ဧရာဝတီ ကို ကယ္တင္ၾကစို႔

ေအာင္ဒင္
ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၁၁

ဒီလို ေခါင္းစဥ္တပ္ေတာ့ လြန္တယ္လို႔ တခ်ဳိ႕က ထင္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမည့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕မိခင္ ျမစ္ႀကီး
ဧရာဝတီဟာ

စစ္အုပ္စုရဲ႕

အလိုေတာ္ရိ

ဘိန္းဘုရင္

ေလာ္စစ္ဟန္ရဲ႕

ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီနဲ႔

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ စက္ယႏၱယားႀကီးေတြနဲ႔ တူးဆြ တိုက္ခိုက္မႈေအာက္မွာ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေနရပါၿပီ။
ကိုခင္ဝမ္းရဲ႕

"မဟာ

သဘာဝရွင"္ ၊

ကိုထူးအိမ္သင္ရဲ႕

"ရာဇဝင္မ်ားရဲ႕

သတို႔သမီး"၊

က်ေနာ္တို႔အားလုံးရဲ့

မိခင္ဧရာဝတီဟာ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားရဲ႕ အႏိုင္က်င့္မႈကို စတင္ခံစားေနရပါၿပီ။ ဧရာဝတီကို အခ်ိန္မီ
ကယ္တင္ႏိုင္ၾကဖို႔၊ အင္နဲ႔ အားနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ ဒီစာတမ္းကို ေရးပါတယ္။
(၁)
ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က စၿပီး ျမန္မာစစ္အုပ္စုရဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြက
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕

အေျခစိုက္စခန္းေတြကို

စတင္တိုက္ခိုက္တာ အားလုံး သိၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။ အစပိုင္းမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စစ္ပြဲေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
ဒီကေန႔အထိလည္း
ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား

ႏွစ္ဖက္

ျဖစ္ေပၚေနဆဲပါ။

ဒဏ္ရာရသူေတြအေျမာက္အမ်ား
ဗမာစစ္တပ္ရဲ႕
ေနရပ္ေဒသကို

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

အႏိုင္က်င့္မႈ၊

ဗမာစစ္တပ္နဲ႔

ရွိခဲ့ပါတယ္၊
လုယက္မႈ၊

စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရပါတယ္။

ကခ်င္စစ္တပ္

ပိုၿပီး

အဓမၼ

ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ဆိုေပမည့္
ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ

ဆုံး႐ံႈးနစ္နာရတာကေတာ့

ေပၚတာဆြဲမႈေတြေၾကာင့္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ

နယ္စပ္က

စစ္ပြဲငယ္ေတြ
အက်အဆုံးေတြ၊

ကခ်င္ျပည္သူေတြပါ။

ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့

ျပည္သူေတြ

ေကအိုင္ေအ

ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ

လိုင္ဇာမွာခိုလံႈေနၾကတာ ဒုကၡသည္ဦးေရ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲ
ဝင္ေျပးၾကၿပီး ေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြမ်ားထံ ခိုလႈံေနၾကရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က နယ္စပ္ကို မေျပးဘဲ အထက္ဘက္က
ဗန္းေမာ္၊

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ေတြက

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေတြ၊

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ

ခိုလႈံေနၾကရပါတယ္။ မေျပးႏိုင္သူေတြကေတာ့ ကခ်င္တပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ဗမာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီး
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တာ၊ သတ္ျဖတ္တာ ခံၾကရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕
သတင္းပို႔ခ်က္အရ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အနည္းဆုံး ၁၈ ေယာက္ေလာက္ဟာ ဗမာစစ္သားေတြရဲ႕ အုပ္စုလိုက္
မုဒိန္းက်င့္တာခံၾကရၿပီး တခ်ဳိ႕မိန္းကေလးေတြကို စစ္သားေတြက မုဒိန္းက်င့္ၿပီးတာနဲ႔ သတ္ပစ္လိုက္ၾကတယ္လို႔
ၾကားသိရပါတယ္။
ဒီစစ္ပြဲေတြ စတာနဲ႔ ၁၇ ႏွစ္ေက်ာ္တည္ရွိခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တဖက္သတ္ခ်ဳိးေဖာက္တာက
ျမန္မာစစ္အုပ္စုဘက္ကပါ။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တပိန္ျမစ္ကို ဆည္ဖို႔ဟန္႔တားၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္
ထုတ္ယူဖို႔လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာစစ္အုပ္စုနဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းစီမံကိန္းေတြက ကခ်င္တပ္မ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္းမွာ က်ေရာက္ေနလို႔ အဲဒီေဒသအတြင္းကေန ကခ်င္တပ္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ဖို႔လုပ္တဲ့
စစ္ဆင္ေရးပါ။ အခုေတာ့ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက
ျပည္သူမ်ားသာမက တကမာလုံးက အစိုးရေတြ၊ ျပည္သူေတြကပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ။ ဒါေပမည့္ အားလုံးေမွ်ာ္လင့္သလို စစ္ပြဲေတြအဆုံးသတ္ၿပီး
ထာဝရတည္တံ့တဲ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုတာ

အလွမ္းေဝးလြန္းလွပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အုပ္စုနဲ႔

တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕

ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ မတရားမႈေတြ မရပ္သ၍ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။
(၂)
ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို တ႐ုတ္အစိုးရက စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘက္ေပါင္းစံုက ေထာက္ခံအားေပးေနခဲ့တာ
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းကပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မတရားသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္
ရယူထားမႈေတြေၾကာင့္

ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႀကီးက

ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေနတဲ့

ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို

ႏိုင္ငံတကာ

အေရးယူမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္အစိုးရက ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ၊ အေထြေထြညီလာခံမွာ၊
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ

အျမဲတမ္း အကာအကြယ္ေပးေန႐ံုတင္မက ျမန္မာစစ္အုပ္စုအတြက္ လိုအပ္တဲ့

လက္နက္ခဲယမ္းေတြ၊ စစ္ေလယဥ္ေတြ၊ အေျမာက္ေတြ၊ တင့္ကားေတြကိုလည္း အလိုရွိသေလာက္ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔
တမ်ိဳး၊

အေႂကြးစံနစ္နဲ႔တဖံု

ထုတ္ေပး၊

ေထာက္ပံ့ေရာင္းခ်ေပးေနတာပါ။

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ၿပီး

က်ားကန္ေပးေနတာပါ။

အဲဒီလို

အကူအညီေပးမႈ

အတိုးမဲ့ေခ်းေငြေတြ၊

အတိုးနည္းေခ်းေငြေတြ

ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို

ေတြအတြက္

တ႐ုတ္အစိုးရက

ျမန္မာစစ္အုပ္စုက

တ႐ုတ္အစိုးရကို

ရက္ရက္ေလ်ာေလ်ာ ျပန္ေပးေနရတာလဲအမ်ားႀကီးပါ။
အထင္ရွားဆုံးကေတာ့
ဝင္ေရာက္အေျခခ်ခြင့္ရၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို
အာဏာပိုင္ေတြရဲ့

ယူနန္ျပည္နယ္က

တ႐ုတ္ေတြ

အထူးအခြင့္အေရးေပးမႈနဲ႔

လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

အၿပိဳင္အဆိုင္မဲ့လုပ္ခြင့္ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကို ႀကီးႀကီးမားမား ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ေနတာပါပဲ။ မႏၲေလးလို

ျမန္မာ့မင္းေနျပည္ေတာ္ေဟာင္းနဲ႔
ထင္ရေလာက္ေအာင္
အလုံးအရင္းနဲ႔

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕

ေဒသခံျမန္မာေတြက

လႊမ္းမိုးထားၾကပါၿပီ။

လား႐ိႈး၊

ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ
အေဝးကိုေရာက္ကုန္ၿပီး
မူဆယ္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊

တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးလို႔

တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားေတြက
ဗန္းေမာ္

စတဲ့

ရွမ္းျပည္နယ္၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား အလုံးအရင္းနဲ႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား
လက္မွတ္မ်ားကိုေတာင္

ကိုင္ေဆာင္ထားၾကၿပီး

ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ

စစ္အုပ္စုရဲ႕

ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီကို

မဲေပးခဲ့ၾကတာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အဖိုးတန္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြလည္း
သယ္ယူသြားေနၾကပါၿပီ။

သယံဇာတေတြ၊
တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက

တကယ္ေတာ့

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

ကြၽန္းသစ္ေတြ၊

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ၊

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး
တ႐ုတ္အစိုးရက

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို

စီးပြားေရး

ကိုလိုနီျပဳေနတာ

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရကို
ပဏၰာဆက္သ

ကြၽန္ျပဳခံေနၾကတာ

ၾကာပါၿပီ။

အဲဒီေလာက္ေစာ္ကားေနရတာကိုမွ

မေက်နပ္ႏိုင္ေသးတဲ့

တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသည္းႏွလုံး၊ က်ေနာ္တို႔ခ်စ္တဲ့
ျမစ္ႀကီး ဧရာဝတီကို လည္ၿမိဳညႇစ္၊ အႏိုင္က်င့္ေနျပန္ပါၿပီ။
(၃)
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ျမန္မာစစ္အုပ္စုက တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ China Power Investment Corporation
(CPI) နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၊ ေမခ၊ မလိခ နဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္
ဆည္ႀကီး (၇) ခု ေဆာက္လုပ္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္
အရ မလိချမစ္ေပၚမွာ လိုင္းဇာဆည္၊ ေမချမစ္ေပၚမွာ ခ်ီေဘြ၊ ပရွဲ၊ လာခင္၊ ဖီေဇာ၊ နဲ႔ ေခါင္လန္ဖူး ဆည္ ၅ ခု နဲ႔
ေမခ နဲ႔ မလိခ ဆံုတဲ့ ျမစ္ဆံု၊ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးရဲ႕အစမွာ ျမစ္ဆံုဆည္ စတဲ့ ဆည္ႀကီး (၇) ခုကို ၁၀ ႏွစ္အတြင္း
ၿပီးေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ပါ။ အဲဒီ ဆည္ႀကီးမ်ားနဲ႔အတူ ေရကာတာႀကီးမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး
စက္႐ံုမ်ားလည္း ပါဝင္တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီဆည္ႀကီး (၇) ခုကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တႏွစ္ကို မီဂါဝပ္
၁၃,၃၆၀ ထုတ္လုပ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ေဒသကို တင္ပို႔ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ပါ။
ဒါဟာျဖင့္ အစြမ္းကုန္စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တဟုန္ထိုးျမင့္မားလာတဲ့
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို
ဆႏၵရွိတာကို

ျဖည့္ဆည္းဖို႔

အပစ္မေျပာလိုေပမည့္

ဒီ

တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ႀကိဳးစားမႈပါ။

ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး

သူ႔ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္

လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္

က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက

ျပည္သူေတြ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာရမွာကို လုံးဝငဲ့ကြက္စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္နဲ႔ အႏိုင္က်င့္တာ၊
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဧရာဝတီကို လည္မ်ဳိညႇစ္တာကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အစြမ္းကုန္႐ႈံ႕ခ်ၾကရမွာပါ။
ဒီဆည္ႀကီး (၇) ခုမွာ အႀကီးဆုံးက ျမစ္ဆံုဆည္ပါ။ တည္ေနရာက ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ဆံုရဲ႕ေအာက္ဖက္ ၂
မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရဲ႕ေျမာက္ဘက္ ၂၆ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ဆည္ ရဲ႕အတိုင္းအတာက အျမင့္ေပ ၅၀၀
(အထပ္ ၄၉ ထပ္ျမင့္တဲ့ အေဆာက္အအံုတခုေလာက္) နဲ႔ အလ်ား ေပ ၅၀၀ ရွိပါမယ္။ ဆည္ေရကို

ထိန္းသိန္းထားမည့္

ေရကာတာႀကီး

(Reservoir)

က

စကၤာပူႏိုင္ငံ

(ဧရိယာ

စတုရန္းမိုင္

၂၆၈)

ထက္ႏွစ္ဆေလာက္ေတာင္ႀကီးၿပီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ (ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၄၆၉) ေလာက္ က်ယ္တယ္လို႔
သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ရည္ရြယ္တဲ့ အတိုင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားရင္ တႏွစ္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၆၀၀
ကေန

၆၀၀၀

မီဂါဝပ္အထိ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

သန္းေပါင္း

ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔
၃၆၀၀

ျဖစ္ၿပီး

ဆိုပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စားရိတ္က

ဒီစီမံကိန္းကေန

အဓိက

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွာက

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရင္က ၈ လုံး လို႔ေခၚၿပီး အခု ၉ လုံး ျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း
ဒုသမၼတ

ဦးသီဟသူရ

တင္ေအာင္ျမင္ဦး၊

သူ႔ရဲ႕အလိုေတာ္ရိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္

စတီဗင္ေလာ

(ေခၚ)

ထြန္းျမင့္ႏိုင္ နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ Asia World ကုမၸဏီ နဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔ပဲျဖစ္ၿပီး အဓိက နစ္နာဆုံး႐ႈံးၾကမွာက
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို
ျမန္မာျပည္သူေတြကို

သတ္ျဖတ္အႏိုင္က်င့္ဖို႔

ေထာက္ပံ့

ကူညီ႐ုံတင္မကဘူး။

သူကိုယ္တိုင္က

ျမန္မာျပည္သူေတြကို တိုက္႐ိုက္ သတ္ျဖတ္အႏိုင္က်င့္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၄)
တကယ္က

ဒီစီမံကိန္းကို

(ေကအိုင္အို/KIO)

တို႔က

အႀကိမ္ႀကိမ္ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၾကတာပါ။
ရြာသားမ်ားက

မလုပ္သင့္ေၾကာင္း

ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၊

ျမန္မာစစ္အုပ္စုကိုေရာ၊
၂၀၀၄

ကခ်င္အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ထံ၊

ခုႏွစ္
၂၀၀၇

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

ခုႏွစ္

၁၁

ဇြန္လ

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕
တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားကိုပါ

ရက္ေန႔မွာ

ကခ်င္ျပည္နယ္

ရက္ေန႔မွာ

ေကအိုင္အို

တန္ဖဲ

ဥကၠ႒က

ယူနန္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ထံ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေကအိုင္အို ဥကၠ႒က နအဖဥကၠ႒
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔မွာပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ တန္ဖဲ ရြာသားမ်ားက
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္

တိုင္းမႉးထံ၊

၂၀၀၉

ခု

ေအာက္တိုဘာ

၂၆

ရက္ေန႔မွာ

ေကအိုင္အိုက

ကခ်င္အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ထံ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေကအိုင္အိုက ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
တိုင္းမႉးထံ၊ စာေတြအႀကိမ္ႀကိမ္ပို႔ၿပီး ဒီျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့၊
ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာပဲ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ေကအိုင္အို ဥကၠ႒ႀကီး လေရာ္ေဇာင္းဟရာ
က တ႐ုတ္သမၼတ နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကီးအကဲ ဟူဂ်င္ေတာင္ ထံစာပို႔ၿပီး ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမည့္
တ႐ုတ္အစိုးရေရာ၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ ကခ်င္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး
ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကဆဲပါ။
ဒီေနရာမွာ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ရက္စက္ယုတ္မာမႈနဲ႔ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို
အံ့ဩဖြယ္ရာ

ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့

တ႐ုတ္နဲ႔ျမန္မာ

ႏွစ္ဖက္စလုံးက

အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊

ကြၽမ္းက်င္သူေတြ၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သြင္းၿပီး
ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ အၾကံေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီလိုပါ။
(၅)

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုရဲ႕ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိလာတဲ့အခါမွာ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာ
အာဏာပိုင္မ်ားက သူတို႔ စည္းနဲ႔ေဘာင္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္ဆိုတာျပႏိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားပါဝင္တဲ့
Biodiversity And Nature Conservation Association (BANCA) အဖြဲ႔ကို ျမစ္ႀကီးနား နဲ႔ ျမစ္ဆုံေဒသတဝိုက္မွာ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ

တိုင္းတာခ်က္ပထမအဆင့္

(The

First

Step

of

Environmental

Impact

Assessment/EIA) ျပဳလုပ္ဖို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထဲမွာ တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ EIA ဆိုတာက ကုလသမဂၢက ဦးေဆာင္
ဖြဲ႔ထားတဲ့ မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ (Mekong River Commission) က မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွာ ေဆာက္လုပ္မည့္
ဆည္မ်ားအတြက္ မေဆာက္လုပ္ခင္ ႀကိဳတင္ေလ့လာဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တိုင္းတာဆန္းစစ္ခ်က္ (Assessment)
ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၁၀ ဆင့္ ရွိပါတယ္။
တာဝန္ေပးခ်က္အရ အဲဒီအဖြဲ႔က လေပါင္းမ်ားစြာ ကြင္းဆင္း ေလ့လာသုံးသပ္မႈေတြလုပ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ မွာ စာမ်က္ႏွာ ၁,၀၀၀ နီးပါးရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ (Environmental Impact
Assessment/EIA) နဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ (Recommendations ) ကို တ႐ုတ္ နဲ႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားထံ
တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာ၊

ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ခရီးသြားလာမႈအတြက္အမွီျပဳရာ၊ သန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္
ျပည္သူေတြရဲ႕ ပင္မ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီး" အျဖစ္တင္စားၿပီး "ဒီျမစ္ၾကီးကို ဆည္ႀကီး (၇) ခုနဲ႔
အပိုင္းပိုင္း အျပတ္ျပတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဟာ ျမစ္ဆံုေဒသမွာေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြတင္မက၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း
အေဝးႀကီးက၊

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသက

ျပည္သူေတြကိုပါ

အင္မတန္ႀကီးမာတဲ့

လူမႈေရး၊

စီးပြားေရးနဲ႔

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အနိဌာ႐ံုေတြ သက္ေရာက္ေစလိမ့္မယ္" လို႔ ေထာက္ျပေဝဖန္ထားပါတယ္။
ဒီအစီရင္ခံစာေရးသူေတြကပဲ

"ဧရာဝတီျမစ္ဆုံဟာ

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕

ဂုဏ္ယူစရာပိုင္ဆိုင္မႈ၊

ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အသည္းႏွလုံးျဖစ္ၿပီး ဒီျမစ္ဆံုဟာ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ လုံးဝေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာျဖစ္လို႔
အဲဒီဆုံး႐ံႈးမႈႀကီးဟာျဖင့္
ႀကီးမားတဲ့
ေက်းရြာေတြ၊

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသာမက

ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာႀကီးျဖစ္လိမ့္မယ္"
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ရမည့္

ထာဝရေပ်ာက္ဆုံးသြားမည့္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္
လို႔လည္း

ျပည္သူေတြ၊

သဘာဝအလွအပေတြ၊

သတိေပးထားပါတယ္။
အဖ်က္ဆီးခံရမည့္

ဆက္လက္မရွင္သန္ႏိုင္ေတာ့မည့္

ေၾကာက္ခမန္းလိလိ
ေရလႊမ္းမိုးခံရမည့္
သစ္ေတာႀကီးေတြ၊
ရွားပါးသစ္ပင္ေတြ၊

ပန္းေတြ နဲ႔ ေရသတၱဝါေတြအေၾကာင္း တင္ျပသတိေပးထားသလို ဧရာဝတီျမစ္ေရစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးသြားတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ ပင္လယ္ဘက္က ဆားငံေရေတြ ျပန္လည္စီးဝင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စပါးက်ီျဖစ္တဲ့ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ
ေဒသမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းေတြ ပ်က္စီးၾကမည့္အေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့
အစီရင္ခံစာေရးသားသူ ပညာရွင္မ်ားက တရုတ္၊ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားကို "ျမစ္ဆံုေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရး
စီမံကိန္းကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔နဲ႔ မျဖစ္မေန ေဆာက္မွျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း ျမစ္ဆံုမွာမေဆာက္ဘဲ ျမစ္ဆံုရဲ႕အထက္ ေမခ
နဲ႔ မလိချမစ္မ်ားမွာ အေသးစားဆည္ႏွစ္ခု အစားထိုးေဆာက္ဖို႔” အၾကံျပဳထားပါတယ္။
အဲဒီ ပညာရွင္မ်ားရဲ့ တာဝန္သိသိတင္ျပခ်က္ေတြကို တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဒါသတႀကီး
ျငင္းပယ္လိုက္ၾကပါတယ္။

အစီရင္ခံစာကိုလည္း

လူထုၾကားထဲေရာက္မလာေအာင္

ဖုံးကြယ္ထားၾကၿပီး

ေနာက္ထပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တိုင္းတာခ်က္အဆင့္ ၉ ခုကိုလည္း မေဆာင္ရြက္ေတာ့ပါ။ အဲဒီေနာက္ေတာ့
ဘယ္သူေသေသ

ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့

ေဆာင္ရြက္ေနေတာ့တာပါ။
ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခဲ့ရင္

ပညာရွင္မ်ားက

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႀကီး

နစ္ျမဳတ္သြားႏိုင္တယ္လို႔လည္း
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစိုက္
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ဖို႔

မူဝါဒနဲ႔

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို

ျမစ္ဆံုဆည္ဟာ
တၿမိဳ႕လုံး

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း

အမိန္႔ထုတ္တာပါ။

စစ္ကိုင္းငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာႀကီးနဲ႔နီးလို႔

စကၠန္

သတိေပးၾကပါတယ္။

၂၀

အတြင္းမွာ

အဲဒီအတြက္

စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို

အားႀကိဳးမာန္တက္

ေရေအာက္

စစ္အုပ္စုရဲ႕

အေရးယူမႈက

ျမစ္ဆုံရဲ႕အထက္ဘက္က

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေန

ပူတာအိုၿမိဳ႕ကို

ျပည္သူမ်ားအတြက္ေတာ့

နည္းနည္းေလးမွ

စိတ္ပူပံုမရပါ၊
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာအေကာင္းဆုံးကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို တ႐ုတ္
အစိုးရက

အဓမၼဖ်က္ဆီးေနတာကို

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

ေက်ေက်နပ္နပ္ခြင့္ျပဳၿပီး

ပူးေပါင္း

ကူညီေနတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္ အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာလူထုတရပ္လုံး
အေပၚ အၾကမ္းဖက္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈႀကီး (Crimes against Humanity) က်ဴးလြန္ေနတာပါ။
(၆)
ဒီစာကို

ေဒါသနဲ႔ေရးတာျဖစ္ေၾကာင္း

ဝန္ခံပါရေစ၊

ဒါေၾကာင့္

တခ်ဳိ႕စကားလုံးေတြ

ၾကမ္းတမ္းေနပါလိမ့္မယ္။ ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးဖို႔၊ ရန္ျဖစ္ဖို႔
လံႈ႔ေဆာ္တာလည္း မဟုတ္ရပါ။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဘယ္လို အာဃာတမွ မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းမို႔ ခ်စ္ခင္ပါတယ္။
ေဆြမ်ဳိးအရင္းအခ်ာလို သေဘာထားပါတယ္။ ဒါေပမည့္ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေတာ့
ျပင္းျပင္းထန္ထန္

႐ႈတ္ခ်ဖို႔

ဒီစာတမ္းကို

ေရးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့

ဧရာဝတီကိုကယ္တင္ၾကဖို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေပါင္းကို ေတာင္းဆိုပါတယ္။
ဘယ္လို ကယ္တင္ၾကမလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဧရာဝတီ ကယ္တင္ေရး (SAVE THE IRRAWADDY)
အမ်ဳိးသားေရး

လႈပ္ရွားမႈႀကီးလုပ္ရမွာပါ။

ျပည္တြင္းက

ျပည္သူေတြက

ဧရာဝတီ

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို ေတာင္းဆိုသင့္သလို ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့
တ႐ုတ္သံ႐ုံး၊

မႏၲေလးမွာရွိတဲ့

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး

တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားကို

အႏိုင္က်င့္ခံေနရမႈနဲ႔

ကခ်င္ျပည္နယ္

ထိခိုက္နစ္နာမည့္အေရးကို

လူထုသိနားလည္ေအာင္

ကာကြယ္ၾကရမွာပါ။

ဆရာေတာ္၊

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးရဲ႕အက်ဳိးေက်းဇူးကို
လူတိုင္းမွာတာဝန္ရွိေၾကာင္း
မစီးဆင္းႏိုင္ေတာ့ရင္

ကန္႔ကြက္စာေတြ
နဲ႔

ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးက

ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး

လူထုအင္အားနဲ႔

သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း

ရည္ညႊန္းဖြဲ႔ဆိုၿပီး

ေဟာေျပာသင့္ပါတယ္။

ဧရာဝတီကို

လူထုနဲ႔

ျပည္သူေတြ
ဧရာဝတီကို

သူတို႔ရဲ႕တရားပြဲမ်ားမွာ
ေစာင့္ေရွာက္

အႏုပညာရွင္မ်ားကလည္း

ျဖစ္လာမည့္အက်ဳိးဆက္ေတြကို

ေပးပို႔သင့္ပါတယ္။

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး

စစ္တပ္ထဲက

ႏိုင္ငံခ်စ္တဲ့

ကာကြယ္ဖို႔
အရင္လို
စစ္ဗိုလ္၊

စစ္သားေတြသိေအာင္ သီခ်င္းေတြ စပ္ဆို၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္

ေလာဘေဇာကပ္ေနတဲ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အလိုေတာ္ရိ စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
အစိုးရတို႔ကို ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဧရာဝတီကိုထိရင္ မခံဘူးေဟ့ ဆိုတာကို သိေအာင္ျပသၾကဖို႔ပါ။
ျပည္ပေရာက္
ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားေရွ႕မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကလည္း
ဆႏၵျပတာ၊

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ့

ကန္႔ကြက္စာပို႔တာေတြ

လုပ္သင့္ပါတယ္။

တ႐ုတ္သံ႐ုံး၊

ၿပီးေတာ့

သက္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံမ်ားက အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးကို

တင္ျပတိုင္တန္းသင့္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့

က်ေနာ္တို႔ အခု

ကုလသမဂၢက

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အုပ္စုက က်ဴးလြန္ေနတဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုတခုလုံးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို စံုစမ္းေရး
ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး

ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖို႔

ေတာင္းဆိုေနသလို

တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း

ျမန္မာျပည္ရဲ႕

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို အႏိုင္က်င့္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ေနတယ္။ Crimes against Humanity
ေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္ဆိုတာ တိုင္တန္းၾကရမွာပါ။
က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု၊ အေတြးအေခၚေပါင္းစံုနဲ႔ ရပ္တည္မႈေပါင္းစံုရွိၿပီး မညီညြတ္ၾကဘူး
လို႔သတ္မွတ္ခံၾကရပါတယ္။

နအဖစစ္အုပ္စုအေပၚ

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈလုပ္တာကို

ေထာက္ခံတဲ့လူနဲ႔

ကန္႔ကြက္တဲ့လူ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္တဲ့လူနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အျပင္မွာပဲေနတဲ့လူ၊ ႏိုင္ငံေရးကို သက္ေတာင့္
သက္သာလုပ္ခ်င္တဲ့လူနဲ႔

ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္အက်ခံၿပီး

လုပ္တဲ့လူ၊

ပညာရွင္ဘဝေျပာင္းၿပီး

ေဘးက

ေဝဖန္တဲ့လူနဲ႔ မိုက္ခြက္ကိုင္ၿပီး အသံလႊင့္တဲ့လူ၊ ကြန္ျပဴတာေရွ႕ထိုင္ၿပီး အင္တာနက္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တဲ့လူ၊
စစ္အုပ္စုနဲ႔

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး

စစ္အုပ္စုရဲ႕လွည့္ဖ်ားမႈကိုမခံဘဲ

ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေတာ့

ပိုၿပီးဖိအားေပးခ်င္တဲ့လူ၊

ေျပာင္းမွာပါလို႔
ႏိုင္ငံေရးကို

ေမွ်ာ္လင့္တဲ့လူနဲ႔

စိတ္ကုန္သြားတဲ့လူေတြနဲ႔

စိတ္မဝင္စားေတာ့တဲ့လူ၊ က်ေနာ္တို႔အားလုံး ဘယ္လိုပဲရွိခဲ့ရွိခဲ့၊ အျမင္ေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ မတူခဲ့ရင္ေတာင္မွ
ဒီတခါေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ညီၾကရေအာင္ပါ။ ဧရာဝတီ မရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ဘဝေတြ အဓိပၸာယ္ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
က်ေနာ္တို႔ညီမွ အမိ ဧရာဝတီကို ကယ္တင္ႏိုင္၊ ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။
ဧရာဝတီ ကိုကယ္တင္ၾကပါစို႔။
ေလးစားစြာ

ေအာင္ဒင္
ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၁၁
ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ၊ ေမခ နဲ႔ မလိခ ျမစ္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ဆည္မ်ားေနရာျပေျမပံု (BURMA
RIVERS NETWORK, http://www.burmariversnetwork.org/dam-projects/irrawaddynmaimali.html)
အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္မွာ ေထာင္ ၅၉ ႏွစ္ က်သြားတ့ဲ သူငယ္ခ်င္း မ်ဳိးမင္းထုိက္

စုိးေအာင္ႏုိင္

ဇူလုိင္ ၁၀၊ ၂၀၁၁

ဓမၼအတြက္ အဓမၼကို ဆန္႔က်င္ရင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ အညတရ သူရဲေကာင္းေတြဟာ ေခတ္တိုင္းမွာ အလိုလို
ေပၚထြက္ခဲ႔ပါတယ္။ ေခတ္စနစ္က ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာရတယ္ လုိ႔ ဆိုရင္ မွားမယ္

မထင္ပါဘူး။ အဲဒီလို မိမိနာမည္ရဖို႔ လူအမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ ခံရဖို႔အတြက္ မလုပ္ခဲ့တဲ့၊ အညတရေတြထဲက
တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ လြန္ခ့ဲတ့ဲ
၁၃ ႏွစ္တုန္းက အထိန္းသိမ္း ခံခ့ဲရျပီး အခုေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ ျမင္းၿခံေထာင္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ ဗဟန္းမွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ အခုဆိုရင္ အသက္
၃၅ ႏွစ္ ရွိသြားပါၿပီ။ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ အသက္ ၁၂ နွစ္

အလယ္တန္းေက်ာင္းသား တေယာက္အေန သူတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္
အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈ လူထု အေရးေတာ္ပုံႀကီးကေန သူအဖမ္းခံရတဲ့ ၁၉၉၈ ခုနွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္းမွာ

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕မ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကေန
အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (အကသ)၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (တကသ) နဲ႔
ဗကသမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊

ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး
တုိ႔အတြက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ နား မ်က္စိေအာက္မွာတင္ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈေတြက အသြင္သ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္ေပၚလာၾကပါတယ္။

ေျမေအာက္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းၾကပါတယ္။ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ
သူတက္ေနတဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) တင္ သာမကဘဲ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
(ပင္မ)၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ဗိုလ္တေထာင္နယ္ေျမ)၊ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး
တကၠသိုလ္တို႔မွာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဒီဇင္ဘာလမွာ အထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရပါတယ္။
ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ လူငယ္တေယာက္မွာ ရွိတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ခံစားမႈကို ယံုၾကည္တဲ့ လူငယ္ တေယာက္ပါ။
ဘ၀မွာ ရိုးရိုးသားသား ေနထိုင္သြားခ်င္သူပါ။ စာဖတ္တာကို ၀ါသနာပါတယ္၊ အခ်ိန္ရရင္ ဂီတာတီး

သီးခ်င္းေရးၿပီး ေနတတ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက လိုခ်င္တာေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္
လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ အမ်ားအတြက္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့သူပါ။

လူတြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး အမ်ား အာရုံစိုက္ဖို႔၊ မိမိနာမည္ရဖို႔၊ လူအထင္ႀကီးဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ သူ႔မွာ

မရွိခဲ့ပါဘူး။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ခ်စ္တယ္။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေပၚမွာ သစၥာရွိတယ္။
ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ သူယံုၾကည္တာကို သူႏိုင္သေလာက္ လုပ္သြားခဲ့တယ္။ လမ္းတ၀က္မွာ
လွည့္မျပန္သြားခဲ့ပါဘူး။ လက္နက္ မခ်ခဲ႔ဘူး။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ဆိုလည္း မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။ ၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ျပည္သူ႔

လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP)ကို

ဖြဲ႔စည္းထားခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗကသမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD က
ေတာင္းဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္ေရး ဆိုတာကို ေထာက္ခံတဲ့စာ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ

ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တျခား ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ၿပီး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုဖို႔
လုပ္တဲ့အခါမွာ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၈ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကစလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေပၚမွာ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

၁၉၉၈ စက္တင္ဘာ ၂၅ ေန႔မွာ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ကေန ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ကုိ သူေနထိုင္ရာ
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ႔ အမွတ္ ၁၇ ကံ႔ေကာ္လမ္း ဆာဘိုးသာၿခံကေန ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားပါတယ္။
အဲဒီႏွစ္မွာပဲ သူနဲ႔အတူ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အျခား ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ၅၀ ေက်ာ္ဟာ

အင္းစိန္ေထာင္ရဲ႕ တံခါးပိတ္ အထူး တရားရံုးမွာ ၁၀ ရက္ၾကာ စစ္ေဆးတာ ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႏွစ္ရွည္
ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္တာ ခံရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ တံခါးပိတ္ အထူးတရားရံုးေတြက တရားခံလို႔ ယူဆရသူေတြကို လြတ္လပ္စြာ ခုခံ ေခ်ပခြင့္
ေပးမထားပါဘူး။ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည)၊ တရားမ၀င္

အဖြဲ႕အစည္းကို ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ တို႔နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃၈ ႏွစ္ ခ်ခံခဲ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့
သူကုိင္တုိင္ တိတိက်က် မသိရတဲ့ အမႈေတြနဲ႔ စုစုေပါင္း ေနာက္တိုး ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႏွစ္ ခ်ခံရျပန္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ စုစုေပါင္းက ၅၉ ႏွစ္ ျဖစ္သြား့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္အင္းစိန္

ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ကေန နယ္ေထာင္ေတြ ျဖစ္တဲ႔ ပုသိမ္ အက်ဥ္းေထာင္ အဲဒီကေနမွတဆင့္ ျမင္းၿခံ
အက်ဥ္းေထာင္တို႔ကို ေျပာင္းေရႊ႕တာ ခံခဲ့ရပါတယ္။
အညတရ သူရဲေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ကုိမ်ဳိးမင္းထုိက္တုိ႔လုိ စြန္႔စားသူ တေယာက္တည္းနဲ႔တင္
မၿပီးစီးပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြ၊ သူေနထိုင္ ဆက္ဆံတဲ့ သူ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ အဆက္မျပက္ ေထာက္ခံ

ကူညီမႈေတြေၾကာင့္ အညတရ သူရဲေကာင္းေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္တာပါ။ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ရဲ႕ မိသားစုဟာ
ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ ယံုၾကည္တာေတြ လုပ္ဖို႔ အတြက္ သူ႔ကို ေထာက္ခံ ကူညီပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား
ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ပါတယ္။

ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္တို႔လို႔ အညတရ သူရဲေကာင္းေတြကို မေမ့ဖို႔ လိုသလို သူတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနရတဲ့

မိသားစုေတြ၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကိုလည္း မေမ့ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ အေဖဟာ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္
နိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ တေလွ်ာက္လံုးနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနတဲ့ တခ်ိန္လံုးမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အမ်ားႀကီး
အားေပးခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တခ်ဳိ႕ ၄၀၁ လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ခံ၀န္ခ်က္မွာ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေထာင္ထဲက

ထြက္လာတာေတြ ရွိေပမယ့္ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္အေဖက သူ႔သားကို ဒီလုိ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ေထာင္ထဲက
ထြက္လာမယ့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို မလိုလားပါဘူး။ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ရဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ ႏွစ္ က်ခံရသေလာက္

သူမိသားစုက ေထာက္ပံ့သြားမယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ အတြက္ ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ဟာ ၄၀၁ ၀န္ခံ
ကတိကို လက္မွတ္ မထိုးခဲ့ပါဘူး။
ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္ကို ဂုဏ္ျပဳၾကမယ္ ဆုိရင္လည္း သူ႔မိသားစု၊ သူ႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီေနသူေတြကိုလည္း
ဂုဏ္ျပဳေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ အညတရ သူရဲေကာင္းေတြကို ဂုဏ္ျပဳတယ္ ဆိုတာဟာလည္း
အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ လုပ္ကိုင္တာ က်ယ္ျပန္႔ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုမ်ဳိးမင္းထိုက္တို႔လိုမ်ဳိး အညတရ သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ မိသားစုေတြ သူအသိုင္းအ၀ိုင္းက ထမ္းထားတဲ့
၀န္ထုတ္ ၀န္ပိုးေတြကို လြတ္လပ္တဲ့ ျပင္ပက လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း ကူညီ ထမ္းေပးၾကဖို႔လည္း
လိုအပ္ပါတယ္။
http://www.moemaka.com/

တနဂၤေႏြ, 10 ဇူလိုင္ 2011

ိုင္ငံ ၁၅ ိုင္ငံထက္မနည္းေတာင္ဆူဒန္ိုင္ငံကိုအသိအမတ္ပ
By ဗီအိုေအ

(မန္မာဌာန )Object 1

Object 2

ေသာကာေနသန္းေခင္ယံအခိန္ကမိုင္ငံသစ္တခုအဖစ္ကမာမာေပေပက္လာတဲ့ေတာင္ဆူဒန္သမတိုင္ငံကိုအသိအမတ္ပတဲ့ိုင္ငံေတရိလာေနပပီ။အေမရိကန္၊
ရားနဲတုတ္
း စတဲ့ကမာ့အင္အားကီးိုင္ငံေတအပအ
The Sudan Tribune
သတင္းစာမာေဖာ္ပထားပတယ္။
(Juba) မာကင္းပခဲ့ပတယ္။

မေနကစပီးိုင္ငံသစ္အဖစ္ေပေပက္လာေကာင္းတရား ၀င္လတ္လပ္ေရးအခမ္းအနားကိုေတာင္ဆူဒန္မိေတာ္ဂဘား
အေမရိကန္သမတဘရက္ခ္အိုဘားမား
ထုတ္ပန္ခဲ့ပတယ္။

(Barack Obama) ကလည္းိုင္ငံသစ္တခုေမးဖားလာတာကိုကိဆိုေကာင္းေကညာခက္တေစာင္

ိုင္ငံကိုအပင္းအထန္ကိးစားပီးထူေထာင္ကတဲ့ေနရာမာအေမရိကန္ဟာေတာင္ဆူဒန္ပည္သူေတရဲလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ဖစ္လာပလိမ့္မယ္လိုလည္းသမတ
အိုဘားမားရဲေကညာခက္

မာ
ေဖာ္ပထားပတယ္။
ိုင္ငံသစ္အဖစ္အသိအမတ္ပတဲ့အထဲမာဗိတိန္ ၀န္ကီးခပ္ေဒးဗစ္ကမ္မရန္း
(David Cameron)၊ုရားသမတဒီမီထရီမယ္ဗီယဲဒက္ဖ္
(Dmitry Medvedev) နဲအိိယ၊အစေရး၊ကင္ညာနဲပင္သစ္ိုင္ငံကေခင္းေဆာင္ေတကလည္းေကညာခက္ေတထုတ္ပီးကိဆိုအသိအမတ္ပေကာင္း
ယ္။
တုတ္ဟာအရင္ဆူဒန္ိုင္ငံဘ ၀ မာကတည္းကရင္းီးခဲ့တဲ့ိုင္ငံဖစ္ပီးအခုေတာင္ဆူဒန္ကိုင္ငံအသစ္ဖစ္လာေတာ့လည္းငိမ္းခမ္းေရးနဲဆက္ဆံေရးေတ
ေကာင္းမန္ေအာင္အ
း ားစိုက္ပီးလုပ္ေဆာင္သားပ့မယ္လို
ေပာပတယ္။
တုတ္ဟာဆူဒန္ကထက္တဲ့ေရနံေတကိုအဓိက ၀ယ္ယူေနတဲ့ိုင္ငံဖစ္ပီးေရနံထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတေကာင့္ေတာင္နဲေမာက္ဆူဒန္
တင္းမာမေတရိးလာမာကိုလည္းစိုးရိမ္ေနတဲ့ိုင္ငံဖစ္ပတယ္။
ေရနံထက္တဲ့ေနရာအမားစုကေတာင္ဆူဒန္ဘက္မာရိေနတာပ။ဒေပမဲ့အခုခိန္ထိေတာ့ေရနံထုတ္လုပ္ေရးေတကို
ဆိုတာနဲနယ္
း စပ္သတ္မတ္ေရးကိစေတကို
မေဖရင္းရေသးပဘူး။

၂ ိုင္ငံအကား

ိုင္ငံအကားဘယ္လိုမေ ၀၀လုပ္ကိုင္ကမယ္

တနဂၤေႏြ, 10 ဇူလိုင္ 2011

KIA စခန္းေတကိုပစ္ခတ္မရန္စတဲ့လုပ္ရပ္ဟု

KIA သံုးသပ္

By ဦးစံမိုးေ၀
Object 3

Object 4

မန္မာအစုိးရတပ္ေတကကခင္လတ္လပ္ေရးတပ္ဖဲ (KIA) ရဲတပ္စခန္းေတကိုလက္နက္ကီးနဲပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္တာေတဆက္ပီးလုပ္ေနတယ္လို
KIO အဖဲကေပာပတယ္။တာပိန္မစ္အနီးမာရိတဲ့
KIA တပ္ရင္း ၂၅ ကုိပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္တာေတဒီေနေနခင္းပုိင္းမာပလုပ္ခဲ့သလုိပဲအေရဘက္
တုတ္၊မန္မာနယ္စပ္ကေရတန္းစခန္းကုိလည္းမေနညပုိင္းတုန္းကပစ္ခတ္ရာမာတုတ္ုိင္ငံနယ္နိမိတ္ထဲထိေအာင္ကေရာက္ေပက္ကဲသားခဲ့တယ္လို
ဆုိပတယ္။အပည္
း ့အစုံကုိဦးစံမိုးေ ၀ကတင္ပေပးထားပတယ္။
ေနလယ္ ၁၂
နာရီေလာက္ကေနညေန ၃ နာရီ၀န္းကင္အထိတာပိန္မစ္ေမာက္ဘက္မာရိKIA
တဲ့ တပ္ရင္း ၂၅ တည္ရိတဲ့ေနရာကိုလမ္းပီးပစ္ခတ္ေနတာ
ဒေပမဲ့ဘာမထိ
း ခုိက္တာမရိတဲ့အတက္
KIA ဘက္ကတုံပန္ပစ္ခတ္တာမလုပ္ခဲ့ဘူးလိုေပာပတယ္။မေနညဘက္ကေတာ့
တုတ္၊မန္မာနယ္စပ္ဖစ္တဲ့ဘဒန္ေဂင္နဲဘုံေဂာင္းေရတန္းစခန္းေတကိုလက္နက္ကီးအလုံးေရ
KIO အဖဲရဲ
ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္လည္းဖစ္၊တဲဖက္အတင္းေရးမးလည္းဖစ္တဲ့ဦးလနန္ကဗီအိုေအကုိေပာပတယ္။
“ဒီေနေနလယ္
ရဲေရတန္းစခန္းကုိလက္နက္ကီးနဲပစ္တာ

၁၂
နာရီပတ္
၃ နာရီပတ္ ၀န္းကင္ေလာက္အထိကိးကားကိးကားပစ္ေနတာရိတယ္။

“ေနာက္တခုကမေနညနဖတ္စခန္းကေနပီးေတာ့လက္နက္ကီးနဲပစ္တာေတာ့အားလုံး
ေရတန္းစခန္းကို၀
၇ လုံးပစ္တယ္။”

KIA
၀န္းကင္
တပ္
ကရေနပီ
င္း း၂၅
ေတာ့တာပိန္ေရအားလပ္စ

၁၄ လုံးရိတယ္။နပတ္စခန္းကေနပီးေတာ့ဘဒန္ေဂင္ဆုိတဲ့ကေနာ္တုိ

လက္နက္ကီးကည္ေတဟာတုတ္ုိင္ငံအတင္းကိုကေရာက္ေပက္ကဲခဲ့ပီးအဲဒီေနရာေတကိုတုတ္အာဏာပုိင္ေတကသားေရာက္စစ္ေဆးမေတ
တယ္လိုလည္းသတင္းရရိး ေကာင္းဦးလနန္ကေပာပတယ္။ဘယ္လိုတုံပန္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့မသိရဘူးလိုဆုိပတယ္။
အခုလို KIA ကိုလမ္းပီးပစ္ခတ္ေနတာဟာတာဆန္းေရအားလပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ရိတဲ့ေနရာကေနလုံခံေရးယူထားတဲ့တပ္ဖဲေတကပလုပ္ေနတာဖစ္ပီး
KIA ဘက္ကပန္ပီးေတာ့ပစ္ခတ္ရင္စက္ံုအေဆာက္အဦးေတထိခုိက္ုိင္ေကာင္းနဲဒီလုပ္ရပ္ဟာရမယ္ရာ၊ရန္စေနတာဖစ္ုိင္တယ္လို
KIO ဘက္ကသုံးသပ္ပတယ္။
“သူတုိဒီေနညေနပုိင္းကစပီးေတာ့လက္နက္ကီးနဲပစ္တာဟာအဲဒီသူတုိတာပိန္ေရအားလပ္စစ္စီမံကိန္းမာလုံခံေရးယူထားတဲ့တပ္ဖဲကေနပီးေတာ့

တာပိန္မစ္ရဲေမာက္
း ဘက္မာရိတဲ့
KIA တပ္ရင္း ၂၅ ရဲေရတန္းစခန္းကုိလက္နက္ကီးနဲပစ္တာ။ေရအားလပ္စစ္စီမံကိန္းရဲစက္ုံအေဆာက္အဦးေတေတာ္ေတာ္ရိတယ္။အဲဒီမာသူတုိက
အကာအကယ္ယူပီးေတာ့ပစ္တယ္။အဲဒီကေတာ့ကေနာ္တုိဘက္ကလည္းသူတုိကုိပန္ပီးေတာ့လုပ္လိုက္မယ္ဆုိရင္စက္ုံေတ
ထိသားုိင္တယ္။
“စက္ုံေတထိသားတဲ့အခမာသူတုိေတသတင္းစာမာေဖာ္ပေနသလိုသူတုိအစုိးရစီမံကိန္းကုိလုံခံေရးရယူတဲ့ကန္သတ္တဲ့တုိက္ပဲလုပ္တဲ့သေဘာလို
သူတုိသတင္းစာမာထည့္ထားတာရိတယ္။အဲဒီကေတာ့ကေနာ္တုိပန္ပီးေတာ့တုံပန္လိုက္မယ္ဆုိရင္ကေနာ္တုိရဲလက္နက္ေတသူတိုဘက္မာကသားတာ
အခန္မသင့္ရင္စက္ုံေတကိုထိသားုိင္တယ္။အဲဒီကရင္သူတုိေပာတာမန္သလိုဖစ္သားုိင္တယ္။ဒေကာင့္အခုသူတုိလုပ္တာစက္ုံအေဆာက္အဦးကုိ
ကာဗာယူပီးကေနာ္တိုဘက္ကိုပစ္ေနတာ။ဒရန္စတဲ့သေဘာပ။သူတိုလုိရာေပာဆုိုိင္ေအာင္ဆဲသင္းတဲ့သေဘာလုိပဲ
ယူဆုိင္ပတယ္။”
စ္ဘက္အကားအပစ္အခတ္ရပ္ဖုိအတက္
KIO ဘက္ကလုိလားခက္ေတကုိပီးခဲ့တဲ့ ၈ ရက္ေနကစာေရးပီးအေကာင္းကားထားခဲ့ေပမဲ့မန္မာအစုိးရဘက္က
တုံပန္မတစုံ
း တရာမေတရဘူးလိုလည္းဦးလနန္က
ေပာပတယ္။
“ကေနာ္တုိကေတာ့

ရက္ေနမာသူတုိကုိကေနာ္တိုလုိခင္တဲ့အေခအေနပုံစံေတကုိစာေရးပီးေပးပိုထားတာရိတယ္။ဒေပမဲ့အခုထက္ထိသူတုိက
စာရရိေကာင္းလည္းပန္ကားတာမရိေသးဘူး။သူတုိအထက္ကုိတင္ပေနတာလား၊ဒမမဟုတ္ကေနာ္တုိေပာဆုိခက္ကိုသူတုိပဲသေဘာမတူတာလားေတာ့
မသိေသးဘူး။”
KIO ဌာနခပ္ရိရာမာသားေရာက္ခုိလံေနတဲ့စစ္ေပးဒုကသည္ေတထဲမာကေလးငယ္ေတ
၁၀ ,၀၀၀ ေကာ္ေလာက္ပပီးေတာ့အဲဒီကေလးေတရဲ
ကန္းမာေရးအေခအေနကစုိးရိမ္စရာရိတယ္လိုဆုိပတယ္။အခုခိန္ထိလည္းပင္ပကေနအကူအညီေထာက္ပံ့မေတမရရိေသးတဲ့အေကာင္း
KIO တဲဖက္အေထေထအတင္းေရးမးဦးလနန္ကဗီအိုေအကုိေပာဆုိပတယ္။
တနဂၤေႏြ, 10 ဇူလိုင္ 2011

မန္မာ့ခရီးသားလုပ္ငန္း

%၂၅တိုးလာ

By မသိဂထုိက္
Object 5

Object 6

မန္မာုိင္ငံကိုဒီစ္အတင္းုိင္ငံခားခရီးသည္ေတလာတာ
၂၅% ေလာက္တုိးလာတယ္လုိသိရပတယ္။ဒီလိုဖစ္လာရတာကမန္မာပည္ကိုလာဖိုပည္
ဗီဇာေတအရင္
း ကထက္လယ္ကူလာတာေတရယ္၊မန္မာပည္နဲေပးဆဲေနတဲ့ေလေကာင္းလုိင္းေတတုိးလာတာရယ္ေကာင့္လိုဆုိပတယ္။အပည့္အစုံကုိ
မသိဂထုိက္ကတင္
း ပထားပတယ္။
မန္မာိုင္ငံရဲခရီးသားလုပ္ငန္းမာအခု ၂၀၁၁ ခုစ္ပထမ ၅ လအတင္းိုင္ငံတကာခရီးသည္ေပင္း ၁၅၀
,၀၀၀ ေကာ္ ၀ င္ေရာက္ခဲ့ပီးဒီပမာဏကအရင္
၂၅% ေလာက္တိုးလာတာလုိမန္မာ့ခရီးသားလုပ္ငန္းရင္တဦးက
ေပာပတယ္။

၂၀၁၀ နဲစာရင္

“မစ္ကနဲယဥ္ရင္ေတာ့ ၂၅% ေလာက္တက္တယ္လိုေပာရမာေပ့။အိမ္နီးခင္းုိင္ငံေတကလည္း
Tourism၊အထူးသဖင့္
ထုိင္းကလည္းလူေတကသိ

ပ္မသားခင္ကတဲ့အခမန္မာပည္ကလည္း
Awareness စ္လာတာေပ့။
Destination Awareness စ္လာတဲ့အခိန္မာေလေကာင္းလုိင္းေတကလည္းအခုဆိုဗီယက္နမ္ေလေကာင္းလိုင္းတုိ၊တခားတုတ္ဘက္က
ေလေကာင္းလိုင္းေတေရာ၊း
Air Asia
ေရာဒမိးေတက
Visa on Arrival လည္း
ခင့္ပတယ္
း ဆုိရင္၊ခင့္ပခက္နဲ
Sponsor ရိရင္ေပးတယ္ဆုိေတာ့၊အဲဒေတေကာင့္ဖစ္ပလိမ့္မယ္။ ”
ဒေပမဲ့ိုင္ငံရဲခရီးသားကကိုမင့္တင္ိုင္ဖိုအတက္ကခရီးသားဇုန္ေတထပ္တိုးတည္ေဆာက္ေပးတာ၊ဟိုတယ္ေတတုိးပီးရင္းီးမပ္ံဖိုနဲလမ္းပန္းဆက္သယ္ေရး
အပိုင္းမာလည္းပပင္ဖိုလိုတယ္လိုေထာက္ပပတယ္။မန္မာိုင္ငံကိုင္ငံတကာခရီးသည္ေတအတက္တခားအိမ္နီးခင္းိုင္ငံေတထက္စာရင္
ေစးကီးေနေသးတယ္လိုလည္းခရီ
း းသားလုပ္ငန္းရင္ေတကေထာက္ပေပာဆိုပတယ္။
“လာတာမားေပမဲ့တခုရိတာက Caring Capacity မုိင္ရင္လည္းမဖစ္ဘူးေလ။ဥပမာအခုဆုိရင္လာမယ့္
Season အတက္ေတာင္ဟုိတယ္ေတက
ေတာ္ေတာ္ပည့္ေနပီ။သယ္
း ယူပုိေဆာင္ေရးေလယာဥ္
Seat ေတကအစမေခာင္ေတာ့ဘူးေပ့။အဲဒမိးေတကုိထပ္ပီးတုိးခဲဖုိလုပ္ုိင္မပဲ
ဧည့္သည္ေတတုိ
း းခဲလိုရမာေပ့။
“ပုံမန္ကေတာ့
Market အေပမူတည္တယ္။4 Days 3 Nights ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ေဒလာ
Days ေလာက္သားတယ္ဆုိရင္ေတာ့
ပုိကုန္တာေပ့။နည္
း းနည္းေစးကီးတယ္လိုေပာတယ္။အထူးသဖင့္
Transport Cost ေတရယ္၊း
ေတကလည္းတက္လာတာေပ့။အဲဒဆိုနည္းနည္းေတာ့ေစးကီးတာေပ့။
အိမ္နီးခင္းထိုင္းိုင္ငံကတစ္ကို ိင္ငံတကာခရီးသည္
၁၄
,၀၀၀,၀၀၀ ေလာက္ရိေနခိန္မာမန္မာိုင္ငံကတစ္ကိုိုင္ငံတကာခရီးသည္
ေကာ္ေလာက္ပဲရရိေနတာဖစ္လိုခရီးသားလုပ္ငန္းကဘက္ေပင္းစံုမင့္တင္ရမယ့္အေနအထားဖစ္တယ္လုိလည္း
ေပာဆိုပတယ္။

5 Days၊ 6
Food Cost
၂၀၀

,၀၀၀

“ကေနာ္တုိအခု Myanmar Tourism Board အေနနဲေတာ့အခုစပီးေတာ့စီမံခက္ေတဆဲေနပတယ္။အုပ္စုေတအဖဲလိုက္စီမံခက္ေတ
လုပ္ေနကပပီ။
Transport Sector မာလုိအပ္ေနတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတဖည့္ဆည္းဖုိ၊ေခတ္မီတဲ့ကားေတေပ့၊
Cost ေတကလည္းကားေတရဲဆီေစးေတအပင္
Spare Parts ေတကလည္းေစးကီးေတာ့အဲဒေတကိုပပင္ထိန္းသိမ္းဖိုမလယ္တဲ့
ကားေတအစားအစားထိုးလုပ္ုိင္ဖိုလည္းရိေတာ့ရိပတယ္။ေနာက္ဟုိတယ္ဇုန္ေတထပ္ဖဲပီးဟုိတယ္ေတတုိးခဲဖုိလည္းလုပ္ေတာ့လုပ္ေနပတယ္။ပုဂံတို၊
ရန္ကုန္တို၊ေနာက္
း တခားမေလးတုိအထိေပ့၊အဲဒေတလည္းလုပ္ေနပတယ္။
မန္မာုိင္ငံမာုိင္ငံေရးပပင္ေပာင္းလဲမတိုးတက္မမရိမခင္းိုင္ငံတကာရဲအေရးယူပိတ္ဆုိမေတကိုဆက္ပီးထားရိဖိုတိုက္တန္းထားတဲ့အမိးသားဒီမိုကေရစီ
အဖဲခပ္
(NLD) ကမန္မာုိင္ငံရဲခရီးသားကမာလူအခင့္အေရးခိးေဖာက္မမရိတဲ့၊သဘာ
၀ ပတ္၀န္းကင္ကိုပက္စီးမမဖစ္ေစတဲ့တာ ၀န္သိခရီးသားလုပ္ငန္းေတကို
ပတီအေနနဲကိ
း ဆိုတယ္ဆိုပီးဒီစ္ေမလအတင္းကေကညာခက္ထုတ္ပန္ေပာဆိုခဲ့ပတယ္။
စေန, 09 ဇူလိုင္ 2011

KIA ေရတန္းဌာနခပ္ကိုမန္မာအစိုးရတပ္ကလက္နက္ကီးနဲပစ္ခတ္
By မသင္းသီရိ
Object 7

Object 8

ကခင္လတ္လပ္ေရးတပ္ဖဲ
(KIA) ရဲေရတန္းဗဟိုဌာနခပ္ေနရာကိုအစိုးရစစ္တပ္ဘက္ကဒီကေနညေနပိုင္းကလက္နက္ကီးေတနဲ
ပစ္ခတ္ခဲ့ပတယ္။အခုအစိ

ုးရစစ္တပ္ဘက္ကပစ္လိုက္တဲ့လက္နက္ကီးေတဟာ
KIA ဗဟိုဌာနခပ္ စခန္းအတင္းထဲကလာတာမရိဘဲ
တဘက္တ
း ရုတ္နယ္စပ္ထဲကိုသာကေရာက္ေပက္ကဲတာေတဖစ္ခဲ့တယ္လို
KIA အဖဲတာ ၀
၀ န္ရိသူကေပာပတယ္။ကခင္ပည္နယ္တင္းကေနာက္ဆံုးအေခအေနကိုမသင္းသီရိကတင္ပထားပတယ္။
ဒီကေနညေန

နာရီခဲကေနညေန
၅ နာရီခဲေကာ္ေလာက္
KIA
အထိကခင္
ကခင္လပည္
တ္နလယ္ပ္ထ
ေရးအဖဲရဲ
ဲကမန္မာအစိုးရစစ္တပ္အဖဲဟာ
ေရတန္းဗဟိုဌာနခပ္ရိတဲ့းပေဂာင္ဘက္ကိုလက္နက္ကီးေတနဲပစ္ခတ္ခဲ့တာပ။အစိုးရစစ္တပ္ဘက္ကလက္နက္ကီးေတနဲ
KIA
ေရတန္းဗဟိုဌာနခပ္ဆီကိုပစ္ခဲ့ပီးအခုညပိုင္းမာေတာ့စစ္တပ္ဘက္ကထပ္ပစ္တာေတာ့မရိေသးဘူးလို
KIA အဖဲ
တဲဖက္အတင္းေရးမးဦးးလနန္ကေပာပတယ္။
“သူတိုဘက္ကေနကေနာ္တိုရိတဲ့ဘက္ကိုလက္နက္ကီးေတနဲလမ္းပစ္တယ္လိုကေနာ္တိုသတင္းရတယ္။အဲဒကေနာ္တိုသတင္းရတဲ့အခိန္ကေတာ့
နာရီခဲေလာက္မာ။အဲဒီမာသူတိုရိတဲ့စစ္တပ္ကေတာ့ခလရ
(၈၆) ပ။အဲဒီဘက္မာရာေတကေတာ့မရိဘူးခင္ဗ။အဲဒီေနရာကအရင္
၁၉၈၀
ခုစ္ေကာ္တုန္းကသူတိုဗဟိုဌာနခပ္တည္ရိရာေဒသေပ့ေနာ္။အဲဒီမာသူတိုက
၁၉၈၇ ခုစ္တုန္းကသူတိုစခန္းေတကို ၀င္ပီးေတာ့ေနရာယူထားတာ။
အဲဒီစခန္းကေနပီးေတာ့က
း ေနာ္တိုအခုဗဟိုဌာနခပ္ရိတဲ့ေနရာကိုလက္နက္ကီးေတနဲလမ္းပစ္တာေပ့ဗာ။

အခုလိုအစိုးရစစ္တပ္ဘက္ကလက္နက္ကီးေတနဲပစ္ေနေပမဲ့ KIA ဘက္ကေတာ့ပန္လည္ပစ္ခတ္တာမလုပ္ေသးဘူးလိုေပာပတယ္။အခုစစ္တပ္ဘက္က
ပစ္ေနတဲ့လ
း က္နက္ကီးေတဟာ
KIA ဗဟိုဌာနခပ္စခန္းထဲကိုမကဘဲတဘက္တရုတ္ိုင္ငံနယ္စပ္ထဲကိုသာကေနတယ္လိုလည္းေပာပတယ္။
“သူတိုရဲပစ္မတ္ကိုထိထိမိမိလာထိတာေတာ့မရိေသးဘူးလိုကားတယ္ခင္ဗ။ကေနာ္တိုကေတာင္ကုန္းတေလာက္မာေနရာယူထားတယ္ဆိုေတာ့
အဲဒီေတာင္ကုန္းကိုေကာ္
း ပီးေတာ့တရုတ္ပည္ဘက္ခမ္းကိုကတာမားတယ္လိုအဲဒီလိုပဲကားတယ္။အခုထက္ထိေတာ့တရုတ္ေတကသိမာမဟုတ္ေသးဘူး။
တရုတ္အစိုးရကသူတိ
း ုဘက္မာလက္နက္ကီးေတကတယ္ဆိုတာကိုရုတ္တရက္ေတာ့မသိိုင္ေသးဘူးခင္ဗ။တရုတ္ပည္ဘက္မာကလည္းအဲဒီေနရာမာ
ရာေတာ့မရိဘူး။နယ္စပ္ဆိုေတာ့ေတာေတာင္ေတပပဲ။အဲဒီဘက္မာကပီးေတာ့ေပက္ကဲတာေပ့ေနာ္။လန္ခဲ့တဲ့စ္ရက္သံုးရက္ကလည္းသူတိုပစ္ေသးတယ္
ခင္ဗ။အဲဒီတုန္းကလည္းတရုတ္ပည္ဘက္မာေပက္ကဲတာရိတယ္။လက္နက္ကီးနဲပစ္တဲ့အတက္ေကာင့္မိုလိုအပစ္ရပ္ဖိုညိ င္းဖိုေတာ့ကေနာ္တို
လုပ္မာမဟုတ္ပဘူး။သူတိုကလက္နက္ကီးနဲပစ္တယ္ဆိုေပမဲ့ကေနာ္တိုကေလာေလာဆယ္ေတာ့နည္းနည္းေရာင္ေနယံုပဲရိတာေပ့။သူတိုအတက္ပိုပီးေတာ့
အခင့္သာတဲ့အခိန္မာေတာ့က
း ေနာ္တိုလည္းလုပ္စရာရိတာပန္ပီးေတာ့လုပ္ပလိမ့္မယ္။

အခုလိုတရုတ္ုိင္ငံဘက္ကိုလက္နက္ကီးေတကေနတယ္ဆိုေပမဲ့အခုအခိန္ထိေတာ့တရုတ္ိုင္ငံဘက္ကတစံုတရာေပာဆိုတာမရိေသးဘူးလိုဦးလာနန္က
ေပာပတယ္။းပီးခဲ့တဲ့ဇန္လ
KIO ကခင္အဖဲကားတိုက္ပဲေတဖစ္ေနခဲ့တာပ။အခုဖစ္ေနတဲ့
တိုက္ပဲေတရပ္ဖိုေစ့
း စပ္ညိင္းမေတလုပ္ေနတာရိေပမဲ့အခုထိေတာ့မေအာင္မင္ေသးပဘူး။
KIA
အဖဲဘက္ကေတာ့မေနဇူလိင္လ

ရက္ေသာကာေနကစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကိစအတက္အဆိုပခက္စာတ
ေပးပိုခဲ့အပီးဒီးကေနအစိုးရစစ္တပ္ဘက္ကလက္နက္ကီးေတနဲစပစ္ေနတာဖစ္တယ္လိုဦးလာနန္က
ေပာပတယ္။
“ကေနာ္တိုဘက္ကေနမေနက၈ ရက္ေနေနစဲနဲသူတိုကိုစာတေစာင္ေရးပိုထားတာရိတယ္။အဲဒီစာထဲမာေတာ့ကေနာ္တိုလိုခင္တဲ့အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးသေဘာကေနာ္တိုအဆိုပထားတာရိတယ္။အဲဒကဘာလဲဆိုေတာ့ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုသူတိုသေဘာတူတယ္ဆိုရင္ယာယီအပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးတခုလုပ္ကမယ္။ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတာကာလသတ္မတ္ခက္ရိရမယ္။အဲဒီသတ္မတ္ထားတဲ့ကာလအတင္းမာလည္းုိင္ငံေရးအရ
ေတဆံုေဆးေးမတစံုတရာလမ္းဖင့္ေပးရမယ္။အဲဒီအခက္အလက္ေတကိုသူတိုသေဘာတူလက္ခံတယ္ဆိုရင္ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတခုကိုကေနာ္တုိ
လက္မတ္ေရးထိုးကမာေပ့။ဒေပမဲ့အခုအပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းတဲ့ဟာကသူတိုေပာသလိုပဲုတ္နဲပဲေပာပီးေတာ့ကိက္တဲ့အခိန္မာရပ္ပီးေတာ့ကိက္တဲ့အခိန္
မိးမဖစ္ေစခင္းဘူး။ခိုင္ခိုင္မာမာနဲစ္ဘက္သေဘာတူညီမေတကရိကိုရိရမယ္။အခုထက္ထိကစ္ဘက္ေတဆံုေရးကသေဘာတူညီခက္ရတဲ့အဆင့္
တခုမမေရာက္ေသးဘူး။”
KIA အဖဲတဲဖက္အတင္းေရးမးဦးလာနန္ကကခင္ပည္နယ္ထဲကေနာက္ဆံုးအေခအေနေတကိုေပာပခဲ့တာဖစ္ပတယ္။ကခင္ပည္နယ္ထဲမာမန္မာအစိုးရ
စစ္တပ္နဲကခင္
း အဖဲေတကားတိုက္ပဲေတဖစ္ေနတာအခုဆိုရင္
ထက္ေပးေနကရတာပ။သူတိ
း ုကို
KIA အဖဲကဒုကသည္စခန္းေတဖင့္ပီးကူညီတာရိသလိုတရုတ္
-မန္မာနယ္စပ္က

ရာေတမာလည္းးေနထိုင္ေနကရပတယ္။အခုဆိုရင္အခိန္ကာလကာလာပီမိုေနေရးစားေရးနဲေဆး
ကခင္ဒုကသည္ကူညီေရးလု
း ပ္ေနသူေတကေပာပတယ္။အထူးသဖင့္အသက္အရယ္ကီးရင့္သူေတ၊ကေလးငယ္ေတနဲအတူကုိယ္
ကိစေတမာပိးုပီးအခက္အခဲကံေနရတယ္လို
ေပာပတယ္။
စေန, 09 ဇူလိုင္ 2011

မားေဒ့ခ္ပုိင္
News of the World ေနာက္ဆံုးထုတ္ထက္ပီး
ပိတ္ေတာ့မည္
Object 9

Object 10

ဗိတိန္ိုင္ငံမာသူမားဖုန္းေတကိုကားဖတ္ခိုးနားေထာင္ခဲ့တဲ့ကိစကီးလူသိရင္ကားဖစ္ခဲ့လိုအေရာင္းရဆံုးစာရင္းဝင္
News of
the World လူပိန္းကိက္သတင္းစာေနာက္ဆံုးစာေစာင္ထုတ္ေဝဖိုသတင္းစာတိုက္ကပင္ဆင္ေနခိန္မာအဲဒီသတင္းစာတိုက္အပအဝင္
သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမားစာကိုပးိုင္ဆိုင္သူသူေဌးကီးူးပတ္မားေဒ့ခ္
(Rupert Murdoch) ဟာလန္ဒန္မိကိုသားေနပပီ။
ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့သက္တမ္း ၁၆၈ စ္ရိပီဖစ္တဲ့
မားေဒ့ခ္းဗိတိန္ကိုေရာက္မာဖစ္ပတယ္။

News of the World သတင္းစာေနာက္ဆံုးထုတ္ထက္မယ့္တနဂေေနမာမစတာ

သတင္းစာတိုက္ကသတင္းေထာက္ေတဟာသတင္းေရးိုင္ဖိုရဲကိုလာဘ္ထိုးပီးသတင္းအခက္အလက္ေတရယူတယ္၊သတင္းဖစ္ေနသူေတရဲတယ္လီဖုန္းေတကို
ခိုးပီးးနားေထာင္တာေတလုပ္တယ္ဆိုတဲ့အေသးစိတ္သတင္းေတထက္ေပလာေနခိန္မာ
News of the
World သတင္းစာတိုက္ကိုပိတ္ဖိုအားလံုးခံငံုပီးဆံုးဖတ္ရတာဖစ္တယ္လို
News Corporation ကီးရဲ
အမေဆာင္အရာရိခပ္
Rupert Murdoch ကအေမရိကန္သတင္းညီလာခံတခုမာစေနေနကေပာခဲ့ပတယ္။သတင္းေထာက္ေတဟာအသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ဆယ္ေကာ္သက္
မိန္းကေလးတေယာက္ရဲဖုးန္းေပာစကားအပအဝင္ကဆံုးစစ္သည္မိသားစုဝင္ေတရဲဖုန္းေပာစကားေတကိုခိုးယူ
နားေထာင္ခဲ့ကတာပ။
News of the World ရဲအယ္ဒီတာColin Myler ကသူရဲဝန္ထမ္းေတဆီကိုေပးပိုတဲ့အီးေမးလ္မာဂုဏ္ယူစရာသတင္းစာတေစာင္ဖစ္ေအာင္
ထုတ္ေဝမယ္ဆိုတာသူသိ
း ပတယ္လိုေပာကားထားပတယ္။သတင္းစာရပ္လိုက္ရတာအေပမာေတာ့သူတိုေရာက္ေစခင္တဲ့အေခအေနမဟုတ္သလိုဒီလိုဖစ္ရတာနဲ
သူတိုမထိ
း ုက္တန္ပဘူးလို
ေရးသားေပးပိုခဲ့ပတယ္။
News of the World သတင္းစာတိုက္ပိတ္လိုက္တဲ့အတက္သတင္းေထာက္ ၂၀၀ ေလာက္အလုပ္ပတ္ကမာဖစ္ပတယ္။အခုလိုသတင္းေထာက္ေတ
ဖုန္းကားဖတ္ခးိုးနားေထာင္တဲ့ကိစကိုတရားဝင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမေတအမန္ဆံုးလုပ္ေပးဖုိဝန္ကီးခပ္
David
Cameron ကိုအတိုက္အခံေလဘာပတီကဖိအားေပးေနပတယ္။
ဗိတိန္က BSkyB အသံလင့္လုပ္ငန္းကီးမာသူမပိုင္ေသးတဲ့ရယ္ယာ ၆၁
% ကိုေဒလာ၁၃
ကမ္းလမ္းထားခိန္မာခုလိုအငင္းပားစရာကိစကီးေပလာတဲ့အတက္ဒီကိစဟာလည္းောင့္ေးသားိုင္ပတယ္။

ဘီလံေကာ္နဲဝယ္ဖုိ ူးပတ္မားေဒ့ခ္က

စေန, 09 ဇူလိုင္ 2011

အမ်ဳိးသမီးကမာၻ႔ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ျပင္သစ္နဲ႔ဂ်ပန္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ တက္

Object 11

Object 12

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ စေနေန႔က ကစားၾကတဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသမီး ကမာၻ့ဖလားေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲ ကြာတားဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ျပင္သစ္အသင္းက အဂၤလန္အသင္းကို
ပဲန္နယ္လ္တီမွာ အႏိုင္ကန္ၿပီး အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲကို တက္သြားပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုကစားၿပီးခ်ိန္မွာလည္း ၁ ဂိုးစီ သေရျဖစ္ေနတဲ့ ျပင္သစ္နဲ႔ အဂၤလန္အသင္းတို႔
ပဲန္နယ္လ္တီ ကန္ၾကတာမွာ ၄ ဂိုး ၃ ဂိုးနဲ႔ အဂၤလန္က ျပင္သစ္ကို ရႈံးသြားတာပါ။
ေနာက္ထပ္ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲတခုျဖစ္တဲ့ အိမ္ရွင္ ဂ်ာမနီအသင္းနဲ႔ ဂ်ပန္အသင္းတို႔ ပြဲကလည္း အႀကိတ္အနယ္ ကန္ခဲ့ၾကတဲ့ပြဲပါ။ မိနစ္ ၉၀ ကန္ၿပီးခ်ိန္အထိ
ဘယ္ဖက္ကမွ ဂိုးမသြင္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

အခ်ိန္ပို ဒုတိယပိုင္း ျပန္စခ်ိန္မွာေတာ့ ဂ်ပန္အသင္းက မာ႐ူယာမာ (Maruyama) က ၁ ဂိုး သြင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္က ဂ်ာမနီကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရွိနိုင္ၿပီး
ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ သြားပါတယ္။
ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ကစားၾကဖို႔ရွိတဲ့ ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ဆြီဒင္နဲ႔ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီးလ္နဲ႔ အေမရိကန္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆြီဒင္နဲ႔ၾသစေၾတးလ်ပြဲမွာ ႏိုင္တဲ့အသင္းက ဂ်ပန္နဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ ကစားရမွာျဖစ္ၿပီး ဘရာဇီးလ္နဲ႔ အေမရိကန္ ႏိုင္တဲ့အသင္းနဲ႔ ျပင္သစ္အသင္း
ေတြ႔ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

စေန, 09 ဇူလိုင္ 2011

လိုင္ဇာနဲ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး
By ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္
Object 13

Object 14

ဗမာအစိုးရတပ္နဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေတြ တိုက္ခိုက္က်ျပန္တဲ့အတြက္ ကခ်င္ဒုကၡသည္ အေတာ္မ်ားမ်ား လိုင္ဇာနယ္ျခားၿမိဳ ႔မွာ
ခိုလံႈေနၾကတယ္ဆိုတဲ့သတင္းကို မၾကာမီက ၾကားသိရပါတယ္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမွာ သမိုင္းတပတ္ ျပန္လည္ေနတာကို
ဒီသတင္းက သတိေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္အစိတ္ေလာက္က ဗမာအစိုးရတပ္နဲ႔ ေကအိုင္ေအ တိုက္ပြဲ ျဖစ္လို႔ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြ ခိုလံႈတဲ့
ရြာကေလး ႏွစ္ရြာကိုေပါင္းၿပီး လိုင္ဇာအျဖစ္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႔က တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ လိုင္ဇာ ဟာ နယ္စပ္ၿမိဳ ႔ေလးျဖစ္ေနပါၿပီ။
ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ မုိင္ (၇၀) ေလာက္သာ ကြာေဝးပါတယ္။ မဆလေခတ္ကတည္းက ေကအိုင္အို ဟာ လုိင္ဇာမွာ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ၿပီး အစိုးရတခုလို အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အေရွ
႔ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ဗဟိုဆိုၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ (၅) ခု ပိုင္းျခားထားပါတယ္။ ၁၉၉၄ မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလိုက္တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ
လုိင္ဇာဟာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ျဖစ္လာၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ နယ္စပ္ဂိတ္ဖြင့္ပါတယ္။ လိုင္ဇာဟာ ေကအိုင္ေအ ရဲ ႔ စစ္သင္တန္းေပးရာ စစ္စခန္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
ယူနန္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ လိုင္ဇာၿမိဳ ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာပံုကို ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ သုေတသနျပဳၿပီး မဟာဝိဇၨာ က်မ္းျပဳစုထားသူဟာ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး
လေနာက္ရိုင္းေအာင္ (Lanau Roi Aung) ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္မွာ ၂၀၀၉ က တင္သြင္းတဲ့က်မ္းပါ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးတဲ့
ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ေစ်းကြက္စီးပြားေရး လုိင္ဇာကိုေရာက္လာလို႔ ေဒသခံေတြရဲ ႔ လူမႈစီးပြားေရး ဘဝေျပာင္းလဲသြားရပံုကို တင္ျပထားပါတယ္။ ေကအိုင္အို
ဗဟိုေကာ္မတီ ရံုးစိုက္ရာေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္၊ စာေရးဆရာ နဲ႔ အန္ဂ်ီအို ေတြ လိုင္ဇာကို မၾကာခဏသြားၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔
လိုင္ဇာကို သြားၾကသူေတြ တုိးပါြးလာသလုိ ေကအိုင္အို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပါဝင္အမႈထမ္းသူေတြလည္း မ်ားျပားလာပါတယ္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ေကအိုင္အို
က စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါတယ္။
ေကအိုင္အို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတိုင္းမွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကခ်င္ျပည္သူ႔ဘဝကို ျပည္လည္ထူေထာင္ဖို႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး နဲ႔ စီးပြားေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ အဓိက ထားပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ေကအိုင္အို က
ဘူးဂါးကုမၼဏီကို တည္ေထာင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းနဲ႔ ေကအိုင္အို အတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေပးဖို႔ပါ။ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေတြမွာ
ဘူးဂါးကုမၼဏီဟာ ဗမာစစ္အစိုးရနဲ႔ တြဲလုပ္တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္နဲ႔ သစ္တင္ပို႔မႈက ရန္ပံုေငြအမ်ားဆံုးရပါတယ္။ ေငြအမ်ားဆံုးေပးႏိုင္သူကို ကန္ထရိုက္
ခ်ေပးတဲ့စနစ္ေၾကာင့္ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုိင္ဇာကို ေရာက္လာၾကပါတယ္။ လုိင္ဇာမွာ ေကအိုင္အို တည္ေထာင္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔
တရုတ္ကုမၼဏီပိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဆိုၿပီး ဘဏ္ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္ရသူကို ေကအိုင္အို ဘဏ္က ေငြထုတ္ေခ်းၿပီး ျပန္မဆပ္ႏိုင္ရင္ အိမ္ကို
သိမ္းယူပါတယ္။
ေကအိုင္အို ဟာ ေဒသႏၱရအစိုးရအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ တရားေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊
သုေတသန စသျဖင့္ အစိုးရဌာနေတြ ရွိပါတယ္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္နဲ႔ ရဲဌာနကို ၂၀၀၃ မွာ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ လုိင္ဇာကုန္သြယ္ေရးဂိတ္မွာ
ဝင္ထြက္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေကအိုင္အို က အခြန္စည္းၾကပ္ၿပီး ရန္ပံုေငြ ရွာပါတယ္။ ဗမာအစိုးရရဲ ႔ စစ္ေဆးေရးဂိတ္စခန္းကိုလည္း လိုင္ဇာၿမိဳ ႔ျပင္မွာ
ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဗမာအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ေဒသေတြအထိ ေကအိုင္အို က အခြန္ေကာက္ၿပီး ရန္ပံုေငြရွာပါတယ္။ ေကအိုင္အို လက္ေအာက္ခံေဒသမွာ
ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ သိသာျမင္သာမႈ မရွိဘူးလို႔ လေနာက္ရိုင္းေအာင္ က သံုးသပ္ပါတယ္။
ေကအိုင္အုိ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြ တည္ေထာင္တာမၾကာေသးတဲ့အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈအားနည္းၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရွိေနတာဟာ
သဘာဝက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုင္ဇာရဲ ႔ အနာဂတ္ဟာ ေကအိုင္အို ေဒသႏၱရအစိုးရ၊ ဗမာအစိုးရ နဲ႔ တရုတ္အစိုးရတို႔ရဲ ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ဆက္ဆံေရးေပၚမွာ
တည္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လုိင္ဇာတံတိုင္း ေဆာက္လုပ္တဲ့ကိစၥဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ကခ်င္နဲ႔ တရုတ္ပိုင္နက္ကို ပိုင္းျခားထားတဲ့
လုိင္ဇာေခ်ာင္းမွာ တရုတ္ဘက္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အုတ္တံတုိင္းေဆာက္တာကို ေကအိုင္အို က ေနျပည္ေတာ္ကို အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ေကအိုင္အို ဟာ
ေဒသႏၱရအစိုးရသာျဖစ္လို႔ နယ္နိမိတ္ကိစၥမွာ မဆံုးျဖတ္လိုတာကို လိုင္ဇာတံတိုင္းကိစၥက အထင္အရွားျပေနပါတယ္။
တရုတ္အစိုးရဟာ ကခ်င္ေတြအေပၚ ေထာက္ထားစာနာစိတ္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကခ်င္ ေဆးဝန္ထမ္းေတြကို တရုတ္ျပည္ကို ႏွစ္စဥ္ေစလႊတ္ၿပိး
သင္တန္းတက္ခိုင္းပါတယ္။ ကုမင္တကၠသိုလ္နဲ႔ ဆက္ထားတဲ့ တရုတ္ေက်ာင္း လုိင္ဇာမွာ တည္ေထာင္ထားတာ (၄) ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။ ျမန္မာဘက္ ကခ်င္နဲ႔
တရုတ္ဘက္က ဂ်ိန္းေဖာတို႔ဟာ မ်ဳိးႏြယ္တူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသြးစည္းမႈ ရွိၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ တရုတ္ဟာ ေကအိုင္အို နဲ႔လည္း
ေရရွည္ဆက္ဆံေရး ျမွင့္တင္လိုတာ သိသာပါတယ္။

စေန, 09 ဇူလိုင္ 2011

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး(အပိုင္း - ၂)
By ေရာ္နီညိမ္း
Object 15

Object 16

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၆၈)
ၿပီးခဲ့တဲ့လ၊ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔ကေန စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နဲ႔ အစိုးရစစ္ တပ္တို႔ရဲ႕ တိုက္ပဲြေတြဟာ၊ ရပ္စဲသြားျခင္း
မရိွေသးပါဘူး။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔ဘက္က (၅) ဦးပါ “ျပည္ နယ္တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈ ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔” ဖဲြ႔ၿပီး၊ အဲဒီအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ ႀကီးနဲ႔ အဖဲြ႔၀င္ ကခ်င္လူႀကီး ႏွစ္ဦးတို႔ဟာ၊ KIA နဲ႔ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔မွာ၊
အစိုးရဘက္က လိုလားခ်က္ေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈညိွႏိႈင္းေရး အဖဲြ႔ အေနနဲ႔ KIA ဘက္ကို၊ စာေရးသား ေပးပို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။။ လက္ရိွ
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေနာက္ဆံုး အေျခ အေနေတြအေပၚ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွ ေဟာင္း ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္နဲ႔ ဦးေရာ္နီညိမ္း က၊ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး
ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္ သား ေျပာစကား” က႑ ကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန(္႔ ၾကည္း ၈၄၆၈ OTS 25) မျပဳတ္ေသးဘူးဗ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကိုယ္တိုင္

တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြဆီသြားၿပီးေတာ့မွ ေဖ်ာင့္ဖ်ခဲ့ရ တာေတြ ရိွတယ္။ ေနာက္ဆံုး မွတ္တမ္းတင္ထားေပးမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္မွ သူတို႔
ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့၊ ဖဲြ႔စည္းပံု (အေျခခံဥပေဒ) ေပၚေသး တာမွ မဟုတ္ေသးတာ ဆိုတဲ့ ႏွစ္သိမ့္မႈနဲ႔ပဲ၊ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြ ၀ တို႔
ဘာတို႔အကုန္အပါအ၀င္က၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ ညြန္႔ အေပၚမွာ ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့မွ၊ သူတို႔ လိုက္ေလ်ာခဲ့တာေတြ ရိွပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ အခု KIA နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ညိွႏိႈင္းတယ္လို႔၊ ေျပာလို႔ရတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ရိွပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔မွာ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကာလမွာ ပစ္ခတ္တာတို႔၊ မိုင္းခဲြတာတို႔၊ အစိုးရ အေဆာက္အအံုေတြကို သိမ္းပိုက္တာေတြကို မလုပ္ဖို႔၊ ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူေတြကို ျပန္ၿပီး
လႊတ္ေပးဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့မွ၊ အစိုးရဘက္က အာဏာပိုင္ေတြက၊ KIA ကို စာေရးၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့တာ။ အဲဒီေတာ့ အဲ့ဒီ “ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔”
မွာ၊ ပါတာက ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ထဲက နယ္စပ္ေဒ သလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေအာင္၊ တခါ (စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ
(UDPKS ပါတီ၏)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္ ပါတယ္။ ေနာက္တခါ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအတိုင္ပင္ ခံဥကၠ႒ ဦးဆင္၀ါးေနာ္ ပါတယ္။ ဒီ (၅)
ေယာက္အဖဲြ႔မွာ စစ္ဘက္က အေရးပါတဲ့ ႏွစ္ေယာက္က၊ အဲဒီအဖဲြ႔မွာ ပါပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရး စစ္ဦးစီးအရာရိွး (ပထမတန္း)
ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္း ထြန္းအုန္းနဲ႔ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရး စစ္ဦးစီးအရာ ရိွ (ဒုတိယတန္း) ဗိုလ္မႉးႏိုင္လင္းတို႔ ပါပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (စစ္ဘက္က)
ဒီႏွစ္ေယာက္ဟာ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ ေန႔က၊ လဂ်ာယန္မွာ လာၿပီး ေဆြးေႏြးတုန္းက၊ သူတို႔လည္း မပါဘူး။ အခုလည္း ဒီ (ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔က)
ေရးသားလိုက္တဲ့ စာထဲမွာ၊ သူတို႔ နံမည္ေတာင္ မပါဘူး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲ၊ စစ္ဘက္က၊ သူတို႔နဲ႔ စစ္တိုက္ေနတာပဲ။ သူတို႔နဲ႔ မဆိုင္တဲ့
အေနအထားမ်ိဳး ဘာျဖစ္လို႔၊ ဒီလိုမ်ိဳး ရပ္ျပေနတာလဲ။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ အမွန္တကယ္ေတာ့၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥေတြ ဆိုတာက၊ စစ္ဘက္ က မပါပဲ၊ လံုး၀ မၿပီးတဲ့ ကိစၥပါ။ အဲဒါကို

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အထက္ပိုင္းမွာ၊ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာမွာ အားလံုး တသံထဲ မထြက္ဘူး ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး သြားျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရအဖဲြ႔က အစိုးရအဖဲြ႔၊
စစ္ဘက္က စစ္ ဘက္၊ သပ္သပ္စီလို႔ ျမင္ရင္၊ ရတဲ့အေနအထားမ်ိဳး ရိွေနပါတယ္။ စစ္ဘက္ကေတာ့ အစိုးရအဖဲြ႔ ဘယ္ေလာက္ ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျပာေနဆိုေနေပ့
ေစ၊ သူတို႔ လိုက္လုပ္ခ်င္မွ လုပ္မယ္၊ သူတို႔ သေဘာတူခ်င္မွ တူမယ္ဆိုတဲ့၊ အေနအထားမ်ိဳး ရိွပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ “ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႔” ဆိုတာ၊ (ကခ်င္) ျပည္နယ္အစိုးရ က ဖဲြ႔တာ၊ ဗဟိုအစိုးရက ဖဲြ႔တာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။

အဲဒီေတာ့၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ က၊ ျပည္နယ္ အစိုးရက အမိန္႔ေပးရင္၊ သူတို႔က လိုက္နာမွာလား၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ (ၾကည္း ၁၆၅၀၃ DSA 22)
ဦးေဆာင္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဟာ၊ လိုက္နာမွာလား၊ မလိုက္နာဘူးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔အထက္မွာ ရိွတဲ့၊ ကစထ (၁) (ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖဲြ႔ (၁) ကစထမႉး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး - ၾကည္း ၁၆၃၉၁ OTS 61)၊ အဲဒီ အထက္က ညိွကြပ္ (တပ္မေတာ္ ၾကည္း-ေရ-ေလ
ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမႉး ႏွင့္ စစ္ဦးစီးအရာရိွခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း (DSA 20)၊ တခါ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း
- ၾကည္း ၁၆၄၈၉ DSA 22)၊ ဟိုးအေပၚက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ - ၾကည္း ၁၄၂၃၂ DSA 19) တို႔ဆီက၊ (အမိန္႔ေတြ)
ဘယ္လို လာမယ္လို႔၊ ထင္ျမင္ပါသလဲ ခင္ဗ်။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ အေနနဲ႔က၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔က လုပ္ တဲ့အလုပ္ ကို သူ႔အေနနဲ႔ လိုက္နာစရာ လိုက္လုပ္စရာ

မလိုပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ကို ကက(ၾကည္း)(ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ရံုး) ကေန တိုက္ရိုက္ညႊန္ၾကားမွသာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္တို႔ ေျမာက္ပိုင္း
တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အေနနဲ႔၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ လိုက္နာလိမ့္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ ပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ဒီေနရာမွာ၊ လူပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ထည့္တြက္ၾကည့္ရေအာင္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ အရင္ ဗိုလ္မႉးေျပာခဲ့တဲ့ (မပခတိုင္းမႉးေဟာင္း)

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလြင္ (ၾကည္း ၈၆၇၇ OTS 27) တို႔လို KIO/KIA ကို ဆဲဆို ဆက္ဆံမယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလား၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ ဟာ။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ဟာ၊ အင္မတန္မွ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ သူပါ။ က်ေနာ္နဲ႔လည္း ငယ္စဥ္က ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ဖူးတဲ့

အေနအထားမ်ိဳးရိွသလို၊ ေနာက္ပိုင္း သူ႔သတင္းေတြ ၾကားရတဲ့အ ခါမွာလည္း၊ ေကာင္းတဲ့သတင္းေတြပဲ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သူ တပ္မ (၈၈)
တပ္မမႉးဘ၀မွာ၊

ေနျပည္ေတာ္ကို စၿပီး၊ ဖြင့္ခါစမွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ကက(ၾကည္း) ကေန ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ ရဲ႕ တပ္မကို၊ ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕

အေရွ႕ဘက္၊ KNU (Karen National Union ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး) အေနနဲ႔ ေျပာရင္၊ (KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA Karen National Liberation Army ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္) တပ္မဟာ (၂) နဲ႔ (၃) ရဲ႕ ဧရိယာ (ေညာင္ေလးပင္ႏွင့္ သံေတာင္ ေဒသမ်ားမွ၊ ကရင္ရြာမ်ား) ကို
အျပတ္ရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အမိန္႔မ်ိဳး ေပးခဲ့တဲ့ အ ေနအထားမ်ိဳး ရိွပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ဟာ၊ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ျဖစ္သြားခဲ့တယ္လို႔၊ က်ေနာ္ ျပန္ၿပီး ၾကားသိခဲ့ ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး၊ သူ႔ေအာက္က သက္ဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာမႉးေတြကို၊ “ မင္းတို႔ ကြာ၊ ငါ လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး။
အေပၚကေန ငါ့ကို ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာလို႔၊ မင္းတို႔ကိုလည္း၊ ငါ ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာရတယ္”လို႔၊ ျပန္ေျပာခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္အေနနဲ႔၊ တပ္မေတာ္နဲ႔
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြနဲ႔၊ တဦးနဲ႔တဦး တဘက္နဲ႔တဘက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေနတာက၊ ဘာမွ အက်ိဳးလည္း မရိွ အဓိပၸာယ္ လည္း မရိွ
လို႔၊ ခံယူထားတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔၊ (ေနျပည္ေတာ္ကို လည္း လံုၿခံဳေအာင္)၊ ဒီ KNLA တပ္မဟာ (၂) နဲ႔ (၃)
ရဲ႕ ဧရိယာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ၊ ဒီ KNU ရပ္တည္ ေနႏိုင္တာဟာ၊ ဒီ (ကရင္)ရြာေတြရိွလို႔ ေနနိုင္တာျဖစ္တယ္၊ ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ႔၊ အျပတ္ရွင္း ခိုင္းတယ္
ဆိုတာ၊ ရွင္းပါတယ္။ အကုန္ သတ္ခိုင္းတယ္ ဗ်ာ။ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ ဆိုတဲ့ အမိန္႔ေပးတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ ပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ဟုတ္ကဲ့၊ က်ေနာ္တို႔ KIA ဘက္ကို ျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ တကယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့၊

သူ႔သတင္းေတြကို ၾကားေနရတာက၊ သူက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြကို လႊတ္ ေပးခ်င္တယ္၊ တိုင္ရင္းသားအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ အခုလို တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနရတာကိုလည္း၊
သူ စိတ္ မခ်မ္းသာဘူး၊ ဆိုတာေတြ ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ KIA ကိစၥမွာေကာ၊ သူ ဘယ္လို အေနအထားရိွလဲ။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ KIA နဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္စဥ္တုန္းက၊ အခု သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ဟာ၊ (ကကၾကည္းမွာ) စစ္ဦးစီးဗိုလ္မႉးႀကီး (ၾကည္း)

(Colonel of General Staff - Army) ဗိုလ္မႉးႀကီး သိန္းစိန္ (ၾကည္း ၁၁၂၅၂ DSA 9) အေနနဲ႔ ရိွပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ (KIA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတာ၀န္ယူ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးရံုးမွ အရာရိွမ်ား) တင္ျပတဲ့ report ေတြ အားလံုးကလည္း၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္က တဆင့္၊
ကက(ၾကည္း) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး) ေမာင္ေအး တို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး)သန္းေရႊတို႔ဆီကို through (တဆင္)့ သြားေနရတဲ့၊ အေနအထားမ်ိဳးပါ။
သက္ဆိုင္ ရာတိုင္းမႉးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေက်ာ္ (အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း) တို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္ (ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း) တို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္း၊

ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္ဆီကို တိုက္ရိုက္ သတင္းပို႔ၾကရပါတယ္။ ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္ဆီက မွ တဆင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး) ေမာင္ေအး (ၾကည္း ၇၈၇၅ DSA
1) တို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ႀကီး) သန္းေရႊ (ၾကည္း ၆၇၁၀ OTS 9) တို႔ဆီကို၊ ဆက္ၿပီး သတင္း ပို႔တဲ့ အေနအထားမွာ ရိွပါတယ္။ KIA နဲ႔ ဘယ္လို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ယူထားတယ္၊ ဘယ္လို စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ထားတယ္ ဆိုတာကို၊ အခု လက္ ရိွအေနအ ထားမွာ၊ ဂဃနဏ သိတာဆိုလို႔၊ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ တေယာက္ပဲ
ရိွပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ အဲဒါ ဆိုရင္၊ အကုန္လံုးကိုလည္း သိနားလည္ေနၿပီးေတာ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း တကယ္လို ခ်င္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ၊ ဒီစစ္တပ္ကို ထိန္းလို႔

သိမ္းလို႔ မရဘူးလား။ ခုလို ျဖစ္ေနတာေတြ အတြက္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ သေဘာတခုထဲနဲ႔ေကာ၊ အခုလို တိုက္ပဲြေတြကို လုပ္ေနတယ္လို႔၊ ဗိုလ္မႉး ျမင္သ
လား ခင္ဗ်။ ဘယ္သူ႔ရဲ႕ အမိန္႔ေပးမႈေတြ၊ ေနာက္ကြယ္မွာ ရိွေနလဲ ခင္ဗ်။ အခု သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ၿငိမ္း ခ်မ္းတဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္ေအာင္၊ သူ ေျပာခဲ့တဲ့good
governance ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေအာင္၊ တဘက္ က သူႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ တဘက္ က ဖ်က္ျမင္းသေဘာမ်ိဳးနဲ႔၊ အခု ရက္ေပါင္း (၁၀၀)
မျပည့္ေသးဘူး၊ ဒီအစိုးရသစ္ရဲ႕လက္ထက္မွာ၊ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ေနတာ။ အဲဒီေတာ့ဒီဟာေတြ ျဖစ္ေနတာ၊ ေနာက္ကြယ္မွာ
ဘယ္သူေတြ ရိွေနလဲ ခင္ဗ်။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္တဲ့ အေန အထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနလား။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ဟာ စိတ္ရင္းေစတနာအားျဖင့္အင္မတန္ ႏူးညံ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ၿပီးေတာ့မွ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ တကယ့္

စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း ရိွတဲ့လူလို႔၊ က်ေနာ္ ေျပာ ခဲ့ ဖူးပါတယ္။ ဒါကလည္း သူနဲ႔က်ေနာ္နဲ႔ (စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွာ) ငါးႏွစ္ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ အတူတူေနခဲ့ဖူးလို႔၊ သူ႔ရဲ႕
စိတ္ရင္းေစတနာကို က်ေနာ္ သိလို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အခါမွာ ျပန္ၾကည့္ရင္၊ သမၼတႀကီးဦးသိန္း စိန္ ဘာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မခ်ႏိုင္လဲ ဆိုတာ၊
ရွင္းပါတယ္။ လက္ရိွမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက (အားလံုး ကိ)ု ေခၚၿပီးေတာ့မွ၊ ကြပ္ကဲေနတဲ့ အေနအထားမွာ ရိွေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔၊ ၾကားသိေနရပါတယ္။ တဘက္
ကေပါ့ဗ်ာ၊ ေျမွာက္ေပးထားတာက (ဒုသမၼတ) ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ (ၾကည္း ၁၁၇၀၁ DSA 12 - စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ေဟာင္း အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)တင္ေအာင္ျမင္ဦး။ ဒီပုဂၢိဳလ္က
ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းနဲ႔၊ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ေတာင္ မဟုတ္ဖူး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ အေပၚမွာပါ၊
လႊမ္းမိုး ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ရိွပါတယ္။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေနာက္မွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ျမင္ဦး က ႀကိဳးကိုင္ထားတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ
ကိုယ္စား ႀကိဳးကိုင္ထားတယ္ဆိုရင္ မမွားဘူးလို႔၊ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ တဆက္ထဲမွာပဲ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ဟာ၊ KIA တို႔လို တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ကိစၥ ၥေတြမွာ၊ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပဲ ရိွေနရတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ၊

ေနာက္ထပ္ၾကားရတဲ့ အသံတခုက၊ NIB (National Intelligence Bureau) အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ကို၊ ျပန္ဖဲြ႔မယ္၊ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ရဲ႕
အႀကီးအကဲအျဖစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အနီးကပ္ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳေရးအရာရိွ သေဘာမ်ိဳး၊ စစ္ဘက္လက္ ေထာက္သေဘာမ်ိဳး လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စိုးရိွန္
(OTS 65) က၊ ဦးစီးမယ္၊ ဒီ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးကို သူ ဦးစီးမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ စစ္ဘက္ ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရိွခ်ဳပ္ (စရခ) ရာထူးကိုလည္း၊ သူ႔ကိုပဲ
ေပးလိုက္ တယ္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္လာမယ့္ (လက္ရိွ စရခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ (ၾကည္း ၁၆၄၉၃ DSA 22) ဟာ၊ ကကက်င့္
(တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရိွခ်ဳပ္ - ယခု ညိွကြပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း၏ ယခင္ရာ ထူး) သို႔မဟုတ္ ကစထ တခုခု (ကစထ (၃) ႏွင့္ ကစထ (၆)
ကစထမႉး ရာထူးမ်ား လစ္လပ္ေန) ကို၊ အေရႊ႕ခံ လိုက္ရတယ္ ဆိုတဲ့၊ သတင္းလည္း ထြက္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီ အေပၚမွာေရာ၊ KIA နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပဲြေတြ၊
KNU နဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့တိုက္ပဲြေတြမွာ၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စိုးရိွန္၊ စရခ ျဖစ္လာမွာနဲ႔၊ ဘယ္ေလာက္မ်ားသြားၿပီး သက္ေရာက္ မႈ ရိွႏိုင္ပါလဲ ခင္ဗ်။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးရိွန္ဆိုတာ၊ စစ္ေျမျပင္မွာ စစ္ပဲြတပဲြမွ မတိုက္ဖူးပဲနဲ႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အထိ ျဖစ္ လာတဲ့ လူတေယာက္ပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔ ရိွစဥ္တုန္းကေတာ့၊ သူ ဟာ Counter Intelligence Course (တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္း) ကို၊ လာတက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဒီေလာက္ပါပဲ။ သူ႔အေနနဲ႔ အရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္တေယာက္ အျဇစ္၊ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရိွပါဘူး။ သို႔ေသာ္၊ သူဟာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕တပည့္အရင္း ေခါက္ေခါက္ ျဖစ္ တယ္ဗ်ာ။ အခုလို အေရးႀကီးတဲ့ ေထာက္ လွမ္းေရးလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ဆဲြခန္႔ထားလိုက္ျခင္းအားျဖင့္၊
ႏွစ္ခြေပါ့ဗ်ာ၊ အရပ္ဘက္ေရာ၊ စစ္ဘက္ေရာ၊ အရပ္ဘက္ဆိုတာ သမၼတေရာ၊ စစ္ဘက္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ေရာကို ေပါ့ဗ်ာ၊ (ေနာက္ကြယ္က
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ)၊ ထိန္းထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္း ေရးရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ အရကေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးရိွန္ မေတာ္ ေပမဲ့၊ ေအာက္က
တက္လာတဲ့ သတင္းေတြ အရ၊ စစ္တပ္ ဘာလုပ္ေနတယ္၊ အရပ္ဘက္က ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာ ေတြကို၊ သူက ထိုင္ၿပီးေတာ့မွ handle လုပ္မယ့္
သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ သူ႔အေနနဲ႔လည္ၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတို႔ တျခားကိစၥတို႔ ကို၊ ဟိုတုန္းကလည္း ဘာမွ မသိဘူး၊ အခုလည္း ဘာမွ သိမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ဒါလုပ္ဆိုရင္၊ လိုက္လုပ္မယ့္ လူမ်ိဳး တေယာက္အျဖစ္ပဲ၊ သူ႔ကို က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ စရခ ေပါ့။ အခု အေခၚေတာ့ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးအရာရိွခ်ဳပ္၊ အရင္တုန္း ကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေပါ့ ဒီေနရာမ်ိဳးကို ယူတဲ့

ပုဂၢိဳလ္ဟာ၊ တိုင္းရင္းသားကိစၥေတြကို သူတို႔ ဦးစီး လုပ္ခဲ့ရတာကို က်ေနာ္တို႔ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း အခု မႏၱေလးတိုင္းေဒ
သႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ ေနတဲ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ (ၾကည္း ၁၂၆၀၇ DSA 15)။ စရခ အေနနဲ႔ သူ တိုင္း ရင္းသားကိစၥေတြကိုလုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြလည္း၊ လုပ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးရိွန္ဟာ၊ KIA ျပႆနာလိုမ်ိဳးကို တကယ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလို႔ ရႏိုင္မလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရေအာင္လို႔။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ KIA ျပႆနာလိုမ်ိဳးကို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးရိွန္အေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့၊ အေနအ ထား မရိွပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးရိွန္ဟာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက “ မင္း ဒါလုပ္၊ ဒါလုပ္၊ ဒါလုပ္” ဆိုတဲ့အတိုင္း၊ ရုပ္ေသးရုပ္တရုပ္ လို၊ လိုက္လုပ္မယ့္ လူမ်ိဳးပါ။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ဒီေနရာမွာ တရုတ္နဲ႔ KIO ကို၊ ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ အခု KIA ကိုက်ေတာ့၊ တိုက္ရဲ တယ္ဆိုတာ၊ တရုတ္နဲ႔ KIO နဲ႔က ဘယ္လို အေနအထား

ရိွလို႔လည္း ခင္ဗ်။ ဗိုလ္မႉးရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ နည္းနည္း ရွင္း ျပေပးပါ။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ KIA ဟာ တရုတ္ရဲ႕ ၾသဇာခံ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ KIA က၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို၊ လက္မခံ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ကိုးကန္႔တို႔ ၀တို႔ေလာက္၊

KIA ဟာ တရုတ္နဲ႔ အေစးမကပ္တာေတာ့၊ အမွန္ပဲ။ KIA ထဲက ခဲြထြက္ သြားတဲ့ ဦးဇခုန္တိန္ယိမ္း တို႔ေလာက္ပဲ၊ ဗကပ (ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) ရဲ႕ စစ္ေဒသ
(၁၀၁) အေနနဲ႔ တရုတ္ဘက္ကို၊ ကြန္ျမဴနစ္ဘက္ကို ပါသြားတဲ့ သေဘာရိွပါတယ္။ KIA ဟာ ကိုးကန္႔တို႔ ၀တို႔ လာက္၊ တရုတ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို အျပည့္အ၀
မရဘူးဆိုတာကို၊ ဒီဘက္အစိုးရကလည္း ေကာင္းေကာင္းသိပါ တယ္။ အခု ကိစၥမွာလည္း၊ အားစမ္းတာပါ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ (ဒုတိယ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး
တရုတ္ျပည္ကို သြားခဲ့တုန္းက၊ တရုတ္ကို လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့တဲ့ (ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ တရုတ္ကလုပ္ မည္)့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ အမ်ားစုဟာ၊
ကခ်င္ျပည္နယ္ KIA နယ္ေျမ ထဲမွာ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့၊ (ရခိုင္ျပည္နယ္ မွ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ သြယ္တန္းေနသည္)့ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း
ဟာလည္း၊ KIA နယ္ေျမ ထဲက ျဖတ္ပါတယ္။ အဲဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့မွ၊ အစိုးရစစ္တပ္အေနနဲ႔၊ လက္ရိွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရိွရာ တာစန္းကုန္းကို၊
ရေအာင္ယူမယ္။ စမ္းၾကည့္တာပါ။ ေသြးတိုး စမ္းၾကည့္တာပါ။ တကယ္လို႔ ဒီလိုတိုက္ တာကို၊ တရုတ္ဘက္က သေဘာတူတယ္ ဆိုရင္ေတာ့၊ ဆက္ၿပီး တိုက္သြားဖို႔
စီစဥ္ပါလိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့ ေမ ခေမလိချမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔လို မ်ိဳးေတြနဲ႔၊ (တရုတ္က)ို အေၾကာင္းကိုျပၿပီးေတာ့မွ KIA ကို pressure ေပးသြားမယ့္
အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့၊ သတင္းေတြအရေတာ့၊ ၀ေတြ ကိုးကန္႔ေတြ ေလာက္ KIA ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္မေထာက္ခံေပမဲ့၊ ျမန္မာအစိုးရ
ဒီလိုလုပ္တာကိုေတာ့ လက္မခံဘူး ဆို တာကို၊ တရုတ္က ျပသတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ရဲ႕မူက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးတည္ ၿငိမ္မႈကို၊
အဓိက လိုခ်င္တယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ-္ ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ရိွေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြနဲ႔၊ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းနည္းနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းတာကို၊
တရုတ္က လိုခ်င္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရိွပါတယ္။ အခု လို တိုက္ခိုက္ၿပီးေတာ့မွ ေျဖရွင္းတဲ့ကိစၥကိုေတာ့၊ တရုတ္အေနနဲ႔ လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔၊ က်ေနာ္ မထင္ဘူး
ခင္ဗ်။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွေဟာင္းနဲ႔၊ သံတမန္ေဟာင္း ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး၊

တင္ျပခဲ့တာပါ ခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။

စေန, 02 ဇူလိုင္ 2011

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး(အပိုင္း - ၁)
By ေရာ္နီညိမ္း
Object 17

Object 18

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၆၇)
မၾကာေသးခင္ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔ကေန စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နဲ႔ အစိုးရ စစ္တပ္တို႔ရဲ႕ တိုက္ပဲြေတြဟာ၊ ျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီးေတာ့၊
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး အိုးအိမ္စြန္႔ ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔ဘက္က (၅) ဦးပါ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရး အ
ဖဲြ႔ ဖဲြ႔ၿပီး၊ ဒီအဖဲြ႔နဲ႔ KIA နဲ႔ ဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာမွာေတာ့၊ အစိုးရ ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ထဲက ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့၊
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က စစ္ဦးစီးမႉး (ပထမတန္း) အရာရိွ ႀကီးနဲ႔ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးအရာရိွ တို႔၊ မပါ၀င္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီအေျခအေနေပၚမွာ၊ KIA နဲ႔
အစိုးရစစ္တပ္တို႔ ရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေနအထားကို၊ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွေဟာင္း ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္း ထြဋ္ နဲ႔ ကိုေရာ္နီညိမ္းက၊
ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” က႑ကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ခင္ဗ်ား။ ဗိုလ္မႉးဟာလည္းပဲ၊ KIA နဲ႔ အရင္ ျမန္မာစစ္အစိုး ရ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔

အခ်ိန္ကာလမွာ၊ ေတာ္ေတာ္ေလးပဲ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတယ္လို႔၊ က်ေနာ္တို႔က သိထားတဲ့အတြက္၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ (KIO) ရဲ႕
လက္ေအာက္ခံ KIA (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္) နဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္တို႔ အပစ္ရပ္ၾကဖို႔သေဘာတူညီခ်က္ ရခါနီးၿပီဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို၊ ဗိုလ္မႉးကို
ေမးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ အစိုးရဘက္က လႊတ္လိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အ ဖဲြ႔မွာ စစ္ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ပါလာတာ မေတြ႔ရဘူး။
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဘက္က ဘာ ကိုယ္စား လွယ္မွ မလႊတ္ဘူး။ မပခ (ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)က တာ၀န္ရိွတဲ့ စစ္ဆင္ေရး စစ္ဦးစီးမႉး (ပထမတန္း)
တို႔၊ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးက ပုဂိၢဳလ္တို႔၊ ပါလာတာ မေတြ႔ရပဲ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ထဲက နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး
ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ႔နဲ႔၊ KIO ဘက္က ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့အဖဲြ႔နဲ႔ပဲ ေတြ႔ၾကတယ္။ အဲဒါက ဘာျဖစ္လို႔ အစိုးရဘက္က
စစ္ဘက္က ပါလာျခင္း မရိွတာလဲ ဆိုတာကို၊ ဗိုလ္မႉး အရင္ သံုးသပ္ေပးပါခင္ဗ်။ ဘာမ်ား ၀ွက္ဖဲ ရိွပါသလဲ။
(၂၀၁၁ ဇြန္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအႀကိဳညိွႏိႈင္းမႈအဖဲြ႔ကို၊ (၅) ဦးပါ အဖဲြ႔ႏွင့္ ဖဲြစည္းခဲ့ၿပီး၊ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မွာ
ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအဖဲြ႔ထဲမွ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေအာင္၊ အဖဲြ႔၀င္မ်ားမွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအတိုင္ပင္ခံဥကၠ႒ ဦးဆင္၀ါးေနာ္၊
စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ (UDPKS) ပါတီ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခက္ထိန္နန္၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရး စစ္ဦးစီးမႉး
(ပထမတန္း) ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းထြန္းအုန္း ႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးစစ္ ဦးစီးမႉး (ဒုတိယတန္း) ဗိုလ္မႉးႏိုင္လင္းတို႔၊ ျဖစ္ၾကပါသည္။)
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ၀ွက္ဖဲ ရိွပါတယ္ခင္ဗ်။ စစ္တပ္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ အခုလို မပါတဲ့သေဘာ က၊ စစ္တပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ (KIA ကို တိုက္ခိုက္ျခင္း)

လုပ္ခ်င္လုပ္မယ္၊ မင္းတို႔ဟာမင္းတို႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ရာ ေဆြးေႏြး ဆိုတဲ့ အျမင္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္၊ ခြ check လုပ္ထားတာပါ။ တဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ကမၻာကို
ေျပာမယ္၊ ျပည္တြင္းကို ေျပာမယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူတ(ို႔ အစိုးရ) ဘက္က သည္းညည္းခံၿပီး လုပ္ေနပါတယ္ ဆိုတာကို၊ သူတို႔က ေျပာမယ္။ တဘက္ကလည္း
တပ္နဲ႔ ဖိမွာပါ။ အခုဟာက သူတို႔ (အစိုးရတပ္ေတြ)က၊ ေျခ ကုပ္တခု ရသြားပါၿပီ။ တာစန္း (တရုတ္ကုမၸဏီ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္
ေရကာတာတည္ ေဆာက္ေရး လုပ္ေနသည့္ ေနရာ) ေတာင္ကုန္းတကုန္းကို ရသြားတဲ့အခါ၊ ေနာက္ထပ္ တပ္ေတြ ၀င္လာပါ လိမ့္မယ္။ KIA အေနနဲ႔
ျပတ္ျပတ္သားသားျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုလက္ရိွ ၁၉၉၄ က ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္အ တိုင္း၊ စစ္တပ္က တပ္ေတြ ျပန္ရုပ္သိမ္းဖို႔ လိုပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တုန္းက ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြ အင္အား မတိုးခ်ဲ႕ေရးဆိုတာ၊ ပါပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ မသိမသာမသိမသာ KIA ကလည္း
အင္အားစုသလို၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က တပ္ဖဲြ႔ေတြကလည္း၊ KIA နဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားတဲ့ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ၊ တပ္ရင္းေပါင္း
ေျမာက္ျမားစြာကို ဖဲြ႔တဲ့အေနအထားမ်ိဳး ရိွပါတယ္။ ၀ွက္ဖဲအေနနဲ႔က ေတာ့၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ KIA ကို၊ ဟိုဘက္က တရုတ္နဲ႔ ေပါင္းလို႔ရရင္၊ ေပါင္းၿပီးေတာ့မွ
ကိုးကန္႔လို လုပ္ခ်င္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရိွတယ္လို႔၊ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။ ဒါ ၀ွက္ဖဲပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခုကလည္း၊ ေနျပည္ေတာ္အေနနဲ႔ကလည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ
အရပ္ဘက္ (အစိုးရ) က၊ အရပ္ဘက္ပဲ၊ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔၊ သူတို႔ ၀င္တဲ့ သေဘာပါ။ မင္းတို႔ဟာ မင္းတို႔ အရပ္ဘက္ (အစိုးရ) က၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဆြးေႏြး၊
ေဆြးေႏြး၊ ငါတို႔ စစ္တပ္က မေက်နပ္လို႔ တိုက္တယ္ကြာ လုပ္တယ္ကြာ၊ ဆိုတဲ့၊ ႏွစ္ခြေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီအျမင္ ရေစခ်င္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ကို၊ သူတို႔ လုပ္တာပါ။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ KIO ဘက္ကဆိုရင္၊ KIO တဲြဘက္အေတြင္းေရးမႉး ဦးလနန္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဆိုရင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ မၾကာခင္ လက္မွတ္

ေရးထိုးၾကေတာ့မယ္၊ သူတို႔ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုမႈဟာ ပဏာမေတြ႔ဆံုမႈလို႔၊ သူက ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရဲ႕ ေနာက္တ
ဆင့္၊ လက္မွတ္ထိုးမယ့္အခါက်ရင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ပဲ ထိုးမွာလား၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက မပါရင္ေတာင္မွ၊ အဖ်ဥ္းဆံုး လက္ေအာက္ခံ
စစ္တိုင္းျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္က၊ လာၿပီး မထိုးေတာ့ဘူးလား။ အဲဒါဆိုရင္၊ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို KIA ဘက္က၊ ဘယ္ေလာက္အထိ
ယံု ၾကည္စိတ္ခ်လို႔ ရမလဲဆိုတာကို၊ ဗိုလ္မႉး ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ေပးပါ။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ KIA ဘက္က ယံုၾကည္မႈအေနနဲ႔ကေတာ့၊ ပထမအႀကိမ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ တုန္းက၊ စစ္တိုင္းမႉးႏွစ္ေယာက္က

(ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္ (OTS 27) ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေက်ာ္ (OTS 28 - ကြယ္လြန)္ ၊
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာေတာင္မွ၊ အခုလို ကတိက၀တ္a တြကို ေဖါက္ဖ်က္ၿပီး လုပ္ခဲ့ေသးတာပဲဗ်ာ၊ KIA အေနနဲ႔ သတိထားဖို႔က၊
လက္မွတ္ေရးထိုးရံုတင္ မဟုတ္ဘူး၊ ကတိက၀တ္ျပဳတဲ့ သက္ေသလူႀကီးေတြ ေရွ႕မွာပါ၊ အကုန္လံုးက မွ်မွ်တတနဲ႔ ပီပီျပင္ျပင္နဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့၊ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ဒီေနရာမွာ ေနာက္ခံကို နည္းနည္း ျပန္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္တုန္းကစၿပီး KIA နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးယူတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာတယ္ ဆိုာကို

အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီး၊ ေနာက္ခံကို ရွင္းျပေပးပါ ခင္ဗ်။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ၁၉၉၀ေလာက္တုန္းက ဦးဘရန္ဆိုင္း(ကြယ္လြန္သူ KIO ဥကၠ႒) သက္ရိွ ထင္ရွား ရိွေနစဥ္အခါမွာ၊ ၀ါရွင္တန္က ျမန္မာသံရံုးမွာ

သံအမတ္ႀကီး၊ တခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး ၀န္ႀကီးနဲ႔ အလုပ္သ မား ၀န္ႀကီး လုပ္သြားခဲ့တဲ့ ဦးတင္၀င္း (ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွေဟာင္း အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီး တင္၀င္း OTS 35) ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႔နဲ႔၊ KIA နဲ႔ ေတြဆံုခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ တက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ၊ KIA က ျပန္ၿပီး ဆက္သြယ္လာခဲ့တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ အက်ိဳးေဆာင္ေတြအေနနဲ႔၊ အစၥေရးလ္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးလ၀မ္ (ယခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သ)ူ ၊ ေနာက္
ခရစ္ ယာန္သင္းအုပ္ဆရာ ေဒါက္တာစားပဲြဂၽြန္ နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးခြန္ျမတ္၊ ဒီသံုးေယာက္နဲ႔ (ရန္ကုန္ စစ္ရံုး ခ်ဳပ္အရာရိွမ်ား အိမ္ယာ) န၀ရတ္ရိပ္သာက
က်ေနာ့္အိမ္မွာ စေတြ႔ၿပီးေတာ့၊ ဒါေတြကို စလာခဲ့တာပါ။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ အရင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး ရင္၊ လက္နက္ခ်ဖို႔ပဲ အစိုးေတြဘက္က

ေတာင္းဆိုေနတာေၾကာင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြအဆင့္ေတြက ျဖစ္ မလာဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အခု လက္နက္ကိုင္ထားၿပီးေတာ့မွ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးအျပည့္အစံုကိစၥကို၊
ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အစိုးရနဲ႔မွ ဆက္ၿပီးလုပ္ သြားၾကမယ္ဆိုၿပီးေတာ့၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ KIA နဲ႔ သေဘာတူညီခဲ့တယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳး ဗိုလ္မႉးတို႔ ပထမတႀကိမ္ ေဆြးေႏြး
ခဲ့တယ္လို႔၊ သိရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္၊ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနတုန္းပဲလား။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ကာလ ႏွစ္ခုေပါ့ဗ်ာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ လက္ထက္မွာ၊ ခုန ကိုေရာ္နီေျပာခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊက (ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲ)ြ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ အေနနဲ႔ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ
မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြအတိုင္း သြားခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ တက္လာတဲ့ အခါမွာ၊ အဲဒီ
မူ၀ါဒေတြကို သူ ignore (လစ္လ်ဴရႈ) မလုပ္ရဲဘူး။ မစြန္႔လႊတ္ရဲဘူး။ မႀကိဳက္လည္း မႀကိဳက္ဘူး။ ဘာသြားေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့၊
(တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔ေတြက)ို လက္နက္ကိုင္ခြင့္ေပးထားမယ္ ဆိုေပ မဲ့၊ က်ေနာ့္ကို ဘာေျပာခိုင္းလဲ ဆိုေတာ့၊ “မင္းတို႔ KIO ကို
လက္နက္ခ်ခိုင္းလိုက္” လို႔ ေျပာခိုင္းပါတယ္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္) ေက်ာ္သိမ္း (ထိုစဥ္က ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး) မအားလို႔၊ က်ေနာ့္ကို ေျပာခိုင္းလို႔၊ (ႏွစ္ဘက္ၾကားက
အက်ိဳးေဆာင္ပုဂိၢဳလ္ေတြက)ို က်ေနာ့္အိမ္ကိုေခၚၿပီး၊ ဒီစကား က်ေနာ္ ေျပာခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဘယ္သူ မွ ဒီလိုစကားမ်ိဳးကို ေျပာခ်င္တဲ့အေနအထားမ်ိဳး
မရိွခဲ့ဘူး။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ သိခ်င္တာက၊ ဗိုလ္မႉးကို ဘယ္ေလာက္အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ တာ၀န္ေပး အပ္ခဲ့ျခင္း ခံခဲ့ရပါသလဲ၊ KIA နဲ႔ စတင္

ေစ့စပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ဗိုလ္မႉးသည္ ဘယ္အခန္းက႑ကေန ဘယ္လိုကေန ပါ၀င္ ခဲ့ရတယ္ ဆိုတာေလး၊ သိခ်င္ပါတယ္။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ က်ေနာ့္အဆင့္က ဗိုလ္မႉး၊ ရာထူးက G-2 (General Staff Officer – Grade 2 – Combat Intelligence Division)

(တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးရံုး၊ တိုက္ပဲြ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနခဲြ၊ စစ္ဦးစီးအရာရိွ - ဒုတိယတန္း) ပါ။ က်ေနာ္ဟာ အဲဒီ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) လုပ္ငန္းစဥ္
တေလွ်ာက္မွာ၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးရံုးက staff တေယာက္အေနနဲ႔၊ ရန္ကုန္ ေနာက္ တန္းမွာေနၿပီးေတာ့၊ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ကိုင္ရပါတယ္။
ေရွ႕တန္း (ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္နယ္ေျမ) ကိုေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း (OTS 38) (ထိုစဥ္က ဗိုလ္မႉးႀကီး၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး) နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္) ေက်ာ္သိမ္း (DSA 11 ထိုစဥ္က ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး၊ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးရံုး၊
တိုက္ပဲြေထာက္လွမ္းေရးဌာနခဲြ၊ စစ္ဦးစီးအရာရိွ - ပထမတန္း) တို႔၊ သြား ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္သိမ္း တို႔က (KIO ႏွင)့္
ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို၊ က်ေနာ့္ဆီကို ပို႔ပါတယ္။ က်ေနာ္ကတဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ဆီကို တင္ျပရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္း ေရႊကို
တင္ျပပါတယ္။ တခါ(ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြက)ို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ဆီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ကေန က်ေနာ့္ဆီ၊ က်ေနာ္ကမွ (ေရွ႕တန္းရိ)ွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္သိမ္း တို႔ဆီ ဆက္ပို႔ ေပးခဲ့ရ ပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မႉးအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို၊ ဘယ္လို ခန္႔မွန္းလို႔ရလဲ ခင္ဗ်။ သူ သည္ တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္လို႔၊

လိုလိုလားလားနဲ႔ လုပ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခဏ အခိ်ဳသတ္ထားၿပီးေတာ့၊ ေနာင္တခ်ိန္က်ရင္၊ အကုနု္လံုးကို ႀကိတ္၀ါးပစ္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး
လား။ ဗိုလ္မႉး ဘယ္လို ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါသလဲ။
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ကို က်ေနာ္ ယံုခဲ့တယ္ ခင္ဗ်။ တိုင္းရင္းေတြက

လက္နက္ကိုင္ထားၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၾကမယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈရသြားတဲ့အခါ၊ ဒီလက္နက္ေတြဟာ၊ တုတ္ေလာက္ေတာင္မွ
တန္ဘိုးမရိွေတာ့ ဘူး၊ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေျပာၾကဆိုၾကမယ္၊ ၿငိမ္းေအးသြားၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥဟာလည္း တေယာက္နဲ႔တေယာက္ မညိွႏိႈင္းလို႔
မရစရာ အေၾကာင္းမရိွဘူးလို႔၊ က်ေနာ္ ယံုခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ၊ KNU (Karen National Union) အန္ကယ္ျမ (ကြယ္လြန္သူ
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘိုျမ) တို႔နဲ႔၊ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကို က်ေနာ္
အယံုအၾကည္မရိွေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ၊ သူ ကစားေနလို႔ပဲ။ ကစားတဲ့ေနရာမွာလည္း၊
ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို အရုပ္(စစ္တုရင္နယ္ရုပ)္ တခုလို၊ သူ ကစားခဲ့တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရိွတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ အဲဒီအခါက၊ NLD (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က)ို ကို၊ သူ႔အေနနဲ႔ ၿဖိဳတဲ့ တိုက္တဲ့အခါမွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ က
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြကို သူ႔ရဲ႕ လက္နက္တခုလို၊ သံုးခဲ့တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ေနာက္ပိုင္းက စၿပီး၊ က်ေနာ္က
မယံုေတာ့ဘူး။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ KIO က စစ္အစိုးရလုပ္ခဲ့တဲ့ (၁၉၉၃မွ ၂၀၀၇အထိ)အမ်ိဳးသားညီလာခံကို၊ ေတာက္ ေလွ်ာက္ တက္လာခဲ့တာပဲ။ KIO က

အမ်ိဳးသားညီလာခံကို တက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ KIA က လက္နက္ကိုင္ထား ၿပီး၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့အေနအထားနဲ႔၊ သြားေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ၊ KIO နဲ႔
ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံ ေရးဟာ တကယ္ပဲ ေကာင္းေနလားခင္ဗ်။.
ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ ။

။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္၊ KIA ဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါးပါးနပ္နပ္ရိွတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းႀကီး တခုပါ။

သည္းးညည္းခံနိုင္သေလာက္၊ သူတို႔ သည္းညည္းခံတာ ေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနစဥ္ ကာလထဲမွာကိုက၊ တပ္ကေန ဖမ္းၿပီးသတ္တဲ့
ဆိုးဆိုး၀ါး ၀ါးကိစၥေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္မွတ္မွတ္ရရဆိုရင္ အဲဒီမွာ(ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္) စစ္တိုင္း မႉးလုပ္သြားတဲ့၊ (အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး)
လက္မွတ္ထိုးစဥ္ကလည္းပါတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္ (ၾကည္း ၈၆၇၇ OTS 27) ဆိုရင္၊ KIA ကို မၾကား၀ံ့မနာသာ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ ဆဲတာဆိုတာေတြ ရိွပါတယ္။
ဒါေတြကို KIA က သည္းညည္းခံၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔ ေထာက္လွမ္းေရးကိုပဲ၊ ဒါေတြက ဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြပဲ၊ ယဥ္ ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ လွမ္းၿပီး၊
က်ေနာ္တို႔တို႔ကို တင္ျပတာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ဆီက တဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔၊ တခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ေန တဆင့္ ထပ္ၿပိးေတာ့
တင္ျပခဲ့တာေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတာကို အပ်က္ခံလို႔ မရေသးတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္ကို တိုင္းမႉးက ေန
ဌာနလက္ကိုင္မရိွတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၀န္ႀကီးဆိုၿပီး၊ ေရႊ႕ပစ္လိုက္ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ရိွခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ မွာ KIO ၀င္ခြင့္ရေတာ့လည္း၊ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ (၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါတီေထာင္ခြင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ခြင့္တို႔ကို၊ စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းျပခ်က္အစံုတရာမေပးပဲ ပယ္ခ်ျခင္းခံရသူ၊ အမ်ိဳး
သားညီလာခံကို စစ္အစိုးရအလိုက် (၁၄)ႏွစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္) တို႔ကို ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္၊ ေခါင္းေပါင္းစ တေထာင္ေထာင္နဲ႔၊
အစိုးရဘက္ကေန သူ႔ကို အသံုးခ်တာေတြ ရိွတယ္။ သူတို႔က သည္းညည္း ခံပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေနာက္တေက်ာ့ ျပန္စတဲ့အခါမွာ၊
တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း စုစည္းၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ သူတို႔ကို အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ ေျပာခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့၊ သေဘာတူ ညီခ်က္အရ သူတို႔က
အခ်က္ (၁၂) ခ်က္လား (၁၄) ခ်က္လား မသိဘူး၊ (ညီလာခံက)ို တင္ျပတာ ရိွပါတယ္။ ဒီလို တင္ျပတဲ့အခါမွာ၊ ဘာျပ ႆနာတက္လဲ ဆိုေတာ့၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ဒီေကာင္ေတြကို၊ ဒီလို (ႏိုင္ငံေရးအရ) ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးႏိုင္ဘူး၊ ဒီအတိုင္းပဲ ignore လုပ္ထားလိုက္ဆိုၿပီး၊ အမိန္႔ေပးပါတယ္။ အဲဒီ လို
အမိန္႔ေပးတဲ့အခါမွာ၊ (အမ်ိဳးသားညီလာခံ) အထဲမွာ၊ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွလာပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း ။

။ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွေဟာင္းနဲ႔ သံတမန္ေဟာင္း ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္လင္း ထြဋ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပခဲ့တာ၊ ျဖစ္ပါတယ္

ခင္ဗ်ာ။ “ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နဲ႔ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (အပိုင္း - ၂)” ကို၊ ေနာက္သီတင္းပတ္
စေနေန႔မနက္ခင္းနဲ႔ ညေနခင္း ေတြမွာ၊ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။

http://www.voanews.com/burmese/news

တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (Shit Lone) တိုင္းျပည္ကို သစၥာေဖါက္ေနျခင္း
Posted by admin on July 10, 2011 4 Comments

shit lone
တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ( Shit Lone) တရုပ္ျပည္အတြက္ သူလွ်ဳိလုပ္ေန တယ္။ ျမန္မာျပည္ကေျမေတြကို နာမည္မ်ဳိးစံုနဲ႔ တရုပ္ျပည္ကို ေရာင္းေပးေနတယ္။
ပဒံုမာကြင္းကို၀ယ္လိုက္တဲ့ ေဒါက္တာကိုကိုႀကီး ေနာက္မွာ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ ရိွတယ္။ ထြန္းျမင့္နိင္ေနာက္မွာတရုပ္ရိွတယ္။ တရုပ္ကလုပ္ႏုိင္ေအာင္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးက
တိုင္းျပည္ကိုသစၥာေဖါက္ၿပီး လုပ္ ေပးေနတယ္လို ့သတင္းရရိွပါတယ္။
၀န္ႀကီးဌာနေတြအားလံုးကို shit lone က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ကာကြယ္ေရးကလြဲလို႔ က်န္၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ဘတ္ ဂ်က္ေတြ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တယ္။
တခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနေတြဆိုရင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျဖတ္ခံရတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔က ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးသား၊ သတ္မွတ္ၿပီးသားဘတ္ဂ်တ္ေတြကို တင္ေအာင္ျမင့္ဦးက
ကာလံု၀န္ႀကီးဌာနကေန ျပန္ျပင္တယ္။ ထင္သလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဘာမွလုပ္လို႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အစိုးရအဖြဲ ့မွာ ေငြမရိွဘူး။ ေရနံ၊ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ေရာင္းရတဲ့ ေငြေတြကို သန္းေရႊ အဖြဲ႔က
ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ယူတာရယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္စဥ္က အေႂကြးေတြကိုဆပ္ေနရတာေတြေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ
၀င္ေငြမရိွေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္။
ေနာက္သတင္းတခုကေတာ့ စစ္တိုင္းမႈးေတြကို ပတ္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းတာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္တိုင္းမွဴး ထြန္းသန္းကို ဖိအားေပးၿပီး
ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းလိုက္တယ္လို႔ သိရတယ္။ သူက မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ပိုမိုနီးစပ္လာလို႔ ျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ လဘ္စားမႈေၾကာင့္အလုပ္ျဖစ္တာလို႔
သတင္းလြင့္ထားတယ္။ ဒါဆိုရင္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ကို ေရွ႕ဆံုးကျဖဳတ္သင့္တယ္လို႔ ၀န္ထမ္းေတြက ဆိုပါတယ္။
ဒိီလိုေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြကို တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ကာလံ-ု ၀န္ႀကီးဌာန) က လုပ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုတယ္။ သမၼတ သိန္းစိန္ နဲ႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ဟာ
အရုပ္ေတြမွ်သာျဖစ္ၿပီး တကယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေနတာကေတာ့ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ခင္ေအာင္ျမင့္၊ လွထြန္း နဲ႔ ေက်ာ္ဆန္းတို႔ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကို
ေလးဦးဂုိဏ္းလို႔ ၀န္ႀကီးေတြက ေနာက္ကြယ္မွာ ေခၚေ၀ၚသုံးဆြဲေနၾကပါတယ္။
wfww
ေျပာင္းျပန္ၾကည့္မွ ျမင့္တဲ့တန္ဖုိး
Posted by admin on July 9, 2011 0 Comment

“နံပတ္ (၂) က တူးတီး.. ၀မ္းေကာ္ လပ္ကီးတစ္ ဆရာေရ႕…”
“စြယ္ေတာ္ကေဖး”ရဲ႕ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာတဲ့ စားပဲြထုိးေလးရဲ႕ စူးရွရွမွာၾကားသံက.. ဆုိင္ေကာင္တာေထာင့္ ေဆာင္း ေဘာက္စ(္ sound box) ေလးဆီက
မတုိးမက်ယ္ ထြက္ေပၚေနတဲ့ ေတးသံရွင္ စုိင္းဆုိင္ေမာ့၀္ရဲ႕ “ေတာင္ျပာတန္းက သိပါတယ္” သီခ်င္းကုိ ထြင္းေဖာက္သြားေစခဲ့၏။
ေတာက္ပခဲ့တဲ့ေန၀န္းက တစ္ေန႔တာထြန္းလင္းၿပီးတာမုိ႔ ငါ့တာ၀န္ၿပီးၿပီဆုိတဲ့ ခပ္ျပဳံးျပံဳးအမူအရာနဲ႔ အေနာက္ေဂၚရာ ကၽြန္းဆီ ငုပ္လွ်ဳိးမကြယ္ေပ်ာက္မီအထိ
ပီတိျဖစ္စရာ ၾကည္ႏူးစရာ ဆည္းဆာညေနခင္းကုိ ဖန္ဆင္းေပးခဲ့ေလရဲ႕….။
“စြယ္ေတာ္” ဆုိတာ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရတခ)၊ အမွတ္ (၅၁၅) ဆက္သြယ္ေရး တပ္ရင္း (ဆသရ-၅၁၅)၊ အမွတ္ (၉၀၄) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္
(၉၀၄ ဘီအီး) နဲ႔ အမွတ္ (၉၅၇) ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ တပ္ဆုိ တဲ့ တပ္ ၄ တပ္ ရဲ႕ အလယ္ မုဒ-ံု ေမာ္လၿမိဳင္ကားလမ္းရဲ႕တဘက္မွာရွိတဲ့ ဆုိင္။

ထုိင္ေနက်လူအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း စစ္သားနဲ႔ အနီးနားက လူငယ္လူရြယ္ေတြ။ အစားအေသာက္ကလည္း စိတ္ တုိင္းက်၊ ဆက္ဆံေရးကလည္း
ေျပျပစ္တဲ့အျပင္ အထာညက္တဲ့ဆုိင္ရွင္က စားသံုးသူပမာဏကုိ ခ်ိန္ဆၿပီး စစ္သား မ်ားရင္ စစ္သားေတြအႀကိဳက္ သီခ်င္းေလးေတြ၊ ေက်ာင္းသားနဲ႔
အျခားလူငယ္လူရြယ္ေလးေတြမ်ားရင္ လူငယ္ႀကိဳက္ ကုိထီးတုိ႔ ကုိတုိးႀကီးတုိ႔ ခုိင္ထူးတုိ႔ အစရွိတဲ့ေတးသံရွင္ေတြရဲ႕ သံစဥ္ေလးေတြကုိ ဖြင့္ေပးတတ္၏။
ဘယ္သံစဥ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ႏွစ္သက္လက္ခံႏိုင္တဲ့ သံစဥ္ေလးေတြမုိ႔ ပဋိပကၡဆုိတာ တခါမွ မရွိဘူးေပ…။
စားပဲြထုိးေလး အရင္ဆံုးခ်ေပးတဲ့ ေဆးလိပ္ကုိ ဆဲြယူဖြာ႐ႈိက္ရင္း “ငါ မင္းတုိ႔ကုိေျပာစရာရွိတယ္ သူငယ္ခ်င္း” ဆုိၿပီး ဖိုးေတက အစပ်ဳိးလာေတာ့၊ လွမ်ဳိးက
“မင္းကလဲကြာ အထာကုိင္ျပန္ၿပီ စကားပလႅင္ေတြ ဘာေတြခံေန ရေသးတယ္ ေျပာမွာျဖင့္ေျပာေပါ့ကြ” လုိ႔တုန္႔ျပန္ေတာ့ ေက်ာ္သင္းကလည္း “ေအးေလ
ဟုတ္သားပဲ” လုိ႔ ၀င္ေထာက္ေလ၏။
“ဒီလုိကြ ငါမနက္ျဖန္ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္သားစုေဆာင္းေရးကုိ သြားေတာ့မလို႔ အိမ္ကုိလည္းခြင့္ေတာင္းၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ေနာင္ ကုိ ခုလုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔
တုိ႔တေတြဆံုဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္ကြာ.. ဒါေၾကာင့္ ငါ စိတ္မေကာင္း လုိ႔ပါ” လုိ႔ တဆက္တည္း ေျပာလာ၏။
“ဟာကြာ… တုိက္ဆုိင္လုိက္တာ ငါလည္းအဲဒါေျပာဖုိ႔ကြ၊ ငါ့ဦးေလးက ငါ့ကုိေရတပ္ထဲ၀င္ဖုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ေပးထား တာ လက္ခံေၾကာင္း
အေၾကာင္းျပန္လာတယ္။ ေမာရ၀တီေရတပ္စခန္းကုိ မနက္ျဖန္သတင္းပုိ႔ရမယ္တ.ဲ့ . ငါလည္း ေျပာ မထြက္လုိ႔ မေျပာေသးတာလုိ႔ ေက်ာ္သင္းက ရင္ဖြင့္လာ၏။
“ဟင္… တုိ႔က တုိင္ပင္ၿပီးလုပ္ထားတာက်ေနပါလား ငါလည္းဘာထူးလုိ႔လည္းကြာ အေဖကငါ့ကုိ ေလတပ္ထဲ ၀င္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားၿပီးၿပီ။ မၾကာခင္သြားရေတာ့မယ္ကြ။”
လုိ႔ ေျပာလာေတာ့ တစ္ေယာက္ကုိတေယာက္ ေၾကကဲြတဲ့ အၾကည့္ ေလးေတြနဲ႔ ႏႈတ္ဆိတ္ၿပီး ၾကည့္ေနၾကေလရဲ႕..။
အိမ္က လစ္ရင္… မ၊ ရရင္..တုိ၊ ေနညိဳရင္ ေဒါင္ဆိုင္ေျပး… ေဆးလိပ္ေလးဖြာ ေလကန္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ ဆုိင္ ေရွ႕ကျဖတ္ေလွ်ာက္တဲ ့မိန္းကေလးေတြကုိ
မလြတ္တမ္းေငး… ဆုိတဲ့ ကုိယ္စီလုပ္ပိုင္ခြင့္ရသေလးေတြ အဲဒီညမွာ အ ဆံုးသတ္ သြားေတာ့၏။
တလႈပ္လႈပ္ တရြရြနဲ႔ ဘ၀ခရီးကုိ တေန႔ၿပီးတေန႔ တရက္ၿပီးတရက္ ဆုိင္ရာ၀န္းက်င္မွာ ျဖတ္သန္းေနရတာမုိ႔ အခ်ိန္ဆုိ တာ တခါတေလ ကုန္ခဲေလစြ
လုိ႔ထင္တတ္ၾကသလုိ တခါတခါေတာ့လည္း ကုန္ျမန္ေလျခင္းလုိ႔ ယူဆတတ္ၾက၏။ လံု႔လ၀ိရိယေကာင္းတဲ့ ရာသီစက္၀န္းက တပတ္ၿပီးတပတ္လည္ပတ္မႈေၾကာင့္
ေႏြၿပီးရင္မုိး၊ မုိးၿပီးရင္ေဆာင္း၊ ေဆာင္း ၿပီးရင္ေႏြ ဆုိၿပီး အႀကိမ္ေတြ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေျပာင္းခဲ့ပါေရာ့လား၊ ထုိ႔အတူ ကံၾကမၼာရဟတ္၏ လွည့္ပတ္တုန္
ခါမႈေၾကာင့္ လြင့္စင္ထြက္သြားတဲ့အစက္ကေလး ၃ စက္ဟာ ဆံုမွတ္ တခုေပၚမွာ ျပန္ၾကံဳၾက၏။ ေရွးေရစက္မကုန္ဘူး ဆုိတာ ဒါမ်ဳိးထင္ပါရဲ႕။
ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ရန္ဆုိတဲ့ ဘံုရည္မွန္းခ်က္က တူပင္တူေသာ္ျငားလည္း ေနရာဌာနကဲြ၏။ အေရာင္ကဲြ၏။ ထုိ႔အျပင္ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့တာ၀န္ေတြကလည္း
အဘယ္မွာတူညီႏိုင္ပါမည္နည္း။ တဦးက ၾကည္းတပ္ စစ္သည္ ၊ တဦးက ေရ တပ္စစ္သည္နဲ႔ က်န္တဦးက ေလတပ္စစ္သား အတူေနအတူစား အတူသြားေပမယ့္
မတူတဲ့လမ္းေတြ ကုိယ္စီျဖတ္ ေလွ်ာက္ရေလ၏။
အမွတ္ ၃ ခုကုိ ကံဇာတ္ဆရာရဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့ျပကြက္ေၾကာင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဆံုစည္းေစတာက( ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ပူး ေပါင္းစစ္ဆင္ေရး တခုမွာေပါ့။
ၾကည္းတပ္စစ္သားေလးက အျပာေရာင္နဲ႔ ကာကီေရာင္ေတြၾကားမွာ “ငါ့ ငယ္သူငယ္ ခ်င္းမ်ား ပါေလမလား” ၊ ေရတပ္စစ္သားကလည္း အစိမ္းေရာင္နဲ႔
ကာကီေရာင္ေတြၾကားမွာ “ငါ့ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ပါေလမလား” ၊ ေလတပ္စစ္သည္ေလးကလည္း အစိမ္းေရာင္နဲ႔ အျပာေရာင္ေတြၾကား မွာ “ငါ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ပါေလမ လား” ဆုိၿပီး စူးစမ္းၾက၊ရွာေဖြၾက၊ ေမးျမန္းၾကရတာ တစ္မ်ဳိးေတာ့ ၾကည္နူးစရာ ပင္။ ရွာေဖြမႈရလဒ္အဆံုးက “ဟာ… ေဟ့ေကာင္ေတြ” လုိ႔ အားပါးတရ
ေအာ္ဟစ္ေျပးၿပီး ေထြးေပြ႔ခြင့္ကုိ သူတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ရ၏။
ဆုိင္ရာဆုိင္ရာတာ၀န္ေတြ ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳၿပီးသကာလ အနားရမယ့္ စေန၊တနဂၤေႏြ ဆုိတဲ့ ခ်ဳိၿမိန္တဲ့ရက္က တံခါး ဖြင့္လ်က္ ႀကိဳဆုိေန၏။ ဧရိယာေလးက
က်ဥ္းတယ္ထင္ရတဲ့ ျမန္မာျပည္ေလးဟာ ျပန္ဆံုခြင့္မရေအာင္ ေ၀းကြာျခင္း ကံၾကမၼာရဲ႕ လွည့္စားမႈဒဏ္ကုိခံရၿပီးေနာက္ အေတြးအေခၚအယူအဆနဲ႔ ဘ၀ေတြဟာ
ရင့္က်က္ ေျပာင္းလဲကုန္ၾက၏။ ရင့္က်က္မႈနဲ႔အတူ စံုလင္တဲ့အတတ္ပညာေတြကုိလည္း တတ္ေျမာက္ခဲ့၏။ ထုိမ်ားေျမာင္လွတဲ့ အတတ္ေတြထဲမွာ စစ္
သည္အေတာ္မ်ားမ်ား ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ခဲ့တာက ယမကာ မွီ၀ဲျခင္း ဆုိတဲ့ ဘာသာရပ္ေပါ့။
ေဟာ.. အခုလည္း အေနေ၀းခဲ့တဲ့ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးသံုးပင္ ယွက္လိမ္ၿပီးေတာ့ မတုိင္ပင္ဘဲဦးတည္လိုက္ တာက “ခေရရိပ္” လုိ႔ေခၚတဲ့
မူးယစ္ရီေ၀ေစတတ္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကုိ စံုလင္စြာ သုိမွီးထားရာ အရပ္ေပ့ါ….။
“နံပါတ္တူးက ၀ီတေတာင့္ ေဆာ္ဒါပါတြဲေဖာက္မယ္ ကုန္းေဘာင္နဲ႔ ပလိန္းကဇြန္း အစြန္းထြက္ ေရခဲ ပါမယ္ export တေသတၱာ တြန္းခ်ေပးဆရာေရ…”
အကယ္၍မ်ား ျမန္မာစကားေရေရလည္လည္တတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္တေလမ်ား ခေရရိပ္ ေရွ႕လမ္းေပၚက ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားခဲ့ရင္ “ဘယ္ေလာက္
အႏုပညာဆန္လုိက္သလဲ.. အရက္နဲ႔အျမည္းမွာတာ ဘယ္တကၠသိုလ္မွာမ်ား သင္ထားၾကပါလိမ့္” ဆိုၿပီး ေတြးေကာင္းေတြးမိမယ္ထင္ပါရဲ႕။ ငါ့ႏိုင္ငံမွာထက္စာရင္
အမ်ားႀကီးသာတာေပါ့ ဆိုၿပီး ခ်ီး က်ဴးမွာ ႀကိမ္းေသေပါ့…။
အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ အသက္အရြယ္ေတြရလာေပမယ့္ ပယင္းေရာင္ထေနတဲ့ ယမကာရဲ႕ အေရာင္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္နွာေလး ပန္းေရာင္သမ္းၿပီး
နီျမန္းလာေလ၏။ ငယ္မူငယ္ေသြးႂကြၿပီး ဇာတိေတြျပ လာေတာ့၏
အတိတ္ေတြကိုလြမ္းၾက၏
ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႔အၾကံဳေတြကို ရွယ္ၾက၏
မထိတထိ ကလိၾက၏
စကားနာထိုးၾက၏
“ေဟ့ေရာင္…ေက်ာ္ႀကီး ငလွ ငါေတာ့ေ၀ဟင္စစ္သည္ျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူတယ္ကြ… ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ငါတို႔ ေလ တပ္မေတာ္ႀကီးမွာ
သံုးတဲ့အေကာင္းစားေလယာဥ္ေတြ ေရေရလည္လည္ မုိက္တယ္ကြာ… တစီး တစီးကို ေဒၚလာ သန္းခ်ီၿပီးေပးရတာကြ… အဆင့္ျမင့္တဲ့ တပ္ကဆိုေတာ့
ငါကမင္းတို႔ထက္ သာတယ္ကြ တန္ဖိုးရွိတယ္ကြ… ဟဲ..ဟဲ ေ၀ါ့….ေအ့” ပ်ဳိ႕ထြက္လာတဲ့ ေလသံအဆံုး ကဇြန္းပလိန္းကို ၀ါးၿပီး ႂကြားတာကို …
အဏၰ၀ါစစ္သည္က “ေဟ့ေကာင္…ေဟ့ေကာင္ အပိုေတြေျပာမေနနဲ႔ ငါတို႔ရဲ႕ေခတ္မီ (ေရ) တပ္မေတာ္မွာသံုးတဲ့ စစ္ သေဘၤာေတြေပၚ မင္းလိုက္ဖူးရင္ လိႈင္းမူးတာနဲ႔
႐ူးသြားမယ္ကိုယ့္လ.ူ . စစ္သေဘၤာတစ္စီးရဲ႕တန္ဖိုးဟာ မင္းတို႔ ေဆြ ခုႏွစ္ဆက္ မ်ိဳးခုႏွစ္ဆက္ စုတာေတာင္မရဘူး ကိုယ့္လူ.. မလံုေလာက္ဘူးကြ.. ဒါကိုနားလည္
ထားစမ္းပါ။ မင္းကတန္ ဖိုးရွိသလို ငါလည္းတန္ဖိုးရွိတာပဲက.ြ . ဘိန္းစားခ်င္းတူ တလံုးပိုမ႐ွဴနဲ႔ ကြ…ဟား.ဟား…
ဟား…တၿပိဳင္တည္း (ၾကည္း) တပ္ စစ္သည္ေတာ္ႀကီးက…
“ေဟ့ ေဟ့ ေဟ့ ေလသရဲနဲ႔ ေရဘ၀ဲ မင္းတို႔ကိုယ္ မင္းတို႔ တန္ဖိုးရွိတယ္ဆိုၿပီး အႂကြားမထူနဲ႔ အေရာင္ေတြစြတ္တင္ မေနနဲ႔ ဟိုးခပ္လွမ္းလွမ္းမွာရွိတဲ့
ေစ်းထဲကိုသြားၾကည့္လိုက္ဦး” လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ ေ၀ဟင္စစ္သည္ေတာ္ႏွင့္ အဏၰ၀ါ စစ္သားႀကီးက “ဘာဆိုလို႔တုန္းကြ” လို႔ ၿပိဳင္တူေမးေလ၏။
ဟား..ဟား.. ဟား… ဆိုင္တာေပါ့ကြာ ဆိုင္တာေပါ့ ေစ်းထဲမွာ ေလတခါထိုးမွ တမတ္ (၂၅ျပား)၊ ေရ တခြက္မွ တက်ပ္ ေၾကး တပိႆာ ၁၈၀ ေတာင္ ေမာင္ေရ
ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔တန္ဖိုးက ငါ့အစြန္းအထြက္ ေတာင္မရွိဘူးကြ.. ငါေျပာခ်င္ တာ ေျပာင္းျပန္ၾကည့္လိုက္ ကိုယ့္လူ… ေျပာင္းျပန္ၾကည့္လိုက.္ .
ေျပာင္းျပန္ၾကည့္မွျမင့္တဲ့ တန္ဖိုးဆိုတာ ငါကြ.. ငါ.. ဆိုၿပီး ႂကြားလံုးထုတ္ က်သင့္ေငြရွင္းၿပီး ပုခံုးဖက္ကာ ထြက္သြားၾကေလသည္။
သူတို႔စကားကို စံုလင္တဲ့သံစဥ္ေတြၾကားက ထင္ထင္ရွားရွားၾကားမိတာကေတာ့ …
ေျပာင္းျပန္ၾကည့္မွ ျမင့္တဲ့တန္ဖိုး…

ေျပာင္းျပန္ၾကည့္မွ ျမင့္တဲ့တန္ဖိုး..
ေျပာင္းျပန္ၾကည့္မွ ျမင့္တဲ့တန္ဖိုး….။
ေဇယ်ာ (တပ္ေျပး)
မွတ္ခ်က္ ။ ။ စစ္သည္ေတာ္မ်ား လမ္းလြဲေနေသာ အေတြးအေခၚနင့္ မွားယြင္းေနေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကင္းေ၀း ႏိုင္ၾကပါေစ မွန္ကန္ေသာ
အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့စရိုက္မ်ားႏွင့္အ တူ ျပည္သူ႔ဘက္က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ႏိုင္ၾကေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
http://www.naytthit.net

၆ လ ယာယီ အပစ္ရပ္ေရး ေကအိုင္ေအ ေတာင္းဆို
Published on July 9, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလ ၆ လ သတ္မွတ္ၿပီး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို့ အေၾကာင္းၾကားစာ တေစာင္ကို ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအက
ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန့က ေပးပို့လိုက္တယ္လို့ သိရပါတယ္။

အပစ္ရပ္ေရးစာကို ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန့က ကခ်င္ဌာနခ်ုပ္ လိုင္ဇာကို ေရာက္လာတဲ့
ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ့ ဥကၠ႒ ဦးဆင္၀ါးေနာ္ထံ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
စာပါအေၾကာင္းအရာနဲ့ ေကအိုင္ေအရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေကအိုင္ေအ ေျပာခြင့္ရ ဦးလနန္းက ခုလိုေျပာျပပါတယ္။
“အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ၾကမယ္။ ေတြ႕ၾကၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို့ ေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ ယာယီအပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းကာလ ၆ လ
သတ္မွတ္မယ္။ အဲဒီ ၆ လ အေတာအတြင္းမွာ တနိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းတာ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နုိင္ငံေရးအရဆိုရင္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေနြးမႈ ရွိေအာင္ ၆ လအတြင္းမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ္။ တကယ္လို့ အဲဒီ ၆ လျပည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း က်ေနာ္တို့ ေျပာဆိုထားတဲ့ တနိုင္ငံလံုး
အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္ဘူး၊ နိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုမႈ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း မေဖာ္ေဆာင္ေပးဘူးဆိုရင္ အဲဒီ ၆ လ ကုန္တာနဲ့ ယာယီ
အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရးဟာ ပ်က္ျပယ္သြားမယ္။ အဲဒီ သေဘာနဲ့ က်ေနာ္တို့ရဲ့ လုိလားခ်က္ကို ေရးၿပီးေတာ့ ပို့ထားတာ ရွိတယ္။”
အစိုးရဘက္က ဇြန္လ ၁၈ ရက္ကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္ထားတယ္လို့ ေျပာေပမယ့္လဲ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ ေန့အထိ ကခ်င္တပ္ရင္း ၁၅ ဘက္ကို
လက္နက္ႀကီးေတြနဲ့ ပစ္ခတ္တာေတြ ရွိေနတုန္းပဲလို့လဲ ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
ေသာၾကာေန့က အစိုးရတပ္က လက္နက္ႀကီးနဲ့ ပစ္ခတ္ရာမွာ မန္စီၿမို့ေအာက္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ မြန္းရွင္းရြာက လယ္စိုက္ေနတဲ့ ရွမ္းေတာင္သူႏွစ္ဦး အနား
လက္နက္ႀကီး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး ေတာင္သူတဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လို့လဲ သိရပါတယ္။ စေနေန့မွာေတာ့ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားတာ မရွိပါဘူး။
ေကအိုင္ေအနဲ့ အစိုးရအၾကား ဇြန္လ ၃၀ ရက္က စၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေနြးမႈ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အပစ္ရပ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို့ အျပန္အလွန္
စာေရးသား ေပးပို့တာေတြလဲ အခုအပတ္အေစာပိုင္းက ရွိခဲ့ၿပီး၊ အခု ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ေပးပို့လိုက္တဲ့ စာက ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းမ်ား ဘာအတြက္ က်င္းပတာလဲ
Published on July 8, 2011 by တိုင္းေက်ာ္ · 2 Comments
လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းေတြကို တိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၈ ရက္က စၿပီး ေခၚယူက်င္းပေနၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ တိုင္းနဲ့
ျပည္နယ္ တခ်ုိ့မွာ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီးစီးသြားၿပီး က်န္ တိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္တခ်ုိ့မွာေတာ့ က်င္းပေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္နဲ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာေတာ့
က်င္းပဖို့ က်န္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းေတြကို ဘာအတြက္ က်င္းပေနတာလဲ၊ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိသလဲဆိုတာ

ေဆြးေနြးတင္ျပပါ့မယ္။
အစည္းအေ၀းေတြ မက်င္းပခင္တုန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္တိုင္ ဘယ္လို အစည္းအေ၀းျဖစ္မယ္၊ ဘာအေၾကာင္းေတြ ေဆြးေနြးမယ္ဆိုတာ
မယ္မယ္ရရ မသိၾကပါဘူး။ သမၼတက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥေတြကိုပဲ ေဆြးေနြးမလား၊ ခုတေလာ လူေျပာမ်ားေနတဲ့

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးအေၾကာင္းပဲ ေဆြးေနြးမလား၊ ပညာေရး အေၾကာင္းပဲ ေဆြးေနြးမလား သို့ေလာသို့ေလာ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ တကယ့္တကယ္
အထူးအစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပတဲ့အခါ သူတို့ထင္ျမင္တာေတြ တခုမွမဟုတ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သမၼတရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ တိုင္းနဲ့
ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ဖဲြ႕စည္းပံုေတြ ေျပာင္းလဲအတည္ျပုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတသစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ဖဲြ႕စည္းေပးထားတဲ့ အရင္၀န္ႀကီးဌာန ဖဲြ႕စည္းပံုေတြဟာ တိုင္းနဲ့ျပည္နယ္ တခုနဲ့တခု မတူညီပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္အရ
မတူညီေအာင္ ဖဲြ႕စည္းထားခဲ့တယ္လို့ပဲ ထင္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခုစီ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီး ျပည္နယ္နဲ့ တုိင္း အားလံုးနီးပါး
တူညီေအာင္ လုပ္ခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးနီးပါးလို့ ေျပာရတာက စစ္ကိုင္း တိုင္းဖဲြ႕စည္းပံုမွာ သစ္ေတာနဲ့သတၴု ၀န္ႀကီးဌာနအစား သစ္ေတာ၊ သတၴုနဲ့
စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ဖြဲ့စည္းထားတာမ်ုိး၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၈ ခုပဲ ထားတာမ်ုိးေတာ့ ရွိပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း သြားတက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစည္းအေ၀း ကို ေရာက္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေျပာတဲ့ အဲဒီဖဲြ႕စည္းပံုအေျပာင္းအလဲကို
သေဘာတူေၾကာင္း ေထာက္ခံ ၿပီး ၁၀ မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ အစည္းအေ၀းၿပီးပါတယ္။ ေနာက္တရက္က်ေတာ့ သမၼတက ညႊန္ၾကားတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခုမွာ
အရင္ခန့္အပ္ထားတဲ့ ၀န္ႀကီး ၉ ေယာက္ကိုပဲ ျပန္တာ၀န္ေပးတဲ့အေၾကာင္း အတည္ျပုခိုင္းပါတယ္။ တိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္ အမ်ားစုကေတာ့ အဲဒီေန့မွာပဲ
အစည္းအေ၀းၿပီး သြားပါတယ္။ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွာပဲ ေကအိုင္ေအကိစၥနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အဆိုတခု ေဆြးေနြးဖို့ ဆက္က်င္းပ ၾကပါတယ္။
ဒီအတြက္ ေဆြးေနြးဖို့ရွိလာတာက တာ၀န္ယူထားတာ ၃ လ မၾကာေသးခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ဘာေၾကာင့္ ခုလို တိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာန
ဖဲြ႕စည္းပံုေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရသလဲဆိုတာပါ။ ဒီ၀န္ႀကီးဌာန ဖဲြ႕စည္းပံုအသစ္ေတြကို အေသအျခာ ျပန္ၾကည့္ရင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားေရး၊
သာသနာေရး၊ ယဉ္ေက်းမ_၊ နိုင္ငံျခားေရး စတဲ့ဌာနေတြ ျပန္လည္ မပါ၀င္ေတာ့တာ ေတြ႕ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဌာနေတြကို
ဘာေၾကာင့္ျဖုတ္ထားလိုက္ရသလဲဆိုတာ စဉ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ လလံုး ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးေတြဟာ
ျပည္သူေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုမ_အရ ပညာေရးနဲ့ က်န္းမာေရးကိစၥေတြကို တတ္နိုင္သမ်ွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္မွာ
ေငြေၾကးေကာက္ခံမ_ေတြ မလုပ္ဖို့ ညႊန္ၾကား ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ရန္ကုန္က နာမည္ႀကီးေက်ာင္းေတြရဲ့ ေက်ာင္းသားသစ္လက္ခံေရး ကိစၥမွာလည္း
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ေျဖရွင္းခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
အလားတူ က်န္းမာေရးနဲ့ ပတ္သက္ရင္ ပုဂၢလိက ေဆးရံုေတြကိစၥ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကိုင္တြယ္ဖို့ ႀကိုးပမ္းခဲ့သလို ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြက ရယူေနတဲ့
ေဈးနႈန္းေလ်ွာ့ခ်ေရး ကိစၥေတြကိုလည္း ညိွနႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑ တိုးတက္လာတာ
မရွိေသးေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ့ လိုအင္ဆႏၵ နည္းနည္းပါးပါး ျဖည့္စြမ္းေပးသလိုေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ႀကိုက္ပံုမရပါဘူး။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ ထက္နိမ့္တဲ့ တိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ေတြ ဒီေလာက္ တက္တက္ၾကြၾကြ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကို သိပ္ျမင္လိုပံုမရပါဘူး။ ဒီအတြက္ပဲ
၀န္ႀကီးဌာန ဖဲြ႕စည္းပံုထဲကေန ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ နိုင္ငံျခား ေရးကိစၥေတြကို ဖယ္ရွားထားလိုက္တာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။
ဒါကိုၾကည့္ရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိတဲ့ အစိုးရလို့ သံုးသပ္နိုင္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာန သတ္မွတ္တာကို သမၼတမွာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္ ခုလို ၃ လမၾကာခင္မွာပဲ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းတဲ့ အေနအထားကေတာ့ အေတာ္ေလးကို တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘူးလို့
သံုးသပ္လို့ရပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ျပႆနာတခုက ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ပါ။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ကို နဂိုက ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခု၊ ၀န္ႀကီး ၉ ပါးနဲ့ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာပါတဲ့
ၾကံ့ဖံြ႕၀န္ႀကီးတပါးဟာ အသက္ မျပည့္ေသးသူျဖစ္တယ္လို့ ခ်င္းအမ်ုိးသားပါတီက ကန့္ကြက္တဲ့အခါ တျခားတေယာက္ေယာက္ကို တာ၀န္ေပး ခန့္အပ္ျခင္းမျပုဘဲ
အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာနကိုပါ မဖဲြ႕စည္းေတာ့ဘဲ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ခုလို အထူးအစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းတဲ့အခါ
ခ်င္းအမ်ုိးသားပါတီက တျခားတိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ သူတို့ျပည္နယ္မွာလည္း ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခု ထားဖို့၊ လစ္လပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးတဦးကို ၾကံ့ဖံြ႕ပါတီကပဲျဖစ္ေစ
တာ၀န္ယူဖို့ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္လို ေသးငယ္တဲ့ ျပည္နယ္မွာေတာင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခုထားတာမို့ သူတို့ျပည္နယ္မွာလည္း ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခုထားဖို့
အက်ုိးအေၾကာင္းနဲ့ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္က လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ ထူးျခားၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ၈ ခုသာရွိတဲ့
ျပည္နယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆုိလိုတဲ့ သေဘာကေတာ့ ငါတို့လုပ္တာကို ကန့္ကြက္ခ်င္တဲ့လူေတြ သူမ်ားနဲ့မတူ အဲဒီအတိုင္းသာေနၾကဆိုတဲ့ အၿငိုးအေတး
စိတ္ဓာတ္မ်ုိးနဲ့ လုပ္ခဲ့တာလို့ ယူဆနိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ျပည္နယ္နဲ့ တိုင္းအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ုိ့ဟာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အဆိုေတြတင္တာ၊ ေမးခြန္းေတြေမးတာ ေဆြးေနြးတာ
လုပ္ခ်င္ေပမယ့္ လုပ္ခြင့္မရဘဲ ႏွစ္ရက္တာ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ က်င္းပၿပီး အစည္းအေ၀းအမ်ားစု ၿပီးဆံုးသြားပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၂
ခုကသာ လက္ရွိ ေကအိုင္ေအနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆ နာကို ေဆြးေနြးဖို့ အဆိုတင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ ေကအိုင္
ေအရဲ့လုပ္ရပ္ကို ရႈတ္ခ်ထားၿပီး ျပႆနာေတြကို လႊတ္ေတာ္နည္းနဲ့ပဲ ေျဖရွင္းရမယ္လို့ ဆိုထားပါ တယ္။
ျခံုၿပီးေျပာရရင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ တိုင္းနဲ့ျပည္နယ္ ၁၂ ခုက လႊတ္ေတာ္ အထူးစည္းေ၀း ေတြဟာ လက္ရွိ တိုင္းနဲ့ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ
လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ဟန့္တားလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ့ မတည္ၿငိမ္တဲ့ အေနအထားကို ေဖာ္ျပရာလည္း ေရာက္ေနပါတယ္။
၇ ရက္ဇူလုိင္ သုိ့မဟုတ္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန့္က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးဖြားျခင္း
Published on July 7, 2011 by ေနသြင္ · No Comments
ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုသမုိင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေက်ာင္းသားေတြ စတင္ေတာ္လွန္တဲ့ေန့ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းဆက္တုိက္
ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ ျပည္သူ့အေရးေတာ္ပံုေတြကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တျပည္လံုး အံုၾကြဆန့္က်င္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးဟာ ကမာေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ တ၀ုိက္ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရင္လည္း ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ တုိ့မွာ ဦးသန့္အေရးအခင္း၊
မိႈင္းရာျပည့္အေရးအခင္းလို့ သိၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္တိုက္ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းရဲ့
အဆက္ေတြပါပဲ။
ကရင္အမ်ုိးသားအစည္းအရံုး (ေကအန္ယူရ)ဲ့ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒးဗစ္သာ့ကေပါဟာ ၇ ရက္ ဇူလိုင္ အေရးအခင္းကာလမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတေယာက္

ျဖစ္ပါ တယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦကို အစုိးရစစ္တပ္က မုိင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးလုိက္ပံုကို ေဒးဗစ္သာ့ကေပါက ခုလုိေျပာျပပါတယ္။
“အသံက ေျမႀကီးတုန္သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ မနၲေလးေဆာင္ကို က်ေနာ္ေရာက္သြားေတာ့ ျပတင္းေပါက္ေတြ မွန္ေတြကြဲတာေပါ့၊ တခ်ုိ့ဆုိ ေလရိုက္တဲ့ဟာက
တခါးေတြပဲ့က်တာ ေတြ႕ရတယ္။ တကသ အေဆာက္အဦးႀကီးကေတာ့ ျပားသြားတာေပါ့၊ တဘက္က အားကစားရုံ အမိုးေတြလည္း က်ုိးတုိးက်ဲတဲေတြ
ျဖစ္ကုန္တယ္၊ ေလဟပ္တဲ့ အရွိန္နဲ့ကိုပဲ အဲသလို ျပင္းထန္တယ္။”
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေန၀င္းက ၀န္ႀကီးခ်ုပ္ဦးနုကို အာဏာသိမ္းၿပီး တက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢက စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာကို
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ကန့္ကြက္ခဲ့တာရွိခဲ့ေပမယ့္ ၇ ရက္ဇူလိုင္ အေရးအခင္း ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ စစ္အာဏာရွင္ဆန့္က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ပိုၿပီး
ေသခ်ာေစခဲ့တယ္လို့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြက ဆုိၾကပါတယ္။
၇ ရက္ ဇူလိုင္မ်ုိးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ေစာသမိန္ထြန္းက “ေက်ာင္းသားေတြကို ပစ္သတ္ေတာ့ ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥကို ပစ္သတ္ရလား ဆိုၿပီးေတာ့
တပ္မေတာ္အေပၚလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ရြ႕့ံသြားတယ္ဗ်။ နည္းနည္း မဟုတ္ဘူး။ ေတာ္ေတာ္ကို ရြ႕ံတာ” လို့ ေျပာပါတယ္။
“အဲဒီကစၿပီး နိုင္ငံေရးထဲ ပါ၀င္လာတာကို။ က်ေနာ္တို့က ေတာခိုဖို့၊ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ဖို့တို့ဆိုတာ အရင္က စိတ္ကူးခဲ့တာမွ မဟုတ္တာ။ အဲဒီ 7 july က
တြန္းပို့လိုက္လို့ က်ေနာ္လည္း နိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္သြားတာကို။ 7 july က စၿပီး ေက်ာင္းသားနဲ့ စစ္အစိုးရက လံုး၀ကို သဟဇာတ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေလ။
ေက်ာင္းသားေလာကမွာ ေအာက္ေမ့တာက အခြင့္အေရး ရရင္ ရသလို အဲဒီ စစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္မယ္ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာတာဗ်။”
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက အေဆာင္ စည္းကမ္းေတြထုတ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ကန့္သတ္တာကို မေက်နပ္လုိ့
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ့ ကန့္ကြက္ဖို့ ေက်ာင္းသားေတြ စီစဉ္ေနတုန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေန၀င္းရဲ့ တပ္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ကြန္ျမဴနစ္ေတြလို့ စြပ္စြဲၿပီး အၾကမ္းဖက္
ၿဖိုခြင္းခဲ့တာပါ။
ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန့မွာ တကၠသိုလ္ ပရ၀ုဏ္ထဲမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ၆၂ မ်ုိးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဦးအုန္းေက်ာ္က အခုလို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။
“က်ေနာ္တို့ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပါပဲ ေက်ာင္း ပရ၀ုဏ္ထဲမွာ ကန့္ကြက္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ့ လွည့္တဲ့သေဘာေပါ့။ ၁၂ နာရီ တခ်က္ က်ေတာ့ လူေတြလည္း
ေမာၿပီး အိမ္ျပန္တဲ့သူေတြက ျပန္ေပါ့။ ဗကသ အီးစီ တခ်ုိ့ကလည္း လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွာ က်န္ခဲ့တယ္ေပါ့။ သံုးနာရီေလးနာရီေလာက္က်ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ
ရုတ္ရုတ္ျဖစ္တာကို ျမင္လိုက္ရတယ္။ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ၀င္ၿပီးေတာ့ ရဲက ဗကသ အီးစီေတြကို ဖမ္းေတာ့ ေက်ာင္းသားနဲ့ ရဲနဲ့ အျပန္အလွန္
ခဲနဲ့ေပါက္တာတို့၊ ရဲကလည္း မ်က္ရည္ယိုဗံုးနဲ့ ပစ္တာတို့၊ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း အဲဒီ မ်က္ရည္ယိုဗံုးကို ျပန္ေကာက္ၿပီး ပစ္တာတို့ေပါ့။ ရဲေတြလည္း
ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္ အဓိပတိလမ္းက မိန္းဂိတ္ႀကီးကို ေက်ာင္းသားေတြက ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။
“ပိတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အရင္က စာတိုက္နားမွာ အ၀ိဳင္းႀကီး ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ရဲေတြလည္း ထိုင္ၾကတယ္။ စစ္တပ္လည္း ရွိတယ္။ အဲဒီလိုနဲ့ ေက်ာင္းသားေရးရာ
တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ့ ေအးေအးေဆးေဆး တရားေဟာတယ္။ စစ္တပ္နဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ညီအစ္ကိုအရင္းေတြပါ။ က်ေနာ္တို့ ေအးေအးေဆးေဆး
ဆႏၵျပေနတာပါေပါ့ ဒီလို စည္းရံုးေရးသေဘာနဲ့ ေဟာေျပာတယ္ေပါ့။
“ညေန ငါးနာရီခြဲ ေျခာက္နာရီေလာက္က်ေတာ့ ေသနတ္သံေတြ ၾကားရတာေပါ့။ အေပၚတက္ၿပီး တရားေဟာေနတဲ့သူေတြလည္း ေအာက္ကို ခုန္ခ်ရတာေပါ့။
ပစ္တာကလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္၊ မနၲေလးတို့၊ အမရတို့ (အေဆာင္ေတြဘက္က)ို အစက လွမ္းပစ္တယ္။ အဓိပတိလမ္းမႀကီးကိုက်ေတာ့ တပ္ကေန
စခန္းသိမ္းၿပီး ၀င္လာတာမ်ုိးရွိတယ္။ အဲလို ၀င္လာတဲ့အခါမွာ နည္းနည္း မိုးလည္း ခ်ုပ္သြားၿပီ။ တခ်ုိ့ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ဟိုေျပးဒီေျပးေပါ့။ တခ်ုိ့ကလည္း
ဗကသထဲ ၀င္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲလို ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မီးျဖတ္တယ္ ေရျဖတ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ ထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြ အထိန့္တလန့္နဲ့ ေနၾကတာေပါ့။
သူတို့ကလည္း ၀ိဳင္းထားတာေပါ့။ မနက္ မိုးလင္းခါနီး ငါးနာရီ ေျခာက္နာရီေလာက္မွာ ၀ဳန္းကနဲဆို အသံၾကားရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗကသ ဘက္ကေန
မီးခိုးလံုးႀကီးတက္လာေတာ့ ဗကသကို မုိင္းဗံုးနဲ့ ခြဲလိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့။”
ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ႏွစ္ေတြၾကာလို့ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေန၀င္းကေန ဦးေန၀င္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကေန၊ ျမန္မာဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဉ္ပါတီျဖစ္လာတဲ့အထိ ဘယ္သူမွ
မေမ့ခဲ့ၾကပါဘူး။
၈၈ မ်ုိးဆက္ေက်ာင္းသား တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုတင္ေအးက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။
“၈၈ မတိုင္ခင္ ဒီေက်ာင္းထဲမွာ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးထားတာေတြ ရွိတယ္ဗ်။ ဥပမာ ေဆးသမားျဖစ္သြားဖို့ လမ္းေတြရွိတယ္။ အေပ်ာ္အပါးလုိင္းကို လိုက္မယ့္
လမ္းေၾကာင္းေတြ ရွိတယ္။ အရင္တုန္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢ လႈပ္ရွားမႈ အရိပ္အေငြ႕ေတြက ေပ်ာက္ေနၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာက က်ေနာ္တို့ ရင္ကို
လာထိသလဲဆိုေတာ့ 7 july အေရးအခင္းေပါ့။ 7 july လႈပ္ရွားမႈက ႏွစ္တုိင္း ေက်ာင္းထဲမွာ လႈပ္လႈပ္ရွိတယ္။
“က်ေနာ္တို့ မွတ္မိတာ ရွိေသးတယ္။ ဒီနိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ မေရာက္ခင္ေပါ့။ 7 july မတိုင္ခင္ တလမွာ ေက်ာင္းထဲမွာ အရူးအသစ္ေတြ ေရာက္လာတယ္။
မုန့္သည္အသစ္ေတြ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒါေတြက ေထာက္လွမ္းေရးေတြပဲ။ အဲဒီကစၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို့ သတိထားမိလာတယ္။ 7 july နီးလာေလ ပိုၿပီးေတာ့
အေစာင့္အၾကပ္ေတြ မ်ားသလို ျဖစ္လာေလ။ အသံေတြ ပိုထြက္လာေလ။ က်ေနာ္တို့ကို ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈနဲ့ ပတ္သက္ဖို့ အၿမဲတမ္းလႈပ္နိႈးေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္
ျဖစ္ေနတယ္။”
ဒီလႈပ္နႈိးမႈ အာဏာရွင္ဆန္က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ကပဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ေမြးဖြားေပးခဲ့တယ္လုိ့
ဆုိနုိင္ပါတယ္။
အဲဒီအေရးအခင္းမွာ ဦးေန၀င္းကို ျဖုတ္ခ်နုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဦးေန၀င္း မ်ုိးေစ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေတာ့ ပံုစံအမ်ုိးမ်ုိး၊ အမည္အမ်ုိးမ်ုိးနဲ့ ဆက္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
တဘက္မွာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွန္သမွ်ကို ဆန့္က်င္တဲ့ ေက်ာင္းသား စိတ္ဓာတ္ကလည္း မ်ုိးဆက္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။
၈၈ မ်ုိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုနုိင္က အခုလိုေျပာဖူးပါတယ္။
“၁၉၆၂၊ ၇ ရက္ ဇူလိုင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈနဲ့ ေသြးေျမက်ခဲ့တရတဲ့ မွတ္တမ္းဟာ က်ေနာ္တို့ မေမြးခင္ကတည္းက ျဖစ္လာတာပါ။ က်ေနာ္တို့
လူမွန္းသိလာတတ္စ အရြယ္မွာ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ၀န္းက်င္ေရာက္လာတုိင္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြရဲ့ ေတာက္ေခါက္သံကို
က်ေနာ္တို့ ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီမွာ ကိုယ္တိုင္ ေပးဆပ္လိုက္ရတဲ့ မိသားစုေတြရဲ့ ငိုရိႈက္သံေတြကို က်ေနာ္တို့ ၾကားေနရတာပဲ။ က်ေနာ္တို့ ႀကီးျပင္းၿပီး
သိတတ္လာတဲ့ အရြယ္မွာေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က အစိုးရက ဒါကို တတ္နုိင္သမွ်ဖံုးဖိၿပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို့ ႀကိုးစားတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ေတြက
ေဖ်ာက္ဖ်က္လို့မရပါဘူး။ ျပည္သူလူထုၾကားထဲကို ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေျပာျပတဲ့ လက္ဆင့္ကမ္းတဲ့နည္းနဲ့ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ငယ္နုေသးေပမယ့္
က်ေနာ္တို့ရဲ့ ႏွလံုးသားထဲမွာ ဒဏ္ရာေတြ ရခဲ့တယ္။ ငါတို့ ေက်ာင္းသားေတြကို ဒီလို ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိုးခြင္းခံလိုက္ရပါလားလို့ ခံစားလိုက္ရတယ္။”
၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈရဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုသြင္လင္းေအာင္က ၇ ရက္ ဇူလုိင္က အျဖစ္အပ်က္ကေန ခုခ်ိန္ထိ သင္ခန္းစာ ယူစရာေတြ
ရွိေနတယ္လို့ ဆုိပါတယ္။
“စစ္အာဏာရွင္ သရုပ္ေတြ ဆက္ရွိေနတယ္ အဲဒါကို ဆက္တြန္းလွန္ရဦးမယ္။ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တို့က ေနာက္မ်ုိးဆက္ေတြကို ယံုၾကည္လာေအာင္ ရွင္းျပဖို့
က်ေနာ္တို့က တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ရွင္းျပမယ္ဆိုရင္ ဒီစစ္အာဏာရွင္ ကေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚမွာ
အရက္စက္ဆံုး လုပ္ရပ္က 7 july မွာ ရွိေနတာကို။ အဲဒီေတာ့ ဒီ 7 july ကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုပ္ရပ္က ရွိခဲ့တယ္၊ အဲလူေတြက စစ္အာဏာရွင္ေတြ
ျဖစ္တယ္၊ တို့အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ စကားခ်ုိခ်ုိေတြသံုးၿပီးေတာ့ အႀကိုက္ေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနေပမယ့္ တကယ့္သရုပ္ကေတာ့ အဲလိုပဲ ရွိတယ္ဆိုတာကို
က်ေနာ္တို့က ျပရမွာကို။

“7 july အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြကိုပါ မ်ုိးဆက္သစ္ေတြကို ရွင္းျပရမွာ ျဖစ္တယ္ ဒါေတြက က်ေနာ္တို့က သင္ခန္းစာေတြ ျဖစ္သလို
က်ေနာ္တို့ကို ဖိႏွိပ္တဲ့သူေတြကို ေလွ်ာ့မတြက္ဖို့အတြက္ တကယ္ကို သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္ရမယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို့က
သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အျဖစ္ထားၿပီးေတာ့ သံုးေနရလိမ့္မယ္လို့ က်ေနာ္က ယူဆပါတယ္။”
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မ်ုိးေစ့ခ်ခဲ့သူ၊ ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေန၀င္းဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ၇ ရက္ ဇူလုိင္ အေရးအခင္းကစလို့ ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာတဲ့
ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပည္သူ့အေရးေတာ္ပံုေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းၿဖိုခြဲခဲ့သလိုပဲ ဦးေန၀င္းရဲ့ စစ္အာဏာရွင္ မ်ုိးဆက္ေတြကလည္း ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ျပည္သူ့ဒီမုိကေရစီ အေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ႏွိမ္နင္းခဲ့တာ ေနာက္ထပ္ကမာေက်ာ္တဲ့ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ
ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိပါပဲ။
တဖက္မွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြ ရွိေနသမွ်၊ ေက်ာင္းသားစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေန သမွ်၊ တပါတီအာဏာရွင္ျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္ျဖစ္၊
ပါလီမန္အာဏာရွင္မွန္သမွ်၊ အာဏာရွင္မွန္သမွ်ကို ျပည္သူေတြနဲ့ လက္တြဲၿပီး ဆန့္က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။
http://burmese.dvb.no

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful