GMAmagmatske_stijene

©b.p.2010.

1. Što je tefra? → fragmenti vulkanskih stijena koje izbacuje vulkan za vrijeme eksplozije 2. Je li viskoznija kisela ili bazična magma? → kisela je viskoznija 3. Objasnite porfirnu strukturu! → za razliku od granularne (zrnate), kod porfirne strukture nisu vidljiva zrna. Ona se odlikuje krupnim, hipidiomorfnim do idiomorfnim kristalima, utruscima do fenokristalima kvarca (K) i K-feldspata koji se nalaze u staklastoj do sitnokristalnoj osovnoj masi. 4. Navedite podjelu magmatskih stijena prema sadržaju SiO2(kiselost)! → ultrabazične (<45 tež.% SiO2 ) bazične (45-52 tež.% SiO2 ) neutralne (52-63 tež.% SiO2 ) kisele (>63 tež.% SiO2 ) 5. Navedite podjelu magmatskih stijena prema načinu pojavljivanja! → intruzivne/dubinske efuzivne/površinske žične 6. Kako nastaju intruzivne, kako efuzivne, a kako žične stijene? → intruzivne/dubinske → nastaju hlađenjem magme u dubljim dijelovima litosfere efuzivne/površinske → nastaju brzim hlađenjem lave na površini ili blizu površine litosf. žične → nastaju polaganim hlađenjem te kristalizacijom magme ili lave u pukotinama 7. Nabrojite najvažnije ultrabazične i bazične stijene! → ultrabazične: peridotit, anortozit (labradorit) bazične: gabro, bazalt, dijabaz 8.Nabrojite najvažnije kisele magmatske stijene! → granit, riolit (opsidijan), granodiorit, dacit, pegmatit, aplit 9. Što je magma, a što lava? → magma je rastaljeni stijenski materijal koji se nalazi ispod Zemljine površine (silikatna taljevina iz Zemljine unutrašnjosti), a lava je ekstruzivni ekvivalent magme, veoma viskozne 10. Kakve strukture magmatskih stijena nastaju ako se magma hladi polako,a kakve ako je hlađenje vrlo brzo? → polaganim hlađenjem nastaju stijene granularne strukture (stigne se kristalizirati), a brzim hlađnjem stijene porfirne strukture; → u ranom stadiju kristalizacije nastaju ultrabazične, a u glavnom stadiju kristalizacije kisele i neutralne stijene (magmatska diferencijacija)

1

Varjeteti kojih stijena su zeleni porfirit i crveni porfir. Havaji. kupa žične se stijene pojavljuju u tijelima: žila. 19. najljepši primjerci sa Anda. Nabrojite glavne oblike pojavljivanja eruptivnih tijela prema dubini! → dubinske stijene/intruzivi pojavljuju se u tijelima: batolit. Što je lučenje i kada nastaje? Navedite ime stijene s karakterističnim stupićastim lučenjem! → pravilno odvajanje ili nepravilno pucanje homogene stijenske mase u komade različita oblika i veličine zbog hlađenja. Kojoj grupi pripadaju gabro i bazalt i koja je razlika između te dvije stijene? → bazičnim stijenama.p. magma im je viskozna (kiselog sastava) i dolazi do eksplozivnih erupcija 18. Kojoj vrsti i grupi stijena pripada opsidijan? → riolitima – kiselim efuzivnim stijenama (sadrži preko 92% SiO2) 14. ime dobila po Pliniju Mlađem1 17. a riolit efuzivna stijena 16. štok/masiv. Sv. gabro je intruzivna. Što je batolit? → intruzivno tijelo nepoznate osnovice. Vezuv 1 nećak Plinija Starijeg. dimnjak 12. Kakva je magma (prema kislosti) koja izlazi pukotinskim erupcijama i kakav tip stijena (prema sadržaju SiO2)nastaje hlađenjem? → pukotinske erupcije karakterizira slabo viskozna magma čijim hlađenjem nastaju bazične eruptivne stijene – bazalti • Krakatau. Napulj. Što je plinijski tip erupcije vulkana i po kome je dobio ime? → plinijski tip erupcije: eksplozija s tamnim stupom pepela i plina. ima ga i u Grčkoj crveni porfirit = trahit (neutralna efuzivna stijena) – koristi se za kiparstvo (egipatske figurice). odakle potječu najljepši primjerci i za što se koriste? → zeleni porfirit = andezit (neutralna efuzivna stijena) – koristi se za kiparstvo. lakolit površinske stijene/efuzivi pojavljuju se u tijelima : ploča. sklad.2010. Bazalti 13. a bazalt efuzivna stijena (istog su kem. granit je intruzivna. Koji tip vulkana predstavlja danas najviše vulkane i za kakav tip magmatske erupcije (prema kiselosti) su karakteristični? → stratovulkani. površine veće od 100 km2 20. Toskana. Santorini.GMAmagmatske_stijene ©b. Helena. Kojoj grupi pripadaju granit i riolit i koja je razlika između te dvije stijene? → kiselim stijenama. sastava) 15. 11. pisca De Naturalis Historia koji je poginuo u erupciji Vezuva 2 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.