"'Iitlil'iltli~ AIlE:>! I:l!I:i ~ rDJl"!

teoe GI~

AM~"'nrrnlin.

lIIeli.",,_

HUm, iflilm

Iii

I!iIIPl r, 1i'1.Il!I~Ui Weill." §i1l~!III!·!!;l 'l!!!'!~!!' I"rnr.t1I;k Il.lr:iRo r..nJ1'FIala'! WB"lZ. calt:ll WlJ!1 ""'""'~""

r

totJrIl]!" ~,

fil'st!Y!

H6i!['IT, FeI!~ G !-U:IE!r I ~

7E!' !!ii'E!llIIIiill ne

I nll:E!lrlllll!Ut!loDiiI.11E!

del

V~dil!,D 0, ffiliiE!nllllallE!'
0'

d'E! 11,'I'IIII,ili!!llE! E!n Il'fIl!lu:IofI!!!'I!'E!1!II1t1

311 ~£tgti ",- Do g Inf!!YarnDm '~997.

~11!,!!:!1i1111!.-gliif"'t!!1II. l!'rfl.""liBiI

7Im hl'l:e·ft]'I]'I"JB_nltl 'W'O';f!OWe,eoEi, ~,I1'BmiIiJ.I'I";1lI1 ,0<.11" MDiWD8 Imnge!JJ 8cmller 311)0'Nl!l!ltl!'rntrerB. f!l9,.~ ~llI!\iI'ntwejI"II<.Br." .ge~iI!!irv.e,.ii

r!l!'tln!lllllil'!i!lll:'tllV!i!'fillli!n1ii aIm fi; ,,"0'20
Cflanmi .ttke'I'"m.;;;)n, RebeLCi;J

& "'~I!!!i!!l!l!1I!!
5Jgru!!f'

i!111!'1'.ro·8,plI!!l:it'I'IIS

Nr:xn. fi'cnlim

l!'xpD.l5,lil:~Enii i!l'.. hID,~~~~.I\!1

Rs,chlVl\'il~~.

F~

5. f-J~'drJP

~

{\'rJl~Jt1H

L<I~l:_

Errc

lBnz. [rrft~,I~

In'~-F~gnt~g!!!!1lI pllie.·ent~t'll'liI. A rP:>; I'ff~. FellI!(; 5

S'PJ7]f' Cl)mW,
f-~1PI1JfIP

.Jgp ,~I~.

i!,rlIth.--w- ~PFI, f'WJfIRr:1l'iiNi II!\'EnZ.

C;;u-<;t~

#NIp/",

~[;WlJCiIb

In."1'Im

IINyr1 iE'Villr'lli

~'!!!~!!!'!!!
,£'iI'.IFt£!!IJ r-:'I'"mll'fafo;

bj~n,d~!!l~
lr,iIon ..he .•

A~.

i.jjTIDP!

CooIu>, Cat1:JP-TtnPiLIe,l.f.I'I'"i"
lI:lDIlIIIIlII!!t:lltlillllll

E1.,Iig KellP-r.

~F.NJIP

M~

rfE'f1!iliier~

Inil:I!'mnnil:il!lln

IIIE!!

J'1iI t~~,t'''!!!tIitB'1 .Jr.m.J. D'W"J5{'l;::tn ~, Ly.rm.E' ("~_
i!!

,~m:pgtllt~'~n
~~

Drurle.s Esd'fe,. rnlin.!il~g~
il'ertUoFeB

~Ek.

EVd Jf~

r~ I~
F~

801mff

{'i.Lf!"1t"ln &If¥.u; {JI"'lmJZf'Il

1'I<Il::i1=::cf1 l!!>UJ"kin Rt:JmdI ~ 5fgi1EfJ Ni'rnr.u ~tcr lSUf"/an
~C::i:J

HarnJ Akl2l"fmfflJ

MI[j~

T.artl.fttlrlfJ{5rff-tln (nantill 'ltl!l'lll~..
II'O!ll,ljC"

,HTuiDO! till'li'laJII
,LD,rl

ZIppI:;J1J IEJenrrInfC l'WnrF ~{ RilInd.!"l

,.11,,-,<5; lntE'fflllx},

~ Of.!ijrr1a1

Asr:her ((]'"lt~rttILl
(HUtJra ·1!IGU15f:lJ PleITC •.

.Joe 6.\b\!:x:rn5 {al'tlStE!lm-l;Js,tJ. I~.
{.,IW ~ AfOSfC,J, M,:,gdlZjf1e Z~

marn.IJOfJ. miflffll

51gti'BJ" .ftl.J"~l!it,El"brtlstJ.

Nk::.rJA.m TI1:'r1FI1:i.!ey {~J"

·

-

-

--

-

-,

-

,

-

~,

,

--,

-

-

.I

I

I

I

Ir

h~

.1

- -"

~, - ~
@

1

,-~,

'

'I

_

-,

_

I

iill dl!!§lbrip't.i,DIiII of' t.he e'qulatElllr ill'nd smmll! IJlither[hulidlS h1ll:tp:llki ng •dnml.lde/lequiI'toll"
phJlJP PDCac/, and lJilam 11397

J

equa::i:or
r L ~__

r.

nu ·-oya.i.ent
Lll' 1
1.1

n

• 1'!C(1

t

uur

!!L~

L"i::.:ci t a n. [
I,;; UJ:

_e
UI

f.l~li
'J: 'I'" ~.:'I

e

___ I

-----,

""

iii

i'IiI

I

-I

I

,-

;oj

~

I

:

1L ,

ere

ec~an_

l'

E!quilt:~\lC,

~ •.

t.

:'I~

·'::-t:,,~te.

l.' <JI'-"

~<!

U

r,

~. esc.;.In

... 1 l

II

.

-".

-,

~,

"

-

,

-,

1

,-

-

_

,,___

[

p-n!'l

'

-

~<'ts

L: i~r."'H:~l:y

er.Jc~e

cO:Q<Jr,e ~~

':"',,;

ru

J 8 ie-'",y:-ier
1,,·~..,r",d''!l'n'''fllSne:;.(;,

,!;vol~~IL1:,
'~~

du lI1~can.iqu~

ve r

l<l m -ei

l'l

j,

a,

:J

1 'eCilIlCE! il,.,
Ie.

~~"{t,.f.

J;:

[f

_

1.',

~o!'~(E!

pe-n:eptiQIt I~. g.:.. . ~, ,
Bur

d'un

m,'nq~o n'
aoo nocnne

t~n'

,

!LL

a r Il

u se
~

de~

l~g_Dns

d'~tJ~i

nt~
pour'

a
que

rep:f' endrE!
~ n~

1~ ~ill
~~ ce~necr.ent

g',

• '.a va. i t

. !?t ~ oc r

11:1101-<: d!l

gC'i!lL1.Lics

~nt~rn~t.
oL'!iI...nd

plan

~

~'J6tE'1 :iorl.

;';~",~II''',

.

11 jll ~n
J'dVOL.:e qll'olI nocre ilI-r~\I'E!1(I ." 1 'n''lr
p<lr

pO~ ~ C!'''JLo::.ebb€,

je

m·ar.cem;l.jJ~[' t u.. nt.e ,
!:~

1;'

'l\l

f1.oU
~'!;

a:l-

ILS a.~cu,e.:.__ i£
1;,.

p,~. dg-~ "'t:ecl",detl lli_ence :;;aJlS fill-lit.

chs lelln~U!le5,
llill

rle

la

l11'.lS'

(!l.J.

n;1l1

qili

neue

t. n4 ;

,,1

t,

",11 _ci.

-!l ..rl1:~ qtJl
[lrO'!;pe ~'f\,

dl.sa.i[.:
1,Ii;l1"11'i. ••

j-e

:3~1!; Q\lel
Jl':,"

J~
a Pl'iLtiq·..le!'::

u._ me_

~ied1l. tI", -=:la.;'"!fi"ieMLe -

nOll' ~t ~_aS3~
, ,. b..

d\',:,n~ rel'lC(}[ttrJ
rll;l

un

C'QIIIIiIe
(;;r;m

r.' p'

='~1;;

··1 4:1'1'=- pas au bord Of! 1u rOllte ... n'~~~p~,
du mien, Be
(P'

It' E'l~P!I1L ~~!lle'ur que
r ,I,,'1u p<.l,
ri.

di"i~a~t.e.
"'lr-d~'!' d';:mtre

1 u~

~~lai9 aom;
jiO!

~9t jointE c r ouve

d.eux

o~"o;. l"I~d~ .. \! cot iw;;];e, ci'un cl,;,n d'
. 'B1illl.eri!lis

!! nct
1,

.1!1

D~C sa.i.ai

1'id.e!O!

de&; ,','til 1:'-

la!'::i:l9" mn pl~<;; mal et.

J!!TI l'es-pace d~nOl COr",_

1.

p"""C-E,~!"E!

<:i~e, lE' =ne,1;, t1qu'.·elle9
;:ai,j~ on dl~

'~O.:lU,

n,;

~~J.:l;t'"nd=e~r. S~r'l5!5

18 nt~-

flarnbeiLl:
I;.

i1

bien. qui

t.c~hno10~i~s
o!'i!:i Cil~~, 1'I;Tl m

j' ~i (,Ll
l'~a.~-

a
j'lIn"

leg ~u?porter,
"J'I!i.f:= flt;!!l

CJ:' tiques i ~~.h ~e

r.ous

1'55':11\ 1 n'

s' ~r.umdl , II P~QPOS

r'll! II ""

t-: ..

\l'naienl:

que
:.~ [Ie

sa

mLJslq'l.l

~~bil:.~"')'J::'e, Gor•• I't'e~t
'l~L.I
r.~!J5

al.,a::cou:e. <;;h .d~fm!i
un
i<21.1

L';lI:)!l2 f~' par

de r:.otre 1
en
I;;

Eil"', de li!
'_",

lui

<;;I~~rc:t'lalr.

i!. liberer c
L::~,

a

Lb"Let:'

l-= plan.
~~.~ip;!l_':.
.;]\.1:;'
M

i~
ui
.

n .. e i
IIU .. ~~

C'olIga 08
C<:Jml'I.e;,

-!;OJ'Tlpo,,!t..ioIO
['.('Jtra deB

lee
nOlo!';

pa'S

.4" ..,tltJ,
n'or.lt:.
p.!!

I'
,I

!C,]J:'l]o::t
"I;.

L UL

I;.r"yo~ ~'12!"'~

102 ~Liln IIIU ~1:.'r1r.r'J;_

;,lfJ !:,";'Ql"~ «nDI. ploJr. " - ci.. n.

!"dir:.Cltell~8,

Cl'..l"

='UY. !lu:fislI::-;:nf.'f]t

n· .... L.

qu: ..

'CbLlr:Le~y

bri an

;n"

~I-.dhlhl:'e,

karlsruhe,

uhlLkCl~6~T'"

l jan\.!ier
!I:,L'E:

to(H'f=i.50. Oil
:;"'[)r&(;!)J

,,~::o-:

rout

es
21

rOflllloill(n;,

"~j

n~", " l'
le-Ei
aQIJl"~..'=i

_:npri
ch-l
T1

~:rie

de

'Oi:..lto:ml;i'·.g, i ...Le
:aiEiLlll;; v r.-:li.., mCl:~d= en{:]er-

li'{U~QP<,:.erl

~.ede.C'ol~ve:-t ~ l~rW'I'UIl'l!; est un
enlp,g

fa.t
;;11

Le tI91;i~raLDhe,

d!£a"~': el'l!:orC!,

~le
H

t",i.1

'"'S-

I:

9'1

»

i'l~

rl""I1;..

le reSieau

~1l11 i ~o;;InnI.~'~I;. ....

;lOt;lJ·,

U1~e

r ou t.e

tl

r,

c· eEl;.;

9""fK'1I'1~

I;:.;;I[;:IOC"" "'''

~lGn

~-

h ~~

~Urt

~u~

si~~5~ng~po~

,. ao':lt iL
111,'

a f,r, -

~L V

~oi

i~'~

po-,ll

c=pre!ld!'e
,.,rd'l1i:; on 'e'S'i:

i! quel tI',~e ce

f'oi.,,~ da.ns
""I!

, nr ),. tet! !:\.;re peut l~s
d_ e&'p~<:~'" .,

eu:
~L!'

",,' bec£>n
c!u.quQI

- du

i{)rlThJld-ehy-d13 du p-t=9r.iC'id",.

~~ut!!i .. assis

~.,..nt..o!"''''

e.et_[' •.
e l L~' " 'prim C<;ln~ L '", "':OI··l,IrJ

cen

.:.-

--

"

,

"[8r-, et, CIIOr.. preien?,
d'",t
i..

~uaC€

an facE! dE! 1· botel.
de
joEl,J:'::

Ie

"pe6Jl:'€CE!r.tez:.'.
L

Ll, ;' unc

<I

lil r,,~gec

dadana "'~~~.
pe~e:!il

dfflJarJC.8JE!

IjjU'a.

!Q"L

hJ Ol(jQ- _ OJn!;, bi<lletl.:

'ldeo

c.orr.:r.E 'o>'1J_,.'1.e, iIo ec

'"

,I:,.

d
_E

p~li~1E!r5

vL~~u~lB

et ~e 1ut·our6
J~bi!lni.5;"',

d

~~ng

fu.

~ folie

rrninnl
_~~,L e~ 'll'oLa

:!IillgS.l.fL-g'apOl.'"f!,

a. lOot" ma_s

p.a.s eli! c:har:Qem~m:9

cO:L=l'llis

'l.1JO:

_~!I

c!l-: la ,,1
par

cbaque
V lIlr

foyer.
PI' :':'1

le nomadiame
l1n

n'est

pas

aucorise_
'1H'I

:·acces
lli~C'Lutll:

d~1L
urbi:l..l::-J

obli~a~D~remen~
~a.J ;In

pa9ser

U~ 3:r

OLIO ~Ie.:.;.tl'rt::~

'::lI!ntjiJ.L~

ct.:[lL.t~'13::...ee_

ordri!.

pl~n G _ ~nI
oil mai

g o~in, ~o ~~n~"

liIerIlenl

-1'

IlQUil~ell["".

.1

'I JJ

pou r

mo i Gle'.l;>; IllstoicliIS

~!;;

1:'

f1~

aont

D-!lS 1(>6

eulm,)
1740

, l'''1ll
(ion 9"'~

["(};!Ion

~'" a.
un

it '1 s pr es
o:<(:..,"U

de c Inq
1m.HI
(i1J

ana ,

l.'Blllc!""e

a.

j:I:ua
""'61

de ~SO ans_
~ r,,!r-On 50n~ " n i l ej"n$ 1Q f'nn"",
.!'tlt

"O}-(lg~IH-

n¢m
certain6

pO~O<;l<

.r

vr

l'e~yp~~
siL.o:r. lnt.i~!Jli!' men

et la
otr~l:llL:

p~lestLn€.

~e 5eB ~85ins
e~ .;1",

1~6 6eula
L

te~_qnage6 1",
.3il,'",1.'t

dont
r

en

iispDse
(:1'1

de

r-Cl.LI,alll<

i~\-LL.i~.9 au ecur s ...",_' "u.cr~,,~
"or.um~
q\.!~

"Ul~;l,d.",u":l~_
m.atl.ve

... li_!

,,11 11,1'

"C!C.j;~.lpt iW"l 6~

,,"'!;:IS 1I\'I;::["IIll>p<l:,;a~,
q'_h

~'a~p..le. _:..el'l de
1,1'

pEL,·e.l1:~e Ol'r':C 1 ~_ n· e.s!:. pas ce
<J,",i

Ulan 1nt".fe':..,
~ 'gyoCl~' ~n

e 'e.9~ Ju~te
",1"1;;.

c e qu.i me

l' a
"1;

"i

!:II",

iJ1'in~,r,
~U~~~LI~
m,ll hd

""'I;"

1;', t ...i,t. l! n t;:.oPc.> .Ilr pel.] precisE! pa~3n_
~
C

Inh~r'",d
qu'eYpf"i.:no:
tlJ("r".in

n,
1e
q-~

dilvan;;:aliPe ancoz e ,

sa. 'lisic[l .~~
cc

purticu~ierar.en[;. ~~~~e pouz
["".1

d~ selS" bLlts ~"
6

de VOYoil'.le
SI 9"ri\ph' oi'j

crio Lx

LI'IC~~~dln d~
J
m .lil,lin

~e<~e~
qLI'"

(:IV~:-"'U

~J11PQr~f'J. t..

n'

t.~
eL

it

n~

l ..

!ill

prC>pore geoll~' aph i e meric ale..

tlO,"8';1er"
t.:r\ ~ Ld -ru

1"-1 , L
1_'~Vdi:j~!"

E! n '

a i. c ~
tir.:~ d.a

all er
L
_1Ld.'t ~

dans
0]:'1-

OP-'E 1 ~e=
_.!1t,L.:

nou ,'",a.ux,
_

~a.i s

~'C-pt

r r r:

d~.:.

l [ u~

t1.tJ'..!I~}"·~'UK

r

VL!!I ~

r

i~ !.!i.E

r,L

f1~6hback r.i.cLltlqu€:,

w

en

~977. Qre~~ry
~' ,.

bnltcock
-Ilt;.

9cr]v~it

d~ns
p!lU!

6D~

eS8~i

art ~~ress~: iel
r-[ tie map t;'Ot"l\lQ'r' r ill"~l"t

" .. , l'ind~9tr~e :r-a~ider.:!t do
Hlt

a~~c
,,~y"~'b

~a_r:
t;.

i.au :s:-e r LI'Ce, _Ol':!lq.'Ll.'('0,11", se II IJn 'I'tro,
ce <l

t i xe

OU~ f!a5€'n( _

(1.\1.[1,~mir~l

i 1 .. IL" .... 'J~I"

DU ~!;iJ>ll

1

r.;e ~C(IonElp~rLe["

P'= r sonne

O'll qu e

soi L

l'_d~~ ~~ l'v.nl~u d~ ce ~~ re~m~. libre b!:i11e.
~ ~ ~~n~

~ ~a 1 d~
pO!l:.aClC'<!

'9y~ge ~ ll~~n_r. int
«

cl
LOo;.;C

d~

t

YLa

fQ~G~~ n..
m'lE
L

tD~t

.fit ec~ngm ~
Lan~ que
vClyal.l"'"

1" .,.o~'a'i.l" rEV",!:.
qUI~r~a,

ert

~Q=~

_·s

t,

l':~ ~!:.ISll;.!

ct_,

1~

_a.L

vol

~.u:.hay

ae i r i c ":89,

her.,,: r:O!lq

v
_" iE'UC

leE>
~"a:!!.t "'11.,

'<~-n
un

I"

"'ll;il"
!:

n
·1,!.sC.

il
L1L':<

n ' Y II ~5
vHIl;.o!.!I.,

de !:necedell!:..
l d ,1L~, _

c'est.
I.J;

un
t:

eu ,
~'....

fll.m_

k

:[1,L~n:C{l~

6L1.I

1'! C"ilJe-n

ir.tero!lct.E.
di_uLEI_\_<;

lJeorl)e
,

L.lCC6 iJ~a.lt
qLl~

rePO[L1i'~; impo.9"6~blE,
",udL

O::"a r,,," pe~[
.. !~ 1'1'1

p-31~ Iflln-cnE_.

l~!I; p!l;::;~J'lO_oQ:1oi!a oJt'[
-I;I'_M.R1t
I."L]

dOP

11 dl~

e.o:

eo

1

'9'4·

I

:1

~__

'

_"

_

","

I

_

_

_I

~

__

.:l~:n_L_

u'il U~ S~

r_,'I'::~':;:'

p~_.

~_IJ

~':!II!

mi:r'lU~~.

diu.

-h:~~hLl1P-!!.d..'=:i:-':

11~

~it
f

lo~~
qu
I;.
t

ensibilite
ao Lc ,
!L

~pu ~tiq~e. Lac~ a~ n~L'
VC>US

cru o i

i l, en

a\!",~

c.[lvt" he;,'~ POU1

dt! p..31or.ic-ip-';'1 iT1rc.~r"'~!,
11'0.5

""

l:ar.E .£11
arlreB

qU'iIoIJEe-Uf
(11)

a.
l'n

-or.b:e "!II

"'qua~D.tC~, oLdt.

il
I~l)fr

VOl.J!I
'$lOnt

,,,,I;:,

~

d'._":'10rl;1

(1':U,.·
~n

•~

1!;<l'~1t

lI~q

~Oin·

n'Jec

1 a commun

1 CU tin

11~;me s ~t. du
...[,·,r

r-=C'ldmil t i ona ,
1,10 "" ~'" .~li~

sez v O'~.5 di ~e-c t emen t aux
_.ac~e
lL!lBSe-

!:'orlcept fm:dld.li"1£1[,

eu r B :slr;

U !1Iac<?, Ls t ,

es
n.....

_o~iciu
qlL .... ~:!~ g

!lY~L"""_
iEiC';;

_

~'O~""
F_!'[:.

-dll

(ler.sC<lpe;
I'D

~ui!l
rlllr=;~5'

-:-'1.. penilant
SlJ r

'I,;IS

11 ~

!"I:rf"'9

s'U:r Ie
r,,!"

bout

on

..... r'un»,

1(1

1;h...no 'KI"·

que QUe.!! r..e~rea
t."".

en

i!.l'rie..-'!!-fcM,
: Jl1pl ;-

pendolnt

ce

t emps

.

a.lle_ ~c",d

mar.oe",

n.a.ger.

:iIol~ea

vot u,

r-;;,

_eSlSl· <;J1

p' ~ ~'np 1

n.~ ~~,.

n {lTd"

p mltJ.lI1t '1..'~

r ,d 1:."
QI?

nl! e , P"" i s r

'~nl!;:" y. J10,'
EIcclle
1:;1'"

un
Y

be nne par t ie
1;1
Ir.l~

de 5 o

an.imat ~ ons h,l;;nrfll(;:liI, irn re9ul(dt[
"'. i:.
Ell> t

O'DU nc.i!IImieE

an 1&rga\.lr

nand B IIlJ rtsnt
¢'U

1':;1.

dO

):I)';

10,

~.1(:",!;;'ip,al':-;.: ec !'",it Ie
mode <zun
potJL

'"odo::: ",.,.;ri[l~'"
«,

"'(Ill"

d,,"e;:: t.qUd;

i:'lepl{lcer

ILl

et

cl.Lquer

pour

oi:lt'Enir
e-

qui
!;ru r

eBC
JI

aUIOJ1'.a
!lUL

au ~u, 1~

n !'J'1l
!lIH ~ ..

iJdOl be~Coir:

o.e ~liglJ"~, qu'~l
!i. ~

mod", «.o::~_pL'" app~endre

.a .:ornnl'clJi.ea~i ,
~i~e, et d ~ o~v
t'

ld

r
_6

;s

i ~~ QJ1, {i"IJ vulgli c ~ Ie ~ !
in.!!trum~~cs !;.iii! I." .e~,; r;

fl1I:JGJ30run» fauc

fa i ~ POIlo.l: 1.:1 !;"onl5='C! ti on

Y ~ d~:
I::
I

~UIr~s I::e
~:l_

a

util:B~r
....Jle-w!"u
~.

S~~ Ie
t;:ILIi

C'E'aE E tu.t'Ii

a

p~u

preB
~'\.Pie'~ ] cI.

pQI.,li r-

~+ 1 oI!:I~~1L ~ qui aonr 1d.,.~ .a rnpl aar
"'l.U

Y ~,

\:Ill

l)¢u 1;.Q~

i

p~

F"I::i:.~~

~~rli::n)

~~6te des e-~ puis
~'" I;;

t~~n~~

e~tr~es

lea ~~~S r~c~nta5, ~t d'~uc.~s "1II.!!i?~,
qu:;' 'J"CU
.1;0:1[1

~fu~e.dn~~~

D~'~in~r.~s, licc-era.le
ab!lcrilir:.e
'-,IL.Ll

i1 y a _e bou con
"""
,.",t

line SQ~·ce dE \/'ue d'e:nsemble
.l'

du si~e,
,,-ol

l'

lQrl,

~,,,.,!
le
~ ~U~ 01.1

u .... nt

~,~

vh:

l<);Ir:':; .. es ,
af-El

tI.,

e'.

1;00;,

"'~,~t: 1

.,1'~:9

d8:J11ell]d~E!s, ~'i: de d"p", _ t, tl' h.
'l'1'"hl SI:.O 'ill, '.'l.l-2

celIes

l~
t;

mo i ns . l~
r ou VB.c dB.!!

[';",ooe '-l1IiI,p"
pool'

~t::<;! 0,..1:11 "'rlt
.

'!Utl'

q1.L<:lS

po;jin.t-'5· dr,
tlue

i ~e!l t

_1'1.1:.8 _ -c
"lU

es

d:~ r--d c-e.s hig toi res
",¢"t

BI'I-chE!'Ijj, t ~E!'el!i eomme
1.Jl't.o:

,~"

t r:: nl. p rdi,J_~
TeL

yOU'

~"Il faire

e r-

e:i!:,,<"

"-,OIJ;

ave::

e cal

uque_11C ' 'O~.!l "\!'(hL az

O!oJ [nE!'!.

SilflS
p,IlI'

YOlJ 6

5 OUliel1:;' r

cu ,

nom

Ii' une

pi pe ,

ell ~ BS ~ 1"01.1.!!:. VOOB

'.

II

'1 i!l LJ'.<l"

ro

.Ct.L

r1.

it! ".ei:'.~ ..~h", 'd1ob,;,l.,

!:I.,t:.

-~_~!I:

qut

dev!!'air.

l' affaire,

"-tldCJ- oi rectero.e::Jt
~Orl~ .e-p~~a vot r ~lo~.!i tIDIl;, avec

;lU

des-sous

de

:.~

.sc~8e

ql.ie vous
Clana .a

'iou.r:'lric!l;

cont i nus r

OJ\!

dont
qui

IfOU8 s;'

YI;>110ri(u.

pr!JrI(:l~.,
;:ntl:"e~

/1\'''':

vet.r c e~r.LL .tn.J!:.iQ~;
est. I 11,

f':rletre

l,tililiGi:
vc t r e "

.., f<;ln!;"d.;ln ,,~l'Irt-1hll:,1;] <)-o::.(1il a.Jo'.J~e au
s..;;rip~ que

-~~~"~r.'· [101l~
iIo l'endroil:

9ti!.~rjard

e-mail
n'-'O'l"'"'r qu·s

ouv re

alo1"5,
et
oI! v

IlIe:,:; ;In.:ig.f.o(l: C'lloisi, de

QlI d<·.<: !li'L~rna-

rne:!OI!IOlge;!:I(]

YQ1.J.S .'vez; !a!.!Ise

ant, 111~1J1
t,

[U'_' \'0...:.; In!" .

t

! ~~ t : e x lllpl~

d' uu

m.e!l:sBoge que

~ "",i

c~~e,

eon t.ou

~as

:us~~ra

alnLenanc~

suivilInt:

~

~
__ _ ri "' " , .

I

j

ii'

de§r:riptiDn' Dr the E'quat,gr and SD'm',1:!' lJ'tll'e,,'anfl~ hrl:p:'IIIf.,;'og ~ dom'~r:le:f,elJ,H'a t'or'
@

pillfip txxzac«

and @cm::!1997

i

!31!1

C

dt»m r>f th:o

to

Ih'

i co!! tIt! s p:rea entlll t i, en Y¢"
tOfl~'OILt .. "Iio

8 E!' .. "

e~';)1 t.hnes , e"'en
~.,yj

in

8'i! v er011

CO'Ll!!'] ies" Ii: 1: '.... to b;," it-I;
.. .,

i never
I'Ill""_"'~,

fi n ish~ ~a d25cej_p«ttl!!

~~. t i.on
:
,8

e e ""n.a~ 5 ~_"'1~ ~o.
t!lJ1,lator

~e.;;Il rlr\i ...~,~. lon~'

'~n,1C'r..
~ttt!r

m:;,y add
lmO",:n

d"'!leribe ~~

~nd

S<Jl'll~

~thQrirln'ds d'lt!.t o"c,~e

...

II

t:.'t:le,

equar.o!'w :,:h~~Llel

and ''11'

·'~t~_erlalldEL"

dgl'il:. ~ ~~ titr:!l
udo noll
p!!:"E!SenL a!l

C P.

i

tLm 1;l1''CI ~~

".;Icl:m~ lll'~""'''

fOUE

~

"'lJr:nO~:B"

~ft'" <,}fr,er3,
~Qo;;U""Q~ ~Il

Ie]

ill

t ~b!ll!!,] huber.
er aw r_2"e, ';i sh t.Q

and flo ri;JL[I wen:;::may be vi rt LL1l11y JI.es€!!l t. ,
,["!It !l~!re!!'n.

t 1,.11111::5 t o 'tt-.~
o[

~c<;; ih.r.

~a_
II: ~y

Pl2,S1e:nt (01' a!'l~'2=hi!r_"Ie t nat sllpported
i:'!'.l"

1·}(I'(ds you,

the

ilIlldieflce,

i n i ~ t !J • {I'
a l ac dueaM ~r,y CG the fE<'lll Lns.t.Lcut f ona
lrl
bY<:illJl>

tha[L{S are ,lIof:hlo~ th:l.s Lea:,.
'II'€

,.. ;:tiE~ eQU!ltin-" project;, im:er:!3ti(lal naoda . rurl nature u n ..Ii (,_hin !lt~,a'n'~ly tr.iJic

mmmg thl!01l of our lise (If till) a~c",,,tcd
C-1l1:f!QI:l-

'~ol:!.~ude left

1:J:,,!~ o::arLild.:l.an e"nl:ia!l!JY
,"r~llt~n'll"

benn ,

r.o the

r,,;:"'" l11cdh,m. th€m

"-'or'e1 l.m"bl III t~ belp,

ll;l<;,'t

\o"~llinQ.

hut

IiIn.<Ib1e to

B1:rur.chin'J

l"IoD~fully

U9ti(:ltirllJ

grdq~ ~~idcllr.~3 ~Qt ~~tn~~~ a~~.

t,;.:e

1

-

.OQ['O '!:

~5,

1-;:.,:, 9!!i~d~n

gu..,_,~

!loll~e.

kOL~loQn :city.

han9

lw,I'L-q'.

Hi rh , allgus
the eq"Jato1" ",;d t.h;! ,'!p"r ~ he
',I'<J~d!l

iEO
.!Iro!

<I

',o;~ni,
<:Ige'tLcy

t!'IY

he'l.e
he

t.aniqht.

e'fllil

t':'I

.:. B L

nor.
b~

~tl O~_

'[

"'qui:! CQ • I"
eaL

>!;.:nJ 1ft eq~.3
t

=no!:he .,-,I=ard {ale:

I:.n."
E" old.

CoY

:!.!I

EolEi a f ce!' 5nto

OlE er t

H:;olJ,ct'3"S'/ 00;:;1 z n ~ ElIl

5tQryll~~s na~rat~rEO
t

~1;I~~[r~

l~~o ~~o.yll~~B, ~~r~~tio~. _ IU
('I

foldin~

h~ "lltL.:; ~-eo;! ~0 lcll. fl9
d.nF?J11.il.

>::be ser ipt

a 1 Dl1.fl wi t.h t.he au t.ho ~B

folded

~~.,

<.!'qtJ

i!I

r: eu

emUlec ~s ,

mi 6(:0= eel: 5. QU~. l.ook out. "

~eccnnec t a ,

di I;CODTI E!'C"~:S;

read
Ul~rr

~~

in.

p-!~~m~

~f £ Yl}ur ~ompu ter.
equ [It OI is,' grgU!1

'-I'

ir.rd~y,'I.

till;;!

"" ~.ib Og"'lI!;)h:,'.. i

010beac lit}'
~~~
a-{

diary

about,

3n_fu(;\1J'
bu~

re1acionE;
L!'!I!!

and identitie-s.

id~n~it.y"

li,~111 11"::0'"';"-.11', (lU"~di'y \:.be p<l!!sibi

I'I::PCtj e!e-,~.

I)t'lly

!=IO:fI!'lltlill[y_
oy

~qudl:Qt

ig ~ot

a g~eat

lLne
~Qn",

~ir~le_

i (lrel>l :it. a ~ ~n OP~'l- "ndlld

-=- --, ,
• ~iiI -~ _ ,," ~, ...:

I[.d

'...,

iCDu~t~~

leibni~l

t 11

<;F-J;lI~.

r_o.

_ 8 O1::t:'.lPY i r.~

yO'J,!:"

Be

reen ,

tn

~qUa~~L

l~ dLffeEen~e

a&

ide~ticy,

ch.e. equa~o.!.- 1.!3endles.!l

.~ebirt:n..

the

equatDr is all

~_Gale.

til

Lh~ ~uato~

is pl~~i~

t

~

c~n

rna not

near

you

hUE

in ¥ou

I I

,l

_

_

-'-,

"

--

-

.

,

~~,~~ 4 .Rth
!)In

-

Crl.

ttl"

interc

1;."1 bel:'d'e"i![1 colollnoe

~m<j k.."r-lsruha,

foll~["lH:i

I'i Lg:n,' LIlke1
t,

r I;'

"

l! t

.IL;j"

'LLOiro

thi:

~e,chanical

co .::he med i a L.

n'QI«

t

h

rL-q.l

list

I 4 ~~ ,
tft, P""

t.h· de~c9 ~h'" co pick tnt
pwL,

!... _at:'k ~, d
r

ef

che.
~nQ

_sly

I

iat.i ....
1r~e.

I

which

hns

rncb",,,,";:
g'e,[

d

l

g br."

,,<
t.o

1;,'I.l-

up where

th~

co

1i;}' ~ Qf!

",'.!I::'

aO!CW'.I!If8 ~o

p<!ople

C'onne-cced

t akl! 1 - 1; 21:lC"
L'm

g;n

ho~ I'll .

•"a..,p..l ~.

Ug>\"fl

~"

june
elI!bOlras.5l3d
8nyway.

to

8il1Y

Q".
',,.e've

i

x:o ~t'lld h~gh
LLS lIIiI:8

tj

V~,

"tid

_cud
oil

TiUl9,~C a<: 'l:tte

oJ.irp':Il:L ~lll.!1:, 1

• hell ....
Y-t'lQW

,~ Ifr..at: illld

It'1lWl.,~ i n o:::n.~"bqroun,j
l.6

whe.c g!'eel:ed
3,

=b!'o~ell :dnt;e

siie[lcla, 1.r;

s"

Gm;'

I;.l,at

under'i'lo

tnE'B{!

fi!li!t,

met =~t is
0

bunch

of: studenta, sIde

-tTlilHIL

litt1<;l

1;.0 ~Q
to

lIl~ddle [rom far

I::li19B here, thr·
1ilWTI,

c:hli!':t'don·~
.5It!11

l jk
~~.

0\).110;0..;, by Ute ... . betcer j" ine:::!
'JU r 'I'"

oi:

tlle

ru3.d.

I:.ney hl.'1e
j'U~'E!.

~I:;JP;D

n.!~ n.:!l .;-la.!l!!l" idea 1n cwo

theiJ:'

enq_i!lh
t

chzm mi ne , IIInii t eaJ1I
me elf

~hl ir

~oll t 3... ,1 o::fl~ag!el:ierl.l:' ,
thl!'Y q~ ~ In

beycmti Illy
t!,,,, [ll!l.~.d~:.
1i0.

~ ftt:lll

an.dre"

anti

~h.· "~I:.
1 hope

lD.IIyhe i:hI2'Y' il 01l1!.
Cl E!'S.!l ,

~

OOr~

due!!,

due

COl.U::S'E"

i

~"':1.~

seconds,

s~".,d

I;hl>

~~~n,'ettl"y
1,5

aru:l :'·m -;:ired tr~ed co:<r.'trgl to

of

th

·~I'151UI;r.i~ d, m' ',,~·re lik~
".-<!,>'re I:.ri'i~i'I free ~C'o~
1;,],

a~ttiTUl

in

t:.ne

'PJ:'~55.

:iohn
~o~lr.d

CII.'tI~

t:t;,:L~

is.
OUi"

<'!-:J. to -

¢;<'I::'plo!.J,J1 I=.hao::. ~jg

mua Lc \'faB arbi'tt:'~ry.

r cndoen . ~h",~·.::; co frE!!8 toe 01
cens co
~I;<!:

~.'Ii,Ar.. ~"ey'tE a'~tJH)I:".

Ir'l!!
Q{

,.q\lf:\d.

shot . to

=.'II~

saY!.1'I9
fr¢~

about
-

mollie.

he

"00 ~",

j['lt.,.~dea,

c.hi? ~ao;le of

cOl::'..po5itio]]',

Li ke

we're

Ireein..r

the

&J10~ frr.'lIl, I;!'I

eh

el i r',C~O""

~8~~ ~ - In
3:rd,

my

eDom, ~~rlsruh~,

u~l~n~~tr~ds

]~m.1"r1' r "1lLI'11
"01:1 CI C'oupi

I;;r.C

~

'd_

tb
I'

qu; tenber",

<lr:en

elJ['C'p~iUl
i1

men red',"~g~'
"'th~
1 ";'

d

t.r.,.,

'.9

pr'es.s . of ••
dla

,0"<,<:,,,

Ilile.

~1'1

197~,

he

t.elE'9t:II!;Ih~
bllcn.i.n.9'

,l

~Q

~h
1£:

_,'';'' lei f!CII11
Li to.ow

IJqlltlu"o,,, ~ now
Il'ILL(::j,

read:
Iii'

n:l.le

i!l se[tle-d,'
d ,"','fr"~IIte'\.: a
t.WO-;"'i1:r- 5tr~';:.

r.et'I(Qf.o:

II t: ~'t

tr..:I

~w;c':itio.,

longe"

t

~};'iI

:i " !;IJI1
aUflUst

,gtJlt

I1.Q'l:i31,

91.n'ilgi~g.,;oporEl,

6th"
i b<ld

to

C()[I',[!'

h

rc

t!;l

Lnd~· ,,,~,,,,.,d :'0 .. (L_!l8POfOir.'[ in"" a rcb i t ect.ur
!<!' ..

GoIIIn

b

,

t,

'~o;:['yt.hi,~g

i s cc.r:.c[' ~ IIr h'i[ d
!115

.... chi !.ectlJr~l < ce~Qnt '[lle
".,~ I'll¥,

forma:liebyd>;!.
O~-

en t.h~ ~[' ... ~P"<; n llJe""y l"l,,_<l. the

'p,lIoye-d ·qe-=kly "'_ ch pest:"d,cG,
~Ufltf>1:'

~o . ~L

buUdi:JIlB,

.. 11 with
a~".:.s.!l

r.oIIhKt-

;.;

c:~y,
""Or",

the p~lm!!
~l.t!l!l

t::l2!lltllr.

~oLtune
forI;.

cent,

r.
1.1

~11"'0tlC,,,,,

fram

th~ hot.e f.,

DI2!£!o<:"1lC;"1I~"1"

iPl9':'de

than

I:!,,,gg;s.

----I ~
.. ... _ I -., .

!i

vii:'i!l!'oJ

I!C{;I!~".

1I ke
ir.

'WD"oIIie,

:::~.~. iii t t er

r 0'"

01

vt r cua

l CQ;;'B
j

(lno;i

k.... '1o;l ~Cl
nee,e , Ilr.

t Lglv~.o;!L!L
\-<

ceccml.J1.L!l
\'flllul.~r r

mo.dn

"'lfJg.~_nr:;'i1pci.e.
p<LGG.

111'0. "rl::rol.Ll.

no ei:ranl;lE!: alr-,C"~ HI~C ;::011'0.
,\L

a",:'! ~O\\f chi!! city
r. '"" t:~':/

EIlt.r.~H·

n"

r:.o;o tJ~ba.'l~~'"
... 1 ~a!!" 313:-:

c'lb~rs".,.01 .:mel

t;l\I:Y

"",1 t

s.:..r,,",C<IlO["

L'!.ec\\1O:).-1o:cermino.]
j;,

[!.o nomad

cha.\J'IIh.

e"V1l"Y

j"l<;O;:(!o~~

L.a o:n:e.: .1 c-er.trlllll:,'

r; LII ..

.c..a

proxy

se~Br.

,,~!I:Nort

n~"l:ne[

~O __ sh ai~g~pDre.

~~~~ 6 - ~a~~ gloria. ~olQgn~.
~d~. may m:.' stgry {~e
~.i1

J""h._~f!I mor~
«r;Jlrg

..:t.he ~~~n et

equiltor"~
25~,

!:IMI t:.~,,['.:o

;L!!"c cchers
up tho
.!Iice6

i8

t ..... -O'-~Qld_ QJle date.s
",<::~Q:5I.!I

back

i11JTlOs" S 'Y 1'-'_.
~1.., l:.lfle
ill

~t.her 11ol.lJ~.

",co;"I'I~Lie

c~'ilvelle["
J"LS

n.1I,..,Gd!XJr::o<::!-l~ draW"ill([1S
DE

journeyEd

[Ii l e.,
nr e

i2gype

;!Ina -hr~':gh

[he

1'''r.rli~o;;':~LLra.l

"{Jell-

1;11"111 ,f::.IJI.e.Ln_I'.g
cf t.hfl

records

duOOl I;;~

!lol.i::;9etIUent

.... s , he an

ci;lll

c-ced h.i-a

r:.hecl Lnr o i.'l b(l~";

~"'l

I:"<i;

~a. dest:r.1p1:ion hml
1

,Pot ..nfl ~om.: cr.he r
""hal:.

count de". ~
whae
1

["-elLlt.e~ \'·{a9 h!!iI

~...... ·.. 11 <lot

vilgue

k... nE;~i.9. ~...;l:_y

r;.h~L wa.!l only
"rt~

f~~n~

O~~ ...lo!I1.l.O:: him. 5Dl!!cif':'t:lll1;,o ~cher
"0; I:'GUrlt!l"L!!'S.-

i rcl~-

~,.~ to

t.ak.e
!i;o;;I

gn

;;r"'v~li.mlJlic~'i:.
nClt

... -"'L['-.il!l~1[1f"'=llthm, ~r. h ,. ch,:Lce
·.,·"s tl!!rrflin

I;""'t;~

1II0!:"E!,h~"

ll~ p~~!.fie

v_;_l2"'~ ~~ H:

i;I~ ... !;.~n.iLlIQfL!I,

o~ •.... r da e o nol
1'1 roow

~"nd

~Oft"

becar:c.e

t::e.:L.["

111 r:;]1"'t

g~OQrallhil:'ul
I"bo'-'L \\f~th~n.

bi s p.c-~r,t. ELS mucn

illi rlq. Ill .. ~, ;;'1el
sel f, tl""",'!ll' J1.g

W"ar'S80
~O

loeal.l~'J'

billlEel f

,,""'~~8.. but;

~i.;

0"

rl

geDg""[""'phy

of jLITI-

1ocac~[\",

n",',;

5~,",<:;o:t~ -.n

dE!s.tina~ ion'S

f inshbloo;;!o:. ".Lli~)uy. <:Ill. the

1 ~ 7 '1. deEy

fj'reqoTY-

i:l.1. t t.::;o-c;~. '" r, it
Lhl.l.!l

[i!'lt;j

in

hi s eliS!I}' ch~t.
or

il1' ~ v!'r

,;!"I.~: ,.. •...

Erre a b:p!
"'1
gil

,me

1(',0'0.1.3 ~r:;- ," 1:0 a:locher n.[n'p.1.a1::~ ~'[
aen.• a.y

I9

t~ be eKpllJiti~.9' the.y

I:.ne W!'!lflg pri::rcipie,
~nr;>'I;h(:!r pdl'l.~i~le
~fa·· .. l IIrt and ...mat

mnir.rlY
Lhe

'Jecci"!l.lJ

peo~1(l

f.l"

ILa.l:'e

i~.p.ol"t."nt.

p~ <1.l::q;,1·8 of
l1II!Iinly. m[:li;)~~"nl. t'12"

no": Q"etLinll"

,mybJ;;dy

fl~c\J!!"E!-~d80l. g!
iHt .....

i. !Jll .,.br;>UL i!!;, CI:'avel
be;;;:g ~

~'irnr::I;;.g~hl.~,

1.Jf\"'~I!<:'Iamlc

~,-,,,,1f<':L:r~IHa
tnet,
~(lk

__ de.i1 0: I ~!tl

it.·

1!.
".Ul

. as

~.!:"a\·-e_· ~n gru;;;:h

IOn

... fn!r!I

lll!?Crcallc pa~i fie

jut.'
4·28g.

~
~.Q~o;I

~1

-

c:aLha.y

n i\ilhi:.
..
E're

kong

-

fr<JI)};LJ~t., the
plOlteilll

"0=:'::0 ,,",!L '\£1

':'0

'Lr..e dil[ I cal

~p

~,l.f1\<':"d

en

the

Dig auquBt

5r;~0CI"poJl-.hoa~d

h~adillg

n

rl.b

ot

of

til;.l;:rt;.

Lr:.ch.

..,,![r.erlanas~
... ]l ....·:s;II~aup.

is

.e$il:r ~a.~d [0 Cli!!Bi:ribe.
19f1
\'laS

tjl<:1«

<!Ii''; ,,0 pret:'ede-r,ts.
r:r.~.,.ieltlillu[\1l

it's
. ~r ~

~ gfltiJ •.
LJ..> E!-.

1;'

a. mcvie. can: L ·... k , ror P."iitl~ b.L~
tJ"lI'Y tUn!';

i:. E th.
~~

it.·;s

"id;cog. ali.::ed
lll:l:"ci

t

t· a n.et ..... ork
illt"'rtl.er:.lvE!szi i d

art.

wn<llln II'O¢l'gl:! p~ycholD9'ies w1.r:.h h.is t.hal;. ~iv]

lu.ea9
t.hen

i100ilt be
;t; ...

n03
i'li

Sl'ai.,

_t

ar n r:;~o t!inO!':r~fl.L
~OYL 'lg. he

it

·,ofg1.,lhl.~~ !l~e his
I1ml

J:~a::hnll
LM",
!!;:io.II!~

01 boQl;; ',.;hi.
[_IIle!. oh ,

liRe

IIW"i=l~g<

n~nn.g

i

chan

HI ,"H1U~'!I _It

"'~Ltr.et:_~ruls." \.0 l'a~tI
1iI"~ I'1t
<II'!

Illv'll

h.·
all

b",~d all. !l.et~PlJlitiG5 ilutnQT
9\Lmp or.

.:!

'(1.l(,

[".0;:1' ••

<:30(;'"\.

t.

_'n
~!"!.

<Lr.lY'.... ly, i bJD"d~ run
t"l1 l::r

if

\,v),l ~"'In.

e i pat.e

as

r::.ei.., equa'!:or. - pl
~"Ii!

~ fi!!"s~
d, [""c~

oE

;].iL 1 :.'~Ll. •. , L j c omp l a i n ca
n '" a 9~i!!I~
t

c!'11?

intocl"acy.

t <1"alJ~11 t:~i'augh
~ ~eo[l' ~

fI.-li!l"
'r;,

li~erc.cy

yo;.u,
109

eh hit

~(:Jmt~1l

put ar , !Gog·~~\o.·,,~e and t t.cri, ilr:r.o::l
!-I·.. Lr!:I.. "0 r

syal:.ern

di!!~~am!lI"1i -

Llp Y{,>IJ.!. rte1:&CQf.'~ c~~h
~¢I' "

1'1:11;. ~ ~h\Jft'. i 'lour
1<1=';'1'".

the

sito

".~a.....

jus!:

Le t

t···.. h",.lt"g r 1 ~ •.r;v~k

_r.t In

tt",e bac~~=Qund.
~". t:."eIt9~alJll.:dI

go;> ·1-. .i l a
iO'~

l;~l'leJ:'.
di;l SQI!; -

..

I

I
~

-!

:;.,;

-

-"mI

~

-

-

-

-"

-.

~11'[1.9'

1,

0:1 y~'"

"e~Nork

CfliIJP.'U~"'L", '[he~ d ~n. Y~"'I

ea~-'!
1M hI',

bae;.:

t.o

it .

o!I

lot d
I"

of

'Che band'1'l1.dcn.-l'tur.gry
it. >Ii: r;;t;1) is

vLdoo ,Dod". ,,!'Ito;:h
~n

GI1.ln,' ill'll.e; 1>"_11 t

n...v

b 1m I;",c h

t~;;:;
IIIiIIjor SJ"d

1,

h

l,...r,.dl., :

W'l't~t: )"cu'll
t:'~ ..

c:he..n. d~8t:'ovet:
Y
LJ

La thac
~l:lei(;
tr.

there ~.o, ![.

,,~e two
~1:lo

mode s , ~he

int!}rulI<;; 1II.Qoe,

;o;;r'iP"

i .. "

~o p;: rn,

"'fi~

llJ.heLt~J); TIot.\\'Qrk

nrn

I>'hicn

,u,u:'oC'iil,:ic, no c Li.c

lnn.~ ~e
~h,!" '"

:r:equl ["00,

ti:-.9 sc:rill~

0"

~~reIiGill;

-=o=!~~t;' ...~io""

""d.L"rteo: it
as
~oOt;

parElel~"ua.fi.,
<}s the

art'! 'Che

L

13 purely
.. <O;!:
~~

tor
o';l~h.."
DU t

consumption_
I=:I:>0L
Lfl

l!!!la~"

,,~ II

~h~

~_ ~e

i'Lnd

Lm!!t·

s

about JP
'mg!; l,

:.:l~

i[l,;::.e~face
.2 ",_.(!I

gOe'la"

cherc ~~_[
aTld

iii '" noe....8 [ak€ _o:laO:cL
~r,cll

ton..

",'bi C'll OPEns
fnl!p bUt.~~lj,

SC r eoon

1 i.r; t-i n.g'

t

bG

~tl ~

t:r:! ~

d..,~

O'Ll-I",,,, ;?ert

1.-

thG1l'CI i~

~h

~kh~eh
'DOPU

"" 1Ill:
, fe'I'

~~o'ld O~ 11 ~~ra 1 atlstt'llct
S l:'9rJ(] 8 1:.0

oYeL"vie'l!o' cf
"lOel..

the

si te ,

lis!1[,0I:Ind

t:]. Y-,g t be l;"yll,.;C!

rna s t &::0l)tJ l!lr.
L~~~l~" j;lol.!l.Cc!l

and
[,0

the
I'H!_l'

lei!lst
YOLI

vi _.
ill B'iJ

!; h.1II

:n."p
and

0lil1 a. ""s".,p.l ilyS.
ml:!'Sl1 Of go

9 ema

flr!!cl tg

it;

k,e~· ...

po':'r_'Cs
y<'l~

t.h i a

rhi;;O:I1100!-l1k~
,..;oarot t e

::;I;QT'c:lS, 1:0,

:.f ym.:.'ro
C"-H't

';;;Qr;;:r>l~tlll:ll

lQst:,

.(1m:! -"'llih

Ig<;;I!t;~

!<1;"'rlIl:l

;:!Il~e

b!.<::k:

but, iL,

t:eJI!:!!'iber whe'["e thE het:k
l1'",,, ..

~t

~S.
1 Ot:fI .. ) ~ :;

~here l~" nml! button .!Itl!_l

IS
[t-.£lL

a ~lch:ll
yql,J If ~ /I1il

-qonl

s'Il.u.,;;hfYr,I;!;lQfi,

t;r.<lt:

!;ho::ttJ1l:1 fincl bcr • 8 use

- I yg,U ~"n

g~ ~o dt~ge, e:olH:,k t'!r.I~~y_" oct Ion
to

",l8

!I~el'l" li:n IIIlnd,

::.E
r.e
curd

<I S I:.hE

!l

que!> t ac r Lpt, '.,'

-;10101 Will] t;

I:.Q ol!}~OlH3
011

~ r'll'"

1 it .., o.
t.yp02
il11'g(', Iil

..tid
SCl!'r.8

1:0

.II.I''-ol:.n.... '"i ~h

lOU t
1::(1

ac e.r_-= t;lo ,
0'-

1I:001i!.
:.'~L;""

tile

a.dd

dire'Ctl~ wl[1do'll

be 10'",' th~

)f0\J

CDrltlI1U~

!;;Qntr~!-~
eJruIil

~r.

t.~n.d"rtl
semi
<!!I'I'lG

oa:ten~. here'

in. your
O~

t axr , at t acb
9~·

t he :;tll_f\~ to (he ~ l CoD." 1; ~

attach yau r

i:llor'!J .::my !lC:~<;:111p.:llnY_rl'l' be. [ore anyone a.sk.8,

iltl!:"dtiotl9,

i:!l added

,. er i pt:
uri! I

iI[.
IlQ';\' •

f:l,09.e=j po i!],t _

an (!1Ii1rnpl 0 ~ 01",8 i 16 f ~ g\.1 ~ t.

1

~M~_j L t'.O 01:.n,e,tLIIO'Ids,

cr .. i!ll:_ed 1:11' no:l'~y u~r.e['~ttr.i bv
our

at

~iecl,

::!5_

JUIl

_9S1'1 ~eferem:C':

m;ld.e '; l

ll~

l.Gl;lId

n.~

11o;;Q'';-]i.,·_

re

r that

text

':'s all

:;QH'6oltr~,

lhe

:1~t;s..1g~

l:s; 0'1:;; follO'io'''l

n

~,

'.

,

1-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.