Informacje na temat instalacji, uruchamiania i konfiguracji Firefoksa włączając w to listę znanych problemów i ich rozwiązania, znajdują się na stronie

http://getfirefox.com/releases/ . Informacje w języku polskim moŜna znaleźć na stronie http://www.firefox.pl oraz na forach serwisu MozillaPL (http://www.mozillapl.org).