P. 1
Carte-Etologie

Carte-Etologie

|Views: 237|Likes:
Published by Radu Iliescu

More info:

Published by: Radu Iliescu on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Cercetarea etologică presupune efectuarea de observaţii, descrieri,
experimente şi determinări cantitative. Scopul acestor operaţiuni este acela de
a stabili relaţii logice între diferitele categorii de manifestări comportamentale,
precum şi acela de a identifica, cu precizie, cauzele care le determină.
Studierea comportamentului animalelor presupune, ca primă etapă a
cercetării etologice, stabilirea inventarului (catalogului) tuturor activităţilor
ce formează repertoriul comportamental al unei specii. Acest inventar
(catalog), poartă denumirea de etogramă.
După M. Cociu (1999), întocmirea etogramei implică parcurgerea

următoarelor etape:
- determinarea precisă a categoriei taxonomice din care face parte grupul
sau individul studiat (specie, subspecie, rasă, familie);
- decuparea fluxului comportamental în unităţi relevante, în funcţie de
anumite criterii ce depind de scopul cercetării;
- descrierea activităţilor comportamentale;
- prelucrarea statistică şi interpretarea datelor obţinute.
Pentru ca etograma să poată reda în mod obiectiv diferitele
manifestări comportamentale, este necesară observarea directă şi
amănunţită a modului în care se comportă animalul în condiţii normale, sub

13

aspect biologic şi de mediu. Acest imperativ este greu de realizat atât în
cazul studierii comportamentului la animalele sălbatice, cât şi în cazul
animalelor domestice.

Dificultăţile privitoare la studierea comportamentului animalelor
sălbatice ce trăiesc în mediul lor natural de viaţă sunt legate de posibilităţile
limitate ale cercetătorului de a se deplasa în timp util pe spaţii vaste, cu
teren accidentat sau greu accesibil. În plus, animalele sălbatice, prin
intermediul organelor de simţ, au capacitatea de a sesiza, uneori de la mari
distanţe, prezenţa omului şi evită, prin fugă, apropierea acestuia la o
distanţă potrivită pentru studiu.
În cazul animalelor domestice, crescute în scop economic, condiţiile
de întreţinere şi furajare diferă semnificativ de condiţiile naturale de viaţă
ale acestor animale. Absenţa unor situaţii stimulatorii externe naturale,
artificializarea (uneori excesivă) a condiţiilor de viaţă (limitarea spaţiului fizic
disponibil, izolarea, claustrarea, administrarea unor furaje prelucrate,
atipice etc.), precum şi prezenţa directă sau indirectă a omului, fac
imposibilă desfăşurarea normală a unor manifestări comportamentale.
Având în vedere dificultăţile legate de studierea comportamentului
animalelor în mediul lor natural de viaţă, pentru completarea cunoştinţelor
privitoare la comportamentul animalelor şi pentru a păstra caracterul
obiectiv al cercetării etologice, în afara studierii animalelor în mediul lor
natural de viaţă, pentru studierea comportamentului la animalele sălbatice
se apelează şi la studii efectuate în unele parcuri şi rezervaţii naturale,
grădini zoologice şi laboratoare de cercetare, iar pentru animalele
domestice aceste studii se pot desfăşura în ferme şi laboratoare de
cercetare.

Având în vedere că majoritatea tiparelor comportamentale sunt, de
regulă, determinate genetic, studierea comportamentului animalelor în
afara mediului lor natural de viaţă, respectiv în rezervaţii naturale, grădini
zoologice, ferme şi laboratoare de cercetare, este posibilă şi relativ
obiectivă.

Diferitele tipare comportamentale se pot manifesta sub forma lor
normală dacă există un cadru ambiental cu valoare substitutivă minimă (M.
Cociu, 1999). Prin urmare, animalele domestice pot etala tipare
comportamentale normale, dacă în spaţiile destinate întreţinerii acestora
există stimuli capabili să determine un anumit comportament.
Întocmirea unor etograme cât mai precise presupune studierea
comportamentului animalelor atât în mediul lor natural de viaţă cât şi în
condiţii de mediu artificializat.
Descrierea textuală (prin cuvinte) a comportamentului animalelor este
dificilă şi, frecvent, incompletă. Astfel, cercetătorul poate omite, intenţionat
sau nu, unele amănunte sau aspecte pe parcursul selectării, ordonării şi
descrierii evenimentelor comportamentale în succesiunea lor. Caracterul,
prin excelenţă, dinamic al comportamentului favorizează asemenea erori.

14

De asemenea, prin descriere textuală unele manifestări comportamentale
sunt redate imprecis, fie prin folosirea unor termeni onomatopeici (ham-
ham..., muuuu....., miau....,etc.), fie prin utilizarea unor termeni lingvistici
vagi (furişare, salt, săritură, şuierat, ciripit, răget, mormăit, scrâşnet etc.).
Având în vedere aceste consideraţii, în cercetarea etologică modernă sunt
utilizate mijloace tehnice perfecţionate de înregistrare a comportamentului
animalelor, aşa cum sunt înregistrările fotografice, cinematografice, sonore
şi sonografice, folosirea unor emiţătoare fixate pe corpul animalelor etc.
Înregistrarea cinematografică asigură reproducerea obiectivă a
comportamentului animalelor. De asemenea, prin prelucrarea imaginilor
filmate se pot evidenţia unele aspecte comportamentale insesizabile în
mod normal, prin derularea accelerată sau lentă a înregistrării. În plus,
imaginea cinematografică este completată de înregistrarea fonică a
diferitelor manifestări comportamentale sonore, fiind posibilă reproducerea
precisă (sonoră sau prelucrată sub forma unor sonograme) a fluxului
acustic şi a însuşirilor sale (intensitate, durată, ritm, timbru etc.). Fixarea
unor emiţătoare pe corpul animalelor permite studierea comportamentului
teritorial la animalele sălbatice, inclusiv la animalele marine, evidenţierea
traseelor de migraţie fiind posibilă prin utilizarea unor mijloace moderne de
poziţionare a animalelor în spaţiu (aşa cum sunt Goniometrele şi Sistemul
Global de Poziţionare - GPS).

15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->