Sumérok A sumérok voltak az első öntözéses földművelő civilizáció, mely Kr.e. 4-3 évezredre tehető.

Elhelyezkedésük szerint Mezopotámia déli részén terült el e civilizáció. Városok közül felsorolható például Ur, Lagus, Umma és Umma. Ezek nem városok, hanem városállamok voltak, melyeknek élén a lugal (világi elöljáró) és az enszi (papi elöljáró) található. Az egyre bonyolultabb kapcsolatok összefogása érdekében lassan kialakult a despotizmus, mely azt jelenti, hogy a vezetők szinte korlátlan hatalommal rendelkeznek. A sumérok voltak az elsők, akik gátakkal és csatornákkal próbálták a termővé tenni a földet. Ők az elsők, akik tölcséres ekét használtak, amivel nem pocsékoltak el magokat és a barázdákba kerültek. Agyagot és nádat használtak inkább, mert fa, kő és fém hiányzik. A gazdasági irányítás a templom vagy az állam hivatalnokai, és a közrendű szabadok végezték el a termelőmunkát. A megtermelt javak a raktárba kerültek, s innen látták el a földműveseket. S eme javakat külföldnek is kiszolgáltatta. A sumérok nagyon műveltek voltak, az élet minden terén. Sajátos írást fejlesztettek ki, az ékírást, mely az elején képírásból állt mit háromszögszerű pálcával irtak. Puha agyagtáblára véstek, és utána kiszárították. Tanításuk is egyedi volt. Edubba, azaz tábla háza volt az a hely hol tanultak. Az oktatás tekintélyelvű volt, és minden diák mellé egy úgy nevezett felsős testvért jelöltek ki, aki irányította, tanácsot adott neki mi jó és hogyan élje életét. A matematikai ismeretei világhírűek, ismerték az alapműveleteket melyek segítettek nekik például az építészetben. 6-os számrendszer használtak és 12 hónapos naptárt készítettek és az idő eltolódást is korrigálták, mihez csillagászati és matematikai ismeretek kellettek. Építészeti lelet például Ur zikkurátja, amit szárított agyagtéglából emeltek és égetett téglával burkoltak. Vallásuk szerint az istenek igen kegyetlenek és zordak, ezért féltek is tőlük és áldozatokat és bemutattak ezért, és Politeizmus jellemző rá. Egyetlen uralkodó volt meghatározó a sumérok életében, ki nem más, mint Lugal- Zaggi-Szi, Unna uralkodója és a nevéhez köthető Sumér egyesítése. A birodalom bukásának két oka volt. Az egyik gazdasági ok, mivel a folyamatos öntözés miatt elszikesedett a talaj, és terméketlenné vált. A másik, hogy I. Sarrukin, Kr.e. 2300 körül elfoglalta Sumért, ki akkád uralkodó volt. Így megszünt egy időre a sumér birodalom létezése, de késöbb a qutik támadás utáni hatalmi űrt kihasználva visszatértek a sumérok. De az amarukk támadás által végleg vége a suméroknak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful