(Poznan)


1


(Poznan)

။”


2


(Auschwitz)။”


-

။”
။”


။”

3


။”


။”။”


။”

4

“ Work ။ makes free ။ ။ ။ ။ ။” “ “ ။ ။” ။” “ “ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ” ။ ။” “ ။ ။ ။” ။ ။ 5 .

“ ။ ။ ” “ “ ။ ။” ။ ။ “ ” ” ။ ။ ဏ ဏ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။” “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။” 6 .

“ ။ “ ။” ။ “ ။ ။” “ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။” “ ။” “ ။ ။” “ ။” ။ ။ ၊ ။” “ ။ ။” “ ။ ။ ။” ။ “ ။” ။ ။ “ ။” 7 .

“ “ ။ ။” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။” ။ ။ “ ။” ။” “ “ ။ ။ ။ ။ ။” ။ ။ ၊ “ ။” ။ ။ “ ” ဏ ။ ။” ။ ၍ ။ ။ ၊ 8 .

၊ ၊ ၊ ၊ ။ ။ ။ ” “ ” ။ ။ “ “ ။ ။ ။” ။ ။ ။ “ ။ ။” ။ ။” “ “ ။ ။” ။ ။” “ ။ ။ ။ “ “ “ ။” “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။” ။ ” 9 .

“ ။ ။ ။ ။ ။” ။ ။ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။” ၊ ၊ ။ ။ ။ 10 .

။ ။ ၊ ၊ ။” “ ။” “ ။ ။ ။ “ ။ ၊ ၊ ၊ ” ။ ၊ ။ “ ။” “ ။ ။” ။ ။” “ ။ “ ။” ။” “ ။” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ “ ။” 11 .

“ ” “ ဏ “ ။ ။” ။” ။ ။ ။ “ “ ။ ။ ။” ။ “ ။ ။ “ ။” ။ ။ ။” “ ။” ” ။ ၊ ။ ။ “ ။” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။” ။ ။ 12 .

“ ။” “ “ ။ ။” ။ ။ ။ ။ ။” “ ။” “ “ ။ ” ။ ။ “ ။” “ ။” “ ။” ” “ ။” ။ ။ ။ ။ ။ ။ (Les ။ miserables) “ ။” ။ ။ ။ 13 .

“ ။ ။ ။ ။” “ “ ။ “ ။ ။” “ ။” ။ ။ ။” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။” ။” “ ။ ။ ။ ။ ။” “ ။ ။” ။ ၊ ။ “ ။ ။ ၊ ။ ။ ။” ။ ။ ။ ။ ။ 14 .

။ ။ “ ။ ။” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ။ ။” ။” ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။” “ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။” ။ ။ ” ။ 15 .

“ ” “ “ ။ ။ ” ။ ။ ။” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။” ။ ။ 16 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ဏ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။” “ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 17 .

ဏ (၁) ။ ။ ၊ ။ ။ ၁ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၅ 18 .

။ ၊ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ „ ‟ ။ ဏ ဏ ။ “ ။ ဏ ။” “ ။ ။ ။” “ ။” “ ။” ။ ။ 19 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ - ။ ။ “ ၌ ။ ။ ။” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။” ။” 20 .

“ ။ ။ ။ ။ ။” “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ 21 .

“ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ။” ။ ။ ။” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ၄ ။” ။ ။ ။ ။ 22 .

. ။ ။” ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 23 .။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ .

“ ။ ။ ။ ။” ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ဏ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။” ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ဏ ။ 24 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ဏ ။ ဏ ။ 25 .

။ “ ၊ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ 26 .

။ ။ ။ ၊ ။ ။ “ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ။” ဏ ၊ ဏ ၊ ဏ ” ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 27 .

။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ၍” ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ 28 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ 29 .

“ ၊ ” ။ ။ ဏ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ …။ ။ ၊ ။ ။ “ ။ ” 30 .

။ ။ ။ ။ ။ “ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ။ ” ” “ ” “ ။ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ၊ ။ 31 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ 32 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ 33 .

။ ဏ ။ ။ “ ။ ဏ ဏ ” ။ ။ ။ “ “ ။ ” “ ။ ။ ။ ” ” “ ” “ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ” ။ ။ “ ” “ “ ” ” 34 .

“ ” “ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ” ။ ဏ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ” “ ” 35 .

“ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ၊ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ “ ။ ” ။ 36 .

။ ။ ၊ ၊ “ ။ ” ၊ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ “ ” “ ။ “ “ ” ” “ ” ” “ ” ။ ။ “ “ “ ” ” ။ ။ ။ 37 .

။ ။ ။ ။ ” ၊ “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ” ။ ။ “ ။ ” “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 38 .

“ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ” ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ 39 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ” ဏ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ “ ” “ ။ ၊ ။ ” ၊ ။ 40 .

။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ၊ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ 41 .

။ “ ၊ xx xx” ။ ။ “ ။ ” “ “ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ” “ ။ ။ “ ” ” “ ” “ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ၊ ဏ ။ ၊ ။ ၊ ။ ” 42 .

“ ” ။ ။ “ ၊ “ ။ “ “ ” ” ” “ ။ ” ” “ ။ “ ” ” “ ။ ။ “ ” ” “ “ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ” ။ ။ 43 .

“ ။ ၍ ။ ” ။ “ ” “ “ ။ ။ ။ ။ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ 44 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ 45 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 46 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ၊ ” “ … ။ ။ ” “ ” “ ။ ၊ ” ။ ၊ ။ ။ 47 .

(၂) ။ ။ ။ ။ ၁ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 48 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 49 .

“ ။ ။ ။ ” ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ “ ၊ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ 50 .

။ ” “ ။ ” “ “ ။ ” ။ ။ “ ။ ” ။ “ ” “ “ ” ။ “ ” “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ” “ ။ ။ ။ ။ ” 51 .

“ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 52 .

။ “ ။ ” “ ။ ” ။ “ “ ” ” ဏ ။ ။ “ “ ” ။ ” “ ” “ ဏ ။ “ ” ။ ။ ” ။ “ ။ “ ။ ” ။ “ ” ” 53 .

“ ။ ” ။ “ “ ။ ” ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ဏ ။ ” ။ ။ ။ ဏ ၊ ။ ၊ ။ ။ ” ၊ ။ ။ ။ 54 .

၊ “ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ ၊ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ “ ။ “ ၊ ။ ဏ ” “ ။ ” ” 55 .

“ ” “ “ ။ ။ ” “ ” “ ” ။ ။ ” “ ” ။ “ “ ။ ” “ ” “ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 56 .
...

57


“ .

.

.

.


58

59


60

။”
61

“ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ” ၊ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ၊ “ ။ ” ။ ။ ” ” “ ” 62 .

။ ။ “ ။ ” “ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ” “ ” ” “ ။ ” “ ” “ ။ ။ ။ ၇ ။ ။ ” ၊ ။ ။ 63 .

“ ” “ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ” ။ ၊ ၊ ၊ ။ “ ။ ” ၊ ။ ၊ ။ ၊ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ 64 .

။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” “ ” “ ။ ” “ ဏ ” ။ ။ ။ ။ ၊ “ ၇ ။ ” ။ ။ ၇ ။ “ ” 65 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ …။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 66 .

။ “ ။ ။ ။ ” ၊ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ 67 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ၍ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ဏ ။ ။ ။ ဏ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 68 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ၊ “ ဏ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ၊ ၊ ၊ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 69 .

။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 70 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ 71 .

“ ” ။ ။ ။ ။ ၊ ။ “ ။ ။ ။ ” “ “ ။ ” ။ ။ ၊ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ၊ ၊ ။ “ ” ။ ။ ။ ” ။ “ ” ။ ” “ “ ။ ။ ။ ” 72 .

“ ။ “ ၊ ” “ ” ။ ” ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ၊ ။ ။ ။ ။ 73 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ “ ။ ၊ ၊ ၊ ။ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 74 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ 75 .

“ ။ ။ ။ “ ၊ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ” “ ” ” “ “ ။ ။ ” ။ ၊ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ဏ ။ ။ ” ။ “ ။ ” 76 .

“ ။ “ ” ။ ” “ “ ” “ ” ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ဏ “ ။ ၊ ၊ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ” “ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” 77 .

“ ” ” ။ “ ။ ။ ဏ ။ “ ” “ ။ ။ “ ။ ။ ” ” “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ” ။ “ ။ “ ” ” ။ ။ ။ ။ ၂ ။ ။ 78 .

“ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ” “ ။ “ ” ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ” ။ “ ” 79 .

“ ဏ ဏ ။ ” “ ။ ” “ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ။ ။ ” “ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ “ ” “ ” ” ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ၊ ။ ” ။ 80 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ဏ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ 81 .

။ ။ ။ “ ။ “ ။ “ ” ” ။ ။ ” ။ ဏ ၊ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ဏ ။ ။ “ ။ ။ ဏ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ 82 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 83 .

(၃) “ ဏ ” “ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ” ။ “ “ ” “ ။ ။ ” ” “ ဏ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။” ။ ” 84 .

။ “ ။ “ ။ ” ။ ဏ ။ ။ ။ ” ၊ “ ၊ ” ။ ။ “ ” ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ 85 .

။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ 86 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၌ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၂၃ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ 87 .

။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 88 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ 89 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ၊ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ၊ ၊ ။ ၊ 90 .

။ “ ၊ ” ၊ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” “ ။ ” 91 .

“ ” “ ” ဏ “ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ “ ။ ” “ ” ” ။ ။ “ ။ “ ။ ” ” ။ 92 .

“ ။ ။ ဏ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” 93 .

“ ။ “ ။ ။ ” ။ ၊ “ ။ “ ။ ” ။ ။” “ ” ” “ “ ။ ။ “ ။ ” ။ ” “ “ ” “ ။ ” ” ” “ ” ။ 94 .

“ ။ ။ ။ ” ။ ၊ ။ ၊ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ 95 .

“ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ” “ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ “ ။ ” 96 .

“ ။ ။ “ ။ “ ” “ ” ” ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ” ၊ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ၊ ။ ” 97 .

.။ “ ။ ။ ၊ ။ ” ၊ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ . ။ ၍ “ ၊ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ 98 ..

။ “ ။ ။ ” “ ။ ” “ “ “ ” ။ ” ။ ။ ဏ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ” ” ။ ။ 99 .

။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ “ ။ ဏ ။ ” ။ ” “ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ” ။ “ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” 100 .

။ 101 .(၄) ။ ။ ၄ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ….

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ 102 .

၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 103 .

။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ၌ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ” ၌ ။ 104 .

၊ ၊ ၊ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ၊၊ ။ “ ၊ ။ ” “ ။ “ ”” ။ ...” ” “ ” ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ 105 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ၍ ၊ ။ ၊ ။ “ ၊ ” ။ “ ” ” ။ ။ 106 .

“ ။ ။ ။ ။ ” ။ ” ။ ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ၊ ဏ။ “ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” 107 .

။ “ ။ ။ ။ “ ။ ၃ ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။” ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ” 108 .

။ “ “ ။ ” ” “ ။ ” “ ” ။ ။ “ ။ ။ ၉၈ ” “ ” ” “ ။ “ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ” “ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ ” ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” 109 .

“ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ” ။ ။ ၊ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ” “ “ ။ ။ ” ” “ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ” ။ ။ ဏ ။ 110 .

“ ” ။ ။ “ ” ။ ။ “ ” “ ၊ ” ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 111 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ။ ” ။ “ ” 112 .

“ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ” ။ “ ဏ ဏ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ” ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ” ။ 113 .

။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 114 .

.။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ .. ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ 115 .

။ “ ” ။ ။ ။ ။ ၊ “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ။ ” ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ 116 .

“ ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ” “ “ ။ ။ ။ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” 117 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ” “ “ “ “ ။ ” ” ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ” ။ ။ 118 .

၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ 119 .

။ ။ ။ “ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ 120 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၌ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ 121 .

။ ၊ ။ ၊ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ဏ “ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ဏ ” ။ ၊ ။ ။ ။ 122 .

“ ။ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ။ ” ။ ၊ ။ ” “ “ ။ ” ” “ ။ “ “ ဏ .. ” ” ။ “ ။ ။ ၊ ။ 123 .

၊ “၁၉၉၃ ” ” “ ။ ” ။ ၍ “ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ၍ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ 124 .

“ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ “ ” ” “ ” “ “ “ ” ” ” “ ။ ။ ” “ ” ။ “ ။ ” ။ 125 .

“ ။ ။ ။ ။ ။ ” ” “ ။ ” “ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ” ၍ ဏ ။ ။ ။ “ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ 126 .

။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ” ။ “ ။ ” ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ 127 .

“ ” (၅) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ “ ” “ ” “ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” 128 .

“ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ” “ ” ။ ” “ ” ။ 129 .

“ ။ ။ ။ “ ” ။ ” “ “ ” ” “ ။ ” ။ ။ ။ ဏ “ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ” ” ။ ။ 130 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ၊ ၊ “ ” ။ ၊ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” 131 .

“ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ” “ ။ ။ ။ “ ။ ” ” “ ။ “ ” ” “ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ “ ” ” 132 .

“ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ” ။ “ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 133 .

။ ။ ” ။ ။ ။ ၊ ။ ။ “ ” “ ၊ ၊ ” ။ ။ “ ။ ၁၉၅၁ ။ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ” ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ “ ။ 134 .

135


…”136

137


138

139

“ ။ ။ ” ဏ ။ ။ “ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ဏ ဏ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ” “ ။ ” ၊ ။ “ ” “ “ ” ။ ။ ။ ” ” 140 .

။ ၊ ။ “ ” “ “ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ၂ ၆ ၊ ၂ ၇ ၊ ၂ ။ ၈ ၊ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ဏ ဏ “ ” “ ၁၄ ။ ” ” ။ “ “ ။ ” “ ” ။ ” 141 .

“ ” ။ ။ ။ “ ။ ဏ ၁၄ ။ ။ ။ “ ” “ ၊ ” ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ 142 .

၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၈ ၂ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ 143 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ 144 .

။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ “ “ ။ ” ။ ” ။ “ ။ “ ။ ။ ” ” ဏ “ ။ ” 145 .

။ “ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ” “ “ ။ ” ” ။ ။ ။ “ “ ” ။ ” “ ။ ။ ” “ ၊ ။ ” “ ။ ၊ ။ ” ။ ။ ဏ ။ ။ 146 .

“ ။ ” “ “ ” ။ “ ။ ။ ။ ” “ ။ ” ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ” “ ။ ။ “ ” ” “ ” “ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 147 .

“ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ဏ ။ ။ “ ။ ။ “ ။ ” “ ၂ ” ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ 148 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ 149 .

။ ။ ၉ ။ ၈ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ။ ” “ ၊ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ” “ ” ။ “ ” ။ “ ။ ။ ။ 150 .

။ ။ ။ “ ။ ” ” “ ၊ ။ “ ” ။ “ ။ ” ။ ” “ ။ “ ။ ။ ။ ” ” “ ။ ။ “ ” “ ။ ” “ ” “ ။ ” ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ” 151 .

။ ၊ ။ ၊ ၊ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ “ ။ ဏ ။ “ “ “ ” ။ ။ ” ” ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ 152 .

“ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ” “ ။ ” ။ “ ။ ။ ” ။ “ ” ။ ။ ။ “ ။ “ ။ “ ” ” ၊ ။ “ ။ ” ။ ” ။ “ “ “ ” “ ။ ” ” “ ” ။ ” ။ 153 .

“ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ “ ။ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ “ ” ။ “ ။ ၊ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ဏ ဏ ။ ၊ ၊ ။ ။ ၊ ” ။ ဏ ။ ။ 154 .

“ ” “ ၊ ။ ။ ” “ “ ” ” ။ “ “ ။ ။ ဏ ” ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ” “ ၊ ၊ ၊ ၊ ။ ။ ။ ” ။ 155 .

။ “ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ „ ။ ။ ‟ ။ ။ ။ 156 .

။ “ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ” ။ “ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ “ ။ ” 157 .

“ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ “ ။ “ ။ ” “ ။ ။ ” ” ။ “ ။ ။ 158 .

။ “ (evil) ။ ၊ ။ ” “ ။ ” ” “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ” “ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ” 159 .

“ ” “ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ “ “ ။ ။ ၊ ” ” ၊ ။ 160 .

၃၅ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ” ။ ။ ၊ ။ ၊ ၊ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ 161 .

။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ” ။ ” ” 162 .

“ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ၊ ” “ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ “ “ ။ ။ ” ။ “ ။ ” ။ n ” “ ” o o ။ (Evil) ။ ။ 163 .

“ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ” ။ ။ ဏ ။ ။ “ “ ” ” ။ ။ ။ ဏ “ ” “ “ ။ ” ။ “ ” ။ “ ။ ” ” 164 .

။ ။ “ ” ” “ ။ ။ ။ ” ၊ “ ၊ ။ ။ ” “Bio h ။ ology An lysis on hum n sk l t l m ins in y nm ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ 165 .

၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ၊ ” ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ။ ၊ 166 .

။ ” ” ။ “ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ” “ “ ” “ ။ ” ” ။ ။ “ ။ ။ 167 .

“ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ “ ။ ။ “ ။ ” ” ။ ။ ။ ။ „ ‟ ။ 168 .

။ ” ။ ။ “ ။ “ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ “ ၊ ။ ။ ။ 169 .

။ ။ ။ “ ။ ၊ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 170 .

။ ။ ။ “ ” ” “ ။ ။ ” “ “ ” ” ။ “ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ 171 .

“ ။ ။ ” ။ “ “ ” ” “ ။ ” ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ “ ။ ” ။ 172 .

“ ။ (Canopy walking) ။ ။ ” “ ။ ” “ ။ ” ” “ ။ ၊ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ဏ ” ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ 173 .

“ ။ ။ ။ ” ။ ။ ” ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” … ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ 174 .

။ ။ ။ “ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ “ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 175 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ဏ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။” ။ ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ” “ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ 176 .

“ ။ ။ ” “ ” “ ။ ” ။ “ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ “ ” 177 .

။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 178 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ဏ ” “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ 179 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ၊ ” ။ ။ ။ ။ 180 .

“ ” “ ။ ။ ။ ။ ” “ “ ။ “ ” ” “ ” ။ “ ။ “ ။ ” “ ။ ။ ” “ ” ။ ။ ” ။ ။ ။ ၊ ။ ” ။ “ “ ။ ။ ” ” ။ ။ “ ” 181 .

။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ “ ” ။ ” ။ 182 .

“ ။ ။ ။ ” “ ” ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ “ “ ။ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ 183 .

။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ 184 .

(Canopy)

ဏ ဏ ”185
186


187

188


၄၆
189

။ “ ။ ။ ။ ” “ ။ “ ” “ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ။ ” ။ ။ ဏ ဏ ” “ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ 190 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ 191 .

“ ။ “ ” “ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ “ ” “ ” ” “ ” ။ ၊ “ ” “ ” ၊ ။ ” “ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ” “ ” 192 .

“ ။ ” “ ။ ။ ။ ” ။ “ “ ” “ ။ ။ ” … …” ။ “ ၊ ။ ။ ဏ “ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ” ။ ။ ” 193 .

“ ။ ဏ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ” ။ ” “ ။ ” 194 .

၊ ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ” ။ ။ “ “ ဏ ။ ” ။ ” ။ ။ “ ။ ” “ “ ” ” “ ။ ။ ” “ ။ ” ။ ။ 195 ..။ ။ ။ ၊ .

“ ” ။ ။ ။ “ “ ” “ ၊ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ “ ။ “ ” ” ” ” ။ “ ။ ” “ ။ ။ ၊ ” “ ” ။ ။ “ ” 196 .

။ “ ” ။ … “ ။ ။ ။ “ ” ။ ဏ ။ ဏ ။ ။ ။ ဏ ။ “ ” ။ ။ ” ။ ။ ။ “ “ ။ ။ ။ ” ။ ” ။ 197 .

။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၁၉၇၂ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ 198 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 199 .

။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ၊ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ 200 .

။ ဏ ။ ။ “ ။ ဏ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 201 .

(၆) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 202 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ” “ ။ ” ” ။ ။ ” ။ ။ ” “ “ ” “ “ “ “ ” ဏ “ ” ” ။ ” ။ ။ ။ 203 .

။ ။ ။ ။ “ ။ “ ” ” ။ ။ ။ “ ။ ” “ ။ “ ” ” ။ ။ ။ ၊ ၊ ၊ “ ။ ။ ။ ” ဏ ဏ ။ “ ။ ၊ ။ ” 204 .

။ ။ ။ “ ။ ၊ ” ၊ ။ “ ။ ။ ” ။ ၊ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ၊ ။ ” “ ။ ။ ။ ဏ ၊ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ “ “ ၊ ” ။ ။ ။ ” 205 .

“ ” “ ။ “ ” ။ ” “ ။ “ ” “ “ “ ၂ ၄ ။ ” ” “ ၂ ” “ ။ ” ၂ “ ” “ ” ” ။ “ ။ ” “ ” ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ 206 .

။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ဏ ” ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” “ ” 207 .

“ “ ။ ” “ ” ။ ” “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ဏ “ ” “ ။ ၊ ” ။ ” “ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ ” “ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ဏ ။ ။ 208 .

H.။ ” “ ။ ” “ ။ ။ ” “ ။ W.Auden) ” ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ Funeral Blues ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ „ ‟ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 209 .Auden ။ (Collected Poems by W.H.

။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ “ “ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ၌ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 210 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ။ ” ။ ” ။ ။ “ ” 211 .

“ ။ ။ ” ။ “ ။ “ ။ “ “ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ” ” ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ” 212 .

“ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ “ ” ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ” “ ။ ” “ “ ။ ” ” ” ။ 213 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ” “ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ” “ ” ” 214 .

။ “ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ” “ ” ” “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ “ ” “ “ ” ” ” ။ 215 .

“ ။ ။ ။ ” ဏ ။ “ ။ ။ ” “ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ၊ ။ ” ။ ။ ။ 216 .

၊ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ဏ ။ ၇ ၈ ။ “ ။ ” “ ” “ ။ ။ ။ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ 217 .

“ ” “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ၊ ၊ “ ” “ ၊ ” “ ၊ ။ ” ။ “ “ ။ ။ ” “ ” “ ” “ “ “ ” ” ” ” 218 .

“ “ ။ ၄ ” ။ ဏ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ “ ။ ၊ ” ” 219 .

“ ” “ ၊ “ ” ။ ” “ ။ ” “ “ ။ ။ ” ” “ “ ” “ ။ ” ” ။ “ ။ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ “ ၊ ။ ။ 220 .

။ ။ “ ” ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ “ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ။ ” ။ “ ” ။ 221 .

“ ။ ။ ။ ၊ ” “ ” “ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ” ။ “ ။ ။ “ ။ ။ ” ၊ “ ၊ ။ ။ ” ၊ “ ဏ ” “ ဏ ။ ။ ။ ။ ” ။ ” 222 .

“ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ၊ “ ။ ” ။ ” ။ ။ “ ။ ” “ ။ ” ။ “ ” “ ။ “ ” “ ” ။ ” 223 .

“ ။ ” ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ “ ၊ ” “ ” ။ ” “ ။ ” ။ “ “ “ ” ။ ။ ” ” ။ ။ … “ ။ ။ ” 224 .

“ ။ ။ ၊ ။ ” ။ “ ။ ။ ” “ ” “ “ ။ ” “ ။ “ ” “ ” “ ” ။ ” ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ” ။ “ ” ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” 225 .

“ ။ ။ ” ဏ ။ ၊ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 226 .

။ “ ။ ” “ ။ ။ ။ ” “ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ။ ” “ ။ ” ။ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ 227 .

။ ။ ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ” ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ၊ ။ ၊ ။ ။ “ ” ။ “ ။ ” ။ ။ 228 .

“ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ၊ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ” “ ၊ ” 229 .

“ ” ။ “ ။ ” “ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ” “ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ ။ ။ ” ။ ၊ ၊ ။ 230 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 231 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ၊ ” ။ ။ 232 .

။ ။ ၊ ၍ ။ …၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ၊ ၊ ၊ ၊ ၊ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 233 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ “ “ ။ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ 234 .

“ ” ။ ။ ။ ၊ “ ။ ။ ၊ ။ ” ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ 235 .

“ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ၊ ၊ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 236 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ဏ ” ” “ ” “ ” ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 237 .

။ ။ …။ ။ ။ ။ “ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ၊ ။ ၊ ။ ။ ။ “ ” 238 .239
….

240

241
242
243

“ ” ။ “ ။ ။ “ ” ” “ ။ ” ။ ။ ။ “ ” ။ “ “ ။ ။ ” ။ ။ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ 244 .

“ ။ ။ “ ” ။ “ ။ ” ။ “ ” ။ ။ ။ ။ “ ၊ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ” 245 .

။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ “ ” “ ” “ ” ။ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ 246 .

“ ” “ ။ ။ ” ။ “ ။ “ ၊ ။ ” ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ဏ ။ ” “ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ “ ။ ” “ ” 247 .

။ ။ “ ။ ” “ “ ။ ။ ” ။ ။ “ ” “ ” “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ၊ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” 248 .

“ ” ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ၊ ၊ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ 2 ။ ။ ။ ။ 249 .

၊ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 250 .

“ ။ ” ။ ။ ။ “ ဏ “ ဏ ။ ” ။ ။ ။ “ ” ” “ ။ ၊ ။ ။ ဏ ။ ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ 251 .

“ ။ ဏ ၊ ဏ ။ ။ ။ ။” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ဏ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 252 .

။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ” ။ “ ။ “ ။ ။ ” ” “ ” “ ။ ” “ ။ ။ ” ။ ။ ။ 253 .

။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” “ ။ “ “ ” ” ။ ” 254 .

“ ” “ ။ ” (ecovillage) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” 255 .

“ ” ။ ။ ။ ။ ၊ “ ။ ၊ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ 256 .

။ ။ ။ ၊ ၊ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ “ “ “ ” ” ” ။ “ ” ။ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ” 257 .

။ ၊ ။ “ ” “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ” ။ ဏ ဏ ။ ။ “ ” ။ “ ။ ။ ” ။ 258 .

။ “ ။ ။ “ ။ ။ ။ ။ ” ၊ ” ။ “ ။ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ “ ။ ။ ။ ဏ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 259 .

“ ။ “ ” “ ။ ” ” ။ The more loving one ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ “ ” ။ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ” ။ ။ ။ ။ 260 .

But on earth.How should we like it were stars to burn With a psssion for us we could not return? ။ If equal affection can not be. ။ ” ။ “ ။ ” “ ။ ” ။ Looking up at the stars. for all they care. indifference is the least We have to dread from mand or beast “ ” ။ ။ ။ 261 . Let the more loving one be me. I know quite well ။ That. I can go to hell.

“ “ ။ ” “ ” ။ ။ ” ။ “ “ ” ” “ ။ ” “ ” “ ။ ။ ။ ” “ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ။ ” “ ။ ” “ ” 262 .

“ ။ ။ “ ။ ။ ” “ “ ” “ ။ “ ” ” ” ။ “ ။ ။ “ ။ ” ။ “ ဏ ။ ။ ။ ” ” ။ ” ။ ။ ။ “ ။ “ ။ “ ” ” ။ ” ။ 263 .

။ “ ။ ။ ။ “ ။ ” ။ “ ” ။ ” “ ။ ။ ။ ။ “ ။ ။ ။ ” ” ။ ၊ “ ၊ ။ “ ။ ” ” “ ။ ။ ” “ “ ။ ။ ။ ။ ။ ” ။ ” 264 .

။ ။ ။ “ ။ ။ “ ” ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ 265 .ဏ ။ ဏ “ ။ ” ။ ။ ။ ။ ။ ….

“ ” ။ ။ ။ ။ ။ ။ “ ” ။ 266 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful