom za pretragu i logom je vrlo brzo postao najposećeniji Web pretraživač. Upravo je cilj osnivača websajta Google-a Larry Page-a i Sergey Brin-a bio da naprave brz precizan i jednostavan pretraživač. 5 . Kao kompanija.com. bez reklama i banera koji usporavaju otvaranje web strane a pritom su nevažni za korisnika. Google-ova upotrebna vrednost i lakoća korišćenja su ga učinili jednim od najpoznatijih svetskih brendova gotovo isključivo usmenim putem od jednog zadovoljnog korisnika do drugog.

Zoom player je. Za razliku od Windows media playera koji ne nudi skoro nikakva podešavanja. On je najkonfigurabilniji player na tržištu što omogućava korisnicima da ga personalizuju do najsitnijih detalja. PRIMER: „Zoom Player“ Zoom player je svoju poziciju stekao upravo funkcionalnošću koju drugi audio/video player-i ne nude.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 1. načinu izrade. Programeri su ga razvijali više od osam godina. Zoom player prvi uvodi kastomizaciju skoro svih funkcija programa radi poboljšanja korisničkog doživljaja. Funkcionalne razlike ogledaju se u različito upotrebeljenom materijalu. itd. Određene izmene koje je moguće vršiti kroz usavršavanje pojedinih funkcionalnih komponenti stvaraju preduslove za bolje pozicioniranje proizvoda i veću konkurentsku prednost. Fukcionalna obeležja se odnose na različitost u konstrukciji i nameni proizvoda i čine jedan proizvod različitim od drugih.2 Funkcionalnost proizvoda Funkcionalnost proizvoda je obeležje proizvoda koje je usko povezano sa dizajnom. prema ocenama mnogih korisnika. verovatno najkompleksniji i najraznovrsniji audio i video plejer. pojedinim komponentama proizvoda. Funkcionalna obeležja koriste se kao strategijska opcija za ostvarennje tržišnih ciljeva. raznolikost i kompleksnost opcija koje se nude korisniku u cilju podešavanja načina reprodukcije različitih formata rezultovala je velikim brojem zadovoljnih korisnika. Upravo je ta velika fleksibilnost i konfigurabilnost i dovela Zoom Player do statusa koji sada uživa. 6 . nameni.

Za pakovanje i etiketiranje proizvoda. Ono je integralni deo stratgije prodaje i to kao:  bitan faktor oblikovanja ponude na tržištu. skladištenje. već i zbog toga što se preko pakovanja obezbeđuje estetska komponenta i atraktivnost proizvoda. čuvanje i tome slično.  sredstvo za jačanje konkurentske sposobnosti na tržištu. manipulaciju.  faktor unapređenja prodaje. ne samo sa aspekta zaštite i transporta proizvoda. 7 . Pakovanje proizvoda nije samo jedno od značajnih tržišnih obeležja proizvoda. lak i bezbedan transport. transport. kao što su pitanja vezana za transport. Za potrošne proizvode potrebno je obezbediti maksimalnu prepoznatljivost i brzo i jasno uočavanje sadržine pakovanja. Pakovanje mora da udovolji i drugim zahtevima. tj.rukovanje.manipulisanje i čuvanje do momenta upotrebe Svi navedeni zahtevi nisu podjednako važni za sve vrste proizvoda.  instrument komuniciranja na tržištu. dok kod industrijskih dobara pakovanje treba da obezbedi zaštitu proizvoda tokom transporta. jednostavno manipulisanje proizvodom i očuvanje upotrebne vrednosti do momenta upotrebe. od ključnog značaja je:  da bude lako uočljivo i prepoznatljivo  da bude informativno ( da obezbedi brzo i jasno uočavanje sadržine pakovanja)  da budi emocionalne potrebe  da obezbedi zaštitu proizvoda.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 1.3 Pakovanje i etiketiranje Pakovanje proizvoda je značajno.  faktor racionalnog poslovanja.

8 . 2006.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  element izgradnje i oblikovanje imidža proizvoda i preduzeća na tržištu.  faktor ekologije (Kotler P. PRIMER: „Kleenex“ Kleenex je proizvodjač papirnih maramica sa tradicijom dugom preko 80 godina.Ubzo je prodaja Kleenex papirnih maramica tokom letnje sezone porasla za čak 100%. koji je dizajn pakovanja postavio kao prioritet brenda. Dobro oblikovana ambalaža privčlači pažnju potrošača i proizvod čini vrednijim. a za proizvođača jedan je od efektivnih promocijskih načina.392) U današnjim uslovima privređivanja i jake konkurencije pakovanje je postalo važan instrument marketinga. kada prodaja papirnih maramica opada.Kleenex je prepoznao da privlačno pakovanje može uticati na potrošače i odvratiti ih od kupovine jeftinijeg proizvoda a umesto toga podstaći ih da kupe njihov brend po malo višoj ceni. Kleenex je 2009 godine lansirao pakovanje maramica u obliku voća sa ciljem ostvarivanja bolje prodaje tokom leta. str.

Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 1. za vreme i posle obavljenog kupoprodajnog čina. kao što su transport. prodajne usluge. Mogu se davati pre. 9 . Razlikujemo tri glavna oblika prodajnih usluga. Pri davanju garancije treba voditi računa o nekoliko faktora:  što je veća vrednost proizvoda to je garancija neophodnija i njena efikasnost sa stanovišta stimulisanja tražnje u direktonoj je zavisnosti od cene  što je proizvod komplikovaniji garancija je nužnija i efikasnija sa stanovišta stimulisanja tražnje. Kupac praktično ima potvrdu da proizvod zadovoljava određene standarde. Garancija – je sredstvo zaštite kupca. postale su nešto bez čega se ne bi mogla zamisliti realizacija proizvoda.4 Dodatne usluge Dodatne usluge su naziv za aktivnosti koje imaju za cilj da potrošaču omoguće kupovinu i bolje korišćenje proizvoda.  servis Kredit – menadžment preduzeća treba da gleda na kredit kao na jedan od instrumenata marketing miksa i da ga koristi na efikasan način. koje su od posebnog značaja za kupca pri donošenju odlike o kupovini:  kredit.  garancija. montaža i slično. Za čitav niz proizvoda. posebno proizvodnih i trajnih potrošnih dobara.

a meri se pomoću zapažanja od strane istih.  povećanje kvaliteta (povećani nivo troškova) 10 . str. (Kotler P. u zavisnosti od mogućnosti preduzeća i tržišnih faktora. na različite načine se posmatraju i ocenjuju svojstva jednog proizvoda. međutim pri utvrđivanju nivoa kvaliteta treba poći od zahteva i potreba potrašača/kupaca i njihove platežne sposobnosti. Serisna služba je pouzdan izvor informacija o funkcionisanju proizvoda pri korišćenju. 2006. kvalitet proizvoda se vrednuje kroz njegovu sposobnost da zadovolji potrebe kupaca/potrošača. Time je Hyundai Accent postao automobil sa najdužim garantnim periodom.146) Istraživanja pokazuju da je profitabilnost proizvoda u uskoj vezi sa kvalitetom proizvoda. Sa aspekta tržišta.  srednji. PRIMER: „Hyundai“ Korejski proizvodjač automobila Hyundai pored prodaje automobila na kredit odlučio je da za model Accent ponudi i kao dodatnu uslugu garanciju u trajanju od čak 8 godina. Postoje tri glavne strategije upravljanja kvalitetom proizvoda. Prema Philip Kotler-u.5 Kvalitet Kvalitet je jedan od najvažnijih instrumenata pozicioniranja proizvoda. Na osnovu njenih sugestija služba istraživanja i razvoja treba da vrši „ doterivanje „ proizvoda.  visoki. 1 . Sa aspekta marketinga.  najviši. postoje četiri nivoa kvaliteta:  niski.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  efikasnost promocione snage garancije je veća ako je garantni rok duži  u koliko kupac manje poznaje proizvod. ali ih takodje obavezuje da servise vrše samo u ovlašćenim Hyundai servisima. a u isto vreme se može smatrati produženom rukom prodaje. u toliko je nužnija garancija  u koliko je proizvođač manje ili nepoznato preduzeće da bi imalo odgovarajuće učešće na tržištu treba da daje duže garancije Servis – bitan faktor pri odlučivanju kupca da li da kupi proizvod i od kog proizvođača.Tim potezom Hyundai uverava potencijalne kupce da je njihov proizvod kvalitetan.

primena ove strategije je dala pozitivne rezultate u relativnom povećanju učešća „Goodyear“-a na tržištu. I ako se ovo tržište u svetskim razmerama karakteriše sporim rastom. puno ulaze u modernizaciju postrojenja radi sniženja troškova i poboljšanja kavaliteta. koja se pokazala kvalitetnijom i dugotrajnijom od guma njegovih konkurenata. Ona neguje strategiju upravljanje kvalitetom proizvoda u kombinaciji sa strategijom inovacija. U poslednje vreme. da bi Kompanija povećala učešće na tržištu snizila je cene ali je i dalje zadržala primat lidera u tehnološkim inovacijama i visokom kvalitetu. a i u marketing i ekonomsku propagandu da bi prodobila naklonost potrošača i distributera. Istovremeno. PRIMER 2: „Michelin“ Francuska kompanija Mishelin visoko je pozicionirana na tržištu auto guma. i u slučaju procene da su troškovi proizvodnje visoki i da ih treba smanjivati ) PRIMER 1: „Goodyear Tire & Rubber Co“ Strategiju poboljšanja kvaliteta neguje kompanija GOODYEAR TIRE & RUBBER Co. što je Kompaniji omogućilo da prodaje po višim cenama i ostavri veći profit. „Michelin“ –ova kontinualna inovacija na poboljšanju kvaliteta autogume stekla je imidž visoko kvalitetnog proizvođača. „Michelin“ je inovirao proizvodni program uvođenjem radijalne gume obložene čeličnom žicom. svetski proizvođač auto guma.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  održavanje dostignutog nivoa kvaliteta (zahteva praćenje kvaliteta proizvoda u fazi upotrebe uspostavljanjem direktnih kontakata sa korisnikom )  smanjivanje kvaliteta tokom vremena (ovakva odluka u izvesnom smislu nosi određeni rizik ali se može primeniti u situacijama kada kupovna mogućnost potrošača opadne. Ova kompanija godinama intezivno ulaže u istraživanje i razvoj radi proizvodnje savremenijih guma. 11 . prezasićenošću i pravim ratom cena.

Na taj način. Znak marke je deo marke proizvoda koji se može prepoznati. boja i sl.Septembar. termin. rečenica.amanet. Zaštitini znak štiti i uključuje prava prodavca da koriste i upotrebljavaju imena i znak marke. i simbol ili njihova kombinacija koja ima za cilj da idetifikuje proizvod ili usluge jednog proizvođača ili grupe prodavaca i da ih izdiferencira od proizvoda/usluga konkurenata“. Pregledano 30. već kao direktnog stvaraoca profita.ali se ne može izgovoriti. robna marka predstavlja vrlo važan izvor konkurentnosti. 12 .) Ime marke može da se sastoji od reči. To su simboli. brojeva. (www.6 Robna marka Robnu marku ne bi trebalo posmatrati kao stavku koju isključivo treba svrstati u troškove marketinga. Prema Američkoj marketingškoj asociaciji. Zaštitni znak je zakonom zaštićena marka ili deo marke proizvoda koja je u isključivoj upotrebi dotičnog preduzeća. marka proizvoda sadrži više pojmova i može se definisati na sledeći način: „Marka proizvoda je ime. ili kombinacije brojeva i reči.org.2010.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 1. znak. dizajn.

Pregledano 1. što obezbeđuje sigurnu zaštitu pozicije i određene finansijke koristi. Pretpostavka za primenu ove strategije je već izgrađen imidž i lik proizvoda.  Strategija familijarne marke za sve proizvode vezuje se za ime proizvođača. Sa aspekta kupca.rollsroycemotorcars. Marka proizoda koristi se pri segmentaciji ciljnih kupaca. (www. Sa marketinškog aspekta. Ona služi za razlikovanje proizvoda od drugih. Kao što i sam proizvodjač luksuznih automobila za sebe kaže “naše ime je jedna od nasih najvecih prednosti”. što im je omogucilo da godišnje proizvode relativno mali broj automobila po izuzetno visokim cenama i pri tome ostvare veliku zaradu. ali kao informacijao poreklu i izvoru konkretnog proizvoda. PRIMER: „Rolls Royce Motor Cars“ Rolls Royce je jedan od najpoznatijih brendova u svetu. određivanju nivoa kvaliteta i drugih karakteristika proizvoda.2010) Dugogodišnjom tradicijom i radom na razvijanju brenda. Rolls Royce je postao sinonim za izuzetan kvalitet i luksuz. Preduzeće obično primenjuje različite strategije pri određivanju imena marke proizvoda. 13 . korišćenje marke proizvoda ima određene prednosti . kvaliteta proizvoda i drugih svojstava bitnih kod proizvoda.Novembra.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Organizacija razvija svoju marku da bi:  idetifikovali svoje proizvode  izdvojile svoje proizvode od konkurencije  ponudile zagarantovanu vrednost kupcima. Prednost ove strategije je što ne vezuje svoje ime u ugled za individualnu marku. Marka proizvoda je bitan aspekt strategije proizvoda. Korišćenjem marke olakšava se postupak porudžbine i isporuka robe.com. marka proizvoda pojednostavljuje idetifikaciju proizvoda. sličnih proizvoda na tržištu.  Strategija individualnih imena marke spada u strategije koje se najčešće primenjuju.

meri tržišno učešće i profitabilnost preduzeća. CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA Cena kao element poslovne politike preduzeća poslednjih godina dobija posebni značaj. Za uspešno poslovanje preduzeća presudno je da se prodajne cene pravilno oblikuju. a preko njih i na dobit. Svaka promena cena utiče na prihod. U direktnoj je vezi sa veličinom prihoda koji se ostvaruje. Da bi preduzeće moglo u potpunosti da iskoristi postojeće mogućnosti na tržištu cene ne smeju biti utvrđene suviše visoko 14 . Cena je u višestrukoj vezi sa rezultatima poslovanja preduzeća. Cena je jedan od najosetljivijih instrumenata marketinga. Preko cene preduzeće ostavaruje prihod.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 2. Ona je bitan element strategije pozicioniranja na tržištu. obim prodaje i troškove poslovanja.

do 2007. Cena je instrument koji se mora kombinovati sa drugim instrumentima da bi se uspešno ostvarili marketinški i finansijski ciljevi preduzeća.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa ali ni suviše nisko. kompanija LaCoste otkupljuje svoj brend i momentalno limitira distribuciju. U početku. Interni izvori obezbedjuju podatke sa područja poslovne problematike same organizacije i pod njenom su kontrolom. Poznati brend La Coste je 1950. Sredinom 80-ih oni su spustili cene LaCoste proizvoda i pustili ih u široku prodajnu mrežu. preuzela kompanija General Mills. ali je od 2002. prodaja porasla 800%. Međutim. Eksterni izvori pokrivaju tržišno okruženje. U poslovnoj politici preduzeća cena ima dve uloge. Pri formulisanju politike cena treba obezbediti informacije iz eksternih i internih izvora. 1992. 15 . kada su se nekad prestižne majice našle u diskontima i u korpama sa sniženom robom. dok se druga vezuje za donošenje kratkoročnih odluka kojima se vrši neposredno prilagođavanje u zavisnosti od uslova privređivanja i situacije na tržištu. Prva se odnosi na definisanje politike cena kao strategijskog elementa pri nastupu na tržištu. Iz eksternih izvora obezbeđuju se informacije o uslovima koji vladaju na tržištu. pospešivši tako prodaju u izvesnoj meri. kao tržišni hit stigao u SAD i bio vrlo jak kada ga je 1969. LaCoste je izgubio svoj imidž. Potrebne informacije u vezi sa tržišnim okruženjem odnose se na:  veličinu tražnje/ponude za proizvodima/uslugama  uticaj konkurencije  očekivano učešće na tržištu  postavljanje tržišnog cilja  dostignuti imidž proizvoda/usluge i preduzeća  imidž zemlje iz koje dolazi preduzeće  pravnu i stručnu regulativu zemlje PRIMER: “La Coste” Najveći svetski brendovi su uspevali da zaborave šta je njihova osnovna strategija i zašto je izabrana baš određena marketinška taktika. promoviše proizvode preko poznatih ličnosti i diže cene. te aktivnosti su imale mali uticaj na promenu prihoda.

437) 1.. Cena ima uticaj na ciljeve kao što su: profit. prihod od prodaje i udeo na tržištu.1 Postupak određivanja cene Postupak određivanja cena po Philip Kotler-u prolazi kroz šest faza: ( Kotler P. Izbor cilja formiranja cene znači da preduzeće najpre mora da zna šta želi da postigne određenim proizvodom/uslugom.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 2. str.. 2006. U odnosu na politiku formiranja cena kompanija može da postavi četiri poslovna cilja: 16 .

Skala tražnje pokazuje broj jedinica proizvoda/usluga koji će kupci određenog tržišta kupovati u datom vremenskom periodu po alternativnim cenama koje bi se mogle odrediti za taj period.  Vođstvo u kvalitetu proizvoda kao cilj ima visok kvalitet proizvoda za određena tržišta. Nivo tražnje određuje najvišu cenu koju preduzeće može da odredi za proizvode/usluge dok troškovi određuju donju granicu. cenovnici. 4. odredjuje cenu kojom se pokrivaju varijabilni i fiksni troškovi. prodaje. menadžment preduzeća mora da ima informaciju kako se menjaju troškovi na različitim nivoima proizvodnje. Ona oslikava ukupnu tržišnu tražnju za različite cene. Smatra se da će povećano tržišno učešće doprineti nižim troškovima i obezbeđenju dugoročnih profita. Ma koju cenu da preduzeće odredi ona utiče na različite nivoe tražnje. a profit je u drugom planu. statistički bilteni. Ako je ponuda po kvalitetu i drugim aspektima plasmana slična konkurentskoj. određuje se ista ili približna cena. Izvori informacija su ponude konkurenata. Tražnja i cena obično su obrnuto prorcionalne. Pri određivanju cene traži se rešenje koje će obezbediti pokriće iz ukupnih troškova proizvodnje. 3. Da bi se izabrala optimalna cena.  Maksimalan profit kao poslovni cilj pretpostavlja obezbedjenje informacija o funkciji tražnje i funkciji troškova vezanih za alternativne cene. distribucije. Procena troškova. odrediće se nešto niža cena i obrnuto. Utvrđivanje tražnje. Odnos između određene cene i nivoa tražnje najbolje oslikava skala tražnje.  Vođstvo u tržišnom učešću bazira se na određivanju nižih cena u odnosu na konkurenciju. tražnja je manja i obrnuto. tj što je viša cena. Bira se ona cena koja uz zadovoljavajuću tražnju obezbeđuje najveći profit. ispod ili iznad konkurentskih. Ako je ponuda po kvalitetu slabija. potencijalni kupci koji kupuju kod konkurenata. 2. jakim uticajima konkurencije ili promenama potreba potrošača. Pored 17 . Analiza cena i ponude konkurenata predstavlja stvaranje informacione osnove za utvrđivanje okvira u kojima se može odrediti cena.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  Opstanak kao cilj uslovljen je iznenadnim promenama u okruženju štetnim po preduzeće. sopstvena prodajna mreža. marketinga i izvesnu dobit. Preduzeće u odnosu na konkurenciju može odrediti cenu svojim proizvodima na nivou konkurentskih. Preduzeća koja za cilj imaju visoki kvalitet najčešće su lideri u svojoj branši. Da bi preduzeće opstalo na tržištu.

itd )  Metod tekućih tržišnih cena. Mapa praga dobitka prikazuje ukupne troškove i ukupni prihod koji se očekuje na različitim novoima prodaje. Da bi se primenila ova metoda potrebno je da marketring svojim aktivnostima prethodno u svesti kupaca pozicionira proizvod. Formiranje cena zatvorenom ponudom smatra se tržišno orijentisanom metodom. Cena se koristi kao polazni element za utvrđivanje visine troškova po jedinici proizvoda. Metod formiranja cena na osnovu percipirane vrednosti oslanjaju se na marketinški koncept tako da markting ima bitnu ulogu u primeni ove metode. do visokih – kod proizvoda koji se smatraju luksuznim. pakovanje. izgled.  Metod zatvorene ponude. u protivnom se odustaje. Osnova ovog metoda je formiranje cena na osnovu percipirane vrednosti od starne kupaca. Sledeći korak je utvrđivanje profita koji bi se ostvario za određeni proizvod po planiranoj ceni i troškovima. od relativno umerenih – kod proizvoda svakodnevne upotrebe. Preduzeće formira cene na nivou tržišnih. Marže se razlikuju od proivoda do proizvoda. potrebna ulaganja i veličinu kapaciteta. ulazi se u proizvodnju. 5. pouzdanost. Metod formiranja cena na osnovu percipirane vrednosti primenju kompanije sa marketinškom orijentacijom. Strategija formiranja cena koju ove komapnije primenjuju bazira se na vrednosti koje ove kompanije nude a one su percipirane od starne potrošača ( kvalitet. pri određivanju cene treba uzeti u obzir i strategiju pozicioniranja proizvodau odnosu na konkutentski. U najčešće primenjivane metode formiranja cena spadaju:  Metod troškovi plus sastoji se u tome da se troškovima određenog proizvoda doda prosečna marža. Određivanje cena dovodi se u vezu sa visinom profita koji se želi postići. Izbor metode formiranja cena. Ciljno formiranje cena primenjuju preduzeća javnih usluga. dizajn ) i cenu po kojoj bi se mogao proizvod prodavati. ispod ili iznad. U odnosu na zahteve ciljnog segmenta utvrđuje koncept proizvoda ( kvalitet. Osnova ove metode je koncept praga dobitka. servis.  Metod percipirane vrednosti. trajnost. Nedostatak ovde metode je što je pasivna u odnosu na tržište i nema marketinških elemanata. a ne na troškovima i nivoma tražnje.  Metod mape praga dobitka je u osnovi analiza praga dobitka i formiranje cena na osnovu ciljnog profita i smatra se troškovno orijentisanim pristupom. garancija.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa ekonomskog kriterijuma. Ako se analizom dođe do računice koja obećava zaradu. Osnova ovog metoda je formiranje cena na osnovu informacija o aktuielnim tržišnim cenama. On mora predhodno da odredi ciljno tržište. Preduzeće svoje cene formira na predpostavljenim cenama konkurenata koji će učestvovati sa svojom ponudom. 18 .

Strategija geografskog formiranja cena 19 . Izbor konačne cene predstavlja finalizaciju procesa određivanja cene i sintezu svih predhodno izvršenih analiza i istraživanja. predhodno sprovedenim metodama.2 Strategija i politika određivanja cena 1.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 6. 2. Odluka o konačnoj ceni bazira se na izboru jednog iznosa iz suženog raspona mogućih cena.

Diferencijacija na osnovu udaljenosti od mesta proizvodnje vrši se prema načinu prodaje. kupovinu van sezone. odnosno distributer. da bi stimulisala kupca za plaćanje pre roka. Za kupce koji su teritorijalno udaljeni obično se formira viša cena zbog većih transportnih troškova. Medju najvažnijima su:  Kasa – skonto – popust koji se odobrava kupcu koji odmah plaća račune. uslova isporuke. Cene variraju izmedju zona. Ovde razlikujemo sledeće mogućnosti:  Proizvodjač. Strategija rabata i bonifikacija Diferencijacija cena na osnovu nagradjivanja kupaca za odredjene postupke vrši se posebno za svakog kupca prema odredjenim kriterijumima. pa se za svako područje određuje jednoobrazna cena. intenziteta tražnje. 2. veći obim kupovine.  Cena proizvoda u kojoj se zaračunavaju troškovi transporta često je veća za iznos troškova posebne vrste prevoza i ambalažu koju nameće isporučilac kako bi pod povoljnijim uslovima otpremio robu i predao je kupcu. proizvodjač/distributer mora da vodi računa da ne primeni diskriminaciju cena.  Količinski rabat – popust u ceni za kupce koji kupuju velike količine robe 20 . itd. odobravaju odredjene popuste. Ukupno tržište se deli na nekoliko geografskih područja. Diferencijacija cena po zonama isporuke zahteva segmentiranje tržišta. i slično. To znači da zone moraju biti jasno definisane. a kupac od tog momenta pa sve do smeštaja robe u skladište plaća troškove. uslova plaćanja. Kada prihvati ovu strategiju. formira cenu u koju zaračunava troškove utovara na prevozno sredstvo. Proizvodjač definiše strategiju cena gde zaračunava troškove prevoza do istovarne stanice.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Bazira se na pretpostavkama da se za proizvode formiraju različite cene u zavisnosti od lokacije kupca. Kupac preuzima robu na istovarnom mestu ne plaćajući za transport poseban iznos. tako da svi kupci koji se pojavljuju na datom tržištu kupuju pod istim uslovima. troškova transporta. Ostvaruje se preko:  Popusta na ceni  Rabata i bonifikacije Mnoga preduzeća.

Startegija formiranja cena za novi proizvod Kada je u pitanju novi proizvod preduzeća mogu da razvijaju dve strategije:  Strategija skidanja kajmaka ili ekstra profita primenjuje se za originalne novitete. Proizvod se prvo nudi na delu tržišta koji prihvata proizvod. Strategija formiranja promocionih cena Stategija formiranja promocionih cena primenjuje se za određene proizvode da bi privukla kupce u vansezoni. Primena ove strategije je moguća ukoliko: 21 . skladištenje. Visoka cena argumentuje se konkutentnim prednostima ovog proizvoda. 4. određenom vremenskom periodu.  Sezonski rabat je popust u ceni za kupce koji kupuju robu ili usluge van sezone  Bonifikacije se odobravaju kao popust za zamenu starog proizvoda u kupovini istog takvog novog (pri prodaji novo za staro). postepeno se snižava cena da bi se osvajali novi segmenti tržišta. itd.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  Funkcionalni rabat – odobrava se članicama granskog udruženja pod uslovom da obavljaju odredjene poslove kao što su: prodaja. 5. kak ose proizvod uvodi u proizvodnju. Strategija formiranja diskriminacijskih cena Formiranje diskriminacijskih cena opisuje situaciju kada preduzeće prodaje proizvod ili uslugu po dve ili više različitih cena kupcima proizvoda ili korisnicima usluga. Ponekad se promcijske cene formiraju na nivou cene koštanja samo da bi privukle kupce i motivisale ih da kupe druge proizvode ili da bi se konkretan proizvod rasprodao. privući nove kupce i pomoći u ostvarivanju dugoročnih poslovnih veza sa postojećim kupcima. bez obzira n anjegovu cenu. itd. 3. Korišćenje strategije rabata i bonifikacija je značajna jer može znatno uticati na povećanje obima prodaje . Za novi proizvod u početku se određuje visoka cena. obavljanje lokalne reklame.

o Strategija penetracionih cena daje odgovarajuće efekte i pod sledećim uslovima: o o o kada proizvod ima elastičnu tražnju kada se modifikacija cene može vršiti u različitim fazama kada proizvod ima odredjene konkurentske prednosti. vrlo je teško povećati loše procenjenu nisku cenu koja ne pokriva troškove.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa o o o na tržištu ima dovoljno kupaca sa jakom kupavnom snagom. još uvek nije razvijena konkurencija ili visoka cena održava imidž superiornog proizvoda. Ova strategija u značajnoj meri smanjuje rizik pogrešnog odredjivanja cene. Strategija ekstra profita se više koristi kod manjih tržišta. Preduzeća za modifikovane i inovirane proizvode odredjuje relativno nisku cenu. Medjutim. Ako je cena suviše visoka i tržište sporo prihvata proizvod. sa namerom da privuče što veći broj kupaca i osvoji značajan udeo na tržištu. postignut je visok stepen 22 . U slučaju ovih proizvoda. Primena ove strategije moguća je u sledećim situacijama: o o kada je tržište osetljivo na cenu kada niska cena konkuentima nedeluje dovoljno privlačno da bi zbog niskog profita ulazili na konkretno tržišno područje kada niske početne cene obezbedjuju inovatorima jak položaj na tržištu. 6. Strategija jedinstvenih cena Strategija jedinstvenih cena primenjuje se kod proizvoda koji pripadaju robi široke potrošnje koja se prodaje preko supermarketa. cena se može sniziti.  Strategija penetracionih cena je suprotna predhodnoj. tako da su budući konkurenti potpuno nemoćni u prodiranju na tržište.

odnosno u približavanje i dostavljanje proizvoda/usluge krajnjem korisniku. 23 . često se u marketinškoj literaturi nazivaju menadžment marketing kanala. DISTRIBUCIJA I PRODAJA Distribucija. 2009. preduzeća posrednicima poveravaju i druge marketing aktivnosti u sistemu plasmana proizvoda. ekonomska propaganda. termin distribucija odnosi se samo na deo celokupnog sistema povezivanja aktivnosti proizvođača sa aktivnostima potrođača/kupaca koji postoji u određenom vremenu i na određenom prostoru. servis. str. (Filipović V. Pored distribucije. odnosno kanali prodaje javljaju se kao konkretan oblik povezivanja aktivnosti proizvođača i aktivnosti nosilaca potreba i njihove potošnje. i sam proces prodaje. “Miks distribucije je skup aktivnosti i procesa koji prate tok proizvoda/usluge od proizvođača do potrošača”. Danas većina preduzeća ne prodaje i ne distribuira proizvode/usluge direktno finalnom kupcu/korisniku.. kao što su: Prodaja. 227) Ipak.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa standarda. 3. obezbeđenje usluga kupcima. Izbor i kontrola posrednika i donošenje odluka o brojnim aktivnostima u vezi sa tokovima proizvoda i usluga. pa s toga ima malo prostora za uticaj formirane cene na diferencijaciju u odnosu na konkurentne proizvode. Obuhvataju tri ključne aktivnosti: fizičku distribuciju robe. Marketing kanali su nezavisne organizacije uključene u proces distribucije. Kostić Stanković M. . transport i skladiđtenje.

ponašanje kupaca/potrošača pri kupovini. preferencije kupaca u odnosu na proizvod. sirivinski sastav. privrženost proizvodu. itd. imidž. istražiti i analizirati sledeće elemente: kupovne mogućnosti. odnosno sliku prodajnog mesta koje treba da zadovolji zahteve ciljnog segmenta. Istraživanjem i analizom ovih elemenata moguće je stvoriti bazu podataka koja će menadžmentu distibucije pomoći pri donošenju odluka da odredi profil. težina. Istraživanje ima za cilj da odredi lociranje pravog proizvoda na pravo prodajno mesto u pravo vreme. odnosno sliku koji kupac ima o proizvodu i proizvođaču.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 3. Istraživanje se vrši u tri pravca:  Istraživanje fizičkih i funkcionalnih karakteristika proizvoda koji se distribuira (veličina. marki proizvoda ili proizvožaču. trajnost.1 Istraživanje za potrebe donošenja odluka o kanalima distribucije Elementi istraživanja za potrebe donošenja odluka o kanalima distribucije su: ciljni segmenti potrošnje (kupci / potrošači ) i proizvodi. Proizvod je jedan od elemenata koji utiče na izbor kanala distribucije. kvalitet)  Istraživanje psiholoških komponenti sadržanih u proizvodu (utisak i sliku proizvod ostavlja na kupca/potrošača) 24 . motive kupovine. U odnosu na ciljni segment (kupci / potrošači ) potrebno je. upotrebna vrednost. navike pri kupovini.

Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  Istraživanje stava. i sl. “Neki od kriterijuma koje treba analizirati pri izboru kanala prodaje su sledeći: ukupni troškovi kanala. motivisanost kanala. 229) 25 . uticaj na strategiju pozicioniranja. Istraživanje poslovne politike distributera. kako one prema proizvođačima (marže. 2009.) Pored ovih elemenata. mogući nivo cena. Uticaj se ogleda u profitabilnost kanala i troškovnoj konkurentnosti (troškovi marže marketing kanala mogu da dostignu 50 % cene koju plaća krajnji potrošač/kupac). ( Filipović V. Odluka se ne može lako i brzo menjati. i navika pri kupovini. sposobnost i motivacija potencijalnog posrednika koji se nalazi u kanalu utiče na kreiranje konkurentske prednosti i efikasno zadovoljavanje potreba potrošača/kupaca. pokrivanje tržišta krajnjeg korisnika.itd. takođe. Predmet istraživanja su kavntitativni i kvalitativni parametri. kapacitet posrednika u kanalima. lokacija i rasprostranjenost.  Kvantitativni parametri obuhvataju: broj različitih mogućnosti distribucije. stepen rizika. u odnosu na proizvod (posebno se analiziraju kriterijumi koje kupac/potrošač ima pri kupovini. 3. nivo konkurentskih prednosti koji se može ostvariti kroz inovativne aktivnosti kanala. kasa skonta. veličina preduzeća koja se bave distribucijom. U odnosu na kanale prodaje to je dugoročna obaveza proizvođača da ih motiviše da ih sami investiraju i razvijaju kanale prodaje. finansijska i marketing snaga. izlaganje na prodajnim mestima. prilagodljivost potrebama i preferncijama korisnika.2 Izbor marketing kanala Izbor marketing kanala jedna je od ključnih odluka rukovodilaca. rabati) tako i one prema kupcima (mogućnost kreditiranja. istraživanjem treba obuhvatiti i raspoložive strukture distribucije u određenom vremenu i na jednom području. motivisanost prodajnog osoblja. Takođe.). treba obuhvatiti uslove prodaje. napori koje čini da bi došao do proizvoda. Takođe treba istražiti politiku prezentacije proizvoda kupcima. mogući stepen kontrole. pouzdanosti lojalnost kanala i mogućnost saradnje na duži rok”.  Kvalitativni parametri obuhvataju istraživanje poslovne politike distributera u odnosu na proizvođače-dobavljače kao izvor prodajnog asortimana i istraživanje odnosa prema kupcima.. raspoloživi prodajni prostor. str. motiva. Izbor i organizacija marketing kanala ima strategijski i dugoročni značaj. operativni troškovi kanala. politiku cena u određenim periodima. koji ima direktnog uticaja na efikasnost poslovanja preduzeća. ljubaznost i ophođenje osoblja na prodajnim mestima. politike prodajnog asortimana. mogući obim prodaje. mogućnost pružanja postprodajnih usluga. prilagodljivost tržišnim promenama. Kostić Stanković M. davanja bonifikacija..

Javljaju se kao kanal u dva ili više nivoa. 26 . broker ili nezavisni prodajni tim. dok kod industrijskih proizvoda to mogu biti industrijski distributeri.  Konvencionalni kanali-su slobodne mreže nezavisnih trgovaca. Kanal u dva nivoa ima dva posrednika. Moguće opcije su: direktni marketing kanali. itd. Kod robe široke potoršnje to je maloprodaja. Na primer. prodajna mreža i posrednički prodajni kanali. Na tržištu robe široke potrošnje to je veletrgovina i maloprodaja. Posrednički marketing kanali (prvog. Posrednička mreža (kanali prvog nivoa) Podrazumeva prodaju preko prodajnog osoblja. Tri glavna oblika direktne prodaje su: prodaja od vrata do vrata. agenata koje pružaju usluge prodaje. franšizinga i druge oblike saradnje. međusobno razvijaju odnose kooperacije. Kanal sa tri ili više nivoa ima najmanje tri posrednika. Preduzeće može da izgradi sopstevenu prodajnu mrežu ili da ima jednog posrednika u distributivnom lancu.repromaterijala. do sistema kanala sa manjim ili većim brojem vertikalnih i horizonatlnih nivoa. 2.  Vertikalni marketing sistemi su integrisane mreže proizvođača i posrednika u kanalu koji kao zajednički cilj imaju maksimizaciju ukupnog profita. Posrednički prodajni kanali Čini ih mreža nezavisnih organizacija koja prosleđuje proizvode/usluge krajnjim korisnicima/potrošačima. 1. Karakteristični su na tržištu robe široke potrošnje.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Menadžment može da bira jedan od tri opšta kanala ili da ih kombinuje. 3. Korišćenje direktnog kanala podrazumeva da proizvođač direktno prodaje proizvode/usluge krajnjim potrošačima. prodajni agent. konsignacije i trgovci. a kod indistrijskih proizvoda zastupnik. trećeg nivoa) mogu se klasifikovati prema stepenu njihove integracije i kontrole. od kanala nultog nivoa. trgovci su posrednici koji kupuju . Direktni marketing kanali (kanali nultog nivoa) Korišćenje direktnog kanala podrazumeva da proizvođač direktno prodaje proizvode kroz usluge krajnjim potrošačima. drugog. od kojih svaka nastoji da maksimizira sopstveni profit pre nego ukupni profit kanala.prodaja na osnovu porudžbine putem pošte i prodaja naručivanjem preko mas medija. preuzimaju ime i prodaju robu. One mogu biti klasifikovane prema tome da li kupuju ili preuzimaju dobra.

One mogu da pregovaraju o cenama. i prodajne agencije. rokovima i drugim uslovima prodaje u korist dobavlajča/proizvođača. od kojih je svaka od nastojala da ostvari svoje ciljeve. Svaki od posrednika je poseban poslovni subjekt koji želi maksimizaciju profita. gde svaka od članica lanca nastoji da zadovolji samo sopstvene intrese. Pojavili su se kao izazov konvencionalnim marketing kanalima. Vertikalni marketing sistem čini lanac proizvođačveletrgovina-maloprodaja. 1. Konvencionalan marketing kanal čine: proizvođač. Vertikalni marketing sistemi imaju prednost nad konvencionalnim kanalima jer se tom vrstom kooperacije izmedju preduzeća stvara jedinstven cilj a to je maksimizacija ukupnog profita kanala. Primeri su: brokeri. 3.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  Agenti za račun dobavljača/proizvođača obavljaju određene marketing aktivnosti. horizontalni. multikanalni marketing sistemi. Prednost vertikalnog marketinga u odnosu na konvencionalni su sledeće: 27 . veleprodaja i maloprodaja.3 Integrisanje marketing kanala Do pre nekoliko godina marketing kanali su se sastojali od nezavisnih organizacija. Osnovna karakteristika je da su im aktivnosti integrisane i da funkcionišu kao jedan sistem. Sistem kontorle se teško se teško uspostavlja. nasuprot konvencionalnim marketing kanalima. agenti prodaje. Vertikalni marketing sistemi Oni predstavljaju jedan od najznačajnijih savremenih kanala.ali ne uzimaju ime dobra. Evolucija konvencionalnih kanala je nov sistem kanala. To su: vertikalni. trgovci.

između dveju ili više formalno nezavisnih kompanija. Razlikujemo tri oblika franšizinga:  oblik franšizing sistema kada proizvođač sponzoriše maloprodaju  oblik franšizig sistema kada proizvođač sponzoriše veletrgovinu  oblik franšizing sistema kada uslužna organizacija sponzoriše maloprodaju 2. Franšizing sporazumi su drugi tip ugovornih sistema.  Korporativni vertikalni marketing sistemi-postoje tamo gde su uspešni nivoi kanala pod upravom jednog člana. Dva najčešća tipa ugovornih sistema su dobrovoljni lanci i franšizing sistemi.  minimiziranje konflikata između članova kanala definisanjem jasnih ciljeva i programa  maksimalno uvažavanje iskustava i znanje eksperata.  Ugovorni vertikalni marketing sistemi-su međuorganizacione veze formirane kroz ugovore. 28 . odnosno autonomiju. Njih mogu da vode proizvođači.karakterišu se po tome što članovi kanala zadržavaju sopstvenu finansijsku nezavisnost. specifične usluge da plasira na tržište proizvod ili uslugu. ali su efektivno kontrolisani i vođeni od strane najmoćnijeg (po veličini i snazi) člana u kanalu. Horizontalni marketing sistemi Jedan od oblika ubrzanog razvoja marketing kanala su horizontalni marketing sistemi.  Administrativni (dirigovani) vertikalni marketing sistemi. Postoje tri tipa vertikalnih marketing sistema: korporativni. administrativni (dirigovani) i ugovorni. Organizacije koje se nalaze u dobrovoljnim sporazumima dele resore i često stupaju u zajedničke dogovore o kupovini.Ovde prodavac (franšizer) pruza korisniku proizvođača. Prava i obaveza članova kanla definišu se pravnim sporazumima. Zauzvrat posrednik pristaje da poštuje određene procedure i da ne kupuje i ne prodaje konkurentske proizvode i usluge. velikoprodaje ili udružene nezavisne maloprodaje. Najčešći oblik ovih sporazuma su kooperacije.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  smanjenje troškova u kanalu izbegavajući dupliranje nekih funkcija u kanalu. Povezivanje se vrši na istom nivou u kanalu.

Multikanalni marketing sistemi Karakteristika velikog broja tržišta razvijenih zemalja je da su postala visokosofisticirana. Druga karakteristika MLM-a jeste što omogućava prodavcima da regrutuju druge prodavce i da ubiraju provizije od prodaje tih regruta.4 Mrežna prodaja Jedan od načina distribucije proizvoda od proizvođača do krajnjih potrošača je mrežna prodaja čiji je popularni naziv multilevel marketing (MLM) . koje partneru omogućava pristup dodatnim kanalima distribucije. Da bi se zadovoljila očekivanja svakog od segmenta. podređenog centralnom vlasništvu. Različiti potrošači imaju različite potrebe a njihova osetljivost na cenu. prodajnim mrežama i izlazima na tržište.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Četiri faktora utiču na razvoj horizonatalnih marketing sistema:  nedostatak resursa  efikasniji i brži prodor na novo tržište preko pristupa marketing kanalu drugog preduzeća. kvalitet i postprodajne usluge je različita. razvijeni su multikanalni sistemi. Osnovni princip mrežnog sistema marketinga je da kompletna prodajna mreža bude izgrađena od strane samih prodavaca. Oni koji ulažu najviše napora. u ovakvoj aktivnosti dostižu najviše položaje-nivoe i samim tim ostvaruju najviše zarade. 29 . u kome se obično spaja više načina maloprodaje sa delimičnom integracijom nekih funkcija distribucije. 3. 3.  udruživanje koje može da pruži preduzeću pristup novim tehnologijama i znanjima  udruživanje na različitim nivoma. Multikanalmi sistemi predstavljaju mogućnost višelinijskog načina plasiranja proizvoda.

489) Kroz mrežu razvijenu od strane nezavisnih distributera koji uvode nove distributere.5 Strategije distribucije Jedan od zadataka menadžmenta distribucije je da se odluči o broju posrednika koje će koristiti u svakom od pojedinih nivoa kanala. str.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Prema Philip Kotler-u. njihov proizvod potiče od sopstvene maloprodaje i ukupnih profita koji se dobijaju od ukupne prodaje grupe koju je razvio distributer.  zarade su u direktnoj proporciji sa uloženim naporima i sposobnostima  jedini uslov uspeha su snažna želja za određenim nivoom uspeha koji se želi i spremnost da se nauči kako da se taj uspeh ostvari  ostvarivanje određenih pogodnosti kao što su: novi kontaki. lično usavršavanje i mogućnost da se pomogne drugim ljudima. 3... Među prednostima MLM-a u odnosu na klasične načine prodaje su:  neograničena fleksibilnost i praktična neograničenost potencijala. Iz ove definicije proizilaze tri osnovne karakteristike MLM-a:  da se radi o oblik direktne prodaje  da je prodajna mreža razvijena od samih njenih članova  da zarada svakog člana ne obuhvata samo njegov učinak već i procenat od učinaka daljih članova koje je on sponzorisao. „multi level sistem marketinga je način prodaje dobara direktno potošačima”. 2006.( Kotler P. prijateljstva. Moguće su tri strategije: 30 . odnosno svako može oblikovati svoj rad u MLM-u prema sopstvenim afinitetima  predhodno iskustvo ili posebne kvalifikacije nisu potrebne da bi se postalo članom MLM-a.

Ekskluzivna distribucija se primenjuje u plasmanu novih marki automobila. 4. Menadžment distribucije pri utvrđrnju i izboru selektivnih kanala distribucije ima težak zadatak. prezentaciju ili unapređenje prodaje da bi stvorio povoljan stav o proizvodima i 31 . itd. Težina se ogleda u činjenici da većina odluka mora da se bazira na predviđanjima. ima odgovarajuću kontrolu kanala i maksimizira troškove distribucije. pa i većih šansi za prodaju proizvoda. Selektivna distribucija – predstavlja korišćenje više od jednog posrednika. visoke mode. da distributeri treba da budu sposobni za obavljanje poslova vezanih za distribuciju. Oni plasiraju svoje proizvode na što većem broju prodajnih mesta. skupocenih satova. ali manje nego u intezivnoj distribuciji. Između proizvođača i članova kanala u sistemu distribucije dolazi do ugovornog sporazuma kojim proizvođač daje ekskluzivno pravo prodaje ograničenom broju posrednika. mogućnost saradnje sa distributerom i kontrola kanala.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 1. Nedostatak intezivne (neselektivne) distribucije je u slaboj kontroli nad procesom distribucije. Ekskluzivna distribucija – podrazumeva ograničen broj posrednika u plasmanu proizvoda. Selektivna distribucija omogućava proizvođaču da ostvari odgovarajuću pokrivenost tržišta. itd. promociji. 3. 2. video aparata. Kriterijumi izbora selektivne distribucije su: povoljnost lokacije s obzirom da je vodi distributer. koja se javlja kao posledica dostupnosti i velikog broja prodajnih mesta. skupih alkoholnih pića. Intezivna distribucija – koriste je proizvođači konvencionalnih dobara i sirovina. i spremni da investiraju u prodaju. obezbeđenju postprodajnih usluga. PROMOCIJA – INSTRUMENT MARKETING MIKSA Miks promocija obuhvata sve komunikacijske i operativne aktivnosti koje imaju za cilj: informisanje. Kod ekskluzivne distribucije posebno je naglašena kontrola kanala u politici cena.

 Tržišni odnosi s javnošću – segment odnosa s javnošću kji se odnosi na uspostavljenje komunikacije i obezbeđivanje dobrih odnosa između organizacije i ciljne grupe kupaca/potrošača. plasiranjem značajnih komercijalmih novosti putem štampe ili pružanjem pogodne prezentacije posredstvom radija. koje ne plaćaju sponzor. Obavlja se direktnim kontaktom sa jednim ili više potencijalnih kupaca. 2. Lična prodaja 32 . Ekonomska propaganda  najefikasniji instrument u privlačenju pažnje potrošača. zbog brzog obuhvatanja širokog ciljnog auditorijuma  mogućnost ponavljanja kojim se postiže efektivno pozicioniranje proizvoda  može biti korišćena kao direktni podsticaj prodajnim naporima  nedostatak fleksibilnosti i povratnih informacija od potrošača  ograničene mogućnosti u obezbeđivanju sigurne prodaje i sl. Promocijski instrumenit koje neka organizacija može koristiti su sledeći: Privredna (ekonomska) propaganda – oblik promocije koji obuhvata svaki oblik prezenetacije i promocije ideja.  Ekonomski publicitet – stimulacija tražnje za proizvodom. televizije. ili nekih drugih oblika.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa uslugama i potpomogla prodaja.  Komunikacijske aktivnosti direktnog marketinga – sistem korišćenja specijalizovane baze podataka u cilju sprovođenja konkretno usmerenih  Ključne karakteristike promocijskih instrumenata su sledeće: 1. uslugom ili nekom jedinicom poslovanja. dobara ili usluga oje plaća određeni sponzor  Unapređenje prodaje – obuhvta niz kratkoročnih aktivnosti sa ciljem pospešivanja prodaje proizvoda ili usluge  Lična prodaja – usmena prezentacija kojoj je cilj da proda.

itd 6. Ekonomski publicitet  visok stepen verodostojnosti i objektivnosti  prihvatanje kao konsultantske. itd 4. Unapređenje prodaje  obezbeđuje direktnu podršku prodaju  efekti su kratkoročni  prekomerno korišćenje određenih podsticajnih mera može ugroziti imidž proizvoda. pre nego kao reklamne aktivnosti  nemogućnost neposredne koordinacije i kontrole. itd 5.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  interaktivnost. itd 33 . Tržišni odnosi s javnošću  obezbeđivanje dugoročnih rezultata  najefikasniji instrument za održavanje lojalnosti proizvodu  vremenska i prostorna razdvojenost sa donošenjem odluke o kupovini. Direktni marketing  mogućnost neposredne koordinacije i kontrole  korišćenje najnovijih tehničkih dostignuća  kreativno osmišljeni iznošenje ključnih argumenata  obezbeđivanje mnoštva podataka za potrebe istraživanja  stalna potreba za inovacijama. itd 3. u smislu trenutnog pružanja odgovora na pitanja  adaptivnost potrošačevim potrebam i željama  precizno iznošenje kompleksnig argumenata  mogućnost usmeravanja relacija sa potrošačem ka pozitivnim odnosima  pružanje direktne mogućnosti za zaključavanje prodaje  iziskuje visok nivo trošova.

Ekonomskom propagandom postižu se maksimalna efikasnost u promociji potrošnih proizvoda. ili se pak zasnivati na stalnim promenama i inovacijama.  Karakteristike ciljnog tržišta. Tom prilikom. Obrnuta situacija je sa ličnom prodajom. Sa druge strane. Ukoliko je ciljno tržište veliko i vrlo rasprostranjeno. 2005)  Raspoloživa finansijska sredstva.velika efikasnost postiže se ličnom prodajom i unapređenjem prodaje.  Poslovna politika organizacije. 34 . dok je njena uključenost u promociji proizvoda široke potrošnje neznatna. Različitim promocijskim miksevima ona se adaptira na kulturne i druge razlike iz međunarodnog okruženja.  Karakteristike proizvoda. koja u promociji industrijskih proizvoda predstavlja glavni instrument. geografska disperzivnost. uvodi na tržište. od kojih su najžnačajnije: veličina. ili ptolazi kroz različite stepene prodaje. koja može biti tradicionalno favorizovati određeni koncept promocije ili pojedine promocijske instrumente. koja direktno utiču na donošenje odluke o promocijskom miksu. na primer. dok se u slučaju promocije industrijskih proizvoda ekonomska propaganda koristi u veoma malom stepenu.  Postojeći odnosi sa potrošačima/kupcima. koja u znatnom stepenu determiniše formulisanje promocijskog miksa. u ekonomsku propagandu putem mas-medija ulaže se mnogo više sredstava nego što je to potrebno. efikasnost promocijskih instrumenata biće različita u postizanju specifičnih ciljeve. koji su posebno značajni u promociji industrijskih proizvoda. u tom slučaju. uključuju se sledeći uticajni faktori: (Cicvarić S. ukoliko se ciljno tržište sastoji od malog broja geografski koncetrisanih potrošača/kupaca.  Faza životnog ciklusa u kojoj se nalazi proizvod. Zavisno od toga da li se proizvod tek razvija. troškovi lične prodaje bili preterano visoki. dok bi. pod kojom se podrazumeva stepen uključenosti organizacije u međunarodno poslovanje i broj veličina inostranih tržišta na kojima organizacija plasira svoj proizvod. najefikasniji instrument promocije biće ekonomska propaganda.  Stepen globalizacije. u podeli proizvoda na industrijske i potrošne utiču na formulisanje promocionog miksa.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Prilikom utvrđivanja optimalne kombinacije promocijskog miksa određeni proizvod.

1 Ekonomska propaganda Ekonomska propaganda kao oblik masovnog komuniciranja ima za cilj da prenese informaciju. str. gube se stroge granice između aktivnosti i ciljeva promocionih instrumenata.. neophodno je uspostaviti konzistentnost i integrisanost uključenih elenenata. (Wilson I. preduzetnički pristup odnosno pristup sa nivoa privrednog subjekta koji se njome koristi u osnivanju svojih ciljeva. Aktivnosti ekonomske propagande u preduzeću usmerene su ka:  upoznavanju potrošača sa proizvodom  stvaranju želje kod potrošača da kupe proizvod  održavanje ravnoteže između proizvodnje i plasmana 35 . Sa porastom stepena integrisanosti promocijskih kategorija. komunikacijski proces. To je tzv. proizvođača i društva u celini”. Da bi određeni promocijski miks bio efikasan. 1994. Treća zajednička karakteristika jeste da je to plaćeni oblik komuniciranja. 4.527) Ono što je zajedničko definicijama ekonomske propagande jeste pristup njihovih autora samoj propagandi. razvije sklonost i podstakne na akciju u korist proizvoda i usluge preduzeća. kojom se obezbeđuje ispunjenje cijeva procesa marketing komunikacije. Prema J. sa opitalnim učešćem svakog od njih.Sudar-u “ekonomska propaganda je oblik kreativne promocije. Druga zajednička karakteristika definicija ekonomskie propagande jeste isticanje da je propaganda oblik masovnog komuniciranja.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Promocijski miks predstavlja kombinaciju navedenih instrumenata. usklađen sa intresom i potrebama potrošača..

Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Svrha ekonomske propagande je da utiče na mišljenje i ponašanje kupaca pri čemu oni imaju slobodu da prihvate ili ne prihvate poruke. kojima su obuhvaćene sve površine koje su na bilo koji način grafički obrađene u reklamne svrhe. Radio je posle novina najviše korišćeno sredstvo. da ubedi i da podseti kupce na proizvod ili uslugu. velike mogućnosti implementacije kreativnosti. idr. U sredstva preko kojih se vrši ekonomska propaganda spadaju:  Štampa. radio. Nedostaci su: sporost akcije. itd. žive reči i slike. film. dugotrajnost. masovnost. Oblast informacija obuhvata informacije: o samom proizvodu. Prednosti su:javnost. Televizija predstavlja efektivnije i moćnije sredstvo.Obuhvata dnevne i i periodične listove i časopise. mogućnost lošeg kvaliteta štampanja. mogućnost specijalnog oglašavanja. stubovi. predstavljanje. ali je veoma delotvoran zbog mugućnosti slanja estetskih poruka. veliki pojedinačni izbor. koja predstavlja jedno od najčešće korišćenog sredstva za svrhu ekonomske propagande. itd.jednokratnost. a njen značaj je znatno povećan uvođenjem satelitskog prenosa televizijskih programa. odnsono da kupe ili ne kupe proizvode ili usluge preduzeća. itd. prednostima posedovanja proizvoda. o načinu njegovog korišćenja. idr. Ekonomska propaganda nastoji da ubeđivanjem istakne diferentne prednosti proizvoda ili usluga. zbog objedinjavanja zvuka.  Sredstva spoljašnje ekonomske propagande. Neke od njenih prednosti su: brzina akcije. u koje spadaju :televizija. Film je sredstvo ekonomske propagande koja se koristi u manjoj meri. i dr. 36 . promeni cene proizvoda. Osnovni ciljevi ekonomske propagande su da informiše. Ovde spadaju: table.  Audio i audio-vizuelna sredstva razonode. poruke u izlozima. kao i ostala sredstva štampe. svetlosni uređaji.

ekonomskoj propagandi ili ekonomskom publicitetu. koje ne pripadaju ličnoj prodaji. str. prema kojoj unapređenje prodaje obuhvata specijalizovane aktivnosti. konkretizovane u pravcu postizanja efektivnije prodaje i ostvarivanja 37 . čiji je cilj proširenja obima prodaje. Kelley je postavio definiciju. William T. poboljšanje uslova prodaje ili pak olakšanje samog akta kupoprodaje. na koju se gledalo samo kao na stimulativni deo ekonomske propagande ili lične prodaje. preduzetih na tržištu i u vezi sa tržištem.2 Unapređenje prodaje Unapređenje prodaje može se definisati kao skup organizacionih mera.. ( Poe R..177) Unapređenje prodaje je predstavljalo jednu neplaniranu i sporadičnu aktivnost.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 4. 1995.

privlačenje konkurentskih kupaca. str 136) Metodima unapređenja prodaje. a sa namerom unapređenja procesa unutrašnje i spoljašnje organizacije prodaje.  U odnosu na ciljnu grupu maloprodaja. gotovim proizvodima ili uslugama dodaju se određene ekstra vrednosti kojima se skreće pažnja na ponudu. odnosno prodaju. širenje prodajne mreže. Za svaku ciljnu grupu definiše se posebna grupa ciljeva:  U odnosu na krajnje potrošače/korisnike kao mogući ciljevi definišu se : prodaja veće količine proizvoda. Ciljevi unapređenja prodaje proizilaze iz osnovnih marketinških ciljeva preduzeća i ciljeva komuniciranja i promocie. obeležja prodajnog područja. Akcije unapređenja prodaje dizajniraju se tako da ostale marketinške aktivnosti učine efikasnijima i efektivnijima.  U odnosu na sopstvenu snagu kao cilj može se postaviti: podsticaj na veće angažovanje u prodaji. koja je po nečemu drugačija i intresantnija od konkurencije.(Kinnear T. Unapredjenje prodaje obuhvata niz aktinosti taktičkog karaktera usmerenih na povećanje kupovnih impulsa potrošača. 38 . lokalnih propisa i poslovnih aktivnosti konkurencije.Krentler K. da bi vremenom bivale sve šire i kompleksnije koncipirane. kao cilj može se postaviti : osvajanje maloprodajne mreže za prodaju proizvoda. podsticanje na kupovinu robe van sezone. stimulisanje prodaje van sezone. podsticanje prodajnog osoblja na obrazovanje i usavršavanje. većinom kratkoročnih.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa transfera u vlasništvu robe i njenom ekspeditivnom preuzimanju od strane kupca. Najpre su takve akcije bile kratkoročne i svodile su se na planiranje premija i kupona vezanih za sam čin kupoprodaje.. podsticanje brže i odlučnije reakcije tržišta na ponudu. koje se preduzimaju da bi se podtakle ciljne grupe na bržu i veću kupovinu. Prema Philip Kotler-u unapređenje prodaje je skup raznovrsnih podsticaja akcija (sredstava).. informacija o tržišnim trendovima. 1995. razvijanje dugoročnie poslovne saradnje.Bernhardt K. itd. itd. Pri utvrđivanju ciljeva unapređenja prodaje polazi se od : potreba i zahteva ciljne grupe.

Ciljne grupe kojima se planiraju aktivnosti unapređenja prodaje su : 39 . Područje delovanja aktivnosti unapređenja prodaje obuhvata : sopstvenu organizaciju. 1. 2.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 4.3 Specifična obeležja unapređenja prodaje Da bi se istakla specifičnost unapređenja prodaje i napravilo razgraničenje od ostalih promocijskih aktivnosti. ciljne grupe. i vreme delovanja. prodaju. potrebno je sagledati: područje delovanja. trgovinu na veliko i malo. industriju i organizacije koje se bave uslužnim delatnostima.

aranžeri. . Vreme delovanja se posmatra kao kratkoročno. degustatori . strukovna udruženja savetodovnog karaktera. 4. spoljna prodaja. demonstratori. itd. predstavnici i zastupnici i zastupništva.u odnosu na konkretne akcije vezane za poslove unapređenja prodaje i izgradnju imidža preduzeća.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa .Kupci/potrošači. ovaj insterument neće obezbediti njegovu prodaju  Nemogućnost povećanja odgovarajuća distribucija. gde spadaju: trgovači putnici. Prednosti unapređenja prodaje su sledeće:  Niski jedinični troškovi  Efektivna podrška prodaji  Brže prihvatanje proizvoda  Bolja kontrola osigurana trenutnom i neposrednom akcijom  Efikasnija koncetracija na ciljne segmente  Mogućnost tedtiranja i sprovođenja eksperimenata.Sopstveno prodajno osoblje.4 Strategije unapređenja prodaje ka distributerima i maloprodaji Strategija unapređenja prodaje ka distributerima i maloprodaji su: 40 . tzv. U nedostatke unapređenja prodaje mogu se svrstati sledeće konstatacije:  Ukoliko proizvod ne poseduje odogovarajuće karakteristike ili ima previsoku cenu. posrednici prodaje. efektivnosti pradaje ukoliko nije sprovedena  Ne može obezbediti maksimalnu efikasnot promocije bez sadejstva sa ostalim instrumentima. maloprodaja i opšta javnost 3. itd.

Osim unapređenja prodaje distributerima.  Specijalna prikazivanja i predstavljanje proizvoda Ova strategija unapređenja prodaje je izuzetno efikasna kada proizvođač želi da predstavi čitav paket prizvoda. ukazujući na njihovu komplementarnost.  Davanje popusta Ova strategija definisana je kao davanje popusta i premije distributerima za određeni broj porudžbina ili svaki put kad poruče proizvod određenog proizvođača u količini većoj od definisanog minimuma. najefektivnije prikazivanje i izlaganje tih proizvoda. proizvođač posredno izaziva i povoljni efekat kod potrošača.reklamni materijodnose se na specijalno dizajnirane atraktivnosti pisane materijale i predmete.  Organizivanje takmičenja među distributerima Ovakva takmičenja inicira i organizuje organizacija proizvođač. mora se videti kako on radi. najljubaznije prodajno osoblje. Demonstracija proizvoda distributerima naročito je pogodna za uvođenje novog proizvoda na tržište. a u slučaju. ili kada nastoji uspešno da pozicionira marku svog proizovda. itd. koje distributeri koriste za dekoraciju svojih prostorija.  Demonstarcija proizvoda u prodavnicama Ova strategija zasniva se na specijalnim aktivnostima koje sprovodi organizacija proizvođač preko svojih posebno obučenih demonstratora.5 Lična prodaja 41 . da bi se neki proizvod doživeo. jer se time na pravi način mogu istaći njegove specifične prednosti i trenutno uspostaviti adekvatna dvosmerna komunikacija u cilju razjašnjavanja eventualnih nejasnoća u vezi proizvoda i njegovog distribuiranja. motivišući distributere različitim oblicima nagrada. 4.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa  Davanje poklon-reklamnih materijala Poklon . nagradnim putovanjim i sl.Takmičenja se mogu odnositi na količinu prodatih proizvoda organizacije koja vodi takmičenje. najlepše uređeni izlog.

U najvećem broju slučajeva. Neke od karakterističnih pednosti lične prodaje su:  direktno obraćanje pojedinačnim kupcima/potrošačima sa neophodno visokom dozom njihovog uvažavanja  mogućnost uspostavljanja dvosmerne komunikacije  uspostavljavanje raznovrsnih relacija između prodavaca i kupaca. uveravanjem da je potrebno da kupe određeni proizvod. Suština procesa lične prodaje je interakcija između njenih subjekata. ali i najskuplji. u cilju zadovoljenja kupčevih potreba i poboljšanja poslovnih rezultata prodavčeve organizacije  obavezivanje kupaca da adekvatno učestvuju u komunikaciji. 42 . od uspostavljenja početog kontakta sa potencijalnim kupcima do zaključenja prodaje i izvršenja zamene proizvoda za novac  fleksibilnost Na razvijenim tržištima lična prodaja se sve manje koristi zbog uvodjenja elektronskog poslovanja i visokih troškova takve prodaje ali se ona nikako nemože zanemariti kao značajno sredstvo promocije i prodaje proizvoda. lična prodaja predstavlja instrument promocijskog miksa. i to posebno pri zadobijanju kupaca. pružajući veštom prodavcu značajne informacije  mogućnost koordinacije čitavim procesom prodaje. dakle kupca i prodavca.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Lična prodaja je oblik prodaje koji se koristi u nekim fazama prodaje. odnosno kupovine.

sa ciljem da se podpomogne ostvarenje prodaje. Ipak.6 Ekonomski publicitet Ekonomski publicitet predstavlja instrument promocije koji podrazumeva osiguravanje uredničkog prostora u svim medijima – za razliku od plaćenog prostora – koji kupci ili potencijalni kupci. čitaju. 43 . Medju bitnim ciljevima ekonomskog publiciteta su: priprema zanimljivih sadržaja za tekstove i njihovo objavljivanje u vodećim listovima i časpopima. to je i terminiranje prijema poruke faktor koji je tesno povezan sa donošenjem odluke o obavljanju kupovine. S obzirom da je cilj ekonomskog publiciteta povećanje potražnje za proizvodima konkretne organizacije. zbog toga što je ne moguće osigurati da izveštaj o nekom pozitivnom događaju koji je prouzrokovala konkretna organizacija ne sadrži i neke negativne aspekte tog događaja. koje može biti od velikog značaja u aspektu komunikacije koje se odnosi na ciljnu grupu potrošača.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa 4. nepostojanje ovih troškova. Za organizaciju je veoma važno da ovakvu besplatnu promociju indirektno usmeri na stimulisanje tražnje za svojim proizvodima/uslugama. Najznačajnije karakteristike ekonomskog publiciteta su:  visok stpen verodostojnosti.  nemogućnost kontrole sadržaja poruka. usled toga što se prostor ili vreme u medijima neposredno ne zakupljuju.  izostavljanje direktnih troškova medija. ne znači da je ulaganje u ovaj instrument promocije moguće u potpunosti isključiti. razvijanje specifičnih komunikacija sa pojedinim ciljnim grupama i različitim etničkim zajednicama. itd.  nemogućnost kontrole vremena emitovanja poruke. Aktivnosti ekonomskog publiciteta preuzimaju se kada reba stvoriti i objaviti zanimljive vesti u vezi sa proizvodom ili uveriti javnost u verodostojnost neke informacije. Naprotiv da bi se obezbedio uspešni ekonomski publicitet. a istovremeno mora biti dovoljno intresantna za novinare ili reperoare iz medija. gledaju ili slušaju. karakteristične za poruke ekonomskog publiciteta. za razliku od poruka ekonomske propagande koji potrošači mogu smatrati subjektivnim i pristrasnim.  nemogućnost kontrole emitovanja poruka. i nedostatak bilo kakvog oblika garancije da će izveštaj o nekom događaju zasigurno biti dostupan potrošačima. organizavija mora vršiti neophodan stepen ulaganja u planiranje i realizovanje aktivnosti i događaja koji bi mogli motivisati potrošače na kupovinu.

koji mogu uticati na pozitivan ekonomski publicitet jedne organizacije. 44 . kao što su na primer :  biti prvi u odrešenim akcijama na tržištu  razvoj novih proizvoda  radikalna istraživanja za nove proizvode u budućnosti  davanje specijalnih ponuda  velike porudžbine/ugovori  sponzorstva  sprovođenje aktivnosti unapređenja prodaje  značajne promene cena  promenu u pružanju usluga  prilagođavanje proizvodnje ekološkim standardima.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Kontrola nad emitovanim porukama u medijima. postoje teme i događaji koje predstavljaju dobar potencijal za dostizanje uspešnog ekonomskog publiciteta. itd. Međutim. veoma je ograničena.

u literaturi poznata kao 4P.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa Zaključak U cilju opšteg shvatanja marketinga i njegove što uspešnije primene. formulisan je danas opšte prihvaćen koncept marketing miksa. posebno kada se radi o proizvodima ekskluzivne distribucije. Ipak. uspešna prodaja novih proizvoda je veliki uspeh. cena. Na siromašnom tržištu sa nerazvijenom ponudom. s obzirom da svaki od instrumenata marketing miksa ima svoje specifičnosti i drugačiju ulogu na tržištu. proizvoda i distribucije. pred proizvodjačima se nalazi drugi izazov – kako u obilju proizvoda koji se nude na tržištu 45 . na ekonomski razvijenim tržištima. Ona nastoje da pronađu onaj međusobni odnos cene. kombinacijom elementa proizvoda. potreba za marketing miksom je ogromna i igra veliku ulogu u razvoju novih i postojećih preduzeća iz razloga što strategijskim korišćenjem marketing miksa preduzeće stiče i održava konkurentsku prednost i povećava udeo na tržištu. Elementi marketing miksa su jednako važni i na razvijenim i na nerazvijenim tržištima i direktno utiču na rast ili pad prodaje nekog proizvoda. koji će uticati na kupca da prihvati baš njihov proizvod. Sa gledišta preduzetnika. Sa druge strane. Potrošač je meta marketing miks kombinacija svih preduzeća. promocije. distribucije i promocije i time učvrstiti svoju poziciju na tržištu. Preduzeće mora izgraditi marketinšku organizaciju koja je sposobna da primeni onakav marketing miks koji će dati najbolje rezultate. nego oslanjanje na samo jedan instrument. U pitanju je odgovarajuća kombinacija instrumenta marketinga. Praksa je pokazala da bolje rezultate daje kombinacija marketing miksa. treba naglasiti da to nije ni malo lak zadatak. Najbolja je takva kombinacija instrumenata koja maksimalno zadovoljava potrebe potrošača uz minimalne troškove preduzeća.

: Wave 3. Pitman.. Literatura I. Asee books. Novi sad 2005 [8] Wilson I.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa potencijalnim kupcima predstaviti proizvod i ubediti ih da ga i kupe. [3] Lejn Keler K.: Integracija aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću u procesu razvoja brenda. London 1994. HCC Publishers. Novi sad 2007 [7] Vasiljev S.Krentler K. II. Rocklin 1995. FON 2005. Internet izvori [1] www.wikipedia. [2] Filipović V.: Marketing Interface.: Marketing principi. Prima Publishing. Mass Media. Upravo je značaj marketing miksa da diferencira proizvod od drugih sličnih proizvoda na tržištu. [6] Porter M. New York 1995 [5] Poe R.Bernhardt K. Literatura [1] Cicvarić S. Prometej.. Beograd 2009. Kostić Stanković M. stvori željenu sliku o proizvodu kod potrošača i podpomogne prodaju.: Marketing menadžment FON..: Slučajevi najbolje prakse u brendiranju. Beograd 2008 [4] Kinnear T.: Principles of Marketing.: Konkurentska prednost. The new era in network marketing. bilo to na razvijenom ili nerazvijenom tržištu. Lekcije najjačih svetskih brendova.com 46 .

brainyquote.Funkcionalne dimenzije 4P instrumenta marketing miksa [2] www.com 47 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->