You are on page 1of 33

ATATRK NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ

HEMRELK LSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 3. SINIF 2011 BTNLEME SINAVI SORU KTAPII 03 Temmuz 2011, Pazar-I. OTURUM, Saat:9.30

DKKAT! SINAVA BALAMADAN NCE AAIDAK UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.


1. Adnz, Soyadnz, T.C. Kimlik Numaranz, Snav Salon Numaranz ve Sra Numaranz aaya yaznz. ADINIZ SOYADINIZ : T.C. KMLK NUMARANIZ : SINAV SALON NO : SIRA NO : 2. Soru Kitapnzn tr Adr. Kitapk trn cevap kdnzdaki ilgili alana kodlaynz. Bu kodlamay Cevap Kdnza yapmadnz veya yanl yaptnz takdirde, snavnz geerli saylmayacaktr. 3. Bu Soru Kitapndaki testler unlardr: Testin ad Soru says Sayfa no Hemirelik Esaslar 30 1 Hemirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar 25 7 Hemirelikte Eitim 25 12 Temel Bilgi Teknolojileri 25 17 Biyoistatistik 25 23 4. Toplam snav sresi 160 dakikadr. Snav biti saatleri aadaki gibidir.

Snav Balangc 9.30

1 Ders 10.10

2 Ders 10.40

Snav Biti Saatleri 3 Ders 4 Ders 11.10 11.40

5 Ders 12.10

5. Cevaplamaya istediiniz testin, istediiniz sorusundan balayabilirsiniz. Soru Kitapklar zerine yaplan iaretlemeler kesinlikle deerlendirilmeyecek olup, cevaplarnz, Cevap Kdnda o test iin ayrlm olan blme iaretleyiniz. 6. Cevaplarnz koyu siyah ve yumuak bir kurun kalemle iaretleyiniz. aretlerinizi cevaplama alannn dna tarmaynz. Cevap Kd zerinde yapacanz her trl iaretlemeler iin tkenmez veya mrekkepli kalem kullanmaynz. 7. Deitirmek istediiniz bir cevab yumuak bir silgi ile Cevap Kdna zarar vermeden siliniz ve doru cevabnz iaretlemeyi unutmaynz. 8. Cevap Kdnz buruturmaynz, katlamaynz ve zerine gereksiz hi bir iaret koymaynz. 9. Her sorunun doru cevab bir tanedir. Bir soru iin birden fazla cevap alan iaretlenirse o soru yanl cevaplanm saylacaktr. 10. Snavlarnz deerlendirilirken her bir doru cevap iin puan verilecek, yanl cevaplar dikkate alnmayacaktr. Bu nedenle kitapktaki tm sorular iin sizce doru olan seenei iaretlemek yararnzadr. 11. Kitapn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabilirsiniz.
Bu kitapkta yer alan sorularn her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, sorularn tamamnn veya bir ksmnn ATAUZEMin yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve sorularn hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylrlar.

BU SAYFA BO BIRAKILMITIR

A
HEMRELK ESASLARI
DKKAT Bu testte 30 soru bulunmaktadr. Cevaplarnz, cevap kdnn Hemirelik Esaslar Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

1. Birey hangi yalarda lmn bir son olduuna ancak lmden saknlabileceine inanr? A) B) C) D) E) 1-4 ya 5-9 ya 10-14 ya 15-19 ya 80 ya ve zeri

3. Aada verilmi olan ifadelerden hangisi ars olan bireye yaklamda, hemirenin bireysel bakm planlamas gerektiini gsterir? A) Arnn alglanmas ve verilen tepki bireyler arasnda farkllklar gsterir B) Ar, doku hasarn haber veren bir duyumdur C) Ar, vcudun destee gereksinimi olduunu gsterir D) Ar, doku hasar yaratan uyarandan kamak iin bireyi harekete geiren koruyucu bir tepkidir E) Birey onu rahatsz eden duyguyu ar olarak tanmlyorsa, ar varl kabul edilmelidir

2. Scak ve souk uygulamalarda vcudun duyarll ve tolerans ile ilgili olarak aada verilen ifadelerden hangisi yanltr? A) Bebekler ve yallar ar scaa/soua kar daha duyarldrlar B) Btnl bozulmu deride duyarllk artar C) Uygulama sresi uzadka tolerans azalr D) Uygulama alan geniledike tolerans artar E) Boyun, bilein i ksm ve perianal blge scakla daha duyarldr

4. Aadakilerden hangisi ar toleransn azaltan etmenlerdendir? A) B) C) D) E) Alkol Hipnoz fke Dikkati baka yne ekme Masaj

3. Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
5. Uyurgezerlik gibi normal olmayan durumlar, uykunun hangi evresinde grlr? A) B) C) D) E) Nonrem 1. evre Nonrem 2. evre Nonrem 3. evre Nonrem 4. evre Rem 8. Kahve telvesine benzeyen gaita hangi durumlarda grlr? A) B) C) D) E) Et arlkl beslenmede St arlkl beslenmede st sindirim sistemi kanamalarnda Safra kesesi tkanklklarnda Rektum kanserlerinde

6. Gnlk idrar miktarnn 100 mlnin altnda olmasna ne ad verilir? A) B) C) D) E) Anri Poliri Oligri Pollakri drar retansiyonu

9. Aadakilerden hangisi yallarda grlen konstipasyon nedenlerinden biri deildir? A) Sindirim enzimlerinin azalmas B) Sfinkter kontrolnn kaybolmas C) ineme ile ilgili sorunlarn gelimesi D) Peristaltik hareketlerin yavalamas E) Hareketsizlik

7. Temiz aralkl kateterizasyonla (TAK) ilgili olarak aada verilen ifadelerden hangisi yanltr? A) Nrojenik ve nrojenik olmayan mesane boaltm sorunlarnda kullanlr B) Hastann beden imaj ve z gvenini srdrmesini salar C) Srekli olarak kataterle yaamay zorunluluk olmaktan karr D) retrada daha az travmaya yol aar E) Erkek hastalarda TAK yerine kondom kateter tercih edilmelidir

10. Lavman uygulanan bireye sol lateral pozisyon verilmesinin nedeni aadakilerden hangisidir? A) Svnn kolona geiini kolaylatrmak B) Distansiyonu nlemek C) Kalbe dnen kan miktarn artrmak D) lem srasnda kan basncnn dmesini nlemek E) Ary azaltmak

3. Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
11. Aadaki ifadelerden hangisi akcierlerdeki tidal volm aklar? A) Her bir ekspirasyon veya inspirasyonda akcierlere alnan veya verilen hava hacmidir B) Maksimal bir inspirasyondan sonra yaplan tam bir ekspirasyon ile karlan havadr C) Zorlamal bir inspirasyon ile akcierlere alnan hava hacmidir D) Zorlamal bir ekspirasyon ile akcierlerden karlan hava hacmidir E) En zorlamal ekspirasyonla dahi akcierlerden karlamayan hava hacmidir 14. Aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) %20 Mannitol solsyonunun ozmolaritesi ekstraseller sv ve plazmadan yksektir B) %20 Dextroz solsyonu intravenz verildiinde hcrelerin bzlmesine neden olur C) %0.9 NaCl solsyonu intravenz verildiinde hcre iindeki sv hcre dna kar D) %0.45 Na solsyonunun ozmolaritesi ekstraseller svdan dktr E) Hipotonik svlar intravenz verildiinde ekstraseller sv hcre iine girer

12. Hastaya 24 saat iinde total kan volmne eit miktarda kan transfzyonu yaplmasna ne ad verilir? A) B) C) D) E) Total kan transfzyonu Eritrosit sspansiyonu transfzyonu Masif kan transfzyonu Otolog kan transfzyonu Akut kan transfzyonu

15. 2000 ml %10 dekstroz solsyonu 6 saatte verilmek isteniyor. Dakikadaki damla says yaklak ka olmaldr? A) B) C) D) E) 5 damla 33 damla 83 damla 111 damla 333 damla

13. Aadakilerden hangisi intravenz ila tedavisinin lokal yan etkilerindendir? A) B) C) D) E) Sepsis Ar Anaflaksi Emboli Dolam yklenmesi

16. Z teknii hangi yol ile ila uygulanrken kullanlr? A) B) C) D) E) ntramskler Subkutan ntrakutan ntravenz ntrakardiyak

3. Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
17. ntramskler enjeksiyonlarla ilgili olarak aada verilen ifadelerden hangisi dorudur? A) nenin dokuya giri as 45o-90o arasnda deiir B) Gluteus maksimus kas bebeklerde 7 aydan sonra kullanlmaldr C) Vastus lateralis bebekler iin uygun bir kastr D) Deltoid kas 2 yandan byk ocuklarda kullanlmaldr E) Hepsi 20. Vcudu sa ve sol olarak ikiye bld varsaylan vcut dzlemine ne ad verilir? A) B) C) D) E) Planter dzlem Horizontal dzlem Sagittal dzlem Frontal dzlem Transvers dzlem

18. Deride kzarklk, pullanma, kant, dem gibi belirtilerle kendini gsteren iltihabi durum aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Dermatit Fissr Abrazyon rtiker Telanjiyektazi

21. Aadakilerden hangisi bigemine nabz tanmlar? A) Dakikadaki nabz saysnn 120nin zerinde olmas B) Dakikadaki nabz saysnn 130un zerinde olmas C) Dakikadaki nabz saysnn 60n altnda olmas D) Radyal ve apikal nabz arasnda fark olmas E) Nabzn her normal vuruunun ardndan bir ekstra sistoln olmas

19. Aadakilerden hangisi svazlama eklinde uygulanan deri ve deri altndaki dokular etkileyen masaj hareketidir? A) B) C) D) E) Petrisaj Efloraj Tapotman Friksiyon Vibrasyon

3. Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
22. Kan basnc lmnde yaplan hatalarla ilgili aadaki ifadelerden hangileri dorudur? I. Steteskop alcsnn manetin altna sktrlmas, gerek deerden daha yksek deer lmne neden olur II. Steteskop alcsnn lm yaplan arterin tam zerinde olmamas, gerek deerden daha dk deer lmne neden olur III. Manet eninin hastaya gre geni olmas, gerek deerden daha yksek deer lmne neden olur IV. Hastada aritmi olmas, gerek deerden daha dk deer lmne neden olur V. Manonun havasnn ok yava boaltlmas, gerek deerden daha yksek deer lmne neden olur A) B) C) D) E) I-III II-III-IV II-IV-V III-V I-V 24. Aadaki uygulamalardan hangisi basn yaras gelime riskini azaltr? A) Hastann ba ykseklii 30 dereceden daha dik olmaldr B) Simit eklinde minderler kullanlmaldr C) Hastann pozisyonu sk sk deitirilmelidir D) Hasta yatan ayakucuna doru kaydnda iki kii tarafndan koltuk altlarndan tutularak yukar doru ekilmelidir E) Hepsi

23. Aadaki durumlarn hangisinde vcut scaklnn rektal yolla llmesi uygundur? A) B) C) D) E) Yenidoan dneminde Rektum ameliyat sonrasnda Kardiyak problemi olan hastalarda Bilinsiz hastalarda Lousalk dneminde

25. Aadakilerden hangisi sterilizasyon ya da dezenfeksiyon ilemini etkileyen faktrlerdendir? A) B) C) D) E) Mikroorganizmann tipi Mikroorganizmann says Mikroorganizmann lokalizasyonu Ortamn fiziksel-kimyasal zellikleri Hepsi

3. Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
26. Hastane yzeylerinin genel temizliinde aadaki uygulamalardan hangisinin yaplmas uygun deildir? A) Duvar, masa gibi objelerin zel durumlar dnda dezenfeksiyonu gerekmez B) Zemin temizlii, herhangi bir bulama yoksa lk su ve deterjan ile yaplmaldr C) Lavabolarn temizliinde yksek dzey dezenfeksiyon kullanlmaldr D) alma alanlarnn temizlenmesinde sodyum hipoklorit solsyonu yeterli olmaktadr E) Temizlik, kliniin temiz blgelerinden kirli blgelerine doru ilerlemelidir 28. Aada verilen durumlar hangi hemirelik tansnn etiyolojik faktrleridir? Yksek riskli davranlar Yetersiz ya da uygun olmayan destek sistemleri Bedensel ve ruhsal hastalklar Duyusal fonksiyonlarn bozukluu Uygulanan tedavilerin yan etkileri Olumsuz evre koullar A) B) C) D) E) Travma riski Gaz deiiminde bozulma Etkisiz termoreglasyon Depresyon Aktivite intolerans

27. Aadakilerden hangisi hastane ortamnda sal ve gvenlii etkileyebilecek psikososyal faktrlerdendir? A) B) C) D) E) Grlt Sitotoksik maddeler iddet Islak zemin Hepsi

29. Aadaki faktrlerden hangisi bireyi enfeksiyona yatkn hale getirir? A) Baklk sisteminin zayfl B) Yenidoan ve yallk dnemi C) Baz hastalklara genetik olarak yatkn olma D) Yetersiz ve dengesiz beslenme E) Hepsi

30. Temas eden iki cismin birbirlerine s aktarmasna ne ad verilir? A) B) C) D) E) Radyasyon Kondksiyon Konveksiyon Inm Evaporasyon

3. Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
HEMRELK FELSEFES VE TEMEL KAVRAMLAR
DKKAT Bu testte 25 soru bulunmaktadr. Cevaplarnz, cevap kdnn Hemirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

1. Aadakilerden hangisi meslei uratan ayran en nemli iki lttr? A) Eitim ve meslee ballk B) Bilgi yk ve toplumun temel sosyal deerleriyle uyum C) Meslee ballk ve sosyallik D) Otonomi ve eitim E) Topluma hizmet sunma ve otonomi

3. Aadakilerden hangisi lisans eitimini ilk kez veren hemirelik yksekokuludur? A) Atatrk niversitesi Hemirelik Yksekokulu B) Marmara niversitesi Hemirelik Yksekokulu C) Ege niversitesi Hemirelik Yksekokulu D) Dokuz Eyll niversitesi Hemirelik Yksekokulu E) Hacettepe niversitesi Hemirelik Yksekokulu

2. Hemire salk ocana bavuran bireye aile planlamas ile ilgili bilgi vererek hangi aile planlamas yntemini kullanacana karar vermesinde yardmc olur Yukardaki olayda hemire hangi roln yerine getirmi olur? A) B) C) D) E) Uzmanlk rol Koordinatrlk rol Klinisyenlik rol Savunuculuk rol Rehberlik ve danmanlk rol

4. Aadaki kuramclardan hangisi insan Gereksinimleri olduunda ortaya kan gerginlii azaltmak iin kendi kendine aba gsteren bir organizma olarak tanmlamtr? A) B) C) D) E) Faye G. Abdellah Virginia Henderson Ida Jean Orlando Hildegard E. Peplau Martha E. Rogers

3.Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
5. Lawrence Kohlbergin Ahlaki Geliim Kuramna gre aadaki aamalardan hangisinde birey; eitlik, adalet ve insan haklarna dayal kendine zg ahlak ilkelerini rgtleyebilir? A) B) C) D) E) Ceza ve itaat eilimi Kanun ve dzen eilimi Sosyal szleme eilimi Arasal ilikiler eilimi Evrensel ahlak ilkeleri eilimi 8. Aadakilerden hangisi insann deerliliini ele alan felsefi akmdr? A) B) C) D) E) Realizm Natralizm Hmanizm Romantizm Pragmatizm

6. Abraham Maslowun Temel nsan Gereksinimleri Hiyerarisinde emniyet ve gvenlik gereksinimleri hangi dzeyde yer alr? A) B) C) D) E) 1.Dzey 2.Dzey 3.Dzey 4.Dzey 5.Dzey

9. Aada btncl yaklamla ile ilgili verilmi ifadelerden hangisi yanltr? A) Btncl yaklam, hastalkla birlikte bireyin hastala kar tepkisini ele alr B) Btncl yaklamda birey evresinden soyutlanr C) Btncl yaklam, bakm ve tedavinin niteliini artrr D) Btncl yaklam, insan yaamnn srekli ve tek ynl olduunu vurgular E) Btncl yaklam, bireyin biyopsiko-sosyal-spiritel boyutlarn ele alr

7. Aadaki kuramclardan hangisi hemireliin amacn Birey kendi bakmn yapar hale gelinceye kadar ona yardmc olmak ve onun kendi bireysel bakmn stlenmesini salamak olarak tanmlamtr? A) B) C) D) E) Virginia Henderson Faye Abdellah Florence Nightingale Dorethea Orem Ida Jean Orlando

10. Aadaki kriterlerden hangileri hemirelik uygulamalarnda model seiminde dikkate alnmaldr? I. Modeldeki aktivitelerin nasl yaplacann bilinmesi II. Benimsenen model ile hemirenin felsefesinin tutarl olmas III. Modelin uygulanabilirliine olan inan IV. Modelin bireysel durumlarda kullanlabilmesi A) B) C) D) E) II-III II-III-IV I-II-IV I-II-III-IV II-IV
Dier sayfaya geiniz

3.Snf-Btnleme

A
11. Aadaki kuramclardan hangisi hemirelii Bireyin iyilemesinde yardm edici evre salayan sre eklinde tanmlamtr? A) B) C) D) E) Ida Jean Orlando Abraham Maslow Sister Callista Roy Florence Nightingale Joyce Travelbee 14. Aadaki kuramclardan hangisi insan tanmlarken nsan btn paralarnn toplamndan daha te bir btndr ifadesini kullanmtr? A) B) C) D) E) Abraham Maslow Dorethea Orem Martha E. Rogers Sister Callista Roy Joyce Travelbee

12. Hemirelik Bakmnn Temel lkeleri adl eser aadaki kuramclardan hangisine aittir? A) B) C) D) E) Virginia Henderson Dorethea Orem Florence Nightingale Martha Rogers Faye G. Abdellah

15. Aadakilerden hangisi yaam modelinin bileenlerinden deildir? A) Yaamda bireysellik B) Sosyo-ekonomik faktrler C) Yaam aktivitelerini etkileyen faktrler D) Bamllk/bamszlk E) Yaam aktiviteleri

13. z Bakm Kuram aadaki kuramclardan hangisine aittir? A) B) C) D) E) Karen Horney Abraham Maslow Sister Callista Roy Dorethea Orem Joyce Travelbee

16. Aada verilen ifalerden hangisi yanltr? A) Marjory Gordon Fonksiyonel Salk rntleri Modelini gelitirmitir B) Marjory Gordona gre n deerlendirme; veri toplamay, tanlamay, bilginin yorumunu, gruplandrlmasn ve isimlendirilmesini kapsar C) Marjory Gordon, hemirelik tansnn temel bileenini problemetiyoloji-semptom format biiminde tanmlar D) Fonksiyonel Salk rntleri Modeli 1974 ylnda gelitirilmitir E) Marjory Gordon varsaymlarn olutururken Martha Rogersin almalarndan esinlenmitir

3.Snf-Btnleme

Dier sayfaya geiniz

A
17. Aadakilerin hangisinde kanta dayal hemirelik giriimlerinin gelitirilmesinde izlenmesi gereken basamaklar doru olarak sralanmtr? I. Literatr taramas II. Problemi tanmlama III. Yeni uygulama plan IV. Problemin ve gereksinimlerin analizi V. Uygulamay deerlendirme A) B) C) D) E) I-IV-II-III-V II-IV-I-III-V IV-I-II-III-V II-I-IV-III-V II-IV-III-I-V 19. Aada hemirelik sreci ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanltr? A) Hemirelik sreci terimi ilk defa Dorothy Johnson tarafndan kullanlmtr B) Hemirelik sreci be aamadan oluur C) Hemirelik sreci bakm ve deerlendirmeyi kolaylatrr D) Hemirelik sreci hasta merkezlidir E) Hemirelik sreci dinamiktir ve sreklidir

18. Aadakilerden hangisi salk bakm sistemindeki kant trlerindendir? A) B) C) D) E) Deneysel olmayan kantlar Uzman grleri Deneysel kantlar Tarihsel sre Hepsi

20. Klinie yeni yatan hastann fiziksel muayenesinin yaplmas hemirelik srecinin hangi aamasnda yer alr? A) B) C) D) E) Deerlendirme Planlama Veri toplama Tanlama Uygulama

3.Snf-Btnleme

10

Dier sayfaya geiniz

A
21. Aadakilerden hangisi hemirelik tan tiplerindendir? I. Ortak tanlar II. Risk tanlar III. yilik hali tanlar IV. Mevcut tanlar V. Tbbi tanlar A) B) C) D) E) I-II-III-IV II-III-V III-IV-V I-II-IV II-IV-V 24. Aadakilerden hangisi baarl bir kaytta olmas gereken zelliklerden biri deildir? A) Hatal ila uygulamas yapldnda hasta takip formuna kaydedilmelidir B) Standart ksaltmalar kullanlmamaldr C) Kaytlar eksiksiz, doru ve tanmlayc olmaldr D) Tm giriimlerde tarih ve zaman kaydedilmelidir E) Yaplan ilemler ve verilen ilalar hemen kaydedilmelidir

22. Aadakilerden hangisi hemirelik tans deildir? A) B) C) D) E) Bireysel baetmede yetersizlik Aktivite intolerans Doku btnlnde bozulma riski Deri btnlnde bozulma Egzema

25. Aadakilerden hangisi uluslararas alanda kullanlan bilgisayar destekli en yaygn hasta kayt sistemidir? A) Problem merkezli tbbi kayt B) Hemirelik minimum veri seti C) Bilgisayar destekli hasta bakm kaytlar D) Problem merkezli tbbi bilgi sistemi E) Perioperatif hemirelik veri seti

23. Aadakilerden hangisi iletiimi etkileyen fiziksel faktrlerden biri deildir? A) B) C) D) E) Ses tonu Grme Mood itme Okuma

3.Snf-Btnleme

11

Dier sayfaya geiniz

A
HEMRELKTE ETM
DKKAT Bu testte 25 soru bulunmaktadr. Cevaplarnz, cevap kdnn Hemirelikte Eitim Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

1. Bir davrann renilmesi iin pekitirme nemlidir. Bu nedenle bireyde istenilen davrann pekitirilmesi iin davran izleyen ve organizma zerinde hoa giden bir etki yaratarak davrann ortaya kma olasln arttran uyaranlar kullanlr. Pekitirmenin tr, zaman ve skl bireyin zelliklerine gre deiir. Yukarda zellikleri aklanan renme kuram aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Klasik koullama kuram Edimsel koullama kuram Sosyal renme kuram Bilisel renme kuram Gzlemci renme kuram

3. nemli bir sorunla karlaan veya saln kaybeden birey, sorun ya da hastaln etkilerine uyum salarken inkar, fke, pazarlk, depresyon ve kabul etme aamalarndan geer. Sorun yaayan birey ya da hasta eitimi iin en uygun aama aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) nkar aamas Pazarlk aamas Kabul etme aamas fke aamas Depresyon aamas

2. Bireylerin salk inanlarn etkileyen sosyokltrel zellikleri, akraba ya da komu nerileri, geleneksel uygulamalar, dini inanlar gibi deikenleri sistematik olarak ele alp deerlendiren model aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Salk nan Modeli Transteoritik Model nan nceleme Modeli zbakm Modeli Henderson Modeli

4. Eitilen kii kendisine kazandrlmak istenen bilginin ya da davrann anlamn kavramak ve daha nce rendikleriyle badatrarak ona anlam vermek zorundadr Yukarda ifade edilen gr aadaki yaklamlardan hangisini benimsemektedir? A) B) C) D) E) Davran yaklam Psikolojik yaklam Psiko-motor yaklam Bilisel yaklam Hmanistik yaklam

3.Snf-Btnleme

12

Dier sayfaya geiniz

A
5. Aadaki ifadelerden hangisi formal eitimi tanmlamaktadr? A) Belli hedef ve programlara bal okullarda yaplan eitim B) e yeni giren bireylere, ie uyum iin verilen eitim C) Halen alan bireylere, ie ynelik sistemli verilen eitim D) Belli hedef ve programlar olmadan geliigzel olan eitim E) deiiklii yapan bireylere ie uyum iin verilen eitim 8. Eitimin program elerinden ierik boyutunda aadaki sorulardan hangisine cevap aranmaktadr? A) B) C) D) E) Bireylere niin retelim? Hedefe ne kadar ulald? Bireylere nasl retelim? Bireylere ne retelim? Bireylere ne kadar retelim?

6. Aadakilerden hangisi salk eitiminin temel amacdr? A) Bireylere bir konu hakknda bilgi aktarmak B) Bireylere planl ve programl bilgi aktarmak C) Bireylere olumlu davran kazandrmak D) Bireylerin eksik bilgilerini tamamlamak E) Bireylerin yanl bilgilerini dzeltmek

9. Aadakilerden hangisi fizyolojik gdlerden biridir? A) B) C) D) E) Alk Susuzluk Cinsellik Boaltm Hepsi

7. Eitim yapan kii aadaki yntemlerden hangisini uzun sre kullanrsa grubun eitim srecine etkin olarak katlmn salayamaz? A) B) C) D) E) Soru-cevap yntemi Demostrasyon yntemi Anlatm yntemi Problem zme yntemi Rol yapma yntemi

10. Aadakilerden hangisi iletiimi engelleyen durumlardan biridir? A) B) C) D) E) Alcnn mesaj dinlememesi Alcnn mesaj anlamamas Alcnn mesaja inanmamas Alcnn mesaj yanl anlamas Hepsi

3.Snf-Btnleme

13

Dier sayfaya geiniz

A
11. Bir kiinin duygu ve dncelerinin farknda olmas, kendini tanmas, sahip olduu bilgi ve anlayla evresine uyum salamas aadaki zeka alanlarndan hangisinde yetenekli olduunu gsterir? A) B) C) D) E) Doac zeka Grsel zeka sel zeka Mantksal zeka Mziksel zeka 14. Aadakilerden hangisi uygun renme ortam oluturmada temel noktadr? A) Eitmenin k ve temiz giyinmesi B) Bireylerin deerlerine sayg gsterilmesi C) Sandalye saysnn yeterli olmas D) Snf ortamnn havadar ve k almas E) Bireylerin uygun bir forma giyinmesi

12. Aadakilerden hangisi salk eitiminin amalarndan biri deildir? A) Saln deerini bireylere ve topluma anlatmak B) Bireyleri, sorunlarn kendi kendine zmeye altrmak C) Eitime katlmayan birey ve aileleri cezalandrmak D) Bireyleri ve toplumu, salkl yaamaya altrmak E) Bireyleri salk merkezlerinden yararlanmaya altrmak

15. Aadakilerden hangisi oryantasyon eitiminin amalarndan biri deildir? A) Kiiyi eiterek kurumda otoriter olmasn salamak B) Kurumun felsefesini ve amalarn alana benimsetmek C) Kiide gven duygusu oluturmak ve motivasyonu arttrmak D) Kiinin deneme ve yanlma yoluyla renmesini nlemek E) Kiiyi grev, yetki ve sorumluluklar hakknda bilgilendirmek

13. Aadakilerden hangisi yetikin birey eitmeninde bulunmas gereken kiisel bir zellik deildir? A) B) C) D) E) Liderlik zellii zgvenli kiilik Genel kltr Otoriter kiilik Dengeli kiilik

16. Aadakilerden hangisi hemirelik mesleinin ilk etik kodlar olarak kabul edilmitir? A) B) C) D) E) Florance Nightingale And Hammurabi Yasalar Hipokrat And Hammurabi Yemini Dnemin din etii ilkeleri

3.Snf-Btnleme

14

Dier sayfaya geiniz

A
17. Aadakilerden hangisi hemirelik etii ilkelerinden biridir? A) B) C) D) E) Bireye sayg Eitlik Sadakat Gizlilik Hepsi 20. Aadakilerden hangisi zekann tek bir faktrle aklanamayacak kadar ok sayda yetenekleri ierdiini ileri srmektedir? A) B) C) D) E) Gardner Cohen Dekart Neuman Piaget

18. Aadakilerden hangisi hizmet ii eitimin birey asndan salad yararlardan biridir? A) Kurumda sunulan hizmetin kalitesi artar B) Hatal retim azalr, verimlilik artar C) Kurumun toplumdaki saygnl artar D) alanlar ykselme imkan bulur E) stlerin astlarn denetlemesi kolaylar

21. Aadakilerden hangisi iletiim srecinde kullanlan sembollerden biridir? A) B) C) D) E) Konuma Eylem Davran Resim Hepsi

19. Aadakilerden hangisi baarl iletiimin temel koullarndan biri deildir? A) B) C) D) E) ift ynl bir iletiim kurma Otoriter bir tutum sergileme Toplumu yarglamadan kabullenme Etkili dinleme ve konuma Toplumsal deerlere saygl olma

22. Aadakilerden hangisi iletiim srecinde yer alr? A) B) C) D) E) Dnt Mesaj Alc Kanal Hepsi

3.Snf-Btnleme

15

Dier sayfaya geiniz

A
23. Aadakilerden hangisi bireysel davran kurallarn ifade etmektedir? A) B) C) D) E) Deontoloji Ahlak Etik Anayasa Hepsi

24. Aadakilerden hangileri szsz iletiimin baarl olmasnn kurallarndandr? I. II. III. IV. V. A) B) C) D) E) Glmseme Gerektiinde dokunma Gz temas kurma Ulalabilir olma letiim kurulan kiiden uzak durma I, II I, II, III III, IV, V I, II, III, IV I, II, III, IV, V

25. Aadakilerden hangisi mesleki davran standartlarn iermektedir? A) B) C) D) E) Tre Etik Ahlak Anayasa Hepsi

3.Snf-Btnleme

16

Dier sayfaya geiniz

A
TEMEL BLG TEKNOLOJLER
DKKAT Bu testte 25 soru bulunmaktadr. Cevaplarnz, cevap kdnn Temel Bilgi Teknolojileri Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

1. Microsoft Word belgesinde satr ve stunlardan oluan yaplara ne ad verilir?

3. Aadaki ilemlerden hangisi paragraf ara kutusunda bulunan komutlarla yaplamaz?

A) B) C) D) E)

Grafik Organizasyon emas WordArt Tablo SmartArt

A) B) C) D) E)

Madde iaretleri oluturma Yaz rengini deitirme Girintiyi artrma Satr aral boluunu deitirme Metni hizalama

2.

4. eitli verileri organize ederek grselletirmek iin kullanlan aratr.

Yukardaki Microsoft Excel alma sayfas grntsndeki deerler gz nne alndnda ORTALAMA(A1:C1;B2:D2) formlnn sonucu aadaki seeneklerin hangisinde doru verilmitir? A) B) C) D) E) 4 5 6 7 8 Yukarda tanm ve rnek organizasyon yaplar verilen aracn ismi nedir? A) B) C) D) E) SmartArt Kk resim Simge Tablo Grafik

3.Snf-Btnleme

17

Dier sayfaya geiniz

A
5. 7. Yukardaki resimde verilen Excel tablosunun hangi stun veya stunlarnda matematiksel fonksiyonlarn kullanlmas uygundur? A) B) C) D) E) Yalnz C Yalnz D Yalnz E C ve D D ve E

Aadaki biimlendirmelerden hangisi metin ierisinde kesinlikle uygulanmamtr? A) B) C) D) E) Paragraf Kpr Satr boluu Girinti Alt simge, st simge

6. kullanclarn belirledii anahtar kelimelere gre internet zerindeki web sayfalarn tarayarak listeler. Tanmda bo braklan yere aadaki seeneklerden hangisi getirilmelidir? A) B) C) D) E) nternet taraycs Arama motoru Windows gezgini Web sunucusu Posta kutusu

8. Aadaki eletirmelerden dorudur?

hangisi

A)

Yzey Grafii

B) C) D)

Pasta Grafii Halka Grafii izgi Grafii

E)

Stun Grafii

3.Snf-Btnleme

18

Dier sayfaya geiniz

A
9. Aadaki program simgesi ad eletirmelerinden hangisi yanltr? A) B) C) D) E) Word Excel PowerPoint Access Paint 11. Microsoft PowerPoint programnda bir sayfada birden fazla slayt yazdrabilmek iin aadaki seeneklerden hangisi kullanlr? A) B) C) D) E) Asl Slayt Anahat Harmanlanm Slayt Geii Dinleyici Notlar

10. Microsoft PowerPoint programnda gsterimi yaplan bir sunumun slaytlar arasndaki geii salamak iin aadaki tulardan hangisi/hangileri kullanlabilir? I. II. III. IV. A) B) C) D) E) Enter tuu Boluk tuu Esc tuu Farenin sol tuu Yalnz I Yalnz III I ve II I, II ve IV I, II, III ve IV

12. nternet ve a balants olmayan bir bilgisayarda I. II. III. IV. E-posta gnderme Oyun oynama Grntl sohbet etme Film izleme ilemlerinden hangisi/hangileri yaplabilir? A) B) C) D) E) Yalnz II Yalnz IV I ve II II ve IV II, III ve IV

3.Snf-Btnleme

19

Dier sayfaya geiniz

A
13. Giri Birimi: Bilgisayara veri girii yapan donanm birimleridir. k Birimi: Bilgisayardaki verileri dar aktaran donanm birimleridir. Yukardaki tanmlar gz nne alndnda aadaki donanm birimlerinden hangisi sadece giri birimi snfna girmektedir? A) B) C) D) E) Tarayc Yazc Flash disk Monitr Hoparlr 15. Aada verilen program dosya uzants eletirmelerinden hangisi veya hangileri dorudur? I. Word II. Excel III. PowerPoint A) B) C) D) E) Yalnz I Yalnz II Yalnz III I ve II I, II ve III doc xls ppt

14. Aada verilen ilem klavye ksayol tuu eletirmelerinden hangisi veya hangileri dorudur? I. Kopyala Ctrl + C II. Kes Ctrl + K III. Yaptr Ctrl + Y A) B) C) D) E) Yalnz I Yalnz II Yalnz III I ve II I, II ve III

16. Microsoft Word program ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr? A) B) C) D) Belgeye resim eklenebilir Belgeye tablo eklenebilir Belgeye veri taban eklenebilir Sayfa numaralar otomatik oluturulabilir E) st bilgi ve alt bilgi alanna yazlan bir yaz her sayfada grnr

3.Snf-Btnleme

20

Dier sayfaya geiniz

A
17. Aada verilen Microsoft Access veritaban elerinden hangisi ya da hangilerinin ilevi doru olarak verilmitir? I. II. III. Tablolar: Verilerin kaydedildii yerdir. Raporlar: Verilerin ktsn almaya imkn verir. Sorgular: Veri giriini kolaylatran bir arayzdr. Yalnz I Yalnz II I ve II II ve III I, II ve III 19. Aadaki elerden hangisi Denetim Masas ayarlarndan biridir? A) B) C) D) E) Belgelerim klasr Kullanc hesaplar Windows klasr Program Files klasr Bilgisayarm

A) B) C) D) E)

18. Aada verilen nesnelerden hangisi ya da hangileri Microsoft Word ve PowerPoint program iin ortaktr? I. II. III. A) B) C) D) E) Grafik Tablo zel Animasyon Yalnz I I ve II I ve III II ve III I, II ve III

20. Microsoft Paint program ile oluturulan bir resim dosyasnn uzants aadakilerden hangisi olamaz? A) B) C) D) E) bmp txt jpeg png gif

3.Snf-Btnleme

21

Dier sayfaya geiniz

A
21. Aadaki seeneklerden hangisi sonradan oluturulan bir Klasr ierisine konulamaz? A) B) C) D) E) C srcs Word belgesi Resim dosyas Metin belgesi Alt klasr 24. Aadakilerden hangisi Microsoft Access program bileenlerinden olan Sorgu nesnesinin kullanm amalarndan biri deildir? A) ok fazla veri ierisinden filtreleme yapmak B) Verileri farkl ekillerde sralamak C) kt alnacak raporu tasarlamak D) Veriler zerinde eylem gerekletirmek E) stenilen verilere hzl ve kolay bir ekilde ulamak

22. Aadaki seeneklerden hangisi Microsoft Word programndaki Yaz Tipi ayar penceresinde yer almaz? A) B) C) D) E) Satr aral Renk Stil Boyut talik

25. Aadakilerden hangisi/hangileri Microsoft Access program bileenlerinden olan Form nesnesinin kullanm amalarndandr? I. Veri tabanndaki alanlarn veri trn deitirmek II. Tablolara bilgi giriini kolaylatrmak III. Daha anlalr bir ekran tasarm salamak A) B) C) D) E) Yalnz II I ve II II ve III I ve III I, II ve III

23. Aadakilerden hangisi Microsoft PowerPoint programnn yazdrma seenekleri arasnda yer almaz? A) B) C) D) E) Anahat yazdrma Notlar yazdrma Dinleyici notu yazdrma Asl slayt yazdrma Slaytlar yazdrma

3.Snf-Btnleme

22

Dier sayfaya geiniz

A
BYOSTATSTK
DKKAT Bu testte 25 soru bulunmaktadr. Cevaplarnz, cevap kdnn Biyoistatistik Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz. Baz sorularla ilgili ihtiya duyacanz istatistik tablolar bu testin sonunda yer almaktadr.

1. rnekten elde edilen veriler zerinden yaplacak baz tahmin ve analizlerle ilgili prensipleri ortaya koyan istatistik dal aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Analitik statistik ans statistii Kme statistii Deskriptif statistik Tasviri statistik

3. Bir almada llen 26,361 saysnn tek ondalkl yuvarlaklatrlm ekli aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 26,3 26,36 26,0 26,4 2,63

2. Kan pH deeri iin kullanlan lek tipi aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Aralk Oran Adlandrma Dereceleme zel lek

4. Aadakilerden hangisi ortalama eidi deildir? A) B) C) D) E) Aritmetik Ortalama Harmonik Ortalama Geometrik Ortalama Mod Ortalama Kareli Ortalama

3.Snf-Btnleme

23

Dier sayfaya geiniz

A
5. Aadaki Y deikeninin ortalamas nedir? Yi = ( 7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) A) B) C) D) E) 13 14 19 10 12 8. Aadakilerden hangisi sral verileri 10 eit paraya blen kantil lsdr? A) B) C) D) E) Kartil (eyrek) Desil (Onluk) Percentil (Yzdelik) Medyan (Ortanca) Mod

6. Aadaki Y deikeninin mod deeri nedir? Yi= (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) A) B) C) D) E) 7 15 16 12 13

9. Populasyon birbirine yakn homojen alt gruplardan olumu ise hangi tip rnekleme metodu kullanlr? A) B) C) D) E) Basit ans rneklemesi Sistematik rnekleme Tabakal rnekleme Kme rneklemesi ok kademeli ans rneklemesi

7. Aadaki nedir?

deikeninin

varyans

Yi = (7, 9, 12, 16, 12, 15, 13) A) B) C) D) E) 2 3 10 8 7

10. Populasyon ortalamas ile tahminlenecek rnek ortalamas arasnda ngrlen fark d=(-x) deeri bydke, rnek hacmi (bykl) nasl deiir? A) B) C) D) E) rnek hacmi deimez rnek hacmi artar rnek hacmi azalr Poplasyon byr Populasyon klr

3.Snf-Btnleme

24

Dier sayfaya geiniz

A
11. Deneklerin ksa bir sre izlenmesi ile elde edilen verilerin kullanld aratrma tipi aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Kesitsel aratrma Laboratuar aratrmas Geriye dnk aratrma Deneysel aratrma leriye ynelik aratrma 14. Kikare dal iin aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A) B) C) D) E) Sola arpk bir daltr Simetrik bir daltr Yayvan bir daltr Saa uzun kuyruklu bir daltr ekilsizdir

12. Z tablosunda 2.81 kritik tablo deerinin sa tarafndaki blgenin alan % olarak nedir? A) B) C) D) E) %5 % 0,25 % 1,5 % 10 % 2,5

15. ki srekli deiken arasnda birlikte deiim ilikisini aklayan istatistik ls aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Uniform Regresyon Eleme Binom Korelasyon

13. ki ortalama farknn hipotez testinin yapld bir almada, t dalmnn test istatistii th=1.96 ve tablo deeri tc= 1.39 olarak belirlenmitir. Bu hipotez testi iin aadakilerden hangisi dorudur? A) B) C) D) E) H0 Kabul, H1 Red edilir H0 ve H1 belirsizdir H0 belirsizdir H1 belirsizdir H0 Red, H1 Kabul edilir

16. Ergin insanlarda sere parmak uzunluu ile bu parman evresi arasndaki korelasyon r=0,90 ise bu korelasyon katsays iin aadaki deerlendirmelerden hangisi dorudur? A) B) C) D) E) Pozitif, zayf Pozitif, iyi Pozitif, ok yksek Pozitif, orta Pozitif, iliki yok

3.Snf-Btnleme

25

Dier sayfaya geiniz

A
17. Kaba doum hz (KDH) hesaplanrken formln pay ve paydasndaki deerler srasyla nedir? A) Yl iinde canl doum says / Yl ortas nfus B) Yl iinde canl doum says / Ylsonu nfus C) Bir yldaki gebe says / O yldaki canl doum says D) Bir yldaki gebe says / O yldaki toplam doum says E) Yl iinde canl ve l doum says / Ylortas nfus 19. Bir medikal tan testi 400 rnek zerinde denenmi, gerek hastalarn 200ne hasta tans, gerek hasta olmayanlarn 100ne hasta deil tans, 50 kiiye hasta olmad halde hasta tans, hasta olan 50 kiiye ise hasta deil tans koymutur. Bu testin doruluk oran nedir? A) B) C) D) E) 0,90 0,50 0,75 0,65 0,25

18. nsidans ve prevalans hzlar hesaplanrken formln paydasna hangi bilgi yazlr? A) B) C) D) E) Yl ortas nfus Nfus art hz Hasta says Ylsonu nfus Risk altndaki nfus

20. t tablosunda 16 serbestlik derecesinde dalmn sa ucunda (tek ynde) %5lik alann snrlayan t deeri nedir? A) B) C) D) E) 2,074 1,746 2,819 2,831 1,717

3.Snf-Btnleme

26

Dier sayfaya geiniz

A
21. Bir btnn paralarn oransal olarak gstermek iin izilen grafik aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Stun grafik Blnm daire grafii Histogram Frekans poligonu zel grafik 23. Homojen bir materyal zerinde yaplan bir almada, rnek byklklerinin yeterli olduu, deikenin dalnn normal dalma uygun olduu tespit edilmitir. Bu materyal iki gruba ayrlm ve bir gruba A metodu ile tedavi, dier gruba B metodu ile tedavi uygulanmtr. Elde edilen verilerin ortalamasn karlatrmak iin aadaki testlerden hangisi kullanlr? A) B) C) D) E) Tek ortalamann hipotez testi Eleme testi Grup karlatrmas testi Bir oran testi ki oran farknn hipotez testi

22. Tek saydaki veriler byklk srasna gre dizildiinde, verilerin tam ortasnda yer alan deer aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Varyasyon katsays Standart sapma Varyans Medyan Ortalama

24. Ortalamas 70 varyans 25 olan bir not populasyonunda 75 alan bir rencinin standart Z notu nedir? A) B) C) D) E) 1 0 10 5 2

25. Gerekten hasta olan bireylerin medikal test tarafndan hangi oranda tespit edilebildiini belirten oransal l aadakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Duyarllk (Sensitivity) Oran zgllk (Specifity) Oran Pozitif Tanmlama Oran Negatif Tanmlama Oran Doruluk Oran (Tan deeri)

3.Snf-Btnleme

27

Dier sayfaya geiniz

Z Tablosu P(z > z0) Z


0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 0 0,5000 0,4602 0,4207 0,3821 0,3446 0,3085 0,2743 0,2420 0,2119 0,1841 0,1587 0,1357 0,1151 0,0968 0,0808 0,0668 0,0548 0,0446 0,0359 0,0287 0,0228 0,0179 0,0139 0,0107 0,0082 0,0062 0,0047 0,0035 0,0026 0,0019 0,0013 0,01 0,4960 0,4562 0,4168 0,3783 0,3409 0,3050 0,2709 0,2389 0,2090 0,1814 0,1562 0,1335 0,1131 0,0951 0,0793 0,0655 0,0537 0,0436 0,0351 0,0281 0,0222 0,0174 0,0136 0,0104 0,0080 0,0060 0,0045 0,0034 0,0025 0,0018 0,0013 0,02 0,4920 0,4522 0,4129 0,3745 0,3372 0,3015 0,2676 0,2358 0,2061 0,1788 0,1539 0,1314 0,1112 0,0934 0,0778 0,0643 0,0526 0,0427 0,0344 0,0274 0,0217 0,0170 0,0132 0,0102 0,0078 0,0059 0,0044 0,0033 0,0024 0,0018 0,0013 0,03 0,4880 0,4483 0,4090 0,3707 0,3336 0,2981 0,2643 0,2327 0,2033 0,1762 0,1515 0,1292 0,1093 0,0918 0,0764 0,0630 0,0516 0,0418 0,0336 0,0268 0,0212 0,0166 0,0129 0,0099 0,0075 0,0057 0,0043 0,0032 0,0023 0,0017 0,0012 0,04 0,4840 0,4443 0,4052 0,3669 0,3300 0,2946 0,2611 0,2296 0,2005 0,1736 0,1492 0,1271 0,1075 0,0901 0,0749 0,0618 0,0505 0,0409 0,0329 0,0262 0,0207 0,0162 0,0125 0,0096 0,0073 0,0055 0,0041 0,0031 0,0023 0,0016 0,0012 0,05 0,4801 0,4404 0,4013 0,3632 0,3264 0,2912 0,2578 0,2266 0,1977 0,1711 0,1469 0,1251 0,1056 0,0885 0,0735 0,0606 0,0495 0,0401 0,0322 0,0256 0,0202 0,0158 0,0122 0,0094 0,0071 0,0054 0,0040 0,0030 0,0022 0,0016 0,0011 0,06 0,4761 0,4364 0,3974 0,3594 0,3228 0,2877 0,2546 0,2236 0,1949 0,1685 0,1446 0,1230 0,1038 0,0869 0,0721 0,0594 0,0485 0,0392 0,0314 0,0250 0,0197 0,0154 0,0119 0,0091 0,0069 0,0052 0,0039 0,0029 0,0021 0,0015 0,0011 0,07 0,4721 0,4325 0,3936 0,3557 0,3192 0,2843 0,2514 0,2206 0,1922 0,1660 0,1423 0,1210 0,1020 0,0853 0,0708 0,0582 0,0475 0,0384 0,0307 0,0244 0,0192 0,0150 0,0116 0,0089 0,0068 0,0051 0,0038 0,0028 0,0021 0,0015 0,0011 0,08 0,4681 0,4286 0,3897 0,3520 0,3156 0,2810 0,2483 0,2177 0,1894 0,1635 0,1401 0,1190 0,1003 0,0838 0,0694 0,0571 0,0465 0,0375 0,0301 0,0239 0,0188 0,0146 0,0113 0,0087 0,0066 0,0049 0,0037 0,0027 0,0020 0,0014 0,0010 0,09 0,4641 0,4247 0,3859 0,3483 0,3121 0,2776 0,2451 0,2148 0,1867 0,1611 0,1379 0,1170 0,0985 0,0823 0,0681 0,0559 0,0455 0,0367 0,0294 0,0233 0,0183 0,0143 0,0110 0,0084 0,0064 0,0048 0,0036 0,0026 0,0019 0,0014 0,0010

t Tablosu
Tek ynl test iin nem seviyesi (/2 ihtimal) SD 0,25 0,50 1,000 0,816 0,765 0,741 0,727 0,718 0,711 0,706 0,703 0,700 0,697 0,695 0,694 0,692 0,691 0,690 0,689 0,688 0,688 0,687 0,686 0,686 0,685 0,685 0,684 0,684 0,684 0,683 0,683 0,683 0,681 0,679 0,677 0,674 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,002 318,31 22,327 10,214 7,173 5,893 5,208 4,785 4,501 4,297 4,144 4,025 3,930 3,852 3,787 3,733 3,686 3,646 3,610 3,579 3,552 3,527 3,505 3,485 3,467 3,450 3,435 3,421 3,408 3,396 3,385 3,307 3,232 3,160 3,090 ki ynl test iin nem seviyesi (=ihtimal ) 0,20 0,10 0,05 0,02 0,010 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 60 120

BU SAYFA BO BIRAKILMITIR

A
SINAVDA DKKAT EDLMES GEREKEN KURALLAR
Snav sresince rencilerin grevlilerle konumalar ve soru sormalar, grevlilerin de rencilerle yakndan ve alak sesle konumalar yasaktr. Snavn balamasn izleyen ilk 35 dakika ve snav sresinin son 10 dakikas ierisinde, renciler snavlarn tamamlasalar bile salondan kmalarna izin verilmeyecektir. Snav biti saatleri yledir:
Snav Balangc Snav Biti Saatleri 1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders 5. Ders

9.30

10.10

10.40

11.10

11.40

12.10

Snavda yetki verilmi grevliler, bu salondaki snavn kurallara uygun biimde yaplmadn, toplu kopya giriiminde bulunulduunu raporlarnda bildirdikleri veya snav evrak zerinde yaplan incelemeler sonucu toplu kopya yapld saptand takdirde, Atatrk niversitesi tarafndan bu salonda snava giren rencilerin tmnn snavlar geersiz saylr. renciler snav srasnda grevlilerin her trl uyarlarna uymak zorundadr. Gerektiinde grevliler rencilerin oturma yerlerini deitirebilir. Snavlarn geerli saylmas, her eyden nce snav kurallarna uyulmasna baldr. Snav grevlilerinin talimatlarna uymayan, snav grevlilerine hakaret eden, fiili saldrda bulunan ve tehdit edenlerle snav huzurunu bozacak kadar yksek sesle konuan, snav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralklar iinde salonu terk eden, snav yaplmasn belli bir sre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Snav ptal Tutanana yazlr ve snavlar geersiz saylr. Biraz sonra Soru Kitapklar datlacaktr. Cevaplamaya gemeden nce size verilecek Soru Kitapnn zerinde ayrlan yere, Adnz, Soyadnz, T.C. Kimlik Numaranz, bu salonun numarasn ve sra numaranz mutlaka yaznz. Snav sonunda Soru Kitapklar toplanacak ve snav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapnn bir tek sayfas eksik ksa bile o oturumdaki snavlarnz geersiz saylr. Snav salonunda size verilen Cevap Kd zerindeki T.C. Kimlik No, Ad ve Soyadn size ait olup olmadn mutlaka kontrol ediniz. Cevap Kd size ait deilse grevlileri uyarp size ait Cevap Kdn alnz. Daha sonra Cevap Kd zerinde ayrlm olan yerlere T.C. Kimlik Numaranz ve Kitapk Trn mutlaka kodlaynz, adnz soyadnz yaznz ve ilgili yeri imzalaynz. Kendisine ait olmayan Cevap Kdn kullanan rencilerin snavlar geersiz saylr. Soru Kitap ile Cevap Kd zerine T.C. Kimlik Numarasn ve Kitapk Trn kodlamayan, Adn ve Soyadn yazmayan ve imzasn atmayan rencilerin durumlar Atatrk niversitesi tarafndan incelenerek karara balanacaktr.

Bu rencilerin yukarda belirtilen eksik ilemden dolay Atatrk niversitesine bavurmalarna gerek yoktur. Bu tr bavurulara cevap verilmeyecektir. Cevap kdna yazlacak her trl yaz, rakam ve yaplacak iaretlemeler iin koyu yazan siyah kurun kalem kullanlacaktr. Tkenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanlmayacaktr. Kullanld takdirde rencinin snav geersiz saylacaktr. CEVAPLARIN TM CEVAP KIDINA ARETLENECEKTR. Soru Kitapklar zerine yaplan iaretlemeler kesinlikle deerlendirilmez. Her dersin cevab, o dersin isminin yazl olduu stuna iaretlenmelidir. Yanl stuna yapacanz iaretlemeler snavnzn yanl deerlendirilmesine sebep olur. Soru Kitapnn sayfalarndaki bo yerleri msvedde olarak kullanabilirsiniz. Baka bir kd msvedde olarak kullanmak yasaktr. rencilerin sorular ve/veya sorulara verdikleri yantlar Cevap Kd dnda herhangi bir yere yazmalar ve bunu snav salonundan darya karmalar yasaktr. Snav srasnda sigara iilmesi, rencilerin birbirinden kalem, silgi vb. eyleri istemesi veya al veriinde bulunulmas kesinlikle yasaktr. Snav srasnda hesap makinesi kullanlabilir. Ancak zerinde program yaplmasna, saklanmasna ve altrlmasna izin veren hesap makineleri ile data bank vb. zel cihazlar kullanlamaz. Hesap makinesinin snav srasnda dn alnmas, verilmesi ve deitirilmesi yasaktr. renciler snava gelirken telsiz, cep telefonu, ar cihaz, tanabilir bilgisayar vb. iletiim aralar ile grnt kaydetmeye yarayan fotoraf makinesi, kamera vb aralar getirmemeleri konusunda Snav Giri Belgelerinde uyarlmlardr. Buna ramen yanlarnda bu tr cihazlar getirenlerin, bunlar snav sonrasnda almak zere Salon Bakanna teslim etmeleri gerekir. Bu cihazlar snav salonunda yanlarnda bulunduran rencilerin, cihazlar kapal olsa bile snav geersiz saylr. Bu cihazlarn kaybolmasndan veya zarar grmesinden Atatrk niversitesi sorumlu olmayacaktr. renciler ruhsatl veya resmi amal kullanlsa bile silah ile snav binasna gelmemelidirler. Bu renciler kesinlikle snava ve binaya alnmaz. Bir ekilde girmilerse dar kartlp snavlar geersiz saylr. Biraz sonra datlacak olan Soru Kitapnda test ile ilgili aklamalar yazldr. Bu aklamalar okumadan ve size "SINAV BALAMITIR" denmeden sorular cevaplamaya balamaynz. Snavnz bittiinde, Cevap Kdnz ve Soru Kitapnz salon grevlilerine ahsen teslim ediniz. Teslim etmediiniz evrak nedeniyle snavlarnz geersiz saylr.

Snavnzda Baarlar Dileriz. ATATRK NVERSTES

A KTAPII CEVAP ANAHTARI


HEMRELK ESASLARI 1. B 2. D 3. A 4. C 5. D 6. A 7. E 8. C 9. B 10. A 11. A 12. C 13. B 14. C 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. C 21. E 22. C 23. D 24. C 25. E 26. C 27. C 28. A 29. E 30. B HEMRELK FELSEFES VE TEMEL KAVRAMLAR 1. A 2. E 3. C 4. D 5. E 6. B 7. D 8. C 9. B 10. D 11. D 12. A 13. D 14. C 15. B 16. E 17. B 18. E 19. A 20. C 21. A 22. E 23. C 24. B 25. A HEMRELKTE ETM 1. B 2. A 3. C 4. D 5. A 6. C 7. C 8. D 9. E 10. E 11. C 12. C 13. D 14. B 15. A 16. A 17. E 18. D 19. B 20. A 21. E 22. E 23. B 24. D 25. B TEMEL BLG TEKNOLOJLER BYOSTATSTK

1. D 2. C 3. B 4. A 5. E 6. B 7. E 8. D 9. E 10. D 11. E 12. D 13. A 14. A 15. E 16. C 17. C 18. B 19. B 20. B 21. A 22. A 23. D 24. C 25. C

1. A 2. B 3. D 4. D 5. E 6. D 7. C 8. B 9. E 10. C 11. A 12. B 13. E 14. D 15. E 16. C 17. A 18. E 19. C 20. B 21. B 22. D 23. C 24. A 25. A